KORNUMGAARD

 

Side 2 a 18.september 1710 Anne Olufsdatter i Vester Brønderslev by. Børn: Johanne Pedersdatter, 13 år, hos Peder Jensen i Neist, Simon Pedersen, 11 år, hos Peder Nielsen i Sundsted, Anne Pedersdatter, 7 år, hos Laurits Jensen i Stubdrup, gift med Ingeborg Olufsdatter, senere hos Christen Jensen i Vodskov, Oluf Pedersen, 2 år, hos Peder Jensen i Vester Kornum. Deres halvmorbroder, ærlig og velagte dannemand Christen Jensen i Vodskov, var værge tilligemed Ove Laursen af Faurholt, deres faders søskendebarn. En gammel kone fra Fur, Maren Thomasdatter, boede i stærvboen.  

Side 6a 5.marts 1711 Anne Nielsdatter, Anders Jensens hustru i Bouet. Børn: Anne Andersdatter, 19 år. 

Side 6b 23. februar 1712 Johanne Hansdatter, Jacob Madsens hustru i V. Brønderslev. Børn: Mads Jensen, soldat ved landmilitsen, 36 år, Hans Jensen, tjenende Niels Laursen i byen, 25 år, Kirsten Jensdatter, Thomas Jensens kone i Krogen, Anne Jensdatter, hos stiffaderen. 

Side 8a 24.september 1712  Christen Christensen på Heden i V. Brønderslev. Børn: Christen Christensen, 27 år, Maren Christensdatter, 34 år, trolovet med Christen Laursen, tjenende Hans Pedersen, skal overtage fæstet af stærvboen, Karen Christensdatter, 23 år. 

Side 9a 27.september 1712 Maren Jensdatter, Niels Bertelsens hustru i Vester Brønderslev. Moderen Gertrud Nielsdatter, søskende Laurs Jensen, 40 år, Bodel Jensdatter, 45 år, Anne Jensdatter, 34 år, Else Jensdatter, 30 år, her i byen, afg. Anne Jensdatters børn Søren Laursen, 10 år, Maren Laursdatter, 8 år, en dreng Jens Laursen, 6 år, hos deres fader Laurs Sørensen i Skabet i V. Brønderslev by. 

Side 11a 12. juni 1713 Kirsten Jensdatter, Hans Pedersens hustru ved Kæret. Arvinger: Bertel Bertelsen, Laurits Sørensen, Peder Heilesen i Krogen, hans hustru Maren Sørensdatter, alle af V.Brønderslev. Søren Jensen i Faxholm, hans hustru Gertrud Laursdatter, afdødes søsterbørn sal. Gertrud Jensdatter, sal. Søren Jensens i Hedegaard, og Maren Jensdatter, sal. Laurs Andersens i Vestergaard i V. Brønderslev. 

Side 12a 19. august 1716 Thomas Madsen i V. Brønderslev, gift med Mette Christensdatter. Børn: Malene Thomasdatter, 6 år, Christen Thomsen, 3 år. Enkens lavværge broderen Anders Christensen i V. Brønderslev. Formynder børnenes ældste farbroder Peder Madsen i Søndergaard i Ugilt. 

Side 14b 22.februar 1717 Oluf Sørensens hustru Anne Ovesdatter i Vester Brønderslev. Børn: Søren Olufsen, 25 år, Maren Olufsdatter, 22 år, Anne Olufsdatter, 19 år. 

Side 16b 19.februar 1718 Anders Christensen i Vester Brønderslev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Andersen, 22 år, Niels Andersen, 19 år. Lavværge Jens Jensen af Drejergaarden. 

Side 17b 13. marts 1721 Anne Andersdatter, Laurids Nielsens hustru i V. Br. Børn: Johanne Laursdatter, 13 år, Peder Laursen, 7 år. 

Side 19b 13.januar 1720 Jørgen Ovesen ved Dammen, gift med Kirsten Mortensdatter. Børn: Maren Jørgensdatter., gift med Niels Laursen i V. Brønderslev. Lavværge Anders Sørensen i V. Brønderslev. 

