LUNDERGAARD

27. maj 1792 skifte efter Christen Nielsen Bastholm i Blokhuset, gift med Birthe Jespersdatter, hvis lavværge er Knud Erichsen af Blokhus. Børn af 1. ægteskab med Anne Pedersdatter: 1. Peder Bastholm, død i Christiansand i Norge, har efterladt sig børn, som ikke kendes. 2. Niels Bastholm, 62-63 år gl. søfarende i udlandet, vides ikke hvor er. Af sidste ægteskab: 3. Anne Bastholm, gift med Søren Kjeldsen i Kirkhusene. 4. Jesper Bastholm tjener på Odden, 22 år. 5. Sara Kirstine Bastholm tjener i Tversted Præstegaard. 6. Maren Bastholm og 7. Anne Bastholm, 10 år, begge hjemme, hvis fødte værge er farbroderen hr. Jens Bastholm Munch til Odden.

10. juli 1792 fol. 4b, 16b skifte efter Jacob Madsen i Sdr. Saltum gift med Karen Andersdatter. Børn: Mads Jacobsen, 29 år, tjener i Saltumgaards mølle, Svend Jacobsen, 27 år, Niels Jacobsen, 25 år, begge hjemme i stærvboen, Inger Jacobsdatter gift med Niels Røg i Sdr. Saltum, Maren Jacobsdatter gift med Jens Andersen i Sdr. Saltum, Mette Jacobsdatter gift med Morten Jensen i Hune. Lavværge for enken Anders Christensen.

16. juli 1792 skifte efter Christen Sørensens hustru Kirsten Jensdatter i Blokhus, Hune. Søskende: en broder Thomas Bloch, død og efterladt sønnen Niels Thomsen i Blokhus, en søster Maren Jensdatter, død og efterladt datteren Johanne Andersdatter, 48 år, i Hune, på hvis vegne var til stede Christen Jensen Spillemand.

6. okt. 1792 fol. 7 skifte efter Niels Laursens enke Karen Michelsdatter på Stien i Hune Sogn. Søskende: 1. Anne Michelsdatter, enke efter Christen Georgesen i Blokhuset. 2. Johanne Michelsdatter, gift med Christen Kieldsen i Kirkhusene, på hvis vegne Søren Kjeldsen ibidem var til stede.

20. okt. 1792 fol. 8 skifte efter afg. Christen Simonsen i Sønder Saltum, gift med Mette Bertelsdatter, hvis lavværge er Anders Christensen Høy. Søskende: 1. gårdmand Niels Simonsen i Klostergaard. 2. husmand Jens Simonsen i Kaas, begge Jetsmark sogn. På arvingernes vegne Bendt Madsen.

23. nov. 1792 fol.9 skifte efter Ole Nielsen i Hune Torp, gift med Else Poulsdatter, hvis lavværge er Søren Andersen i Hune Torp. Søskende: 1. Søren Nielsen, død, hans børn Niels Sørensen i Hune Torp, Svend Sørensen i Hune Torp, Anders Sørensen i Rødhus, Christen Sørensen tjener Peder Nielsen i Hune Torp. 2. Maren Nielsdatter, død, hendes børn Johanne Nielsdatter tjener i Thise, Else Nielsdatter i Vrensted, Anne Nielsdatter, gift med Jeppe i Svinget, Karen Nielsdatter, gift med Heile i Thise. 3. Mette Nielsdatter, død, hendes børn Niels Pedersen og Maren Pedersdatter i København.

2. dec. 1792 fol. 9b skifte efter Thomas Christensen i Østrup, Saltum Sogn. Børn: Gårdmand Niels Thomsen i Kvorup, Lars Thomsen, 35 år, her på stedet, Anne Thomasdatter, gift med Anders Andersen i Tvilstedgaard. Søren Pedersen i Bonken var til stede på deres vegne.

3. dec. 1792 fol. 10b skifte efter Niels Christensens hustru Johanne Christensdatter i Lille Pandrup. Afdødes søskende: 1. Mette Christensdatter, gift med Mads Murermester i Rødhus 2. Karen Christensdatter, død og efterladt sig Marie Anne Pedersdatter, 19 år, Karen Pedersdatter, 16 år, Maren Pedersdatter, 10 år, alle hjemme hos Peder Sverrig ved Rødhus. Formynder for dem Niels Espensen.

9. dec. 1792 fol. 11 skifte efter Anders Mogensen i Krattet, Hune Sogn, gift med Sidsel Olesdatter, hvis lavværge er Christen Christensen Høy. Søskende: 1. Niels Nielsen på Villerup. 2. Peder Nielsen på Langbak, begge Saltum sogn. 3. Thomas Nielsen på Neest i Ingstrup sogn. 4. Malene Nielsdatter, gift med Anders Nielsen i Bonken, Saltum sogn. 5. Mette Stine Nielsdatter i Brovst sogn. 6. Palle Nielsen, død og efterladt sig Anne Pallesdatter, 20 år, hos Simon i Ejersted. På arvingernes vegne mødte Christen Jensen af Krattet.

21. dec. 1792 skifte efter husmand Erich Sørensen Skrædders hustru Johanne Jensdatter i Nørre Saltum. Søskende: 1. Anders Jensen af Jonstrup hans efterladte børn Jens Andersen i Saltum, Jørgen Andersen, som i mange år har været fraværende, Christen Dahl i Saltum Præstegaards mølle, og Johanne Andersdatter i Løkken. 2. Ane Jensdatters børn Christen Thomsen i Nibe, Jens Thomsen i Vrensted og Jacob Thomsen i Løkken. 3. Maren Jensdatters børn Ane Christensdatter gift med Kjeld i Aasendrup. 4. Kirsten Jensdatters børn afg. Jens Nielsen i Løkken, hans datter Inger Nielsdatter, enke efter Jens Jensen i Løkken. 5. Mette Jensdatter, gift med Jens Jensen skoleholder i Vrensted.

18. maj 1793 skifte efter Christen Sørensen Smeds hustru Else Christensdatter i Hune Kirkhuse. Deres barn Karen Christensdatter, 30 år gl. har som formynder Søren Christensen af Vester Skadbak i Jetsmark sogn.

3o. sept. 1793 fol. 21 skifte efter husmand Christen Ibsens hustru Ane Christensdatter i Hune. Børn: Kirsten Christensdatter, gift med Søren Mortensen i Lindholm på Rødslet Gods, og Karen Christensdatter, 30 år, bor i stærvboet og er gift med den afdødes forrige mands, Steffen Olesens søn, Anders Steffensen, 37 år, søfarende fra Aalborg med Hr. Søndergaards fartøj, og Maren Steffensdatter, gift med Anders Bondrup i Nørre Saltum. Christen Ibsens stifbørn arver lige med de andre. Chr. Thorsen af Hune mødte på arvingernes vegne.

1. nov. 1793 fol. 21b skifte efter gårdmand Anders Eriksen i Store Pandrup, gift med Ane Jensdatter, hvis lavværge er Christen Jensen af Pilgaard. Børn: Ane Andersdatter, 14 år, Jens Andersen, 12 år, Erik Andersen, 8 år, Mette Andersdatter, 5 år, Maren Andersdatter, 1 år, hvis formynder er Niels Jensen af Purkær, da den rette formynder, Jens Laursen fra Kaas, var forhindret.

20. nov. 1793 fol. 23 og 25 skifte efter gårdmand Søren Pedersen i Øster Blegrav, gift med Maren Eriksdatter, hvis lavværge er Niels Pedersen i Risager. Børn: Peder Sørensen i Brogaard, 48 år, Ane Sørensdatter, 46 år, gift med Anders Olesen i Bondrup i Hauerslev sogn i Han Herred, Karen Sørensdatter, 44 år, gift med Christen Bak i Kaas by, Lydert Sørensen på stærvbostedet, 41 år.

8. maj 1794 fol. 26, 33 og 45b skifte efter Laurs Ovesens hustru Ane Marie Nielsdatter i Sønder Brogaard, Hune sogn. Børn: Else Marie, 2 år, hvis formynder er morfaderen Niels Jensen af Sønder Brogaard.

28. marts 1794 fol. 27b, 30 og 32 skifte efter Niels Sørensen Møller i Skadbak, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Peder Krog af V. Blegrav. Børn: Christen Nielsen, 30 år, tjener faderen, Jørgen Nielsen, 16 år, Mette Nielsdatter, gift med skomager Jørgen Tysker i Aalborg, og Christen Nielsen, ½ år, hvis formynder er Jens Mortensen af Sønderby. Den yngste søn død ved næste skiftemøde d. 23. apr.

15. april 1794 fol. 28b skifte efter husmand Laurs Pedersen Møllers hustru Dorthe Christensdatter i Dommerborg, Hune sogn. Deres datter Kirsten Laursdatter, 2½ år, hvis formynder er Søren Laursen Høymand af Hune sogn.

30. apr. 1794 fol. 31 skifte efter husfæster Mads Nielsen i Hune Torp, gift med Ellen Jensdatter, hvis lavværge er sognefoged Søren Laursen Høymand. Af 1. ægteskab med Maren Christensdatter en datter Johanne Madsdatter, gift med Svend Sørensen i Hune Torp.

11. maj 1794 fol. 32 og 37 skifte efter Niels Pedersen på Gaden, Saltum sogn. Arvinger: Niels Christensen i Østrup, Ane Sørensdatter gift med Jens Kræmmer i Pandrup, Maren Christensdatter gift med Søren Poulsen i Østrup, Johanne Christensdatter gift med Laurs Jensen i Østrup, Kirsten Sørensdatter gift med Christen Christensen i Nr. Saltum, søskendebarn Niels Lauridsen, hans børn: Ane Nielsdatter gift med Jens Mortensen i Skjulsmark, Maren Nielsdatter, ugift, i Skjulsmark, Karen Nielsdatter gift med Jens Friedrichsen i Sdr. Saltum, Laurs Nielsen i Løth, Johanne Nielsdatter, ugift i Løth. Søskendebørn: Niels Andersen Gade i Skadbak i Jetsmark, Peder Andersen i Alstrup, Maren Andersdatter gift med gamle Christen i Alstrup.

10. juni 1794 skifte efter indsidder Johanne Laursdatter i Rendbæk. Børn: Niels Laursen i Rendbæk på Lundergaard Gods, hvor afdøde opholdt sig, Chr. Laursen i Nørre Saltum og Laurs Laursen i Grindsted.

18. juli 1794 fol. 37b skifte efter husmand Jens Simonsen i Kaas, gift med Ane Laursdatter, hvis lavværge er Christen Bøssemager af Lille Pandrup. Børn: Maren Jensdatter, 21 år, Karen Jensdatter, 13 år, hvis formynder er deres farbroder Niels Simonsen af Klostergaard.

22. sept. 1794 fol. 38b skifte efter husmand Peder Hansen i Sønder Saltum. Arvingen Malene Pedersdatters mand Christen Olesen.

23. sept. 1794 fol. 39 skifte efter fæster Jens Christensens hustru Else Christensdatter i Rønnelien. Afdødes broder Jens Christensen i Tvilstedgaard på egne og moders, Margrethe Andersdatters vegne, og på Anders Christensens vegne Søren Baare i Kvorup.

5. nov. 1794 fol. 40 skifte efter husmand Aksel Pedersen i Lille Pandrup, gift med Gjertrud Andersdatter, hvis lavværge er Mads Jensen i Fruensgaard. Børn: Anders Akselsen og Marianne Akselsdatter, hvis formynder er Jens Pedersen af Fruensgaard.

24. marts 1795 fol. 40b, 43b skifte efter Dorthe Sørensdatter i Kalsensgaard, Jetsmark, gift 1. med Jesper Jespersen 2. med Christen Nielsen. Børn af 1. ægteskab: Søren Jespersen, hvis kurator er hans halvbroder Niels Jespersen af Blokhus.

31. marts 1795 fol. 41 skifte efter Christen Bøssemagers kone Maren Laursdatter i Lille Pandrup. Børn: Søren Christensen, 24 år, Laurs Christensen, 14 år, Maren Christensdatter, 21 år, Karen Christensdatter, 19 år, hvis formynder er Niels Pedersen Risager.

11. apr. 1795 fol. 42 skifte efter Rasmus Pedersen i Bundgaard, som var hos sin broder, gårdfæster Bent Pedersen på Lundergaards gods, som er eneste arving. Andre arvinger, afdødes søstersønner Niels Christensen Bastholm, død på en rejse udenlands, og Peder Christensen Bastholm, gift og boende i Christianssand i Norge, død og har efterladt sig en datter, hvis formynder er skoleholder Anders Andersen i Jetsmark.

13. apr. 1795 fol. 42b skifte efter husmand Friderich Pedersen i Ulholm, gift med Maren Mortensdatter. Børn: Karen Friderichsdatter, Magrethe Friderichsdatter og Mette Friderichsdatter, hvis formynder er Niels Sverrig af Buj.

4. maj 1795 fol. 44 skifte efter Christen Christensen Ræv i Hune Torp, død 3. maj, gift med Ane Jensdatter, hvis lavværge er Christen Holt fra Nørre Brogaard. Børn af 1. ægteskab: Peder Christensen, 14 år, og fra 2. ægteskab: Christen Christensen, 10 år, hvis formynder er Christen Jensen af Faarup.

28. juli 1795 fol. 46b skifte efter Anders Skadbaks hustru Ellen Madsdatter i Nørre Brogaard. Børn: Kirsten Poulsdatter, gift i Ribergaard, Maren Poulsdatter, gift i Løth, Ane Poulsdatter, gift i Kongsbak, og Else Poulsdatter, ugift, hjemme. Skiftevidner Christen og Niels Holt af Nørre Brogaard.

