BRATSKOV

24. juni 1763 afdøde ungkarl Thomas Christensen i Farup. Moderen Maren Jørgensdatter på aftægt hos sønnen Søren Christensen. Afd. søskende: Søren Chr. Farup, Anders Chr. Farup, sal. Christen Christensen, død, hans søn Christen, Maren Christensdatter gift med sal. Terkel Jensen i Farup, Sidsel Christensdatter gift med Lars Christensen i Giøttrup, Margrethe Christensdatter gift med Søren Christensen i Ingstrup, Anne Christensdatter, 30 år, tjenende hos broderen Søren.

 

8. okt. 1763 Peder Nielsen gift med Anne Andersdatter Jægerum. Arvinger: Kirsten Pedersdatter trolovet med Christen Nielsen Kjettrup. Arveafkald.

 

8. okt. 1763 fol. 2b Afkald fra Christen Nielsen af Giøttrup på hans kæreste, Kirsten Pedersdatter af Jægerum, hendes vegne, på arv efter hendes fader, sal. Peder Nielsen i Jægerum, gift med Anne Andersdatter.

 

29. nov. 1763 fol. 2 skifte efter husfæster Jesper Pedersens afg. hustru Johanne Sørensdatter i Nørre Øxe. Børn: Margrethe Jespersdatter, gift med Oluf Bertelsen i byen, Anne Jespersdatter, 25 år, hjemme.

 

7. jan. 1764 skifte efter afg. husfæster og bødker Anders Nielsen Ritz i Bratberg, gift med Margrethe Christensdatter, hvis lavværge er Lars Poulsen af Bratberg. Ingen børn. Arvinger: Broderen Jens Nielsen Goerums børn Niels Jensen Ritz i Nørre Øxe, Inger Jensdatter i Tranum, ugift, Kirsten Jensdatter, gift med Christen Mogensen i Underliin, Anne Jensdatter i Tranum, ugift, broderen Jens Jensen, bortrømt for 26 år siden, broderen Christen Jensen Ritz i Tranum, død, hans børn Niels Christensen hos moderen i Tranum, Knud Christensen, tjenende i Nørre Øxe, Else Christensdatter, gift med Niels Jensen i Attrup, Maren Christensdatter, ugift og hjemme i Tranum. 

 

10. jan. 1764 Mads Jensen gift med Magrethe Andersdatter i Bratbjerg, hvis lavværge er broderen Jens Andersen Skrædder i Klithuse. Arvinger: enken og børn: Maren Madsdatter 27 år, Kirsten M. 26 år, Zidsel M. 20 år, Dorthe M. 19 år, Anne M. 13 år, Mette M. 10 år. Enkens broder Jens Andersen Skrædder i Klithuse, afdødes broder Niels Jensen i Tranum.

 

2.apr. 1764 Hans Ennersen gift med Anne Laursdatter i Thise. Ingen børn. Hans arvinger nævnes ikke, intet til deling.

 

6. apr. 1764 fol. 13 skifte efter afg. Wogn Nielsen i Brovst, gift med Dorthe Sørensdatter, hvis broder Peder Nielsen af Brovst er lavværge. Børn: Niels Wognsen, 17 år, Jens Wognsen, 12 år, Søren Wognsen, 6 år, Kirsten Wognsdatter, 14 år, Anne Wognsdatter, 9 år, Gjertrud Wognsdatter, 3 år. Deres fædrene fødte værge Søren Tranum af Brovst.

 

 

26. apr. 1764 fol. 15b skifte efter Maren Pedersdatter, død 24. apr.,  gift med Jens Jensen, Farup, Saltum Sogn. Arvinger: Manden og faderen Peder Thomsen i Ejersted.

 

8. sept. 1764 fol. 16 skifte efter afg. Mette Christensdatter, gift med Peder Mortensen i Holme. Børn: Christen Pedersen, 28 år, Niels Pedersen, 22 år, hjemme, Lars Pedersen i Norge, 14 år, Anne Pedersdatter, 27 år, tjenende i Aalborg, Dorethe Pedersdatter, 21 år, Maren Pedersdatter, 19 år, Sidsel Pedersdatter, 12 år, hjemme.

 

28. sept. 1764 fol. 19b skifte efter afg. Niels Andersen Kiempe i Klim, gift med Margrethe Pedersdatter, hvis lavværge er Peder Larsen i Klim. Børn i 1. ægteskab med sal. Mette Jacobsdatter: Anne Nielsdatter, 9 år. Af 2. ægteskab med enken: Mette Nielsdatter, 4 år, og Margrethe Nielsdatter, 2 år. Børnenes farbroder Anders Andersen Kiempe af Klim var værge.

 

9. okt. 1764 fol. 22b skifte efter afg. Kirsten Laursdatter, gift med Svend Andersen Kiempe i Klim. Hendes søn Laurs Laursen, 17 år, tjenende sal. Niels Kiempes enke. Hans morbroder Peder Larsen af Klim var værge.

 

16. okt. 1764 fol. 23 skifte efter afg. Else Larsdatter, gift med Christen Jensen i Fjerritslev. Deres børn: Maren Christensdatter, 10 år, Margrethe Christensdatter, 7 år, Ingeborg Christensdatter, 5 år, alle hjemme.

 

7. feb. 1765 fol. 25b skifte efter afg. Anne Pedersdatter, gift med Anders Nielsen i Klim. Deres børn: Christen, 12 år, Peder, 1 år, Anne, 5 år.

 

18. feb. 1765 fol. 26 skifte efter afg. Johanne Jensdatter, gift med Christen Nielsen i Nørre Øxe. Deres børn: Jens Christensen, 11 år, Niels Christensen, 9 år, Jacob Christensen, 4 år, Anne Christensdatter, 14 år.

 

25. apr. 1765 fol. 28 skifte efter afg. Peder Laursen i Eistrup, gift med Dorthe Olufsdatter, hvis lavværge er hendes broder Peder Olufsen af Eistrup. Deres børn: Margrethe Pedersdatter, 17 år, Anne Pedersdatter, 13 år, Dorthe Pedersdatter, 7 år. Børnenes værge Christen Jensen ibidem.

 

22. juli 1765 fol.30 skifte efter afg. Johanne Andersdatter, gift med Christen Pedersen i Vestergaard i Brovst. Deres børn: Anders, 16 år, Peder, 10 år, Karen, 8 år.

 

17. okt. 1765 fol.32 skifte efter afg. gårdmand Anders Nielsen i Janum. Børn: Niels Andersen, 26 år, Christen Andersen, 22 år, Peder Andersen, 12 år, Mette Andersdatter, 18 år, hvis værge er Lars Skousgaard af Bratberg.

 

3. feb. 1766 fol. 38 skifte efter afg. Erich Bertelsen i Bratberg, gift med Maren Knudsdatter, hvis lavværge er Søren Christensen af Eistrup. Søskende: Christen Bertelsen i Tranum, fuldmyndig, Olle Bertelsen i Nørøxe, fuldmyndig, Anne Bertelsdatter, forhen gift med Niels Poulsen af Mandstrup, død og efterladt sig sønnen Bertel Nielsen, Mette Bertelsdatter gift med Jens Christensen Back af Klithuse.

 

26. feb. 1766 fol 34b skifte efter Else Jensdatter i Øster Svenstrup, gift 1. med David Hansen af V.Halling 2. med Niels Jespersen i Ø. Svenstrup. Børn af 1. ægteskab: Hans Davidsen, Jetsmark sogn, Chr. Davidsen, bortrømt, Bertel Davidsen, ernærer sig ved betleri, Dorte Davidsdatter i Kaas (underskriver navnet Dorthe Andersdatter).

 

18. marts 1766 fol. 36 skifte efter afg. Jens Christophersen i Holme, Beistrup sogn, gift med Anne Jacobsdatter. Hans søskende: 1. Anders Christophersen i Brovst hos en datter 2. Iver Christophersen i Nibe 3. Niels Christophersen i Tranum 4. Lars Christophersen i Skræm 5. Morten Christophersen, forhen i Hjortdahls sogn på Sanden, død og efterladt sig Christopher Mortensen, 9 år, Anders Mortensen, 7 år, Niels Mortensen, 6 år, Inger Mortensdatter, 3 år 6. Christen Christophersen i Nør Thorup 7. Anne Christophersdatter i Tranum sogn, død og efterladt sig sønnen Lars Hansen, 36 år, en datter, 38 år, gift med Jens Væver i Attrup 8. Karen Christophersdatter, død og efterladt sig sønnen Søren Christensen, 24 år.

 

3. apr. 1766 fol. 35b skifte efter afg. Jens Jespersen i Nørøxe, gift med Mette Poulsdatter, hvis lavværge er Anders Poulsen af Nørøxe. Børn: Anders, 22 år, Gertrud, 20 år, ugift, fra 1. ægteskab med Kirsten Andersdatter. Formynder er deres farbroder Niels Jespersen af Svendstrup.

 

9. juli 1766 fol. 44 skifte efter Christen Pedersen, gift med Mette Nielsdatter i Klithuse, hvis lavværge er Anders Christensen af Klithuse. Børn: Peder Christensen 40 år, Niels Chr. 37 år, Anne Chr. 42 år gift med Chr. Pedersen i Hune, Mette Christensdatter, Maren Christensdatter, begge ugift og hjemme.

 

13. sept. 1766 fol. 46 skifte efter afg. Christen Nielsen i Nørre Øxe, gift med Karen Olufsdatter, hvis lavværge er Jens Jensen ibidem. Deres børn: Niels, 10 år, Kirsten, 15 år, Anne, 14 år, Gertrud, 3 år, hvis værge er deres morbroder Christen Olufsen af Nør Øxe.

 

5. jan. 1767 fol. 49 skifte efter afg. Anne Mortensdatter ved Bækken i Tranum sogn, gift med Christen Jensen. Søskende: Maren, Johanne og Karen Mortensdatter, halvbrødrene Søren Mortensen, 20 år, Christen Mortensen, 14 år, Anders Mortensen, 12 år, på hvis vegne Christen Jensen ved Bækken var værge. Den rette fødte værge Oluf Kjær af Svenstrup var gammel og skrøbelig.

 

5. marts 1767 fol. 52 skifte efter afg. Christen Andersen i Jarmstie hos Christen Roeds enke. Søskende: Niels Andersen, 26 år, Peder Andersen, 13 år, Mette Andersdatter, 19 år, hvis lavværge er Laurs Housgaard af Bratberg.

 

16. marts 1767 fol. 47 skifte efter Niels Sørensen Boier i Bratberg, gift med Margrethe Jensdatter. Enkens lavværge Rasmus Andersen i Klithuse. Søskende: Margrethe Sørensdatter, gift med Niels Nielsen i Fleum, Torslev sogn på Kokkedals gods, Maren Sørensdatter, gift med Simon Pedersen i Attrup, Torslev sogn, på Kokkedals gods, Kirsten Sørensdatter tjener i Aalborg hos Anthoni Betjentes, Anne Sørensdatter, tjenende i Brovst Præstegaard. De umyndiges værge er Niels Jensen i Bratberggaard.

