Personregister til skifteprotokol for Kølskegård, G 27-1, 1775-1835.

------------------------------------------------------------------------

Fejl i navne, slægtsrelationer og andet gør det sandsynligt, at der er flere fejl, som kun kan opdages ved hjælp af andre kilder.

------------------------------------------------------------------------

 

Mikrokort 1/9

 

22. jan.1776, Ellin Olufsdatter, indsidder hos Laurs Jensen i Vodskov i Hammer, gift med Jens Pettersen, tjenende i Brødland. Børn: Petter Jensen, 1 år, hos Inger Rasmusdatter her i byen, Anne Jensdatter, 8 uger, hos sin moster der sidder til huse i Kierchegaard i Ajstrup sogn. Tilsynsværge: Just Nielsen i Vodskov.

 

Side 3b, 9. nov. 1775, gårdfæster Christen Nielsen Bonde og hustru Golde Andersdatter i Hallund, som begge døde 27. passato. Børn: Niels Christensen, 19 år, Anne Christensdatter, 24 år, Helle Christensdatter, 22 år, Karen Christensdatter, 17 år, alle hjemme. Værge: fasters mand Jens Olesen her af byen.

 

Kort 2/9

 

Side 6b, 29. dec. 1775, Karen Svendsdatter i Øster Hebelstrup, gift med Desiderius Madsen. Børn: Morten Desideriusen, 13 år, tjener velædle hr. herredsfoged Høgh i Voerbjerg, Mads Desideriusen, 11 år, hjemme.

 

Side 11b, 15. jan. 1775, Peder Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Rødsighuset ved Langbrokro i Hammer. Børn: Anders Pedersen, 10 år, som husbonden har taget til sig på Kølskegård, Peder Pedersen, 3 år, hos Jacob Poulsen i Vodskov i Hammer, Anne Pedersdatter, 7 år, hos Svend Jacobsen i Vodskov, Maren Pedersdatter, 4 år, hos Ole Andersen i Vodskov. Værge: fars søskendebarn Svend Jacobsen.

 

Side 19, 8. februar 1777, Niels Jensen Amme i gadehus i Hallund, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Jens Nielsen, 16 år, tjener i Hellevad, Christen Nielsen, 14 år, hos Heile i Brønderslev, Niels Nielsen, 7 år, hjemme, Anne Marie Nielsdatter gift med Christen Andersen i Ørum sogn på Clausholm gods, Kirsten Nielsdatter, 17 år, hjemme. Beskikket værge: Jens Thomsen af byen.

 

19b, 17. februar 1777, Anders Christensen Hatt i gadehus i Hallund by, gift med Mette Marie Michelsdatter. Børn: Hans Andersen, 20 år, tjener i Øster Gerndrup, Christen Andersen, 18 år, tjener hr. Brorson, Michel Andersen, 13 år, tjener i Gerndrup, Ole Andersen, 9 år, tjener i Hellumlund, Erik Andersen, 7 år, hos Erik Christensen i byen, Maren Andersdatter, 21 år, hos Jens Frederiksen i byen, Anne Margrethe Andersdatter, 4 år, hjemme. Født værge: farbror Niels Christensen Hatt af Hallund. Lavværge: Jens Thomsen i byen.

 

20, 10. marts 1777, gårdfæster Jacob Poulsen i Vodskov i Hammer, gift med Maren Svendsdatter. Børn: Poul Jacobsen, 32 år, hjemme, Svend Jacobsen, gift og bor i Vodskov, Dorthe Jacobsdatter, 34 år, Johanne Jacobsdatter, 27 år, begge hjemme. Værger: ældste sønner. Lavværge: bror, velagte Peder Svendsen i Mellergård i Lyngdrup.

 

22, 10. maj 1777, fæstegårdmand Jørgen Jensen i Krabdrup i Hellevad, gift med Elisabeth Sophie Jensdatter. Lavværge: Jens Nielsen i Trøderup. Af 1. ægteskab en datter Anne Jørgensdatter, enke efter Laurs Nielsen i Grindsted og bor i et hus i Grindsted på Langholt gods. Af sidste ægteskab: Jens Jørgensen i Hollensted by i Hallund, Peder Jørgensen i St. Tranget i Voer, Jacob Jørgensen i Stensholt i Skæve på Knudseje gods, Christen Jørgensen, også i Stensholt, Simon Jørgensen, 25 år, Mette Marie Jørgensdatter, 22 år og Maren Jørgensdatter, 18 år, hjemme, Anne Jørgensdatter, hos broder Jens.

 

26. maj 1777, fæstegårdmand Christen Willumsen i Hellevad, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Jørgen Christensen, 38 år, hjemme, Anne Christensdatter gift med Jacob Henriksen tjenende Niels Nielsen i Krabdrup i Hellevad, Maren Christensdatter, 31 år, tjener Sr. Jens Lund i Ålborg, Elin Christensdatter, 26 år, hjemme. Værge: ældste bror Jørgen. Lavværge: Jens Willumsen i Klokkerholm.

 

26b, 30. juni 1777, Maren Pedersdatter i Klemgård i Hollensted i Hallund, gift med fæstegårdmand Jens Jørgensen. Helsøskendes børn: Hans Christensen og Johanne Christensdatter i Hollensted, afdøde Maren Christensdatter gift med Jens Jørgensen Nørgård i Hollensted hendes børn: Christen Jensen, 13 år, Jørgen Jensen, 10 år, begge hos faderen.

 

29, 24. maj 1777, rytter Christen Olesen i Hallund, tjente og døde i Øster Hebelstrup. Halvfarbror Niels Christensen Hatt i Hallund, afdød halvfarbror Anders Christensen Hatt i Hallund hans børn: Hans Andersen, 20 år, i Øster Gerndrup, Christen Andersen, 18 år, tjener hr. Brorson i Øster Brønderslev, Michel Andersen, 14 år, i Gerndrup, Ole Andersen, 12 år, Erik Andersen, 10 år, begge hjemme, Maren Andersdatter, 22 år, i Hallund, Anne Margrethe Andersdatter, 4 år, hjemme. Halvfaster Anne Christensdatter i Manne i Thise gift med Anders Mortensen, halvfaster Anne Christensdatter i Lille Pandrup i Jetsmark på Birkelse gods, do, Johanne Christensdatter, bor i hus ved (Aj)strup mølle og er gift med Heile Christensen.

 

29b, 19. april 1777, ungkarl Henrik Laursen Bødker i Øster Brønderslev hos sin bror Laurs Laursen Skrædder. Afdød bror Thomas Laursen i Øster Brønderslev efterlod datter Dorthe Thomas­datter, 9 år, er hos stedfar Christen Andersen. Værge: farbror Laurs Laursen Skrædder.

 

33, 16. juli 1778, Elisabeth Sophie Jensdatter i Krabdrup i Hellevad, enke efter Jørgen Jensen. Børn: Jens Jørgensen i Hollensted by i Hallund, Peder Jørgensen i St. Tranget i Voer på Voergård gods, Jacob Jørgensen i Stensholt i Skæve på Knudseje gods, Christen Jørgensen, ligeledes i Stensholt, Simon Jørgensen, 25 år, hjemme, Mette Marie Jørgensdatter, 28 år, og Maren Jørgensdatter, 20 år, hjemme, Anne Jørgensdatter, 16 år.

 

Kort 3/9

 

36, 14. nov. 1778, fæstegårdmand Frantz Christensen i Hollensted, gift med Johanne Christensdatter. Af 1. ægteskab: Christen Frantsen i Hallund by, Søren Frantsen, 28 år, hjemme, Karen Frantsdatter trolovet med Jens Jeppesen i Hallund. Af 2. ægteskab: Anne Frantsdatter, 22 år, tjener på Kølskegård. Af fjerde og sidste ægteskab: Christen Frantsen, 3 år, hjemme. Lavværge: bror Niels Jensen i Hvilshøj by.

 

38, 22. februar 1779, Jens Nielsen i Østenkær i Hallund på Bjerget, gift med Anne Olesdatter. Børn: Niels Jensen, 16 år, Kirsten Jensdatter, 18 år, begge hjemme, Birgitte Jensdatter, 14 år, tjener i Røgelhede, Maren Jensdatter, 11  år, hjemme. Værge: farbror Niels Jensen i Krabdrup. Lavværge: Bertel Jensen i Hollensted.

 

39, 15. marts 1779, Maren Jacobsdatter i Hallund by, gift med Laurs Sørensen. Børn. Hans Laursen, 17 år, tjener i Vester Brønderslev, Maren Laursdatter, 16 år, tjener Thomas Krog i Hellum. Tilsynsværge: Jens Jensen i byen.

 

40, 14. marts 1779, indsidder Jens Jensen Ledet i Hallund by. Børn: Jens Jensen, husmand i Hallund by, Anne Jensdatter gift med Christen Smed i Nørum by i Skallerup, Karen Jensdatter gift med husmand Claus Madsen i Hallund, Kirsten Jensdatter, tjener i Nørlev i Skallerup.

 

40b, 26. juli 1779, Sidsel Jensdatter i Hallund by, gift med Niels Jensen Huulsig. To slegfredssønner: Jacob Henriksen, fæster af hus i Hellevad, Peder Sørensen i Tollestrup i Vrejlev.

 

41b, 11. aug. 1779, Ellen Nielsdatter i Hellevad, gift med Jens Jensen. Søskende: Anders Nielsen i Volstrup i Hornum sogn på Restrup gods sønden fjorden, Karen Nielsdatter gift med husmand Rasmus Jensen i Hvorup sogn og by på Rødslet gods.

