Sæbygård skifteprotokol, 1790-1850. G 30 – 64.

 

Kort 1, register.

 

Kort 2.

Side 2, 6. juli 1790, Jens Christensen i Gadensgård i Volstrup, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Mette Jensdatter, 33 år, Anne Jensdatter, 29 år, Maren Jensdatter, 27 år, Christen Jensen, 24 år, alle hjemme. Født værge: farbror Peder Christensen i Krættrup. Lavværge: Christen Simonsen i Hørby annekspræstegård.

 

Side 5b, 19. juli 1790, Jens Nielsen i Dahl i Understed, gift med Maren Christensdatter. Børn: Anne Jensdatter, 14 år, Anne Jensdatter, 12 år, Niels Jensen, 9 år. Værge: farbror Christen Nielsen i Enghuset i Volstrup. Lavværge: bror Peder Christensen i Krættrup.

 

Side 12, 28. dec. 1790, Mette Jensdatter i Solsbæk i Volstrup, gift med Christen Jensen Riis. Børn: Johanne Christensdatter, 24 år, Karen Christensdatter, 20 år.

 

Side 14b, 7. jan. 1791, bolsmand Jens Godskesen i Øksenhede i Volstrup, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Søren Jensen, 14 år, Ole Jensen, 12 år, Peder Jensen, 9 år. Født værge: farbror Mads Godskesen i Øksenhede. Lavværge: Niels Sørensen i Sønder Vangen i Understed.

 

Side 16, 9. jan. 1791, Anne Laursdatter i Uggerholt i Volstrup, gift med Laurs Andersen. Halvsøskende: 1. Christen Pedersen i Fuglsang, 2. Maren Laursdatter i Kilstrup, 3. Peder Laursen på Læsø, 4. afdøde Jens Pedersen i Kiis i Understed på Hørbylund gods, hans børn: Ole Jensen i Ålborg, 40 år, Maren Jensdatter gift med Niels Hansen i Gadholt, Peder Jensen i Kiis, 33 år, Kirsten Jensdatter i Ålborg, 31 år, Christen Jensen i Uggerholt, 30 år, Laurs Jensen, 28 år, tjener i Skø??, Anne Jensdatter, 27 år, tjener i Sæby, Johanne Jensdatter, 24 år, hjemme. Værge: enkemandens bror Jens Andersen.

 

Side 20, 22. juni 1791, Niels Nielsen i Langtved i Volstrup, gift med Maren Jensdatter. Børn af 1. ægteskab med Anne Christensdatter: Niels Nielsen, 28 år, tjener hr. Rafn i Volstrup præstegård, Christen Nielsen i Enghuset i Volstrup, 26 år, Anne Nielsdatter. Fællesbørn: Jens Nielsen, 14 år, Maren Nielsdatter, 10 år. Født værge: farbror Mads Nielsen i Baskær i Hørby. Lavværge: Jens Jensen i Holtet i Understed.

 

Side 26b, 20. jan. 1792, Laurs Christensen i Sønder Vangen i Understed, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Karen Laursdatter gift med Anders Nielsen, fæster af stedet, Maren Laursdatter, tjener i Rugtved i Understed. Til stede var afdødes halvbror Christen Christensen på Heden i Volstrup. Lavværge: Ole Christensen i Rugtved.

 

Side 27, 6. februar 1792, Casper Christensen i Sæbygårds mølle, som ved en uheldig tildragelse 3. passato ved indtruffen højvande ved møllen omkom og endte sine dage, gift med Maren Madsdatter. Barn: Mads Caspersen, 6½ år. Værge: farbror Hans Christensen, murermester i Memhave. Lavværge: Thomas Jacobsen i Knæverhede.

 

Kort 3.

Side 29b, 9. februar 1792, Maren Marqvarsdatter i Store Ørtoft i Volstrup, gift med Thomas Pedersen. Børn: Peder Thomsen, 15 år, Thomas Thomsen, 12 år, Jens Thomsen, 5 år, Maren, Thomasdatter, 2 år. Tilsynsværge: morbror Thomas Marqvarsen (Marcussen) i Øksenhede.

 

Side 31b, 14. februar 1792, Karen Hansdatter i Løgtved i Hørby, gift med Peder Madsen. Børn: Anne Pedersdatter gift med Søren Pedersen i Overgård i Voer, Kirsten Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Dorthea Pedersdatter og Johanne Pedersdatter, de fire hjemme. Tilsynsværge: morbror Peder Hansen i Enodden i Voer.

 

Side 44, 30. maj 1792, Ole Hansen i Rydsholt i Hørby, gift med Karen Hansdatter. Børn: Hans Olesen, 33 år, Thomas Olesen, 30 år, Christen Olesen, 26 år, Ellen Olesdatter gift med Hans Jensen i Lille Ørtoft, Kirsten Olesdatter og Karen Olesdatter, begge hjemme. Født værge: farbror Hans Hansen i Volstrup by. Lavværge: Jens Jensen i Graverhuset.

 

Side 46, 1. juni 1792, Niels Thomsen, i fjerdepart af Kragelund i Volstrup, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 1½ år, Kirsten Nielsdatter, født kort før skifteslutning 30. nov. Værger: farfar Thomas Nielsen i Knæverhede med svigersøn Jens Jensen i Graverhuset. Lavværge: Søren Jensen i Kragelund.

 

Side 49b, 16. juli 1792, Maren Jensdatter i Krættrup i Volstrup, gift med Peder Christensen. Børn: Christen Pedersen, 20 år, Anne Pedersdatter, 17 år, Jens Pedersen, 14 år, Johanne Pedersdatter, 12 år, Anne Pedersdatter, 8 år, alle hjemme. Tilsynsværge: morbror Niels Jensen i Knæverhede.

 

Side 51b, 6. aug. 1792, Karen Nielsdatter i Solsbæk i Volstrup, gift med Hans Pedersen. Børn: Niels Hansen, 3 år, Karen Hansdatter, 5 år. Tilsynsværge: morbror Peder Nielsen i Sønder Solsbæk.

 

Kort 4.

Side 61b, 15. dec. 1792, Niels Pedersen i Lundergård i Volstrup, gift med Kirsten Laursdatter. Børn af 1. ægteskab med Ingeborg Jensdatter: Karen Nielsdatter gift med Niels Nielsen i Holtet i Volstrup, Else Marie Nielsdatter, tjener i Holtet i Volstrup, Johanne Nielsdatter, hjemme. Fællesbørn: Ingeborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Peder Nielsen, 6 år, Maren Nielsdatter. Født værge: farbror Christen Pedersen Lundergård, ladefoged på Sæbygård. Lavværge: Morten Jacobsen i Store Grønheden.

 

Side 64, 8. jan. 1793, Anders Hansen i Rønholt i Volstrup, gift med Maren Madsdatter. Børn: Maren Andersdatter gift med Jens Nielsen i Volstrup by, Johanne Andersdatter gift med Jens Mortensen i Dyrheden huse. Lavværge: Mads Nielsen i Hybholt.

 

Side 65, 15. april 1793, gårdfæster Jørgen Sørensen i Øksenhede i Volstrup, gift med Margrethe Christensdatter. Børn: Sidsel Jørgensdatter, 2½ år, Margrethe Jørgensdatter, 9 uger. Værge: slægtning på fars side, Jørgen Jørgensen i Øksenhede. Lavværge: Peder Nielsen i Øksenhede.

 

Side 68, 11. maj 1793, Jens Jørgensen i Uggerholt huse i Volstrup, gift med Anne Thomasdatter. Søskende: 1. afdød bror Jørgen Jørgensen, hans børn: Jørgen Jørgensen i Øksenhede, Niels Jørgensen, 39 år, til huse i Albækgård, Elisabeth Jørgensdatter i Albæk, 44 år, 2. afdød bror Christen Jørgensen i Sæby, hans børn: Søren Christensen i Sæby, 29 år, Hans Christensen, 27 år, Jørgen Christensen, forlængst bortrømt, Ingeborg Christensdatter, 25 år, opholder sig Understed, 3. afdød søster Margrethe Jørgensdatter, hendes søn, afdøde Jørgen Sørensen i Øksenhede, hans barn, Sidsel Jørgensdatter, 2½ år. Antaget værge: sognefoged Morten Jacobsen i Grønheden. Lavværge: Anders Poulsen i Kærskovholt i Albæk.

 

Side 72b, 18. okt. 1793, Jens Madsen i Dahl i Understed, gift med Maren Christensdatter. Børn af 1. ægteskab med Dorothea Pedersdatter: Mads Jensen, 33 år, Palle Jensen, 26 år, Anne Jensdatter gift med Laurs Pedersen i Sulbæk i Understed. Fællesbørn: Dorothea Jensdatter, 22 år, Anne Jensdatter, 10 år. Til stede var nærmeste pårørende på fars side, Henrik Jensen, skoleholder i Vangen skole. Lavværge: bror Niels Christensen i Gadholt.

 

Side 74b, 27. okt. 1794, Mads Nielsen i Baskær i Hørby, gift med Karen Madsdatter. Børn: Mads Madsen, 24 år, soldat i København, for ham mødte Peder Nielsen i Løgtved, Anne Madsdatter gift med Christen Nielsen Kusk i Enghuset, Birgitte Mads­datter, 28 år, hjemme, Kirsten Madsdatter, 24 år, tjener hos søster i Enghuset. Lavværge: Peder Sørensen i Løgtved.

 

Side 76b, 30. okt. 1794, husmand Jens Marqvarsen (Marcussen,) i Øksenhede i Volstrup, gift med Anne Pedersdatter. Børn [af 1. ægteskab]: Jens Jensen, i tømrerlære i Ålborg, Christen Jensen, 27 år, tjener i Øster Rugtved i Understed, Maren Jensdatter, 24 år, tjener i Idskov. Født værge: farbror Thomas Marcussen. Lavværge: Morten Nielsen i Øksenhede.

 

Side 77b, 30. okt. 1794, Anne Jensdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med husmand Christen Christensen Kjær. Børn: Jens Christensen, 31 år, gift og bor i Øksenhede, Christen Christensen, 27 år, hjemme.

 

Side 79b, 6. nov. 1794, ugifte Else Johanne Christensdatter, død hos Niels Nielsen i Heden i Volstrup. Søskendebarn: Jens Jensen i Rævdal i Gærum. Tilsynsværge: Niels Andersen i Volstrup.

 

Side 80b, 10. nov. 1794, bolsmand Ole Knudsen i Ørtoft i Volstrup, gift med Anne Simonsdatter. Børn: 1. Laurs Olesen i Egets hus i Understed, 42 år, 2. Christen Olesen, 36 år, hjemme, 3. Maren Olesdatter gift med Simon Nielsen i Ørtoft.

 

Side 87, 31. dec. 1794, Jens Nielsen, karl hos Søren Jensen i Kragelund i Volstrup. Søskende: 1. Thomas Nielsen i Skøthuset, 2. Hans Nielsen, for ca. 30 år siden rejst til Norge, 3. Morten Nielsen, til huse i Sæby, 4. afdøde Else Nielsdatter gift i Fladstrand, hendes børn: Peder Chr. Lorentsen, skoleholder hos degnen i Elling, Maren Lorentsdatter, hvis opholdssted ikke kendes, 5. Maren Nielsdatter, hvis omstændigheder og opholdssted er ukendt, 6. afdøde Johanne Nielsdatter gift med Rasmus Nielsen i Lille Ørtoft, hendes børn, Peder Rasmussen, pt. i Falden i Albæk, vist 27 år, Anne Rasmusdatter, omkring 25 år, hjemme hos faderen.

 

Kort 5.

Side 90b, 26. februar 1795, Johanne Laursdatter i Gadensgård i Volstrup, enke efter Jens Christensen. Børn: Christen Jensen, 29 år, boende på stedet, Mette Jensdatter gift med Laurs Jespersen i Vrængmose i Skæve, Anne Jensdatter gift med Niels Jensen i Knæverhede.

 

Side 91, 26. marts 1795, Ingeborg Jensdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Peder Christensen Dansk. Børn: Christen Pedersen Dansk, 36 år, Jens Pedersen Dansk, 30 år, Laurs Pedersen Dansk, 28 år, alle bosat i Ørtoft.

 

Side 92, 22. april 1795, husmand Christen Christensen Kjær i Volstrup, gift med Maren Andersdatter. Børn: Anders Christensen, 34 år, Christen Christensen, 32 år, Jens Christensen, 27 år, Mette Christensdatter gift med Jens Nielsen i Volstrup, Maren Christensdatter, ugift hjemme. Lavværge: birkeskriver Woldahl.

 

Side 93, 13. maj 1795, Peder Nielsen af Volstrup, sidst til huse hos Christen Christensen i Løgtved og gift med Maren Mortensdatter. Børn: Søren Pedersen i Hvolsig i Volstrup, 28 år,Else Pedersdatter, 19 år, tjener hos Anders Rylle i Volstrup.

 

Side 94, 1. juni 1795, Niels Nielsen i Holtet i Volstrup, gift med Karen Nielsdatter. Ingen børn af 1. ægteskab med Johanne Christensdatter. Af 2. ægteskab: Christen Nielsen. Fællesbarn: Maren Nielsdatter, 4 år. Værge: farbror Thomas Nielsen i Knæverhede. Lavværge: Jens Jensen i Graverhuset.

 

Side 96, 2. juni 1795, Maren Pedersdatter i Store Toftlund i Volstrup, gift med Mads Jensen. Børn: Thomas Madsen, 26 år, Kirsten Madsdatter gift med Thomas Pedersen i Ørtoft, Mette Madsdatter, 25 år. Værge: morbror Påske Pedersen i Kyllingborg. Ved skifteslutningen side 100b nævnes børn fra tidligere ægteskab: Maren Thomasdatter gift med Christen Larsen i Hald­ager og Lisbeth Thomasdatter, tjenende i Hugdrup.

 

Side 99, 6. juni 1795, Hans Christensen i Baskær i Hørby, gift med Ellen Christensdatter. Børn: Morten Hansen, 9 år, Christen Hansen, 7 år, Anne Marie Hansdatter, 5 år. Værge: fars søskendebarn Svend Jacobsen i Hørbylund mølle. Lavværge: far Christen Nielsen i Slyngborg.

 

Side 102, 23. okt. 1795, ugifte Sidsel Mortensdatter hos husmand Thomas Jensen i Ørtoft i Volstrup. Søskende: Anne Mortensdatter, Maren Mortensdatter, 20 år, i lære hos skrædder. Værge: halvbror Christen Mortensen Broen i Volstrup by.

 

Side 102b, 29. okt. 1795, gadehusmand Rasmus Nielsen i Ørtoft i Volstrup, gift med Maren Mortensdatter. Børn: Peder Rasmussen, 28 år, Anne Rasmusdatter gift med Lars Pedersen Ruus (Riis). Lavværge: Jens Nielsen.

 

Side 110, 2 jan. 1796, Maren Christensdatter i Dahl i Understed, gift med Thomas Laursen. Børn af ægteskab med Jens Nielsen: Niels Jensen, 14 år, Anne Jensdatter, 19 år, Anne Jensdatter, 17 år. Til stede, morbror Peder Christensen i Krættrup i Volstrup og farbror Niels Nielsen i Baskær i Hørby.

 

Side 111, 2. marts 1796, Mads Jensen i Toftlund i Volstrup. Børn [med Maren Pedersdatter, død 1795]: Thomas Madsen, 27 år, Mette Madsdatter, 24 år, begge hjemme, afdøde Kirsten Madsdatter gift med Thomas Pedersen i Ørtoft, ingen børn. Værge: morbror Påske Pedersen i Kyllingborg i Karup.

 

Side 112, 7. marts 1796, Anne Nielsdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med husmand Peder Laursen Mørk. Børn: Niels Pedersen, 29 år, Maren Pedersdatter gift med bolsmand Peder Christensen Dansk i Ørtoft.

 

Side 113, 22. marts 1796, Kirsten Madsdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Thomas Pedersen. Søskende: Thomas Madsen, 27 år, Mette Madsdatter, 24 år, begge i Toftlund, halvsøster Maren Thomasdatter gift med Christen Laursen i Haldager i Vadum på Rødslet gods, halvsøster Lisbeth Thomasdatter, 31 år, tjener Niels Olesen i Hugdrup i Skæve.

 

Side 117b, 3. maj 1796, aftægtsmand Jens Sørensen i Vandkær i Volstrup, gift med Maren Jensdatter. Barn: Søren Jensen, 38 år, rømt for ca. 15 år siden. Lavværge: Anders Larsen Rylle i Volstrup.

 

Side 118b, 6. maj 1796, Christen Nielsen Smed i Enghuset i Volstrup, gift med Anne Madsdatter. Børn: Anne Christensdatter, 10 år, Karen Christensdatter, 3 år, Niels Christensen, 5 år. Fødte værger: Poul Nielsen og Anders Nielsen i Vangen i Understed. Lavværge: Christen Nielsen i Knappen i Understed.

 

Kort 6.

Side 121, 17. maj 1796, Christen Laursen i Meller Rugtved i Understed, gift med Kirsten Poulsdatter. Børn: Poul Christensen, 12 år, Laurs Christensen, 11 år, Jens Christensen, 7 år, Thomas Christensen, 3 år. Født værge: Jens Laursen af Rosengård. Lavværge: Peder Poulsen i Hestvang i Understed.

 

Side 122b, 19. maj 1796, Kirsten Laursdatter i Lille Toftlund i Volstrup, gift med Christen Christensen. Børn: Christen Christensen, 17 år, Laurs Christensen, 9 år, Jens Christensen, 7 år, Anne Christensdatter, 8 år, Johanne Christensdatter, 5 år, alle hjemme. Afdødes søn før ægteskab: Niels Nielsen, 17 år, hos feldbereder i Sæby. Nærmeste slægtning Lorents Lorentsen i Kragelund mødte ikke. Tilsynsværge: Thomas Madsen i Store Toftlund.

