Navneregister til G 40 – 1. Hvidstedgård fæstebreve 1719-1805.

 

Til omkring 1746 havde Hvidstedgård i Tårs samme ejer som Høgholt i Hørmested, Sejlstrup i Sejlstrup og Nibstrup i Vester Brønderslev. Før adskillesen skiftede ejendomme tilhørssted.

 

Første del af protokollen har meget mørkfarvede, restaurerede sider og falmet skrift, og der er hele og dele af sider, hvor intet kan tydes.

 

Side 1, Jens Madsen, Kragdrup i Tårs på 2-4-0-0 tdr. hartkorn.

Side 1, 2. maj 1719, Laurits Simonsen, Tychschou i [Tårs]

Side 2, 2. maj 1719, Christen Bødker, hus i Sæsing by i Tårs.

 

Side 5, 5. nov. 1719 Jesper Pedersen, sted i Houstrup by i Tårs, som Niels Christensen sidst havde.

 

Side 5, 2. jan. 1719, Niels eller Jens Pedersens enke i Houstrup.

Side 5, 1719, Thomas Sørensen, Svenstrup i Tårs.

 

Side 6, 2. jan. 1719, Christen Bødker, gadehus i Sæsing i Tårs, som Søren Jensen kvitterede.

 

Side 6, 29. dec. 1725, Jens Nielsen, hus ved Øster Kragdrup i Tårs, som hans mor, Niels Laursens enke, har opladt.

 

Side 6, 23. jan. 1719, Jens Madsen, Vester Kragdrup i Tårs på 2-4-0-0 tdr. hk.

 

Side 7, 2. maj 1719, Laurits Simonsen, bolet Tykskov.

Side 7, 15. maj 1719, Thomas Jensen, Søndergård i Tolstrup.

 

Side 7, 15. maj 1719, Peder Pedersen, Mølgård i Tolstrup på 9-2-1-? tdr. hk.

 

Side 7, 15. nov. 1719, Niels Andersen, sted i Holte i Tolstrup, der sidst var beboet af [hans far] Anders Heilesen.

 

Side 8, 15. nov. 1719, Mads Andersen, født i Holte i Tolstrup, og Anders Pedersen, født i Holte i Serritslev, gård sammested, som Niels Laursen og Jens Heilesen sidst beboede.

 

Side 8, 15. nov. 1719, Steffen Olesen, gård i Holte by i Tolstrup

Side 8, 15. nov. 1719, Anders Bollesen, sted i Holte.

 

Side 9, 15. nov. 1719, Anders Andersen, hus i Holte i Serritslev på 0-2-1-1 tdr. hk., som Jens Hansen kvitterede.

 

Side 9, 15. nov. 1719, Jens Hansen, gadehus i Serritslev på 2 alb. som Niels Pedersen kvitterede.

 

Side 9, 15. nov. 1719, Christen Pedersen, [gård] i Kalum.

 

Side 10, 15. nov. 1719, Jens Pedersen, gård i Kalum i Serritslev på 2-4-0-0 tdr. hk.

 

Side 10, 15. nov. 1719, Bertel Thomsen, 1/3 gård i Kalum på 2-4-1¾-0 tdr. hk.

Side 10, 15. nov. 1719, Mathias Smed, 1/3 gård i Kalum på 2-4-1¾-0 tdr. hk.

 

Side 11, 1719, Laurs Sørensen, gård i Vrensted by på 5-5-3-2-½- tdr. hk.

 

Side 11, 15. april 1720, Niels Sørensen, sted i Vrensted by.

Side 11, 15. maj 1719, Jesper Heilesen, bolig i Vrensted by.

 

Side 11, 15. maj 1719, Poul Laursen, halvgård i Vrensted by på 5-5-3-2½ tdr. hk., som Laurs Laursen sidst påboede.

 

Side 12, ? 1719, Jens Hansen, født i Brønderslev, gård i Vrensted på 5-5-2-1 tdr. hk.

 

Side 12, ? 1719, Peder Jensen, bolig i Vrensted by.

 

Side 12, ? 1719, Jens Nielsen Øster, gård i Vrensted på 10-5-1-0 tdr. hk.

Side 12, 18. juli 1719, Christen Jensen, gård i Vrensted på 6-3-1-1½ tdr. hk.

 

Side 13, ? 1719, Niels Jensen, bolig i Vrensted by

 

Side 13, 18. marts 1710, Thomas Vistesen, født i Vrensted, gadehus samme sted, som Bertel Sponmager (har haft).

 

Side 13, 25. sep. 1719, Christen Christensen, født i Vrensted by, Holmen i Vrensted på 6-7-0-0 tdr. hk., som Christen Kjeldsen fradøde.

 

Side 14, 14. dec. 1716, Christen Jensen, født i Stenum, gård i Vrensted by, som enke Maren Christensdatter har opladt. På gårdens grund er opbygget hus, som Jens Hansen ved kirkegården har i fæste.

 

Side 14, ? 1719, Peder Nielsen, halvgård i Krustrup i Sankt Hans på 3-4-2-0 tdr. hk.

 

Side 15, ? 1719, Gert Jensen, Hellumlund i Hellum på 8-3-1-1 tdr. hk., som Christen Christensen kvitterede.

 

Side 16, ? 1719, Mads Nielsen, Haugen i Tårs på 5 skpr. hk.

Side 16. ? 1719, Christen Christensen, Rom i Tårs. [Hk. ikke nævnt.]

 

Side 16, ? 1719, Christen Christensen, boende i Rom i Tårs, Runten i Tårs som Jens Nielsen har opladt pga. svaghed.

 

Side 17, ? 1719, Hans – intet efternavn – hus på Heden i Tårs på 0-1-1-0 tdr.

Side 17, ? 1719, Henrik – intet efternavn – Stenbroen i Tårs på 0-1-2-0 tdr.

Side 17, ? 1719, Jens Bødker, hus på Heden i Tårs på 0-1-2-2 tdr. hk.

Side 17, ? 1719, Christen Muus, hus på Heden i Tårs på 0-0-2-2 tdr. hk.

 

Side 18, 29. dec. 1725, Mogens Laursen, jordløst hus i Kalum, som Johanne Mogensdatter sidst beboede.

 

Side 18, 1719, Mads – intet efternavn – hus på Heden i Tårs på 0-1-3-0 tdr.

 

Side 18, 17. sep. 1727, Peder Christensen, soldat, født Tårs, gård i Hvidsted i Tårs på 6-3-0-1 tdr. hk. som Christen Christensen kvitterede.

 

Side 19, 28. april 1732, Niels Laursen, født i Tømmerby, hus i Linderup på 0-2-1-1/4 tdr. hk.

 

Side 19, 19. dec. 1724, Christen Pedersen, født i Vrensted, gadehus sst., som enke Johanne ??datter har opladt.

 

Side 20, 15. juni 1726, Kjeld Christensen, halvgård i Vrensted by på 6-3-1-1½ tdr. hk., som hans far Christen Kjeldsen har opladt.

 

Side 20, 2. maj 1732, Jens Mathiasen, født i Kalum, 1/3 gård i Kalum i Serritslev på 2-4-0-1 1/3 tdr. hk., som hans far Mathias Laursen har opladt. Underskrevet af fæsteren JMS og dennes far MLS som vitterlighedsvidne.

 

Side 21, 31. marts 1722, Christen Laursen, født i Tårs by, Hejselbakken i Tårs på 1-2-1-2 tdr. hk., som Christen Eriksen har beboet.

 

Side 21, 29. april 1725, Jens Nielsen, sted i Kalum by i Serritslev, som Peder Pedersen godvilligt har opladt og fraflyttede.

 

Side 22, 12. maj 1727, Christen Jørgensen, ladefoged på Nibstrup, gård i Holte by i Serritslev på 3-3-3-1 tdr. hk., som Jens Pedersen fradøde og hvis enke Maren Christensdatter han ægter. Han betaler formandens restance, men forundes gården uden indfæstning og eftergives bøder, han for sit begangne lejermål skulle svare.

 

Side 22, ? 1719, Jens Sørensen, gård i Lørslev i Ugilt på 3-6-0-1 tdr. hk.

 

Side 23, ? 1719, Thomas Laursen, halvgård i Lørslev i Ugilt på 4-7-1-1 tdr. hk, som Jørgen Jørgensen kvitterede.

 

Side 23, 17. okt. 1727, Palle Christensen, hus i Holte by i Serritslev på 2 alb., som Jens Pedersen kvitterede

 

Side 23, 14. dec. 1728, Peder Sørensen, huset Vestermarken i Serritslev på 0-5-0-2 tdr. hk., som hans far Søren Jensen har opladt

 

Side 24, 11. april 1715, Knud Andersen, sted i Vrensted, som Niels Andersen sidst havde

 

Side 24, 21. juli 1705, Laurs Hermansen, født i Vester Brønderslev, gadehus i Øster Brønderslev, som Mette Hansdatter fradøde.

 

Side 24, 1719, Christen Christensen, født i Vrensted by, [navnet på det fæstede sted kan ikke læses] Tidligere beboer var Christen (Kjeldsen). - Evt. identisk med fæstet side 13.

 

Side 24, 1715, (Peder) ?? ?? som Niels Andersen sidst havde.

Side 24, 1716, ?? ?? i Vrensted, som Morten Jensen havde.

Side 24, 29. juni 1716, Christen Nielsen, født i Vrensted.

 

Side 25, 10. marts 1722, Anders Thomsen, halvt gadehus kaldet Vestermarken i Harritslev [er Serritslev ] på 0-1-½-½ tdr. hk.

 

Side 25, 31. juli 1722, Christen Jensen, født i Hedegård i Jesmark, halvgård i Øster Brønderslev på 4-0-1-0 tdr. hk., som Jacob Jensen fradøde og hvis enke Maren Laursdatter han ægter.

 

Side 25, 19. juni 1725, Niels Madsen, tidligere soldat, hus i Linderup i Tolstrup på 0-4-1-½ tdr. hk.

 

Side 26, 10. okt. 1722, Niels Hansen, født i Vrensted by, gadehus i Vrensted by, som Maren Mikkelsdatter afstår.

 

Side 26, 20. dec. 1721, Peder Laursen, sidst boende i Smidgård i Øster Brønderslev, gadehus sst., som Birgitte Rasmusdatter godvilligt har opladt.

 

Side 27, 24. jan. 1731, Jens Nielsen, født i Ajstrup, gadehus i Øster Brønderslev, sidst beboet af Birgitte Jochumsdatter.

 

Side 27, ?? ?? født i Sæsing i Tårs, gård i Lørslev i Ugilt på 3-6-0-0 tdr.

 

Side 28, 1. juli 1732, Mads Jensen, født i Øster Brønderslev, gadehus i Øster Brønderslev på 1 fjk. 1 alb. som Bodil Pedersdatter fradøde.

 

Side 28, 24. maj 1732, Christen Jensen, født i Øster Brønderslev, hus i Øster Brønderslev på 1 fjk.

 

Side 28, 25. juli 1732, Anders Pedersen af Holte by i Serritslev, gadehus som Johanne Olesdatter har kvitteret.

