Voergård skifteprotokol, 1742-1776, G 31 - 170.

 

 

Kort 1.

Side 1, 22. nov. 1742, Jens Madsen ved Broen, gift med Maren Mor­tensdatter. Ni børn, Anne Jensdatter, 18 år, Mads Jensen, 16 år, Morten Jensen, 14 år, Christen Jensen, 12 år, Jens Jensen, 10 år, Peder Jensen, 8 år, Rasmus Jensen, 6 år, Johan­ne Jensdatter, 4 år, og Jens Jensen, ½ år. Værge: farbror Pe­der Madsen i Kæret. Lavværge: bror Laurs Mor­ten­sen i Struds­holm.

 

Side 4, 20. dec. 1742, Christen Rasmussen i Klemenshave i Albæk, gift med Jo­hanne Sørens­datter. Søskende: Poul Rasmussen i Bunkhule i Hør­by, Anne Rasmusdatter gift med Thomas Sørensen i Birkmose, afdøde og barn­løse Niels Rasmussen i Al­bæk by. Lavværge: Hans Thorsen i Rønholt.

 

Side 6, 28. dec. 1742, Hans Thomsen i Agersted i Voer, gift med Margrethe Svendsdatter. Børn: Thomas Hansen, 13 år, Anne Hansdatter, 8 år, Mar­grethe Hansdatter, 6 år. Værge: farbror Laurs Thom­sen i Lille Løgt­ved i Dronning­lund. Lavværge: bror Christen Svend­sen i Lunder­hede. Vurdering: Anders Jensen og Jacob Jacobsen i Agersted.

 

Side 8, 4. marts 1743, Kirsten Jensdatter i Østergård i Albæk, gift med Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 17 år, Anne Chri­stens­datter, 20 år, Birgitte Christensdatter, 15 år, Maren Christensdat­ter, 12 år, Mette Christensdatter, 9 år. Vurdering: Christen Christensen i Albækgård og Peder Pedersen i Albæk.

 

Side 10, 13. april 1743, Anne Sørensdatter ved Skellet i Voer, gift med Jacob Nielsen. Søs­kende: Christen Sørensen i København, Terkild Sø­ren­sen, ladekarl på Børglum­ kloster, Ingeborg Sørens­datter gift med Hans Pedersen i Sko­ven i Dronning­lund. Vurdering: Jens Rasmussen og Sindal Andersen ved Skellet

 

Side 11, 14. maj 1743, Morten Sørensen i Båndhagen i Voer, gift med Maren Pe­ders­datter. Børn: Søren Mortensen, 7 år, Christen Mortensen, 2 år. Værge: Hans Sø­ren­sen i En­od­den. Lavværge: Christen Hansen i Idskov bunker i Voer. V: Jacob Jensen i Hvidkilde og Peder Andersen i Store.

 

Side 14, 6. juni 1743, Anne Jensdatter i Tabroen i Voer, gift med Peder Jen­sen. Søskende: Oluf Jensen i Dalen i Albæk, Christen Jen­sen og Karen Jensdatter, begge hos broderen i Dalen. Vurdering: Christen Christensen i Albækgård og Niels Laursen ved Præstbro.

 

Side 15b, 7. juni 1743, Sofie Pedersdatter i Skræddergården i Lyngså, gift med Rasmus Pedersen. Børn: Christen Rasmussen, 8 år, Peder Ras­mussen, 1 år. Værge: farbror Jeppe Pedersen i Skrædder­gården. Vurdering: Laurs Christensen og Peder Olesen i Lyngsågård.

 

Kort 2.

Side 17b, 18. juni 1743, Niels Pedersen i Sørågård i Albæk, gift med Gyde Laursdatter. Børn: Maren Nielsdatter, skal være i København. Karen Niels­datter gift med An­ders Pe­dersen i Sørå by, Anne Nielsdat­ter, tjener Anders Ibsen her i byen, Maren Nielsdatter, tjener i Dron­ning­lund. Lav­værge: Christen Laursen i Sørå.

 

Side 19b, 27. nov. 1743, Barbara Pedersdatter i Albæk, gift med Peder Pedersen. Spæd datter Barbara Pedersdatter. Tilsynsværge: Jens An­der­sen i Don­sted. Vurdering: Christen Christen­sen i Albækgård og Christen Simonsen i Falden.

 

Side 22b, 29. nov. 1743, Jens Jørgensen i Høsen i Voer, gift med Johanne Jens­dat­ter. Søn: Jens Jensen, 8 år. Værge: Laurs Jungersen ved Bjeld­bakken. Lavværge: Mads Rasmussen i Togårde. Vurdering: Peder Albertsen i Skoven og Hans Sørensen i Enodden.

 

Side 24, 21. dec. 1743, Jens Olufsen og hustru Karen Christens­datter i Dalen i Albæk skov. Børn: Oluf Jensen og Christen Jen­sen, begge myn­dige, Karen Jensdatter, hvis bror Oluf, der fæster stedet, var vær­ge. Vurdering: Christen Pedersen og Peder Pedersen i Albæk.

 

Side 25b, 23. dec. 1743, Christen Thomsen i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Maren Chri­stens­datter. Børn: Christen Christensen, 22 år, Thomas Chri­stensen, 13 år, Niels Christensen, 11 år, Anne Christensdat­ter, 25 år, Maren Christensdatter, 23 år, Bo­dil Christensdatter, 15 år, In­ger Chr­istensdatter, 9 år. Værge: Jens Chri­stensen i Gårds­holt. Vurdering: Peder Pedersen i Gårdsholt og Laurs Sindalsen i Store Tranget.

       Arveafkald 1770 (s. 442) til stedfar Laurs Christensen i Øster Gårdsholt i Voer fra Tho­mas Christensen i Skoven, Anne Christensdatter gift med Niels Jen­sen i Al­lerup, Bodil Christens­datter gift med Anders Poulsen i Vesterskov, Niels Christensen i Don­sted, Maren Christensdatter gift med Christen Christensen Mørk, Inger Christensdatter i Faldt, Christen Christensen i Aunkjøt­lund. Nov. samme år (454b) afkald fra Inger Christensdatter gift med Peder Thomsen i Vesterskov.

 

Side 28b, 13. februar 1744, Jens Jensen i Aunkjøt i Skæve, gift med Maren Jo­hans­dat­ter. Afdødes børn: Jens Jensen, [af tidligere ægteskab] har fæstet stedet. Jo­han Jensen, 19 år, Johanne Jensdatter gift med Peder Pe­dersen i Øster Brønders­lev i sted kaldet Skrivergården i Hvi­lshøj. Værge: Christen Sin­dal­sen i Aunkjøt mølle. Lavværge: Laurs An­der­sen i Aunkjøt. Vurdering: Jens Christensen i Gårdsholt og Niels Christensen i Åbolt.

 

Side 32, 6. nov. 1744, Anne Ottesdatter i [Skomagergården] i Agersted i Voer, gift med Ja­cob Jacobsen. Børn: Jacob Jacobsen, 16 år, Laurs Jacobsen, 6 år, Mar­gre­the Jacobsdatter, 3 år. Værge: Laurs Jacobsen i Vestergård i Ager­sted. Vurdering: Peder Andersen i Store og Jacob Jensen i Hvidkilde.

 

Side 34b, 7. nov. 1744, Anne Laursdatter i Skrogsmose i Albæk, gift med Christen Laursen. Børn: Laurs Christensen, 27 år, Niels Chri­stensen, 23 år, Christen Christensen, 14 år, Mette Christens­dat­ter, 29 år, Else Chri­stensdatter, 17 år, Anne Christensdatter, 21 år. Værge, til stede for myndige og umyndige: Søren Laur­sen i Skrogs­mo­se. Vurde­ring: Hans Christensen i Bjergene og Oluf Jensen i Dalen.

 

Side 36, 22. nov. 1744, Karen Andersdatter i Fejborg i Albæk, gift med Peder Sørensen. Børn: Søren Pedersen, 13 år, Anne Pedersdatter, 16 år, Maren Pedersdatter, 15 år, Karen Peders­datter, 10 år, Johan­ne Pe­ders­datter, 8 år. Værge: Søren Michel­sen i Faldt.

 

Side 37, 22. februar 1745, Margrethe Pedersdatter i Lille Rugt­ved i Albæk, gift med Jørgen Pedersen. Datter Bodil Jørgensdatter, 2 år. Vær­ge: Christen Sørensen i Togårde.

       Arveafkald 1770 (s. 443) fra Bodil Jørgensdatter gift med Hans Jensen i Fæbroen.

 

Side 41, 1. marts 1745, Peder Pedersen i Sønder Gårdsholt i Voer, gift med Margrethe Peders­datter. Søn, Peder Pedersen, 37 år. Lavværge: Hans Ander­sen i Dys­sevad. Vurdering: Jens Christensen i Gårdsholt og Laurs Sindalsen i Store Tranget.

 

Side 44b, 27. marts 1745, Anne Iversdatter i Skræddergården i Lyn­gså i Albæk, gift med Oluf Pedersen. Datter Anne Olufsdatter, 5 uger. Vær­ge: mor­far Iver Sørensen i Lyngså. Vurdering: Hans Christensen og Peder Olufsen i Lyngsågård.

 

Kort 3

Side 46, 13. sep. 1745, Kirsten Laursdatter i Mosen i Al­bæk, gift med Herman Johan­sen. Børn: Karen Hermansdatter, 6 år, Anne Her­mansdatter, 5 år. Værge: Hans Christen­sen i Bjergene. Vurdering: Hans Jensen og Søren Thomsen i Albækgård.

 

Side 48, 13. sep. 1745, Ingeborg Nielsdatter i Neder Holbæk i Al­bæk, gift med Morten Pedersen. Bror Jens Nielsen i Knøsene hvis morbror Jeppe Christensen i Knøsene mødte.

 

Side 51, 12. nov. 1745, Peder Jensen i Brunvang i Voer, gift med Kir­sten Olufsdatter. Børn: Oluf Pedersen, 28 år, tjener i Skov­møl­le, Christen Pedersen, 23 år, hjemme, Jens Pedersen, 11 år, Karen Pe­ders­datter gift med Anders Andersen i Flad­strand, Margrethe Peders­datter, tjener Peder Bang­sbo, Anne Pedersdatter, tjener på Ler­bæk, Kir­sten Pe­ders­datter, hjemme. Værge: Christen Andersen i Vold­bro. Lavværge: Laurs An­dersen i Aunkjøt i Skæve. Vurdering: Jens Christensen i Gårdsholt og Niels Christensen i Åbolt.

