Jordebog for Hjermeslevgaards og halv Hammelmoses underliggende bøndergods 1696 (Påtegnet de efterfølgende fæstere)

 

 

Jerslev Herred

Tolstrup Sogn

Hjermeslevgaards hovedgård med underliggende mølle og Rebsengene.

 

Ao. 1706 d. 1. okt. er møllen fæst af Laurs Christensen, som den gl. møller afdøde.

Møllen i sig selv, som er under forpagtningen giver årlig 40 td. mel

Hjermeslev by

Jens Mousen og

 

Laurits Christensen

Nu Helle Christensen fæst d. 18. okt. 1706

16 skp. rug, vendelbomål 10 2/3 skp. ny mål -

4 td. byg – 1 svin – 1 foderokse – 1 gås – 2 høns – 2 rd. gæsteri

 

Christen Hansen og

Christen Lauritsen

Nu Peder Madsen, fæst d. 28. marts 1703 Chr. Laursens part

16 skp. rug – 2 td. byg – 1 svin – 1 foderokse – 1 gås – 2 høns – 2 rd. gæsteri

 

Laurs Madsens enke Dorte Knudsdatter. 1706 d. 24. februar fæst til Anders Andersen, som mindede enken deraf.

 

2 td. byg – 1 svin – 12 sk. tærskepenge

 

Jørgen Johansens enke og

 

Jørgen Johansens enke død og fæst igen af sønnen Johan Jørgensen d. 13. okt. 1703

Christen Pedersen

Fæst af Oluf Sørensen d. 4. sept. 1698, død

Atter Oluf Sørensens gård fæst af Niels Christensen d. 29. marts 1700

Niels Christensen død og fæst igen af Jens Sørensen d. 18. jan. 1707

16 skp. rug – 5 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 3 skp. aur – 2 rd. gæsteri

 

Peder Jensen og

 

1701 d. 31. december fæst Niels Pedersen Peder Jensens part med minde.

Niels Mouritsen

16 skp. rug – 5 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 3 skp. aur – 2 rd. gæsteri

 

Hans Poulsen og

 

Nu Peder Nielsen i Hans Poulsens sted fæst d. 16. apr. 1704

Niels Pedersen Quorup

16 skp. rug – 4 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2 rd. gæsteri

 

Morten Lauritsen

Nu Poul Tomsen og Laurs Madsen fæst 28. juli 1707 med frihed for landgilde første år.

 

16 skp. rug – 4 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2 rd. gæsteri

 

Jens Jensens enke Birgitte Madsdatter

12. maj 1701 fæstede sønnen Mads Jensen ½parten af denne gårdspart

 

8 skp. rug – 2 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 rd. gæsteri

 

Christen Tøgersen ½delen og

Svend Eriksen ½delen

16 skp. rug – 4 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2 mk. for ¼ kofjerding – 2½ mk. tærskepenge – 2 rd. gæsteri

 

Laurits Christensens enke Maren Madsdatter og

 

15. sept. 1706 fæstede Mads Laursen Laurs Christensens enkes part

Peder Pedersen

 

22. marts 1706 fæstede Christen Andersen Peder Pedersens part, som han fragik af armod

16 skp. rug – 4 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2 rd. gæsteri

 

Niels Pedersen

 

3 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 rd. gæsteri

 

Søren Hansen og

 

Søren Hansen død, fæstet igen d. 9. jan. 1699 af Marquor Pedersen

Knud Nielsen Smed

½ td. smør – 5 rd. 2 mk. – 1½ td. byg

 

Christen Lauritsen

 

4 td. byg – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 rd. gæsteri

Vesten Marken

Moust Jensen

20. marts 1705 fæstet af Peder Jensen

 

½ td. byg

 

Christen Svendsen

 

24 sk. huspenge

Oddersgaard

Inger Sørensdatter

 

Opladt til hendes søn Marquor Jensen d. 4. maj 1700

 

2 td. rug – 6 td. byg – 1 foderokse – 1 får/ 3 mk. – 1 lam – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2½ skp. aur

