Boller i Tårs, 1803-1812. G 33-4.

 

Kort 1.

Side 10, 19. juni 1803, Maren Jørgensdatter i Kalum i Serritslev, gift med Jens Jensen Koldbro. Børn: Jens Jørgensen, 6 år, Jørgen Jørgensen, 3 år, Else Jørgensdatter, 8 år. Født værge: morbror Niels Jørgensen i Årup i Vrejlev. Vurdering: Ove Christensen i Stade og Anders Christensen i Kalum.

 

12, 15. nov. 1803, Jens Larsen Kraggård i Sterup hedehus i Jerslev, gift med Karen Sørensdatter. Børn af 1. ægteskab med Sophie Christensdatter: Laurs Jensen, 36 år, tjener i Mølgaard i Tolstrup, Anne Jensdatter, enke efter handskemager i Aalborg og bor på Graven, Maren Jensdatter, gift sønden i bemeldte Ålborg, hendes mands navn og hvor de opholder sig er ukendt, Kirsten Jensdatter, har tjent i Randers, ukendt, hvor hun nu opholder sig. Fællesbarn: Søren Jensen, 20 år, tjener i Alstrup. Lavværge: Christen Andersen i Flyvbjerg.

 

13, 6. okt. 1804, gårdfæster Peder Nielsen i Tranget i Tårs, gift med Maren Madsdatter. Børn: Else Johanne Pedersdatter, 28 år, Anne Pedersdatter, 26 år, Maren Pedersdatter, 22 år. Værge: Peder Johansen i Haven i Tårs. Lavværge: Iver Andersen i Knudsholme i Ugilt.

 

16.20, 27. nov. 1804, gårdfæster Jacob Pedersen i Stenvad i Vrå, gift med Anne Jensdatter. Børn: Maren Jacobsdatter, 13 år, Christen Jacobsen, 7 år, Peder Chr. Jacobsen og Birgitte Marie Jacobs­datter, 3 år, alle hjemme. Værge: farbror Søren Pedersen i Nr. Vrå. Lavværge: Mads Jensen i Borup i Vrå. Ejede hus i Nr. Vrå til 200 rdl. Vurdering: Jens Simonsen og Thomas Andersen i Stenvad

 

22, 28. jan. 1805, Peder Jensen. Fattig, død på Boller, hvor han i flere år har haft nådsens brød uden at fortjene kosten. Til stede for ukendte arvinger: Ole Hansen Ladefoged på gården.

 

22, 19. februar 1805, husfæster Jens Pallesen i Brødeledet i Tårs, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Kirsten Jensdatter, 30 år, gift med Jens Jensen i Hyberhus i Tolstrup, Peder Jensen i Sterup i Jerslev, 28 år, Karen Jensdatter, 26 år, hjemme, Jens Jensen, 24 år, og Christen Jensen, 21 år, begge soldater ved København. Værge: Niels Christensen i Tårs. Lavværge: Laurs Christensen i Tranget. Vurdering: Hans Nielsen i Terpet og Mads Sørensen på Boller. 

 

25, 23. marts 1805, Ane Marie Pedersdatter i Barsebæk i Tårs, gift med Mads Larsen. Børn: Peder Chr. Madsen, 14 år, Lars Madsen, 11 år, Johannes Madsen, 8 år, Christiane Madsdatter, 6 år.

 

26, 20. juni 1805, Helvig Sørensdatter i Hedegård i Tårs, gift med Mads Laursen. Halvbror Niels Nielsen Ulsig i Lendum, afdød halvsøster Maren Nielsdatter i Vittrup, hendes børn: Anders Nielsen, 25 år, tjener på Eskær, (senere på Stensbæk), Anne Nielsdatter gift med Peder Jensen Steen i Vejby. Antaget værge: Christen Christensen i Tårs.

 

Kort 2.

30, 30. sep. 1805, Mads Christensen på Horslev mark i Hørby, gift med Kirsten Villadsdatter. Børn: Ingeborg Madsdatter, 25 år, hjemme, Jens Madsen, 24 år, med kurator Frederik Joachim Abel til Boller. Værge for Ingeborg: Thomas Sørensen i Sigen i Hørby. Lavværge: Christen Simonsen i Hørby præstegård. Skyldig til Christen Jensen i Gammelholm, Christen Simonsen i Hørby og Thomas Sørensen i Sigen.

