Navneregister til skifteprotokol G 46 – 6. Vrejlev kloster 1771-1836.

 

13. maj 1771, Niels Thomsen i Vrejlev mølle, birkedommer og skriver. Børn med Maren Gregersdatter, død 1766: Thomas Nielsen, by og herredskriver i Sæby, jomfru Johanne Kirstine Thomsen, med værge Jens Christensen i Lille Plet, hendes kødelige søskendebarn. Vurdering: Christen Jensen og Jens Christensen Rokholm.

 

4. aug. 1772, Maren Michelsdatter i Høgsted, gift med Peder Nielsen. Børn: Niels Pedersen, 8 år, Erik Pedersen, 6 år, Michel Pedersen, 3 år, Else Pedersdatter, 14 år, Cathrine Peders­datter, 12 år, Maren Pedersdatter, 9 år, Birgitte Pedersdatter, 7 år. Tilsynsværge: Peder Nielsen i Høgsted. Vurdering: Jens Poulsen og Christen Jensen Smed i Høgsted.

 

14. dec. 1772, dødsdag, Dorthe Andersdatter i Tollestrup, gift med smed Søren Christensen. Afdød datter [Johanne Marie Andersdatter] gift med Jens Jensen i Rønnebjerg, deres børn: Anders Jensen, 10 år, Dorthe Jensdatter, 8 år. Værger: Jens Madsen i Tollestrup og faderen. Vurdering: Morten Ibsen og Peder Jensen i Tollestrup.

 

23. marts 1773, Maren Pedersdatter i Underåre i Serritslev, gift med Peder Ibsen. Barn: Ib Pedersen, 11 år. Vurdering: Peder Christensen i Skarnager og Niels Sørensen i Underåre.

 

5. maj 1773, Thomas Olesen i Grønderup, gift med Mette Andersdatter. Børn: Ole Thomsen, 13 år, Anders Thomsen, 10 år, Maren Thomasdatter, 5 år. Tiltagen værge: Jens Jensen i Grøn­derup. Lavværge: Mads Christensen (,) Thise.

 

11. maj 1773, Niels Jensen i Gønderup i Vrejlev, gift med Margrethe Hansdatter. Børn: Kirsten Marie Nielsdatter, 20 år, Anne Nielsdatter, 18 år, Inger Nielsdatter, 15 år, Jens Nielsen, 10 år, Dorthe Nielsdatter, 7 år, Hans Nielsen, 3 år, Thomas Chr. Nielsen, ½ år. Værge: farbror Jens Jensen i Årup. Lavværge: Peder Jochumsen i Mønderup. Vurdering: Jens Pedersen i Mønderup og Jens Nielsen i Gønderup.

 

15. sep. 1773, Karen Olufsdatter i Føjting i Hellum, gift med Jens Jørgensen. Barn: Karen Jensdatter, 17 år. Vurdering: Søren Thomsen i Kalsbjerg og Christen Madsen i Krattet, begge i Hellum.

 

12. aug. 1773, Christen Thomsen Drejer på Grønderup hede, gift med Inger Thomasdatter. Børn: Thomas Christensen i Grønderup, 48 år, Niels Christensen, 42 år, Johanne Christens­datter, 27 år, begge hjemme. Lavværge: Jørgen Jensen i Årup.

 

8. nov. 1773, Jens Nielsen i Sønder Lie i Vrejlev, gift med Birgitte Jochumsdatter. Børn: Niels Jensen, 23 år, Jochum Frederik Jensen, 21 år, hjemme, Peder Jensen, 15 år, hjemme, Karen Jens­datter i Hjørring, enke efter Christen Christensen, Cathrine Jensdatter, 17 år, hjemme. Beskikket værge: Christen Christensen i Poulstrup. Lavværge: bror Peder Jochumsen i Mønderup. Godt bo, men ingen arv.

 

6. dec. 1773, Lisbeth Jensdatter i Lunken i Jerslev, gift med Jens Jensen. Børn: Jens Jensen, ½ år, Mette Jensdatter, 10 år. Vurdering: Anders Laursen i Søheden og Steffen Christensen i Holtet i Jerslev.

 

1. jan. 1774, Søren Jensen i Tollestrup i Vrejlev, gift med Maren Jacobsdatter. Børn: Anne Sørensdatter, 29 år, Maren Sørensdatter, 26 år, Maren Sørensdatter, 20 år, alle hjemme. Værge: Poul Pedersen i Tollestrup. Lavværge: Christen Christensen i Munkhholt i Hellum.

 

16. april 1774, Else Laursdatter i Serritslev, gift med Erik Olesen. Barn: Maren Eriksdatter, 3½ år. Værge: Peder Jensen i Tollestrup. Vurdering: Thomas Mortensen i Serritslev og Peder Christensen i Skarnager.

 

22. juni 1774, Anne Laursdatter i Poulstrup, gift med Christen Laursen. Arving: den salig kones mor Anne Jensdatter gift med Laurs Christensen i Høgsted og repræsenteret af sin lavværge Thomas Christensen i Høgsted.

 

25. marts 1775, Karen Nielsdatter i Melhaven i Serritslev, gift med Svend Jensen. Børn: Jens Svendsen, 14 år, Christen Svendsen, 9 år, begge hjemme. Vurdering: Laurs Christensen i Vestergård i Kalum og Jens Laursen i Melhaven.

 

Afkald 30. jan. 1775 til svigerfar Christen Christensen i Poulstrup fra Søren Mathiasen i Vestergård i Hvidsted by i Tårs for hans kone Karen Christensdatters arv på 80 rdl. efter moderen Maren Nielsdatter i Poulstrup.

 

Afkald 3. juni 1775 for arv efter Peder Andersen på Vrejlevkloster fra søster Maren Andersdatter gift med Søren Christensen Smed i Poulstrup.

 

30. juni 1775, Christen Bertelsen i Poulstrup, gift med Anne Thomasdatter. Børn: Thomas Christensen, 29 år, Anders Christensen, 19 år, Gertrud Christensdatter, 24 år, alle hjemme. Lavværge: Peder Madsen i Poulstrup.

 

15. juli 1775, Anne Marie Thomasdatter i Nakkebjerg i Hellum, gift med Jens Steffensen. Børn: Steffen Jensen, 10 år, Karen Jensdatter, 6 år, begge hjemme. Afdødes mor: Karen Jensdatter i Røgelhede i Hellevad. Søren Pedersen i Glinvad i Ørum og Niels Laursen i Hellumlund kautionerede for børnenes arv. Vurdering: Niels Laursen i Hellumlund og Peder Poulsen i Pilgårds mølle.

 

4. nov. 1775, Kirsten Christensdatter i Mønderup i Vrejlev, gift med Peder Jochumsen. Børn: Sidsel Marie Pedersdatter, 6 år, Dorthe Pedersdatter, 2 år. Afdødes far, Christen Christensen i Poul­strup, overværede på børnenes vegne.

 

22. nov. 1775, Jens Christensen Hønt i Lille Plet eller Øster Plet i Vrejlev, gift med Maren Anders­datter. Børn: Anne Jensdatter, 14 år, Margrethe Jensdatter, 12 år, Johanne Marie Jensdatter, 8 år, Maren Jensdatter, 2 år. Værge: afdødes kødelige søskendebarn og nærmeste slægtning, Thomas Christensen i Grønderup. Lavværge: skoleholder Mads Holbeck i Rønnebjerg. For myndling Mette Marie anmeldte Jens Rokholm fordring på godt 15 rdl. efter skifte i Øster Plet 1760. Vurdering: Ib Pedersen i Rønnebjerg og Laurs Hansen i Lille Plet.

 

23. nov. 1775, Margrethe Poulsdatter i Tollestrup, gift med Søren Christensen. Barn: Kirsten Sørensdatter, 3 år. Vurdering: Poul Pedersen og Eskild Ibsen i Tollestrup.

 

19. dec. 1775, Bertel Rasmussen i Pølen i Jerslev, gift med Karen Jensdatter. Barn af 1. ægteskab: Rasmus Bertelsen, 11 år. Barn med enken: Anne Bertelsdatter, 3 år. Værge: farbror Christen Rasmussen i Snabhede. Lavværge: Niels Andersen i Skunger­bakken. Vurdering: Niels Nielsen i Mylund og Jens Andersen i Villestrup.

 

2. jan. 1776, Christen Ibsen i Grønderup i Vrejlev, gift med Kirsten Jensdatter. Barn: Mette Marie Christensdatter, 6 år. Værge: farbror Eskild Ibsen i Tollestrup. Lavværge: Christen Sørensen i Grønderup.

 

16. jan. 1776, Peder Jensen i Tollestrup, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jens Pedersen, 8 år, Else Pedersdatter, 12 år. Født værge: Christen Jensen i Nørre Lie kunne ikke møde formedels svaghed. Lavværge: hendes far Peder Nielsen, møller i Bastholm mølle.

 

16. jan. 1776, Jens Andersen i Tollestrup, gift med Mette Christensdatter. Børn: Anders Jensen, 7 år, Maren Jensdatter, 4 år. Værge: farbror Christen Andersen i Årup. Lavværge: Søren Christensen i Tollestrup.

 

22. jan. 1776, Mads Poulsen i Saksager i Vrejlev, gift med Anne Laursdatter. Børn: Laurs Madsen, 5 år, Peder Madsen, 3 år, Poul Madsen, ½ år, Johanne Madsdatter, 7 år. Værger: farbrødre Jens Poulsen og Anders Poulsen i Guldager. Lavværge: bror Christen Laursen i Røgild i Brovst. Vurdering: Jørgen Jensen i Årup og Jens Nielsen i Gønderup.

 

16. februar 1776, Niels Christensen i Store Plet i Vrejlev, gift med Else Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 5 år, Christen Nielsen, 3 år, Maren Nielsdatter, 7 år. Værge: afdødes eneste helbroder, Ole Christensen i Vrensted by og sogn. Lavværge: bror Jens Jensen i Nørre Lie. Vurdering: Jørgen Laursen i Åbenterp og Jens Nielsen i Gønderup.

 

20. februar 1776, Maren Pedersdatter i Tollestrup i Vrejlev, gift med Jens Sørensen. Børn: Søren Jensen, 6 år, Jørgen Jensen, 1 år. Til stede var den salig kones far, Peder Nielsen i Stokbro. Vurdering: Hans Jensen og Poul Pedersen i Tollestrup

 

14. juni 1776, Maren Laursdatter i Grønderup, gift med Jens Jensen. Afdød bror Christen Laursens børn: Laurs Christensen, tjener i Åbenterp, Christen Christensen, tjener på Vrejlevkloster.

 

24. juli 1776, Poul Pedersen i Tollestrup, gift med Karen Christensdatter. Børn: Peder Poulsen, 21 år, afdøde Margrethe Poulsdatter gift med Søren Christensen i Tollestrup deres liden datter Kirsten Sørensdatter.

 

12. nov. 1776, Jens Jørgensen i Klæstrup i Jerslev, gift med Maren Carstensdatter. Børn: Jørgen Jensen, 9 år, Jens Christensen Jensen, 6 uger, Anne Jensdatter, 2 år. Lavværge: Christen Christensen i Klæstrup. Vurdering: Bertel Smed og Anders Fårbro i Klæstrup

 

7. juni 1776, dødsdag, Christen Mortensen, tjente i Tollestrup hos Peder Sørensen og døde hos søster Maren. Helsøskende: Bertel Mortensen Smed i Klæstrup, Niels Mortensen i Rakkeby, Maren Mortensdatter gift med Anders Pedersen i Jerslev. Halvsøskende: Thomas Mortensen i Lund præstegård, Jens Mortensen i Høgsted, Christen Morten­sen i Høgsted, Kirsten Mortensdatter i Sejlstrup. Boet overladt til søskende Bertel og Maren for pleje.

 

10. marts 1777, Anders Nielsen i Lund i Vrejlev, gift med Karen Michelsdatter. Børn: Christen Andersen, 23 år, Jens Andersen, 12 år, Kirsten Andersdatter, 20 år, alle hjemme. Værge: farbror Bertel Nielsen i Rakkeby.

 

7. april 1777, Rasmus Christensen i Rønnebjerg, gift med Maren Laursdatter. Børn: Christen Rasmussen, 27 år, deserteret for nogle år siden, Mikkel Rasmussen, 21 år hjemme, Maren Rasmusdatter, 24 år hjemme.

 

8. april 1777, Peder Laursen i Stenvad i Vrå, i andet ægteskab med Maren Sørensdatter. Søskende: 1. gårdmand Anders Laursen i Staderup [Stubdrup] i Øster Brønderslev, 2. gårdmand Jens Laursen i Staderup, 3. Jørgen Laursen i Åbenterp, 4. afdøde Laurs Laursen hans børn: Marianne Laursdatter, 9 år, Mette Marie Laursdatter, 6 år. 5. afdøde Karen Laursdatter gift med Bodil/Bodel Svendsen i Hvilshøj, deres børn: Svend Bodilsen, 30 år, Laurs Bodilsen, 25 år, Jens Bodilsen, 23 år, Rasmus Bodilsen, 20 år, Christen Bodilsen, 18 år, Karen Bodilsdatter gift med Bodil [Bodel eller Budolf] Christensen i [Gjurup på Åstrup gods], Mette Bodilsdatter gift med Ole Jensen i Øster Brønderslev, Else Bodilsdatter, ugift. 6. afdøde Anne Laursdatters barn Peder Nielsen, 18 år. 7. afdøde Maren Laursdatter gift med Thomas Svendsen i Hvilshøj, deres børn: Laurs Thomsen, 13 år, Else Thomasdatter, 11 år, Mette Thomasdatter, 11 år. 7. Malene Laursdatter gift med Jens Jensen i Staaderup. Lavværge: Mourids Albertsen i Em. Vurdering: Jens Jespersen i Vollerup og Morten Jepsen i Dalmark.

