KETTRUPGAARD

16. okt. 1752 Bodil Christensdatter i Skjulsmark, død 16. sept. 1752, gift med Niels Pedersen. Børn: Peder Nielsen, 9 år, Christen Nielsen, 8 år, Maren Nielsdatter, 6 år, tvillinger Inger Nielsdatter og Dorte Nielsdatter, 2 år gl. Børnenes rette formynder er deres morbroder Christen Christensen af Manne, men i hans fravær var deres morbroder Christen Pedersen af Ingstrup til stede.  

Skiftebrev efter sal. kone Dorte Svendsdatter, som boede og døde i Haugaard i Brødslev d. 8. nov. 1753, begyndt 8. dec. 1753. Hendes børn: Christen Christensen, boende i Ingstrup, Maren Christensdatter boende i Sønder Kettrup, Bodil Christensdatter boende i Thise, Svend Christensen i Brødslev, Yde Christensen i Hjortnæs, Anne Christensdatter i Blokhus, Margrethe Christensdatter i Haugaard, hvis værge er Anders Nielsen i Jonstrup, Lars Christensen i Kettrup, Jens Christensen i Haugaard. Gården Haugaard efterlades med alt registreret og vurderet til Jens Christensen. 

11. jan. 1755  Bolle Christensen ved Grønhøj, død 13. dec. 1754, gift med 2. Johanne Nielsdatter. Børn af 1. ægteskab: Jens Bollesen, Niels Bollesen, Christen Bollesen, Maren Bollesdatter gift med Simon Thomsen i Saltum Torp. Sønnerne alle udenlands. Lavværge for enken Jens Christensen Find af Sønder Kettrup. På sønnernes vegne Christian Jensen af Vrensted, som er deres morbroder. 

25. juni 1760 Anne Christensdatter i Øster Borup, død 27. maj 1760. Hendes efterladte mand er Laurs Sørensen, og hendes børn Christen Lauritsen, 3 år, Pernille Laursdatter, 4 uger 4 dage. På børnenes vegne var mødt deres morbroder Øster Christen Christensen af Ingstrup. 

8. dec. 1762 Afg. Christen Michelsen, som boede og døde i Trudslev 10. nov. 1762. Arvinger: enken Kirsten Madsdatter og børnene, som er en datter gift med Christen Sørensen, der har overtaget stærvbostedet. Enkens lavværge er hendes svoger Markvor Madsen 

7. feb. 1763 skifte efter Keld Nielsen, som boede og døde i Søndergaard, Ingstrup. Arvinger: enken Else Svendsdatter og børnene Niels Kjeldsen, 17 år, Sven Kjeldsen, 13 år, Maren Kielsdatter, 7 år. Enkens lavværge Jens Nielsen, børnenes formynder deres fasters mand Peder Nielsen Hedegaard af Hune Sogn. 

26. feb. 1763 skifte efter sal. Dorte Sørensdatter, som boede og døde 12. jan. 1763 i et gadehus kaldet Kringel på Kettrup Mark. Enkemanden er Peder Nielsen, hendes børn Else Thomasdatter, 13 år, Søren Thomasen, 16 år, tvillingepiger, 14 år, Thomas Jensen, 11 år, Anne Jensdatter, 5 år. Børnenes rette værge Simon Thomsen i Saltum Torp. 

2. juni 1763 skifte efter sal. Niels Pedersen Smed, som boede og døde i Skjulsmark 3. maj 1763. Arvinger: enken Kirsten Svendsdatter og børn Peder Nielsen, Christen Nielsen, Maren Nielsdatter, Inger Nielsdatter, Dorte Nielsdatter, alle fra 1. ægteskab, og fra 2. ægteskab med enken datteren Bodil Nielsdatter. Børnenes formynder er deres morbroder Christen Pedersen af Ingstrup, enkens lavværge er Peder Svendsen. 

12. sept. 1765 skifte efter sal. Niels Christensen, som boede og døde i Trudslev. Arvinger: enken Margrete Christensdatter, Christen Hedemand i Brødslev, enken i Røgelhede Maren Nielsdatter, Bertel Jensen i Hjermeslev på sin kones Birte Christensdatters vegne. Enkens lavværge Christen Ydesen. 

