BØGSTED GODS

19. juni 1792 aftægtskone Birgitte Bertelsdatter, der opholdt sig hos Christen Jensen i Ulstrup. Børn: Anne Pedersdatter gift med Jens Christensen i Lyngby, Maren Pedersdatter gift med Christen Jensen i Ulstrup, Else Christensdatter, umyndig, opholder sig hos Christen J. i Ulstrup. Vurderingsmænd Hans Willumsen og Mikkel Pedersen i Lyngby.

 

27. aug. 1792 Johanne Jacobsdatter i Bøgholt, gift med Jens Nielsen. Børn: - Marie, 2 år gl. Vurderingsmænd Christen Christensen Smed i Skouen og Jens Thommasen fra Skouboe.

 

10. nov. 1792 Maren Pedersdatter i Wolbakhus, Astrup sogn, gift med Jens Pedersen. Børn: Inger Jensdatter, 2 år, og Anne Jensdatter, 1/2 år. Vurderingsmænd Jens Svendsen i Solberg og Søren Clausen i Astrup.

 

26. nov. 1792 Maren Madsdatter i Ulstrup, gift med fæstebonden Jens Poulsen. Arvinger: broderen Mads Madsens søn Anders Madsen, 28 år, tjener i Hjørring Købstad hos købmand Niels Løth, 2 søsterbørn Anne Hansdatter, 23 år, tjener i Lyngby Torp hos stiffaderen, og Bodilda Hansdatter, 19 år, tjener i Toft, Vidstrup sogn, deres stiffader Adolf Nielsen i Lyngby Torp var mødt, en søster Mette Madsdatter, boende i Gjølstrup, gift med husmand Laurs Christensen. Vurderingsmænd Hans Willumsen og Jens Nielsen i Ulstrup.

 

22. jan. 1793 Karen Jensdatter fra Højene i St. Olai sogn. Til stede var en pige Anne Jensdatter med sin moder Maren Nielsdatter, samt en nabo Ole Olesen og Jens Jensen fra Vester Thirup. Arvinger: Simon Nielsen fra Krustrup, Maren Nielsdatter, gift med Jens Jensen Hust i Hjørring, Karen Nielsdatter, gift med Thomas Andersen Smed, afdødes søsterbørn. Vurderingsmænd Niels Hansen fra Højene i Astrup sogn og Jens Jensen fra Vester Thirup.

 

27. feb. 1793 Kirsten Sørensdatter i Thrye, Thorslev sogn, gift med Laurs Jensen. Arvinger: en broder Jens Sørensen, hvis opholdssted ej kendes, men var forhen bosat i Aarhus eller der på egnen, en søster Bodil Sørensdatter, hvis børn var Søren Andersen fra Karmisholt i Skæve sogn, Maren Andersdatter, 60 år, tjener på Vrejlev Kloster, Anne Andersdatter, gift med Jens Pedersen i Grandeslev, død, hendes børn, en søster Maren Sørensdatter, hvis søn Ole Geding, var toldkontrollør i København 1790, en søster Anne Sørensdatter, hvis søn Laurs Laursen var gevorben soldat, men deserteret 4 år forinden, og datter Anne Laursdatter tjener i stærvboen, 42 år, formynder Jens Madsen, og en datter Maren Laursdatter, gift med Peder Christiansen, tjenende i Kiersgaard i Skæve sogn.

 

27. feb. 1793 Karen Christensdatter fra Aalborg Engeshus, gift med Laurs Christensen, nu tjenende i Krogens Mølle. Børn: Christen, 33 år, tjener på Ormholt, Peder Laursen, tjenende i Hjulskov i Jerslev sogn, 28 år, Jens, 22 år, tjener i Wange Nørgaard. Vurderingsmænd Jens Jespersen i Aalborggaard og Jesper Larsen fra Giersholt.

 

11. marts 1793 Maren Simonsdatter i Ruberg by, gift med Jens Willumsen. Børn: Simon Jensen, 17 år, Willum Jensen, 14 år, Karen, 21 år, Anne, 10 år. Vurderingsmænd Christopher Larsen fra Ruberg og Søren Andersen fra Jelstrup.

