Voergård, 1776-1802. G 31 – 171.

 

Kort 1. Alfabetisk register.

 

Kort 2.

1776, skifteslutning efter Anne Christensdatter i Bakken i Voer, gift med Anders Christensen. Tilsynsværge: Christen Hansen.

 

Side 1, 1. juni 1776, Søren Thomsen i Albækgård, gift med Gertrud Christensdatter. Børn: Christen Sørensen, 36 år, Anne Sørensdatter, 25 år, begge hjemme, Birgitte Sørensdatter gift med Søren Christensen i Bunken i Voer. Lavværge. Johan Jensen i Gårdsholt.

 

Side 4, 2. juni 1776, Otte Nielsen i Over Holbæk i Albæk, gift med Berithe Andersdatter. Søskende: Michel Nielsen i Lyngså, Niels Nielsen i Grønningen i Albæk, Jens Nielsen i Gærum, Berithe Nielsdatter i Gærum, Karen Nielsdatter gift med Christen Pedersen i Gunggård i Understed. Tilsynsværge: Søren Laursen i Over Holbæk. Lavværge: Rasmus Madsen i Klemens­have.

 

Side 6b, 18. juli 1776, Christen Pedersen Kold i Lyngså, gift med Dorthe Madsdatter. Børn: Peder Christensen, 6 år, Mads Christensen, 4 år, Anne Christensdatter, 1 år. Født værge: Peder Christensen Kold i Lyngså. Lavværge: Jens Pedersen i Falden.

 

Side 8, 15. maj 1776, Laurs Christensen i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Anne Thomasdatter. Søskende: Mette Christensdatter, enke efter Jacob Jacobsen i Agersted og boende i samme gård hos [svigersøn] Mads Jensen, med lavværge Niels Jensen i Enodden. Lavværge for enken: bror Christen Thomsen.

 

Side 11, 7. august 1776, Mads Rasmussen i Togårde i Voer: Børn: Peder Madsen, Maren Madsdatter, tjener i Klemenshave.

 

Side 12, 8. august 1776, Peder Ibsen i Enodden i Voer, gift med Maren Poulsdatter, død hos søn Ib Pedersen, 36 år. Andre børn: Karen Pedersdatter gift med Christen Laursen, Bakken i Voer, Anne Pedersdatter gift med Jens Rasmussen i Ørsø i Dronninglund, Birgitte Pedersdatter, 26 år, Kirsten Pedersdatter, 19 år, og Maren Pedersdatter, 14 år, hjemme. Ældste bror Ib var værge for søskende. Lavværge: Hans Sørensen i Enodden.

 

Side 13, 27. sep. 1776, Margrethe Jensdatter i Tveden i Albæk, gift med Niels Christensen. Børn af 1. ægteskab [med Jørgen Sørensen]: Søren Jørgensen, 29 år, Jens Jørgensen, 25 år, Gyde Jørgensdatter, 27 år, Inger Jørgensdatter, 20 år, Maren Jørgensdatter, 17 år, Kirsten Jørgensdatter, 14 år. Værger: ældste bror og deres frænde på fars side, Jens Andersen i Sønderklit.

 

Side 15, 25. maj 1777, Jacob Jensen Donsted i Agersted i Voer, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Jacobsen, 28 år, tjener madame Holm i Ålborg, Jens Jacobsen, 14 år, tjener Svend Christensen i Donsted, Sophie Jacobsdatter, 24 år, hjemme, Maren Jacobsdatter, 22 år, tjener Jens Jørgensen i Lille Rugtved. Værge, ældste søn. Anders Pedersen i Agersted var tilsynsværge. Lavværge: Christen Christensen i Knarren.

 

Side 16, 25. jan. 1777, Maren Christensdatter i Ensted i Voer, gift med Ole Christensen. 1. kuld [med Morten Christensen]: Berithe Mortensdatter, 21 år, Kærsgård i Dronninglund, Dorthe Mortensdatter, 20 år, tjener i Rosen i Voer, Maren Mortensdatter, 17 år, hjemme. Fællesbarn: Maren Olesdatter, 7 år, hjemme. Værge: morbror Niels Christensen i Båndhagen.

 

Side 18, 30. jan. 1777, Cathrine Jensdatter i Stolsholt i Albæk, gift med Laurs Laursen. Børn: Jens Laursen, 28 år, tjener Jens Andersen i Sønderklit, Niels Laursen, 24 år, Maren Laursdatter, 30 år, hjemme.

 

Side 19, 21. okt. 1776, Anders Laursen i Vesterskov i Voer, gift med Anne Hansdatter. Søskende: Christen Laursen i Liljen i Voer, halvsøster Ingeborg Laursdatter gift med Jacob Christian i Ulsted by. Lavværge: Peder Jensen i Vesterskov.

 

Side 22, 9. april 1776, røgter Laurs Jensen Frismose på Voergård. Hans far Jens Hansen havde bror Anders Hansen, hvis afdøde søn Poul Andersen havde to børn: Ole Poulsen, 24 år, tjener i Åbolt, Jens Poulsen, 26 år, tjener Hans i Fæbroen. Halvsøster til afdødes far var mor til afdøde Peder Pedersen i Højene i Albæk, hans børn: Peder Pedersen, 25 år, Laurs Pedersen, 22 år, Jens Pedersen, 18 år, Marie Pedersdatter, 15 år, tjener i Albæk. For dem mødte deres mosters mand, Hans Jensen i Albækgård.

 

Side 26, 8. marts 1777, Peder Nielsen ved Nybro i Albæk, gift med Kirsten Heilesdatter. Søskende: 1. Christen Nielsen i Skovgård i Voerså. 2. afdøde Søren Nielsen i Pilværn, hans børn, Niels Sørensen i Pilværn, Anne Sørensdatter, 23 år, tjener Jens Pedersen i Sønder Store, Christen Sørensen, 14 år, tjener Anders Mortensen i Falden, Karen Sørensdatter, 29 år, tjener Laurs Christensen i Lyngså, Ellen Sørensdatter, 16 år tjener Poul Svendsen i Voerså. 3. Iver Nielsen, for ca. 27 år siden bortrømt, ifølge brev for ca. 10 år siden var han da i Mollerup på Viborg­egnen. 4. Bodil Nielsdatter, forhen gift med Peder Nielsen i Voerså. 5. Johanne Nielsdatter gift med Jørgen Jeppesen i Voerså. Lavværge: Niels Pedersen i Nybro.

 

Side 28, 26. marts 1777, Karen Laursdatter i Hytten i Albæk, gift med Christen Sørensen. Børn: Søren Christensen og Karen Christensdatter, 14 år. Tilsynsværge: morbror Gregers Laursen i Sanden.

 

Side 29, 29. marts 1777, Rasmus Pedersen i [Skræddergården] i Lyngså i Albæk, gift med Mette Christensdatter og død hos søn Laurs Rasmus­sen, andre børn: Christen Rasmussen i Lyngså, Anne Rasmusdatter, 23 år, tjener Jens Pedersen i Togårde. Lavværge: Michel Pedersen i Lyngså.

 

Side 29, 2. april 1777, Christen Nielsen i Skovgård i Voerså, gift med Berithe Laursdatter. 1. kuld [med Maren Jensdatter]: Jens Christensen i Over Holbæk, 29 år, Peder Christensen, 24 år, hjemme, Ole Christensen, 13 år, hjemme, Poul Christensen, 11 år, tjener Rasmus Christensen i Togårde. Fællesbørn: Maren Christensdatter, 8 år, Margrethe Christensdatter, 6 år, Karen Christensdatter, 4 år, alle hjemme. Tilsynsværge: Mads Christensen i Voerså. Lavværge: Jens Hansen i Skovgård.

 

Side 31, 14. april 1777, Peder Nielsen i Søndergård i Voerså, død hos søn. Gift med Sidsel Nielsdatter. Børn: Niels Pedersen, på stedet, 33 år, Jens Pedersen i Meller Store, 30 år, Peder Pedersen, 27 år, hjemme. Lavværge: Jens Nielsen i Vorså.

 

Side 32, 4. juni 1777, Mette Hansdatter i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Peder Rasmussen. Mor, Kirsten Pedersdatter, i 2. ægteskab med Jacob Madsen i Kæret. Halvsøskende: Mads Jacobsen i Albækgård, Hans Jacobsen, 25 år, Peder Jacobsen, 16 år, og Jens Jacobsen, 12 år, de sidste hos faderen i Kæret.

 

Side 33, 21. juni 1777, Peder Pedersen i Albæk, gift med Inger Laursdatter. To kuld børn: Peder Pedersen, 30 år, Laurs Pedersen, 27 år, Barbara Pedersdatter, 34 år, tjener i Donsted, Karen Pedersdatter, 25 år, Maren Pedersdatter, 22 år, Johanne Pedersdatter, 17 år, Maren Pedersdatter, 13 år, Mette Pedersdatter, 7 år. Værge: ældste bror. Lavværge: Mads Pedersen i Albæk.

 

Side 35, 27. juni 1777, Maren Jensdatter i Agersted i Voer, gift med Anders Pedersen. Børn: Peder Andersen, 16 uger, Inger Andersdatter, 3 år. Til stede som tilsynsværger: morfar Jens Nielsen på stedet og Anders Nielsen af Bakkegården, slægtning på mors side.

 

Kort 3.

Side 36b, 2. juli 1777, Maren Laursdatter i Bjeldbakken i Voer, gift med Jørgen Jensen. Søskende: Anders Laursen i Brunvang, afdøde Maren Laursdatter gift med Anders Christensen skrædder i Bjeldbakken, deres datter Karen Andersdatter, afdøde Anne Laursdatter gift med Christen Olesen Dalmann, for længst død, deres datter Bodil Sophie Christensdatter, ugift i Sæby. Anders Skrædder mødte for hende og for Jens Laursens kone i Lem, vel hans datter Karen.

 

Side 38, 19. august 1777, Dorthe Nielsdatter i Voerså i Albæk, gift med Laurs Vadet. Børn: Niels Laursen, 28 år, tjener i Albæk præstegård, Jens Laursen, 26 år, tjener Peder Bram? i Lyngså, Margrethe Laursdatter tjener i Voerså.

 

Side 39, 19. august 1777, Anders Pedersen Smed i Sørå i Albæk, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Christen Andersen i Bolle i Dronninglund, Niels Andersen i Vesterskov, Peder Andersen, 23 år, Jens Andersen, 15 år, hjemme, Anne Andersdatter, 27 år, i København, Maren Andersdatter, 24 år, hjemme. Værge: ældste bror. Lavværge: Søren Pedersen i Sørå.

 

Side 40, 16. august 1777, Jens Jørgensen i Strengsholt i Albæk, gift med Mette Olesdatter. Børn: Ole Jensen, 12 år, Maren Jensdatter, 14 år. Tilsynsværge: Hans Hansen i Dammen. Lavværge: Anders Nielsen i Nybro.

 

Side 40, 29. august 1777, Christen Pedersen i Neder Holbæk i Albæk, gift med Inger Christensdatter. Børn: Peder Christensen, 3 år, Karen Christensdatter, 8 år, Maren Christensdatter, 1 år. Tilsynsværge: Jens Andersen i Donsted. Lavværge: Svend Christensen i Donsted.

 

Side 43, 25. august 1777, Johanne Christensdatter i Endel i Voer, gift med Niels Hansen. 1. kuld: Karen Christensdatter gift med Christen Poulsen i Lille Endel. 2. kuld: Morten Nielsen, 32 år, hjemme, Kirsten Nielsdatter gift med Jens Andersen i Barkholt i Skæve.

 

Side 44, 6. nov. 1777, Peder Christensen i Voerså i Albæk, gift med Mette Andersdatter. Søskende: Søren Christensen i Hjallerup i Dronninglund, 45 år, Simon Christensen i stervboen, 42 år, Jens Christensen i Voerså, 39 år, Kirsten Christensdatter gift med Christen Pedersen i Holbæk mølle.

 

Side 56, 23. april 1778, Gregers Sørensen i Voerså by, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Søren Gregersen i Voerså, 31 år, Jens Gregersen, 21 år, tjener Jens Laursen i Kringelhede, Christen Gregersen, 16 år, tjener Christen Mortensen i Tveden, Anne Gregersdatter, 27 år, gift med Christen Laursen Ruus i Voerså, Karen Gregersdatter, 25 år, hjemme, Værge: ældste bror. Lavværge: Jens Mogensen i Voerså.

 

Side 57, 22. maj 1778, Inger Nielsdatter i Lunderhede i Voer, død hos søn Peder Christensen, fæster af hjem­met. Andre børn: Svend Christensen i Donsted, 52 år, Niels Christensen  i Tveden, 43 år, Anne Christensdatter, 49 år, på stedet, afdøde Karen Christensdatter gift med Jens Christensen i Kilstrup i Volstrup, deres børn, Christen Jensen, 11 år, Christen Jensen, 9 år, Inger Jensdatter, 6 år, hos faderen, Inger Christensdatter gift med Peder Laursen i Vandsted. Værge: ældste bror.

 

Side 57, 23. juli 1778, Peder Pedersen i Lyngså Endel i Albæk, gift med Margrethe Christens­datter. Børn: Christen Pedersen, 25 år, hos Jørgen Christensen i Nørgård i Lyngså, Peder Pedersen, 22 år, hos Frederik Andersen i Sanden, Maren Pedersdatter, 19 år, i Hellum, Bodil Pedersdatter, 15 år, hjemme. Værge: ældste bror. Lavværge: bror Jørgen Christensen i Lyngså.

 

Side 59, 25. juni 1778, ungkarl Niels Hansen i Agersted i Voer, død hos eller skifte hos Poul Laursen i Donsted. Søskende: Anne Hansdatter gift med Otte Jacobsen i Læsø land, Johanne Hansdatter, 18 år, tjener Otte Jacobsen på Læsø, Sophie Hansdatter, 24 år, tjener morbror Jeppe Nielsen i Lyngså Nørgård. Halvsøskende på fars side, Søren Hansen, bortrømt for en del år siden, Maren Hansdatter, 40 år, tjener Niels Hansen i Bakkegården i Agersted. Senere står, halvsøster Maren Hansdatter, tjener Jens Laursen i Lem. Til stede for arvingerne: morbrødre Jeppe Nielsen i Nørgård og Hans Nielsen i Nørre Strengsholt.

 

Side 63, 21. maj 1778, Peder Fjemtrang i Voerså, gift med Mette Nielsdatter. Barn: Niels Pedersen, 16 år. Tilsynsværge: Jeppe Jørgensen, tjener Rasmus Smed i Voerså. Lavværge: Jens Mogensen i Voerså.

 

Side 63, 6. jan. 1779, Ove Akselsen i Sørå i Albæk, gift med Mette Pedersdatter. Barn. Anne Sophie Cecilie Ovesdatter, hvis farbror Mads Akselsen i Lunden mødte. Lavværge: Hans Andersen af byen. Til stede, Niels Christensen, som havde fæstet den halve gård.

 

Side 65, 23. februar 1779, staldkarl Anders Laursen på Voergård. Søskende: Peder Laursen, hos søn Mads Pedersen i Togårde, Poul Laursen i Donsted, Jens Laursen i Rom, Gidsel Sop­hie Laursdatter, henved 70 år, skal for 5 til 6 år siden være rejst fra København og siden har ingen hørt fra hende, Tove Laursdatter, 68 år, gift og bor i København, Anne Laursdatter, omtrent 42 år, gift med mand ved navn Viibe, Maren Laursdatter, 54 år, gift i Nørre Sundby. Jens Laursen mødte for arvingerne.

 

Side 67, 7. juni 1779, Mads Jensen i Smalbro i Voer. Børn: Niels Madsen, boende på stedet, Maren Madsdatter, ugift, 30 år, Karen Madsdatter, til huse i Vestengårdens skolehus i Voer, gift med Jens Madsen, tjener Jens Møller ved Skellet. Værge: farbror Hans Jensen i Albækgård.

 

Kort 4.

Side 67b,7. juni 1779, Morten Laursen i Strudsholm i Voer, gift med Sofie Hansdatter. Barn: Karen Madsdatter, 7 år. Født værge: farbror Peder Laursen i Vandsted. Lavværge: Christen Christensen i Store Rævdal i Dronninglund.

 

Side 70, 14. juli 1779, Maren Laursdatter ved Skellet i Voer, afgik ved en hastig død, gift med Christen Hansen Fischer. Søstre: Anne Laursdatter gift med Sr. Rasmus Jensen, borger og bager i Ålborg, Karen Laursdatter gift med Christen Nielsen i Gingsholm i Dronninglund. Tilsynsværge, Jens Jensen i Linden.

 

Side 74, 8. okt. 1779, Rasmus Jensen i Voerså by, gift med Anne Sørensdatter. Arving var hendes søn, velædle Sr. Jens Schmidt, forpagter af Sohngårdsholm.

