BIRKELSE STAMHUS FÆSTEPROTOKOL G120-48

 

1735-1788

 

15. marts 1735 Niels Mortensen i Røgel, en eng af Søengene, som Niels Holdensen på Gjøl fradøde. Vesten for Mads Jensen på Gjøl.

 

16. marts 1736 Niels Hansen på Gjøl, en af Søengene, som Peder Ibsen havde.

 

19. marts 1736 Søren Andersen i Nørhalne by, hus og bolig i Nørhalde by, som Jens Justsen påboede. 3 skp 1 alb

 

21. april 1736 Simon Albretsen, barnefødt på Villerup Gods, gård i Vester Hjermitslev, som Jens Mortensen beboede.3 td 2 skp 3 fjk.

 

22. april 1736 Laurs og Søren Anderssønner, begge født på Heden i Aaby Sogn, fæster Mumgaard, som Christen Nielsen havde. 7 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

 

22. april 1736 Svend Christensen, barnefødt i Vedsted, fæster hus i Vedsted og 4 læs eng på Søen, som Christen Jensen havde. 3 skp 3 fjk og eng tax. For 4 læs hø.

 

22. april 1736 Peder Mogensen, barnefødt i Thise, fæster faders, Mogens Jensens gård ibidem, som han er fradød. 3 td 6 skp 1 fjk 2½ alb.

 

22. april 1736 Svend Jensen i Aaby fæster faders, Jens Jensens hus ibidem, som han fradøde. 2 alb.

 

22. april 1736 Knud Hansen af Haugaards Mølle fæster gård i Vedsted, som Holden Nielsen fradøde. 12 td 5 skp 2 fjk 1 alb.

 

22. april 1736 Jens Christensen fæster gård i Refhede, som Simon Hansen fradøde. 5 td 1 skp 2 fjk 1 alb.

 

22. april 1736 Jens Andersen, barnefødt på Vorgaards Gods, fæster bolig i Jerslev Sogn, Store Pajhede, som Christen Christensen havde. 2 td 2½ alb.

 

22. april 1736 Niels Laursen, barnefødt på Biered her i sognet, fæster hus under Birchelse Hovedgaard, Rendbech kaldet, som Christen Thøgersen afstår. 1 td.

 

22. april 1736 Kjeld Laursen fæster sin faders sted Rønn, 2 td 3 skp 1 fjk 2 alb.

 

23. april 1736 Poul Thomsen fæster sin faders, Thomas Andersens sted i Hune Sogn, Brogaard kaldet. 1 td 6 skp 2 fjk ½ alb.

 

23. april 1736 Christen Christensen, barnefødt i Hune Sogn, fæster sted i Jerslev Sogn, som Olle Nielsens enke og søn Peder havde. 1 td 5 skp 1 fjk 1 alb.

 

24. april 1736 Peder Madsen, barnefødt på Soubach, fæster gårdspart i Fristrup, som Mads Jensen er frakommen. 1 td 4 skp 3 fjk 1½ alb.

 

4. april 1736 Anders Pedersen, barnefødt i Torngaard, fæster gård i Fristrup, som Niels Henrichsen frakom. 3 td 7 skp 1½ alb.

 

24. april 1736 Søren Nielsen fra Engeland fæster Rasmus Jensens hus i Aaby. 2 rd huspenge.

 

24. april 1736 Christen Jensen fæster sin faders Jens Sandersens hus i Aaby, som hans moder oplader.

 

30. september 1732 Christen Sørensen af Aaby Sogn fæster sted i Røgel, som Morten Christensen pga. alder overlader ham og datteren Mette Mortensdatter.

 

26. maj 1736 Jørgen Nielsen Winter, forrige tjener på Birchelse, fæster sted ved Aaby bro, som Michel Jensen fradøde.

 

28. maj 1736 Anders Christensen af Blokhuset fæster hus ibidem, som Lars Koches enke kvitterer.

 

31. maj 1736 Anders Jørgensen i Saltum fæster eng i Toftegaards enge. 1 td 4 skp.

 

7. juni 1736 Hans Jensen fæster jordløst hus i Tømmerby.

 

14. juli 1736 Peder Nielsen af Hammelmose Mølle fæster hus i Thise, som Christen Nielsen Hjulmand havde. 1 skp 2 alb. Hans morbroder Søren Møller i Hammelmose Mølle bevidner underskrift.

 

24. juli 1736 Anders Nielsen på Gjøl fæster eng, som Thomas Andersen på Gjøl havde.

 

7. august 1736 Søren Pedersen i Blochhuset fæster eng i Toftegaards enge, som hans fader havde.

 

24. august 1736 Niels Mortensen på Hammelmose fæster hus i Manna, Svingelen. 3 skp 1 fjk 1 alb.

 

31. maj 1737 Niels Thomsen i Hune fæster sted i Brogaard, som Christen Sørensen frakom pga armod. 6 skp 2 fjk ½ alb.

 

31. maj 1737 Jens Nielsen i Hune fæster hus i Hune, som Niels Thomsen fraflyttede (til Brogaard). 1 skp 2 alb.

 

7. august 1737 Morten Jensen på Gjøl fæster eng i Søengene, som sal. Niels Pedersen ibidem havde.

 

10. august 1737 Christopher Levinsen, forrige ladefoged på gården, fæster hus ved Aaby Bro, som sal. Jørgen Winter havde.

 

30. august 1737 Christen Sørensen, barnefødt i Hammelmose Mølle, fæster ½part af stedet Kiæret ved Hammelmose. 1 td 3 skp 2 fjk, som Knud Nielsen, boende i Meilsted, havde. Den anden ½ part er fæstet af faderen Søren Møller, som overlader ham sin del 13.juni 1739.

 

1. august 1737 Peder Pedersen Ræf i Østrup fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som hans fader Peder Nielsen havde.

 

31. august 1737 Mads Jensen i Fristrup fæster ½ part af Jep Smeds hus ibidem med eng og jord.

 

2. september 1737 Knud Nielsen af Hammelmose Mølle fæster gård i Meilsted, som Jens Madsen pga. armod frakom. 6 td 3 skp 1 alb.

 

12. november 1737 Niels Pedersen af Biersted fæster kirkejord, som Søren Skrædder ibidem havde. Side 25b.

 

26b 24. november 1737 Christen Jensen af Aaby fæster stedet Engeland, som Søren Smed, nu boende i Aaby, havde. 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

27b 2. januar 1738 Anders Christensen fæster gl. Laurs Nielsens sted i Vedsted. 2 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

 

28b 27. januar 1738 Jens Christensen på Gjøl fæster sin stiffaders, Thomas Nielsens, eng.

 

29b 25. februar 1738 Thøger Laursen af Krattet fæster eng, som Poul Hansen ibm. havde.

 

30a 10. marts 1738 Søren Nielsen Møller af Qvorup fæster eng, som Karen Christensdatter havde, af Toftegaards enge.

 

30b 25. februar 1738 Søren Jensen i Krattet fæster eng, som mag. Winde i Saltum havde.

 

31b Søren Christensen i Løkkegaard, Hune Sogn, fæster eng i Hammelmose Lejeenge, som Niels Sørensen i Pirupshvarre havde.

 

32a 24. april 1738 Michel Jensen af Refhede fæster sted i Jerslev, Store Pajhede kaldet, som Søren Sørensen fradøde. 4 td.

 

33b 30. april 1738 Poul Christensen af Torpet fæster eng af Toftegaards Enge, som hans fader Christen Poulsen oplader.

 

43a 25. juni 1738 Morten Sørensen Norremand af Vedsted fæster sin faders hus ibidem. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

35a 7. juli 1731 Niels Thomsen og Niels Laursen af Hune by fæster eng, som Laurs Jensen i Pirupshvarre havde.

 

36a 1. oktober 1738 Søren Jensen og Christen Andersen af Store Pandrup fæster eng, som Melqvor, Jens Iversen og Christen Nielsen havde.

 

36b 14. november 1738 Christen Christensen på Gjøl fæster nogle engkroge, som Anders Andersens hustru på Gjøl havde.

 

37a 16. maj 1738 Jens Laursen af Aaby fæster hus ibidem, som hans broder Christen Calsen oplader.

 

38a 19. december 1738 Christen Poulsen på Gjøl fæster eng, som Jens Nielsen i Torpet ibm. havde.

 

38b 19. december 1738 Ingvor Madsen på Gjøl fæster eng, som Peder Mariager havde.

 

39a 19. december 1738 Jens Christensen Thomasen på Gjøl fæster eng, som Jens Gaadmand i Vedsted havde.

 

40a 4. februar 1738 Thøger Christensen af Emb fæster ½ gård i Hjermitslev, 4 td 6 skp 3 fjk, som Christen Jensen Foged pga. armod frakom.

 

40b 7. juli 1731 Niels Thomasen og Niels Laursen af Hune by fæster eng, som Laurids Jensen i Pirupshvarre havde af Hammelmose Enge.

 

41a 24. januar 1739 Jens Christensen på Gjøl fæster eng på Søen, som Jens Gademand havde.

 

41a 1. april 1739 Otte Jensen af godset, født i Kølvring, fæster hus i Aaby, som Villum Jensen fradøde. 3 skp 1 fjk.

 

42a 1. juni 1739 Poul Pedersen af Schald fæster hus i Lille Pandrup, som Søren Laursen fradøde. Han ægter datteren og giver enken aftægt. 2 skp 2 fjk ½ alb.

 

42b 12. juli 1739 Jens Andersen fæster sin faders, Anders Jensens, sted i Brødløs. 7 skp 1 fjk.

 

43a 13. juli 1739 Laurs Jensen Smed i Hune Sogn fæster lidet hus, han har bygget på fælledklitten ved Brogaard i Hune Sogn.

 

43a 29. juli 1739 Thomas Jensen fæster sin faders sted i Blokhuset. 2 skp.

 

43b 29. juli 1739 Christen Nielsen i Blokhuset fæster sted ibm. som Niels Steffensen havde

 

43b 3. august 1739 Borgmester Bierregaard i Aalborg fæster eng, som hr. Anders Andersens hustru på Gjøl havde.

 

44a 3. august 1739 Anders Jensen i Momgaard fæster sin faders, Jens Nielsens iboende gård ibm. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

 

44b 2. november 1739 Jens Nielsen på Gjøl fæster sin faders fradøde sted ibm. 1 td 3 skp 1 fjk 3 alb.

 

45a 15. december 1739 Jens Jensen Jacobsen på Gjøl fæster eng på Søen, som Peder Christensen ibm. fradøde.

 

45b 2. januar 1740 Provstinde Godsen på Hammelmose fæster eng af Toftegaards Enge, som sal. Jens Godsen havde.

 

45b 3. januar 1740 Mads Knudsen af Aaby fæster gård i Vester Brønderslev Sogn, Torsmarch kaldet, 13 td 1 skp 3 fjk 1 alb. Han ægter enken.

 

46a 5. januar 1740 Sr. Jens Svendsen i Blokhuset fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Thomas Mogensen i Saltum havde.

 

46b 28. februar 1740 Monsieur Christen Christensen Pind i Vestrup fæster 2 stk af Hammelmose Lejeenge.

 

47a 20. marts 1740 Anders Espersen fra Tidemands Mølle fæster sted i Hune by, som Niels Laursen oplader pga. alderdom. 3 skp 3 fjk 2 alb. Han ægter datteren og yder aftægt.

 

47b 27. maj 1740 Peder og Niels Mortensønner af Vedsted fæster gård i Vester Hjermitslev, som Christen Pedersen og hustru fradøde. 8 td 7 skp 3 fjk 1 alb.

 

48a 22. september 1740 Christen Nielsen Bunderup af Blokhuset fæster sal. Christen Knudsens hus ibm. 2 fjk og 2 enge.

 

49a 4. maj 1740 Christen Sørensen Soldat fæster gl. Søren Andersens sted i Aaby, 6 td. Han ægter datteren og yder aftægt.

 

49b 9. juli 1740 Jens Sørensen Hjulmand af Aaby fæster gl. Christen Willumsens sted i Vedsted. 3 skp 3 fjk 2 alb.

 

50a 12. november 1740 Christen Sørensen Sølemit fæster ½parten af sin faders, Søren Bloches hus i Blokhuset.

 

50b 22. december 1740 Niels Marcussen af Torsmarch fæster sal. Niels Andersens gård i Refhede. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

51a 23. december 1740 Peder Pedersen af Refhede fæster Niels Jensens fradøde hus i Vedsted. Han ægter enken.

 

51b 12. januar 1741 Christen Sørensen af Hoven fæster stedet Knepped, som Jens Jensen fra Raakier fradøde. 4 td 5 skp 3 fjk 2 alb. Han ægter enken.

 

52b 21. januar 1741 Peder Laursen af Aaby fæster sin faders, Laurs Pedersens sted ibidem. 2 td.

 

53a 23. januar 1741 Jens Andersen af Østrup fæster sin faders, Anders Jensens sted ibidem. 7 td 5 skp 1 fjk og en eng af Toftegaards Enge.

 

54b 27. februar 1741 Sr. Anders Glerup på Lundergaard fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Anders Smed af Saltum fradøde.

 

55a 16. marts 1741 Jens Ifversen i Kvorup fæster eng af Toftegaards Enge, som han selv havde, men først nu får fæstebrev på.

 

55a 17. marts 1741 Søren Andersen af Mumgaard fæster sted på Heden, som Jens Andersen fradøde. 7 skp 1 alb og 11 læs hø på Søen.

 

56a 23. december 1740 Christen Skrædder i Alstrup fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Christen Christensen ibidem fradøde.