 

30. apr. 1793 tjenestekarl Peder Laursen i Hving Mølle hos fæsteren Jens Jørgensen, som var til stede med sin datter Maren Jensdatter og Hans Jørgensen. Vurderingsmænd Niels Hansen fra Højene og Søren Klausen i Astrup. Dødsfaldet anmeldtes af Hans Christensen fra Klastrup.

Søskende: Rasmus, boende i Boel i Gierum sogn, Anders Laursen i Tislum by, Hørmested sogn, Ole Laursen fra Vester Skierum, Jens Laursen i Myrholt, Gærum sogn, Mads Laursen, tjenende i Maalund i Hørmested sogn, 36 år, Kirsten Laursdatter, enke efter Jens Andersen fra Mellemgaard i Gærum sogn, nu boende i Dighuset ved Gærum, Ingeborg Laursdatter, 36 år, hos søsteren.

 

6. maj 1793 Laurs Mikkelsen i Skibsby, gift med Maren Laursdatter. Børn: Kirsten Laursdatter, gift med Jens Olesen i Hæstrup, Ellen Laursdatter, 29 år, hjemme, Laurs Laursen, 27 år, hjemme. Enkens lv Christen Sørensen i Skibsby.

 

22. juli 1793 Niels Andersen i Ruberg, gift med Maren Nielsdatter. Lavværge Peder Christensen. Børn: Margrethe, 35 år, hjemme, Johanne, 28 år, tjener i Aalborg, Kirsten, gift med Salomon Christensen i Aalborg. Formynder for de umyndige Jens Nielsen i Ulstrup. Vurderingsmænd Christen Andersen og Christen Bertelsen i Ruberg.

 

8. nov. 1793 Niels Sørensen Lyngby i Krustrup, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Christen, 20 år, Ane, 23 år, Jens, 14 år. Enkens lv Christen Jensen fra Toft i Vidstrup sogn, børnenes farbroder Jens Sørensen fra Venneberg ikke mødt, tilsynsværge blev da velagte Svend Nielsen fra Krustrup.

 

11. nov. 1793 Anne Jensdatter i Bøgholt, gift med Anders Jacobsen. Børn: Karen, nogle dage gl. Vurderingsmænd velagte Christen Smed fra Skouen og Jens Hansen fra Skoubo.

 

14. nov. 1793 aftægtskone Cathrine Laursdatter i Skouboe. Børn: Laurs, 27 år, tjener på Bøgsted, Dorethea Jensdatter, gift med Peder Smed i Fielsted, Mette Marie, gift med Jens Thomasen i Skoubo, Jens Jensen, 22 år, tjener i Bøgsted, Kirsten, 18 år, er på stedet, hvis formynder var hendes morbroder Jens Laursen fra Borrisholt.

 

26. nov. 1793 Ingeborg Jacobsdatter i Skouen, gift med Christen Christensen Smed. Afdødes fader Jacob Jensen var til stede. Børn: Jacob, 1 1/2 år, og en nyfødt søn, Jens.

 

18. jan. 1794 Johanne Christensdatter, husmand Hendrich Jensens hustru i Nørkjær i Torslev Sogn. Børn: Karen Hendrichsdatter, 13 år, og Marie Anne Hendrichsdatter, 11 år.

 

27. jan. 1794 Christen Eriksen i Klastrup by i Astrup Sogn, gift med Bodil Jensdatter. Søskende: Laurs Christensen i Bakken, Hørby sogn, halvbroder, en halvbroder Peder Jensen, bortrømt for over 20 år siden. Enkens lv Christen Jørgensen i Klastrup.

 

6. feb. 1794 tjenestepige Erikke Hansdatter ved Wadet i Astrup sogn, beboet af Christen Stephensen. Vurderingsmænd Niels Christensen og Friderich Pedersen fra Klastrup, Jens Mouridsen fra Krustrup. Søskende: Peder Hansen i Underaare, Serridslev sogn, Søren Hansen, 26 år, tjener i Skarndahl, Mygdal sogn, halvsøster Mette Hansdatter, gift med Søren Christensen i Nymark, Sindal sogn, Anne Hansdatter, opholder sig i Mosberg sogn og by. Deres morbroder Niels Pedersen fra Skarndal i Mygdal sogn var til stede.