 

Side 76, 17. jan. 1780, Anne Christensdatter i Albæk by, gift med Jens Jørgensen. Børn: Jørgen Jensen, 20 år, Kirsten Jensdatter, 24 år, begge hjemme, Maren Jensdatter, 15 år, tjener Mads Jacobsen i Albækgård. Tilsynsværge: Laurs Pedersen i Albæk mødte for børnenes morbror Peder Christensen i Vesterskov, der fik forfald.

 

Side 78, 10. februar 1780, Michel Pedersen Kock og hustru Maren Poulsdatter i Lyngså by. Børn: Peder Michelsen i Lyngså, Christen Michelsen, 26 år, Maren Michelsdatter, 32 år, begge hjemme. Værge: farbror Peder Pedersen i Skrogsmose og ældste bror.

 

Side 80, 12. februar 1780, Laurs Mortensen i Svinhave i Voer, gift med Kirsten Christensdatter. Søskende: Peder Mortensen i Porsmose og Maren Mortensdatter, 26 år, i stervboet. Enkens lavværge: Christen Madsen i Bøgskovhale.

 

Side 82, 7. marts 1780, Mette Laursdatter i Togårde i Voer, gift med Rasmus Christensen. Børn: Laurs Rasmussen, 22 år, tjener på Voergård, Christen Rasmussen, 20 år, Mette Rasmusdatter, 30 år, på Læsø, Dorthe Rasmusdatter, 23 år og Anne Rasmusdatter, 15 år, begge hos søsteren.

 

Side 82, 7. marts 1780, Karen Andersdatter i Lem i Voer, gift med Jens Laursen. Børn: Anders Jensen, 11 år, Laurs Jensen, 10 år, Maren Jensdatter, 8 år, Dorthe Jensdatter, 5 år. Morfar Anders Christensen var til stede.

 

Side 83, 16. marts 1780, Maren Pedersdatter i Togårde i Voer, gift med Peder Laursen. Søstre: Kirsten Pedersdatter gift med skoleholder Niels Christensen i Idskov, Karen Pedersdatter gift med Niels Christensen Skrædder i Vester Halne i Vadum på Rødslet gods.

 

Side 89, 12. juni 1780, Karen Nielsdatter i Bøgskovhale i Voer, gift med Christen Madsen. Børn: Mads Christensen, 26 år, Sindal Christensen, 14 år, Maren Christensdatter, 28 år, Anne Christensdatter, 24 år, alle hjemme, Inger Christensdatter gift med Morten Pedersen i Stagsted i Skæve. Værge: ældste bror.

 

Side 93, 26. sep. 1780, Anders Mortensen i Falden i Albæk, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Andersen, 37 år, hjemme, Jens Andersen i Tabroen, 34 år, Morten Andersen i Albæk, 27 år, Niels Andersen, 21 år, på stedet, Else Andersdatter, 32 år, Johanne Anders­datter, 30 år, hjemme, Anne Andersdatter, tjener madame Holm i Ålborg. Værger: ældste brødre. Lavværge: Jesper Christensen i Albækgård.

 

Side 95, 5. marts 1781, Jens Jørgensen i Albæk. Børn: Jørgen Jensen, 21 år, tjener Morten Pedersen i Neder Holbæk, Kirsten Jensdatter, gift med beboeren på stedet Niels Laursen, Morten Jensen, 19 år, tjener Simon Siig i Sørå. Født værge: farbror Peder Jørgensen i Porsmose.

 

Kort 5.

Side 96b, 19. marts 1781, Jens Pedersen i Falden i Albæk, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Christen Jensen i Strudsholm i Voer, 28 år, Peder Jensen, 23 år, Maren Jensdatter, 25 år, Anne Jensdatter, 31 år, Maren Jensdatter, 19 år, de sidste fire hjemme. Værge: ældste bror. Lavværge: bror Morten Pedersen i Albæk.

 

Side 99, 3. marts 1781, Birthe Christensdatter, en gammel pige hos Niels Laursen i Albæk. Søskende: Peder Christensen i Vesterskov i Voer, afdøde Maren Christensdatters to børn, Niels Sørensen, 27 år, tjener i Grønheden i Volstrup, Kirsten Sørensdatter, tjener i Birkmose i samme sogn, afdøde Anne Christensdatters børn: Jørgen Jensen, 21 år, tjener Morten Pedersen i Neder Holbæk, Kirsten Jensdatter gift med Niels Laursen på stedet, Maren Jensdatter, 19 år, tjener Simon Siig i Sør­å.

 

Side 100, 18. jan. 1781, Kirsten Thomasdatter i Klemenshave i Albæk, gift med Christen Pedersen. For længst afdød bror Peder Thomsen i Sørå, hans børn: Thomas Pedersen, 30 år, tjener Christen Andersen Holtet i Hørmested, Jens Pedersen, 27 år, tjener Thomas Sørensen i Schierping i Astrup.

 

Side 102, 10. maj 1781, Niels Jensen, hyrde i Lyngså, gift med Kirsten Nielsdatter. Et uden ægteskab avlet barn Maren Nielsdatter, 7 år. Værge: fasters mand Christen Jensen i Lyngså.

 

Side 104, 12. juni 1781, Jens Nielsen i Agersted, forrige birkeskriver ved Voergård birk, død hos svigersøn Anders Pedersen. Børn: Anne Jensdatter, tjener Palle Laursen i Bjeldbakken, med morbror Anders Nielsen i Bakkegården i Agersted som værge, afdøde Maren Jensdatter gift med fornævnte Anders Pedersen, hendes børn, Peder Andersen, 4 år, Inger Andersdatter, 6 år.

 

Side 105, 9. juli 1781, Anders Nielsen i Lyngså, gift med Karen Christensdatter. Barn: Maren Andersdatter, 24 år, hjemme. Tilsynsværge: fasters mand, Ole Christensen i Knøsene. Lavværge: Christen Christensen.

 

Side 106, 4. sep. 1781, Maren Christensdatter i Dammen i Albæk, gift med Hans Hansen. Børn: Hans Hansen, 30 år, og Anne Hansdatter, 28 år, begge hjemme.

 

Side 108, 1. okt. 1781, Maren Mortensdatter i Lem i Voer, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 24 år, Anne Christensdatter, 21 år, Ingeborg Christensdatter, 13 år. Værge: halvbror af forrige ægteskab, Rasmus Christensen.

 

Side 110, 12. sep. 1780?, Kirsten Pedersdatter i Voerså by, gift med Jens Mogensen. Børn: Mogens Jensen, 30 år, tjener i Kringelhede, Karen Jensdatter, 40 år, vanvittig, Dorthe Jensdatter, 34 år, begge hjemme. Værger: Niels Pedersen i Gyden i Voerså og faderen.

 

Side 111, 11. sep. 1781, Kirsten Christensdatter i hus i Voerså, gift med Christen Pedersen i Holbæk mølle. Børn af forrige ægteskab: Christen Pedersen, Søren Pedersen, 23 år og vanvittig, Mette Pedersdatter, 22 år, Anne Pedersdatter, 18 år, alle i Voerså.

 

Side 112, 29. okt. 1781, Anders Nielsen Rom i Nybro i Albæk, gift med Kirsten Heilesdatter. Et uden ægteskab med den salig mand avlet barn: Maren Andersdatter, 1½ år. Værge: farbror Peder Nielsen i Rom. Lavværge: Niels Pedersen.

 

Side 114, 10. nov. 1781, Niels Laursen Kock i Lyngså, gift med Anne Sørensdatter. Lavværge: Jens Andersen i Sønderklit. Søskende: 1. afdøde Peder Laursen Kock i Lyngså, hans to børn, Peder Pedersen Kock og Laurs Pedersen Kock, begge boende i Lyngså, 2. Karen Laursdatter, opholder sig ved Nybro, hendes mand Christen Bjergene mødte, 3. Johanne Laursdatter, enke efter Christen Jørgensen i Holdensgård, med Peder Laursen i Holdensgård som lavværge, 4. Maren Laursdatter, enke efter Hans Andersen og opholder sig hos sin lavværge Søren Klit i Lyngså, 5. afdøde Berthe Laursdatter, hendes 1. kuld med Peder Nielsen i [Pilværn]: Niels Pedersen, her på stedet, Mette Pedersdatter i Lyngså, Maren Pedersdatter, 40 år, hos Thomas Pedersen ved Nybro, hendes 2. kuld med Laurs Jørgensen i Holdensgård: Johanne Laurs­datter, 20 år, Anne Laursdatter 22 år, begge tjener i Lyngså, værge for 2. kuld, Laurs Pedersen Kock og Søren Christensen Klit, 6. afdød søster Kirsten Laursdatter gift med Peder Jensen i Pilværn, nu i Lyngså, hendes barn: Dorthe Pedersdatter gift med Iver Jeppesen i Lyngså.

 

Side 115, 13. dec. 1781, Karen Mathiasdatter i Porsmose, gift med Laurs Christensen Hedebak. Barn: Anne Laursdatter, 7 år, hos morbror Peder Mathiasen i Agersted, der var værge sammen med faderen.

 

Side 116, 5. jan. 1782, Maren Rasmusdatter i Gyden i Voer, gift med Morten Christensen. Børn: Rasmus Mortensen, 5 år, nu hos Rasmus Pedersen i Kæret, Margrethe Mortensdatter, 8 år, Maren Mortensdatter, 4 uger. Født værge: Peder Rasmussen i Øster Gårdsholt.

 

Side 118, 18. jan. 1782, Anders Sørensen Skrædder i Voerså, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Andersen i Lyngså, Søren Andersen, 32 år, hjemme, Simon Andersen, 29 år, tjener i Gårdsholt, Anne Andersdatter, 24 år, hos Niels Christensen i Lyngså, Karen Andersdatter, 21 år, tjener Jens Christensen i Voerså.

 

Side 119, 18. jan. 1782, Henrik Mathiasen i Voerså, gift med Sophie Nielsdatter. Barn: Mathias Henriksen, 14 år. Værge: morbror Jeppe Nielsen af Nybro.

 

Side 120, 29. jan. 1782, Sophie Nielsdatter i Voerså, gift med Jørgen Jørgensen. Børn: Jørgen Jørgensen, 27 år, Maren Jørgensdatter, 33 år, Sophie Jørgensdatter, 21 år, alle hjemme, Margrethe Jørgensdatter gift med Niels Christensen i Voerså, Anne Jørgensdatter gift med Claus Nielsen i Voerså.

 

Side 122, 7. februar 1782, Ole Jørgensen i Teglbakken i Albæk, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Peder Olesen, 14 år, Jørgen Olesen, 7 år, Johanne Olesdatter, 10 år, Anne Olesdatter, 6 år, alle hjemme. Værge: morbror Jens Pedersen Korre af Strengsholt, da ingen fandtes på fædrene side.

 

Side 124, 8. februar 1782, Else Nielsdatter i Vester Gårdsholt i Voer, gift med Anders Hansen. Børn: Niels Andersen, 36 år, tjener i Trangeled, Hans Andersen, 28 år, Jens Andersen, 26 år, begge hjemme, Anne Andersdatter gift med Jens Jørgensen i Lille Rugtved, Karen Andersdatter, 32 år og Benedikte Andersdatter, 22 år, begge hjemme.

 

Kort 6.

Side 126b, 11. februar 1782, Johanne Jeppesdatter i Knøsene i Albæk, gift med Jørgen Christensen. Børn: Anne Jørgensdatter, 30 år, Maren Jørgensdatter, 26 år, begge hjemme.

 

Side 128, 1. februar 1782, Johanne Møller i Trangeled i Voer, gift med Christen Hansen, der tjener højbemeldte kammerherre Reedtz. Mor, Sr. Christen Munks hustru i Nørre mølle ved Viborg, repræsenteret af Christen Fanøe i Dorf mølle.

 

Side 132, 19. marts 1782, indsidder Karen Pedersdatter i Højene i Albæk, død i barnsnød hos søster Else Pedersdatter, 43 år. Andre søskende, Maren Pedersdatter gift med Thor Nielsen på Fælledet eller ved Ledet, afdød søster Kirsten Pedersdatter i Lille Grønheden i Volstrup, hendes børn, Peder Christensen, 10 år, Jens Christensen, 22 år, Kirsten Christensdatter, 20 år, alle i Grønheden.

 

Side 133, 26. marts 1782, Thomas Hansen Vestergård, i hus på Agersted gade, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Anne Thomasdatter, 13 år, Margrethe Thomasdatter, 9 år, Maren Thomas­datter, 7 år, Lisbeth Thomasdatter, 5 år. Antaget værge, Christen Laursen i Agersted. Lavværge: Rasmus Christensen i Lem. Gæld fra tid som fæster af Vestergård.

 

Side 134, 2. april 1782, Mette Andersdatter i Voerså, enke efter Peder Christensen, død hos Simon Christensen. Søsterdatter, enkekone Else Christensdatter på Bøgsted gods i Astrup. Hendes lavværge: Poul Svendsen i sin søn Svend Poulsens fravær.

 

Side 139, 27. april 1782, Margrethe Nielsdatter i Endel i Voer, gift med Ole Nielsen. Barn: Maren Olesdatter, 10 år. Værge: morfar Niels Jensen i Endel.

 

Side 141, 20. april 1782, Karen Jensdatter, i hus ved Vestergård i Agersted, gift med Christen Christensen Bjergene. Af 1. ægteskab[med Hans Christensen i Bjergene i Albæk]: Christen Hansen i Krogsmark i Albæk, 42 år. Fællesbarn: Hans Christensen i Vestergård i Agersted, 28 år. Godt bo. Christen Bjergene ejede gård i Dronninglund til 411 rdl. og huset Fælledet eller Kæret i Agersted til 50 rdl. beboet af Jens Gregersen, købt 28. april 1781 på auktion efter Søren Gregersen i Sørå.

 

Side 146, 2. maj 1782, Christen Sørensen, død hos Jens Pedersen i Togårde i Voer. Afdød søster Johanne Sørensdatter gift med Jeppe i Tranholm i Horsens sogn, hendes børn, Jens Jeppesen, 30 år, Anne Marie Jeppesdatter, mejerske på Birkelse. Tilsynsværge: Jens Andersen i Ta­broen.

 

Side 149, 9. maj 1782, Anne Jørgensdatter i Kærskovholt i Albæk, gift med Anders Laursen. Søskende: 1. afdøde Thomas Jørgensen i Træholt i Hellevad, hans børn: Thomas Thomsen, (18) år, Jørgen Thomsen, 16 år, Kirsten Thomasdatter, 14 år, Dorthe Thomasdatter 3 år. Antaget værge for dem, Peder Pedersen i Spånhuset i Skæve. 2. Mette Jørgensdatter, gift i Allerup i Hellevad. 3. Maren Jørgensdatter gift med Niels Munk i Voerså. 4. afdøde Johanne Jørgensdatter gift med Peder Pedersen i Idskov, deres børn: Jørgen Pedersen, 20 år, Maren Pedersdatter, 24 år, Kirsten Pedersdatter, 22 år.

 

Side 152, 23. maj 1782, Ole Christensen i Knøsene i Albæk, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: Christen Olesen,  25 år, Mads Olesen, 13 år, Anne Olesdatter, 26 år, Maren Olesdatter, 15 år. Værge: ældste bror sammen med Jesper Christensen i Lyngsågård, faderens søskendebarn. Lavværge: Jens Jørgensen i Birkmose i Volstrup.

 

Side 153, 15. juni 1782, Jens Andersen i Sønderklit i Albæk, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Anders Jensen, 19 år, Johanne Jensdatter, Inger Jensdatter gift med Niels Pedersen Kock i Lyngså, Maren Jensdatter gift med Peder Jensen Norge i Voerså, Maren Jensdatter, 22 år, Anne Jensdatter, 7 år. Værge: deres fars søstersøn Laurs Jensen i Lyngsågård. Lavværge: Niels Nielsen i Holtet.

 

Side 156, 30. april 1782, Christen Knudsen, en gammel ugift karl i Togårde i Voer, død hos helbror Mads Knudsen. Andre søskende: afdød helsøster Karen Knudsdatter gift med Jens Pedersen i Nørre Store, deres børn, Peder Jensen, 30 år, Inger Jensdatter, 32 år, halvsøster Ingeborg Jørgensdatter gift med Christen Michelsen i Lyngså.

 

Kort 7.

Side 159, 21. august 1782, Mette Laursdatter i Voerså, enke efter Søren Nielsen. Børn: Christen Sørensen, 22 år, tjener i Albækgård, Ellen Sørensdatter gift med Jens Poulsen i Elkær, Anne Sørensdatter, 24 år, hjemme.

 

Side 160, 15. marts 1782, Anne Helvig Mortensdatter i Trangeled i Voer, hendes rømte mand Jacob skulle efter forlydende opholde sig i Jylland. Børn af 1. ægteskab: konsumptionsbetjent Johan Frederik Fris i Sundby ved Ålborg, Johan Henrik Friis, hårskrædder i København, Sr. Christen Hansen i Trangeled, Anne Cathrine Friis, 32 år, så vidt vides i Als, Anne Marie Friis, 31 år, tjener papirhandler i Århus. Tilsynsværge: Christen Poulsen i Lille Endel.

