Navneregister til skifteprotokol G 24 - 1. Hejselt i Torslev 1776-1811.

Tekst er forsvundet pga. bortslidte kanter.

 

Mikrokort 1.

 

23. jan. 1776, Else Simonsdatter i Bjerget i Try i Torslev, gift med Niels Christensen. Arvinger: 1. ældste bror Niels Simonsen i Vangterp hans børn: Simon Nielsen, 6 år, Johanne Nielsdatter, 10 år, 2. anden bror Jens Simonsen i Vrå by hans børn: Peder Jensen, myndig, Johanne Jensdatter, 20 år. 3. tredje bror (Poul) Simonsen i Kobberholm i Torslev, 4. halvbror Poul Simonsen hans søn Peder Poulsen i Lennestved i Vrejlev, 5. halvsøster Maren Simonsdatter i Sterup by i Jerslev.

 

Side 7, 27. marts 1777, ugifte Anders Christensen i Try by i Torslev. Søskende: Johanne Christensdatter, på stedet, Oluf Christensen i Gerndrup i Hørby, Jens Christensen i Try i Torslev.

 

Side 9. maj 1778, Bodil Pedersdatter i Gerndrup i Hørby, gift med Oluf Christensen. Søskende: Jens Pedersen i Kiis i Understed, Oluf Pedersen i Kilstrup i Volstrup, Christen Pedersen i Fuglsang, Anne Pedersdatter gift med Laurs Pedersen i Volstrup.

 

Side 7. maj 1781, fæsterinde Kirsten Jensdatter i Try i Torslev. Søn: Jens Frederiksen, stedsøn Hans Frederiksen i Gydeje, der er værge for søster Anne Frederiksdatter, ugift hjemme, en søster til de sidste er gift med Jens Andersen i Tyrrestrup.

 

Side 14, 30. april 1782, Oluf Christensen i Gerndrup i Hørby, gift med Maren Sørensdatter. Søskende: Jens Christensen i Try i Torslev, Johanne Christensdatter, ugift. Lavværge: bror Christen Sørensen i Åsted.

 

Side 16, 13. nov. 1782, Niels Sørensen i Try by i Torslev, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: Inger Nielsdatter gift med Christen Thomsen i Dværgetved, Anne Nielsdatter gift med Anders Christensen i Dværgetved, Mette Nielsdatter gift med Søren Jensen i Øster Hassing, Karen Nielsdatter, ugift. Værge: Christen Thomsen i Try.

 

Side 17b, 24. juli 1786, Laurs Christensen, røgter på Hejselt. Tre brødre: Christen Christensen, Jens Christensen, Thøger Christensen, som senere kaldes Thomas Christensen.

 

Side 18, 5. jan. 1787, Gidsel Andersdatter i Hallen i Torslev, gift med Peder Jensen. Søn: Anders Pedersen, 19 år.

 

Side 19, 17. dec. 1787, ugifte Jens Rasmussen, der ved sin død havde ophold hos Christen Thomsen i Nørgård i Torslev. Afdød helbror Niels Rasmussen i Smågårdene i Skæve hans søn Christen Nielsen i Smågårdene på Knudseje gods og datter Mette Nielsdatter, 28 år, tjener på Læsø, halvsøster Ingeborg ??datter gift med Christen Nielsen i Kærsgård i Hellevad, begge døde, deres børn: Peder Christensen, 28 år, tjener hos bødker i Ålborg, Niels Christensen, 24 år, tjener Jens Nielsen i Lem i Hellevad på Klavsholm gods, Mette Christensdatter, 26 år, tjener Jens Jensen i Store Aunkjøt i Skæve på Voergård gods. Vurderingsmænd og vidner: ladefoged Jens Frederiksen på Hejselt og Thøger Christensen i et lidet hus Diget i Torslev.

 

Side 22, 31. marts 1788, Mette Pedersdatter i Follerbakken i Hørby, gift med Peder Jensen. Børn: Jens Pedersen, 7 år, Peder Chr. Pedersen, 1 år, Anne Sophie Pedersdatter 4 (år el. uger). Født værge: morfar Peder Christensen i Milbakken i Lendum på Lengsholm gods.

 

Side 23b, 31, marts 1788, husmand Jens Christensen i Try i Torslev, gift med Ingeborg Pedersdatter. Datter Helle Jensdatter, 16 år, hjemme. Værge: Søren Andersen i Try i Torslev. Lavværge: Jens Madsen i Nedergård i Try.

 

Side 25b, 12, juni 1793, Niels Laursen, tjenende i Nørgård i Torslev hos Christen Thomsen. Ingen arvinger meldte sig efter annoncering.

 

Side 26. 3. maj 1790. Afkald for arv efter far Jens Bertelsen, der havde ophold hos søn Bertel Jensen i Ørslev i Torslev, fra Christen Jensen på egne og søster Kirsten Jensdatters vegne, Christen Pedersen på fem umyndige børns vegne, Jens Hansen i Rævbakken på Johanne Jensdatters vegne, Abraham Jensen i Lendum på hustru Gertrud Jensdatters vegne, Christen Jensen i Barkholt i Sindal på hustru Maren Jensdatters vegne, Christen Christensen ved Ledet i Skæve på hustru Anne Marie Jensdatters vegne.

