HVIDSTEDGAARD

14. apr. 1720 side 1 Anders Heilesen i Holt, Tolstrup sogn, gift med Maren Andersdatter. Enkens stifbørn: Jens Andersen af Guldager, Heile Andersen af Vrangdrup, Mads Andersen af Holt, Karen Andersdatter ibm, samt enkens børn Niels Andersen af Holt og Margrethe Andersdatter ibm. Lavværge Niels Andersen.

Side 2b 10. juni 1720 Kirsten Pedersdatter i Holt, Serritslev sogn, gift med Peder Christensen. Hendes børn: Bolle Andersen i Aae.

Side 4 21. juli 1720 Mogens Svendsen i Borup, Taars sogn, gift med Maren Nielsdatter. Hans børn: Christen Mogensen, 28 år, Maren Mogensdatter i Aasholm, Maren Mogensdatter, 24 år, deres morbroder Villads Sørensen af Birken i Taars sogn var værge.

Side 7b 3. maj 1721 Mette Eriksdatter i Hvidsted, Taars sogn gift med Jens Nielsen Mørck. Børn: Peder Jensen i Højbjerg, Ugilt sogn, Knud Jensen af Birket, Hørmested sogn, Niels Jensen, 35 år, Christen Jensen, 35 år, Mette Jensdatter i Haven, Mygdal sogn, Maren Jensdatter, 26 år, samt af første kuld Willum Hansen i Linderup, Erik Hansen i Glimsholt, Hans Hansen i Sæsing.

Side 13a 30.maj 1721 Jacob Jensen i Øster Brønderslev, gift med Maren Larsdatter. Sidse Jacobsdatter, 13 år, Bodil Jacobsdatter, 10 år, Johanne Jacobsdatter, 7 år, Jens Jacobsen, 5 år. Lavværge Christen Laursen af --, hendes stiffader, børnenes farbroder Jens Jensen af Brønderslev var værge.

Side 15b 23. juni 1721 Peder Sørensen i Mølgaard, Tolstrup sogn og hustru Anne Jensdatter. Arvinger: Peder Pedersens stifsøn Thomas Jensen i Holt Søndergaard, gift af fællesbo, og børn Peder Pedersen, fæster af Mølgaard, og Anne Pedersdatter, 31 år. Mandens halvbrødre Anders Laursen i Skibsby og Niels Laursen af Hæstrup Mølle, samt på datterens Johanne Pedersdatters vegne hendes morbroder Laurs Michelsen af Store Nejsom.

Side 19b 20. april 1722 Maren Sørensdatter i Vrensted, gift med Christen Jensen. Børn: Søren Christensen, 9 år, Anne Christensdatter, 4 år, Maren Christensdatter, 2 år, hvis morbroder Laurs Sørensen var værge.

Side 22a 15. januar 1722 Peder Christensen i Holt. Arvinger: Søren Nielsen i Nørre Vraa, Poul Andersen i Vester Hjermitslev, Maren Nielsdatter i Vejby, Trund Andersdatter i Thise, Trund Nielsdatter i Vejby, Anne Christensdatter i Vrensted, Maren Christensdatter, tjenende i Stenbergaard. Afdøde havde afstået stedet til Anders Bollesen.

Side 23b 25. januar 1722 Anders Madsen i Haven, Taars sogn, gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Andersen, 18 år, Jens Andersen,8 år, Mads Andersen, 5 år, Laurs Andersen, 10 år, Anne Andersdatter, 20 år, Kirsten Andersdatter, 16 år. Lavværge Mads Bendsen i Skoven, formynder morbroder Peder Christensen af Skiven.

Side 25b 29. dec. 1725 Jens Sørensen i Lørslev, Ugilt sogn, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jensdatter, 6 år, Jensen, 4 år, Jensdatter, 2 ½ år. Lavværge Michel Pedersen af Nygaard i Hørmested sogn, formynder farbroder Laurs Sørensen af Nørgaard i Hørmested sogn.

Side 27b juli 1726 Mogens Pedersens hustru Maren Nielsdatter i Vrensted. Børn: Niels Nielsen og Niels Nielsen, begge borgere og vognmænd i Aalborg, Hans Nielsen, Peder Mogensen tjenende Christen Nielsen i Ingstrup, Maren Nielsdatter på Sjælland.

Side 28a 19. juli 1726 husmand Peder Olsens hustru Johanne Nielsdatter i Vrensted. Deres børn: Niels Pedersen, tjenende Niels Bødker i Vrensted, Johanne Pedersdatter, gift med Thomas Jensen i Vrensted på Børglum Klosters gods, Maren Pedersdatter, gift med Christen Jensen ibm, Anne Pedersdatter, tjenende Jesper Sørensen i Vrensted.