 

Side 28,  2. okt. 1732, Peder Madsen af Tårs, sted i Tårs, som Laurs Sørensen Bech har afstået pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 29, 3. marts 1733, Christen Jensen, født i Tømmerby, halvgård i Vrensted, Nørgård, som Laurs Laursen fragik pga. alder.

 

Side 29, 12. okt. 1732, Thomas Nielsen, født i Vollerup, hus i Holte i Serritslev på 5 skpr. 2 ??, som Peder Sørensen har afstået pga. svagelighed.

 

Side 29, 4. juli 1733, Jens Thomsen, født i Hvidsted, gadehus på Heden på 1 skp. 1 fjk. hk., som Hans Pedersen (afstår).

 

Side 0, 29. jan. 1735, Jens Thomsen, født i Nørre Harritslev, halvgård i Lørslev by i Ugilt på 4-7-1-1 tdr. hk., som Thomas Laursen godvilligt afstod.

 

Side 30, 16. maj 1735, Niels Laursen, forhen i Linderup, og hans søn Christen Nielsen, sted i Borup i Tårs, som Christen Mogensen frakom.

 

Side 30, 5. juni 1733, Jens Madsen, gadehus på Heden i Tårs på 0-1-3-0 tdr. hk., som hans far Mads Sørensen afstår pga. alderdom.

 

Side 31, 25. maj 1735, Christen Nielsen, hus i Linderup i Tolstrup på 0-1-1-½ tdr. hk. som Niels Laursen frakom.

 

Side 31, 24. aug. 1735, Christen Andersen af Holte i Serritslev, halvpart af hans far Anders ??sens påboende (hus).

 

Side 31, 17. sep. 1735, Hans Christensen Bødker, hus i Sæsing i Tårs på 3 skpr. hk., som hans far Christen Bødker godvilligt afstår.

 

Side 31, 7. nov. 1735, Laurs Andersen, født i Haven i Tårs, halvgård i Øster Brønderslev på 4-0-1-? tdr. hk., som Jens Jensen fradøde og enken Inger Madsdatter ??

 

Side 32, 8. juni 1736, Jens Poulsen, født i Løvbrønden på Boller gods i Tårs, hus på 0-2-0-2 tdr. hk., som Christen Christensen afstår. Ægter datteren Maren Christensdatter.

 

Side 32, 13. juni 1736, Jens Pedersen, gård i Hvidsted i Tårs, som Niels Jensen fradøde.

 

Side 32, 13. sep. 1736, Johanne Henriksdatter, Christen Mogensens enke i Borup i Tårs, får med sine otte små umyndige faderløse børn husværelse i hus på Kragdrup mark, som Jens Nielsen fraflyttede.

 

Side 33, 4. marts 1737, Jens Nielsen Sørheden, hus i Øster Brønderslev, som Jens Nielsen fradøde og i nogle år har været øde.

 

Side 33, 10. juni 1738, Niels Nielsen, født i Lemming sogn og by, gård i Hvidsted i Tårs på 1-7-0-2 tdr. hk., som Christen Nielsen frakom.

 

Side 33, 13. sep. 1736, Mads Bollesen, gård i Holte i Serritslev på 4-?-?-? tdr. hk., som Anders Pedersen fradøde.

 

Side 33, 12. nov. 1738, Johanne Pedersdatter, det lidet hus på Vester Kragdrup mark, som Karen Nielsdatter sidst beboede.

 

Side 34, 23. sep. 1739, Søren Jensen, halvgård i Borup by i Tårs på 7-1-2-0 tdr. hk.

 

Side 34, 5. maj 1740, Hans Laursen, halvgård i Øster Brønderslev på 4-6-1-1 tdr. hk., som Hans Hansen bebor og hvis datter han ægter.

 

Side 34, 4. maj 1710, Anders Christensen i Vrensted, (hus) som Christen Nielsen fradøde.

 

Side 35, 19. marts 1740, Mathias Christensen i Volsholt antager Niels Clarups gård i Hvidsted og mageskifter med Niels Jensen i Houstrup. [Se 54]

 

Side 35, 5. maj 1735, Christen Nielsen, hus i Linderup i Tolstrup på 0-1-1-½ tdr. hk., som (Niels) Laursen frakom.

 

Side 35, 18. juli 1740, Peder Henriksen Smed, født i Stenbroen, hus i Houstrup i Tårs på 0-7-2-0 tdr. hk. som Niels Jensen har beboet.

 

Side 35, 11. nov. 1740, Jens Laursen Brønderslef, antager Niels Spilmands (gård) i Borup.

 

Side 36, 16. nov. 1740, Laurs Pedersen, født i Vrensted, Kærsgård i Vrensted på 5-5-6-1 tdr. hk., som Jens Hansen fradøde.

 

Side 37, 22. juni 1741, Jens Thomsen, født i (Målund i Hørmested), hidtil på Heden, gårdpart i Lørslev på 3-6-0-1 tdr., hk., som Mads Ottesen afstår pga. armod.

 

Side 38, 24. juni 1741, Thomas Jensen, født i Engeland, hus i Hjermitslev, som Jens Bruunstrup sidst havde.

 

Side 38, 19. juli 1741, Hans Madsen, født i Nørre Harritslev, gårdpart i Vrensted by på 6-3-1-1½ tdr. hk., som Kjeld Christensen godvilligt afstår pga. alder og slet tilstand.

 

Side 39, 13. juli 1741, Christen Andersen, født i Vrensted, gårdpart i Vrensted på 4-5-0-2½ tdr. hk., som Jesper Heilesen fradøde.

 

Side 40, 20. juli 1741, Niels Jensen, født i Houstrup, gårdpart i Hvidsted by på 4-7-0-0 tdr. hk., som Niels Nielsen godvilligt afstår.

 

Side 40, 19. aug. 1741, Christen Thomsen, gårdpart i Holte på 2 tdr. af sin far Thomas Laursens gård på 3-2-1-1½ tdr.

 

Side 40, 19. aug. 1741, Christen Thomsen, født i Søndergård i Holte, Søndergård.[se side 52]

 

Side 41, 30. okt. 1741, Christen Christensen, gård i Øster Brønderslev på 1-3-2-1 tdr. hk., som hans far Christen Christensen fradøde. Fæsterens mor Anne Pedersdatter forestår stedet, så længe hun ønsker og kan.

 

Side 42, 4. okt. 1741, Jens Thomsen, født i Holte, gård i Holte [Tolstrup] på 4-0-1-0 tdr. hk., som Niels Andersen fradøde. Ægter enken Karen Poulsdatter.

 

Side 43, 9. okt. 1741, Christen Nielsen, født i Tårs, hus på Vester Kragdrups grund på 1 fjk., som Johanne Pedersdatter har beboet.

 

Side 43, 20. okt. 1741, Oluf Steffensen, født i Holte, gårdpart i Holte på 4-0-2-1 tdr. hk., som hans far Steffen Olesen bebor.

 

Side 44, 20. okt. 1741, Hans Christensen, født i Holmen i Vrensted, Bækgård i Vrensted på 6-3-2-0 tdr. hk., som Peder Jensen fradøde. [Ægtede enken]

 

Side 44, 30. okt. 1741, Svend Nielsen, født i Vrensted og soldat for Børglum kloster, gårdpart i Vrensted på 5-1-2-2 tdr. hk., som Poul Laursen fradøde.

 

Side 45, 20. nov. 1741, Mads Pedersen, født i Bækgård i Vrensted, Nørgård i Vrensted på 5-5-3-2½ tdr. hk., som Laurs Sørensen afstår pga. alder og skrøbelighed. Aftægt til Laurs Sørensen. Skulle (efter formandens død ?) ægte dennes enke Mette Jensdatter.

 

Side 46, 4. april 1742, Søren Madsen, landsoldat for Børglum kloster og født i Fristrup, gårdpart i Vrensted på 5-5-3-2½ tdr. hk., som Mads Pedersen fradøde. Ægter Mads Pedersens fæstemø på stedet, Mette Jensdatter.

 

Side 47, 14. aug. 1742, Jens Madsen, født på Heden, gård i Tårs på 1-4-2-1 tdr. hk., som Anders Pedersen afstår pga. alder og slet tilstand.

 

Side 47, 10. aug. 1742, Jens Jørgensen, født i Houstrup i Hvidsted, gårdpart i Borup i Tårs på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Jens Laursen afstår pga. alderdom og slet tilstand.

 

Side 49, 13. febr. 1743, Poul Madsen, født i Borup, sin far Mads Christensens halvgård i Borup på 3-6-1-½ tdr. hk. Aftægt til forældrene.

 

Side 49, 20. aug. 1742, Jens Pedersen, født i Vrensted, Holmen i Vrensted på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Christen Christensen fradøde. Ægter enken Maren Nielsdatter og udreder indestående arv ifølge skiftebrev af 20. okt. 1716.

 

Side 50, 1. april 1743, Jens Christensen, halvgård i Hvidsted by i Tårs på 3-1-2-1 tdr. hk., som Peder Christensen godvilligt afstår pga. armod, fattigdom og restancer.

 

Side 50, 9. okt. 1743, Peder Nielsen Clarup, soldat, gårdpart i Borup i Tårs på 1-7-0-2 1/4 tdr. hk., som Poul Madsen har afstået pga. slet tilstand og restancer.

 

Side 51, 2. dec. 1743, Kjeld Christensen, forhen fæster af halvgård i Vrensted, gadehus sst., som Christen Mathiasen Smed fradøde og enken godvilligt afstod.

 

Side 51, 20. jan. 1744, Niels Laursen, født i Øster Brønderslev, gårdpart sst. på 5-4-0-2 tdr. hk., som herredsfogden for Børglum-Jerslev herreder Sr. Corfitz Tranekiær har beboet og nu er fratrådt.

 

Side 52, 16. juni 1744, Niels Pedersen Bækgård, født i Vrensted, gård i Holte på 3-3-3-1 tdr. hk., som Christen Jørgensen ej længer kan besidde pga. alderdom og slet tilstand.

 

Side 52, 3. juli 1744, Christen Thomsen, Søndergård i Holte [i Tolstrup} på 9-2-0-1 tdr. hk., som hans far Thomas Jensen er fradød og enken har afstået. Aftægt den gamle affældige mor.

 

Side 53, 16. dec. 1744, Anders Nielsen Ørum, forhen fæster af hus i Øster Brønderslev, hus i Holte by på 0-1-0-2 tdr. hk., som Anders Thomsen godvilligt afstår pga. alder og skrøbelighed.

 

Side 54, 10. jan. 1746, Jens Henriksen, født i Stenbroen, gård i Tårs by på 1-3-0-0 tdr. hk.

 

Side 54, 10. jan. 1746, Mathias Christensen, først fæster af Volsholt på Boller gods, som han med herskabets tilladelse kvitterede, halvgård i Hvidsted by i Tårs, som Niels Clarup fradøde. Villads Pedersen bebor den anden part.

 

Side 54, 4. februar 1746, Christen Jørgensen, forhen i halvgård i Holte, hus i Vrensted by, som Niels Pedersen fradøde.