 

56b 24. december 1740 Erich Knudsen i Blokhuset fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Søren Skrædder i Faarup fradøde.

 

57a 20. marts 1741 fæstebrev fra 3. marts 1725 Olle Christensen fæster Kryllen eller Høyen, som hans fader Christen Christensen nu påbor.

 

57a 21. marts 1741 Anders Christensen Nørgaard i Vester Hjermeslev fæster 2 enge af Hammelmose Lejeenge, som Christen Bertelsen ibidem havde.

 

57b 21. marts 1741 Anders Nørgaard i Vester Hjermitslev fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som salig Mag. Godsen i Ingstrup havde.

 

58a 21. marts 1741 Poul Mortensen af Pirupshvarre fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, hans fader Morten Møller fradøde.

 

58b 21. marts 1741 Jens Jensen i Pirupshvarre fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, som Laurs Jensen ibidem fradøde.

 

59a 21. marts 1741 fæstebrev fra 16. august 1728 Simon Christensen af Saltum fæster Niels Jensens sted i Aaby by.

 

59b 21. marts 1741 Michel Jensen af Houen fæster salig Knud Andersens sted i Vedsted. 4 td 5 skp. Han ægter datteren.

 

60a 22. marts 1741 Anders Thomasen af Vester Brønderslev fæster Christen Hansens hus ibidem. 1 skp. Ophold til tidligere fæster.

 

60b 21. marts 1741 fæstebrev fra 16. maj 1722 Jens Mortensen fæster sted i Fristrup efter sin stiffader Poul Christensen.

 

61a 22. marts 1741 Laurs Erichsen, tjenende på Bjerget, fæster Laurs Andersens øde sted i Vedsted. 4 td 4 skp 2/3 alb.

 

61b 22. marts 1741 Jens Sørensen af Aaby fæster Thomas Jensens sted ibidem, han pga. armod blev frasat.

 

62a 22. marts 1741 Niels Jensen i Aaby fæster Mourits Kudskes hus ibidem med kålhave.

 

62a 22. marts 1741 Christen Laursen Calsen af Aaby fæster Jens Skrædders enkes hus ibidem. 3 skp og 5 læs hø på Søen.

 

62b 22. marts 1741 Niels Jensen af Refhede fæster Jørgen Andersens sted i Vedsted. 1 td 7 skp 2 fjk.

 

63a 22. marts 1741 Anders Thomasen i Aaby by fæster Christen jensens hus ibidem. 1 skp 2 fjk.

 

64a 22. marts 1741 Christen Christensen af Aastrup fæster salig Jep Laursens sted ibidem. 10 td 3 skp 1/3 alb.

 

64b 22. marts 1741 Laurs Pedersen Hveth af Vedsted fæster sin faders, Peder Hveths sted ibidem. 1 td 5 skp 1 fjk.

 

65a 22. marts 1741 Simon Jørgensen af Vedsted fæster Jens Andersens sted i Kølvring. Ophold til de gl. fæstere.

 

65b 22. marts 1741 Olle Andersen af Aaby fæster Laurs Pedersens sted i Schiellerum. 3 skp 1 fjk 2 alb.

 

66a 22. marts 1741 Niels Sørensen fæster Peder Mortensens hus i Vedsted. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

66b 22. marts 1741 Anders Sørensen af Røgel fæster Niels Nielsens hus i Vedsted. 1 skp 3 fjk 2 alb og 2½ læs hø på Søen.

 

67a 22. marts 1741 Jens Svendsen af Fristrup fæster salig Peder Pedersens hus i Vedsted. 1 skp 2 fjk 1 alb. Han ægter enken.

 

67b 22. marts 1741 Christen Sørensen Soubak fæster Laurs Jørgensens hus i Aaby Mølhauge. 5 skp 2 fjk 2 alb.

 

68a 27. marts 1741 Thomas Madsen af Rønnelien i Hune Sogn fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Christen Mortensen i Bonchen havde.

 

68a 28. marts 1741 Iver Hendrichsen af Fristrup fæster Anders Pedersen Torngaards sted i Fristrup. 2 td 6 skp 2 2/10 alb og 16 læs eng på Søen.

 

68b 28. marts 1741 Anders Laursen af Sønder Saltum fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Mads Pedersen af Kvorup havde.

 

69a 10. september 1740 Bolle Andersen af Fristrup, forhenværende landsoldat, fæster sted i Alstrup by. 2 td 2 skp 1 fjk 2 alb.

 

70a 12. januar 1741 Hr. doktor jure Laurs Berregaard, borgmester i Aalborg, fæster de enge, som Clemen og Jens Christensen på Gjøl af Søenge havde fæstet og ej betalt.

 

70b 12. januar 1741 Hr. doktor jure Laurs Berregaard fæster eng, som Peder Egholm på Gjøl havde.

 

70b 12. januar 1741 Hr. doktor jure og borgmester Laurs Berregaard i Aalborg fæster Giøl Sogns kirkekorntiende, som er under Birchelse Stamhus.

 

71a 31. maj 1741 Peder Nielsen i Brogaard fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som sal. Magister Winde i Saltum fradøde.

 

71b 12. juni 1741 Christen Jensen Landsoldat fæster sted i Rønn, som Kjeld Laursen fradøde. 2 td 3 skp 1 fjk 2 alb og et engstykke på Søen.

 

72b 12. juni 1741 Jens Nielsen Giølbo af Fristrup fæster engpart på Søen, som Jens Nielsen Møller fradøde.

 

73a 12. juni 1741 Knud Pedersen af Nørhalne by fæster hus ibidem, som Søren Andersen oplader ham. Han ægter datteren. 3 fjk 1 alb.

 

73b 14. juni 1741 Anders Pedersen af Mumgaard fæster 2/3 part ibidem af Jens Jensens gård, som han oplader ham. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

 

74a 16. juni 1741 Jørgen Nielsen ved Bjerget på Giøl fæster eng på Søen, Nørreengen kaldet, som Jens Jensen fradøde.

 

74b 23. juni 1741 Christen Jensen ved Bjerget på Giøl fæster eng på Søen, som Niels Pedersens enke fradøde.

 

75a 11. september 1741 Jens Andersen af Aaby fæster ½ part af sin stiffader Niels Poulsens gård ibidem. 1 td 7 skp 3 fjk.

 

75b 11. september 1741 Niels Pedersen i Sønder Saltum fæster ½ part af sin salig faders sted, som hans moder oplader ham pga alderdom. 1 td 3 skp 2 1/6 alb.

 

76b 11. september 1741 Christen Pedersen i Sønder Saltum fæster ½ part af sin salig faders sted, som hans moder oplader ham pga. alderdom. 1 td 3 skp 2 1/6 alb.

 

77a 3. august 1741 Holden Sørensen i Aaby fæster gårdspart ibidem, hans moder fradøde. 3 td 7 skp 3 fjk.

 

77b 18. marts 1742 Søren Sørensen i Røgel fæster sin faders gårdspart. 2 td og en eng på Søen.

 

78a 11. september 1741 Anders Pedersen på Bjerget fæster ½ part af sin faders gård. 2 td 5 skp 3 fjk 2 alb.

 

79a 11. september 1741 Laurs Godskesen i Røgel fæster sin faders iboende sted. 1 td samt 18 læs eng på Søen.

 

79b 11. september 1741 Laurs Laursen på Heden fæster sin faders sted ibidem. 1 td 1 skp 2 fjk 1 alb.

 

80a 11. september 1741 Niels Andersen på Heden fæster sin faders, Anders Laursens sted. 6 skp 3 fjk 1 alb.

 

80b 11. september 1741 Yde Christensen af Vester Hjermeslev fæster ½ part af sin salig faders gård, som hans moder oplader pga. alderdom. 4 td 6 skp 1 fjk 1 alb.

 

81a 3. november 1741 Niels Simonsen af Aaby fæster sted ibidem, som Anders Kaases enke ham oplader. 2 td 2 skp.

 

81b 18. november 1741 Christen Jensen fæster stedet Engeland under Birchelse. 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

82a 18. november 1741 Anders Pedersen fæster stedet Eendelen under Birchelse. 3 skp 1 fjk 2 alb.

 

82b 18. november 1741 Jens Sørensen Rytter fæster sted i Vedsted under Refkjærgaard, Diget.

 

83a 18. november 1741 Laurs Nielsen fæster sted under Refkjærgaard i Vedsted, Diget.

 

83a 18. november 1741 Jens Christensen Støve fæster sted i Vedsted, Diget kaldet, under Refkjærgaard.

 

83b 18. november 1741 Svend Christensen fæster sted under Refkjærgaard i Vedsted, Diget kaldet.

 

84a 18. november 1741 Christen Poulsen fæster sted i Vedsted, Diget under Refkjærgaard.

 

84b 18. november 1741 Niels Laursen fæster stedet Rendbech. 1 fjk 1 alb.

 

85a 13. december 1741 Søren Christensen fæster part af Knøsgaard, som Anders Andersen pga. alderdom ham oplader. 2 td 5 skp. Ophold til Andera Andersen og hustru. 

 

85b 26. juni 1742 Morten Pedersen af Sønderby i Jetsmark Sogn fæster engpart, som Peder Ræf fradøde, af ½ Hammelmose Lejeenge.

 

86a 29. juni 1742 Jens Mortensen af Lykkegaard, Hune Sogn, fæster sin faders, Morten Laursens part, som han fradøde, og enken Maren Jensdatter oplader ham. 3 skp 3 fjk.

 

86b 22. april 1742 Niels Pedersen i Øster Brogaard, Jetsmark Sogn, fæster eng af Toftegaards Enge, som Niels Sørensen i Hønsholm fradøde.

 

87a 1. juni 1742 Laurs Jensen Smed i Aaby fæster hus ibidem, som gl. Anders Bojer frasagde sig. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

87b 9. juni 1742 Christen Bunderup i Blokhuset fæster hus i Bacherne, Hune Sogn, som Anders Holdensen havde. 1 skp 1 alb.

 

88a 18. juni 1742 Anders Holdensen af Hune Sogn fæster sted i Aaby, Mølhaugen. 5 skp 2 fjk 2 alb.

 

88b 28. juni 1742 Søren Pedersen i Kvorup fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, som Peder Christensen havde.

 

89a 1. august 1742 Jens Jørgensen af Aaby fæster sted ibidem, som Niels Sørensen Blokhus havde. 2 skp 1 fjk 2 alb.

 

89b 2. august 1742 Anders Jensen af Kølvring fæster sted i Lykkegaard, Hune Sogn, som Søren Christensen fradøde. 1 td 4 skp 2 fjk.

 

90a 11. december 1742 Christen Christensen i Kvorup fæster eng af Toftegaards Enge, som Jørgen Jørgensen fradøde.

 

90a 3. juni 1743 Hans Poulsen i Kvorup fæster eng, som Christen Christensen i Store Pendrup havde.

 

90b 3. juni 1743 Michel Jensen Gademand fæster hus i Aaby, som Jens Jørgensen havde. 2 fjk 1 alb. Jens Jørgensen overtog Michel Jensens hus.

 

91a 10. juni 1743 Madame Kirsten Pedersdatter, salig Christen Pinds i Vestrup, fæster 2 enge af Hammelmose Lejeenge, hendes mand fradøde.

 

91a 20. maj 1743 Madame Anne Didrichs, hr. Vilhelm Bondorffs kæreste i Jetsmark Præstegaard, fæster eng, som Christen Purkjær i Pandrup fradøde.

 

91b 28. juli 1743 Christen Jensen, forhen skoleholder i Vedsted, fæster sted i Brovst Sogn i Røgel By, som Peder Christensen Lassen havde. 1 td 2 skp.

 

92b 6. december 1743 Hans Sørensen i Nør Saltum fæster eng af Hammelmose Lejeenge, Peder Christensen i Østrup fradøde.

 

92b 12. november 1743 Niels Nielsen i Klarborg fæster eng af Toftegaards Enge, som hans fader Niels Knudsen oplod ham.

 

93b 14. marts 1744 Jens Andersen af Mumgaard fæster ½ gård i Kølvring, som Anders Jensen pga. dødsfald fragår. 4 td 2 fjk 2 ¼ alb.

 

94a 29. april 1744 Poul Mortensen af Pirupshvarre fæster huset Dommerborg, som Jens Laursens enke havde. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

94b 1. februar 1744 Peder Christensen på Giøl fæster hele stedet, som han hidtil har delt med Jens Nielsen i Weldspringet på Giøl. 3 td 6 skp 1 fjk.

 

95a 2. marts 1744 Anders Simonsen af Mumgaard føster ½ gård i Aaby Sogn og by, Kremmergaard, som Jens Sørensen pga. dødsfald fragår. 3 td 7 skp 2 fjk.

 

95b 2. marts 1744 Christopher Andersen af Aaby fæster sted i Rokiær, Aaby Sogn, som Mourids Hansen pga. alderdom fragår. 3 skp 1 fjk 1 alb.

 

96a 2. august 1744 Laurs Jensen af Vedsted fæster ½ gård i Aaby Sogn i Vedsted by, som Jens Andersen nu til sin søn afstår. 3 td 2 fjk 2/3 alb.

 

96b 21. august 1744 Christen Pedersen af Fristrup i Aaby Sogn fæster ½ gård, Rønn kaldet, som Laurst Andersen pga. alderdom afstod. 2 td 3 skp 1 fjk 2 alb.

 

97a 23. juni 1744 Søren Andersen af Vester Brønderslev fæster sted på Schalde i Aaby Sogn, som Peder Laursen pga. alderdom afstår ham. 7 skp 1 fjk 2 alb.