Side 28b 4. apr. 1727 Jens Pedersen i Holte og hustru Anne Christensdatter. Børn: Christen Nielsen, 13 år, Niels Nielsen, 10 år, og deres fælles børn Niels Jensen, 1 år, Peder Jensen, 4 år, Laurs Jensen, 1 ½ år, overværet af formynder Thomas Laursen af Holte.

Side 30 5. juni 1730 Thomas Jensen i Søndergaard i Hvidsted, gift med Else Christensdatter. Børn: Anne, 27 år, Maren, 19 år, Christen, 17 år, Jens, 14 år, alle hjemme. Afdødes halvbroder Peder Pedersen af -- var lavværge, Peder Jensen og Michel Laursen, begge af Callum, som formyndere.

Side 33a 1.feb. 1734 Mads Nielsen i Haugen hans hustru Anne Christensdatter, som døde i december sidste år. Hans stifbørn: Christen Andersen, tjenende på Høgholt, 30 år, Laurs Andersen i Lørslev, 25 år, Jens Andersen, 21 år i Schadholt, Mads Andersen 18 år, hjemme, Anne Andersdatter, 33 år, hjemme, Kirsten Andersdatter, 26 år, tjenende i Ugilt Præstegaard. Morbrødre Niels Christensen af Morild i Taars sogn og Peder Christensen af Schieve i Thorslev sogn

Side 35 21. nov. 1735 Mette Nielsdatter i Holmen, Vrensted, gift med Christen Christensen. Gift 1. Christen Kjeldsen, død 1716. Hendes børn: Kjeld Christensen, 28 år, Knud Christensen, 24 år, Peder Christensen, 23 år, Hans Christensen, 20 år, Maren Christensdatter, 21 år, Anne Christensdatter, 18 år, samt deres fælles børn: Christen Christensen, 12 år, Mads Christensen, 11 år, Christen Christensen, 9 år, Anne Christensdatter, 10 år. Deres morbrødre Anders og Christen Nielsen af Manne, Thise sogn var formyndere.

25. januar 1736 Niels Andersens hustru Johanne Christensdatter i Holtet, Tolstrup sogn. Hendes søn Anders Nielsen, 8 år, som afdødes stiffader Jens Andersen af Guldager i Vrejlev sogn var formynder for.

13. feb. 1736 Niels Jensen i Hvidsted by. Søskende: Christen Jensen i Holt, afg. Peder Jensen, forhen gift med Cathrina Jensdatter, hans børn Jens Pedersen, 20 år, Niels Pedersen, 16 år og Christen Pedersen, 8 år, og Anne Pedersdatter, 21 år, Mette Pedersdatter, 12 år, Ingeborg Pedersdatter, 10 år, Dorthe Pedersdatter, broderen afg. Knud Jensen hans børn Anne Knudsdatter, 16 år, Karen Knudsdatter, 14 år, Maren Knudsdatter, 11 år, halvbrødre afg. Willum Jensen, hans sønner Hans Willumsen, 36 år, Niels Willumsen, 32 år, Christen Willumsen, 30 år, Maren Willumsdatter, 34 år, gift med Jens Hansen af Linderup, og halvbrødre Erik Hansen, tjenende i Hørmested sogn og Hans Hansen, tjenende i Sæsing, Taars sogn. Til stede var også afgangnes fastre Mette Jensdatter af Hoveltved i Mygdal sogn, og Maren Jensdatter af Fielsted i Sindal, gift med Michel Christensen.

11. april 1736 Christen Mogensen i Vester Kragerup, Taars sogn. Børn: Mogens Christensen, 6 år, Jeppe Christensen, 4 år, Svend Christensen, 2 år, Kirsten Christensdatter, 15 år, Johanne Christensdatter, 13 år, Maren Christensdatter, 12 år, Christensdatter, 10 år.

23. maj 1736 Anders Andersen i Holtet, Serritslev sogn, gift med Maren Christensdatter. Børn: Peder Andersen, 5 år, Christen Andersen, 2 år. Lavværge Christen Nielsen i Gundersmølle, formynder deres faders søstermand Jens Pedersen af Kalum i Serritslev sogn.

15. okt. 1736 Laurs Hansen i Ø Brønderslev. Børn: Morten Laursen, 28 år, Jens Laursen, 25 år, Hans Laursen, 21 år, Mette Laursdatter, 16 år.

14. apr. 1736 Laurs Hansens afg. hustru Anne Mortensdatter i Ø Brønderslev. Børn: Morten Laursen, 28 år, Niels Laursen, 24 år, Hans Laursen. 21 år, Mette Laursdatter, 16 år.

