AAS

Den ældste skifteprotokol er i meget dårlig stand og derfor nogle steder næsten ulæselig.

 

2. sept. 1750  Fæstebrev til Otte Christensen i Brødslev på et umatrikuleret gadehus, han efter tilladelse 10. sept. 1748 har bygget.  

6. okt. 1751  Fæstebrev til Niels Andersen, barnefødt i Brødslev, på et hus beliggende på Jesper Nielsens gårds grund i Brødslev.  

8. okt. 1651 Anne Pedersdatter, afg. Niels Møllers enke i Stenum, fæster et gadehus i Stenum by på Poul Laursens gårds grund, som hun og manden selv har opbygget.  

18. juni 1752, pag. 7b skifte efter Zidsel Christensdatter i Alstrup, gift med Christen Laursen. Børn: Niels Christensen, 40 år hjemme, Laurs Christensen, 36 år, tjenende i Ingstrup, Ellen Christensdatter, gift med Jens Sørensen i Saltum sogn og by på Børglum Klosters gods, Maren Christensdatter, forhen gift med Chr. Andersen i Boelskiftet i Alstrup sogn, Anne Christensdatter og Kirsten Christensdatter, begge hjemme, Zidsel Christensdatter tjenende Jens Nielsen i Alstrup. Værgen er deres svoger Jens Sørensen i Saltum.  

17. juli 1752 s. 1 skifte efter Simon Jensen gift med Mette Nielsdatter i Stenum, hvis lavværge er Søren Abrahamsen. Børn: Maren Simonsdatter, hvis farbroder Christen Jensen er værge.  

17. juli 1752 s. 2 skifte efter husmand Christen Mathiasen i Stenum by, gift med Anne Villadsdatter, hvis lavværge er Laurs Nielsen ibidem. Afdødes søskende: husmand Peder Mathiasen på Stenum Mark, Maren Mathiasdatter og Margrethe Mathiasdatter, begge enker og boende i Vrensted.  

17. juni 1753 Fæstebrev til Søren Jensen, barnefødt i Tveden på et boel i Knasborg, Jerslev sogn.  

8. okt. 1753 s. 6b skifte efter afg. ungkarl Niels Christensen, Christen Nielsens søn i Hjermeslev sogn og by, som efter en ulykkelig hændelse var druknet i Jerslev sogn.  

6. nov. 1753 Fæstebrev til Anders Andersen, barnefødt i Villestrup i Jerslev sogn, på en gård i V. Hjermeslev sogn og by, som Niels Christensen fradøde.

8. nov. 1752 s. 3 skifte efter halvgårdmand Niels Olufsen i Graum by, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er hendes stifsøn Oluf Nielsen af Rundten. Hans børn: husmand og skovfoged Oluf Nielsen på Aas Gods, Anne Nielsdatter, gift med Søren Christensen i Graum på Tidemandsholms Gods. Enkens børn: Niels Nielsen, 23 år, Christen Nielsen, 20 år, og Svend Nielsen, 14 år, deres værge er svogeren Søren Christensen her i byen.  

22. nov. 1752 s. 5b skifte efter afg. husmand Christen Christensen i Klammerbakken, Jerslev sogn, gift med Inger Laursdatter, hvis lavværge er Peder Nielsen i Vester Stokbro. Børn: Jesper Christensen, 29 år, tjenende Niels Mogensen i Terpet, Peder Christensen, 20 år, tjenende Claus i Terpet, Anne Christensdatter, gift med Niels Jensen Brødholt, Boel Christensdatter, tjenende i Vester Brønderslev, samt konens egen søn Niels Christensen, 18 år, som er den afdødes stifsøn, tjener Anders Rytter i Klæstrup. På de umyndiges vegne var til stede Christen Laursen i Krattet.  

20. nov. 1752 Maren Simonsdatter, barnefødt i Stenum, fæster et gadehus i Stenum by, som hendes fader, afg. Simon Jensen beboede, og endnu af hans enke Mette Nielsdatter bebos. Moderen oplader hende godvillig stedet.  

10. dec. 1752 Fæstebrev til Niels Jensen, som forhen har beboet og forsiddet en halvgård i Stenum, på et gadehus på Poul Laursens gård grund.  

9. jan. 1753  Fæstebrev til Hans Andersen Schouhus, landsoldat på 10. år, på den gård i Stenum Sogn og By, 6 td 2 skp 2 fjk 1 alb, som Laurs Nielsen sidst beboede og nu er frasat.  

5. dec. 1753/ 19. apr. 1754 s. 16 skifte efter afg. gårdmand Christen Nielsen i Østergaard i Aalstrup by i Jerslev sogn, gift med Karen Jensdatter, hvis lavværge er Anders Laursen af Staaderup. Børn: Jens Christensen, gårdmand i Nørre Vraa på Aas Gods, Laurs Christensen og Peder Christensen, hjemme hos moderen, Inger Christensdatter, gift med Niels Jensen i Sønder Vraa på Vrejlev Gods, Anne Christensdatter, gift med selvejer Morten Christensen i Vester Brønderslev sogn og by, og Maren Christensdatter, hjemme. Formynder deres ældste broder Jens Christensen i Nørre Vraa.  

24. dec. 1753 s. 12b skifte efter husmand Anders Christensen Rytter i Klæstrup, gift med Johanne Jensdatter, hvis lavværge er Niels Christensen af Klæstrup. Deres børn: Christen Andersen, 9 år, og Maren Andersdatter, 5 år, på hvis vegne var til stede Jens Ottesen af Klæstrup.  

21. jan. 1754 s. 14b skifte efter Jens Nielsen i Knasborg, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er hendes svigersøn Søren Jensen. Deres børn: Steffen Jensen, 30 år, tjenende i Thise, Daniel Jensen, 24 år, tjenende i Tveden, Anne Jensdatter, gift med Søren Jensen her på stedet, alle myndige.

9. juli 1754 s. 19 skifte efter afg. Margrethe Pedersdatter, gift med Laurs Christensen i Taars. En søster, Anne Pedersdatter, til huse i Krogvad i Ugilt sogn, er eneste arving.  

26. april 1754 s. 20 skifte efter Anne Sørensdatter i Taars sogn og by, gift med Jens Jørgensen. Søskende: Anders Sørensen i Ravnholt på Linderumgaards gods, Kirsten Sørensdatter, gift med Jens Poulsen på Bakken i Jerslev sogn, er død og har efterladt sig Christen Jensen, tjenende i Aalborg, Else Jensdatter, tjenende i Fjeldsted, og Johanne Jensdatter værende i Norge.  

11. juni 1754  s. 28 skifte efter Christian Peitersen i Svennum gift med Dorthe Nielsdatter. Lavværge Mads Ottesen af Svennum. Arvinger: Anders Peitersen og Mathias Peitersen i Jerslev sogn og by, Karen Peitersdatter, gift med ? i Købsted, og Anne Marie Peitersdatter i Stavanger i Norge.  

17. dec. 1754 Fæstebrev til Daniel Jensen, barnefødt i Knasborg, Jerslev sogn, på et sted i Svennum by, som Christen Peitersen sidst beboede og fradøde.  

27. feb. 1755 s. 34 Niels Christensen Tambour i Taars, gift med Maren Sørensdatter, hvis lavværge er Niels Villadsen af Houstrup. Den afdøde er født i Wust sogn i Han herred. Halvsøskende: Jacob Christensen i Wust sogn og by i Han herred, Thomas Christensen i Thaarup sogn og by, Jens Christensen og Laurs Christensen skal begge være sønden fjorden, Christen Christensen, død.  

14. april 1755 s. 21b skifte efter Laurs Laursen i Stenum. Arvinger: Laurs Laursen og Poul Laursen, begge boende og fæstere i Stenum, Birthe Laursdatter gift med Jørgen Pedersen i Stenum på Børglum Klosters gods, Sidsel Laursdatter, gift med Laurs Christensen på Villerup Gods i Stenum, og Anne Laursdatter, ugift, hjemme. Maren Christensdatter i Serritslev fordrede penge, som hendes søn Mads Christensen havde til gode.  

15. apr. 1755 s. 24 skifte efter gårdmand Anders Andersens hustru Margrethe Nielsdatter i Hjermitslev. Arving: en nyfødt datter.  

21. feb. 1755 s. 26b skifte efter indsidder Niels Pedersen Harpsøe, som forhen var dimitteret fra sin gård. Er nu til huse hos Thomas Sørensen i Krogen, Taars sogn. Hans kone er Sidsel Jensdatter, hvis lavværge er Thomas Sørensen i Krogen. Deres børn: Peder Nielsen, 23 år, tjenende i Lindholt, Søren Nielsen, tjenende i Harpsøe, 21 år, Christen Nielsen i Ugilt Præstegaard, 19 år, Niels Nielsen, tjener i Horslemark i Hørby sogn, 17 år, Christen Nielsen i Harpsøe, 15 år, og Thomas Nielsen, tjenende i Græsdal, 11 år, samt Johanne Nielsdatter, 9 år, hjemme, afg. Jens Nielsen har efterladt 2 umyndige børn, Christen Jensen og Maren Jensdatter, som skal være i Sæby. Beskikket formynder Thomas Olufsen af Terpet.  

14. juni 1755 Thomas Laursen, barnefødt i Stenum by på Aas gods, hvor han har boet med sine forældre og nu til sidst sin broder Knud Smed, fæster et hus i Stenum by, han selv har opbygget.  

17. juli 1755 s. 1 skifte efter Simon Jensen i Stenum sogn og by, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Maren Simonsdatter, hendes værge farbroderen Christen Jensen. 

13. nov. 1755 Oluf Mogensen, barnefødt i Taars sogn og by, fæster et hus i Terpet Mark, som blev bygget foregående sommer på Laurs Kjærulfs steds grund.  

15. dec. 1755 s. 30b skifte efter Maren Madsdatter i Houstrup, som var til huse hos Niels Villadsen. 1 halvsøster Johanne Madsdatter er enke og bor i Skæve i Torslev sogn, 1 halvbroder Anders Madsen, forhen boende i Røvbakken i Jerslev sogn, er død og har efterladt sig børn, Maren Madsdatter, som boede i Tveden på Aas gods i Jerslev sogn, døde for mange år siden og har efterladt sig børn.  

16. feb. 1756 Hans Christensen Skovhus, som har været soldat i 10 år, fæster en gård i Stenum by, som Laurs Nielsen sidst beboede og er frasat, 6 td 2 skp 2fjk 1 alb.  

16. feb. 1756 Niels Jensen, som har haft Bakken, fæster et gadehus i Sterup eller Hummelhede, som Hans Christensen Klarup har beboet.  