 

97b 1. oktober 1744 sølemitten Niels Christensen fæster ½ sted i Hune torp, som Peder Sørensen Gundersen, hans svigerfader, oplader ham. 1 skp 3 fjk.

 

98a 17. november 1744 Anne Otsdatter Mølbach, salig dieccon Frands Hejnsvigs enke i Aaby fæster ejendom, som hendes salig mand havde.

 

98a 1. november 1744 Søren Christensen Smed fæster hus på Grandegaden, han selv har opbygget.

 

98b 13. december 1744 Mads Sørensen i Bui Klit, Hune Sogn, fæster ½ part af sin faders Søren Laursens sted i Bui Klit. 5 skp 2 fjk 2½ alb.

 

99a 30. april 1745 Søren Christensen Smed i Vester Hjermitslev fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, som Christen Nielsen i Manne havde.

 

99b 20. september 1745 Christen Christensen Smed af Røgel fæster sted under Refkjærgaard, som Jens Rytter pga. sin og hustrus svaghed frasagde sig. Kontrakt med Jens Rytter om ophold.

 

100a 4. oktober 1745 Peder Nielsen, sidst tjenende for ladefoged på Refkjærgaard, fæster gården Hedegaard i Hune Sogn, som Laurs Christensen fradøde. 2 td 6 skp 3 fjk 1 alb. Han ægter enken Bodil Nielsdatter.

 

100b 12. januar 1746 Niels Sørensen i Aaby fæster et lidet jordløst hus, som selv 1745 har opbygget på Aaby Grandefællig.

 

101a 9. februar 1746 hr. doktor og borgmester Berregaard i Aalborg fæster eng på Søen, som Søren Nielsen Ingvorsen på Gjøl havde.

 

101a 26. marts 1746 Knud Nielsen af Nør Saltum fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, som hans formand Anders Laursen fradøde.

 

101b 6. juni 1746 Søren Jensen på Giøl fæster ½ eng, som Peder Puger havde.

 

102a 7. juni 1746 Peder Sørensen af Aaby fæster salig Anders Jensens sted i Hune by, Lykkegaard kaldet. 1 td 4 skp 2 fjk, og 3 stykker eng af Hammelmose Lejeenge.

 

102a 4. juli 1746 Jens Andersen Møller på Giøl fæster eng på Søen, som Jens Andersen i vedsted havde, og som Jens Christensen af Røgel har haft i leje.

 

102b 29. marts 1746 Christen Jensen af Aaby fæster hus ibidem, som Christen Snedker fradøde.

 

103a 5. august 1746 Anne Christensdatter i Blokhusene fæster ½ part af Oluf Juuls hus ibidem. 2 fjk.

 

103b 12. februar 1746 Jens Christensen af Aaby fæster hus ibidem, som Jens Knudsen fradøde.

 

103b 24. oktober 1746 Peder Jensen, nu tjenende for ladekarl på Birkelse, fæster stedet Eendelen inder Birkelse. 3 skp 1 fjk 2 alb.

 

104b 13. december 1746 Peder Christensen af Refhede fæster sted under Refkjærgaard, som Laurs Nielsen pga. alderdom oplod.

 

105a 2. april 1746 Ove Laursen af Fristrup fæster part af Knøsgaard, som Laurs Andersens enke afstår ham. 2 td 5 skp.

 

105b 20. juni 1747 Velærværdige hr. Laurs Fugel til Saltum-Hune menigheder fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Svend Thomsen Lychen havde.

 

105b 10. juni 1747 Christen Nielsen Glarmester af Mumgaard fæster hus i Vedsted, som Jens Sørensen Hjulmand fraflyttede. 3 skp 3 fjk 

 

106a 21. juni 1747 Christen Christensen, som forhen beboede Møllehaugen, fæster ½ del af Soubak og eng af Toftegaards Enge, som Christen Poulsen afstår ham. 5 skp 3 fjk.

 

106b 16. september 1747 Jens Jepsen på Giøl fæster eng på Søen, som hans fader Jep Nielsen ibidem afstår ham.

 

107b 20. december 1746 Holden Sørensen i Aaby fæster sted ibidem, som hans fader fradøde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 album.

 

108a 28. december 1747 Michel Pedersen Smed af Fristrup fæster hus ibidem, som Christen Bødkers enke afstår ham.1 fjk 2 alb. Kontrakt med enken om ophold.

 

108b 30. februar 1748 Jens Jensen af Fristrup fæster gårdspart, som Niels Nielsen Giølbo har opladt ham efter deling. 2 td 6 skp 2 alb.

 

109b 29. februar 1748 Christen Simonsen af Aastrup fæster gårdspart i Mumgaard, som Anders Jensen fradøde. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

 

110a 10. april 1748 Niels Andersen af Aaby fæster stedet Lødt i Jetsmark Sogn, samt eng af Toftegaards Enge, som Christen Thøgersen pga. alderdom har opladt ham. 1 td 5 skp 3 fjk 1 alb.

 

111a 13. januar 1747 Søren Madsen i Haugaard fæster eng på Søen, som afg. Jens Christensen i Astrup havde.

 

111b 14. april 1748 Søren Christensen i Aaby fæster sin faders, Christen Sørensens hus ibidem. 2 skp 1 fjk.

 

113a 30. april 1748 Jens Laursen af Heden fæster sted i Røgel, som Christen Christensen pga. armod frakom. 2 td 4 skp 1 alb.

 

113b 30. april 1748 Christen Christensen af Røgel fæster sted i Vedsted, som Christen Villumsen har opladt ham. 2 fjk 1 alb.

 

114b 30. april 1748 Niels Norremand af Vedsted fæster sted på Diget under Refkjærgaard, som Christen Poulsen fraflyttede.

 

115a 30. april 1748 Christen Poulsen af Diget fæster hus i Vedsted, som Niels Norremand fraflyttede. 1 td 1 fjk 1 alb.

 

115b 30. april 1748 Jens Mortensen i Vester Hjermitslev fæster sted, som Peder Lassen frakom. 3 td.

 

116a 24. december 1746 Anders Sørensen af Vedsted fæster sted i Kølvring, som Niels Jensen Skrædder pga. armod frakom. 4 td 2 fjk 2 ¼ alb.

 

116b 12. april 1748 Christen Christensen på Lundback fæster eng af Toftegaards Enge, som hans fader Christen Christensen havde.

 

117a 5. januar 1748 Peder Andersen af Vester Halne fæster Bedholm i Jetsmark Sogn, som Sørensen afstår. 1 td 1 fjk 2 alb.

 

117b 5. juni 1748 Anders Pedersen på Bjerget fæster ½ part af Bjerget, som moderen fradøde. 2 td 5 skp 3 fjk.

 

118a 22. juni 1748 Niels Mortensen i Nørre Saltum fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, som Olle Jensen i Pirupshvarre fradøde.

 

118b 24. juli 1748 Christen Mortensen i Faarup fæster engstykke af Hammelmose Lejeenge, som Niels Christensen ibm. Havde.

 

119a 19. oktober 1748 Sølemit Christen Christensen, Røde Hus, fæster hus i Dommerborg, som Poul Mortensen fradøde. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

119b 2. februar 1749 Niels Jensen, boende i Gjøl Vejrmølle fæster engstykke på Søen, som gl. Niels Sørensen af Gjøl fradøde.

 

119b 20. marts 1749 Laurs Andersen af Rendbech, Saltum Sogn, fæster engstykke af Toftegaards Enge, hans fader Anders Jørgensen har.

 

120a 11. april 1749 Maren Christensdatter af Aaby fæster jordløst hus ibidem, som Karen Jensdatter fraflyttede.

 

120b 30. april 1749 Mads Laursen af Aaby fæster gadehus ibidem, som Thomas Møller bebor. 3 skp 2 fjk 1 alb.

 

121a 30. april 1749 Morten Christensen af Røgel fæster jordløst hus ibidem, som Christen Maller fradøde.

 

122a 30. april 1749Tomas Laursen af Rønn fæster sted i Fristrup, som Knud Nielsen har opladt ham. 5 skp 1 fjk.

 

122b 30. april 1749 Søren Andersen af Rønn fæster stedet Eendelen i Aaby Sogn.

 

123a 30. april 1749 Peder Jensen af Eendelen fæster sted i Hoven, Aaby Sogn, som Niels Jensen fradøde. 4 td 4 skp.

 

124a 1. maj 1749 Sølemit Christen Sørensen af Hvarregaard i Hune Sogn fæster Hvarregaard, som hans fader fradøde, samt eng i Toftegaards Enge. 3 skp 2 fjk 1 alb.

 

125a 16. december 1749 Niels Christensen af Fristrup i Aaby Sogn fæster sted i Fristrup, som Jens Holdensens enke har opladt. 2 td 6 skp 2 9/10 alb.

 

126a 18. december 1749 Bertel Christensen af Vester Hjermitslev fæster sted ibidem, hans moder fradøde. 9 td 4 skp 2 fjk.

 

126b 16. januar 1750 Christen Nielsen Møller, sølemit af Hune Sogn, fæster ½del af sted ved det Røde Hus, som Niels Sørensen har opladt sin datter. 4 skp 1 fjk 2 alb.

 

127b 24. januar 1750 Peder Christensen Estrup af Albechsmølle fæster ½ Toftegaard i Jetsmark Sogmn, som Niels Sørensen fradøde. 11 td 2 skp 1 fjk.

 

127b 24. marts 1750 Landsoldat Olle Christensen af Vester Hjermitslev fæster gadehus i Vester Hjermitslev, som Jens Christensen har forundt sin datter. 1 skp 2 fjk 2 alb.

 

128b 30. april 1750 Christen Sørensen Bech af Blokhuset fæster jordløst hus i Hune Sogn, Baaren kaldet, som Mads Christensen fradøde.

 

129a 24. september 1750 Velerværdige Hr. Poulsen, sognepræst til Ingstrup, Alstrup, V. Hjermitslev fæster 2 engeskifter af ½ Hammelmose Lejeenge, som Christen Nielsen i Filholm havde.

 

129a 16. oktober 1750 Simon Nielsen af Pirup i Hune Sogn fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, som Niels Nielsen i Pirup pga. dødsfald fragik.

 

129b 22. december 1750 velagte karl Jens Knudsen, som med pas fra Sr. Laurs Hvid på Aagaard er indkommen, fæster gård i Vedsted, som Knud Hansen pga. dødsfald fragår. 12 td 5 skp 2 fjk 1 alb.

 

130b 16. januar 1751 Søren Nielsen Forrider af Skald fæster gadehus i Aaby, som Niels Koch har opladt. 3 fjk 2 alb.

 

131a 8. april 1751 Niels Pedersen af Torngaard fæster ½ gård i Torngaard, som hans fader Peder Andersen fradøde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

131b 9. august 1751 Kirsten Frandsdatter i Nør Risager, Jetsmark Sogn, fæster eng af Toftegaards Enge, som Maren Andersdatter ved Hune Bro havde.

 

132b 17. august 1751 Peder Thomsen af Sønder Risager i Jetsmark Sogn fæster eng af Toftegaards Enge, som Christen Mathiesen af Risager havde.

 

132b 8. januar 1752 Niels Laursen af Aaby fæster ½ gård i Aaby, som Johannes Laursen Eeg pga. dødsfald fragik. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

133b 8. januar 1752 Anders Laursen af Vedsted fæster gadehus i Vedsted, som Niels Laursen Degn har opladt. 3 fjk 2 alb.

 

134b 12. marts 1752 Landsoldat Anders Christensen af Fristrup fæster gadehus i Fristrup, som Jeppe Nielsen pga. alderdom oplader. 1 fjk 2 alb.

 

134b 8. maj 1752 Fogden Sr. Emich Emichsen på Bjørnkjær fæster ½ Toftegaard i Jetsmark Sogn, som Peder Christensen Estrup fradøde. 11 td 2 skp 1 fjk.

 

135b 16. juli 1752 Anne Simonsdatter i Aaby fæster jordeløst hus i Aaby, hendes fader Simon Hansen fradøde.

 

136a 6. april 1753 Niels Thomsen Skrædder af Vedsted fæster gadehus i Fristrup, som Niels Christensen Dal fradøde.

 

136b 12. april 1753 Niels Pedersen Skald fæster gadehus i Fristrup, som Peder Thomsen fradøde.

 

137b 16. april 1753 Christen Christensen Møller af Aaby fæster gadehus i Aaby, som Morten Jørgensen har opladt. 3 skp 3 fjk 2 alb.

 

137b 16. april 1753 Christen Laursen Smed af Vedsted fæster jordeløst hus i Fristrup, som Peder Bødker havde.

 

138a 18. april 1753 Laurs Madsen af Haugaard fæster ½ gård i Haugaard, hans fader Mads Knudsen fradøde. 6 td 5 skp 3 fjk 2 alb.

 

139a 24. april 1753 Laurs Christensen, nu boende i Plomgaard i Vadum Sogn, fæster et stykke jord af Biersted Kirkegaard, som salig Poul Laursen havde.

 

139b 24. april 1753 Jens Nielsen af Aaby fæster jordeløst hus ved Aaby Mølhauge, som Kirsten Andersdatter havde.

 

140a 26. april 1753 Jens Christensenaf Aaby fæster Støvgaard i Aaby, som Lorentz Jensen havde og nu oplader til datteren. 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

140b 18. maj 1753 Karen Pedersdatter på Stien i Saltum Sogn fæster eng af ½ Hammelmose Lejeenge, hendes fader Peder Christensen havde.