 

Side 123b, 24. maj 1796, husmand Laurs Pedersen Rytter i Sulbæk i Understed, gift med Anne Jensdatter. Børn: Johanne Laursdatter, 2 år, Dorothea Laursdatter, 5 måneder. Værge: farbror Jørgen Pedersen i Gadensgård. Lavværge: bror Christen Jensen i Dahl i Understed.

 

Side 125b, 26. maj 1796, Kirsten Nielsdatter i Bajensgård i Volstrup, enke efter Laurs Sørensen. Børn: Søren Laursen i Skølstrup, Niels Laursen, fæster af Bajensgård.

 

Side 125b, 26. maj 1796, Mette Thomasdatter i Ørtoft i Volstrup, enke efter Niels Andersen. Børn: Thomas Nielsen og Anders Nielsen, begge i Store Ørtoft, Jens Nielsen i Lille Ørtoft, hos hvem enken døde, Anne Nielsdatter gift med Niels Laursen i Bajensgård, Mette Nielsdatter gift med Peder Christensen i Svenstrup by.

 

Side 128, 26. aug. 1796, Søren Olesen, forhen fæster af del af Knæverhede i Volstrup, gift med Maren Thomasdatter. 1. afdød morbror Rasmus Sørensen, hans to børn: a, Søren Rasmussen, død, hans datter Karen Margrethe Sørensdatter gift med Jens Thomsen i Ørtoft. b, Peder Rasmussen, død, hans børn,  Maren Pedersdatter gift med Peder Bertelsen i Fæbroen, Kirsten Pedersdatter gift med Jens Ottesen Fischer i Agersted skov, kaldes også Skellet, Rasmus Pedersen, tjener i Donsted, Jens Pedersen, tjener i Øster Broen i Albæk. Alle mellem 25 og 30 år.

2. afdød morbror Johannes Sørensen, hans tre børn: a, Søren Johansen, død, hans datter Inger Sørensdatter, 34 år, tjener i Vang præstegård i Thyland, b, Jens Johansen, død, hans børn: Dorthe Jensdatter, 41 år, tjener på Sæbygård, Johanne Jensdatter gift med Jens Jørgensen i Guddal i Gærum, c, Maren Johansdatter gift med smed Christen Madsen i Ørtoft, begge døde, deres børn: Mads Christensen, tjener i Donsted, Maren Christensdatter i Ørtoft, 50 år, Anne Christensdatter i Volstrup, 52 år.

3. afdød moster Maren Sørensdatter gift med Anders Nielsen i Volstrup, død, hendes søn, Niels Andersen, død, hans børn, Jens Nielsen, Anders Nielsen og Thomas Nielsen, alle i Ørtoft, Mette Nielsdatter gift med Peder Ladefoged i Svenstrup, Anne Nielsdatter gift med Niels Laursen i Bajensgård. Man anslog, at der meget vel kunne være flere arvinger. 

 

Side 129b, 24. aug. 1796, Maren Mortensdatter, enke efter Peder Nielsen, død hos Peder Jørgensen Smed i Volstrup. Børn: Søren Pedersen i Lille Ørtoft, 29 år, [næste skifte], Else Pedersdatter, 23 år, tjener sognedegnen i Volstrup. Værge: farbror Christen Nielsen i Slyngborg.

 

Side 132, 16. nov. 1796, Søren Pedersen Hvolsig i Lille Ørtoft i Volstrup, gift med Kirsten Rasmusdatter. Børn: Peder Sørensen, 5 år, Else Sørensdatter, 3 år, Maren  Sørensdatter, 1 år. Værge: fars farbror Christen Nielsen i Slyngborg i Hørby. Lavværge: bror Thomas Rasmussen i Kilstrup.

 

Side 139, 2. februar 1797, Kirsten Thomasdatter i Knæverhede i Volstrup, gift med Thomas Nielsen. Børn: 1. afdøde Niels Thomsen i Kragelund, hans to børn: Maren Nielsdatter, 6 år og Kirsten  Nielsdatter, 4 år. 2. Thomas Thomsen, 36 år, hjemme, 3. Maren Thomasdatter gift med Jens Jensen i Graverhuset, 4. Peder Thomsen i Volstrup præstegårds mølle, 30 år, 5. Margrethe Thomasdatter gift med Christen Jensen i Solsbæk, 6. Ellen Thomasdatter gift med Christen Jensen i Nyholm i Hørby, 7. Søren Thomsen, 28 år, hjemme.

 

Side 140b, 27. februar 1797, Søren Madsen Dansk, enkemand hos søn Mads Sørensen Dansk i Volstrup by, 40 år. Anden søn: Peder Sørensen, 38 år.

 

Side 142, 16. april 1797, Maren Pedersdatter i Øksenhede i Volstrup og hendes mand Ole Christensen Harbak, der døde november. Børn: Christen Olesen, 34 år, Poul Olesen i Lundergård, 30 år, Kirsten Olesdatter, 24 år, hjemme. Til stede var Anders Pedersen i Solsbæk, afdøde Marens søstersøn.

 

Side 143, 9. juni 1797, Thomas Nielsen i Ørtoft i Volstrup, gift med Maren Pedersdatter, ca. 70 år og bestandig syg og sengeliggende. Søskende: Anders Nielsen og Jens Nielsen i Ørtoft, Anne Nielsdatter gift med Niels Laursen i Bajensgård, Mette Nielsdatter gift med Peder Ladefoged i Svenstrup i Hanherred. Lavværge: Christen Olesen i Ørtoft.

 

Side 144b, 9. juni 1797, Peder Laursen Mørk i Lille Ørtoft. Børn med afdøde Anne Nielsdatter: Niels Pedersen, 30 år, Maren Pedersdatter gift med Peder Christensen Dansk i Ørtoft.

 

Side 147, 8. juli 1797, Jens Jensen i Plettesholt i Understed, gift med Anne Pedersdatter. Barn af 1. ægteskab: Maren Jensdatter, 28 år, tjener apoteker Hartmann i Hjørring. Værge: morbror Lars Nielsen i Knuden i Understed. Fællesbørn: Jens Jensen, 20 år, Peder Jensen, 16 år, Mads Jensen, 14 år, Anne Jensdatter, 12 år, Kirsten Jensdatter, 4 år. Værge: farbror Søren Jensen i Langtved. Lavværge: Peder Madsen i Løgtved.

 

Kort 7.

 

Side 156, 15. nov. 1797, Niels Olesen i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Johanne Rasmusdatter. Børn: Jens Nielsen, for 8 til 9 år siden rejst til Flensborg for at stå til søs, (vist død). Rasmus Nielsen, 21 år. Værge: farbror Jens Olesen i Dyrheden huse. Lavværge: Jens Rasmussen i Dyrheden huse.

 

Side 160, 11. dec. 1797, Ingeborg Godskesdatter i Volstrup by, enke efter husmand Anders Jensen. Børn: Jens Andersen 32 år, Maren Andersdatter, 27 år.

 

Side 160b, 12. februar 1798, Mads Pedersen i Kvissel i Understed, gift med Helene eller Helle Christens­datter. Børn: Peder Madsen, 17 år, Christen Madsen, 12 år, Jens Madsen, 10 år, Lars Madsen, 2 år, Maren Madsdatter, 16 år, Anne Madsdatter, 7 år. Værge: farbror Svend Pedersen i Dahlhuset i Understed. Lavværge: bror Jens Christensen i Rugtved.

 

Side 161b, 20. februar 1798, husmand Jens Madsen i Sandborg i Understed, gift med Anne Marie Sørensdatter. Børn: Jens Jensen, 6 år, Mads Jensen, 5 år, Christen Jensen, 1½ år. Født værge: farfar Mads Jensen i Stenberg i Understed. Lavværge: Jeppe Jørgensen i Tamholt.

 

Side 163b, 7. april 1798, Niels Madsen i Gadholt i Understed, gift med Maren Andersdatter. Børn: Anders Nielsen, 40 år, bosat i Vennebjerg sogn i nærheden af Hjørring, Mads Nielsen i Rugtved, 37 år, Christen Nielsen i Tveden, 32 år, Christen Nielsen, 25 år, hjemme, Sophie Nielsdatter gift med Jens Christensen i Nørre Krattet, Maren Nielsdatter, 28 år, hjemme.

 

Side 165b, 27. juni 1798, Karen Christensdatter i Røllen i Volstrup, gift med Søren Sørensen. Barn: Cathrine Sørensdatter gift med Peder Christensen, nærværende på stedet.

 

Side 167b, 19. nov. 1798, Anne Pedersdatter i Øksenhede, enke efter Jens Marcussen (Marqvarsen). Arving, halvbror Christen Laursen Bødker i Sæby.

 

Side 168b, 12. dec. 1798, Christen Svendsen i Agerledet i Volstrup på hovedgårdens takst, gift med Anne Christensdatter. Barn: Birgitte Christensdatter gift med borger og mesterhattemager Christoffer Bech i Sæby.

 

Side 169, 3. jan. 1799, Anne Pedersdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med bolsmand Peder Nielsen Haven. Afdødes søster Birgitte Pedersdatter i Rævmose i Torslev. Enkemandens børn: Niels Pedersen, 36 år, Christen Pedersen, 34 år, Karen Pedersdatter, 30 år.

 

Side 171, 16. jan. 1799, bolsmand Jeppe Jørgensen i Tamholt i Volstrup, gift med Anne Jørgensdatter. Børn: Christen Jeppesen, 26 år, Jørgen Jeppesen, 24 år, Margrethe Jeppesdatter, 23 år, Kirsten Jeppesdatter, 20 år, Anne Jeppesdatter, 14 år. Ingen fødte værger. Lavværge: Christen Jensen i Gadensgård.

 

Side 171b, 18. februar 1799, Else Christensdatter i Røllen i Volstrup, gift med bolsmand Christen Jensen. Fire søskende. 1. afdøde Christen Christensen i Tranget i Tårs, hans to børn: Christen Christensen i Tranget, død og efterladt børn, og Jens Christensen i Agdrup, død og efterladt børn. 2. Ole Christensen, har i 40 år boet i Århus, uvist om han lever. 3. afdøde Maren Christens­datter gift med Peder Hansen i Stenbroen i Tårs, død, deres børn: Johanne Pedersdatter, 40 år, tjener enkemanden på stervbostedet, Maren Pedersdatter, over 40 år, ukendt opholdssted, Henrik Pedersen i Ugilt, 45 år, Christen Pedersen i Ugilt, omtrent 46 år, Hans Pedersen, ukendt opholdssted, Kirsten Pedersdatter gift med Christen Christensen i Lørslev by, begge er døde og efterlod to sønner og fire døtre. 4. Johanne Christensdatter gift med Christen Laursen i Lørslev, begge er døde og efterlod en søn og to døtre.

 

Side 176b, 3. maj 1799, Maren Jacobsdatter i Østergård i Øksenhede, gift med bolsmand Niels Hansen. Søn af 1. ægteskab med Morten Pedersen: Peder Mortensen, 35 år.

 

Side 177, 3. maj 1799, husmand Thomas Marcussen i Øksenhede, gift med Margrethe Pedersdatter. Børn af 1. ægteskab med Anne Pedersdatter: Lisbeth Thomasdatter gift med Svend Jensen i Volstrup, Maren Thomasdatter, 36 år, ugift. Født værge: farbror Anders Marcussen. Lavværge: Christen Olesen i Øksenhede.

 

Side 178b, 9. maj 1799, husmand Laurs Jensen Kjær i Solsbæk i Volstrup, gift med Anne Laursdatter. Børn: Mads Laursen, 28 år, tjener i Dahl, husmand Niels Laursen i Volstrup by, 25 år, Johanne Laursdatter, 24 år, tjener i Sæby, Maren Laursdatter, 16 år, hjemme. Lavværge: Lars Jensen i Knap­pen.

 

Side 179, 22. maj 1799, Laurs Pedersen Vellingshøj i Enghuset i Volstrup, gift med Anne Madsdatter. Mor: Else Laursdatter i Rakkeby, syg og aldrende, helsøskende: Thomas Pedersen, Peder Pedersen og Maren Pedersdatter.

 

Kort 8.

Side 179, 30. maj 1799, 30. maj 1799, Kisten Madsdatter i Stidsholt i Volstrup, gift med bolsmand Jens Thomsen. Børn af 1. ægteskab med Christen Christensen: Mads Christensen i Baskær, Johanne Christens­datter gift med Mads Nielsen i Hybholt, Anne Marie Christensdatter gift med Mads Christensen i [Sønder] Stidsholt.

 

Side 183b, 24. dec. 1799, Anne Laursdatter i Heden i Volstrup, gift med Christen Christensen. Datter: Anne Marie Christensdatter, 40 år. Født værge: Lars Nielsen Kok i Baskær.

 

Side 184b, 31. marts 1800, Anders Bertelsen i Lille Ørtoft i Volstrup, gift med Mette Laursdatter. Søster Anne Bertelsdatter, over 80 år, værende på stedet. Lavværge: Christen Christensen, Heden.

 

Side 185b, 13. sep. 1800, Johanne Nielsdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med bolsmand Niels Madsen. To helbrødre: Peder Nielsen Haven i Øksenhede, 73 år, Christen Nielsen, 64 år, tjener i stervboet, halvbror Anders Nielsen i Højen i Karup, 38 år.

 

186a, 13. okt. 1800, husmand Jens Nielsen Gade i Dyrheden huse er afgået ved døden.

 

Side 186, 29. dec. 1800, bolsmand Hans Jensen Knappen i Volstrup. Børn: Peder Hansen, 30 år, hos degnen i Volstrup, Jens Hansen i Graverhuset, 32, år, Birgitte Hansdatter gift med birkeskriver Woldall.

 

Side 186, 12. jan. 1801, enkemand Laurs Hansen Dahl i Sulbæk i Understed. Børn: Ole Laursen, 39 år, Anders Laursen, 33 år, begge i Sæby, Kirsten Laursdatter gift med Søren Thomsen i Øksenhede, Maren Laursdatter gift med Anders Andersen i Klattrup i Understed, Johanne Laursdatter gift med Christen Christensen Kirk i Sulbæk, Mette Laursdatter gift med Laurs Poulsen i stervboet, Kirsten Laursdatter, 43 år, tjener i Knæverhede i Volstrup.

 

189b, 25. aug. 1801, husmand Niels Christensen Bødker i Uggerholt i Volstrup er død.

 

Side 189b, 23. sep. 1801, Kirsten Laursdatter i Øksenhede i Volstrup, død i marts, gift med husmand Søren Thomsen, der ønsker at gifte sig igen. Børn: Thomas Sørensen, 23 år, og Laurs Sørensen, 19 år, begge tjenende i Volstrup præstegård. Værge: morbror Anders Laursen, borger i Sæby.

 

Side 190b, 27. nov. 1801, Jens Svendsen i Kraftet i Volstrup, gift med Mette Marie Nielsdatter. Børn: Svend Jensen, 23 år, Maren Jensdatter gift med skomager Jens Jensen i ??borg i Dronninglund, Anne Jensdatter gift med Søren Jørgensen i Mølholt i Albæk, Johanne Jensdatter, 23 år. Lavværge: bror Baltzer Nielsen.

 

Side 192. 22. marts 1802, Jens Andersen i Stensighus i Understed, gift med Maren Laursdatter. Søster Maren Andersdatter gift med Niels Sørensen i Vangen i Understed. Lavværge: bror Mads Laursen i Tislum i Hørmested.

 

Side 193, 31. maj 1802, Ole Jacobsen i Sønder Krattet i Understed, gift med Margrethe Christens­datter. Børn: Christen Olesen, 21 år, Maren Olesdatter, 23 år, Johanne Olesdatter, 16 år, Marianne Olesdatter, 10 år. Værge: [halv]farbror Thomas Thomsen i Langtved. Lavværge: Christen Nielsen i Tamholt.

 

Side 194, 2. juni 1802, Niels Christensen Bødker i Uggerholt i Volstrup, gift med Karen Pedersdatter. Søskende: Jens Christensen i Dyrheden huse, 69 år, Ole Christensen i Uggerholt, 72 år, Maren Christensdatter, enke efter Jens Mathiasen, Bakken i Byrum på Læsø.

 

Side 195b, 4. juni 1803, Mads Nielsen i Hybholt i Volstrup, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Niels Madsen, 20 år, Christen Madsen, 11 år, Jens Madsen, 9 år, Peder Madsen, 6 år, Anne Madsdatter, 19 år, Kirsten Madsdatter, 16 år, Karen Madsdatter, 13 år, Mette Madsdatter, 2 år. Værge: farbror Jørgen Nielsen i Dyrheden huse. Lavværge: Christen Nielsen i Hytten.

 

Side 196b, 4. juni 1803, Anders Laursen Rylle i Volstrup by, gift med Maren Christensdatter. Børn: Laurs Andersen, 29 år, Christen Andersen, 11 år, Anne Andersdatter, 16 år, alle hjemme. Værge: afdødes søskendebarn og nærmeste beslægtede, gårdmand Thomas Pedersen i Ørtoft by. Lavværge: Hans Hansen i Volstrup. Vurdering: sognefoged Morten Jacobsen i Grønheden og Christen Mortensen Broen i Volstrup.

 

Side 197, 17. sep. 1803, Kirsten Christensdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Niels Laursen. Børn: Maren Nielsdatter gift med skoleholder Peder Pedersen i Hørby skole, Anne Nielsdatter, 27 år, og Johanne Nielsdatter, 10 år, begge hjemme. Værge: morbror Hans Christensen i Tamholt.