 

17. april 1777, Palle Jensen i Rønnebjerg, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Poul Pallesen, 28 år, hjemme, Jens Pallesen, 26 år, Peder Pallesen, 20 år, tjener i Tollestrup, Christen Pallesen, 12 år, Anne Pallesdatter, 22 år, begge hjemme. Lavværge: Hans Jensen i Tollestrup.

 

18. april 1777, Johanne Sørensdatter i Ulhøj i Serritslev, gift med Niels Andersen, ingen børn eller livsarvinger. Vurdering: Peder Christensen i Skarnager og Laurs Olufsen i Serritslev.

 

10. maj 1777, dødsdag, Svend Jensen i Melhaven i Serritslev, gift med Kirsten Andersdatter. Børn fra 1. ægteskab: Jens Svendsen, 19 år, Christen Svendsen, 14 år, hjemme. Værge: morbror Christen Nielsen i Sønder Vrå. Lavværge: Christen Laursen i Sønderhaven. Vurdering: Laurs Christensen i Kalum og Christen Laursen i Sønderhaven.

 

22. maj 1777, enke Anne Thomasdatter i Poulstrup. Børn med Christen Bertelsen: Thomas Christensen, 30 år, Anders Christensen, 21 år, Gertrud Christensdatter, 26 år, alle hjemme.

 

27. juni 1777, Niels Christensen Smed i Høgsted, gift med Birthe Andersdatter. Broderbørn: Bertel [Jensen], 30 år, tjener i Vestergård i Høgsted, Mette [Jensdatter], gift med Laurs Hansen i Plet, broder­datter gift med Christen Pedersen i Tranget, og Anne, gift med Anders Nielsen i Græshede. Muligvis flere arvinger, men med underskud blev de ikke forsøgt fundet. Vurdering: Peder Vestergård og Søren Pedersen i Høgsted.

 

13. aug. 1777, dødsdag, enkemand gennem mange år, Morten Nielsen i Årup. Børn: Christen Mortensen, 34 år, Johanne Mortensdatter, 37 år, Gertrud Mortensdatter, 25 år, alle hjemme. Vurdering: Jørgen Jensen og Niels Jensen i Årup.

 

23. dec. 1777, Johanne Nielsdatter i Høgsted, gift med Christen Olesen. Børn: Ole Christensen, 24 år, Thomas Christensen, 30 år, Niels Christensen, 12 år, Anne Christensdatter, 18 år, alle hjemme.

 

5. februar 1778, Peder Pedersen i Grønderup, gift med Anne Madsdatter. Børn: Niels Pedersen, 32 år, Peder Pedersen, 30 år, begge hjemme, Mads Pedersen, 28 år, går på sit håndværk, Simon Pedersen, 26 år, tjener Christen Laursen i Poulstrup, Thomas Pedersen, 15 år, hjemme, Anne Pedersdatter, 40 år, gift med Jens Christensen i Grønderup, Else Pedersdatter, 23 år hjemme, Sidsel Pedersdatter, 22 år, tjener på Tidemansholm, Kirsten Pedersdatter, 18 år hjemme. Lavværge: Jens Jensen i Grønderup.

 

7. februar 1778, Karen Jensdatter i Grønderup, gift med Jens Rokholm. Børn: Christen Jensen, Hans Chr. Jensen og Anne Jensdatter, alle hjemme.

 

13. marts 1778, Jens Jensen i Årup. Boet overtaget af afdødes gamle mor og Enevold Knudsen, der fæster stedet. Vurdering: Jørgen Jensen og Christen Mortensen i Årup.

 

31. marts 1778, Karen Jensdatter i Føjting i Hellum, gift med Christen Christensen. Barn: Christen Christensen, 12 uger. Vurdering: Niels Laursen i Hellumlund og Søren Thomsen i Hellum.

 

7. april 1778, Søren Christensen Smed i Tollestrup, gift med Maren Andersdatter. Børn: Maren Sørensdatter, 5 år, Christen Sørensen, 1 år. Værge: Hans Jensen i Tollestrup. Lavværge: Thomas Laursen i Tollestrup.

 

28. maj 1778, Niels Andersen i Ulhøj i Serritslev, gift med Karen Christensdatter. Ingen arvinger nævnt. Vurdering: Peder Christensen i Skarnager og Erik Olufsen i Serritslev.

 

7. nov. 1778, Eskild Ibsen i Tollestrup. Steddatter Gertrud Jørgensdatter gift med Søren Pedersen, der fæster stedet.

 

6. jan. 1779, Niels Laursen Bødker i Rønnebjerg, gift med Helle Christensdatter. Børn: Hans Nielsen, 22 år, Laurs Nielsen, 18 år, Johanne Nielsdatter, 14 år, Anne Marie Nielsdatter, 10 år. Værge: Laurs Nielsen i Rønnebjerg. Lavværge: Jens Nielsen i Rønnebjerg.

 

11. februar 1779, Else Sørensdatter i Rønnebjerg, gift med Niels Rasmussen, der kun kendte en arving, afdødes søster Birgitte Sørensdatter, til huse i Årupgård i Vrejlev.

 

8. juli 1779, Anne Thomasdatter, tjente på Haurholm og døde hos Anders Niel­sen i Tollestrup. Søskende: Niels Thomsen i Vrensted, Mette Thomasdatter gift med Christen Christensen Østergård i Vester Brønderslev, Maren Thomasdatter gift med Anders Nielsen i Tollestrup, Karen Thomasdatter, tjener i Vrensted. Vurdering: Jens Madsen og Christen Jensen Bach i Tollestrup.

 

11. okt. 1779, Knud Thomsen i Høgsted, gift med Margrethe Pedersdatter. Børn af 1. ægteskab: Thomas Knudsen, 34 år, hjemme, Enevold Knudsen, gift i Årup i Vrejlev, Gertrud Knudsdatter gift med Niels Christensen Skrædder i Årup, Birgitte Knuds­datter gift med Christen Jensen i Lie, Else Knudsdatter, 26 år, tjener på Tidemansholm. Med enken: Peder Knudsen, 8 år, Christen Knudsen, 4 år, Birgitte Knudsdatter, 10 år. Værge: Søren Pedersen i Høgsted. Lavværge: Jens Poulsen i Høgsted. Vurdering: Peder Nielsen Vestergård og Niels Thomsen i Høgsted.

 

13. marts 1780, Anne Nielsdatter i Lunken i Jerslev, gift med Jens Jensen. Barn: Niels Jensen, 4 år. Tilsynsværge: Bertel Jensen i Grydbæk. Vurdering: Anders Laursen i Søheden og Jens Christensen i Mildal.

 

Afkald 6. juni 1780 fra Anders Hansen, tjenende i Ålborg, med kurator Christen Konnerup i Ålborg, for arv falden i Poulstrup ved skifte 1767 efter hans far.

 

17. marts 1780, Christen Thomsen i Høgsted, gift med Maren Madsdatter. Børn: Thomas Christensen, 20 år, Mads Christensen, 15 år, Birgitte Christensdatter, 28 år, hjemme. Værge: Jens Poulsen i Høgsted. Lavværge: Niels Pedersen i Høgsted.

 

17. nov. 1780, Maren Hansdatter i Tollestrup, gift med Laurs Nielsen. Børn: Maren Laursdatter, 6 år, Johanne Laursdatter, 3 år.

 

19. juli 1780, Anne Pedersdatter Seerup i Pilgårds mølle i Hellum, gift med Peder Poulsen. Barn fra tidligere ægteskab: Peter Andreas Madsen i København, 30 år. Fællesbørn: Cathrine Margrethe Pedersdatter og Johanne Pedersdatter, begge hjemme. Vurdering: Jens Steffensen i Nakkebjerg og Christen Christensen i Føjting.

 

12. sep. 1780, Niels Jensen, død i tjeneste på Vrejlevkloster. Ingen kendt familie, og om arvinger skulle anmelde sig er intet at arve. Vurdering: Ib Pedersen i Rønnebjerg og Thomas Mortensen, tjenende på Vrejlev kloster.

 

3. februar 1781, Peder Christensen i Hjelmsted i Serritslev, gift med Anne Christensdatter. Børn: Peder Pedersen, gift og bosat i Hjelmsted, Christen Pedersen, 28 år, hjemme, Kirsten Pedersdatter gift med Mikkel Pedersen i Øster Hjermitslev i Tolstrup, Karen Pedersdatter gift med Christen Nielsen i Vollerup i Em, Mette Pedersdatter, 32 år, hjemme. Værge: Terkild Christensen i Hjelmsted. Lavværge: Sr. Jørgen Laursen i Vester Mellerup. Vurdering: Laurs Pedersen i Hjelmsted og Søren Hansen i Stenstuebak.

 

3. jan. 1780, Jens Jensen Snedker, døde gammel, syg og skrøbelig på Vrejlevkloster. Halvsøster: Magdelene Willadsdatter, enke i Nørre Vrå, hvis søn Anders Jensen i Nørre Vrå mødte. Øvrige arvinger: Christen Sørensen og hustru i Mølbakken i Harritslev, Else Laursdatter i Lønstrup, Christen Pedersen i Thirup, Simon Willadsen i Tolstrup præstegård og Søren Jensen i Hæstrup.

 

16. juni 1781, Maren Nielsdatter i Høgsted, gift med husmand Laurs Jensen Møller. Barn: Anne Laursdatter, 4 år. Værge: morbror Christen Nielsen i Tranget i Tårs.

 

23. maj 1781, Kirsten Christensdatter i Poulstrup, gift med Christen Christensen. Børn: Christen Christensen, 5 år, Maren Christensdatter, 7 år. Afdødes stedfar Niels Thomsen i Høgsted overværede på børnenes vegne. Vurdering: Thomas Laursen i Saksager og Christen Thomsen i Poulstrup.

 

27. aug. 1781, Jens Nielsen, død hos mor Else Jensdatter og stedfar Jens Christensen i St. Plet. Søskende: Christen Nielsen, 7 år, Maren Nielsdatter, 11 år. Født værge: Ole Christensen i Vrensted. Vurdering: Søren Pedersen Holst og Christen Mortensen på Vrejlev kloster.

 

25. marts 1782, husmand Christen Sørensen i Grønderup, gift med Anne Jensdatter. Søskende: Niels Sørensen i Rønnebjerg, Anders Sørensen i Gunderup, Søren Sørensen tjenende i Gunderup, Johanne Sørensdatter gift med Ole Andersen i Vestermark i Serritslev. Lavværge: Jørgen Jensen i Årup.

 

19. juli 1782, Niels Poulsen, husmand og enkemand i Høgsted. Børn: Søren Nielsen, 25 år tjener i Saksager, Christen Nielsen, 22 år, tjener i Høgsted, Peder Nielsen, 21 år, tjener i Grønderup, Kirsten Nielsdatter, tjener Søren Andersen i Jelstrup, Johanne Nielsdatter, hjemme. Vurdering: Niels Thomsen og Laurs Thomsen i Høgsted.

 

Afkald 29. juli 1782. Kvittering fra madame Lyche til Kølskegård for arv med renter, i alt 95 rdl. som Jens Steffensens børn i Nakkebjerg, Steffen Jensen og Maren Jensdatter, 1775 fik efter deres mor Anne Marie Thomasdatter.

 

28. sep.1782, Maren Christensdatter i Underåre i Serritslev, enke efter Thomas Jensen. Børn: Jens Thomsen, 40 år, hjemme, Niels Christensen, bortrejst for mere end 20 år siden og måske på Sjælland, om han lever. Vurdering: Laurs Pedersen i Hjelmsted og Peder Sørensen på Vrejlev kloster.

 

9. okt. 1782, Niels Sørensen i Bakken i Serritslev, gift med Maren Christensdatter. Broder Anders Sørensen, tjener i Hæstrup mølle. Lavværge: Søren Christensen på Bakken.

 

23. nov. 1782, gårdmand Laurs Nielsen Ladefoged i Tollestrup, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Maren Laursdatter, 7 år, Johanne Laursdatter, 4 år. Værge: afdødes nærmeste slægtning, Jens Andersen i Svennum i Jerslev. Lavværge: Jens Sørensen i Tollestrup.

 

27. jan. 1783, Anne Sørensdatter på Poulstrup hede, enke efter Jens Sørensen og død hos eneste barn Søren Jensen, der har overtaget hjemmet.

 

12. marts 1783, Anne Poulsdatter i Rønnebjerg, enke efter Palle Jensen. Børn: Poul Pallesen, 32 år, fæster af hjemmet, Jens Pallesen i Rønnebjerg, 30 år, Peder Pallesen, 24 år, tjener i Østergård i Tollestrup, Christen Pallesen, 22 år, og Anne Pallesdatter, begge i hjemmet hos broder Poul. Værge: farbror Hans Jensen i Tollestrup.

 

26. marts 1783, enkemand Jens Jensen i Grønderup. Børn: Anders Jensen, 36 år, hjemme, Søren Jensen, 27 år, soldat i Falsterske infanteriregiment, Johanne Jensdatter gift med Christoffer Sigvartsen i Hæstrup, Anne Jensdatter gift med Thomas Knudsen i Høgsted, Dorthe Jensdatter gift med Enevold Knudsen i Årup, Karen Jensdatter, ugift, tjener Christen Pedersen i Hjelmsted.

 

19. april 1783, Anne Olufsdatter i Grønderup, gift med Laurs Olesen. Børn: Ole Laursen, 24 år, Christen Laursen, 21 år, Maren Laursdatter, 30 år, alle hjemme.

 

1.nov. 1783, enkemand Morten Ibsen i Tollestrup. Børn: Bertel Mortensen, Ib Mortensen, Peder Mortensen, alle myndige.

 

25. nov. 1783, Anne Margrethe Nielsdatter i Jerslev, gift med Christen Pedersen. Eneste arving, hendes far, Niels Hansen i Mosen i Skæve. Vurdering: Anders Andersen og Niels Jensen Østergård i Jerslev.