 

Side 161, 27. dec. 1782, Hans Nielsen i Agersted i Voer, gift med Mette Andersdatter. Børn: Niels Hansen i Agersted, Anders Hansen, 34 år, Laurs Hansen, 28 år og Anne Hansdatter, 25 år, alle hjemme, Johanne Hansdatter gift med Anders Pedersen i Agersted. Værge: ældste bror.

 

Side 165, 27. dec. 1783, Ingeborg Michelsdatter i Dyssevad i Voer, gift med Laurs Ottesen. Afdød bror Jes­per Michelsen i Jespersgård i Dorf i Dronninglund, hans børn: Michel Jespersen, hjemme, Christen Jespersen, 16 til 17 år, hjemme, Anne Jespersdatter gift med Mads Pedersen i Allerup på Knuds­eje gods, Karen Jespersdatter, 23 år, hjemme, afdød søster Elisabeth Michelsdatter i Jespersgård, gift med Niels Sørensen, deres børn: Søren Nielsen, 23 år, tjener Christen Hald i Dronninglund, Karen Nielsdatter, 30 år, tjener på Dronninglund, Anne Nielsdatter, 26 år, i stervboen.

 

Side 169, 22. jan. 1783, Peder Iversen i Lyngså i Albæk, gift med Maren Poulsdatter. Af 1. ægteskab [med Kirsten Laursdatter]: Laurs Pedersen, 30 år, fik for 10 år siden tilladelse til at rejse til København, men indfandt sig siden her på godset, Anne Pedersdatter, 27 år, tjener Laurs Jensen i Lyngsågård, Maren Pedersdatter, 25 år, hjemme. Værge: morbror Peder Laursen Ruus i Lyngså. Lavværge: Christen Andersen i Lyngså.

 

Side 171, 11. marts 1783, Johanne Jensdatter i Sørågård i Albæk, gift med Søren Poulsen, Børn: Jens Sørensen, 4 år, Karen Sørensdatter, 6 år, Maren Sørensdatter, 2 år. Fødte værger: morbror Jens Jensen i Broen i Albæk og Albert Christensen i Kæret i Voer.

 

Side 175, 23. sep. 1783, Karen Bertelsdatter i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Peder Rasmussen. Barn: Bertel Pedersen, 2 år. Tilsynsværge: morfar Bertel Nielsen i Idskovkrog.

 

Side 178, 25. juni 1783, Barbara Pedersdatter, gift med skipper Sr. Laurs Jacobsen Møller og død i Trangeled hos Sr. Christen Hansen, gift med datteren Anne Marie Hansdatter. Bohave i Sundby.

 

Side 179, 28. april 1783, Niels Hansen i [Bakkegården] i Agersted i Voer, gift med Elisabeth/Lisbeth Andersdatter. Børn: Anne Nielsdatter, 6 år, Mette Nielsdatter, 3 år, Kirsten Nielsdatter, født efter faderens død. Værger: farbror Anders Hansen og fasters mand, Anders Pedersen i Agersted. Lavværge: Peder Christensen i Lunderhede. [Enken gift med Christen Jacobsen]

 

Side 182, 5. dec. 1783, Anne Hansdatter i Lyngså, gift med Peder Pedersen Korre. Søstre: afdøde Maren Hansdatter gift med Niels Christensen i Åbolt i Voer, deres børn, Peder Nielsen i Nørholt i Voer, Hans Nielsen i Skrogsmose i Albæk, Karen Nielsdatter gift med Søren Andersen i Karmisholt i Skæve. Johanne Hansdatter gift med Frederik Andersen i Knøsene i Albæk.

 

Side 183, 6. februar 1784, Birgitte Andersdatter i Over Holbæk i Albæk, gift med Jens Christensen. Af 1. ægteskab [med Niels Jensen]: Sidsel Nielsdatter gift med Rasmus Madsen i Klemenshave, Anne Nielsdatter gift med Peder Pedersen i Pilgård i Understed på Bangsbo gods, Maren Nielsdatter gift med Christen Christensen i Donbæk i Gærum, Birgitte Nielsdatter gift med Niels Olesen i Riis i Torslev, en anneksgård tilhørende konsistorialråd Gleerup.

 

Side 185, 1. marts 1784, Jens Pedersen i Albæk, gift med Dorthe Jørgensdatter. Børn: Peder Jørgensen, 22 år, Jens Jørgensen, 17 år, Kirsten Jørgensdatter, 23 år, alle hjemme. Værge, farbror Peder Pedersen i Knøsene. Lavværge: Laurs Pedersen i Albæk.

 

Kort 8.

Side 186b, 28. april 1784, Peder Andersen Mørk i Lyngså, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Christen Pedersen, 26 år, Maren Pedersdatter, 22 år, Else Pedersdatter, 15 år, Johanne Pedersdatter, 12 år, alle hjemme. Lavværge: Søren Christensen Klit i Lyngså.

 

Side 188, 15. maj 1784, Giøde Jørgensdatter i Neder Holbæk i Albæk, gift med Niels Madsen. Barn: Mads Nielsen, 1 år.

 

Side 191, 2. juli 1784, Maren Nielsdatter i Lyngså, gift med Anders Henriksen. Barn: Margrethe Andersdatter, 4 år.

 

Side 192, 3. juli 1784, Jens Sørensen Bøgh i Liljen i Agersted, gift med Karen Marie Thomasdatter. Børn: Anne Marie Jensdatter, 11 år, Maren Jensdatter, 8 år. Værge: Jens Andersen Smed i Vesterskov. Lavværge: Christen Jacobsen i Liljen.

 

Side 194, 19. aug. 1784, Jens Pedersen i Lyngså Endel i Albæk, gift med Birgitte Mortensdatter. Børn: Hans Jensen i Holbæk mølle, Peder Jensen, tjener i Nørre Dammen, 36 år, Steffen Jensen, 27 år, hjemme, Rasmus Jensen, 25 år, tjener Peder Nielsen i Lyngså, Niels Jensen, 18 år, hjemme. Lavværge: Christen Pedersen i Lyngså Endel.

 

Side 196, 7. aug. 1784, Maren Christensdatter i Falden i Albæk, gift med Anders Mortensen. Børn: Christen Andersen, 41 år, Jens Andersen i Tabroen, Morten Andersen i Albæk, Niels Andersen, 25 år, Else Andersdatter, 38 år, Johanne Andersdatter gift med Niels Christensen i Tveden, Anne Andersdatter, 28 år.

 

Side 196, 15. maj 1784, Peder Jacobsen, død hos Rasmus Jensen i Skoven i Albæk. Søskende: Christen Jacobsen i Liljen i Voer, Anne Jacobsdatter gift med Jens Hansen Søndergård i Albæk, Johanne Jacobsdatter gift med Morten Jensen i Lyngså, Anne Jacobsdatter gift med Morten Jensen i Rønholt i Volstrup.

 

Side 197, 1. april 1784, Laurs Ottesen, med ophold i Dyssevad i Voer. Søskende: Jens Ottesen i Sørå på Haven gods, Maren Ottesdatter gift med A. Schiøtt i København, Inger Ottesdatter gift med J. Flemming i København, afdøde Anne Ottesdatter gift med Christen Christensen i Aunkjøtlund, hendes børn: Thomas Christensen, 23 år, tjener Christen Sørensen i Albækgård, Maren Christensdatter i Voerså, 26 år, Johanne Christensdatter, 24 år, tjener i Brunvang, Christen Christensen, 34 år, bortrømt for 12 år siden.

 

Side 201, 13. april 1784, Laurs Jensen, med ophold i Bjergene i Albæk, forhen i (Voerså) skov. Søskende: 1. afdøde Peder Jensen i Pilværn, hans datter Dorthe Pedersdatter gift med Iver Jeppesen i Lyngså, 2. Kirsten Jensdatter hos jomfru Snebang ved Højene, 3. afdød halvbror Jens Høimand i Voerså, hans børn, a, Kirsten Jensdatter gift med Mads Jensen Trold i Voerså, b, afdøde Maren Jensdatter gift med Christen Nielsen i Voerså, deres fem sønner, Jens Christensen i Over Holbæk, Niels Christensen, 36 år, Ole Christensen, 24 år, Peder Christensen, 30 år, tjener i Albæk præstegård, Poul Christensen, 21 år, tjener i Albækgård. 4. afdød halvbror Christen Andersen i Langeland, hans børn, Niels Christensen på Læsø, 40 år, Anders Christensen i Langeland, Inger Christensdatter gift med Christen Jensen i Gabet, Elisabeth Christensdatter gift med Peder Laursen i Hvolvejen i Hellum.

 

Side 202, 25. okt. 1783, Anne Ottesdatter i Aunkjøtlund i Skæve, gift med Christen Christensen, syg og sengeliggende. Børn: Christen Christensen, 34 år, bortrømt for 12 år siden, skal for ca. 3 år siden have opholdt sig i Ribe, Otte Christensen, 28 år, Thomas Christensen, 23 år, tjener Christen Sørensen i Albækgård, Maren Christensdatter, 26 år, Johanne Christens­datter, 24 år. Tilsynsværge: Anders Laursen i Brunvang.

 

Side 203, 2. dec. 1783, ungkarl Otte Christensen i Aunkjøtlund i Skæve, død hos Johanne Mogensdatter i Vesterskov. Efterladenskaber her og der. Fæstede hjemmet og døde. (Se forrige.)

 

Side 216, 1. okt. 1776, Maren Christensdatter i Rosen i Voer, Christen Rasmussens datter. Slegfredssøn: Søren Thomsen i Rosen. Værge: mor­bror Peder Christensen i Rosen.

 

Kort 9.

 

Side 218, 16. dec. 1784, Christen Rasmussen i Lyngså, gift med Maren Jacobsdatter. Børn: Rasmus Christensen, 5 år, Sophie Christensdatter, 18 år, Mette Christensdatter, 11 år. Født værge: farbror Laurs Rasmussen i Lyngså. Lavværge: Søren Christensen Klit i Lyngså.

 

Side 220, 27. dec. 1784, Søren Laursen i Over Holbæk i Albæk, gift med Maren Mortens­datter. Børn: Anne Sørensdatter, 6 år, Maren Sørensdatter, 3 år, Værge: deres svoger Jens Christensen i bemeldte Holbæk. Lavværge: Morten Pedersen i Holbæk.

 

Side 222, 22. dec. 1784, Johanne Pedersdatter i Voerså, gift med Mads Christensen Post. Søskende: Thomas Pedersen i Nybro, Hans Pedersen, for 10 år siden i Slottet i Ålborg, afdøde Anne Pedersdatter gift med Iver Jensen i Mosen, Maren Pedersdatter gift med mand i Ålborg, hvis navn ikke kendes. Tilsynsværge: Jørgen Jørgensen i Voerså.

 

30. dec. 1784. Afkald fra to hold børn af Ingeborg Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen i Lille Ravnholt i Voer: Jens Pedersen i Togårde, Johanne Pedersdatter gift med Niels Laursen i St. Ravnholt i Dronninglund, Anne Pedersdatter gift med Niels Pedersen i Kærskov i Albæk. Peder Nielsen i Lille Ravnholt, Kirsten Nielsdatter gift med Christen Nielsen i Vester Gårdsholt.

 

Side 227, 26. marts 1785, Anne Pedersdatter i Voerså, død hos søn Peder Jensen Norge. Andre børn: Maren Jensdatter gift med Jørgen Christensen i Nørgård i Lyngså, Anne Jensdatter gift med Christen Pedersen i Voerså.

 

Side 228, 2. marts 1785, Mette Hansdatter i Bjeldbakken [Høsen] i Voer, enke efter Laurs Nielsen. Børn: Palle Laursen, værende på stedet, Hans Laursen i Voerså, Karen Laursdatter, enke efter Knud Christensen ved Skellet, Anne Laursdatter gift med Peder Ibsen i Aså i Dronninglund, Maren Laursdatter gift med Niels Jørgensen i Sønder Strengsholt i Albæk, Birgitte Laursdatter gift med Thomas Nielsen i Grønheden i Volstrup, Bodil Laursdatter, død for omtrent et år siden, gift med skipper Tobias Clemensen i Ålborg, hendes slegfredsbørn: Laurs Hansen 10 år, hos stedfaderen, Anders Hansen, 4 år og Maren Hansdatter, 8 år, begge hos Hans Andersen i Albæk.

 

Side 229, 1. juni 1785, Birgitte Laursdatter i Neder Holbæk i Albæk, gift med Niels Madsen, Søskende: Peder Laursen i Vandsted, og 8 søstre, Karen Laursdatter gift med Hans Sørensen i Donsted, Johanne Laursdatter gift med Rasmus Jensen i Vester Dorf i Dronninglund, Anne Laursdatter gift med Peder Nielsen i Rom i Albæk, Dorthe Laursdatter gift med Morten Jacobsen i Grønheden i Volstrup, Maren Laursdatter, ugift i dårekisten i Ålborg, Anne Laurs­datter gift med Anders Poulsen i Kærskov i Albæk, Inger Laursdatter, ugift, 32 år, i Strudsholm i Voer, Kirsten Laursdatter gift med Niels Pedersen i Lundergård i Voer.

 

Side 229b, 28. april 1785, Birgitte Christensdatter i Lyngså, gift med Anders Nielsen. Børn: Niels Andersen, 19 år, Christen Andersen, 17 år, Margrethe Nielsdatter, 15 år. Tilsynsværge: Niels Christensen i Bækshede.

 

Side 232, 26. maj 1785, Hans Laursen i gadehus i Voerså, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Niels Hansen, 7 år, Laurs Hansen, 4 år, Mette Hansdatter, 1 år. Født værge, Palle Laursen i Bjeldbakken, fik forfald, erstattet af Jens Pedersen i Togårde. Lavværge: Hans Pedersen i Voerså.

 

Side 233, 27. sep. 1784, enke Else Christensdatter, forhen i Vestergård i Agersted i Voer, havde ophold og døde hos Jens Jensen Skomager i Agersted. Søskendebørn, hvor flere Jensen og Jensdatter fra første liste blev slettet, skulle være: 1. afdøde Maren Jensdatter i Alfarvad, hendes fire børn, Christen Jensen i Gabet, Jens Jensen i Lyngså, Peder Jensen, 40 år, tjener i Holbæk, Anne Jensdatter gift med Niels Jensen Skrædder i Lyngså. 2. afdøde Anne Jensdatter gift med Ole Nielsen i Vandsted, børn, Niels Olesen, 25 år tjener i Siverslet, Jens Olesen, 20 år, tjener degnen i Ulsted, Christen Olesen, 14 år, tjener Christen Mathiasen i Agersted, Anne Olesdatter, 24 år, tjener i Siverslet. 3. Christen Sørensen i Hytten. 4. Peder Sørensen i Løgtved i Hørby. 5. Søren Sørensen i Ryllen i Volstrup på Sæbygård gods. 6. Johanne Sørensdatter gift med Thomas Pedersen i Mølbakken i Skæve på Knudseje gods. 7. afdøde Anne Sørensdatter gift med Søren Nielsen i Stagsted, også død, deres børn, Niels Sørensen ved Skæve bro på Knuds­eje gods, Søren Sørensen og Jens Sørensen, tjener i Idskov, Karen Sørensdatter tjener byfoged Hjort i Sæby. 8. Jørgen Christensen i Ørtoft i Volstrup. 9. Margrethe Christensdatter på Fælget i Hørby. 10. Johanne Christensdatter i Falden i Albæk på Asdal gods. 11. afdøde Maren Christensdatter i Ørtoft på Sæbygård gods efterlod børn, som ej vides hvem er. [De fire sidste havde søster Else Christens­datter, gift med Jens Pedersen i Alfarvad, begge døde 1755 og havde fire børn i samme alder, som nr. 1 her, Christen, Jens, Peder og Anne?]

 

Side 236, 23. juli 1785, Maren Nielsdatter i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Peder Rasmussen. Hendes mor Voldborg Jepsdatter har ophold i Ravnholt. Søskende: Christen Nielsen i Ravnholt, 38 år, Peder Nielsen i Skarpholt i Albæk, Margrethe Nielsdatter gift med Christen Christensen i Klemenshave, Mette Marie Nielsdatter, ugift, vanvittig, hos bror i Ravnholt. Halvbrødre, Anders Nielsen i Lyngså og Jørgen Nielsen i Nørkæret i Voer. Lavværge: Jens Jensen i Qvæsel i Dronninglund.

 

Side 243, 4. okt. 1785, Jens Jacobsen i Voerså, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Peder Jensen, 24 år, Jacob Jensen, 19 år, Christen Jensen, 16 år, tjener Christen Pedersen i Voerså, Niels Jensen 11 år, Margrethe Jensdatter, 14 år, Inger Jensdatter, 7 år. Født værge: farbror Niels Jacobsen i Sønder Strengsholt. Lavværge: bror Jens Pedersen i Sønder Store.