Oddersgaards Mølle

Maren Pedersdatter

 

Nu Laurs Christensen Sax, som efter akkord fæstede d. 18. nov. 1700

Fæstet igen af Oluf Christensen d. 1. marts 1703

 

17 td. byg

Vibsig

½ Poul Jensen

Anders Poulsen fæstet efter faderens død d. 16. sept. 1700

¼ Anders Jensens enke og ¼ Peder Andersen

nu Jens Jensen, har beboet stedet før sal. hr. Otto Skeels død

8 td. byg – 2 fødenød – 2 skovsvin – 2 lam – 2 gæs – 4 høns – 2 rd. 8 sk. gæsteri

Gundersmølle

Christen Nielsen

 

44 td. mel – 1 td. ål

Vester Mejlsted

1 gård Christen Moursen

 

9. apr. 1701 Hendrich Christensen fæstet

 

16 skp. rug – 1 fjerding smør, 4 rd.

1 svin – 1 fødenød – 1 gås – 2 høns – 12 sk. tærskepenge eller 2 rd. 2 mk. 4 sk

Øster Mejlsted

1 god gård Christen Christensen og

Maren Sørensdatter

 

Maren Sørensdatters søn Anders Nielsen fæstede gården efter moderens død d. 10. marts 1699

16 skp. rug – 6 td. byg

 

1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 3 mk. for ¼ kofjerding – 2 rd. gæsteri – 12 sk. tærskepenge eller 5 rd. 5 mk. 4 sk.

Tømmerby

1 bol Laurs Nielsen

Nu Peder Degn fæstet d. 2. apr. 1707

 

2 td. byg – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2 td. aur gæsteri

 

Christen Christensen

 

3 td. byg – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 30 sk. gæsteri

 

Tøger Villadsen

 

 

4 td. byg – 1 svin – 17½ sk. gæsteri

Efter fæstebrev 8. marts 1690 giver for alt 2 td. byg

 

Poul Lauritsen

 

1 td. 5 skp. 3 1/5 fjk. byg

 

Niels Sørensen

 

20 skp. byg – 1 gås – 2 høns. Er forundt at være skolehus, og afgiften at følge skoleholder, når det er kommet i stand

 

Christen Nielsen

 

2 td. byg

Vester Brønderslev Sogn

Vester Kornum

Peder Lauritsen og

 

Fæstet af Christen Laursen 21. jan. 1698

Peder Jensen

8 td. byg – 2 td. smør/ 1 rd. – 1 skovsvin – 1 fødenød – 2 rd. gæsteri

Agdrup

Niels Christensen ¼ og

Anders Jensen ¾

Nu i Anders Jensens part Anders Jørgensen, fæstet 14. marts 1701

16 skp. rug – 10 td. byg – 1 svin – 12 td. aur

Torsmark

Jens Mogensen

Nu sønnen Mogens Jensen, fæstet 29. marts 1701

2. marts 1707 oplod Mogens Jensen ½parten heraf til Christen Lauridsen

 

10 td. byg – 6 td. aur – 1 svin – 1 lam – 1 gås – 2 høns

Vestergaard

Niels Nielsens enke og

Nu sønnen Niels Nielsen, fæstet 18. juni 1697

Atter fæstet af Jens Pedersen 12. apr. 1708

Niels Jensen

Tomas Jensen, fæstet 12. marts 1709

16 skp. rug – 5 td. byg – 6 td. gæsteriaur – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 læs limsten/24 sk. – 1 fødenød – 6 kær?/12 sk.

Sønder Krogen

Jens Christensen Hvetbo

Nu Christen Laursen Soldat af Øster Kornums gods

 

3 td. byg – 1 pund smør – ½ fødenød - ½ svin - ½ gås – 1 høne – 1½ td. aurgæsteri

Nørre Krogen

Jens Jensen

Fæstet af Peder Hellesen 7. juni 1697

 

8 td. byg – 8 td. aur – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns

 

Jørgen Jensen 1/3

Anders Pedersen 1/3 og

Christen Hansen 1/3

Christen Hansen har opladt ½delen af sin part til sønnen Anders Christensen 16. maj 1701

12 td. byg – 12 td. aur – 1 svin – 1 gås – 2 høns

Disse mænd er med fruen akkorderet apr. 1702 Jørgen Jensen årlig at give 5 td. 4 skp. 2½ fj. byg og ingen småredsel

Anders Pedersen 4 td. byg og 4 rd. i penge for alt, og Christen Hansen halvt så meget.