 

Side 54, 21. februar 1746, Jens Nielsen i Knøsene i Albæk, gift med Anne Anders­dat­ter. Lavværge: hendes far Anders Frederiksen i Lyngså.

       Indstævnede arvinger: Christen Sørensen i Togårde på egne og sø­sters vegne, Peder Peder­sen i Gårdsholt på hustrus vegne, Laurs Niel­sen ved Dammen i Idskov på egne og søskendes vegne, Jeppe Chri­stensen i Knøsene på egne, Jens Madsen i Lyngså på hu­strus, Albert Jacob­sen i Kotrænge i Vol­strup på sin (hustrus?) veg­ne, Christen Niel­sen i Strandhaugen i Sæby på egne og søsken­des veg­ne. Vurdering: Oluf Sørensen i Bækshede og Anders Bertelsen i Skoven.

 

Side 56b, 17. marts 1746, Mette Nielsdatter i Store i Voer, gift med Jens Pedersen. Helsøskende, 1. Mads Nielsen i Tveden i Al­bæk, 2. Maren Nielsdatter gift med Rasmus Laursen i Kokkenborg i Dronninglu­nd, 3. af­døde Else Niels­datters børn, Jesper Christensen, Mads Chri­sten­sen, Anne Christensdatter og Johanne Christensdatter, alle i Lyngsågård, Maren Christensdatter gift med An­ders Mortensen i Fal­den, Kir­sten Christens­datter gift med Jens Jen­sen i Skin­det? i Elling. Halvsø­skende, 4. Jens Nielsen, tjener på Pals­gård i Bjerre her­red, 5. af­døde Anne Nielsdat­ters børn, Niels Oluf­sen i Agersted og Oluf Oluf­sen, tjener i Aunkjøt i Skæve. Vurdering: Peder Andersen i Store og Jacob Jensen i Hvidkilde.

 

Side 59b, 4. juni 1746, Jens Andersen i Donsted i Albæk, gift med Jo­hanne Jens­dat­ter. Datter Maren Jensdatter, 7 år. Lavværge: bror Christen Jen­sen i Skøl­strup i Volstrup. Beskikket værge: Hans Jen­sen i Al­bæk­gård. Vurdering: Jacob Jensen i Donsted og Christen Simonsen i Falden.

 

Side 63b, 20. juni 1746, Anne Thuesdatter i Enodden i Ager­sted i Voer, gift med Hans Sø­rensen. Børn: Maren Hansdatter, 2 år, Søren Hansen, ½ år. Værge: Jens Ber­telsen i Lem i Agersted.

 

Side 66, 7. dec. 1746, Christen Pedersen Skrædder i Lyngså i Albæk, gift med Anne Pe­ders­datter. Børn: Peder Christensen i Agersted, Anders Christensen i Lyng­så, Niels Christensen og Sophie Chri­stens­datter, hjem­me. Værge for Sophie, hendes bror Pe­der. Lavværge: Iver Sørensen i Lyn­gså.

 

Side 68, 7. dec. 1746, Gertrud Jensdatter i Lyngså i Albæk, gift med Laurs Pedersen Ruus. Børn: Peder Laursen, myndig, Jens Laursen og Kir­sten Laurs­datter. Kirstens værge: Søren Pedersen Kock i Lyngså.

 

Side 69b, 7. marts 1747, Karen Laursdatter, en gammel kvinde med op­hold Enodden i Voer. Søn, Laurs Niel­sen i Høsen, og svigersønner, Christen Svendsen i Lun­der­he­de og Hans Sørensen i Enodden. Vurdering: Jens Jensen i Gabet og Niels Olufsen i Kniben.

 

Side 70, 7. marts 1747, Malene Christensdatter i Kniben i Voer, gift med Oluf Sø­rensen. Barn: Kirsten Olufsdatter. Værge: Anders Andersen i Slyngborg.

 

Side 71, 23. april 1747, Morten Jensen og hustru Johanne Laurs­datter i Strudsholm i Voer. Børn: Laurs Mortensen i Strudsholm i fællig med for­ældrene, Anders Mortensen i Falden i Albæk, Maren Mortens­datter gift med Christen Mogen­sen i Broen i Albæk, afdøde Karen Mor­tens­datters søn Jens Han­sen, tjener i Strudsholm, 23 år, hvis vær­ge var morbror Anders Mortensen i Fal­den.

 

Side 74, 6. februar 1748, Peder Rasmussen i Kæret i Voer, gift med Maren Chri­stensdatter. Myndige sønner: Rasmus Pedersen, har halvdelen af Kæret, Christen Pedersen i Ro­sen, Anders Pedersen i Sørå og Jens Pe­dersen i hjemmet sammen med søster Bir­gitte Pedersdatter, hvis værge var næste frænde: Laurs Mor­tensen i Struds­holm. Lavværge: Peder Mad­sen i Kæret.

 

Kort 4.

Side 77b, 16. februar 1748, Dorthea Jacobsdatter ved Skellet i Vo­er, gift med Sindal Ander­sen. Børn fra tidligere ægteskab: Jacob Peder­sen, Niels Pedersen, Jens Pedersen, Kirsten Peders­datter gift med Hans Chris­ten­sen i Kær­et, Maren Pedersdatter, hjemme, Mar­grethe Pedersdatter med ukendt op­holds­sted. Vurdering: Peder Albertsen og Jens Madsen i Agersted skov.

 

Side 79, 1. april 1748, skrøbelige og gamle Peder Rytter, som døde hos Anders Nielsen i Agersted. Vurdering: Jacob Jacobsen og Peder Nielsen i Agersted.

 

Side 79, 1. april 1748, Anders Jensen og hu­stru Sidsel Si­monsdat­ter i Agersted. Børn: Jens Ander­sen, boende på stedet og i mange år har siddet i fællig med forældrene, Sindal Andersen ved Skel­let, Laurs Andersen, boede 1742 i Enodden, kom i ruin og bortrøm­te, Kir­sten Anders­datter gift med Jacob Otte­sen i Heden i Albæk, Met­te Andersdatter gift med Hans Nielsen i Agersted by, Anne Andersdat­ter, hjem­me. Vurdering: Peder Albertsen og Jens Madsen i Skoven.

 

Side 80, 30. april 1748, Christen Thomsen, død hos bror Clemen Thom­sen i Togårde i Voer, der var arving sammen med søstersøn Thomas Jørgen­sen. Vurdering: Christen Sørensen og Niels Pedersen i Togårde.

 

Side 81, 14. maj 1748, Kirsten Christensdatter i Nørholt i Vo­er, gift med Mads Pedersen. Børn. Christen Madsen, 13 år, Peder Mads­en, 11 år, Anne Madsdatter, 10 år. Værge: farbror Christen Pedersen i Ve­ster­skov. Vurdering: Michel Sindalsen og Niels Nielsen i Vesterskov.

 

Side 84b, 15. juni 1748, Peder Nielsen i Agersted i Voer, gift med Maren Pe­ders­datter. Børn: Anne Pedersdatter, 3 år, Christen Pedersen, 1 år. Værge: farbror An­ders Niel­sen i Agersted. Lavværge: bror Morten Pe­dersen i Hol­bæk.

 

Side 88b, 10. marts 1749, Christen Simonsen i Falden i Al­bæk, gift med Maren Sørens­datter. To søs­kendebørn i Grøn­heden i Vol­s­trup: Simon Chri­stensen og Anne Christensdatter. Lavværge: Anders Mortensen. Vurdering: Niels Christensen og Anders Pedersen i Donsted.

 

Side 92, 19. april 1749, Maren Johansdatter, til huse hos [stedsøn] Jens Jen­sen i Aunkjøt i Skæve. Børn: Johan Jensen i Aunkjøt, 25 år, afdøde Johanne Jensdatter gift med Peder Pedersen i Skriver­gården i Hvils­høj by i Øster Brønderslev ef­terlod Peder på 3 år og Maren på 2. Vurdering: Laurs Andersen i Aunkjøt og Christen Sindalsen i Aunkjøt mølle.

 

Side 92b, 24. maj 1749, Else Eskildsdatter i Albæk, til huse hos Hans Hei­lesen. Søster Dorthe Eskildsdatter gift med Laurs An­der­sen i Horsens sogn. Vurdering: Niels Laursen i Præstbro og Hans Jensen i Albækgård.

 

Side 94, 2. okt. 1748, Karen Andersdatter i Agersted skov i Voer, gift med Christen Chri­stensen. Børn: Jens Christensen, 19 år, Maren Chris­tens­datter, 16 år, Anne Christensdatter, 12 år. Vurdering: Niels Nielsen og Niels Andersen i Ravnholt.

 

Side 94b, 2. okt. 1749, Jens Jensen i Gabet i Voer, gift med Anne Niels­datter. Børn: Niels Jensen i Båndhagen i Voer, Maren Jensdat­ter gift med Niels Jensen i Bjeldbakken, Margret­he Jensdatter, 28 år, hjem­me. Lavværge: Niels Olufsen i Vandsted.

 

Side 95b, 2. jan. 1750, Niels Christensen i Donsted i Albæk, gift med Kirsten Rasmus­datter. Børn: Rasmus Nielsen, 15 år, Maren Niels­dat­ter gift med Niels Pedersen i Voerså by, Anne Niels­datter, 18 år, Kir­sten Nielsdatter, 10 år. Værge: Niels Pedersen i Voerså by. Lavværge: An­ders Pedersen i Donsted. Vurdering: Jacob Jensen i Donsted og Hans Jensen i Albækgård.

 

Side 98b, 8. jan. 1750, Niels Christensen i Neder Holbæk i Albæk, gift med Kir­sten Pedersdatter. Børn: Anne Nielsdatter, 9 år, Niels Niel­sen, 1 fjerding år. Værge: Christen Pedersen i Hol­bæk mølle, se­nere Søren Thom­sen i Albæk­gård, som også var lavværge.

 

Side 101b, 10. jan. 1750, Anne Sørensdatter i Gårdsholt i Voer, gift med Peder Pedersen. Søskende: Christen Sørensen i To­går­de og Johanne Sørensdatter gift med Jeppe Jensen i Tran­holm i Hor­sens. Vurdering: Jens Christensen i Gårdsholt og Niels Nielsen i Vesterskov.

 

Side 103, 10. jan. 1750, Clemen Thomsen i Togårde i Voer, gift med Anne O­lufs­dat­ter. Arving: søstersøn Thomas Jørgensen.

 

Side 103b, 17. jan. 1750, Anne Nielsdatter i Båndhagen i Voer, gift med Tho­mas Es­kildsen. Afdødes halvsøstre: Sofie Jørgensdatter, til huse i Gabet, Maren Jørgensdatter gift med Niels Andersen i Båndhagen. Vurdering: Jørgen Sørensen i Enodden og Niels Pedersen i Kniben.