 

43, 11. sep. 1779, Karen Jensdatter i Hallund, gift med Claus Madsen. Børn: Jens Clausen, 10 år, Maren Clausdatter, 4 år, begge hos faderen.

 

43b, 27. nov. 1779, Anders Jensen i Hellevad, gift med Anne Kirstine Poulsdatter. Datter Anne Andersdatter. Værge: farbror Jens Jensen i Hellevad. Lavværge: Ole Thomsen i Hellevad by.

 

43b, (27.) nov. 1779, Johanne Sørensdatter i Vodskov Skovhus i Hammer, gift med skovfoged Peder Thomsen. Børn: Thomas Poulsen, 14 år, tjener på Agdrup, Anne Thomasdatter, 9 år, Birgitte Thomasdatter, 7 år, Maren Thomasdatter, 3 år, alle hos faderen. Tilsynsværge: Svend Jacobsen i Vodskov.

 

46, jan. 1780, Laurs Nielsen i Linderup i Øster Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Niels Laursen, 18 år, Jens Laursen, 10 år, Laurs Laursen, 4 år, Anne Marie Laursdatter, 20 år, Benedikte Laursdatter, 13 år, alle hjemme. Født værge: farbror Jens Nielsen i Linderup. Lavværge: Svend Bodelsen i Hebelstrup.

 

47b, 7. februar 1780, Maren Andersdatter i Jerslev by, gift med Ole Pedersen. Søskende: Anders Andersen i Gaase, Christen Andersen og Niels Andersen i Jerslev by, Karen Andersdatter, tjener Jens Jensen i Houstrup, Maren Andersdatter gift med Christen Jensen i Logen i Jerslev, Mette Andersdatter gift med Peder Bertelsen i Vodskov, er død og efterlod fire børn.

 

48, 15. jan. 1780, ungkarl Peder Nielsen i Nørgård i Linderup i Øster Brønderslev. Mor, Benedikte Jensdatter i Linderup, og søskende: 1. Jens Nielsen i Linderup, 2. afdøde Laurs Nielsen hans børn: Niels Laursen, 18 år, Jens Laursen, 10, år, Laurs Laursen, 4 år, Anne Marie Laursdatter, 20 år, Benedikte Laursdatter, 13 år, alle hjemme i Linderup. 3. Benedikte Nielsdatter gift med Jens Ottesen i Ågård i Ørum, 4. Maren Nielsdatter gift med Jens Christensen i Bastholm i Vrejlev, 5. Inger Nielsdatter gift med Peder Christensen i Hebel­strup, 6. Karen Nielsdatter i Kraghede i Ørum gift med Jens Laursen, nu enke. 7. Mette Nielsdatter gift med Laurs Jespersen i Mellerup i Jerslev. Lavværge for moderen: Peder Christensen i Hebel­strup.

 

51b, 30. juni 1781, Maren Pedersdatter i Hallund by, gift med Mads Jørgensen. Datter: Anne Madsdatter, 22 år, tjener på Kølskegård. Tilsynsværge: farbror Jens Jørgensen i Hollensted.

 

52, 21. juli 1781, husfæster Laurs Laursen Skræder i Øster Brønderslev, gift med Maren Nielsdatter. Datter: Mette Laursdatter. Værge: Anders Christensen. Lavværge: Niels Nielsen i byen.

 

55, 15. marts 1781, gårdfæster Christen Andersen i Øster Brønderslev, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Thomas Christensen, 10 år, Anders Christensen, 7 år, Margrethe Christensdatter, 4 år, Johanne Christensdatter, 1½ år. Værge: nærmeste slægtning på faderens side, Desiderius Madsen i Øster Hebelstrup.

 

57b, 8. okt. 1782, Johanne Sørensdatter i Hellevad, gift med Christen Nielsen Smed. Børn: Søren Christensen, 15 år, Niels Christensen, 12 år, Laurs Christensen, 6 år, Anne Christensdatter, 14 år, alle hjemme.

 

58, 13. maj 1782, Maren Christensdatter i Klokkerholm mølle, gift med Anders Jensen. Børn: Anne Margrethe Andersdatter, 3 år, Maren Andersdatter, 4 uger. Tilsynsværge: morbror Laurs Christensen af Røgelhede.

 

59b, 25. maj 1782, Maren Svendsdatter i Vodskov by, enke efter gårdfæster Jacob Poulsen. Børn: Svend Jacobsen i Vodskov, Poul Jacobsen, 38 år, Dorthe Poulsdatter [vel Jacobsdatter], 39 år, Johanne Jacobsdatter, 32 år, alle tre hjemme. Tilsynsværge: morbror Peder Svendsen i Lyngdrup.

 

61b, 4. aug. 1782, Magdalene Thøgersdatter i Mølholm i Jerslev, gift med Hans Christensen. Søn: Christen Hansen, 2 år. Tilsynsværge: farbror Jeppe Christensen i Mølholm.

 

63, 23. jan. 1783, ugift fæstegårdmand Niels Christensen Bonde i Hallund. Søstre: Anne Christensdatter, 31 år, Helene Christensdatter, 29 år, Karen Christensdatter, 24 år, alle i stervboet. Værge: Jens Olesen her i byen.

 

64b, 26. februar 1783, Michel Jensen i Lunden i Hollensted, et lille sted sønden for byen, gift med Anne Laursdatter. 1. kuld. Jens Michelsen i Hvorup sogn og by. 2. kuld. Laurs Michelsen i Lundergård i Hellum, Else Michelsdatter i Hvilshøj, 23 år, Anne Michelsdatter, 13 år, hjemme, Maren Michelsdatter, 12 år, i Øster Brønderslev præstegård. Lavværge: Christen Andersen i Hollensted. Laurs i Lundergård mødte for sine søskende.

 

65b, 18. juli 1783, Cathrine Christensdatter, indsidder i Hallund, enke efter husbeboer Anders Hatt. Datter Anne Margrethe Christensdatter, 11 år, hos Jens Jeppesen i Hollensted, der var nærværende som tilsynsværge. [Ifølge skifte efter Anders Hat hed hans enke Mette Marie Michelsdatter og datteren hed Andersdatter.]

 

Kort 4/9

 

66b, 27. aug. 1783, Maren Christensdatter i Hollensted, gift med gårdfæster Christen Andersen. Datter Maren Christensdatter, 10 år.

 

67b, 11. nov. 1783, Karen Sørensdatter i Hollensted, gift med Thomas Wognsen. Børn: 1. Søren Thomsen i Jerslev by, 2. Wogn Thomsen, 44 år, 3. Christen Thomsen, 39 år, begge hjemme, 4. Jacob Thomsen i Hallund by, 5. afdøde Anne Thomasdatter gift med Laurs Sørensen i Hallund, deres børn: Søren Laursen, 26 år, tjener i Vodskov, Christen Laursen, 21 år, i Holmgård, Thomas Laursen, 19 år, tjener i Vodskov, Maren Laursdatter, 28 år, tjener i Agdrup i Hammer, Anne Laursdatter, 16 år, tjener i Ågård, Karen Laursdatter, 8 år, hjemme hos faderen. 6. Inger Thomasdatter gift med Bertel Jensen i Hollensted, 7. Margrethe Thomasdatter gift med Christen Andersen i Hollensted, 8. Maren Thomasdatter gift med Christen Smed i Kokmosehuset i Vrejlev.

 

69, 6. sep. 1784, Niels Nielsen i Krabdrup i Hellevad i den østre gård, gift med Anne Christensdatter. Af 1. ægteskab: Johanne Nielsdatter gift med Jens Thomsen i Røgelhede i Hellevad, Maren Nielsdatter, 30 år, hos søster i Røgelhede. Af 2. ægteskab: Niels Nielsen, 23 år, Karen Marie Nielsdatter, 22 år, begge hjemme. Tilsynsværge: Simon Jørgensen af Krabdrup. Lavværge: Jens Willumsen i Klokkerholm.

 

71, 1. juni 1784, Maren Nielsdatter, [først kaldt Johanne Marie Hansdatter, derefter Maren Hansdatter] indsidder i Sneverholt i Hellum. Slegfredsbarn: Johanne Marie Hansdatter, 5 uger, hos sin moster Johanne Nielsdatter. Pigen døde kort efter registreringen. Arvinger: [søskende til barnets mor]. Niels Nielsen i Øster Brønderslev, 2. Jens Nielsen, går i landet, 3. Anne Nielsdatter, for en del år siden gift i Norge, 4. Margrethe Nielsdatter, hos moderen, 5. Inger Nielsdatter hos broder Niels i Øster Brønderslev, 6. Johanne Nielsdatter gift med Ole Nielsen i Sneverholt. Hans Nielsen hesteskærer i Terpet i Tårs havde på arvingernes anmodning ordnet begravelserne og krævede betaling for kister med mere og for penge han havde lånt afdøde, da hun tjente i Terpet. I betalingen indgik en stoffes kåbe med sølvhager.

 

72b, 9. maj 1785, Karen Sørensdatter i Nokkebjerg i Hellum, gift med Jens Steffensen. Søster, [først omtalt som afdødes eneste datter]: Anne Sørensdatter gift med Christen Laursen i Flauenskjold i Voer på Voergård gods.

