Voergård 1808-1828. G 31 – 172.

 

Kort 1.

Side 1, 26. jan. 1803, gårdfæster Jens Laursen i Præstbro i Albæk, gift med Maren Sindalsdatter. Børn: Laurs Jensen, 6 år, Anders Jensen, 3 år, Maren Jensdatter, 20 uger. Værge: Anders Rasmussen i Sønder Sørå. Tilsynsværge: Peder Sindalsen. Lavværge: Mads Pedersen i Siver­slet.

 

Side 5, 21. februar 1803, Peder Nielsen i Kærskov i Albæk, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Niels Pedersen, 11½ år, Anne Pedersdatter, 6 år, Maren Pedersdatter, 3¾ år, Inger Pedersdatter, ½ år. Værge: Christen Jacobsen i Mølholt. Lavværge: Laurs Pedersen i (Albæk).

 

Side 8, 17. marts 1803, Morten Jensens enke i Lyngså [Johanne Jacobsdatter]. Børn: Jens Mortensen, 38 år, Jacob Mortensen, 34 år, Maren Mortensdatter, ugift, 43 år, Kirsten Mortensdatter, ugift, 27 år, Karen Mortensdatter, har været gift med Jørgen Hansen i Knøsene, Anne Mortensdatter, 36 år, gift med Anders Pedersen i Knøsene, Maren Mortensdatter, 41 år, gift med Christen Pedersen Mørk i Lyngså. Værger for umyndige: Jens og Jacob Mortensen.

 

Side 9, 23. marts 1803, Søren Pedersen i Overgård i Voer, gift med Anne Pedersdatter. Barn: Maren Sørensdatter, 13¾ år. Født værge: gårdmand Hans Pedersen på Bakken. Lavværge: gårdmand Peder Nielsen i (Ravn)holt.

 

Side 18, 25. maj 1803, Laurs Jensen i Lyngsågård i Albæk, gift med Ellen Jensdatter. Børn: Jens Laursen, 20½ år, Sophie Laursdatter, 27 år, Maren Laursdatter, 25 år. Værge: Jacob Jensen Vesterdorf i Dronninglund.

 

Side 29, 21. juni 1803, Anders Laursen i Åbolt i Voer, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Maren Andersdatter gift med Christen Nielsen Møller i Voerså, Kirsten Andersdatter gift med Simon Rasmussen i Try, Maren Andersdatter gift med Laurs Nielsen i Try, [begge i Dronninglund], Anne Andersdatter, 26 år, Johanne Andersdatter, 19½ år. Værge: morbror Christen Nielsen i Vester Gårdsholt.

 

Kort 2.

41, 24. nov. 1803, Anders Hansen Norge i Voerså, gift med Anne Sørensdatter. Børn. Hans Ander­sen, 16 år, Maren Andersdatter, 28 år, ugift. Værge: Michel Hansen i Togårde var repræ­senteret af Christen Sørensen i Albækgård. Lavværge: Hans Christensen Hedebak i Voerså.

 

41b, 20. februar 1804, Søren Nielsen i Dyssevad i Voer, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: tvillin­gerne Niels Sørensen og Anne Sørensdatter, 6 år. Født værge: Laurs Nielsen i Linden i Voer. Lavværge: Jens Jensen i Nørreskov.

 

45, 23. juni 1804, Maren Hansdatter i Lyngså, gift med Søren Christensen Klit. Børn: Hans Sørensen i Aså mølle, 28 år, Christen Sørensen, 13 år, Karen Sørensdatter, 25 år, Maren Sørensdatter, 22 år.

 

51b, 31. okt. 1804, Else Marie Laursdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Niels Olesen, der har siddet i uskiftet bo og agter at gifte sig. Børn: Ole Nielsen, 17 år, Laurs Nielsen, 15 år.

 

60, 13. dec. 1804, Niels Christensen Ladefoged i Voerså, gift med Margrethe Jørgensdatter. Børn: Christen Nielsen, 27 år, Sofie Nielsdatter, 23 år, hvis værge var bror Christen. Lavværge: bror Jørgen Jørgensen i Voerså.

 

68, 1. februar 1805, Maren Poulsdatter i Nørre Voerså, gift med Rasmus Nielsen Ruus. Børn af 1. ægteskab med Hans Pedersen: Peder Hansen i Aså, Anne Hansdatter gift med skipper Jens Christensen på (Læsø), Anne Hansdatter gift med Hans Christensen Hedebak i Nørre Voerså, Malene Hansdatter, ugift hjemme. Fællesbarn: Johanne Rasmusdatter.

 

75, 18. marts 1805, gårdmand Niels Pedersen Kock i Lyngså, gift med Inger Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 18 år, Anne Nielsdatter, ugift. Kurator og værge: Anders Hansen i Klitten. Lavværge: Laurs Pedersen Kock i byen.

 

77, 16. april 1805, Michel Hansen i Togårde i Voer, gift med Anne Marie Pedersdatter. Barn: Johanne Michelsdatter. Værge: gårdmand Hans Christensen Hedebak i Nørre Voerså. Lavværge: Laurs Poulsen i Donsted.

 

79, 16. maj 1805, husmand Niels Laursen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Pedersdatter, der har siddet i uskiftet bo. Barn: Inger Nielsdatter. Værge: Niels Laursen i Knøsene, repræsenteret af Jens Christensen i Mosen. Lavværge: Niels Andersen i Meller Gårdsholt.

 

95, 27. juli 1805, Peder Jensen i Falden i Albæk, gift med Maren Peders­datter. Børn: Jens Pedersen, 6 år, Karen Pedersdatter, 8 år, Maren Pedersdatter, 4 år, Johanne Pedersdatter, 1 år. Værge: farbror Christen Jensen i Strudsholm i Voer. Lavværge: Jens Mortensen i Lyngså.

 

Kort 3.

99, 3. dec. 1805, Niels Jacobsen i Sønder Strengsholt i Albæk, gift med Karen Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 17 år, Maren Nielsdatter, 23 år, Anne Nielsdatter, 19 år. Værge: nærmeste pårø­rende Christen Jensen i Strudsholm i Voer. Lavværge: Niels Sørensen i Pilværn.

 

104, 7. februar 1806, Inger Jensdatter i Lyngså, enke efter gårdmand Niels Pedersen Kock. Børn: Jens Nielsen, 19 år, Anne Nielsdatter, 14 år. Født værge: Anders Jensen i Klitten.

 

106, 8. februar 1806, Malene Sørensdatter i Nørre Voerså i Albæk, gift med Christen Pedersen. Børn: Søren Christensen, 21 år, Mariane Christensdatter, 14 år. Kurator og tilsynsværge: Peder Jensen i Nørre Voerså. Fik fæste 1791.

 

111, 17. marts 1806, Kirsten Laursdatter i Foldsted i Albæk, gift med husmand Niels Jensen, der har siddet i uskiftet bo siden dødsfaldet 16. aug. 1805. Søn: Jens Nielsen, ½ år.

 

115, 16. april 1806, Margrethe Thomasdatter i Nybro i Albæk, gift med husmand Peder Nielsen. Børn: Niels Pedersen, 12 år, Thomas Pedersen, 6½ år. Fæstebrev 1791.

 

116, 17. april 1806, husmand Jens Andersen i Tabroen i Voer, der døde forrige år, gift med Maren Jensdatter. Barn: Anne Jensdatter, 2 år. Værge: farbror Niels Andersen i Knøsene i Albæk. Lavværge: sogne­foged Peder Jacobsen i Præstbro. Fæstebrev 1775.

 

122, 3. maj 1806, gårdmand Jørgen Christensen Nørgård i Lyngså, gift med Maren Jensdatter. Børn: Christen Jørgensen, 43 år, Jens Jørgensen, 40 år, Maren Jørgensdatter gift med Christen Olesen i Birkmose, Anne Jørgensdatter gift med Peder Christensen, som tjener i stervboet. Lav­værge: Christen Sørensen i Lyngså.

 

128, 17. maj 1806, husfæster Mogens Jensen og søster Dorthe Jensdatter i Voerså. Børn af afdødes morbror Niels Pedersen: Johanne Nielsdatter gift med Niels Nielsen Brasch i Ålborg, Laurs Nielsen i Voldbro i Voer, 52 år, Niels Nielsen i Voerså, Peder Nielsen i Voerså, Niels Nielsen, tjener i Langheden. Børn af afdødes morbror Jens Pedersen: Karen Jensdatter gift med Anders Christensen Langeland i Albæk, Maren Jensdatter, tjener i Ulsted. Barn af afdødes faster Maren Mogensdatter: Kirsten Rasmusdatter, over 50 år, opholder sig i Voerså. Hendes svigersøn Hans Nielsen i Voerså mødte. Arv på godt 123 rdl. (Afkald side 159).

 

130, 30. maj 1806, tjenestekarl Anders Laursen hos Jens Nielsen i Østerbroen i Albæk. Gift med Maren Christensdatter, for tiden hos Christen Jensen her på stedet. Søskende: 1. Søren Laursen i Lille Overgård, 2. afdøde Laurs Laursen, hans børn, Christen Laursen og Maren Laursdatter. 3. Karen Laurs­datter, enke efter Peder Nielsen i Skarpholt, hendes søn Laurs Pedersen mødte, 4. Anne Laursdatter gift med Christen Nielsen i Faldt. For arvingerne mødte Christen Jensen i Struds­holm.

 

133, 23. aug. 1806, Maren Mortensdatter i Faldt i Albæk, gift med Niels Pedersen Haven. Afdødes eneste barn: Jens Jensen, 20 år. Kurator: morbror Poul Mortensen i Faldt.

