Navneregister til skifteprotokol for Høgholt i Hørmested, 1775-1807. G 7 – 2.

De første 9 sider er forsvundet. Ifølge protokollens register var her skifter efter.

 

Side 1, 16. dec. 1775, Christen Nielsen i Uttrup.

Side 3, 8. febr. 1776, Jens Andersen i Lendum.

Side, 5, 9. febr. 1776, Johanne Sørensdatter i Vester Skærum, gift med Søren Thomsen.

 

Side 6, 11. april 1776, Maren Nielsdatter i Lykken S., gift med Christen Laursen.

 

Side 7, 20. marts 1774, Anders Jensen i Lendum.

Side 9.11, 15. april 1776, Kirsten Pedersdatter i Skærum by.

 

Mikrokort 1/8

 

Side 10, 17.juni 1777, (fortsat fra forsvundet side 9, Kirsten Pedersdatter), gift med Christen Andersen i Vester Skærum. Søskende: Anne Pedersdatter, opholder sig hos præsten hr. Bloch i Åsted, Karen Pedersdatter gift med Peder Andersen i Vrangbæk. Anne Jacobsdatter gift med mons. Jens Borup i Skjortholt. Værge for Anne: Jens Christensen i Guldbækskær. Til stede: afdødes søstermand Peder Andersen i Vrangbæk.

 

Side 12, 26.maj 1772, Peder Thomsen i Over Heiselt i Ugilt, gift med Karen Christensdatter. Børn: Kirsten Pedersdatter gift med Christen Akselsen, værende på stedet, Else Pedersdatter, tjener Peder Heilesen i Stensbæk. Værge: Christen Akselsen. Lavværge: Jens Brønnum på Høgholt.

 

Side 12, 1.juli 1777, Christen Sørensen i Vester Skærum by, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Søren Christensen, 24 år, Sidsel Christensdatter, 26 år, Jens Christensen, 20 år. Værge: farbror Anders Sørensen i Nygård i Hørmested. Lavværge: Christen Jensen i Dybro i Skærum.

 

Side 13, 3. april 1778, Niels Madsen i Neder Skrejborg i Hørmested, gift med  Anne Jensdatter. Afdødes søskende: Christen Madsen i ??, Jens Madsen, tjener i Hørmested annekspræstegård, Anne Madsdatter gift med Frederik Nielsen i Hvorup sogn, Maren Madsdatter gift med Lars Larsen i Tislum, Kirsten Madsdatter gift med Nicolai Jensen i Vogn i Mosbjerg, afdøde Karen Madsdatters børn med Anders Nielsen Tingmand i Tislum: Niels, 10 år, Hellen, 8 år. Af moderens 1. ægteskab: Lars Christensen i Tislum, 16 år. Lavværge: bror Hans Jensen, skoleholder i Try i Torslev.

 

Side 16, 22.aug. 1778, Anders Andersen i Nejstskov, gift med Maren Villadsdatter. Børn: Christen Andersen, 5 år, Niels Andersen, 2½ år, Jacob Andersen, ½ år, alle hjemme. Værge: farbror Peder Andersen i Skrejborg. Lavværge: Peder Jensen i Nejst.

 

Side 17b, 26.jan.1779, Christen Laursen Boyer i Budet i Hørmested, gift med Karen Christensdatter. Børn: Kirsten Christensdatter, (24) år, Sidsel Christensdatter, 22 år, Anne Christensdatter, 20 år, Peder Christensen, 15 år. Værge: Jens Jensen i Tislum. Lavværge: Simon Christensen i Tislum.

 

Side 18, 8.juni 1780, Kirstine Andersdatter, gift med Jørgen Jensen i Mojen i Hørmested. Børn af første ægteskab med afdøde Christen Laursen: Knud Christensen, 9 år, Christen Christensen, 7 år. Fællesbørn: Bierethe/Birthe Jørgensdatter, 6 år, Sidsel Jørgensdatter, 4 år, Johanne Kirstine Jørgensdatter, 1½ år. Værge for de første: Anders Sørensen i Nygård. For de sidste: faderen.

 

Side 20, 10.juni 1780, Margrethe Laursdatter i Drastruphus i Ugilt, gift med Jens Nielsen. Afdødes søskende: 1. Maren Laursdatter gift med (Poul el. Poulsen) i Tårs by og sogn, 2. Ingeborg Laursdatter, enke efter Peder Heilesen i Lørslev i Ugilt, 3. Anne Laursdatter, opholder sig hos Christen Sørensen i Nørgård i Lørslev, 4. afdøde Christen Laursen i Lørslev by hans tre børn: Christen Christensen, 15 år, Margrethe Christensdatter gift med Christen Sørensen i Lørslev, Johanne Christensdatter, tjener i Lørslev hos Christen Sørensen.

 

Side 21, 30. okt.1780, Karen Christensdatter i Tislum i Hørmested, gift med Søren Møller. Børn: Niels Sørensen, 30 år, Peder Sørensen, 21 år, Søren Sørensen, 19 år, Anne Sørensdatter, 32 år, Kirsten Sørensdatter, 24 år.

 

Side 23, 12.dec.1780, Maren Andersdatter i Tislum i Hørmested, gift med Jens Jensen. Børn: Niels Jensen i Vadet i Skærum, Kirsten Jensdatter, 30 år, hjemme hos faderen.

 

Side 23. dec.1780, Maren Andersdatter i Neder Skrejborg, gift med Christen Pedersen. Afdødes far, Anders Pedersen i Linderum i Ugilt.

 

Side 25, 5. jan.1781, Christen Simonsen i Nørgård i Hørmested, gift med Kirsten Nielsdatter. Barn: Kirsten Marie Christensdatter, født efter faderens død. Afdødes mor, Simon Møllers hustru i Tislum Kirsten Olesdatter. Værge: fars søskendebarn, Christen Jensen i Dybro i Skærum.

 

Kort 2/8.

 

Side 25, 11.maj 1781, Hans Laursen og hustru Johanne Pedersdatter Kierulf i Høgholt mølle. Søskende, 6 brødre og 2 søstre: 1. Ole Laursen i Bundgård i Skærum, 2. Rasmus Laursen, opholder sig i Vejrbakken i Gærum, 3. Anders Laursen i Nørgård i Hørmested, 4. Peder Laursen, 32 år, tjener i Bøgsted mølle, 5. Jens Laursen, 26 år, tjener hos bror Ole i Skærum, 6. Mads Laursen, 23 år, tjener i Birket i Hørmested, 7. Kirsten Laursdatter gift med Jens Andersen i Mellergård i Gærum, 8. Ingeborg Laursdatter, hos sin svoger Jens A. Den afdøde kones fire børn af tidligere ægteskab: 1. Peder Andersen, 10 år, med Anders Sørensen i Nygård i Hørmested som værge, 2. Cathrine Andersdatter, 8 år, med Søren Christensen Møller i Stubholt mølle som værge, 3. Jacob Andersen, 6 år, med Ole Laursen i Skærum som værge, 4. Christen Andersen, 4 år, med Søren Olesen i Birket som værge.

 

Side 45, 26. juni 1781,Villum Laursen i Stubben i Lendum, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Maren Villumsdatter, 2½ år, Laurs Villumsen, ¼ år. Værge: afdødes søsters mand, Laurs Christensen i Kringelholt i Hørmested. Lavværge: Niels (Olsen/Ovsen.)

