Voergård 1828-1850. G 31 – 173.

 

Kort 1, register.

Kort 2.

 

1b, 13. februar 1828, Johanne Marie, 11 uger, datter af gårdmand Christen Sørensen i Lyngså.

 

1b, 26. jan. 1828, husfæster Niels Jensen i Agersted skov, gift med Kirsten Laursdatter. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

2, 15. febr. 1828, husfæster Christen Sørensen i Vesterskov. Ringe bo. Ingen livsarvinger.

 

3, 2. febr. 1828, Casper, 8 år, søn af gårdmand Mads Caspersen i Tveden.

 

4, 17. april 1828, Jørgen, søn af gårdmand Christen Møller i Voerså. Faderen lever.

 

4, 24. april 1828, Hans Peter, ¾ år, søn af Gregers Jensen i Sønder Dammens hus.

 

3, 18. marts 1828, gårdfæster Hans Pedersen i Lyngså Nørgård, gift med Anne Christensdatter. Børn: Peder Hansen, 34 år, bor på Clausholm mark, Anders Hansen, 28 år, hjemme, Anne Hans­datter og Maren Hansdatter, ugifte. Peder var værge for sine søstre. Lavværge: Jens Pedersen i Nørgård.

 

6b, 14. juli 1828, husmand Mathias Henriksen i Højene i Albæk. Enken i uskiftet bo.

 

10, 6. aug. 1828, husmand Jens Gregersen i Lyngså. Enke Kirsten Jensdatter og tre myndige børn.

 

12b, 19. sep. 1828, gårdfæster Anders Nielsen i Togårde i Voer, gift med Inger Christensdatter. Børn: Niels Chr. Andersen, 10 år, Anne Anders­datter, 12 år. Værge: farbror, gårdmand Jens Nielsen i Agersted. Lavværge: Jens Jacob Christensen i Fæbroen.

 

12b, 10. okt. 1828, husmand Hans Laursen i Høsen i Voer. Enken i uskiftet bo.

 

13b, 20. okt. 1828, gårdfæster Michel Jensen i Qvisselheden på Agersted mark, død i Sæby arrest, hvor han var hensat for formentlig begået drab, gift med Johanne Marie Christensdatter, for tiden i arrest i Sæby. Deres børn: Jens Chr. Michelsen, 12 til 13 år, Christian Michelsen, omkring 10 år. Værge: Christen Hansen i Vestergård, gift med datter af Michel Jensen. Lavværge: Rasmus Jensen i Ulvgraven. 29. dec. var enken endnu arresteret i Sæby. 13. marts 1829 var hun til stede. Ved skifteslutningen 21. juni 1829 havde hun afstået fæstet.

 

17, 11. nov. 1828, Anders Jørgensen i Lyngsågård, gift med Else Pedersdatter. Børn: Peder Andersen, 25 år, Jørgen Andersen, 22 år, Maren Andersdatter gift med øltapper Laurs Jensen i København, Johanne Andersdatter, 26 år, hjemme. Ansat værge: Jens Pedersen i Lyngsågård. Lavværge: gårdmand Peder Christensen i Lyngså.

 

17, 1. dec. 1828, Maren Christensdatter eller Laursdatter, (begge navne bruges), ved Skellet i Voer, gift med husfæster Johannes Hansen. Datter Johanne Cathrine. Værge: bedstefar Laurs Rasmussen i (Baskær) i Hørby.

 

17b, 3. dec. 1828, Lars Peter, 17 dage, søn af Laurs Christensen i Pilværn.

 

18b, 11. dec. 1828, Maren, 28 år, datter af gårdmand Niels Norge, der lever.

 

18b, 20. dec. 1828, ungkarl Niels Gertsen i Voerså, som faldt overbord og druknede på rejse fra Altona til Lissabon. Mor: Mette Nielsdatter i Voerså. Søskende: Holger Gertsen i Gudum­lund, 39 år, Wogelius Gertsen i Ålborg, 36 år, Christen Gertsen, 22 år, i karetmagerlære i Ålborg, Marie Gertsdatter gift med selvejer Niels Christensen i Dommerborg i Hune, Anne Kirstine Gerts­datter, 32 år, tjener i Aså. Lavværge: gårdmand Hans Møller i Voerså.

 

21b, 2. marts 1829, husfæster Peder Sindalsen ved Skellet i Voer. Myndig datter.

 

22, 22. marts 1829, Christen Nielsen i Vester Gårdsholt i Voer, gift med Kirsten Hansdatter. Af 1. ægteskab: 1. Niels Christensen ved Skellet i Skæve, 51 år, 2. afdøde Maren Christens­datter, hendes to børn af 1. ægteskab med Jens Simonsen ved Skellet i Dronninglund, Laurs Jensen, 30 år, Kirsten Jensdatter gift med Niels Rasmussen i Ørsø, og tre børn af 2. ægteskab med Hans Sindalsen i Bilidt i Dronninglund, Jens Hansen, 24 år, Christen Hansen, 20 år, Anne Hans­datter, 26 år, tjener i Dronninglund. Børn med enken: 3. Christen Christensen, 30 år, hjemme, 4. Kirsten Christensdatter gift med Niels Sørensen i Sønder Gårdsholt, 5. Maren Christensdatter gift med Niels Sørensen i Dyssevad. Værge for afdøde Marens umyndige børn: mor­bror Niels Christensen. Lavværge: Christen Pedersen i Brunvang.

 

24, 14. april 1829, gårdfæster Niels Madsen i Smalbro. Myndige arvinger.

 

24, 16. maj 1829, Karen Rasmusdatter i Agersted, gift med husfæster Niels Pedersen Kold, der sidder i uskiftet bo med to børn, Rasmus Nielsen og Maren Nielsdatter.

 

24, 26. maj 1829, Maren Laursdatter i Nørre Store i Voer, gift med gårdfæster Jens Jensen. Børn: Laurs Jensen, 33 år, Anne Jensdatter gift med gårdmand Laurs Chr. Christensen i Voerså, Kirsten Jens­datter gift med Laurs Nielsen i Fæbroen, Johanne Jensdatter, ugift, tjener Peder Nielsen i Agersted.

 

26, 30. juni 1829, gårdfæster Christen Jensen i Strudsholm i Voer, gift med Anne Christensdatter. Af 1. ægteskab med Sophie Hansdatter: Morten Christensen, 46 år. Fællesbørn: Jens Christensen, 17 år, Anne Sophie Christensdatter, 21 år, alle tre i hjemmet. Ingen født værge eller pårørende på egnen. Ansat: gårdmand Anders Striben i Nørkær. Lavværge: Søren Christensen i Sønder­kær.

 

26, 20. juni 1829, fattiglem Anne Jensdatter i Voer.

 

26, 18. juli 1829, Mariane, 12 uger, datter af husfæster Ole Nielsen i Strengsholthus.

 

30b, 14. sep. 1829, gårdfæster Christen Rasmussen i Donsted. Enke, to fuldmyndige sønner og gift datter.

 

Kort 3.

34, 14. dec. 1829, gårdfæster Laurs Nielsen i Voldbro i Voer, gift med Anne Hansdatter. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

34b, 18. dec. 1829, Niels, 1 år, søn af husfæster Søren Laursen i Vesterskov.

 

34b, 25. dec. 1829, husfæster Peder Sørensen Klyt ved Skellet i Voer. Enken i uskiftet bo med myndig søn og to døtre, den ene umyndig.

 

34b, 1. jan. 1830, Karen Marie, 2½ år, datter af husfæster Christen Jørgensen i Vesterskov.

 

35, 3. februar 1830, husfæster Niels Pedersen i Agersted, forhen sognefoged, gift med Johanne Nielsdatter. Søskende: Hans Pedersen i Ravnholt og Ingeborg Pedersdatter, enke efter Bertel Christensen i Korsborg. Lavværge: selvejer Laurs Christensen i Kibsgård. Skyldig til lægdsmand Peder Andersen i Skovmølle, Søren Christensen i Sønderkær, Christen Albertsen i Mellemkær, Niels Hansens enke i Kæret, prokurator Juel på Voergård, Jens Christensen Krag­kær og Rasmus Jensen i Ulvgraven.

 

36, 3. februar 1830, gårdfæster Michel Jensen i Voerså, gift med Mette Jensdatter. Ingen livsar­vinger. Gensidigt testamente.

 

36, 10. februar 1830, gårdfæster Laurs Michelsen i Neder Holbæk, gift med Maren Jensdatter. Børn: Michel Laursen, 34 år, Jens Laursen, 26 år, Anne Marie Laursdatter gift med Johannes Hansen ved Skellet i Voer, Sidsel Margrethe Laursdatter, 22 år, Mette Laursdatter, 18 år. Værge: gårdmand Christen Nielsen i Voerså. Lavværge: Mads Albertsen i Sønder Store.

 

36, 22. februar 1830, husfæster Bertel Christensen i Korsborg i Voer. Enken i uskiftet bo.

 

41, 24. april 1830, Anne Cathrine Jacobsdatter, 4 år, datter af husfæsterske Sophie Jespersdatter i Lyngså.

 

41, 5. maj 1830, Margrethe, 9½ år, datter af husfæster Hans Nielsen i Gabet i Voer.

 

41, 11. maj 1830, Niels, 8 år, søn af husfæster Christen Christensen i Agersted.

 

41, 17. maj. 1830, Peter, 8 år, søn af gårdfæster Laurs Nielsen Sennels i Lyngså.

 

41, 28. maj. 1830, Kirsten, 3 uger, datter af gårdfæster Niels Sørensen i Dyssevad.

 

41, 29. maj. 1830, Niels Chr., 5 mdr., søn af husfæster Jacob Christensen i Faurholt.

 

41, 3. juni 1830, Dorthe Jacobsdatter i Agersted. Enkemanden Peder Christensen i uskiftet bo.

 

41, 11. juni 1830, Karen Sørensdatter i Højene i Albæk, enke efter husfæster Mathias Henriksen. Steddatter Sophie Mathiasdatter, syg og svagelig. Værge: husfæster Søren Pedersen i Mosen. Afdødes datter, avlet uden ægteskab, Johanne Christensdatter gift med Søren Sørensen i Venne­bjerg sogn, pt. Hjørring, afstod fra arv.

