Navneregister til fæsteprotokol for Boller i Tårs, 1675-1806. G 33 – 1.

 

Især øverst på siderne mangler tekst pga. restaurering, og dele af teksten kan ikke læses pga. mørkbrune skjolder.

 

Side 1b 20. juli 1719, Morten Ibsen, Boller mølle og møllegård.

 

Side 2, 13. jan. 1704, Peder Jensen, sted i Tranget, som Hans Nielsen fradøde.

 

Side 2, 20. okt. 1709, Ole Christensen Dalsgård, tvende boliger i Tranget i Tårs, en som Christen Jensen sidst beboede på 0-4-2-2 tdr. hk. og en på 0-3-3-0 tdr., som Niels Andersen havde.

 

Side 2, 6. juni 1719, Steffen Ydesen, gård i Tranget i Tårs på 1-1-0-0 tdr. hk.

 

Side 2b, 26. juni 1719, Christen Madsen, født i Freden i Tårs, hus i Tranget på 0-3-1-1 tdr. hk.

 

Side 2b, 26. juni 1719, Peder Christensen, født i Tranget, fæstede 1716 hus samme sted på 0-4-1-1 tdr. hk., som Peder Laursen sidst havde.

 

Side 3a, 21. dec. 1698, Christen Jensen, værested i Tranget, som hans far Jens Henriksen fradøde.

 

Side 3a, 26. juni 1719, Preben Pedersen, tvende små steder, et på 0-3-0-1 tdr. hk. som Anders Mortensen sidst havde, og stedet Schian af samme hk.

 

Side 3b, 3. april 1697, Jens Sørensen, boligen Angist/Angest, som Christen Laursen godvilligt afstod.

 

Side 3b, 16. april 1701, Mads Andersen, et lille bol i Tårs kaldet Freden på 0-1-2-2 tdr. hk. som hans mor har brugt.

 

Side 4, 9. dec. 1697, Poul Jensen, født i Sønder Harpsø, Løvbrønden i Tårs , som Christen Madsen fradøde.

 

Side 4, 16. dec. 1719, Anders Andersen (Svensk), huset Rolighed i Tårs på 2 alb.

 

Side 4, 16. dec. 1706, Niels Sørensen, Hjabelund i Tårs, som hans far Søren Steffensen har afstået. Aftægt til far og stedmor Johanne Madsdatter.

 

Side 4b, 26. juni 1719, Christen Marqvorsen/Marcussen, Hjabelund i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk.

 

Side 5, 26. juni 1719, Erik Christensen Skrædder, Håsen i Tårs på 0-1-2-0 tdr. hk. som han har haft siden 1712.

 

Side 5, 16. april 1701, Christen Nielsen, Hatholt i Tårs, som han bebor. Har tilsyn med Boller skov at intet ulovligt bliver hugget.

 

Side 5b, 1. juli 1690, Hans Christensen, født i Høgsted, Hjulet i Tårs, som Jens Jensen har afstået pga. alderdom og ringe midler. Aftægt til Jens Jensen og hustru, hvis datter fæsteren vil ægte. Indfæstning 3 rdl.

 

Side 6a, 21. juni 1719, Christen Olesen, født i Tårs by, gård samme sted på 1-3-1-? tdr. hk., som han bebor, og 0-7-3-1 tdr. af Brandborg jord.

 

Side 6a, 17. juni 1719, Søren Christensen, antog Michaeli 1717 gård i Tårs by på 1-3-0-2 tdr. hk., som var beboet af Jens Sørensen, der bortrømte.

 

Side 6b, 20. okt. 1699, Erik Jensen, sidst boende i Graum i Tårs, hus i Tårs by med tilliggende jordsmon på 1 alb. hk.

 

Side 6b, 19. juni 1719, Simon Jensen, født i Tårs by, det ham 1717 forundte hus i Tårs by, som Maren Andersdatter fraflyttede.

 

Side 7a, 13. jan. 1715, Maren Jensdatter, gadehus i Tårs by, som sidst var beboet af Margrethe Steffensdatter. Ugedagshoveri til Boller.

 

Side 7b, 9. juni 1687, Christen Nielsen, født i Vangterp i Torslev, gården Bjørnstrup i Tårs, som Søren Laursen har opladt for ham. Indfæstning 30 rdl. hvoraf 20 er betalt og resten betales michelsdag.

 

Side 7b, 17. juni 1719, Niels Lauritsen, født i Rønnebjerg i Vrejlev, det ham 1703 forundte fæste på Harpsø i Tårs på 3-5-2-2 tdr. hk., som Jens Lauritsen fradøde.

 

Side 7b, 17. juni 1719, Laurs Thomsen, det ham 1713 forundte fæste af [Sønder] Harpsø i Tårs på 1-3-1-1 tdr. hk., som Christen Nielsen fradøde.

 

Side 8a, 24. nov. 1711, Ole Thomsen, Nørre Harpsø i Tårs på 2-3-3-0 tdr. hk., som hans stedfar Jens Pedersen afstår pga. høj alderdom og tiltagende skrøbelighed. Giver ophold og bekoster jordefærd til sin syge og sengeliggende stedfar og højaldrende mor. Indfæstning eftergivet.

 

Side 8b, 9. feb. 1710, Niels Jeppesen, Storgård i Koldbro i Tårs, som hans far Jeppe Pedersen har afstået til dette sit eneste barn. Giver sine forældre skikkeligt ophold og en kristsømmelig jordefærd.

 

Side 9a, 12. aug. 1701, Christen Thomsen, født i Linderum i Ugilt, gård i Koldbro i Tårs på 1-0-1-0 tdr. hk., som Thomas Pedersens enke fradøde.

 

Side 9b, 24. juni 1694, Ole Pedersen, kvartgård i Koldbro i Tårs, som Yde Mortensen fradøde.

 

Side 9b, 4. jan. 1710, Christen Thomsen, sted i Koldbro i Tårs, som hans far har afstået til ham. [Forældrene synes at være døde mellem overtagelsen 1710 og udstedelsen af fæstebrevet 1719].

 

Side 10a, 21. juni 1719, Michel Thomsen, Overgård i Tårs på 1-6-3-2 tdr. hk., som han fæstede 1713 og som hans far Thomas Christensen forhen beboede.

 

Side 10b, 22. juni 1719, Jens Nielsen, forhen halve Lindholt og siden Fielgård i Torslev, fæstede 1710 gård i Graum i Tårs på 3-7-3-0 tdr. hk. og skov på 0-2-0-2 tdr., som Anders Nielsen Bach fradøde.

 

Side 10b, 19. juni 1719, Jens Olesen, født i Åsholm i Ugilt, fæstede 1718 halve Græsdal i Tårs på 2-2-2-0 tdr. hk., som Jens Jacobsen fradøde.

 

Side 11a, 7. marts 1699, Peder Lauritsen, født i Høgsted, halve Græsdal i Tårs uden nogen indfæstning, og er fri for skyld og landgilde året 1699.

 

Side 11a, 29. sep. 1688, Anders Nielsen, Volsholt i Tårs, som hans far forhen havde. Indfæstning 5 sldr.

 

Side 11b, 28. juni 1719, Christen Thomsen, født i Lørslev, har tjent som musketer i Dronningens regiment og har pas fra obersten ved samme, fæstede 12. juli 1710 eller 1712 Volsdam i Tårs på 0-2-2-0 tdr. hk.

 

Side 11b, 9. april 1701, Anders Christensen, født i Tolstrup sogn, halve Karmisholt i Tårs, som Søren Svendsen fradøde.

 

Side 12a, 26. juni 1719, Thomas Thomsen, halve Karmisholt i Tårs på 2-5-3-½ tdr. hk., og skov på 0-0-2-2½ tdr. som hans far Thomas Andersen har opladt for ham. Betaler sin fars restance efter dom 22. juni sidst.

 

Side 12b, 16. marts 1706, Villum Christensen, gård, hvis hk. efter ny matrikel er 7-1-3-2 tdr. hk. og halvdelen af en liden mølle på gårdens grund på 0-1-0-1 tdr. [Teksten øverst på siden er delvis forsvundet, men han har fæstet del af Stoksted, som efterfølgeren side 39, og næste.]

 

Side 12b, 7. marts 1710, Peder Jensen, født i Lindholt i Tårs, halve Stoksted i Tårs på 3-5-2-0 tdr. hk., som hans far Jens Pedersen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed, samt halvdelen af en liden mølle på gårdens grund. Betaler sin fars restance efter dom ved Børglum-Jerslev herreds ret 6. febr. sidst. Hans gamle forældre nyder nødtørftigt føde og ophold.

 

Side 13, 26. juni 1719, Jens Ottesen, født i Lendistved [Lennestved] i Vrejlev, tvende parter af Lennestved, Vester Lennestved på 2-0-3-2 tdr. hk. og Øster Lennestved på 2-1-0-0 tdr. Er 4-1-3-2 tdr., som hans far Otte Jensen har afstået til ham. Betaler sin fars restance efter dom ved Børglum-Jerslev herreds ret 22. juni sidst.

 

Side 13b, 13. sep. 1709, Simon Terkildsen, født i Tyrrestrup i Torslev, Vangterp samme sted som Niels Christensen sidst havde.

 

Side 14, 16. april 1701, Mads Michelsen, halve Kobberholm i Torslev, som hans far Michel Jensen antog 1666 og nu har afstået pga. høj alder og skrøbelighed.

 

Side 14, 29. maj 1716, Christen Madsen, født i Ugilt sogn og by, Tørholm i Torslev på 0-1-1-0 tdr. hk., som sidst beboedes af Peder Laursen.

 

Side 14b, 28. sep. 1717, Laurs Nielsen, født i Aalstrup i Jerslev, Skavange i Torslev på 7-6-1-1 tdr. hk.

 

Side 15a, 26. juni 1719, Rasmus Nielsen, nu boende i Torslev i Vrå by, gård samme sted på 4-6-2-2 tdr. hk.

 

Side 15a, 21. juni 1701, Jens Simonsen, halve Gammelholm i Hørby. [Resten er ulæseligt]

 

Side 15b, 12. maj 1711, Mads Jensen og Christen Jensen, Horslemark i Hørby på 7-3-1-0 tdr. hk., som deres far Jens Christensen ej længer kan besidde og forestå pga. alderdom, skrøbelighed og slette kræfter. Jens Christensen nyder føde og klæde som kristeligt og skikkeligt kan være.[Slutbemærkning] Ej det ringeste er bekommet i indfæstning og ej heller i nogen måde noget af det til mig skyldige af restancer og landgilde 357 sldr. 8 sk.

 

Side 17, 11. nov. 1705, Christen Nielsen af Dalmark i Vejby, Stenvad i Vrå på 8-0-3-0 tdr. hk., som hans far Niels Jespersen fradøde. Forsørger sin mor, som er på stedet.

 

Side 17b, 16. okt. 1707, Søren Jensen, født i Nørgård i Vollerup, Stenvad i Vrå på 8-1-1-1 tdr. hk., som Niels Nielsen fradøde.

 

Side 18a, 22. sep. 1713, Daniel Jensen, hus ved Stenvad i Vrå på 2 alb.

 

Side 18a.18b, 29. nov. 1715, Emmer Olesen og Christen Olesen, Åsholm i Ugilt, som deres far Ole Emmersen har beboet.

 

Side 19a, 7. marts 1698, Peder Madsen, gård i Ugilt på 5-5-1-1 tdr. hk., som han har beboet siden 1688.

 

Side 19b, 7. marts 1698, Christen Jensen, nuværende ladefoged på Vrejlev kloster, gård i Kalum i Serritslev, som Niels Mørch fradøde og enken med samtykke af sin søn Anders Mørch godvilligt har afstået, samt Niels Steens øde hussted. Indfæstning 50 rdl.

 

Side 20a, 19. juni 1719, Ib Jensen, gård i Kalum, som han har beboet siden 1716 og Jens Mortensen fradøde. Betaler sin restance fra forrige år. Laurs Jensen bebor den anden halvpart af gården, der i alt er på 7-5-3-0 tdr. hk.

 

Side 20b, 10. sep. 1714, Christen Laursen, Sønderlunden i Hallund på 3-4-0-1 tdr. hk., som hans far fradøde. Fritagen for at svare stedets restants efter dom ved Børglum-Jer­slev herred 7. dec. 1713.

 

Side 20b, ?? 1693, Christen Svendsen, Skanvad i Hallund, som hans far fradøde.

 

Side 21a, 19. juni 1719, Peder Bertelsen, som en del år har haft bolig i Jerslev sogn og by, gård samme sted på 3-6-2-0 tdr. hk., som Niels Andersen sidst beboede.

 

Side 21b, 19. juni 1719, Søren Payhede, halvparten af sted i Jerslev sogn og by, som Jens Nielsen beboede. Det hele steds hk. 3-3-1-1 tdr.

 

Side 21b, 19. juni 1719, Morten Laursen, sted i Jerslev sogn og by, som Peder Bertelsen godvilligt har opladt for ham 1718, samt halvparten af det sted, Søren Pedersen Payhede nu bebor (og hvis hele) hk. er 3-3-1-1 tdr.

 

Side 22a, 19. juni 1719, Mogens Nielsen, hans iboende bol i Jerslev by på 1-2-1 0 tdr. hk.

 

Side 22a, 23. okt. 1697, Laurs Mortensen af Svennum, øde bolig i Jerslev sogn og by kaldet Bakken, som Ole Ibsen fradøde. Fri for skat og landgilde 1698, da stedet er uden bygning.