 

20. marts 1767 fol. 48 skifte efter afg. Anders Jensen i Kollerup, gift med Gertrud Jensdatter, hvis lavværge er Michel Pedersen i Bonken. Børn: Jens Andersen i Ullerup, 46 år, Christen Andersen, 40 år, Inger Andersdatter, o. 50 år, Kirsten Andersdatter, gift med Knud Christensen i Vester Svenstrup, Anne Andersdatter, Karen Andersdatter.

 

22. apr. 1767 fol. 50 skifte efter afg. Mette Andersdatter, gift med Jens Clausen i Sønderøxe. Børn: Claus Jensen, 20 år, Maren Jensdatter gift med Niels Christensen i Hauerslev, Mette Jensdatter, 19 år, Anne Marie, 8 år.

 

6. okt. 1767 fol. 52b skifte efter afg. Dorthe Olufsdatter, gift med Peder Nielsen i Eistrup. Hendes børn med 1. ægtemand Peder Laursen: Margrethe Pedersdatter, 29 år, Anne Pedersdatter, 14 år, Dorethe Pedersdatter, 7 år, hvis værge er Peder Olufsen i Eistrup.

 

24. okt. 1767 fol. 55 skifte efter afg. Anders Christensen i Svendstrup, gift med Karen Nielsdatter, hvis lavværge er Christen Kjeldsen i Svendstrup. Børn: Anne Andersdatter, 20 år.

Hendes formynder er farbroderen Christen Christensen på Janumhauge.

 

17. nov. 1767 fol. 56b skifte efter afg. Johanne Nielsdatter i Bratberg. Børn: Niels Jensen, 12 år, Anne Jensdatter, 15 år, hvis rette værge var Laurs Nielsen af Jarmstie, men Laurs Skousgaard, deres mosters mand, var tilstede på deres vegne.

 

17. dec. 1767 fol. 57b skifte efter afg. Johanne Christensdatter, Anders Dahls hustru i Brovst. Deres børn: Christen Andersen, 35 år, Niels Andersen, 32 år, Mette Andersdatter, 30 år, Anne Andersdatter, 28 år.

 

22. dec. 1767 fol. 62 skifte efter afg. Mette Pedersdatter gift 1. med sal. Christen Christensen, 2. med Niels Sørensen i Farup. Afdødes børn: Chr. Christensen 18 år, Christen Nielsen 4 år. Født værge Anders Christensen i Farup.

 

9. jan. 1768 fol. 59b skifte efter afg. Christen Christensen i Kiærup på Hannis, gift med Kirsten Michelsdatter. Deres børn: Morten Christensen, 18 år, Christen Christensen, 13 år, Karen, 20 år, Kirsten, 17 år, Mette, 10 år, hvis formynder er Mads Pedersen fra Wabbisgaard, som også er lavværge for enken.

 

14. jan. 1768 fol. 61 skifte efter afg. Maren Sørensdatter, gift med Christen Lod i Nørreøxe.Deres børn: Christen, 11 år, Søren, 2 år, Anne, 4 år.

 

29. feb. 1768 fol. 65b skifte efter afg. Peder Pedersen Skiøtte i Røggild, gift med Maren Pedersdatter, hvis lavværge er Henrich Jensen fra Røggild. Deres børn: Peder, 23 år, Anders, 22 år, Laurs, 16 år, Anne Johanne, Mette Marie, Karen og Anne Lisbeth, hvis værge er Christen Laursen, da børnenes morbroder ikke vides hvor er. De 2 ældste piger fra Peder Skiøttes 1. ægteskab er gift med Christen Laursen og Morten Sørensen, begge af Østerby på Øland.

 

10. apr. 1768 fol. 69 skifte efter afg. Christen Jægerum i Øster Svendstrup, gift med Kirsten Pedersdatter, hvis lavværge er Jens Olufsen i Svendstrup. Deres børn: Peder, 15 år, Anders, 9 år, Else, Mette, begge hjemme, hvis værge er Christen Nielsen i Svenstrup.

 

24. apr. 1768 fol. 70 skifte efter afg. Niels Ladefoged i Nørre Schousgaard. Arvinger: Hans søstersøn Jens Michelsen i Wetslet, en søster Anne Sørensdatter, gift med Anders Rasmussen ibidem, en søstersøn Hans Jensen, som skal opholde sig i København, en søster Kirsten Sørensdatter, Oluf Rasmussens enke i Wetslet.

 

7. juli 1768 fol. 70b skifte efter afg. Christen Jespersen i Klithuse, gift med Maren Knudsdatter, hvis lavværge er Søren Pedersen i Klithuse. Deres børn: En vanfør søn Jesper Christensen, 33 år, Maren, gift med Søren Tømmermand i Nørreøxe, Kirsten, gift med Peder Nielsen i Eistrup, Giertrud, gift med Christen Jensen ved Bækken, Else, hjemme.

 

22. sept. 1768 fol. 73 skifte efter afg. Kirsten Laursdatter i Sønderøxe i Brovst sogn hos Jens Smed. Arving: Afdødes søn Peder Michelsen i Menholt i Sindal sogn.

 

3. dec. 1768 fol. 74 skifte efter afg. Maren Justsdatter, gift med Just Christensen Holmgaard i Nørreøxe. Deres barn Christen Justsen, hvis nærmeste slægtninge er Just Clausen i Nørreøxe, Michel Christensen fra Trestrup og Lars Godskesen i Røggild.

 

22. aug. 1769 fol. 75 Søren Madsen Smed, gift med Anne Nielsdatter i Klithuse, hvis lavværge er Søren Pedersen af byen. Afdødes søskende: Dorthe Madsdatter, gift med Jens Andersen i Bratbjerg, Maren Madsdatter, gift med Lars Nielsen i Jarmstie, Karen Madsdatter, sal. Oluf Laursens enke i Bratbjerggaarde, Ellen Madsdatter, sal. Christen Christensens enke i Klithuse.

 

1. sept. 1769 fol. 80 skifte efter afg. Just Mouritzen i Kindholm, gift med Margrethe Laursdatter, hvis lavværge 1. er Niels Christensen i Kindholm Mølle, 2. hendes broder Søren Laursen af byen. Børn af 2. ægteskab: Christen Justsen, 20 år, Anne Justsdatter. 1. ægteskab: Johanne Justsdatter, Kirsten Justsdatter. Deres fødte værge er Joen Christensen i Klithuse, men til stede er Niels Christensen Møller af byen.

 

10. marts 1770 fol. 83 skifte efter afg. Søren Johansen Høeg i Brovst, gift med Anne Andersdatter, hvis lavværge er Hollend Andersen af Brovst. Børn: Jens Sørensen, 3 år, Søren, 6 uger, og Else Marie, 4 år, hvis lavværge er farfaderen Johan Skovfoged i Skovhuset ved Skovsgaard, da deres fødte værge Christen Johansen i Klim er forhindret.

 

11. apr. 1770 fol. 85 skifte efter afg. Christen Christensen Nørreøxe i Klithuse, gift med Mette Nielsdatter, hvis lavværge er Anders Christensen af Klithuse. Arvinger: Hans moder Kirsten Jensdatter, der bor hos sin ældste søn, og søskende, Peder Christensen i Nørreøxe, Anders Christensen ibidem, Jens Christensen, tjenende på Bratskov, Mette Christensdatter, gift med Jens Nielsen i Jarmstie.

 

18. juni 1770 fol. 88 skifte efter afg. Margrethe Pedersdatter, gift med husmand Jørgen Jensen i Telling. Børn fra 1. ægteskab med Christen Nielsen: Niels Christensen, 19 år, tjenende i Telling, Kirsten Christensdatter, 33 år, hjemme, Inger Christensdatter, gift med husmand Jens Pedersen i Hauerslev, Birthe Christensdatter, 28 år, tjenende i Toftegaard på Birkelse Gods, Mette Christensdatter, 24 år, tjenende Jarmeliin på Aas Gods. På deres vegne var mødt Mads Christensen af Telling.

 

20. sept. 1770 fol. 89 skifte efter afg. husmand Jens Nielsen Snedker i Bratberg, gift med Ane Elisabeth Iversdatter, hvis lavværge er Jens Christensen ibidem. Søskende: Christen Nielsen i Sundby, gift, og Jørgen Nielsen, som for 28 år siden kom til Bornholm.

 

30. okt. 1770 fol. 90 skifte efter afg. Ane Sørensdatter, gift med gårdmand Christen Jensen i Fjerritslev. Deres børn: Jens Christensen, 2 år, Else Christensdatter, 4 år, Karen Christensdatter, 3 år, og Sidsel Christensdatter, 1 måned, hvis formyndere er deres morbrødre Peder Sørensen fra Jarmelie og Niels Sørensen af Vester Svendstrup.

 

11. jan. 1771 fol. 97 skifte efter afg. Simon Laursen i Bondrup, gift med Hedvig Michelsdatter, hvis lavværge er Erich Sørensen af Holmsøe. Børn: Else Simonsdatter, trolovet med Michel Jensen i Vester Svendstrup, Kirsten Simonsdatter, hjemme, hvis formynder er Christen Laursen af Bondrup.

 

25. feb. 1771 fol. 92b skifte efter afg. Christen Pedersen Haarboe, bødker i Røgel, gift med Marianne Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Pedersen Jægerum i Jægerum. Ingen børn, enken er frugtsommelig. Dødsfaldet bekendtgjort i Holme i Thorup Sogn, hvor de boede forhen. Arvinger: Hans næstsøskendebørn på fædrene og mødrene side 1. og 2. afgangne Peder Michelsens sønner hos Lars Sand i Nørthaarup, Christen og Poul Pedersønner 3. Christen Moesgaard i Thorup Holme 4. Niels Nielsen ibidem 5. Morten Weesgaard i Strand 6. Mads Poulsen i Løgstør 7. Lars Poulsen i Øslev, 8. Michel og 9. Peder Kuk ibidem 10. Jens Mikkelsen i Aggersborg Allerup 11. Mathias Mikkelsen ibidem 12. Else Nielsdatter, gift med Anders Kiempe i Klim 13. Maren Andersdatter, enke efter Christen Kiær ved Thorup Strand 14. Karen Poulsdatter, gift med Anders Nielsen i Giøttrup 15. Apollone Mikkelsdatter, gift med Christen Bruus i Ullerup 16. Dorthe Andersdatter, gift med Niels Skrædder i Haverslev.

Senere nævnes arv. som: Peder Mortensens børn i Holme, Niels Nielsens børn i Vester Thaarup, Jakob Knudsens søn i Wuust Holme.

 

2. apr. 1771 fol. 132 skifte efter afg. Karen Jensdatter hos Jens Christensen i Brovst. Et spædbarn, Karen.

