Navneregister til G 23 – 1, fæsteprotokol for Haven i Hørby, der til 1774 havde samme ejer som Bøgsted i Astrup. Ifølge det alfabetiske register var der oprindelig mindst 369 sider i protokollen. 114 er bevaret.

 

Side 1. 21. aug. 1727, Hans Nielsen, født i Gårdsholt i Voer, Kuur i Hørby, som Just Poulsen oplod for ham.

 

Side 1, 25. juli 1727, Christen Christensen, født i Stidsholt i Volstrup, Bredmose i Hørby, som Bertel Jensen har afstået pga. svaghed.

 

Side 2, 30. dec. 1727, Peder Pedersen, født i Lille Tamstrup i Torslev, halve Vester Estrup i Hørby, som Niels Jensen fradøde og hvis enke han ægter. En del af husene er brøstfældige.

 

Side 3, 31. jan. 1727, Niels Pedersen, født i Store Tamstrup i Torslev, halvgård i Estrup i Hørby, som Anders Rasmussen kvitterede pga. armod. Anders Pedersen bebor den anden part. Til vitterlighed: Peder Jensen i Estrup og ladefoged Jens Pedersen på Haven.

 

Side 4, 9. maj 1720, Christen Hansen, bolig i Sørå i Albæk, som hans far Hans Christensen har opladt.

 

Side 4, 23. febr. 1734, Christen Christensen, født i Skæve, Lille Svangen i Hørby, som Laurs Mortensen påbor og nu afstår halvdelen af. Til vitterlighed. Jens Pedersen på Haven og Poul Andersen i Lille Svangen.

 

Side  5, 8. okt. 1725, Morten Olufsen, født i Sørå i Albæk, 2/3 af bolig samme sted, som Christen Christensen har opladt for ham. Fæster hele stedet efter Christen Christensens død. Til vitterlighed, Zacharias Laursen i Fæbroen og Christen Pedersen Dahl.

 

Side 6, 8. juni 1733, Christen Hansen, 1/3 af bolig i Sørå i Albæk, som hans far Hans Christensen fradøde. Moderen bebor 1/3, som efter hendes død deles mellem fæsteren og hans bror Jacob Hansen.

 

Side 7, 23. dec. 1738, Mogens Bertelsen, halvpart af bolig i Sørå i Albæk, som hans far Bertel Laursen fradøde.

 

Side 8, 23. dec. 1738, Laurs Bertelsen, halvpart af bolig i Sørå i Albæk, som hans far Bertel Laursen fradøde. Til vitterlighed, Jens Pedersen på Haven og broder Mogens Bertelsen i Sørå.

 

Side 9, 15. marts 1730, Jens Christensen, der har tjent som ladefoged på Knudseje, sted i Baskær i Hørby, som Jens Sørensen kvitterede. Opsyn med skovpart.

 

Side 10, 13. okt. 1738, Jens Laursen, født i Hørby, fjerdepart af sted i Estrup i Hørby, som Peder Thomsen fradøde og hvis enke Johanne Nielsdatter han har ægtet. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 11, 17. juni 1738, Søren Pedersen, halve Lille Tamstrup i Torslev, som hans stedfar Laurs Jacobsen har afstået til ham. Laurs Jacobsens restancer er eftergivet. Til vitterlighed, Morten Mortensen i Mølgård og Jens Nielsen i Øster Estrup.

 

Side 12, dato mangler, Christen Christensen, Skoven, et hus med jord mellem Lille Skærping og Lille Fjem i Hørby. Forretter hjul og tømmermandsarbejde for daglig løn af 8 sk. samt kosten. Forskånet for de tre første års huspenge, som er til Phillip-Jacobi 1742.

 

Side 13, 19. okt. 1733, Jacob Pedersen af Klemmen i Hørby, soldat i Ålborg regiment i kaptajn Qvecci regiment, ¾ bolig i Estrup i Hørby, som Jens Sørensen afstår og hvis datter Anne Jensdatter han med tiden ægter. Fæster hele stedet efter Jens Sørensens død eller afgang.

 

Side 14, 28. maj 1735, Thomas Jensen i Snedkergården, også den anden halve Snedkergård i Hørby, som Laurs Jensen har opladt for ham. Sønnen Thomas Thomsen skal blive indskrevet for den halve gård.

 

Side 15, 2. maj 1727, Hans Laursen, født i Sørå i Albæk, Nørre Ropperhede i Hørby, som Laurs Andersen har opladt.

 

Side 16, 23. sep. 1744, Jørgen Laursen af Sørå, gadehus samme sted, som er bygget på Bagebolets ejendom. Til vitterlighed, Christian AhlefeldBøgsted og Jens Pedersen i Broens mølle.

