BJØRNKJÆR 

 

7. juli 1734  Fæstebrev til Niels Jensen, barnefødt i Purkjær, Jetsmark, på et hus i Purkjær, hans fader Jens Pedersen påboede. 4 skp 1 fjk.

 

6. apr. 1750  Fæstebrev til Niels Madsen, barnefødt i Jetsmark Sogn, på ½ Krogsgaard.

 

24. marts 1755  Fæstebrev til Peder Therkildsen, som er Bjørnkær Gods tilhørende, på ½ Krogsgaard i Jetsmark.

 

3. apr. 1756  Fæstebrev til Jens Pedersen, født i Jetsmark Sogn, som med lovlig pas fra fru Statlænder (Kjettrupgaard) er forsynet på det sted i Kvorup, Jetsmark, under Børglum Kloster, som Hans Poulsen har beboet og pga. alderdom har afstået til ham.

 

1765, fol. 34  Fæstebrev til Christen Jensen, barnefødt i St. Pandrup, på den halve gård Schaland, som Niels Clemmensen sidst beboede. 3 td. 1 fjk. 1 alb.

 

3. apr. 1771  Fæstebrev til Christen Thomsen på et hus i Jetsmark, som tidligere var beboet af Christen Clemensen.

 

9. dec. 1771  Fæstebrev til Niels Jensen på en halvgård i Jetsmark, Purkjærgaarden, som hans fader, Jens Nielsen, godvilligt overlader ham mod at nyde ophold hos sønnen.

 

29. dec. 1771, s. 42, G121-2  Fæstebrev til Christen Sørensen på et gadehus i Purkær, som Jep Larsen af armod fragik. Ligeså er Chr. Sørensen overladt Margrethe Madsdatters gadehus, når hun dør, på de vilkår at hans moder Kirsten Sørensdatter må nyde ophold sin livstid.

 

16. jan. 1772, s. 42  Fæstebrev til Christen Laursen i Jetsmark på et hus, 3 skp. i Jetsmark.

 

1774, G121-2, s. 52  Fæstebrev til Christen Nielsen i Trudslev på et sted i Trudslev, som hans fader, Niels Christensen har opladt ham mod at nyde ophold hos sønnen.

 

1774  Fæstebrev til Søren Thomsen på den halve gård, Tvilstedgaard, som afg. Christen Pedersens enke overlader ham mod at ægte hende.

 

 

22. juni 1776 skifte efter afg. Jens Nielsen i Sigsgaard, Jetsmark Sogn. Hans broder Laurs Nielsen er fæster af Sigsgaard, en søster, Johanne Nielsdatter, er gift med Anders Laursen fra Hvolgaard på Øland, en anden broder er Søren Nielsen i Limbergaard, Hjermitslev Sogn, en halvbroders datter er Maren Jensdatter, gift med Niels Sørensen i Oxendrup, en søstersøn Niels Pedersen Estrup af Aalborg, en søster Johanne Nielsdatter er gift med Jens Jørgensen i Sørå i Dronninglund Sogn. Afdøde var formynder for Margrethe Jensdatter Toftgaard, som var ejer af Engesgaard i Hune Sogn, broderen Laurs Nielsen overtog værgemålet.

 

28. sept. 1776, s. 42  Fæstebrev til Mads Jensen, som er fri for hæftelse til noget gods, på en gård i Kvorup, Jetsmark Sogn, som salig Bagge Melchiorsen forhen fæstede. Han ægter datteren ved stedet, og enken nyder ophold, så længe hendes datter lever.

 

25. marts 1777 skifte efter sal. Anders Christensen, fæster af et sted i Trudslev, død 2. marts 1777. Børn: Mads Andersen, 12 år, Maren, 9 år, Johanne, 5 år, Else, 3 år, hvis formyndere var deres morbroder Peder Madsen af Ingstrup Sogn og deres mosters mand Laurs Sørensen af Øster Borup.

 

 

22. aug. 1778 skifte efter Christen Clemmensen i Hedegaard, Jetsmark Sogn. Enken er Anne Nielsdatter, afdødes moder er Anne Olufsdatter, hvis lavværge er hendes søsterdatters mand Jens Kræmmer af Pandrup. Enkens lavværge er Poul Sørensen Smed af Quorup.

 

30. jan. 1779 skifte efter afg. Mads Graversen i Bundgaard, Jetsmark Sogn. Enken Johanne Nielsdatter med lavværge Søren Jensen i Pilgaard og hans børn Kirsten Madsdatter, Christen Madsen fra forrige ægteskab, samt Anders Madsen fra sidste ægteskab. Børnenes formynder Jens Simonsen, boende i Kaas by.

 

15. maj 1779 skifte efter Anne Christensdatter gift med Niels Madsen i Krogsgaard, Jetsmark Sogn. Hendes børn: Mette Christensdatter, 19 år, Mads Christian, 15 år, og deres børn: Jens Nielsen, 9 år, Anne Cathrine, 11 år. Børnenes tilsynsværge Bertel Pedersen af Sigsgaard.