 

Side 54, 20. april 1746, Enevold Jensen, landsoldat for Kølskegård, halvgård i Øster Brønderslev på 2-1-1-1 ¼ tdr. hk., som Jens Pedersen har beboet. Christen Christensen har den anden part.

 

Side 55, 16. maj 1746, Mads Olufsen, forhen i halvgård i Lørslev by i Ugilt, hus i Houstrup by i Tårs på 0-0-1-2 tdr. hk., som Jens Jørgensen godvilligt oplod pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 55, 11. juni 1746, Laurs Pedersen Jerslev, med pas fra kancelliråd Ermandinger, hus med haveplads i Øster Brønderslev, som han nogle år har beboet efter Laurs Hansens død, hvis enke han har ægtet.

 

Side 56, 13. juni 1746, Jens Jensen, sin far Jens Bødkers sted på Heden i Tårs.

 

Side 56, 17. aug. 1746, Anders Christensen fra Børglum kloster gods, hus i Vrensted by på ½ alb., som Christen Madsen fradøde.

 

Side 56, 4. sep. 1746, Jens Nielsen Aistrup, forhen i gadehus i Øster Brønderslev, hus i Øster Brønderslev på 2 fjk., som Peder Laursens enke beboede og for hvem huset denne sommer ulykkelig er opbrændt og hun måtte afstå, fordi hun hverken evnede eller magtede at opbygge det.

 

Side 57, 22. okt. 1746, Jens Pedersen, hidtil i halvgård i Øster Brønderslev, gadehus sst., som Anders Nielsen Ørum forhen og Zacharias Christensen nogen tid derefter har beboet og er fraflyttet.

 

Side 57, 20. februar 1743, Peder Hansen, født Øster Brønderslev, hus i Tårs by, som Jens Sørensen fradøde.

 

Side 58, 2. maj 1748, Peder Henriksen Smed, født i Stenbroen i Tårs, dobbelthuset Stenbroen på 0-1-2-1 tdr. hk., som hans far Henrik Jensen Smed fradøde.

 

Side 58, 5. sep. 1748, Heile Nielsen fra Mølgård, halvgård i Øster Brønderslev, som Laurs Andersen har afstået pga. armod, fattigdom og restancer.

 

Side 59, 6. sep. 1748, Morten Sørensen, der har tjent mig som kusk, gård i Øster Brønderslev på 2-1-1-½ ¼ tdr. hk., som Enevold Jensen nogen tid har beboet og som delte stedet med Christen Ibsen.

 

Side 60, 10. sep. 1748, Jens Hansen Kræmmer, født i Brønderslev, halvgård i Holte, som Niels Pedersen Bækgård forhen beboede.

 

Side 60, 13. sep. 1748, Jens Henriksen, født i Stenbroen, halvgård i Hvidsted i Tårs, som Villads Pedersen fradøde og hvis enke han ægter. Meget brøstfældige bygninger.

 

Side 61, 15. sep. 1748, Valborg Andersdatter fra Øster Brønderslev, gadehus sst., hun i nogle år har beboet og forhen var beboet af Svend Bodelsens enke.

 

Side 61, 18. sep. 1751, Christen Christensen, født i Holmen, hus i Vrensted, som Christen Jensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 62, 23. sep. 1751 57, Laurs Andersen, som har forsiddet en halvgård i Øster Brønderslev, et af ham og konen for to år siden opbygget gadehus i Øster Brønderslev.

 

Side 63, 10. okt. 1751, Niels Laursen fra Øster Brønderslev, umatrikuleret hus sst., som af nyt er opbygget i stedet for det gamle nedfaldne, som hans kone nogle år har beboet.

 

Side 63, 6. nov. 1751, Niels Pedersen Bækgård, der har forsiddet halvgård i Holte, umatrikuleret hus med jord i Vrensted by, som Niels Laursen fradøde.

 

Side 3, 16. nov. 1751, Niels Nielsen Ulf, forhen i hus på Vesterheden, nyt opbygget hus i Hvidsted by på Niels Jensens grund.

 

Side 64, 16. nov. 1752, Jens Andersen, reservesoldat, hus i Linderup i Tolstrup, som Christen Jensen fradøde på 0-4-1-½ td. hk. og 0-4-1-½ td. hk af gamle Niels Madsens påboende sted.

 

Side 64, 6. sep. 1752, Mads Andersen, født i Haven i Tårs, nyt opbygget hus på 0-0-2-1 tdr. hk. i Øster Brønderslev, som Jens Vaase nogen tid har brugt.

 

Side 65, 19. jan. 1753, Søren Jensen, gård i Houstrup i Tårs på 4-5-0-0 tdr. hk., som hans mor Jens Nielsens enke Anne Nielsdatter har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Fra stedet er fragået 0-0-2-2 tdr. hk., som er tillagt Mogens Christensen og Christen Spillemands huse.

 

Side 66, 9. febr. 1753, Søren Mathiasen, halvgård i Hvidsted på 3-5-3-1½ tdr. hk., som Christen Jensen Vestergård fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 66, 8. marts 1753, Peder Nielsen Clarup, forhen i halvgård i Borup, som Poul Madsen besidder, gårdpart på 3-6-0-1 tdr. hk. i Lørslev i Ugilt, som Jens Thomsen kvitterer pga. fattigdom, armod og restancer. Der afstås 2 skpr. 1 alb. til Morten Poulsens hus på Heden.

 

Side 66, 6. juni 1753, Hans Nielsen, født i Houstrup, halvgård i Lørslev i Ugilt, som Søren Jørgensen har kvitteret pga. armod og fattigdom. [Hk. ikke nævnt. Side 122, 3-2-2-1½ tdr.]

 

Side 68, 13. juni 1753, Niels Nielsen, født i Holte og sidst tjenende Jens Jørgensen i Borup, bol i Tårs by på 1-3-0-0 tdr. hk., som Jens Henriksen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 69, 29. juni 1753, Anders Nielsen, født i Vrå, gårdpart på 2-0-3-1 tdr. hk. i Serritslev by af nylig købt gård fra Villerup, som har været slet beboet af Anders Nielsens far Niels Carlsen efter ulovskikket fæstebrev af marts 1743 fra ejeren af Villerup, krigskommissær Jens Duche.

 

Side 69, 4. juli 1753, Mathias Christensen, der har kvitteret halvgård i Hvidsted i Tårs, som Jens Jensen nu bebor, Sønder Tykskov i Tårs på 4-5-1.2 tdr. hk., som Laurs Simonsen fradøde og som jeg selv nogle år har brugt.

 

Side 70, 4. juli 1753, Isak Jensen, født i Vesterheden, halvgård på 4-3-0-0 tdr. hk. i Hvidsted by, som Mathias Christensen kvitterede, med det tillagte fra de øde steder, nr. 5 og 6.

 

Side 71, 17. sep. 1753, Laurs Poulsen, født i Vrensted, halvgård i Holte på 4-7-1-2 tdr. hk., som Mads Andersen fradøde og hvis enke han efter indbyrdes aftale ægter.

 

Side 71, 29. sep. 1753, Morten Poulsen, som har forsiddet halvgård i Lørslev, ny opbygget hus på Heden i Lørslev på Peder Clarups steds grund med to agre samt engskifte i Lille Agdrup, der er halvdelen af Niels Poulsens engskifte.

 

Side 72, 23. nov. 1753, Niels Poulsen, forhen i hus i Lørslev, som Laurs Albertsen nu bebor, et på Spangerhede grund nyopbygget hus med udvist jord samt et engskifte ved Lille Agdrup, som Christen Nørgård forhen har haft. Gør en ugedag til Spangerhede.

 

Side 72, 22. maj 1754, Jens Pedersen, født i Vrensted, Bækgård i Vrensted på 6-3-0-2 tdr. hk., som hans stiffader Hans Christensen fradøde. Aftægt til den gamle mor. Indfæstning 40 rdl.

 

Side 73, 28. april 1755, Jens Andersen, født i Lørslev og for kort tid siden af mig er tiltalt for modvillighed, idet han nægtede ganske og aldeles at tage tilbudne steder i fæste, sidst den halvgård i Lørslev, som Christen Jensen beboede, fæster efter intervention den halvgård i Lørslev på 3-0-3-2½ tdr. hk., som hans far Anders Christensen har beboet.

 

Side 74, 5. nov. 1755, Niels Andersen Ørum, hus i Linderup i Tolstrup, som Niels Madsen fradøde Hk. 0-0-2-1 tdr. efter deling med Jens Andersen i Linderup.

 

Side 74, 13. marts 1756, Mads Christensen, født i Holmen i Vrensted, gård i Houstrup i Tårs på 4-5-0-0 tdr. hk., som Søren Jensen fradøde. Aftægt til den gamle kone.

 

Side 75, 6. maj 1756, Laurs Meyer, tidligere forpagter af Haurholm i Vrejlev, det såkaldte Erik Asks sted i Lørslev i Ugilt på 5-5-0-0 tdr. hk.

 

Side 76, 5. februar 1757, Svend Jensen, født i Holte, hus i Holte eller Kalum på 0-5-2-0 tdr. hk., som Thomas Nielsen godvilligt afstår, men beholder 2 skpr. sin livstid. Ægter dennes datterdatter Sidsel Olesdatter, der er opfødt på stedet.

 

Side 76, 7. maj 1757, Peder Christensen, født i Vrensted, hus på 3 fjk. på Vesterheden i Tårs, som Christen Jensen har beboet og hvis datter han har ægtet.

 

Side 77, 16. aug. 1757, Anders Madsen, født i Holte, halvgård i Lørslev i Ugilt på 3-0-3-2½ tdr. hk., som Mogens Christensen fradøde.

 

Side 78, 23. april 1758,Thøger Jensen, født i Houstrup, halvgård i Borup i Tårs på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Jens Jørgensen måtte kvittere efter dom pga. fattigdom.

 

Side 78, 1. juli 1758, Laurs Jensen, født i Holte, bol i Serritslev by på 2-0-3-1 tdr. hk., som Anders Nielsen kvitterede pga. armod.

 

Side 79, 27. juli 1758, Christen Christensen Kroben, født i Vrensted, halvgård  i Lørslev i Ugilt på 3-4-0-1½ tdr. hk., som Peder Heilesen godvilligt afstod pga. slette omstændigheder.

 

Side 80, 31. jan. 1759, Hans Adolfsen, halvgård i Vrensted by på 4-5-0-2½ tdr. hk., som han i nogen tid har beboet.

 

Side 80, 13. aug. 1759, Jens Nielsen, født i Vrensted, halvgård i Vrensted på 4-5-0-2½ tdr. hk., som Christen Andersen fradøde. Aftægt til enken Anne Heilesdatter.

 

Side 81, 3. marts 1760, Jens Jacobsen, født Øster Brønderslev, gård i Øster Brønderslev på 4-0-1-0 tdr. hk., som hans stedfar Christen Jensen godvilligt har afstået.