 

28. maj 1771 fol. 132b skifte efter Karen Laursdatter Sort i Bratberg, Peder Nielsen Sorts hustru. Børn: Jens Pedersen, 18 år, hos Peder Nielsen i Nørreøxe, Karen Jensdatter, 16 år, i Tandrup, Ingeborg, 13 år, i Janum Mølle, Maren, 10 år, og Johanne, 6 år, hjemme hos faderen. Børnenes beslægtede, Peder Nielsen i Nørreøxe og Niels Andersen i Janum, var til stede.

 

12. juli 1771 fol. 99b skifte efter afg. Lars Pedersen Telling i Bratberg, gift med Ane Christensdatter, hvis lavværge er Bend Andersen af Bratberg. Børn: Peder, 5 år, og fra forrige ægteskab Peder, 13 år, hvis formynder er Jacob Laursen ved Bækken.

 

24. juli 1771 fol. 101 skifte efter Kirsten Christensdatter, Anders Iversens hustru i Bratberggard. Deres børn: Iver, 16 år, Christen, 2 år, Giertrud, 12 år, Mette, 6 år.

 

14. dec. 1771 fol. 104b skifte efter afg. Christen Nielsen i Bratberg, gift med Else Jensdatter, hvis lavværge er Anders Sørensen. Deres børn: Niels Christensen, 39 år, her på stedet, Jens Christensen, 30 år, bortrømt, Peder Christensen, ligeledes bortrømt.

 

30. jan. 1772 fol. 105 skifte efter afg. Ane Marie Welson, podemester Valdemar Voigts hustru i Podehuset. Deres børn: Frederik, 6 år, Rasmus, 5 år, og Hans Rudolph, 3 år, Christiane Catherina, 7 år, og Margrethe Øllegard, nyfødt.

 

2. feb. 1772 fol. 110 skifte efter afg. Maren Nielsdatter, Poul Søegaards hustru i Nørreøxe. Deres børn: Niels Poulsen, 36 år, Peder, 35 år, Jens, 32 år, Laurs, 30 år, Christen, 28 år, Søren, 26 år, og Anders, 19 år, samt Anne Poulsdatter, gift med Peder Thomsen i Klithuse.

 

15. apr. 1772 fol. 113b skifte efter afg. Maren Jensdatter, Anders Poulsens hustru i Nørreøxe. Deres børn: Poul Andersen, 8 år, Peder Andersen, 6 år, og Kirsten Andersdatter, 3 år gl.

 

15. apr. 1772 fol. 115b skifte efter afg. Ane Sørensdatter, Rasmus Andersens hustru i Klithuse. Deres børn: Karen Rasmusdatter, 7 år, Mette Rasmusdatter, 2 år gl.

 

23. maj 1772 fol. 120 skifte efter husmand Niels Michelsen i Brovst, gift med Karen Christensdatter, hvis søn Jakob Laursen ved Bækken var lavværge. Hans søstre Maren Mickelsdatter, enke efter Jens Christensen på Sanden i Hjortels sogn, og Birgitte Michelsdatter i Kollerup, død og efterladt sig en datter Margrethe Michelsdatter. Formynder for Maren er Just Nielsen af Brovst, og for Margrethe hendes fader Mickel Pedersen af Kollerup.

 

9. juni 1772 fol. 121b skifte efter afg. Maren Nielsdatter, Niels Christensen Pandrups hustru i Svenstrup. Deres børn: Niels Nielsen, 20 år, hjemme, Anne Nielsdatter, gift med Jens Hansen i Tranum.

 

12. juni 1772 fol. 123b skifte efter husmand Oluf Nielsen Sand i Bratberg, gift med Kirsten Christensdatter, hvis lavværge er Laurs Pedersen Skovsgaard af Bratberg. Søskende: Iver og Laurs Nielssønner af Nørreøxe, samt Dorthe Nielsdatter, gift med Oluf Jensen Brogaard i Øster Svenstrup.

 

21. okt. 1772 fol. 125b skifte efter Christen Nielsen Østergaard,  gift med Maren Pedersdatter i Brødslev, hvis lavværge er Jens Mortensen fra Vester Hjermitslev. Børn: Niels Christensen 26 år, Peder Christensen 20 år, Karen Christensdatter 28 år, gift med Jens Sørensen Bisgaard i Jetsmark Sogn, Lundergaard gods, Anne Christensdatter, 14 år, hvis kurator er Jens Thomsen fra Ingstrup by.

7. nov. 1772 fol. 132 skifte efter Thomas Christensen på Møgelvold i Leerup sogn, gift med Else Christensdatter, hvis lavværge er Laurs Mogensen af Telling. Børn: Anders Thomsen, 8 år, hvis formynder er Laurs Christensen fra Svenstrup.

 

23. dec. 1772 fol. 128 skifte efter Sidsel Michelsdatter i Øslev, som boede hos Maren Lynge. Søskendebørn: 1. Niels Christensen, tjenende i Øslev 2. Christen Christensen, tjenende ibidem 3. Christen Laursen, boende i Høystrup 4. Maren Christensdatter fra Weslev 5. Kirsten Christensdatter i Øslev 6. Grethe Christensdatter ibidem 7. Ane Laursdatter i Wisse 8. Maren Laursdatter i Kløv 9. Johanne Laursdatter i Øslev, gift med Jens Eriksen i Strand, død og efterladt sig datteren Else Jensdatter, boende i Østerild 10. Anne Christensdatter i Øslev, død og efterladt sig sønnerne Jens Christensen i Holme, Christen Christensen i Ullerup, Laurs Christensen i Nørre Klit, Maren Poulsdatter Lynge fra Øslev 11. Ane Christensdatter i Øslev, død og efterladt sig sønnen Anders Christensen i Øslev.

 

26. dec. 1772 fol. 139b skifte efter Jens Jensen Holm i Esbæck, gift med Maren Rasmusdatter, hvis lavværge er Anders Christensen af Brovst. Søskende: Søren Jensen i Søttrup, Rasmus Jensen, vides ej hvor er, men måske i Slesvig, Mette Jensdatter i Næsborg, hvis datter Bodil Hansdatter var til stede, Maren Jensdatter i Bierth, som alle boede på Urup gods i Aarhus stift.

 

31. jan. 1773 fol. 130 skifte efter Jens Sørensen i Tiendeladen i Kollerup sogn, gift med Maren Mortensdatter, hvis lavværge er Christen Olesen af Hangelaug. Hans børn: Christen Jensen, 34 år, Søren Jensen, 30 år, og Jens Jensen, 28 år, samt Maren Jensdatter, 10 år.

 

24. feb. 1773 fol. 133b skifte efter husmand Niels Andersen i Brovst, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Christen Jensen Knobmann ibidem. Deres børn: Dorethe Nielsdatter, 10 år.

 

10. marts 1773 fol. 134b skifte efter ungkarl Laurs Jensen i Svenstrup hos sin broder Jens Jensen. Søskende: Oluf Jensen, her på stedet, Hans Jensen af Brovst, død og efterladt sig børnene Karen Hansdatter, 24 år, og Bodil Hansdatter, 23 år, hvis stiffader er Søren Jensen af Brovst, Malene Jensdatter fra Fjerritslev, død og efterladt sig børnene Jens Bertelsen, 20 år, Hans Bertelsen, 18 år, Søren Laursen, 10 år, Anne Bertelsdatter, 24 år, Kirsten Laursdatter, 14 år, og Johanne Laursdatter, 9 år,

hvis stiffader er Niels Christensen af Fjerritslev.

 

30. marts 1773 fol. 135b skifte efter afg. Ane Pedersdatter, gårdfæster Peder Jensens hustru i Brovst. Deres børn: Jens Pedersen, 20 år, Claus, 14 år, Christen, 10 år, Niels, 7 år.

 

14. apr. 1773 fol. 137b skifte efter gårdmand Jørgen Pedersen i Klim, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Peder Jensen af Dalum. Børn: Peder Jørgensen, 20 år, Svend Jørgensen, 15 år, begge hjemme, Johanne Jørgensdatter, 28 år, hvis formynder er deres farbroder Jens Pedersen Dreier fra Brøndum.

 

4. juni 1773 fol. 144b skifte efter Johanne Sørensdatter, Anders Christensens hustru i Brovst. Deres børn: Søren Andersen, 14 år, Christen Andersen, 13 år, Kirsten Andersdatter, gift med Niels Andersen i Nørreøxe.

 

15. juni 1773 fol. 146b skifte efter afg. Christen Pedersen i Weesgaard i Taarup Holme, gift med Ingeborg Andersdatter, hvis lavværge er Christen Andersen fra Klim. Deres søn Anders Christensen, 7 år, havde som formynder farfaderen Peder Mortensen, som opholdt sig i Weesgaard.

 

30. juni 1773 fol. 149b skifte efter Jens Andersens afdøde hustru Dorte Clemensdatter i Ullerup. Hendes børn fra forrige ægteskab: Clemmen Laursen, 22 år, Anne Laursdatter, 17 år, Anders Laursen, 15 år, Kirsten Laursdatter, Karen Laursdatter, hvis formynder er Peder Christensen i Bume.

 

7. juli 1773 fol. 152 skifte efter afg. gårdmand Lars Christoffersen i Schræm, gift med Kirsten Christensdatter, hvis lavværge er Anders Jacobsen. Deres børn: Christen Laursen, 25 år, tjenende i Nørreøxe, Jens Laursen, 15 år, hjemme, Anne Laursdatter, gift med Rasmus Snedker i Brovst, Maren Laursdatter, 25 år, hjemme, Birthe Larsdatter, 23 år, tjener i Bonderup, Karen Laursdatter, 22 år, tjener i Hauerslev, Kirsten Laursdatter, 14 år, hjemme, Anne Laursdatter, hjemme,

 

10. juli 1773 fol. 166b skifte efter pigen Kirsten Jensdatter Kaarup, som boede hos husmand Jens Jensen Skrædder i Brovst. Afdødes søskende: sal. Peder Jensen, død, hans datter Else Pedersdatter, 6 år, hjemme hos moderen Inger Sørensdatter Graven, tjenende Sr. Knud Kaarmark i Aalborg. Værge for Else Jens Jensen Skrædder, i hans sted Niels Jensen Kiær af Brovst.

 

31. juli 1773 fol. 151 skifte efter Lars Christensens afd. hustru Dorethe Olufsdatter i Svenstrup. Deres børn: Olle Larsen, 13 år, Dorethe Larsdatter, 6 år, Maren Larsdatter, 2 år

 

20. aug. 1773 fol. 155 skifte efter afg. Søren Jensen Smed i Nørreøxe, gift med Maren Jacobsdatter, hvis lavværge er Poul Jensen af Nørreøxe. Deres børn: Jens Sørensen, 30 år, hjemme, Anne Sørensdatter, 40 år, ugift og tjenende i Øslev Præstegaard, Inger Sørensdatter, gift med Jens Pedersen, der tjener i Nørreøxe, Margrethe Sørensdatter, gift med Anders Pedersen i Nørreøxe, Karen Sørensdatter, ugift, tjener i Brovst Præstegaard.

