Navneregister til skifteprotokol G 15 – 2 og G 15 - 3. Fuglsig 1721-1811.

 

 

Mikrokort 1.

 

Side 2, 31. okt. 1721, Maren Olesdatter i Sønderlev, gift med Niels Pedersen. Barn: Else Nielsdatter, 21 år, hjemme, Værge: Peder Laursen i Sønderlev.

 

Side 3, 8. jan. 1722, Michel Ibsen i Nørre Tornby, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Michelsen, 13 år, Jep Michelsen, 11 år. Ingen født værge. Antaget: Jens Christensen i Nr. Tornby. Lavværge: Frantz Jørgensen i Nejstgård.

 

Side 4b, 10. jan. 1722, Christen Sørensen i Ålbæk, gift med Dorthe Jørgensdatter. Datter havde broder Thomas Christensen som værge. Lavværge: broder Laurs Jørgensen.

 

Side 6, 24. sep. 1723, Marqvar Ulriksen i Skibsby Østergård. Børn: Thomas Marqvarsen, 10 år, Johanne Marqvarsdatter, 7 år, Sidsel Marqvarsdatter, 4 år. Værge: farbror Christen Ulriksen i Skibsby.

 

Side 8b, 15. nov. 1722, Ole Nielsen i Skibsby, gift med Maren Christensdatter. Afdød broder Thomas Nielsen i Vidstrup, hans børn: Niels Thomsen i Købsted, Jacob Thomsen, tjener i Dalsgård hos (Steffen Thomsen), Lars Thomsen i Vrensted, muligvis også Jens Thomsen i Nørum. I anden omgang rodes der med navnene. Afdødes broder Niels Nielsen i Hjørring. Lavværge: Michel Sørensen i Skibsby.

 

Side 10, 11. juli 1726, Maren Nielsdatter i Sønderlev, gift med Peder Nielsen. Af 1. ægteskab: Inger Simonsdatter, 23 år, med farbror? Peder Laursen i Sønderlev som værge. Fællesbørn: Lispet Pedersdatter, 19 år, Kirsten Pedersdatter, 17 år.

 

Side 12b, 2. aug. 1726, Niels Jensen i Sønderlev, gift med Bodil Andersdatter. Børn: Poul Nielsen, 15 år?, Anders Nielsen, 14 år, Jens Nielsen, 17 år, Maren Nielsdatter, 10 år. Næst født værge: Peder Laursen i Sønderlev. Lavværge: Peder Nielsen i Sønderlev.

 

Side 14, 9. juni 1728, Jørgen Ulriksen i Lund i Skt. Hans, gift med Heile Mogensdatter. Børn: Mogens Jørgensen, 11 år, Sidsel Jørgensdatter, 8 år. Ingen suffisante værger efter loven. Antaget, Ole Jensen i Gjurup.

 

Side 18, 16. dec. 1728, Heile Christensen i Tømmerby i Tolstrup, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Kirsten Heilesdatter, 8 år, Jens Heilesen, 4 år. Værge: Jens Christensen i Tømmerby. Enken forlovet med næste fæster, Søren Hansen fra Sønder Vrå.

 

Side 20b, 2. april 1729, Christen Nielsen i Gjurup, gift med  Anne Laursdatter. Børn. Laurs Christensen, 12 år, Niels Christensen, 9 år, Søren Christensen, 4 år, Maren Christensdatter, 11 år,  Heile/Helle Christensdatter, 7 år, Karen Christensdatter, 6 år, Ingeborg Christensdatter, 7 uger. Værge: morfar Laurs Jensen i Hjørring. Lavværge: broder, feldbereder Jens Laursen i Hjørring.

 

Kort 2.

Side 25, 30. juni 1730, Christen Laursen i Brønderup, gift med Johanne Andersdatter. Børn. Laurs Christensen, 17 år, Bodil Christensdatter, 9? år, Michel Christensen, 10 år, Anders Christensen, 1 år. Værge: morbror Christen Andersen i Skibsby. Lavværge: Anders Laursen i (Nør Kiær)

 

Side 28b, 4. okt. 1730, Maren Andersdatter i Sønder Vrå, gift med Christen Bertelsen, der fik boet overladt.

 

Side 30, 23. jan. 1730, Christen Jensen Smed i Wust i Han herred, efterlod enke, vist ingen børn.

 

Side 32b, 5. nov. 1731, Peder Laursen i Knolde i Skallerup, gift med Birgitte Sørensdatter. Børn: Niels Pedersen i Sønderlev, 28 år, Christen Pedersen, 26 år, Laurs Pedersen, 24 år, Margrethe Pedersdatter, 40 år, gift med Hans Jensen i Åbenterp i Vrejlev, Maren Pedersdatter, 21 år, gift med Hans Jensen i Nørmølle. Værge: farbror Anders Laursen i Nørtjeret i Vrejlev. Lavværge: broder Mandrup Sørensen på heden vesten Rønnovsholm i Vrejlev.

 

Side 33b, 22. juni 1731, Jacob Jensen i Lodskovvad i Råbjerg. Børn: Johanne Jensdatter, 40 år, gift med Laurs Christensen i Klitlund i Råbjerg, Maren Jensdatter, 30 år, Ingeborg Jensdatter, 22 år, Jens Jensen, 16 år. Morten Madsen fra Ålbæk var værge for de yngste.

 

Side 34b, 30. jan. 1730, Anders Eriksen i Skibsby, gift med Maren Christensdatter. Afdøde var født i Sverige og enken var uden kendskab til evt. familie. Lavværge: Christen Andersen.

 

Side 36b, 26. aug. 1732, Anne Jespersdatter i Tårs. To hold børn: Morten Andersen, 40 år, antages at bo i Rønnebjerg, Simon Christensen, 33 år, tjener i Lund præstegård, Maren Christensdatter gift med Ole Eriksen i Harken, Johanne Christensdatter, 35 år, med broder Simon som værge.

 

Side 37b, 11. okt. 1732, Kirsten Christensdatter i Skovende i Hørby, gift med Henrik Jacobsen. Fra 1. ægteskab: Gert Thomsen, 36 år, Ole Thomsen, 34 år, Anne Thomasdatter, 38 år, gift med Thomas Laursen i Solsbæk. Fællesbarn på 20 år var på Læsø, navn er ikke nævnt.

 

Side 40, 13. dec. 1732, Kirsten Poulsdatter i Ginnerup i Heltborg, gift med Rasmus Bollesen. Søskende: Laurs Poulsen og Christen Poulsen, begge i Ginnerup, og Mads Poulsen i Hurup.

 

Side. 40b, april 1734, Anne Nielsdatter i Tårs. Halvsøsters børn: Anne Bertelsdatter gift med Peder Pedersen i Bagterp, Karen Bertelsdatter gift med Laurs Pedersen i Hæstrup, Anne Michelsdatter gift med Jens Jensen i Em, Maren Michelsdatter gift med Niels Olesen i Hvidsted i Tårs.

 

Side 43b, 6. dec. 1732, Helvig Nielsdatter i Skibsby, gift med Søren Thøgersen. Broder Niels Nielsen i Hjørring afstod fra arv.

 

Side 44, 22. dec. 1734, Christen Jensen i Ulmose i Jerslev, gift med Else Jensdatter. Barn: af 1. ægteskab: Jens Christensen, 26 år. Fællesbørn: Anne Christensdatter, 4 år, Christen Christensen, ½ år. Værge: Peder Sørensen i Høgsted. Lavværge: Anders Nielsen i Skovbak­ken,(Vrejlev).

 

Side 46, 30. april 1735, Jens Christensen i Tornby, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Karen Jensdatter, 27 år, Peder Jensen, 26 år, Christen Jensen, 25 år. Lavværge: broder Peder Sort i Vellingshøj.

 

Side 46b, 11. sep.1735, Peder Nielsen i Sønderlev Storgård, gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Pedersen, 27 år, Niels Pedersen, 14 år. Lavværge: Anders Laursen.

 

Side 47, 30. nov. 1735, Anne Danielsdatter i Rubjerg, gift med Mathias Troelsen. Barn: Anne Mathiasdatter, 10 år.

 

Side 47b, 9. marts 1736, Mette Nielsdatter i Nørre Harritslev, gift med Søren Nielsen. Et lidet barn. Morfar Niels Jensen?

 

Side 48, 8. okt. 1735, Jens Olesen Skjern i Hæstrup, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Ole Jensen i Bagterp, Christen Jensen, 25 år, hjemme. Lavværge: Laurs Pedersen.

 

Side 49b, 22. nov. 1735, Mads Andersen i Villers mølle i Skallerup og hustru Maren Clemensdatter, der var sengeliggende ved mandens død og døde 7. marts før skifteslutning. Hans søskende: 1. Else Andersdatter, hos datter og svigersøn Erik Christensen i Kås i Jetsmark, 2. Anne Andersdatter i Klostergård i Jetsmark hos søn Christen Nielsen, 3. Birgitte Andersdatter, død for 16 år siden i Vester Halne i Vadum, hendes to børn: Christen Christensen, 18 år, i Vester Halne, Else Christensdatter, hos farbror Christen Laursen i Lerup, 4. Anders Andersen i Ulsted, død for 14 år siden, søn og datter er død, en datter Kirsten Andersdatter gift med Michel Pedersen i Ulsted mølle, 5. Mette Andersdatter, først gift med trompetist, nu med bondekarl, hvis navn med mere er ukendt. Sidste livstegn fra hende for 20 år siden. Kort 3. Hendes søskende: 1. Christen Clemensen i Furreby, 2. Mette Clemensdatter gift med Søren Christensen i Furreby, 3. Johanne Clemensdatter gift med Bertel Laursen i Furreby mølle, 4. Kirsten Clemensdatter, hvis værge var svoger Søren Christensen, 5. Gertrud Clemensdatter gift med Niels Pedersen i Sønderlev.

 

Kort 3.

Side 55, 23. nov. 1736, Søren Thøgersen i Skibsby, gift med Karen Christensdatter. Søskende: Christen Thøgersen i Ny mølle i Skæve, Hans Thøgersen i Skibsby, Inger Thøgersdatter gift med Niels Jacobsen i Skibsby, Ellen Thøgersdattter gift med Michel Sørensen i Skibsby. Halvbror Niels Nielsen i Hjørring. Lavværge: Thomas Marqvarsen i Skibsby.