 

Side 245, 30. aug. 1785, Anne Jensdatter i Voerså, gift med Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 7 år, Jens Christensen, 4 år, hjemme, Simon Christensen, 4 uger, opfostres hos moster gift med Jørgen Christensen i Lyngså, Kirsten Christensdatter, 9 år, hjemme. Født værge: morbror Peder Jensen Norge i Voerså.

 

Kort 10.

Side 247b, 29. marts 1785, Jens Jensen i Agersted skov i Voer, død i Søren Bødkers hus. Søskende: Niels Jensen i Hals, Karen Jensdatter gift med Peder Jørgensen i Porsmose. Tilsynsværge: Ole Christensen Kusk i Agersted skov.

 

Side 248, 4. okt. 1785, Christen Nielsen Overgård, Bakken i Agersted, død på Lerup marked, gift med Anne Andersdatter. Far, Niels Christensen, forhen i Bakkegården, nu i stervboet hos enken. Lavværge: hendes far, Anders Christensen Overgård, i stervboet.

 

250, 2. dec. 1785, Anders Sindalsen ved Skellet i Voer, druknede ved Hals. Mor Birthe Pedersdatter har ophold på stedet. Søskende: Peder Sindalsen ved Skellet, 32 år, Dorthe Sindalsdatter gift med Niels Hansen i Enodden, Maren Sindalsdatter, 21 år, hos bror Peder ved Skellet.

 

250b, 2. dec. 1785, ugifte Mette Marie Nielsdatter i Ravnholt i Voer. Mor, Volborg Jepsdatter, på stedet. Søskende: Christen Nielsen, bebor stedet, Peder Nielsen i Skarpholt, Margrethe Nielsdatter gift med Christen Christensen i Klemenshave. Halvsøskende: Anders Nielsen i Lyngså, Jørgen Nielsen ved Kæret, Thomas Nielsen i Båndhagen. Lavværge: Christen Nielsen.

 

Side 251, 12. dec. 1785, Dorthe Mortensdatter i Rosen i Voer, gift med Peder Christensen. Børn: Maren Pedersdatter, 7 år, Anne Pedersdatter, 3 år, Christen Pedersen, 5 år.

 

Side 252, 27. maj 1785, Rasmus Pedersen ved Skellet i Voer, forhen i Nørkæret i Voer, gift med Anne Pedersdatter. Fem børn: 1. Peder Rasmussen i Gårdsholt, 2. Jens Rasmussen, i nyopbygget sted ved Skellet, 3. afdøde Christen Rasmussen på Læsø land, gift med Dorthe Marie Laursdatter, hans to børn: Rasmus Christensen, 5 år, Anne Kirstine Christensdatter, 8? år. 4. Anne Rasmusdatter, 41 år, ugift hjemme, 5. afdøde Maren Rasmusdatter gift med Morten Christensen i Gyden i Voer, deres børn: Rasmus Mortensen, 8 år, hos faderen, Margrethe Mortensdatter, 10 år, hos Jens Sørensen i Stagsted Bundgård i Skæve.

 

Side 256, 24. marts 1786, husmand Hans Pedersen Kock i Voerså, gift med Maren Poulsdatter. Børn: Peder Hansen, 15 år, Malene Hansdatter, 12 år, Maren Hansdatter, 9 år, Anne Hansdatter, 4 år. Født værge: farbror Søren Pedersen Kock i Voerså. Lavværge: Peder Poulsen i Nørklit.

 

Side 258, 22. juli 1785, ugifte Mads Pedersen, død hos Albert Christensen i Kæret i Voer. Søskende: 1. afdøde Rasmus Pedersen i Strudsholm, hans søn Christen Rasmussen Kjær hos bødker Jan Jansen i Amaliegade i København, 2. Anne Pedersdatter i Strudsholm, enke efter Laurs Mortensen, 3. Karen Pedersdatter gift med Jørgen Sørensen i Enodden, 4. Birgitte Pedersdatter, ugift, 66 år, i stervboet hos Albert Christensen. 5. afdød halvsøster Marie Jensdatter gift med Jens Andersen i Agersted, hendes søn, Jens Jensen Skomager i Agersted.

 

Side 261, 2. februar 1786, ugifte Inger Laursdatter hos Christen Jensen i Strudsholm i Voer. Slegfredssøn: Jens Nielsen, 13 år, i Strudsholm. Værge: morbror Peder Laursen i Vandsted.

 

Side 262, 20. maj 1786, Ole Christensen Kusk ved Skellet, gift med Karen Jørgensdatter. Børn: Dorthe Sophie Olesdatter, omtrent 2 år, en datter døde ved fødslen, søn Ole Christian Olesen, født efter faderens død. Afdødes besvogrede, Albert Jensen på Bakken, var værge og lavværge. Senere var Christen Jensen af Korsborg lavværge.

 

Side 263, 2. juni 1786, Peder Christensen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Olesdatter. Børn: Christen Pedersen, 26 år, tjener Christen Nielsen i Ravnholt, Ole Pedersen, 23 år, tjener Ole Kusks enke ved Skellet, Kirsten Pedersdatter, tjener Morten Nielsen i Endel. Værge: ældste bror. Lavværge: Niels Andersen Smed i Vesterskov.

 

Side 264, 28. februar 1786, Rasmus Pedersen i Agersted, gift med Sidsel Hansdatter. Børn: Hans Rasmussen, 10 år, Anne Rasmusdatter, 12 år, begge hjemme. Født værge: farbror Laurs Pedersen i Agersted. Lavværge: bror Christen Hansen i Bjergene.

 

Side 266, 19. juni 1786, Hans Sørensen i Mølholt i Albæk, gift med Margrethe Jensdatter. Søster Maren Sørensdatter i Skæve, repræsenteret af Laurs Jensen i Stagsted. Lavværge: Peder Pedersen

 

Side 268, 4. juli 1786, husmand Peder Pedersen Kock i Lyngså, gift med Mette Akselsdatter. Af 1. ægteskab: Jens Pedersen, 38 år, ukendt opholdssted, Johanne Pedersdatter gift med Christen Pedersen i Lyngså Endel. Lavværge: Peder Hansen i Lyngsågård. Tiltagen værge: Christen Pedersen Mørk.

 

Side 268, 4. juli 1786, Anne Pedersdatter i Lyngså gift med Jens Pedersen Kock. Børn: Peder Jensen, 26 år, Hans Jensen, 23 år, tjener Søren Christensen Klit, Anne Magdalene Jensdatter, 22 år, hjemme.

 

Side 270, 25. juli 1786, Rasmus Laursen i Lyngså, gift med Maren Michelsdatter. Børn. Laurs Rasmussen, 4 år, Michel Rasmussen, 1 år. Født værge: farbror Peder Laursen. Lavværge: bror Christen Michelsen i Lyngså.

 

Side 271, 26. juli 1786, Marie Leonhartsdatter i Voerså. Datter Bodil Laursdatter, 29 år, hos moderen. Værge: Peder Jensen Norge i Voerså. Afdødes søster Johanne Leonhartsdatter var på stedet.

 

Side 286, 4. august 1786, Christen Pedersen Kock, tjente Mads Nielsen i Lyngså, død hos bror Jens Pedersen Kock i Sørå. Andre søskende: Søren Pedersen Kock i Rusgård, afdøde Hans Pedersen Kock i Voerså, hans børn, Peder Hansen, 16 år, Magdalene Hansdatter og Anne Hansdatter, alle hjemme, afdøde Anne Pedersdatter gift med Niels Hansen i Strengsholt, deres datter Maren Nielsdatter gift med Hans Nielsen i Strengsholt. Tilsynsværge for fraværende: Christen Pedersen Mørk i Lyngså.

 

Side 272, 5. sep. 1786, Jens Pedersen Kock i Lyngså. Børn: Peder Jensen i Lyngså, 26 år, Hans Jensen, 23 år, tjener Søren Klit i Lyngså, Anne Magdalene Jensdatter, 22 år, hjemme, tjente ved skifteslutningen 1787 hos Niels Jensen Smed i Lyngså.

 

Side 274, 5. okt. 1786, Jacob Christensen i Hvidkilde i Voer, gift med Maren Jacobsdatter. Børn: Anne Jacobsdatter, 21 år, Margrethe Jacobsdatter, 17 år, Karen Jacobsdatter, 15 år, alle hjemme. Tiltagen værge, fasters mand, Niels Olesen i Voerså på Asdal gods. Lavværge: [bror] Niels Jacobsen i Sønder Strengsholt i Albæk.

 

Kort 12.

Side 276, 4. dec. 1786, Hans Jensen i Sønder Fæbroen i Albæk, gift med Bodil Jørgensdatter. Børn: Margrethe Hansdatter, 18 år, Anne Hansdatter, 13 år, Jørgen Hansen, 8 år. Fra 1. ægteskab med afdøde Anne Jørgensdatter: Jens Hansen, nu i Foldsted ved Krogsmark. Værge: farbror Bertel Jensen i Fæbroen. Lavværge, halvbror Jens Jørgensen i Lille Rugtved.

 

Side 279, 13. dec. 1786, Karen Nielsdatter i Korren i Voer, gift med Niels Andersen. Børn: Anne Nielsdatter, 12 år. Af 1. ægteskab, Anders Nielsen, 14 år. Antaget værge: Rasmus Christensen i Lem.

 

13. dec. 1786, sluttet 11. juni 1787, Peder Jørgensen i Togårde i Voer, gift med Anne Marie Pedersdatter. Børn: Anne Pedersdatter, 5 år, Peder Pedersen, født efter faderens død. Værger: morbror Mads Pedersen i Togårde og farbror Søren Jørgensen i Enodden. Lavværge: far Peder Laursen, på stedet.

 

Side 280, 18. dec. 1786, Ellen Jensdatter i Agersted i Voer, gift med Christen Laursen. Af 1. ægteskab: Karen Hermansdatter, 38 år, ugift hjemme, Birgitte Hermansdatter gift med Morten Christensen i Gyden, Johanne Hermansdatter gift med Laurs Hansen i Agersted. Værge for Kirsten: morbror Niels Jensen Bech ved Skellet.

 

Side 289, 22. marts 1787, Mette Hansdatter i Havsig i Albæk, gift med Jørgen Jensen. Barn: Anne Marie Jørgensdatter, ¾ år. Værger: morfar Hans Nielsen og morbror Peder Hansen, begge værende på stedet.

 

Side 291, 27. marts 1787, ugifte Johanne Sørensdatter i Holbæk mølle i Albæk. Søskende: Rasmus Sørensen, 29 år, tjener i Skrogsmose hos Hans Nielsen, Christen Sørensen, 27 år, tjener Niels Andersen Smed i Vesterskov, Anne Sørensdatter gift med Hans Nielsen i Skrogs­mose, Maren Sørensdatter gift med Hans Jensen i stervboet, Kirsten Sørensdatter gift med Anders Clausen Bang og bor på Læsø. Bang og hustru på Læsø afstod arv.

 

Side 293, 31. marts 1787, Jens Pedersen Skrædder i Kæret i Voer, gift med Maren Christensdatter. Børn: Peder Jensen, 15 år, i skrædderlære hos Ole Rasmussen i Voerså, Jens Jensen, 10 år, Søren Jensen, 4 år, Mette Marie Jensdatter 16 år. Tilsynsværge: Niels Jensen Bech ved Skellet. Lavværge: Jens Gregersen i Kæret.

 

Side 297, 7. februar 1787, Hans Christensen i Teglbakken i Albæk, gift med Maren Peders­datter. Far Christen Jensen, repræsenteret af datter Margrethe Christensdatter gift med Thomas Nielsen i Bånd­hagen. Lavværge: Hans Christensen i Nybro.

 

Side 299, 26. april 1787, enkemand Christen Albertsen i Voerså. Børn: Niels Christensen, 32 år, tjener Niels Hansen i Enodden, Mette Christensdatter, 28 år, hjemme, Karen Christensdatter, tjener i Ålborg, Margrethe Christensdatter, er skrædder.

 

Side 300, 18. dec. 1786, Maren Olesdatter i Rosen i Voer, gift med Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, har hjemmet, Ole Christensen i Ensted, Christen Christensen i Knarren, Niels Christensen i Sørå, Rasmus Christensen i Øster Halne i Vadum, afdøde Maren Christens­datters slegfredssøn Søren Thomsen, 24 år, på stedet.

 

Side 301, 13. august 1787, Jørgen Sørensen, død hos søn i Enodden i Voer. Gift med Karen Pedersdatter. Børn: Søren Jørgensen i Enodden, afdøde Peder Jørgensen i Togårde, hans børn: Peder Pedersen, ½ år, og Anne Pedersdatter, 5 år. Værge: farbror Søren Jørgensen. Anne Jørgensdatter gift med Laurs Jørgensen i Båndhagen, Maren Jørgensdatter, 32 år, på stedet. Enkens lavværge: Søren Pedersen af Overgård, senere Christen Hansen i Kniben.

 

Side 302, 17. sep. 1787, Christen Christensen i Klemenshave i Albæk, gift med Margrethe Nielsdatter. Barn: Niels Christensen, 12 år. Værge: Hans Sørensen i Enodden, da ingen fandtes på fædrene side. Lavværge: bror Christen Nielsen, Ravnholt i Voer.

 

Side 306, 27. nov. 1787, Thomas Sørensen Bøg, ugift tjenestekarl hos Hans Sørensen i Donsted. Helsøskende: Christen Sørensen Bøg, gift og bor i Vesterskov i Voer, Helle Sørensdatter gift med Niels Andersen Smed i Vesterskov.

 

Side 307, 8. dec. 1787, Jørgen Nielsen i Kniben, gift med Birthe Sørensdatter. Børn med forhen afdød hustru: Niels Jørgensen, 37 år, gift i Lyngså, Søren Jørgensen, 32 år, gift og bor i Mølholt i Albæk, Maren Jørgensdatter gift med Christen Hansen i Stensholt, Karen Jørgensdatter, 26 år, ugift og går og skræddererer. Lavværge: Thomas Nielsen i Båndhagen.

 

Side 309, 17. dec. 1787, Anne Olesdatter i Søndergård i Voerså, gift med Jacob Jensen. Søskende: Niels og Hans Olesen, begge i Voerså på Asdal gods.

 

Side 311, 26. nov. 1787, Niels Simonsen i hus i Agersted, gift med Anne Andersdatter. Halvsøskende: Søren Simonsen i Volstrup med ophold hos dattermand Laurs Knappen, Anne Simonsdatter, enke efter Peder Madsen i Nybro med ophold hos Hans Christensen i Nybro, afdøde Kirsten Simons­datter, i lidet hus på Dyrheden i Volstrup, enke efter Søren Nielsen, deres børn: Niels Sørensen i Dyrheden, Christen Sørensen, soldat, ingen ved hvor han tjener, Thomas Sørensen, tjener i Løgtved, alle på Sæbygård gods. Tilsynsværge: Peder Poulsen i Agersted. Lavværge: Anders Pedersen i Agersted.

 

Side 313, 18. sep. 1787, Søren Nielsen i Alfarvad eller Vadet i Albæk, gift med Anne Jensdatter. Søn: Jens Sørensen, 29 år, i hjemmet, Lavværge: Niels Pedersen i Kærskov i Albæk.

 

Side 317, 5. februar 1788, Christen Madsen i Bøgkovhale i Voer, død hos søn Mads Christensen, der har hjemmet. Andre børn: Sindal Christensen, 22 år, tjener Hans Jensen i Gårdsholt, Inger Christensdatter gift med Morten Pedersen i Idskov, Maren Christens­datter gift med Christen Thomsen i Hvilshøj i Øster Brønderslev, Anne Christens­datter, 28 år, tjener i Store Tranget.

 

Side 318, 21. nov. 1787, Hans Hansen i Sønder Dammen i Albæk, gift med Birthe Thomasdatter. Barn: Maren Hansdatter, 1 år. Værge: fasters mand, Steffen Jensen i Lyngså Endel. Lavværge: morbror Niels Jacobsen i Sønder Strengsholt.

 

Side 322, 7. februar 1788, Anne Johansdatter i Voerså mølle, gift med Niels Christensen. Børn: Hans Nielsen, 23, år, Christen Nielsen, 20 år, Niels Nielsen, 18 år, Jørgen Nielsen, 12 år, Jens Nielsen, 9 år, Maren Nielsdatter, 7 år, alle hjemme. Tilsynsværge: Jens Hansen i Skovgård i Voer.

 

Side 325, 23. april 1788, Maren Jensdatter i Voerså, enke efter skrædder Anders Sørensen. Børn: Jens Andersen i Nørgård i Voerså, 43 år, Simon Andersen, tjener sønden fjorden, hvor vides ikke, 35 år, Søren Andersen, tjener i Nørgård, Anne Andersdatter gift med Niels Christensen i Lyngså, Karen Andersdatter, 27 år, hjemme.

 

Side 326, 13. dec. 1787, Christen Laursen, Svallerbakken i Agersted, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Peder Christensen, 9 år, Ingeborg Christensdatter, 3 år. Værge: Jens Laursen i Lem. Lavværge: bror Ib Pedersen i Enodden.