 

5. okt. 1773 fol. 158 skifte efter Niels Andersens hustru Maren Pedersdatter i Brovst. Deres børn: Peder Nielsen, tjener i Nørreøxe, myndig, Niels Nielsen, tjener i Sønderøxe, 23 år, Anders Nielsen, tjener i Brovst, 14 år, Anne Nielsdatter, 11 år, hjemme.

 

7. okt. 1773 fol. 156 skifte efter Jens Weevers afd. hustru Mette Nielsdatter i Svenstrup. Deres børn: Christen Jensen, 13 år, Ingeborg Jensdatter, 14 år, 1 stifdatter Giertrud Jensdatter. Formynder for børnene deres morbroder Christen Nielsen af Svenstrup.

 

23. okt. 1773 fol. 190 skifte efter afg. husmand Christen Degn i Øslev by, Kættrup sogn, gift med Anne Laursdatter, hvis lavværge er Jørgen Jensen af Øslev. Arving: en søster, som var død for mange år siden og havde boet i Aalborg.

Afdøde var 91 år gl.

 

2. nov. 1773 fol. 172b skifte efter afg. Anne Jacobsdatter i Bratberggaard, gift med Niels Jensen. Søskende: 1 broder Søren Jacobsen i Klithuse, 1 helsøster Birgitte Jacobsdatter, gift med Anders Jensen i Nørreøxe, 1 halvbroder Peder Jacobsen, død og efterladt sig børnene Mads Pedersen Ladefoged ved Oxholm, Peder Pedersen Ladefoged i Vendsyssel, Anne Pedersdatter, tjenende i Schræm, 1 halvbroder Thyger Jacobsen, død og efterladt sig børnene Jacob Thygersen i Sønderøxe, Kirsten Thygersdatter, gift med Jens Grønborg i Sønderøxe, Karen Thygersdatter, tjener på Røggelhede.

 

11. nov. 1773 fol. 158b skifte efter afg. gårdmand Christen Jensen i Eystrup, gift med Catarine Sørensdatter. Deres børn: Jens Christensen, 14 år, Margrethe Christensdatter, 12 år, hvis formynder er farbroderen Christen Madsen fra Bækken.

 

16. nov. 1773 fol. 160 skifte efter afg. Simon Pedersen i Nørreøxe, Mette Sørensdatter, hvis lavværge er hendes broder Morten Sørensen. Deres børn: Niels Simonsen, 20 år, hjemme, Peder Simonsen, 11 år, Margrete, 24 år, Karen, 22 år, Maren, 9 år, hvis formynder er farbroderen Thomas Pedersen af Nørreøxe.

 

 

10. dec. 1773 fol. 161 skifte efter afg. Laurs Schousgaard i Bratberg, gift med Kirsten Nielsdatter. Deres børn: Peder Laursen, 21 år, hjemme, Niels Laursen, 19 år, hjemme, Maren Laursdatter, gift med Niels Telling i Bratberggaarde, Kirsten Laursdatter, 26 år, hjemme, Mette Laursdatter, 15 år, hjemme.

 

13. jan. 1774 fol. 203b skifte efter afd. karl Jens Laursen Brovst på Bratskov. Søskende: 1. en halvbroder Søren Nielsen, tjenende Christen Jensen i Rotbøll, senere boende i Nørreklit i Lild, 45 år 2. en halvsøster Maren Nielsdatter, gift med Jens Clausen i Sønderøxe 3. en halvbroder Laurs Nielsen, forhen i Brandt, død og efterladt sig Niels Laursen, 18 år, bortrømt, Laurs Laursen, 12 år, hos sin stiffader Hollend Andersen i Brovst, og Maren Laursdatter, 15 år, også hos stiffaderen.

 

22. jan. 1774 fol. 180 skifte efter afg. Peder Jensen i Brovst, gift med Anne Catarine Jensdatter, hvis lavværge er Niels Jensen Kiær af Brovst. Formynder for datteren Sidsel Jensdatter, 2 år, var afdødes farbroder Anders Christensen af Brovst.

 

31. jan. 1774 fol. 163 skifte efter afg. Karen Wognsdatter i Telling, gift med gårdmand Niels Jensen. Afdødes børn: Christen Mortensen, gift og bosat i Norge, Wogn Mortensen, 26 år, tjener stiffaderen, Dorethe Mortensdatter, forhen gift med Christen Graversen i Mell Mølle, død og efterladt sig børnene Morten, 8 år, Maren, 6 år, Niels, 4 år, alle hjemme hos faderen.

 

5. feb. 1774 fol. 184 skifte efter afg. Maren Christensdatter i Hiortdahls sogn, Vester Svenstrup, gift med husmand Søren Berntsen. Søskende: 1. Niels Christensen i Vester Svenstrup 2. Simon Christensen, forhen Vester Svenstrup, død og efterladt sig sønnen Christen Simonsen, 11 år, hjemme hos moderen, som er gift med Christen Andersen i Torslev 3. Giertrud Christensdatter, forhen gift med Bend Laursen i Manstrup, død og efterladt sig børnene Peder Bendsen i Lørsted, en datter gift med Niels Andersen i Aggersborg Ullerup, og Birgitte, gift med Christen Nielsen i Aggersborg Thaarup 4. Karen Christensdatter, forhen gift med Christen Nielsen på Øland, begge døde og efterladt sig børnene Peder Christensen og Laurs Christensen, Kirsten Christensdatter, alle for 6 år siden bortrejst, Niels Christensen Hannæs ved Klitgaard og Christen Christensen Hannæs ibidem 5. Johanne Christensdatter, forhen gift på Øland, død og efterladt sig sønnen Laurs Pedersen.

 

17. feb. 1774 fol. 170 skifte efter afg. Anne Jensdatter i Attrup, gift med Christen Poulsen. Deres børn: Jens Christensen, 14 år, Christen, 8 år, Peder, 4 år, Karen, 13 år, Anne Marie, 11 år, hvis formynder var afdødes brodersøn Jens Christensen.

 

6. apr. 1774 fol. 182b skifte efter afg. fæstegårdmand Mads Christensen i Telling, gift med Maren Laursdatter. Deres børn: Laurs Madsen, 23 år, Christen Madsen, 18 år, Niels Madsen, 14 år, alle hjemme. Deres foreløbige formynder Laurs Mogensen af Telling.

 

27. juni 1774 fol. 188 skifte efter afd. enke Katrine Sørensdatter i Eystrup, Tranum sogn. Børn: Jens Christensen, 15 år, og Margrethe Christensdatter, 14 år, hvis værge er deres farbroder Christen Madsen af Bækken.

 

7. juli 1774 fol. 186b skifte efter afd. Anders Nielsen Tranum på Kjæret i Lild sogn, gift med Mette Pedersdatter, hvis lavværge er Mads Pedersen fra Nabbisgaard. Deres børn: Peder Andersen, 17 år, tjenende i Schousted i Thy i Heldeved sogn, Niels Andersen, 18 år, tjenende i Næstrup i Sodring sogn, Christen Andersen, 10 år, tjenende i Koersøe i Hjardemål sogn, Ingeborg Andersdatter, 15 år, tjenende i Nors sogn, Maren, 8 år, hjemme, hvis formynder var Jens Pedersen i Lild sogn.

 

15. sept. 1774 fol. 233b skifte efter husfæster Anders Andersen Kiæmpe i Klim sogn og by, gift med Else Nielsdatter, hvis lavværge er forvalteren Diderich Sandgaard fra Aggersborggaard. Børn: Anders Andersen, 25 år, Christen Andersen, 21 år, begge bortrejst til ukendt opholdssted, Laurs Andersen, 13 år, hjemme, Margrethe Andersdatter, gift med Bertel Pedersen i Findlaug Mølle, Maren Andersdatter, gift med skipper Christen Pind af Løgstør, Birthe Andersdatter, ugift, tjenende i Øster Klitgaard, Anne Andersdatter, tjenende i Grishauge, ugift, Karen Andersdatter, ugift, hjemme. Født formynder er afdødes broder Svend Andersen Kiempe, husbeboer i Klim by, gammel og skrøbelig, så Christen Johannesen Høeg af Klim by beskikkes.

 

17. nov. 1774 fol. 191b skifte efter afg. huskone Maren Lynge i Øslev sogn og by. Afdødes slægtninge: Christen Laursen i Høystrup, Johanne Laursdatter, gift med Christen Seif i Øslev, Maren Laursdatter, gift med Jens Sørensen i Kløw, Anne Laursdatter i Winde, enke efter Mads Jensen i Winde.

 

12. jan. 1775 fol. 196b skifte efter afg. Maren Pedersdatter i Brødslev, Ingstrup sogn, enke efter Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 29 år, Peder Christensen, 25 år, Anne Christensdatter, 16 år, alle hjemme, Karen Christensdatter, gift med Jens Sørensen i Jetsmark. Formynder for Anne hendes morbroder Christen Pedersen af Brødslev.

 

14. jan. 1775 fol. 193 skifte efter afg. gårdfæster Jens Boelsmand i Nørreøxe i Brovst sogn, gift med Maren Pedersdatter, hvis lavværge er Thomas Pedersen af Nørreøxe. Deres børn: Niels Jensen, 24 år, Anne Jensdatter, 22 år, Inger Jensdatter, 16 år, hvis formynder er Anders Mose af Klithuse, Maren Jensdatter, død og efterladt sig børnene Poul Andersen og Peder Andersen, hvis fader Anders Poulsen af Nørreøxe var formynder, Johanne Jensdatter, gift med Anders Jensen Skrædder i Klithuse.

 

16. feb. 1775 fol. 194b skifte efter afd. Inger Christensdatter i Sønderøxe i Brovst sogn, gift med gårdfæster Thomas Giølboe.

Børn: Niels Thomsen, 18 år, Ellin Thomasdatter, 22 år.

 

28. marts 1775 fol. 196 skifte efter afg. Anne Jacobsdatter i Holmgaard i Beystrup sogn, gift med Jens Christensen. Søskende: 1. Christen Jacobsen i Tinghuset i Schræm sogn på Oxholms gods 2. Niels Jacobsen i Giøttrup på Oxholms gods 3. Jens Jacobsen, forhen på Oxholms gods i Øster Svenstrup by, død og efterladt sig børnene Anne Kirstine Jensdatter, 16 år, Inger Marie Jensdatter, 10 år, begge hjemme i Svenstrup.