 

141a 16. august 1753 Christen Nielsen af Lunen i Hune Sogn fæster sted, hans fader Niels Jensen har opladt ham. 1 skp 3 fjk 2½ alb. Den øvrige ½ del har faderen reserveret for sin levetid, men overgår til sønnen ved hans død.

 

141b 10. september 1753 Jeppe Andersen af Aaby Mølhauge fæster sted i Aaby Mølhauge, hans fader Anders Holdensen har opladt ham. 5 skp 2 fjk 2 alb.

 

142a 20. september 1753 Jacob Bertelsen, født på Skald i Aaby Sogn, fæster sted i Vester Hjermitslev, som Peder Mortensen har opladt ham. 8 td 7 skp 3 fjk 1 alb.

 

142b 24. september 1753 Niels Sørensen Vrensted af Blokhuset fæster sted i Blokhuset, som Olle Juel har forundt ham pga. alderdom. 1 fjk.

 

143a 24. september 1753 Jens Laursen af Aaby fæster ½ gård i Aaby, som hans fader Laurs Nielsen oplader pga. alderdom. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

143b 30. september 1753 Jens Andersen Vrendsted fæster ½del af sted, Laurs Nielsen på Lien har opladt. ½ fjk.

 

144a 26. november 1753 Christen Simonsen af Aaby fæster ½ gård i Aaby, hans fader Simon Christensen fradøde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

144b 16. december 1753 Niels Jensen, som hidtil har tjent i Aaby Præstegaard, fæster sted på Diget i Vedsted, som Christen Christensen Smed fraflyttede. Under Refkjærgaard.

 

145a 16. december 1753 Mogens Sørensen af Hune Sogn fæster sted i Blokhuset, hans fader Søren ved Bækken fradøde. 1 alb.

 

145b 16. december 1652 sølemitten Peder Christensen af Hune Sogn fæster ½delen af det sted i Lunen, hans fader Christen Sørensen nu bebor. 11 skp 3 fjk 2½ alb.

 

146a 4. juli 1757 Jørgen Laursen af Østrup fæster jordløst hus ved Røde Hus i Hune Sogn.

 

146b 16. oktober 1654 Thøger Andersen af Aaby fæster jordløst hus ved Vester Bleggraf i Jetsmark Sogn.

 

147a 29. april 1754 Christen Jensen af Fristrup fæster sted i Fristrup, hans stiffader Jens Christensen fradøde, og hans moder Mette Christensdatter ham forunder. 2 td 6 skp 2 9/10 alb.

 

147b 24. august 1754 Olle Andersen af Skellerum i Aaby Sogn fæster eng af Toftegaards Enge, som Morten Madsen i Meilholm fradøde.

 

148b 24. april 1753 Mads Andersen af Aaby fæster gadejus i Aaby Sogn, som Christen Jensen pga. alderdom og skrøbelighed har frasagt sig.

 

148a 16. dec. 1754 Christen Bondrup af Blokhuset i Hune Sogn fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Jens Guldsmeds hustru udi Pirupshvarre er fradød.

 

148b 24. marts 1755 Christen Laursen af Aaestrup fæster sted i Fristrup, som salig Jens Mortensen fradøde. Han ægter enken Else Sørensdatter. 2 td 6 skp.

 

149a 12. apr. 1755 Søren Nielsen af Myrtuen i V. Hjermitslev Sogn fæster det sted, hans fader Niels Sørensen påbor, Myrtuen kaldet,6 td 7 skp.

 

150a 16.april 1755 Jens Nielsen Haven af Aaby fæster ½ gård i Aaby, som Niels Sørensen frakom. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

150b 16.maj 1755 Johanne Jespersdatter af Pirup i Hune Sogn fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som hendes sal. mand Simon Nielsen fradøde.

 

151a 24.maj 1755 Poul Jensen af Kjærgaard i Jetsmark Sogn fæster eng af Toftegaards Enge, som Jens Svendsens sal. hustru i Blokhuset havde.

 

151b 16.juli 1755 Christen Sørensen af Aaby fæster gadehus i Aaby, hans fader Søren Christensen oplader. 4 skp 1 fjk 1 alb.

 

152a 6.december 1755 Christen og Søren Peitersønner af Buj Klit fæster deres faders Peiter Sørensens sted ibm. 4 skp 3 fjk 2 1/4 alb.

 

152b 20.december 1755 Karen Svendsdatter i Hønsholm, Jetsmark Sogn, fæster eng af Toftegaards Enge, som Jens Poulsen i Kiergaard, Jetsmark Sogn, havde.

 

153a 3.januar 1756 Laurs Sørensen Hjulmand i Vedsted fæster nyt selvbygget hus på grandefælligen i Vedsted.

 

153b 14.januar 1756 Christen Laursen af Aaby fæster ½ gård i Vedsted, som Niels Jensen Smed fradøde. 3 td 2 fjk 2/3 alb.

 

154a 16.januar 1756 Niels Simonsen af Mumgaard fæster gård ibm. hans fader Simon Christensen havde. 7 td 3 fjk 1 alb.

 

154b 8.marts 1756 Anders Knudsen af Aaby fæster sted ibm. som Niels Blokhus oplader. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

155a 12.april 1756 Niels Laursen af Aaby fæster gård i Aastrup, som Laurs Sørensen fradøde. Han ægter enken Anne Pedersdatter. 10 td 3 skp 1/3 alb.

 

155b 1.august 1756 Jens Eriksen og Laurs Thomsen Sparre af Nørhalne, Christen Sørensen af Biersted og Jens Laursen af Biersted Krog fæster korntienden til Biersted Kirke.

 

157a 18.juli 1739 Peder Sørensen Landsoldat ved kaptajn Bentsens compagni, født i Aaby, fæster Rodkier i Aaby Sogn. 1 skp 2 fjk 1 alb.

 

157b 4.oktober 1755 Anders Ibsen af Fristrup fæster Eendelet, som Søren Andersen Røn oplader.

 

158a 4.marts 1756 Christen Christensen Smed, forhen på Diget i Vedsted, fæster ½ gård i Vedsted, som Peder Mouritsen forlader. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

158b 3.juni 1756 Jørgen Jensen af Aaby fæster jordeløst hus ved Aaby Mølle, som Jens Nielsen havde.

 

158b 4.juni 1756 Karen Davidsdatter af Vedsted fæster jordeløst hus ibm. som Anne Nielsdatter oplader.

 

159a 2.august 1756 Søren Nielsen af Nørre Brogaard i Hune Sogn fæster Nørre Brogaard, som hans sal. fader Niels Thomsen havde. 1 td 6 skp 2 fjk ½ alb.

 

159b 3.august 1756 Søren Andersen Røn, forhen i Skovhuset ved Eendelet, fæster gård i Aastrup, som Michel Christensen forlod. 10 td 3 fjk 1/13 alb.

 

160a 4.august 1756 Laurs Andersen Røn fæster sted på Diget under Refkjergaard, som Jens Christensen Støve havde.

 

160b 5.august 1756 Jens Sørensen af Vedsted fæster ½ gård i Aaby, som Christen Simonsen havde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/21 alb.

 

161a 6.august 1756 Jens Jensen i Aaby fæster iboende sted. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

161b 6.august 1756 Jens Michelsen i Aaby fæster iboende sted. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

161b 7.august 1756 Niels Madsen i Haugaard fæster iboende sted. 6 td 5 skp 3 fjk 2 alb.

 

161b 8.august 1756 Bendt Thøgersens enke i Aaby, fæster sin mands sted. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

162a 12.august 1756 Christen Sørensen i Aaby fæster fæster iboende sted. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

162b 12.august 1756 Christen Christensen i Mølgaard fæster iboende sted. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

163a 4.september 1756 Christen Simonsen af Revhede fæster sted i Voldbro, som Søren Christensen havde. 1 td 1 skp 3 fjk 1½ alb.

 

163b 4.september 1756 gadehusmand Anders Thomsen Bojer i Aaby fæster ½ gård ibm. som Christen Sørensen havde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

164a 4.oktober 1756 Niels Sørensen af Aaby fæster gadehus ibm. som Niels Sørensen Skrædder fraflyttede. 2 skp 2 fjk.

 

164b 5.oktober 1756 Niels Andersen Krog i Aaby fæster gadehus ibm. han bebor. 6 skp 3 fjk 1 alb.

 

165a 6.oktober 1756 Søren Pedersen Bojer i Aaby fæster gadehus han bebor. 2 skp 2 alb.

 

165b 5.november 1756 Christen Jensen Bach i Aaby fæster gadehus, han bor i. 2 fjk.

 

166a 6.november 1756 Terkild Laursen af Knøsgaard fæster sted i Aaby, Niels Poulsen oplader. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

166b 7.november 1756 Niels Sørensen Skrædder af Aaby fæster gadehus ibm. som Anders Thomsen Bojer fraflytter. 1 skp 2 fjk.

 

167b 1.december 1756 Morten Christensen af Fristrup fæster ½ gård ibm. hans fader Christen Mortensen oplader. 2 td 6 skp 1 4/10 alb.

 

168a 12.november 1756 Christen Simonsen af Mumgaard fæster gård i Refhede, som Niels Marquorsen fradøde. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

169a 18.december 1756 Maren Sørensdatter af Blokhusene i Hune Sogn fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Christen Christophersen i Thise havde.

 

169b 3.januar 1757 Peder Christensen Kudsk fæster gadehus i Aaby, han bebor. 1 skp 1 fjk 2 alb.

 

170a 3.januar 1757 Christen Erichsens enke Maren Poulsdatter i Vester Hjermitslev fæster sted hun bebor. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb. Medunderskrivere Mads Erichsen og Peder Mortensen.

 

170b 3.januar 1757 Sidsel Sørensdatter af Vedsted fæster gadehus ibm. som Niels Ollesen forlod. 2 fjk 1 alb.

 

171a 4.januar 1757 Anders Pedersen i Fristrup fæster sted han bebor. 2 td 6 skp 2 9/10 alb.

 

171b 4.januar 1757 Niels Mathiesen fæster jordeløst hus ved Sønder Skald han bebor.

 

172a 5.januar 1757 Christen Nielsen Fuglsangs enke Maren Jacobsdatter fæster jordeløst hus i Vedsted, hun bor i.

 

172b 7.januar 1757 Michel Pedersen i Fristrup fæster gadehus han bebor. 1 skp 1 alb.

 

173a 8.januar 1757 Jens Christensen Bojer i Vedsted fæster jordeløst hus han bebor.

 

173b 8.januar 1757 Laurs Thomsen af Bleggraf fæster sted i Røgel, som Laurs Nielsen Glad fraflyttede. 1 td 2 skp.

 

174a 9.januar 1757 Niels Jensen Skrædder i Vedsted fæster gadehus ibm. han bebor. 1 skp 3 fjk 2 alb.

 

174b 10.januar 1757 Jens Mortensen Bojer i Fristrup fæster gadehus han bebor. 1 alb.

 

175a 12.januar 1757 Peder Christensen på Steen i Hune Sogn fæster iboende bolig. 1 fjk

 

175b 12.januar 1757 Thomas Laursen Skrædder i Fristrup fæster gadehus han bebor. 1 alb.

 

176a 12.januar 1757 Rasmus Jensen Smed i Vedsted fæster gadehus han bebor. 2 skp 1 fjk.

 

176b 18.januar 1757 Hans Jørgensen Post i Vedsted fæster jordeløst hus han bebor.

 

177a 4.februar 1757 Peder Thomsen Tyboe af Hune Sogn fæster bolig i Hune by, Anders Espensen fraflyttede. 3 skp 3 fjk 2 alb.

 

177b 4.februar 1757 Anders Espensen af Hune by fæster bolig i Bacherne ved det Røde Hus, som Peder Thyboe havde. 2 fjk.

 

178a 8.februar 1757 Søren Vrensteds enke Maren Christensdatter i Blokhusene fæster jordeløst hus hun bebor.

 

178b 8.marts 1757 Mads Graversen af Bundgaard i Jetsmark Sogn fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Knud Nielsen i Nør Saltum fradøde.

 

179a 3.november 1757 Sr. Svend Jensen Bondrups hustru Maren Andersdatter Hjortels i Blokhusene, Hune Sogn, fæster eng af Toftegaards enge.

 

179b 4.december 1757 Niels Laursen af Hoven fæster gadehus i Aaby Sogn, Schiellerum, som Olle Andersen fraflyttede. 3 skp 1 fjk 2 alb.

 

180a 4.april 1758 Peder Pedersen af Schald fæster gadehuset Sønder Schald, hans moder Peder Pedersens enke oplader. 1 td 2 fjk.

 

181a 8.april 1758 Peder Sørensen af Vedsted fæster jordeløst hus i Aaby, som Niels Sørensen fradøde. Han ægter enken Karen Hansdatter.

 

181b 16.april 1758 Jens Laursen af Hoven fæster sted ibm. hans fader Laurs Jensen oplader. 5 td 1 skp 1 alb.

 

182a 16.april 1758 Peder Rasmussen af Vedsted fæster gadehus, hans fader Rasmus Jensen bebor. 2 skp 1 fjk.

 

182b 24.april 1758 Svend Jensen Bondrup i Blokhusene eng af Hammelmose Lejeenge, som hans sal. fader Jens Svendsen fradøde.

 

183a 4.maj 1758 Thøger Hendrichsen af Vedsted fæster jordeløst hus ibm. som sal. Jens Bojer fradøde.

 

183b 12.august 1758 Hendrich Jensen af Kneppet i Aaby Sogn fæster sted i Røgel, Brovst Sogn, som Jens Christensen, ladefoged til Birchelse, havde. 3 td 7 skp.