 

73, 11. maj 1785, Hans Andersen Leedet ved Hollensted vesten Hving mark, gift med Sidsel Christensdatter. Børn: Anders Hansen, 34 år, Christen Hansen, 30 år, begge tjener i Hebelstrup, Hans Hansen, 23 år, Else Hansdatter, begge hjemme, Karen Hansdatter hos Mads Clemensen. Værge: broder Anders. Lavværge: Hans Christensen i Hollensted.

 

74, 29. marts 1785, Anne Nielsdatter i Sørheden i Jerslev, gift med Christen Nielsen. 1. afdød helbror Christen Nielsen i Uttrup hans børn: Peder Uttrup i København, Anne Christensdatter gift med Christen Grøn i Uttrup, Margrethe Christensdatter, samme sted. 2. afdød helbror Otte Nielsen i Jerslev hans børn: Knud Ottesen, Niels Ottesen og Jens Ottesen i Jerslev, Anne Ottesdatter gift med Jens Jensen i Jerslev by, Margrethe Ottesdatter gift med Ole Christensen i Mellerup mølle, Maren Ottesdatter gift Niels Michelsen i Øster Brønderslev, Karen Ottesdatter, rejst til København og skal der være gift. 3. afdød helbror Niels Nielsen i Hollensted hans børn: a. Niels Nielsen i Øster Brønderslev, b. Jens Nielsen, er i ugift stand, men hvor vides ej, c. Margrethe Nielsdatter, ugift, d. Inger Nielsdatter, hos moderen, e. Johanne Nielsdatter gift med Ole Nielsen i Sneverholt. 4. afdød helsøster Maren Nielsdatter i Fælden i Hellevad, hendes børn: a. Otte Jensen i Fælden, død, hans døtre: Inger og Else Marie, som ej vides hvor er, b. Christen Jensen i Krogshave i Hellum, c. Jacob Jensen i Albæk på Asdal gods, d. Margrethe Jensdatter i Dronninglund sogn, e. Tou Jensdatter i Tøttenborg i Flade sogn, f. afdøde Maren Jensdatter i Bolle i Dronninglund skal have efterladt børn. 5. afdød helsøster Inger Nielsdatter i Øster Brønderslev gift med Niels Andersen, hendes børn, Maren Nielsdatter og Margrethe Nielsdatter, som ej vides hvor er.

 

76, 20. okt. 1785, Anne Pedersdatter i Jerslev by, gift med fæstehusmand Christen Jensen Spildmand. Børn: Peder Christensen, bortrømt, Jens Christensen, 15 år, Steffen Christensen, 5 år, Maren Christensdatter, 20 år, alle hjemme hos faderen.

 

77, 2. sep. 1786, Knud Hansen i Nørre Lunden i Hallund, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Knudsen (21 år) og Maren Knudsdatter, 14 år, begge hjemme. Lavværge: Jens Jensen i Jerslev.

 

78, 29. sep. 1786, Erik Christensen i Hallund, indsidder hos Jørgen Laursen og gift med Helene Wilhelmsdatter. Datter: Inger Cathrine Eriksdatter, 13 år, hos moderen. Værge: morbror Jens Wilhelmsen i Hallund. Lavværge: Jørgen Laursen.

 

79, 23. okt. 1786, Maren Clemensdatter i Vestermarken i Hallund, gift med Christen Jepsen. Afdødes børn: Jens Jensen i Klemgård i Hollensted, Clemen Jensen i Lunden sønden byen, Anne Jensdatter gift med Peder Jepsen i Hallund, Kirsten Jensdatter i Ravnsholt, Anne Jensdatter, hjemme hos stedfaderen.

 

80, 7. nov. 1786, Christen Christensen i Krogen i Hallund, gift med Karen Laursdatter. Helsøskende: Niels Christensen i Hvilshøj på Hvilshøjgård gods, afdøde Jens Christensen i Vadet i Hallund hans datter Maren Jensdatter, 3 år, hos moderen. Laurs Christensen i Højen. Halvsøster Bodil Christensdatter gift med Christen ??sen, nu enke i Hvilshøj. Lavværge for enken på stedet: svoger Jens Christensen i Hedegård.

 

81, 14. maj 1787, Maren Laursdatter i Linderup i Øster Brønderslev, gift med gårdfæster Bertel Andersen. Hendes børn: Niels Laursen, 25 år, tjener Desiderius i Hebelstrup, Jens Laursen, 16 år, Laurs Laursen, 10 år, begge hjemme, Anne Marie Laursdatter gift med Christen Pedersen i Jerslev, Benedikte Laursdatter, hjemme. Født værge: farbror Jens Nielsen i Linderup.

 

83, 6. aug. 1787, gårdfæster Jens Andersen i Øster Brønderslev, gift med Maren Nielsdatter. Helsøster Anne Andersdatter gift med Laurs Jensen i Vodskov, halvbror Jens Andersen, 27 år, hos sin stedmor Anders Jensens enke i Vodskov, helsøster Kirsten Andersdatter gift med Jens Jørgensen i Klemgård i Hollensted, halvsøster Karen Andersdatter, hos sin mor i Vodskov. Lavværge for enken: hendes bror Jens Nielsen i Hvilshøj.

 

86, 15. jan. 1788, Margrethe Thomasdatter i Hallund, gift med gårdfæster Christen Andersen. Børn: Mette Christensdatter, 9 år, Maren Christensdatter, 8 år, begge hos faderen. Tilsynsværger: farbror Christen Andersen og morbror Wogn Thomsen i Hollensted.

 

87b, 12. april 1788, Kirsten Pedersdatter i Hallund, gift med husfæster Jens Christensen. Barn: Clemen Jensen, 6 år. Tilsynsværge: Mads Clemensen i Hallund.

 

88b, 29. dec. 1788, aftægtsmand Jens Nielsen i Linderup, gift med Ide Margrethe Christensdatter. Søskende: 1. afdød bror Laurs Nielsens børn: a. Niels Laursen, 26 år, tjener degnen i Jerslev, b. Marie Laursdatter gift med Christen Pedersen i Jerslev, c. Jens Laursen, 19 år, d. Laurs Laursen, 13 år, e. Benedikte Laursdatter, 20 år, de sidste tre hjemme hos stedfar Bertel Andersen i Linderup. 2. Benedikte Nielsdatter gift med Jens Ottesen i Ågård, 3. Maren Nielsdatter gift med Jens Christensen i Bastholm i Vrejlev, 4. Inger Nielsdatter gift med Peder Christensen i Hebelstrup, 5. Karen Nielsdatter enke efter Jens Laursen i Kraghede, 6. Anne Nielsdatter gift med Ole Castensen i Linderup, 7. Mette Nielsdatter gift med Laurs Jespersen i Vester Mellerup. Lavværge: Sr. Desiderius af Hebelstrup.

 

91, 2. jan. 1789, Bodil Madsdatter i Hellum, gift med Jens Nielsen. Hendes børn: Mads Laursen, gift og bor i København, Giø Laursdatter gift med Laurs Hansen i St. Stapris i Sulsted på Vrå gods, Anne Laursdatter, 22 år, tjener i Sønder Elkær, Karen Laursdatter, 13 år, hos stedfaderen. For arvingerne mødte deres morbror, Sr. Desiderius af Hebelstrup.

 

93, 9. juni 1789, Maren Pedersdatter i Søndergård i Hollensted, gift med Christen Pedersen. Søskende: Peder Pedersen i Hvorup i Jesmk sogn, Jens Pedersen, hos stedmor i Søkær i samme sogn, Christen Pedersen, 22 år, tjener i BondgårdLundergård gods, Peder Pedersen, 20 år, tjener sønden Ålborg i Svenstrup, Anne Marie Pedersdatter gift med Jens Andersen, tjener i Hallund. Halvsøster Maren Pedersdatter, 3 år, hos sin mor i Søkær.

 

95b, 25. februar 1790, Jens Jørgensen i Nørgård i Hollensted, gift med Benedikte Jensdatter. Afdødes børn: Christen Jensen, 27 år, hjemme, Jørgen Jensen, 25 år, tjener i ??. Lavværge: Christen Pedersen af Nørgård.

 

Kort 5/9

 

97, 22. marts 1790, Helene Christensdatter i Hallund by, gift med Søren Frantsen. Datter Maren Sørensdatter, 6 uger. Tilsynsværge: ældste farbror Christen Frantsen.

 

98, 26. maj 1790, Jens Olesen i halve Smedegård i Hallund, gift med Maren Nielsdatter. Søskende: Hans Olesen, tjener Poul Nielsen i Diget i Dronninglund, Edel Olesdatter gift med Jens Jensen Hellevad i Hallund, Kirsten Olesdatter, som man i omtrent 20 år ikke har hørt fra. Lavværge: Peder Bertelsen Smed her af byen.

 

101, 7. juni 1790, Clemen Christensen Snedker, fæstehusmand i Hallund, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Clemensen, myndig, rømt for nogle år siden, Sidsel Clemensdatter, Else Marie Clemensdatter, Kirsten Clemensdatter og Jens Clemensen, 6 år, alle hjemme. Ingen født værge, beskikket, Peder Bertelsen i Hallund. Lavværge: Niels Thomsen i Hallund. [Småt, svært læseligt].

 

102, 9. jan. 1792, Anne Margrethe Christensdatter, i mange år enke efter Laurs Jensen og indsidder hos Jens Jeppesen i Hallund. Børn: Ove Laursen, Jørgen Laursen, Christen Laursen, Niels Laursen, alle myndige og boende i Hallund, Jens Laursen i Hollensted, Anne Laursdatter, ugift  hjemme, Johanne Laursdatter, umyndig, er i Holstein. Sønnen Niels Laursen mødte for arvingerne.