 

Side 197b, 9. okt. 1803, Peder Sørensen i Løgtved i Hørby, gift med Maren Jensdatter. Børn: 1. Jens Pedersen i Rønholt og 2. Søren Pedersen, tjenende i Sæby, begge 33 år, 3. Christen Pedersen, 30 år, 4. Thomas Pedersen, 23 år, 5. afdøde Karen Pedersdatter gift med Jens Olesen, hendes datter Else Marie Jensdatter, 13 år, 6. Johanne Pedersdatter gift med Hans Olesen i Rydsholt, 7. Maren Pedersdatter gift med Jens Nielsen i Hytten i Albæk

 

Side 198b, 16. dec. 1803, Ide Hansdatter i Volstrup by, gift med Christen Mortensen Broen. Børn af 1. ægteskab med Jens Jensen Hulsig: Thomas Jensen i Lille Ørtoft, 51 år, Hans Jensen i Ørtoft, 45 år, Kirsten Jensdatter gift med Christen Laursen i Ørtoft. Fællesbarn: Anne Christensdatter, 31 år, kæreste med Christen Olesen, tjenende i gården.[Som de overtog]

 

Side 202, 4. februar 1804, Christen Christensen i Løgtved i Hørby, gift med Elisabeth eller Lisbeth Jacobsdatter. Barn: [af 1. ægteskab med Sidsel Jensdatter]: 1. Maren Christensdatter enke efter Anders Laursen Rølle, med lavværge Albert Pedersen i Løgt­ved. [Fællesbørn]: 2. Anne Christensdatter gift med Ole Hansen på Hørbylund mark, 3. Else Christensdatter gift med Christen Jørgensen i Volstrup by, 4. Christen Christensen, 31 år, hjemme. Enkens lavværge: bror Christen Jacobsen i Agersted.

 

Side 203, 20. jan. 1804, Maren Sørensdatter i Langtved i Volstrup, gift med Thomas Thomsen. Børn: Thomas Thomsen, 23 år, Else Johanne Thomasdatter, 18 år. Farbror [er morbror] Jens Sørensen i Skovsgård var til stede på børnenes vegne.

 

Side 204, 25. april 1804, Kirsten Poulsdatter i Rugtved i Understed, gift med Jens Henriksen. Børn af 1. ægteskab med Christen Jensen [som hed Christen Laursen]: Laurs Christensen, 19 år, Jens Christensen, 15 år, Thomas Christensen, 11 år. Fællesbarn: Maren Jensdatter, 7 år. Værge: morbror Peder Poulsen i Hestvang.

 

Side 206, 29. juni 1804, Thomas Thomsen i Knæverhede i Volstrup, gift med Maren Heilesdatter. Barn: Kirsten Thomasdatter, 1 år. Værge: farbror Søren Thomsen, tjenende på Knudseje. Lavværge: Hans Hansen i Knæverhede. Afdødes svoger Jens Jensen i Graverhuset mødte for værgen.

 

Side 207, 13. aug. 1804, Christen Michelsen i Fælget i Hørby, død af sprinkelsyge, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Maren Christensdatter, 23 år, Johanne Christensdatter, 21 år, Mette Margrethe Christensdatter, 14 år, Else Christensdatter, 8 år, alle hjemme undtagen Mette Margrethe, der tjener i Slyngborg. Værge: nærmeste beslægtede, Lars Poulsen i Vester Sveje. Lavværge: bror Jens Nielsen i Volstrup.

 

Side 208, 5. nov. 1804, Bodil Gertrud Sørensdatter i Qvesel/Kvissel i Understed, gift med Jens Poulsen. Børn: Søren Jensen, 16 år, Kirsten Jensdatter, 13 år, Else Jensdatter, 8 år. Værge: nærmeste pårørende, Jens Poulsen Dahl i Sulbæk i Understed.

 

Side 209, 4. nov. 1804, Christen Thomsen Snogbak, død hos Lars Kjærs enke Anne Madsdatter i Sulbæk i Understed. Gift med Kirsten Marie Pedersdatter. Børn: Peder Christensen, 10 år, Christen Christensen, 6 år, Lisbeth Christensdatter, 15 år. Værge: nærmeste beslægtede, Christen Stisborg i Understed. Lavværge: Christen Christensen Kjær i Volstrup.

 

Kort 9.

Side 209b, 6. dec. 1804, Jens Christensen i Gadholt i Understed, gift med Johanne Sørensdatter. Børn: Søren Jensen, 36 år, Christen Jensen, 31 år, begge nærværende, Jens Jensen, 28 år, bor i Horsens by og sogn, Morten Jensen, 25 år, tjener på Clausholm eller Rønnovsholm, Anne Jensdatter, 32 år, tjener i Fladstrand, Maren Jensdatter, 20 år, nærværende. Født værge: farbror Niels Christensen i Skølstrup. Lavværge: birkeskriver Woldall.

 

Side 213, 21. jan. 1805, aftægtsmand Peder Christensen i Krættrup i Volstrup. Børn med afdøde Maren Jensdatter: Jens Pedersen, 28 år, Johanne Pedersdatter, 23 år, Anne Pedersdatter, 20 år. Værge: Niels Jensen i Knæverhede.

 

Side 214, 19. marts 1805, Maren Laursdatter i Lille Ørtoft, gift med Jens Nielsen. Søskende: 1. afdøde Peder Laursens to børn: Niels Pedersen Mørk i Lille Ørtoft, 36 år, Karen Pedersdatter, enke efter Peder Dansk i Ørtoft og nu boende hos Mads Pedersen i Uggerholt. 2. afdøde Maren Laursdatter gift med Peder Pedersen i Volstrup, også død, deres to børn: Kirsten Pedersdatter gift med Thomas Thomsen Smedegård, Maren Pedersdatter gift med Peder Svendsen i Store Ørtoft. 3. Karen Laursdatter gift med Ole Christensen Bødker i Uggerholt.

 

Side 214b, 1. juli 1805, Maren Jacobsdatter i Tamholt i Volstrup, gift med Christen Nielsen. Børn af 1. ægteskab med Heile Thomsen: Ellen Heilesdatter gift med Christen Christensen Kjær i Øksenhede, Maren Heilesdatter gift med Hans Hansen i Knæverhede, Margrethe Heilesdatter, 31 år, hos stedfaderen. Værge: [halv]morbror Thomas Thomsen i Langtved.

 

Side 216b, 1. aug. 1805, Maren Laursdatter i Kilstrup i Volstrup, gift med Thomas Rasmussen. Børn af 1. ægteskab med Ole Pedersen: Ole Olesen, 29 år, hjemme, Laurs Olesen, 24 år, tjener Albert Pedersen i Løgtved, Maren Olesdatter, 35 år, hjemme.

 

Side 218, 4. dec. 1805, Christen Jensen, død hos bror Søren Jensen i Gadholt i Understed. Mor Johanne Sørensdatter og øvrige søskende: Anne Jensdatter, tjener i Fladstrand, Jens Jensen, gift og bosat i Horsens by og sogn, Maren Jensdatter, tjener i Ålborg, Morten Jensen, soldat i Holsten. Værge: farbror Niels Christensen i Skølstrup. Moderen ønskede ingen lavværge.

 

Side 220b, 3. marts 1806, husmand Niels Hansen Thyboe i Volstrup. Søskende: Christen Hansen, skal for tiden opholde sig i Agersted og være hyrde, Maren Hansdatter gift med Niels Andersen i Folehavehus i Volstrup, Kirsten Hansdatter, så vidt vides på Læsø.

 

Side 221b, 19. maj 1806, Maren Sørensdatter i Øksenhede, gift med Jens Sørensen Kjær. Børn af 1. ægteskab: Ole Jensen i Skoven i Albæk, 28 år, Peder Jensen, ved kavaleriet i Holsten, 26 år. De fraværende blev repræsenteret af morbror Christen Sørensen, som havde ophold på stedet.

 

Side 222b, 9. juni 1806, tjenestepige Else Marie Nielsdatter i Sæbygårds mølle. 1. helsøster Karen Nielsdatter gift med Christen Pedersen i Holtet i Volstrup, 2. helsøster Johanne Nielsdatter, 28 år, tjener Hans Jensen i Kilstrup. 3. halvsøster Ingeborg Nielsdatter, 25 år, tjener sognefoged Morten Jacobsen i Grønheden. 4. halvsøster Anne Nielsdatter, 23 år, og 5. halvbror Peder Nielsen, 19 år, begge hos stedfar Poul Olesen i Lundergård i Volstrup, 6. halvsøster Maren Nielsdatter, 15 år, tjener sin farbror i bemeldte mølle. Johannes værge var morbror Hans Jensen i Kilstrup, for Ingeborg var det Poul Olesen i Lundergård, og for de øvrige, farbror Christen Pedersen Lundergård i Sæbygårds mølle.

 

Side 225, 18. aug. 1806, Johanne Christensdatter i Hybholt i Volstrup, enke efter Mads Nielsen. Børn: Niels Madsen, 25 år, Anne Madsdatter, 24 år, Kirsten Madsdatter, 19 år, Karen Madsdatter, 18 år, Christen Madsen, 15 år, Jens Madsen, 12 år, Peder Madsen, 9 år, Mette Marie Madsdatter, 6 år. Fødte værger: farbrødre Christen Nielsen i Uggerholt og Jørgen Nielsen i Dyrheden huse.

 

Afkald, s. 226b, 20. aug. 1806, til indsidder og daglejer Mads Pedersen i Uggerholt for arv efter hans hustru Maren Truelsdatter til hendes børn: Anders Pedersen for hustru, Christen Pedersen, Niels Christensen og Mads Jensen i Uggerholt.

 

Side 229b, 4. nov. 1806, Ole Christensen Bødker i Uggerholt i Volstrup, gift med Karen Laursdatter, 85 år gammel, repræsenteret af to sønner [fra ægteskab med Christen Olesen], Laurs Christensen i Pilværn og Ole Christensen i Dyrheden. Afdødes søskende: Jens Christensen Bødker i Dyrheden huse hos Christen Faurholt, Maren Christensdatter, enke efter Jens Mathiasen, Bakken i Byrum på Læsø.

 

Side 234b, 19. marts 1807, Lorents Lorentsen i Kragelund i Volstrup, gift med Johanne Christens­datter. Børn: Hans Lorentsen, 8 år, Kirsten Lorentsdatter, 6 år. Værge: Jørgen Nielsen i Hybholt, gift med halvsøster til afdøde, som var slegfredsbarn. Lavværge: Niels Andersen i Toftlund.

 

235b, 6. juli 1807, husmand Niels Laursen i Volstrup by, gift med Johanne Andersdatter. Barn: Jens Nielsen, for tiden i Østerbroen i Albæk, 40 år. Lavværge: Christen Olesen i Volstrup by.

 

Side 237b, 29. dec. 1807, Maren Christensdatter i Volstrup, gift med Morten Olesen. Børn: Johanne Mortensdatter, 13 år, Ole Mortensen, 11 år, Jens Mortensen, 8 år, Marianne Mortensdatter, 4 år, Christen Mortensen, 19 uger. Til stede var børnenes morbror, Jens Christensen i Vester Rugtved.

 

Side 238b, 5. februar 1808, Jørgen Jørgensen Bou i Øksenhede, gift med Maren Jensdatter. Søskende: Niels Jørgensen i Frismosehus i Albæk, Lisbeth Jørgensdatter i Falden i Albæk, over 60 år. Lavværge: Jens Christensen Kjær i Øksenhede.

 

Kort 10.

Side 239b, 19. april 1808, Jørgen Christensen i Baskær i Hørby, gift med Birgitte Nielsdatter. Børn: Christen Jørgensen, 14 år, Anne Cathrine Jørgensdatter, 8 år, Karen Jørgensdatter, 5 til 6 år, Niels Jørgensen, 3 år. Værge: farbror Peder Christensen i Røllen. Lavværge: Christen Pedersen fra Sæbygård.

 

Side 240, 22. april 1808, Jens Henriksen i Meller Rugtved i Understed, gift med Margrethe Nielsdatter. Barn af 1. ægteskab med Kirsten Poulsdatter: Maren Jensdatter, 11 år. Fællesbarn: Kirsten Jensdatter, 2½ år. Værge: degn Anders Aistrup i Understed, gift med afdødes søster. Lavværge: Ole Poulsen i Hestvang, senere Poul Pedersen i Hestvang [der blev gift med enken].

 

Side 241b, 26. juli 1808, Margrethe Christensdatter i Øksenhede, gift med Morten Nielsen. Børn: Gertrud Mortensdatter, 13 år, Jørgen Mortensen, 9 år. Nærmeste til værgemål: Lars Christensen Mørk i Pilværn i Albæk, født og opvokset her i sognet.

 

Side 244, 13. okt. 1808, Maren Jensdatter i Langtved i Volstrup, enke efter Niels Nielsen. Børn: Jens Nielsen, 33 år, bebor gården, Maren Nielsdatter gift med Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

Side 245, 28. februar 1809, bolsmand Jens Pedersen Dansk i Øksenhede, gift med Anne Christensdatter. Søskende: helbroder Christen Pedersen i Ørtoft, 48 år, helbroder Laurs Pedersen i Donsted skovhus, 43 år, halvbroder Peder Pedersen, 10 år, halvsøster Ingeborg Pedersdatter, 12 år. Christen P. i Ørtoft var værge for sine to halvsøskende. Lavværge: Hans Jensen i Kilstrup.

 

Side 245b, 9. marts 1809, Mads Godskesen i Øksenhede, gift med Anne Godskesdatter. Børn: Jens Madsen, 31 år, til stede, Anders Madsen, 28 år, i krigstjeneste, Mette Madsdatter, 34 år. Tilsynsværge: Peder Mortensen Østergård i Øksenhede. Lavværge: Christen Olesen Harbak i Øksenhede.

 

Side 246, 19. april 1809, Karen Thomasdatter i Skovsgård i Volstrup, gift med gårdmand Jens Jacobsen. Børn: Thomas Jensen, 12 år, Kirsten Marie Jensdatter, 19 år, Maren Jensdatter, 16 år, Karen Jensdatter, 9 år. Værge: morbror Niels Thomsen, gårdmand i Idskov i Voer.

 

Side 248, 7. februar 1810, Marianne Pedersdatter i Freden i Understed, gift med bolsmand Christen Nielsen. Søskende: Niels Pedersen i Fjem i Hørby, Jens Pedersen i Kæret i Voer, Karen Pedersdatter gift med Christen Thomsen i Snedkergård i Hørby (først skrives Risgård i Hørby), Kirsten Pedersdatter gift med Anders Sørensen i Hugdrup i Skæve.

 

249, 20. marts 1810, Jens Jørgensen i Uggerholt. Enken i uskiftet bo.

249, 17. april 1810, Niels Hansen i Gadholt. Enken i uskiftet bo.

 

249, 20. april 1810, husmand og almisslem Svend Pedersen i Dahl hus i Understed.

 

249, 10. sep. 1810, Anne Larsdatter, enke efter husmand Svend Pedersen i Dahl hus.

 

Side 249b, 25. februar 1811, Anne Marie Pedersdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med husmand Jens Nielsen. Datter: Anne Christensdatter gift med bolsmand Jens Jensen, Heden.

 

Side 250, 23. marts 1811, gårdmand Jens Jensen i Graverhuset i Volstrup, gift med Maren Thomasdatter. Ingen børn i 1. ægteskab med Anne Sørensdatter. Børn af 2. ægteskab med Else Poulsdatter: Jens Jensen, 36 år, på stedet, Poul Jensen, 30 år, i krigstjeneste, pt. på Sjælland, Anne Jensdatter, 33 år, hjemme. Fællesbørn: Thomas Jensen, 24 år, Christen Jensen, 21 år, i krigstjeneste, pt. på Møn, Anders Jensen, 9 år, Else Jensdatter, 18 år, Kirsten Jensdatter, 13 år. Værger: farbrødre Christen Jensen i Solsbæk og Hans Jensen i Kilstrup.

 

Side 251, 19. april 1811, Anne Christensdatter i Vangkær (Vandkær) i Volstrup, gift med husmand og smed Peder Jørgensen. Børn: Jørgen Pedersen, 22 år, Christen Pedersen, 21 år, begge fraværende i krigstjeneste. Deres morbror Niels Christensen i Skølstrup mødte for dem.

 

Side 251b, 25. maj 1811, Kirsten Rasmusdatter i Lille Ørtoft i Volstrup, gift med Morten Christensen. Børn af 1. ægteskab med Søren Pedersen Hvolsig: Peder Sørensen, 20 år, Else Sørensdatter, 18 år, Maren Sørensdatter, 16 år. Til stede var børnenes morbror, Thomas Rasmussen i Kilstrup, og Jens Rasmussen i Dyrheden huse.

 

Side 252b, 9. nov. 1811, Maren Jensdatter i Løgtved i Hørby, enke efter Peder Sørensen. Børn: Søren Pedersen, 42 år, Jens Pedersen, 42 år, Christen Pedersen, 39 år, Thomas Pedersen, 30 år, Johanne Pedersdatter gift med Hans Olesen i Rydsholt, Maren Pedersdatter gift med Jens Nielsen i Hytten, afdøde Karen Pedersdatter gift med Jens Olesen i Galtrup i Torslev, hendes datter Else Marie Jensdatter, 26 år. Værge: morbror Jens Pedersen i Rugtved.

 

Side 254, 19. marts 1812, Cathrine Sørensdatter i Nørre Røllen i Volstrup, gift med Peder Christensen. Børn: Karen Pedersdatter gift med Søren Pedersen, fæster af stervbogården, Christen Pedersen, 20 år, Søren Pedersen, 16 år, Anne Pedersdatter, 12 år, Jens Pedersen, 8 år, Maren  Pedersdatter, 6 år, Kirsten  Pedersdatter, 3 år. Ansat værge: Jens Pedersen i Rønholt.

 

Side 254b, 24. marts 1812, Jens Sørensen i Kragelund i Volstrup, gift med Maren Thomasdatter. Lavværge: hendes far Thomas Jacobsen.