 

43, 25. juni 1830, Niels Hansen i Enodden. Efterlod datter.

43, 14. sep. 1830, husfæster Jens Mortensen i Lyngså. Enke og børn.

 

45, 14. okt. 1830, gårdfæster Jens Sørensen i Alfarvad i Albæk, gift med Maren Jensdatter. Børn: Søren Jensen, 39 år, i København, Jens Jensen, 32 år, hjemme, Johanne Jensdatter, 34 år, ugift, hjemme, Anne Jensdatter gift med snedker Niels Heilesen i Skovfogedhuset i Hørby. Jens var værge for sin søster Johanne. Lavværge: skovfoged Christen Hansen i Skrogsmose. Fæstebrev 30. april 1788.

 

45, 2. nov. 1830, husfæster Jens Pedersen Fjem i Agersted skov. Enke og søn.

 

45, 2. nov. 1830, Anne Andersdatter i Store Tranget i Voer, enke efter Christen Jensen. Ingen livsarvinger. Testamente – (som side 607 i forrige protokol)

 

45b, 10. nov. 1830, tjenestekarl Laurs Nielsen i Korren i Voer. Enke og fire børn i uskiftet bo.

 

46b, 29. nov. 1830, Anne Laursdatter i Neder Holbæk, gift med Niels Jensen. Testamente 1810.

 

48, 30. dec. 1830, Hans Christensen i Rom i Albæk. Enke Maren Christensdatter og (11) børn.

 

 

48, 4. jan. 1831, husfæster Søren Laursen i Bjeldbakken i Voer. Enken i uskiftet bo med søn Laurs Chr. Sørensen.

 

48, 5. jan. 1831, Johanne Bertelsdatter i Vester­skov i Voer, enke efter husfæster Christen Sørensen Bøgh. Myndige arvinger.

 

48, 5. februar 1831, Inger Jensdatter i Sønderklit i Albæk, gift med gårdfæster Anders Jensen. 10 børn: Jens Andersen, lejebrygger i København, Jens Chr. Andersen i Lyngså, Mads Peter Ander­sen, 22 år, hjemme, Anne Andersdatter gift med gårdmand Mads Caspersen i Tveden, Johanne Andersdatter gift med Jørgen Heilesen på Voerså mark, Maren Andersdatter gift med Christen Pedersen i Lyngsågård, Anne Cathrine Andersdatter gift med Bertel Pedersen i Fæbroen, Ellen Marie Anders­datter gift med gårdmand Michel Rasmussen i Voerså, Inger Andersdatter gift med gårdmand Peder Christensen i Lyngså, Sophie Andersdatter gift med Niels Chr. Peder­sen i Fæbroen.

 

48b, 22. marts 1831, Niels Andersen Smed i Enodden i Voer. Enke, myndig søn og datter.

 

48b, 31. maj 1831, Helene Sørensdatter i Enodden, enke efter Niels Andersen Smed. Myndig søn og datter.

 

49, maj 1831, husfæster Christen Laursen i Skarnvad i Voer. Enke Maren Pedersdatter i uskiftet bo med søn Laurs Christensen.

 

49, 11. juni 1831, gårdfæster Peder Bertelsen i Fæbroen i Albæk. Børn: Søren Pedersen, selv­ejergårdmand på Egholm, overlod sin arv til bror og søster, Bertel Pedersen, gift hjemme, og Kirsten Pedersdatter, 34 år, ugift hjemme. Før skifteslutning fik Bertel fæstebrev på hjemmet.

 

50, 24. juni 1831, Margrethe Bertelsdatter i Rom i Albæk, gift med husfæster Jens Thomsen. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

50b, 28. juli 1831, Ane Johanne, 13 år, datter af husfæster Jens Christensen i Trangeled.

 

50b, 7. sep. 1831, Christen, 6½ år, søn af husfæster Anders Jensen i Mølholt. Forældrene lever.

 

50b.53b, 14. sep. 1831, gårdfæster Niels Sørensen i Pilværn i Albæk, gift med Maren Hansdatter. Børn af 1. ægteskab med Else Pedersdatter af Sulbæk: 1. Søren Nielsen, fæster af Sønder Strengsholt, 2. afdøde Peder Nielsen i Hou, hans børn: Christen, 3 til 4 år, Else Marie og Mariane, alle hjemme, 3. Johanne Nielsdatter gift med gårdmand Jørgen Jørgensen i Voerså, 4. Mette Nielsdatter gift med husmand Peder Jensen Sønderskov i Dokkedal by i Mou, 5. Anne Nielsdatter gift med husmand Jørgen Christensen i Holtet i Albæk. Af 2. ægteskab med Anne Laursdatter: 6. Else Nielsdatter gift med gårdmand Poul Svendsen i Lyngså. Af 3. ægteskab med enken: 7. Hans Nielsen, 32 år, hjemme. Sønnen Søren var værge for de umyndige. Lavværge: Laurs Christensen i Pilværn og Niels Hansen i Strengsholt.

 

53b, 21. okt. 1831, Jens Chr. Jensen, 4 mdr., avlet uden ægteskab af tjenestepige Mette Marie Jensdatter i Skarpholt.

 

53b, 24. okt. 1831, Kirsten, datter af Bertel Christensen i Korsborg. Moderen lever.

 

54b,55b, 3. jan. 1832, Johanne Andersdatter i Åbolt i Voer, gift med gård­fæster Peder Jensen. Børn. Jens Pedersen, 19 år, Anders Pedersen, 12 år, Christen Pedersen, 10 år, Mette Peders­datter, ugift. Ansat kurator og tilsynsværge: Niels Sørensen i Dyssevad.

 

54b, 13. jan. 1832, Maren Madsdatter på Donsted mark i Albæk, gift med husfæster Laurs Pedersen Dansk, der sidder i uskiftet bo med tre sønner og tre døtre.

 

54b, 14. jan. 1832, gårdfæster Niels Laursen i Gårdsholt i Voer. Enke og myndige arvinger.

 

54b, 20. jan. 1832, Maren Nielsdatter i Højene i Albæk, gift med hus­fæster Jacob Laursen. Børn: Niels Jacobsen, 31 år, tjener på Høste­mark, Laurs Jacobsen, 21 år, tjener i Voerså, Kirsten Jacobsdatter, 29 år, tjener i Romdrup, Anne Margrethe Jacobsdatter, 27 år, i Bækgår­den (Bakgården), Anne Jacobsdatter, 24 år, tjener i Romdrup, Johanne Jacobsdatter, 17 år, hjemme, Maren Jacobsdatter i Neder Holbæk og Inger Jacobsdatter, hjemme. Værge for umyndige: gårdmand Peder Christen­sen Kold i Lyngså.

 

56.58b, 23. jan. 1832, husfæster Johannes Hansen i Agersted skov, gift med Anne Marie Laursdatter. Af 1. ægteskab med Maren Christensdatter: Johanne Cathrine Johansdatter, 8 år. Fællesbarn: Hans Peder Johansen, 1 år, død før skifteslutningen. Værger: farbror Jens Hansen i Vesterskov og Laurs Rasmussen i Baskær i Hørby. Lavværge: Jens Nielsen Torslev i Agersted skov.

 

58, 3. februar 1832, Kirsten Poulsdatter i Sønderklit i Albæk, gift med gårdfæster Søren Christensen. Myndige arvinger. Intet skifte.

 

58, 18. februar 1832, Johanne, 22 år, datter af skovfoged Christen Hansen i Skrogsmose i Albæk.

 

58, 22. februar 1832, Michel Pedersen Nørholt i Vesterskov. Enke og børn i uskiftet bo.

 

58, 1. marts 1832, Else Marie Jensdatter, 22 år, datter af Hans Rugholm på Donsted mark.

 

58.59b, 5. april 1832, gårdfæster Christen Madsen i Lyngså, gift med Dorthe Pedersdatter. Børn: Kirsten Christensdatter og Anne Christens­datter. Ansat værge: Laurs Pedersen Kock i Lyngså. Lavværge: Ole Axelsen i Lyngså.

 

Kort 4.

61b, 10. april 1832, husfæster Mads Jensen i Vesterskov i Voer, gift med Margrethe Mogens­datter. Gensidigt testamente.

 

62, 25. april 1832, Niels Jensen, tjenestekarl hos Jens Nielsen i Østerbroen.

 

62, 28. maj 1832, husfæster Jens Christensen i Lyngså. Enke og myndige arvinger.

 

62, 31. maj 1832, Johanne Jensdatter i Bøgskovhale i Voer, gift med gårdfæster Poul Sørensen. Myndige arvinger.

 

62, 25. aug. 1832, Maren Pedersdatter, Bakken i Voer, gift med husfæster Jens Albertsen, der sidder i uskiftet bo med to myndige sønner og to ugifte døtre.

 

62, 24. okt. 1832, Peder Christian Christensen, 24 år, søn af husfæster Christen Christensen i Liljen Intet skifte. Forældrene lever.

 

62b.64.68.74b, 12. nov. 1832, Johanne Svendsdatter i Agersted, gift med gårdfæster Niels Christensen Ask. Børn: Niels Christen Nielsen, 14 år, Mariane Nielsdatter, 9 år.

 

62b.75b, 7. nov. 1832, Maren Nielsdatter i Øster Gårdsholt, enke efter gårdfæster Peder Rasmussen. Søn: Niels Pedersen, 46 år.

 

63b.67.76, 17. nov. 1832, gårdfæster Jens Nielsen i Lyngså, gift med Anne Andersdatter. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

63b.65b.71b, 22. nov. 1832, gårdfæster Peder Chr. Gourtsen i Svinhave i Voer, gift med Anne Christof­fers­datter. Børn: Jens Pedersen, 3½ år, Maren Pedersdatter, 9 år, Johanne Pedersdatter, 6½ år, død før skifteslutningen, Anne Johanne Pedersdatter, født efter faderens død. Værge: farbror, husmand Christen Gourtsen i Kirkeskov i Hellevad. Lavværge: lægdsmand Peder Andersen i Skovmølle. Skyldig til apoteker Gad, Peder Andersen i Skovmølle, enkens søster og Christen Trangeleds enke.