 

Snedker Niels Christensen

Nu Anders Nielsen, fæstet 28. marts 1703

 

3 td. byg – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 læs limsten – 3 td. aur

 

Jacob Madsen og

Jørgen Bertelsen

8. marts 1702 fæstet Tøger Pedersen

nu Laurs Pedersen, fæstet 23. nov. 1708

8 td. byg – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 læs limsten – 8 td. aur

Kielden

Laurits Madsen

Nu Peder Christensen, fæstet 8. aug. 1707

 

2 td. byg

 

Niels Simonsen

 

2 td. byg

Faxholm

Hans Bertelsen

 

3 td. byg

 

Anders Simonsens gårds herlighed

16. maj 1700 har Niels Lauridsen antaget ½parten og akkorderet at give

udi Anders Simonsens sted Laurs Jensen i Kornum

 

 

 

Efter kontrakten 4 rd.

 

 

 

årlig 3 rd.

 

årlig 2 rd.

 

Poul Andersen, selvejer

Christen Tomasen bebor stedet, som Poul Andersen ejer

Nu Mads Madsen

1 rd. 4 mk.

Øster Kornumgaard

Med tilliggende huses herlighed efter kontrakten årlig 40 rd.

 

Giver efter kontrakt af 8. marts 1698, så længe dette herskab derfor er stændig 35 rd.

Brønderslev

Gadehuse

Simon Mortensen

Nu Niels Nielsen

 

1 mk. huspenge

 

Laurits Christensen

 

1 mk. 4 sk. huspenge

 

Jens Jensens enke

 

2 mk. huspenge

 

Niels Tomassen

24. okt. 1701 ½delen fæstet af sønnen Steffen Nielsen

 

22. jan. 1706 den anden ½del fæstet af Laurs Baggesen

3 mk. huspenge

 

Jørgen Hansen

Fæstet af Søren Jensen 9. marts 1698

 

1 mk. 4 sk. huspenge

 

Peder Tommesen og

Christen Pedersen, som 12. okt. også fæstede den anden part

1 mk. 4 sk. huspenge

 

Jens Nielsen, død, 28. apr. 1702 fæstet af Christen Hansen

 

2 mk. huspenge

 

Niels Poulsen

 

2 mk. huspenge

 

Mads Madsen

½delen opladt til sønnen Niels Madsen 16. nov. 1700

2 mk. huspenge

 

Hans Tommesen

 

1 mk. 2 sk. huspenge

 

Ole Christensen

 

2 mk. huspenge

 

Axel Jespersen

Fæstet 15. marts 1697 af Laurs Jensen i Kullebakken

1704 fæstet igen af Søren Christensen

 

1 mk. 2 sk. huspenge

 

Jens Sørensen

Fæstet 12. okt. 1700 af Oluf Christensen

 

2 mk. huspenge

 

Tøger Hansens enke ½delen

Nu Laurs Nielsen, fæstet 20. nov. 1705

 

½delen fæstet af Mathias Laursen 19. juli 1697. Atter opladt igen til Mads Væver 6. aug. 1698.

Fæstet af Maren Eskildsdatter 7. aug. 1705

3 mk. huspenge

 

Johanne Nielsdatter

Kvinden har fæstet stedet, mandens navn er Peder Christensen

 

 

Fæstet af Mads Ovesen 6. aug. 1698

4 mk. 2 sk. huspenge

 

Morten Christensen og

Jens Jensen Hedegaard

mk. huspenge

 

Bendt Andersen Snedker

 

1 mk. 2 sk. huspenge

 

Bodil Jensdatter

Fæstet af Christen Laursen 5. okt. 1697, død, opladt igen til Axel Jespersen Skomager 21. apr. 1700

28. feb. 1702 fæstet til Jesper Pedersen

 

12 sk.