 

Side 255, 11. april 1812, Maren Laursdatter i Uggerholt i Volstrup, enke efter Jens Jørgensen. Datter Maren Jensdatter til stede sammen med sin trolovede fæstemand Ole Nielsen i Kragelund. Værge: morbror Christen Laursen i Øksenhede.

 

Side 255b, 16. april 1812, Christen Jensen Riis og hustru Margrethe Thomasdatter i Øster Solsbæk i Volstrup. Børn af 1. ægteskab med Mette Jensdatter: Johanne Christensdatter gift med Thomas Laursen i Dahl i Understed, Karen Christensdatter gift med Jens Jespersen i Dværgetved. Fællesbørn: Jens Christensen, 16 år, Thomas Christensen, 8 år. Værger: farbror Hans Jensen i Kilstrup og morbror Søren Thomsen i Mølbak i Skæve.

 

Side 257b, 17. juli 1812, Margrethe Thomasdatter i Lille Ørtoft, gift med husmand Thomas Jensen. Børn: Jens Thomsen i Clemenshave i Albæk, 36 år, Thomas Thomsen, tjener på Haven, 30 år, Peder Thomsen, 20 år, i krigstjeneste, Maren Thomasdatter, tjener på Haven.

 

Side 258, 8. august 1812, Kirsten Sørensdatter Krog i Nørre Stidsholt i Volstrup, gift med Christen Sørensen. Hendes børn: Laurs Jensen, udtaget til krigstjeneste 1796, opholdssted ukendt, Jens Christensen, 27 år, hjemme, Johanne Christensdatter gift med Søren Hansen Fredborg i Volstrup.

 

Side 259, 17. sep. 1812, Niels Madsen i Øksenhede i Volstrup, gift med Else Madsdatter. Børn: Mads Nielsen, 11 år, Johanne Nielsdatter, 8 år. Født værge: Thomas Madsen, Ledet i Karup.

 

Side 262, 18. dec. 1812, Elisabeth Sørensdatter i Birkmose i Volstrup, gift med Thomas Simonsen. Fem søskende: 1. afdøde Jens Sørensen i Birket i Skæve, hans børn: Elisabeth Jensdatter i Birket og Maren Jensdatter, tjenende i Barkholt, 2. afdøde Marie/Maren Sørensdatter i Barkholt i Skæve, hendes børn, Elisabeth, gift med Ole Jensen i Krogsdam i Skæve, Else, gift i Skæve, 3. afdøde Anne Sørensdatter gift med Hans Jensen Fredborg i Hørby, deres børn: Søren Hansen i Fredborg, Benedikte Hansdatter i Tanggård i Hørby, 4. afdøde Maren Sørensdatter gift med Christen Væver i Smågårdene i Skæve, død, har børn, men det vides ej hvor mange eller hvor. 5. Karen Sørensdatter i Hugdrup Nørgård i Skæve. (På protokollens sidste side er en opsummering af arvingerne, eller kladde, og her er nr. 4 Maren ikke med, og Søren Hansen og hans søster Benedikte Hansdatter angives at være døde. Maren, der skulle tjene i Barkholt, var i Flensborg)

 

Side 264b, 22. februar 1813, Jens Pedersen i Rønholtgård i Volstrup, gift med Kirsten Hansdatter. Børn: Hans Jensen, 13 år, Peder Jensen, 10 år, Søren Jensen, 5 år, Anne Jensdatter, 12 år, Maren Jensdatter, 7 år, Karen Jensdatter, 3 år, Kirsten Jensdatter, 1 år. Værger: farbrødre Søren Pedersen i Røllen og Thomas Pedersen i Løgtved.

 

Side 265b, 22. februar 1813, Johanne Pedersdatter i Røllen i Volstrup, gift med Christen Jensen. Fire søskende: Christen Pedersen i Houstrup i Tårs, Hans Pedersen i Norge i Lendum, afdøde Henrik Pedersen i Lørslev i Ugilt, hans børn: Thomas Henriksen, Maren Henriksdatter, Kirsten Henriks­datter og Johanne Henriksdatter, Maren Pedersdatter i Lørslev i Ugilt.

 

Side 267b, 14. sep. 1813, Christen Nielsen i Trondal i Understed, gift med Birgitte Pedersdatter. Barn: Niels Pedersen, 8 år. Værge: Mads Christensen i (Stensig). Lavværge: Christen Christensen Mejling.

 

Side 268, 17. dec. 1813, Niels Jensen i Knæverhede i Volstrup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 19 år, Maren Nielsdatter, 15 år. Værge: farbror Christen Jensen i Knæverhede. Lavværge: Christen Jensen i Gadensgård.

 

Side 268b, 19. juni 1814, Kirsten Jensdatter i Skovsgård i Volstrup, gift med gårdmand Jens Sørensen. Børn: Jens Jensen, 29 år, overtog gården, Thomas Jensen, 25 år, Else Jensdatter, 15 år. Værge: morbror Christen Jensen i Knæverhede.

 

Kort 11.

Side 269, 29. nov. 1814, Margrethe Vigelsdatter i Sulbæk i Understed, gift med Jens Jensen. Bror Niels Vigelsen i Båren i Hørby og søster Anne Vigelsdatter, 68 år.

 

Side 269b, 5. dec. 1814, gårdmand Niels Jørgensen i Knæverhede i Volstrup, gift med Kirsten Jeppesdatter. Børn: Jørgen Nielsen, 9 år, Jeppe Nielsen, 4 år, Anne Nielsdatter, 11 år, Maren Nielsdatter, 4 år. Værger: farbror Christen Jørgensen i Knæverhede og afdødes fars brorsøn Christen Jensen i Gadensgård. Lavværge: Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

Side 271, 23. nov. 1815, Else Nielsdatter i Øksenhede i Volstrup, enke efter Niels Madsen. (Ved skiftet efter ham hed hun Else Madsdatter). Børn: Mads Nielsen, 14 år, Johanne Nielsdatter, 11 år. Værge: Thomas Madsen i Ledet i Karup.

 

Side 271b, 28. nov. 1816, Niels Nielsen i Sønder Solsbæk i Volstrup, gift med Mariane Pedersdatter. Børn: Niels Peter Nielsen, 4 år, Maren Nielsdatter, 3 år. Værge: morfar Peder Nielsen, der er i gården. Lavværge: Hans Pedersen.

 

Side 273, 22. april 1816, Birgitte Pedersdatter i Stensighus i Understed, gift med Christen Christensen. Barn af 1. ægteskab med Christen Nielsen: Niels Christensen, 10 år. Værge: selvejergårdmand Laurs Olesen i Ågård i Understed, gift med barnets moster.

 

Side 274, 25. april 1816, Karen Hansdatter i Lille Ørtoft, gift med Thomas Jensen. Søskende: Hans Hansen i Knæverhede, Kirsten Hansdatter gift med Mads Nielsen i Rønholt, Anne Hansdatter, 42 år, opholder sig i Rønholt, Johanne Hansdatter gift med Christen Jørgensen, havnebådsmand i Fladstrand. Halvsøstre på mors side: Anne Hansdatter gift med gårdmand Christen Jensen i Volstrup, Maren Hansdatter gift med underbefalingsmand og husmand Niels Jacobsen i Volstrup. Til stede for fraværende og umyndige, Mads Nielsen i Rønholtgård.

 

Side 275, 24. april 1816, Karen Jørgensdatter i Kilstrup i Volstrup, gift med Hans Jensen. Børn: Christen Hansen i Albækgård, 28 år, Jens Hansen, 25 år, hjemme.

 

Side 275b, 29. april 1816, Thomas Nielsen i Store Uggerholt i Volstrup, gift med Birthe Laurs­datter. Af 1.ægteskab med Margrethe Pedersdatter: Anne Thomasdatter, 50 år, tjener i Graverhuset, med morbror Christen Pedersen i Sæbygårds mølle som værge. Fællesbarn: Laurs Thomsen, 28 år, hjemme. Lavværge: Niels Bækshede.

 

Side 276, 5. august 1816, Anne Nielsdatter i Hybholt i Volstrup, gift med Niels Nielsen. Datter Johanne Nielsdatter. Værge: Mads Nielsen i Rønholtgård.

 

Side 276, 5. aug. 1816, Maren Michelsdatter i Heden i Volstrup, gift med Niels Nielsen. Børn: Mads Nielsen i Rønholt, Christen Nielsen, tjener i Sæby, Ole Nielsen, tjener sin bror i Rønholt, Niels Nielsen, hjemme, myndig.

 

Side 277, 7. aug. 1816, Anne Pedersdatter i Plettesholt i Understed, gift med Lars Christensen. Børn af 1. ægteskab med Jens Jensen: Jens Jensen i Hybholthus, myndig, Peder Jensen, hjemme, myndig, Mads Jensen, for tiden på markarbejde i Hals, Anne Jensdatter gift med Jens Madsen i Øksenhede, Kirsten Jensdatter, 23 år, hjemme. Værge: farbror Søren Jensen i Langtved.

 

Side 277b, 7. dec. 1816, Johanne Jacobsdatter i Volstrup by, gift med husmand Christen Jensen. Barn: Jacob Christensen, 16 uger. Værge: morbror

Niels Jacobsen i Volstrup.

 

Side 278, 3. maj 1817, Anders Nielsen i Ørtoft by, gift med Else Andersdatter. Børn: Niels Andersen, 26 år, Anders Andersen, 25 år, begge nærværende, Thomas Andersen, 19 år, hjemme, er vanvittig, Søren Andersen, 15 år, tjener hos søster Maren i Løgtved, Maren Andersdatter gift med Ole Andersen i Løgtved, Mette Marie Andersdatter gift med Christen Laursen på stervboet. Værge: farbror Jens Nielsen i Lille Ørtoft.

 

Side 279b, 1817, birkeskriver Jens Christensen Voldahl i Volstrup by, gift med Birthe Hansdatter. Børn: Carl Magnus Jensen, 15 år, Axel Jensen, 9 år, Julius Achthor Jensen, 7 år, Pouline Mariane Bonevie Jensdatter, 12 år. Værge: nærmeste slægtning, gårdmand Jørgen Jeppesen i Tamholt. Lavværge: Christen Jensen Knappen i Volstrup.

 

Side 280b, 7. juli 1817, Maren Jensdatter i Gadholt i Understed, gift med Mads Jensen. Børn: Maren Madsdatter gift med Niels Mortensen i Knøsene i Albæk, Johanne Madsdatter gift med Anders Christensen i Tranekær i Hørby, Mette Madsdatter, 22 år. Værge for Mette og Maren, hvis mand var syg: svoger Anders i Tranekær.

 

Side 281, 20. okt. 1817, Maren Olesdatter i Ørtoft, gift med Simon Nielsen. Af 1. ægteskab med Anders Christensen: Ole Andersen i Løgtved i Hørby. Fællesbørn: Anders Simonsen, 32 år, og Niels Simonsen, 28 år, begge hjemme.

 

Side 281b, 4. marts 1818, Laurs Olesen i Jegenshus i Understed, gift med Johanne Niels­datter. Børn fra ægteskab med Margrethe Christensdatter: Christen Larsen i Ørtoft, 38 år, Margrethe Larsdatter gift med Christen Nielsen Fjeldsted. Fællesbarn: Maren Larsdatter, 21 år. Lavværge: Ole Poulsen i Hestvang.

 

Side 282b, 8. okt. 1818, Margrethe Knudsdatter i Vester Solsbæk i Volstrup, gift med Laurs Christensen. Børn: Christen Laursen, 17 år, Laurs Laursen, 15 år, Knud Laursen, 12 år, Maren Laurs­datter, 21 år. Værge: Peder Christensen i Fuglsang.

 

Side 283, 8. okt. 1818, Thomas Rasmussen i Kilstrup i Volstrup, gift med Else Pedersdatter. Barn: Rasmus Thomsen, 6 år. Værge: gårdmand Rasmus Jensen i Kragelund. Lavværge: Hans Jensen Ladefoged i Kilstrup.

 

Side 278, 283b, 8. okt. 1818, Johanne Laursdatter i Skølstrup i Volstrup, gift med Søren Laursen. Børn af ægteskab med Christen Jensen: Margrethe Christensdatter gift med Rasmus Henriksen i Kalundborg, Maren Christensdatter gift i Sæby, Anne Christensdatter gift med Christen Hansen ved Skellet i Dronninglund, Kirsten Christensdatter, ugift og tjener i Ulsted, Christiane Christensdatter, ugift og tjener i Volstrup præstegård. Fællesbørn: Karen Sørensdatter, Lars Sørensen, 35 år, Maren Sørensdatter, alle hjemme. Værge: morbror Jens Laursen i Rosengård i Understed.

 

Side 284b, 24. maj, 1819, Jens Christensen Kjær i Øksenhede, gift med Anne Nielsdatter. Barn: Christen Jensen, 10 år. Værge: farbror Christen Christensen i Birkmose i Volstrup. Lavværge: Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

Side 285b, 9. marts 1820, Maren Christensdatter i Lille Rønholt i Volstrup, gift med husmand Jens Mortensen. Døtres mænd: Christen Pedersen i Øksenhede, Peder Madsen i Qvesel, Søren Christensen i Idskov mølle og Mads Jensen i Lille Rønholt.

 

285b, 16. marts1820, husmand Christen Madsen i Store Ørtoft i Volstrup. Enken i uskiftet bo med umyndige børn.

 

Side 285b,  8. april 1820, gårdmand Hans Christensen i Tamholt i Volstrup, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Peder Hansen, 27 år, Christen Hansen, 23 år, Hans Hansen, 20 år, Anne Hansdatter, 30 år, Karen Hansdatter, 23 år, Johanne Hansdatter, 16 år. Værge og kurator: Jørgen Jeppesen i Tamholt. Lavværge: Christen Jensen i Gadensgård.

 

287, 15.  maj 1818, Birthe Larsdatter i Uggerholt, enke efter Thomas Nielsen. Myndig søn.

 

Side 288b, 30. sep. 1820, Anne Nielsdatter i Øksenhede, gift med Peder Mortensen. Barn: Morten Pedersen, 19 år. Kurator: morbror Jacob Nielsen i Gadholt.

 

Side 289, 22. okt. 1820, Søren Pedersen i Røllen i Volstrup, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Peder Sørensen, 3 år, Cathrine Marie Sørensdatter, 7 år, Søren Sørensen, født efter faderens død. Værge: fasters mand, Jens

Nielsen i Hytten i Albæk. Lavværge: Jens Andersen i Lille Ørtoft, senere enkens trolovede Anders Iversen. Enkens bror Christen Pedersen i Røllen mødte.

 

Side 290, 22. dec. 1820, Maren Christensdatter i Volstrup, gift med gårdfæster Peder Christensen. Brødre: Niels Christensen, Jens Christensen, Niels Christensen og Søren Christensen.

 

Side 290b, 15. jan. 1821, Thomas Laursen i Dahl i Understed, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Lars Chr. Thomsen, 11 år, Maren Thomasdatter, Kirsten Thomasdatter, Mette Thomasdatter og Marianne Thomasdatter. Antaget værge: selvejergårdmand Christen Christensen i Kiis. Lavværge: Ole Poulsen i Hestvang.

 

Side 292b, 1821, Christen Pedersen Lundergård i Sæbygårds mølle. Testamente 1806. Arv til bror Niels Pedersens børn: Peder Nielsen, Karen Nielsdatter, Johanne Nielsdatter, Ingeborg Niels­datter, Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter samt enfoldig søsterdatter Anne Marie Thomasdatter.

 

Side 294, 13. marts 1821, Lars Pedersen i Uggerholt i Volstrup, død 14. aug. 1819, gift med Maren Clemens­datter, der agter at gifte sig igen. Børn: Clemen Larsen, 16 år, Peder Larsen, 7 år, Niels Larsen, 4 år, Anne Larsdatter, Marie Larsdatter. Værge: farbror Peder Christensen i Lille Ørtoft. Lavværge: husmand Mads Jørgensen.

 

Side 295b, 11. april 1821, Maren Christensdatter i Volstrup, gift med Christen Jensen. Barn: Johanne Marie Christensdatter, 2 år. Værge: morfar Christen Pedersen Dansk i Ørtoft.

 

Side 296, 30. juli 1821, Birthe Hansdatter i Volstrup, gift med husfæster Søren Christensen Nyholm. Børn med afdøde birkeskriver Jens Voldahl: Carl Magnus Jensen, 19 år, Axel Jensen, 13 år, Julius Achthor Jensen, 11 år, Pouline Marianne Bonnevie Jensdatter, 16 år. Antaget værge: Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

Side 298, 6. sep. 1821, husfæster Christen Pedersen i Årkesløs i Volstrup, gift med Else Pedersdatter. Børn: Peder Christensen, 17 år, Johanne Christensdatter, ugift hjemme.

 

Side 298b, 2. sep. 1821, gårdfæster Christen Olesen Harbak i Øksenhede, gift med Margrethe Heilesdatter. Børn: Ole Christensen, 12 år, Maren Christensdatter, 9 år. Værge: farbror Poul Olsen i Lundergård. Lavværge: Christen Pedersen i Tamholt.

 

Kort 12.

 

Side 302, 8. februar, 1822, Jens Christensen i Øster Rugtved i Understed, gift med Ellen Christensdatter. Børn: Christen Jensen, 25½ år, Christen Jensen, 22 år, Thomas Jensen, 19 år, Jens Jensen, 17 år, Søren Jensen, 16 år, Johanne Jensdatter, 19 år, Marianne Jensdatter. Værge: morbror selvejergårdmand Thomas Christensen i Hørby anneksgård. Lavværge: Christen Christensen i Langtved.