 

67, 22. dec. 1832, Kirsten, 3 år, datter af gårdfæster Søren Nielsen Bak i Knøsene.

 

67, 22. dec. 1832, Jørgen, 4 mdr., søn af Jens Madsen i Agersted skov.

67, 26. dec. 1832, Maren, 4 år, datter af Christen Madsen i Bækshede.

67, 27. dec. 1832, Niels, 1 md., søn af Jacob Madsen i Smalbro.

 

67, 10. jan. 1833, Johanne Marie, 5 år, datter af gårdfæster Søren Nielsen Bak i Lyngså.

 

68, 27. jan. 1833, Johanne Cathrine Sørensdatter, gift med tjenestekarl Laurs Chr. Sørensen i Sørå. Søn, 1 år. (I skiftet side 142 kaldes dattersønnens far Laurs Chr. Thomsen).

 

68, 15. februar 1833, Kirsten Laursdatter i Båndhagen. Husfæster Laurs Pedersen i uskiftet bo.

 

68, 21. februar 1833, husmand Jens Madsen i Porsmose. Enken i uskiftet bo med tre myndige sønner.

 

68, 16. marts 1833, Maren Pedersdatter i Vesterskov i Voer. Husfæster Jens Jacobsen i uskiftet bo.

 

68.71, 3. marts 1833, gårdfæsterske Maren Christensdatter i Donsted i Albæk, enke efter Christen Rasmussen. Børn: Rasmus Christensen, 39 år, til stede, Jens Christensen, 33 år, tjener på Knudseje, Inger Christens­datter gift med Otte Kold i Lyngså. Vidner: Niels Christensen Knappen og tjeneste­karl Søren Olesen, begge i Donsted. Sønnen Rasmus fik boet overdraget.

 

69, 4. april 1833, Niels, 11 år, søn af Anders Jensen i Vesterskov.

69, 14. april 1833, Johanne, 7 år, datter af afdøde Peder Gourtsen. Moderen lever.

 

69, 17. april, Kirstine Laursdatter, 16 år, datter af huskone Karen Marie Christensdatter i Albæk.

 

69, 13. april 1833, Birthe Knudsdatter i Bjeldbakken i Voer, enke efter husfæster Søren Laursen. Fuldmyndig søn: Laurs Chr. Sørensen.

 

69, 24. april 1833, gårdfæster Søren Jensen i Voerså, gift med Christiane Nielsdatter. Børn: Karen Marie Sørensdatter, 2½ år, Mette Marie Sørensdatter, 8 uger. Beskikket værge: gårdmand Michel Rasmussen i Voerså. Lavværge: gårdmand Anders Pedersen. Enken skyldte sin søster Mette Marie Nielsdatter i Kringelhede 10 rdl. og Christen Christen­sen i Voerså mølle 10 rdl.

 

69, 27. april 1833, Mariane, 22½ år, datter af husfæster Rasmus Pedersen i Vesterskov i Voer.

 

72b, 12. juni 1833, ungkarl Peder Chr. Jacobsen i Liljen i Voer. Mor: Margrethe Christensdatter, gift med Christen Christensen i Liljen. Halvsøskende: Christen Jacobsen, gårdmand i Hjallerup, Jacob Chr. Jacobsen, gårdmand i Gammel Kirk, Maren Jacobsdatter gift med Casper Ravn i Bonde­rup, Mette Marie Jacobsdatter, ugift, tjener i København. Værge: Jørgen Jacobsen i Bastrup.

 

73, 17. aug. 1833, ungkarl Jens Jensen i Alfarvad i Albæk. Mor: Maren Jensdatter, fæsterske af Alfarvad, med lavværge Jens Christensen i Stidsholt. Søskende: Søren Jensen i København, 41 år, Anne Jensdatter gift med Niels Heilesen i Skovfogedhuset i Hørby sogn, Johanne Jens­datter gift med gårdmand Eiler Pedersen i Horsens by og sogn.

 

76, 30. jan. 1834, Kirsten Jensdatter i Hejselt i Torslev, gift med gårdfæster Peder Jensen. Børn: Jens Pedersen, 9 år, Jens Chr. Pedersen, 7 år, Mette Johanne Pedersdatter, 3 år. Tilsynsværge: morbror, skolelærer Mads Jensen i Lyngså.

 

76, 17. sep. 1833, Christen Nielsen Tveden i Agersted skov i Voer. Enken i uskiftet bo.

 

76, 17. okt. 1833, Anne Pedersdatter i Stolsholt. Husfæster Ole Christensen i uskiftet bo.

 

76, 7. nov. 1833, Marie, 3 år, datter af afdøde gårdfæster Søren Jensen i Voerså. Moderen lever.

 

76, 9. nov. 1833, Nille Nielsdatter i Dalen i [Albæk]. Husfæster Hans Mogensen i udkiftet bo.

 

78, 3. april 1834, Maren Albertsdatter i Pilværn i Albæk, gift med sognefoged Jens Laursen. Børn: Laurs Jensen, 6 år, Albert Jensen, 3 år, Mette Marie Jensdatter, 1½ år, Bodil Jensdatter,1½ år. Værge: morbror Christen Albertsen i Kæret.

 

80, 11. juli 1834, Anne Pedersdatter i Lyngså, gift med gårdfæster Peder Hansen. Børn: Hans Peter Pedersen, 15 år, Niels Chr. Pedersen, 12 år, Maren Pedersdatter, 23 år, Inger Pedersdatter gift med Jørgen Andersen i Lyngsågård, Mariane Pedersdatter, 19 år. Antaget værge: Mads Jensen i Vester­skov. Fæstebrev 1809.

 

80.82.84b.89b, 16. juli 1834, Peder Andersen i Skovmølle i Voer, forhenværende lægdsmand, gift med Anne Jensdatter. Børn: Anders Pedersen, 5½ år, Jens Pedersen, 4½ år, Johannes Pedersen, 2½ år. Værge, nærmest i slægt: Jacob Hansen i Lille Langheden. Lavværge: stedfar Mads Jensen i Vesterskov. Skyldige til boet, hvor de største beløb var lånt mod obligation og mindre mod pant. Anders Madsen i Vesterdorf 250 rdl. Jens Michelsen i Jespers­gård i Dronning­lund 66 rdl. 4 mk., Jens Ibsen i Store Fælden 200 rdl., enke Maren Christens­datter i Kærsgård i Hellum 300 rdl. Mads Jensen i Stagsted 300 rdl. Anders Madsen i Vesterdorf 150 rdl. Christen Raunholt i Dronninglund 150 rdl. Ole Stensholt i Skæve 24 rdl. Christen Christensen Smed i Vester­skov 12 rdl. Peder Jensen i Mosen i Hellevad 9 rdl. Christen Danmark i Hellevad 20 rdl. Laurs Pedersen i Ensted i Voer 10 rdl. Hans Pedersen i Ravnholt i Voer 25 rdl. Jørgen Stensholt i Skæve, Jonas Buer i Hellevad, Jens Jacobsen i Vesterskov, Jørgen Jensen Løth i Hellevad, Christen Pedersen i Løgtholt og Niels Chr. Christensen Ørndal i Vesterskov. Arv: 2698 rdl. 6 mk. 8 sk.

 

84b, 19. juli 1834, Helle Christensdatter i Pilværn i Albæk, gift med gårdfæster Laurs Christensen. Myndige arvinger. Intet skifte.

 

86, 9. sep. 1834, Karen Jensdatter i Albæk skovhus, enke efter Niels Madsen. Myndig datter og søn. Intet skifte.

 

86b, 1. maj 1835, husfæster Laurs Pedersen i Båndhagen i Voer. Hverken enke eller livsarvinger.

 

86b, 1. maj 1835, Jens, 18 uger, søn af afdøde Laurs Pedersen i Lange­land.

 

86b, 17. april 1835, gårdfæster Laurs Pedersen i Langeland i Albæk, gift med Karen Christens­datter. Børn: Christen Laursen, 9 år, Hans Peder Laursen, 6 år, Ole Laursen, 3 år, Anne Margrethe Laursdatter, 13 år, Maren Laursdatter, 11 år. Værge: farbror, husmand Svend Pedersen i Voerså. Lavværge: husmand Niels Chr. Christensen af Voerså. Fæstebrev 16. okt. 1833.

 

88, 11. juni 1835, Birthe Sørensdatter i Alfarvad hus, gift med Laurs Madsen, der sidder i uskiftet bo med to sønner og en datter.

 

88, 13. juli 1835, gårdfæster Niels Rasmussen i Falden i Albæk, gift med Maren Pedersdatter. Hendes børn med Peder Jensen: Jens Pedersen, 32 år, tjener hos Jørgen Heilesen i Voerså, Karen Pedersdatter, 34 år, i hjemmet og gift med Rasmus Madsen, Maren Pedersdatter, tjener i Stadshede i Ugilt, Johanne Pedersdatter gift med gårdmand Mads Peter Andersen i Sønderklit. Fællesbarn: Karen Nielsdatter, tjener i Sønderklit. Ingen født værge, antaget: gårdmand Jørgen Laursen af Albæk. Lavværge: gårdmand Laurs Pedersen i Skarpholt. Vidner: sognefoged Jens Jacob Christensen i Fæbroen og gårdfæster Christen Jensen i Holdensgård. Fæstebrev 14. dec. 1805.

 

Kort 5.

 

91b.93.94.97.99, 5. aug. 1835, Anne Christensdatter i Strudsholm i Voer, enke efter Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 23 år, Anne Sophie Christens­datter, 27 år, begge hjemme. Hun var før skifte­slutningen gift med Thomas Christensen i Kærskov i Skæve. Desuden stedsøn Morten Christen­sen i stervbo­gården, som han havde passet slet og måtte forlade. Pga. alderdom og svaghed blev kurator og værge Søren Christensen i Sønder­kær erstattet af gårdmand Anders Christensen Stri­ben i Nørkær.