 

18. feb. 1794 Christen Pedersen i Klastrup, gift med Dorethea Nielsdatter. Lavværge Niels Jørgensen fra Nørskou, senere Niels Sørensen i Klastrup. Børn fra forrige ægteskab: Peder Christensen, 11 år, Maren Christensdatter, 18 år. Med enken: Jens Christensen, 2 år. Deres farbrødre Friderich Pedersen i Østergaard, Klastrup, og Peder Pedersen, tjenende i Bøgsted Mølle, var formyndere.

 

29. maj 1794 Laurs Jensen i Grimmeshauge, gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Laursen, 3 år, og Jens Laursen, 1/2 år. Enkens lv Jens Jørgensen fra Hving Mølle, formynder for børnene Christen Christensen fra Gaarden i Snevre. Enkens lv Christen Nielsen, hendes nye mand.

 

27. okt. 1794 Oluf Jørgensen fra Østergaard i Astrup, død ved Baggesvogn Mølle, gift med Kirsten Mikkelsdatter, hvis moder Maren Olufsdatter fra Solberg var til stede, senere også faderen Mikkel Laursen fra Solberg. Børn: Jens Olesen, 12 år, af 1. Ægteskab, hans formynder Søren Klausen i Astrup, Mette Marie Olufsdatter, 3 år, Mikkel Olesen, 16 uger gl. med enken. De yngstes fm velagte Søren Klausen sst.Afdødes moder var Maren Olesdatter i Østergaard.

 

31. oktober 1794 Peder Nielsen fra Højene, gift med Barbra Stephansdatter, hvis fader var Stephan Jensen fra Vellingshøj. Søskende: Halvbroderen Niels Nielsen fra Sønderskov hans børn Anders Nielsen i Skjerping, Niels Nielsen, 25 år, tjenende i Sønderskov, Maren Nielsdatter, gift med Peder  Lauridsen i Vinstrup, Marie Nielsdatter, gift med  Peder Pedersen i Nørre Bindslev, Ane Cathrine Nielsdatter, 21 år, hjemme i Sønderskov, afdødes afg. halvsøster Ane Nielsdatter hendes børn Christen Nielsen og Peder Nielsen, begge bortrømt, afdødes halvsøster Maren Nielsdatter fra Ugilt, gift med Niels Jensen i Houstrup, en halvsøster Ingeborg Nielsdatter, gift med  Laurs Laursen fra Putten, halvsøsteren Ane Nielsdatter, gift med Jesper Laursen fra Lille Ryet, en afdød halvsøster Maren Nielsdatter fra Karup hendes børn Kristen Kristensen Smed fra Skouen, Niels Christensen Skrædder fra Bøgholt, Agnethe Christensdatter, tjenende i Lørslev by, 16 år, Karen Christensdatter, tjenende på Egeberg, 24 år, Else Christensdatter, der er i Sparrevogn, 27 år, afdødes halvsøster Else Nielsdatter, forhen gift med Niels Jensen i Skellet i Sindal sogn, hendes børn Jens Nielsen og Karen Nielsdatter, 24 år, begge hjemme hos faderen. Senere indkaldtes: Niels Nielsen i Fielsted, Peder Andersen i Linderum sogn, Villum Nielsen i Burskov, Kristen Jensens enke Ane Nielsdatter i Kaalborg, Niels Jensen i Houstrup på sin hustrus, Maren Nielsdatters vegne, Niels Andersen i Ugilt, Laurs Laursen i Lutten på hustru Ingeborg Nielsdatters vegne, Jens Nielsen i Skellet, samt søster Karen Nielsdatter sst, Anders Nielsen i Skierping på egne og søster Ane Catrine Nielsdatters vegne, Niels Nielsen, tjenende Peder Sørensen i Sønderskov, Peder Pedersen i Nørre Bindslev på hustrus Marie Nielsdatters vegne, Peder Laursen i Vinstrup på hustru Maren Nielsdatters vegne, og Jesper Laursen i Lille Ryet på hustru Ane Nielsdatters vegne.

Enken var ved næste skiftemøde gift med  Christen Jensen.