Side 22b 16.april 1723 Niels Sørensen i Døuling, gift med Maren Laursdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 42 år, Kirsten Nielsdatter, 40 år, gift med Christen Madsen i Klarup, Johanne Nielsdatter, 34 år, Søren Hvetboes i V. Brønderslev, Maren Nielsdatter, 32 år, Mette Nielsdatter, 30 år, Jens Poulsens i V. Brønderslev. Enkens lavværge hendes svoger Søren Jensen Hvetboe af V. Brønderslev. 

Side 26a 10.maj 1723 Jens Bødker i V. Brønderslev, gift med Birgitte Thomasdatter. Børn: Thomas Jensen, 25 år, soldat, Karen Jensdatter, 9 år. 

Side 27b 9.marts 1724 Jens Jensen i Bødkergaarden i V.Brønderslev gift med Else Pedersdatter. Børn: Johanne Jensdatter, 32 år, og Ellen Jensdatter, 24 år. Enkens lavværge Anders Poulsen i Østergaard i V. Brønderslev. 

12. september 1724 Peder Sørensen i V. Brønderslev, gift med Anne Sørensdatter. Søskende: Johanne Sørensdatter, sal. Bertel Nielsens af Østergaard, lavværge sønnen Niels Bertelsens ibm. og Gertrud Sørensdatter, Poul Andersens ibm. Lavværge Christen Poulsen, enkens broders søn.  

12. september 1724 Poul Christensen i Vester Brønderslev, gift med Maren Olufsdatter. Børn: Christen Poulsen, 19 år, Anne Poulsdatter, 18 år, Maren Poulsdatter, 15 år, Laurs Poulsen, 10 år, Else Poulsdatter, 4 år. Formynder morbroder Oluf Christensen, lavværge naboen Anders Christensen. 

12. september 1724  Jens Smed i Vester Brønderslev, gift med Maren Madsdatter. Børn: Karen Jensdatter, 24 år, Laurs Jensen, 23 år, Sidsel Jensdatter, 22 år, gift med Niels Christensen i Vester Brønderslev, Maren Jensdatter, 19 år, Johanne Jensdatter, 18 år, Mads Jensen, 14 år, Anne Jensdatter, 10 år. Lavværge Hans Pedersen ved Kæret. 

16. november 1724 Anders Andersen i Vester Brønderslev, gift med Johanne Nielsdatter. Børn: Anders Andersen, 32 år, Maren Andersdatter, 34 år, gift med Jens Madsen i Mors, Johanne Andersdatter, 28 år, gift med Oluf Nielsen i Vester Brønderslev. Lavværge Bertel Laursen i Vester Brønderslev. 

5.november 1725 Johanne Nielsdatter, Markus Laursens hustru i V. Brønderslev. Børn: Mette Markusdatter, 24 år, Bodil Markusdatter, 22 år. 

5. januar 1732 Niels Bertelsen i Vester Brønderslev, gift med Johanne Madsdatter. Børn: Bertel Nielsen, 15 år, Mads Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 17 år. Lavværge Jens Sørensen i Bøgind. Ingen født værge, men Jens Jacobsen i Vester Brønderslev ansat. 

23.februar 1732 Jacob Jensen i V. Brønderslev. Børn: Jens Jacobsen og sal. Maren Jacobsdatter, hendes børn Jens Andersen i V. Brønderslev, Niels Andersen i Vrangdrup, Else Andersdatter, Maren Andersdatter, Anne Andersdatter og Maren Andersdatter, alle ugifte. 

24. november 1732 Anne Sørensdatter, gift med Thomas Iversen i Vester Brønderslev. Arvinger: Christen Poulsen i Vester Brønderslev, sal. Anne Poulsdatter i Aalborg, forhen gift med Søren Bødker i Aalborg, hendes børn Poul Sørensen, Anne Marie Sørensdatter, Johanne Poulsdatter, Iver Thøgersens enke i Aalborg, alle afdødes søskende og søskendebørn. 

12.november 1733 Margrethe Christensdatter, Laurs Nielsens kone i V. Brønderslev. Børn: Johanne Laursdatter, knap 2 år gl. Hendes morfader Christen Andersen i V. Brønderslev. 