16. feb. 1756 Hans Christensen Klarup, som et par år har beboet et nyt hus i Sterup eller Hummelhede i Jerslev sogn, fæster et gårdsted i Bakken, som Niels Jensen har beboet.  

8. marts 1756 s. 32 skifte efter Hans Christensen i Terpet, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Niels Hansen, boende ved stedet, og Maren Hansdatter, gift med Jacob Christensen i Ugilt sogn og by.  

14. april 1756 s. 49b skifte efter afg. gårdfæster Jens Andersen og hans afg. hustru Kirsten Hansdatter i Brødholt. Børn: Anders Jensen, 17 år, hvis formynder er hans brødre, tjener Niels Christensen i Sterup, Niels Jensen, der har forsiddet stedet Krattet her næst ved og nu skal være hos sin broder i Tylstrup i Aisted sogn på Vraa gods. Den yngste søn foregav at han ville besøge sine brødre og flygtede fra gården.  

26. apr. 1756 Laurs Christensen, barnefødt i Sterup, og har været landsoldat, fæster et gårdsted i Brødholt, Jetrslev sogn, som Jens Andersen er fradød.  

21. maj 1756 Maren Christensdatter og hendes moder Maren Nielsdatter, begge forhen boende i Taars by på sognepræstens Hr. Schandorfs anneksgårds grund, som de dette forår blev dimitteret fra, fæster et gadehus i Terpet by, som hører til Niels Hansens gård, men sidst var beboet af Hans Christensen, nu død.  

26. maj 1756 s. 34 skifte efter husmand Niels Christensen Tambour, der døde 27. feb. 1756 i Houstrup by, Taars sogn. Enken Maren Sørensdatters lavværge er Niels Villadsen af Houstrup. Enken beretter, at hendes afd. mand skal være født i Wust sogn i Han Herred. Afdødes søskende: en halvbroder Jacob Christensen, boende i Wust sogn og by, Thomas Christensen, boende i Thaarup sogn og by, 2 halvbrødre Jens Christensen og Laurs Christensen, vides ej hvor er, en afdød halvbroder Christen Christensen, hvis efterladte enke og børn ej vides hvor er.   

28. juni 1756 s. 39 skifte efter husmand Peder Jensens hustru Kirstine Pedersdatter i Nørre Vraa. Afdødes halvsøskende: Peder Christensen, boende i Jerslev sogn og by på Ormholt Gods, Ingeborg Christensdatter, gift med husmand Oluf Laursen i WOlerup, og Maren Christensdatter, enke, bor hos svogeren Oluf Laursen.  

10. aug. 1756 s. 41 skifte efter afg. husmand Laurs Madsen i Skrold, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Niels Madsen i Stokbro. Børn: Morten Laursen, hjemme hos moderen, fuldmyndig, Kirsten Laursdatter, forhen gift med Mads i Rævebakken i Torslev sogn på Ormholts gods, nu død og efterladt sig datteren Maren Madsdatter.   

16. aug. 1756 s. 45 skifte efter afg. gårdfæster Stephen Pedersen i Svennum, gift med Maren Pedersdatter, hvis lavværge er Jens Jørgensen af Hjulskov. Afdødes søskende: Tøger Pedersen, boende i Svennum på Aas Gods, Karen Pedersdatter, forhen boende i Kaalbroe Overgaard i Taars sogn, for nogle år siden død og efterladt sig børnene Peder Michelsen, boende i Lille Mylund på Boller gods, Maren Mikkelsdatter, tjenende Niels Ibsens enke i Kaalbroe, Elisabeth Mikkelsdatter, tjenende Tøger Pedersen i Svennum, og Karen Mikkelsdatter, tjener i Uttrup, en søster Maren Pedersdatter, gift med husmand Christen Nielsen i Uttrup på Ormholts gods.  

17. aug. 1756 s. 46 skifte efter inderste Michel Thomasen, som havde til huse hos Ole Nielsen i Rundten i Taars på Aas gods, men forhen havde beboet Overgaard på Boller Gods, som han var frataget pga. armod. Børn: Peder Michelsen, boende i Lille Mylund i Jerslev sogn på Boller gods, Maren Michelsdatter, forhen hos faderen, men nu tjenende Niels Ibsens enke i Kaalbroe, Else Michelsdatter tjener Tøger Pedersen i Svennum, og Karen Michelsdatter tjener i Uttrup hos Simon Pedersen på Boller gods.  

19. aug. 1756 s. 46b skifte efter Iver Nielsens hustru Mette Nielsdatter i Sterup. Børn: Hans Iversen, Maren Andersdatter og Else Andersdatter.  

2. okt. 1756 Niels Andersen, barnefødt i Terpet, fæster en halvgård i Taars, som Christen Villadsen hidtil har beboet, men pga. slet hushold frasat.  

4. okt. 1756 Svend Jensen Tveden fæster et sted i Klæstrup, Jerslev sogn, som Christen Jensen sidst beboede og er frasat.  

21. okt. 1756 Jens Pedersen Clausholm, som har været landsoldat for Aas gods, fæster et hus i Krattet i Jerslev sogn, kaldet Fælgen, som sidst beboedes af forrige landsoldat, Laurs Christensen Sterup, som har fået andet fæste.  

8. nov. 1756 s. 47b skifte efter Christen Andersens hustru Anne Dorthe Ibsdatter i Løth, Jerslev. Børn: Anders Christensen, 5 år, Gertrud Christensdatter, 11 år, Maren Christensdatter, 9 år, og Anne Christensdatter, 5 år, alle hos faderen.  

21. dec. 1756 Søren Røntved, som har forsiddet et gårdsted i Terpet, fæster et hus i Nørre Vraa, som Peder Jensen har beboet og pga. alderdom godvillig oplader.  

5. jan. 1757 Jakob Mouritsen og Jens Christensen, som begge har beboet gården Tveden i Jerslev sogn, fæster gård i Aalstrup, som Niels Nielsen sidst beboede og er frasat.  

21. feb. 1757 Mads Christensen, som før beboede et gårdsted i Terpet, men forladt det i armod, fæster et nyopbygget hus i Skoven på Søndergaards ejendom, Kagløs kaldet.  

21. feb. 1757 Christen Nielsen Lunken, som før beboede og har forsiddet et gårdsted i Svennum, der er overtaget af Daniel Jensen, fæster et hus i Svennum by, som sidst har været beboet af Jens Christensen Daarbak, som derfra er dimitteret.

16. maj 1757 Mette Christensdatter af Stenum fæster et hus ibidem, som Niels Christensen landsoldat har beboet og nu oplader til hende.  

11. aug. 1757 s. 54b skifte efter inderste Maren Christensdatter i Sønder Vraa, som fra Rønnovsholm gods i Hæstrup var kommet til Hans Andersen ved påsketid, og der havde haft til huse. Peder Pedersens søn Christen Pedersen i Feiersholt, Taars sogn,  anmeldte at være den afdødes søstersøn, og han berettede, at afdøde skulle have en broder, Peder Christensen, i København. Godset blev bortsolgt hos Hans Andersen i Rudbæk.  

23. aug. 1757 Christen Jensen, som sidst beboede et sted i Klæstrup og forsiddet det, fæster et gadehus i Løth, Jerslev sogn, som Jens Mahler sidst beboede og pga. alderdom og fattigdom har afstået.  

23. aug. 1757 Jens Villadsen, barnefødt i Stenum by på Aas gods, fæster et hus i Stenum by, som hans fader Villads Christensen har opladt ham.  

23. sept. 1757 skifte efter fæstehusmand Niels Møllers enke Anne Pedersdatter i Stenum. Arvinger: Kirsten Christensdatter, gift med gårdfæster Stephen Jensen i Børglum sogn og by på Børglum Klosters gods, var afd. Anne Pedersdatters søsterdatter, og berettede, at der skulle være en søster, Kirsten Pedersdatter, død i Norge, har været gift og efterladt sig en søn Telluf Nielsen, en søster Maren Pedersdatter, som boede og døde i Øster Sundby ved Aalborg, og har efterladt sig børn.  

8. april 1758 s. 58b skifte efter Laurs Hansen i Stenum, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Peder Knudsen i Stenum. Børn: Christen Laursen, hvis værge er Søren Andersen i Stenum.  

17. apr. 1758  Fæstebrev til Hans Hansen i Sønder Vraa på den gård hans fader Hans Andersen ibm. sidst havde i fæste.  

8. aug. 1758 s. 58b skifte efter Laurs Hansen, gift med Maren Laursdatter i Stenum. Børn: Christen Laursen. Enkens lavværge er Peder Knudsen i Stenum, og barnets værge er Søren Andersen i Stenum.  

19. sept. 1758  Fæstebrev til Hans Andersen Rudbæk, fæstebonde af Sønder Vraa, på det hus i Vraa, som Niels Olufsens enke sidst beboede og frarømte.  

1758, s. 19b  Fæstebrev til Christen Madsen, barnefødt i Terpet, på gården Krattet, 2 td 2 alb, i Jerslev Sogn, som Christen Laursen sidst beboede og fradøde. Han ægter enken Karen Pedersdatter.  

21. dec. 1758 s. 61b skifte efter Svend Jensens hustru Dorthe Jensdatter i Klæstrup. Børn: Jens Svendsen, 7 år, og Dorthe Svendsdatter, 5 år.  

21. dec. 1758 s. 63 skifte efter afg. Christen Laursen i Krattet, gift med Karen Pedersdatter, hvis lavværge er Oluf Christensen af Sterup. Børn: Peder Christensen, ½ år, Inger Christensdatter, 8 år, Anne Christensdatter, 3 år, hvis værge er deres farbroder Søren Laursen af Terpet.  

21. dec. 1758 s. 59b skifte efter husmand Jens Jørgensens hustru Maren Jensdatter i Taars. Børn: Maren Jensdatter, 13 år, Kirsten Jensdatter, 8 år, Karen Jensdatter, 4 år, alle hos faderen.  

14. sept. 1759 s. 67 skifte efter Jens Jensen Brands hustru Maren Pedersdatter i Stenum. Børn: Peder Jensen, 12 år, Jacob Jensen, 6 år, Christen Jensen, 1 år, hvis tilsynsværge er Poul Knudsen i Stenum.  

14. sept. 1759 s. 68 skifte efter husmand Christen Christensens hustru Anne Christensdatter på Heden i Stenum. Børn: Christen Christensen, 20 år, tjenende Jesper Nielsen i Brødslev, Birthe Christensdatter, Maren Christensdatter og Kirsten Christensdatter, hvis tilsynsværge er Thomas Clemmensen i Stenum.  

17. sept. 1759 s. 77 skifte efter Thomas Mogensen, Rundten i Taars, som døde hos sin broder Niels Mogensen i Terpet. Andre arvinger: Jens Mogensen i Skoven, samt en broderdatter Else Pedersdatter i Rundten.  