 

102b, 23. marts 1792, Laurs Jensen i Vodskov i Hammer, gift med Anne Andersdatter. Børn: Anders Laursen, 15 år, Sophie Laursdatter, 17 år, begge hjemme. Værge: skytten på Rødslet gods, Jens Pedersen i Vadum, er nærmeste slægtning. Lavværge: Jens Andersen her af byen.

 

104, 11. april 1792, Thomas Christensen i Kroge i Hellum, gift med Kirstine Jensdatter. Barn: Christen Thomsen, 18 år, hjemme. Kurator: Laurs Michelsen af Lundergård i Hellum. Lavværge: Jacob Jensen af Vesterdorf i Dronninglund.

 

105, 18. dec. 1792, Niels Laursen Hullet i Hellum, gift med Elisabeth Jepsdatter. Søster: Maren Laursdatter skal have boet i Ørum og været gift med en med ved navn Eskild, død og efterladt datter Johanne Nielsdatter, men om hun er levende eller død og om hun har efterladt børn vides ikke, da man sidst har hørt fra hende for tre til fire år siden. Tilsynsværge: Jens Nielsen. Lavværge: Gert Nielsen i Hellum.

 

106b, 30. april 1793, Anne Gertsdatter i Hallund, gift med møller Jens Christensen. Umyndig søn: Gert Jensen. Tilsynsværge: Jens Sørensen.

 

107, 14. dec. 1793, Birgitte Knudsdatter i Jerslev sogn og by, indsidder hos søn Knud Ottesen. Andre børn: Niels Ottesen, 38 år, Jens Ottesen, 36 år, begge hos broder Knud, Anne Ottesdatter gift med husmand Jens Jensen i Øster Brønderslev, Margrethe Ottesdatter, bor i Mellerup mølle og er enke efter Ole Christensen, Maren Ottesdatter gift med Niels Michelsen i Øster Brønderslev, Karen Ottesdatter, forhen gift og bosat i København, så enke og siden efter rejst til Holstein, men hvor hun er nu og om hun lever og har efterkommere vides ikke.

 

109, 18. nov. 1704, Edel Christensdatter i Hollensted i Hallund, gift  med gårdfæster Christen Andersen. Søn: Anders Christensen, 9 år. Tilsynsværge: Søren Frandsen har af byen.

 

111b, 26. maj 1795, Anne Christensdatter i Lundergård i Hellum, gift med gårdfæster Laurs Michelsen. Børn af 1. ægteskab: Christen Christensen, 26 år, tjener i Hallund, Peder Christensen, 23 år, hos stedfaderen. Fællesbørn: Christen Laursen, 21 år, tjener i Musted i Jerslev, Jens Laursen, 21 år, hjemme.

 

112, 18. juli 1795, Johanne Nielsdatter i Jerslev by, gift med gårdfæster Jens Bertelsen. Af 1. ægteskab: 1. Maren Christensdatter i Gl. mølle i Ålborg, enke efter M. Hansen, hendes lavværge: Christen Smidt i Ålborg, 2. Anne Marie Christensdatter gift med Anders Christensen Smed i Sdr. Plet i Øster Han herred. Til stede for arvingerne: Jens Jensen i byen.

 

113, 16. okt. 1795, gårdfæster Ole Andersen i Vodskov by, 68 år, gift med Maren Mortensdatter, 45 år. Søskende: Jens Andersen i Nørre Sundby, Laurs Andersen, død 1792, hans børn, a. Svend Laursen i Nørre Uttrup, b. Mette Kirstine Laursdatter gift med Andreas Lyngbye i Nibe. Lavværge: Svend Jacobsen. Gensidigt testamente. Christen Jensen, søn af Jens Andersen i Nørre Sundby, gav arveafkald på arvingernes vegne.

 

114, 16. jan. 1796, Kirstine Jensdatter i Jerslev by, der i levende live var Jens Frederiksens hustru. Børn: Christen Jensen, 17 år, tjener i Kølskegård, Else Jensdatter, tjener i Skarnvad i Hallund, Mette Jensdatter, hjemme.

 

115b, 21. jan. 1796, Anne Christensdatter i Hallund sogn og by, gift med gårdfæster Jens Thomsen Leedet. Børn: Christen Jensen, 7 år, Christen Jensen, 4 år, Hans Jensen, nyfødt, alle hjemme. Nærværende på børnenes vegne: Laurs Christensen i Røgelhede, afdødes bror.

 

116, 4. februar 1796, gårdfæster Jens Jensen Hellevad i Hallund by, gift med Edel Olesdatter. Halvsøster Else Jensdatter er eneste arving, men hvor hun opholder sig og om hun lever vides ikke. Lavværge: Niels Laursen i Smedgård.

 

118b, 23. juli 1796, husfæster Christen Laursen Skomager i Hallund sogn og by, gift med Gertrud Marie Feddersdatter. Lavværge: Peder Jeppesen. Helsøskende: Jørgen Laursen og Niels Laursen, begge her i byen, Ove Laursen og Jens Laursen Podemester, begge her i sognet, Anne Laursdatter gift med Ole Jensen her i byen, Johanne Laursdatter, formentlig ugift og tjener i Flensborg. Halvsøskende: Jens Laursen, skoleholder her i byen, Karen Laursdatter, gift og bor i Sundby. Jørgen Laursen og Jens Laursen Skoleholder mødte for arvingerne.

 

120b, 21. nov. 1796, Johanne Thomasdatter i Vodskov by, i levende live ægtefælle til forrige gårdfæster Just Nielsen. Børn: Niels Justsen, 43 år, Anne Marie Justdatter, umyndig, begge i boet, Anne Justdatter gift med Anders Jensen i Sølgård her i sognet.

 

121b, 22. nov. 1796, Peder Bertelsen Smed i Hallund sogn og by, gift med Kirsten Laursdatter. Barn: Mette Pedersdatter, 15 år, hjemme. Værge: farbror Bertel Andersen i Øster Brønderslev. Lavværge: sognefoged Jens Sørensen i byen. Fik fæste 1781.

 

Kort 6/9

 

126b, 21. dec. 1796, Birgitte Jensdatter i Hollensted i Hallund, gift med gårdfæster Hans Christensen Kudsk. Børn af 1. ægteskab: Jens Jensen, tjener i Kroge i Hellum, Laurs Jensen, bor i Grindsted i Hammer, Jens Jensen, omkring 36 år, opholdssted ukendt, Johanne Jensdatter gift med gårdfæster Christen Søndergård her i byen, Maren (Karen) Jensdatter gift med Christen Jensen i Ledet i Hollensted.

 

127, 17. jan. 1797, husmand Laurs Christensen Muus i Hellevad, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Christen Nielsen Muus her i byen, Jens Christensen i A??, afdøde Anders Christensen, hvis evt. efterkommere ikke kendes, Niels Christensen, skal være død. [Småt og svært at tyde.]

 

127b, 24. maj 1797, husfæster Peder Nielsen i Vodskov, gift med Karen Laursdatter. Af 1. ægteskab: Maren Pedersdatter gift med Gogert Poulsen i Kirkeskoven i Hellevad. Fællesbørn: Johanne Pedersdatter, 34 år, hjemme, Kirsten Pedersdatter, 22 år, tjener i Mellergård i Lyngdrup, . Lavværge: Thomas Pedersen.

 

128b, 8. juli 1799, husfæster Søren Christensen i Qvindberg i Hellevad, gift med Kirsten Nielsdatter. Arvingerne skal være to søstre, som for 30 til 40 år siden rejste til København, hvor den ældste Maren Christensdatter straks skal være gift. Mere vides ikke. Lavværge: Christen Thomsen fra Allerup torp.

 

129b, 21. okt. 1799, Just Nielsen og hustru Johanne Thomasdatter i Vodskov. (Se side 120b). Anders Jensen i Sølgård mødte for arvingerne.

 

131, 19. dec. 1799, gårdfæster Wogn Thomsen i Hollensted. Søskende: Jacob Thomsen, gårdmand i Hellevad, Søren Thomsen i Jerslev by og sogn, Christen Thomsen, i stervboet, Inger Thomasdatter gift med gårdmand Bertel Jensen her i byen, Maren Thomasdatter gift med Christen Smed i Stamhuset i Vrejlev, afdøde Anne Thomasdatter gift med Laurs Sørensen i Hallund hendes børn: a. Søren Laursen, tjener i Kraghede i Øster Brønderslev, b. Christen Laursen, tjener i Langholt, c. Thomas Laursen, tjener i Vodskov, d. Anne Laursdatter gift med podemester Jens Laursen ved Bovet her i byen, e. Maren Laursdatter, tjener i Albæk, f. Karen Laursdatter, her i boet, afdød søster Margrethe Thomasdatter gift med gårdmand Christen Andersen i Hallund, hendes børn, Karen [før kaldt Mette] og Maren, begge hjemme.

 

132, 24. maj 1798, Peder Steffensen, tjenestekarl i Øster Hebelstrup. Søskende: Niels Steffensen i Vodskov, Jeppe Steffensen, tjener i Agdrup i Sulsted, Jacob Steffensen, rømt for hen ved 20 år siden og opholdssted vides ikke, Margrethe Steffensdatter, tjener på Heden i Sulsted, Inger Steffensdatter, tjener i Musted i Jerslev. - Sluttet marts 1800. Her er bortrømte Jacob ikke nævnt og Inger kaldes Ingeborg.