 

10. nov. 1783, dødsdag, Mette Pedersdatter ved Rønnebjerg vad i Vrejlev, gift med Jens Poulsen. Søster Johanne Pedersdatter gift med Christen Andersen i Guldager. Vurdering: Laurs Nielsen og Christen Nielsen i Rønnebjerg. Thomas Mortensen og Christen Mortensen på Vrejlev kloster.

 

15. nov. 1783, dødsdag, Kirsten Pedersdatter i Rønnebjerg, gift med Thøger Sørensen. Afdød bror Anders Pedersen på Bakken i Serritslev hans børn: Peder Andersen, 27 år, i Nygård i Serritslev, Karen Andersdatter, tjener i Stade i Serritslev, Søren Andersen, tjener i Borup i Ingstrup Værge: Anders Jensen i Rønnebjerg.

 

25. nov. 1783, dødsdag, Johanne Thomasdatter i Rønnebjerg, enke efter Morten Bertelsen. Børn: Thomas Mortensen, 33 år, Christen Mortensen, 28 år, begge tjener på Vrejlevkloster, Jens Mortensen, 30 år, tjener i Ålborg, Kirsten Mortensdatter, tjener i Hæstrupgård.

 

23. nov. 1783, Else Jespersdatter i Jerslev, enke efter Peder Bertelsen. Børn: Bertel Pedersen, 25 år, Christen Pedersen, 20 år.

 

Marts 1784, Jens Poulsen i hus ved Rønnebjerg vad, var gift med afdøde Mette Pedersdatter. Søskende: 1. Laurs Poulsen, til huse i Sterup i Jerslev, 2. afdøde Christen Poulsen i Hæstrup hans børn: Jens Christensen i Harken, død og efterladt søn, hvis navn ikke vides, Peder Christensen, bortrømt for ca. 3 år siden og ingen ved, hvor han er, Anne Christensdatter, levede og døde i Guldager, 3. Peder Poulsen, død for mange år siden uden livsarvinger. Værge: Mads Jensen.

 

1784, Niels Chr. Pedersen i Grønderup, som forhen boede i Høgsted, gift med Birgitte Pedersdatter. Intet skifte mellem enken og afdødes søskende.

 

13. maj 1784, Sidsel Sørensdatter, almisselem på Poulstrup hede, enke efter Peder Sørensen. Efterlod intet.

 

3. juni 1784, dødsdag, Kirsten Sørensdatter i Tollestrup, gift med Jens Christensen. Søskende: Maren Sørensdatter, hjemme, Maren Sørensdatter, tjener på Rønnovsholm, afdøde Jens Sørensens barn Kirsten Jensdatter gift med Laurs Jensen i Dvergetved i Tolne.

 

24. juni 1784, dødsdag, Karen Jensdatter i Høgsted, gift med gårdmand Niels Thomsen. Børn fra ægteskab med Christen Jensen: 1. Jens Christensen i Høgsted, 2. afdøde Kirsten Chris­tensdatter gift med Christen Christensen i Poulstrup deres børn: Christen Christensen, 7 år, Maren Christens­datter, 10 år. Fællesbørn: 3. Anne Nielsdatter gift med Peder Olesen i Bækgård i Stenum, 4. Anne Marie Nielsdatter, ugift hjemme. Datter døde i ugift stand.

 

26. juni 1784, Peder Poulsens hustru i et lidet hus i Underåre. Almisselem. Intet efterladt.

 

29. juni 1784, dødsdag, Malene Bertelsdatter i Sønderhaven i Serritslev, gift med Christen Laursen. Børn: Laurs Christensen, 6 år, Bertel Christensen, 3 år, Anne Marie Christensdatter, 4 år, Margrethe Christensdatter, 1½ år, Inger Christens­datter, 4 uger. Tilsynsværge: afdødes ældste bror, Poul Bertelsen i Alstrup.

 

21. sep. 1784, dødsdag, gårdmand Jens Poulsen i Høgsted, gift med Karen Ottesdatter. Børn fra 1. ægteskab: Margrethe Jensdatter gift med Søren Christensen i Melbæk i Ugilt, Anne Kirstine Jensdatter gift med Jens Andersen i Vestergård i Terpet i Tårs. Børn med enken: Poul Jensen, 15 år, Margrethe Jensdatter, 12 år, Lisbeth Jensdatter, 9 år. Værge: farbror Søren Pedersen i Høgsted. Lavværge: Niels Nielsen i Høgsted.

 

10. dec. 1784, dødsdag, Anne Jensdatter i Høgsted, gift med Laurs Christensen. Børn af 1. ægteskab med Laurs Jensen: Jens Laursen, over 40 år, Johanne Laursdatter, begge hjemme, Margrethe Laursdatter gift med Thomas Christensen i Tollestrup. Vurdering: Thomas Knudsen og Mads Jensen i Høgsted.

 

16. nov. 1784, Anne Hansdatter i Poulstrup, gift med gårdmand Christen Christensen, hans 4. kone. Søskende: Mads Hansen i Grønderup, Jens Hansen tjenende i Hjørring, Maren Hansdatter gift med Jens Sørensen Uhrmager i Poulstrup, afdøde Karen Hansdatter gift med afdøde Jens Hansen i Årup deres barn Hans Jensen, 12 år, hos Jens Uhrmager.

 

12. marts 1785, dødsdag, Sidsel Christensdatter, tjenestepige i Store Plet. Christen Hjulet i Tårs havde opfostret pigen og fik hendes efterladenskaber mod at betale begravelsen.

 

30. marts 1785, dødsdag, Peder Nielsen i Vestergård i Høgsted, gift med Birgitte Andersdatter. Søskende: Anders Nielsen, vægter i Ålborg, Karen Nielsdatter gift med Jens Christensen Skrædder i Gunderup. Lavværge: hendes søn Hans Thomsen. Jens Mortensen i Høgsted mødte for fraværende arvinger.

 

21. maj 1785, Anne Andersdatter i Serritslev, gift med Steffen Jensen. Børn: Jens Steffensen, 26 år, hjemme. Vurdering: Erik Olufsen i Serritslev og Jens Nielsen i Ulhøj.

 

24. juni 1785, dødsdag, Anne Pedersdatter i Em, gift med Anders Mortensen. Børn af 1. ægteskab med Thomas Olesen: 1. Ole Thomsen, 39 år, på stedet, 2. afdøde Anne Thomasdatter gift med Niels Laursen Tykskov i Nørgård i Kalum deres børn, Dorthe Nielsdatter, 18 år, Anne Nielsdatter, 15 år og værende hos Maren Tychschou i Tømmerby. Fællesbørn: 3. Thomas Andersen i Stenvad i Vrå, 31 år, 4. Morten Andersen, 28 år, har fæstet hjemmet. Vurdering: Mourits Albertsen og Jens Andersen i Em.

 

22. juli 1785, Niels Olesen, ugift gl. karl i Em hos Anders Mortensen. 1. afdød bror Thomas Olesen i Em hans børn: Ole Thomsen hos Anders Mortensen i Em, afdøde Anne Thomasdatter gift med Niels Laursen Tychschou i Kalum Nørgård deres børn, Dorthe Niels­datter, 18 år, Anne Nielsdatter, 15 år og hos Maren Tychschou i Tømmerby, 2. afdød halvsøster Maren Thomasdatter gift med afdøde Niels Jensen i Vollerup, hendes tre børn: [fra 1. ægteskab med Christen Jensen] Jens Christensen i Em, Mette Christensdatter gift med Jens Pedersen og opholder sig hos Jens Christensen, Anne Christensdatter gift med Anders Pedersen i Øster Hjermitslev. Vurdering: Mourids Albertsen i Em og Thomas Andersen i Stenvad.

 

29. april 1786, gårdmand Thomas Laursen i Tollestrup i Vrejlev, gift med Anne Sørensdatter. Børn: Søren Laursen, 8 år, Anne Laursdatter, (7) år. [Thomas børn hedder ikke Laursen]. Værge: Mads Hansen i Tollestrup. Lavværge: Jens Christensen i Tollestrup.

 

16. maj 1786, Kirsten Jensdatter i Høgsted, enke efter jordløs husmand Niels Nielsen. Børn: Jens Nielsen, 30 år, tjener sønden Ålborg, Rasmus Nielsen, 26 år, tjener i Skæve, Laurs Nielsen, 24 år, tjener i Østergård i Høgsted, Birthe Nielsdatter, tjener på Haurholm. Børnenes halvbror Niels Nielsen i Høgsted mødte for fraværende arvinger.

 

2. juni 1786, Maren Olesdatter i Høgsted, gift med husmand Christen Andersen. Børn: Anders Chr. Christensen, 12 år. Vurdering: Jørgen Laursen i Åbenterp og Laurs Jensen Møller i Høgsted.

 

16. sep.1786, Anne Marie Pedersdatter i Årup, gift med Niels Jørgensen. Børn: Christen Nielsen, 3 år, Anne Nielsdatter, 11 år. Vurdering: Jens Christensen og Jørgen Jensen i Årup.

 

Afkald 10. dec. 1786 fra Laurs Christensen i Tollestrup for arv på 25 rdl. efter bror Christen Christensen, der juli 1782 afgik ved døden i Aalborg som musketer ved Falsterske infanteriregiment.

 

18. dec. 1786, dødsdag, Anne Pedersdatter i Store Plet, enke efter Jens Jensen, død hos datter og svigersøn. Børn: 1. afdøde Jens Jensen i Lie hans børn, Anne Jensdatter og Kirsten Jensdatter, begge i Lie. 2. Niels Jensen i Å i Serritslev. 3. afdøde Christen Jensen i Gunderup i Vrejlev hans børn hos stedfar Niels Sørensen i Gunderup: Jens Christensen, 19 år, Peder Christensen, 18 år, Svend Christensen, 14 år, Christen Christensen, 10 år, Anne Christensdatter, alle hjemme. 4. Peder Jensen, død ugift i København. 5. Else Jensdatter gift med Jens Christensen i Store Plet, 6. Anne Jensdatter, enke efter Mads Smed i Hjørring.

 

24. februar 1787, dødsdag, Maren Sørensdatter, enke efter Peder Laursen og død hos Thomas Andersen i Stenvad i Vrå. Halvsøskende: 1. afdøde Jens Sørensen i Sønder Vrå hans søn Søren Jensen i Sønder Vrå. 2. afdøde Niels Sørensen i Nørre Vrå hans afdøde søn Christen Nielsen i Nørre Vrå hans børn: Kirsten Christensdatter gift med afdøde Anders Lyngtop i Underåre, Maren Christensdatter gift med Peder Christensen Thise i Underåre, Anne Christensdatter gift med Jens Christensen i Hjelmsted. 3. afdøde Christen Sørensen i Sønder Vrå hans afdøde søn Jens Christensens børn: Anne Jensdatter [Steen] gift med Mikkel Christensen i Sønder Vrå, Mette Jensdatter gift med Jens Laursen i Øster Brønderslev. 4. afdøde Johanne Sørensdatter gift med Mads Laursen i Øster Hjermitslev deres børn: Søren Madsen i Øster Hjermitslev, død og har efterladt en del børn, men hvem eller hvor vides ikke, Laurs Madsen, død i Øster Hjermitslev og det vides ej om han har børn, Jens Madsen i Vester Hjermitslev, død uden livsarvinger, Maren Madsdatter, død i ugift stand. 5. afdøde Sidsel Sørensdatter gift med Hans Heilesen deres barn Maren Hansdatter, vist død. Ingen arv, og man så ingen grund til nærmere under­søgelse af navne og opholdssteder for andre arvinger. Til stede var Søren Jensen og Anne Jensdatter, Mikkel Christensens hustru, begge i Sønder Vrå. Vurdering: Christen Nielsen i Stenvad og Thomas Pedersen i Vrå Markhus.

 

1. marts 1787, Christen Olesen, gårdmand og enkemand i Høgsted. Børn: Ole Christensen, 36 år, Thomas Christensen, 33 år, Niels Christensen, 22 år, Anne Christensdatter, 27 år, alle hjemme. Vurdering: Christen Jensen Smed og Jens Christensen Østergård i Høgsted.

 

17. marts 1787, Gertrud Jørgensdatter i Tollestrup, gift med husmand Søren Pedersen. Børn: Jørgen Sørensen, 8 år, Christen Sørensen, 6 år, Eskild Sørensen, 1½ år.

 

16. maj 1787, Maren Sørensdatter i Høgsted, gift med gårdmand Anders Sørensen. Børn: Søren Andersen, 11 år, Christen Andersen, 9 år, Peder Andersen, 7 år. Vurdering: Niels Thomsen og Mads Jensen i Høgsted.

 

9. juni 1787, Maren Hansdatter i Åbenterp i Vrejlev, gift med Jørgen Laursen. Børn: Hans Jørgensen, 28 år, Jens Jørgensen, 19 år, Mette Jørgensdatter, 27 år og gift med Jens Pedersen i Vester Dammen i Vrejlev, Margrethe Jørgensdatter, 24 år, Anne Jørgensdatter, 17 år, alle ugifte var hjemme.

 

16. juli 1787, Anne Christensdatter i Hjelmsted i Serritslev, gift med Laurs Pedersen. Børn: Christen Laursen, 5 år, Peder Laursen, 3 år, Karen Laursdatter, 9 år, Else Laursdatter, 7 år. Morbror Hans Christensen i Mølholm overværede på børnenes vegne. Vurdering: Terkild Christensen og Peder Poulsen i Hjelmsted.

 

Afkald 19. juli 1787 fra Christen Sørensen Smed i Øster Brønderslev for sin kone Inger Hansdatters arv efter hendes far Hans Andersen i Poulstrup, død 1767, og Jens Hansen tjenende på Vrejlevkloster for arv efter samme. Attest, at Christen Sørensen og Inger Hansdatter blev gift i Ajstrup 1. maj 1787.