13. nov. 1736 Inger Christensdatter i Hvidsted, gift med Christen Jensen. Arvinger: Mogens Pedersen og Villads Pedersen af Hvidsted, Thyge Pedersen af Houstrup, Poul Pedersen af Heiselt, som alle er hendes morbrødre, Johanne Pedersdatter af Sæsing, Anne Pedersdatter af Housted, hendes mostre, Christen Andersen af Vrangdrup i Vester Brønderslev, hendes fastersøn, og Heile og Søren Nielsen, hendes farbroders sønner. Vurderingsmænd Jens Nielsen af Houstrup og Peder Christensen af Hvidsted.

24. apr. 1737 Peder Laursen i Ø Brønderslev, gift med Else Jørgensdatter. Børn: Jørgen Pedersen med farbroder Christen Laursen som formynder.

17. maj 1737 afg. Anne Christensdatter, Mads Andersens kone i Holtet. Børn: Anders Madsen, 2 ½ år.

23. maj 1737 Laurs Sørensens hustru Maren Andersdatter i Vrensted. Børn: Ane Jensdatter, Mette Jensdatter.

22. feb. 1738 Christen Nielsen Krobbens hustru Kirsten Nielsdatter i Vrensted. Deres børn: Niels Christensen, Christen Christensen, Anne Christensdatter.

17. november 1738 Poul Lauridsen i Vrensted, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Maren Poulsdatter, 19 år, tjenende præsten i Vrensted, Gjertrud Poulsdatter, 17 år, tjenende Svend Thomasen i Løkken, Else Poulsdatter, 15 år, hjemme, Søren Poulsen, hjemme, Laurids Poulsen, 11 år. Antagen lavvværge Christen Sørensen i Vrensted, formynder Søren Sørensen i Vrensted. Vurderingsmænd Søren Nielsen og Christen Jensen af Vrensted.

5. juni 1739 Søren Glarmester i Taars, gift med Kirsten Pedersdatter. Vidner Tyge Pedersen og Jens Pedersen, begge af Taars. Børn: Jens Sørensen og Maren Sørensdatter, gift med Niels Christensen Tambour i Taars by. Sønnen skal underholde sin gl. fader.

8. marts 1740 Niels Clarup i Hvidsted by, gift med Maren Olesdatter. Deres børn: Ole Nielsen, myndig, Niels Nielsen, myndig, Peder Nielsen, 24 år, Christen Nielsen, 20 år, Jens Nielsen, 16 år, 2 døtre, den ene ? Nielsdatter, gift med Søren Jensen i Borup, og Kirstine Nielsdatter, hjemme. Vidner Villads Pedersen og Christen Jensen i Hvidsted.

8. marts 1740 Peder Christensens kone Else Villadsdatter i Hvidsted. Børn: Villads Pedersen, 8 år, Christen Pedersen, 4 år, Maren Pedersdatter, nogle få uger gl.

1.apr. 1740 Peder Jensen i Bækgaard i Vrensted, gift med Kirsten Jensdatter. Hans børn: Maren Pedersdatter, hjemme, Jens Pedersen, 28 år, Mads Pedersen, 25 år, Niels Pedersen, 24 år, Laurs Pedersen, 21 år, deres søn Jens Pedersen, 14 år. Lavværge Christen Sørensen. Vidner Christen Jensen og Christen Christensen af Vrensted.

28. juni 1740 Christen Mathiasen Smed i Vrensted, gift med Inger Nielsdatter. Børn: Jens Christensen, Christen Christensen, Kirsten Christensdatter, 14 år, alle umyndige. Formynder afdødes fader Mathias Laursen af Kalum, lavværge afdødes broder Jens Mathiasen fra Gjølstrup i Jelstrup sogn.

30. juli 1740 Maren Andersdatter, Christen Andersens hustru i Holt, Serritslev sogn. Børn: Anders Christensen, umyndig, formynder morfader Anders Thomasen af Thise.

20. juli 1740 Niels Andersen af Holte, gift med Karen Poulsdatter. Lavværge hendes broder Jens Poulsen af Emb by, formynder for børnene deres fødte værge Mads Andersen af Holte for Anders Nielsen, 13 år, Anders Bollesen ibm var formynder for Peder Nielsen, 4 år.

26. okt. 1741 Christen Mogensen på Heden i Øster Kragerup, gift med Johanne Henriksdatter. Børn: Kirsten Christensdatter, 23 år, Johanne Christensdatter, 21 år, Maren Christensdatter, 17 år, Kirsten Christensdatter, 15 år, Mogens Christensen, 13 år, Jep Christensen, 10 år, Svend Christensen, 8 år, Christen Christensen, 5 år. Enkens fæstemand Chisten Nielsen var til stede. Formynder deres morbroder Peder Hendrichsen Smed af Houstrup.