18. nov. 1795 fol. 47b skifte efter Christen Thorsen i Hune, gift med Maren Andersdatter, hvis lavværge er Jens Christensen af Kirkhusene. Børn: Karen Christensdatter, hvis formynder er farbroderen Søren Poulsen i Østrup.

5. marts 1796 fol. 48b skifte efter indsidder Maren Nielsdatter hos Niels Christensen Drustrup i Sønder Saltum. Børn: Niels Christensen Drustrup i Sønder Saltum, Svend Christensen fra Green og Sidsel Christensdatter, gift med Christen Christensen i Alstrup.

17. marts 1796 fol. 49 skifte efter Christen Thorsens enke i Hune, Maren Andersdatter. Børn: Anders Nielsen, 32 år, Johannes Nielsen, 28 år, og Karen Christensdatter, 18 år, hvis værge er Søren Poulsen af Østrup.

1. apr. 1796 fol. 50b skifte efter Ane Sørensdatter i Højen, Hune Sogn, gift med Søren Laursen. Børn: Jens Sørensen, 29 år, Laurs Sørensen, 27 år, og Maren Sørensdatter, hvis værge er Laurs Gregersen ved Højen. Skiftevidner Søren Poulsen og Jeppe Sørensen, begge af Pirup.

2. maj 1796 fol. 51, 56b skifte efter Poul Pedersen Kjær, Pandrup i Jetsmark, gift 1. med Ane Poulsdatter, gift 2. med Else Nielsdatter, gift 3. med Ane Christensdatter. Børn af sidste ægteskab: Else Poulsdatter, 4 år, og Jens Poulsen, 1 år. Børn af 2. ægteskab: Morten Poulsen, 28 år, Ane Poulsdatter, 24 år, Karen Poulsdatter, 21 år, Niels Poulsen, 14 år. Enkens lavværge er Niels Jensen af Purkærgaarden i Jetsmark, senere Thomas Larsen. Poul Pedersen fik fæstebrev 20. dec. 1757.

20. juni 1796 fol. 51b og 57 skifte efter Karen Christensdatter, enke efter Niels Nielsen i Klarborg. Børn: Christen Nielsen, myndig, og Karen Nielsdatter.

21. juli 1796 fol. 52b skifte efter afg. husmand Jens Christensen Soubak i Hune Torp, gift med Ellen Jensdatter, hvis laugværge er Jens Wium af Hune Torp. Søskende: Søren Christensen, tjenende i Fristrup, Christen Christensen, tjenende på Birkelse, Anne Christensdatter, forhen gift med Jeppe Pedersen fra Aabye, død, hendes børn Maren, Mette og Peder, alle umyndige, Bodil Christensdatter, gift med Peder Jensen Glarmester i Brovst.

17. sept. 1796 fol. 53 skifte efter Jens Laursens hustru Johanne Christensdatter i Blokhus. Arvinger: Christen Sørensen Kok, Jørgen Sørensen Kok i Risør i Norge, som er søskendebørn, Dorthe Sørensdatter, gift med Peder Christian Møller i Blokhus, hvis mor er afdødes søskendebarn, og Johanne Madsdatter, gift med Svend Sørensen i Hune Torp, hvis mor er afdødes søskendebarn.

17. okt. 1796 fol. 54 og 56 skifte efter gårdmand Bent Pedersen i Bundgaard, gift med Ane Eriksdatter, hvis lavværge er Erik Sørensen. Arvinger: Afdødes søstersøns datter, som bor i Christiansand i Norge, hvis formynder er skoleholder Anders Andersen i Jetsmark.

27. marts 1797 fol. 55 skifte efter Christen Knudsen Hutes hustru Ane Jensdatter i Pandrup. Børn: Ane Christensdatter, 19 år, Jens Christensen, 14 år, Erik Christensen, 13 år, Mette Christensdatter, 9 år, og Maren Christensdatter, 4 år, hvis morbroder Niels Hejlesen af Sønderby var værge.

24. juli 1797 fol. 57b og 69 skifte efter gårdmand Anders Christensen i Kaas, gift med Anne Jensdatter, hvis lavværge er Christen Christensen Kudsk i Østrup, senere Søren Kjeldsen i Hune. Børn: Christen Andersen, 26 år, Jens Andersen, 20 år, begge boende hjemme, og Mette Marie Andersdatter, gift med Svend Jensen i Sønderby.

27. sept. 1797 fol. 58, 60 og 68 skifte efter gårdmand Niels Knudsen i Bundgaard, gift med Ane Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Simonsen i Klostergaard. Deres børn: Knud Nielsen, 9 år, og Johanne Marie Nielsdatter, 7 år, hvis formynder er Erik Jensen i Bundgaard.

29. sept. 1797 fol. 58b, 60b og 68b skifte efter gårdmand Peder Nielsen Krog i Vester Blegrav, gift med Kirsten Rasmusdatter, hvis lavværge var Morten Madsen i Sdr. Saltum. Børn: Christen Pedersen, 23 år, Else Pedersdatter, 21 år, Maren Pedersdatter, 16 år, Mariane Pedersdatter, 13 år, Karen Pedersdatter, 9 år, hvis formynder var Søren Laursen af Øster Blegrav. På enkens vegne til 3. skiftesamling var til stede Jens Pedersen Dreyer i Mosen.

5. jan. 1798 fol. 61 og 69b skifte efter husmand Niels Christensen Rendbæk i Kaas, gift med Boel Sørensdatter, hvis lavværge er Anders Andersen i Kaas. Børn: Christen Nielsen i Støve i Hune Sogn og Anders Nielsen i Sdr. Saltum.

2. feb. 1798, fol. 61b skifte efter Anne Pedersdatter i Faarup, Saltum S. gift med Anders Christensen. Arvinger: en broder Christen Pedersen i Ejersted og en broderdatter Maren Nielsdatter, gift med Thomas Degn i Ejersted.

5. maj 1798 fol. 62b og 70b skifte efter Niels Jespersen i Blokhus, gift med Karen Poulsdatter, hvis lavværge er Thor Poulsen fra Bisgaard i Jetsmark sogn. Børn: Jesper Nielsen, 5 år, Jens Nielsen, 3 år, og Friderich Nielsen, ½ år, hvis morbroder Søren Poulsen af Østrup er formynder.

7. maj 1798 fol. 68b skifte efter fæster Anders Friderichsen, som boede hos sin broder Jens Friderichsen i Sønder Saltum. Søskende: Jesper Friderichsen, 54 år, Jens Friderichsen, 47 år, begge i Sønder Saltum, Christen Friderichsen i Faarup, 46 år, Karen Friderichsdatter, gift med Christen Sørensen Rismand i Kirkehusene, Hune Sogn. Afdødes trolovede er Maren Pedersdatter fra Østrup, hvis værger var Christen Bendsen af Østrup og Niels Pedersen af Nørre Saltum. Afdøde havde givet en kiste til broderen Jens's datter Inger.

5. juli 1798 fol. 66 og 80b skifte efter gårdmand Peder Laursen i Holmsgaard, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Jens Sørensen i Kongsbak. Børn: Laurs Pedersen, 26 år, Maren Pedersdatter, 24 år, Kirsten Pedersdatter, 22 år.

12. juli 1798, fol. 66b og 90 skifte efter gårdfæster Morten Christensen i Sdr. Saltum, gift med Mette Jensdatter, hvis lavværge er Søren Pedersen, boende i Krogsgaard i Saltum Sogn. Børn: Christen Mortensen, 16 år, Jens Mortensen, 13 år, Gjertrud Mortensdatter, 19 år, Johanne Mortensdatter, 10 år, alle hjemme. Værge Christen Møller, ejer af Saltumgaard.

11. sept. 1798 fol. 69b og 72b skifte efter Bent Hansens enke Maren Jepsdatter i Sønder Saltum. Søskende:

1. Simon Jepsen i Tanderupgaard i Han Herred

2. Hr. prokurator Jepsen i Aalborg

3. Mads Jepsen, død, hans børn A. Jens Madsen, 25 år, tjenende i Kvorup B. Sidsel Madsdatter, gift med Anders Christensen i Aalborg C. Dorethe Bielke Madsdatter, 20 år, tjenende i Kvorup D. Dorethe Madsdatter, 18 år, tjenende i Risager.

4. Christen Jepsen, død, hans børn A. Niels Christensen, 39 år, tjenende i Saltum Præstegaard, formynder for sin søstersøn. B. Jeppe Christensen, 15 år, tjenende i Sønder Saltum. C. Maren Christensdatter, 37 år, er på stærvbostedet. D. Sidsel Christensdatter, 30 år, gift med Peder Jacobsen i Beistrup i Han Herred. E. Birthe Marie Christensdatter, 19 år, tjenende i Sigsgaard. F. Kirsten Christensdatter, 16 år, tjenende i Sønder Saltum.

5. Niels Jepsen, vides ej hvor er.

6. Karen Jepsdatter, gift med Christen Kudsk i Østrup.

18. okt. 1798 fol. 71b og 86 skifte efter husmand Jens Andersen Wrensted i Blokhus, gift med Karen Laursdatter, hvis laugværge er Jens Mortensen i Blokhus, senere Mourits Pedersen i Hvarregaard. Børn af 1. ægteskab: Maren Jensdatter, 48 år, gift med soldat Foght i Aalborg, Johanne Jensdatter, 42 år, gift med Niels Haugaard i Løgstør, Anne Marie Jensdatter, 40 år, gift med Søren Ravn i Gøttrup Hede i Hauerslev sogn. 2. ægteskab: Svend Jensen, 21 år, farer til søs, Henrik Jensen, 18 år, udkommanderet til orlogs i foråret 1798, Johanne Marie Jensdatter, 28 år, tjener i Aalborg. 3. ægteskab: Dorthe Marie Jensdatter, 2½ år, samt det barn, enken venter. De umyndiges formynder Christen Nielsen i Støve, Hune sogn.

23. nov. 1798 fol. 73 og 74 skifte efter Søren Jensen Bakkes hustru Anne Jensdatter i Ribergaard. Børn: Jens Mogensen i Løkken, Anne Mogensdatter, gift med Anders Nielsen i Hune.

28. nov. 1798 fol. 73b skifte efter husmand Jens Madsen i Hune, gift med Anne Poulsdatter, hvis lavværge er Simon Poulsen af Kirkehusene i Hune. Børn: Mads Jensen, 10 år, hvis værge er Niels Sverrig fra Rødhus.

21. feb. 1799 fol. 75, 77b, 81b, 85 og 87 skifte efter Christen Simonsens enke Mette Bertelsdatter i Sønder Saltum. Søskende:

1. Niels Bertelsen i Pandrup, død, hans børn A. Bertel Nielsen i Pandrup, 51 år. B. Peder Nielsen i Tømmerby, Tolstrup sogn, 51 år. C. Birthe Nielsdatter, 46 år, gift med Peder Jensen i Kvorup. 2. Christen Bertelsen i Pandrup, Jetsmark sogn, død, hans børn A. Søren Christensen Kræmmer, 28 år, hjemme B. Maren Christensdatter, 34 år, hjemme.

3. Anne Bertelsdatter, død, hendes børn A. Anders Olesen i Aaby, senere Sundby, 58 år B. Maren Olesdatter, 62 år, gift med Søren Weld på Giøl. C. Birthe Olesdatter, død, hendes børn Peder Nielsen, 18 år, tjener på Gudumlund, og Karen Nielsdatter, 23 år, tjener i Gjøl Præstegaard.

4. Karen Bertelsdatter, død, hendes børn A. Jens Pedersen i Emb, 42 år. B. Mette Pedersdatter i Emb, død. C. Maren Pedersdatter, 54 år, gift med Søren Thoersmark i Thise. D. Birthe Pedersdatter, 56 år, enke efter Christen Stade i Toftegaard, Jetsmark sogn. På hendes vegne mødte sønnen Peder Christensen i Toftegaard. E. Anne Pedersdatter, 50 år, gift med Morten Christensen Lund i Høgsted, Hune sogn. F. Johanne Pedersdatter, død, hendes børn Jens Andersen Gade i Sønder Saltum og Johanne Andersdatter, gift med Jens Villadsen i Løkken.

4. Johanne Bertelsdatter, død, hendes børn A. Peder Nielsen i Sønder Saltum, død, hans børn Niels, 14 år, og Johanne, 19 år, begge hjemme i Sønder Saltum. På deres vegne var til stede Jens Andersen Gade og Niels Nielsen Ræv i Sønder Saltum. B. Laurs Nielsen i Torpet, død, hans børn Christen, 13 år, og Niels, 11 år. C. Karen Nielsdatter, gift med Niels Thomsen Bjerg i Kvorup, Jetsmark sogn. D. Anne Nielsdatter, gift med Mads Hansen i Sønder Saltum.

5. en halvbroder Bertel Pedersen, 63 år, tjener på stærvbostedet, senere i Bundgaard, Jetsmark sogn.

25. feb. 1799 fol. 76b skifte efter Christen Christensen Skovbos afg. hustru Maren Jensdatter i Sønder Saltum. Børn: Christen Christensen, 9 år, Kirsten Christensdatter, 17 år, Anne Christensdatter, 15 år, og Mette Christensdatter, 6 år.

