Navneregister til G 31 – 11, fæsteprotokol for Voergård og Rugtved, 1701-1802.

 

Side 1, 13. nov. 17??, Jens Christensen, gård i Agersted, som Jens Thomsen har afstået pga. alderdom. - Udstedt af Berthe Kirstine Juell, salig etatsråd og amtmand Holger Reedts til Palsgård og Voergård.

 

Side 1, 25. juli 1721, Jacob Pedersen, halvgård i Lyngså, som hans far Peder Jacobsen sidst beboede. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

Side 2, 8. okt. 1701, Poul Jensen, tre parter af sted i Vesterskov i Voer, som Jens Jespersen, der påbor stedet, har afstået til ham.

 

Side 2, 31. marts 1713, Peder Christensen, Knøsen i Albæk, som Rasmus Jensen har beboet. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 3, 30. nov. 1714, Just Jacobsen, de tre parter af Mørches bol.

 

Side 4, 27. juli 1698, Laurs Jensen, Flauenskjold i Voer.

 

Side 4, 25. februar 1721, Christen Jensen, født i Åbolt, det lille hus Rom, som Søren Jensen fradøde. Opsyn med skovparten Hyttenhugget og Donsted kær. Indfæstning 10 sldr.

 

25. juli 1721, Niels Olesen, halve Vandsted i Voer på 6 skpr. hartkorn, som Christen Nielsen fradøde. Indfæstning 3 rdl. 2 mk.

 

11. aug. 1721, Jens Madsen, født i Båndhagen, Dalen i Agersted på 0-3-2-1 tdr. hartkorn, som Albert Hansen har afstået pga. alderdom og svaghed. Indfæstning 20 sldr.

 

15. dec. 1721, Peder Madsen, hans iboende sted i Agersted kær. Har opsyn med Agersted skov og kæret.

 

16. dec. 1721, Søren Johansen, Endel i Voer på 1-5-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Johannes Pedersen har afstået til ham.

 

22. okt. 1705, Christen Jensen af Gårdsholt, halvgård i Agersted, som Bertel Christensen har afstået til ham. Indfæstning førgetiuge rixdaller.

 

28. sep. 1711, Mads Andersen, født i Flauenskjold, halve Svinhaven i Voer som Rasmus Christensen fradøde.

 

Side 9, 12. dec. 1714, Anders Frederiksen, halvgård i Lyngså, som hans far fradøde og hans mor nu har afstået til ham. Indfæstning 12 sldr.

 

Side 9, 25. april 1718, Christen Andersen, født i Flauenskjold, Voldbro i Voer. Indfæstning førgetiuge rixdaller.

 

Side 10, maj 1722, Niels Olesen, et stykke skovjord i Vesterskov i Voer, 38 favne i længden og 25 favne i bredden, hvor han på egen bekostning må opbygge hus.

 

Side 11, 17. nov. 1722, Mads Nielsen, halvparten af sin fars iboende gård, Tveden i Albæk. Indfæstning 50 sldr.

 

11. dec. 1741, Mads Nielsen, (også?) den anden halvpart af Tveden i Albæk på 2-1-1-1 tdr. hartkorn, som Mads Jensen fradøde.

 

8. aug. 1723, Christen Svendsen, halve Lunderhede af hartkorn 2-7-2-1½ tdr., som hans far Svend Jacobsen fradøde. Hans mor Anne Christensdatter bebor den anden halvpart.

 

Side 13, 17. april 1723, Mads Jensen, født i Albækgård, Smalbro i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Mortensen fradøde.

 

Side 15, 24. nov. 1723, Jacob Nielsen, tømmermand, født i Dalgård i Horne sogn, et ødegårds jordsmon ved Skellet i Agersted skov, 140 favne langt og 70 favne bredt, til såvel huse som pløje og sædeland. Er ganske øde og uden bygning. Indfæstning svarer han intet andet end for tømmeret til Præstbro at hugge og sætte. Skulle han dø før sin hustru, må hun bebo huset uden indfæstning så længe hun sidder enke.

 

Side 16, 26. okt. 1724, Jens Andersen, halvpart på 0-6-3-¾ tdr. hartkorn af sin fars iboende sted i Agersted, som denne har afstået til ham. Indfæstning: 10 rdl.

 

Side 17, 26. okt. 1724, Jacob Jacobsen, halvpart på 0-6-3-¾ tdr. hartkorn af sin fars iboende sted i Agersted, som denne godvilligt har afstået.

 

Side 18, 22. dec. 1724, Anne Christensdatter af Sønderby, et øde jordsmon i Vesterskov, hvor hun på egen bekostning må opbygge et stykke hus.

 

Side 19, 22. februar 1725, Niels Jacobsen Murmester, født i Agerledet i Volstrup og har fremvist pas, hus i Albæk skov på seks bindinger, som herskabet af nyt har ladet opbygge, med udvist jord, som han selv må lade indkaste.

 

Side 20, 30. sep. 1727, Niels Andersen, ægter Jørgen Jensens datter og overtaget stedet med alt, hvad der forefindes. Aftægt til Jørgen Jensen. Indfæstning 30 rdl. [Evt. Ravnholt i Voer, hvor Niels Andersen 1774 havde søn Jørgen]

 

Side 21, 12. jan. 1728, Laurs Andersen, født på Heden i Torslev, halve Over Holbæk på 2-7-2-2 tdr. hartkorn, som Rasmus Jørgensen frakom. Får 16 læs bøg til reparation af huse.

 

Side 23, 12. jan. 1728, Jeppe Pedersen, født i Lyngså, fjerdepart af Skræddergården i Lyngså, som Anders Nielsen frakom pga. armod. Hartkorn: 1-4-0-0 tdr.

 

Side 24, 12. jan. 1728, Jens Hansen, født i Bakken i Dronninglund, hus i Betteby i Voer, som Thomas Hiort har afstået til ham. Indfæstning 8 rdl.

 

Side 24, 16. dec. 1729, Hans Simonsen, født i Endel, Lille Tranget i Voer på 2 tdr. hartkorn, som Søren Hansen frakom pga. armod.

 

Side 25, 14. dec. 1729, Jacob Jensen, født i Albækgård, Hvidkilde i Voer på 1-3-2-0 tdr. hartkorn, som Søren Sørensen fradøde. Ægter enken og beholder de tvende børn, som efter skifte 21. okt. sidst skal have ophold til de selv kan fortjene deres brød. Indfæstning 16 rdl.

 

Side 26, 11. juli 1730, Laurs Andersen, født i Aunkjøt, gårdparten Aunkjøtlund, som hans far Anders Laursen fradøde og hans mor Mette Jensdatter nu afstår til ham og hvor hun skal nyde aftægt. Giver tvende studnød til 5 rdl. 2 mk. pr. stk. til sin bror Jens Andersen, der har tjent i gården uden at få noget synderligt.

 

Side 28, 26. april 1731, Jens Eskildsen, født i Knarren, Jens Christensens plads i Lunden i Agersted skov, som denne frivilligt afstår til ham mod aftægt til ham og hans gamle kone deres livstid.

 

Side 29, 27. april 1731, Mads Pedersen Bøcher, født i Betteby i Voer, Nørholt på 5 skpr. hartkorn, som Christen Enevoldsens enke har afstået til ham, da han skal ægte en af hendes døtre.

 

Side 30, 22. nov. 1731, Jacob Ottesen, Heden i Albæk på 2-3-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Otte Jacobsen frivilligt afstår pga. alderdom og svaghed. Aftægt til forældrene, så de ikke skal give årsag til sig over ham at besværge. Må ej heller uden deres tilladelse sig udi ægteskab indlade.

 

Side 32, 23. nov.1731, Peder Ibsen, Enodden i Voer på 2 tdr. hartkorn, som hans far Ib Pedersen påbor. Han kan det ikke til fuldkommen brug antage, så længe hans gamle forældre selv vil alene råde og er mægtige for deraf at svare, men tjene dem trolig og vel og med kærlighed og lydighed dem omgås og siden efter deres frivillige opladelse dem ved stedet på en skik­kelig måde forsørge. Fri for indfæstning. Gamle Ib Pedersen skal af al evne sætte sin anden søn Mads Ibsen i drift og stand ved Niels Laursen og Peder Ellings øde gård i Agersted by, som han har fæstet.

 

Side 33, 23. nov. 1731, Christen Nielsen, hus i Vesterskov i Voer, som Peder Christensens enke kvitterede, da hun indlod sig i ægteskab med Rasmus Steffensen.

 

Side 35, 24. nov. 1731, Laurs Sindalsen fra Vesterskov i Voer, halve Store Tranget i Voer, som Jens Jensen har afstået til ham. Får hele gården efter Jens Jensens dødelige afgang. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 36, 11. dec. 1741, Laurs Sindalsen, desuden den anden part af Store Tranget, som Jens Jensen fradøde. Hartkorn 3-2-2-0 tdr. Udstedt af Petter Reedtz til Voergård.

 

Side 37, 17. april 1732, hæderlige Anthoni Snebang, sognedegn til Voer og Albæk, gadehuset Høyen i Albæk på 0-4-1-0 tdr. hartkorn, som Hans Christensen Svare fradøde.

 

Side 38, 26. april 1732, Peder Nielsen Kaare, gadehus i Lyngså på 3 skpr. hartkorn, som Jens Michelsen ej længer kunne besidde og frasagde sig pga. alderdom og svaghed.

 

Side 39, 14. maj 1732, Christen Pedersen, født i Kæret, gadehuset Rosen i Agersted på 6 skpr. hartkorn, som Jens Madsen i mindelighed afgav Voldborgdag, og det stykke eng som Simon Pedersen i Sørå har haft. Ham leveres et læs træ til forbedring. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 40, 8. juli 1732, Peder Andersen, Sønder Store i Voer på 4 tdr. hartkorn som Niels Lauritsen fradøde. Ægter enkens datter. Der befindes en del brøstfældighed og de gamle restancer er eftergivet.

 

Side 41, 16. nov. 1732, Anders Ibsen, født i Gerå og med pas fra Dronninglund, gård i Sørå by på 2 tdr. hartkorn, som Simon Pedersen ej længer kan besidde pga. alderdom og svaghed. Ingen indfæstning pga. mangler.

 

Side 42, 18. aug. 1733, Michel Sindalsen, sted i Vesterskov i Voer på 6 skpr. hartkorn, som hans far ikke længer kan besidde og afstår pga. alderdom og svaghed. Indfæstning 12 rdl.

 

Side 43, 18. aug. 1733, Niels Nielsen, sin mors iboende hus i Sønderby i Voer på 2 skpr. hartkorn. Indfæstning 10 rdl. Aftægt til moderen. Gør ugedag vinter og sommer og dage i høst og høbjerring.

 

Side 44, 19. aug. 1733, Laurs Madsen, halvparten af sin fars iboende sted, Strudsholm i Voer, som denne godvilligt har afstået. Hartkorn: 1-4-0-0 tdr. Indfæstning 10 rdl. og samme betales når han efter faderens død også fæster dennes halvpart.

 

Side 45, 19. aug. 1733, Rasmus Pedersen, Lundgård på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far ej længer kan besidde pga. alderdom og svaghed. Indfæstning 8 rdl., og gammel restance er eftergivet.

 

Side 46, 19. aug. 1733, Jørgen Sørensen af Voerså krog, Tveden i Albæk på 4-4-3-1 tdr. hartkorn, som Knud Madsen fradøde. Indfæstning fiurgetiuge og femb rixdaller.

 

Side 47, 29. sep. 1733, Anders Bertelsen af Karup sogn og med pas fra hl. Laurs Synderslef i Understed, Skoven i Albæk på 1-7-0-0 tdr. hartkorn. Rollingshus og kornlade er dette år af nyt opbygt. Ingen indfæstning, da der ikke er fuldkommen besætning.

 

Side 48, 3. okt. 1733, Hans Jensen, født i Store, Båndhagen i Voer på 7 skpr. hartkorn, som Simon Christensen fradøde og hvis enke skal nyde aftægt. Indfæstning 10 rdl. hvorimod den gamle restance er eftergivet.

 

Side 49, 16. okt. 1733, Hans Christensen, født i Nørholt, et øde jordsmon i Agersted skov, 60 favne bred og 70 favne lang. Han opbygger straks et stykke hus, som ham er given bøgetræ af skoven til hjælp.

 

Side 50, 13. april 1734, Vigel Nielsen, født i Hørby og med afsked fra velærværdige Hans Buge til Bøgsted, gård i Agersted på 3-5-1-0 tdr. hartkorn, som Niels Hansen godvilligt har afstået og hvis restance er eftergivet.

 

Side 51, 4. maj 1735, Mads Jensen af Vester Gårdsholt, Svinhaven i Voer på 1-6-1-2 tdr. hartkorn, som Albert Christensen fradøde. Indfæstning 20 rdl. og gl. restance efter dom 15 rdl. 6 sk.

 

Side 52, 8. dec. 1836, Niels Christensen, født i Bjergene i Albæk, Åbolt i Voer på 2 tdr. hartkorn, som Peder Johansen frakom pga. armod.

 

Side 53, 8. dec. 1736, Niels Nielsen, født i Rævdal i Dronninglund og har pas, Ravnholt i Voer på 2 tdr. hartkorn, som Peder Jensen fradøde.

 

Side 54, 8. dec. 1736, Christen Pedersen, født i Porsmose i Albæk og med pas fra Mads Haugård, Holbæk mølle i Albæk på 0-2-1-0 tdr. hartkorn, som Morten Jensen fradøde. Fæsteren vedligeholder selv møllen med sten og tømmer.

 

Side 55, 22, dec. 1736, Laurs Gregersen, Hytten i Albæk på 1 skp. hartkorn, som hans far Gregers Laursen fradøde.

 

Side 55, 8. dec. 1736, Chri­sten Laursen, født i Skrogsmose i Albæk, Hytten i Albæk på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Rasmus Jacobsen fra­døde. Gør en ugedag om sommeren og en tærskedag om vinteren samt rejser og andet forefaldende arbejde.

 

Side 56, 8. juli 1738, Christen Pedersen, født i Sønderby i Voer, et stykke jordsmon i Vesterskov, hvor han selv opbygger et stk. hus.

Side 57, 22. dec. 1738, Søren Thomsen, Albækgård på 5-5-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Thomas Iversen fradøde.

 

Side 58, 22. dec. 1738, Herman Johansen i Sønderby i Voer, Kierlingmose i Albæk på 0-1-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Sørensen Schiøtt godvilligt har opladt for ham.

 

Side 59, 22. dec. 1738, Mogens Johansen, født i Sønderby i Voer, hus samme sted på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Johannes Hermansen har afstået pga. alderdom og svaghed.

 

60, 22. dec. 1738, Christen Christensen, født i Kæret i Voer, Bjeldbakken i Voer på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Jungersen godvilligt har afstået.

 

60, 22. dec. 1738, Niels Pedersen, født i Alfarvad i Albæk, Rom i Albæk på 1-5-3-0 tdr. hartkorn, som Anders Sørensen godvilligt har opladt.

 

61, 23. dec. 1738, Jacob Laursen [halve] Vestergård i Agersted på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Jacobsen godvilligt har afstået til ham.

 

62, 23. dec. 1738, Jens Pedersen, Alfarvad i Albæk på 1 td. hartkorn, som hans far Peder Nielsen fradøde.

 

63, 29. dec. 1738, Jens Poulsen, født i Sønderby i Voer, hus samme sted på 0-0-3-½ td. hartkorn, som Jens Jespersen fradøde.

 

64, 30. dec. 1738, Anders Christensen, født i Kniben i Voer, et stykke jordsmon ved Bjeldbakken i Voer, hvor han kan sætte et stykke hus, med en lille kålhave.

 

64, 30. dec. 1738, Anders Pedersen, født i Kæret i Voer, hus i Sørå by på 0-3-2-0 tdr. hartkorn, som Ole Pedersen ej længer kan besidde pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til Ole Pedersen.

 

65, 30. dec. 1738, Morten Sørensen, Båndhagen i Voer på 5 skpr. hartkorn, som hans far Søren Hansen fradøde.

 

66, 18. juni 1739, Laurs Rasmussen, gård i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Rasmus Christensen godvilligt har afstået til ham.

 

67, 12. aug. 1739, Hans Pedersen, [halve] Vestergård i Agersted på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Peder Hansen fradøde.

 

67, 13. aug. 1739, Anders Christensen, Kierlingmose i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som hans far Christen Olufsen fradøde.

 

68, 13. aug. 1739, Christen Pedersen Kold, født i Tabroen i Voer, Stolsholt i Albæk på 0-1-1-0 tdr. hartkorn, som Oluf Jensen frakom pga. alderdom og svaghed.

 

69, 14. aug. 1739, Hans Heilesen, Kierlingholtet i Albæk på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Heile Thorsen fradøde.

 

70, 30. sep. 1739, Jacob Jensen, født i Siverslet, Donsted i Albæk på 4-6-1-2¼ tdr. hartkorn, som Jens Christensen frakom pga. svaghed.

 

71, 4. nov. 1739, Niels Hansen, født i Dyssevad, Endel i Voer på 1-5-3-0 tdr. hk., som Christen Sørensen fradøde. Aftægt til enken Karen Christensdatter.

71, 6. nov. 1739, Jørgen Pedersen af Voerså, med fremvist pas, halve Lille Rugtved i Albæk på 0-5-1-0 tdr. hartkorn, som Peder Sørensen har afstået til ham. Indfæstning 10 rdl. og samme betales når han også fæster den anden part.

 

72, 9. juni 1742, Jørgen Pedersen, også den anden part af Lille Rugtved på 0-5-1-0 tdr. hartkorn, som Peder Sørensen fradøde.

 

73, 10. nov. 1739, Niels Jensen, født i Gabet i Voer, Båndhagen samme sted på 1 skpr. hartkorn, som Bertel Jørgensen fradøde.

 

74, 12. april 1740, Niels Laursen, født i Lychstør, med pas og afsked fra forpagter Sr. Jacob Bloch på Birkelse, Præstbro i Albæk på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Andersen fradøde.

 

74, 14. marts 1740, Rasmus Pedersen, halve Abelholtet i Voer, som hans far Peder Rasmussen har opladt for ham. Har opsyn med Kæret.

 

75, 15. marts 1740, Jens Pedersen, født i Tabroen i Voer, Store i Voer på 3 tdr. hartkorn. som Jens Laursen fradøde.

 

76, 2. nov. 1740, Jens Christensen, født på godset, halvgård i Agersted by i Voer, som Mads Ibsen ej længer kan besidde. Hartkorn 2-4-0-0 tdr. Da gården ikke befindes i fuldkommen stand på bygninger og besætning bygger jeg ham et stykke rollingshus til forestående sommer og skaffer ham fire bæster til ploven, hvoraf ham er leveret to. Fritaget for hoveri til foråret 1741, siden gør han hoveri af et helbol, upåkla­ge­lig og lige med naboen Mads Ibsen.

 

78, 8. dec. 1740, Christen Jensen, født i Kaasborg i Voer, Båndhagen i samme sogn på 3 skpr. hartkorn, som Hans Bertelsen godvilligt  har afstået.

 

78, 10. dec. 1740, Mads Rasmussen, født i Togårde, sted samme sted på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Simonsen fradøde.

 

79, 10. dec. 1740, Hans Sørensen, født i Agersted i Voer, gård samme sted på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som hans bror Niels Sørensen fradøde.

 

80, 25. maj 1742, Peder Hansen af Båndhagen, Østergård i Voer på 0-6-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Poulsen frakom.

 

80, 4. okt. 1741, Anders Hansen, født i Dyssevad, Vester Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Nielsen fradøde.

 

81, 10. okt. 1741, Jens Jensen, part af Aunkjøt i Skæve som hans far Jens Jensen godvilligt har afstået til ham. Hartkorn 3 tdr.

 

82, 10. okt. 1741, Niels Jensen, født i Agersted, halve Togårde på 2-3-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Pedersen godvilligt har afstået.

 

83, 4. dec. 1741, Anders Mortensen, født i Strudsholm, Falden i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Søren Jensen fradøde. Hoveri lige med naboen Christen Simonsen.

 

83, 4. dec. 1741, Niels Thomsen, født i Lille Brønden i Skæve og med afsked fra Sr. Jens Thodberg til Knudseje, Vester Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Ottesen fradøde.

 

84, 6. dec. 1741, Bertel Jensen, født i Rosen, halve Fæbroen på 3-1-3½-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Madsen godvilligt har afstået.

 

85, 12. dec. 1741, Peder Jensen, født i Bjeldbakken, Tabroen i Voer på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Peder Kold godvilligt fraflyttede. Have godt tilsyn, at ledet for Tabroen bliver holdt lukket, at bøndernes kreaturer ikke går ind i gårdsens mark.

 

86, 13. dec. 1741, Sindal Andersen, født i Agersted, Skellet i Agersted skov, som Peder (Nielsen) fradøde.

 

86, 14. dec. 1741, Jens Christensen, gård i Lyngså by på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Nielsen fradøde.

 

87, 19. dec. 1741, Christen Sindalsen, født i Vesterskov, Aunkjøt mølle i Skæve på 1-2-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Thomsen godvilligt fraflyttede. Holder mølle og møllehus ved lige, men møllestenene, når de nødvendig behøves og er opslidte, skal dertil blive leveret, når de ikke formedels hans forseelse er kommen til skade.

 

88, 24., dec. 1741, Anders Pedersen, født i Åbolt, Donsted i Albæk på 4-6-1-2¼ tdr. hartkorn, som Michel Jensen sidst påboede.

 

88, 24. maj 1742, Jens Nielsen, født i Agersted, hus samme sted på 5 skpr. hartkorn, som hans far Niels Jensen godvilligt har opladt.

 

89, 25. maj 1742, Hans Nielsen, født i Agersted, halvgård i Agersted by på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Mads Ibsen sidst har haft i fæste. Befindes ikke i fuldkommen stand på bygninger og besætning og et stykke rollingshus opbygges for ham og ham gives bæster og køer.

 

90, 8. juni 1742, Thor Hansen, Fjemtrang i Albæk på 2-3-2-0 tdr. hartkorn, som hans far fradøde.

 

90, 12. juni 1742, Peder Pedersen Kold, født i Tabroen, Store i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Sørensen frakom.

 

91, 14. juni 1742, Anders Nielsen, gård i Agersted [Bakkegården] på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Andersen i lang tid har beboet og nu til ham afstået.

 

92, 16. juni 1742, Bertel Madsen, tjenende som ladefoged på Gården, Rom i Albæk på 1-5-0-1 tdr. hartkorn, som Peder Pedersen fradøde og hans enke i armod kvitterede. Ham udvises træ af skoven til stalden, der er ringe.

 

93, 9. aug. 1742, Peder Pedersen, Alfarvad i Albæk på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Rasmussen fradøde og enken Birgitte Jensdatter godvilligt har afstået til ham. Upåklageligt hoveri som naboen Christen Pedersen.

 

94, 25. sep. 1742, Jørgen Sørensen, født i Kniben, Enodden i Voer på 3-2-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Andersen en kort tid havde i fæste og denne sommer frarømte.

 

95, 10. okt. 1742, Christen Mogensen, født i Kæret, Broen i Albæk på 3 tdr. hartkorn, som Jens Madsen fradøde og hvis enke Maren Mortensdatter han ægter.

95, 2. nov. 1742, Niels Jensen, Bjeldbakken i Voer på 3 skpr. hartkorn, som hans mor har afstået til ham.

 

96, 21. jan. 1743, Søren Laursen, Skrogsmose i Albæk på 0-6-0-½ tdr. hk., som hans mor forhen beboede. Opsyn med Voergård skov sammen med Christen Laursen så intet skovhug begås enten på store eller små træer eller græs og gærdsel.

 

97, 4. februar 1743, Morten Pedersen, Neder Holbæk på 2 tdr. hartkorn, som hans far Peder Sørensen i lang tid har beboet og nu godvilligt har afstået pga. alderdom.

 

98, 5. februar 1743, Hans Jensen, født i Albækgård, halvpart af samme gård, som hans stedfar Christen Christensen har afstået til ham. Hartkorn: 5-5-0-0 tdr. Indfæstning 20 rdl., og samme betales, når han efter sin stedfars død også fæster den anden part.

 

99, 24. okt. 1750, Hans Jensen i Albækgård, betalt 20 rdl. i indfæstning for den halvpart, som han fæstede efter sin stedfars død.

 

100, 6. marts 1743, Peder Jacobsen, født i Lyngså, halvpart af Peder Bachs øde husjord i Lyngså og den anden halvpart af Oluf Pedersens samme sted. Hartkorn 0-2-2½-0 tdr.

 

100, 6. marts 1743, Oluf Pedersen, født i Lyngså, hus samme sted, som Axel Madsen har beboet men er fraflyttet til Sørågård, og halvpart af Peder Bachs øde husjord. Hartkorn 0-2-2-1½ tdr.

 

101, 6. maj 1743, Axel Madsen, som har beboet et hus i Lyngså, Sørågård på 4 tdr. hartkorn, som Søren Laursen er fradømt pga. slette forhold med stedets bygninger, besætning og mange og store restancer. Huse er meget brøstfældige og skadede af sandflugt.

 

102, 21. maj 1743, Christen Sørensen, gård i Togårde på 5-3-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Jensen er fradød. Ægter enken på stedet og betaler fædrene arv til afdødes børn ifølge skifte, men [dennes] stedsøn Peder Pedersen, der er rømt fra godset, må ikke udbetales den ringeste skilling af hans fædrene arv.

 

103, 24. marts 1743, Jørgen Sørensen af Svinhaven, hus i Sønderby i Voer på 0-1-0-1 tdr. hartkorn, som Peder Hansen Bøg nu har afstået til ham.

 

104, 26. maj 1743, Rasmus Madsen, født i Svinhaven, Klemenshave i Albæk på 1-6-3-2 tdr. hartkorn, som Christen Rasmussen fradøde. Bygninger i god stand.

 

105, 17. april 1743, Niels Simonsen, nu tjenende i Agersted, sted i Agersted, som Hans Thomsen er fradød. Hartkorn: 3-1-0-0 tdr. Har lovet at ægte enken på stedet.

 

106, 31. dec. 1743, Christen Nielsen, født i Agersted, Høsen i Agersted, som Jens Jørgensen fradøde og hvis enke Johanne Jensdatter han ægter.

 

106, 26. aug. 1744, Peder Pedersen, født i Gårdsholt, halvparten af sin fars påboende gård og efter dennes død også den anden part mod lige indfæstning af 33 rdl. 2 mk.

 

107, 16. juli 1745, Christen Pedersen, født i Åbolt, Klemenshave i Albæk på 1-6-3-2 tdr. hartkorn, som enken Karen Frederiksdatter er frakommet pga. ulovlig forsiddelse.

 

108, 16. juli 1745, Peder Pedersen, født i Albækgård, Skrogsmose i Albæk på 0-6-0-½ tdr. hartkorn, som Christen Laursen godvilligt har afstået til ham.

 

109, 8. jan. 1746, Hans Jensen, født i Rosen i Voer, Fæbroen i Albæk på 0-1-2-1½ tdr. hartkorn, som hans far Jens Madsen fradøde.

 

110, 8. jan. 1746, Laurs Ottesen, født i Fæbroen i Albæk, Dyssevad i Voer på 1-7-2-0 tdr. hartkorn, som Oluf Olufsen pga. tilfaldende fattigdom og svaghed har frasagt sig og er fraflyttet.

 

111, 16. april 1746, Frederik Andersen, født i Lyngså, Knøsen i Albæk, som Jens Nielsen fradøde og enken afstod til ham.

 

112, 16. april 1746, Peder Hansen, født i Lyngsågård, halvparten af samme gård, som hans far godvilligt har afstået til ham. Hartkorn 2 tdr.

 

113, 24. april 1746, Christen Madsen, Bøgskovhale i Voer på 3-5-1-0 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen godvilligt har afstået til ham. Aftægt til den afgående fæster.

 

114, 9. juli 1746, Peder Pedersen, Højene i Albæk som hans far Peder Pedersen er fradød og hans mor godvilligt har afstået til ham.

 

114, 12. jan. 1747, Laurs Christensen, født i Agersted, Øster Gårdsholt i Voer på 4-2-3-1 tdr. hartkorn, som Christen Thomsen fradøde.

 

115, 12. maj 1747, Hans Madsen og Hans Sørensen, begge i Enodden, bytter med tilladelse ejendomme.

 

116, 12. maj 1747, Hans Sørensen i Enodden har nu 1-4-0-0 tdr. hartkorn og Hans Madsen 7 skpr.

 

117, 16. juni 1747, Jens Andersen af Aunkjøt i Skæve, sted i Vesterskov i Voer, som Christen Sørensen fradøde.

 

118, 14. nov. 1747, Thomas Eskildsen, Båndhagen i Voer, som enken Anne Nielsdatter godvilligt har afstået. Fæsteren udvises et lidet stykke jord ved huset.

 

119, 14. nov. 1747, Jens Andersen, født i Lyngså, plads og jord i Agersted skov sydøst for Ravnholt, som han indhegner og der på opsætter hus og bygning.

 

119, 32. dec. 1747, Jens Pedersen, født i Hald i Voer og med lovligt pas fra sin husbond madame Thodberg til Dybvad og Knudseje, fjerdepart på 4-6-1-2¼  tdr. hartkorn af Donsted i Albæk. Ægter enken på stedet.

