Nørre Ravnstrup i Ørum 1784-1817. G 29 – 1.

 

Mikrokort 1/3.

 

Side 2, 18. marts 1784, fruentimmer Anne Kirsten Johansdatter i Ågård i Ørum. Søskende: Christen Johansen i Ågård, Johanne Johansdatter tjenende i Lynderup, Elisabeth Johansdatter, gift med Søren Andersen i Laan. Tilsynsværge: Svend Simonsen i Ågård. Skifteforvalter: Peder Rold til Nørre Ravnstrup.

 

Side 3b, 25. febr. 1785, Svend Nielsen i Ørum, gift med Kirsten Nielsdatter. Søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Jens Christensen i Ørum, med lavværge, Søren Damsgård i Ørum. Enkens lavværge: Morten Svendsen i Ørum.

 

Side 5, 22. marts 1785, indsidder Anders Pedersen i Ågård i Ørum. Søskende: 1. afdøde Thomas Pedersen i Vester Hassing hans børn: Bertel Thomsen, Margrethe Thomasdatter, Karen Thomasdatter og afdøde Peder Thomsen, der har efterladt børn. 2. afdøde Bertel Pedersen i Vester Hassing hans børn: Christen Bertelsen, Margrethe Bertelsdatter og afdøde Karen Bertelsdatter, der har efterladt børn. 3. afdøde Christen Pedersen i Gandrup, har efterladt børn. 4. afdøde Ingeborg Pedersdatter i Langheden i Dronninglund, har børn, der ej vides hvem er. 5. afdøde Johanne Pedersdatter i Gandrup, har børn, der ej vides hvem er og hvor. 6. afdøde Maren Pedersdatter i Vodskov, en søn Peder Pedersen er død og har efterladt børn. 7. afdøde Karen Pedersdatter i Ågård.

 

Side 22. nov. 1784, Anne Svendsdatter i Ågård i Ørum, enke efter Peder Andersen Skomager, forhen i Ålborg. Afdød bror Simon Svendsen i Ågård hans børn: Peder Simonsen, tjener i Nør Ravnstrup, Jens Simonsen, tjener i Kraghedegård, Niels Simonsen, tjener i Ålborg, Christen Simonsen, tjener i Dytskov, Anders Simonsen, tjener i Nør Ravnstrup. Afdød bror Jens Svendsen i Kinderup hans børn: Peder Jensen i Kinderup, Svend Jensen, død og efterladt søn Svend Svendsen, tjener i Sulsted. Afdød bror Jens Svendsen i Kalum i Serritslev hans søn Jens Jensen i Kalum. Afdød søster Karen Svendsdatter, hendes afdøde søn Niels Johansen hans efterladte datter Kirsten Nielsdatter gift med Peder Pedersen i Kinderup.

 

Side 10, 28. jan. 1785, Laurs Nielsen Bastrup i Ørum, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Peder Laursen i Ørum, Niels Laursen, 34 år, og Johanne Laursdatter, begge hjemme, Anne Marie Laursdatter, tjener Thomas Andersen på Kraghede.

 

Side 10, 10. februar 1786, Poul Bertelsen i Ørum Tved, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Kirsten Margrethe Poulsdatter, 2 år, Poul Poulsen, født efter faderens død. Født værge: farbror Hans Bertelsen i Ørum Tved. Lavværge: bror Laurs Christensen i Røgelhede. Vitterlighedsmænd: Morten Svendsen og Jens Nielsen i Ørum.

 

Side 13b, 20. maj 1786, Anders Andersen i Ørum by, gift med Ingeborg Nielsdatter. Børn: Anders Andersen i Skæve på Knudseje gods, 40 år, Søren Andersen Bilde i Løjt på Bodum mark ved Åbenrå, 38 år, Niels Andersen i Ørum, 34 år, Jens Andersen i Roslund i Hellevad, 30 år, Birgitte Andersdatter gift med Jens Blok i Horsens på Langholt gods, Maren Andersdatter gift med undveget mand Christen Grønborg, der efter rygte har været rytter i Hans kgl. Majestæts tjeneste, Mette Andersdatter og Inger Andersdatter, ugifte hjemme. Værge: farbror Jens Andersen i Langthjem. Lavværge: Peder Vestergård i Ørum. – [Den undvegne forblev væk.]

