Fæsteprotokol for Sæbygård, 1820-1872, G 30 – 11.

 

2a, 18. sep. 1820, Jens Sørensen, Langtved i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans far inden retten har frasagt sig. Aftægt til forældrene. Indfæstning 80 rdl. sølv.

 

2b, 18. sep. 1820, Christen Jensen Smedie, gård i Øksenhede   1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Christensen Kjær fradøde og hvis enke han har ægtet. Indfæstning 10 rdl. sølv.

 

3a. 23. sep. 1820, Anders Nielsen af Bexhede i Albæk, halve Skølstrup i Volstrup på 5 tdr. hartkorn, som Niels Christensen inden retten har frasagt sig. Aftægt til forrige fæster og hustru. Indfæstning 80 rdl. sølv.

 

4a, 18. sep. 1820, Ole Jørgensen, Østre Store Toftlund i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som Mads Rasmussen inden retten på lovlig måde har frasagt sig. Ingen indfæstning.

 

4b, 18. sep. 1820, Jens Christensen, Nørre Stidsholt i Volstrup på 1-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Sørensen hidtil har beboet. Indfæstning 50 rdl. sølv.

 

5b, 18. sep. 1820, Anders Madsen, Dyrheden i Volstrup på 4 tdr. hartkorn  I indfæstning er intet betalt.

 

6a, 18. sep. 1820, Anders Jensen Wange, (halve) Grønheden i Volstrup på 6 tdr. hartkorn, som hidtil beboedes af Morten Jacobsen. Aftægt til Morten Jacobsen og hustru, hans svigerforældre. Indfæstning 80 rdl. sølv.

 

6b, 18. sep. 1820, Laurs Mortensen, Hytten i Volstrup på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen afstod. Aftægtsydelser til denne og hustru.

 

7a, 18. sep. 1820, Peder Jørgensen, gård i Ørtoft på 5 tdr. hartkorn, som hans far Jørgen Svend­sen hidtil beboede. Aftægt til de gamle forældre. Indfæstning 64 rdl. sølv.

 

8a. 18. sep. 1820, Peder Hansen Tamholt, gård i Volstrup by på 5 tdr. hk., som Mads Sørensen Dansk har opladt og hvor han og hans hustru får aftægt.

 

8b, 18. sep. 1820, Morten Hansen, gård i Volstrup by på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som Poul Pedersen sidst beboede.

 

9b, 18. sep. 1820, Jens Jensen, Skovsgård i Volstrup på 6-2-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Sørensen afstod. Aftægt til faderen. Indfæstning 80 rdl. sølv.

 

10a, 23. dec. 1820, Morten Christensen, Ørheden i Volstrup på 2 tdr. hartkorn. Er strandfoged sammen med fogderne i Nørre og Sønder Solsbæk. Hans distrikt er fra Hjælmskærbæk i nord til Albæk sogn.

 

10b, 1. februar 1821, enke Birthe Laursdatter døde 14. maj 1820. Hendes gård i Uggerholt på 2 tdr. hk. har været drevet af søn, der får fæstebrev.

 

11a, 28. februar 1821, Mads Jensen Dyrheden, Lille Rønholt i Volstrup på 1 skp. 2 fjk. Tilsyn med skovstykke, som har været tildelt hans formand Jens Mortensen til opsyn. Giver sin svigerfar Jens Mortensen aftægt. Indfæstning 40 rdl. sølv.

 

11b, 19. maj 1821, Laurs Thomsen, Store Uggerholt på 2 tdr. hartkorn, [som moderen Birthe Laursdatter fradøde]. Opsyn med skovparten Dyrheden Røller. Indfæstning 16 rdl. sølv.

 

12a, 19. maj 1821, Svend Pedersen, Kvissel i Understed på 3 tdr. hartkorn. Ingen indfæstning.

 

12b, 12. sep. 1821, Jens Hansen, Kilstrup i Volstrup på 4-4-0-0 tdr. hartkorn. Giver sin gamle far Hans Jensen aftægt. Indfæstning 64 rdl. sølv.

 

13b, 15. sep. 1821, Christen Hansen, født i Tamholt, umatrikuleret hus i Volstrup, som Maren Kirk sidst beboede.

 

14a, 19. sep. 1822, Jens Christensen, Lille Toftlund i Volstrup på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som hans forældre afstod og hvor de får aftægt. Indfæstning 24 rdl. sølv.

 

14b, 11. sep. 1822, Bertel Poulsen, Knæverhede i Volstrup på 4 tdr. hartkorn. Giver sine svigerforældre aftægt. Indfæstning 100 rdl. sølv.

 

15b, 11. sep. 1822, Bertel Christensen, Vester Birkmose i Volstrup på 2-6-0-0 tdr. hartkorn. Aftægt til forrige fæster Thomas Sørensen. Ingen indfæstning.

 

16a, 11. sep. 1822, Anders Christensen, gård i Ørtoft i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen Dansk sidst beboede. Aftægt til forældrene. Indfæstning 24 rdl. sølv.

 

16b, 11. sep. 1822, Anders Iversen, der har ægtet enken i gården, Nørre Røllen i Volstrup på 1-6-0-0 tdr. hartkorn. Indfæstning 64 rdl. sølv.

 

17b, 11. sep. 1822, Christen Jensen, gården Graverhuset i Volstrup på 4 tdr. hartkorn. Giver sin mor, der er på stedet, husly og underhold ligesom hans formand. Indfæstning 64 rdl. sølv.

 

18a, 11. sep. 1822, Søren Pedersen, Kærsgård i Volstrup by på 2 tdr. hartkorn. Aftægtsydelser til forrige fæster Ole Thomsen og hustru. Indfæstning 40 rdl. sølv.

 

18b, 11. sep. 1822, Jørgen Svendsen, hus på 4 skpr. hartkorn i Uggerholt i Volstrup, som Anders Nielsen sidst beboede. Aftægtsydelser til forrige fæster. Ingen indfæstning.

 

19a, 13. sep. 1822, Niels Jensen, Jegenshus i Understed på 6 skpr. hartkorn. Giver aftægt til sin gamle mor, der er på stedet. Ingen indfæstning.

 

19b, 23. jan. 1823, Jens Jacobsen har 2. nov. opsagt fæstet af Skovsgård og Christen Laursen sit fæste i Ørtoft. Den sidste fæstes af Poul Hansen Hånbæk.

 

20a, 13. sep. 1823, Laurs Sørensen, Øster Skølstrup i Volstrup på 5 tdr. hartkorn. Indfæstning 80 rdl. sølv.

 

20b, 11. sep. 1823, Poul Hansen, gård i Ørtoft by i Volstrup på 3-4-0-0 tdr. hk., som Christen Laursen sidst beboede. Giver husly til forrige fæster og hustru til de kan anvises anden bolig. Intet betalt i indfæstning.

 

21a, 11. sep. 1823, Christen Andersen, Øster Skovsgård i Volstrup på 6-2-0-0 tdr. hartkorn. Ægter forrige fæsters datter Karen Jensdatter. Indfæstning 40 rdl. sølv.

 

22a, 19. dec. 1823, Johannes Ludvig Johansen, hus i Gadholt i Understed på 1-4-0-0 tdr. hk., som Poul Hansen sidst beboede. Indfæstning 8 rdl. sølv.

 

22b, 13. sep. 1824, Ole Christensen, gård i Øksenhede på 3 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen fratrådte pga. fattigdom. Indfæstning 20 rdl. sølv.

 

23a, 13. sep. 1824, Christen Pedersen, Fuglsang i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans far Peder Christensen afstod og hvor han får aftægt.

 

24a, 13. sep. 1824, Peder Jensen, Øster Solsbæk i Volstrup på 1-3-1-1½ tdr. hartkorn, som Anders Pedersen sidst beboede og hvis datter Helene Marie han ægter. Aftægt til Anders Pedersen og hustru. Indfæstning 40 rdl. sølv.

 

24b, 10. sep. 1824, Anders Poulsen, hus i Dyrheden i Volstrup på 3 skpr. 2 fjk. Aftægt til moderen. Indfæstning 8 rdl. sølv.

 

25a, 10. sep. 1824, Jørgen Pedersen, hus i Uggerholt på 4 skpr. hk. Giver forrige fæster Niels Laursen og hustru aftægt. Indfæstning 8 rdl. sølv.

 

25b, 31. maj 1825, Christen Christensen Kragkjær, Sønder Dahl i Understed på 7-1-3-2 tdr. hartkorn. Husly til fratrædende fæster Thomas Larsens enke til næstkommende 15. nov. Ingen indfæstning.