 

92b, 12. aug. 1835, husfæster Søren Thomsen i Rosen (i Voer), gift med Karen Laursdatter. Børn: Anders Sørensen, 40 år, Anne Marie Sørensdatter, ugift. Enken beholder boet uden skifte.

 

93b, 27. aug. 1835, husfæster Peder Jensen i Højene i Albæk. Enke og myndige børn.

 

93b, 30. aug. 1835, husfæster Ole Jensen i Skoven i Albæk. Enken i uskiftet bo.

 

95, 2. jan. 1836, husfæster Jens Christensen i Trangeledet i Voer. Enken er eneste arving.

 

95, 20. jan. 1836, Christen Steffensen i Vesterskov i Voer. Enke og myndige børn.

 

95, 22. marts 1836, Anne Hansdatter i Voerså, gift med gårdfæster Morten Jacobsen. Datter: Anne Marie Mortensdatter, 3 år. Født værge: gårdmand Anders Hansen i Lyngsågård.

 

96, 12. februar 1836, Kirsten Hansdatter i Vester Gårdsholt i Voer, enke efter Christen Nielsen. Myndige arvinger.

 

98b, 15. april 1835, Jens Christensen i Agersted skov i Voer. Enken i uskiftet bo.

 

101b, 27. april 1836, husfæster Søren Pedersen i Mosen i Albæk. Enken i uskiftet bo.

 

101b, 20. nov. 1836, husfæster Peder Hansen i Fjemtrang i Albæk. Enken i uskiftet bo.

 

102, 24. jan. 1837, husfæster Jens Christensen i Slettingen i Albæk. Myndige arvinger.

 

102, 22. marts 1837, Anne Jacobsdatter i Voerså, gift med gårdmand Anders Nielsen. Ingen livsarvinger.

 

102, 24. april 1837, gårdfæster Rasmus Christensen Norge i Voerså, gift med Maren Laurs­datter. Børn: Christen Rasmussen, 26 år, Karen Rasmusdatter, 23 år. Værge: morbror Ole Laursen i Lyngså.

 

103.104b, 9. juni 1837, husmand Christen Nielsen i Slettingen i Albæk, gift med Ingeborg Nielsdatter, der har siddet i uskiftet bo og nu agter sig i nyt ægteskab. Børn: Anne Marie Christensdatter, 10 år, Maren Christensdatter, 4 år. Ansat værge: Christen Laursen i Hytten. Lavværge: Niels Jørgensen i Baskær. Boet havde 4 rdl. til gode hos Casper Rafn i Frismose.

 

104b, 18. maj 1837, Maren Nielsdatter i Hytten i Albæk, gift med husfæster Jens Nielsen, der sidder i uskiftet bo med to myndige børn og to umyndige børnebørn.

 

106, 9. sep. 1837, husfæster Michel Olesen i Vesterskov i Voer, gift med Anne Jensdatter. Af forrige ægteskab: Karen Michelsdatter. Fællesbørn: Ole Michelsen, 23 år, Jens Michelsen, 21 år, Laurs Michelsen, 19 år, Peder Michelsen, 17 år, Christen Michelsen, 12 år, Birgitte Marie Michels­datter, 6 år. Værge: Laurs Olesen i Vesterskov. Lavværge: Mads Jensen i Vesterskov.

 

107, 16. jan. 1838, Anne Laursdatter på Donsted mark i Albæk, gift med husfæster Laurs Andersen. Søn: Laurs Christian Laursen, 5 mdr. Værge: morbror Anders Laursen i Faurholt.

 

107, 14. sep. 1837, Margrethe Pedersdatter ved Skellet, gift med husfæster Jens Jensen. Arvinger: mor og to myndige søskende.

 

108, 15. dec. 1837, gårdfæster Christen Madsen i Bæksighede i Albæk, gift med Karen Niels­datter, der sidder i uskiftet bo med fire børn - en mindreårig og tre umyndige.

 

108, 29. dec. 1837, Else Nielsdatter i Lyngså, gift med gårdfæster Peder Svendsen. Børn: Svend Pedersen, 10 år, Laurs Peter Pedersen, 7 år. Værge: morbror Søren Nielsen i Sønder Gårdsholt.

 

108.115, 28. dec. 1837, husfæster Jacob Laursen i Højene i Albæk, gift med Karen Marie Anders­datter. Af 1. ægteskab: Niels Jacobsen, myndig, Kirsten Jacobsdatter, gift, Anne Margrethe Jacobs­datter, 32 år, ugift, Anne Jacobsdatter, gift, Laurs Jacobsen, myndig, Johanne Jacobsdatter, 24 år, ugift, Maren Jacobsdatter, 20 år, ugift, Inger Jacobsdatter, 18 år. Fællesbørn: Maren Jacobsdatter, 4½ år, Anne Jacobsdatter, 3 år. Værge for 1. kuld: gårdmand Peder Kold i Albæk. For 2. kuld: morbror, husfæster Hans Andersen af Mosen. Lavværge: Gregers Christensen i Voerså. Enken fik boet til fri rådighed.

 

111b, 30. jan. 1838, møller Christen Pedersen i Aunkjøt mølle i Skæve, gift med Mathilde Jacobsdatter. Børn: Jens Jacob Christensen, 5 år, Sophie Christens­datter, 3 år. Værge: farbror Jens Pedersen på Sæbygård. Lavværge: Jens Sørensen i Aunkjøt.

 

115, 19. marts 1838, gårdfæster Laurs Laursen i Fjemtrang i Albæk, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: Maren Laursdatter gift med Laurs Laursen i Baskær i Hørby, Thomas Laursen, fuldmyndig, Anne Marie Laursdatter, 26 år, ugift, Laurs Laursen, 22 år. Thomas var værge for sin søster. Lav­værge: Anders Thomsen i Over Holbæk. Fæstebrev 1804.

 

116, 21. februar 1838, Karen Christensdatter i Hvol i Albæk, gift med husfæster Christen Nielsen. Tre myndige børn fra forrige ægteskab.

 

117b, 23. nov. 1838, husfæster Laurs Pedersen i Lyngså skov, gift med Johanne Marie Nielsdatter, der agter sig i nyt ægteskab. Børn: Anne Marie Laursdatter, 9 år, Inger Marie Laursdatter, 2½ år. Værge: halvfarbror Søren Nielsen Bak i Knøsene. Lavværge: Mathias Pedersen i Hørby.

 

117b, 15. maj 1838, Anne Pedersdatter i Nørre Dammen, gift med husfæster Frants Peter Lærke. Fire børn, hvoraf tre er umyndige. Fæsteren og hans afdøde hustru har i mange år nydt understøt­telse af fattigkassen. Derfor intet skifte.

 

117b, 29. maj 1838, Inger Marie, 15 år, død i Vesterskov, datter af tjenestekarl Christen Rosen på Voergård.

 

117b, 24. dec. 1838, Kirsten Nielsdatter i Skarpholt i Albæk, gift med  husfæster Jens Nielsen. Børn: Niels Jensen, 19 år, Karen Marie Jensdatter, 17 år, Niels Jacob Jensen, 6½ år, Maren Kirstine Jens­datter, ½ år. Værge: morbror, gårdmand Christen Nielsen i Voerså.

 

119, 1. dec. 1838, husfæster Jens Mortensen i Gyden i Voer, gift med Johanne Christensdatter, der sidder i uskiftet bo med seks børn, hvoraf to er umyndige.

 

119b, 3. jan. 1839, gårdfæster Peder Hansen i Lyngså. Børn: Maren Peders­datter, 28 år, Inger Pedersdatter gift med gårdmand Jørgen Andersen i Lyngså, Mariane Pedersdatter, 23 år, ugift hjemme, Hans Peter Pedersen, tjener Mads Jensen i Vesterskov, Niels Chr. Pedersen, 16 år, hjemme. Før skifteslutning var datter Maren forlovet med Niels Chr. Laursen fra Lyngså, der fæstede gården. Kurator: Mads Jensen i Vesterskov. Værge: farbror Niels Hansen i Nørre Strengsholt.

 

121.126b, 9. februar 1839, gårdfæster Michel Pedersen i Lyngså, gift med Malene Hansdatter. Søskende­børn: Poul Jensen i Voerså, Maren Michelsdatter i Fjemtranghus, Inge Christensdatter i Togårde, Laurs Rasmussen i H??, Peder Iversen i Ålborg, Karen Iversdatter i Lyngså, Just Jensen i Melholt i Ulsted og datter af Thomas Jensen i Melholt i Dronninglund. Lavværge: Christen Svendsen i Lyngså. Enken fik boet til fri rådighed.

 

121b, 14. februar 1839, Ingeborg Jensdatter i Sønder Dammen, gift med Jens Chr. Christensen. Børn: Anne Johanne Jensdatter, 12½ år, Kirsten Marie Jensdatter, 7½ år, Niels Chr. Jensen,   år, Jens Peter Jensen, 1 år. Værge: gårdmand Laurs Pedersen i Skrogsmose. Boet skyldte Niels Hansen i Strengsholt 20 rdl. Fæstebrev 11. nov. 1828.

 

122b.124, 8. marts 1839, Christiane Nielsdatter i Voerså, gift med gårdfæster Jens Jacobsen. Skiftet forsinket pga. epidemisk sygdom, der i længere tid grasserede i byen og også i stervbogården. Barn af forrige ægteskab: Mette Marie Sørensdatter, 6 år. Fællesbarn: Søren Jensen, 4 år. Værge: afdø­des nærmeste slægt­ning, Christen Christensen i Voerså mølle. Vidner: Bertel Pedersen i Fæbroen og Christen Jensen i Holdensgård.