 

Side 16, 15. juli 1743, Mads Andersen, der i nogle år har opholdt sig i Hørby sogn, Lille Svangen i Hørby på 2 skpr. hk., som Poul Andersen fradøde og hvis enke han ægter. Opsyn med skov og kær.

 

Side 17, 7. aug. 1740, Jens Jensen, bolig i Estrup i Hørby, som hans far fradøde.

 

Side 18, 4. maj 1730, Peder Christensen, der i lang tid har tjent som kusk, sted i Baskær i Hørby, som Poul Andersen sidst beboede. Opsyn med Ropperhederne og Baskær skov til Rævbakkens mark.

 

Side 19, 4. maj 1740, Ouge Nielsen, født i Baskær, jordløst gadehus i Baskær i Hørby, som hans morbror Jørgen Ougesen har opladt for ham.

 

Side 20, 5. aug. 1727, Laurs Andersen, Sønder Ropperhede i Hørby, som hans far Anders Frantsen fradøde.

 

Side 21, 23. sep. 1744, Laurs Pedersen af Baskær, sted i Estrup i Hørby, som Jens Nielsen fradøde.

 

Side 2, 13. dec. 1740, Oluf Nielsen, født i Toften i Hørby, gadehuset Kvisthuset i Hørby på 2 skpr. hk., som Mads N. i vilje og minde har afstået mod nødtørftigt ophold, husværelse, ild og varme. Fæsteren skal og nyde lyngbakke norden huset. Opsyn med skovpart.

 

Side 23, 4. jan. 1733, Thomas Nielsen, halve Toften i Hørby, som hans far Niels Thomsen i vilje og minde har afstået. Aftægt til forældrene. Til vitterlighed, velagte Peder Jensen i Estrup og Søren Sørensen i Sigen.

 

Side 24, 5. okt. 1727, Søren Christensen, født i Flamsholt i Torslev, gadehuset Bakken i Hørby.

 

Side 25, 2. aug. 1741, Poul Pedersen, halve Hestvang i Understed, som hans far Peder Jensen fradøde. Moderen beholder 4 skpr. sin livstid. Opsyn med skov. Pådragen restants til martini 1740 er eftergivet og landgilden modereres dette år til 6 rdl.

 

Side 26, 13. dec. 1738, Andreas Jørgensen, strandrider, hus i Sørå i Albæk på 0-2-1-2 ¾ tdr. hk., som Hans Sørensen ved dom af Voergård birketing er fradømt formedels mislig betaling. Husene er ganske brøstfældige. Til vitterlighed, byfoged Simon Meyer i Sæby og Poul Dahl, foged på Bøgsted.

 

Side 27, 8. juni 1733, Jacob Hansen, 1/3 af sted i Sørå i Albæk, som hans far Hans Christensen fradøde. Moderen bebor 1/3 sin livstid, og efter hendes afgang deler fæsteren og hans bror denne part. Indfæstning 5 rdl.

 

Side 29, 16. maj 1740, Hans Nielsen, med pas fra hr. Paludan i Bredkær præstegård, gadehus i Allerup, som Niels Laursen i vilje og minde har afstået.

 

Side 30, 12. juli 1741, Laurs Zachariasen, halve Nørre Fæbroen i Albæk, som hans far Zacharias Laursen har opladt pga. alderdom og svaghed. Faderens restancer er eftergivet.

 

Side 31, 29. juli 1719, Thomas Nielsen, fjerdepart af Bagebolet i Sørå i Albæk, som hans far Niels Pedersen fradøde.

 

Side 31, 13. aug. 1719, efter meddelt fæste af 12. febr. 1705, Niels Jensen, halve Hestvang i Understed, som hans far Jens Jensen har opladt for ham. Hele gårdens hk. 12-3-2-0 tdr. Til vitterlighed, Peder Jensen i Estrup og Søren Sørensen i Sigen.

 

Side 32, 12. sep. 1719, Niels Jensen, født i Estrup, gadehus i Baskær i Hørby, som Knud Simonsen kvitterede pga. armod.

 

Side 33, 8. maj 1719, Hans Knudsen, hidkom fra Sverige, halve Toften i Hørby, som hans hustrus far Niels Thomsen har opladt.

 

Side 34, 19. okt. 1722, Anders Bentsen, hidkom fra Sverige, gadehus i Baskær i Hørby, som hans hustrus far Thomas Skrædder har opladt

 

Side 34, 14. sep. 1719, Poul Rasmussen, født i Albæk, Bunkhule i Hørby, som Peder Mathiasen fradøde.