17. marts 1735 Thomas Jensen i Krogen, Vester Brønderslev, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jens Thomsen, 22 år, Maren Thomasdatter, 31 år, Johanne Thomasdatter, 26 år. Lavværge Jens Laursen i Skorstensgaarden og formynder deres farbroder Søren Jensen af Vester Brønderslev. 

25. januar 1736 Jacob Simonsens søster i V. Brønderslev. Maren Simonsdatter. Søskende: Oluf Simonsen, Jacob Simonsen i V. Brønderslev. Else Simonsdatter, gift og bosat i Ringkøbing. 

1.juli 1737 Anne Jensdatter, Niels Christensens hustru i V. Brønderslev. Børn: Christen Nielsen, 2 år, Maren Nielsdatter, 4 år. 

14.januar 1738 Simon Andersen og hustru Ellen Jensdatter i V. Brønderslev. Børn: Jens Simonsen, 12 år, Anders Simonsen, 6 år, Mads Simonsen, 3 år, Maren Simonsdatter, 9 uger. Farbroder Anders Andersen i V. Brønderslev var formynder og Peder Andersen ibm. 

31.januar 1741 Knud Laursen i Jerslev og Anne Pedersdatter. Afkald fra Bertel Jensen i Jerslev på kone Mette Knudsdatters vegne, Ove Nielsen i Jerslev på kone Birgitte Knudsdatters vegne. 

22.maj 1742 Niels Christensen Gravmand i V.Brønderslev, gift med Sidsel Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 13 år, Christen Nielsen, 11 år, Laurs Nielsen, 2 år, Karen Nielsdatter, 18 år, Maren Nielsdatter, 15 år, Maren Nielsdatter, 9 år. Enkens lavværge hendes yngste broder Mads Jensen ved Vesterkær, og som formynder deres morbroder Laurs Jensen Smed i Gjøl i V. Brønderslev. 

5.juni 1742 Peder Laursen, som tjente i Skorstensgaarden i V. Brønderslev. Søster Johanne Laursdatter, tjener Anders Thomasen i Thise by. 

13.september 1742 Thomas Olufsen ved Kæret i V. Brønderslev, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Laurs Thomasen, 10 år, Maren Thomasdatter, 8 år, Johanne Thomasdatter, 5 år, Kirsten Thomasdatter, 2 år. Afdødes søskendebarn Laurs Christensen i Kæret i V. Brønderslev var formynder og lavværge. 

10.november 1742 Laurs Thomasen Nyborg i V. Brønderslev, gift med Anne Olufsdatter. Børn: Thomas Laursen, 6 år, Anne Laursdatter, 18 år, Birgitte Laursdatter, 17 år, Maren Laursdatter, 14 år. Enkens broder Søren Olufsen i Kæret var formynder og lavværge. 

10.november 1742 Christen Pedersen Beiler i V. Brønderslev gift med Anne Poulsdatter. Børn: Poul Christensen, 8 år Jens Christensen, 6 år, Kirsten Christensdatter, 4 år, Karen Christensdatter, 2 år. Enkens broder Christen Poulsen og børnenes farfader Peder Jensen , begge i V. Brønderslev var formynder og lavværge. 

19.juni 1743 Anders Nielsen Hyldsen i V. Brønderslev. og hustru Maren Christensdatter Hvetbo. Børn med 1. hustru Johanne Christensdatter: Christen Andersen, 18 år, Jens Andersen, 16 år, Laurs Andersen, 14 år, og Niels Andersen, 8 år. Deres farfader Niels Andersen Hyldsen var værge. 

28.september 1744 Thomas Sørensen i V. Brønderslev, gift med Maren Christensdatter. Afdødes fader Søren Jensen og Anders Jensen Bødker var lavværge eller arving. 

14.maj 1748 Jens Svendsen i V. Brønderslev, gift med Anne Christensdatter. Børn: Kirsten Jensdatter, 8 år, og fra ægteskabet med Kirsten Bertelsdatter, Svend Jensen. Enkens lavværge Jens Olesen og værge Christen Poulsen af Krogensgaard, begge af V. Brønderslev. 