 

Side 82, 16. febr. 1759, Christen Jensen, hidtil i halvgård i Lørslev, sted Tårs by på 1-7-3-0 tdr. hk., der er købt fra Baggesvogn og som Jens Nielsen Tambour kvitterede. Tillægges 1 skp. 2 fjk. Huset er ganske brøstfældigt.

 

Side 82, 14. dec. 1757, Christen Christensen Holmen, født i Holmen i Vrensted, Vester Kragdrup i Tårs, som Jens Nielsen kvitterede pga. slette omstændigheder. Efter deling med Christen Nielsen i Krathuset og Peder Kiær ved Vejen er hk. 2-4-0-0 tdr.

 

Side 82, 16. dec. 1759, Jens Nielsen Kragdrup, som kvitterede Vester Kragdrup pga. slette omstændigheder, nyopbygget hus på Tårs mark med jord tilkøbt fra Baggesvogn.

 

Side 83, 3. marts 1760, Knud Christensen, umatrikuleret hus i Vrensted, som Christen Jørgensen fradøde.

 

Side 83, 3. marts 1760, Jens Laursen Brønderslef, hus på Heden på 0-1-3-0 tdr. hk., som han bebor.

 

84, 3. marts 1760, Mads Thomsen Rytter, umatrikuleret hus i Hvidsted by, som han bebor, med toft og eng østen og sønden huset.

 

Side 84, 3. marts 1760, Poul Christensen, hus med jord i Lørslev by i Ugilt på 0-0-1-1 tdr. hk., som han bebor.

 

Side 84, 3. marts 1760, Anne Sophie Nielsdatter, ny opbygget umatrikuleret hus, som hun nu ibor. Hoveri til Spangerhede med tørvebjergning, høbjergning, mejning, kornets indtagning samt nogle rejser om vinteren.

 

Side 84, 3. marts 1760, Peder Jensen, gård i Lørslev by på 3-7-0-0 tdr. hk., som han ibor.

Side 84, 3. marts 1760, Peder Nielsen, landsoldat, gadehus i Lørslev by i Ugilt på 2 alb., som Jørgen Bildes enke kvitterede.

 

Side 85, 3. marts 1766, Peder Olufsen, gård i Lørslev by i Ugilt på 4-4-2-0 tdr. hk., som han bebor.

 

Side 85, 3. marts 1760, Isak Jensen, som har forsiddet gård i Hvidsted i Tårs, nyopbygget hus på Spangerhedes grund på Lørslev hede i Ugilt på 4 skpr. hk.

 

Side 86, 3. marts 1760, Jens Sørensen, halvgård i Lørslev by på 3-4-0-1½ tdr. hk., som han bebor.

 

Side 86, 3. marts 1760, Karen Christensdatter, Søren Haurdalls enke, umatrikuleret hus med jord kaldet Vibsig, som hun bebor.

 

Side 86, 3. marts 1760, Niels Nielsen Clarup, hus i Houstrup i Tårs, som han bebor, forhen på 2 alb. nu tillagt 1 fjk. 1 alb. fra Mads Christensens halvgård.

 

Side 87, 3. marts 1760, Lars Albertsen, gadehus Lørslev by på 1 skp., som han bebor.

 

Side 87, 3. marts 1760, Anna Thomasdatter, gadehus i Lørslev by i Ugilt, hun bebor. Hoveri til Spangerhede.

 

Side 87, 3. marts 1760, Søren Jørgensen, før i halvgård i Lørslev, det til ham opbyggede hus i Lørslev by, han nu ibor.

 

Side 87, 3. marts 1760, Jens Pedersen Smidgaard, der sidst fæstede hus i Øster Brønderslev, gård sst. på 2-1-1-1 ¼ tdr. hk., som Christen Christensen Ibsen har måttet kvittere pga. armod. Deler gård med Morten Sørensen.

 

Side 88, 3. marts 1760, Peder Andersen, der har tjent som kusk her på gården, halvgård i Hvidsted i Tårs på 4-3-0-0 tdr. hk., som Isak Jensen kvitterede pga. armod.

 

Side 88, 3. marts 1760, Jens Pedersen, Knudsholm i Ugilt på 5-3-2-1 tdr. hk.

 

Side 89, 3. marts 1760, Niels Jensen Widstrup, halvgård i Lørslev by i Ugilt på 3-2-2-1½ tdr. hk., som han nu bebor. Hoveri til Mølgård.

 

Side 89, 3. marts 1760, Niels Jensen Kiærgaard, landsoldat, halvgård i Borup i Tårs på 3-1-1-1½ tdr. hk., som Poul Madsen fradøde.

 

Side 89, 3. marts 1760, Enevold Jensen, landsoldat, umatrikuleret hus med tilliggende jord i Øster Brønderslev, som han nu bebor.

 

Side 90, 3. marts 1760, Christen Christensen Ibsen, som har forsiddet et bol i Øster Brønderslev, umatrikuleret hus samme sted.

 

Side 90, 3. marts 1760, Christen Nielsen Spillemand, hus på 2 alb. i Houstrup, som han bebor

 

Side 90, 3. marts 1760, Mogens Christensen, landsoldat, umatrikuleret gadehus med tilliggende have i Vrensted, som han nu bebor.

 

Side 90, 3. marts 1760, Jens Hansen Ryborg, forhen landsoldat, et til ham opbygget hus på Tårs mark med tillagt jord købt fra Baggesvogn.

 

Side 91, 6. april 1760, Christen Thomsen, som kvitterede gård i Holte pga. slette omstændigheder, hus i Øster Brønderslev, som Mads Jensens enke sidst beboede.

 

Side 91, 20. dec. 1770, Jens Nielsen Clarup, forhen landsoldat, hus på Tårs mark, som til ham af nyt er opbygget, med tillagt jord, der før hørte til Baggesvogn, samt et stykke eng kaldet Stenskiftet.

 

Side 92, 9. febr. 1761, Anders Christensen, hus i Øster Brønderslev på 1 fjk. som hans far Christen Jensen bebor. Antager stedet, når de gamle ikke længer vil forestå det.

 

Side 92, 6. okt. 1760, Christen Jensen, hus i Vrensted på ½ tdr. hk., som Anne Simonsdatter har beboet.

 

Side 92, 23. febr. 1770, Christen Christensen, 4 tdr. hk. af halvgård i Øster Brønderslev, som hans far Christen Rasmussen afstår pga. skrøbelighed og alderdom, men beholder 0-2-2-2½ tdr. af stedet sin livstid.

 

Side 93, 3. april 1760, Mads Jensen, sidst tjenende hos Anders Bollesen, halvgård i Holte på 4-0-2-½ tdr. hk., som Jens Thomsen kvitterede pga. fattigdom.

 

Side 94, 21. marts 1760, Jens Jensen, født i Nørrehaven i Serritslev og mig med lovlig pas fra præsten, velærværdige og højlærde hr. Henrik Stampe i Vrå, er overdraget, Søndergård i Tolstrup på 9-2-0-1 tdr. hk., som Christen Thomsen har kvitteret pga. fattigdom. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 95, 9. marts 1760, Christen Andersen, gård i Holte på 4-0-3-2 tdr. hk., som hans stedfar Mads Bollesen fradøde og enken Maren Christensdatter bebor. Antager stedet, når moderen vil afstå.

 

Side 96, 20. april 1761, Laurs Christensen Kroben, gård i Vrensted på 4-5-0-2½ tdr. hk., som Hans Adolfsen bebor. Aftægt og begravelse til Hans Adolfsen.

 

Side 96, 3. marts 1760, Christen Jensen Bødker, hus på Vesterheden i Tårs på 0-0-1-1 tdr. hk., som han bebor.

 

Side 97, 29. april 1761, Mogens Madsen af Holte, gård i Holte på 2-5-1-½ tdr. hk., som Anders Bollesen har beboet og som beholder 4 skpr. sin livstid. Forsyner de gamle folk med fornøden ophold og skikkelig begravelse, som de efter deres stand kan tilkomme. Ægter datter på stedet.

 

Side 97, 13. maj 1761, Anders Pedersen, Mølgård i Tolstrup på 9-2-1-2 tdr. hk., som hans mor Johanne Pedersdatter bebor. Antager stedet, når moderen vil afstå.

 

Side 98, 13. marts 1762, Hans Andersen Thorsen, halvgård i Vrensted på 6-3-1-1½ tdr. hk., som Søren Sørensen frasagde sig pga. armod og slette omstændigheder.

 

Side 98, 24. april 1762, Ole Christensen, halvgård i Vrensted på 5-5-3-2½ tdr. hk., som Christen Jensen fradøde og hvis enke Maren Christensdatter han ægter. Forsyner hendes børn med klæde, kost og skolegang.

 

Side 99, 26. juni 1762, Niels Jensen, gård i Tårs på 1-4-2-1 tdr. hk., som hans far Jens Madsen sidst beboede. Aftægt til forældrene.

 

Side 100, 12. maj 1762, Søren Sørensen, umatrikuleret hus i Vrensted, som Knud Christensen sidst beboede.

 

Side 100, 25. okt. 1762, Svend Christensen, født i Borup, hus i Lørslev på 0-5-1-1 tdr. hk., som Peder Christensen Skrædder fradøde. Ægter datteren Kirsten og forsørger hendes gamle mor.

 

Side 100, 23. juli 1765, Ole Andersen, hus i Holte på 0-1-0-2 tdr. hk., som hans far Anders Nielsen Ørum sidst beboede.

 

Side 100, 28. jan. 1766, Christen Andersen, hus i Lørslev by, kaldet Skagen, som Søren Jensen sidst beboede. Hk. 0-0-3-2 tdr.

 

Side 101, 28. juni 1766, Niels Christensen, født i Thaallestrup, Østergård i Lørslev by på 4-7-1-1 tdr. hk., som Jens Thomsen fradøde og hvis enke Maren Laursdatter han ægter.

 

Side 101, 31. juli 1766, Jens Madsen, hus i Lørslev by på 1 (skp.) 1 alb. hk., som Peder Christensen Skrædder godvilligt afstår. Ægter datteren Maren Pedersdatter og giver aftægt til hendes forældre.

 

Side 102, 28. dec. 1767, Niels Jensen Bruus, født på Nibstrup gods i Vrensted, Holmen i Vrensted på 6-7-0-0 tdr. hk., som Jens Pedersen godvilligt afstår og hvis steddatter Else Christensdatter han ægter. Jens Pedersen og hustru nyder ophold og begravelse.

 

Side 102, 24. okt. 1767, Anders Nielsen, født i Holte, halvgård i Lørslev by i Ugilt på 3-2-2-1½ tdr. hk., som Niels Jensen Vittrup sidst beboede.

 

Side 103, 18. okt. 1768, Christen Jensen, født i Lørslev, gård sst. på 3-4-0-0 tdr. hk., som Christen Christensen Kroben sidst beboede.

 

Side 103, 20. okt. 1768, Johanne Laursdatter, umatr. hus med have i Øster Brønderslev by, som Voldborg Mortensdatter fraflyttede pga. alderdom og svaghed.

