BIRKELSE 

 

Restancedomme og tingsvidner 1694-1747: 1698 Aaby Sogn, Houen Christen Espersen, nu Christen Michelsen, skylder 2 tdr byg, 3 pund smør, 1 svin, 1 øxe at stalde, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2½ mark hestegæsteri.

7. okt. 1697 sal. Jens Jensen i Fristrup, gift med Johanne Andersdatter. Børn: Anne Jensdatter, 6 år, Anders Jensen, 4 år, Jens Jensen, 3/4 år. Enkens lv Jacob Bertelsen i Rævhede, børnenes fm Sønder Christen Nielsen i Fristrup. Vurderingsmænd Nør Christen Nielsen i Fristrup og Niels Lauridsen ibid.

10. jan. 1698 fol. 35b sal. Peder Christensen i Houen, gift med Anne Andersdatter, hvis lv er Jens Michelsen i Houen. Børn: Christen Pedersen, 12 år, Oluf Pedersen, 9 år, hvis farbroder Niels Christensen af Vester ? i Hjortals Sogn. Vurderingsmænd Laurs Christensen på Bjerget og Jens Laursen i Houen.

5. marts 1698 fol. 4 sal. Peder Laursen Skytte i Vester Kornum, gift med Else Nielsdatter, hvis lv er Peder Jensen ibid. Børn: Peder Pedersen, myndig, Else Pedersdatter, trolovet med Christen Lauridsen, som har sted og fæst stedet, og Margrethe Pedersdatter, hvis broder Niels Pedersen i Øster Hjermitslev er fm. Vurderingsmænd Niels Christensen i Agdrup og Christen Lauridsen i Bolet. 

28. marts 1698 fol. 90 sal. Christen Christensen i Serritslev, gift med Dorethe Nielsdatter, hvis lv er Anders Christensen i Borup, Nørre Vraa. Børn: Niels Christensen, hvis fm er Christen Olufsen i Holt. Vurderingsmænd Peder Thomsen i Schouager og Jens Laursen i Serritslev. Enkens fæstemand Thomas Jensen af Serritslev.

11. apr. 1698 fol. 37 sal. Søren Christensen i Pirup, gift med Margrethe Nielsdatter, hvis lv er Morten Christensen i Ribergaard. Børn: Maren Sørensdatter, 11 år, hvis fm er farbroder Thomas Christensen i Faarup.

21. juni 1698 fol. 13b Christen Pedersen i Øster Hjermitslev. Børn: Peder Christensen, Jens Christensen og Christen Christensen, hver ved myndig alder, samt Karen Christensdatter med sin værge, morbroderen Jens Nielsen i Sdr. Saltum.

 11. apr. 1698 Sal. Søren Christensen i Pirup gift med Margrethe Nielsdatter (lavværge Morten Christensen i Ribergaard). Barn Maren Sørensdatter 11 år hvis formynder er Thomas Christensen i Farup, barnets farbroder. Enken Margrethe gift 2. med Gregers Thomsen. Hun dør 17. juni 1705.

1.aug. 1698 fol. 56 sal. Maren Jacobsdatter i Vibsig, gift med Peder Andersen. Børn: Marquor Nielsen, 16 år, hvis farbroder Peder Marquordsen i Ajstrup var født værge, Niels Pedersen, 4 år, Anders Pedersen, 2 år, hvis morbroder Anders Jacobsen af Ajstrup er værge. Vurderingsmænd Poul Jensen i Vibsig og Lars Jensen i Fristrup.

8. okt. 1698 sal. Søren Hansen i Hjermeslev, gift med Anne Poulsdatter, hvis lv er Christen Moursen i Mejlsted. Hans søskende: Anne Hansdatter, gift med Søren Jensen i Vester Brønderslev, Johanne Hansdatter, gift med Jacob Madsen ibid.  Vurderingsmænd Christen Laursen i Bolet og Niels Pedersen Kornum i Hjermitslev.

9. dec. 1698 fol. 63b sal. Svend Svendsen, husmand i Thise, gift med Maren Pedersdatter, hvis lv er Niels Thomsen ibid. Hans halvbrødre: Jens Svendsen, sal. Niels Svendsen i Østergaard i Manna hans børn Svend Nielsen og Kirsten Nielsdatter, hans helsøskende: Else Svendsdatter ved Assenbæks Bro, Gundel Svendsdatter i Thise, Giertrud Svendsdatter i Hellem. Vurderingsmænd Peder Pedersen i Ladegaarden og Peder Jørgensen i Thise.

 

1.feb. 1699 fol. 64b sal. Anders Christensen i Krogen i Fristrup, gift med Anne Christensdatter, hvis lv er Matthias Thomsen i Vedsted. Hans helbroders, Christen Christensens i Fuglsang i Vedsted hans børn Anne og Kirsten Christensdatter, hvis værge er Niels Laursen i Fuglsang, en helbroder Christopher Christensens børn Jens Christophersen og Niels Christophersen, Anne Christophersdatter og Karen Christophersdatter, halvbroder Christen Christensen på Diget i Vedsted og halvsøsteren Karen Christensdatter, gift med Poul Nielsen i Brovst. Vurderingsmænd Christen Nielsen og Sønder Christen Nielsen i Fristrup.

1.feb. 1699 fol. 66b sal. Peder Ifversen i Fristrup, gift med Maren Lauridsdatter, hvis lv er Niels Lauridsen i Fristrup. Enkens børn med 1. Mand Thomas Pedersen: Peder Thomsen, 19 år, Laurs Thomsen, 14 år, hvis fm er Jens Laursen i Birkumgaard, var til stede. Hendrich Nielsen i Fristrup på hustru Maren Ifversdatters vegne.

3. feb. 1699 fol. 68 sal. Jens Poulsen i Hune Hvarre, gift med Johanne Jensdatter, hvis lv er Peder Christensen. Børn: Christen Jensen, myndig, Jens Jensen, myndig, og Karen Jensdatter, 13 år. Vurderingsmænd Knud Christensen i Hvarret og Søren Olufsen ved Røde Hus.

6. feb. 1699 fol. 70b sal. Christen Nielsen Brun i Fristrup, søn af Niels Brun. Fader og søn har sammen fæstet og beboet stedet. Enkens lv er Jens Nielsen. Børn: Niels Christensen Brun, 4 år, Lars Christensen, 3 år, hvis fm er morbroder Niels Laursen i Fristrup. Vurderingsmænd Søren Jensen i Fristrup og Jørgen Pedersen ibid.

27. marts 1699 fol. 100 sal. Jens Nielsen i Sterup, ugift. Søskende: Christen Nielsen af Pajhede, Gold Nielsdatter og Else Nielsdatter, hvis fm er Anders Pedersen i Abildgaard i Jerslev sogn. Vurderingsmænd Marquor Thøgersen i Filholm og Oluf Pedersen i Sterup.

6. maj 1699 fol. 93b sal. Maren Andersdatter, gift med Jens Jensen i Vibsig. Børn: Anders Andersen, Jens Andersen, begge myndige, Anne Andersdatter, Christen Andersen, hvis fm er farbroderen Peder Jensen i Øster Hjermitslev. Vurderingsmænd Poul Jensen i Vibsig og Christen Mouridsen i Vester Mejlsted.

20. sept. 1699 fol. 51 sal. Anders Jørgensen i Vedsted, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Jørgen Andersen, myndig, og Kirsten Andersdatter, hvis værge er morbroder Jens Nielsen i Kølvring, samt børn med forrige hustru Kirsten Mortensdatter: Jens Andersen i Sælland, hvis morbroder Peder Mortensen i Hallager var værge, og Christen Andersen, myndig. Vurderingsmænd Jacob Bertelsen i Rævhede og Laurs Jensen i Vedsted.

21. okt. 1699 fol. 76 sal. Kirsten Jørgensdatter i Hune Hvarre, gift med Peder Christensen. Børn: Michel Jensen, Johanne Jensdatter, Sr. Søren Christophersen i Aalborg, Thomas Christensen i Hune, gift med Johanne Jensdatter, Jens Nielsen i Pirupshvarre, gift med Dorethe Jensdatter. Vurderingsmænd Peder Christensen og Christen Michelsen i Hune Hvarre.

 16. dec. 1699, fol. 39 Søren Laursen i Hune hans aftægtskontrakt med svigersønnen Chr. Ibsen, der ægter datteren Anne Sørensdatter. Laurs Sørensen i Faarup og Christen Sørensen i Hune er hans sønner.

1. marts 1700 fol. 81 sal. Mette Jensdatter, gift med Christen Christensen i Mejlsted i Tolstrup Sogn. Konens moder Inger Sørensdatter i Oddersgaard, hvis lv er Christen Olufsen i Holt, en broder Marquor Jensen i Oddersgaard, broderen Søren Jensen, forhen boende i Hjermitslev i Boelet, hans børn Anders Sørensen og Jens Sørensen, hvis fm er Søren Andersen i Stade, en søster sal. Sidsel Jensdatter af Grindsted hendes børn Ingeborre Jensdatter og Mette Jensdatter, deres lv morbroderen Peder Sørensen i Filholm, hendes andre børn Anne og Maren Nielsdatter, hvis farbroder Laurs Madsen i Østergaard i Vester Brønderslev var fm, på hendes sidste datter Anne Pedersdatters vegne hendes fader Peder Sørensen i Grindsted. Vurderingsmænd Christen Mouridsen i Vester Mejlsted og Niels Pedersen i Kornum i Øster Hjermitslev.

16. marts 1700 fol. 20 sal. Karen Christensdatter i Øster Hjermitslev og hendes sal. mand Oluf Sørensen. Hans søskende: Else Sørensdatter i Sulsted, trolovet med Peder Jensen i Sulsted, på hvis vegne er mødt Mons. Jens Mørch, forvalter på Elkær, halvsøster Bodil Sørensdatter i Hjermitslev, hvis søn Johannes Jørgensen er mødt, og Margrethe Sørensdatter, Knud Laursens i Vanggaard. Konens søskende: Peder Christensen i Østrup, Jens Christensen i Åsendrup, Christen Christensen i Vrensted, og sal. Else Christensdatters umyndige børn i Åsendrup, Mads Christensen, hvis fm er Peder Christensen, Anne Christensdatter, hvis fm er Jens Christensen, Maren Christensdatter, hvis fm er Christen Christensen. På deres vegne var også mødt Hr. Frands Laursen, sognepræst i Vrensted, og Niels Pedersen, degn ibid.  På herskabets vegne Christen Jørgensen, foged ved Birkelse, vurderingsmænd Peder Pedersen i Ladegaarden og Christen Laursen i Bolet i Ø. Hjermitslev.

3. maj 1700 fol. 46b sal. Johanne Pedersdatter i Røgel, gift med Christen Godskesen. Børn: Elline Christensdatter, 9 år, Godske Christensen, 6 år, hvis morbroder Niels Pedersen i Røgel er fm. Søren Sørensen og Christen Rasmussen i Røgel er vurderingsmænd.

8. maj 1700 fol. 41 sal. Laurs Sørensen i Røgel, gift med Elline Godskesdatter, hvis lv er Ingvor Andersen i Røgel. Børn: Søren Laursen, 16 år, Godske Laursen, 9 år, hvis morbroder Christen Godskesen i Røgel er fm.

25. maj 1700 fol. 78b sal. Anne Jørgensdatter, gift med Morten Laursen i Vedsted. Børn: Sidsel Jensdatter, gift med Christen Jensen, forhen på Skald, for hvem var mødt Peder Davidsen på Skald, en søn Jens Jensen, hvis opholdssted er ukendt på 18. År. Vurderingsmænd Christen Christensen og Søren Jensen i Vedsted.

16. juni 1700 sal. Søren Nielsen gift med Sidsel Andersdatter i Kølvring, hvis lavværge var Ingvor Andersen i Røgel. Arvinger, broder- og søsterbørn: 1 broder Jens Nielsen i Kølvring, 1 søster Johanne Nielsdatter på Heden, gift med Søren Andersen, og sal. Karen Nielsdatters børn Jørgen Andersen og Kirsten Andersdatter. Enkens børn er Jens Andersen, Anders Andersen og Ingeborg Andersdatter. Enkens tilsynsværge er hendes farbroder Jacob Bertelsen i Rævhede.

 

3. juli 1700 sal. Karen Nielsdatter i Vedsted. Børn: Jørgen Andersen og Kirsten Andersdatter, hvis værge er Jens Nielsen i Kiølvring.

 

4. juli 1700 afg. Inger Sørensdatter i Oddersgaard. Børn: Markvor Jensen og sal. Søren Jensens efterladte børn Anders Sørensen og Jens Sørensen, hvis værge er deres morbroder Søren Andersen i Stade, sal. Sidsel Jensdatters 5 børn Ingeborre Jensdatter, Mette Jensdatter, hvis værge er Markvor Jensen, Anne Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Anne Pedersdatter. Annes og Maren Nielsdatters formynder deres farbroder Laurits Madsen af Vester Brønderslev Anne Pedersdatters værge er faderen Peder Christensen af Grindsted..

 

10. juli 1700 Peder Nielsens afg. hustru Karen Simonsdatter i Volderup. Arvinger: sønnen Søren Jensen.

 

28. aug. 1700 Povl Jensens afg. hustru Johanne Nielsdatter i Vibsig. Børn: Jens Poulsen, Niels, Hans og Anders Poulsen.

 

3. sept. 1700 sal. Christen Thomsen i Vester Brønderslev, gift med sal. Bodil Sørensdatter. Børn med 1. kone, Mette Simonsdatter?: Anders Christensen af V. Brønderslev, Simon Christensen og ? Christensdatter. Med 2. kone: Søren Christensen, ? Christensdatter og Else Christensdatter.

 

22. sept. 1700 sal. Anders Jensen i Agdrup, gift med Birthe Jensdatter. Børn: Jens Andersen og Jørgen Andersen og Thale Andersdatter, hvis formynder er farbroderen Jørgen Jensen af Agdrup.

 

8. okt. 1700 sal. Jens Nielsen i Raakær, gift med Maren Sørensdatter, hvis værge er Jens Nielsen i Houen. Børn: Søren Jensen, Christen Jensen, Niels Jensen, Anne Jensdatter.

 

20. 16. okt. 1700 Christen Laursens sal. hustru Anne Hansdatter i Øster Hjermitslev. Deres børn: Laurs Christensen og Maren Christensdatter, hvis formynder er Christen Hansen af Ø. Hjermitslev. Vurderingsmænd Niels Andersen i Manne og Christen Laursen i Bolet i Ø. Hjermitslev.

 

21. 16. okt. 1701 Anders Pedersens afg. hustru Kirsten Andersdatter i Vester Brønderslev. Deres 6 børn: Anders Andersen, Peder Andersen, Simon Andersen, Mette Andersdatter, Anne Andersdatter og Bodil Andersdatter, hvis værge er deres morbroder Poul Andersen i V. Brønderslev.

 

18. okt. 1700, fol. 84b sal. Maren Madsdatter, gift med Jakob Pedersen på Gøl. Børn: Søren Jacobsen og Jens Jakobsen. Vurderingsmænd Niels Laursen i Fristrup og Mogens Christensen Mariager på Gøl. Jakob Pedersens børn med Else Jensdatter: Kirsten Jakobsdatter, Inge Jakobsdatter, Christen Jakobsen i Lyckegaard, og JP's børn med Anne Christensdatter: Maren Jakobsdatter.

 

29. nov. 1700 registrering i Oddersgaards Mølle pga at Maren Pedersdatter ikke længere vil forestå møllen. Hendes børn: Anders Jensen, Laurs Jensen, Anne Jensdatter, Karen Jensdatter, Anne Jensdatter. På Anders og Annes vegne deres morbroder Oluf Pedersen i Koldbrød, som også er lavværge, på Anne Jensdatters vegne hendes mand Niels Hansen i Lindrup, på Karens vegne hendes mand Peder Andersen i Vibsig. Laurits Christensen fæster møllen.

 

28. dec. 1700 sal. Laurids Nielsen i Kæret, gift med Margrethe Ifversdatter, hvis lavværge er Laurs Christensen i Stenum. Hans søster Maren Matthiasdatter, gift med Peder Nielsen, boende i Albecksmølle, er arving. Gæld til Bagge Sørensen i Hammelmose Mølle, til Thomas Pedersen i Hammelmose og til Søren Jensen i Saltum. Kjeld Andersen har fæstet gården/stedet.

