BIRKELSE SKIFTEPROTOKOL G120-255

 

17. maj 1766 Søren Sørensen i Røgel, Brovst Sogn, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: 1. Søren Sørensen, 17 år 2. Anne Marie Sørensdatter, 6 år. Enkens lavværge hendes stiffader Christen Pedersen i Røgel. Formynder for sønnen Jens Laursen i Røgel, afdødes svoger, og datterens formynder Peder Pedersen på Skald, søskendebarn til afdøde.

 

13. september 1766, folio 5 Mogens Sørensens hustru i Blokhuset Ane Laursdatter. Børn: 1. Søren Mogensen, 8 år 2. Christen Mogensen, 6½ år 3. Gurra Mogensdatter, 5 år 4. Karen Mogensdatter, 3 år, for hvem ældste morbroder Jens Laursen i Blokhus var formynder.

 

10. oktober 1766, folio 8 Laurs Thomsen i Røgel, gift med Anne Jensdatter. Børn: 1. Christen Laursen, 25 år, ladefoged på Nibstrup 2. Ane Laursdatter, tjenende Christen Jensen i Fristrup 3. Mette Laursdatter, hjemme, for hvem Niels Madsen i Røgel blev tilsynsværge. Enkens lavværge var Henrich Jensen.

 

25. oktober 1766, folio 11b Inger Jensdatter i Hoven, Aaby Sogn. Børn: 1. Christen Sørensen, boende i Kneppet 2. Jens Sørensen, boende i Vester Hoven 3. Søren Sørensen, hjemme hos broderen Jens, alle myndige og af Aaby Sogn 4. Karen Sørensdatter, gift med Christen Jensen i Fristrup 5. Gunde Sørensdatter, gift med Anders Pedersen i Bjerget 6. Margrethe Sørensdatter, forhen gift med Niels Andersen i Meilsted, Tolstrup Sogn, hendes søn Anders Nielsen, 5 år 7. Maren Sørensdatter, 34 år  8. Kirsten Sørensdatter, trolovet med Søren Nielsen i Rendbæk.

 

30. oktober 1766, folio 12b Christen Sørensen i Kneppet, Aaby Sogn, hans hustru Maren Sørensdatter. Eneste arving hendes søn Henrich Jensen, boende i Røgel.

 

2. november 1767, folio 13b Christen Jensen på Schald, Aaby Sogn, gift med Voldborg Olufsdatter. Børn: 1. Jens Christensen, 34 år 2. Maren Christensdatter  3. Kirsten Christensdatter, gift med Hans Simonsen i Vedsted 4. Maren Christensdatter 5. Else Christensdatter, ugifte. Født værge var børnenes farbroder Jens Jensen på Skald.

 

11. februar 1768, folio 16b Poul Pedersen Ladefogeds kone i Vedsted. Fællesbørn: 1. Jens Poulsen, 7 år 2. Niels Poulsen, 3 år 3. Karen Poulsdatter, 7 år. Deres formynder var Jens Knudsen fra Vedsted. Gæld til mandens broder Morten Pedersen, tjenende i Kneppet. (Kirkebog: konens navn er Else Nielsdatter)

 

18. marts 1768, folio 15b Christen Sørensens hustru Karen Christensdatter i Kneppet, Aaby Sogn. Fællesbørn: Søren Christensen, ½ år, for hvem morfaderen Christen Sørensen i Biersted var formynder.

 

20. marts 1768, folio 21b Jens Nielsen Skrædder i Vester Hjermitslev, gift med? Enkens lavværge var Mads Jørgensen af Hjermitslev. Hendes søsterdatter, som de havde taget til sig, var arving.

 

12. oktober 1768 Erich Nielsens hustru i Bleggrav. Fællesbørn: 1. Laurs Eriksen, 16 år, tjenende på Bjerget i Aaby Sogn 2. Peder Eriksen, 11 år, tjenende i Hoven, samt en datter 3. Else Eriksdatter, 9 år, hos faderen. Deres formynder var Christen Christensen fra Vester Bleggrav.

 

2. marts 1769, folio 23b Niels Andersens hustru i Aaby. Fællesbørn: 1. Thomas Nielsen, boende i Vester Hjermitslev 2. Erik Nielsen, boende i Vedsted, Aaby Sogn 3. Anders Nielsen, 38 år, boende hjemme 4. Maren Nielsdatter, hjemme.

 

30. juli 1766, folio 25 Anders Nielsen i Neder Jonstrup, forhen gift med Anne Christensdatter (skifte 21.juni 1758, sluttet 12.juni 1761). Børn:

1. Niels Andersen Møller, boende i Haugaards Mølle, Aaby Sogn

2. Christen Andersen, boende i Neder Jonstrup

3. Anne Andersdatter, forhen gift med Svend Christensen Haugaard, opholdende sig i Sønder Kjettrup, hendes børn: a. Christen Svendsen, 13 år b. Maren Svendsdatter, 18 år c. Dorete Svendsdatter, 8 år, og fra Annes 1.ægteskab med Claus Laursen i Brødslev: d. Christen Clausen, 24 år, i København e. Jens Clausen, 19 år, rømt for 4-5 år siden og f. Dorthe Clausdatter, 24 år, i Jonstrup

4. Maren Andersdatter, gift med Sr. Niels Hjort på Vang i Vendsyssel

5. Pernille Andersdatter, gift først med Svend Christensen, som boede i Ingstrup, hendes børn a. Christen Svendsen, 21 år, i Jonstrup, gift næst med Peder Christensen, også i Ingstrup, deres søn b. Svend Pedersen, 16 år 

6. Birgitte Andersdatter, gift med Søren Pedersen i Østrup.

 

28. februar 1768, folio 39 Birthe Michelsdatter i Aaby, gift med Anders Madsen. Børn: Mads Andersen, 34 år, Jens Andersen, 32 år, Christen Andersen, 30 år, bortrømt for 3 år siden, Niels Andersen, 28 år, Laurs Andersen, 26 år, Else Andersdatter, 24 år, Johannes Andersen, 22 år. Deres kurator og værge var morbroderen Jens Mikkelsen i Aaby.

 

27. juni 1767, folio 40b Christen Jensen af Engeland, gift med Else Mikkelsdatter. Børn: 1. Maren Christensdatter, 30 år, gift med Jens Svendsen i Vedsted 2. Anne Christensdatter, 26 år, i Aalborg 3. Karen Christensdatter, 24 år, tjenende i Aalborg 4. Kirsten Christensdatter, 22 år, tjenende Jens Jensen i Aaby 5. Johanne Marie Christensdatter, 20 år, tjener i Aaby Præstegaard 6. Jens Christensen, 15 år, hjemme 7. Mikkel Christensen, 13 år 8. Niels Christensen, 9 år. Enkens lavværge Jens Mikkelsen af Aaby. Børnenes farbroder Laurs Jensen Smed af Aaby var formynder.

 

21. september 1769, folio 42 Niels Jensen Skrædders enke i Vedsted. (Kirkebog: konens navn er Anne Sørensdatter) Børn: 1. Jens Nielsen, myndig 2. Else Nielsdatter, forhen gift med Poul Pedersen af Vedsted, hendes børn Jens Poulsen, Karen Poulsdatter og Niels Poulsen. Også underskrevet af Søren Nielsen af Rendbæk.

 

7. november 1769, folio 43 Niels Clemmensen fra Trudslev, Ingstrup Sogn, som var hos Mads Andersen i Aaby for at betle sit brød. Hans søn boede i Trudslev.

 

4. januar 1770, folio 43b Niels Christensens hustru i Pirup Kirsten Laursdatter. Søskende: Maren Laursdatter i Blokhuset, Ane Laursdatter, skal opholde sig i Thy.

 

4. januar 1770, folio 45 Tøger Christensens hustru Ane Jørgensdatter ved Vester Blegraf. Børn: 1. Christen Tøgersen, 27 år, tjener i Jetsmark Præstegaard 2. Anders Tøgersen, 14 år, hjemme. Hans formynder var Søren Pedersen i Øster Blegraf.

 

8. januar 1770, folio 46 Svend Andersens kone Mette Sørensdatter i Teilladen, Aaby Sogn. Børn: 1. Søren Svendsen i Teilladen 2. Kirsten Svendsdatter, gift med Mads Pedersen i Bisgaard, Jetsmark Sogn 3. Karen Svendsdatter, forhen gift med Olle Jensen i Hønsholm, hendes børn Anders Ollesen, 15 år, Jens Ollesen, 13 år, Peder Ollesen, 11 år, Laurs Ollesen, 9 år, Christen Ollesen, 7 år.

 

3. februar 1770, folio 49 Christen Jørgensen i Røde Hus, gift med Ane Iversdatter. Børn: 1. Karen Christensdatter, 26 år 2. Mette Christensdatter, 15 år 3. Christen Christensen, 11 år, alle hjemme. Afdødes broder Ole Jørgensen fra Rødehus var formynder.

 

16. februar 1770, folio 50 Christen Sørensen Tømmermand i Røgel, gift med Gertrud Sørensdatter. Søskende: 1. Morten Sørensen i Vedsted 2. Niels Sørensen på Diget 3. Christen Sørensen, boende i Aaby 4. Maren Sørensdatter, gift med Thomas Jensen i Lille Pandrup, Jetsmark Sogn 5. Johanne Sørensdatter hos søsteren i Lille Pandrup. Enkens lavværge Jens Laursen.

 

19. april 1770, folio 51b Morten Laursen i Aaby, gift med Johanne Simonsdatter. Børn: 1. Anders Mortensen, 24 år 2. Niels Mortensen, 22 år 3. Jørgen Mortensen, 15 år 4. Simon Mortensen, 10 år. Enkens lavværge Christen Laursen Kaldsen i Aaby, og formynder var Christen Laursen fra Hune Torp.

 

20. april 1770, folio 53 Jens Pedersens hustru i Vedsted. Hendes børn: 1. Peder Thomsen, 27 år, hjemme 2. Jørgen Thomsen, 25 år, bor i Vedsted 3. Ane Thomasdatter, 22 år, hjemme.

 

21. juni 1770, folio 53b Laurs Krog i Dommerborg, Hune Sogn, gift med Anne Thomasdatter. Børn: 1. Anne Laursdatter, 6 år 2. Christen Laursen, 4 år 3. Karen Laursdatter, 15 uger gl. Deres formynder var Peder Smed af Aastrup, og enkens lavværge var Søren Brogaard af Hune.

 

21. juni 1770, folio 54b Niels Madsen i Holmgaard, Vester Hjermitslev, gift med Maren Andersdatter. Børn: 1. Christen Nielsen, 4 år 2. Mads Nielsen, 1 år. Enkens lavværge var Anders Nørgaard, formyndere var Jens Madsen og Terkild Laursen, begge Aaby Sogn.

 

16. august 1770, folio 56b Søren Christensen i Knøsgaard, gift med Ane Laursdatter. Børn:1. Anders Sørensen, 24 år 2. Christen Sørensen, 24 år 3. Laurs Sørensen, 21 år 4. Knud Sørensen, 11 år 5. Else Sørensdatter, 14 år, for hvem Jens Christensen i Aaby var formynder. Enkens lavværge var Niels Laursen i Aastrup.

 

28. september 1770, folio 58 Niels Skøtt i Torngaard, gift med Karen Johansdatter. Børn: 1. Johan Nielsen, ½ år, for hvem afdødes broder Christen Christensen Torngaard var formynder. Enkens lavværge var Christen Gundestrup fra Kvorup.

 

28. september 1770, folio 59 Søren Nielsen i Vedsted, som havde pådraget sig restancer.

 

5. november 1770, folio 59b Jens Andersen Vrensteds kone Ane Andersdatter på Lien i Hune Sogn. Fællesbørn: 1. Anders Jensen, 6 år 2. Maren Jensdatter, 17 år 3. Johanne Jensdatter, 13 år 4. Ane Jensdatter, 8 år 5. Kirsten Jensdatter, 17 uger. Deres formynder var Christen Sørensen Hvarregaard.

 

10. januar 1771, folio 61b Jens Laursens hustru Kirsten Sørensdatter i Røgel, Brovst Sogn. Deres søn Anders Jensen, 13 år, var eneste arving. Afdødes svoger Jens Nielsen Norremand af Røgel var formynder, da ingen født værge var i live.

 

18. januar 1771, folio 63 Christen Nielsen Møller i Rødehus, gift med Maren Nielsdatter. Deres børn: 1. Søren Christensen, 22 år 2. Niels Christensen, 12 år, havde som formynder Rasmus Andersen i Klithuse. Enkens lavværge var Jens Jensen Sand i Pirupshvarre.

 

20. februar 1771, folio 65b Søren Nielsen i Nørre Brogaard, Hune Sogn, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: 1. Niels Sørensen, 10 år 2. Kirsten Sørensdatter, 7 år. Enkens lavværge var Morten Thomsen i Kærsig, og Thomas Nielsen i Furreby ved Løkken var formynder for børnene.

 

21. februar 1771, folio 67b Poul Mouritsen i Krattet, Hune Sogn, gift med Maren Christensdatter. Enkens lavværge var Jens Møller, boende i Vedsted, Aaby Sogn.

 

14. marts 1771, folio 68b Søren Peitersen i Buje, Hune Sogn, gift med Elisabeth Stephansdatter. Børn: 1. Peiter Sørensen, 13 år 2. Søren Sørensen, 11 år 3. Niels Sørensen, 8 år. Enkens lavværge var Peder Lunemand, og børnenes formynder var Christen Lunemand.

 

15. marts 1771, folio 69b Christen Christensen i Dommerborg, gift med Maren Laursdatter. Børn: 1. Ane Christensdatter, 23 år 2. Christen Christensen, 21 år 3.  Gertrud Christensdatter, 18 år 4. Ane Christensdatter, 14 år 5. Dorthe Christensdatter, 7 år, hvis formynder var Poul Tøgersen. Enkens lavværge var Tøger Laursen fra Krattet.

 

15. marts 1771, folio 70b Ole Jørgensen ved Rødehus, gift med Margrethe Christensdatter. Børn: 1. Jørgen Olesen, 20 år 2. Maren Olesdatter, 18 år 3. Johanne Olesdatter, 14 år 4. Ane Olesdatter, 12 år 5. NN Olesdatter, 4 år 6. Søren Olesen, 4 år, hvis værge var Christen Nielsen i Buje. Enkens lavværge var Peder Lunemand.