3. maj 1799 fol. 80 og 84 skifte efter Marcus Jensen i Brohuset, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Laurs Knudsen af Purkær. Afdødes søskende: Niels Jensen, død, hans søn Jens Nielsen, 18 år, tjener i Store Pandrup, og Kirsten Jensdatter i Purkær, som forhen var gift med Peder Klostergaard. Kurator for sønnen Jens er Niels Christensen i Pandrup, og lavværge for Kirsten er hendes søn Niels Pedersen. Enken skyldte Hans Nielsen i Vejby 4 rd for bryllupsomkostninger.

20. maj 1799 fol. 83b skifte efter Jens Jensens enke Karen Sørensdatter i Blokhus. Børn: Jens Jensen Bak i Blokhus, 54 år, Søren Jensen Bak i Ribergaard, 50 år, Anders Jensen Bak i Løkken, 42 år, Sidsel Jensdatter, gift med Jens Mortensen i Blokhus, Anne Jensdatter, 42 år, tjener i Holsten.

24. feb. 1800 fol. 89 skifte efter Jens Pedersens afg. hustru Margrethe Andersdatter i Sønder Saltum. Børn fra forrige ægteskab med Christen Olesen: Anders Christensen, 23 år, Mette Marie Christensdatter, 20 år, hjemme, hvis formynder er husmand Laurs Andersen i Bonken, Saltum sogn.

1. apr. 1800 fol. 91 skifte efter Knud Christensen Skyttes hustru Maren Pedersdatter i Kaas. Søskende: Knud Pedersen i Bonken, Sidsel Pedersdatter, gift med Peder Nielsen i Sønder Saltum, Johanne Pedersdatter i Manne, 39 år, hvis værge er Christen Andersen.

10. maj 1800 fol. 91b skifte efter gårdmand Jørgen Andersen i Sønder Saltum, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Jacobsen af Sønder Saltum. Børn: Mette Jørgensdatter, 23 år, hendes formynder Laurs Jensen fra Østrup.

27. aug, 1800 fol. 92b, 97 skifte efter fæster Anders Pedersen i Kalsensgaard, hvis moder er Anne Andersdatter. Søskende: Christen Pedersen i Hune, 46 år, og Maren Pedersdatter, gift med Anders Jensen i Engesgaard, Hune sogn. Moderens lavværge er Anders Christensen fra Kjeldgaard i Vadum sogn, senere Peder Terkildsen i Sigsgaard.

25. okt. 1800 fol. 93 skifte efter gårdmand Niels Christensens hustru Anne Nielsdatter i Store Pandrup. Børn: Kirsten Christensdatter, 30 år, og Anne Christensdatter, gift med Søren Knudsen i Kalsensgaard.

13. nov. 1800 fol. 95 skifte efter gårdmand Niels Laursens hustru Kirsten Christensdatter i Kaas. Børn: Laurs Nielsen i Risager, 44 år, Christen Nielsen i Kalsensgaard, 38 år, Peder Nielsen på stærvbostedet, 35 år, og Ellen Nielsdatter, 28 år, hjemme.

3. apr. 1801, fol. 98b, 113 Mette Jacobsdatter i Hune gift med Morten Jensen. Børn: Jacob Mortensen, 8 år , Christen Mortensen, 7 år, Anders Mortensen, 6 år, Niels Mortensen, 2½ år, Søren Mortensen, 1 år. Deres morbroder er Niels Jacobsen af Sdr. Saltum.

27. maj 1801 fol. 98b, 104b skifte efter gårdmand Jens Christensen Søborg i Sønderby, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Jens Mortensen af Sønderby. Børn: Christen Jensen, 13 år, Jens Jensen, 12 år, Mads Jensen, 5 år, Laurs Jensen, 1 år, Anne Jensdatter, 8 år, hvis formynder er deres morbroder Niels Jensen Høy af Sønderby.

7. juni 1801 fol. 99b, 101b skifte efter afg. Karen Ovesdatter i Hune Torp, gift med Niels Poulsen. Søskende: Anders Ovesen i Nørre Sundby, Morten Ovesen i Østerhalne i Vadum sogn, Jens Ovesen, forhen i Østerhalne, død, hans børn en søn Ove Jensen og en datter Maren Jensdatter gift med Rasmus Laursen i Østerhalne.

26. juni 1801 fol. 100b skifte efter husmand Jens Nielsen Degn i Lille Pandrup, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Andersen fra Lille Pandrup. Børn: Niels Jensen, 13 år, Mette Kirstine Jensdatter, 15 år, og Karen Jensdatter, 9 år, hvis formynder er deres farbroder Niels Nielsen fra Mejlholm.

27. juli 1801 fol. 102b skifte efter husmand Valentin Mathiesens hustru Anne Pedersdatter i Faarup. Børn: Matthias Valentinsen, 6 år.

25. sept. 1801 fol. 103b skifte efter Simon Pedersens hustru Johanne Jensdatter i Kirkehusene, Hune sogn. Søskendebørn: Christen Sørensen Lise i Torpet, Saltum sogn, Laurs Sørensen Lise i Bisgaard, Jetsmark sogn, Søren Sørensen, forhen på Langbak i Saltum sogn, død, hans datter Kirsten, gift med husmand Christopher Jensen i Sønder Saltum, Mette Sørensdatter hos sin søn Anders Christensen Søborg i Hjermitslev, er gift med Niels Thorsen, som bor i Purkjær, Jetsmark sogn, Sidsel Sørensdatter, gift med husmand Laurs Jensen i Faarup, Saltum sogn, og Karen Sørensdatter, 53 år, ugift, bor hos Niels Jensen i Faarup.

9. jan. 1802 fol. 105, 106 skifte efter gårdfæster Christen Christensen Solholt eller Holt i Nørre Brogaard, Hune sogn. Søskende: Niels Christensen, forhen indsidder hos afdøde i Nørre Brogaard, hans børn, på hvis vegne mødte Laurs Gregersen fra Højen i Hune sogn. På den afdødes steddatter Kirsten Sørensdatters vegne mødte hendes formynder Christen Svendsen fra Hune Hedegaard. Arvingerne: Christen Jensen Skrædder fra Kaas i Jetsmark sogn, Thomas Nielsen i Hune Torp, Niels Andersen i Boelskiftet og Jens Sørensen i Boelskiftet

25. jan. 1802 fol. 105b skifte efter Jens Pedersen i Fruensgaard, Jetsmark, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Thor Poulsen i Bisgaard. Afdødes broder Søren Pedersen Baar i Kvorup.

24. maj 1802 fol. 109b skifte efter husmand Mads Nielsens afg. hustru Mette Christensdatter i Rødhus. Børn: Niels Madsen, 14 år, tjener i Rødhus, Anne Kirstine Madsdatter, 16 år, tjener i Klithuse, og Karen Madsdatter, 11 år, hjemme.

19. juni 1802 fol. 110b, 111b skifte efter boelsmand Niels Jensen i Hune, gift med Sidsel Nielsdatter, hvis lavværge er Christen Svendsen i Hedegaard. Hans børn: Anne Marie Nielsdatter, forhen gift med Laurs Ovesen i Hune, død, hendes datter Else Marie Laursdatter, 10 år, hos faderen.

5. juli 1802 fol. 111 skifte efter Christen Simonsen i Bonken, Saltum sogn, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Simon Jensen af Bonken. Børn: Niels Christensen, 18 år, tjener i Sønder Saltum, Simon Christensen, 11 år, tjener i Toftegaard, Christen Christensen, 3 år, hjemme, hvis formynder er Niels Steen af Bonken.

17. feb. 1803 fol. 113b skifte efter gårdmand Anders Nielsen i Hune, gift med Anne Mogensdatter, hvis lavværge er Stephan Kodal i Hune Torp. Børn: Niels Andersen, 1 år, hvis formynder er farbroderen Johannes Nielsen i Højen, Hune sogn.

7. maj 1803 fol. 115b skifte efter Erik Nielsens hustru Kirsten Poulsdatter i Ribergaard. Børn: Niels Eriksen, 26 år, Poul Eriksen, 18 år, Laurs Eriksen, 15 år, Anders Eriksen, 10 år, Anne Eriksdatter, 22 år.

27. marts 1804 fol. 117, 119 skifte efter Johanne Nielsdatter, Lundbak i Jetsmark sogn, gift med Niels Pedersen. Børn: Peder Nielsen, myndig, hjemme, Johanne Nielsdatter, hjemme. Hendes fæstemand er Søren Christensen Møller af Lundbak.

20. juni 1804 fol. 118 skifte efter Peder Andersen Mors i Kaas, Jetsmark Sogn, gift med Birgitte Poulsdatter, hvis lavværge er Anders Thybo af Sønder Saltum. Formynder for arvingerne er Thomas Andersen af Store Pandrup.

8. dec. 1804 fol. 120, 130 skifte efter gårdfæster Christen Nielsens hustru Maren Knudsdatter i Kalsensgaard, Jetsmark sogn. Børn: Knud Christensen, 8 år, Dorthea Christensdatter, 6 år, Niels Christensen, 3 år, hvis formynder er deres ældste morbroder Søren Knudsen af Kalsensgaard. Peder Knudsen af Store Pandrup på sin moders vegne fordrede penge af boet.

13. juni 1805 fol. 125, 127, 131 134b, 139, 146 skifte efter Niels Simonsen i Klostergaard, Jetsmark sogn, gift med Maren Andersdatter, hvis lavværge er Niels Andersen Skrædder af Lille Pandrup, senere Søren Jensen af Bundgaard. Arving: Afdødes broder Jens Simonsens datter Karen Jensdatter af Kaas, 24 år, opholder sig hos sin stiffader Peder Nielsen Wigen, på hvis vegne mødte Niels Sørensen Sand af Klostergaard.

2. juli 1805 fol. 126, 133b skifte efter boelsmand Jeppe Pedersen i Skødsholm, Jetsmark sogn. Børn: Niels Jepsen, 26 år, Karen Jepsdatter, umyndig, 46 år.

20. juli 1805 fol. 129, 133 skifte efter gårdmand Peder Jensen Kanstrups hustru Anne Pedersdatter i Store Pandrup. Børn: Jens Pedersen, 3 år, Niels Pedersen, 2 år, Christen, 5 år, og Maren, 7 år, hvis fødte værge er Iver Pedersen af Brovst sogn og by, men i hans forfald mødte Mads Jensen af Fruensgaard.

6. jan. 1806 fol. 135b, 140b skifte efter Anders Pedersen Skadebak i Nørre Brogaard, Hune sogn, gift med Margrethe Christensdatter, hvis lavværge er gårdmand Lars Poulsen i Østrup. Arvinger: en helbroder Mourits Pedersen i Hvarregaard, Hune sogn, en helsøster Anne Kirstine Pedersdatter, enke efter Poul Sørensen, bor hos Niels Poulsen i Faarup, en helsøster Maren Pedersdatter, forhen gift med Morten Larsen af Ejersted, død, hendes søn gårdmand Lars Mortensen i Faarup.

6. feb. 1806 fol. 137 skifte efter husmand i Blokhus Jens Laursens hustru Johanne Simonsdatter, død 29. okt. 1805. Børn: Peder Jensen, 8 år, hvis værge er husmand Christen Jensen Spilmand af Blokhus.

27. juni 1806 fol. 139 skifte efter husmand Jens Laursen i Blokhus, gift med Sidsel Pedersdatter, hvis laugværge er Mogens Buj af Blokhus. Børn: Peder Jensen, 8 år, fra ægteskabet med Johanne Simonsdatter. Formynder for Peder er Simon Sørensen af Pirup som nærmeste frænde på fædrene side.

10. okt. 1806 fol. 142b skifte efter fæstehusmand Peder Laursen af Blokhus, død 12. dec. 1805, gift med Kirsten Christensdatter, hvis lavværge er Clemmen Falk af Blokhus. Børn: Christen Pedersen, 7 år, hvis værge er hans farbroder Christen Laursen af Aaby.

26. nov. 1806 fol.144, 177 skifte efter fæstehusmand Bertel Olesen i Østrup by, Saltum sogn, gift 1. med Maren Jensdatter 2. med Johanne Jørgensdatter, hvis lavværge er Laurs Jensen af Østrup, senere Anders Mortensen af Østrup. Børn fra 1. ægteskab: Ole Bertelsen på stærvbostedet, 40 år, Jens Bertelsen, 28 år, tjener Peder Vestergaard i Saltum, begge stumme, Maren Kirstine Bertelsdatter, 38 år, tjener i Toftegaard i Jetsmark, Kirsten Bertelsdatter, 36 år, tjener til Christen Møllers i byen, Ingeborg Bertelsdatter, 31 år, tjener i Alstrup hos Anders Pedersen, Maren Bertelsdatter, 28 år, skrædderpige, antagelig i Thise sogn. Deres værge er Christen Borregaard af Østrup, senere gårdmand Niels Laursen af Pilgaard i Jetsmark sogn som deres nærmeste frænde. For de 4 umyndige døtre deres nærmest beslægtede, gårdmand Jens Mortensen af Sønderby.

20. feb. 1807 fol. 147, 167b skifte efter gårdmand Anders Jensen Vestergaard i Sønder Saltum, hvis moder er Maren Nielsdatter, enke efter Jørgen Andersen i Sønder Saltum. Hendes lavværge er Christen Christensen Haugaard af Thise. Moderen var ved gårdmand Lars Kudsk i Østrup.