 

8. jan. 1701 sal. Laurs Eriksen i Aaby, gift med Mette Laursdatter. 7 børn: Laurs, Peder, Erik, Niels, Christen (alle uden værge), Kirsten (gift) og Mads Laursen. Christen Laursen har fæstet boligen mod at moderen bliver boende.

 

21. jan. 1701 Jens Thomsens afg. hustru Maren Pedersdatter i Vedsted. Børn: Mette Jensdatter, 3 år.

 

16. feb. 1701 sal. Morten Jensen i Alstrup, gift med Inger Nielsdatter, hvis lavværge er Christen Nielsen i Alstrup. Børn: Niels Mortensen, 7 år, Jens Mortensen, 2 år, hvis værge er deres morbroder Niels Nielsen i Alstrup.

 

No. 23. 28. feb. 1701 Sal. Jørgen Bertelsen i Vester Brønderslev, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Jens Christensen i Nør Saltum. Deres børn: Bertel, 10 år, Laurs, 8 år, og Karen, 1/2 år, hvis formynder er farbroder Hans Bertelsen i Vester Brønderslev.

 

No. 24 7. marts 1701 Mads Laursens afg. hustru Bodil Christensdatter. Børn: Niels Madsen, 7 år, og Karen Madsdatter, 4 år, hvis værge er morbroder Søren Christensen i Teglladen

 

10. marts 1701 afg. Christen Pedersen i Aabye, gift med Karen Jensdatter, hvis lavværge er Christen Christensen i Aastrup. Arvinger: Poul Pedersen i Hallager, Maren Pedersdatter i Aabye, sal. Birgitte Pedersdatters børn Rasmus Andersen, Giertrud Andersdatter, Anne Andersdatter, hvis fader Anders Sørensen i Biersted er værge, desuden Rasmus Pedersen, der skal bo på Sjælland.

 

4. apr. 1701 afg. Jens Mogensen i Torsmark, gift med Maren Jensdatter Riis, hvis lavværge er Niels Christensen i Agdrup. Aftægtskontrakt med sønnen Mogens Jensen i Torsmark

 

28. feb. 1701 Jørgen Bertelsen i Vester Brønderslev gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge var Jens Christensen i Nør Saltum. Børn: Bertel Jørgensen, 10 år, Laurs Jørgensen, 8 år, Karen Jørgensdatter, ½ år, hvis formynder var Hans Bertelsen i Brønderslev.

 

13. juni 1701 afg. Christen Christensen i Vedsted, gift med Anne Andersdatter, hvis lavværge er Jacob Berthelsen i Rævhede. Børn: Christen, som ej vides hvor er, Dorethe, gift med Poul Jensen af Kaas, Inger og Anne Christensdatter, hvis værge er Holden Nielsen i Vedsted.

 

25. juni 1701 sal. Peder Nielsen i Stavad, gift med Anne Pedersdatter, hvis lavværge er sønnen Chr. Pedersen. Børn: Christen, Margrethe, gift med Niels Nielsen i Aalstrup, Peder og Niels. Vurderingsmænd er Christen Svendsen i Stavad og Peder Laursen i Grønborg.

 

8. juli 1701 sal. Anne Christensdatter i Manne, forhen gift med Laurs ? Børn: Christen Laursen og Maren Laursdatter, hvis værge er Peder Jensen i Stenum. Peder Jensen i Ø. Hjermeslev og Hans Thomsen i Manne er vurderingsmænd.

 

2. aug. 1701 Skiftehandling og deling i Poul Nielsens fæstebolig i Nørre Brogaard i Hune efter hans afg. hustru Maren Jensdatter. Hendes moder er Birgitte Nielsdatter boende i Sdr. Saltum, og søskende er Anders Jensen, Niels Jensen, Inger Jensdatter, Anne Jensdatter. Birgitte Nielsdatters lavværge er Jens Nielsen i Sdr. Saltum.

 

2. sept. 1701 Jens Thomsen i Momgaard, Aaby Sogn, gift med Mette Jensdatter. Børn: Jens Jensen, Christen Jensen og Anders Jensen. Overværende deres morbroder Søren Jensen i Aaby. Lavværge for enken hendes ældste søn Jens Jensen, de yngste til stede på egne vegne.

 

No. 22. 6. sept. 1701 afg. Morten Laursen i Vedsted, gift med Karen Svendsdatter, hvis lavværge er Mads Christensen i Aaby. Børn: Anne Mortensdatter, ½ år, hvis værge er farbroder Jørgen Mortensen i Møllen i Aaby sogn.

 

No. 25. 2. nov. 1701 Anders Laursens afg. hustru Maren Madsdatter i Vedsted. Deres børn: Laurs Andersen, 25 år, og Mads Andersen, 22 år, Margrethe, 20 år, Kirsten Andersdatter, 14 år, Anne Andersdatter, 12 år.

 

No. 26 2. nov. 1701 afg. Jens Thomsen i Mumgaard, gift med Mette Jensdatter. Børn: Jens Jensen, Christen Jensen og Anders Jensen. Jens var lavværge for moderen. Deres morbroder Søren Jensen i Aabye var tilstede. Vurderingsmænd Chr. Nielsen og Jens Nielsen i Mumgaard.

 

No. 27 16. nov. 1701 Peder Laursens afg. hustru Birthe Laursdatter i Aabye. Hendes børn: Laurs Madsen, Jens Madsen og Niels Madsen. Niels Laursen af Fristrup på Laurses vegne, som ej vides hvor er, Jens og Niels på egne vegne. Vurderingsmænd Chr. Matthisen og Laurs Laursen i Aabye.

 

No. 28 28. feb. 1702 Jacob Madsens i Vester Brønderslev, hans sal. hustru Mette Laursdatter. Hendes børn: Christen Jørgensen, boende i Dal, Laurs Jørgensen, boende i V. Brønderslev, Anders Jørgensen i Agdrup.

 

No. 29 6. marts 1702 afg. Christen Nielsen i Møll, gift med Johan Pedersdatter. Arvinger: 1 broder Christen Nielsen, boende i Saltum, 1 søster Anne Nielsdatter ibid. Jens Pedersen ibid. på sin sal. hustrus Giertrud Nielsdatters fem børns vegne, 1 søster sal. Maren Nielsdatters fem børn.

 

No. 30 7. marts 1702 Mads Laursens afg. hustru Bol Christensdatter. Børn: Niels Madsen, 7 år, Karen Madsdatter, 4 år, hvis formynder er Søren Christensen.

 

1702 Niels Pedersen i Aaby gift med Anne Knudsdatter. Børn: Peder Nielsen, 9 år, Else Nielsdatter, 7 år, Knud Nielsen, 5 år, Anne Nielsdatter 3 år, Niels Nielsen, 8 uger. Deres farbroder er Christen Pedersen i Bunken, Saltum Sogn.

 

No. 31 30. apr. 1702, pag. 24b Jens Nielsen i Ræfhede hans afg. hustru Berethe Jensdatter. Skifte og deling mellem Jens Nielsen og konens efterladte moder Sidsel Andersdatter boende i Kiølvring, og den afd. halvsøskende: Jens Andersen, Anders Andersen, Ingeborre Andersdatter, Anne Andersdatter boende i Nørre Øxe, Johanne Andersdatter, gift med Jens Christensen, boende i Fristrup og sal. Anne Jensdatter tilforn boende i Saltum hendes efterladte 4 børn Jens Sørensen, Anne Sørensdatter, Maren Sørensdatter og Anders Sørensen, hvis fader er Søren Olufsen boende i Sønder Saltum. Hans ældste søn er Jens Sørensen i Saltum.

 

No. 32 10. maj 1702 sal. Niels Andersen på Heden, gift med Mette Mikkelsdatter, hvis lavværge er Jens Andersen i Kølvring. Deres børn: Anne Nielsdatter, 25 år, Kirsten Nielsdatter, 23 år, Maren Nielsdatter, 19 år, Anders Nielsen, 17 år, Johanne Nielsdatter, 15 år, Karen Nielsdatter, 10 år, hvis formynder er deres morbroder Jens Nielsen i Kiølvring. Vurderingsmænd Laurs Jensen på Skald og Søren Andersen på Heden.

 

No. 33 10. juli 1702 sal. Peder Andersen i Voldbro, gift med Giertrud Sørensdatter, hvis lavværge er Christen Laursen af Voldbro. Børn: Anders Pedersen, 21 år, Anne Pedersdatter, 14 år, Margrethe Pedersdatter, 13 år, Karen Pedersdatter, 11 år, og Christen Pedersen, boende i Biersted, som er den sal. mands søn med 1. kone.

 

No. 34 10. juli 1702 Peder Laursen i Aabye gift med Maren Christensdatter. Mandens arvinger, hans søskende: Niels Laursen i Røgel, salig Laurs Laursens efterladte børn Laurs Laursen, 20 år, og Maren Laursdatter, 22 år, salig Karen Laursdatter hendes børn Niels Nielsen i Vedsted, Maren Nielsdatter, gift med Jens Nielsen i Momgaard, Maren Laursdatter gift med Christen Nielsen i bemeldte Momgaard. Enkens lavværge Søren Andersen på Heden.

 

No. 35 12. juli 1702 afg. Anne Pedersdatter på Bjerget i Aaby Sogn gift med Laurs Christensen. Deres børn: Peder Laursen, 20 år, Gon Laursdatter, 18 år, Mette Lauridsdatter, 16 år, og Jens Laursen, 14 år, Anne Laursdatter, 12 år, Søren Laursen, 10 år, Birthe Laursdatter, 8 år, Niels Laursen, 6 år, Karen Laursdatter, 3 år, Peder Laursen, 1/2 år, hvis værger er deres morfader Peder Sørensen i Filholm og deres farbroder Peder Christensen i Vestergaard i Tylstrup.

 

No. 36 20. juli 1702 Hans Nielsens afg. hustru Maren Laursdatter i Stenum. Deres børn: Anne Hansdatter, 13 år, Maren Hansdatter, og Birthe Hansdatter.

 

No. 37 12. aug. 1702 Else Poulsdatter i Jordsby på Mors gift med Jens Nielsen. Hendes arvinger, søskendebørn og deres børnebørn, nemlig Niels Pedersen, boende i Sejerslev By, salig Anders Pedersens datter Maren Andersdatter i Sejerslev By, salig Jens Pedersens tvende børn, som ikke vides hvor er, salig Maren Pedersdatters søn Laurs Madsen, salig Søren Pedersens 4 sønner Peder Sørensen, Jens Sørensen, Anders Sørensen, Laurs Sørensen, salig Birgitte Nielsdatters børn Niels Sørensen, Maren Sørensdatter, Volborig Sørensdatter, salig Christen Jensens, tilforn boende i Lund, hans børn Mads Christensen og Axel Christensen, salig Maren Jensdatter, tilforn boende her ibm, hendes 4 børn Jens Madsen, Kirsten Madsdatter, Else Madsdatter, Karen Madsdatter, salig Else Jensdatter, tilforn boende i Vedsted, hendes 2 børn Niels Jensen og Anne Jensdatter, salig Inger Nielsdatter, tilforn boende her ibm, hendes datter Margrethe Poulsdatter, salig Peder Tomsen, tilforn boende i Løndrup, hans børn Christen Pedersen, Johanne Pedersdatter, Anne Pedersdatter, salig Jens Nielsen, tilforn boende i Flade, hans børn Voldborig Jensdatter, Birgitte Jensdatter, Else Jensdatter, Sidsel Jensdatter.

Overværende Jens Nielsen på egne vegne, på Niels Pedersens vegne Svenning Poulsen i Sejerslev, så og på sin hustrus Maren Andersdatters vegne, såvel og på sal. Jens Pedersens børns vegne, i lige måde på Laurs Madsens vegne. På sal. Søren Pedersens børns vegne Niels Sørensen af Nykøbing, på Chr. Jensen i Lund hans børns vegne Jens Madsen boende her ibm., såvel på Maren Jensdatters børns vegne, i lige måde på Else Jensdatters børns vegne. På Inger Nielsdatters børns vegne Morten Simonsen her ibm. På sal. Peder Thomsens børns vegne Chr. Pedersen i Sønder Dræby. På Jens Nielsens børns vegne Morten Svenning i Sønder Dræby.

 

No. 38 2. sept. 1702 sal. Anne Madsdatter i Øster Hjermitslev gift med Hans Poulsen. Børn: Jens Hansen, 6 år, Mads Hansen, 3 år. Deres morbroder Laurs Madsen, boende i Vester Brønderslev, var overværende.

 

No. 39 15. sept. 1702 afg. Laurs Christensen Sax i Oddersgaards Mølle, gift med Anne Jensdatter, hvis lavværge er Niels Christensen i Agdrup. Deres børn: Johanne Laursdatter Sax, nyfødt og død under skiftebehandlingen, sønnen Christen Laursen Sax, hvis værge er deres farbroder Christen Christensen Sax, boende i Aaby. Ole Christensen fæster møllen og ægter enken. Laurs Jensen i Birket i Hørmested sogn skylder boet penge.

 

No. 40 21. nov. 1702 sal. Niels Pedersen i Aaby, gift med Anne Knudsdatter, hvis lavværge er faderen Knud Jensen af Aaby. Børn: Peder Nielsen, 9 år, Else Nielsdatter, 7 år, Knud Nielsen, 5 år, Anne Nielsdatter, 3 år, Niels Nielsen, 8 uger, hvis formynder er farbroder Christen Pedersen i Bunken, Saltum sogn..

 

No. 41 27. nov. 1702 Niels Knudsens afg. hustru Dorethe Christensdatter i Filholm. Børn: Maren Nielsdatter. Vurderingsmænd Chr. Mikkelsen og Laurs Ovesen i Filholm og Laurs Ovesen i Manne.

 

No. 42 28. nov. 1702 sal. Jens Nielsen i Vester Brønderslev, gift med Anne Pedersdatter, hvis lavværge er Chr. Pedersen i Vester Brønderslev. Arvinger: broder Niels Nielsens efterladte børn Anders Nielsen, Christen Nielsen og Jens Nielsen, som ej vides, hvor er, og Ellen Nielsdatter, som bor i byen, hvis lavværge er Anders Pedersen i Vester Brønderslev.

 

No. 43 8. marts 1703 afg. Christen Laursen i Øster Hjermitslev, gift med Dorethe Pedersdatter, hvis lavværge er Jens Jensen i V. Brønderslev. Børn: Laurs Christensen, 7 år, Maren Christensdatter, 6 år, hvis morbroder Christen Hansen af Øster Hjermitslev var værge, og en fælles datter Maren Christensdatter, ½ år, hvis morfar Peder Jensen ibid. var værge.

 

No. 44 3. apr. 1703, pag. 38a Christen Michelsen gift med Kirsten Laursdatter i Blokhuset. Børn: Michel Christensen 17 år, Søren Christensen 14 år, Maren Christensdatter 12 år, Jens Christensen, 8 år, Niels Christensen, 6 år. Lavværge for enken Laurs Jensen i Blokhuset og for 3 af børnene farbroder Peder Michelsen i Aaby, for 2 af børnene morbroder Anders Laursen i Hvarregaard.

 

No. 45 17. apr. 1703 afg. Niels Christensen i Vester Brønderslev, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Mogens Jensen i Torsmark. 1 broder Laurs Christensen ibid. 1 broder Anders Christensen i Melhaven, hans efterladte børn Kirsten Andersdatter, gift med Anders Jensen i V. Brønderslev, hans søsterbørn Johanne Pedersdatter i Tiis og Anders Christensen ibid.

 

No. 46 4. maj 1703 afg. Jens Godskesen i Vedsted, gift med sal. Kirsten Andersdatter. Deres børn: Anders Jensen, 12 år, hvis værge er Chr. Madsen i Vedsted. Vurderingsmænd gl. Laurs Nielsen og Peder Thomsen i Vedsted.

 

No. 47 30. aug. 1703 enken Berette Madsdatter i Øster Hjermitslev, hvis lavværge er sønnen Jens Jensen af Vester Brønderslev. Andre børn: Anne Jensdatter, Mads Jensen.