 

5. november 1771, folio 71b Thomas Jensen i Toftegaard. Søskende: 1. Karen Jensdatter, gift med Jens Væver i Sundby 2. Inger Marie Jensdatter, gift med Laurs (Sørensen) i Borup 3. Johanne Jensdatter, gift med Niels Sørensen Smed i Vedsted 4. Margrethe Jensdatter og 5. Inger Jensdatter, begge ugifte og boende hos afdøde. Han var ejer af Engesgaard.

 

26. oktober 1771, folio 77b var der skifte efter Christen Jensen Toftegaard med samme arvinger nævnt.. Jens Nielsen af Sigsgaard var formynder for Margrethe. Thomas Jensen havde været født værge for Jens Nielsen Væver i Sundby, da han var arving efter afg. Maren Lauritsdatter i Sundby. Der holdtes auktion over både Christen og Thomas Jensens bo. Afdøde var sønner af Jens Thomsen og Anne Thomasdatter. Karlene, som boet skyldte løn fra Mikkelsdag til november måneds udgang: Anders Nielsen, 1 rd. 4 mk., Jacob Laursen, do., Søren Michelsen, do. Jacob Kaas, do., drengen Søren 5 mk., pigerne Johanne, Maren og Karen hver 4 mk. 12 sk.

 

18. april 1771, folio 100 Mads Sørensen i Buje, Hune Sogn, gift med Maren/Mette Christensdatter. Børn: 1. Søren Madsen, 20 år 2. Jens Madsen, 14 år 3. Peder Madsen, 13 år 4. Christen Madsen, 10 år 5. Kirsten Madsdatter, 26 år 6. Ane Marie Madsdatter, 8 år. Afdødes broder Laurs Sørensen i Blokhuset var værge, enkens lavværge var Christen Nielsen fra Lunen.

 

20. april 1770, folio 101b Jens Pedersens hustru i Vedsted. Børn med hendes forrige mand Thomas Pedersen: 1. Peder Thomsen, 27 år, hjemme  2. Jørgen Thomsen, i Vedsted, 25 år  3. Anne Thomasdatter, 22 år, hjemme.

 

27. april 1771, folio 102 Poul Sørensens hustru Dorethe Thomasdatter i Engesgaard, Hune Torp. Arvinger: afdødes fader Thomas Nielsen.

 

1. maj 1771, folio 102b Jens Nielsen Møller i Røgel, Brovst Sogn, gift med Gertrud Sørensdatter. Afdødes moder Birgitte Nielsdatter var eneste arving. Hendes lavværge var hendes mand Niels Rasmussen fra Vedsted, og enkens lavværge var Jens Christensen på Skald.

 

10. maj 1771, folio 103b Niels Christensen i Rødehus, gift med Maren Pedersdatter. Deres børn: 1. Peder Christensen, 20 år 2. Christen Christensen, 16 år 3. Søren Christensen, 12 år 4. Jens Christensen, 8 år 5. Peder Christensen, 3 år 6. Ane Christensdatter, 22 år 7. Margrethe Christensdatter, 18 år, tjener Poul Engesgaard i Hune Torp 8. Maren Christensdatter, 6 år. Enkens lavværge var Laurs Sørensen i Hune Torp. Børnenes værge var Christen Nielsen ved Rødehus.

 

17. maj 1771, folio 104b Søren Nielsen Grindsted i Hune By, gift med Dorthe Clemmensdatter. Afdødes arving er Christen Sørensen, boende i Sønder Saltum. Enkens lavværge var Jens Jensen Norremand i Hune.

 

17. maj 1771, folio 106 Jens Norremands hustru Inger Jensdatter i Hune by. Børn: 1. Jens Jensen, 21 år, tjener i Hune Hedegaard 2. Laurs Jensen, 18 år 3. Maren Jensdatter, 24 år 4. Ane Jensdatter, 13 år 5. Ellen Jensdatter, 9 år, hvis formynder var afdødes fader Jens Christensen af Hune By.

 

30. maj 1771, folio 107b Jens Knudsen, gift med Johanne Jensdatter i Vedsted By. Børn: 1. Knud Jensen, 18 år, som er enkens stifsøn 2. Maren Jensdatter, 12 år 3. Margrethe Jensdatter, 10 år 4. Johanne Jensdatter, 8 år 5. Mette Jensdatter, 6 år 6. Kirsten Jensdatter, 3 år, for hvem farbroderen Hans Knudsen fra Drøstrup i Han Herred var formynder.

 

22. juni 1771, folio 112 Jens Bendtsens hustru Johanne Mikkelsdatter i Aaby. Afdødes moder Maren Svendsdatter og søskende Christen Mikkelsen, Jens Mikkelsen, Maren Mikkelsdatter var arvinger.

 

9. juli 1771, folio 112b Poul Pedersen i Vedsted, gift med Maren Bentsdatter. Børn: 1. Jens Poulsen, 12 år 2. Niels Poulsen, 6 år 3. Karen Poulsdatter, 9 år. Deres formynder var Anders Pedersen i Fristrup, og enkens lavværge var hendes broder Poul Bentsen i Aaby.

 

10. juli 1771, folio 114 Christen Jensen i Brogaard, Hune Sogn, gift med Berthe Nielsdatter. Børn: 1. Niels Christensen, boende i Hune 2. Jens Christensen i stærvboen. Enkens lavværge var Niels Jensen i Brogaard.

 

6. august 1771, folio 114b Peder Christensen i Vedsted by, gift med Karen Nielsdatter. børn: 1. Niels Pedersen, 31 år 2. Peder Pedersen, 18 år 3. Johanne Pedersdatter, 22 år, alle tjenende på godset 4. Inger Pedersdatter, 16 år. Deres farbroder Christen Andersen i Fuglsang var formynder, og enkens lavværge var Poul Mortensen i Vedsted.

 

7. august 1771, folio 115b Bertel Bertelsen i Aaby, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: 1. Johanne Bertelsdatter, 6 år 2. Bertel Bertelsen, 3 år 3. Jens Bertelsen, ½ år. Laurs Jensen Smed var enkens lavværge, og afdødes broder Peder Pedersen fra Skald var formynder.

 

14. august 1771, folio 117 Jens Andersen i Blokhus, gift med Anne Rasmusdatter. Han døde i eller ved København, hvilket et brev fra Christen Andersen Thorngaard, sendt til præsten Laurids Fugl, kunne bevise. Arvinger: afdødes morbroder Simon Kielsen i Kvorup. Enkens lavværge var Sr. Svend Bonderup af Blokhusene, senere Laurs Skrædder.

 

19. august 1771, folio 120 Jens Ipsen i Fristrup, gift med Anne Jepsdatter. Børn: 1. Karen Jensdatter, 13 år 2. Kirsten Jensdatter, 8 år 3. Anne Jensdatter, 5 år 4. Maren Jensdatter, 2 år, for hvem farbroderen Anders Ipsen fra Eendelet var formynder. Enkens lavværge var Anders Pedersen i Fristrup.

 

12. november 1771, folio 121b Jens Thomsens hustru Johanne Christensdatter i Fristrup. Arvinger: 1. en stifdatter Anne Mortensdatter 2. mandens søn Christen Jensen, 7 år 3. og datter Mette Jensdatter, ½ år. Afdødes broder Mikkel Christensen af Fristrup var til stede.

 

12. november 1771, folio 123 Jens Andersens hustru Karen Jensdatter i Kiølvring. Børn: 1. Jens Andersen og 2. Søren Jensen, begge fuldmyndige.

 

13. november 1771, folio 123b Jørgen Jensens hustru Ane Jensdatter i Aaby. Børn: 1. Jens Andersen, boende i Refheden 2. Thomas Andersen, tjenende i stærvboen 3. Ane Andersdatter, gift med Poul Bentsen i Aaby 4. Maren Andersdatter, tjenende i stærvboen. For den sidste var afdødes broder Christen Jensen Giølbo formynder.

 

16. december 1771, folio 124 Christen Jensens hustru Karen Sørensdatter i Fristrup. Deres børn: 1. Johanne Christensdatter, som afdødes broder Christen Sørensen i Kneppet var formynder for.

 

28. december 1771, folio 124b Anders Pedersens hustru Gunde Sørensdatter på Bjerget, Aaby Sogn. Børn: 1. Mette Andersdatter 2. Ane Andersdatter 3. Maren Andersdatter 4. Inger Marie Andersdatter 5. Peder Andersen, alle umyndige. Deres formynder var afdødes broder Christen Sørensen fra Kneppet, desuden Christen Christensen fra Vester Hoven som tilsynsværge.

 

31. december 1771, folio 126b Jens Svendsen i Vedsted By, gift med Maren Christensdatter. Formynder for datteren Else Jensdatter var den fødte værge Ynger Svendsen af Aaby, og enkens lavværge var Peder Mikkelsen fra Fristrup.

 

8. januar 1773, folio 127b Peder Thomsen hos skoleholderen i Vedsted By Jørgen Thomsen. Søskende: halvbrødrene 1. Niels Thomsen, boende i Fristrup 2. Christen Thomsen, sognedegn til Tolstrup og Stenum Sogne 3. Jens Thomsen, boende i Fristrup 4. Anders Thomsen, tjenende broderen i Tolstrup 5. helbroderen Jørgen Thomsen 6. helsøsteren Anne Thomasdatter, tjenende i Jetsmark Præstegaard, på hvis vegne var til stede hendes stiffader Jens Pedersen i Vedsted. Alle de andre var fuldmyndige.

 

25. januar 1773, folio 130 Maren Andersdatter i Vester Hjermitslev, gift med Christen Sørensen. Børn: 1. Christen Nielsen, 7 år 2. Mads Nielsen, 3 år, sønner af Niels Madsen, andet ægteskab. For dem var Terkel Laursen af Aaby, morbroderen, og Jens Madsen af Vedsted, farbroderen, formynder. 3. Niels Christensen, 14 uger gl., som afdødes broder Anders Andersen af Hjermitslev var formynder for. 

 

15. februar 1773, folio 132b Ove Jespersen i Hune, gift med Mette Christensdatter. Børn: 1. Laurs Ovesen, 20 år 2. Christen Ovesen, 10 år 3. Karen Ovesdatter, 23 år 4. Kirsten Ovesdatter. Den fødte værge, afdødes broder, var udgået i landet at betle, så formynder blev Laurs Sørensen af Vestergaard i Hune. Enkens lavværge var Christen Skoven af Hune.

 

15. februar 1773, folio 133b Christen Sørensens hustru Johanne Sørensdatter i Hvarregaard, Hune. Børn: 1. Søren Christensen, 20 år 2. Anne Christensdatter 3. Mette Kirstine Christensdatter, begge døtrene hjemme. Deres morbroder Poul Sørensen fra Hune Torp var formynder.

 

17. februar 1773, folio 134b Søren Christensen Kochs hustru Bodil Christensdatter i Blokhuset. Deres barn Anne Sørensdatter havde som formynder sin halvbroder Christen Sørensen.

 

19. februar 1773, folio 135b Laurs Laursen på Heden, gift med Maren Nielsdatter. Deres datter Johanne Laursdatter, 4½ år, havde som formynder Jens Laursen af Røgel. Enkens lavværge var hendes broder Mourits Nielsen af Vedsted.

 

12. marts 1773, folio 136b Anders Pedersen Bruus i Fristrup, gift med Maren Sørensdatter. Børn: 1. Christen Andersen, 34 år, boende i Fristrup 2. Peder Andersen, 32 år, boende ibidem 3. Søren Andersen, 30 år, boende i Hune Torp 4. Jacob Andersen, 27 år, på stedet 5. Mikkel Andersen, 26 år, tjenende Christen Laursen i Fristrup 6. Else Andersdatter, gift med Jens Andersen i Kiølvring. Enkens lavværge var Christen Laursen i Fristrup.

 

22. marts 1773, folio 137  Mette Pedersdatter, indsidder hos Niels Jensen i Sønder Brogaard, Hune sogn. Arvinger: 1. brodersønnen Peder Nielsen, boende i Lyngby Sogn 2. broderdatteren Zidsel Nielsdatter, gift med Niels Jensen i Sønder Brogaard 3. brodersønnen Peder Jensen i Vollerup, Em Sogn 4. brodersønnen Christen Jensen, 20-22 år, tjenende i Stenum By.

 

1. juni 1773, folio 138 Christen Hansen i Vester Hjermitslev. Forældrene Hans Christensen og Maren Christensdatter var eneste arvinger.

 

2. april 1773, folio 138b Anders Sørensen i Kølvring, gift med Maren Pedersdatter. Børn: 1. Peder Andersen, 14 år 2. Ellen Andersdatter 3. Karen Andersdatter. Jens Christensen på Skald var formynder.

 

2. april 1773, folio 139b Hollen Laursens hustru Gertrud Sørensdatter i Røgel By. Arvinger: 1. brodersønnen Søren Sørensen, 23 år, tjenende Jens Thomsen i Vester Røgel 2. broderdatteren Sidsel Sørensdatter 3. broderdatteren Anne Marie Sørensdatter, begge hos deres stiffader Morten Nielsen i Røgel  4. søstersønnen Anders Jensen, 15 år, hos faderen Jens Laursen ibidem.

 

7. april 1773, folio 140 Thomas Madsen på Rønnelien, Hune Sogn, gift med Anne Pedersdatter. Børn: 1. Søren Thomsen, 21 år, sølemit ved flåden 2. Mads Thomsen, 24 år, svag og sengeliggende 3. Kirsten Thomasdatter, gift med degnen Hr. Testrup i Ingstrup 4. Maren Thomasdatter, gift med Christen Spillemand i Blokhus 5. Margrethe Thomasdatter, gift med Peder Krat ibidem 6. Dorthe Thomasdatter, gift med Jens Vrensted på Lien, og fra ægteskabet med enken 7. Maren Thomasdatter, 7 år 8. Anne Thomasdatter, 5 år. Enkens broder Christen Pedersen fra Tvilstedgaard var lavværge.