 

134, 1. sep. 1806, Sophie Hansdatter i Strudsholm i Voer, gift med Christen Jensen. Af forrige ægte­skab med Morten Laursen: Karen Mortensdatter, 28 år, hjemme. Fællesbarn: Morten Christensen, 23 år, hjemme. Værge: morbror Peder Hansen i Solholt i Dronninglund.

 

139, 18. sep. 1806, husfæster Michel Pedersen og hustru Maren Madsdatter i Kæret i Voer, der døde 30. aug. og 15 sep. Børn: Mariane Michelsdatter, 13 år, Maren Michelsdatter, 11 år, Marie Michels­datter, 7 år, Johanne Michelsdatter, 10 år, Mette Kirstine Michelsdatter, ½ år, Peder Michelsen, 9 år. Til stede var nærmeste pårørende: Anders Christensen Striben i Nørre Kæret.

 

140, 19. sep. 1806, gårdmand Hans Pedersen Bach i Bakken eller Kniben i Voer, gift med Mette Marie Jensdatter. Barn: Karen Marie Hansdatter, 6 år. Værge: afdødes søsters mand Laurs Hansen i Enodden i Voer, senere Laurs Hansen i Stolsholt. Lavværge: Niels Hansen i Enodden.

 

144, 20. okt. 1806, husfæster Christen Christensen i Hvol i Albæk, gift med Anne Thomasdatter, der har siddet i uskiftet bo. Børn: Karen Christensdatter, 7 år, Niels Chr. Christensen, 4 år. Mathias Henriksen i Lyngså mødte for værgen, husmand Ole Christensen i Lyngså. Lavværge: Christen Nielsen i Faldt. Fik fæstebrev 1798.

 

153, 22. nov. 1806, Maren Nielsdatter i Voerså i Albæk, gift med gårdmand Rasmus Nielsen Ruusgård. Mor Anne Jensdatter, enke efter Niels Jensen, med lavværge Laurs Pedersen Kock i Lyngså. Helsøskende: Jens Nielsen Skrædder, 44 år, Jens Nielsen Konge, 40 år, Laurs Nielsen, 38 år, Christen Nielsen, 23 år, Anne Nielsdatter gift med Anders Nielsen i Lyngså by.

 

155, 6. dec. 1806, Johanne Jensdatter i Sønder Dammen i Albæk, gift med gårdmand Christen Jørgensen. Børn: Jens Christensen, 7 år, Jørgen Christensen, 5 år, Peder Christensen, 5 uger, Anne Christensdatter, 18 år, Maren Christensdatter,11 år, Karen Christensdatter 9 år.

 

Kort 4.

161a, 13. dec. 1806, Anne Christensdatter i Lyngså, gift med Peder Pedersen Kock. Børn: Peder Pedersen, 29 år, hjemme, Christen Pedersen, 27 år, bosiddende i Nibe, Laurs Pedersen, 25 år, Jørgen Pedersen, 22 år, Maren Pedersdatter gift med Niels Mortensen i Lyngså, Mariane Pedersdatter, 16 år, og Johanne Pedersdatter, 13 år, hjemme. Til stede: farbror Laurs Pedersen Kock i Lyngså.

 

177, 14. april 1807, Inger Jensdatter i Brunvang, gift med Peder Christensen. Børn: Christen Pedersen, 29 år, Jens Pedersen, 27 år, Anne Marie Peders­datter, 30 år.

 

179, 10. juni 1807, Anne Marie Michelsdatter i Sønder Store i Voer, gift med Jens Pedersen. Børn: Peder Jensen, 37 år, i (Ka)stensgård i Hellum, Michel Jensen, 24 år, ved regiment i Holsten, Maren Jensdatter gift med Laurs Michelsen i Holbæk, Margrethe Jensdatter gift med Niels Olesen, tjenende i stervboet, Mette Jensdatter gift med Laurs Poulsen i Donsted, Inger Jensdatter, 30 år, hjemme.

 

181, 11. aug. 1807, Maren Pedersdatter i Voerså, gift med husfæster Hans Nielsen Møller. Barn: Anne Kirstine Hansdatter, 6 år. Tilsynsværge: afdødes morbror Jens Rasmussen Krabbe i Voer.

 

185, 29. sep. 1807, Lisbeth Jacobsdatter i Liljen i Voer, gift med husmand Jacob Christensen. Børn: Christen Jacobsen, 8 år, Jacob Jacobsen, 5 år, Maren Jacbsdatter, 11 år, Kirsten Jacobs­datter, 7 år, Mette Marie Jacobsdatter, 2½ år.

 

188, 30. sep. 1807, Gertrud Thomasdatter i Faldt, gift med gårdmand Rasmus Michelsen. Børn: Michel Rasmussen, 12 år, Anne Rasmusdatter, 9 år.

 

190, 12. okt. 1807, husmand Christen Nielsen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Peders­datter. Barn: Maren Christensdatter, 2 år. Værge: husmand Anders Jensen Ørum i Vesterskov. Lavværge: Jens Christensen Møller i Svinhave.

 

195, 16. februar 1807, Hans Christensen Hedebak i Voerså i Albæk, gift med Maren Hansdatter. Børn: Hans Chr. Hansen, 7 år, Jens Hansen, 3 år. Værge: gårdmand Niels Christensen Norge i Voerså. Lavværge: Christen Nielsen Møller.

 

197, 18. dec. 1807, Anne Nielsdatter i Lyngså i Albæk, enke efter Peder Pedersen Korre. Bror og eneste arving: Rasmus Nielsen Ruusgård i Voerså.

 

208, 12. juli 1808, Maren Nielsdatter i Agersted skov i Voer, enke efter Christen Hansen Fischer. Søskende: Jens Nielsen i Albæk, Anne Nielsdatter gift med Jens Pedersen i Vadet i Dronning­lund, Kirsten Nielsdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Båndhagen.

 

209, 28. februar 1808, Anne Andersdatter i Mosen i Albæk, gift med husmand Iver Jensen. Barn: Anne Iversdatter, 30 år.

 

214, 24. sep. 1808, Peder Nielsen ved Nybro, gift med Anne Olesdatter. Børn af 1. ægteskab med Margrethe Thomasdatter: Niels Pedersen, 13 år, Thomas Pedersen, 10 år. Værge: morbror Peder Thomsen ved Nybro. Fællesbarn: Peder Pedersen, ½ år. Værge: Jens Sørensen i Alfarvad.

 

216, 13. okt. 1808, Maren Ovesdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Christen Sørensen Bøg. Afdødes datter: Anne Christensdatter, 39 år. Værge: gårdmand Jens Christensen Møller i Svin­haven.

 

Kort 5.

 

218, 24. okt. 1808, Maren Laursdatter i Vestergård i Agersted, gift med Thomas Christensen. Børn: Laurs Chr. Thomsen, 1½ år, Birthe Thomasdatter, 16 år, Karen Thomas­datter, 15 år, Mariane Thomasdatter, 12 år, Anne Thomas­datter, 8 år, Kirsten Thomasdatter, 6 år.

 

220, 7. dec. 1808, Maren Laursdatter i Båndhagen i Voer, enke efter husfæster Søren Mortensen. Søskende: 1. Johanne Laursdatter i Båndhagen, 2. Mette Laursdatter i Sønder Krogen, 3. afdøde Else Laursdatter, hendes søn Laurs Jensen i Bjeldbakken, 4. afdøde Anders Laursen i Åbolt, hans børn: Maren Andersdatter gift med gårdmand Christen Møller i Voerså, Kirsten Anders­datter, enke efter Simon Bælum i Try i Dronninglund, Maren Andersdatter, gift med Laurs Nielsen i Try i Dronninglund, Anne Anders­datter gift med Peder Gregersen i Sørå, Johanne Andersdatter gift med Peder Jensen i Åbolt.

 

235, 4. marts 1809, Anne Nielsdatter i Dyssevad, gift med Johannes Hermansen. Børn: Laurs Johansen, 23 år, Karen Johansdatter, 19 år.

 

235, 18. april 1809, Maren Jensdatter, enke efter Jørgen Christensen Nørgård i Lyngså. Børn: Christen Jørgensen, 46 år, Jens Jørgensen, 43 år, Maren Jørgensdatter gift med Christen Olesen i Birkmose, Anne Jørgensdatter gift med Peder Christensen i stervboet.

 

237, 1. maj 1809, gårdmand Søren Christensen Klit i Lyngså. Børn: Hans Sørensen i Aså, 33 år, Christen Sørensen, 17 år, Karen Sørensdatter gift med Søren Rasmussen i Voerså mølle, Maren Sørensdatter, 26 år, hjemme. Niels Christensen i Bækshede mødte for født værge Hans Søren­sen i Aså mølle.

 

352, 28. april 1810, Margrethe Laursdatter i Agersted i Voer, gift med Niels Vigelsen. Børn: Laurs Nielsen i Hvidkilde, Vigel Nielsen i Lem i Hellevad, Thomas Nielsen i stervboen, Hans Nielsen, soldat i 3. jyske infanteri­regiment, 25 år, Maren Nielsdatter gift med Thomas Christensen i Lille Tranget, Johanne Nielsdatter gift med sognefoged Niels Pedersen i Agersted, Birthe Nielsdatter, hjemme.