 

Side 17, 1. marts 1788, Jens Christensen Barcholt i Ørum, gift med Maren Jensdatter. Børn: Christen Jensen, 17 år, Christian Jensen, 11 år, Jens Jensen , 8 år, Peder Jensen, 5 år, Anne Marie Jensdatter, 15 år. Værge: nærmeste frænde på fars side, Søren Jensen i Ørum. Lavværge: Morten Svendsen i Ørum.

 

Side 19, 18. februar 1791, Karen Madsdatter i Ørum, gift med Anders Christensen Damsgård. Søskendebarn: Bertel Hansen [er Hans Bertelsen] i Ørum Tved, hans børn: Ove Hansen i Tveden og Anne Hansdatter gift med Jens Christensen i Ørum.

 

Side 19b, 18. april 1791, Jeppe Jensen i Ørum, gift med Kirsten Nielsdatter. Afdødes bror Thomas Jensen i Holskov. Enken lavede til barsel og fik boet overladt. Lavværge: Otte Willadsen. Vitterlighedsmænd: Peder Laursen Bundgård og Laurs Jensen Bundgård.

 

Side 20, 24. april 1791, pige Hylleborg Bertelsdatter i Ørum Tved. Søskende: 1. afdøde Poul Bertelsen i Tveden hans børn, Kirsten Margrethe Poulsdatter, 6 år, Poul Poulsen, 2 år, begge hos stedfar Michel Chr. Nielsen i Tveden, 2. Hans Bertelsen i Vester Brønderslev, 3. Kirsten Bertelsdatter gift med Søren Jensen i Sønder Ravnstrup, 4. Lisbeth Bertelsdatter gift med Laurs Nielsen i Rykind i Voer, 5. Maren Bertelsdatter gift med Niels Christensen i Tække­gård i Ørum, 6. Anne Bertelsdatter, ugift, tjener Niels Christensen i Tækkegård. Tilsynsværge: Hans Bertel­sen i Vester Brønderslev. Afdøde havde indestående arv på 10 rdl. hos Mikkel Chr. Nielsen i Ørum Tved og et halvt års løn hos samme på 1 rdl. 3 mk. Halvpart af to bistader i Tveden, et får med lam hos Jens Allerup i Ørum, et får med lam hos Niels Bastrup i Ørum. Til gode hos Hans Bertelsen, Søren Jensen i Sønder Ravnstrup og Niels i Tækkegård. Vitterlighedsmænd: Morten Svendsen og Jens Nielsen Østergård, begge i Ørum.

 

Side 22, 14. juni 1791, Jens Ottesen, til ophold hos svigersøn Niels Steffensen i Ågård i Ørum. Gift med Benedikte Nielsdatter. Børn: Otte Jensen, 26 år, Maren Jensdatter gift med Søren Damsgård i Ørum, Anne Jensdatter gift med Jens Nielsen i Grindsted, Benedikte Jensdatter gift med Niels Andersen i Øster Brønderslev, Mette Jensdatter gift med Niels Steffensen her i Ågård, Karen Jensdatter og Kirsten Marie Jensdatter i København. Værge for de umyndige: Niels Andersen. Otte Jensen fik boet.

 

Side 23, 18. juli 1791, Kirsten Bertelsdatter i Sønder Ravnstrup i Ørum, gift med Søren Jensen. Børn: Bertel Sørensen, 19 år, Jens Sørensen, 17 år, Christen Sørensen, 15 år. Tilsynsværge: morbror Hans Bertelsen i Vester Brønderslev. Vitterligheds og vurderingsmænd: bl.a. Christen Johansen og Laurs Christensen.

 

Side 24, 18. juli 1791, Maren Bertelsdatter i Tækkegård i Ørum, gift med Niels Christensen. Børn: Mette Nielsdatter, 4 år, Kirsten Nielsdatter, 2 år. Tilsynsværge: morbror Hans Bertelsen i Vester Brønderslev. Vitterligheds og vurderingsmænd: bl.a. Peder Andersen i Trøgdrup og Svend Simonsen i Ågård. [Enkemanden gift med afdødes søster Anne Bertelsdatter].

 

Kort 2/3.