 

Side 328,  28. dec. 1787, Kirsten Jensdatter i Voerså, gift med Mads Jensen. Børn. Jens Madsen, 25 år, hjemme, Christen Madsen, 22 år, tjener i Østerbroen, Peder Madsen, 15 år, Anne Madsdatter, 20 år, begge hjemme. Tilsynsværge: Niels Pedersen i Søndergård.

 

Side 331, 8. maj 1788, Karen Jacobsdatter i Smalbro i Voer, gift med Niels Madsen. Søn: Mads Nielsen, 13 år. Født værge: morbror Peder Jacobsen i Hejselt i Albæk.

 

Side 334, 25. nov. 1788, enkemand Jesper Christensen i Lyngsågård. Fem søskende: 1. afdøde Mads Christensen i Stensholt i Skæve, hans datter Else Madsdatter, 30 år, tjener i Skæve, 2. Maren Christensdatter gift med Anders Mortensen i Falden, begge døde, deres børn, Christen Andersen i Falden, Jens Andersen i Tabroen, Morten Andersen, snedker i Albæk, Niels Andersen, 28 år, tjener i Tveden, Else Andersdatter, 40 år, tjener bror i Albæk, Johanne Andersdatter gift med Niels Christensen i Tveden, Anne Andersdatter, tjener herskabet på Gavnø, 3. Kirsten Christensdatter i Skeltved i Elling på Ellinggård gods, enke efter Jens Jensen, 4. Anne Christens­datter for længst død i ugift stand, 5. afdøde Johanne Christens­datter gift med Jens Jensen i Vester Dorf i Dronninglund, uden livsarvinger. For Kirsten i Elling mødte sønnen Jørgen Jensen, 35 år.

 

Kort 13.

Side 339, 25. maj 1788, Christen Laursen i Flauenskjold i Voer gift med Anne Sørensdatter. Børn: Laurs Christensen, 29 år, Søren Christensen, 21 år, Christen Christensen, 17 år, tjener i Kringelhede, Dorthe Christensdatter gift med Jens Andersen i Vester Idskov på Knudseje gods, Maren Christensdatter gift med Christen Laursen i Agersted, Dorthe Christensdatter, 24 år, Anne Christensdatter 12 år, begge hjemme. Værge: farbror Jens Laursen i Kringelhede. Lavværge: Niels Andersen i Gårdsholt.

 

Side 340, 7. aug. 1788, Kirsten Pedersdatter i Bakken i Agersted, gift med Albert Jensen. Børn: Jens Albertsen, 28 år, hjemme, Peder Albertsen, 16 år, tjener i Kringelhede, Anne Albertsdatter, 23 år, hjemme.

 

Side 343, 9. juli 1788, Anne Christensdatter i Vesterskov i Voer, gift med Niels Nielsen. Børn: Maren Nielsdatter, 21 år, Anne Nielsdatter, 19 år, tjener i Dyssevad, Margrethe Nielsdatter, 13 år, Karen Nielsdatter, 13 år. Værge: morbror Peder Christensen i Brunvang.

 

Side 349, 11. juli 1788, Jens Jensen, ugift i Fæbroen i Albæk hos bror Bertel Jensen, anden bror var afdøde Hans Jensen i halve Fæbroen, hans barn af 1. ægteskab, Jens Hansen i Foldsted, 40 år. Af 2. ægteskab: Jørgen Hansen, 11 år, Margrethe Hansdatter, 20 år, Anne Hansdatter, 5 år, hjemme hos moderen. Værge: deres stedfar Hans Thorsen i Fæbroen.

 

Side 351, 8. april 1789, Peder Pedersen i Skrogsmose i Albæk, gift med Anne Christensdatter. Børn: Niels Pedersen i Nybro ved Hovleddet, afdøde Michel Pedersen i Lyngså, hans børn, Christen Michelsen, Peder Michelsen i Lyngså, Maren Michelsdatter enke efter Rasmus Laursen i Lyngså. Mads Pedersen i Porsmose, Kirsten Pedersdatter gift med Niels Christensen i Pilværn. Lavværge for enken: Hans Nielsen i Skrogsmose.

 

Side 352, 16. juni 1788, Christen Pedersen og hustru Maren Olesdatter i Rosen i Voer. Børn: Peder Christensen i Rosen, Ole Christensen i Ensted, Christen Christensen i Knarren og Niels Christensen i Sørå.

 

Side 355, 26. marts 1789, Mette Andersdatter i Agersted. Børn [med afdøde Hans Nielsen]: Laurs Hansen, bebor stedet, Johanne Hansdatter gift med Anders Pedersen i Agersted, Anne Hansdatter gift med Jørgen Christensen i Havsig, afdøde Niels Hansen i Bakkensgård i Agersted, hans børn, Anne Nielsdatter, 12 år, og Mette Hansdatter, 8 år, begge hjemme hos mor [Lisbeth] og stedfar Christen Jacobsen i Bakkensgård.

 

Side 356, 30. marts 1789, Jens Jensen i Aunkjøt i Skæve, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jens Jensen, på stedet, 34 år, Maren Jensdatter gift med Peder Madsen i Aunkjøt, Johanne Jensdatter gift med Mads Christensen i Bøgskovhale i Voer. Lavværge: Johan Jensen i Gårdsholt.

 

Side 357, 2. april 1789, Birgitte Pedersdatter i Kæret i Voer, indsidder hos Albert Christensen. Søskende: Anne Pedersdatter, enke i Strudsholm, med Christen Jensen i Strudsholm som lavværge, Karen Pedersdatter, enke efter Jørgen Sørensen i Enodden, med søn Søren Jørgensen i Strudsholm som lavværge, afdød halvsøster Marie Jensdatter gift med Jens Andersen, hendes søn Jens Jensen i [Skomagergården] i Agersted, afdøde Rasmus Pedersen i Strudsholm, hans søn i København, der er bødker.

 

Side 358, 27. maj 1789, Christen Christensen i Aunkjøtlund i Skæve. Børn: Christen Christensen, 40 år, bortrømt for 18 år siden og opholdssted er ukendt, Thomas Christensen, 28 år, national soldat på mønstring, Maren Christensdatter gift med Hans Andersen på stedet, Johanne Christensdatter, 27 år, tjener i Brunvang.

 

Side 359, 29. nov. 1788, Christen Nielsen i Ravnholt, gift med Else Pedersdatter. Børn: Peder Nielsen, 7 år, Poul Nielsen, 3 år. Født værge, Peder Nielsen i Skarpholt, fik forfald og blev erstattet af halvbror Thomas Nielsen i Båndhagen. Lavværge: Peder Nielsen i Ravnholt.

 

Side 364, 4. februar 1789, Else Pedersdatter i Pilværn i Albæk, gift med Niels Sørensen. Børn: Søren Nielsen, 11 år, Peder Nielsen, 9 år, Johanne Nielsdatter, 7 år, Mette Nielsdatter, 5 år, Anne Nielsdatter, ½ år. Født værge: morbror Anders Pedersen i Solsbæk i Volstrup.

 

Kort 14.

Side 367, 20. juli 1789, Jørgen Jensen i Havsig i Albæk, gift med Anne Hansdatter. Barn med 1. hustru Mette Hansdatter: Anne Marie Jørgensdatter, 3 år. Fællesbarn: Hans Jensen, 1 år. Værge: fasters mand Christen Jensen i Madsgård i Lyngså på Knudseje gods. Lavværge: bror Anders Hansen i Agersted.

 

Side 371, 5. aug. 1789, Morten Jensen i Lyngså, gift med Johanne Jacobsdatter. Børn: Jens Mortensen, 25 år, hjemme, Jacob Mortensen, 22 år, Maren Mortensdatter, 29 år, Maren Mortensdatter, 18 år, alle hjemme, Karen Mortensdatter, 27 år, tjener Jens Michelsen i Voerså, Anne Mortensdatter, 23 år, tjener i Knøsene hos Frederik Andersen, Kirsten Mortensdatter, 13 år, tjener i Hytten hos Christen Sørensen. Lavværge: Niels Pedersen Kock i Lyngså.

 

Side 373, 10. aug. 1789, Johanne Christensdatter i Vesterskov i Voer, gift med Peder Sørensen Rytter. Søskende: 1. Søren Christensen, bødker ved Skellet, 2. Jens Christensen i Aså i Dronninglund, 3. afdøde Maren Christensdatter gift med Morten Christensen i Ensted i Voer, hendes børn, Birthe Mortensdatter, 35 år, gift i Ørsø i Dronninglund, Maren Mortensdatter, 31 år, tjener Kokkenborg i Dronninglund, afdøde Dorthe Mortensdatter gift med Peder Christensen i Rosen i Voer, hendes børn, Maren Pedersdatter, 11 år, Anne Pedersdatter, 8 år, Christen Pedersen, 9 år, hjemme. Tilsynsværge: Peder Thomsen i Vesterskov.

 

Side 376, 14. maj 1789, Hans Hansen, forhen fæster af Sønder Dammen i Albæk, død som indsidder samme sted hos Christen Jørgensen. Børn: afdøde Hans Hansen i Dammen, hans eneste barn Maren Hansdatter, hos mor Birgitte/Birthe Thomasdatter i hus på gårdens mark, Anne Hansdatter gift med Steffen Jensen i Lyngså Endel. Værge og lavværge: Niels Jacobsen i Sønder Strengsholt.

 

Side 379, 15. okt. 1789, Maren Pedersdatter ved Ledet i Albæk, gift med Thor Nielsen. Børn med 1. mand Rasmus Pedersen: Niels Rasmussen, 24 år, tjener i Alfarvad, Bodil Rasmusdatter, 28 år, tjener på Hejselt, Karen Rasmusdatter, 26 år, tjener i Smalbro, Maren Rasmusdatter, 15 år, hjemme. Fællesbarn: Maren Thorsdatter, 15 år. Laurs Christensen i Hytten mødte for de ældstes halvbror og værge, Jens Rasmussen i Dyrheden huse i Volstrup.

 

Side 380, 6. aug. 1789, Johanne Clausdatter i Voerså, enke efter Niels Skomager. Børn: Christen Nielsen, bortrømt for ca. 20 år siden, Claus Nielsen, 30 år, så vidt vides i Nykøbing på Mors land, Maren Nielsdatter, 27 år tjener Ålborg, Mette Nielsdatter, 27 år, hjemme. Slegfredsbarn avlet før ægteskab: Anne Jensdatter, gift med Urban Laursen, skomager i Voerså. Tilsynsværge: Niels Christensen i Voerså.

 

Side 381, 26. marts 1789, Mads Jensen, [Skomagergården], Agersted i Voer, gift med Maren Jacobsdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 11 år, Mette Nielsdatter, 7 år. Født værge: farbror Jørgen Jensen hos Christen Pedersen ved Skellet. Lavværge: Peder Poulsen i Agersted.

 

Side 384, 26. juni 1788, Christen Pedersen, indsidder i Holbæk mølle i Albæk. Søskende: 1. afdøde Peder Pedersen i Skindbjerg i Hellevad, hans børn, Hans Pedersen, 23 år, tjener på Knudseje, Christen Pedersen, tjener i Allerup, Laurs Pedersen, tjener i Øster Gårdsholt, Anne Pedersdatter tjener i Skovmølle, Karen Pedersdatter, tjener på Dronninglund, alle avlet med sidste hustru, hvis navn ikke vides. 2. afdøde Niels Pedersen i Porsmose, hans børn, Peder Nielsen, tjener i Nørre Dammen, Rasmus Nielsen i Rusgård i Voerså, Karen Nielsdatter, tjener Jørgen i Holdensgård, Anne Nielsdatter gift med Peder Pedersen Korre i Lyngså, 3. afdøde Jens Pedersen i Lyngså Endel, hans børn, Hans Jensen, på stervbostedet, Peder Jensen, tjener i Albækgård, Steffen Jensen i Lyngså Endel, Rasmus Jensen, tjener Albert i Kæret, Niels Jensen, tjener i Vester Gårdsholt. 4. Anne Pedersdatter gift med Rasmus Pedersen i Nørkæret, 5. afdøde Kirsten Pedersdatter gift med Thor Hansen i Fjemtrang, hendes børn, Christen Thorsen, bor i hus tæt østen for Ålborg, Hans Thorsen i Fæbroen, Peder Thorsen, tjener i Fæbroen, Anne Thorsdatter, tjener i Ålborg, afdøde Karen Thorsdatter gift med Søren Jørgensen i Sørå, ingen børn, 6. Maren Pedersdatter gift med Christen Krog i Voerså, 7. Søren Pedersen i Jetsmark i Pandrup, død uden livsarvinger, 8, Rasmus Pedersen i Hals, død uden livsarvinger. Tilsynsværge: Niels Madsen i Holbæk.

 

Side 387, 9. sep. 1789, Jens Jensen i Lyngså i Albæk, gift med Anne Pedersdatter. Barn: Else Jensdatter, 11 år. Tilsynsværge: Peder Pedersen Kock. Lavværge: Laurs Pedersen Kock

 

Side 389b, 30. jan. 1790, tjenestekarl Peder Pedersen Kold i Sønder Kæret i Voer. Helsøskende: Niels Pedersen, gift og boende ved Skellet, Kirsten Pedersdatter, 40 år, hos Thomas Vestergårds enke i Agersted. Værge: bror Niels ved Skellet.

 

Side 391b, 9. februar 1790, Laurs Laursen, i tjeneste hos Poul Laursen i Donsted. Gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Laursen, 9 år, Maren Laursdatter, 5 år, begge hos moderen, til huse [hos bror] i Hytten i Albæk. Værge: farbror Søren Laursen Skarpholt, tjenende i Siverslet. Lavværge: Poul Laursen i Donsted.

 

Side 392b, 9. februar 1790, Poul Christensen, karl hos Jens Christensen i Over Holbæk i Albæk. Søskende: Niels Christensen, 40 år, tjener i Bangsbo mølle, Jens Christensen, bebor Over Holbæk, Ole Christensen, 27 år, tjener Niels Rasmussen i Donsted, Peder Christensen, 37 år, tjener på Gavnø på Sjælland. [Halvsøstre, s. 29], Margrethe Christensdatter, 20 år, tjener i Dorf i Dronninglund, Karen Chri­stensdatter, 17 år, tjener på Læsø.

 

Side 393, 20. marts 1790, Peder Jensen i Albæk by, ugift karl hos sin mor Dorthe Jørgens­datter, Jens Pedersens enke. Helsøskende: Jens Jensen, 24 år, tjener degnen i Albæk, Anne Jensdatter, gift med Simon Nielsen i (Sørå) på Haven gods, Kirsten Jensdatter, 29 år, hos moderen. Værge for de umyndige: farbror Peder Pedersen i Knøsene.

 

Side 394b, 26. juni 1790, Kirsten Christensdatter Rom, fæsterske i Lille Fjemtrang i Albæk. Slegfredsbørn, begge hjemme: Christen Pedersen, 8 år, med far Peder Thomsen, tjenende i Sønder Fæbroen, som værge, Else Ottesdatter, 24 år, med far Otte Nielsen i Vesterskov som værge.

 

Kort 15.

Side 396b, 30. jan. 1790, Laurs Christensen i Hytten i Albæk, gift med Anne Cathrine Pedersdatter. Børn: Christen Laursen, 16 år, Johanne Laursdatter, 21 år, Anne Laursdatter, 19 år, Maren Laurs­datter, 13 år, Elisabeth Laursdatter, 8 år, alle hjemme. Værge: farbror Christen Christensen i Frismose. Lavværge: [bror] Anders Pedersen, Solsbæk i Volstrup.

 

Side 398, 31. maj 1790, Rasmus Madsen og hustru Sidsel Nielsdatter i Klemenshave i Albæk. Han døde 14 .maj og hun den 15. Registrering udsat pga. mistanke om smitsom sygdom. Børn: Niels Rasmussen i Donsted, 30 år, Christen Rasmussen, 26 år, gevorben rekrut, Jens Rasmussen, 23 år, Laurs Rasmussen, 19 år, Mads Rasmussen, 16 år, alle hjemme. Ældste bror Niels var værge.

 

Side 402, 17. sep. 1790, Laurs Jørgensen i Båndhagen i Voer, gift med Anne Jørgensdatter. Barn: Peder Laursen, 4 år. Værge: farbror Hans Sørensen i Donsted. Lavværge: Søren Jensen i Enodden.

 

Side 403, 18. sep. 1790, Else Andersdatter, tjenestepige hos Niels Christensen i Tveden. Søskende: Christen Andersen i Falden, Laurs Andersen, 30 år, tjener i Tveden, Johanne Andersdatter gift med Niels Christensen i Tveden, Anne Andersdatter, 34 år, tjener herskabet på Gavnø.