 

255, 14. juni 1810, husfæster Christen Christensen i Knarren i Voer, gift med Anne Margrethe Christensdatter. Børn: Rasmus Christensen, 1½ år, Birthe Christensdatter, 5 år. Tiltaget værge: Niels Hansen i Enodden. Lavværge: Peder Christensen i Agersted.

 

256, 22. juni 1810, husfæster Anders Nielsen Ruus i Lyngså, gift med Anne Nielsdatter Skræd­der. Barn: Anne Andersdatter, 9 år. Værge: morbror Jens Nielsen Konge i Lyngså. Lavværge: Peder Pedersen Kock i Lyngså.

 

259, 6. juli 1810, Anne Madsdatter i Vandsted i Voer, gift med gårdmand Niels Thomsen. Barn: Maren Nielsdatter, 6 uger.

 

261, 8. aug. 1810, husmand Jørgen Jacobsen i Vesterskov i Voer, gift med Mette Sørensdatter. Børn af forrige ægteskab med Sophie Michelsdatter: Christen Jørgensen, 26 år, Anne Marie Jørgensdatter, 23 år, ugift. For sønnen mødte morbror Rasmus Michelsen i Hvol, for datteren hendes plejefar Jens Pedersen i Sønder Store.

 

263, 3. okt. 1810, Niels Marcussen i Over Holbæk i Albæk, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Peder Nielsen, 10 år, Maren Nielsdatter, 16 år, Anne Marie Nielsdatter, 7 år. Værge: morbror Hans Pedersen i Heden. Lavværge: Laurs Laursen i Fjemtrang.

 

265, 15. dec. 1810, gårdmand Ole Nielsen i Endel i Voer, gift med Malene Christensdatter. Af 1. ægteskab med Margrethe Nielsdatter: Maren Olesdatter gift med Laurs Jensen Lem i Vesterskov. Fællesbørn: Niels Olesen, 23 år, Karen Olesdatter, 26 år, begge hjemme. Værge: Poul Christen­sen i Endel. Lavværge: Jens Andersen i Nørholt.

 

Kort 6.

278, 21. marts 1811, Ingeborg Jørgensdatter i Togårde, gift med Christen Michelsen. Datter: Inger Christensdatter, ugift hjemme.

 

280, 28. Marts 1811, gårdmand Christen Andersen i Faldt i Albæk, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: Anders Christensen, 24 år, Søren Christensen, 22 år, Johanne Christensdatter, 11 år, Anne Christensdatter, 6 år. Værge og kurator: Eskild Hansen i Skrogsmose. Lavværge: Søren Jørgensen i Mølholt.

 

282, 1. juni 1811, Christen Sørensen Dansk i Lyngså, gift med Maren Christensdatter. Børn: Søren Christensen, 32 år, Christen Christensen, 23 år, Maren Christensdatter, 30 år, alle hjemme. Kurator og værge: Rasmus Laursen i Lyngså. Lavværge: Peder Michelsen i Lyngså.

 

285, 13. juni 1811, Anne Nielsdatter i Krogsmark i Albæk, gift med Christen Hansen. Børn: Niels Christensen, 27 år, Karen Christensdatter, 40 år, begge hjemme. Tilsynsværge: Heile Jørgensen i Krogen.

 

288, 9. juli 1811, husmand Iver Jensen i Mosen i Albæk, gift med Maren Nielsdatter. Af forrige ægteskab: Anne Iversdatter. Værge: farbror Jens Jensen i Lille Skarpholt. Lavværge: Christen Nielsen i Hvol i Albæk.

 

291, 12. juli 1811, Maren Laursdatter i Mølkær i Voer, gift med gårdmand Anders Jensen. Børn: Jens Andersen, 3 år, Ingeborg Jensdatter, 5 år, Anne Jensdatter, 2½ år, Kirsten Jensdatter, 6 uger.

 

293, 18. aug. 1811, gårdmand Jens Christensen i Over Holbæk, gift med Ingeborg Mortensdatter. Barn: Christen Jensen, 20 år, hjemme. Kurator: Anders Hansen i Holbæk mølle. Lavværge: Anders Jensen i Karupgård i Karup.

 

295, 30. aug. 1811, husfæsterske Kirsten Rasmusdatter Krabbe i Voerså. Afdød datter Maren Pedersdatter gift med Hans Nielsen Møller i Voerså, hendes datter Kirsten Hansdatter, 10 år.

 

297, 28. sep. 1811, Dorthe Pedersdatter i Lyngså, har siddet i uskiftet bo efter Iver Jensen. Børn: Thomas Iversen, 32 år, i stervboet pga. slagtilfælde, til tider bortrøvet forstandens brug, Karen Iversdatter, 37 år, hjemme, Mette Iversdatter, 24 år, tjener i Lyngså, Peder Iversen i Ålborg, 41 år: Tilsynsværge og værge for den vanvittige søn: Anders Mortensen i Lyngså.

 

309, 15. februar 1812, gårdmand Niels Vigelsen i Agersted i Voer. Børn: Laurs Nielsen i Hvidkilde, Vigel Nielsen i Lem i Hellevad, Thomas Nielsen, hjemme, Hans Nielsen, soldat ved 3. jyske infanteriregiment, for værende tid hjemme, Maren Nielsdatter gift med Thomas Christensen i Lille Tranget, Johanne Nielsdatter gift med sognefoged Niels Pedersen i Agersted, Birthe Nielsdatter, hjemme.

 

311, 2. marts 1812, gårdmand Mads Mortensen i Albæk, gift med Inger Jensdatter. Børn: Morten Madsen, 8 år, Peder Madsen, 5 år, Maren Madsdatter, 7 år. Værge: Eskild Hansen i Skrogs­mose. Lavværge: Laurs Pedersen i Albæk.

 

313, 3. marts 1812, gårdmand Christen Lorentsen og hustru Kirsten Jensdatter i Albæk, der døde 23. og 25. februar af epidemisk sygdom. Børn: Jens Christensen, 12 år, Maren Christensdatter, 10 år. Værge: fars halvbror Peder

Nielsen i Fæbroen.

 

316, 11. marts 1812, gårdmand Peder Jørgensen i Agersted, gift med Maren Jacobsdatter. Barn: Mads Pedersen, 18 år, hjemme. Værge: Jørgen Jensen i Lille Rugtved. Lavværge: Peder Poulsen i Agersted.

 

321, 23. marts 1812, Margrethe Nielsdatter i Togårde i Voer, enke efter Mads Knudsen. Børn: Niels Madsen, 40 år, Knud Madsen, 37 år, begge hjemme, Inger Madsdatter gift med Christen Jacobsen i Agersted, afdøde Anne Madsdatter gift med Niels Thomsen, deres datter Maren, 1 år, hos moster Inger.

 

328, 5. april 1812, Jens Hansen Skovgård i Voerså, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 40 år, Malene Jensdatter, begge hjemme. Værge: Michel Jensen i Voerså. Lavværge: Rasmus Nielsen i Voerså.

 

331, 6. april 1812, gårdmand Jens Andersen i Lyngså Nørgård, gift med Anne Christensdatter. Børn: Thomas Jensen, 34 år, Anders Jensen, 28 år, Dorthe Jensdatter, enke efter Laurs Christensen i Estrup, Maren Jensdatter gift med Christen Pedersen i Lyngså. Lavværge: Hans Pedersen i Lyngså Nørgård. Enken vil blive i fæstet.

 

332, 7. februar 1812, gårdmand Niels Nielsen i Porsmose i Albæk, gift med Bodil Rasmusdatter. Børn: Rasmus Nielsen, 16 år, Niels Nielsen, 16 år, Jens Nielsen, 10 år, Anne Nielsdatter, 13 år, Karen Nielsdatter, 7 år, Maren Nielsdatter, 12 år. Værge: morbror Niels Rasmussen i Falden. Lavværge: Eskild Hansen i Skrogsmose.

 

334, 13. april 1812, Sophie Jacobsdatter i Sørågård, død af epidemisk sygdom, enke efter Søren Poulsen. Søn: Jacob Sørensen, 26 år, hjemme.

 

337, 14. april 1812, Jens Rasmussen i Kærskov i Albæk, gift med Maren Pedersdatter. Søskende: Niels Rasmussen i Falden i Albæk, Peder Rasmussen, hjemme, 21 år, Bodil Rasmusdatter, enke efter Niels Nielsen i Porsmose, Maren Rasmusdatter gift med Jørgen Christensen i F??, Anne Rasmusdatter, tjener i Hals, Johanne Rasmusdatter, tjener Laurs Mellergård i Albæk, Johanne Rasmusdatter, tjener købmand Juul i Ålborg. Enkens lavværge: Laurs Mellergård.

 

343, 20. april 1812, husfæster Christen Pedersen på Donsted mark. Enken i uskiftet bo.

 

Kort 7.

349, 9. maj 1812, husmand Ole Christensen i Ensted, gift med Lisbeth Thomasdatter. Af 1. ægteskab med Kirsten Christensdatter: Maren Olesdatter, 30 år, tjener købmand Thygesen i Ålborg. Fællesbarn: Søren Olesen, 11, år. Værge: Peder Nielsen af Barkholt. Lavværge: Laurs Christensen i Voer.

 

351, 10. juni 1812, Mads Nielsen i Meller Store, gift med Inger Pedersdatter. Børn: Jacob Madsen, 12 år, Karen Madsdatter, 9 år, Inger Madsdatter, 7 år, Niels Madsen, 4 år, Peder Madsen, 2 år. Værge: farfar Niels Madsen i Smalbro. Lavværge: Jens Jensen i Nørre Store.