 

Side 35, 19. maj 1719, Laurs Sørensen, født i Vesterkær i Hørby, Lille Fjem i samme sogn, som hans far Søren Christensen fradøde.

 

Side 36, 19. maj 1719, Niels Olesen, født i Lyngså i Albæk, sted i Sørå i Albæk, som Niels Clemmensen har opladt for ham.

 

Side 36, 7. maj 1725, Morten Pedersen, Klattrup [i Torslev] på 3-2-2-0 tdr. hk., som Jens Jacobsen fraflyttede pga. armod.

 

Side 1. april 1727, Niels Michelsen, født i Solholt og forhen soldat ved fodgarden, gadehuset Tingbakken i Torslev, som Jens Jacobsen Landsoldat har frasagt sig.

 

Side 38, 15. maj 1719, Morten Mortensen, halve Mølgård i Hørby, som hans stedfar Michel Thomsen fradøde.

 

Side 39, 19. sep. 1719, Christen Jensen, halve Mølgård i Hørby, som hans far Jens Pedersen fradøde. Hele gårdens hk. 8-3-0-2 tdr.

 

Side 39, 7. okt. 1719, Jens Jensen, født i Snedkergården i Hørby, halve Vester Hørby, som Niels Nielsen fradøde.

 

Side 40, 19. marts 1719, Søren Sørensen, født i Agersted i Voer, Sigen i Hørby, som Laurs Christensen har opladt.

 

Side 41, 11. juni 1719, Mads Christensen, født ved Skærpingleds bolig i Hørby, samme bolig, nu kaldet Rævbakken, som hans far fradøde.

 

Side 41, 19. maj 1719, Laurs Jensen, født i Vester Estrup i Hørby, halvpart af samme gård, som Thomas Andersen og Michel Pedersen kvitterede af armod. Hele gårdens hk. 10-4-2-2 tdr.

 

Side 42, 19. maj 1719, Peder Madsen, født i Hørby, gadehuset Bakken i Hørby.

 

Side 43, 7. juni 1723, Niels Sørensen, halve Kæret i Hørby, som hans far Søren Mortensen har opladt for ham.

 

Side 44, 29. maj 1701, Peder Jensen, født i Mølgård i Hørby, gård i Estrup i Hørby, som Niels Sørensen af armod forlod. Fri for arbejde i to år. Opbygger husene inden tre år.

 

Side 45, 3. sep. 1724, Laurs Pedersen, født i Lille Tamstrup i Torslev, Faurholt i Hørby, som Jens Christensen fradøde.

 

Side 45, 10. juni 1727, Christen Jensen, født i Snedkergården i Estrup, Svangen i Hørby, som Laurs Christensen fradøde.

 

Side 46, 3. nov. 1741, Niels Bertelsen, født i Sørå i Albæk, bolig samme sted, som Peder Laursen frakom af svaghed. Til vitterlighed, Sr. Andreas Jørgensen i Sørå og Christian Ahlefeld, skytte på Bøgsted.

 

Side 47, 6. okt. 1741, Morten Mortensen, født i Mølgård i Hørby, fjerdepart af Mølgård, som hans far, der har haft halvparten, afstår til ham. Når faderen dør eller afgår tiltræder fæsteren også dennes part mod at betale 8 rdl. i indfæstning. Til vitterlighed, Peder Mejling på Haven og Sr. Poul Dahl på Bøgsted.

 

Side 48, 5. maj 1727, Samuel Andersen, født i Estrup i Hørby, bolig samme sted, som Laurs Bojer har opladt, og halvparten af Torsten Skrædders værested. Gamle Laurs Bojer og hustru nyder nødtørftigt ophold.

 

Side 49, 18. aug. 1740, Niels Christensen, ¾ af bolig i Sørå i Albæk, som hans far Christen Nielsen har afstået. Indfæstning 6 rdl. 4 mk., og det samme betales, når faderen dør og han overtager hele stedet. Hans gårdmand Christen Hansen bør gøre 1/6 mere hovarbejde end han. Til vitterlighed, velagte Søren Laursen, foged på Bøgsted, og Christen Christensen Smed på Heden i Astrup.

 

Side 50, 5. aug. 1743, Niels Jensen, halve Øster Estrup i Hørby, som Jens Riis af armod frakom. Til digernes lukkelse omkring marken nyder han årlig 10 læs ris. Til vitterlighed, Jens Pedersen i Broens mølle og Niels Jensen i Hestvang.

 

Side 51, 28. juli 1744, Henni Nielsen, gadehuset Lille Svangen i Hørby på 2 skpr. hk., hvoraf hans far Niels Ibsen beholder halvdelen sin livstid. Opsyn med skovpart. Underskrevet Henrich Nielsen.