 

30. januar 1795 aftægtskone Maren Nielsdatter hos Anders Jensen Gade i Rubjerg. Afdødes datter Magrethe Nielsdatter

 

5. november 1794 Christen Stephensen, fæster af Wadet, gift med Maren Jensdatter. Lavværge Søren Nielsen fra Krustrup, senere Jens Christensen fra Vidstrup. Afdødes moder Sophie Olufsdatter og søstrene Maren Stephensdatter, gift med Albert Pedersen i Vidstrup, Kirsten Stephensdatter, gift med Jens Pedersen i Astrup, er arvinger.

 

24. august 1794 Christen Christensen Smeds kone Maren Laursdatter i Skouen. Datter Ingeborg Christensdatter, spæd. Afdødes forældre Laurs Laursen og Kirsten Christensdatter samt deres søn Christen Laursen var til stede.

 

10. november 1795 Søren Jensen Solberg i Astrup, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jacob Sørensen, 26 år, er i Tversted, Else, gift med Laurs Jensen i  Bjørnsbølle og hans afdøde søn Christens barn Anders, 6 år, hos sin moder på Halden, alle af forrige ægteskab. Enkens lavværge velagte Rasmus Christensen fra Fielsted, samt den umyndiges stiffader Christen Christensen fra Kragholm her i sognet.

 

19. december 1795 Christopher Laursen i Rubjerg, gift med Anne Christensdatter. Børn: Maren Kirstine Christophersdatter, 27 år, Ane Christophersdatter, 20 år, Laurs Christophersen, 13 år, alle hjemme. Dødsfaldet anmeldt af karlen Peder Nielsen.

 

30. januar 1796 indsidderske Inger Nielsdatter, som ved naboernes samtykke og husbondens tilladelse havde bygget et lidet hus på fælleden mellem Hvims og Nørdal. Børn: Margrethe Jensdatter, 22 år, Maren Sørensdatter, 15 år. Deres morbroder Christen Nielsen i Bindslev var nærmeste fødte værge.

 

11. marts 1796 Maren Jensdatter i Wadet i Astrup sogn, gift med Jens Christensen. Børn: Christen Jensen, 8 uger gl.

 

10. april 1796 almisselem Sophie Olufsdatter, aftægtskone hos Jens Christensen i Wadet. Børn: Kirsten Stephensdatter, gift med Jens Pedersen i Astrup, Maren Stephensdatter, gift med Albert Pedersen i Vidstrup.

 

14. april 1796 Peder Christensen i Rubjerg, gift med Maren Thomasdatter. Børn: Thomas Pedersen, 35 år, på stedet, Sidsel Pedersdatter, gift med Jens Villumsen af Rubjerg, Mette Pedersdatter, gift med Hans Jørgensen Dahl, snedker og borger i Hjørring, og Maren Pedersdatter, 27 år, hjemme. Lavværge hr. Mønnich i Rubjerg Præstegaard.

 

14. maj 1796 Jens Christensen i Klattrup i Thorslev sogn, gift med Maren Jensdatter. Børn: Maren Jensdatter, 29 år, tjenende i Kjæret i Hørby sogn, Inger Jensdatter, 22 år, hjemme, Ane Jensdatter, 20 år, tjenende i Ørnstrup, Karen Jensdatter, 19 år, tjenende i Stagsted, begge i Skæve sogn, Christen Jensen, 15 år, hjemme, Mette Jensdatter, 12 år, hjemme. Lavværge velagte Søren Jensen i Krogsdam, senere Thomas Jacobsen fra Bratten i Elling sogn og formynder børnenes farbroder Thomas Jensen i Sortkjær i Elling sogn.

 

3. oktober 1796 fæster Jens Jensen i Vester Tirup, gift med Karen Jensdatter. Lavværge velagte Christen Sørensen fra Skibsby. Børn: Thomas Jensen, 15 år, hjemme, hans farbroder, gårdmand Simon Jensen i Krustrup var formynder, men i hans forfald selvejer Mourids Christensen fra Sønder Tirup.