 

Side 104, 10. februar 1750, Anne Svendsdatter, til huse hos Niels Christensen i Nørgård i Lyngså. Søn: Jens Andersen Grøn­ning i Ska­gen.

 

Side 105, 21. april 1750, Jens Christensen i Kåsborg (Korsborg) i Voer, gift med Vendel Pouls­datter. Den salig mands børn: Christen Jensen i Båndhagen. Fællesbørn: Poul Jen­sen, 31 år, Christen Jensen, 24 år. Lavværge: Peder Albertsen i Liljen.

 

Kort 5

Side 107, 21. april 1750, Hans Christensen i Kæret i Voer, gift med Kir­sten Pe­dersdatter. Børn af tidligere ægteskab: Laurs Han­sen, 26 år, Anne Hans­datter, 20 år. Fællesbarn: Met­te Hansdatter, 8 år. Værge: farbror Christen Christen­sen i Bjeld­bakken. Lavværge: Peder Madsen i Kæret.

 

Side 109, 21. nov. 1750, Peder Nielsen i Pilværn i Al­bæk, gift med Be­rete/Birgitte Laurs­datter. Børn: Niels Pedersen, 6 år, Laurs Pedersen, 2 år, Maren Pedersdatter, 9 år, Mette Peders­datter, 4 år. Værge: farbror Jens Niel­sen i Voerså. Lavværge: bror Pe­der Laur­sen [Kock] i Lyng­så.

 

Side 109b, 4. jan. 1751, Maren Jensdatter i Bjeldbakken i Voer, gift med Niels Jensen. Søn, Jens Niel­sen, 16 år. Værge: morbror Niels Jen­sen i Bånd­ha­gen.

 

Side 111, 1. marts 1751, Karen Laursdatter, hos søn i Skarpholt i Al­bæk. Børn: Laurs Andersen i Skarpholt, Maren Andersdatter gift med Mar­quar/Marcus Nielsen i Knøsene. Vurdering: Christen Sørensen og Anders Madsen i Togårde.

 

Side 112, 19. marts 1751, Peder Albertsen i Liljen i Voer, gift med Kir­sten Jensdatter. Børn: Anders Pedersen, 11 år, Anne Peders­datter gift med Niels Jensen i Enghuset i Vol­strup, Inger Pedersdat­ter, 21 år. Lavværge: Jens Madsen på Bakken.

 

Side 113, 19. marts 1751, Johanne Jensdatter i Høsen i Voer, gift med Christen Niel­sen. Den salig kones barn: Jens Jensen, 14 år. Vær­ge: Mads Ras­mus­sen i Togårde.

 

Side 114b, 7. april 1751, Anders Jensen i Lyngså. Børn: Søren An­dersen, gift i Porsmose, datter [Anne Andersdatter] gift med Laurs Ras­mus­sen i Lyn­gså. Vurdering: Niels Sørensen Kold og Niels Laursen i Lyngså.

 

Side 115, 14. april 1751, tjenestekarl Laurs Laursen på Voer­gård. Søskende: Søren Laur­sen, 43 år, tjener Christen Christensen i Bjeld­bakken i Voer, Mette Laursdatter, 45 år, tjener førbe­meldte mand, Anne Laursdatter gift med Peder Laursen i Skoven eller Mosen i Al­bæk.

 

Side 116b, 28. april 1751, Christen Nielsen i Vesterskov i Voer, gift med Ellen Ber­tel­sdatter. Børn: Niels Christensen, 16 år, Jens Chr­istensen, 12 år, Mette Christensdatter, 7 år. Beskikket værge: Søren Sørensen i Vesterskov. Lavværge: Christen Han­sen i Ve­sterskov.

 

Side 117b, 28. april 1751, Poul Jensen i Vesterskov i Voer, gift med Anne Laurs­dat­ter. Børn: Jens Poulsen, 30 år, Ellen Poulsdatter, 32 år, Maren Poulsdatter, 25 år. Lavværge: Rasmus Steffensen i Ve­ster­skov. Vurdering: Niels Nielsen og Mogens Johansen i Vesterskov.

 

Side 118b, 12. juni 1751, Johanne Pedersdatter i Voerså i Albæk, gift med Laurs Niel­sen. Børn: Niels Laursen, 7 år, Jens Laursen, 4 år, Peder Laur­sen, 1 år, Else Laursdatter, 13 år. Værge: morbror Jør­gen Peder­sen i Lil­le Rugtved.

 

Side 121b, 16. nov. 1751, Peder Pedersen Kock i Albæk, gift med Anne Pe­dersdatter. Børn: Niels Pedersen, skal være død i Vestindien, Peder Pedersen, 30 år, har det halve sted i fæste, Kirsten Pe­dersdatter gift med Ni­els Ni­elsen Skæg i Voerså. Lavværge: Niels Sørensen Kold i Lyn­g­så.

 

Side 123, 14. jan. 1752, Peder Andersen i Store i Voer, gift med Mar­grethe Jensdatter. Børn: Jens Pedersen, 10 år, Mette Peders­datter, 18 år, Anne Pedersdatter, 14 år. Værge: farbror Hans  An­der­sen i Bredholt i Dronninglund. Lavværge: Christen Svend­sen i Lun­der­hede.

 

Side 125b, 17. jan. 1752, Mads Andersen i Lille Endel i Voer, gift med Male­ne Ni­elsdatter, Børn: Karen Madsdatter, 21 år, Maren Mads­datter, 17 år. Værge: farbror Laurs Ander­sen i Aunkjøt i Skæve. Lavværge: Jens Ni­elsen i Øster Dorf i Dronninglund. Vurdering: Laurs Sindalsen i Store Tranget og Jens Christen­sen i Gårdsholt.

 

Side 127b, 24. februar 1752, Karen Knudsdatter i Nørre Store i Voer, gift med Jens Pe­der­sen. Børn: Peder Jensen, 5 uger, og Inger Jensdatter, ? år. Værge: morbror Mads Knudsen. Vurdering: Jacob Jensen i Hvidkilde og Christen Svendsen i Lunderhede.

 

Side 132, 27. februar 1752, Maren Rasmusdatter i Præstbro i Albæk, død hos Niels Laur­sen, gift med hendes dat­ter Karen Laurs­dat­ter. Vurdering: Christen Sørensen og Mads Rasmussen i Togårde.

 

Side 132b, 2. marts 1752, Kirsten Christensdatter i Voldbro i Vo­er, gift med Christen Andersen. Børn: Hans Christensen, 22 år, Anne Chri­stensdatter, 25 år. Vurdering: Anders Hansen og Jens Christensen i Gårdsholt.

 

Side 134, 2. maj 1752, Niels Pedersen og hustru Margrethe Frederiks­datter i Togårde i Voer. Børn: Ingeborg Nielsdatter gift med Niels Niel­sen i Ravnholt, Anne Nielsdatter gift med Niels Jensen i Togår­de.

 

Side 134b, 28. juni 1752, Hans Christensen i Bjergene i Albæk, gift med Karen Jens­datter. Barn: Christen Hansen, 12 år. Værge: farbror Niels Christensen i Åbolt i Vo­er. Lavværge: Jens Bertelsen Møl­ler i Voerså. [Enken gift med Christen Christensen]. Vurdering: Mogens Johansen i Dalen og Søren Laursen i Skrogsmose.

 

Kort 6

 

Side 136, 1. juli 1752, Laurs Nielsen Kock i Lyngså, gift med Mette Tho­mas­datter. Børn: Peder Laursen i Lyngså, Niels Laursen, som har ste­det i fæste, Kirsten Laursdatter gift med Pe­der Jen­sen i Pilværn, Bir­gitte Laursdatter gift med Laurs Jørgensen i Hol­dens­gård, Karen Laurs­datter gift med Christen Hansen i Bjergene, Johanne Laurs­dat­ter gift med Christen Jør­gensen i Hol­dens­gård, Maren Laursdatter gift med Hans An­der­sen Ruus i Lyngså. Lavværge: Niels Laursen.

 

Side 136b, 10. oktober 1752, Peder Laursen Mørk i Mølholt i Albæk, gift med Anne Sop­hie Brandt. Børn: Vitus P. Mørk i Norge, 28 år, An­ders P. Mørk, 25 år, Hans P. Mørk, 23 år, Jo­hanne Margrethe Mørk, 20 år. Lavværge: Hans Jensen i Albækgård. Vurdering: Niels Jacobsen i Mølholt og Anders Pedersen i Donsted.

 

Side 137b, 13. juli 1752, enke Maren Sørensdatter i Falden i Al­bæk. Afdød bror Peder Søren­sens afdøde datter gift med Jørgen Pedersen i Lille Rugtved deres datter Bodil Jørgensdatter. Søster Birgitte Sørensdatter, repræsenteret af Søren Thomsen i Al­bæk­gård. Vurdering: Peder Pedersen i Skrogs­mose og Anders Mortensen i Falden.

 

Side 139b, 16. okt. 1752, Margrete Pedersdatter i Voerså by i Albæk, gift med Niels Nielsen. Børn: Margrethe Knuds­dat­ter, som den salig kone hav­de før ægteskabet. Fællesbarn: Maren Niels­datter, 1 år. Værge: morbror Oluf Pedersen i Ves­tersk­ov. Vurdering: Peder Nielsen i Voerså og Laurs Andersen i Skarpholt.

 

Side 142b, 10. april 1753, Christen Jensen i Rom i Albæk, gift med Jo­hanne Ibs­datter. Børn: Jens Christensen, 21 år, Anne Chri­stens­datter, 23 år, Karen Christensdatter, 19 år, Mar­grethe Christens­dat­ter, 15 år, Kir­sten Christensdatter, 12 år. Værge: Christen Pe­der­sen i Klemenshave. Lavværge: Ras­mus Mad­sen i Klemenshave.

 

Side 143, 10. april 1753, Niels Jensen i Over Holbæk i Albæk, gift med Be­rete Andersdatter. Børn: Sidsel Nielsdatter, 18 år, Anne Ni­els­datter, 14 år, Birgitte Nielsdatter, 12 år, Maren Nielsdat­ter, 10 år. Værge: farbror Christen Jen­sen i Over­ Holbæk. Lavværge: Niels An­der­sen i Skoven i Albæk.

 

Side 145, 10. maj 1753, Jens Christensen i Trangeled i Voer, gift med Maren Andersdatter. Børn: Christen Jensen, 27 år, Anders Jensen, 20 år, Laurs Jensen, 17 år, Maren Jensdatter, 24 år, Inger Jens­dat­ter, 15 år, Anne Jensdatter, 13 år. Værge: Hans Jen­sen. Lavværge: halv­bror Jens Ander­sen i Sønder­led i Albæk. Vurdering: Laurs Sindalsen i Store Tranget og Michel Sindalsen i Vesterskov.