21. juli 1807 fol. 148b, 168b skifte efter gårdmand Peder Jensen Kanstrup i Store Pandrup, som døde 31. marts. Børn fra 1. ægteskab med Anne Pedersdatter: Jens Pedersen, 12 år, Christen Pedersen, 7 år, Niels Pedersen, 4 år, Maren Pedersdatter, 9 år. Fra 2. ægteskab med enken Mette Christensdatter ingen børn, men et i vente. Lavværge for enken gårdmand Jens Laursen af Pandrup, og værge for børnene deres farbroder Laurs Jensen Kanstrup af Alstrup. 1 kakkelovn er pantsat for 10 rd til Niels Jensen i Purkærgaarden.

21. juli 1807 fol. 150, 153b skifte efter gårdmand Morten Poulsen Kjær i Store Pandrup, død 9. juni af sprinkler, gift med Birthe Laursdatter, hvis lavværge er Laurs Sørensen af Bisgaard i Jetsmark. Afdødes søskende: Niels Poulsen, dragon ved Randers Regiment, 25 år, Anne Poulsdatter, tjener hos Lars Olesen i Kvorup, 30 år, Karen Poulsdatter gift med Niels Pedersen i Purkjær, halvsøskende hos deres stiffader Thomas Laursen Kjær, nu i Aggersborg, Jens Poulsen, 11 år, og Else Poulsdatter, 14 år, hvis tilsynsværge er Niels Jensen af Purkærgaarden.

22. juli 1807 fol. 151b, 174 skifte efter Valentin Mathiasen og hustru Kirsten Justdatter, død 13. marts af sprinklersyge. Hans børn med Anne Pedersdatter: Matthias Valentinsen, 12 år, hvis værge er Niels Pedersen af Ejerstedgaard. Kirsten Justdatters søskende: Arbejdsmand Niels Justsen bor sønden Aalborg i Hasseris, myndig, Svend Justsen, myndig, ingen ved, hvor han er, Dorthe Justdatter, gift med Jens Nielsen i Svinget, Thise sogn, Maren Ydesdatter, gift med Peder Christensen Munk i Stenum, Else Ydesdatter, gift med hyrekusk Mikkel Borg i Aalborg, Karen Ydesdatter er død og har efterladt sig en søn, der bor 1 a 2 mil sønden Aalborg, Anne Ydesdatter, forhen gift med Melkior Larsen i Vanggaard i Stenum, død, hendes børn: Laurs, 20 år, Anne, gift med Christen Thomsen i Sterupgaard, Dorthe, 17 år, hjemme hos faderen.

1. sept. 1807 fol. 154b, 169b skifte efter husmand Thomas Andersens hustru Maren Nielsdatter i Store Pandrup, død 30. juni. Børn: Anders Thomsen, 29 år, tjener i Fruensgaard, Laurs Thomsen, 26 år, soldat ved Aalborgske Regiment i Holsten, Knud Thomsen, 24 år, tjener i præstegården, Anne Marie Thomasdatter, 21 år, hjemme, Christen Thomsen, 18 år, tjener Thor Poulsen i Bisgaard.

6. nov. 1807 fol. 155b, 161, 181b skifte efter strand- og klitfoged, husmand Knud Eriksen af Blokhus, forhen gift med Maren Christensdatter. Børn: Niels Knudsen, 20 år, Maren Kirstine Knudsdatter, 17 år, Erik Knudsen, 13 år, hvis formynder er deres morbroder Søren Christensen Kjeldsen af Hune, senere som kurator gårdmand Jens Andersen af Engesgaard.

1. dec. 1807 fol. 156 skifte efter husmand Christen Nielsen i Rødhus, gift med Kirsten Laursdatter, hvis lavværge er Niels Christensen Sverrig i Rødhus. Børn: Niels Christensen, 18 år, og Anne Christensdatter, 24 år, hvis nærmeste frænde på fædrene side er Thomas Nielsen af Hune Torp.

2. dec. 1807 fol. 157b, 171 skifte efter Niels Nielsen Ræv i Sdr. Saltum, død 2. dec. 1807 af sprinkler, gift med Inger Jacobsdatter, hvis laugværge er Niels Jacobsen af Sønder Saltum. Søskende: Christen Nielsen Ræv, tjenende i Kieldgaard i Vadum sogn, Margrethe Nielsdatter, gift med Christen Nielsen Vestergaard i Faarup, sal. Morten Nielsen hans datter Karen Mortensdatter, 28 år, tjenende hos Christen Nielsen Vestergaard i Faarup.

2. dec. 1807 fol. 159, 173 skifte efter gårdmand Hans Christensen i Østrup, død 19. august af sprinkler, gift med Kirsten Poulsdatter. Deres børn: Maren Hansdatter, 29 år, hjemme, Karen Hansdatter, 27 år, gift med Poul Sørensen Smed i Filholm, Johanne Hansdatter, 22 år, hjemme, Christen Hansen, 15 år, hjemme. Deres formynder er deres farbroder Christen Christensen Møller af Østrup, enkens lavværge Laurs Poulsen af Østrup.

3. dec. 1807 fol. 159b, 172 skifte efter Søren Sørensens hustru Kirsten Madsdatter i Krattet, død 7. sept. af grasserende sygdom. Ingen børn med ægtemanden, men et slegfredsbarn Anders Nielsen Bedstedsen, 38 år, som antagelig er i Hals. På hans vegne blev antaget Laurs Pedersen af Dommerborg som værge.

18. dec. 1807 fol. 164b, 175 skifte efter gårdmand Erik Jensens hustru Kirsten Knudsdatter i Bundgaard, død 1. okt. af grasserende sygdom. Deres børn: Knud Eriksen, 10 år, Niels Eriksen, 7 år, Christen Eriksen, 6 år, Anne Katrine Eriksdatter, 13 år, alle hjemme. Deres formynder var morbroderen Søren Knudsen.

18. dec. 1807 fol. 166, 176 skifte efter Thor Poulsen i Bisgaard, død 6. okt. af smitsom syge, gift med Karen Christensdatter, hvis lavværge er Niels Christensen Østergaard i Brødslev. Børn: Karen Thorsdatter, 28 år, Maren Thorsdatter, 26 år, begge hjemme. Formynder var deres farbroder Søren Poulsen af Østrup.

24. maj 1808 fol. 178 skifte efter husmand Niels Nielsen Bødker af Sønder Saltum, død 23. maj, gift med Maren Pedersdatter. Afdødes halvbroder er eneste arving.

27. juni 1808 fol. 178b skifte efter Søren Christensen Kjeldsens hustru Anne Christensdatter af Kirkhusene i Hune sogn, død 30. dec. 1806. Børn: Christen Sørensen, 16 år, Niels Christian Sørensen, 2 år, Johanne Marie Sørensdatter, 18 år, Inger Sørensdatter, 13 år, Karen Sørensdatter, 10 år, Maren Sørensdatter, 6 år, Anne Sørensdatter, 3 år, hvis formynder er deres morbroder Sr. Isak Bastholm fra Burholt.

5. okt. 1808 fol. 179b, 191 skifte efter gårdmand Peder Jensen Vestergaard i Sønder Saltum, død 5. sept., gift med Karen Nielsdatter, hvis lavværge var Christen Christensen Ejersted af Sønder Saltum. Børn: Jens Pedersen, 23 år, Christen Pedersen, 20 år, Niels Pedersen, 10 år, Maren Pedersdatter, 14 år, Else Pedersdatter, 14 år, hvis farbroder er Niels Jensen, men i hans fravær var gårdbeboer Niels Jacobsen i Sønder Saltum værge.

2. dec. 1808 fol.180b, 185b, 190b skifte efter husfæster Niels Christensen Skyttes hustru Anne Pedersdatter i Lille Pandrup. Søskende: Kirsten Pedersdatter, gift med indsidder Jørgen Tysker i Brovst, Inger Marie Pedersdatter tjente året før i Kornumgaard, nu på Hjermeslevgaard, Margrethe Pedersdatter, gift med indsidder Peder Christensen i Kettrup, Han Herred. Thomas Pedersen af Sønder Saltum var tilsynsværge.

20. feb. 1809 fol. 183, 189, 193 skifte efter gårdmand Erik Jensen af Bundgaard i Jetsmark sogn, død 19. feb. Børn fra 1. ægteskab med Johanne Jespersdatter: Maren Eriksdatter, gift med Erik Hansen i Arendal i Norge, hvis værge er sognefoged Christen Jensen af Pilgaard i Jetsmark sogn. 2. ægteskab med Anne Jensdatter: 6 børn, kun 3 i live, Jens Eriksen, 21 år, Johanne Eriksdatter, 26 år, begge hjemme, Anne Eriksdatter, 24 år, tjener Hr. forvalter Hasselbalck i Bundgaard. Deres formynder var deres morbroder Christen Jensen i Pilgaard. 3. ægteskab med Kirsten Knudsdatter: Knud Eriksen, 11 år, hos sin morbroder Jens Knudsen i Store Pandrup, Niels Eriksen, 9 år, Christen Eriksen, 4 år, Anne Catrine Eriksdatter, 15 år, hjemme. Deres morbroder, gårdmand Søren Knudsen i Kalsensgaard, var deres værge.

25. apr. 1809 fol.186, 192 skifte efter gårdmand Niels Christensen Drustrup af Sønder Saltum, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Jens Johnsen af Sønder Saltum. Deres børn: Christen Nielsen, 27 år, i kongens tjeneste som dragon, Karen Nielsdatter, 34 år, tjener i Trudslev, Gertrud Nielsdatter, 31 år, gift med Peder Jacobsen i Faarup, Anne Nielsdatter, gift med gårdmand Anders Falk i Hjermeslev, Maren Nielsdatter, 24 år, hjemme, Dorthe Nielsdatter, 20 år, tjener Hr. Deichmann i Jerslev.

17. juni 1809 fol. 187b skifte efter husmand Christen Christensen Skovbo i Sønder Saltum, gift med Johanne Christensdatter. Hans børn: Christen Christensen, 18 år, tjener i Stave, Kirsten Christensdatter, gift med Anders Port i Sønder Saltum, Anne Christensdatter, 28 år, tjener i Kettrup, Mette Christensdatter, 15 år, tjener i Stave.

7. juli 1809 fol. 189, 194 skifte efter husmand Jens Nielsen Holms hustru Mette Pedersdatter i Purkær, Jetsmark sogn. Børn fra 1. ægteskab med Christen Nielsen Thybo: Peder Christensen, 25 år, tjener hos Møller i Toftegaard, Maren Christensdatter, 30 år, hjemme, er vanvittig, Birthe Christensdatter, 23 år, tjener hos Thomas Hoven i Aaby. Jens Nielsen Holm er ved regimentet som artillerist. På hans vegne var Christen Bisgaard til stede.

16. dec. 1809 fol. 195 husmand Søren Christensen Kjeldsens datter Anne i Kirkehusene, Hune sogn, død, 5 år gl.

2. jan. 1810 fol. 195b skifte efter gårdmand Niels Christensen af Store Pandrup i Jetsmark sogn, gift med Maren Pedersdatter, hvis lavværge er Jens Laursen. Deres børn: Christen Nielsen, 8 år, Johanne Nielsdatter, 6 år, Anne Nielsdatter, 4 år, Malene Nielsdatter, 1½ år, hvis formynder er Niels Jensen af Purkærgaarden, senere Christen Christensen Møller af Østrup.

10. apr. 1810 fol. 197, 199b, 209, 210 skifte efter gårdmand Mads Jensen af Fruensgaard i Store Pandrup, død 10. marts, gift med Karen Knudsdatter, hvis lavværge er Jens Knudsen af Store Pandrup. Børn: Jens Madsen, 14 år, Knud Madsen, 12 år, Else Madsdatter, 4 år, Inger Madsdatter, 1 år, hvis værge er gårdmand Svend Jensen i Sønderby, senere Søren Knudsen af Kalsensgaard.

25. juni 1810 fol. 198b skifte efter husmand Peder Andersens enke Johanne Christensdatter af Bonken i Saltum sogn. Børn: Anders Pedersen, 40 år, gårdmand i Vester Brønderslev, Margrethe Pedersdatter, 42 år, gift med Simon Jensen Rump, bor p.t. hos Jens Graven på Kornumgaard i Brønderslev sogn, Maren Pedersdatter, 36 år, gift med husmand Niels Christensen Thorsen i Skjulsmark, Ingstrup sogn, Anne Pedersdatter, 33 år, gift med gårdmand Christen Jensen i Dall, Nørre Saltum, Helvig Pedersdatter, 30 år, ugift, hjemme, Inger Pedersdatter, 28 år, tjener Jens Bendtsen i Østrup. Deres formynder er gårdmand Niels Jacobsen af Sønder Saltum.

28. jan. 1811 fol. 200, 207b skifte efter tømmermand ved Lundergaard Jens Poulsen Krog, gift med Anne Cathrine, som opholder sig i Vestbjerg. Børn: Niels Jensen i Aalborg, 40 år, Poul Jensen i Vestbjerg, 33 år, Anders Jensen, 32 år, landværnsmand i Hals, p.t. hjemme, Karen Jensdatter, gift med Søren Christensen i Nørre Halne, Mette Jensdatter, gift med Jens Eriksen i Vestbjerg, og Maren Jensdatter, 28 år, ugift.

18. apr. 1811 fol. 201, 212b skifte efter Niels Sørensen Podemesters hustru Ellen Mortensdatter i Kaas, død 25. dec. 1810. Børn: Søren Nielsen, 13 år, Peder Nielsen, 10 år, Birthe Marie Nielsdatter, 16 år, Mette Margrethe Nielsdatter, 6 år, hvis formynder var deres morbroder Christen Mortensen i Ejersted.