 

6. december 1796 Christen Nielsen i Astrup, som var død i Guldbækskjær i Aasted sogn på sin betletur, gift med Ane Nielsdatter. Afdødes søskende: Svend Nielsen af Klastrup, Jens Nielsen i Lyngby, Karen Nielsdatter, enke efter Christen Poulsen i Skagen.

 

24. december 1796 Ingeborg Christensdatter i Torne, Astrup sogn. Søskende: Jens Christensen i Torne, Kirsten Christensdatter, over 70 år gl. sst., broderbørnene Maren Olufsdatter, gift med Anders Nielsen i Svampen, Karen Olufsdatter, gift med Jens Nielsen Heden ved Gaardestrup, afg. Søren Olesens 2 umyndige børn, Oluf Sørensen, 7 år, og Inger Sørensdatter, 5 år, i Rubjerg.

 

30. januar 1797 Svend Nielsen i Putten eller Højen, et haugehus, gift med Maren Christensdatter. Børn: Niels, 25 år, tjenende på Bøgsted, Christen, 22 år, tjenende i Sparrevogn, Jens, 7 år, hjemme. Lavværge Christen Pedersen i Grued. Ingen født værge fandtes, formynder Anders Jensen i Putten.

 

2. maj 1797 Anders Andersen i Hauen ved Krustrup, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Anders Andersen, 25 år. Lavværge Laurs Jensen af Gaardestrup.

 

3. november 1797 Jens Jørgensen i Hving Mølle. Afdødes datter Maren Jensdatter, gift med skoleholder Jens Albretsen, og tjenestefolkene Maren Nielsdatter og Jens Jørgensen var til stede. Arvinger: En søn Jørgen Jensen, forhen i Astrup, hans børn Hans Jørgensen, borger og snedker i Hjørring, 30 år, Niels Jørgensen, tjener i Sæby, 28 år, Jens Jørgensen, 26 år, tjener i stærvboen, senere i Hundberg, Maren Jørgensdatter, tjener i Sæby Mølle, senere gift med Christen Mortensen i Kaabersholthus, sønnen Mads Jensen, forhen i Hving, hans børn Else Madsdatter, gift med Niels Nielsen på Vejen i Astrup sogn, og Ane Marie Madsdatter, gift med Laurs Mikkelsen Solberg i Højstrup, Torslev sogn, afdødes datter Maren Jensdatter, 50 år, hjemme, hendes værge Anders Laursen fra Tislund Nørgaard, datteren Ane Marie Jensdatter, gift med Christen Pedersen i Skibsby, Else Jensdatter, gift med Søren Nielsen i Lille Grønlund, Mygdal sogn. Jens Jørgensen fik fæste på møllen ved skifte efter hans moder 14. Juni 1736.

 

31. januar 1798 tjenestekarl Poul Christensen, 34 år, hos hans stiffader Niels Jensen i Lyngby gift med moderen Maren Christensdatter. Søskende: Christen Christensen, 32 år, Søren Christensen, 26 år, i flåden, Marie Christensdatter, 27 år, Kirsten Christensdatter, 15 år, senere tjenende i Sønderlev, Niels Christensen,33 år, tjener i Ulstrup, Mette Christensdatter, 33 år, tjener i Løkken, senere gift med Christen Clemmensen i Løkken, Else Christensdatter, 23 år, halvsøsteren Maren Nielsdatter, 12 år, hjemme. Deres eneste levende farbroder var Jens Poulsen i Ulstrup, i hans sted Christen Kodal i Lyngby.

 

19. marts 1798 husfæster Anders Christensen i Skibsby, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Andersen, 30 år, skrædder, Laurs Andersen, 42 år, i Astrup by, Inger Andersdatter, 39 år, tjener i Ugilt Præstegaard, de sidste af forrige ægteskab.

 

5. maj 1798 Jens Svendsen i Solberg i Astrup sogn, gift med Mette Nielsdatter. Hans børn: Jens Jensen, 28 år, tjener i Astrup by, Svend Jensen, 26 år, Maren Jensdatter, 22 år, Kirsten Jensdatter, 19 år, Christen Jensen, 12 år, de 3 sidste hjemme. Deres morbroder Søren Klausen i Astrup var født værge, lavværge var enkens broder Christen Nielsen i Klastrup by.