 

Side 57b, 30. april 1737, Christen Ulriksen i Skibsby, gift med Bodil Nielsdatter. Børn: Ulrik Christensen, 20 år, Laurs Christensen, 18 år, Christen Christensen, 15 år, Sidsel Christensdatter, 11 år, Johanne Christensdatter, 9 år. Værge: Peder Nielsen i Skibsby. Lavværge: Marqvar Jensen i Skibsby. Vurdering: Christen Andersen og Niels Jacobsen.

 

Side 60, 17. juni 1737, Jens Sørensen i Serritslev, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Christen Jensen, 3 år, Jens Jensen 1½ år. Værge: farfar Søren Pedersen i Nørre Vrå. Lavværge: hendes far Peder Pedersen i Hjelmsted.

 

Side 62, 5. juli 1737, Laurs Christensen i Ulstrup, gift med Maren Pedersdatter. Søn af 1. ægteskab: Oluf Laursen, 20 år. Fællesbarn: Mette Laursdatter, 14 år. Værge: Henrik Mogensen i Qvelhals. Lavværge: Christen Christensen Ladefoged i Brønderup. Vurdering: Søren Jensen og Christen Nielsen i Brønderup.

 

Side 64, 16. sep. 1737, Christen Jørgensen i Tårs, gift med Kirsten Andersdatter. Børn: Jørgen Christensen, 6 år, Else Christensdatter, 3 år. Værge: Jørgen Henriksen i Tårs by. Lavværge: Simon Olesen af Stendal. Vurdering: Thomas Christensen i Hesselholt og Jørgen Knudsen i Tårs.

 

Side 66, 22. jan. 1738, Søren Sørensen i Tornby, gift med Maren Nielsdatter. Lavværge: Frantz Jørgensen i Nejstgård.

 

Side 68, 16. april 1739, Laurs Mogensen i Sønderlev, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn. Niels Laursen, 28 år, Kirsten Laursdatter, 21, år, begge hjemme. Lavværge: Peder Nielsen i Størup.

 

Side 70, 4. maj 1739, Niels Pedersen i Sønderlev, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Peder Nielsen, 16 år, Johanne Nielsdatter, 11 år, Sidsel Nielsdatter, 8 år, Maren Nielsdatter, 5 år. Værge: Mogens Svendsen i Sønderlev. Lavværge: bror Jens Nielsen i Nørlev. Ved underskrivelsen kaldes enken Kirsten Nielsdatter.

 

Side 72b, 14. maj 1739, Karen Jensdatter i Sønderlev, gift med Jens Christensen. Barn: Jens Jensen, 5 år.

 

Side 74, 13. maj 1739, Karen Bertelsdatter i Hæstrup, gift med Laurs Pedersen. Børn: Bertel Laursen, 16 år, Christen Laursen, 12 år, Anders Laursen, 10 år, Mette Laursdatter, 20 år, Sidsel Laursdatter, 14 år, Kirsten Laursdatter, 8 år. Værge for drengene: Bertel Pedersen i Bagterp. For pigerne: Christen Jensen Skjern i Hæstrup.

 

Side 76, 22. februar 1740, Maren Jensdatter i Sdr. Harritslev, gift med Laurs Svendsen. Søster Else Jensdatter, hendes 5 børn: Erik Jensen, Jørgen Jensen og Malene Jensdatter i Gølstrup, Anne Jensdatter gift med Mads Nielsen i Børglum?, Maren Jensdatter gift med Niels Pedersen i Børglum. Overværende: Peder Andersen i Rakkeby og Christen Christensen i Sdr. Harritslev.

 

Side 78b, 19. juni 1741, Maren Jensdatter i Hesselholt i Tårs, gift med Thomas Christensen. Børn: Laurs Thomsen 10 år, Christen Thomsen, 8 år, Ellen Thomasdatter, 12 år, Maren Thomasdatter, 5 år, Anne Thomasdatter, 2 år. Værge: morfar Jens Thomsen i Ørslev i Torslev.

 

Kort 4.

Side 85, 3. okt. 1741, Anders Christensen i Hvashøj, gift med Anne Jensdatter. Datter Maren Andersdatter, 18 år, forlovet med kommende fæster Oluf Laursen. Vurdering: dannemænd Anders Laursen i Nørtjeret og Niels Simonsen i Øster Dammen.

 

Side 87b, 19. juni 1742, Johanne Knudsdatter i Nørre Harritslev i Vennebjerg, gift med Anders Jensen. Mosters børn: Kirsten Pedersdatter gift med Christen Madsen i Alstrup i Rubjerg, Sidsel Pedersdatter hos førnævnte søster og svoger, Maren Pedersdatter i Sønderlev.

 

Side 90, 28. februar 1742, Jens Sørensen i Vidstrup by, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 35 år, landsoldat, tjener hos Jens Jensen her i byen, Søren Jensen i Hæstrup, Else Jens­datter gift med Jens Pedersen Klit, Niels Jensen i Sønderlev, Mette Jensdatter tjener i Roskilde på Sjælland, Anne Jensdatter, 25 år, Maren Jensdatter, 21 år, Christen Jensen, 18 år, Thomas Jensen, 16½ år, Ole Jensen, 13½ år. Værger: Jens Pedersen af Klit og Søren Jensen i Hæstrup. Lavværge: broder Christen Jensen.

 

Side 92b, 17. aug. 1742, Mette Christensdatter i Brønderup, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 19 år, Anne Christensdatter, 16 år.

 

Side 93b, 20. aug. 1742, Maren Simonsdatter i lidet hus i Tårs. Søster Inger Simonsdatter i Kokhuset i Vrejlev gift med Ole Ibsen.

 

Side 94b, 26. okt. 1742, Laurs Pedersen i Hæstrup, gift med Margrethe Nielsdatter. Børn: Anne Laursdatter gift med Jens Hansen i Hæstrup, Peder Laursen, 30 år, Karen Laursdatter gift med Christen Jensen Skjern, Maren Laursdatter, 26 år, Niels Laursen, 24 år, Mathias Laursen, 18 år, alle tre hjemme. Lavværge: Christen Nielsen. Beskikket værge for Maren: Jens Hansen.

 

Side 95b, 3. nov. 1742, Lisbet Pedersdatter i Sønderlev, gift med Christen Pedersen. Barn: Peder Christensen, 3½ år. Vurdering: Jens Christensen og Ole Jensen i Nørum.

 

Side 97b, 14. april 1743, Karen Laursdatter i Hæstrup, gift med Christen Jensen Skjern. Barn: Laurs Christensen, 4 år.

 

Side 97b, 3. juli 1743, Karen Nielsdatter ved Højene, gift med Jacob Pedersen Juul. Hendes datter Margrethe Laursdatter ved Højene gift med Christen Pedersen. Afdød fælles datter, gift med Anders Christensen i Gjurup, hendes børn: Christen Andersen, 4 år, Jacob Andersen, 16 uger. Christen Pedersen i Rosenhøj i Skt. Olai, Svend Mathiasen i Rubjerg og Anders Christensen tjenende Peder Nielsen i Gjurup gav på deres hustruer og børns vegne afkald til Jacob Pedersen  Juul for arv efter Karen Nielsdatter.

 

Side 98, 24. nov. 1743, Oluf Jensen i Gjurup [Østergård], gift med Johanne Simonsdatter. Børn: Johanne Olesdatter, 21 år, Christen Olesen, 17 år, Gertrud Olesdatter, 15 år, Jens Olesen, 9 år. Værger: farbror Jens Jensen og halvfarbror Christen Jensen, begge i Gjurup. Lavværge: bror Niels Simonsen i Øster Tirup i Astrup sogn. [Enken gift med Jens Christensen]

 

Side 100, 20.nov. 1744, Mette Nielsdatter i Trankær [Hørby], gift med Christen Poulsen. Børn: Maren Christensdatter, 8 år, vanfør, kan ikke gå, Kirsten Christensdatter, 7 år, Poul Christensen, 5 år, Niels Christensen, 3 år, Karen Christensdatter, 3 uger.

 

Side 102, 4. jan. 1748, Mads Pedersen Skrædder i Gjurup, gift med Kirsten Jensdatter, 73 år, hos søn Niels Madsen, 32 år. Andre børn: Christen Madsen, 36 år, Nørgård i Skibsby, Anders Madsen, 28 år, tjener Laurs Christensen i Skibsby, Johanne Madsdatter gift med Anders Poulsen.i Vellingshøj på Baggesvogn gods. Lavværge: Otte Jacobsen i Vellingshøj.

 

Side.105,  jan. 1751, Kirsten Nielsdatter i Gjurup, gift med Christen Jensen. Børn: Niels Christensen, 25 år, Jens Christensen, 17 år, Else Christensdatter, 15 år, Maren Christensdatter, 13 år, alle hjemme. Til stede var farbror Jens Jensen i Gjurup.

 

Side 105b, 14. jan. 1751, Bodil Nielsdatter i Skibsby, enke efter Christen Ulriksen. Børn: Ulrik Christensen, 32 år, har fæstet stedet, Laurs Christensen i Skibsby, 30 år, Christen Christensen, 26 år, Sidsel Christensdatter, 23 år, Johanne Christensdatter, 21 år, de tre sidste hos broder Ulrik.

 

Side 107b, 28. juli 1751, Mette Jensdatter i Gølstrup, gift med Peder Andersen. Søskende: Johanne Jensdatter i Vejby gift med Jens Andersen, Anne Jensdatter i Brødslev gift med Christen Poulsen Kjær, Else Jensdatter gift med Anders Knudsen Lund i Gølstrup. Lars Pedersen og Anders Knudsen i Gølstrup var enten arvinger eller vidner.

 

Side 110, 4. februar 1752, Maren Andersdatter i Hvashøj, gift med Oluf Jensen. Barn: Laurs Olufsen, 9 år. [Enkemanden gift med Kirsten Christensdatter]

 

Side 110b, 8. marts 1752, Anders Jensen i Nørre Harritslev, gift med Anne Madsdatter. Barn: Maren  Andersdatter, 7 år. Lavværge: Niels Steffensen.

 

Kort 5.

Side 111b, 9. maj 1752, Anne Pedersdatter i Gjurup, gift med Jens Jensen. Børn: Peder Jensen og Christen Jensen. Farbror Christen Jensen i Gjurup.