 

15. aug. 1779 Anne Christensdatter i Krogsgaard i Jetsmark sogn gift med Niels Madsen. Børn: Johanne Marie, 20 år, Mette, 19 år, Mads Christian, 15 år, Jens Nielsen, 9 år, Anne Cathrine, 11 år. På børnenes vegne Bertel Pedersen af Sigsgaard.

 

31. aug. 1779 skifte efter afg. Søren Thomsen i Tvilstedgaard, som døde 7. juli 1779. Enken Margrethe Andersdatters lavværge er hendes svoger Jørgen Johansen, arvingerne Peder Thomsen, boende i Sønder Risager, Karen Thomasdatter gift med Morten Møller på Gjøl, Anders Thomsen, tjenende på Rødslet, Jens Thomsen, tjenende Søren Pilgaard, Morten Thomsen, tjenende i Risager, Mette Thomasdatter, gift med Jens Nielsen på Ladegaard i Thise, Anne Thomasdatter, gift med Christen Skrædder i Voldbro i Aabye Sogn, en brodersøn Laust Christensen i Hønsholm, 6 år, hvis formynder var farbroderen Peder Thomsen af Risager.

 

22. april 1780 skifte efter husmand Peder Pedersens kone i Biersted. Børn: Anders Pedersen, 18 år, og Anne Margrethe Pedersdatter, 12 år.

 

12. okt. 1780 skifte efter Jens Jensen Smeds hustru Margrethe Thomasdatter i Kaas. Hendes brødre er Jørgen Thomsen og Bent Thomsen, der formodentlig bor i København.

 

19. okt. 1780 skifte efter husmand Niels Meiers hustru Maren Laursdatter i Skjulsmark. Børn: Margrethe Nielsdatter, Sidsel Nielsdatter og Anne Nielsdatter.

22. feb. 1781 skifte efter gårdfæster Jens Jensen Smed i Kaas. Børn: Niels Jensen, 22 år, Johanne Jensdatter, gift med Niels Laursen i Kaas, Maren Jensdatter, gift med Christen Knudsen i Kaas, Anne Jensdatter, hjemme i stærvboen. Født værge for de umyndige børn Niels Laursen af Kaas.

 

17. apr. 1781, s. 46  Peder Kringel i Brødslev gift med Dorthe Sørensdatter. Børn: Dorthea Pedersdatter, 17 år, Kirsten Pedersdatter, 14 år, Søren Pedersen, 7 år. Født værge for børnene Hans Sørensen i Løkkens Mølle, lavværge for enken Peder Ladefoged i Brødslev.

 

8. nov. 1781 skifte efter afg. gårdfæster Niels Andersen i Biersted by. Enken Maren Pedersdatter og deres børn Anders Nielsen, Johanne Marie, Kirsten og Anne Nielsdatter. Enkens lavværge Niels Jensen, børnenes formynder Peder Laursen, begge af Biersted.

 

4. jan. 1782, fol. 60b Inger Laursdatter i Tvilstedgaard gift med Anders Pedersen. Søskende: Bodil Laursdatter, Else Laursdatter gift med Niels Jensen i Purkjær, Magrethe Laursdatter, forhen gift med Jørgen Brander i Purkjær, hvis datter er Kirsten Jørgensdatter, Dorthe Laursdatter, forhen gift med Anders Laursen i Porten, Saltum Sogn, hvis børn er Peder Andersen i Præstensgaard, Niels Andersen på Gaden i Saltum Sogn, Maren Andersdatter gift med Chr. Christensen i Alstrup.

 

8. feb. 1782 skifte efter Jens Laursen i Biersted Krog. Enken Benedikte Laursdatter med lavværge Peder Christensen, senere Lars Nielsen Løndrup. Søskende: en søster Anne Laursdatter, gift med Jens Nielsen, tjenende i Halager by, en søster Maren Laursdatter, forhen gift med Anders Laursen i Trøderup på Clausholm Gods, begge døde, deres børn er Christen Andersen, opholdende sig i Clausholm, Maren Andersdatter, gift med en mand i Vester Hassing på Langholts gods, Anne Andersdatter, gift med Jens Simonsen i Hjallerup på Dronninglund Gods, en søster Johanne Laursdatter, gift med Christen Laursen, boende i Nørhalle by på Wangs gods. Tjenestefolkene på gården er Peder Sørensen, Niels Ovesen, Maren Rasmusdatter og Anne Thomasdatter.

 

2. jan. 1782 skifte efter Anders Pedersens hustru Inger Laursdatter i Tvilstedgaard. Enkens søskende: Bodil Laursdatter, vides ej hvor er, Else Laursdatter gift med Niels Jensen i Purkjær, Margrethe Laursdatter, forhen gift med Jørgen Brander i Purkjær, har efterladt sig 1 datter, Kirsten Jørgensdatter, Dorthe Laursdatter, forhen gift med Anders Laursen i Porten i Saltum, har efterladt sig børnene Peder Andersen i Kalsensgaard, Niels Andersen på Gaden i Saltum og Maren Andersdatter gift med Christen Christensen i Alstrup.

