Sæbygård skifteprotokol, 1719-1790. G 30 – 63.

 

 

Kort 1, alfabetisk register.

Kort 2.

 

Side 2a, 23. okt. 1719, Maren Sørensdatter i Nørre Vangen i Understed, gift med Anders Jensen. Afdødes mor Karen Laursdatter, som er på stedet.

 

Side 3b til 35, 14. juni 1720, Christen Jørgensen i Gadensgård i Volstrup, gift med Anne Thomasdatter, hvis lavværge var velagte Niels Pedersen i Mejling. Børn: Anne Christensdatter gift med Mads Jensen i Løgtved, Anne Christensdatter, 20 år, Thomas Christensen, 17 år, Kirsten Christensdatter, 15 år, Maren Christensdatter, 11 år. Auktion over boet. Regnskaber. Obligationer. Ind og udbetalinger. Pæn fædrene og mødrene arv. Næstældste datter Anne skulle blive i gården sammen med sin fæstemand, karl Thomas Nielsen fra Store Toftlund. [Han synes død før han fik fæstebrev og Anne blev gift med gårdens næste fæster Christen Jensen.] Lave Arenfeldt købte sølvbæger. Kirsten Antonidatter Bering i Sæby, byfoged Simon Meyers kone, havde til gode for linned til ligkisten. Nævnte værger: vel­agte Christen Michelsen i Grønheden for Thomas, velagte Niels Thomsen i Grønheden for Maren, og velbårne Lave Arenfeldt til Bangsbo, den velbårne frues svigersøn, for Kirsten. Hans Nielsen i Knæverhede, bror til Thomas Nielsen.

 

Kort 3.

Side 35b, 25. februar 1721, Jens Jensen i Baskær i Hørby, gift med Maren Pedersdatter.

 

Side 37b, 27. maj 1722, Hans Hansen i Volstrup, gift med Karen Andersdatter. Barn. Anne Hansdatter, 19 år. Enken overlod stedet til Jens Christensen Understed, som ægtede datteren.

 

Side 39, 30. sep. 1723, møller Christen Nielsen i Sæbygårds mølle, gift med Maren Madsdatter. Halvbror Laurs Jensen i Rom i Albæk, afdød halvbror Søren Jensen, hans børn: Christen Sørensen, Anne Sørensdatter og Johanne Sørensdatter, alle i Rom. Helbror i Saxen har været væk i 29 år og kun skrevet to gange. Lavværge: velagte Peder Jensen i Estrup. Afdøde fæstede 1706 møllen efter Jens Jensen.

 

Side 54b, 5. maj 1724, Mette Sørensdatter, Heden i Volstrup, gift med Jens Sørensen. Barn: Søren Jensen.

 

Side 57, 10. dec. 1725, Ingeborg Christensdatter i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Christen Jacobsen. Afdødes søster Kirsten Christensdatter gift med Jens Andersen, nu værende i Dyrheden.

 

Kort 4.

Side 59, 9. april 1725, Gertrud Nielsdatter i Baskær i Hørby, gift med Christen Christensen, der mente, at hans kone havde to søskende. Han kendte ikke deres navne og havde aldrig set dem. Ingen arvinger meldte sig.

 

Side 65, 9. dec. 1727, Jens Madsen i [Nørre] Røllen i Volstrup, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Mads Jensen, gift og bor i Løgtved, Christen Jensen, overtog hjemmet og var værge for søster Anne Jensdatter, der var i hjemmet.

 

Side 68, 30. juli 1717, (1727?) Anne Pallesdatter i Enghuset i Volstrup, gift med murermester Christen Christensen. Søskende: Jeppe Pallesen i Baskær og afdød søsters børn, Palle Laursen i Christiania i Norge, født i Baskær, og Karen Laursdatter gift med Urban Jensen i Sæby, først kaldt Urban Christensen.

 

Side 72b, 6. okt. 1727, Karen Olufsdatter i Skølstrup i Volstrup, gift med Thomas Truelsen. Børn: Johanne Thomasdatter, Else Johanne Thomasdatter og Anne Thomasdatter, der alle kaldes Truelsdatter.

 

Side 75b, 29. maj 1728, Jørgen Christensen i Krættrup i Volstrup, gift med Elisabet Nielsdatter. Børn: Christen Jørgensen, 20 år, Jørgen Jørgensen, 14 år, Jens Jørgensen, 7 år, Margrethe Jørgensdatter, 24 år, Magdalene Jørgensdatter, 22 år, alle hjemme. Værge: velagte Christen Jørgensen i Kokkenborg i Karup. Lavværge: bror, velagte Jørgen Nielsen i Volstrup by.

 

Side 31. maj 1729, Kirsten Christensdatter, død hos enkemand Thomas Truelsen i Skølstrup i Volstrup. Søskende: Anne Christensdatter gift med velagte Christen Jensen i Gadensgård, Anne Christensdatter gift med Mads Jensen i Løgtved, Thomas Christensen i Sæbygårds mølle, Maren Christensdatter, hos bror i Sæbygårds mølle. Hendes værge: velagte Niels Thomsen i Grønheden.

 

Side 7, 24. maj 1729, Thomas Andersen i Øster Solsbæk i Volstrup, gift med Else Christensdatter. Børn: Christen Thomsen, Niels Thomsen, Maren Thomasdatter og Karen Thomasdatter.

 

Kort 5.

Side 91, 16. aug. 1729, Anne Nielsdatter i Baskær i Hørby, gift med Christen Christensen. Søn: Niels Christensen, 12 uger. Værge: morbror, velagte Hans Nielsen i Knæverhede.

 

Side 97b, 13. okt. 1729, Anders Kragh i Øksenhede i Volstrup. Enke, (intet navn), og børn: Jens Andersen, 16 år, Peder Andersen, 14 år. Værge: farbror Niels Jensen i Sæby.

 

Side 100b, 18. aug. 1733, Christen Christensen i Enghuset i Volstrup, gift med Karen Jensdatter. Børn: Christen Christensen, 10 år, Anne Christensdatter, 14 år, Ingeborg Christensdatter, 8 år, Else Johanne Christensdatter, 5 år. Værger: morbror Thor Jensen i Jegen i Flade og farbrors børn: Niels Jacobsen i Kærskov i Albæk, murermester Christen Jacobsen i Sæby og Christen Jacobsen i Dyrheden huse. Lavværge: Christen Stefansen i Sæby.

 

Side 106, 18. juni 1734, Oluf Andersen i Plettesholt i Understed, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Anders Olufsen, 21 år, Laurs Olufsen, 20 år, Jens Olufsen, 14 år, Anne Olufsdatter, 26 år, Johanne Olufsdatter, 11 år, Anne Olufsdatter, 8 år, Maren Olufsdatter, 7 år. Værge og lavværge nævnes ikke og skiftet er ikke underskrevet.

 

Side 108, 1. februar 1739, Casper Jørgensen i Memhave i Volstrup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Gertrud Caspersdatter, 21 år, Mette Caspersdatter, 15 år. Værge på mors side: Christen Christensen i Skovsgård. Lavværge: Christen Espersen.

 

Side 112b, 27. marts 1741, Karen Jespersdatter i Grønheden i Volstrup, gift med Niels Thomsen. Søskende: Mads Jespersen i Vester Idskov i Voer, afdød søsters tre børn, Thomas Christensen Kusk, skal være bortrejst for fem år siden, Karen Christensdatter gift med Christen Jørgensen i Sæby, Anne Christensdatter gift med Niels Pedersen i Porsmose i Albæk, søster Sidsel Jespersdatter, hos (sted?)far Christen Thomsen i Idskov Bunker, søster Johanne Jespersdatter i Ovnstrup i Skæve.

 

Kort 6.

Side 120, 8. april 1741, Mette Hansdatter i Folehaven i Volstrup, gift med Hans Madsen. Børn: Christen Hansen, 28 år, Mette Hansdatter, 26 år.

 

Side 122, 8. marts 1742, Gertrud Caspersdatter, hos sin mor Anne Jensdatter i Memhave i Volstrup. Gift med murermester Hans Christensen. Børn: Casper Jørgensen, 5 år, avlet før ægteskab, og Marianne Hansdatter, 12 uger.

 

Side 123, 4. marts 1743, Jacob Olesen i Langtved i Volstrup, gift med Bodil Madsdatter. Børn: Maren Jacobs­datter, 4 år, Ole Jacobsen, ¾ år. Værge: morbror Jacob Madsen i Langtved.

 

Side 125, 5. marts 1743, Laurs Jensen i Tværkær i Understed, gift med Johanne Pallesdatter. Børn: Palle Laursen, 12 år, Maren Laursdatter, 7 år, Jens Laursen, 5 år, Ole Laursen, 3 år, Karen Laursdatter, 10 uger. Værge: Thomas Pallesen i Stenshede. Lavværge: Christen Pallesen i Fladholt.

 

Side 126, 9. marts 1743, Christen Jensen i Vester Rugtved i Understed, gift med Maren Jensdatter. Børn: Karen Christensdatter, 23 år, Bodil Christensdatter, 18 år, Johanne Christensdatter, 17 år, Jens Christensen, 15 år, Anne Christensdatter, 14 år, Laurs Christensen, 12 år, Ole Christensen, 9 år. Ansat værge: Anders Olesen af Kiis.

 

Side 127, 17. juni 1743, Kirsten Christensdatter i Suderbak i Flade, gift med Christen Jensen. Bror: Christen Christensen i Tårs by, søsterbørn: Christen Jensen i Hørbylund skov, Maren Jensdatter hos sin far Jens Thomsen i Tislum i Højby eller Medsted sogn.

 

Side 130, 8. juli 1743, Anne Andersdatter i Solsbæk i Volstrup, gift med Lars Simonsen. Børn: Else Larsdatter, 7 år, Niels Larsen, (uden alder).

 

Side 131b, 3. aug. 1743, Thomas Truelsen i Skølstrup i Volstrup, gift med Margrethe Heilesdatter. Børn af 1. ægteskab: Else Thomasdatter gift med Søren Jensen i Skovsgård, Johanne Thomasdatter, 24 år, Anne Thomasdatter, 18 år. Fællesbørn: Heile Thomsen, 12 år, Christen Thomsen, 10 år, Kirsten Thomasdatter, 6 år, Peder Thomsen, 4 år, Thomas Thomsen, 2 år. Værge: farbror Hans Truelsen i Volstrup. Lavværge: Christen Jensen i Skølstrup.

 

Side 134b, 3. aug. 1743, Kirsten Truelsdatter i Skølstrup i Volstrup, gift med Christen Jensen. Bror Hans Truelsen i Volstrup, afdød bror Thomas Truelsen, hans børn. - Se forrige.

 

Side 137, 16. okt. 1743, Thomas Sørensen i Birkmose i Volstrup, gift med Anne Rasmusdatter. Børn: Søren Thomsen, 27 år, Rasmus Thomsen, 23 år, Jens Thomsen, 17 år, Anne Thomasdatter, 12 år, alle nærværende.

 

Side 138, 16. okt. 1743, Christen Jørgensen, [Meller] Stidsholt i Volstrup, gift med Johanne Jensdatter. Barn af 1. ægteskab: Christen Christensen, 38 år, [fæstede hjemmet]. Fællesbørn: Johanne Christensdatter, 31 år, gift med Niels Andersen i Faldt i Albæk, Else Christensdatter, 29 år, gift med Jens Pedersen i Vadet i Albæk, Maren Christensdatter, 27 år, gift med Niels Knudsen i Ørtoft, Margrethe Christensdatter, 21 år [senere gift med Michel Knudsen i Fælget], Jørgen Christensen, 18 år. Vurdering: Laurs Nielsen og Peder Jensen, begge i Stidsholt.

 

Side 140, 29. jan. 1744, Jens Sørensen, Heden i Volstrup. Børn: Christen Jensen, 19 år, Ole Jensen, 17 år, Mads Jensen, 12 år. Født værge: farbror Jens Sørensen i Ørtoft. Vurdering: Christen Jensen i Røllen og Jens Nielsen i Lille Kilstrup.

 

Side 143, 17. juni 1744, Hans Christensen i Rydsholt i Hørby, gift med Ingeborg Mouritsdatter. Datter Karen Hansdatter, hvis værge var hendes antagne fæstemand Ole Hansen. Lavværge: Hans Truelsen.

 

Side 144b, 17. juni 1744, Mette Christensdatter i Baskær i Hørby, gift med Peder Mogensen. Børn: Karen Pedersdatter, 26 år, Anne Pedersdatter, 22 år, Sophie Pedersdatter, 20 år, Mette Pedersdatter, 16 år.

 

Side 146, 9. juli 1744, Christen Jensen i Gadensgård i Volstrup, gift med Anne Christensdatter. Børn: Jens Christensen, 18 år, Jørgen Christensen, 14 år, Peder Christensen, 12 år, Simon Christensen, 4 år, Christen og Anders Christensen, 5 uger, Anne Christensdatter, 16 år, Gertrud Christensdatter, 10 år, Anne Christensdatter, 8 år, Maren Christensdatter, 3 år. Værger: to velagte farbrødre, Thomas Jensen i Agdrup i Tårs og Peder Jensen i Hult i Jerslev. Lavværge: bror, vel­agte Thomas Christensen i Sæbygårds mølle.

 

Kort 7.