 

120, 32. dec. 1747, Peder Pedersen, født i Agersted, Brunvang i Voer på 2-2-2-0 tdr. hartkorn, som Peder Jensen fradøde og enken godvilligt afstod.

 

121, 4. jan. 1748, Niels Christensen Riis, født i Lyngså, gård i Lyngså by på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen Skrædder fradøde.

 

121, 22. aug. 1748, Søren Hansen, født i Agersted, sted i Agersted by, som hans far Hans Nielsen godvilligt afstod og hvor han skal nyde aftægt.

 

123, 22. aug. 1748, Niels Christensen, født i Vandsted i Voer, gård i Agersted by på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen fradøde.

 

124, 4. marts 1749, Peder Laursen Ruus, sted i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Pedersen Ruus godvilligt har afstået.

 

125, 4. marts 1749, Oluf Jensen i Dalen bytter med tilladelse ejendom med Søren Pedersen i Holt (Hullet/Hvol? ). Hartkorn i Holt, 2 skpr.

 

125, 1. juli 1749, Jens Ottesen af Fæbroen, gadehuset Fejborg i Albæk på 0-5-1-1 tdr. hartkorn, som Peder Sørensen fradøde.

 

126, 5. juli 1749, Laurs Laursen, født i Vestergård i Agersted, Stolsholt i Albæk på 1-3-3-0 tdr. hartkorn, som Laurs Madsen frakom. Indfæstning og frøgæld 6 rdl. 4 mk. Fri for hoveri.

 

127, 5. juni 1749, Peder Hansen i Overgård, huset Kniben i Voer på 2 skpr. hartkorn, som Christen Laursen frakom. Indfæstning 3 rdl.

 

129, 5. juli 1749, Rasmus Christensen, født i Skoven i Albæk, part af Togårde i Voer, som Clemen Thomsen har afstået til ham. Hartkorn  2-7-0-0 tdr. Skikkeligt ophold og sømmelig begravelse til de gamle på stedet, Clemen Thomsen og Anne Olufsdatter. Indfæstning 6 rdl.

 

129, 8. okt. 1749, Christen Nielsen, halvpart af Lyngså Nørgård i Albæk, som hans far har afstået. Hartkorn: 2-4-1-1 tdr. Aftægt til de gamle forældre. Ingen indfæstning. Ingen hoveri.

 

130, 12. maj 1745, Peder Laursen, født i Lyngså, fjerdepart af Poul Andersens iboende gård. Hartkorn: 2-0-1-1½ tdr. Underskrevet, Peder Laursen Koch. - Udstedt af Mads Haugård, forpagter af Birkelse.

 

131, 15. okt. 1749, Laurs Madsen, Mølkær i Voer på 1-0-1-1 tdr. hartkorn, som Jens Laursen har afstået. Ophold deres livstid til Jens Laursen med søster. Indfæstning 13 rdl.

 

132, 15. okt. 1749, Niels Nielsen, Dammen i Albæk på 4-1-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Michelsen har afstået til ham.

 

133, 24. dec. 1749, Peder Iversen, halvgård i Lyngså, som hans far Iver Sørensen har afstået til ham. Hartkorn 1-4-0-0 tdr. Aftægt til forældrene. Fri for indfæstning.

 

134, 12. maj 1750, Peder Jørgensen, avlskarl på Kringelhede, Porsmose i Albæk på 1-2-3-2 tdr. hartkorn, som Niels Pedersen frakom. Indfæstning 10 rdl.

 

135, 31. aug. 1750, Jacob Madsen af Tveden, Kæret i Voer på 1 td. hartkorn. Indfæstning 30 rdl.

 

136, 10. sep. 1750, Berthe Kirstine Steenfeldt, sl. Søren Sørensens i Sæby, Krogen i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som velbm. fru oberstinde Munthe sidst beboede. Fæsteren og hendes børn er befriet for vornedrettigheder til mig og mit gods. Nyder årlig 2 læs gærdsel. Indfæstning 20 rdl.

 

137, 12. sep. 1750, Laurs Sørensen af Togårde, huset Kniben, som Ole Sørensen fradøde.

 

137, 23. sep. 1750, Christen Laursen, frikarl af Krættrup i Volstrup, Bækshede i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som er uden besætning. Fri for indfæstning og dette års landgilde.

 

138, 26. sep. 1750, Oluf Sørensen af Bækshede, Kringelhede på 9-0-1-1 tdr. hartkorn og den vedliggende vandmølle på 0-1-0-1 tdr. Medtager besætningen i Bækshede. Fri for indfæstning.

 

139, 9. okt. 1750, Peder Nielsen i Pilværn, jordløst hus samme sted, som afdøde Peder Nielsen forhen beboede. Samme hus han skal omflytte.

 

140, 1. maj 1751, Poul Andersen, tjenende på Voergård, Liljen i Voer på 5 skpr. hartkorn. Tilsyn med Agersted skov. Aftægt til enken på stedet Kirsten Jensdatter. Indfæstning 16 rdl.

 

141, 2. jan. 1752, Hans Andersen Ruus, gård i Lyngså på 1-1-1-1 tdr. hartkorn, som hans mor godvilligt har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 6 rdl.

 

142, 2. jan. 1752, Christen Poulsen, gård i Lyngså på 1-4-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Poul Sørensen frakom pga. alderdom. Fri for indfæstning og for faderens restance.

 

143, 2. jan. 1752, Laurs Madsen af Svinhaven, gård i Donsted i Albæk på 4-6-1-2¼ tdr. hartkorn. Ægter enken Kirsten Rasmusdatter. Indfæstning 16 rdl.

 

143, 2. jan. 1752, Christen Jensen, Kaarsborg i Voer på 3 skpr. hartkorn, som hans mor har opladt for ham. Indfæstning 10 rdl.

 

144, 3. jan. 1752, Peder Laursen, Gabet i Voer, som enken på stedet har opladt for ham.

 

145, 3. jan. 1752, Steffen Rasmussen, sted i Vesterskov i Voer på 2 skpr. hartkorn, som hans far Rasmus Steffensen har opladt for ham. Aftægt til forældrene.

 

145, 3. jan. 1752, Mogens Hansen af Nørre Strengsholt, Dalen i Albæk på 0-1-2-0 tdr. hartkorn, som Søren Pedersen har opladt for ham. Indfæstning 10 rdl.

 

146, 4. jan. 1752, Jens Jørgensen fra Dammen, hus i Lyngså, som Anders Pedersen fradøde.

 

147, 5. jan. 1752, Peder Nielsen, halve Siverslet i Albæk, som hans far Niels Rasmussen nu afstår til ham. Hartkorn til hobe 4-4-0-0 tdr. Indfæstning for den halve gård tiuge og femb rixdaller og det samme betales ved overtagelse af den anden part.

 

148, 8. april 1754, Peder Nielsen i Siverslet, betalt indfæstning af den anden part, som hans mor har afstået mod aftægt.

 

148, 30. april 1752, Niels Christensen, hus i Agersted skov, som Jens Rasmussen har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til Jens Rasmussen og hustru. Indfæstning 12 rdl.

 

149, 30. april 1752, Morten Christensen, Ensted i Voer på 0-2-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen fraflyttede. Indfæstning 10 rdl.

 

150, 30. april 1752, Mads Madsen, halve Tveden, som hans far Mads Nielsen har afstået til ham. Hartkorn: 4-4-2-1 tdr. Indfæstning 26 rdl. 4 mk., og samme betales ved senere fæste af den anden halvpart.

 

151, 30. april 1752, Jens Jensen af Gårdsholt, halvpart på 1-6-0-0 tdr. hartkorn af Peder Pedersens sted i Gårdsholt i Voer, som denne godvilligt har afstået. Indfæstning 33 rdl.

 

12, 30. april 1752, Jens Pedersen af Kæret, Falden i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Christen Simonsens enke har opladt for ham og hvor hun skal nyde ophold. Indfæstning 30 rdl.

 

152, 1. maj 1752, Oluf Pedersen af Lille Endel, hus i Vesterskov, som Jacob Christensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Ægter datter og giver hendes forældre aftægt. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

153, 5. maj. 1752, Christen Poulsen af Ensted, Lille Endel i Voer på 1 td. hartkorn, som enken på stedet har afstået til ham og hvor hun skal nyde aftægt. Indfæstning 20 rdl.

 

154, 20. maj 1752, Jørgen Nielsen af Voerså, Kniben i Voer på 3 skpr hartkorn, som Niels Pedersen Kold fraflyttede. Indfæstning 6 rdl.

 

154, 12. jan. 1752, Kirsten Laursdatter Krabe af Waase, hus samme sted med jord og have, som Jens Krog beboede og har afstået til hende.

 

155, 12. sep. 1752, Anne Nielsdatter af Voerså, hus samme sted.

 

155, 20. sep. 1752, Christen Christensen af Vandsted, Bjergene i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Hans Christensen fradøde og hvis enke Karen Jensdatter han ægter. Indfæstning 6 rdl.

 

156, 4. februar 1753, Søren Andersen i Porsmose, hus samme sted. Indfæstning 1 rdl.

 

157, 7. februar 1753, Rasmus Pedersen af Vadet, huset Slettingen i Albæk. Opsyn med kær i Donsted, Holbæk og Hyttenhugget.

 

157, 5. marts 1753, Hans Nielsen, Havsig i Albæk på 1-1-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Christensen godvilligt har afstået. Indfæstning 13 rdl.

 

158, 2. maj 1753, Peder Hansen, Dyssevad i Voer på 1-(7)-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Hans Andersen godvilligt har afstået. Aftægt til de gamle forældre.

 

159, 8. juni 1753, Niels Pedersen i Kniben, Kærskov i Albæk. Medtager besætningen fra Kniben. For indfæstning befriet.

 

160, 15. juni 1753, Niels Sørensen af Voerså, hus samme sted, som Anders Sørensen fraflyttede. Indfæstning 1 rdl.

 

161, 15. juni 1753, Anders Sørensen af Voerså, sted i Nybro på 3 skpr. hartkorn, som Jens Pedersen frakom. Indfæstning 4 rdl.

 

162, 20. juni 1753, Peder Madsen, Svinhaven i Voer på 1-6-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Mads Andersen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen. Indfæstning 20 sldr.

 

162, 21. juni 1753, Hans Sørensen af Donsted, hus på Mølholtet i Albæk, som sidst beboedes af birkeskriveren.

 

163, 22. juni 1753, Peder Pedersen af Lyngså, huset Endel, som Jørgen Pedersen fradøde. Indfæstning 2 rdl.

 

163, 3. okt. 1753, Otte Nielsen fra Dammen, part af Over Holbæk i Albæk på 2-7-2-2 tdr. hartkorn, som Niels Jensen fradøde. Indfæstning 10 sldr.

 

164, 3. okt. 1753, Jens Hansen af Strudsholm, Søndergård i Voerså på 2 tdr. hartkorn, som Søren Nielsen fradøde. Fortsat ophold til gamle Niels Gregersen, som forhen beboede stedet. Indfæstning 10 sldr.

 

165, 3. nov. 1753, Anders Nielsen i Agersted, part af Neder Holbæk i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Niels Christensen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 10 sldr.

 

166, 1. dec. 1753, Morten Hansen af Voerså, tvende dele af sted i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Anders Frederiksen nu afstår til ham. Indfæstning for 2/3 er 6 rdl.

 

167, 12. dec. 1753, Jørgen Andersen i Lyngså, halve Lyngsågård på 2 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Peder Olufsen har afstået til ham. Indfæstning 10 rdl. Får senere den anden part uden indfæstning.

 

168, 30. dec. 1753, Anders Christensen, sted på Bakken på 0-2-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Nielsen godvilligt har opladt for ham pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen.

 

169, 10. februar 1754, Henrik Thomsen af Agersted, Knarren i Voer på 0-6-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Sindalsen afstod pga. alderdom og skrøbelighed og hvor han skal nyde aftægt. Indfæstning  20 sldr.

 

170, 30. april 1754, Jens Jørgensen af Endel, sted i Albæk 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen har afstået til ham og hvor denne skal nyde aftægt. Indfæstning 20 sldr.

 

172, 6. juli 1754, Poul Nielsen af Vandsted, Lem på 1-6-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen godvilligt har opladt for ham pga. alderdom og skrøbelighed. Giver aftægt til Christen Jensen og hustru.

 

173, 8. juli 1754, Niels Christensen af Lyngså, sted samme sted på 1-1-1-1 tdr. hartkorn, som hans stedfar Niels Laursen har afstået til ham. Aftægt til mor og stedfar. Indfæstning 6 rdl.

 

173, 8. juli 1754, Niels Christensen af Skrogsmose, Hoel ( Høel) i Albæk på 2 skpr. hartkorn. Ægter enken på stedet. Indfæstning 10 rdl.

 

173, 16. juli 1754, Peder Nielsen, Sørågård på 2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Pedersen godvilligt har opladt for ham. Aftægt til forældrene. Indfæstning 10 sldr.

 

175, 24. juli 1754, Jens Iversen af Sønder Strengsholt, hus i Voerså by. Ingen indfæstning.

 

176, 15. sep. 1754, Niels Pedersen af Teglbakken, sted i Lyngså by på 3-1-1-1 tdr. hk., som Peder Pedersen frakom. På min bekostning opføres et nyt fæhus førstkommende sommer. Medtager sit ejende fra Teglbakken. Ingen indfæstning.

 

177, 18. sep. 1754, Laurs Nielsen, reservesoldat, Teglbakken i Albæk på 1 td. hartkorn, som Niels Pedersen fraflyttede. Ingen indfæstning.

 

177, 12. jan. 1746, Poul Pedersen i Nørklit i Albæk, halvparten af faderen Peder Pedersens sted, som er ¼ af hele Nørklit. – Udstedt af M. Haugård på Birkelse.

 

178, 18. sep. 1754, Poul Pedersen i Nørklit, den anden halvpart, som hans far Peder Pedersen fradøde. Hartkorn i alt 7 skpr. Indfæstning 20 sldr.

 

179, 7. jan. 1755, Oluf Nielsen, Vandsted i Voer på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Olufsen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 18 rdl.

 

179, 9. juni 1755, Anders Nielsen af Knøsen, Lille Havsig i Albæk på 0-2-2-1 tdr. hartkorn, som Peder Olesen fradøde. Indfæstning 10 rdl.

 

180, 11. aug. 1755, Anders Poulsen i Lyngså, hus i Vesterskov i Voer på 2 skpr. hartkorn, som Christen Nielsens enke Ellen Bertelsdatter har opladt for ham. Hun nyder fri husværelse og en ager sin livstid. Indfæstning 10 sldr.

 

181, 16. sep. 1755, Ole Christensen af Agersted, Knøsen i Albæk på 1-1-0-1 tdr. hartkorn, som Niels Pedersen har opladt for ham, men beholder 1/3 af stedet, og han og hustruen nyder ophold deres livstid. Indfæstning 10 rdl.

 

182, 17. sep. 1755, Peder Nielsen i Lyngså, halve Brandboelet, som hans far Niels Jørgensen har opladt pga. alderdom og skrøbelighed, men beholder 2 skpr. af stedet. Hartkorn: 1-6-0-0 tdr.  Nedslag i landgilde og arbejdspenge så længe faderen lever. Giver ophold og sømmelig begravelse til forældrene.

 

183, 18. sep. 1755, Laurs Hansen, ladefoged på Rugtved, Kæret i Voer på 1 tdr. hartkorn, som Peder Madsen og hustru fradøde. God og flittig opsyn med Agersted kær såvel som ellekæret i marken. Indfæstning 60 rdl.

 

184, 20. sep. 1755, Thomas Hansen i Agersted, Vestergård i Agersted i Voer på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jacob Laursen fradøde. Ægter enken og forsyner gamle Laurs Jacob­sen med ophold, klæde, føde og en sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl.

 

185, 21. sep. 1755, Jens Jensen, Lem i Voer på 1-6-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Bertelsen godvilligt har opladt for ham pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 6 rdl.

 

186, 27. ep. 1755, Søren Pedersen, sted i Lyngså, som hans far Peder Thomsen har opladt halvparten af for ham. Hartkorn: 0-4-3-2/3 tdr. Indfæstning 5 rdl. og samme betales ved fæste af den anden halvpart.

 

186, 28. sep. 1755, Jens Laursen af Lyngså, Pilværn i Albæk på 1-5-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Jensen frakom. Indfæstning 6 rdl.

 

187, 29. sep. 1755, Peder Andersen i Lyngså, gård samme sted på 1-1-2-1 1/3 tdr. hartkorn, som Peder Andersen har opladt for ham pga. alderdom og skrøbelighed. Yder aftægt til Peder Andersen og hustru og de beholder 1 skp. af jorden deres livstid. Indfæstning 6 rdl.

 

188, uden datering, Christen Hansen af Agersted, sted ved Skellet i Voer, som Jacob Nielsen Tømmermand fradøde og hvis enke Maren Laursdatter han ægter. Indfæstning 12 rdl.

 

189, uden datering, Jacob Justesen i Lyngså, gård samme sted på 1-1-2-1 1/3 tdr. hartkorn, som Jens Pedersen har opladt for ham pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til afgående fæster. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

190, 5. juli 1756, Peder Sørensen i Voerså, hus med jord ved Porsmose, som Anne Jacobsdatter frarømte. Indfæstning 4 rdl.

 

190, 1. sep. 1756, Christen Jensen af Gårdsholt, Lille Tranget i Voer på 2 tdr. hartkorn, som Hans Simonsen fradøde. Skal årligt nyde elle af kæret til gærdsel, som kæret kan tåle. For indfæstning befriet.

 

191, 19. okt. 1756, Søren Nielsen, soldat, Vadet i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Jens Pedersen fradøde. Fri for indfæstning.

 

192, 3. juni 1757, Michel Nielsen i Dammen, Niels Jørgensens enkes hus i Lyngså, som hun fraflyttede. Indfæstning 2 rdl.

 

193, 3. juni 1757, Anders Justesen, gård i Lyngså på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Justs Jacobsen godvilligt har opladt. Aftægt til de gamle forældre. Indfæstning er eftergivet.

 

194, 3. juni 1757, Jørgen Jørgensen af Voerså, gård i Voerså på 3-3-2-1½ tdr. hartkorn, som enke Karen Jensdatter godvilligt har opladt for ham. For indfæstning befriet.

 

194, 7. juni 1757, Christen Jensen af Trangeled, Store Tranget i Voer på 6-5-0-0 tdr. hartkorn, som enken Maren Jensdatter godvilligt har opladt for ham, samt leje af eng i Pulsen, der hører til Voergård. Røgte og efterse kæret på Store Trangets ejendom, at intet deraf bortkommer. Skal årligt nyde elle til sine gærder. Aftægt til enken. Indfæstning  50 rdl.

 

196, 7. juni 1757, Jens Pedersen af Store Tranget, gård i Albæk på 1-2-0-½ tdr. hartkorn, som Jens Pedersen fradøde. Ægter enken Dorethe Jørgensdatter. Indfæstning 20 rd.

 

197, 8. juni 1757, Hans Pedersen, gård i Voerså på 1-7-2-2 tdr. hk., som Peder Sørensen godvilligt afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 10 rdl.

198, 9. juni 1557, Mads Thomsen af Gårdsholt i Voer, gård samme sted på 2-4-3-0 tdr. hartkorn, som Jens Christensen godvilligt har afstået til ham. Aftægt til Jens Christensen og hustru. Indfæstning 20 rdl.

 

199, 9. sep. 1757, Jens Laursen, landsoldat, huset Rom i Albæk, som Christen Jensens enke godvilligt har opladt og hvor hun skal nyde aftægt.

 

199, 1. sep. 1757, Laurs Jensen, soldat, Præstbro i Albæk på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som hans stedfar Niels Laursen har opladt for ham pga. svaghed. Tilsyn med Præstbro. Indfæstning 25 rdl. og samme betales ved fæste af den anden part efter stedfaderen, der beholder halvparten af stedet sin livstid.

 

200, 1. sep. 1757, Christen Christensen af Aunkjøt mølle i Skæve, hus og ejendom beliggende og indkast i Aunkjøtlund og skov. Nyder ildebrand efter udvisning. Opsyn med Aunkjøtlund og Aunkjøt skov.

 

201, 6. sep. 1757, Niels Sørensen af Voerså, hus ved Nybro på 0-3-0-1 tdr. hartkorn, som hans bror Gregers Sørensen fraflyttede.

 

202, 7. sep. 1757, Søren Pedersen af Store, del af Krogen på 2 tdr. hartkorn med hus, ager og eng, som madm. Sørensen fraflyttede. Indfæstning 8 sldr.

 

203, 12. sep. 1757, Gregers Sørensen fra Nybro, Østerbygård i Voerså by på 4-0-1-2 tdr. hartkorn. Tager med sig hvad han har i Nybro af besætning og indbo. På min bekostning opbygges ny lade næste forår, og der gives ham træ til hjælp til de andre huse. Fri for indfæstning.

 

203, 29. dec. 1738, Jens Poulsen, født i Sønderby, hus samme sted på 0-0-3-½ tdr. hartkorn, som Jens Jespersen fradøde. - Som side 63.

 

204, 12. sep. 1757, Jens Poulsen har overtaget sin mor Anne Laursdatters del af stedet på 0-0-3--½ tdr. hartkorn. Aftægt til moderen. Indfæstning 10 rdl.

 

205, 12. sep. 1757, Christen Laursen, Flauenskjold i Voer på 2-3-3-2 tdr. hartkorn, som  hans mor Dorthe Jensdatter godvilligt har opladt pga. alderdom og skrøbelighed og hvor hun skal nyde aftægt.

 

206, 20. okt. 1757, Christen Christensen, hus i Lyngså på 4 skpr. hartkorn, som hans far Christen Olufsen fradøde.

 

207, 2. aug. 1758, Ove Axelsen af Sørå, Sørågård på 2 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen frakom. Fri for indfæstning.

 

208, 3. aug. 1758, Jørgen Sørensen i Sørå, Båndhagen i Voer på 7 skpr. hk., som Hans Jensen frakom. Fri for indfæstning, men svarer stedets restance.

 

209, 3. aug. 1758, Niels Pedersen af Porsmose, hus i Voerså by. For indfæstning frigiven.

 

210, 4. aug. 1758, Peder Nielsen af Knøsen, sted i Voerså, som Michel Hansens enke Maren Pedersdatter har opladt. Hartkorn 1-5-2-0 tdr. Enken beholder halvdelen af stedet sin livstid. Ophold til den på stedet værende svage pige Maren Hansdatter. Indfæstning 10 rdl.

 

211, 5. aug. 1758, Niels Christensen Klit, hus i Lyngså by. For indfæstning frigiven.

 

212, 8. aug. 1758, Christen Albertsen, Svinhaven i Voer på 1-6-1-2 tdr. hartkorn, som hans stedfar Mads Jensen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til de gamle forældre. Indfæstning 20 rdl.

 

213, 14. aug. 1758, Jens Jørgensen, Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-3-1 tdr. hartkorn, som hans mor Maren Madsdatter godvilligt har opladt og hvor hun skal have upåklageligt ophold og begravelse efter døden. For indfæstning fri.

 

214, 16. aug. 1758, Jørgen Jensen, Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-3-1 tdr. hartkorn, som hans far Jens Iversen frakom. For indfæstning fri.

 

215, 25. aug. 1758, Niels Jensen, hus i Lyngså på 0-4-2-1 tdr. hartkorn, som hans far Jens Pedersen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til de gamle forældre. Indfæstning 10 rdl.

 

216, 26. aug. 1758, Christen Pedersen af Vesterskov, Brunvang i Voer på 2-2-2-0 tdr. hartkorn, som Peder Christensen med ham (bytter). For indfæstning fri.

 

216, 27. aug. 1758, Morten Jensen af Øster Broen, hus i Lyngså på 0-6-0-1 tdr. hartkorn, som Jacob Pedersens enke godvilligt har opladt og hvor hun skal nyde aftægt. Indfæstning 16 rdl.

 

218, 26. (jan.) 1759, Jens Andersen af Skoven, Pilværn på 1-5-2-2 tdr. hartkorn, som Jens Laursen blev fradømt.

 

220, 26. april 1759, Christoffer Nielsen af Mosen i Hellevad, Skovmølle i Voer, som Hans Jensen godvilligt har opladt. Jordskyld 1-7-1-0 tdr. hartkorn, mølleskyld 1-4-3-0 tdr. Fæsteren vedligeholder træværk og møllesten og har opsyn med Vesterskov. Ophold og aftægt til gamle Hans Jensen.

 

222, 12. sep. 1759, Jørgen Christensen, hus i Lyngså på 0-4-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jørgensen afstår pga. alderdom. Indfæstning 10 rdl.

 

223, 15. el. 19. sep. 1759, Christen Nielsen i Vesterskov i Voer, umatrikuleret hus samme sted, som Niels Olesens enke godvilligt afstår til ham pga. alderdom. Indfæstning 5 rdl. 2 mk.

 

224, 19. sep. 1759, Jens Christensen, umatrikuleret gadehus i Enodden i Voer, som Thomas Eskildsen forhen beboede.

 

225, 20. sep. 1759, Christen Jørgensen i Holdensgård i Albæk, samme gård, som han hidtil har beboet på 4-3-1-0 tdr. hartkorn. Efter aftale med ejeren af Rugtved er han for stedets mådelighed frigiven for landgilde. Afstår halvdelen af ovenstående til sin bror Jens Jørgensen.

 

226, 20. sep. 1759, Birgitte Mortensdatter i Lyngså, umatrikuleret gadehus i Lyngså, som Maren Laursdatter fradøde.

 

227, 20. sep. 1759, Laurs Jørgensen i Holdensgård i Albæk, samme gård, som han hidtil har beboet på 3-6-0-0 tdr. hartkorn. Efter aftale med ejeren af Rugtved oberstløjtnant Møller er han frigiven for landgilde pga. stedets mådelighed.

 

228, 20. sep. 1759, Mads Jensen, gård i Voerså by på 1-1-1-2 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen fradøde. Fri for indfæstning, men betaler stedets restance på 3 rdl. 3 mk.

 

229, 5. okt. 1759, Jens Pedersen Koch af Voerså, gadehus i Lyngså, som han med tilladelse har opbygt.

 

230, 5. okt. 1759, Anders Mørch/Mørk i Voerså, gadehus i Voerså, som Villum Rytter frakom.

 

231, 10. juli 1760, Christen Poulsen, født i Lyngså, Knøsen i Albæk på 2-3-0-1 tdr. hk., som Niels Jensen godvilligt har afstået til ham. Niels Jensen og hustru skal nyde aftægt, også hos efterfølgeren, om fæsteren skulle dø før dem.

 

232, 10. juli 1760, Jørgen Hansen, født i Skovmølle, umatrikuleret gadehus i Vesterskov i Voer, som Ole Pedersen fradøde. Indfæstning 10 rdl.

 

233, 10. juli 1760, Peder Laursen, født i Overgård, umatrikuleret gadehus i Agersted skov i Voer, som Hans Steffensens enke har afstået til ham pga. alderdom og hvor hun skal have fri husværelse.

 

234, 24. juni 1760, Peder Pedersen Korre, gadehus i Lyngså på 0-2-3-1 tdr. hartkorn, som hans far Peder Nielsen Korre godvilligt har afstået til ham pga. alderdom. Aftægt til faderen.

 

235, 10. aug. 1760, Rasmus Nielsen, halvdelen af gård i Donsted i Albæk på 2-3-0-2 5/8 tdr. hartkorn, som hans stedfar afstår til ham. Indfæstning 16 rdl. Efter stedfaderen og moderens død fæster han hele gården uden ny indfæstning.

 

236, 15. sep. 1760, Søren Mortensen, 5 skpr. hartkorn af Båndhagen, som hans mor Maren Pedersdatter afstår til ham, men beholder 1 skp. af stedet sin livstid. Indfæstning  26. rdl. 4 mk.

 

237, 24. sep. 1760, Rasmus Nielsen af Siverslet, soldat under oberstløjtnant Loutzows kompagni, Rom i Albæk på 1-5-0-1 tdr. hartkorn, som Bertel Madsen fradøde, hvis enke beholder 4 skpr. af stedet og afstår 1-1-0-1 td. Ægter en af enkens døtre. Indfæstning 20 rdl.

 

238, 24. okt. 1761, Thomas Christensen, umatrikuleret gadehus i skoven i Albæk, som Niels Pedersen Tamboer frakom. Indfæstning 10 rdl.

 

239, 24. okt. 1761, Hans Sørensen, Donsted i Albæk på 4-6-1-2 ¼ tdr. hartkorn, som Anders Pedersen fradøde. Indfæstning 30 rdl.

 

240, 26. okt. 1761, Laurs Jacobsen, 1-1-0-0 tdr. hartkorn af Nybro i Albæk, som Laurs Jensen godvilligt har afstået, men beholder dog 4 skpr. af stedet. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. og samme betales ved senere fæste af den anden part.

 

241, 26. okt. 1761, Peder Jacobsen, der med tilladelse har frasagt sig sit hus i Lyngså, Skoven i Albæk på 1-7-0-0 tdr. hk., som Anders Bertelsen fradøde.

 

241, 31. nov. 1761, Christen Pedersen, umatrikuleret gadehus i Skoven i Albæk, som Hans Madsen godvilligt afstår, men beholder tre små agre næst ved huset og nyder tilbørligt ophold sin livstid. Indfæstning 2 rdl. 4 mk.

 

243, 9. dec. 1761, Anders Laursen, det jordløse hus, Lille Brunvang i Voer, som han med tilladelse har opbygget på fælledet ved Store Brunvang.