 

8. dec. 1785  Fæstebrev til Peder Nielsen på et gadehus ved Kiettrup Mark, som kaldes Kringelen. Så længe hans moder er levende, er hun selv rådende for og efter sin salig mands fæstebrev.

 

 

27. marts 1786  Afg. Laurs Sørensen, fæster af Øster Borup, gift med Sessel Madsdatter, med lavværge Hans Bang. Børn 1. ægteskab med Anne Christensdatter: Christen Laursen, fuldmyndig, boende i Skulsmark. 2. ægteskab med Inger Marie Jensdatter: Jens Laursen, 19 år, Thomas Laursen, 14 år, som begge havde fået frihedspas, Karen, ugift, Anne, ugift, på hvis vegne var til stede Jens Laursen selv og Jens Væver af Sundby, som er gift med deres moster. 3. ægteskab med enken: Peder Laursen, 4 år, på hvis vegne var til stede Peder Christensen Haugaard i Ingstrup som nærmeste pårørende.

 

8. apr. 1786 Afg. Maren Knudsdatter af Kaas i Jetsmark Sogn, gift med Christen Pedersen. Datter Anne Christensdatter.

 

6. maj 1786  Fæstebrev til Peder Therkildsen på Sigsgaard i Jetsmark Sogn, som sidst var beboet af Laurs Nielsen.

 

10. feb. 1789 Fæstebrev til Peder Christensen på gården Øster Borup, 8 td. 4 skp. 3 fjk., som Laurs Sørensen fradøde. Han har fripas af Bratskov 25. okt. 1786 og ægter enken ved stedet.

 

3. april 1787 skifte efter afg. Peder Svensen i Sønder Kiettrup, som døde 2. april. Enken Anne Pedersdatter med lavværge Jacob Pedersen af Kiettrup og afdødes broderbørn Morten Nielsen i Alstrup og Johanne Nielsdatter, gift med Christen Nielsen i Alstrup på Birkelse Gods, en søster gift med Bendt Madsen i Sønder Saltum, en søsterdatter Birthe Poulsdatter gift med Jens Poulsen i Saltum Torp, en søsterdatter, Maren Poulsdatter, ugift, Sven Poulsen, boende i Torpet, Margrethe Poulsdatter, gift med Christen Nielsen i Sønder Saltum, Karen Poulsdatter, gift med Christen Nielsen i Sønderby, Jetsmark sogn, Inger Poulsdatter, gift med Niels Kiemp i Jetsmark.

 

24. juni 1789 Fæstebrev til Jens Pedersen, boende i Store Pandrup, på et hus i Purkjær i Jetsmark Sogn, 1 skp. 2 fjk., som Lars Ollesen har opladt ham.

 

17. dec. 1789 skifte efter afg. Christen Thorsen i Hønsholm, Jetsmark Sogn. Eneste arving var datteren Karen Christensdatter, hvis formynder var farbroderen Christen Thorsen af Hune. Karlen på stedet, Anders Jensen, var forlovet med datteren og påtog sig at bestyre gårdens drift.

 

15. marts 1790 skifte efter afg. Olle Jespersen i Haugaard i Brødslev, Ingstrup sogn. Enken Anne Jørgensdatter med lavværge, hendes broder, gårdmand Bertel Jørgensen i Hjermitslev sogn, og deres børn Jens Ollesen, boende i Jetsmark, Jesper Ollesen, 27 år, Lars Ollesen, 25 år, Jørgen Ollesen, 20 år, Mads Ollesen, 11 år, og Johanne Ollesdatter, hvis farbroder Christen Jespersen, gårdmand i Ingstrup, var formynder.

 

13. apr. 1790 skifte efter afg. husmand Christen Pedersen i Kaas. Enken Anne Jensdatter med lavværge Niels Laursen af Kaas og en datter, Anne Christensdatter, gift med Knud Pedersen i Lindholm.

 

11. sept. 1790 skifte efter afg. Karen Pedersdatter, gift med gårdmand Daniel Pedersen i Biersted. Deres søn, Peder Danielsen, er 30 dage gl.

 

 

22. sept. 1790 skifte efter afg. husfæster Niels Thomasen i Wigen, Biersted. Enken Maren Mortensdatter og børn Jens Nielsen i Krogsgaard, Jetsmark sogn, Thomas Nielsen, hjemme hos enken, Peder Nielsen i Jetsmark Sogn, Maren Nielsdatter, gift med Jens Smed i Vester Halne, Kirsten Nielsdatter, tjenende i Nørhalne. Enken vedbliver fæstet.

 

29. april 1791 skifte efter afg. boelsfæster Søren Jensen på Kringel i Ingstrup Sogn, gift med Anne Pedersdatter, hvis lavværge var Jacob Pedersen af Sønder Kiettrup. Deres børn: Jens Sørensen, 7 år gl. Mette Sørensdatter, 15 år, Dorethe Sørensdatter, 13 år, Else Sørensdatter, 4 år, Johanne Marie Sørensdatter, 1 1/4 år.