28. nov. 1759 s. 69b skifte efter Jens Christensen i Aalstrup, gift med Else Jensdatter, hvis lavværge var Bertel Laursen i Aalstrup. Børn: Søren Jensen, boende i Knasborg, Jacob Jensen, 26 år, hjemme, Christen Jensen, 24 år, tjener Poul Laursen i Stenum, Jens Jensen, 19 år, Niels Jensen, 11 år, begge hjemme. Farbroderen Anders Christensen af Kirkholt er formynder.  

10. jan. 1760 s. 73 skifte efter Niels Svendsens datter Maren Nielsdatter af Svenstrup, som tjente Jens Jochumsens hustru i Aalborg.  

25. feb. 1760 s. 74 skifte efter gårdmand Jacob Moustsens hustru Karen Bertelsdatter i Aalstrup i Jerslev sogn. Børn: 3 sønner Mads Jacobsen, 26 år, hjemme, Bertel Jacobsen, 24 år, og Peder Jacobsen, 28 år, tjener Peder Sørensen i Krogen.  

6. marts 1760 s. 78 skifte efter afg. gårdmand Christen Hansen i Klarup, gift med Karen Andersdatter, hvis lavværge er Niels Christensen af Morild. Børn af 1. ægteskab: Hans Christensen, boende i Bakken i Jerslev sogn, Christen Christensen, 32 år, tjenende på Gudumlund, Anders Christensen, 30 år, hjemme. Af 2. ægteskab: Stephen Christensen, 18 år, hjemme, Anne Christensdatter, 22 år, tjenende på Heiselt, Kirsten Christensdatter, 20 år, tjenende hos Anders Christensen i Stendal, Maren Christensdatter, 15 år, hjemme, Karen Christensdatter, 12 år, Dorthe Christensdatter, 9 år, Maren Christensdatter, 6 år, Johanne Christensdatter, 3 år, alle hjemme. Formynder deres ældste broder.  

21. okt. 1760 s. 80b skifte efter afg. husmand Laurs Christensen i Taars, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge var husmand Christen Villadsen af Taars. Den afdøde var født i den gård i Taars, som Niels Andersen nu har. Han havde haft en datter, som døde ugift. Arvingerne ikke kendte.  

1. dec. 1760, pag. 82  skifte efter Peder Christensens hustru Inger Laursdatter i Brødslev, Ingstrup Sogn. Børn: Christen Pedersen, 40 år, Dorthe Pedersdatter, 37 år.  

13. marts 1761 s. 84 skifte efter ungkarl Peder Christensen Holz/ Klæstrup, som døde hos fæstebonden Thomas Sørensen i Krogen i Taars sogn. Huskonen Anne Christensdatter i Borup på Sejlstrup gods havde adskilligt af den afdødes tøj og indbo. Afdødes mostre: Mette Pedersdatter, gift med Peder Olesen i Sterup på Kjølskegaards gods, Maren Pedersdatter, gift med Henrich Lorenzen i Uttrup på Ormholts gods, og hans moster Kirsten Pedersdatter, en gammel enke, som bebor et lille hus i Svennum på Høgholts gods. Peder Christensen var slegfredsbarn.  

30. marts 1761 skifte efter Christen Pedersen Høy, ungkarl og tjenestekarl hos Thomas Sørensen i Krogen.  

1761 skifte efter enkekone Maren Svendsdatter, som boede og døde hos Niels Nielsen i Graum.  

Nov. 1761, pag. 94 skifte efter afg. Kirsten Olufsdatter i Stenum, gift med fæstehusmand Knud Laursen. Spædbarn Kirsten Knudsdatter, hvis tilsynsværge er Søren Andersen i Stenum.  

1761 s. 96 skifte efter enken Karen Jensdatter i Østergaard i Aalstrup, Jerslev sogn. Børn: Maren Christensdatter, gift med Niels Jensen i Vester Brønderslev, Inger Christensdatter, gift med Christen Jensen i Sønder Vraa, Magdalene Christensdatter, hjemme, Jens Christensen, gårdmand i Nørre Vraa, Laurs Christensen, hjemme ved stedet, og Peder Christensen, som er formynder for søsteren, gårdfæster i Aalstrup, hos hvem moderen bor. Skifte efter faderen blev sluttet 29. maj 1754.  

2. marts 1762 s. 97b Skifte efter Niels Svendsens hustru Maren Madsdatter i Svenstrup, Taars sogn. Enkemanden ville afstå stedet til sin ældste søn Svend Nielsen. Andre børn: Anders Nielsen og Maren Nielsdatter.  

26. marts 1762, s. 100b, sluttet 8. dec. 1762 skifte efter Niels Madsen i Øster Stokbro, Vrejlev sogn, gift med Maren Madsdatter, hvis lavværge er Niels Pedersen fra Stokbro. Børn: Maren Nielsdatter, 17 år, Inger Nielsdatter, 14 år, Johanne Nielsdatter, 13 år, Anne Nielsdatter, 11 år, og Margrethe Nielsdatter, 9 år, hvis formynder er Christen Madsen af Krattet, da ingen født værge er til stede.  

29. marts 1762  s. 103b Skifte efter Peder Christensen i Brødslev. Børn: Maren Pedersdatter, gift med Jens Mortensen i V. Hjermitslev, Christen Pedersen, 41 år, Dorthe Pedersdatter, 38 år, begge hjemme.  

29. marts 1762 Jørgen Heilesen, ungkarl af Klarup, fæster et hus i Klarup, hans far Heile Mortensen beboer.  

29. maj 1762 Jens Jensen, husmand i Stenum by, fæster den anden halvdel af det hus, han nu har i fæste, som Karen Christensdatter fradøde.  

29. marts 1762 s. 107 skifte efter Karen Christensdatter af Stenum. Børn: Maren Hansdatter, gift med Christen Olesen i Lille Vogdrup i Taars sogn, Kirsten Hansdatter, 34 år, tjener i Mejlsted i Tolstrup sogn, hvis formynder er Niels Jensen, boende i Bækgaarden i Stenum sogn og by.  

5. maj 1762 s. 105 skifte efter Peder Nielsens hustru Else Laursdatter i Bastholm Mølle, Vrejlev sogn. Børn: Lars Pedersen, 29 år, tjener i Raunstrup Mølle, Niels Pedersen, 25 år, Anders Pedersen, 17 år, Johanne Pedersdatter, 14 år, hjemme hos faderen.  

6. aug. 1762 Niels Pedersen af Bastholm fæster en ½ gård i Alstrup, kaldet Skovbo, som Christen Laursen afstår ham.  

15. okt. 1762  Fæstebrev til Stephan Jensen af Knasborg på ½ gård i Brødslev Nørgaard, som Peder Christensen sidst beboede og fradøde.  

22. okt. 1762 s. 109 skifte efter afg. Thøger Pedersen i Svennum, gift med Anne Pedersdatter, hvis lavværge er Christen Nielsen i byen. Børn: Peder Thøgersen, 24 år, Malene Thøgersdatter, 20 år, Anne Birgitte Thøgersdatter, 18 år, alle hjemme. Deres formynder Peder Andersen i Svennum.  

21. feb. 1763 s. 11b skifte efter Peder Jacobsen af Vestergaard i Aalstrup i Jerslev sogn. En fraværende broder Mads Jacobsen på Bakken i Jerslev sogn. Tjenestedrengen Christen Laursen og pigen Karen Jensdatter var til stede. Den afdødes fader er Jacob Moustsen, en moster er Anne Christensdatter i Hummelheden.  

4. apr. 1763 Christen Andersen i Løth, som dimitteres, fæster et hus i Løth på Kierups jord.  

4. maj 1763 Jens Hansen Rubæk af Sønder Vraa fæster den halve gård, Løth udi Jerslev sogn, som Christen Andersen pga. armod og slet husholdning med besætning og bygning, samt store restancer dette forår er dimitteret.  

5. juli 1763 Christen Heilesen af Klarup,som har tjent godsejeren i adskillige år, fæster den halve gård i Aalstrup, Jerslev sogn, som Peder Jacobsen fradøde.  

18. juli 1763 s. 123 skifte efter husmand Christen Jensen i Løth, gift med Johanne Jensdatter, hvis lavværge er Jens Hansen i Løth. Arvinger: en halvbroder Søren Sexfinger, som var bortrømt for over 20 år siden.  

21. okt. 1763 s. 125 skifte efter Christen Villadsen i Taars, gift med Gertrud Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Villadsen i Houstrup. Børn: Villads Christensen, Jens Christensen, Christen Christensen, 26 år, Poul Christensen, Jens Christensen.  

21. okt. 1763 Mads Andersen Serritslev, landsoldat, fæster hus i Stenum by, som Christen Christensen fradøde.  

22. okt. 1763 s. 126b skifte efter Claus Nielsen i Terpet, som boede hos sin stifdatters mand Christen Nielsen. Enken Anne Olufsdatter var gl. blind og sengeliggende, og lavværgen var hendes søn af 1. ægteskab, Michel Terp, sognedegn for Raabjerg menighed. Afdødes søn var afg. Peder Christensen, og sønnedatteren, Anne Pedersdatter, 3 år, havde som formynder Christen Nielsen.  

5. nov. 1763 s. 121b skifte efter Bodil Pedersdatter i Klarup, gift med Peder Christensen Sallingbo i Lille eller Øster Klarup. Ingen børn. 

30. nov. 1763 Villads Nielsen Houstrup fæster gård i Sterup by, som Peder Jensen Bech er dimitteret pga. armod og slet husførelse, restancer.

14. jan. 1765 s. 131 skifte efter husmand Christen Nielsen i Søndergaard Skovhuse i Taars sogn, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Jens Mogensen i Skovhusene. Børn: Jens Christensen, tjener på Aas, ca. 38 år, Anne Christensdatter, gift med Mads Skrædder i Taars, Kirsten Christensdatter, tjener i Øster Krabdrup, hvis tilsynsværge er Christen Laursen i Holmskjær af Vrejlev sogn.  

31. jan. 1765 s. 129b, 148b skifte efter Christen Mortensen i Sterup, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Laurs Smed der i byen. Børn: Laurs Christensen af Brødholt, Christian Christensen ved stedet, Morten Christensen, som for nogle år siden på ulovlig vis er bortrømt, Maren Christensdatter, gift med Laurs Pedersen i Løth på Fuglsig Gods, Karen Christensdatter, der skal være gift og bor i Helsingør, og Anne Christensdatter, der tjener i Tveden her i sognet.  