 

22. okt. 1787, gårdmand Christen Thomsen i Poulstrup, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, 27 år, hjemme, Christen Christensen, 23 år, tjener i Årup, Thomas Christensen, 18 år, Anders Christensen, 14 år, Johanne Marie Christensdatter, 21 år, Karen Christensdatter, 16 år, alle hjemme. Lavværge: Peder Andersen i Poulstrup.

 

19. april 1788, Karen Jensdatter i Pølen i Jerslev, gift med Peder Bertelsen. Barn med afdøde Bertel Rasmussen: Anne Bertelsdatter, 15 år. Fællesbørn: Johanne Pedersdatter, 5 år, Jacobi Pedersdatter ½ år. Tilsynsværge: morbror Christen Jensen i Lunden i Jerslev. Vurdering: Laurs Sørensen i Krakov, Anders Andersen i Norge og Niels Nielsen i Mylund.

 

3. dec. 1788, dødsdag, Maren Christensdatter i Bakken i Serritslev, gift med Christen Eriksen. Søskende, 1. Ole Christensen, død uden børn, 2. afdøde Maren Christensdatter gift med afdøde Peder i Vester Brønderslev deres børn: Jens Pedersen, 45 år, for længst rejst til København, Christen Pedersen, 50 år, i mølle sønden Ålborg som menes at hedde Kalstrup, Mette Pedersdatter, 50 år, i Nygård, Kirsten Pedersdatter gift med Laurs i Filholm i Thise sogn, Margrethe Pedersdatter gift med Carl Christensen i Vester Brønderslev, Sidsel Pedersdatter ugift hos (søster og svoger?), Maren Pedersdatter gift med Poul Madsen i Ålborg, ukendt om hun lever, 3. afdøde Kirsten Christensdatter gift med afdøde Christen Laursen i Ålborg. Tilsynsværge for fraværende arvinger: Morten Pedersen i Nygård.

 

10. februar 1789, Else Christensdatter i Grønderup, gift med Jens Christensen Rokholm. Søskende: Bertel Christensen i Sønder Vrå, Margrethe Christensdatter gift med Jens Johansen i Rakkeby. Vurdering: Jens Christensen Vestergård og Søren Thomsen Smed i Grønderup.

 

24. marts 1789, Johanne Jensdatter i Krakov i Jerslev, gift med Laurs Sørensen. Børn: Jens Laursen,14 år, Marianne Laursdatter, 12 år, Anne Laursdatter,10 år, Maren Laursdatter, 7 år. Vurdering: Niels Nielsen i Mylund og Peder Bertelsen i Pølen, begge i Jerslev.

 

5. okt. 1789, husmand Mads Christensen Fårup i Høgsted, gift med Mette Laursdatter. Børn: Peder Madsen, 17 år, Laurs Madsen, 13 år, hjemme. Værge: morbror Niels Laursen, da ingen på faderens side er på egnen. Lavværge: Mads Jensen.

 

Afkald 29. aug. 1789, Steffen Pedersen i Hæstrup for sin kone Mette Marie Andersdatters arv efter forældre, Anders Poulsen og Anne Christensdatter i Plet. Blev gift 23. juli 1789 og brudgommen var enkemand.

 

2. aug. 1789, Rasmus Bertelsen, ugift rekrut fra Pølen i Jerslev, død i Helsingør ved Sjællandske infanteriregiment. Søster, Anne Bertelsdatter, 17 år, ugift. Deres stedfar: Peder Bertelsen i Pølen i Jerslev. Værge: morbror Christen Jensen i Lunden.

 

29. nov. 1789, dødsdag, Anders Madsen, husmand og enkemand i Foldberg i Grønderup. Børn: Christen Andersen, 31 år hjemme, Mads Andersen, 25 år, tjener på Vrejlev kloster, Birgitte Andersdatter, 35 år, Mette Andersdatter, 27 år, begge hjemme.

 

24. marts 1790, Margrethe Jensdatter på Bakken i Serritslev, gift med Christen Laursen. Søskendebørn: Hans Sørensen i Serritslev, afdøde Birgitte Sørensdatter gift med afdøde Ole Jensen i Smersted deres børn: Anne Olesdatter gift med Anders Pedersen i Lille Smersted og Birgitte Olesdatter gift med Niels Eriksen i Smersted.

 

3. maj 1790, Dorthe Thomasdatter i Stenvad i Vrå, gift med Thomas Andersen. Barn: Peder Thomsen, 8 år. Tilsynsværger: afdødes bror Jens Thomsen i Smidstrup og Mourids Albertsen i Em, gift med børnenes moster. Vurdering: Christen Nielsen i Stenvad på Boller gods og Thomas Pedersen i Markhuset på Sejlstrup gods.

 

5. juli 1790, Kirsten Thomasdatter på Grønderup hede, gift med Thomas Christensen. Afdød halvbror Poul Pedersen i Tollestrup hans børn: Peder Poulsen i Tollestrup, over 30 år, afdøde Margrethe Poulsdatter gift med Søren Christensen i Tollestrup deres barn Kirsten Sørensdatter, 15 år.

 

19. aug. 1790, dødsdag, Niels Rasmussen i Rønnebjerg. Søskende: Anders Rasmussen i Rønnebjerg, afdøde Christen Rasmussen i Rønnebjerg hans børn, Bertel Christensen, 36 år, Anne Cathrine Christensdatter, 37 år, Anne Marie Christensdatter, 25 år, alle hjemme i stervboet.

 

Afkald, 20. august 1790, Christen Laursen Kiær, født i Høgsted, for arv, stående hos Thomas Andersen i Stenvad i Vrå, efter halvbror Søren Pedersen, død i Poulstrup.

 

16. okt.1790, Maren Madsdatter i Høgsted, enke efter Christen Thomsen. Børn: Mads Christensen, 25 år, fæster af hjemmet, Thomas Christensen, 30 år, hjemme, Birgitte Christens­datter, enke efter Zacharias Christensen i Sønder Vrå. Lavværge: Jens Mortensen i Høgsted.

 

Afkald 20. juni 1790 fra Laurs Madsen, med kurator Christen Poulsen, for arv falden 1776 efter far Mads Poulsen i Saksager i Vrejlev. Stedfar i Saksager: Thomas Laursen.

 

Afkald 20. juni 1790 fra Christen Laursen i Sønderhaven for 2 gange 50 rdl. som er den arv efter hans afdøde kone Malene Bertelsdatter, der tilkom hans to nu døde døtre, Anne Marie og Inger Christensdatter.

 

24. jan. 1791, husmand Peder Ibsen i Underåre i Serritslev, gift med Anne Nielsdatter. Barn: Jens Pedersen, 16 år, hjemme. Med afdøde Maren Pedersdatter: Ib Pedersen, 26 år, tjener i Nørgård i Trustrup i Kettrup sogn i Han herred. Værge: Jens Pedersen i Underåre, gift med børnenes faster. Lavværge: Peder Christensen i Skarnager

 

19. marts 1791, Christen Nielsen i Store Plet i Vrejlev. Mor Else Jensdatter gift med Jens Christensen i Plet. Søskende: Maren Nielsdatter, 22 år, halvsøskende, Niels Jensen, 6 år, Maren Jensdatter, 9 år. Værge: morbror Niels Jensen i Å i Serritslev. Afdøde havde arv efter far og bror, Niels Christensen og Jens Nielsen i Store Plet.

 

5.el. 6. april 1791, Mette Laursdatter i Høgsted, enke efter Mads Christensen Fårup. Børn: Peder Madsen, 20 år, Laurs Madsen, 15 år, begge hjemme. Værge: morbror Niels Laursen i Høgsted.

 

6. april 1791, dødsdag, Johanne Laursdatter, død hos bror Jens Laursen Hønt i Høgsted, der er arving sammen med søster Margrethe Laursdatter gift med Thomas Christensen i Høgsted.

 

13. april 1791, Johanne Nielsdatter i Rønnebjerg, gift med husmand Hans Sørensen. Børn: Niels Hansen, 14 år, hos Laurs Nielsen i Rønnebjerg, Søren Hansen, 7 år, hjemme, Maren Hansdatter, 10 år. Vurdering: Jens Pallesen og Christen Nielsen i Rønnebjerg.

 

13. aug. 1791, Maren Isaksdatter på Grønderup hede, gift med husmand Christen Thomsen. Barn med Poul Thomsen: Kirsten Poulsdatter, 50 år. Fællesbørn: Thomas Christensen, 43 år, tjener i Gønderup, Peder Christensen, 26 år, tjener i Tollestrup, Maren Christensdatter, 35 år, tjener i Rønnebjerg.

 

8. sep. 1791, Frederik Knudsen i Jerslev, gift med Maren Jespersdatter. Børn: Niels Frederiksen, 40 år og fæster af hjemmet siden 1773, Knud Frederiksen, 35 år, Maren Frederiksdatter, 32 år, Anne Frederiksdatter, 30 år, alle hjemme. Lavværge: degnen Sr. Schiønning i Jerslev. Afdøde fæstede stedet 1728.

 

20. dec. 1791, Maren Jensdatter i Tollestrup, gift med Hans Laursen. Børn: Jens Hansen, 10 år, Laurs Hansen, 7 år. Vurdering: Mads Østergård og Jens Christensen i Tollestrup.

 

Afkald 18. april 1791 for arv efter Christen Nielsen fra Jens Christensen i Store Plet på hustru Else Jensdatters vegne samt Maren Nielsdatter, Niels Jensen og Maren Jensdatter.

 

Afkald 20. august 1791 fra Peder Madsen for arv fra 1776 efter far Mads Poulsen i Saksager.

 

8. marts 1792, Anne Jensdatter i Lund i Vrejlev, gift med Søren Mouridsen. Børn med afdøde Jens Laursen: Jens Jensen, 36 år, tjener i Rønnebjerg, Laurs Jensen, 34 år, hjemme, Anne Jensdatter gift med Søren Olesen i Gunderup, Kirsten Jensdatter, 38 år, hjemme. Fællesbarn: Mourids Sørensen, 20 år, hjemme. Værger for Kirsten: morbrødre Christen Jensen i Nørre Lie og Jens Jensen i Guldager. Vurdering: Laurs Hansen i Lund og Mads Jensen i Høgsted.

 

17. nov. 1792, dødsdag, Steffen Christensen i Holtet i Jerslev og hustru Maren Pedersdatter, der døde få måneder efter sin mand. Børn: Mette Steffensdatter, 31 år, - var ved skifteslutningen gift med Steffen Jensen, der købte Holtet. Maren Steffensdatter, 27 år, hjemme. Børn fra den afdøde kones 1. ægteskab: Jens Jensen på Bakken i Serritslev, Peder Jensen på Tollestrup hede i Vrejlev, Johanne Jensdatter gift med Niels Nielsen i Mylund i Jerslev. Lavværge for enken indtil hendes død: Truen/Troen Christophersen Kamp i Sterup på Boller gods. Overværende: Mads Hansen i Tollestrup og Peder Laursen i Vester Hjulskov.

 

30. nov. 1792, enke Maren Jespersdatter i Jerslev by, død hos søn Niels Frederiksen, 40 år og gårdmand i Jerslev. Andre børn, Knud Frederiksen, 36 år, Maren Frederiksdatter, 38 år, Anne Frederiksdatter, 34 år, alle hjemme hos broder. Vurdering: Knud Ottesen i Jerslev by på Kølskegård gods og Peder Mortensen i Tollestrup på Vrejlev kloster gods.

 

Afkald 14. august 1792 fra gårdmand Niels Jørgensen i Årup, gårdmand Jens Jørgensen i Nørgård i Årup og Maren Jørgensdatter gift med husmand Jens Jensen i Kalum for arv efter far Jørgen Jensen, død 1792, gårdmand i Nørgård, og mor Dorthe Nielsdatter, som lever og skal have ophold hos Jens Jørgensen, som får hjemmet.

 

Afkald 15. dec. 1792 fra Christen Christensen i Skovbak hedehus for arv efter halvsøster Margrethe Pedersdatter gift med husmand Hans Sørensen i Rønnebjerg i Vrejlev.

 

22. dec. 1792, indsidder Søren Jensen, tjenende Jens Christensen i Dårbak i Jerslev på Asdal gods. Gift med Karen Svendsdatter, indsidder i Tollestrup hos Jens Ibsen. Børn: Jens Sørensen, 10 år, Maren Sørensdatter, 1 år. Værge: morbror Peder Mortensen, gårdmand i Tollestrup. Lavværge: Jens Ibsen.

 

24. juni 1793, dødsdag, Christen Christensen i Poulstrup, gift med Maren Laursdatter, hans 3. kone. Barn af 2. ægteskab: Karen Christensdatter, enke efter Søren Mathiasen på Tårs hede. Af 3. ægteskab med enken: Maren Christensdatter, 20 år, tjener i Broen i Vrejlev, Christen Christensen, 17 år hjemme. Værge: de sidstes [sted]morfar Niels Thomsen. Enkens lavværge: svoger Søren Nielsen i KrustrupBøgsted gods i Skt. Hans sogn. Værge for Karen, Jens Pedersen i Poulstrup, erstattet af Niels Jensen i Sønder Lie på Rønnovsholm gods.

 

20. juli 1793, Anne Jørgensdatter i Foldberg i Vrå, gift med husmand Niels Laursen. Børn fra ægteskab med afdøde Terkild Pedersen: Jørgen Terkildsen, 30 år, hjemme, Maren Terkildsdatter, 31 år, hjemme, Johanne Terkilsdatter, 28 år, tjener i Harken i Vrejlev. Fra sidste ægteskab: Anne Nielsdatter, 22 år, tjener i Stenvad i Vrå.

 

30. sep. 1793, Johanne Jensdatter i Tollestrup, gift med gårdmand Jens Sørensen. Barn: Jens Jensen, 13 år, hjemme. Værge: morbror Christen Jensen i Havsager i Jerslev på Nibstrup gods. Vurdering: Peder Mortensen og Mads Hansen i Tollestrup.