 

Side 405, 3. nov. 1790, Jens Poulsen, hos Peder Poulsen i Nørklit i Albæk. Var forrige nat ulykkelig omkommet. Hans mor, Maren Nielsdatter i Nørklit, med lavværge, Hans Christensen i Nørklit, og søskende: Niels Poulsen i Sørå, Maren Poulsdatter gift med Rasmus Nielsen i Voerså, afdøde Else Poulsdatter gift med Jens Jensen i Graverhuset i Volstrup på Sæbygård gods, hendes børn, Jens Jensen, 15 år, Poul Jensen, 9 år, Anne Jensdatter, 12 år, Karen Jensdatter, 7 år, alle hos faderen, Anne Poulsdatter gift med Svend Poulsen i Nørre Dammen.

 

Side 409, 10. jan. 1791, Jens Poulsen i Vesterskov i Voer, gift med Anne Albertsdatter. Børn: Poul Jensen i Øster Træholt i Hellevad, 30 år, Albert Jensen, 27 år, tjener i Trangeled, Christen Jensen, 26 år, Mads Jensen, 24 år, tjener Hans Andersen i Vester Gårdsholt, Jens Jensen, 18 år, Anne Jensdatter, 13 år, hjemme. Værge: ældste bror. Lavværge: Niels Nielsen Holbæk i Vesterskov.

 

Side 410, 9. februar 1791, Kirsten Heilesdatter ved Nybro i Albæk, gift med Christen Bertelsen. Barn med forrige mand Anders Nielsen: Maren Andersdatter, 10 år. Værge: farbror Christen Nielsen Rom i Faldt på Asdal gods.

 

Side 410, 11. februar 1791, Jørgen Hansen, gift med Maren Pedersdatter, indsiddere hos Christen Pedersen Brunvang i Vesterskov. Søskende: Christen Hansen, 60 år, tjener i Skovmølle, Birgitte Hansdatter, enke hos søn Peder Laursen i ??sted i Hammer, afdøde Jens Hansen i skolen i Aså i Dronninglund, hans datter Margrethe Jensdatter, over 20 år, hos moderen i Aså. Lavværge: Niels Andersen Smed i Vesterskov.

 

Side 416, 8. marts 1791, enke Anne Nielsdatter i Sønderklit i Albæk. Børn: Anders Jensen i Sønderklit, Johanne Jensdatter gift med Jens Hansen Skovgård i Voerså, Inger Jensdatter gift med Niels Pedersen i Lyngså, Maren Jensdatter gift med Jens Sørensen i Alfarvad, Anne Jensdatter, 16 år, i Sønderklit. Værge: hendes fars søstersøn Laurs Jensen i Lyngsågård.

 

Side 417, 9. maj 1791, Peder Jørgensen i Store Tranget i Voer, gift med Anne Marie Laurs­datter. Børn: Laurs Pedersen, 15 år, Elisabeth Sophie Pedersdatter, 13 år, begge hjemme. Værge: farbror Jacob Jørgensen i Allerup i Hellevad. Lavværge Christen Jensen Søndergård i Dorf i Dronninglund.

 

Side 419, 13. maj 1791, Lisbeth Andersdatter i Bakkensgård i Agersted, gift med Christen Jacobsen. Børn med afdøde Niels Hansen: Anne Nielsdatter, 13 år, Mette Nielsdatter, 10 år, begge hjemme. Fællesbarn: Maren Christensdatter, 2 år. Værger: farbror Laurs Hansen i Agersted for de ældste og mosters mand, Peder Christensen i Lunderhede.

 

Side 421, 17. maj 1791, karl Peder Jensen, død hos Jens Pedersen i Sønder Store i Voer. Mor Anne Pedersdatter i Voerså, enke efter Jens Jacobsen, og søskende: Jacob Jensen, 29 år, Christen Jensen, 22 år, Niels Jensen, 16 år, Margrethe Jensdatter, 19 år, Inger Jensdatter, 12 år, alle hjemme hos moderen, hvis lavværge var hendes bror, Jens Pedersen i Sønder Store. Værge: farbror Niels Jacobsen i Sønder Strengsholt i Albæk.

 

Kort 16.

Side 427, 26. okt. 1791, Dorthea Madsdatter i Lyngså, gift med Niels Sørensen. Børn med afdøde Christen Pedersen: Peder Christensen, 22 år, Mads Christensen 19 år. Fællesbørn: Christen Nielsen, 13 år, Søren Nielsen, 9 år. Værge: mosters mand, Morten Andersen i Albæk.

 

Side 428, 31. okt. 1791, Mads Pedersen i Porsmose i Albæk, gift med Dorthe Laursdatter. Børn: Peder Madsen, fæster i Skrogsmose, Karen Madsdatter gift med Laurs Hedebak i Porsmose, Laurs Madsen, tjener Skæve præst, Jens Madsen, tjener i Krogen. Lavværge: Peder Jørgensen.

 

Side 429, 1. nov. 1791, Søren Poulsen i Sørågård, gift med Sophie Jacobsdatter. Børn med afdøde Karen Hermansdatter: Jeppe Sørensen, 26 år, Poul Sørensen, 23 år, begge hjemme. Børn af 2. ægteskab med Johanne Jensdatter, død 1783: Jens Sørensen, 13 år, Karen Sørensdatter, 15 år, Maren Sørensdatter, 10 år, alle hjemme. Værge: morbror Jens Jensen i Østerbroen. Fællesbarn: Jacob Sørensen, 6 år, hvis værge var Albert Christensen i Kæret. Lavværge: Christen Mortensen i Tveden.

 

Side 433, 4. jan. 1792, Kirsten Nielsdatter i Vester Gårdsholt i Voer, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 13 år, Maren Christensdatter, 16 år, begge hjemme. Værge: morbror Peder Nielsen i Ravnholt i Voer.

 

Side 437, 24. jan. 1792, ungkarl Anders Jensen, født i Lyngså, tjente i Holdensgård og døde hos Jens Jacobsen i Lyngså. Afdød søster Anne Jensdatter gift med Jacob Justesen i Lyngså, deres børn: Jens Jacobsen i Lyngså, Christen Jacobsen i Lyngså, 24 år, Karen Jacobsdatter, tjener Hans Christensen i Nørklit. Hendes værge, faderen Jacob Justesen.

 

Side 438, 11. februar 1792, Søren Christensen Bødker i Agersted, gift med Maren Christensdatter. Børn: Maren Sørensdatter, 22 år, Christen Sørensen, 18 år, Jens Sørensen, 15 år, Anne Marie Sørensdatter, 7 år, alle hjemme. Værge: Christen Christensen ved Skellet. Lavværge: Christen Jensen Bakken i Agersted skov.

 

Side 443, 16. april 1792, Christen Jacobsen i Liljen i Agersted skov, gift med Maren Nielsdatter. Barn: Jacob Christensen, 21 år, hjemme. Værge: morbror Niels Nielsen i Vesterskov. Lavværge: bror Ole Nielsen i Endel.

 

Side 444, 26. maj 1792, Peder Mortensen i Neder Holbæk i Albæk, gift med Maren Jensdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 5 år, Anne Pedersdatter, 2 år. Værge: farfar Morten Pedersen i Neder Holbæk. Lavværge: Jens Christensen i Over Holbæk.

 

Side 446, 23. august 1792, Peder Sørensen i Lyngså, gift med Anne Christensdatter. Børn: Anne Pedersdatter, 9 år, Søren Pedersen, 6 år, Christen Pedersen, 3 år. Værge: farfar Søren Pedersen.

 

Side 448, 26. sep. 1792, ungkarl og tømrer Laurs Jensen, hos bror Jacob Jensen Søndergård i Albæk. Omkom sammen med to andre, da jord skred sammen over dem.

 

5. maj 1792. Afkald fra Søren Christensen Klit og Anders Laursen i Lyngså for arv til deres koner, Maren Hansdatter og Mette Hansdatter, efter deres mor Maren Laursdatter.

 

Side 449, 25. okt. 1792, Axel Nielsen i Lyngså, gift med Dorthe Pedersdatter. Barn: Ole Axelsen, 14 dage. Nærmeste slægtning, Jens Laursen i Knøsene. Lavværge: Anders Jørgensen i Lyngså.

 

Side 450, 19. nov. 1792, Maren Pedersdatter i Lyngså, gift med Anders Jørgensen. Hendes far Peder Nielsen Bram? i Lyngså gav arveafkald sammen med sin kone Anne Jensdatter.

 

451, 30. nov. 1792, Johanne Mogensdatter i Vesterskov i Voer, gift med Anders Poulsen. Barn: Bodil Andersdatter, 30 år, hjemme. Antaget værge: Jens Christensen Gårdsholt i Svinhave.

 

Side 452, 13. okt. 1792, Anne Rasmusdatter i Stolsholt i Albæk, gift med Hans Pedersen. Børn: Anne Hansdatter gift med Søren Marcussen i Porsmose, Johanne Hansdatter, 18 år, hjemme. Værge: morbror Laurs Rasmussen i Lyngså.

 

Side 453, 19. dec. 1792, Maren Jørgensdatter i Præstbro i Albæk, gift med Jens Laursen. Børn: Jens Jensen 30 år, Maren Jensdatter gift med Anders Christensen i Bangsbo mølle, Gertrud Jensdatter, 23 år, hjemme. Født værge: morbror Jens Jørgensen i Sørå blev pga. alder og skrøbelighed erstattet af Jens Jensen i Østerbroen.

 

Side 454b, 11. jan. 1793, Jens Laursen, gift med Anne Michelsdatter, var aftægtsfolk i Rom i Albæk siden de måtte forlade deres fæstegård pga. armod. Børn: Laurs Jensen, 11 år, hjemme, Anne Marie Jensdatter, 31 år, for 6 år siden rejst til København. Værge: farbror Poul Laursen i Donsted. Lavværge: Peder Nielsen.

 

Side 454b, 29. jan. 1793, Anne Hansdatter i Lyngså, gamle Peders Sørensens kone. Bror Simon Hansen, bortrejst, sidst han lod høre fra sig var han 60 år og ugift. Halvsøster, som boede i Melholt? og døde for et års tid siden, er slegfredsbarn på faderens side og ikke arve­berettiget.

 

Kort 17.

Side 455b, 21, februar 1793, Jens Thorsen og hustru Johanne Christensdatter i Fjemtrang i Albæk. Hans far, Thor Hansen i Fjemtrang, og hendes far, Christen Laursen i Idskov.

 

Side 456b, 28. februar 1793, Sidsel Andersdatter i Lyngså, gift med Morten Hansen. Børn: Hans Mortensen, 37 år, tvillingerne Anders og Niels Mortensen, 28 år, Birgitte Mortensdatter, 27 år, gift med Jacob Jensen Søndergård i Voerså, Maren Mortensdatter, 26 år, hjemme. Født værge: morbror Christen Andersen i Lyngså.

 

Side 461b, 3. maj 1793, aftægtsmand Johan Jensen i Gårdsholt i Voer, gift med Maren Thomasdatter. Halvbror Jens Jensen i Aunkjøt i Skæve, død for 4 år siden, hans børn: a, Jens Jensen i Aun­kjøt, b, Maren Jensdatter gift med Peder Madsen i Damsig i Skæve, c, Johanne Jensdatter gift med Mads Christensen i Bøgskovhale i Voer. Søster Johanne Jensdatter gift med Peder Pedersen i Hvilshøj i Øster Brønderslev, begge døde, deres børn, Peder Pedersen, røgter på Burholt, Maren Peders­datter gift med Jens Nielsen i Øster Brønderslev by. Lavværge: Morten Nielsen, Endel i Voer.

 

Side 464, 4. juni 1793, Maren Pedersdatter i Lyngså i Albæk, enke efter Peder Mørk. Børn: Christen Pedersen, 36 år, Maren Pedersdatter, 31 år, gift med Jens Pedersen i Lyngså Nørgård, Else Pedersdatter, 26 år, gift med Anders Jørgensen i Lyngsågård, Johanne Pedersdatter, 22 år, ugift hjemme. Hun valgte gårdmand Søren Klit i byen som værge. Født værge, en farbror, var fraværende og blev erstattet af Niels Andersen i Lyngså.

 

Side 466, 10. juni 1793, ugift karl Morten Mortensen, der havde tjent hos bette Jens i Lyngså og døde hos søster og svoger i Vesterskov. Søskende: Jens Mortensen på Dyrheden i Volstrup på Sæbygård gods, Niels Mortensen, tjener i Sundby, Christen Mortensen i Odderhuset eller Nybro i Albæk, Karen Mortensdatter gift med Otte Nielsen i Vesterskov, Laurs Mortensen, bosat og død i Sundby, hans søn, Jens Laursen Rosløv, 14 år.

 

Side 466b, 21. juni 1793, Mette Christensdatter, til huse hos Niels Christensen i Bækshede i Albæk. Børn: Mette Christensdatter gift med Peder Christensen Kold i Lyngså, Maren Christensdatter gift med Hans Christensen i Nørklit, Else Christensdatter gift med Niels Christensen i Bæks­hede.

 

Side 469b, 16. juli 1793, aftægtskone Gertrud Christensdatter i Albækgård. Børn: Christen Sørensen i Albækgård, 46 år, Anne Sørensdatter gift med Anders Hansen Norge i Voerså, Birgitte Sørensdatter, over 30 år, hos Hans Sørensen i Donsted, der mødte for hende.

 

Side 471, 10. aug. 1793, Niels Christensen i Hvol i Albæk, gift med Anne Hansdatter. Søskende: Laurs Christensen i Holdensgård, Anne Christensdatter i Skrogsmose, enke efter Peder Pedersen og med ophold hos Peder Madsen, afdøde Mette Christensdatter gift med Rasmus Pedersen i Skræddergården i Lyngså, også død, deres børn: Laurs Rasmussen, gårdmand i Lyngså, Anne Rasmusdatter gift med skoleholder Hans Mortensen i Lyngså. Lavværge: Heile Hansen i Bjergene.

 

Side 472, 13. sep. 1793, Jens Jensen i Aunkjøt i Skæve, gift med Johanne Christensdatter. Søstre: Johanne Jensdatter gift med Mads Christensen i Bøgskovhale i Voer, Maren Jensdatter i Damsig i Skæve. Lavværge: Jesper Laursen i Store Nejsum i Skæve.

 

Side 478, 9. nov. 1793, Rasmus Jensen i Skoven i Albæk, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Rasmussen, 18 år, Jens Rasmussen, 16 år, Peder Rasmussen, 2 år, Bodil Rasmusdatter, 23 år, Maren Rasmusdatter, 21 år, Anne Rasmusdatter, 13 år, Johanne Rasmusdatter, 11 år, Kirsten Rasmusdatter, 8 år. Værge: farbror Peder Jensen i Vesterskov. Lavværge: Peder Nielsen i Skrogsmose.

 

Side 482, 13. dec. 1793, Kirsten Christensdatter i Svinhave i Voer, gift med Jens Christensen Gårdsholt. Børn af 1. ægteskab med Peder Madsen: Peder Pedersen, 29 år, ladefoged på Voergård, Mads Pedersen, 26 år, gårdskarl hos herskab i Rosenborg have i København.

 

Side 483, 20. dec. 1793, Maren Mortensdatter i Hytten i Albæk, gift med Christen Sørensen. Hendes far, Morten Jensen i Lille Rønholt i Volstrup.

 

Side 484, 21. dec. 1793, Jens Hansen, død hos søn og eneste arving, Jacob Jensen i Voerså.

 

Kort 18.

Side 487, 23. juni 1794, husmand Peder Thomsen i Vesterskov i Voer, gift med Inger Christens­datter. Datter: Maren Pedersdatter, 20 år, hjemme. Værge: Peder Jensen i byen. Lavværge: Anders Poulsen i Vesterskov.

 

Side 488, 2. februar 1794, Jens Laursen i Kringelhede i Albæk, gift med Maren Olesdatter. Broderbørn: Dorthe Christensdatter gift med Jens Andersen i Vesterskov, Søren Christensen, tjener i Kringelhede, Maren Christensdatter gift med Christen Laursen i Agersted. Lavværge: Heile Jørgensen i Krogen, senere vist hendes tilkommende mand Laurs Jensen.

 

Side 492, 12. juli 1794, Niels Thorsen i Fjemtrang i Albæk, omkom, da han faldt og fik en jernfork gennem brystet. Forældre: Thor Hansen og Anne Jensdatter.

 

Side 493, 1. aug. 1794, Anne Laursdatter i Dyssevad i Voer, gift med Søren Nielsen. Hans stedbørn. [Af hendes ægteskab med Peder Hansen]: Hans Pedersen, 39 år, hjemme, Laurs Pedersen, 28 år, soldat i København, Anne Pedersdatter gift med Søren Jørgensen i Vesterskov, Maren Peders­datter gift med Laurs Sørensen i Dahl i Jerslev, Kirsten Pedersdatter gift med Niels Marcussen i Holbæk i Albæk, Birthe Pedersdatter, ugift hjemme.

 

S. 498, 22. sep. 1794, Anne Hansdatter i Endel, gift med Steffen Jensen. Barn: Jens Steffensen, 7 år.

 

Side 502, 25. okt. 1794, Anne Thomasdatter i Nybro i Albæk, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen i ??gård, Maren Christensdatter, 6 år, Bodil Christensdatter.