 

Side 22b, 6. juni 1718, Peder Jacobsen, nu boende i Jerslev by, gadehus samme sted, som Laurs Thomsen fradøde og enken afstår til fæsteren, der er gift med hendes datter.

 

Side23a, 19. juni 1719, Christen Christensen, født i Kalum, den ham dec. 1713 forundte gård i Klæstrup i Jerslev på 4-1-1-1 tdr. hk. Ægtede (datter) på stedet.

 

Side 23a, 20. febr. 1699, Niels Andersen, født i Søheden, bolig i Klæstrup i Jerslev, som Morten Laursen påboede.

 

Side 23b, 14. aug. 1700, Toer Jensen, foruden den halvgård, han bebor, også den anden halvgård, som Niels Jensen fradøde.

 

Side 23b, 9. febr. 1714, Poul Berialsen, gadehus i Klæstrup, som hans far Berial Poulsen fradøde. Indfæstning 3 sldr. Udstedt på Lundergård 14. sep. 1699 af Mogens Scheel til Fussing, stiftsbefalingsmand i Viborg stift med mere.

 

Side 24a, 9. febr. 1714, Christen Nielsen, hus, som forhen var brugt af Jens Nielsen.

 

Side 24a, 19. juni 1719, Peder Christensen Grydermands enke, gadehus hun bebor i Klæstrup, som hendes mand beboede, med det dertil hørende lidet jordsmon, så længe hun sidder enke.

 

Side 24a, 19. juni 1719, Niels Jensen, gadehus i Klæstrup by, han bebor.

 

Side 24b, 29. marts 1719, Anne Poulsdatter, hus i Klæstrup på ¼ fjk. ved det hus Peder Grydermands enke og Niels Jensen bebor.

 

Side 24b, 19. juni 1719, Niels Nielsen, født i Aalstrup i Jerslev, ??gård i ?? på 6-2-2-0 tdr. hk., som Peder Jensen sidst beboede. [Tekst forsvundet]

 

Side 25a, ?? 1701, Thomas Villadsen, Øster Mellerup i Jerslev på 5-1-3-2  tdr. hk., som hans skrøbelige, højaldrende og svage far Villads Christensen har beboet.

 

Side 25a, ?? 1701, Christen Andersen, født i Klæstrup, sted i Mylund i Jerslev, som Thomas Jensen ved dom er fradømt.

 

Side 26a, 19. juni 1719, Niels Ottesen, født i Lennestved i Vrejlev, Hansbæk i Jerslev på 3-4-3-2 tdr. hk., som han fæstede 1710. På begæring tilstås han at måtte afstå halvdelen af jord og huse til sin stedsøn Jacob Christensen.

 

Side 26b, 10. jan. 1713, Maren Christensdatter, Barsebæk i Jerslev på 2 skpr. hk, som før var beboet af hendes far og derefter hendes mor.

 

Side 26b, 10. juni 1719, Christen Nielsen, født i Jerslev og 1709 tjente Peder Christensen i Fælden i Jerslev, fæstede juni 1710 sted på Søheden i Jerslev på 0-7-3-1 tdr. hk., som Christen Christensen fradøde.

 

Side 27a, 26. juni 1719, Jens Svendsen, sin (fars) part af hus på Søheden i Jerslev på 0-5-2-1 tdr. hk. Betaler restance efter dom 22. juni sidst.

 

Side 27a, 10. febr. 170(4), Christen Knudsen, som i fjor fraflyttede et sted i Jerslev by, bol på Søheden på 5 skpr. hk., som Anders Nielsen sidst beboede.

 

Side 27b, 26. juni 1719, Niels Pedersen, hans iboende sted i Jerslev by på ?? tdr. hk., som han fæstede 1703.

 

Side 28a, 6. juni 1705, Jens Laursen, sted i Sterup på 1-6-2-0 tdr. hk., som hans far Laurs Jensen har haft.

 

Side 28b, 17. juni 1719, Mads Ottesen, født i Lennestved i Vrejlev, den ham 1707 forundte gård i Sterup i Jerslev på 2-6-0-0 tdr. hk. Betaler landgilde og restancer, der beløber til 19 sldr. 2 mk. 2 sk.

 

Side 29b, 26. juni 1719, Jens Christensen, den ham 1708 forundte gård i Sterup i Jerslev på 3-1-3-1 tdr. hk.

 

Side 29a, 26. juni 1719, Christen Nielsen i Allerup i Hellevad, det ham 1675 i fæste forundte sted på 2-4-1-1 tdr. hk., og 1698 tillige den gårdpart på 1-2-0-1½ tdr. hk., som Laurs Laursen fradøde og hvor Thomas Laursen har den anden gårdpart af samme hk.

 

Side 29b, 12. juni 1719, Thomas Laursen, som bebor kvartgård i Allerup, der blev ham forundt 1710 og før var beboet af Christen Bertelsen. Hk. 1-2-0-1½ tdr.

 

Side 30a, 24. juli 1719, Bertel Pedersens enke, sted, som hendes mand havde haft. [Stednavn med mere er skjult af mørke skjolder]

 

Side 30a, 24. juli 1719, Jesper Sørensen, gård i Øster Hassing sogn og by på 3-3-1-1 tdr. hk., som han har haft siden 1713.

 

Side 30b, 24. juli 1719, Jens Pedersen, sted i Øster Hassing sogn og by. ??

 

Side 30b, 9. sep. 1698, Jørgen Jørgensens enke, hus i Gåser i Øster Hassing på 0-1-3-1 tdr. hk., som hendes mand har haft siden 1682 og fradøde.

 

Side 31a, 12. juni 1714, Jens Pedersen, halvgård i Vittrup, som Bertel Hansen har kvitteret pga. armod. Af de 25 rdl. han skulle betale for at blive dimitteret som soldat, skal han betale 15, hvoraf 10 er betalt og resten betales mikkelsdag.

 

Side 31b, 15. marts 1727, Jeppe Mortensen, Boller mølle. Mølleskyld 1-4-3-0 tdr. hk., og jordskyld 0-1-2-0 tdr.

 

Side 32, 6. april 1720, Christen Jensen, sidst boende i Kragdrup, Volsdam i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk.

 

Side 32, 2. okt. 1720, Jesper Jensen, født i Vogdrup i Tårs og fra sine barndomsår og til michaeli indeværende år stedse har tjent her på gården, forundes pga. den lange tjenestetid [Nørre] Haven i Tårs på 0-4-2-0 tdr. hk. uden indfæstning.

 

Side 32b, 28. nov. 1720, Søren Christensen, født i Thise, gård samme sted, nr. 12 på 3-2-2-2 tdr. hk., som 1719 blev købt af præsten i Vrensted og Thise, Ejler Christian Dyssel.

 

Side 33, 12. maj 1721, Michel Laursen, født i Store Nejsum i Skæve på Knudseje stavn, hvorfra han har pas, gård nr. 1 i Kalum i Serritslev på 8 tdr. hk., som forhen var brugt af Christen Jensen og hustru, hvis datter Mette Christensdatter han ægter. Desuden et hussted på 3 fjk., forhen kaldet Niels Steens øde. Aftægt til Christen Jensen og hustru så længe Gud lader dem leve.

 

Side 33b, 13. maj 1722, Mathias Christensen, Volsholt i Tårs på 2-4-2-2 tdr. hk. Indfæstning 20 sldr. Til vitterlighed: Poul Nielsen i Tårs og Morten Ibsen i Boller mølle.

 

Side 34, 4. dec. 1722, Jacob Christensen, født i Hansbæk i Jerslev, sted i Tranget i Tårs på 1-1-0-0 tdr. hk., som Steffen Nielsens enke sidst beboede.

 

Side 34, 20. juni 1723, Mogens Jørgensen, som for 12 år siden kvitterede et sted i Kalum i Serritslev og for 7 år siden byggede hus på Kalum fælled, samme hus med kålgårdsjord, næst sønden Søren Christensen på Bakken.

 

Side 34b, 18. jan. 1724, Jens Jensen, halvpart af gård i Kalum, som hans stedfar Ib Jensen bebor. Hk. 3-6-0-0 tdr. og fæsteren fæster 1-7-1-2½ tdr. Udvises husplads og fæster hele gården efter stedfaderens afgang.

 

Side 34b, 27. april 1724, Niels Christensen, født i Lindholt og nu værende hos sine forældre i Stoksted i Tårs, halvgård i Koldbro i Tårs, nr. 2 på 1-?-?-? tdr. hk., sidst beboet af Ole Pedersen og hans svigersøn Christen Jensen, der er bortflyttet. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 35, 31. jan. 1725, Niels Jensen, tjenende som kusk på Boller, Hatholt i Tårs på 0-4-2-0 tdr. hk., som Christen Nielsen frasagde sig pga. alderdom og skrøbelighed. Husværelse og varme til afgående fæster. Indfæstning 3 rdl.

 

Side 35b, 16. maj 1725, Christen Laursen, født i Røgelhede i Hellevad, hus i Klæstrup i Jerslev på 0-5-3-2 tdr. hk., sidst beboet af Peder Christensens enke, som fæsteren har lovet ægteskab. Betaler stedets restance på 5 sldr.

 

Side 36, 16. maj 1725, Laurs Pedersen, Tørholm i Torslev på 0-1-1-0 tdr. hk., når hans stedfar Christen Madsen og rette mor ikke længer kan eller vil rette.

 

Side 36, 15. maj 1726, Erik Sørensen, opholder sig i Rønnebjerg i Vrejlev, Schian på 0-1-3-1 tdr. hk., som Anders Nielsen fradøde.

 

Side 36b, 22. juli 1726, Ole Svendsen, nu tjenende i Vrå præstegård, sted i Tranget i Tårs på 1-1-0-0 tdr. hk., hvorfra enken Karen Nielsdatter har begæret at blive løst. Ægter hendes datter Karen Pedersdatter. Aftægt og begravelse til enken.

 

Side 37, 24. sep. 1726, Christen Christensen, født i Bjørnstrup i Tårs, Østre og Vestre Lennestved i Vrejlev på i alt 4-1-3-2 tdr. hk. Er lagt sammen og har været brugt af Jens Ottesen. Vester Lennestved på 2-0-3-2 tdr. hk. og Øster Lennestved på 2-1-0-0 tdr. Forskånes for hovarbejde denne vinter og for dette års landgilde.

 

Side 37b, 14. juni 1726, Jens Toersen af Klæstrup, gadehus i Jerslev by, som Terkild Cornelius Lerche sidst fæstede og afstår.

 

Side 38, 19. april 1728, Christen Poulsen, født i Løvbrønden i Tårs og er hos forældrene der, Sønder Harpsø i Tårs på 1-3-1-1 tdr. hk., som Laurs Thomsen sidst havde. Til vitterlighed: faderen Poul Jensen i Løvbrønden.

 

Side 39, 5. dec. 1729, Peder Bertelsen, gård på 1-5-3-2 tdr. hk. i Øster Hassing sogn og by, som hans forældre har brugt og sidst hans mor Johanne Pedersdatter, der nu er død.

 

Side 39, 17. okt. 1729, Peder Christensen af Bjørnstrup, halve Stoksted i Tårs på 3-4-3-? tdr. hk. og den ved stedet værende halve mølle af hk. 0-0-2-1½ tdr., som Villum Christensen sidst beboede. Peder Jensen har den anden part af gård og mølle. Til vitterlighed: Sr. Poul Børglum i Tårs og fæsterens svoger, Christen Jensen i Barholt/Burholt.

 

Side 40, 27. febr. 1730, Michel Nielsen, som nu tjener på min stavn hos Søren Jensen i Stenvad, Hjabelund i Tårs på 0-2-1-0 tdr. hk. Har begæret at indtræde i ægteskab med enken her, Karen Nielsdatter. Indfæstning 5 rdl., derimod får han en grøn bøg til husenes reparation.

 

Side 40b, 3. marts 1730, Peder Jensen, fæstebonde i gård nr. 6 i Sterup i Jerslev på 8-3-3-2 tdr. hk. Efter begæring tillades, at hans søn Peder Pedersen fæster den halve gård.

 

Side 41, 14. sep. 1730, Niels Pedersen Wolstrup, landsoldat, Harpsø i Tårs på 3-5-2-2 tdr. hk., som Niels Laursen fradøde og hvis enke har begæret at blive entlediget og overlade gården til fæsteren, der er gift med hendes datter. Aftægt til enken.

 

Side 41b, 15. dec. 1730, Morten Laursen, hus i Jerslev by på 0-4-2-0 tdr. hk., som hans far Laurs Mortensen har beboet.

 

Side 42a, 8. febr. 1731, Ole Pedersen, født i Vrensted by, soldat for justitsråd Jespersen og nu afvigte år givet fri, Grønborg i Sterup i Jerslev. Nr. 15 på 3-1-3-1 tdr. hk., sidst beboet af Jens Christensen, hvis enke Mette Bertelsdatter har afstået til fæsteren på vilkår at han ægter hendes datter Bodil Jensdatter.

 

Side 42b, 17. jan. 1732, Peder Nielsen af Svennum i Jerslev, gadehus nr. 15 i Klæstrup på 0-1½-1-0 tdr. hk., som Toer Jensen Skrædders enke Maren Jensdatter nu har afstået til sin svoger, bemeldte Peder Nielsen.