Side 152, 12. maj 1746, Anders Laursen, karl i Øster Rugtved i Understed. Afdød søster gift med Jens Jacobsen i Krattet i Understed, der mødte for deres to børn, Laurs Jensen og Maren Jensdatter, begge hos faderen, søster Johanne Laursdatter gift med Anders Jensen i Gærum by, bror Laurs Laursen i Flade by.

 

Side 153b, 30. nov. 1746, Laurs Christensen i Krættrup i Volstrup. Børn: Christen Laursen, 27 år, Ole Laursen, 19 år, Maren Laursdatter gift med Simon Christensen i Hørby annekspræstegård, Lisbeth Laursdatter gift med Christen Sørensen på Vangen, Karen Laursdatter, Mette Laursdatter, Johanne Laursdatter og Oluf Laursen. Kurator og værge: Christen Sørensen på Vangen og Simon Christensen i Hørby.

 

Side 157, 18. februar 1747, Hans Nielsen i Knæverhede i Volstrup, gift med Anne Sørensdatter. Børn: Johanne Hansdatter gift med Peder Andersen i Solsbæk, Kirsten Hansdatter gift med Hans Andersen i Sæby, Anne Hansdatter gift med Jacob Mortensen i Knæverhede, Sr. Søren Hansen i København, Niels Hansen, 30 år, Jens Hansen, 26 år. Lavværge: Niels Nielsen.

 

Side 158, 13. nov. 1747, Mads Thomsen i Baskær i Hørby, gift med Anne Olufsdatter. Børn: Jens Madsen, 22 år, Thomas Madsen, 18 år, Anne Marie Madsdatter, 14 år. Nærmeste værge: Simon Christensen i Hørby. Lavværge:

Niels Madsen i Baskær.

 

Side 160b, 13. maj 1748, Anne Christensdatter i Enghuset i Volstrup, gift med Niels Jensen. Barn: Cathrine Marie Nielsdatter, 3½ år. Værge: farbror Christen Jensen i Memhave.

 

Side 163, 30. dec. 1749, Christen Jacobsen i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Dorthea Nielsdatter. Den salig mands børn: Hans Christensen i Busken i Hørby, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter og Ingeborg Christensdatter. Værge: farbror velagte Niels Jacobsen i Albæk skov. Lavværge: Jacob Jensen i Dyrheden.

 

Side 164b, 30. dec. 1749, Else Johanne Mortensdatter i Agerledet i Volstrup, gift med Hans Jørgen(sen?) Donevet. Børn: Jørgen Hansen, 8 uger, Mette Cathrine Hansdatter, 10 år, Lorense Hansdatter, 4 år. Farbror og født værge mødte ikke. Antaget, Christen Jensen i Memhave.

 

Side 167, 17. april 1750, Laurs Thomsen i Ørtoft i Volstrup, gift med Anne Simonsdatter. Barn: Anne Laursdatter, 3 år. Værge: morbror og eneste frænde, Niels Simonsen i Solsbæk. Lavværge: Niels Knudsen i Ørtoft.

 

Side 168b, 8. juni 1750, Christen Andersen i Ørtoft by i Volstrup, gift med Anne Christensdatter. Bror Poul Andersen i Ørtoft og søster Johanne Andersdatter gift med Knud Jensen i Ørtoft. Lavværge: Christen Christensen i Vrangbæk i Understed.

 

Side 170, 4. marts 1751, Anne Malene Frederiksdatter i Uggerholt i Volstrup, gift med Søren Nielsen. Datter Karen Sørensdatter.

 

Side 173, 24. maj 1752, Hans Thorsen i Rønholt i Volstrup, gift med Magdalene Nielsdatter. Datter Karen Hansdatter. Værge: morbror Hans Nielsen i Havsig i Albæk, da ingen farbrødre er i live. Lavværge: bror, velagte Marqvar Nielsen i Havsig i Albæk.

 

Side 176b, 24. maj 1752, Anne Marie Frederiksdatter i [Meller] Stidsholt i Volstrup, gift med Christen Christensen. Søn, Christen Christensen, 1¼ år.

 

Kort 8.

Side 181b, 22. maj 1752, Albert Jacobsen i Store Toftlund i Volstrup, gift med Dorothea Olufsdatter. Børn: Anne Margrethe Albertsdatter, 24 år, gift med Peder Hansen i Toftlund, Margrethe Albertsdatter, 17 år, hvis svoger Peder i Toftlund var værge.

 

Side 184b, 10. juli 1753, Helle Thomasdatter i Meller Rugtved i Understed, efterlod mand, hvis navn ikke nævnes [Christen Jacobsen, s. 332]. Hendes børn: Mette Christensdatter gift med Peder Laursen i Øksenhede, Kirsten Nielsdatter gift med Laurs Thomsen i Gadholt, Johanne Nielsdatter i Norge.

 

Side 186b, 21. nov.1753, Johanne Thomasdatter i Knæverhede i Volstrup, gift med Niels Hansen. Datter, (Anne Nielsdatter, var 8 år i 1759).

 

Side 189, 30. maj 1754, Maren Pedersdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med Morten Pedersen. Datter, hvis navn ikke nævnes.

 

Side 189, 5. maj 1755, Thomas Jensen i Store Toftlund i Volstrup, gift med Karen Nielsdatter. Søsterdatter Maren Nielsdatter gift med Hans Olesen Krag i Sæby, søsterdatter Johanne Sørensdatter gift med Mogens Hansen i Skoven i Albæk, søstersøn Niels Nielsen, hos klejnsmed i København. Lavværge: Christen Andersen i Ørtoft.

 

Side 200, 2. jan. 1756, Jacob Jensen i Langtved i Volstrup, gift med Anne Bertelsdatter. De i stervboet værende børn: Anders Jacobsen, 21 år, Jens Jacobsen, 14 år, Christen Jacobsen, 8 år, Maren Jacobsdatter gift med Morten Pedersen i Øksenhede. Værger: farbrødrene Christen Jensen i Store Grønheden og ældste Christen Jensen i Fladholt i Understed.

 

Side 203, 7. februar 1756, Else Thorsdatter i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Niels Bajensgård. Børn: Johanne Nielsdatter, 37 år, i Lille Ørtoft, Kirsten Nielsdatter, gift med Niels Christensen i Gjedsig i Åsted, Christen Nielsen, 34 år, tjener provstinde Rothenburg i Sæby, Mette Nielsdatter gift med skibsmand Johan Ditlev Hansen i Ålborg, Thor Nielsen, 28 år, tjener rådmand Hyber i Ålborg, Maren Nielsdatter, tjener på Læsø, Peder Nielsen, 23 år, tjener i Volstrup præstegård, Anne Nielsdatter, 18 år, hjemme.

 

Side 204b, 30. juni 1756, Elisabeth Nielsdatter i Krættrup i Volstrup, gift med Thomas Laursen. Børn: Margrethe Jørgensdatter, 51 år, til ophold og i tjeneste hos degnen Sr. Michel Holst ved Volstrup kirke, Christen Jørgensen i Sæby, 47 år, Jørgen Jørgensen på Lolland, 43 år, Jens Jørgensen, 35 år, tjener i hjemmet.

 

Side 208, 10. jan. 1757, Ingeborg Jørgensdatter i Vandkær i Volstrup, gift med Jens Sørensen. Den salig kones børn: Christen Jensen, gift på Læsø, Christen Jensen, 25 år, tjener i Skovsgård, Johanne Jensdatter, 22 år tjener på Læsø. Værge: morbror Niels Jørgensen i Volstrup.

 

Kort 9.

Side 210, 16. marts 1757, Kirsten Andersdatter i Kraftet i Volstrup, gift med Lars Andersen Mørch. Børn: Maren Larsdatter gift med Peder Pedersen i Volstrup, Anders Larsen i Kraftet hus, 36 år, Karen Larsdatter, 27 år, Peder Larsen, 25 år, Maren Larsdatter, 23 år, tjener Christen Jensen i Kærsgård. Værge for søskende: Anders Larsen i bemeldte Krafthus.

 

Side 212, 15. juni 1757, Karen Svendsdatter i Lille Uggerholt i Volstrup, gift med Søren Johansen. Bror Baltzar Svendsen i Kragelund i Volstrup, søsterdatter Maren Christensdatter på Fyn, søstersøn Svend Christensen på Fyn, søstersøn Jens Christensen på Fyn, søstersøn Jens Christensen i Solsbæk, søstersøn Hans Christensen i Ørheden, søsterdatter Magdalene Christensdatter gift med Anders Hansen i Kragelund, og endelig Christen Christensen i Løgtved i Hørby.

 

Side 214, 27. juni 1757, Hans Pedersen Hjulmand i Lille Ørtoft i Volstrup, gift med Maren Jacobs­datter. Børn: Karen Hansdatter gift med Laurs Andersen Nørgård i Ørtoft, Maren Hansdatter gift med Niels Andersen i Bajensgård, Johanne Hansdatter, 36, år, tjener Jacob Svendsen i Hørby, Anne Hansdatter, 30 år, hjemme, Karen Hansdatter, 28 år, tjener Peder Jensen i Stidsholt, Bodil Hansdatter, 26 år, tjener Peder Kragelund i Sæby. Lavværge: Christen Andersen Bajensgård i Ørtoft.

 

Side 215b, 5. april 1757, Johanne Thomasdatter i Store Toftlund i Volstrup, gift med Jørgen Jørgensen. Børn: Lisbeth Jørgensdatter, 9 år, Thomas Jørgensen, 7 år, Jørgen Jørgensen, 5 år, Niels Jørgensen, 3 år. De to yngste var hos mosters mand, Jens Jensen i Gårdsholt i Voer, der var værge for dem. De ældstes værge: halvmorbror Søren Thomsen i Albækgård i Albæk.

 

Side 219, 13. marts 1758, Anne Andersdatter i Løgtved i Hørby, gift med Peder Madsen. Børn: Anne Pedersdatter, 4 år, Kirsten Pedersdatter, ¾ eller ¼ år.

 

Side 222b, 18. marts 1758, Maren Jacobsdatter i Lille Ørtoft i Volstrup, enke efter Hans Pedersen Hjulmand. Børn: (samme som i skiftet efter faderen side 214).

 

Side 223b, 22. marts 1758, Lars Thomsen i Gadholt i Understed, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Niels Larsen, 25, år, Anne Larsdatter, 22 år, Kirsten Larsdatter, 11 år. Stedet er ringe og kan ikke bære udgifter til skifte.

 

Side 224, 25. maj 1758, Maren Svendsdatter i Holtet i Volstrup, gift med Peder Christensen. Den salig kones egne børn: Anne Christensdatter gift med Henrik Nielsen i Lille Svangen i Hørby, Johanne Christens­datter, 40 år, hjemme, Maren Christensdatter, 35 år, tjener Niels Thomsen i Grønheden, Anne Christensdatter, 30 år, tjener Jens Hansen i Knæverhede. Af 2. ægteskab: Johanne Pedersdatter, 23 år. Værge: morbror Christen Svendsen i Lunderhede i Voer.

 

Side 227b, 23. nov. 1758, Niels Andersen i Øksenhede i Volstrup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Else Nielsdatter, 3 år, Anne Nielsdatter, 1 år. Værge: deres fars søn Anders Nielsen i Øksenhede. Enken skulle flytte. Herskabet kunne ikke være tjent med at hun blev. Lavværge: Mogens Nielsen i Øksenhede.

 

Side 229, 29. nov. 1758, enke Birgitte Pedersdatter i Øksenhede i Volstrup. Børn: Peder Christensen, 40 år, Anne Christensdatter, 35 år, tjener hr. Winding i Sæby, Anne Christensdatter, 32 år, tjener på Sæbygård, Ole Christensen, 29 år, Christen Christensen, 26 år og skrøbelig, begge tjener i Gærum Anneksgård. Peder var værge for umyndige søstre.

 

Side 231b, 22. maj 1759, Niels Madsen i Baskær i Hørby, gift med Birgitte Madsdatter. Børn: Mads Nielsen, 30 år, hjemme, Jens Nielsen, 27 år, tjener skomager Niels Svennum i Sæby, Niels Nielsen, 26 år, hjemme. Lavværge:

Niels Nielsen i Hytten i Volstrup.

 

Side 234, 17. juni 1759, Lisbeth Pedersdatter i Øster Solsbæk i Volstrup, gift med Peder Andersen. Børn: Kirsten Pedersdatter, 4 år, Anders Pedersen, 1 år. Hans døtre fra tidligere ægteskab med Johanne Hansdatter, død 1750: Anne Cathrine Pedersdatter og Else Pedersdatter. - Ringe omstæn­digheder.

 

Side 37b, 6. juli 1759, Anders Christensen i Kragelund i Volstrup, gift med Ingeborg Jensdatter. Søstre: Maren Christensdatter gift med Hans Jensen i Nørgård i Ørtoft og Sidsel Christensdatter værende til ophold hos Laurs Pedersen i Store Kilstrup i Volstrup. Hendes værge var svoger Hans i Nørgård. Lavværge: Jens Nielsen i Lille Kilstrup.

 

Kort 10.

Side 239, 18. sep. 1759, Jørgen Christensen i Stenshede i Volstrup, gift med Margrethe Nielsdatter. Børn: Christen Jørgensen, 13 år, Anne Jørgensdatter, 17 år, Maren Jørgensdatter, 11 år, Karen Jørgensdatter, 7 år. Værge: farbror Hans Christensen i Kokkenborg. Lavværge: Ole Laursen i Krættrup.