 

Side 30b, 11. februar 1792, Peder Pedersen i Brunvang, gift med Anne Jensdatter. Børn. 1. afdøde Christen Pedersen i Tækkegård hans børn: a. Peder Christensen i Tækkegård hans børn: Mette Pedersdatter, 17 år, Johanne Pedersdatter, 15 år, Maren Pedersdatter, 13 år, Niels Pedersen, 11 år, Anne Pedersdatter, 9 år, Dorthe Pedersdatter, 7 år, alle i Vester Hassing og Hammer, b. Niels Christensen i Tækkegård, c. Anders Christensen i Lundbæk, d. Jens Christensen i Allerup. 2. Jens Pedersen i Horsens, 3. Laurs Pedersen, tjener i Vester Kinderup, 4. Niels Pedersen i Biersted på Bjørnkær gods. Niels Christensen i Tækkegård mødte for arvingerne. Lavværge: Søren Jensen i Sønder Ravnstrup.

 

Side 33b, 29. maj 1793, gårdfæster Søren Jensen i Ørum, gift med Birthe Jensdatter. Børn: Jens Sørensen, 27 år, Niels Sørensen, 10 år, Dorthe Sørensdatter, 14 år. Værge: farbror Niels Jensen Smedegård i Ørum. Lavværge: Morten Svendsen i Ørum by.

 

Side 37, 3. nov. 1795, Niels Pedersen Skrædder i Ørum, gift med Gertrud Laursdatter. Børn: Anne Katrine Nielsdatter, 9 år, Magdalene Margrethe Nielsdatter, 7 år. Værge: farfar Peder Nielsen (Søndergård) i Ørum. Lavværge: Peder Jensen Vestergård i Ørum. Niels Møller overtog fæstet, da enken hverken kunne eller ville befatte sig med stedet.

 

Side 38, 2. april 1797, Otte Willadsen i Ørum, gift med Karen Nielsdatter. Af første ægteskab: Ole Ottesen i Ørum, 33 år, Jørgen Ottesen, 32 år, tjener i Tækkegård, Mette Ottesdatter, 30 år, så vidt vides ugift og tjenende i Flensborg, Maren Ottesdatter, 24 år, tjener i Ålborg. Fællesbørn: Willads Ottesen, 16 år, Anne Ottesdatter, 15 år, tjener på Knudseje, Maren Ottesdatter, 12 år, hjemme. Ole var værge for søskende. Lavværger: Niels Møller i Ørum og Jens Nielsen i Hellevad. Vurdering: Peder Lund og Peder Smed i Ørum.

 

Side 42, 29. sep. 1798, Maren Andersdatter i Lille Bjørnholm i Ørum, gift med husmand Christen Olesen. Datter: Anne Kirstine Olesdatter, 13 år, tjener i Dronninglund. Tilsynsværge: Niels Christensen i Tækkegård, siden ingen andre pårørende er på egnen.

 

Side 43b,  2. aug. 1802, Sofie Jensdatter i udflyttergården Dahlgård i Ørum, gift med Ole Ottesen. Børn: Jens Olesen, 16 år, Otte Olesen, 9 år, Anne Olesdatter, 12 år. Tilsynsværge: gårdmand Laurs Jensen i Lundensgård i Ørum. Vidner: sognefoged Svend Simonsen i Ågård og Christen Jensen Bondgård i Havens hus i Ørum.

 

Side 45b, 22. marts 1803, gårdfæster Niels Laursen Bastrup i Ørum, gift med Inger Jacobsdatter. Børn: Anne Kirstine Nielsdatter, 9 år, Laurs Nielsen, 6 år, Kirsten Nielsdatter, 5 år. Værge: farbror Peder Laursen i udflyttergården Melbrønd. Lavværge: Niels Jensen Østergård i Ørum.

 

Side 46b, 4. juli 1803, gårdfæster Christen Jensen i Bjørnholm i Ørum, gift med Karen Christensdatter. Børn: Dorthe Christensdatter, 25 år, hjemme, Anne Christensdatter, 23 år, tjener i Ålborg. Værge: farbror Niels Jensen Syndergård i Ørum. Lavværge: Christen Christensen i Løth i Hellevad.

 

Side 47b, 7. nov. 1803, Kirsten Jensdatter i Ågård i Ørum, gift med Laurs Christensen. Gensidigt testamente.