 

125b.127, 10. marts 1839, Dorthe Nielsdatter i Knarren i Voer, gift med husfæster Peder Pedersen. Helbror Jacob Nielsen i Toftlund i Volstrup sogn, afdød halvbror Morten Nielsen, hans børn: Jørgen Mortensen, myndig, Margrethe Mortensdatter gift med tjenestekarl Peder Chr. Jørgensen i Sæby, Niels Mortensen, tjener på Ottestrup i Volstrup, Christen Mortensen i Øksenhede, 23 år, Kirsten Marie Mortensdatter, 21 år, ugift i Øksenhede. Vurdering: sognefoged Laurs Jensen i Nørre Store og gårdmand Jens Laursen i Agersted.

 

128, 4. maj 1839, gårdfæster Thomas Andersen i Havsig i Albæk, gift med Mette Hansdatter. Børn: Anders Thomsen, 24 år, Maren Thomasdatter, 21 år, Mariane Thomasdatter, 18 år, Christine Thomas­datter, 12 år. Udnævnt kurator og værge: Peder Nielsen i Knøsene. Lavværge: Thomas Christensen i Endel. Enken, der fik boet overladt, skyldte 25 rdl. til Rasmus Jensen i Ulvgraven og det samme til Christoffer Jensen i Kraftet.

 

128, 15. maj 1839, Margrethe Nielsdatter i Lyngså, 46 år, datter af husfæsterske Maren Anders­datter, der er på stedet og nyder almisse.

 

129.131.134.135, 16. juni 1839, gårdfæster Jens Jacobsen i Voerså, død 15 maj af epidemisk sygdom, som ramte flere i byen og også børnene i stervbogården. Børn: Søren Jensen, 7 år, og stedbarn, som ikke er arving. Værge: Christen Christensen i Voerså mølle. Til stede var Thomas Chr. Thomsen af Slettingen og Søren Jeppesen med hustru Mette Marie, slægtninge til den umyn­diges forhen afdøde mor.

 

129b, 17. juni 1839, gårdfæster Rasmus Michelsen i Faldt i Albæk, gift med Inge Jensdatter. Af 1. ægteskab: gårdmand Michel Rasmussen i Voerså, Anne Rasmusdatter gift med husmand Anders Jensen i Troldal i Understed. Af 2. ægteskab: Niels Rasmussen på Kyholm, myndig, Gertrud Rasmusdatter, ugift i Dronninglund, Laurs Peter Rasmussen, 24 år, tjener i Stendal i Tårs, Mads Rasmussen, 22 år, hjemme. Med enken: Maren Rasmusdatter, 19 år, hjemme, Anne Marie Rasmus­datter, 16 år, tjener hos skolelæreren i Albæk. Værge for 1. og 2. kuld: gårdmand Rasmus Nielsen i Sørå. For 3. kuld: Laurs Sørensen af Holtet. Lavværge: Niels Jensen i Faurholt.

 

133, 10. aug. 1839, Johanne Thomasdatter i Klemenshave i Albæk. Niels Jensen i uskiftet bo med myndig og hjemmeværende søn, der ikke forlanger skifte.

 

134, 12. aug. 1839, Maren Pedersdatter på Donsted mark, gift med husfæster Laurs Andersen. Ingen livsarvinger. Afdøde har mor og søskende, der er myndige og nærværende.

 

134, 4. sep. 1839, husfæster Hans Nielsen på Donsted mark i Albæk. Enken i uskiftet bo med fire børn, hvoraf to er umyndige.

 

136.140.145, 25. nov. 1839, husfæsterske Maren Sørensdatter på Donsted mark i Albæk, enke efter Hans Nielsen. Børn: Niels Hansen, 29 år, for tiden kyrasser ved regimentet i Horsens, Christen Hansen, 20 år, Laurs Hansen, 15 år, Jens Hansen, 11 år, alle hjemme. Værge: morbror Thomas Madsen i Toften i Hørby blev pga. sygdom erstattet af husmand Niels Jensen i Hytten. Kurator: gårdmand Jens Olesen i Donsted. 30. marts 1840 var sønnen Niels til stede og havde fæstet hjem­met. Boet skyldte 4 rdl. til enken Ingeborg i Slettingen og 2 rdl. 2 mk. til Thomas Madsen i Toften.

 

136.137b.140b, 18. dec. 1839, Nicoline Cecilia Bang i Vesterskov i Voer, gift med husfæster Jens Hansen. Børn: Hans Peter Jensen, 17 år, Andreas Jensen, 11 år. Udnævnt værge: gårdmand Søren Rasmus­sen i Skovmølle. Skyldig til Søren Rasmussen i Skovmølle, Jens Jacob Madsen i Trange­led, Christen Pedersen i Brunvang og Anders Sørensen i Solholt i Dronning­lund.

 

138, 10. dec. 1839, Niels Christensen i Vesterskov i Voer. Enken i uskiftet bo med fem børn.

 

138, 18. dec. 1839, Anne Christensdatter i Klemenshave, gift med gårdfæster Jens Thomsen. To myndige børn.

 

138, 2. jan. 1840, gårdfæsterske Maren Andersdatter i Pilværn i Albæk. Myndig søn.

 

138b.143.146.149.151, 30. jan. 1840, gårdfæsterske Maren Madsdatter i Tveden i Albæk, enke efter Christen Mortensen. Børn: Morten Christensen, nærværende, Mads Christensen, myndig, Maren Christens­datter, gift, Kirsten Christens­datter, gift, Karen Christensdatter, gift. Morten ønskede at overtage boet uden skifte og fremlagde arveafkald, som afdødes svigersønner tidligere havde givet: Niels Pallesen i Donbæk i Gærum, Niels Nielsen Møller i Voerså og Hans Laursen i Ørsøkrog. 4. april mødte gårdfæster Jacob Sørensen i Sørå som værge for afdødes datter Karens umyndige børn, Mariane Nielsdatter og Else Niels­datter, hvis alder var ham ubekendt. For­ældrene var døde og havde desuden Hans Nielsen, 26 år, opholdssted ukendt, og Christen Nielsen på Læsø, 25 år. Morten Christensen blev pålagt at fraflytte Tveden 1. maj. 

 

141.143, 8. april 1840, gårdfæster Laurs Christensen i Flauenskjold i Voer, gift med Karen Mads­datter. Børn: Anne Laursdatter gift med Niels Peter Jensen i Østerbroen i Albæk, Mads Chr. Laur­sen, 23 år, hjemme, Johanne Marie Laursdatter gift med Niels Sindalsen i Aftenkrogen i Skæve, Dorthe Laursdatter, 18 år. Udnævnt værge: gårdmand Christen Pedersen i Brunvang. Lavværge: Jens Chr. Andersen af Bøgskovhale. Skyldte 40 rdl. til Jens Chr. Andersen i Bøgskovhale og 40 rdl. til tjenestekarl Jens Chr. Gourtsen.

 

141b, 24. marts 1840, gårdfæsterske Maren Laursdatter i Voerså. Børn: Christen Rasmussen, myndig, Karen Rasmusdatter, 25 år. Værge: morbror Ole Laursen i Lyngså. Sønnen fik boet.

 

142, 30. marts 1840, gårdfæster Søren Christensen i Lyngså, gift med Kirsten Nielsdatter. Afdød datter gift med tjenestekarl Laurs Chr. Thomsen i Voerså, deres søn Søren Christian, 9 år, er eneste arving. Ansat værge: Laurs Pedersen i Lyngså, da drengens far og afdødes bror Christen Christen­sen er tjeneste­karle, som ifølge loven ikke kan være værge. Lav­værge: Søren Nielsen Kold. Fæstebrev 1813. Enken fik boet til fri rådighed. Underskrevet af bl.a. Laurs Chr. Thomsen.

 

143b, 7. april 1840, husfæster Jens Thomsen i Rom i Albæk. Myndige arvinger.

 

147b, 11. juli 1840, tjenestepige Maren Christensdatter på Voergård. Søn: avlet uden ægteskab, Christian (Diederiksen), 5 år. Ejendelene kan ikke dække udgifterne til begravelse. Vidner: Jens Nielsen Ørndal og Laurs Laursen, begge på Voergård.

 

148, 3. dec. 1840, Johanne Rasmusdatter i Nørre Dammen i Albæk, gift med husfæster Søren Pedersen. Børn: Peder Sørensen, 20 år, Anne Cathrine Sørensdatter, 16 år, Steffen Sørensen, 13 år, Jens Jacob Sørensen, 8 år. Værge: skolelærer Bodum i Lyngså. Kurator: Jens Christensen Snedker i Lyngså.

 

149b, 20. okt. 1840, Anne Jensdatter i Brunvang. Gårdfæster Christen Pedersen og gift datter.

 

Kort 7.

152b, 23. dec. 1840, Anne Marie Thomasdatter i Lyngså, gift med Christen Nielsen. Gift datter.

 

152b, 2. jan. 1841, Johanne Pedersdatter i Hytten i Albæk, gift med gårdfæster Christen Laursen. Myndige børn.

 

152b, 10. jan. 1841, Anne Poulsdatter i Endel i Voer, gift med Poul Christensen. Ugift datter.

 

152b.156,  2. jan. 1841, Karen Jørgensdatter i Over Holbæk i Albæk, gift med gårdfæster Anders Thomsen, der fik fæstebrev 1811. Søskende: 1. Maren Jørgensdatter, 75 år, ugift i Ålborg, 2. afdøde Jens Jørgensen, hans børn, Jørgen Hansen (hed vel Jensen) myndig, opholdssted ukendt, Grethe, gift med snedker Christen Pedersen i Ålborg, Casper, 28 år, i Ålborg, Frederik, 26 år, skal opholde sig i Sverige. 3. afdøde Hans Jørgensen, hans søn, Claus Laurs Hansen, myndig, skal være i Kolding nær Horsens, 4. Mette Jørgensdatter, enke efter skomager Johannes A?? i København, 5. Elisabeth Sophie Jørgensdatter, 62 år, ugift, har ophold hos enkemanden. Afdødes søskendebarn, selvejer­gårdmand Hans Jensen Møller i Voerså mødte for fraværende arvinger.

 

153b, 18. jan. 1841, Anne Marie, 25 år, datter af gårdfæster Poul Christensen i Endel i Voer.