 

Side 240b, 29. okt. 1759, Jens Christensen i Vester Solsbæk i Volstrup, gift med Karen Jensdatter. Børn: Christen Jensen, 17 år, Jens Jensen, 12 år, Hans Jensen, 6 år, Ingeborg Jensdatter, 24 år, Maren Jensdatter, 22 år. Værge: farbror Hans Christensen i Ørheden. Lavværge: Erik Jensen i Dyrheden huse.

 

Side 242, 16. nov. 1759, Niels Hansen i Knæverhede i Volstrup, gift med Maren Thomasdatter. Barn af 1. ægteskab: Anne Nielsdatter, 8 år. Fællesbørn: Johanne Nielsdatter, 4½ år, Kirsten Nielsdatter, 3 år, Nille Nielsdatter, 4 uger. Født værge: farbror Jens Hansen i Knæver­hede. Lavværge: Jens Christensen i Gadensgård. Jacob Mortensen i Knæverhede, gift med børnenes faster, tog den forældreløse Anne fra 1.ægteskab i huset.

 

Side 244, 22. de. 1759, Anne Rasmusdatter i Gadholt i Understed, gift med Niels Jensen. Børn: Rasmus Nielsen, 16 år, Jens Nielsen, 13 år, Else Nielsdatter, 30 år, Johanne Nielsdatter, 26 år, alle hjemme.

 

Side 244b, 8. maj 1760, Jens Christensen i Kragelund i Volstrup, gift med Else Nielsdatter. Børn: Laurs Jensen, 32 år, Christen Jensen, 23 år. Lavværge: Jens Nielsen i Lille Kilstrup.

 

Side 47b, 21. maj 1760, Laurs Olesen i Plettesholt i Understed, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Ole Laursen, 15 uger, Maren Laursdatter, 2 år. Født værge: farbror Anders Olesen i Kiis i Understed. Lavværge: Laurs Sørensen i Bajensgård.

 

Side 250, 23. maj 1760, Anne Nielsdatter i Gadholt i Understed, gift med Jens Thomsen. Børn: Jens Jensen i Volstrup, 40 år, Margrethe Jensdatter, 34 år, gift med Peder Pedersen på Bjerget på Bangsbo gods, Dorthea Jensdatter, 28 år, hjemme.

 

Side 250b, 9. februar 1761, Mette Jensdatter i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Godske Pedersen. Børn: Mads Godskesen, 20 år, Christen Godskesen, 27 år.

 

Side 251, 24. april 1761, ungkarl Hans Olesen hos Peder Nielsen i Øksenhede i Volstrup. Broderbørn: Peder Christensen, tjener på Stenshede, Christen Christensen i Nyholm i Hørby, Ole Christensen i Stens­hede, Anne Christensdatter gift med Jørgen Jensen Skomager i Sæby, Anne Christensdatter, tjener på Sæbygård.

 

Side 252b, 25. juni 1761, Erik Jensen i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Mette Andersdatter. Barn: Ingeborg Eriksdatter, 16 år. Værge efter loven: Jacob Jensen i Dyrheden. Lavværge: Jens Christensen i Kragelund.

 

Side 252b, 26. aug. 1761, Anne Jensdatter i Langtved i Volstrup, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 24 år, Jens Christensen, 18 år, Niels Christensen, 15 år, Maren Christensdatter, 23 år, Else Christensdatter, 18 år, Anne Christensdatter, 11 år.

 

Side 255b, 11. nov. 1761, Jens Thomsen i Gadholt i Understed, gift med Else Pedersdatter. Børn af forrige ægteskab med Anne Nielsdatter, (se skifte side 250. Dorthe tjente nu i Vester Rugtved.)

 

Side 256b, 4. jan. 1762, Else Jensdatter i [Hulsig] i Ørtoft i Volstrup, gift med Rasmus Thomsen. Børn: Thomas Rasmussen, 13 år, Anne Rasmusdatter, 11 år, Anne Rasmusdatter, 9 år, Kirsten Rasmusdatter, 5 år.

 

Side 258b, 7. jan. 1762, Søren Johansen i Lille Uggerholt i Volstrup, gift med Karen Christensdatter. Datter: Inger Sørensdatter, 1½ år. Værge: farbror Jens Johansen i Dyrheden. Lavværge: Niels Christensen i Grønheden.

 

Side 259b, 13. februar 1762, Christen Frederiksen i Kvissel i Understed, gift med Margrethe Simonsdatter. Søster Margrethe Frederiksdatter i Bangsbostrand – for hende mødte Christen Jensen i Fladholt, søsterdatter Karen Sørensdatter hos sin far Søren Nielsen i Dyrheden. Lavværge: Søren Simonsen i Solsbæk.

 

Side 262, 18. marts 1762, Anders Jørgensen i Lille Stenshede i Volstrup, gift med Margrethe Nielsdatter. Bror, Thomas Jørgensen, omkring 60 år, af Holbækgård gods i Ingerslev by.

 

Side 264, 13. juni 1762, Christen Jensen Skrædder, Heden i Volstrup, gift med Anne Jensdatter. Fire søskende: Knud Jensen i Ørtoft, Lisbeth Jensdatter gift med Peder Kærsgård i Dyrheden, Karen Jensdatter, forhen gift med Niels Villumsen i Voer, Anne Jensdatter, forhen gift med Jacob Elling i Sørre, (Sørå?). Lavværge: Niels Jensen i Enghuset.

 

Side 266, 9. aug. 1762, Jørgen Madsen i [Øster] Tamholt  i Volstrup, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Mads Jørgensen, 13 år, Peder Jørgensen, 10 år, Christen Jørgensen, 6 år, Jens Jørgensen, 4 år, Maren Jørgensdatter, 18 år, Maren Jørgensdatter, 15 år. Værge: [farbror] Søren Madsen i Kvissel i Understed. Lavværge: Ole Pedersen. Vurdering: Christen Kjær i Tamholt og Morten Pedersen i Øksenhede.

 

Side 268, 3. sep. 1762, Peder Madsen i Tamholt i Volstrup, gift med Maren Svendsdatter. Børn: Mads Pedersen, 22 år, Svend Pedersen, 24 år, Christen Pedersen, 19 år, Maren Pedersdatter, 13 år. Værge: [farbror] Søren Madsen i Kvissel i Understed. Lavværge: Jacob Svendsen. [Enken gift med Niels Hansen]

 

Kort 11.

Side 269b, 6. sep. 1762, Ingeborg Madsdatter i Tamholt i Volstrup, gift med Christen Jensen. Barn: Anne Christensdatter, 10 år.

 

Side 270, 12. okt. 1762, Sidsel Jensdatter i Løgtved i Hørby, gift med Christen Christensen. Børn af 1. ægteskab [med Thomas Sørensen]: Søren Thomsen i Lille Stenshede, Jens Thomsen, 16 år, Peder Thomsen, 14 år, Anne Thomasdatter, 22 år, Maren Thomasdatter, 20 år, Margrethe Thomasdatter, 11 år. Fællesbarn: Maren Christensdatter, 8 år. Søren Thomsen var værge for sine søskende og enke­manden for datteren. Vurdering: Christen Jensen i Sønder Røllen og Thomas Jensen i Holtet.

 

Side 271, 21. dec. 1762, Anne Olufsdatter i Baskær i Hørby, gift med Jens Michelsen. Barn: Mads Jensen.

 

Side 274, 24.marts 1762, Jens Andersen i Øksenhede i Volstrup, gift med Else Laursdatter. Datter, Anne Jensdatter, 28 år. Værge: farbror Peder Andersen ved Øksenvadet.

 

Side 275b, 14. februar 1763, Jens Christensen i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Johanne Rasmusdatter. Afdødes far, Christen Jensen i Nørre Røllen. Lavværge: Peder Pedersen.

 

Side 277b, 5. marts 1763, Anne Christensdatter i Volstrup by, gift med Jens Jensen Knappen. Søn: Jens Jensen, 7 år.

 

Side 278b, 2. april 1763, Anne Christensdatter i Skølstrup i Volstrup, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 14 år, Christen Christensen, 12 år, Hans Christensen, 4 år, Kirsten Christensdatter, 16 år, Maren Christensdatter, 9 år, Johanne Christensdatter, 2 år.

 

Side 283b, 30. april 1763, Oluf Nielsen i Plettesholt i Understed, gift med Anne Nielsdatter. Tre søskende: Mads Nielsen, Heden i Volstrup, Kirsten Nielsdatter gift med Hans Bach i Volstrup, Maren Nielsdatter, ugift, tjener Thomas Nielsen i Knæverhede.

 

Side 284, 19. aug. 1763, Else Pedersdatter i Gadholt i Understed, gift med Poul Pedersen. Søster Anne Pedersdatter boede og døde på Læsø, Peder Nielsen, 20 år, Søren Nielsen i Østergård i Vrå i Tor­slev. (Ret utydeligt)

 

Side 287b, 26. maj 1764, Thomas Laursen i Toftlund i Volstrup, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Maren Thomasdatter, 5 år, Elisabeth Thomasdatter, 1½ år, Værge: farbror Søren Laursen i Faurholt i Åsted. Lavværge: far Peder Nielsen i (Klokkedal) i Karup.

 

Side 289b, 7. sep. 1764, Niels Christensen Bajensgård i Dyrheden huse, gift med Maren Olufsdatter. Børn af 1. ægteskab med Else Thorsdatter: Christen Nielsen i Slyngborg i Hørby, Thor Nielsen, 38 år, tjener i Ålborg, Peder Nielsen, 34 år, tjener i Skæve præstegård, Johanne Nielsdatter gift med Peder Andersen i Solsbæk, Kirsten Nielsdatter gift med Niels Christensen, Fladen i Flade, Mette Nielsdatter gift med Johan Ditlev i Ålborg, Maren Nielsdatter, skal være i Holland. Fællesbørn: Kirsten Nielsdatter, 4 år, Anne Nielsdatter, 27 uger. Værge: farbror Christen Christensen i Skovs­gård. Lavværge: Peder Jensen i Ørtoft.

 

Side 291, 27. sep. 1764, Laurs Andersen Nørgård i Ørtoft i Volstrup, gift med Karen Hansdatter. Børn: Anders Laursen, 12 år, Christen Laursen, 6 år, Johanne Laursdatter, 20 år, Maren Laursdatter, 15 år, Maren Laursdatter, 10 år. Født værge er ikke vederhæftig, antaget, Jens Thomsen i Ørtoft.

 

Side 292b, 8. okt. 1764, Peder Andersen i Lundergård i Volstrup, gift med Maren Nielsdatter (først kaldt Pedersdatter). Børn: Niels Pedersen, 26 år, Jens Pedersen, 20 år, Christen Pedersen, 17 år, Margrethe Pedersdatter, 31 år. Værge: morbror Laurs Nielsen i Stidsholt.

 

Side 293b, 9. juni 1765, Christen Christensen i [Meller] Stidsholt i Volstrup, gift med Kirsten Madsdatter. Barn af 1. ægteskab med Anne Marie Frederiksdatter: Christen Christensen, 14 år. Fællesbørn: Mads Christensen, 12 år, Johanne Christensdatter, 8 år, Anne Marie Christensdatter, 10 år, Anne Christensdatter, 2 år. Værge: [halv]farbror Christen Christensen i Skovsgård. Lavværge: bror Peder Madsen i Løgtved.

 

Side 297, 21. aug. 1765, Jens Jensen Knappen i Volstrup, gift med Berthe Pedersdatter. Søn af 1. ægteskab med Anne Christensdatter: Jens Jensen, 9 år, hjemme. Værge: Christen Jensen Hulsig i Volstrup. Lavværge: Laurs Pedersen i Dyrheden huse.

 

Kort 12.

Side 299, 8. okt. 1765, Anne Nielsdatter, 15 år, død hos Jacob Mortensen i Knæverhede i Volstrup. Halv­søskende, børn af afdøde Niels Hansen i Knæverhede og Maren Thomasdatter, nu gift med Jørgen Christensen: Johanne Nielsdatter, 10 år, Kirsten Nielsdatter, 7 år, Nille Nielsdatter, 6 år, Værge. farbror Jens Hansen i Knæverhede.

 

Side 303, 1. jan. 1766, Niels Pedersen Degn i Volstrup, gift med Margrethe Johansdatter. Børn: Peder Nielsen, 22 år, tjener velærværdige og højlærde hr. provst Rafn i Volstrup præstegård, Else Nielsdatter, 30 år, hjemme. Værge: Hans Hansen i Volstrup. Lavværge: Morten Andersen i Volstrup.

 

Side 304b, 21. jan. 1766, Johanne Andersdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Knud Jensen, skrøbelig. Børn: Anders Knudsen, 36 år, der var værge for søster Johanne Knudsdatter, 30 år.

 

Side 306, 18. juni 1766, Gertrud Christensdatter i Store Grønheden i Volstrup, gift med Niels Christensen. Børn: Christen Nielsen, 4 år, Morten Nielsen, 2 år. Tilsynsværge. Jacob Mortensen i Knæverhede.

 

Side 307b, 19. juni 1766, Anne Christensdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Jens Thomsen, hendes anden mand. Søskende: 1. Christen Christensen i Vrangbæk i Understed, 2. afdøde Maren Christensdatter i Tveden i Karup, hendes to børn: Johanne Larsdatter gift med Peder Jørgensen i Store Toftlund, Maren Larsdatter gift med Poul Larsen i Gundestrup i Hørby, 3. afdøde Kirsten Christensdatter gift med Hans Jensen i Karup, deres to børn: Anne Hansdatter, 20 år, Johanne Hansdatter, 18 år, begge hos faderen.