 

Side 304, 7. okt. 1822, Maren Madsdatter i Sæbygårds mølle, enke efter møller Christen Pedersen. Søn af 1. ægteskab med Casper Christensen: Mads Caspersen. Den afdøde mands broderbørn: Peder Nielsen, 37 år, tjener i Hjørring, Karen Nielsdatter gift med gårdmand Christen Pedersen i Holtet i Volstrup, Johanne Nielsdatter gift med gårdmand Hans Christensen i Stidsholt, Ingeborg Nielsdatter, ugift, hos stedfar Poul Olesen i Lundergård, Maren Nielsdatter, ugift i stervboet. Søsterdatter Anne Marie Thomasdatter, vanvittig, hos Morten Nielsen i Øksenhede. Hendes værge: Poul Olesen i Lundergård.

 

309, 3. dec. 1822, Hans Christensen i Årkesløs i Volstrup. Enke Johanne Andersdatter i uskiftet bo med to sønner, Mads Hansen på 5 og Christen Hansen på 1½ år.

 

Side 309b, 27. dec. 1822, Anne Pedersdatter i Fuglsang i Volstrup, gift med Peder Christensen. Børn: Christen Pedersen, 32 år, Peders Pedersen, 29 år, Marie Pedersdatter gift med Lars Christensen i Plettesholt i Understed, Johanne Pedersdatter gift med Peder Andersen i Albæk.

 

311a, 7. marts 1823, tjenestekarl Peder Thomsen i Løgtved i Hørby

311a, 22. april 1823, tjenestepige Anne Jensdatter. Bror besørgede begravelsen.

 

Side 311b, 16. maj 1823, enkemand Søren Laursen i Øster Skølstrup i Volstrup. Børn: Laurs Sørensen, 40 år, Karen Sørensdatter, ugift, Maren Sørensdatter gift med Thomas Jensen i hus på Haven mark. Værge og tilsynsværge: Jørgen Jeppesen af Tamholt.

 

Side 312b, 13. sep. 1823, Anne Christensdatter i Gadholt i Understed, gift med Jacob Nielsen. Halvsøstre: Maren Christensdatter i Volstrup og Elisabeth Christensdatter gift med Søren Schmidt i Sæby. Søstre: Maren Christensdatter og Anne Christensdatter, som ingen ved hvor bor, bror Peder Christensen er bortrejst for 30 år siden og intet vides om ham.

 

Side 313, 29.sep. 1823, Else Pedersdatter i Øster Kilstrup i Volstrup, gift med Christen Laursen. Søn af 1. ægteskab med Thomas Rasmussen: Rasmus Thomsen, 12 år. Værge: søskendebarn Peder Sørensen i Båndhagen. Tilsynsværge: Hans Jensen i Kilstrup.

 

315b, 26. nov. 1823, husfæster Thomas Sørensen i Uggerholt. Tilladelse til uskiftet bo til enken Maren Larsdatter og børn: Johanne Marie, 11 år, Marie, 10 år, Maren, 4 år, Søren 7 (1) år.

 

316, 7. februar 1825, Mette Hansdatter, Jens Svendsen enke i Rydsholthus i Volstrup. To myndige sønner.

 

317, 16. maj 1824, Jens Nielsen  i Volstrup. Enke og fire børn.

 

317b, 11. april 1825, Niels Andersen i Store Toftlund i Volstrup, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Christen Nielsen, tjener i Albækgård, 38 år, Anders Nielsen, tjener i Sæby, 36 år, Jens Nielsen, bosat i Sæby, 33 år, Thomas Nielsen, 24 år, hjemme, Lisbeth Nielsdatter, tjener i Ottestrup, Anne Nielsdatter gift med gårdmand Søren Christensen i Katholm i Hellevad, Marianne Nielsdatter gift med gårdmand Jacob Christensen i Katholm, Karen Nielsdatter, ugift hjemme. Lavværge: Christen Madsen i Tangen i Hørby.

 

319, 27. maj 1825, Kirsten Laursdatter i Uggerholt i Volstrup, gift med husmand Mads Jørgensen. Søskende, flere er døde: Jens og Laurs Laursen, begge i Rosengård i Understed, Christen Laursen i Rugtved, Karen Laursdatter gift med Johan Ladefoged ved Bangsbostrand, Maren Laursdatter gift med Jens Andersen i Sæby, Nille Laursdatter gift i Bangsbostrand, Johanne Laursdatter gift med Søren Laursen i Skølstrup, Anne Laursdatter gift med Hans Hansen i Volstrup, Margrethe Laursdatter gift med Jens Sørensen i Lille Ørtoft, Mette Laursdatter gift med person ved navn Jens i Idskov. Mere vidste enkemanden ikke om dem og deres børn.

 

320b, 30. juli 1825, Karen Clausdatter i Ørtoft, gift med Anders Pedersen Gade. Børn: Claus Peder Andersen, 2 år, Johanne Marie Andersdatter, 6 år. Beskikket værge: Anders Christensen i Ørtoft.

 

322b, 2. sep. 1825, tjenestekarl Christen Christensen Lendumsbunke i Memhave i Volstrup. Søskende: husmand Jens Christensen i Lille Mosen i Lendum og Johanne Christensdatter. Indsat værge: gårdmand Niels Sørensen i Lendum.

 

323b, 26. sep. 1825, tjenestepige Lisbeth Marcusdatter hos Lars Olesens enke i Nørre Klattrup hendes uægte nyfødte dreng forefunden død på marken i nærheden af gården.

 

323b, 5. okt. 1825, aftægtskone Maren Christensdatter i Volstrup by, Lars Andersens mor.

 

323b, 16. nov. 1825, Marianne, 13½ år, datter af gårdmand Christen Jensen i Ørtoft.

 

324b, 31. dec. 1825, gårdfæster Søren Thomsen i Øster Solsbæk i Volstrup, gift med Karen Christensdatter. Børn: Thomas Chr. Sørensen, 16 år, Niels Sørensen, 14 år, Christen Sørensen, 11 år, Lars Chr. Sørensen, 2 år, Christine Margrethe Sørensdatter, Anne Marie Sørensdatter, Johanne Sørensdatter, alle ugifte. Værge: Peder Hansen i Solsbæk. Lavværge: Peder Christensen i Fuglsang.

 

325b, 24. februar 1826, husfæster Niels Andersen i Sulbæk i Understed. Seks børn, alle myndige undtagen ugift datter Karen. Svigersøn Christen Christensen Mejling besørger begravelsen.

 

325b, 19. februar 1825, husfæster Jens Christensen i Nørkrat i Understed. Enken i uskiftet bo med ugift datter.

 

326, 10. april 1826, Johanne Christensdatter i Fælget i Hørby, gift med Christen Bertelsen. Børn: Johanne Christensdatter og Maren Christensdatter. Skolelærer Lars Chr. Hansen i Blokhuset i Hørby påtog sig værgemålet.

 

327, 26. april 1826, Marianne, 1 år, datter af gårdfæster Jens Madsen i Øksenhede.

 

327, 15. maj 1826, Johanne Hansdatter, tjenestepige hos Niels Christensen i Hybholt.

 

327, 19. okt. 1826, gårdfæster Christen Pedersen i Lille Ørtoft. Enke Anne Larsdatter i uskiftet bo.

 

327, 2. nov. 1826, Jacob Mortensen i Øksenhede i Volstrup. Enken Mette Hansdatter i uskiftet bo med to myndige og et umyndigt barn.

 

327, 4. dec. 1826, avlsforvalter Laurs Kreiler er 14. nov. forsvundet fra hovedgården Ottestrup.

 

Kort 13.

329b, 31. dec. 1826, Maren Olesdatter i Øksenhede i Volstrup. Enkemanden, husfæster Niels Sørensen i uskiftet bo med to sønner og ugift datter.

 

330, 9. jan. 1827, husfæster Jens Christensen i Nørre Krattet i Understed, gift med Sophie Helvig Nielsdatter. Barn: Johanne Marie Jensdatter, ugift hjemme. Værge: morbror Christen Nielsen i Rugtved.

 

331, 12. marts 1827, Ellen Christensdatter i Rugtved i Understed, enke efter Jens Christensen. Børn: Christen Jensen, 30 år, Christen Jensen, 27 år, Thomas Jensen, 24 år, Jens Jensen, 22 år, Søren Jensen, 21 år, Marianne Jensdatter, ugift. Værger: morbrødre Christen Christensen i Langtved og Thomas Christensen i Hørby præstegård.

 

332, 6. april 1827, Karen Nielsdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med gårdfæster Ole Christensen. Børn: Christen Olesen, 8½ år, Niels Olesen, 3¾ år, Morten Olesen, 12 uger, Johanne Cathrine Olesdatter, Else Marie Olesdatter, Kirsten Olesdatter. Værge: mosters mand Ole Jørgensen i Toftlund.

 

332b.337, 1. april 1827, gårdfæster Morten Nielsen i Øksenhede i Volstrup, gift med Anne Nielsdatter. Børn af 1. ægteskab med Margrethe Christensdatter: Jørgen Mortensen, 28½ år. Fællesbørn: Niels Mortensen, 14 år, Christen Mortensen, 11 år, Margrethe Mortensdatter, 14 år og Kirsten Marie Mortensdatter, alle ugifte. Værge: bror Jørgen Mortensen. Lavværge: stedfar gårdmand Poul Olesen i Lundergård.

 

333b, 9. april 1827, husfæster Niels Sørensen og hustru Maren Olesdatter i Øksenhede. Børn: Søren Nielsen, 30 år, Ole Nielsen, 21 år, Else Marie Nielsdatter, 26 år, der havde bror Søren som værge. Tilsynsværge og kurator: Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

335, 30. april 1827, avlsforvalter Laurs Pedersen Kreiler, hvis lig blev fundet i Sæbygårds mølleå 10. jan. og jordet 12. jan. Søskende, børn af Peder Kreiler i Nibe: snedker Frederik Madsen i Nibe, født 13. dec. 1789 i Nibe, Gertrud, ugift, født 15. februar 1784 i Nibe, afdøde Christen Kreiler i Randers, forhenværende sejlmager, født 3. nov. 1786, har børn i Randers.  

 

335b, 17. april 1827, husfæster Peder Madsen i Årkesløs i Volstrup. Enken Kirsten Sørensdatter i uskiftet bo med mindreårig søn.

   

337, 1827, Christiane Sørensdatter, 7 uger, plejebarn af Christen Christensen i Løgtved.

 

338b, 23. maj 1827, skovrider og gartner Svend Laursen Møller i Agerledet i Volstrup. Søn: Haagen Torsten Kouse Svendsen Møller, 23 år.

 

338b, 23. maj 1827, gårdkone Maren Nielsdatter i Sønder Tamholt i Volstrup, gift med gårdfæster Jørgen Jeppesen. Bror: Jens Nielsen i Langtved. Halvsøskende: Niels Nielsen på Ørvad mark, Christen Nielsen i Ålborg, Anne Nielsdatter gift med gårdfæster Christen Jensen i Øksenhede.

 

346b, 1. sep. 1827, Thomas Olesen i Volstrup, gift med Mette Marie Nielsdatter. Børn: Ole Thomsen, 11 år, Karen Thomasdatter, 20 år. Værge: farbror Christen Olesen, gårdfæster i Volstrup. Lavværge: Morten Hansen, med hvem hun agter at fare i ægteskab.

 

346b, 22. aug. 1827, gårdfæster Thomas Pedersen i Ørtoft. Myndige arvinger.

 

347b, 3. sep. 1827, Kirsten Christensdatter i Dahl i Understed, gift med husfæster Niels Knudsen. Børn: Christen Nielsen, 13 år, Jens Nielsen, 9 år, Anne Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter. Beskikket værge: Niels Pedersen i Hestvang.

 

Side 349, 10. okt. 1827, Jens Madsen i Sønder Stidsholt i Volstrup, gift med Christine Pedersdatter. Barn: Mads Jensen,1½ år. Værge: farbror Christen Madsen i Stidsholt. Lavværge: Laurs Jensen i Præstbro.

 

354, 9. marts 1828, Jens Thomsen i Stidsholt. Enke og to hjemmeværende myndige arvinger.

 

354b, 25. juni 1828, Maren Sørensdatter i Øksenhede, Christen Damsgårds hustru. Indsiddere og almisselemmer i jordløst hus.

 

Side 354b, 17. april 1828, Mette Pedersdatter i Volstrup, gift med husfæster Laurs Christensen. To søstre: 1. afdøde Else Pedersdatter, hendes børn: Karen Nielsdatter gift med Thomas Jensen i Ørtoft, Maren Nielsdatter, enke efter Poul Pedersen i Grønholt. 2. afdøde Karen Pedersdatter, hendes børn: Anders Nielsen, Peder Nielsen, 44 år, Jens Nielsen, 37 år, Christen Nielsen, 36 år, Margrethe Nielsdatter gift med Christen Christensen i Sulbæk, Karen Nielsdatter, 28 år, ugift.

 

355, 24. april 1828, ugifte Niels Nielsen i Baskær, 26 år, søn af Niels

Nielsen.

 

Kort 14.

Side 361, 26. nov. 1828, gårdfæster Laurs Olesen i Krættrup i Volstrup, gift med Maren Chri­stensdatter. Børn: Gertrud Laursdatter gift med Laurs Sørensen i Skølstrup, Anne Laursdatter gift med Søren Christensen i Karup, Johanne Laursdatter, enke efter Christen Hansen i Klattrup. Lavværge: enkens halvbror Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

359b, 8. juni 1828, Karen, datter af gårdfæster Ole Christensen. Intet efterladt. 

 

361, 24. juni 1828, tjenestekarl Hans Christensen hos Laurs Poulsen i Kvissel i Understed. Myndig bror.

 

361, 1828, gårdfæster Hans Pedersen i Solsbæk. Enke og myndige arvinger.

 

Side 361b, 1. dec. 1828, Hans Olesen i Rydsholt i Hørby, gift med Johanne Pedersdatter. Børn: Peder Hansen, 23½ år, Ole Hansen, 21½ år, Karen Hansdatter gift med Niels Christensen i Hybholt, Maren Hansdatter, ugift, Anne Hansdatter gift med Christen Madsen i Broen i Tårs. Værge for Maren, hendes svoger Niels i Hybholt. Lavværge: Christen Olesen i Volstrup.

 

Side 362b, 8. dec. 1828, Laurs Poulsen i Kvissel i Understed, gift med Mette Laursdatter. Børn: Hans Laursen i Kiis, 36 år, Laurs Laursen, 37 år, hjemme, Anne Kirstine Laursdatter, ugift. Antaget værge: Niels Pedersen i Hestvang. Lavværge: Poul Pedersen i Rugtved.

 

364, 13. februar 1829, Hans Christian, 8 uger, søn af Hans Christensens enke i Årkesløs.

 

364, 25. februar 1829, Johanne Cathrine, 1 år, datter af husfæster Christen Nielsen.

 

Side 364b, 6. april 1829, Laurs Christensen i Vester Solsbæk i Volstrup, gift med Mette Marie Madsdatter. Børn af 1. ægteskab med Margrethe Knudsdatter: Christen Laursen, 29 år, Laurs Laursen, 26 år, Knud Laursen, 22 år, Maren Laursdatter, tjener i Hjørring. Værge: ældste bror. Lavværge: Anders Mad­sen i Dyrheden

 

Side 366, 22. april 1829, Svend Jørgensen, tjenestekarl hos bror Peder Jørgensen i Ørtoft. Gift med Anne Sophie Henriksdatter, der boede med børnene i Voerså, da de ikke havde levet i ægteskabelig forening de seneste år. Børn: Jørgen Svendsen, 14 år, Jens Chr. Svendsen, 9½ år, Magdalene Svendsdatter, Marianne Svendsdatter, Maren Kirstine Svendsdatter, 1 år. Værge: farbror Peder Jørgensen i Ørtoft.

 

368, 4. juni 1829, Kirsten Thomasdatter, tjenestekarl Anders Andersens hustru i Knæverhede. Søn, Thomas Christian.

 

368, 12. juni 1829, Christian, søn af husfæster Svend Jensen. Begge forældre lever.

 

368, 20. juni 1829, Maren Sørensdatter i Freden i Understed, Christen Nielsens kone. Myndige arvinger.

 

Side 368, 27. juni 1829, Margrethe Heilesdatter i Øksenhede, enke efter Christen Olesen. Børn: Ole Christensen, 19 år, Maren Christensdatter, 17 år. Værge: farbror Poul Olesen i Lundergård. Kurator: Hans Hansen i Knæverhede.

 

370, 17. juli 1829, tjenestekarl Jens Christensen i Kilstrup. Myndige arvinger.

 

370, 17. juli 1829, Dorthe Johanne, 10 uger, datter af gårdfæster Christen Jensen i Graverhuset.

 

Side 371, 20. juli 1829, gårdkone Kirsten Laursdatter i Lundergård i Volstrup, gift med Poul Olesen. Børn af 1. ægteskab med Niels Pedersen: Peder Nielsen, tjener i Hjørring, 42 år, Ingeborg Nielsdatter, 40 år, ugift hjemme hos stedfar, Anne Nielsdatter gift med gårdmand Jens Chr. Christensen i Øksenhede, Maren Nielsdatter gift med husmand Jens Nielsen i Grønholt i Flade. Fællesbarn: Maren Poulsdatter gift med Mads Thomsen i Tamholt.

 

373, 13. aug. 1829, husfæster Niels Nielsen i Baskær i Hørby. Enke Kirsten Madsdatter i uskiftet bo med søn Christen på 24 år og to ugifte døtre.

 

Side 373, 3. okt. 1829, Christen Jensen Knappen i Volstrup, gift med Ingeborg Christensdatter. Børn: Jens Chr. Christensen, 32 år, Christen Christensen, 30 år, Christian Christensen, 25 år, Niels Christensen, 14 år, Inger Marie Christensdatter, 28 år. Værge: ældste bror. Lavværge: Jørgen Christensen i Volstrup.