 

13. april 1773, folio 142 Svend Svendsen i Vedsted By, gift med Maren Bentsdatter. Arvinger: Nærsøskendebørn Søren Nielsen Graven og Jens Gregersen, begge boende på Gjøl Land. Enkens lavværge Poul Bentsen.

 

1. juni 1773, folio 143 Anders Christensen Kæmpe i Vester Hjermitslev, gift med Karen Nielsdatter. Børn: 1. Christen Andersen, 24 år, tjener i Jetsmark Sogn i Sigsgaard  2. Niels Andersen, tjenende i Myrtuen, 26 år 3. Sidsel Andersdatter, tjenende i Stavad 4. Johanne Andersdatter, hjemme. Enkens lavværge var Jens Ollesen i Hjermitslev, og Søren Villumsen ibidem var formynder for de umyndige.

 

2. august 1773, folio 143b Niels Christensen Kæmpes hustru Kirsten Pedersdatter i Lille Pandrup. Børn: 1. Peder Nielsen, 5 år 2. Kirsten Nielsdatter, 9 år, for hvem deres farbroder Thomas Christensen af Pandrup var værge.

 

13. oktober 1773, folio 144b Søren Sørensens hustru Karen Andersdatter i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Christen Sørensen, 24 år 2. Maren Sørensdatter, 16 år, for hvem Poul Mikkelsen af V. Hjermitslev var kurator og værge.

 

1. marts 1773, folio 145b Christen Christensen i Aaby, gift med Mette Christensdatter. Søskende: 1. Morten Christensen, boende i Fristrup 2. Hans Christensen, boende på Sjælland 3. Maren Christensdatter, gift med Morten Christensen i Nørre Øxe, alle helsøskende. Enkens lavværge var hendes broder Jens Christensen fra Schald.

 

21. juni 1771, side 147b Søren Svendsen i Teilladen, Aaby Sogn, gift med Mette Nielsdatter. Søskende: 1. Kirsten Svendsdatter, gift med Mads Pedersen i Bisgaard, Jetsmark Sogn  2. Karen Svendsdatter, forhen gift med Olle Jensdatter i Hønsholm, hendes børn. Enkens lavværge Jens Thomsen fra Røgel.

 

Side 152, 7. september 1772  afkald fra Sr. Hans Christian Dannethon i Vaarnesgaard ved Tønsberg i Norge efter hans søster Kirstine Margrethe Dannethon, som boede og døde i Aaby Sogn og var gift med Sr. Olle Holm.

 

Side 153, 5. juni 1773  afkald fra Peder Olesen for arv efter hans broder Ole Pedersen Holm i Aaby Sogn.

 

Side 153, 10. maj 1771 afkald fra Jens Nielsen Væver i Sundby for arv efter hans kones, Karen Jensdatters, brødre i Toftegaard 1. Thomas Jensen og 2. Christen Jensen. Desuden fra Laurs Sørensen i Øster Borup på hans kones 3. Inger Marie Jensdatters vegne, og fra Niels Sørensen Smed i Vedsted på hustru 4. Johanne Jensdatters vegne, fra Jens Nielsen i Sigsgaard på hans myndling, Jens Thomsens datter fra Sigsgaard 5. Margrethe Jensdatters vegne.

 

Side 154, 13. januar 1772 Peder Michelsen på Schald, gift med Maren Pedersdatter. Afdødes fader Michel Pedersen af Fristrup var eneste arving. På hans vegne mødte hans myndige søn Christen Michelsen i Fristrup. Enkens lavværge var Peder Pedersen af Sønder Schald.

 

Side 155b 14. januar 1772 Jens Michelsen og hustru Anne Christensdatter i Aaby. Børn: 1. Michel Jensen, 16 år 2. Anne Michelsdatter, gift med Anders Nielsen i Aaby 3. Karen Michelsdatter, 22 år, hjemme 4. Maren Michelsdatter, tjenende i Øland. På hendes vegne Søren Støve af Aaby og Niels Andersen i Houen.

 

Side 157b, 28. december 1771  Erich Nielsens kone Maren Mortensdatter i Vedsted. Børn: 1. Maren Erichsdatter, 7 år  2. Mette Erichsdatter, 3 år  3. Gun Erichsdatter, 2 år  4. Morten Erichsen, 5 år  5. Laurs Erichsen, 4 uger, for hvem morbroder Poul Mortensen i Vedsted var værge.

 

Side 159b, 29. marts 1772 Anders Sørensen i Bedholm, inderste hos Peder Bedholm. Arvinger: 1. Jens Nielsen i Sigsgaard  2. Søren Nielsen i Lemmergaard på Lundergaard Gods 3. Johanne Nielsdatter, gift med Anders Laursen i Hvolgaard på Øland af Oxholm Gods 4. afg. Kirsten Nielsdatter, gift med Peder Estrup i Toftegaard, hendes søn Niels Pedersen. Disse 3 var afdøde morbroder til, dernæst 5. afdødes helsøster gift med Peder Bedholm 6. en halvbroder Niels Nielsen Trold, forhen i København, nu død, har måske efterladt umyndige børn. Til skiftet indfandt sig Jens Nielsen Sigsgaard, Søren Nielsen Lemmergaard, Jens Jørgensen i Søraa, Ingeborg Nielsdatter, gift med Carl Friedrichsen i København, Stine Nielsdatter i København, ugift, Anders Laursen på Øland, Niels Estrup og Peder Bedholm.

 

Side 162b, 11. april 1772 Niels Andersen Haven i Aaby, gift med Karen Simonsdatter. Søskende: 1. Johannes Andersen 2. Mads Andersen 3. Laurs Andersen 4. Else Andersdatter.  Enkens lavværge Jens Svendsen af Aaby.

 

Side 163, 7.juli 1772  Birgitte Pedersdatter i Haugaard, Aaby Sogn, gift med Niels Madsen. Børn: 1. Anders Nielsen, 30 år, hjemme  2. Mads Nielsen i Fristrup, 28 år  3. Søren Nielsen, 26 år  4. Peder Nielsen, 23 år  5. Karen Nielsdatter, 32 år, hjemme  6. Bodil Nielsdatter, gift med Christen Sørensen i Kneppet, Aaby Sogn.

 

Side 165, 11. maj 1772 Niels Christensen i Lykkegaard, Hune Sogn, gift med Maren Andersdatter, hvis lavværge var Ove Jespersen af Hune by. Børn: 1. Anders Nielsen, 7 år 2. Johannes Nielsen, 4 år 3. Niels Nielsen, 8 år 4. Johanne Nielsdatter, 6 år 5. Anne Nielsdatter, 1½ år, hvis fødte værge var Jens Christensen i Hune Brogaard.

 

Side 166b, 11. maj 1772 Søren Jensen i Pirupshvarre, gift med Kirsten Nielsdatter. Hendes lavværge var Niels Laursen af Pirupshvarre. Børn: 1. Ole Sørensen, 25 år 2. Christen Sørensen, 18 år 3. Laurs Sørensen, 18 år, hjemme 4. Niels Sørensen, 9 år 5. Karen Sørensdatter, 14 år. Deres farbroder Jens Jensen Sand af Pirupshvarre var værge.

 

Side 167, 11. juni 1772 Erich Nielsen i Bleggrav, gift med Johanne Jørgensdatter. Enkens lavværge Niels Christensen. Børn fra forrige ægteskab:1. Laurs Erichsen, 20 år 2. Peder Erichsen, 16 år 3. Else Erichsdatter, 13 år, hvis værge var Thøger Andersen af Vester Bleggrav, idet ingen født værge var til.

 

Side 167b, 21. september 1772 Dorthea Christensdatter i Dommerborg, gift med Jørgen Laursen. Børn: 1. Margrethe Jørgensdatter, 18 år 2. Johanne Jørgensdatter, 22 år 3. Birgitte Jørgensdatter, 25 år, for hvem morbroder Niels Christensen i Pirup var formynder.

 

Side 168, 21. september 1772 Poul Thomsen i Brogaard, Hune Sogn, gift med Ellen Madsdatter. Børn: 1. Thomas Poulsen, 11 år 2. Kirsten Poulsdatter, 20 år 3. Else Poulsdatter, 18 år 4. Maren Poulsdatter, 14 år 5. Anne Poulsdatter, 7 år, for hvem farbroder Laurs Thomsen af Faarup var værge. Enkens lavværge var Christen Christensen i Brogaard.

 

Side 169, 1. juli 1772 Morten Thomasen og hustru Maren Pedersdatter i Kærsig, Hune Sogn. Jens Sørensen af Engesgaard, Søren Bruus i Hune Torp og Niels Pedersen på Steen gjorde rede for forholdene. Børn: 1. Jens Mortensen, 22 år 2. Anders Mortensen, 16 år 3. Niels Mortensen, 9 år 4. Anne Mortensdatter, 26 år 5. Kirsten Mortensdatter, 13 år, hvis fødte værge var Niels Pedersen på Steen.

 

Side 171, 16. november 1773 Anne Andersdatter i Aaby, gift med Poul Bentsen. Deres børn: 1. Bent Poulsen, 14 år 2. Anders Poulsen, 3½ år 3. Niels Poulsen, 2 år 4. Kirsten Poulsdatter, 12 år 5. Anne Poulsdatter, 10 år 6. Maren Poulsdatter, 7 år.

 

Side 173, 10. januar 1774 Margrethe Justdatter i Røgel, gift med Laurs Godskesen. Afdødes moder Bodil Andersdatter, også kaldt Valdborg Andersdatter, enke i Nørre Øxe, Brovst Sogn på Bratskov Gods, søskende Niels Justesen i Nørre Øxe, Karen Justdatter, gift med Morten Sørensen i Nørre Øxe.

 

Siode 173b, 14. juni 1774  Niels Forrider på Schald, gift med Maren Laursdatter. Børn: 1. Søren Nielsen 2. Niels Nielsen 3. Jens Nielsen, alle myndige og i Aaby Sogn. Enkens lavværge Jens Andersen fra Kiølvring.

 

Side 174b, 14. juni 1774 Søren Jensen i Kølvring, Else Mouritsdatter. Deres børn: 1. Jens Sørensen, 20 år 2. Niels Sørensen, 14 år 3. Anne Sørensdatter, 22 år 4. Karen Sørensdatter, 12 år. Enkens lavværge var Simon Jørgensen af Kiølvring.

 

Side 176b, 23. april 1774 Anders Pedersen i Mumgaard, gift med Mette Jensdatter. Deres børn: 1. Peder Andersen, 32 år, hjemme 2. Mads Andersen, 30 år, tjener Laurs Jensen i Rævhede 3. Jens Andersen, 22 år hjemme 4. Christen Andersen, 14 år, tjenende Laurs Jensen i Rævhede 5. Anne Andersdatter, ugift, hjemme 6. Maren Andersdatter, ugift, tjener i Ajstrup, Sulsted Sogn. Enkens lavværge Christen Simonsen i Mumgaard.

 

Side 178b, 12. februar 1776 Jens Jensen i Fristrup, gift med Maren Nielsdatter. deres børn 1. Jens Jensen, 26 år 2. Anne Jensdatter, 22 år, begge hjemme. Enkens lavværge Christen Laursen i Fristrup, børnenes værge farbroderen Peder Jensen i Houen, Aaby Sogn.

 

Side 181, 19. december 1775 Mette Jensdatter i Mumgaard hos Johannes Jensen, svigersøn af afdøde og gift med 1. Maren Andersdatter. Andre børn var: 2. Peder Andersen, 34 år 3. Mads Andersen, 32 år, begge i Vedsted Sogn 4. Jens Andersen, 24 år, tjener her 5. Christen Andersen, 16 år, tjener hos Henrich Laursen i Løth 6. Anne Andersdatter, 30 år, tjener i Fristrup hos Christen Jensen.

 

Side 182b, 20. december 1775 Christen Simonsens hustru Johanne Andersdatter i Mumgaard. Enkemanden havde overladt gården til sin stifsøn Jens Andersen. Børn: 1. Maren Andersdatter, 33 år, gift med Simon Jensen i Kinderup  2. Karen Andersdatter, 28 år, hjemme 3. Jens Andersen, 30 år, her på stedet 4. Johanne Christensdatter, gift med Laurs Godskesen i Røgel 5. Anders Christensen, 19 år, hjemme 6. Simon Christensen, 18 år, hjemme.

 

Side 184, 20.december 1775 Simon Jørgensens hustru Birgitte Jensdatter i Kiølvring. Børn: 1. Ingeborg Simonsdatter, gift med Christen Andersen i Hune Sogn, Lundergaards gods, 37 år 2. Jens Simonsen, 33 år, hjemme 3. Maren Simonsdatter, 32 år, hjemme 4. Anders Simonsen, 23 år 5. Jørgen Simonsen, 25 år, tjener Morten Nielsen i Røgel 6. Kirsten Simonsdatter, tjener Holden Laursen i Røgel, 30 år 7. Anne Simonsdatter, 18 år, hjemme.

 

Side 188b, 30. september 1774 Jens Jensen i Vester Hjermitslev, gift med Anne Nielsdatter. Børn: 1. Niels Jensen, 20 år, hjemme  2. Else Jensdatter, gift med Christen Jensen Skrædder i Store Pandrup, Jetsmark  3. Birgitte Jensdatter, trolovet med Christen Christensen i Sønder Saltum. Enkens lavværge Jens Jensen og formynder Anders Clemmensen.

 

 Side 190b, 5. december 1774 Jens Sørensen i Vester Hjermitslev, gift med Johanne Pallesdatter, boende hos sønnen Søren Jensen. Enkens lavværge Anders Andersen fra Vester Hjermitslev. Børn: 1. Johanne Jensdatter, gift med Søren Villumsen  2. Anne Jensdatter, gift med Albreth Mathiasen 3. Søren Jensen i stærvboen, alle Vester Hjermitslev.

 

Side 191, 15. marts 1775 Jens Laursen i Aaby, død hos husmand Niels Pedersen i Aaby. Børn: 1. Karen Jensdatter, 14 år, værende hos Christen Christensen i Houen.

 

Side 191b, 15. marts 1775 Niels Laursen i Rendbæk, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: 1. Søren Nielsen, fæster af stedet 2. Anne Nielsdatter, gift med Peder Pedersen i Kiølvring.