 

Side 112b, 9. jan. 1753, Christen Pedersen ved Højene, gift med Margrethe Laursdatter. Børn: Laurs Christensen, 20 år, Birgitte Christensdatter, 11 år, Peder Christensen, 14 år, Karen Christensdatter, 13 år, Else Christensdatter, 9 år, alle hjemme. Lavværge: Ole Pedersen i Skibsby. Værge: [sted]morfar Jacob Pedersen ved Højene.

 

Side 114, 9. april 1754, Thomas Hansen i Sønder Vrå, gift med Else Poulsdatter. Børn: Karen Thomasdatter, 25 år, Poul Thomsen, 23 år, Hans Thomsen, 20 år. Værge: farbror Hans Andersen i [Rubæk] i Sønder Vrå. Lavværge: Jens Thomsen i Sønder Vrå.

 

Side 116b, 30. marts 1753, Anne Christensdatter i Sønder Birket i Tårs, gift med Niels Thomsen. Børn: Maren Nielsdatter, 10 år, Christen Nielsen, 8 år, Christen Nielsen, 3 år.

 

Side 120b, 20. okt. 1752, Mogens Iversen i Lund i Skt. Hans, gift med Heile Mogensdatter. Barn: Iver Mogensen, hvis værge var farbror Niels Iversen i Skibsby. Desuden nævnes Mogens Jørgensen, enkens forhen hafte søn. Lavværge: Jens Pedersen i Vellingshøj.

 

Side 123b, 6. februar 1756, Maren Christensdatter i Jelstrup, gift med Christen Nielsen. Barn: Anne Christensdatter.

 

Side 125b, 2. jan. 1758, Jacob Pedersen Juul i Højene i Skt. Olai, gift med Johanne Nielsdatter. Børn: Johanne Jacobsdatter, 7 år, Christen Jacobsen, 3 år. Lavværge: Peder Christensen, Højene. Værge: Anders Nielsen i Højene.

 

Side 128b, 18. dec. 1758, Ulrik Christensen i Skibsby. Søskende: Laurs Christensen i Skibsby, Christen Christensen, på stedet, Sidsel Christensdatter gift med Peder Jensen i Gjurup, Johanne Christensdatter, 30 år.

 

Side 130b, 5. jan. 1759, Anders Michelsen i Højene, gift med Margrethe Laursdatter, hvis lavværge var Ole Nielsen i Højene. Søster Johanne Michelsdatter i Råbjerg, gift med Niels Chr. Thøgersen.

 

Side 132, 3. juli 1759, Jens Thøgersen i Sønder Harritslev, gift med Maren Thomasdatter. Børn: Thomas Jensen, 21 år, Anne Jensdatter, 19 år, Margrethe Jensdatter, 14 år. Værge: Mogens Christensen af Nørre Harritslev. Lavværge: Christen Christensen.

 

Side 134, 15. februar 1760, Margrethe Laursdatter ved Højene, gift med Anders Laursen. Børn med 1. mand Christen Pedersen: Laurs Christensen, 27, år, Peder Christensen, 23 år, Birthe Christensdatter, 25 år, Karen Christensdatter, 21 år, Else Christensdatter, 18 år.

 

Side 137b, 5. juli 1760, Maren Thomasdatter i Tornby, trolovet med Christen Pedersen. Hendes børn: Maren Jepsdatter, 16 år, Karen Jepsdatter, 13 år, Michel Jepsen, 10 år. Værger: morbrødre Christen Thomsen i Tornby og Niels Thomsen i Klitten i Skallerup.

 

Side 139b, 6. aug. 1760, Thomas Jensen i Rubjerg, gift med Anne Laursdatter. Børn af forrige ægteskab: Anders Thomsen (først kaldt Thomas Jensen), 33 år, så vidt vides i Kgl. Majestæts tjeneste som matros på rejse til Vestindien på et af kongens skibe, Jens Thomsen, 31 år, farer med Peder Christensens skude i Blokhuset som skipper, Maren Thomasdatter, 28 år, gift med Peder Christensen i Rubjerg, Johanne Thomasdatter, 24 år, på stedet, gift med Christen Christensen, der tjener hos Peder Hansen i Hundelev. Som værende til stede nævnes datter Anne Thomasdatter, måske fejlskrivning for Johanne. Lavværge: Mathias Troelsen i Rubjerg.

 

Kort 6.

Side 142b, 8. jan. 1761, Karen Jensdatter i Tornby, gift med Niels Michelsen. Børn. Jens Nielsen, 22 år, Anne Nielsdatter, 21 år, Maren Nielsdatter, 15 år, Michel Nielsen, 15 år, Johanne Niels­datter, 13 år, Peder Nielsen, 9 år. Morbror Christen Jensen af Tornby.

 

Side 144b, 31. marts 1761, Karen Steffensdatter i Rubjerg, gift med Mathias Troelsen. Arvinger: Niels Olesen i Rubjerg, hvis far er søskendebarn til afdøde, Mette Jensdatter i Rubjerg, søskendebarn til afdøde på fars side, det samme var afdøde Sidsel Christensdatter, gift med Christen Vinter, deres fire børn: Jens Christensen, 12 år, Mads Christensen, 10 år, Niels Christensen, 4 år, Maren Christensdatter, 13 år. Peder Michelsen, søskendebarn på mors side.

 

Side 146, 22. okt. 1761, Maren Jensdatter i Nørre Harritslev, gift med Niels Laursen Vennebjerg. Søskende: Bertel Jensen i Sønderlev, Peder Jensen i Rubjerg, Ingeborg Jensdatter i Tornby, gift med Thomas Thomsen.

 

Side 148, 9. jan. 1762, Mette Laursdatter i Brønderup, gift med Søren Pedersen. Børn: Maren Sørensdatter, 6 år, Peder Sørensen, 4 år.

 

Side 152, 9. juni 1762, Hans Andersen i Hæstrup, gift med Anne Christensdatter. Deres arvinger: Hans søster Dorthe Andersdatter gift med Christen Nielsen, søster Johanne Andersdatter gift med Mads Jensen i Kobbermark i Lendum, afdød søster Maren Andersdatter gift med Laurits Sørensen i Mårup sogn vesten Vidstrup, afdød helbroder Niels Andersen i Furreby, hans to børn, Gertrud Nielsdatter i Nørre Lyngby gift med Simon Nielsen, og Jens Nielsen, skal være i København. To halvbrødre til afdødes kone: Jens Christensen i Haugård i Vennebjerg og Christen Christensen i gadehus i Vennebjerg by.

 

Side 156, 2. sep. 1762, Maren Pedersdatter i Ulstrup, gift med Peder Jensen. Fra 1. ægteskab: Mette Laursdatter gift med Christen Christensen Ladefoged i Brønderup.

 

Side 158b, 1. maj 1762, Anne Christensdatter i Jelstrup, gift med Niels Christensen. Barn: Christen Nielsen, 4 år.

 

Side 162, 4. juli 1763, Sidsel Christensdatter i Gjurup, gift med Peder Jensen. Børn: Johanne Pedersdatter, 10 år, Christen  Pedersen, 8 år, Jens Pedersen, 6 år, Bodil Pedersdatter, 4 år.

 

Side 164b, 7. sep. 1764, Karen Nielsdatter i Sønder Birket i Tårs, gift med Niels Thomsen. 1. Afdødes helfarbror Peder Christensen i Nørre Harritslev, hans efterladte børn hos Bertel Laursen i samme gård: Christen Pedersen, 26 år, Anders Pedersen, 19 år, Kirsten Pedersdatter, 22 år. 2. halvfarbror Anders Christensen ved Nybro i Sindal, død, hans fire børn: Christen Andersen i Grønhede i Sindal, omtrent 30 år, unge Christen Andersen ved Nybro, 18 år, Anne Andersdatter i Sindal by, Karen Andersdatter, hos broder i Nybro. 3. halvfarbror Peder Christensen i Lørslev i Ugilt, død, hans datter Kirsten Pedersdatter i Lørslev. 4. helfaster Maren Christensdatter i Ugilt, død, søn? Christen Nielsen, 40 år, i Fjelstuen i Sindal. 5. helfaster Johanne Christensdatter i Lilleheden i Ugilt. 5. morbror Christen Jensen i Agdrup i Tårs, 6. morbror Christen Jensen og 7. morbror Niels Jensen, den ene i Hornborg i Ugilt, (svært læselige linjer). 8. afdød morbror Jep Jensen i Kragdrup i Tårs, hans syv børn: Jens Jepsen i Børglum by, Anders Jepsen i Kragdrup, Morten Jepsen i Dalmark i Vejby, Anne Jepsdatter i Grydbæk i Torslev, Johanne Jepsdatter i Vester Kragdrup i Tårs, Maren Jepsdatter og Else Jepsdatter, begge ugifte i Kragdrup. 8. morbror Mads Jensen i Houl i Ugilt, død, hans to børn: Margrethe Madsdatter og Jens Madsen, begge hos moderen i Haal i Ugilt. 9. moster Else Jensdatter i hus ved Grimshave i Ugilt.

 

Kort 7.

Side 172, 27. februar 1767, Laurs Christensen i Gølstrup, gift med Johanne Olesdatter. Børn: Ole Laursen, 18 år, Anne Laursdatter, 15 år, Maren Laursdatter, 10 år. Værge: farbror Jens Christensen i Gjurup. Lavværge: Laurs Christensen i Gølstrup.

 

Side 175b, 4. juli 1771, Anne Laursdatter i Brønderup, gift med Christen Sivertsen. Barn: Laurs Christensen, 1 år.

 

8. juli 1771, Christen Jensen i Vidstrup, gift med Anne Pedersdatter. Børn. Jens Christensen, 15 år, Martin Christensen, 12 år, Niels Christensen, 9 år. Værge: farbror Thomas Jensen i Vidstrup. Lavværge: broder Niels Pedersen i Gjurup.

 

Side  179b, 10. jan. 1772, Else Thøgersdatter i Skibsby, gift med Mogens Henriksen. Børn: Henrik Mogensen, 14 år, Christen Mogensen, 9 år, Gertrud Mogensdatter, 20 år, Heile Mogensdatter, 12 år.