 

4. februar 1794, Johanne Nielsdatter i Høgsted i Vrejlev, gift med husmand Niels Madsen. Barn: Niels Nielsen, 6 år. Værge: morbror Niels Nielsen i Nørre Vrå på Sejlstrup gods. Foreløbig værge: gårdmand Søren Pedersen i Høgsted.

 

21. februar 1794, Anne Christensdatter på Bakken i Serritslev, gift med husmand Jens Jensen. Børn: Kirsten Jensdatter, 9 år, Jens Jensen, 5 år. Værge: morbror Jens Christensen, gårdmand i Rønnebjerg.

 

25. februar 1794, Thomas Madsen i Rønnebjerg, gift med Helle Pedersdatter og på aftægt hos søn, gårdmand Mads Thomsen, 36 år. Andre børn: Birthe Thomasdatter, 33 år, gift med husmand Peder Christensen i Nørre Vrå på Sejlstrup gods, Anne Thomasdatter, 30 år, ugift, tjenende i Poulstrup, Niels Thomsen, 26 år, tjener i Sønder ?? i Vrejlev. Lavværge: gård­mand Poul Pallesen i Rønnebjerg. Vurdering: Anders Jensen Dahl og Jens Pallesen i Rønnebjerg.

 

4. aug. 1794, Sophie Arildsdatter, enke efter Peder Nielsen i Nørgård i Poulstrup, død hos svigersøn Mads i Rønnebjerg. Børn: Arild Pedersen, 31 år, tjener i Holte, Niels Pedersen, 20 år, tjener i Rønnebjerg hos svoger Mads, Jens Pedersen, 14 år, tjener på Vrejlevkloster, Johanne Pedersdatter gift med Mads Thomsen i Rønnebjerg, Kirsten Pedersdatter, 26 år, tjener Anders Thomsen i Poulstrup, Anne Marie Pedersdatter, 16 år, tjener Christen Laursen i Rønnebjerg. Tilsynsværge: Christen Christensen på Grøn­derup hede.

 

6. februar 1795, dødsdag, Maren Pedersdatter i Poulstrup i Vrejlev, gift med Søren Sigvartsen. Børn: Sidsel Sørensdatter gift med Peder Jensen i Høgsted, Inger Sørensdatter, 40 år, ugift hjemme.

 

6. februar 1795, Maren Jensdatter i Jerslev, enke efter Peder Knudsen og indsidder hos søn Christen Pedersen. Andre børn: Jens Pedersen, myndig, Anne Pedersdatter gift med Jens Jensen i Dårbakken, Helle Pedersdatter tjenende Jens Jensen i Dårbakken, Anne Marie Peders­datter tjenende i Hjermitslevgård.

 

21. februar 1795, Mette Pedersdatter i Årup, gift med Christen Mortensen. Børn: Anders Christensen, 2 år, og Maren Christensdatter, 4 år. Tilsynsværge: Christen Mortensen i Saksager. Vurdering: sognefoged Christen Jensen i Høgsted og Niels Jensen Bådsgård i Årup.

 

23. marts 1795, enke Maren Bertelsdatter i Poulstrup, indsidder hos Anders Christensen. Børn: Christen Christensen, 50 år, Birgitte Christensdatter gift med Christen Rasmussen på Tollestrup hede, afdøde Anne Christensdatters børn med afdøde Niels Stokbro: Peder Nielsen, 7 år, og Maren Nielsdatter, 11 år, begge i Svennum i Jerslev.

 

24. marts 1795, Anne Pedersdatter i Grønderup, gift med gårdmand Jens Christensen. Børn: Peder Jensen, 18 år, Jens Jensen, 13 år, Else Jensdatter, tjenende på Vrejlevkloster, 24 år, Maren Christensdatter, 22 år, Karen Christensdatter, 16 år. [De to sidste har også heddet Jensdatter]. Værge: Peder Pedersen i Grønderup. Vurdering: Hans Jensen Rokholm og Poul Christensen i Grønderup.

 

22. juni 1795, Jens Nielsen i Gønderup i Vrejlev, gift med Margrethe Svendsdatter. Børn: Niels Jensen, ?? år, Svend Jensen, 24 år, soldat ved regiment i Ålborg, Hans Jensen, ?? år, Jens Jensen, 10 år, Birgitte Jensdatter, 16 år. Værge: deres besvogrede, Ole Pedersen i Gunderup. Lavværge: Christen Laursen i Sønderhaven.

 

3. okt. 1795, Johanne Christensdatter i umatrikuleret hus i Grønderup, gift med Mads Hansen. Børn: Christen Madsen, 15 år, Dorthe Madsdatter, 20 år, Inger Madsdatter, 17 år, hjemme.

 

22. okt. 1795, Knud Frederiksen i Jerslev, død hos bror Niels Frederiksen, der er arving sammen med ugifte søstre, Maren Frederiksdatter og Anne Frederiksdatter, hjemme. Værge: Jacob Jensen i Jerslev. Vurdering: sognefoged Mathias Baltzersen i Svennum og Knud Ottesen i Jerslev.

 

5. dec. 1795, Maren Christensdatter i Tollestrup, gift med gårdmand Hans Laursen. Hendes mor: Mette Thomasdatter, enke efter Christen Christensen i Vester Brønderslev. Søskende: Anne Johanne Christensdatter gift med Jens Andersen i Vester Brønderslev, Christen Christensen, 19 år, tjener i Grindsted i Vester Brønderslev. Tilsynsværge: Anders Nielsen i Tollestrup.

 

28. jan. 1796, Maren Christensdatter i Poulstrup, gift med Peder Andersen. Børn af 1. ægteskab med Peder Sørensen: Søren Pedersen i Årup, 40 år. Fællesbørn: Anders Pedersen, 27 år, tjener i Nørtjeret, Peder Chr. Pedersen, 23 år, hjemme, Niels Pedersen, 21 år, tjener i Grønderup, Maren Pedersdatter, 30 år, hjemme.

 

8. februar 1796, Maren Christensdatter i Melhaven i Serritslev, gift med Jens Laursen, indsiddere hos Jens Nielsen i Melhaven. Søskende: 1. Christen Christensen i Stagsted i Sejlstrup, 2. afdøde Peder Christensen i Underåre hans børn: Christen Pedersen i Underåre, datter gift med Simon Laursen i Hallund, Maren Pedersdatter i Underåre [eller også var hun død og havde datter Maren]. 3. Anne el. Johanne Christensdatter i Øster Brønderslev, 4. (Sidsel) Christensdatter, enke efter Jørgen K?? i Hundelev, 5. Anne Christensdatter gift med Christen Nielsen i Kalum, 6. halvsøster Mette Christens­datter, gift i Vrå i Torslev, repræsenteret af Poul Nielsen i Melhaven.

 

8. februar 1796, Terkild Christensen i Hjelmsted i Serritslev, gift med Birgitte Jensdatter. Søn [af ægteskab med Maren Christensdatter]: Christen Terkildsen i stervbogården. Fællesbørn: Johanne Marie Terkildsdatter gift med Poul Nielsen i Melhaven, Karen Terkildsdatter, 37 år, hjemme. Antaget værge for Karen: Jens Christensen i Vestergård i Hjelmsted. Lavværge: sognefoged Ove Christensen i Stade.

 

21. marts 1796, indsidder Jens Laursen i Melhaven i Serritslev hos Jens Nielsen. Søskende(s) børn: Jens Thomsen i Øster Hjermitslev, afdøde Christen Laursens barn Sidsel Christens­datter gift med Peder Christensen i Skarnager her i sognet. Tilsynsværge. Jens Nielsen i Melhaven.

 

1. april 1796, Peder Jochumsen, gift med Maren Albertsdatter, indsiddere hos hans svigersøn Jens Christensen i Mønderup. Børn fra 1. ægteskab med Dorthe Jensdatter: Hans Pedersen, ukendt opholdssted, Maren Pedersdatter gift med …Jens.… i Boller mølle, Karen Peders­datter gift med Søren Christensen i Tollestrup. Børn af 2. ægteskab med Kirsten Christens­datter: Sidsel Pedersdatter gift med Jens Christensen, fæster i Mønderup, Dorthe Pedersdatter, 23 år, hos søster i gården. Lavværge: Jens Christensen i Mønderup.

 

16. april 1796, Jens Jensen i Lunken i Jerslev, gift med Maren Jensdatter. Børn fra 1. ægteskab med Elisabeth: Jens Jensen, 24 år, Mette Jensdatter gift med Peder Nielsen i Sterup. Barn fra 2. ægteskab med afdøde Anne Nielsdatter: Niels Jensen, 21 år, tjener i Oustrup. Børn fra 3. ægteskab med enken: Jens Chr. Jensen, 9 år, Anne Elisabeth Jensdatter, 15 år. Værge: farbror Bertel Jensen i Grydbæk. Lavværge: Steffen Jensen i Falden. Vurdering: Niels Nielsen og Anders Nielsen i Mylund samt sognefoged Mathias Baltzersen.

 

7. maj 1796, købmandskarl Peder Jensen Dalmark, død i Em hos Morten Andersen. Søskende: Johanne Jensdatter gift med Jens Nielsen i Åsendrup, Kirsten Jensdatter gift med Søren Nielsen i Åsendrup, Else Jensdatter gift med Morten Andersen i Em, Niels Jensen, 38 år, tjener ?? Nielsen i Åsendrup, halvbror Jens Mortensen i Thorup, 31 år.

 

15. juni 1796, Christen Terkildsen i Hjelmsted i Serritslev og hustru Johanne Jensdatter, som døde en måned efter sin mand ved fødsel af dødfødt pige. Børn: Maren Christensdatter, 7 år, Anne Marie Christensdatter, 5 år. I gården er afdødes far Terkild Christensens enke Birgitte Jensdatter. Værge: morfar Jens Christensen i Gunderup på Haurholm gods.

 

13. juli 1796, Niels Eriksen i Bakken eller Lille Smersted i Serritslev, gift med Birgitte Olesdatter. Børn: Ole Nielsen, 26 år, Erik Nielsen, 23 år, Heile Nielsen,17 år, alle hjemme, Laurs Nielsen,12 år, tjener i Gunders mølle. Kurator: farbror Christen Eriksen på Bakken. Lavværge: Anders Pedersen i Lille Smersted.

 

31. dec. 1796, dødsdag, Niels Laursen i Høgsted, gift med Else Nielsdatter. Børn: Karen Nielsdatter, 28 år, Birgitte Nielsdatter, 27 år og tjenende i Nørre Lie. Værge: Niels Nielsen i Årup. Lavværge: Jens Christensen i Høgsted.

 

2. marts 1797, Karen Nielsdatter, pige og hospitalslem i Høgsted, som i 23 år har opholdt sig hos Anders Sørensen. Halvbrødre: Svend Nielsen i Nørre Vrå, Christen Nielsen i Høgsted, Niels Jacobsen, for mange år siden bortrejst.

 

7. marts 1797, dødsdag, Jens Pedersen i Underåre i Serritslev, gift med Sidsel Jensdatter. Børn: Jens Chr. Jensen, 10 år, Margrethe Jensdatter, 6 år. Antaget værge: Poul Hansen i Underåre. Lavværge: Christen Sørensen i Underåre.

 

26. juni 1797, Laurs Olesen i Jerslev, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Ole Laursen, 16 år, tjener i Ålborg, Christen Laursen, 12 år, i Svennum, Anne Laursdatter, 20 år, tjener i Ålborg. Værge: Jens Jensen i Jerslev. Lavværge: Christen Pedersen.

 

26. sep. 1797, Niels Sørensen Rom i Skovbakken i Vrejlev og hustru Maren Sørensdatter, der døde 1795. Hans søster: afdøde Helvig Sørensdatter gift med Christen Laursen i Hjulet deres børn: Søren Christensen, 13 år, tjener Niels Jensen i Sønder Lie, Anders Christensen, 12 år, tjener Peder Poulsen i Lennestved. Den afdøde kones søskende: Anne Sørensdatter gift med Hans Iversen i Terpet - deres søn Iver Hansen mødte, Johanne Sørensdatter gift med Søren Pedersen Schiøt, skomager og borger i Kattesundet i Ålborg, Karen Sørensdatter, ugift hos søster i Ålborg, Laurs Sørensen i Krakov.

 

20. jan. 1798, Johanne Sørensdatter i Skovbakken i Vrejlev, gift med Christen Christensen Naugl. Børn: Søren Christensen, 2. år, tjener i Mellerup mølle, Jesper Christensen, 23 år tjener i Guldager, ?? Christensen, 17 år, tjener i Hellum, Christen Christensen, 13 år tjener i Harpsø i Tårs, Anne Christensdatter, 20 år. Værge: morfar Jens Strandby i Mellerup mølle.

 

22. jan. 1798, Niels Jensen Bådsgård i Årup, gift med Anne Heilesdatter. Børn: Johanne Nielsdatter, 28 år, Dorthe Nielsdatter, 21 år, hjemme, Anne Nielsdatter, 23 år, tjener på Tidesmandsholm. Værge: Niels Jørgensen i Årup. Lavværge: Niels Christensen, skrædder i Årup. Vurdering: sognefoged Christen Jensen i Høgsted og Christen Mortensen i Saksager.

 

5. februar 1798, Laurs Pedersen [Munk] i Hjelmsted i Serritslev, død dagen før, [søn født 9 mdr. senere], gift med Maren Christensdatter. Børn af forrige ægteskab med søster til enken: Christen Laursen, 14 år, Peder Laursen, 12 år, Karen Laursdatter, 18 år, tjener i Sønderhaven, Else Laursdatter, 16 år. Børn med enken: Poul Laursen, 4 år, Anne Kirstine Laursdatter, 7 år, Hylleborg Laursdatter, 2 år. Værge: farbror Knud Pedersen i Vibsig i Tolstrup. Lavværge: bror Jeppe Christensen, senere hendes anden bror, Hans Christensen i Mølholm i Jerslev.