4. juni 1811 fol. 202b, 208b, 211b skifte efter husmand Niels Thomsen Blok i Blokhus, død 2.juni, 63 år, gift med Maren Knudsdatter, hvis lavværge er Peder Christiansen Møller af Blokhus. Hans søskendebørn: Johanne Andersdatter, 40 år, hos Morten Jensen i Hune, Anne Andersdatter, forhen gift med Jesper Christensen Søndergaard, nu i Trudslev, hendes 2 sønner.

2. juli 1811 fol. 204b skifte efter husmand Ole Jensen Bræm ved Hønsholm i Jetsmark sogn, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Laurs Olesen af Kvorup. Arvinger: Broderen Laurs Jensens børn: Johanne Laursdatter, gift med Peder Pedersen Dreier i Kvorup, og Karen Laursdatter, forhen gift med Anders Hønsholm, hendes søn Thomas Andersen, 5 år.

18. juli 1811 fol. 205, 209b, 211 skifte efter gårdmand Svend Jensen af Sønderby, gift med Mette Marie Andersdatter, hvis lavværge er gårdmand Niels Jensen af Sønderby, senere Christen Christensen Møller af Vedsted. Børn: Niels Svendsen, 20 år, Anders Svendsen, 18 år, Jens Svendsen, 12 år, Christen Svendsen, 2 år, Kirsten Svendsdatter, 14 år, Inger Svendsdatter, 9 år, Anne Marie Svendsdatter, 6 år, hvis formynder er Jens Mortensen af Sønderby.

30. juli 1811 fol. 206b, 212 skifte efter husmand Niels Poulsen af Hune Torp, gift med Karen Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Andersen Søborg. Børn: Karen Nielsdatter, 8 år, hvis værge er Niels Gammelgaard af Kaas.

18. marts 1812 fol. 213, 219b skifte efter husfæster Jens Olesen Haugaards enke Johanne Poulsdatter i Lille Pandrup. Børn: Poul Jensen, myndig, i kongens tjeneste, Ole Jensen, 14 år, tjener i Risager, Peder Jensen, 12 år, tjener i Risager, Anne Kirstine Jensdatter, tjener i Aalborg, Karen Jensdatter, tjener i Haugaard i Brødslev, Ingstrup sogn, Kirsten Jensdatter, 8 år, er på Lundergaard. Deres værge var Christen Jensen på Lundergaard, senere Anders Akselsen af Lille Pandrup.

6. marts 1812 fol. 214, 220b, 222 skifte efter gårdmand Christen Espensens hustru Maren Christensdatter af Kaas. Søskende: Kirsten Christensdatter, gift med husmand Jørgen Hansen i Aaby, Mette Christensdatter, 71 år, ugift, bor på stærvbostedet. Tilsynsværge var Jens Espensen af Kaas.

9. juni 1812 fol. 215b, 219 skifte efter husmand Niels Johansens hustru Maren Sørensdatter i Pirupshvarre, Hune sogn, død 9. nov. 1908. Børn: 1. Lars Jensen, død, hans datter Dorthe Larsdatter, som er hos sin stiffader Niels Knudsen i Blokhus.

2. Jens Nielsen, kommanderet i kongens tjeneste ved roflotillen i Nyborg.

3. Karen Jensdatter, enke efter Bertel Mathisen i Blokhus.

4. Maren Kirstine Jensdatter, gift med Lars Sørensen i Højen. 5. Anne Kirstine Jensdatter, hjemme på stærvbostedet.

2. okt. 1812 fol. 217 skifte efter husmand Lars Pedersens hustru Mette Nielsdatter i Dommerborg, Hune sogn. Børn: Dorthe Kirstine Larsdatter, 17 år, Anne Marie Larsdatter, 16 år, Maren Kirstine Larsdatter, 13 år, Christiane Larsdatter, 5 år, hvis morbroder Mads Nielsen Ræv af Østrup var værge.

9. nov. 1812 fol. 218b fattiglem og husfæster Christen Jensen Skrædder i Kaas.

24. nov. 1812 fol. 217, 223 skifte efter gårdmand Svend Jacobsen af Østrup i Saltum sogn, gift med Johanne Larsdatter, hvis lavværge er Laurs Christensen Kudsk i Østrup. Børn: Jens Svendsen, 13 år, Jacob Svendsen, 12 år, Lars Svendsen, 5 år, Mads Svendsen, ½ år, Anne Svendsdatter, 10 år, Karen Svendsdatter, 7 år, Johanne Svendsdatter, 2 år, hvis farbroder, gårdmand Niels Jacobsen af Sønder Saltum, var formynder.

2. dec. 1812, fol. 220b, 226b, 227b skifte efter Anne Christensdatter, gift med Søren Knudsen i Kalsensgaard, Jetsmark sogn. Børn: Knud Sørensen, 15 år, Christen Sørensen, 5 år, Else Sørensdatter, 14 år, alle hjemme, hvis farbroder, Peder Knudsen af Holmsgaard i Jetsmark sogn, er formynder.

4. jan. 1813 fol. 224b, 227 skifte efter husmand Lars Nielsen Thorsen i Pirupshvarre, Hune sogn, død 25. dec. 1812, og hans afdøde hustru Karen Larsdatter. Deres børn: Søren Larsen, 32 år, gift og bosat i Norven i Rusland, Peder Larsen, 20 år, Anne Larsdatter, 28 år, gift med Peder Pedersen i Rønnelien, Hune sogn, Margrethe Larsdatter, 24 år, Johanne Larsdatter, 22 år, de 3 yngste hjemme i stærvboen.

16. juni 1813 fol. 226b skifte efter Mads Nielsen Murmesters hustru Marianne Pedersdatter af Rødhus, Hune sogn. Arving: et slegfredsbarn, Karen Jensdatter, hvis bedstefar, Peder Sverrig i Rødhus, var formynder.

1. juli 1813 fol. 228b, 246b skifte efter husmand Niels Andersen Skrædder i Lille Pandrup, gift med Helle Jensdatter, hvis lavværge er Jørgen Sørensen af Hedegaard. Børn: Anders Nielsen, 31 år, i København i kongens tjeneste. Hans tilsynsværge er Lars Sørensen af Lille Pandrup.

30. august 1813 fol. 230, 245 skifte efter Mads Jacobsens enke Maren Christensdatter i Sønder Saltum. Børn: Maren Madsdatter, 20 år, for hvem Niels Jacobsen af Sønder Saltum er formynder. Datteren bliver gift med Anders Mortensen.

18. sept. 1813 fol. 230b, 240 skifte efter Johanne Laursdatter i Kvorup, Jetsmark sogn, gift med gårdmand Peder Pedersen. Børn: Laurs Pedersen, 18 år, Peder Pedersen, 14 år, Karen Pedersdatter, 8 år, Inger Marie, 6 år, og et spædbarn, Maren, alle hjemme. Deres værge er Gregers Thomsen i Hønsholm.

20. okt. 1813 fol. 232 skifte efter husmand Christen Pedersens kone Anne Nielsdatter i Hune by. Deres børn: Anne Marie Christensdatter, 25 år, hjemme, og Karen Christensdatter, 23 år, tjener i Faarup by, Saltum sogn, hvis formynder er deres morbroder, Christen Nielsen i Kaas.

4. feb. 1814 fol. 233, 239b, 245 skifte efter gårdmand Niels Nielsen af Mejlholm, Jetsmark sogn, gift med Sidsel Madsdatter, hvis lavværge er Mathias Madsen Mejlholm i Sønder Saltum. Deres børn: Mads Nielsen, 37 år, hjemme, Niels Nielsen, 33 år, tjener på Lundergaard, Anders Nielsen, 23 år, i Fladstrand i kongens tjeneste, Kirsten Nielsdatter, 39 år, hjemme, ugift, og Karen Nielsdatter, 32 år, gift med Knud Christensen Ulholm på Lundergaard. De umyndiges farbroder, Mads Nielsen Kalsensgaard, var formynder.

14. marts 1814 fol. 234b, 241b, 244 skifte efter husmand Laurs Pedersen i Dommerborg, Hune sogn, gift med Anne Marie Jensdatter, hvis lavværge er Poul Kjeldsen Storkborg. Børn fra 1. ægteskab: Dorthe Kirstine Laursdatter, 18 år, tjener sognefogeden Anders Sørensen i Hune, Anne Marie Laursdatter, tjener i Aalborg, Maren Kirstine Laursdatter, 12 år, hjemme, Christiane Laursdatter, 7 år, hjemme. Deres tilsynsværge er Mads Nielsen af Østrup.

31. marts 1814 fol. 236b, 240b, 243 skifte efter Mourids Pedersens hustru Johanne Christensdatter i Hvarregaard, Hune sogn. Arvinger: 1. en halvsøster Else Marie Christensdatter, gift med Peder Møller i Meelsletten, Hune sogn. 2. en halvsøster Anne Christensdatter, gift med Christen Sørensen Smed i Kirkhusene, der p.g.a alderdom ikke mødte. 3. Mette Kirstine Christensdatter i Nørre Sundby, gift med Jens Christensen Grøn, som er i militærtjeneste. Simon Pedersens hustru Johanne Pedersdatter i Kirkhusene havde plejet afdøde under hans langvarige sygdom.

22. maj 1814 fol. 238, 241, 244b skifte efter husmand Christen Nielsen Høys hustru Inger Pedersdatter i Bonken, Saltum sogn. Deres børn: Peder Christensen, 38 år, hjemme, Inger Kirstine Christensdatter, 34 år, ugift, hjemme, og Karen Christensdatter, 32 år, gift med husmand Niels Stephansen i Bonken.

14. nov. 1814 fol. 245 skifte efter husmand Christen Nielsen i Lille Pandrup, gift med Anne Cathrine Nielsdatter.

19. feb. 1815 fol. 246b skifte efter husmand Peder Knudsen Skytte af Pirup, gift med Maren Simonsdatter. Børn: Simon Pedersen, 22 år, Knud Pedersen, 19 år, Maren Kirstine Pedersdatter, 21 år, ugift, Johanne Marie Pedersdatter, 26 år, ugift.

12. maj 1815 fol. 247, 254 skifte efter tjenestepige Johanne Eriksdatter på Lundergaard. Søskende: 1. en helbroder Jens Eriksen, tjener på Vestrupgaard. 2. en helsøster Anne Eriksdatter, også på Vestrupgaard. 3. en halvbroder Knud i Pandrup. 4. en halvbroder Niels i Pandrup 5. en halvbroder Christen på Vestrupgaard 6. en halvsøster Anne Katrine i Pandrup 7. en halvsøster Maren, gift med Erik Hansen i Kjelshus, Arendal i Norge. Skipper Jens Berent af Blokhus havde fuldmagt med for hende.

4. marts 1816 fol. 250b, 256 skifte efter gårdmand Laurs Olesen af Kvorup, død 7. feb. gift med Kirsten Pedersdatter, hvis lavværge er Søren Poulsen af Østrup. Børn: Ole Laursen, 21 år, Poul Laursen, 14 år, Anne Margrethe Laursdatter, 17 år, ugift, Karen Laursdatter, 7 år, hvis formynder er gårdmand Jens Olesen af Tvilstedgaard.

1. apr. 1816 fol. 252, 256b skifte efter gårdmand Søren Jensen af Bundgaard, død 25. maj 1815, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Thøger Jensen af Bundgaard. Børn: Niels Knudsen (Sørensen), 17 år, Bent Sørensen, 11 år, Sidsel Marie Sørensdatter, 14 år, hvis formynder var deres farbroder Christen Jensen af Aaby.

29. juni 1816 fol. 253b skifte efter husmand Thomas Pedersen Koks hustru Sidsel Laursdatter af Sønderby, død 14. juni 1815. Børn: Peder Thomassen, 28 år, dragon i Randers, Jørgen Thomassen, 26 år, hjemme, syg, Niels Thomassen, 22 år, Lars Christian Thomassen, 19 år, Karen Thomasdatter, 22 år, tjener i Pilgaard.

11. juli 1816 fol. 255, 259 skifte efter Christen Nielsen Høy i Bonken, Saltum sogn, død 5. jan. Børn: Peder Christensen, 39 år, og Karen Christensdatter, gift med Niels Stephansen af Bonken, Inger Kirstine Christensdatter, 37 år, ugift, hjemme.

1. apr. 1817 fol. 258 skifte efter afg. Peder Christensen Færges enke Anne Pedersdatter i Skivehus, Jetsmark sogn. Arvinger: husmand Søren Sørensen i Kaas, sønnen, husmand Peder Pedersen af Skivehus, og Christen Nielsen af Kalsensgaard på sin hustrus vegne.

1. maj 1817, fol. 258b skifte efter Laurs Sørensens hustru Anne Jespersdatter i Bisgaard, Jetsmark sogn. Børn: Søren Larsen, 34 år, bor i Skødsholm, Jens Larsen, 30 år, bor i Store Pandrup, Peder Larsen, 23 år, hjemme, hvis værge er svogeren Christen Kjær i Pandrup, Birthe Larsdatter, gift med Christen Kjær i Pandrup.

18. nov. 1817 fol. 259 skifte efter husmand Niels Sørensens hustru Anne Christensdatter i Hune. Børn: Maren Nielsdatter, 6 år, og Søren Nielsen, 12 år, hvis formynder er Jesper Jacobsen.