 

Side 180, 18. dec. 1773, Peder Jensen, Gølstrup i Jelstrup, gift med Else Poulsdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 15 år, Kirsten Pedersdatter, 12 år, Jens Pedersen, 9 år. Værge: farbroder Ole Jensen i Hundelev. Lavværge: Thomas Jensen i Gølstrup.

 

Side 180b, 27. jan. 1774, Laurs Mortensen i Tømmerby, ugift. Eneste arving var søster, som fik stedet i fæste og lovede at være ansvarlig for bygfæld med mere.

 

Side 180b, 4. april 1774, Søren Mortensen i Hesthaven i Skt. Olai. Søskende: Christen Mortensen i Hesthaven, afdøde Johanne Mortensdatter gift med smed Christen Christensen Riisager i Hjørring, deres børn: Christen Christensen, 20 år, Jacob Christensen, 11 år, Anne Christensdatter, 22 år, Maren Christensdatter 14 år. Anne Mortensdatter gift med Niels Sørensen Møller i Hjørring. – Først skrives, at Christen Christensen Smed boede i Riisager i Tversted.

 

Side 183b, 13. marts 1772, pige Birgitte Poulsdatter hos Jens Hansen i Skibsby. Søskende: afdød brors børn: Steffen Laursen, 20 år, Maren Laursdatter, 10 år, hos mor Johanne Nielsdatter. Søster Maren Poulsdatter, forhen gift og boede i Ålborg, uvist om hun lever eller er død.

 

Side 185, 2. juni 1772, Anders Madsen og hustru Sidsel Laursdatter i Østergård i Skibsby. Børn: Mads Andersen, 19 år, Peder Andersen, 16 år, Karen Andersdatter, 14 år, Kirsten Andersdatter, 14 år, Lars Andersen, 9 år, Johanne Andersdatter, 7 år. Værge: morbror Bertel Laursen i Nørre Harritslev. Ingen fædrende frænde var i nærheden.  Anders Madsen fæstede 10. okt. 1749 Østergård i Skibsby på 5 tdr.1 fjk. efter Thomas Marqvarsen, der frakom pga. armod.

 

Side 187b, 27. nov. 1773, Kirstine Mygind, enke efter Poul Dahl i Skibsby. Børn: Maren Poulsdatter i Skibsby, Karen Poulsdatter tjener i København, Elisabeth Poulsdatter, hjemme, alle i skelsår og alder.Værge: morbror Frants Mygind, sognepræst i Råbjerg, der lod sig repræsentere af Laurs Meyer fra Stensbæk, tilforn gift med de umyndiges moster.

 

Side 193, 24. juni 1774, Laurs Pedersen hustru ?? Jensdatter i Sønderlev by i Skallerup. Børn: Peder Laursen, 31 år, Anders Laursen, ?  år, Jens Laursen, 22 år, Christen Laursen, 16 år, Maren Laursdatter gift med Laurs Christensen i Nørum.

 

Side 193b, 7. okt. 1774, Maren Hansdatter i Højene, gift med Jens Olesen. Barn: Anne Jensdatter, 3 år.

 

Side 194, 9. nov. 1774, Maren Laursdatter i Hæstrup, gift med Jens Nielsen Vadet. Børn med afdøde Peder Laursen: Laurs Pedersen, 19 år, Margrethe Pedersdatter, 17 år. Værge: farbror Mathias Laursen i Hæstrup. Fællesbørn: Christen Jensen, 12 år, Laurs Jensen, 10 år.

 

Side 194b, februar 1775, Hans Jensen Smed i Skibsby, gift med Ingeborg Christensdatter. Datter, hvis værge var Anders Thirup. Lavværge: Jens Enevoldsen.

 

Side 194b, 8. marts 1775, Peder Kragh, i gadehus i Rubjerg, gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Pedersen, 8 år, hjemme, Peder Pedersen, 15 år, tjener Christen Olesen i Skibsby. Værge: Peder Christensen i Rubjerg. Lavværge: Laurs Jørgensen i Rubjerg.

 

Side 195, 7. juli 1775, Christen Olesen i Østergård i Gjurup, som han havde sammen med mor Johanne Simonsdatter og stedfar Jens Christensen. Søskende: Jens Olesen, 39 år, Johanne Olesdatter, gift i Gølstrup i Jelstrup sogn, Gertrud Olesdatter, enke efter Christen Laursen i Bagterp.

 

Side 195b, 2. nov. 1775, Christen Olesen i Skibsby i Skt. Olai, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Oluf Christensen, 5 år, Søren Christensen, 2 år, Christen Christensen, 3 uger. Værge: morbror Christen Sørensen i Skibsby. Lavværge: Steffen Christensen i Sønder Harritslev [som ægtede enken]

 

Side 197b, 8. nov. 1775, Anne Marie Jensdatter i Sønder Harritslev, gift med Thomas Jensen. Børn: Gertrud Margrethe Thomasdatter, 11 år, Maren Thomasdatter, 9 år, Jens Thomsen, 6 år, Anne Thomasdatter, ¾ år. Værge: Anders Nielsen Krog i Sønder Harritslev.

 

Side 199, 12. februar 1776, gamle Søren Jensen i Hæstrup, gift med Johanne Willadsdatter. Børn: Niels Sørensen, der overtog hjemmet, Else Sørensdatter, gift med Søren Jensen Bach i Hæstrup, Maren Sørensdatter, ugift, Johanne Sørensdatter, død samtidig med faderen. Enkens lavværge: Jens Nielsen.

 

Side 201, 13. februar 1776, Johanne Sørensdatter, se ovenfor.

 

Side 201, 13. februar 1776, Christen Jensen Skjern i Hæstrup, gift med Mette Madsdatter. Børn: Laurs Christensen, tjener i Sindal præstegård, Jens Christensen, tjener i Mosbjerg præstegård, Hans Christensen, hjemme.

 

Kort 8.

Side 202, 30. maj 1776, Jacobi Laursdatter i Skibsby, gift med Poul Christensen. Datter Anne Poulsdatter, 3 år. Værge: morbror Christen Laursen i Amdal.

 

Side 204, 4. juni 1776, Laurs Christensen og hustru Hedvig/Helvig Nielsdatter i Ilbro. Børn: Christen Laursen i Amdal, 35 år, Niels Laursen, 28 år, tjener byfogden i Hjørring, Johanne Laursdatter, 25 år, afdøde Jacobi Laursdatter gift med Poul Christensen i Skibsby, deres datter Anne. Værge for Johanne: mosters mand, Laurs Pedersen i Sønder Broen i Vrejlev.

 

Side 207, 24. februar 1777, Niels Laursen Vennebjerg i Nørre Harritslev, gift med Margrethe Knudsdatter. Børn: Anne Nielsdatter, 14 år, Svend Nielsen, 10 år. Værge: fasters mand, Thomas Nielsen i Nørre Harritslev. Lavværge: Steffen Pedersen i Nørre Harritslev.

 

Side 209, 5.marts 1777, Christen Jensen, ugift tjenestekarl hos Christen Svendsen i Rubjerg. Myndige arvinger fik afdødes effekter og gav arveafkald.

 

Side 208b, 1. marts 1777, Maren Christensdatter i Gjurup i Skt. Hans, gift med Søren Andersen Ladefoged. Børn: Kirsten Sørensdatter, 17 år, Maren Sørensdatter, 14 år, Karen Sørensdatter, 11 år, Christen Sørensen, 5 år. Værge: farbror Niels Andersen i Lønstrup. Til stede var afdødes søsters mand Bodel Christensen i Gjurup.

 

Side 210, 7. februar 1777, Johanne Simonsdatter i Østergård i Gjurup, gift med Jens Christensen. Børn med afdøde Oluf Jensen: enke Johanne Olesdatter i Gølstrup, enke Gertrud Olesdatter i stervboen, Jens Olesen i Hjørring. Tilsynsværge: Bodel Christensen i Gjurup.Til pinse for 5 år flyttede Gertrud med sin yngste og faderløse søn Jens Christensen fra Østergård i Bagterp til sit hjem.

 

Side 19. marts 1777, Peder Nielsen i Nørre Harritslev, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Pedersen, 12 år, Jens Pedersen, 8 år. Pga. sygdom hos nærmeste værge blev Thomas Nielsen  i Harritslev antaget.

 

Side 213b, 7. marts 1777, Peder Thomsen i Nørre Harritslev, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Anne Cathrine Pedersdatter, 8 år, Barbara Pedersdatter, 2 år. Lavværge: Spend Andersen.

 

Side 213b, 19. marts 1777, Mogens Christensen Dahl i Nørre Harritslev. Iver Mogensen tilkendegav, at Mogens Christensen med hustru havde afstået gården til ham på vilkår, at de gamle skulle have aftægt. Lovede at betale gæld, afdødes og senere enkens begravelse med mere.

 

Side 215, 7. marts 1777, Thomas Pedersen og hustru Karen Christensdatter i Nørre Harritslev. Børn: Niels Thomsen i Sønderlev, afdøde Peder Thomsen (se skifte af samme dato side 213b), børn: Anne Cathrine Pedersdatter, 8 år, Barbara Pedersdatter, 2 år. Margrethe Thomasdatter gift med Thomas Jensen i Sønderlev, Else Thomasdatter gift med Spend Andersen i Vennebjerg, Christen Thomsen, 15 år, Birgitte Thomasdatter, ugift. Anne Michelsdatter, tjenende i stervboen, var datter af den afdøde kone.

 

Side 1. maj 1777, Mette Thomasdatter i Skibsby, gift med Jens Enevoldsen. Børn: Enevold Jensen, 25 år, Christen Jensen, 10 år, Anne Jensdatter, 22 år, Kirsten Jensdatter, 19 år, Sidsel Jensdatter, 16 år. Antaget værge: Jens Hansen i Skibsby.

 

Side 220, 6. marts 1777, Christen Svendsens hustru i Rubjerg, Maren ??datter. Hendes børn: Willum Jørgensen og Laurs Jørgensen, begge i Rubjerg.

 

Side 224b, 25. juni 1777, Anders Nielsen Smed i Skallerup, gift med Karen Jensdatter. Børn: Christoffer Andersen, 25 år, Jens Andersen, 12 år, Birgitte Andersdatter, 20 år, Sidsel Andersdatter, 18 år. Værge: farbroder Niels Nielsen i Præstholm. Lavværge: Anders Jensen i Sønderlev.