22. marts 1765 s. 133b skifte efter ungkarl Niels Jensen Saltum, som døde hos fæstegårdmand Jesper Nielsen i Brødslev, Ingstrup sogn. Arvinger: Moderen Anne Nielsdatter, gift med Anders Hansen i Bonken, den ældste søster Maren Andersdatter, hjemme, den yngste, Sidsel Andersdatter, tjenende Jens Melquorsen i Saltum på Lundergaards gods, afdødes halvbroder Laurs Andersen i Bonken, Saltum Sogn, var nærværende på egne og moders vegne. Christen Bastholm i Brødslev fordrede 10 rd, som afdøde havde foræret hans kone.  

11. april 1765 s. 128 skifte efter Johanne Laursdatter i Skovhusene, Taars sogn, gift med Søren Nielsen. Arvinger: Hendes moder Maren Jensdatter, gift med Iver Nielsen i Sterup på Aas Gods, og en søster Kirsten Laursdatter, gift med Christen Nielsen i Svennum på Nibstrup Gods.  

3. juli 1765 s. 140b skifte efter fæstehusmand Laurs Nielsen Smeds hustru Johanne Christensdatter i Sterup. Hendes søn: Jens Jensen, tjenende Svend Nielsen i Ørum på Clausholm gods, 40 år. 

3. juni 1765 s. 142b skifte efter fæstehusmand Christen Christensen på Stenum Hede. Børn: Christen Christensen, 1 umyndig datter, Maren Christensdatter, tjenende Søren Pedersen i Stenum.  

5. juli 1765 s. 139 skifte hos fæstehusmand Peder Bæk efter Baltzer Mathiesens hustru Inger Jensdatter i Svennum. Afdødes søster Bodil Jensdatter, som boede hos sin datters mand Jens Mathiasen i Hallund sogn og by.  

7. okt. 1765 s. 145 skifte efter Anders Jensen i Klarup, gift med Barbara Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Karstensen af Morild. Børn: Peder Andersen, 5 år, Niels Andersen, 3 år, og Anders Andersen, 6 uger gl., hvis formynder er Søren Andersen i Morild.  

2. nov. 1765  Jens Pedersen Stenum stævner en gård i Brødslev by, som Jesper Nielsen har beboet og nu afstår pga. alderdom. Han ægter datteren. Hartkorn 7 td 2 skp 3 fjk 1 alb.

26. nov. 1765 Peder Jensen Østergaard, som har forsiddet og ruineret Østergaard i Stenum og derfra ved dom frasat, men siden haft et gadehus i fæste, som Anne Nielsdatter har afstået, får fæstebrev på gadehuset.  

30. nov. 1765 s. 148b skifte efter indsidder Anne Nielsdatter hos sønnen, husmand Christian Christensen i Sterup. Børn: Laurs Christensen, boende i Brødholt på Aas Gods, Christen Christensen, i stærvboet, Morten Christensen, bortrømt, Maren Christensdatter, gift med Laurs Pedersen i Løth på Fuglsig Gods, Karen Christensdatter, gift i Helsingør, Anne Christensdatter, 30 år, tjenende i Tveden, Jerslev sogn.  

30. dec. 1765 s. 149b skifte efter Anne Sørensdatter i Svennum, gift med Christen Nielsen. Børn: Søren Christensen, 20 år, tjener Hans Iversen i Terpet, Taars sogn. Hans formynder er Christen Mikkelsen af Svennum.  

21. april 1766 s. 153 skifte efter Poul Jensen i Jernskov, Taars Sogn, gift med Maren Poulsdatter, hvis lavværge er Niels Svendsen i Svenstrup. Børn: Svend Poulsen, 8 år, Morten Poulsen, 5 år, hos Christen Vestergaard i Terpet, Niels Poulsen, 3 år, hos sin morfader Poul Drejer i Vrensted på Børglum Klosters gods, Poul Poulsen, 1 år. Formynder deres farbroder Christen Nielsen i Terpet.  

30. apr. 1766  s. 155 skifte efter Kirsten Christensdatter i Alstrup, gift med Niels Pedersen. Børn: Christen Nielsen 2 år med værge hans morfar Chr. Laursen i Alstrup.  

16. apr. 1766  s. 151 Maren Jensdatter i Brødslev gift med Christen Christensen. Børn: Christen Christensen, 21 år, hjemme hos faderen, Jens Christensen, 18 år, tjenende Jens Pedersen i Brødslev, Johanne Christensdatter, 28 år, hjemme hos faderen. Tilsynsværge for datteren er Steffen Jensen af Brødslev.  

7. maj 1766 s. 159 skifte efter Niels Jensen i Hummelhede, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Christen Christensen af Hummelhede. Børn: Christen Nielsen, 11 år, tjenende i Kirkholt, Jerslev sogn, Søren Nielsen, 3 år, Laurs Nielsen, 2 år, Jens Christian Nielsen, ½ år, hjemme, Else Nielsdatter, hjemme. Født værge Jens Poulsen i Krattet, Jerslev sogn.  

13. juni 1766 Thomas Laursen Smed, som hidtil har beboet et gammelt hus i Stenum, fæster den gård, hartkorn 6 td 2 skp 2 fjk, som Hans Andersen har afstået, så Hans Andersen antager Thomas Smeds hus.  

4. dec. 1766 s. 160b skifte efter Baltzer Mathiesen i Løth, gift med Johanne Jensdatter, hvis lavværge er Villads Nielsen i Sterup. Arvinger: Et søskendebarn Anne Mathiasdatter, boende i et lidet gadehus i Sterup by på Boller Gods, et søskendebarn Baltzer Mathiesen af Hjermeslevgaards gods, Sterup by, som er død og har efterladt sig: 1 søn Mathias Baltzersen, 12-13 år, 1 datter Else Marie Baltzersdatter, 15 år, Margrethe Baltzersdatter, beskikket formynder er Laurs Jensen af Sterup.  

18. feb. 1767  s. 165b skifte efter Søren Andersen i Østergaard i Stenum, gift med Maren Olufsdatter, hvis lavværge er Thomas Nielsen af Kokholm. Børn: Anders Sørensen, 16 år, Ole Sørensen, 13 år, Jens Sørensen, 9 år, hvis tilsynsværge var Søren Abrahamsen i Stenum. 31. marts 1767: Enkens trolovede Søren Nielsen Houstrup har fæstet gården.  

Fæstebrev 23. feb. 1767 til Anders Sørensen af Hjermitslev på den ½ gård i Brødslev by, som Christen Christensen hidtil har beboet. Anders Sørensen ægter datteren.  

19. marts 1767 Jens Pallesen Stenum fæster det hus i Stenum by, Laurs Idskov har beboet og pga. alderdom opladt ham.  

31. marts 1767 Fæstebrev til Søren Nielsen Houstrup på Østergaard i Stenum Sogn og By, som sal. Søren Andersen sidst beboede. Han ægter enken Maren Olufsdatter.  

23. marts 1767 s. 164 skifte efter Johanne Andersdatter i Stenum, gift med Laurs Idskov. Ingen arvinger.  

6. april 1767 s. 162 skifte efter Niels Christensen i Bakken, gift med Anne Marie Nielsdatter, hvis lavværge er Laurs Christensen af Brødholt. Børn: Anne Nielsdatter, 26 år, tjenende Niels Smed i Jerslev by, Karen Nielsdatter, 24 år, hjemme, hvis beskikkede formynder er Christen Madsen af Krattet.  

22. apr. 1767 s. 172 skifte efter gadehusmand Christen Jacobsen og hustru Birgitte Jensdatter i Sterup by, døde d. 19. og 21. april. Mads Jacobsen af Sterup var beskikket formynder for evt. arvinger. Ingen arvinger.  

26. sept. 1767 side 170 skifte efter Christen Andersen i Løth, død 28. aug., gift med Gertrud Pedersdatter, hvis lavværge er Laurs Pedersen af Løth. Børn af 1. ægteskab med Anne Dorthe Ibsdatter(tilføjet): Anders Christensen, 16 år, tjenende på Aas, Gjertrud Christensdatter, 22 år, tjenende Jens i Meller Harpsø på Boller Gods, Anne Christensdatter, 19 år, tjenende Jens Kræmmer i Underaare. Af sidste ægteskab: Laurs Christensen, 7 år, Peder Christensen, 2 år, Dorthe Christensdatter, 5 år, hvis værge var Mads Jacobsen af Sterup. Ingen født værge.  

1767, pag. 179b  Christen Laursen i Alstrup. Børn: Niels Christensen 56 år tjenende Chr. Jensen i Anneksgaard her i Byen, Ellen Christensdatter, gift med Niels Nielsen i Sønder Saltum på Lundergaards gods, Maren Christensdatter, gift med selvejergårdmand Søren Jensen i Boelskiftet, Zidsel Christensdatter, gift med Anders Nielsen i Jetsmark Sogn, Bjørnkjærs gods, Kirsten Christensdatter, død, forhen gift med Niels Pedersen i Alstrup og har efterladt sig Christen Nielsen 4 år, Anne Christensdatter, 46 år tjenende på stedet.  

19. maj 1768 s. 184 skifte efter Heile Mortensen i Klarup, Taars sogn, gift med Else Thøgersdatter, hvis lavværge var Søren Pedersen af Morild. Børn af 1. ægteskab: Maren Heilesdatter, 45 år, tjenende Madame Folsach i Aalborg, Birgitte Heilesdatter, gift med Søren Olesen i Sundby, af 2. ægteskab: Christen Heilesen, boende i Aalstrup, Jerslev sogn, Jørgen Heilesen, 30 år, her på stedet, Peder Heilesen, 25 år, Maren Heilesdatter, 34 år, rejser i landet på skrædderhåndværk, Johanne Heilesdatter, 32 år, her på stedet, Anne Heilesdatter, 28 år, er hos broderen Christen Heilesen i Aalstrup at holde hus.  

3. juni 1768 s. 175 skifte efter Maren Christensdatter i Aalstrup, gift med Christen Heilesen. Børn: Morten Christensen, 3½ år, Heile Christensen, 1 år, hvis fødte værge er Jørgen Heilesen i Klarup.  

30. okt. 1767 s. 187b skifte efter afg. murermester Johan Christoffer Minde, som døde i Stenum i Laurs Hansens enkes hus. Børn: Johan Christian Minde, skomager, boende i Hjørring, Christen Christoffersen Minde, tjenende som smedesvend hos smeden Jørgen Eilersen i Aalborg. Konen i huset, Maren Laursdatter, havde lånt 8 rd af afdøde.   

14. juni 1768 s. 183 skifte efter Jens Jørgensen i Taars i Tambour enkens hus, gift med Johanne Madsdatter, hvis lavværge er Poul Sørensen i Taars. Børn af 1. ægteskab: Kirsten Jensdatter, tjenende i Hvidsted hos Peder Andersen, Maren Jensdatter, 24 år, tjener Christen i Huulet i Jerslev sogn. Af 2. ægteskab: Mads Jensen, 2 år, hvis formynder er Christen Christensen af Taars.  