16.marts 1748 Laurs Nielsen Kudsk i V. Brønderslev. gift med Mette Nielsdatter. Børn: Maren Laursdatter, 12 år, Niels Larsen, 10 år, Kirsten Laursdatter, 7 år, Niels Laursen, 5 år, Sophie Laursdatter, 2 år, og med 1.kone Margrethe Christensdatter: Johanne Larsdatter, 17 år. Enkens lavværge Jens Andersen, værge Lars Jensen, begge af V. Brønderslev.  

 9. marts 1748 Anne Ibsdatter, Niels Hansens enke i Vester Brønderslev by. Børn: Ole Nielsen i Krogen, Vester Brønderslev by, Laurs Nielsen på Stenstedbach i Serritslev sogn, Maren Nielsdatter, gift med Christen Jensen i Øster Brønderslev by. 

18.april 1748 Søren Sørensen i V. Brønderslev. gift med Maren Poulsdatter. Børn: Poul Sørensen, 9 år. Lavværge enkens broder Christen Poulsen, værge farbroder Peder Sørensen af V. Brønderslev. 

6. juli 1748 Christen Poulsens kone Kirsten Jensdatter i V. Brønderslev. Børn: Jens Christensen, 30 år, Maren Christensdatter, 31 år, Karen Christensdatter, 22 år, deres formynder Søren Thomsen af V. Brønderslev.  

2. april 1748 Maren Andersdatter i V. Br, Laurs Jensen Smeds kone. Børn: Maren Laursdatter, 23 år, Anne Larsdatter, 20 år, Jens Larsen, 16 år, Maren Larsdatter, 14 år med farbroderen Mads Jensen ved Vesterkær i V. Brønderslev. som formynder. 

29. februar 1748 Johanne Christophersdatter i V. Brønderslev. hos Jens Svendsens i byen. Søsterdatteren afg. Jens Jensens enke Kirsten Christensdatter i Ørum sogn og by var Sidsel Christophersdatters datter. Hendes lavværge Peder Nielsen Kock i Ørum by. 

12.december 1748 Eskild Nielsen i Svanebakken, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Karen Eskildsdatter, 20 år, Niels Eskildsen, 18 år, Lars Eskildsen, 10 år, Sidsel Eskildsdatter, 9 år. Enkens lavværge Jacob Simonsen, børnenes formynder Bertel Larsen af Aastrup. 

3. august 1748 Maren Jensdatter af Stubdrup, hos sin datters mand Anders Larsen. Børn: afg. Maren Jensdatter, gift med Christen Andersen af Boelskiftet, hendes 6 børn,  afg. Margrethe Jensdatter, gift med Thomas Larsen af Tvilstedgaard, hendes 3 børn, Johanne Jensdatter, gift med Mogens Pedersen i Emb, Jens Jensen i København, Karen Jensdatter, gift med Anders Larsen i Stubdrup. 

15.oktober 1748 Lars Christensens hustru Maren Nielsdatter i V. Brønderslev. Ingen levende arvinger. 

11. marts 1748 Niels Johansen i Skabet, Vester Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Laurs Nielsen, 8 år, Hans Nielsen, 2 år. Lavværge enkens broder Jens Laursen i Præstegaarden, Vester Brønderslev, og formynder børnenes farbroder Michel Johansen i Skabet. 

21. juni 1748, s. 66, G42-11  Mads Jensen Ræv i Faarup i Saltum sogn gift med Karen Ottesdatter. Hans helsøskendebørn: Peder Jensen og Jens Jensen samt Maren Jensdatter og Mette Jensdatter. Halvsøskendebørn: Christen Madsen, Peder Madsen, Maren Madsdatter af Faarup og Inger Madsdatter af Alstrup. Enkens lavværge Jens Christensen i Faarup. 

20. april 1750, Lars Jensen Smed i V. Brønderslev, gift med Johanne Larsdatter. Børn af 1. ægteskab. Maren Larsdatter, 25 år, tjenende Niels Haslev i Ålborg, Anne Larsdatter, 22 år, tjenende Anders Larsen i Stubdrup, Jens Larsen, 18 år, hjemme hos stedmoderen, Maren Larsdatter, 16 år, tjenende Jens Svendsen i Agdrup. Født værge: Mads Jensen ved Kæret. Lavværge: Niels Pedersen Holmgård i V. Brønderslev. Vurdering: Jens Jacobsen og Jens Hansen i V. Brønderslev. 