 

No. 48 9. okt. 1703 sal. Bodil Sørensdatter i Øster Hjermitslev. Børn: Johannes Jørgensen, 36 år, Kirsten Jørgensdatter, 32 år, gift med Jens Andersen, Else Jørgensdatter, 24 år, Peder Jørgensen, 18 år, Anders Jørgensen, 17 år,

 

No. 49 26. okt. 1703 sal. Anders Nielsen Seenis i Serritslev, gift med Maren Sørensdatter, hvis lavværge er Thomas Jensen i Serritslev. Børn: Niels Andersen, tjen. i Gunderup, 24 år, Søren Andersen, 7 år, og Jens Andersen, 3 år.

 

No 50 5. marts 1704 Boopgørelse efter Laurs Jensen i Vedsted, hvis gård er blevet fæstet af Peder Nielsen.

 

No. 51 11. apr. 1704 sal. Christen Nielsen i Momgaard gift med Maren Laursdatter. Børn: Else Christensdatter, 16 år, Birgitte Christensdatter, 15 år, Anne Christensdatter, 13 år, Johanne Christensdatter, 9 år. Enkens trolovede fæstemand, Jens Nielsen, var til stede og børnenes morbroder Niels Laursen boende i Røgel, da ingen på faderens side vidstes.

 

No. 52 4. okt. 1704 Søren Sørensen i Store Pajhede gift med Karen Pedersdatter. Børn: Søren Sørensen, Maren Sørensdatter gift med Christen Nielsen i Pajhede, Peder Sørensen, Kirsten Sørensdatter. Overværende Søren Sørensen på egne vegne, Peder Sørensen på egne vegne og på Kirstens vegne hendes morbroder Ole Pedersen, boende i Sterup.

 

No. 53 16. okt. 1704 Zidsel Ibsdatter gift med Christen Christensen i Aastrup. Hendes børn: Elin Michelsdatter, gift med Christen Pedersen i Alstrup sogn og by, sal. Jep Michelsen, tilforn boende i Toftegaard, Jetsmark Sogn, hans børn Michel Jeppesen, 10 år, og Inger Jeppesdatter, 12 år, nu værende i Toftegaard hos deres moder Karen Andersdatter. På børnenes vegne deres morbroder Bertel Andersen i Vadum Sogn i Vester Halne.

Vurderingsmænd Morten Ibsen i Biersted, Jørgen Laursen i Nørhalle, Chr. Mikkelsen og Jens Christensen i Aastrup.

 

No. 54 2. jan. 1705 Christen Mathiasen i Aaby gift med Kirsten Holdensdatter, hvis lavværge er Jens Christensen i Aastrup. Deres børn: Maren Christensdatter, 4 år, Anne Christensdatter, ½ år, hvis værge er deres farbroder Jens Mathiasen i Aaby.

 

No. 55 17. juni 1705 Anders Sørensen i Brogaard gift med Maren Laursdatter. Børn: Søren Andersen, myndig, Tomas Andersen, myndig, Maren Andersdatter, endnu værende hos moderen. Der foruden er af boet udgift Anne Andersdatter boende i Farup, Sidsel Andersdatter boende ibm., sal. Maren Andersdatter, forhen i Farup, sal. Laurs Andersen, forhen i Nør Saltum, Karen Andersdatter boende på Gjøl. Vurderingsmænd Thomas Christensen i Hune og Morten Christensen i Ribergaard.

 

No. 56 17. juni 1705 sal. Grethe Nielsdatter i Pirup gift med Gregers Thomsen. Hendes datter Maren Sørensdatter, for hvem farbroderen Thomas Christensen, boende i Farup, er lavværge.

 

No. 58 9. nov. 1705 afg. Niels Lauridsen i Fristrup, gift med Margrethe Rasmusdatter, hvis broder er Morten Rasmussen i Fristrup. Børn: Christen Nielsen, Laurs Nielsen, Jens Nielsen, Rasmus Nielsen, Niels Nielsen, Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Mette Nielsdatter, hvis værge er Christen Nielsen i Fristrup.

 

No. 59 22. jan. 1706 sal. Laurs Christensen i Øster Hjermitslev, gift med Maren Madsdatter. Børn: Christen Laursen, Mads Laursen. Mads fæster stedet og moderen bliver boende.

 

No. 60 22. jan. 1706 afg. Niels Tommesen i Vester Brønderslev, gift med Mette Andersdatter, hvis lavværge er Bendt Andersen. Børn: Maren Nielsdatter, gift med Mikkel Bertelsen, Karen Nielsdatter, hvis farbror Christen Thomsen ibid. var værge, Johanne Nielsdatter, gift med Marquor Laursen, Steffen Nielsen,

 

No. 61 8. feb. 1706 sal. Niels Christensen i Øster Hjermitslev, gift med Anne Madsdatter, hvis lavværge er Peder Pedersen i Laadegaard. Arvinger, søskende: Chr. Christensen, boende i Meilsted, Peder Christensen i Grindsted, Karen Christensdatter, gift med Jens Pedersen i Stenum, Johanne Christensdatter, gift med Marquor Jensen i Oddersgaard.

 

No. 70 15. maj 1706 afg. Laurs Jensen i Vedsted. Børn: Niels, Hans, Mette, og Johanne, gift med Peder Nielsen på stedet.

 

No. 62 28. maj 1706 Peder Pedersens afg. hustru Lucie Madsdatter i Laadegaard i Thise Sogn. Arvinger: sal. Maren Madsdatter hendes efterladte søn Christen Nielsen, boende i Brovst sogn, Karen Madsdatter på Mors, hvis lavværge er sønnen Christen Madsen, boende på Morsland i Løderup sogn, Kirsten Madsdatter, boende i Thy i Wang sogn, hvis søn er Christen Nielsen, tjenende på Kornumgaard, sal. Oluf Madsen, tilforn boende på Mors, på hans vegne Mads Olufsen, Michel Svenningsen og Christen Steffensen, boende på Morsland i Løderup sogn. Vurderingsmænd Peder Nielsen og Jens Christensen i Manne, Peder Pedersen i Filholm, Christen Laursen i Øster Hjermitslev.

 

No. 63 26. juni 1706 afg. Karen Andersdatter i Hjermeslevgaards Mølle, gift med Poul Pedersen. Børn: Niels Poulsen, 24 år, Laurs Poulsen, 23 år, Christen Poulsen, 20 år, Karen Poulsdatter, 16 år.

 

No. 64 25. sept. 1706 Sal. Maren Christensdatter, som boede og døde i Gundersmølle. Børn: Christen Christensen i Mejlsted og Anne Christensdatter i Gundersmølle, gift med Christen Nielsen.

 

No. 65 7. jan. 1707 afg. Poul Nielsen i Brogaard, Hune Sogn, gift med Inger Sørensdatter. Børn: Mette Poulsdatter, 3 år, og Anne Poulsdatter, 14 uger. Enkens lavværge Niels Christensen i Østrup. På børnenes vegne som lavværge og formynder deres farbroder Jens Nielsen på Rønlien.

 

No. 66 17. jan. 1707 afg. Ingeborre Jensdatter i Oddersgaard, barnefødt i Grindsted. Søskende: Mette Jensdatter, værende her på stedet, halvsøskende Anne Nielsdatter, Maren Nielsdatter, værende hos Laurs Madsen i Vester Brønderslev, og Anne Pedersdatter, værende i Grindsted hos Peder Christensen. Ingeborres formynder var Peder Sørensen i Filholm og en moster er sal. Mette Jensdatter i Meilsted.

 

No. 67 15. feb. 1707 sal. Margrethe Kieldsdatter gift med Laurs Nielsen i Vrensted. Hendes børn: Maren Simonsdatter, Johanne Simonsdatter, Simon Thomasen og Zidsel Thomasdatter.

 

No. 68 25. feb. 1707 sal. Mads Laursen i Soubak, gift med Kirsten Pedersdatter, hvis broder Jep Pedersen er lavværge. Børn: Niels Madsen, 12 år, Karen Madsdatter, 9 år, Peder Madsen, 2 år, hvis værge er Søren Christensen i Teilladen og Laurs Laursen i Aaby.

 

No. 69 16. marts 1707 Anders Laursen i Vedsted, registrering af bo pga. frasiddelse af fæstet. Hans døtre Margrethe, Kirsten og Anne Andersdatter, sønnerne Laurs Andersen og Mads Andersen var til stede.

 

No. 71 5. juni 1707 Jens Rasmussen i Aaby gift med Maren Laursdatter. Arvinger: Jens Nielsen boende i Brødslev. Enkens lavværge Jens Kusk i Aaby.

 

No. 72 24. juni 1707 afg. Karen Nielsdatter i Tømmerby, gift med Christen Nielsen. Hendes børn: Peder og Niels Bertelsen, Maren, Inger og Else Bertelsdatter, hvis værger er Jens Nielsen og Ole Nielsen af Tømmerby..

 

No. 73 17. okt. 1707 Laurs Sørensens hustru afg. Maren Thomasdatter på Røn. Børn: Søren Laursen, 16 år, Anders Laursen, 13 år, Thomas Laursen, 10 år, Jens Laursen, 2 år, Johan Laursdatter, 15 år.

 

No. 74 14. jan. 1708 afg. Lisbeth Pedersdatter, gift med Jørgen Snedker i Aaby. Børn: Peiter Jørgensen, Anne Jørgensdatter, gift med Christen Christensen, Kirsten Jørgensdatter, Anders Jørgensen, Søren Jørgensen, Mette Jørgensdatter.

 

No. 75 21. jan. 1708 sal. Johanne Jensdatter i Agdrup. Arvinger: Niels Christensen i Agdrup, Peder Jensen i Vester Kornum.

 

No. 76 14. feb. 1708 afg. Niels Christensen i Fristrup, gift med Else Christensdatter. Arvinger: Jens Christensen i Aaby, Mogens Christensen i Fristrup, Christen Christensen, tilforn boende i Fristrup, hans børn Anne og Birgitte Christensdatter, så og Jens Christensen i Fristrup, Laurs Christensen i Vedsted, Kirsten Christensdatter, gift med Jens Brun i Fristrup, Maren Christensdatter, gift i Biersted og hans moder Dorethe Jensdatter,

 

No. 77 27. marts 1708 sal. Maren Jensdatter i Vester Brønderslev, gift med Niels Jensen. Børn: Bertel Bertelsen, boende her ibm, Gjertrud Laursdatter, 25 år.

 

No. 78 18. aug. 1708 sal. Jens Andersen i Fristrup, gift med Gjertrud Christensdatter, hvis lavværge var Thomas Christensen i Brødløs. Børn: Anders Jensen, 15 år, Johanne Jensdatter, 14 år, Niels Jensen, 12 år, Kirsten Jensdatter, 8 år, Michel Jensen, 5 år. På børnenes vegne deres morfader Christen Nielsen og deres morbroder Jens Christensen, begge i Fristrup.

 

No. 79 2. nov. 1708 sal. Niels Nielsen, forrige degn til Aaby og Biersted menigheder, nu boende i Aaby, gift med Mette Laursdatter. Ingen arvinger, han var barnefødt på Fyn(s land).

 

No. 80 2. nov. 1708 sal. Laurs Nielsen i Aaby, gift med Karen Knudsdatter. Børn: Mads Laursen, 24 år, Anne Laursdatter, 20 år, Jens Laursen, 11 år. Enkens trolovede fæstemand Niels Madsen er lavværge. Børnenes værge deres morbroder Hans Knudsen i Haugaards mølle.

 

No. 81 18. nov. 1708 afg. Jens Nielsen i Jorsbye, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Jens Nielsen i Jordsby. Børn: Niels Jensen, 6 år, Poul Jensen, 4 år, Else Jensdatter, 2 år. hvis værge er Niels Pedersen i Ejerslev.

 

No. 82 21. feb. 1709 sal. Niels Christensen i Mumgaard i Aaby sogn, gift med Anne Svendsdatter. Børn: Christen Nielsen, 28 år, Anne Nielsdatter, 30 år.

 

24. juni 1709 afg. Tøger Jensen i Filholm, Thise sogn, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Christen Thøgersen og Oluf Thøgersen, Maren Thøgersdatter.

 

26. sept. 1709 afg. Maren Pedersdatter, Peder Davidsens hustru på Skald, Aaby sogn. En halvbroder Niels Pedersen Ving i Ejersted i Saltum sogn og en halvsøster Karen Pedersdatter, gift med Knud Christensen.

 

18. jan. 1710 sal. Christen Ibsen i Hune, gift med Anne Sørensdatter. Børn: Søren Christensen, Kirsten Christensdatter, og Anne Christensdatter.

 

12. feb. 1710 afg. Johanne Jensdatter, gift med Kjeld Andersen i Vedsted, Aaby sogn. Broder Niels Jensen i Sulsted sogn, søster Else Jensdatter i Vedsted, Aaby sogn.

 

7. marts 1710 afg. Knud Smed i Øster Hjermitslev.

 

31. marts 1710 afg. Dorethe Villumsdatter, gift med husmand Jens Thomsen i Vedsted by. Børn: Thomas Jensen, 14 år, og Villum Jensen, 10 år.

 

24. apr. 1710 afg. Jens Mouritsen i Øster Hjermitslev.

 

3. maj 1710 sal. Laurs Laursen, gift med ?. hvis lavværge er Laurs Sørensen på Røn. En søster Else Laursdatter, gift med en broder til Søren Nielsen på Gjøl.

 

26. maj 1710 afg. Sophie Christensdatter, gift med Niels Laursen i Vester Brønderslev. Børn: Laurs Nielsen, 7 år.

 

28. maj 1710 afg. Karen Andersdatter, gift med Thomas Poulsen i Toftegaard. Børn: Inger Ibsdatter, 21 år, Michel Ibsen, 18 år, hvis formynder er Mads Andersen af Sulsted og Bertel Andersen af Vadum, Jep Tomsen, 15 år, Anne Thomasdatter, 11 år, Poul Thomsen og Anders Thomsen, tvillinger, 8 år, og Peder Thomsen, 6 år. Skiftebrev efter hendes sal. mand Jep Michelsen skulle findes hos Søren Nielsen i Bedholm.

 

28. maj 1710 afg. Søren Nielsen i Hammelmose Mølle, gift med Maren Pedersdatter, lavværge Søren Pedersen i Dalmark. Børn: Bagge Sørensen, enkens stifsøn, og Mogens Sørensen, 15 år, Johanne Sørensdatter, 11 år, hvis værge er morbrødrene Peder Pedersen i Filholm og Søren Pedersen i Stenberggaard.

 

19. juni 1710 afg. Søren Christensen i Knøsgaard, Aaby sogn, gift med Margrethe Nielsdatter. Børn: Christen Sørensen, 14 år, Inger Sørensdatter, 1/4 år. På børnenes vegne farbror Jens Christensen, på enkens hendes trolovede Anders Andersen.

 

27. juni 1710 sal. Jens Thomsen i Vedsted, gift med Else Christensdatter.Hans børn: Villum, Christen, Tomas, Mette, Maren, Johanne, Mette, fælles barn Maren.

 

28. aug. 1710 sal. Peder Jensen i Peder Hellesens gård i Vester Brønderslev. Søster Kirsten Jensdatter, gift med Hans Pedersen på Kæret, søskendebarn Gertrud Laursdatter, gift med Søren Jensen i Fagsholm, Bertel Bertelsen boende ibid, Laurs Sørensen ibid, Peder Heilesens hustru Maren Sørensdatter.

 

21. okt. 1710 afg. Johanne Laursdatter, gift med Peder Nielsen i Øster Hjermitslev. Børn: Niels Pedersen, 8 år, Laurs Pedersen, 4 år, Else Pedersdatter, 2 år.

 

30. okt. 1710 afg. Maren Christensdatter, gift med Niels Christensen i Agdrup, Vester Brønderslev. Børn: Christen Nielsen, 1/2 år.

 

21. jan. 1711 afg. Niels Laursen i Torngaard, Aaby sogn, gift med Anne Christensdatter. Børn: Anders Nielsen, 23 år, Niels Nielsen, 21 år, Maren Nielsdatter, 19 år, Jens Nielsen, 17 år, Kirsten Nielsdatter, 15 år, Margrethe og Johanne Nielsdatter, tvillinger, 10 år, Karen Nielsdatter, 6 år.