 

31. marts 1798, Christen Madsen, ugift røgter på Vrejlevkloster, har forhen betlet i landet. Søskende: Niels Madsen i Høgsted, afdød søsters barn Karen Pedersdatter, 35 år.

 

21. marts 1798, Christen Andersen i umatrikuleret hus i Høgsted, gift med Johanne Sørensdatter. Fællesbørn: Tvillingerne Laurs Christensen og Anne Marie Christensdatter, 7 år. Fra 1. ægteskab: Anders Chr. Christensen, 26 år, tjener i Store Plet. Værge: Poul Sørensen Smed i Høgsted. Lavværge: Christen Christensen i Åbenterp.

 

11. april 1798, dødsdag, Anne Sørensdatter i Høgsted, gift med Anders Sørensen. Søskende: 1. Laurs Sørensen i Terpet i Tårs, 2. afdøde Kirsten Sørensdatters datter Dorthe Nielsdatter gift med Christen Jacobsen tjenende i Alstrup i Jerslev, 3. Maren Sørensdatter gift med Jens Jacobsen i Sæsing, 4. Jesper Sørensen, 19 år, tjener i Terpet, 5. Søren Sørensen, 17 år, tjener i Bjørnstrup i Tårs, 6. afdød søster gift med Anders Christensen i Svenstrup deres børn, Christen Andersen og Anne Marie Andersdatter, begge hjemme i Svenstrup i Tårs. Tilsynsværge og kurator: Mads Jensen i Høgsted og Laurs Sørensen.

 

30. maj 1798, husmand Mads Madsen Lehmann på Årup hede, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Niels Madsen, 29 år, soldat i København, Else Madsdatter gift med Niels Henriksen i Vidstrup, Maren Madsdatter gift med Laurs Christensen i Hjørring, afdøde Mette Madsdatter gift med Jens Hansen Tusing i København deres barn Hans Chr. Jensen, 3 år. Lavværge: Niels Jørgensen i Årup.

 

18. juni 1798, husmand Thøger Sørensen i Rønnebjerg, gift med Karen Laursdatter. Lav­værge: bror Hans Laursen i Tollestrup. Christen Pedersen i Rønnebjerg til stede for ukendte arvinger, som ingen ved at angive eller hvor opholder sig.

 

25. sep. 1798, Kirsten Jensdatter i Grønderup, gift med Poul Christensen. Barn fra tidligere ægteskab: Mette Marie Christensdatter, 29 år. Værge: Peder Pedersen i Grønderup.

 

3. dec. 1798, Maren Hansdatter i Poulstrup, gift med Jens Sørensen Urmager. Børn: Søren Jensen og Kirsten Jensdatter.

 

4. maj 1799, pige Malene Mathisdatter i Tollestrup. Søskende: Christen Mathiasen, brændevinsmand i Ålborg, Anne Mathiasdatter, hos broder.

 

7. maj 1799, Frederik Andersen, enkemand hos huskone Else Nielsdatter i Underåre i Serritslev. Børn: Christen Frederiksen, gift i Sæby, ?? Frederiksen, gift i Torslev. Jens Thomsen mødte for arvingerne.

 

24. juni 1799, Maren Pedersdatter i Poulstrup, gift med Niels Christensen. Barn: Maren Nielsdatter (var 1½ år ved skifteslutningen).Værge: Christen Pedersen.

 

6. juli 1799, Jacobi Bertelsdatter i Poulstrup. Søskende: Jens Bertelsen i Poulstrup, Peder Bertelsen i Pølen i Jerslev, Maren Bertelsdatter i Poulstrup og Margrethe Bertelsdatter i Vrensted.

 

11. okt. 1799, Gertrud Knudsdatter i Årup, gift med Niels Christensen. Søskende: Thomas Knudsen i Høgsted, Enevold Knudsen i Årup, Birgitte Knudsdatter gift med Christen Jensen i Nørre Lie, Else Knudsdatter gift med Jørgen Christensen i Vestermark i Serritslev, halvsøster Birgitte Knudsdatter, - før skifteslutningen gift med Niels Christensen i Årup.

 

24. februar 1800, Kirstine eller Kirsten Andersdatter i Rønnebjerg, gift med Frederik Nielsen. Børn: Niels Frederiksen, 14 år, Maren Frederiksdatter, 12 år, Karen Frederiksdatter, 10 år, Inger Marie Frederiksdatter, 6 år. Tilsynsværge: Christen Andersen i Rønnebjerg.

 

29. marts 1800, Kirstine eller Kirsten Simonsdatter i Stenvad i Vrå, gift med Thomas Andersen. Børn: Anders Thomsen, 2½ år, Dorthe Thomasdatter, 8 år, Maren Thomasdatter, 7 år. Tilsynsværge: farbror Morten Andersen i Em.

 

29. marts 1800, Bertel Christensen i Rønnebjerg, gift med Margrethe Christensdatter. Søskende: Anne Cathrine Christensdatter gift med Christen Nielsen i Tårs, Anne Marie Christens­datter, 30 år, hos søster i Tårs, - før skifteslutningen gift med Jens Pallesen i Rønnebjerg. Lavværge: Jens Nielsen i Rønnebjerg.

 

29. marts 1800, Helle Christensdatter i Rønnebjerg, gift med Jens Pallesen. Børn fra tidligere ægteskab: Hans Nielsen i Rønnebjerg, Laurs Chr. Nielsen i Bastholm, Johanne Nielsdatter gift med Poul Pallesen i Rønnebjerg, Anne Marie Nielsdatter gift med Jens Jensen, tjenende i Høgsted.

 

19. juli 1800, Marie Monsdatter i Høgsted, gift med Christen Jensen. Børn: Søren Christensen, 30 år, Jens Christensen, 28 år, Christen Christensen, 25 år, Anne Christensdatter, 20 år, Bodil Christensdatter, 18 år. Tilsynsværge: Mads Christensen i Høgsted.

 

19. juli 1800, gårdmand Søren Pedersen i Høgsted, gift med Sidsel Marie Madsdatter. Børn: Peder Sørensen, 34 år, Mads Sørensen, 23 år, Margrethe Sørensdatter gift med Christen Mortensen i Årup, Anne Sørensdatter gift med Laurs Christensen i Gunderup, Johanne Sørensdatter, 24 år, Anne Kirstine Sørensdatter, 17 år, hjemme. Værge for de yngste: Christen Mortensen i Årup. Lavværge: Jens Mortensen.

 

17. nov. 1800, Johanne Marie Terkelsdatter i Melhaven i Serritslev, gift med Poul Nielsen. Børn: Jens Poulsen, 16 år, Niels Poulsen, 12 år, Christen Poulsen, 9 år, Anne Poulsdatter, 15 år, Birthe Poulsdatter, 7 år, Cathrine Poulsdatter, 4 år. Tilsynsværge: farbror Jens Nielsen i Ulhøj. Vurdering: sognefoged Ove Christensen i Stade og Christen Laursen i Sønderhaven.

 

30. dec. 1800, Kirstine Bertelsdatter i Poulstrup, gift med Peder Madsen. Børn: Christen Pedersen, 40 år, Niels Pedersen, 36 år, Malene Pedersdatter, 43 år og gift med Peder Simonsen i Debel i Hæstrup, Anne Pedersdatter, 30 år, hjemme, afdøde Maren Pedersdatter gift med Niels Christensen i Poulstrup deres barn Maren Nielsdatter.

 

4. juli 1801, Christen Nielsen, enkemand og husmand i Høgsted. Myndig søn, Laurs Christensen.

 

23. juli 1801, Inger Mogensdatter i Åbenterp i Vrejlev, gift med gårdmand Christen Christensen. Søskende: Mads Mogensen i Vrensted og Margrethe Mogensdatter gift med Anders Jensen Dall i Rønnebjerg.

 

24. juli 1801, Peder Nielsen i Høgsted, gift med Kirsten Jespersdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Else Pedersdatter, 36 år, Cathrine Pedersdatter, 32 år. Med enken: Christen Pedersen, 22 år, Peder Pedersen, 18 år, Anne Marie Pedersdatter, 26 år, Abigail Pedersdatter, 23 år.

 

1. februar 1802, Johanne Sørensdatter i Nygård i Serritslev, gift med Morten Pedersen. Børn: Christen Mortensen, 18 år, Thomas Mortensen, 16 år, Peder Mortensen, 12 år, Mette Marie Mortensdatter, 10 år. Tilsynsværger: morbrødre Jens Sørensen og Peder Sørensen i Vrå.

 

22. februar 1803, Dorthe Jensdatter i Årup i Vrejlev, gift med gårdmand Enevold Knudsen. Barn fra tidligere ægteskab: Jens Jensen, 25 år, hos Niels Chr. i Underåre. Fællesbarn: Knud Enevoldsen, 24 år, hjemme.

 

11. aug. 1803, gårdmand Peder Pedersen i Hjelmsted i Serritslev, gift med Mette Pedersdatter. Børn: søn på 13 år og datter på 20 år var hjemme. [Ft. 1801, Anne, 22 år, Marianne, 19 år, Peder, 12 år]. Værge: farbror Christen Pedersen i Hjelmsted. Lavværge: Jens Pedersen på Poulstrup hede i Vrejlev.

 

22. febr. 1803, enkemand Peder Madsen i Poulstrup. Børn: Malene Pedersdatter gift med Peder Simonsen i Debel i Hæstrup, Anne Pedersdatter, 35 år, ugift hjemme, Christen Pedersen, 40 år, hjemme, Niels Pedersen i Ålborg, 38 år.

 

23. februar 1803, gårdmand Peder Sørensen i Tollestrup, gift med Mette Christensdatter. Børn: Jens Pedersen, 24 år, hjemme, Sidsel Pedersdatter, 22 år, hos Mikkel Hjorthede i Tårs. Lavværge: gårdmand Peder Mortensen i Tollestrup.

 

28. maj 1803, Else Jensdatter i Em, gift med gårdmand Morten Andersen. Børn: Anders Mortensen, 16 år, Johanne Mortensdatter, 14 år, begge hjemme. Pastor Hassing i Vrå mødte for børnenes værge, deres morbror Niels Jensen i Åsendrup. Vurdering: sognefoged Albert Mouridsen, Jens Olufsen i Em og Bertel Jensen i Nørre Vrå.

 

21. august 1803, husmand Thomas Christensen i Grønderup, gift med Anne Laursdatter. Søskende: husmand Niels Christensen i Årup, afdøde Johanne Christensdatter gift med Mads Hansen i Grønderup deres børn: Christen Madsen, 22 år, tjener hr. købmand Lødt i Hjørring, Dorthe Madsdatter gift med Anders Nielsen i Tollestrup, Inger Madsdatter, 26 år, tjener i Langholt. Lavværge: Thomas Mortensen i Poulstrup.

 

15. dec. 1803, gårdmand Christen Jensen i Grønderup, gift med Sidsel Madsdatter. Børn: gårdmand Jens Christensen i Mønderup i Vrejlev, 39 år, Niels Christensen, 34 år, hjemme, Thomas Christensen, 31 år, selvejergårdmand i Thyregod ved Vejle, Christen Christensen, 20 år, hjemme, Margrethe Christensdatter, 23 år, ugift hjemme. Tilsynsværge: Niels Christensen i Grønderup. Lavværge: Jens Christensen i Mønderup.

 

20. marts 1804, gårdmand Jens Nielsen i Høgsted, gift med Anne (Kirstine) Jensdatter. Børn: Niels Jensen, 7 år, Kirsten Jensdatter, 5 år, Johanne Jensdatter, 1 år. Lavværge: bror Peder Jensen i Borup, afløst af Mads Christensen i Høgsted. Værge: [sted] morbror Søren Thomsen tjenende i stervboet, derefter morbror Peder Jensen og sidst Thomas Jensen i Gunderup. Vurdering: sognefoged Christen Jensen, som dødelig syg erstattes af Mads Christensen i Høgsted, og Jens Mortensen i Høgsted.

 

18. maj 1804, husmand Jens Christensen i Tollestrup, gift med Dorthe Christensdatter. Ingen børn. Slette omstændigheder. Lavværge: Peder Poulsen.

 

30. maj 1804, Karen Christensdatter i Ulhøj i Serritslev, gift med Jens Nielsen. Børn: Inger Marie Jensdatter, 23 år, ugift hjemme. Fra ægteskab med afdøde Christen Poulsen: Christen Christensen, 40 år, gift i Hvilshøj i Øster Brønderslev på Burholt gods, Thomas Christensen, 34 år, gift i Jerslev, Maren Christensdatter gift med murermester Jørgen Jensen i Ålborg, Karen Christensdatter, 36 år, tjente for 16 år siden i Ålborg og skal være bortrejst i ugift stand til Fredericia, Anne Christensdatter, 34 år, rejst til København for 14 år siden, ukendt om hun lever eller er død. Antaget værge: Erik Olsen i Serritslev. Vurdering: sognefoged Anders Christensen Sterup i Kalum og Poul Nielsen i Melhaven.

 

3. maj 1804, Anne Olesdatter i Lille Plet. Myndige arvinger.

 

18. marts 1805, Birgitte Andersdatter i Høgsted i Vrejlev, gift med husmand Ole Sørensen. Anders Jensen i Hjelmkærs hus mødte for fraværende arvinger.

 

13. juni 1805, husmand Niels Christensen Skrædder i Årup, gift med Birgitte Knudsdatter. Afdød søster Johanne Christensdatter gift med Mads Hansen i Grønderup i Vrejlev deres børn: Christen Madsen i Grønderup, 40 år, Dorthe Madsdatter, 39 år, gift med Anders Ørum på Tollestrup hede, Inger Madsdatter, ugift og tjener i Langholt. Lavværge: Peder Madsen i Krogholm.