 

34, 20. jan. 1806, Jens Pedersen i Stagsted i Tårs, gift med Anne Christensdatter. Børn: Peder Jensen, 29 år, Else Marie Jensdatter, 25 år, begge hjemme. Værge: farbror Peder Poulsen i Lendestved. Lavværge: Mads Christensen i Dalsager. Vurdering: Jochum Jensen i Dahls mølle og sognefoged Jens Nielsen i Houstrup.

 

35, 8. marts 1806, Maren Carstensdatter i Klæstrup i Jerslev, gift med husmand Knud Christensen Dahl. [Hendes] børn: Jørgen Jensen i København, omkring 40 år, Jens Chr. Jensen, omkring 30 år, tjener degnen i Jerslev, Anne Jensdatter, værende i hjemmet. Værge: Poul Larsen i Klæstrup.

 

36, 14. marts 1806, Knud Christensen Dahl i Klæstrup. Brødre: Christen Christensen Dahl i Klæstrup, Jesper Christensen i Øster Mellerup, Lars Christensen Smed på Læsø, alle gifte og myndige, Anders Christensen i Bondesholt. Værge: Hans Smed på Vrå mark.

 

37, 30. juni 1806, gårdfæster Peder Jensen i Vrå i Torslev, gift med Kirsten Sørensdatter. Barn: Jens Pedersen, 10 år. Værge: Niels Madsen i Vrå i Torslev. Lavværge: Mads Poulsen i Vrå.

 

38, 21. februar 1807, Maren Christensdatter i Højris i Jerslev, enke efter Thomas Laursen, [hans 3. kone]. Børn: Laurs Thomsen, 42 år, gift med Maren Jørgensdatter i Vester Brønderslev, der med fuldmagt mødte for sin mand, der tjente i Klarupgård, Jens Thomsen, 40 år, gift og værende i hjemmet, Christen Thomsen, 28 år, ved Norske Livregiment i København, Johanne Kirstine Thomasdatter, 36 år, tjener Mathias Sognefoged i Svennum. Jens var værge for sin ugifte søster. Vurdering: Mathias Baltzersen i Svennum og Christen Thomsen i Stamhuset [afdødes stedsøn].

 

40, 11. marts 1807, gårdfæster Christen Nielsen i Vangterp i Torslev, gift med Maren Jacobsdatter. Børn: Sidsel Christensdatter, Niels Christensen, 29 år, Kirsten Christensdatter, tjener på Knudseje, Cathrine Christensdatter, 22 år, tjener på Dybvad, Ane Sophie Christensdatter, 19 år, hjemme. Værge: broder Niels. Lavværge: Søren Hansen i Vangkær. Vurdering: sognefoged Peder Jensen i Vangterp og gårdmand Jens Andersen i Stidsholt.

 

42, 23. marts 1807, Birthe eller Birgitte Jensdatter i Stamhuset i Tårs, gift med Christen Thomsen [hans 2. kone]. Børn: Jens Pedersen, 40 år, Thomas Christensen, 23 år, Maren Christensdatter, 32 år, gift med husmand Jens Johansen i Underåre, Else Johanne Christensdatter, 30 år, gift med gårdmand Christen Pedersen i Svennum, Helene/Helle Christensdatter, 28 år, tjener i Holte by i Serritslev, Karen Christensdatter, 20 år, hjemme. Jens Pedersen [førægteskabelig søn], var til­syns­værge for sine ugifte [halv]søstre. Kurator for Thomas: kaptajn von Lassen på Ås. Vurdering: sognefoged Mathias Baltzersen i Svennum og selvejer Jens Thomsen i Højris.

 

45, 23. marts 1807, Inger Christensdatter i Sterup i Jerslev, gift med Steffen Nielsen Kraggård. Børn: Christen Steffensen, 24 år, Niels Steffensen, 20 år, Sidsel Steffensdatter gift med Christen Christensen i Kratteting, Ane Cathrine Steffensdatter, tjener Peder Pergård i Sterup. Selvejer Christen Christensen i Kratteting var værge for sin svoger Niels og enkemanden for datteren. Boet var skyldig til Jens Nielsen i Tveden og Jens i Holtet og havde til gode hos Laurs Bødker i Underåre og Christen Andersen i Flyvbjerg.

 

46, 7. juli 1807, Maren Laursdatter i Tårs, gift med Niels Poulsen. Børn: Laurs Nielsen, 26 år, Christen Nielsen, 22 år. Kurator: Niels Andersen i Tårs. Vurdering: sognefoged Jens Nielsen i Houstrup og selvejer Poul Sørensen i Tårs.

