Navneregister til skifteprotokol G 46 – 5. Vrejlev kloster 1719-1772.

 

 

4. nov. 1719, enke Anne Christensdatter i Høgsted i Vrejlev. Børn fra 1. ægteskab med Jens Poulsen, død sep. 1689: Poul Jensen, 49 år, Christen Jensen, 45 år, Peder Jensen i København, Anne Marie Jensdatter gift med Jens Jensen i Nymølle i Skæve, - var 29.sep. 1700 i Sæbygård mølle, Kirsten Jensdatter gift med Peder Rasmussen i Hjørring. Fra 2. ægteskab med afdøde Peder Pedersen: Jens Pedersen, 29 år. Vurderingsmænd: Thomas Knudsen og Jens Laursen i Høgsted.

 

23. dec. 1719, Christen Christensen, ugift karl hos stedfar Jesper Nielsen i Jerslev. Helsøster Maren Christensdatter med morbror Peder Jensen i Hjulskov som værge, halvsøstre: Anne Christensdatter, 10 år, Maren Christensdatter, 7 år. Værge: stedfar Jesper Nielsen i Jerslev. Vurderingsmænd: Poul Nielsen og Mogens Nielsen i Jerslev.

 

19. jan. 1720, Villads Laursen i Stenvad i Vrå, gift med Gertrud Heilesdatter. Søskende: 1. afdøde Christen Laursen i Gunderup i Vrejlev hans børn hos stedfar Søren Sørensen i Gunderup: Else Christensdatter, 12 år, Ingeborg Christensdatter, 9 år. 2. Maren Laursdatter gift med Christen Madsen i Borup, 3. Else Laursdatter gift med Peder Laursen i Follerbakken i Hørby, 4. Søren Laursen, bortrejst for ca. 30 år, til (Lolland), 5. Niels Laursen i Himmersyssel i Egense i Mou sogn på sønderside af Ålborg fjord. Enkens egen datter, afdødes steddatter Maren Sørensdatter, fordrede fædrene arv af boet ifølge skifte 1716. Lavværge: bror Poul Heilesen i Em. Vurdering: Jens Sørensen i Grønderup og Peder Sørensen i Vrå.

 

28. okt. 1721, Jens Pedersen i Høgsted i Vrejlev, gift med Sidsel [Marie] Christensdatter, forlovet med Mads Thomsen. Børn: Peder Jensen, 16 uger og 2 dage. Født værge: [halv]farbroder Poul Jensen i Høgsted. Lavværge: stedfar Christen Christensen i Engen. Vurdering: Jens Olufsen og Søren Christensen i Høgsted.

 

13. april 1722, Christen Jørgensen i Poulstrup i Vrejlev, gift med Maren Jensdatter. Børn: Christen Christensen, 12 år, Mette Christensdatter, 16 år, Maren Christensdatter, 9 år, Maren Christens­datter, 5 år. Vurdering: Thomas Jensen og Anders Christensen i Poulstrup.

 

8. jan. 1724, Inger Sørensdatter i Høgsted, død i sit logi hos Anders Laursen. Gift med Jochum Bergen, nu skoleholder i Sindal. Søskende: 1. Niels Sørensen Smed i Grønderup, 2. Jens Sørensen i Hæstrup, 3. Anne Sørensdatter i Guldager hendes søn Laurs Christensen i Guldager. 4. afdøde Søren Sørensen i Grønderup hans børn: Jens Sørensen i Vidstrup, Niels Sørensen, tjenende i Sjælland, Christen Sørensen, Niels Sørensen og Peder Sørensen, alle tre med ukendt opholdssted og skæbne, Søren Sørensen tjenende i Sønder Vrå og Karen Sørensdatter. Vurdering: Jens Olufsen og Jens Nielsen i Høgsted.

 

22. februar 1724, Peder Enevoldsen i Gunderup i Vrejlev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Pedersen, 8 år, Maren Pedersdatter, 12 år, Birgitte Pedersdatter, 10 år, Anne Pedersdatter, 6 år, Mette Pedersdatter, 4 år. Værge: farbror Anders Enevoldsen i Gunderup. Lavværge: bror Hans Jensen i Gunderup. Vurdering: Oluf Thomsen og Søren Sørensen i Gunderup.

 

8. jan. 1725, Anne Mortensdatter i Gunderup, gift med Mads Jensen. Søskende: Inger Mortensdatter gift med Christen Nielsen Back i Tømmerby, afdøde Jens Mortensen i Harritslev hans barn Maren Jensdatter, Niels Mortensen i Rakkeby og Søren Mortensen i Hundelev.

 

9. februar 1725, snedker Jens Laursen i Årup i Vrejlev, gift med Anne Sørensdatter. Børn: Peder Jensen i Årup, Karen Jensdatter, 17 år, Maren Jensdatter, 14 år. Enkens far: Søren Olesen i det røde hus. Lavværge: bror Niels Sørensen i det røde hus. Værge: Morten Andersen i Saksager. Vurdering: Niels Jensen og Anders Nielsen i Årup.

 

18. juni 1725, Poul Laursen i Lundgård i Guldager i Vrejlev, gift med Anne Jensdatter, forlovet med Peder Sørensen. Børn: Jens Poulsen, 5 år, Anne Poulsdatter, 8 år, Karen Poulsdatter, 3 år. Værger: farbrødre Jens Laursen i Høgsted og Peder Laursen i Engen. Lavværge: bror Christen Jensen i Høgsted. Vurdering: Zacharias Andersen og Niels Christensen i Guldager.

 

15. februar 1726, Søren Sørensen Mørk i Gunderup i Vrejlev, gift med Anne Andersdatter. Hans far, Søren Sørensen Mørk i Gunderup er eneste arving. Enkens børn: Sidsel Nielsdatter og Karen Nielsdatter har arv efter far fra 1706, og hendes 2. kuld: Else Christensdatter og Ingeborg Christensdatter arv fra 1714 efter far. Lavværge: Oluf Thomsen i Gunderup. Vurdering: Anders Enevoldsen og Laurits Olufsen i Gunderup.

 

30. marts 1726, Birgitte Olufsdatter i Årup, gift med Peder Pedersen. Børn: Peder Pedersen, 14 år, Christen Pedersen, 10 år, Oluf Pedersen, 5 år, Sidsel Pedersdatter, 16 år. Værge: Niels Jensen. Ingen født værge. Vurdering: Anders Nielsen og Søren Christensen i Årup.

 

30. juli 1726, Anne Jensdatter i Gunderup, gift med Niels Sørensen Mørk. Børn: Johanne Nielsdatter, 4 år. Fra forrige ægteskab: Mette Pedersdatter, 6 år, Anne Pedersdatter, 8 år, Jens Pedersen, 10 år, Birgitte Pedersdatter, 12 år, Maren Pedersdatter, 14 år. Værger: Anders Enevoldsen og Hans Jensen i Gunderup. Vurdering: Laurits Olufsen og Oluf Thomsen i Gunderup.

 

12. sep. 1726, Jens Sørensen i Nørre Vrå, gift med Maren Jørgensdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Søren Jensen i Tollestrup, Anne Jensdatter på Sjælland. Børn med enken: Jørgen Jensen, 14 år, Gertrud Jensdatter, 10 år. Lavværge: Peder Olufsen i Nørre Vrå, erstattet af Søren Jensen. Vurdering: Niels Sørensen og Anders Jensen i Nørre Vrå.

 

18. sep.1726, Jens Jensen i Gønderup i Vrejlev, gift med Kirsten Christensdatter, forlovet med Anders Sørensen. Børn: Jens Jensen, 20 år, Christen Jensen, 17 år, Maren Jensdatter, 14 år, Niels Jensen, 10 år, Thomas Jensen, 8 år. Værge: Morten Nielsen i Gønderup. Lavværge: Morten Andersen i Saksager.

 

28. april 1727, ugifte Jens Sørensen i Høgsted. Var uægte barn af afdøde Karen Sørensdatter. Arvinger: moderens afdøde brors børn: Søren Lauridsen, 19 år, og Inger Lauridsdatter, 14 år, begge i Sønder Bindslev. Vurdering: Mads Nielsen og Oluf Jensen i Høgsted.

 

5. maj 1727, Thomas Knudsen i Høgsted i Vrejlev, gift med Birgitte Enevoldsdatter. Børn: Enevold Thomsen, 13 år, Knud Thomsen, 10 år, Christen Thomsen, 8 år. Værger: Jens Laursen i Høgsted og Laurs Christensen i Guldager. Lavværge: bror Anders Enevoldsen i Gunderup. Vurdering: Poul Christensen og Mads Thomsen i Høgsted.

 

4. okt. 1727, Maren Jensdatter i Rønnebjerg i Vrejlev, gift med Jens Thomsen, der fik boet overladt. Fraværende arvingers navne er ikke nævnt.

 

10. februar 1729, Mads Poulsen i Gunderup i Vrejlev, gift med Birgitte Nielsdatter. Børn: Niels Madsen, 11 år, Mette Madsdatter, 9 år, Anne Marie Madsdatter, 2 år, og et i vente. Født værge: Poul Sørensen i Guldager. Lavværge: Peder Nielsen i Størup. Hans broder Christen var ladefoged på Villerup. Vurdering: Oluf Thomsen og Anders Enevoldsen i Gunderup.

 

5. dec. 1729, Margrethe Christensdatter i Høgsted, enke efter to ægteskaber. Første mand døde 1702. Børn: Peder Jensen, 42 år, Christen Jensen, 36 år, Laurs Jensen, 32 år, fæster hjemmet, Anne Jensdatter, 40 år, gift med Peder Sørensen i Høgsted. Andet kuld: Else Pedersdatter, 24 år, Anne Pedersdatter, 22 år, Karen Pedersdatter, 19 år. Værge: ældste broder Peder. Vurdering: Poul Christensen og Mads Thomsen i Høgsted.

 

26. februar 1730, Laurs Pedersen i Rønnebjerg i Vrejlev. Afstod 1728 gården, matr. nr. 7, til Niels Lauridsen, født i Klæstrup, der får boet mod at betale begravelsen. Vurdering: Rasmus Nielsen og Jens Andersen i Rønnebjerg.

 

19. maj 1730, Sidsel Pedersdatter i Gunderup i Vrejlev, gift med Peder Svendsen, som får boet overladt. Unævnte arvinger fik afdødes gangklæder. Vurdering: Heile Jensen i Harken og Christen Jensen i Gunderup.

 

1. jan. 1731, Dorthe Gregersdatter i Vandmøllen i Vrejlev, gift med Jørgen Hansen. Børn: Peder Jørgensen, 16 år, Zacharias Jørgensen, 10 år, Christian Jørgensen, 6 år, Christian Jørgensen, 4 år. Vurdering: Oluf Thomsen og Niels Sørensen.