 

Side 192, 17. april 1775 Christen Christophersen Ladefoged i Aaby, gift med Maren Nielsdatter. Enkens lavværge broderen Jacob Nielsen, senere Anders Grønbech. Enken opholdt sig senere hos Niels Madsen i Røgel. Arvingerne var ukendte for enken, men mentes at være i Hellevad og Dronninglund sogne.

 

Side 196b, 8. juli 1775 Jens Jørgensens hustru Karen Christensdatter i Aaby hos sønnen Christen Jensen. Børn: 1. Jørgen Jensen i Mølhaugen  2. Christen Jensen i Aaby  3. Søren Jensen i Fristrup  4. Anne Jensdatter, tjenende i Sønderborg.

 

Side 197, 4. december 1775 Jens Nielsen i Aaby, tjenestekarl hos Nørre Jens Laursen i Aaby. Søskende: 1. Søren Nielsen, 29 år, tjener Jens Koch i Toftegaard 2. Johanne Nielsdatter, 24 år, tjener sst.  3. Karen Nielsdatter, 32 år, trolovet med Thøger Bentsen i Aaby.

 

Side 197b, 4. december 1775 Anders Sørensen i Aaby, tjenestekarl hos Nørre Jens Laursen i Aaby. Søskende: 1. Christen Sørensen, 29 år 2. Laurs Sørensen, 26 år  3. Knud Sørensen, 14 år 4. Else Sørensdatter, 10 år, og moderen Anne Laursdatter, enke hos den ældste søn i Knøsgaard, Aaby Sogn.

 

Side 198b, 20. december 1775 Afkald fra Peder Pedersen i Kølvring på hustru Anne Nielsdatters vegne efter hendes moder Kirsten Sørensdatter, som døde i Rendbech, Aaby Sogn, til hans svoger Søren Nielsen i Aaby.

 

Side 199, 6. august 1776 Morten Pedersen, tjenestekarl hos Therkild Laursen i Aaby. Søskende: 1. afg. Poul Pedersen i Vedsted hans børn a. Jens Poulsen hos Jakob Bruus i Fristrup, 14 år b. Niels Poulsen, 12 år, bortrømt 1776 c. Karen Poulsdatter hos enken Karen Pedersdatter i Gandrup, Vraa Gods. Jakob Andersen Bruus i Fristrup, der er søskendebarn til disse arvinger, var værge.

 

Side 201, 9. august 1776 Karen Jensdatter, tjenestepige hos Therkel Laursen i Aaby. Søskende: 1. Anne Jensdatter, 23 år, tjener Peder Pedersen i Kølvring, Aaby Sogn 2. Maren Jensdatter, skal tjene i København, hvor vides ej, 22 år. Deres morbroder Poul Bentsen var født værge.

 

Side 202b, 21. februar 1776 ungkarl Jens Sørensen på Skald. Arvinger: moderen Else Mouitsdatter, søskende Anne Sørensdatter, 25 år, Karen Sørensdatter, 13 år, hjemme, Niels Sørensen, 15 år, tjener Niels Poulsen i Brovst. På deres vegne var mødt Jens Andersen af Kiølvring.

 

Side 203, 24. februar 1776 Dorthe Poulsdatter i Aaby, boende hos Anders Andersen, hvis kone Kirsten Jensdatter var eneste datter.

 

Side 203, 29. februar 1776 Johanne Nielsdatter i Vester Hjermitslev, gift med Christen Christensen Tyrresen. Børn: Niels Laursen, 23½ år, hvis formynder var Albreth Mathiasen samme sted.

 

Side 205b, 29. februar 1776 Inger Poulsdatter, Søren Christensen Smeds hustru i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Christen Sørensen, 30 år, boende i Holmgaard ibidem  2. Christen Sørensen, 27 år 3. Anne Sørensdatter, 22 år, begge hjemme.

 

Side 206, 29. februar 1776 Thomas Christensen i Vester Hjermitslev, boende hos sin broder Jens Christensen Kjær. Søskende: 1. Jens Christensen 2. Niels Christensen, 26 år, tjener Mads Jørgensens enke i byen 3. Johanne Christensdatter, 21 år, tjener Niels Jensen Ræf i byen 4. Margrethe Christensdatter, 30 år, tjener Matthias Steenfeldt i Saltumgaard 5. Anne Christensdatter, 28 år, skal efter beretning tjene i Aae, Serritslev Sogn.

 

Side 206b, 1. marts 1776 Christen Erichsen, tjenestekarl hos Erik Madsen i Vester Hjermitslev. Søskende: Anne Erichsdatter, gift med Laurs Laursen i byen.

 

Side 207b, 2. marts 1776 Kirsten Pedersdatter i Alstrup, gift med Jens Jensen. Børn: 1. Jørgen Jensen, 28 år, tjener Thomas Nielsen i Vester Hjermitslev 2. Mette Jensdatter, 25 år, tjener på Birchelse 3. Else Jensdatter, 17 år 4. Peder Jensen, 24 år 5. Christen Jensen, 13 år, hjemme.

 

Side 208b, 2. marts 1776 Peder Jensen, husmand i Alstrup, gift med Kirsten Andersdatter. Børn: 1. Laurs Pedersen, 28 år, tjener i Abildgaard i Alstrup 2. Morten Pedersen, 20 år, tjener Søren Villumsen i Vester Hjermitslev 3. Anne Pedersdatter, 23 år, hjemme. Jens Jensen af Alstrup var værge for de yngste. Enkens lavværge Niels Svendsen af Alstrup.

 

Side 209, 11. marts 1776 Niels Mortensen, gift med Maren Madsdatter hos Jens Thomsen i Røgel, hvis hustru var afdødes datter. Børn: 1. Morten Nielsen, 44 år, i Røgel  2. Anne Nielsdatter, 35 år, gift med Jens Thomsen ibidem 3. Maren Nielsdatter, 28 år, gift med Christen Laursen ibidem 4. Mette Nielsdatter, gift med Søren Mortensen i Teilladen, Aaby Sogn 5. Elisabeth Nielsdatter, gift med Corfits Madsen på Gjøl, Birkumgaards gods. Enkens lavværge Jens Poulsen af Røgel.

 

Side 210, 11. marts 1776 Anne Jensdatter i Røgel hos sin søn Christen Laursen. Afdøde havde været gift med Laurs Thomasen og havde boet hos sønnen i 9 år. Børn: 1. Christen Laursen 2. Bodil Laursdatter, gift med Jens Nielsen Skrædder i Vedsted 3. Karen Laursdatter, gift med Christen Michelsen i Fristrup by 4. Kirsten Laursdatter, gift med Peder Andersen Skrædder i Fristrup 5. en datter gift med Mads Poulsen i Sousager i Vrejlev Kloster Sogn 6. Mette Laursdatter, gift med Anders Gregersen i Sundby, hvis datter Anne Andersdatter havde boet hos afdøde.

 

Side 211, 18. december 1775 Christen Simonsen i Aaby, gift med Karen Ibsdatter. Børn: 1. Maren Christensdatter, 21 år 2. Mette Christensdatter, 21 år, tvillinger 3. Else Christensdatter, 14 år. Enkens lavværge Christen Andersen, børnenes værge Christen Michelsen af Aaby.

 

 

Side 213b, 18. maj 1776 Niels Jensen, boende i et jordløst hus i Brødslev by, Ingstrup Sogn. Børn: 1. Peder Nielsen i Ejersted, Saltum Sogn, Vestrup Gods 2. Jens Nielsen i Nørre Saltum, Vestrup Gods  3. Anne Nielsdatter, 40 år, hjemme 4. Maren Nielsdatter, gift med Christen Nielsen i Faarup, Saltum Sogn, Vestrup Gods 5. Dorthea Nielsdatter, forhen gift med Jens Christensen Kjær i Brødslev, Ingstrup Sogn, Kettrup Gods, hendes børn a. Maren Jensdatter, 8 år b. Else Jensdatter, 7 år, begge hos faderen. De umyndiges værge var Niels Christensen i Brødslev, Bratskov Gods.

 

Side 214, 27. juni 1776 Niels Andersen i Aaby hos sønnen Anders Nielsen. Børn: 1. Thomas Nielsen i Vester Hjermitslev by 2. Anders Nielsen i stærvboen 3. Erich Nielsen i Vedsted by.

 

Side 215, 1. oktober 1774 Niels Bentsen i Vester Hjermitslev, som boede hos gårdfæster Bertel Jensen i byen. Afdødes søskendebørn 1. Christen Nielsen i Stride, Vester Hjermitslev Sogn 2. Niels Nielsen i Stride 3. Søren Nielsen i København 4. Else Nielsdatter, gift med Laurs Sørensen i Hune Sogn.

 

Side 218, 7. september 1776 Christen Nielsen fra Glarhusene ved Aalborg, som til Lerup Marked bad Søren Støve og Søren Simonsen om hjælp, da de kom kørende med heste og vogne. Han fik husly hos Søren Christensen Støve i Vedsted, blev syg og døde der.

 

Side 220, 5.august 1776 ungkarl Søren Nielsen Rytter hos Bertel Jørgensen i Vester Hjermitslev. Anders Clemmensens tjenestepige, Anne Jensdatter af Nørre Saltum, Lundergaards Gods, opvartede den døde i hans sygdom.

 

Side 222b, 10. april 1776 Christen Simonsens hustru Gjertrud Laursdatter i Vedsted. Enkemandens broder Søren Simonsen af Vedsted var nærværende. Deres børn: 1. Laurs Christensen, 18 år 2. Maren Christensdatter, 16 år 3. Karen Christensdatter, 14 år 4. Anne Christensdatter, 12 år.

 

Side 224, 9. april 1777 Jens Andersen i Kølvring, gift med Else Andersdatter. Børn: 1. Søren Jensen, 30 år, som er enkens stifsøn 2. Karen Jensdatter, 2 år. Afdødes broder Niels Andersen på Heden var værge. Enkens lavværge var hendes broder Peder Andersen Skrædder af Fristrup, senere Christen Laursen i Fristrup.

 

Side 229, 14. marts 1777 Peder Sørensen Skomager i Aaby, gift med Karen Hansdatter. Enkens lavværge Therkild Laursen af byen. Afdødes eneste arving hans søn Niels Pedersen, 18 år, hans kurator var Jens Christensen Støvegaard.

 

Side 230b, 15. maj 1777 Erich Nielsen i Vedsted, gift med Maren Jensdatter. Børn: 1. Maren Eriksdatter, 2 år 2. Karen Eriksdatter, 6 uger, og af forrige ægteskab 3. Morten Eriksen, 10 år 4. Maren Eriksdatter, 12 år 5. Mette Eriksdatter, 7 år 6. Gunnel Eriksdatter, 6 år. Poul Mortensen af Vedsted, morbroder til de sidstnævnte, var værge, og Anders Nielsen af Aaby, farbroder til alle, var værge.

 

Side 234, 24. maj 1777 Jørgen Jensen i Aaby, gift med Maren Christensdatter. Børn: 1. Anne Jørgensdatter, 3 år 2. Edel Jørgensdatter, 1 år. Afdødes broder Peder Jensen af Houen var til stede, Poul Bentsen af byen var lavværge.

 

Side 231b, 6. marts 1777 Anders Laursen Smed i Vedsted, gift med Maren Laursdatter. Børn: 1. Johanne Andersdatter, 24 år 2. Sidsel Andersdatter, 26 år. Enkens lavværge Peder Michelsen Smed af Vedsted, og børnenes værge Anders Laursen ibidem.

 

Side 232b, 6. marts 1777 Maren Laursdatter, sal. Niels Forriders enke, og søsteren Mette Laursdatter i Vedsted, begge hos Poul Mortensen i Vedsted. Afdødes søstre var 1. Kirsten Laursdatter, gift med Christen Pedersen Ville, boende i Aalborg, og 2. Else Laursdatter, enke efter Laurs Pedersen Mørch, politibetjent i Aalborg. Elses søn Laurs Ildstorph Mørk, skomagersvend i Aalborg, mødte.

 

Side 242b, 21. maj 1777 Laurs Jensen Mahler i Vedsted, gift med Anne Cathrine Andersdatter, på aftægt hos sønnen Jens Laursen. Børn: 1. Jens Laursen, fæster af stedet 2. Anders Laursen, 20 år, tjener Hans Knudsen 3. Christen Laursen, 18 år, hjemme 4. Anne Laursdatter, gift med Jens Laursen/Pedersen i Vedsted 5. Maren Laursdatter, hjemme. Enkens lavværge Peder Michelsen Smed.

 

Side 243b, 20. marts 1777 Jens Jensen ved Møllen på Schald, gift med Anne Nielsdatter. Afdøde var farbroder til Jens Christensen på Schald. Søskende: 1. Christen Jensen, gift og boende på Schald, hans børn: a. fæsteren Jens Christensen  b. Maren Christensdatter, gift med Christen Laursen i Mumgaard c. Kirsten Christensdatter, gift med Hans Simonsen i Vedsted  d. Mette Christensdatter, gift med Mads Christensen i Aaby e. Else Christensdatter, gift med Laurs Nielsen i Torpgaarden, Vadum Sogn 2. Niels Jensen, forhen i Vedsted, hans børn a. Maren Nielsdatter, hos sin stiffader Niels Rasmussen på Schald og b. Else Nielsdatter, gift med Jens Nielsen i Torslev Sogn og by i Han Herred. Enkens lavværge Peder Pedersen fra Kølvring.

 

Side 246b, 23. juni 1777 Jens Christensen Kanstrups hustru Maren Nielsdatter i Brødslev, Ingstrup Sogn. Børn: 1. Christen Jensen, 26 år, afgivet som rekrut fra Stamhuset sidste år 2. Laurs Jensen, 17 år, tjener Christen Thøgersen i Vester Hjermitslev 3. Niels Jensen, 15 år, tjener i Brødslev 3. Peder Jensen, 12 år, tjener i Myrtue  4. Anne Jensdatter, 24 år, hjemme 5. Maren Jensdatter, 21 år, tjener i Sigen i Vester Hjermitslev 6. Sidsel Jensdatter, 7 år, hjemme.