 

Side 47, 17.juli 1781, Erik Pedersen i Høyen, gift med Kirsten Nielsdatter. Afdødes søskende: Inger Pedersdatter i Høyen, Maren Pedersdatter. Jens Sørensen i Vadet påtog sig værgemålet. Lavværge: Anders Laursen i Nørgård.

 

Side 47, 19.okt.1781, Christen Jensen i Lendum, gift med Maren Christensdatter. Søn: Jens Chr. Christensen, ¾ år. Værge: Simon Andersen i Lendum. Lavværge: Mads Pedersen i (Kiærgård) i Lendum.

 

Side 48, 17. jan. 1782, Jens Pedersen i Målund i Hørmested, gift med Eilen Kirstine Madsdatter. Børn: Peder Jensen, 13 år, Mads Jensen, 11 år, Jens Jensen, 9 år, Christian Jensen, 6 år, alle hjemme. Værge: afdødes søsters mand, Thomas Jensen i Pilebakken i Mastrup i Mosbjerg, kunne ikke møde pga. svaghed, erstattet af Anders Sørensen i Nygård. Lavværge: Severin Olesen i Birket.

 

Side, 50, 22.juni 1782, Laurs Christensen i Kringelholt i Hørmested, gift med Else Laursdatter. Børn: Laurs Laursen, 28 år, hjemme, Christen Laursen, 33 år, tjener i Stubben i Lendum, Kirsten Laursdatter, 26 år, Else Laursdatter, 13 år, begge hjemme. Værge: ældste bror. Lavværge: Christen Eriksen i Stenhedehuset i Lendum.

 

Side 52, 10.jan.1783, Kirsten Andersdatter i Dybro i Skærum, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 2½ år, Kirsten Christensdatter, 32 dage. Tilsynsværger: morbrødrene Steffen Andersen i Krogens mølle og Peder Andersen i Hammerholt, begge i Torslev. Vurdering: Peder Nielsen i Diget i Lendum og Lars Hansen i Hørmested.

 

Side 53, 20.sep.1783, Christen Pedersen i Neder Skrejborg i Hørmested, gift med Anne Svendsdatter. Mor, Maren Christensdatter, enke efter Peder Christensen, bror Niels Pedersen, 32 år, tjener provst Bloch i Åsted, søster Anne Margrethe Pedersdatter, tjener i Dybro, med bror Niels som værge. Lavværge: Lars Nielsen i Burholt/Bukholt.

 

Kort 3/8

 

Side 56b, 25.okt. 1783, Anders Sørensen, soldat, tjente og døde i Nejstskov i Hørmested, gift med Anne Cathrine Akselsdatter, der opholder sig hos sin bror og lavværge Christen Akselsen i Over Heiselt i Ugilt. Datter: Karen Andersdatter, 2 til 3 år, hos moderen. Værge: farbror Hans Sørensen, tjenende i Bakken.

 

Side 57, 5. dec.1783, Christen Jensen i Nejst skovhus, gift med Lisbeth Jensdatter, der agter at gifte sig igen. Børn: Jens Christensen, 20 år, tjener Lars Sørensen på Skærumhede, Anders Christensen, 15 år, tjener Jørgen Jensen i Mojen, Christen Christensen, 11 år, Anne Christensdatter, 22 år, begge hjemme. Værge: farbror Hans Sørensen, tjenende i Bakken i Tolne. Lavværge: Søren Knudsen, tjenende Peder Jensen i Nejst.

 

Side 58, 4.febr. 1784, Ingeborg Christensdatter i Glimsholt skovhus, gift med Niels Pedersen. Søster: Johanne Christensdatter, enke efter Anders Christensen i Vrensted og opholder sig hos sin ældste søn, gårdmand Jens Andersen i Børglum, halvbror Laurs Christensen Surasen i Tislum i Hørmested.

 

Side 60, 16.marts 1784, gårdmand Jens Sørensen Wadet i Tislum by i Hørmested, gift med Anne Marie Jensdatter. Børn: Søren Jensen, 16 år, tjener i Stubben i Lendum, Jens Jensen, 18 år, Anne Jensdatter, 10 år, Mette Jensdatter, 6 år, alle tre hjemme. Født værge: Anders Sørensen i Hørmested annekspræstegård. Lavværge: Marchor Marchorsen, senere Jens Jensen i Tislum. Afdødes bror, tjenestekarl Christen Sørensen, mente at have penge til gode.

 

Side 65, 22.mj 1784, Søren Mathiasen, indsidder i Hørmested annekspræstegård, gift med Johanne Jensdatter. Børn af 1. ægteskab med Mette Andersdatter: 1. Anders (Chr.) Sørensen i Hørmested annekspræstegård, 2. Christen Sørensen, i tjeneste hos Sr. Bloch i Volstrup i Hørmested, 3. Maren Sørensdatter, skal tjene eller opholde sig i København, 4. Kirsten Sørensdatter gift med smed Lars Jensen i Badholt i Ugilt, 5. Mette Sørensdatter i Hørmested skolehus, gift med Christen Winther, der tjener som kusk hos præsten, velværdige hr. Tødsleuf i Mosbjerg, 6. afdøde Anne Sørensdatter gift med forrige skoleholder Christen Møller i Hørmested skole deres børn: Bertel Christensen, 16 år, Jens Christensen, 11 år, begge tjenende Sr. Bloch i Volstrup, Christian Christensen, 14 år, tjenende Peder Studsholt i Hørmested. Fællesbørn: 7. Thomas Sørensen, 9 år, 8. Mette Marie Sørensen, 6 år, begge hjemme.

 

Side 66, 16.juni 1784, Jens Sørensen i Dahlskov i Tolne, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Sidsel Jensdatter, 21 år, Niels Jensen, 14 år, Mette Marie Jensdatter, 12 år, Anne Jensdatter, 9 år, Christen Jensen, 1½ år, alle hjemme. Værge: Lars Jensen i Dvergetved i Tolne. Lavværge: Søren Thomsen i Vognsbæk i Skærum.

 

Side 69, 24. nov.1784, Thomas Sørensen i Bomberg i Skærum, gift med Barbara Christensdatter. Børn: Søren Thomsen, 23 år, tjener på Læsø, Else Thomasdatter, 21 år, Christen Thomsen, 12 år, begge hjemme. Værge: Peder Nielsen i Diget i Lendum. Lavværge: Christen Christensen i Grimshave i Hørmested.

 

Side 70, 17. febr. 1785, Søren Christensen i Munkholt i Ugilt, gift med Maren Christensdatter. Børn af 1. ægteskab med Maren Sørensdatter: Christen Sørensen, 31 år, tjener i Dahl i Tolne, Jens Sørensen, 29 år, Else Sørensdatter, 26 år, Kirsten Sørensdatter, 23 år, Søren Sørensen, 18 år. Barn med enken: Christen Sørensen, 12 år, alle hjemme. Værge: ældste søn. Lavværge: Christoffer Rasmussen i Grimshave i Hørmested.

 

Side 74, 18.marts 1785, Christen Olesen i Haverdahl/Haurdal i Ugilt, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Maren Christensdatter, 14 år, Johanne Christensdatter, 11 år, begge tjener i Torslev sogn, Christen Christensen, 7 år. – [(Navn på værge og lavværge kan ikke læses].