 

49, 24. aug. 1807, Jens Christensen i Jerslev, gift med Mette Andersdatter. Børn: Johanne Jensdatter gift med Ole Christensen i Rumpen i Jerslev, Christen Jensen, 30 år, og Jens Chr. Jensen, 28 år, begge i Hans kgl. Majestæts krigstjeneste på Sjælland, Ane Marie Jensdatter, 25 år, tjener i Ålborg. Ansat værge: Mads Steffensen Østergård i Jerslev. Lavværge: Christen Pedersen i Jerslev og bror Lars Andersen i Jerslev. Enken vil blive i fæstet af gården på 1-2-0-0 tdr. hartkorn.

 

59, 25. februar 1808, Anne Christensdatter i Tranget i Tårs, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 17 år, Kirsten Christensdatter, 13 år. Værge: morbror Niels Christensen Hiult (Hjulet). Havde købekontrakt på stedet.

 

62, 8. aug. 1808, Anne Pedersdatter i Sterup i Jerslev, gift med gårdfæster Peder Nielsen. Søskendebørn: aftægtsmand Mads Christensen Vrangdrup i Vester Brønderslev og indsidder Johanne Christensdatter. Lavværge: gårdmand Ove Olesen i Sterup.

 

66, 8. marts 1809, Peder Poulsen i Lendestved i Vrejlev, gift med Anne Thomasdatter. Af 1. ægteskab: Christen Pedersen, 36 år. Lavværge: Christen Jensen Mølholm i Vrejlev. Vurdering: sognefoged Mads Christensen i Høgsted og selvejer Jens Andersen i Terpet.

 

68, 20. juli 1809, Karen Jensdatter i Brødeledet i Tårs, gift med Jens Jensen. Nyfødt datter: Kirsten Marie Jensdatter. Tilsynsværge: morbror Peder Jensen Vestergård i Sterup.

 

76, 6. februar 1810, Karen Simonsdatter i Sterup i Jerslev, gift med Peder Jensen Grønborg. Børn: Mette Kirstine Pedersdatter, Jens Pedersen, tjener pt. i Vestergård i Kalum. (Værge): Peder Simonsen i Stenum.

 

77, 28. februar 1810, Jens Pedersen Volsdam, gift med Mette Sørensdatter, indsiddere i Graum i Tårs. Datter: Karen Jensdatter. Født værge: Jens Schmidt på Boller. Lavværge: Jørgen Jensen i Tårs

 

78.82.90, 4. maj 1810, Christen Larsen Hiult (Hjulet), tjente enkemadam IlumLindholt. Børn af 1. ægteskab med Hedevig Sørensdatter: Søren Christensen ved 3. jyske regiment, 26 år, Anders Christensen ved jyske lette dragoner, 24 år. Af 2. ægteskab med den efterlevende enke Marie Christensdatter: Christen Christensen, 20 år, tjener i Haven i Hørby, Peder Christensen, 18 år, tjener i Riis i Torslev, Jens Christensen, 16 år, tjener i Dronninglund, Niels Christensen, 13 år, tjener på Lindholt, Hedevig Christensdatter, 15 år, tjener i Riis i Torslev. Tilsynsværge: Christen Christensen den Yngre i Stenbroen. Lavværger: Christen Laursen i Tårs og Jens (Jaarup) i Sæsing. Afdødes (søskendebørn): Anders og Laurs [Poulsen], begge i Nørtjeret i Vrejlev.

 

78, 15. juni 1810, gårdmand Niels Nielsen i Mylund i Jerslev, gift med Johanne Jensdatter. Børn: selvejergårdmand Jens Nielsen i Tveden, Peder Nielsen i Fælden i Tårs, Kirsten Marie Nielsdatter, 20 år, Karen Nielsdatter,18 år, Jens Nielsen, 12 år, alle tre hjemme. Værge: morbror Peder Jensen i Bøgenshoved. Lavværge: Iver Jensen i Hjulskov.

 

80, 29. sep. 1810, gårdfæster Christen Jacobsen i Hjelmskær i [Vrejlev], gift med Dorthe Nielsdatter. Børn: Ellen Christensdatter, 15 år, Kirsten Christensdatter, 11 år, Jacob Christensen, 9 år, Lars Christensen, 7 år, Ane Marie Christensdatter, 5 år, Mariane Christensdatter, 3 år, Christen Christensen, 7 år den 15. juli 1811, alle hjemme. Værge: farbror gårdmand Jens Jacobsen i Sæsing, der også var lavværge.