 

5. jan. 1731, Inger Lauridsdatter, ugift qvinde hos Jens Christensen i Gunderup. Hendes uægte barn Laurs Hansen, 11 år, med ophold hos Søren Jensen Skrædder i Gunderup. Vurdering: Laurs Olufsen og Christen Jensen i Gunderup.

 

21. marts 1731, Peder Jensen Podemester, ugift på Vrejlevkloster. Helsøskende: Christen Jensen, 36 år, Laurs Jensen, 32 år, Anne Jensdatter gift med Peder Sørensen i Høgsted. Halvsøskende: Else Pedersdatter, 24 år, Anne Pedersdatter, 22 år, Karen Pedersdatter, 20 år.

 

8. dec. 1731, Maren Laursdatter i Nørre Vrå, gift med Jens Sørensen. Barn: Søren Jensen, 3 år. Værge: morbror Christen Laursen i Borup. Vurdering: Anders Sørensen og Christen Nielsen i Nørre Vrå.

 

23. februar 1732, Maren Pedersdatter i Tollestrup i Vrejlev, enke efter Jens Sørensen. Børn: Søren Jensen, 35 år, fæster hjemmet, Anne Jensdatter, 33 år.

 

4. nov. 1732, Karen Knudsdatter i Klæstrup i Jerslev, gift med Niels Nielsen. Børn: Kirsten Nielsdatter, 16 år, Else Nielsdatter, 10 år. Værge: Peder Nielsen i Klæstrup. Vurdering: Thomas Andersen og Thomas Steffensen i Klæstrup.

 

24. februar 1733, dødsdag, Peder Poulsen i Skarnager i Serritslev, gift med Sidsel Christensdatter. Børn: Poul Pedersen, 20 år, Margrethe Pedersdatter, 18 år, Maren Pedersdatter, 10 år, Mette Pedersdatter, 6 år, Birgitte Pedersdatter, 1½ år. Værger: Niels Jensen og Anders Nielsen i Årup. Lavværge: Hans Jensen i Årup.

 

2. marts 1733, dødsdag, Anne Thomasdatter, ugift i Fuglsang i Vrejlev. For ti år siden fæstede Christen Jensen gården efter hendes forældre, Thomas Madsen og Maren Simonsdatter i Fuglsang, og skulle ægte Anne, men de var for beslægtede. Brødre: Simon Thomsen i Mårup Annex præstegård, Christen Thomsen, siges at være i Lybech, Mads Thomsen i Høgsted, Niels Thomsen i Fielgård.

 

27. marts 1733, dødsdag, Johanne Mortensdatter i Årupgård i Vrejlev, gift med Niels Christensen. Børn: Else Nielsdatter gift med Jens Johansen i Sønder Vrå, Maren Nielsdatter gift med Rasmus Johansen i Sønder Vrå, Morten Nielsen i Årupgård, 33 år, Kirsten Nielsdatter, 24 år, Anne Nielsdatter, 16 år, begge hjemme. Vurdering: Morten Andersen i Saksager og Anders Nielsen i Årup.

 

9. maj 1733, dødsdag, Jens Andersen i Rønnebjerg, gift med Inger Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 10 år, Anne Jensdatter, 8 år. Værge: Rasmus Nielsen i Rønnebjerg. Lavværge: Niels Michelsen i Rønnebjerg.

 

23. marts 1734, Anders Sørensen, ugift i Nørre Vrå hos broder Niels og dennes søn Christen Nielsen. Søskende: 1. Niels Sørensen i Nørre Vrå, 67 år. 2. afdøde Christen Sørensen i Sønder Vrå hans børn: Jens Christensen [Steen] i Sønder Vrå, Maren Christensdatter, 28 år og tjener i Tollestrup hos Mads Sørensen, [hans 2. kuld] Mette Christensdatter, 20 år, tjener i Kalum hos Jens Kusk, Kirsten Christens­datter, 18 år, tjener Rasmus Johansen i Vrå, Maren Christensdatter, 14 år og Anne Christens­datter, 8 år, begge hos mor i Sønder Vrå. 3. afdøde Jens Sørensen i Sønder Vrå hans børn: Thomas Jensen, 30 år, hos sin mor i Sønder Vrå, Maren Jensdatter, 28 år, tjener Mogens Jensen Smed i Sønder Vrå, Anne Jensdatter, 26 år, Mette Jensdatter, 22 år, Søren Jensen, 16 år, hjemme hos moderen. 4. Mads Sørensen i Tollestrup. 5. Sidsel Sørensdatter gift med Hans Hejlesen i Nørre Vrå. 6. Johanne Sørensdatter, enke i Øster Hjermitslev. 7. halvsøster Maren Sørensdatter i Stenvad. Vurdering: Laurs Christensen og Jens Sørensen i Nørre Vrå.

 

3. juli 1734, Ib Jensen i Mønderup i Vrejlev, gift med Maren Eskildsdatter. Børn: Else Ibsdatter, 22 år, Dorthe Ibsdatter, 20 år, Jens Ibsen, 16 år, Eskild Ibsen, 14 år, Christen Ibsen, 11 år, Peder Ibsen, 8 år, Kirsten Ibsdatter, 2 år. Værger: Peder Mortensen, Ib Mortensen og Jens Møller i Tollestrup. Lavværge: Hans Jensen i Mønderup. Vurdering: Morten Nielsen og Anders Sørensen i Gønderup.

 

13. sep. 1734, dødsdag,Sidsel Marie Christensdatter i Høgsted, gift med Mads Thomsen. Børn: Anne Madsdatter, 12 år, Maren Madsdatter, 9 år, Johanne Madsdatter, 7 år, Thomas Madsen, 4 år. Værger: Niels Thomsen i Fielgård og Simon Thomsen i Mårup Annex præstegård. Vurdering: Hans Jensen i Åbenterp og Jens Laursen i Høgsted.

 

18. dec. 1734, dødsdag, Peder Pedersen i Tollestrup, gift med Mette Nielsdatter. Barn fra tidligere ægteskab: Maren Pedersdatter gift med Hans Eistrup, værende i lidet hus i Tollestrup. Fællesbørn: Peder Pedersen, 33 år, har den halve gård i fæste, Niels Pedersen, 30 år, Thomas Pedersen, 26 år, Kirsten Pedersdatter, 21 år. Lavværge: Jens Jensen i Tollestrup.

 

5. juli 1735, dødsdag, Mourits Laursen i Rønnebjerg, gift med Else Jensdatter. Børn: Laurs Mouritsen, 4 år, Maren Mouritsdatter, 16 uger. Værge: Morten Bertelsen i Rønnebjerg. Lavværge: Mads Nielsen i Rønnebjerg.

 

20. februar 1736, dødsdag, Anders Enevoldsen i Gunderup i Vrejlev, gift med Karen Christensdatter. Børn: Enevold Andersen, 5 år, Anne Andersdatter, ¾ år. Værge: farbror Jens Enevoldsen i Gunderup. Lavværge: bror Søren Christensen i Grønderup.

 

5. april 1736, Maren Heilesdatter i Bakken i Serritslev, gift med Christen Nielsen. Hendes myndige søn: Niels Christensen. Vurdering: Peder Jensen Mørk i Kalum og Søren Christensen på Bakken. Vidner: Morten Nielsen og Niels Nielsen, begge af Bakken.

 

4. maj 1736, dødsdag, Kirsten Christensdatter i Gønderup i Vrejlev, gift med Anders Sørensen. Børn fra tidligere ægteskab med Jens Jensen: Jens Jensen, 29 år, Christen Jensen, 26 år, Maren Jensdatter, 23 år, ugift, Niels Jensen, 19 år, Thomas Jensen, 17 år. Værge for Niels og Thomas: morbror Morten Christen­sen i Poulstrup. Værge for Maren: stedfaderen. Vurdering: Hans Jensen i Mønderup og Morten Andersen i Saksager.

 

7. juni 1736, Peder Sørensen i Sønder Vrå, gift med Mette Jensdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Ole Pedersen, 32 år, Mette Pedersdatter gift med Hans Jensen i Hæstrup mølle. Børn med enken: Karen Pedersdatter, 18 år, Jens Pedersen, 16 år, Laurs Pedersen, 10 år. Værger: morbrødre Jens Jensen i Thise og Ole Jensen i Em. Lavværge: Poul Jensen i Vrålund. Vurdering: Jesper Poulsen og Thomas Hansen i Sønder Vrå.

 

10. jan. 1737, dødsdag, Oluf eller Ole Thomsen i Gunderup, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Laurs Olufsen, 30 år, Karen Olufsdatter, 29 år, Thomas Olufsen, 25 år, Maren Olufsdatter, 20 år, Anne Olufsdatter, 16 år. Værge for Karen: Søren Jensen i Høgsted. For øvrige søstre: deres brødre. Lavværge: Søren Jensen i Gunderup.

 

8. marts 1737, dødsdag, Kirsten Sørensdatter i Rønnebjerg, gift med Christen Olesen. Barn: Søren Christensen, 5 år. Vurdering: Christen Jensen og Mads Pedersen i Rønnebjerg.

 

30. marts 1737, Jens Christensen i Grønderup, gift med Maren Madsdatter. Børn: 4 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke nævnes. Den frugtsommelige enke får boet overladt. Værge: Ole Pallesen i Grønderup. Lavværge: Peder Frederiksen i Grønderup. Vurdering: Søren Christensen og Thomas Nielsen i Grønderup.

 

April 1737, Sidsel Madsdatter i Gunderup, gift med Mads Jensen. Barn: Mads Madsen, 11 år. Jens Jensen og Oluf Jensen i Gunderup var til stede.

 

Maj 1737, Bertel Christensen i Rønnebjerg, gift med Anne Cathrine Mathias­datter. Børn: Anne Bertelsdatter, 24 år, Mathias Bertelsen, 22 år, Kirsten Bertelsdatter, 16 år. Værge: Morten Bertelsen i Rønnebjerg. Lavværge: Jens Thomsen i Rønnebjerg.

 

27. maj 1737, dødsdag, Peder Thomsen i Lille Plet i Vrejlev, gift med Anne Olufsdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Maren Pedersdatter, tjener i Stenum, Anne Pedersdatter, tjener i Store Lundergård vesten Hjørring. Med enken: Oluf Pedersen, 20 år. Værge: Jens Jensen i Store Plet. Lavværge: Jens Christensen i Lille Plet. Vurdering: Poul Christensen og Peder Sørensen i Høgsted.

 

9. februar 1738, dødsdag, Kirsten Pedersdatter i Ulhøj i Serritslev, gift med Peder Nielsen. Barn: Jens Pedersen, ½ år. Vurdering: Laurs Nielsen i Serritslev og Sigvard Poulsen i Ulhøj.