 

Side 42b, 28. aug. 1732, Jens Pedersen, halve nr. 2 i Kalum i Serritslev, som Laurs Jensen afstår pga. alderdom, beliggende øst for Ib Jensens gårdpart. Aftægt og begravelse til den afgående fæster. Hk. 7-5-3-0 tdr. Til vitterlighed: Anders Christensen i Holt og Ib Jensen i Kalum.

 

Side 42b, 23. maj 1732, Christen Knudsen, hidtil tjenende sin mor, Knud Jensens enke i Klæstrup, hjemmet, nr. 6 på 0-3-1-1 tdr. hk. og tillige et gadehusjord på 3 fjk. 1 alb. og nok et gadehus jord på 3 fjk. 2 alb.

 

Side 44a, 4. juni 1732, Niels Nielsen, født i Saltum, Vestermarken i Ingstrup, som Søren Thomsen beboede, næst østen for Simon Heilesens sted. Begge steder matrikuleret under nr. 2. på 4-2-0-1 tdr. hk., hvoraf Søren Thomsen beboede halvparten. Ægter Søren Thomsens enke Maren Nielsdatter.

 

Side 44a, 16. febr. 1733, Asker Nielsen, opholder sig i Vrå i Torslev, gård nr. 1 samme sted på 4-6-2-2 tdr. hk., som Rasmus Nielsen forhen beboede. Fæsteren træder i ægteskab med enken på stedet.

 

Side 45a, 11. marts 1733, Christen Laursen, forhen i Langtved, tjener i Gammelholm i Hørby, Mylund i Jerslev på 2-0-2-1 tdr. hk., som Christen Andersen ved dom er frasat.

 

Side 45b, 25. marts 1733, Søren Nielsen, født i Rolighed i Tårs, Skadesholt i Boller skov i Tårs, beliggende straks norden for Rom og forhen beboet af nu afdøde Christen Jensen.

 

Side 46a, 18. april 1733, Knud Steffensen, som har stået i Kgl. Majestæts tjeneste ved hr. generalmajor Numsens Curasier regiment, Hassen, [Håsen] i Boller skov i Tårs på 0-1-2-0 tdr. hk., beboet af Erik Christensens enke Mette Laursdatter, som han ægter.

 

Side 46b, 13. febr. 1734, Niels Andersen, født i Højstrup i Torslev og nu tjenende i Musted hos Christen Jensen, Hansbæk i Jerslev på 3-4-3-2 tdr. hk., sidst beboet af afdøde Niels Ottesen. Fæsteren, der har vedtaget ægteskab med Niels Ottesens datter Maren Nielsdatter, er udskreven landsoldat for Ormholt gods, hvorfor jeg i hans sted vil lade en anden karl indrullere.

 

Side 47a, dato væk, Niels Jensen, født i Lindholt, Bjørnstrup i Tårs på 4-2-1-1 tdr. hk., som Christen Nielsen beboede og dennes enke Maren Christensdatter nu pga. alderdom afstår til fæsteren, der har ægtet hendes datter Zire Christensdatter. Aftægt til enken.

 

Side 47b, 17. juli 1734, Christoffer, skomager af profession, født i Norge, nu i Kalum, sted i Kalum i Serritslev kaldet Smeden, som Jens Madsen Smed forhen beboede.

 

Side 47b, 6. dec. 1734, Thomas Christensen, født i Koldbro, Øster Graum i Tårs, som Jens Nielsen fradøde. Hk. 3-7-3-0 tdr. og skovskyld på 0-2-0-2 tdr.

 

Side 48b, 29. marts 1735, Jens Knudsen, født i Klæstrup og nu tjenende på Lindholt, gård i Allerup i Hellevad, nr. 5 på 2-4-1-1 tdr. hk., forhen beboet af Niels Christensen. 2 fjk. af gårdens hk. er henlagt til Thomas Laursen, der bebor den anden part.

 

Side 49, 23. maj 1735, Niels Olesen, født i Jerslev by, nr. 10 i Jerslev på 3-3-1-1 tdr. hk., som Anders Thøgersen har beboet og med hvis efterleverske han har indgået ægteskab.

 

Side 49b, 6. juni 1735, Thomas Nielsen, tjenende i Skavange i Torslev, Hjulet i Tårs på 0-3-3-0 tdr. hk., forhen beboet af Christen Laursen, med hvis enke han har vedtaget ægteskab.

 

Side 50a, 23. juli 1735, Palle Christensen, født i Jerslev by, hus med kålhave i Boller skov, som Christen Laursen Stenhugger har beboet.

 

Side 50b, 23. juli 1735, Maren Nielsdatter, hus med tilliggende jord ved Øksenvadet, som hun og hendes mand Niels Mouritsen fæstede, da de for en del år siden på skikkelig måde kvitterede halve Agdrup i Tårs, som Christen Jensen nu har. Bevilges nyt fæstebrev, da det gamle er hende frakommet.

 

Side 51a, 30. sep. 1735, Niels Jensen, gadehus med tilliggende jord i Klæstrup, som Poul Berialsens enke beboede. Nr. 20 på 0-0-1-2 tdr. hk. Landgilden er pga. hans høje alderdom og svaghed modereret. Huset er overladt ham efter indstændig begæring, da han derved kan forskånes for at betle sit brød.

 

Side 51a, 6. nov. 1735, Laurs Jensen, født i Sønderskov i Skallerup og i tjeneste ved landmilitsen for Vrejlev kloster, halve Græsdal i Tårs på 2-2-2-0 tdr. hk., som Peder Laursen beboede og enken nu bebor. Fra Boller leveres en anden karl til soldat i hans sted. Jens Olesen bebor den anden halvpart af samme hartkorn.

 

Side 51b, 1. nov. 1735, Peder Madsen, hos sin far Mads Ottesen i Svennum, Gammelholm i Hørby på 11-2-2-2 tdr. hk., beboet af Jens Simonsens enke Anne Mortensdatter, der har opladt gården for ham, da han har lovet at indgå ægteskab med hendes datter Berthe Jensdatter. Aftægt til enken.

 

Side 52b, 17. maj 1736, Peder Hansen, nu boende i Tranget, gård i Vrå by i Torslev på 4-6-2-2 tdr. hk., forhen beboet af Asker Nielsen. Rollingshuset er noget brøstfældigt.

 

Side 53b, 20. juli 1736, Jens Madsen, født i Sterup, nu tjenende sin far Mads Ottesen i Svennum, gård i Sterup by på 2-6-0-0 tdr. hk., forhen beboet af [farbror]Jens Ottesen. Beholder alt hvad Jens Ottesen sig der efterlader.

 

Side 54a, 4. dec. 1736, Laurs Poulsen, født i Klæstrup, fæstede april 1734 sted i Jerslev by, som Søren Pedersen Payhede sidst beboede. Til stedet er henlagt halvparten af nr. 10, ansat til 3-3-1-1 tdr. hk. Det ham da givne fæstebrev skal være ham frakommen.

 

Side 54b, 3. juli 1737, Simon Simonsen, udskreven landsoldat, født i Sønder Vrå og nu tjenende i Vrensted hos Jens Nielsen, gård i Stenvad i Vrå på 8-1-1-1 tdr. hk., som Søren Jensen fradøde og hvis datter Mette Sørensdatter han ægter.

 

Side 55, 4. okt. 1738, Thomas Jensen fra Vrå gods og med pas og afsked fra velbårne greve Holck, gårdpart i Øster Hassing sogn på 1-4-3-2 tdr. hk., beboet af Jens Nielsens enke Maren Andersdatter, som fæsteren har aftalt at træde i ægteskab med.

 

Side 55b, 24. okt. 1738, Hans Nielsen fra Ormholt gods med pas og afsked fra hl. mag. Henrik Klein, fordum præst til Jerslev og Vester Brønderslev menigheder, to steder i Tranget på i alt 1-0-1-2 tdr. hk., sidst beboet af Christen Madsen, der pga. slette levnedsforhold, restancer af landgilde med mere er blevet frasat. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 56b, 22. dec. 1738, Christen Christensen, født i Jerslev, gård i Tårs på 1-3-0-1 tdr. hk., som Christen Olesen fradøde og hvis datter han ægter, med 0-7-0-1 tdr. hk. af Brandborgs jord.

 

Side 57a, 17. febr. 1739, Christen Christensen, tjenende Christen Jensen i Volsdam, hus på Græsdal mark i Tårs på 2 skpr., der er 10 agre øster og vester til skellet mellem Boller og Linderumgård og mod sønder mellem Tidemansholm og Boller. Have opsyn med at omkringboende beboere ej graver tørv eller driver deres kreaturer ind på Bollers jorder.

 

Side 57b, 3. april 1739, Thomas Nielsen, forhen i Hjulet i Tårs, halve Græsdal i Tårs på 2-2-2-0 tdr. hk., sidst beboet af Laurs Jensen, der er fraflyttet til andet sted.

 

Side 58a, 11. juni 1739, Christen Jensen, forhen i Volsdam, hus i Tranget i Tårs, som korporal Jørgen Brant forhen har beboet.

 

Side 58b, 3. april 1739, Laurs Jensen, forhen i part af Græsdal, Hjulet i Tårs på 0-3-3-0 tdr. hk., som Thomas Nielsen har beboet og er fraflyttet til andet sted.

 

Side 59a, 16. juni 1739, Christen Madsen, forhen i Tørholm i Torslev, gadehus i Klæstrup på 1½ alb., som Søren Svendsens enke hidtil har beboet, samt endnu et gadehus på ¾ alb., hvor huset er øde og som Niels Jensen Greis enke havde. Christen Madsens hustru Kirsten Jensdatter kan bebo stedet efter hans død på samme vilkår.

 

Side 59b, 27. juli 1739, Christen Christensen, født i Tårs by og tjenende Anders Christensen i Karmisholt, Volsdam i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk., som Christen Jensen sidst beboede. Har opsyn med skov ved stedet. Indfæstning 10 sldr.

 

Side 60a, 9. okt. 1739, Jens Christensen, Hjabelund i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk., som hans mor Maren Thomasdatter, Christen Marcussens enke, godvilligt for ham har opladt. Betaler sin mors restance på 3 rdl. Aftægt til moderen.

 

Side 60b, 2. april 1740, Johan Pedersen, født på Baggesvogn gods og med pas fra velbyrdige fru Helene Kirstine von Møsting, har i omkring seks år været kusk her på gården, Nørre Haven i Tårs på 0-4-2-0 tdr. hk., som Jesper Jensen fradøde, hvis enke han ægter og hvis umyndige børn han opføder og viser kristelig og kærlig omsorg.

 

Side 60b, 15. maj 1740, Jens Madsen, forhen i Sterup, Øster Mellerup i Jerslev. Hk. [1701, 5-1-3-2 tdr. - Utydeligt.]

 

 

Side 61b, 2. juli 1740, Karen Jensdatter i Uttrup, Jens Madsens enke, stue i østre ende af rollingshuset hos hendes søn Jens Jensen, samt to agre straks østen for.

 

Side 61b, 30. juli 1740, Jens Jensen, gård i Uttrup, som hans far Jens Madsen fradøde. Af faderens restance betales 20 rdl. og resten eftergives. [Hk. forsvundet]

 

Side 61b, 28. aug. 1740, Niels Jensen, hus i Tranget på 0-3-1-1 tdr. hk., som ?? fradøde, og hvis enke Maren Mogensdatter han ægter.

 

Side 62a, dato væk, Niels Christensen, gård i Koldbro i Tårs på 1-0-1-1 tdr. hk. Ægter enken på stedet og betaler formandens restance.

 

Side 63a, 7. juli 1740, Søren Nielsen, forhen i Pergård i Jerslev, tilhørende hans velærværdige hr. Eiler Stampe i Torslev præstegård og med pas fra samme, gård i Sterup på 2-6-0-0 tdr. hk., som Jens Madsen forhen beboede.

 

Side 63b, 12. maj 1741, Niels Bastholm fra Nygård, gård i Kalum på 8-0-3-0 tdr. hk., som Michel Laursen fradøde. Indfæstning 26 rdl. 4 mk. [Ægtede enken Mette Christensdatter]

 

Side 63b, 16. juli 1741, Niels Simonsen, Vangterp i Torslev, som hans far Simon Terkildsen har opladt. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. [Hk. forsvundet]

 

Side 64a, 24. aug. 1741, Jens Pedersen, 6 skpr. af sin fars beboede sted i Klæstrup på 1-5-0-1 ¾ tdr. hk. Broderen Niels Pedersen har ligeledes 6 skpr. af faderens hk.

 

Side 64b, 24. aug. 1741, Niels Pedersen, 6 skpr. af sin fars beboede sted i Klæstrup på 1-5-0-1 ¾ tdr. hk.

 

Side 64b, 6. okt. 1741, Jens Simonsen fra Vangterp i Torslev, gård i Vrå by i samme sogn på 4-6-2-2 tdr. hk., som Peder Hansen fragik af armod. For hovarbejde frigivet sin livstid.

 

Side 65a, 3. april 1742, Peder Christensen, født i Klæstrup, Lunden i Hallund på 3-4-0-1 tdr. hk., som Christen Laursen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 65b, 28. juni 1742, Niels Nielsen, født i Brandborg i Jerslev og tjenende i Lindholt, gård i Tranget på 1-1-0-0 tdr. hk., som Ole Svendsens enke kvitterede pga. slet tilstand. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

Side 65b, 2. juli 1742, Thomas Christensen, født i Hesselbakken og sidst tjenende Niels Jeppesens enke i Storgård i Koldbro, hus på Søheden i Jerslev på 0-7-3-1 tdr. hk., som Christen Nielsen kvitterede pga. armod.