 

Maren Poulsdatter

2. marts 1703 fæstet til hendes søsterdatter også Maren Poulsdatter

 

1 mk. huspenge

Thise Sogn

Manna by

1 gård Peder Nielsen Østergaard

 

16 skp. rug – 5 td. byg – 3 skp. aur – 1 fødenød – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 6 mk. ½ sk. 2 alb. gæsteri/1 sld. 1 mk. 10 sk.

 

Gadehus Peder Tomasen Husmand, nu enken

Fæstet af sønnen Christen Vold 17. maj 1700

Nu Terkild Villadsen 13. okt. 1702 fæstet

 

½ td. byg

Stenum Sogn

1/3 Svend Kjeldsen og

2/3 Laurits Christensen, som 16. juni 1699 fæstede det hele

6 td. byg – 6 td. aur – 1½ pund smør a 1 mk. – 1 svin

 

Niels Madsen

Fæstet af Christopher Murermester 9. marts 1698

Fæstet aug. 1705 af Jens Murermester

 

1 td. byg

 

Christen Lauritsen

Fæstet af Peder Madsen 20. feb. 1699

 

2 td. byg – 2½ mk. gæsteri

 

Anne Nielsdatter og

Fæstet af Mikkel Jespersen 27. jan. 1699

Else Jensdatter

Fæstet af Søren Allerup Hjulmand 29. apr. 1697

1 sk. grot

 

Hans Nielsen og

Maren Amme

1 sk. grot

giver efter fogdens regnskab årlig huspenge 1 mk. 2 sk. – arbejdspenge 2 mk.

Em Sogn

Vollerup

1 gård Søren Pedersen og

Poul Rasmussen

8 td. byg – 4 sk. grot – 1 svin – 2 rd. gæsteri

 

1 god gård Peder Mogensen ¼, Peder Nielsen ½ og Niels Nielsen ¼

 

8 td. byg – 4 sk. grot – 1 svin – 2 rd. gæsteri

 

Søren Nielsen Husmand

 

2 mk. huspenge

Em by

1 god gård Jens Tommesen og

Jens Pedersen

8 td. byg – 4 sk. grot – 1 svin – 2 rd. gæsteri

 

1 gård Steffen Christensen

fæstet af Christen Pedersen 15. okt. 1698 med visse vilkår

Niels Pedersen

6 td. byg – 1 svin – 4 sk. grot – 6 mk. gæsteri

Serritslev Sogn

Christen Christensen

Fæstet af Tommes Jensen 19. maj 1698

 

4 td. byg – 1½ pund smør a 2 mk. – 1 svin – 1 lam – 1 gås – 2 høns – 2 td. aur gæsteri – 2 rd. arbejdspenge

 

Mads Nielsen Husmand

Bemeldte mand er ellers tjener til Fuglsig

Denne mand har fæstet af sal. hr. Otte Skeel selv. På den tid har der været bygning på stedet, men nu ingen, og husets grund og sted ligger i Underaare by.

14 sk. huspenge

Ulhøj

Anders Nielsen

Nu Niels Madsen fæstet 20. okt. 1703

 

1½ pund smør a 4 mk. – 1 gås – 2 høns

Underaare

Steffen Nielsen

Fæstet af Christen Laursen 10. marts 1699

 

24 sk. – 2½ mk. arbejdspenge

Jerslev Sogn

Sterup

Jens Nielsen og

Jens Nielsen døde 1699. Siden har tvende hans søstre, Gold og Else Nielsdatter besiddet stedet uden fæste.

Peder Pedersen, som oplod ½parten af sin part til sønnen Peder Pedersen 18. feb. 1701.

1705 forlod Peder Pedersen stedet af armod.

22. sept. 1705 fæstet igen af Christen Jensen.

Atter forladt af Christen Jensen, og samme år d. 3. maj fæstet af Peder Michelsen.