 

360, 26. aug. 1812, Maren Jensdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Mads Jensen. Af ægteskab med Jens Andersen: Anne Jensdatter, 8 år, hjemme. Værge: gårdmand Christen Jensen i Store Tranget.

 

363, 31. aug. 1812, husmand Peder Thomsen i Nybro eller Lyngså skov, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Hans Pedersen, (23) år, Maren Jensdatter, 17 år, Anne Jensdatter, (16) år, Johanne Jensdatter, 13 år, Bodil Jensdatter, 15 år. Værge: Søren Nielsen i Strengsholt. Enken agter at gifte sig med sin lavværge Jens Pedersen i Strengsholt.

 

366, 31. aug. 1812, gårdmand Niels Christensen Rosen i Sørå, gift med Johanne Andersdatter. 1. afdød bror Peder Christensen, hans to hold børn: a, Christen Pedersen, 30 år, tjener på Voergård, b, Anne Pedersdatter, ugift i Agersted skov, c, Maren Pedersdatter, tjener på Dronninggård. Af 2. ægteskab: d, Laurs Pedersen, 20 år, e, Maren Pedersdatter, ugift, f, Anders Pedersen, g, Anne Marie Pedersdatter, 21 år. 2. afdød bror Ole Christensen, hans børn, Maren Olesdatter siges at tjene i Ålborg, Søren Olesen, hos mor i Ensted. 3. afdød bror Christen Christensen, hans børn: Rasmus Christensen, 7 år, Birgitte Christensdatter, begge hos mor i Knarren. 4. afdød bror Rasmus Christensen, hans søn Niels Chr. Rasmussen i Nørre Halne i Vadum, 5. afdød søster Maren Christensdatter, hendes søn Søren Thomsen i Rosen i Voer, avlet uden ægteskab. Lavværge: Bertel Mogensen.

 

367, 30. sep. 1812, gårdmand Niels Michelsen i Voerså, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Christen Nielsen, 22 år, i kgl. tjeneste som stykkusk, Margrethe Nielsdatter, 20 år, Kirsten Nielsdatter, 17 år, begge hjemme. Værge: farbror Peder Michelsen i Bunkerne i Voer. Lavværge: Peder Nielsen af Kæret.

 

377, 26. okt. 1812, Jørgen Christensen i Holdensgård i Albæk, gift med Karen Jørgensdatter. Børn: Christen Jørgensen, 19 år, Johanne Jørgensdatter gift med Jacob Jensen i Tøttrup i Sønderup sogn, Margrethe Jørgensdatter, tjener i Horsens, hvor vides ej, Anne Jørgensdatter, tjener i København, hvor er ubekendt, Maren Jørgensdatter, tjener i Voer, Karen Jørgensdatter, hjemme. Værge: Hans Christensen i Holdensgård. Lavværge: Christen Christensen af Nybro.

 

396, 22. dec. 1812, Anne Thomasdatter i Hvol i Albæk, gift med husmand Christen Nielsen. Af 1. ægteskab med Christen Christensen: Niels Chr. Christensen, 10 år, Karen Christensdatter, 14 år. Værge: farbror Ole Christensen i Lyngså. Fællesbørn: Kirsten Christensdatter, 4 år, Anne Christensdatter, 2 år.

 

Kort 8.

 

405, 1. marts 1813, Inger Christensdatter i Gabet i Voer, gift med Christen Jensen. Af 1. ægteskab med Christen Pedersen: Peder Christensen, for nogle år siden bortrejst fra sin kone, som er i Ørsø i Dronninglund, datter gift med Niels Hansen i Ørsø, Karen Christensdatter, ugift hjemme. For arvingerne mødte Morten Christensen i Gyden.

 

407, 16. februar 1813, Sindal Christensen i Aunkjøt mølle i Skæve, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Christen Sindalsen i Frederiksværk, 29 år, Mariane Sindalsdatter gift med skolelærer Laurs Nielsen i Spånheden skole, Niels Sindalsen, 18 år, Anne Marie Sindalsdatter, 14 år, Karen Sindalsdatter, 10 år, alle tre hjemme. Værge: farbror Jens Møller af Svinhave. Lavværge: Jens Andersen af Nørholt.

 

409, 26. marts 1813, Kirsten Hermansdatter i Sønder Bjergene i Albæk, gift med Søren Nielsen. Datter af 1. ægteskab: Johanne Cathrine Heilesdatter, ugift hjemme. For hendes mødte Eskild Hansen i Skrogsmose.

 

410, april 1813, Maren Jensdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Michel Olesen. Datter Johanne, 8 år, avlet uden ægteskab med Christen Bødker, hvis opholdssted er ukendt. Værge: Christen Jensen i Store Tranget. Fællesbarn: Karen Michelsdatter.

 

418, 3. juni 1813, husfæster Laurs Nielsens kone i Lunden i Skæve. Enkemanden i uskiftet bo.

 

418, 15. nov. 1813, Anne Andersdatter i Lyngså, gift med husmand Niels Christensen. Børn: Anders Nielsen, 28 år, gårdmand i Togårde, Jens Nielsen, 20 år, Niels Nielsen, 13 år, Karen Marie Nielsdatter, 18 år, Mette Nielsdatter, 4 år, alle hjemme. Anders var værge for søskende.

 

420, 27. dec. 1813, Johanne Christensdatter i Albækgård, gift med Anders Henriksen. Søskende: 1. Niels Christensen i Mølhaugen i Dronninglund, 2. Mads Christensen i Aså, 3. afdøde Jens Christensen i Mølholt, hans børn, Mariane Jensdatter gift med Thomas Jensen i Mølholt i Dronninglund, Christen Jensen, 30 år. 4. afdøde Christen Christensen, hans tre døtre, Mariane Christensdatter, 14 år, Anne Christensdatter, 4 år, begge hos mor i Dronninglund, og datter gift med husmand Mads Christensen i Ørsø, 5. Hans Christensen i Rom i Albæk, 6. Jens Christensen i Fylderled i Flade.

 

422, 19. jan. 1814, gårdmand Anders Jensen i Mølkær i Voer, gift med Anne Hansdatter. Af 1. ægteskab: Ingeborg Andersdatter, Jens Andersen og Anne Andersdatter, alle umyndige. Fællesbarn: Maren Andersdatter. Værge og lavværge: Christen Jensen i Jespersgård i Dronninglund.

 

437, 29. jan. 1814, Thomas Christensen i Vestergård i Agersted, gift med Mariane Jensdatter. Børn af 1. ægteskab: Birthe Thomasdatter, 23 år, tjener i Klitgård, Karen Thomasdatter, 20 år, Mariane Thomasdatter, 18 år, Anne Thomasdatter, 13 år, Kirsten Thomasdatter, 11 år, Laurs Thomsen, 7 år. Af 2. ægteskab: Kirsten Thomasdatter, 4 år, Anne Sophie Thomasdatter, 2 år. Værge: Michel Laursen i Snapholt i Elling. Lavværge: Christen Pedersen Løgtholt.

 

435, 5. februar 1814, Sidsel Hansdatter i Agersted i Voer, gift med gårdmand Niels Christensen. Børn [med Rasmus Pedersen]: Hans Rasmussen, 39 år, Anne Rasmusdatter, 41 år. Værge: Hans Christensen i Vestergård.

 

440, 26. april 1814, Albert Christensen i Kæret i Voer, gift med Mette Laursdatter. Børn: Laurs Albertsen, 34 år, Christen Albertsen, 31 år, Jens Albertsen, 28 år, hjemme, Peder Albertsen, ved Ålborg regiment, Mads Albertsen, 21 år, ligeledes, Kirsten Albertsdatter, 21 år og Maren Albertsdatter, 15 år, hjemme. Værge: Jens Jensen i Nørre Store. Lavværge: Søren Christensen.

 

458, 29. okt. 1814, Niels Christensen i Lyngså, gift med Anne Andersdatter. Ingen børn med afdøde og enken var ikke frugtsommelig. Fra hendes tidligere ægteskab: gårdmand Anders Nielsen i Togårde, Jens Nielsen, 23 år, hjemme,

Niels Nielsen, 12 år, Karen Marie Nielsdatter, 14 år, Mette Nielsdatter, 4 år. Lavværge: Jens Nielsen i Østerbroen.

 

Kort 9.

460, 5. jan. 1815, Inger Jensdatter i Højen (Høsen) i Voer, gift med Jens Poulsen. Søskende: Peder Jensen, tjener i Ellinggård, Jens Jensen i Nørre Store, Mads Jensen i Agersted, afdøde Niels Jensen i Lyngså, hans børn: Jens Nielsen, Peder Nielsen, Mads Nielsen, Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter. Søster Kirsten Jensdatter gift med Laurs Nielsen i Dyssevad.

 

462, 16. jan. 1815, Laurs Johansen i Dyssevad, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Anne Laursdatter, 2 år, Johannes Laursen, 12 uger. Værge: Peder Andersen i Skovmølle i Voer.

 

465, 4. februar 1815, Mette Pedersdatter i Voerså, gift med Laurs Rasmussen Krabbe. Børn: Jens/Jørgen Laursen, 19 år, Peder Laursen, 16 år, Kirsten Laursdatter.

 

464, jan. 1815, Christen Mortensen i Tveden i Albæk, gift med Maren Madsdatter. Børn: Mads Christensen, Morten Christensen, Maren Christensdatter gift med Niels Pallesen, tjenende i Donbæk i Flade, Kirsten Christensdatter gift med Hans Laursen i Ørsøkrog, Karen Christensdatter gift med Niels Nielsen Møller i Voerså. Lavværge: gårdmand Jacob Sørensen i Sørå.