 

9. juli 1791 skifte efter afg. Hermand Johans enke, Johanne Pedersdatter, som beboede et hus i Biersted by. Arvingerne er Friedrich Hermandsen fra Sulsted og Else Hermandsdatter, boende på stærvbostedet.

 

30. marts 1792 skifte efter Christen Laursen Hedegaards hustru Johanne Nielsdatter i Biersted. Deres børn er Laurs Christensen, 28 år, og Mads Christensen, 23 år, hvis kurator var farbroderen Jens Laursen fra Wester Hall i Vadum.

 

24. nov. 1792 Skifte efter Bertel Pedersens afd. hustru Karen Christensdatter, som døde på Stien i Jetsmark sogn. Arvingerne er 5 umyndige piger.

 

5. marts 1793 skifte efter afg. Niels Jensen Skomager, forhen fæstegårdmand i Biersted, gift med Kirsten Jensdatter, hvis lavværge er hendes broder Laurs Jensen i Biersted. Afdødes søskende er Michel Jensen, 66 år, boende i Vadum, Christen Jensen i Vadum, 53 år, Jens Jensen i Øster Hall, 49 år, Maren Jensdatter, 62 år, enke efter Morten Christensen i Øster Hall, nu i hospitalet i Vadum, Anne Jensdatter, 58 år, enke efter Laurs Christensen i Øster Hall. Enkens datter var til stede ved skiftet.

 

30. juli 1793 skifte efter afd. Johanne Pedersdatter i Biersted by, enke efter afd. gårdfæster Peder Mortensen. Børn: Peder Pedersen, 49 år, tjener i Vang, Jørgen Pedersen, 42 år, på stedet, Anne Marie, 52 år, hjemme og ugift, Maren, 40 år, gift med Thomas Nielsen i Tandal i Sulsted by.

 

30. juli 1793 skifte efter gadehusmand Jens Pedersen Hvol i Biersted by, gift med Maren Sørensdatter.

 

30. juli 1793 skifte efter husmand Christen Haugaard i Biersted by, gift med Mette Nielsdatter.

 

3. dec. 1793 skifte efter afd. Christen Laursen i Purkjær mellem enken Kirsten Nielsdatter, hvis lavværge er Christen Sørensen af Purkjær, og afdødes børn med Maren Hansdatter: Lars, 22 år, som tjener Niels Pedersen i Risager, Else Marie, hjemme på stedet, Birgitte, 20 år, tjener slagter Søren Iversen i Aalborg, Bodil, tjenende i Hønsholm, 17 år, Maren, 13 år, hjemme. Desuden i 2. ægteskab Maren, 4 år. Kurator for Lars og de umyndige piger er Jens Olesen af Tvilstedgaard, da deres fødte værge, deres farbroder Jens Laursen i Faarup, er over 70 år gl.

 

15. jan. 1794 skifte efter afg. fæstegårdmand Peder Laursen i Biersted, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Laurs Christensen i Biersted. Deres børn: Niels, 35 år, Laurs, 33 år, Peder, 31 år, Anne, 28 år, gift med Anders Pedersen, Kirsten Pedersdatter, 24 år.

 

25. feb. 1794  Gårdmand Laurs Laursen i Kaas, gift med Kirsten Laursdatter. Enkens broder Jens Laursen, som er gift med afdødes søster Maren Laursdatter, item den afdødes broder Niels Laursen i Kaas.

 

30. apr. 1794 skifte efter afg. Søren Olufsen i Hedegaard, Jetsmark sogn, gift med Else Andersdatter. Deres børn: Jørgen Sørensen, 28 år, og Mathias Sørensen, 25 år. Enkens lavværge Niels Madsen af Krogsgaard og Niels Knudsen af Bondgaard sønnens kurator.

 

27. maj 1794 skifte efter gårdfæster Peder Sørensens kone Maren Rasmusdatter i Biersted. Hendes søskende Peder Rasmussen i Ræfhede, Aabye sogn på Birkelse Gods, Niels Rasmussen, som har boet på Schall i Aabye sogn på Birkelse gods, og derfra med sin kone bortrømmet for 4 - 5 år siden, søstrene Anne Rasmusdatter, gift med tobaksspinder Bendt Pedersen i Sønderborg, Lene Rasmusdatter, gift med fisker Peter Pedersen i Sønderborg, og Bente Marie Rasmusdatter, enke efter Peder Kallesen og bosat i og bosat i Hoerup Sogn på Als. Som tilsynsværge for de fraværende arvinger Laurs Jensen i Biersted.

 

27. maj 1794 skifte efter Johanne Jensdatter i Kaas gift med Niels Laursen. Børn: Karen Nielsdatter, 16 år, hjemme.