27. juni 1768, pag. 178b  Maren Jensdatter i Brødslev gift med Jesper Nielsen. Børn: Birgitte Jespersdatter, gift med Christen Bastholm i Brødslev, Anne Jespersdatter, hjemme. Hendes værge er Christen Christensen Hedemann af Brødslev. Jens Pedersen Stenum har fæstet gården.  

6. sept. 1768 s. 183b skifte efter Søren Røntved i Vraae, gift med Sophie Jensdatter. Børn: Anne Sørensdatter, gift med Thomas Christensen af Fuglsig Gods, Sidsel Sørensdatter, gift med Christen i Skæggesholt i Taars sogn, Kirsten Sørensdatter, gift med Christen Napholm i Rævdal i Gærum sogn på Hørbylunds gods. Tilsynsværge er Jens Christensen af Nørre Vraa.  

14. sept. 1768 s. 199 skifte efter ungkarl Jens Pedersen Stenum, som havde fæstet en gård i Brødslev og var trolovet med gl. Jesper Nielsens datter Anne Jespersdatter i Brødslev. Arvinger: Afdødes fader Peder Jensen af Stenum. Den nye fæster af Vestergaard er Søren Jensen.  

10. okt. 1768 s. 192b skifte efter afg. fæstehusmand Laurs Nielsen Smed i Sterup by, Jerslev sogn, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Jens Laursen, boende i Kraggaard i Sterup. Afdødes søskende: broderen Christen Nielsen, borger og kobbersmed i Aalborg, søsteren Anne Nielsdatter, gift med Christen Mortensen i Sterup, men død og har efterladt sig børnene Laurs Christensen fra Brødholt, Morten Christensen, bortrømt, og Anne Christensdatter, gift med Anders Christensen i Klarup, søsteren Magdalene Nielsdatter, død, har efterladt sig Thomas Olesen, borger og buntmager i Hjørring, og Jacob Olesen, bortrømt, søsteren Maren Nielsdatter, boende i Kæret i Hørby sogn på Havens gods.  

2. dec. 1768 s. 195 skifte efter husmand Christen Jensens hustru Anne Madsdatter i Serritslev. Hendes forældre sal. Mads Nielsen og Anne Thomasdatter, boende i Haugen i Taars sogn på Hvidstedgaards gods, og søskende: Thomas Madsen, 28 år, Morten Madsen, 24 år, Laurs Madsen, 18 år, Maren Madsdatter, 20 år, alle hjemme hos moderen. Skifte efter afdødes fader 17. maj 1760.  

23. dec. 1768 s. 192 skifte efter den gamle svenske Arve Arvesen, som døde i Taars i sønnen Peder Arvesens hus. Andre børn: Mads Arvesen, 40 år, opholdende sig ved Birgitte Arvesdatter .............Resten utydeligt. 

22. sept. 1769 s. 207 skifte efter indersten Anne Gregersdatter, som døde hos Anders Sørensen i Brødslev. 2 børn: Morten Ibsen og Ellen Ibsdatter. Enken havde modtaget underhold fra Aalborg Hospital. Tilsynsværge for arvingerne Jesper Nielsen af Brødslev.  

1769 s. 205 skifte efter Peder Jensen Bech i Svennum, gift med Kirsten Andersdatter, hvis lavværge er Daniel Jensen af Svennum. Børn: Christen Pedersen, 23 år, tjener Peder Christensen i Aalstrup, Inger Pedersdatter, 20 år, tjenende Nakkeberg i Hellum sogn, en datter Anne Kathrine Pedersdatter, 18 år, hjemme. 

17. marts 1770 s. 209b skifte efter Jens Poulsen i Krattet, Jerslev sogn, gift med Kirsten Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Jensen af Krattet. Børn: Niels Jensen, som boede og døde i Hummelhede i Jerslev sogn, hans børn Christen Nielsen, tjener i Hallund, 15 år, Søren Nielsen, 7 år, på Aas, Laurs Nielsen, 6 år, Jens Nielsen, 4 år, og Else Nielsdatter, som er hos moderen på Hummelhede, Dorthe Jensdatter, gift med Jens Thomsen, boende i Benhuset i Torslev sogn, Ormholts gods, Maren Jensdatter, gift med Peder Christensen i Tranget i Taars sogn, hvis tilsynsværge er Christen Christensen af Krattet.  

9. apr. 1770 s. 208b skifte efter Peder Thøgersens moder Anne Pedersdatter i Svennum. Børn: Peder Thøgersen i Svennum, 32 år, Anne Birgitte Thøgersdatter, gift med Bertel Jensen i Grydbæk i Jerslev sogn, Magdalena Thøgersdatter, 28 år, hjemme hos broderen. 

23. maj 1770 s. 211b skifte efter indsidder Jens Laursen Kraggaards hustru Sophie Christensdatter, som døde hos Bertel Jacobsen i Sterup. Børn: Christen Jensen i Langholt i Torslev sogn, 11 år, Laurs Jensen, 8 år, Anne Jensdatter, 13 år, Kirsten Jensdatter, 3 år, Maren Jensdatter, ½ år. Den ældste og yngste datter er i Sulsted i Aistrup sogn.  

23. juli 1770 s. 212b skifte efter Morten Nielsen i Brødeled i Terpet, gift med Helene Christensdatter, hvis lavværge er Niels Svendsen af Svenstrup. Børn: Niels Mortensen, har i 17 år været bortrømt, Søren Mortensen, boende i Rakkeby sogn og by på Vrejlev Klosters gods, Dorthe Mortensdatter, gift med Peder Nielsen i Borup i Vraa sogn på Vrejlev Klosters gods, Johanne Mortensdatter, 30 år, hjemme.  

9. aug. 1770 s. 215b skifte efter Maren Pedersdatter i Svennum. Søskende: Sr. Broderen Jens Kierulf, borger og kobbersmed i Aalborg, broderen Søren Pedersen, boende i Glindvad i Ørum sogn, søsteren Anne Pedersdatter, død og efterladt sig børnene Peder Thøgersen, boende her på stedet, Magdalene Thøgersdatter, 28 år, hos broderen Peder, og Anne Birgitte Thøgersdatter, gift med Bertel Jensen i Grydbæk, Jerslev sogn,  velbyrdige hr. løjtnant Schwartsens tilhørende, søsteren Johanne Pedersdatter, enke, boende i Khaum, søsteren Mette Pedersdatter, gift med Sr. Christian Winde på Gjøl.  

3. sept. 1770  s. 214b skifte efter gadehusmand Otte Christensen i Brødslev, gift med Birgitte Sørensdatter, hvis lavværge er Niels Andersen af byen. Søn Søren Ottesen, hvis værge er farbroder Christen Christensen Nørgaard af Brødslev. 

29. feb. 1772 s. 217b skifte efter Christen Christensen Bakken i Taars, gift med Anne Nielsdatter. 

7. marts 1772 s. 220b skifte efter afg. Søren Laursen i Terpet, gift med Kirsten Christensdatter, hvis lavværge er Christen Nielsen af Terpet. Børn: Laurs Sørensen, som er værge for søstrene, hjemme, Kirsten Sørensdatter, 27 år, tjenende på Boller, Anne Sørensdatter, 23 år, Dorethe Sørensdatter, 21 år, hjemme.  

11. marts 1772 s. 225 skifte efter Jens Christensens hustru Maren Thomasdatter i Nørre Vraa. Børn: Bertel Jensen, 24 år, Thomas Jensen, 17 år, Karen Jensdatter, 27 år, alle hjemme, Anne Jensdatter, gift med Thomas Christensen i Vesteraae i Serritslev sogn, Mette Jensdatter, 21 år.  

12. marts 1772 s. 218-219 skifte efter afg. Anders Christensen og hustru Maren Hansdatter i Kirkholt. Børn: Christen Andersen, 36 år, Ellen Andersdatter, 24 år.  

3. april 1772 s. 219b skifte efter fæstehusmand afg. Hans Andersen i Stenum, gift med Mette Jensdatter, hvis lavværge er Søren Christensen af Stenum. En søn Jens Hansen, 16 år, hvis formynder er Jacob Andersen af Kokmose.  

6. juni 1772 s. 223 skifte efter Morten Laursens afg. hustru Anne Thøgersdatter i Skrold, Skovhusene i Taars sogn, død 6. maj. Børn: Maren Mortensdatter, 12 år, Else Mortensdatter, 10 år, Maren Mortensdatter, 7 år, Kirsten Mortensdatter, 4 år, alle hos faderen. Som beskikket værge Niels Pedersen af Øster Stokbro.  

6. juli 1772 s. 228b skifte efter boelsmand Jens Villadsens hustru Else Jensdatter i Stenum. Søskende: En helbroder Anders Jensen, boede i Klæstrup i Jerslev sogn på Linderumgaards gods, død og efterladt sig børnene Christen Andersen, tjenende Knud Smed i Jerslev, Jens Andersen, hos sin moder, Anne Andersdatter, gift med Jens Jensen i Klæstrup, Ellen Andersdatter, hos sin moder, en helbroder Jens Jensen, boede i Sterup, Jerslev sogn, på Linderumgaards gods, død og efterladt sig børn, som ikke er kendt, en halvbroder Ole Andersen i Ingstrup sogn i Smaahusene, død og efterladt sig Anders Olesen, boende i Skødsholm, Jetsmark sogn og by på Bjørnkærs gods, en helbroder Laurs Jensen, forhen i Hjørring, død og efterladt sig Jens Laursen og Heile Laursen, begge i Aalborg, Else Laursdatter tjener i Sundby, Karen Laursdatter i Hjørring hos moderen, en halvsøster i Jerslev sogn, død og efterladt sig Anders og Else Andersdatter. Albreth Sørensen af Stenum var tilsynsværge for nogle af arvingerne.  

17. aug. 1772 s. 230b skifte efter Christen Heilesens hustru Anne Bertelsdatter i Aalstrup, død 20. juli. En datter Anne Marie Christensdatter, 24 år, på hvis vegne var hendes morbroder Poul Bertelsen af Aalstrup.  

29. sept. 1772 s. 217b skifte efter Christen Christensen Bach i Taars, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Jensen af Taars. Børn: Christen Christensen, 6 år, Maren Christensdatter, 13 år, Margrethe, 4 år, hvis formynder er Niels Willadsen af Houstrup.  

25. jan. 1773 s. 233 skifte efter afg. Maren Christensdatter i Nørgaard, Brødslev by, gift med Anders Sørensen. Børn: en slegfredssøn Niels Pedersen, 12 år, en ægte søn Søren Andersen, 5 år. Børnenes morbroder er Christen Christensen af Brødslev by.  