 

27. jan. 1711 Svend Erichsen i Øster Hjermitslev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens, 14 år, Maren, 11 år, Anne, 9 år, hvis værge er kvindens svoger Laurs Madsen i Vester Brønderslev, da ingen født værge kendtes.

 

16. juni 1711 afg. Søren Jensen i Støvegaard i Aaby sogn, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Christen, 30 år, Anne, 31 år, Karen, 21 år.

 

3. juli 1711 sal. Johannes Jørgensen og sal. hustru Ellen Mortensdatter i Øster Hjermeslev. Børn: Maren Johannesdatter, 5 år, hvis morfar er Morten Clemmensen af Stavad. Den sal. mands søskende er Anders Jørgensen, Peder Jørgensen og Else Jørgensdatter, Margrethe Jørgensdatter, deres moder er Bodil Sørensdatter

 

9. juli 1711 sal. Gertrud Nielsdatter, Søren Pedersens i Vollerup. Børn med 1. mand: Mogens Poulsen boende i Rakkeby: Søren Poulsen i Vejby, Jesper Poulsen i Vrå, Niels Poulsen i Køge på Sjælland, Maren Poulsdatter i København.

 

30. sept. 1711 sal. Jens Madsen i Fristrup, gift med Maren Olufsdatter. Fælles barn: Mads Jensen, hvis farbroder Niels Madsen er overværende.

 

5. nov. 1711 sal. Anders Christensen i Vester Blegraf, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Christen, boende i Tolstrup sogn, Peder, Svend, Karen, Else, Gjertrud, Beate. Den ene datter, Else, bor i Biersted, gift med Jens Christensen. Enkens lavværge er Peder Pedersen i Blegraf, på børnenes vegne Thomas Christensen i Nørøxe i Brovst sogn.

 

2. apr. 1736 Fæstebrev til Anders Pedersen, barnefødt i Torngaard, på en gård i Fristrup, som Niels Henrichsen sidst iboede. 3 td. 7 skp.

 

30. apr. 1736 Niels Sørensens hustru sal. Inger Thomsdatter i Toftegaard. Arvinger: Afgangnes moder Margrethe Christensdatter og søskende 1. Christen Thomasen, som boede i Haugaard i Aaby, hans børn Thomas Christensen, 9 år, Else Christensdatter, 6 år 2. Jens Thomasens børn i halv Toftegaard 3. Sr. Jep Thomasen, forpagter på Asendrup i Sjælland 4. Mads Corfitsen, boende i Torpet i Hvorup Sogn hans hustru Johanne Thomasdatters 4 børn: Boel Madsdatter, 10 år, Thomas Madsen, 7 år, Inger Madsdatter, 3 år, Margrethe Madsdatter, 2 år. Halvsøskende: 5. sal. Maren Thomasdatters børn, Søren Laursen, boende i Vibsig, Anders Laursen, tjenende Mad. Bjerregaard i Aalborg, og Jens Laursen, som menes at tjene i København 6. Peder Thomasen, boende i Hedegaard, Jetsmark sogn, hans 4 børn: Johanne Pedersdatter, boende på Skald, Dorethe Pedersdatter værende hos moderen i Hedegaard, Mette Pedersdatter, boende i Kvorup, og Christen Pedersen i Hedegaard 7. Christen Thomasen, boende i Sigsgaard 8. Lars Thomasen i Bondgaard hans 3 børn: Peder Laursen, tjenende i Blegrav, Jens Nielsens hustru Johanne Laursdatter, boende i Bundgaard, og Lars Larsen, tjenende i Sæelland. 9. Inger Thomasdatter i Mejlsted i Tolstrup sogn 10. Jens Thomsen i Sinholt i Aistrup sogn hans datter Johan Jensdatter, gift med Jens Pedersen i Aistrup 11. Christen Thomsen i Mejlsted i Tolstrup sogn. Vurderingsmænd Søren Andersen af Vedsted og Niels Knudsen i Klarborg, senere Chr. Christensen af Lundbak og Søren Pedersen af Manne. Tjenestefolk: Thomas Jensen, 8 rd., Thomas Sørensen, 6 rd. 4 mk., Ole Andersen, do. Michel Jensen, 3 rd., Morten Andersen, 2 rd. 4 mk., Maren Sørensdatter 4 rd. 4 mk, Karen Andersdatter 4 rd.

 

23. maj 1736, pag. 15 Christen Knudsen i Blokhus gift med Gurra Christensdatter (lavværge Jens Svendsen ibid.) Børn: Sidsel Christensdatter 30 år, der bliver gift med Laurids Thomsen i Blokhuset, Anne Christensdatter 27 år, Maren Christensdatter 22 år. Deres værger er Christen Christensen Baare i Kvorup, Jens Nielsen af Blokhus og Jens Pedersen af Pirupshvarre.

 

27. aug. 1736 Fæstebrev til Jens Svendsen i Blokhus på en eng i Hammelmose, som Thomas Mogensen i Saltum sidst havde i fæste.

 

28. dec. 1736, fol. 20 Laurits Pedersen, Østergaard i Manne, Thise Sogn, hans kone Karen Andersdatter. Slægtninge: Christen Andersen i Thise og Maren Andersdatter fra Haugaard i Thise. Børn: Peder Laursen 10 år, Niels Laursen 6 år, Anne Laursdatter 4 år. Formynder Chr. Andersen i Thise er morbroder, en moster Maren Andersdatter i Thise nævnes. Vurderingsmænd Søren Laursen af Hammelmose Mølle og Hendrich Christensen af Vester Meilsted.

 

10. apr. 1737 Sal. Knud Andersen i Vedsted, gift med Kirsten Jensdatter, hvis lavværge er Søren Andersen. Børn: Anders Knudsen, 9 år, hvis værge er Jørgen Andersen af Vedsted, siden hans morbroder ikke mødte. Overværende Knud Hansen og Morten Christensen af Vedsted.

 

20. maj 1737 Sal. Søren Laursen i Lille Pandrup i Jetsmark Sogn, gift med Karen Pedersdatter, hvis lavværge er Anders Sørensen af Pandrup. Deres børn: Christen Sørensen i Vedsted, 43 år, Thomas Sørensen i Manna, 42 år, Peder Sørensen, 34 år, og Maren Sørensdatter, 23 år. Vurderingsmænd Christen Mathisen i Risager og Johannes Jørgensen af Kvorup.

 

29. maj 1737 Fæstebrev til Christen Christensen Pind i Vestrup på en eng i Hammelmose, som Peder Nielsen ibm. sidst havde i fæste.

 

22. juni 1737 Sal. Jørgen Nielsen Vinter ved Aabye Broe, gift med Mad. Anne Christensdatter Leth, hvis lavværge er Knud Hansen af Vedsted. Afdødes fader er død efter sønnen, arvinger er derfor: Mad. Anne Sophie Jørgensdatter, degneenke i Vrensted, Sr. Jacob Arnt Nielsen af Børglum Præstegaard, og en anden broder Frantz Vinter, 31 år, i København, en broder Arnoldus Vinter, 21 år, i Norge, en halvbroder Morten Nielsen, omtrent 40 år, i Norge, en søster Mette Kirstine, gift med skipper Aslag Nielsen i Barbo ved Arendal, en anden søster Dorthe Margrethe, udgift i Norge, en halvsøster Anne Nielsdatter, gift med en bonde Poul Knudsen i Vrensted. Overværende Michel Christensen af Aastrup. Vurderingsmænd Thomas Pedersen og Morten Christensen af Vedsted.

 

5. aug. 1737, pag. 36a Sal. Jeppe Laursen, som boede og døde i Aastrup i Aaby Sogn, gift ned Anne Jensdatter, hvis lavværge er Laurs Jensen i Sdr. Saltum. Børn: Laurs Jepsen, 10 år, Karen Jepsdatter, 9 år, Maren Jepsdatter, 7 år, Johanne Jepsdatter, 4 år. Formynder for den ældste er farbroder Terkild Jensen i Faarup og for de yngste farbroder Peder Jensen i Sdr. Saltum.

 

1737 Fæstebrev til Niels Thomasen i Brogaard, forhen beboet af Chr. Sørensen.

 

31. aug. 1737 Fæstebrev til Peder Pedersen Ræf i Østrup, på en eng i Hammelmose, hans fader Peder Nielsen forhen har haft.

 

31. jan. 1738 Sal. Maren Laursdatter i Blokhuset, gift med sal. Peder Sørensen i B. Børn: Søren Pedersen og Maren Pedersdatter, gift med Jens Jensen Ræf i Sønderby i Jetsmark. Vurderingsmænd Peder Christensen og Jens Nielsen i Blokhus.

 

10. feb. 1738 Sal. Mette Mortensdatter i Røgel, gift med Christen Sørensen. Arvinger: moderen Kirsten Madsdatter, hvis lavværge er Niels Mortensen i Røgel, Just Clausen af Nør Øxe på sin hustrus Voldborg Andersdatters vegne, Morten Christensen af Vedsted på sin hustrus, Karen Poulsdatters vegne, Mette Christensdatter, gift med Anders Pedersen Ladefoged på Kokkedal, Voldborg Olufsdatter, gift med Christen Jensen på Schald.

 

10. feb. 1738 Sal. Anders Nielsen, som boede og døde på Røn, gift med Anne Sørensdatter, hvis lavværge er Jens Holdensen af Fristrup. Deres børn: Laurs Andersen, 27 år, Søren Andersen, 18 år, Karen Andersdatter, 25 år, Ingeborre Andersdatter, 5 år.

 

18. feb. 1738 Sal. Laurs Jørgensen i Vester Brønderslev, gift med Maren Andersdatter. Arving: Jørgen Andersen. Lavværge Jens Pedersen af Vester Brønderslev.

 

25. feb. 1738 Sal. Niels Nielsen af Vedsted, gift med Anne Sørensdatter, hvis lavværge er Michel Jensen. Deres børn: Søren Nielsen, 7 år, hvis formynder er Søren Andersen i Vedsted. Overværende Thomas Pedersen og Morten Christensen af Vedsted.

 

25. feb. 1738 fol. Fol. 48 Sal. Maren Christensdatter i Vedsted, gift med Søren Christensen. Deres Børn: Christen Sørensen i Røgel, 40 år, Morten Sørensen, 38 år, tjenende i Kiølvring, Niels Sørensen, tjenende i Fristrup, 31 år, Christen Sørensen, 22 år, Johanne Sørensdatter, 35 år, Maren Sørensdatter, 25 år.

 

3. marts 1738, fol. 49 Maren Christensdatter i Rævhede, gift med Laurs Jensen. Konens hel- og halvsøskende: 1. Kjeld Christensen, 32 år, bor i Norge, men sejler her på landet 2. Knud Christensen, 26 år, tjener sin stedfar i Vrensted 3. Peder Christensen 23 år, på ostindisk rejse 4. Hans Christensen 22 år, tjener stiffaderen i Vrensted by 5. Anne Christensdatter, 20 år, hos stiffaderen. Halvsøskende 6. Christen Christensen 16 år, hos den sal. kones stiffader 7. Mads Christensen 15 år hjemme 8. Christen Christensen 12 år hjemme 9. Anne Christensdatter, 13 år, hjemme. Formynder for helsøskende Jens Nielsen af Ingstrup, der er deres morbroder. Formynder for halvsøskende Christen Christensen af Holmen i Vrensted. Vurderingsmænd Jens Mortensen af Fristrup og Knud Hansen af Vedsted.

 

6. apr. 1738 Sal. Søren Sørensen i Store Pajhede i Jerslev Sogn, hvis moder er Mette Thomasdatter.

 

11. juni 1738 Sal. Søren Jensen i Aaby, gift med Anne Holdensdatter, hvis lavværge er Laurs Jensen i Hoven. Deres børn: Holden Sørensen, 46 år, Jens Sørensen, 43 år, Peder Sørensen, 40 år, Christen Sørensen, 35 år, bor hos Christen Borregaard i København og arbejder på bryggerhuset. Desuden en søster Maren Andersdatter, som Christen skriver om. Vurderingsmænd Niels Poulsen i Abelgaard og Michel Christensen ved Kirken, begge af Aaby.

 

1. juli 1738 Sal. Johanne Sørensdatter i Røgel, gift med Christen Sørensen. Konens brodersøn Jens Bertelsen i Kaas i Jetsmark.

 

12. aug. 1738 Sal. Anne Christensdatter Leth ved Aaby Bro, gift med Christopher Levintzen. Konens søskende: halvbroder Christen Christensen Leth i Nagentoft, helsøster Margrethe Christensdatter Leth i Norge, for hvem Laurs Sørensen i Aastrup ansattes som værge. Overværende Michel og Christen Christensen af Aastrup.

 

9. nov. 1738 Niels Poulsens hustru sal. Maren Jensdatter i Abildgaard, Aaby sogn. Hendes datter Anne Sørensdatter, 18 år, hvis formynder er Laurs Poulsen i Aaby.

 

21. dec. 1738 Sal. Maren Christensdatter, som døde hos Knud Hansen i Vedsted. Børn: Jens Holdensen i Fristrup og Mette Holdensdatter, på hvis vegne mødte Thomas Pedersen i Vedsted. Vurderingsmænd Morten Christensen og Christen Jensen af Vedsted.

 

9. januar 1739 fol. 67 Sal. Jens Sørensen i Blokhuset, gift med Maren Thomasdatter, hvis lavværge er Niels Sørensen ved det Røde Hus. Deres børn: Thomas Jensen, 34 år, Maren Jensdatter, 35 år, Kirsten Jensdatter, 26 år, Johanne Jensdatter, 24 år. Overværende Jens Nielsen og Erik Knudsen af Blokhuset.

 

9. jan. 1739 Sal. Jens Jensen på Lien i Hune Sogn, gift med Anne Sørensdatter, hvis lavværge er Niels Sørensen ved det Røde Hus. Deres børn: Jens Jensen, 31 år, Karen Jensdatter, 24 år.

 

19. jan. 1739 Jens Andersens hustru Mette Pedersdatter i Jordsby. Deres barn Else Jensdatter, 1 år.

 

23. jan. 1739 Fæstebrev til Niels Thomsen og Niels Laursen af Hune By på en eng i Hammelmose, som Laurs Jensen i Pirupshvarre sidst havde i fæste.

 

6. marts 1739 Sal. Jørgen Sørensen ved det Røde Hus i Hune Sogn, gift med Johanne Olufsdatter, hvis lavværge er Niels Sørensen ibid. Deres Børn: Ole Jørgensen, 38 år, Christen Jørgensen, 32 år, Maren Jørgensdatter, 37 år, gift med Søren Laursen i Buj. Overværende Anders Holdensen og Peder Thomsen, begge af Bakkerne i Hune Sogn.

 

19. marts 1739 Ole Nielsens hustru sal. Maren Jensdatter i Emb. Børn: Jens Olesen, 14 år, Anne Olesdatter, 8 år, Niels Olesen, 4 måneder, hvis formynder er Christen Nielsen af Sønder Vrå.

 

28. apr. 1739 Christen Jensens hustru sal. Anne Nielsdatter i Gundersmølle. Skifte efter manden d. 3. juli samme år. Børn: Christen Christensen, 28 år, Else Christensdatter, 34 år, gift med Mads Christensen i Hellum sogn i Krattet, Maren Christensdatter, 33 år, gift med Mads Bollesen Holt i Serretslev sogn.

 

9. apr. 1739 Sal. Villum Jensen i Aaby, gift med Anne Sørensdatter, hvis lavværge er Christen Sørensen Støve. Børn: Jens Villumsen, 4 år, Søren Villumsen, ½ år, hvis formynder er Laurs Jensen i Hoven.

 

20. apr. 1739 Sal. Simon Christensen i Aaby, gift med Anne Hansdatter, hvis lavværge er Søren Nielsen Smed. Deres børn: Christen Simonsen, 20 år, Hans Simonsen, 13 år, Maren Simonsdatter, 21 år, Johanne Simonsdatter, 17 år, Anne Simonsdatter, 24 år, hvis formynder er Anders Sørensen i Aabye. Overværende Laurs Jensen og Anders Madsen af Aaby.