 

Side 247b, 26. juni 1777 Sidsel Jensdatter i Vedsted, boende hos Niels Møller. Børn: 1. Christen Christensen, 38 år, i Hoven  2. Jens Christensen, 37 år, tjener i Biersted  3. Anders Christensen, 35 år  4. Søren Christensen, 28 år, begge tjenende på Birchelse  5. Laurs Christensen, 31 år, tjenende geheimeråd Scheel i København  6. Gunde Christensdatter, 24 år. Børnenes stiffader Morten Andersen tjente i Toftegaard.

 

Side 248b, 27. juni 1777 Niels Laursens hustru Anne Pedersdatter i Brødslev By, Ingstrup Sogn. Børn: 1. Laurs Nielsen, 17 år  2. Peder Nielsen, 13 år  3. Anders Nielsen, 9 år  4. Anne Nielsdatter, 20 år  5. Else Nielsdatter, 19 år  6. Maren Nielsdatter, 15 år.

 

Side 250b, 28. juni 1777 Niels Mumgaard i Fristrup, gift med Maren Jensdatter. Enkens lavværge Christen Laursen i Fristrup. Børn: 1. Jens Nielsen, 27 år  2. Anders Nielsen, 24 år 3. Anne Nielsdatter 4. Maren Nielsdatter 5. Johanne Nielsdatter, alle ugifte.

 

Side 252, 2. juli 1777 Maren Svendsdatter i Aaby, forhen gift med Michel Skrædder. Dødsfaldet anmeldt af sønnen 1. Christen Michelsen i Aaby. Andre børn er 2. Jens Michelsen på Heden  3. Maren Michelsdatter, gift med Christen Hedegaard i Lille Boelskifte i Alstrup.

 

Side 253b, 31. juli 1777 Jens Madsen i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Simon Jensen, 12 år 2. Laurs Jensen, 8 år, stifbørnene 3. Jens Simonsen, 24 år 4. Kirsten Simonsdatter, børn af afg. Simon Nielsen her på stedet. Enkens lavværge Søren Laursen af Hjermitslev. De umyndiges formynder var farbroderen Søren Madsen af Øster Hjermitslev, senere skoleholder Jens Ollesen af byen.

 

Side 257, 11. marts 1777 Niels Laursens hustru Dorthe Pedersdatter i Vester Hjermitslev. Afdødes børn: 1. Karen Laursdatter, gift med Søren Jensen Vestergaard i Brødslev, Aas Gods  2. Palle Laursen, samme sted, 30 år  3. Christen Laursen, 27 år, hjemme  3. Anne Laursdatter, 24 år  4. Laurs Nielsen, 18 år  5. Dorethe Nielsdatter, begge hjemme.

 

Side 263b, 15. august 1777 Jens Mortensen Norremand i Vedsted, gift med Sidsel Christensdatter. Børn: 1. Maren Jensdatter, 1 år. Enkens lavværge Niels Simonsen, barnets værge var Jens Pedersen af Vedsted.

 

Side 264b, 15. august 1777 Niels Simonsens hustru Gjertrud Nielsdatter i Vedsted. Børn: 1. Christen Nielsen, 24 år, tjener Jens Thomsen i Røgel  2. Thomas Nielsen, 16 år, hos Christen Jensen i Fristrup 3. Jens Nielsen, 9 år, vogterdreng i Vedsted by 4. Anne Nielsdatter, 20 år, tjener på Birchelse 5. Maren Nielsdatter, 12 år, hjemme. Formynder Thøger Henrichsen af Vedsted.

 

Side 265b 16. August 1777 Laurs Laursens hustru Anne Erichsdatter i Vester Hjermitslev. Arvinger: 1. Erich Madsen, boende ibidem  2. Maren Madsdatter, gift med Christen ibidem.

 

Side 267 16. august 1777 enken Maren Jensdatter i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Christen Bertelsen, 17 år 2. Anne Bertelsdatter, 19 år, tjener på Øland 3. Anne Bertelsdatter, 17 år, hos Albreth Jensen ibidem 4. Anne Bertelsdatter, 14 år, hos Christen Thøgersen ibidem. Børnenes morbroder Albreth Jensen var formynder.

 

Side 267b 18. august 1777 Peder Andersen i Fristrup, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: 1. Karen Pedersdatter, 11 år  2. Bodil Pedersdatter, 4 år  3. Peder Pedersen, 7 år, for hvem farbroderen Jacob Andersen i Fristrup var formynder. Enkens lavværge var Christen Michelsen af Fristrup.

 

Side 268b 17. november 1777 Peder Jensen i Hoven. Børn:1. Anne Pedersdatter  2. Edel Pedersdatter  3. Kirsten Pedersdatter, alle hjemme. Deres farbroder Jens Jensen, tjenende på stedet, og Christen Sørensen i Kneppet var formyndere.

 

Side 270b 6. december 1777 Jens Havens hustru Maren Thomasdatter i Aaby. Børn: 1. Thomas Jensen, 18 år 2. Niels Jensen, 13 år.

 

Side 272  8. december 1777 Søren Nielsen Smed i Aaby, gift med Anne Nielsdatter. Børn: 1. Peder Sørensen, 36 år, tjenende som ladefoged på Sønder Elkjær 2. Niels Sørensen, 44 år, gift og boende i Blokhusene 3. Anne Cathrine Sørensdatter, tjenende i Aalborg. Enkens lavværge var Jens Støvegaard.

 

Side 272b  22. december 1777 Jens Andersens hustru Karen Laursdatter i Brødløs. Børn: 1. Laurs Jensen, 20 år, hjemme  2. Anne Jensdatter, enke efter Laurs Sørensen i Vester Kornum  3. Maren Jensdatter, 16 år, ugift, hjemme.

 

Side 274  22. marts 1777 Poul Bentzens karl i Aaby Christen Christensen Røgelmann, barnefødt i Brovst Sogn i Røgel. Søskende: 1. Anne Christensdatter, gift med Johan Andersen i Pirupshvarre, Hune Sogn  2. Maren Christensdatter, tjenende Søren Joensen i Nørre Øxe, Brovst Sogn.

 

Side 275  3. marts 1777  Mads Jørgensens enke Karen Pedersdatter i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Peder Madsen, i sit 18.år, hvis halvbroder boede i Saltum. Formynder var Jens Christensen af Vester Hjermitslev i farbroderens Bertel Jørgensens fravær.

 

Side 278b 11. juli 1778 Peder Ibsen Støve i Aaby, gift med Karen Laursdatter. Børn: 1. Jeppe Pedersen, 19 år, tjenende på Bjerget i Aaby Sogn, hvis farbroder Niels Ibsen Støve var formynder. Enkens lavværge var Niels Skrædder ibidem.

 

Side 280 25. juni 1778 Anders Pedersen på Bjerget i Aaby Sogn, gift med Karen Jensdatter. Børn fra 1. ægteskab 1. Mette Andersdatter, gift med Christen Jensen i Fristrup  2. Anna Andersdatter 3. Maren Andersdatter 3. Inger Marie Andersdatter, alle ugifte 4. Peder Andersen, 22 år, og fra 2.ægteskab med enken 5. Søren Andersen, 4 år 6. Jens Andersen, 3 år 7. Peder Andersen, 1 år. Enkens lavværge var hendes broder Bertel Jensen fra Nørre Vrå, og børnenes værger var Christen Jensen fra Fristrup og Christen Sørensen Kneppet.

 

Side 284  24. august 1778 Christen Møller i Houen, Aaby Sogn, gift med Karen Laursdatter. Børn: 1. Christen Christensen, 26 år  2. Kirsten Christensdatter, 14 år. Enkens lavværge var Christen Christensen i Vester Hoven.

 

Side 282 24. juli 1779 Niels Pedersen i Thorngaard, Aaby Sogn, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge var Jeppe Nielsen fra Mølhaugen i Aaby Sogn. Søskende:1. Niels Pedersen og  2. Maren Pedersdatter, begge på stedet.

 

Side 290  1. juni 1779 Jens Christensen Bonde, som tjente Christen Stade i Toftegaard. Søskende: 1. Johanne Christensdatter, gift med Jens Madsen af Vedsted i Aaby Sogn.

 

Side 292b  9. oktober 1779 Emmich Erichsen i Toftegaard, gift med Maren Nielsdatter Keldgaard. Børn: 1. Erich Emmichsen, 16 år  2. Johanne Emmichsdatter, 14 år. Enkens lavværge var velædle og velbyrdige herredsskriver? Østergaard til Lundergaard, og børnenes formynder var afdødes brodersøn Samuel Emmichsen, skoleholder i Aalborg, men mødte ikke, så enkens broder Sr. Jens Kiældgaard, fuldmægtig ved Klarupgaard, blev antaget.

 

Side 309  14. december 1779 Niels Havens enke Karen Simonsdatter i Aaby. Børn: 1. Simon Nielsen, fæster af stedet, 28 år  2. Christen Nielsen, 21 år, tjenende i Aaby  3. Karen Nielsdatter, gift med Jens Svendsen i Aaby  4. Johanne Nielsdatter, 29 år, tjener i Aaby Præstegaard, ugift.

 

Side 310b  1. februar 1779 Christen Jørgensens hustru Anna Jensdatter i Brødslev. Børn med sal. Thomas Christensen: 1. Christen Thomasen, skoleholder på Gjøl  2. Jens Thomasen, boende i Søndermark, Vrensted Sogn  3. Jacob Thomasen, tjenende Jens Nielsen i Løkken som skipper.

 

Side 315b  8.marts 1779 Søren Villumsens hustru Johanne Jensdatter i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Villum Sørensen, 8 år  2. Jens Sørensen, 3 år  3. Karen Sørensdatter, 5 år, alle hjemme. Skoleholderen Jens Olesen blev ansat som tilsynsværge.

 

Side 317b  11. oktober 1779 Monsieur Jørgen Kaadt i Aaby Degnebolig. Børn: 1. Regitze Jørgensdatter, ugift og hjemme 2. Katrine Jørgensdatter, gift med degnen Sr. Gyssing i Jerslev  3. Anna Sophie Jørgensdatter i Aabenraa og  4. Emilia Jørgensdatter tjenende i Aalborg, som degnen Hr. Thorning i Aaby var formynder for.

 

Side 374  11. oktober 1779 Mette Jensdatter, som døde hos husbeboeren Else Gølbo på Diget i Vedsted. Hun var blevet besovet af landsoldat Jens Andersen Mill af Birchelse Gods og havde for 3 uger siden født et drengebarn, Anders Jensen. Afdødes fader Jens Jørgensen i Alstrup og søster Else Jensdatter var til stede.

 

Side 326b  20. december 1779 Christen Pedersens hustru på Røn Mette Christensdatter. Børn: 1. Søren Christensen, 34 år, tjener på Ræfkjærgaard  2. Peder Christensen, 30 år, hjemme  3. Christen Christensen, 27 år, tjener forpagteren på Hjermitslevgaard  4. Anna Christensdatter  5. Gunde Christensdatter, begge hjemme.

 

Side 328b  24. december 1779  Jeppe Nielsen Mølhauges hustru Mette Christensdatter i Aaby. Børn: 1. Niels Jepsen, 23 år, gift i Thorngaard, Aaby Sogn  2. Magrete Jepsdatter, 25 år, hjemme.

 

Side 330  30. december 1779 Anne Jensdatter, som døde i Aalborg hos postmester Thomsens enke. Afdødes stiffader er Terkild Laursen i Aaby Sogn, desuden en søster i København.

 

Side 330b  24. februar 1780 Niels Christensen i Vester Hjermitslev. Søskende: 1. Jens Christensen, boende i Vester Hjermitslev  2. Magrethe Christensdatter tjener i Saltum  3. Anna Dorthea Christensdatter tjener i Tømmerby, Tolstrup Sogn  4. Johanne Christensdatter tjener Erich Madsen i Vester Hjermitslev. De umyndiges tilsynsværge Anders Andersen af Vester Hjermitslev.

 

Side 332 28. februar 1780 Niels Christensen i Aastrup, død hos Jens Andersen i Aastrup. Afdødes moder Else Michelsdatter, opholdende sig i Aastrup, søskende 1. Mikkel Christensen tjener i Aastrup  2. Kirsten Christensdatter, gift med Jens Andersen i Aastrup 3. Maren Christensdatter, gift med Peder Mikkelsen Smed i Vedsted 4. Karen Christensdatter 5. Johanne Marie Christensdatter tjener i Aalborg.

 

Side 333  7. april 1780 Dorethea Andersdatter i Ingstrup, 1. Christen Jørgensens moder. Andre børn: 2. Anders Jørgensen boende i København 3. Knud Jørgensen, boende i Skjulsmark  4. Mikkel Jørgensen, tjenende i Hjørring 5. Johanne Jørgensdatter, gift med købmand Jens Thomasen i Hjørring og 6. Anna Jørgensdatter hos broderen på stedet. Tilsynsværge for de umyndige var Søren Laursen.

 

Side 334  12.april 1780 Anna Sørensdatter Wolbro i Raakjær. Børn: 1. Anna Madsdatter, hvis formynder var Mads Christensen i Aaby.

 

Side 336  13. maj 1780 Søren Andersen i Aastrup, gift med Else Ibsdatter. Børn: 1. Christen Sørensen, 30 år  2. Anders Sørensen, 26 år  3. Jeppe Sørensen, 20 år  4. Johanne Sørensdatter, 23 år. Enkens lavværge var hendes broder Niels Ibsen i Haldager.

 

Side 337b  21. januar 1780 tjenestepige Maren Andersdatter, barnefødt i Taars Sogn, død i Mumgaard hos Johannes Jensen. Søskende: 1. Niels Andersen i Schongerbakken i Jerslev Sogn på Tidemandsholm Gods  2. Christen Andersen, tjenende i Sørup, Taars Sogn  3. Maren Andersdatter, gift med Villads Nielsen i Sterup, Jerslev Sogn  4. Gertrud Andersdatter, hjemme hos moderen og  5. Ingeborg Andersdatter, tjenende i Sæby, samt moderen Anna Pedersdatter, boende i Heden, Taars Sogn.

 

Side 340b  18. juli 1780 Peder Carstensen Lindholm fra Viborg, som døde i Biersted hos Kjeld Christensen.