 

Side 227, 19. maj 1777, Niels Laursen i Rakkeby, gift med Ide Pedersdatter. Børn: Peder Nielsen, 27 år, Laurs Nielsen, 14 år, Margrethe Nielsdatter, 25 år, Boel Nielsdatter, 19 år. Værge: morbroder Jens Pedersen i Rakkeby. Lavværge: Knud Pedersen i Rakkeby.

 

Side 228, 28. juni 1777, Oluf Laursen i Hvashøj i Skt. Olai, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Johanne Olufsdatter, 25 år, Karen Olufsdatter, 20 år, Anne Marie Olufsdatter, 18 år. Værge: Niels Pedersen i Ilbro. Lavværge: Christen Laursen i Amdal.

 

Side 229, 7. juli 1777, Kirsten Sørensdatter i Rubjerg, gift med Christen Jensen Vinter. Slægtninge: Jens Heilesen i Børglum og Søndergårds hustru i Vejby, som enkemanden mente var i Dalmark.

 

Side 230, 19. marts 1777, Ole Nielsen Smed i Højene i Skt. Olai, gift med Johanne Nielsdatter. Søskende: Christen Nielsen i Rosenhøj, afdøde Peder Nielsen i Nørre Harritslev, hans børn: Christen Pedersen og Jens Pedersen. Kirsten Nielsdatter gift med Peder Sørensen i Gølstrup, Karen Nielsdatter gift med Jørgen Hedegård i Vester Vidstrup. Lavværge: Ole Dalsgård i Højene.

 

Kort 9.

Side 234b, 21. april 1777, Christen Christensen i Sønder Harritslev, gift med Mette Thøgersdatter. Børn: Christen Christensen i Skibsby, Steffen Christensen i Skibsby, Thøger Christensen, 22 år, Karen Christensdatter, enke efter Steffen Jensen i Sønder Harritslev, Birgitte Christensdatter gift med Jens Nielsen i Lyngby sogn på Børglumkloster gods, Maren Christensdatter, hjemme. Lavværge: Anders Nielsen Krog.

 

Side 236, 22. april 1777, Laurs Hansen i Jelstrup, ugift. Hans mor Ellen Pedersdatter og søskende: Ejler Hansen i Ågård i Sejlstrup, afdøde Elisabeth Hansdatter, gift med møller Steffen Christensen i Åstrup mølle, hendes børn: Kirsten Christensdatter, 16 år, [af 1. ægteskab], og Maren Steffensdatter, 8 år. Cathrine Marie Hansdatter gift med degnen Sr. Lars Bruun i Skive, Anne Hansdatter gift med Martin Andersen på Lønstrup mark i Mårup sogn.

 

Side 238, 14. april 1777, Ole Nielsen i Tømmerby i Tolstrup og hustru. (Man kom forkert fra start med både navn og arvinger og begyndte forfra, se næste.

 

14. april 1777, Niels Olesen i Tømmerby i Tolstrup, gift med Maren Simonsdatter. Datter Mette har søn Thomas Nielsen, 29 år, og fire døtre, 1. Kirsten, død, gift med Christen Laursen i Tømmerby, deres 3 børn, Laurs Christensen, 11 år, Niels Laursen, 8 år, Morten Laursen, 5 år. 2. Birgitte, gift med Mogens Jensen i Linderup i Tolstrup. 3. Maren, tjener i Hjermitslevgård, 4. Anne, 27 år, tjener i Hjermitslev. Fællesbarn med enken: Mette Nielsdatter, 11 år.

 

Side 238b, 27. maj 1777, Christen Jensen i Nørre Tornby, gift med Maren Ovesdatter. Børn: Jens Christensen, 26 år, Ove Christensen, 25 år, Maren Christensdatter, 29 år, Mette Christensdatter, 19 år. Værge: Ældste broder. Lavværge: Mads Pedersen i Nørre Tornby.

 

Side 239b, 20. juni 1778, Christen Pedersen i Sønderlev gift med Maren Poulsdatter. Børn af 1. ægteskab: Peder Christensen, 22 år, Hans Christensen, 18 år, Niels Christensen, 15 år. Værge: morbroder Laurs Andersen i Sønderlev.

 

Side 240, 30. april 1778, Søren Jensen Ruth i Skallerup, gift med Anne Nielsdatter. Hans mor, gift med Mathias Laursen i Hæstrup. Halvsøskende: Laurs Mathiasen, Iver Mathiasen, Peder Mathiasen, Christen Mathiasen og Poul Mathiasen.

 

8. maj 1778, Maren Christensdatter i Løth i Jerslev, gift med Laurs Pedersen. Børn: Christen og Peder Laursen, tvillinger, 20 år, og to døtre, Anne Laursdatter, 27 år, og ?? Laursdatter.

 

Side 242, 27. juli 1778, Laurs Andersen i Knolde i Skallerup, gift med Cathrine Rasmusdatter. Børn: Anders Laursen, 23 år, fæster hjemmet, Rasmus Laursen, 26 år, i København med frihedspas fra Fuglsig, Karen Laursdatter, 35 år, gift med Thomas Jensen i Sønder Harritslev, Dorthe Laursdatter, 29 år. Antaget værge: Iver Poulsen i Hunderup.

 

Side 244b, 27. juli 1778, Anders Olesen af Hjermitslevgård gods, en gl. karl som døde hos Peder Larsen i Tømmerby. Søskende: Anne Olesdatter i Rakkeby, hvis datter Karen Andersdatter mødte sammen med Christen Nielsen i Vollerup, der underskrev som C. Nørgård, Ole Olesen i Hundelev, død uden børn. Tiltagen værge: Niels Olesen i Tømmerby.

 

Side 245b, 20. okt. 1778, Thøger Hansen i Rubjerg, gift med Anne Laursdatter, der er 70 år og vil blive ved stedet. Hans mor Johanne Christensdatter hos søn Jens Hansen i Skibsby, der var afdødes eneste arvinger. Lavværge: Laurs Jørgensen i Rubjerg.

 

21 dec.1778, Anne Laursdatter i Rubjerg, enke efter Thøger Hansen. Søskende: 1. afdøde Poul Laursens afdøde datters fire sønner og fire døtre på Hammelmose gods. 2. Birgitte Laursdatter gift med styrmand Thomas Laursen i København, 3. Karen Laursdatter, enke efter Søren Michelsen i Skibsby, deres søn Christen Sørensen i Skibsby mødte. Tilsynsværge: Laurs Jørgensen i Rubjerg.

 

Side 250, 29. marts 1780, ungkarl og gårdfæster Niels Sørensen i Åstrup. Mor Johanne Nielsdatter, på stedet, og søskende: Else Sørensdatter gift med Søren Jensen Bach i Hæstrup, Maren Sørensdatter, trolovet med Christen Andersen i Jelstrup.

 

Side 252, 30. marts 1780, Peder Jensen i Ulstrup, gift med Elisabeth Nielsdatter. Et søskendebarn var gift i Stenum. Fattigt bo. Værge. Niels Pedersen i Ilbro. Lavværge: Svend Thomsen i Ulstrup.

 

Side 252b, 9. juni 1780, Ole Jensen Bojer i Sønderlev, gift med Anne Knudsdatter. Børn: Jens Olesen, 25 år, Mette Olesdatter, 21 år, Johanne Olesdatter, 14 år, Christen Olesen, 10 år. Lavværge: Niels Jensen.

 

Side 253, 15. juni 1780, Christen Mortensen i Hesthaven, gift med Maren Thomasdatter. Børn: Morten Christensen, 22 år, Thomas Christensen, 9 år, Maren Christensdatter, 16 år, Anne Christensdatter, 12 år. Værge: Anders Ibsen, Kraderup/Kragdrup i Tårs. Lavværge: Christen Thomsen fra Hørby degnebolig.

 

Side 354, 16. sep. 1780, Christen Christensen i Skibsby, gift med Maren Jensdatter. Barn: Mette Christensdatter, 5 år. Værge: farbror Steffen Christensen i Skibsby. Lavværge: Laurs Sørensen i Skibsby.

 

Side 255, 16. sep. 1780, Christen Andersen i Nørum i Skallerup, gift med Mette Pedersdatter. Børn af 1. ægteskab med Johanne Laursdatter: Niels Christensen i Rubjerg, Kirsten Christensdatter gift med Clemen Jensen i Nørum, Maren Christensdatter, hjemme. Værge: Jens Laursen i Sønderlev. Lavværge: Christen Andersen i Vester Vidstrup.

 

Side 256, 2. nov. 1780, Laurs Olufsen i Sønderlev, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Ole Laursen, 14 år, tjener Christen Andersens enke i Nørum, Peder Laursen,11 år, Niels Laursen, 8 år, Anders Laursen, 5 år, Christen Laursen, 16 uger, alle hjemme. Værge: Anders Jensen. Lavværge: Laurs Andersen i Sønderlev.

 

Side 257, 29. dec. 1779, Anders Nielsen Svensk, hos søn Christen Andersen i Skibsby. Hans kone Maren Sørensdatter opholdt sig hos datter (Maren) Andersdatter gift med Hvol Christensen i Rubjerg. Desuden datter Ellen Andersdatter gift med Michel Fjeldsted i Sindal, og afdød datter (Kirstine), gift med Peder Krog i Sønder Vrå, efterlod 3 sønner og 2 døtre.

 

Side 257b, 9. februar 1781, Maren Nielsdatter i Sterup, gift med Jacob Pedersen. Børn af 1. ægteskab: Laurits Pedersen, gift og bor i Løth i Jerslev på Fuglsig gods, Niels Pedersen i Tårs, Jeppe Pedersen i Holland i Mårup. Thron Christoffersen i Sterup mødte for de to yngste.

 

Side 258b, 7. marts 1781, Mette Thøgersdatter i Sønder Harritslev, enke efter Christen Christensen. Børn: Steffen Christensen i Skibsby, Thøger Christensen, fæstede hjemmet, Karen Christensdatter gift med Christen Eriksen i Sønder Harritslev, Birgitte Christensdatter gift med Jens Nielsen i Lyngby Torp på Børglumkloster gods, Maren Christensdatter, hos broder Thøger.