 

2. juni 1738, dødsdag, Maren Olufsdatter i Krogholm i Vrejlev, gift med Christen Nielsen. Barn: Niels Christensen, 16 år. Værge: Christen Bertelsen i Krogholm. Vurdering: Morten Nielsen og Anders Sørensen i Gønderup.

 

17. nov. 1738, Maren Jensdatter i Høgsted, gift med Jens Laursen. Børn: Søren Jensen, der har fæstet hjemmet, Karen Jensdatter gift med Christen Jensen i Høgsted.

 

18. april 1739, Christen Jensen i Rønnebjerg, gift med Kirsten Laursdatter. Børn: Laurs Christensen, 34 år, Kirsten Christensdatter, 28 år, gift med Jens Pedersen i Hvidsted i Tårs, Karen Christensdatter, 21 år. Lavværge: Jens Laursen i Høgsted.

 

12. juni 1739, dødsdag, Peder Nielsen i Tollestrup, gift med Anne Madsdatter. Børn: Johanne Pedersdatter, 26 år, Mette Pedersdatter, 18 år. Værge: Jens Jensen i Tollestrup. Lavværge: Søren Jensen i Tollestrup. Slet tilstand.

 

2. aug. 1740, Anne Madsdatter i halve nr. 7 i Tollestrup på 2-2-0-2½ tdr. hartkorn, enke efter Peder Nielsen. Børn: Johanne Pedersdatter, 28 år, Mette Pedersdatter, 20 år. Værge: Anders Christensen Tømmermand i Tollestrup. Vurdering: Hans Jensen og Søren Jensen i Tollestrup. Gården overtages af Niels Sørensen.

 

9. aug. 1740, Else Svendsdatter i Gønderup i Vrejlev, gift med Morten Nielsen. Børn: Anne Mortensdatter gift med Thomas Mortensen i Sønderhaven, hvis far Morten Andersen af Saksager mødte. Børn af tidligere ægteskab med Jens Jensen [i Mønderup]: Jens Jensen i Plet, Svend Jensen, 39 år, overtager hjemmet, Niels Jensen, 37 år. Vurdering: Anders Sørensen i Gønderup og Hans Jensen i Mønderup.

 

15. sep.1741, Thomas Mortensen i Sønderhaven i Serritslev, gift med Anne Mortensdatter. Børn: Margrethe Thomasdatter, 4 år, Else Thomasdatter, ¾ år. Værge: farfar Morten Andersen i Saksager. Lavværge: enkens far, Morten Nielsen i Gønderup. Vurdering: Niels Jensen og Hans Jensen i Årup.

 

30. sep.1741, Else Jensdatter i Tollestrup, gift med Poul Pedersen. Afdødes mor Birthe Pedersdatter. Vurdering: Ib Mortensen og gamle Hans Jensen i Tollestrup.

 

10. okt. 1741, murermester Jens Jensen i Gunderup, gift med Maren Poulsdatter. Barn af 1. ægteskab: Jens Jensen, 22 år, tjener Christen Sørensen i Høgsted. 1742 var han 24 år og soldat. Vurdering: Hans Jensen og Christen Andersen i Gunderup.

 

2. dec. 1741, Hans Jensen i Mønderup, gift med Dorthe Jensdatter. Børn: Jens Hansen, 3½ år, Margrethe Hansdatter, 8 år. Værge: farbror Hans Jensen i Åbenterp. Lavværge: broder Hans Jensen i Gunderup. Enkens mor, Anne Hansdatter i Gunderup.

 

4. jan. 1742, Anders Christensen Tømmermand i Tollestrup, gift med Dorthe Andersdatter. Barn: Johanne Marie Andersdatter, 12 uger. Værge: Sr. Niels Thomsen i Vrejlev mølle. Lavværge: Anders Nielsen i Årup. Vurdering: Ib Mortensen og Søren Jensen i Tollestrup.

 

4. jan. 1742, Jens Møller i Tollestrup i Vrejlev, gift med Johanne Nielsdatter. Søster: Mette Jensdatter, enke efter Hans Christensen i Rævmose i Torslev. Lavværge: Anders Nielsen.

 

1. februar 1742, Kirsten Sørensdatter i Rønnebjerg, gift med Jens Nielsen. Halvbror Erik Sørensen i (Schiærm) i Tårs. Vurdering: Morten Bertelsen og Mads Pedersen i Rønnebjerg.

 

31. marts 1742, Niels Nielsen i Klæstrup i Jerslev, gift med Anne Bertelsdatter. Børn fra tidligere ægteskab, skifte 4. november 1732: Kirsten Nielsdatter, 24 år, tjener Christian Farvers enke i Ålborg, Else Nielsdatter, 21 år, tjener Albert Hansen i Em. Værge: farbror Peder Nielsen i Klæ­strup. Lavværge for enken, der ikke kan blive ved stedet: Christen Christensen i Klæstrup. Vurdering: Frederik Knudsen og Jesper Nielsen i Jerslev.

 

10. april 1742, Laurits Olufsen i Gunderup i Vrejlev, gift med Maren Ottesdatter. Børn: Oluf eller Ole Lauritsen i Rønnebjerg, 35 år, Else Lauritsdatter gift med Hans Nielsen i Borup, Jens Lauritsen, 26 år, Maren Lauritsdatter, 32 år, ugift, begge hjemme. Tilsynsværge for Maren: Jens Enevoldsen i Gunderup. Lavværge: Laurs Andersen i Gunderup.

 

13. april 1742, Peder Christensen i Rønnebjerg, gift med Else Jensdatter. Barn: Christen Pedersen, 4½ år. Værge: halvfarbror Ole eller Oluf Nielsen i Terpet i Tårs. Lavværge: Mads Nielsen.

 

19. april 1742, Jens Thomsen i Rønnebjerg, gift med Johanne Laursdatter. Barn: Maren Jensdatter, 10 år. Værge: farbror Søren Thomsen i Vester Brønderslev mødte ikke, erstattet af Søren Christensen i Rønnebjerg. Lavværge: Søren Nielsen i Høgsted.

 

10. maj 1742, Kirsten Nielsdatter i Rakkeby, gift med Ole Pedersen. Barn: Maren Olesdatter, 11 år. Vurdering: Peder Andersen og Jens Nielsen i Rakkeby.

 

17. maj 1742, Niels Pedersen i Høgsted, gift med Maren Eriksdatter. Børn: Peder Nielsen, 10 år, Iver Nielsen, 6 år, Christen Nielsen, 1 år, Margrethe Nielsdatter, 9 år, Else Nielsdatter, 3 år. Tilsynsværge: Niels Christensen i Høgsted. Lavværge: Poul Christensen i Høgsted. Vurdering: Niels Thomsen og Peder Sørensen i Høgsted.

 

18. sep. 1742, Jens Sørensen i Nørre Vrå, gift med Malene Willadsdatter. Børn: Willads Jensen, 8 år, Anders Jensen, 1 år, Maren Jensdatter, 10 år, Else Jensdatter, 6 år, Karen Jensdatter, 4 år. Fra tidligere ægteskab med Maren Laursdatter: Søren Jensen, 13 år. Værge: farbror Christen Sørensen i Oddingen i Hæstrup. Lavværge: Christen Pedersen i Stagsted i Sejlstrup. Vurdering: Poul Jensen i Vrålund og Anders Jensen i Nørre Vrå.

 

21. sep. 1742, Sigvart Poulsen i Ulhøj i Serritslev, gift med Anne Nielsdatter. Barn fra tidligere ægteskab med Inger Sørensdatter: Søren Sigvartsen, 21 år, med kurator Laurs Sørensen i Melhaven i Serritslev. Med enken: Poul Sigvartsen, 12 år, Christen Sigvartsen, 5 år, Maren Sigvartsdatter, 9 år. Værge: Hans Jensen Smed i Serritslev by. Lavværge: Christen Pedersen i Åe i Serritslev. Vurdering: Laurs Christensen i Sønderhaven og Christen Thomsen i Ulhøj.

 

21. sep. 1742, Niels Jensen i Nørgård i Årup, gift med Anne Jensdatter. Barn: Dorthe Nielsdatter, 20 år. Værge: [halv]morbror Jens Jensen i Plet. Lavværge: stedfar Morten Nielsen i Gønderup. Vurdering: Morten Andersen i Saksager og Anders Nielsen i Årup.

 

2. nov. 1742, Maren Nielsdatter i Poulstrup, gift med Christen Mortensen. Børn: Niels Christensen, 10 år, Christen Christensen, 8 år, Jens Christensen, 4 år. Værge: farfar Morten Christensen, da ingen findes på mødrene side. Vurdering: Bertel Andersen og Svenning Laursen i Poulstrup.

 

14. nov. 1742, Niels Christensen, ugift og omkommen Ostindienfarer med base hos Christen Nielsen i Stenvad i Vrå og som måske havde midler i Statzhuuset i Amsterdam. Børn af brødre og søstre: Broderlod til: Jens Poulsen i Em og søskende. Ole Thomsen i Vollerup i Em og søskende. Søsterlodder til Johanne Bertelsdatter gift med Laurs Jensen i Løkken. Margrethe Nielsdatter gift med Christen Steffensen i Vrensted. Afdøde Johanne Heilesdatters to gifte døtre, Maren Pedersdatter og Johanne Pedersdatter. Gertrud Heilesdatter gift med Christen Nielsen i Stenvad. Maren Heilesdatter, ugift i Borup, med værge Christen Nielsen i Stenvad. Maren Nielsdatter gift med Poul Vittrup i Vrensted. Anne Nielsdatter i Vrensted, hvis værge var Poul Vittrup. Niels Capper (Tapper) i Thisted i Thy og Jens Nielsen i Vrensted.

 

17. dec. 1742, Christen Christensen i Rønnebjerg Nørgård, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Anne Christensdatter, 14 år, Maren Christensdatter, 12 år, Johanne Christensdatter, 3 år, Christen Christensen, ½ år. Værge: morfar Niels Nielsen, nu i Rønnebjerg. Lavværge: Jens Hansen i Rønnebjerg. Vurdering: Morten Bertelsen og Mads Pedersen i Rønnebjerg.

 

18. februar 1743, Ellen Pedersdatter, ugift i Tollestrup hos Christen Sørensen Schiersing. Broderbørn: Jacob Pedersen, gift og bosat i Hjørring, Anne Marie Pedersdatter gift med Jens Simonsen i Hjørring. Søsters børn: Niels Schiersing, 5. lektie hører i Ålborg latinske skole, seig. Jacob Christen i Ålborg og Søren Christensen i Poulstrup. Vurdering: Lille Søren Jensen og unge Hans Jensen i Tollestrup.