 

Side 104, 18. febr. 1768, Anders Pedersen, sted i Houstrup i Tårs på 0-7-2-0 tdr. hk., som hans far Peder Henriksen fradøde.

 

Side 104, 30. nov. 1768, Peder Nielsen, født på Hammelmose gods, hvorfra han har frihedspas, Kroben i Vrensted by på 5-1-2-2 tdr. hk., som Svend Nielsen fradøde.

 

Side 105, 28. dec. 1766, Erik Jensen, umatrikuleret hus i Øster Brønderslev, som han bebor.

 

Side 105, 9. okt. 1766, Jens Madsen, født i Lørslev, hus i Houstrup i Tårs på 0-0-1-2 tdr. hk., som hans far Mads Olesen fradøde. Aftægt til (moderen).

 

105, 18. maj 1768, Christen Nielsen, født i Sundby og har tjent her på gården, sted i Tårs på (1-3-0-0 tdr. hk.), som Niels Nielsen fradøde.

 

Side 106, 24. juni 1769, Peder Mortensen, født i Lørslev by, halvgård i Lørslev by i Ugilt på 3-4-0-1½ tdr. hk., som Christen Andersen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 106, 8. okt. 1769, Søren Madsen, født i Hvidsted, hus i Lørslev by, som Christen Jensen Skrædder afstår til denne sin svigersøn. Hk. 1 alb. samt fire agre på 1 td. 1 fjk. af Erik Asps sted.

 

107, 21. juli 1770, Christen Christensen, som tjener på gården, Stenbroen i Tårs på 0-1-2-1 tdr. hk., som Peder Heilesen forhen beboede.

 

Side 108, 21. okt. 1770, Christen Christensen, født i Runten, hus på Tårs mark, som Jens Nielsen Clarup sidst beboede.

 

Side 108, 20. dec. 1770, Niels Jensen Kiærgaard, der frakom halvgård i Borup pga. slette omstændigheder, hus i Houstrup i Tårs, som Christen Nielsen Spilmand sidst beboede.

 

Side 109, 23. dec. 1770, Ole Pedersen, halvgård i Lørslev i Ugilt på 4-4-2-0 tdr. hk., som hans far Peder Olesen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed, men reserveres 2 skpr. af stedet.

 

Side 109, 24. jan. 1771, Jens Nielsen Clarup, forhen i hus i Tårs, halvgård i Borup på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Niels Jensen Kiærgård måtte kvittere pga. armod.

 

Side 110, 12. maj 1771, Christen Nielsen, født på mensalgodset i Tårs, gård i Borup i Tårs på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Thøger Jensens enke måtte kvittere pga. armod.

 

Side 111, 18. juni 1771, Anders Madsen, født i Hvidsted og har tjent her på gården, gård på 1-0-3-0 tdr. hk. i Tårs by, som Christen Nielsen måtte kvittere pga. armod.

 

Side 111, 12. sep. 1771, Peder Boye, før på Tidemansholm, bolig østen Tårs by, som løjtnant Sacten fradøde.

 

Side 112, 30. marts 1771, Jens Mortensen, gård i Øster Brønderslev på 2-1-1-1½ tdr. hk., som Jens Pedersen Smidgård måtte kvittere pga. armod.

 

Side 113, 9. okt. 1772, Villads Pedersen, gård i Hvidsted på 6-3-1-? tdr. hk., som har far Peder Christensen og stedmor Anne Christensdatter sidst beboede og straks efter hinanden bortdøde.

 

Side 113, 2. dec. 1771, Christen Ydesen, der bebor et hus i Vrensted på Børglum kloster gods, toft uden bygning i Vrensted. Hk. ½ (alb.)

 

Side 113, 13. sep. 1772, Thomas Mortensen, soldat, gård i Serritslev by på 2-3-0-2 tdr. hk., som Søren Pedersen måtte kvittere.

 

114, 16. april 1773, Christen Jensen Kragdrup, hus på 0-0-2-2 tdr. hk. på Tårs mark sønden kirken.

 

Side 114, 24. juni 1772, Jens Nielsen, gård i Serritslev by på 2-5-1-0 tdr.

 

Side 115, 6. april 1773, Henrik Christensen, hus på 1 fjk. på Vester Kragdrup mark, Krathuset kaldet, som hans far Christen Nielsen sidst beboede.

 

Side 115, 11. juni 1773, Bolle Madsen, gård i Holte på 4-3-0-2 tdr. hk., som hans far Mads Bollesen fradøde og nu bebos af fæsterens mor Maren Christensdatter, der forestår stedet så længe hun lever og finder for godt.

 

Side 116, 12. maj 1773, Christen Christensen, født i Binderup, halvgård i Lørslev i Ugilt på 3-0-3-2 tdr. hk., som Peder Henriksen Smed fradøde. Ægter stedets pige Kirsten Pedersdatter og hendes vanføre søster nyder ophold tillige med to andre søskende.

 

Side 117, 24. nov. 1773, Laurs Christensen, Hejselbakken [i Tårs] på 1-2-1-2 tdr. hk., som hans far Christen Laursen fradøde og enken nu afstår. Aftægt til moderen.

 

Side 117, 10. dec. 1773, Laurs Thomsen, landsoldat, gård Tårs by på 1-5-2-1 tdr. hk., som Niels Jensen fradøde.

 

Side 118, 8. april 1774, Karen Jensdatter, hus i Underåre i Serritslev på 2 alb., som hun nu bebor.

 

Side 118, 24. sep. 1773, Jens Jensen Calum, huset Vestermark mellem Kalum og Holte, som Svend Jensen fradøde. Hk. 0-5-2-1 tdr.

 

Side 119, 29. marts 1774, Anders Christensen, hus i Holte, som hans far Christen Andersen beboede. Hk. (1 skp. 2 alb.)

 

Side 119, 2. juni 1774, Christen Jensen Qvissel, landsoldat, som en kort tid har haft hus i Lørslev, Sønder Tykskov i Tårs på 4-5-1-2 tdr. hk., som Mathias Christensens enke fradøde. Hoveri til Spangerhede.

 

Side 120, 12. april 1775, Søren Nielsen Thiirup, født på Bøgsted gods og derfra entlediget, Damsgård i Øster Brønderslev på 5-4-0-2 tdr. hk., som Niels Laursen sidst beboede og hvis datter han ægter. Niels Laursen og hustru nyder ophold.

 

Side 120, 8. maj 1775, Jacob Nielsen, født i Sundby, hus i Vrensted by, som Mogens Christensens enke fradøde.

 

Side 120, 8. maj 1775, Christen Jensen, født i Linderup, sted i Linderup på (1 td. hk.), som hans far Jens Andersen fradøde og moderen nu afstår.

 

Side 121, 2. marts 1775, Claus Hansen, gård i Vrensted by på 6-3-1-1½ tdr. hk., som hans far Hans Madsen fradøde og moderen nu afstår.

 

Side 121, 28. februar 1775, Hans Hansen, halvpart af Overgård i Øster Brønderslev, som hans far Hans Hansen nu afstår. Efter dennes død får han hele gården på 4-6-1-1 tdr. hk.

 

Side 122, 12. jan. 1775, Jens Nielsen, født i Lørslev, gård i Lørslev i Ugilt på 3-2-2-1½ tdr. hk., som Hans Nielsen kvitterede.

 

Side 122, 10. dec. 1744 [1774], Lars Thomsen, tidligere i gård i Tårs, mageskifter med Jens Madsen og får dennes hus i Houstrup på 1 fjk. 2 alb.

 

Side 122, 10. dec. 1774, Jens Madsen, forhen i hus i Houstrup, mageskifter med Lars Thomsen og får dennes gård i Tårs by på 1-5-2-1 tdr. hk.

 

Side 123, 8. marts 1775, Jens Hansen, født i Underåre, halvgård i Vrensted på 4-5-0-2½ tdr. hk., som Jens Nielsen fradøde og hvis enke Birgitte Christensdatter han ægter

 

Side 123, 12. maj 1775, Thomas Madsen, født i Haugen i Tårs, Haven i Hvidstedgårds skov på 5 skpr. hk., som hans far Mads Nielsen fradøde og enken afstod til sønnen.

 

Side 123, 2. sep. 1775, Niels Christensen, der har tjent på gården som kusk, hus i Lørslev som Svend Christensen kvitterede, med det tillagte fra øde steder. Hk. 0-5-2-0 tdr.

 

Side 123, 3. juli 1775, Svend Christensen, forhen i hus i Lørslev by, gård sst. på 3-7-3-0 tdr. hk., som Peder Jensen fradøde.

 

Side 123, 5. febr. 1776, Niels Christen Pedersen, landsoldat, gård i Underåre i Serritslev på 5-2-0-1 tdr. hk., som hans far Peder Nielsen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Peder Nielsen og hustru reserveres 2 skpr. af stedet. Fæsteren skal evt. holde sin søsters bryllup.

 

Side 124, 22. marts 1776, Henrik Pedersen, født i Stenbroen, hus i Lørslev by på 0-0-1-1 tdr. hk., som Jens Madsen fradøde.

 

Side 124, 30. okt. 1776, Hans Pedersen, født i Tårs by, hus i Tårs by på 1 fjk., som hans far Peder Hansen fradøde.

 

Side 125, 8. maj 1776, Christen Christensen, født i Vrensted, landsoldat, Kroben i Vrensted på 5-1-2-2 tdr. hk., som Peder Nielsen fradøde og hvis enke Maren Olesdatter han ægter.

 

Side 125, 4. nov. 1776, Jens Sørensen, født i Borup, befriet for kgl. tjeneste pga. gammel benskade, Knudsholm i Ugilt på 5-3-2-1 tdr. hk., som Jens Pedersens enke godvilligt kvitterer pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægtsydelser til enken, også hvis hun flytter til datter i Lørslev.

 

Side 125, 4. dec. 1776, Hans Andersen, Vesterheden i Tårs på 0-1-3-0 tdr. hk., som han nu bebor.

 

Side 125, 4. dec. 1776, Christen Christensen, født i Krathuset, hus i Lørslev i Ugilt på 0-1-3-0 tdr. hk., som Poul Smed sidst beboede.

 

Side 125, 4. dec. 1776, Christen Christensen Kroben, hus i Lørslev by i Ugilt på 0-0-3-3 tdr. hk., som Jens Spilmands enke sidst har beboet.

 

Side 126, 4. dec. 1776, Maren Nielsdatter, hus i Lørslev by på 1 fjk.

 

Side 126, 4. dec. 1776, Peder Laursen, født i Øster Brønderslev, hus i Lørslev by på 0-1-3-1 tdr. hk., som Hans Christensen fradøde.

 

Side 126, 4. dec. 1776, Erik Jørgensen, hus i Houstrup i Tårs på 2 fjk., som han nu bebor.

 

Side 127, 4. dec. 1776, Hans Nielsen, det umatrikulerede Vibsig i Tårs, som han nu bebor.

 

Side 127, 4. dec. 1776, Søren Nielsen, hus Vrensted by med tvende tilliggende tofter på 1 alb., som Christen Øydsen forhen har haft.

