Haurholm i Vrejlev, G 37 –1.

 

 

Side 2, 18. nov. 1778, Anne Thomasdatter, pige på Haurholm, død hos søster og svoger i Tollestrup, Karen Thomasdatter og Anders Nielsen. [Skifte i Vrejlevkloster]

 

Side 2b, 16. marts 1779, Jens Laursen i Gunderup, gift med Anne Cathrine Castensdatter. Børn: Laurs Jensen, 30 år, Jens Jensen, 25 år, Karen Jensdatter 32 år. Lavværge: Enevold Jensen i Gunderup. Enken vil overlade gården til ældste søn, hvis han forpligter sig til at forsørge hende og lade datteren Karen blive i gården til hendes op­vartning.

 

Side 4, 26. okt. 1780, Else Jensdatter i Gunderup, gift med Søren Hansen: Børn: Maren Pedersdatter, avlet uden ægteskab. I ægteskabet, Hans Sørensen, 9 år, Anne Sørensdatter, 11 år. Værge for Maren: Niels Andersen i Borup.

 

Side 5, 3. april 1783, Kirsten Poulsdatter i Gunderup, gift med Enevold Andersen. Barn: Anders Enevoldsen, 22 år.

 

Side 6, 26. juli 1783, Peder Jensen i Gunderup, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Christen Pedersen, 3 år, Birthe Pedersdatter, 6 år. Værge: Enevold Jensen i Gunderup. Lavværge: Jens Nielsen af Gønderup.

 

Side 7,1. marts 1785, Jens Jensen i Gunderup. Afdødes far Jens Jensen Skomager fik boet overdraget.

 

Side 7b, 5. marts 1788, Niels Christensen i Gunderup, gift med Maren Pedersdatter. Helbror Jens Christensen i Tollestrup på Vrejlev kloster gods. Halvbror Peder Christensen, for en del år siden bortrømt til ukendt sted. Anne Hansdatter i Underåre, gift med Anders Pedersen, skyldte boet 49 rdl. 5 mk. 8 sk., bror Jens Christensen i Tollestrup 39 rdl. Mindre beløb til gode hos Laurs Christensens kone i Tollestrup, Maren Bertelsdatter i Poulstrup, Christen Laursen ved Rønnebjerg vad, Niels Toft i Årup, Laurs Jensen i Gunderup, Thomas Smed i Fuglsang, Niels Jensen i Gunderup, Jens Sørensen, tjenende Peder Bombæk i Borup, Anders Rocholm, Peder Steen, Jens Mogensen, Jens Laursen Vestergård og Mads Smed i Borup, Zigvart Olesen og Christen Dahls enke i Rakkeby, degnen Sr. Wadum i Guldager og kobbersmed Hans i Hjørring. Bror Jens datter Maren fik 10 rdl. og afdøde gav 25 rdl. til legat, som husbond Boelund og sognepræsten skulle administrere og årligt give renterne til fattigt skolebarn i Vrejlev skoledistrikt. Ønsket var at støtte fattige børns undervisning, og pengene skulle gå til barn, der gik i skole.

 

Side 13, 8. sep. 1792, Johanne Eriksdatter i Gunderup, gift med gårdmand Enevold Andersen. Afdød bror Ole Eriksen, hans søn Erik Olesen i Serritslev, barnebarn Erik Christensen i Tollestrup og datter Ingeborg Olesdatter gift med Anders Knudsen i Vollerup på Sejlstrup gods. Bror Bertel Olesen i Poulstrup i Vrejlev. Afdød bror Christen Eriksen, hans børn, a, Niels Christensen i Lørslev på Hvidstedgård gods, b, Christen Christensen for 10 til 12 år siden bortrømt fra sin husbond Palle Sand i Grøndahl, c, Gertrud Christensdatter, til huse hos bror Niels i Lørslev, d, Dorthe Christensdatter gift med Christen Pedersen i Borup på Hvidstedgård gods, d, Kirsten Christensdatter gift med Poul Nielsen i Hæstrup på Fuglsig gods.

 

17b, 26. jan.1796, Inge Laursdatter i Gunderup, gift med Laurs Christensen. Børn: Dorthea Laursdatter, ?? år og Maren Laursdatter, 6 år. Antaget værge: Anders Sørensen i Gunderup.

 

 

19, 15. februar 1801, husmand Jens Christensen Skrædder i Gunderup gift med Karen Nielsdatter. Børn: Niels Jensen, for 16 til 17 år siden bortrømt, Ingeborg Jensdatter gift med Peder Christensen i stervboet, afdøde Johanne Jensdatter, hendes børn, Maren Christensdatter og Anne Marie Christensdatter i Hjelmsted i Serritslev. De umyndiges værge: Enevold Andersen. Den bortrømte reagerede ikke på annoncering.

 

20b, 31. maj 1804, Thomas Andersen, 75 år, af medlidenhed underholdt på Haurholm. Var de sidste år gammel og skrøbelig og kunne ej forrette så meget arbejde at han deraf kunne fortjene sit brød. Har været gift og bosat i Græsdal i Vrejlev. Forlod gården for 40 år siden og var derefter tjenestekarl forskellige steder i 20 år og nu sidst 20 år på Haurholm. To døtre; den ældste, 1. Anne Thomasdatter skal være i København, men intet videre vides, 2. Karen Thomasdatter skal være gift med mand ved navn Christen og bo i Underåre i Serritslev. Ingen meldte sig efter avertering, hvoraf det fremgik, at afdøde intet ejede.