4. juli 1770 skifte efter sal. Karen Mathiasdatter, som boede og døde i Trudslev. Enkemanden Niels Christensen og deres børn Christen Nielsen, 47 år, Kirsten Nielsdatter, 47 år gl. gift med Mads Mortensen af Mejlholm i Jetsmark Sogn. 

25. juni 1772 skifte efter sal. Laurs Jensen, som boede og døde i Hønsholm, Jetsmark Sogn. Enken Karen Madsdatter med tiltagen lavværge Poul Sørensen af Kvorup og børnene Johanne Lauridsdatter, 2 år, Karen Lauridsdatter, 3/4 år, hvis formynder er Søren Olesen af Hedegaard i Jetsmark Sogn. 

21. juni 1773 skifte efter sal. Ole Jensen, som boede og døde i Hønsholm, Jetsmark Sogn. Enken Margrethe Sørensdatter og børnene Anders Olesen, 16 år, Jens Olesen, 14 år, Peder Olesen, 13 år, Laurs Olesen, 12 år, Gertrud Olesdatter, 11 år, alle fra hans 1. ægteskab med Karen Svendsdatter, og med enken Karen Olesdatter, 7 år og Mads Olesen, 4 år. Børnenes formynder deres farbror Søren Jensen af Pilgaard i Jetsmark Sogn, enkens lavværge hendes fader Søren Madsen af Bisgaard i Jetsmark Sogn. 

10. juli 1773 skifte efter sal. Christen Pedersen, som boede og døde i Tvilstedgaard i Jetsmark Sogn. Enken Margrethe Andersdatter og deres børn Peder Christensen, 14 år, Jens Christensen, 11 år, Anders Christensen, 7 år, Else Christensdatter, 13 år, Anne Christensdatter, 5 år, hvis formynder er deres farbroder Anders Pedersen i Tvilstedgaard. Enkens tiltagne lavværge Niels Jensen i Purkær. 

12. dec. 1774 skifte efter sal. Inger Marie Jensdatter, som boede og døde i Øster Borup, Ingstrup Sogn. Enkemanden fæstegårdmand Laurs Sørensen og deres børn Karen Laursdatter, 10 år, Jens Laursen, 8 år, Anne Laursdatter, 4 år, Thomas Laursen, 2 år. Tilsynsværge Christen Christensen af Ingstrup og formynder børnenes mosters mand Jens Væver i Sundby. 

11. marts 1777 skifte efter sal. Niels Christensen i Trudslev, der døde 10. marts 1777, og i nogle år har opholdt sig hos sønnen Christen Nielsen sammesteds. Arvingerne er foruden sønnen en afdød datters børn, Kirsten Nielsdatter, der var i ægteskab med Niels Nielsen, boende i Mejlholm, Jetsmark Sogn, på Lundergaards gods, og har efterladt sig sønnerne Morten Madsen og Mathias Madsen, begge opholdende sig i Jetsmark Sogn. Børnenes formynder deres morbroder Christen Nielsen i Trudslev. 

15. feb. 1793 skifte efter afg. husfæster Christen Laursen Baas i Trudslev. Enken Ellen Laursdatter. 

16. feb. 1792 skifte efter Søren Nielsen i Trudslev. Enken Mette Pedersdatter med lavværge hendes broder Mads Pedersen i Vester Brønderslev og afdødes søskende Niels Nielsen, boende i Vrensted på Hvilshøjgaards gods, Hans Nielsen, tjenende i Stenberggaard i Børglum Sogn, og 2 brødre, som for nogle år siden var rejst til Holsten, og hvis navne ikke vides, 1 søster gift med Niels Aaby i Alstrup, Else Nielsdatter gift i Vollerup, Anne Nielsdatter, enke og bor i Øster Brønderslev, Karen Nielsdatter, som boede i Serritslev by, har efterladt sig nogle børn. 

Marts 1792 skifte efter afg. husfæster Lars Skødsholm i Trudslev. Børn Peder Larsen, 22 år, som for 4 år siden er bortrejst og skal tjene i København hos en brænderiejer, hvis navn ikke vides, Anne Larsdatter, 26 år, tjenende hos Christen Christensen i Klithuse i Han Herred, Inger, tjenende i Holsten i Gram Sogn, Maren, 38 år, hjemme på stærvbostedet. Børnenes formynder Thomas Christensen af Vestermark. 