 

2. maj 1742, gamle Peder Pedersen i Høgsted, gift med Ingeborg Sørensdatter. Nærmeste slægtninge: Peder Pedersen i Tårs by og Inger Pedersdatter gift med Ole Christensen i Høgsted. Lavværge: Bertel Jensen i Høgsted.

 

30. maj 1743, Ellen Nielsdatter i Gunderup i Vrejlev, gift med Christen Jensen. Arving: Else Nielsdatter i Poulstrup hospital. Vurdering: Thomas Sørensen og Jens Laursen i Gunderup.

 

5. juni 1743, Peder Pedersen i Bakken i Serritslev, gift med Maren Marqvorsdatter. Børn: Niels Pedersen i Ugelmose i Jerslev, 26 år, Marqvor Pedersen, 29 år, tjener Laurs Andersen i Gunderup i Vrejlev. Lavværge: Niels Nielsen på Bakken. Vurdering: Christen Nielsen Skomager og Erik Christensen, begge på Bakken i Serritslev.

 

25. juni 1743, gamle Christen Nielsen i Stenvad i Vrå, gift med Gertrud Hejlesdatter. Søskende: Mads Nielsen i Schaarhede, Anne Nielsdatter gift med Christen Laursen i Masted eller Marsted i Thy. Lavværge: Peder Jensen i Em. Vurdering: Poul Jespersen og Jens Olufsen i Sønder Vrå.

 

7. juli 1743, dødsdag, Kirsten Andersdatter i Poulstrup, gift med birkeskriver Søren Christensen. Børn: Jens Sørensen, 11 år, Christen Sørensen, 7 år, Anders Sørensen, 2 år. Enkemanden var ej ved sit helbred siden hans kone blev ihjelskudt af våde, og børnenes morfar Anders Laursen i Nørtjeret blev tilsynsværge.

 

11. juli 1743, ugifte Christen Jensen i Fuglsang i Vrejlev. Søskende: 1. Poul Jensen i Fuglsang, 2. Kirsten Jensdatter gift med Peder Rasmussen i Hjørring, 3. afdøde Anne Marie Jensdatter gift med Jens Jensen i Krogen i Voer sogn deres børn: a. Jens Jensen i Ørvad i Skæve, b. Mette Jensdatter gift med Simon Sørensen i Ledet i Skæve, c. Birgitte Jensdatter gift med Knud Sørensen i Tøsbæk mølle i Skæve, d. Karen Jensdatter gift med Bertel Nielsen i Krogen i Voer, e. Anne Jensdatter, ugift i Krogen, f. Maren Jensdatter, ugift i Stagsted i Skæve. Vurdering: Mads Thomsen i Høgsted og Anders Nielsen i Skovbakken.

 

30. juli 1743, Anne Nielsdatter i Ulhøj i Serritslev, gift med Christen Christoffersen. Børn fra tidligere ægteskab: Poul Sigvartsen, 13 år, Christen Sigvartsen, 7 år, Maren Sigvartsdatter, 11 år. Værge: morbror Christen Nielsen i Vester Brønderslev. Vurdering: Christen Jensen i Skarnager og Peder Nielsen i Ulhøj.

 

24. aug. 1743, Jens Nielsen i Rønnebjerg, gift med Inger Nielsdatter. Barn: Niels Jensen, 1½ år. Værge: farbror Laurs Nielsen, tjenende i Nørgård i Rønnebjerg. Lavværge: Mikkel Nielsen i Rønnebjerg. Vurdering: Mads Pedersen og Laurs Christensen i Rønnebjerg.

 

4. juli 1744, Svenning Laursen i Poulstrup, gift med Tove Laursdatter. Søskende: Jens Laursen i Hundelev i Jelstrup, Kirsten Laursdatter gift med Niels Poulsen i Rakkeby, afdøde Niels Laursen i Hæstrup hans fire børn. Lavværge: Niels Andersen i Poulstrup.

 

14. nov. 1744, Kirsten Christensdatter i Gunderup, gift med Hans Jensen i Vestergård. Børn: Jens Hansen, 6 år, Mette Hansdatter, 11 år.

 

1. juli 1745, Karen Jensdatter i Tollestrup i Vrejlev, gift med Ib Mortensen. Børn: Morten Ibsen, 31 år, Laurs Ibsen, 24 år, Jens Ibsen, 12 år, Maren Ibsdatter, 28 år. Vurdering: Jørgen Jensen og Anders Iversen i Tollestrup.

 

5. juli 1745, Anders Sørensen i Gønderup i Vrejlev, gift med Maren Michelsdatter. Fasterbørn i Snævre i Bjergby: Jens Nielsen, Johanne Nielsdatter gift med Anders Christensen og Maren Nielsdatter, enke efter Niels Johansen – hendes søn Johannes Nielsen mødte. Lavværge: Christen Christensen i Poulstrup. Vurdering: Mads Thomsen i Høgsted og Anders Nielsen i Årup. Enken ønsker at blive.

 

20. dec. 1745, Else Ibsdatter i Grønderup, gift med Peder Pedersen. Barn: Anne Pedersdatter, 8 år. Vurdering: Laurs Hansen og unge Jens Jensen, begge i Grønderup.

 

21. dec.1745, Jens Olufsen i Sønder Vrå, gift med Maren Laursdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Knud Jensen i Stenvad og Anne Jensdatter. Lavværge: Jesper Olufsen. Vurdering: Poul Jespersen og Jens Jespersen i Vrå.

 

23. dec. 1745, Peder Smed i Poulstrup, gift med Sidsel Andersdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 26 år, Anne Pedersdatter, 24 år, Maren Pedersdatter, 21 år, Inger Pedersdatter, 15 år. Værge: morbror Jens Andersen i Brødholt. Lavværge: Niels Andersen i Poulstrup. Vurdering: Anders Smed og Christen Mortensen i Poulstrup.

 

 25. dec. 1745, enke Anne Hansdatter i Vestergård i Gunderup. Børn: Hans Jensen i Vestergård i Gunderup, Birgitte Jensdatter gift med Niels Andersen i Øster Dammen. Dorthe Jensdatter gift med Peder Jochumsen i Mønderup, afdøde Anne Jensdatter gift med Niels Sørensen i Gunderup, [hendes arv gik til deres børn, der ikke nævnes], afdøde Gertrud Jensdatter gift med Zacarias Andersen i Guldager deres barn, Anne Zacariasdatter, 12 år, hvis farbror Christen Andersen i Guldager var værge. To svigersønner, nu afdøde Hans Jensen i Mønderup og Niels Andersen i Øster Dammen underskrev afdødes aftægtskontrakt med sønnen Hans. Vurdering: Jens Enevoldsen og Christen Andersen i Gunderup.

 

1. juni 1746, begyndt 27. jan. 1745, Morten Andersen i Saksager i Vrejlev og hustru Maren Christensdatter, som døde kort før skifteslutningen. Børn: 1. Peder Mortensen i Saksager, 36 år, 2. Anders Mortensen, 28 år, 3. Jens Mortensen, 25 år, 4. afdøde Thomas Mortensen i Sønderhaven hans børn: Margrethe Thomasdatter og Else Thomasdatter. Værge: farbror Peder Mortensen, senere deres stedfar Laurs Christensen, 5. Kirsten Mortensdatter, 29 år, med bror Anders som værge. Mange udestående penge. Større beløb bl.a. hos forpagter Peder Christensen på Rønnovsholm, forpagter Hans Boye på Vrejlevkloster, forpagter Laurs Christensen på Ås, Niels Bastholm på Kettrup, foged Laurs Møller på Vrejlevkloster. Mindre summer til gode hos bl.a. Christen Skrædder i Ulhøj, Anne Laursdatter i Sønder Vrå, Laurs Sørensen i Mellerup, Peder Ålbæk i Grønderup, Jens Møller, Anders Rytter i Klæstrup, Christen Mogensen i Hjørring, Niels Christensen i Underåre, Morten i Årupgård, Ole Andersen i Gunderup, Jørgen Skiøtt, Hans Jensen i Årup, Jens Jensen i Årupgård, Hans Hesteskærer i Terpet, Ole Sørensen i Stade, Christen Toppenberg i Rakkeby, Ole Plet, og kancellisekretær Laurs Kjærulf Jespersen på Sejlstrup, som skyldte 21 rdl. Arv på 1345 rdl. Tilsynsværge: farbror Peder Andersen i Rakkeby. Lavværge: Hans Jensen i Åbenterp. Vurdering: Mads Thomsen i Høgsted og Anders Nielsen i Årup.

 

22. aug. 1746, Jens Pedersen Skrædder i Rakkeby, gift med Kirsten Madsdatter. Børn: Mads Jensen i Underåre i Serritslev, Kirsten Jensdatter, 25 år. Værge: morbror Kjeld Madsen i Snarup. Lavværge: Mads Jensen i Rakkeby. Vurdering: Peder Andersen og Laurs Olufsen i Rakkeby.

 

17. april 1747, Thomas Jensen i Poulstrup i Vrejlev. Børn: Bodel Thomsen, 43 år, Jens Thomsen, 45 år, nu i Norge, Maren Thomasdatter gift med Morten Nielsen i Årup, Margrethe Thomasdatter, 36 år, i Norge, Birgitte Thomasdatter gift med Knud Thomsen i Høgsted, Anne Thomasdatter gift med Christen Bertelsen i Poulstrup, Johanne Thomasdatter, 23 år.

 

1. aug. 1747, Laurs Jensen i Høgsted, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Laursen, 7 år, Peder Laursen, 5 år, Johanne Laursdatter og Margrethe Laursdatter, 13 år, Anne Laurs­datter, 10 år. Værge: farbror Christen Jensen. Lavværge: Bertel Jensen i Høgsted. Vurdering: Mads Thomsen i Høgsted og Niels Christensen i Guldager.

 

10. aug. 1747, Cathrine Mathiasdatter i Rønnebjerg, enke efter Bertel Christensen. Børn: Mathias Bertelsen, 30 år, Anne Bertelsdatter gift med Morten Ibsen i Tollestrup, Kirsten Bertelsdatter, 26 år. Vurdering: Morten Bertelsen og Peder Madsen Winther i Rønne­bjerg.

 

11. aug. 1747, Sidsel Laursdatter i Poulstrup, gift med Christen Christensen. Barn: Kirsten Christensdatter. Tilsynsværge: afdødes far Laurs Michelsen, som boede hos dem.

 

28. sep. 1746, dødsdag, Søren Christensen, birkeskriver i Tollestrup i Vrejlev. Børn med afdøde Kirsten Andersdatter: Jens Sørensen, 14 år, Christen Sørensen, 10 år, Anders Sørensen, 5 år. Værge: farbror Niels Schiersing, lektiehører i Ålborg, senere birkedommer Niels Thomsen i Vrejlev mølle. Afdødes far Christen Sørensen boede i hus med dem.