6. nov. 1741 Anne Lauridsdatter, Peder Madsens hustru i Taars. Børn: Mads Pedersen, 3 år, formynder Christen Christensen af Nørgaard i Taars.

1.dec. 1741 Søren Jensens hustru Maren Nielsdatter i Borup. Søskende: Peder Nielsen, 25 år, tjenende på stedet, Jens Nielsen, 18 år, tjenende Peder Smed i Houstrup, Kirsten Nielsdatter, 36 år, tjenende enkemanden, Oluf Nielsen, 34 år, bor på en gård i Aae, Serritslev sogn på Høgholt gods, Niels Nielsen.

11. apr. 1742 Mads Pedersen i Vrensted, trolovet med Mette Jensdatter. Hendes nye fæstemand var Søren Madsen. Afdødes søskende: Jens Pedersen, 31 år, Niels Pedersen, 26 år, Laurs Pedersen, 24 år, Jens Pedersen, 16 år og Maren Pedersdatter, 34 år, de to sidste halvsøskende. Deres stiffader Hans Christensen af Vrensted var til stede.

8. aug. 1742 Johanne Jensdatter, Christian Jensens hustru i Vrensted. Børn: Birthe Christensdatter, 7 år, og Anne Christensdatter, 4 år, med deres mosters mand Jesper Nielsen af Brødslev i Ingstrup sogn som formynder.

21. sept. 1742 Thomas Lauritsens hustru Johanne Christensdatter af Holte. Børn: Christen Thomasen, 24 år, som har fæstet gården, er trolovet med Maren Pedersdatter, hvis broder Laurs Pedersen fra Kokholm i Stenum sogn var med, og Anne Thomasdatter, gift med Niels Mathiasen i Kalum af Høgholts gods, Karen Thomasdatter, 14 år, og Dorthe Thomasdatter, 8 år. Deres formynder var Hans Hansen af Øster Hjulskov, enkemandens søstersøn.

31. okt. 1742 Christen Christensen i Holmen, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Mette Christensdatter, 4 år, Else Christensdatter, ½ år, samt børn med afg. Mette Nielsdatter: Christen Christensen, 21 år, Mads Christensen, 18 år, Christen Christensen 15 år, Anne Christensdatter, 17 år. Deres farbroder Kjeld Christensen var formynder. Enkens broder Jens Nielsen Bruun af Vrensted var lavværge. Skifteforvalter Laurs Christensen Meyer. Vidner Chisten Jensen og Hans Mogensen af Vrensted. Skiftebrev af 20. oktober 1716 efter afdødes formand Christen Kjeldsen blev fremlagt.

26. januar 1743 Jens Sørensen Glarmester i Taars. Vidner Peder Hendrichsen af Houstrup og Jørgen Jørgensen af Houstrup. Søskende: Maren Sørensdatter, gift med Niels Christensen Tambour i Taars. Auktionsbilag med mange navne.

19. dec. 1744 Mette Nielsdatter i Houstrup, en fra Lørslev ankommen pige den 6.december. Arvinger, broderbørn Laurs Christensen Feldbereder i Hjørring, Niels Christensen, tinstøber i Rævdal, Niels Jensen i Hvidsted, Thøger Jensen, Søren Jensen, begge i Houstrup, samt Anne Jensdatter ibm, sal. Jens Nielsens børn, Maren Christensdatter af Bagterp og Helle Christensdatter ibm, nu tjenende i Hjørring til Laurs Jensens, Karen Christensdatter samme sted og Søren Christensen i Bagterp. Fødte værger Jens Feldtbereder af Hjørring, Niels Laursen i Fladstrand og Niels Villadsen. 6 af arvingerne er Christen Nielsens børn af Gjurup.

15. nov. 1745 Birgitte Christophersdatter, Søren Sørensens hustru i Vrensted. Vidner Hans Madsen og Laurs Pedersen Kjærgaard, begge af Vrensted. Børn: Maren Sørensdatter, 13 år, og Mette Sørensdatter, 11 år. Formynder deres morbroder Niels Christophersen i Oxentorp i Vrensted sogn.

20. dec. 1745 Stephan Olufsen i Holte, gift med Ingeborg Hansdatter. Børn: Johanne Stephansdatter, før gift med Jens Nielsen af Hjermitslev, deres børn Niels Jensen, Steffen Jensen og Anne Jensdatter, Maren Stephansdatter, 27 år, hjemme, Kirsten Stephansdatter, 22 år, tjenende i Vester Brønderslev, Anne Stephansdatter, 20 år tjenende i Tolstrup Præstegaard, Ole Stephansen, 25 år, med deres farbroder Jens Stephansen fra Nørhaugen, Serritslev sogn, som formynder.