 

Side 375b, 16. nov. 1829, Johanne Olesdatter i Volstrup by, gift med Jørgen Christensen, der tjener hos sin far Christen Jørgensen: Børn: Christen Jørgensen, 1½ år, Else Marie Jørgensdatter, 3 år. Værge: morbror Christen Olesen.

 

377, 8. nov. 1829, Christen, 15 år, søn af Niels Knudsen i Dahlshus.

377, 2. dec. 1829, Christen Christensen, stedsøn af Svend Pedersen i Ørtoft.

 

Side 377, 14. dec. 1829, Margrethe Christensdatter i Langtved i Volstrup, gift med Thomas Thom­sen. Børn: Thomas Thomsen, 22 år, Christen Thomsen, 20 år, Maren Thomasdatter, ugift. Værger og kuratorer: morbrødre Christen Christensen i Langtved og Thomas Christensen i Hørby.

 

Side 378, 19. dec. 1829, Kirsten Jeppesdatter i Knæverhede i Volstrup, gift med gårdfæster Christen Christensen. Børn af 1. ægteskab med Niels Jørgensen: Jørgen Nielsen, 23 år, Jeppe Nielsen, 19 år, Anne Nielsdatter gift med gårdfæster Peder Christensen i Ørtoft, Maren Nielsdatter, ugift hjemme hos stedfar. Værge og kurator: morbror Jørgen Jeppesen i Tamholt.

 

382, 10. febr. 1830, Elisabeth Thomasdatter i Skøthuset, Svend Jensens hustru. Uskiftet bo.

 

Side 382b, 23. marts 1830, gårdfæster Christen Jensen Slyngborg i Ørtoft i Volstrup, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Peder Christensen, 25½ år, Jens Christensen, 20 år, Hans Christensen, 18 år, Christen Christensen, 12 år, Johanne Marie Christensdatter, ugift. Værge: ældste bror.

 

383, 5. april 1830, røgter på Sæbygård Christen Christensen. Myndige arvinger.

 

383, 28. april 1830, Niels, 3 år, søn af husfæster Jacob Christensen i Uggerholt.

 

383, 21. maj 1830, gartner Carl Peter Egelund i Agerledet i Volstrup. Enken i uskiftet bo med to umyndige sønner.

 

383, 9. juni 1830, tjenestepige Anne Cathrine Olesdatter hos Ole Andersen i Løgtved.

 

383, 20. juni 1830, Karen Christensdatter i Ørtoft, Christen Olesens hustru.

 

383, 26. juni 1830, Anne Jensdatter i Vester Kilstrup, Jens Hansens hustru, gensidigt testamente.

 

383, 5. aug. 1830, Hans Christian, 3 år, søn af gårdfæster Peder Hansen i Solsbæk.

 

383, 8. aug. 1830, tjenestepige Maren Pedersdatter hos Palle Jensen i Dyrheden huse.

 

383, 27. aug. 1830, Niels, 13 uger, søn af tjenestepige Johanne Thomasdatter i Ørtoft.

 

384a, 12. sep. 1830, Niels Christian, 7 uger, søn af gårdfæster Christen Nielsen i Volstrup.

 

385a, 30. nov. 1830, tjenestekarl Christen Madsen i Store Stensig. Forældrene lever.

 

385a, 5. dec. 1830, Niels Christian, 2 år, søn af Anders Nielsen i Sæbygårds møllehus.

 

Side 386, 5. jan. 1830, Margrethe Christensdatter i Sønder Krattet i Understed, gift med Thomas Larsen. Børn fra ægteskab med Ole Jacobsen: Christen Olesen i Fredericia, det vides ikke, om han er levende eller død, Maren Olesdatter gift med Niels Nielsen i Hannæs i Tømmerby i Thisted amt, Johanne Olesdatter gift med smed Jens Laursen i Skibtved, Mariane Olesdatter, ugift hjemme hos stedfar.

 

Side 387, 6. jan. 1831, Karen Christensdatter i Volstrup by, gift med Peder Sørensen Bak. Børn: Søren Chr. Pedersen, 11 år, Thomas Pedersen, 6½ år, Marianne Pedersdatter, Christiane Pedersdatter. Tilsynsværge: Morten Hansen i Volstrup.

 

388, 15. jan. 1831, tjenestepige Maren Christensdatter i Knæverhede.

388, 24. jan. 1831, Margrethe, 1 år, datter af Christen Madsen i Birkmose.

388, 16. februar 1831, tjenestekarl Jens Christensen i Ørtoft.

 

Side 388b, 4. juli 1831, Christen Nielsen i Lille Ørtoft i Volstrup, gift med Anne Jensdatter. Søskende: Laurs Chr. Nielsen, 25 år, ved regimentet i Randers, Hans Nielsen, 23 år, Anders Nielsen, 18 år, Maren Nielsdatter, ugift, Martha Nielsdatter, ugift, Maren Kirstine Nielsdatter, ugift, Christiane Nielsdatter, ugift. Halvsøster Johanne Margrethe Jensdatter, hvis far Jens Madsen var værge for hende. Værge for de andre: farbror Christen Christensen i Knæverhede. Lavværge: bror Christen Jensen.

 

Kort 15.

Side 389b, 8. aug. 1831, enke Kirsten Madsdatter i Meller Baskær i Hørby, der har siddet i uskiftet bo efter Niels Nielsen, død 1829. Børn: Christen Nielsen, 26 år, Anne Nielsdatter gift med Hans Hansen i Tamholt, Karen Nielsdatter, 24 år, Kirsten Nielsdatter, 19 år. Værge: farbror Anders Nielsen i Østergård i Skibtved i Understed.

 

391, 3. okt. 1831, Anne Christensdatter i Volstrup. Enkemanden, husfæster Christen Nielsen i uskiftet bo med tre umyndige børn.

 

391, 3. okt. 1831, tjenestekarl Christen Mortensen hos forældrene i Volstrup.

 

391, 13. nov. 1831, Ingeborg Christensdatter i Uggerholt i Volstrup, husfæster Christen Sørensens kone. Gift datter.

 

Side 392, 19. nov. 1831, Jens Christensen i Ørtoft by i Volstrup, gift med Anne Marie Christensdatter. Børn: Christen Jensen, 33 år, Maren Jensdatter gift med Jens Nielsen i Knæverhede, Ingeborg Jensdatter gift med gårdfæster Morten Christensen i Ørheden, Anne Jensdatter, enke efter husmand Christen Jensen i Øksenhede, med Anders Andersen som lavværge, Johanne Jensdatter gift med Jørgen Nielsen, tjenestekarl i Sæby, Kirsten Jensdatter, ugift, tjener på Hørbylund. Lavværge for stedets enke: Ole Hansen i Bødkerhuset.

 

Side 393b, 19. nov. 1831, Kirsten Thomasdatter, (død 1829), gift med Anders Andersen, der begærede skiftet, tjenestekarl hos enke Anne Jensdatter i Ørtoft. Barn: Thomas Chr. Andersen, født 22. april 1823. Afdødes stedfar, gårdfæster Hans Hansen i Knæverhede var til stede på barnets vegne.

 

Side 395b, 31. dec. 1831, gårdfæster Jens Sørensen i Langtved i Volstrup, gift med Elisabeth eller Lisbeth Christensdatter. Børn: Søren Chr. Jensen, 4¾ år, Anne Jensdatter, Marianne Jensdatter, Christian Jensen, Maren Jensdatter, Johanne Cathrine Jensdatter, født 26. april 1832 efter faderens død. Værge: Christen Nielsen i Rugtved. Lavværge: hendes far Christen Christensen i Løgtved i Hørby.

 

Side 397, 9. februar 1832, gårdfæster Christen Jensen i Gadensgård i Volstrup, gift med Ursula Cathrine Pedersdatter. Børn: Jens Christensen, 34 år, Peder Christensen, 22 år, Johanne Chri­stensdatter, 30 år, Anne Christensdatter, 25 år. Beskikket værge: Christen Olesen af Broens mølle.

 

398, 17. februar 1832, Niels Christian, 4 mdr. søn af gårdfæster Christen Christensen i Ørtoft.

 

399, 14. marts 1832, Ole Christian, 13 uger, søn af gårdfæster Jørgen Christensen i Volstrup by.

 

399, 25. marts 1832, Else Marie, datter af gårdfæster Peder Jensen i Kragelund.

 

399, 10. april 1832, Jens, søn af gårdfæster Peder Jensen.

 

Side 398b, 29. februar 1832, Johanne Christensdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Mads Olesen. Børn af 1. ægteskab med Niels Thomsen: Maren Nielsdatter gift med Christen Jensen i Holdensgård i Albæk, Kirsten Nielsdatter, ugift, tjener i Sæby. Af 2. ægteskab med Lorents Lorentsen: Hans Lorentsen, 33 år, Kirsten Lorentsdatter gift med glarmester Jens Laursen i Sæby. Værge for Kirsten: halvbror Hans Lorentsen.

 

Side 399b, 4. juli 1832, Maren Poulsdatter i Meller Tamholt i Volstrup gift med Mads Thomsen. Børn: Thomas Madsen, født 24. april 1832, Kirsten Marie Thomasdatter, 1½ år. Værge: morfar Poul Olesen i Lundergård.

 

402, 13. juni 1832, Niels Chr. Christensen, ugift karl hos Christen Nielsen i Freden i Understed.

 

402, 14. juni 1832, husfæster Jens Jensen i Sulbæk. Få gangklæder. Intet skifte.

 

402, 18. aug. 1832, Anne Nielsdatter i Løgtved, Christen Christensens kone. Myndige arvinger.

 

402, 20. aug. 1832, tjenestekarl Christen Andersen i Gadensgård. Moderen lever.

 

402, 15. sep. 1832, Johanne, 14 uger, datter af Bertel Christensen i Birkmose.

 

403, 13. dec. 1832, Maren, 3 år, datter af Peder Hansen i Solsbæk.

 

Side 403b, 19. dec. 1832, tjenestekarl Jens Andersen i Gadensgård i Volstrup. Søren Pedersen i Uggerholt, søn af afdødes afdøde søster, fortalte, at afdødes bror var Anders Severin Andersen ved jyske dragonregiment i Randers, og en halvsøster Maren Andersdatter, som mentes gift med Peder Jensen, hvis bopæl var ukendt. Afdøde havde i vidners nærværelse bestemt, at børnene i Gadens­gård skulle arve ham og dele lige, Jens Christensen, 36 år, Peder Christensen, 24 år, Johanne Christensdatter og Anne Christensdatter.

 

405, 14. jan. 1833, Jens Peter, 3½ år, søn af husfæster Søren Pedersen i Uggerholt.

 

405, 12. maj 1832, Niels Laursen i Bajensgård. Myndige arvinger.

 

405, 7. aug. 1832, Karen Thøgersdatter i Dyrheden huse. Manden Laurs Jensen i uskiftet bo.

 

406, 9. marts 1833, Else Pedersdatter i Årkesløs, Christen Pedersens enke. Myndige arvinger.

 

406, 27. marts 1833, Niels Christian, søn af gårdfæster Jens Christensen i Ørtoft.

 

406, 1. april 1833, Jensine, ½ år, datter af Thomas Nielsen i Toftlund.

 

406, 22. april 1833, Johanne, datter af gårdfæster Niels Christensen i Gadholt.

 

406, 14. maj 1833, husfæster Christen Laursen Damsgård i Øksenhede. Efterlod enke og fem børn. Var almisselem og levede i forarmede omstændigheder. Derfor intet skifte.

 

406, 31. maj 1833, forligskommissær og forvalter Poul Rasmussen i Memhave i Volstrup. Testamente, husjomfru Orloff var betænkt, fattige i hjemsognet Mygdal og i Volstrup. Nævnt, søster Maren Rasmusdatter i Råbjerg, søster på Læsø og i Bindslev samt broderbørn på Bangsbostrand. Mangfoldige regnskaber. Stort overskud. Ejede huse og ejendomme, der var fæstet ud.

 

415, 2. juni 1833, Maren Kirstine, 8 år, datter af gårdfæster Peder Christensen i Knæverhede.

 

416b, 1. juli 1833, Hans, 7½ måned, søn af gårdfæster Peder Hansen i Solsbæk.

 

416b, 3. juli 1833, Niels Christian, 2 år, søn af husfæster Knud Nielsen i Bakhuset.

 

Side 417, 20. juli 1833, Marie Kirstine Knudsdatter i Volstrup by, gift med husfæster Søren Christensen. Børn: Birgitte Marie Sørensdatter, Christiane Sørensdatter, Maren Sørensdatter og Christine Sørensdatter. Værge: morfar Knud Villadsen i Hørby.

 

Kort 16.

419b, 8. aug. 1833, Christian, 2 år, søn af gårdfæster Peder Christensen i Ørtoft.

 

419b, 20. aug. 1833, Christen, 5 år, søn af gårdfæster Jørgen Christensen i Volstrup by.

 

419b, 16. okt. 1833, Maren, 13 uger, datter af gårdfæster Mads Thomsen.

 

419b, 16. okt. 1833, Kirsten, 13 uger, datter af gårdfæster Søren Christensen.

 

426b,  13. dec. 1833, Caroline, ½ år, datter af gårdfæster Thomas Madsen i Graverhuset.

 

430b, 21. aug. 1834, Iver, søn af gårdfæster Anders Iversen i Røllen.

 

430b, 8. februar 1834, Anders, 8 år, søn af gårdfæster Christen Andersen i Skovsgård.

 

430b, 17. februar 1834, Anders Christensen, dattersøn af husfæster Niels Larsen i Volstrup.

 

Side 431, 1. marts 1834, gårdfæster Christen Christensen i Knæverhede i Volstrup, gift med Else Marie Andersdatter. Børn: Anders Chr. Christensen, 3 år, Niels Chr. Christensen, 1 år. Værge: farbror Peder Christensen i Ørtoft. Lavværge: Christen Andersen i Risgård i Hørby.

 

Side 432b, 26. april 1834, Anne Hansdatter i Volstrup by, gift med gårdfæster Christen Jensen Smedegård. Børn: Kirsten Marie Christensdatter, 18 år, Johanne Cathrine Christensdatter, 15 år. Værge: mor­bror Hans Hansen.

 

432b, 9. april 1834, Anne Kirstine, datter af husfæster Anders Andersen i Lille Ørtoft,

 

432b, 9. april 1834, Carl, søn af gårdfæster Lars Larsen i Kvissel.

 

Side 435, 13. juni 1834, gårdfæster Jørgen Jeppesen i Sønder Tamholt i Volstrup. Plejesøn Jeppe Jensen, 22 år, søn af Jens Nielsen i Langtved.

 

435, 28. maj 1834, Anne, 2½ år, datter af gårdfæster Jens Hansen i Kilstrup i Volstrup.

 

435b, 24. juni 1834, Thomas Christian, søn af Mads Thomsen i Tamholt i Volstrup.

 

Side 436, 3. juli 1834, gårdfæster Søren Christensen i Store Grønheden i Volstrup, gift med Karen Nielsdatter, eneste arving sammen med afdødes far, Christen Nielsen af Vester Rugtved.

 

437, 31. juni 1834, Niels Christian, 2 år, søn af husfæster Jacob Christensen i Uggerholt.

 

Side 437, 8. sep. 1834, enke Ursula Cathrine Pedersdatter i Gadensgård i Volstrup. Børn: Jens Christensen, 36 år, Peder Christensen, 25 år, Johanne Christensdatter og Anne Christensdatter, begge ugifte. Værge: Christen Olesen af Broens mølle.

 

Side 439, 11. okt. 1834, Laurs Christensen i Plettesholt i Understed, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Christen Laursen, 14 år, Peder Laursen, 11¾  år, Niels Laursen, 9 år, Marianne Laursdatter, 14 år. Værge: farbror Peder Christensen i Ørtoft. Lavværge: bror Christen Pedersen i Fuglsang.

 

Side 441b, 18. nov. 1834, Kirsten Christensdatter i Lille Stenshede, gift med Christen Simonsen. Børn: Simon Christensen, 34 år, Christen Christensen, 30 år, Peder Christensen, 24 år, Thomas Christensen, 25 år, Christiane Christensdatter, 23 år.

 

443, 24. dec. 1834, udøbt datter af Ole Christensen i Øksenhede, 3 uger.

 

Side 444, 7. februar 1835, Johanne Laursdatter i Krættrup i Volstrup, gift med Søren Jensen. Børn af 1. ægteskab med Christen Hansen: Hans Christensen, 12 år, Maren Christensdatter. Værge: farbror Hans Hansen i Tamholt. Fællesbørn: Jens Sørensen, 4½ år, Marianne Sørensdatter, 2¾ år. Værge: mosters mand, Laurs Sørensen i Skølstrup.

 

445, 22. marts 1834, Anne Kirstine, 12 uger, datter af gårdfæster Thomas Madsen.

 

445, 26. marts 1834, Niels Peter, 7 år, søn af gårdfæster Søren Pedersen i Kjærsgård.

 

Side 445b, 28. marts 1835, Anders Pedersen Gade i Ørtoft, gift med husfæsterske Johanne Mads­datter. Børn, som er enkens stedbørn [skifte efter moderen s. 320]: Claus Peder Andersen, 12 år, Johanne Marie Andersdatter, 16 år. Værge: farbror Christen Pedersen, der også var lavværge. Stedet havde smedje og et pottemagerhus på 3 fag.

 

Side 448, 16. maj 1835, Morten Olesen i Volstrup by, gift med Maren Jensdatter. Børn af 1. ægteskab: Ole Mortensen, 38 år, bor på Læsø, Johanne Mortensdatter gift med Poul Andersen i Try, Marianne Mortensdatter gift med Jørgen Thorsen i Øksenhede. [Nyt hold] Jens Christian Mortensen, 27 år, Morten Mortensen, 20 år, Thomas Christian Mortensen, 17 år, Peter Christian Mortensen, 9 år, Anne Margrethe Mortensdatter og Christiane Mortensdatter. Værge: gårdmand Laurs Andersen i Volstrup. Lavværge: Jens Chr. Olesen i Skibtved i Understed.