23. feb. 1818, fol. 259b, 261 skifte efter Laurs Sørensen Vestergaard i Hune, død 8. feb. gift med afg. Else Nielsdatter Stride. Børn: Niels Laursen, 50 år, hjemme, Christen Laursen, død, hans børn Kirsten Christensdatter, 13 år, og Else Christensdatter, 10 år, hvis stiffader Søren Jensen af Hune var værge, samt Anne Marie Laursdatter, gift med Morten Jensen i Hune.

18. maj 1818 fol. 260 skifte efter husmand Niels Knudsen Skyttes enke i Sønderby, Anne Pedersdatter. Børn: Anne Marie Nielsdatter, 24 år, tjener i Stavad, Sidsel Nielsdatter, 22 år, hjemme, Peder Nielsen, 19 år, tjener i Jetsmark Præstegaard, Knud Nielsen, 15 år, tjener Peder Andersen i Stavad. Tilsynsværge og kurator  gårdmand Niels Laursen i Pilgaard, Jetsmark Sogn.

3. marts 1819 fol. 262 skifte efter Poul Nielsens enke Birthe Laursdatter i Store Pandrup. 2 myndige sønner: Niels Poulsen, 54 år, gårdmand i Rødhus, og Mads Poulsen, 45 år, opholdende sig hos sidstnævnte.

8. feb. 1820 fol. 262b skifte efter husfæster Niels Sørensen Podemester i Kaas, gift med Anne Jensdatter. Børn: Mads Nielsen, 7 år, hvis formynder er Niels Laursen af Pilgaard, og fra forrige ægteskab Søren Nielsen, 22 år, tjener i Jonstrup, Peder Nielsen, 19 år, tjener i Faarup, Birthe Marie Nielsdatter, 25 år, tjener på Lundergaard, og Mette Margrethe Nielsdatter, 15 år, tjener i Ejersted. Deres kurator er sognefoged Lars Mortensen af Pandrup.

23. feb. 1820 fol. 264b skifte efter husmand Peder Madsens hustru Karen Jensdatter af Sønder Saltum, død 9. jan. Børn: Jens Pedersen, 22 år, Niels Pedersen, 22 år, Bodil Pedersdatter, 19 år, og Kirsten Pedersdatter, 15 år, og da de ingen slægt havde, blev Jordan Sørensen på Vestrupgaard ansat som formynder.

4. juni 1820 fol. 265 skifte efter Aksel Pedersens enke Gertrud Andersdatter i Lille Pandrup. Børn: Anders Akselsen i Lille Pandrup og Marianne Akselsdatter i Ørsted Kjær.

1. marts 1821 fol. 265 skifte efter gårdmand Christen Jensens hustru Maren Jensdatter af Bisgaard i Jetsmark sogn. 1. Hendes broder Thomas Jensens børn: Thomas Thomasen og Søren Thomasen, begge gårdejere i Sønder Økse, Brovst sogn, husmand Jens Thomasen i Østerby, Øland sogn, og Maren Thomasdatter, gift med gårdmand Peder Jacobsen i Østerby, Øland sogn. 2. en søster Helle Jensdatter, gift med husbeboer Jens Sørensen Sloth i Sønder Økse.

21. apr. 1821 fol. 265b, 268b skifte efter Peder Pedersen Kroghs hustru Maren Jensdatter i Sønderby, Jetsmark, gift 1. med Jens Christensen. Børn: Christen Jensen, myndig, boende hjemme, Jens Jensen, myndig, boende i Rævhede, Mads Jensen, myndig og hjemme, Laurs Jensen, myndig, tjenende i Jetsmark Præstegaard, Kirsten Sørensdatter, gift med husmand Simon Andersen i Sønderby, Anne Jensdatter, 26 år, tjenende i Hune Torp. Børn med enkemanden på stedet, Christen Pedersen Krogh: Johanne Christensdatter, 16 år. På de umyndiges vegne deres nærmest beslægtede, husbeboer Lars Jensen Rytter i Hune Torp.

30. maj 1821 fol. 267 skifte efter ugift fruentimmer Birthe Marie Nielsdatter, tjenende på Lundergaard, hendes afdøde spædbarn Niels Christensen.

18. juni 1821 fol. 267, 269 skifte efter ugift fruentimmer Birthe Marie Nielsdatter, som tjente på Lundergaard. Søskende: 1. en helbroder Søren Nielsen, 24 år 2. en helbroder Peder Nielsen, 20 år 3. en helsøster Mette Margrethe Nielsdatter, 17 år, for hvem sognefoged Lars Mortensen i Faarup var formynder. 4. en halvbroder Mads Nielsen, 9 år, hvis formynder er hans morbroder Lars Jensen i Krattet.

12. feb. 1822 fol. 269b, 271b skifte efter Christen Sørensen Mørks hustru Karen Christensdatter på Skadbak. Deres børn: Maren Christensdatter, gift med Niels Christensen på Lise, Anne Christensdatter, gift med Jens Ottesen i Vedsted, Hans Christensen, 27 år, tjener i Hedegaard, Anders Christensen, 22 år, tjener i Rævhede.

23. apr. 1822 fol. 270 skifte efter fæstehusmand Niels Christensen Skytte af Lille Pandrup, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Jens Mortensen. Børn med 1. kone, Inger Christensdatter: Karen Nielsdatter, gift med Knud Davidsen i Kaas, Inger Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Hune, og Birthe Nielsdatter, 31 år, tjener i Aalborg.

25. maj 1822 fol. 270, 277b skifte efter husmand Mads Andersen Kjærs hustru Mette Steffensdatter af Kaas, død 25. maj 1822. Deres børn: Morten Madsen, 28 år, tjente 1824 i Jetsmark Søndre Skole, Laurs Madsen, 23 år, tjente 1824 hos Jens Spaun i Alstrup, Margrethe Madsdatter, 34 år, 1824 gift med Søren Johansen af Biersted, Anne Madsdatter, 20 år.

27. dec. 1822 fol. 270b skifte efter husbeboer Anders Pedersen Thybos hustru Birthe Poulsdatter i Kaas, Jetsmark sogn. Børn med 1. mand, Peder Andersen: Anders Pedersen, myndig, tjener på Gjøl, Poul Pedersen, 24 år, tjener i Kvorup. Fra 2. ægteskab: Mette Marie Andersdatter, 18 år, tjener i Kaas, og Gunnild Andersdatter, 15 år, hjemme, hvis formynder er gårdmand Peder Eriksen af Kaas.

27. dec. 1822 fol. 270b, 284b skifte efter gårdmand Søren Knudsens hustru Johanne Jensdatter i Kalsensgaard, Jetsmark sogn, død 12. aug. Deres søn Jens Christian Sørensen, 6 år, havde som formynder sin morbroder Lars Jensen i Hønsholm.

15. marts 1823 fol. 271b, 275 skifte efter Niels Pedersen, gift med Karen Bødkers i Sønderby. Arvingen, Christen, er myndig.

25. apr. 1823 fol. 272, 274b skifte efter husmand Søren Christensen Søborgs hustru Ellen Sørensdatter på Lise i Jetsmark sogn. Børn: Mette Sørensdatter, 23 år, hvis nærmeste frænde, Lars Sørensen i Lille Pandrup, er formynder.

30. maj 1823 fol. 272, 275b skifte efter Niels Thomsen Bjerg i Kvorup, gift med Karen Nielsdatter, hvis lavværge er gårdmand Peder Pedersen i Kvorup. Børn: Niels Nielsen, myndig, hjemme, Johanne Nielsdatter, gift med gårdmand Jens Madsen i Kvorup, Maren Nielsdatter, 23 år, hjemme, Birthe Nielsdatter, 19 år, hjemme.

28. sept. 1823 fol. 276 skifte efter Lars Christensens hustru Kirsten Christensdatter i Hune. Sønnen Peder Larsen er myndig.

23. feb. 1824 fol. 276 skifte efter Johan Christensens hustru Maren Christensdatter. Børn: Christen Johansen, 8 år, Maren Johansdatter, 6 år, og Anne Johansdatter, 3 år, hvis morbroder, gårdmand Peder Christensen af Tranum, er formynder.

27. apr. 1824 fol. 277, 279b, 280 skifte efter husmand Thomas Pedersen Kok i Sønderby, gift med Johanne Mortensdatter. Børn fra 1. ægteskab med Sidsel Marie Larsdatter: Jørgen Thomassen, 33 år, indsidder i Sønderby, Peder Thomassen, 35 år, bosat i Vorup ved Randers, Niels Thomassen, 28 år, bor ved Rævhede i Aaby sogn, Lars Christian Thomassen, 25 år, bor i Kaas, Karen Thomasdatter, gift med Jens Løth ved Kalsensgaard, Maren Thomasdatter, død, hendes datter Anne Kirstine Pedersdatter bor hos morbroderen ved Randers.

4. juni 1824 fol. 278, 280 skifte efter gårdmand Niels Nielsen af Mejlholm, gift med Maren Thorsdatter, hvis lavværge er Bagge Madsen af Fruensgaard. Deres børn: Thor Nielsen, 16 år, og Niels Nielsen, 9 år, hvis formynder er deres farbroder Anders Nielsen af degneboligen, senere Knud Christensen Skadbak.

7. juni 1824 fol. 277b Søren Jensen Baks søn Anders Sørensen i Ribergaard, Hune, 17 år gl.

11. aug. 1824 fol. 279b Thøger Jensens søn Simon Thøgersen i Bundgaard, 9 år.

28. sept. 1824 fol. 279b, 280 skifte efter Lars Sørensen af Bisgaard i Jetsmark sogn. Børn: Peder Larsen i Bisgaard, Søren Larsen af Skødsholm, Jens Larsen af Kaas, og Birthe Larsdatter, gift med Christen Kjær i Kaas.

14. jan. 1825 fol. 281b skifte efter Christen Andersen i Kaas, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Jens Laursen Gammelgaard i Kaas, senere Søren Søborg på Lise. Deres børn: Ane Christensdatter, 28 år, tjener på Lundergaard, Kirsten Christensdatter, 25 år, tjener i Storgaard i Vedsted, er trolovet med Niels Jensen af Kaas, Johanne Christensdatter, 23 år, tjener i Vester Røggild, Maren Christensdatter, 22 år, tjener hjemme, hvis formynder er Lars Laursen af Kaas.

24. aug. 1825 fol. 285b Jens Christian Christensen, født 1. feb 1825, søn af Christen Mortensen i Sønder Saltum

27. aug. 1825 fol. 285b gårdmand Jens Stephansens datterdatter Maren Sørensdatter, 12 uger gl.

18. sept. 1825 fol. 285b skifte efter gårdmand Johan Christensens hustru Karen Nielsdatter af Øster Bleggrav i Jetsmark sogn. Afdødes fader er Niels Jensen i Sønderby.

12. okt. 1825 fol. 286, 286b, 289 skifte efter gårdmand Jacob Nielsen i Vester Bleggrav i Jetsmark sogn, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Jens Nielsen af Sønderby. Deres søn Peder er 2 år gl. død af børnekopper. Enken havde 1826 indgået ægteskab med Thomas Jensen.

24. nov. 1825 fol. 286b skifte efter husmand Christen Nielsens hustru Ane Marie Berntsdatter i Bratberg, død 23. nov. Deres børn: Christen Christensen, 25 år, Bernt Christensen, 24 år, Niels Christian Christensen, 21 år, Thomas Christensen, 18 år, Maren Christensdatter, 22 år, og Dorthe Christensdatter, 12 år.

6. feb. 1826 fol. 287b skifte efter gårdfæster Bertel Christensens steddatter Anne Svendsdatter i Østrup. Moderen er Johanne Laursdatter, og søskende Jens Svendsen, 28 år, Jacob Svendsen, 25 år, Laurs Svendsen, 18 år, Mads Svendsen, 13 år, Karen Svendsdatter, 21 år, Johanne Svendsdatter, 16 år, samt halvsøskende Jens Christian Bertelsen, 1½ år, Inger Marie Bertelsdatter, 10 år, og Mette Marie Bertelsdatter, 7 år.

24. feb. 1826 fol. 288 skifte efter husmand Søren Hansens hustru Ane Sørensdatter af Brohuset, Jetsmark sogn. Børn: Lars, 6 år, Mette, 8 år, og Mariane, 3 år. Desuden 2 børn uden for ægteskab: Søren Jensen i Øster Hjermitslev, 24 år, og Ane Christensdatter, 18 år, samme sted. Deres værge er afdødes halvbroder Palle Sørensen i Bonken, Saltum sogn.

10. juli 1826 fol. 290, 293 skifte efter Thøger Jensen af Bundgaard, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Pedersen af Kvorup, senere Knud Eriksen af Bundgaard. Børn: Niels Thøgersen, 6 år, og Anne Thøgersdatter, 4 år, hvis farbroder Christoffer Jensen af Sønder Saltum er formynder.

2. sept. 1826 fol. 291b Anders Nielsens barn Johanne Marie i Lille Pandrup, 14 dage gl. Dødsfaldet anmeldtes af Niels Skrædders enke, husfæster i byen.

21. sept. 1826 fol. 292, 295 skifte efter Morten Jensen i Hune, død 21. aug. gift med Anne Marie Laursdatter, hvis lavværge er Lars Sørensen i Højen. Ingen børn er i live fra 1. ægteskab med Inger Christensdatter. Børn fra 2. ægteskab med Mette Jacobsdatter: Christen Mortensen, 37 år, Anders Mortensen, 31 år, Niels Mortensen, 27 år. Fra 3. ægteskab med enken: Peder Mortensen, 24 år, Laurs Mortensen, 23 år, Christian Mortensen, 21 år, Søren Mortensen, 13 år, Christen Mortensen, 10 år, alle af 3. ægteskab. Formynder for de umyndige er Johannes Nielsen i Højen.