 

26b, 10. sep. 1825, Christen Christensen Strandhaugen, Øster Solsbæk i Volstrup på 1-3-1-1½ tdr. hartkorn, som beboedes af Peder Jensen. Giver sine svigerforældre Anders Pedersen og hustru husly, varme, lys og underhold. Indfæstning 20 rdl.

 

28a, 15. sep. 1826, Jochum Christensen, nordre gård i Dahl i Understed på 1-3-3-2 tdr. hartkorn. Giver sine forældre aftægt.

 

28b, 28. dec. 1826, Andreas Hansen Skjoldan, Søndre Store Grønheden i Volstrup på 6 tdr. hartkorn. Hjemfører for forrige fæster Peder Jørgensen, der for livstid bebor et lidet hus på gårdens ejendom, de fornødne overtørv, hvilke han har tilladelse til at grave eller grave lade i den til samme liggende hede uden at fæsteren deri må gøre ham nogen hindring. I det tilfælde, den hos Peder Jørgensen værende gamle Dorthe skulle overleve ham, nyder hun samme rettighed som før. Ingen indfæstning.

 

29b, 24. sep. 1827, Jens Chr. Christensen, gård på 3 tdr. hartkorn i Øksenhede, som Morten Nielsen sidst havde. Ingen indfæstning, da han har ægtet forrige fæsters enke.

 

24. sep. 1827, Mads Thomsen, Meller Tamholt i Volstrup på 5-1-0-0 tdr. hk. Aftægt til forrige fæster Christen Nielsen og hustru. Indfæstning 50 rdl.

 

31b, 24. sep. 1827, Christen Christensen, gård i Ørtoft i Volstrup på 3-4-0-0 tdr. hk, som Poul Hansen sidst havde. I indfæstning er intet betalt.

 

32b, 24. sep. 1827, Christen Thomsen, gård i Ørtoft [Nørre Nørgård] på 4 tdr. hartkorn, som hans far Thomas Pedersen sidst havde i fæste. Aftægt til stedmor. I indfæstning er intet betalt.

 

34a, 24. sep. 1827, Niels Chr. Laursen, umatrikuleret hus i Volstrup by, som Thomas Olesens enke hidtil har haft. Indfæstning 10 rdl.

 

35a, 24. nov. 1827, Christen Christensen, Store Stensig i Understed på

9-1-2-0 tdr. hartkorn, som Mads Christensen sidst havde. Giver sine svigerforældre aftægt. Ingen indfæstning.

 

36a, 24. nov. 1827, Peder Pedersen, Nørre Krattet i Understed på 4 skpr. 3 fjk. som Jens Christensen fradøde. Indfæstning 10 rdl. sedler.

 

36b, 24. sep. 1827, Christen Jensen, Øster Rugtved i Understed på 7 tdr. hartkorn, som hans nu afdøde forældre sidst havde. Indfæstning 100 rdl.

 

37b, 24. nov. 1827, Lars Christensen af Hytten i Albæk, med kurator Christen Laursen, Sønder Stidsholt i Volstrup på 1-4-0-0 tdr. hartkorn. Ægter enken [efter Jens Madsen Christine Pedersdatter]. Opsyn med del af Sønderskoven som forrige fæster. Aftægt til den sidste fæster mor, der er på stedet. Indfæstning 50 rdl. sedler.

 

39a, 9. sep. 1828, Peder Hansen, Vester Solsbæk i Volstrup på 2-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Hans Pedersen er fradød. Aftægt til moderen. Ingen indfæstning.

 

39b, 9 sep. 1828, Peder Christensen, gård i Ørtoft i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som Simon Nielsen sidst havde. Aftægtsydelser til Simon Nielsen og hustru. Ingen indfæstning.

 

40a, 9. sep. 1828, Peder Jensen, gård på 5 tdr. hk. i Volstrup by, som Peder Hansen sidst havde. I gården værende Mads Sørensen og hustru får fri husly og underhold så godt som han det selv nyder. Indfæstning 50 rdl.

 

41a, 10. nov. 1828, Niels Christensen, Holtet i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen sidst havde og inden retten har frasagt sig pga. alderdom og svaghed. Aftægt til forældrene. For indfæstning befriet.

 

42a, 19. nov. 1828, Jørgen Iversen, Sønder Stidsholt i Volstrup på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Lars Christensen. Giver Mads Christensens på stedet værende gamle enke fri husly og underhold. Indfæstning 50 rdl. sedler. - Christen Laursen af Hytten i Albæk var kautionist eller garant for besætning og indbo. (Far til forrige fæster Lars Christensen?)

 

43a, 15. sep. 1829, Hans Hansen, Øster Tamholt i Volstrup på 5-1-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Hans Christensens enke har haft. Aftægt til moderen. Ingen indfæstning.

 

43b, 15. sep. 1829, Jørgen Thorsen, gård på 3 tdr. hartkorn i Øksenhede by [Harbak], som Christen Olesens enke har beboet, men nu er død. For indfæstning befriet.

 

44b, 15. sep. 1829, Thomas Nielsen, Store Toftlund i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans mor Niels Andersens enke hidtil har haft. Aftægt til moderen. For indfæstning befriet.

 

45b, 15. sep. 1829, Jørgen Mortensen, Vester Solsbæk i Volstrup på 2-6-0-0 tdr. hartkorn, som Lars Christensen sidst havde. Ingen indfæstning.

 

46b, 4. sep. 1830, Knud Nielsen, Vangkær i Volstrup på 4 skpr. hk. Husly og underhold til forrige fæster og hustru. Indfæstning 10 rdl. sedler.

 

47a, 1. sep. 1830, Morten Pedersen, gård på 3 tdr. hartkorn i Øksenhede, [Østergård], som hans far Peder Mortensen sidst har haft. Aftægt til faderen. Ingen indfæstning.

 

48a, 1. sep. 1830, Søren Jensen, [Nørre] Krættrup i Volstrup på 6-4-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Olesen sidst havde. Aftægtsydelser til forrige fæsters enke. Indfæstning 200 rdl. sedler.

 

48b, 1. sep. 1830, Jens Christensen, hus i Dyrheden i Volstrup på 2 skpr. hartkorn, som Rasmus Nielsen har haft og hvor han og hans hustru får aftægt. Indfæstning 10 rdl. sedler.

 

49b, 1. sep. 1830, Hans Lorentsen, hus på 0-2-2-0 tdr. hartkorn i Dyrheden huse, som Jørgen Nielsen sidst havde. Indfæstning 10 rdl.

 

50a, 1. sep. 1830, Poul Pedersen, Skøthuset i Volstrup på 1 skp. 2 fjk. hartkorn. Tilbørlig opsyn og tilsyn med skoven Dyrheden Røller. Indfæstning 10 rdl. sedler.

 

50b, 1. sep. 1830, Niels Nielsen, Sønder Stidsholt i Volstrup på 1-4-0-0 tdr. hartkorn. Giver Mads Christensens gamle enke husly, underhold, de nødvendige klæder og begravelse.

 

51a, 1. sep. 1830, Christen Nielsen, hus i Lille Ørtoft på 3 skpr. Husly og underhold til enken efter forrige fæster.

 

51b, 1. sep. 1830, Christen Jensen, hus på 4 skpr. i Lille Ørtoft, som Thomas Jensen sidst havde. Indfæstning 20 rdl. sedler.

 

52a, 1. sep. 1830, Jørgen Christensen, gård i Volstrup by [Smedegård] på

5-1-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jørgensen sidst havde. Aftægt til forældrene. I indfæstning er intet betalt.

 

53a, 1. sep. 1830, Christen Nielsen, gård i Volstrup på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensens enke sidst havde. Aftægtsydelser til enken. Indfæstning 15 rdl. sedler.

 

54a, 15. april 1831, Niels Jacobsen, gård i Ørtoft i Volstrup på 3 tdr. hartkorn. som Christen Jensen Slyngborg sidst havde. Ingen indfæstning.

 

55a, 10. sep. 1831, Jens Christensen, gård i Ørtoft by på 4 tdr. hartkorn, som hans far Christen Olesen sidst havde. Aftægtskontrakt med faderen. Indfæstning 25 rdl. sedler.

 

56a, 10. sep. 1831, Niels Andersen, hus i Baskær i Hørby på 3 skpr. hartkorn, som Mads Christensen sidst havde. Giver sine gamle svigerforældre Mads Christensen og hustru aftægt. Indfæstning 30 rdl. sedler.