3. feb. 1773 s. 236 skifte efter afg. Niels Svendsen i Svenstrup. Børn: Svend Nielsen i Svenstrup, Anders Nielsen, 34 år, tjenende Søren Jensen i Brødslev, Mads Nielsen, forhen i Støvring Mølle sønden fjorden, død og efterladt sig 2 børn. Johanne Nielsdatter, enke Klæstrup, Jerslev sogn på Boller gods, forhen gift med Yde Husmand ibidem, Karen Nielsdatter, tjenende i Skæve Præstegaard.  

1. marts 1773 s. 241 skifte efter Bertel Laursen Skrædder i Underaare, Serritslev sogn, gift med Maren Mikkelsdatter, hvis lavværge er Thomas Kræmmer af byen. Børn: Jens Bertelsen, 18 år, Christen Bertelsen, 16 år, Peder Bertelsen, 13 år, Michel Christian Bertelsen, 11 år, Maren Bertelsdatter, 22 år, Inger Bertelsdatter, 17 år, alle hjemme. Deres formynder Peder Ibsen af Underaare. De ældste børn er undertiden ude på skrædderhåndværk.  

2. juni 1773 s. 236b skifte efter husmand Hans Christensen i et af Søndergaards Skovhuse, gift med Johanne Pedersdatter, hvis lavværge er Jens Mogensen af Skovhusene. Søskende: Christen Christensen, husmand på Gudumlunds gods sønden fjorden, Anders Christensen, 42 år, tjenende på Aas, en halvbroder Steffen Christensen, 30 år, tjenende i Vrejlev Mølle, en halvsøster Anne Christensdatter, gift med Jens Pedersen i Dahl i Torslev sogn, Kirsten Christensdatter, 32 år, Maren Christensdatter, 27 år, tjenende i Svennum i Jerslev sogn, Karen Christensdatter, gift med Christen Falquorsen på Tidemandsholms gods, Dorthe Christensdatter, gift med Kjeld Jacobsen i Taars, Maren Christensdatter, 19 år, og Johanne Christensdatter, 17 år, begge hos stiffaderen Christen Nielsen i Klarup.  

18. juni 1773 s. 237b skifte efter Niels Pedersen i Alstrup, gift med Anne Jensdatter, hvis lavværge er Anders Andersen af Vester Hjermitslev. Afdødes børn: Christen Nielsen, 10 år, Jens Nielsen, 4 år, Peder Nielsen, 2 år, hvis farfader Peder Møller i Bastholm Mølle, Vrejlev sogn, var formynder.  

18. april 1775 s. 242b skifte efter Niels Villadsens hustru Helvig Andersdatter i Houstrup. Børn: Villads Nielsen, boende i Sterup i Jerslev sogn, Anders Nielsen, skoleholder i Svendstrup skole i Taars sogn, Søren Nielsen, boende i Stenum sogn og by, Anne Nielsdatter, forhen gift med Thomas Bertelsen i Allerup, død og efterladt en søn Niels Thomsen, 14 år, og Christen Thomsen, 8 år, begge hos deres husbond i Clausholm, Helvig Thomasdatter, 14 år, en slegfredsdatter Else Nielsdatter, 22 år, begge hos Niels Villadsen.  

20. juni 1775 s. 245 skifte efter Jens Mogensen i Skovhusene, gift med Karen Gertsdatter, hvis lavværge er Svend Nielsen af Svenstrup. Arving: Kirsten Jensdatter, gift med Christen Ibsen i Grynderup på Vrejlev Klosters gods.  

26. juni 1775 s. 244b skifte efter Anne Jacobsdatter i Vester Stokbro, gift med Peder Nielsen. Børn: Jacob Pedersen, 26 år, tjenende præsten hr. Holm i Jerslev, Maren Pedersdatter, 32 år, tjenende Sr. Schibbye i Aalborg. Værge for de umyndige børn deres halvbroder Niels Pedersen af Øster Stokbro.  

1776 s. 247 skifte efter Else Thøgersdatter, gift med Heile Heilesen i Lille Klarup. Arvinger: Anne Heilesdatter, gift med Christen Christensen, Anne Heilesdatter, gift med Niels Sørensen, Johanne Heilesdatter, hvis formynder er Christen Christensen. Jørgen Heilesen  ........................ Meget utydeligt 

24. maj 1776 s. 249b skifte efter Anne Pedersdatter gift med Jørgen Heilesen i Lille Klarup, Taars sogn.  

16. apr. 1776 s. 248b skifte efter Johanne Hansdatter i Stenum, gift med Niels Jensen?  Utydeligt 

16. apr. 1776 s. 249b skifte efter Jens Jensen Brand i Stenum, gift med Anne Jensdatter.  

12. juni 1776 s. 251 skifte efter ungkarl Jacob Jensen Brand, Terpet i Taars. Søskende: Christen Jensen, 15 år, hvis formynder er Hans Jensen, en halvbroder Niels Jensen, 6 år, Mogens Jensen, ½ år, og Maren Jensdatter, 8 år.  

17. dec. 1776 s. 255 skifte efter afg. Maren Christensdatter i Serritslev, gift med Hans Jensen Smed. Børn: Niels Hansen Svennum i Jerslev sogn, myndig, Kirsten Hansdatter, tjenende i Jerslev Præstegaard, Maren Hansdatter, tjenende i Gølstrup i Jelstrup sogn.  

3. marts 1777 s. 256b skifte efter Karen Christensdatter i Terpet, Taars sogn, gift med afg. Christen... Børn: Jens Christensen i Vestergaard i Grønderup, Poul Christensen i Grynderup, Christen Christensen, tjenende i stærvboen, Anne Christensdatter, gift med Niels Christensen i Harpsø på Boller gods, og ? , gift med Peder Nielsen i Harpsø.

Marts 1777 s. 259 skifte efter Else Jensdatter Korsholt i Kirkholt, Jerslev sogn, gift med Christen Andersen. Børn: Maren Christensdatter, hvis morfader Jens Steffensen i Søheden var værge.  

27. juni 1777 s. 261 skifte efter Dorthe Laursdatter i Villestrup, Jerslev sogn, gift med Jens Andersen. Børn: Anders Jensen, 13 år, Laurs Jensen, 6 år, Bendt Jensen, 1 år, Margrethe Jensdatter, 14 år, Magdalene Jensdatter, 11 år, og Anne Jensdatter.  

1777 skifte efter Anne Andersdatter i Skovhusene ............

Reg.1778 s. 262 skifte efter afg. Niels Andersen i Taars, gift med Anne Andersdatter  

23. marts 1778 s. 263b skifte efter Laurs Christensen i Brødholt. Enken ville vedblive stedet. Udvisket og ulæseligt.  

1778 skifte efter Maren Mortensdatter i Øster Stokbro, Vrejlev sogn, gift med Niels Pedersen. Udvisket og ulæseligt.  

15. aug 1778 s. 267b skifte efter Peder Heilesen i Klarup. Arvinger, søskende: Jørgen Heilesen, Christen Heilesen, ..... Anne Heilesdatter, gift med Niels Sørensen på Tidemandsholms gods, Maren Heilesdatter, gift med Christen Christensen på Linderumgaards gods, Johanne Heilesdatter, ugift, en halvsøster Birgitte Heilesdatter, opholder sig i Nørre Sundby, Maren Heilesdatter, skal være i Norge.  

5. feb. 1780 skifte efter Christen Madsen i Krattet. Hans datter er Maren Christensdatter, gift med Niels Mogensen i Terpet, Taars sogn.  

10. aug. 1779 s. 225 skifte efter Karen Thomasdatter i Jernskov, Taars sogn, gift med Ole Thomsen. Søskende: Christen Thomsen, som er bortrømt fra konen Johanne Andersdatter, hans 3 umyndige børn: Anders Christensen, 18 år, tjenende i Boller, Thomas Christensen, 12 år, hos moderen i Svinget, Christen Christensen, 10 år, hos moderen, Mette Cathrine Thomasdatter, hos enkemanden. De umyndiges værge er Niels Thomsen af Kratteting.  

26. maj 1780 s. 273 skifte efter Christen Nielsen i Terpet, Taars sogn, gift med Mette Pedersdatter, hvis lavværge er enkens broder hr. Michel Terp i Tversted degnebolig. Arvinger: 1 brodersøn Niels Lauridsen, boende i Borup, Vraa sogn på Vrejlevs gods, 1 halvsøster Mette Andersdatter, død og efterladt sig en søn Niels Pedersen, værende i Øster Hassing på Langholts gods.  

1780 s. 276 skifte efter afg. ungkarl Jens Lauridsen Thaars, som døde på Aas. Arvinger 1. Christen Mortensen 2. Søren Mortensens børn: rytter Morten Sørensen Hammeldrag, Mads Baches hustru i Snevre Maren Sørensdatter, Niels Andersens hustru i Bjergby Maren Sørensdatter, Niels Pedersen Krags hustru i Bjergby Karen Sørensdatter, Johanne Sørensdatter, Inger Sørensdatter 3. Kirsten Mortensdatter, gift med Christen Andersen i Horne by og sogn. Beskikket værge for arvingerne Hans Iversen af Terpet.  

1. feb. 1781 s. 282b skifte efter Niels Nielsens hustru Kirsten Laursdatter i Graum, som døde 1. feb. 1781. Børn: Johanne Nielsdatter, 16 år, Anne Nielsdatter, 15 år, Kirsten Nielsdatter, 13 år, Niels Nielsen, 12 år, Laurs Nielsen, 11 år, Maren Nielsdatter, 8 år, Christen Nielsen, 7 år, hvis fødte værge er Niels Lauridsen i Tranget i Taars sogn.  

Aug. 1781 s. 283b Oluf Mogensen, gift med Johanne Laursdatter i Terpet, Taars sogn. Velagtede Niels Christensen af Harpsø er enkens lavværge.  

5. aug. 1782  s. 290b skifte efter Maren Laursdatter i Sønder Vraa gift med Hans Andersen. Børn: Laurs Hansen, boende i Sulsted Sogn og By, Jens Hansen i Stenum, Hans Hansen i Sønder Vraa, Mette Hansdatter, gift med Albrecht Pedersen i Vester Hassing By, Maren Hansdatter, gift med Mads Jespersen i Hammer Sogn og By.  

1782 s. 284b skifte efter ungkarl, landssoldat Christen Laursen Brødholt. Den afdødes søskende i Brødholt, en broder Niels Lauridsen, Maren, 37 år, Anne Marie og Malene Laursdatter. Født værge farbroder Christen Christensen af ?