 

1 april og 27. sep. 1747, Christen Sørensen Schiersing, enkemand i Tollestrup. Børn: Niels Schiersing, 5. lektiehører i Ålborg, afdøde Søren Christensens børn: Jens Sørensen, 15 år, Christen Sørensen, 12 år, Anders Sørensen, 5 år. Vurdering: Morten Ibsen og Jørgen Jensen i Tollestrup.

 

15. sep. 1747, Anders Nielsen i Årup i Vrejlev, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Andersen, 16 år, Peder Andersen, 12 år, Jens Andersen, 9 år, Christen Andersen, 8 år, Birgitte Andersdatter, 14 år, Maren Andersdatter, 3 år. Værge: deres mors søskendebarn Bertel Andersen i Poulstrup, da ingen nærmere findes. Lavværge: Christen Sørensen i Poulstrup.

 

24 okt. 1747, dødsdag, Birgitte Enevoldsdatter i Høgsted, gift med Bertel Jensen. Børn fra tidligere ægteskab med Thomas Knudsen i Høgsted: Knud Thomsen i Høgsted, Christen Thomsen, 28 år.

 

7. februar 1748, Niels Poulsen i Jerslev, gift med Sidsel Sørensdatter. Barn: Johanne Marie Nielsdatter. Værge: farfar Poul Nielsen i Jerslev. Lavværge: Frederik Knudsen i Jerslev.Vurdering: Jesper Nielsen i Jerslev og Laurs Christensen i Rønnebjerg.

 

12. februar 1748, Christen Jensen i Høgsted, gift med Karen Jensdatter. Børn: Jens Christensen, 9 år, Christen Christensen, 6 år, Kirsten Christensdatter, 3 år. Værge: farfar Jens Nielsen i Høgsted. Lavværge: Peder Sørensen i Høgsted.

 

7. juni 1748, Mads Nielsen i Rønnebjerg, gift med Anne Pedersdatter. Barn fra tidligere ægteskab med Maren Christensdatter: Niels Madsen, 40 år. Fællesbørn: Peder Madsen, 30 år, Søren Madsen, 25 år, Maren Madsdatter, 36 år, ugift, Mette Madsdatter, 32 år, gift med Niels Christensen tjenende Niels Sørensen i Gunderup. Lavværge: Niels Lauridsen i Rønnebjerg

Vurdering: Peder Madsen Winther og Laurs Christensen i Rønnebjerg.

 

7. juni 1748, Michel Nielsen i Rønnebjerg, gift med Maren Laursdatter. Børn: Mette Michelsdatter, 10 år, Laurs Michelsen, 5 år, Christen Michelsen, 4 år, Birgitte Michelsdatter, 2 år. Værge: farbror Søren Nielsen i Høgsted. Lavværge: hendes far, Laurs Michelsen i Poulstrup.

 

7. juni 1748, Jens Jensen i Grønderup i Vrå, gift med Maren Hansdatter. Børn: Peder Jensen, 34 år, tjener Niels Thomsen i Vrejlev mølle, Jens Jensen, 30 år, gift og boende i hjemmet, Jørgen Jensen, 27 år, Karen Jensdatter, 25 år, begge hjemme, Maren Jensdatter gift med Laurs Olufsen i Rakkeby. Lavværge: halvbror Hans Andersen i Sønder Vrå. Vurdering: Christen Thomsen på Heden og Peder Pedersen.

 

24. dec. 1748, Mads Thomsen i Høgsted, gift med Margrethe Jensdatter. Børn fra tidligere ægteskab med Sidsel Marie Christensdatter: Anne Madsdatter gift med Peder Pedersen i Grønderup, Maren Madsdatter gift med Christen Thomsen i Høgsted, Johanne Madsdatter, 20 år, Thomas Madsen, 18 år. Fællesbørn: Sidsel Marie Madsdatter, 10 år, Sidsel Madsdatter, 7 år. Værge: mosters mand, Ole Jensen i Em. Lavværge: Peder Sørensen i Høgsted. Vurdering: Hans Jensen i Åbenterp og Thomas Jensen i Høgsted.

 

31. dec.1748, Maren Nielsdatter i Gunderup, enke efter Oluf Thomsen. Børn: Thomas Olufsen, 31 år, Laurs Olufsen, 40 år, Anne Olufsdatter, 28 år, Maren Olufsdatter gift med Jens Christensen Brønderup, Karen Olufdatter, enke efter Søren Jensen i Høgsted og nu tjenende i Vrå præstegård.

 

6. marts 1749, Kirsten Sørensdatter i Gunderup, gift med Hans Jensen. Barn: Johanne Hansdatter, 1½ år. Tilsynsværge: morfar Søren Sørensen i Stade i Serritslev. Enkemanden har ansvar for arv til sl. Peder Enevoldsens datter Anne Pedersdatter i Gunderup og til sine egne to børn fra 1. ægteskab. Vurdering: Jens Enevoldsen og Christen Andersen i Gunderup.

 

3. juli 1749, Laurs Nielsen i Sønder Vrå, gift med Karen Sørensdatter. Børn: Maren Laursdatter, 21 år, Dorthe Laursdatter, 16 år. Antaget værge: Jens Jespersen i Sønder Vrå, da ingen født værge findes. Lavværge: Anders Nielsen i Skibsby, gift med enkens søster. Vurdering: Jesper Poulsen og Poul Jespersen i Sønder Vrå.

 

16. juli 1749, Jens Christensen i Gunderup, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Christen Jensen, 51 år, hjemme, Søren Jensen, 46 år og Oluf Jensen, 44 år, begge i Gunderup, Dorthe Jensdatter gift med Frands Winther i København. Lavværge: Hans Jensen i Gunderup.

 

11. aug. 1749, Mads Jensen i Gunderup, gift med Heile Laursdatter. Barn fra ægteskab med Sidsel Madsdatter: Mads Madsen, 20 år, tjenende Christen Pedersen i Guldager. Lavværge: Jens Jensen Smed i Borup. Vurdering: Thomas Sørensen og Niels Sørensen i Gunderup.

 

19. aug. 1749, Johanne Jensdatter i Grønderup, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 4 år, Karen Christensdatter, 16 år, Else Christensdatter, 13 år, Maren Christens­datter, 8 år. Værge: Jesper Jensen i Øesbjerg [Østbjerg] i Hammer sogn. Vurdering: Peder Pedersen og Jens Jensen i Grønderup.

 

15. dec. 1749, Anne Cathrine Nielsdatter i Høgsted, gift med Christen Madsen. Børn: Christen Christensen, 12 år, Anne Christensdatter, 10 år, Lisbeth Christens­datter, 4 år.

 

16. jan. 1750, Bertel Sørensen i Mønderup i Vrejlev, gift med Maren Eskildsdatter. Hans mor, Ellen Andersdatter i Rakkeby, med søn Jens Sørensen i Gønderup som lavværge. Enken var før gift med afdøde Ib Jensen og havde fire børn. Lavværge: Christen Andersen i Løth i Jerslev. Vurdering: Peder Jochumsen i Mønderup og Svend Jensen i Gønderup.

 

12. februar 1750, Thomas Sørensen i Gunderup i Vrejlev, gift med Kirsten Laursdatter. Børn: Søren Thomsen, 2½ år, Laurs Thomsen, ½ år. Værge: farbror Niels Sørensen i Gunderup. Lavværge: Jacob Thomsen i Guldager.

 

1. juni 1750, Christen Pedersen i Poulstrup, gift med Tove Laursdatter. Hans mor Maren Sørensdatter i Årup, med lavværge Christen Jensen. Enkens lavværge: Niels Andersen.

 

17 juni 1750, dødsdag, Mette Jensdatter i Sønder Vrå, gift med Poul Jespersen. Børn fra tidligere ægteskab med Peder Bundgård: Karen Pedersdatter gift med Jens Jespersen i Sønder Vrå, Jens Pedersen i Løkken i Furreby sogn, over 30 år, Laurs Pedersen, 26 år. Fællesbørn: Peder Poulsen, 13 år, Jens Poulsen, 11 år. Værge: morbror Ole Jensen i Em.

 

27. juni 1750, Maren Christensdatter i Årup i Vrejlev, enke efter Anders Nielsen. Børn: Christen Andersen, 21 år, Peder Andersen, 17 år, Jens Andersen, 14 år, Christen Andersen, 10 år, Birgitte Andersdatter, 18 år, Maren Andersdatter, 5 år. Antagne værger, da ingen er på fars eller mors side: Hans Jensen og Jørgen Jensen i Årup. Vurdering: Laurs Christensen i Sønderhaven i Serritslev og Peder Mortensen i Saksager i Vrejlev.

 

15. juli 1750, Thomas Olesen i Em, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Ole Thomsen, 4 år, Anne Thomasdatter, 6 år. Værge: ugift farbror Niels Olesen, som tjener hos enken. Tilsynsværge: Knud Jensen i Stenvad. Lavværge: far Peder Jensen i Em.

 

20. juli 1750, Svend Nielsen, ugift landsoldat i Tollestrup. Hans mor Kirsten Poulsdatter, som døde før skifteslutningen, og søskende: Laurs Nielsen i Tollestrup, Christen Nielsen, ladefoged på Tidemandsholm, halvbror Niels Pedersen tjenende på Hvidstedgård, halvbror Peder Nielsen i Ulsted by.

6. dec. 1751, Maren Christensdatter i Underåre i Serritslev, gift med Laurs Pedersen. Børn: Inger Laursdatter, 16 år, Ingeborg Laursdatter, 2 år. Vurdering: Laurs Christensen i Sønderhaven og Jens Jensen i Melhaven.

 

9. dec. 1751, Birgitte Nielsdatter i Høgsted i Vrejlev, gift med Niels Nielsen. Børn: Niels Nielsen i Høgsted, Svend Nielsen, 19 år, Christen Nielsen, 13 år.

 

7. maj 1753, Christen Andersen i Gunderup, gift med Karen Christensdatter. Hans far Anders Christensen i Karmisholt i Tårs på Boller gods var repræsenteret af søn Mads Andersen i Karmisholt. Lavværge: Hans Jensen i Gunderup. Vurdering: Jens Mortensen og Thomas Olufsen i Gunderup.

 

15. juni 1753, Erik Christensen på Bakken i Serritslev, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Christen Eriksen, 23 år, Niels Eriksen, 20 år, Margrethe Eriksdatter, 25 år, Maren Eriksdatter, 15 år. Lavværge: Søren Christensen på Bakken i Serritslev.

 

29. aug. 1754, Christen Pedersen Hoven på Grønderup hede i Vrå, gift med Anne Andersdatter. Børn: Jens Christensen i Grønderup, 40 år, Peder Christensen i Poulstrup, 34 år, Mads Christensen i Underåre, 32 år, Karen Christensdatter, 36 år, gift med Niels Christensen i Mølhuset i Vrå på hr. Stampes gods, Ingeborg Christensdatter, 26 år, tjener unge Christen Thomsen i Høgsted, Mette Christensdatter, 23 år, hjemme.