 

133, 27. dec. 1798, indsidder Maren Nielsdatter hos Jens Sørensen i Hallund. Registrering holdt, videre skiftebehandling af herredsfogden.

 

133, 23. april 1799, gårdfæster Christen Nielsen Smed i halve Mølgård i Hellevad, gift med Maren Bertelsdatter. Afdødes børn af 1. ægteskab: Søren Christensen, ugift i Volstrup mølle i Volstrup sogn, Anne Christensdatter, tjener i Hammer, Niels Christensen, tjener i Gerndrup, Laurs Christensen, tjener i Øster Brønderslev. Fællesbørn: Anne Johanne Christensdatter, 15 år, Mette Christensdatter, 11 år, begge hjemme. - Sluttet 1803, hvor enken var gift med Niels Christensen Stagsted.

 

133b, 24. maj 1799, ungkarl Christen Nielsen Amme i Hallund, tjente hos Ole Jensen og døde hos bror Jens Nielsen Amme. Andre søskende: Niels Nielsen i Øster Brønderslev, Kirsten Nielsdatter gift med Peder Pedersen Stedet i Hollensted, Anne Marie Nielsdatter gift med Christen Andersen i Ørum.

 

134b, 7. dec. 1800, Anne Marie Christensdatter i Hallund, gift med Niels Thomsen. Børn: Christen Nielsen, 24 år, Jens Nielsen, 19 år. Tilsynsværge og kurator: Jens Laursen skoleholder i Hallund.

 

137, 15. juni 1803, Maren Hansdatter i Jerslev by og sogn, gift med Christen Bertelsen Gården. Børn: Karen Christensdatter, 42 år, gift med gårdmand Laurs Andersen i Jerslev, Else Christensdatter, 30 år, gift med Mads Christensen i Jerslev, Maren Christensdatter, 31 år, i Jerslev. Tilsynsværge: Laurs Andersen i Jerslev.

 

137b, 13. aug. 1803, Johanne Christensdatter i Hedehuset i Hallund, gift med Ove Laursen. Søskende: Anne Christensdatter gift med Niels Jensen i Ledet i Hollensted, Ellen Christensdatter, ugift.

 

137b, 6. marts 1805, Kirsten Nielsdatter i Hollensted i Hallund, gift med Peder Pedersen Stedet. Børn: Elisabeth Pedersdatter, 11  år, Karen Pedersdatter, 8 år, Johanne Peders­datter, 5 år. Tilsynsværge: Laurs Pedersen i Vodskov.

 

138, 29. juli 1805, Kirsten Jensdatter i Krogen i Hellum, gift med Jens Jensen. En søn Christen Thomsen for tiden i København og selv myndig. Tilsynsværge Niels Jensen i Holmgård. – Arveafkald fra Christen Thomsen til stedfaderen.

 

138b, 28. dec. 1806, gårdfæster Christen Pedersen i Linderup i Øster Brønderslev, gift med Else Thomasdatter. Børn: Jens Christensen, 15 år, Thomas Christensen, 13 år, Peder Christensen, 10 år, Maren Christensdatter, 16 år, alle hjemme. Født værge: farbror Jens Pedersen i Vester Hebelstrup. Lavværge: Laurs Thomsen i Hvilshøj.

 

143, 2. april 1808, Karen Pedersdatter i Hollensted, gift med husmand Søren Laursen. Afdøde har fire søstre og en bror, men hvad de hedder og hvor de bor ved enkemanden ikke.

 

143, 18. okt. 1808, Thomas Sørensen i Hallund sogn og by, gift med Marianne Nielsdatter. Børn: Søren Thomsen, 22 år, Niels Thomsen, 9 år, Johanne Kirstine Thomasdatter, 20 år, Anne Thomasdatter, 18 år, Kirsten Thomasdatter, 16 år. Værge: farbror Christen Sørensen i Hallund. Lavværge: Niels Jensen i Bjerget.

 

144, 6. maj 1809, gårdfæster Christen Pedersen i Hollensted i Hallund, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Christensen, 19 år, Peder Christensen, 17 år, Maren Christensdatter, 14 år, Ingeborg Christensdatter, 8 år, Birgitte Christensdatter, 5 år, Anne Christensdatter, 2 år. Værge: farbror Rasmus Pedersen i Østenkær i Hallund. Lavværge: Niels Jensen i Nørgård i Hollensted.

 

144b, 12. maj 1809, Laurs Marqvorsen i Hellevad, gift med Maren Dideriksdatter. Børn: Christen Laursen, 6 år, Didrich Laursen, 1 år, Maren Laursdatter, 4 år, Marianne Laursdatter, 3 år. Værge: Peder Jensen i Hallund. Lavværge: Niels Nielsen Leedet i Hallund.

 

145, 4. nov. 1809, Anne Olesdatter i Bjerget i Hallund, gift med Jens Nielsen. Af første ægteskab med sl. Jens Nielsen: Niels Jensen, 49 år, Kirsten Jensdatter, 49 år, Birgitte Jensdatter, 45 år, Maren Jensdatter, 42 år. For arvingerne mødte sønnen Niels Jensen i Hallund

 

145b, 6. nov. 1809, Anne Jensdatter i Østenkær i Hallund, gift med Rasmus Pedersen. Børn: Jens Rasmussen, 16 år, Peder Rasmussen 14 år, begge hjemme. Værge: Jens Jensen i Klemgård i Hollensted.

 

146, 7. maj 1810, gårdmand Jens Knudsen i Nørre Lunden i Hallund, gift med Anne Christensdatter. Lavværge: bror Niels Christensen i Hollensted. Afdødes mor, Anne Jensdatter. Lavværge: Christen Pedersen i Sønder Lunden.

 

146b, 12. juni 1810, gårdfæster Svend Jacobsen i Vodskov i Hammer, gift med Kirsten Laursdatter. Børn: Jacob Svendsen, 21 år, datter gift med Ole Jensen i Tranholm i Horsens. Lavværge: Peder Pedersen i Skovlund.

 

148, 26. okt. 1810, Maren Nielsdatter i Vadet i Hallund, gift med Christen Christensen. Børn: Niels Christensen, 22 år, tjener i Hvilse i Øster Brønderslev, Christen Christensen, 17 år, tjener i Mølholm i Jerslev, Peder Christensen, 14 år, hjemme, Jacob Christensen, 11 år, tjener på Kraghede i Øster Brønderslev, Anne Christensdatter, 25 år, gift med Hans Nielsen og bor i Sundby, Anne Marie Christensdatter, 18 år, tjener i Hollensted, Maren Christensdatter, 7 år, og Karen Christensdatter, 4 år, begge hjemme. Tilsynsværge: Jeppe Hansen i Østenkær i Hallund.

 

148b, 24. dec. 1810, Helle Nielsdatter i Vester Hjulskov i Jerslev, gift med Laurs Jensen. Børn: Margrethe Laursdatter, 18 år, Ane Cathrine Laursdatter, 13 år, begge hjemme. Værge: farbror Jens Jensen i Vester Hjulskov.

 

151, 22. april 1811, Karen Pedersdatter i Hollensted i Hallund, gift med husmand Søren Laursen. Søskende: Niels Pedersen i Vejby, Ingeborg Pedersdatter gift med Jacob Thomsen i Vester Brønderslev, Mette Pedersdatter gift med Johannes Michelsen i Vittrup, Margrethe Pedersdatter gift med Jens Andersen i Manne, Johanne Pedersdatter, ugift i Vejby hos Niels Pedersen.

 

152, 10. okt. 1811, gårdfæster Søren Frantsen i Hollensted, gift med Anne Nielsdatter. Hendes steddatter Maren Sørensdatter, 22 år. Værge: Jens Sørensen. Ingen fællesbørn. Lavværge: bror Peder Nielsen i Øster Hebel­strup.

 

153, 21. okt. 1811, Kirsten Laursdatter i Hvingmark i Hallund, enke efter Mads Nielsen. Børn: Christen Madsen, 45 år, i stervboet, Laurs Madsen, 42 år, i Krogen i Hallund, Johanne Marie Madsdatter, 27 år, hjemme. Værge: Niels Jensen i Hollensted. Senere Jacob Thomsen i Hallund.

 

153b, Christen Jensen i Klokkerholm i Hellevad, gift med Maren Kieldsdatter. Bevilling 12. juli 1811 til at sidde i uskiftet bo. Afkald fra et eller flere børn/svigerbørn. [Meget småt og svært læseligt. - 1801 havde de to hjemmeværende døtre: Anna Sophia Christensdatter, 12 år, Maria Christensdatter, 8 år].

 

154, 20. februar 1812, Johanne Marie Olesdatter i Sneverholt i Hellum, gift med Christen Laursen. Børn: Karen Christensdatter, 7 år, Jens Chr. Christensen, 1 år, Johanne Cathrine Christensdatter, ½ år, alle hjemme. Tilsynsværge: bedstefar Ole Nielsen i Sneverholt. Ved skifteslutningen dec. 1813 var Christen Sørensen i Hallund født værge.