8. juli 1782 s. 287 skifte efter Jørgen Heilesen i Klarup, gift med Anne Marie Jensdatter. Børn: 1. ægteskab, Heile Jørgensen, 9 år, Peder Jørgensen, 6 år  2. ægteskab, Jens Jørgensen, ½ år, født 12 dage efter faderens død.

 

1782 s. 289b skifte efter Anne Christensdatter i Svenstrup, gift med Anders Christensen. Deres børn: Inger Andersdatter, 15 år, Karen Andersdatter, 8 år, Maren Andersdatter, 4 år, Anne Andersdatter, 14 år.  

10. juli 1782 s. 286, 291b  skifte efter Christen Laursen i Hjelmskjær, Vrejlev sogn, gift med Maren Nielsdatter. Børn: 1. ægteskab, Maren Christensdatter, gift med Peder Jensen i Mellerup, Jerslev sogn, 2. ægteskab, Inger Christensdatter, ugift og hjemme.  

10. jan. 1783 s. 291b skifte efter Karen, gift med Peder Christensen  

1783 s. 291 skifte efter Margrethe Fuglsang, som døde i Skovhuse. En søn Peder Laursen, tjenende på Aas Gods, Christen Laursen, Maren Laursdatter, gift med Peder Pedersen. 

2. januar 1783 skifte efter Jens Smeds hustru i Jerslev, Johanne Christensdatter. Børn: Maren Jensdatter, Johanne Jensdatter, 10 år, Christen Jensen, 2½ år, Født værge Jens Christensen.  

4. marts 1783 s. 291b skifte efter Maren Nielsdatter i Hjelmskær, Vrejlev sogn, død 4. feb. gift med afg. Christen Larsen. En datter Maren .....  

5. okt. 1783 s. 292 skifte efter Anne Jensdatter i Brødslev, gift med Thomas Nielsen. En datter Anne Thomasdatter, hvis værge er afdødes fader Jens Christensen i Brødslev.  

1783 skifte efter afg. Michel Smed i Serritslev  

25. juni 1784 s. 293b skifte efter Hans Smed i Serritslev, gift med Karen Olesdatter. Børn: Niels Hansen i Tollestrup, Maren Hansdatter og Kirsten Hansdatter.  

28. juli 1784 s. 294 skifte efter afg. Laurs Laursen i Stenum. 5 levende sønner: Albreth Laursen, 26 år, Poul Laursen, 20 år, Laurs Laursen, 18 år, Jens Laursen, 17 år, Peder Laursen, 14 år, hvis formynder er Mogens Jensen, næste gang Søren Albrethsen fra Stenum.  

1785 s. 295b skifte efter Kirsten Laursdatter i Sterup, gift med Christen Christensen. Børn: Laurs Christensen, 19 år, Niels Christensen og Søren Christensen.  

20. juni 1786 s. 293, 294b skifte efter Johanne Christensdatter, gift med Jens Pallesen i Taars. Børn: Anne Jensdatter, 13 år, Maren Jensdatter, 8 år, Johanne Jensdatter, 6 år, Morten Jensen, 4 år, og Christen Jensen, 2½ år. Deres morbroder er Niels Mikkelsen af Bøjet, Taars sogn, på Tidemandsholms gods.    

14. okt. 1786 s. 296 skifte efter Christen Laursen i Øster Mellerup, gift med Karen Christensdatter. Børn: Maren Christensdatter, 6 år, Anne Marie Christensdatter, 2 år, hvis værge er Jens Laursen i stærvboen.  

17. dec. 1786/17. jan. 1787 s. 298 skifte efter Peder Nielsen i Bastholm Mølle, død 16. dec., gift med Mette/Kirsten Pedersdatter. Enkens lavværge Søren Christensen. Børn af 1. ægteskab: 1. en søn Hans Pedersen, tjenende i Vrejlev Mølle. 2. Laurs Pedersen, død og efterladt sig en søn Christen Laursen, 23 år, Anders Laursen, tjenende i Alstrup, 17 år, og en datter Kirsten Laursdatter i Alstrup, hvis værge er deres stiffader Søren Jespersen af Alstrup. 3. en datter Johanne Pedersdatter, gift med Peder Olesen i Vester Hjermitslev. 4. Maren Pedersdatter, enke efter Peder Jensen, nu boende i Vasen i Jerslev sogn. 2. ægteskab: 5. Else Pedersdatter, 24 år 6. Maren Pedersdatter, 14 år, hjemme hos moderen. Deres værge er Jens Andersen af Terpet.    

18. juni 1787 s. 300 skifte efter gårdmand Jens Villadsen i Stenum, gift med Maren Nielsdatter, hvis lavværge er Poul Laursen af Stenum. Børn: Else Jensdatter, 14 år, Kirsten Jensdatter, 9 år. Deres formynder er Jens Sørensen af Stenum.  

14. dec. 1787, pag. 301 Karen Laursdatter i  Brødslev gift med Søren Jensen i Vestergaard. Børn: Jens Sørensen, 15 år, Laurs Sørensen, 9½ år, Maren Sørensdatter, 14 år, Maren Sørensdatter, 28 år, og Karen Sørensdatter, 5 år.  

1788 s. 301b afkald efter Anders Andersens hustru i Hjermitslev, Anne Steffensdatter. Arvinger, der giver afkald: Johanne Christoffersdatter, gift med Jens Mortensen i Hjermitslev, Karen Christoffersdatter, gift med Rasmus Christensen i Glindvad, Laurs Pedersen og Steffen Pedersen i Østergaard i Trøderup, Margrethe Pedersdatter, gift med Laurs Pedersen i Fjellestrup.  

21. april 1789 s. 305 skifte efter Søren Andersens hustru Johanne Sørensdatter i Tveden, Jerslev sogn.

26. apr. 1788 s. 302, 302b skifte efter Niels Andersens hustru i Taars, Karen Pedersdatter. Børn: Christen Nielsen, 28 år, en datter Kirsten Nielsdatter, 30 år, tjenende i Hellevad Sogn, Margrethe Nielsdatter, Else Nielsdatter.  

28. juli 1789 skifte efter Maren Christensdatter, gift med Niels Mogensen i Terpet. Arvinger: Jørgen Nielsen af Terpet, Anders Christensen af Serritslev sogn, Mads Poulsen af Taars, Kirsten Nielsdatter, hjemme i stærvboen.  

1789 s. 303b, 307b, 311b skifte efter Niels Mogensens hustru Maren Christensdatter i Terpet. Børn: Mogens Nielsen, boende i ?, Christen Nielsen, tjenende i stærvboen, Maren Nielsdatter, gift med Poul Sørensen i Taars, Anne Nielsdatter, ugift og hjemme.  

29. juni 1789 s. 305 skifte efter Johanne Sørensdatter i Tveden, Jerslev sogn. Søskende: Niels Sørensen, boende i Rom i Taars sogn, Peder Sørensen, soldat ved Aalborgske Regiment, efter hjemkomsten tjenende i Mellerup, Helvig Sørensdatter, gift med Christen Laursen i Hoult i Taars sogn, alle på Boller Gods. 

12. okt. 1789 s. 304, 308b skifte efter Jacob Jensens hustru Elin Christensdatter i Aalstrup. Deres børn: Jens Jacobsen, 21 år, hjemme, Christen Jacobsen, 18 år, tjenende i Sterup, Anders Jacobsen, 15 år, hjemme. 

24. nov. 1789 s. 309 skifte efter Anders Christensens hustru i Svendstrup Dorthe Sørensdatter. En søn Christen Andersen, 5 år, og en datter Anne Marie Andersdatter, 2½ år.  

2. dec. 1789 s. 309b, 312 skifte efter Christen Heilesen i Aalstrup, gift med Beate Christensdatter. Afdødes børn: Morten Christensen, 25 år, hvis mor var afdøde Maren Christensdatter, af 2. ægteskab Anne Marie Christensdatter, 16 år, Christen Christensen, 14 år, Heile Christensen, 11 år, hvis formynder er Peder Christensen af Aalstrup.  

23. juli 1790 s. 212b skifte efter Morten Nielsen, Brødeled i Terpet, Taars sogn, gift med Helene Christensdatter.  

1790 skifte efter Niels Pedersen i Kettrup, gift med Anne  Christensdatter, hvis lavværge er Christen Pedersen, senere Steffen Christensen. Børn: Christen Nielsen og Peder Nielsen, 4 år, hvis formynder er Jacob Pedersen.  

27. apr. 1791, pag. 314  skifte efter Peder Kringels enke i Brødslev.  

9. maj 1791 s. 314b skifte efter Steffen Christensen i Klarup, Taars sogn, gift med Barbara Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Jensen. Børn: Christen Steffensen, tjenende i Klarup, 23 år, Mads Steffensen, 19 år, hjemme. Deres formynder er Mogens Nielsen af Klarup.  

19. marts 1792 s. 316, 317, 321, 323, 331 skifte efter fæstebonden Mads Jacobsen i Sterup, gift med Maren Jensdatter, hvis lavværge er Niels Konnerup af Lille Nygaard. Børn: Jacob Madsen, 20 år, hjemme, Karen Madsdatter, gift med Jacob Pedersen i Sterup, Maren Madsdatter, 23½ år, ugift, Johanne, 16 år, begge hjemme. Kurator er Christen Andersen af Sterup.  

14. april 1792 s. 317b, 321b, 322b, 324, 327 skifte efter Ide Pedersdatter i Skrold, Skovhusene i Taars, gift med Morten Laursen i Søholt. Afdødes søskende: Jens Pedersen af Dall i Taars sogn, en halvsøster Ingeborg Nielsdatter, gift med Christen Andersen i Krathuset i Taars sogn, en halvsøster Anne Nielsdatter, 80 år, en broder Niels Pedersen i Dall har efterladt sig Else Nielsdatter, gift med Hans Jensen i Lendum by, Clausholms gods, en halvbroder Thomas Pedersen, som boede i Dall, hans datter Maren Thomasdatter, gift med Peder Munk, boende i Lendum sogn, og Else Thomasdatter, gift med Christen - i Aasted sogn.  

4. juni 1792 s. 321b skifte efter gårdmand Steffen Jensens hustru i Brødslev, Dorte Pedersdatter. Børn: Inger Steffensdatter, 30 år, ugift og hjemme.  

1792 skifte efter Christen -    , gift med Anne Simonsdatter, hvis lavværge er Hans Sørensen. Arvinger: Jens Christensen og Peder Christensen, hvis formynder er Jacob Jensen.  