 

Side 52, 28. juli 1744, Christen Thomsen, født i Baskær, gadehuset Lille Svangen i Hørby på 2 skpr. hk., som Anders Poulsen fradøde og hvis enke Mette Nielsdatter han ægter. Opsyn med skovpart, at intet ulovligt vorder hugget.

 

Side 52, 26. juli 1745, Niels Laursen, bolig i Sørå i Albæk, som hans far Laurs Nielsen afstår halvparten af. Overtager hele stedet når faderen dør eller afgår. Til vitterlighed, velagte Jens Pedersen i Broens mølle og Christen Christensen i Bredmose.

 

Side 53, 23. sep. 1744, Oluf Christensen, født i Sørå i Albæk, halve Lille Skærping i Hørby, som Anders Jensen i vilje og minde har afstået. Fæster senere hele stedet.

 

Side 54, 7. nov. 1733, Jens Thomsen, født i Nørtved i Elling, vandmøllen i Baskær med tilliggende jord, som Jeppe Olufsen i vilje og minde har opladt og hvis datter Anne Ibsdatter han tager til ægte. Aftægt til Jeppe Olufsen og hustru.

 

Side 55, 24. maj 1745, Thomas Thomsen, halve Snedkergården i Hørby, som hans far Thomas Jensen i vilje og minde har afstået til ham. Faderen beholder 1 td. 2 skpr. af stedet sin livstid.

 

Side 55, 4. okt. 1745, Niels Hansen, født i Skæve, Toften i Hørby, som Hans Knudsen har opladt for ham, men beholder 2 skpr. af stedet sin livstid.

 

Side 56, 15. febr. 1744, Thomas Sørensen, født i Vidstrup sogn og by, landsoldat for Villerup, hus i Vennebjerg sogn og by på 0-3-1-2 tdr. hk., som Peder Jensen og søn Jens Pedersen godvilligt har afstået pga. armod og restancer. En anden tjenestedygtig karl skal vorde præsenteret i fæsterens sted.

 

Side 57, 20. april 1747, Thomas Zachariasen, født i Fæbroen i Albæk, sted i Sørå i Albæk, som Niels Christensen af armod fragik. Til vitterlighed, broder Laurs Zachariasen i Fæbroen.

 

Side 57, 18. maj 1747, Christen Pedersen, født i Estrup i Hørby, gård samme sted på. 1-6-0-1 tdr. hk., som Jens Jensen fradøde og hvis enke Karen Ibsdatter han tager til ægte. Nyder årlig rishug i Stokbrosigen i Estrup fælled. Til vitterlighed, bror Jens Pedersen i Broens mølle og Morten Mortensen i Mølgård.

 

Side 58, 16. marts 1727, Niels Sørensen Roed/Røed, Kæret i Hørby på 1-6-0-0 tdr. hk., som hans far Søren Madsen har opladt. Til vitterlighed, Sr. Peder Mejling, forpagter på Haven, og Niels Christensen, foged på Bøgsted.

 

Side 59, 6. sep. 1744, Jacob Hansen, født i Sørå i Albæk, Albæk Skovhus på 3. fjk., som Peder Laursen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed og hvis datter han ægter. Aftægt til Peder Laursen og hustru. Til vitterlighed, skytte Christian Ahlefeld og ladefoged Søren Andersen på Bøgsted.

 

Side 59, 13. maj 1746, Jørgen Nielsen, halve Hestvang i Understed, som hans far Niels Jensen har afstået, men beholder 4 skpr. af stedet sin livstid. Til vitterlighed, Mons. Christian AhlefeldBøgsted og velagte dannemand Simon Pedersen i Qvesel i Understed.

 

Side 60, 22. nov. 1746, Otte Jensen, født i Hørby, sted samme sted, som Niels Pedersen fradøde.

 

Side 61, 22. nov. 1746, Laurs Poulsen, født i Hørby, gadehuset Bakken i Estrup, som Peder Madsen har afstået til ham.

 

Side 61, 12. dec. 1746, Peder Andersen, sted i Estrup i Hørby, som hans far Anders Pedersen afstår pga. alderdom og svaghed.

 

Side62, 12. nov. 1748, Søren Pedersen, gård i Estrup i Hørby på 5-2-2-0 tdr. hk., som hans far Peder Jensen fradøde. Til vitterlighed, Christen Christensen i Bredmose og Peder Christensen i Baskær.

 

Side 63, 14. nov. 1748, Niels Pedersen, gård i Estrup i Hørby på 1-1-3-0 tdr. hk., som Jens Laursen fradøde. Til vitterlighed, broder Laurs Pedersen i Estrup.