 

20. apr. 1739 Sal. Niels Andersen i Rævhede, gift med Karen Knudsdatter, hvis lavværge er Lorens Jensen i Aabye. Deres børn: Anders Nielsen, 22 år, Knud Nielsen, 14 år, Jacob Nielsen, 6 år, Zidsel Nielsdatter, 15 år, Maren Nielsdatter, 10 år, Anne Nielsdatter, 8 år. Drengenes værge Jens Andersen i Rævhede, pigernes Peder Andersen i Aadersgaards Mølle, som begge er farbrødre.

 

20. maj 1739 sal. Lisbeth Bertelsdatter i Vedsted, gift med Jens Christensen Støv. Konens datter Anne Andersdatter, 26 år, hvis formynder er Thomas Pedersen i Vedsted, siden den sal. kones broder Hans Bertelsen i Tveden, Ørum Sogn, ikke var mødt. Vurderingsmænd Morten Christensen og Christen Andersen i Vedsted.

 

29. juni 1739 Sal. Niels Christensen, gift med Gertrud Pedersdatter i Steerup. Hans børn: Maren Nielsdatter og Else Nielsdatter.

 

11. sept. 1739 Sal. Niels Jensen i Vedsted, gift med Maren Simonsdatter, hvis lavværge er Jens Jensen i Mumgaard. Deres børn: Mourits Nielsen, 1 år, Anne Nielsdatter, 6 år, Maren Nielsdatter, 5 år, hvis formynder er Anders Jensen i Mumgaard.

 

27. okt. 1739 Sal. Jens Andersen på Heden.

 

1739 Fæstebrev til Otte Jensen i Aaby

 

20. dec. 1739 Sal. Laurs Pedersen i Aaby, gift med Anne Knudsdatter, hvis lavværge er Søren Smed ibid. Deres børn: Peder Laursen, 31 år, Johanne Laursdatter, boende i Vedsted, 29 år.

 

15. feb. 1740, fol. 104 Christian Bertelsen i V. Hjermitslev, gift med Anne Jespersdatter, hvis lavværge er Søren Simonsen ibid. Børn: Bertel Christensen, 20 år, Yde Christensen, 18 år. Formynder for begge er Niels Poulsen i V. Hjermitslev. Inger Christensdatter, 14 år, med formynder Søren Jørgensen.

 

21. feb. 1740 Sal. Peder Pedersen i Vedsted, gift med Else Jensdatter, hvis lavværge er Niels Jensen af Vedsted. Deres børn: Karen Pedersdatter, 14 år, Anne, 11 år, hvis formynder er Laurs Erichsen af Vedsted.

 

8. marts 1740 sal. Jens Jensen i Kneppet, gift med Maren Sørensdatter, hvis lavværge er Laurs Sørensen af Aastrup. Afdødes søn Henrich Jensen havde som formynder farbroderen Laurs Jensen af Aaby. Vurderingsmænd Jens Sørensen af Voldbro og Lorentz Jensen af Aaby.

 

8. marts 1740 Sal. Jens Nielsen i Mumgaard, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Jens Jensen af Mumgaard. Børn: Niels Jensen i Hoven, 50 år, Anders, 33 år, har fæst stedet, Johanne, 41 år, gift med Godske Laursen i Røgel i Brovst sogn. Vurderingsmænd Simon Christensen af Mumgaard og Jens Hjulmand af Vedsted.

 

18. marts 1740 Sal. Mette Andersdatter i Bedholm. Børn: Niels Nielsen, i kongens stald i København, 49 år, Anders Sørensen i Bedholm, 46 år, Maren Sørensdatter i Sisgaard, Jetsmark s, 43 år, Margrethe Sørensdatter, hjemme i Bedholm, 40 år, hvis værge er Bertel Andersen i Bundgaard, Vadum Sogn. Laurs Andersen i Mumgaard på den fraværendes vegne.

 

5. juli 1740 Sal. Mette Holdensdatter i Vedsted, gift med Thomas Pedersen. Deres børn: Niels Thomsen, 23 år, Jens Thomsen, 16 år, Anders Thomsen, 10 år, hvis formynder er Jens Holdensen i Fristrup, Christen Thomsen, 21 år, hvis værge er Christen Andersen Fuglsang i Vedsted.

 

16. aug. 1740 Sal. Søren Laursen i Aaebye, gift med Kirsten Holdensdatter, hvis lavværge er Laurs Jørgensen ibid. Deres børn: Christen Sørensen, 31 år.

 

20. aug. 1740 Sal. Maren Jensdatter på Gjøl. Børn: Jens Nielsen, 26 år, som har fæst den halve gård, mens moderen levede, Christen Nielsen, 18 år, Cathrina Nielsdatter, 22 år, hvis værge er Jens Jensen fra Gjøl.

 

30. sept. 1740 Sal. Johanne Christensdatter i Røn, gift med Søren Andersen, ladefoged på Nygaard i Skivehus, på hvis vegne var mødt Jørgen Nielsen fra Gjøl. Afdødes børn: Christian Lassen, over 30 år, nu tjenende gehejmeråd Holstein i København, Kjeld Laursen, hjemme på Røn, 25 år, Ove Laursen, tjenende i Fristrup, 22 år, Thomas Laursen, 18 år, Johanne Marie Laursdatter, 28 år, nu tjenende i Kiers Mølle, hvis værge er Laurs Andersen i Røn.

På de umyndiges vegne Søren Madsen fra Gjøl. Kjeld Laursen død på næste skiftesamling, hans enke Johanne Nielsdatter måske frugtsommelig. Hendes lavværge er Simon Christensen af Mumgaard.

Enken bliver senere gift med Christen Jensen. Barnets navn er Johanne Kjeldsdatter.

 

1. apr. 1741 Sal. Niels Laursen i Hune By, gift med Margrethe Andersdatter, hvis lavværge er Søren Christensen af Hune by. Hans Børn: Jens Nielsen af Hune by, 50 år, Laurs Nielsen, boende på Lien, 42 år, og Maren Nielsdatter, 17 år, gift med Anders Espersen, som har fæstet stedet.

 

27. marts 1741 Sal. Kirsten Andersdatter ved det Røde Hus i Hune Sogn, gift med Peder Sørensen. Afdødes moder Anne Christensdatter, til huse hos Søren Andersen i Hvarregaard, Hune, Maren Andersdatter af Liin, hvis værge er Søren Andersen i Hvarregaard. Vurderingsmænd Niels Sørensen fra det Røde Hus og Laurs Christensen af Hune Torp.

 

18. maj 1741 Sal. Peder Nielsen Thybo i Sønder Saltum, gift med Karen Laursdatter, hvis lavværge er Otte Laursen i Sønder Saltum. Deres børn: Christen Pedersen, 18 år, Niels Pedersen, 16 år, hvis formynder er farbroderen Christen Nielsen. Vurderingsmænd Christen Laursen og Anders Svendsen i Sønder Saltum.

 

9. aug. 1741 fol. 140 Sal. Anne Holdensdatter i Aaby. Børn: Holden Sørensen, 50 år, Jens Sørensen i Aaby, 45 år, Peder Sørensen i Rokier, 40 år, Christen Sørensen, tjenende på Birchendegaard på Sjælland, 36 år. Vurderingsmænd Niels Poulsen og Michel Christensen af Aabye.

 

27. okt. 1741 fol. 143 Sal. Morten Nielsen i Lille Pandrup, gift med Karen Andersdatter. Hans børn: Peder Mortensen, 35 år, bor i Vester Hjermitslev, Niels Mortensen, 32 år, bor i Thise, Jens Mortensen, 23 år, tjenende sin broder Peder i Vester Hjermitslev, Anne Mortensdatter, 40 år, bor i Lille Panderup, Kirsten Mortensdatter, 30 år, tjenende på Lundergaard.

 

27. okt. 1741 fol. 144 Sal. Knud Christensen, som tjente og boede i Haugaards Mølle. Søskende: Bodil Christensdatter, 40 år, menes at være i København, Else Christensdatter, 34 år, gift med Niels Knudsen i Aabye, Mette Christensdatter, 32 år, gift med Christen Gjølboe i Aabye, halvbroder Laurs Christensen, tjenende Holden Sørensen i Aabye. På Bodils vegne Niels Andersen Krog i Aabye. Vurderingsmænd Peder Sørensen i Rokier og Anders Nielsen af Refhede.

 

14. nov. 1741 fol. 146 sal. Vester Jens Christensens datter i Fristrup, Johanne Jensdatter, som døde 20. juli. Arvinger: Moderen Mette Christensdatter, gift med Jens Christensen, Kirsten Jensdatter, gift med Jens Laursen Toft fra Klim, Margrethe Jensdatter, gift med Christen Jensen Vadskær i Vadum sogn, begge halvsøstre til afdøde, 1 broder Christen Jensen, 11 år, hvis formynder er Anders Jensen i Brødløs, Jens Christensen i Fristrup hans børn Jens Jensen, 3 år, og Kirsten Jensdatter, 5 år, begge halvsøskende til Johanne Jensdatter.

 

23. nov. 1741 fol. 147 Sal. Peder Christensen Vestergaard på Bjerget, gift med Mette Laursdatter, hvis lavværge er Niels Laursen på Rendbæk. Deres børn: Anders Pedersen, 19 år, hvis formynder er Christen Laursen på Egholm, som er gift med den afdødes søster.

 

1741, pag. 75 Fæstebrev til Niels Pedersen i Sønder Saltum

 

9. jan. 1742 fol. 150b Sal. Else Christensdatter i Aaby, gift med Niels Andersen Krog. Deres børn: Peder, 11 år, Christen, 7 år.

 

29. jan. 1742, s. 86a Fæstebrev til Jens Mortensen af Lychegaard i Hune på den part af Lychegaard hans fader Morten Laursen havde i fæste og fradøde. Hans moder forestår huset i kones sted.

 

2. apr. 1742 Sal. Anders Christensen Vrensted i Blokhuset, gift med Johanne Jensdatter, hvis lavværge er Thomas Jensen i Blokhus. Børn: Jens Andersen, 14 år, Christen Andersen, 12 år, Peder Andersen, 8 år, hvis formynder er Laurs Thomsen i Blokhus.

 

11. apr. 1742 fol. 152 Sal. Søren Christensen i Hune, gift med Anne Christensdatter. Deres børn: Maren Sørensdatter, 6 år, Kirsten Sørensdatter, 3 år, Christen Sørensen, 3 år. Enkens lavværge Peder Sørensen i Roppen, formynder for børnene Erik Knudsen i Blokhus.

 

17. juni 1742 fol. 154 Sal. Edel Jensdatter i Vedsted, gift med Christen Andersen. Deres børn: Anne Christensdatter, 6½ år, Maren Christensdatter, 3½ år, Inger Christensdatter, ½ år.

 

2. aug. 1742 fol. 159 Sal. Johannes Laursen i Aaby, gift med Maren Andersdatter, hvis lv er Niels Sørensen i Aaby. Børn: Kirsten Johansdatter, 18 år, Dorthe Johansdatter, 15 år, Else Johansdatter, 12 år, Anne Johansdatter, 5 år. Antaget værge Jens Jensen i Aaby.

 

29. aug. 1742 fol. 158 Sal. Karen Sørensdatter i Aaebye, gift med Niels Sørensen. Deres børn: Jens Nielsen, 20 år, Søren Nielsen, 15 år, hvis værge er Jens Jensen af Aabye.

 

4. sept. 1742, fol. 165b Kjeld Lauritsen gift med Johanne Nielsdatter. Umyndigt barn Johanne Kjeldsdatter for hvem farbroderen Ove Laursen er formynder. Lavværge for enken Anders Jensen. Kjeld Lauritsens stedfader er Søren Andersen, på hvis vegne er til stede Jørgen Madsen af Gjøl. Andre tilstedeværende er Thomas Lauritsen, Johanne Marie Lauritsdatter med kurator Simon Christensen Mumgaard, på Sr. Christian Laursen i København hans vegne er Christen Jensen. Salig Kjeld Laursens fæstebrev af 10. feb 1741 blev fremlagt i stærvboen.

 

12. september 1742 fol. 168 Sal. Laurs Jensen i Aaby, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Niels Sørensen i Aaby. Deres børn: Søren Laursen, 18 år, Jens Laursen, 14 år, Jacob Laursen, 1 ¼ år, Karen Laursdatter, 20 år, Birgitte Laursdatter, 16 år, Kirsten Laursdatter, 15 år, Maren Laursdatter, 9 år, Anne Laursdatter, 7 år, Margrethe Laursdatter, 5 år, hvis formynder er Jens Jensen i Aaby.

 

25. okt. 1742 fol. 172b Sal. Anne Andersdatter, som boede og døde i et lidet hus ved siden af Niels Gjølboes gård i Fristrup. Søskende: Else Andersdatter i Nørre Halne, hvis svigersøn Laurs Sørensen i Nørre Hal var til stede, en halvbroder Jørgen Andersen, Sidsel Andersdatter, gift med Thomas Eriksen, Tove Andersdatter, alle i Nørre Halne, Maren Andersdatter, gift med Thomas Nielsen i Vadum, Jep Andersen i Vester Hal. På de fraværendes vegne Christen Mortensen i Fristrup. Vurderingsmænd Anders Pedersen Bruus og Jesper Laursen. Niels Gjølboes søn Jens Gjølboe var til stede.

 

16. nov. 1742 Sal. Anne Christensdatter i Blokhuset, gift med Thomas Jensen. Børn: Margrethe Christensdatter, 6 år, Jens Thomsen, 1 år, hvis formynder er Søren Pedersen af Blokhus.

 

15. dec. 1742 Sal. Jens Sørensen i Aaby.

 

19. dec. 1742 fol. 177 Erik Knudsens hustru i Blokhuset, sal. Kirsten Christensdatter. Afdødes moder Anne Sørensdatter er gift med Michel Thøgersen i Hune.

 

21. apr. 1743 fol. 179 Sal. Anders Jensen i Hune, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Peder Sørensen i Roppen. Søskende: Søren Jensen, 36 år, Birgitte Jensdatter, gift med Simon Jørgensen i Kølvring, Mette Jensdatter, gift med Laurs Halland i Fristrup, og Sidsel Jensdatter, gift med Christen Christensen i Aastrup, Johanne Jensdatter i Kølvring.

 

25. apr. 1743 fol. 180b Sal. Maren Sørensdatter, som var til huse hos sønnen Søren Jensen i Hoven. Børn: Søren Jensen og Anne Jensdatter, hvis værge er Laurs Pedersen Hoven.

 

25. apr. 1743 fol. 181 Sal. Maren Jensdatter i Aaby, gift med Peder Christensen Kudsk. Deres børn: Søren Pedersen, 25 år, Peder Pedersen, 27 år, Maren Pedersdatter, 17 år, Anne Pedersdatter, 20 år, hvis værge er Jens Michelsen i Aaby.

 

25. apr. 1743 fol. 182 Sal. Anne Christensdatter i Vedsted, gift med Jep Hansen. Børn: Christen Ibsen, 14 år.

 

29. maj 1743 fol. 182b Poul Jensens hustru, sal. Maren Sørensdatter i Pirup. Deres Børn: Søren Poulsen, 14 år, Margrethe Poulsdatter, 31 år, hvis formynder er Laurs Jensen.

 

3. dec. 1743 fol. 183 Sal. Søren Sørensen af Røgel, gift med Karen Ingvorsdatter, hvis lavværge er Christen Sørensen. Arvinger: Søren Sørensen, 31 år, Gertrud Sørensdatter, gift med Christen Norremand i Røgel, Kirsten Sørensdatter, 29 år, hvis formynder er Christen Jensen.

 

14. dec. 1743 fol. 184 Sal. Anders Jensen i Kølvring, gift med Karen Jensdatter, hvis lavværge og morbroder er Christen Skov i Aaby. Børn: Jens Andersen, 5 år, Johanne Andersdatter, 1½ år, hvis farbrødre, Otte Jensen i Aaby og Søren Jensen, tjenende i Bedholm, er værger.

 

4. feb. 1744 fol. 186 Sal. Anne Christensdatter i Dommerborre i Hune Sogn, sal. Jens Laursens enke. Børn: Christen Laursen, 34 år, boende i Saltum Mølle, Laurs Jensen, 24 år, Søren Jensen, 16 år, Maren Jensdatter, 24 år. Formynder for drengene Poul Thomsen Brogaard, for pigerne Poul Jensen i Pirup.