 

56b, 10. sep. 1831, Christen Nielsen, hus i Baskær i Hørby på 5 skpr. 2 fjk. som hans forældre fradøde. Indfæstning 50 rdl. sedler.

 

57b, 10. sep. 1831, Niels Christensen, Kvissel i Understed på 4-3-3-½ tdr. hartkorn, som Peder Madsen sidst havde. Indfæstning 50 rdl. sedler.

 

58b, Christen Jensen fratræder Graverhuset og Laurs Thomsen fratræder Uggerholt.

 

58b, 17. nov. 1832, Hans Lorentsen, [Nørre Vester] Kragelund i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som [hans stedfar] Mads Olesen havde og hvor han får aftægt. Indfæstning 30 rdl. sedler.

 

59b, 17. nov. 1832, Christen Jensen, hus på 0-2-3-0 tdr. hartkorn i Dyrheden huse i Volstrup, som Hans Lorentsen sidst havde. Aftægtsydelser til den i huset boende gamle Jørgen Nielsen og hustru. For indfæstning befriet.

 

60b, 17. nov. 1832, Søren Christensen, Uggerholt i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som Laurs Thomsen sidst havde. Tilsyn med skoven Dyrheden Røller. I indfæstning er intet betalt.

 

61a, 17. nov. 1832, Søren Christensen, Sønder Grønheden i Volstrup på 6 tdr. hartkorn, som Andreas Hansen Skjoldan havde. Hjemføre for gamle Peder Jørgensen…(ham, hans tørv og gamle Dorthe, helt som side 28b). Indfæstning 50 rdl. sedler.

 

61b, 17. nov. 1832, Anders Andersen, hus på 3 skpr. i Lille Ørtoft, som sidst beboedes af Christen Nielsen, hvis enke han har ægtet. Giver Christen Pedersens gamle enke husly og underhold, så længe hun lever. Indfæstning 20 rdl. sedler.

 

62a, 17. nov. 1832, Thomas Chr. Madsen, der i flere år har tjent mig som ladefoged, gården Graverhuset i Volstrup på 4 tdr. hartkorn, som sidst var tilfæstet Christen Jensen. Ingen indfæstning.

 

63a, 17. nov. 1832, Laurs Laursen, Kvissel i Understed på 4-3-2-½ tdr. hartkorn, som hans far Laurs Poulsen sidst havde. Holder aftægtskontrakt med sin mor, og den der i sin tid blev oprettet mellem hans far og farbror Jens Poulsen. For indfæstning befriet.

 

64a, 17. nov. 1832, Thomas Chr. Nielsen, gård i Gadholt i Understed på

4-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Christensen hidtil har haft. Aftægtskontrakt med faderen.

 

65a, 26. juli 1833, Thomas Christensen, Langtved i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som Jens Sørensens enke [Lisbeth Christensdatter] sidst havde og med hvem han er indtrådt i ægteskab. Indfæstning 100 rdl. sedler.

 

66a, 26. juli 1833, Christen Madsen, Birkmose i Volstrup på 2-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Christen Christensen sidst havde. Aftægt til svigerforældrene. Indfæstning 30 rdl.

 

67a, 26. sep. 1833, Søren Chr. Jensen, Kvissel i Understed på 4-3-2-½ tdr. hartkorn, som Niels Christensen sidst havde. Indfæstning 30 rdl.

 

67b, 26. juli 1833, Christen Jensen, hus i Sulbæk i Understed på 4 skpr. som hans far Jens Christensen sidst havde. Ingen indfæstning.

 

68a, 14. dec. 1833, Peder Thomsen, gård i Ørtoft på 3 tdr. hartkorn, som Niels Jacobsen sidst havde. Ingen indfæstning.

 

69a, 1. sep. 1834, Jeppe Jensen, Sønder Tamholt i Volstrup på 5-1-0-0 tdr. hk., som plejefaderen Jørgen Jeppesen fradøde. Indfæstning 100 rdl. sedler.

 

70a, 1. sep. 1834, Jens Chr. Laursen, hus i Dyrheden i Volstrup på 3 skpr. som hans far Laurs Jensen sidst havde. Indfæstning 10 rdl. sedler.

 

71a, 1. sep. 1834, Hans Hansen Erritsøe, Sønder Grønheden i Volstrup på 6 tdr. hartkorn, som Søren Christensen sidst havde. Ingen indfæstning.

 

71b, 1. sep. 1834, Christen Pedersen Bunken, hus i Lille Ørtoft i Volstrup på 4 skpr. som Iver Andersen har haft. Indfæstning 25 rdl.

 

72a, 1. sep. 1834, Christen Jensen, gård i Store Ørtoft i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans mor Jens Christensens enke sidst har haft. Aftægt til moderen.

 

72a, 1. sep. 1834, Jens Jensen, gård i Volstrup by på 2-4-0-0 tdr. hk., som hans far Jens Nielsen sidst havde. Aftægt til moderen. Ingen indfæstning.

 

73b, 1. sep. 1834, Christen Christensen, hus i Volstrup by på 1 fjk. som Niels Bak sidst havde. Ingen indfæstning.

 

74a, 1. sep. 1834, Niels Christensen, Meller Rugtved i Understed på 5-5-0-2 tdr. hartkorn. Aftægtskontrakt med forrige fæster Poul Pedersen. Indfæstning 100 rdl. sedler.

 

75a, 18. sep. 1835, Jens Christensen, Gadensgård i Volstrup på 4-2-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Christen Jensens enke sidst havde. Indfæstning 100 rdl. sedler.

 

75b, 18. sep. 1835, Niels Nielsen, Knæverhede i Volstrup på 4 tdr. hartkorn, beboet af Christen Christensens enke, som han har ægtet. Indfæstning 120 rdl. sedler.

 

77b, 18. sep. 1835, Christen Nielsen Krogen, hus på 4 skpr. hartkorn i Lille Ørtoft, som Hans Hansen havde. Indfæstning 20 rdl. sedler. 

 

78a, 5. sep. 1836, Niels Chr. Hansen, Lille Ørtoft i Volstrup på 4 skpr. hartkorn, som Hans Jensen sidst havde. Indfæstning 20 rdl. 

 

79a, 5. sep. 1836, Jens Chr. Nielsen, Baskær i Hørby på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Christen Nielsens enke sidst havde og med hvem han har indladt sig i ægteskab. Indfæstning 50 rdl.

 

79b, 8. sep. 1836, Peder Madsen, Sønder Krattet i Understed på 1-3-0-0 tdr. hartkorn. Ægter det på stedet værende fruentimmer Mariane Olesdatter og holder den oprettede aftægtskon­rakt med hendes stedfar Thomas Laursen, der fratræder stedet.

 

80b, 8. sep. 1836, Peder Jensen, Plettesholt i Understed på 2-4-3-2 tdr. hartkorn, som beboe­des af Laurs Christensens enke med hvem han har indgået ægteskab. Indfæstning 60 rdl.

 

81a, 25. jan. 1837, Søren Thomsens enke fradøde Øster Solsbæk på 1-3-1-1½ tdr. hartkorn.

 

81b, 27. februar 1837, Lars Nielsen, Bajensgård i Volstrup på 4-4-0-0 tdr. hk., som hans mor Niels Laursens enke har frasagt sig. Aftægt til enken.

 

82a, 6. nov. 1837, Thomas Chr. Sørensen, Øster Solsbæk i Volstrup på 1-3-1-1½ tdr. hartkorn, som hans mor Søren Thomsens enke fradøde. Er strandfoged for Solsbæk forstrand fra Sæby ejendom til Albæk sogn.

 

83a, 6. nov. 1837, Peder Albertsen, Løgtved i Hørby på 4 tdr. hartkorn, som hans far Albert Pedersen har haft. Aftægt til de gamle forældre.

 

85a, 9. nov. 1837, Christen Jørgensen, Baskær i Hørby på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jørgen Hansen inden retten har frasagt sig, og hvor han får aftægt. Indfæstning 50 rdl.

 

86a, 6. nov. 1837, Niels Christensen Donsted, Freden i Understed på 1-4-0-2 tdr. hk., som sidst var tilfæstet Christen Nielsen. Aftægtsydelser til Chr. Nielsen. Indfæstning 70 rdl.

 

86b, 7. juni 1837, Hans Hansen Erritsø har frasagt sig Sønder Grønheden i Volstrup.