 

Side 64, 14. nov. 1748, Christen Poulsen, født i Astrup sogn, bolig i Estrup i Hørby, som Peder Sørensen kvitterede pga. armod.

 

Side 64, 16. nov. 1748, Niels Nielsen, hus i Sørå i Albæk på 0-5-0-1 tdr. hk., som hans far Niels Olesen har opladt. Til vitterlighed, Morten Madsen i Rævbakken og Hans Laursen i Ropperhede.

 

Side 65, 12. sep. 1749, Morten Madsen, Rævbakken i Hørby på 0-5-0-1 tdr. hk., som hans far Mads Christensen fradøde. Opsyn med skovpart at intet ulovligt bliver hugget.

 

Side 66, 21. okt. 1749, Niels Nielsen, født i Torslev, Vester Hørby på 5-2-1-1 tdr. hk., som Laurs Jensen har opladt og hvis datter Else Laursdatter han ægter. Aftægt til Laurs Jensen og hustru, men skulle Niels Nielsen få billig årsag at klage over deres forhold er han ej pligtig længer at forskaffe dem husværelse og forplejning.

 

Side 66, 5. jan. 1750, Anders Hansen, bolig i Estrup i Hørby, som Jacob Pedersen kvitterede pga. armod.

 

Side 67, 8. jan. 1750, Mogens Bertelsen, gård i Sørå i Albæk på 1-5-0-0 tdr. hk., som hans far Bertel Laursen fradøde.

 

Side 68, 9. jan. 1750, unge Christen Hansen, hus i Sørå i Albæk på 0-6-3-½ tdr. hk., som hans far Hans Christoffersen fradøde.

 

Side 69, 10. jan. 1750, Thomas Zachariasen, født i Sørå i Albæk, hus samme sted på 0-6-2-2½ tdr. hk., som Niels Christensen måtte kvittere pga. armod.

 

Side 69, 24. jan. 1750, Peder Thomsen Kræmmer, hus i Sørå i Albæk på 0-2-1-2 ¾ tdr. hk., som hans far Thomas Kræmmer fradøde.

 

Side 70, 27. nov. 1750, Christen Laursen, Svangen i Hørby på 3 tdr. hk., som hans stedfar Christen Jensen fradøde. Til digernes lukkelse nyder han årlig 4 læs ris fra Haven skov.

 

Side 71, 28. nov. 1750, Laurs Jensen, født i Hørby, gård i Baskær i Hørby på 1-4-0-0 tdr. hk., som Michel Kock fradøde.

 

Side 72, 28. nov. 1750, Jens Pedersen, hus i Baskær i Hørby på 1 skp. hk., som hans bror Laurs Pedersen sidst havde. Til vitterlighed, bror Laurs Pedersen i Estrup.

 

Side 73, 7. dec. 1750, Niels Hansen i Toften, (også?) halve Toften i Hørby, som Thomas Nielsen fradøde. Svarer af 1 tdr. hk.

 

Side 73, 29. jan. 1751, Christen Christensen, halve Mølgård i Hørby på 4-4-0-1½ tdr. hk., som hans far Christen Jensen fradøde. Opsyn med skovpart at intet ulovligt bliver hugget.

 

Side 74, 12. marts 1751, Mette Laursdatter, jordløst hus i Sørå i Albæk, som Anne Andersdatter fradøde.

 

Side 75, 16. sep. 1751, Jens Hansen, soldat i jyske national infanteriregiment i hr. major Loutzous kompagni, gård i Estrup i Hørby på 1-0-2-0 tdr. hk., som Samuel Andersen godvilligt har opladt mod fornøden husværelse og ophold.

 

Side 76, 22. sep. 1751, Jens Jensen, født i Hørby, Vester Hørby på 3-7-1-1 tdr. hk., som Jens Jensen kvitterede pga. af alderdom mod forsvarligt ophold og husværelse, men skulle fæsteren få billig årsag at klage over deres forhold er han ej pligtig længer at forskaffe dem husværelse og forplejning.

 

Side 77, 7. okt. 1751, Jens Jørgensen, født i Astrup sogn, halve Lille Tamstrup i Torslev på 3-4-0-0 tdr. hk. og skovskyld på 0-1-1-2 tdr., som Søren Pedersen fradøde og hvis enke Anne Mortensdatter han ægter.

 

Side 78, okt. 1751, Maren Michelsdatter, forhen i Straden i Torslev, jordløst gadehus i Estrup i Hørby, som Peder Potmagers enke fradøde.

 

Side 78, 26. okt. 1751, Anders Andersen, født i Hørby, hus i Baskær på 4 skpr. hk., som Anders Bentsen har opladt og hvis datter Anne Andersdatter han ægter. Anders Bentsen beholder 1 skp. af stedet sin livstid.