 

Kort 17.

450, 8. juni 1835, huskone Karen Nielsdatter i Volstrup. Almisselem. Intet efterladt.

 

450, 1835, afdøde husmand Hans Jensen og hans enke Ellen Olesdatter i Lille Ørtoft, der ikke havde livsarvinger, gensidigt testamente 25. okt. 1811.

 

451, 8. sep. 1835, tjenestepige Maren Christensdatter i Ørtoft. Intet efterladt.

 

Side 452, 7. nov. 1835, gårdkone Anne Nielsdatter i Øster Tamholt i Volstrup, gift med Hans Hansen. Børn: Hans Chr. Hansen, 4 år, Niels Chr. Hansen, 2 år. Værge: morbror Christen Nielsen i Baskær.

 

Side 454b, 23. nov. 1835, gårdkone Margrethe Pedersdatter i Sønder Røllen i Volstrup, gift med Peder Christensen. Børn af 1. ægteskab med Hans Nielsen: Niels Chr. Hansen, 26 år, Peder Hansen, 24½ år. Fællesbørn: Hans Chr. Pedersen, 20 år, Peder Pedersen, 10 år, Else Pedersdatter, 18 år, Johanne Pedersdatter, 18 år, Maren Pedersdatter, 12 år, Marianne Pedersdatter, 8 år, Christiane Pedersdatter, 5 år. Kurator og værge: morbror, husmand Svend Pedersen i Ørtoft.

 

Side 469b, 26. april 1836, Christen Jensen i Øster Baskær i Hørby, gift med Karen Jensdatter. Barn: Niels Christensen, 3 år. Værge: Niels Christensen i Enghuset. Lavværge: smed Christen Jørgensen.

 

471, 28. april 1836, Niels Sørensen, Søren Thomsens enkes søn i Solsbæk i Volstrup.

 

471, 22. maj 1836, Maren Thomasdatter i Tamholt, Jeppe Jensens hustru. Myndige arvinger.

 

Side 472, 30. juni 1836, Kirsten Hansdatter i Rønholt i Volstrup, gift med Mads Nielsen. Børn af 1. ægteskab med Jens Pedersen: Hans Jensen, 31 år, Peder Jensen, 33 år, kusk hos Danneskjold–Samsøe på Gissel­feld på Sjælland, Søren Jensen, 28 år, tjener i København, Anne Jensdatter gift med Thomas Nielsen i Store Toftlund, Maren Jensdatter gift med Lars Jensen i Kæret i Hørby, Karen Jensdatter, tjener i Hytten i Albæk, Kirsten Jensdatter, ugift hjemme. Fællesbarn: Jens Madsen, 22 år.

 

Side 472, 2. juni 1836, jomfru Maria Anna Ludovica Orloff i Memhave. Boet var af taknemlighed testamenteret til baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt til Sæbygård.

 

474, 1836, Morten Christensen i Lille Ørtoft i Volstrup. Enke Anne Simonsdatter. Ingen børn. Gensidigt testamente 1819.

 

474b, 16. okt. 1836, Gertrud Marie, 3 mdr. datter af husfæster Anders Jensen i Stensighus.

 

Side 477, 9. jan. 1837, Kirsten Christensdatter i Solsbæk i Volstrup, Søren Thomsens enke. Børn: Thomas Chr. Sørensen, 27 år, Christen Sørensen, 21½ år, Laurs Chr. Sørensen, 13½ år, Christine Margrethe Sørensdatter, 21 år, Anne Marie Sørensdatter, 18 år, Johanne Marie Sørensdatter, 14½ år. Værge: morbror, husmand Niels Christensen i Snørbjerg i Tårs.

 

479, 16. jan. 1837, Dorthe Lucie, 10 uger, datter af Thomas Madsen i Graverhuset.

 

479, 24. jan. 1837, Anne Margrethe, 15 uger, datter af husfæster Niels Christensen i Lille Ørtoft.

 

Kort 18.

Side 480, 27. april 1837, Birthe Nielsdatter i Øster Baskær i Hørby, gift med Jørgen Hansen. Børn af 1. ægteskab med Jørgen Christensen: Christen Jørgensen, 43 år, Niels Jørgensen, 32 år, Anne Cathrine Jørgensdatter, 37 år, Karen Jørgensdatter, 35 år.

 

480b, 6. marts 1837, Jens Pedersen i Rønholthus, Mads Jensens stedsøn. Intet efterladt.

 

480b, 17. april 1837, Anne Christensdatter, gårdf. Christen Olesen kone i Volstrup. Myndig søn.

 

482, 15. maj 1837, Kirsten Jensdatter i Volstrup. Husfæster Christen Laursen i uskiftet bo.

 

Side 483, 18. nov. 1837, Ingeborg Pedersdatter i Volstrup by, gift med husfæster Christen Jensen. Barn: Peder Christensen, 11 år. Værge: morbror Peder Pedersen i Krattet i Understed.

 

Side 484b, 19. dec. 1837, Else Jensdatter i Sulbæk i Understed, gift med husfæster Peder Christensen. Børn: Jens Andreas Pedersen, 16 år, Maren Kirstine Pedersdatter, 12 år, Christiane Pedersdatter, 9 år, Gertrud Margrethe Pedersdatter, 4 år. Værge: morbror Søren Jensen i Dalhuset i Gærum.

 

484b, 19. nov. 1837, husf. Jacob Nielsen i Gadholt. Enken i uskiftet bo med to umyndige børn.

 

485, 4. jan. 1838, tj.karl Christen Laursen i Memhave. Mor, enke Maren Fælget i Tanghuset.

 

Side 486, 8. jan. 1838, Christen Mortensen i Bisphuset i Volstrup, gift med Anne Svendsdatter. Halvsøster Maren Mortensdatter gift med Jens Nielsen på Kraghede mark, helsøster Karen Marie Mortensdatter gift med Lars Olesen i Voer, helsøster Karen Mortensdatter gift med husmand Christen Madsen i Dorf, helsøster Kirsten Marie Mortensdatter gift med Jens Christensen Blibech i Mellerup i Jerslev, søster Anne Mortensdatter gift med Jørgen Jensen i Uggerholt, søster Inger Mortensdatter gift med Christen Clemensen i Stoksted i Hellum by. Lavværge: Mads Thomsen i Tamholt.

 

486, 5. februar 1838, husfæster Christen Sørensen i Uggerholt. Gift datter.

 

Side 487, 24. februar 1838, Jacob Nielsen i Gadholt by i Understed, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Jacobsen, 9½ år, Anne Marie Jacobsdatter, 12 år. Værge: Morten Pedersen i Øksenhede. Lavværge: bror Niels Christensen i Rugtved.

 

Side 488b, 2. juni 1838, Anne Jensdatter i Knæverhede i Volstrup, enke efter Niels Jensen. Børn: Jens Nielsen, 43 år, og Maren Nielsdatter, tjener på Ottestrup. Tilsynsværge: Jens Christensen i Gadensgård.

 

Side 490, 11. juni 1838, Maren Hansdatter i Lille Ørtoft, enke efter Christen Laursen. Børn: gårdmand Hans Christensen, 40 år, Lars Christensen, 39 år, gårdmand i Lille Skærping, Karen Christens­datter, 32 år, ugift. Værge: morbror Ole Hansen i Bødkerhuset i Hørby.

 

Side 491, 25. sep. 1838, gårdfæster Hans Hansen i Knæverhede i Volstrup, gift med Maren Heilesdatter. Børn: Thomas Hansen, 29 år, Anne Hansdatter gift med Christen Bertelsen i Fælget i Hørby, Marianne Hansdatter, 23 år, ugift. Hendes værge: bror Thomas. Lavværge: Mads Nielsen i Rønholt.

 

Side 493, 22. nov. 1838, Anne Rasmusdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Hans Lorentsen. Børn: Mads Chr. Hansen, 6½ år, Rasmus Hansen, 3½ år. Værge: morfar Rasmus Nielsen.

 

496, 1838, Jens Nielsen i Jegenshus.

 

Side 496, 21. jan. 1839, Hans Jensen i Øster Kilstrup i Volstrup, gift med  Maren Andersdatter. Børn: Jens Hansen, 28 år, Anders Hansen, 23 år, Christen Hansen, 13 år, Karen Hansdatter, 26 år, ugift, alle hjemme. Kurator og værge: farbror Anders Jensen i Lisehøj. Lavværge: gårdfæster Christen Christensen i Solsbæk.

 

497, 26. jan. 1839, almisselem Anne Marie Thomasdatter i Dyrheden i Volstrup.

 

497, 28. marts 1839, Mette Marie Larsdatter i Skølstrup, datter af Laurs Sørensen.

 

498, 9. juni 1839, almisselem Christen Laursen i Volstrup.

 

Side 499, 21. jan. 1839, Peder Madsen i Sønder Krattet i Understed, gift med Marianne Olesdatter. Bror: Christen Madsen på Fjerritslev mark i Kollerup i Han herred. Halvbrødre: Anders Madsen og Frans Madsen, begge på samme egn i Han herred. Lavværge: Jens Larsen af Skibtved.

 

Side 500b, 8. nov. 1839, Maren Laursdatter i Skøthuset i Volstrup, gift med husfæster Poul Pedersen. Barn: Lars Peter Poulsen, 7½ år. Værge: Jens Madsen i Øksenhede.

 

502, 27. dec. 1839, husfæster Niels Laursen i Volstrup. Enken i uskiftet bo.

 

Side 502, 15. jan. 1840, gårdfæster Ole Thomsen i Øksenhede i Volstrup, gift med Maren Andersdatter. Lavværge: hendes søn Anders Christensen. 25 arvinger. Broderbørn: [far til de fem første, Anders Thomsen i Risgård], gårdmand Christen Andersen i Risgård i Hørby, Thomas Andersen i Lille Nedergård i Torslev, Poul Andersen i Store Nedergård i Torslev, Else Marie Andersdatter gift med gårdfæster Niels Nielsen i Knæverhede, Maren Andersdatter, enke efter Peder Bæk i Hugdrup i Skæve.

[I følgende er 2x2 gift med hinanden, og der synes at være to brødre Thomas Thomsen. En i Vesterkær, som er far til de tre første, og en i Faurholthus, 1759-1833, far til de to sidste].

Christen Thomsen i Vesterkær i Hørby, Thomas Thomsen i Faurholthus, Niels Thomsen i Estrup i Hørby. Maren Thomasdatter gift med [fætter] Christen Thomsen i Vesterkær, Johanne Cathrine Thomasdatter gift med Thomas Thomsen i Faurholt [fætter fra Vesterkær].

Børn af halvbror [Christen Thomsen i Snedkergård]: Thomas Christensen i Snedkergården i Estrup, Mette Christensdatter gift med gårdmand Christen Andersen Allerup i Estrup, Maren Christensdatter gift med Christen Andersen i Risgård.

Halvsøsters børn [Maren Thomasdatter gift med Mads Christensen]: Thomas Madsen i Toften i Estrup. Halvsøsters børn [rettelig børnebørn, førnævnte Maren Thomasdatters søn Christen Madsens børn]: Mads Christensen, tjener på Læsø, Niels Christensen, tjener i Store Tamstrup i Torslev, Niels Christensen, tjener på Haven i Hørby, Thomas Christensen i Lille Svangen hos moderen, Marianne Christensdatter, tjener på Haven i Hørby, Anne Marie Christensdatter, gift i Skoven i Torslev, Kirsten Marie Christens­datter, tjener i Try. Niels Hansen, Christen Hansen, Laurs Hansen og Søren Hansen [hed Jens Hansen], alle på Donsted mark i Albæk. Tilsynsværge for fraværende: Thomas Christensen i Snedkergården i Estrup. [Samme Maren Thomasdatters uægte datter Maren Sørensdatter er mor til brødrene Hansen i Donsted].[1]

 

Side 504b, 27. februar 1840, Christen Nielsen i Vester Rugtved i Understed, gift med Johanne Sørensdatter. Børn: Niels Christensen i Meller Rugtved, 36 år, Mads Christensen, 28 år, gift og bor i Gadholt, Christen Christensen, 24 år, tjener i Sæby, Jens Christensen, 23 år, og Maren Christens­datter, 22 år, begge hjemme. Lavværge: Jens Laursen af Skibtved.

 

507, 31. marts 1840, Anne Nielsdatter i Kjærsgård i Volstrup, gift med tjenestekarl Niels Nielsen. Begge var i hendes hjem. Søn og datter. Uskiftet bo.

 

Kort 19.

Side 509b, 7. juli 1840, Christen Jensen i Øster Rugtved i Understed, gift med Karen Sørensdatter. Børn: Jens Chr. Christensen, 16 år, Søren Christensen, 12 år, Thomas Christensen, 8 år, Anne Christensdatter, 17 år, Maren Christensdatter, 4½ år, Christiane Christensdatter, født efter faderens død og død før skifteslutning. Værge: farbror Christen Jensen i Sæby. Lavværge: Thomas Christensen i Langtved.

 

Side 511, 3. sep. 1840, Maren Marie Hansdatter i Agerledet i Volstrup på hovedgårdens mark, gift med gartner og skovrider Jørgen Andreas Friis. Børn: Andreas Severin Friis, 21 år, i snedkerlære, Hans Peter Friis, 20 år, i skrædderlære, Andrea Susanne Friis, Cathrine Marie Friis, Bolette Bertine Friis. Kurator: bagermester Christen Peter Christensen i Sæby.

 

511b, Marianne, 3 uger, datter af gårdfæster Niels Christensen i Freden i Understed.

 

511b, 29. nov. 1840, Christiane, Christen Jensens enkes datter i Rugtved i Understed.

 

Side 516, 15. dec. 1840, Anne Marie Christensdatter i [Kjærsgård] i Volstrup by, gift med Niels Pedersen. Børn: Gertrud Nielsdatter gift med møllerkarl Jens Nielsen Middag i Hals, afdøde Anne Nielsdatter gift med Niels Nielsen Ålbæk, hendes datter Maren Nielsdatter, 19 år, hos sin morfar i Volstrup, Marianne Nielsdatter gift med husmand Christen Jensen på Bakken i Astrup, Maren Nielsdatter gift med husmand Peder Nielsen i Dronninglund. Niels Chr. Thomsen, 22 år, avlet før ægteskab af afdøde Anne Nielsdatter. Værge og kurator, Peder Jensen i Volstrup.

 

Side 517b, 25. jan. 1841, Bodil Marie Nielsdatter, tjenestepige hos Mads Nielsen i Rønholt i Volstrup. Eneste arving, søskendebarn, bolsmand Jens Jensen i Teglovnen i Skæve.

 

Side 519, 25. jan. 1841, Maren Thomasdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Peder Jensen. Børn: Thomas Pedersen, 19 år, Søren Pedersen, 14 år,

Niels Pedersen, 11¾ år, Anne Pedersdatter, 22 år. Værge: Thomas Jensen af [Meller] Stidsholt.

 

Side 520, 4. februar 1841, Mariane Pedersdatter i Sønder Solsbæk i Volstrup, gift med Laurs Jensen. Børn af 1. ægteskab med Niels Nielsen: Niels Peter Nielsen, 29 år, husmand i Lyngså, Maren Niels­datter, 28 år, gift med husmand Jens Madsen i Melholt, Anne Nielsdatter, 24 år, hjemme. Fælles­barn: Johanne Laursdatter, 22 år, hjemme. Værger: ældste bror og gårdmand Anders Hansen i Nørklit.

 

Side 522, 9. februar 1841, Christen Madsen i Birkmose i Volstrup, gift med Mariane Christensdatter. Børn: Anne Marie Christensdatter, 19 år, Ellen Margrethe Christensdatter, 15 år, Maren Margrethe Christens­datter, 3 år. Værge og lavværge: enkens bror Heile Christensen i Lyngså. Indledningsvis var gårdfæster Niels Christensen i Hybholt beskikket værge.

 

Side 524, 17. april 1841, Peder Jensen i Kragelund i Volstrup, enkemand [efter Maren Thomas­datter, død tidligere på året]. Børn: Søren Pedersen, 14½ år, Niels Chr. Pedersen, 12 år, Anne Pedersdatter, 22 år. Værge: farbror Christen Jensen i Volstrup.

 

524, 10. marts 1841, Anne Nielsdatter i Kragelund, Rasmus Jensens hustru.

 

524, 19. marts 1841, Thomas, 19 år, søn af gårdfæster Peder Jensen i Kragelund.

 

524, 15. febr. 1841, almisselem Lars Andersens enke i Dyrheden huse.

 

524, 1. april 1841, Mette Marie Nielsdatter i Vester Rugtved, gift med tjenestekarl Jens Christensen. Myndige arvinger.

 

Side 527b, 10. sep. 1841, gårdfæster Bertel Poulsen i Knæverhede i Volstrup, gift med Maren Thomasdatter. Børn: Thomas Chr. Bertelsen, 18 år, Poul Chr. Bertelsen, 16 år, Christen Bertelsen, 1 år, Hansine Cathrine Bertelsdatter, 7 år. Afdødes bror, Niels Poulsen af Green. Værger: gårdmand Simon Pedersen i Nejsig i Skæve og Lars Mortensen i Hytten. Lavværge: Jens Nielsen i Knæver­hede.

 

530b, 19. jan. 1842, tj.karl Christen Olesen i Øksenhede, gårdfæster Ole Christensens søn.

 

530b, 20. jan. 1842, gårdfæster Jens Svendsen i Gadholt.

530b, 13. febr. 1842, almisselem Johanne Kirk i Ørtoft.

 

532, 1842, Maren Jensdatter i Gadholt, Jens Thorsens hustru. Myndige arvinger.

 

532, 1842, Marianne, 28 uger, datter af tjenestekarl Jens Christensen i Løgtved.