 

10. maj 1775 fol. 222 skifte efter afd. huskone Karen Madsdatter i Tranum sogn og by. Børn: 1. Laurs Ollesen i Bratbergaarde 2. Mads Ollesen og 3. Jens Ollesen, begge i Øster Svenstrup 4. Christen Ollesen på Kjæret i Lild sogn 5. Anne Olufsdatter, 50 år, hjemme 6. Dorthe Olufsdatter, forhen gift med Lars Christensen i Øster Svenstrup, død og efterladt sig Olle Laursen, 14 år, Dorthe Laursdatter, 5 år, Maren Laursdatter, 3 år.

 

22. maj 1775 fol. 199b skifte efter afg. Maren Christensdatter i Store Wabbisgaard i Lild sogn, gift med Mads Pedersen, forhen fæster af Wabbisgaard, nu boende i et lille hus ved gården. Søskende: 1. Kirsten Christensdatter, gift med Christen Jensen Schaarup i Høystrup 2. Peder Christensen i Diernis, død og efterladt sig sønnen Niels Christian Pedersen, boende i Diernis 3. Anne Christensdatter, gift med Niels Andersen på Kjæret i Lild sogn, død og efterladt sig Christen Nielsen i Lund, Maren Nielsdatter, forhen gift med Jens Pedersen på Kjæret i Lild sogn, død og efterladt sig Johanne Nielsdatter, umyndig, og Anne Nielsdatter, forhen gift med Hans Mogensen i Fuglsang, død og efterladt sig Mogens Hansen, 12 år, Anne Hansdatter, 17 år, Gjertrud Hansdatter, 15 år, Kirsten Hansdatter, 13 år.

 

24. juni 1775 fol. 202b skifte efter afg. husfæster Niels Ollesen ved Bachen i Leerup sogn, gift med Maren Christensdatter, hvis lavværge er Christen Tømmermand. Deres børn: Maren Nielsdatter, 15 år, hjemme. Christen Nielsen, 14 år, tjenende i Tinghusene, Dorthe Nielsdatter, 12 år, tjenende i Jarmstien, Kirsten Nielsdatter, tjenende på Linegaard, Ove Nielsen, hjemme, hvis værge er deres farbroder Søren Ollesen, boende hos Anders Pedersen ved Hauget, men gammel og skrøbelig, derfor beskikket Peder Wæver af Bachen.

 

2. aug. 1775 fol. 221 skifte efter afd. Christen Nielsen i Tranum sogn og by, gift med Karen Christensdatter, hvis lavværge er Christen Jensen ved Bæchen. Søskende: Poul Nielsen i Klithusene, Maren Nielsdatter, ugift, bor i et lille hus i Tranum by.

 

7. dec. 1775 fol. 225 skifte efter afd. Karen Andersdatter i Schræm sogn og by, gift med husmand Jens Michelsen. Børn: Anders Jensen, 21 år, Dorthe Jensdatter, 17 år, begge hjemme.

 

15. dec. 1775 fol. 225b skifte efter afd. Johanne Pedersdatter ved Bachen i Tranum sogn, gift med husmand Niels Riislin. Børn: Jens Nielsen, 14 år, Peder Nielsen, 7 år, Maren Pedersdatter, 12 år, Kirsten Pedersdatter, 9 år. Født formynder er Anders Pedersen.

 

1. jan. 1776 fol. 265 skifte efter afg. Mette Pedersdatter på Kjæret i Lild sogn, enke efter Anders Tranum. Børn: Peder Andersen, 19 år, tjenende i Weesgaard, Niels Andersen, 15 år, tjenende i Hjardemål, Christen Andersen, 13 år, i Kosse i Thy, Maren Andersdatter, 10 år, hvis formynder var Mads Pedersen af Wabbisgaard og Jens Skolemester på Kjæret.

 

2. feb. 1776 fol. 228b skifte efter afd. Sidsel Christensdatter/ Johansdatter/Jensdatter hos Jacob Sørensen i Svenstrup Nørgaard. Hendes mand Søren Christensen var forhen af Oxholm gods, nu tjenende Knud Christensen Ritz i Klithuse. Christen Christensens kone fra Sønder Schousgaard passede den afdøde i hendes sygdom.

Afdødes søster var Else Christensdatter, enke efter Thomas Christensen på Møgelvold.

 

7. marts 1776 fol. 227 skifte efter afd. husmand Christen Jensen Kiøbmand i Brovst sogn og by, gift med Margrethe Andersdatter, hvis broder Jens Andersen af Brovst er lavværge. Børn: Anders Christian, 16 år, Jens Christian, 8 år, Kirsten Christensdatter, 12 år. Morbroder til afdøde er Bendt Andersen i Bratberg, svagelig, så beskikket formynder er Niels Jensen Kur af Brovst.

 

20. maj 1776 fol. 231 skifte efter afg. Claus Blytækkers enke, Maren Justdatter, af Brohuset. Børn: 1. Peder Clausen boede på stedet med kone og børn

2. Jens Clausen i Sønderøxe 3. Just Clausen, forhen i Nørreøxe, død og efterladt sig Niels Justsen i Nørreøxe, og Karen Justdatter, gift med Morten Sørensen ibidem.

4. Kirsten Clausdatter, forhen gift med Niels Christensen Lop i Nørreøxe, død og efterladt sig a.Claus Nielsen i Nørreøxe b. Christen Christensen Lop ibidem c. Karen Nielsdatter, gift med Niels Christensen i Klithuse d. Anne Pedersdatter, forhen gift med Peder Jensen i Brovst, død, hendes børn Jens Pedersen, 20 år, Claus Pedersen, 15 år, Christen Pedersen, 11 år, alle i Brovst.

5. Karen Clausdatter, forhen gift med Peder Jensen i Skæve sogn i Witten på Knudseje Gods, forlængst død, hendes børn a. Anne Cathrine Jensdatter, gift med Thomas Giølboe i Sønderøxe b. Maren Pedersdatter af 2. ægteskab, ugift, tjenende Rasmus Andersen i Klithuse c. Elisabeth Pedersdatter, ugift, tjenende Morten Sørensen i Nørreøxe d. Claus Pedersen, 17 år, vides ej hvor er.

6. Anne Clausdatter, gift med Christen Christensen på Taars Hede, Odden Gods

7. Maren Clausdatter, rejst til Norge.

 

30. juli 1776 fol. 259b skifte efter afg. Karen Christensdatter, Poul Madsens hustru i Tranum sogn og by. Søskende: 1. Anne Christensdatter, forhen gift med Niels Nielsen Kirck i Tranum, forlængst død og efterladt sig børnene Maren Nielsdatter og Giertrud Nielsdatter, begge over 20 år, ugifte hos faderen.

2. Inger Christensdatter, forhen gift med afg. Thomas Pedersen ved Bachen, død og efterladt sig børnene Christen Thomsen, ca. 24 år, tjenende Morten Nielsen i Nørreøxe, og Peder Thomsen, ca. 20 år, bortrejst.

 

3. sept. 1776 fol. 260b skifte efter afg. gårdfæster Niels Pedersen Telling i Bratbeggaarde, Tranum sogn, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Gregers Pedersen af Brovst. Børn: Christen Nielsen, 3 år, og Peder Nielsen, 2 år. Født værge afdødes broder Jens Pedersen af Bratberggaarde, desuden beskikkes Iver Christensen af Bratberg. Enken gifter sig med Anders Bendsen.

 

30. sept. 1776 fol. 262b skifte efter afg. Jesper Nielsen Høidahl i Vester Svenstrup by, gift med Kirsten Nielsdatter, hvis lavværge er Simon Laursen af Vester Svenstrup. Børn: 1. Peder Jespersen, 30, hjemme. 2. Niels Jespersen, 27 år, tjener i Jægerum. 3. Søren Jespersen, 25 år, tjener i Beistrup. 4. Niels Jespersen, 23 år, tjener i Hauerslev. 5. Godske Jespersen, 21 år, tjener i Vester Svenstrup. 6. Gravers Jespersen, 18 år, tjener i Slet Mølle. 7. Laurs Jespersen, 16 år, hjemme. 8. Maren Jespersdatter, 11 år, hjemme. Født værge er Anders Nielsen i Nørreøxe, gammel og svagelig, i hans sted sønnen Niels Andersen i Nørreøxe og Laurs Pedersen Høidahl, der opholder sig på stærvbostedet.

 

11. juni 1777 Anne Nielsdatter gift med Christen Nielsen Skadbak i S.Øxe by. Børn: Niels Christensen 22 år, Jens Christensen 21 år.

 

3. jan. 1777 fol. 270 skifte efter Niels Christensens hustru Dorthea Nielsdatter i Goerum, Tranum sogn. Børn: Inger Nielsdatter, 12 år, Birthe Nielsdatter, 9 år, Christen Nielsen, 5 år, alle hjemme. Desuden 2 børn fra 1. ægteskab med Peder Iversen, født i Bratberggaard: Christen Pedersen, ca. 27 år, i kongelig tjeneste som rytter, og Kirsten Pedersdatter, 26 år, tjenende Peder Sangaard i Nørreøxe.

 

3. juni 1777 fol. 298 skifte efter Iver Nielsens afg. hustru Johanne Pedersdatter i Nørreøxe. Søskende: Lene Pedersdatter,  Tiendeladen i Aalborg, gift med Niels Rytter handskemagersvend, i arbejde hos Niels Pedersen Handskemager på Graven i Aalborg, og Kirstine Pedersdatter i København

 

9. juni 1777 fol. 272 skifte efter Jens Jensen i Nørreøxe, gift med Karen Olufsdatter, hvis broder Niels Ollesen af Nørreøxe er lavværge. Børn: Christen Jensen, 7 år, Jens Jensen, 4 år, hvis værge er deres farbroder Anders Jensen af Nørreøxe.

 

11. juni 1777 fol. 274b skifte efter Jens Koks hustru Mette Christensdatter i Sønderøxe. Børn: Christen Jensen, 25 år, tjener i Sønderøxe, Peder Jensen, 16 år, tjener i Nørreøxe, Jens Jensen, 11 år, tjener i Røggild, Maren Jensdatter, 19 år, tjener i Nørreøxe, Maren Jensdatter, 18 år, tjener i Tanderup, Else Jensdatter, 13 år, hjemme.

 

11. juni 1777 fol. 277 skifte efter Christen Skadbaks hustru Anne Nielsdatter i Sønderøxe by. Børn: Niels Christensen, 22 år, tjener i Nørreøxe, og Jens Christensen, 21 år, tjener i Sønderøxe.

 

13. juni 1777 fol. 291b skifte efter Anders Jensens hustru Birgitte Jacobsdatter i Nørreøxe. Søskende: 1. en halvbroder Søren Jacobsen på Oxholms gods i Klithuse, på hvis vegne mødte Niels Christensen af Klithuse.

2. en helbroder Peder Jacobsen, forhen i Sønderøxe, død og efterladt sig børnene a. Mads Pedersen Ladefoged ved Oxholm b. Peder Pedersen, tjenende i Nibe c. Jørgen Pedersen på Oxholms gods i Schræm d. Anne Pedersdatter, gift med Søren Christensen på Øland.