 

Side 79, 9. jan. 1752, Niels Jensen, født i Hørby, Vester Estrup i Hørby på 5-2-2-1 tdr. hk., som Peder Pedersen har opladt mod at nyde forsvarlig husværelse og ophold.

 

Side 80, 6. juni 1752, Anders Nielsen, Klemmen i Hørby på 2 tdr. hk., som hans far Niels Andersen fradøde. Opsyn med skovpart at intet ulovligt bliver hugget.

 

Side 81, 1. juli 1752, Søren Sørensen, Sigen i Hørby på 1-5-1-2 tdr. hk., som hans far Søren Sørensen fradøde.

 

Side 82, 6. okt. 1752, Erik Jensen, født i Hørby, Faurholt i Hørby på 6-3-1-0 tdr. hk., som Laurs Pedersen i vilje og minde kvitterede. Aftægt til Laurs Pedersen og hustru, men skulle Erik Jensen få billig årsag at klage over deres forhold er han ej pligtig længer at forskaffe dem husværelse og forplejning.

 

Side 83, 18. okt. 1752, Christen Christensen, boende i et jordløst hus i Hørby kaldet Skoven, desuden Lille Fjem i samme sogn på 1-1-0-0 tdr. hk., som Laurs Sørensen har opladt mod husværelse og forsvarligt ophold.

 

Side 85, 2. okt. 1752, Laurs Poulsen af Estrup, gård i Estrup i Hørby på 1-4-0-0 tdr. hk., som Laurs Jensen fradøde.

 

Side 86, 20. okt. 1752, Christen Christensen, født i Sankt Hans sogn, hus i Baskær i Hørby på 4 skpr. hk., som Niels Jensen har opladt for ham mod forsvarlig husværelse og forplejning.

 

Side 86, 13. juni 1753, Jeppe Simonsen af Voerså, hus i Sørå i Albæk på 0-2-1-2 ¾ tdr. hk., som Andreas Jørgensen, strandvisiteur, fradøde. Til vitterlighed, Søren Gregersen i Voerså og Christen Christensen i Bredmose.

 

Side 87, 28. juli 1753, Peder Nielsen, født i Albæk, Sønder Ropperhede i Hørby på 1-2-0-½ tdr. hk., som Laurs Andersen fradøde. [Gift med enken Johanne Andersdatter]

 

Side 88, 6. nov. 1753, Anders Andersen, gadehus i Agersted i Voer på 0-1-1-2 tdr. hk., som hans far Anders Andersen har opladt.

 

Side 89, 3. dec. 1753, Niels Mortensen, født i Torslev, huset Vesterkær i Hørby på 0-0-2-1 tdr. hk.

 

Side 90, 20. jan. 1754, Anders Christensen, født i Hørby, hus i Baskær i Hørby på 4 skpr. hk., som Laurs Poulsen i mindelighed kvitterede.

 

Side 91, 14. sep. 1754, Christen Mortensen, født i Sørå i Albæk, gården Broens mølle i Hørby på 4-3-0-0 tdr. hk., og skovskyld på 0-1-0-1 tdr. Opsyn med skovpart at intet ulovligt bliver hugget.

 

Side 92, 4. okt. 1754, Hans Sørensen, Fjem og Skoven i Hørby på 1-6-0-0 tdr. hk., som Christen Christensen fradøde og hvis enke Maren Pedersdatter han ægter. Efterlever akkord mellem enken og forrige fæster af Fjem, Laurs Sørensen.

 

Side 93, 18. dec. 1754, Hans Nielsen, født i Hørby, hus i Estrup i Hørby på 4 skpr. hk., som Jens Michelsen fradøde og hvis steddatter Else Thomasdatter han ægter.

 

Side 94, 16. juni 1754, Jørgen Laursen af Sørå, hus i Sørå i Albæk på 0-2-1-2 ¾ tdr. hk., som Morten Olesen i mindelighed kvitterede.

 

Side 95, 18. dec. 1754, Peder Laursen, født i Torslev, gadehuset Lille Svangen i Hørby på 2 skpr. hk., som Mads Andersen fradøde.

 

Side 96, 5. juni 17555, Christen Hansen, boende i Sørå, hus i Sørå i Albæk på 0-3-1-1 tdr. hk., som Christen Christensen i mindelighed har kvitteret.

 

Side 97, 20. okt. 1755, Mads Nielsen, Kæret i Hørby på 1-6-0-0 tdr. hk., som hans far Niels Sørensen i mindelighed har afstået. Forældrene nyder husværelse og ophold.

 

Side 98. 20. nov. 1755, Truels Aggesen af Sørå, hus i Sørå i Albæk på 0-2-1-2 ¾ tdr. hk.