 

Side 76, 5. marts 1785, Niels Nielsen i Krogen i Åsted, gift med Maren Knudsdatter. Børn: 1. Niels Chr. Nielsen, 16 år, 2. Anne Margrethe Nielsdatter, 12 år, 3. Christian Nielsen, 6 år, alle tre hjemme, 4. Severin Nielsen, 6 til 7 år, hos moster Anne Knudsdatter i Riberholt i Åsted. Værge: farbror Severin Olesen i Birket i Hørmested. Lavværge: bror Laurs Knudsen i Bechmann. Vurdering: Christen Christensen Himmerig og Niels Andersen, begge i Åsted.

 

Side 82, 10.juli 1785, Just Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Røllen i Skærum. Børn: af første ægteskab med Maren Christensdatter: Maren Justdatter, 40 år, gift med Laurs Nielsen i Fladstrand, Mette Justdatter, 36 år, hjemme, Christen Justesen, 32 år, i Skærum. Fællebarn: Niels Justesen, 30 år. Vurdering: Søren Nielsen i Stokholm i Skærum og Mads Laursen i Tislum i Hørmested.

 

Side 85, 24.febr.1786, Søren Christensen Sommer i Glimsholt skov i Ugilt, gift med Johanne Jensdatter: Afdød søster Karen Christensdatter gift med Søren Møller i Tislum hendes børn: 1. Christen Eriksen i Stenhede i Lendum, 2. Niels Sørensen, 32 år, tjener Hørmested præstegård hos Christen Sørensen, 3. Søren Sørensen, 22 år, tjener Christen Madsen i Tislum, 4. Peder Sørensen, 24 år, tjener Søren Jensen i Vognsbæk, 5. Anne Sørensdatter, 34 år, hos Christen Madsen i Tislum, 6. Kirsten Sørensdatter, 26 år, tjener bemeldte Christen i Hørmested. Halvsøskende: Christen Trane i Bierets hus (Bjerget?) i Ugilt sogn, Anne Laursdatter gift med Christen Madsen i Tislum, Maren Laursdatter gift med Anders Nielsen Tingmand i Tislum. Lavværge: Christen Christensen Bæk, tjenende i Tislum.

 

Side 87, 25.april 1786, Inger Sørensdatter i Søndergård i Hørmested, gift med Søren Jensen. Børn: Maren Sørensdatter, 16 år, Else Sørensdatter, 14 år, Dorthe Sørensdatter, 7 år, Jens Sørensen, 3 år, alle hjemme. Vurdering: Christoffer Rasmussen i Grimshave og Thomas Christensen i Stensbæk.

 

Side 86, 9.febr. 1786, Peder Andersen i Svennum by i Jerslev, gift med Anne Jensdatter. Børn af 1. ægteskab med Anne Laursdatter. Anders Pedersen, 24 år, hjemme, Mads Pedersen, 20 år, tjener i Øster Mellerup hos svoger Jens A., Christen Pedersen, 16 år, hjemme, Anne Marie Pedersdatter gift med Jens Andersen i Øster Mellerup i Jerslev. Af 2. ægteskab med enken: Jens Pedersen, 11 år, Peder Pedersen, 6 år, begge hjemme. Tilsynsværge: Peder Laursen i Vester Hjulskov. Lavværge: Emmer Olesen i Korsenstved. Vurdering: Hans Christensen i Mølholm og Christen Nielsen i Svennum.

 

Side 92, 3.jan.1787, tjenestepige Karen Sørensdatter i Krustrup i Sankt Hans hos Thomas Jensen, datter af Søren Pedersen Tandal, som boede og døde i Øster Halne i Vadum på Rødslet gods. Moderen, Søren Tandals hustru, og søskende: Peder Sørensen, 19 år, tjener ved Sundby, men ingen ved hvor, Anne Sørensdatter, 6 år, hos sin mor, hvis opholdssted ikke vides.

 

Side 93, 26.juli 1785, Maren Jensdatter i Skerne i Torslev, gift med Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 10 år, tjener i Ørslev i Torslev, Anders Christensen, 5 år, Johanne Christensdatter, 18 år, Anne Christensdatter, 13 år, Dorthe Christensdatter, 7 år, alle hjemme. Vurdering: Niels Olesen i Koldbro og Niels Jensen i Koldbro mølle i Torslev.

 

Side 98, 18.okt.1787, ungkarl Anders Pedersen i Svennum by i Jerslev hos sin stedmor, Peder Andersens enke. Søskende: Mads Pedersen, 20 år, Christen Pedersen, 15 år, Anne Marie Pedersdatter gift med Jens Andersen i Jerslev. Halvbrødre: Jens Pedersen, 12 år, og Peder Pedersen, 7 år, begge hjemme. Værge: farbror Christen Andersen i Øster Skærum blev pga. alderdom erstattet af Christen Hansen på Høgholt. Enkens lavværge: Mathias Baltzersen. Vurdering: Christen Michelsen og Svend Nielsen i Svennum.

 

Side 99, 2. febr. 1787, Kirsten Marcusdatter i Sønder Vasen i Åsted, gift med Hans Jensen. Søskende: afdøde Ellen Marcusdatter, tilforn i Bratten i Elling, sidst i Knasborg i Råbjerg sogn, hendes tre døtre: 1. Maren Christensdatter gift med Jens Sørensen sønden til Bratten i Elling, 2. Anne Christensdatter gift med Jens Madsen i Hvidmose i Råbjerg, 3. ??ne Christensdatter, ugift hos søster i Bratten. Vurdering: Peder Nielsen i Dvergetved og Mads Laursen i Nederskoven. [Ft. 1787 hed Jens Sørensens kone Marens søster Johanne]

 

Side 101, 12.febr.1788, Ellen Malene Samuelsdatter i Svennum i Jerslev, gift med indsidder Peder Clausen. Datter: Martha Pedersdatter, 5 uger. Enkemanden, født i Huul sogn, har tjent som matros i København. Fik pas 1781 og rejste til Jylland.

 

Side 107, 19.april 1788, Severin Olesen i Birket i Hørmested, gift med Karen Laursdatter. Mor: Anne Thomasdatter gift med Niels Nielsen i Nederskoven i Åsted. Helsøskende: Ole Olesen i Faurholt i Åsted, Maren Olesdatter gift med Thomas Svendsen i Vester So??kær i Elling, Karen Olesdatter, enke efter Villum Jensen i Sviebakken i Astrup. Halvsøskende: Peder Nielsen, 30 år, Anne Margrethe Nielsdatter gift med Anders Christensen i Kvissel i Åsted, afdøde Niels Nielsen i Nederskoven i Åsted hans børn: a. Niels Chr. Nielsen, 13 år, b. Severin Nielsen, 10 år, i Krogen, c. Christen Nielsen, 8 år, i Skærum, d. Anne Margrethe Nielsdatter, 15 år, på Læsø. Afdøde Thomas Nielsen, sidst her på stedet, [før Hulsig i Gærum] hans børn, a. Anders Thomsen, 10 år, her på stedet, b. Anne Margrethe Thomasdatter, 7 år, c. Anne Cathrine Thomasdatter, 4 år, begge hos deres mor i Åsted by, enken Anne Marie [Andersdatter]. Antaget værge for Thomas børn: Thomas Christensen i Hørmested annekspræstegård. Tilsynsværge: Ole Olesen i Faurholt. Enkens lavværge: Jørgen Jensen i Mojen i Hørmested. Peder Nielsen i Birket mødte for alle arvinger. Afkald dec. 1780 til Severin Olesen i Birket fra Jørgen Jensen i Mojen i Hørmested for fædrene arv til dennes kone Cathrine Thomasdatter efter far Thomas Andersen i Birket og fra Lars Sørensen i Skærum for sin kone Johanne Kirstine Thomasdatters fædrene arv fra Birket. Enkens søn af 1. ægteskab Christen Thomsen fæstede Birket.