Side 111a 7. juli 1747 Anne Christensdatter, Jens Nielsen Søhedens hustru i Øster Brønderslev. Børn: Niels Jensen, 20 år, Anders Jensen, 15 år, Anne Jensdatter, 18 år.

Side 112b Hendrich Jensen Smed i Stenbroen, Taars sogn, gift med Kirsten Pedersdatter, lavværge Søren Jensen af Borup. Børn med Johanne Jensdatter: Johanne Hendrichsdatter, gift med Christen Nielsen i Krathuset i Øster Kragerup, Peder Hendrichsen af Houstrup, Kirsten Hendrichsdatter, gift med Peder Christensen i Meiling i --sogn, med enken: Jens Hendrichsen af Taars, Peder Hendrichsen her på stedet, Jens Hendrichsen, tjenende Villads Pedersen af Hvidsted, Johanne Hendrichsdatter, gift i Norge med Amund Knudsen i Colbiørnsvig ved Arendal, Maren Hendrichsdatter, 31 år, tjenende i Hvidstedgaard, Zidsel Hendrichsdatter, 25 år, på stedet.

Side 116 6. aug. 1748 Villads Pedersen i Hvidsted, gift med Anne Christensdatter. Søskende: Mogens Pedersen, gammel og affældig, har haft ophold ved stedet i mange år, Poul Pedersen, tjenende degnen i Mosbjerg, Johanne Pedersdatter, Hans Hansens hustru i Sæsing, Anne Pedersdatter, sal. Christen Heilesens enke i Høgsted.

Side 120 17. maj 1748 Laurs Simonsen i Sønder Tykskov, gift med Dorethe Jensdatter, med lavværge Poul Simonsen af Stoksted. Børn: Karen Laursdatter, degnen i Aasted Hans Rasmussen Galschiøts hustru, Jens Laursen, 23 år, Maren Laursdatter, 19 år, Niels Laursen, 15 år. Deres fødte værge Jens Laursen, og for de 2 yngste deres faderbrodersøn Jens Christensen af Dybro i Skærum sogn. Enken Dorthe Christensdatter af Calum hendes søn Christen Pedersen var mødt angående gæld til boet. Desuden Peder Christensen af Stoksted.

Side 135b 14. april 1749 Mads Bollesen i Holte, gift med Maren Christensdatter. Deres børn: Maren Madsdatter, 12 år, Anders Madsen, 8 år, Anne Madsdatter, 6 år, Bolle Madsen, 2 ½ år. Enkens broder Christen Christensen af Gundersmølle i Tolstrup sogn var lavværge, og farbroderen Anders Bollesen af Holte var værge.

Side 139a 1. oktober 1749 Christen Nielsen i Kroben Vrensted, gift med Karen Laursdatter. Børn med 1.kone Kirsten Nielsdatter: Niels Christensen, for nogle år siden bortrømt, Christen Christensen, 26 år, Laurs Christensen, 16 år, Anne Christensdatter, 19 år. Enkens lavværge Christian Jensen af Vrensted, børnenes værge deres morbroder Søren Nielsen af Vrensted.

Side 140a 10. november 1749 Niels Bertelsen Saltum i Vrensted og hustru. Børn: Laurs Nielsen, tjener Christian Jensen i Vrensted, som var værge.

Side 140b 29. december 1749 Maren Andersdatter, Laurs Pedersen Ouesens hustru i Øster Brønderslev. Børn: Peder Laursen, 7 år, Laurs Laursen, 5 år, Anders Laursen, 2 år, Maren Laursdatter, 4 uger. Deres morbroder Jens Andersen af Vester Brønderslev var værge.

Side 142a 6. februar 1750 Malene Sørensdatter, Christen Nielsens hustru på Heden i Taars Sogn. Deres børn: Anne Christensdatter, 26 år, Karen Christensdatter, 28 år.

Side 143a 7. april 1751 Christen Laursen i Heiselbach i Taars Sogn, gift med Maren Jensdatter. Børn: Laurs Christensen, 18 år, Maren Christensdatter, 24 år, Anne Christensdatter, 17 år, Johanne Christensdatter, 13 år, Søren Christensen, 9 år, Thove Christensdatter, 5 år, Karen Christensdatter, 2 år. Ansat værge Christen Andersen på Heden i Taars sogn, da ingen på afdødes side var levende. Enkens broder Thor Jensen i Kaalborn i Ugilt sogn var lavværge.

Side 145a 1. oktober 1750 Karen Poulsdatter, Jens Thomasens hustru i Holte. Børn: Peder Nielsen, 11 år, Thomas Jensen, 8 år, Maren Jensdatter, 7 år, Else Jensdatter, 5 år. Jens Poulsen af Emb og Anders Bollesen af Holte blev begge ved Niels Andersens første sal. kone ansat som formyndere, begge fødte værger for den ældste. De yngstes farbroder Christen Thomsen Søndergaard i Holte var til stede.