16. okt. 1792 s. 324b, 332b, 334b, 336, 339b skifte efter Jens Pedersen Tolstrup i Vraa, gift med Maren Laursdatter, hvis lavværge er Bendt Østergaard af Vraa. Børn: Jesper Jensen, boende i Refskkærhus i Vraa, Christen Jensen, 50 år, som boede i København og ikke vides hvor er, Karen Margrethe Jensdatter, gift med Jens Christensen Smed i Vrensted, Else Marie Jensdatter, gift med Steffen Christensen i Bakken i Jerslev sogn, Mette Jensdatter i Borup i Vraa sogn, Anne Jensdatter i København, Maren Jensdatter, gift i København.  

20. okt. 1792 s. 325b skifte efter ungkarl Jens Hansen hos Christen Olsen i Stenum. Arvinger: Hans farbroder Jacob Andersen af Sterup, død og har efterladt sig Anders Jacobsen, tjenende i Aalstrup, 16 år, Maren Jacobsdatter, ugift og tjener i Stade, Birgitte Jacobsdatter, ugift, hjemme i Sterup, hans faster Else Andersdatter, gift med Jens Pedersen i Ellinggaard, hans faster Maren Andersdatter, gift med Christen Kusk i Tranget, hans faster Karen Andersdatter, forhen gift med Laurs Kagles i Estrup, død og efterladt sig Laurs Laursen, myndig, og Anne Laursdatter.  

23. marts 1793 s. 319 Christen Jensen, Torslev? gift med Anne Simonsdatter.  

13. maj 1793 s. 325b skifte efter Søren Nielsen Kagløs hustru Maren Jensdatter i Sterup. Børn: Jens Sørensen, 20 år, Margrethe Sørensdatter, gift med Henrik Nielsen i Lunderhuset, Else Sørensdatter, ugift, 23 år, Anne Sørensdatter, 16 år, hvis formynder er Svend Thomsen i Abildgaard.  

1793 s. 327b skifte efter Anne Christensdatter i Stenum, gift med Poul Laursen. Børn: Christen Andersen, hans søn Anders Christensen, Anders Poulsen, tjenende i Aalborg, Hyldeborg Andersdatter, Peder Poulsen, Søren Poulsen, 41 år.  

8. august 1793  skifte efter Jens Christensens enke i Krattet. Børn: Niels Jensen, 33 år, Jens Jensen, 29 år, Else Jensdatter, gift med Mads Christensen i ....., Johanne Jensdatter, gift med Steffen Eriksen i Søholt, Anne Jensdatter, gift med Mads Hansen på -, Benedikte Jensdatter, gift med -.  

8. aug. 1793 s. 330 Jens Christensen, Bastholm i Vrejlev, gift med Maren Nielsdatter.  

22. maj 1793 skifte efter afg. Mads Jacobsen Bach af Sterup  

?1793 skifte efter Jens Sørensen? i Jerslev, gift med Maren Andersdatter, hvis lavværge er Hans Nielsen. Arvinger: En datter Maren, en datter ? gift og boende i Vraa, ...............  

1793 s. 291 Margrethe Fuglsang i ... , gift med afg. Laurs  

11. okt. 1794 s. 333b, 336, 337b skifte efter Niels Hansen i Terpet, Taars, gift med Maren Anders/Jensdatter, hvis lavværge er Jens Andersen i Terpet. En søn Jens Nielsen nævnes.  

1794 s. 324b, 332b, 334b, 336, 339b skifte efter Jens Tolstrups enke Maren Laursdatter i Vraa, som havde et hus. Samme arvinger som mandens, men også underskrevet Peder Christensen - formynder eller ægtemand til en datter?  

9. okt. 1794 s. 337 skifte efter Michel Christensen Baks hustru Else Nielsdatter i Svennum. Børn: Maren Michelsdatter, 5 år. 

24. dec. 1794 s. 338 skifte efter Maren Pedersdatter, inderste i Fuglsang. Børn: Jens Thomsen, 39 år tjener i Vrejlev Mølle, Knud Thomsen, 28 år, boende i Fuglsang, Johanne Thomasdatter, 32 år, boende i Vrejlev, Laurs Thomsen, 16 år, tjenende ibidem, Kirsten Thomasdatter, 37 år, i Fuglsang, Johanne Thomasdatter, 29 år, tjener i Tolstrup Præstegaard, Karen Thomasdatter, 26 år i Bastholm Mølle, alle 3 ugifte, på hvis vegne faderen Thomas Laursen Bach var til stede.  

24. dec. 1794 s. 339 skifte efter afg. Niels Pedersens hustru Anne Christensdatter i Svennum. Børn: Peder Nielsen, 8 år, Maren Nielsdatter, 14 år, hvis farbroder Jacob Pedersen af Svennum var værge.  

3. aug. 1796 s. 342 skifte efter Peder Nielsen i Terpet, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge er Christen Christensen. Børn: ? , 16 år, Jens Pedersen, ?,  - Pedersen, 14 dage gl. Enken ville blive ved stedet.  

1796, pag 345  s. 345 Inger Nielsdatter i Brødslev gift med Jens Andersen.  

6. dec. 1796 s. 344, 348 skifte efter Bertel Jacobsen i Knasborg, Jerslev sogn, som døde 6. nov. Enken Johanne Christensdatters lavværge er Eske Kristensen. Børn: Karen Bertelsdatter, 27 år, Kirsten Bertelsdatter, 17 år, begge ugifte, hvis formynder er Laurs Christensen i Krattet.  

10. okt. 1797, pag. 350b skifte efter Søren Jensen i Brødslev, gift med Karen Ovesdatter, hvis lavværge er Hr. Yde til Kettrup. En søn Jens Sørensen.  

4. dec. 1797 s. 352, 354, 356b skifte efter Knud Laursens hustru Margrethe Christensdatter i Stenum. Arvinger: 1. En broder .., gammel og affældig, 2. en broder Christen Christensen, forhen i Ingstrup (g.m.Dorthe Svendsdatter), død og har efterladt sig sønnerne a. Christen Christensen b. Peder Christensen, der bor i Alstrup, og c. Søren Christensen, som er myndige, samt d. en datter Karen Christensdatter (f.1711), enke efter Niels Møller i Albæksmølle i Saltum sogn, og e. Maren Christensdatter, gift med Peder Mouritsen i Stenum, f. Birthe Christensdatter, gift med Christen Jespersen i Ingstrup, 3. en broder Yde Christensen (f.1714), der var gift med Dorthe Christensdatter og boede i Hjortnæs, er død og har efterladt sig datteren Anne Ydesdatter og sønnen Christen Ydesen 4. Margrethe?, gift med Niels Clemmensen, hvis datter Kirsten er gift med Jens Christensen, forhen i Haugaard, Ingstrup sogn, død og efterladt sig sønnen Laurs Jensen, 26 år  5. en søster Kirsten Christensdatter, forhen boende i Østrup, Saltum sogn, har efterladt sig sønnerne Mogens Jensen og Christen Jensen. 

23. okt. 1798 s. 355 skifte efter Søren Nielsen i Sterup, gift med Ide Marie Christensdatter, hvis lavværge er Christen Andersen af Sterup.... En datter Margrethe Sørensdatter .... en datter - Sørensdatter, gift med Niels Christensen ... en datter Anne Sørensdatter... ugift, tjener i .. Formynder Jens Nielsen af Løth  

1798? skifte efter Christen? , gift med Anne Mogensdatter.

Arvinger: ??? Svend Christensen, Christen Christensen .... Saltum sogn, Alstrup sogn, Børglum sogn  

AAS SKIFTEPROTOKOL 1799-1802

 

3. feb. 1799 skifte efter Michel Christensen Bach i Svennum, gift med Dorthe Thomasdatter, hvis lavværge er Niels Christensen Ladefoged fra Aas. Børn af 1. ægteskab med Maren Jensdatter: Christen Michelsen, fuldmyndig, boende ved Backen i Mellerup, Bodil Michelsdatter, gift med Christen Thomsen i Jerslev, Maren Michelsdatter, var gift med Christen Christensen i Svennum, nu død og har efterladt børnene Jens Christian Christensen, 12 år, Michel Christensen, 10 år, Christen Christensen, 4½ år, Mariane Christensdatter, 5½ år. Fra 2. ægteskab med Else Nielsdatter: Maren Michelsdatter, 8 år, her i stærvboen, hvis formynder er hendes morbroder Jens Christian Nielsen i Svennum.  

1799 s. 271 (i 1. PROTOKOL) skifte efter Maren Thomasdatter, Jernskov i Taars, gift med Ole Thomsen?  

14. marts 1800 skifte efter Peder Akselsen, Terpet i Taars. Enken Anne Christensdatters lavværge Peder Hansen af Løvebro, og senere Niels Christensen. Afdødes søskende: Christen Axelsen, boende i Heiselt, Niels Akselsen, tjenende på Læsø, Anne Cathrine Akselsdatter, gift med Jens Nielsen i Linderum.  

5. juli 1800 skifte efter afg. husmand Niels Christensen i Sterup, gift med Ide Marie Christensdatter, hvis lavværge er skoleholder Michel Steenstrup. Den afdødes eneste søn er Laurs Nielsen i Høholt, som er fra 1. ægteskab med Maren Hansdatter.  

18. nov. 1800 skifte efter Svend Nielsen i Svennum i Jerslev, gift med Berthe Sørensdatter, hvis lavværge er Michel Christensen af Svennum. Sønnen Niels Svendsen er fuldmyndig.  

3. feb. 1801 skifte efter afg. husmand Christen Nielsen i Klarup, Taars Sogn, gift med Karen Andersdatter, hvis lavværge er Jens Pedersen fra Dahl i Taarslev sogn. Afdødes arvinger: 1 broder Niels Nielsen i Graum, 1 brodersøn Niels Svendsen af Svennum, 1 søstersøn Niels Sørensen af Graum og 1 broderdatter gift med Thomas Andersen af Vejby.  

29. maj 1802 skifte efter husmand Kristian Kristensen i Stenum by, gift med Else Andersdatter, hvis lavværge er Kristen Andersen af Sterup. Børn: 1. Kristen Kristiansen i Lunderhuset, der er død og efterladt sig Peder Kristensen, 9 år, Kirsten Kristensdatter, 5 år, på hvis vegne mødte deres formynder Jens Sørensen af Lunderhuset  2. Lars Kristiansen i Knabeling 3. Niels Kristiansen af Renden, begge myndige. 

4. okt. 1802  skifte efter Morten Larsen i Skrold i Taars, gift med Anne Kristensdatter, hvis værge er Jens Kristian Sørensen, tjenende på Aas, senere Jens Schmidt af Løth. Børn fra forrige ægteskab: Maren Mortensdatter, Else Mortensdatter, Maren Mortensdatter og Kirsten Mortensdatter. Børn med enken: Lars Kristian Mortensen, 7 år. Hans formynder er Kristen Kristensen fra Rom, da den fødte værge bor langt fra stedet.