 

481, 10. juli 1815, Peder Pedersen Kock i Lyngså, gift med Maren Pedersdatter. Børn af 1. ægteskab med Anne Christensdatter: Peder Pedersen i Lyngså, 39 år, Christen Pedersen i Nibe, Laurs Pedersen i Lyngså, 30 år, Jørgen Pedersen, hjemme, 28 år, Maren Pedersdatter, trolovet med fæstegårdmand Jens Koch i Lyngså, Johanne Pedersdatter, tjener i Albæk, Mariane Pedersdatter, ugift hjemme. Fællesbørn: Peder Pedersen, 4 år, Anne Marie Pedersdatter, 6 år, Anne Cathrine Pedersdatter, 1 år. Værge: farbror Laurs Pedersen Kock i Lyngså.

 

487, 24. juli 1815, gårdmand Niels Bertelsen i Fæbroen i Albæk, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Bertel Nielsen, 22 år, Laurs Nielsen, 17 år, Jens Nielsen, 14 år, Hans Nielsen, 7 år, Christen Nielsen, 7 år, Kirsten Nielsdatter, Anne Cathrine Nielsdatter, Marie Nielsdatter og Karen Nielsdatter. Værge: farbror Christen Bertelsen i Nybro. Lavværge: Niels Jensen i Neder Holbæk.

 

486, 10. okt. 1815, Anne Albertsdatter i Bakken i Voer, gift med Christoffer Jensen. Børn: Jens Chr. Christoffersen, 21 år, Albert Christoffersen, 18 år, Søren Christoffersen, 14 år, Kirsten Christoffersdatter, 23 år, Anne Marie Christoffersdatter, 20 år, Karen Christoffersdatter, 12 år. Værge: Christen Halden i Agersted skov.

 

494, 4. marts 1816, Maren Pedersdatter i Lyngså, enke efter Peder Pedersen Kock. Børn: Peder Pedersen, 5 år, Anne Marie Pedersdatter, 7 år, Anne Cathrine Pedersdatter, 2 år. Værge for Peder: farbror Laurs Pedersen Kock. For pigerne: morbror Poul Pedersen i Nørklit.

 

498, 22. marts 1816, Jens Pedersen i Rom i Albæk, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Laurs Chr. Jensen, 3 år, Peder Jensen, 5 år, Niels Jensen, 1 år, Mette Marie Jensdatter, 9 år, Anne Jensdatter, 8 år. Værge: gårdmand Christen Bertelsen i Fæbroen. Lavværge: gårdmand Jens Thomsen i Rom.

 

499, marts 1816, Maren Christensdatter i Vesterskov i Voer, gift med Mads Jensen. Børn: Maren Madsdatter, 3 år, Karen Marie Madsdatter 1½ år. Værge: Jens Gregersen Søndergård af Dorf i Dronninglund.

 

501, 1. april 1816, husmand Jacob Christensen i Liljen i Voer, gift med Margrethe Christensdatter. Børn med 1. kone Elisabeth Jacobsdatter: Christen Jacobsen, 17 år, Jacob Chr. Jacobsen, 14 år, Maren Jacobsdatter, Kirsten Jacobsdatter og Mette Marie Jacobsdatter ugifte. Fællesbarn: Peder Chr. Jacobsen, 7 år. Værge: selvejergårdmand Jacob Jacobsen af Bastrup i Hellevad.

 

506, 15. april 1816, husmand Christen Jacobsen i Mølholt i Albæk, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Christen Nielsen, 17 år, Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter. Værge: Laurs Michelsen i Neder Holbæk.

 

517, 22. april 1816, Peder Jacobsen i Præstbro, gift med Maren Sindalsdatter. Børn: Kirstine Pedersdatter, 11 år, Birthe Kirstine Pedersdatter, 9 år. Værge: gårdmand Mads Pedersen i Siverslet. Lavværge: Jens Thomsen i Rom. Arv på 298 rdl.

 

Kort 10.

532, 14. nov. 1816, Christen Bertelsen i Slettingen i Albæk, gift med Margrethe Heilesdatter. Søskende: Margrethe Bertelsdatter gift med Jens Thomsen i Rom, Maren Bertelsdatter gift med gårdmand Michel Jensen samme sted.

 

535, 16.maj, 1817, Maren Andersdatter i Voerså, gift med Christen Nielsen Møller. Børn: Jens Christensen, 16 år, Anne Christensdatter, ugift. Værge for Jens: gårdmand Peder Gre­gersen, og for Anne: Peder Jensen i Åbolt.

 

539, 543, 25. okt. 1817, Johanne Cathrine Heilesdatter i Sønder Bjergene i Albæk, gift med Mads Christensen. Fastre: 1. Maren Hansdatter gift med Niels Sørensen i Pilværn, hvis søn Hans Nielsen mødte, 2. enke Karen Hansdatter i Sletten i Flade, 3. Johanne Hansdatter gift med indsidder Jens Pedersen i Hullet i Albæk, 4. farbror Christen Hansen i Båndhagen i Voer. 5. afdød farbror Jørgen Hansen i Knøsene i Albæk, hans søn Hans Jørgensen skal tjene i Ålborg, 6. afdøde Simon Hansen i Hals, har efterladt børn. Morbror Jens Hermansen, skolelærer i Vestengårdens skole, moster Karen Hermansdatter i Gårdsholt. Afdød morbror Johannes Hermansens børn: a, Karen Johansdatter gift med Peder Andersen i Skovmølle, b, afdøde Laurs Johansen i Dyssevad efterlod søn og datter. Eskild Hansen i Skrogsmose mødte for fraværende arvinger.

 

543, 2. april 1818, gårdfæster Jørgen Pedersen i Store Aunkjøt i Skæve, gift med Dorthe Christensdatter. Ingen børn. Gensidigt testamente.

 

545, 4. april 1818, Karen Nielsdatter i Lyngså, gift med Rasmus Steffensen. Børn: Niels Rasmussen, 28 år, Christen Rasmussen, 24 år, for tiden hjemme, men tjener ellers ved 3. regiment i København, Anne Marie Rasmusdatter gift med gårdmand Christen Christensen i Faurholt, Maren Rasmusdatter gift med skomager Niels Jacob Nielsen i Sæby, Johanne Rasmusdatter, ugift hjemme.

 

548, 27. april 1818, Laurs Jensen i Lem i Voer, gift med Bodil Pedersdatter. 10 børn: Jens Laursen, 23 år, Peder Laursen, 21 år, Laurs Laursen, 19 år, Christen Laursen, 17 år, Jørgen Laursen, 15 år, Niels Chr. Laursen, 12 år, Michel Laursen, 9 år, Christoffer Laursen, Maren Laursdatter og Inger Marie Laursdatter, ugifte. Værger: Anders Jensen i Agersted og halvfarbror Jacob Christensen i Albæk. Lavværge: halvbror Rasmus Michelsen i Hvol i Albæk.

 

557, 12. maj 1818, Hans Nielsen i Nørre Strengsholt i Albæk, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Peder Hansen i Lyngså, Niels Hansen, hjemme, Jens Hansen i Lyngså, alle fuldmyndige, Anne Hansdatter, gift med Thomas Jensen i Lyngså Nørgård, Sophie Hansdatter, 24 år, hjemme. Værge: bror Peder. Lavværge: Jens Pedersen i Strengsholt.

 

556, 18. februar 1819, Søren Rasmussen i Voerså mølle, gift med Karen Sørensdatter. Børn: Søren Chr. Sørensen, 9, år, Anne Marie Sørensdatter, 7 år. Selvejer Hans Nielsen Møller i Sønder Voerså påtog sig værgemålet. Lavværge: Christen Sørensen i Voerså.

 

560, 6. marts 1819, husmand Christen Pedersen i Korrestedet i Voer, gift med Kirsten Sørensdatter, der har siddet i uskiftet bo og ønsker at gifte sig igen. Børn: Peder Christensen, 4 år, Anne Marie Pedersdatter, 12 år, Maren Pedersdatter, 7 år, Anne Pedersdatter, 10 ??. Gårdfæster Niels Andersen i Enodden påtog sig værgemålet. Lavværge: selvejer Jacob Sørensen i Sørå.

 

562, 13. marts 1819, Else Andersdatter i Lyngså, gift med Jens Nielsen Korre. Datter: Anne Jensdatter gift med husmand Poul Pedersen i Nørklit.

 

562, 14. marts 1819, enke Maren Sindalsdatter i Præstbro. [Gift med Jens Laursen og Peder Jacobsen]. Børn: Laurs Jensen, 23 år, Anders Jensen, 19 år, Maren Jensdatter, 16 år, Kirstine Pedersdatter, 14 år, Birgitte Kirstine Pedersdatter, 12 år. Værger: morbror Peder Sindalsen i Agersted skov og gårdfæster Mads Pedersen i Siverslet.

 

571, 8. maj 1819, Anders Laursen i Skræddergård i Lyngså, gift med Mette Hansdatter. Søskende: 1. afdøde Rasmus Laursen, der havde beboet stervboet, hans søn Laurs Rasmussen skal opholde sig i Ålborg. 2. afdøde Peder Laursen i Højen i Albæk, hans børn: Peder Pedersen, 19 år, tjener hos stedfar Niels Christensen i Koldkær i Hals, Kirsten Pedersdatter gift med husmand Esben Thomsen i Hals, Anne Pedersdatter i stervboet, Johanne Pedersdatter, hos mor i Koldkær i Hals. 3. afdøde Johanne Laursdatter i Lyngså, hendes børn: Just/Jens Jacobsen i Røgelhede i Hellevad, 30 år, Anne Jacobsdatter ugift i hus i Lyngså, Maren Jacobsdatter gift med husmand i Klarup i Fleskum herred, Johanne Jacobsdatter, hos søster i Lyngså. Til stede for fraværende: gårdmand Christen Mortensen i Lyngså. Lavværge: gårdmand Jens Nielsen Skrædder i Lyngså.