 

Side 311, 15. nov. 1766, Karen Pedersdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Anders Christensen. Datter: Anne Andersdatter, 25 år.

 

Side 312, 2. okt. 1766, Niels Jensen i Enghuset i Volstrup, gift med Anne Pedersdatter. Barn af 1. ægteskab med Anne Christensdatter: Anne Cathrine Marie Nielsdatter, 24 år, tjener på Sæbygård. Fællesbørn: Jens Nielsen, 14 år, Peder Nielsen, 14 år, Niels Nielsen, 12 år, Christen Nielsen, 8 år, Anders Nielsen, 5 år, Poul Nielsen, 1 år, Anne Nielsdatter, 16 år, Kirsten Nielsdatter, 3 år. Født værge: farbror Christen Jensen i Memhave i Volstrup under hovedgårdens takst. Lavværge: Johannes Nielsen af Fladstrand. (Navnet på yngste søn er ikke med. Ifølge skifte 1771 hed han Poul)

 

Side 320, 24. maj 1767, Hans Jensen Nørgård i Ørtoft i Volstrup, gift med Maren Christensdatter. Søskende: Christen Jensen i Kærsgård i Volstrup, Anders Jensen i Øksenhede, Maren Jensdatter gift med Christen Nielsen i Volstrup, Ingeborg Jensdatter gift med Peder Dansk i Lille Ørtoft.

 

Side 323b, 17. okt. 1767, Johanne Pedersdatter i Vandkær i Volstrup, gift med Mads Pedersen. Søn: Peder Madsen, ½ år.

 

Side 325, 7. nov. 1767, Søren Andersen i Gadholt i Understed, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Maren Sørensdatter gift med Niels Andersen i Kiis, Johanne Sørensdatter, hjemme. Niels Andersen i Kiis var værge og lavværge.

 

Side 327, 31. juli 1767, Maren Thomasdatter i Baskær i Hørby, gift med Jens Michelsen. Børn: Thomas Jensen, 5 til 6 år, Michel Jensen, 3 år, Anne Jensdatter, 4 til 5 år. Børnenes morbror Søren Thomsen i Lille Stenshede var til stede.

 

Kort 13.

Side 331, 17. dec. 1768, Anne Christensdatter i Volstrup by, gift med Morten Andersen. Børn: Christen Mortensen, 29 år, Maren Mortensdatter gift med Laurs Thomsen i Bunkhule.

 

Side 332, 13. nov. 1769, Mette Nielsdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Ole Jensen. Børn: Jens Olesen, 37 år, Niels Olesen, 39 år, Mette Olesdatter gift med Jens Jørgensen, forhen i Strengsholt i Albæk, men har nu ingen vis opholdssted, Inger Olesdatter gift med Christen Pedersen i Skoven i Albæk, Anne Olesdatter, hjemme.

 

Side 332, 12. dec. 1768, Christen Jacobsen i Meller Rugtved i Understed, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jacob Christensen, 14 år, Maren Christensdatter, 12 år, Margrethe Christens­datter, 10 år, Jens Christensen, 8 år, Mette Christensdatter, 6 år, Helle Christensdatter, 2 år. Tilsynsværge: Thomas Pallesen i Store Stenshede i Understed. Lavværge: Peder Christensen i Fladholt.

 

Side 335, 13. nov. 1769, Jens Jensen Hulsig i Volstrup by, gift med Ide Hansdatter. Børn: Thomas Jensen, 16 år, Hans Jensen, 12 år, Kirsten Jensdatter, 8 år. Lavværger: Jens Jensen og Morten Andersen i Volstrup.

 

Side 338, 16. sep. 1768, Johanne Nielsdatter i Lille Toftlund i Volstrup, gift med Laurs Sørensen. Børn: Mette Laursdatter, 9 år, Kirsten Laursdatter, 8 år, Anne Laursdatter, 5 år, Johanne Laurs­datter, 2 år. Værge: morbror Peder Thorsen i Volstrup.[Var gift med deres moster, side 379]

 

Side 338b, 19. juni 1770, Jens Christensen, i fjerdepart af Kragelund i Volstrup, gift med Ingeborg Jensdatter. Søskende: Ole Christensen i Vester Rugtved i Understed, Anne Christensdatter gift med Christen Jensen i Øster Rugtved i Understed, Bodil Christensdatter gift med Christen Christensen, i gadehus ved Åsted kirke, Karen Christensdatter, hvis værge var svoger Ole Christensen. Lavværge: Thomas Nielsen i Store Grønheden.

 

340b, 24. sep. 1770, Kirsten Nielsdatter i Sønder Solsbæk i Volstrup, gift med Peder Nielsen. Søn: Thomas Pedersen, 9 til 10 uger. Tilsynsværge: Jens Svendsen i Kraftet.

 

342a, 6. nov. 1770, Peder Andersen i Øksenvadet i Volstrup, gift med Bodil Jensdatter. Børn: Anne Marie Pedersdatter, 23 år, i Øksenvadet, Maren Pedersdatter, 17 år, i Hørby. Morbror Niels Laursen i Hørbylund skov var til stede på de umyndiges vegne. Lavværge: Jens Christensen i Gadensgård i Volstrup.

 

Side 343, 27. dec. 1770, Thomas Thomsen i Langtved i Volstrup, gift med Bodil Madsdatter. Søn: Thomas Thomsen, 26 år. Lavværge: Jens Madsen i Langtved.

 

Side 344b, 6. marts 1771, Dorthea Pedersdatter i Dahl i Understed, gift med Jens Madsen. Børn: Mads Jensen, 9 år, Palle Jensen, 2 år, Anne Jensdatter, 6 år.

 

Side 345b, 31. marts 1771, pige Maren Nielsdatter Havsig, hos Christen Andersen i Rønholt i Volstrup. Søskende: Christen Havsig i Teglgården i Ålborg, Marqvar Nielsen i Knøsene i Albæk, Hans Nielsen i Havsig i Albæk, Sidsel Nielsdatter gift med Jesper Madsen i Vester Idskov i Voer, Malene Nielsdatter gift med Christen Andersen i Rønholt, afdød søsters søn Niels Christensen, hos købmand Brink i Ålborg.

 

Side 350b, 17. maj 1771, Laurs Pedersen Kusk i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Ingeborg Christensdatter. Børn: Christen Laursen, 14 år, tjener i Sæby, Maren Laursdatter, 21 år, Marie Laursdatter, 19 år. Lavværge: Christen Sørensen i Dyrheden.

 

Side 351b, 10. okt. 1771, Christen Olesen i Ørtoft i Volstrup, gift med Karen Laursdatter. Børn: Malene Christensdatter, 8 år, Anne Christensdatter, 5 år, Ole Christensen, 4 år, Laurs Christensen, 2 år. Værge: farbror Jacob Olesen i Volstrup. Lavværge: Anders Laursen i Krafthuset i Volstrup.

 

Side 352b, 21. jan. 1770, Maren Jensdatter, en gammel enke hos skoleholder Anders Hansen i Ørtoft. Fattigt bo.

 

Side 353, 28. juni 1769, Margrethe Mortensdatter, tjenestepige hos Niels Nielsen i Hytten i Volstrup. Fem søskende: Christen Mortensen, tjener Peder Andersen i Solsbæk, Kirsten Mortensdatter, 21 år, tjener Søren Sørensen i Røllen, Maren Mortensdatter, 14 år, tjener Anders Knudsen i Ørtoft, Anne Mortensdatter, 11 år, tjener Christen Sørensen i Lille Hytten, Jens Mortensen, 8 år, hos Niels Nielsen her i Hytten. Værge: nærmeste slægtning, Morten Madsen i Rævbakken i Hørby.

 

Side 354b, 2. maj 1771, Cathrine Marie Nielsdatter hos farbror Christen Jensen i Memhave i Volstrup. Halvsøskende, børn af afdøde Niels Jensen i Enghuset: Jens og Peder Nielsen, 21 år, Christen Nielsen, 14 år, Niels Nielsen, 16 år, Anders Nielsen, 12 år, Poul Nielsen, 6 år, Anne Nielsdatter, 22 år, Kirsten Nielsdatter, 8 år, alle hos moderen Anne Pedersdatter, bortset fra Peder, som var hos skomager Niels Svennum i Sæby, og Christen hos morbror Anders Pedersen i Agersted. Født værge: farbror Christen Jensen i Memhave.

 

Side 356b, 7. maj 1771, Maren Jensdatter, hos Christen Andersen i Rønholt i Volstrup. Var fra Læsø. Ingen arvinger meldte sig.

 

Kort 14.

Side 358, 29. jan. 1771, Anders Jensen i Øksenhede i Volstrup, gift med Johanne Pedersdatter. Lavværge: Jens Marcussen i Øksenhede.

 

Side 358b, 4. februar 1772, Jørgen Christensen i Knæverhede i Volstrup, gift med Maren Thomasdatter. Børn: Niels Jørgensen, 10 år, Christen Jørgensen, 6 år, Hans Jørgensen, 3 år. Værge: farbror Jens Christensen i Gadensgård. Lavværge: Jens Hansen i Knæverhede.

 

Side 358b, 29. februar 1772, Peder Jørgensen i Store Toftlund i Volstrup, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Christen Pedersen, 8 år, Margrethe Pedersdatter, 5 år, Anne Pedersdatter, 24 uger.

 

Side 360b, 13. marts 1770, Johanne Christensdatter i Uggerhuset i Volstrup, gift med Thomas Laursen. Børn: Christen Thomsen, 18 år, tjener i Sæbygård, Laurs Thomsen, 12 år, hjemme.

 

Side 361b, 6. juni 1772, Svend Jørgensen i Store Ørtoft i Volstrup, gift med Maren Hansdatter. Børn: Jørgen Svendsen, 18 år, Thomas Svendsen, 12 år, Hans Svendsen, 5 år, Margrethe Svendsdatter, 12 år, Karen Svendsdatter, 9 år, Kirsten Svendsdatter, 7 år. Værge: morbror Hans Hansen i Volstrup Smedegård fik forfald, erstattet af Anders Christensen i Ørtoft. Lavværge: Jens Mortensen Smed.

 

Side 363b, 16. maj 1772, Peder Thorsen i Volstrup, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Else Pedersdatter, 21 år, Mette Pedersdatter, 11 år, Karen Pedersdatter, 7 år. Værge: Jens Svendsen i Volstrup. Lavværge: Peder Nielsen i Volstrup.

 

Side 365b, 20. okt. 1772, Johanne Laursdatter i Store Toftlund i Volstrup, gift med Jens Christensen. Børn [med Peder Jørgensen, død tidligere på året]: Christen Pedersen, 9 år, Margrethe Pedersdatter, 6 år. Værge: nærmeste pårørende, Ole Pedersen i Kilstrup.

 

Side 368, 1. dec. 1772, Christen Jensen Volden i Tamholt i Volstrup, gift med Anne Jørgensdatter. Barn af ægteskab med Ingeborg Madsdatter: Anne Christensdatter, tjener i Øster Rør i Gærum på hr. Havmands gods. Hendes fødte værge, morbror Søren Madsen i Volstrup, blev pga. svaghed erstattet af sin svigersøn Peder Nielsen i Volstrup by. Fællesbørn: Ingeborg Christensdatter, 9 år, Maren Christens­datter, 2 år. Værge: Søren Thomsen i Tamholt. Lavværge: Heile Thomsen i Tamholt.

 

Side 371, 9. februar 1773, Anne Christensdatter i Langtved i Volstrup, gift med Niels Nielsen. Små og umyndige børn: Christen Nielsen, Niels Nielsen og lille Anne Nielsdatter. Værger: morbror Jens Christensen i Gadensgård og Ole Larsen i Krættrup.

 

Side 372, 5. marts 1773, Christen Christensen Binder i Volstrup by, gift med Dorthe Mortensdatter. Børn: Morten Christensen, 9 år, Karen Christensen, 7 år. Værge: Christen Jensen Hvolsig i Volstrup. Lavværge: Jens Jensen Kjærsgård.

 

Side 373b, 16. marts 1773, Birthe Pedersdatter i Volstrup, gift med Hans Jensen Knappen. Børn: Jens Hansen, 7 år, Peder Hansen, 3½ år. Født værge: Peder Nielsen i Gården i Volstrup.

 

Side 374b, 15. april 1773, Niels Christensen i Grønheden i Volstrup, gift med Maren Jacobsdatter. Børn af 1. ægteskab: Christen Nielsen og Morten Nielsen, hvis værge var Jens Christensen i Volstrup. Fællesbørn: Dorthe Nielsdatter og Jacob Nielsen. Værge: Jacob Ørvad i Hørby og den nye fæster og ægtemand Morten Jacobsen, hvis far Jacob Mortensen i Knæverhede kautionerede for børnenes arv og var lavværge.

 

Side 375, 18. maj 1773, Thomas Pallesen i Stensig i Understed, gift med Karen Jensdatter. Børn: Jens Thomsen i Stidsholt, 28 år, Peder Thomsen, 26 år, Thomas Thomsen, 18 år, Ole Thomsen, 15 år, Christen Thomsen, 10 år, Karen Thomasdatter, 24 år, Maren Thomasdatter gift med Christen Nielsen i Højerholt, som var værge for de umyndige. Lavværge: Christen Wang i Skibtved.

 

Side 378b, 19. maj 1773, Anders Nielsen i Gadholt i Understed, gift med Margrethe Vigelsdatter. Børn: Else Andersdatter og Karen Andersdatter. Peder Olesen i Gadholt overværede på børnenes vegne. Lavværge: Niels Larsen.