 

Side 147b, 25. juni 1753, Anne Nielsdatter i Dyssevad i Voer, gift med Hans An­dersen. Børn: Anders Hansen i Vester Barkholt i Voer, Niels Hansen i Store Endel i Voer, Peder Hansen i Dysse­vad, Be­ne­dikte Hansdatter gift med Hans Laursen i Store Løgtved i Dronninglund. Vurdering: Laurs Christensen i Øster Gårdsholt og Laurs Ottesen i Dyssevad.

 

Side 148, 30. juni 1753, Inger Sindalsdatter i Svinhave i Voer, gift med Mads Andersen. Børn: Anders Madsen i Hals, Rasmus Madsen i Klemenshave, Christen Madsen i Bøgskovhale i Voer, Laurs Mad­sen i Don­sted i Al­bæk, Jens Madsen, 29 år, tjener i Bøgskovhale, Peder Mad­sen, 25 år, hjemme, Kirsten Madsdatter gift med Christen Ander­sen i Store Spån­heden i Skæve. Vurdering: Niels Hansen i Store Endelt og Mads Jensen i Svinhave.

 

Side 149, 10. juli 1753, Inger Sørensdatter i Lyngså, gift med Oluf Pedersen. Datter: Maren Olufsdatter, 3 år. Værge: morbror Morten Søren­sen i Lyngså.

 

Side 149b, 10. juli 1753, Kirsten Pedersdatter i Nybro i Albæk, gift med Peder Madsen. Børn: Christen Pedersen, 20 år, Peder Pedersen, 14 år, Jo­hanne Pedersdatter, 34 år, Maren Pedersdatter, 10 år. Værge: morbror Christen Christen­sen i Nybro.

 

Side 150b, 10. okt.1753, Søren Nielsen i Søndergård i Voerså. Mor: Kare­n Christens­datter i Faurholt i Albæk. Lavværge: Oluf Jensen i Voerså. Vurdering: Jens Clausen og Jens Nielsen i Voerså.

 

Side 151, 15. jan. 1754, Niels Rasmussen i Siverslet i Albæk, gift med Karen Thomas­datter. Børn: Jens Niel­sen, 37 år, lade­foged på Vo­er­gård, Thomas Nielsen, 31 år, kusk på Voer­gård, Rasmus Nielsen, 28 år, og Peder Nielsen, 25 år, begge i Si­ver­slet. Lavværge: Jacob Jen­sen i Don­sted.

 

Side 153b, 25. april 1754, Maren Jensdatter i Linden i Voer, gift med Jens Eskildsen. Børn: Jens Jensen, 22 år, Eskild Jensen, 20 år, Ni­els Jensen, 19 år, An­ders Jensen, 13 år, Mette Jensdatter, 16 år, Anne Jens­datter, 11 år. Vurdering: Peder Andersen i Liljen og Jens Jensen i Skoven.

 

Side 154b, 6. maj 1754, Laurs Mortensen i Strudsholm i Voer, gift med Anne Peders­datter. Børn: Jens Laursen, 22 år, Morten Laursen, 19 år, Peder Laursen, 10 år, Karen Laursdatter, 17 år, Johanne Laursdat­ter, 15 år, Anne Laursdatter, 12 år, Dorthe Lau­rsdatter, 8 år, Maren Lau­rsdat­ter, 5 år, Anne Laursdatter og Bir­gitte Laursdatter, 3 år, tvi­llin­ger, Inger Laursdat­ter, 2 år, Kir­sten Laursdatter, ½ år. Værge: [farbror] An­ders Mor­ten­sen i Falden i Al­bæk. Lavværge: Jacob Jensen i H­vid­kil­de. Vurdering: Jens Bertelsen i Lem og Oluf Nielsen i Vandsted, begge i Voer

 

Side 156b, 8. juni 1754, Anne Laursdatter i Voerså by i Albæk, gift med Niels Nielsen. Søskende: Rasmus Laursen i Voerså, Margrethe Laursdatter gift med Hans Jensen i Albækgård, Mette Laurs­datter gift med Søren Ni­el­sen i Voerså, Kir­sten Laursdatter, ugift, Karen Laursdatter gift med Pe­der Pe­der­sen i Hø­je­ne. Vurdering: Hans Bertelsen og Jens Nielsen i Voerså by.

 

Side 157, 14. juni 1754, Oluf Jensen i Hvol [=Dalen og Skoven] i Albæk, gift med Karen Laurs­dat­ter. Sø­ster: Karen Jensdatter gift med Her­man Johansen i Mosen. Lavværge: [bror] Christen Laursen i Hytten.

 

Side 157, 26. juni 1754, Peder Poulsen i Nørklit i Albæk. Børn: Poul Pe­dersen, fæster af det halve sted, Jens Pedersen, smed i Sæby, Anne Pedersdatter gift med Johannes Jensen i Tronhaven i Karup, Maren Pe­dersdatter, 26 år, tjener feldbereder Hans Olufsen i Sæby.

 

Side 158, 26. juni 1754, Kirsten Poulsdatter i Nybro i Albæk, gift med Peder Madsen. Arving, hendes far, Poul Pedersen i Lyn­gså. Vurdering: Christen Pedersen i Nørklit og Hans Jensen i Albækgård.

 

Side 158, 3. nov. 1754, Peder Christensen i Lille Endel i Albæk, gift med Karen Christens­datter. Børn: Christen Pedersen, 6 år, dat­ter 1/3 år. Værge: Jens Pedersen i Endel. Lavværge: Christen Chri­sten­sen i Lyngså. Vurdering: Peder Nielsen Korre i Lyngså og Niels Pedersen i Knøsene.

 

Side 159, 5. februar 1755, Peder Madsen i Kæret i Voer, gift med Anne Rasmus­datter. Børn: Rasmus Pedersen i Flad­strand, Mads Pedersen, 32 år, enke Anne Pedersdatter i Struds­holm, Karen Peders­datter gift med Jør­gen Sø­rensen i Enod­den i Voer, Birgitte Pedersdatter, 35 år, hjemme. Lavværge: Christen Pedersen i Ro­sen.

 

Side 161b, 4. jan. 1755, Jacob Pedersen i Lyngså i Albæk, gift med Maren Pedersdatter. Børn: Peder Jacobsen, 42 år, Christen Jacobsen, 30 år, Anne Jacobsdatter gift med Morten Jensen i Lille Røn­holt i Vol­strup, Anne Jacobs­datter gift med Jens Jen­sen i Voerså, Karen Jacobs­dat­ter gift med Hans Jen­sen i Køben­havn, Johanne Jacobsdatter, 24 år, hjem­me. Lavværge: Christen Hansen i Lyngså.

 

Side 163, 25. februar 1755, Anne Jensdatter i Lem i Voer, gift med Jens Bertelsen. Børn: Jens Jensen 23 år, Anne Jensdatter, 26 år. Vurdering: Hans Nielsen i Agersted og Poul Nielsen i Lem.

 

Side 164b, 10. februar 1755, Anne Nielsdatter i Vesterskov i Voer, gift med Jens Andersen. Broder­børn: Niels Jensen i Hellevad, Tho­mas Chri­stensen og Anne Christensdatter i Kalum by i Serritslev, Maren Chri­stensdatter gift med Jens Thøgersen i Dammen i V. Brønderslev.

 

Kort 7

Side 167b, 20. marts 1755, tømmermand Jacob Nielsen ved Skel­let i Voer, gift med Maren Laurs­datter. Lavværge: Niels Christen­sen ved Skellet. Sluttet 1760. Uden livsarvinger, skulle være født i Dals­gård i Hørup sogn i Lysgård herred på Sjælland.

 

Side 168, 24. marts 1755, Jens Christensen, hos svi­gersøn Ole Sørensen i Kringelhede i Albæk. Var født i Lyngså Nørgård, boede siden i Bækshede, sidst i Kringelhede. Tre bortrejste sønner.

 

Side 169, 19 okt. 1755, Jens Pedersen og hustru [Else Christens­datter] i Vadet i Al­bæk. Umyndige børn: Anne Jensdatter, Pe­der Jensen, Christen Jensen og Jens Jensen. Værger: Pe­der Laursen Kock i Lyngså, Jens Pe­der­sen i Fal­den, Niels Pe­der­sen i Rom og Mads Pedersen i Albæk.

 

       1755 fortsættes side 224, kort 8.

 

Side 173b, 14. okt. 1756, Christen Laursen i Hytten i Albæk, gift med Anne Ras­mus­datter. Børn: Rasmus Christensen, 26 år, Laurs Chri­sten­sen, 19 år, Christen Christensen, 13 år, Maren Christensdat­ter, 12 år. Lavværge: [svoger] Søren Laur­sen i Skr­ogs­mose.

 

Side 176b, 11. juni 1757, Michel Hansen i Voerså by, gift med Maren Pedersdatter. Lavværge: Hans Christensen i Voerså. Arvinger: Hans Chri­stensens mor Anne Hansdatter og hendes søster Maren Hansdat­ter.

 

Side 178, 26. okt. 1757, Johanne Rasmusdatter i Albæk by, gift med ser­giant Peder Sørensen. Arving, hendes afdøde søns dat­ter Johanne Rasmusdatter, 19 år, tjenende i København, (se 324). Nær­me­ste født værge: mons. Jens Gobertsen, skoleholder i Hjallerup by.

 

Side 184 2. maj 1757, enke Maren Sørensdatter hos svigersøn Søren Pe­dersen Kock i Voerså by. Børn: 1. Jens Nielsen i Voerså, 2. Sid­sel Nielsdatter gift med Peder Nielsen i Søndergård i Voerså, 3. Maren Nielsdatter gift med Poul Pe­dersen i Nørklit i Albæk, 4. Kirsten Nielsdatter gift med Jørgen Niel­sen i Kni­ben i Voer, 5. Mette Niels­datter gift med Søren Peder­sen Kock, 6. af­døde Anne Nielsdatter gift med Niels Dre­jer i Krogs­mark hendes børn, Jens Nielsen Rytter i  København 25 år, Niels Nielsen tjener Niels Jen­sen i Togårde, Karen Niels­datter, 30 år, gift med Anders Mørk i Voerså, Maren Nielsdatter, 20 år. 7. af­døde Karen Niels­dat­ters barn, Birgitte Laursdatter, 23 år, tjener på Rugt­ved. 8. af­døde Ger­trud Nielsdatter gift med Niels Lau­rsen i Buret i Dron­ninglund, hen­des børn, Laurs Nielsen, 27 år, Niels Nielsen, 18 år, Peder Nielsen, 14 år, Inger Nielsdatter, 25 år, Maren Nielsdatter, 16 år, Met­te Nielsdatter, 11 år. Vurdering: Rasmus Smed og Hans Christensen i Voerså.