Side 148b 6. sept. 1751 afkald fra Christen Thomasen Søndergaard i Holte og medarvinger Jens Thomasen af Holte, Mads Nielsen af Haugen i Taars sogn på kone Anne Thomasdatters vegne, Johan Pedersen af Haugen i Taars Sogn på kone Maren Thomasdatters vegne for arv efter Else Christensdatter, som døde hos Christen Thomasen i Holte.

Side 148b 15. september 1751 Maren Laursdatter, Christen Jensen Skrædders kone i Vrensted. SøskenDE. Else Laursdatter af Vrensted og Johanne Laursdatter af Aasendrup, på hvis vegne var til stede Laurs Andersen af Vrensted.

Side 149b 19. oktober 1751 Christen Nielsen i Vester Heden i Taars Sogn. Børn: Karen Christensdatter, 29 år, og Anne Christensdatter, 27 år. Ansat værge Mogens Christensen i Houstrup.

Side 150b 12. januar 1751 Mette Jensdatter, Søren Madsens hustru i Vrensted. Hendes børn: Maren Laursdatter.

Side 153a 14. marts 1752 Christen Jensen Vestergaard i Hvidsted, gift med Maren Sørensdatter, hvis broder Peder Sørensen af Poulstrup var lavværge. Deres børn: Inger Christensdatter, 13 år, Maren Christensdatter, 15 år, Peder Christensen af Stoksted.

Side 155b 14. juni 1752 Ingeborg Hansdatter, sal. Stephen Olufsens enke i Holte. Børn: Oluf Stephensen, boende ibidem, Johanne Stephansdatter i Hjermeslev, gift med Jens Nielsen, Kirsten Stephansdatter, Søren Jensens hustru i Hjermeslev, Anne Stephansdatter, ugift i København, Maren Stephansdatter, på stedet, tilsat formynder Anders Pedersen i byen.

side 156b 8. aug. 1752 Jens Nielsen i Houstrup, gift med Anne Nielsdatter. Lavværge Jens Nielsen i Houstrup. Børn: Niels Jensen i Hvidsted, 50 år, Søren Jensen, hjemme, 37 år, Thøger Jensen, hjemme, 42 år, Anne Jensdatter, 39 år, ugift, hjemme, født værge Jens Nielsen i Lille Tang i Ugilt sogn.

Side 158b 3. oktober 1752 Christen Nielsen i Linderup, Tolstrup Sogn, gift med Maren Christensdatter. Deres børn: Niels Christensen, 19 år, Maren Christensdatter, 21 år, Christen Christensen, 12 år, Kirsten Christensdatter, 7 år, Hans Christensen, 4 år, Christen Christensen, 3 uger. Enkens søsters mand Niels Jensen i Taarup, var lavværge og som formynder Mads Jensen i Linderup ansat.

Side 160b 13. juni 1753 Jens Hendrichsen i Taars, gift med Anne Poulsdatter. Lavværge Peder Hendrichsen af Houstrup. Deres børn: Maren Jensdatter, 4 år, med formynder Jens Hendriochsen af Hvidsted, Mette Jensdatter, 1 år, med født værge Peder Hendrichsen Smed af Steenbroen.

Side 162b 12. september 1753 Mads Andersen i Holte, gift med Johanne Christensdatter. Hans børn med afdøde Anne Christensdatter: Anders Madsen, på stedet..

Side 165a 15. december 1753 Anne Pedersdatter, Jens Thomsens kone i Lørslev. Børn: Thomas Jensen, 24 år, Peder Jensen, 15 år, Christen Jensen, 32 år, Maren Jensdatter 26 år, Karen Jensdatter, 20 år. Deres farbroder Søren Thomsen Haurdal i Vibsighus var værge.

side 166 7. januar 1754 Johanne Hansdatter, Jens Larsen Brønderslevs kone på Vesterheden. Børn med forrige mand: Hans Nielsen i Lørslev og Jens Nielsen, tjenende i Stenum, begge myndige.

Side 167b 30. januar 1754 Mads Christensen i Borup, gift med Anne Marie Poulsdatter. Børn: Poul Madsen, myndig og har stedet i fæste, Inger Madsdatter ibm. Lavværge Jens Hendrichsen i Hvidsted, formynder Peder Hendrichsen Smed i Houstrup.

1.apr 1754 side 170a Hans Christensen Bechgaard i Vrensted, gift med Kirsten Jensdatter. Søskende: halvbroder Christen Christensen, tjenende i Holmen, Christen Christensen, boende i byen, Mads Christensen, tjenende Svend Kroben, helbroder Knud Christensen, tjenende i Lørslev, Ugilt sogn, alle myndige, helsøster Anne Christensdatter med formynder Svend Nielsen Kroben i byen.