 

Side 98, 7. dec. 1756, Anders Christensen, Skovhuset i Hørby, som hans far fradøde. Til vitterlighed, Niels Jensen, tjenende på Haven, og Heinrich Nielsen i Lille Svangen.

 

Side 99, 2. nov. 1756, Anders Jensen, født i Albæk, bolig i Baskær i Hørby, som Peder Christensen har opladt mod forsvarlig husværelse og ophold til ham og hustruen Margrethe Sørensdatter.

 

Side 100, 29. nov. 1756, Laurs Sørensen, Øster Estrup i Hørby på 7-0-2-2 tdr. hk., som Niels Jensen kvitterede af armod. Til digernes lukkelse nyder han årlig 10 læs elle eller enebærris og til gærderne 4 læs elleris.

 

Side 101, 15. dec. 1757, Niels Christensen, Bredmose i Hørby på 4 tdr. hk., som hans far Christen Christensen godvilligt har opladt mod husværelse og ophold.

 

Side 102, 14. jan. 1758, Jacob Pedersen, stedet Huust i Hørby på 1 skp. hk., som Jens Poulsen fradøde.

 

Side 103, 19. juni 1758, Jens Olesen, født i Holtet i Understed, [halve] Hestvang i Understed på 6-1-3-0 tdr. hk., som Claus Pedersen fradøde og hvis enke Maren Simonsdatter han ægter. Til vitterlighed, Morten Madsen i Rævbakken og Peder Poulsen i Hestvang.

 

Side 104, 4. aug. 1758, Jens Sørensen Grimeshauge, soldat i Nordjyske nationalregiment i højædle og velbårne hr. oberstløjtnant Loutzous kompagni, halvgård i Vennebjerg sogn og by på 3-0-1-2 tdr. hk., som Thomas Sørensen kvitterede af armod. Til vitterlighed, Vilhelm Hvass og Jens Nielsen, begge tjenende på Bøgsted.

 

Side 105, 28. nov. 1758, Niels Hansen, Kuur i Hørby på 1-1-2-0 tdr. hk., som hans far Hans Nielsen fradøde.

 

Side 106, 5. sep. 1759, Anne Pedersdatter, født i Voerså, jordløst hus i Sørå i Albæk, som Jørgen Laursen i mindelighed har kvitteret.

 

Side 106, 14. nov. 1759, Oluf Hansen, Nørre Ropperhede i Hørby på 1-2-0-1 tdr. hk., som hans far Hans Laursen fradøde. Moderen Bodil Laursdatter nyder husværelse og ophold.

 

Side 107, 29. marts 1760, Niels Jensen, født i Hørby, Fæbroen i Albæk på 4-2-0-2½ tdr. hk., som Laurs Zachariasen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 109, 24. sep. 1761, Christen Hansen, født i Hørby, hus i Baskær på 4 skpr. hk., som Jens Christensen godvilligt har opladt.

 

Side 110, 7. jan. 1762, Laurs Thomsen, født i Gersholt i Torslev, Bunkhule i Hørby på 4-2-0-2 tdr. hk., som Poul Rasmussen fradøde og hvis datter Chatrine Poulsdatter han ægter. Til vitterlighed, skoleholder Anders Sørensen i Baskær og ladefoged Jens Nielsen på Haven.

 

Side 111, 21. jan. 1763, Niels Nielsen, fæster i Sørå af 0-5-2-0 tdr. hk., også 0-2-1-2 ¾ tdr. hk. i Sørå, som Truels Aggesen fradøde.

 

Side 113, 30. jan. 1763, Niels Mortensen, forhen i huset Vesterkær i Hørby, bolig i Baskær på 4 skpr. hk., som Anders Andersen med tilladelse fraflyttede.

 

Side 114, dato mangler, Anders Andersen, forhen i Baskær, Vesterkær i Hørby på 0-0-2-1 tdr. hk., som Niels Mortensen med tilladelse har afstået.

 

 

De resterende i det alfabetiske register, hvor sider med bogstaverne J- K- L- M er gået tabt.

 

Anders Sørensen, Baskær, 126.

Anders Christensen, Lille Svangen, 157.

Anders Hansen, Estrup, 161.

Anders Thomsen, Øster Estrup, 195.

Anders Nielsen, Kvisthuset, 257.

Anders Jensen, Estrup, 270.

Bertel Nielsen, Baskær, 145.

 

Christen Laursen, Baskær, 146.

Christen Laursen, Sørå, 152.

Christen Thomsen, Snedkergården, 187.

Christen Olufsen, Estrup, 191.

Unge Christen Christensen (Bech), Kvisthuset, 197.