 

243, 12. april 1762, Ole Olesen, umatrikuleret hus i Vesterskov i Voer, som Anne Christensdatter godvilligt  afstår. Ægter datter på stedet og giver aftægt til gamle Anne Christensdatter. Indfæstning 10 rdl.

 

244, 12. april 1762, Jens Jensen Møller, hus uden hartkorn i Agersted skov, som Hans Skrædder afstod pga. alderdom. Ægter datter på stedet og giver fornøden og upåklagelig ophold samt en kristsømmelig jordefærd til Hans Skrædder og hans gamle hustru.

 

245, 13. april 1762, min bonde Laurs Jensen, forhen i Vadet i Albæk, gadehus uden hartkorn i Voerså, som Kirsten Laursdatter Krabe sidst har beboet. Indfæstning 4 rdl.

 

246, 14. april 1762, Peder Nielsen Skrædder, forhen i stedet Sørå i Albæk, umatrikuleret gadehus i Voerså, som Jens (Iver)sen frakom.

 

246, 14. maj 1762, Jacob Jensen fra Voerså, som med lovligt pas er forsynet, Skovmølle i Voer. Jordskyld 1-7-1-0 tdr. hartkorn, mølleskyld 1-4-3-0 tdr. Opsyn med Vesterskov. Ægter enken Johanne Christensdatter og forsørger stedets to umyndige børn, der skal nyde skikkelig og kristelig opdragelse. Indfæstning 50 rdl.

 

248, 21. juli 1762, Christen Christensen, hus i Voerså by på 0-6-3-1¼ tdr. hartkorn, som Hans Christensens enke Johanne Andersdatter godvilligt afstår. Ægter datteren Anne Hansdatter, giver aftægt til enken og beholder de to mindste børn på stedet til de kan fortjene deres brød.

 

249, 26. juli 1762, Niels Christensen i Sørå i Albæk, med lovligt pas fra velædle og velbårne fru Bugge til Bøgsted og Haven, Voerså mølle, som Christen Jørgensen godvilligt afstår. Jordskyld 1-2-0-1 tdr. hartkorn, mølleskyld 3-6-0-0 tdr. Han tiltræder den halve part og den anden når Christen Jørgensen og hustru enten dør eller flytter. Indfæstning 50 rdl.

 

250, 7. aug. 1762, Henrik Andersen af Lyngså, sted i Voerså by på 1-5-0-2 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 8 rdl.

 

251, 19. sep. 1762, min bondekarl Christen Jacobsen, i tjeneste hos Sr. Peder Thodberg på Bannerslund, Liljen i Voer på 5 skpr. hartkorn, som Poul Andersen fradøde og hvis enke han ægter. Opsyn med Agersted skov at intet uden min vilje eller udvisning bliver taget og bortført. Den på stedet værende gamle kone Kirsten Jensdatter nyder fremdeles ophold. Indfæstning 20 rdl.

 

252, 22. nov. 1762, Jeppe Pedersen, Sanden i Albæk på 1-6-0-1 tdr. hartkorn, som hans mor godvilligt afstår. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

253, 13. dec. 1762, Jens Andersen, Sønderklit i Albæk på 1-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Johanne Christensdatter fradøde. Indfæstning 30 rdl.

 

254, 29. dec. 1762, Ole Jørgensen fra Nybro, Teglbakken i Albæk på 1 td. hartkorn, som Peder Madsen med tilladelse fraflyttede.

 

255, 29. dec. 1762, Peder Madsen, hidtil i Teglbakken, hvorfra han med tilladelse flyttede, umatrikuleret gadehus ved Nybro i Albæk, som Jørgen Christensen fradøde.

 

256, 7. februar 1763, hæderlige Christen Spliid, sognedegn til Albæk og Voer menigheder, Højen på 0-4-1-0 tdr. hartkorn, som forrige degn Anthoni Sneebang fradøde.

 

256, 7. februar 1763, Anders Pedersen, som med min tilladelse tjener madame Kieldsen på Ormholt som ladefoged, Bækshede i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Christen Laursen fradøde. Ægter enken på stedet og opdrager og forsørger hendes fire umyndige børn. Indfæstning 20 rdl.

 

257, 17. marts 1763, Christen Pedersen i Lyngså, umatrikuleret hus i Porsmose, som Niels Jacobsen godvilligt afstår. Ægter datter på stedet. Indfæstning 4 rdl.

 

258, 25. juni 1763, Svend Christensen af Lunderhede, fjerdepart på 4-6-1-2 ¼ tdr. hartkorn af Donsted i Albæk, som Jacob Jensen frakom. Indfæstning 25 rdl.

 

260, 26. juni 1763, Jens Jacobsen af Hvidkilde, gård i Sønder Voerså by på 2-4-1-2 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen Schagesholt blev fradømt. Indfæstning 5 rdl. 3 mk.

 

261, 17. dec. 1763, Albert Jensen, Bakken i Voer på 4 skpr. hartkorn, som hans far Jens Madsen godvilligt afstår. Giver ophold til sine gamle skrøbelige forældre og forsørger sin syge bror på stedet med al omhyggelig forsorg.

 

262, 4. februar 1764, Mads Knudsen Svedden, halve Togårde i Voer på 2-3-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Jensen godvilligt afstår af gårdens hartkorn på 4-6-0-0 tdr. Ægter datteren Maren Nielsdatter.

 

264, 7. februar 1764, Jens Jensen Betteby, soldat ved oberstløjtnant Loutzows kompagni, gadehuset Porsmose i Albæk på 2 skpr hartkorn, som Søren Jensens enke nu godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed og hvor hun skal nyde aftægt.

 

265, 7 februar 1764, Jeppe Nielsen Søeraa, Nybro i Albæk på 0-6-2-1 tdr. hartkorn, som Christen Pedersens enke godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Upåklageligt ophold til den gamle kone. Fornøje den anden ved stedet værende Christen Pedersens datter med de fårkreaturers aflevering og deling som er ved stedet samt græs og foder til kalvs opfedning som er akkorderet med Jeppe Nielsen. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

266, 24. marts 1764, Mads Jensen, part af Togårde i Voer på 5-4-0-0 tdr. hk., som hans stedfar Christen Sørensen afstår til ham. Tilbørligt og upåklageligt ophold og husværelse samt varme, lys og kristsømmelig begravelse til Christen Sørensen med hustru. Hans søster Birgitte Jensdatter nyder, når hun ved Guds forsyn bliver forset i ægteskab, fri trolovelse og bryllup. Indfæstning 16 rdl., og samme ved fæste af den anden part efter Christen Sørensens død.

 

269, 27. marts 1764, Jacob Christensen i Voerså, landsoldat ved højædle og velbårne hr. oberstløjtnant Loutzows kompagni, halvpart af Hvidkilde i Voer, som Jacob Jensen godvilligt afstår til ham. Gårdens hartkorn 1-3-4-0 tdr. Jacob Jensens umyndige børn forsyner fæsteren med fornøden ophold og skolegang og er de myndige til hjælp og støtte. Indfæstning 10 rdl. og samme betales ved fæste af den anden part. Ophold og kristsømmelig jordefærd til Jacob Jensen og hustru.

 

271, 29. sep. 1764, Rasmus Pedersen, sted i Agersted i Voer på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som Hans Sørensen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

272, 16. juli 1764, Laurs Pedersen Albæk, rytter ved 2. jyske regiment i velbårne generalmajor og greve af Holks kompagni, 3 tdr. hk., af gård i Agersted by på 3-1-0-2 tdr. som Niels Simonsen godvilligt afstår, men beholder 1 skp. 2 alb. sin livstid. Husværelse til Niels Simonsen i et lidet hus i gården.

 

275, 6. sep. 1764, Søren Poulsen, Sanden på 1-6-0-7 tdr. hartkorn, som Jeppe Pedersen fradøde. Ægter den på stedet værende pige Karen Thomasdatter. Indfæstning 12 rdl

 

275, 28. sep. 1764, Niels Andersen Ruus i Lyngså, de to sammenlagte steder i Lyngså som Ole Pedersen godvilligt afstår, et på 0-7-2-1½ tdr. hk., og et på 0-2-0-2 tdr. som Ole Pedersen dog beholder sin livstid. Ægter datter. Indfæstning 10 rdl. Overtager senere Ole Pedersens part uden yderligere indfæstning.

 

277, 1. okt. 1764, Anders Nielsen Ravnholt, Nørgård i Lyngså på 2-4-1-1 tdr. hk., som Christen Sørensens enke godvilligt har afstået. Ægter enkens datter og forsørger og vedligeholder enken med fornødent og upåklageligt ophold.

 

277, 14. nov. 1764, Christen Andersen Ruus, gård i Lyngså på 2-7-1-1½ tdr. hartkorn, som Jørgen Christensen fradøde. Indfæstning 10 rdl.

 

278, 14. nov. 1764, Jens Madsen, født i Svinhaven, hus ved Nybro i Albæk, som Poul Andersen fradøde og hvis enke Maren Olufsdatter han ægter. Indfæstning 3 rdl. 2 mk.

 

278, 26. nov. 1764, Christen Pedersen Kold, halvparten af sin far Peder Pedersen Kolds sted i Lyngså af hartkorn 1-4-1-1 tdr. Indfæstning 12 rdl. Får hele gården efter faderens død.

 

279, 2. jan. 1765, Niels Jensen, født i Linden, Enodden i Voer, som Hans Madsen godvilligt har afstået til ham og hvis datter Karen Hansdatter han ægter.

 

280, 2. jan. 1765, Jacob Otte Hyebertz, sognedegn for Albæk og Voer menigheder, stedet Højene i Albæk på 0-4-1-0 tdr. hk., som Christen Spliid fradøde.

 

280, 8. jan. 1765, Rasmus Christensen, født i Hytten i Albæk, gårdpart i Agersted, som Jens Christensen godvilligt har afstået til ham. Hartkorn 2-4-0-0 tdr. Ægter datteren Karen Jensdatter. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. for den halve gård, og samme betales, når Jens Christensen dør eller fratræder og fæsteren får rådighed over hele ejendommen.

 

281, 9. jan. 1765, Jens Nielsen, født i Lyngså, sted i Voerså på 1-5-0-2 tdr. hk., som Henrik Andersen er fradød og hvis enke han ægter. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

282, 2. marts 1765, Hans Chr. Christensen, med pas af 3. nov. 1761 fra madm. salig Henrik Kieldsens til Ormholt, gård i Sørå på 4 tdr. hartkorn, som Axel Madsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed og hvis datter Johanne Axelsdatter han ægter. Nødtørftigt underhold deres livstid og en sømmelig henfart til Axel Madsen og hustru. Indfæstning 20 rdl.

 

283, 2. marts 1765, Jens Laursen, født i Porsmose, umatrikuleret hus på Bjeldbakken i Voer, som Anders Skrædder godvilligt har afstået til ham og hvis datter Karen Andersdatter han ægter. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

283, 5. juni 1765, Søren Christensen, umatrikuleret hus i Albæk med jord sønden for samme, som sergent Peder Sørensen fradøde. Indfæstning 4 rdl.

 

284, 16. sep. 1765, Jens Laursen, født i Flauenskjold, tjener som ladefoged, Kringelhede med vandmølle, som Ole Sørensen fradøde. Jordskyld: 9-0-1-2 tdr. hartkorn, mølleskyld 0-1-0-1 tdr. Nyder årlig gærdsel og skovtræ til sine lukker på de steder, hvor samme ej med diger kan istandsættes.

 

285, 2. jan. 1766, Niels Nielsen, sted på 3 skpr. hartkorn i Vesterskov i Voer, som hans far Niels Nielsen godvilligt har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 20 rdl.

 

285, 8. februar 1766, Niels Madsen, halvpart på 1-6-0-0 tdr. hartkorn af Smalbro i Voer, som hans far Mads Jensen har afstået til ham. Ophold til og tilsyn med sønnen på stedet Morten Madsen, der ej har helbred til at fortjene sit brød hos fremmede. Indfæstning 25 rdl. og samme betales når han efter faderens død fæster hele gården på 3-4-0-0 tdr.

 

287, 8. februar 1766, Laurs Jensen ved Præstbro har betalt indfæstning på 25 rdl. for sin afdøde stedfars part. Aftægt til moderen Karen Jensdatter.

 

287, 8. jan. 1766, tillæg til Peder Nielsen i Lyngså hans fæstebrev, del på 7 skpr. hk.,af Brandboelet, som Laurs Andersen Scharpholt nu har afstået til ham.

 

287, 2. jan. 1766, Peder Hansen Fjemtrang, hus i Voerså, som Laurs Munch fradøde. For indfæstning befriet, men betaler formandens restance.

 

288, 5. maj 1765, Christen Abrahamsen i Voerså, hus samme sted, som Poul Sørensen er fradød. For indfæstning fri.

 

289, 21. juni 1766, Laurs Christensen, Hytten i Albæk på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Laursen fradøde og hans mor godvilligt har overladt ham. Giver sin gamle mor for­nøden ophold, husly og en sømmelig begravelse efter hendes død. Indfæstning 20 rdl.

 

290, 13. aug. 1766, Peder Michelsen, født i Lyngså, gård samme sted på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som  Niels Christensen Ruus frakom pga. restancer af kgl. skatter og mange års landgilde. For indfæstning fri.

 

290, 6. sep. 1766, Laurs Christensen Heedebach, Teglbakken i Albæk på 1 td. hartkorn, som Laurs Nielsen frakom pga. restancer af kgl. skatter og landgilde. Fri for indfæstning.

 

291, 13. sep. 1766, Christen Sørensen, Hytten i Albæk på 1 skp. hartkorn, som Laurs Gregersen fradøde, hans enke nu afstår og hvis datter han har ægtet. Aftægt til enken. Indfæstning 10 rdl.

 

292, 12. sep. 1766, Ole Christensen, født i Rosen, Ensted på 2 skpr. 1 fjk. hk., som Morten Christensen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 10 rdl.

 

293, 1. okt. 1766, Laurs Laursen, født i Skarpholt, Dammen i Albæk på 4-1-0-2 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen frakom pga. restancer af skatter og landgilde. For indfæstning fri.

 

294, 2. okt. 1766, Jørgen Jensen, født i Skoven, Bjeldbakken i Voer på 3 skpr. hartkorn, som  Niels Jensen fradøde og hvis efterladte enke han ægter. Indfæstning 10 rdl.

 

294, 4. okt. 1766, Iver Jeppesen, sted i Lyngså, som hans far Jeppe Pedersens godvilligt har afstået. Forsyne sin gamle far med fornøden ophold hans livstid og en sømmelig begravelse efter døden. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

295, 13. okt. 1766, Thomas Nielsen, født i Ravnholt, Båndhagen på 3 skpr. hk., som Christen Jensen godvilligt har afstået på den måde, at fæsteren ægter hans datter Margrethe Christensdatter. Indfæstning 16 rdl.

 

296, 24. okt. 1766, Anders Pedersen, født i Liljen, hus i Agersted på 5 skpr. hk., som birkeskriver Jens Nielsen godvilligt afstår og hvis datter han ægter. Fornøden underhold og sømmelig begravelse til Jens Nielsen. Indfæstning 20 rdl.

 

297, 14. april 1667, Niels Pedersen Korre, født i Lyngså, hus samme sted som Poul Ruus sidst i fæste har været forundt. For indfæstning frigivet.

 

297, 24. april 1767, Christen Laursen, Bakken i Voer på 1 td. 1 fjk. hartkorn, som Niels Olesen godvilligt har afstået. Underhold og sømmelig begravelse til Niels Olesen. Indfæstning 20 rdl.

 

298, 27. april 1767, Svend Knudsen, Bakken eller Knøsen i Albæk på 2-0-0-2 hartkorn, som Marquar Nielsen godvilligt har afstået. Ægter datter på stedet og giver fornøden underhold og sømmelig begravelse til Marquar Nielsen. Indfæstning 20 rdl.

 

299, 13. juni 1767, Jens Christensens enke Maren Andersdatter i Trangeled, som for hendes opsætsighed og forhold imod det til hendes afdøde mand meddelte fæstebrev er bleven søgt til fæsteforseelse, men slig forseelse har afbedet, samme Trangeled på 1-2-0-0 hartkorn. Enken og hendes sønner har opsyn med lukker fra Trangeled og sønder til Pultzen. Tilladelse at græsse 12 fækreaturer og 4 bæster på Pultzen og et par svin i tyre på grønningen udenfor Trangeled. – Anders Jensen underskrev som lavværge for sin mor.

 

300, 25. juni 1767, Jens Laursen, tjenende i Lille Tranget, hus i Lyngså, som Bertel Mortensen er fraflyttet. For indfæstning frigivet.

 

301, 21. aug. 1767, Jens Jensen, gård i Agersted på 1-5-2-1½ tdr. hartkorn, som hans mor, Jens Andersens enke, har beboet og hvor hun skal have fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

302, 23. aug. 1767, Jens Sørensen, Endel på 1-5-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Søren Johansen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 26 rdl.

 

303, 9. okt. 1767, Jens Jensen, Linden i Voer på 0-2-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Eskildsen fradøde og dennes enke, fæsterens stedmor, godvilligt har afstået og hvor hun nyder fornøden underhold mens hun lever og en sømmelig begravelse efter døden. Indfæstning 10 rdl.

 

304, 12. okt. 1767, Peder Jensen, født i Broen i Albæk, hus i Vesterskov i Voer på 0-1-1-0 tdr. hartkorn, som Michel Sindalsen fradøde og hvis enke han ægter. De trende læs hø undtagen, som den afdøde af mine enge har nydt, hvilket jeg mig reserverer. Indfæstning 16 rdl.

 

305, 15. okt. 1767, Peder Christensen, Brunvang i Voer på 2-2-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen godvilligt afstår. De gamle forældre nyder fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

306, 20. dec. 1767, Jeppe Nielsen, født i Lyngså, hus samme sted på ? skpr. 3 fjk. hartkorn, som Peder Svendsen fradøde og hvis enke Birgitte Mortensdatter han ægter. Indfæstning 10 rdl.

 

307, 1. jan. 1768, Jens  Nielsen, født i Bjeldbakken, Skarnvadet, et hus med jord, som Christen Christensen fradøde og hvis datter Maren Christensdatter han ægter. Indfæstning 4 rdl.

 

307, 1. februar 1768, Laurs Iversen, født i Lyngså, gård samme sted på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Christensen Ruus godvilligt har afstået og hvis datter han ægter. Jens Christensen og hustru nyder fornøden underhold og sømmelig begravelse. For indfæstning frigivet, da han betaler to års restance af landgildepenge.

 

308, 5. februar 1768, Anders Sørensen Skrædder, hus i Voerså, som Michel Domborgs enke er fradød. For indfæstning frigivet.

 

308, 5. februar 1768, Jens Andersen Skrædder, sted i Nybro i Albæk på 3 skpr. 1 alb. hartkorn, som hans far Anders Sørensen Skrædder er fraflyttet. Indfæstning 4 rdl.

 

309, 26. februar 1768, Niels Vigelsen, gård i Agersted på 3-5-0-1 tdr. hartkorn, som hans far Vigel Nielsen godvilligt har afstået. Giver sine gamle forældre fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

309, 26. marts 1768, Jens Pedersen Korre, hus i Lyngså på 3 skpr. hartkorn, som hans far Peder Nielsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. De gamle forældre nyder fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

310, 29. marts 1768, Mads Jensen, gård i Agersted på 1-5-2-1½ tdr. hartkorn, som Jacob Jacobsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed og hvis datter han ægter. Forsyner Jacob Jacobsen og hustru med fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 16 rdl.

 

311, 6. april 1768, Niels Christensen, født i Stolsholt, Pilværn i Albæk på 1-5-2-2 tdr. hartkorn, som Rasmus Nielsen er fraflyttet. Forsyne sine gamle forældre med fornøden underholdning og sømmelig begravelse. For indfæstning frigivet.

 

311, 6. april 1768, Rasmus Nielsen, der er fraflyttet Pilværn, Stolsholt i Albæk på 0-2-1-2 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen er fraflyttet. For indfæstning frigivet.

 

312, 12. april 1768, Anders Laursen, født i Agersted fjerding, umatrikuleret hus i Vesterskov i Voer som Jens Andersen fradøde og hvis enke han ægter.

 

313, 27. april 1768, Peder Nielsen, født i Ravnholt, Skarpholt på 1-3-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Andersen godvilligt har afstået og hvis datter han ægter. Indfæstning 13 rdl.

 

313, 3. juni 1768, Niels Pedersen Holdensgaard, halvdelen af gård i Lyngså, som Niels Laursen Kock godvilligt har afstået. Indfæstning 10 rdl. og samme betales ved fæste af hele gården på 2-0-1-½ tdr. hartkorn.

 

314, 13. juli 1768, Jacob Jacobsen, født i Agersted, gård samme sted på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Rasmus Christensen sidst i fæste har været forundt. Fri for indfæstning, da han har betalt sin formands restance.

 

315, 13. juli 1768, Niels Jensen, hus i Lyngså, som hans far Jens Jørgensen er fradød. Forsyne sin gamle mor med fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

315, 6. aug. 1768, Jens Hansen, født i Fæbroen, huset (Foldsted,) som Jens Nielsen Snedker har afstået og hvis datter Anne Jensdatter han ægter. Forsyne Jens Nielsen og hustru med fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 4 rdl.

 

316, 10. sep. 1768, Peder Madsen, halvparten af Togårde i Voer, hvis hartkorn er 2-7-0-0 tdr., som hans far Mads Rasmussen godvilligt afstår. Indfæstning 10 rdl. Fæster hele stedet efter faderens død, og ifald han gamle mor lever, giver hende fornøden hjælp og ophold.

 

316, 10. sep. 1768, Christen Hansen, født i Bjergene, Krogen i Voerså på 1 td. hartkorn, som Niels Jensen Dreyer godvilligt har afstået og hvis datter han ægter. Niels Dreyer og hustru nyder fornøden underhold og sømmelig begravelse Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

317, 8. dec. 1768, Peder Nielsen, Åbolt i Voer på 2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Christensen godvilligt har afstået. Giver sine gamle forældre fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

318, 8. dec. 1768, tillæg til Jens Pedersen Kocks fæstebrev, endvidere et stykke opbrudt jord på søndre side af Lyngså (mark), med diger indhegnet.

 

318, 7. marts 1767, Niels Christensen, gadehuset Båndhagen, som Jens Christensen godvilligt har afstået. Husly og værelse til Jens Christensen og hustru. Indfæstning 4 rdl.

 

319, 4. jan. 1770, Jens Christensen Rom, sted i Voerså by på 1-5-2-1½ tdr. hartkorn, som Christen Kock godvilligt afstår og hvis datter han ægter. Fri for indfæstning og for at svare Christen Kocks restance. Husværelse og aftægt til Christen Kock og hustru, der beholder 4 skpr. af stedet

 

320, 8. jan. 1770, Søren Christensen Klith, født i Klitten, gård i Lyngså på 1-1-1-1 tdr. hartkorn, som Hans Andersen Ruus fradøde og enken godvilligt har afstået på den måde, at han ægter en af hendes døtre. Aftægt til stedets enke.

 

321, 10. jan. 1770, Niels Christensen, født i Lunderhede, Tveden på 4-4-3-1 tdr. hartkorn, som Jørgen Sørensen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 50 rdl.

 

322, 13. jan. 1770, Peder Christensen Albæk, umatrikuleret hus i Vesterskov, som Niels Olesens enke er fradød. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

322, 13. jan. 1770, tillæg til fæstebrev af 4. februar 1764, Mads Knudsen har betalt ny indfæstning på 16 rdl., da Niels Jensen ved døden er afgået.

 

323, 16. jan. 1770, Rasmus Jensen Broen, Skoven i Albæk på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Jacobsen på lovlig måde har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Forsyne Peder Jacobsen med fornøden underhold og sømmelig begravelse efter hans død, da hans kone har fået fra stedet efter akkord hvad hun forlangte. Indfæstning 10 rdl. og betaler Peder Jacobsens restance.

 

324, 18. jan. 1770, Johan Jensen, født i Aunkjøt, sted i Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Jensen er fradød og hvis enke han ægter. Indfæstning 50 rdl.

 

325, 22. jan. 1770, Peder Nielsen Rom, Rom i Albæk på 1-5-3-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Pedersen afstår, men beholder 4 skpr. sin livstid. Giver sine gamle forældre fornøden underhold og omgang og sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

326, 24. jan. 1770, Jens Pedersen, Sønder Store i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans mor har beboet efter hans fars dødelige afgang og nu godvilligt afstår. Giver sin mor fornøden underhold mens hun lever og en sømmelig begravelse efter hendes død. Indfæstning 40 rdl.

 

327, 26. jan. 1770, Jeppe Pedersen, Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-3-1 tdr. hartkorn, som Jens Jørgensen er frakommet pga. restancer af kgl. skatter og landgilde. Fri for indfæstning, da han betaler formandens restance.

 

328, 29. jan. 1770, Niels Andersen, født i Stolsholt, Korren i Voer på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Nielsen godvilligt har afstået, da han er gammel og skrøbelig og ej kan bestyre samme. Fornøden underhold og begravelse til Laurs Nielsen og giver hans hustru Maren Christensdatter 10 rdl. og lader hende have et lille værelse der fremdeles.

 

329, 30. jan. 1770, Christen Christensen, født i Rosen, Knarren i Voer på 0-6-1-0 tdr. hartkorn, som Henrik Thomsen er frakommet pga. restancer af kgl. skatter og landgilde og uordentlige forhold. Fri for indfæstning, da han har betalt Henrik Thomsens restancer.

 

330, 31. jan. 1770, Thor Nielsen, født i Klemenshave, Ledet eller Slettingen i Albæk, som Rasmus Pedersen fradøde og hvis enke han har ægtet. Har som formanden opsyn med skoven. Indfæstning 12 rdl.

 

331, 30. april 1770, Peder Thomsen, født i Albækgård, hus i Vesterskov i Voer, som Peder Christensen godvilligt har afstået til ham. Aftægt til Peder Christensen med hustru. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. og betaler formandens restance.

 

332, 5. maj 1770, Poul Laursen, der en del år har tjent mig som kusk og ladefoged, Donsted i Albæk på 4-6-1-1¼ tdr. hartkorn, som afgangne Jens Pedersen sidst har været forundt og hvis enke Karen Jensdatter han ægter. Indfæstning og Jens Pedersens restance er betalt.

 

333, 12. maj 1770, Gregers Laursen, født i Hytten i Albæk, Tabroen i Voer på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Peder Jensen afstår efter langvarig svaghed og hvis eneste datter Anne Pedersdatter han ægter. Aftægt og begravelse til Peder Jensen og hustru. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

334, 16. aug. 1770. Eskild Jensen, født i Agersted, tjenende i Albæk præstegård, Skrogs­mose i Albæk på 0-6-0-½ tdr. hartkorn, som Søren Laursens enke er fradød. Ægter den på stedet værende pige Maren Sørensdatter [der hed Anne]. Har som naboen Peder Pedersen vedbørlig og nøje tilsyn med Voergårds skov i Albæk at intet bliver hugget eller bortført af træ, vindfælder, nedblæste grene og andet. Indfæstning 20 rdl.

 

335, 26. sep. 1770, Peder Pedersen Østergaardsholt, tjenende i Smalbro, Bakken i Knøsene i Albæk på 2-0-0-2 tdr. hartkorn, som Svend Knudsen fradøde og hvis enke han ægter. Forsyne Marqvar Nielsen, der før beboede stedet, med nødtørftigt underhold hans livstid og en sømmelig begravelse.

 

336, 13. sep. 1770, Peder Christensen Lyngså, gående landsoldat på mit gods i kaptajn von Meyers kompagni, hus i Lyngså på 0-3-0-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Christen Andersen godvilligt har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed. Forsyne sin gamle far med fornøden underhold og sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

337, 9. okt. 1770, Ole Nielsen Vesterskov, Båndhagen i Voer på 1 skp. hk., som Niels Jensen godvilligt har afstået til ham. Overtager stedet når han har ægtet Niels Jensens datter Margrethe Nielsdatter. Forsyne Niels Jensen og hustru med nødtørftig husværelse og ophold deres livstid. Indfæstning 10 rdl.

 

338, 14. april 1771, Otte Nielsen Gaardsholt, tjenende i Flauenskjold, sted i Vesterskov i Voer, som Jens Hansen fradøde og hvis enke godvilligt afstår. Antager stedet når han har ægter enken. Indfæstning  13 rdl. 2 mk.

 

338, 30. mart 1771, Peder Sørensen Porsmose, gående landsoldat i von Meyers kompagni, sted i Lyngså by ansat til 1-3-1-1 tdr. hartkorn, men efter ligningen er på 1-3-0-0 tdr., som Anders Justesen godvilligt har afstået til ham. Indfæstning 8 rdl. der er formandens restance.

 

339, 21. sep. 1771, Jens Laursen Frismose, hus i Bjergene på 0-3-1-1 tdr. hartkorn, som Christen Hansen har måttet kvittere pga. armod og slette omstændigheder. Fri for indfæstning mod at han betaler det korn af byg og havre, som jeg til sæden i sidst afvigte forår har forstrakt ham med, 1 td. 3 skpr. byg og 3 tdr. havre.