 

Side 67a, 7. aug. 1742, Maren Terkelsdatter, forhen i Serritslev by på gods tilhørende mag. Jørgen Berg i Vrå præstegård, hvorfra hun er entlediget, umatrikuleret gadehus i Kalum, kaldet Bakken, som Mogens Jørgensen godvilligt afstod pga. alderdom og svaghed.

 

Side 67b, 20. aug. 1742, Jens Andersen, født i Karmisholt, Mylund i Jerslev på 2-0-2-1 tdr. hk., som Christen Laursen er fragået pga. slet tilstand.

 

Side 68a, 8. ??. 1742, Jens Nielsen, født i Vester Halne i Vadum og med pas og skudsmål, halvgården Vestermarken i Ingstrup. Nr. 2 på 2-1-0-1 tdr. hk. Ægter Niels Nielsens enke ved stedet.

 

Side 68b, 8. nov. 1742, Niels Pedersen, født i Klæstrup og hidtil i Jernskov i Tranget, gård i Sterup på 1-6-2-0 tdr. hk., som Jens Laursen fradøde, og en (eng) af Kraggården i Sterup. I alt 3-4-0-0 tdr. Tillades at flytte indbo og kreaturer med fra Tranget.

 

Side 68b, 8. nov. 1742, Niels Pedersen, født i Klæstrup, gadehus i Klæstrup. Nr. 20 på 0-0-1-2 tdr. hk., som Niels Jensen fradøde. Indfæstning 3 rdl. 2 mk.

 

Side 68b, 8. jan. 1743, Christen Nielsen, født i Allerup, sted i Øster Hassing på 1-4-3-2 tdr. hk., som Thomas Simonsen kvitterede pga. alderdom og svaghed.

 

Side 69b, 13. jan. 1744, Niels Jensen, født i Græddal og hidtil i Jernskov i Tranget, sted i Sterup på 1-6-2-0 tdr. hk. som Jens Laursen fradøde, og 1-5-0-0 tdr. af Kraggården. I alt 3-4-0-0 tdr. Tilladelse at flytte indbo og kreaturer fra Jernskov. Aftægt og skikkelig begravelse til Jens Laursens enke.

 

Side 70a, 16. jan. 1744, Peder Jensen, født i Græsdal, Jernskov i Tranget i Tårs på 0-3-1-1 tdr. hk., som hans bror Niels Jensen fraflyttede.

 

Side 70b, 16. sep. 1743, Karen Pedersdatter, Ole Svendsens enke i Tranget, umatrikuleret hus [Stamhuset i Tårs] ved Lennestved i Vrejlev, jeg for hende denne sommer af tag og tømmer med lofter og døre har ladet opbygge på østre ende af Lennestved mark. Den vesten for huset hende udviste jord såvel som det lidet grønningsjord østen og norden omkring huset ind til skel­let har hun straksen at opbryde og få i brug.

 

Side 71a, 28. marts 1749, Mads Andersen, halve Karmisholt i Tårs. Nr. 2 på 2-5-3-½ tdr. hk., og skovskyld p 0-0-2-2½ tdr., som hans far Anders Christensen godvilligt har afstået. Aftægt til faderen.

 

Side 71b, 27. sep. 1748, Bertel Pedersen, født i Jerslev, to steder i Sterup, som Niels Jensen fradøde og hvis enke Maren Mogensdatter han ægter. Nr. 19 på 1-6-2-0 tdr. hk. og 1-5-0-2 tdr. af Kraggårdens hk. I alt 3-4-0-0 tdr.

 

Side 72a, 11. marts 1747, Jens Ottesen, ladefoged på Burholt, hus i Klæstrup i Jerslev på 0-0-1-2 tdr. hk., som Niels Pedersen Skrædder godvilligt har afstået.

 

Side 72b, 2. april 1749, Laurs Christensen, hidtil avlskarl i Stenvad, Vestergård i Kalum i Serritslev, som Niels Bastholm hidtil har beboet. Nr. 1 på 8-0-3-0 tdr. hk., iberegnet Niels Steens øde.

 

Side 73a, 16. sep. 1748, Villads Thomsen, født i Øster Mellerup i Jerslev, Gammelholm i Hørby på 11-4-2-0 tdr. hk., som Peder Madsen fradøde og hvis enke han ægter. Fortsat ophold til enkens mor Anne Mortensdatter.

 

Side 73b, 13. maj 1749, Christen Pedersen, gård i Klæstrup på 1-5-0-2 ¾ tdr. hk., som hans far Peder Nielsen har beboet. Denne beholder 0-3-2-2 ¾ tdr. af stedet sin livstid.

 

Side 74a, 11 dec. 1748, Jacob Pedersen, 2 tdr. af sin far Peder Bertelsens sted i Jerslev. Nr. 5 på 3-6-2-0 tdr. hk. Fæster hele stedet efter forældrenes død.

 

Side 74a, 10. dec. 1749, Christen Prebensen, hus i Tranget i Tårs på 0-0-3-1 tdr. hk., som hans gamle skrøbelige og sengeliggende forældre har afstået.

 

Side 74b, 14. maj 1749, Christen Olufsen fra Hjørring, hus med tilliggende jord ved Agdrup i Tårs kaldet Øksenvadet.

 

Side 75a, 25. juni 1748, Jens Christensen, med pas og afsked fra mons. Jens Sand til Fuglsig, TvillinghusetKraggårds mark i Sterup med udvist kålhave.

 

Side 75a, 15. sep. 1749, Christen Bertelsen, hus med kålgård i Tårs by, som sergiant Hoffmann tilforn beboede.

 

Side 75a, 12. sep. 1749, Oluf Thomsen, ladefoged på Gården, Mellergård i Stenvad i Vrå, som Christen Nielsen sidst beboede. Nr. 2 på 8-0-3-0 tdr. hk.

 

Side 75b, 17. nov. 1749, Bent Andersen Tranget, nr. 10 i Jerslev på i alt 3-3-1-1 tdr. hk., hvor hans bror Christen Andersen bebor halvdelen og Niels Olesen godvilligt afstår sin part på 1-5-2-2 tdr. hk, men han og hustruen beholder 4 skpr. Ægter datter på stedet Maren Andersdatter.

 

Side 76a, 7. nov. 1749, Christen Mortensen, gård i Brødslev i Ingstrup på 1-3-3-1 tdr. hk., som hans far godvilligt har afstået.

 

Side 76b, 5. okt. 1750, Niels Steffensen, født i Tranget, gård i Sterup på 1-4-2-2 tdr. hk., som Niels (Pedersen) Bech forhen har haft.

 

Side 77a, 17. jan. 1751, Bertel Christensen, gård i Koldbro i Tårs på 1-1-3-1 tdr. hk., som hans far for nogle år siden fradøde. Giver sin mor ophold og en hæderlig begravelse.

 

Side 77b, 28. april 1751, Maren Andersdatter, født i Vrå sogn, umatrikuleret gadehus i Ingstrup på Vestermarkens grund.

 

Side 78a, 12. febr. 1751, Christen Christensen Skarmand, hus på 1 fjk. i Klæstrup, som Christen Greis har frasagt sig.

 

Side 78a, 9. april 1752, Terkel Rasmussen, sted i Koldbro i Tårs, som Jens Christensen fradøde. [Hk. med mere er forsvundet]

 

Side 78b, 20. april 1752, Asker Nielsen, huset Freden i Tranget i Tårs på 0-1-2-2 tdr. hk., som (Peder Pedersen) fradøde.

 

Side 79a, 20. april 1752, Otte Madsen, gård i Svennum i Jerslev på 6-2-0-2 tdr. hk., som hans far Mads Ottesen godvilligt afstår. Fæsteren antager 6 tdr. og resten ved faderens død eller afgang.

 

Side 79b, 21. april 1752, Thomas Christensen, ladefoged på Hvidstedgård, Overgård i Tårs på 1-6-3-2 tdr. hk., som Michel Thomsen frakom pga. alderdom og svaghed.

 

Side 80a, 16. okt. 1752, Christen Christensen, to steder i Tranget i Tårs, som Christen Jacobsen fradøde. 0-4-2-2 og 0-3-3-0 tdr. hk.

 

Side 80b, 4. nov. 1752, Søren Simonsen, Kobberholm i Torslev, som Mads Michelsens enke Anne Heilesdatter afstår til ham og sin datter Birgitte Madsdatter, som han ægter. Aftægt til enken.

 

Side 81a, 9. dec. 1752, Niels Laursen, Skavange i Torslev på 7-6-1-1 tdr. hk., som hans far godvilligt har afstået, men beholder 0-6-1-1 tdr. af stedet sin livstid.

 

Side 81b, 30. maj 1753, Poul Thomsen, tjenende i Kalum, to steder i Tårs by, som Thomas Thomsen frakom. 1-3-0-1 tdr. og 0-7-3-0 tdr. Er 2-2-3-2 tdr. hk.

 

Side 82a, 27. febr. 1756, Anne Jensdatter, hus med have vest for Thomas Christensens sted i Graum i Tårs.

 

Side 82b, 8. aug. 1753, min bonde Jacob Pedersen af Jerslev, sted på Søheden i Jerslev på 0-5-2-1 tdr. hk., som Christen Christensen frakom.

 

Side 83a, 14. febr. 1754, Morten Andersen af Karmisholt, halve Græsdal i Tårs, som Jens Olesen måtte fragå pga. alderdom og svaghed. Hk. 2-1-2-0 tdr.

 

Side 83b, 12. jan. 1756, Christen Christensen, gård i Jerslev by på 1-2-1-0 tdr. hk., som Niels Mogensen har frasagt sig.

 

Side 84a, 16. juni 1754, Jens Olesen, hus i Tårs by, som Maren Sørensdatter fradøde.

 

Side 84a, 21. sep. 1754, Jens Toersen og søn Søren Jensen, gård i Jerslev på 3-6-2-0 tdr. hk., som Jacob Pedersen sidst beboede. Jens Toersen har 1 tdr. hk. og sønnen resten.

 

Side 84b, 9. okt. 1754, Eskild Pedersen, Bjørnstrup i Tårs på 4-2-1-1 tdr. hk., som Niels Jensen fradøde og hvis enke han ægter. Opdrager afdøde Niels Jensens datter af første ægteskab med Zired Christensdatter.

 

Side 85a, 16. okt. 1754, Jens Pedersen, gård i Tårs på 1-0-3-2 tdr. hk., som Søren Olesen måtte afstå pga. fattigdom.

 

Side 85b, 22. okt. 1754, Jens Sørensen, gård i Harpsø i Tårs på 3-5-2-2 tdr. hk., som Niels Pedersen måtte forlade pga. armod.

 

Side 85b, 28. okt. 1754, Maren Andersdatter, hus ved Stenvad i Vrå, som ?? Christensens enke fradøde.

 

Side 86a, 18. nov. 1754, Anne Henriksdatter, hus i Tranget i Tårs, som Palle Christensen sidst beboede.

 

Side 86a, 15. april 1755, Mourits Nielsen, halve Karmisholt i Tårs. Hk. 2-5-3-2 og skovskyld på 0-0-2-2½ tdr. hk.

 

Side 86b, 22. juli 1755, Jens Christensen, halve Agdrup i Tårs, som hans far Christen Jensen har frasagt sig. Hk. 6-1-2-2 tdr.

 

Side 87a, 21. aug. 1755, Niels Laursen Rolighed, to steder i Tårs, Angest og Schian, på 0-2-1-1 tdr. hk.

 

Side 87b, 30. sep. 1755, Søren Olufsen, nyopbygget hus på Tårs mark kaldet Hedegård, med fire agre i Dybdal af Nørgårds jord.

 

Side 87b, 1. dec. 1755, Jens Christensen, hus i Sterup i Jerslev, som forhen har været Grønborgs lade, med 3 skpr. af samme gårds jord.

 

Side 88a, 1. dec. 1755, Oluf Pedersen, hus i Sterup i Jerslev, der forhen var Grønborgs rolling, samt 3. skpr. af samme gårds jord på Sterup mark.

 

Side 88a, 29. dec. 1755, Mogens Emmersen, Åsholm i Ugilt på 5-4-2-2 tdr. hk., som hans far fradøde.

 

Side 88b, 7. jan. 1756, Christen Christensen, født i Bjørntrup, Øster og Vester Lennestved i Vrejlev på 4-1-3-2 tdr. hk. Opsyn med den til stedet liggende tørvemose at ingen graver eller noget bortkører uden tilladelse.

 

Side 89a, 8. jan. 1756, Thomas Olesen, født i Koldbro, Øster Graum i Tårs på 3-7-3-0 tdr. hk. og skovskyld på 0-2-0-2 tdr.

 

Side 89b, 12. jan. 1756, Morten Laursen, hus i Jerslev.

Side 89b, jan. 1756, Maren Andersdatter, gadehus i Sterup.

Side 89b, ?. jan. 1756, Laurs Thomsen, Rolighed i Tranget i Tårs på 2 alb.

 

Side 90a, 3. jan. 1756, Hans Nielsen, Smedehuset i Tranget i Tårs.

Side 90a, 31. jan. 1756, Anne Poulsdatter, gadehus i Klæstrup i Jerslev.