 

Side 110, 23.sep.1788, Anne Christensdatter i Uttrup by, gift med husmand Christen Nielsen, der er gammel og affældig og afstår huset.

 

Side 110, 4.okt. 1789, afkald til deres stedmor Karen Christensdatter for arv efter deres far Søren Nielsen Møller i Tislum. Underskrevet på fleres vegne af to myndige, Niels Sørensen, tjenende Hørmested præstegård, og Søren Sørensen i Tislum.

 

Side 111, 10.okt. 1789, Anne Johansdatter, til huse i Klemhuset i Lendum, gift med Hans Nielsen, der tjener i Store Skudsig i Skærum. Boede forhen Jerup i Elling på Eskjær gods. Afdødes helsøskende: 1. Peder Johansen i hus i Vittrup by på Børglum kloster gods, 2. afdøde Jens Johansen i Bojen i Lendum på Lengsholm gods hans børn: a. Christian Jensen i Stokholm i Skærum på Lengsholm gods, b. Christen Jensen, 27 år, tjener på Rottrup i Kjær herred, c. Jens Jensen, 22 år, tjener Peder Christensen i Hørby på Hørbylund gods, d. Johan Jensen, 18 år, tjener i Vangkær i Torslev sogn, e. Niels Jensen, 15 år, tjener i Torslev præstegård, f. Anne Jensdatter, 16 år, hos sin mor, til huse hos Lars Vestergård i Lendum på Lengsholm gods, g. Anne Marie Jensdatter, 11 år, hos sin bror i Stokholm. 3. Karen Johansdatter i Klemhuset, enke efter Niels Christensen sst. 4. afdøde Kirsten Johansdatter gift med Christen Larsen i Stenheden i Lendum på Høgholt gods, også død, deres børn: Lars Christensen, gårdbeboer i Tislum, Anne Marie Christensdatter, 21 år og nu skal tjene på Læsø.

 

Side 113, 21.nov.1789, Mette Poulsdatter i Vestergård i Glimsholt, gift med Christen Nielsen. Børn: Johanne Christensdatter, 4 år, hos Nicolai Jensen i Vogn i Mosbjerg sogn, Anne Cathrine Christensdatter, 1½ år, hjemme.

 

Side 115, 27.marts 1790, Anne Laursdatter i Tislum i Hørmested, gift med Christen Madsen. Søn: Mads Christensen, 21 år.

 

Kort 5/8

 

Side 117, 4. marts 1788, husfæster Hans Nielsen i Råbjerg sogn og by, gift med Cathrine Christensdatter. Børn: Niels Chr. Hansen, 26 år, hjemme, Karen Hansdatter gift med Jens Hansen her på stedet, Margrethe Hansdatter gift med Christen Pedersen i Råbjerg, Maren Hansdatter gift med indsidder Lars Thomsen i Højen i Skagen. Lavværge: Lars Sørensen i Skiveren i Råbjerg.

 

Side 120, 2.juli 1790, Hans Laursen i Bakken i Hørmested, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Laurs Hansen, 28 år, Jens Hansen, 18 år, begge hjemme, Marie Hansdatter gift med Anders Christensen i Tolne på Lerbæk gods, Maren Hansdatter gift med Marchor Marchorsen, tjenende på Høgholt, Anne Hansdatter gift med Niels Jensen i Vadet på Høgholt gods. Lavværge: Christen Jensen i Dybro i Skærum.

 

Side 121, 3.april 1790, Anne Christensdatter i Diget i Råbjerg, gift med husfæster Peder Christensen. Børn: Christen Pedersen, 47 år, gift og er i Diget i fællig med faderen, Karen Pedersdatter, enke efter Peder Pedersen i Kijhl i Asdal sogn og forlovet med Hans Steffensen i Asdal, Anne Marie Pedersdatter, 40 år, ugift hjemme.

 

Side 123, 14.sep.1790, Maren Christensdatter i Drastrup i Ugilt, gift med gårdbeboer Mikkel Hansen. Børn: Christen Mikkelsen, 21 år, Johanne Christensdatter, 26 år. Vurdering: Jens Mortensen i Fårbjerg og husmand Jens Nielsen i Drastrup.

 

Side 124, 30.nov.1790, Anne Knudsdatter i Krogen i Åsted, gift med gårdfæster Christen Jensen. Søskende: Laurs Knudsen, Anne Knudsdatter, 60 år, (begge) opholdende sig i Bechmann på Knivholt gods, Christen Knudsen i Bechmann på Knivholt gods, Maren Knudsdatter, i hus i Elling, enke efter Niels Nielsen [i Krogen i Åsted], Ellen Knudsdatter gift med Christen Clausen i Store HåbendalEskjær gods. – [Utydeligt, og delvis rekonstrueret ved hjælp af andre skifter. Maren Knudsdatter og datter Anne Margrethe var 1801 i Elling]

 

Side ?? 15.aug.1788, gårdfæster Peder Jensen i Nejst i Hørmested, gift med Anne Jensdatter. Børn, 3 sønner 2 døtre: Jens Pedersen, 22 år, tjener købmand Obel i Sæby, Lars Pedersen, 15 år, Hans Pedersen, 12 år, Cathrine Pedersdatter, 19 år, Johanne Cathrine Pedersdatter, 6 år, alle fire hjemme. Værge og kurator: farbror Søren Jensen i Søndenåen i Glimsholt i Ugilt. Lavværge: Søren Christensen i Stubmølle i Hørmested. [Ft. 1787, yngste søn, Thomas Pedersen, 11 år.]

 

Side 130, 16.april 1791, Kirsten Jensdatter i Bomberg i Skærum, gift med Søren Thomsen. Søskende: Hans Jensen i Skærum, 40 år, Anders Jensen, Peder Andreas Jensen, 28 år, tjenende i Dronninglund. – Utydeligt.

 

Side 132,10.maj 1791, Dorthe Knudsdatter i Lille Skudsig i Skærum, gift med Christen Jensen. Børn: Cathrine Christensdatter gift med Jacob Nielsen i Nejstskov, Sidsel Christensdatter gift med Søren Jensen i Stensbæk brohus, Mette Christensdatter, 27 år, tjener i Sindal præstegård, Jens Christensen, 22 år, tjener hos svoger Jacob i Nejstskov, Knud Christensen, 16 år, tjener i Nejst.

 

Side 132, 28.juli 1791, Else Laursdatter i Kringelholt i Hørmested, enke efter Laurs Christensen. Børn: Christen Laursen, 40 år, i stervboet, Laurs Laursen, 36 år, fæster af stedet, Kirsten Laursdatter, 28 år, tjener i Burholt, Else Laursdatter, 25 år, hjemme i stervboet.