 

155, 14. april 1812, Christen Thomsen i Hollensted. Søskende: 1. Jacob Thomsen i Hallund, 2. afdøde Søren Thomsen i Jerslev hans børn: a. Thomas Sørensen i Jerslev by, b. Laurs Sørensen i Møgelmose i Hammer, c. Jens Sørensen, ved bataljonen, (vist senere i Jerslev) d. Maren Sørensdatter gift med matros i Ålborg, men navnet kendes ikke, e. Karen Sørensdatter i Ålborg. 3. afdøde Anne Thomasdatter hendes børn [med Laurs Sørensen], a. Søren Laursen i Hollensted, b. Christen Laursen i Ajstrup, hvor han bebor et hus, c. Thomas Laursen, gårdmand i Tylstrup i Ajstrup, d. Maren Laursdatter gift med underofficer Schifer i Ålborg, e. Anne Laursdatter gift med Jens Laursen podemester i Speilborg i Hallund, f. Karen Laursdatter gift med Jens Jespersen, for tiden på Kølskegård, 4. afdøde Inger Thomasdatter hendes børn [med Bertel Jensen]. a. Jens Bertelsen i Sanden, b. Thomas Bertelsen i Hollensted, begge i Hallund, c. Karen Bertelsdatter gift med Thomas Christensen i Hollensted, d. Maren Bertelsdatter gift med Laurs Sørensen i Møgelmose i Hammer, e. Johanne Bertelsdatter i Hollensted, 4. afdøde Margrethe Thomasdatter, hendes børn [med Christen Andersen]: Mette Christensdatter i Hollensted og Karen Christensdatter, tjener i Kraghede i Øster Brønderslev, 5. Maren Thomasdatter gift med Christen Nielsen Smed i Stamhuset i Vrejlev. For arvingerne mødte først Jacob Thomsen i Hallund og senere Christen Nielsen Smed i Stamhuset.

 

155b, 20. maj 1812, gårdfæster Anders Jensen i Klokkerholm mølle, gift med Inger Bertelsdatter. Fra første ægteskab med Maren Christensdatter: Anne Margrethe Andersdatter, (32) år, tjener i Ålborg, Maren Andersdatter, 28 år, hjemme. Til stede på deres vegne: Christen Knudsen Klokkerholm.

 

Kort 7/9

 

156b, 29. maj 1812, Peder Rasmussen i Østenkær i Hallund. Børn: 1. afdøde Christen Pedersen i Hollensted hans børn: a. Jens Christensen, 22 år, b. Peder Christensen, 20 år, begge i Hollensted, c. Maren Christensdatter, 16 år, d. Ingeborg Christensdatter, 11 år, e. Birgitte Christensdatter, 8 år, f. Anne Christensdatter, 3 år, alle hjemme undtagen Ingeborg, der tjener i Ørvad i Hørby, 2. Rasmus Pedersen i Østenkær, 3. Christen Pedersen i Østenkær, 4. Inger Pedersdatter gift med Jørgen Jensen i Ørvad i Hørby, 5. Anne Peders­datter gift med Søren Andersen i Krogshavehus i Hellum, 6. Johanne Pedersdatter gift med Christen Laursen i Øster Mellerup i Jerslev.

 

157, 1. juni 1812, Hans Christensen Kudsk i Hollensted, gift med Maren Laursdatter. Eneste barn: Christen Hansen, 14 år. Værge: Christen Jensen i Hollensted. Lavværge: Christen Andersen i Hollensted.

 

159, 20. juli 1812, husmand Peder Laursen på Kølskegård mark, gift med Kirsten Olesdatter. Børn: Johanne Pedersdatter, 8 år, Anne Marie Pedersdatter, 5 år, Laurs Pedersen, 2 år, alle hjemme. Værge: Jørgen Laursen. Lavværge: Christen Sørensen.

 

160, 8. februar 1813, Christen Andersen i Hollensted, gift med Karen Sørensdatter. Børn: Søren Christensen, 16 år, Edel Christensdatter, 13 år, begge hjemme. Værge: farbror Christen Andersen. Lavværge: bror Jens Sørensen.

 

160b, 20. okt. 1813, Mads Pedersen i Nørre Lunden i Hallund, gift med Anne Olesdatter. Søn: Jens Madsen, 2 år. Værge: farbror Jens Pedersen i Hallund sogn og by. Lavværge: Christen Pedersen i Sønder Lunden. Vurdering: Jens Sørensen i Hallund by og Mads Madsen i Scharnvad.

 

161, 29. okt. 1813, husmand Christen Pedersen Bak i Svennum by i Jerslev, gift med Malene Christensdatter. Søstre: Anne Marie Pedersdatter, 65 år, Anne Pedersdatter, (62 år), begge i Jerslev by. For dem mødte Laurs Nielsen. Lavværge: Christen Pedersen. Vurdering: sognefoged Mathias Bertelsen og Niels Svendsen i Svennum.

 

162b, 20. nov. 1814, Niels Laursen i Smedegården i Hallund, gift med Helle Jensdatter. Ingen børn.

 

163, 25. nov. 1814, Maren Pedersdatter i Hollensted, gift med Clemen Jensen. Arving: Morten Pedersen på Kraghede i Øster Brønderslev. Tilsynsværge: Christen Laursen i Hollensted.

163, 11. jan. 1814, Anne Poulsdatter i hus ved Svennum i Jerslev, gift med Jens Nielsen. Søn: Niels Jensen i Jerslev, 23 år. Værge: Laurs Nielsen i Svennum. Vurdering: Mathias Bertelsen og Ole Christensen i Svennum.

 

164, 22. juni 1815, Thomas Sørensen Mølholm i Jerslev, gift med Anne Christensdatter. Af første ægteskab med Johanne Madsdatter: Søren Thomsen, 11 år, Ane Marie Thomasdatter, 13 år. Fællesbørn: Christen Thomsen, 6 år, Mogens Thomsen, 5 år, Wogn Thomsen, 1½ år, Johanne Marie Thomasdatter, 9 år. Værge: Mads Steffensen i Jerslev.

 

164b, 12. sep. 1815, Margrethe Nielsdatter i hus i Hallund by, gift med Jens Nielsen. Barn: Niels Jensen, 28 år, fraværende. For ham mødte Thomas Nielsen i Hallund.

 

164b, 14. sep. 1815, gårdfæster Christen Jensen i Krabdrup i Hellevad, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, 15 år, Jens Christensen, 11 år, Ane Kirstine Christensdatter, 19 år. (Værge): Simon Jørgensen i i Krabdrup. Lavværge: Anders Simonsen i Bjørnholm.

 

165b, 17. jan. 1817, Maren Olesdatter i Bjerget i Østenkær i Hallund, gift med Jens Nielsen. Børn: Ole Jensen, 6 år, Niels Jensen, 3 år, begge hjemme. Værge: Christen Pedersen i Østenkær.

 

167, 26. februar 1817, Jens Jeppesen i Hallund by, gift med Karen Frandsdatter. Børn: Frands Jensen i Hollensted, 32 år, Jeppe Jensen, 29 år, Else Jensdatter, 35 år, begge hjemme. Værge for Else: Thomas Nielsen i Hallund. Lavværge: Jens Pedersen i Hallund. Vurdering: sognefoged Jens Sørensen i Hallund og Anders Thomsen samme sted. - Ved skifteslutningen dec. 1817 var Else gift med Mads Nielsen, 31 år.

 

168, 15. april 1817, Karen Mortensdatter i hus i Hellum by, gift med Terkel Christensen Bonde. Børn: Mette Terkelsdatter, 8 år, Marianne Terkelsdatter, 5 år, Christen Terkelsen, 2 år, Morten Terkelsen, ½ år, alle hjemme. Værge: Niels Jensen af Kastenskov.

 

169b, 12. april 1818, Else Andersdatter i hus i Jerslev by, enke efter Peder Tårs. Børn. 1. afdøde Hans Pedersen har efterladt Else Kirstine Hansdatter, 12 år, tjener i Torslev, 2. Johanne Marie Pedersdatter gift med Jens Clausen i Jerslev by, 3. Anne Margrethe Pedersdatter gift med Thomas Hansen i Horsens. Værge: lægdsmand Mads Østergård i Jerslev.

 

170, 18. maj 1819, Mette Christensdatter i hus i Hallund, gift med Peder Pedersen Bæk eller Bak. Ingen børn.

 

170, 22. nov. 1819, Jens Mortensen, skolelærer i Hollensted, gift med Karen Christensdatter. Barn: Jens Jensen, 4 år, hjemme. Værge: farbror Søren Mortensen. Lavværge: Mads Nielsen. Vurdering: sognefoged Jens Sørensen og Jens Nørgård i Hollensted.

 

170b, 10. (jan.) 1820, Anne Christensdatter i hus i Jerslev by, gift med Laurs Jensen Buus. Børn: Boel Marie Laursdatter, 9 år, Ane Marie Laursdatter, 6 år, Mette Marie Laursdatter, 3 år. Værge: morfar Christen Bak/Buk her af byen.

 

171, 29. marts 1820, gårdfæster Jacob Thomsen i Hallund by, gift med Maren Mortensdatter. Børn: tvillinger Maren Jacobsdatter og  Karen Jacobs­datter, 37 år, den sidste gift med Hans (Vis)borg i Vester Brønderslev, Thomas Jacobsen, 36 år, Anne Jacobsdatter, 31 år, Kirsten Jacobsdatter, 28 år, gift med Johan Johansen i Vester Hassing. Værge: gårdmand Anders Thomsen i Hallund. Lavværge: Peder Jensen i Hallund.

 

171b, 4. april 1820, gårdfæster Ole Jensen Ladefoged i Hallund sogn og by, gift med Anne Laursdatter. Børn: Laurs Olesen, 29 år, tjener i Tveden i Ørum, Anne Laursdatter, 25 år, hjemme, Christen Laursen, 22 (23) år, i Viborg tugthus, Peder Laursen, 22 år, hjemme, Mette Laursdatter, 20 år, tjener på Kølskegård. Værge: Jørgen Laursen i Hallund. Lavværge: Anders Thomsen i Hallund.