Side 173b 10. juni 1754 Zidsel Jensdatter, Kield Christensens kone i Vrensted. Søskende: Mads Jensen, Niels Jensen, den ældste, Anders Jensen, alle af Vrensted, myndige, Karen Jensdatter, gift med Jacob Jørgensen i Aasenterp.

Side 176a 5. december 1754 Ellewn Heilesdatter, Søren Jensens hustru i Borup. Børn: Jens Sørensen, 11 år, Heile Sørensen, 7 år, Maren Sørensdatter, 5 år, Anne Sørensdatter, 3 år, hvis morbroder Peder Heilesen af Lørslev var værge.

Side 179b 17. marts 1755 Christen Erichsen, død hos Jens Hendrichsen i Hvidsted. Børn: Erich Christensen af Emb, Margrethe Christensdatter, Christen Eriksens hustru i Taars, og Anne Christensdatter, Jens Hendrichsens kone her i byen.

Side 185a Skiftebrev 25. januar 1736 efter Johanne Christensdatter i Holte, og afkald 11. Juli 1754 fra Anders Nielsen i Holte, døbt 25. April 1728 i Tolstrup kirke, søn af J. C. og Niels Andersen i Holte.

Side 185b 25. juni 1753 Maren Lauridsdatter, Christen Jensens kone i Øster Brønderslev. Børn med første mand Jacob Jensen: Jens Jacobsen, her på stedet, Zidsel Jacobsdatter, gift med Niels Christensen i Saltum, Bodil Jacobsdatter, gift med Jens Christensen i Øster Brønderslev og Johanne Jacobsdatter, gift med Thomas Bertelsen i Vester Brønderslev.

Side 189a 26. juni 1755 Niels Madsen i Lindrup, gift med Margrethe Christensdatter. Afdødes broder Christen Madsen i Serritslev. Enkens lavværge Lars Jensen.

Side 191a 19. december 1755 Søren Jensen i Houstrup, gift med Anne Pedersdatter. Deres børn: Maren Sørensdatter. Lavværge enkens broder Jens Pedersen i Over Ugilt, afdødes broder Thøger Jensen, tjenende i U(gilt Præstegård, var værge, da den ældste broder Niels Jensen i Hvidsted var svagelig.

Side 194b 23. december 1755 Jens Christensen Spilmand i Lørslev, gift med Dorethe Laursdatter. Deres børn: Lars Jensen, tjenende på Hæstrupgaard, 24 år, Christen Jensen, 16 år, tjener Peder Clarup i byen, deres værge Peder Olufsen, enkens lavværge Niels Jensen Wistrup.

Side 195b 26. februar 1756 Jørgen Ovesen Budde i Lørslev, gift med Karen Laursdatter. Børn: Lars Jørgensen, 19 år, Ove Jørgensen, 16 år, Christen Jørgensen, 13 år, Peder Jørgensen, 10 år, Else Catarine Jørgensdatter, gift med Lars Albrechtsen i byen. Lavværge Niels Wistrup af Lørslev.

Side 197 17. juni 1754 Karen Jensdatter, Mads Jensens kone i Øster Brønderslev. Søskende: husmand Christen Jensen af Øster Brønderslev.

Side 199 den 11. marts 1757 Mads Olufsen i Houstrup, gift med Karen Nielsdatter, hendes lavværge Niels Nielsen Clarup i Houstrup. Børn: Jens Madsen, 22 år, Anne Madsdatter, 25 år, Johanne Madsdatter, 19 år, med formynder Christen Nielsen Spilmand i Houstrup, tilsat.

Side 200b 23. april 1757 Peder Thomsen, som døde hos helbroderen Jens Thomsen Østergaard i Lørslev. Andre søskende: Thomas Pedersen i Synderlev, Maren Pedersdatter i Nørum i Skallerup sogn og Anne Madsdatter i Serritslev.

Side 202a 13. juni 1757 Johanne Nielsdatter, Jens Jacobsens kone i Øster Brønderslev. Børn: Jacob Jensen, 9 år, og Jens Jensen, 5 år, med deres morbroder Svenning Nielsen i Øster Brønderslev som tilsynsværge.

Side 205 25. august 1757 Else Pedersdatter, Niels Poulsens kone på Lørslev Hede. Børn: Peder Nielsen, fuldmyndig, tjenende Isak Jensen i Hvidsted, Christen Nielsen, tjenende Svend Kroben i Vrensted, 19 år, Jens Nielsen, tjenende Jens Pedersen i Knudsholm, 16 år, Maren Nielsdatter, 23 år, tjenende Søren Jensen i Borup.