 

Side 259b, 2. juli 1781, husmand Jacob Nielsen i Skibsby, gift med Bodil Laursdatter. Afdødes søster Maren Nielsdatter i Skibsby. Jens Hansen var værge for enke og datter.

 

Side 261, 28. sep. 1781, Karen Sørensdatter i Skibsby, gift med husmand Jens Sørensen. Søn: Søren Jensen, ¾ år.

 

Kort 10.

Side 261b, 11. juni 1782, Karen Pedersdatter i Gjurup, gift med Peder Christensen. Afdød halvbroder Thomas Pedersens fire børn: Else Thomasdatter gift med Svend Andersen i Vennebjerg, Margrethe Thomasdatter gift med Thomas Jensen i Serritslev på Fuglsig gods, Birgitte Thomasdatter, Niels Thomsen i Sønderlev.

 

Side 262b, 24. juni 1782, Johanne Jensdatter i Lørslev i Ugilt, gift med Peder Michelsen. Søskende: afdøde Peder Jensen i Astrup på Bøgsted gods, hans to børn: Jens Pedersen på Hvidstedgård gods, Else Pedersdatter gift med Svend Nielsen på Bøgsted gods. Afdøde Niels Jensen i Estrup på Haven gods, hans børn: Peder Nielsen, 23 år, Laurs Nielsen. 20 år. Afdøde Mette Jensdatter, Bakken på Bøgsted gods, hendes børn: Søren Clausen i Tingbakken i Torslev, Maren Clausdatter gift med Anders Hansen Krøgholt/Krogholt på Linderumgård gods, Karen Clausdatter, hjemme hos faderen på Bakken.

 

Side 266, 2. aug. 1782, gårdfæster Mogens Jørgensen i Lund i Skt. Hans, gift med Bodil Christens­datter. Børn: Jørgen Mogensen, myndig, Christen Mogensen, 23 år, Kirsten Mogens­datter, ugift, hjemme, Johanne Mogensdatter gift med Simon Andersen i Gårdestrup på Kærsgård gods.

 

Side 268, 5. nov. 1782, Anne Christensdatter i Højene i Skt. Olai, gift med husmand Steffen Pedersen Kyllesbæk. Børn: Hans Steffensen, 7 år, Peder Steffensen, 5 år, Christen Steffensen, 6 uger.

 

Side 267, 31. marts 1783, Else Marie Nielsdatter i Amdal [Store Broen/Nørre Broen] i Ilbro, gift med Ole Jensen. Hendes mor Dorthe Olufsdatter i Sindal på Baggesvogn gods. Lavværge: Niels Laursen i Sønder Broen i Vrejlev.

 

5. aug. 1783, Kirsten Nielsdatter i Villers mølle i Skallerup, gift med Poul Iversen. Børn. Jens Poulsen, 10 år, Iver Poulsen, 6 år, Christen Poulsen, 2 år, Else Poulsdatter, 8 år.

 

Side 271b, 18. aug. 1783, Jens Christensen i Østergård i Gjurup, druknede i brønden. Afdød bror Laurs Christensen i Gølstrup, hans børn: Ole Laursen, hos moderen i Gølstrup, Anne Laursdatter gift med Niels Svendsen i Hundelev, Maren Laursdatter, hjemme hos moderen.

 

Side 272, 8. okt. 1783, Else Christensdatter, enke efter Enevold Christensen, død hos Christen Christensen i Skibsby, hvor hun havde opholdt sig i flere år og hvor også sønnen Jens Enevoldsen boede.

 

Side 273, 12. jan. 1784, gl. enke Bodil Andersdatter, indsidder hos Jørgen Sørensen i Skibsby. Søskendebørn: afdøde Laurs Christensen i Hæstrup har efterladt tre børn, ikke nævnt. Anne Christensdatter gift med Anders Kusk i Hvidstedgård. Afdøde Niels Christensen i Skibsby har to børn. Afdøde Enevold Christensen i Skibsby, hans søn Jens Enevoldsen. Afdøde Johanne Christens­datter, hendes søn Jens Hansen i Skibsby.

 

Side 274b, 6. jan. 1784, gårdmand Laurs Nielsen i Brønderup, gift med Mette Laursdatter. Datter Maren Laursdatter, 19 år. Værge: Jens Skjern i Hæstrup. Lavværge: Søren Pedersen i Brønderup.

 

Side 276b, 10. maj 1784, Mette Pedersdatter i Østergård i Nørum i Skallerup, gift med Hans Thomsen. Søskende: Anders Pedersen i Løgtegård, Helle Pedersdatter gift med Niels Vinter i Thuen i Vennebjerg, Else Pedersdatter gift med Peder Andersen i Vennebjerg, afdøde Karen Pedersdatter har efterladt 3 sønner og 2 døtre. Senere nævnes arving Karen Andersdatter, der underskrev sammen med Anders Pallesen.

 

Side 279, 30. aug. 1784, Christen Michelsen Kragh, gift med Abigail Andersdatter, indsiddere hos hans broder Oluf Christensen Kragh i Skibsby, anden broder var Jens Christensen Kragh, som for 15 år siden rejste til Norge og for på lange rejser, uvist om han levede eller var død.

 

Side 280, 30. sep. 1784, Jens Christensen i Gølstrup, gift med Anne Eriksdatter. Børn: Christen Jensen, 22 år, Erik Jensen, 14 år, Else Jensdatter, 10 år, Angenete Jensdatter, 7 år. Værge: farbroder Niels Christensen i Jelstrup. Lavværge: Søren Andersen.

 

Side 282, 8. februar 1785, Karen Nielsdatter i Låge i Vennebjerg, gift med Peder Nielsen. Børn: Karen Pedersdatter, 5 år, Niels Pedersen, 1 år. Til stede var afdødes far Niels Pedersen af Horne.

 

Side 283, 11. marts 1785, Thøger Christensen i Sønder Harritslev, gift med Margrethe Pedersdatter. Datter Mette Thøgersdatter, 1¼ år. Værge: farbror Steffen Christensen i Skibsby. Lavværge: stedfar Peder Pedersen Smed i Sønder Harritslev. Gæld til møller Jens Nielsen på 40 rdl. [Enken gift med Christen Laursen]

 

Side 284b, 24. juni 1784, enkemand Jens Jensen, indsidder i Brønderup, tidligere gårdfæster i Furreby. Søskende: afdøde Christen Jensen i Hæstrup mølle, hans fire børn: Anders Christensen, 28 år, tjener sit herskab på Hæstrupgård, afdøde Jens Christensen i Hæstrup mølle, hans to børn, Christen Jensen, 6 år, Dorthe Jensdatter, 8 år, deres stedfar Jørgen Laursen i Hæstrup mølle mødte, Mette Christensdatter gift med Jens Svendsen i Kirkedal i Mårup, Inger Christens­datter gift med Peder Laursen i Gunderup. Afdød bror Jacob Jensen i Borup, hans barn, Else Jacobsdatter gift med Søren Hansen i Stenstuen i Serritslev. Halvsøster Anne Jørgensdatter gift med Jens Andersen Bach i Brønderup, hos hvem afdøde havde boet i ni år.

 

Side 287, 9. februar 1785, Christen Christensen Gadehus i Rubjerg, gift med Cathrine Pedersdatter. Søstre: Maren Christensdatter gift med Niels Andersen i Hjørring, Anne Christensdatter gift med Jørgen Skrædder i Hjørring, Kirsten Christensdatter gift med Morten Rævbak i Hørby på Haven gods. Lavværge: Laurs Jørgensen i Rubjerg.

 

Side 288, 15. juni 1785, husmand Hans Svendsen, gift med Maren Michelsdatter. Børn: Jens Hansen, 27 år tjener i Søndermølle, Christen Hansen, 25 år, i Nørum by. Lavværge: Michel Jensen.

 

Side 288b, 25. juni 1785, Helle Thomasdatter i Sønderlev i Skallerup, gift med Hans Pedersen. Børn: Ellen Hansdatter, 25 år, Birgitte Hansdatter, 22 år, Maren Hansdatter, 18 år, Mette Hansdatter, 10 år.

 

Side 289, 30. sep. 1785, Jens Andersen Bach i Brønderup, gift med Anne Jørgensdatter. Børn: Jørgen Jensen, 36 år, tjener i Åstrup mølle, Henrik Jensen, 20 år, tjener i Sønderlev i Skallerup, Maren Jensdatter, ugift, tjener i Tirup i Skt. Olai. Hendes værge var broder Jørgen. Lavværge: Søren Dahl i Brønderup.

 

Side 289b, 17. juni 1786, Laurs Christensen i Skibsby, gift med Dorthe Jensdatter. Barn: Else Laursdatter. Nærmeste frænde skal være uvederheftig. Antaget: Christen Sørensen i Skibsby.

 

Side 291, 4. sep. 1786, Kirsten Christensdatter i Hæstrup, gift med Steffen Pedersen. Broder Peder Christensen Stagsted i Guldager i Vrejlev, og tre søstre, Maren Christensdatter gift med Jens Christensen i Østerå i Serritslev, Malene Christensdatter gift med Morten Dalmark i Vejby, Else Marie Christensdatter, ugift hos forældrene i Stagsted i Smidstrup.

 

Side 295, 23. jan. 1787, Lars Mathiasen i Nørre Harritslev, gift med Anne Olesdatter. Børn: Christen Larsen, 4 år, Mette Larsdatter, 2 år, Peder Larsen, 1 år. Antaget værge: Jens Mogensen i Dahl. Lavværge: Jens Michelsen.

 

Side 296, 14. juni 1787, Bodil Andersdatter i Gølstrup i Jelstrup, gift med Iver Christensen. Søn af 1. ægteskab. Peder Pedersen, over 30 år.

 

Side 296b, 27. dec. 1787, Maren Christensdatter, død ugift hos Niels Pedersen i Skibsby. Uægteskabelige børn, begge født i Skibsby: Christen Jensen, 15 år, med Svend Thomsen i Ulstrup som værge, Niels Jensen, 12 år, opfostret hos Sr. Peder Vrensted i Lønstrup, der var hans værge. Tilsynsværge: Steffen Larsen i Skibsby.