 

15. juni 1805, gårdmand Jens Laursen Hønt i Høgsted, gift med Mette Christensdatter. Børn: Laurs Jensen, 11 år, Anders Jensen, 9 år, Anne Jensdatter, 18 år, Johanne Jensdatter, 15 år, Margrethe Jensdatter, 6 år. Værge: morbror Jens Christensen Smed i Poulstrup. Lavværge: Mads Christensen i Høgsted.

 

15. juni 1805, gårdmand Thomas Knudsen i Høgsted, gift med Anne Jensdatter. Lavværge: Søren Andersen i Høgsted. Ingen arvinger nævnt.

 

16. juni 1805, gårdmand Christen Nielsen i Rønnebjerg, gift med Margrethe Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, 49 år, hjemme, Christen Christensen, 45 år, tjener i Borup i Tårs, Peder Christensen, 40 år, hos enke Karen Nielsdatter i Gunderup. Til stede for arvingerne og som lavværge: skoleholder Peder Engelbreth Fix i Rønnebjerg.

 

30. juni 1805, gårdmand Jens Christensen i Rønnebjerg, gift med Anne Christensdatter. Søn: Poul Jensen, 28 år. Lavværge: Christen Christensen. Vurdering: Mads Christensen og Hans Thomsen i Høgsted.

 

16. juli 1805, gårdmand Jens Nielsen i Rønnebjerg. Børn: Anders Jensen i Årup, 30 år. Niels Jensen, 23 år, hjemme, Else Jensdatter, 12 år, hjemme, for hende mødte Hans Svendsen i Mønderup.

 

22. juli 1805, gårdmand Jens Nielsen i Melhaven i Serritslev, gift med Maren Christensdatter. Børn: Niels Chr. Jensen, 10 år, Christen Jensen, 7 år, Christian Jensen, 2 år. Værge: [sted]farfar Jens Hansen i Gønderup i Vrejlev. Lavværge: bror Anders Christensen i Kalum.

 

23. sep.1805, møller Christen Andersen i Vrejlev mølle, gift med Johanne Christensdatter. Søskende: Peder Andersen, ringer i Sæby, Anne Andersdatter gift med skibstømmermand Jens Als i Ålborg. Lavværge: pastor Blichfeld i Lund præstegård.

 

30. sep. 1805, Johanne Pedersdatter i Rønnebjerg, gift med Mads Thomsen. Børn: Peder Madsen, 13 år, Thomas Madsen, 10 år, Anders Madsen, 7 år. Antaget værge: Christen Laursen i Rønnebjerg.

 

31. okt. 1805, Else Jensdatter i Store Plet i Vrejlev, gift med Jens Christensen. Hendes børn: Maren Nielsdatter, 37 år. Fællesbørn: Maren Jensdatter, 23 år, Niels Jensen, 21 år. Værge: morbror Niels Jensen Plet i Vesterå i Serritslev.

 

5. dec. 1805, Else Jensdatter i Grønderup, gift med gårdmand Mads Andersen. Børn: Anne Madsdatter, 7 år, Anders Madsen, 4 år, Ingeborg Madsdatter, 1 år. Antaget værge: husmand Poul Christensen i Grønderup i Vrejlev.

 

22. dec. 1805, Anne Kirstine Pedersdatter i Grønderup. Har fra fødslen været hos gårdmand Peder Pedersen. Hendes mor Sidsel Marie Pedersdatter lever og er efter sigende i København på Sjælland.

 

4. jan. 1806, Peder Christensen i Nørre Vrå, gift med Johanne Madsdatter. Barn: Johanne Pedersdatter, 14 år. Værge: farbror Johan Christensen i Nørre Vrå. Lavværge: Mathias Jensen i Nørre Vrå. Vurdering: selvejergårdmand Bertel Jensen og husfæster Laurs Nielsen.

 

24. februar 1806, husmand Jens Jensen Holte på Bakken i Serritslev, gift med Maren Jensdatter. Børn: Kirsten Jensdatter, 15 år, Jens Jensen, 14 år. Værge: Christen Eriksen på Bakken. Lavværge: Anders Pedersen i Lille Smersted. Vurdering: sognefoged Anders Sterup i Kalum og Morten Pedersen i Lille Nygård.

 

8. marts 1806, gårdmand Jens Hansen i Gønderup i Vrejlev, gift med Kirsten Hansdatter. Afdødes børn [af tidligere ægteskab]: Niels Jensen, 33 år, hjemme, - var ved skifteslutningen 1810 i Kirketerp i Torslev, afdøde Karen Jensdatter gift med gårdmand Niels Jensen i Guldager deres barn Jens Chr. Nielsen, 2 år. Lavværge: stedfar Anders Hovalt i Kalum Nørgård i Serritslev.

 

29. april 1806, enke Sidsel Christensdatter i Skarnager i Serritslev. Børn: Maren Peders­datter, 43 år, gift med Jens Steffensen i Skarnager, Johanne Pedersdatter, 32 år, gift med Peder Christensen i Underåre. Vurdering: sognefoged Anders Christensen i Kalum, tømmermand Morten Pedersen Nygård i Lille Nygård i Serritslev og sognefoged Peder Olesen i Hjelmsted.

 

2. juni 1806, Karen Jensdatter i Hjelmsted i Serritslev, gift med gårdmand Christen Pedersen. Søskende: 1. gårdmand Anders Jensen i Grønderup i Vrejlev. 2. afdøde Johanne Jensdatter i Hæstrup hendes børn: Jens Christoffersen, 32 år, Anne Christoffersdatter gift med husmand Christen Jensen i Hæstrup, Margrethe Christoffersdatter gift med husmand Peder Pedersen i Hvashøj i Skt. Olai i Hjørring. 3. Anne Jensdatter i Høgsted, med værge, Mads Christensen, gårdmand, lægdsmand og sognefoged i Vrejlev. 4. afdøde Dorthe Jensdatter gift med gårdmand Enevold Knudsen i Årup i Vrejlev hendes to sønner, Knud Enevoldsen i Holsten og Jens Jensen i Høgsted. 5. afdøde Søren Jensen i Høgsted hans børn: Jens Sørensen, 8 år, Mette Marie Sørensdatter, 18 år, Maren Sørensdatter, 16 år. Deres værge: gårdmand Anders Jensen i Grønderup.

 

15. okt. 1806, gårdmand Peder Andersen i Poulstrup, enkemand efter Maren Christensdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 45 år, gift med husmand Jens Christensen Wittrup i Jerslev, Anders Pedersen, 38 år, tjener i Krog(en) i Ørum, Peder Chr. Pedersen, 34 år, husmand i Vrå sogn, Niels Pedersen, 32 år, hjemme.

 

11. nov. 1806, Sidsel Madsdatter i Grønderup i Vrå, enke efter Christen Jensen. Børn: Jens Christensen i Mønderup i Vrejlev, Niels Christensen, hjemme, Thomas Christensen i Tyregod i Riber stift, Christen Christensen, soldat i 3. Jydske regiment i Holsten, Margrethe Christensdatter, hjemme.

 

2. marts 1807, Frederik Nielsen i Rønnebjerg, gift med Anne Marie Olesdatter. Børn fra ægteskab med Kirsten Andersdatter: Niels Frederiksen, 22 år, Maren Frederiksdatter, 19 år, Karen Frederiksdatter, 17 år, Inger Marie Frederiksdatter, 13 år. Værge: farbror Niels Nielsen, husmand i Årup, afløst af Christen Christensen. Lavværge: skoleholder Peder Engelbrethsen Fix, sidst Mogens Olufsen.

 

7. marts 1807, Anders Jensen i Grønderup i Vrejlev, gift med Maren Sørens­datter. Børn: Hans Andersen, 25 år, soldat ved 2. Jydske regiment i Rensborg, Jens Andersen, 22 år, og Søren Andersen, 19 år, hjemme. Værge: Jens Jensen i Årup. Lavværge: Peder Sørensen i Grønderup.

 

21. marts 1807, Johanne Marie Jensdatter i Grønderup i Vrå, gift med gårdmand Hans Rokholm. Barn: Mette Marie Hansdatter, 16 år. Værge: Hans Svendsen i Gønderup i Vrejlev.

 

4. maj 1807, Christen Laursen i Sønderhaven i Serritslev, gift med Anne Nielsdatter. Fællesbørn: Niels Chr. Christensen, 19 år, Malene Christensdatter, 17 år, Anne Marie Christens­datter, 16 år, Jens Christensen, 14 år. Med afdøde Malene Bertelsdatter: Laurs Christensen, 29 år, Bertel Christensen, 25 år, Margrethe Christensdatter, 22 år. Værge: de ældstes morbror Poul Bertelsen i Alstrup i Jerslev. Lavværge: Christen Mortensen i Saksager i Vrejlev. - Enken ejede Ulhøj, som hun overlod børnene til lige deling.

 

8. juni 1807, Anne Christensdatter i Mejling i Åsted, gift med gårdmand Søren Hansen. Hendes børn: Ove Nielsen, 46 år, husmand i Ulsted, Jens Nielsen, 45 år, husmand i Bratten i Elling sogn. Vurdering: sognefoged Svend Pedersen i Riberholt, Christen Jepsen og Jacob Jørgensen i Mejling, alle i Åsted.

 

27. juni 1807, Else Christensdatter i Nørre Vrå, gift med Niels Johansen. Barn: Maren Nielsdatter, 12 år. Værge: gårdmand Bertel Jensen i Nørre Vrå.

 

19. nov. 1807, Laurs Olesen i Grønderup i Vrå, gift med Anne Thomasdatter. Barn: Christen Laursen, hjemme. Lavværge: Peder Pedersen i Grønderup. Vurdering: sognefoged Thomas Andersen i Stenvad og Niels Christensen i Grønderup.

 

21. marts 1808, husmand Christen Eriksen på Bakken i Serritslev, gift med Anne Sørensdatter. Søn: Erik Christensen, 17 år. Værge: Erik Nielsen på Bakken. Lavværge: Christen Sørensen i Kalum.

 

11. april 1808, gårdmand Hans Nielsen i Rønnebjerg, gift med Margrethe Christensdatter. Børn: Maren Hansdatter, 5 år, Birgitte Hansdatter, 3 år, Bertel Hansen, ½ år. Værge: farbror, selvejerhusmand Laurs Chr. Nielsen i Poulstrup. Lavværge: gårdmand Jens Pallesen i Rønnebjerg.

 

22. dec. 1808, Peder Pedersen, gårdmand og ungkarl i Grønderup. Søskende: Mads Pedersen, 60 år, tjener i Harritslev, Kirsten Pedersdatter i Dammen i Vrejlev, 50 år, Thomas Pedersen, hjemme, Sidsel Marie Pedersdatter, 53 år, for ti år siden i København.

 

29. dec. 1808, husmand Laurs Andersen i Grønderup i Vrejlev, gift med Dorthe Nielsdatter Barn: Maren Laursdatter, født 21 februar 1809 efter faderens død. Afdødes mor, Anne Jensdatter, 80 år og enke, med lavværge Christen Christensen. Halvsøskendebørn: Jens Eriksen i Tårs, Kirsten Eriksdatter gift med Jacob Græsdal i Tårs, Anne Eriksdatter gift med Niels Nielsen fra Volsdam i Tårs og bosat i Ålborg, Peder Simonsen i Debel i Hæstrup, Maren Simonsdatter i hus ved Debel. Værge: gårdmand Peder Sørensen i Grønderup. Lavværge: gårdmand Anders Jensen i Årup.

 

30. maj 1810, husmand Søren Jensen på Poulstrup hede, gift med Margrethe Baltzersdatter, der agter at gifte sig igen. Barn: Baltzher Sørensen, 14 år, hjemme. Værge: sognefoged Mathias Baltzersen i Svennum, senere Jens Laursen i Sterup. Lavværge: Christen Mortensen i Saksager.

 

14. maj 1810, husmand Niels Johansen i Nørre Vrå, gift med Karen Andersdatter, der agter sig i nyt ægteskab. Barn med afdøde Else Christensdatter: Maren Nielsdatter, 15 år. Værge: gårdmand Bertel Jensen Østergård i Nørre Vrå. Lavværge: gårdmand Jens Bertelsen i Nørre Vrå. Vurdering: gårdmand Christen Bach i Nørre Vrå, erstattet af Thomas Andersen i Stenvad, og ungkarl Jens Chr. Johansen i Nørre Vrå.

 

9. april 1811, Hans Sørensen i Rønnebjerg, gift med Malene Bertelsdatter, som efter testamente 1810 arver boet. Børn fra tidligere ægteskab: Niels Hansen, 34 år, gårdmand i Grønborg ved Randers, Maren Hansdatter, 30 år, hjemme, Søren Hansen, 26 år, udkommanderet i Hans Majestæt kongens tjeneste. Lavværge: Poul Sørensen Smed i Rønnebjerg.

 

15. april 1812, husmand Anders Christensen i Poulstrup, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jens Andersen, 28 år, tjener i Åbenterp, Mads Andersen, 24 år, udkommanderet i kongens tjeneste, Christen Andersen, 21 år, tjener i S??holt, Søren Andersen, 18 år, tjener i Hæstrup mølle. Værge: farbror Ole Christensen i Poulstrup. Lavværge: Thomas Mortensen i Poul­strup.

 

12. april 1812, Mette Christensdatter i Tollestrup, gift med Ole Jensen. Børn: Anne Olesdatter, 9 år, Christen Olesen, 2 år. Værge: Erik Christensen i Tollestrup.