 

9. juli 1794 skifte efter karlen Christen Olesen, som døde hos sin svoger Yde Nielsen i Kvorup, Jetsmark Sogn. Søskende: Anders Olesen, tjenende i Aalborg, 39 år, Jens Olesen i Tvilstedgaard, 37 år, Peder Olesen, 35 år, tjenende i Vestrupgaard, Laurs Olesen i Kvorup, 33 år, en halvsøster Karen Olesdatter, gift med Yde Nielsen i Kvorup, en halvbroder Mads Olesen, 26 år, som er rekrut ved kongens regiment i København.  

 

18. sept. 1794 Peder Nielsens afd. hustru Anne Jensdatter i Kaas i Jetsmark sogn. Børn: Karen Pedersdatter, 3 år, Christen Pedersen, ½ år.

 

29. sept. 1794 skifte efter afg. Hans Clemensen i Biersted, gift med Anne Andersdatter, hvis lavværge er Peder Nielsen i Biersted. Deres børn er Clemen Hansen, 18 år, og Kirsten Hansdatter, 24 år, hvis kurator er Espen Poulsen i Biersted.

 

15. jan. 1795 skifte efter afg. husmand Christen Pedersen, som forhen boede i Biersted, gift med Maren Christensdatter, hvis lavværge var Hendrich Nielsen fra Biersted. Børn: Svend Christensen, 16 år, Jørgen Christensen, 9 år, Christen Christensen, 7 år, Niels Christensen, 5 år, Jens Christensen, 1/4 år, Johanne Christensdatter, 14 år, Inger Christensdatter, 3 år. Børnenes formynder ung Peder Nielsen af Biersted by.

 

28. jan. 1795 skifte efter afg. Margrethe Christensdatter i Biersted by, gift med Jens Andersen. Hendes børn: Christen Hansen, 6 ½ år, uægte, hvis formynder var Hans Nielsen fra Biersted by, og Anders Jensen, 2 år, ægte.

 

21. marts 1795 skifte efter afg. Ædel Christensdatter, som forhen havde boet i Nør Risager i Jetsmark sogn. Laurs Nielsen havde sørget for begravelsen.

 

27. juli 1795 skifte efter Simon Christensens hustru Johanne Mortensdatter i Kaas. Børn: Peder Simonsen, 26 år gl.

 

22. jan. 1796 skifte efter sal. Søren Espensen i Biersted, død 22. dec. 1795, gift med Johanne Pedersdatter, hvis lavværge var Daniel Pedersen. Børn: Espen Sørensen, 3 ¼ år gl. og Sørensen Sørensen, 3 uger gl., hvis formynder var Christen Ovesen af Biersted.

 

22. marts 1796 skifte efter afg. Jens Pedersen i Purkjærgaarden, Store Pandrup, Jetsmark sogn. Enken er Anne Sørensdatter, hendes lavværge Peder Iversen af Kvorup. Hans børn: Anders Jensen, 36 år, gårdmand i Hønsholm, og Clemen Jensen, 33 år, tjenende Christen Møller i Saltumgaard.

 

3. apr. 1797 skifte efter Maren Nielsdatter, Thomas Christensen Kiæmpes hustru i Lille Pandrup, Jetsmark sogn. Børn: Søren Thomsen, død, men har efterladt sig sønnen Peder Christian, 12 år gl., samt Anne Marie, 39 år, hjemme i stærvboen.

 

21. apr. 1797  Jens Damsgaard i Schulsmark gift med Anne Svendsdatter, hvis lavværge er Peder Andersen af Trudslev. Arvinger: Den afdødes broderbørn, Laurs Andersens børn, nemlig Anders, Christen og Søren Larsen, alle i Ingstrup Sogn, samt Margrethe og Anne Laursdatter, den første enke, den sidste ugift, begge i Ingstrup Sogn, den afdødes søsterbørn efter 3 søstre, af hvilke der opholder sig i Ingstrup Sogn Knud Jørgensen, Niels Meyer og Anders Clemmensen i Schulsmark, og Christen Jørgensen i Ingstrup.

 

25. feb. 1799 skifte efter husfæster Clemen Christensen Brødslev i Nørre Saltum, gift med Johanne Nielsdatter, hvis lavværge er gårdfæster Niels Pedersen i Nørre Saltum. Børn: Karen Clemensdatter, 15 år, og Peder Clemensen, 7 år, hvis fødte værge er selvejer Jens Jensen Langbak i Hjermitslev, som er afdødes svoger.

 

18. dec. 1799, s. 169  Margrethe Laursdatter i Sigsgaard, Jetsmark gift med Peder Terkelsen. Børn: Terkild Pedersen, 26 år, hjemme, Bodil Pedersdatter gift med Jens Nielsen i Krogsgaard, Ellen Pedersdatter gift med Christen Sørensen Ladefoged i Sundby, Anne Pedersdatter gift med Christen Pedersen Willerup i Saltum Sogn, Kirsten Pedersdatter gift med Søren Nielsen Møller af Østrup i Saltum Sogn, Maren Pedersdatter, 29 år, ugift, hjemme. Den ene vurderingsmand, Niels Laursen i Kaas, er broder til Peder Terkildsens afdøde hustru.