 

172, 11. sep. 1820, Maren Christensdatter i Linderup i Øster Brønderslev, gift med Bertel Andersen. Børn: Maren Bertelsdatter gift med gårdfæster Christen Jensen i Krabdrup, Christen Bertelsen, 32 år, Mette Bertelsdatter, 28 år, Kirsten Bertelsdatter, 24 år, alle hjemme. Uskiftet bo. Sognefoged Jens Sørensen til stede for de umyndige.

 

174, 9. april 1821, husfæster Christen Christensen i Vadet i Hallund, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Anne Christensdatter, 32 år, gift med Hans Nielsen i Nørre Sundby, Niels Christensen, 30 år, tjener i Vester Kraghede, Christen Christensen, 28 år, tjener på Gammel Vrå, Peder Christensen, 24 år, samme sted, Jacob Christensen, 21 år, tjener Laurs Jensen i Hallund, Maren Christensdatter, 18 år, tjener i Nør Ravnstrup, Karen Christensdatter, 15 år, hjemme. For de umyndige mødte bolsmand Laurs Krogen i Hallund. Lavværge: Jens Bjerget i Østenkær.

 

174, 9. nov. 1822, Jens Hansen i Vestergård i Jerslev, gift med Christiane Knudsdatter. Børn: Knud Jensen, 7 år, Maren Jensdatter, 6 år, Karen Marie Jensdatter, 3 år. Værge: farbror Christen Hansen i Jerslev. Lavværge: Bertel Andersen i Lunden. Registrering forsinket pga den i sterv­boen i lang tid her­skende smitsomme sygdom, hvor man ikke vid­ste, hvem der levede eller døde og ingen ville komme i huset af frygt for smitten, indtil den nu fornemmes at være standset. - Ved skifteslutningen flere måneder senere var enken gift med Laurs Jespersen.

 

175b, 15. april 1823, Karen Christensdatter, tjenestepige af Hving mark i Hallund. Arvinger: Thomas Christensen på Kraghede, Bodil Christensdatter ved købstaden Horsens, Peder Christensen i Stubdrup, Jens Christensen, tjener på Kraghede, myndig, Benedikte Christensdatter gift med Christen Madsen her i stervboet.

 

176, 21. aug. 1823, Frants Christensen i Hollensted, søn af Christen Frantsen.

 

176b, Laurs, 5 5/6 år, søn af Christen Laursen i Hallund.

176b, Thomas, 17½ år, søn af Christen Thomsen i Hellevad.

176b, Marie, 4 uger, datter af Laurs Chr. Jørgensen i Hallund.

176b, Anne Katrine, 3 uger, datter af Mads Nielsen i Hallund.

176b, Ingeborg, 1/3 år, datter af Søren Pedersen i Hollensted Hedegård.

176b, Marianne, 2 1/3 år, datter af Søren Jensen i Hellevad.

176b, Laurs, 8 mdr., søn af Jeppe Christensen på Vestermarken.

 

177, 2. februar 1827, gårdfæster Anders Hansen i Søndergård i Hollensted, gift med Johanne Jensdatter. Hans far: Hans Nielsen i Vester Brønderslev. Lavværge: Jens Klemgård her af byen.

 

177, Kirsten, 9 uger, datter af Ole Nielsen i Sneverholt.

177, Anne Margrethe, 24 ¾ år, datter af Niels Pedersen i Hellum.

 

178, 13. aug. 1827, Niels Christensen i Hollensted, gift med Maren Knudsdatter. Børn: Anne Nielsdatter, 20 år, Christen Nielsen, 17 år. Værge: farbror Christen Christensen i Hollensted.

 

178, 13. aug. 1827, (Jeppe, 1 år,) søn af Anders Jepsen på Vestermarken.

 

179, 2. marts 1728, Dorthe Christensdatter, fattiglem, enke efter husmand Christen Madsen.

 

179, 25. maj 1828, Maren Laursdatter, enke efter husmand Niels Hansen i Hallund. Børn: Laurs Nielsen, Hans Nielsen og Inger Johanne Nielsdatter gift med Jens Chr. Skjortholt vil selv holde skifte.

 

179, 14. dec. 1828, Kirsten Nielsdatter i Øster Brønderslev, 22 år, steddatter af Christen Jensen. Ejede nogle gangklæder, som moderen tog til sig.

 

179, 9. jan. 1829, gårdfæsterske Else Thomasdatter i Linderup i Øster Brønderslev. Myndige arvinger vil selv skifte. Underskrevet af sønnerne Jens Christensen og Thomas Christensen.

 

179b, 30. marts 1829, Dorthea Jensdatter i Hallund, gift med husfæster Christen Sørensen Bødker. To umyndige børn: Søren Christensen, 19 år, Anne Christensdatter, 17 år.

 

179b, 5. april 1829, Peder, 15 år, søn af Jens Christensen i Hellum.

179b, 17. maj 1829, Marianne, datter af Jens Christensen i Hollensted.

 

179b, 7. juni 1829, Maren Madsdatter i Hollensted. Myndige arvinger. Dødsfaldet anmeldt af søn Mads Nielsen.

 

179b, 22. juni 1829, Maren Sørensdatter, en gl. kone hos gårdfæster Anders Thomsen i Hallund. Havde nogle få gangklæder. Ingen livsarvinger.

 

181, 17. sep. 1829, Michel, 6 år, søn af Niels Nielsen i Hollensted.

181, 23. nov. 1829, Else, 8 dage, datter af Anders Jepsen i Hollensted.

 

181b, 9. dec. 1829, Laurs Madsen i Krogen i Hallund, gift med Karen Michelsdatter. Gensidigt testamente.

 

181b, 14. dec. 1829, Jens Pedersen i Hallund anmeldte, at hans mor Anne Jensdatter er afgået ved døden. Havde ophold hos ham og efterlod nogle gangklæder.

 

181b, 23. februar 1830, Niels Jensen i Speilborg i Hallund anmeldte, at hans far Jens Nielsen er afgået ved døden. Ubetydelige efterladenskaber.

 

181b, 2. dec. 1829, Anne, 2 år, datter af Christen Andersen i Hellum.

 

182, 15. marts 1830, Maren Knudsdatter i Hallund anmeldte, at hendes mand Jens Jensen er død. Hun beholder det fælles bo.

 

182, 23. marts 1830, Mads Madsen, gårdfæster i Skarnvad i Hallund, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Maren Madsdatter, 33 år, Christen Madsen, 30 år, Jens Madsen, 25 år, Mads Madsen, 23 år, Helga eller Helle Madsdatter, 20 år. Lavværge: Christen Bertelsen i Mølholm. - Skifteslutning nov. 1831, hvor enken var svagelig.

 

182b, 22. marts 1830, Ane Marie Christensdatter i Hallund by, gift med Christen Svenningsen. Børn: Svenning Christensen, 9 år, Peter Christensen, 6½ år, Laurs Chr. Christensen, 4 år, alle hjemme. Værge: Jens Svenningsen.

 

183, 30. marts 1830, gårdfæster Anders Thomsen i Hallund by, gift med Mette Christensdatter. Børn: Mette Margrethe Andersdatter, 12 år, Christen Andersen, 10 år. Værge: Christen Michelsen i Hallund. Lavværge: Mads Nielsen i Hallund.

 

183b, 23. marts 1830, gårdfæster Thomas Nielsen i Hallund by anmeldte, at hans hustru Birthe Sørensdatter er død. Efterlod to myndige børn.

 

183b, 14. april 1830, Mogens Johansen af Hallund anmeldte, at hans far Johan Mogensen er død. Havde ophold hos ham og efterlod aldeles intet til arv.

 

184, 8. jan. 1831, Jørgen, nyfødt, søn af gårdfæster Anders Jensen i Smedgård i Hallund.

 

184, 15. maj 1830, Christen, 14 uger, søn af Christen Sørensen Bødker.

 

184, 18. maj 1830, Anne Nielsdatter, tjenende Niels Christensen i Hollensted, anmeldte, at hendes før ægteskab fødte barn, Mariane, er afgået ved døden, 9 uger gl.

 

184, 30. maj 1830, Thomas Chr., 11 uger, søn af Mathias Sørensen i Hallund.

 

184, 16. juni 1830, Mette Marie, datter af Christen Andersen i Hellum.

 

184, 20. juni 1830, gårdfæster Simon Jørgensen i Krabdrup anmeldte, at hans kone Johanne Bertelsdatter er død. Myndige sønner: Bertel Simonsen og Johannes Simonsen.

 

184, 2. sep. 1830, husmand Jens Nielsen Hallund anmeldte, at hans kone Anne Marie Christensdatter er død. Søn: Christen, 10 år.

 

184, 16. maj 1831, Jens Rasmussen i Hallund anmeldte, at hans mor Kirsten Jensdatter er død. Hun nød ophold hos ham og efterlod intet til arv.

 

184, 16. maj 1831, Inger Marie Christensdatter i Hollensted, gift med sognefoged Jens Rasmussen. Børn: Kirsten Marie Jensdatter, 9 år, Rasmus Jensen, 7 år, Christen Jensen, 5 år, Maren Kirstine Jensdatter, 2 år. Født værge: Jens Chr. Christensen

 

Kort 8/9

 

186b, 22. maj 1831, tjenestetyende Karen Nielsdatter i Hollensted anmeldte, at hendes uden ægteskab fødte barn, Karen Marie, er død, 6 uger gammel.