Christen Mortensen, Bækken/Bakken, 206.

Christen Hansen, Estrup, 208.

Christen Jensen, Kvisthuset, 219.

Christen Pedersen Vesterkær, Baskær, 219.

Christen Christensen Beck den yngre, Baskær, 227.

Christen Pedersen, Kuur, 242.

Christen Nielsen, Lille Skærping, 274.

Christen Nielsen, Bredmose, 282.

Christen Pedersen, Toften, 176.

Christen Jensen Allerup, Kæret, 308.

Christen Christensen, Baskær mark, 320.

Christen Madsen, Svangensholt, 326.

Christen Jensen, Svangensholt, 327.

Christen Pedersen, Risgård, 331.

Christen Thomsen, Vesterkær, 336.

Christen Christensen, Estrup, 342.

Christen Christensen Galstrup, Baskær, 346.

Christen Bech og Christen Smed, Bakken, 356.

 

Erik Jensen, Lille Rævbakken, 150.

Gregers Jensen, Sørå, 185.

Hans Olesen, Sønder Ropperhede, 363

Hans Pedersen, Store Svangen, 287.

Hans Nielsen Vadet, Estrup, 343.

Hans Christensen Bech/Bach, Mellemkær, 355.

 

Niels Jørgensen, Vester Hørby, 149.

Niels Sørensen, Estrup, 160.

Niels Jørgensen, Broens mølle, 182.

Niels Thomsen, Sørå, 184.

Niels Nielsen, Sørå, 204.

Niels Thomsen, Baskær, 209.

Niels Thomsen, Vesterkær, 220.

Niels Pedersen Hammersholt, Mølgård, 223.

Niels Nielsen Sørå, Ledstedet i Estrup, 225.

Niels Andersen,  Ropperhede, 229.

Niels Nielsen, Estrup, 238.

Niels Jørgensen, Vester Hørby, 244.

Niels Nielsen, Blokhuset, 246.

Niels Christensen, Sørå, 249.

Niels Sørensen, Nørre Ropperhede, 275.

Niels Christensen, Svangen, 176.

Niels Nielsen, Nørre Ropperhede, 279.

Niels Christensen Mejling, Vester Estrup, 301.

Niels Pedersen, Hestvang, 314.

Niels Heilesen, Skovfogedhuset, 316.

Niels Rasmussen, Hejselhuset, 33?.

Niels Christensen, Bunkhule, 341.

Niels Thomsen, Estrup, 352.

Niels Akselsen, Svangensholt, 362.

 

Ole Nielsen, Baskær, 318.

Ole Laursen, Estrup, 179.

Oluf Poulsen, Hestvang, 199,

Ole Christensen, Estrup, 296.

Ole Jensen Beck, Estrup, 310.

 

Peder Christensen, Estrup, 156.

Peder Kolds enke, Sørå, 164.

Peder ??sted, Allerup, 180.

Peder Jensen, Estrup, 190.

Peder Hansen, Estrup, 202.

Peder Christensen, Vester Estrup, 213.

Peder Olufsen, Faurholt, 228.

Peder Poulsen, Baskær, 240.

Peder Sørensen, Mølgård, 268.

Peder Nielsen, Estrup, 302.

Peder Pedersen Sudderbo, Estrup, 306.

Peder Madsen Kobberholm, Estrup, 309.

Peder Jensen Høien, Bas(kær), 321.

Peder Christensen, Faurholthus, 323.

Peder Pedersen, Vester Estrup, 345.

Peder Nielsen, Bækken i Estrup, 359.

 

Simon Jensen, Sørå, 155.

Søren Spelmands enke, Sørå, 165.

Simon Nielsen, Sørå, 177.

Søren Madsen, Kæret, 200.

Sacharias Laursen, Nr. Fæbroen, 207.

Simon Jepsen, Sørå, 215.

Søren Sørensen, Bakken, 250.

Søren Laursen, Estrup, 322,

Stephen Christensen, Lille Svangen, 333.

Søren Jensen, Lille Svangen, 369.

 

Thomas Zachariasens enke, Sørå, 162.

Troels Aggesens enke, Sørå, 170.

Thomas Knudsen, (Sønder ??), 205.

Torsten Sørensen, Svangen, 216.

Thomas Sørensen, Sigen, 221.

Thomas Thomsen, Vesterkær, 261.

Thomas Thomsen, Lille Faurholt, 250.

Thomas Andersen, Fjemhus, 290.

Thomas Madsen, Toften, 295.

Thomas Jensen, Faurholt, 297.

Thomas Christensen, Snedkergården, 304.

Thomas Jensen, Svangensholt, 328.

Thomas Thomsen, Faurholthus, 348.