 

10. marts 1744 fol. 187 Sal. Mourits Hansen i Rodkiær, Aaby sogn, gift med Anne Mortensdatter, hvis lavværge er Niels Jensen i Hoven. Hans børn: Peder Mouritsen i Vedsted, 36 år, Poul Mouridsen, 28 år, Christen Mouridsen, 11 år, hvis værge er Poul Mouritsen, tjenende i Aastrup.

 

26. maj 1744 fol. 187 Sal. Karen Nielsdatter i Aaebye, gift med Anders Christensen Bojer. Børn: Niels Andersen, boende i Wadet i Aaby, 40 år, Christen Andersen, soldat ved Dronningens Livregiment, 32 år, Thøger Andersen i Jetsmark, 29 år, Johan Andersen, tjenende i Vedsted, 27 år, Mads Andersen, tjenende i Fristrup, 25 år.

 

27. maj 1744 fol. 188 Søren Mortensens hustru, sal. Else Christensdatter i Bakkerne i Hune Sogn. Børn: Karen Sørensdatter, 30 år, Christen Sørensen, 27 år, Johanne Sørensdatter, 25 år.

 

20. juli 1744 fol. 188b Sal. Maren Christensdatter i Vedsted, gift med Niels Sørensen. Børn: Søren Nielsen, 22 år, Jens Nielsen, 15 år, Niels Nielsen, 13 år, hvis formynder er Jens Andersen af Ræfhede.

 

1. okt. 1744 Fæstebrev til sølemitten Niels Christensen i Hune Torp på det ½ sted i Hune Torp, som svigerfaderen Peder Sørensen Gundersen beboer.

 

6. nov. 1744 fol. 190 sal. Karen Simonsdatter i Fristrup, gift med Thomas Laursen. Søskende: Inger Simonsdatter, 56 år, Maren Simonsdatter, 46 år.

 

17. nov. 1744 fol. 191b Sal. Laurs Christensen i Hedegaard i Hune Sogn, gift med Boel Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Christensen i Pirup. 2 kuld børn: 1. Christen Laursen, 20 år, Søren Laursen, 17 år, 2. Niels Laursen, 11 år, Anders Laursen, 9 år, Birgitte Laursdatter, 6 år, Christen Laursen, 1 år, hvis formynder er Niels Thomsen i Sønder Brogaard.

 

1744, pag. 98a Fæstebrev til Anne Ottesdatter i Aaby på et sted, hendes mand har haft.

 

1744, pag. 98a Fæstebrev til Søren Christensen Smed på et hus i grandegaden i Vester Hjermitslev, han selv har bygget for at pleje sin smedning hver mand til nytte.

 

1744, pag. 98 Fæstebrev til Mads Sørensen i Buj Klit

 

17. maj 1745, fol. 196 Søren Laursen i Buj, Hune, gift med Maren Jørgensdatter, hvis lavværge er Peiter Sørensen ved Røde Hus. Børn: Maren, 7 år, og Christen, 5 år, hvis formynder er deres morbroder Oluf Jørgensen. Børn med 1. hustru Maren Madsdatter: Maren gift med Thomas Madsen på Rønnelien, Laurs Sørensen, 30 år, tjenende Christen Bonderup i Blokhuset, Johanne Sørensdatter gift med Poul Hansen i Ø.Risør i Norge, Mads Sørensen, hjemme i stærvboen. For datteren i Norge mødte farbroderen Laurs Laursen på Heden i Aaby.

 

5. apr. 1745 fol. 198 Niels Sørensens hustru, sal. Margrethe Knudsdatter i Toftegaard, der døde 30. marts om aftenen. Arvinger: broderen Sr. Christian Worm, Jacob Worms, Mari Worms, Peder Worms, Birgitte Knudsdatter Worm, som alle var myndige.

 

19. juli 1745 fol. 204b Sal. Birgitte Jørgensdatter i Aaby, gift med 1. Andreas Mochow, podemester ved Birkelse. Børn: Detlev Mochow, boende i Aalborg, vægter, 50 år, Jørgen Mochow, tjenende i Haag, Holland, Sophie Mochow, død?, Anne Kirstine Mochow, tjenende på Krogerupgaard i Sælland, Jesper Mochow, har ikke givet livstegn i 20 år, Otthe Mochow, tjenende i Haag i Holland, Hans Mochow, for 30 år siden død, Margrethe Mochow, tjenende i Haag i Holland. Gift med 2. Anders Sørensen Kaae. Børn: Mette Marie Andersdatter Meyerbou (Kaae), boede hjemme i 20 år, hvis formynder er Mads Knudsen i Haugaard. På de andres vegne Niels Sørensen, som har huset i fæste.

 

1. jan. 1746, s. 102a Fæstebrev til Peder Sørensen af Aaby på salig Anders Jensens sted i Hune By, Lychegaard kaldet.

 

20. jan. 1746 fol. 202 Sal. Laurs Andersen i Knøsgaard, gift med Karen Terchelsdatter. Børn: Anders Lauridsen, 29 år, hos sin farbroder Peder Andersen i Oddergaards Mølle i Tolstrup sogn, Inger Lauridsdatter, 22 år, hjemme, Terchel Lauridsen, 19 år, hjemme. Formynder farbroderen Jens Andersen i Ræfhede, lavværge for enken Peder Andersen i Thorngaard..

 

20. jan. 1746 fol. 205b Niels Jensen Koches hustru, sal. Karen Christensdatter i Aaby. Datter Anne Christensdatter, 13 år.

 

24. januar 1746 fol. 207b Sal. Søren Christensen Vrensted i Blokhuset, gift med Maren Christensdatter. Børn: Niels, 27 år, Michel, 13 år. Lavværge for enken hendes broder Søren Christensen af Blokhuset.

 

23. feb. 1746 fol. 208b Sal. Anders Pedersen i Eendelet, gift med Anne Jensdatter med lavværge Laurids Thomsen i Engeland, Aabye sogn. Børn: Christen, 16 år, Maren, gift med Peder Jensen i Halagger i Vadum sogn, Karen, gift med Niels Pedersen i Fristrup i Aaby sogn, Anne Andersdatter, gift med Niels Jensen i Wedsted.

 

29. apr. 1746 fol. 206b Jens Mortensen Boyes hustru, sal. Anne Christensdatter i Fristrup. Søskende: Christen Christensen Rum af Fristrup, Mette Christensdatter, gift med Jens Christensen Ladefoged af Fristrup.

 

6. nov. 1746, fol. 210 Anne Jespersdatter i Vester Hjermitslev gift med sal. Christen Bertelsen. Børn: Bertel Christensen, 27 år, Yde Christensen, 26 år, Inger Christensdatter, 20 år, alle hjemme.(Se 15/2-1740, samme børn) Formynder for Inger Christensdatter er broderen Bertel.

 

1. feb. 1747 fol. 212b Sal. Peder Andersen i Torngaard, gift med Edel Nielsdatter. Deres børn: Niels, 37 år, Niels, 25 år, tjenende hos Niels Madsen i Haugaard, Maren, 29 år, hjemme, Anders, død, hans børn Christen Andersen af Fristrup. Enkens lavværge Christen Schiøtt i Torngaard, værge for børnene Niels Madsen i Haugaard.

 

28. sept. 1747 fol. 214b Sal. Jens Holdensen i Fristrup, gift med Karen Christensdatter med lavværge Thomas Pedersen af Vedsted. Deres børn: Maren, 24 år, Zidsel, 14 år, Maren, 11 år, Anne, 21 år, Karen, 18 år, Johan, 16 år, hvis formynder er Christen Christensen af Aastrup.

 

25. okt. 1747 fol. 216b Sal. Christen Poulsen på Soubak, gift med Anne Jensdatter med lavværge Niels Poulsen af Aabye. Deres Børn: Søren Christensen Smed, boende i Vester Hjermeslev, Maren Christensdatter, gift med Christen Christensen på Lundbach i Jetsmark sogn. En stifsøn Christen Sørensen, som nu bor på det halve Soubak, nævnes.

 

18. dec. 1747 fol. 218b Sal. Karen Andersdatter, tjenestepige hos Mads Sørensen i Buig, Hune Sogn. Arvinger: moderen Kirsten Sørensdatter hos Christen Villumsen i Bacherne, Hune Sogn, broder Niels Sørensen Blokhus af Aaby Sogn og by.

 

19. jan. 1748 fol. 219b Sal. Niels Jensen Schald i Pirupshvarre, gift med Birgitte Nielsdatter, hvis fader Niels Christensen Møller af Vedsted, er lavværge. Deres børn: Jens, 8 år, Maren, 6 år, Anne, 4 år, Else, 1 år, hvis farbroder Jens Jensen fra Schald i Aabye Sogn, er værge.

 

19. jan. 1748 fol. 222 Sal. Johanne Jensdatter i Vester Hjermitslev, gift med Jens Nielsen. Jens Bendsen i Vester Hjermeslev påtog sig at tilse arven.

 

19. jan. 1748 fol. 223 sal. Yde Christensen i Vester Hjermitslev. Søskende: Berthel Christensen, Inger Christensdatter, hvis værge er Laurs Laursen i Kirkensgaard.

 

19. juni 1748 fol. 220b Sal. Poul Mortensen i Dommerborre i Hune Sogn, som druknede i en storm på Vesterhavet. Enken Maren Jensdatters lavværge er Poul Jensen i Pirup. Børn: Jens, 3 år, Anne, 22 uger, hvis formynder er Niels Christensen af Pirup.

 

7. juni 1748 fol. 228 Sal. Mette Laursdatter på Bjerget i Aaby sogn. Arvinger: Anders Pedersen af Bjerget, som i 7 år har haft den halve gård med sin moder, Maren Andersdatter, gift med Knud Hansen af Vedsted, sal. Anne Andersdatter, gift med Peder Poulsen i Vodskov, hendes søn Peder Pedersen, 12 år, hvis farbroder Jacob Poulsen af Vodskov i Hammer sogn, er værge.

 

23. juni 1748 fol. 225b Sal. Anders Jensen i Mumgaard, gift med Johanne Andersdatter, hvis lavværge er broderen Laurs Andersen af Mumgaard. Deres børn: Jens, 3 år, Maren, 5 år, Karen, 1 år, hvis værge er deres farbroder Niels Jensen af Hoven.

 

14. nov. 1748 fol. 231b Sal. Christen Sørensen i et jordløst hus i Røgel, gift med Maren Poulsdatter med lavværge Christen Jensen af Røgel. .

 

13. jan. 1749 fol. 233 Niels Marquorsens hustru, sal. Karen Knudsdatter i Refhede. Hendes børn: Anders Nielsen i Agdrup i Vester Brønderslev sogn, Maren Nielsdatter, gift med Christen Nielsen i Thiis Ladegaard, Sidsel Nielsdatter, gift med Christen Jensen Haas i Røgel, Knud Nielsen, tjenende i Røgel, 22 år, Anne Nielsdatter, hjemme hos stiffaderen, 19 år, Jacob Nielsen ibid, 16 år.

 

29. jan. 1749 fol. 238 Sal. Niels Jensen i Hoven, gift med Margrethe Madsdatter med lavværge Christopher Andersen af Rodkier. Børn: Anne, 26 år, Karen, 20 år, Jens, 19 år, Else, 12 år, Mads, 8 år, hvis morbroder Søren Jensen i Øster Hoven var til stede.

 

27. marts 1749 fol. 240 Sal. Anne Sørensdatter i Aaestrup, Laurs Sørensens hustru. Deres børn: Christen, 23 år, Maren, 17 år, Kirsten, 13 år, Karen, 8 år, hvis farbroder Niels Sørensen af Gammelgaard i Aaby var værge.

 

11. juli 1749 Hans/Mads Poulsen i Aaby. Søskende: Jens Poulsen, 27 år, Peder Poulsen, 25 år, begge af Soubak, Kirsten Poulsdatter, 26 år, Anne Poulsdatter, 24 år, begge af Aabye. Børnenes stiffader Bendt Thøgersen i Kræmmergaard var overværende.

 

17. nov. 1749 Sal. Niels Sørensen i Toftegaard. Søskende: Anne Sørensdatter, Margrethe Sørensdatter, hvis svoger Niels Justsen af Svenstrup Bro var til stede, Johanne Sørensdatter, Karen Sørensdatter, gift med Niels Jensen fra Aalborg, Elsebeth Sørensdatter, som er død, hendes børn Mads Nielsen, 22 år, hvis svoger Jens Colding Bager var til stede, Inger Sørensdatter, gift med Jens Colding Bager, og Mette Sørensdatter, gift med Christen Sørensen af Ellesøe.

 

17. okt. 1750 Sal. Knud Hansen i Vedsted. Enken Maren Andersdatters lavværge Anders Pedersen fra Bjerget i Aaby sogn. Børn: Hans Knudsen, 7 år, Anders Knudsen, 3 år, med formynder deres farbroder Niels Hansen af Haugaards Mølle.

 

30. nov. 1750, fol. 160b Maren Christensdatter gift med Chr. Bunderup i Blokhus. Børn: Anne Christensdatter 9 år, Christen C. 6 år, Maren C. Formynder Christen Baare af Kvorup, Jetsmark sogn.

 

29. jan. 1751 Peder Gundersen i Hune Torp gift med Maren Madsdatter. Søskende: Christen Gundersen ved Lunen, myndig, Maren Sørensdatter gift i Hune Torp, Johanne Sørensdatter gift i Hune Torp, Anne Sørensdatter gift med Thomas Nielsen ved det røde hus.

 

16. feb. 1751 fol. 258b Sal. Peder Laursens hustru Anne Madsdatter i Aaby. Børn: Laurs Pedersen, 8 år, Maren Pedersdatter, 5 år, hvis formynder er morfaderen Mads Knudsen i Haugaard, Aaby sogn

 

Anno 1751 d. 31. marts fol. 266 - 30tedagen - skifte efter Peder Laursen på Bjerget i Aaby Sogn. Arvinger: en broder Niels Laursen på Rendbæk, en broder Jens Laursen i Ø. Hjermitslev udi Tolstrup Sogn, en søster Gun Laursdatter gift med Michel Christensen i Aaestrup i Aaby Sogn, en søster Borge Laursdatter salig Søren Jensens efterladte udi Ø. Halde, en søster sal. Anne Laursdatter udi Thiis udi hendes sted hendes arvinger, børn: Anders Pedersen i Westergaard udi Filholm, Peder Pedersen i Bundgaard udi Nør Saltum, en broder Laurs Laursen tjenende udi Bechgaard i Stenum, en broder Søren Laursen i W. Brønderslev, en søster Anne Laursdatter gift med Jens Christensen udi Svingelen i Thiis Sogn, en søster Kirsten Laursdatter tjenende i Hammelmose Mølle, en halvbroder salig Christen Laursen udi Byrholt i Sulsted Sogn, udi hans sted hans børn: Peder Christensen boende i Byrholt, Christen Christensen boende i Ø. Hassing, Anders Christensen opholdende sig hos broderen i Ø. Hassing, en helsøster salig Mette Laursdatter på Bjerget, hendes børn: Anders Pedersen på Bjerget og Maren Andersdatter gift med Jens Svendsen i Vedsted.

 

30. juli 1751 fol. 268 Sal. Peder Christensen Estrup i Toftegaard. "333 rd, som hos oberformynderen, Deres Excellence, min nådige herre, er indestående." Enken Kirstine Nielsdatter og eneste barn Niels Pedersen Estrup, 5 år. Enkens lv hr. Laurids Fugl, sognepræst i Hune, barnets farbroder Sr. Christen Estrup, forpagter på Rye er fm.

 

21. marts 1752 Christen Sørensens hustru i Lunen i Hune Sogn, sal. Anne Pedersdatter.

18. maj 1752 fol. 277b gadehusmand Hans Christensens hustru, sal. Dorethe Pedersdatter i Vester Hjermitslev. Børn: Peder Hansen, 23 år, Christen Hansen, 19 år, med beskikket kurator Peder Mortensen V. Hjermitslev.

