C 86A-27 Ingstrup Præstearkivs skifteprotokol

6. oktober 1790 Anne Christensdatter, gift med Mads Jensen i Alstrup By. Børn: Anne Kirstine Madsdatter, 7 år, hvis værge var velagtede Christen Nielsen af byen.

12. november 1790, død 11. november, gårdfæster Morten Clemmensen i Hjermitslev Sogn og By, gift med Maren Larsdatter. Børn: Clemen Mortensen, 36 år, Ole Mortensen, 21 år, Maren Mortensdatter, 17 år. Enkens lavværge Anders Clemensen i Schulsmark. Tilsynsværge Simon Jensen af byen.

8. juni 1795, død 8. maj Søren Jensen i Kirkensgaard i Hjermitslev Sogn og By, gift med Else Madsdatter. Fællesbørn: Johanne Sørensdatter, 18 år, Maren Sørensdatter, 11 år, Anne Sørensdatter, 10 år. Enkens lavværge Peder Christensen i Øster Borup, senere Christen Michelsen, børnenes værge Peder Christensen i Søndergaard, Ingstrup Sogn, der er gift med deres moster Maren Madsdatter.

28. juni 1801 Johanne Nielsdatter i Alstrup Annexpræstegaard, gift med Anders Pedersen. Fællesbørn: Niels Andersen, 15 år, Maren Andersdatter, 17 år, Johanne Andersdatter, 10 år, Kirsten Andersdatter, 7 år. Værge gårdmand Peder Christensen i Stavad, søskendebarn til deres moder, som mødte på deres morbroders vegne, Lars Nielsen i Filholm, som ellers var ældste levende fødte værge.

25. oktober 1803 fæstehusmand Mads Jensen i Alstrup, død 23. oktober, gift med Else Pedersdatter. Børn: Anne Kirstine Madsdatter, 20 år, af 1.ægteskab, Kirsten Madsdatter, 7 år, af sidste ægteskab. Enkens lavværge gårdmand Christen Kjeldsen af byen, børnenes værge gårdmand Christen Jensen af byen.

C86A- 28 Ingstrup- V.Hjermitslev- Alstrup Mensalgods, skifte- og fæstebreve, mm. 1777- 1838

30. marts 1814 gårdmand Poul Nielsen i Hjertholm, Vester Hjermitslev, død 30. Marts, gift med Maren Jensdatter. Børn: gårdmand Niels Poulsen i V. Hjermitslev, gårdmand Jørgen Poulsen i Brødslev, gårdmand Jacob Poulsen i V. Hjermitslev, Jens Poulsen, soldat ved 3.jyske infanteriregiment, Christen Poulsen i V. Hjerm. Laurs Poulsen, hjemme, Anne Poulsdatter, gift med gårdmand Niels Sørensen i Østrup, Inger Poulsdatter, hjemme, Else Poulsdatter, tjener i Østrup, Anne Margrethe Poulsdatter, hjemme. Enkens lavværge Søren Poulsen i Østrup, børnenes værge var den ældste broder Niels.

23. august 1816 syn på Kirkensgaard i V. Hjermitslev, som Jacob Poulsen har tilfæstet sig. Fæstebrev 1. August 1816, hartkorn 5 td 2 skp 2 fjk.

13. november 1795 fæstebrev til Christen Michelsen, over 36 år, har frihedspas fra den kongl. Landmilitssession, på den halve anneksgård i V. Hjermitslev, som Søren Jensen havde haft.

1. september 1828 fæstebrev til ungkarl Christen Poulsen i V. Hjermitslev på den gård, Hjertholm i V. Hjermitslev, som hans fader Poul Nielsen var fradød, og hans moder Maren Jensdatter pga alder har frasagt sig.

15. oktober 1777 fæstebrev til Poul Nielsen, der er meddelt frihedspas af afg. geheimeråd Scheel af Langholt 2. Januar 1775, på den halve anneksgård i V. Hjermitslev, som afg. Lars Larsen sidst havde i fæste.

19. marts 1781 fæstebrev til Anders Pedersen, som i 6 år har været landsoldat, på den halve annexgård i Alstrup, som Christen Jensen forhen havde og nu godvilligt har overladt ham.

1. januar 1801 fæstebrev til Peder Christensen, der i 8 år har været landsoldat, på den halve anneksgård i Alstrup, som Peder Andersen har haft i fæste og nu afstår. Peder Christensen skal give Peder Andersen og hustru Mette Poulsdatter, hvis datter han har ægtet, deres ophold, osv.

20. marts 1804 fæstebrev til agtbare ungkarl Christen Andersen på et hus i Alstrup by, som Mads Jensen fradøde, og CA ægter nu enken Else Pedersdatter. Syn på huset 7. September 1804.

1.september 1828 fæstebrev til ungkarl Thomas Andersen på et hus i Alstrup by, som Christen Andersen fradøde, og hans enke har frasagt sig det.

5.april 1834 fæstebrev til Niels Laursen af Alstrup på den halve anneksgård i Alstrup by, 3 td 4 skp, som Peder Christensens enke Dorthea Pedersdatter har frasagt sig mod at nyde aftægt.

31. december 1835 fæstebrev til Christen Mortensen i Alstrup på det hus i Alstrup by, som Thomas Andersen sidst havde i fæste og fradød, og hvis enke Chr. Mortensen har ægtet.

20. marts 1836 fæstebrev til Jens Andersen Ruberg på den ejendom i Alstrup by, som Anders Pedersen sidst havde og nu har frasagt sig. 3 td 4 skp.

1.august 1838 fæstebrev til Anders Christian Christensen af Alstrup by på det hus, som Anders Christensen havde, men nu har frasagt sig.