 

7.jan.1792, opbuds, skifte og likvideringsforretning hos Christen Jensen og hustru Margrethe Jørgensdatter i Lille Skudsig i Skærum.

 

Side 136, 10.febr. 1792, ungkarl Christen Laursen i Kringelholt i Hørmested. Søskende: Laurs Laursen, fæster af stedet, Kirsten Laursdatter, 30 år, ugift, tjener i Burholt, med Christen Eriksen i Stenhede i Lendum som værge. Else Laursdatter, 26, år, tjener i Nyholm i Hørby, med Niels Mortensen i Skrejborg som værge.

 

Side 137, 9.juni 1792, Anne Margrethe Poulsdatter i Ørnhøj i Skærum, gift med Ole Thomsen. Børn: slegfredssøn Christen Pedersen, 9 år, hos sin fars søsters mand Lars Christensen i Langvad i Understed. Fællesbørn: Cathrine Marie Olesdatter, 5 fjerdingår, Maren Olesdatter, 7 uger.

 

Side 138, 19. dec.1792, Mads Madsen, enkemand, forhen købmand i Fladstrand, død i Birket i Hørmested hos Christen Thomsen, som han ikke er beslægtet med. Har haft ophold i 8 til 10 år, først hos Christen Thomsens stedfar Severin Olesen. 1. afdød bror Henrik Madsen, som boede og døde i Tømmerby i Vrejlev hans datter: Margrethe Henriksdatter i Vangterp i Torslev, med værge: Jens Christensen i Vang. [Intet Tømmerby i Vrejlev, evt. Tømmerby i Tolstrup]. 2. afdød søskendebarn: Christen Sørensen, fæster af Vang [i Torslev] på Lengsholm gods, hans børn: a. Mads Christensen, 44 år, selvejer i Kirketerp i [Torslev] b. Laurs Christensen, 36 år, tjener sin bror i Vang, c. Jens Christensen, 34 år, fæster af Vang, d. Søren Christensen, 54 år, fæster af Rottrup i Ulsted på Vrå gods, e. Johanne Christensdatter gift med Jacob Jensen i Skovmølle på Voergård gods, f. Mette Marie Christensdatter og g. Maren Christensdatter, ugifte, begge tjener hos bror Jens i Vang. 3. søskendebarn: Jens Pedersen, fæster af Grydbæk på Ormholt gods. 4. afdød halvbror på fars side: Ole Madsen i Laden på Birkelse gods hans børn: a. Anne Olesdatter gift med mand ved navn Jens [Mikkelsen. Ft. 1787] i Kinnerup på Langholt gods, b. Maren Olesdatter, ukendt opholdssted i Norge, 5. søskendebarn på fars side: Peder [Sørensen. Ft. 1787], fæster af Brødland på Vrå gods.

 

Kort 6/8

 

Side 142, 25.febr.1793, Niels Nielsen i Lendum, gift med Maren Christensdatter. Børn: Enkens søn i ægteskab med Christen Jensen: Jens Christian Christensen, 12 år. Fællesbørn: Mette Nielsdatter, 8 år, Ingeborg Nielsdatter, 2 år. Værge: farbror Jacob Nielsen i Nejstskov. Lavværge: Niels Jensen i Mikkelstrup.

 

Side 144, 2.febr.1793, gårdmand Peder Andersen i Over Skrejborg i Hørmested, gift med Maren Jensdatter. Søn: Christen Pedersen, 15 år, hjemme. Værge: Laurs Laursen i Kringelholt. Lavværge: Ole Sørensen i Trøchimelle i Lendum på Lengsholm gods.

 

Side 144, 3.maj.1793, Marie Olesdatter i Søndergård i Hørmested, gift med Søren Jensen. Hans børn af 1. ægteskab med Inger Sørensdatter [side 87]: Maren Sørensdatter, 23 år, ugift hjemme, Else Sørensdatter, 16 år, tjener i Dahl i Tolne, Dorthea Sørensdatter, 14 år, Jens Sørensen, 9 år, begge hjemme. Fællesbørn: Inger Marie Sørensdatter, 4 år, Ole Sørensen, 2 år, begge hjemme sammen med afdødes slegfredsbarn: Anne Sørensdatter, 8 år. Ved skifteslutningen var Anne Sørensdatter hos Christoffer Rasmussen i Grimshave, Inger Marie hos Jens Rasmussen i Stensbæk og Ole hos Ole Rasmussen i Jerup. De tre Rasmussen var brødre.

 

Mikrokort 6/8

 

Side 148, 29.juli 1793, Maren Andersdatter i Stenbjerg i Lendum, gift med husmand Peder Laursen. Søn: Laurs Pedersen, 17 år.

 

Side 151, 18.nov.1793, Inger Marie Christoffersdatter i Birket i Hørmested, gift med Christen Thomsen.[hun kaldes også Inger Marie Rasmusdatter]. Datter: Cathrine Marie Christensdatter, 2 år. Tilsynsværge: afdødes far Christoffer Rasmussen i GrimshaveHøgholt mark.

 

Side 154, 20. nov.1793, Maren Nielsdatter i Glimsholt i Ugilt, gift med Jens Andersen Smed. Barn af enkemandens 1 ægteskab med Maren Michelsdatter: Niels Jensen. Fællesbørn: Johanne Marie Jensdatter, 14 år, Maren Jensdatter, 4 år, begge hjemme. Afdødes slegfredssøn: Niels Pedersen, 22 år, tjener på Knudsholm her i sognet. Værge: halvbror Niels Jensen. Vurdering: Peder Mortensen og Christen Nielsen Vestergård i Glimsholt.

 

Side 154, 1.marts 1794, Hans Eriksen, forhen i Vester Skærum degnebol, død som indsidder og enkemand i Hørmested anneksgård hos Thomas Christensen. Afdød søster Maren Eriksdatter hendes søn: Erik Jensen af Kyllingborg i Karup. Afdød halvbror Erik Poulsen på Læsø hans børn: Anne Christine Eriksdatter, ugift, Anders Eriksen, 17 år. Afdød halvbror Mads Poulsen hans børn: Mads Madsen, 42 år, bosat på Læsø, Christen Madsen, 40 år, bor i København, Poul Madsen, 36 år, bor på Læsø. Vurdering: skoleholder Jens Nejst i Øster Målund og Anders Christensen i Hørmested hedehus.

 

Side 161b, 7.maj 1794, Inger Pedersdatter i Haverdal i Ugilt, gift med husmand Hans Laursen. Børn: Karen Hansdatter, 11 år, Laurs Hansen, 4 år, Else Hansdatter og Inger Hansdatter, 4 uger. De to første hjemme, de andre til opfostring, Else hos Christen Jensen i Låsen og Inger hos Christen Sørensen.

 

Side 162, 29.juni 1794, Anne Olesdatter, tjenestepige hos Christen Justesen Graven i Vester Skærum. Søskende: Jens Olesen i Fristrup på Børglum kloster gods, 52 år, Bertel Olesen, 46 år, i Hungerholt, [Hørmested], Peder Olesen, 40 år, tjener i Stempergård, Christen Olesen i Løth [Børglum], 32 år, afdød søster Maren Olesdatter gift med Jeppe Christensen i Øster Skærum på Knivholt gods hendes børn: Ole Jeppesen, 17 år, Christen Jeppesen, 11 år, begge hjemme. Søster Johanne Olesdatter gift med Christen Jepsen i Mejling. Vurdering: Christen Jensen i Dybro og Christen Christensen Leedet her i byen.