 

573, 7. juni 1819, Maren Pedersdatter i Lyngså, gift med Jens Nielsen Kock. Børn: Niels Peter Jensen, 3 år, Peder Jensen, ¾ år. Tilsynsværge: morbror, selvejergårdmand Laurs Pedersen i Lyngså.

 

Kort 11.

578, 6. juni 1819, Maren Nielsdatter i Faldt i Albæk, gift med Rasmus Michelsen. Børn: Lars Peter Rasmussen, 5 år, Mads Rasmussen 2 år, Jens Rasmussen, 13 uger. Tilsynsværge: morbror gårdmand Rasmus Nielsen i Sørå

 

581, 7. juli 1819, Maren Jensdatter i Lyngsågård, gift med Christen Pedersen. Af forrige ægteskab: Anne Thomasdatter, 12 år. Værge: farbror, selvejer Peder Christensen i Lyngså.

 

583, 17. juli 1819, Laurs Nielsen Skrædder, død hos bror, gårdfæster Jens Nielsen Skrædder i Lyngså. Andre søskende: husfæster Jens Nielsen Konge i Lyngså, husfæster Christen Nielsen i Mosen i Albæk, Anne Nielsdatter gift med bolsmand Peder Pedersen i Lyngså. Afdøde havde kort før sin død fæstet gård i Lyngså.

 

586, 14. okt. 1819, Christen Hansen i Båndhagen i Voer, gift med Maren Jørgensdatter. Børn: Jørgen Christensen i Holtet i Albæk, fuldmyndig, Jens Christensen, 21 år, hjemme, Kirsten Christensdatter, hjemme, Johanne Christensdatter, tjener i Ålborg. Værge: kirkesanger Heile Andersen i Agersted. Lavværge: Thomas Christensen i Båndhagen.

 

591, 3. nov. 1819, Maren Madsdatter, datter af Mads Jensen i Vesterskov i Voer. Havde arv på 46 rdl efter sin mor Maren Christensen, som enkemanden overlod til den anden datter Karen Marie Madsdatter.

 

592, 24. nov. 1819, Margrethe Jensdatter i Sørålund, gift med Peder Madsen. Børn: Jens Pedersen, 13 år, Mads Pedersen,12 år. Aksel Pedersen, 4 år, Hans Pedersen, 20 uger, Mariane Pedersdatter,10 år, Sidsel Pedersdatter, 8 år Mette Pedersdatter, 6 år. Tilsynsværge: morbror husmand Niels Jensen Folsted.

 

594, dec. 1819, Kirsten Christensdatter, gift med tjenestekarl i Togårde Gregers Olesen. Barn: Marens Gregersdatter, 6 år. Til stede: morbror Anders Christensen i Brunvangshus i Voer.

 

596, 9. marts 1820, husmand Niels Andersen i Korren i Voer, gift med Anne Mogensdatter. Af første ægteskab: Anders Nielsen i Lyngsågård, fuldmyndig, Anne Nielsdatter gift med Søren Christensen i Bjeldbakken i Voer. Fællesbørn: Laurs Nielsen og Peder Nielsen. Kurator: Peder Sindalsen i Agersted skov.

 

601, 18. maj 1820, skovfoged Eskild Hansen i Skrogsmose i Albæk, gift med Maren Mortensdatter. Børn: Anne Eskildsdatter, Johanne Marie Eskildsdatter og Mariane Eskildsdatter, alle ugifte. Værge: Christen Laursen i Hytten i Albæk. Lavværge: Laurs Michelsen i Neder Holbæk.

 

8. juni 1820, Karen Henriksdatter i Agersted i Voer, gift med gårdmand Jacob Jensen. Halvsøster Anne Henriksdatter og hendes mand Christen Jeppesen i Stolsholt ville ikke arve, fordi boet ville blive fallit pga. ikke ubetydelig gæld.

 

604, 4. aug. 1820, Maren Nielsdatter i Sønder Dammens hus i Albæk, gift med Gregers Jensen, der har siddet i uskiftet bo siden april. Børn: Anne Kirstine Gregersdatter, 2 år, Anne Cathrine Gregers­datter, ½ år. Tilsynsværge: gårdmand Søren Nielsen i Strengsholt.

 

606, 9. sep. 1820, Johanne Thomasdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Jens Chr. Jensen. Af forrige ægteskab: Thomas Laursen, 21 år, tjener i Hollensted i Hallund, Peder Laursen, 12 år, tjener i Hallund by, Maren Cathrine Laursdatter, tjener i Albæk. Kurator og værge: morbror Thomas Christensen i Båndhagen.

 

607, 3. okt. 1820, gårdfæster Christen Jensen i Store Tranget i Voer, gift med Anne Andersdatter. Ingen livsarvinger. Testamente 1820 til fordel for hans brorsøn Jens Ibsen, 34 år, og hendes bror­datter Karen Nielsdatter, 23 år, der begge er i gården.

 

607, 4. nov. 1820, husfæster Jens Jensen i Skarpholt i Albæk, gift med Johanne Nielsdatter. For længst afdød bror Jørgen Jensen, hans børn: Karen Jørgensdatter, enke efter Jørgen Christensen i Holdensgård, nu værende i Faldt, afdøde Niels Jørgensen, hans døtre, Else Nielsdatter, tjener i Gerå i Dronninglund, Mette Nielsdatter gift med Søren Pedersen Balling i Tødsø på Mors. Lavværge: Jens Sørensen i Alfarvad.

 

610, 1. dec. 1820, Karen Pedersdatter i Faldt i Albæk, død nov. 1819, gift med husfæster Jacob Jensen. Børn: Christen Jacobsen, 17 år, Jens Jacobsen, 12 år, Peder Jacobsen, 5 år, Laurs Jacobsen, 2 år, Anne Jacobsdatter, alle hjemme. Tilsynsværge: morbror Christen Pedersen i Lyngsågård.

 

614, 19. dec. 1820, husmand Niels Olesen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Mortensdatter. Af 1. ægteskab: Laurs Nielsen i Bjørnlundhus i Dronninglund. Fællesbørn: Jens Nielsen, 13 år, Ole Nielsen, ¼ år, Else Marie Nielsdatter, 10 år, alle hjemme. Værge: lægdsmand Peder Ander­sen i Skovmølle. Lavværge: Niels Mortensen i Endel.

 

618, 6. marts 1821, Mette Laursdatter i Lyngså, gift med husfæster Jens Kjeldsen. Børn: Jens Chr. Jensen, 3 år, Mette Marie Jensdatter, 9 år. Tilsynsværge: morbror gårdmand Rasmus Laursen i Lyngså.

 

620, 12. marts 1821, gårdfæsterske Johanne Jensdatter i Skovgård i Voerså, enke efter Jens Hansen. Børn: Jens Jensen, fuldmyndig, Magdalene Jensdatter, 37 år, begge hjemme. Værge: nærmest i slægt, Michel Jensen i Voerså.

 

625, 2. maj 1821, Margrethe Heilesdatter i Slettingen i Albæk, gift med husfæster Jens Christen­sen. Afdød halvsøster Johanne Pedersdatter gift med Jens Pedersen Kjær i Hals, deres børn: Mads Peter Jensen, 19 år, tjener i Gerå, Karen Marie Jensdatter, i stervboet. Kurator og værge: farbror Christen Kjær, kirkesanger og skolelærer i Skive. Side 639, 1816, Margrethe Heiles­datter, enke efter husmand Christen Bertelsen, har taget søsterdatter Karen Marie Jensdatter, 12 år, til opdragelse i huset.

 

627, 3. maj 1821, Hans Andersen i Vester Gårdsholt i Voer, gift med Karen Nielsdatter. Af forrige ægteskab: gårdmand Anders Hansen i Dyssevad, Laurs Hansen, hjemme, fuldmyndig. Else Hans­datter gift med selvejer Christen Simonsen i Dahl i Dronninglund.

 

629, 30. aug. 1821, Michel Jensen i Rom i Albæk, gift med Mette Christens­datter. Børn: Christen Michelsen, 7 år, Jens Michelsen, 5 år, Laurs Michelsen, 3 år, Sindal Michelsen, 2 år, Peder Michelsen, ¼ år, alle hos moderen. Laurs Michelsen i Neder Holbæk påtog sig værge­målet.

 

633, 10. nov. 1821, Søren Jørgensen i Mølholt i Albæk, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Chr. Sørensen, 12 år, Maren Sørensdatter, 16 år, tjener i Holtet i Albæk. Værge: farbror Niels Jørgensen i Skarpholt. Lavværge: Laurs Michelsen i Neder Holbæk.

 

635, 12. nov. 1821, Johannes Laursen i Dyssevad hos stedfar Anders Hansen, mor Mette Nielsdatter og søster Anne Laursdatter.

 

Kort 12.

638, 18. nov. 1821, Mette Iversdatter i Lyngså, gift med husfæster Christen Nielsen. Afdød søn  Niels Christensen.