 

86b, 31. jan. 1839, Anne Jensdatter i Knæverhede, Niels Jensens enke, døde 28. april 1838.

 

87b, 11. maj 1839, Jens Nielsen, Knæverhede i Volstrup på 6-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Niels Jensens enke sidst havde. Indfæstning 100 rdl.

 

88a, 11. maj 1839, Hans Christensen, hus på 4 skpr. hk. i Lille Ørtoft i Volstrup, som hans mor Christen Laursens enke havde. Indfæstning 20 rdl.

 

89a, 22. nov. 1839, Peder Sørensen, hus på 4 skpr. hartkorn i Lille Ørtoft [Hvolsig], som hans [sted]mor, Morten Christensens enke, havde. Aftægt til [sted]moderen. Indfæstning 30 rdl.

 

90b, 31. marts 1840, Thomas Hansen, [Øster] Knæverhede i Volstrup på 4 tdr. hartkorn, som hans mor Hans Hansens enke sidst havde og hvor hun får aftægt. Indfæstning 100 rdl.

 

91a, 31. marts 1840, Niels Christensen, [Sønder Vester] Kragelund i Volstrup på 3 tdr. hk., som Ole Nielsen sidst har haft. Ingen indfæstning.

 

92a, 16. maj 1840, Søren Marcussen, gård på 3 tdr. hartkorn i Ørtoft by i Volstrup, som Peder Thomsen sidst havde. Ingen indfæstning.

 

93a, 26. sep. 1840, Haagen Thorsten Svendsen Møller, Sønder Grønheden i Volstrup på 6 tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Hans Hansen. Ingen indfæstning.

 

93b, 28. nov. 1840, Anders Jensen Graverhus, hus i Dyrheden i Volstrup på

0-2-3-0 tdr. hk., som Christen Jensen sidst havde. Giver sin bror og dennes hustru, husets forrige fæster, forsvarlig husly, så længe de lever. Ingen indfæstning.

 

94a, 28. nov. 1840, Jens Christensen Nipper, hus i Uggerholt i Volstrup på 4 skpr. hartkorn, som hans svigerfar Christen Sørensen sidst havde i fæste. Indfæstning 10 rdl.

 

95a, 28. nov. 1840, Jacob Nielsen, hus i Øksenhede by på 4 skpr. hartkorn, som hans svigermor Jacob Mortensens enke sidst havde. Indfæstning 10 rdl.

 

95b, 28. nov. 1840, Peder Chr. Jørgensen, hus i Dyrheden i Volstrup på 2 skpr. hk., som Palle Jensen sidst havde og nu får aftægt. Indfæstning 10 rdl.

 

96a, 28. nov. 1840, Christen Jensen Rugtved, gård i Øksenhede by på 1-2-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen Smedie sidst havde. Giver Chr. Jensen og hustru  fri og forsvarlig husly, underholdning, varme med mere, så godt som han det selv nyder. Indfæstning 30 rdl.

 

97a, 28. nov. 1840, Peder Madsen, Lille Toftlund i Volstrup på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Jens Christensen. Indfæstning 50 rdl.

 

97b, 28. nov. 1840, Jens Nielsen, Bisphuset i Volstrup, der sidst var fæstet af Christen Mortensens enke med hvem han er indtrådt i ægteskab. Indfæstning, 30 rdl.

 

98a, 28. nov. 1840, Søren Christensen, Sønder Krattet i Understed på 1-3-0-0 tdr. hk., som sidst var fæstet af Peder Madsens enke, med hvem han er indtrådt i ægteskab. Indfæstning 50 rdl.

 

98b, 28. nov. 1820, Ole Nielsen, gård i Gadholt i Understed på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som Jacob Nielsen sidst havde. Indfæstning 20 rdl.

 

99, 17. nov. 1842, Christen Christensen, gård i Langtved i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans far Christen Christensen sidst havde. Indfæstning 100 rdl.

 

100b,  12. nov. 1842, Jens Madsen, født i Rønholt, [Sønder Øster] Kragelund i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Peder Jensen sidst har haft. Indfæstning 60 rdl.

 

1001b, 5. dec. 1842, Peder Chr. Christensen, gård på 3 tdr. hartkorn i Øksenhede, som hans far Christen Pedersen hidtil har haft. Aftægt til forældrene. Indfæstning 50 rdl.

 

102b, 5. dec. 1842, Jens Hansen, Birkmose i Volstrup på 2-6-0-0 tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Christen Madsens enke, med hvem han har indgået ægteskab. Indfæstning 50 rdl.

 

103b, 5. dec. 1842, Thomas Jensen, Meller Stidsholt i Volstrup på 2-4-0-0 tdr. hk., som hans mor, Jens Thomsens enke, har haft. Indfæstning 60 rdl.

 

104a, 5. dec. 1842, Abraham Jensen, Store Ørtoft i Volstrup på 4 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Christen Laursen Jegen har haft. Indfæstning 40 rdl.

 

105a, 5. dec. 1842, Anders Hansen, Øster Kilstrup i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans mor Hans Jensens enke hidtil har haft. Indfæstning 100 rdl.

 

106a, 5. dec. 1842, Jens Christensen, Vester Rugtved i Understed på 6-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Christen Nielsens enke sidst har haft.

 

106b, 5. dec. 1842, Svend Sørensen, Øster Rugtved i Understed på 7 tdr. hartkorn, som Christen Jensens enke hidtil har haft og med hvem han er indtrådt i ægteskab. Indfæstning 120 rdl.

 

107a, 5. dec. 1842, Mads Christensen, Gadholt i Understed på 1-7-0-1 tdr. hartkorn, som hans svigermor Jens Svendsens enke sidst har haft og hvor hun får aftægt.

 

108a, 14. dec. 1842, Christen Jensen, Holtet i Volstrup på 3 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Niels Christensen hidtil har haft og hvor han nu får aftægt. Indfæstning 60 rdl.

 

108b, 14. dec. 1842, Christen Sørensen, hus i Dyrheden i Volstrup på 1 fjk. som Laurs Andersen sidst havde. Indfæstning 10 rdl. sedler.

 

109b, 14. dec. 1842, Jens Chr. Christensen, hus i Lille Ørtoft på 4 skpr. som Niels Pedersen Mørk sidst havde. Aftægtsydelser til Peder Mørk og hustru, der sammen med datter bebor et Peder Mørk tilhørende hus på ejendommens grund. Indfæstning 20 rdl. sedler.

 

110, 14. dec. 1842, Thomas Rasmussen, hus i Lille Ørtoft på 4 skpr. hartkorn [Hvolsig], som Peder Christensen sidst havde. Aftægt til Morten Christensens enke, så længe hun lever. Indfæstning 30 rdl. [Peder Sørensen fik fæste 1839]

 

111a, 14. dec. 1842, Christen Olesen, det umatrikulerede Gældersholt i Hørby, som hans svigermor Christen Simonsens enke sidst havde og hvor hun får aftægt. Indfæstning 10 rdl.

 

112a, 14. dec. 1842, Maren Christensdatter, enke efter Niels Christensen Nørtved, Nørre Vangen i Understed på 0-6-2-2 tdr. hartkorn, som Jens Christensen sidst havde. Indfæstning 40 rdl.

 

112b, 18. februar 1843, Thomas Thomsen, nr. 3 i Langtved i Volstrup på 2-5-3- ¾ tdr. hartkorn, som hans far Thomas Thomsen sidst havde. Aftægt til faderen. Indfæstning 120 rdl.

 

113b, 11. nov. 1844, Niels Mortensen, [Nørre Øster] Kragelund i Volstrup på 2-6-0-1 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Rasmus Jensen sidst havde. Aftægt til den gamle svigerfar. Indfæstning 60 rdl. sølv.

 

114b, 11. nov. 1844, Niels Jensen, nr. 1, Nørre Stidsholt på 1-4-2-2¼  tdr. hartkorn, som hans far Jens Christensen har haft. Aftægtskontrakt med faderen. Indfæstning 60 rdl. sølv. 

 

115a, 11.nov. 1844, Niels Chr. Rasmussen, Hybholthus i Volstrup, der er nr. 11 på 0-2-3-1¼ tdr. hartkorn i Stidsholts ejerlav, som hans svigermor Jens Jensens enke Anne Jensdatter sidst havde og hvor hun skal have aftægt og omhyggelig pleje i sygdomstilfælde. Indfæstning 20 rdl.