 

Side 127, 4. dec. 1776, Anders Nielsen Karlsen, hus i Vrensted by på 2 alb., som han nu ibor.

 

Side 127, 4. dec. 1776, Maren Sørensdatter, umatrikuleret gadehus i Lørslev by, som hun ibor.

 

Side 128, 16. jan. 1778, Henrik Pedersen, født i Houstrup, nyopbygget hus på Lørslev hede på Spangerhedes grund med tillagt jord.

 

Side 128, 13. februar 1777, Thomas Andersen, født i Lørslev, umatrikuleret hus i Lørslev.

 

Side 128, 28. marts 1778, Mathias Nielsen, landsoldat, halvgård i Hvidsted by i Tårs på 3-7-0-0 tdr. hk., som Peder Andersen fradøde, med tillagt toft og eng fra Niels Nielsens sted.

 

Side 128, 20. jan. 1778, Christen Pedersen, født på Vesterheden, hus i Sæsing by i Tårs på 3 skpr. hk., som Christen Hansen fradøde.

 

Side 129, 16. marts 1778, Maren Madsdatter, umatrikuleret hus i Øster Brønderslev, som Laurs Andersen fradøde.

 

Side 129, 10. nov. 1778, Jens Jensen, født på Vesterheden, hus i Lørslev by på 0-0-2-2 tdr. hk.

 

Side 129, 16. nov. 1798, Søren Pedersen, hus i Serritslev by på 0-0-1-1 tdr. hk., som han bebor.

 

Side 29, 17. nov. 1778, Peder Christensen, landsoldat, halvgård i Hvidsted by på 3-7-0-0 tdr. hk., som Peder Jensen kvitterede.

 

Side 130, 17. nov. 1778, Niels Nielsen, forhen i hus i Hvidsted by, halvgård sst. på 3-7-0-0 tdr. hk.

 

Side 130, 25. marts 1779, Morten Nielsen, landsoldat, gård i Vrensted by på 6-3-1-1½ tdr. hk., som Laurs Hansen har forsiddet.

 

Side 131, 29. marts 1779, Anders Madsen, der fraflytter huset Holmen i Vrå, gård i Vrensted by på 5-5-0-2½ tdr. hk., som Laurs Kroben har forsiddet.

 

Side 131, 29. aug. 1779, Christen Sørensen, født i Vrensted, gård i Lørslev by i Ugilt på 4 tdr. hk., som Christen Laursens enke Johanne Laursdatter [el. Christensdatter, der er tilføjet over linjen] godvilligt afstår til ham. Ægter enkens datter Maren Christensdatter og giver enken aftægt.

 

Side 132, 29. marts 1779, Niels Nielsen, gård 4-2-2-2½ tdr. hk., som Christen Christensen har forsiddet. [Stedet ikke angivet]

 

Side 132, 3. april 1779, Søren Laursen, født i Anneksgården i Tårs, hus i Tårs på 0-0-2-2 tdr. hk., som Christen Kragdrup sidst havde.

 

Side 132, 10. april 1779, Christen Eskildsen Snedker, det umatrikulerede Holmen i Vrå, som Anders Madsen fraflyttede til gård i Vrensted.

 

Side 133, 21. april 1779, Christen Christensen, gård i Lørslev på 3-7-0-0 tdr. hk., som Peder Nielsen Clarup har forsiddet.

 

Side 134, 21. april 1779, Thomas Christensen Hjorthede, gård i Øster Brønderslev på 4-4-0-0 tdr. hk., som ?? fradøde.

 

Side 134, 4. okt. 1779, Christen Christensen, født i Holte i Serritslev, halvgård sst. på 4-0-2-1½ tdr. hk., som Mads Jensen fradøde og hans enke Maren Andersdatter har beboet.

 

Side 134, 3. maj 1779, Thomas Jensen, født i Holte, uduelig til kgl. tjeneste, halvgård i Hvidsted by på 3-7-0-0 tdr. hk., som Jens Henriksen kvitterede pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 134, 2. juni 1775, Peder Nielsen Clarup, forhen i Lørslev, nyopført hus i Borup med tillagt ager i Holmager, den såkaldte Peder Nielsens toft. Hk. 0-1-2-0 tdr.

 

Side 135, 22. dec. 1779, Jens Laursen, født i Øster Brønderslev, halvgård sst. på 4-0-1-0 tdr. hk., som Heile Nielsen afstod til ham.

 

Side 135, 23. dec. 1779, Laurs Nielsen, født i Tårs, hus i Tårs opført denne sommer. Hk. 1 alb.

 

Side 136, 28. jan. 1780, Christen Christensen, forhen i halvgård i Øster Brønderslev, gård sst. på 2-1-1-1¼ tdr. hk., som Jens Mortensen har afstået pga. alderdom, skrøbelig og slette omstændigheder.

 

Side 136, 28. febr. 1780, Jens Mortensen, hidtil i gård i Øster Brønderslev, umatrikuleret hus sst., som Christen Christensen Ibsen og siden dennes enke beboede og fradøde.

 

Side 137, 28. febr. 1780. Laurs Christensen, forhen i sted i Vrensted, som han godvilligt afstod pga. slette omstændigheder, hus i Holte by i Serritslev som Anders Smeds enke fradøde. Hk. 2 alb.

 

Side 137, 10. maj 1780, Christen Nielsen, forhen ladefoged på Hvidstedgård, hus i Hvidsted i Tårs på 0-0-1-1 tdr. hk.

 

Side 138, 28. febr. 1780, Laurs Christensen, med frihedspas fra hr. justitsråd Wilsbæk, med påtegning af Niels Riis i Hjørring, hus opbygget afvigte efterår på Spangerhede grund ved Ilbro med tillagt jord. Svarer af 4 skpr. hk.

 

Side 139, 12. sep. 1780, Anders Jensen, født i Hvilshøj, tjenende på Hvidstedgård og landsoldat, halvgård i Lørslev by i Ugilt på 3-7-0-0 tdr. hk., som Peder Mortensen godvilligt afstod pga. slette omstændigheder.

 

Side 139, 5. okt. 1780, Peder Mortensen, hus i Lørslev by i Ugilt på 0-2-0-1 tdr. hk., som hans far Morten Poulsen godvilligt har afstået pga. alderdom og svaghed. Aftægt til faderen.

 

Side 140, 3. maj 1780, Peder Jensen, gadehus i Linderup i Tolstrup på 0-0-2-1 tdr. hk., som Niels Andersen Ørum fradøde og hans enke Boel Thomasdatter efter anmodning er fraskilt.

 

Side 141, 29. jan. 1804, Niels Pedersen, hus på Heden i Tårs på 0-0-3-2 tdr. hk., som  hans mor, Peder Christensens enke godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 141, 20. okt. 1781, Heile Christensen, landsoldat, umatrikuleret gadehus i Vrensted, som hans hustru i nogle år har været overladt.

 

Side 142, 23. marts 1781, Peder Christensen, forhen i ca. tre år i halvgård i Hvidsted, sted i Tårs by på 1-5-2-1 tdr. hk., som han har fået ved bytte med Jens Madsen.

 

Side 142, 23. marts 1781, Jens Madsen, der i ca. syv år har beboet et sted i Tårs by, halvgård i Hvidsted i Tårs på 3-7-0-0 tdr. hk., som han har fået ved bytte med Peder Christensen.

 

Side 143, 23. marts 1781, Jacob Jensen, landsoldat i fire år, gård i Holte i Serritslev på 2-5-1- ¼ tdr. hk., som Mogens Madsen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 143, 24. okt. 1781, Jens Jensen, født på Heden, hus i Tårs by på 0-0-1-1 tdr. hk., som Christen Jensens enke godvilligt har afstået.

 

Side 144, 12. dec. 1781, Maren Thomasdatter, umatrikuleret hus i Lørslev, som hendes mor Anne Sophie Nielsdatter fradøde.

 

Side 144, 5. april 1782, Christen Laursen Taars, Vestergård i Hvidsted på 3-7-0-0 tdr. hk., som Søren Mathiasen afstod pga. slette omstændigheder.

 

Side 144, 5. april 1782, Steffen Olesen, landsoldat, gård i Holte i Tolstrup på 4-0-2-1½ tdr. hk., som hans far Ole Steffensen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen.

 

Side 145, 5. april 1782, Iver Andersen Schegisholt, landsoldat i tre år for Tidemansholm og med afsked og frihedspas, Knudsholm i Ugilt på 5-3-2-1 tdr. hk., som Jens Sørensen fradøde og hvis enke Maren Christensdatter han ægter.

 

Side 145, 20. dec. 1782, Mads Sørensen, født i Vrensted, kasseret til kgl. tjeneste, halvgård i Vrensted på 5-5-3-2 tdr. hk., som Ole Christensen fradøde. Ægter enken Inger Christensdatter og forsørger hendes to umyndige sønner.

 

Side 146, 23. dec. 1782, Anders Christiansen, hus på Heden på 0-1-2-2 tdr. hk., som Jens Jensen fradøde

 

Side 146, 1. april 1783, Søren Madsen, kasseret til kgl. tjeneste, halvgård i Houstrup på 4-5-0-0 tdr. hk., som hans far Mads Christensen fradøde og enken Anne Pedersdatter har måttet opgive. Indestående arv til enkens datter af første ægteskab Maren Sørensdatter.

 

Side 147, 1. april 1783, Christen Andersen, Krathuset i Tårs på 1 fjk. som Henrik Christensen godvilligt kvitterede.

 

Side 148, 1. april 1783, Henrik Christensen, forhen i Krathuset, sted i Tårs by på 2-0-1-2 tdr. hk., som Anders Madsen har afstået pga. slette omstændigheder.

 

Side 148, 1. april 1783, Christen Nielsen, kasseret som landsoldat, gård i Hvidsted i Tårs på 3-7-0-0 tdr. hk., som hans far Niels Jensen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen.

 

Side 149, 1. april 1783, Anne Pedersdatter, hus i Lørslev i Ugilt på 0-1-1-2 tdr. hk., som hendes far Peder Heilesen fradøde. Hendes svage søster Maren Pedersdatter kan få ophold i huset, hvis hun ikke kan fortjene sit brød eller tillægges almisse.

 

Side 149, 30. jan. 1785, Peder Sørensen, født i Serritslev, landsoldat i tre år, gård i Øster Brønderslev på 2-1-1-1¼ tdr. hk., som Christen Christensen afstår pga. slette omstændigheder.

 

150, 31. jan. 1785, Christen Jensen, Holmen i Vrensted på 6-7-0-0 tdr. hk., som Niels Jensen Bruus har afstået.

 

Side 151, 1. maj 1785, Christen Hansen, hus i Vrensted by på 1 alb, som Søren Nielsens enke har frasagt sig mod at få fornøden husly til sig og børnene, så længe hun lever.

 

Side 151, 6. maj 1785, Jens Mathias Jensen, født i Tårs, hus sønden for Tårs by på 1-2-3-2 tdr. hk., som hans far Jens Hansen Ryborg godvilligt har afstået.