 

184b 16.august 1758 Jens Madsen af Fristrup fæster gadehus ibm hans sal. fader Mads Jensen havde. 1 alb.

 

185a 24.august 1758 Søren Poulsen af Pirup fæster sted hans fader Poul Jensen bebor. 6 skp 3 fjk 2 alb.

 

185b 24.august 1758 Mads Jensen Murmester af Fristrup fæster gadehuset Soubach som Christen Sørensen havde. 1 td 3 skp 2 fjk.

 

186b 5.november 1758 Anders Nielsen af Aaby fæster gadehus i Vedsted, som Thøger Hendrichsen havde. 3 skp 1 fjk 1 alb.

 

187a 30.november 1758 Niels Laursen af Vedsted fæster gadehus ibm. som sal. Christen Poulsens enke havde. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

187b 26.september 1758 Niels Andersen af Jonstrup i Saltum Sogn fæster vejrmøllen Haugaards Mølle i Aaby Sogn. Mølleskyld 1 td 2 skp 2 fjk 2 alb, jordskyld 4 skp 1 fjk 1 alb.

 

189a 16.december 1758 Peder Jepsen af Aaby fæster stiffaders, Peder Christensen Kudsks gadehus i Aaby. 1skp 1 fjk 2 alb.

 

189b 4.januar 1759 Niels Nielsen af Torngaard fæster sted i Hoven, Aaby Sogn, som Søren Jensen Øster havde. 4 td 4 skp 2 fjk.

 

190a 5.januar 1759 Niels Pedersen af Haugaard fæster ½ gård i Aaby, som Peder Laursen havde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

190b 12.januar 1759 Ynger Svendsen, sidst tjenende i Vedsted fæster ½ gård i Aaby, som Christen Sørensen havde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

191b 24.februar 1759 Anders Nielsen af Aaby fæster eng af Toftegaards Enge, som Olle Jensen Smed i Kaas, Jetsmark Sogn havde.

 

191b 24.april 1758 Anders Simonsen af Momgaard fæster ½ gård i Vedsted, som Anders Christensen havde. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

192b 4.april 1759 Niels Madsen af Vedsted Skole, ankommen til godset med lovligt pas af Doctor Berregaard på Gjøl, fæster sted i Røgel, Brovst Sogn, som Christen Jensen Haase fradøde. Han ægter enken Sidsel Nielsdatter. 1 td 2 skp.

 

193a 24.april 1759 Olle Andersen af Schiellerum i Aaby Sogn, fæster sted på Gjøl Land, Veldspringet, som Jens Nielsen og Peder Christensen havde. 3 td 6 skp 1 fjk.

 

193b 10.juli 1759 Sr. Christian Vinde, sognedegn for Gjøl Menighed, fæster enge på Søen, 8 læs hø, som Gregers Jensen på Gjølk fradøde.

 

193b 30.juni 1759 Søren Nielsen, forrider, sidst boende i Niels Koches hus i Aaby, fæster gadehus, som Niels Sørensen Bojer i Aaby fradøde. 1 skp 2 fjk.

 

194b 30.april 1760 Christen Ollesen af Højen i Hune Sogn fæster bolig ibm. som hans fader Olle Christensen oplader. 5 skp.

 

195a 24.juli 1759 Abraham Christensen af Vedsted fæster faderens Christen Sørensens hus ibm. 2 skp 1 fjk 2 alb.

 

195b 29.december 1795 Jens Jensen af Aaby fæster ½ gård ibm. som Holden Sørensen havde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

196a 30.april 1760 Niels Nielsen Snedker af Vedsted fæster gadehus i Aaby, som hans broder Søren Nielsen Forrider fraflyttede. 3 fjk 2 alb.

 

196b 24.december 1759 Christen og Niels Pedersen af Sønder Saltum fæster 2 engskifter, som sal. Poul Jørgensen i Østrup havde.

 

197a 16.december 1759 Jens Jepsen af Fristrup fæster ½ gård ibm. som Jens Hendrichsen fradøde. 2 td 6 skp 2 8/10 alb.

 

197b 24.december 1760 Søren Nielsen af Vedsted fæster ½ gård ibm. som Michel Jensen fradøde. Han ægter enken Maren Andersdatter. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

198a 31.maj 1760 velbyrdige hr. Jens Jacobsen Gleerup, herre til Dybvad, Knudseje, Bjørnkjær, Rødslet og Birkumgaard, fæster fæster engskifter af Birkelse Stamhuses enge på Søen, som hr. Doctor Jura og borgmester Laurids Berregaard er fradømt.

 

198b 24.maj 1760 Laurs Nielsen i Hallager fæster engskifterne Bucholmene under Birkelse Stamhus, som Mads Pedersen og Anders Sørensen af Hallager havde.

 

199a 8.juni 1759 Erich Nielsen, dimitteret landsoldat for Birkelse Stamhus, fæster hus, opført ved Vester Bleggraf på Mosen i Jetsmark Sogn, samt et stk. jord kaldet Holmen, tæt ved huset.

 

199b 4.december 1760 Jens Pedersen af Sønder Schald fæster ½ gård i Vedsted, som sal. Thomas Pedersen fradøde. Han ægter enken Karen Jørgensdatter. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

200a 12.december 1756 Christen Andersen af Jonstrup, Saltum Sogn, fæster sted ibm. efter hans fader Anders Nielsen 6 td 5 skp 2 alb.

 

200b 24.april 1760 Poul Mouritsen, sidst tjenende i Jetsmark Præstegaard, fæster ½ gård i Aaby, som Jens Sørensen Hjulmand havde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

201a 16.december 1760 Poul Bendsen af Aaby fæster ½ gård ibm. hans moder, sal. Bendt Thøgersens enke Kirsten Poulsdatter, nu bebor. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

201b 30.april 1760 Sr. Jens Andersen Gleerup til Lundergaard fæster eng af Hammelmose Lejeenge, hans fader assessor Gleerup fradøde.

 

202a 5.december 1760 Christen Hansen af Vester Hjermitslev Sogn og by fæster sin faders, Hans Christensens gadehus ibm. 1 skp 1/4 alb.

 

202b 16.december 1760 Niels Sørensen af Sønder Saltum fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som sal. Jens Sørensen i Sønder Saltum fradøde.

 

203a 16.juni 1760 Sr. Søren Jensen Bondrup i Saltumgaard, Saltum Sogn, fæster 2 engskifter i Hammelmose Lejeenge, som Kirsten Pedersdatter i Vestrup havde.

 

203b 24.januar 1760 Søren Laursen af Aaby fæster sted på Gjøl Land, Veldspringet, som Olle Andersen fradøde. 3 td 6 skp 1 fjk.

 

204a 16.januar 1761 Christen Laursen af Fristrup fæster engskifter på Søen, 8 læs hø, som Jens Christensen Thomsen på Gjøl fradøde.

 

204b 24.november 1760 Søren Svendsen af Teilladen fæster sin faders Svend Sndersens gadehus ibm. 1 td 3 skp 2 fjk 1 alb.

 

205a 12.januar 1761 Peder Nielsen af Aaby fæster jordeløst hus ibm. som Hans Jørgensen oplader.

 

205b 24.april 1761 Niels Ibsen af Aaby fæster gadehus ibm. som Christen Jensen Bach fradøde. 2 fjk.

 

205b 4.oktober 1761 Christen Jørgensen fra det Røde Hus, Hune Sogn, fæster bolig i Bacherne ved Røde Hus, som Anders Espensen oplader. 2 fjk.

 

206a 4.december 1761 Niels Nielsen Skrædder af Faarup fæster engskifte i Hammelmose Lejeenge, som Morten Andersen i Faarup fradøde.

 

206b 12.december 1761 Søren Jensen af Voldbro i Aaby Sogn fæster sin faders Jens Sørensens sted ibm. 1 td 1 skp 3 fjk 1½ alb.

 

206b 16.december 1761 Michel Christensen af Fristrup fæster gadehus ibm. hans fader Christen Christensen fradøde, og enken Inger Christensdatter oplader. 4 skp 2 fjk 1 alb.

 

207a 24.december 1761 Laurs Laursen af Thise Sogn og by fæster gadehus i Vester Hjermitslev by, som Thomas Christensen fradøde.

 

207b 4.marts 1762 Poul Sørensen Smed ved Hune Bro i Kvorup, Jetsmark Sogn, fæster eng af Toftegaards Enge, som hans hustru, sal. Karen Laursdatter fradøde.

 

208a 4.januar 1762 Peder Nielsen af Myrtuen i Vester Hjermitslev Sogn fæster sted i Vester Hjermitslev, som sal. Christen Erichsens enke fradøde. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

 

208b 4.januar 1762 Niels Jespersen af Fristrup fæster ½ gård ibm. hans fader Jesper Laursen oplader. 2 td 6 skp 2 4/10 alb.

 

209a 4.april 1762 Oluf Jensen af Hune fæster gadehus ibm, hans fader Jens Nielsen oplader. 1 skp 2 alb.

 

209b 26.april 1762 Maren Pedersdatter fra Ribergaard i Hune Sogn fæster jordeløst hus ved Hune Kirke, kaldet Tornen, som forhen tilhørte majorinde Stadtlænder på Hammelmose, og Christen Laursen Glarmester fra Hune sidst havde i leje.

 

210a 8.april 1762 Christen Laursen Glarmester af Hune fæster gadehus i Blokhusene, Hune Sogn, forhen under Aalborg Hospital, som Niels Laursen Kræmmer bebor. 1 skp 1 fjk 2 alb.

 

210b 30.april 1762 Laurs Andersen Calsen, tjenende i Jetsmark Præstegaard, fæster gadehus i Pandrup, Jetsmark Sogn, som Poul Pedersen fragår. 2 skp 2 fjk ½ alb.

 

211a 12.april 1762 Anders Laursen af Hune Hedegaard fæster sted i Hune by, som Peder Jensen bebor. Han ægter datteren. 1 td.

 

211b 16.april 1762 Niels Pedersen af Nørre Risager i Jetsmark Sogn fæster eng af Toftegaards Lejeenge, som hans fader Peder Jensen i S. Risager fradøde.

 

212a 19.april 1762 Søren Nielsen i Torpet på Gjøl Land fæster engskifter på Søen, hans fader Niels Sørensen på Gjøl fradøde.

 

212b 20.april 1762 Jens Andersens søn Laurs Jensen af Østrup i Saltum Sogn fæster eng af Hammelmose Lejeenge, som Hans Sørensen i Nør Saltum fradøde.

 

213a 22.april 1762 Jens Madsen af Øster Hjermitslev i Tolstrup Sogn fæster gård i Vester Hjermitslev by, forhen tilhørende krigsråd Gleerup, som Simon Nielsen fradøde. Han ægter enken Karen Laursdatter. 8 td 2 fjk 1 alb.

 

213b 24.april 1762 Bertel Bertelsen fra Sønder Schald fæster ½ gård i Aaby, som Jens Jensen bebor. Han ægter datteren Kirsten Jensdatter. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

214a 26.april 1762 Niels Thomsen ved Bjerget på Gjøl fæster engskifte på Søen, 7 læs hø, som Niels Christensen Graver på Gjøl fradøde.

 

214b 26.april 1762 Sr. Jens Andersen Gleerup til Lundergaard fæster eng af Toftegaards Lejeenge, som Jeppe Christensen i Lille Pandrup fradøde.

 

215a 28.april 1762 Laurs Jensen af Refhede fæster gård ibm. hans fader, sal. Jens Andersen og moder Anne Laursdatter havde. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

215b 5.januar 1762 Peder Christensen Hiørne i Aaby fæster jordeløst hus ibm. som Niels Jensen fraflyttede.

 

216a 2.januar 1762 Peiter Rasmussen af Vedsted fæster hus og vejrmølle, Birchelse Mølle. 2 skp 2 alb.

 

217a 2.januar 1762 Niels Andersen Møller af Birchelse Mølle fæster gadehus i Vedsted, som Peiter Rasmussen fraflyttede. 2 skp 1 fjk.

 

217b 30.april 1760 Niels Andersen Skrædder af Aaby fæster jordeløst hus ibm. hans moder Anne Nielsdatter bebor, samt jord som Anne Ottesdatter har i fæste. 1 fjk 2 alb.

 

218a 24.maj 1762 en af Jens Thomsens sønner i Toftegaard, enten Thomas Jensen den ældre eller Christen Jensen efter faderens valg, fæster gården. 11 td 3 fjk 1 alb.

 

218b 20.juli 1762 Peder Christensen, barnefødt på Hjermitslevgaard Gods i Vester Kornum, fæster stedet Soubach i Aaby Sogn, som Mads Jensen Murmester fradøde. 1 td 3 skp 2 fjk.

 

219a 20.september 1762 Niels Christensen, barnefødt i Torngaard, Aaby Sogn, fæster ½ gård ibm. hans fader Christen Christensen Schiøtte afstår. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

219b 23.december 1762 Laurs Andersen Kaldsen i Lille Pandrup fæster eng af Toftegaards Enge, som Melchior Baggesen i Kvorup fradøde. Landgildemål til hvert års Martini byg en tønde enten leveret på Birchelse eller udi Aalborg, hvor det forlanges. Indfæstning 14 rd.

 

220a 3.juli 1763 Karen Nielsdatter i Vester Hjermitslev fæster hus ibm. ved kirken, nyopbygget.

 

220b 2.april 1763 husmand Søren Christensen Støve i Aaby fæster gård ibm. Mølgaard, som Christen Christensen er frasat. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

221a 30.april 1763 Christen Nielsen, barnefødt på Gjøl, fæster ½ gård i Alstrup by, som Peder Jensen er frasat. 4 td 4 skp 1 fjk ½ alb.