 

116a, 18. sep. 1844, Jørgen Pedersen, født i Lyngså, Lundergård, nr. 12 på

4-3-0-2¾ tdr. hartkorn i Ørtoft bys ejerlav, som Poul Olesen sidst havde i fæste. Ingen indfæstning.

 

116b, 21. aug. 1844, Niels Chr. Thomsen, med kurator Niels Jacobsen i Volstrup, gård i Volstrup på 2-4-1-1½ tdr. hartkorn, som hans plejefar Niels Pedersen fradøde. Indfæstning 140 rdl. sølv, hvoraf  50 er betalt. Juni 1845 betales 50 og resten juni 1846.

 

117a, 18. sep. 1844, Morten Mortensen, hus nr. 9 i Volstrup by på 0-6-2-¼ tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Søren Christensens enke, med hvem han er indtrådt i ægteskab. Indfæstning 50 rdl. sølv.

 

117b, 18. sep. 1844, Anders Chr. Svendsen, Vester Skovsgård i Volstrup, som hans svigerfar Jens Jensen havde, nr. 1 i Skovsgårds ejerlav og nr. 25 i sognets sydvestlige del. Aftægt til Jens Jensen. Indfæstning 200 rdl. sølv, hvoraf 100 er betalt. Resten betales juni 1845.

 

118a, 11. nov. 1844, Anders Mikkelsen, Sønder Solsbæk i Volstrup, som hans svigerfar Laurs Jensen havde. Nr. 9 på 2-3-0-½ tdr. hartkorn og andel på 3 fjk. af overdrevet Dyrheden. Har som strandfoged opsyn med forstranden fra Solsbæk bæk til Albæk sogn. I øvrigt at holde enhver uberettiget fra gang ved havet. Aftægt til svigerfaderen. Indfæstning 60 rdl.

 

119a, 11. nov. 1844, Niels Chr. Christensen, Løgtved i Hørby, som hans far Christen Christensen havde. Matr. nr. 5 på 4-7-3-2¼ tdr. hartkorn. Nøje tilsyn med Løgtveds fredsskov, så ingen ufred i nogen henseende tilføjes samme. Aftægt til faderen. Indfæstning 200 rdl. hvoraf 100 er betalt.

 

121b, 11. nov. 1844, Thomas Chr. Christensen, Gadholt i Understed på 2-7-2-1 tdr. hartkorn, som Thomas Chr. Nielsen enke havde. Indfæstning 50 rdl. sølv.

 

I protokollen er her 197 påtegninger til fæstebreve pga. ny matrikulering.

 

145b, 21. nov. 1845, Jens Christensen, Løgtved i Hørby, matr. nr. 3 på 3-2-1-¼  tdr. hartkorn, som hans svigerfar Ole Andersen sidst havde. Har sammen med gårdmanden opsyn med den såkaldte fredsskov. Aftægt til svigerfaderen. Indfæstning 150 rdl, hvoraf 70 er betalt. Resten betales når påfordres.

 

146b, 21. nov. 1845, Mads Jensen, nr. 7 på 2-0-0-½ tdr. hartkorn i Øksenhede by, som hans mor Jens Madsens enke hidtil har haft. Aftægt til moderen, og hun beholder til brug den seng i dagligstuen næst kakkelovnen, som hun nu bruger. Indfæstning 50 rdl.

 

147a, 21. nov. 1845, Anders Christensen, hus nr. 10 i Øksenhede by på 0-2-3-¾ tdr. hartkorn, som hans svigerfar Palle Hansen har haft. Aftægt til svigerforældrene. Indfæstning 10 rdl.

 

147b, 21. nov. 1845, Niels Peter Madsen, Skøthuset i Volstrup, nr. 12 på 0-2-1-2 tdr. hartkorn i sognets sydøstlige del, som Poul Pedersen havde, og 2½ alb. af nr. 25a af overdrevet Dyr­heden. Indfæstning 32 rdl. hvoraf 20 er betalt.

 

148b, 21. nov. 1845, Jens Sørensen, Uggerholthus eller Årkesløs i Volstrup på 0-3-1-2¼ tdr. hartkorn, som Christen Nielsen havde. Fri husly til Christen Nielsen med hustru og børn, så længe de gamle lever, samt fornøden ildebrændsel, som de dog selv skal grave. Ingen indfæstning.

 

149a, 7. dec. 1845, Peder Jensen, Knæverhede i Volstrup på 3-6-0-2¼ tdr. hartkorn, som Bertel Poulsen havde, samt del af overdrevet Dyrheden. Forsvarlig husly til enken og fornøden ildebrændsel, som hun selv besørger gravet, men fæsteren hjemkører. Ingen indfæstning.

 

149b, 21. nov. 1845, Christen Christensen, nr. 6 i Store Ørtoft i Volstrup på 1-7-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jensen havde. Aftægt til faderen. Indfæstning 50 rdl.

 

150a, 21. nov. 1845, Jens Thomsen, nr. 2 i Store Ørtoft, [Sønder Nørgård] på 2-7-1-1¼ tdr. hartkorn, som hans far Thomas Jensen havde. Aftægt til forældrene og fornøden tobak til faderen. Giver desuden hver af sine to brødre et fækreatur. Indfæstning 100 rdl.

 

151a, 21. nov. 1845, Ole Christensen, gård nr. 11 i Volstrup by [Broen] på

1-5-0-¾ tdr. hartkorn, som hans far Christen Olesen havde. Indfæstning på 60 rdl. er betalt.

 

152a, 21. nov. 1845, Morten Andersen, Store Grønheden i Volstrup, nr. 4 på

4-6-3-¼ tdr. hk., som hans far Anders Jensen hidtil har haft. Aftægt til forældrene. Bygninger til nabogården, som bebos af Haagen Møller, bliver stående på gårdspladsen til de udflyttes på gårdens mark. Indfæstning 100 rdl.

 

153a, 14. nov. 1846, Peder Chr. Sørensen, [Vester] Knæverhede i Volstrup på 3-6-0-2¼ tdr. hartkorn, som Peder Jensen sidst havde. Forsyner Bertel Poulsens enke med forsvarlig husly og fornøden ildebrændsel, som hun selv besørger gravet og røgtet, men fæsteren skal hjemkøre. Indfæstning 150 rdl.

 

153b, 14. nov. 1846, Jens Chr. Andersen, hus i Uggerholt i Volstrup på 0-3-1-2¼  tdr. hartkorn, som Jørgen Svendsens enke havde. Hun får forsvarlig husly og ildebrændsel. Indfæstning 20 rdl.

 

154b, 14. nov. 1846, Niels Thomsen, hus udflyttet fra Ørtoft by, nr. 15 på 0-1-1-1¼ tdr. hartkorn, kaldet Skrald (Skroll), som Søren Andersen havde.

 

155a, 14. nov. 1846, Thomas Chr. Christensen, Kruset i Ørtoft by i Volstrup, nr. 17 på 0-1-1-2 tdr. hartkorn, som Svend Pedersen havde. Fri beboelse til Svend Pedersen og hustru i det til dem opførte hus og afbenyttelse af lidt af haven. Indfæstning 10 rdl.

 

156a, 14. nov. 1856, Jens Andreasen, udflyttet gård fra Volstrup by [Rønbrogård], som Christen Jensens enke havde i fæste. Nr. 7 på 3-1-1-1¼  tdr. hartkorn. Indfæstning 200 rdl.

 

156b, 14. nov. 1846, Ole Thomsen, hus i Volstrup by, nr. 18 på 0-1-2-1 tdr. hartkorn, som Niels Chr. Larsen sidst havde. Indfæstning 16 rdl. 5 mk.

 

157a, 14. nov. 1846, Christen Christensen, gård på 2-2-1-1 tdr. hartkorn i Gadholt by i Understed, sidst brugt af Thomas Chr. Christensens enke, som han har ægtet. Indfæstning 40 rdl. sølv.

 

157b, 14. nov. 1846, Thomas Madsen, Meller Rugtved i Understed på 4-1-3-½ tdr. hk., som Niels Christensen havde. Indfæstning på 200 rdl. er betalt.

 

158a, 14. nov. 1846, Anders Christensen, hus ved Sulbæk i Understed, som hans far Christen Madsen havde. Hartkorn ager og eng privilegeret, 2 fjk. 1¼  alb. og uprivilegeret på 1½ alb. Indfæstning 10 rdl.