 

341, 21. sep. 1771, Hans Nielsen Åbolt, Skrogsmose i Albæk, som Eskild Jensen fradøde og hvis enke Anne Sørensdatter har afstået mod at han ægter hende. Har sammen med Peder Pedersen vedbørlig og nøje tilsyn med Voergård skov i Albæk at intet af stående træer, vindfælder, nedfaldne grene og andet bliver hugget og bortført uden udvisning eller tilladelse. Indfæstning 20 rdl.

 

342, 20. dec. 1771, Jens Pedersen Ravnholt, Togårde i Voer på 5-3-0-0 tdr. hartkorn, som Mads Jensen fradøde og enken Ingeborg Nielsdatter godvilligt afstår på vilkår at han ægter hende. Pligtig at give Christen Sørensen og hustru fornøden, tilbørlig og god husværelse og varme, lys, underhold og pleje deres livstid samt en kristsømmelig jordefærd og begravelse efter deres død. Christen Sørensen nyder desuden foder og græs til et bæst og et fækreatur. Indfæstning 40 rdl.

 

343, 20. dec. 1771, Peder Nielsen, Ravnholt i Voer som hans mor Niels Jensens enke Ingeborg Nielsdatter har afstået til ham, men beholder halvdelen af stedet. Hartkorn 2 tdr. Fornøden husværelse og ophold til moderen og en kristsømmelig og anstændig begravelse. Indfæstning 30 rdl.

 

344, 20. april 1772, Simon Andersen, gård i Sørå by på 2 tdr. hartkorn, som hans far Anders Ibsen fradøde. Indfæstning 10 rdl.

 

345, 20. maj 1772, Christen Pedersen, sted i Voerså by, som hans mor, Peder Sørensen Clausens enke, fraflyttede. Pligtig, så vidt muligt og han formår, at opdrage sine ved stedet værende søskende, indtil de måtte ved alders tiltagelse komme så vidt, at de deres brød hos fremmede kan fortjene og erhverve. For indfæstning befriet.

 

346, 20. maj 1772, Søren Pedersen Overgård, Enodden i Voer på 7 skpr. hartkorn, som Niels Jensens enke godvilligt har afstået til ham. Aftægtsakkord med enken. Indfæstning 10 rdl.

 

347, 21. maj. 1772, Søren Laursen Holbæk, Over Holbæk i Albæk på 2-7-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Andersen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Forsyne sine gamle forældre med nødtørftigt ophold og husly deres livstid og begravelse efter døden. Indfæstning 13 rdl., men er frigiven at svare faderens mangfoldige pådragne restancer.

 

349, 22. maj 1772, Jeppe Nielsen, der har beboet et sted i Lyngså, som han har afstået til Anders Nielsen, Nørgård i Lyngså på 2-4-1-1 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen kvitterede. Har bekommet sædekorn dette forår, som han in natura leverer igen når indavlet er eller betaler med penge. For indfæstning befriet.

 

350, 25. maj 1772, Jens Pedersen Korre, der har haft et hus i Lyngså, Dammen i Albæk på 4-1-0-2 tdr. hartkorn, som Laurs Laursen måtte fraflytte pga. slette omstændigheder. For indfæstning og for formandens restance forskånet, men betaler korn, jeg dette forår har forstrakt ham med.

 

351, 29. maj 1772, Niels Pedersen Store, Store i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Peder Pedersen har afstået. Forsyne faderen med nødtørftig husværelse og ophold samt sømmelig begravelse efter døden. For indfæstning befriet, men betaler en del sin fars pådragne restance uden nogen eftergivelse.

 

352, 29. maj 1772, min bonde Anders Nielsen, hidtil i Nørgård i Lyngså, som er afstået til Jeppe Nielsen, hus i Lyngså by på 0-1-3-0 tdr. hartkorn, som Jeppe Nielsen har afstået til ham. For indfæstning befriet.

 

353, 20. juni 1772, Niels Pedersen Worsøe, gående landsoldat, sted i Voerså, som hans far Peder Nielsen godvilligt har afstået til ham. Hartkorn 2 tdr. Faderen beholder 1 td. sin livstid, men fæsteren er ene ansvarlig for fæstet. Indfæstning 10 rdl.

 

354, 16. juni 1772, Christen Pedersen, der har beboet et hus i Porsmose, Neder Holbæk i Albæk, som Anders Nielsen pga. armod og slette omstændigheder måtte kvittere. Hartkorn: 2-7-0-1 tdr. som modereres til 2 tdr. For indfæstning befriet, men skal enten levere det korn igen in natura, som jeg dette forår ham til sæd ved stedet har forstrakt, eller betale i penge.

 

355, 24. juli 1772, Jens Madsen Agersted, som har tjent som ladefoged, Sørågård i Sørå by på 4 tdr. hartkorn, som Christian Christensen ved ulovlig omgang ved dom og påfulgt udlægsforretning blev frasat. Indfæstning 40 rdl. og hvad formanden i skat er bleven skyldig.

 

357, 5. aug. 1772, Christen Mortensen, der hidtil har opholdt sig i Vesterskov, umatrikuleret gadehus i Porsmose, som Christen Pedersen formedels et andet steds antagelse har kvitteret. Indfæstning 5 rdl. 2 mk.

 

357, 20. aug. 1772, Jens Pedersen Brunvang, umatrikuleret hus i Vesterskov, som Christen Nielsen måtte kvittere pga. armod og slette omstændigheder. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

358, 22. dec. 1772. Påtegning på Thomas Nielsen i Båndhagen hans fæstebrev af 13. okt. 1766. Er endvidere forundt det umatrikulerede Kniben, som Laurs Sørensen hidtil har beboet. Laurs Sørensen og hustru nyder fri husværelse.

 

359, 24. juni 1772, Hans Christensen Bjergene, umatrikuleret hus i Nybro i Albæk, som Peder Madsen pga. alderdom og skrøbelighed godvilligt afstår, så snart fæsteren har ægtet hans datter. Forsyne gamle Peder Madsen med fornøden husværelse og ophold hans livstid og efter døden en sømmelig begravelse. Ligeledes hans hustru med husly, og årlig levere hende til underhold 4 skpr. rug og 2 skpr. byg. Fri for indfæstning, da han har betalt stedets restancer.

 

360, 15. okt. 1772, Peder Mouritsen Agersted, umatrikuleret hus i Porsmose i Albæk, som Peder Sørensens enke fradøde. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

361, 30. okt. 1772, Kirsten Hansdatter, det umatrikulerede Højene i Albæk, som Christen Olesens enke har måttet kvittere pga. alderdom og slet tilstand.

 

362, 30. dec. 1772, Peder Madsen, Nørholt i Voer på 3 skpr. hartkorn, som hans far Mads Pedersen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Faderen nyder fornøden underhold og husly sin livstid og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

363, 31. marts 1773, Albert Christensen Broen, Kæret i Voer på 1 td. hartkorn, som Laurs Hansen og hustru omtrent på samme tid fradøde. Ægter den ældste datter Mette Laursdatter og opføder de øvrige børn med fornøden pleje til de deres brød hos fremmede kan fortjene. Den ved stedet værende svage pige Birgitte Pedersdatter er han pligtig at forsyne med nødtørftigt underhold så længe hun lever. Har opsyn med anpart af Agersted skov og kær.

 

364, 14. april 1773, Christen Christensen Endel, Svinhaven i Voer på 1-6-1-2 tdr. hartkorn, som Peder Nielsens enke Kirsten Christensdatter, som han ægter, har afstået.

 

365, 30. maj 1773, Niels Nielsen, født i Vester Gårdsholt, Voldbro i Voer på 2-6-2-0 tdr. hartkorn, som Hans Christensen fradøde og hvis enke Maren Nielsdatter afstår mod at han ægter hende.

 

366, 2. juni 1773, Hans Nielsen, født i Lyngså, Nørre Strengsholt i Albæk på 2-4-3-1 tdr. hartkorn, som Niels Hansen godvilligt har afstået og hvis datter Maren Nielsdatter han ægter. Forsyne formanden Niels Hansen og moderen Maren Christensdatter med nødtørftig husly og ophold.

 

367, 12. juni 1773, Peder Christensen, Lunderhede i Voer på 5-7-1-0 tdr. hartkorn, som hans mor Christen Svendsens enke godvilligt har afstået til ham. Forsyne moderen og hendes sygelige datter Anne Christensdatter med nødtørftigt ophold deres livstid og kristsømmelig begravelse efter døden.

 

369, 26. juni 1773, Jens Jørgensen, Lille Rugtved på 1-2-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Jørgen Pedersen fradøde. Opsyn med den i stedets mark værende skov at intet derudi, lidet eller meget, vorder hugget og bortført uden tilladelse. Indfæstning 25 rdl.

 

370, 16. juni 1773, Peder Laursen Strudsholm, Vandsted i Voer på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Ole Nielsen fradøde, på vilkår at han ægter enken Inger Christensdatter. Underholder den på stedet værende gamle mand, Ole Nielsens far, og forsørger hans efterlevende uopfødte børn til de deres brød hos fremmede kan fortjene.

 

371, 16. juli 1773, Mads Axelsen af Sørå, husplads til at opføre et lidet rollingshus i den (østre) side af Fæbroens beboeres enge ved Sørå mark i Albæk. Med tillagt jord udenfor som en kålhave.

 

372, 16. juli 1773, Christen Christensen, født i Lyngså, Fejborg i Albæk, som Jens Ottesen har måttet kvittere pga. slette omstændigheder og pådragne restancer. Hartkorn 1 td. som modereres til 0-5-1-1 tdr. Fornøden ophold og fri husly til gamle Karen Schyttes, der har beboet stedet. Indfæstning 15 rdl. 4 mk. 7 sk.

 

373, 30. juli 1773, Peder Christensen, der sidst beboede et sted i Lyngså, han nu fradrager, hus i Nybro i Albæk på 0-3-0-1 tdr. hartkorn, som Jens Andersen i vilje og minde er fraflyttet. Leverer årligt, så længe hans far lever, Jens Andersen i Lyngså, der hos ham er akkorderet at forblive, 4 skpr. rug inden martini.

 

374, 15. sep. 1773, Niels Sørensen Båndhagen, sted i Nybro eller Lyngså skov i Albæk, som Morten Jensen måtte kvittere efter dom pga. slette omstændigheder. Hartkorn 1-0-0-1 tdr. Fri for indfæstning, da han har betalt formandens restance på 8 rdl.

 

375, 30. sep. 1773, min bonde Rasmus Christensen Hytten, hus i Porsmose i Albæk, som Jens Jen­sen måtte for­lade pga. armod. Hartkorn fra Peder Jørgensens sted 2 skpr. Hoveri til Rugtved med otte gangdage i høbjerring og høst. Indfæstning 4 rdl. er formandens restance.

 

376, 30. sep. 1773, Niels Sørensen, Pilværn i Albæk på 1-5-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Søren Nielsen har afstået pga. alderdom og slette omstændigheder. Fri for indfæstning, men betaler sin fars restance.

 

377, 6. nov. 1773, Peder Christensen, sted i Lyngså, om hans far Christen Pedersen Kold godvilligt for ham har afstået. Hartkorn 0-6-1-1½ tdr. Bygningerne er sammenbygget med et andet sted, Ormholts ejer tilhørende. Pligtig at forsyne sin far med nødtørftig husly og ophold. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

378, 16. nov. 1773, Christen Christensen, der er opfødt på mit gods i Vestergård, Klemenshave i Albæk på 1-6-3-2 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen godvilligt har afstået. Denne beholder 1 skp. østen for de påstående huse og 1 skp. vesten for samme og han og hans kone nyder desuden ophold og fornøden husly. Indfæstning 24 rdl.

 

379, 15. marts 1774, Christen Nielsen, Vester Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Thomsen godvilligt har afstået mod at nyde nødtørftig husly og ophold så længe han lever og en sømmelig begravelse efter døden. Indfæstning kun 13 rdl. 2 mk., da han skal betale sin fars restance.

 

381, 17. marts 1774, Niels Hansen, født i Agersted, Bakkegården i Agersted på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen godvilligt har afstået og hvor han skal nyde fornøden og nødtørftig husly og ophold, et fæhøved på foder og græs og efter døden en sømmelig begravelse. Ægter datteren Lispet Andersdatter. Indfæstning 20 rdl.

 

382, 17. marts 1774, Christen Rasmussen, født i Lyngså, hus samme sted på 4 skpr. hartkorn, som Christen Christensen har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed. Til sit underhold nyder Christen Christensen årligt 4 skpr. rug og 2 skpr. byg. Indfæstning 4 rdl. og betaler de på stedet værende restancer.

 

383, 17. marts 1774, Ole Christensen, født i Lyngså, umatrikuleret gadehus i Lyngså, som Poul Christensen Klits enke godvilligt fraflyttede.

 

384, 29. marts 1774, Peder Hansen, hus i Voerså på 0-2-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Hans Pedersen godvilligt har afstået til ham. Faderen nyder fornøden og fri husly og ophold på stedet så længe han lever. Moderen Maren Olesdatter nyder alene fri husly og årligt to får på foder. Fri for indfæstning, da han har forbunden sig til straks at betale faderens restance.

 

386, 20. maj 1774, Mads Jacobsen, født i Kæret, Albækgård på 5-5-0-0 tdr. hartkorn, som Hans Jensen bebor. Får stedet når Hans Jensen enten dør eller vil afstå til ham og datteren Ellin Hansdatter, som Mads Jacobsen er forbunden at ægte. Aftægt til Hans Jensen og hustru.

 

387, 20. maj 1774, Jens Pedersen, tjenende i Smalbro, Meller Store i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Pedersen og søn Niels Pedersen måtte kvittere og er frasat. Husene i meget slet stand, og jeg opbygger laden og et fæhus øster i gården. Ham gives tømmer til rollingen, som han selv besørger i vedbørlig stand inden foråret. Gamle Peder Pedersen Kold, som forhen beboede stedet, nyder fri husværelse, såfremt han forlanger det.

 

388, 1. sep. 1774, Hans Pedersen, tjener i Albæk præstegård, Stolsholt i Albæk på ?-2-1-2 tdr. hartkorn, som Rasmus Nielsen kvitterede og er fraflyttet pga. den opkomne ildsvåde hvor de påstående huse blev lagt i aske. Af mig er opbygget 4 fag lade og 4 fag rolling. Indfæstning 5 rdl. 4 mk. Er fri for formandens restance.

 

390, 1. sep. 1774, Christen Sørensen, født i Lyngså, gård samme sted på 1-4-1-1 tdr. hartkorn, som Christen Poulsen Kold godvilligt afstår til ham og sin datter, som fæsteren er pligtig at ægte. Christen Poulsen og hustru nyder fri husværelse og ophold, så længe de lever, og sømmelig begravelse efter døden. Indfæstning 10 rdl., og af formandens restance 3 rdl. 2 mk. 11 sk. Det øvrige er ham befriet.

 

391, 30. sep. 1774, Morten Andersen, født i Falden, sted i Albæk på 1-2-0-½ tdr. hartkorn, som Mads Pedersen godvilligt har afstået til ham og sin datter Maren Madsdatter, som han er pligtig at ægte. Mads Pedersen og hustru beholder 2 skpr. og nyder fri husværelse og ophold så længe de lever og en sømmelig begravelse efter døden. Indfæstning 24 rdl.

 

392, 5. okt. 1774, Laurs Jensen, født i Trangeled, Lyngsågård på 6-0-3-2 tdr. hartkorn, som Jesper Christensen godvilligt har afstået til ham og sin steddatter Elline Jensdatter, som han er forbunden at ægte. Jesper Christensen og hustru nyder fri husværelse og nødtørftigt ophold, men ifald de ikke med fæsteren kan forenes, giver dem årligt 4 tdr. rug og 2 tdr. byg, en ko på foder og græs og to får. Indfæstning 40 rdl.

 

394, 30. juli 1774, min bonde Jens Andersen, der hidtil har beboet et sted i Nybro og med tilladelse er fraflyttet, hus i Lyngså på 0-3-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Christensen beboede og til ermeldte Nybro fradrog. Pligtig at forsyne med nødtørftigt husly og ophold til den ved stedet værende gamle Christen Andersen, imod at sønnen Peder Christensen fra Nybro til fæsteren årligt leverer 4 skpr. rug til hjælp til hans underhold. Til indfæstning har fæsteren ej videre at betale end 13. rdl. 2 mk. 9 sk. af formandens restance.

 

395, 21. nov. 1774, Morten Laursen, Strudsholm i Voer på 3 tdr. hartkorn, som hans mor Laurs Mortensens enke godvilligt har afstået på vilkår, at hun nyder fri husværelse, nødtørftig og forsvarlig underhold og en sømmelig begravelse. Indfæstning 30 rdl.

 

396, 21. nov. 1774, Niels Jacobsen, et umatrikuleret gadehus i Agersted, Lille Ensted, som Jens Andersen godvilligt har afstået til ham og sin datter Karen Jensdatter, som han skal være pligtig at ægte, og på vilkår, at Jens Andersen og hustru skal nyde nødtørftigt ophold. Indfæstning 10 rdl.

 

397, 1. dec. 1774, Søren Hansen Enodden, Bjeldbakken eller Ulfgraven i Voer på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Christensen pga. alderdom og skrøbelighed har afstået til ham og sin datter Kirsten Christensdatter, som han skal være forbunden at ægte, og på vilkår, at Christen Christensen og hustru nyder fri husværelse deres livstid og en sømmelig begravelse efter døden.

 

398, 10. dec. 1774, Jens Sørensen Vesterskov, huset Liljen i Voer, som Peder Laursen pga. restancer og andre slette forhold har måttet kvittere og afstå. Peder Laursen og hustru nyder fri husværelse i vestre ende af våningshuset så længe de lever. I indfæstning betaler han formandens restance på 11 rdl. 5 mk. 8 sk., hvorimod ham gives 4 læs bøg i skoven til bygningshjælp.

 

399, 6. februar 1775, Christen Nielsen, Ravnholt i Voer på 2 tdr. hk., som hans mor Niels Andersens enke Voldborg Ibdatter godvilligt har afstået på vilkår, at hun og svage datter Mette Marie Nielsdatter nyder fri husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 30 rdl.

 

401, 8. februar 1775, Laurs Rasmussen, gård i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Rasmus Pedersen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Faderen og hustru nyder husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse, så vidt det ikke kan være mig eller stedet til nogen nachdel. I indfæstning betaler han på faderens restance 15 rdl. 2 mk. 12 sk. For det øvrige deraf er han befriet.

 

402, 1. dec. 1774. Påtegning på Peder Nielsen i Pilværn hans fæstebrev af 9. okt. 1750, Peder Nielsen er med tilladelse fraflyttet sit i fæste havende sted i Pilværn og har antaget det umatrikulerede hus i Nybro, som Mads Røggii fradøde.

 

402, 10. jan. 1775. Påtegning på Frederik Andersens i Knøsene hans fæstebrev af 16. april 1746. Han med Michel Pedersen i Lyngså er blevet enige om, at den sidste forretter hoveri, den første hidtil har gjort.

 

402, 1. jan. 1775. Påtegning på Michel Pedersens fæstebrev af 15. sep. 1754, at Michel Pedersen påtager at forrette det hoveri, som Frederik Andersen i Knøsene hidtil har gjort.

 

403, 30. marts 1775, Hans Christensen Bjergene, Vestergård i Agersted på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Hans Pedersens enke Else Christensdatter for ham har opladt på vilkår, at han skal være pligtig at ægte hende. Indfæstning 13 rdl.

 

404, 8. april 1775, Peder Pedersen Koch, født i Lyngså, gård i Lyngså på 2-7-1-1½ tdr. hartkorn, som Christen Andersen Ruus godvilligt har afstået til ham og sin datter Anne Christensdatter, som han skal være pligtig at ægte. Christen Andersen og hustru nyder fornøden underhold, husly og ildebrand, så vidt det ikke kan være mig eller stedet til nogen fornærmelse.

 

405, 1. maj 1775, Anders Laursen, hidtil i Aunkjøt i Skæve, men med min consens godvilligt er fraflyttet, Åbolt i Voer på 2 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen godvilligt har afstået til ham. Pligtig at forsyne sin gamle far Laurs Madsen og hustru med ophold og pleje så længe de lever.

 

407, 1. maj 1775, Peder Nielsen, som har beboet Åbolt i Voer og med given tilladelse har afstået, Aunkjøt i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Anders Laursen med tilladelse har kvitteret.

 

408, 15. maj 1775, Laurs Pedersen Koch, gård i Lyngså på 2-0-1-0 tdr. hartkorn, når hans far Peder Laursen Koch eller mor ved døden afgår eller vil afstå. Er det halve af det såkaldte Kochesboel. Indfæstning 20 rdl.

 

409, 12. maj 1775, Peder Jørgensen Krabdrup, med lovligt pas fra Kølskegård, Store Tranget i Voer på 6-5-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen ved dom blev frasat. Undtagen det stykke jord øster i heden, som støder mod Trangeledets mark, strækkende fra vester side tæt vesten om samme steds lade og sønder fra Dorfs bæk i nord til Porssigen, såfremt jeg det selv finder for godt at lade indhegne og dyrke til agerland. Vedbørlig opsyn med det på gårdens ejendom værende ellekær, hvoraf han må nyde til sine gærders vedligeholdelse.

 

411, 22. maj 1775, Ole Nielsen, hidtil i Båndhagen, som han efter begæring og min tilladelse er fraflyttet, Endel i Voer på 1-5-2-0  tdr. hartkorn, som Jens Sørensen godvilligt har kvitteret. Betaler på formandens restance 11 rdl. 1 mk. 10 sk. og er for indfæstning befriet. Forsyne sin kones forældre Niels Jensen og hustru med nødtørftig ophold og husly.

 

412, 22. maj 1775, Jens Sørensen, hidtil i Endel, som han formedels slette omstændigheder har afstået, Båndhagen i Voer på 1 skp. hk., som Ole Nielsen med tilladelse fraflyttede. Fri for indfæstning, men betaler restance fra Endel.

 

413, 29. maj 1775, Ib Pedersen, gående landsoldat, Enodden i Voer på 2 tdr. hartkorn, som hans far Peder Ibsen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Forældrene nyder fri husværelse og ophold til nødtørftighed så længe de lever, når det ikke kan være mig eller stedet til nogen fornærmelse.

 

415, 29. juni 1775, Søren Poulsen, hidtil i Sanden i Albæk, som han med tilladelse fraflyttede, Sørågård på 4 tdr. hartkorn, som Jens Madsen ved dom er frasat pga. slette forhold. Skal svare og levere Axel Madsens enke, som forhen har beboet stedet, årligt 4 skpr. rug og 2 skpr. byg forsvarligt korn og mål.

 

416, 30. juni 1775, Steffen Rasmussen, hidtil i Vesterskov, gård i Voerså by, som Søren Nielsen pga. armod har frasagt sig, kvitteret og efter dom er frasat. Hartkorn 2-4-0-½  tdr. og et dertil lagt gadehus på 0-2-2-2 tdr.

 

417, 16. juli 1775, Gregers Laursen, hidtil i Tabroen i Voer, Sanden i Albæk på 1-6-0-1 tdr. hartkorn, som Søren Poulsen, der forflyttedes til Sørågård, har kvitteret. Forsyne sin kones forældre, Peder Kold og hustru, som forhen beboede Tabroen, med fornøden husværelse og ophold så længe de lever og en sømmelig begravelse efter døden.

 

418, 27. juli 1775, Jens Andersen Falden, gående landsoldat, Tabroen i Voer på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Gregers Laursen pga. forflyttelse har kvitteret. Tilsyn med ledet ved gårdens mark at samme ej bliver stående åben, så fremmede eller uberettigede kreaturer her på ejendommen indkommer, ligeså ikke heller fremmede rejsende der beder og græsser. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

420, 27. juli 1775, Peder Jensen, gående landsoldat, gård i Voerså by på 1-4-2-½ tdr. hartkorn, som Niels Laursen Munch har måttet kvittere, og et sted i Voerså by på 0-6-3 ¼ tdr., når hans far Jens Nielsen og hans mor, der er aldrende, ved døden afgår. Fri for indfæstning.

 

421, 20. sep. 1775, Laurs Mouritsen Agersted, gående landsoldat, Svinhaven i Voer, som Christen Christensen fradøde og hvis enke Kirsten Christensdatter godvilligt afstår på vilkår, at han er pligtig at ægte hende. Indfæstning 20 rdl.

 

422, 22. nov. 1775, Jeppe Pedersen, som godvilligt fraflyttede Sønder Strengsholt, Bjergene i Albæk på 3-0-2-2 tdr. hartkorn, der modereres til 2 tdr., som Christen Christensen fraflyttede.

 

423, 18. april 1775, Jens Laursen, hidtil i hus i Bjeldbakken, Lem i Voer på 1-6-1-0 tdr. hartkorn, som Jens Jensen fraflyttede. Forsyne sin kones far Anders Skrædder med nødtørftigt husly og ophold så længe han lever.

 

425, 18. april 1775, Jens Jensen, hidtil i Lem, som han måtte kvittere pga. armod, umatrikuleret hus i Bjeldbakken i Voer, som Jens Laursen med tilladelse fraflyttede.

 

425, 21. juli 1775, Peder Sørensen, der ej har den anbefalede højde at han til landsoldat kan antages, hus i Vesterskov i Voer, som Steffen Rasmussen fraflyttede for et andet steds antagelse.

 

426, 22. nov. 1775, Christen Christensen, forhen i Bjergene i Albæk, Sønder Strengsholt på 1-2-3-1 tdr. hartkorn i samme sogn, som Jeppe Pedersen fraflyttede.

 

427, 15. juni  1776, Søren Nielsen, gående landsoldat og har tjent mig som ladekarl, Dyssevad i Voer på 1-7-2-0 1 tdr. hartkorn, som Peder Hansen fradøde og hvis enke Anne Laursdatter godvilligt afstår på vilkår, at han skal være pligtig at ægte hende. Indfæstning 20 rdl.

 

429, 15. juni 1776, Christen Mortensen, gående landsoldat og har tjent mig som ladefoged, Tveden i Albæk på 4-4-2-1 tdr. hartkorn, som Mads Madsens enke Kirsten Jensdatter nu afstår på den condition, at hun nyder fri husværelse, fornøden ophold og pleje sin livstid og efter døden en sømmelig begravelse. Ægter datteren Maren Madsdatter. Tilbørlig opsyn med den på ejendommen liggende liden lykke eller skovpart, så intet deraf uden min tilladelse vorder hugget eller bortført, med mindre fæsteren i så fald som gerningsmand må derfor stande til rette såfremt den eller de skyldige ej kan forevises og søges opdaget. Skal årligt nyde deraf til sine gærders vedligeholdelse. Indfæstning 50 rdl.

 

430, 24. april 1776, Laurs Laursen, Mølkær i Voer på 1-0-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Nielsen godvilligt afstår på vilkår, at han og hans hustru nyder fornøden husly, ophold og pleje og en sømmelig begravelse.

 

432, 29. marts 1776, Laurs Christensen Holdensgård, gående landsoldat, Domgård i Voerså by på 1-5-0-2 tdr. hartkorn, som Jens Nielsen har måttet kvittere pga. slet tilstand.

 

433, 29. marts 1776, Jørgen Christensen Holdensgård, rytter ved det jyske rytterregiment, Holdensgård i Albæk på 4-3-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jørgensen fradøde og hans mor Johanne Laursdatter godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed mod at nyde nødtørftigt og fornødent ophold, husly og pleje sin livstid og en sømmelig begravelse.

 

434, 30. okt. 1776, Niels Christensen, tjenende mig som ladefoged og over den alder at han til indrullering kan antages, gård på 4-0-1-2 tdr. hartkorn i Voerså by, som Gregers Sørensen har måttet kvittere pga. slette forhold. Den såkaldte brygge ved siden af åen, så vidt stedets fortog strække, på min bekostning bliver gjort i stand. Til bygningshjælp giver jeg ham det behøvende tømmer til fire gulve hus.

 

436, 18. marts 1775, Peder Rasmussen, født i Kæret i Voer, Øster Gårdsholt i Voer på 4-2-3-1 tdr.hartkorn, når beboeren Laurs Christensen ved døden afgår eller frasiger sig. Opsyn med at ingen utilladelige gabe på gærdet eller lukket vesten omkring Voergårds mark nedtages eller at gærdet vorder bortstjålet. [Utilladelige evt. fejlskrift for tilladelige]

 

437, 4. jan. 1777, Niels Andersen, født i Sørå, har ej den anbefalede højde at han til indrullering kan være antagelig, hus på 0-1-0-1 tdr. hartkorn i Vesterskov i Voer, som Søren Sørensen Bøg godvilligt har afstået til ham og sin datter Helle Sørensdatter. Søren Sørensen og hustru nyder fornøden og nødtørftig underhold, husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

438, 4. jan. 1777, Iver Jensen, født i Sønder Strengsholt, pga. vanførlighed på det ene knæ ej tjenlig til indrullering, Mosen i Albæk på 0-0-1-2 tdr. hk., som Anders Christensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Forsyne Anders Christensen og hustru med fornøden og nødtørftigt ophold. Indfæstning 10 rdl.

 

439, 20. jan. 1777, Palle Laursen, landsoldat, Høsen på 6 skpr. hartkorn i Voer, som hans mor Laurs Pallesens enke nu godvilligt har afstået og hvor hun skal nyde husly, ophold og begravelse. Fri for indfæstning, da han har betalt sin mors restance.