 

28. aug. 1754, Knud Jensen i Stenvad i Vrå, gift med Maren Sørensdatter. Søster Anne Jensdatter gift med Anders Nielsen i Borup. Lavværge: Anders Mortensen i Em. Vurdering: Jens Jensen Smed og Peder Sørensen i Borup.

 

20. juni 1754, dødsdag, Poul Jespersen i Sønder Vrå, gift med Gertrud Pedersdatter, som før skifteslutningen fødte parrets eneste barn, Maren Poulsdatter. Børn af 1. ægteskab med Mette Jensdatter: Peder Poulsen, 16 år, Jens Poulsen, 14 år. Værge: farbror Jens Jespersen, senere dennes bror Niels Jespersen, begge i Sønder Vrå. Lavværge: Peder Jochumsen i Mønderup.

 

23. dec. 1754, Jens Jespersen i Sønder Vrå, gift med Karen Pedersdatter. Hans far, Jesper Poulsen i Sønder Vrå. Lavværge: Ole Jensen i Em.

 

8. jan. 1755, Maren Eskildsdatter, enke i Mønderup efter tre ægteskaber. Sidst gift med Bertel Sørensen. Børn fra 2. ægteskab med Ib Jensen, død 1734: 1. Jens Ibsen i Ulhøj, 40 år, 2. Christen Ibsen, 34 år, 3. Eskild Ibsen, 30 år, begge hjemme, 4. Peder Ibsen, 30 år, tjener Jens Nielsen i Sønder Lie, 5. afdøde Else Ibsdatter gift med Peder Pedersen Ålbæk i Grønderup deres barn Anne Pedersdatter, 17 år, hjemme. 6. Anne Dorthe Ibsdatter gift med Christen Andersen i Løth i Jerslev på Ås gods. 7. Kirsten Ibsdatter, 22 år, ugift hjemme. Peder Jochumsen i Mønderup mødte for fraværende og umyndige arvinger.

 

17. marts 1756, dødsdag, Margrethe Johansdatter, gammel og affældig med ophold i Vrejlev mølle hos Niels Thomsen og druknede i den forbi møllen flydende å, enke efter underofficer Gabriel Glæser. Ingen børn. Malene Christensdatter i Sønder Vrå havde fået kiste af afdøde og Niels Thomsen fik resten. Vurdering: Jens Hansen Sundbye i Vrejlev skole og Peder Sørensen i Hjørring.

 

3. april 1755, Maren Jensdatter på Bakken i Serritslev, gift med Niels Nielsen. Søskende: 1. afdøde Søren Jensen i Helbækskov sønden Ålborg hans børn, 2. afdøde Peder Jensen i Albæk i Vendsyssel havde en søn og to døtre - sønnen Jens Pedersen gav afkald, 3. afdøde Anne Jensdatter gift med en med navn Hans i Aså i Dronninglund - søn Christen Hansen gav afkald. Skal desuden have datter Anne Christens­datter gift med Christen i Aså.

 

2. maj 1755, Christen Sørensen i Tollestrup, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Søren Christensen, 10 år, Mette Christensdatter, 12 år, Johanne Christensdatter, 8 år, Anne Christensdatter, 6 år, Maren Christensdatter, 2 år. Værge: fasters mand, Niels Andersen i Tollestrup. Lavværge: Jørgen Jensen i Tollestrup.

 

3. juni 1755, Inger Pedersdatter i Hielmskær i Vrejlev, gift med Christen Laursen. Barn: Maren Christensdatter, 1 år. Vurdering: Palle Jensen og Hans Laursen i Rønnebjerg.

 

26. aug. 1755, Jens Jacobsen i Vester Brønderslev, gift med Birgitte Nielsdatter. Børn fra tidligere ægteskab med Sidsel Pedersdatter: Peder Jensen og Jacob Jensen, begge myndige og i Vester Brønderslev. Fællesbørn: Sidsel Jensdatter, 15 år, Ole Jensen, 13 år, Christen Jensen, 6 år. Værge for de yngste: halvbror Peder Jensen i Vester Brønderslev: Lavværge: enkens søsters mand, Bertel Laursen i Aalstrup i Jerslev.

 

31. maj 1756, Hans Jensen i Vestergård i Gunderup, gift med Mette Laursdatter. Børn fra 1. ægteskab med Kirsten Christensdatter: Jens Hansen, 18 år, Mette Hansdat­ter, 23 år. Børn fra 2. ægteskab med Kirsten Sørensdatter: Johanne Hansdatter, 10 år. Børn med enken: Christen Hansen, 6 år, Laurs Hansen, 2 år. Værge: velagte Peder Jochumsen i Mønderup var nærmeste frænde, gift med den salig mands kødelige søster. Lavværge: Jens Mortensen i Gunderup.

 

20. maj 1757, Karen Thomasdatter i Stenvad i Vrå, gift med Peder Laursen. Barn: Thomas Pedersen, 1 måned. Vurdering: Anders Mortensen i Em og Niels Jespersen i Sønder Vrå.

 

29. juni 1757, Christen Mortensen i Poulstrup, gift med Margrethe Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, 25 år, Christen Christensen, 23 år, Jens Christensen, 20 år, Peder Christensen, 12 år. Værge: ældste bror. Lavværge: Christen Christensen.

 

29. juni 1757, Christen Sørensen i Poulstrup, gift med Maren Bertelsdatter. Børn: Birthe Christensdatter, 20 år, Anne Christensdatter, 15 år, Christen Christensen, 13 år. Værge: farbror Peder Sørensen i Poulstrup. Lavværge: hendes far Bertel Andersen i Poulstrup.

 

1. aug. 1757, Hans Jensen i Åbenterp i Vrejlev, gift med Margrethe Pedersdatter. Børn: Jens Hansen i Vester Brønderslev, 40 år, Dorthe Hansdatter, 38 år, gift med Svend Jensen i Gønderup, Karen Hansdatter, 31 år, gift med feldbereder Laurs Christensen i Hjørring, Kirsten Hansdatter, 28 år, gift med degn Søren Holm, Anne Hansdatter, 25 år, hjemme, Maren Hansdatter, 22 år, tjener på Vrejlevkloster. Værge: mosters mand, Jens Pedersen i Poes mølle i Skallerup. Lavværge: Jens Sørensen Foldsted i Ajstrup sogn. - Ved skifteslutningen var datter Maren forlovet med Jørgen Laursen fra Stubdrup, som overtog gård og gæld og lovede sin svigermor aftægt. Vurdering: Peder Pedersen i Vester Dammen og Jens Nielsen i Sønder Lie.

 

11. sep. 1757, Søren Christensen Leemand på Årup hede i Vrejlev, gift med Mette Jensdatter. Ingen børn.

 

12. sep. 1757, Anne Jensdatter på Bakken i Serritslev, gift med Christen Nielsen. Børn: Jens Christensen, 12 år, Maren Christensdatter, 19 år.

 

12. juni 1758, Peder Sørensen i Poulstrup, gift med Maren Christensdatter. Børn: Søren Pedersen, 4 år, Christen Pedersen, 2 år. Værge: morfar Christen Christensen i Lendestved.

 

4. juli 1758, Anders Nielsen i Skovbakken i Vrejlev, gift med Else Pedersdatter. Børn: Niels Andersen, 19 år, Margrethe Nielsdatter, 17 år [hed vel Andersdatter]. Lavværge: Hans Jensen. Vurdering: Jens Hansen Sundbye og Laurs Pedersen Fuglsang.

 

29. nov. 1758, Karen Jørgensdatter i Klæstrup i Jerslev, gift med Niels Christensen. - Arvinger ikke nævnt. Vurdering: Frederik Knudsen i Jerslev og Niels Sørensen i Klæstrup.

 

28. marts 1759, Peder Sørensen i Høgsted i Vrejlev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Helle Pedersdatter, 31 år, gift med Thomas Madsen i Rønnebjerg, Kirsten Pedersdatter, 30 år, Margrethe Pedersdatter, 27 år, begge ugifte, Søren Pedersen, 25 år. Niels Nielsen i Høgsted var til stede på umyndiges vegne. Lavværge: Jens Poulsen i Høgsted.

 

14. jan. 1760, Johanne Laursdatter i Rønnebjerg, gift med Peder Nielsen. Afdød søster gift med Christen Christensen i Poulstrup deres barn Kirsten Christensdatter. Søster Maren Laursdatter gift med Rasmus Christensen i Rønnebjerg. Vurdering: Peder Madsen og Christen Nielsen Brønderup i Rønnebjerg.

 

4. marts 1760, Christen Pedersen i Terpet i Tårs, gift med Karen Christensdatter. Børn: Jens Christensen, 28 år, Anne Christensdatter, 22 år, Christen Christensen, 19 år, Poul Christensen, 14 år, Kirsten Christensdatter, 11 år. Vurdering: Christen Jensen i Terpet og Christen Poulsen i Harpsø i Terpet.

 

19. marts 1760, Jens Jensen i Holtet i Jerslev, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Jens Jensen, 8 år, Peder Jensen, 4 år, Johanne Jensdatter, 2 år. Værge for børn og enke: Niels Jensen i Vester Hjulskov. Vurdering: Oluf Christensen i Sterup og Peder Nielsen i Løth i Jerslev.

 

2. juni 1760, Maren Christensdatter i Nørre Vrå, gift med Marqvar Pedersen. Brødre: Christen Christensen i Trøkermel [Tryk imellem] i Lendum sogn, Anders Christensen i hus kaldet Fællet i Hørmested sogn. Værge: Christen 2gang [=Christen Christensen] i Trøkermel. Vurdering: Jens Christensen i Østergård og Christen Jensen i Vestergård i Nørre Vrå.

 

2. og 9. maj 1760, Anders Poulsen og hustru Anne Christensdatter i Lille Plet i Vrejlev. Børn: Maren Andersdatter, 19 år, Christen Andersen, 17 år, Johanne Andersdatter, 11 år, Mette Marie Anders­datter, 3 år. Ældste datters kæreste, Jens Christensen i Poulstrup, som overtog Lille Plet, var til stede. Værger: morbror Jens Christensen Rokholm i Grønderup, halvmorbror Søren Pedersen Rokholm i Borup i Vrå og farbror Lave Poulsen. Vurdering: Jens Jensen i Store Plet og Jens Christensen i Lille Plet.

 

22. sep. 1760, Peder Madsen i (Øde)gård i Rønnebjerg, gift med Else Jensdatter. Barn: Peder Pedersen, 17 år. Lavværge: enkens ældste søn Christen Pedersen.