 

Side 379, 9. sep. 1773, Maren Nielsdatter, tjenestepige hos Jacob Mortensen i Knæverhede i Volstrup. To søstre: Karen Nielsdatter, enke efter Peder Thorsen, med lavværge Jacob Mortensen i Knæverhede, afdøde Johanne Nielsdatter gift med Laurs Sørensen i Tyvstrup [Lille Toftlund], hendes børn: Kirsten Laursdatter, 17 år, Mette Laursdatter, 14 år, Anne Laursdatter, 10 år, Johanne Laursdatter, 7 år. Født værge: Laurs Jensen i Knæverhede.

 

Side 381, 14. okt. 1773, Anne Sørensdatter i Volstrup, gift med Jens Jensen Kjærsgård. Søskende, der overlod boet til enkemanden: Christen Sørensen i Dyrheden huse, Niels Sørensen, tjener i Lille Stensig, Margrethe Sørensdatter i Gadholt, Maren Sørensdatter, tjener på Sæbygård.

 

Side 381b, 1. nov. 1773, Hans Andersen Hulsig i Øksenhede i Volstrup, gift med Kirsten Gregersdatter. Hendes datter Karen Hansdatter. Værge: Anders Marqvarsen. Lavværge: Ole Hovbak (Harbak).

 

Side 382b, 2. dec. 1773, Jacob Olesen i Nørre Vangen i Understed, gift med Maren Andersdatter. Broderdatter Karen Christensdatter gift med Jeremias Schrøder Tambour i Fladstrand, halvbror Ole Simonsen, skoleholder i Flade. Fire halvsøstre: 1. Sidsel Olesdatter i Sønder Vangen gift med Laurs Christensen, 2. afdøde Johanne Simonsdatter gift med Jens Madsen i Flade, deres børn: Simon Jensen og Mads Jensen, 3. Maren Olesdatter på Sjælland, om hvem intet vides, 4. halvsøster (intet navn) i Røghuset i Elling. Lavværge: Jens Andersen i Stensighus. April 1774 havde ingen arvinger meldt sig efter avertering.

 

Side 385b, 12. april 1774, Anne Nielsdatter i Plettesholt i Understed, gift med Jens Jensen. Barn af 1. ægteskab med Laurs Olufsen: Maren Laursdatter, hvis værge var morbror Christen Nielsen i Høvverholt på Bangsbo gods. Fællesbarn: en liden datter Maren Jensdatter.

 

Side 386b, 13. april 1774, Maren Christensdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med Hans Akselsen. Søstersøn Laurs Christensen, tjenende i Kragelund.

 

Side 388, 14. april 1774, Søren Thomsen i Birkmose i Volstrup, gift med Anne Sørensdatter. Barn: Thomas Sørensen. Værge: Jens Jørgensen i Øksenhede. Lavværge: Jens Laursen i Stidsholt.

 

Kort 15.

Side 389, 3. maj 1774, Mogens Nielsen i Store Uggerholt huse i Volstrup, gift med Anne Thomasdatter. Søskende: Søren Nielsen i Dyrheden, Hans Nielsen i Kragelund, søster gift med Niels Birk­mose.

 

Side 390, 6. juni 1774, Else Nielsdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Christen Jensen. Søster Margrethe Nielsdatter i Kruset i Ørtoft, afdød søster Birgitte Nielsdatter i Volstrup, hendes søn Niels Andersen, tjenende på Sæbygård.

 

Side 393b, 26. okt. 1774, Sophie Pedersdatter på Heden, gift med Ole Jensen. Søn: Christen Olesen, 9 år. Værge: farbror Mads Jensen i Toftlund.

 

Afkald, side 393b, fra Laurs [Jensen] Rølles børn i Øksenhede i Volstrup for arv efter mor Anne [Andersdatter] Rølle: Maren Laursdatter boende i Gærum og gift med Jens Christensen, samt Anders Laursen og Anne Laursdatter, begge hjemme hos faderen.

 

Afkald, side 394, 3. nov. 1774, fra Laurs Jensen i Knæverhede i Volstrup for hustru Johanne Nielsdatters arv efter far Niels Hansen og halvsøster i Knæverhede.

 

Side 394, 15. februar 1775, Christen Vigelsen i Gadholt i Understed, gift med Margrethe Sørensdatter. Børn: Vigel Christensen, Christen Christensen, Maren Christensdatter. Ansat værge: Niels Madsen i Gadholt. Lavværge: Christen Jensen Bou.

 

Side 334b, 13. februar 1775, Karen Christensdatter i Gadholt i Understed, gift med Anders Iversen. Mindreårige børn: Margrethe Andersdatter, Maren Andersdatter, Dorthe Andersdatter, Jens Andersen, Iver Andersen, Christen Andersen og Christen Andersen. På børnenes vegne mødte Niels Laursen.

 

Side 395, 13. februar 1775, Anders Jensen Røgter i Øksenhede i Volstrup, gift med Ingeborg Godskesdatter. Børn: Jens Andersen og Maren Andersdatter. Værge: Hans Akselsen. Lavværge: Jens God­ske­sen.

 

Side 396, 15. februar 1775, Bertel Andersen i Ørtoft i Volstrup, gift med Ellen Pedersdatter. Børn: Anders Bertelsen, Anne Bertelsdatter og Johanne Bertelsdatter. Værge: Christen Christensen. Lavværge: Ole Bødker.

 

Side 396b, 24. februar 1775, Laurs Jensen i Knæverhede i Volstrup gift med Maren Laursdatter. Bror Christen Jensen, ladefoged på Sæbygård. Lavværge: Jens Christensen i Gadensgård.

 

Side 398, 18. maj 1775, Niels Olesen i Ørtoft i Volstrup. Søster Birgitte Olesdatterstervbostedet. Værge: Ole Knudsen, Vejen i Ørtoft. [Søsteren hed Mette Olesdatter. Hun fik aftægt hos næste fæster og døde hos Jens Sørensen i Volstrup].

 

Afkald, side 400, fra Kirsten Christensdatter, gift med Niels Laursen i Kragelund i Volstrup, for arv efter hendes mor Anne Christensdatter, gift med Christen Jensen i Skølstrup.

 

Afkald, side 401, fra Maren Andersdatter, gift med Søren Jensen i Volstrup, for arv efter hendes far Anders Hansen.

 

Side 401, 27. juni 1775, Maren Jensdatter i Grønheden i Volstrup, gift med Niels Thomsen. Børn: Thomas Nielsen i Grønheden, Jens Nielsen, tjenende Ole på Heden, Morten Nielsen, tjenende i Grønheden, Johanne Nielsdatter gift med Rasmus Nielsen i Ørtoft, (navn mangler) Nielsdatter, ugift, hos bemeldte Rasmus i Ørtoft.

 

Side 401b, 20. juni 1775, Hans Christensen i Ørheden i Volstrup, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Christen Hansen, 18 år, Sidsel Hansdatter, 14 år, Jens Hansen, 10 år. Værge: farbror Christen Christensen i Løgtved. Lavværge: Peder Andersen i Solsbæk.

 

Side 405, 17. juli 1775, Johanne Jensdatter i Solsbæk i Volstrup, gift med Jens Nielsen. Børn: Johanne Jensdatter gift med Anders Skomager ved Fladstrand, Anne Jensdatter gift med Niels Laursen i Tårs, Maren Jensdatter gift med Peder Christensen i Højstrup i Torslev, Mette Jensdatter gift med Christen Jensen i Solsbæk, Margrethe Jensdatter, ugift, tjener Sr. Riis i Hjørring.

 

Side 406, 18. juli 1775, enkemand Ole Jensen i Lille Ørtoft i Volstrup. Børn: Niels Olesen i Dyrheden huse, myndig, Jens Olesen tjenende Thomas Jensen i Holtet, myndig, Mette Olesdatter gift med Jens Jørgensen i Strengsholt i Albæk, Inger Olesdatter gift med Christen Pedersen i Rugtved, Anne Olesdatter, ugift hjemme.

 

Side 407b, 4. sep. 1775, Jens Johansen i Dyrheden i Volstrup, gift med Else Hansdatter. Børn: Dorthe Jensdatter, 20 år og Johanne Jensdatter, 14 år, begge hjemme. Værge: fars søskende­barn, Søren Andersen i Solsbæk.

 

Side 409, 21. dec. 1775, Maren Jacobsdatter i Grønheden i Volstrup, gift med Morten Jacobsen. Børn i ægteskab med Niels Christensen: Dorthe Nielsdatter, 8 år, Jacob Nielsen, 4 år. Fællesbarn: Anne Mortensdatter, nogle uger gammel.

 

Afkald, side 411, 29. dec. 1775, fra Christen Christensen Kjær i Øksenhede på hustrus vegne for arv efter Jens Andersens enke i Øksenhede.

 

Afkald, side 411, 29. dec. 1775, fra Søren Sørensen i Røllen i Volstrup for arv efter Maren Mortensdatter i Røllen, hans kones mor.

 

Side 411, 17. jan. 1775, Mads Nielsen, Heden i Volstrup, gift med Maren Jacobsdatter. Børn: Maren Madsdatter, 28 år, og Kirsten Madsdatter, 25 år, begge hjemme. Værge: søskendebarn Mads Jensen i Store Toftlund.

 

Side 413, 27. jan. 1776, Johanne Nielsdatter i Lille Ørtoft i Volstrup, gift med Rasmus Nielsen. Børn: Peder Rasmussen, 8 år, Anne Rasmusdatter, 4 år, Morten Rasmussen, nogle måneder gammel.

 

Side 413, 27. jan. 1776, Peder Thomsen, hos stedfar Christen Christensen i Løgtved i Hørby. Søskende: Søren Thomsen i Tamholt, Jens Thomsen, tjener i Kragelund, Anne Thomasdatter gift med Morten Andersen i Volstrup, Margrethe Thomasdatter, ugift hos søster i Volstrup, afdøde Maren Thomasdatter gift med Jens Michelsen i Baskær, deres børn: Thomas Jensen, Michel Jensen og Anne Jensdatter. Halvsøster Maren Christensdatter.

 

Side 416b, 18. marts 1776, Johanne Hansdatter i Ørtoft i Volstrup, gift med Jens Mortensen. Børn: Morten Jensen, 5 år, Karen Jensdatter, 1 år og nogle måneder.

 

Afkald, 416b, 12. februar 1776, fra Christen Larsen, tjenende i Sæbygårds mølle, og Mette Larsdatter i Giøgård i Gærum for arv efter Karen Jensdatter i Krattet i Understed.

 

Kort 16.

Side 418, 6. maj 1776, Kirsten Pedersdatter i Lille Grønheden i Volstrup, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 15 år, Peder Christensen, 3 år, Kirsten Christensdatter, 14 år.

 

Side 419b, 15. maj 1776, Ole Jensen, Heden i Volstrup, gift med Anne Laursdatter. Barn af 1. ægteskab med Sophie Pedersdatter: Christen Olesen. Værge: farbror Mads Jensen i Toftlund. Lavværge: Jens Laursen i Baskær i Hørby.

 

Side 422, 17. maj 1776, Thomas Pedersen i Dyrheden i Volstrup, gift med Dorthe Pedersdatter. Søskende: Maren Pedersdatter gift med Thor Madsen i Albæk, Else Pedersdatter gift med Thomas Tho­strup, tjenende i Holdensgård i Albæk, Karen Pedersdatter, ugift hos faderen. Tilsynsværge: Anders Laursen i Kraftethus. Lavværge: Jens Madsen i Uggerholt.

 

Side 423b, 30. maj 1776, Karen Christensdatter i Kilstrup i Volstrup, gift med Jens Christensen. Børn: Christen Jensen, 10 år, Christen Jensen, 9 år, Inger Jensdatter, 4 år.

 

Afkald, side 425b, 12. februar 1776, for arv efter aftægtsmand Christen Christensen i Skovsgård i Volstrup fra børn: Christen Christensen i Skovsgård, Hans Christensen, tjenende i Solsbæk, Johanne Christensdatter gift med Peder Christensen i Idskov by i Voer, Maren Christensdatter gift med Peder Nielsen i Solsbæk.

 

Afkald, side 426, 24. august 1776, til morbror Jens Christensen i Volstrup fra to børn af Niels Pedersen i Kærsgård i Albæk, Peder Nielsen og Maren Nielsdatter, for arv efter deres morfar Christen Jensen, der døde hos sønnen Jens Christensen i Kragelund. - Se næste.

 

Afkald, side 426, fra Morten Jacobsen i Grønheden i Volstrup, for arv til hans to stedsønner, Morten Nielsen og Christen Nielsen, efter deres gamle farfar Christen Jensen i Kragelund, som nød ophold hos sønnen Jens Christensen. Arvingernes far var Niels Christensen i Volstrup.

 

Side 426, 27. februar 1776, Jens Laursen i Stidsholt i Volstrup, gift med Kirsten Sørensdatter. Barn: Laurs Jensen, 1½ år. Værge: farbror Jens Laursen i Kragelund. Lavværge: Niels Jensen i Lille Skærping i Hørby.

 

Side 428b, 12. sep. 1776, Maren Christensdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med Peder Nielsen. Børn: Niels Pedersen, 15 år, Christen Pedersen, 13 år, Karen Margrethe Pedersdatter, 10? år.