 

Side 27, 19. jan. 1795, Christen Laursen, tjenestekarl i Bjerget i Torslev. Afdød helmorbror Jens Christensen i Try Nørgård, hans datter Johanne, 34 år, tjener i Fuglsang i Torslev, afdød helmoster Anne Christensdatter i Barkholt i Sindal, hendes børn: Christen Jensen i Barkholt, Anne Jensdatter, 40 år, skal bo vesten ??, halvmoster Anne Pedersdatter gift med Peder Nielsen i Øksenhede i Volstrup, halvmoster Birthe Pedersdatter i Rævmosen i Torslev. Vurdering: Søren Jensen i Krogsdam og Hans Frederiksen i Gydeje.

 

Kort 2.

 

Side 29b, 7. april 1795, Anne Jensdatter i Skovende i Hørby, gift med Jens Andersen. Søskende: 1. Laurs Jensen Bach i Gi??, 2. afdøde Peder Jensen, skoleholder i Riberholt i Åsted, hans børn: Jens Chr. Pedersen, Steffen Pedersen på Læsø, Elisabeth Cathrine Pedersdatter, tjener i Ålborg, 3. Dorthe Jensdatter gift med Christen Pedersen i (Tran)kær, deres børn: Christen Christensen i Lille Fuglsang i Torslev, Else Christensdatter gift med Christen Sørensen i Buje i Åsted, Mette Christensdatter gift med Laurs Chr. Christensen i Storgård i Kvissel i Åsted, 4. afdøde Johanne Jensdatter i Trøgdrup gift med Christen (Mortensen), deres børn: Peder Christensen, pt. i Karup, Ingeborg Christensdatter gift med Jens Christensen i Bakken i Trøgdrup, Mette Christensdatter gift med Niels Sørensen i Katsig i Tolne.

 

Side 31b, 30. marts 1796, Mette Nielsdatter i Vrå i Torslev, gift med Nicolai Nielsen. Børn: Niels Nicolaisen, bosat i Store Vrængmose i Torslev, Peder Nicolaisen, 25 år, Mads Nicolaisen, 21 år, Maren Nicolaisdatter, 18 år, alle hjemme.

 

Side 33, 23. april 1796, Christen Jensen i Gryd i Torslev, gift med Maren Laursdatter. Børn af første ægteskab: Anne Christensdatter gift med Hans Steffensen Smed i Vrå, Johanne Christensdatter gift med Niels Christensen i Try bødkerhus, Maren Christensdatter, ugift, tjener i Trankær i Hørby, Fællesbørn: Jens Christensen, gift og bor i Try by, Christen Christensen, 29 år, hjemme, Anne Marie Christensdatter gift med Rasmus Nielsen Bødker i købstaden Horsens. Lavværge: Jens Nielsen.

 

Side 35, 12. dec. 1797, Lisbeth Madsdatter i Try Nedergård i Torslev, gift med Hans Olufsen. Afdødes børn med Jens Holgersen: Mads Jensen, 7 år, Kirsten Jensdatter, 14 år, slegfredssøn Niels Christensen, 18 år, tjener på Ormholt. Værger: Christen Sørensen i Idskov og Jens Hansen i Hald, begge i Voer og begge gift med søster til afdøde. Ingen nærmere beslægtede findes. Boet skylder 20 rdl. til Bertel Andersen i Try, 20 til Jens Madsen i Nedergård og 10 til Christen Nørgård i Try.

 

Side 37, 20. dec. 1799, Niels Hansen i Boelt i Hørby, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Mette Nielsdatter gift med Niels Hansen i Ledet i Karup, Maren Nielsdatter, 37 år, Inger Pedersdatter, 30 år, Else Pedersdatter, 36 år. Antaget værge: Laurs Christensen i Kraghede. Lavværge: Jens Hansen i Gerndrup Vidner: Christen Svendsen i Trankær og Jens Hansen i Gerndrup.

 

Side 40, 11. marts 1800, Christen Thomsen, en gammel røgter på Hejselt, slegfredsbarn af Anne Jensdatter, som i ægteskab med Peder Thomsen i DahlshusLinderumgård gods fik fem børn, hvoraf tre sønner er døde. De to døtre: Kirsten Pedersdatter gift med Peder Jensen i Sæsing i Tårs, Sidsel Pedersdatter, 42 år, tjener i Vester Krogdrup i Tårs. Slægtskabet bevidnet af Jens Pedersen Bach og Willads Pedersen i Bjerget, gårdmænd i Sæsing.

 

Side 44, 4. aug. 1804, husmand Thøger Christensen i Dighuset i Try, gift med Anne Sørensdatter. Søskendebørn: Thøger Thøgersen i Sæby, Christen Thøgersen på Læsø, Kirsten Thøgersdatter ved Ledet ved Ellinggård, Else Thøgersdatter i Harritslev, Margrethe Thøgersdatter og Johanne Thøgersdatter, som ikke vides, hvor er.