 

Side 90a, 7. febr. 1756, Johanne Laursdatter, hus(e) i Klæstrup på 0-5-0-1 tdr. hk.

 

Side 90b, 28. febr. 1756, Thomas Laursen, Højris i Jerslev på 0-3-2-1 tdr. hk.

 

Side 90b, ?? 1756, Søren Nielsen Pergård, 6 skpr. af Grønborgs hartkorn på Sterup mark.

 

Side 91a, 1. marts 1756, Jens Steffensen, sted på Søheden i Jerslev på 0-5-2-7 tdr. hk., som Christen Knudsen forhen beboede.

 

Side 91a, 1. marts 1756, Christoffer Troensen, 0-3-2-2 tdr. af Kraggårds hartkorn på Sterup mark, hvor han har opbygget stedet Hummelheden.

 

Side 91b, 1. marts 1756, Bertel Pedersen i Sterup i Jerslev, desuden del af Grønborgs hartkorn. Fæster i alt 3-4-1-1 tdr. hk.

 

Side 91b, 1. marts 1756, Peder Pedersen i Sterup i Jerslev fik gårdens halve hk. 1730 og fæster nu hele gården på 8-3-3-2 tdr. efter faderen Peder Jensens død.

 

Side 92a, 27. marts 1756, Christen Prebensen, hus i Tranget i Tårs på 0-0-3-1 tdr. hk., som hans far fradøde.

 

Side 92b, 2. april 1756, Thomas Christensen, hus i Jerslev by, som han forhen beboede og nu er delt mellem ham og Christen Sørensen. Hk. 2 skpr. 2 fjk.

 

Side 92b, 2. april 1756, Ole Nielsen, det sted i Klæstrup i Jerslev på 1-5-0-1 ¼ tdr. hk., som han forhen beboede.

 

Side 93a, 12. april 1756, Christen Sørensen Hallund, gadehus i Jerslev, som Jens (Toersen) havde og 2 skpr. 2 fjk. af Thomas Christensens forhen i fæste havende.

 

Side 93a, 17. maj 1756, Karen Pedersdatter, et på Lennestved grund opbygget hus, Stamhuset kaldet i Tårs sogn, med dertil tillagt jord. Restancer, hun har pådraget sig siden sin mands død, reserveres.

 

Side 93a, 20. maj 1756, Niels Pedersen af Klæstrup, Mastrict i Tranget i Tårs med lille indhegnet kålhave og lille toft.

 

Side 93b, 3. marts 1756, Christen Christensen, gadehus i Klæstrup kaldet (Kragbakken)

 

Side 93b, 21. aug. 1756, Jens Laursen, Kraggård i Sterup i Jerslev på 4-2-3-1 tdr. hk.

 

Side 94a, 18. sep. 1756, Laurs Pedersen, gadehus i Tårs, som hans far Peder Madsen godvilligt har afstået. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

Side 94a, 1. okt. 1756, Christen Jacobsen, Podehuset i Tranget i Tårs, som Anders Svendsen sidst beboede. Fører tilsyn med Lindholts bøge og elleskov.

 

Side 94b, 2. juni 1757, Christen Jensen og hans bror Mads Jensen fæstede Hoslemark i Hørby. Broderen er nu død og Christen Jensen fæster hele gården på 7-3-0-1 tdr. hk.

 

Side 94b, 3. juni 1756, Peder Michelsen, født i Overgård i Tårs, jordløst gadehus på Mylunds grund i Jerslev.

 

Side 94b, 3. jan. 1757, Christen Laursen, Plantehuset i Tranget i Tårs med tilliggende havejord.

 

Side 95a, 3. jan. 1757, Peder Hansen, Orangehuset i Tranget i Tårs, som han har antaget.

 

Side 95a, 4. jan. 1757, gamle Christen Nørgård, gadehus i Tårs by og to agre af Nørgårds jord beliggende norden for bemeldte hus.

 

Side 95a, 4. jan. 1757, Hans Chr. Nielsen, gadehus i Tårs by med fire agre af Nørgårds jord.

 

Side 95b, 8. jan. 1757, Maren Pedersdatter, gadehus med kålhave i Tranget i Tårs.

 

Side 95b, 1. aug. 1757, Else Jensdatter, Lunderhuset, et gadehus med haveplads på Sterup gårds grund i Jerslev. Årlig en dags arbejde i høbjerring og en i høsten til Lindholt.

 

Side 95b, 21. marts 1757, Jens Pedersen Wormstrup, gadehus med tilliggende jord i Klæstrup i Jerslev, som Simon Kruch forhen beboede. Hk. 3 album.

 

Side 95b, 14. juli 1757, Laurs Christensen, Skovhuset i Tranget i Tårs, som hans mor i mange år har beboet og nu afstår. Opsyn med Boller skov, som han og hans mor i mange år har gjort. Desuden forretter han bødkerarbejde her på gården uden betaling.

 

Side 96a, 1. sep. 1757, Jens Jensen fra Kalum, halvgård i Uttrup i Hvorup, som Jens Pedersen fradøde. Hk. 3-4-1-0 tdr. Ægter enkens datter på stedet Anne Chatrine Jensdatter.

 

Side 96a, 20. ??, 1757, Jens Simonsen, gadehus ved Vestermark i Ingstrup, som hans far Kjeld Simonsen havde. [Faderen hed snarere Simon Kjeldsen]

 

Side 96b, 2. juni 1758, Christen Christensen, født i Agdrup i Tårs, gård i Tranget i Tårs på 1-1-0-0 tdr. hk., som Jacob Christensens enke sidst beboede.

 

Side 96b, 7. nov. 1758, Peder Christensen Klæstrup, hus i Klæstrup i Jerslev på 0-5-3-2 tdr. hk., som hans far Christen Laursen godvilligt oplader. Indfæstning 6 rdl.

 

Side 97a, 8. nov. 1758, Niels Andersen Svedkier, Horslemark i Hørby på 7-3-1-0 tdr. hk. Indtræder i ægteskab med Christen Jensens enke, som bebor stedet.

 

Side 97a, 27. febr. 1759, Christen Pedersen, hus i Tranget i Tårs på 0-4-2-1 tdr. hk., som hans far Peder Christensen afstod pga. alderdom.

 

Side 97a, 6. marts 1759, Kjeld Simonsen, gadehus med haveplads på Vestermarkens grund i Ingstrup sogn, som Maren Andersdatter forhen beboede.

 

Side 97b, 2. jan. 1760, Laurs Laursen, huset Rolighed i Tårs på 2 alb. hk., som hans far afstår pga. alderdom.

 

Side 97b, 31. marts 1760, Hans Laursen, født i Svennum i Jerslev, Stamhuset i Tårs, et gadehus med tillagt jord ved Lennestved, som Karen Pedersdatter havde. Når Christen Madsens enke i Klæstrup enten ved døden afgår eller hendes påboende sted på anden måde bliver ledig, må han kvittere Stamhuset og antage hendes.

 

Side 97b, 21. april 1760, Thomas Pedersen Hausager, gadehus i Tårs by, som Jens Ottesens enke fradøde. Med tillagte to agre af Nørgårds jord.

 

Side 98a, 28. aug. 1760, Erik Laursen, født i Tårs by, Hjabelund i Tårs på 0-2-1-1 tdr. hk., som Michel Nielsen fradøde og hvis enke Johanne Jensdatter han ægter.

 

Side 98a, 29. aug. 1760, Christen Jensen, født i Mellerup i Jerslev, Koldbro i Tårs på 1-1-3-1 tdr. hk., som Bertel Christensen fradøde.

 

Side 98b, 7. okt. 1760, Jeppe Nielsen, Storgård i Tårs på 2-4-1-2 tdr. hk., som hans mor godvilligt afstår mod aftægt og en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 98b, 15. dec. 1760, Otte Jensen, født i Sterup, nyopbygget gadehus på Jens Jensen Uttrups gårds grund i Uttrup i Hvorup sogn med halvdelen af hans kålhave. Pligtig at kvittere huset, hvis jeg behøver ham til at antage en halvgård i Uttrup.

 

Side 99a, 16. maj 1761, Peder Nielsen Klestrup, Jernskov i Tranget i Tårs på 0-3-1-1 tdr. hk., som Peder Jensen Kock fradøde og hvis enke han ægter. Fri for indfæstning i henseende han i mange år har tjent ved gården for røgter.

 

Side 99a, 30. juni 1761, Christen Jensen, gård nr. 2 i Kalum i Serritslev på 7-5-3-0 tdr. hk., som hans far Jens Jensen er fradød og hans mor Johanne Mathiasdatter afstår mod aftægt og begravelse.

 

Side 99b, 22. sep. 1761, Christen Michelsen, født i Kalum i Serritslev, gård i Svennum i Jerslev på 6-2-0-2 tdr. hk., som Otte Madsen sidst beboede. Frigiven for landgilde sin livstid, siden han i mange år har tjent her på gården, men når han ved døden afgår, svarer enken landgilde og arbejdspenge.

 

Side 99b, 30. sep 1761, Otte Madsen i Svennum, hus på Søheden i Jerslev på 0-5-2-1 tdr. hk., som Jacob Pedersen godvilligt har afstået.

 

Side 100a, 10. okt. 1761, Christen Nielsen, født i Storgård i Tårs, Mellergård i Stenvad i Vrå. Nr. 2 på 8-0-3-0 tdr. hk., som Oluf Thomsen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 100a, 3. nov. 1761, Jens Nielsen, født i Koldbro i Tårs, nr. 2 i Kalum i Serritslev på 7-5-3-0 tdr. hk., som Jens Pedersen fradøde og hans enke nu afstår til sin svigersøn.

 

Side 100a, 7. nov. 1761, Hans Christensen, født i Hjulet, Hjulet i Tårs på 1-0-3-2 tdr. hk., som Jens Hjulet sidst beboede og jeg selv i nogen tid har brugt. Rollingen er denne sommer af nyt opbygget og laden ført i god stand.

 

Side 100b, 26. jan. 1762, Jens Thomsen, født i Graum, sted i Koldbro i Tårs, som Niels Christensen fradøde og sidst er forestået af enken Kirsten Jensdatter, der nu afstår til fæsteren, som ægter hendes datter. Hovarbejde som naboen Esscheld Rasmussen.

 

Side 101a, 21. maj 1762, Kirsten Pedersdatter, Jens Pedersens enke, hus i Kalum i Serritslev, som hendes mor Maren Terkelsdatter bebor og nu afstår mod husly sin livstid.

 

Side 101a, 16. nov. 1762, Maren Birrieldsdatter, gadehus i Klæstrup i Jerslev.

 

Side 101a, 12. juli 1763, Peder Nielsen Harpsøe, Hatholt i Tårs på 0-4-2-0 tdr. hk., som Niels Jensen har afstået pga. alderdom og påkommende svaghed og med hvis datter fæsteren er indtrådt i ægteskab.

 

Side 101b, 2. okt. 1763, Svend Pedersen Sessing, Åsholm i Ugilt på 5-4-2-2 tdr. hk., som Mogens Emmersen fradøde og hvis enke han har ægtet. Betaler Mogens Emmersens gæld.

 

Side 101b, 10. okt. 1763, Laurs Thomsen Mellerup, der i mange år har tjent i Lindholt avlsgård, Jernskov i Tranget i Tårs på 0-3-1-1 tdr. hk., som Peder Jensen Klæstrup fradøde og hvis enke han har ægtet.

 

Side 102a, 12. febr. 1764, Christen Olesen Klæstrup, gård i Klæstrup i Jerslev på 1-5-0-2 ¾ tdr. hk., som Christen Pedersen fradøde og med hvis enke han er indtrådt i ægteskab.

 

Side 102a, 12. maj 1764, Søren Nielsen Harpsøe, halve Karmisholt i Tårs, som Mads Andersen fradøde. Hk. 2-5-3-½ tdr. og skovskyld 0-0-2-2½ tdr. Forsørge og opdrage Mads Andersens umyndige datter Anne Madsdatter til hun selv kan fortjene brød og klæde.

 

Side 102b, 24. maj 1764, Niels Thomsen, halve Græsdal i Tårs, som hans far Thomas Nielsen har afstået til ham. Hk. 2-1-2-0 tdr.

 

Side 102b, 2. juni 1764, Frederik Christoffersen, gård i Nørre Uttrup på 3-4-1-0 tdr. hk., som Jens Jensen fradøde og med hvis enke han har indladt sig i ægteskab.

 

Side 103a, 23. juni 1764, Ole Emmersen Åsholm, hus i Klæstrup på 2¼ alb. hk., Christen Madsens enke fradøde. Til vitterlighed, Niels Michelsen og Christen Emmersen.

 

Side 103a, 22. juni 1764, Peder Sørensen, gård i Sterup i Jerslev på 3-4-0-0 tdr. hk., som hans far Søren Nielsen Pergård afstår. Til gården er 6 skpr. hk. af Grønborgs jord.

 

Side 103a, 20. dec. 1764, Niels Nielsen Hansbæk, Mylund i Jerslev på 2-0-2-1 tdr. hk., som Jens Andersen fradøde og med hvis enke han træder i ægteskab. Til vitterlighed, Jens Madsen i Mellerup og Christen Emmersen ved Boller.

 

103b, 2. jan. 1765, Christen Larsen Boes/Bols, gård i Brødslev i Ingstrup på 1-3-3-1 tdr. hk., som Christen Mortensen fradøde og hvis enke han har ægtet.