 

Side 50b, 28. marts 1804, Peder Laursen Bondgård i udflyttergården Melbrønd i Ørum, gift med Elisabeth el. Elsebeth Hansdatter. Børn: Christen Pedersen, 33 år, tjener i København, Ave [el. Are] Pedersen, 30 år, hjemme, Anne Pedersdatter, 27 år, tjener i Ålborg, Laurs Pedersen, 25 år, rekrut ved regiment i København, Inger Pedersdatter, 23 år, i København, Jens Pedersen, 21 år, tjener i Lille Kraghede i Ørum, Kirsten Pedersdatter, 19 år, hjemme, Peder Pedersen, 17 år, tjener i Lille Kraghede. Beskikket værge: Mikkel Chr. Nielsen i Ørum Tved. Lavværge: Christen Hansen i Landvad i Hellevad. [Den hjemmeværende søn underskrev som Arild Pedersen].

 

Side 52, 19. nov. 1804, Gregers Vestergård i Ørum by, gift med Inger Poulsdatter. Børn: Jens Gregersen, 18 år, Søren Gregersen, 16 år, Poul Gregersen, 13 år. Værge: nærmeste frænde på faderens side: Peder Vestergård i Ørum. Lavværge: Christen Andersen i Tolstrup i Dronninglund.

 

Side 55, 22. jan. 1807, Johanne Christensdatter i Ørum, gift med Christen Vestergård. [Hun eller begge var indsiddere]. Børn: Maren Christensdatter, 19 år, Mariane Christensdatter, 16 år, Anne Christensdatter, 10 år, Karen Christensdatter, 7 år, en dreng, 4 år, alle for nærværende i Kraghedegård.

 

Side 55b, 11. marts 1807, Jens Jensen Bondgård i Ørum, gift med Karen Christensdatter. Sønner på 12 og 10 år, døtre på 16 og 8 år, alle hjemme. Værge: Laurs Jensen Bondgård i Lundensgård i Ørum. Lavværge: Jens Sørensen i Ørum. [Børn 1801: Jens, Christen, Kirsten og Anne Marie]

 

Side 56b, 6. april 1807, husfæster Niels Pedersen Skeen (Skeden) i Ørum, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Bodil Marie Nielsdatter gift med M?? Laursen i Horsens, Anne Nielsdatter gift med Laurs Bundgård Laursen i Ørum, Johanne Nielsdatter, 24 år, hjemme, Christen Nielsen, 15 år. Slegfredssøn Anders Nielsen, 36 år. Værge: Jens Hansen i Ørum by. Lavværge: bror Morten Jensen i Allerup.

 

Side 7b 18. jan. 1808, husfæster Poul Jacobsen i Ørum by, gift med Anne Svendsdatter. Arvinger: Jens Sørensen i Ørum gift med datter af afdøde Jens Christensen Bødker, Niels Christensen Rugholm og halvsøster Anne Christensdatter. Lavværge: Ole Ottesen i Dahlgård.

 

Kort 3/3.

Side 58, 2. marts 1808, gårdfæster Søren Damsgård i Trindbjerg i Ørum, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Sørensen, myndig og værge for søskende: Simon Sørensen, 18 år, Kirsten Sørensdatter, 30 år, Maren Sørensdatter, 26 år, Inger Sørensdatter, 25 år, Bente Sørensdatter, 16 år. Lavværge: Laurs Bondgård i Lundensgård.

 

Side 63b, 21. februar 1809, gårdfæster Christen Johansen i Ågård i Ørum, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Christen Christensen, 39 år, Jens  Christensen, 37 år, Niels Christensen, 32 år, Otte Christensen, 25 år, Anne Christensdatter, 35 år, gift med Peder Jensen i Kærholm i Dronninglund, Mette Christensdatter, 33 år, gift med Laurs Christensen i Ågård, Maren Christensdatter, ugift. Lavværge: Jens Sørensen i Sønder Ravnstrup.

 

Side 67b, 9. sep. 1811, Marte Christensdatter, gift med husfæster Jens Jensen Broenvang i Ørum. Eneste arving: søster Maren Christensdatter opholder sig i (Ingstrup) sogn. Til stede: Christen Knudsen i Allerup, gift med afdødes søskendebarn.

 

Side 68, 17. sep. 1811, husfæster Christen Jensen i Ørum, gift med Anne Kjeldsdatter. Søskendebørn: Anders Steffensen i Hummelheden i Jerslev, Maren Steffensdatter gift med husmand Niels Nielsen i Ørum.