 

153b.154.157, 25. jan. 1841, Margrethe Pedersdatter i Voerså i Albæk, gift med gårdfæster Ole Chr. Poulsen. Fem børn i ægteskabet og to uægte. Før ægteskabet: Helle Cathrine Laursdatter, 17 år, Karen Marie Bertelsdatter, 14 år. Med enkemanden: Anne Cathrine Olesdatter, 12 år, Kirsten Olesdatter, 10 år, Marie Kirstine Olesdatter, 7 år, Niels Peter Olesen, 5 år, Poul Olesen, 2½ år. Født værge: morbror, husmand Niels Pedersen i Ulsted sogn var forhindret og blev erstattet af Michel Rasmussen fra Voerså.

 

153b.155.161b.164, 24. jan. 1841, Ellen Laursdatter i Endel i Albæk, gift med gårdfæster Niels Mortensen. Døde af epidemisk syge. Børn: Laurs Nielsen, 23 år, Margrethe Nielsdatter, 20½ år, Johanne Marie Nielsdatter, 18 år, Kirsten Marie Nielsdatter, 11½ år, Morten Nielsen, 8 år. Værge: morbror Hans Laursen i Tabroen.

 

154, 6. februar 1841, husfæster Ole Jensen i Båndhagen i Voer. Enke og fire børn, to umyndige.

 

154b, 14. februar 1841, gårdfæsterske Anne Jensdatter i Faldt i Albæk, enke efter Poul Mortensen. To myndige børn.

 

157, 21. juni 1841, Maren Hansdatter i Holbæk mølle i Albæk, 64 år, gift med Anders Hansen. Fire børn, hvoraf et er umyndigt.

 

157.169.174b, 1. april 1841, husfæster Niels Jensen i Hytten, gift med Karen Jensdatter. Børn: Maren Kirstine Nielsdatter, 1¼ år. Værge: afdødes søskendebarn, bolsmand Jens Nielsen ved Skellet i Voer. Lavværge: indsidder Hans Jensen i Understed. Fæstebrev 24. nov. 1837.

 

157, 26. juni 1841, husfæster Christen Andersen i Gårdsholt i Voer. Enke og to umyndige børn.

 

158, 21. juli 1841, Mette Marie, 20 uger, datter af Christen Thomsen i Voerså.

 

158, 28. juli 1841, Karen Andersdatter i Vesterskov fattighospital, gift med tjenestekarl på Voergård Christen Rosen.

 

158, 24. aug. 1841, Johanne Marie Sørensdatter, gift med tjenestekarl Anders Sørensen i Nørre Dammen i Albæk. Søn: Søren Christian Sørensen, 5 uger. Værge: afdødes halvbror, snedker Hans Pedersen i Lyngså. 30. okt. blev sønnen anmeldt død.

 

158, 24. aug. 1841, Mette Marie Jensdatter i Lyngså, gift med gårdfæster Laurs Olesen. Børn: Jens Laursen, 7 år, Kirsten Laursdatter, 2 år. Værge: morbror, husmand Peder Jensen på Voerså mark. Fæstebrev dec. 1836.

 

162.172, 6. nov. 1841, Anne Mortensdatter i Agersted, gift med gårdfæster Thomas Nielsen. Børn: Maren Thomasdatter gift med husmand Peder Christensen i Ørsø i Dronninglund, Anne Thomas­datter, 23 år, Niels Thomsen, 21 år, Johanne Thomasdatter, 17 år, alle hjemme. Beskikket værge og kurator: gårdmand Peder Sørensen i Agersted.

 

163b, 7. dec. 1841, Anne Cathrine Sørensdatter, tjenestepige hos Christen Kold i Lyngså, datter af husfæster Søren Pedersen i Nørre Dammen. Forældrene lever.

 

163b, 25. dec. 1841, Niels Jensen i Vesterskov i Voer, 19 år, søn af Peder Jensen.

 

163b.165, 6. jan. 1842, Maren Nielsdatter i Lyngså, gift med gårdfæster Rasmus Laursen. Børn: Laurs Rasmussen, 30 år, gårdmand i Mou i Hals, Niels Chr. Rasmussen, 26 år, Johanne Marie Rasmus­datter, 22 år, Christen Rasmussen, 17 år, alle hjemme.

 

166b, 7. jan. 1842, Maren, 31 uger, datter af Michel Rasmussen i Voerså.

 

167ab.177, 29. marts 1842, gårdfæster Christen Christensen i Lunderhede i Voer, der druknede i åen mellem Hejselt og Tveden, gift med Maren Christensdatter. Børn af 1. ægteskab: 1. Christen Christensen, bolsmand i Stenhaven i Åsted, 2. Laurs Chr. Christen­sen, gårdmand i Voerså, 3. afdøde Jens Chr. Christensen, hans børn, Maren, 13 år, Johanne, 11 år, begge i Kvissel i Åsted, 4. Anne Marie Christensdatter gift med husmand Jens Hansen i Flade, 5. Søren Christensen, gård­mand i Kraftet i Understed. Fællesbørn: 6. Margrethe Christensdatter gift med bolsmand Peder Jensen ved Skellet, 7. Christen Christensen, myndig, hjemme, 8. Mads Christensen, myndig, tjener i Meller Store, 9. Niels Christensen, 17 år, hjemme. Ansat værge, da afdøde ingen slægtninge har haft på egnen: Laurs Jensen i Nørre Store. Lavværge: Jens Christensen Kragkær. Senere var Christen i Stenhaven værge for sin afdøde bror Jens børn. Boet skyldte 50 rdl. til Mads Meller­store, 10 til Hans Mellerstore, 10 til Anders Snedkers enke og 18 til Peder Jensen ved Skellet.

 

170b, 2. april 1842, Anne Margrethe, 20 år, datter af Christen Jensen i Holdensgård. Faderen lever.

 

170b, 1. maj 1842, husfæster Rasmus Pedersen i Vesterskov i Voer. Enke og myndig søn.

 

170b.171.181b.182, 6. juli 1842, gårdfæster Rasmus Christensen i Donsted i Albæk, gift med Else Marie Pedersdatter. Børn: Christen Rasmussen, 5½ år, Niels Peter Rasmussen, 3½ år, Maren Christensdatter, født efter faderens død. Værge: farbror Jens Christensen i Skæve på Knudseje gods. Lavværge: gårdmand Poul Sørensen i Lyngså.

 

172.176.180b, 1. sep. 1842, gårdfæster Thomas Thomsen i Enodden i Voer, gift med Kirsten Marie Hansdatter. Børn: Thomas Chr. Thomsen, 10 år, Christine Thomasdatter, 8 år, Hans Peter Thom­sen, 5 år, Thomas Thomsen, født efter faderens død. Født værge: farbror Ole Thomsen mødte ikke trods tilsigelse. Beskikket: husfæster Thomas Christensen i Båndhagen. Lavværge: gårdmand Rasmus Jensen i Ulvgraven.

 

174,179b, 8. dec. 1842, gårdfæster Poul Nielsen i Sørå. Enke og myndig søn.

 

175, 29. juli 1842, husfæster Jens Chr. Nielsen på Donsted mark i Albæk. Enke og to børn

 

175b, 9. aug. 1842, Christiane Jacobi Christensdatter, tjenestepige hos Margrethe Laursdatter i Sørå, Poul Nielsens enke. Halvbror Niels Pedersen, arbejdsmand i Ålborg, halvsøster Anne Jensdatter gift med husfæster Laurs Høj ved Nybro i Albæk. Helsøskende: Anders Chr. Christen­sen, husmand i Svenstrup i Ålborg amt, Jens Jørgen Christensen, arbejdsmand i Ålborg, Anne Sofie Christensdatter, gift, med hvem vides ikke, Johanne Christensdatter, gift i København, Christiane Christensdatter gift med skovfoged Christen Christensen på Visborggård gods i Ålborg amt, Maren Christensdatter, tjener i nærheden af Ålborg, Karen Marie Christensdatter, tjener i Voerså her i sognet. Tilsynsværge: selvejergårdmand Christen Christensen i Voerså.

 

176b.177b, 2. nov. 1842, Margrethe Nielsdatter i Overgård i Voer, gift med husfæster Mads Pedersen. Børn: Maren Madsdatter, 20 år, tjener i Nørkæret, Christine Madsdatter, 17 år, hjemme, Johanne Madsdatter, 15 år, tjener i Neder Holbæk. Værge: morbror, gårdmand Christen Nielsen i Voerså.

 

177b, 3. nov.1842, Mariane Thomasdatter, steddatter af Peder Hansen i Havsig, der fik de få efterladenskaber mod at besørge begravelsen.

 

179b, 26. nov. 1842, Maren Jensdatter i Vesterskov i Voer, gift med husfæster Jens Pedersen. Ingen livsarvinger. Fattiglem. Efterlader intet.

 

Kort 8.

 

181b, 13. marts 1843, Jens Nielsen i Kæret i Voer. Enke og tre børn. To umyndige.

 

181b, 14. marts 1843, Mads Rasmussen på Donsted mark. Enke og to myndige børn

181b, 18. april 1843, Ole Hansen i Liljen i Voer. Enke og myndig søn.

 

181b, 11. sep. 1843, Anne Marie Laursdatter i Agersted skov, gift med husfæster Peder Jensen Rugholm. Børn: Laurs Pedersen, 9 år, Maren Peders­datter, 6 år. Værge: morbror, gårdmand Michel Laursen i Neder Holbæk. Fæstebrev 16. okt. 1833.

 

183, 8. juni 1843, husfæster Christen Hansen i Båndhagen i Voer, gift med Anne Cathrine Pedersdatter, der fik boet uden skifte.