 

19. dec. 1799 skifte efter Else Jensdatter, gift med Christen Jensen Skaland i Pandrup. Deres datter er Kirsten Christensdatter, 31 år, hjemme i boen. Hendes mosters mand, Mathias Madsen fra Sønder Saltum, var til stede.

 

22. marts 1800 skifte efter afg. gårdmand Niels Pedersen i Risager, Jetsmark sogn, gift med Anne Thomasdatter, hvis lavværge var hendes broder Jørgen Thomasen Wested fra Vester Brønderslev. Deres børn: Karen Nielsdatter, hvis farbroder Jens Risager fra Torstedlund var formynder.

 

21. juni 1800 skifte efter gårdmand Jacob Jensen Nødgaards hustru Maren Poulsdatter i Biersted, som døde d. 18. juni. Hendes børn: Niels Nielsen Nødgaard, gårdmand i Biersted, og Anne Nielsdatter, 30 år, hjemme.

 

29. juli 1800 skifte efter gårdmand Jens Ollesens hustru Anne Christensdatter i Tvilstedgaard. Børn: Karen, 4 år, og Else, 1 år gl. Deres morbroder er Anders Christensen fra Blokhuset.

 

21. juli 1801 skifte efter afg. Maren Mortensdatter gift med husmand Anders Hansen i Purkjær, Jetsmark sogn. Deres datter er Anne Johanne Andersdatter, 10 år gl. Hendes morbroder er Christen Mortensen af Nør Øxe.

 

8. marts 1802, fol. 189  skifte efter Bertel Nielsen i Store Pandrup, Jetsmark Sogn, gift med Else Nielsdatter, hvis lavværge var Søren Poulsen af Østrup. Afdødes søskende: Peder Nielsen, selvejerhusmand i Tømmerby, Tolstrup sogn, og Berthe Nielsdatter, gift med gårdmand Peder Jensen i Kvorup.

 

14. aug. 1802 skifte efter gårdmand Laurs Thomasens hustru Anne Andersdatter i Skjødsholm. Hendes børn: Olle Andersen, 42 år, gårdmand i Biersted, Christen Andersen, 40 år, gift og bor på stedet, Anders Andersen, 39 år, gårdmand i Kaas, Jens Andersen, 35 år, husmand i Biersted, Laurs Andersen, 30 år, husmand i Ested, og Margrethe Andersdatter, gift med gårdmand Erich Christensen i Alstrup. 1 kiste var givet til Olle Andersens søn Anders.

 

7. okt. 1803 skifte efter fæstehusmand Niels Pedersen Thyboe i Biersted, gift med Sidsel Christensdatter, hvis lavværge var Laurs Hansen af Biersted. Deres børn: Gårdmand Peder Nielsen i Biersted, Johanne Nielsdatter, gift med Søren Pedersen, som for tiden er i København, Maren Magrethe Nielsdatter, ugift, tjenende broderen i Biersted.

 

12. okt. 1803 skifte efter fæstehusmand Laurs Jensen Roeds hustru i Kaas, Kirsten Poulsdatter, som døde for 1/2 år siden. Børn: Peder Laursen, 32 år, tjenende i Bundgaard, og Anne Laursdatter, 34 år, ugift og hjemme.

 

16. dec. 1803 skifte efter huskone Jens Haugaards enke Kirsten Madsdatter i Bonken, Saltum sogn. Børn: Christen Jensen, 40 år, tjenende i København, Mads Jensen, 36 år, tjenende i Jonstrup, Laurs Jensen, hjemme, Dorthe Jensdatter, gift med Christen Joensen i Eistrup i Tranum sogn, Maren Jensdatter, 38 år, hjemme, Anne Jensdatter, 34 år, tjenende i Toftgaard, Anne Jensdatter, 27 år, tjenende i Kaas. Laurs Jensen havde lånt 15 rd. af boet til køb af jord på Saltum Mark.

9. marts 1804 skifte efter Gregers Thomasens hustru Karen Madsdatter i Hønsholm. Hendes børn fra 1. ægteskab: Laurs Christensen, 29 år, Johanne Laursdatter, gift med Peder Pedersen Dreier i Kvorup, Karen Laursdatter, 37 år, ugift og hjemme.

 

24. nov. 1804 skifte efter Laurs Thomasen Westergaards hustru Maren Andersdatter på Biersted Mark, død 15. juli. Deres børn: Anders Laursen, 19 år, Mette Laursdatter, 21 år, Maren Laursdatter, 12 år, hvis fødte værge var deres morbroder Jens Andersen Bloch af Biersted og deres morbroder Niels Andersen Bloch på Vesterhalne Mark.

 

26. nov. 1805 skifte efter gårdmand Anders Pedersens hustru Karen Laursdatter i Hønsholm. Formynder for deres søn Thomas Andersen, 5 uger gl. gårdmand Peder Pedersen Dreier af Kvorup, som er gift med drengens moster. Den sal. afdødes (stif)fader er Gregers Thomsen på stedet.