 

24. sep. 1760, Anne Michelsdatter i Høgsted, gift med Niels Christensen Smed. Til stede var Niels Andersen i Dammen og Peder Jochumsen i Mønderup, hvis koner, Birgitte Jensdatter og Dorthe Jensdatter var afdødes nærmeste slægtninge som den salig kones beslægtede i 5. led.

 

2. jan. 1761, Christen Andersen i Tollestrup, gift med Kirsten Pedersdatter. Arvinger, hans forældre. Faderen er Anders Laursen i Nørtjeret [først fejlagtigt skrevet Nørrelund], hvis søn Poul Andersen i Nørtjeret mødte. Lavværge: bror Thomas Pedersen. Anden bror er Niels Pedersen.

 

5. marts 1761, Rasmus Nielsen i Pølen i Jerslev, gift med Anne Bertelsdatter. Børn: Bertel Rasmussen, 36 år, Christen Rasmussen, 30 år, Niels Rasmussen, 37 år, bortrømt for 10 år siden, Jacob Rasmussen, 24 år, rytter i Holsten, Peder Rasmussen, 26 år, bortrømt for ungefær 6 år siden. Lavværge: Jens Andersen i Mylund. Vurdering: Anders Andersen i Villestrup, Jens Nielsen i Skungerbak.

 

28. maj 1761, dødsdag, Peder Madsen Winther i Rønnebjerg, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Kirsten Pedersdatter, 15 år, Maren Pedersdatter, 13 år. Værge: farbror Thomas Madsen i Rønnebjerg.

 

3. juni 1761, Morten Andersen i Nørre Lie i Vrejlev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Inger Mortensdatter, 7 år, Maren Mortensdatter, 3 år, Laurs Mortensen, 1½ år. Værger: farbror Hans Andersen i Poulstrup og møller Christen Jensen i Hæstrup mølle. Lavværge: Jens Andersen i Guldager.

 

5. dec. 1761, Christen Nielsen i Bakken i Serritslev, gift med Maren Christensdatter. Barn fra 1. ægteskab med Maren Heilesdatter: Niels Christensen, 48 år. Fra 2. ægteskab med Anne Jensdatter: Jens Christensen, 18 år, Maren Christensdatter. Med enken en datter på 1½ år. Værge: Søren Christensen i Bakken, gift med faster.

 

7. dec. 1761, dødsdag, Niels Madsen i Gunderup, gift med Kirsten Pedersdatter. Søskende: Søren Madsen i Bakken i Serritslev, Mette Madsdatter gift med Niels Christensen i Sønder Vrå, Maren Madsdatter, ugift i Sønder Vrå. Lavværge: Peder Olesen i Gunderup. Fattigt bo.

 

8. jan. 1762, Enevold Laursen i Gunderup, gift med Anne Andersdatter. Søskende: Kirsten Laursdatter gift med Jens Mortensen i Gunderup, Mette Laursdatter gift med Jens Pedersen, Christen Laursen i Rønnebjerg, 36 år, Thomas Laursen, 32 år, tjener i Høgsted. Lavværge: bror Peder Andersen i Borup. Afdøde har arv hos stedfar Jacob Thomsen ifølge skifte 1732 efter far Laurs Christensen. Moderen døde 1758. Stedfaderen havde overladt ejendom og midler til sønnen Laurs Jacobsen.

 

18. februar 1762, Laurs Christensen i Rønnebjerg, gift med Karen Madsdatter. Barn: Christen Laursen, 10 år. Værge: morbror Thomas Madsen i Rønnebjerg. Lavværge: Palle Jensen i Rønnebjerg.

 

19. juni 1762, Johanne Simonsdatter i Rakkeby, gift med Niels Sørensen. Børn: Søren Nielsen 17 år og Maren Nielsdatter, 13 år. Vurdering: Anders Pedersen og Jens Pedersen i Rakkeby.

 

14. aug. 1762, Gertrud Olesdatter i Grønderup, gift med Christen Ibsen. Børn fra tidligere ægteskab med Laurs Hansen: Ole Laursen, 18 år, tjener i Rønnebjerg, Hans Laursen, 11 år, hjemme, Maren Laursdatter, 22 år, Bodil Laursdatter, 20 år, Karen Laursdatter, 18 år. Beskikket værge: Laurs Sørensen i Grønderup.

 

11. marts 1762, Ingeborg Pedersdatter i Gunderup, gift med Jens Jensen. Børn: Jens Jensen, 18 år, Mette Jensdatter, 13 år, Karen Jensdatter, 12 år. To sønner og en datter er død.

 

5. nov.1762, Inger Jensdatter i Gunderup, enke efter Jens Andersen. Børn: Jens Jensen, 40 år, Anne Jensdatter, 31 år. Vurdering: Peder Olufsen og Enevold Andersen i Gunderup.

 

16. nov. 1762, Heile Andersen og hustru Johanne Nielsdatter i Årup i Vrejlev. Hun døde 7. nov. og han 15. nov. Børn: Niels Heilesen, 28 år, Anne Heilesdatter, 23 år, Sidsel Heilesdatter, 20 år og trolovet med Niels Jensen, som overtager stedet. Født værge: gadehusmand Christen Andersen i Vester Brønderslev på Nibstrup gods.

 

27. jan. 1763, Christen Laursen og hustru Maren Nielsdatter i Poulstrup. Han døde 10. januar og hun den 27. Børn: Laurs Christensen, 12 år, Christen Christensen, 8 år, som passes af moster Maren Christens­datter.[Fejl i efternavnet, eller det er halvmoster]. Den afdøde mands søster Maren Laursdatter i Grønderup mente at have penge til gode. Født værge: Christen Christensen i Poulstrup [vist mosterens mand].

 

23. april 1763, dødsdag, Margrethe Nielsdatter i Poulstrup, enke efter Christen [Mortensen]. Børn: Peder Christensen, 18 år, afdøde Christen Christensen. Hendes to stedsønner, Niels Christensen og Jens Christensen. Kurator: Christen Bertelsen.

 

14. maj 1763, Søren Jensen i Tollestrup, gift med Maren Hansdatter. Seks børn, ældste søn døde: Jens Sørensen, 33 år, fæster hjemmet, Hans Sørensen, 14 år, Gertrud Sørensdatter, 30 år, gift med Jens Kieldgård i Rakkeby, Maren Sørensdatter, 26 år, Anne Sørensdatter, 23 år. Lavværge: Hans Jensen i Tollestrup.

 

24. juni 1763, dødsdag, Anne Laursdatter i Høgsted, gift med Mads Jensen. Barn: Jens Madsen, 5 år.

 

13. aug. 1763, Laurs Ibsen i Poulstrup, gift med Maren Bertelsdatter. Søskende: Morten Ibsen i Tollestrup, Jens Ibsen i Tollestrup, Maren Ibsdatter gift med Svend Poulsen i Løvbrønden i Tårs. Lavværge: bror Christen Bertelsen.

 

8. sep. 1763, Christen Jensen i Gunderup, gift med Gertrud Christensdatter. Tre børn døde spæde. Søskende: Søren Jensen, og afdøde Ole Jensens børn: Christen Olsen, Jens Olsen i Borup i Vrå, begge myndige, Peder Olsen, 18 år, Margrethe Olesdatter, Maren Olesdatter og Dorthe Olesdatter. Lavværge: Christen Jensen.

 

14. juni 1764, dødsdag, Margrethe Jensdatter i Høgsted, gift med Jens Poulsen. Børn med Mads Thomsen: Sidsel Madsdatter gift med Christen Jensen i Grønderup, Sidsel Marie Madsdatter, 25 år, ugift hjemme. Fællesbørn: Margrethe Jensdatter, 14 år, Anne Kirstine Jensdatter, 11 år.

 

19. nov. 1764, Margrethe Jensdatter i Årup, gift med Peder Poulsen. Børn: Jens Pedersen, 7 år, Poul Pedersen, 6 år, Maren Pedersdatter, 4 år.

 

20. nov. 1764, Maren Christensdatter i Lille Nygård i Serritslev, gift med Anders Christensen. Søskende: afdøde Johanne Christensdatter gift med Niels Christensen i Lunderhuset i Serritslev, deres børn, Karen Nielsdatter gift med Svend Jensen i Melhaven, Maren Nielsdatter gift med Thomas Christensen i Underåre, Christen Nielsen i Sønder Vrå, Dorthe Niels­datter tjener i Ålborg, Anne Nielsdatter tjener hjemme i Lille Nygård. Afdød halvsøster Anne Jensdatter hendes søn Laurs Christensen med ukendt opholdssted.

 

31. dec. 1764, Laurs Christensen i Sønderhaven i Serritslev, gift med Anne Mortensdatter. Børn: Thomas Laursen, 21 år, Christen Laursen, 18 år, Anders Laursen, 14 år. Værge: Jens Jensen i Store Plet i Vrejlev. Lavværge: Laurs Pedersen i Hjelmsted.

 

1. februar 1765, Anne Laursdatter i Krakov i Jerslev, gift med Søren Pedersen. Børn: Laurs Sørensen, 26 år, Anne Sørensdatter, 30 år, gift med Hans Iversen i Terpet i Tårs, Maren Sørensdatter, 24 år, Karen Sørensdatter, 22 år, Johanne Sørensdatter, 18 år.

 

7. februar 1765, Søren Nielsen i Høgsted i Vrejlev, gift med Maren Olesdatter. Børn. Anders Sørensen, 28 år, Mette Sørensdatter, 22 år, Ole Sørensen. Tilsynsværge: Christen Thomsen i Poulstrup. Lavværge: Laurs Christensen i Høgsted.

 

13. maj 1765, Thomas Jensen i Vestergård i Høgsted, gift med Birthe Andersdatter. Børn: Jens Thomsen, 16 år, Anders Thomsen, 12 år, Hans Thomsen, 10 år, Christen Thomsen, 5 år, Christian Thomsen, 3 år, Kirsten Thomasdatter, 14 år. Født værge: Niels Jensen i Gønderup, [fejlskrivning, at værgen også kaldes Niels Jensen i Årup. Farbroderen i Årup hed Jens Jensen]. Lavværge: bror Jens Andersen i Guldager. Vurdering: Knud Thomsen og Søren Pedersen i Høgsted. Udestående penge, især småbeløb, men mange. - Fra ca. 10 sider med skyldnere: Jens Poulsens tjenestepige i Høgsted, Jens Vibsig i Høgsted, Jens Hønt, Møller Niels enke, Skøtt Christen i Borup, Thomas Pedersen Præst i Rønnebjerg, gamle Anne Nørgård i Rønnebjerg, Thomas kone i Underåre, Bertel Skrædder i Underåre, Anne Refs i Underåre, Oles kone i Gunderup, Ole Smed i Tollestrup, Christen Rende i Tollestrup, Spille Maren i Tårs, Slagter Anne i Underåre, Else Højris, Søren Bas i Hæstrup, Christen Bak i Tollestrup, Bette Christen i Tollestrup, Laurs Munk i Hjelmsted, Peder Stens brordatter, Bette Mads kone i Under­åre, Kirstens mor i Gunderup, Ruge skrædderens kone i Sønder Vrå, Peder Stokbros datter, Niels Skrædder i Serritslev, Søren Skrædder i Poulstrup, Jens Dreng i Sønder Vrå, Hans i Terpet i Tårs, Karen Kirkholt i Mellerup, Christen Andersen i Guldager og hans gamle mor, Jens Rokholm i Grønderup, gamle Niels Karlsens kone i Troldborg, Trind Thomas i Gunderup, Søren Harpsø, Birgitte på Bakken, Laurs kone og Christen Kok.