4 td. byg – 4 td. aurgæsteri – 18 mk. smør – 1 fødenød – 1 svin – 1 lam – 1 gås – 2 høns – 2 mk. gæsteri – 4 rd. arbejdspenge.

Lille Pajhede

Oluf Pedersen

Nu Anders Christensen fæstet 2. marts 1703

 

1 td. byg

Store Pajhede

Svend Jensen

6. sept. 1704 fæstet ½parten til Peder Sørensen

 

4 rd. årlig

Snabhede

Niels Nielsen

 

1 rd. årlig

 

Halv Hammelmose hovedgård og halvdelen af møllen, halvdelen af Vildmoseengene.

 

½del det bevilgede drivekorn 10 td.

 

 

 

 

 

Brokorn, hartkorn 10 td. 2 skp. 1½ alb.

Møllen giver på den halve part til forpagteren 36 td. mel hver anden skæppe toppet, hver anden strøget

 

Dette efter beretning skal være i forrige tider givet af en del i Alstrup og Vester Hjermitslev for fælles fædrift på Hammelmose Fællig, men nu ophævet

 

Bøndergods

Stavad

 

1 gård Peder Nielsen

fæstet af Christen Pedersen 9. marts 1699

Christen Svendsen

6 td. byg - ½ td. smør/8 rd. - ½ svin - ½ okse/ 4 rd.

Kæret

1 bol Laurits Nielsen

nu Kjeld Pedersen, fæstet 24. dec. 1706, siden forladt af armod.

20. maj 1706 fæstet af Anders Pedersen

 

3 td. byg – 2 mk. gæsteri

Svinglen

½ bol Laurits Nielsen, opladt det pga. armod til

Peder Nielsen d. 29. marts 1700.

Opladt igen til Niels Tomasen 16. apr. 1705

Jacob Bødker

2 td. byg

Stadsvold

1 bol Jens Jensens enke, er på ladegårds grund.

6. sept. 1696 fæstet af Peder Lauridsen med frihed til videre at give årlig 1 td. byg og 2 rd. penge

 

2 td. byg – 1 lam – 1 gås – 2 høns – 20 æg – 2 rd. arbejdspenge

Ladegaard

1 gård Peder Pedersen

Er akkorderet 24. sept. 1697 at give udi 3 år fra 1. maj 1698 til 1. maj 1701 for alt 4 td. byg

25. marts 1700 akkorderet på ny på samme måde i 9 år til maj 1710, enten at give kornet in natura eller penge efter kapitelstaxten, og når den sidste akkord tager begyndelse at nyde nogen moderation på skatten.

2 td. 8 skp. rug – 9 td. byg – 1 okse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 3 skp. gåseaur – 13 courant mk.

Manna

1 gård Laurits Andersen, som fragik sin part pga. armod.

24. feb. 1706 fæstet til Peder Christensen.

Christen Andersen

16 skp. rug – 5 td. byg – 1 fødenød – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 3 rd. gåseaur – 1 rd 10 sk. 2 alb. gæsteri/1 rd. 2 mk. 3 sk.

 

1 gård Niels Andersen

 

16 skp. rug – 5 td. byg – 3 skp. gåseaur – 1 fødenød – 1 svin – 1 gås – 5 høns – 1 rd. 10 sk. 2 alb. gæsteri/1 rd 2 mk 3 sk.

 

1 god gård Laurits Sørensen

28. aug. 1708 fæstet til Anders Winter af Manna med konditioner 1. Straks at betale alle resterende skatter til dato og fremdeles. 2. At give 6 td. rug 6 td. byg og 6 td. aur i faregæld inden maj 1709 3. Til stedsmål 20 rd. halvdelen til påske og ½delen til St. Hans. 4. Beholder alt udlægget ved stedet og derimod svarer til alting fra dato.

4 td. byg – 3 skp. gåseaur – 1 fødenød – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 1 rd. 7 sk. 2 alb. gæsteri/1 rd. 1 mk. 15 sk.