3. en helbroder Tyge Jacobsen, forhen i Sønderøxe, forlængst død og efterladt sig børnene a. Jacob Tygesen på Oxholms gods i Sønderøxe b. Karen Tygesdatter, gift med Christen Pedersen Ladefoged i Torslev på Kokkedals gods. c. Anne Tygesdatter, gift med Jens Mortensen på stærvbostedet. d. Kirsten Tygesdatter, gift med Jens Grønborg af Bratskovs gods i Sønderøxe.

 

16. juni 1777 fol. 279 skifte efter Peder Koks hustru Maren Poulsdatter i Nørreøxe. Børn: Thomas Pedersen, 19 år, hjemme, Christen og Poul Pedersen, tvillinger, 11 år, Dorthe Pedersdatter, 16 år, hjemme.

 

23. juni 1777 fol. 303b skifte efter huskone Karen Nielsdatter Boyers i Brovst, gift med Peder Nielsen Gjøl, som p.t. er på Rødslet som fisker. Børn: Niels Pedersen, 21 år, tjener i Brovst, Sidsel Pedersdatter, 19 år, hjemme, Anne Marie, ca. 15 år, hos Jacob Nørgaard i Klim. Tilsynsværge er Niels Kjær i Brovst.

 

24. juni 1777 fol. 281b skifte efter afg. tjenestekarl Christen Jepsen af Oxholm gods i Nørre Mølle. Søskende: 1. Søren Jepsen på Oxholm gods i Sønderøxe. 2. Jens Jepsen Møller, fuldmyndig og tjener i Brovst by. 3. Kirsten Jepsdatter, forhen gift med Jørgen Madsen i Sønder Saltum by, død og efterladt sig Gjertrud Jørgensdatter, 9 år, hos faderen, og en slegfredsdatter Margrethe Jensdatter, 15 år, hos sin morbroder Søren Jepsen i Sønder Mølle. 4. en halvbroder Peder Jepsen, 16 år. 5. en halvsøster Karen Jepsdatter, 12 år. 6. en halvsøster Kirsten Jepsdatter, 9 år, der alle var hos stiffaderen Laurs Andersen i Sønder Mølle.

 

13. aug. 1777 fol. 289b skifte efter afg. husmand Thomas Christensen i Nørreøxe, gift med Kirsten Christensdatter, hvis lavværge er Morten Sørensen af Nørreøxe. Børn: Anne Thomasdatter, 19 år, Birthe Thomasdatter, 14 år, hvis fødte værge er Morten Christensen af Nørreøxe.

 

14. aug. 1777 fol. 287 skifte efter Christen Mogensen, gift med Kirsten Jensdatter Underlien, hvis lavværge er Laurs Sørensen. Enkens børn fra 1. ægteskab med Jens Andersen: Niels Jensen 32 år, tjener i Leerupgaard, Anders Jensen 30 år, tjener i Bratberg, Christopher Jensen, 24 år, tjener i Eistrup. Børn af dette ægteskab: Mette Christensdatter i Bratberggaarde, 20 år, Jens Christensen, 16 år, ret svagelig på forstand og helbred, Anne Christensdatter 13 år. Afdødes broder Laurs Mogensen i Telling.

 

25. aug. 1777 fol. 285 skifte efter Thomas Nielsen Giølboes afg. hustru Anne Cathrine Jensdatter i Sønderøxe. Børn Peder Thomsen, 2 år, og Sidsel Pedersdatter, 6 år, fra ægteskabet med afg. Peder Jensen i Brovst, hvis formynder var hendes farbroder Jens Mortensen i Brovst.

 

16. okt. 1777 fol. 305 skifte efter afg. husmand Søren Jørgensen i Øster Svenstrup, gift med Mette Jensdatter, hvis lavværge er Anders Michelsen af byen. Børn: Johanne, 8 år, Anne Marie, 31/2 år, Maren, 1 år, hvis værge er deres farbroder Anders Jørgensen af Svenstrup.

 

15. nov. 1777 fol. 306 skifte efter afg. husmand Laurs Christensen i Øster Svenstrup, gift med Karen Olufsdatter, hvis lavværge er Christen Nielsen af byen, senere Christen Andersen Dahl fra Nørre Skovsgaard. Hans børn: Ole Laursen, 18 år, tjener i Næsgaard i Svenstrup, Dorethe Laursdatter, 12 år, Maren Laursdatter, 7 år, begge hjemme, hvis værge er deres afdøde moders broder Mads Olesen af byen.

 

15. dec. 1777 fol. 303 skifte efter afg. husmand Anders Pedersen i Nørreøxe, gift med Margrethe Sørensdatter, hvis lavværge er gårdmand Laurs Nielsen af Nørøxe. Søskende: Søren Pedersen i Klithuse, Iver Pedersen i Nørreøxe, Dorethe Pedersdatter, gift med Thomas Pedersen ibidem, Johanne Pedersdatter, gift med Peder Christensen ibidem, Margrethe Pedersdatter, gift med Niels Andersen ibidem.

 

29. jan. 1778 fol. 314b skifte Peder Christensen, gift med Inger Christensdatter, i Brovst by. Børn: Christen Pedersen, 21 år, tjener i Brovst, Poul Pedersen, 20 år, tjener Christen Pedersen i byen, Laurs Pedersen, 18 år, tjener Anders Poulsen i Nørreøxe, Kirsten Pedersdatter, 14 år, tjener Jens Boelsmand i Nørreøxe.

Formynder Niels Kier i Brovst, enkens lavværge Laurs Jensen Mandstrup ibidem.

 

11. feb. 1778 fol. 320 skifte efter ungkarl Christen Thomasen i Nørreøxe i Brovst sogn. Hans broder, Peder Thomsen, er bortrejst for mange år siden og er eneste arving. Hans formynder er gårdmand Anders Jensen af Nørreøxe

 

14. feb. 1778 fol. 308 skifte efter Niels Madsens afd. hustru Maren Pedersdatter i Brovst sogn og by. Børn: Jens Nielsen, 10 år, og Mads Nielsen, 5 år. Deres morbrødre Gregers Pedersen og Christen Pedersen, begge af Brovst, var tilsynsværger.

 

11. juni 1778 fol. 308b skifte efter Peder Mandstrups afg. hustru Dorethe Sørensdatter i Brovst sogn og by. Hendes børn: Niels Wognsen, soldat, 32 år, tjener Niels Christensen, Jens Wognsen, 26 år, tjener hjemme, Søren Wognsen, 19 år, ibidem, Kirsten Wognsdatter, gift med gårdmand Anders Poulsen i Nørreøxe, Anne Wognsdatter, gift med gårdmand Niels Madsen i Brovst, Giertrud Wognsdatter, 16 år, hjemme, hvis værge er gårdmand Just Nielse af Brovst, da morbroderen Peder Nørgaard af byen er svagelig.

 

13. juli 1778 fol. 310b skifte efter gårdmand Niels Pedersens afd. hustru Kirsten Simonsdatter i Hauerslev sogn i Bonderup. Børn: Simon Nielsen, 4 år, Kirsten Nielsdatter, 11/2 år, Laurs Nielsen, 4 uger. Tilsynsværge er Michel Jensen Høeg i Vester Svenstrup, gift med afdødes søster.

 

15. juli 1778 fol. 313 skifte efter Jens Christensen Smeds afg. hustru Maren Jensdatter i Lund by på Hannæs. Hendes børn: Jens Jensen, 25 år, hjemme, Christen Jensen, 17 år, tjener i Nørreøxe i Brovst sogn, Søren Jensen, 14 år, tjener Christen Møller i Wabbisgaard, Karen Jensdatter, 19 år, hjemme.

 

1. sept. 1778 fol. 315b skifte efter gårdmand Niels Jensen i Telling by i Leerup sogn, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Jens Michelsen af Telling. Børn: Jens Nielsen, 4 år, Peder Nielsen, 2 år, hvis værge er afdødes broder Laurs Jensen af Beystrup.

 

7. sept. 1778 fol. 317b skifte efter husmand Christen Gaardahls afd. hustru Anne Marie Nielsdatter i Brovst sogn og by. Børn: Christen Christensen, 17 år, tjener Poul Jensen i Vesterby på Øland, Jens Christensen, 10 år, tjener Anders Vestergaard i Brovst, Peder Christensen, 3 år, hjemme, Else Kirstine Christensdatter, 9 år, hjemme.

 

8. sept. 1778 fol. 318 skifte efter Laurs Christensen i Bonderup, gift med Kirsten Jensdatter, hvis lavværge er Erich Sørensen af Hauerslev. Børn: Jens Laursen, 2 år, og Christen Laursen, 9 uger, hvis formynder var børnenes farfader Christen Christensen Brogaard, hos hvem familien boede.

 

5. okt. 1778 fol. 319 skifte efter afg. Jens Christensen Ladefoged ved Bæchen i Tranum sogn, gift med Karen Gregersdatter, hvis lavværge er Jens Nielsen af Jarmstie. Børn: Maren Jensdatter, 14 år, Kirsten Jensdatter, 3 år, og Anne Jensdatter, 6 uger, hvis formynder er Jacob Laursen ved Bæchen.

 

30. okt. 1778 fol. 314 skifte efter husmand Niels Nielsen Klits afd. hustru Anne Andersdatter i Brovst sogn og by. Børn: Niels Nielsen, 20 år.

 

21. dec. 1778 fol. 323b skifte efter afg. gårdmand Christen Christensen Panderup i Svenstrup, gift med Johanne Olesdatter, hvis lavværge er Laurs Christensen fra Underliien. Sønnen Christen Christensen, 15 år, hvis farbroder er gammel og fattig, får som værge Christen Nielsen fra Svenstrup.

 

29. dec. 1778 fol. 329 skifte efter Jens Jensen Sældahl i Nørreklit, gift med Ingeborg Thomasdatter, hvis lavværge er Mads Pedersen af Wabbisgaard. Børn: Thomas Jensen, 25 år, og Inger Jensdatter, 26 år, trolovet med Peder Simonsen af stærvbostedet, begge hjemme, Sinne Jensdatter, gift med Jens Christensen i Sældahl i Tømmerby sogn, Jens Jensen, 31 år, bortrømt fra Rødslet. Formynder Peder Boyer af Nørreklit

 

30. dec. 1778 fol. 322 skifte efter gårdmand Jens Pedersen Dreiers afd. hustru Kirsten Eskildsdatter i Brøndum. Børn af 1. ægteskab: Kirsten Jensdatter, gift med Christen Michelsen i Kollerup, Anne Jensdatter, gift med Niels Michelsen i Slet Mølle, Karen Jensdatter, 41 år, ugift, hjemme. Af sidste ægteskab: 

Inger Jensdatter, 30 år, ugift og hjemme.