 

Side 103b, 12. febr. 1765, Christen Olesen Grønborg, hus i Sterup, som Jens Christensens enke nu med tilladelse er fraflyttet. Med jord fra Grønborgs mark i Sterup. Hk. 0-3-0-0 tdr.

 

Side 104a, 26. marts 1765, Jens Christensen Mylund, gård i Jerslev på 1-2-1-0 tdr. hk., som Christen Christensen afstår i mindelighed.

 

Side 104a, 8. maj 1766, Christen Nielsen, Volsholt i Tårs på 2-4-2-2 tdr. hk., som hans far sidst beboede.

 

Side 104b, 24. marts 1766, Anders Jensen, gård i Uttrup i Hvorup sogn på 3-4-1-0 tdr. hk., som Jens Jensen Calum er frasat formedels armod. Kører et læs sild her til gården hvert års for og efterår i rette tid på den tid silden er bedst.

 

Side 104b, 10. juli 1766, Jens Nielsen Storgård, de sammenlagte boliger Angest og Schian i Tranget i Tårs, som Niels Laursen sidst beboede. Hk. 0-2-1-1 tdr.

 

Side 105a, 14. okt. 1766, Søren Olesen, født i Van(kier?), Sønder Harpsø i Tårs på 1-3-1-1 tdr. hk., som Christen Poulsen godvilligt har afstået.

 

Side 105a, 12. juni 1767, Niels Sørensen, huset Skadesholt i Tårs, som hans mor, Søren Nielsens enke, fradøde.

 

Side 105b, 27. juni 1767, Bertel Olesen, gadehus i Sterup, som hans far Ole Pedersen har beboet og hans mor godvilligt har afstået. Med tilliggende jord fra stedet Grønborg. Hk. 3 skpr.

 

Side 106a, 27. juni 1767, Christen Christensen, Øster og Vester Lennestved i Vrejlev, som hans far Christen Christensen fradøde og enken Karen Pedersdatter godvilligt har afstået. Hk. 4-1-3-2 tdr. Opsyn med den ved stedet liggende tørvemose at intet vorder gravet uden tilladelse.

 

Side 106a, 22. aug. 1767, Maren Laursdatter, gadehus i Tårs by på 1 alb., som hendes far Laurs Eriksen fradøde. Er tillagt to stykker af Nørgårds jord i Tårs mark. Gør ugedag til Boller. Kautionist, Poul Thomsen i Tårs.

 

Side 106b, 22. aug. 1767, Christen Christensen Nørgård, huset Hedegård i Tårs med jord fra Nørgård, som Søren ??gårds enke kvitterede pga. armod. [Mørkfarvet og utydeligt]

 

Side 106b, 22. aug. 1767, Thomas Nielsen, der har beboet halve Græsdal, nyopbygget umatrikuleret gadehus i Tårs by med to stykker jord fra Nørgård.

 

Side 106b, 30. dec. 1768 (67?), Jens Pedersen, halve Stoksted i Tårs, som hans mor har afstået. Hk. 3-4-3-2½ tdr. Mølleskyld 0-0-2-½ tdr. Indfæstning 13½ rdl.

 

Side 107a, 30. dec. 1767, Knud Christensen, nr. 6, 22 og 25 i Klæstrup i Jerslev, som hans mor, Christen Knudsens enke Johanne Laursdatter, har beboet. Hk. 0-5-0-1 tdr.

 

Side 107a, 30. dec. 1767, Niels Olesen, sted i Klæstrup på 1-5-0-1¼ tdr. hk., som hans far Ole Nielsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 107b, 8. april 1769, Christen Thom­sen, født i Højris i Jerslev, Stamhuset i Tårs, et umatrikuleret gadehus ved Lennest­ved i Vrejlev, som Hans Laursen god­villigt har frasagt sig. Forrette gående rejser og sædvanligt hov­spind. Indfæst­ning 6 rdl. 4 mk., hvorimod han får tømmer for 3 rdl. 2 mk. til reparation.

 

Side 108a, 4. maj 1769, Niels Michelsen Callum, hans fødested, Vestergård i Kalum i Serritslev. Nr. 1 på 8-0-3-0 tdr. hk., som Laurs Christensen godvilligt har afstået, men reserverer sig jord og Niels Steens øde sted, så længe han og hustruen lever. Fri for indfæstning, da han har tjent mig som ladefoged.

 

Side 108b, 24. maj 1769, Laurs Christensen, hidtil i Vestergård i Kalum, det hus på bemeldte gårds grund, som han med tilladelse har opbygget, med Niels Steens øde sted og tillagt jord fra Vestergård efter aftale med Laurs Christensen. Hk. (i alt ?)3 skpr.

 

Side 108b, 10. juni 1769, Peder Jensen, hus i Sterup i Jerslev, som Christen Olesen frarømte, med tillagt jord fra Grønborg. Hk. 3 skpr.

 

Side 109a, juni 1769, Willads Jacobsen, født i Tranget, gadehus i Klæstrup i Jerslev på 1 fjk. hk., som Christen Schanvads enke fradøde.

 

Side 109a, 29. juli 1769, Christen Nielsen Hansbeck, gående landsoldat, sted i Jerslev by på 1-5-2-2 tdr. hk., som Bent Andersen ved dom er frasat pga. armod.

 

Side 109b, 29. juli 1769, Christen Thomsen, født i Graven, Hjabelund i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk., som Jens Christensen fradøde.

 

Side 110a, 1. okt. 1969, Niels Steffensen, Kraggård i Sterup i Jerslev på 4-6-2-0 tdr. hk., som Jens Laursen kvitterede pga. armod. 3 skp. 2 fjk. er henlagt til Hummelheden.

 

Side 110a, 2. nov. 1769, Erik Nielsen, født i Volsholt, hus i Tranget i Tårs kaldet Freden, som Adscher [Asker] Nielsens enke har opladt for ham og som han ægter.

 

Side 110b, 10. maj 1770, Niels Emmersen, født i Åsholm og nu tjenende som avlskarlLindholt, Bjørnstrup i Tårs på 4-2-1-1 tdr. hk., som Terkild Pedersen har kvitteret pga. slette omstændigheder.

 

Side 111a, 28. aug. 1770, Peder Poulsen, født i Stoksted i Tårs, de samlede Øster og Vester Lennestved i Vrejlev på 4-1-3-1 tdr. hk., beboet af Christen Christensens enke, som han ægter, og står hendes børn i faders sted på en sømmelig og kristelig måde. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 111b, 8. jan. 1771, Tron Christoffersen, Hummelheden i (Sterup) i Jerslev, som hans far Christoffer Tronsen fradøde. Er tillagt jord fra Kraggård. [Mørkfarvet og utydeligt]

 

Side 111b, 25. febr. 1772, Niels Jensen, født i Øster Mellerup i Jerslev, Vangterp i Torslev på 5-0-0-1 tdr. hk., som Niels Simonsen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 111b, 6. marts 1772, Thomas Christensen, født i Vrensted og med pas fra hr. Scheel til Langholt, Vestermark i Ingstrup på 4-2-0-1 tdr. hk., som Jens Jensen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 112a, 18. maj 1772, Christen Nielsen, også den anden part af nr. 10 i Jerslev på 1-5-2-2 tdr. hk., som Christen Andersen har frasagt sig.

 

Side 112a, 25. juni 1772, Niels Christensen, født i Lunden i Hallund, Harpsø i Tårs på 3-5-2-2 tdr. hk., som Jens Sørensen fradøde. Ægter enken og står hendes børn i faders sted.

 

Side 112b, 14. nov. 1772, Christen Nielsen Harpsøe, Tørholm i Torslev på 0-1-1-0 tdr. hk., som Laurs (Pedersen forhen havde).

 

Side 112b, 25. marts 1772, [73] Niels Christensen, født i Svennum, Vangterp i Torslev på 5-0-0-1 tdr. hk., som Niels Jensen har afstået.

 

Side 112b, 17. maj 1773, Niels Jensen Mellerup, tidligere i Vangterp i Torslev, nr. 6 i Sterup på 8-3-2-2 tdr. hk., som Peder Pedersen godvilligt afstod.

 

Side 113a, 8. dec. 1773, Jens Christensen, søn af min forrige møller, Boller mølle på 1-4-3-0 tdr. mølleskyld og 1 skp. 2 fjk. jordskyld. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 113b, 20. juli 1773, Jens Christensen Horslemark i Hørby, Gammelholm i Hørby på 11-4-2-0 tdr. hk., som Villads Thomsen afstår pga. alderdom og svaghed. Ægter datteren Anne Marie Villadsdatter og giver den anden datter Kirsten Villadsdatter et skikkeligt bryllup og noget til udflyning. Aftægt til Villads Thomsen.

 

Side 114a, 24. sep. 1773, Thomas Jensen Høyriis, Storgård i Tårs, som Jeppe Nielsen fradøde, hvis enke han ægter og hvis børn han står i faders sted. Hk. [1760, 2-4-1-2 tdr.]

 

Side 114a, 24. juli 1774, Laurs Olesen, født i Borup i Vrå og med pas fra Hans Excellence, højvelbårne hr. gehejmeråd Gabel til Vrejlev kloster og Rønnovsholm, gård nr. 3 i Stenvad i Vrå på 8-1-1-1 tdr. hk., som Simon Simonsen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 114b, 4. aug. 1774, Niels Christensen Smed af Tornby, født i Hundbjerg i Astrup og med pas fra fru Elisabeth (Dyssel), sted i Tranget i Tårs, som Thomas Jensen Smed fradøde.

 

Side 114b, 17. okt. 1774, Christen Thomsen, forhen i Hjabelund, sin far Thomas Christensens påboende sted i Graven [Graum] i Tårs på 3-7-3.0 tdr. hk. og skov på 0-2-0-2 tdr.

 

Side 114b, 17. okt. 1774, Poul Thomsen, født i Graven, halve Græsdal i Tårs på 2-1-2-0 tdr. hk., som Niels Thomsen fradøde, hvis enke han ægter og hvis børn han står i faders sted.

 

Side 115a, 17. okt. 1774, Jørgen Jensen, født i Jerslev, Hjabelund i Tårs, som Christen Thomsen har afstået til ham. Hk. 0-2-0-2 tdr.

 

Side 115a, 24. okt. 1774, Søren Pedersen Stoksted, halve Stoksted i Tårs, som hans far Peder Christensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Hk. 3-4-3-2½ tdr. og mølleskyld 0-0-2-½ tdr.

 

Side 115a, 5. nov. 1774, Peder Nielsen, sted i Tranget i Tårs på 1-1-0-0 tdr. hk., som hans far Niels Nielsen godvilligt har afstået.

 

Side 115b, 1. nov. 1774, Niels Nielsen, hus i Tranget på 0-0-1-1 tdr. hk., som hans far ??.

 

Side 115b, 28. nov. 1774, Mads Christensen Horslemark, Horslemark i Hørby på 7-3-1-0 tdr. hk., som hans mor afstår pga. alderdom. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 115b, 28. nov. 1774, Peder Jensen Wraa, gård i Vrå [i Torslev] på 4-6-2-2 tdr. hk., som hans far Jens Simonsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 116a, 28. nov. 1774, Niels Jensen Koldbro, sted i Koldbro i Tårs på 1-0-1-0 tdr. hk., som hans mor afstår pga. alderdom.

 

Side 116a, 22. dec. 1774, Tron Christoffersen, hidtil i det lille sted Hummelheden, gård nr. 6 i Sterup på 8-3-3-2 tdr. hk., som Niels Jensen Mellerup godvilligt har afstået. Forrige beboer Peder Pedersen har to agre sin livstid. Betaler formandens restance og er for indfæstning ganske frigivet.

 

Side 116b, 5. april 1775, Niels Nielsen Harpsøe, Volsdam i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk., som Christen Christensen forhen beboede. For indfæstning fri. [Utydeligt]

 

Side 116b, 12. aug. 1775, Niels Thomsen Karmisholt, hus på 1 alb. i Tårs by, som Maren Laursdatter sidst beboede, med de i mange år brugte to stykker af Nørgårds jord i Tårs mark.

 

Side 116b, 20. nov. 1775, Anders Hansen Taars, gadehus i Tårs by med to agre af Nørgårds jord, som Thomas Pedersen Hausager fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 116b, 23. nov. 1775, Maren Hansdatter i Tranget, Thomas Smeds enke, det jordløse hus i Tranget kaldet Jernskov. Lavværge: Ole Thomsen.

 

Side 117a, 8. jan. 1776, Christen Nielsen Harpsøe, Vangterp i Torslev på 5-0-0-1 tdr. hk., som Niels Christensen Svennum fradøde og hvis enke Maren Jacobsdatter han ægter.

 

Side 117a, 6. april 1776, Henrik Christensen, Musted i Jerslev på 6-7-0-0 tdr. hk., som Christen Jensens enke Tou Christensdatter marts dette år afstod til sin søn. Hans gamle mor nyder husværelse hos ham og han viser hende den høflighed som enhver retsindig søn er sin mor skyldig. Indfæstning 50 rdl.

 

Side 117a, 29. maj 1776, Maren Sørensdatter, født i Skadesholt, gadehus med haveplads i Graum i Tårs, som Anne Jensdatter forhen beboede. Lavværge: Niels Sørensen.

 

Side 117b, 21. juli 1776, Peder Christensen, født i Lennestved i Vrejlev, sted i Koldbro i Tårs på 1-0-1-0 tdr. hk., som Niels Jensen Koldbro fradøde.