 

183.186,  28. aug. 1843, Margrethe Jacobsdatter i Hvidkilde i Voer, 75 år, gift med gårdfæster Laurs Nielsen. Søstre: afdøde Birthe Jacobsdatter [hed Thomasdatter og var halvsøster], gift med gårdmand Hans Jensen i Sønder Dammen, deres datter Maren Hansdatter, ugift, opholdssted ukendt. Afdøde Anne Jacobsdatter gift med husmand Laurs Chr. Sørensen i Dyrheden i Volstrup, deres børn: Søren Laursen i Lille Uggerholt på Sæbygård gods, Jacob Laursen, husmand i Under­sted, Jens Laursen, husfæster i Dyrheden på Sæbygård gods, Maren Laursdatter gift med indsidder i Ryllen, Anders, hvis efternavn ikke kendes. For fraværende arvinger mødte Peder Christensen i Vand­sted. Fæstebrev 23. april 1802. En kiste af eg og fyr tilhører datteren Karen Marie, [hans datter med Maren fra Dammen]. En sort ko tilhører smed Christen Laursen i Holdens­gård. To køer tilhører Thomas Clemenshauge. Fire stude tilhører Peder Mørk i Kvissel­holt. En sort kvie tilhører Laurs Hvidkildes søn Hans, [hvis mor var samme Maren fra Dammen]. Havde lånt penge til forskellige. Enkemanden overtog boet uden skifte.

 

187, 17. jan. 1844, Kirsten Christensdatter i Vesterskov i Voer, gift med husfæster Anders Sørensen. To umyndige børn. Ejendelene var få og ubetydelige, og enkemanden, der ønskede at gifte sig igen, fik boet til rådighed.

 

187, 27. jan. 1844, Johanne Christensdatter i Lyngsågård, gift med Anders Hansen. Børn: Hans Andersen, 17 år, Anne Marie Andersdatter, 12 år, Mariane Andersdatter, 8 år, Christen Andersen, 7 år, Jens Peter Andersen, 5 år, Anders Christian Andersen, 4 år. Født værge: morbror Peder Christensen i Lyngså blev pga. sygdom erstattet af afdødes svoger, gårdmand Hans Jacobsen i Lyngså.

 

187, 18. februar 1844, Kirsten Nielsdatter i Mølholt i Albæk, gift med husmand Peder Nielsen. Myndige arvinger.

 

190, 13. april 1844, Margrethe Christensdatter i Liljen i Voer, gift med husfæster Christen Christensen. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

191, 23. april 1844, Maren Jørgensdatter i Vesterskov i Voer, gift med husfæster Søren Sørensen. Myndige arvinger.

 

191, 10. maj 1844, husfæster Søren Mortensen i Fejborg i Albæk. Enke og fem umyndige børn.

 

192, 7. aug. 1844, husfæster Laurs Peder Sørensen i Lyngså skov. Enke og tre umyndige børn.

 

192, 14. nov. 1844, tjenestepige Anne Jørgensdatter i Lyngsågård. Efterlader datter, Anne Laurs­datter, 6 år. Tilsynsværge: Christen Christensen i Lyngsågård. Afdødes far, Jørgen Heilesen i Gerå i Dronninglund.

 

192, 20. nov. 1844, gårdfæster Laurs Jensen i Præstbro i Albæk, gift med Anne Cathrine Christens­datter. Børn: Maren Laursdatter gift med Laurs Laursen i Fjemtrang, Johanne Laursdatter, 22 år, Dorthea Laursdatter, 19 år, Kirsten Marie Laursdatter, 16 år, Cecilie Marie Laursdatter, 13 år, Christiane Laursdatter, 9 år, Christen Laursen, 5 år, Jens Laursen, 2 år. Værge: farbror, gårdmand Anders Jensen i Donsted. Lavværge: Jens Christensen Kragkær i Agersted skov. Gæld: løn til tjenestekarlen Søren Laursen 10 rdl. Til Else Marie Pedersdatter i Donsted 30 rdl. Stenslåer Christen Andersen i Bredholt 50 rdl. Niels Peter Jensen i Østerbroen 6 rdl. 5 mk. 8 sk. Christen Thomsen i Klemenshave 18 rdl. Jens Christensen Kragkær 24 rdl. Christen Christensen i Lunderhede 10 rdl. Christen Hansen i Skrogsmose 8 rdl. Peder Nielsen i Mølholt 6 rdl. Niels Peter Pedersen i Fæbroen 7 rdl. Niels Hansen i Nørre Strengsholt 16 rdl. Niels Mortensen i Endel 18 rdl. Jørgen Laursen i Albæk 4 skpr. rug, købmand Abel i Sæby 10 rdl. 1 mk. 15 sk. Jens Laursen i Fladholt 10 rdl. Peder Michelsen i Gabet 5 rdl. Samlet gæld 335 rdl. Små aktiver.

 

195, 20. februar 1845, gårdfæster Niels Christensen i Enodden i Voer, gift med Kirsten Marie Hansdatter. Barn: Hans Chr. Nielsen, ½ år. Værge: farbror, gårdmand Hans Dahl i Dronning­lund. Lavværge: Rasmus Jensen i Ulvgraven. Indestående arv til enkens børn af tidligere ægteskab efter skifteslutning 3. jan. 1843. Peter Gustav Wejrums enke Anne Sophie Pedersdatter havde lånt 50 rdl. mod obligation og pant i hus i Dronninglund.

 

195, 17. dec. 1845, Anne Hansdatter i Lyngså Nørgård, gift med gårdfæster Thomas Jensen. Myndig søn og umyndig datter.

 

198, 28. februar 1845, gårdfæster Jens Thomsen i Klemenshave i Albæk. To myndige børn.

 

199b, 17. marts 1845, husfæster Christen Nielsen i Hvol i Albæk. To døtre. Datter Anne og hendes mand Laurs Chr. Christensen fremviste afdødes fæstebrev af 11. dec. 1806. Boet bestod kun af få og gamle klædningsstykker, som blev overladt svigersønnen.

 

200, 27. april 1845, Mariane Jensdatter i Vesterskov i Voer, gift med Christen Jensen. Seks umyndige børn.

 

200.206, 30. juni 1845, Else Marie Nielsdatter i Bjeldbakken i Voer, gift med husfæster Laurs Peter Sørensen. Umyndig datter.

 

200, 8. juli 1845, Helene Nielsdatter i Bjergehus i Albæk, gift med husfæster Christen Nielsen. Søn: Laurs Christensen, 3 år. Værge: morbror Jens Nielsen i Sønder Bjergene i Albæk.

 

202, 17. okt. 1845, husfæster Jens Nielsen i Skarpholthus i Albæk, gift med Johanne Hansdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Niels Jensen, myndig, Karen Marie Jensdatter, 24 år, Niels Jacob Jensen, 13 år. Fællesbarn: Niels Chr. Jensen, 21 uger. Værge: aftægtsmand Søren Nielsen i Sønder Strengs­holt. Lavværge: husmand Jens Christensen i Skarpholt.

 

202ab, 14. nov. 1845, gårdfæster Christen Jensen i Alfarvad i Albæk, gift med Mette Marie Christensdatter. Barn: Jensine Christensdatter, 3 år. Værge: farbror, gårdmand Niels Jensen i Faurholt. Lavværge: møller Christen Christensen i Voerså mølle. Til gode hos: Niels Christensen i Bækshede 28 rdl. Niels Peter Jensen i Østerbroen 50 rdl. Jørgen Sørensen i Sørå 50 rdl. Niels Madsen i Idskov 24 rdl. Niels Knappen i Rom 5 rdl. Enken forhøjede datterens arv til 200 rdl.

 

202, 24. nov. 1845, gårdfæster Niels Hansen i Nørre Strengsholt i Albæk. Enke Anne Pedersdatter i uskiftet bo med fire umyndige børn.

 

202b, 25. okt. 1845, Maren Pedersdatter i Alfarvad, gift med husfæster Christen Christensen. Fire myndige sønner.

 

205.209b, 16. februar 1846, husfæster Christen Nielsen i Bjergehus i Albæk, gift med Johanne Marie Christensdatter. Fra forrige ægteskab: Laurs Peter Christensen, 3¼ år. Fællesbarn: Helene Christine Christensdatter, født september efter faderens død. Værge: sønnens morbror, gårdmand Jens Nielsen i Sønder Bjergene. Lavværge: Laurs Chr. Jensen i Togårde.

 

205b, 2. april 1846, husfæsterske Anne Jacobsdatter i Lyngså. Ingen livsarvinger. Boet befindes så ringe, at det næppe kan tilstrække til begravelsen.

 

207, 17. juni 1846, Laurs Pedersen i Skarpholt i Albæk. Enke og tre børn. Datter er umyndig.

 

206, 21. juni 1846, Anne Jensdatter i Mølholt i Albæk, gift med husfæster Laurs Pallesen. Tre myndige børn.

 

207, 26. juli 1846, gårdfæster Mads Nielsen i Kærskov i Albæk. Enke og fem myndige børn

 

Kort 9.

 

207.210, 10. nov. 1846, gårdfæster Niels Mortensen i Endel i Albæk, gift med Johanne Marie Christens­datter. Børn af tidligere ægteskab: Laurs Nielsen, myndig, Margrethe Nielsdatter gift med indsidder Hans Sørensen i Store Spånheden, Johanne Marie Nielsdatter, ugift hjemme, Kirsten Marie Nielsdatter, 17 år, Morten Nielsen, 13 år. Værge: afdødes nærmeste slægtning, gårdmand Anders Hansen i Dyssevad. Lavværge: skolelærer Jens Hansen i Vestengården. Havde mod obligation lånt Peder Thomsen i Østerdorf 300 rdl.

 

208.211, 17. nov. 1846, Karen Marie Olesdatter i Skrogsmose i Albæk, gift med husfæster Christen Hansen. Søskende: husmand Severin Olesen i Vang i Torslev, afdøde Jacob Olesen i Hals, hans datter, ukendt om hun lever, afdøde Johanne Marie Olesdatter, skal have efterladt sig børn. Til stede for fraværende arvinger: husmand Peder Nielsen i Mølholt. Boet skyldte Christen Christensen i Voerså mølle 70 rdl. Fæstebrev 12. sep. 1821.