 

85, 1. dec. 1810, Maren Mouritsdatter i Volsdam i Tårs, gift med Peder Ottesen. Børn: Niels Pedersen, 29 år, gift og selvejergårdmand i Hvidsted, Otte Pedersen, 23 år, ved Hans Majestæts stående krigshær, Mourits Pedersen, 19 år, tjener i Sønder Vrå, Johanne Pedersdatter og Marie Pedersdatter. Niels i Hvidsted var værge for umyndige søskende. Vurdering: sognefoged Jens Nielsen i Houstrup og selvejer Jens Andersen i Volsholt.

 

87.88.94.96, 31. jan. 1811, Niels Olesen i Klæstrup, gift med Anne Jensdatter. Børn af første ægteskab med Maren Christensdatter: selvejergårdmand Christen Nielsen i Klæstrup, 37 år, Thomas Nielsen, 28 år, Ole Nielsen, 26 år, Peder Nielsen, 23 år, Christian Nielsen, 18 år, Johanne Marie Nielsdatter, 28 år. Enken flyttede for henved ni år siden fra hjemmet og mødte ikke. Hun blev repræsenteret af forskellige: Jens Nielsen i Vesterå i Serritslev, som hun stod i svogerskabsforbindelse med, Jens Christensen Dam og Jens Svenningsen i Rakkeby, der vist også var værge for umyndige.

 

Kort 3.

 

89, 14. februar 1811, Margrethe Jensdatter i Tranget, gift med Niels Christensen Smed. Børn: Christen Nielsen, 28 år, Ane Marie Nielsdatter gift med Søren Christensen i Terpet, Maren Nielsdatter gift med Iver Hansen i Skoven i Vrejlev, Kirsten Nielsdatter gift med Søren Christensen i Grydbæk i Torslev, Helvig Nielsdatter gift med Niels Pedersen i Boyet/Bøget i Tårs, Anne Nielsdatter, 16 år, hjemme. Værge: morbror Peder Jensen i Vangkær.

 

97, 21. juni 1811, Jens Nielsen i Vestergård i Kalum anmeldte, at hans mor i gården, Maren [Jensdatter], var død. Myndige arvinger.

 

 

98, 19. sep. 1811, husmand Poul Simonsen i Langthjem i Jerslev, gift med Mette Christensdatter, gammel og svagelig. Afdød søster Anne Simonsdatter, hendes søn Christen Poulsen, tjener i Ulsted. Senere, arvingen Christen Poulsen var død før Poul Simonsen og enken var eneste arving. Lavværge: Hans Christensen i Mølholm.

 

99.101, 12. nov. 1811, Christen Pedersen i Orangehuset i Tårs på hovedgårdens takst, gift med Maren Olesdatter. Datter Ane Marie Christensdatter. Ingen født værge. Beskikket: Christen Christensen i Rom. Lavværge: Jens Christensen i Hjabelund.

 

102, 3. februar 1812, Kirsten Jensdatter i Skavange i Torslev, enke efter Niels Larsen. Børn: Lars Nielsen, nu i gården, Jens Nielsen, Johanne Nielsdatter, enke efter Steffen Andersen i Krogens mølle, Anne Margrethe Nielsdatter, enke efter Søren Andersen i Vestergård i Try, Anne Nielsdatter gift med Jens Frederiksen i Bjerget, Inger Marie Nielsdatter gift med Mads Christensen i Vang.

 

103, 14. februar 1812, Søren Christensen i Boller mølle, gift med Maren Pedersdatter. Søn: Christian Sørensen, 31 år, hjemme. Lavværge: Jens Nielsen i Svenstrup i Tårs.

 

106, 6. april 1812, Peder Nielsen i Hatholt i Tårs, gift med Anne Christensdatter Af 1. ægteskab: Niels Pedersen i Nr. Sundby, over 40 år, Jens Pedersen, over 30 år, tjener ved de annekterede bataljoner af Hans Majestæts krigshær, men skal være gift i Randers, Thomas Pedersen, over 30 år, ligeledes udkommanderet til tjeneste ved de annekterede bataljoner. Fællesbarn: Christen Pedersen, 23 år, hjemme. Værge: Jens Chr. Christensen.