23. feb. 1792 skifte efter afg. gårdfæster Christen Nielsen i Trudslev. Arvinger enken Anne Andersdatter, Morten Madsen og Mathias Madsen fra Sønder Saltum og Niels Nielsen af Mejlholm i Jetsmark Sogn.  

26. jan. 1793 skifte efter afg. gårdmand Anders Jensen Schytte i Sønder Kettrup. Enken Maren Pedersdatter med lavværge Jacob Pedersen af Sønder Kettrup og deres børn Peder Andersen, 20 år, Jens Andersen, 14 år, Johanne Andersdatter, 22 år, alle hjemme, Anne Andersdatter ......Børnenes formynder Gregers Thomsen i Hønsholm, Jetsmark Sogn. 

25. feb. 1793 skifte efter afg. Peder Svendsens enke Anne Pedersdatter i Sønder Kettrup. Christen Kieldsen har i nogle år med hustru og børn opholdt sig hos den afdøde. Enkens broder afg. Christen Pedersen, som boede i Vrensted, hans børn: en søn Jens Christensen, 21 år, tjenende i Stenum, som var til stede med sin stiffader Lars Christensen, gårdmand i Vrensted, en datter Birthe Christensdatter gift med Niels Christensen, husmand i Thise. Enkens broder, afg. Lars Pedersen, som boede i Aalborg og har efterladt sig en datter Maren Laursdatter, som ikke vides, hvor er. 

12. marts 1794 skifte efter Christen Laursen Bachs hustru i Skjulsmark, Dorthe Jepsdatter. Søskende Laurs Jepsen, Karen Jepsdatter, gift med Christen Friedrichsen på Lise, Ellen Jepsdatter, gift i Aabye, Bodil Jepsdatter, ugift og tjenende i Østrup. 

11. juni 1794 skifte efter Christen Ejlersgaards enke Kirsten Cathrine Jensdatter, der opholdt sig og døde hos sin svigersøn Peder Andersen Bødker i Trudslev. Afdødes arvinger: en søn Jens Ejlersgaard, boende i Christiansand i Norge, en søn Niels Ejlersgaard, skræddermester og boende Wrensen ved Arendal i Norge, en søn Peder Ejlersgaard, tømrersvend og boende i Aalborg, en søn Jacob Ejersgaard, borger og skræddermester i Aalborg, en datter Maren Ejlersgaard gift med benævnte Peder Andersen Bødker. 

17. feb. 1795 skifte efter gårdfæster Peder Simonsen i Rolighed. Arvinger: en broder Lars Simonsen, 46 år, opholdende sig på stedet, en søster Maren Simonsdatter gift med Niels Pedersen i Vester Hjermitslev, en søster Maren Simonsdatter gift med gårdmand Niels Østergaard i Brødslev, en søster gift med husfæster Jens Nicolai i Brødslev. 

19. okt. 1795 skifte efter sal. Jørgen Nielsens enke Johanne Andersdatter, som forhen beboede en gård i Over Jonstrup på Vestrup Gods og døde i Sønder Kettrup hos sin broder Peder Andersen. Den afdøde har efterladt sig en datter, Maren Jørgensdatter, 4 uger gl. hvis værge er Jacob Pedersen af Sønder Kettrup. Den afdødes søster og broder boede begge på stærvbostedet. Jørgen Nielsens moder var gift med Christen Michelsen i Horne. 

24. okt. 1795 skifte efter afg. Christen Gregersen (Sørensen), som boede i Trudslev og døde her den 22. okt. Enken Maren Sørensdatter med lavværge Peder Andersen af Trudslev, og hans søskende Else Gregersdatter (Sørensdatter), ugift og bor i Skjulsmark, Johanne Gregersdatter, som sidst var gift med Mads Christensen i Skjulsmark, er død og har efterladt sig: en slegfredssøn Peder Laursen, som hun ulovlig skal have avlet med en anden, medens hun var gift, myndig og tjenende i Ingstrup (kan efter loven ikke anses for arving), en slegfredsdatter Dorthe Christensdatter gift med Anders Pedersen, tjenende i stærvbostedet, en ugift datter Johanne Madsdatter, boende i et hus i Skjulsmark, hvis værge var svogeren Anders Pedersen. 