 

Side 117b, 4. okt. 1776, Christen Jensen, landsoldat, Overgård i Tårs, hvor han er opfødt og som Anne Jensdatter, Thomas Christensens enke, har begæret at afstå til ham. Hk. 1-6-3-2 tdr. Giver ophold til enken hendes livstid som var det hans egen mor.

 

Side 118a, oktober 1776, Christen Pedersen, landsoldat, (Sønder)lunden i Hallund på (3-4-0-1 tdr. hk.,) som hans far afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen.

 

Side 118, 3. febr. 1777, Christen Jensen, tjenende på Lindholt, Kobberholm i Torslev på 0-5-3-2 tdr. hk., som Søren Simonsens enke Birthe Madsdatter afstår mod ophold og aftægt. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 118b, 26. febr. 1777, Peder Chr. Nielsen, Mastrict, et hus med kålgård i Tranget i Tårs, som hans far Niels Pedersen nu (kvitterer).

 

Side 118b, 6. marts 1777, Johanne Pedersdatter, som var trolovet med Bent Andersen i Jerslev, fordi hans efterladte små børn hos hende skulle have husværelse og hjælp, huset i Jerslev, som Bent Andersen fradøde. Lavværge: Christen Olesen.

 

Side 118b, 6. marts 1777, Jens Laursen, hus ved Løth i Jerslev på Sterups ejendom.

 

Side 118b, 24. marts 1777, Christen Laursen, Hiult [Hjulet] i Tårs på 0-3-3-0 tdr. hk., som hans far Laurs Jensen afstår mod aftægt til ham og hans hustru.

 

Side 119a, 3. okt. 1777, Søren Christensen Musted, født i Musted, tjenende på Boller, Boller mølle på 1-4-3-0 tdr. hk. mølleskyld og 0-1-2-0 tdr. jordskyld. Ægter den afdøde møller Jens Christensens enke og betaler hans gæld efter skifte 1. aug. sidst. Indfæstning 40 rdl.

 

Side 119b, 6. okt. 1777, Christen Pedersen Hyvdal, Orangehuset i Tranget i Tårs, et gadehus med haveplads, før beboet af hans far Peder Hansen. Ikke forglemme hans pligt efter skovforordningen, siden stedet grænser til Boller skov.

 

Side 119b, 25. marts 1778, Peder Jensen, landsoldat, Øster Mellerup i Jerslev på 5-1-3-2 tdr. hk., som hans far Jens Madsen har afstået til ham.

 

Side 119b. 21. april 1778, tilladelse, at Søren Pedersen i halve Stoksted i Tårs mageskifter med Jens Nielsen Storgård, der har to små sammenlagte steder i Tranget, Angest og Schian, på 0-2-1-1 tdr. hk.

 

Side 120a, 21. april 1778, Jens Thomsen Høyriis, gadehuset Nyhus i Tranget, som Christen Thomsen Tranget sidst beboede.

 

Side 120a, 30. juni 1778, Christen Jensen, der afstår Koldbro i Tårs til Ole Christensen Oxenvadet, Agdrup i Tårs på 6-1-2-2 tdr. hk.

 

Side 120b, 30. juni 1778, Ole Christensen Oxenvadet, landsoldat, sted i Koldbro i Tårs på 1-1-3-1 tdr. hk., som Christen Jensen formedels forflyttelse til Agdrup har afstået.

 

Side 120b, ??, Jens Christensen, født i ??rup, hus ved Agdrup i Tårs, som Christen Olufsens enke har afstået til ham.

 

Side 121a, 28. maj 1779, Peder Nielsen Biørnstrup, sted i Sterup i Jerslev, som Bertel Pedersen fradøde og med hvis enke Anne Pedersdatter hans straks træder i ægtestand. Hk. 1-6-2-0 tdr. og med tillagt jord fra Grønborg på 1-5-3-1 tdr. I alt 3-4-1-1 tdr.

 

Side 121a, 27. maj 1779, tilladelse, at Laurs Thomsen i Jernskov og Erik Nielsen i Freden mageskifter. Jernskovs hk. 0-3-1-1 tdr. Fredens hk. 0-1-2-1 tdr.

 

Side 121b, 9. maj 1779, Niels Poulsen, to steder i Tårs by på i alt 2-2-2-2 tdr. hk., som hans far Poul Thomsen har beboet i mange år og nu afstår.

 

Side 122a, 25. maj 1780, Steffen Nielsen, Kraggård i Sterup på 4-6-2-0 tdr. hk., som hans far Niels Steffensen afstår.

 

Side 122a, 12. juli 1780, Niels Christensen Skrædder, født på Burholt gods og afskediget med pas, hus i Klæstrup i Jerslev på 0-1-1-0 tdr. hk., som Peder Nielsens enke Johanne Thorsdatter har afstået til ham. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 122a, 28. dec. 1780, Jacob Christensen, soldat, hus i Sterup i Jerslev, som Anne Marie ??datter fradøde. [Efternavnet er rettet til ukendelighed]

 

Side 122b, 3. jan. 1781, Christen Christensen, hus på 2 skpr. hk. på Græsdal mark i Tårs, som hans far fradøde og hans mor har afstået. Østen for Græsdal med ti agre i øster og vester op til skellet mellem Græsdal og Stendal, mod syd til Thidemansholms ejendom og nordpå til Græsdal hede.

 

Side 122b, 30. marts 1781, Peder Ottesen Svennum, soldat for godset, halve Karmisholt i Tårs på 2-5-3-½ tdr. hk., og skovskyld på 0-0-2-2½ tdr. som Mourits Nielsen har afstået til ham og hvis datter Maren han ægter. Aftægt på stedet til Mourits Nielsen og hustru.

 

Side 123a, 27. marts 1781, Jens Pedersen, født i Tranget, gadehus i Sterup på 3 skpr. hk., som Bertel Olesen forhen beboede. Med tillagt jord fra Nørgård.

 

Side 123a, 1. maj 1781, Anders Nielsen, kendt udygtig til soldatertjeneste, Hansbæk i Jerslev på 3-4-3-2 tdr. hk., som hans mor har beboet og nu afstår. Til vitterlighed, svoger Godske Laursen i Oustrup.

 

Side 123b, 30. juli 1781, Poul Kieldsen, kendt udygtig til kgl. tjeneste, Vestermarken i Brødslev [Ingstrup] på 1-3-3-1 tdr. hk., som Christen Laursen sidst beboede.

 

Side 124a, 3. nov. 1781, landsoldat Henrik Nielsen, Lunderhuset i Vrejlev [er ved Sterup i Jerslev], et hus med tillagt jord, som Else Jensdatter fradøde. Huspenge, 2 rdl. årligt.

 

Side 124a, 16. nov. 1781, Niels Pedersen Tranget, hus med tillagt jord ved Mylund i Jerslev, som Peder Michelsen sidst beboede.

 

Side 124a, 19. nov. 1781, Niels Hansen, hus i Tårs, som hans forældre har beboet, med tillagte fire agre af Nørgårds jord.

 

Side 124b, 4. april 1782, Christen Laursen Jerslev, landsoldat, Gammelholm i Hørby på 11-4-2-0 tdr. hk., som Jens Christensen fradøde og hvis enke han allerede har ægtet.

 

Side 124b, 22. juni 1782, Christen Christensen, de sammenlagte steder i Klæstrup i Jerslev, nr. 6, 22 og 25 på 0-5-0-1 tdr. hk., som hans bror Knud Christensen har afstået til ham.

 

Side 125a, 22. juni 1782, Knud Christensen, født i Klæstrup, hus samme sted, som hans kone og siden hans mor har beboet. [Det sidste skal måske være omvendt]

 

Side 125a, 4. dec. 1782, Niels Olesen Stenvad, hus på 2 alb. i Stenvad i Vrå, som hans mor fradøde.

 

Side 125b, 29. marts 1783, Jesper Christensen Klæstrup, landsoldat, Øster Mellerup i Jerslev på 5-1-3-2 tdr. hk., som Peder Jensen frasagde sig pga. fattigdom.

 

Side 125b, 29. juni 1783, Steffen Knudsen, Håsen i Tårs på 0-1-2-0 tdr. hk., som hans mor har afstået. Er skovfoged som sin afdøde far Knud Steffensen og har opsyn med søndre del af Boller skov. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 126a, 16. marts 1784, Poul Simonsen Kruch, født i Jerslev, huset Langthjem i Jerslev, som sidst var beboet af Bent Andersens enke, der nu ved døden er afgået.

 

Side 126a, 4. okt. 1784, Christen Bertelsen, født i Koldbro i Tårs, Bjørn­strup i Tårs på 4-2-1-1 tdr. hk., som forrige fæster frasagde sig pga. fattigdom.

 

Side 126b, 1. juni 1784, Jens Christensen Koldbro, født i Koldbro i Tårs, Smedehuset i Tranget, som Hans Nielsens enke fradøde.

 

Side 126b, 4. juni 1785, Niels Emmersen, som pga. fattigdom frakom gården Bjørnstrup, et sønden for Tårs kirke beliggende hus, som unge Christen Christensen fradøde, hvortil er lagt fire agre af Nørgårds jord.

 

Side 127a, 21. okt. 1786, Peder Johansen, huset Nørre Haven i Tranget i Tårs på 0-4-2-0 tdr. hk., som hans far Johan Pedersen har begæret at afstå. Forsørge sin ganske affældige 86-årige far, så længe han lever, og de to børn, til de kommer til konfirmationen.

 

Side 127b, 3. okt. 1788, Christen Jensen, født i Sterup, gadehus i Tårs, som Thomas Nielsen Græsdal fradøde, med tillagte to agre næst norden for huset fra Nørgård.

 

Side 128a, 21. sep. 1791, Jens Svendsen, i otte år soldat ved Jyske infanteriregiment, født i Vester Brønderslev by, 44 år, umatrikuleret hus på Bakken i Kalum i Serritslev, som Kirsten Pedersdatter fradøde.

 

Side 128b, 15. okt. 1791, Jørgen Eriksen, født i Vester Kragdrup i Tårs, gadehus i Tårs by med tilliggende jord næst norden for huset fra Nørgård.

 

Side 128b, 11. sep. 1792, Jens Jensen Calum, landsoldat siden 1787, gård i Serritslev på 3-6-3-1½ tdr. hk., som hans mor, Jens Nielsens enke, har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til moderen. Betaler moderens restance på 40 rdl. Christen Jensen har den anden part af gården [På efterfølgende sider er der syn på og taksation af gården]

 

Side 132b, 26. marts 1794, Jens Simonsen Stenvad, Stenvad i Vrå på 8-1-1-1 tdr. hk., som hans far Simon Simonsen og derefter stedfar Laurs Olesen har haft og hans mor Maren Jensdatter nu er fradød. Indfæstning 20 rdl. Kurator: Thomas Andersen.

 

Side 132b, 5. april 1792, Mads Thomsen Karmisholt, sted i Tranget i Tårs på 0-4-2-1 tdr. hk., som Christen Pedersen har frasagt sig ved Børglum-Jerslev herreds ret. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 134a, 12. april 1794, Søren Laursen Hallund, over 36 år, hus i Tårs by på 1 alb., som Mads Thomsens kone frakom, med to agre af Nørgårds jord. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

Side 134b, 5. april 1794, Hans Pedersen Sessing, 34 år, Jernskov i Tranget i Tårs på 0-3-1-1 tdr. hk., som Erik Nielsen og hustru fradøde. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 135b, 19. juli 1794, Peder Jensen Mildahl, med pas fra Knudseje gods, hus i Klæstrup på 1 fjk., som Villads Jacobsen havde og dennes enke godvilligt fra frasagt sig ved Børglum-Jerslev herreds ret. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 136a, 10. juli 1794, Jens Christensen Preber, Nørre Hjabelund i Tårs på 0-2-1-1 tdr. hk., som Erik Laursen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Giver husly, føde, pleje og en sømmelig jordefærd til den afgåede fæster. [Gift med Erik Laursens steddatter Karen Michelsdatter]

 

Side 137a, 24., juli 1794, Emmer Mogensen Aasholm, Freden i Tårs på 0-1-1-1 tdr. hk., som Laurs Thomsen har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til den afgåede fæster.

 

Side 137b, 1. aug. 1794, Christen Christensen Kudsk, sted i Tranget i Tårs på 1-1-0-0 tdr. hk., som hans far Christen Christensen havde og hans mor nu er fradød. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 138a, 31. juli 1794, Poul Olesen Stenvad, Mellergård i Stenvad i Vrå på 8-0-3-0 tdr. hk., som hans stedfar Christen Nielsen havde og hans mor nu er fradød. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 139a, 28. juli 1794, Jacob Nielsen Dorbagn, [el. Dorbagen] forhen ladefoged på Tidemandholm, halve Græsdal i Tårs på 2-1-2-0 tdr. hk., som Morten Andersen havde og dennes enke Else Pedersdatter nu afstår efter sønnens død. Aftægt til enken. Hoverioverenskomsten er på enkens vegne underskrevet af hendes nu afdøde søn Anders Mortensen.

 

Side 140a, 20. juni 1794, Jens Christen Jensen, sted på Søheden i Jerslev på 1-2-3-1 tdr. hk., som hans far Jens Steffensen forhen havde og hans mor nu afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 13 rdl.