 

26. jan. 1779 fol. 326b skifte efter Jens Mortensens afg. hustru Anne Thøgersdatter i Nørreøxe, Brovst sogn, hos gårdmand Anders Jensen, som også var børnenes tilsynsværge. Børn: Jens Jensen, 3 år, og Niels Jensen, 5 uger. Jens Mortensen skulle overtage fæstet af gården.

 

26. feb. 1779 fol. 327b skifte efter inderste Peder Nielsen i Sønderøxe, gift med Maren Sørensdatter, hvis fader Søren Jensen er fæster på stedet. Sønnen Peder Pedersen, 3 år, hans formynder er Peder Clausen i Sønderøxe.

 

18. marts 1779 fol.328b skifte efter aftægtsmand Peder Mortensen i Weesgaard, Thorup Holme, hos Morten Hansen. Børn: Niels Pedersen, 40 år, tjener Godik i Holm, Dorthe Pedersdatter, ugift, tjener degnen i Kierup, Maren Pedersdatter, ugift, hos Niels Røldkier i Kierup, Anne Pedersdatter, gift med Claus Lydersen på Aagaards gods i Fjerritslev, Christen Pedersen, der forhen fæstede Weesgaard, død, hans søn Anders Christensen, 12 år, hos stiffaderen Morten Hansen.

 

2. juni 1779 fol. 332b skifte efter husmand Søren Berntsens hustru Malene Laursdatter i Hiortels sogn, Vester Svenstrup. Børn: Bernt Sørensen, 4 år, Laurs Sørensen, 6 uger, Maren Sørensdatter, 2 år, hvis morbroder Jens Laursen af byen er tilsynsværge.

 

19. juni 1779 fol. 333b skifte efter afg. gårdmand Søren Christensen Westergaard i Faarup, Saltum sogn, gift med Anne Mogensdatter, hvis lavværge er Poul Sørensen af Faarup. Børn: Christen Sørensen, 8 år, Maren Sørensdatter, 12 år, Anne Sørensdatter, 3 år, hvis formynder er deres farbroder Anders Christensen Westergaard i Faarup.

 

30. aug. 1779 fol. 336b skifte efter husmand Peder Christensen Nørgaards hustru Ellen Nielsdatter af Bonderup, Hauerslev sogn. Børn: Anne Kirstine Pedersdatter, 3 år.

 

10. sept. 1779 fol. 337 skifte efter afd. tjenestepige Kirsten Pedersdatter i Brovst by. Søskende: en helbroder Christen Pedersen, 31 år, er rytter og tjener i Bratberggaarde, en halvbroder Christen Nielsen, 8 år, en halvsøster Inger Nielsdatter, 14 år, og en halvsøster Birthe Nielsdatter, 10 år, hvis fader Niels Christensen i Goerum er formynder.

 

26. nov. 1779 fol. 339 skifte efter afd. tjenestekarl Niels Olesen hos gårdmand Christen Østergaard i Brovst. Moderen er gift med Christen Laursen Fiorbach, mormoderen er gift med Johan Skiærer.

12. feb. 1780 fol. 338b skifte efter Anders Bendsens stifsøn Niels Nielsen i Bratberggaarde, søn af afg. Niels Pedersen Telling. Afdødes mor Maren Laursdatter og brødre Christen Nielsen og Peder Nielsen, hvis formynder er Jens Pedersen af Bratberggaarde.

 

26. juni 1780 fol. 340b skifte efter afg. inderste Hans Olesen i Nørreklit i Lild sogn. Afdødes eneste søster var Mette Olesdatter, død og efterladt sig datteren Salome, som skal være gift i Viborg.

 

27. nov. 1780 fol. 342 skifte efter afg. Morten Nielsen i Nørreøxe, gift med Maren Andersdatter, hvis lavværge er Iver Nielsen. Børn: Anne Mortensdatter, gift med Anders Sørensen i Sønderøxe, Ingeborg Mortensdatter, gift med Christen Mortensen, tjenende i stærvbogården, Kirsten Mortensdatter, ugift, Maren og Karen Mortensdatter, begge ugift. Deres fødte værge er Peder Nielsen i Nørreøxe.

 

Pag. 35 1780 Maren Laursdatter i Skjulsmark gift med Niels Meyer

 

18. jan. 1780 fol. 343 skifte efter Niels Justsens afg. hustru Mette Nielsdatter i Nørreøxe. Børn: Niels Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 5 år, Voldborg, 3 år, og Karen, 5 uger, hvis tilsynsværge er Morten Sørensen af byen.

 

14. feb. 1781 fol. 344 skifte efter afg. Niels Nielsen i Klim, gift med Kirsten Sørensdatter, hvis lavværge er Anders Nielsen af Klim. Børn: Søren Nielsen, 30 år, Laurs Nielsen, 28 år, Niels Nielsen, 19 år, Anne Nielsdatter, 24 år, og Maren Nielsdatter, 22 år.

 

5. marts 1781 fol. 344b skifte efter afg. gårdmand Peder Nielsen i Eystrup, gift med Kirsten Christensdatter, hvis lavværge er Christen Jensen fra Bachen. Børn: Christen Pedersen, 12 år, Anne Dorthe Pedersdatter, 10 år, hvis fødte værge er ders farbroder Christen Nielsen fra Øster Svenstrup.

 

1. sept. 1781 fol. 346 skifte efter Christen Dahls afg. hustru Kirsten Christensdatter i Svenstrup. Børn: Christen Christensen, 20 år, Maren Christensdatter, 19 år, Anne Johanne Christensdatter, 16 år, Kirsten Christensdatter, 14 år, hvis tilsynsværge er Christen Pedersen i Svenstrup.

 

26. nov. 1781 fol. 346b skifte efter Christen Erichsens søn Erich Christensen i Vester Svenstrup, som druknede på havet, gift med Maren Nielsdatter, til huse hos sin fader Niels Klit på Sanden. Børn: Karen Erichsdatter, 4 år, Johanne Erichsdatter, 2 år, Christen Erichsen, 6 uger. Enkens lavværge er velædle Christen Brixen til Slette. Børnenes farfader Christen Erichsen i Svenstrup er værge.

 

29. nov. 1781 fol. 347 skifte efter skifte efter forhenv. gårdmand Ole Jensen i Svenstrup, gift med Dorthe Nielsdatter, hvis broder Laurs Nielsen i Nørøxe er lavværge. Børn: Jens Olesen, 16 år, hvis værge er Jacob Smed i Brovst.  

 

28. jan. 1782 fol. 348 skifte efter Jørgen Nielsen Skadbak i Nørøxe, gift med Mette Christensdatter, hvis lavværge er Søren Olesen af Nørøxe. Børn: Niels Jørgensen, 39 år, hjemme, Christen Jørgensen, hjemme, er vanvittig, Maren Jørgensdatter, gift med Jens Andersen i Momgaard på Birkelse gods, Johanne Jørgensdatter, 29 år, ugift.

 

22. marts 1782 fol. 350 skifte efter gårdmand Anders Vestergaards afg. hustru Bodil Hansdatter i Brovst. Børn: Jens Andersen, 11/2 år, Maren Andersdatter, 6 år.

 

3. apr. 1782 fol. 351 skifte efter afg. husmand Søren Berntsen i Vester Svenstrup, gift med Margrethe Nielsdatter, hvis lavværge er Laurs Høedahl af Svenstrup. Børn: Malene Sørensdatter, og fra forrige ægteskab med Malene, Bernt Sørensen, 7 år, Mads Sørensen, 3 år, Maren Sørensdatter, 5 år, til hvis formynder blev antaget deres morbroder, gårdmand Jens Larsen af byen.

 

29. juni 1782 fol. 351b skifte efter husmand Christen Madsen ved Bachen i Tranum sogn, gift med Giertrud Christensdatter, hvis lavværge er Niels Jensen i Eystrup. Børn: Jens Christensen, 14 år, hvis værge er farbroderen Jens Christensen på stærvbostedet.

 

30. juni 1782 fol. 349 skifte efter gårdmand Niels Olesen i Telling, gift med Johanne Pedersdatter, hvis lavværge er Laurs Mogensen i Telling. Børn: Christen Nielsen, 25 år, hjemme, Maren Nielsdatter, gift med Niels Jespersen i Meld Mølle, Inger Nielsdatter, gift med Jens Andersen i Aggersborg Ullerup, Karen Nielsdatter, 22 år, ugift og hjemme.

 

2. juli 1782 fol. 352b skifte efter Christen Friises afd. hustru i Kroghusene i Tranum sogn. Deres børn: Margrethe Christensdatter, 11 år, Anders Christensen, 7 år, Niels Christensen, 4 år, Christen Christensen, 11 uger, hvis tilsynsværge er Niels Andersen fra Bratberg.

 

26. aug. 1782 fol. 353 skifte efter gårdmand Gregers Christensen i Sønderøxe, gift med Margrethe Sørensdatter, hvis lavværge er Jens Andersen af byen. Børn: Christen Gregersen, 28 år, Jens, 23 år, Søren, 21 år, Jacob, 18 år, Peder, 16 år, Anders, 11 år, Maren Gregersdatter, 26 år.

 

9. sept. 1782 fol. 354 skifte efter Niels Jespersens hustru Kirsten Jensdatter i Bonderup. Afdødes moder Karen Pedersdatter, nu gift med Erich Sørensen i Holmsøe, og børn: Laurs Jensen, 37 år, tjener i Hauerslev Præstegaard, Maren Jensdatter, hvis farbroder Niels Laursen i Hauerslev er værge, 22 år, hjemme, Jens Erichsen, 18 år.

 

8. okt. 1782 fol. 357 skifte efter Jens Christensen Smed i Lund, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Niels Christensen af Tømmerby. Børn: Christen Jensen, bortrømt dette år, 23 år, Søren Jensen, bortrømt for 3 år siden, 18 år, Karen Jensdatter, 24 år, hjemme. Værger for børnene velagte Jørgen Pallesen og Peder Bedsted, begge af Lund.

 

15. okt. 1782 fol. 355 skifte efter Niels Christensen i Nørre Mølle, gift med Maren Christensdatter, hvis lavværge er Søren Poulsen Bødker fra Esbech. Deres børn: Christen Nielsen, 30 år, på stærvbostedet, Anne Nielsdatter, gift med Frantz Pedersen i Lille Wabbisgaard i Tømmerby sogn.

 

19. maj 1783 fol. 356 skifte efter Christen Erichsen i Vester Svenstrup, gift med Maren Josephsdatter, hvis lavværge er Simon Laursen af byen. Børn: Joseph Christensen, 21 år, Maren Christensdatter, 27 år, Karen Christensdatter, 25 år, Anne, 16 år, Maren, 14 år, hvis tilsynsværge er Peder Jespersen af Vester Svenstrup, Erich Christensen, død, hans børn Karen Erichsdatter, 6 år, Maren Erichsdatter, 3 år, og Christen Erichsen, 2 år, som alle er hos Niels Klit på Sanden.