 

Side 430, 20. juli 1776, Søren Andersen i Solsbæk i Volstrup, gift med Karen Jensdatter. Afdød bror Niels Andersen, hans børn: Anne Nielsdatter, 11 år, Mette Nielsdatter, 12 år, Kirsten Nielsdatter, 15 år, Ingeborg Nielsdatter, 18 år, de fire tjener på Sæbygård gods, Maren Nielsdatter, 20 år, tjener i Klemenshave i Albæk, Thomas Nielsen, 14 år, tjener Jørgen Øksenhede, Anders Nielsen, 21 år, i Grønheden, Jens Nielsen, 25 år, hos Søren i Tamholt. Lavværge: Christen Jensen i Solsbæk.

 

Side 432b, 24. okt. 1776, Anne Hansdatter i Kraftethus i Volstrup, gift med Anders Laursen. Søsterdatter Anne Pedersdatter i Store Uggerholt. Tilsynsværge: Niels Laursen i Store Uggerholt.

 

Side 434, 25. maj 1776, 434, Jacob Mortensen i Knæverhede i Volstrup, gift med Anne Hansdatter. Børn, alle myndige: Morten Jacobsen i Grønheden, Hans Jacobsen, tjener hr. regimentsforvalter Hansen ved Akershus fæstning i Christiania i Norge, Thomas Jacobsen, hjemme.

 

Afkald, side 439a, 1777, fra Christen Nielsen i Hytten i Volstrup, eneste arving efter sin afdøde mor Johanne Christensdatter, til far Niels Nielsen i Hytten.

 

Side 439b,14. april 1777, Maren Christensdatter i Stidsholt i Volstrup, gift med Peder Jensen. Søskende: 1. afdøde Johanne Christensdatter gift med Niels Nielsen i Hytten, deres søn Christen Nielsen. 2. afdøde Morten Christensen i Ørtoft, hans børn: a, Christen Mortensen i Volstrup, b, Jens Mortensen i Hytten, 18 år, c, Kirsten Mortensdatter, ugift, tjener i Røllen, d, Maren Mortensdatter, ugift, tjener i Volstrup, e, Anne Mortensdatter, ugift, tjener i stervboet. 3. halvsøster afdøde Maren Mortensdatter i Rævbakken i Hørby, hendes børn: Morten Madsen og Christen Madsen i Rævbakken i Hørby, Mette Madsdatter, formodes at bo i Juelby og være gift med Jens

Nielsen. 4. afdød halvsøster Maren Mortensdatter i Røllen, hendes datter Karen Christensdatter gift med Søren Sørensen i Røllen.

 

Afkald, side 442, 1777, til Jens Madsen i Langtved i Volstrup, for arv efter hans afdøde hustru Maren Jensdatter fra deres børn: Jens Jensen i Plettesholt, Søren Jensen, hjemme i Langtved, Maren Jensdatter gift med Niels Nielsen i Langtved.

 

Side 443, 11. juni 1777, Margrethe Nielsdatter i [Øster] Tamholt i Volstrup, gift med Søren Thomsen. Børn af ægteskab med Jørgen Christensen [Lille Stenshede]: Christen Jørgensen, tjener i Rugtved i Understed, Anne Jørgensdatter gift med Jeppe Jørgensen i Tamholt, Maren Jørgensdatter gift med Laurs Pedersen i Tykkenet i Karup, Karen Jørgensdatter, ugift hjemme.

 

Side 445, 17. juni 1777, Peder Hansen i Graverhuset i Volstrup, gift med Anne Albertsdatter. Børn: Kirsten Pedersdatter, 22 år, Albert Pedersdatter, 19 år, Johanne Pedersdatter, 14 år, Hans Pedersen, 8 år, alle hjemme. Værge: Hans Hansen i Volstrup. Lavværge: Søren Sørensen i Røllen.

 

Side 447b, 29. marts 1777, Jens Michelsen i Baskær i Hørby, gift med Else Laursdatter. Børn af 1. ægteskab: Mads Jensen. Af 2. ægteskab: Thomas Jensen, 13 år, Anne Jensdatter 12 år, Michel Jensen, 10 år. Fællesbørn: Laurs Jensen, 6 år, Maren Jensdatter, 4 år, Peder Jensen, ½ år. Ingen fødte værger for tredje kuld, og værge for alle umyndige var andet kulds morbror Søren Thomsen i Tamholt og samme kulds mors morbror Morten Jensen i Lille Rønholt. Lavværger: Anders Laursen i Åbolt og søstermand Søren Mortensen i Båndhagen, begge i Voer.

 

Kort 17.

Side 452, 30. juni 1777, gamle Maren Jacobsdatter, Heden i Volstrup, enke efter Mads Nielsen. Børn: Maren Madsdatter og Kirsten Madsdatter. Værge: fars søskendebarn, Mads Jensen i Toftlund.

 

Side 454b, 13. aug. 1777, Peder Christensen i Sulbæk i Understed, gift med Anne Madsdatter. Børn: Christen Pedersen, 17 år, Laurs Pedersen, 15 år, Jørgen Pedersen, 12 år, Erik Pedersen, 10 år. Antaget værge: Laurs Jensen i Knappen i Understed. Lavværge: Poul Nielsen i Rydsholt i Gærum.

 

Side 455b, 24. juni 1777, enkemand Jens Nielsen Riis i Solsbæk i Volstrup. Børn: Anne Jensdatter gift med Anders Pedersen Skomager i Fladstrand, Anne Jensdatter gift med Niels Laursen i Tårs by, Maren Jensdatter gift med Peder Christensen Sandborg i Torslev, Margrethe Jensdatter, tjener i Vrejlev mølle, Mette Jensdatter gift med Christen Jensen i Solsbæk. (Side 405 kaldes ældste datter Johanne.)

 

Side 457, 24. juni 1777, Ole Nielsen i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Anne Christensdatter. Datter Karen Olesdatter. Værge: Søren Jensen i Kragelund. Lavværge: Niels Olesen i Dyrheden.

 

Side 457, 13. juni 1777, Anne Laursdatter i Volstrup by, gift med Hans Hansen. Børn: Hans Hansen, Karen Hansdatter, Kirsten Hansdatter, Anne Hansdatter, Johanne Hansdatter, alle umyndige.

 

Side 461, 24. sep. 1777, Godske Pedersen i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: Mads Godskesen i Øksenhede, Mette Godskesdatter, ugift, hvis bror var værge. Lavværge: Jens Christensen i Dyrheden.

 

Side 462, 10. juni 1777, Christen Sørensen i Øksenhede i Volstrup, gift med Johanne Nielsdatter. Børn: Søren Christensen, 29 år, tjener i Solsbæk,

Niels Christensen, 27, år, tjener i Krættrup, Niels Christensen, 25 år, boende i Volstrup, Jens Christensen, 14 år, tjener i Krættrup, Anne Christensdatter, 31 år, og Maren Christensdatter, 18 år, begge ugifte. Værge: broder Niels. Lavværge: Jens Godskesen i Øksenhede.

 

Side 463, 14. juni 1776, Anne Thomasdatter, død hos Simon Christensen i Lille Stenshede i Volstrup. Søskende: Maren Thomasdatter gift med Søren Olesen i Knæverhede, Ellen Thomasdatter gift med Simon Christensen i Lille Stenshede, Kirsten Thomasdatter, ugift i Bragenæs i Norge.

 

Side 465, 12. februar 1776, Mads Pedersen i Vandkær i Volstrup, gift med Anne Andersdatter. Børn: Peder Madsen, 8 år, Christen Madsen, 6 år, Anders Madsen, 4 år.

 

Side 466b, 30. maj 1776, enke Maren Christensdatter hos Jens Nielsen i Kilstrup i Volstrup. Søsterdatter Birgitte Jensdatter i Volstrup præstegård. Tilsynsværge: Jens Christensen i Kilstrup.

 

Afkald, side 466b, 1. nov. 1777, for arv efter far, Jens Madsen i Langtved i Volstrup, fra Jens Jensen i Plettesholt i Understed, Niels Nielsen i Langtved på hustrus vegne og Søren Jensen i Langtved.

 

Afkald, side 468, 10. nov. 1777 for arv efter mor Karen Bertelsdatter i Løgtved i Hørby fra Peder Sørensen i Løgtved, Søren Sørensen i Røllen i Volstrup, Christen Sørensen i Hytten i Albæk, Johanne Sørensdatter gift med Thomas Thomsen i Skæve sogn.

 

Side 468b, 24. juni 1778, Peder Sørensen Vrå i Lille Grønheden i Volstrup. Børn: 1. Søren Pedersen, rømt, det vides ikke hvor han er, 2. afdøde Kirsten Pedersdatter gift med Christen Jensen i Lille Grønheden, hendes børn: Jens Christensen, 18 år, Kirsten Christensdatter, 15 år, Peder Christensen, 5 år. Deres far var nærværende. 3. Else Pedersdatter, ugift i Albæk, samt 4. datter i hjemmet.

 

Afkald, side 469b, 5. juli 1777, for arv efter Jacob Jensen i Dyrheden huse i Volstrup, fra Peder Rasmussen i Tveden, Ole Rasmussen i Voerså, Niels Olesen i Dyrheden på hustrus vegne og Jens Rasmussen i Dyrheden.

 

Side 470, 7. sep. 1778, Margrethe Simonsdatter i Kvissel i Understed, gift med Mads Pedersen. Søskende: 1. Niels Simonsen i Solsbæk, 2. afdøde Laurs Simonsen, hans børn: Niels Laursen i Vrangbæk, Niels Laursen, tjenende i Knæverhede, Kirsten Laursdatter, tjenende Niels Bødker i Skovende i Hørby, 3. Margrethe Simonsdatter gift med Christen Christensen Højby i Flade by, 4. Anne Simonsdatter gift med Ole Knudsen i Ørtoft.

 

Side 472, 1. nov. 1778, Niels Jensen i Hybholt i Volstrup, gift med Maren Madsdatter. Børn: Anne Nielsdatter, ugift hjemme, Margrethe Nielsdatter, ugift, tjener Jens Pedersen i Agersted i Voer, Mads Nielsen, 25 år, hjemme, Jens Nielsen, 22 år, i lære hos skrædder Jens Pedersen i Kæret i Voer, Jørgen Nielsen, 16 år, og Christen Nielsen, 13 år, begge hjemme. Lavværge: Peder Madsen i Løgtved.

 

Side 474b, 26. nov. 1778, Mette Rasmusdatter i Volstrup by, gift med Niels Andersen. Brorbørn: Anne Christensdatter, 37 år, ugift i Sønder Hytten i Albæk. Maren Christensdatter, 39 år, ugift i Volstrup. Værge: nær søskendebarn: Jens Kjærsgård i Volstrup.

 

Afkald, side 476, 16. februar 1779 for arv efter Maren Svendsdatter gift med Niels Hansen i Tamholt i Volstrup fra børn [med Peder Madsen]: Svend Pedersen i Dals hus i Understed, Mads Pedersen i Kvissel, Christen Pedersen i Tamholt og Maren Pedersdatter gift med Svend Pedersen i Bisphuset.

 

Side 476b, 30. juli 1778, Christen Jensen i Skølstrup i Volstrup, gift med Johanne Laursdatter. Børn af 1. ægteskab med Anne Christensdatter: Jens Christensen i Toftlund, myndig, Christen Christensen, tjener i Volstrup, myndig, Hans Christensen, 18 år, hjemme, Kirsten Christens­datter gift med Niels Laursen i Kragelund, Maren Christensdatter, 20 år, i Holtet i Volstrup, Johanne Christensdatter, 15 år, hjemme. Fællesbørn: Margrethe Christensdatter, 10 år, Maren Christensdatter, 9 år, Anne Christensdatter, 7 år, Kirsten Christensdatter, 5 år, alle hjemme. Værge: farbror Michel Jensen i Skølstrup.

 

Kort 18.

Afkald, side 480b, 18. juli 1779, for arv efter Søren Jensen i Skovsgård i Volstrup, fra børn: Kirsten Sørensdatter gift med skomager Anders Krag i Sæby, Maren Sørensdatter gift med Thomas Thomsen i Langtved, Jens Sørensen i Skovsgård, Christen Sørensen i Stidsholt, Hans Sørensen i Skovsgård og tre umyndige, Anne, Johanne og Niels Sørensen.

 

Side 481, 13. dec. 1779, Ingeborg Christensdatter i Dyrheden huse i Volstrup, gift med Christen Sørensen. Børn af 1. ægteskab: Christen Laursen, tjener i Volstrup præstegård, Maren Laursdatter, tjener i Skoven i Albæk, Maren Laursdatter, tjener i Sæby

 

Side 484, 5. nov. 1779, Peder Jensen i [Sønder] Stidsholt i Volstrup, gift med Anne Marie Christensdatter. Datter: Maren Pedersdatter, 1 år. Værge: helfarbror Christen Jensen i Røllen blev pga. svaghed erstattet af anden farbror, Morten Jensen i Lille Rønholt. Lavværge: Jens Thomsen i Stidsholt. [Enken gift med Mads Christensen]

 

Side 487b, 11. nov. 1780, Anders Christensen i Ørtoft by i Volstrup, gift med Maren Olesdatter. Børn: Christen Andersen, 4 år, Ole Andersen, 2 år. Værge: farbror Jens Christensen i Kilstrup. Lavværge: enkens far, Ole Knudsen i Ørtoft.

 

Side 490, 7. marts 1780, Anne Pedersdatter i Øksenhede by i Volstrup, gift med Thomas Marqvorsen. Børn: Maren Thomasdatter, 15 år, Elisabeth Thomasdatter, 10 år.