 

14. juli 1798 Morten Christensen Kobber i Lyngby, gift med Kirsten Simonsdatter. Børn: Jens, 28 år, i Kongl. Majestæts tjeneste til søs, Mikkel, 21 år, tjener i Lyngby, Peder, 8 år, Ane, 25 år, tjener i Skøttrup, Børglum sogn, Else, 23 år, tjener ibidem, Maren, 15 år, tjener i Lyngby. Enkens lavværge Mikkel Pedersen fra Lyngby, børnenes formynder farbroderen Hans Christensen Kobber af Lyngby. Vidner sognefoged Peder Madsen og Jens Christensen af Lyngby.

 

18. september 1798 Poul Klausen i Astrup, gift med Inger Christensdatter. Børn: Johanne Poulsdatter, 19 år,  ? uger gl.  Formynder deres farbroder Søren Klausen i Astrup. Lavværge enkens broder Christen Christensen fra Nørskov i Asdahl sogn.

 

5. december 1798 tjenestepige Kirsten Christensdatter i Torne, over 70 år,  anmeldt af tjenestekarl Jens Christensen Lyngby, hendes broder, som er gift med Maren Nielsdatter. Andre søskende:  afd. Ole Christensen, hans børn Maren Olufsdatter, gift med Christen Nielsen i Svampen i Lendum sogn, Karen Olufsdatter, gift med Jens Nielsen på Gaardestrup Hede, afg. Søren Olesen, forhen i Rubjerg, hans børn Ole Sørensen, 7 år, og Inger Sørensdatter, 5 år.

 

21. maj 1799 Birgitte Jørgensdatter, gift med Peder Nielsen i Vestergaard, Astrup by. Børn: Niels Pedersen, 11 år, Ane Pedersdatter, 7 år, begge hjemme.

 

5. november 1800 enken Ane Christensdatter i Rubjerg, forhen gift med Christopher Laursen. Børn: Maren Kirstine Christophersdatter, gift med Peder Nielsen i stærvboen, Ane Christophersdatter, gift med hr. Peder Wilsbech i Søholm, Jelstrup sogn. Vidner sognefoged Christen Jensen Bro fra Ulstrup og Jens Villumsen af Rubjerg.

 

23. december 1800 tjenestekarl Simon Nielsen, forhen beboer af Mølskov, som nu er fæstet af Niels Jørgensen. Søskendebørn: Ane Jensdatter, gift med gårdmand Anders Nielsen i Skibsby, St. Olai sogn på Bøgsted Gods, afg. Ellen Jensdatter, forhen gift med Laurs Olesen i Skovsmosehus i Mygdal sogn på Odden Gods, hendes børn Christen Laursen, 20 år, tjener gårdmand Christen Laursen i SkibsbyFuglsig Gods, Jens Laursen, 18 år, tjener gårdbruger Anders Nielsen i SkibsbyBøgsted Gods, afg. Ane Jensdatter, gift med afg. Christen Pedersen, forhen i Klastrup, Astrup sogn, hendes børn Peder Christensen, 18 år, tjener gårdmand Peder Pedersen i Tversted by  Østen Kæret på Nørre Elkjær Gods, Maren Christensdatter, 16 år, tjener  hos fæstebonden Jens Christensen i Torne, Astrup sogn på Bøgsted Gods, senere i Torne.  De sidstnævntes formynder var deres farbroder Peder Pedersen i Tversted by. Desuden en morbroder til afdøde, Christen Andersen Garb, sognepræst i Leerdahl i Bergens Stift, hans efterladte børn.

 

25. januar 1801 Ane Christensdatter i Grimshauge, gift med Christen Nielsen. Børn fra forrige ægteskab: Christen Laursen, 10 år, Jens Laursen, 7 år. Deres formynder morbroder Christen Christensen fra Snevre i Bjergby sogn.

 

5. marts 1801 afg. Karen Rasmusdatter, hos sin moder Johanne Sørensdatter i Astrup, hvis lavværge er Søren Klausen i Astrup. Søskende: Poul Rasmussen, 31 år, tjener i Hvims, Ane Marie Rasmusdatter, hjemme, 22 år.