 

4. juni 1765, Dorthe Jensdatter i Mønderup i Vrejlev, gift med Peder Jochumsen. Børn fra ægteskab med Hans Jensen: Jens Hansen, 26 år, hjemme, Margrethe Hansdatter gift med Niels Jensen i Gønderup. Fællesbørn: Hans Pedersen, 21 år, Maren Pedersdatter, 15 år, Karen Pedersdatter, 12 år. Tilsynsværge: Jens Nielsen i Øster Dammen. Vurdering: Svend Jensen i Gønderup og Jens Pedersen i Mønderup.

 

28. sep. 1765, Christen Rasmussen og hustru Kirsten Bertelsdatter i Rønnebjerg. Han døde 4. aug. hun døde 31. juli. Børn: Bertel Christensen, 7 år, Anne Cathrine Christensdatter, 15 år, Kirsten Christensdatter, 11 år, Anne Marie Christensdatter, 3 år. Født værge: Niels Rasmussen i Rønnebjerg, hos hvem børnene fik ophold. Foreløbig værge: skoleholder Christen Ingstrup i Rønnebjerg.

 

28. okt. 1765, Johanne Marie Andersdatter i Rønnebjerg, gift med Jens Jensen. Børn: Anders Chr. Jensen, 3 år, Dorthe Jensdatter, 6 uger. Tilsynsværge: Søren Christensen Smed i Tolle­strup.

 

4. sep. 1766, dødsdag, Jens Jensen i Store Plet i Vrejlev, gift med Anne Pedersdatter. 10 børn, 4 sønner og 2 døtre lever: Jens Jensen, 39 år, gift i Nørre Lie, Christen Jensen, 35 år, gift i Vestergård i Gunderup, Niels Jensen, 26 år, hjemme, Peder Jensen, 19 år, hjemme, Anne Jensdatter, 33 år og gift med Mads Nielsen Smed i Hjørring, Else Jensdatter, 30 år, ugift hjemme. Vurdering: Jørgen Jensen i Årup og Peder Andersen i Poulstrup.

 

30. marts 1767, Hans Andersen i Poulstrup, død på rejse til Randers, gift med Kirsten Jensdatter. 8 børn, 4 piger døde: Anders Hansen, 9 år, Jens Hansen, 5 år, Inger Hansdatter, 7 år, Sidsel Kirstine Hansdatter, 1 år. Værger: farbror Jens Andersen i Guldager og fasters mand, Peder Nielsen i Høgsted. Lavværge: Christen Christensen i Poulstrup.

 

1. april 1767, Jacobi Pedersdatter i Poulstrup, gift med Bertel Eriksen. Børn: Søn på 21 og datter på 19 år. Uden navnes nævnelse.

 

27. maj 1767, enkemand Søren Pedersen i Krakov i Jerslev. Børn: Laurs Pedersen, 30 år, hjemme, [hed vel Sørensen], Maren Sørensdatter, 28 år, Anne Sørensdatter, 33 år, gift med Hans Iversen i Terpet i Tårs, Karen Sørensdatter, 24 år, tjener i Ålborg, Johanne Sørensdatter, 21 år, hjemme. Foreløbig værge: Bertel Rasmussen i Pølen i Jerslev. Tiltagen værge: Laurs Hansen i Søheden.

 

6. juli 1767, Søren Nielsen Steen i Hellumlund i Hellum, 67 år, gift med Kirsten Jensdatter, 70 år. Ingen børn. Plejedatter i barns sted, Kirsten Laursdatter gift med Niels Laursen i Hellumlund. Afdødes helbror Anders Nielsen i Underåre, halvbror Christen Nielsen i Aalstrup, søster Mette Nielsdatter i Rakkeby. Skiftet aflyst. Enken på aftægt.

 

20. juli 1767, Jens Ibsen i Ulhøj i Serritslev, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: Ib Jensen, 8 år, Thomas Jensen, 4 år, Christen Jensen, 1 år, Else Jensdatter, 21 år, Kirsten Jensdatter, 18 år, Anne Jensdatter, 11 år. Beskikket værge: Peder Christensen i Skarnager. Lavværge: Jens Pedersen.

 

2. jan. 1768, Anders Skierum i Rakkeby, død hos Jens Pedersen. To døtre: Maren Anders­datter gift med Jens Christensen i Hundelev og Else Andersdatter gift med Laurs Christensen i Hundelev. Vurdering: Anders Pedersen og Svenning Nielsen i Rakkeby.

 

4. juli 1768, Johanne Thomasdatter i Poulstrup, gift med Christen Laursen. Børn: Christen Christensen, 6 år, Gertrud Christensdatter, 11 år, Margrethe Christensdatter, 9 år, Else Christensdatter, 5 år.

 

28. juli 1768, Marqvor Nielsen i Krogholm i Vrejlev, gift med Maren Jespersdatter. Børn: Jesper Marqvorsen, 24 år, Anne Marqvorsdatter, begge hjemme. Lavværge: Mads Poulsen i Saksager.

 

5. dec. 1768, Dorthe Jensdatter i Årup i Vrejlev, gift med Hans Jensen. Børn: Jens Hansen i Gunderup, Mads Hansen, 32 år, hjemme, Anne Hansdatter gift med Anders Christensen i Årup på Asdal gods, Maren Hansdatter gift med Jens Sørensen Urmager i Poulstrup, Karen Hansdatter, 33 år, Kirsten Hansdatter, 28 år, begge hjemme.

 

23. februar 1769, Birgitte Laursdatter i Høgsted i Vrejlev, gift med Svend Nielsen. Børn: Hans Svendsen, 3 år, Niels Svendsen, ved døden afgangen.

 

14. april 1769, Anne Bertelsdatter i Tollestrup, gift med Morten Ibsen. Børn: Bertel Mortensen, 19 år, Peder Mortensen, 18 år, Ib Mortensen, 14 år.

 

2. jan. 1770, Søren Jensen i Nørre Vrå, gift med Malene Villadsdatter. Børn: Anne Sørensdatter hos farbror Jens Jensen i Brødslev, Maren Sørensdatter, hjemme. Enkens børn fra ægteskab med afdøde Jens Sørensen: Maren Jensdatter gift med Simon Simonsen i Stenvad, Willads Jensen, 36 år, tjener Jens Jensen i Rønnebjerg, Else Jensdatter, Anders Jensen, 28 år, Karen Jensdatter, tjener i Vrå præstegård, Mette Jensdatter, død. Enkens 1. mand Jens Sørensens eneste barn med 1. kone Maren Laursdatter: Søren Jensen i Brødslev i Ingstrup. Foreløbig værge: Niels Bombæk i Borup. Lavværge: Simon Simonsen i Stenvad på Boller gods.

 

16. jan. 1770, dødsdag, Johanne Laursdatter i Rønnebjerg, gift med Jens Nielsen, hendes 3. mand. Barn fra 1. ægteskab med Jens Thomsen: Maren Jensdatter gift med Bertel Eriksen i Poul­strup. Fra 2. ægteskab med Peder Madsen: Kirsten Pedersdatter, tjener Niels Sørensen i Rønnebjerg, Maren Pedersdatter, hjemme. Værge: farbror Thomas Madsen i Rønnebjerg.

 

9. juni 1770, Anne Sørensdatter i Pølen i Jerslev, gift med Bertel Rasmussen. Avlede seks børn, et lever, Rasmus Bertelsen, 6 år.

 

6. sep.1770, Anders Laursen Vaase i Grønderup i Vrejlev, gift med Anne Jensdatter. Børn: Laurs Andersen, 4 år, Inger Andersdatter, 2 år. Værge: Jørgen Jensen i Årup. Lavværge: Peder Pedersen Ålbech i Grønderup.

 

8. nov. 1770, Mads Pedersen i Hjelmsted i Serritslev, gift med Maren Jensdatter. Søskende: Peder Pedersen i Hjelmsted, Jens Pedersen i Mønderup, Kirsten Pedersdatter, enke efter Laurs Nielsen i Schousighuset, Maren Pedersdatter gift med betjent Peder Laursen Gandrup i Ålborg. Lavværge: Mads Clemensen i Hallund på Kølskegård gods. Vurdering: Oluf Sørensen i Stade og Terkild Christensen i Hjelmsted.

 

9. marts 1771, Peder Andersen, tjenende på Vrejlevkloster. Søskende: Christen Andersen i Årup, 43 år, Jens Andersen i Tollestrup, 38 år, Christen Andersen, 36 år, tjener i Stenvad, Birgitte Andersdatter gift med Niels Smed i Høgsted, Maren Andersdatter gift med Søren Christensen Smed i Tollestrup. Vurdering: Christen Thomsen på Grønderup hede og Bertel Jensen i Høgsted.

 

1. april 1771, dødsdag, Maren Laursdatter i Nørre Lie i Vrejlev, gift med Jens Jensen. Børn af 1. ægteskab med Morten Andersen: Inger Mortensdatter, 16 år, Maren Mortensdatter, 13 år. Af tre døtre med Jens Jensen lever to: Anne Jensdatter, 9 år, Kirsten Jensdatter, 6 år. Værge: 1. kulds farbror, Jens Andersen i Guldager.

 

4. april 1771, Mette Pedersdatter i Guldager. Ingen arvinger nævnt. Det sparsomme bohave gik til Christen Christensen i Guldager for begravelsen.

 

30. jan. 1772, Maren Nielsdatter i Poulstrup, gift med Christen Christensen. Eneste overlevende barn: Karen Christensdatter, 17 år, hjemme.

 

7. juli 1772, gårdmand Christen Jensen i Høgsted, gift med Anne Christensdatter. Børn: Margrethe Christensdatter, 5 år, Dorthe Marie Christensdatter, 3½ år. Værge: på deres oldefars (=farfars) vegne, siden han ikke formedels alderdom og skrøbelighed kunne møde, børnenes [farbror] Bertel Jensen. Lavværge: far Christen Sørensen i Høgsted.