 

159a, 5. okt. 1847, Niels Peter Pedersen, hus i Dyrheden i Volstrup på 0-4-3-¾ tdr. hartkorn, som hans svigerfar Jens Abrahamsen havde. Aftægt til svigerforældrene. Indfæstning 10 rdl.

 

159b, 5. okt. 1847, Christen Jensen Foldsted, en fra Ørtoft by udflyttet gård, nr. 5 på 2-4-2-2¼  tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Christen Christensens enke, med hvem han er indtrådt i ægteskab. Indfæstning  50 rdl.

 

161a, 5. okt. 1847, Christen Mortensen, gård nr. 3 i Volstrup by på 1-2-3-1¾ tdr. hartkorn, som hans far Morten Hansen har haft. Indfæstning 50 rdl.

 

161b, 5. okt. 1847, Christen Laursen, Plettesholt i Understed, som hans mor har haft og hvor hun får aftægt. Nr. 1 og 16 på 3-3-1-¼ tdr. hartkorn og nr. 5 i Tamholts ejerlav i Volstrup på 0-1-2-2 ¼ tdr. I alt 3-4-0-¾ tdr. Indfæstning 150 rdl. hvoraf 75 er betalt.

 

163a, 4. april 1848, Jacob Peter Antonisen, Øster Rugtved i Understed på

5-1-3-1¾ tdr. hartkorn, som Svend Pedersen har haft. Indfæstning på 200 rdl. er betalt.

 

163b, 5. april 1848, Jens Chr. Jensen, Langtved i Volstrup, nr. 2 på 3-1-2-1 tdr. hartkorn, som hans far Jens Nielsen havde. Indfæstning på 150 rdl. hvoraf 100 er betalt.

 

165a, 17. nov. 1849, Jens Svendsen, Lille Grønheden i Volstrup, nr. 3 på

2-6-3-0 tdr. hartkorn, som hans mor Svend Jensens enke sidst havde. Indfæstning 150 rdl. hvoraf 100 er betalt.

 

166a, 17. nov. 1849, Jens Madsen af Sønder Store, Store Rønholt i Volstrup, nr. 7 i Stidsholt m.fl. ejerlav på 3-4-1-2½ tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Mads Nielsens enke, som han har ægtet. Indfæstning 200 rdl. hvoraf 100 er betalt.

 

167a, 17. nov. 1849, Jens Jensen, Øster Heden i Volstrup på 1-6-1-½ tdr. hartkorn, som hans far Jens Jensen havde. Holder aftægtskontrakt med faderen. Indfæstning 50 rdl.

 

167b, 17. nov. 1849, Christen Marinus Bakke, hus i Volstrup by, nr. 19 på 1 skp. hk., som Christen Christensen havde. Indfæstning på 20 rdl. er betalt.

 

168b, 17. nov. 1849, Peder Hansen, Rydsholt i Hørby, nr. 6 på 2-2-0-1¾ tdr. hartkorn, som hans mor Hans Olesens enke havde. Har som skovfoged opsyn med Rydsholt fredsskov. I indfæstning er betalt 60 rdl.

 

169a, 17. nov. 1849, Christen Pedersen Straden, Sønder Vangen i Understed på 2-0-1-2¾ tdr. hartkorn, som Hans Hansen havde. Indfæstning 22 rdl.

 

170a, 17. nov. 1849, Lars Chr. Johansen, nr. 8 på 0-5-3-2 tdr. hartkorn i Gadholt i Understed, som hans mor Johannes Ludvig Johansens enke havde. Aftægt til moderen. Indfæstning  30 rdl.

 

170b, 28. nov. 1850, Niels Chr. Nielsen, Vester Heden i Volstrup, nr. 8 på

5-2-2-2¾ tdr. hartkorn, som hans far har haft. Aftægt til faderen. Indfæstning 100 rdl.

 

172a, 28. okt. 1851, Niels Andersen, Vester Skølstrup i Volstrup, nr. 1 på

4-1-3-1 tdr. hartkorn, som hans far Anders Nielsen havde. Aftægt til faderen. Indfæstning 200 rdl. hvoraf 100 er betalt.

 

172b, 28. okt. 1851, Niels Laursen, nr. 6 i Øksenhede by på 2-2-2-1½ tdr. hartkorn, som Ole Thomsens enke havde. Aftægt til enken. Ingen indfæstning.

 

173b, 28. okt. 1851, Johan Chr. Caspersen, nr. 1 i Store Ørtoft i Volstrup, [Nørre Nørgård] på 2-7-3-1½ tdr. hartkorn, som hans svigerfar Christen Thomsen havde og hvor han får aftægt. Indfæstning 100 rdl. hvoraf 50 er betalt.

 

174a, 28. okt. 1851, Mads Peter Nielsen, Enghuset i Volstrup på hovedgårdens takst, som hans mor Niels Christensens enke havde og hvor hun får aftægt.

0-3-0-3¾ tdr. hartkorn af Sæbygårds ejerlav samt fælleslod af overdrev i Langtveds ejerlav, nr. 8 på 0-0-2-1¾ tdr. Indfæstning: 60 rdl.

 

175, 28. okt. 1851, Svend Andersen, hus nr. 16 i Dyrheden i Volstrup, som Lars Christensen sidst havde, samt andel af overdrev, nr. 25a. I alt 0-5-0-2¾ tdr. hartkorn. Lars Christensen og hustru får beboelse i den i østre ende af stuehuset værende beboelseslejlighed. Indfæstning 20 rdl.

 

176a, 28. okt. 1851, Christen Poulsen, nr. 9 i Lille Ørtoft på 0-2-2-½ tdr. hartkorn, som hans svigermor Ole Olesens enke havde. Hun får frit ophold i det på husets ejendom opførte hus.

 

176b, 28. okt. 1851, Jens Christensen, hus nr. 1 i Volstrup by på 1 skp. hartkorn, som Christen Marinus Bakke havde. Indfæstning på 20 rdl. er betalt.

 

177a, 28. okt. 1851, Jens Abrahamsen, nr. 7, Slyngborg i Hørby på 2-0-0-2½ tdr. hartkorn, som hans mor Abraham Christensens enke havde. Får aftægt. Indfæstning 100 rdl. hvoraf 50 er betalt.

 

178a, 28. okt. 1851, Bertel Christensen, hus nr. 8 på 2½ alb. i Sulbæk i Understed, som faderen Christen Nielsen sidst havde. Ingen indfæstning.

 

179a, 28. okt. 1852, Christen Christensen, Kraftet i Volstrup, som Christoffer Jensens enke Johanne Jensdatter sidst havde og hvor hun får aftægt. Matr. nr. 11 og andel af nr. 25a. I alt 1-6-0-2½  tdr. hk. Indfæstning 100 rdl.

 

179b, 28. okt. 1852, Ole Christensen, Lille Uggerholt i Volstrup, som Søren Christensen sidst havde. Nr. 13 og andel af nr. 25a. I alt 2-3-0-3 tdr. hartkorn. Indfæstning 100 rdl.

 

180b, 28. okt. 1852, Thomas Sørensen, nr. 8 i Ørtoft [Danskgården] på 2-2-1-1 ¼ tdr. hartkorn, som hans far Søren Marcussen havde. Indfæstning 140 rdl.

 

181b, 28. okt. 1852, Søren Chr. Pedersen, hus i Volstrup by, som hans mor Peder Christensens enke sidst havde. Nr. 15 på 0-3-1-½ tdr. hartkorn. Aftægt til moderen. Indfæstning 20 rdl.

 

181b, 28. okt. 1852, Christen Svendsen, Rydsholthus i Hørby, som hans far Svend Jensen sidst havde. Nr. 12 på 1 skp. 1 fjk. Ingen indfæstning.

 

182b, 28. okt. 1852, Mikkel Christensen, østre gård i Kvissel i Understed, som Søren Chr. Jensen sidst havde. Nr. 12 på 3-1-2-2 tdr. hartkorn. Indfæstning 50 rdl.

 

183a, 28. okt. 1852, Niels Chr. Nielsen, Jegenshus i Understed, som hans svigerfar Niels Jensen sidst havde. Nr. 14 på 0-2-3-0 tdr. hartkorn. Ingen indfæstning.

 

183b, 28. okt. 1852, Thomas Chr. Christensen og hans eventuelle hustru, Letholthus i Understed, som hans mor Christen Thomsens enke sidst har haft. Nr. 54a på 5 skpr. samt 54b, som forhen hørte til Gadensgård. I alt 0-6-0-2 ¾ tdr. hartkorn. Indfæstning 50 rdl.