 

Side 491, 7. marts 1780, Peder Jensen i Freden i Understed, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Anne Pedersdatter gift med Mads Hansen i Gadholt, Else Pedersdatter gift med Thomas Jensen i Buret i Gærum, Kirsten  Pedersdatter, tjener i Volstrup præstegård, Maren Pedersdatter, Jens Pedersen, 22 år, og Christen Pedersen, 16 år, alle hjemme. Lavværge: Niels Nielsen.

 

Side 493, 13. juni 1780, Ingeborg Jensdatter i Lundergård i Volstrup, gift med Niels Pedersen. Børn: Karen Nielsdatter, 13 år, Else Nielsdatter, 4 år, Johanne Nielsdatter, 3 år. Til stede på børnenes vegne: morbror Jens Jensen i Volstrup.

 

Afkald, side 495, for arv efter Maren Jensdatter i Lille Grønheden i Volstrup fra Christen Svend­sen i Agerledet, Jens Svendsen i Kraftet, Kirsten Svendsdatter gift med Christen Jensen i Lille Grønheden. Ret utydeligt.

 

Side 495b, 27. juni 1780, Anne Jensdatter i Hybholthus i Volstrup, gift med Anders Hansen. Børn: Maren Andersdatter gift med Jens Nielsen i Volstrup by, Johanne Andersdatter, gift med Jens Mortensen i stervboet.

 

Side 496b, 24. maj, 1780, Morten Pedersen i Øksenhede i Volstrup, gift med Maren Jacobsdatter. Barn: Peder Mortensen.

 

Afkald side 498b, 16. juli 1780, for arv efter aftægtsmand Niels Andersen i Ørtoft fra børn: Peder Nielsen Haven i Øksenhede, Christen Nielsen i Ørtoft, Hans Nielsen i Lundergård og Anders Nielsen i Stidsholt.

 

Afkald side 498b, 20. juli 1780, for arv efter Niels Knudsen i Ørtoft by fra børn: Peder Nielsen, Christen Nielsen og Christen Nielsen i Ørtoft.

 

Afkald side 499a, 21. juli 1780, for arv til Maren Pedersdatter, gift med Peder Christensen i Holtet i Volstrup, efter Peder Nielsen i Uggerholt.

 

Afkald side 499a, 26. juli 1780, for arv efter moster Margrethe Nielsdatter i Kruset i Ørtoft fra Niels Andersen, tjenende i Sæbygårds mølle.

 

Side 499b, 2. februar 1780, Thomas Jensen i Holtet i Volstrup, gift med Johanne Christensdatter, hvis lavværge var hendes søskendebarn Svend Christensen i Donsted i Albæk og den lige pårørende, Niels Christensen i Tveden i Albæk. Ni søskende:

1. Michel Jensen i Skølstrup i Volstrup, for ham mødte Niels Christensen i Skølstrup.

2. afdøde Søren Jensen i Skovsgård i Volstrup, hans børn: Jens Sørensen i Skovsgård, Hans Sørensen i Sæbygårds mølle, Christen Sørensen i Stidsholt, Niels Sørensen, 25 år, tjener i Skovsgård, Maren Sørensdatter gift med Thomas Thomsen i Langtved, Johanne Sørensdatter, tjener i Skovsgård, Kirsten Sørensdatter gift med Christen Nielsen, borger og skomager i Sæby, Anne Sørensdatter, ugift, tjener i Sæby.

3. afdøde Christen Jensen i Skølstrup, hans børn: Jens Christensen i Toftlund, Christen Christensen, 25 år, tjener i Toftlund, Hans Christensen, 20 år, Kirsten Christensdatter gift med Niels Laursen i Kragelund, Maren Christensdatter, ugift hjemme, Johanne Christens­datter, hos slægtning Maren Christensdatter i Sundby ved Ålborg, Margrethe Christensdatter, 14 år, Maren Christensdatter, 10 år, Anne Christensdatter, 8 år, Kirsten Christensdatter, 7 år, Christiane Christensdatter, 1½ år, alle hos stedfar Søren Laursen i Skøl­strup.

4. afdøde Maren Jensdatter i Øksenhede gift med Marqvar Thomsen, også død, deres børn: Jens Marqvarsen, Anders Marqvarsen, Christen Marqvarsen, Thomas Marqvarsen i Øksenhede, Maren Marqvarsdatter gift med Thomas Pedersen i Ørtoft, søn af Peder Jensen Skrold i Ørtoft.

5. afdøde Anne Jensdatter i Langtved gift med Christen Jensen, deres børn: Jens Christensen i Graverhuset, Niels Christensen i Skølstrup, Jens Christensen i Gadholt i Understed, Maren Christensdatter gift med Christen Thomsen i Langtved, Else Christensdatter, ugift og tjener i Langtved, Anne Christensdatter, ugift og tjener i Skølstrup.

6. Kirsten Jensdatter, enke i Gydeje, hvis myndige søn Jens Frederiksen mødte.

7. Karen Jensdatter gift med Niels Christensen i Hald i Voer.

8. Anne Jensdatter gift med Søren Nielsen i Vadet i Albæk.

9. afdøde Johanne Jensdatter i Donsted, gift med Jens Andersen, også død, en datter Maren Jensdatter gift med Christen Christensen i Frismose i Albæk. - Stort skifte.

 

Kort 19.

 

Side 508, 1. maj 1781, Mette Rasmusdatter i Øksenhede, gift med Jens Marcussen. Børn: Jens Jensen, 15 år, Christen Jensen, 7 år, Inger Jensdatter, 11 år, Maren Jensdatter, 9 år, alle hos faderen, hvis helbror Thomas Marcussen (Marqvarsen) mødte.

 

Side 510, 9. april 1781, Margrethe Pedersdatter i Store Grønheden i Volstrup, gift med Thomas Nielsen. Børn: Maren Thomasdatter, 15 år, Anne Marie Thomasdatter, 12 år, begge hjemme. Værge: morbror Niels Pedersen i Lundergård.

 

Side 512b, 14. juni 1781, Christen Andersen i Rønholt i Volstrup, gift med Malene Nielsdatter. Børn: Hans Christensen og Johanne Christensdatter, begge 35 år, Mette Christensdatter, 33 år. Værge: deres halvsøsters mand, Jens Christensen i Kilstrup.

 

Side 514b, 14. juni 1781, Laurs Sørensen i Bajensgård i Volstrup, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Søren Laursen, myndig, Niels Laursen, 21 år, hjemme, Karen Laursdatter, enke efter Niels Sørensen i Knuden i Understed. Laurs Nielsen i Knuden mødte for hende og var lavværge for enken.

 

Side 515, 11. april 1781, Thomas Jensen, tjenestedreng hos Søren Thomsen i Tamholt. Helbror Michel Jensen, 13 år, tjener i Plettesholt i Understed, helsøster Anne Jensdatter, ugift i Agerledet. Halvsøskende: Mads Jensen, myndig, Lars Jensen, 11 år, Peder Jensen, 5 år, Maren Jensdatter, 8 år, alle hos stedfar Hans Christensen i Baskær.

 

Side 517, 17. sep. 1781, Else Laursdatter i Baskær i Hørby, gift med Hans Christensen. Børn af 1. ægteskab med Jens Michelsen: Laurs Jensen, hos Søren Mortensen i Båndhagen, Peder Jensen og Maren Jensdatter, begge hjemme. Værge: mosters mand Søren Mortensen i Båndhagen. Nærværende, afdødes helbror Anders Laursen i Åbolt i Voer.

 

Side 520, 2. nov. 1781, Maren Andersdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Søren Jensen. Børn: Niels Sørensen, 7 år, Jens Sørensen, 5 år, Anders Sørensen, 2 år, alle hjemme. Deres farfar, Jens Jensen i Kilstrup i Volstrup var til stede.

 

Side 523, 22. marts 1781, Maren Christensdatter, død hos Christen Christensen i Løgtved. Bror Niels Christensen på Lerbæk.

 

Afkald side 525, 19. dec. 1781, for arv efter Niels Hansen i Knæverhede til hans datter Kirsten Nielsdatter gift med Jens Jacobsen i Ørvad.

 

Side 525, 9. jan. 1783, Ole Laursen i Krættrup i Volstrup, gift med Gertrud Christensdatter. Børn: Laurs Olesen, 25 år, Christen Olesen, 14 år, Peder Olesen, 12 år, Mette Olesdatter, 22 år, Maren Olesdatter, 20 år, Anne Olesdatter, 15 år, Maren Olesdatter, 10 år Johanne Olesdatter, 7 år, alle hjemme. Værger: Jørgen Laursen i Mellerup, Christen Simonsen i Hørby præstegård og ældste søn Laurs Olesen. Lavværge: Jens Christensen i Gadensgård.

 

Side 529, 23. marts 1783, Anne Jensdatter i Rugtved i Understed, gift med Christen Laursen. Børn af 1. ægteskab med Christen Jacobsen: Jacob Christensen, 28 år, tjener Søren Hansen i Langtved, Jens Christensen, tjener i Memhave, Maren Christensdatter, 35 år, Margrethe Christensdatter, 23 år, begge tjener i Store Stensig, Mette Christensdatter i Enghuset, 20 år, Helle Christensdatter, 15 år, hjemme. Værge: morbror Ole Jensen i Tværkær.

 

Side 531b, 22. marts 1783, Jens Nielsen i Kilstrup i Volstrup, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Søren Jensen i Kragelund, Maren Jensdatter gift med Peder Sørensen i Løgtved, Anne Jensdatter gift med Christen Nielsen i Hytten. Deres halvbror, Jens Christensen i Vrangbæk. Lavværge Peder Sørensen i Løgtved.

 

Side 532, 23. april 1783, Christen Jensen i Lille Grønheden, gift med Kirsten Svendsdatter. Børn af 1. ægteskab med Kirsten Pedersdatter: Jens Christensen, 33 år, tjener Christen Christensen i Rønholt, Kirsten Christensdatter, ugift, tjener Thomas Nielsen i Grønheden, Peder Christensen, 11 år, hjemme. Fællesbørn: Maren Kirstine Christensdatter, Anne Christensdatter og Svend Christensen, alle umyndige og hjemme. Værge: farbror Mads Jensen i Toftlund i Volstrup. Lavværge: Hans Jensen i Knæverhede.

 

Afkald, side 534, 22. marts 1782, Christen Larsen og søstre, Maren og Anne Larsdatter, for arv i Dyrheden huse efter mor Ingeborg Christensdatter.

 

Afkald, side 534, 12. april 1783, fra ladefoged Mads Jensen på Stenshede for arv efter bror Thomas Jensen, der havde tjent hos Søren Thomsen i Tamholt.

 

Side 535, 29. maj 1783, Dorthea Sørensdatter, husholderske på Stenshede. Søskende: Laurs Sørensen i Lille Toftlund, Kirsten Sørensdatter gift med Jens Olesen i Dyrheden huse, halvsøster Maren Sørensdatter, for 40 år siden på Læsø, begav sig derfra sønder på og siden har ingen hørt fra hende.

 

Kort 20.

Side 538, 3. jan. 1783, Christen Jensen i Øster Rugtved i Understed, gift med Anne Christensdatter. Børn: Helle Christensdatter gift med Mads Pedersen i Kvissel, Jens Christensen, 24 år, Maren Christensdatter, 22 år, Johanne Christensdatter, 20 år, Anne Christensdatter, 16 år, Kirsten Christensdatter, 14 år, Maren Christensdatter, 10 år. Værge: farbror Ole Jensen i Øster Rugtved, som ved skifte­slut­ningen kaldes Ole Christensen. Lavværge: Laurs Jensen Knappen i Understed.

 

Side 542, 27. jan. 1783, Johanne Christensdatter i Sæbygårds mølle, gift med møller Hans Sørensen. Søskende: Jens Christensen i Store Toftlund, Christen Christensen, 24 år, hos bror i Toftlund, Hans Christensen, 24 år, tjener i Volstrup præstegård, Kirsten Christensdatter gift med Niels Laursen i Kragelund, Maren Christensdatter, 30 år, tjener Niels Nielsen i Holtet, og halvsøskende i Skølstrup: Margrethe Christensdatter, Maren Christensdatter, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter og Christiane Christensdatter. Værge for hel og halvsøskende: Jens Christensen i Toftlund.

 

Afkald, side 545b, 25. februar 1783, for arv efter Peder Svendsens afdøde hustru i Volstrup Anne Olesdatter, fra søskende, Jens Olesen, Niels Olesen, Inger Olesdatter gift med Christen Pedersen i Stolsholt i Albæk, og Mette Olesdatter i Albæk.

 

Side 546, 24. april 1783, Ole Pedersen i Kilstrup i Volstrup, gift med Maren Laursdatter. Børn: Ole Olesen, 7 år, Laurs Olesen, 1½ år, Maren Olesdatter, 13 år. Værge: farbror Christen Pedersen i Fuglsang. Lavværge: Søren Jensen i Kragelund.

 

Side 550, 30. juni 1783, Michel Knudsen i Fælget i Hørby på Stenshede gods, gift med Margrethe Christensdatter. Børn: Maren Michelsdatter, 30 år, hjemme, Christen Michelsen, 28 år, hjemme, Johanne Michelsdatter gift med Peder Nielsen i Ropperhede i Hørby på Haven gods, Else Michelsdatter forlovet med Lars Poulsen i Vester Sveje på Hørbylund gods, Kirsten Michelsdatter, 17 år, tjener P. Nielsen i Ropperhede, som var lavværge for enken, der ville overlade gården til sønnen og håbede på ophold til sig og datteren Maren.