 

Side 502, 25. okt. 1794, Jeppe Nielsen i Nybro i Albæk, gift med Karen Christensdatter. Børn: Christen Jepsen, 27 år, Niels Jepsen, 21 år, begge hjemme, Anders Jepsen, 16 år, tjener Jacob Rammel i Holte, Maren Jensdatter, tjener på Rugtved. Lavværge: Niels Thomsen i Nybro.

 

Side 503, 30. okt. 1794, Ellen Jensdatter i Lyngsågård, gift med Laurs Jensen. Børn: Jens Laursen, 17 år, Sophie Laursdatter, 19 år, Maren Laursdatter, 15 år, alle hjemme. Tilsynsværge: morbror Jacob Jensen i Nørkær i Dronninglund.

 

Side 595, 1. dec. 1794, Christen Hansen, havde ophold hos Mads Christensen i Bøgskovhale i Voer, gik og betlede og døde i Knappen i Understed. Søskende: Thor Hansen i Fjemtrang, hvis søn Hans Thorsen mødte, afdøde Peder Hansen, hans børn: Niels Pedersen i Teglbakken eller Nybro, Anne Hans­datter gift med Mads Hansen i Allerup på Knudseje gods, Else Hansdatter, ugift i Fæ­broen og skrøbelig, Kirsten Hansdatter, forhen gift med Søren Lousig i Fejborg i Skæve, nu i Jerslev.

 

Side 507, 19. dec. 1794, Karen Jensdatter i Voerså, gift med Niels Nielsen Konge og til huse hos Peder Gyden. Søskendebørn: Søren Pedersen i Nedergård i Try i Torslev, Anne Pedersdatter gift med Christen Christensen i Holmen i Torslev, Jens Hansen i Sandborg i Torslev, Christen Jensen i Kirkeskov i Hellevad, Jens Nielsen i Vestergård i Try i Torslev på Hørbylund gods, Christen og Bertel Nielsen i Pytten i Torslev på Ormholt gods, Mads Nielsen, Mette Nielsdatter, Karen Nielsdatter og Maren Nielsdatter.

 

Side 510, 5. jan. 1795, Jens Poulsen Elkær i Faldt i Albæk, gift med Ellen Sørensdatter. Børn: Poul Jensen, 12 år, Christen Jensen, 10 år. Ingen født værge, antaget Claus Nielsen i Voerså. Lavværge: bror Christen Sørensen. Sluttet 1797.

 

Side 512, 5. jan. 1795, skovfoged Thor Nielsen i Ledet eller Slettingen i Albæk, gift med Anne Bertelsdatter. Datter: Maren Thorsdatter i Holtet i Understed. Værge: søskendebarn Niels Nielsen i Lyngså. Lavværge: bror Christen Bertelsen.

 

Side 515, 21. februar 1795, Sophie Michelsdatter i Vesterskov, gift med Jørgen Jacobsen. Børn: Christen Jørgensen, 11 år, Anne Marie Jørgensdatter, 8 år. Værge: mosters mand Ole Olesen i Vesterskov. Sluttet jan. 1797.

 

Kort 19.

Side 515b, 561, 21. februar 1795, Niels Pedersen i Vesterskov, gift med Mette Christensdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 15 år, Christen Nielsen, 17 år, Ellen Nielsdatter, 24 år, Peder Nielsen, 9 år. Steddatter Anne Jensdatter.

 

Side 517, 23. marts 1795, Johanne Laursdatter i Vester Gårdsholt i Voer, gift med Hans Andersen. Børn: Anders Hansen, 6 år, Laurs Hansen, 1 år, Else Hansdatter, 8 år. Tilsynsværger: mosters mand Albert Christensen i Mellemkær og farbror Niels Andersen i Meller Gårdsholt.

 

Side 519, 23. marts 1795, Anders Hansen i Vester Gårdsholt i Voer, død hos sønnen Hans. Børn: Niels Andersen i Meller Gårdsholt, Hans Andersen i Vester Gårdsholt, Jens Andersen i Krattet i Jerslev, Anne Andersdatter gift med Jens Jørgensen i Lille Rugtved, Karen Andersdatter gift med Ib Pedersen i Enodden, Benedikte Andersdatter gift med Niels Nielsen i Vesterskov.

 

Side 521, 1. juni 1795, Jens Jensen i Stolsholt i Albæk, gift med Maren Nielsdatter. Havde fået Stolsholt ved at bytte med Jens Jørgensen i Agersted. Børn: Anne Jensdatter, ugift hjemme, Ingeborg Jensdatter, tjener i Ålborg. Lavværge: Peder Nielsen i Skarpholt. Foreløbig værge: Anders Poulsen i Kærskovholt.

 

Side 523, 1. juni 1795, Inger Olesdatter i Stolsholt i Albæk, gift med Christen Pedersen. Søn og eneste arving: Ole Christensen, 23 år.

 

Side 524, 4. juni 1795, Kirsten Nielsdatter i Knøsene i Albæk, gift med Jørgen Hansen. Børn af tidligere ægteskab [med Ole Christensen]: Christen Olesen, Birkmose i Volstrup, 36 år, Mads Olesen, 26 år, hjemme hos stedfaderen, Anne Olesdatter gift med Jens Akselsen, Kieldbakken i Dronninglund, Maren Oles­datter, ugift hjemme.

 

Side 525, 4. juni 1795, Marcus Nielsen i Knøsene i Albæk, død hos datter og svigersøn. Børn: Karen Marcusdatter gift med Peder Pedersen i Knøsene, Maren Marcusdatter gift med Niels Andersen, fæster af stedet, Niels Marcusen i Over Holbæk, Niels Marcusen, over 40 år, opholder sig på ukendt sted i Him­mer­syssel, Søren Marcusen i Stolsholt, 38 år.

 

Side 526, 4. juni 1795, Johanne Hansdatter, gift med Frederik Andersen, forhen i Knøsene nu indsiddere i Sanden i Albæk hos Anders Pedersen og hustru Anne Mortensdatter. Efter testamente arvede Anders Pedersen boet. Han var brorsøn af den ene og søstersøn af den anden.

 

Side 528, 583, 22. juni 1795, Niels Mortensen i Nørre Bjergene i Albæk. Bror Søren Mortensen.

 

Side 530, 9. juni 1795, søelemit Jeppe Sørensen i Sørå, som druknede i Ålborg fjord. Havde ophold hos Søren Poulsens enke i Sørå, [hans stedmor]. Søskende: Poul Sørensen, 27 år, tjener hos enken på stedet, halvsøskende: Jens Sørensen, 17 år, Jacob Sørensen, 9 år, Karen Sørens­datter, 19 år, Maren Sørensdatter, 14 år, alle hjemme.

 

Side 531, 11. juni 1795, Maren Pedersdatter i Lyngså, gift med Jens Pedersen Nørgård. Søskende: Christen Pedersen, gårdmand i Lyngså, Else Pedersdatter gift med Anders Jørgensen i Lyngsågård, Johanne Pedersdatter, ugift hos bror Christen i Lyngså, der var værge for hende.

 

Side 532b, 11. juli 1795, Morten Hansen i Lyngså. Børn: Hans Mortensen, skoleholder i Lyngså, Anders Mortensen, fæster af hjemmet, Niels Mortensen, tjener hos broren, alle myndige, Birgitte Mortensdatter gift med Jacob Jensen i Voerså, Maren Mortensdatter, tjener fornævnte Jacob.

 

Side 533, 11. juli 1795, Hans Nielsen i Havsig i Albæk, gift med Maren Pedersdatter. Barn: Peder Hansen, opholder sig i Ålborg. Lavværge: Hans Sørensen.

 

Side 536, 26. nov. 1795, Mads Christensen i Bøgskovhale i Voer, gift med Johanne Jens­datter. Børn: Christen Madsen, 7 år, Maren Madsdatter, 11 år, Kirstine Marie Madsdatter, 9 år. Værge: farbror Sindal Christensen i Lyngså. Tilsynsværge: Anders Christensen i Lang­holt i Skæve. Lavværge: Jens Gårdsholt i Svinhave.

 

Side 538, 29. februar 1796, Morten Andersen i Albæk, gift med Maren Madsdatter. Børn: Mads Mortensen, 21 år, Peder Mortensen, 11 år, Maren Mortensdatter, 15 år, Anne Mortensdatter, 8 år, alle hjemme. Værge: farbror Jens Andersen i Tabroen. Lavværge: Hans Jensen i Østerbroen.

 

Side 541b, 11. april 1796, Maren Nielsdatter i Liljen i Voer, enke efter Christen Jacobsen, død 1792. Søn og eneste arving: Jacob Christensen, 25 år og fuldmyndig.

 

Side 542b, 11. april 1796, Jens Jensen i [Skomagergården] i Agersted i Voer, gift med Birthe el. Birgitte Jacobsdatter. Børn: Jacob Jensen, 23 år, Jens Jensen, 16 år, Anders Jensen, 9 år, alle hjemme, Marie Jensdatter gift med Jacob Jensen i Faldt i Albæk, Anne Jensdatter, ugift hjemme. Antaget kurator og værge: Peder Poulsen i Agersted. Lavværge: bror Christen Jacobsen i Agersted. Sluttet februar 1798, hvor lavværgen var Christen Henriksen på Rugtved.

 

Side 543b, 23. juli 1796, Niels Pedersen og hustru Maren Bertelsdatter i Søndergård i Voerså. Børn: Peder Nielsen, 24 år, Johanne Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter, alle hjemme. Værge: morbror Christen Bertelsen i Nybro.

 

Kort 20.

Side 547b, 30. sep. 1796, Laurs Jensen i Præstbro i Albæk. Børn: Jens Laursen i Præstbro, Maren Laursdatter gift med Anders Christensen i Bangsbo mølle, Gertrud Laursdatter tjener Hans Jensen i Østerbroen.

 

Side 548b, 13. okt. 1796, Johanne Nielsdatter i Agersted skov, gift med Niels Pedersen Kold. Børn: Niels Nielsen, 10 år, Birthe Nielsdatter, 15 år, Karen Nielsdatter, 8 år, Herta Marie Nielsdatter, 5 år.

 

Side 549, 19. okt. 1796, Anne Andersdatter i Faldt i Albæk, gift med Christen Nielsen. Børn: Niels Andersen, næsten 25 år, Sophie Andersdatter gift med Niels Nielsen Konge i Voerså, Anne Kirstine Andersdatter.

 

Side 551b, 12. nov. 1796, Maren Hansdatter i Ravnholt i Voer, gift med Peder Nielsen. Børn: Niels Pedersen, 22 år, Hans Pedersen, 20 år, Ingeborg Nielsdatter, ugift. Kurator og tilsynsværge: Niels Hansen i Enodden i Voer.

 

Side 553, 15. nov. 1796, Maren Jensdatter i Neder Holbæk i Albæk, gift med Niels Jensen. Børn af tidligere ægteskab [med Peder Mortensen]: Karen Pedersdatter, 9 år, Anne Pedersdatter, 7 år, begge hjemme hos stedfaderen. Værge: morbror Peder Jensen i Falden.

 

Side 555, 7. dec. 1796, Anne Pedersdatter i Donsted i Albæk, gift med Jens Andersen. Børn: Anders Jensen, 22 år, og Anne Jensdatter, begge hjemme.

 

Side 556, 7. dec. 1796, Jacob Nielsen i Mølholt i Albæk, død hos søn og eneste arving, Christen Jacobsen.

 

Side 558, 12. jan. 1797, Jens Sørensen i Faldt i Albæk, gift med Maren Mortensdatter. Barn: Jens Jensen, 11 år. Antaget værge: Christen Jacobsen i Faurholt. Lavværge: Poul Mortensen i Faldt.

 

Side 559, 13. jan. 1797, Maren Christensdatter, indsidder i Tabroen, 1794 separeret fra Jens Nielsen, boende i Agersted. Søster Anne Christensdatter gift med Jens Andersen i Ta­broen.

 

Side 559, 14. jan. 1797, Niels Christensen Gårdsholt i Faldt, gift med Anne West. Børn: Christen Nielsen, 24 år, Karen Nielsdatter, 20 år. Lavværge: Laurs Christensen i Faldt.

 

S. 560. Afkald fra gårdbeboer Poul Sørensen i Bøgskovhale i Voer for arv efter far Søren Poulsen i Sørå by og bror Jeppe Sørensen.

 

S. 560, Afkald fra Jens Jensen i Nør Store i Voer for hustru Maren Laursdatters arv efter hendes forældre, Laurs Hansen og Kirsten Nielsdatter i Kæret.

 

Side 563b, 11. februar 1797, Jens Hansen i Krogen i (Voerså i Albæk), gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 23 år, Niels Jensen, 17 år, Hans Jensen, 13 år, Anne Jensdatter, Maren Jensdatter, Margrethe Jensdatter, Kirsten Jensdatter, Mette Jensdatter og Karen Jensdatter. Værge: Niels Bertelsen i Fæbroen. Lavværge: Jens Jørgensen i Lille Rugtved.

 

Side 564b, 16. februar 1797, ungkarl Jens Rasmussen, død i Donsted i Albæk hos bror Niels Rasmussen. Andre søskende: gårdmand Christen Rasmussen i Klemenshave, Laurs Rasmussen i Voerså, Mads Rasmussen, hos bror Niels i Donsted, alle myndige.

 

Side 565, 11 marts 1797, Christen Hansen Fischer i Agersted skov, gift med Maren Nielsdatter. 1. afdød bror Søren Hansen i Agersted, hans børn: Hans Sørensen i Havsig i Albæk, Christen Sørensen i Agersted, Malene Sørensdatter gift med skoleholder Heile Andersen i Ager­sted. 2. afdød søster Mette Hansdatter gift med Laurs Nielsen, hendes børn [med Laurs Pallesen i Høsen el. Bjeldbakken]: Palle Laursen i Høsen, afdøde Hans Laursen i Voerså gift med Anne Nielsdatter, hans børn: Niels Hansen, 19 år, tjener i Allerup i Hellevad, Laurs Hansen, 16 år, tjener i Hvilshøj i Øster Brønderslev, Mette Hansdatter, tjener i Allerup i Hellevad, Maren Laursdatter gift med Niels Jørgensen i Strengsholt, Birgitte Laursdatter gift med Thomas Nielsen i Volstrup, enke Karen Laursdatter i Høsen. 3. afdøde Birthe Hansdatters børn med Jørgen Nielsen i Aså: Niels Jørgensen i Aså, Christen Jørgensen i Bøgsted i Dronning­lund, hvis hustru Anne Nielsdatter mødte, Hans Jørgensen i Aså, Anne Jørgensdatter gift med Jens Olesen i Hou, afdøde Margrethe Jørgensdatter gift med Jens Christensen på Dronning­lund hede, hendes datter Sidsel Nielsdatter gift med Peder Godskesen på bemeldte hede.

 

Side 566, 20. marts 1797, Otte Nielsen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Mortensdatter, hvis søn, Thomas Jensen i Krogen, var lavværge. Halvsøskende: Christen Nielsen i Gårdsholt, Niels Nielsen i Voldbro, Mette Nielsdatter gift med Anders Laursen i Åbolt i Voer.

 

Side 568b, 6. juni 1797, Maren Christensdatter i Agersted kær, gift med Jens Pedersen. Børn: Peder Jensen, 27 år, hjemme, Jens Jensen, 17 år, tjener Jacob i Liljen, Søren Jensen, 14 år, tjener i Voerså krog, Mette Marie Jensdatter, ugift hjemme. Deres beslægtede, Niels Jensen Bæk i Agersted var til stede.

 

Side 569, 8. juni 1797, Laurs Michelsen Smed i Faurholt i Albæk, gift med Johanne Christens­datter. Børn: Christen Laursen, 5½ år, Karen Laurs­datter, 2 år. Værge: farbror Rasmus Michelsen i Faldt. Lavværge: far Christen Jacobsen i Faurholt.

 

Side 572, 582, 26. juni 1797, Peder Pedersen i Lyngså, gift med Dorthe Pedersdatter. Barn: Aksel Pedersen, 2½ år, Peder Pedersen, født efter faderens død. Værge: farbror Jens Pedersen i Meller Store. Lavværge: Christen Jensen i Madsgård i Lyngså.

 

Side 573, 3. aug. 1797, Sidsel Jacobsdatter i Heden i Albæk, gift med Peder Christensen. Brødre: Niels Jacobsen og Anders Jacobsen, begge myndige.

 

Kort 21.

Side 577, 10. okt. 1797, Karen Laursdatter i Lille Overgård i Voer, enke efter Knud Christensen. Børn: Margrethe Knudsdatter gift med Laurs Christensen i Solsbæk i Volstrup, Birthe Knudsdatter, 31 år, ugift hos moderen. Antaget værge: Jens Pedersen i Sønder Store. Rasmus Christensen fra Lem mødte for den gifte datter og hendes mand.