8. sep. 1750, Maren Christensdatter, Hjelmsted i Serritslev, gift med Terkild Christensen. Barn: Christen Terkildsen, 4 år. Vurdering: Mads Pedersen og Peder Larsen i Hjelmsted. 

9. september 1750 Jens Madsen i Mors, Vester Brønderslev by, gift med Maren Andersdatter. Børn: Jens Jensens kone Kirsten Jensdatter i Øster Brønderslev, Maren Jensdatter, 22 år, hjemme, Johanne Jensdatter, 18 år, tjenende i Krogen, Vester Brønderslev. Lavværge Niels Holmgaard af Vester Brønderslev og formynder deres morbroder Anders Andersen ibm. 

23. august 1751 Anders Andersens hustru Else Pedersdatter i Vester Brønderslev by. Moderen Anne Jensdatter, gift med Christen Christensen i Volsdam, Taars sogn, og søskende Kirsten Pedersdatter, gift med Anders Christensen på Heden i Taars, Johanne Pedersdatter, tjenende ved Nipstrup, Jens Pedersen, 18 år, tjenende i Lindholt, Taars sogn. 

8. februar 1751 Anders Jensen i Vester Brønderslev, gift med Karen Christensdatter. Søskende: Christen Jensen i Øster Brønderslev by, Simon Jensen i Jetsmark, Maren Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Jetsmark, Bodil Jensdatter, gift med Søren Laursen i Torpet, Vadum sogn. Lavværge Christen Poulsen på Gaden i Vester Brønderslev. 

5. maj 1752 Jacob Simonsen i Vester Brønderslev, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Mette Jacobsdatter, 27 år, Maren Jacobsdatter, 23 år, Simon Jacobsen, 20 år. Lavværge Jens Laursen af Krogen i Vester Brønderslev. Ansat værge Jens Jensen Kædegaard af byen. 

Side 98a 20. maj 1752 Jens Nielsen af Stubdrup, gift med Else Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 27 år, Peder Jensen, 20 år,  Jørgen Jensen, 14 år,  Jens Jensen, 12 år, Anne Jensdatter, 30 år, Inger Jensdatter, 25 år,  Maren Jensdatter, 17 år. Lavværge Anders Laursen af Stubdrup, formynder farbroder velagte Christen Nielsen i Aalstrup, Jerslev sogn. 

5. marts 1754 Jacob Peitersen Skomager i Vester Brønderslev, gift med Dorthe Knudsdatter. Børn: Peiter Jacobsen, 14 år, hjemme, Maren Jacobsdatter, 27 år, tjenende Hendrich Christensen i Vester Meilsted, Bodil Jacobsdatter, tjenende på Læsø, Anne Jacobsdatter, 19 år, tjenende Erich Galschiøt i Vester Brønderslev, Helvig Jacobsdatter, 11 år, Else Jacobsdatter, 7 år. Ansat formynder Jens Nielsen i Vester Brønderslev og lavværge Thomas Sørensen ibm.  

30. maj 1754 Christen Jensen Bødkers kone Maren Olesdatter i Vester Brønderslev. Arvinger: Faderen Ole Nielsen i Vester Brønderslev. 

4. april 1755 Søren Sørensen Plet i Øster Brønderslev, gift med Gertrud Thomasdatter. Børn: Søren Sørensen, 25 år, Anne Sørensdatter, 18 år, tåbelig. Lavværge Jens Jensen i Vester Brønderslev.   

12. november 1756 Jens Sørensen på Vasen i Vester Brønderslev, gift med Anne Laursdatter. Lavværge Mads Jensen ved Vesterkær i Vester Brønderslev. Enken kender ikke arvingerne. 

26. maj 1758 Christen Poulsens hustru Anne Pedersdatter i Vester Brønderslev. Børn: Maren Christensdatter, 11 år, Niels Nielsen, 18 år, deres værge Mads Jensen ved Kæret. 

6. december 1763 Ole Nielsen i Vester Brønderslev. Børn: Karen Olesdatter, 31 år, Hans Olesen, 40 år, i Vester Brønderslev, Kirsten Olesdatter, 33 år, gift med Peder Sørensen i Thise. 