 

441, 4. jan. 1777, Niels Jensen Skrædder, hidtil i Lyngså, som han med tilladelse bytter, antager Jens Nielsens sted i Lyngså på 1-1-1-1 tdr. hartkorn, som denne godvilligt fraflyttede.

 

442, 25. jan. 1777, Jens Jensen, født i Alfarvad, har ikke det anbefalede mål af højde at han til indrullering kan antages, hus på 3 skpr. hartkorn i Lyngså by, som Laurs Dammen kvitterede. Har betalt formandens restance og er fri for indfæstning.

 

443, 25. jan. 1777, Anders Nielsen, født i Rom i Albæk, har ej den højde at han til indrullering kan antages, hus i Nybro i Albæk, som Peder Nielsens enke godvilligt har afstået og som han ægter. Indfæstning 10 rdl.

 

444, 4. juli 1777, Kirsten Christensdatter Rom, det lidet umatrikulerede og selv opbyggede gadehus ved Thor Hansens påboende steds ejendom i Fjemtrang kaldet Lille Fjemtrang, med dertil indkastet haveplads.

 

445, 15. juli 1777, Niels Christensen Kong, hidtil i Lyngså, som han med tilladelse ombytter og afstår, hus på 0-3-?-1 tdr. hartkorn i Lyngså, som Niels Jensen Skrædder har kvitteret.

 

446, 15. juli 1777, Niels Sørensen Kold, født i Lyngså, gående landsoldat, sted på 1-4-1-1 tdr. hartkorn i Lyngså, som Christen Pedersen Kold fradøde og hvis enke godvilligt afstår på vilkår, at han ægter hende. Forsyne gamle Peder Christensen Kold med husly og ophold,

 

447, 15. juli 1777, Niels Poulsen Klitten, gående landsoldat, gård på 2 tdr. hartkorn i Lyngså by, som Simon Andersen har måttet kvittere pga. armod og slette forhold. Fri for indfæstning og for formandens restance, da stedet er en del forødet.

 

448, 15. juli 1777, Jens Christensen Waarsaae, gående landsoldat, Over Holbæk på 2-7-2-2 tdr. hartkorn i Albæk, som Otte Nielsens enke godvilligt har afstået og som han ægter. Indfæstning 13 rdl. 2 mk.

 

450, 16. juli 1777, Peder Christensen, født i Klitten, gående landsoldat, Heden i Albæk på 2-3-2-0 tdr. hartkorn, som Jacob Ottesen pga. alderdom og skrøbelighed godvilligt har afstået til ham og sin datter Zidsel Jacobsdatter. Gamle Jacob Ottesen nyder nødtørftig husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fri for indfæstning, da han har betalt formandens restance af kgl. skatter, men for ekstraskatter er han frigiven.

 

451, 28. februar 1778, Hans Jacobsen Leergrav, gående landsoldat, Bakkensgård i Agersted på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Christensen godvilligt har afstået til ham og sin datter, som han har lovet at ægte. Niels Christensen og hustru nyder nødtørftig husværelse og ophold så længe de lever, såfremt de i forligelighed vil efter evner og kræfter stræbe og arbejde fæsteren til gavn samt fælles nytte og befordring. Indfæstning er formandens restance på 20 rdl.

 

453, 5. jan. 1778, Peder Laursen, hidtil i gadehuset Gabet i Voer, Togårde i samme sogn på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Madsen har kvitteret pga. armod og slet tilstand. Husene er en del forfaldne og ham gives bygningshjælp af tømmer og tag. Indfæstning eftergivet.

 

454, 6. jan. 1778, Anders Poulsen Lyngsaae, over 40 år, umatrikuleret hus ved Rugtved skov i Kirschouholtet, som birkeskriver Christen Lyngbye fradøde. Indfæstning 10 rdl.

 

45?, 8. jan. 1778, Niels Madsen Tveden, Holbæk i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Christen Pedersens enke har måttet kvittere pga. armod og slet tilstand. For indfæstning befriet, da husene er noget forfaldne.

 

457, 28. februar 1778, Søren Jørgensen Tvedden, gående landsoldat, gård i Lyngså by på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Iversens enke godvilligt afstår til ham på vilkår at han ægter hende. Indfæstning 10 rdl.

 

458, 5. april 1758, Jens Pedersen Korre, der af armod kvitterede Nørre Dammen i Albæk, det umatrikulerede Strengsholt, som Jens Jørgensens enke godvilligt afstår mod at nyde husly og de to blokker ved nørre side af huset til brug.

 

459, 4. maj. 1778, Christen Jensen Wadet, udygtig til indrullering, Gabet i Voer på (4) skpr. 1 fjk. hartkorn, som Peder Laursen med tilladelse fraflyttede. Bjerger et engskifte tillige med Thomas Nielsen.

 

460, 7. maj. 1778, Johan Mogensen, befunden udygtig til indrullering, hus i Vesterskov i Voer på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som hans mor Mogens Johansens enke nu godvilligt afstår på vilkår at han forsørger hende med nødtørftig husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

462, 8. juni 1778, Christen Nielsen Lyngsaae, for liden til indrullering, umatrikuleret gadehus i Lyngså, som Gregers Sørensen fradøde.

 

463, 24. juni 1778, Peder Poulsen, gående landsoldat, Nør Klitten i Albæk på 7 skpr. hartkorn, som hans mor godvilligt har afstået. Opsyn med forstranden, og såfremt noget af, hvad indstrandet vorder, borttages af ham, hans folk eller andre, lidet eller meget, bliver han som gerningsmand anset og må derfor stande til rette. Forsyne sin mor med fornøden husværelse, pleje og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

464, 24. juni 1778, Christen Sørensen, rytter ved det jyske regiment, Albækgård på 5-5-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Søren Thomsens enke godvilligt afstår på vilkår, at han forsørger hende med fornøden husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Betaler på sin fars restance 40 rdl., men er fri for det øvrige og for indfæstning.

 

466, 28. juni 1778, Hans Christensen, gående landsoldat, Nør Klitten i Albæk, som hans far tidligere beboede og hans mor godvilligt har afstået på vilkår, at hun nyder fornøden husværelse, pleje og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Opsyn med forstrand – [som side 463]. Indfæstning 20 rdl.

 

467, 30. juni 1778, Morten Nielsen Endehl, gående landsoldat, Endel på 1-5-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Hansen godvilligt har afstået til ham på vilkår, at han nyder fornøden husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 24 rdl.

 

469, 1. juli 1778, Jens Jørgensen Tvedden, gående landsoldat, Stolsholt i Albæk på 1-3-3-0 tdr. hartkorn, som Laurs Laursen godvilligt har afstået til ham på vilkår, at nyde nødtørftig husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 16 rdl.

 

470, 2. juli 1778, Niels Madsen Albech, gående landsoldat, Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-2-1 tdr. hk., som Christen Christensen Biergene godvilligt har afstået. Holder indgået akkord med forrige fæster. Indfæstning 16 rdl.

 

472, 18. juli 1778, Niels Hansen, gående landsoldat, Enodden i Voer på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Hans Sørensen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed mod at han og hustruen nyder fri husværelse, fornøden ophold og pleje og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

473, 2. aug. 1778, Christen Nielsen Aggersted, pga. svaghed anset udygtig til Hans Majestæts tjeneste, huset Bakken i Agersted fjerding på 0-2-2-0 tdr. hartkorn, som Anders Overgård godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder nødtørftig underhold og sømmelig begravelse. Ægter datteren Anne Andersdatter. Indfæstning 8 rdl.

 

475, 28. jan. 1779, Simon Christensen, over den alder at han til indrullering kan antages, gård på 1-6-3-2½ tdr. hartkorn i Voerså by, og et gadehus, som hans bror Peder Christensen (fradøde) og dennes enke Mette Andersdatter afstår på vilkår, at hun nyder nødtørftig husly, ophold og begravelse. Den udenfor stedet ved den forbiløbende å værende dæmning er han pligtig at holde ved lige. Indfæstning 30 rdl.

 

476, 30. april 1779, Claus Nielsen, befunden udygtig til indrullering, gård i Voerså by på 1-4-3-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Clausen godvilligt har afstået på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. I indfæstning har han betalt sin fars restance på 31 rdl. 2 mk. 2 sk.

 

477, 5. maj 1779, Hans Jensen Eendehl, for liden til indrullering, Holbæk mølle i Albæk på 0-2-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen godvilligt har afstået på vilkår, at nyde fri husværelse og nødtørftigt ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Holder selv møllen og dens tilbehør i forsvarlig stand, hævd og god forbedring, mens jeg som hidtil lader bønderne reparere og forbedre mølledammen. Indfæstning 10 rdl.

 

478, 30. maj 1779, Jens Christensen Aunkiødtmølle, for liden til indrullering, Svinhaven i Voer på 1-6-1-2 tdr. hartkorn, som Christen Albertsen godvilligt afstår på vilkår, at han ægter datteren Maren Christensdatter. Forsyne den gamle fæster på stedet med nødtørftig husly og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

480, 11. juni 1779, Laurs Jørgensen Bondhagen, befunden udygtig til indrullering, Båndhagen i Voer på 7 skpr. hartkorn, som hans mor Jørgen Sørensens enke godvilligt har afstået mod at nyde fornøden husly, ophold og pleje så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. På moderens restance betales 12 rdl., mens han er befriet for det øvrige og for indfæstning.

 

481, 30. juni 1779, Svend Poulsen, gående landsoldat og har passeret sidste mønstring, gård i Voerså by på 1-4-2-½ tdr. hartkorn, som hans far Poul Svendsen godvilligt har afstået på betingelse af, at han og hustruen nyder fri husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 8 rdl.

 

482, 6. juli 1779, Hans Laursen Bieldbachen, gående landsoldat, Skovsgård i Voerså by på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen fradøde og enken kvitterede pga. armod. Jeg har ladet laden af ny opbygge. Ingen indfæstning.

 

483, 30. juli 1779, Niels Christensen Rosen, der som landsoldat har passeret sidste mønstring, gård i Sørå på 2 tdr. hartkorn, som Ove Axelsen fradøde og enken nu godvilligt afstår på vilkår, at hun så længe hun lever nyder fri husværelse, underhold og begravelse. Fæsteren fører et ædrueligt levned både i gerning og forhold. Indfæstning 20 rdl.

 

484, 9. aug. 1779, Mette Laursdatter, Søren Nielsens enke i Voerså, vestre ende af Domgårds våningshus i Voerså by og 1/3 af havepladsen, som er separeret fra Domgård.

 

485, aug. 1779, Kirsten Christensdatter, værelse i østre ende af Domgårdens rolling i Voerså, en ager i marken på 2½ skpr. udsæd og 2/3 af kålhaven, som er blevet udskilt fra Domgård. – Underskrevet af hende bror og værge, Simon Christensen i Voerså.

 

486, 9. aug. 1779, Peder Hansen, der bebor et hus i Voerså, gård samme sted på 1-5-0-2 tdr. hartkorn, som Laurs Christensen kvitterede pga. slette forhold. Rollingen har tilforn tilhørt Domgården, hvor kålhave og en ager i marken derfra er separeret. Beholder fremdeles det lidet sted, han hidindtil har beboet.

 

487, 21. aug. 1779, Christen Mathiasen, Bakkensgård i Agersted på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Hans Jacobsen en kort tid beboede og formedels efterladen omgang og ødelæggelse fraflyttede. Laden er denne sommer opbygget og ham gives tømmer med mere til vestre hus i gården.

 

488, 11. sep. 1779, Mads Hansen Eenodden, der ej har det anbefalede mål til indrullering, hus i Vesterskov i Voer, som Anders Laursens enke godvilligt afstår mod at han ægter hende.

 

488, 11. sep. 1779, Ole Rasmussen Leedet, bondeskrædder af profession og formedels vanførelse utjenstdygtig til indrullering, umatrikuleret gadehus i Voerså by med tilførende haveplads, som Peder Fiemtrangs hustru fradøde.

 

490, 7. okt. 1779, min bonde Laurs Christensen Nørgård, umatrikuleret hus i Lyngså by, som Poul Andersens enke fradøde og som han allerede nogle år har haft.

 

491, 30. juli 1779, Laurs Pedersen, indrulleret rytter, gård i Albæk på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor fradøde. Har på faderens restance af kgl. skatter betalt 21 rdl. 2 mk. 2 sk. og er for landgilderestance og indfæstning befriet.

 

493, 8. juli 1779, Jørgen Jacobsen Leergrav, gående landsoldat, Vestergård i Voer på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Thomas Hansen måtte kvittere formedels armod. Ham gives tømmer til bygninger og korn til sæd og sommerfoder. For formandens restance og for indfæstning fri.

 

493, 24. marts 1780, Peder Jørgensen Eenodden, gående landsoldat, Togårde i Voer, som Peder Laursen afstår til ham på vilkår, at han ægter datteren Anne Marie Pedersdatter og forsørger Peder Laursen med nødtørftig husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Da laden af stormvejr er nedblæst, leverer jeg tømmer til ny, men tag bekoster fæsteren. Af formandens restance betaler han 20 rdl. 4 mk. 3 sk. da han for indfæstning er befriet.

 

496, 3. april 1780, Niels Laursen Waarsaae, forhen landsoldat, gård i Albæk by på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Jørgensen godvilligt har afstået på vilkår, at han ægter datteren Kirsten Jensdatter. Undtagen fra fæstet er det stykke eng, som i forrige beboers tid er afstået til Peder Jørgensens sted i Porsmose. Jens Jørgensen nyder nødtørftigt ophold så længe han lever, såfremt han derimod vil være stræbsom i at arbejde og gøre hvad han af yderste flid formår, men skulle han derudi findes modvillig eller hårdnakken og forsømmelig har han at tilskrive sig selv om sligt desårsag rimeligvis bliver ham nægtet helst siden han i henseende til den betydelige restance han har pådraget sig ved stedet kunne have fortjent aldeles frasættelse.

 

497, 13. maj 1780, Christen Mogensen, hidtil i Broen i Albæk, umatrikuleret hus i Agersted skov ved Skellet i Voer, som Jens Jensen fraflyttede.

 

498, 13. maj 1780, Jens Jensen, hidtil i sted ved skellet i Agersted, som han med tilladelse kvitterede, Broen i Albæk på 3 tdr. hartkorn, som Christen Mogensen godvilligt fraflyttede. Indfæstning 20 rdl. på vilkår, at når han vil afstå, må hans søn Hans Jensen, når han er vindskibelig og skikkelig, overtage stedet mod indfæstning af 20 rdl.

 

500, 22. aug. 1780, Christen Pedersen, udygtig til indrullering, umatrikuleret hus i Albæk, som hans mor godvilligt afstår på vilkår at nyde nødtørftig husly og ophold så længe hun lever. Indfæstning 8 rdl.

 

501, 22. aug. 1780, Anne Nielsdatter, umatrikuleret gadehus i Lyngså, som hendes mor Niels Ruus enke har opbygget, beboet og nu er fradød. – Underskrevet af værge Rasmus Laursen i Lyngså.

 

502, 10. sep. 1780, Christen Jensen Falden, gående landsoldat, Strudsholm i Voer på 3 tdr. hartkorn, som Morten Laursens enke godvilligt afstår på vilkår, at han ægter hende. Den på stedet værende gamle kone, nemlig Morten Laursens enke [vel hans mor], har fæsteren fremdeles, som hidtil sket er, at forsyne med vedbørlig ophold og husværelse og en sømmelig begravelse.

 

503, 31. aug. 1780, Niels Christensen, både vanfør og for liden til indrullering, gård i Lyngså på 2-4-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Christen Nielsen godvilligt afstår imod at han og hustruen nyder nødtørftig ophold og husly så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Overtager stedet, når han ved sessionen er blevet kasseret. På sin fars restance har han betalt 12 rdl. For det øvrige og for indfæstning befriet.

 

504, uden datering, Christen Michelsen, gående landsoldat, gård i Lyngså på 3-1-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Michel Pedersen fradøde. På faderens restance er i indfæstning betalt 16 rdl. 4 mk. For det øvrige er han befriet.

 

506, uden datering, Jens Christensen Gaardsholt, gående national rytter, Svinhaven i Voer på 1-6-1-2 tdr. hartkorn, som Laurs Mouritsen fradøde og hvis enke godvilligt afstår på vilkår at han ægter hende. Indfæstning 26 rdl.

 

507, 12. april 1780, Jacob Rammel, gård i Voerså by på 1-4-2-2 tdr. hk., som Rasmus Snedkers enke til næstkommende 1. maj godvilligt afstår og kvitterer.

 

508, 1. dec. 1780, Søren Gregersen Waarsaae, der er gift, umatrikuleret gadehus ved Højene i Albæk, som Peder Pedersens enke ej længer kunne bebo og har kvitteret.

 

509, 4. dec. 1780, Rasmus Laursen, gående landsoldat, gård i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Laurs Rasmussens enke afstår på vilkår, at hun så længe hun lever nyder nødtørftig husværelse og ophold og efter døden en sømmelig begravelse. På moderens restance betaler han 12 rdl. 2 mk. ? sk. i indfæstning og er for det øvrige befriet. - Udstedt af Peter Reedtz.

 

511, 6. jan. 1781, Jens Rasmussen Kiæret, gående landsoldat, Dammen i Albæk på 4-1-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Pedersen Korre kvitterede pga. slet tilstand. Indfæstning 10 rdl. – Udstedt af Holger Reedtz.

 

513, 22. marts 1781, Jens Pedersen Porsmose, landrytter, Kierlingholtet i Albæk på 0-4-1-0 tdr. hartkorn, som Hans Heilesen godvilligt har afstået på vilkår, at han nyder nødtørftig ophold og husværelse så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Ægter datteren Johanne Hansdatter og holder akkord med Hans Heilesen, så vidt det ikke kan være mig eller stedet til nogen fornærmelse. Indfæstning 14 rdl.

 

515, 14. april 1781. Påtegning på Hans Christensens fæstebrev på Vestergård i Agersted. Enken Else Christensdatter har godvilligt eftergivet den ved stedets afståelse til Hans Christensen tagen betingelse at ægte hende, så han nu må gifte sig med en anden. Såfremt Else Christensdatter ikke finder sig fornøjet at nyde sit ophold hos ham, leverer han hende årlig til underhold 1 td. rug, 1 td. byg og 4 skpr. havre. I slagtetiden 2 får, og ved fraflytningen 1 ko, hendes kiste, skrin, gangklæder, 1 væv, 1 kobberkedel i grue, 1 stålgryde, 1 liden halv øltønde, 1 jern bradpande, 1 do lampe, 1 strippe, 1 spand og 2 kornsække.

 

515, 23. juni 1781. Påtegning på Albert Christensen i Kæret hans fæstebrev. Endvidere er han overladt det jordsmon beligggende norden for Jacob Madsens mark i Sønder Kæret, som tilforn har været indhegnet, den såkaldte enghave eller ungskov, hvorpå stå nogle træer, jeg selv forbeholder mig.

 

516, 22. aug. 1781, Peder Andersen, befundet uegnet til indrullering, sted i Sørå, som hans mor Anders Smeds enke godvilligt har afstået mod at nyde nødtørftig husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Hartkorn 0-3-2-0 tdr. og 3 fjk. af Steffen Rasmussens sted i Voerså.

 

517, 7. sep. 1781, min bonde Peder Andersen Mørch/Mørk i Lyngså, desuden sted i Lyngså på 0-4-1-1 tdr. hk., det såkaldte Peder Bachs bol, som hans bror Niels Andersen Ruus godvilligt har afstået. Betaler broderens restance på 10 rdl.

 

518, 7. sep. 1781, Peder Pedersen Lyngsaae Eendehl, som ej har de anbefalede mål at han til indrullering kan formodes antaget til landsoldat, Endel i Lyngså på 0-2-2-1 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen fradøde og som enken godvilligt har afstået til ham og sin datter Maren Andersdatter, som han ægter. Enken nyder husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Han betaler pigen Karen Andersdatters tilgodehavende løn på 14 rdl. Indfæstning 10 rdl.

 

520, 7. sep. 1781, Christen Olesen Puiborg, der som landsoldat har været indrulleret, men givet plads for en anden  karl, der nu står i hans nummer, det umatrikulerede Brunvanghus, som Anders Laursen godvilligt har afstået til ham og sin datter Dorthe Andersdatter, som han ægter. Anders Laursen nyder nødtørftig husly og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 14 rdl.

 

521, 13. sep. 1781, Peder Sørensen, gående landsoldat, gård i Lyngså by på 1-1-2-1 1/3 tdr. hartkorn, som hans far Søren Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på kondition, at han og hustruen nyder nødtørftig husly og ophold så længe de lever, hvorimod de begge af al flid, så vidt de kan og formå, er bepligtet til at arbejde og gøre til nytte. På faderens restance betales 20 rdl., men er for videre indfæstning befriet.

 

522, 13. sep. 1781, Laurs Pedersen Gabet, gående landsoldat, Togårde i Voer på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Rasmus Christensen godvilligt har afstået på vilkår at nyde nødtørftig husly og ophold så længe han lever og en sømmelig begravelse efter døden, mod at han arbejder fæsteren til nytte hvad han af yderste flid formå og kan. Såfremt han heri viser sig modvillig og fortrædelig kan vente at miste ovennævnte ophold. Ægter datteren Dorthe. For indfæstning befriet men betaler 16 rdl. 4 ml. 3 sk. af stedets restance.

 

524, 13. sep. 1781, Niels Jørgensen, gående landsoldat, Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-3-1 tdr. hartkorn, som hans far Jørgen Jensen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed hos både ham og hustruen, der nyder husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. For indfæstning befriet, men betaler faderens restance på 17 rdl. 3 mk. 2 sk.

 

525, 13. sep. 1781, Niels Nielsen Waarsaae, gående landsoldat, gård på 1-5-3-2 tdr. hartkorn i Voerså by, som hans far Niels Pedersen i Gyden afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Faderen nyder nødtørftig husly og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse, dog at det ikke hverken bliver mig eller stedet til nogen præjudice. Betaler faderens restance og 20 rdl. i indfæstning.

 

526, 8. sep. 1781, Gertrud Nielsdatter i Voerså, hus eller værelse af Domgårds rolling med tilliggende ager ved Ruusgårds (vej) og anpart af kålhave, som Kirsten Christensdatter fradøde. - Underskrevet af enkens lavværge Simon Christensen i Voerså.

 

527, 2. okt. 1781, Peder Nielsen, hidtil i halve Aunkjøt i Skæve, som han godvilligt har afstået, Nørholt i Voer på 5 skpr. hartkorn, som Peder Madsen ligeledes godvilligt har afstået. Betaler 10 rdl. 1 mk. 6 sk. af sin restance i Aunkjøt, men er for videre indfæstning fri.

 

528, 2. okt. 1781, Peder Madsen, hidtil i Nørholt i Voer, som han på forlangende er tilladt at kvittere, Aunkjøt i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen godvilligt fraflyttede.

 

530, 31. dec. 1781, Christen Bertelsen Fæbroen, som ej har de anbefalede mål at han til indrullering kan blive antaget, umatrikuleret hus i Lyngså skov eller Nybro i Albæk, som Anders Poulsen fradøde og hvis enke har afstået på vilkår at han ægter hende. Indfæstning 10 rdl.

 

531, 30. april 1782. Påtegning på Hans Jensens fæstebrev på Holbæk mølle om aftægten til forrige fæster Christen Pedersen, der føler sig brøstholden over samme.

 

531, 29. aug. 1782, Karen Gregersdatter, gift med gevorben soldat Peder Jensen ved Falsterske infanteriregiment, bolig i Domgårds rolling med dertil henlagt haveplads, som Søren Nielsens enke Mette Laursdatter fradøde. De holder deres to sønner, Gregers og Søren, ved godset uden at søge på den ene eller anden måde væk herfra.

 

533, 1. juni 1782, Sindal Christensen, som ved sidste session i Ålborg er præsenteret og ej kunne indrulleres til landsoldat, da han er over 40 år, Aunkjøt mølle i Skæve, som hans mor Christen Sindalsens enke godvilligt har afstået på vilkår, at han forsyner hende med fri husværelse, ophold og underhold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fæsteren holder møllen og mølleværket ved lige, men stenene anskaffer jeg, når de behøves og måtte blive ubrugbare og forslidte. Ligeledes lader jeg mølledammen reparere af bønderne. Indfæstning 20 rdl.

534, 10. juni 1782, Anders Hansen, utjenstdygtig til indrullering, gård i Voerså by på 1-4-2-2 tdr. hartkorn, som Jacob Rammel kvitterede 1. maj. Fri for indfæstning, da stedet er uden besætning.

 

535, 30. maj 1782, Jacob Justesen, hidtil i det såkaldte Stygboel i Lyngså, hus i Nybro eller Lyngså skov på 0-3- 0-1 tdr. hartkorn, som Peder Christensen kvitterer.

 

536, 30. juni 1782, Peder Christensen, som kvitterede hus i Nybro, gård i Lyngså by på 1-1-2-1 1/3 tdr. hartkorn, som Jacob Justesen har afstået. I indfæstning betaler han sin formands restance på 17 rdl. 4 mk. 1 sk., hvilket må efterkommes straksen, såfremt han agter at dette fæstebrev for ham skal blive af nogen virkning.

 

537, 1. okt. 1782, Ole Christensen Holdensgård, tjener mig som kusk, umatrikuleret hus i Agersted skov ved Skellet i Voer, som Christen Mogensen fradøde og hvis enke godvilligt er fraflyttet, samt det stykke ejendom jeg har udvist i Steensigkæret grænsende til Langheden og Sindals enkes enge ved Skellet.

 

538, 24. dec. 1782, birkeskriver Johannes Hermansen, Dyssevad i Voer på 1-7-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Ottesen godvilligt afstår på vilkår at nyde husly og nødtørftigt ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Ægter pigen på stedet Anne Nielsdatter. Indfæstning 33 rdl.

 

540, 24. februar 1783, Heile Jørgensen, med pas fra Asdal gods, hvor han er født, har ikke de anbefalede mål til indrullering, Krogen i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Søren Pedersen godvilligt har afstået og hvor han og hustruen skal nyde nødtørftig husværelse og ophold så længe de lever. Yderligere er han forundt, men ingenlunde til pløjning og sæd at bruge på det sandflugt dermed ikke skulle årsages, den såkaldte sandhave vesten for Krogen langs med åen, som alt med gærder er indelukket.

 

543, 18. marts 1783, Hans Hansen, gående landsoldat, Sønder Dammen i Albæk på 1-4-3-1 tdr. hartkorn, som hans far Hans Hansen godvilligt har afstået på vilkår at nyde nødtørftig husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 12 rdl. og faderens restance på 7 rdl. 2 mk. 12 sk.

 

544, 27. marts 1783, Jørgen Hansen Holtet, Knøsen i Albæk på 1-1-0-1 tdr. hartkorn, som Ole Christensens enke godvilligt har afstået på vilkår at han ægter hende. Pligtig at forsørge den på stedet værende syge pige Maren Olesdatter, ligeså at opføde sønnen Mads Olesen til han sit brød hos fremmede kan fortjene. Indfæstning 20 rdl. og formandens restance på 6 rdl. 4 mk. 8 sk.

 

545, 1. maj 1783, Morten Nielsen, hidtil i halve Endel, som han med tilladelse fraflytter, Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Johan Jensen godvilligt har afstået på vilkår, og han og hustruen får fri og nødtørftigt husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fri for indfæstning, da han efterlader bohave og besætning ved Endel til den kommende beboer.

 

546, 30. april 1783, Otte Christensen, der ej har de anbefalede mål til indrullering, umatrikulerede Aunkjøtlund i Skæve, som hans far Christen Christensen godvilligt har afstået på vilkår, at han og hans kone nyder husly og nødtørftigt ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Skal som skovfoged nøje efterse og påagte mine to skovparter i Aunkjøtlund og Aunkjøt mark.

 

548, 2. maj 1783, Rasmus Christensen, utjenlig til indrullering, Lem i Voer på 1-6-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Nielsen godvilligt har afstået mod at nyde fri husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 13 rdl. 5 mk. 9 sk.

 

549, 4. maj 1783, Niels Andersen Westergaardsholt, ved sessionen fundet udygtig til indrullering, Gårdsholt i Voer på 2-4-3-0 tdr. hartkorn, som Mads Thomsen godvilligt har afstået på vilkår, at han og hustruen nyder fri og nødtørftig husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Ægter datteren Kirsten Madsdatter. Indfæstning 40 rdl.

 

550, 14. maj 1783, Christen Andersen Falden, befunden utjenstdygtig til indrullering, Falden i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som hans mor Anders Mortensens enke godvilligt afstår på betingelse at nyde fri og nødtørftig husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 35 rdl.

 

551, 14. marts 1783, Hans Christensen Bondhagen, befunden utjenstdygtig til indrullering, Nybro eller Teglbakken i Albæk på 1 td. hartkorn, som Ole Jørgensens enke godvilligt har afstået på vilkår at han ægter hende. Indfæstning 12 rdl. af formandens restance og er for det øvrige befriet.

 

552, 14. marts 1783, Christen Christensen Aunkjøtmølle, befunden utjenstdygtig til indrullering, Skellet i Voer, som er tilfalden mig ved afgangne Søren Gregersens auktion i Sørå, umatrikuleret og forhen beboet af Knud Christensen. Er øde på bygning, og rolling opbygges af mig, men laden bygger han selv. For indfæstning fri.