Side 206a 10. oktober 1757 Anne Christensdatter, Niels Jensen Wistrups kone i Lørslev. Søskende: helbroder Laurs Christensen og do. Anders Christensen, begge i Lørslev og myndige.

Side 208b 7. januar 1758 Jens Christensen Kjær, død på Hvidstedgaard. Søskende: Peder Christensen, tjenende i Hvidegaard, Christen Christensen, boende i Hjørring, Bertel Christensen i København, Maren Christensdatter i Hjørring. Tilsat formynder Peder Svendsen i Graum.

Side 212 13. april 1758 Madame Inger Nielsdatter Mygind i Mølgaard i Ugilt sogn, Laurits Mejers hustru. Moder og søskende: velædle madame Karen Skytte, salig Niels Myginds af Raaberg Præstegaard, velærværdige og vellærde hr. Frantz Mygind, sognepræst til Raaberg Menighed, Sr. Jørgen Mygind, sognedegn til Sejerslev, Gerslev og Hjordsby menigheder på Mors, Catarina Marie Mygind, gift med velærværdige og vellærde hr. Christen Schmidt i Rubjerg, Kirstine Mygind, gift med Sr. Poul Dahl i Hjørring, og Friderica Christine Mygind, gift med Mourits Højer, på rejse til Ostindien bortgået.

17.juni 1758 Christen Jørgensen af Vrensted, gift med Anne Christensdatter. Søskende: Anne Jørgensdatter i Klæstrup, afg. Gertrud Jørgensdatters datter Kirsten Mikkelsdatter, gift med Peder Sørensen Skrædder i Hjørring, afg. Maren Jørgensdatters søn Jørgen Christensen i Vester Brønderslev. Enkens lavværge Svend Nielsen Kroben af Vrensted by.

Side 229b 3.april 1759 Anne Jensdatter, Hans Adolphsens hustru i Vrensted. Børn med forrige mand: Jens Nielsen, 32 år, Søren Nielsen, 27 år, begge myndige, Inger Nielsdatter, 26 år, med enkemanden Maren Hansdatter. Ansat tilsynsværge Anders Christensen Ydsen i byen.

FÆSTEPROTOKOL

FÆSTEREVERS for Peder Jensen Bechgaard i Vrensted by på den gård kaldet Bechgaard sammesteds.

Jeg Erich Trap til Hvidstedgaard og Mølgaard, kongelig majestæts consistorieråd og sognepræst til Ugilt og Taars sogne gør vitterlig, at have stæd og fæst, ligesom jeg og herved stæder og bortfæster til Peder Jensen Bechgaard den gård i Vrensted by, Bechgaard kaldet, som hans fader sidst beboede og fradøde, der står for hartkorn efter landmålings nye matricul ager og eng 6 td 3 skp 2 alb, osv,osv. 14.januar 1795

Side 12 Kongelig majestæts kancelliråd Jesper Jespersen til Høgholt kendes og hermed vitterlig gør at have stæd og fæst, som jeg og hermed steder og fæster Peder Jensen det boel i Vrensted, at han årligen og i rette tider yder og svarer hvis han med rette bør til kongelig majestæt og sit herskab, i alle måder sig hans majestæts lov og forordninger efterrettelig holder, dets til vitterlighed med min hånd og signet. Høgholt d. -1719 Ligelydende copie af dette fæstebrev haver jeg til mig tagen som jeg udi alle sin ord og punkter lover at vil holde mig efterrettelig, under mit fæstes fortabelse, ombedende Jens Madsen og Christen Emb med mig at underskrive. Peder Jensen

Side 10 jeg jesper jespersen til høgholt, kongelig majestæts cancelliråd har i anledning af hans majestæts allernådigste udgangne forordning af dato 23. Januari 1719 om nye fæstebreves indrettelse på det forordnede stemplede papir, stæd og fæst, som jeg og hermed stæder og fæster bertel thomasen en mig tilhørende trediepart gård, beliggende i serridslev sogn i kalum by af hartkorn 2 btd 4 skp 1 3/4 alb hvilken forskrevne gård han hans lívstid må nyde, bruge og beholde med de conditioner han årlig og i rette tid svarer landgilde efter jordebogen og i lige måde svarer de kongelige skatter, som enten er udkomne eller herefter udkommendes vorder rigtig og i rette tid clarerer, er mig eller min fuldmægtig i min fraværelse hørig og lydig og sig ellers i anden måde som en ret fæstende forholder, dets til vitterlighed under min hånd og signet. Høgholt d. 1719

Som jeg herhos lover og fuldkommen forsikrer at ville holde mig efterrettelig udi alle sine ord, punkter og poster og venlig ombedet mattis pedersen af kalum med mig ville underskrive og tilstå M.I.S.S B.T.S.