 

13. august 1801 gårdkone Maren Sophie Thomasdatter i Skierping i Astrup, gift med Anders Nielsen. Deres børn: Else Marie Andersdatter, 12 år, Niels Christian Andersen, 7 år, Søren Andersen, 3 år, Thomas Andersen, nogle uger gl.

 

4. november 1801 Maren Jensdatter i Astrup, gift med Niels Hansen. Børn: Jens Nielsen, 15 år.

 

19. marts 1802 Christen Nielsen i Klastrup, gift med Maren Christensdatter. Hendes lavværge broderen Christen Christensen fra Soiebach. Børn: Karen Christensdatter, 10 år, Else Marie Christensdatter, 8 år, Johanne Christensdatter, 6 år. Deres farbroder Jens Nielsen fra Hvinge i Astrup sogn var formynder. Enken senere gift med Niels Sørensen af Klastrup.

 

2. april 1802 Laurs Christensen, fæster af Hvims i Astrup sogn, gift med Johanne Knudsdatter. Børn: Christen Laursen, 22 år, Maren Laursdatter, 17 år, begge hjemme. Enkens lavværge velagte Peder Christensen fra Terpet i Horne sogn, børnenes formynder velagte Anders Nielsen fra Skibsby i St. Olai sogn. Ingen født værge levede.

 

1.maj 1802 Maren Pedersdatter i Hvinge, Astrup sogn, gift med Jens Nielsen. Børn: Else Madsdatter, gift med Niels Nielsen i Vejen, Astrup sogn på Bøgsted Gods, Ane Marie Madsdatter, gift med selvejer Laurs Mikkelsen i Bjergene i Højstrup, Torslev sogn. Deres fader var Mads Jensen i Hvinge.

 

15. dec. 1802 tjenestekarl Søren Sørensen hos enken Karen Knudsdatter i Skierping, Astrup sogn, forhen gift med Jens Christensen i Skierping, som var farbroder til afdøde. Hendes lavværge var Christen Sørensen af Skibsby.  Søskende: Karen Sørensdatter, gift med Anders Jacobsen i Bøgholt, Astrup sogn.

 

12. juni 1805 Christen Christensen Smed i Skovhuset, gift med Ane Magrethe Jensdatter. Hendes lavværge Peder Christensen Back af Backen i Astrup sogn. Formynder for sin søsters børn hr. Christen Jacobsen fra Slynge. Børn: Jacob Christensen, 13 år, Jens Christensen, 11 år, Ingeborg Christensdatter, 10 år, Jens Christian Christensen, 8 år, Niels Christian Christensen, 6 år, Maren Christensdatter, 4 år, for hvem farbroderen Niels Christensen Skrædder fra Schjersheden i Ugilt sogn var formynder.

 

18. november 1805 Else Pallesdatter i Astrup. Børn: Dorthe Jensdatter af Astrup, hvis formynder er selvejergårdmand Lars Østergaard af Astrup, en dattersøn Jens Nielsen, 20 år, hvis fader er Niels Hansen fra Lengsholm. Der holdes også skifte over hendes afdøde søn Anders Pallesen.

 

5. december 1808 Christen Pedersen i Grue, Astrup sogn, gift med Inger Frandsdatter. Børn: Frands Christensen, 17 år. Enkens lavværge Christen Frandsen i Mygdal by, formynder Christen Nielsen fra Grimmeshauge, Astrup sogn.

 

19. december 1812 Christen Nielsen, husfæster i Astrup by, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Niels Christian, 4 år, hvis formynder er Ole Nielsen Wejen i Mygdal sogn. Enkens lavværge Laurs Laursen fra Putten.

 

18. marts 1813 Johanne Christensdatter i Klastrup, gift med Peder Olesen. Børn: Ole Christian Pedersen, 16 år, hvis formynder er Svend Nielsen Klastrup.

 

20. juli 1816 Christen Jensen i et hus ved Højen i St. Olai sogn, gift med Barbra Stephensdatter. Børn: Jens Petter Christensen, 17 år, Mariane Christensdatter, 20 år, begge hjemme. Deres farbroder Ole Jensen fra Nørum var formynder.