 

Side 342b  29. juni 1780 omrejsende Hans Hansen Spilmand af Hindsels Gods, som døde hos Søren Simonsen i Vedsted. Afdødes hustrus søster Mette Catrine Sørensdatter mødte og fortalte, at afdøde var fra Thyholm og var fæster af et hus på Hindsels Gods. Afdøde efterlod sig kone og 3 børn og havde flere slægtninge østerpå i landet.

 

Side 343b 7. august 1780 Else Mouritsdatter på Schald. Børn: 1. Niels Sørensen, 23 år, tjener i Mumgaard  2. Anna Sørensdatter, 29 år, hjemme i huset på Schald  3. Karen Sørensdatter, 17 år, tjener Søren Villumsen i Vester Hjermitslev. Sidstnævntes formynder var Niels Rasmussen på Schald og kurator var Anders Ibsen af Kiølvring.

 

Side 344b  16. august 1780 Niels Jespersens hustru Inger Jensdatter i Vedsted. Børn: 1. Christen Nielsen, 17 år  2. Jens Nielsen, 12 år  3. Magrete Nielsdatter, 15 år  4. Karen Nielsdatter, 10 år  5. Johanne Nielsdatter, 8 år.

 

Side 345b  5. september 1780 Hans Knudsens hustru Johanne Jensdatter. Børn: 1. Maren Jensdatter, 22 år  2. Magrethe Jensdatter, 21 år  3. Johanne Jensdatter, 19 år  4. Mette Jensdatter, 16 år  5. Kirsten Jensdatter, 13 år, alle fra ægteskabet med Jens Knudsen, desuden  6. Else Marie Hansdatter, 8 år, fra sidste ægteskab. Formynder var farbroderen Hans Knudsen fra Drøstrup i Han Herred.

 

Side 350  10. oktober 1780 Niels Ibsen i Aaby, gift med Else Christensdatter. Børn: Jeppe Nielsen, 25½ år.

 

Side 351b  18. december 1780 Christen Laursen i Fristrup, gift med Else Sørensdatter. Søskende: 1. Maren Laursdatter, gift med Laurs Madsen i Haugaard og  2. Kirsten Laursdatter, gift med Niels Laursen i Schiellerum, begge Aaby Sogn. Enkens lavværge var Jens Andersen i Brødslev.

 

Side 362  10. januar 1781 Niels Svendsen i Alstrup, gift med Maren Christensdatter. Børn: 1. Morten Nielsen, 23 år  2. Johanne Nielsdatter, 26 år. Enkens lavværge var Christen Nielsen fra Torpet i Saltum Sogn, og børnenes værge var Bendt Madsen fra Saltum.

 

Side 364b  13. januar 1781 Maren Pedersdatter i Torngaard, Aaby Sogn, hos Niels Jepsen. Søskende: 1. Niels Pedersen, opholdende sig i Haugaard  2. Birgitte Pedersdatter, hendes efterladte børn  a. Mads Nielsen i Fristrup  b. Anders Nielsen på Bjerget  c. Peder Nielsen, boende i Haugaard  d. Søren Nielsen, tjenende i Haugaard, alle myndige  e. Karen Nielsdatter, gift med Kield Christensen i Biersted Sogn og by  f. Bodil Nielsdatter, gift med Christen Sørensen i Kneppet, Aaby Sogn  g. Anders Pedersen, som boede og døde i Fristrup, hans søn  1. Christen Andersen, som i mange år har boet i København.

 

Side 366  12. februar 1781 Jens Laursen Gademand i Vedsted, Aaby Sogn, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: 1. Christen Jensen, 3 år  2. Maren Jensdatter, 5 år, for hvem farbroderen Christen Laursen i Aaby var formynder. Enkens lavværge var Jens Andersen i Ræfhede.

 

Side 368b  29. januar 1781 Dorethea Andersdatter i Vester Hjermitslev, Anders Andersen Nørgaards moder. Andre børn var:1. Niels Andersen, tjenende broderen ibidem  2. Maren Andersdatter, hendes børn  a.. Christen Nielsen, 14 år  b. Mads Nielsen, 11 år, hos Terkild Laursen i Aaby, begge sønner af afg. Niels Madsen i Holmgaard, Vester Hjermitslev. Deres værge var farbroder Jens Madsen i Vedsted. Desuden  c. Niels Christensen, 8 år, avlet med Christen Sørensen, nu i Holmgaard  3. Anna Andersdatter, forhen gift med Thomas Mathiesen i Jonstrup, Saltum Sogn, deres sønner  a. Mathias Thomasen, 16 år  2. Anders Thomasen, 14 år  3. Christen Thomasen, 12 år. 

 

 

Side 370b  2. marts 1781 Niels Andersen Møller i Haugaards Mølle, gift med Anna Laursdatter. Børn: 1. Anna Nielsdatter, gift med Mads Pedersen i Nørhalle  2. Anders Nielsen, 17 år  3. Laurs Nielsen, 15 år  4. Magrete Nielsdatter, 20 år  5. Maren Nielsdatter, 14 år  6. Pernille Nielsdatter, 13 år, for hvem Peder Nielsen i Haugaard var formynder. Enkens lavværge var Christen Simonsen i Wolbroe.

 

Side 374  30. marts 1781 Kirsten Michelsdatter i Vedsted. Moderen var Maren Andersdatter, gift med Søren Nielsen her på stedet, og søskende: 1. Anna Michelsdatter, gift med Christen Jensen i Krogen, Tranum Sogn  2. Else Michelsdatter, ugift, her på stedet, hvis formynder var Jens Pedersen af Vedsted.

 

Side 375b  31. marts 1781 Jens Nielsen Skrædder i Vedsted, gift med Bodil Larsdatter. Børn: 1. Karen Jensdatter, for hvem farbroderen Niels Nielsen Skrædder i Aaby var formynder. Enkens lavværge var Christen Nielsen Grøn af Vedsted.

 

Side 377  2. april 1781 Peder Andersens hustru Else Nielsdatter i Vedsted. Børn: Anders Pedersen, 5 år.

 

Side 379  6. april 1781 enkekone Else Jensdatter i Vester Hjermitslev hos Jens Christensen. Søskende: 1. halvbrødre Peder Christensen, boende i Serritslev Sogn og By  2. Christen Christensen i Vester Brønderslev  3. halvsøsteren Anna Jensdatters datter  a. Maren Jensdatter, gift med omtalte Jens Christensen på stedet.

 

Side 380  11. april 1781 en gammel mand Jens Christensen Aastrup i Rævhede, død hos gårdmand Jørgen Laursen. Afdødes enke Kirsten Laursdatter og arvinger Christen Simonsen og Jens Simonsen, begge i Voldbro, Aaby Sogn, søstersønner til afdøde, samt flere, som ingen huskede.

 

Side 382  21. april 1781 Anders Laursens hustru Ellen Godskesdatter i Vedsted. Børn fra ægteskabet med Niels Laursen: 1. Laurs Nielsen, boende i Volbro, Aaby Sogn  2. Anders Nielsen, hjemme  3. Johannes Nielsen, tjenende i Røggild, alle myndige  4. Jens Nielsen, som er vanvittig, hjemme  5. Gertrud Nielsdatter, tjenende i Norge. Børn med enkemanden: 6. Niels Andersen, 12 år.

 

Side 384  2. marts 1781 Thomas Andersen i Aaby, boende hos Christen Andersen Bentzen. Søskende: 1. Jens Andersen i Aaby  2. Maren Andersdatter, gift med Christen Andersen Bentzen ibidem  3. Anne Andersdatter, forhen gift med Poul Bentzen i Aaby, deres 6 børn: a. Bent Poulsen, 21 år  b. Kirsten Poulsdatter, 19 år  c. Anne Poulsdatter, 17 år  d. Maren Poulsdatter, 14 år  e. Anders Poulsen, 12 år  f. Niels Poulsen, 10 år.

 

Side 385  23. maj 1781 Anders Nielsen i Mumgaard, gift med Karen Jensdatter. Hendes lavværge var Jens Andersen. Børn: 1. Niels Andersen, 20 år, hjemme  2. Karen Andersdatter, tjenende i Aalborg, for hvem Johann David Adler af Vedsted var formynder.

 

Side 385b  15. juni 1781 Søren Sørensen i Kiølvring, gift med Else Andersdatter. Hendes lavværge var Anders Ibsen i Kiølvring. Afdødes moder var Johanne Thomasdatter, gift med Morten Nielsen i Røggild, og søskende 1. Sidsel Sørensdatter, gift med Niels Christensen i Nørre Saltum  2. Anna Marie Sørensdatter, gift med Thøger Nielsen i Sønder Øxe.

 

Side 389  30. september 1781 tjenestekarl Johannes Andersen i Aaby hos gårdmanden Sønder Jens Laursen.. Søskende: 1. Mads Andersen i Aaby  2. Laurs Andersen i Hoven, Aaby Sogn  3. Else Andersdatter, gift med Christen Laursen i Aaby  4. Christen Andersen, bortrømt for 18 år siden.

 

Side 393  26. juli 1781  Jens Christensen Skomager, der tjente i Haugaards Mølle i Aaby, død hos Peder Skomagers enke i Aaby. Arvinger: 1. en morbroder Peder Sørensen, som boede i Aaby, hans søn Niels Pedersen, hvis kurator var Anders Nielsen i Aaby  2. en moster Maren Sørensdatter, forhen gift med Christen Jensen i Aaby, hendes søn Jørgen Hansen, tjenende i Aastrup  3. en moster Anne Sørensdatter, forhen gift med Christen Thomasen i Vrensted, nu enke og almisselem, hvis søn Søren Christensen, tjenende i Vrensted, mødte.

 

Side 397b  31. oktober 1781 Kirsten Andersdatter, Peder Jensens enke i Alstrup. Børn: 1. Lars Pedersen, 35 år, tjenende på Sejlstrup  2. Morten Pedersen, 25 år, tjener i Vester Hjermitslev  3. Anne Pedersdatter, hjemme.

 

Side 398b  6. december 1777 Jens Laursen Koch, som boede og døde i Toftegaard, Jetsmark Sogn, gift med Sophie Magrethe Frydendahl. Søskende, mest på Buderupholms Gods: 1. Niels Laursen, boende i Hesselholt i Store Arden Sogn  2. Laurs Laursen i Schelhusene, Store Arden Sogn  3. Inger Laursdatter, gift med Søren Søndergaard i Schiørping  4. Inger Laursdatter, opholdende sig hos sin søster i Schiørping  5. Kirsten Laursdatter, tjenende Kjeld i Holthusene  6. Katrine Laursdatter, gift med Niels Andersen på Randrup Gods i Svanholdt  7. Peder Laursen Koch, bortrejst til Holland som smedesvend  8. Anne Laursdatter, tjenende i stærvboen. Alle er født i et skovhus, kaldet Skiælhuset på Buderupholms Gods i Store Arden Sogn.

Kreaturer på foder: Peder Therkildsen i Krogsgaard 4 stude, degneenken Madamme Vedsted i Jetsmark 2 stude, Anders i Haugaards Mølle 2 stude, Søren i Rendbæk 2 ungnød, Christen Haugaard i Ingstrup 2 studenød, tjenestekarlen Søren Michelsen 1 kalv.

 

Side 433  21. januar 1782 Søren Simonsens hustru Anne Nielsdatter i Vedsted. Børn: 1. Niels Sørensen, 23 år  2. Maren Sørensdatter  3. Anne Sørensdatter  4. Mette Sørensdatter, alle ugifte.

 

Side 435b  30. januar 1782 Søren Nielsen Myrtues hustru Inger Christensdatter i Myrtuen, Vester Hjermitslev Sogn. Børn: 1. Niels Sørensen, 26 år  2. Christen Sørensen, 20 år  3. Anne Katrine Sørensdatter, 15 år, alle hjemme.

 

Side 437b  3. april 1782 Søren Villumsen i Vester Hjermitslev. Børn med Johanne Jensdatter: 1. Villum Sørensen, 9 år  2. Jens Sørensen, 6 år  3. Karen Sørensdatter, 7 år. Børn med enken Else Jensdatter: 4. Niels Sørensen, 2 år. Tilsynsværge for de ældste var Jens Olesen ibidem, formynder for den yngste var dets morfader Jens Pedersen i Løth, Saltum Sogn. Enkens lavværge var hendes broder Niels Jensen i Hune Sogn og By.

 

Side 442b 14. marts 1782 Michel Andersens hustru Inger Nielsdatter i Fristrup. Arvinger: 1. Niels Jensen, boende i Stenum og  2. Anne Jensdatter, gift med Christen Hvetboe i Vester Brønderslev, begge på Hjermeslevgaards gods  3. Karen Jensdatter, gift med Jens Hansen i Gunderup  4. Christen Jensen af Vester Brønderslev  5. Bodil Jensdatter, forhen gift med Jens Christensen i Thise, hendes børn, 1 dreng og 1 pige

 

Side 447 12. april 1782 Jacob Nielsen i Røgild, tjenende hos sin svoger Niels Madsen i Røgild. Søskende: 1. Sidsel Nielsdatter, gift med nævnte Niels Madsen i Røggild  2. Anders Nielsen, boende i Agdrup på Hjermitslevgaards gods  3. Knud Nielsen, forhen boende i Lille Pandrup, Jetsmark Sogn på Lundergaards gods, hans børn, 2 drenge og 1 pige  a. Anne Nielsdatter, gift med Peder Christensen i Aastrup, Aaby Sogn her på godset  b. Maren Nielsdatter, værende her på stedet i sit enkesæde. Afdøde havde skrevet testamente til fordel for sin søstersøn, Christen Nielsen.

 

Side 449  28. april 1782 tjenestekarlen Laurs Nielsen Knep i Aaby, som havde tjent ved Jens Aabys øde gård i Aaby. Arvinger: moderen Inger Sørensdatter, enke efter Niels Jensen, forhen i Aaby, søskende 1. Søren Nielsen, 44 år  2. Karen Nielsdatter, tjenende i Lundbach, Jetsmark Sogn. Moderens lavværge var Christen Laursen af Aaby.

 

Side 451  22. juni 1782 Niels Laursen, gårdmand i Brødslev. Børn: 1. Laurs Nielsen, 22 år  2. Peder Nielsen, 16 år  3. Anders Nielsen, 12 år  4. Anne Nielsdatter, 25 år  5. Else Nielsdatter, 23 år  6. Maren Nielsdatter, 19 år, alle avlet i ægteskabet med Anne Pedersdatter, død 5 år tidligere. Tilsynsværge var Søren Jensen i Brødslev, senere deres farbroder Jens Laursen af Aaby Sogn som formynder.