 

553, uden datering, Hans Jensen (Told)sted, tjener mig som røgter, over 40 år og ikke til indrullering antaget, Endel i Voer på 1-5-2-0 tdr. hartkorn, som Morten Nielsen er fraflyttet. Antager stedet så snart han har ægtet Johan Jensens stifdatter Karen Jensdatter i Gårdsholt. Indfæstning 50 rdl.

 

555, 10. dec. 1766, Christen Laursen, født i Lille Løgtved, 22 år, sted i Agersted på 1-6-3-0 tdr. hartkorn ager og 0-2-1-1½ tdr. skov, som Herman Henriksen fradøde og hvis enke Ellen Jensdatter, 46 år, han ægter. Årlig at lægge humlekuler, plante ymper af abild, pærer og andre gode træer og pile, så mange plads og lejlighed er. Ved stedet er bekvem jord til at så hel eller halv skæppe hampfrø. – Udstedt på Dronninglund af Adam Gotlob Moltke, greve, ridder af Elefanten, geheimeråd, overhofmarskal med mere.

 

556, 17. aug. 1770, Morten Christensen, 23 år, født i Hjallerup, sted i Agersted på 0-4-0-2 tdr. hartkorn ager og skov på 0-1-0-2 1/3 tdr., som hans far Christen Mortensen afstår pga. alderdom og skrøbelighed mod at nyde fornøden ophold, husværelse og ildebrand og efter døden en sømmelig begravelse. – Udstedt på Dronninglund af Adam Gotlob Moltke, greve.

 

558, 17. aug. 1770, Jens Pedersen forhen i Ørsaae, gadehus på Agersted fælled i Voer, som Mads Jensen har afstået til ham. – Udstedt på Dronninglund af Adam Gotlob Moltke, greve.

 

560, 15. april 1773, Søren Christensen, født i Voer, 42 år, gift med Maren Christensdatter, gadehus i Agersted skov, som Jens Jensen godvilligt har afstået mod at han og hustruen nyder fri  husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 12 rdl. – Udstedt på Dronninglund af Casper Hermann Gotlob Moltke, greve.

 

562, 20. aug. 1783, Laurs Rasmussen, ved sessionen befunden for liden til indrullering, Togårde i Voer på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Pedersen formedels slette forhold og forarmet tilstand kvitterede og frasagde sig. Giver sin far Rasmus Christensen nødtørftig forplejning, ophold og husly længe så han lever og efter døden en sømmelig begravelse.

 

564, 22. sep. 1783, Jens Laursen Stolsholt, gående landsoldat, Knøsene i Albæk på 2-1-0 tdr. hartkorn, som Jørgen Christensen godvilligt afstår på vilkår, at han ægter datteren Karen Jørgensdatter og giver Jørgen Christensen nødtørftig husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 23 rdl. 4 mk. 2 sk.

 

565, 1. april 1784, Jens Poulsen, har været landrytter, Høsen i Voer på 1 td. hartkorn, som hans far Poul Nielsen godvilligt afstår på vilkår, at faderen og sin mor nyder fri husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fri for indfæstning, men betaler faderens restance næstkommende påske.

 

567, 2. april 1784, Mads Christensen, gående landsoldat, Bøgskovhale i Voer 3-5-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Madsen godvilligt har afstået på vilkår at nyde forsvarligt og nødtørftig og ophold og husly så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 22 rdl.

 

568, 4. april 1784, Anders Henriksen Knarren, gående landsoldat, sted ved Nybro eller Lyngså skov på 1-0-0-1 tdr. hartkorn, som Niels Sørensen har frasagt sig pga. armod og slette omstændigheder. Rollingen af nyt opført forrige sommer og ham gives noget bøg til ladens forbedrelse. For formandens restance og for indfæstning befriet.

 

570, 18. maj 1784, Christen Mortensen, hidtil i Porsmose, som han med tilladelse har kvitteret, umatrikuleret hus ved Nybro i Albæk, som Jens Madsen med tilladelse har kvitteret. Indfæstning 3 rdl. 2 mk.

 

572, 19. maj 1784, Jens Poulsen Nybroe, umatrikuleret hus i Porsmose i Albæk, som Christen Mortensen med tilladelse fraflyttede. Fæsterens stedfar og mor, Jens Madsen og hustru, forsyner han med fornøden husværelse og ildebrand så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

573, 22. juni 1784, Heile Hansen Holtet, over den alder at han til indrullering kan antages, Mosen i Albæk på 0-1-2-0 tdr. hartkorn, som afgangne Herman Johansen har beboet og hvis datter Kirsten Hermansdatter har ægtet Heile Hansen. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

574, 22. juni 1784, Niels Nielsen Lyngsaae, ved sessionen i Ålborg ej antaget til indrullering pga. mangel på øjesynet, sted i Lyngså by på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Iversens enke afstår mod at nyde fri og nødtørftig husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fri for formandens restance og for indfæstning.

 

575, 22. juni 1784, Hans Andersen, befunden udygtig til indrullering, Vester Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Anders Hansen godvilligt har afstået mod at nyde nødtørftig ophold, husværelse og pleje så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Holder aftale angående de ved stedet værende ugifte søn og datter. Indfæstning 35 rdl.

 

577, 10. sep. 1784, Jens Jensen Strengsholt, befunden udygtig til indrullering, umatrikulerede Aunkjøtlund i Skæve, som Otte Christensen fradøde. Skal som skovfoged opagte to skovparter, Aunkjøtlund og Aunkjøt, at intet af skov, krat, stående træer og vindfælder vorder hugget og bortført. Gamle Christen Christensen, som forhen har fæstet stedet, nyder nødtørftig husly og ophold og en sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

578, 22. juni 1784, Hans Laursen, hidtil i halve Skovgård i Voerså, som han har kvitteret pga. slette forhold, umatrikuleret hus i Voerså by, som Laurs Jensen Wadet godvilligt kvitterede.

 

580, 30. nov. 1784, Jørgen Jensen, ladefoged på Rugtved og over den alder at han til indrullering må antages, Havsig i Albæk på 1-1-1-2 tdr. hartkorn, som Hans Nielsen godvilligt har afstået. Forsyne Hans Nielsen og hustru med nødtørftig ophold og sømmelig begravelse mod at de er ham tjenende i hvad de kan og formår til fælles bedste. På formandens restance er betalt 20 rdl. i indfæstning og er for det øvrige befriet.

 

582, 4. dec. 1784, Steffen Jensen, landsoldat nr. 86, Endel i Lyngså i Albæk som hans far Jens Pedersen havde og hans mor Birgitte Mortensdatter nu godvilligt afstår mod at nyde fri husværelse og nødtørftig ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Hartkorn 0-3-2-2 tdr., samt en anpart af Brandboelet i Lyngså by på 7 skpr. Betaler restance på 8 rdl. 3 mk. 10 sk. og indfæstning på 10 rdl.

 

583, 2. nov. 1784, påtegning på Niels Christensen Skellets hans fæstebrev. Desuden det stykke eng i Agersted, strækkende sig fra nordre og østre hjørne af det stykke eng, Ole Christensen Kudsk er forundt, og videre i øst til Sønder Kærets mark.

 

584, 7. april 1785, Christen Jacobsen Vestergård, landsoldat, Bakkensgård i Agersted på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Hansen fradøde og enken Elisabeth Andersdatter afstår mod at han ægter hende. Betaler stedets restance og indfæstning på 12 rdl.

 

585, 7. april 1785, Laurs Hansen, landsoldat nr. 81, gård på 2-4-0-0 tdr. hartkorn i Agersted, som hans mor Hans Nielsens enke godvilligt har afstået på vilkår at nyde husly og nødtørftig ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fæsteren giver hjemmeværende ugift søster en god ko, såfremt hun i ægteskab vorder forset. Indfæstning 10 rdl.

 

587, april 1785, Christen Pedersen, Porsmose i Albæk på 1-2-3-2 tdr. hartkorn, som hans far Peder Jørgensen godvilligt afstår til ham på vilkår, at han og hustruen nyder fri og nødtørftig ophold og husly så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. En eng har hørt til Østergård i Albæk. Indfæstning 20 rdl.

 

588, 17. juni 1785, Laurs Nielsen, avlskarl i Albæk præstegård, umatrikulerede Aunkjøtlund i Skæve, som Jens Jensen godvilligt har afstået. Opsyn med skovparterne Aunkjøtlund og Aunkjøt. Nyder fornøden ildningsbrand af overtørv efter udvisning. Gamle Christen Christensen, der før har fæstet stedet, nyder nødtørftig husly så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

590, 31. aug. 1785, påtegning på Peder Nielsen i Skarpholt hans fæstebrev, desuden til at indhegne til eng den såkaldte Stokbro sig og moratz, liggende vester for Nør Dammens mark ved den lille vase, som går derover og (nordpå).

 

590, 19. sep. 1785, påtegning, Anders Hansen i Voerså og Jens Laursen  i Bjergene har indgået at forrette det hoveri, som Christen Pedersen i Voerså hidtil har forrettet.

 

590, 30. april 1785, Peder Christensen Rosen, over den alder at han til indrullering kan antages, Rosen i Voer på 0-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen godvilligt har afstået på den condition at han og hustruen, som er gamle og skrøbelige, nyder fri husværelse og nødtørftigt ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Betaler faderens restance på 15 rdl. og indfæstning på 10.

 

591, 20. sep. 1785, Peder Sindalsen, umatrikuleret hus, Skellet i Agersted skov, som hans mor Sindal Andersens enke godvilligt har afstået mod at nyde fri husværelse og nødtørftigt ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fæsteren giver sin søster, om hun kommer i ægteskab, bryllup samt et bæst og en ko til udflyning, og sin bror et bæst og en ko. Indfæstning 24 rdl.

 

592, 13. sep. 1785, Jens Laursen Woersaae, ladefoged på Voergård, umatrikuleret hus i Agersted skov, Lille Ensted, som Niels Jacobsen har kvitteret, da han har fæstet Sønder Strengsholt. For indfæstning fri. – Underskrevet, Jens Laursen Munch.

 

593, 1. maj 1785, Hans Jensen, hidtil i Endel, som godvilligt er afstået til Morten Nielsen, Gårdsholt i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Morten Nielsen afstod. Johan Jensen og hustru, der forhen beboede stedet, nyder fortsat husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Fri for indfæstning, da han i sin tid betalte 50 rdl. for Endel.

 

594, 1. maj 1785, Morten Nielsen, sidst i Gårdsholt, som Johan Jensen tilforn beboede, Endel i Voer på 1-5-2-0 tdr. hartkorn, som Hans Jensen afstår. Med indhegnede Endel hede. Er denne gang befriet for indfæstning.

 

594, 19. sep. 1785, påtegning, Christen Pedersen i Voerså agter at indlade sig i ægteskab med Birgitte Sophie Andreasdatter Søerup, som har tjent som stuepige på Voergård 25 til 26 år, og som belønning for hendes lange og tro tjeneste er han aldeles befriet for hoveri og landgilde.

 

595, 19. sep. 1785, påtegning, Jens Laursen Frismose i Bjergene og Anders Hansen i Voerså forretter det hoveri, som Christen Pedersen i Voerså forhen har forrettet.

 

596, 20. sep. 1785, Jørgen Jørgensen, landsoldat, gård i Voerså på 1-6-3-2½  tdr. hartkorn og tilliggende gadehus, som Simon Christensen godvilligt har afstået mod at nyde fri husværelse og nødtørftigt ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Den udenfor stedet ved den forbiløbende år værende dæmning eller brygge, som for år siden af herskabet er besørget istandsat, skal fæsteren være pligtig til herefter på egen bekostning upåklagelig at vedligeholde. Indfæstning 28 rdl.

 

597, 30. maj 1785, Niels Christensen, født i Nør Klitten i Albæk, Bækshede i Albæk, som Anders Pedersen godvilligt har afstået på vilkår, at han og hustruen nyder fri og nødtørftigt husly så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 50 rdl.

 

598, 7. sep. 1785, Anders Laursen Nybroe, umatrikulerede Liljen i Agersted skov, som Jens Sørensen fradøde og hvis enke har afstået på vilkår at han ægter hende. Den på stedet værende gamle Peder Laursens enke nyder som tilforn fri husværelse i vestre ende af våningshuset. Indfæstning 10 rdl.

 

599, 26. april 1786, påtegning, Christen Andersen Falden, desuden et indkast med grøft og dige, hvorpå vokse store bøge, liggende ved hans steds tilliggende eng kaldet Trædens sig øst for Faldens dam.

 

600, 27. maj 1786, påtegning, Christen Christensen i Agersted tilladelse at indhegne et stykke ejendom ved sine i fæste havende huse norden for samme men ej længere øst end til vejen som løber fra landevejen sønden og østen for bemeldte huse.

 

600, 27. maj 1786, påtegning, Jens Laursen Munch i Agersted tilladelse at indhegne et stykke til eng liggende ved Albert Jensens eng på Bakken.

 

600, 22. april 1786, påtegning, Christen Pedersen Skou er endvidere overladt  et stykke jordsmon ved Christen Pedersens hus fra Stolsvej og øster og sønder på til Jens Jørgensens eng i  Stolsholt.

 

601, 24. april 1786, påtegning, Jens Andersen ved Tabroen tilladelse at indlukke et stykke jordsmon udenfor det hidtil stående lukke omkring stedet Tabroens mark strækkende sig fra sammes lade og vester på til sydøst hjørne af det såkaldte Hovlukke omkring Voergårds mark.

 

601, 30. nov. 1785, Svend Poulsen, hidtil i sted Voerså by, som han med tilladelse fraflyttede, Dammen i Albæk på 2-1-0-2 tdr. hartkorn, som Jens Rasmussen sidste forår kvitterede. For indfæstning fri.

 

603, 22. dec. 1785, Niels Marcussen Knøsene, Over Holbæk i Albæk på 2-7-2-2 tdr. hartkorn, som Søren Laursens enke Maren Mortensdatter afstår mod at han ægter hende. Indfæstning og restancer af landgilde og kgl. skatter er eftergivet.

 

604, 19. dec. 1785, Laurs Rasmussen Krabbe, født i Voerså, sted i Voerså by på 2-4-0-½ tdr. hartkorn, som Mads Christensen Post godvilligt afstår mod at nyde fri og nødtørftigt husly og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Betaler indfæstning på 10 rdl. og formandens restance.

 

606, 30. dec. 1785, Peder Nielsen, gående landsoldat, sted i Voerså på 1-4-2-½ tdr. hartkorn, som Svend Poulsen har beboet men nu er flyttet til Dammen.

 

607, 30. dec. 1785, Peder Poulsen Lillien, overtager gård i Agersted by på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jacob Jacobsen godvilligt afstår, så snart han har ægtet stedets datter Margrethe Jacobsdatter. Jacob Jacobsen og hustru nyder fri husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

608, 19. sep. 1785, påtegning, Anders Hansen i Voerså og Jens Laursen i Bjergene påtager sig det hoveri, Christen Pedersen i Voerså tidligere har forrettet.

 

609, 20. dec. 1785, Heile Hansen, hidtil i Mosen, som han har afstået til Jeppe Pedersen, sted i Bjergene, som Jeppe Pedersen har afstået og hvis hartkorn modereres til 2 tdr. Fri for indfæstning og for formandens restance.

 

610, 22. dec. 1785, Peder Mortensen, Neder Holbæk i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som hans far Morten Pedersen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed og på vilkår, at han og hustruen nyder fri husværelse og nødtørftigt ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning er faderens restance på 11 rdl. 10 sk.

 

612, 22. dec. 1785, Jeppe Pedersen, hidtil i Bjergene, huset Mosen i Albæk, Kiellingmose kaldet på 0-1-2-0 tdr. hartkorn, som Heile Hansen fratrådte. I indfæstning er intet betalt.

 

612, 30. dec. 1785, Christen Christensen Heedebach i Voerså, desuden det sted, som Jens Christensen Rom med tilladelse kvitterede, da han fik halve Skovgård. Hartkorn 1-5-2-1½ tdr. For indfæstning fri.

 

614, 30. dec. 1785, Jens Christensen Krogh eller Rom i Voerså, halve Skovgård i Voerså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Hans Laursen fragik pga. armod og slette forhold. Forundes hjælp til rollingens reparation. For indfæstning fri.

 

615, 30. dec. 1785, Niels Jacobsen, hidtil i Lille Ensted, halve Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-3-1 tdr. hartkorn, som Niels Madsen frakom pga. armod og slette forhold. For indfæstning fri.

 

617, 30. dec. 1785, Peder Jensen Lyngsaae, sted i Lyngså by på 4 skpr. hartkorn, som Christen Rasmussen fradøde og hvis enke godvilligt afstår mod at nyde husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Skal ægte datteren Sophie og opføde de tvende mindre børn på stedet, en søn og en datter, indtil de selv kan fortjene deres brød. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

618, 30. dec. 1785, Christen Jacobsen, gevorben rytter og pligtig at udtjene de tre år, der endnu er tilbage, det umatrikulerede Mølholtet i Albæk, som hans far Jacob Nielsen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed og på vilkår at nyde fri husværelse og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 14 rdl.

 

619, 30. dec. 1785, Hans Jacobsen, Kæret i Voer på 1 td. hartkorn, som hans far Jacob Madsen beholder så længe han lever. Lever moderen ved fæsterens tiltrædelse, skal hun nyde fri husly og ophold. Han er tilladt at indhegne et stykke jordsmon til stedet, beliggende østen for den såkaldte Træhauge ved Albert Christensen i Kæret. Indfæstning 30 rdl.

 

620, 21. dec. 1785, Niels Christensen, hidtil i sin far Christen Nielsens sted, Nørgård i Lyngså, som han godvilligt fratræder og afstår til Jens Andersen, hus i Lyngså by på 0-3-2-2 tdr. hartkorn, som Jens Andersen afstår, og det søndre engskifte i Lyngså enge som har hørt til Nørgård. Betaler (formandens) restance, der er modereret til 13 rdl. For indfæstning fri.

 

621, 9. jan. 1786, Jens Andersen, hidtil i hus i Lyngså, der er afstået til Niels Christensen, Nørgård i Lyngså på 2-4-1-1 tdr. hartkorn, som sidstnævnte Niels Christensen har beboet. Undtagen er det søndre engskifte ved siden af Jørgen Christensens eng, som nu tillægges Niels Nørgård. I indfæstning betales formandens restance på 18 rdl. 3 mk. 10 sk.

 

623, 1. maj 1786, Rasmus Nielsen Eendehl, avlskarl i Albæk præstegård, Ruusgård i Voerså by på 1-7-2-2 tdr. hartkorn, som Hans Pedersen Koch fradøde og hvis enke Maren Poulsdatter afstår på vilkår at han ægter hende og opføder hendes fire umyndige børn. Indfæstning 10 rdl. og formandens restance 6 dl. 3 mk. 14 k.

 

624, 30. okt. 1786, Anders Jensen, Sønderklit i Albæk på 1-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Andersen fradøde og hans mor godvilligt afstår på vilkår at nyde fri husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Desuden forsørger hendes to hjemmeværende døtre, til de selv deres brød kan fortjene, og ved ægteskab udstyre dem, som andre hans søskende, der er udgiftede. Skal have opsyn med, hvad på stranden af havet måtte indkomme af vrag og deslige. Ligeledes opsyn med underskoven Helledes kær. Indfæstning 40 rdl.

 

625, 30. nov. 1786, Hans Pedersen, Lyngsågård på 2 tdr. hartkorn, som  Peder Hansen godvilligt har afstået på betingelse af, at han og hustruen, fæsterens forældre, nyder fornøden ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse

 

626, 14. dec. 1786, Christen Gregersen, gående landsoldat, sted i Lyngså skov eller Nybro i Albæk på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Jacobsen godvilligt har afstået på vilkår, at han og hans kone nyder ophold så længe de lever, når de vil være stræbsomme og udrette for beboeren, hvad arbejde de til nytte for ham af yderste flid formår og kan overkomme; thi i dets mangel kan de ej vente at nyde sligt. Ægter deres datter Maren Laursdatter. I indfæstning er intet betalt.

 

628, 14. dec. 1786, Niels Steffensen, gående landsoldat, sted i Voerså by, som hans far Steffen Rasmussen pga. alderdom og skrøbelighed har afstået mod at han og hustruen nyder nødtørtigt husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Hartkorn 2-4-0-½ tdr. som modereres til 2-2-1-½ td., og et dertil henliggende gadehus. I indfæstning er intet betalt.

 

629, 20. juli 1786, Hans Mogensen, Dalen i Albæk på 0-1-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Mogens Hansen godvilligt har afstået mod at han og hustruen nyder nødtørftigt husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl.

 

630, 16. juni 1786, Jens Nielsen Lyngsaae, sted i Lyngså by på 0-4-2-1 tdr. hartkorn, som Niels Christensen Kong godvilligt har afstået på vilkår, at han og hustruen nyder husværelse og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse, mod at de begge ufortrødent med en god vilje forretter hvad arbejde de formår og kan, Jens Nielsen til nytte. Fæsteren forsørger de tvende små uopfødte sønner til de kan fortjene deres brød hos fremmede.

 

631, 20. aug. 1786, Christen Poulsen Lyngsaae, hus i Lyngså i Albæk på 0-1-3-0 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen godvilligt afstår mod årligt at nyde til ophold 1 rd. rug og 1 td. byg, når han ikke selv kan fortjene sit brød. For videre byrder angående Anders Nielsen befriet. Indfæstning 10 rdl.

 

632, 27. nov. 1786, Jacob Jensen Waarsaae, Søndergård på 2 tdr. hartkorn i Voerså by, som hans far Jens Hansen afstår på vilkår, at han og hustruen, fæsterens mor, nyder fri og nødtørftigt ophold og husly så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning.

 

634, 13. juli 1786, Karen Nielsdatter fra Faldt i Albæk, umatrikuleret hus i Voerså by, som Jacob Rammel fraflyttede. Indfæstning 2 rdl. 

 

635, 28. april 1786, Christen Christensen, der tilforn beboede Aunkjøtlund i Skæve, husplads norden for Aunkjøtlund beliggende med det derpå af ham opførte lille hus, Lille Aunkjøtlund kaldet, hvortil han ikke må indtage mere jord. For indfæstning befriet.

 

635, 1. aug. 1786, Peder Madsen, forhen i Togårde og for længst frakommet pga. slette forhold, den ham udviste ejendom og plads til at bygge et hus på i Agersted skov strækkende fra vestre ende af Jens Rasmussens indlukket ejendom til Christen Hansens kålhave ved Skellet, mod at han selv på egen bekostning opsætter hus. For indfæstning befriet.

 

636, 1. aug. 1786, Jens Hansen Tømmermand, udvist plads ved Skarpholt, hvor han opsætter hus på egen regning. For indfæstning befriet.

 

367, 1. aug. 1786, Anders Jacobsen Heden, udvist plads i Agersted skov fra vestre hjørne af Niels Jensens mark ved Skellet og til Johan Buurs mark af Dronninglunds gods langs med Skellet, dog at Iver Skovfogeds sted beholder vejen til drift igennem lukket til Dronninglund skov. Opbygger hus og indhegner. Holder led og lukke i stand på landevejen ved Skellet, så ingen fremmede kreaturer kommer ind på Voer sogns mark. For indfæstning befriet.

 

638, 30. aug. 1786, Christen Sørensen Bøeg, som sidste vinter tjente som røgter her på Gården, husplads øster for enghaugen ved Vesterskov i Voer, som er udvist og med dige indhegnet, på vilkår, at han for egen regning selv opsætter hus til beboelse. For indfæstning befriet.

 

639, 9. okt. 1786, Niels Jensen Nør Stoere, umatrikuleret hus i Lyngså by i Albæk, som Jens Pedersen Kock fradøde og hvis datter Anne Magdalene Jensdatter han straks ægter. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

640, 7. nov. 1786, Mads Sørensen Nybroe, som til sidste majdag tjente her på Gården som ladekarl, Hvidkilde i Voer på 1-3-2-0 tdr. hartkorn, som Jacob Christensen fradøde og hvis enke Maren Jacobsdatter godvilligt afstår på vilkår, at han straks ægter hende og opføder hendes tre hjemmeværende døtre til de deres brød hos fremmede kan fortjene eller kommer i ægteskab, og forsørger den på stedet værende gamle kone Margrethe Laursdatter, enkens mor, med  nødtørftigt husly og ophold og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. er betalt.

 

642, uden datering, Elisabeth Jørgensdatter, husplads i Vesterskov i Voer ved Christen Bøegs, en med dige indhegnet plads tilligemed jord til en kålhave, på vilkår, at hun på egen regning opsætter hus til beboelse og indhegner kålhaven. For indfæstning befriet.

643, uden datering, Niels Christensen Lemb, sted i Agersted by på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som Rasmus Pedersen fradøde og hvis enke Zidsel Hansdatter godvilligt afstår på vilkår, at han straks ægter hende og opføder hendes to umyndige børn til de deres brød hos fremmede kan fortjene. For enkens restance af lånekorn i dette forår og for indfæstning befriet.

 

644, 30. dec. 1786, Niels Jensen Bech, født i Lyngså og til sidste majdag har tjent mig som møller, umatrikuleret hus ved Skellet i Agersted skov i Voer, som Ole Christensen Kudsk fradøde og hvis enke Karen Jørgensdatter godvilligt afstår på vilkår at han ægter hende og opføder og opdrager hendes to umyndige børn. Indfæstning 10 rdl.

 

646, uden datering, Søren Jørgensen Kniben, umatrikulerede Mølholtet i Albæk, som Hans Sørensens enke Margrethe Jensdatter afstår mod at han ægter hende. Betaler enkens restance på 3 rdl. 3 mk. og indfæstning på 10.

 

647, uden datering, Anders Laursen Lyngsaae, gård i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans bror Rasmus Laursen fradøde og hvis enke Maren Michelsdatter afstår pga. forarmede omstændigheder. Forsyner sin gamle mor med nødtørftigt ophold og husly og efter døden en sømmelig begravelse samt forsørger den ene af Rasmus Laursens sønner; Laurs på 4 år, til han sit brød hos fremmede kan fortjene. Enken og hendes anden søn Michel flytter fra stedet uden at være fæsteren til nogen byrde.

 

648, uden datering, Hans Thoersen Fiemtrang, Fæbroen i Albæk på 3-1-2-1½ tdr. hartkorn, som Hans Jensen fradøde og hvis enke Bodil Jørgensdatter afstår på vilkår at han straks ægter hende og opføder hendes tre hjemmeværende børn, til de deres brød hos fremmede kan fortjene. Landgilderestance på 3 rdl. har fæsteren betalt og er for videre indfæstning befriet.

 

650, uden datering, Mette Christensdatter, umatrikuleret hus i Voerså by, som hendes far Christen Albertsen afstod pga. alderdom og skrøbelighed. For indfæstning befriet. – Underskrevet af hendes bror og værge, Niels Christensen i Enodden.

 

651, uden datering, Christen Hansen Holtet, Kniben i Voer på 0-3-0-0 tdr. hartkorn, som Jørgen Nielsen Skrædder afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder fri og nødtørftigt husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 8 rdl.

 

652, uden datering, Søren Jørgensen, Enodden i Voer på 3-2-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Jørgen Sørensen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder fri og nødtørftigt husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 30 rdl.

 

653, 21. aug. 1787, Jens Rasmussen, forhen i Nørre Dammen, det umatrikulerede og i 1785 opbygte hus ved Skellet i Agersted i Voer med indhegnet og udyrket jord. Ved tiltrædelsen var han forbunden at underholde sine forældre Rasmus Pedersen og Anne Pedersdatter, siden er faderen død.

 

655, 23. aug. 1787, påtegning, Hans Pedersen i Stolsholt har påtaget sig at forrette skovfogedtjeneste i Rugtved skov.

 

655, 25. aug. 1787, påtegning, Niels Christensen ved Skellet tilladelse at flytte sit lukke eller gærde vesten for hans steds hus norden forbi stedets mark gående i lige linje.

 

655, 25. aug. 1787, påtegning, Ole Christensen i Ensted, tilladelse sammen med Anders Pedersen i Agersted at indhegne eng norden for Tueddens bro i Ellekæret, men ej længere mod nord end til Alberts stætte eller lukke og i vester så langt (buskene) går.

 

656, 25. aug. 1787, påtegning om eng, tilladelse at Anders Pedersen i Agersted, (som forrige).

 

656, 25. aug. 1787, påtegning, afgangne Jens Pedersens enke i Agersted tilladelse at indhegne eller indlukke et stykke jord østen for marken, som hun i fjor lod indkaste uden tilladelse, men nu er tilladt.

 

656, 25. aug. 1787, påtegning på afgangne Christen Nielsens fæstebrev på Bakken. Tilladelse at hans enke sammen med skoleholderen i Agersted indhegner til eng i Ellekæret vesten for Thomas Bondhagens eng.

 

657, 25. aug. 1787, påtegning, Anders Laursen Nybroe i Liljen tilladelse at indhegne sin mark norden for Kongevejen imod øst og strækkende sig ……

 

657, 30. maj 1787, Niels Pedersen Guldsmed, umatrikuleret (nyt hus) i Vesterskoven i Voer.

 

658, 30. maj 1786, Iver Jeppesen, hidtil i Lyngså, som han med tilladelse og pga. armod og slette omstændigheder afstod til Niels Nielsen Dam, sted i Lyngså by, som førnævnte Niels Nielsen Dam sidst har beboet og nu bytter med Iver Jeppesen.