 

Side 579, 27. nov. 1797, Peder Pedersen Korre i Lyngså, gift med Anne Nielsdatter. Søskende: Jens Pedersen Korre i Strengsholthus, Niels Pedersen Korre i Lyngså, Karen Pedersdatter gift med Laurs Schioldan i Føjting i Hellum, deres søn Jens Laursen mødte, Maren Pedersdatter gift med Niels Pedersen i Nybro, Anne Pedersdatter gift med Christen Christensen Kirk ved kirken i Karup. For Christen Kirk mødte stedsøn Mads Nielsen. Lavværge: Rasmus Nielsen i Voerså.

 

Side 581, 28. dec. 1797, Jørgen Hansen i Knøsene i Albæk, gift med Karen Mortensdatter. Barn: Hans Jensen, 1½ år. Født værge, Heile Hansen i Bjergene blev pga. sygdom erstattet af Jens Pedersen i Holtet. Lavværge: Anders Pedersen i Sanden.

 

Side 583, 2. jan. 1797, Birthe Pedersdatter i Fejborg i Albæk, gift med Christen Christensen. Børn: Jørgen Christensen, 25 år, og Peder Christensen, 20 år.

 

Side 584b, 10. februar 1798, Heile Hansen i Bjergene i Albæk, gift med Kirsten Hermansdatter. Barn: Johanne Cathrine Heilesdatter. Ansat værge: Iver Pedersen i Holtet. Lavværge: Iver Jensen i Mosen.

 

Side 585, 10. februar 1798, Laurs Christensen i Hvol i Albæk, gift med Anne Hansdatter. Søskende: Niels Christensen, tjener i Siverslet, Maren Christensdatter, tjener i Skovgård. Lavværge: Jens Jensen i Mosen.

 

Side 588b, 20. februar 1798, Anne Laursdatter i Pilværn i Albæk, gift med Niels Sørensen. Barn: Else Nielsdatter, 6 år. Tilsynsværge: Niels Jacobsen i Strengsholt.

 

Side 589, 6. marts 1798, Jens Christensen i Svinhave i Voer, gift med Anne Kirstine Pedersdatter. Børn: Kirsten Jensdatter, 3 år, Else Jensdatter, 1 år. Værge: Niels Andersen i Gårdsholt. Lavværge: Jens Christensen Møller i Svinhave.

 

Side 591, 7. april 1798, Kirsten Christensdatter i Ensted i Voer, gift med Ole Christensen. Barn: Maren Olesdatter, ugift.

 

Side 591b, 7. april 1798, Mette Rasmusdatter i Agersted skov i Voer, gift med Christen Hansen Kræmmer. Børn: Christen Christensen, 35 år, Karen Christensdatter, ugift, begge hjemme. Antaget værge: Søren Mortensen i Svinhave.

 

Side 592, 19. maj 1798, Johanne Andersdatter i Tveden i Albæk, gift med Niels Christensen. Barn: Christen Nielsen, 13 år. Tilsynsværge: morbror Jens Andersen i Tabroen.

 

Side 595b, 3. juli 1798, Christen Hansen Fjemtrang i Bøgskovhale i Voer. Søskende. Thor Hansen i Fjem­trang, ved sønnen Hans Thorsen, Anne Hansdatter fra Allerup mødte, fordi hendes nu havende mand Mads Hansen var svagelig, Else Hansdattter i Fæbroen, skrøbelig, Kirsten Hansdatter i Jerslev, brodersøn

Niels Pedersen i Teglbakken eller Nybro.

 

Side 598b, 15. aug. 1798, opgørelse i Østerbroen i Albæk efter Hans Jensen, falleret og undveget. Til stede, undvegnes hustru Gertrud Laursdatter, hendes bror Peder Laursen i Præstbro og undvegnes far, Jens Jensen i Østerbroen. Omfattende sag, sluttet 1802 med underskud på næsten 1500 rdl.

 

Side 601, 11. sep. 1798, Maren Madsdatter i Agersted skov i Voer, gift med Anders Jacobsen. Børn: Mads Andersen, 9 år, Jacob Andersen, 6½ år, Christen Andersen, 2 år. Tilsynsværge: morbror Jacob Madsen i Agersted skov.

 

Side 603, 19. sep. 1798, Jens Andersen i Donsted i Albæk. [To hold børn]:

Niels Jensen i Neder Holbæk, myndig, Anders Jensen, 24 år, hjemme, Mette Jensdatter gift med Claus Pedersen i Voer på Knudseje gods, Kirsten Jensdatter, ugift hjemme, Anne Jensdatter, 22 år, ugift.

 

Side 614b, 14. jan. 1798, Maren Laursdatter i Bjeldbakken i Voer, gift med Jens Jørgensen. Børn: Jørgen Jensen, 14 år, Cathrine Jensdatter, tjener på Dronninggård, Margrethe Jensdatter, ugift hjem­me. Værge: morbror Jens Laursen i Knøsene mødte ikke og blev erstattet af den yngre morbror Niels Laursen i Vesterskov.

 

Side 615b, 22. jan. 1799, Christen Pedersen i Endel i Albæk, gift med Johanne Pedersdatter. Børn: Peder Christensen, ? år, Anne Christensdatter, 10 år, Elisabeth Christensdatter, alle hjemme. Værge: farbror? Peder Pedersen i Endel. Lavværge: Steffen Jensen. 

 

Side 616b, 22. jan. 1799, Christen Steffensen i Voerså i Albæk, gift med Birthe Pedersdatter. Børn: Steffen Christensen, 4 år, Peder Christensen, ½ år, Anne Sophie, Anne og Johanne Christensdatter, alle små og uopfødte. Født værge Niels Steffensen fik forfald, antaget, Jens Skovgård i Voerså. Lavværge: Niels Nielsen Konge i Voerså. Fattigt bo. Enken ville blive.

 

Side 622, 18. marts 1799, Ellen Marie Olesdatter i Faldt i Albæk, gift med Poul Mortensen. Barn: Anne Christensdatter gift med Simon Christensen i Faldt.

 

Side 623, 18. marts 1799, husmand Peder Laursen i Højen i Albæk, gift med Else Ottesdatter. Børn: Laurs Pedersen, 9 år, Peder Pedersen, Kirsten Pedersdatter, Anne Pedersdatter og Johanne Peders­datter, alle umyndige. Rette født værge mødte ikke. Lavværge: Hans Mogensen, Dalen i Albæk.

 

Side 623b, 20. marts 1799, Karen Pedersdatter i Bakken i Agersted, gift med Hans Pedersen. Afdødes børn [med Christen Laursen]: Peder Christensen, 18 år, Ingeborg Christensdatter, ugift hjemme. Kurator: Jens Laursen i Lem. Værge: morbror Ib Pedersen i Enodden.

 

Side 627b, 29. april 1799, Johanne Michelsdatter i Strengsholt, gift med Jens Pedersen Korre. Børn: Johanne Jensdatter gift med Peder Thomsen Korre, Anne Jensdatter, ugift, tjener i Dronninglund.

 

Side 628b, 3. juni 1799, Svend Poulsen i Nørre Dammen i Albæk, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Peder Svendsen, 14 år, Poul Svendsen, 12 år, Christen Svendsen, 10 år, Jens Svendsen, 8 år, Hans Svendsen, 2 år, Karen Svendsdatter og Christiane Svendsdatter, ugifte. Foreløbig værge: Christen Jørgensen i Sønder Dammen. Lavværger: Peder Jørgensen i Ravnholt og Eskild Hansen i Skrogs­mose. Afdødes bror var Peder Poulsen i Klitten.

 

Side 629, 22. maj 1799, Ingeborg Nielsdatter i Togårde i Voer, gift med Jens Pedersen. Hans stedbørn, [hendes børn med Mads Jensen]: Christen Madsen, 27 år, afdøde Sophie Madsdatter, gift med skoleholder Henrik Iversen i Aså, deres søn Iver Henriksen, 4 til 5 år gammel. Fællesbarn: Mads Jensen, 21½ år, hjemme.

 

S. 632, 3. juni 1799, Kirsten Pedersdatter i Pilværn i Albæk, gift med Niels Christensen. Broderbørn: Christen Michelsen i Lyngså, Peder Michelsen i Rom, Maren Michelsdatter, opholder sig i Lyngså. Brodersøn: Peder Nielsen ved Nybro. Brordatter gift med Jens Jensen i Skarpholt, brorderbørn: Peder Madsen i Skrogs­mose, Laurs Madsen i Porsmose, Karen Madsdatter, enke efter Laurs Laursen i Porsmose.

 

Side 633b, 3. juni 1799, Peder Nielsen i Skarpholt i Albæk, gift med Karen Laursdatter. Børn: Laurs Pedersen, 20 år, og Niels Pedersen, 17 år, begge hjemme, Maren Pedersdatter gift med Peder Jensen i Falden, Voldborg Pedersdatter, ugift hjemme. Værge: Christen Pedersen i Skoven. Lavværge: Christen Jacobsen i Faurholt.

 

Side 635, 24. juni 1799, Maren Marcusdatter i Knøsene i Albæk, gift med Niels Andersen. Børn: Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Karen Nielsdatter og Malene Nielsdatter, alle hjemme. I født værges forfald blev Niels Andersen udnævnt.

 

Kort 23.

Side 636, 26. juni 1799, Niels Poulsen i Sørå i Albæk, gift med Johanne Jørgensdatter. Børn: Poul Nielsen, 16 år, Anne Nielsdatter, tjener i Mou præstegård, Maren Nielsdatter og Else Nielsdatter, ugifte hjemme. Værge: farbror Peder Poulsen i Klitten. Lavværge: bror Jens Jørgensen i Lille Rugtved.

 

Side 639b, 20. aug. 1799, Hans Jensen i Holbæk mølle i Albæk, gift med Maren Sørensdatter. Barn: Maren Hansdatter, ugift. Værger: datterens farbror Steffen Jensen i Endel og søskendebarn Eskild Hansen i Skrogsmose. Lavværge: Laurs Michelsen i Holbæk.

 

Side 650, 14. juni 1800, Maren Nielsdatter i Skoven i Albæk, gift med Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 14 år, Maren Christensdatter, Anne Christensdatter og Dorthe Christensdatter, alle umyndige. Tilsynsværge: morbror Peder Nielsen i Kærskov.

 

S. 652, 20. jan. 1800, Christen Jensen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Olesdatter. Umyndig datter Margrethe Christensdatter. Værge: Ole Nielsen i Endel. Lavværge: Laurs Jensen i Voer.

 

27. jan. 1800, afkald for arv efter Margrethe Jensdatter i Mølholt i Albæk, gift med Søren Jørgensen. Jørgen Christensen i Holdensgård på hustrus vegne [Karen Jørgensdatter], to børn af afdøde Niels Jørgensen i Strengsholt. Jens Jensen i Skarpholt, Iver Jensen i Mosen, Jørgen Jørgensen i Voerså, afdøde Heile Hansens datter i Bjergene, afdøde Jørgen Hansens søn i Knøsene, Niels Sørensen i Pilværn på hustrus vegne [Maren Hansdatter], Simon Hansen i Hals, Christen Hansen i Kniben i Voer, Knud Christensen i Sletten i Flade på hustru vegne.

 

Afkald fra Mads Nielsen i Smalbro for arv på godt 139 rdl efter mor Karen Jacobsdatter.

 

Side 654b, 22. sep. 1800, Mads Knudsen i Togårde i Voer, gift med Margrethe Nielsdatter. Børn: Niels Madsen, 28 år, Knud Madsen, 25 år, begge hjemme, Inger Madsdatter gift med Christen Jacobsen i Agersted, Anne Madsdatter, ugift hjemme. Lavværge: Peder Nielsen i Ravnholt.

 

Side 655b, 22. sep. 1800, Maren Jacobsdatter i Hvidkilde i Voer, gift med Mads Sørensen. Hendes børn: [før ægteskab] Birthe Thomasdatter, enke efter Hans Hansen ved Dammen i Albæk. [Fra ægteskab med Jacob Christensen]: Anne Jacobsdatter gift med Christen Sørensen i Agersted, Margrethe Jacobsdatter, ugift, til stede, Karen Jacobsdatter, ugift, tjener i Vesterheden.

 

Side 656, 29. sep. 1800, Jens Jørgensen i Lille Rugtved i Albæk gift med Anne Andersdatter. Børn: Jørgen Jensen, 23 år, Anders Jensen, 22 år, Else Andersdatter, hjemme. Værge: farbror Peder Jørgensen i Agersted. Lavværge: bror Niels Andersen i Gårdsholt.

 

Side 658, 22. nov. 1800, Anne Jørgensdatter i Knøsene i Albæk, gift med Jens Jørgensen. Søster Maren Jørgensdatter, ugift i stervboet. Enkemanden og søsteren overtog boet [og giftede sig].

 

S. 662b, 26. okt. 1800, afkald for arv efter Karen Svendsdatter i Faldt i Albæk gift med Jacob Jensen, fra Hans Svendsen i Kvissel i Åsted, Margrethe Svendsdatter gift med Iver Andersen i Hørby, Kirsten Svendsdatter gift med Peder Madsen i Uggerhuset.

 

S.665, 8. jan. 1801, Jens Pedersen i Togårde i Voer, gift med Maren Laursdatter. Børn: Ingeborg Jensdatter, 1 år, og enkens stedsøn, [hans søn med Ingeborg Nielsdatter], Mads Jensen, 23 år.

 

Kort 24.

Side 667, 29. juni 1801, Maren Nielsdatter i Skoven i Albæk, gift med Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 15 år, Maren Christensdatter, Anne Christensdatter og Dorthe Christensdatter, alle små og hos faderen, som blev vraget som værge pga. druk og slet husholdning. Værgen, morbror Peder Nielsen i Kærskov, fik arven udbetalt.

 

Side 668, 26. aug. 1801, Maren Iversdatter i Mølholt i Albæk, gift med Søren Jørgensen Kniben. Barn: Margrethe Sørensdatter, ¼ år, død for skifteslutning. Værge: morfar Iver Jensen i Mosen.

 

Side 669, 26. aug. 1801, Anne Pedersdatter i Sanden i Albæk, gift med Gregers Laursen. Børn: Laurs Gregersen, 9 år, Maren Gregersdatter, ugift.

 

Side 669b, 28. dec. 1801, Jens Pedersen og hustru Mette Pedersdatter i Meller Store i Voer, der døde med en uges mellemrum. Barn: Peder Jensen, 23½ år. Kurator: morbror Jens Pedersen i Sønder Store.

 

Side 682b, 27. jan. 1802, Maren Pedersdatter i Porsmose i Albæk, gift med Jens Madsen. Børn: Søren Jensen, 6 år, Anne Jensdatter, 5 år. Tilsynsværge: Jens Pedersen i Porsmose.

 

Side 684, 20. marts 1802, Hans Jacobsen i Kæret i Voer, gift med Kirsten Poulsdatter. Børn: Poul Hansen, 9 år, Jacob Hansen, 6 år, Mads Hansen, 1½ år. Værge: Peder Jacobsen på Dronninggård. Lavværge: bror Peder Poulsen i Agersted.

 

Side 685b, 22. marts 1802, husmand Peder Christensen i Rosen i Voer, gift med Kirsten Laursdatter. Børn af ægteskab med Dorthe Mortensdatter: Christen Pedersen, 21 år, tjener i Store Løgtholt i Dronninglund, Maren Pedersdatter, tjener samme sted, Anne Pedersdatter, tjener i Liljen i Voer. Fællesbørn: Laurs Pedersen, 10 år, Anders Pedersen, 7 år, Maren Pedersdatter, ugift hjemme, og Anne Marie Pedersdatter, født ved juletid efter faderens død. Værge: farbror Niels Christensen Rosen i Sørå. Lavværge: Niels Jensen Snedker i Agersted skov, senere Søren Thomsen. Sluttet april 1803.

 

Side 693, 5. juni 1802, Anne Cathrine Pedersdatter i Voerså i Albæk, gift med Jørgen Jørgensen. Børn: Peder Jørgensen, 14 år, Jørgen Jørgensen, 13 år, Christen Jørgensen, 11 år, Mette Kirstine Jørgensdatter, 15 år, Anne Sophie Jørgensdatter, 7 år, Lisbeth Jørgensdatter, 5 år. Værge: morbror Christen Pedersen i Voerså.

 

Side 694, 5. juni 1802, Christen Christensen Hedebak i Voerså i Albæk, gift med Anne Hansdatter. Børn: Hans Christensen, myndig, Johanne Christensdatter, 25 år, Maren Christensdatter, 31 år. Lavværge: Rasmus Nielsen i Rusgård i Voerså.

 

Side 695, 23. juni 1802, enkemand og gårdmand Niels Christensen i Tveden i Albæk. Barn: Christen Nielsen, 17 år. Værge: farbror Peder Christensen i Lunderhede i Voer.

 

Kort 25.

Side 696, 30. aug. 1802, Niels Jensen Bech ved Skellet i Voer, gift med Karen Jørgensdatter. Børn: Jens Nielsen, 8 år, og hendes barn af 1. ægteskab [med Ole Christensen], Ole Chr. Olesen, 16 år. Værge: Niels Nielsen ved Skellet.