 

532, 13. maj 1842, Anne Nielsdatter i Øksenhede, Jens Chr. Christensens hustru. Myndige arvinger.

 

Side 532, 26. maj 1842, Karen Olesdatter i Volstrup by, gift med gårdfæster Jørgen Christensen. Børn: Johanne Marie Jørgensdatter, 11 år, Christiane Jørgensdatter, 7 år, Christine Jørgensdatter, 3 år. Værge: morbror Christen Olesen på Sørå mark.

 

534, 1. nov. 1842, gårdfæster Ole Jørgensen i Toftlund. Myndige arvinger.

534, 21. dec. 1842, husfæster Ole Olesen i Lille Ørtoft. Myndige arvinger.

 

Side 540b, 31. marts 1843, murermester Søren Christensen i Volstrup by, gift med Mette Marie Thomasdatter. Børn af 1. ægteskab med Maren Kirstine Knudsdatter: Birgitte Marie Sørensdatter, Christiane Sørensdatter, Maren Sørensdatter og Christine Sørensdatter. Fællesbørn: Thomas Chr. Sørensen, 8 år, Christen Sørensen, 6 år. Værge: farbror Peder Christensen i Ørtoft. Lavværge: gårdmand Lars Christensen af Lilleskærp i Hørby.

 

Kort 20.

543, 30. juli 1843, Niels Knudsen i Dahlhuset i Understed. Efterlod enke, to døtre og en søn.

 

543, 2. maj. 1843, Christen Hansen, tjenestekarl hos Christen Christensen i Løgtved. Niels Hansen på Donsted mark i Albæk er bror til afdøde.

 

543, 19. juli 1843, Johanne Nielsdatter i Stidsholt, Jens Christensens kone. Myndige arvinger.

 

Side 543b, 17. okt. 1843, Peder Nielsen i Sandborghus i Understed, gift med Birthe Pedersdatter. Søskende: Anders Nielsen, 62 år, tjener i Memhave, Jens Nielsen i Grønholt, 53 år, Christen Nielsen i Sulbæk, 51 år, Margrethe Nielsdatter gift med Christen Christensen i Sulbæk, Karen Nielsdatter, ugift. Hendes værge var den ældste bror. Lavværge: Peder Thorsen.

 

Side 544, 28. nov. 1843, gårdfæster og enkemand Poul Olesen i Lundergård i Volstrup. Afdød datter Maren Poulsdatter gift med Mads Thomsen i Tamholt, deres barn, Kirsten Marie Madsdatter, 13 år, hvis far var til stede. Afdødes plejebørn, to i huset værende fruentimmere, [steddatter] Ingeborg Nielsdatter og Kirsten Marie Jensdatter.

 

Side 546b, 30. dec. 1843, gårdfæster og enkemand Niels Pedersen i [Kjærsgård] i Volstrup by. Børn: Gertrud Nielsdatter gift med Jens Middag i Hals, afdøde Anne Nielsdatter gift med Niels Nielsen, hendes datter Maren Nielsdatter og før ægteskabelige søn Niels Chr. Thomsen, Marianne Nielsdatter gift med Christen Jensen Bjerregård i Astrup, Maren Nielsdatter gift med Peder Nielsen i Skoven i Dronninglund. Afdødes plejesøn [og dattersøn]

Niels Chr. Thomsen var værge for ugifte Maren, [hans halvsøster].

 

548, 15. febr. 1844, almisselem Jacob Nielsen Grønheden i Volstrup.

 

Side 548, 29. marts 1844, Thomas Chr. Nielsen i Gadholt i Understed, gift med Maren Andersdatter. Børn: Anders Chr. Thomsen, 12 år, Niels Chr. Thomsen, 8 år, Mads Chr. Thomsen, 5 år, Marianne Thomasdatter, 14 år, Inger Marie Thomasdatter, 11 år. Værge: farbror Jens Nielsen i Sønder Bjer­gene i Albæk. Lavværge: smed Jens Laursen i Skibtved.

 

550b, 3. april 1844, gårdfæster Christen Jensen i Volstrup.

 

550b, 25. april 1844, Christine Nielsdatter af Folehaven, tjenestepige Maren Christensdatters barn.

 

551b, 1. maj 1844, gårdfæster Svend Jensen i Lille Grønheden. Enke og myndige arvinger.

 

Side 551b, 1. maj 1844, Christen Jensen ved Rønnebro, en fra Volstrup by udflyttet gård, gift med Christiane Christensdatter. Af 1. ægteskab med Anne Hansdatter: Kirsten Marie Christensdatter gift med gårdfæster Jens Chr. Christensen i Øksenhede, Johanne Cathrine Christensdatter i Holt, 25 år. Fællesbørn: Jens Christensen, 3 år, Anne Christensdatter, 8 år. Værge: farbror Thomas Jensen i Svangerholt. Lavværge: Christen Christensen i Volstrup.

 

Side 554, 19. okt. 1844, Anne Jensdatter i Gadholt by i Understed, gift med gårdfæster Palle Christensen. Børn: Jens Chr. Pallesen, 35 år, Christen Pallesen, 32 år, Christiane Pallesdatter gift med gårdfæster Niels Christensen i Tveden. Værge: ældste bror.

 

Side 556, 30. okt. 1844, gårdfæster Jens Madsen i Øksenhede i Volstrup, gift med  Anne Jensdatter. Børn: Mads Jensen, 29 år, Jens Jensen, 27 år, Anne Jensdatter, 30 år, alle hjemme. Værge: ældste bror. Lavværge: Anders Madsen i Dyrheden.

 

556, 23. okt. 1844, Maren Andersdatter i Løgtved i Hørby, Ole Andersens kone. Gift datter.

 

Side 558, 13. nov. 1844, Johanne Marie Christensdatter i Sønder Vangen i Understed, gift med Hans Hansen, ansat i hjemmet. Børn: Hans Chr. Hansen, 10 år, Inger Marie Hansdatter, 4½ år. Søskende til Hans Hansen: Peder Hansen, Christine Hansdatter og Johanne Marie Hansdatter.

 

Side 559, 23. nov. 1844, Anne Nielsdatter i Kjærsgård i Volstrup, død marts 1840, gift med tjenestekarl Niels Nielsen. Hendes børn: Niels Chr. Thomsen, 24½ år, og fællesbarn Maren Nielsdatter, 22½ år. Værge og kurator: Niels Jacobsen.

 

559, 18. dec. 1844, Johanne Marie Jensdatter i Krattet  i Understed. Enkemand Peder Pedersen i uskiftet bo med to døtre, hvoraf den yngste er 11 år.

 

561, 22. jan. 1844, Jørgen Svendsen i Uggerholt i Volstrup. Enken i uskiftet bo med myndige og umyndige børn

 

561, 28. dec. 1844, Maren Kirstine Pedersdatter i Røllen i Volstrup, datter af Peder Christensen.

 

562, 26. febr. 1844, Anders Christensen, 4 år, plejebarn af gårdfæster Christen Christensen i Dahl i Understed.

 

562, 7. marts 1844, Peder Chr., 8 år, søn af gårdfæster Christen Nielsen i Volstrup.

 

562, 15. marts 1844, Thomas Chr. Jørgensen, 20 uger, plejebarn af Jens Christensen i Dyrheden huse.

 

562, 11. marts 1844, Kirsten Christensdatter, 1 år, datter af Inger Nielsdatter og plejebarn af Christen Christensen på Øksenhede mark.

 

562, 26. mart 1845, Lars Chr., 5 år, søn af gårdfæster Peder Christensen i Ørtoft.

 

562, 2. april 1845, Laurs Christoffersen i Volstrup. Intet efterladt.

 

Side 562, 29. april 1845, Mariane Christensdatter i Gadensgård i Volstrup, gift med Jens Christensen. Børn: Christen Jensen, 13½ år, Hans Peter Jensen, 12 år. Værge: morbror Niels Chr. Christensen i Vanderskrog i Hellum.

 

562b, 12. april 1845, Niels, enkekones søn Christen Larsen i Plettesholt hans søn.

 

562b, 20. maj 1845, Zidsel Marie, datter af gårdfæster Jørgen Christensen i Volstrup.

 

562b, 26. maj 1845, Carl Peter, 3 uger, søn af gårdfæster Thomas Madsen i Volstrup.

 

Side 564b, 2. maj 1845, Dorthe Nielsdatter, enke efter Ole Jørgensen i Store Toftlund i Volstrup. Barn: Niels Chr. Olesen, 28 år.

 

565, 14. maj 1845, Karen Marie, 3 år, datter af tjenestekarl Peder Jensen i Krættrup.

 

565b, 30. maj 1845, Johanne, 1 år, datter af tjenestekarl Peder Jensen i Krættrup.

 

Side 565b, 16. maj 1845, Mette Marie Madsdatter i Vester Solsbæk i Volstrup, gift med Jørgen Mortensen. Søskende: Anders Madsen i Dyrheden, afdøde Jens Madsen, hans børn: Mads Jensen, 30 år, Jens Jensen, 28 år, Anne Jensdatter, 32 år, alle i Øksenhede. Værge og kurator: Anders Madsen i Dyrheden.

 

567, 22. juli 1845, Hans Chr., 1 år, søn af Peder Albertsen i Løgtved.

 

567, 27. aug. 1845, husfæster Christen Madsen, Sulbæk i  Understed. Enke og myndige arvinger.

 

567b, 23. sep. 1845, gårdfæster Christen Olesen i Volstrup by. En myndig arving.

 

Side 568, 1. okt. 1845, Anne Marie Pedersdatter i Volstrup by, gift med Morten Hansen. Børn: Peder Mortensen, 33 år, Hans Chr. Mortensen, 28 år, Christen Mortensen, 27 år, Peder Chr. Mortensen, 20 år, Maren Mortensdatter, 22 år.

 

Side 568, 9. dec. 1845, gårdfæster Thomas Chr. Christensen i Gadholt i Understed, gift med Maren Andersdatter. Søn: Thomas Chr. Thomsen, 14 uger. Værge: Jens Chr. Olesen af Skibtved. Lavværge: Jens Larsen af Skibtved.

 

Kort 21.

570, 27. marts 1845, Karen, 4 uger, datter af tjenestekarl Peder Christensen.

 

Side 570a, 7. april 1846, Anne Pedersdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Jens Madsen. Barn: Mads Peter Jensen, 4 år. Værge: Thomas Jensen i Svangerholt, moderens …..?

 

570, 19. jan. 1846, Ingeborg Nielsdatter i Gadholt, husfæster Ole Pedersens kone. Myndige arvinger.

 

571a, 24. aug. 1846, Hans Peter Mathiasen, hyrdedreng på Sæbygård. Blandt hans ejendele var skrin, hørlærredsserviet og en vest, som tilhørte Morten Pedersen.

 

Side 572, 26. sep. 1846, Christen Christensen i Ørtoft mark i Volstrup, gift med Mette Sophie Jensdatter. Børn: Jens Chr. Christensen, 17 år, Niels Chr. Christensen, 13 år, Jens Martinus Christensen, 11 år, Christian Christensen, 8 år, Peter Christensen, 2½ år, Karen Kirstine Christensdatter, 20 år, Anne Marie Christensdatter, 6 år. Værge: farbror Ole Christensen, gårdfæster i Øksenhede. Lavværge: husmand Morten Mortensen.

 

572, 19. sep. 1846, Johannes Ludvig Johansen i Gadholt. Enke og tvende/trende børn.

 

573b, 5. jan. 1847, Maren, husfæster Svend Pedersens hustru i Magtesløs i Volstrup. Uskiftet bo med søn Jens Peder på 13 år.

 

573b, 31. marts 1847, aftægtsmand Jens Pedersen i Vandkær. Intet efterladt.

573b, 2. april 1847, fattiglem Christen Nielsen i Dyrheden huse.

 

573b, 2. april 1847, Anders Chr., søn af husfæster Anders Jensen i Dyrheden huse.

 

574a, 17. aug. 1847, fattiglem Christen Jensen i Dyrheden huse. Enke og barn.

 

Side 574, 29. februar 1848, Karen Nielsdatter i Ørtoft by, gift med Jens Christensen. Børn: Niels Jensen, 4½ år, Jens Chr. Jensen, 9¾  år, Søren Chr. Jensen, 18 uger, Karen Marie Jensdatter, 17 år, alle hjemme. Værge: morbror Christen Nielsen i Albækgård i Albæk.

 

574, 3. dec. 1847, Mariane Jørgensdatter i Uggerholt i Volstrup.

574b, 2. febr. 1848, almisselem, tømmermand Rasmus Nielsen i Dyrheden.

 

Side 577, 27. april 1848, Anne Cathrine Christensdatter i Gældersholt i Hørby, gift med husfæster Christen Olesen. Børn: Ole Chr. Christensen, 2½ år, Anne Margrethe Christensdatter, 10½ år, Christine Christensdatter, 9 år. Værge: morbror Christen Christensen i Lyngså.

 

578, 17. aug. 1848, Hans, 6 år, søn af Thomas Hansen i Knæverhede i Volstrup.

 

578, sep. 1848, Karen Kirstine, 22 år, steddatter af gårdfæster Christen Jensen i Ørtoft.

 

Side 578a, 13. dec. 1848, Mads Nielsen i Rønholt i Volstrup, gift med Maren Christensdatter. Af 1. ægteskab: Jens Madsen, 34 år, gårdmand i Kragelund. Fællesbørn: Niels Chr. Madsen, 11 år, Kirsten Marie Madsdatter, 9 år. Jens Madsen var født værge for halvsøskende. Lavværge: bror Christen Christensen i Langtved.

 

Side 580a, 30. dec. 1848, Søren Chr. Jensen i Ørtoft i Volstrup. Hans far Jens Christensen i Ørtoft og søskende: Niels Jensen, 13 år, Jens Chr. Jensen, 10 år, Karen Marie Jensdatter, 17 år. (Skifte efter moderen s. 574.)

 

Side 581, 18. juni 1849, møllerkarl Poul Pedersen, gift med Karen Nielsdatter, til huse hos sine forældre i Volstrup. Barn af 1. ægteskab med Maren Laursdatter: Lars Peter Poulsen, 14 år, i handelslære i Sæby. Fællesbørn: Jensine Marie Poulsdatter, 8 år, Niels Poulsen, 15 uger. Værge: gårdfæster Morten Pedersen i Øksenhede. Lavværge: Jens Jensen i Volstrup.

 

581, 26. marts 1849, Karen Larsdatter i Lille Rønholt, Hans Christensens kone.

 

581, 18. april 1848, fattiglem Maren Andersdatter i Sulbæk i Understed. Ejede intet

 

581, 16. okt. 1848, fattiglem Mette Marie Nielsdatter i Volstrup.

581b, 14. april 1849, Johanne Pedersdatter, gårdfæsterenke i Rydsholt. Myndige arvinger.

 

581b, 24. april 1849, husfæster Ole Nielsen Kraglund i Uggerholt. Nød fattigunderstøttelse.

 

584b, 28. nov. 1849, almisselem Lars Jensen Bødker i Uggerholt.

 

584b, 28. dec. 1849, almisselem Niels Sixtus Asbak Schiersing/Schierfing i Dyrheden huse.

 

586, 10. februar 1849, Anne Cecilie, datter af gårdfæster Jørgen Christensen i Volstrup by.

 

586, 7. maj 1850, Ole Peter, 2¼  år, søn af Thomas Jensen i Stidsholt.

 

586, 22. maj 1849, Johanne Jensdatter i St. Ørtoft, husfæster Svend Pedersens kone. Uskiftet bo.

 

586, 30. maj 1849, husfæster Peder Christensen i Porsmose i Volstrup. Enke og søn på 28 år.

 

586, 24. juli 1849, Anne Kirstine Jensdatter, Jens Madsens datter.

 

Side 587b, 27. juli 1850, Karen Jensdatter i Baskær i Hørby, gift med Jens Chr. Nielsen. Søn: Niels Chr. Jensen, 18 år. Værger: morbror Christen Jensen, husfæster i Lille Ørtoft, og ældste morbror Niels Jensen.

 

Side 588b, 11. august 1850, Kirsten Jensdatter, udflytter på Ørtoft mark, gift med gårdfæster Jens Christensen: Helsøskende: Hans Jensen, forpagter af Understed præstegård, Peder Jensen i Nielstrup i Rønnede på Sjælland, Søren Jensen, øltapper i værtshus på Tværgade 128 i København, Anne Jensdatter gift med gårdfæster Thomas Jensen i Store Toftlund, Maren Jensdatter gift med gårdmand Lars Jensen i Kæret i Hørby, Karen Jensdatter gift med husmand Albert Sørensen i Hytten i Albæk. Halvbror: gårdfæster Jens Madsen i Kragelund. Værge: Christen Nielsen i Albækgård.

 

590, 18. aug. 1850, Abraham Christensen i Slyngborg i Hørby, gift med Anne Marie Jensdatter. To myndige arvinger.

 

590, 20. aug. 1850, Anne Olesdatter i Nørre Dahl i Understed, Joachim Christensens kone.

 

Side 590, 31. okt. 1850, Kirsten Jensdatter i Vester Solsbæk i Volstrup, gift med Peder Hansen. Børn: Jens Pedersen, 13½ år, Hans Chr. Pedersen, 10 år, Johanne Marie Pedersdatter, 16½ år. Værge: husfæster Anders Jensen i Dyrheden huse.

 

591b, 3. nov. 1850, Niels Christensen i Enghuset i Volstrup. Enke og tvende/trende børn.

 

593, 12. dec. 1850, Abraham Christensen i Slyngborg i Hørby. Enke Anne Jensdatter og søn Jens Abrahamsen i Slyngborg er eneste arvinger, da Christen Abrahamsen 1837 gav afkald for både fædrene og mødrene arv.

 

 

 [1] En del tilføjelser vedr. familien Thomsen er meddelt af Alice Schack i Greve.