 

660, 31. jan. 1787, Niels Nielsen Dam, hidtil i sted i Lyngså by, som med tilladelse er afstået til Iver Jeppesen, gård i Lyngså på 1-4-0-0 tdr. hartkorn.

Niels Nielsen Dam har afstået til sin gårdmand Laurs Rasmussen og dette fæste er frafaldet og ikke gældende. Niels Nielsen Dam reserveres våningshuset og fem agre i toften øst for Skræddergården.

 

662, 3. maj 1787, Anders Laursen i Skræddergården i Lyngså, som hans bror Rasmus Laursen fradøde og dennes enke Maren Michelsdatter afstod pga. forarmede omstændigheder, tillige den gård i Lyngså, som Peder Laursen Ruus har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Dog beholder denne og hustruen våningshuset og fem agre tæt øst for Skræddergårdens rolling. Begge steders hartkorn er 3 tdr. og er det halve af Skrædder­gården.

 

664, 22. dec. 1787, Peder Thomsen Nybroe, huset Lyngsåskov eller Nybro på 0-6-2-1 tdr. hartkorn, som hans far Thomas Pedersen har afstået på kondition, at han forsyner sine forældre med nødtørftigt ophold og husly så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

665, 18. jan. 1788, Jens Laursen Hytten, landsoldat i 12 år, Klemenshave i Albæk på 1-6-3-2 tdr. hartkorn, som Christen Christensen fradøde og hvis enke under ægteskabsløfte godvilligt har afstået. Opføder den på stedet værende umyndige søn Niels Christensen, 12 år gammel. Indfæstning 24 rdl.

 

667, 20. februar 1788, Peder Rasmussen, umatrikuleret hus i Voerså by med toft og kålhave, som Henrik Mathiasens enke afstår på vilkår at nyde husly så længe hun lever. Indfæstning 5 rdl. 3 mk.

668, 23. februar 1788, Christen Pedersen Brunvang, har udstået som landsoldat i 12 år, umatrikuleret hus i Vesterskov i Voer, som Jørgen Hansen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder husly og nødtørftigt ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Ægter den på stedet værende pige Stine Margrethe Jensdatter. I betragtning af, at han underholder de gamle folk på stedet, er han for indfæstning befriet.

 

669, 30. april 1788, Christen Nielsen Waarsaae, tjenende som avlskarl i Albæk præstegård, hus i Lyngså skov i Albæk på 0-3-0-1 tdr. hartkorn, som Jacob Justesen har frasagt sig pga. armod og slet tilstand.

 

671, 30. april 1788, Jens Sørensen, Alfarvad i Albæk, som hans far Søren Nielsen fradøde og enken Anne Jensdatter har afstået.

 

673, 2. maj 1788, Christen Jensen Linden, gående landrytter eller dragon, Bakken eller Kniben i Voer på 1-0-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Laursen fradøde og hvis enke Maren Pedersdatter afstår på vilkår at han ægter hende. Ingen indfæstning.

 

67? ,5. maj 1788, Christen Jørgensen Lyngsaae, Sønder Dammen i Albæk på 1-4-3-1 tdr. hartkorn, som Hans Hansen fradøde og enken Birgitte Thomasdatter godvilligt har afstået. Hun beholder en ager og en eng samt græsning til en ko og agter at opbygge hus uden for stedets mark. Fortsat husly, ophold og begravelse til den gamle Hans Hansen på stedet. I indfæstning er intet betalt.

 

677, 1788, Jens Hansen Storenshus, hus på 3 skpr. hartkorn på Bjeldbakken i Voer, som Jørgen Jensen er fraflyttet. For indfæstning befriet.

 

678, 28. august 1788, Peder Laursen Ruus, forhen i Skræddergården, husly i stedets våningshus og fem agre østen for husene og kålhave, som datteren Maren Pedersdatter hermed er overladt efter forældrenes død, når hun er stræbsom med forældrene og har omsorg med dem i deres alderdom.

 

679, 6. sep. 1788, hæderlige og vellærde Enoch Christian Green, sognedegn for Albæk, Høyen i Albæk på 0-4-1-0 tdr. hartkorn, som Jacob Otte Hybertz fradøde.

 

680, 18. dec. 1788, Søren Pedersen Overgård, to sammenlagte steder i Agersted, Kniben på 2 skpr. og Overgård på 6 skpr. 2 fjk., som hans far Peder Hansen har haft og dennes enke Maren Sørensdatter, fæsterens mor, godvilligt afstår på vilkår at nyde fornøden husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

682, 8. maj 1788, Poul Christensen, Lille Endel i Voer på 1 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder fri og nødtørftigt husly og ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 16 rdl.

 

684, 16. maj 1788, Jens Nielsen, gård i Lyngså by på 1-1-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Niels Jensen Skrædder ej længer kan bestyre pga. alderdom og skrøbelighed. Forsyne efter lejlighed og evner forældrene med nødtørftigt ophold og husly så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Befriet for resterende landgilde for 1787 og for indfæstning.

 

685, 8. sep. 1788, Anders Pedersen Lyngsaaegaard, 29 år, Knøsene i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Frederik Andersen godvilligt afstår på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly og nødtørftigt ophold så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 40 rdl.

 

687, 29. april 1788, Peder Nielsen, Kærskov i Albæk, som hans far Niels Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly og ophold på stedet så længe de lever og efter døden en sømmelig begravelse. Forestår skovfogedtjenesten i det distrikt i Rugtved skov, som faderen har været anbetroet. Indfæstning 16 rdl.

 

689, 26. sep. 1788, Michel Hansen, 30 år, Togårde i Voer på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Jørgensens enke har afstået på vilkår at han ægter hende og opføder hendes tvende børn til de selv deres brød kan fortjene. Betaler resterende skatter og er for indfæstning fri. Gamle Peder Laursen har fremdeles husly og ophold på stedet.

 

690, 17. okt. 1788, Hans Pedersen Overgård, 31 år, Svallerbakken eller Kniben i Voer på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Laursen fradøde og hvis enke Karen Pedersdatter har afstået under ægteskabsløfte. Ingen indfæstning.

 

692, 31. maj 1787, påtegning, Laurs Rasmussen, også den anden halve Skræddergård i Lyngså, som Niels Nielsen har afstået på vilkår at beholde rollingshuset og fem agre østen for stedet i Toften. Hartkorn for begge gårde 3 tdr.

 

693, 22. dec. 1788, Christen Sørensen Schrogsmoese, 28 år, hus i Vesterskov i Voer på 3 skpr., som Niels Nielsen godvilligt har afstået på vilkår at nyde fri husly, ophold og begravelse. Ægter datteren Anne Nielsdatter.

 

694, 23. dec. 1788, Anne Nielsdatter, umatrikuleret hus i Lyngså, som hendes mor Niels Pedersen Kolds enke fradøde. - Underskrevet af bror og værge Niels Nielsen Snor i Lyngså.

 

696, 8. sep. 1789, påtegning, fæsteren Christen Pedersen er overladt halvparten af Skovgård i Voerså på 1-2-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Krog har frasagt sig. Denne beholder dog tre agre ved gården. Laurs Rasmussen Krabbe beholder den anden part af gården.

 

697, 8. sep. 1788, påtegning, Laurs Rasmussen Krabbe, forhen i Nørgård, halvpart af Skovgård i Voerså på 1-2-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Krog kvitterede pga. slet tilstand. Denne beholder dog en ager øst for skolen og to agre vest for Skovsgård. Jens Krog bor i Skovsgård i vinter og Laurs Krabbe i Nørgård til påske, og derefter i Skovgård.

 

698, 9. sep. 1788, påtegning, fæsteren Christen Christensen Heede opagter og er ansvarlig for den på stedet liggende skovpart med unge ris og træplantning.

 

Følgende fik samme påtegning på deres fæstebreve.

 

699, 9. sep. 1788, Jørgen Jørgensen i Voerså.

700, 6. sep. 1788, Rasmus Nielsen Eendehl i Ruusgården og Christen Christensen i Voerså.

700, 6. sep. 1788, Niels Pedersen i Voerså.

701, 6. sep. 1788, Jacob Jensen, Niels Jensen og Jørgen Jørgensen i Voerså.

702, 6. sep. 1788, Peder Hansen og Claus Nielsen i Voerså.

703, 6. sep. 1788, Jens Michelsen, Niels Christensen og Jens Jacobsen Hvidkildes enke i Voerså.

704, 6. sep. 1788, Laurs Christensen i Holdensgård, Niels Steffensen i Vesterskov, Søren Pedersen i Voerså og Peder Hansen i Voer.

 

705, 2. maj 1789, Rasmus Steffensen Westerskou, 31 år, umatrikulerede Rom i Albæk som Jens Laursen godvilligt afstår mod at nyde husværelse og til underhold årligt 4 skpr. rug, 1 td. byg og 4 skpr. havre, men efter Jens Laursens død bortfalder den ganske uden at hans hustru deraf kan gøre nogen prætention. I indfæstning er betalt formandens restance på 10 rdl. 2 mk. 8 sk.

 

706, 4. maj 1789, Jens Jensen Aunkiødt, 34 år, Aunkjøt i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Jensen fradøde og som enken, fæsterens mor, afstår på kondition at nyde nødtørftigt underhold, husly, ophold og begravelse. Indfæstning 30 rdl.

 

708, 16. juni 1789, Peder Jørgensen Lille Rugtved, 31 år, gård i Agersted i Voer på 1-5-2-1½ tdr. hartkorn, som Mads Jensen fradøde og hvis enke Maren Jacobsdatter afstår på vilkår, at han ægter hende og opføder stedets tvende pigebørn, Maren og Mette Madsdatter, med pleje og opdragelse til de deres brød kan fortjene. Indfæstning 16 rdl.

 

710, 19. sep. 1789, Peder Jørgensen Lyngsaaegaard, 31 år, Ravnholt i Voer på 2 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen fradøde og hvis enke Else Poulsdatter afstår på vilkår, at han ægter hende og opføder stedets tvende sønner med fornøden pleje til de deres brød kan fortjene. Indfæstning 16 rdl.

 

712, 30. maj 1789, Jens Albertsen Bachen, fyldt 28 år den 28. april sidst, huset Bakken i Voer som Christen Nielsens enke afstår til ham og sin datter Maren Pedersdatter på vilkår, at hun og hendes gamle far Anders Christensen nyder husly og ophold. For indfæstning befriet.

 

715, 21. aug. 1789, Jens Madsen, fyldt 28 år, gård i Albæk på 1-1-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Mads Jensen godvilligt afstår mod at nyde fri husly, ophold og begravelse. Befriet for faderens restance på 11 rdl. 1 mk. 13 sk. og for indfæstning.

 

715, 21. aug. 1789, Laurs Jensen, hidtil i Damsig i Skæve på Knudseje gods og med hr. Jørgen Gleerups tilladelse fraflyttet, halve Aunkjøt i Skæve på 4-1-1-2½ tdr. hartkorn, som Peder Madsen godvilligt afstår mod at nyde husly, ophold og begravelse. Peder Madsen forretter hvad arbejde han formår. For indfæstning befriet.

 

717, 6. sep. 1789, Niels Rasmussen Clemmenshauge, 29 år, Donsted i Albæk på 4-6-1-2 1/4 tdr. hartkorn, som Svend Christensen godvilligt afstår på betingelse af, at han og hustruen nyder husly, ophold og begravelse, når de vil være stræbsomme og gøre hvad arbejde de formår til fæsterens gavn og nytte. Indfæstning 16 rdl.

 

719, 23. okt. 1789, Morten Andersen, foruden stedet han har i fæste, part af Østergård i Albæk på 1 td. hartkorn, som Niels Laursen sidst havde. 30 agre strækkende til Lyngbjerget og anpart af eng vest for trægroben samt Tagholmen ved Albækstederne.

 

721, 16 okt. 1789, Jens Jacobsen Lyngsaae, 29 år, hus i Lyngså by på 3 skpr. hartkorn, som Jens Jensen Korre fradøde og enken Anne Pedersdatter afstår på vilkår at han ægter hende. Pligtig at opdrage og forsørge datteren Else Jensdatter, til hun sit brød kan fortjene. I indfæstning er intet betalt.

 

723, 6. sep. 1789, skoleholder Christen Nielsen i Voerså, husplads i Voerså by med tilhørende have, som Niels Pilværns enke sidst brugte. Huset er nedtaget, dog mere nedfalden, og fæsteren er ikke forbunden at opføre nyt.

 

724, 10. dec. 1789, Niels Laursen, forhen i Østergård i Voerså, som han afstod pga. armods omstændigheder, 2 skpr. hk. (af Østergård), der er 8 agre og 2 blokke sønden vejen, og noget af den såkaldte Gangeng øst for trægroben. Overtager våningshuset, søndre ladegårdshus og den derved liggende liden kålhave.

 

728, 2. maj 1788, Niels Pedersen Woersaae, national rekrut, Teglbakken i Albæk på 1 td. hartkorn, som Hans Christensen fradøde og hvis enke Maren Pedersdatter har afstået på vilkår at han ægter hende. Antager stedet, når han ved næste session bliver afløst af en anden karl. I indfæstning er intet betalt.

 

727, 11. aug. 1789, påtegning, Laurs Jensen i Store Præstbro, engskifte, der har hørt til Østergård i Albæk, Vestereng og Broenseng.

 

728, 1. maj 1790, Hans Sørensen Agersted, over 40 år, Havsig i Albæk på 1-1-1-2 tdr. hartkorn, som Jørgen Jensen fradøde og hvis enke Anne Hansdatter godvilligt har afstået mod at han ægter hende. Forsørger stedets tvende små børn med kristsømmelig opdragelse. Forsyner gamle Hans Nielsen og hustru, der før fæstede stedet, med husly, ophold og begravelse, såfremt de udretter hvad de efter alder kan og formår, fæsteren til nytte. Er de vrangvillige og ustræbsomme og søger at tilstræbe skade, bliver fæsteren dem ikke mere i nogen måde forbunden. Betaler formandens restance på 21 rdl. 3 mk. 11 sk. og er for indfæstning befriet.

 

730, 31. maj 1790, Søren Mortensen Nyebroe, 36 år, Nørre Bjergene i Albæk på 1-3-1-1 tdr. hartkorn, som Jens Laursen har kvitteret pga. armod. For indfæstning befriet.

 

732, 21. juli 1790, Peder Christensen Stagsted, 29 år, Bakkensgård i Agersted på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Mathiasen godvilligt afstår på vilkår, at han og hustruen nyder nødtørftigt ophold og husly så længe de lever. For videre byrde af dem er fæsteren befriet. Forholder sig fredsommelig og skikkelig til sine naboer og betaler faderens restancer.

 

734, 21. juli 1790, Johan Mogensen, hidtil i Vesterskov, som han med tilladelse fraflyttede, umatrikulerede Ørndal i Voer med indkastet jord, som Niels Nielsen Holbech sidst beboede. I indfæstning er intet betalt.

 

735, 21. juli 1790, Niels Nielsen Holbech, sidst i Ørndal i Vesterskov, hus i Vesterskov i Voer på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som Johan Mogensen sidst beboede. I indfæstning er intet betalt.

 

736, 20. maj 1790, påtegning, Laurs Nielsen i Lunden i Skæve, endvidere en husplads, som gamle Christen Aunkiødtlund er fradød.

 

737, 23. marts 1791, Christen Rasmussen, stående gevorben rekrut, Klemenshave i Albæk på 1-6-3-2 tdr. hartkorn, som hans forældre siden afvigte forår og sommer fradøde. For indfæstning befriet.

 

738, 22. dec. 1790, skoleholder Heile Andersen i Agersted, et stykke jordsmon i Agersted skov og kær, østen for stedet Roessen og grænsende på søndre side mod Mellerkæret.

 

739, 3. jan. 1788, Niels Nielsen Skiellet, der har været i min tjeneste som forrider, plads ved Skellet i Agersted skov, hvor han har opsat hus, samt et lidet stykke eng norden for Michel Bachs eng og agerjord vest for Christen Staldens mark og nordpå til Søren Bødkers mark.

 

740, 23. dec. 1790, Jens Laursen Waaersaae eller Wadet, umatrikuleret hus i Lyngså by, som Poul Sørensen Kolds enke fradøde. I indfæstning er intet betalt, i restancer betales 3 rdl. 8 sk.

 

741, 16. maj 1791, Christoffer Jensen Skellet, 29 år, af Dronninglund gods og med hr. brigader Hallings tilladelse, Bakken i Voer på 4 skpr. hartkorn, som Albert Jensen godvilligt afstår på vilkår at nyde fri husly, ophold og begravelse. For indfæstning befriet.

 

742, 18. marts 1791, Anders Henriksen, forhen ved Nybro eller Lyngså skov, som han godvilligt afstod til Mads Jacobsen af Albækgård, halve Albækgård i Albæk på 5-5-0-0 tdr. hartkorn, som Mads Jacobsen godvilligt afstod. Betaler Mads Jacobsens restance.

 

743, 16. marts 1791, Axel Nielsen Lyngsaae, 28 år, gård i Albæk by på 1-6-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Nielsen Brannii godvilligt har frasagt sig ved Voergård birketing på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly, ophold og begravelse, imod at de uvrangvillige udretter, ham til nytte, hvad arbejde de formår. Indfæstning 6 rdl. 4 mk., og derimod er ham givet et stykke træ i skoven på 12 læs.

 

744, 14. februar 1791, Anders Svendsen, født i Lyngså by på Ormholt gods og med skriftlig tilladelse fra hr. generalauditør Bornemann, gadehus i Lyngså, som Ole Christensen frasagde sig.

 

745, 16. jan. 17(91), Mads Jacobsen, hidtil i halve Albækgård, som han godvilligt afstod til Anders Henriksen, stedet Nybro eller Lyngså skov på 1-0-0-1 tdr. hartkorn, som Anders Henriksen godvilligt afstod.

 

746, jan. 1791, Thomas Christensen Lille Tranget, 29 år, Lille Tranget i Voer på 2 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jensen godvilligt afstår mod at han og hustruen nyder fri husly, ophold og begravelse. Ham er givet et stykke træ i skoven på 8 læs.

 

747, 29. dec. 1790, Peder Madsen Porsmose, 38 år, Skrogsmose i Albæk på 0-6-0-½ tdr. hartkorn, som Peder Pedersens enke har beboet. Indfæstning 10 rdl.

 

749, uden datering, Jens Hansen i Skovgård i Voerså på 2-4-0-0 tdr. hartkorn. Foregiver, at hans fæstebrev er ham frakommet, og reversen ved lejlighed blev forlagt.

 

750, 10. jan. 1791, Søren Rasmussen Waarsaae, 28 år, Båndhagen i Voer på 2 skpr. hartkorn, som Laurs Jørgensen fradøde og hvis enke Anne Jørgensdatter godvilligt afstår mod at han ægter hende. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. og derimod er ham givet et stykke træ i skoven på 8 læs.

 

751, 16. juli 1791, Niels Andersen Falden, 31 år, Knøsen eller Bakken i Albæk på 2-0-0-2 tdr. hartkorn, som Peder Pedersen godvilligt afstod på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly, ophold og begravelse. Ingen indfæstning.

 

752, 8. jan. 1791, Peder Nielsen i Hovledet, 42 år, umatrikuleret hus ved Nybro i Albæk, som hans far Niels Pedersen godvilligt afstår på vilkår at nyde fri husly, ophold og begravelse. I indfæstning intet, og ham gives et stykke træ i skoven på 12 læs.

 

753, 21. jan. 1791, Niels Bertelsen, 28 år, Sønder Fæbroen i Albæk på 3-1-2-1½ tdr. hartkorn, som hans far Bertel Jensen godvilligt har afstået på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly, ophold og begravelse. Ingen indfæstning og ham gives et stykke træ på 8 læs.

 

754, 9. jan. 1791, Christen Rasmussen Togaarde, 30 år, Knøsen i Albæk på 0-0-3-1 tdr. hartkorn, som Christen Poulsen godvilligt afstod og hvor han og hustruen nyder fri husly, ophold og begravelse. Får et bøgetræ i skoven på 14 læs. Ingen indfæstning.

 

756, 1. maj 1790, Christen Pedersen Raunholtshuus, 30 år, Ruusgård i Voerså på 1-2-2-2 tdr. hartkorn, som Søren Pedersen Kok har afstået på vilkår, at han og hustruen nyder fri husly, ophold og begravelse. Ingen indfæstning, er befriet for formandens restance og ham gives 10 læs træ. 

 

757, 1. februar 1791, Peder Laursen Lyngsaae, umatrikulerede Lille Fjemtrang i Albæk, som Kirsten Roms fradøde.

 

757, 15. maj 1791, Laurs Nielsen Bruunvang, forhen indsidder i Brunvang, udvist husplads i Vesterskov i Voer ved Skelletlukke og ledet mellem Skæve og Voer, hvor han for egen regning opsætter hus til beboelse for ham og hustru. Påagte, at Skelletlukke bliver holdt lukket, så ingen fækreaturer fra Skæve sogn indkommer.

 

758, 8. april 1791, Johanne Jensdatter Hale, hus i Vesterskov i Voer, som hun med tilladelse har opbygget, med indlukket haveplads. Hendes lavværge: Jens Christensen i Svinhaven.

 

758, 30. april 1791, Niels Munk, hidtil i Voerså, kålhave og ladehuset af stedet Nørgård, der til våningshus for ham er indrettet.

 

759, 30. april 1791, Jens Christensen Krog, hidtil i halve Skovgård i Voerså, som han måtte kvittere pga. armod og slette forhold. Han forhutlede stedet og burde være tiltalt derfor, men af medlidenhed med hans kone og mange små børn forbeholdes han tre agre af bemeldte Skovgård, og til beboelse Nørgårds ladegårdshus, som er indrettet til våningshus.

 

760, 16. juli 1791, Christen Jensen Vesterskov, 25 år, hus i Sønderby i Vesterskov på 0-3-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Jens Poulsen fradøde og hvis enke Anne Albertsdatter godvilligt har afstået på vilkår at nyde ophold, husly og begravelse. Ingen indfæstning.

 

760, 16. juli 1791, Anders Jørgensen, 30 år, Lyngsågård på 2 tdr. hartkorn, som hans far Jørgen Andersen godvilligt afstår på vilkår, at han og hustruen nyder husly, ophold og begravelse. Fri for indfæstning.

 

761, 16. juli 1791, Peder Bertelsen Fæbroen, 34 år, Sønder Strengsholt i Albæk på 1-2-3- tdr. hartkorn, som Niels Jørgensen frasagde sig pga. armod og slet tilstand. Fri for indfæstning. Bygninger er forhutlet af formanden og til istandsættelse gives to stykker træ i skoven på 18 læs.

 

762, 16. juli 1791, Laurs Christensen Flauenskjold, 32 år, Flauenskjold i Voer på 2-3-3-2 tdr. hartkorn, som hans mor Christen Laursens enke godvilligt afstår mod at nyde husly, ophold og begravelse. Ingen indfæstning, og ham gives træ i skoven på 8 læs.

 

762, 18. juli 1791, Mads Jensen, 38 år, sted i Voerså som hans far Jens Madsen godvilligt har afstået på vilkår at nyde husly, ophold og begravelse. Indfæstning 10 rdl.

 

764, 18. juli 1791, Peder Jensen, 34 år, Falden i Albæk, som hans far Jens Pedersens enke Karen Pedersdatter godvilligt afstår til sønnen mod at nyde husly, ophold og begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

766, 18. juli 1791, Jens Thorsen, 32 år, Fjemtrang i Albæk på 2-3-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Thor (Hansen) godvilligt afstod mod at han og hustruen nyder ophold, husly og begravelse. Ingen indfæstning.

 

768, 18. jul 1791, Jens Laursen, 28 år, Præstbro i Albæk, som hans far Laurs Jensen godvilligt har afstået mod at han og hustruen nyder husly, ophold og begravelse. Hartkorn 1-1-0-0 tdr. og engskifter ved Østergård: Vestereng og Broenseng.

 

770, 28. sep. 1791, påtegning, Peder Mouritsen i Porsmose har med tilladelse afstået til Laurs Christensen Heedebach og får i stedet Teglbakken i Albæk, som Laurs Heedebach afstod.

 

771,  18. juli 1791, påtegning, Laurs Heedebach, hidtil i Teglbakken, som han har afstået til Peder Mouritsen, hus ved Porsmose i Albæk, som Peder Mouritsen afstod.

 

772, 24. aug. 1791, min kusk Christen Jensen og Anne Andersdatter, som han agter at indlade sig i ægteskab med, Store Tranget i Voer på 6-5-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Jørgensens enke Ane Marie Laursdatter godvilligt fratræder 1. maj 1792. I betragtning af hans tjeneste er han for indfæstning befriet.

 

773, 20. april 1792, Søren Marcussen Knøsene, 38 år, Porsmose i Albæk på 2 skpr. hartkorn, som Rasmus Christensen Hytten frakom og frasagde sig pga. påkommende armod. For indfæstning befriet.

 

773, 31. maj 1792, Thomas Christensen Nørholt, 29 år, Vestergård i Voer på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jørgen Jacobsen Leergrav godvilligt afstod mod at fæste et sted i Vesterskov, som Peder Christensen Albæks enke har haft.

 

774, 31. maj 1792, Jørgen Jacobsen Leergrav, umatrikuleret hus i Vesterskov i Voer, som Peder Christensen Albæks enke har frasagt sig. Fri for indfæstning.

 

775, 3. juni 1792, Jens Madsen, Porsmose i Albæk på 0-0-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Mads Pedersen fradøde og enken afstod pga. alderdom og skrøbelighed mod at nyde ophold sin livstid. For indfæstning fri.

 

775, 7. juli 1792, Niels Andersen Smed af Vesterskov, Enodden i Voer på 3-2-2-2 tdr. hartkorn, som Søren Jørgensen godvilligt afstår mod at fæste Niels Andersens sted i Vesterskov. For indfæstning fri.

 

776, 7. juli 1792, Søren Jørgensen af Enodden, sted i Vesterskov i Voer på 0-0-1-1 tdr. hartkorn, som Niels Andersen Smed fraflyttede til Enodden. For indfæstning fri.

 

777, 11. juli 1792, Laurs Jensen af Faurholt i Albæk på Asdal gods, 28 år, hus i Vesterskov i Voer på 0-2-2-0 tdr. hartkorn, som Peder Jensen godvilligt afstod til ham og sin datter Bodil Pedersdatter. Husly, ophold og begravelse til Peder Jensen og hustru. Indfæstning 60 rdl.

 

778, 20. aug. 1792, Hans Laursen, 28 år, gård i Agersted på 3-1-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Pedersen afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Laurs Pedersen og hustru må bebo et hus ved stedet med tillagt jord på 1 skp. 2 alb af førnævnte hartkorn, som det i forrige beboer Niels Simonsens tid har været henlagt. Fri for indfæstning.

 

780, 22. aug. 1792, Jens Pedersen Lyngsaaegaard, 28 år, gård i Lyngså på 4-1-1 tdr. hartkorn, som Jeppe Nielsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed på vilkår, at han og hustruen nyder husly, ophold og begravelse. Indfæstning 24 rdl.

 

781, 24. sep. 1792, Niels Jensen af Donsted, 28 år, Neder Holbæk i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Peder Mortensen fradøde og hvis enke Maren Jensdatter han ægter. Indfæstning 24 rdl.

 

782, 5. okt. 1792, Jens Rasmussen Krabe, gård i Voerså på 3-3-2-1½ tdr. hartkorn, som hans svigerfar Jørgen Jørgensen har frasagt sig pga. alderdom mod at nyde husly, ophold og begravelse. Fæsteren får et bøgetræ til 14 læs og er for indfæstning fri.

 

783, 6. april 1993, Niels Thorsen, 24 år, artillerirekrut i Hans kgl. Majestæts tjeneste, Fjemtrang i Albæk på 2-3-2-0 tdr. hartkorn, som hans far har beboet og hans bror Jens Thorsen er fradød. Nødtørftigt husly, ophold og begravelse til de gamle forældre. Indfæstning 40 rdl.

 

784, 24. juni 1793, Hans Jensen, 28 år, Øster Broen i Albæk, som hans far Jens Jensen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. De gamle forældre nyder husly, ophold og begravelse. Indfæstning 20 rdl.

 

785, 6. aug. 1793, Christen Jensen, 28 år, gård i Voerså på 2-4-1-2 tdr. hk., som hans mor Anne Pedersdatter pga. alderdom og sygelighed har afstået til ham, der er eneste søn, mod at nyde husly, ophold og begravelse. Den gamle kvinde Maren Olesdatter bebor stueværelse. Indfæstning er moderens restance på 16 rdl. 5 mk. 6 sk.

 

787, 16. aug. 1793, Peder Pedersen, 43 år, født i Voerså, sted Lyngså på 1-6-0-0 tdr. hk., som Axel Nielsen fradøde og hvis enke han ægter. Forsørger de gamle folk, enkens forældre, Peder Nielsen Brannii og hustru. Indfæstning 60 rdl.

 

788, 16. sep. 1793, Jens Christensen, født i Kærskov i Albæk, 37 år, gård i Lyngså på 1-1-2-½ 1/3 tdr. hartkorn, som Peder Sørensen fradøde. Indfæstning 60 rdl.

 

788, 16. aug. 1793, Christen Pedersen Mørk, 35 år, gård i Lyngså by på 1-6-0-1/3 tdr. hartkorn, som hans mor Maren Christensdatter fradøde. Indfæstning 60 rdl. [Ifølge skifter hed moderen Maren Pedersdatter]

 

790, 16. aug. 1793, Niels Michelsen Dam, 31 år, umatrikuleret hus i Lyngså, som hans far Michel Nielsen fradøde. Har ingen indfæstning betalt.