 

Side ?, 11.febr.1795, Johanne Kirstine Thomasdatter på Skærum hede, gift med Laurs Sørensen. Børn: Marianne Laursdatter, 14 år, Karen Laursdatter, 7 år, Søren Laursen, 4 år, alle hjemme. Tilsynsværge: Christen Thomsen i Birket. Vurdering: sognefoged Christen Jensen i Dybro og Jens Christensen i Bundgård.

 

Side 164b, 24.marts 1795, Mette Sørensdatter i Fårbjerg i Ugilt, gift med Christen Pedersen. Børn: Søren Christensen, 8 år, Hans Christensen, 6 år, begge hjemme.

 

Side 164-169, ?? 1795, Søren Jensen og hustru Anne Jensdatter, aftægtsfolk hos Michel Pedersen i Søndenåen i Ugilt, som parret forhen beboede. Hun døde for nylig. Han forrige år. Hans arvinger: 1. afdød bror Peder Jensen hans børn: a. Jens Pedersen i Målund i Hørmested, b. Lars Pedersen, 21 år, tjener i Sindal præstegård, c. Thomas Pedersen, 18 år, hos stedfar i Nejst, d. Cathrine Pedersdatter gift med Hans Nielsen i Lendum, e. Johanne Cathrine Pedersdatter, 12 år, hos stedfar Morten Sørensen i Nejst. 2. bror, Christen Jensen i Nejstskov, 3. søster, Mette Jensdatter gift med Peder Mikkelsen i (Told)sted deres børn: a. Michel Pedersen i Søndenåen, b. Jens Pedersen i Rødkær i Lendum, c. Christen Pedersen, bryggersvend i København, d. Poul Pedersen, tjener i Ålborg, e. Sidsel Pedersdatter gift med Ole Laursen i Faurholt i Sindal, f. Maren Pedersdatter, ugift, tjener i Søndenåen hos bror, 4. afdød søster Johanne Jensdatter gift med Christen Sørensen i Vester Skærum deres børn: Søren Christensen og Jens Christensen i Skærum, datter [Sidsel Christensdatter] gift med Ole Thomsen i Ørnhøj. Konens arvinger: bror Christen Jensen i Dybro i Skærum, bror Knud Jensen i Munkholt i Ugilt, hvis kone Maren Christensdatter mødte, søster Ingeborg Jensdatter gift med Thomas Sørensen i Vognsbæk.

 

Side 168, 6.juli 1795, Thøger Christensen, slegfredsbarn, tjenende hos sin farbror Laurs Laursen i Kringelholt i Hørmested. Mor, Anne Nielsdatter, gift med Christian Laursen, for værende tid hos Poul Bøjer i Tislum.

 

Side 172, 28.aug.1795, Mette Sophie Jensdatter i Bakken i Hørmested, gift med Laurs Hansen. Børn: Ole Laursen, ?? år, Johanne Kirstine Laursdatter, 3 år. Værge: morbror Niels Jensen i Vadet. To får og to lam tilhørte enkemandens mor Johanne Jensdatter i stervboet.

 

Protokollen forevist på Ålborghus 16. jan.1796. Skifter ikke overholdt hos Johanne Kirstine Thomasdatter i Skærumhede, Mette Sørensdatter i Fårbjerg, Mette Sophie Jensdatter i Bakken.

 

Side 172, 25.jan.1796, Margrethe Laursdatter i Vognsbæk i Skærum, gift med gårdmand Christen Andersen. Søn: Anders Christensen, 22 år, hjemme. Vurdering: Thomas Sørensen i Vognsbæk og Bertel Olesen i Hungerholt.

 

Side 173, 14.maj 1796, Anne Thomasdatter Calmer, opholdsenke i Nederskoven i Åsted hos Mads Laursen. [Enke efter Niels Nielsen sst.] Børn: 1. Ole Olesen i Faurholt i Åsted, 50 år, 2. afdøde Niels Nielsen i Krogen i Åsted hans børn: a. Severin Nielsen, 17 år, b. Christen Nielsen, 16 år, tjener som hyrde i Dvergetved, c. Anne Margrethe Nielsdatter, 20 år, tjener Niels Riis i Hjørring, 3. afdøde Thomas Nielsen i Hulsig i Gærum hans børn: a. Anne Margrethe Thomasdatter, 14 år, tjener Jens Christensen i Hulsig, b. Cathrine Thomasdatter, 11 år, hos Niels Andersen i Mognsbæk [Mogensbæk] i Bindslev, 4. Peder Nielsen, 38 år, tjener Martin Sørensen i Nejst, 5. Maren Olesdatter, 60 år, gift med Thomas Svendsen Tingmand i Holmen i Elling, 6. afdøde Karen Olesdatter [gift med Villum Jensen,] hendes børn : a. Jens Villumsen, 25 år, b. Niels Villumsen, 16 år, begge tjener i Bøgsted, c. Malene/Magdalene Villumsdatter, 28 år, tjener i Ålborg, hos hvem vides ikke. Anne Margrethe Villumsdatter, 12 år, tjener i Astrup, hos hvem vides ikke, 7. Margrethe Nielsdatter, 32 år, gift med Anders Christensen i Kvissel. [Mange er kun nævnt med fornavn, og der er sammenholdt med skiftet side 107]

 

Side 174, 9.maj 1796, tjenestepige Anne Jensdatter hos Jørgen Pedersen i Nygård i Horne. Søster: Mette Jensdatter, 47 år, indsidder hos husmand Christen Christensen i Vogn på Eskjær gods. Tilsynsværge: Christen Thomsen i Birket.

 

Mikrokort 7/8

 

Side 176, 28.aug. 1796, Christen Jensen Snedker i Fårbjerg i Ugilt, gift med Maren Nielsdatter. Børn af 1. ægteskab med Anne Sørensdatter: Bertel Christensen, 26 år, snedkersvend og skal være i Helsingør, Christen Christensen, 24 år, skal opholde sig i Hjørring hos købmand Christen Thomsen, Jens Christensen, 21 år, tjener hr. Vadum i Mosbjerg præstegård. Børn med enken: Anne Christensdatter, 20 år, hos Sr. Galthen i Volstrup, Kirsten Marie Christensdatter, 17 år, hos Søren Vestergård i Glimsholt, Mette Cathrine Christensdatter, 14 år, på Høgholt, Christen Christensen, 6 år, Jacob Christensen, 3 år, begge hjemme. Antaget tilsynsværge: Christen Michelsen i Drastrup. Lavværge: Anders Christensen Boyer i Tislum.