 8. dec. 1752 fol. 279b Sal. Mads Knudsen og hustru Else Laursdatter i Haugaard. Børn: Laurs Madsen, 28 år, Søren Madsen, 25 år, Anne Madsdatter den yngre, 23 år, med formynder hendes søskendebarn Poul Sørensen Smed i Quorup, Anne Madsdatter den ældre, forhen gift med Peder Laursen i Aabye, nu død, børn: Laurs Pedersen, 10 år, Maren Pedersdatter, 7 år, Knud Pedersen, 4 år.

 

16. dec. 1752 Fæstebrev til sølemitten Peder Christensen af Hune Sogn på halvdelen af det sted i Lunen, hans fader Christen Sørensen nu bebor.

 

7. maj 1753 fol. 282b Sal. Maren Eriksdatter i Blokhuset, gift med gadehusmand Olle Laursen Juul. Børn: Inger Ollesdatter, 22 år, Maren Ollesdatter, 15 år, med fm Christen Nielsen Bundrup af Blokhus..

 

16. aug. 1753, pag. 141 Fæstebrev til Christen Nielsen af Lunen i Hune Sogn på det sted hans fader Niels Jensen nu beboer. 3 skp 3 fjk 2 alb.

 

18. maj 1753 Fæstebrev til Karen Pedersdatter på Stien i Saltum Sogn på den eng i Hammelmose, hendes fader sal. Peder Christensen sidst havde i fæste.

 

27. sept. 1753, fol. 283b Jens Christensen i Fristrup, fæstegårdmand, gift med Mette Christensdatter, hvis broder Christen Christensen er lavværge. Børn: Kirsten Jensdatter 18 år, Jens Jensen 15 år for hvem Peder Madsen Fristrup er formynder.

 

27. nov. 1753 fol. 288 Sal. Jens Mortensen i Fristrup, gift med Else Sørensdatter. Søskende: Niels Mortensen i Røgel i Brovst sogn, Anne Mortensdatter, gift med Anders Jensen i Brødløs, Aabye sogn, Maren Mortensdatter, gift med Anders Mortensen i Brovst, død, børn: Rasmus Andersen i Klithus, Peder Andersen i Søgaard, Nørre Øxe, Jens Andersen i Bratbierre, Tranum sogn, Anne Andersdatter, gift med Peder Nielsen i Eggerum, Brovst sogn, Mette Andersdatter, gift med Jens Clausen i Sønder Øxe, Brovst sogn, Maren Andersdatter, gift med Niels Kier i Brovst. Enkens lv Anders Pedersen af Fristrup,

 

15. feb. 1754 fol. 286 Sal. Simon Christensen i Aaby. Børn: Christen Simonsen, 37 år, Johanne Simonsdatter, gift med Morten Laursen i Aabye, Inger Simonsdatter, ugift, med fm Anders Madsen af Aabye.

 

17. juli 1754 fol. 291b sal. Niels Marquorsen, gårdfæster i Ræfhede, gift med Kirsten Svendsdatter med lv hendes fader Svend Andersen i Teilladen i Aabye sogn. Børn: Karen Nielsdatter, 4 år, med fm Jens Knudsen i Vedsted, Aabye sogn

6. aug. 1754  fol. 295b Niels Jensen i Røde Hus, Hune sogn, hans hustru sal. Anne Christensdatter. Børn: Christen Rødhus, nu i Dommerborre, Niels Rødhus i Hune Torp, Else Rødhus, 31 år, hjemme, Anne Rødhus, 23 år, tjener i Løkken, Christen Rødhus, 26 år, hjemme.hos faderen. Deres fm er farbroder Christen Jensen ved Hune Bro i Hune sogn.

1755 Fæstebrev til Christen og Søren Peitersønner på hus i Buj Klit efter fader Peiter Sørensen.

 12. feb. 1756, fol. 306b Else Nielsdatter i Fristrup, Aaby sogn gift med fæstegårdmand Chr. Mortensen i Fristrup. Børn: Morten Christensen 24 år, Hans C. 22 år, Niels C. 19 år, Maren Christensdatter gift med Morten Christensen i Nørre Øxe. Formynder for børnene deres farbroder Jens Mortensen i Fristrup.

 26. feb. 1755 fol. 297b Christen Sørensens hustru Maren Sørensdatter i Aabye. Børn: Maren Christensdatter, 10 år, Anne Christensdatter, 8 år, Mette Christensdatter, 6 år, Søren Christensen, 3 år, med fm deres farbroder Morten Sørensen i Vedsted Aaby sogn.

13. okt. 1755 fol. 299b sal. gårdfæster Laurs Sørensen i Aaestrup, Aaby sogn, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Christen Laursen i Fristrup, 30 år, Maren Laursdatter, gift med Laurs Madsen i Haugaard, Kirsten Laursdatter, Karen Laursdatter, hjemme hos stedmoderen. Enkens lv Christen Christensen af Aaestrup.

1. dec. 1755 husfæster Jens Pedersen Smed på Gjøl, hans afg. hustru Ingeborre Christensdatter. Hendes broder Christian Jensen fra Langbro Kro i Hammer Sogn, en broderdatter Maren Christensdatter, gift med Jens N. i Rom i Taars sogn, halvbroder Søren Christensen i Iiskov Mølle i Vaare Sogn, samt 2 halvsøstre, ingen vidste hvor var, broderbørn Jørgen Jensen, 8 år, Karen Jensdatter, 13 år, os deres stiffader Diderich Vils, kjedelfører i Aalborg

1756, pag. 159 Fæstebrev til Søren Nielsen i Nr. Brogaard i Hune by efter hans far Niels Thomsen.

 15. jan. 1756 fol. 303 Christen Laursen, i et jordløst hus i Fristrup, hans hustru sal. Karen Laursdatter. Børn: Mette Christensdatter, 6 år, Johanne Christensdatter, 4 år, Anders Christensen, 2 år, med fm Niels Mathiesen fra Sønder Saltum.

3. feb. 1756 fol. 304 sal. Maren Laursdatter, gift med Søren Simonsen i Vedsted, Aaby sogn. Deres børn: Anne Sørensdatter, med fm hendes farbroder Christen Simonsen i Ræfhede.

3. marts 1756 fol. 309 sal. Peder Jensen i Sønder Schald, gift med Johanne Pedersdatter. Børn: Jens Pedersen, 27 år, Peder Pedersen, 25 år. Enkens lv Jens Thomsen i Toftegaard i Jetsmark sogn.

4. okt. 1756 fol. 311b sal. Jens Andersen i Aaby, gift med Kirsten Poulsdatter. Børn: Anne Jensdatter, 6 år, Maren Jensdatter, 4 år, Karen Jensdatter, 1 år. Enkens lv Poul Bendsen af Aabye, børnenes værge deres bedstefader Niels Poulsen af Aabye.

4. jan. 1757 Fæstebrev til Anders Pedersen i Fristrup på det sted han bor. 2 td 6 skp 2½ alb.

 17. marts 1757 fol. 317 afg. Maren Andersdatter, Jens Knudsens hustru i Vedsted. Børn: Hans Knudsen, 13 år, Anders Knudsen, 11 år, anden kuld Knud Jensen, 4 år, med fm deres morbroder Anders Pedersen på Bjerget, Aabye sogn.

10. apr. 1757 Mads Jørgensen, forhen af Lundergaards Gods, barnefødt på Birchelse Gods i Saltum Sogn, fæster gård i V. Hjermitslev sogn og by, som Niels Laursen og Laurs Nielsen sidst beboede og af armod fragik. 5 tdr. 7 skp 2 fjk 1 alb.

9. okt. 1757 fol. 321 halvgårdmand Terkild Laursens sal. hustru Kirsten Poulsdatter i Aabye. Hendes børn: Anne Jensdatter, 7 år, Maren Jensdatter, 5 år, Karen Jensdatter, 2 år, med fm deres morbroder Poul Bendsen af Aabye.

1.marts 1758 fol. 323 afg. Bendt Thøgersen i Aaby, gift med Kirsten Poulsdatter, 62 år, med lv Niels Poulsen af Aaby. Deres børn: Poul Bendsen, 26 år, Thøger Bendsen, 24 år, Jens Bendsen, 22 år, Maren Bendsdatter, 19 år, med fm deres ældste broder Poul Bendsen.

3. marts 1758 fol. 325 afg. Niels Hansen Møller i Haugaards Mølle, Aabye sogn, gift med Karen Jensdatter, hvis lv er hendes fader Jens Mortensen fra Biersted Krog. Børn: Else Nielsdatter, 19 år, Hans Nielsen, 16 år, Maren Nielsdatter, 13 år, Morten Nielsen, 10 år, Mette Nielsdatter, 7 år, med fm deres sal. farbroders søn Christen Simonsen i Voldbro i Aabye Sogn.

 

20. marts 1758 fol. 328 Jens Christensens sal. hustru Maren Mathiesdatter i Røgel. Søskende: Christen Mathiesen i Risager, Jetsmark sogn, Niels Matthiesen, forhen i Løkken, Furreby sogn, død, hans børn Jens Nielsen og Inger Nielsdatter, halvsøsteren forhen i Vedsted, Anne Christensdatter, død hendes søn Christen Jensen Haase i Røgel, død, hans datter Inger Christensdatter, hvis fødte værge er Jacob Nielsen af Røgel.

6. apr. 1758 fol. 333 sal. Anne Nielsdatter i Vedsted, gift med gadehusmand Thøger Hendrichsen. Børn: Christen Jensen, forhen i Røgel, Brovst sogn, død, hans datter Inger Christensdatter, 14 år, med fm hendes morbroder Jacob Nielsen af Røgel.  

20. apr. 1758 fol. 335 sal. Christen Jensen Haasse i Røgel, Brovst sogn, gift med Sidsel Nielsdatter, hendes lv svogeren Christen Christophersen Ladegaard i Thise Sogn. Børn: Inger Christensdatter Haasse, 14 år, med fm morbroder Jacob Nielsen af Røgel.

21. juni 1758 Anne Christensdatter i Jonstrup gift med Anders Nielsen, indsidder hos sin søn i Jonstrup, Saltum Sogn. Børn: Christen Andersen boende i Jonstrup, Niels Andersen tjenende i Jonstrup, Anne Andersdatter boende i Brødslev, Ingstrup Sogn gift med Svend Christensen, Maren Andersdatter gift med Sr Niels Hjort, forpagter på Brusgaard, Pernille Andersdatter, død, forhen gift med Svend Christensen i Ingstrup, hvis efterladte børn er Christen Svendsen 12 år og Peder Svendsen 9 år, Birgitte Andersdatter gift med Christen Pedersen i Østrup, Saltum Sogn.

5. aug. 1758  fol. 343 sal. Thomas Pedersen i Vedsted, Aaby sogn, gift med Karen Jørgensdatter. Børn: 1. kuld Niels Thomsen i Fristrup, mons. Christen Thomsen, sognedegn for Tolstrup og Stenum Menigheder, Jens Thomsen, tjener stedmoderen, Anders Thomsen, tjener broderen Mons. Christen Thomsen, 2. kuld Peder Thomsen, 15 år, Jørgen Thomsen, 13 år, Anne Thomsdatter, 9 år.

 29. nov. 1758 fol. 339 sal. Christen Nielsen Thybo i Sønder Saltum by, gift med Kirsten Christensdatter. Børn, 1. Kuld: Birgitte Christensdatter, gift med Christen Ollesen i Haugaard, Thise sogn, 2. Kuld Niels Christensen, 28 år, Maren Christensdatter, gift med Niels Ydesen i Østrup, Saltum sogn, Christen Christensen, 22 år, Johanne Christensdatter, 18 år, Kirsten Christensdatter, 15 år, med fm deres farbroder Søren Nielsen Thyboe i Saltum. Enkens lv Jens Christensen af Østrup.

30. nov. 1758 afg. Niels Sørensens enke Anne Nielsdatter i Aaby sogn og by. Børn: Karen Nielsdatter, 16 år, Johanne Nielsdatter, 14 år, Søren Nielsen, 8 år, Jens Nielsen, 7 år, Johanne Nielsdatter, 4 år, med fm deres farbroder Otte Jensen af Aabye. Enkens lv Christen Calsen af Aabye.

8. juni 1759 afg. Kirsten Jensdatter, gift med Jens Pedersen Smed på Gjøl. Børn: Ingeborre Jensdatter, 7 uger, med fm dets morfader Jens Christensen på Gjøl Land.

 

30. juni 1759 fol. 349 sal. Michel Jensen i Vedsted, Aaby sogn, gift med Maren Andersdatter. Børn: Anne Michelsdatter, 21 år, Else Michrelsdatter, 13 år, Kirsten Michelsdatter, 9 år, med fm deres farbroder Søren Jensen af Øster Hoven i Aaby sogn. Enkens lv hendes broder Anders Knudsen i Aaby.

15. nov. 1759 sal. Iver Hendrichsen i Fristrup, gift med Anne Jensdatter. Afdødes Broderbørn: Hendrich Nielsen, tjener Søren Sørensen i Røgel, 28 år, Karen Nielsdatter, tjener Morten Christensen i Fristrup, 24 år, afdødes søster Mette Hendrichsdatter i stærvboen, 60 år, fm Anders Pedersen af Fristrup. Enkens lv hendes svigersøn Anders Ibsen ved Endelen i Aaby sogn.

4. feb. 1760 fol. 354 Monsieur Emmichsens sal. hustru Kirstine Nielsdatter i Toftegaard. Børn: Niels Pedersen Estrup, 14 år, med fm farbroderen Sr. Christen Estrup, forpagter på Lindenborg.

 

3. maj 1760 fol. 356 afg. Ole Andersen og hustru Anne Bertelsdatter i Veldspringet på Gjøl. Børn: Maren Olesdatter, 22 år, Anders Ollesen, 18 år, Birgitte Olesdatter, 14 år, med fm. Deres farbroder Niels Andersen af Aaby.

28. maj 1760, pag. 358a Niels Thomsen i Nør Brogaard i Hune gift med Johanne Sørensdatter. Børn: Søren Nielsen, 29 år, Thomas Nielsen 32 år. Enkens lv Thomas Nielsen af Hune Torp

14. juli 1760 sal. Johanne Jensdatter i Fristrup. Børn: Jens Madsen, 40 år, i huset hos moderen, Niels Madsen, tjener i Bedholm, 30 år, Else Madsdatter, gift med Terkild Laursen i Aaby.

21. okt. 1760 fol. afg. Christen Erichsens sal. enke Maren Poulsdatter i Vester Hjermitslev. Børn: Maren Christensdatter, 34 år, Johanne Christensdatter, 36 år, med fm deres morbroder Laurs Poulsen i Vester Hjermitslev.

 9. dec. 1761, fol. 361 (30te-dagen) afg. husfæster Anders Christensen i V. Hjermitslev gift med Dorthe Andersdatter, hvis lavværge er Søren Jensen i Boelskifte, Alstrup Sogn. Børn: Anders Andersen, 21 år, Niels A. 14 år, Anne A. 25 år, Kirsten A. 18 år, Maren A. gift med Christen Ydesen i V. Hjermitslev, Karen A. trolovet med Jørgen Madsen i Sønder Saltum.

 15. feb. 1762 fol. 364 afg. Maren Mortensdatter, Niels Christensens hustru i Vester Hjermitslev. Børn: Christen Nielsen tjenende  hos Anders Christensen i Thise Krogsgaard, 28 år, Morten Nielsen, tjener Christen Bastholm i Brødslev, Ingstrup sogn

17. juni 1762 fol. 370 afg. Mads Jensen Murmester på Soubak, gift med Anna Nielsdatter. Børn: Karen Madsdatter, 4 år, Maren Madsdatter, 1/2 år med fm Jens Andersen af Brødløse, afdødes nærmeste pårørende. Enkens lv Christen Christophersen, ladefoged ved Birkelse.

6. aug. 1762 fol. 377 afg. husmand Mads Laursen Møller i Aaby, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Christen Madsen, 3 år, hvis fm er farfader Laurs Pedersen i Hoven. Enkens lv Christen Andersen af Aaby.

11. okt. 1763, fol. 392 Niels Laursen Eeg i Aaby gift med Mette Godskesdatter. Børn: Lars Nielsen 13 år, Anders N. 11 år, Johannes N. 9 år, Jens N. 6 år, Gjertrud N. 3 år. Formynder for børnene Jens Michelsen i Aaby, deres faders nærmeste slægtning.