 

Side 152, 20. maj 1785, Christen Jensen, huset Mojen i Lørslev by på 0-0-3-2 tdr. hk., som Niels Thomsen har frasagt sig for at fæste gård.

 

Side 152, 3. juni 1785, Niels Ottesen, hus på Heden i Tårs på 0-1-2-2 tdr. hk., som Anders Christensen fradøde.

 

Side 152, 20.nov. 1785, Jens Christensen Smed, hus i Tårs by på 1 fjk., som Hans Pedersen godvilligt har frasagt sig.

 

Side 153, 20. nov. 1785, Niels Thomsen, forhen i hus i Lørslev i Ugilt, gård sst. på 3-4-0-0 tdr. hk., som Christen Christensen godvilligt har afstået pga. fattigdom.

 

Side 153, 20. nov. 1785, Anne Marie Laursdatter, hus i Lørslev på 1 skp. hk., som hendes far Laurs Albertsen fradøde, og den toft, der har ligget til afdøde Maren Sørensdatters hus.

 

Side 154, 20. nov. 1785, Ole Hansen, født i Sæsing, hus i Houstrup på 2 fjk., som Niels Kiærgård fradøde

 

Side 154, 20. nov. 1785, Christen Christensen, forhen i gård i Lørslev, som han måtte frasige sig pga. fattigdom, hus på Lørslev hede i Ugilt på Spangerhede grund med tillæg fra Iver Jensens jord norden vejen.

 

Side 154, 21. nov. 1785, Jens Nielsen Clarup, forhen gårdfæster i Borup, hus i Sæsing i Tårs på 3 skpr., som Christen Pedersen godvilligt har afstået.

 

Side 155, 27. nov. 1785, Christen Pedersen, forhen i hus Sæsing, halvgård i Borup i Tårs på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Jens Nielsen Clarup måtte kvittere pga. armod.

 

Side 155, 1. april 1786, Henrik Christensen, hus i Tårs by på 0-1-2-0 tdr. hk.

 

156, 27. dec. 1785, Niels Mogensen, født i Tårs by, har i fem år været hos Niels Frantsen i Vrensted for at lære smede håndværket, halvgård i Lørslev by på 3-4-01½ tdr. hk., som Christen Jensen godvilligt afstod.

 

Side 156, 24. juli 1786, Thomas Christensen, halvgård i Tårs by indrettet af to bolsteder forhen beboet af Peder og Henrik Christensen. Hk. 2-4-3-1 tdr.

 

Side 157, 3. marts 1786, Jørgen Christensen, bolet Vestermarken mellem Kalum og Holte, som Jens Jensen Calum fradøde og hvis enke Inger Olufsdatter han ægter. Hk. 0-5-2-1 tdr.

 

Side 157, 9. april 1786, Jens Christensen, landsoldat, hus sønden og vesten for Lørslev by i Ugilt, som Peder Mortensen måtte frasige sig pga. armod og slette omstændigheder. Hk. 0-2-0-1 tdr.

 

Side 158, 24. april 1786, Henrik Pedersen, forhen i Vibsig i Tårs, mageskifter med Laurs Thomsen og får hus i Houstrup på 0-0-1-2 tdr. hk.

 

Side 158, 11. maj 1786, Hans Nielsen Vibsig, hus på Lørslev hede med lille ager sønden huset.

 

159, 29. juni 1786, Christen Jensen, gård i Lørslev i Ugilt på 3-4-3-2 ½ tdr. hk., som Christen Christensen godvilligt har afstået.

 

Side 159, 6. nov. 1786, Laurs Mortensen, gård i Øster Brønderslev på 2-1-1-1¼ tdr. hk., som hans far Morten Sørensen fradøde

 

Side 160, 30. nov. 1786, Jens Jensen, tidligere anneksgården i Serritslev, Sønderhaven i Tårs på 5 skpr. hk., som Thomas Madsen pga. armod har forlangt at blive fraskilt.

 

Side 160, 6. dec. 1786, Peder Christensen, Vesterheden i Tårs på 0-1-3-0 tdr. hk., som Hans Andersen godvilligt har afstået.

 

Side 161, 8. dec. 1786, Niels Mogensen, hus i Lørslev by på 0-0-1-1 tdr. hk., som Henrik Pedersen afstod.

 

Side 161, 20. jan. 1787, Henrik Pedersen Smed, hus i Tårs by på 2 (skpr.) 1 fjk., som (?? Pedersen) sidst beboede.

 

Side 162, 4. jan. 1787, Peder Andersen, med frihedspas fra Fuglsig, halvgård i Lørslev på 3-4-0-1½ tdr. hk., som Christen Jensen godvilligt har afstået.

 

162, 1. febr. 1787, Laurs Laursen, hus i Øster Brønderslev, som hans mor har afstået pga. alderdom.

 

Side 163, 10. febr. 1787, Thomas Jensen, forhen i halvgård i Hvidsted, som han frasagde sig pga. slette omstændigheder, hus i Lørslev by på 0-2-1-0 tdr. hk., som Maren Nielsdatter fraflyttede pga. armod.

 

163, 30. april 1787, Jens Jensen, halvgård i Holte by på 4-7-1-2 tdr. hk., som Laurs Poulsen fradøde. Ægter enken og forsørger de på stedet værende tvende børn.

 

Side 164, 7. maj 1787, Thomas Mortensen, født i Lørslev i Ugilt, hus i Øster Brønderslev, som Christen Thomsen fradøde.

 

Side 164, 12. maj 1787, Anders Christensen, halvgård i Holte på 2-5-1-½ tdr. hk., som hans far Christen Thomsen har afstået. Aftægt til forældrene.

 

165, 24. maj 1787, Christen Mogensen, Ålehuset i Hvidsted by med 6 små agre. Hk. 0-2-2-0 tdr.

 

Side 65, 12. maj 1787, Niels Hansen, hus på Vestermarken ved Holte på 0-2-0-2 tdr. hk., som Søren Thomsen fradøde. I huset er den vanvittige Maren Thomasdatter.

 

Side 165, 24. maj 1787, Frederik Hansen, hus ved Ilbro, for få år siden af nyt opbygget, som Laurs Christensen har beboet. Hk. 4 skpr.

 

Side 166, 14. dec. 1787, Jens Pedersen, født i Houstrup, halvgård i Hvidsted på 3-7-0-0 tdr. hk., som Thomas Jensen fraflyttede pga. armod og fattigdom.

 

Side 167, 16. aug. 1788, Christen Christensen Kragdrup, Rom i Tårs på 0-3-0-2 tdr. hk., som Jens Poulsen fradøde. Ægter pigen på stedet Margrethe Jensdatter og er fritaget for af svare hartkornsskatter så længe de lever i ægteskab sammen.

 

Side 167, 7. nov. 1788, Niels Jensen Clarup, umatrikuleret hus i Lørslev by, som Thomas Rytter fradøde.

 

Side 168, 25. nov. 1788, Laurs Madsen, hus på Heden i Tårs på 0-1-2-2 tdr. hk., som Niels Ottesen godvilligt har afstået.

 

Side 168, 1. maj 1788, Christen Olesen, halvgård i Vrensted by på 6-3-1-1½ tdr. hk., som Hans Andersen godvilligt har afstået og hvis datter han ægter.

 

Side 168, 4. april 1788, Niels Isaksen, hus på Lørslev hede på 4 skpr. hk., som hans far Isak Jensen fradøde.

 

Side 169, 4. april 1788, Niels Poulsen, halvgård i Lørslev i Ugilt på 3-2-2-1½ tdr. hk., som Anders Nielsen fradøde og hvis enke Mette Christensdatter han ægter.

 

Side 170, 28. maj 1789, Peder Sørensen Aabye, forhen ejer af Storgård i Tornby, Sønder Tykskov i Tårs på 4-5-1-2 tdr. hk., som Christen Jensen Qvissel har frasagt sig pga. armod.

 

Side 170, 28. maj 1789, Niels Nielsen, med frihedspas fra hr. justitsråd Wilsbæk, umatrikuleret hus i Vrensted by, som Niels Bækgård fradøde.

 

Side 171, 7. sep. 1790, Poul Svendsen Løvbrønden, hus i Tårs by, som snedker Henrik Pedersen frasagde sig ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 171, 2. nov. 1790, Karen Andersdatter, hus i Lørslev by på 1 skp., hk., som Anne Marie Laursdatter hidtil har beboet, men hendes mand har frasagt sig ved Horns-Vennebjerg herreds ret.

 

Side 172, 2. nov. 1790, Peder Nielsen Tornbye, gård i Serritslev på 3-1-2-0 tdr. hk., som Jens Nielsen har frasagt sig ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 172, 23. aug. 1791, Peder Pedersen, hus i Lørslev by på 1 skp. hk., som Peder Andersen har haft og derfra i mindre god forståelse er entlediget.

 

173, 4. april 1792, Anders Pedersen Houstrup, halvgård i Tårs på 2-4-3-1 tdr. hk., som Thomas Christensen har frasagt sig ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 174, 13. april 1792, Thomas Jensen Grimshauge, hus i Houstrup på 0-7-2-0 tdr. hk.

 

Side 174, 13. okt. 1786, Thomas Christensen Holt, 37 år, halvgård i Øster Brønderslev på 4-0-1-0 tdr. hk., som Jens Laursen frasagde sig ved Børglum-Jerslev herreds ret. Aftægtskorn til Jens Laursen og hustru.

 

Side 175, 21. febr. 1793, Peder Olesen, hus i Houstrup i Tårs på 0-0-2-1 tdr. hk., som Erik Jørgensen fradøde.

 

Side 175, 14. marts 1793, Jens Pedersen Underåre, 28 år, umatrikuleret hus på Lørslev hede, som Hans Nielsen Vibsig fradøde.

 

Side 176, 25. april 1793, Niels Christensen Lørslev, 37 år, halvgård i Lørslev by i Ugilt på 3-1-2-2 tdr. hk., som Jens Andersen fradøde og enken Bodil Olesdatter har frasagt sig.

 

Side 176, 22. maj 1793, Kjeld Sørensen Vrensted, 36 år, Kroben i Vrensted på 3-1-2-2 tdr. hk., som Jens Christiansen fradøde og hvis enke Maren Olesdatter han ægter.

 

Side 177, 1. okt. 1793, Peder Christensen Vrensted, 31 år, Kærsgård i Vrensted på 5-5-2-1 tdr. hk., som Laurs Pedersen fradøde og enken Maren Christensdatter har afstået. Ægter den ældste datter Mette Laursdatter.

 

Side 178, 9. juni 1794, Christoffer Jensen, huset Føltved i Øster Brønderslev, som Peder Olesen afstår pga. fattigdom.

 

Side 178, 20. okt. 1794, Niels Nielsen, umatrikuleret hus i Øster Brønderslev, som Thomas Mortensen formedels forandring af bopæl fra frasagt sig ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 178, 28. nov. 1794, Laurs Christensen Wange, Sønderhaven i Tårs på 5 skpr. hk., som Jens Jensen har afstået til ham.