8. maj 1764 Mads Jensen ved Kæret i Vester Brønderslev, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Jens Madsen, 27 år. 

6. februar 1766 Maren Laursdatter, Niels Jensens kone ved Østerkær i Vester Brønderslev. Børn med afg. Søren Olesen: Ole Sørensen, 50 år, Thomas Sørensen, 40 år, Søren Sørensen, 32 år, Johanne Sørensdatter, 46 år, Maren Sørensdatter, 36 år, Else Sørensdatter, 28 år. 

21. marts 1768 Christen Gjøls hustru Johanne Jensdatter i Vester Brønderslev. Søskende: Kirsten Jensdatter, Jens Jensens enke i Øster Brønderslev, hendes søn Jens Jensen mødte, Maren Jensdatter, gift med Anders Nielsen i Vester Hedegaard i Vester Brønderslev. 

14. oktober 1771 Laurs Nielsen i Vester Brønderslev, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Maren Laursdatter, 35 år, gift med Marquor Andersen i byen, Niels Laursen, 33 år, i Hellumlund, gift, Kirsten Laursdatter, 31 år, gift med Jens Madsen i byen, Niels Laursen, 27 år, har fæstet stedet, Sophie Laursdatter, 26 år, gift med Poul Andersen i byen. Lavværge Peder Andersen ibm. 

18. maj 1774 Søren Sørensen Ladefogeds hustru Kirsten Sørensdatter ved Kæret. Børn: Søren Sørensen, 12 år, Anders Sørensen, 6 år, Karen Sørensdatter, 13 år, Anne Sørensdatter, 10 år, Maren Sørensdatter, 3 år. 

3. oktober 1774 Christen Andersen Winter og hustru Maren Jensdatter i Vester Brønderslev. Mandens søskende: Johanne Andersdatter, gift med Peder Ottesen i Stenum by på Asdals gods, Maren Andersdatter, 40 år, ugift, hos Peder Andersen i Manne. Konens arvinger: faderen Jens Jensen, ældgammel, her på stedet, hendes søskendebarn Christen Laursen Manne i Vester Brønderslev var mødt. 

19. oktober 1775 Peder Jensen i Vester Brønderslev, gift med Maren Sørensdatter. Afdødes brødres sønner: Niels Heilesen i Underaare, Serritslev sogn, Jens Sørensen, tjenende Mogens Madsen i Holt. Enkens lavværge Søren Andersen. 

14. dec. 1775 Jens Madsen i Skorstensgaarden, Vester Brønderslev, gift med Kirsten Laursdatter. Søn Mads Jensen, 8-9 år. Lavværge Niels Laursen i Hellumlund, Hellum sogn, formynder Peder Andersen Rostock af Vester Brønderslev. 

7. juni 1776 Maren Jensdatter, Ole Sørensen Puttes hustru i Vester Brønderslev. Søster Anne Jensdatter, gift med Peder Jensen ved Kæret ibm, Karen Jensdatter, forhen gift med Thomas Sørensen i Vester Brønderslev, hendes søn Jens Thomsen, 22 år.   

18. sep. 1776, Kirsten Christensdatter i V. Brønderslev, enke efter Jens Hansen. Børn: Hans Jensen, 32 år, tjenende i Brønderslev præstegård, Christen Jensen, 22 år, tjenende Mads Doctor, Hans Jensen, 18 år, tjenende Anders Larsen i Skorstensgård, Christen Jensen, 14 år, hos Peder Christensen Pæl i Guldager, Margrethe Jensdatter gift med Peder Christensen Pæl i Guldager, Anne Marie Jensdatter, 24 år, ingen vidste hvor i Randers, Inger Jensdatter, 16 år, tjenende pastor Hammer i præstegården. Værge: Peder Christensen Pæl. Vurdering: Peder Christensen Kræmer og Christen Jensen ved Dammen.

11. marts 1777 Niels Laursen ved Østerkær i Vester Brønderslev, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Laurs Nielsen, 6 år, Niels Nielsen, 3 år, Karen Nielsdatter. Lavværge enkens broder Jens Nielsen af Manne, formynder farbroder Peder Laursen af Manne i Thise sogn. 