 

Side 186, 22. jan. 1757 i Voerså i Albæk hos madame Dorethe Galle Unger salig Jø­nisch efter hendes salig fru moder Karen Hess, salig lieutn. Niels Ungers.

 

Side 188, 14. dec. 1757, Maren Olufdatter i Vesterskov i Voer, gift med Niels Nielsen. Børn: Niels Nielsen, 18 år, Ole Nielsen, 12 år, Met­te Ni­elsdatter gift med Jens An­der­sen i Føltved i Hellevad, Maren Niels­datter, 16 år. Vurdering: Michel Sindalsen i Vesterskov og Mads Pedersen i Nørholt.

 

Side 189b, 2. jan. 1758, Bodil Jensdatter i Slettingen i Albæk, gift med Rasmus Pedersen. Børn: Peder Rasmussen, 15 år, Jens Ras­mus­sen, 13 år, Ole Rasmussen, 7 år, Anne Rasmusdatter, 4 år, Karen Rasmus­datter, 1 år. Værge: farbror Peder Pedersen i Albæk.

 

Side 191, 8. jan. 1758, Johanne Thomasdatter i Vesterskov i Voer, gift med Jens Hansen. Arving, Mogens Johansens hustru Kirsten An­ders­datter i Vesterskov.

 

Side 192, 29. marts 1758, Kirsten Pedersdatter i Fjemtrang i Al­bæk, gift med Thor Hansen. Børn: Hans Thorsen, 13 år, Peder Thor­sen, 9 år, Christen Thorsen, 4 år, Karen Thorsdatter, 12 år, Anne Thors­datter, 7 år. Værge: morbror Christen Peder­sen i Hol­bæk mølle i Al­bæk.

 

Side 194, 14. juni 1759, Anne Christensdatter, død hos sin trolo­vede fæstemand Mads Jensen i Voerså, som er syg og sengeliggende. Mor Else Jens­datter, for tiden hos Mads Jensen, med lavværge: hen­des bror Mads Jensen i Svinhave. Afdødes bror Christen Chri­sten­sen, 24 år, halvsø­ster Maren Jensdatter, 37 år, i Roslund i Hel­levad, avlet uden æg­teskab med Jens Chri­stensen i Gårds­holt før mo­deren kom i ægte­skab med nu afdøde Christen Jensen i Ulf­mose i Jer­slev. Hendes værge: morbror Laurs Jen­sen i Nør (Ste­n)­holt i Albæk.

 

Kort 8

Side 196b, 14. juni 1759, tjenestepige Karen Pedersdatter hos Hans Jensen i Sønder Fæbroen i Albæk. Arving: faderen Peder Laursen, med ophold hos Jacob Hansen i Mosen i Albæk. Vurdering: Bertel Jensen i Sønder Fæbroen og Christen Christensen i Nørre Fæbroen.

 

Side 201, 10. juli 1759, Niels Christensen i Havsig i Albæk, hvor han og hustruen Karen Marquars­datter (Marcusdatter) havde ophold hos sønnen Hans. Børn: 1. Mar­quar/Marcus Niel­sen i Knøsene, 52 år, 2. afdøde Mette Nielsdatter gift med Chri­sten Poul­sen i Trankær i Hørby, hendes børn, Niels Christensen, 16 år, tjener i Ål­borg, Kir­sten Christensdatter, tjener tolder Christen Hausig på Læsø, Karen Christens­datter, 14 år, hjemme. 3. Ma­lene Ni­els­datter gift med Christen Ander­sen i Røn­holt i Vol­strup, 4. tol­de­ren på Læsø Christen Niel­sen Hausig, 5. Maren Ni­elsdatter på Læsø, 6. Hans Niel­sen i Hav­sig, 40 år. Vurdering: Ole Christensen i Knøsene og  Niels Pedersen i Lyngså.

 

Side 204, 12. juli 1759, Maren Clausdatter i Kærskov i Albæk, gift med Niels Pedersen. Datter avlet før ægte­skab: Met­te Jens­dat­ter, 26 år, tjener i Kærskov, repræsenteret af Jørgen Sørensen i Enod­den.

 

Side 208, 5. sep. 1759, Kirsten Pedersdatter i Voerså i Albæk, gift med Niels Nielsen. Søn: Niels Nielsen, 9 år.

 

Side 211b, 23. nov. 1759, Jens Andersen i Agersted i Voer, gift med Marie Jensdat­ter. Børn: Jens Jensen, 18 år, An­ders Jensen 14 år. Værge: farbror Sindal Andersen ved Skellet i Vo­er. Lavværge: Hans Nielsen i Agersted.

 

Side 214, 29. dec. 1759, Maren Andersdatter i Knøsene i Albæk, gift med Marcus/Marquar Nielsen. Børn: Karen Marcusdatter, 19 år, Anne Marcus­datter, 15 år, Niels Marcusen, 10 år, Niels Marcusen, 9 år, Søren Marcusen, 6 år. Vurdering: Niels Jensen i Knøsene og Søren Nielsen Kold i Lyngså.

 

Side 217, 24. dec. 1759, Ole Pedersen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Jacobs­datter. Søskende: Christen Pedersen, 40 år, vel hos sin kone i Skæve, er soldat ved regiment, Jens Peder­sen, 25 år, tjenende Endel i Voer, Kirsten Pedersdatter, 34 år, tjener i Skæ­ve, Karen Peders­datter gift med Anders Svendsen i Fladstrand, Anne Pe­dersdatter gift med Poul An­dersen i Køben­havn. Lavværge: Niels Nielsen i Ves­terskov.

 

Side 222b, 19. jan. 1760, Knud Johansen i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Maren Christens­datter. Lavværge: Laurs Christensen i Gårdsholt.

 

Side 223b, 18. marts 1760, Karen Rasmusdatter i Nørskov i Albæk, gift med Hans Madsen. Søskende: Mads Rasmussen, er rømt til Nor­ge, Maren Rasmusdatter gift med Laurs Jensen i Nybro. Vurdering: Laurs Laursen i Stolsholt og Peder Nielsen Korre i Lyngså.

 

       1760 fortsættes side 243.

 

Side 224, 7. okt. 1755, Anne Nielsdatter i Høsen i Voer, gift med Chr­isten Niel­sen. Børn: Rasmus Christensen, 3½ år, Johanne Chri­stens­dat­ter, 2 år. Antaget vær­ge: Niels Christensen i Åbolt.

 

Side 226, 7. okt. 1755, Jacob Laursen i Vest­ergård i A­ger­sted i Voer, gift med Anne Christens­datter. Børn: Christen Jacobsen, 5 år, Lisbeth Ja­cobs­datter, 13 år, Bir­gitte Jacobsdatter, 10 år. Værge: Jacob Jen­sen i Hvid­kilde [gift med børnenes faster Margrethe]. Lavværge: bror Niels Chri­sten­sen i Åbolt. [Enken gift med Thomas Hansen]

 

Kort 9

Side 228b, 7. marts 1756, Margrethe Svendsdatter ved Nybro i Al­bæk, gift med Thomas Pedersen. Søskende: Birgitte Svendsdatter gift med Pe­der Niel­sen i Fælleschou i Hørmested, Thomas Svendsen, (Kær­gård) i ?? sogn, Peder Svendsen i Graum i Tårs, Anne Svends­datter tjener på Vrej­lev­ klos­ter.

 

Side 230, 3. juni 1756, Kirsten Olufsdatter i Åbolt i Voer, gift med Pe­der Chri­stensen. Børn: Oluf Pedersen i Ve­ster­skov, Christen Peder­sen og Jens Pedersen, 22 år, hjemme, Karen Peders­datter gift med Anders An­der­sen i Flad­strand, afdøde Mar­grethe Pedersdatters ef­ter­ladte dat­ter Mar­grethe, 9 år, Anne Pedersdatter gift med Poul An­der­sen i København, Kirsten Pedersdatter, 28 år.

 

Side 231, 24. juli 1756, Mette Jensdatter i Skoven i Albæk, gift med Anders Bertelsen. Børn: Jens Andersen, 25 år, Maren Andersdat­ter gift med Christen Chri­stensen i Tam­holt i Volstrup, Anne Anders­dat­ter, 21 år. Hans døtre af 1. æg­teskab: Ide Andersdatter gift med Christen Oluf­sen i Bragholt i Binds­lev, Kir­sten Andersdatter gift med Christen Poulsen i Lyngså.

 

Side 233, 30. okt. 1756, Laurs Sindalsen i Store Tranget i Voer, gift med Maren Jensdatter. Børn: Bir­gitte Laursdatter, 23 år, Kirsten Laurs­datter, 20 år. Værge: farbror Mi­chel Sin­dal­sen i Vester­skov. Lavværge: Christen Chri­ste­nsen Bojer i Hjallerup.

 

Side 235, 20. dec. 1756, Margrethe Andersdatter i Skovmølle i Vo­er, gift med velagte Hans Jensen. Børn: Anders Hansen, 30 år, hjem­me, Jens Hansen, 27 år, hos herskabet Reedtz som tje­ner, Chr­isten Han­sen, 25 år, tjener på Voergård, Jørgen Hansen, 22 år, Bir­gitte Hans­datter, 31 år.

 

Side 237, 25. april 1757, Jens Pedersen i Albæk, gift med Dorthe Jør­gens­datter. Børn: Anne Jensdatter, 6 år, Kir­sten Jensdatter, 4 år. Værge: Peder An­dersen i Albæk. Lavværge: bror Jens Jørgensen i Al­bæk.

 

Side 238, 21. april 1757, Maren Pedersdatter i Voerså i Albæk, gift med Chri­sten Peder­sen Krog. Børn: Sidsel Christensdatter, 9 år, Anne Chri­stensdatter, 5 år. Værge: Peder Ni­elsen Søn­dergård, Voerså.

 

Side 239, 2. nov. 1757, Maren Olesdatter i Vesterskov i Voer, gift med Michel Sindal­sen. Børn: Sindal Michelsen, 13 år, Karen Michels­datter, 19 år, Anne Marie Michelsdatter, 15 år, Kirsten Michelsdatter, 9 år, Sophie Mi­chels­datter, 7 år. Værge: morbror Jens Ole­sen i Tve­den i Dronning­lund.