 

211b, 24. nov. 1846, husfæster Jesper Pedersen i Faldt i Albæk, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Kirsten Jespersdatter, 28 år, ugift hjemme, Niels Jespersen, 27 år, Peder Jespersen, 25 år, farer til søs, Hans Jespersen, 22 år, hjemme, Jens Jespersen, 19 år, Bendine Marie Jespersdatter, 17 år, Anne Johanne Jespersdatter, 13 år. Værge: farbror Christen Pedersen i Lyngså. Lavværge: Søren Thomsen ved Nybro.

 

212, 31. dec. 1846, husfæster Morten Andersen i Knøsene i Albæk, gift med Karen Nielsdatter Børn: Anne Marie Mortensdatter, 12 år, Anders Peter Mortensen, 7 år. Værge: farbror Peder Andersen i Stolsholt. Lavværge: Jørgen Laursen i Albæk.

 

212b.214, 14. jan. 1847, tjenestekarl Søren Chr. Christensen på Voergård. Mor: enke Maren Pedersdatter, med lavværge, husmand Peder Chr. Poulsen på Aunkjøt mark. Søstre: Johanne Christensdatter, enke efter husmand Christen Nielsen ved Skellet i Dronninglund, med lavværge, husmand Niels Chr. Andersen i Skarn­vadet, Karen Christens­datter, 24 år, ugift, med gård­mand Peder Christensen i Ørsø i Dronninglund som værge.

 

212b, 27. sep. 1847, Johanne Marie Nielsdatter i Lyngså, gift med husfæster Mathias Pedersen. Børn fra tidligere ægteskab: Anne Marie Laursdatter, 16 år, Inger Marie Laursdatter, 10 år. Fælles­børn: Laurs Chr. Mathiasen, 6 år, Mette Marie Mathiasdatter, 6 år, Niels Peter Mathiasen, 4 år. Værge: afdødes nærmeste slægtning, husmand Jens Chr. Pedersen i Sørå.

 

213, 10. dec. 1846, husfæster Jens Pedersen i Vesterskov i Voer. Fattiglem.

 

215, 2. februar 1846, Else Immersdatter i Sønder Dammen i Albæk, gift med husfæster Gregers Jensen. Umyndig datter.

 

215.219b, 12. februar 1847, Margrethe Jensdatter i Heden i Albæk, gift med gårdfæster Peder Pedersen. Børn: Peder Pedersen, 18 år, Anne Pedersdatter, 16 år, Bendine Pedersdatter, 12 år, Jens Chr. Peder­sen, 8½ år, alle hjemme. Værge: morbror Thomas Jensen i Klemenshave.

 

215, 16. marts 1846, Karen Hansdatter i Tabroen i Voer, gift med gårdmand Hans Laursen. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

216.219, 30. sep. 1847, Anne Pedersdatter i Skarpholt i Albæk, enke efter gårdfæster Laurs Pedersen. Børn: Peder Laursen, myndig, Karen Laursdatter gift med Hans Thomsen i Lyngså, Maren Laurs­datter, 23 år, hjemme. Udnævnt værge: sognefoged Jens Laursen i Lyngså.

 

217, 31. aug. 1847, gårdfæster Jacob Andersen i Meller Gårdsholt i Voer, gift med Anne Knuds­datter. Børn: Maren Jacobsdatter gift med Hans Laursen i Tabroen, Anders Jacobsen, 22 år, hjemme, Marie Jacobs­datter, 20 år, hjemme, Cecilie Jacobsdatter, 19 år, Knud Jacobsen, 15 år, Inger Marie Jacobsdatter, 11 år. Værge: farbror Mads Andersen ved Skellet i Dronning­lund. Lavværge: Christen Christensen i Vester Gårdsholt.

 

219b, 10. sep. 1847, Birthe, 15 år, datter af husfæster Laurs Chr. Sørensen i Bjeldbakken.

 

219b, 5. okt. 1847, Anne Pedersdatter i Albækgård, gift med Thomas Jensen. Fire børn, to er umyndige.

 

220, 14. marts 1848, gårdfæster Anders Laursen i Lyngså, gift med Maren Hansdatter. Børn: Anne Marie Andersdatter, 9 år 10 mdr. Laurs Peter Andersen, 4 år, Anders Andersen, 1 måned. Værge: farbror, sognefoged Jens Laursen i Lyngså. Lavværge: Anders Hansen i Lyngsågård.

 

221, 14. mats 1848, tjenestekarl Anders Nielsen i Voldbro i Voer hos gårdmand Søren Christen­sen, der angav, at afdøde i flere år har været separeret fra Mariane Jørgensdatter og de skulle have to børn: Johanne Marie Andersdatter, 28 år, tjener i Sæby, Louise Andersdatter, 26 år, skal tjene i Frederikshavn. Beskikket værge: Søren Christensen i Voldbro. Enken mentes først at bo i Åsted, senere skulle det være i Rævmose i Torslev. Herfra var hun flyttet.

 

221, 29. maj 1848, Johanne Gourtsdatter i Vesterskov i Voer, gift med Jacob Christensen Nybro. Børn: Jens Jacobsen, 23 år, tjener på Knudseje, Maren Jacobsdatter, 26 år, tjener i Dybvad, Kirsten Marie Jacobs­datter, 12 år, hjemme. Værge: morbror Christen Gourtsen i Kirkeskov i Hellevad.

 

224b, 19. jan. 1849, gårdfæster Søren Christensen i Falden, gift med Gertrud Andersdatter. Ingen livsar­vin­ger. Gensidigt testamente.

 

224b, 26. februar 1849, Karen Marie Mortensdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Laurs Olesen. Tre børn - to myndige og et umyndigt.

 

224b, 21. maj 1849, Anne Christensdatter i Lyngså. Gårdfæster Jens Hansen og umyndig datter.

 

224b, 13. okt. 1849, Karen Pedersdatter i Neder Holbæk i Albæk, gift med gårdfæster Michel Laursen. Ingen livsarvinger. Myndige udarvinger.

 

224b, 28. dec. 1849, gårdfæster Poul Pedersen i Togårde i Voer. Enke og to myndige sønner. Sønnen, husmand Simon Poulsen i Båndhagen anmeldte dødsfaldet.

 

225, 31. marts 1849, Christen Jensen, 16 år, tjenestekarl på Voergård. Faderen lever.

 

225, 16. april 1849, Niels Chr. Olesen, 6 uger, slegfredssøn af Helene Hansdatter, hjemme hos sin far gårdfæster Hans Pedersen i Ravnholt.

 

225, 28. april 1849, Laurs Michelsen, 31 år, ugift fattiglem. Dødsfaldet anmeldt af husmand Anders Christensen Dorf i Agersted skov, afdødes stedfar.

 

225, 10. maj 1849, Mette Olesdatter i Sønder Gårdsholt i Voer, enke efter Christen Laursen Mørk. Børn: Ole Christensen, 42 år, Maren Christensdatter, 37 år, begge hjemme. Værge: Anders Hansen i Dyssevad.

 

225.227b,  24. sep. 1849, Anne Nielsdatter i Vesterskov i Voer, gift med Søren Laursen. Børn: Jens Chr. Sørensen, 31 år, tjenestekarl i Hørby. Simon Sørensen, 26 år, soldat, Anne Johanne Sørens­dat­ter, 22 år, tjener på Dybvad, Niels Laursen Sørensen, 18 år, tjener i Østerbroen, Jacob Sørensen,15 år, tjener i Korslund. Værge: husmand Jens Jepsen i Skeloddingen i Hellevad. Enkemanden fik boet overladt.

 

227b, 2. okt. 1849, Anne Margrethe, 26 år, hjemmeværende datter af Jacob Laursen i Knarren.

 

227b, 19. nov. 1849, Anne Marie Christensdatter i Øster Gårdsholt, gift med gårdfæster Jens Andersen. Syv umyndige børn.

 

228, 15. juli 1850, gårdfæster Anders Hansen i Dyssevad i Voer, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Laurs Andersen i København, Johanne Anders­datter, hjemme, Niels Chr. Andersen, 16 år, Else Johanne Andersdatter gift med indsidder Jacob Nielsen i Klemenshave, Karen Andersdatter, 27 år, enke efter indsidder Søren Laursen i Dorf, Anne Katrine Andersdatter, 23 år, ugift, Marie Anders­datter, 21 år. Værge: gårdmand Laurs Hansen i Vester Gårdsholt blev pga. sygdom erstattet af Jens Nielsen i Sønder Gårdsholt. Lavværge: Anders Nielsen i Skølstrup i Volstrup.

 

228, 6. dec. 1849, Anne Nielsdatter i Holtet i Albæk, gift med husfæster Jørgen Christensen. Myndige arvinger.

 

229b, 26. juli 1850, Laurs Hansen i Vester Gårdsholt i Voer. Enke og myndig søn: Hans Chr. Laursen, der anmeldte dødsfaldet.

 

229b, 7. aug. 1850, hjemmeværende søn Christen Pedersen, 21 år. Intet efterladt.

 

230, 19. sep. 1850, husfæster Jens Chr. Jensen i Mosen i Albæk, død på lazaret i Slesvig. Enken Dorthe Marie Danielsdatter i uskiftet bo.

 

230, 27. sep. 1850, Barbara Christensdatter i Trangeledet. Christen Jensen i uskiftet bo.

 

230, 5. dec. 1850, gårdfæster Peder Pedersen i Heden i Albæk, gift med Dorthe Margrethe Sørensdatter. Børn af tidligere ægteskab [med Margrethe Jensdatter]: Peder Pedersen, 21 år, Anne Pedersdatter, 17 år, Bendine Pedersdatter, 15 år, Jens Christen Pedersen, 11½ år, alle hjemme. Kurator og værge: morbror Thomas Jensen i Klemenshave. Lavværge: Jens Jacob Christensen i Fæbroen.

 

232, 20. dec. 1850, Mette Hansdatter i Havsig i Albæk, gift med gårdfæster Peder Hansen. Myndige arvinger.

 

232, 28. dec. 1850, Peder Jensen Lemb i Vesterskov i Voer. Enke og tre umyndige børn.

 

[Ikke alle dødsanmeldelser for mindreårige er med.]