 

184b, 11. okt. 1853, Jens Andersen, parcel nr. 1 af den nedlagte ejendom Store Toftlund i Volstrup samt nr. 3a og 25n. I alt 0-2-1-2 ¼ tdr. hartkorn. Ingen indfæstning.

 

185a, 11. okt. 1853, Peder Madsen, til forening med hans i fæste havende gård Lille Toftlund i Volstrup, parcel nr. 3 og 25al af den nedlagte Store Toftlund, samt 17a og 17b ved Sulbækhusene i Understed. I alt 0-7-3-2½ tdr. hartkorn. Ingen indfæstning.

 

186a, 11. okt. 1853, Thomas Nielsen, til forening med hans i fæste havende gård af Store Toftlunds jorder, af den nedlagte Store Toftlund parcel nr. 3b og 25ak, samt 4b under Sæbygårds ejerlav. I alt 1-0-0-1 tdr. hartkorn.

 

187a, 11. okt. 1853, Jens Andersen, Dyrhedengård i Volstrup, som hans far Anders Madsen sidst havde. Nr. 14 og 25ah på 3-0-0-2½ tdr. hartkorn. Aftægt til faderen. Indfæstning 100 rdl.

 

188b, 13. okt. 1853, Niels Chr. Jensen, nr. 11 i Uggerholt i Volstrup på

0-3-0-1 tdr. hartkorn., som hans far Jens Christensen sidst havde og hvor han får ophold. Indfæstning 40 rdl.

 

189a, 11. okt. 1853, Thomas Andersen, nr. 7 i Ørtoft i Volstrup på 1-7-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Anders Christensen sidst har haft og hvor han får aftægt. Indfæstning 108 rdl.

 

190b, 11. okt. 1853, Niels Lauritsen, hus nr. 17 i Volstrup by på 0-1-1-2½ tdr. hartkorn, som Niels Jacobsen sidst havde. Han og hustruen får aftægt og ophold i østre ende af huset. Indfæstning 10 rdl.

 

191a, 11. okt. 1853, Anders Christensen, Porsmose i Volstrup, som Christen Nielsen sidst havde, nr. 20 på 0-1-0-1½ tdr. hartkorn. Ingen indfæstning, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

192a, 11. okt. 1853, Peder Chr. Christensen, nr. 7 i Øksenhede by på 2-4-2-¾  tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen sidst havde. Aftægt til forældrene. Indfæstning: 100 rdl.

 

193a, 11. okt. 1853, Christen Christensen, Sønder Dahl i Understed, som hans far Christen Christensen havde og hvor han får aftægt. Nr. 8 i den sydvestlige del og nr. 64a i den nordøstlige del samt nr. 12 i Sulbækhusenes ejerlav. I alt 2-5-3-1¾ tdr. hartkorn. Indfæstning 160 rdl.

 

194b, 18. okt. 1854, Jørgen Pedersen af Vrangbæk, nr. 2 i Langtved i Volstrup på 3-1-2-1 tdr. hartkorn, som Jens Chr. Jensen fradøde. Aftægt til Jens Nielsen og hustru. Indfæstning 150 rdl.

 

195b, 18. okt. 1854, Peder Christensen, Lille Stenshede i Volstrup, som hans far Christen Simonsen sidst havde og hvor han får aftægt. Nr. 4 i Krættrup ejerlav på 4-5-1-½ tdr. hartkorn. Indfæstning 200 rdl.

 

196b, 18. okt. 1854, Ole Chr. Jensen af Skibtved, nr. 3 i Krættrup i Volstrup på 6-1-0-¼ tdr. hartkorn, som Jens Pedersen fradøde og hvis enke får aftægt. Indfæstning 100 rdl.

 

197b, 18. okt. 1854, Anders Larsen, nr. 10 i Volstrup by på 2-4-3-¼  tdr. hartkorn, som hans far Lars Andersen havde og hvor han og hans hustru får aftægt. Indfæstning 100 rdl.

 

198a, 18. okt. 1854, Søren Andersen, gård nr. 2 på Volstrup mark på 1-2-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Nielsens fraskilte kone har haft. Aftægt til Christen Jensens enke, der forhen har haft gården. Indfæstning: 100 rdl.

 

199a, 18. okt. 1854, Jens Jacob Thomsen, gård nr. 1 på Volstrup mark på 3-2-2-¼ tdr. hartkorn, som Peder Jensen sidst havde og hvor han og hustruen får aftægt. Indfæstning 200 rdl.

 

199b, 18. okt. 1854, Jens Poulsen, hus nr. 14 på Volstrup mark på 0-2-1-¼ tdr. hartkorn, som hans svigermor Niels Jensens enke havde og hvor hun får aftægt. Indfæstning 20 rdl.

 

200b, 18. okt. 1854, Jens Andersen, Nørre Røllen i Volstrup, nr. 3 på 2-0-0-¼ tdr. hartkorn, som hans far Anders Iversen havde og hvor han får aftægt. Indfæstning 100 rdl.

 

201a, 18. okt. 1854, Morten Jørgensen, gård i Store Ørtoft i Volstrup, nr. 11 på 4-0-0-¾ tdr. hk., som hans svigerfar har haft. Indfæstning 200 rdl.

 

202a, 18. okt. 1854, Erik Hermansen, hus i Store Ørtoft i Volstrup, nr. 14 på 0-6-0-¼ tdr. hk., som Christen Pedersen Gade fradøde. Indfæstning 30 rdl.

 

202b, 18. okt. 1854, Niels Olesen, gård i Øksenhede by på 1-1-1-2¼ tdr. hartkorn, som hans far Ole Christensen sidst har haft. Indfæstning 100 rdl.

 

203b, 18. okt. 1854, Christen Christensen, hus udflyttet fra Øksenhede by, nr. 13 på 0-3-1-2½ tdr. hartkorn, som hans far Christen Christensen havde. Aftægt til moderen. Indfæstning 30 rdl.

 

204a, 18. okt. 1854, Jacob Andersen, hus i Store Uggerholt i Volstrup, nr. 10 på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som almisselem Ole Nielsens enke har beboet og hvor hun får aftægt.

 

205a, 17. okt. 1855, Lars Chr. Larsen, Øster Skølstrup i Volstrup, nr. 2 på 4-1-3-¾ tdr. hartkorn, som hans far Lars Sørensen hidtil har haft. Indfæstning 200 rdl.

 

206a, 17. okt. 1855, Jens Peter Christensen, hus nr. 16 i Volstrup by på

0-2-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jensen sidst har haft. Giver aftægt til sin gamle stedmor.

 

206b, 18. okt. 1855, Christen Christensen, Øster Skovsgård i Volstrup, som hans svigerfar Christen Andersen hidtil har haft og hvor han og hustruen får aftægt, nr. 2 i Skovsgård ejerlav og nr. 26 i Volstrup enge. I alt 5-1-2-2 tdr. hartkorn. Indfæstning 200 rdl.

 

207a, 17. okt. 1855, Lars Chr. Sørensen, hus i Lille Ørtoft, nr. 6 på 0-3-3-0 tdr. hartkorn, som Hans Christensen har haft. Holder aftægtskontrakt med Hans Christensen. Indfæstning 30 rdl.

 

207b, 17. okt. 1855, Niels Christensen, hus i Lille Ørtoft, nr. 8 på 0-3-1-1¾ tdr. hartkorn, som hans far Christen Jensen sidst har haft. Aftægt til moderen. Indfæstning 30 rdl.

 

208a, 17. okt. 1855, Anders Christensen, en fra Knæverhede i Volstrup udskiftet gård, nr. 21 på 3-5-2-2¼ tdr. hartkorn, som Thomas Hansen sidst havde. Denne og hustruen får beboelse i et til dem opbygget hus ved gården. Godskriver udgifter til ladefoged Simon Rasmussen, der en kort tid har beboet gården. Ingen indfæstning, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

209a, 17. okt. 1855, Thomas Mortensen, en fra Volstrup by udflyttet gård, nr. 12 på 2-4-1-¾ tdr. hartkorn, som hans far Morten Olesen sidst havde. Giver aftægt til sin gamle mor. Ingen indfæstning, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

209b, 17. okt. 1855, Hans Christensen af Rom, nr. 2, [Sønder] Røllen i Volstrup på 1-7-2-½ tdr. hartkorn, som Peder Christensen fradøde. Indfæstning 100 rdl.