 

1 godt hus Jep Svendsen

14. aug. 1701 fæstet af broderen Niels Svendsen

 

1 td. byg

 

½ gård Jens Knudsen

 

4 td. byg – 1 fødenød – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 3 skp. gåseaur – 1 rd. 7 sk. 2 alb. gæsteri/ 1 rd. 1 mk. 15 sk.

Gadehuse

Morten Jensen

1708 fæstet af Anders Sørensen

 

2 mk. huspenge

 

Jesper Jensen

 

mk. huspenge

 

Laurits Andersen

 

mk. huspenge

 

Anne Jensdatter

21. apr. 1704 fæstet til Christen Pedersen

 

12 sk. huspenge

Thise by

1 gård Morten Bertelsen

Nu Hans Poulsen fæstet 16. apr. 1705

 

 

1. Erholder alt udlagt efter formanden. 2. Frihed for hoveri det første år, det andet år kun lidt arbejde. 3. 5 års frihed for landgilde, siden hans livstid kun at svare ½delen og skatter fra 1. maj 1705.

16 skp. rug – 5 td. byg – 3 skp. gåseaur – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås –2 høns - 2 rd. gæsteri

 

1 gård Peder Jørgensen

Jørgen Jensen

16 skp. rug – 5 td. byg – 3 skp. gåseaur – 1 foderokse – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 2 rd. gæsteri

 

1 bol Peder Tommesen

nu Laurs Pedersen, fæstet af sal. Otte Skeel

3. maj 1707 fæstet til Christen Nielsen, såsom den anden forlod stedet af armod.

 

2 td. byg – 1 svin – 3 mk. gæsteri

Gadehuse

Svend Svendsen

Nu Jens Tommesen fæstet 1. okt. 1698

 

2 mk. huspenge

 

Maren Sørensdatter

 

12 sk. huspenge

 

Peder Smed

 

mk. huspenge

 

Anne Christensdatter

1. juli 1708 fæstet af hendes datter Trone Andersdatter, gav i fæste 1 rd.

 

mk. huspenge

Filholm

1 gård Marquor Tøgersen, øde 1700

16. nov. 1700 fæstet af Jep Svendsen i Manna med 3 års frihed for landgilde og arbejdspenge fra maj 1701 til maj 1704, giver 4 td. byg for al frøgælden, som på stedet er annammet og svarer til den såede rug.

 

6 td. byg – 2 td. aur – 1 fødenød – 1 svin – 1 gås

Af det jord til Hammelmose 2 høns – 2 td. aur

 

½ gård Niels Knudsen

 

8 skp. rug – 3 td. byg – 1 svin – 1 gås – 2 høns – 12 sk. gæsteri

 

½ gård Jens Lauridsen og

Nu enken

Enken også død, fæstet af sønnen Tøger Jensen 29. marts 1700

Jens Pedersen

2. juni 1701 fæstet af Mads Svendsen

2 td. byg – 1 gås – 2 høns – 6 sk. gæsteri – 7 sk tærskepenge

 

½ bol Niels Jensen

5. jan. 1705 fæstet til Poul Laursen

Nu Morten Jensen fæstet 30. nov. 1707

 

1 td. byg

 

Christen Andersen

 

12 sk. huspenge

Store Pajhede

½ gård Christen Nielsen og

Søren Sørensen, er tilsagt afslag på sin part af landgilden årlig 2 rd., så længe han forretter skovens tilsyn forsvarligen, at begynde fra maj 1708 og fremdeles.

1½ løb smør – 1 fødenød – 1 svin – 12 svineolden

Skæve Sogn

Karmisholt

Niels Hansen Smed

Fæstet af Tomas Nielsen 24. juli 1698

 

1 td. byg

Svenstrup Skov

Tillagt Hjermeslevgaard

 

 

Store og Lille Pajhede Skov

Tillagt halv Hammelmose

 

 

Vester Brønderslev

Kirke- og kongetiende 50 td. hartkorn

 

 

Tolstrup Sogn

Kirke- og kongetiende 48 td.

 

 

Stenum Sogn

Kirketiende 16 td.

 

 

Thise Sogn

Kongetiende 17 td.