21. apr. 1797 skifte efter afg. husfæster Jens Damsgaard i Skjulsmark, død 14. apr. Enken Anne Svendsdatter med lavværge Peder Andersen af Trudslev, foruden arvingerne 1. Den afdødes broder Laurs Andersens børn: Christen Laursen Damsgaard af Skjulsmark, Anders Laursen Damsgaard, Søren Laursen, begge Ingstrup Sogn, samt Margrethe og Anne Laursdatter, den første enke, den sidste ugift, ligeså i Ingstrup Sogn. 2. Den afdødes søsters børn efter 3 søstre: Knud Jørgensen i Skjulsmark, Niels Meier og Anders Clemmensen ibid. og Christen Jørgensen i Ingstrup. 

11. nov. 1800 skifte efter afg. Maren Sørensdatter gift med boelsmand Niels Andersen Sand i Brødslev. Børn: en søn Christen Nielsen boende på Læsø Land, en søn Anders Nielsen boende på Halden i Ingstrup Sogn, en søn Erich Nielsen, som nu er fæster af stærvbostedet, en datter Maren Nielsdatter gift med Thøger Skrædder i Skjulsmark, en datter Johanne Nielsdatter gift med Niels Smed på Neest. 

21. aug. 1801 skifte efter sal. Peder Christensen i Øster Borup gift med Sidsel Madsdatter. Søskende: en broder Niels Christensen, selvejer af gården Østergaard, en søster Karen Christensdatter gift med Thor Poulsen i Jetsmark Sogn, en søster Anne Christensdatter i Fruensgaard.  

25. okt. 1802 skifte efter fæstehusmand Christen Jensen Hollesen i Skjulsmark. Enken Anne Christensdatter med tiltagen lavværge Morten Pedersen af Skjulsmark og den afdødes søskende: Niels Laursen af Vrensted Sogn og by, som var gift med afdødes søster, en søster Johanne, som bor i København, en søster Kirsten, gift i Nibe. 

28. okt. 1806 skifte efter gårdfæster Søren Christensen af Furreby, død 21. aug. 1806. Enken Anne Jensdatter og deres børn Jens Sørensen, 10 år gl. Christen Sørensen, 3 år gl. Dorthe Sørensdatter, 8 år gl. Værge for børnene er deres bedstefader Christen Sørensen, og for enken Matthis Smed. Den afdødes søstre er Karen Christensdatter og Birthe Christensdatter. 

4. dec. 1806 skifte efter afg. Anne Jensdatter, fæstegårdmand Christen Jensen Bruuns hustru af Furreby. Børn: Jens Christensen Bruun, født 13. jan. 1793, Anne Kirstine Christensdatter, 15 år, født 24. juli 1790, Karen Marie Christensdatter, 6 år, født 9. sept. 1800. Christen Jensen Bruun døde 1806. 

8. maj 1809 skifte efter afg. Maren Pedersdatter, husmand Jens Nielsens hustru i Furreby. Matthis Jensen Smed af Furreby er værge for den umyndige arving Maren Jensdatter. 

9. juni 1817 skifte efter afd. Anne Jensdatter, sal. Thomas Jensen Homands hustru ved Grønhøj i Ingstrup Sogn. Arvinger: Skræddermester Thomas Møller Thim af Uttrup, sønnerne Jens og Christen af Ingstrup Sogn tillige på de fraværende brødres vegne, samt Mads Jensen Damborg på egne vegne 

12. juni 1817 skifte efter Anne Andersdatter, gårdmand Søren Nielsens hustru i Trudslev. Børn: Niels, 5 år, Jens, 5 år, Maren Kirstine, 2 år, et slegfredsbarn Anders Pedersen, 14 år. Den afdødes broder, gårdmand Peder Andersen af Sønder Kettrup var værge. 

11. juli 1817 skifte efter Peder Pedersen i Trudslev gift med Anne Knudsdatter. Deres børn: en datter gift med Peder Pedersen, boende i Rønnelien, Johanne, gift med Christen Borregaard i Østrup, Maren, 34 år, ugift og tjener i Saltumgaard, Anne, 31 år og hjemme, Bodil, 28 år og hjemme, begge umyndige, en søn Knud, hjemme, er myndig. Enkens lavværge Jesper Christensen af Trudslev.