 

221b 30.december 1762 Peder Andersen, barnefødt i Fristrup, fæster hus i Vedsted, som Christen Mahler og søn Abraham Christensen afstår. 2 skp 1 fjk 2 alb.

 

222b 4.juni 1763 Thomas Nielsen, barnefødt i Aaby, fæster ½ gård i Vester Hjermitslev, som Peder Nielsen Myrtue fradøde. Han ægter enken. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

 

223a 5.juni 1763 Jens Jensen, barnefødt på Gjøl, fæster hus i Aaby Sogn og by, som Søren Christensen fraflyttede. 2 skp 1 fjk.

 

223b 6.juni 1763 Niels Christensen, barnefødt i Lille Pandrup, fæster sin faders, Christen Christensens, hus ibm. 5 skp 1 fjk 3/10 alb.

 

224a 7.juni 1763 Christen Andersen fra Aaby fæster gadehus ibm. som Mads Møller fradøde. Han ægter enken.3 skp 2 fjk 1 alb.

 

224b 7.juni 1763 Niels Sørensen Smed, barnefødt i Aaby, fæster gadehus i Vedsted, som Christen Christensen fradøde. 2 fjk 1 alb.

 

225a 7.juni 1763 Knud Nielsen, barnefødt i Refhede, fæster hus i Lille Pandrup, som Laurs Kaldsen fraflyttede. 2 skp 2 fjk ½ alb.

 

226a 8.juni 1763 Morten Andersen, barnefødt i Aaby Sogn, fæster jordløst hus på Schald, som Niels Mathiasen fradøde.

 

226b 8.juni 1763 Jens Thomsen, barnefødt i Vedsted, fæster hus i Fristrup, hans broder Niels Thomsen Skrædder afstår. 5 skp 1 fjk 1 alb, samt en eng på Søen.

 

227a 9.juni 1763 Niels Thomsen Skrædder i Fristrup fæster hus ibm. som Thomas Skrædders enke fradøde. 1 alb, samt en eng på Søen.

 

227b 9.juni 1763 Jens Andersen, barnefødt i Mølhaugen i Aaby Sogn, fæster huset Engeland, som Laurs Thomsens enke afstår, samt eng i Toftegaards Enge, som Christen Møller i Sønderby har.

 

228a 9.juni 1763 Lars Andersen Krogh, barnefødt i Aaby Sogn, fæster hus ved Ribergaard på Remmen, som Maren Pedersdatter fraflyttede.

 

228b 9.juni 1763 Niels Jensen Schadbak, barnefødt i Vedsted, fæster sted i Hune by, som Christopher Jensen fradøde. Han ægter enken. 3 fjk 2 alb.

 

229a 8.august 1763 Lars Andersen Caldsen fra Lille Panderup fæster sted i Hune Torp, som Claus Jocumsen fraflyttede. 3 skp 3 fjk 1 alb.

 

229b 10.august 1763 Christen Christoffersen fæster gården Vester Bleggrav i Jetsmark Sogn, som Niels Laursen er frasat. 5 td 2 skp 3 fjk.

 

230b 16.august 1763 Poul Mortensen, barnefødt i Vedsted, fæster ½ gård ibm. hans fader Morten Christensen fradøde. 3 td 2 fjk 2/3 alb.

 

231a 18.august 1763 Niels Christensen, barnefødt i Sønder Brogaard, fæster det sted i Lykkegaard, Hune Sogn, som Peder Sørensen Boyer fradøde. Kontrakt om ophold med afdødes enke. 1 td 4 skp 2 fjk.

 

232a 19.august 1763 Erich Nielsen, barnefødt i Aabye, fæster ½ gård i Vedsted, som Lars Erichsen bebor. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

232b 14.september 1763 Niels Pedersen, barnefødt på godset, fæster stedet Steen i Hune Sogn, hans fader Peder Nielsen afstår. 1 fjk.

 

233a 4.januar 1764 Johanne Christensdatter i Blokhusene fæster hus ibm. hendes broder Søren Christensen Ulholm fradøde.

 

233b 14.februar 1764 Anne Christensdatter fra Hune fæster gadehus ibm., som underofficer Orning fraflyttede.

 

233b 10.januar 1764 husmand Anders Nielsen i Vedsted fæster gård i Momgaard, som Niels Simonsen er frasat. 7 td 3 fjk 1 alb.

 

234b 19.januar 1764 Anders Laursen fra Aaby fæster ½ gård ibm. som Niels Laursen fradøde. Han ægter enken. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

235a 3.februar 1764 Christen Pedersen fra Vedsted fæster gård i Røgel, som Thomas Jensen fradøde. Han ægter enken. 2 td 4 skp 2 alb.

 

235b 7.februar 1764 Peder Michelsen, barnefødt i Fristrup, fæster sted på Schald i Aaby Sogn, som Søren Andersen fradøde. Han ægter enken. 7 skp 1 fjk 2 alb.

 

236a 17.februar 1764 Hans Simonsen fra Momgaard fæster sted i Vedsted, som Anders Nielsen fraflyttede. 3 skp 1 fjk 1 alb samt en eng på Søen, 4 læs hø.

 

236b 24.februar 1764 Jens Christensen, barnefødt i Vedsted, fæster hus på Diget under Refkiergaard, hans stiffader Svend Christensen afstår mod aftægt. Desuden en eng på Søen, 4 læs hø.

 

237a 2.marts 1764 Mads Nielsen, barnefødt i Haugaard, fæster ½ gård i Fristrup, som hans farbroder Peder Madsen bebor. 2 td 6 skp 2 9/10 alb.

 

237b 4.marts 1764 Niels Laursen fra Manne fæster sted i Ribergaard, som Poul Christensen fraflyttede. 1 td 4 skp.

 

238a 4.juli 1763 afg. Jens Bakkes søn Jørgen Jensen på Gjøl fæster eng på Søen, 11½ læs hø, som Hans Sørensen på Gjøl har.

 

238b 28.august 1763 Terkild Thomasen på Gjøl fæster eng på Søengen, 4 læs hø, hans stiffader Anders Nielsen har.

 

238b 27.juli 1764 Niels Laursen fra Vester Bleggrav fæster sted i Hune, som Peder Thyboe havde. 3 skp 3 fjk 2 alb.

 

239a 27.juli 1764 Jens Christensen Bonde, barnefødt i Fristrup, fæster gård i Refhede, som Laurs Jensen Gademand fradøde. Han ægter enken. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

239b 27.juli 1764 Jens Christensen, barnefødt på Schald, fæster faders, Christen Jensens, sted ibm. 6 skp 2 fjk, samt en eng på Søen, 6 læs hø.

 

240a 27.juli 1764 Jørgen Laursen, barnefødt på Stamhusets gods i Vester Brønderslev, fæster ½ gård på Røn i Aaby Sogn, som Christen Jensen Gademand fradøde. Han ægter enken. 2 td 3 skp 1 fjk 2 alb, samt eng på Søen, 16½ læs hø.

 

240b 27.juli 1764 Morten Nielsen, barnefødt i Røgel, fæster gård ibm. hans fader Niels Mortensen har. 5 td og eng på Søen, 27 læs hø.

 

241a 5.august 1764 Oluf Pedersen Holm fæster stedet Aaby Bro, som Jørgen Kaath fraflytter. Kroholdsprivilegium, samt eng af Toftegaards Enge. En af betingelserne i fæstet er, at hvis der er slagsmål i kroen, skal herskabet meddeles de skyldiges navne.

 

242a 11.august 1764 Christen Andersen, barnefødt i Pirup, fæster sted ibm. hans moder, Anders Andersens enke, afstår. 5 skp 1 fjk.

 

242b 4.december 1764 landsoldat Niels Madsen, barnefødt i Fristrup, fæster Holmgaard i Vester Hjermitslev Sogn, som Christen Ydesen fradøde. Han ægter enken. 9 td 3 fjk 1 alb.

 

245b 10.januar 1765 Niels Laursen, barnefødt i Fristrup, fæster sin faders, Laurs Hollands,  ½ gård ibm. 2 td 6 skp 2 2/10 alb.

 

246a 29.januar 1765 Christen Jensen, barnefødt i Aaby, fæster sin faders, Jens Jørgensens, hus ibm. 2 skp 1 fjk 2 alb.

 

246a 29.januar 1765 Søren Villumsen fæster sin stiffaders, Otte Jensens, hus i Aaby. 3 skp 1 fjk, samt en eng på Søen, 4 læs hø.

 

246b 29.januar 1765 Christen Mouritsen af Fristrup fæster stiffaders, Christopher Andersens, hus i Rodkier. 3 skp 1 fjk 1 alb.

 

247a 7.januar 1765 Jens Sørensen, barnefødt i Hoven, Aaby Sogn, fæster faderens, afg. Søren Jensens gård ibm. 6 td 2 skp 2 fjk.

 

247b 29.januar 1765 Jens Christensen, barnefødt i Hune by, fæster Sønder Brogaard, hans fader Christen Jensen bebor. 6 skp 1 fjk 2 alb.

 

248a 28.maj 1765 Søren Jensen Skomager, barnefødt i Aaby, fæster gadehus i Fristrup, som Jens Mortensen Boyer afstår. 1 alb.

 

248b 29.maj 1765 Peder Andersen Skrædder, barnefødt i Fristrup, fæster hus ibm. som Jens Madsen fraflyttede. 1 alb.

 

249a 30.maj 1765 Niels Sørensen Thyboe, barnefødt på Stamhusets gods i Sønder Saltum, fæster 2 engskifter, et i Toftegaards Lejeenge og et i Hammelmoses Lejeenge, som Søren Nielsen i Nørre Brogaard afstår.

 

249b 30.maj 1765 Niels Jensen Vejby af Alstrup fæster eng eaf Toftegaards Lejeenge, som Karen Svendsdatter i Hønsholm fradøde.

 

249b 30.maj 1765 Christen Nielsen af Alstrup fæster eng i Hammelmose Lejeenge, som Erich Knudsen i Blokhuset havde.

 

250a 30.maj 1765 Søren Laursen Schiellerum fra Aaby fæster jordløst hus ibm, som Maren Kaldsdatter fraflyttede.

 

250a 30.maj 1765 Søren Nielsen i Nørre Brogaard fæster huset Storchborre, som Christen Mortensen og hustru fradøde. 2 skp 2 fjk 2 alb.

 

250b 30.maj 1765 Christen Laursen fra Vedsted fæster sted i Hune Torp, som Christen Nielsen fradøde. 1 skp 1 fjk.

 

251a 30.maj 1765 Jens Madsen af Vester Hjermitslev og Niels Svendsen af Alstrup fæster 2 sønderste engskifter af Hammelmose Lejeenge, som Søren Bondrup i Saltum fradøde.

 

251b 30.maj 1765 Niels Madsen i Holmgaard fæster det norderste engskifte i Hammelmose Lejeenge, som Søren Bondrup i Sønder Saltum fradøde.

 

251b 30.maj 1765 Søren Christensen fra Ribergaard fæster sted i Hune, som Niels Jensen Skadbaks enke afstår. 3 fjk 2 alb.

 

252a 28.april 1765 Niels Jensen, boende på Diget, fæster ½ gård, som Christen Laursen havde. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

253a 24.juni 1765 Jens Madsen, boende i Fristrup, fæster hus på Diget under Refkiergaard, som Niels Jensen fraflyttede. Desuden eng på Søen, 6 læs hø, og ½ eng, underlagt hans hus i Fristrup, 4 læs hø.

 

253b 1.juli 1765 Jens Nielsen Skrædder, barnefødt på Schald, fæster gadehus i Vedsted,som Peder Andersen fradøde. Han ægter enken. 2 skp 1 fjk 2 alb.

 

254a 1.september 1765 Morten Andersen, barnefødt i Aaby, fæster gård i Aastrup, som Christen Christensen fradøde. Han ægter enken. 10 td 3 skp 1/3 alb.

 

254b 1.maj 1766 Jørgen Jensen, barnefødt i Aaby, fæster ½ gård ibm. som Anders Thomsen fradøde. Han ægter enken. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

254b 1.maj 1766 Niels Thøgersen, barnefødt i Hune Sogn, fæster sted i Pirups Krat, hans fader Thøger Laursen afstår mod aftægt. 1 td, samt engstykke af Hammelmose Lejeenge.

 

255a 1.maj 1766 Peder Christensen i Blokhusene fæster jordeløst hus ibm. som Anders Vrensteds enke havde.

 

255b 1.maj 1766 landsoldat Niels Andersen Borregaard, barnefødt i Aaby, fæster gadehus ibm. som Niels Sørensen Haven fradøde. Han ægter enken. 6 skp 2 fjk.

 

256a 1.maj 1766 Niels Christensen Schiøtte o Torngaard fæster eng i Toftegaards Lejeenge, som Christen Baare i Kvorup fradøde.

 

256a 1.maj 1766 Søren Nielsen, barnefødt på Birchelse Gods, fæster huset Rendbech, hans fader Niels Laursen afstår.

 

256b 1.maj 1766 Søren Nielsen Haven, barnefødt i Aabye, fæster gadehus ibm. som Niels Sørensen Kaas afstår. 2 skp 2 fjk.

 

257a 1.maj 1766 Jens Nielsen, barnefødt i Aaby Sogn, fæster sted i Røgel, som Christen Norremann afstår. 1 td 2 skp, samt eng, 16½ læs hø.

 

257b 11.oktober 1765 husmand Anders Nielsen Møller og søn Niels Andersen i Vedsted afstår eng i Toftegaards Lejeenge, som degnen Sr. Peder Thorning i Aabye fæster.