Vurdering: Christen Christensen i Skovsgård på Sæbygård gods og Peder Christensen i Svangen på Haven gods.

 

Side 553, 11. sep. 1783, Anne Jensdatter i Knæverhede, gift med Thomas Jacobsen. Børn: Anne Thomasdatter, 6 år, Johanne Thomasdatter, 2½ år, Maren Thomasdatter, spæd. Morfar Jens Hansen i Knæverhede var til stede.

 

Afkald side 554a, 27. maj 1782, for arv efter Laurs Nielsen i Volden i Hørby, til to søstre, Anne Nielsdatter gift med Jørgen Jørgensen i Egenshus i Understed og Sophie Nielsdatter på Læsø.

 

Afkald side 554b, 25. maj 1782, for arv efter Cathrine Thomasdatter, gift med Søren Simonsen i Kvissel i Understed, til søn Anders Jensen på Knivholt gods i Flade.

 

Afkald side 554b, 19. juni 1782, for arv efter Anne Christensdatter i Skølstrup til datter Johanne Christensdatter gift med Hans Sørensen i Sæbygårds mølle.

 

Side 555, 19. jan. 1784, Anne Hansdatter i Sulbæk i Understed, gift med Søren Simonsen. Børn af 1. ægteskab: 1. Jacob Pedersen, 2. afdøde Maren Pedersdatter gift med Christen Thomsen i Sulbæk på Bangsbo gods, deres børn: Peder Christensen og Anne Christensdatter, 3. afdøde Johanne Pedersdatter gift med Mads Pedersen i Vandkær, deres søn Peder Madsen, mellem 18 og 19 år, hvis farbror Peder Christensen Porsmose i Volstrup mødte, 4. Anne Pedersdatter gift med Peder Nielsen ved Båderbæk i Flade på Bangsbo gods. Fællesbarn: 5. Maren Sørensdatter gift med Hans Knappen i Volstrup.

 

Side 557b, 23. februar 1784, Hans Akselsen i Øksenhede i Volstrup på Stenshede gods, gift med Johanne Nielsdatter. Halvsøster Maren Akselsdatter i gadehus i Åsted by på Lerbæk gods, to søskendebørn: Poul Pedersen, nu almisselem i Understed, og Anne Pedersdatter i Coor? i Hørby. Lavværge: bror Peder Nielsen Haven i Øksenhede by.

 

Side 560b, 15. marts 1784, Karen Thomasdatter i Store Stenshede, gift med Mads Christensen. Barn: Thomas Madsen, 8 år.

 

Side 562, 18. marts 1784, Hans Nielsen i Folehavehus i Volstrup, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Niels Hansen i Øksenhede, Maren Hansdatter gift med Laurs Andersen i Båderbæk i Flade, Thomas Hansen, 29 år, tjener i Langtved, Johanne Hansdatter, tjener i Sæby, Mads Hansen, 23 år, tjener i Skølstrup, Palle Hansen, 14 år, tjener Mads Godskesen i Øksenhede, Else Hansdatter, hjemme. Lavværge og (værge): Mads Godskesen i Øksenhede.

 

Side 563b, 2. maj 1784, Anne Jacobsdatter i Lille Rønholt i Volstrup, gift med Morten Jensen. Børn: Anne Mortensdatter, tjener i København, Maren Mortensdatter gift med Christen Sørensen i Hytten i Albæk, Jens Mortensen, 31 år, Jacob Mortensen, 26 år.

 

Side 564b, 8. nov. 1784, Anne Christensdatter, indsidderpige hos Søren Thomsen i Tamholt. Tre søstre: afdøde Maren Christensdatter gift med Ole Thomsen (kaldes også Ole Laursen) i Klattrup, efterlod 5 sønner og 3 døtre, Kirsten Christensdatter gift med Ole Christensen i Klattrup, Ide Christens­datter, tjener i Sæby.

 

Side 565b, 6. dec. 1784, Anders Laursen Mørch i Skøthuset i Volstrup, gift med Karen Peders­datter. Søskende: Peder Laursen i Lille Ørtoft, Karen Laursdatter gift med Ole Bødker i Ørtoft, afdøde Maren Laursdatter, hendes børn: Kirsten Pedersdatter gift med Thomas Thomsen i Volstrup og Maren Pedersdatter gift med Peder Svendsen i Volstrup. Enkens lavværge: Anders Pedersen i Albæk.

 

Side 566b, 4. jan. 1785, Michel Jensen i Skølstrup i Volstrup, gift med Margrethe Heilesdatter. Otte søskende. 1. afdøde Maren Jensdatter i Øksenhede gift med Marqvar Thomsen, deres børn: Thomas Marqvarsen i Øksenhede, Søren Marqvarsen, rømt for mange år siden, Jens Marqvarsen, Anders Marqvarsen, Christen Marqvarsen, rømt for mange år siden, Maren Marqvarsdatter gift med Thomas Nørgård i Ørtoft.

2. afdøde Søren Jensen i Skovsgård i Volstrup, hans børn. Christen Sørensen i Stidsholt, Jens Sørensen i Skovsgård, Niels Sørensen, hos bror i Skovsgård, Hans Sørensen i Sæbygårds mølle, Maren Sørensdatter gift med Thomas Langtved, Kirsten Sørensdatter gift med Christen Skomager i Sæby. Johanne Sørensdatter gift med Niels Christen Skomager i Sæby, Anne Sørensdatter, ugift i Sæby.

3. afdøde Anne Jensdatter i Langtved i Volstrup, hendes børn : Jens Christensen i Gadholt, Jens Christensen i Toftlund, Niels Christensen i Købstrup, Maren Christensdatter gift med Christen Thomsen i Langtved, Else Christensdatter gift med Søren Jensen i Kragelund, Anne Christensdatter, ugift i Skølstrup.

4. afdøde Christen Jensen i Skølstrup, hans børn: Jens Christensen i Toftlund, Christen Christensen i Lille Toftlund, Hans Christensen i Volstrup præstegård, Maren Christensdatter gift med Jens Mortensen i Rønholt, Kirsten Christensdatter gift med Niels Laursen i Kragelund, samt Margrethe Christensdatter, Maren Christensdatter, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter og Christiane Christensdatter i Skølstrup.

5. afdøde Kirsten Jensdatter i Gydeje i Torslev på Hejselt gods, gift med Frederik Hansen, deres barn: Jens Frederiksen. 6. Karen Jensdatter gift med Niels Christensen i Hald i Voer.

7. Anne Jensdatter gift med Søren Nielsen i Vadet i Albæk. 8. afdøde Johanne Jensdatter i Donsted i Albæk, gift med Jens Pedersen, hendes datter Maren Jensdatter, død i Frismose i Albæk på præstens anneksgård. Havde børn, men hvor mange eller hvor vides ikke. [1787 levede Maren Jens­datter i Frismose.]

 

Kort 21.

Side 569, 8. april 1785, Kirsten Pedersdatter i Tveden. Søn, ingen navn, i Tveden.

 

Side 569b, 18. april 1785, Ingeborg Jensdatter i Kragelund i Volstrup, gift med Hans Laursen. Søskendebørn: Ingeborg Andersdatter i Lyngså, Anne Andersdatter i Voerså, Maren Svendsdatter i Agersted.

 

Side 574, 28. sep. 1785, Gertrud Christensdatter i Krættrup i Volstrup, Ole Laursens enke. Børn: Laurs Olesen, 28 år, Christen Olesen, 19 år, Peder Olesen, 14 år, Mette Olesdatter gift med Jens Nielsen i Nejsum i Skæve på Knudseje gods, Maren Olesdatter, 24 år, Anne Olesdatter, 21 år, Karen Olesdatter, 12 år, Johanne Olesdatter, 10 år, de sidste fire hjemme. Ældste bror var værge for søskende sammen med morbror Jens Christensen i Gadensgård og deres søskendebarn Christen Simonsen i Hørby annekspræstegård.

 

Side 580, 16. okt. 1784, Thomas Laursen i Årkesløs i Volstrup, gift med Elisabeth Sørensdatter. Børn af 1. ægteskab med Johanne Christensdatter: Christen Thomsen, skal efter beretning være rejst til Kina, Thomas Thomsen, underbetjent ved konsumtionen i Ålborg. Fællesbarn: Johanne Elisabeth Thomas­datter. Værge/lavværge: Anders Poulsen i Kærskovholt i Albæk og Jens Jørgensen.

 

Side 584, 12. jan. 1786, Else Poulsdatter i Graverhuset i Volstrup på Stenshede gods, gift med Jens Jensen. Børn: Jens Jensen, 10 år, Anne Jensdatter, 7 år, Poul Jensen, 4 år, Karen Jensdatter 1½ år, alle hjemme. Deres morbror, Anders Poulsen i Nørklit i Albæk.

 

Side 585b, 7. februar 1786, Mette Olesdatter, død hos husfæster Jens Sørensen i Volstrup. Søskendebørn: Ole Knudsen i Ørtoft, afdøde Niels Knudsen i Ørtoft, hans børn: Peder Nielsen og Christen Nielsen, afdøde Michel Knudsen i Fælget, hans børn: Christen Michelsen i Fælget, Maren Michelsdatter, Johanne Michelsdatter, Else Michelsdatter og Kirsten Michelsdatter. Desuden Lars Knudsen og Jens Knudsen, begge på Fyn i mange år og sluttelig døde. Næst­søskendebørn: Jens Pedersen i Kiis, Christen Pedersen i Fuglsang og afdøde Ole Pedersen i Kilstrup, hans børn, Maren Olesdatter, Ole Olesen og Peder Olesen.

 

Side 587, 29. juni 1786, Anne Christensdatter i Gadholt i Understed, gift med Jens Jensen. Søskende: Christen Christensen i Dyrheden huse og Mette Marie Christensdatter, efter sigende i Nibe.

 

Side 589b, 8. marts 1787, Jens Christensen i Volstrup, gift med Anne Andersdatter. Afdød bror Niels Christensen i Grønheden, hans børn: Christen Nielsen, 25 år, tjener i Grønheden,  Morten Nielsen, 23 år, tjener i Stidsholt, Jacob Nielsen, 15 år, tjener i Grønheden, Dorthea Nielsdatter, 17 år. Afdød søster Maren Christensdatter gift med Niels Pedersen i Kærskov i Albæk på Voergård gods, deres børn: Peder Nielsen, 26 år, Maren Nielsdatter, 23 år. Lavværge: Niels Andersen.

 

Side 595b, 14. marts 1787, Johanne Christensdatter i Holtet i Volstrup, gift med Niels Nielsen. Søskende: Anne Christensdatter hos svigersøn Niels Christensen i Lille Svangen, Maren Christensdatter gift med Christen Nielsen i Ørtoft, Anne Christensdatter hos Christen Nielsen i Ørtoft, halvsøster Johanne Pedersdatter gift med Peder Nielsen i Uggerholt.

 

Side 598, 30. jan. 1789, Maren Olesdatter i Langtved i Volstrup, gift med Søren Jensen. Børn: Maren Sørensdatter, 10 år, Johanne Sørensdatter, 8 år, Anne Sørensdatter, 1 år. Tilsynsværge: morbror Laurs Olesen i Tværkær i Understed på Bangsbo gods.

 

Kort 22.

Side 600, 19. maj 1789, Sidsel Madsdatter i Øksenhede i Volstrup, gift med Jørgen Sørensen. Brordatter Karen Jespersdatter i Vester Idskov. Søster Anne Madsdatter, enke og til huse i Clemenshave i Albæk, [afdød søster Maren Madsdatter i Aunkjøt i Skæve, hendes børn]: Anders Laursen i Åbolt i Voer,  Maren Laursdatter gift med Søren Båndhagen i Voer, Mette Laursdatter gift med beboeren i Nykro i Hammer sogn, Johanne Laursdatter, tjener i Båndhagen i Voer.

 

Side 605, 21. juli 1789, Simon Christensen i Lille Stenshede i Volstrup, gift med Ellen Thomas­datter. Børn: Christen Simonsen, 23 år, Peder Simonsen, 21 år, Anne Simonsdatter, 19 år, Kirsten Simonsdatter, 15 år. Født værge: farbror Jens Christensen i Gadensgård. Lavværge: Søren Olesen i Knæverhede.

 

Side 608, 7. nov. 1789, ægtepar i Knæverhede i Volstrup, Anne Thomasdatter, død 13. okt. og Jens Hansen, død 7. nov. Børn: Hans Jensen i Grønheden, Maren Jensdatter gift med Peder Christensen i Krættrup, Kirsten Jensdatter gift med Jens Sørensen i Skovsgård, Niels Jensen, myndig, Christen Jensen, Kirsten Jensdatter, ugift, afdøde Anne Jensdatter gift med Thomas Jacobsen i Knæverhede, der mødte for deres umyndige børn.

 

Side 615, 4. jan. 1790, Else Hansdatter i Dyrheden i Volstrup, gift med Mads Jørgensen. Børn fra ægteskab med Jens Johansen: Dorthe Jensdatter, 34 år, og Johanne Jensdatter, 29 år. Værge: stedfar Mads Jørgensen.

 

Side 617, 10. februar 1790, Heile Thomsen i Tamholt i Volstrup. (Sidste sider i protokollen er forsvundet. 1805 er skifte efter hans enke).