 

790, 20. aug. 1793, Jens Ottesen Fisker, 36 år, umatrikuleret hus i Agersted skov, Skarnvadet kaldet, som Jens Nielsen frasagde sig pga. alderdom. Indfæstning 2 rdl.

 

791, 16. aug. 1793, Karen Laursdatter, Knud Christensens enke, umatrikuleret hus i Agersted skov, Lille Overgård kaldet. I indfæstning har hun intet betalt.

 

792, 6. nov. 1793, Christen Michelsen, umatrikulerede Rom i Albæk, som Rasmus Steffensen har afstået. For indfæstning befriet.

 

793, 26. okt. 1793, Niels Chr. Christensen, født i Steenhoven i Åsted, 36 år, umatrikuleret hus i Voerså, som afgangne jomfru Spliid beboede. Forrige skytte og skovrider på Voergård, Giert Fogth, har have og det nordre hus til beboelse til han (finder) anden lejlighed. Indfæstning 10 rdl.

 

794, 17. sep. 1793, bondemand Peder Sørensen Klyth (Klijth), 30 år, umatrikuleret hus i Agersted skov, som af nyt er opbygt. Ingen indfæstning er aftalt.

 

795, 17. sep.1793, bondemand Niels Pedersen Kold, født i Meller Store i Voer, 45 år, umatrikuleret hus i Agersted skov i Voer. Er eftergivet indfæstning.

 

796, 29. aug. 1793, bondemand Niels Olesen, forhen i Tveddengård i Dronninglund sogn, umatrikuleret hus i Agersted skov i Voer, som Mads Hansen har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. I indfæstning har han intet betalt.

 

797, 2. sep. 1793, Michel Pedersen, født i Vesterskov, 32 år, gård i Voerså by på 2-4-3-2½ tdr. hartkorn, som Niels Steffensen frasagde sig pga. slette omstædigheder. Ingen indfæstning.

 

798, 1. nov. 1793, bondemand Rasmus Steffensen, født i Vesterskov, 35 år, bol i Lyngså by på 3-1-1-2 tdr. hartkorn, som Christen Michelsen har frasagt sig pga. alderdom og slette omstændigheder. For indfæstning befriet.

 

799, 1. nov. 1793, Anders Mortensen, 29 år, gård i Lyngså by på 1-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Morten Hansen har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed og mod fri husværelse og nødtørftigt ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 9 rdl.

 

801, 3. jan. 1795, Hans Nielsen Møller i Voerså, jordløst hus samme sted som Peder Thorsens kone sidst havde i leje og med manden er (fraflyttet).

 

801, 3. jan. 1795, Jens Nielsen fra Skellet i Voer, Hytten i Albæk på 1 skp. hartkorn, som Christen Sørensen har frasagt sig mod at nyde nødtørftigt husly og ophold så længe han lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 40 rdl.

 

803, 4. jan. 1795, Christen Jacobsen, 29 år, landsoldat i fem år, Skovmølle i Voer på 1-4-3-0 tdr. hartkorn, som hans far Jacob Jensen afstår pga. alderdom og svageligt helbred. Forsyne sine gamle forældre deres korte levetid med føde, husværelse, varme, lys, seng og en anstændig begravelse. Indfæstning 200 rdl.

 

804, 4. dec. 1795, Laurs Michelsen, sidst tjenende som kusk på Voergård, Neder Holbæk i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Niels Madsen har frasagt sig pga. alderdom og fattige omstændigheder. Gamle Niels Madsen og hustru nyder fri husværelse og nødtørftigt ophold deres livstid og en sømmelig jordefærd, og Niels Madsen det røgtobak han måtte behøve. Indfæstning 25 rdl.

 

806, 26. marts 1795, Laurs Christensen Hvol, 29 år, hidkommen fra Børglum kloster gods, Hvol i Albæk på 2 skpr. hartkorn, som Niels Christensen fradøde og hvis enke han har ægtet. Indfæstning 30 rdl.

 

807, 4. jan. 1796, Niels Christensen, gård i Voerså på 2-3-1-3/4 tdr. hartkorn, som Peder Jensen Norge frasagde sig inden Voergårds birketings ret. Indfæstning er formandens restance på 24 rdl.

 

808, 28. marts 1795, Jørgen Pedersen, Aunkjøt i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Jensen fradøde og hvis enke han allerede har ægtet. Indfæstning 90 rdl.

 

809, 1. dec. 1795, Niels Nielsen Konge, født i Lyngså, 34 år, landsoldat i otte år, gård i Voerså på 2-4-3-2½ tdr. hartkorn, som Michel Pedersen frasagde sig sidste forår.

 

810, 21. dec. 1795, Laurs Hansen Donsted, 31 år, Stolsholt i Albæk på 1-3-3-0 tdr. hartkorn, som Jens Jørgensen har frasagt sig. Indfæstning 40 rdl.

 

811, 7. maj 1796, Jacob Christensen Lillien, Liljen i Voer på 5 skpr. hartkorn, som hans forældre Christen Jacobsen med hustru nu begge er fradøde. Indfæstning 100 rdl.

 

813, 10. juni 1796, Peder Nielsen i Skarpholt, et stykke jord af den såkaldte Lyngså skovs grund norden for Skarpholt hvorpå findes udgåede træer. En af sønnerne, Laurs eller Niels, kan efterfølge faderen. Indfæstning 90 rdl.

 

814, 12. aug. 1796, Poul Sørensen Schøraa, 28 år, Bøgskovhale i Voer på 3-5-1-0 tdr. hartkorn, som Mads Christensen fradøde. Har allerede ægtet enken og skal være hendes umyndige børn i faders sted. Husly, ophold og sømmelig begravelse til den gamle kone, som før var i Aunkjøt men nu er flyttet til Bøgskovhale. Indfæstning 90 rdl.

 

815, 13. dec. 1796, Laurs Bertelsen Ruus fra Ørtoft, umatrikuleret hus i Porsmose i Albæk, som Jens Poulsen har frasagt sig inden retten. Husly, ophold og begravelse til Jens Poulsen. Indfæstning 50 rdl.

 

816, 1. dec. 1796, Christen Lorentsen, gård i Albæk på 1-2-0-½ tdr. hartkorn, som Jens Pedersens enke har frasagt sig ved Voergårds birketings ret. Har ægtet enkens datter og forsyner sin svigermor med husly, føde og ildningsbrand hendes livstid. Indfæstning 90 rdl.

 

817, 21. ec. 1796, Christen Nielsen Møller, har tjent som ladefoged på Voergård, gård i Voerså på 3-2-2-½ tdr. hartkorn, som Jørgen Christensen pga. armod og gæld har frasagt sig ved Voergårds birketings ret.

 

818, 16. sep. 1796, Christen Christensen Holdensgård i Albæk, først fæster af gods under Asdal, som siden af os er købt til Voergård, efter aftale med Jørgen Christensen i Holdensgård ombytter de deres vånings eller stuehuse. - Også ejendommenes jord blev fordelt, så Jørgen Christensen fremover havde 1 td. hartkorn og Christen Christensen, der forud vist havde 2-3-1-0 tdr. nu fik 4-4-0-3 tdr. Der henvises til fæstebreve 1777 og 1785.

 

820, 16. sep. 1796, Peder Jensen Østergård, Holdensgård i Albæk på 3-6-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Christensen frasagde sig til ham mod at han ægter dennes datter og giver aftægt til ham og hustruen. For indfæstning befriet.

 

821, 16. sep. 1796, Jacob Jensen, Faldt i Albæk på 0-3-2-2 tdr. hartkorn, som er købt fra Asdal og som hans far Jens Mortensen frasagde sig inden Voergårds birketings ret. Indfæstning  20 rdl.

 

822, 16. sep. 1796, Christen Bertelsen, Ledet eller Slettingen i Albæk, som Thor Nielsen fradøde og enken har afstået. Aftægt, husly og begravelse til enken. Indfæstning 30 rdl.

 

823, 27. aug. 1796, Jens Andersen Mørch/Mørk, der ved sidste session fik afsked fra krigstjenesten, Nørholt i Voer på 5 skpr. hartkorn, som Peder Nielsen godvilligt afstod til Jens Andersen, da han har ægtet dennes datter. Peder Nielsen og hustru nyder aftægt, husly og begravelse. Indfæstning 36 rdl.

 

824, 27. aug. 1796, Jens Jensen Storen, 36 år, Store i Voer på 3 tdr. hartkorn, som hans far Jens Pedersen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 100 rdl.

 

826, 23. dec. 1796, Peder Olesen Smed, nu boende i Agersted, et stykke jord af Agersted skovs jord liggende ved Peder Skrædders enkes sted i Agersted kær, som blev ham udvist og tilmålt 1795.

 

827, 23. dec. 1796, Mads Jensen Nørrestore, et stykke jord, hvor træerne er udgået, sønden for Christen Staldens i Agersted skov, som blev ham udvist og tilmålt 1795. I stedet for indfæstning opfører han for egen regning en førnøden husbygning.

 

828, 23. dec. 1796, Peder Laursen, kommen fra Dronninglund sogn, et stykke jord af Agersted skovs jorder, hvorpå træerne er udgået, liggende ved landevejen og skellet mellem Voer og Dronninglund sogne, som blev han udvist og tilmålt 1794.

 

829, 2. jan. 1797, Niels Madsen, et stykke jord af Albæk skovs jorder, hvor træerne er udgået, liggende ved vestre side af landevejen nær ved Sanden. I stedet for indfæstning opfører han for egen regning en fornøden husbygning.

 

830, 27. dec. 1796, Peder Bertelsen, der har frasagt sig Sønder Strengsholt, Fæbroen i Albæk på 3-1-2-1½ tdr. hartkorn, som Jens Thomsen har kvitteret. Indfæstning 51 rdl.

 

832, 27. dec. 1796, Peder Jensen i Lyngså, gård i Lyngså på 3 tdr. hartkorn, som han har fået ved bytte med Laurs Rasmussen. Hus og fem agre østen Toften er fæsteren uvedkommende. For indfæstning befriet.

833, 27. dec. 1796, Søren Marcussen, der har kvitteret Porsmose, Lille Stolsholt i Albæk på 0-2-1-2 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Hans Pedersen godvilligt afstår. Giver sin svigerfar nødtørftigt underhold og er for indfæstning befriet.

 

834, 2. jan. 1797, Jens Pedersen Højer, der fra krigstjenesten har erholdt afskedspas, Porsmose i Albæk på 2 skpr. hartkorn, som Søren Marcussen er fraflyttet. Indfæstning 10 rdl.

 

835, 2. jan. 1797, Jens Christensen Hale i Vesterskov, et stykke jord, hvor træerne er udgået, som blev ham udvist og tilmålt 1795. I stedet for indfæstning opfører han for egen regning en fornøden husbygning og istandsætter det udvendige hegn om jorden.

 

836, 2. jan. 1797, Laurs Rasmussen i Lyngså, sted i Lyngså på 4 skpr. hartkorn, som han fik ved bytte med Peder Jensen, der fik hans større gård.

 

838, 15. sep. 1797, Peder Jensen, umatrikuleret hus på Kæret eller Agersted fælled, som hans mor Jens Pedersens enke er fradød. Lader sin søster bekomme hvad hun ved skiftet efter moderen blev tillagt. Indfæstning 30 rdl.

 

839, 14. okt. 1797, Peder Olesen, hidkommen fra Sæbygård, det af ham nyopbyggede hus i Albæk mellem Skarpholt og den fra Hals til Sæby løbende landevej. For indfæstning befriet.

 

840, 14. okt. 1797, Niels Jensen, hus i Agersted skov som Søren Bødkers enke Maren Christensdatter har afstået. Han giver årligt enken 2 skpr. rug, 2 skpr. byg og 24 læs tørv, som hun selv besørger gravet og tørret. Hun har reserveret sig at lade bygge hus i østre side af stedets mark.

 

841, 14. okt. 1797, Anders Jensen, hus på 1 fjk. i Vesterskov i Voer, som Ole Nielsen fradøde. Indfæstning 46 rdl. er betalt.

 

842, 14. okt. 1797, Niels Laursen, hus i Vesterskov, som Peder Thomsens enke har afstået, og halvdelen af den jord, Niels Olesen hidtil har haft, men fået lov at fraflytte og nedtage bygninger til opførelse på andet stykke skovjord. Niels Laursen forsyner Peder Thomsens enke med husly og ophold hendes livstid. Indfæstning 40 rdl. er betalt.

 

843, 14. okt. 1797, Hans Thorsen, Fjemtrang i Albæk på 2-3-2-0 tdr. hartkorn. Forsyne den gamle kone på stedet med nødtørftigt underhold, føde, lys og varme. Indfæstning 20 rdl.

 

844, 14. okt. 1797, Christen Pedersen, Skoven i Albæk på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som han har tilbyttet sig med Porsmose og Rasmus Skovens enke.

 

845, 14. okt. 1797, Niels Nielsen fra Kærskov, Porsmose i Albæk som Rasmus Skovens enke tilbyttede sig med Christen Pedersen, men nu afstår til denne karl, der ægter hendes datter. Ophold, husly og varme til enken mod at hun med arbejde går ham til hånde. Indfæstning 50 rdl.

 

846, 2. jan. 1798, Jens Jørgensen, forhen i Stolsholt, hus på Bjeldbakken i Voer, som Jens Jensen beboede, men kom til Stolsholt.

 

847, 2. juni 1798, Ole Christensen, tjener i Holbæk, sted ved Nybro i Albæk kaldet Lergraven på 1 tdr. hartkorn, som Peder Mouritsen kvitterede pga. armod. For indfæstning befriet.

 

848, 15. maj 1798, Lars Pedersen Høyen, et stykke skovjord i Vesterskov, hvor træerne er udgået, med de i år opførte bygninger. Var lovet Peder Murmester fra Knebberhede, men denne frasagde sig.

 

849, 15. maj 1798, Søren Laursen Scharpholt, gadehuset Lille Overgård i Voer, som Karen Laursdatter fradøde. Ægter dennes datter Berthe Knudsdatter, der er ved stedet. For indfæstning befriet.

 

850, 15. maj 1798, Mogens Jensen Svinhaugen, et stykke skovjord, hvorpå træerne er udgået, liggende vest for Svinhaven i Voer, med det derpå opførte hus. For indfæstning befriet.

 

850, 15. maj 1798, Laurs Pedersen Gabet, umatrikuleret hus i Agersted, som han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

851, 15. maj 1798, Michel Pedersen Westerschou, et stykke jord, hvorpå husbygning er opført, liggende ved Sønderkær i Voer. For indfæstning befriet.

 

852, 15. maj 1798, Niels Jørgensen Kniben, et stykke jord af Rugtveds gamle skovjorder, hvorpå husbygning er opført, norden for Peder Olesens sted ved Skarpholt. For indfæstning fri.

 

852, 15. maj 1798, Niels Steffensen i Lyngså, umatrikuleret hus som han i nogle år har haft i leje. For indfæstning fri.

 

853, 15. maj 1798, Ole Christensen i Lyngså, det umatrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. Indfæstning 10 rdl.

 

854, 15. maj 1798, Mogens Jensen, det umatrikulerede hus i Voerså, som hans far Jens Mogensen er fradød. For indfæstning befriet.

 

854, 15. maj 1798, Ellen Andersdatter, Johanne Rytters datter, det hus i Voer, hun i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

855, 15. maj 1798, Søren Andersen Schræder i Voer, det umatrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

856, 15. maj 1798, Kirsten Krabe i Voerså, det jordløse hus, hun i nogle år har haft i leje. Indfæstning betalt med 10 rdl.

 

856,  15. maj 1798, Jens Domgård i Voerså, det umatrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

857, 4. jan. 1798, Christen Steffensen i Voerså, det umatrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

858, 15. maj 1798, Henrik Jensen Arnholt i Voerså, det umatrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

858, 15. maj 1798, Peder Jensen Teglbrænder i Voerså, det umatrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

859, 4. jan. 1798, Jacob Jensen Skræder i Voerså, det matrikulerede hus, han i nogle år har haft i leje. For indfæstning befriet.

 

860, 22. juli 1798, Christen Christensen Hvol, født i Lyngså, Hvol i Albæk på 2 skpr. hk., som Laurs Christensens enke Anne Hansdatter afstår mod husværelse, lys, varme og føde, hvorimod hun går ham til hånde. Han græsser for hende et par får og besørger hendes jordefærd. Indfæstning på 30 rdl. er betalt.

 

861, 15. maj 1798, Christen Pedersen Trædholt, tjenende på Voergård, hus ved Nybro i Albæk på 0-6-2-1 tdr. hartkorn, som Jeppe Nielsens enke fraflyttede. For indfæstning befriet.

 

862, 8. dec. 1798, Christen Christensen Solkier, hus i Agersted skov i Voer, som hans far Christen Hansen fradøde. Indfæstning 10 rdl.

 

864, 30. maj 1799, Else Ottesdatter, Peder Laursens enke, der har frasagt sig det hus ved Højene, hendes mand havde i fæste, jordløst hus ved gården Donsted, som Christen Christensen er tilsagt i fæste.

 

864, 6. juni 1799, Christen Ruus, forhen i jordløst hus i Voerså, som han har frasagt sig, umatrikuleret hus ved Højene i Albæk, sidst beboet af Peder Laursen, hvis enke har frasagt sig samme. For indfæstning befriet.

 

865, 6. juni 1799, Christen Christensen, hidkommen fra Hugdrup i Skæve, Donsted i Albæk på 4-6-1-1½ tdr. hartkorn, som Jens Andersen fradøde. For indfæstning befriet og ham gives oven i købet et bøgetræ til gavntømmer.

 

867, 21. sep. 1799, Anne Heeden, jord med påstående bygning i Agersted skov.

 

868, 21. sep. 1799, Johanne Baandhagen, det ved Båndhagen opbyggede hus med lidet jord.

 

869, 21. sep. 1799, Jens Laursen fra Lem, hus i Vesterskov i Voer, som hans søn Anders Jensen havde og frasagde sig ved birketingsretten. For indfæstning befriet.

 

870, 27. okt. 1799, Christen Jensen, tjenende i Tveden, huslod nr. 5 på Donsted mark på 0-6-1-2 ¼ tdr. hk., som er fjerdeparten af, hvad der ved udskiftningen er fragået gårdbrugeren. Får træ fra skoven og 12 læs tag til tække

 

871, 29. niv. 1799, Christen Pedersen fra Løgtved i Hørby, huslod nr. 6 på Donsted mark på 0-6-1-2 ¼ tdr. hartkorn, som er fjerdeparten af, hvad der ved udskiftningen er fragået gårdbrugeren. Får træ fra skoven og 12 læs tag til tække.

 

872, 29. nov. 1799, Laurs Pedersen fra Ørtoft i Volstrup, huslod nr. 8 på Donsted mark på 0-6-1-2 ¼ tdr. hk, som er fjerdeparten af, hvad der ved udskiftningen er fragået gårdbrugeren. Får træ fra skoven og 12 læs tag til tække.

 

874, 2. jan. 1800, Laurs Rasmussen fra Donsted huse, huslod nr. 7 på Donsted mark på 0-6-1-2 ¼ tdr. hartkorn, som er fjerdeparten af, hvad der ved udskiftningen er fragået gårdbrugeren. Får træ fra skoven og 12 læs tag til tække.

 

875, 21. sep. 1799, Peder Jørgensen fra Lyngså, Nørre Dammen i Albæk på 4-1-0-2 tdr. hartkorn, som Svend Poulsen fradøde og enken Anne Poulsdatter ved Voergårds birketingsret har frasagt sig. Fæsteren giver enken husværelse til mikkelsdag 1800 og føder og græsser for hende 1 ko og 2 får, (til) hun flytter til den plads hende er udvist at bygge på. Han lader hende beholde et lille stykke eng beliggende sønden vejen og østen bækken samt udreder halvdelen af skifteomkostningerne efter hendes salig mand.

 

878, 3. juni 1800, efter begæring af Peder Andersen og hans far Anders Pedersen i Agersted fæster Peder Andersen Skovmølle i Voer på 1-7-1-0 tdr. hartkorn ager og eng og 1-4-3-0 tdr. mølleskyld, som Christen Jacobsen pga. armod og overbevist utroskab i sin skovfogedtjeneste inden retten har frasagt sig. Dør sønnen i ugift stand før faderen, må denne træde i sønnens sted efter dette fæstebrev.

 

879, 3. juni 1800, Niels Christensen Tranget, et hus med jord, kaldet Ørndal, i byen Vesterskov, som Johannes Mogensen pga. begået utroskab i sin skovfogedtjeneste inden retten har frasagt sig. Indfæstning 40 rdl.

 

880, 3. juni 1800, Laurs Jensen fra Lem, hus på 0-3-0-2 tdr. hartkorn i byen Vesterskov i Voer, som Christen Jensen fradøde og hvis enke han har ægtet. Indfæstning 10 rdl.

 

881, 3. juni 1800, Niels Pedersen fra Ravnholt, hus på 5 skpr. hartkorn i Agersted, som Anders Pedersen har frasagt sig. Indfæstning 40 rdl.

 

882, 3. juni 1800, Anders Hansen, tjenende i Ålborg, Holbæk mølle i Albæk på 0-2-1-0 tdr. hartkorn, som Hans Jensen fradøde og hvis enke Maren Sørensdatter godvilligt afstod sidste tingdag til Anders Hansen, der har ægtet hendes eneste datter. Ophold, husly og aftægt til enken, der igen tiltræder møllen, hvis fæsteren og hans kone skulle dø før hende. Indfæstning 150 rdl.

 

883, 3. juni 1800, Christen Laursen, Hytten i Albæk på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Laurs Christensens enke har beboet og godvilligt afstod. Hun nyder frit ophold, føde, lys og varme. Indfæstning 40 rdl.

 

884, 31. okt. 1800, fri karl Christen Madsen, der hidtil har tjent Peder Pedersen Ladefogeds enke i Lyngså, som han nu ægter, gården i Lyngså på 2-3-0-0 tdr. hartkorn. Opfører sig som en kærlig ægtefælle og god far og opfylder akkord om enkens gamle forældres forsørgelse. I indfæstning er betalt 160 rdl.

 

886, 24. dec. 1800,  Søren Nielsen, Sønder Bjergene i Albæk på 2 tdr. hartkorn, som Heile Hansen fradøde og hvis enke han ægter. For indfæstning befriet.

 

886, 24. dec. 1800, Mathias Henriksen, sted ved Nybro i Albæk på 1-0-0-1 tdr. hartkorn, som Mads Jacobsen inden retten har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

887, 2. jan. 1801, Niels Pedersen Haven, hidkommen fra Volstrup, sted i Faldt i Albæk på 1-0-1-1 tdr. hartkorn ager og eng og skovskyld på 1 skp. 1 alb., som Jens Sørensens enke har beboet og med hvem han allerede har indladt sig i ægteskab. For indfæstning befriet.

 

888, 2. jan. 1801, Gyde Godskesdatter, Jens Pedersens enke, det lidet ny opbygget hus norden for Sæbyvejen ved Alfarvad bro, med udvist liden jordsmon.

 

888, 2. jan. 1801, Peder Thorsen af Fjemtrang, umatrikuleret hus i Voerså, som Anders Nielsen Korre er fraflyttet. For indfæstning befriet.

 

889, 22. februar 1801, Poul Jensen Bonhagen, umatrikulerede Båndhagen i Voer, som Henrik Knars enke sidst beboede. For indfæstning befriet.

 

890, 2. jan. 1801, Jacob Laursen Strengsholt, hus med jord, Højen kaldet, som afdøde degn Enoch Green i Albæk sidst havde. Hartkorn 0-4-1-0 tdr. For indfæstning befriet.

 

890, 2. jan. 1801, Bodil Pedersdatter, et nylig opbygget lidet hus med lidet jord til i Vesterskov ved Bøgskovhale. For indfæstning befriet.

 

891, 2. jan. 1801, Anne Poulsdatter, Svend Poulsens enke, som sidst beboede Nørre Dammen, som hun frasagde sig. Det sidste år på vestre side af bækken og norden vejen tæt ved Peder Olesens hus lidet hus med hende udvist lidet jord samt en liden eng, der har hørt til Dammen. For indfæstning befriet.

 

891, 2. februar 1801, Anne Christensdatter, jordløst hus i Lyngså, som Jens Laursen Pilværns enke har kvitteret. For indfæstning befriet.

 

892, 2. jan. 1801, Palle Laursen, forhen i Høsen, gård i Agersted på 3-1-0-2 tdr. hartkorn, som Hans Laursen inden retten har frasagt sig.

 

892, 2. jan. 1801, Anders Nielsen Ruus, hus i Lyngså på 0-5-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Andersen har opladt og inden retten har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

893, 2. ja. 1801, Niels Olesen, hidtil i hus i Vesterskov, som han fik lov til at fraflytte og igen opbygge på andet gammel skovjord i Vesterskov, strækkende fra Laurs Nielsens mark til det nordre hjørne af Ørndals mark. For indfæstning befriet.

 

893, 2. jan. 1801, Hans Laursen, forhen i gård i Agersted, huset Høsen i Voer på 6 skpr. hartkorn, som han fik ved bytte med Palle Laursen. Giver sine forældre, som han tager med fra Agersted, ophold uden nogen byrde for os. Indfæstning 10 rdl.

 

894, 2. jan. 1801, Sindal Henriksen, umatrikuleret hus i Albæk, som Søren Christensen Smed har opladt for denne sin svigersøn. Indfæstning 10 rdl.

 

895, 10. maj 1801, Peder Pedersen Højen, der nogle år har opholdt sig hos sin svigerfar Niels Sørensen og gået ham til hånde. Dennes sted ved Nybro i Albæk på 0-3-0-1 tdr. hartkorn. For indfæstning befriet.

 

896, 30. dec. 1801, Sidsel Christensdatter, Jens Krogs enke i Voerså, hus som hun og hendes mand nogle år har beboet med dertil ved byens udskiftning udvist jord, huslod nr. 17 på 1 skp. 1½ alb. For indfæstning befriet.

 

897, 30. dec. 1801, Peder Nielsen Gyden i Voerså, hus han nogle tider har beboet med dertil tillagt jord, huslod nr. 13 på 3 fjk. 2 alb.

 

898, 23. april 1802, på gentagen anmodning af såvel Mads Sørensen i Hvidkilde som karlen Laurs Nielsen i Agersted fæster den sidste Hvidkilde i Voer på 1-3-2-0 tdr. hartkorn, ægter Mads Sørensens steddatter Margrethe Jacobsdatter og giver den gamle fæster forplejning, dog uden byrde for husbonden. Indfæstning 50 rdl.

 

900, 24. maj 1802, Thomas Jensen fra Vesterskov, Faurholt i Albæk, beboet af Laurs Michelsen Smeds enke, der er blevet enig med fæsteren om at ægte ham. Hartkorn 2-6-2-1 tdr. og skovskyld på 3 fjk. 2½ alb. Indfæstning 30 rdl.

 

900, 24. maj 1802, Jens Thomsen, har udstået som rekrut, Rom i Albæk på 1-5-0-1 tdr. hartkorn, som Rasmus Nielsen inden birketingsretten har frasagt sig. Ægter den pige, der hidtil i så mange år har forestået den gamle fæsters hus, og opfylder akkord med den gamle fæster om underhold.

 

902, 24. maj 1802, Christen Jensen, hidtil kusk på Sæbygård, Donsted i Albæk på 4 tdr. hartkorn, som Hans Sørensen inden birketingsretten har frasagt sig. Akkord om aftægt til Hans Sørensen og hustru. Indfæstning 150 rdl.

 

904, 24. maj 1802, Mads Nielsen fra Smalbro, Meller Store i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn. Indfæstning 100 rdl.

 

905, 24. maj 1802, Jens Nielsen, hidtil ladefoged på Sæbygård, Øster Broen i Albæk på 3 tdr. hartkorn, som Hans Jensen inden birketingsretten har frasagt sig. Indfæstning 100 rdl.

 

907, 24. maj 1802, Christen Michelsen, forhen i hus ved Rom, Togårde i Voer på 2-7-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Rasmussen inden birketingsretten har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

908, 24. maj 1802, Laurs Rasmussen, forhen i Togårde, som han er entlediget fra, umatri­kuleret hus ved Rom i Albæk, som Christen Michelsen har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

909, 24. maj 1801, Jørgen Nielsen Munk, hus i Voerså, som hans far Niels Munk har opladt for ham. Huslodder nr. 14, 15 og 16, hvis samlede hartkorn er 0-3-2-3 tdr. Aftægt til faderen. For indfæstning befriet.

 

910, 27. juli 1802, Laurs Poulsen Dansk, gård i Albæk på 4 tdr. hartkorn, som hans far Poul Eriksen inden birkeretten har frasagt sig. Aftægt til forældrene. Indfæstning 50 rdl.

 

912, 15. nov. 1802, Laurs Jensen Baandhagen, Bjeldbakken i Voer, som Jens Jørgensen forhen havde. For indfæstning befriet.

 

912, 27. nov. 1802, Hans Christensen Heedebak, gård i Voerså på 2-4-2-0 tdr. hartkorn, som hans mor Christen Christensen Heedebaks enke nu inden retten har frasagt sig. I indfæstning er betalt 40 rdl.