 

258a 11.november 1766 Morten Nielsen, barnefødt på Birchelse Gods i Røgel by, fæster sted i Røgel, som Søren Sørensen fradøde. 2 td, samt engskifter på Søen, 34 læs hø.

 

258b 11.november 1766  Jens Thomsen, barnefødt på Birchelse Gods i Røgel, fæster gård i Røgel, som forrige fæster Niels Mortensens søn Morten Nielsen afstår. 5 td, samt eng på Søen, 27 læs hø. Jens Thomsen er svigersøn til Niels Mortensen.

 

259b 2.november 1766 afg. Niels Laursen i Sønder Brogaard, Hune Sogn, hans eng i Hammelmose Enge fæstes af bonden Ovr Jespersen i Hune Sogn og by.

 

260a 2.november 1766 Niels Jensen, nu tjenende i Blokhuset, Hune Sogn, med fripas fra hr. krigsråd Gleerup, fæster huset Sønder Brogaard i Hune Sogn. 1 skp 1 fjk 6 alb, som afg. Niels Laursens enke afstår mod ophold ved stedet.

 

261a 14.juni 1766 Erich Madsen af Vester Hjermitslev by fæster eng på Toftegaards Lejeenge, som den gl. kone Karen Svendsdatter, der boede i Hønsholm, havde.

 

261b 1.juli 1766 Søren Nielsen Forrider i Aaby afstår sit jordløse hus ibm. til et af sine børn og fæster jordløst hus, som boyer Peder Christensen havde.

 

262a 1. juli 1766 Søren Nielsen Forrider, hidtil fæster af sted i Aaby, som han afstod til sit barn, fæster jordløst hus ibid. som bojer Peder Christensen havde. 2 rd huspenge.

 

262a 1. juli 1766 Peder Christensen, hidtil fæster af jordeløst hus i Aaby, fæster gadehus ibidem, som Søren Nielsen Forrider havde. 1 skp 2 fjk.

 

263a 2. juli 1767 Christen Laursen, født på Birkelse Gods i Røgel, fæster sted ibidem, hans fader Laurs Thomsen fradøde. 1 td 2 skp

 

264a 2. juli 1767 Jens Andersen, boende på godset i Thise Sogn og by, fæster eng af Birkelse Lejeenge, som gamle Christen Skrædder, boende i Alstrup, havde.

 

264b 4. december 1766 Peder Nielsen, barnefødt på godset i Krat i Hune Sogn, fæster hus, som Christen Nielsen Bondrup havde.

 

265a 4. april 1767 Niels Pedersen, boende i Alstrup by, fæster eng i Hammelmose Lejeenge, som gamle Christen Laursen, boende hos Niels Pedersen, vil overlade ham.

 

265b 2.maj 1767 Jens Sørensen Gjøl fæster sted i Aaby, som Niels Pedersen pga. forødelse fradømtes. 3 td 7 skp 2 fjk.

 

266b 6.juni 1767 Jens Jensen, barnefødt i Fristrup by, fæster sted i Rodkjær, som Peder Sørensen beboede. 1 td 2 fjk.

 

267a 2. juli 1767 Jens Laursen i Aaby fæster sted ibidem, hans fader Laurs Jensen fradøde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

267b 7. november 1767 Niels Andersens søn i Aaby Anders Nielsen fæster faderens sted. 1 skp 1 fjk 2 alb.

 

268a 10. december 1769 Søren Andersen, barnefødt i Fristrup, Aaby Sogn, fæster sted i Krattet, Hune Torp, som Niels Jensen Krat overlader ham, mod at han ægter datteren. 1 td 1 skp 1 fjk.

 

268b 14. november 1767 Jens Sørensen på Heden i Aaby Sogn fæster faderens sted ibidem. 7 skp 1 alb og 11 læs eng på Søen.

 

269a 10. december 1767 Gjertrud Nielsdatter af Det røde Hus fæster hus i Blokhus, som afg. Søren Simonsen havde.

 

269a 20. april 1768 Jens Christensen Ræv af Vester Hjermitslev fæster hus samme sted, som Jens Skrædder fradøde. 2 skp 2 fjk 2 alb.

 

269b 21. april 1768 Niels Nielsen, boende i Jetsmark Sogn på Lundergaards gods, fæster eng af Toftegaards Lejeenge, som Christen Baares hustru i Kvorup fradøde.

 

270a Christen Andersen Schoven, nu tjenende i Aaby, fæster gadehus i Hune by, som Laurs Jespersen fratræder. 2 skp 2 fjk 2½ alb. Udateret.

 

270b 21. april 1768 Jens Andersen hos S. Svend Bondrup fæster sted i Blokhus, som Thomas Jensen pga. misligeholdelse fradømtes. (Kjær-Hvetbo Hrd. Ret 26. feb.)

 

271a 10. juli 1768 degnen S. Peder Thorning i Aaby fæster agerjord, liggende til hus ibidem, som Søren Pedersen beboede.

 

271b 20. november 1768 Mads Andersen Borregaard i Aaby fæster faderens, Anders Madsens ½ gård Borregaard ibidem. 3 td 7 skp 2 fjk ½ alb.

 

272a 16. februar 1769 Christen Christensen, barnefødt i Aastrup, fæster gård i Hoven, som Jens Sørensen fradøde. 6 td 2 skp 2 fjk.

 

272b 21. december 1768 Anders Andersen i Vester Hjermitslev fæster Nørgaard ibidem, som hans fader fradøde. 5 td 3 skp 2 fjk.

 

273a 16. november 1768 Erich Madsen i Vester Hjermitslev fæster sted ibidem, hans moder oplader for ham. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

 

273b 15. november 1769 Anders Laursen, forhen beboende sted i Aaby by på godset, fæster sted i Vedsted by, som Anders Simonsen pga. armod og alderdom fratræder. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

274a 17. marts 1770 Jørgen Thomsen, landsoldat ved stamhuset, fæster hus ved Vedsted by, som Niels Sørensen Smed havde. 2 fjk 1 alb.

 

274b 30. marts 1770 Laurs Jensen, barnefødt i Østrup, fæster sted ibidem, hans fader Jens Andersen havde. 7 td 5 skp 1 fjk.

 

275a 8. december 1770 Christen Simonsen, forhen beboende en ½ gård på godset i Aaby by, fæster sted ibidem, som Niels Andersen Krog fraflyttede. 6 skp 3 fjk 1 alb.

 

275b 28. april 1771 Christen Christensen Solholt af stamhuset fæster Storkborg og ½ Nørre Brogaard i Hune Sogn, som Søren Nielsen fradøde. 1 td 6 skp 2 fjk ½ alb.

 

276a maj 1770  Jørgen Laursen, barnefødt i Fristrup, Aaby Sogn, fæster sted i Refhede, som Jens Christensen oplader. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb. 

 

277a 8. december 1770 Jens Laursen, barnefødt i Aaby Sogn og by, fæster sted ibidem, som han har beboet i nogen tid. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

277b 8. december 1770 Jens Sørensen Gjøl i Aaby fæster 1 td af det sted han måtte opgive, som nu er fæstet af gårdmanden Jens Laursen.

 

278a 8. december 1770 Niels Jensen fæster 1 td af det sted i Aaby by, som Anders Knudsen måtte opgive, og hvis øvrige hartkorn Terkild Laursen derefter fæstede.

 

278b 8. december 1770 Poul Bentsen i Aaby by fæster 2 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb af det sted, som Poul Mouritsen frakom.

 

279a 16. december 1770 Niels Pedersen af Røgel fæster hus ibidem, som Morten Christensen afstod. Huspenge 1 rd.

 

279b 12. december 1770 bondekarl Peder Nielsen Bach fæster sted i Aaby by, som Søren Villumsen fraflyttede. 3 skp 1 fjk.

 

280a 7. oktober 1770 Niels Christensen, født på godset i Fristrup by, fæster gård i Vedsted by, som Søren Nielsen er frasat. 3 td 2 fjk 2/5 alb.

 

280b 23. maj 1770 Søren Villumsen, født i Aaby Sogn på godset, fæster sted i Vester Hjermitslev by, som Bertel Christensen er frasat. 9 td 4 skp 2 fjk 2 alb.

 

281b 10. januar 1771 Peder Christensen i Soubach, Aaby Sogn, fæster 1 td af det sted i Aaby, forhen beboet af Poul Mouritsen.

 

 

282a 12. februar 1771 Peder Rasmussen fra Birkelse Mølle fæster sted i Refhede, Aaby Sogn, som Christen Simonsen frakom. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

282b 13. april 1771 Hollen Laursen, barnefødt i Fristrup, fæster sted i Røgel, som Jens Nielsen fradøde. 1 td 2 skp.

 

283a 20. oktober 1767 Christen Laursen Halland, barnefødt i Aaby Sogn, fæster Mumgaard, som Anders Laursen oplader. 7 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

 

283a 1. maj 1770 Jens Bentsen, født i Aaby Sogn, fæster sted i Aaby by, som Mads Andersen er frasat. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

284a 16. februar 1771 bondekarl Niels Sørensen Thybi i Sønder Saltum fæster hus ibidem, hans fader fradøde, og moderen oplader. 4 td 3 fjk 1 alb.

 

284b 17. marts 1771 Jens Andersen, barnefødt i Aaby by, fæster gård i Refhede, som Jens Bonde er frasat. 5 td 2 skp 2 fjk 1 alb.

 

284b 23. marts 1771 Christen Christensen, hjemme hos faderen Christen Poulsen på Gjøl, fæster 2 engeskifter på Søen under Ræfkjærgaard.

 

285a 8. december 1770 Christen Jepsen fæster Torngaard i Aaby Sogn, som Niels Christensen Skiøtte fradøde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

286a 13. april 1771 13. april 1771 sognepræst for Haverslev og Beistrup Sogne hr. Laurits Helverschou og velagte Simon Jepsen, boende i Tannerupgaard, fæster Haverslev Sogns kongekorntiende. 34 td.

 

287a 14. april 1771 Olle Holm ved Aaby Bro fæster eng af Toftegaards Lejeenge, som Jens Kjeldsen i Kvorup fradøde.

 

287a 27. april 1771 Henrich Laursen af Biersted by fæster sted i Jetsmark Sogn, Løth, og en af Toftegaards lejeenge, som Niels Andersen havde. 1 td 5 skp.

 

288a 13. maj 1771 Anders Knudsen, forhen halvgårdsbonde i Aaby, fæster Møllerhuset på Momgaards ejendom i Aaby Sogn.

 

288a 13. maj 1771 Niels Christensen i Lille Pandrup fæster eng af Toftegaards lejeenge, som Søren Møller i Kvorup fradøde.

 

288b 29. april 1771 Jens Christensen Stougaard, boende i Aaby by, fæster 2 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb af det sted i Aaby, som Anders Laursen frakom.

 

289a 20. august 1771 Niels Thomsen Hadberg fæster stedet Dommerborg i Hune Sogn, som Christen Christensen fradøde. 1 skp 1 fjk 1 alb.

 

289b 20. august 1771 Søren Christensen Møller, sølemit af Hune Sogn, fæster sted i det Røde Hus, hans fader Christen Nielsen Møller fradøde. 1 td 3 fjk 1 alb.

 

289a 1. maj 1771 Christen Bastholm, som har solgt godset sit sted i Brødslev, fæster sted i Blokhusene, som Peder Christensen fradøde. 2 fjk 1 alb.

 

290a 2. januar 1772 Niels Andersen Krog fæster Vester Bleggraf i Jetsmark Sogn, som Christen Ladefoged frakom. 5 td 2 skp 3 fjk ½ alb.

 

291a 24. september 1772 Søren Thomsen, af godsets mandskab i Hune Sogn, fæster stedet Buj ibidem, som Thomas Nielsen afstår ham. 2 skp 3 fjk 2 ¼ alb

 

291b 25. november 1772 Jens Laursen i Blokhusene fæster jordløst hus ibidem, som Jens Ulholm havde.

 

292a 22. december 1772 Thomas Wium Snedker, fri karl, fæster sted i Blokhusene, som Søren Pedersen afstår. Han ægter datteren.

 

292b 2. januar 1772 Christen Ibsen, boende i Pirup, Hune Sogn, bytter fæste med Christen Nielsen Skrædder i Hune by på 3 fjk 1 alb.

 

293a 8. december 1770 Poul Sørensen Engesgaard i Hune Torp fæster sted, som Mogens Pedersen Kok frasiger sig. 2 skp 3 fjk 1 alb.

 

293b 8. december 1770 Jens Sørensen Gjøl i Aaby fæster 1 td af det sted han sidst har beboet, men pga. armod måtte opgive, og hvis øvrige hartkorn Jens Laursen har fæstet.

 

293b 8. december 1770 Poul Bentsen i Aaby Sogn og by fæster 2 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb af det sted ibidem, som Poul Mortensen frakom.

 

294b 4. maj 1773 Niels Jensen Spillemand i Blokhus fæster sted som hans fader Jens Spillemand havde, og hans moder oplader. 2 skp.

 

294b 29. april 1771 Jens Christensen Stousgaard, boende i Aaby by, fæster 2 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb ibidem.

 

295a 16. juni 1771 Søren Mortensen Vibsig af Hjermitslevgaards reservemandskab i Aaby Sogn fæster sted i Aaby, som Søren Svendsen fradøde. 3 skp 2 fjk 1 alb samt eng af Toftegaards Lejeenge.

 

296a 21. juni 1771 Christen Andersen af godsets reservemandskab fæster sted i Fristrup, Aaby Sogn, som Jens Jepsen fradøde. 2 td 6 skp 2 1/10 alb.