 

Side 240, 4. nov. 1757, Johanne Sørensdatter i Klemenshave i Al­bæk, gift med Rasmus Madsen. Søskende: 1. afdøde Christen Sørensen i Ve­ster­skov, uden børn, 2. afdøde Niels Søren­sen i Klemens­have hans bø­rn, Thor Nielsen, 25 år, tjenende enkemanden, Laurs Nielsen, 20 år, tjener i Tve­den i Albæk, Else Nielsdatter gift med Ni­els Niel­sen i Dam­men. 3. af­døde Karen Sø­rens­datter gift med afdøde Hans Thorsen i Røn­holt i Vol­str­up, uden livsarvinger, 4. Anne Søren­s­datter gift med Chri­sten Got­fred Knop på Got­hers­gade i København. Værge: Thor Nielsen. Til­syns­værge: Ber­tel Mad­sen i Rom i Albæk.

 

Side 242b, 31. jan. 1758, Jens Christensen i Gårdsholt i Voer, gift med Karen Jen­sdatter. Børn: Jens Jensen i Gårdsholt, Christen Jensen i Lil­le Tran­get, Else Jensdatter gift med Mads Thomsen her i Gårds­holt. Lavværge: Christen Lau­rsen i Flauenskjold. Vurdering: Niels Thomsen og Anders Hansen i Vester Gårdsholt.

 

       Øvrige skifter fra 1758 forude side 191.

 

Side 243, 12. april 1760, pige Maren Pedersdatter i Rugtved i Albæk. Sø­sken­de: 1. Søren Pedersen i Krogen i Albæk. 2. Anne Pedersdatter gift med un­der­of­fi­cer Fre­derich Wilhelm Wolgoldt i Køben­havn. 3. Karen Pedersdatter, tjener vel­bår­ne fru grevinde Berchentin på Kokke­dal i Sjælland. 4. Jo­han­ne Pedersdatter, tjener tysk skoleholder i København. Halv­sø­stre: 5. Karen Pedersdatter og 6. Anne Pedersdat­ter, hos der­es mor Karen Pe­dersdatter, til huse hos Jens Otte­sen i Fejborg. Til­syn­sværge: Hans Jensen i Albækgård.

 

Kort 10

Side 259b, 26. juni 1760, Johanne Jensdatter i Don­st­ed i Al­bæk, gift med Jens Pe­der­sen. Fra forrige ægte­skab med Jens An­der­sen: Maren Jensdatter, 22 år. Fællesbarn: Jens Jen­sen, 11 år. Værge: morbror Søren Jensen i Skovs­gård i Vol­strup. Afdøde Jens Andersen havde myndling, Barbara Pedersdatter, hvis far Peder Pedersen i Albæk gav arveafkald.

 

Side 263, 3. juli 1760, Anders Bertelsen i Skoven i Albæk, gift med Mar­gre­the Hen­riksdatter. Børn af tidligere ægteskab: Ide Anders­datter gift med Christen Ole­sen i Brag­holt i Binds­lev, Kir­sten Anders­dat­ter gift med Christen (Poul)­sen Kold i Lyn­gså, Jens Andersen i Pil­værn, Maren Anders­datter gift med Christen Chri­s­tensen i Tam­holt i Vol­strup, Anne Andersdatter, 24 år, hjem­me. Lavværge: søs­terbarn Hans Ber­tel­sen i Voerså. Værge for Anne: bror Jens Andersen i Pil­værn.

 

Side 267, 30. juli 1760, Kirsten Laursdatter i Korren i Voer, gift med Laurs Nielsen. Broder Peder Laursen på Læsø hans børn, Dorthe Pedersdatter, 22 år, Laurs Pedersen, 19 år, begge på Læ­sø. Broder Niels Lau­rsen i Pindborg i Albæk, som også var værge for førnævn­te to.

 

Side 269b, 20. sep. 1760, Anne Christensdatter i Gabet i Voer, gift med Peder Laursen. Børn: Mads Pedersen, 6 år, Laurs Pedersen, 2 år, Anne Marie Pedersdatter, 8 år. Vurdering: Niels Olesen i Kniben og Christen Christensen i Bjeldbakken.

 

Side 271, 3. oktober 1760, Bertel Madsen i Rom i Albæk, gift med Karen Christensdatter. Børn: Anne Bertelsdatter, 17 år, Maren Bertels­dat­ter, 15 år, Mar­grethe Bertelsdatter, 14 år, Christen Bertelsen, 10 år. Værge: af­dødes søsken­debarn Niels Olesen i Idskov i Voer. Lavværge: Niels Lau­rsen i Præst­bro. Vurdering: Christen Pedersen i Klemenshave og Niels Pedersen i Rom.

 

Side 274, 3. dec. 1760, Hans Henriksen, karl i Voerså mølle. Sø­sk­ende: 1. Else Henriksdatter gift med Christen Jørgensen Møller i Voerså mølle, 2. Mar­grethe Henriksdatter gift med Peder Jacobsen i Sko­ven i Al­bæk, 3. Laurs Henriksen, på Kinarejse som kok, 4. afdøde Birgitte Henriksdatter gift med smed Niels Ras­mus­sen Kræ­mmer i København, hendes dat­ter Birgitte Nielsdatter. Senere siges, at sø­ster­datter Anne Johansdat­ter i møllen havde fået en kiste af afdøde. Vurdering: Søren Thomsen i Albæk­gård og Laurs Christensen i Gårdsholt.

 

Side 280, 8. dec. 1760, enke Anne Laursdatter i Vesterskov i Voer hos søn Jens Poulsen. Børn: Jens Poulsen, Maren Poulsdatter gift med Sin­dal Nielsen i Klokkerholm mølle, Ellen Poulsdatter tjenende i Klok­ker­holm møl­le. Til­synsværge: Michel Sindalsen i Vesterskov. Vurdering: Søren Sørensen og Mogens Johansen i Vesterskov.

 

Side 281, 30. marts 1761, Mette Ibsdatter i Agersted i Voer, gift med Jens Chri­stensen. Børn: Ib Jensen, Karen Jensdatter, Anne Jens­datter og Maren Jensdatter, alle hjemme hos fa­deren. [De glemte den yngste, Christen Jensen, f. 1752, der blev fæster af St. Tranget.] Vurdering: Hans Nielsen og Anders Nielsen i Agersted.

 

Side 283, 1. april 1761, Anders Pedersen i Donsted i Albæk, gift med Jo­hanne Jensdatter. Arving, den salig mands svage far Peder Jo­hansen hos søn Christen Pedersen i Klemenshave. Lavværge: Hans Sørensen i Enodden.

 

Side 285b, 22. april 1761, Anne Pedersdatter i Voerså, gift med Jens Iversen. Søskende: 1. afdøde Margrethe Pedersdatter gift med Jør­gen Pe­dersen i Ørtoft, deres børn, Svend Jørgensen og Peder Jørgen­sen. 2. afdøde Maren Pedersdatter gift med Niels Andersen i Bajensgård i Ørtoft, der­es børn, Christen Nielsen, Peder Nielsen, Johanne Nielsdatter og Maren Nielsdatter. 3. Else Pedersdatter gift med Christen Pe­der­sen i Bajens­gård i Ørtoft.

 

Kort 11

Side 286b, 14. maj 1761, Christen Christensen, hos Hans Jen­sen i Albæk­gård. Søskende: 1. afdøde Niels Christensen i Don­sted hans børn, Maren Nielsdatter gift med Niels Pedersen i Gyden i Voerså, Anne Nielsdatter gift med Jens Andersen i Pilværn, Kirsten Nielsdatter hos Laurs Mad­sen i Don­sted. 2. Johanne Christensdat­ter i Sønderklit, repræsenteret af søn Jens An­der­sen i Klit­ten. 3. afdød bror Jens Christensen i Tra­ngeled i Voer, hans børn, Christen Jensen i Store Tranget, Anders Jensen, Laurs Jen­sen, In­ger Jensdat­ter og Anne Jensdatter i Tran­ge­led og Maren Jensdatter gift med Jør­gen Laur­sen i He­jselt i Al­bæk.

 

Side 287b, 29. maj 1761, Poul Andersen i Liljen i Voer, gift med In­ger Pedersdatter. Børn: Maren Poulsdatter, 9 år, Kirsten Pou­lsdatter, 4 år, Peder Poulsen, ½ år. Værge: nærmest i slægt, Peder Jen­sen i Ta­broen i Vo­er. Lavværge: søsters mand Niels Jensen Smed i Eng­hus­et i Vol­str­up. Vurdering: Jens Eskildsen i Lunden og Jens Madsen på Bakken.

 

Side 289b, 30. maj 1761, Maren Christensdatter i Voerså, gift med Niels Clausen. Børn: Søren Nielsen, 18 år, Laurs Nielsen, 14 år, Christen Nielsen, 9 år, Claus Nielsen, 8 år. Vurdering: Jens Nielsen Norge og Peder Nielsen Søndergård i Voerså.

 

Side 292b, 22. juni 1761, Kirsten Zachariasdatter i Krin­gelhede i Albæk. Sø­skendebørn: Maren Jensdatter gift med Anders Sørensen Skræd­der i Ny­bro, Mette Zachariasdatter på Studiestræde i København hos spæk­høker. (Senere står, at Mette Jensdatter i København blev repræsenteret af sit søsken­debarn Peder Christensen i Voerså i Albæk).

 

Side 293, 10. marts 1761, Niels Nielsen i Ravnholt i Voer, gift med Ingeborg Nielsdatter. Børn: Peder Nielsen, 16 år, Kirsten Niels­dat­ter, 22 år. Værge: farbror Jør­gen Nielsen i Lille Rævdal i Dron­ning­lund. I enkens for­rige ægteskab med Peder Jensen var 3 børn: Jens Pedersen, Anne Pedersdatter og Jo­hanne Pedersdatter. Lavværge: Morten Pou­lsen ved Skel­let i Dronninglund.

 

Side 295b, 6. okt. 1761, Christoffer Nielsen i Skovmølle i Voer, frugt­sommelig enke Jo­hanne Christensdatter. Barn: Mads Christof­fersen, 1 år 2 mdr. Værge og nærmeste pårørende: Michel Sin­dal­sen i Vester­skov, gift med afdødes søster. Maj 1762 havde enken frem­bragt hen­des foster, Chris­tof­fer Christof­fersen, 10 uger. Født værge: farfader Niels Jensen i Mosen i Hellevad. Lavværge: hen­des far Christen Sørensen i Vang i Torslev. Vurdering: Mads Pedersen i Nørholt og Mogens Johansen i Vesterskov.