 

640, 15. april 1822, Hans Knudstrup i Kringelhede, forrige birkedommer og skriver, gift med Anne Cathrine Knudstrup, født (Stampe). Børn: Constantia Hedevig Knudstrup, enke efter ?? Stauning i København, Mette Christiane Knudstrup, gift med artilleriløjtnant i København.

 

641, 1. juli 1822, Anne Marie Olesdatter i Agersted skov, enke efter husfæster Christen Christen­sen Sølvkjær. Hans søster: Karen Christensdatter gift med Jens Madsen i Porsmose i Albæk. Konens søskende: husmand Jens Olesen i Stagsted i Skæve, (Søren) Olesen, opholdssted ukendt, Inger Olesdatter gift med Terkel Laursen i hus i Skæve, Kirsten Olesdatter, skal for 30 år siden have boet på Gavnø på Sjælland, siden gift med gartner. For arvingernes mødte Christen Christensen Halden i Agersted skov.

 

643, 17. sep. 1822, gårdfæster Rasmus Nielsen i Voerså, gift med Mette Christensdatter. Af 1. ægteskab: Johanne Rasmusdatter gift med gårdmand Peder Mortensen i Voerså. Fællesbørn: Christen Rasmussen, 9 år, Maren Rasmusdatter, Anne Marie Rasmusdatter og Anne Cathrine Rasmusdatter, alle hjemme. Værge: Poul Jensen i Voerså. Lavværge: bror Rasmus

 

646, 21, dec. 1822, Kirsten Jacobsdatter, død 1821 i Hellevad by. Søskende: Christen Jacobsen, 24 år, Jacob Chr. Jacobsen, 20 år, Maren Jacobsdatter og Mette Marie Jacobsdatter. Halvbror Peder Chr. Jacobsen hos værge og stedfar Christen Christensen i Liljen i Voer. Kurator og værge: Jørgen Jacobsen fra Bastrup.

 

648, 23. dec. 1822, Peder Madsen i Skrogsmose i Albæk, gift med Maren Christensdatter. Søn: Peder Pedersen. Lavværge: Anders Jensen i Klitten.

 

649, 24. marts 1823, Hans Andersen Norge i Voerså, gift med Mette Jensdatter: Halvsøster: Maren Pedersdatter i Voerså, ugift. Værge: Anders Poulsen i Voerså.

 

649, 24. marts 1823, gårdfæster Laurs Poulsen i Donsted i Albæk, gift med Mette Jensdatter. Børn: Poul Laursen, 16 år, Karen Laursdatter, Anne Marie Laursdatter, Mette Laursdatter, Johanne Marie Laursdatter, Anne Laursdatter og Margrethe Laursdatter, alle hjemme og ugifte. Værge og nærmest i slægt: Laurs Jensen i Sønder Solsbæk i Volstrup, der trak sig (den store afstand), erstattet af Christen Laursen i Hytten i Albæk. Lavværge: Laurs Michelsen i Neder Holbæk.

 

641, 10. maj 1823, gårdfæster Christen Jacobsen i Agersted i Voer, gift med Inger Madsdatter. Af 1. ægteskab: Maren Christensdatter, ugift, tjener i Agersted. Fællesbørn: Jacob Christensen, 15 år, Elisabeth Christensdatter gift med Jens Nielsen, der er i stervboet, Anne Christensdatter, tjener i Togårde, Sophie Christensdatter, tjener i Skovmølle, Værge og nærmest i slægt: Rasmus Jensen i Ulvgraven.[Gift med afdødes steddatter] Lavværge: Niels Madsen i Togårde.

 

655, 22. sep. 1823, Kirsten Marie Jensdatter i Agersted i Voer, gift med gårdmand Christen Mortensen. Søskende: 1. husmand Anders Jensen i Hallund by, 2. afdøde Johanne Jensdatter gift med gårdmand Laurs Sørensen i Vester Estrup i Hørby, også død, deres børn: Jens Laursen, fuldmyndig, tjener i Knudseje mølle, nu udkommanderet, Thomas Severin Laursen, 18 år, tjener i Vester Estrup i Hørby, Laurs Chr. Laursen, 16 år, tjener i Broens mølle i Hørby, Johanne Kirstine Laursdatter, tjener i Åsted præstegård. 3. halvbror Jens Jensen, fuldmyndig, tjener på Rønnovsholm, 4. halvbror Christen Jensen, fuldmyndig, tjener hos smed Niels Christensen i Hjørring, 5. halvsøster Anne Dorthea Jensdatter, ugift, opholder sig hos husmand Christen Nielsen på Skørtholt mark i Åsted. Værge: halvmosters mand, gårdmand Peder Pedersen i Estrup.

 

657, 24. juli 1823, Maren Pedersdatter i Fæbroen i Albæk, gift med Peder Bertelsen. Børn: Søren Pedersen, 32 år, tjener i Rugtved, Bertel Pedersen, 31 år, hjemme, Kirsten Pedersdatter, ugift.

 

659, 25. ?? 1823, husfæster Peder Laursen i Agersted i Voer, gift med Mariane Nielsdatter. Børn: Anne Pedersdatter gift med Svend Andersen i Bollehede i Dronninglund, Peder Pedersen i Bier­sted, Laurs Pedersen i Båndhagen. Lavværge: Morten Mortensen ved Skellet.

 

661, 23. dec. 1823, husfæster Niels Nielsen i Agersted skov, gift med Kirsten Hermansdatter. Barn: Jens Nielsen, fuldmyndig, (ved Skellet). Lavværge: Jens Christensen Krogkær i Agersted skov.

 

662, 19. marts 1823, Maren Mortensdatter i Vesterskov i Voer, gift med murermester Laurs Christensen, der hensidder i arrest i Sæby for en begået offentlig forbrydelse, idømt et års forbed­ringshusarbejde. Af 1. ægteskab: Jens Nielsen, 16 år, tjener i Rykind, Else Marie Niels­datter, 13 år, Ole Nielsen, 3 år. Fællesbarn: Anders Chr. Laursen, 12 uger. Værger: husmand Søren Christensen og født værge, gårdmand Niels Mortensen i Endel.

 

664, 14. april 1824, Mette Pedersdatter i Vesterskov i Voer, gift med husmand Hans Pedersen Nørholt. Børn: Anne Hansdatter, 6 år, Kirsten Marie Hansdatter, 3 år. Værge: nærmest i slægt, Jens Andersen af Nørholt.

 

669, 8. dec. 1824, Margrethe Pedersdatter i Sønder Bjergene i Albæk, gift med Mads Christen­sen. Myndige arvinger.

 

670, 15. dec. 1824, gårdfæster Jens Andersen i Tveden i Albæk, gift med [Ellen Cathrine Sørensdatter]. Datter Malene Jensdatter, ugift i Tveden. Indsat værge: Christen Christensen i Lunderhede. Lavværge: Hans Jensen i Meller Store.

 

671, 18. dec. 1824, husmand Anders Jacobsen i Agersted, gift med Birgitte Nielsdatter. Børn af forrige ægteskab: Mads Andersen i Hønborgbro, Jacob Andersen i Kæret, Christen Andersen i Aså, alle fuldmyndig. Fællesbørn: Clemmen Andersen, 23 år, Niels Chr. Andersen, 16 år, begge hjemme. Lavværge: Niels Jensen i Overgård.

 

672, 27. dec. 1824, gårdfæster Peder Pedersen i Øster Gårdsholt, gift med Maren Nielsdatter. Søn: Niels Pedersen, fuldmyndig. Lavværge: gårdmand Anders Jensen i Dyssevad.

 

673, 28. dec. 1824, gårdfæster Thomas Christensen i Klemenshave i Albæk, gift med Johanne Thomas­datter. Barn: Christen Thomsen, 10 år. Værge: husmand Thomas Pedersen i Hedehuset i Torslev. Lavværge: gårdmand Christen Rasmussen i Donsted. Fæstebrev 6. juni 1815.

 

674, 28. dec. 1824, husfæster Niels Madsen i Albæk skov, gift med Karen Jensdatter. Af forrige ægteskab: afdøde Maren Nielsdatter, hendes to børn, Morten Andersen, 23 år, Anne Laursdatter, ugift, tjener i Albæk, Dorthe Nielsdatter, gift med husmand Peder Madsen i Sørålund, der var værge for de umyndige. Ingen fællesbørn. Lavværge: skovfoged Christen Hansen i Skrogsmose. Enken var skyldig til sin søn Jørgen Pedersen i Lille Grønheden.

 

676, 11. jan. 1825, gårdfæster Peder Jensen i Lyngså, gift med Sophie Christensdatter. Søskende: Hans Jensen, aftægtsmand i Sanden, Anne Jensdatter, enke efter husfæster og smed Niels Jensen i Lyngså, deres søn Peder Nielsen, husfæster i Lyngså, var lavværge for sin mor. Enkens lavværge: bror, gårdmand Rasmus Christensen i Voerså.

 

679, 23. april 1825, husmand Anders Olesen i Faldt i Albæk, gift med Kirsten Pedersdatter. Barn: Jens Peder Andersen, 3½ år. Værge: halvfarbror Thomas Jensen i Albækgård. Lavværge: husmand Niels Thomsen i Nybro.

 

680,689, 23. april 1825, bolsmand Poul Mortensen i Faldt, gift med Anne Jensdatter. Børn: Morten Pedersen, 24 år, Mette Marie Pedersdatter, ugift, tjener i Albæk. Kurator og værge: gårdmand Niels Pedersen i Faldt. Lavværge: gårdmand Rasmus Michelsen i Faldt.