22. dec. 1826 fol. 295b gårdmand Bertel Christensens søn Jens Christian af Østrup, 21/2 år.

22. dec. 1826 fol. 296 boelsmand Peder Christensens datter Karen Pedersdatter i Store Pandrup, 20 år.

12. jan. 1827 fol. 296 husmand Lars Christian Thomsens søn Mikkel Larsen i Sønderby, 11/2 år.

5. feb. 1827 fol. 296 husmand Matthias Christensens søn Søren Mathiasen på Skivehus, 3/4 år.

15. feb. 1827 fol. 296b Ane Pedersdatter, Peder Pedersen Dreiers datter i Kvorup, død 3 år gl. 10. feb.

13. aug. 1827 fol. 296b skifte efter gårdfæster Christen Hansen af Østrup i Saltum sogn, død 15. juli, gift med Else Poulsdatter, hvis lavværge er gårdmand Niels Poulsen i Hjermeslev. Børn: Poul Christensen, 9 år, Poul Hansen Christensen, 7 år, Peder Christensen, 1 år, Kirsten Christensdatter, 11 år, Ane Marie Christensdatter, 3 år, hvis formynder er nærmest beslægtede, gårdmand Poul Sørensen af Filholm i Thise sogn. Som nærmeste frænde var Christen Christensen Nols ved Nørre Saltum også til stede.

14. dec. 1827 fol. 299, 304 skifte efter husmand Lars Pedersen Smed ved Holmsgaard, gift med Johanne Christensdatter, hvis lavværge er Christen Olesen fra Bratberg. Børn: Peder Larsen, 19 år, Christen Larsen, 12 år, Jacob Larsen, 9 år, Anders Larsen, 7 år, Maren Larsdatter, 25 år, tjener i Risager, Else Larsdatter, 24 år, gift med Christen Nielsen i Klostergaard, Mette Marie Larsdatter, 22 år, tjener i Klostergaard, senere Kalsensgaard, Dorthe Marie Larsdatter, 16 år, tjener i Kvorup. Kurator er farbroder Anders Pedersen Smed i Sønderby. Afskrift af skøde 10. okt. 1804 på ejendommen Graveshauge i Jetsmark sogn fra selvejer Anders Jensen i Risager til Laurs Pedersen Smed og Peder Knudsen, begge af Holmsgaard.

14. jan. 1828 fol. 299 Peder Kjærs søn Jens af Kaas i Jetsmark sogn, 21/2 år gl.

13. marts 1828 fol. 299b, 301 skifte efter gårdfæster Knud Eriksens hustru Maren Nielsdatter af Bundgaard i Jetsmark sogn. Børn af 1. ægteskab med Thøger Jensen: Niels Thøgersen, 8 år, og Ane Thøgersdatter, 6 år, hvis morbroder Jens Nielsen af Sønderby er kurator.

30. apr. 1828 fol. 301 gårdfæster Christen Pedersen Vestergaards søn, Christen i Saltum, 1 år gl.

7. maj 1828 fol. 301 gårdfæster Niels Jespersens datter Karen Kirstine af Kongsbak, 2 år gl.

28. maj 1828 fol. 301 boelsmand Søren Andersen Møllers datter Johanne Marie Sørensdatter i Kaas, 2 år gl.

13. sept. 1828 fol. 301 skifte efter husmand Lars Sørensen i Lille Pandrup, gift med Anne Sørensdatter. Børn: Kirsten, gift med husmand Jens Jensen Kok i Purkjær, og Else, 24 år, hjemme.

14. dec. 1828 fol. 303 husmand Poul Jensen Haugaards søn Jens af Lille Pandrup, død 13. dec. 14 år gl.

25. jan. 1829 fol. 303 skifte efter fæstehusmand Christen Sørensen Mørk på Skadbak i Jetsmark sogn, gift med Anne Kirstine Madsdatter. Børn: Anders Christensen og Hans Christensen, begge myndige, Maren Christensdatter, gift med Niels Christensen af Lise, og Ane Christensdatter, gift med Jens Nielsen af Vedsted.

16. marts 1829 fol. 303b skifte efter husmand Anders Axelsen i Lille Pandrup, gift med Anne Catrine Eriksdatter. Børn: Axel, 22 år, Mariane, 24 år, ugift, Sidsel Marie, 21 år, ugift. Kurator er Thomas Pedersen af Risager.

24. apr. 1829 fol. 303b, 304 skifte efter husmand Mads Andersen Kjær i Kaas by, gift med Bodil Nielsdatter. Afdødes børn: husmand Morten Madsen i Saltum, husmand Laurs Madsen i Lille Pandrup, Margrethe Madsdatter, gift med Søren Johansen Hjulmand i Biersted, Ane Madsdatter, gift med husmand Axel Christensen i Kringelhuse.

10. juni 1829 fol. 304 gårdmand Niels Mortensens søn Morten Nielsen af Sønder Saltum, død 13 år gl.

28. apr. 1829 fol. 303b Niels Andersen Skrædders enke Helle Christensdatter af Lille Pandrup. Eneste arving er sønnen Anders Nielsen, myndig.

25. dec. 1829 fol. 306, 306b, 312b, 318b skifte efter gårdmand Peder Laursen af Bisgaard i Jetsmark sogn, gift med Anne Nielsdatter, hvis laugværge er Jens Nielsen af Sønderby. Børn: Jesper, 11 år, Laurs, 9 år, Niels Christian, 4 år, Jacob, 1 år, Ane, 7 år, et nyfødt barn, Petrea Pedersdatter, hvis farbroder, gårdmand Søren Laursen af Skjødsholm, var formynder.

12. jan. 1830 fol. 306, 308 skifte efter husmand Christen Pedersen Borregaard af Østrup, Saltum sogn, gift med Johanne Pedersdatter, hvis laugværge er gårdmand Bertel Christensen af Østrup. Børn: Anne, 22 år, Peder, 13 år, og Maren, 8 år. Deres nærmest beslægtede på fædrene side er gårdmand Peder Pedersen af Sønder Saltum. Afskrift af skøde 6. marts 1802 på et stykke jord, Dybdahl i Saltum sogn fra selvejergårdmand Christen Pedersen i Sønder Saltum til Christen P. Borregaard.

17. feb. 1830 fol. 307b husmand Laurs Jacobsens datter Inger Marie af Lundbak i Jetsmark sogn, død 21/2 år gl.

29. juni 1830 fol. 310, 311, 314b skifte efter husmand Niels Jensen Bødker i Faarup by, Saltum sogn. Arvinger: 1. en broder Peder Jensen Westergaard af Sønder Saltum, død, hans børn Jens Pedersen på Heden, myndig, Christen Pedersen, sognefoged i Saltum, Niels Pedersen i Saltum, myndig, Maren Pedersdatter, 30 år, ugift, og Else Pedersdatter, gift med Christen Rendbæk i Saltum.

2. Maren Jensdatter, forhen gift med Christen Nielsen Ræv, død, hendes søn Peder Christensen Ræv i Rødhus, myndig. Afskrift af testamente til fordel for tjenestepigen Maren Pedersdatter.

13. aug. 1830 fol. 310b skifte efter gårdfæster Jens Jensen Gades hustru Maren Jacobsdatter i Sønder Saltum. Deres børn: Anders Jensen, 40 år, hjemme, Jens Jensen i Kvorup, 34 år.

27. sept. 1830 fol. 311b Jens Jensen Bræms hustru Anne Christensdatter af Bræmmen i Jetsmark sogn. Afskrift af testamente, ingen arvinger.

7. feb. 1831 fol. 315 gårdmand Bertel Christensens datter Inger Marie i Østrup, død 16 år gl.

1. marts 1831 fol. 315 husmand Matthias Christensens søn Søren på Skivehus i Jetsmark sogn, død 22 uger gl.

21. apr. 1831 fol. 315 skifte efter tjenestekarl Christen Christensen Møller på Lundergaard, død 15. april.

25. apr. 1831 fol. 315b, 316b skifte efter fæstegårdmand Morten Jørgensen af Westergaard i Sønder Saltum, gift med Maren Nielsdatter, hvis broder, Christen Nielsen fra Trudslev, var laugværge. Deres børn: Jørgen, 20 år, og Niels, 14 år, med Christen Pedersen af Sønder Saltum som kurator.

13. aug. 1831 fol. 316b husfæster Christen Nielsen Drustrups datter Anne Christensdatter, død 4 år gl.

17. aug. 1831 fol. 316 skifte efter Jens Johnsens hustru Bodil Nielsdatter, tjenende fæstegårdmand Niels Pedersen Johnsen. Eneste datter er Karen Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Sønder Saltum.

22. aug. 1831 fol. 316b skifte efter husfæster Niels Espensen i Lille Pandrup, gift med Johanne Steffensdatter. Børn: Steffen, 22 år, og Lars, 15 år.

14. nov. 1831 fol. 319 skifte efter husfæster Søren Christensen Mosens kone Kirsten Pedersdatter af Sønderby. En datter, Ane Catrine, 13 år, har som værge Christen Pedersen Krogh af Sønderby.

14. marts 1832 fol. 320 fæstegårdmand Knud Eriksen Bundgaards datter Kirsten Knudsdatter, død 4 dage gl.

15. marts 1832 fol. 320 fæstehusmand Niels Christensens søn Mads Christian Nielsen af Lisehusene, død, 21/2 år gl.

30. marts 1832 fol. 320 fæstegårdmand Lars Christensens nyfødte søn af Østrup.

17. apr. 1832 fol. 320 fæstegårdmand Anders Pedersens søn Anders i Jetsmark sogn, død 3/4 år gl.

17. apr. 1832 fol. 320 fæstehusmand Lars Jensen Krats søn Jens af Lille Pandrup, død 5 dage gl.

11. juni 1832 fol. 320 fæstegårdmand Thomas Christensens datter Mette Marie af Sønder Saltum, 20 uger gl.

16. juni 1832 fol. 320 fæstegårdmand Peder Kjær i Kaas anmeldte, at fattiglem Johanne Jensdatter Roed er død, omtrent 76 år gl.

30. okt. 1832 fol. 320b fæstegårdmand Niels Larsens datter af Kalsensgaard, Christiane Nielsdatter, død 2 år gl.

8. feb. 1833 fol. 320b fæstegårdmand Knud Erichsens datter af Bundgaard er død, 11/2 år gl.

5. apr. 1833 fol. 320b fæstegårdmand Bagge Madsens kone Anne Christensdatter af Fruensgaard i Jetsmark sogn. Afskrift af testamente, ingen livsarvinger.

16. maj 1833 fol. 321b fæstegårdmand Thomas Christensens datter Anne Marie af Sønder Saltum død, 1 år gl.

1. juni 1833 fol. 321b skifte efter fæstehusmand Lars Jensen Rytter i Hune Torp, gift med Ellen Jensdatter. En søn er Jens Larsen Gammelgaard af Jetsmark.

4. juli 1833 fol. 321b fæstehusmand Lars Jacobsens søn Anders Christoffer af Lundbak, Jetsmark sogn, død 10 uger gl.

9. juli 1833 fol. 321b, 326b skifte efter fæstehusmand Lars Jacobsens kone Karen Christensdatter af Lundbak i Jetsmark sogn. Børn: Matilde Marie, 18 år, Jacob Christian, 17 år, Maren, 13 år, Else Marie, 11 år, Laurs, 10 år, Inger Marie, 3 år. Deres værge er husmand Søren Christensen af Lundbak.

22. okt. 1833 322b, 325 skifte efter fæstegårdmand Christen Nielsens kone Else Larsdatter af Kvorup. Deres børn: Niels Christian, 6 år, Laurs Christian, 21/2 år, Johanne Marie, 8 år, og Maren Kirstine, 4 år. Deres morbroder Peder Larsen af Risager er formynder.

26. nov. 1833 fol. 324, 327b skifte efter fæstegårdmand Niels Larsen af Kalsensgaard i Jetsmark sogn, gift med Else Sørensdatter, hvis laugværge er hendes broder Christen Sørensen af Kalsensgaard. Deres børn: Laurs, 4 år, og Anne Johanne, 9 år. Tilsynsværge Christen Poulsen af Krogsgaard, senere Niels Poulsen af Kalsensgaard.

3. feb. 1834 fol. 328b afg. Jacob Nielsens søn Peder Jacobsen af Bleggrav i Jetsmark sogn er død. Stiffaderen Thomas Jensen anmeldte dødsfaldet.

23. marts 1834 fol. 329 husmand Lars Madsens datter Mette Kirstine Larsdatter af Lille Pandrup, død 10 måneder gl.

4. apr. 1834 fol. 329 skifte efter tjenestekarl Bent Pedersen Sørensen hos Peder Bertelsen i Bundgaard. Arvinger: Christen Christensen af Scheelslund, Bertel Bertelsen af Østrup, Knud Nielsen af Sønderby, Niels Knudsen af Pilgaard, Peder Bertelsen af Bundgaard, og moderen, enke Ane Nielsdatter.

4. maj 1834 fol. 329 skifte efter tjenestekarl Jens Christian Sørensen af Ribergaard, gift med Mariane Andersdatter. 3 myndige børn. Jens Christian Andersen anmeldte dødsfaldet.

10. maj 1834 fol. 329b fæstegårdmand Niels Poulsens datter Poulline Kirstine Nielsdatter af Kalsensgaard død.

28. maj 1834 fol. 329b fæstehusmand Steffen Christensens søn Jesper Christian Steffensen i Lille Pandrup, død 21/2 år gl.