 

186b, 29. maj 1831, husmand Niels Nielsen i Hollensted anmeldte, at hans søster Karen Nielsdatter er død.

 

186b, 15. juli 1831, Thomasine, 4 uger, datter af Thomas Thomsen på Kølskegård mark.

 

186b, 21. juli 1831, Jeppe, 1 år, søn af Anders Jeppesen i Hallund.

 

186b, 1. sep. 1831, gårdfæsterske Maren Knudsdatter i Hollensted. Børn: Christen [Nielsen], 23 år, Anne [Nielsdatter], 25 år. Født værge: farbror Christen Christensen i Hollensted. [Se side 178 og 182]

 

187b, 16. okt. 1831, Jørgen, 14 dage, søn af Johannes Simonsen i Krabdrup.

 

187b, 21. okt. 1831, Simon, 3 uger, søn af Johannes Simonsen i Krabdrup.

 

188, 11. nov. 1831, Anne Laursdatter i Hallund, gift med gårdfæster Niels Christensen. Børn: Else Marie Pedersdatter, Laurs Pedersen, 25 år, Maren Pedersdatter, 21 år. Fællesbarn: Karen Marie Nielsdatter, 14 år.

 

188, 8. nov. 1831, Jørgen, 14 uger, søn af Jens Laursen i Østenkær.

 

195b, 27. nov. 1831, gårdfæster Rasmus Pedersen i Østenkær i Hallund, gift med Johanne Marie Nielsdatter. Børn: Peder Rasmussen, 33 år, Niels Rasmussen, 15 år, Anne Marie Rasmusdatter, 19 år, Ingeborg Rasmusdatter, 12 år, Maren Rasmusdatter, 9 år. Værge: farbror, gårdmand Christen Pedersen i Østenkær. Lavværge: gårdmand Mads Nielsen i Hollensted.

 

197, 29. nov. 1831, Karen Marie, 6 år, datter af Niels Nielsen i Hollensted.

 

198b, 17. april 1832, husmand Søren Jensen i Hallund anmeldte, at hans mor Dorthe Jensdatter er død.

 

198b, 28. maj 1832, Karen Kirstine, 14 uger, datter af Jens Rasmussen i Hollensted.

 

198b, 22. juni 1832, Morten, 15¾ år, søn af Terkel Christensen i Hellum.

 

198b, 29. juni 1832, Peder, 10 dage, søn af Niels Steffensen i Nør Lunden.

 

198b, 11. sep. 1832, Maren Jørgensdatter i Hallund anmeldte, at hendes mand, husmand Christoffer Nielsen er død. Uskiftet bo.

 

198b, 16. okt. 1832, Jens Bertelsen i Linderup anmeldte, at hans hustru Kirsten Pedersdatter er død. Uskiftet bo.

 

198b, 31. dec. 1832, gårdfæster Jeppe Christensen af Vestermarken anmeldte, at hans bror Christen Christensen, der tjente ham, er død. Søskende har delt boet.

 

199, 13. jan. 1833, Maren, 18 år, datter af Mads Nielsen i Hollensted.

 

199, 8. februar 1833, Maren Pedersdatter i Østenkær, gift med Hans Christensen. Børn: Anne Hansdatter, 34 år, Mariane Hansdatter gift med Søren Jensen i Hellum.

 

200, 5. april 1833, husmand Jens Svendsen i Hallund. Enken i uskiftet bo.

 

200, 24. april 1833, Christen Jørgensen i Hellevad anmeldte, at hans kones mor Cecilie Olesdatter er død. Nød underhold hos ham, der er eneste arving.

 

200b, 19. april 1833, Marianne, 2¼ år, datter af Jens Christensen i Hollensted.

 

200b, 14. maj 1833, Mette Marie, 2 år, datter af Mikkel Christensen i Hollensted.

 

200b, 4. juni 1833, Marie, 1½ år, datter af Jørgen Broen i Hallund.

201, 7. juni 1833, Ove, 1 ¾ år, søn af Jens Ovesen i Hallund.

 

201, 12. juni 1833, Ide Margrethe, ¾ år, datter af Jørgen Broen i Hallund.

 

201, 27. aug. 1833, Maren Christensdatter i Hollensted, gift med gårdfæster Thomas Bertelsen. Børn: Johanne Thomasdatter, 25 år, gift med husmand Søren Pedersen i Hedegård, Christen Thomsen, 18 år, Inger Thomasdatter, 12 år, Laurs Chr. Thomsen, 8 år, Søren Chr. Thomsen, 5 år. Til stede for de umyndige: gårdmand Jens Chr. Christensen i Hollensted. Fæstebrev dec. 1821.

 

202b, 16. sep. 1833, Niels, ¼ år, søn af Jeppe Christensen i Vestermarken.

 

202b, 2. okt. 1833, Jens Chr., ½ år, søn af Søren Pedersen på Hallund hede.

 

202b, 25. okt. 1833, Johanne Marie, 2 år, datter af Niels Jacobsen i Hollensted..

 

203, 7. nov. 1833, Anne Andersdatter i Kvindbjerg, gift med husmand Simon Sørensen. Børn: Anne Kirstine Simonsdatter, 42 år, gift med Hans Pedersen i Nørholtet, som (fra) hende har søgt adskillelse, som endnu ikke er tilendebragt, og det vides ikke, hvor han opholder sig, Johanne Simonsdatter, 39 år, Maren Simonsdatter, 35 år, Marie Simonsdatter, 31 år, alle tre er ugifte og tjener.

 

206, 17. jan. 1834, Ane Johanne, 1½ år, datter af Thomas (Skøt) på Kølskegård mark.

 

206, 77. juni 1834, staldkarl Laurs Nielsen på Kølskegård anmeldte, at hans mor husfæster Karen Laursdatter i Hollensted er død i en alder af 65 år. Efterlod ej det mindste, der kunne blive genstand for skifte og deling.

 

206, 18. dec. 1833, Christen, 17 uger, søn af Mads Christensen på Kølskegårds mark.

 

206b, 22. marts 1834, husfæster Terkel Christensen i Hellevad anmeldte, at hans kone Maren Jensdatter er afgået ved døden, 50 år gammel. Efterlod ej det mindste, der kunne blive genstand for skifte og deling.

 

206b, 14. marts 1834, Peder, 3 år, søn af sognefoged Jens Rasmussen.

206b, 29. marts 1834, Ove, søn af Anders Jeppesen i Hollensted.

206b, 3. april 1833, Poul, 2½ år, søn af Jens Sørensen i Hallund.

206b, 23. april 1834, Maren, 15 år, datter af Niels Jacobsen, Vadet i Hallund.

 

206b, 13. maj 1833, Niels Chr., søn af Mads Nielsen i Hollensted.

 

206b, 15. maj 1834, Mariane Hansdatter i Østenkær, 33 år gammel, gift med gårdmand Søren Jensen, der er blevet ejer af gården. Børn: Hans Peder Sørensen, umyndig, Sine Marie Sørensdatter, ugift, Ellen Johanne Sørensdatter, ugift, Jens Severin Sørensen, umyndig. Værge: bedstefar aftægtsmand Hans Christensen i Østenkær.

 

206b, 26. maj 1834, husfæster Peder Pedersen i Hallund anmeldte, at hans kone Inger Hansdatter er død, 68 år, uden at efterlade sig det mindste til skifte og deling.

 

207, 26. maj 1834, Kirsten Nielsdatter i Hollensted, gift med gårdfæster Niels Jespersen, som har fået skøde på gården og agter at gifte sig igen. Børn: Jens Nielsen, umyndig, Mariane Nielsdatter gift med tjenestekarl Anders Jensen i Hollensted, der er umyndig og for ham mødte broderen Christen Jensen i Øxenvadet i Tårs. Født værge for sønnen mødte ikke.

 

207, juni 1834, Dorthe Marie, 3 år, datter af Christen Sørensen i Hallund.

 

210, 20. juli 1834, Johanne Kirstine, 14 uger, datter af Anders Jensen i Hallund.

 

214, 14. sep. 1834, Dorthe Marie, 11 uger, datter af Laurs Chr. Jørgensen i Hallund.

 

214, 4. dec. 1834, husfæster Simon Sørensen i Kvindbjerg i Hellevad, gift med Karen Christensdatter. Med første kone Anne Andersdatter: 1. Anne Kirstine Simonsdatter, gift, 2. Johanne Simonsdatter, ugift, 3. afdøde Maren Simonsdatter efterlod Peder, 10 år, Maren, ½ år, 4. Marie Simonsdatter. Lavværge: Christen Thomsen i Røgelhede. Værge: gårdmand Anders Bertelsen i Røgelhede.

 

214b, 8. dec. 1834, Inger Marie, 19 uger, datter af Søren Pedersen på Hedegårds mark.

 

216, 10. dec. 1834, gårdfæster Laurs Jørgensen i Hallund anmeldte, at hans mor Birthe Christens­datter er død 8. dec. kl. 11½ om formiddagen. Nød underhold og efterlod nogle ubetydelige gangklæder.

 

216, 5. jan. 1835, husfæster Christen Sørensen i Hallund anmeldte, at hans datter Anne Christensdatters slegfredsdatter Dorthea Jensdatter er død, 2½ år gammel.

 

Kort 9/9. To sider med skifteslutninger.