 

Side 453  14. oktober 1782 landsoldat Jens Jensen Norremand, som tjente i Aaby hos Christen Jespersen. Hans lægdsmand var Niels Andersen Kiemp i Vester Hjermitslev. Eneste arving er faderen Jens Norremand.

 

Side 454  23. oktober 1782 Niels Andersen på Heden, gift med Johanne Simonsdatter. Børn: 1. Anders Nielsen, 22 år, hjemme  2. Johanne Nielsdatter, gift med Hollen Laursen i Røgild  3. Maren Nielsdatter, 27 år, ugift, hjemme. Enkens lavværge hendes broder Hans Simonsen, boende i Vedsted, kurator var Jens Andersen af Mumgaard som deres nærmeste slægtning.

 

Side 456  25. november 1782 husmand Jens Poulsens hustru Malene Jensdatter i Vedsted. Manden var i høsttjeneste på Tanderupgaard i Han Herred. Søskende: 1. Peder Jensen, tjenende på Gudumlund  2. Maren Jensdatter, gift med Laurs Pedersen i Lundby  3. Magrete Jensdatter, gift med Peder Sørensen i Guddum, 4. Anne Jensdatter, gift med Peder Jensen ibidem  5. Kirsten Jensdatter, gift med Niels Christensen i Aarestrup.

 

Side 459  9. juni 1783 en gammel enke, Anne Christensdatter, som døde hos Søren Simonsen i Vedsted.  Forhen gift med Niels Jensen i Schrem i Han Herred. Børn: 1. Ole Nielsen, boende i Schrem  2. Jens Nielsen, boende i Klithuse  3. Christen Nielsen, boende i Schrem  4. Jørgen Nielsen, boende i Klithuse  5. Anne Nielsdatter, gift med Jens Christensen i Serreslev  6. Karen Nielsdatter, gift med Christen Christensen i Annexgaarden i Bratbjerg  7. Maren Nielsdatter, gift med Søren Simonsen i Vedsted.

 

Side 460b  10. februar 1783 Jens Andersen i Rævhede, gift med Maren Laursdatter. Eneste arving var søsteren Birgitte Andersdatter, gift med David Bertelsen i Ajstrup Sogn og By. Enkens lavværge var Laurs Laursen på Schald.

 

Side 464  11. februar 1783 Hans Knudsen i Vedsted, enkemand i 2 år. Børn: Else Marie Hansdatter, 8 år, hvis formynder var farbroder Anders Knudsen, tjenende i Rævhede.

 

Side 476 24. februar 1783 Jens Nielsens hustru Anne Sørensdatter i Skovhuset ved Endelen. Børn: 1. Søren Jensen, 17 år og 2. Niels Jensen, 8 år.

 

Side 477  17. december 1783 Christen Sørensen Stade i Toftegaard, gift med Birgitte Pedersdatter. Børn: 1. Peder Christensen, 15 år  2. Anne Christensdatter, 13 år. Lavværge for enken var først gårdmand Anders Christensen i Toftegaard, senere Niels Pedersen i Jægerum, Brovst Sogn, og formynder for børnene var deres farbroder Peder Sørensen i Stade, Serritslev Sogn.

 

Side 486b  29. marts 1783 Christen Mouritsens hustru Anne Christensdatter i Raakjær. Afdødes søskende: 1. Michel Christensen Rom, boende i Fristrup  2. Johanne Christensdatter, forhen gift med Jens Thomasen i fristrup; hendes børn a. Anne Mortensdatter, slegfred, hvis morbroder Michel Rom var værge  b. Christen Jensen, 18 år, og  c. Mette Jensdatter, hjemme hos faderen  3. Maren Christensdatter, gift med Niels Thomasen i Fristrup.

 

Side 489  8. juli 1783 Christen Christensen Skrædder, som døde på Gjøl, Birchumgaards gods. Arvinger: afdødes fader Christen Andersen i Kraghede, på hvis vegne mødte svigersønnen Jacob Laursen fra Kraghede.

 

Side 491  2. august 1783 Peder Andersens hustru Bodil Larsdatter i Vedsted. Børn med første mand, Peder Andersen: 1. Maren Pedersdatter, 17 år, hvis morbroder Christen Larsen i Røggild var værge, og børn med anden mand, Jens Nielsen: 2. Karen Jensdatter, 15 år, hvis farbroder Niels Nielsen Snedker i Aaby var værge.

 

Side 494  30. august 1783 enken Anne Laursdatter i Knøsgaard, Aaby Sogn, forhen gift med Søren Christensen. Børn: 1. Christen Sørensen, boende i Knøsgaard  2. Laurs Sørensen, tjenende ved Aaby Bro, begge myndige, og  3. Knud Sørensen, 24 år  4. Else Sørensdatter, ugift og hos broderen. Hendes værge var farbroderen Jens Christensen Støvgaard i Aaby.

 

Side 494b  27. september 1783 Jens Andersen i Aaby, gift med Margrethe Laursdatter. Børn: 1. Laurs Jensen, 12 år  2. Anne Jensdatter, 10 år  3. Maren Jensdatter, 7 år. Enkens lavværge var hendes søsters mand Ynger Svendsen af Aaby, og børnenes morbroder Jens Laursen af Aaby var formynder.

 

Side 495b  8. april 1783 den gamle karl Jens Jensen, tjenende på Rendbæk. Søskende: 1. Niels Jensen, boende i Vedsted, 2. Peder Jensen, forhen boende i Hoven, hans 3 børn  a. Anne Pedersdatter, gift med Christen Ovesen i Biersted  b. Edel Pedersdatter, gift med Lars Andersen i Hoven  c. Kirsten Pedersdatter, ugift, tjener i Hoven  3. Jens Jensen, forhen boende i Fristrup, hans børn  a. Jens Jensen, boende i Fristrup, og  b. Anne Jensdatter, ugift, tjenende i Fristrup  4. Jørgen Jensen, forhen boende i Aaby, hans børn  a. Anne Jørgensdatter og  b. Edel Jørgensdatter, hos stiffaderen Christen Jespersen i Aaby  5. Helle Jensdatter, forhen gift med Christen Christensen i Hune by, hendes 3 børn  a. Johanne Christensdatter, gift med Steffen Nielsen i Bonchen, Saltum Sogn  b. Kirsten Christensdatter og  c. Anne Christensdatter, begge ugifte og hos faderen  6. Kirsten Jensdatter, tjenende i Vadum Hospital, ugift  7.Gunild Jensdatter, enke efter Christen Andersen på Lundbak, nu i Aaby   8. Margrethe Jensdatter, ugift, opholder sig i Bedholm.

 

Side 498b  22. juni 1783 afkald fra Kjeld Simonsen i Kvorup, Jetsmark Sogn, på hustru Maren Erichsdatter Mannes vegne til kammerherre Scheel for arv efter hendes forældre. Hans broder Thomas Simonsen og Peder Jensen fra Birchelse var vidner.

 

Side 499 23. februar 1783 afkald fra Christen Christensen Bondrup, barnefødt i Hune Annex under Saltum Præstegæld, for arv efter moster i Arendal, Norge til hans fader Christen Bondrup.

 

Side 499  5. juni 1782 Christen Svendsen, borger i Aalborg, på hustru, Regete Sophie Kaaths vegne, afkald på arv efter hendes fader Jørgen Kaath, som boede og døde i Aaby.

 

Side 499b  6. juni 1782 afkald fra Mathias Jessen Waring, borger og snedkermester i Nordborg, på hustru Anne Sophie Kaadts vegne, for arv efter faderen Jørgen Kaadt.

 

Side 500  4. juni 1783 afkald fra Jens Jensen Norremand for arv efter faderen Jens Jensen Norremand, og ditto arv efter moderen Inger Jensdatter, skifte 25.juni 1771, begge boende og døde i Hune Sogn på Lundergaards gods, til Overformynderiet.

 

Side 500b  4. juni 1783 nu afgangne Laurs Jensen Norremand, hans arvekapital efter moder Inger Jensdatter og fader Jens Jensen Norremand i Hune.

 

Side 500b  4. juni 1783 nu afg. Ellen Jensdatters tilfaldne arvekapital efter forældre Inger Jensdatter og Jens Jensen Norremand i Hune.

 

Side 501  5. juni 1783 Christen Laursen i Nørre Saltum på hustru Maren Jensdatter af Hune hendes vegne afkald efter forældre Jens Norremand og Inger Jensdatter.

 

Side 501  5. juni 1783 Mathias Nielsen i Nørre Saltum på hustru Anne Jensdatters vegne giver afkald for arv efter hendes forældre Jens Norremand og Inger Jensdatter i Hune.

 

Side 502  11. oktober 1783 afkald fra  1. Niels Jensen i Vedsted, Christen Ovesen i Biersted på hustru  2. Anne Pedersdatters vegne, Laurs Andersen i Hoven på hustru  3. Edel Pedersdatters vegne  4. Jens Jensen i Fristrup, Stephan Nielsen i Bonchen, Saltum Sogn på kone  5. Johanne Christensdatters vegne  6. Gunild Jensdatter, enke efter Christen Andersen, forhen Lundbak i Jetsmark Sogn, Laurs Christensen i Hune på kone 7. Kirsten Christensdatters vegne for arv efter deres broder, farbroder og morbroder Jens Jensen, som døde på Rendbæk i Saltum Sogn.

 

Side 502b  1784 afkald fra Simon Jensen i Kinderup, Horsens Sogn, Kjær Herred på hustru  1. Maren Andersdatters vegne og på de øvrige arvingers vegne, nemlig 2. Anders Christensen, tjenende på Schald  3. Johanne Christensdatter, gift med Laurs Godskesen i Røggild  4. Jens Andersen, boende i Mumgaard og  5. Karen Andersdatter, gift med Jens Christensen på Schald, for arv efter Simon Christensen i Mumgaard, Aaby Sogn.

 

Side 503  10. februar 1784 Morten Nielsen i Røggild, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: 1. Karen Mortensdatter, 17 år, hvis morbroder Jens Thomasen i Røgild var værge. Enkens lavværge var Christen Larsen i Røggild.

 

Side 505  5. april 1784 Dorthea Mortensdatter, Jens Laursen Kaldsens hustru i Aaby. Børn: 1. Laurs Jensen, 40 år, tjener i Hoven  2. Birgitte Jensdatter, 35 år, tjener i Aaby, ugift.

 

Side 506  27. april 1784 Christen Nielsen Glarmester i Vedsted, gift med Maren Laursdatter. Børn: 1. Niels Christensen, 34 år, tjener i Fristrup  2. Laurs Christensen, 27 år  3. Inger Christensdatter, 32 år, tjenende i Aalborg  4. Karen Christensdatter, 26 år, hjemme  5. Margrethe Christensdatter, 24 år, tjener i Rævhede  6. Johanne Christensdatter, 20 år, tjener i Mumgaard. Enkens lavværge var Hans Nielsen af Mumgaard.

 

Side 508  20. marts 1784 Mourits Nielsen på Heden, Aaby Sogn, død i Wollerup, Thaarup Sogn, hvor han betlede. Afdøde havde til huse hos sin svoger Niels Christensen på Heden. Søskende: 1. Maren Nielsdatter, gift med Niels Christensen på Heden  2. en søster forhen gift med Søren Simonsen i Vedsted, hendes børn  a. Maren Sørensdatter, 27 år, tjener i Vedsted  b. Niels Sørensen, 22 år, tjener i Aastrup  c. Anne Sørensdatter, 12 år, hos faderen, og  d. Mette Sørensdatter, 10 år, hos Niels C. på Heden.

 

Side 509b  14. juli 1784 Laurs Pedersen Hvæth i Vedsted, gift med Anne Nielsdatter. børn: 1. Christen Laursen på Schald  2. Niels Laursen i Volbro  3. Peder Laursen, tjenende ibidem  4. Johanne Laursdatter, gift med Jens Thomsen i Fristrup  5. Maren Laursdatter, ugift, hjemme. Enkens lavværge var Anders Laursen af Vedsted.

 

Side 510b  9. august 1784 Niels Laursen Røn på Diget i Aaby Sogn, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: 1. Jens Nielsen, 11 år, og  2. Laurs Nielsen, 5 år, hvis tilsynsværge blev Jørgen Laursen i Ræfhede, da ingen født værge var. Enkens lavværge Jens Christensen på Schald.

 

Side 511  25. august 1784 Peder Nielsen i Haugaard, gift med Karen Laursdatter. Børn: 1. Birgitte Cathrine Pedersdatter, 4 år  2. Karen Pedersdatter, 1½ år, hvis farbroder Anders Nielsen fra Bjerget i Aaby Sogn var værge. Enkens lavværge Laurs Christensen Plomgaard i Vadum Sogn.

 

Side 514b  28. august 1784 karlen Niels Andersen Løth hos sin broder Christen Andersen i Aaby. Afdødes anden broder var Morten Andersen i Vraa Præstegaard.

 

Side 515  9. november 1784 Laurs Hvæths enke Anne Nielsdatter i Vedsted, som boede hos Peder Thomasen. Børn: 1. Christen Laursen på Schald  2. Niels Laursen i Voldbro  3. Peder Laursen, tjenende ibidem  4. Johanne Laursdatter, gift med Jens Thomasen i Fristrup, og  5. Maren Laursdatter, trolovet med Peder Thomasen her på stedet.

 

Side 515b  7.januar 1785 husmand Niels Thomasen i Fristrup, gift med Maren Andersdatter. Børn: 1. Thomas Nielsen, 18 år, hjemme, for hvem farbroder Jens Thomasen i Fristrup var formynder. Michel Christensen Rom af Fristrup var lavværge for enken..

 

Side 516b  17. januar 1785 afg. Anders Nielsens enke Karen Jensdatter hos sønnen Hans Nielsen i Mumgaard. Børn: 1. Hans Nielsen  2. Morten Nielsen, nu tjenende i Aaby, begge fra ægteskabet med Niels Hansen,  3. Niels Andersen, 19 år  4. Else Andersdatter, forhen gift med Peder Andersen i Vedsted, hendes børn a. Anders Pedersen, 8 år  5. Maren Andersdatter, gift med Svenning, forhen kusk for købmand Ørnæs i Aalborg, nu boende i Skolegaden  6. Mette Andersdatter, tjenende i  Kiølvring  7. Karen Andersdatter, tjenende i Bleggaarden i Aalborg, alle af sidste ægteskab.