 

Side 177, 30. jan.1797, Christen Christensen i Ingvad [Engvad] i Hørmested, gift med Kirsten Nielsdatter. 1. afdød søster Else Christensdatters børn af første ægteskab med Marcus Christensen i Skoven [Ugilt]: Christen Marcussen i Korsenstved, Marcus Marcussen i Øster Tved. Af hendes andet ægteskab med Christen Laursen af Stubben: Laurs Christensen i Skoven. Af tredje ægteskab med Jacob Christensen: Christen Jacobsen, 19 år, Thomas Jacobsen, 16 år, begge hos faderen i Skoven. 2. afdød halvbror Heile Christensen i Glimsholt hans børn: Christen Heilesen i Glimsholt, 30 år, Karen Heilesdatter, 28 år, død, hendes søn Christen Hansen i Stenhede i Lendum, 4 år. Lavværge: Peder Jensen i Mejlund.

 

Side 182, 19. april 1797, Kirsten Andersdatter i Begborg i Højen i Hørmested, gift med Knud Sørensen. Børn: Johanne Knudsdatter, 35 år, hjemme, Søren Knudsen i Højen i Hørmested, 33 år, Anders Knudsen ved livgarden til fods i København, 21 år, Else Marie Knudsdatter, 20 år, tjener Thor Larsen i Barkholt i Bindslev, Christian Knudsen, hos samme mand i Barkholt, 15 år. Værge for umyndige: Søren Knudsen i Højen.

 

Side 182, 24.april 1797, bolsfæster Søren Jensen i Holtet i Hørmested, gift med Anne Christensdatter. Børn: Jens Sørensen, 15 år, tjener Peder Heilesen i Stensbæk, Kirsten Sørensdatter, 12 år, tjener Jens Rasmussen i Stensbæk, Birthe/Birgitte Sørensdatter, 9 år, Mette Sørensdatter, 4 år, begge hjemme. Ansat tilsynsværge: Jens Pedersen i Rødkær i Lendum. Lavværge: Bertel Olesen i Hungerholt. - Ved skifteslutningen var enken gift med Niels Jensen.

 

Side 183, 19. dec.1797, bolsfæster Jacob Christensen i Skoven i Ugilt. Børn: Christen Jacobsen, 22 år, Thomas Jacobsen, 20 år, begge hjemme. Værge og kurator: Christoffer Rasmussen i Grimshave. Vurdering: Marcus Marcussen i Øster Tved og Peder Mortensen i Glimsholt.

 

Side 185, 28.marts 1798, husmand Peder Pedersen i Tislum Bunchene i Hørmested, gift med Maren Villumsdatter. Børn: Anders Pedersen, 18 år, tjener i hr. Vadum i Mosbjerg præstegård, Christen Pedersen, 12 år, tjener Christen Thomsen i Birket, Johanne Kirstine Pedersdatter, 15 år, hjemme. Ansat værge: Mads Bundgård i Tislum. Lavværge: Ole Christensen i Tislum.

 

Side 185, 4.april 1798, Else Pedersdatter i Fårbjerg i Ugilt, gift med Christen Laursen, der nu tjener Jacob Nielsen i Græsdahl i Ugilt. Hun døde for en halv snes år siden, mens de boede i halvdelen af huset Fårbjerg. Vurdering: Michel Hansen i Drastrup og Hans Hansen i Haurdal.

 

Side 186, 10. jan. 1799, Christen Pedersen, tjenestekarl hos Mads Laursen i Nederskoven i Åsted og død i Randers som landdragon. Søskende: Jens Pedersen, 30 år, tjener i Åsted præstegård, halvsøster Else Pedersdatter gift med Mads Laursen i Nederskoven, halvsøster Cathrine Pedersdatter, 46 år, enke efter Jørgen Thomsen i Kvissel, halvsøster Maren Christensdatter, 17 år, på Læsø hos (eller hendes far var) Christen Christensen Himmerrig.

 

Side 190, 15. maj1799, husmand Hans Laursen i Tislum Bunchene, gift med Ellen Christensdatter. Børn: Maren Hansdatter, 10 år, Karen Hansdatter, 1 år. Tilsynsværge: Jens Jensen i Tislum Bunchene. Lavværge: Anders Laursen i Tislum Nørgård.

 

Side 190, 21. maj 1799, tjenestekarl Laurs Jensen i Stensbæk brohus. Søskende: Søren Jensen, 48 år, på stedet, Johanne Jensdatter, 64 år, enke efter Hans Laursen på Bakken, Maren Jensdatter, 56 år, gift med Christen Christensen i Lille Skudsig i Skærum. Halvsøskende: Marie Nielsdatter, 40 år, gift med Niels Pedersen i Skørbækshede i Tolne, Kirsten Nielsdatter gift med Anders Laursen i Tislum Nørgård i Hørmested.

 

Side 192, 12.juli 1799, Christen Jensen, forhen i Krogvad, død i Søndenåen i Ugilt (hos ?) gårdmand Michel Pedersen, der anmeldte dødsfaldet, gift med Magdalene/Malene Andersdatter. Halvbrorsøn Peder Jensen i Skibsby i Sankt Hans, myndig, halvbrordatter Anne Cathrine gift med Poul Rasmussen Drejer i Ålborg, halvsøstersøn Peder Christen, 39 år, hos far Lars Pedersen Dam i Bagterp i Sankt Hans i hus ved landevejen mellem Hjørring og Ålborg. Lavværge: Poul Sørensen i Thaars.

 

Side 193, 23.aug.1799, Anne Christensdatter i Skærum. Børn: skoleholder Rasmus Jessen i Skærum, hos hvem hun døde, Kirsten Jessen gift med Niels Amonsen i Heden ved Bangsbostrand.

 

Side 194, 7. dec.1799, Ingeborg Christensdatter i Tislum i Hørmested, gift med husmand Peder Nielsen. Børn: Johanne Pedersdatter, 23 år, Niels Pedersen, 18 år, Mette Pedersdatter, 14 år. Værge: morbror Ole Christensen.

 

Side 195, 27. juli 1800, Magdalene Andersdatter i Søndenåen i Ugilt, enke efter Christen Jensen. 1. søster ?? gift med (Niels el. Nielsen) i Hvidsted på Hvidstedgård gods, 2. afdød søster ?? gift med Hans Hansen i Romholt i Ugilt, deres børn: a. Hans Hansen i Ajstrup, rettere Asted bro [Ugilt], b. Dorthe Hansdatter gift med Villum Nielsen i Burskov, Anne Hansdatter gift med Peder Christensen i Krathuset i Ugilt, Kirsten Hansdatter gift med Christen Christensen i Lille Vognsbæk, c. Karen Hansdatter gift med skoleholder Christen Bertelsen i Vidstrup by og sogn, d. Johanne Thomasdatter [vel Hansdatter] gift med Niels Jensen i Lørslev, 3. afdød søster Dorthe Andersdatter gift med Niels Hansen i Klemmen i Lendum deres børn: a. Anne Nielsdatter i Lille Klemmen, b. Dorthe Nielsdatter gift med Christen Jensen i Bredsig i Hørmested, c. Maren Nielsdatter i Søndenåen, 4. afdød søster Kirsten Andersdatter hendes børn: a. Johanne Nielsdatter gift med Jens Nielsen i Neder Heisel, b. Dorthe Nielsdatter gift med Villads Nielsen i Dvergetved. [Skiftet begynder øverst på siden, hvor linjer er ret ulæselige]

 

Side 197, 3. marts 1800, Else Laursdatter i Tislum by i Hørmested, gift med Mads Christensen. Børn: Christen Madsen. 4 år, Else Madsdatter, 2 år.