 

Side 300b, 3. aug. 1787, Johanne Jensdatter i Hæstrup, gift med Christoffer Sigvartsen. Børn: Anne Christoffersdatter gift med Christen Jensen, tjenende i Lund præstegård, Margrethe Christoffersdatter, 20 år, tjener i Hæstrup, Jens Christoffersen, 11 år. Jens Nielsen i Vadet mødte for sønnekone og søn. (Ældste datters navn er helt væk og rekonstrueret ved hjælp af Vrejlevkloster skifteprotokol)

 

Side 302, 5. februar 1788, Jens Nielsen, Vadet i Hæstrup, gift med Anne Olufsdatter. Børn af 1. ægteskab med Maren Laursdatter: Christen Jensen, 25 til 26 år, tjener i Sønder Broen i Vrejlev, Laurs Jensen, 20 til 25 år. Fællesbørn: Niels Jensen, 12 år, Maren Jensdatter, 9 år. Værge: farbroder Christen Nielsen i Hæstrup. Lavværge: far Ole Pedersen i Hæstrup.

 

Side 305, 27. marts 1788, Søren Pedersen Dahl i Brønderup, gift med Anne Andersdatter. Børn af 1. ægteskab [med Mette Laursdatter]: Peder Sørensen, 30 år, Maren Sørensdatter, 33 år. Fællesbarn: Karen Sørensdatter, 13 år, alle hjemme. Værge: farbror Laurs Pedersen i Vester Vog­drup i Tårs på Tidemansholm gods. Lavværge: broder Enevold Andersen i Gunderup i Vrejlev.

 

Side 308, 20. nov. 1788, Maren Michelsdatter i Højene i Skt. Olai, gift med Christen Nielsen. Barn af 1. ægteskab: Karen Andersdatter, 25 år. Ingen farbrødre. Værger: morbror Laurs Michelsen i Skibsby og morbror Søren Michelsens søn Christen Sørensen i Skibsby.

 

Side 309, 21. maj 1791, Cathrine Pedersdatter, enke efter Christen Gadehus og død hos husmand Michel Laursen i Rubjerg. Søster Sidsel Pedersdatter, enke efter Morten Bjørnsbølle i Astrup, broderbørn i Stabæk i Elling. Ingen meldte sig efter annoncering.

 

Side 313, 6. februar 1792, Christen Laursen i Sønder Harritslev, gift med Margrethe Pedersdatter. Børn: Maren Christensdatter, 6 år, Johanne Christensdatter, 3 år, Thøger Christensen, 20 uger. Værge: farbror Jens Laursen i Nørre Harritslev. Lavværge: stedfar Peder Pedersen Smed i Sønder Harrritslev.

 

Side 317, 19. maj 1792, husfæster Søren Christensen Kragh i Skibsby, gift med Kirsten Michelsdatter. Børn. Maren Sørensdatter gift med Niels Pedersen i Trædholthus i Bjergby, Kirsten Sørensdatter gift med Jørgen Jensen, husfæster i Skibsby. Lavværge: Christen Nielsen i Skibsby.

 

Side 319, 13. okt. 1792, Anne Laursdatter i Vellingshøj, gift med Jørgen Michelsen og død efter fødsel af datter Johanne Marie, som døde 6 uger gammel. Afdødes bror Peder Laursen i Vin­strup? mødte.

 

Side 319b, 17. jan. 1793, Maren Jensdatter i Rubjerg, gift med Peder Christensen Låge. Børn. Christen Pedersen, tjener i Arendal i Norge, 30 år, Jens Pedersen, 26 år, Lars Pedersen, 19 år, Margrethe Pedersdatter, 17 år, alle hjemme. Tilsynsværge: grdm.Christen Andersen i Rubjerg.

 

Side 324, 12. juli 1793, Anne Andersdatter i Brønderup, gift med Peder Michelsen. Barn med afdøde Søren Pedersen Dahl: Karen Sørensdatter, 20 år, hjemme. Værge: morbror Enevold Andersen i Gunderup i Vrejlev.

 

Side 327, 20. nov. 1793, Gertrud Mortensdatter i Stenum, gift med Peder Laursen. Søskendebørn: Jacob Pedersen i Vester eller Sønder Kettrup, Peder Jensen i Sønder Ejersted, Maren Pedersdatter gift med Christen Pedersen i Ejersted, Søren Simonsen i Torpet i Saltum, Lisbeth Jensdatter gift med Christen Christensen i Thise, Maren Christensdatter, enke efter Lars Kjærsgård i Vrensted, Anne Christensdatter gift med Søren Madsen i Vrensted, Svend Christensen i Vrensted, fuldmyndig, Jens Nielsen Smed på Stenum hede og hans broder Christen Nielsen i Tårs. Søren Madsens søn Mads Jensen i Vrensted mødte for sin gamle far.

 

Side 329, 30. april 1794, Steffen Pedersen Kyllesbæk i Hæstrup, gift med Mette Marie Andersdatter. Børn af 1. ægteskab[med Anne Christensdatter]: Hans Steffensen, 20 år, Peder Steffensen, 16 år. Fællesbørn: Jens Steffensen, 4 år, Anne Kirstine Steffensdatter, 1½ år. Værger: farbrødre Niels Pedersen og Henrik Pedersen, begge i Kyllesbæk i Råbjerg. Kurator: Christen Nielsen Ladefoged i Hæstrup. Lavværge: sognefoged Jens Christensen i Hæstrup

 

Side 330, 30. april 1794, Kirsten Christensdatter i Skt. Olai, gift med Hans Sigvartsen, der var fraværende ved skiftets begyndelse, men dukkede op. Var indsiddere i Hvashøj og vist tidligere fæstere. Beboerens kone på stedet, Margrethe Christoffersdatter, gjorde rede for de ringe omstændigheder med mere. Arvingerne mentes at være: halvsøster Maren Christensdatter, enke efter Ole Sand i Tårs, Anne Christensdatter gift med Christen Gertsen i Tårs, halvsøster Karen Christensdatter, gift med en mand ved navn Jens og bor i Mygdal, halvsøster, hvis navn ej vides, gift med mand i Linderum ved navn Jørgen.

 

Side 331, 3. juni 1794, Lars Christensen Podemester i Højene i Skt. Olai, gift med Maren Michelsdatter. Børn: Christen Larsen ved Højene, Michel Larsen, 38 år, i Rubjerg, Anders Larsen, 32 år, tjener i kongens maltbryggeri i København, Lars Larsen, 28 år, skoleholder i Dværgtved, Margrethe Larsdatter gift med Niels Nielsen Ulstrup i Hjørring, Anne Larsdatter, 24 år, tjener på Villerup. Lavværge: Peder Nielsen i Højene.

 

Side 332b, 28. juni 1794, Peder Michelsen i Lørslev i Ugilt, gift med Karen Mouritsdatter. Børn: Michel Pedersen, 8 år, Johanne Pedersdatter, 12 år, Karen Pedersdatter, 5 år, Maren Pedersdatter, 2 år. Ingen far- eller morbrødre. Værge: mosters mand, Peder Olesen i Volsdam i Tårs. Først mente man, han var i Karmisholt i Tårs.

 

Side 33b, 27. aug. 1794, Kirsten Madsdatter i Lønstrup i Mårup, gift med Niels Andersen Mørk. Børn af 1. ægteskab: Christoffer Nielsen, 35 år, gårdmand i Jonstrup i St. Hans på Åstrup gods, Sidsel Nielsdatter, enke efter Anders Sørensen i ??holt i Vennebjerg by. Fællesbarn: Kirsten Nielsdatter, 33 år, ugift. Lavværge for Sidsel: Niels Nielsen i Præstholm i Skibsby.

 

Side 338b, 28. aug. 1794, Else Laursdatter i Hæstrup, gift med Christen Nielsen Ladefoged. Børn: Niels Christensen, 31 år, hjemme, Laurs Christensen, 28 år, tjener i Hæstrup by, Christen Christensen, 27 år, landsoldat og tjener i Skibsby, Peder Christensen, 17 år, tjener hos morbroder Jens Laursen i Skibsby, Jens Christensen, 13, år, Kirsten Christensdatter, 22 år, Birgitte Christensdatter 20 år, alle tre hjemme.

 

Side 340, 6. sep. 1794, Anne Sørensdatter i Gjurup, gift med Niels Laursen. Børn: Laurs Nielsen, 13 år, Søren Nielsen, 6 år, Christen Nielsen, 4 år, Helvig Nielsdatter, 16 år, Karen Nielsdatter, 15 år, Jacobi Nielsdatter, 11 år, Anne Nielsdatter, 3 år, Maren Nielsdatter, 3 uger. Værge: morbroder Christen Sørensen i Skibsby.

 

Side 343, 17. marts 1795, Karen Laursdatter i Sønderlev, gift med Laurs Christensen. Børn: Maren Laursdatter, 8 år, Kirsten Laursdatter, 6 år, begge hjemme. Tilsynsværger: begge mostres mænd, Jens Isaksen og Peder Christensen i Nørlev

 

Side 345b, 24. april 1795, Søren Jensen Bach i Sønder Harritslev, gift med Else Sørensdatter.

 

Side 347b, 8. maj 1795, ungkarl Steffen Sørensen Woerberg i Skibsby. Broder Peder Sørensen, husmand i Skibsby.

 

Side 348, 26. maj 1795, Mette Christensdatter, Søndermølle i Skallerup, gift med Poul Iversen. Børn: Inger Marie Poulsdatter, 7 år, Marie Anne Poulsdatter, 5 år. Til stede var afdødes stedfar Ejler Hansen i Ågård i Sejlstrup.

 

Side 349, 26. maj 1795, Maren Sørensdatter i Sønderlev, gift med Peder Andersen,. Børn. Kirsten Pedersdatter, 5 år, Anne Pedersdatter, 2 år. Til stede var de umyndiges morfar Søren Pedersen af Dahl i Vennebjerg og farbroder Jens Andersen i Nørmølle.

 

Side 350, 27. maj 1795, Mette Nielsdatter i Sønderlev, gift med Anders Laursen. Børn: Laurs Andersen, 18 år, Christen Andersen, 14 år, Niels Andersen, 10 år, Jens Andersen, 9 år, Anders Andersen, 4 år, Anne Andersdatter, 18 år, Margrethe Andersdatter, 17 år, alle hjemme undtagen Christen, der tjente i Nørmølle. Værge: farbroder Jens Laursen i Nørre Harritslev.