 

Side 299, 21. dec. 1761, Laurs Andersen, karl i Sønderklit i Albæk. 1. helsøster Maren Anders­datter i Trangeled i Voer. 2. halvbror Jens Ander­sen i Sønderklit. 3. do, Christen Andersen i Rønholt i Vol­strup. 4. afdød halv­sø­ster In­ger Andersdatter gift med Jens Greger­sen i Voerså hen­des søn Gre­gers Jen­sen hos farbror Søren Greger­sen i Sønder Sørå i Dronning­lund. 5. afdød halv­søster Jo­hanne Laurs­datter gift med Otte Thom­sen i Sønder Fæ­broen i Al­bæk, hendes børn: Laurs Ottesen i Dys­sevad i Vo­er, Jens Ottesen i Fej­borg i Albæk, Anne Ottes­datter gift med Christen Christensen i Aunkiøt­lund i Skæ­ve, Inger Ottesdatter, med uk­endt op­ho­lds­sted, Maren Ottesdat­ter, menes at tjene i Køben­havn.

 

Side 305b, 23. jan. 1762, Christen Sørensen i Nørgård i Lyngså, gift med Maren Niels­datter. Børn: Søren Christensen, 29 år, Hans Chr­istensen, 27 år, Birgitte Christensdatter, 31 år, Jo­hanne Chri­stens­datter og Inger Christensdatter, 18 år, alle hjemme, Laurs Chri­stensen, 24 år, tjener Ole Søre­nsen i Krin­gelhe­de. Lavværge: bror Søren Nielsen Kold i Lyn­gså.

 

Side 306b, 22. marts 1762, Leonhart Clausen Stænder, 95 år, død hos dat­ter Marie i Voerså i Albæk. Børn: Marie Leonhartsdatter gift med Laurs C­hri­stensen Norge, Johanne Leonhartsdatter og Anne Marie Leonharts­datter. Vurdering: Jens Michelsen og Gregers Sørensen i Voerså.

 

Side 307b, 26. marts 1762, Jens Pedersen Skrædder, død hos søn Niels Jensen i Lyngså og gift med Anne Christensdatter. Børn: Niels Jensen, som har stedet, og Sophie Jensdatter. Værge: Ole Pedersen Skræd­der i Lyn­gså.

 

Side 308, 8. maj 1762, Maren Christensdatter i Øster Gårdsholt i Voer, gift med Laurs Christen­sen. Børn: af 1. ægteskab [med Chri­sten Thomsen]. 1. Christen Christensen i Aunkjøt­lund i Skæve. 2. Tho­mas Christensen i Sko­ven i Albæk. 3. Niels Christensen, tjener i Krin­gel­hede i Albæk, alle myndi­ge. 4. Anne Christensdatter gift med Niels Jensen i Al­lerup i Hellevad. 5. Maren Christens­datter gift med Christen Chr­istensen Mørk, tjenende Jacob Jensen i Donsted i Al­bæk. 6. af­døde Bodil Christens­datter gift med An­ders Poulsen Skomager i Ves­terskov, deres barn Anne Ma­rie, 5 år. 7. Inger Christens­datter, 28 år, hjemme. Vurdering: Laurs Ottesen og Peder Hansen i Dyssevad.

 

Side 312b, 18. maj 1762, Peder Nielsen i Voerså, gift med Karen Chri­stens­datter. Børn: Michel Pedersen, 2½ år, Niels Pedersen, 8 mdr. Værge: Jens Niel­sen i Voerså. Lavværge: en­kens far, Christen Jørgensen i Nørgård i Lyngså. Enkens bror, Jørgen Christen­sen i Lyn­gså. Vurdering: Poul Svendsen og Jens Michelsen i Voerså.

 

Side 315, 26. juni 1762, Johanne Jensdatter i Donsted i Albæk, gift med Hans Sørensen. Søskende: Morten Jensen ved Ny­bro i Al­bæk, Mette Jensdatter, i hus på Enoddens grund. Vurdering: Otte Nielsen i Over Holbæk og Jacob Jensen i Donsted.

 

Kort 12

Side 320b, 28. juni 1762, Hans Christensen i Voerså, gift med Jo­han­ne An­dersdatter. Børn: Anne Hansdatter, 18 år, Christen Hansen, 15 år, begge hjem­me, Anders Hansen, 17 år, tjener i Lyngså­gård, Michel Hansen, 4 år, Maren Hansdatter, 2 år. Værge: den salig mands sø­sken­de­barn, Jens Ni­elsen Norge i Voerså. Lavværge: Niels Munk i Voerså by.

 

Side 322, 29. juni 1762, Birgitte Laursdatter i Holdensgård i Al­bæk, gift med Laurs Jørgensen. Med 1. mand Peder Nielsen [i Pilværn]: Maren Pe­dersdatter, 21 år, Niels Pedersen, 18 år, begge hjemme, Mette Pe­ders­datter, 16 år, tjener i Knø­sene. Værge: morbror Peder Laur­sen [Kock], ur­mager i Lyngså. Fælles­børn: Anne Laursdatter, 10 år, og Johanne Laursdatter, 7 år. Vurdering: Christen Poulsen i Faurholt og Jørgen Laursen i Faldt.

 

Side 324, 16. sep. 1762, Anne Rasmusdatter i Albæk by, død hos Pe­der Sørensen. Forhen gift med Anders Brun, mester på Hol­men i København. Søskende: Jens Rasmussen hos svoger Jens Gover­sen, Berete Rasmusdatter gift med skoleholder Jens Goversen i Hja­llerup, og sø­ster­søns barn Johanne Rasmusdatter.

 

Side 326, 17. sep. 1762, Peder Andersen i Sanden i Albæk, gift med Anne Jeppes­datter. Børn: Anne Pedersdatter gift med Jens Hansen i Estrup i Hør­by, Karen Pedersdatter gift med Niels Nielsen i Voerså, Birthe Pedersdatter, 28 år, Jeppe Pedersen, 23 år, begge hjemme. Værge: Marquar/Marcus Nielsen i Knø­sene. Lavværge: Fre­de­rik Andersen i Knøsene.

 

Side 330, 30. okt. 1762, Johanne Christensdatter i Sønderklit i Albæk. Børn: Jens Andersen i Sønder­klit, Christen Andersen i Røn­holt i Vol­strup, dat­tersøn Gregers Jensen hos farbror Søren Greger­sen i Sønder Sørå, der var vær­ge sammen med sin bror Jørgen Gregersen på Asdal gods i Voerså by.

 

Side 332b, 11. dec. 1762, Maren Hansdatter, død i Voerså hos Michel Søn­der­gårds enke Maren Pe­ders­datter. Søsters børn: 1. Laurits Chri­stensen Norge, på vestindisk rejse, gift med Marie Leonhartsdat­ter i Voerså. 2. afdøde Hans Christen­sen Nor­ge hans børn, Chri­st­en Hansen, An­ders Hansen, Michel Han­sen, Anne Hansdatter og Ma­ren Hansdatter, hos mo­deren Johan­ne An­ders­datter. 3. Karen Christensdat­ter gift med Poul Svend­sen i Voerså. 4. afdøde Maren Chri­stens­datter gift med afdøde Niels Sø­ren­sen Clau­sen i Voerså, hen­des børn, Søren Nielsen, Laurs Nielsen, Chri­sten Nielsen og Claus Ni­elsen. Vurdering: Jens Michelsen og Peder Sørensen Clausen i Voerså.

 

Side 333, 11. jan. 1763, Kirsten Nielsdatter i Kniben i Voer, gift med Jørgen Nielsen. Børn: Niels Jørgensen, 11 år, Søren Jør­gen­sen, 7 år, Maren Jørgensdatter, 4 år, og Karen Jørgensdatter, 2 år. Vurdering: Peder Hansen i Overgård og Jørgen Sørensen i Store Enodden.

 

Side 334b, 21. jan. 1763, Christen Laursen i Bækshede i Albæk, gift med Mette Christens­datter. Børn: Mette Christensdatter, 13 år, Else Christensdatter, 9 år, Maren Christens­datter, ? år og Karen Christens­datter, 3 år. Værge: farbror Ole Laursen i Kræt­trup i Vol­strup. Lavværge: Frederik Andersen i Knøsene.

 

Side 337b, 19. april 1763, Lisbeth Jensdatter i Lyngså, gift med Peder Pedersen Kock. Børn: Jens Pedersen, 13 år, tjener i Albæk præ­ste­gård, Johanne Pedersdatter, 10 år.

 

Side 339b, 14. maj 1763, Karen Madsdatter i Endel i Voer, gift med Christen Poulsen. Børn: Sophie Christensdatter, 10 år, Malene Christensdatter, 9 år, Birgitte Christensdatter, 7 år, Karen Chri­stens­datter, 3 år, og Mads Christensen, 1 år.

 

Side 342, 14. maj 1763, Malene Nielsdatter i Endel i Voer, død samtidig med sit eneste barn, Karen Madsdatter, gift med Christen Poulsen.

 

Side 342b, 18. maj 1763, Peder Pedersen i Gårdsholt i Voer. Sø­sken­debørn: 1. Kirsten Mads­datter, hos søn Søren Thomsen i Albæk­gård, 2. Met­te Rasmusdatter, hos Christen Mogensen i Østerbroen i Al­bæk, 3. afdøde Jens Madsen ved Østerbroen, hans børn: Mads Jensen i Voerså, Mor­ten Jensen i Lyngså, Jens Jensen i Agersted skov, Pe­der Jensen, tjener Michel Sin­dal­sen i A­ger­sted skov, Rasmus Jensen, tjener [st­edfar] Chri­sten Mogensen, Jens Jensen, tjener samme sted, Anne Jensdatter gift med Christen Pe­der­sen i Nørre Fæbroen, Johan­ne Jensdat­ter i Østerbroen. 4. afdøde Peder Madsen i Kæret i Voer, hans børn: Anne Pedersdatter og Rasmus Pedersen i Struds­holm, Mads Pedersen, tjener Laurs Han­sen i Kæret, Karen Pedersdatter gift med Jør­gen Søre­nsen i Store Enod­den i Voer. 5. afdøde Anne Rasmus­dat­ter i Por­smose i Albæk, hen­des børn: Christen Peder­sen i Hol­bæk mølle, Jens Pe­der­sen i Lyn­gså Endel, Niels Peder­sen i Voerså by, Anne Pedersdatter gift med Rasmus Peder­sen i Kæ­ret i Voer, Rasmus Pedersen i Hals by, Pe­der Pedersen i Skindbjerg i Helle­vad, Søren Pedersen i Pan­drup i Jetsmark. 6. afdøde Inger Rasmusdatter i Ager­sted hendes børn: Christen Niel­sen i Lem i Voer, Laurs Nielsen hos bror i Lem, Sin­dal Nielsen hos Ras­mus Pe­der­sen i Kæret. 7. Peder Chr­istensen, tjener Kiel­dal i Hel­le­vad, 8. Anne Chr­i­stensdat­ter gift med Jo­han Johan­sen i Åg­ård i Ørum. 9. afdøde Maren Christensdatter i Ørum hendes børn: Christen Jensen, bortrejst for ca. 15 år siden, Mette Oles­datter gift med Jens Laursen i Ørum, Maren Olesdatter gift med Otte Lau­rsen, tjener Schar­vad i Øster Brønderslev, Anne Olesdatter gift med Otte Wil­ladsen i Ørum by.