 

27. nov. 1805, fol. 212, 223  skifte efter gårdmand Peder Thomasen, Risager i Jetsmark, gift med Maren Andersdatter, hvis lavværge var Jens Ollesen af Tvilstedgaard. Deres børn: Thomas, 37 år, Anders, 35 år, Laurs, 32 år, Jens, 29 år, Anne, 33 år, ugift. Den umyndiges farbroder Anders Thomasen fra Sønderby var formynder.

 

13. aug. 1806 skifte efter gårdmand Anders Pedersen i Tvilstedgaard i Jetsmark sogn, gift med Anne Thomasdatter, hvis lavværge er Niels Thomasen i Kvorup. Børn: Peder, 23 år, Thomas, 19 år, Christen, 14 år, Niels, 7 år, alle hjemme. Deres formynder Thor Poulsen i Bisgaard.

 

11. maj 1807 skifte efter gårdmand Anders Andersens hustru Kirsten Laursdatter i Kaas, som døde 10. maj. Hendes søskende: Jens Laursen, 64 år, boende i Kaas, en halvsøster Johanne Marie Laursdatter, gift med gårdmand Niels Laursen Gammelgaard i Kaas, en halvsøster Maren Laursdatter, gift med gårdmand Christen Andersen i Kaas, en helsøster Anne Laursdatter, enke efter Jens Hansen i Klithuse.

 

26. juni 1807 skifte efter gårdmand Peder Sørensens hustru Anne Mogensdatter i Krogen i Biersted, datter af Mogens Nielsen i Biersted. Afdødes broder Niels Mogensen mødte på faderens vegne. 25. juni 1807 skifte efter Peder Sørensen Krog i Biersted. Afdøde var slegfredsbarn, hans mostre er Maren Laursdatter, gift med husmand Anders Jensen Smed i Hvorup, Karen Laursdatter, ugift, opholdt sig hos Jens Mikkelsen på Svendborggaards Mark, på hvis vegne mødte Niels Pedersen af Brovst, Magrethe Laursdatter, død, har efterladt sig børn: Peder Andersen i Nørhalle, Ynger Olesen, tjenende i Lundergaards Mølle, Anne Andersdatter, gift med Christen Jacobsen Ladefoged i Nørhalle, afdødes morbrødre Christen Laursen, død, har efterladt sig sønnen Thomas, o. 25 år, udkommanderet stykkusk, Espen Laursen, død, har efterladt sig en søn Søren, som også er død, men har efterladt en søn Espen, 14 år, og en søn Søren, 11 år, begge hjemme hos stedfaderen Morten Laursen i Biersted. For Ynger Olesen og Thomas Christensen mødte N. Nielsen fra Broerholt. Thomas Christensens stedfader boede nær stærvbostedet.

 

28. okt. 1807 skifte efter gårdmand Jens Andersen Blochs kone Kirsten Nielsdatter i Biersted. Deres børn: Maren, 13 år, Kirsten, 10 år, Anne, 9 år, Karen, 6 år, alle hjemme.

 

19. maj 1808 skifte efter husmand Jens Toftmanns kone Karen Christensdatter i Biersted. I forrige ægteskab med Christen Pedersen har hun børnene: Svend, 31 år, udkommanderet som stykkusk, Jørgen, 23 år, ved 3. Jydske Regiment, Christen, 20 år, tjenende i Nørhalne, Niels, 19 år, tjenende i Nørhalne, Jens, 14 år, tjenende i Knepholt, Johanne, 26 år, tjenende i Birkelse, Inger, 16 år, tjenende i Biersted. Som tilsynsværge Niels Laursen, skoleholder i Biersted, da deres fødte værge bor langt væk.

 

17. juni 1808, s. 244  Maren Jensdatter, Sigsgaard i Jetsmark gift med Terkil Pedersen. Børn: Magrethe, 5 år, Johanne Marie, 21/2 år, Peder, 4 uger. Deres morfader er Jens Mortensen af Sønderby.

 

27. dec. 1808 skifte efter husmand Anders Hansens hustru Anne Simonsdatter i Purkjær. Hendes datter Anne Laursdatter, forhen gift med Anders Thomsen i Jonstrup i Saltum sogn, død og har efterladt sig 2 børn, Thomas Andersen, 12 år, og Anne Andersdatter, 8 år, begge hjemme hos faderen.

 

12. apr. 1810 skifte efter gårdmand Jens Nielsen Wigen i Krogsgaard, Jetsmark sogn, gift med Bodil Pedersdatter, hvis lavværge var selvejer Christen Pedersen af Saltum. Deres børn: Peder Jensen, 13 år, for hvem farbroderen fæster Thomas Nielsen Wigen i Bundgaard var formynder. En anden farbroder, Peder Nielsen Wigen af Kaas, samt morbroderen Therkild Pedersen af Sigsgaard var til stede.

 

28. apr. 1810 skifte efter husmand Peder Kanstrup i Biersted, gift med Karen Andersdatter, hvis lavværge var Poul Murmester i Biersted. Børn: Anders Pedersen, 30 år, for tiden på Bjørnkjær, Jens Pedersen, 26 år, for tiden i garnison i København, Christen Pedersen, 17 år, tjenende i Skiersig i Vadum sogn, Birthe Pedersdatter, 19 år, tjenende i Woldbro i Aaby sogn. Deres formynder Peder Nielsen af Biersted.