 

Side 179, 3. jan. 1795, Christen Hansen Heiselt, halvgård i Hvidsted på 3-7-0-0 tdr. hk., som Christen Nielsen har frasagt sig ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 179, 5. jan. 1795, Peder Christensen Holt, halvgård i Hvidsted by i Tårs på 3-7-0-0 tdr. hk., som Jens Pedersen frasagde sig ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 180, 5. jan. 1795, Laurs Pedersen Hjørnet, halvgård i Tårs by på 2-4-3-1 tdr. hk., som Anders Pedersen kvitterede pga. armod.

 

Side 180, 7. jan. 1795, Steffen Knudsen Haasen, hus i Houstrup i Tårs på 0-7-2-0 tdr. hk., som Thomas Jensen er fraskilt ved Børglum-Jerslev herreds ret.

 

Side 181, 14. jan. 1795, Peder Jensen, halve Bækgård i Vrensted på 6-3-0-2 tdr. hk, som hans far fradøde.

 

Side 181, 11. april 1793, Søren Christensen, landsoldat, gård i Vrensted by på 5-5-3-2½ tdr. hk., som hans svigerfar Søren Hansen har afstået. Aftægt til svigerforældrene.

 

Side 182, 28. nov. 1795, Laurs Mathiasen, Overgård i Øster Brønderslev på 4-6-1-1 tdr. hk.

 

Side 183, 30. nov. 1795 98, Jens Jensen Haven, gård i Serritslev by på 3-1-2-0 tdr. hk., som Laurs Jensen Karlsen afstår pga. alderdom.

 

Side 184, 15. nov. 1796, Jens Olesen (Holte), gård i Øster Brønderslev på 2-1-1-1¼ tdr. hk., som Laurs Mortensen fradøde og hvis enke Maren Jensdatter han ægter. Svarer hendes salig mands gæld til herskabet.

 

Side 183, 4. dec. 1795, Søren Jensen Gaarestrup, hus på Vesterheden i Tårs på 0-1-3-0 tdr. hk.

 

Side 184, 12. dec. 1795, Jeppe Nielsen, Hjørnet i Tårs på 1-2-0-0 tdr. hk.

 

Side 185, 25. juli 1796, Hans Jensen, gård i Holte by i Serritslev på 3-3-3-1 tdr. hk., som hans far Jens Hansen afstod.

 

Side 186, 14. okt. 1796, Jens Christensen af Øster Brønderslev, hus sst. på 0-0-2-1 tdr. hk., som Mads Andersen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed og hvis datter han ægter. Aftægt til de gamle.

 

Side 186, 21. nov. 1796, Niels Madsen, landsoldat, gård i Holte by i Tolstrup på 4-0-2-1½ tdr. hk., som hans far fradøde.

 

Side 187, 27. dec. 1796, Svenning Villadsen fra Rakkeby, halvgård i Lørslev i Ugilt på 3-4-0-1½ tdr. hk., som Peder Andersen sidst beboede.

 

Side 188, 10. jan. 1797, Christen Christensen, hus i Lørslev på 0-1-3-0 tdr. hk., som Christen Christensen Krattet fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 188, 10. jan. 1797, Christen Sørensen Grøndahl, hus i Lørslev på 0-1-1-1 tdr. hk., som pigen Anne Pedersdatter hidtil har beboet og som han ægter.

 

Side 188, 16. jan. 1797, Jens Pedersen, hus i Lørslev på 0-7-1-0 tdr. hk., som Peder Nielsen fradøde.

 

Side 189, 30. jan. 1797, Christen Pedersen, det umatrikulerede Krathus, som Hans Andersen fradøde.

 

Side 189, 4. febr. 1797, Niels Sørensen, halvgård i Lørslev i Ugilt på 3-2-2-1½ tdr. hk., som Niels Poulsen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 190, 1. maj 1797, Zakarias Andersen, hus på Vesterheden i Tårs på 0-1-1-0 tdr. hk., som Christen Jensen Bødker sidst beboede. Giver sine svigerforældre anstændigt ophold.

 

Side 190, 1. maj 1797, Peder Christensen, Kragdrup i Tårs på 2-3-2-2 tdr. hk., som hans far Christen Christensen fradøde. Aftægt til moderen.

 

Side 191, 12. aug. 1789, Jens Hansen Taars, hus i Vrensted på 2 alb., som Anders Nielsen fradøde.

 

Side 192, 24. nov. 1798, Mads Jensen, halvgård i Hvidsted by i Tårs på 3-7-0-0 tdr. hk., som hans far fradøde. Aftægt til moderen.

 

Side 192, 12. jan. 1799, Bertel Sørensen, hus i Serritslev by på 0-1-0-1 tdr. hk., som hans far Søren Pedersen fradøde.

 

Side 193, 17. jan. 1799, Mads Andersen, hus i Houstrup på 2 fjk., som Peder Olesen fradøde.

 

Side 193, 2. dec. 1799, Peder Sørensen, hus med jord bygget på det østerste af Holte mark på gårdmand Anders Christensens jord. Skal tjene gårdmand Anders Christensen i Holte.

 

Side 194, 23. marts 1851 [1801?], Niels Jensen fra Sdr. Bindslev, halvgård i Hvidsted i Tårs på 3-7-0-0 tdr. hk., som Christen Hansen frasagde sig.

 

Side 195, 1. maj 1801, Christen Christensen fra Stenbroen, hus kaldet Vejen i Tårs, samt det engskifte, som forhen hørte til Poul Sørensens sted.

 

Side 195, 24. dec. 1801, Christen Olesen, hus i Houstrup på 2 fjk., som Ole Hansen sidst havde.

 

Side 196, 22. dec. 1802, Anders Olesen Ørum, hus i Holte på 0-0-1-2 tdr. hk., som hans far Ole Andersen Ørum sidst beboede.

 

Side 196, 23. dec. 1802, Mads Andersen, Mølgård i Tolstrup på 9-2-1-2 tdr. hk., som hans mor sidst beboede og hvor hun skal have aftægt.

 

Side 196, 28. dec. 1802. 1802, Jesper Mikkelsen, halvgård i Hvidsted på 3-2-0-0 tdr. hk., som Niels Jensen sidst beboede.

 

Side 198, 28. dec. 1802, Svend Christensen, halvgård i Borup på 3.6.1.1½ tdr. hk., som Christen Nielsens enke sidst beboede.

 

Side 198, 11. febr. 1804, Maren Olesdatter i Vrensted, som med hendes mand Kjeld Sørensen 1803 er afskilt ved bord og seng, Kroben i Vrensted på 5-1-2-2 tdr. hk., som bemeldte Kjeld Sørensen 1802 frasagde sig ved Børglum herreds ret. Svarer årlig til hendes mand: ½ td. rug og 1 td. grynbyg.

 

Side 199, 25. nov. 1788, Jens Madsen Hallund, som ægter Hans Sørensens datter, halvpart af gård i Serritslev, som hans svigerfar beboede og skulle bestyre sin livstid og som denne nu deler med datter og svigersøn. Hk. 3-1-2-0 tdr. Fæster hele gården efter Hans Vestergårds død.

 

Side 200, 10. april 1779, Svend Christensen, gård i Vrensted by på 6-3-1-1½ tdr. hk., som Morten Nielsen fradøde og hvis enke Karen Jensdatter han ægter.

 

Side 200, 18. juli 1804, Jens Pedersen, hus i Houstrup i Tårs på 0-0-3-2 tdr. hk., som Henrik Pedersen sidst beboede.

 

Side 201, 18. juli 1804, Niels Pedersen Klattrup, hus i Tårs på 0-0-1-2 tdr. hk., som Henrik Christensen godvilligt har afstået.

 

Side 201, 13. juli 1804, Peder Sørensen Karmisholt, Sønder Tykskov i Tårs på 4-5-1-2 tdr. hk., som Peder Sørensens enke har afstået til fæsteren, der har ægtet hendes datter.

 

Side 202, 13. juli 1804, Mikkel Christensen, halvgård i Borup i Tårs på 3-6-1-1½ tdr. hk., som Svend Christensen sidst beboede.

 

Side 202, 20. juli, 1804, Laurs Thomsen, det umatrikulerede Vibsig i Tårs, som Henrik Pedersen sidst beboede.

 

Side 203, 18. juli 1804, Villads Nielsen, jordløst hus i Øster Brønderslev, som Svend Boyer godvilligt har opladt.

 

Side 203, 20. juli 1804, Anders Jacobsen, umatrikuleret hus i Øster Brønderslev, som Johanne Laursdatter sidst beboede.

 

Side 204, 13. juli 1804, Jens Jensen, Søndergård i Holte i Tolstrup på 9-2-0-1 tdr. hk., som hans mor hidtil har beboet. Giver aftægt til sin gamle mor.

 

Side 204, 13. juli 1804, Christen Andersen Mølgård, gård i Holte i Tolstrup på 4-0-2-1½ tdr. hk., som Niels Madsen har frasagt sig.

 

Side 205, 13. juli 1804, Christen Madsen, bolet Vestermarken mellem Holte og Kalum på 0-5-2-1 tdr. hk., som Jørgen Christensen fradøde.

 

Side 206, 18. juli 1804, Jens Nielsen, udskiftet gård fra Lørslev by i Ugilt på 4 tdr. hk., som hans mor Niels Christensens enke har beboet.

 

Side 206, 25. juni 1804, Peder Chr. Pedersen, umatrikuleret hus kaldet Holmen i Vrå, som Christen Eskildsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 207, 20. juli 1804, Ole Thomsen, gård i Lørslev by på 3-4-0-0 tdr. hk., som Jens Mosberg sidst beboede.

 

Side 207, 20. juli 1804, Anders Christensen, gård i Lørslev by på 3-4-0-0 tdr. hk., som Ole Pedersen sidst beboede.

 

Side 208, 20. juli 1804, Jens Pedersen, gård i Lørslev by på 3-4-0-0 tdr. hk., som Niels Christensen har frasagt sig.

 

Side 209, 18. juli 1804, Laurs Christensen Muurmester, hus i Lørslev by på 0-2-0-2 tdr. hk., som Peder Pedersen Tømmermand fradøde og hvis enke han har ægtet.

 

Side 209, 18. juli 1804, Mads Christensen, født i Holmen i Vrensted, Houstrup i Tårs.

 

Side 209, 18. juli, Niels Christensen, hus i Lørslev by, som Jens Pedersen godvilligt har opladt.

 

Side 10, 18. juli 1804, Ole Laursen, et fra Lørslev by udflyttet hus på 0-2-0-2 tdr. hk.

 

Side 210, 20. juli 1804, Christen Jespersen, et fra Lørslev by udflyttet hus på 0-2-0-2 tdr. hk.

 

Side 211, 24. aug. 1806, Christen Christensen fra Borup, hus i Houstrup, som Mads Andersen har frasagt sig.

 

Side 211, 5. sep. 1806, Niels Nielsen fra Astrup sogn, gård i Lørslev by i Ugilt på 3-4-0-0 tdr. hk., som Christen Jensen fradøde.

 

Side 211, Peder Michelsen fra Sejlstrup, hus i Øster Brønderslev, som Erik ??sen Brunberg fradøde.