 

Side 140b, 1. sep. 1794, Jeppe Andersen Kragdrup, landsoldat og fra andet gods, Volsholt i Tårs på 2-4-2-2 tdr. hk., som Christen Nielsen fradøde, hvis enke han ægter og hvis børn han opdrager i den kristne tro og forsyner med føde og klæde til de selv kan erhverve føden.

 

Side 141b, 28. aug. 1794, Anders Pedersen Houstrup, før fæster af Hvidstedgård gods og derfra entlediget med ejerens tilladelse, hus i Tårs by med tillagt jord fra Nørgård, som Christen Søheden og dennes enke er fradød.

 

Side 142a, 28. sep. 1794, Peder Bertelsen Sterup, sted i Klæstrup på 1-5-0-2¾ tdr. hk. og 0-5-0-2 ¾ tdr., som Christen (Olesen) sidst havde. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 143a, 30. sep. 1794, Mads Laursen Donskov, Barsebæk i Jerslev på 0-2-0-0 tdr. hk., som Peder Rasmussens enke afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til enken.

 

Side 144a, 3. okt. 1794, Christen Jensen Agdrup, landsoldat, huset Øksenvadet i Tårs med tillagt jord, som hans afdøde far forhen havde.

 

Side 144b, 24. okt. 1794, Christen Christensen Thiise, gård i Thise på 3-2-2-2 tdr. hk., som hans far Christen Jørgensen fradøde.

 

Side 146a, 29. okt. 1794, Thomas Christensen Myrlund, hus i Jerslev by på 0-2-1-0 tdr. hk. For indfæstning forskånet.

 

Side 146b, 24. okt. 1794, Christen Thomasen Bak, gadehus i Jerslev på 0-2-1-0 tdr. hk., som hans far forhen havde og hans mor nu afstår pga. alderdom og skrøbelighed. For indfæstning forskånet.

 

Side 147b, maj 1795, Niels Laursen Taars, hus i Tårs by, som hans far Laurs Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 148a, 30. maj 1795, Jens Christensen Tranget, har erholdt sessionens frihedspas efter ti års tjeneste som landsoldat, to boliger i Tårs, Angest og Schian, på 0-2-1-1 tdr. hk., som Søren Pedersen sidst havde.

 

Side 149a, 20. sep. 1795, Jacob Villadsen Klæstrup, Podehuset i Tranget i Tårs, som Christen Jacobsen forhen havde.

 

Side 150a, 9. nov. 1795, Michel Christensen, gård i Svennum i Jerslev på 6-0-2-2 tdr. hk., som hans far Christen Michelsen forhen havde og hans mor nu afstår mod aftægt. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 150b, 10. okt. 1795, Thomas Andersen Underaare, har udtjent krigstjeneste, hus i Klæstrup på 0-5-3-2 tdr. hk., som Peder Christensen afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til Peder Christensen og hustru. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 151b, oktober 1795, Christen Christensen Hansbæk, gård nr. 10 i Jerslev på 3-3-0-1 tdr. hk., som hans far Christen Nielsen har frasagt sig. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 153a, 22. febr. 1796, Christen Bentsen, det umatrikulerede Lille Schian i Tranget i Tårs, som ?? fradøde.

 

Side 153b, 22. marts 1796, Jochum Christensen, født i Boller mølle, Skovhuset i Tårs, som Laurs Christensen Skovfoged sidst havde.

 

Side 155a, 22. marts 1796, Jens Sørensen Jerslev, Håsen i Boller skov på 0-1-2-0 tdr. hk., hvorfra Steffen Knudsen er entlediget. Forretter skovfogedtjeneste. Til vitterlighed, Søren Christensen i Boller mølle, Christen Jensen Møller, kusk på Boller, Jochum Christensen i Skovhuset, Anders Christensen Calum, tjenende på Boller.

 

Side 155b, ?? 1796, Laurs Christensen Kirketerp, født i Torslev, (med frihedspas) sted på Søheden i Jerslev på 0-5-2-1 tdr. hk., som Otte Madsens enke Mette Steffensdatter afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til enken. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 157b, 14. april 1796, Christen Christensen Renden af Ås gods, hus syd for Tårs kirke, almindeligvis kaldet Hedegård, som Niels Emmersen sidst havde og dennes enke har frasagt sig. Med fire agre af Nørgårds jord. Indfæstning 3 rdl.

 

Side 158b, 7. juli 1796, Peder Hansen Taars, Løvbrønden i Tranget i Tårs, som Svend Poulsen fradøde og dennes enke har frasagt sig på Børglum-Jerslev herredsting. Giver enken nødtørftigt ophold og en sømmelig begravelse.

 

Side 159a, 7. dec. 1796, Mogens Svendsen, Åsholm i Ugilt på 5-4-2-2 tdr. hk., som hans far Svend Pedersen har frasagt sig på Horns-Vennebjerg herredsting. Aftægt til faderen. Indfæstning 34 rdl.

 

Side 160a, 8. juli 1796, Else Danielsdatter, gadehus med kålhave i Svennum i Jerslev, som hendes mor forhen har haft. Kurator, Jens Danielsen.

 

Side 160b, 10. juli 1796, Simon Kjeldsen, gadehus med haveplads på Vestermarken grund i Ingstrup, som hans far Kjeld Simonsen er entlediget fra. For indfæstning fri.

 

Side 161a, 25. juli 1796, Laurs Pedersen Hiulschou, Harpsø i Tårs på 2-3-3-0 tdr. hk., som Peder Nielsen forhen beboede og dennes enke frasagde sig på Børglum-Jerslev herredsting. Aftægt til Peder Harpsøs enke Kirsten. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 162a, 6. juli 1796, Christen Pedersen i Orangehuset i Tranget i Tårs, der fik fæste 1777, det umatrikulerede jord fra Stenhuset, som han i mange år har haft i brug.

 

Side 162b, 12. aug. 1796, Rasmus Pedersen, der i mange år har tjent på Boller som ladefoged, huset Skadesholt i Tårs, når fæsteren her Niels Sørensen enten dør eller huset på anden måde bliver fæsteledig.

 

Side 163a, 7. dec. 1796, den fattige Ydes enke i Klæstrup skal være befriet for husafgift, om hun endog meddeles fæstebrev.

 

Side 163a, 6. sep. 1796 (97?), Peder Nielsen, sognefoged, fæster af sted i Tranget siden nov. 1774, det øde steds i Tranget tilliggende jord på 0-0-1-1 tdr. hk., som hans far Niels Nielsen forhen havde.

 

Side 163b, 15. okt. 1797, Anders Christensen, født i Øster Sterup mølle, gård i Klæstrup på 4-1-1-1 tdr. hk., som Oluf Christensen forhen havde.

 

Side 164a, 18. sep. 1798, Christen Jensen Tranget, Skrædderen kaldet, Nyhus i Tranget, et umatrikuleret gadehus, som hans far Jens Thomsen Høyriis sidst havde. Indfæstning 12 rdl.

 

Side 164b, 18. sep. 1798, Christen Nielsen, født i Tårs, de fra gammel tid sammenlagte to steder i Tranget på 1-0-1-2 tdr. hk., som Christen Christensen, Giælder kaldet, sidst havde. Hans kones mor forbliver hos ham.

 

Side 165a, 28. dec. 1798, Jacob Pedersen, Mellergård i Stenvad i Vrå på 8-0-3-0 tdr. hk., som Poul Olesen sidst havde. Indfæstning 100 rdl. hvoraf halvtredsindstyve er overladt til fæsteren til bygningshjælp.

 

Side 165b, 19. okt. 1798, Mogens Jensen Harpsøe, Sønder Harpsø i Tårs på 1-3-1-1 tdr. hk., som Søren Olesen sidst beboede. Indfæstning 50 rdl.

 

Side 166a, 30. maj 1800, Mads Madsen Hellum, Skarnvad i Hellum på 0-7-0-0 tdr. hk.

 

Side 166b, 10. juni 1800, Frederik Jacobsen, Freden i Tranget i Tårs på 0-1-2-2 tdr. hk.

 

Side 167a, 10. juni 1800, Christen Christensen Sterup, Lunderhuset [ved Sterup i Jerslev] som Henrik Nielsen sidst beboede. Indfæstning 22 rdl.

 

Side 167b, 10. juni 1800, Peder Thøgersen, sted i Tårs by på 1-0-3-2 tdr. hk., som Hans Hiulet sidst havde.

 

Side 168a, 24. febr. 1804, Mads Laursen Lørslew, huset Hedegård syd for Tårs kirke, som Christen Christensen Renden inden retten har frasagt sig. Med fire agre af Nørgårds jord.

 

Side 168b, 24. febr. 1804, Peder Nielsen, sted i Sterup på 1-4-2-2 tdr. hk., som hans far Niels Steffensen sidst havde. Indfæstning 27 rdl.

 

Side 169a, 28. febr. 1804, Christen Christensen Renden, hus i Tranget i Tårs på 0-4-2-1 tdr. hk., som Mads Thomsen Karmisholt forhen havde.

 

Side 170a, 1. marts 1804, Peder Mathiasen Schibsbye, hus i Jerslev på 0-5-2-1 tdr. hk., som Laurs Christensen Sterup har frasagt sig. Indfæstning 22 rdl.

 

Side 170b, 12. marts 1804, Peder Christensen Træholt, gård i Jerslev på 3-6-2-0 tdr. hk., som Søren Jensens enke nu afstår til sin svigersøn. Aftægtsydelser til enken.

 

Side 171a, 8. maj 1804, Niels Christensen, der har tjent forrige ejer af Boller, salig hr. Schårup, Hjulet i Tårs på 0-3-3-0 tdr. hk., som Christen Laursen sidst beboede. I betragtning af, at hans hustru også har tjent salig hr. Schårup, er han ganske frigiven for indfæstning.

 

Side 171b, 30. maj 1804, Søren Nielsen fra Tollestrup, det umatrikulerede Lille Schian i Tranget i Tårs med tilliggende indkast jord, som Christen Bentsen sidst beboede. For indfæstning forskånet.

 

Side 172b, 16. juni 1804, Christen Jensen, det umatrikulerede Smedehus i Tranget i Tårs, som hans far fradøde.

 

Side 173b, 30. aug. 1804, Peder Pedersen Sterup, gård i Sterup i Jerslev på 3-4-0-0 tdr. hk., som hans far godvilligt har afstået. Den gamle far forbliver på stedet.

 

Side 174a, 4. sep. 1804, Christen Jensen Wraa, Sønder Hjabelund i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk., som Jørgen Jensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til Jørgen Jensen og hustru.

 

Side 173a, 6. juni 1804, Laurs Jensen Koldbro, Koldbro i Tårs på 1-0-1-0 tdr. hk., som hans far har afstået pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 173b, 10. sep. 1804, Mads Sørensen, Vester Karmisholt i Tårs på 2-5-3-½ tdr. hk. og skovskyld på 0-0-2-2½ tdr., som hans far Søren Nielsen frivilligt har frasagt sig. Indfæstning 40 rdl.

 

Side 176b, 10. sep. 1804, Niels Christensen fra Tislum, Øster Karmisholt i Tårs på 2-5-3-½ tdr. hk. og skovskyld på 0-0-2-2½ tdr., som Peder Ottesen sidst beboede. For indfæstning ganske forskånet og er ham til rollingens istandsættelse givet ½ tylt enkelte 12 alen.

 

Side 177a, 20. okt. 1804, Christen Christensen Graum, Graum i Tårs på 3-7-3-0 tdr. hk. og skovskyld på 0-2-0-2 tdr., som hans far har afstået pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 178a, 29. okt. 1804, Niels Jensen Stoksted, Vester Stoksted i Tårs på 3-4-3-2½ tdr. hk. og mølleskyld på 0-0-2-2 tdr., som hans far Jens Nielsen fradøde og hans mor nu afstår.

 

Side 179a, 3. nov. 1804, Jens Christensen Ting, Lunderhuset, som Christen Christensen sidst havde.

 

Side 179b, 21. dec. 1805, Niels Christensen Tørholm, huset Tørholm i Torslev på 0-1-1-0 tdr. hk. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 180a, 11. jan. 1806, Laurs Bentsen fra Stenum, det umatrikulerede Lille Schian i Tårs. For indfæstning befriet.

 

Side 180b, 23. dec. 1805, Anders Jensen fra Tollestrup, huset Lille Hjælms­kær i Vrejlev. Indfæstning 12 rdl.

 

Side 181a, 24. de. 1805, Peder Ottesen, forhen i Karmisholt, huset Volsdam i Tårs på 0-2-0-2 tdr. hk.

 

Side 181b, 11. juni 1805, Christen Jacobsen, Vester Hjælmskær i Vrejlev på 1-0-2-1 tdr. hk. Indfæstning 50 rdl.

 

Side 181b, 14. jan. 1806, Jens Nielsen, Vestergård i Kalum i Serritslev på 8 tdr. hk., som hans forældre har afstået. Indfæstning 400 rdl. Kautionist, Christen Mørk i Nygård.

 

Side 183b, jan. 1806, Jens Villadsen Rerup, gård i Stenvad i Vrå på 8-0-3-0 tdr. hk., som Jacob Pedersen fradøde. Ansvarlig for arv til to stedsønner og to steddøtre. Indfæstning 300 rdl.

 

Side 184b, 16. jan. 1806, Christen Christensen, gård i Sterup i Jerslev på 8-?-?-? tdr. hk., som Tron Christoffersen forhen havde, og huset Hummelheden på Sterup mark.

 

*******