 

8. okt. 1812, Johanne Christensdatter i Vrejlev mølle, enke efter møller Christen Andersen. Malene Madsdatter, møllens mangeårige tjenestepige, blev universalarving ved testamente. Hun skulle give 200 rdl. til afdødes nærmeste og 100 rdl. til møllerkarl Laurs Baltzersen. Hun anslog boets værdi til 4000 rdl. Afdødes søskende: 1. afdød gårdmand Ole Christensen i Vrensted hans søn Christen Olesen i Vrensted. 2. afdød gårdmand Niels Christensen i Plet i Vrejlev hans datter Maren Nielsdatter, 40 år, hos stedfar Jens Christensen i Plet. 3. Kirsten Christensdatter gift med husmand Jens Pedersen i Gåser i Øster Hassing. 4. Karen Christensdatter, enke efter gårdmand Søren Årskov i Bindslev. 5. afdøde Maren Christens­datter i Bindslev hendes barn Christen Jensen i Holt i Bindslev. Malenes værge: sognefoged Jens Nielsen i Houstrup i Tårs.

 

Afkald 1. juni 1812 til stedmor Magdalene Christensdatter i Rønnebjerg [som ifølge skiftet hed Bertelsdatter] fra Søren Hansen Rønnebjerg, musketer ved 3. Jydske infanteriregiment i Stege på Møn.

 

27. april 1813, Else Marie Sørensdatter i Stenstuebak i Serritslev, gift med Terkel Bertelsen. Børn: Bertel Terkelsen, 13 år, Søren Terkelsen, 7 år, Jacob Chr. Terkelsen, 5 år, Else Kirstine Terkelsdatter, 6 uger. Værge: gårdmand Jens Laursen i Lund i Vrejlev.

 

22. maj 1816, dødsdag, gårdmand Hans Svendsen i Mønderup, gift med Maren Andersdatter. Børn: Jens Hansen, myndig, Dorthe Margrethe Hansdatter, 32 år, Anne Kirstine Hansdatter gift med selvejergårdmand Peder Chr. Nielsen i Øster Stokbro i Vrejlev. Værge: selvejergård­mand Christen Jørgensen i Vester Mellerup i Jerslev. Lavværge: gårdmand Jens Christensen i Mønderup. Vurdering: sognefoged og selvejergårdmand Mads Christensen og selvejergårdmand Hans Thomsen i Høgsted.

 

4. sep. 1816, dødsdag, Birthe Laursdatter i Hjelmsted, gift med gårdmand Peder Poulsen. Børn: Laurs Pedersen, myndig, Poul Pedersen, gårdmand i Hjelmsted, Jens Pedersen og Peder Pedersen, begge myndige og hjemme, Mette Pedersdatter gift med Jens Nielsen i Sønder Vrå, Kirsten Pedersdatter, 40 år, Karen Pedersdatter, 31 år, Anne Pedersdatter, 27 år, Johanne Marie Pedersdatter, 25 år, alle ugifte. Værge: gårdmand Christen Zakariasen i Hjelmsted. Vurdering: sognefoged Christen Mørk i Store Nygård og Morten Pedersen i Lille Nygård.

 

18. nov. 1816, dødsdag, Malene Bertelsdatter i Rønnebjerg, enke efter Hans Sørensen. Ved testamente 1812 blev stedbørn indsat som arvinger: Niels Hansen, 40 år, forpagter i Grønborg ved Randers, Søren Hansen, 28 år, gift og bosat i Rønnebjerg. Maren Hans­datter, 3. år, ugift hos bror i Grønborg. Værge: Poul Sørensen Smed i Rønnebjerg.

 

7. nov. 1817, dødsdag, Sidsel Jensdatter i Underåre i Serritslev, enke efter husmand Jens Pedersen. Børn: Jens Chr. Jensen, 31 år, Margrethe Jensdatter, 28 år ugift. Værge: gårdmand Christen Zacariasen i Hjelmsted.

 

13. febr. 1818, dødsdag, Karen Olesdatter i Underåre, gift med Jens Thomsen. Datter: Johanne Marie Jensdatter, 40 år og ugift.

 

5. aug. 1818, dødsdag, Maren Sørensdatter i Høgsted, gift med husmand Ole Sørensen. Barn: Søren Olsen, 10 år. Værge: husmand Christen Sørensen i Tollestrup.

 

27. febr. 1819, dødsdag, enke Anne Nielsdatter i Underåre i Serritslev. Arving: Jens Svendsen i Kratteting i Jerslev. [Hans tilknytning til afdøde er dunkel]

 

9. okt. 1819, Poul Christensen, husmand og enkemand i Grønderup i Vrejlev. Ingen livsarvinger. Ved testamente 1807 blev steddatter Kirsten Christensdatter universalarving.

 

29. marts 1820, dødsdag, husmand Christen Laursen Kjær i Foldbjerg i Vrå. Børn: Karen Christensdatter gift med Jens Christensen i Linderup, Kirsten Christensdatter, 18 år, tjener i Hæstrup.

 

3. juni 1820, dødsdag, husmand Thomas Mortensen Kusk i Poulstrup. Børn: Jens Thomsen, 28 år, Morten Thomsen, 28 år, Hans Thomsen, 23 år, Johanne Thomasdatter, 29 år.

 

4. maj 1821, dødsdag, enke Gertrud Christensdatter i Grønderup. Søskende: Kirsten Christensdatter gift med Poul Kusk i Lund, enke Marie Dorthe Christensdatter i Borup, Niels Christensen i Lørslev i Ugilt, død uden livsarvinger.

 

4. juli 1820, dødsdag, Birthe Andersdatter i Foldberg i Vrå, gift med Anders Skrædder. Myndige arvinger.

 

28. august 1821, dødsdag, ugifte Christen Pedersen i Høgsted. Myndige arvinger. Intet skifte.

 

3. dec. 1821, Margrethe Pedersdatter i Foldberg i Vrå, gift med Anders Bentsen, der sidder i uskiftet bo. Børn: Bent Andersen, 24 år, Maren Andersdatter, 21 år, Kirstine Marie Andersdatter, 15 år.

 

6. jan. 1823, dødsdag, gårdmand Jens Steffensen i Skarnager i Serritslev, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jens Jensen, myndig, Anne Cathrine Jensdatter gift med Niels Frederiksen i Rønnebjerg, Sidsel Jensdatter, 25 år, Maren Jensdatter, 30 år, hjemme. Værge: selvejer Knud Enevoldsen i Årup. Lavværge: Anders Jensen i Underåre.

 

26. dec. 1822, dødsdag, husmand Christen Christensen i Grønderup i Vrejlev, gift med Maren Christens­datter. Gensidigt testamente 1810.

 

30. jan. 1823, dødsdag, husmand Søren Christensen i Tollestrup. Enke Karen Pedersdatter i uskiftet bo.

 

18. februar 1823, gårdmand Christen Pedersen i Jerslev. Myndige arvinger.

 

22. maj 1823, dødsdag, Karen Pedersdatter i Tollestrup, enke efter husmand Søren Christensen. Børn: selvejergårdmand Christen Sørensen i Guldager, selvejerhusmand Peder Sørensen i Guldager, Dorthe Sørensdatter gift med husmand Søren Pedersen i Flyvbjerg, Maren Sørensdatter gift med selvejer Erik Nielsen på Bakken i Serritslev, Margrethe Sørensdatter, 31 år, ugift hjemme. Fra mandens 1. ægteskab med Margrethe Poulsdatter: Kirsten Sørensdatter enke efter gårdmand Hans Christensen i Guldager.

 

12. aug. 1823, dødsdag, Jens Chr. Jensen, 12 år, tjenestedreng i Foldberg hos Anders Sørensen. Faderen lever. Intet efterladt.

 

24. aug. 1824, dødsdag, husmand Jens Møller på Hjelmsted mark i Serritslev, gift med Kirstine Marie Fix. Børn: Margrethe Jensdatter, 32 år, Karen Marie Jensdatter, 17 år. Født værge: farbror Niels Møller i Kærgård i Brovst, som trak sig, og Laurs Christensen i Vestergård i Linderup blev antaget. Lavværge: selvejergårdmand Jens Chr. Poulsen i Underåre. Vurdering: Terkel Bertelsen i Stenstuebak, Poul Pedersen i Hvidbak, sognefoged Christen Nielsen og gårdmand Jens Nielsen i Kalum.

 

6. februar 1825, dødsdag, Bertel Jensen, enkemand og husmand i Lille Plet i Vrejlev. Børn: Jens Bertelsen, 28 år hjemme, Ole Bertelsen, 27 år, tjener i Mølskov, Christen Bertelsen, 25 år, tjener i Poulstrup, Kirsten Bertelsdatter gift med Mads Christensen i Lille Plet.

 

17. marts 1825, dødsdag, gårdmand Søren Jensen i Pølen i Jerslev, gift med Johanne Andersdatter. Børn: Jens Chr. Sørensen, 4 år, Karen Sørensdatter, 6 år. Værge: farbror Niels Jensen, husmand i Dahls hus i Torslev. Lavværge: Anders Nielsen i Tårs, senere enkens forlovede, Søren Hansen Wangkjer. Vurdering: sognefoged Jens Christensen i Svennum og gårdmand Christen Pedersen i Vester Hjulskov.

 

6. marts 1825, dødsdag, Svend Jensen, husmand i Tollestrup. Myndige arvinger.

 

24. april 1825, Karen Christensdatter i Jerslev, gift med Laurs Andersen. Myndige arvinger.

 

2. jan. 1826, dødsdag, husmandsenke Kirsten Nielsdatter i Underåre. Børn: Mette Andersdatter gift med ??. i Hæstrup, Anne Marie ??. Afdøde hørte under fattigvæsenet.

 

3.maj 1826, dødsdag, Anne Olesdatter i Lille Plet. Myndige arvinger.

5. maj 1826, dødsdag, Karen Jensdatter i Norge i Jerslev. Myndige arvinger.

 

29. sep. 1826, dødsdag, Maren Sørensdatter i Høgsted, gift med husmand Ib Mortensen, der sidder i uskiftet bo.

 

7. dec. 1827, dødsdag, husmand Peder Ibsen på Rønnebjerg hede. Myndige arvinger. Enken i uskiftet bo.

 

1. maj 1829, dødsdag, Søren Hansen Vangkiær i Pølen i Jerslev, gift med Johanne Andersdatter. Børn [som ifølge skifte 17. marts 1825 ikke er fællesbørn]: Hans Sørensen, 24 år, tjener i Vangkær i Torslev, Søren Sørensen, 16 år, tjener i Allerup i Hellevad, Peder Sørensen, 14 år, tjener i Jerslev. Værge: morbror Niels Christensen i Vangterp i Torslev. Lavværge: Jens Nielsen i Krattet i Jerslev.

 

13. juni 1829, dødsdag, husmand Peder Christensen i Høgsted. Myndige arvinger. Intet skifte

 

24. februar 1830, dødsdag, Maren Jensdatter i Tollestrup, gift med Anders Jensen Støvborg. Myndige arvinger har delt boet.

 

2. april 1830, dødsdag, husmand Ole Sørensen i Høgsted, gift med Ingeborg Laursdatter. Børn: Laurs Olesen, 11 år, hjemme. Med afdøde Maren Sørensdatter: Søren Olesen, 22 år. Værge: gårdmand Christen Andersen i Høgsted. Lavværge: gårdmand Morten Thomsen i Høgsted. Vurdering: Knud Enevoldsen og Jens Chr. Poulsen i Årup.

 

2. maj 1830, dødsdag, husmand Ole Laursen i Høgsted, gift med Else Laursdatter. Søskende: afdøde Maren Laursdatters søn Laurs Christensen på Rønnovsholm gods, afdøde Hans Laursens afdøde søn Laurs Hansens barn Marianne Laursdatter, 10 år, hjemme. Værge: selvejergårdmand Jens Jensen i Høgsted. Lavværge: selvejergårdmand Morten Thomsen i Høgsted.

 

19. aug. 1831, husmand Ib Jensen i Poulstrup. Stedsøn: Jens Chr. Arildsen i Poulstrup.

 

3. maj 1831, Anne Sørensdatter på Rønnebjerg hede, gift med husmand Peder Madsen, der sidder i uskiftet bo.

 

29. juli 1830, dødsdag, husmand Laurs Andersen i Høgsted. Myndige arvinger har delt boet.

 

17. sep. 1831, dødsdag, Kirsten Nielsdatter i Lille Plet, gift med Palle Christensen, der sidder i uskiftet bo.

 

10. juni 1832, dødsdag, Laurs Andersen, enkemand og gårdmand i Jerslev. Børn: Sidsel Marie Laursdatter gift med Jørgen Knudsen i Øster Hjulskov, afdøde Anne Marie Laursdatter gift med gårdmand Laurs Jensen Skole i Jerslev deres børn: Peder Laursen, 17 år, Niels Laursen, 14 år, Laurs Chr. Laursen, 13 år, Anne Cathrine Laursdatter, 10 år, Cathrine Marie Laursdatter, 6 år, Maren Laursdatter, 4 år. Vurdering: sognefoged Niels Chr. Pedersen i Sterup, Laurs Jørgensen i Jerslev og Christen Pedersen i Vester Hjulskov.

 

17. jan. 1834, dødsdag, husmand Christen Sørensen i Tollestrup. Enken i uskiftet bo.

 

Marts 1834, to børn af husmand Christen Andersen i Underåre er døde: Anders Peter Christensen 19. marts og Christiane Christensdatter 20. marts 1834.

 

26. sep. 1834, dødsdag, Jens Nielsen i Ulhøj i Serritslev, dødsfaldet anmeldt af søn Jens Chr. Jensen i Ulhøj. Myndige arvinger har delt boet.

 

24. februar 1835, dødsdag, Andrea Oline Nielsdatter i Foldbjerg, datter af husmand Niels Andersen Kaas i Foldbjerg. Dødsfaldet anmeldt af Hans Pedersen i Grønderup. Intet efterladt.

 

3. juli 1835, dødsdag, huskone Anne Bertelsdatter i Tollestrup, dødsfaldet anmeldt af Jørgen Sørensen i Tollestrup. Myndige arvinger har delt boet.