 

Side 199, 3.okt. 1800, Thomas Christensen, til leje i hus i Vester Skærum, gift med Cathrine Marie Christensdatter. Børn: Ole Thomsen i Ørnhøj, myndig, Mette Marie Thomasdatter gift med Peder Pedersen i Napstjært i Elling, Birgitte Thomasdatter gift med Morten Jensen i Vester Skærum, Cathrine Thomasdatter gift med Jens Hansen i Sysselhaven i Elling.

 

Side 201, 12.jan.1801, Jens Mortensen Schiøtte, lejer af stue i Korsenstved i Hørmested, gift med Karen Margrethe Vistoft. Børn: Morten Jensen, 30 år, bagersvend hos bager Årslefs enke i Ålborg, Christen Jensen, 26 år, i København, hvor vides ikke, Marianne Jensdatter gift med Jens Pedersen i Sønder Lyngby på Bøgsted gods, Anne Sophie Jensdatter, 24 år, tjener præsten i Mosbjerg, Abelone Jensdatter, 20 år, tjener selvejergårdmand Simon Ottesen i Sejlstrup [Harritslev] sogn.

 

Side 203, 24. marts 1801, Anne Michelsdatter i Bukholt i Ugilt, gift med Thomas Vigildsen. Børn: Michel Thomsen, 24 år, Vigil Thomsen, 21 år og landsoldat ved regiment i Ålborg, Anne Thomasdatter, 17 år, hjemme.

 

Side 204, 3.juli 1801, Else Marie Rasmusdatter, død hos Jens Andersen Smed i Glimsholt i Ugilt og gift med tjenestekarl Christen Pedersen. Børn: Else Christensdatter, 4 år, i Ågård i Sejlstrup sogn, Peder Christensen, 2 år, hos Jens Andersen Smed i Glimsholt.

 

Kort 8/8

 

Side 206, 12. okt. 1801, husmand Knud Jensen i Glimsholt i Ugilt, gift med Johanne Jensdatter. Helsøster Anne Jensdatter gift med Morten Sørensen i Nejst, helsøster Cathrine Jensdatter i Slotved i Sindal, hvis myndige søn Christen Pedersen i Slotved mødte, afdød halvsøster Dorthe Knudsdatter i Lille Skudsig hendes børn: a. Jens Christensen i Kane i Torslev, b. Knud Christensen ved livgarden i København, c. Cathrine Christensdatter gift med Jacob Nielsen i Nejstskov, d. Sidsel Christensdatter gift med Søren Jensen i Stensbæk brohus, e. Mette Christensdatter gift med Frants Nielsen i Sindallund i Sindal. Lavværge: Anders Rasmussen i Tislum Nørgård

 

Side 208, 19. dec.1801, husmand Jens Nielsen i Drastruphus i Ugilt, gift med Maren Nielsdatter. Datter: Anne Margrethe Jensdatter, 16 år. Værge: farbror Thomas Vigelsen i Burholt. Lavværge: Villum Nielsen i Burskov i Ugilt.

 

Side 209, 8. jan.1802, gårdmand og sognefoged Christen Jensen og hustru Anne Thomasdatter i Dybro i Skærum, der døde af smitsom sygdom kort efter hinanden. [Datter Mette Kirstine døde af samme sygdom og blev begravet sammen med moderen]. Barn af 1. ægteskab: Jens Christensen, 21 år, hjemme. Andet kuld: Severin Christensen, 13 år, Thomas Andreas Christensen, 3 år, Anne Christensdatter, 6 år. Værger: på fars side, søskendebarn Christen Christensen i Svirkær i Skærum, morfar Thomas Thomsen Boyer i Lendum blev pga. alderdom erstattet af Christen Nielsen i Riis i Torslev, der blev erstattet af Knud Christensen i Dvergetved og Jørgen Pedersen i Nygård. Kurator for den svagelige søn af første ægteskab: Steffen Andersen i Krogens mølle. Langvarigt skifte med auktion over boet, hvor Knud Christensens kone var aktiv.

 

Side 219, 13. jan.1802, tjenestepige Mette Jensdatter hos gårdmand Mads Christensen i Tislum i Hørmested, død nov. 1801 af smitsom sygdom. Mor, Anne Marie Jensdatter i Tislum. Søskende: Jens Jensen i Tislum Bunchene, afdød bror Søren Jensen hans søn: Jens Sørensen, 8 år, hos sin mor Cathrine Madsdatter i Elling, søster Anne Jensdatter, 20 år.

 

Side 220, 13. jan.1802, husmand Søren Sørensen i Tislum Bunchene, død nov. af smitsom sygdom, gift med Karen Jensdatter. Søn: Søren Sørensen, 3 uger. Antaget værge: gårdmand og lægdsmand Ole Christensen i Tislum. Lavværge: Jens Jensen.

 

Side 221, 13. jan.1802, Jens Rasmussen, fæster og ungkarl på Høgholt gods. Søskendebørn: Niels Christensen i Mosen i Hørby sogn, 40 år, Karen Christensdatter gift med Niels Akselsen i Tislum, Maren Christensdatter, 35 år, tjener på Høgholt.

 

Side ??, 11.febr. 1802, Kirsten Marie Christensdatter i Tislum Nørgård i Hørmested hos stedfar og mor, Anders Laursen og Kirsten Nielsdatter. Døde af smitsom sygdom. Afdødes halvsøstre: Kirsten Andersdatter, 15 år, Anne Marie Andersdatter, 7 år, begge hjemme. Havde indestående arv efter far Christen Simonsen og faster [skal være farmor] Kirsten Olesdatter i Tislum mølle. Tilsynsværge: morbror Søren Jensen i Stensbæk brohus. – Ved en af samlingerne blev skiftet afbrudt fordi Høgholts fuldmægtig følte sig fornærmet af Anders Laursen. Mor og to halvsøstre arvede hver godt 186 rdl.

 

19. okt.1802, Christen Jensen i Nørre Mejlbakken i Lendum sogn, gift med Karen Thomasdatter. Søskende: Jens Jensen, for mange år siden rømt til Holsten, Anton Jensen, rømt for omkring 8 år siden, Laurs Jensen, rømt og skal for en del år siden være død i Norge uden livsarvinger, Aksel Jensen, ligeledes rømt.

 

10. nov. 1802, Ingeborg Jensdatter i Vognsbæk i Skærum, gift med Thomas Sørensen, der var ved at afstå gården, da hans sygelige og vanføre kone døde. Ingen livsarvinger. Hendes brødre: Knud Jensen i Munkholt, afdøde Christen Jensen i Dybro hans fire børn: Jens, 22 år, Severin, 14 år, Thomas Andreas 7 år, Anne, 4 år. Værge: Christen Christensen i Svirkær.

 

10. jan.1803, Lisbeth Jensdatter i Høyen i Hørmested, gift med  Søren Knudsen. Hendes børn: Jens Christensen i Flaget i Skærum, 43 år, Anders Christensen, tjener provst Bloch i Åsted præstegård, 39 år, Christen Christensen i Ravndal i Hørmested, 33 år, Anne Christensdatter gift med Jens Clemmensen i Mosbjerg.

 

14. marts 1803, Cathrine Sørensdatter i Vester Skærum, gift med Peder Sørensen Boyer. Søn: Søren Christian Pedersen, 9 år.