Birkelse Stamgods

 

Skifteprotokoller fra Birkelse:

 

1697-1766

 

1766-1788

 

Fæstevæsen:

 

Jordebog for Hjermeslevgaard og halv Hammelmose 1696

 

Fæsteprotokol 1735-1774

 

Landstingssag ang. fæstere