 

296b 1. september 1771 Anders Andersen af godsets reservemandskab fæster gård i Aaby by, som Bertel Bertelsen fradøde. 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb.

 

297a 23. september 1771 Hans Knudsen fæster gård i Vedsted, som afg. Jens Knudsens enke afstår ham, når han ægter hende. 12 td 5 skp 2 fjk 1 alb.

 

297b 24. september 1771 Peder Michelsen Smed fæster hus under Refkjærgaard i Vedsted by, som Jens Svendsen fradøde. 1 skp 2 fjk 1 alb.

 

298a 1. december 1771 Svend Svendsen, reservekarl af Refkjærgaards gods fæster hus i Vedsted by, som Poul Pedersen fradøde. 1 skp 3 fjk 2 alb.

 

298b 8. december 1770 bonden Niels Jensen fæster 1 td af det sted i Aaby by, som Andreas Knudsen fragår.

 

299a 22. december 1771 Jens Mortensen Sønderby i Jetsmark Sogn fæster eng af ½ Hammelmose Enge, hans fader Morten Pedersen havde.

 

299b 28. december 1771 Anders Bollesen af reservemandskabet fæster gadehus i Vester Hjermitslev, som forrige fæster Olle Christensen fradøde. 1 skp 2 fjk ½ alb.

 

300a 2. januar 1772 bonden Jens Laursen Nør i Aaby fæster sted, han før havde i fæste, sammen med det nuværende sted. 6 td 7 skp 1/11 alb.

 

300b 2. januar 1772 Mads Andersen Borregaard fæster sted, han nu bebor. 1 td.

 

301a 2. januar 1772 Jens Laursen Kok, som forhen fik frihedspas fra godset, fæster sted i Jetsmark Sogn, Toftegaard. 11 td 3 fjk 1 alb.

 

301b 2. januar 1772 bonden Christen Laursen i Røgel fæster sted ibidem, som Hendrich Jensen mageskifter med ham. 3 td 7 skp.

 

302b 3. januar 1772 Jens Nielsen Houen fæster hus i Aaby, han nu bebor. 1 td.

 

303a 11. januar 1772 Peder Erichsen i Brødslev by, Ingstrup Sogn, under Langholt Gods fæster eng af Birkelse Lejeenge, som Christen Jensen i Langbak havde, Toftegaard kaldet.

 

303a 3. januar 1772 Christian Pedersen fra Tønder Amt, Fingerslev by, fæster stedet Aaby Bro, som Olle Holm havde.

 

304a 28. marts 1772 bondekarlen Jens Andersen fæster sted på Birkelse Hovedgaards taxt, som Christen Jensen fradøde.

 

304b 28. marts 1772 bondekarlen Niels Christensen af Fristrup fæster stedet Diget i Aaby Sogn under Refkjærgaard, som Peder Christensen fradøde.

 

305a 1. maj 1772 husmand Søren Sørensen i Vester Hjermitslev under ½ Hammelmose fæster gård i Vester Hjermitslev by, som Christen Pedersen forødte. 6 td 3 skp 2 fjk ½ alb.

 

305b 2. maj 1772 Jens Michelsen af godsets reservemandskab fæster sted på Heden i Aaby Sogn, som Jens Sørensen frasagde sig. 7 skp 1 alb.

 

306a 22. maj 1772 Niels Nielsen Snedker i Aaby fæster hus ibidem, som Søren frasagde sig. 3 skp 2 fjk 2 alb.

 

306b 4. august 1772 Peder Nielsen fæster faderens Niels Madsens sted i Haugaard Aaby Sogn. 6 td 5 skp 3 fjk 2 alb.

 

307a 22. september 1772 bonden Morten Andersen af Fristrup by, Aaby Sogn, som har 2 td 6 skp 2 alb i fæste, fæster den halve del af Peder Momgaards jord i Fristrup, 4 td 1 skp 1 9/20 alb.

 

308a 28. september 1772 bonden Christen Laursen i Fristrup by, Aaby Sogn, som har 2 td 6 skp 2 9/10 alb i fæste, fæster ½ af Niels Jespersens jord i Fristrup by. 4 td 1 skp 1 9/10 alb.

 

309a 21. september 1772 Mads Nielsen i Fristrup by, Aaby Sogn, har 2 td 6 skp 9/10 alb i fæste og fæster Niels Momgaards ½ del. 4 td 1 skp 1 9/10 alb.

 

309b 28. september 1772 Christen Jensen i Fristrup by, som har 2 td 6 skp 2 9/10 alb, fæster Niels Jepsens ½ del. 4 td 1 skp 1 9/10 alb.

 

310b 20. oktober 1772 Niels Jespersen/Jensen, forhen beboende en halvgård i Fristrup, men pga armod fratrådt, fæster Volborg, 1 td 1 skp 3 fjk 1½ alb.

 

311b 10. december 1772 Niels Jensen i Vedsted by, som pga. armod afstår iboende sted, fæster hus ibidem.

 

311b 27. oktober 1772 Erich Nielsen, fæster af gård i Vedsted by, 3 skp 2/5 alb, fæster ½ delen af den ejendom og jord, som Niels Christensen fraflytter. Søren Simonsen skal have den anden del.

 

312b 27. oktober 1772 Søren Simonsen, en af Refkjærgaards bønder, som har et sted i Vedsted, 3 td 2 fjk 2/5 alb, fæster ½ del af Niels Christensens fraflyttede ejendom. I alt nu 4 td 4 skp 3 fjk 4/5 alb.

 

313b 24. oktober 1772 Christen Laursen Hveth, en af Birchelses reservemandskab, fæster stedet Schald i Aaby Sogn, som Peder Michelsen fradøde. 7 skp 1 fjk 2 alb. Han ægter datteren ved stedet.

 

314a 22. oktober 1772 Niels Christensen, som bebor en gård i Vedsted på 3 td 2 fjk 2/3 alb, som han fraflytter, og fæster i stedet det sted i Aaby by, som Jens Michelsen fradøde. 6 td 7 skp 1/11 alb.

 

315a 22. oktober 1772 Gårdforsidderen Niels Mumgaard fæster sit iboende raalingshus med kålhave.

 

315b 12. januar 1773 Anders Caldsen i Aaby by, en af Birchelse bønder fæster sit iboende sted 3 td 7 skp 2 fjk 1/22 alb samt det sted, Søren Støve bebor, 3 td 7 skp 2 1/22 alb.

 

316a 2. januar 1773 Jens Sørensen Giøl af Birchelse Gods fæster sit iboende sted i Aaby. 2 td.

 

316b 2. januar 1773 Jens Jensen Trap fæster iboende sted i Aaby, 1 td.

 

317a 12. januar 1773 husmand Anders Simonsen fæster sit iboende raalingshus og kålhauge i Aaby.

 

317b 12. januar 1773 Poul Bentsen, en af Birchelses bønder, fæster foruden sit iboende sted, 1 td, den ejendom, som Christen Ladefoged havde.

 

318a 14. januar 1773 Jens Nielsen fra Hasseris, barnefødt i Vester Brønderslev sogn og har frihedspas fra Vrejlev Kloster Gods, fæster sted under Birchelse i Aaby Sogn ved Eendelsskoven, som Anders Ibsen, der nu har fæste i Kølvring, fraflyttede.

 

318b 20. januar 1773 Peder Christensen, nu havende stedet Soubak under Birchelse, fæster et sted i Aastrup i Aaby Sogn, som Morten pga. armod forlader. 10 td 1/3 alb.

 

319b 16. februar 1773 husmanden Mads Laursen fra Vester Brønderslev under Hjermitslevgaards gods, fæster stedet Soubak i Aaby under Birchelse, som Peder Christensen fraflyttede. 1 td 3 skp 2 fjk.

 

320a 10. februar 1773 Birchelsebonden Søren Støve fra Mølgaard i Aaby Sogn fæster hus i Vedsted, som Niels Christensen fraflyttede. Raalingshus og 2 bindinger fæhus, som bruges af Søren Simonsen og Erich Nielsen, der overtager jorden.

 

320b 10. februar 1773 Hendrich Jensen fæster sted i Røgel, som Christen Laursen havde. 1 td 2 skp, samt 2 td fra Mortens øde sted i Aastrup.

 

321b 17. februar 1773 Christen Simonsen i Aaby, hvis iboende sted er 6 skp 3 fjk 1 alb, fæster også det sted og hus, som Christen Sørensen Skrædder nu fratræder.

 

322b 12. marts 1773 Laurs Pedersen Hveth i Vedsted by, som hidtil har haft gård, 3 td 2 fjk 2/5 alb, men pga. restance oplader den, fæster sit iboende raalingshus.

 

323a 16. marts 1773 Christen Skrædder i Aaby nægter at ville tage fæstebrev på Søren Støves forhen fæstede hus, pga sin kones vægelsindighed kan han ikke vedblive det og vil nu fæste sit iboende hus, Vadet kaldet.

 

323b 16. marts 1773 Birchelsehusmanden Christen Christensen fæster sted i Aaby Sogn, Hoven, som Jens Laursen har forødet. 5 td 1 skp 1 alb.

 

324b 19. marts 1774 Christen Michelsen fra Birchelse Reservemandskab fæster sted i Aaby, som Christen Møller fraflyttede. 3 skp 3 fjk 2 alb.

 

325a 21. marts 1773 Jens Madsen i Vester Hjermitslev by under Stamhuset Birchelse fæster eng, som Christen Christensen i Østrup fradøde.

 

325b 22. marts 1773 Jens Christensen fra Diget, som pga. armod har frasagt sit sted, fæster det raalingshus i Aaby by, som Søren Støve havde.

 

326a 1. april 1773 Mads Christensen, reservekarl på Birchelse Gods, fæster gård i Aaby, som Niels Christensen fradøde. 6 td 7 skp 1/11 alb.

 

326b 4. maj 1773 Niels Christensen Giølbo af Aaby fæster sted på Heden i Aaby Sogn, som Laurs Laursen Boyer fradøde. 1 td 1 skp 2 fjk 1 alb.

 

327a 26. maj 1773 Anders Ibsen, boende ved Eendelen, fæster gård på Birchelse Gods i Kølvring, Aaby Sogn, som Anders Sørensen fradøde, og enken har frasagt sig. 4 td 2 fjk 2 ¼ alb.

 

327b 18. juni 1773 Jens Laursen af Birchelse reservemandskab fæster hus med jord i Vester Hjermitslev by, som Christen Hansen fradøde.

 

328a 10. juli 1773 Jacob Andersen Bruus i Fristrup fæster det sted, hans fader fradøde. 2 td 6 skp 2 9/10 alb.

 

328b 6. december 1773 fæstebrev 9. december 1754 fra Christen Thommesen, boende i Annexgaarden i Vester Hjermitslev, til Bertel Jensen, født og opfødt i Vester Hjermitslev fæster gård ibidem, som afg, Laurs Christensen fradøde, 10 td 2 skp.

 

329b 17. november 1773 fæstebrev fra 15. maj 1765 til Bertel Jørgensen, af Lundergaards gods i Vester Hjermitslev, som fæster sin faders, Jørgen Sørensens gård ibidem. 7 td 4 skp 2 fjk.

 

330b 17. november 1773 fæstebrev fra 16. december 1764 Anders Clemensen fæster gård i Vester Hjermitslev, som Peder Nielsen fradøde. 5 td 6 skp 2 alb.

 

331a Peder Christensen, der har frihedspas fra Lundergaards gods, fæster hus i Vester Hjermitslev by, som Thomas Nielsen Skrædder fragår. 1 fjk 2 alb.

 

 

331b 17. november 1773 Christen Thøgersen, Jetsmark Sogn, forhen af Lundergaards gods, fæster gård i Vester Hjermitslev, som Jørgen Pedersen pga. dødsfald fragår. 6 td 7 skp.

 

332a 17. november 1773 Mads Jørgensen, barnefødt på Lundergaards gods i Sønder Saltum by, fæster sin halve gård i Vester Hjermitslev by, som Niels Laursen og Laurs Nielsen af armod fragik. 5 td 7 skp 2 fjk 1 alb.

 

333a 18. november 1773 Jens Jensen i Østrup, forhen af Lundergaards gods, fæster gård i Alstrup, som Christen Nielsen Skrædder havde. 6 td 7 skp 2 alb.

 

333b 5. december 1774 Niels Jensen fra godsets reservemandskab fæster sted i Alstrup by, Boelet, som hans fader Jens Nielsen fradøde. 5 td 5 skp 1 alb.

 

334b 4. juli 1774 Jens Sørensens søn Søren Jensen i Vester Hjermitslev fæster sin faders gård i byen. 5 td 7 skp 2 fjk 1 alb.

 

335b 26. oktober 1774 Christen Laursen af Vester Hjermitslev fæster sin stiffaders, Bertel Jensens gård ibidem. 10 td 2 skp.

 

336b 30. oktober 1774 Christen Bollesen fra Birkelses reservemandskab fæster sted i Brødslev by, Ingstrup sogn, som Ane Laursdatter oplader ham. 1 fjk 1 alb.

 

337a 30. oktober 1774 Peder Pedersen fæster gård i Aaby Sogn, som Søren Jensen fradøde, og enken har frasagt sig. 4 td 2 fjk 2 ¼ alb.

 

337b 1. maj 1774 Peder Andersen fæster sted i Aaby Sogn, Diget by, som Peder Thomsen havde. 1 skp 3 fjk 2 alb.

 

338a 1. maj 1774 husmand Christen Sørensen ved Mosen fæster hus med jord, som han nu bebor.

 

 

 

.