11. oktober 1777 Anne Thomasdatter i Vester Brønderslev, Jens Nielsen Dreyers hustru. Børn: Niels Jensen, 16 år, Mette Jensdatter, gift med Christen Therkildsen på Kraghede i Øster Brønderslev, Anne Marie Jensdatter, gift med Anders Nielsen i Sønder Vraa på Sejlstrup gods. Kurator Peder Laursen i Vester Brønderslev. 

15. oktober 1778 Thomas Laursen i Rostock, Vester Brønderslev, gift med Karen Andersdatter. Børn: Laurs Thomsen, 9 uger gl. Lavværge Laurs Pedersen fra Broen i Thise sogn, formyndere afdødes broder Christen Laursen fra Agersted i Voer sogn og morfader Anders Hansen af Tømmerby, Tolstrup sogn. Afdødes stiffader Thomas Aschesen fra Lille Løgtved i Dronninglund sogn var mødt. 

22. september 1783 ungkarl Hans Jensen Hedemand i Vester Brønderslev. Afdødes moder Anne Jensdatter med lavværge Anders Jensen i Øster Hedegaard. Søskende: Mads Jensen, 44 år, Jens Jensen, 40 år, Thomas Jensen, 38 år, Christen Jensen, 35 år, Johanne Jensdatter, gift med afg. Laurs Krog, Anne Jensdatter, tjenende hr. Munk i Albæk Præstegaard. 

Side 185a 30. maj 1786 ungkarl Thomas Sørensen, død hos Thomas Jensen i Krogen, Vester Brønderslev, hans svoger. Søskende: Ole Sørensen, 62 år, Søren Sørensen, 52 år, Johanne Sørensdatter, gift med Ole Christensen i Thise på Burholts gods, Maren Sørensdatter, 60 år, hos Johanne, Else Sørensdatter, gift med Thomas Krog, Anne Sørensdatter, forhen gift med officer Svend Nielsen Schmidt i Lille Kjærsgaard, Hellevad sogn på Clausholms gods, hendes børn Niels Svendsen, 40 år, Thomas Svendsen, 32-33 år, vides ej hvor er, Søren Svendsen, 35 år, hos Ole Christensen i Thise, Johanne Svendsdatter i Thise, gift med Thomas Jensen Put i Vester Brønderslev.  

Side 187b 6.dec 1786 Jens Christensen Pold i Vester Brønderslev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens, 10 år, Christen, 8 år, Christian Jensen, 5 år, Lavværge Ole Jensen Gaden, værge deres fasters mand Niels Hyldsen. 

Side 189a 5. December 1786 Bertel Nielsens enke Maren Christensdatter i Vester Brønderslev. Thomas Laursens hustru Kirsten Jensdatter af Vester Brønderslev var nærværende. Den afdøde havde haft en søster, Anne, som for mange år siden var rejst til København, og havde en datter. 

Side 191b 16. September 1788 Sidsel Jensdatter, Jens Laursens hustru i Vester Kjær. Deres børn: Mette Kirstine, 18 år, Lars, 14 år, Birgitte Marie, 13 år, Jens, 10 år, Thomas, 7 år, Christen, 5 år. Deres morbroder Jacob Jensen fra Koldenaae i Jerslev Sogn var tilstede.

Side 193a 1789 Kontrakt oprettet imellem salig Peder Jensens enke Anne Jensdatter ved Kæret i Vester Brønderslev og hendes søn Jens Pedersen angående afståelse af stedet. 

Side 193b 11. December 1788 Anders Laursen i Stubdrup. Børn: Laurs, 30 år, Peder, 28 år, Maren, 42 år, Maren, 36 år, Mette, 32 år, Margrethe, 41 år, Anne, 34 år, hvis farbroder Jens Laursen i Stubdrup var værge. 

Side 197a 19. Februar 1790 Anders Jensen i Vesterkær, gift med Anne Jensdatter. Deres børn: Christen, 15 år. Enkens lavværge hendes broder Laurs Jensen i Vester Brønderslev, sønnens værge beskikket Ole Pedersen Ladefoged i Vester Brønderslev by.