 

Side 354b, 7. okt. 1795, husmand Anders Pedersen i Brønderup, gift med Anne Christensdatter. Børn: Birgitte Andersdatter, 20 år, Anne Andersdatter, 16 år, Kirsten Andersdatter, 13 år, Peder Andersen, 10 år. Ingen fars søskende i live. Værge: morbror Niels Christensen i Vennebjerg. Lavværge: Peder Thomsen i Bagterp.

 

Side 356, 29. dec. 1795, Anders Jensen, enkemand og forhen gårdmand på Villerup gods, død hos Christoffer Andersen i Sønderlev, hvis mor samme sted, Karen Jensdatter, enke efter Anders Nielsen Smed, var søster til afdøde. Hun skulle efter testamente arve resten, når tre andre søstre hver havde fået 10 rdl. Johanne Jensdatter gift med Knud Jensen i Sdr. Harritslev, Sidsel Jensdatter gift med Laurs Andersen, samme sted, Marie Jensdatter gift med Laurs Pedersen. Hendes børn arvede og hun var formentlig død.

 

Side 356b, Christen Andersen i Jelstrup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Mette Marie Christensdatter, 4 år, Anne Christensdatter, 2 år. Værge: farfar Anders. (Utydeligt)

 

Side 358, 15. jan. 1796, Maren Christensdatter i Horshave i Skt. Olai, gift med Niels Nielsen. Børn: Christen Nielsen, 2 år, Dorthe Marie Nielsdatter, 4 år. Børnenes morbror Morten Christensen i Skoven i Hørby var til stede.

 

Side 359b, 16. jan. 1796, Kirsten Marie Pedersdatter i Nørre Harritslev, gift med Iver Mogensen. Hendes søn: Lars Christensen, 36 år, i Sønderlev. Fællesbørn: Mogens Iversen, 20 år, Helle Iversdatter gift med Christen Pedersen, sognefoged og gårdejer i Øster Vidstrup.

 

Side 61, 1. februar 1796, Jens Poulsen i Lørslev i Ugilt, gift med Cathrine Jørgensdatter. Børn: Anders Jensen, Kirsten Jensdatter, Niels  Jensen, Poul Jensen, Dorthe Jensdatter gift med Christen Jensen, alle i Guldager i Vrejlev og fuldmyndige. Niels Poulsen til stede for fraværende.

 

Side 364b, 7. juni 1796, Iver Christensen, gårdmand og enkemand i Gølstrup i Jelstrup. Halvbroder Anders Iversen i Gårdestrup, hans børn: Simon Andersen i Gårdestrup, Iver Andersen Snedker i Lille Lundgård, (antagelig Rakkeby), Kirsten Andersdatter gift med Poul Christensen Nørgård i Skibsby, en broder i Poulstrup i Vrejlev Anders Christensen, død, hans børn, to sønner, hvis navne er ubekendte, og to døtre: Kirsten Andersdatter gift med Laurs Nielsen, Hedegård i Rakkeby, Else Andersdatter gift med Hans Jensen, Snarup i Rakkeby.

 

Protokol G 15- 3.

 

Mikrokort 1.

 

Nr. 2. 19. aug. 1797, husmand Christen Jensen ved Vadet i Hæstrup, gift med Else Poulsdatter. Arvinger: Peder Christensen Låge i Rubjerg på sine børns vegne: Christen Pedersen, Jens Pedersen, Laurs Pedersen og Margrethe Pedersdatter. Peder Jørgensen i Stenvad i Vrå, Christen Jørgensen i Thise, Jens Jørgensen i Hjørring og deres søster Maren Jørgensdatter. Søren Nielsen i Serritslev gav på egne og søskendes vegne afkald på arv. Lavværge: Lars Christensen Drejer i Gølstrup.

 

Nr. 3. 28. aug. 1797, Christen Eriksen, Lodskovvad i Råbjerg, gift med Karen Christensdatter. Børn: Jacob Christensen, 13 år, Erik Christensen,10 år. Nærmeste værge efter loven: morfar Søren Mortensen i Rannerød. Lavværge: Christen Pedersen Hjort, Starholm i Råbjerg.

 

Side 6b, 29. sep. 1797, Mette Pedersdatter i Gjurup, gift med Søren Andersen. Børn: Anders Sørensen, 18 år, Maren Sørensdatter, 15 år.Tilsynsværge: Niels Andersen, Jungstrup i Gjurup.

 

Side 8, 17. sep. 1798, Bodil Christensdatter i Skibsby, gift med Hans Mikkelsen. Datter Maren Hansdatter, 5 år. Værge: morbror Laurs Christensen i Brønderup i født værges forfald.

 

22. sep. 1798, Else Christensdatter i Skibsby, gift med Jørgen Sørensen. Børn Margrethe Jørgensdatter, 18 år, Johanne Jørgensdatter, 15 år, Søren Jørgensen, 12 år, Kirsten Jørgensdatter, 10 år, Christen Jørgensen, 7 år, Michel Jørgensen, 6 år, Maren  Jørgensdatter, 4 år, Jens Jørgensen, 2 år. Afdøde havde ingen nære slægtninge, der kunne være født værge efter loven. Tilsynsværge: Steffen Larsen i Skibsby. Afdødes søster Birthe Christensdatter nævnes.

 

Side 13b, 20. februar 1799, Anne Simonsdatter i Hæstrup, gift med Hans Christensen Skjern. Datter Mette Hansdatter. Værge: Peder Simonsen i Hæstrup.

 

Side 14, 4. juli 1799, Kirsten Marie Laursdatter i Sønderlev, gift med Niels Nielsen. Børn: Søren Nielsen i Tornby, 35 år, Maren Nielsdatter, 33 år. Lavværge: Jens Nielsen.

 

Side 17, 11. okt. 1800, Christen Nielsen i Sønder Birket i Tårs, gift med Else Nielsdatter. Datter Anne Christensdatter, 5 år. I født værges forfald var Christen Laursen i Hjortholm i Torslev værge, senere Thomas Laursen ved Skellet i Torslev. Lavværge: broder Christen Nielsen i Vogn by i Mosbjerg.

 

Side 18b, 7. nov. 1800, Niels Christensen i Hæstrup, gift med Mette Margrethe Christensdatter. Afdødes far Christen Nielsen har ophold i gården. Lavværge: stedfar Jens Nielsen, Bagterp.

 

Side 24b, 14. marts 1801, Iver Mogensen i Skibsby. Børn: Mogens Iversen, hvis kurator var halvbroder Laurs Christensen, gårdmand i Sønderlev, Heile Iversdatter gift med Christen Pedersen, sognefoged i Vidstrup. Mogens Iversen var fuldmyndig ved skifteslutningen.

 

Side 27, 20. maj 1801, Kirsten Michelsdatter i Skibsby, gift med Jens Nielsen. Børn af 1. ægteskab: Maren Sørensdatter gift med husmand Niels Kok i Trædholt i Bjergby, Kirsten Sørensdatter gift med Jørgen Jensen Kragh i Skibsby.

 

Kort 2.

Side 30b, 30. marts 1802, Christen Hansen i Sønderlev, gift med Kirsten Jensdatter, der ønsker at gifte sig igen. Datter: Maren Christensdatter, 5 år. Værge: farbroder Jens Hansen, husmand i Sønderlev.

 

Side 35, 10. februar 1803, Maren Jensdatter, Søndermølle i Skallerup, gift med Poul Iversen. Søn, Jens Iversen, 6 år. Morfar Jens Olesen i Em.

 

Side 38, 1. juni 1803, Jens Nielsen i Skibsby, gift med Johanne Jensdatter. Søskende: afdøde Christen Nielsen på Lørslev hede, hans børn, Christen Christensen på Lørslev hede, 37 år, Kirsten Christens­datter gift med Christen Christensen Jeppesen i Lørslev. Afdøde Anne Nielsdatter gift med Søren Olesen i Tårs by, deres børn, Mogens Sørensen i Sundby og Kirsten Sørensdatter i Tårs by. Maren Nielsdatter, opholder sig hos Jens Tårs på Lørslev hede, Mette Nielsdatter i Hjørring. Antaget værge: Poul Nørgård i Skibsby. Lavværge: Christen Jensen i Højene

 

Side 40b, 16. dec. 1805, Christen Andersen i Rubjerg by, gift med Maren Christensdatter. Børn: Peder Christensen, 31 år, Christen Christensen, 28 år, Anders Christensen, 26 år, Jens Christensen, 21 år, Søren Christensen, 17 år, Morten Christensen, 15 år, Thøger Christensen, 13 år, Laurs Christensen, 10 år. Pga.den fødte værges forfald blev Jens Pedersen i Rubjerg antaget.

 

Side 43b, 12. februar 1806, Maren Christensdatter i Nørre Broen i Skt. Olai, gift med Ole Jensen. Børn. Jens Olesen, 18 år, Mette Marie Olesdatter, 16 år, Christen Olesen, 14 år, alle hjemme Værge: morbror Steffen Christensen i Skibsby, der underskrev Steffen Nørgård.

 

Side 48b, 24. april 1810, Karen Madsdatter i Tømmerby i Tolstrup, gift med Thomas Nielsen. Eneste arving var Hans Madsen, gårdmand i Lindholm på Rødslet gods, som pga. svaghed blev repræsenteret af sønnen Peder Hansen, der var hos faderen.

 

Side 50, 29. sep. 1810, Jens Pedersen Råsig i Skibsby, gift med Anne Jensdatter. Datter Else Marie Jensdatter, 5 år. Værge: Anders Møller af Skibsby. Lavværge: Anders Mortensen i Skibsby.

 

Side 51, 21. jan. 1811, Hans Christensen Skjern i Hæstrup, gift med Kirsten Christensdatter. Datter fra tidligere ægteskab: Mette Hansdatter gift med Christen Andersen i Pælen i Hæstrup. Lavværge: broder Christen Christensen i Sønderlev.

 

Side 52b, 31. jan. 1811, Christen Jensen Vadet i Hæstrup, gift med Anne Christoffersdatter, der ønsker at gifte sig igen. Datter Johanne Christensdatter, 21 år, hjemme. Værge: farbroder Laurs Jensen i Hæstrup. Lavværge: gårdmand Lars Michelsen i Hæstrup.