 

681, 2. april 1828, Kirsten Pedersdatter i Sønder Dammen i Albæk, gift med Christen Jørgensen. Datter: Maren Christensdatter, 16 år. Tilsyns­værge: Laurs Jensen i Sønder Solsbæk.

 

690, 14. dec. 1828, røgter Peder Thorsen i Kringelhede i Albæk. Avlskarl Gregers Christensen anmeldte, at afdøde havde søster Johanne Thorsdatter gift med birkedommer Jens Hermansen, begge døde i Vestengårdens skolehus i Voer, deres børn: Jens Jensen: 31 år, Herman Jensen, 29 år, Karen Jensdatter, ugift.

 

695, 30. dec. 1825, Johanne Nielsdatter i Strengsholthus i Albæk, gift med Jens Pedersen. Søskende: aftægtsmand Christen Nielsen i Tangen i Hørby, Anne Nielsdatter, enke efter Christen Christensen i Lille Toftlund i Hørby, afdøde Inger Nielsdatter gift med Anders Svendsen i Fladholt i Karup, hendes børn: Svend Andersen i Bolleskov i Dronninglund, Peder Andersen i Weilehuset i Karup, begge fuldmyndige, Anne Andersdatter, ugift, tjener i Vester Melholt i Dronning­lund. For enke Anne mødte hendes stedsøn og lavværge: gårdmand Jens Christensen i Lille Toftlund.

 

697, 30. dec. 1825, Kirsten Pedersdatter i Albæk, gift med sognefoged Laurs Pedersen. Børn: Jørgen Laursen, Peder Laursen, begge fuldmyndige, Inger Laursdatter gift med husmand og smed Søren Pedersen af Mosen.

 

698, 31. dec. 1825, Johanne Christensdatter i Vestergård i Agersted i Voer, gift med Hans Christensen. Børn: gårdmand Christen Hansen i Vestergård, skolelærer Jens Hansen i Vesten­gårdens skoledistrikt, husmand Niels Hansen i Overgårdens hus, skolelærer Ole Hansen i Idskov, Karen Hansdatter gift med gårdmand Niels Thomsen i Vandsted, Mariane Hansdatter gift med Mads Olesen i Vestergård.

 

699, 28. jan. 1826, gårdfæster Peder Christensen på Heden. Enke og umyndige børn.

 

699, 10. marts 1826, husfæster Sindal Henriksen i Albæk. Enke og børn.

 

699, 15. april 1826, Anne Rasmusdatter, gift med gårdmand Niels Madsen i Smalbro.

 

699, 12. maj 1826, husfæster Christen Christensen ved Skellet. Enken i uskiftet bo.

 

700, 16. maj 1826, Kirsten Nielsdatter i Agersted skov, gift med Mads Jensen. Børn: Jens Madsen, 24 år, Johanne Madsdatter, ugift.

 

702, 14. maj 1826, gårdfæster Peder Nielsen i Ravnholt i Voer. Børn: sognefoged Niels Pedersen i Agersted, Hans Pedersen, indsidder i Rom i Albæk, Ingeborg Pedersdatter gift med husmand Bertel Christensen i Korsborg.

 

702, 26. maj 1826, Johanne Marie Christensdatter, tjenestepige hos Poul Pedersen i Togårde. Efterlod uægte barn.

 

702, 26. juni 1826, Søren Chr. Sørensen, 16 år, stedsøn af Chr. Christensen i Voerså mølle.

 

702, 8. juni 1826, Maren Sørensdatter, 14 uger, Anne Sophie Christensdatter i Lille Rugtved hendes uægte pigebarn.

 

702, 29. juni 1826, Anne Christensdatter, aftægtskone hos Rasmus Jensen i Lyngså Nørgård. Myndige arvinger.

 

702, 16. sep. 1826, Ellen, 20 dage, datter af Peder Sørensen i Båndhagen.

 

702, 30. sep. 1826, Søren Chr., 13 uger, søn af husmand Anders Sørensen i Vesterskov.

 

702, 10. okt. 1826, Johanne, 13 uger, datter af Christen Svendsen i Lyngså.

 

702, 6. nov. 1826, Hans Chr., 9 år, søn af husmand Niels Hansen i Lille Overgård i Voer.

 

702, 6. nov. 1826, Laurs Chr., 1 dag, søn af gårdmand Christen Jensen i Holbæk.

 

702, 6. nov. 1826, Maren, 12 dage, datter af gårdmand Niels Hansen i Nørre Strengsholt.

 

703,721, 7. nov. 1826, gårdmand Peder Jensen i Donsted i Albæk, gift med Birgitte Laursdatter. Børn: Jens Pedersen, 1¼ år, Maren Pedersdatter, født efter faderens død. Beskikket værge: husmand Jens Nielsen i Hytten. Lavværge: gårdmand Niels Christensen.

 

704, 29. nov. 1826, Karen Christensdatter i Nørklit i Albæk, gift med gårdfæster Anders Hansen. Søn: Hans Chr. Andersen, 3 år. Tilsynsværge: gårdmand Christen Nielsen i Bækshede. Til stede, afdødes far, gårdmand Christen Jensen i Donsted.

 

708, 19. marts 1827, Jens Chr. Jensen, 1¼ år, søn af Jens Christensen i Svinhave.

 

708, 8. aug. 1827, Mette Margrethe Jensdatter i Siverslet i Albæk, gift med gårdfæster Mads Pedersen. To gifte døtre og hjemmeværende søn Peder Madsen forlangte ikke skifte.

 

710, 21. april 1827, Maren Henriksdatter i Lyngså, gift med Anders Mortensen. Testamente.

 

710, 21. maj 1827, Karen, 10 år, datter af husmand Anders Sørensen i Båndhagen.

 

710. maj, 1827, Inger, 10 år, datter af Christen Nielsen ved Skellet i Voer.

 

710, 17. juni 1827, husmand Jens Hansen Sølvkjær. Enke og umyndige børn.

 

710, 28. juni 1827, Karen Johansdatter i Skovmølle i Voer, gift med lægdsmand og møller Peder Andersen. Gensidigt testamente. 20 rdl. sølv til afdødes brordatter Anne Laursdatter, ugift og opholdende sig hos sin mor, gift med gårdfæster Anders Hansen i Dyssevad.

 

711, 21. juli 1827, godsforvalter Hans Henrik Graver, ugift. Hans far, sogne(præst) Graver i Voldum ved Randers. Mange skiftesamlinger. Sluttet 19. sep. 1829.

 

716, 25. aug. 1827, Hans Peter, ½ år, søn af tjenestekarl Svend Pedersen.

716, 27. aug. 1827, Rasmus, 12 år, søn af gårdmand Peder Mortensen i Voerså.

 

718, 24. nov. 1827, Anne Kirstine Jensdatter, 38 år, hjemmeværende datter af husmand Jens Albertsen i Bakken i Voer.

 

718, 27. sep. 1827, Anders Peter, 7 år, søn af Christen Pedersen i Lyngsågård.

 

719, 28. aug. 1827, Kirsten Pedersdatter i Over Holbæk i Albæk, gift med gårdmand Anders Thomsen. Hendes børn [med Niels Marcussen]: Peder Nielsen, 27 år, Maren Nielsdatter og Anne Nielsdatter.

 

719, 5. okt. 1827, tjenestekarl Christen Christensen i Trangeled.

 

721, 722, 20. okt. 1827, Maren Pedersdatter i Kærskov i Albæk, gift med gårdmand Niels Pedersen. Tre døtre: [med Peder Nielsen, død 1803]. Anne Pedersdatter gift med (Niels) Hansen i Skrogs­mose, Maren Pedersdatter, gift med husmand Jacob Christensen i Faldt, Inger Pedersdatter gift med Søren Nielsen i Ørvad i Hørby.

 

722 12. nov. 1827, gårdmand Christen Jensen i Donsted i Albæk, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Christensen, 19 år, hjemme, afdøde Karen Christens­datter gift med gårdmand Anders Hansen i Klitten, deres søn Hans Andersen, 4 år. Maren Christensdatter gift med førnævnte Anders Hansen i Klitten. Lavværge: Christen Jensen i Donsted huse.

 

722, 17. nov. 1827, Dorthe Sindalsdatter i Enodden, gift med (Niels Hansen). Ugift datter.

 

727, 19. nov. 1827, tjenestepige Karen ?? i Endel.

 

733, 6b,16. jan. 1828, Karen Nielsdatter i Overgård i Voer, gift med Niels Jensen. Børn: Jens Nielsen, 19 år, Anne Kirstine Nielsdatter, 11 år. Beskikket værge: Christen Hansen i Vestergård.

 

734, 19. jan. 1828, tjenestekarl Hans Jacobsen Kragelund hos Niels Pedersen i Agersted i Voer. Mor: Mette Hansdatter, enke efter Jacob Mortensen i Øksen­hede i Volstrup, med lavværge: Peder Madsen i Kvissel. Søster Margrethe Jacobsdatter gift med husmand Christen Sørensen i Grindsted i Hammer, søster Johanne Marie Jacobsdatter, ugift hjemme, umyndig søstersøn Niels Peder Pedersen. Pige Anne Marie Peders­datter i Rosen, med bror Anders Pedersen som værge, fik opfostringspenge af boet til sin og afdødes uægte søn Jens Christen, født 3. dec. 1826.

 

736, jan. 1828, Niels Andersen i Meller Gårdsholt i Voer.

736, jan. 1828, husfæster Niels Jensen i Kæret i Voer.

 

Protokollens sidste sider er fragmentariske.