 

Side 520  7. februar 1785 Stephan Nielsens hustru Anna Michelsdatter i Brødslev. Børn: 1. Helene Stephansdatter, 8 år  2. Mette Stephansdatter, 4 år.

 

Side 521  14. marts 1785 skrædder Christen Christensen i Raakjær, Aaby Sogn. Arvinger: moderen Johanne Mølgaards  1. broderen Jens Christensen, boende i Aaby  2. Søren Christensen, 26 år, tjenende i Haugaard  3. Karen Christensdatter, gift med Anders Jensen Dam i Vester Hjermitslev  4. Mette Christensdatter, ugift, 24 år. Moderens lavværge var Christen Pedersen i Hoven.

 

Side 522  31. august 1785 Johanne Thomasdatter, afg. Morten Nielsens enke i Røggild, til huse hos Anders Jensen i Røggild. Børn: 1. Sidsel Sørensdatter, gift med Niels Christensen i Nørre Saltum  2. Anne Marie Sørensdatter, gift med Thøger Nielsen i Sønder Øxe  3. Karen Mortensdatter, gift med Anders Jensen her på stedet.

 

Side 523  2. august 1784 Christen Andersen Bentsen i Aaby, gift med Maren Andersdatter. Børn: 1. Anders Christensen, 6 år  2. Christen Christensen, 4 år, og  3. Jens Christensen, hvis farbroder Jens Andersen var født værge, men gik om i landet og betlede, så tilsynsværge blev Jens Christensen Støvgaard i Aaby. Enkens lavværge var Poul Bentsen i Aaby.

 

Side 524  6. juni 1785 Jens Jensen Kanstrup i Brødslev, som i 12 år havde været hos Thomas Jørgensen i Brødslev. Arvinger: 1. broderen Søren Jensens børn  a. Anne Sørensdatter, gift med Thomas Jørgensen  b. Maren Sørensdatter, gift med Laurs Poulsen i Holt  2. søsteren Birgitte Jensdatters børn  a. Jens Nicolai Christensen, boende i Brødslev på Kjettrup Gods  b. Peder Christensen i Biersted og  c. Simon Christensen, tjenende Sr. Svend Bondrup i Blokhuset  3. søsteren Margrethe Jensdatter, forhen i Bonchen, Saltum Sogn, hendes børn  a. Jens Poulsen i Torpet, Saltum Sogn  b. Niels Poulsen, tjenende sin broder.

 

Side 526  11. august 1785 Kirsten Jensdatter i Rævhede hos Jørgen Laursen. Arvinger: 1. en afg. broder Jens Jensens søn og 3 døtre  a. Ane Jensdatter, gift med Jørgen i Rævhede  b. Maren Jensdatter gift med Christen Knudsen i Kaas, Jetsmark Sogn  c. Johanne  Jensdatter gift med Niels Gammelgaard i Kaas og  d. sønnen Niels Jensen, 28 år, tjenende ibidem  2. broderen Ole Jensens søn  a. Ole Olesen, bortrømt i mange år  b. Margrethe Olesdatter, ugift, tjener i Jetsmark  3. søsteren Birgitte Jensdatter, forhen i Sundby, hendes børn  a. Knud Jørgensen i Sundby  b. Johanne Jørgensdatter, gift med Niels Kold i Sundby.

 

Side 527b  1. oktober 1785 Maren Christensdatter i Mumgaard, Christen Laursens hustru. Børn: 1. Christen Christensen, 15 år  2. Laurs Christensen, 12 år  3. Mette Christensdatter, 8 år.

 

Side 528  14. november 1785 Niels Andersen i Brødslev, gift med Ellen Clemensdatter. Børn: 1. Thomas Nielsen, 35 år  2. Johanne Nielsdatter, gift med Stephan Nielsen i Brødslev. Enkens lavværge afdødes broder Christen Andersen af Alstrup.

 

Side 530  3. juli 1785 Otte Jensens enke Anne Sørensdatter, indsidder hos Niels Andersen Kiempe i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Søren Villumsen, som boede og døde her for 2 år siden, hans børn  a. Villum Sørensen  b. Karen Sørensdatter  c. Jens Sørensen  d. Niels Sørensen  2. Jens Willumsen, bødkersvend, tjente på Mørup på Sjælland, hvorfra han skrev brev til forældrene i Aaby 1767, siden rejst til Ost- eller Westindien.

 

Side 533b  7. februar 1786 Mads Andersens hustru Margrethe Jørgensdatter i Aaby. Børn: 1. Jørgen Madsen, 33 år, tjener i Aaby  2. Karen Madsdatter, 25 år, ugift, tjener i Vester Brønderslev .

 

Side 534  11. april 1785 Karen Bertelsdatter i Vester Hjermitslev, hos sønnen, gårdmand Bertel Jørgensen. Børn: 1. Bertel Jørgensen  2. Mads Jørgensen, død, hans sønner  a. Peder Madsen, gårdmand i byen, og  b. Bendt Madsen, gårdmand i Saltum  3. Anne Jørgensdatter, gift med Ole Jespersen i Brødslev  4. Mette Jørgensdatter, gift med Thomas Nielsen i byen  5. Johanne Jørgensdatter, gift med Peder Christensen i Saltum.

 

Side 534b  19. april 1786 Anne Andersdatter i Vester Hjermitslev, gårdmand Christen Thøgersens hustru. Børn: 1. Peder Jørgensen  2. Inger Jørgensdatter, gift med Jens Sørensen i byen.

 

Side 535  27. april 1786 enken Johanne Marie Laursdatter i Fristrup hos Thomas Laursen. Børn: 1. Laurs Pedersen, snedkersvend, som rejste til København for 20 år siden, og ingen ved nu hvor han er.

 

Side 536b  13. maj 1786 Niels Laursen i Skellerum, gift med Karen Laursdatter. Hendes lavværge var Laurs Madsen i Haugaard. Børn: 1. Laurs Nielsen, 28 år  2. Jørgen Nielsen, 24 år  3. Anne Marie Nielsdatter, 14 år  4. Jens Nielsen, 6 år.

 

Side 539  13. maj 1786 Morten Laursens enke Johanne Simonsdatter i Aaby. Børn: 1. Anders Mortensen, 38 år  2. Niels Mortensen, 36 år  3. Jørgen Mortensen, 34 år  4. Simon Mortensen, 25 år, alle hjemme.

 

Side 541  13. juni 1786 Niels Nielsen Spillemands hustru Karen Laursdatter i Houen.. Børn: 1. Laurs Nielsen, 25 år  2. Søren Nielsen, 22 år, hvis kurator var Jens Jensen af Houen  3. Johanne Nielsdatter, gift med Lars Ritz, købmand i Christiansand i Norge.

 

Side 543b  19. juni 1786 ungkarl Laurits Christensen af Vedsted hos Morten Nielsen. Arvinger: moderen Maren Larsdatter, enke, opholder sig på stedet, og søskende  1. Niels Christensen, 35 år, tjener i Vester Hjermitslev  2. Inger Christensdatter, tjener i Vrejlev Kloster  3. Karen Christensdatter, her på stedet  4. Margrethe Christensdatter, tjener her i byen  5. Johanne Christensdatter, tjener i Røggild.

 

Side 544b  3. juli 1786 husmand Jens Kanstrup i Brødslev, gift med Maren Thomasdatter. Enkens lavværge var Keld Simonsen fra byen. Børn: 1. Christen Jensen, husmand i byen  2. Lars Jensen, 28 år  3. Niels Jensen, 25 år  4. Peder Jensen, 22 år  5. Maren Jensdatter  6. Sidsel Jensdatter, begge tjenende i Ingstrup Sogn.

 

Side 548  2. september 1786 Jacob Andersens hustru Else Laursdatter i Fristrup. Børn: 1. Anders Jacobsen, 9 år  2. Christen Jacobsen, 4 år  3. Laurs Jacobsen, 2 år  4. Maren Jacobsdatter, 11 år  5. Else Jacobsdatter, 4 uger. Deres morfader var Laurs Madsen i Haugaard, som var formynder.

 

Side 549b  13. november 1786 Jens Thomsens hustru Anne Nielsdatter i Røggild. Børn:1. Laurs Jensen, 19 år  2. Niels Jensen, 10 år  3. Inger Marie Jensdatter, 17 år  4. Else Jensdatter, 15 år  5. Karen Jensdatter, 8 år  6. Ane Kirstine Jensdatter, 6 år  7. Mette Marie Jensdatter, 3 år. Afdødes 2 søstres mænd, Christen Larsen fra Røggild og Søren Mortensen i Teilladen, var til stede.

 

Side 552b  15. november 1786 Jens Laursens hustru Kirsten Thomasdatter i Røggild. Børn: 1. Laurs Jensen, 9 år  2. Kirsten Jensdatter, 15 år, hvis morbroder Jens Thomsen af Røgild var til stede.

 

Side 554 24. december 1786 Anders Sørensens enke Maren Pedersdatter i Vedsted. Børn: 1. Peder Andersen, 26 år, og 2. Karen Andersdatter.

 

Side 554b 28. december 1786 Anders Jensen Dams hustru Karen Christensdatter i Vester Hjermitslev. Børn: 1. Maren Andersdatter, 7 år  2. Jens Andersen, 5 år, hvis formynder var Jens Christensen af Aaby.

 

Side 555b 5. januar 1787 Anders Ibsen i Kiølvring, gift med Karen Iversdatter. Hendes lavværge var Christen Jensen i Fristrup, og børnenes formynder farbroderen Niels Ibsen af Haldager. Børn: 1. Jeppe Andersen, 26 år  2. Iver Andersen, 16 år  3. Christen Andersen, 14 år  4. Johanne Andersdatter  5. Anne Andersdatter  6. Karen Andersdatter  7. Kirsten Andersdatter.

 

Side 557 16. april 1787 Laurs Pedersen i Kølvring, gift med Else Andersdatter. Afdødes søskende: 1. Knud Pedersen, 38 år, tjener på stedet  2. Maren Pedersdatter, for 4 år siden rejst til Helsingør, men nu i København, ugift, halvsøskende  3. Christen Pedersen, boende i Houen  4. Niels Pedersen, 26 år, tjener i Teglladen  5. Anne Pedersdatter, 33 år, tjener på Birchelse  6. Else Pedersdatter, 31 år, tjener på Hjermitslevgaard  7. Anne Marie Pedersdatter, 29 år, tjener i Sundby. Enkens lavværge var broderen Michel Andersen af Fristrup.

 

Side 559 25. juni 1787 Laurs Jensen Smeds hustru i Aaby Maren Andersdatter. Arvinger, søskendebørn: 1. Peder Sørensen, forhen i Raakjær, Aaby Sogn, hans døtre  a. Anne Pedersdatter, gift med Jens Jensen i Raakjær, og b. Maren Pedersdatter, rejst til København, gift med Christen Sørensen i Kalundborg.

 

Side 561b 8. juni 1787 husmand Jens Christensen Sort i Fristrup, gift med Anne Jensdatter. Hendes lavværge var Jens Mikkelsen af byen. Børn: Anne Jensdatter, 26 år, Karen Jensdatter, 20 år.

 

Side 562 13. juli 1787 Jens Thomsens hustru Anne Nielsdatter i Røggild. Børn: 1. Laurs Jensen  2. Niels Jensen  3. Inger Marie Jensdatter  4. Else Jensdatter  5. Karen Jensdatter  6. Anne Kirstine Jensdatter  7. Mette Marie Jensdatter.

 

Side 563 9. oktober 1787 gårdfæster Jens Jensen i Alstrup, gift med Dorthe Laursdatter. Hendes lavværge var Peder Poulsen af Alstrup. Børn: 1. Jens Jensen, 18 år  2. Thomas Jensen, 16 år  3. Maren Jensdatter, 11 år  4. Johanne Jensdatter, 8 år  5. Laurs Jensen, 3 år, de 3 sidste fra ægteskabet med enken. Peder Nielsen i Stave var formynder.

 

Side 564b 4. marts 1788 Jørgen Laursens hustru Johanne Nielsdatter på Røn. Børn: 1. Kjeld Christensen, gårdmand i Biersted, 43 år  2. Jens Christensen, 38 år  3. Johanne Kjeldsdatter, gift med Poul Mortensen i Vedsted  4. Maren Christensdatter, gift med Mads Nielsen i Fristrup.

 

Side 565b 6. marts 1787 Else Madsdatter i Aaby hos Jørgen Madsen. Søskende: 1. Jens Madsen, husmand i Vedsted  2. Niels Madsen, forhen i Vester Hjermitslev, hans børn  a. Christen Nielsen, 20 år, tjenende Anders Nørgaard i Vester Hjermitslev  b. Mads Nielsen, 16 år, tjener Jens Andersen i Aastrup.

 

Side 566 31. marts 1788 Christen Bollesens hustru Anne Laursdatter i Brødslev. Arvinger: 1. Jens Willumsens hustru i Klokkerholm, Hellevad Sogn, og  2. Christen Baares hustru i Trudslev, Ingstrup Sogn.

 

Side 567b 31. marts 1788 ungkarl Søren Pedersen hos Michel Rom i Fristrup. Arvinger: 1. broderen Peder Pedersen fra Sulsted Sogn og en  2. søstersøn, hvis navn ikke kendtes. Boet blev overladt til Michel Rom.

 

Side 569 20. august 1787 Laurs Christensen, borger og handelsmand i Aalborg, på hustru Emilie Kaadts vegne giver afkald for arv efter forældre.

 

Side 569 4. juni 1788 Anders Mortensen i Aaby på hustru Johanne Jensdatters vegne giver afkald for arv efter forældre, til stiffaderen Hans Knudsen i Vedsted.

 

Side 569 4. juni 1788 Peder Andersen Bedholm på hustru Maren Madsdatters vegne giver afkald for arv efter hendes fader Mads Muurmester i Soubak, skifte 17.juni 1762.