 

17. juli 1783 fol. 358 skifte efter Søren Olufsens hustru Birthe Jensdatter i Nørøxe. Hendes børn: Niels Nielsen ved Bachen, Christen Nielsen i Tranum, begge af Tranum sogn, Peder Nielsen, hjemme, Søren Nielsen, tjener Christen Mortensen i byen, Magrethe Nielsdatter, p.t. hjemme, og Kirsten Nielsdatter, gift med Peder Jørgensen i Nørlyng på Ladegaards gods.

 

28. maj 1783 fol. 360b skifte efter Jacob Jensens hustru Anne Christensdatter i Klim. Deres børn: Mette Jacobsdatter, gift med afg. Niels Kiempe i Klim, død og efterladt sig Anne Nielsdatter, 27 år, tjenende på stærvbostedet, Dorthe Jacobsdatter, gift med Lars Nielsen, og Else Jacobsdatter, gift med Mads Pedersen på stærvbostedet. Formynder for Anne Nielsdatter er Laurs Nielsen i Odde.

 

24. juli 1783 fol. 359 skifte efter Karen Nielsdatter gift med 1. Christen .. 2. Ole Jørgensen, Alstrup. Børn: Laurs Christensen, 44 år, tjener Anders Christensen i Faarup, Mette Christensdatter, gift med Niels Andersen på Gaden i Saltum by, Maren Olesdatter, gift med Søren Simonsen på Heden i Alstrup sogn, Anne Olesdatter, 15 år, hjemme.

 

19. aug. 1783 fol. 359b skifte efter afg. husmand Peder Madsen i Giøttrup, gift med Kirsten Laursdatter, hvis lavværge er Anders Pedersen Kosbech. Arvinger: Mads Pedersen, som afd. var morbroder til.

 

25. aug 1783 fol. 360 skifte efter gårdmand Peder Jensen Mandstrup i Brovst, gift med Anne Christensdatter, hvis fader Christen Nielsen fra Svenstrup er lavværge. Afdødes søskende: Christen Jensen i Mandstrup, Jørgen Jensen i Øslev, Laurs Jensen og Jens Jensen i Brovst, Anne Jensdatter, gift med Jesper Branner i Attrup.

 

30. jan. 1784 fol. 361b skifte efter Jens Pedersens hustru Anne Nielsdatter i Klithuse. Søskende: en broder Jens Nielsen, for 30 år siden bortrejst fra Bratberg, Bratskovs gods, søskendebørn Niels Jensen, 27 år, tjener i Jarmstie, Anne Jensdatter i Tranum skolehus, gift med Jacob Sørensen, nu i København, en broder Christen Nielsen i Nørøxe, på hvis vegne hans søn Niels Christensen var til stede, en broder Søren Nielsen i Nørøxe, en broder Peder Nielsen i Klithuse, en broder Niels Nielsen i Nørre Bratberg, en do. Bernt Nielsen i Bratbegh, en søster Maren Nielsdatter, på stærvbostedet.

 

30. april 1784 fol. 363 skifte efter Søren Pedersens hustru Kirsten Christensdatter i Klithuse. Børn: Dorthe Sørensdatter, 27 år, Christen Sørensen, 24 år, begge hjemme, Peder Sørensen, 20 år, tjener Knud Christensen i Klithuse, hvis tilsynsværge er Jens Hansen i Klithuse.

 

7. aug. 1784 fol. 363b skifte efter husmand Peder Sørensens hustru Maren Pedersdatter i Brovst. Børn: Anne Pedersdatter, 11 år, Inger Pedersdatter, 6 år, Maren Pedersdatter, 6 uger, hvis værge er Jens Wognsen i Brovst.

 

25. aug. 1784 fol. 364b skifte efter Anders Jensens hustru Johanne Jensdatter i Klithuse. Børn: Karen Margrethe, 12 år, Maren, 9 år, Anna, 6 uger, hvis værge er Anders Mose i Klithuse.

 

7. okt. 1784 fol. 365b skifte efter gårdmand Jens Andersen i Ullerup, Aggersborg sogn, gift med Inger Nielsdatter, hvis lavværge er Søren Christensen af Ullerup. Børn: Dorthe Jensdatter, 3 år, hvis værge er Anders Jensen fra Mandstrup.

 

23. okt. 1784 fol. 370 skifte efter afg. Anders Kiæmpes enke Else Nielsdatter Kiæmpe i Klim. Børn: Margrethe Andersdatter, gift med husmand Bertel Pedersen Krage i Giøttrup, Maren, gift med skipper Christen Smed i Løgstør, Birgitte Andersdatter, gift med husmand Christen Jensen i Mandstrup, Anne, gift med Anders Bertelsen i Skræm, Karen, gift med Laurs Hendrichsen i København, Laurs Andersen, tjenende i Klim Nørgaard, 24 år, Anders og Christen Andersen, for mange år siden bortrømt.

 

15. dec. 1784 fol. 366b skifte efter Christen Poulsen i Attrup, gift med Anne Andersdatter, hvis lavværge er Peder Olufsen fra Thorslev. Børn i 1. ægteskab: Jens Christensen, 27 år, Christen, 18 år, Peder, 15 år, Karen, 27 år, tjener i Hiortels sogn, Anne Marie, 21 år. 2. ægteskab: Anne, 8 år, hvis beslægtede værge er Jens Iversen i Telling sogn.

 

24. jan. 1785 fol. 371b skifte efter enken Kirsten Michelsdatter i Kierup. Børn: Morten Christensen, 36 år, Christen Christensen, 33 år, Karen Christensdatter, gift med Christen Laursen i Øslev, Kirsten Christensdatter, 35 år, Mette Christensdatter, 28 år.

 

25. jan. 1785 fol. 368b skifte efter Anders Skiøttes hustru Mette Bendsdatter i Bratberg. Børn: Thomas Andersen, 9 år, Maren Andersdatter, 12 år, Anne Andersdatter, 7 år, hvis værge er Christen Bendsen fra Bratberg.

 

25. feb. 1785 fol. 372 skifte efter gårdmand Ole Jensens hustru Mette Laursdatter i Eistrup. Deres børn: Jens Ollesen, 10 år, Lars Ollesen, 5 år, Anne Ollesdatter, 14 år, hvis morbroder Niels Laursen af Janum er værge.

 

4. juni 1785 fol. 375 skifte efter afg. husmand Poul Wognsen i Tranum sogn og by, gift med Else Thomasdatter, hvis lavværge er Niels Nielsen Kiæmpe af Tranum, Oxholms gods. Enkens børn i sit 1. ægteskab med Søren Madsen, da i Vester Thaarup: Anne Marie, hjemme. Afdødes børn i 1. ægteskab: Christen, Morten, Søren, Regina, Maren, Margrethe, som er bortløben og rømt, den yngste datter Karen er hos afdødes broder selvejer Michel Wognsen i Kollerup sogn i Borup.

 

4. juli 1785 skifte efter Mads Mortensen Beyers hustru Mette Christensdatter i Bratberg. Hendes slegfredsdatter Johanne Andersdatter, 24 år, hvis formynder er Anders Christensen Mose af Klithuse, tjener Anders Jensen i Jarmstie, deres døtre Margrethe, 14 år, hjemme, og Kirsten, 12 år, hjemme.

 

30. juli 1785 fol. 379 skifte efter afg. gårdmand Christen Andersen Skrædder i Kollerup, gift med Anne Nielsdatter. Børn: 1. Giertrud, gift med Anders Jensen Færge i Skræm, efterladt 2 børn 2. Anne, 24 år og 3. Karen, 22 år,tjener Søren Christensen i Attrup, Oxholms gods 4. Kirsten, 19 år, hjemme 5. Niels, 14 år, hjemme, hvis formynder er Søren Jensen, gift med afdødes søster.

 

10. sept. 1785 fol. 387b afkald efter afg. Poul Jensen Søegaard, som døde hos sin søn Søren Poulsen i Esbech, fra: Niels Poulsen og Peder Poulsen i Brovst, Jens Poulsen i Widsted, Laurs Poulsen i Nørøxe, Christen Poulsen i Sønderøxe, Anders Poulsen i Underliin, og Peder Thomsen i Nørøxe, på hustru Anne Poulsdatters vegne.

 

13. jan. 1786 fol. 382 skifte efter gårdmand Christen Ollesens hustru Maren Christensdatter i Nørøxe. Deres børn: Christen, 15 år, Peder, 12 år, begge hjemme, hvis formynder er gårdmand Niels Olesen.

 

21. feb. 1799, fol. 75   Christen Simonsens enke Mette Bertelsdatter i Sdr. Saltum. Arvinger: en broder sal. Niels Bertelsen, forhen boende i Pandrup, hans børn Bertel Nielsen 54 år boende i Pandrup, Peder Nielsen 51 år boende i Tømmerby i Tolstrup Sogn, Birthe Nielsdatter 46 år gift med Peder Jensen i Kvorup i Jetsmark, en broder sal. Christen Bertelsen boende i Pandrup, hans børn Søren Christensen 28 år hjemme i Pandrup, Maren Christensdatter 34 år, en søster sal. Anne Bertelsdatter, hendes børn Anders Olesen 58 år boende i Aaby, Maren Olesdatter 62 år gift med Søren Weld på Gjøl, en søster sal. Karen Bertelsdatter, hendes børn Jens Pedersen 42 år boende i Emb i Emb Sogn, Mette Pedersdatter boende i Emb er død og har efterladt sig børn, hvor mange vides ikke, Maren Pedersdatter 54 år gift med Søren Thoersmark i Thise, Birthe Pedersdatter enke efter Christen Stade i Toftegaard i Jetsmark, Anne Pedersdatter 50 år gift med Morten Lund i Høgsted i Hune Sogn, en søster Johanne Bertelsdatter, død og har efterladt sig 2 sønner: Laurs Nielsen, død og forhen boende i Torpet, Saltum og Peder Nielsen, forhen boende i Sdr. Saltum, hans søn Niels Pedersen 14 år, datter Johanne Pedersdatter 19 år, begge hjemme i Sønder Saltum.

 

29. okt. 1810 Christen Christensen forrider gift med Christence Jensdatter, Bratskov Brohus. Søster til konen sal. Kirsten Jensdatter gift med Niels Bonde i Faarup, hendes børn Maren Nielsdatter gift med Christen Sallingbo, Nykøbing Mors, Kirsten Nielsdatter, ukendt opholdssted.

 

1. marts 1816 Christen Poulsen gift med Kathrine Marie Sørensdatter i Sønder Øxe. Et af børnene, Karen Christensdatter er gift med Mads Mortensen i Saltum.

 

27. aug. 1817 Peder Thomsen gift med Ane Poulsdatter. Børn: Maren Pedersdatter 40 år gift med Jens Nielsen i Nørre Øxe, Anne Pedersdatter 36 år gift med Jens Larsen Jetsmark, Chr. Pedersen 34 år, Mette Åedersdatter 25 år.