 

210a, 17. okt. 1855, Mads Hansen, huset Årkesløs i Volstrup, som efter udskiftningen er nr. 6 på 0-2-3-½ tdr. hartkorn, som hans far Hans Christensen sidst havde. Giver sin gamle mor forsvarligt husly. Ingen indfæstning, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

210b, 17. okt. 1855, Lars Chr. Johansen af Gadholt, Freden i Understed, som Niels Christensen sidst havde, og hvor han får aftægt. Nr. 5 i den nordøstlige del af sognet og nr. 8 og 16 i Volstrup sogn. I alt 1-1-1-2½ tdr. hartkorn. Ingen indfæstning, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

211a, 17. okt. 1855, Jens Chr. Christensen af Lille Ørtoft, hus i Gadholt i Understed, som Lars Chr. Johansen sidst havde. Nr. 8 i den sydlige del af sognet og nr. 8g af Langtved i Volstrup. I alt 0-6-0- ¼ tdr. hartkorn. Indfæstning 30 rdl.

 

212a, 17. okt. 1855, Niels Christensen, Dahls hus i Understed, som Niels Knudsens enke sidst har haft. Nr. 15 på 0-1-0-¾ tdr. hk. Ingen indfæstning.

 

213a, 7. jan. 1857, Jens Jensen, Knæverhede i Volstrup, som hans mor Jens

Nielsens enke sidst har haft. Nr. 20 og 25d på i alt 3-5-2-2 tdr. hartkorn. Indfæstning 200 rdl.

 

213b, 7. jan. 1857, Niels Chr. Jørgensen, hus i Store Uggerholt i Volstrup, som hans far Jørgen Nielsen sidst har haft. Nr. 9 på 0-3-0-1 tdr. hartkorn. Indfæstning 20 rdl.

 

214a, 7. jan. 1857, Christen Mortensen, Ørheden i Volstrup, som hans far Morten Christensen hidtil har haft. Nr. 10 på 1-4-2-2¾ tdr. hartkorn, samt andel af nr. 5, 6 og 25a. I alt 1-5-2-2¼ tdr. Indfæstning 100 rdl.

 

214b, 7. jan. 1857, Anders Christensen, Øster Solsbæk i Volstrup, som hans far Christen Christensen sidst havde. Nr. 8 samt andel af 25a. I alt 1-4-2-¼ tdr. hartkorn. Aftægt til forældrene. Indfæstning 150 rdl.

 

215a, 7. jan. 1857, Lars Chr. Jensen, hus i Dyrheden, som hans far Jens Chr. Larsen sidst havde, nr. 20 og andel af nr. 25a. I alt 0-3-0-¼ tdr. hartkorn. Aftægt til forældrene. Indfæstning 20 rdl.

 

215b, 7. jan. 1857, stamkløver Jens Chr. Andersen af Lille Grønheden, hus i Lille Ørtoft,  som Niels Chr. Hansens enke sidst har haft. Nr. 5 på 0-3-1-¼ tdr. hartkorn. Indfæstning 30 rdl.

 

216a, 7. jan. 1857, Thomas Chr. Jensen, hus i Lille Ørtoft, som Christen Poulsen sidst havde. Nr. 9 på 0-3-2-1 tdr. hartkorn. Indfæstning 20 rdl.

 

216b, 7. jan. 1857, Peder Chr. Sørensen, Kærsgård i Volstrup, som hans far Søren Pedersen sidst havde. Nr. 13 på 1-1-3-1 tdr. hartkorn. Giver aftægt til forældrene og opfører nyt hus til dem på tilliggende hedelod, 12 alen langt og 8 alen bredt. Indfæstning 60 rdl.

 

217a, 7. jan. 1857, Niels Christensen af Strandhauge, Slyngborg i Hørby, som Jens Abrahamsen har haft. Nr. 7 på 2-0-0-2¼ tdr. hk. Indfæstning 100 rdl.

 

217b, 7. jan. 1857, Christen Sørensen af Nørre Heiseltslund, hus i Gadholt i Understed, som Mads Christensen sidst havde. Nr. 10 i sognets sydlige del og nr. 8 af Langtved i Volstrup. I alt 0-7-2-¾ tdr. hk. Indfæstning 100 rdl.

 

218a, 7. jan. 1857, Christen Pallesen, gård i Gadholt by i Understed, som hans far Palle Christensen sidst har haft. Nr. 6 i sognets sydlige del og nr. 8e af Langtved i Volstrup. I alt 2-0-0-½ tdr. hartkorn. Indfæstning 100 rdl.

 

218b, 7. jan. 1857, Thor Jensen, hus i Gadholt i Understed, som hans far Jens Thorsen havde. Nr. 9 i sognets sydlige del og 8f af Langtved i Volstrup. I alt 6 skpr. hartkorn. Indfæstning 60 rdl.

 

219a, 7. jan. 1857, smed Peder Christensen af Veien, hus i Sulbæk i i Understed, som Bertel Christensen sidst havde og nr. 8h af Langtved i Volstrup. I alt 2½ alb. Indfæstning 10 rdl.

 

219b, 7. jan. 1857, Jens Poulsen, hus i Øksenhede, som hans far Poul Hansen hidtil har haft, nr. 12 på 3 skpr. hartkorn. Giver husly til sine gamle forældre. Indfæstning 30 rdl.

 

220, 27. okt. 1857, Christen Simonsen af Nejsum i Skæve, Holtet i Volstrup, som Christen Jensens enke, som han har ægtet, har haft. Nr. 6 i Stidsholt med flere steders ejerlav på 3-?-?-3  tdr. hartkorn. Holder aftægtskontrakt, som hans forgænger havde med Niels Christensens enke Dorthe Nielsdatter. Indfæstning 200 rdl.

 

221a, 27. okt. 1857, Niels Madsen, hus i Uggerholt i Volstrup, sidst fæstet af Jens Sørensens enke, som han har ægtet. Nr. 12 af Store Uggerholt på 0-3-0-1 tdr. hartkorn. Indfæstning 30 rdl.

 

221b, 27. okt. 1857, Lars Chr. Sørensen, Vester Solsbæk i Volstrup, som sidst var fæstet af Jørgen Mortensens enke, som han har ægtet. Nr. 5 i sognets sydøstligste del og andel af nr. 25a. I alt 1-4-3-1 tdr. hk. Indfæstning 10 rdl.

 

222a, 27. okt. 1857, Thor Jørgensen, nr. 2 i Øksenhede by i Volstrup på 1-7-2-2¼ tdr. hk. som hans far Jørgen Thorsen sidst havde. Indfæstning 100 rdl.

 

222b, 27. okt. 1857, Jens Jensen, hus i Øksenhede by, som Anders Christensen sidst havde. Nr. 10 på 0-2-3-¾ tdr. hartkorn. Indfæstning 30 rdl.

 

223a, 27. okt. 1857, Christen Jensen, Gadensgård i Volstrup, som hans far Jens Christensen hidtil har haft. Er nr. 4 i Tamholt og Gadensgårds ejerlav på 6-1-2-1¾ tdr. hartkorn, samt jordlod i Understed, nr. 54b på 1. skp. 1 alb, som er fæstet ud til Thomas Chr. Christensen i Letholthus. Aftægt til forældrene. Indfæstning 300 rdl.

 

224a, 27. okt. 1857, Christen Thomsen af Tværsted sogn og by, Øster Kvissel i Understed, som Mikkel Christensen sidst havde. Nr. 12 på 3-1-2-2 tdr. hartkorn. Indfæstning 100 rdl.

 

224b, 27. okt. 1857, Jens Laursen af Stendet, Store Stensig i Understed, som hans svigerfar Christen Christensen sidst har haft. Nr. 1 på 6-0-3-¾ tdr. hk. og nr. 69 i det nordøstlige. I alt 6-4-2-2 tdr. hartkorn. Aftægt til svigerforældrene og ophold med kost, vask, renlighed med mere til hans svage svoger Mads Christensen, så længe han lever. Indfæstning 400 rdl.

 

225a, 27. okt. 1857, Christen Andersen, hus i Lille Ørtoft, sidst beboet af Jens Chr. Christensens enke, som han har ægtet. Nr. 7 på 0-2-1-1¾  tdr. hartkorn. Indfæstning 30 rdl.

 

Lejekontrakt, 26. okt. 1872, Søren Chr. Jensen, hus i Volstrup by, som Ole Chr. Nielsen sidst har haft. Nr. 22 på ¾ album samt andel af hedelod nr. 29. Årlig leje 11 rdl. der betales halvårligt forud.