 

 

*******

 

Ormholt i Torslev, G 28 –1.

 

Mikrokort 1/2.

 

Side 1, 19. sep. 1774, Hans Christensen og hustru Tove Poulsdatter i Vester Søholt i Torslev. Barn: Karen Hansdatter, 10 år. Værge: morbror Mads Poulsen i Vrå. Vurdering: Ole Jensen og Anders Pedersen i Skoven i Søholt i Torslev. Tilsynsværge: Peder Christensen.  – Utydeligt.

 

Side 9, 5. juli 1781, Søren Jensen i Stenskrog [i Torslev]. Børn [med Karen Michelsdatter, død 1779]: Jens Sørensen, 13 år, Michel Sørensen, 9 år, Anne Sørensdatter, 3 år. Værge: farbror Niels Jensen i Koldbro mølle. Vurdering: Jens Nielsen i Øster Væversted og Jens Nielsen Thamstrup i Vester Væversted i Koldbro, Jacob Nielsen i Toften og Christen Jensen i Vrængmose.

 

Side 12, 9. nov. 1781, Jacob Hansen i Fjeldgård [Torslev], gift med Maren Pedersdatter. Børn af forrige ægteskab [med Dorthe Sørensdatter]: Søren Jacobsen, 16 år, Hans Jacobsen, 9 år, Birgitte Jacobsdatter, 12 år, Maren Jacobsdatter gift med Lars Jespersen i Baskær mølle i Hørby. Værge: den nærmeste i slægt på faderens side, Jens Jensen i Hoult i Jerslev. Lavværge: Sr. Hans Holm i Kærsgård i Hellevad, der døde før det langvarige skifte sluttede og blev erstattet af Jens Hårup til Lindet i Åsted. Vurdering: Jens Nielsen i Vestergård og Erik Christensen i Smedgården, begge i Vrå i Torslev, og Christen Pedersen i Schierne. En blikkaffekande var lånt af enkens søster Berithe Pedersdatter i Kajholm i Rubjerg. Kreditorer og debitorer: foged Peder Jensen i Kølskegård, Jens Andersen i Lyngdrup, enke Karen Andersdatter i Ormholt mølle, hr. Ifversen på Hejselt, Christen Sørensen i Toftgård, Laurs Jespersen i Vrængmose, Jens Jensen Teglbrænder på Knudseje teglværk, Søren BragelandSkårupgård, Urban Jensen i Sæby, Jens Hiort i Fladstrand og Jens Hvorup i Sundby, Mads Poulsen og hans mor. - Meget omfattende skifte.

 

Mikrokort 2/2.

 

Side 65, 27. april 1787, ugifte Søren Jacobsen, fæster af Fjeldgård [Torslev]. Søskende: Maren Jacobsdatter gift med Lars Jespersen i Baskær mølle i Hørby, Hans Jacobsen, 12 år, Birgitte Jacobsdatter, i stervboet. Afdødes stedmor Maren Pedersdatter var nærværende. Født værge: Jens Jensen i Hoult i Jerslev kunne ikke møde pga. svaghed og Laurs Jespersen i Vrængmose i Skæve blev beskikket. Vurdering: Jens Nielsen i Vrå Vestergård, Erik Christensen i Vrå og Niels Jensen i Skavange. Købere ved auktion over boet, Laurs Christensen i Heden i Tårs, Laurs Kudsk i Tranget, Christen Tørholm, Bertel Mortensen Smed i Klæstrup, Johanne i Vrågård, Peder Skrædder i Tranget, Ole Dreyer i Vrå, Anders Søndergård i Vrå, Niels Høngård, Bertel Nødbak, Maren Åen, Berethe Hammersholt, byskriver Nielsen, Christen Skægesholt, Hans Terpet, Mariane Træholt, Peder Vrågård, Ole Vrågård, Christen Høngård, Jens Skrædder, Peder Mathiasen ved Bangsbostand, Just Kærgård, Christen Knepholt i Uttrup mølle og Søren Hvold.

 

Side 85, 17. sep. 1788, Ole Andersen i Øster Vrågård i Torslev, gift med Maren Christensdatter. Børn: Anders Olesen, 8 år, Christen Olesen, 5 år. Værge: deres besvogrede, Jens Jørgensen i Diget i Torslev. Lavværge: Jens Nielsen i Vrå, senere Ole Nielsen i Fjeldgård. Vurdering: Erik Christensen i Vrå og Christen Jacobsen i Knepholt, begge i Torslev.

 

Side 89, 12. jan. 1789, Kirsten Pedersdatter i vestre part af Vrågård [i Torslev], enke efter Anders Jensen. Børn: Peder Andersen, 32 år, Jens Andersen, 26 år, Johanne Andersdatter, 28 år, alle tre hjemme, og to gifte døtre: Maren Andersdatter gift med Jens Jørgensen i Diget og Birgitte Andersdatter gift med Christen Christensen i Stenskrog. Vurdering: Jens Nielsen i Vrå Vestergård og Nicolaj Nielsen i Vrå Bødkergård.