 

9. juni 1810, fol. 258, 266  skifte efter husmand Peder Nielsen i Biersted, gift med Sidsel Laursdatter, hvis lavværge er skoleholder Niels Larsen. Afdødes søskende: Else Nielsdatter, enke efter Christen Thomsen af Aistrup sogn, og Mette Nielsdatter, 53 år, ugift og tjenende i Aistrup. Som lavværge for Else Nielsdatter hendes søn Thomas Christensen af Aistrup.

 

22. dec. 1810 skifte efter Christen Iversens hustru Kirsten Nielsdatter i Biersted. Børn: Niels Christensen, 10 år, Maren Christensdatter, 18 år, Johanne Marie Christensdatter, 13 år, Karen Christensdatter, 5 år, Anne Christine Christensdatter, 2 år, på hvis vegne var mødt deres morbroder Anders Nielsen af Biersted.

 

5. juli 1811 skifte efter afg. Anders Jensen i Hønsholm, gift med Karen Christensdatter, hvis lavværge var Poul Nielsen af Kvorup. Deres børn: Christen, 20 år, Enevold, 17 år, Jens, 13 år, Maren, 10 år, Margrethe, 8 år, Laurs, 6 år, Anne Kirstine, 3 år, alle hjemme. Børnenes formynder Jørgen Johansen af Kvorup.

 

21. marts 1812 skifte efter Klaus Jensen i Kjædegaard, Jetsmark sogn, gift med Maren Jørgensdatter, hvis lavværge var Anders Madsen fra Kalsensgaard. Børn: Christen Klausen, 29 år, Anne Catrine Klausdatter, 26 år, Ingeborg Klausdatter, 22 år.

 

23. sept. 1814 skifte efter Christen Tvillinggaards hustru Johanne Nielsdatter i Westerhalne. Børn: Maren, 19 år, Christen, 17 år, Niels, 12 år, på hvis vegne mødte Thomas Olesen fra Nørlang.

 

30. sept. 1814  skifte efter Kirsten Baggesdatter i Kvorup, gift med Mads Jensen. Børn: Bagge Madsen, 36 år, Jens Madsen, 34 år, Christen Madsen, 29 år, Peder Madsen, 25 år, i militærtjeneste ved garden i København.

 

30. sept. 1814 skifte efter Anders Andersen i Purkjær, der havde været gift med 1. Johanne Christensdatter. Deres børn: Johannes Andersen, 25 år, Christen Andersen, 27 år. 2. ægteskab med Maren Mortensdatter, børn: Anne Johanne Andersdatter, 22 år, hvis formynder var Jens Olesen af Tvilstedgaard. 3. ægteskab med Anne Simonsdatter, ingen børn. 4. ægteskab med Anne Nielsdatter, ingen børn. Enken Anne Nielsdatters lavværge var Lars Olesen af Kvorup.

 

20. dec. 1814 skifte efter Kjeld Poulsens hustru i Krogsgaard Bodil Pedersdatter. Kurator for den afdødes søn, Peder Jensen, 19 år, var Peder Wigen fra Kaas.

 

22. dec. 1814 skifte efter afg. husmand Daniel Pedersen i Biersted, gift med Kirsten Poulsdatter, hvis lavværge var Clemen Jensen af Biersted. Børn: Peder Danielsen, 27 år, Bertel Danielsen, 25 år, Karen, 24 år, Maren, 20 år, Anne, 17 år, for hvem Bertel Klausen af Westerhalne var formynder.

 

28. dec. 1814 skifte efter Christen Iversen i Biersted, gift med Inger Nielsdatter, hvis lavværge var Laurs Hedegaard. Børn:Maren Christensdatter, 21 år, Johanne Christensdatter, tjenende i Aalborg, Niels Christensen, 13 år, tjenende hos Niels Sørensen i Biersted, Karen Christensdatter, 8 år, Anne Kirstine Christensdatter, 6 år, for hvilke umyndige arvinger Anders Nielsen i Søndergaard var formynder.

 

24. juli 1815 skifte efter gårdfæster Laurs Thomsen i Biersted, som døde 22. juli. Enken Maren Jensdatter med lavværge Peder Andersen af Biersted var til stede. Hans børn fra 1. ægteskab med Maren Andersdatter: Maren Laursdatter, 24 år, hvis morbroder Jens Andersen af Biersted var formynder.

 

 

31. juli 1815 skifte efter afg. gårdmand Morten Laursen i Biersted, gift med Johanne Pedersdatter, hvis lavværge var Clemmen Hansen af Biersted. Enkens børn i 1. ægteskab med Søren Espensen: Espen, 23 år, Søren, 19 år, hvis kurator var Niels Nielsen af Nødgaard i Biersted. Hendes børn med Morten Laursen: Karen Mortensdatter, 15 år, Maren, 8 år.