14. juli 1834 fol. 329b fæstehusmand Niels Christensens søn Mads Christian Nielsen på Lise i Jetsmark sogn død.

3. aug. 1834 fol. 329b fæstegårdmand Peder Kjærs datter Ane Catrine af Kaas død, 12 år gl.

13. aug. 1834 fol. 329b fæstegårdmand Mikkel Christensens datter Inger Marie af Østrup by i Saltum sogn død, 2 år gl.

2. sept. 1834 fol. 330 fæstegårdmand Jens Jensen Terpets søn Mikkel af Pandrup død.

2. sept. 1834 fol. 330 fæstehusmand Christen Andersens kone Johanne Marie Jensdatter af Kaas. Deres børn: Niels Christensen, Anders Christensen og Ane Christensdatter.

17. sept. 1834 fol. 330, 332, 335b fæstehusmand Anders Svendsens kone Johanne Pedersdatter i Østrup by, Saltum sogn. Børn af 1. ægteskab med Christen Pedersen: Peder, 18 år, Ane Christensdatter, gift med husmand Mads Christian Andersen af Faarup, og Maren, 13 år. Deres kurator er gårdmand Peder Pedersen af Sønder Saltum.

4. okt. 1834 fol. 331b fæstegårdmand Christen Westergaards datter Ane Catrine af Sønder Saltum død.

21. okt. 1834 fol. 332 fæstehusmand Peder Andersens datter Sidsel Marie Pedersdatter i Faarup død.

11. dec. 1834 fol. 332, 334b, 335b skifte efter fæstehusmand Jens Jensen af Hønsholm i Jetsmark sogn, gift med Mette Marie Jensdatter, hvis laugværge er Anders Pedersen af Hønsholm, senere Søren Nielsen af Bremmen. Døtrene Inger Marie Jensdatter, 3 år, og Sidsel Marie Jensdatter, 1/2 år, deres værge er gårdmand Lars Jensen af Hønsholm.

3. marts 1835 fol. 334 fæstegårdmand Knud Eriksens søn Erik af Bundgaard i Jetsmark sogn, død 1 år gl.

24. marts 1835 fol. 334 husfæster Niels Espensens enke Johanne Stephensdatter i Lille Pandrup. Børn: Stephen Nielsen, 24 år, og Lars Nielsen, 20 år.

29. marts 1835 fol. 334b tjenestekarl Christen Christensen hos fæstegårdmand Christen Christensen af Østrup død 27. marts. En datter Karen Christensdatter, enke efter Christen Jensen af Bonken, er eneste arving.

1. juli 1835 fol. 335b gårdmand Jens Nielsens søn Svend Jensen af Kvorup i Jetsmark sogn død, 3 år gl.

1. sept. 1835 fol. 335b skifte efter Jesper Olesen af Stride i Hjermitslev sogn, gift med Maren Nielsdatter, hvis laugværge er Niels Pedersen af Vestermark. Deres børn: Søren Jespersen, 30 år, og Ane Jespersdatter, gift med gårdmand Lars Pedersen af Brødslev.

25. sept. 1835 335b skifte efter fæstehusmand Christen Andersen Søborgs kone Mariane Laursdatter af Kaas i Jetsmark sogn.

27. feb. 1836 fol. 338b fæstehusmand Stephan Christensens søn Frederik af Lille Pandrup død, 1 år gl.

1. apr. 1836 fol. 338b fæstehusmand Anders Svendsens datter Maren Andersdatter af Østrup er død, 1/2 år gl.

26. juni 1836 fol. 338b, 340b skifte efter fæstegårdmand Morten Andersens kone Ane Larsdatter af Sønder Saltum. Deres børn: Laurs, 5 uger, Anne Marie, 5 år, og Gjertrud, 3 år. Deres værge er afdødes søskendebarn Niels Pedersen af Kaas, hendes eneste slægtning, men gårdmand Niels Mortensen i Sønder Saltum blev antaget som kurator, da den første undslog sig.

27. juni 1836 fol. 340 gårdfæster Christen Christensens søn af Østrup, Christen Christensen, er død, 1 år gl.

4. juli 1836 fol. 340 Peder Jacobsens søn af Faarup, Nicolai Pedersen, er død, 9 måneder gl.

24. nov. 1836 fol. 340 husmand Lars Andersen af Purkjær, gift med

Ane Andersdatter. Børn: Anders, 24 år, Jørgen, 18 år, og Ane Marie, ugift.

10. dec. 1836 fol. 340b gårdfæster Bertel Christensens datter Mette Marie af Østrup er død, 16 år gl.

4. jan. 1837 fol. 340b, 342b skifte efter fæstehusmand Lars Larsens kone Mette Marie Andersdatter i Kaas. Børn af 1. ægteskab: husmand Anders Svendsen i Østrup, 40 år, Christen Svendsen, 28 år, dragon i Randers, Kirsten Svendsdatter, gift med husmand Søren Henningsen i Aabye, Ane Marie Svendsdatter, gift med husmand Niels Larsen i Aabye, Inger Svendsdatter, umyndig, for hvem gårdmand Niels Christensen af Kaas var tilsynsværge.

Lars Larsen skyldte sin broder Christen Larsen i Hjermitslev 10 rd.

20. jan. 1837 fol. 342 gårdfæster Christen Christensens søn Christen af Østrup er død, 1 år gl.

5. marts 1837 fol. 342 Maren Madsdatters søn Niels Christian Jacobsen, som var hos fæstehusmand Søren Christian Nielsen, er død, 6 år gl.

20. marts 1837 fol. 343 fæstehusmand Christen Drustrups søn Niels Christensen af Sønder Saltum er død, 19 år gl.

15. apr. 1837 fol. 343b, 346b skifte efter fæstehusmand Christen Pedersen Wigen af Kaas, gift med Ane Jensdatter, hvis laugværge er gårdmand Niels Knudsen i Pilgaard. Eneste arving er hans søster, Karen Pedersdatter, gift med husmand Laurs Hansen af Aabye. Dødsfaldet anmeldtes af skolelærer Hauerslev.

17. apr. 1837 fol. 343b skifte efter fæstegårdmand Johan Christensens kone Maren Eriksdatter af Bleggrav. Eneste arving hendes søn Niels Kjeld Jensen, myndig, avlet inden ægteskabet.

1. maj 1837 fol. 343b, 345, 350 skifte efter fæstehusmand Søren Nielsen i Hønsholm, gift med Mette Marie Knudsdatter, hvis laugværge er husmand Niels Christian Laursen i Hune Torp. Brødre: husmand Christen Nielsen af Mosehuse og Jens Christian Nielsen, der tjener i Johnstrup, begge myndige. Anmeldt af husmand Christoffer Therkildsen af Bremmen i Jetsmark. Deres barn, Kirsten Marie Sørensdatter, bliver født efter hans død. Hendes værge er Bertel Andersen. Moder og barn flytter til Bremmen.

18. maj 1837 fol. 344b, 346, 346b, 348 skifte efter gårdfæster Johan Christensen af Øster Bleggrav i Jetsmark sogn. Børn med 1. kone Maren Christensdatter: Christen Johansen, 21 år, for hvem husmand Jørgen Thomsen på Mosen var kurator, Maren Johansdatter, ugift, og Ane Johansdatter, begge umyndige. Deres fødte værge er deres morbroder, gårdmand Jens Jensen af Rævhede i Aaby sogn.

17. juli 1837 fol. 346 Thomas Christensens datter Mette Marie i Sdr. Saltum er død, 1 år gl.

19. sept. 1837 fol. 346b fæstegårdmand Søren Jespersens mor Maren Nielsdatter af Stride i Hjermitslev sogn, som tjente hos ham.

2. dec. 1837 fol. 348 husmand Peder Andersens datter Maren Kirstine Pedersdatter af Faarup er død, 2 år gl.

11. jan. 1838 fol. 352 fæstehusmand Knud Davidsens søn Jens Christian af Kaas er død.

13. marts 1838 fol. 352b husmand Lars Larsens tjenestedreng i Kaas, Jens Svendsen Jensen, er død 16 år gl.

17. marts 1838 fol. 352b husfæster Lars Jacobsens datter Inger Marie Larsdatter på Lundbak i Jetsmark sogn er død, 7 år gl.

29. maj 1838 fol. 353, 359b skifte efter fæstegårdmand Bertel Christensens hustru Johanne Larsdatter af Østrup by, Saltum sogn. Børn: Jens Svendsen, Jacob Svendsen, Lars Svendsen, Mads Svendsen, Karen Svendsdatter, hvis formynder er Laurs Christensen af Østrup, Karen Svendsdatter, gift med Christen Jensen af Bonken. Afskift af pantebrev på 200 rd, som Bertel Christensen skyldte sin broder Thomas Christensen Skrædder i Vester Brønderslev.

20. juni 1839 fol. 359 gårdmand Peder Jensen Kjærs tjenestedreng Mads Christian Christensen i Kaas er død, 15 år gl.

29. juni 1838 fol. 359 gårdfæster Christen Nielsens søn Laurs Olesen Christensen i Kvorup er død, 3 år gl.

24. juli 1838 fol. 359 fæstegårdmand Bertel Andersens plejebarn Anders Bertel Pedersen, søn af Dorthe Thomasdatter, er død, 3 år gl.

25. juli 1838 fol. 359 husfæster Lars Jensens datter Maren Kirstine i Lille Pandrup er død, 3 år gl.

11. sept. 1838 fol. 365 husfæster Søren Andersens steddatter Sidsel Marie Jensdatter er død.

17. sept. 1838 fol. 365 husfæster Niels Andersens plejesøn Jens Christian Henrichsen i Kaas er død.

19. sept. 1838 fol. 365 husfæster Peder Andersens søn Nicolai Pedersen i Faarup er død, 1/2 år gl.

25. okt. 1838 fol. 365 gårdmand Christen Nielsens svigermoder Kirsten Poulsdatter i Kvorup er død.

3. dec. 1838 fol. 365b, 366, 371b, 375 skifte efter Christen Christensen i Østrup, gift med Ane Margrethe Poulsdatter, hvis laugværge er boelsmand Jens Poulsen af Ingstrup sogn, senere gårdmand Jens Laursen i Østrup. Børn: Jens, 7 år, Poul, 5 år, og Christen, 1 år. Anmeldt af gårdmand Lars Christensen af Østrup by, som er formynder for børnene. I opgørelsen nævnes aftægtspræstationer til Karen Christensdatter. En søn Christen bliver født 17. juli 1839.

11. okt. 1838 fol. 365b ansøgning fra Karen Svendsdatter af Brødslev om at være myndig under kurator.

21. juli 1838 fol. 359b fæstegårdmand Jens Nielsens datter Ane i Kvorup er død.

15. feb. 1839 fol. 370 husmand Lars Jacobsens dattersøn Anders Pedersen er død, 2 år gl.

23. feb. 1839 fol. 370 husfæster Søren Andersens stifdatter Kirsten Marie Sørensdatter i Hønsholm er død, 1 år gl.

23. maj 1839 fol. 370, 374, 376, 378b, 383 skifte efter husfæster Peder Jensens tjenestepige Else Marie Christensdatter i Mosehuse, Jetsmark sogn. Tilsynsværge for arvingerne er husmand Christen Nielsen af Mosehuse. Afdødes moder er Maren Bertelsdatter i Hauerslev, hvis laugværge er Niels Kjeldsen af Hune Torp, og søskende er Bertel Christensen på Øland, 18 år, Laurs Christensen i Hauerslev, 15 år, hvis kurator er Jens Jensen af Store Pandrup.

17. juni 1839 fol. 371 Bertel Christensens moder Maren Bertelsdatter i Østrup er død.

11. juni 1839 fol. 371 fæstehusmand Peder Jensen Dreiers datter Else Marie af Mosehuse er død, 1/2 år gl.

27. aug. 1839 fol. 371 indsidder Laurs Nielsens svigerfader Christen Andersen Søborg af Kaas, Jetsmark sogn, er død d. 24. august.

28. nov. 1839 fol. 374b tjenestekarl Christian Christensens broder Anders Christian Christensen af Østrup er død.

28. dec. 1839 fol. 375, 375b, 377b, 380, 383 skifte efter gårdmand Jens Jensen Gade i Kvorup, gift med Kirsten Christensdatter, hvis laugværge er gårdmand Niels Larsen i Sønder Saltum by. Børn: Jacob, 19 år, Jens Christian, 16 år, Maren, Niels Christian, 9 år, Else Marie, for hvem deres farbroder Anders Jensen af Sønder Saltum er kurator.

28. dec. 1839 fol. 375 husfæster Morten Christensen i Kaas, gift med. Dødsfaldet anmeldtes af tjenestekarl Christen Mortensen i Kaas.

5. marts 1840 fol. 377 husfæster Steffen Christensens datter Else Catrine i Lille Pandrup er død, 1 år gl.

24. apr. 1840 fol. 377b husfæster Steffen Christensens datter Karen Margrethe i Lille Pandrup er død, 1 år gl.

14. maj 1840 fol. 377b husfæster Christen Nielsen Drustrups datter Birthe Marie af Sønder Saltum er død, 24 år gl.

5. okt. 1840 fol. 382b gårdmand Niels Poulsens søn Anders Christian i Kalsensgaard, Jetsmark sogn, er død, 1½ år gl.

18. okt. 1840 fol. 383 husfæster Niels Christian Sørensens søn Mads Peter Nielsen af Lundbak er død, ½ år gl.