 

15. okt. 1762 fol. 374 afg. Maren Christensdatter, gårdmand Peder Nielsen Myrtues hustru i Vester Hjermitslev. Afdødes søster Johanne Christensdatter er i stærvboen, hendes fm morbroderen Laurs Poulsen i stærvboen.

21. okt. 1762 fol. 378 sal. Søren Simonsen i Blokhuset, gift med Johanne Marquordsdatter. Børn: Christen Sørensen i Østerhalle, myndig, Simon Sørensen, 24 år, hjemme, Peder Sørensen, 21 år, tjener i Hallager, Maren Sørensdatter, 33 år, hjemme. Fm Thomas Jensen i Blokhuset, enkens lv Niels Laursen i Blokhuset.

21. marts 1763 379b afg. Peder Nielsen Myrtue i V. Hjermitslev, gift med Mette Jørgensdatter. Børn: Peder Pedersen, 4 uger, med fm farbroder Søren Nielsen i Myrtuen. Enkens lv hendes fader Jørgen Sørensen i V. Hjermitslev.

11. maj 1763 fol. 381b afg. Peder Sørensen i Hune, gift med Anne Christensdatter. Afdødes moder Søren Laursens enke i Aaby, og 3 søstre Anne Sørensdatter, gift med Michel Pedersen i Fristrup, Johanne Sørensdatter, gift med Christen Mølgaard i Hoven, og Sidsel Sørensdatter, gift med Søren Pedersen i Aabye, halvbroderen Anders Sørensen i Kølvring. Enkens lv Jens Skott i Krylen, på arvingernes vegne Niels Laursen af Hune.

6. aug. 1763 fol. 383b  sal. gårdmand Thomas Jensen i Røgel, gift med Maren Bertelsdatter. Børn: Mette Thomasdatter, gift med Ole Nielsen i Sønderøxe, Johanne Thomasdatter gift med Søren Sørensen i Røgel, Maren Thomasdatter, 26 år, ugift, hjemme, Kirsten T, 10 år, Jens T, 20 år, Peder T, 13 år, Christen T, 7 år. Enkens lv svigersønnen Søren Sørensen, børnenes fm Christen Norremand i Røgel.

22. aug. 1763 fol.  afg. Anne Madsdatter i Voldbro, gift med Christen Simonsen. Børn: Mette Christensdatter, 6 år, Else C, 3 år, Anne C, 1 1/2 år, med fm morbroder Laurs Madsen i Haugaard.

29. aug. 1763 fol. 390 afg. Søren Andersen på Schald, Børn: Peder Sørensen, 14 år, Christen Sørensen, 12 år, Knud Sørensen, 4 år, Maren Sørensdatter, 18 år, med fm Jens Jensen ved Møllen. Enkens lv Christen Jensen på Schald.

11. okt. 1763 fol. 392 afg. gårdmand Niels Laursen Eeg i Aaby, gift med Ellen Godskesdatter Børn: Laurs Nielsen, 13 år, Anders Nielsen, 11 år, Johannes Nielsen, 9 år, Jens Nielsen, 6 år, Gjertrud Nielsdatter, 3 år, med fm Jens Michelsen i Aabye. Enkens lv hendes broder Lars Godskesen af Røgel.

18. okt. 1763 fol. 394  Morten Christensen i Vedsted, Aaby sogn, gift med Karen Pedersdatter, med lv Christian Andersen i Vedsted. Børn: Poul Mortensen i stærvboen, Anders Mortensen, 11 år, Maren Mortensdatter, gift med Erich Nielsen i Vedsted, Anne Mortensdatter, gift med Thomas Nielsen i Sønderby, Jetsmark sogn, Karen Mortensdatter, 21 år, med fm hendes broder.

26. okt. 1763 fol. 396 Maren Laursdatter Kok gift med Christen Sørensen Ulholm i Blokhus. Børn: Søren Christensen Ulholm, Kirsten Christensdatter 45 år, Johanne Christensdatter 40 år, begge ugift. Fm Peder Nielsen Krat, enkens lv Christen Sørensen Blokhus.

26. dec. 1763 fol. 397 Laurs Holland i Fristrup. Enken og børn: Christian Laursen, 36 år, Jens Laursen, 34 år, Holden Laursen, 32 år, Kirsten Laursdatter, 21 år, Thomas Laursen, 19 år.

16. marts 1764 fol. 399 gadehusmand Christen Jensen på Røn, gift med Johanne Nielsdatter, hvis lavværge er Thomas Laursen, Fristrup. Børn: Kjeld Christensen, 16 år, Jens Christensen, 13 år, Maren Christensdatter, 20 år. Formynder deres søskendebarn Peder Thomsen fra Birkelse Mølle.

27. marts 1764  fol. 401b Anne Pedersdatter i Hune, gift med Laurs Jespersen. Børn: Peder Laursen, 24 år, Jep Laursen, begge tjener i Jetsmark sogn, Jesper Laursen, 12 år, hjemme, Anne Laursdatter, tjener i Thyland, Maren Laursdatter, 17 år, hjemme, Johanne Laursdatter, 6 år. Formynder deres farbroder Ove Jespersen af Hune. 

 

11. aug. 1764, pag. 242b Fæstebrev til Chr. Andersen, barnefødt i Pirup, der overtager sit hjem efter mor Anne Christensdatter.

 

27. marts 1764  fol. 401b Laurs Jespersen hustru i Hune Anne Pedersdatter. Børn: Anne 19 år, i Thy, Maren 17 år, Johanne 6 år, begge hjemme, Peder 24 år, Jep 21 år, begge tjenende i Jetsmark, Jesper 12 år. Farbroder Ove Jespersen af Hune var formynder og værge.

 30. marts 1764 fol. 404 gadehusmand Laurs Jensen i Aaby sogn, gift med Maren Jensdatter. Lavværge hendes svoger Anders Pedersen fra Mumgaard. Børn: Jens Laursen, 22 år, Christen Laursen, 20 år, Niels Laursen, 18 år, Peder Laursen, 12 år, Maren Laursdatter, 9 år. Formynder deres søskendebarn Peder Rasmussen fra Birkelse Mølle.

2. apr. 1764  fol. Fol. 413 Anne Pedersdatter, Thomas Laursens Skrædders enke i et hus i Fristrup. Børn: Peder Thomsen, 14 år, hvis fm er morbroder Niels Pedersen i Skald, Aaby sogn.

11. apr. 1764  fol. 408 Peder Laursen i Aaby, gift med Sidsel Christensdatter. Lavværge Sven Andersen Kusk. Børn: Laurs Pedersen, 22 år, Maren Pedersdatter, Knud Pedersen, 15 år, Christen Pedersen, 12 år, Niels Pedersen, 3 år, Anne Pedersdatter, 10 år, Else Pedersdatter, 8 år, Anne Marie Pedersdatter, 5 år. Formynder deres morbroder Laurs Madsen af Haugaard..

12. apr. 1764, fol. 409 Michel Poulsen i V. Hjermeslev gift med Maren Andersdatter, for hvem Christen Andersen i Stavad var lavværge. Børn: Poul Michelsen, 20 år, Peder Michelsen, 17 år, Laurs Michelsen, 10 år, Christen Michelsen, 5 år, Michel Michelsen, 12 uger, Anne Michelsdatter, 11 år, Johanne Michelsdatter, 3 år. På børnenes vegne Søren Smed af Hjermitslev.

 

16. apr. 1764, fol. 406 Johanne Bertelsdatter i V. Hjermitslev gift med Jens Mortensen. Børn: Morten Jensen, 15 år, Anne Jensdatter, 17 år, Maren Jensdatter, 10 år. Deres formynder Anders Andersen af V. Hjermitslev.

18. apr. 1764 Fol. 436 Niels Jensen Brøndlund, som logerede hos sin svoger i Blokhus. Søskende: Sr. Christen Brøndlund, forpagter på Linderumgaard, Laurs Brøndlund, hos sin morbroder Sr. Jens Brøndlund på Nr. Elkjær, Maren Brøndlund, gift med Sr. Peder Christensen i stærvboen, Johanne Brøndlund, gift med Søren Baare i Løkken, Maren Brøndlund, gift med degnen Jørgen Horne i Jetsmark, Anne Brøndlund, gift med degnen Jens Vinde i Saltum, jomfru Elisabeth Brøndlund hos sin svoger i stærvboen. Formynder Sr. Svend Bonderup i Blokhus.

 5. maj 1764 fol. 411 Mads Erichsen i V. Hjermitslev, gift med Mette Mortensdatter. Børn: Erich Madsen, 23 år, Maren Madsdatter, 13 år. Enkens lv Søren Sørensen, børnes fm farbroder Christen Erichsen.

3. okt. 1764  fol. 414b Michel Jensen Skrædder i Aaby, gift med Maren Svendsdattter, hvis lv er ?Svendsen af Aaby. Børn: Christen Michelsen, 27 år, Jens Michelsen, 25 år, Johanne Michelsdatter, 21 år, Maren Michelsdatter, 15 år. Formynder Anders Thomsen af Aaby.

8. okt. 1764 fol. 416b Jens Andersen i Refhede. Børn: Lars Jensen, bor i stærvboen, 30 år, Anders Jensen, 28 år, Johannes Jensen, 19 år, Gjertrud Jensdatter, 26 år, Inger Jensdatter, 24 år. Deres fm Jens Michelsen i Aaby.

24. okt. 1764  fol. 419 Christen Ydesen Holmgaard i V. Hjermitslev, gift med Maren Andersdatter, hvis lv er Niels Christensen i Nørgaard, Saltum Torp. Børn: Yde Christensen i Holmgaard.

4. dec. 1764 Fol. 432b Christen Mortensen og hustru Maren Jensdatter, begge døde i Storchborre, Hune sogn. Hans børn af 1. ægteskab: Laurs Christensen, 48 år, bor i V. Halne, Vadum sogn, Christen Christensen, 33 år, opholdssted ukendt, Jens Christensen, 31 år, tjener i Hvilshøj, Ø. Brønderslev, Dorthe Christensdatter, ugift, 47 år, er i S. Saltum, Maren Christensdatter, gift med husmand Peder Pedersen i Ø. Halne, Vadum Sogn, Karen Christensdatter, 27 år, er i Hune Sogn, Maren Christensdatter, tjener i Aaby Sogn. Formynder deres nærmeste pårørende Søren Nielsen af Nørre Brogaard, Hune sogn. Konens søskende: Laurs Jensen, bor i Sterup, Jerslev, Maren Jensdatter, gift med Christen Christensen i Dommerborg, Hune sogn.

27. jan. 1765 fol. 419b Maren Erichsdatter i V. Hjermitslev, gift med Gabriel Olsen Drejer. Børn: Anne Gabrielsdatter, 18 år, Mette Gabrielsdatter, 16 år, hvis fm er Jens Madsen.

25. feb. 1765 fol. 421b Christian Nielsen Torpet i Hune Sogn. Moder Kirsten Jensdatter i Blokhus og søskende Niels Nielsen, 36 år, tjenestekarl, Jens Nielsen, 30 år, hos Peder Ladefoged i Lønstrup, Johanne Nielsdatter, ugift. Hendes fm Jens Nielsen.

22. marts 1765 fol. 423b  Anne Ydesdatter i Ribergaard, Hune sogn, gift med Niels Laursen. Børn: Maren Erichsdatter, 3 år, hvis fm er farbroder Jens Nielsen af V. Hjermitslev.

3. apr. 1765, G 120 - 254  fol. 426b Bolle Andersen Smed i Alstrup gift med Anne Christensdatter. Børn: Anders Bollesen, 17 år, Christen Bollesen, 15 år, begge tjenende i V. Hjermitslev, Johanne Bollesdatter, 27 år, ugift, Maren Bollesdatter, 25 år, ugift, Anne Bollesdatter, 24 år, ugift, Birgitte Bollesdatter, 14 år, Maren Bollesdatter, 10 år. Lavværge for enken Niels Pedersen af Alstrup og formynder for børnene Peder Andersen i Alstrup.

11. juni 1765 Fol. 427 Peder Andersen i Vedsted, Aaby sogn, gift med Bodil Pedersdatter, hvis lv er Jens Nielsen Skrædder af Vedsted. Børn: Maren Pedersdatter, 7 uger, hvis fm er morfader Laurs Thomsen af Røggild.

3. aug. 1765 Fol. 329b gårdmand Christen Christensen i Aastrup, Aaby sogn, gift med Zidsel Jensdatter, hvis lv er Peder Andersen i Bedholm. Børn: Christen Christensen, 25 år, Jens Christensen, 24 år, Anders Christensen, 21 år, Laurs Christensen, 21 år, Søren Christensen, 16 år, Gunde Christensdatter, 12 år, hvis fm er Christen Pedersen på Røn. 

15. maj 1765 Fæstebrev til Bertel Jørgensen i Vester Hjermitslev, forhen af Lundergaard, på det sted ibm hans fader Jørgen Sørensen hidtil har beboet.

2. dec. 1765 fol. 438b Rasmus Jensen Smed i Vedsted, gift med Anne Marie Jacobsdatter, hvis lv er Jens Knudsen i Vedsted. Børn: Peder Rasmussen, bor i Birkelse Mølle, Niels Rasmussen, bor i Skald, Aaby sogn, Jacob Rasmussen, tjener i Toftegaard, Jetsmark sogn, Anne Magdalene, bor i Sønderborg, gift med skibssmed Jørgen Hansen, Bente Rasmusdatter, gift og bor i Sønderborg, Maren Rasmusdatter, tjener i Toftegaard, Anne Rasmusdatter, 17 år, tjener i Sundby.

 

28. jan. 1766 fol. 441b Anders Thomsen i Aaby, gift med Anne Jensdatter, hvis lv er hendes broder Christen Gjøl i Aaby. Børn: Jens Andersen, 33 år, Thomas Andersen, 27 år, Anne Andersdatter, gift med gårdmand Poul Bentsen i Aaby, Maren Andersdatter, 20 år, hvis svoger er formynder.

29. marts 1766 fol. 443b husmand Niels Sørensen Hoven, Aaby Sogn, gift med Maren Simonsdatter, hvis lv er Christen Christensen af Aaby. Børn: Jens Nielsen, bor i Aaby, Søren Nielsen, tjener i Aaby, Karen Nielsdatter, 22 år, Johanne Nielsdatter, 18 år, Simon Nielsen, 16 år, Christen Nielsen, 11 år, hvis fm er Jens Nielsen i Hoven.

 

19. juni 1766 fol. 446 Christen Christensen og hustru i Vedsted. Børn: Jens Christensen, 30 år, hjemme, Christen Christensen, 26 år, tjener i Hjortdal Præstegaard, Anne Christensdatter, gift med Johan Andersen i Pirupshvarre, Hune Sogn, Maren Christensdatter, 23 år, hjemme, hendes fm Jens Pedersen i Vedsted. 

1766, pag. 259b Fæstebrev til Ove Jespersen i Hune.

 

BIRKELSE - DIVERSE SAGER I SKIFTE- OG OVERFORMYNDERIET G120-262

1770 Kjendes jeg, underskrevne Christen Svendsen, tjenende i Saltum Præstegaard, herved og vitterlig gør, at mig af den velædle skifteforvalter i stærvboen efter min sal. morfader Anders Nielsen, som boede og døde i Neder Jonstrup i Saltum sogn, på Birkelse Stamhuses gods, i juni måned 1766 rigtig, efter skiftebrevet betalt den arvelod, som på min sal. moders, Pernille Andersdatters vegne er tilfalden, så at velbemeldte hr. skifteforvalter af mig og mine arvinger for bemeldte arvelod skal være og blive kravsløse. Og kan dette mit afkald, uden nogen indkaldelse læses og påskrives hvor behages, og har jeg samme ikke alene selv underskrevet, men og ombedet præsten, som jeg tjener, samme med mig til vitterlighed at underskrive.

Saltum Præstegaard d. 25. maj anno 1770 Christen Svendsen

Til vitterlighedsbegæring underskriver L. Fugl

 

1771, pag. 289b Fæstebrev til Søren Christensen Møller, søn af Chr. Nielsen Møller.