 

Side 69b, 25. maj. 1813, Johanne Christensdatter, enke efter Christen Johansen i Ågård i Ørum. (Som skiftet s. 63b.) - Mette var nu enke efter Laurs Christensen i Ågård og Maren tjente i Allerup.

 

Side 72, 29. jan. 1814, Laurs Christensen i Ågård i Ørum, død 21. marts 1813. Skiftet forsinket pga. de i huset grasserende veneriske smitsomme tilfælde. Gift med Mette Christensdatter. Børn: Christen Laursen, 9 år, Kirsten Laursdatter, 7 år, Johanne Laursdatter, 5 år, Karen Laursdatter, 2 år. For de umyndige mødte Jens Simonsen i Ågård. Lavværge: Peder Jensen i Kærholm i Dronninglund.

 

Side 73b, 21. nov. 1814, Niels Jensen i Ørum, gift med Anne Jensdatter, [som ved underskrivelsen kaldes Anne Pedersdatter]. Barn: Maren Nielsdatter, 18 år, hjemme. Værge: Peder Jensen i Ørum. Lavværge: Jens Pedersen i Ørum.

 

Side 77, 7. aug. 1815, gårdfæster Jens Sørensen i Ørum, gift med Anne Kirstine Jensdatter. Børn: Christen Jensen, 14 år, Søren Jensen, 10 år, Mette Marie Jensdatter, 13 år. Værge: Anders Simonsen i Bjørnholm. Lavværge: farbror Niels Chr. Jensen i Horsens.

 

Side 79, 4. juni 1817, husfæster Christen Olesen i Digget el. Diget i Ørum, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Marianne Christensdatter, 18 år, Anne Katrine Christensdatter, 14 år, Maren Christensdatter, 8 år, 1 søn, 2 år. Værge: morbror Jens Nielsen i Nørre Glinvad i Dronninglund. Lavværge: husmand Jens Jørgensen i Ørum.

 

 

Klavsholm i Hellevad, G 26 – 3, pakke med skiftebreve.

 

12. juli 1776, ugifte Margrethe Jensdatter, til huse hos Jens Nielsen i Trøderup [Hellevad], hvis hustru Else Pedersdatter angav, at arvingerne var afdødes søskende: Jens Jensen, Maren Jensdatter og Johanne Jensdatter, der skal opholde sig i København, Anne Jensdatter, tjener i Hjallerup kro i Dronninglund, halvbror Søren Mortensen, tjenende på herregården Knudseje i Skæve og hvis stedfar Desiderius Madsen i Øster Hebelstrup mødte for arvingens farbror Søren Sørensen i Hvorup by og sogn. Afdøde havde arv efter forældre. Til stede var afdødes og arvingers morbrødre: Jørgen Jørgensen i Dahl mølle i Dronninglund og Jens Jørgensen i Sørå i Dronninglund. En tredje morbror, Christen Jørgensen i Lille Kraghede, døde før skifteslutningen. Vurdering: Jens Svendsen og Anders Christoffersen i Trøderup.

 

18. april 1777, Christen Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i gadehus i Allerup [Hellevad]. Børn: Niels Christensen, 11 år, Johanne Christensdatter, 9 år. Værge: fasters mand Jens Nielsen Kusk i Allerup. Vurdering: Jens Svendsen i Trøderup og Peder Christensen i Allerup.

 

14. dec. 1779, Laurs Mogensen, gårdfæster i Allerup [Hellevad], gift med Maren Olesdatter. Børn af tidligere ægteskab: Else Marie Laursdatter, 15 år, Karen Laursdatter, 12 år, Zidsel Laursdatter, 10 år, Maren Laursdatter, 5 år. Ved vurderingen var enken frugtsommelig, og 23. juni 1780 var der søn, Laurs Laursen, 18 uger. Født værge: farbror Mads Mogensen. Lavværge: bror, ungkarl Niels Olesen i Dorf i Dronninglund, senere hendes far, Ole Nielsen, i Tvedengård i Dorf i Dronninglund. Vurdering: Poul Christensen og Peder Christensen i Allerup.

 

15. dec. 1779, Otte Pedersen i Ågård [Ørum], gift med Kirsten Jensdatter. Barn: Johanne Ottesdatter, 12 år. Født værge: farbror Jacob Pedersen, på stedet. Lavværge: bror Anders Jensen i Bjørnlund i Dronninglund. Vurdering: Jens Nielsen og Christen Andersen i Ørum.

 

 

***********