 

Side 344, 11. juli 1763, Maren Christensdatter i Kærskov i Albæk, gift med Niels Pedersen. Børn: Peder Nielsen, 3 år og Maren Ni­elsdatter, 5 uger. Vurdering: Peder Pedersen og Søren Laursen i Skrogsmose.

 

Kort 13

Side 348b, 3. juni 1763, Anne Knudsdatter, død hos Niels Si­mon­sen i Agersted i Voer. Helsøskende, 1. Mads Knudsen, 38 år, tjener en­ken i Sønder Sto­re, 2. Svend Knudsen, 36 år, tjener Anders Nielsen i Ager­sted, 3. Christen Knudsen, 34 år, tjener Jørgen Pedersen i Lille Rugt­ved, 4. afdøde Karen Knudsdatter gift med Jens Pedersen i Nørre Store, hen­des børn, In­ger Jensdatter, 12 år og Jens Jensen, 10 år. 5. halv­sø­ster Ingeborg Jør­gensdatter, 26 år, tjener Niels Mads­en i Faldt. Hen­des værge: far Jørgen Sør­en­sen i Tve­den.

 

Side 354b, 9. sep. 1763, Margrethe Svensdatter i Agersted i Voer, gift med Niels Simonsen. Børn med forrige mand Hans Thomsen: Thomas Han­sen i Vestergård i Agersted, Anne Hansdatter og Margrethe Hansdat­ter, hjem­me.

 

Side 357, 23. jan. 1764, Hans Sørensen i Agersted i Voer, gift med Anne Niels­datter. Børn fra forrige ægte­skab med Anne Thues­dat­ter: Søren Hansen, 18 år, tjener Jeppe Madsen i Sørå, Maren Hansdatter, 20 år, tjener Jens Jen­sen i Lem. Fællesbørn: Niels Hansen, 16 år, Anne Hans­datter, 14 år, Jørgen Hansen, 12 år, Sophie Hansdatter, 7 år, Johanne Hansdatter, 4 år. Vær­ge: Hans Søren­sen i Enod­den, søsken­debarn til afdø­de. Lavværge: Anders Niel­sen i Ager­sted.

 

Side 360, 22. aug. 1764, Jeppe Pedersen i Sanden i Albæk. Søstre, Karen Pedersdatter gift med Niels Nielsen i Skægesholt i Albæk, Bir­gitte Pedersdatter gift med Jens Jensen Knappen i Volstrup by, Anne Peders­datter gift med Jens Han­sen i Estrup i Hørby. Vurdering: Christen Jensen i Fæbroen og Christen Poulsen i Knøsene.

 

Side 365, 21. nov. 1764, Laurs Nielsen Munk i Voerså, gift med Anne Jensdatter. Børn: Niels Laursen, Jens Laursen, Dorthe Laursdat­ter og Anne Laursdatter, alle tjenende her i byen. Lavværge: bror Iver Jen­sen i Voerså. Værge: ældste søn Niels.

 

Side 366, 21. nov. 1764, Maren Pedersdatter i Voerså i Albæk, gift med Iver Jensen. Børn: Anne Iversdatter gift med Thomas Jacobsen i Lyngså, afdøde Bir­gitte Iversdatter gift med Christen Jacobsen i Holt i Albæk, hen­des børn, Ingeborg Christensdatter, Maren Christensdatter og Anne Christensdatter. Maren Ivers­datter gift med Hans Niel­sen Lund i København.

 

Side 367, 22. nov. 1764, Poul Andersen i Lyngså i Albæk, gift med Maren Olufs­datter. Børn: Jens Poulsen, 15, år, Ole Poulsen, 12 år. Værge: birkeskriver ved Voergård birk, Jens Niel­sen. Lav­værge: Jens Madsen i Svi­n­haven.

 

Side 367b, 5. dec. 1764, Henrik Andersen i Domgården i Voerså, gift med Karen Christens­datter. Mor Else Hansdatter i Lyngså, halvbror Christen An­dersen, helbror Hans Andersen, do, Peder Ander­sen, do, Niels An­dersen, afdød søster Anne Andersdatters børn: Anders An­der­sen 12 år, Else Anders­datter, 10 år. Afdød søster Maren An­dersdatter gift med Svend An­dersen, hendes børn: Anders Svendsen, 5 år, Karen Svendsdatter, 10 år. Lavværge: bror Jør­gen Chri­sten­sen.

 

Side 369, 16. jan. 1765, Kirsten Rasmusdatter i Donsted i Albæk, gift med Laurs Madsen. Børn af 1. ægteskab med Niels Christen­sen: Maren Nielsdatter gift med Niels Pedersen i Gaden (Gyden) i Voerså, Anne Nielsdatter gift med Jens Andersen her i Donsted, Rasmus Nielsen, gift og bor i Pilværn, Kir­sten Nielsdatter gift med Svend Ander­sen i Lyng­så.

 

Side 370b, 17. april 1765, Christen Christensen Huus i Scharnvad i (Voer). Børn: Maren Christens­datter, 34 år, Anne Christensdatter, 27 år. Værge: Christen Jen­sen i Kaasborg (Korsborg). Vurdering: Anders Christensen i Overgård og Anders Pedersen i Liljen.

 

Side 371, 8. maj 1765, Peder Sørensen i Albæk. Halvbror, afdøde Hans Christensen i Solkær i Voer hans søn Christen Hansen i Solkær.

 

Side 372, 18. maj 1765, Niels Laursen i Lyngså, gift med Maren Hans­datter. To søskendes­børn: afdøde Jens Laursen i Broen i Hørby, hans datter Anne Jensdatter i Broen, og Birgitte, værende et lidet sted ved Try i Tor­slev, er datter af afdøde Maren Laursdatter, som blev besvan­gret med denne datter. Lavværge: enkens søn Niels Christensen på stedet. Vurdering: Laurs Andersen i Skarpholt og Marcus Nielsen i Knøsene.

 

Side 373, 18. maj 1765, Poul Andersen i Lyngså, gift med Mette Niels­datter. Børn: Christen Poulsen i Knøsene, Karen Poulsdatter gift med Mar­quar/Marcus Ni­elsen i Knøsene, Anders Poulsen, tjener præsten Spliid i Al­bæk, Pe­der Poulsen, tjener samme, Thomas Poulsen, tjener i Store Tran­get. Lavværge: Søren Pe­dersen Don­sted? i Lyngså.

 

Side 373b, 13. juli 1765, Inger Pedersdatter i Agersted i Voer, gift med Jens Nielsen. Børn: Maren Jensdatter og Anne Jensdatter. Tilsyn­svær­ge: afdø­des [halv]bror Anders Nielsen, Bakken i Agersted.

 

Side 375, 22. juli 1765, Ole Sørensen i Kringelhede i Albæk, gift med Anne Jensdatter. Børn: Maren Olesdatter, 23? år, Christen Ole­sen, 22 år, Karen Olesdatter, 21 år, Anne Olesdatter, 18 år, Søren Ole­sen, 15 år. Vær­ge: farbror Hans Sør­ensen i Båndha­gen. Lavværge: enkens søsken­debarn Christen Jør­gen­sen i Voerså. Vurdering: Jens Laursen og Christen Poulsen i Faurholt på Asdal gods, Christen Christensen i Fæbroen på Ormholt gods og Niels Jensen i Fæbroen på Haven gods.

 

Kort 14

Side 379, 23. sep. 1765, Margrethe Mortensdat­ter i Albæk­gård. Halv­søskende: 1. Johanne Jensdatter ved Nybro, repræsenteret af svigersøn Jeppe Nielsen i Ny­bro. 2. afdøde Mor­ten Jen­sen i Hol­bæk mølle, hans børn: Niels Mortensen, tjenende Bæks­hede, Jens Mor­tensen i Faldt, Bir­git­te Mortensdatter gift med Jens Peder­sen i Lyngså Endel, Maren Mortensdatter gift med Christen Niel­sen i Lem, Karen Mortens­datter, tjenende Holbæk møl­le. 3. afdøde Christen Jen­sen i Åbolt hans børn: Jens Christensen, tjener i Aunkjøt, Mar­gret­he Chri­stens­datter, tjener i Gårds­holt, Kir­sten Christens­datter, hos mo­deren i Rom.

 

Side 381, 19. okt. 1765, Anne Mortensdatter i Smalbro i Voer, gift med Mads Jensen. Børn: Morten Madsen, 27 år, Karen Madsdatter, 25 år, Niels Madsen, 24 år, Maren Madsdatter, 20 år. Tilsyns­værge: afdødes sø­skendebarn Jacob Jensen i Hvid­kil­de i stedet for enkens bror Jacob Mortensen i Knæver­hede i Vol­strup. Vurdering: Anders Nielsen og Niels Christensen i Bakke­gården i Agersted.

 

Side 383, 29. jan. 1766, Niels Laursen i Præstbro i Albæk, gift med Karen Lau­rsdatter. Hel­søster Johanne Laursdatter gift med Jens Olufsen i Søndergård i Nør Thorup i Hjortdal, halvsøster, madm. Sørensen, gift med Peder Søren­sen, for­pagter af Hjermitslevgård, halvbror Laurs Jørgen­sen, for­pagter af Lerup præste­gård, halvbror Christen Jørgensen i Hor­sens møl­le, afdød halvsøster Maren Jør­gensdatter gift med Didrik Chri­sten­sen i Sønder Knudgård i Sennels på Thyland, hendes børn: Chri­sten, Jør­gen, Jens og Pe­der Didriksen. Lavværge: Jacob Christensen i Hejselt i Albæk.

 

Side 384, 7. februar 1766, Niels Nielsen i Vesterskov i Voer. Børn: Niels Nielsen, 31 år, Maren Niels­datter, 29 år, begge hjemme, Mette Nielsdatter gift med Jens An­der­sen i Føltved i Hellevad, Ole Nielsen, 26 år, tjener i Store Tran­get. Værge: farbror Anders Nielsen.

 

Side 384b, 8. februar 1766, Malene Rasmusdatter i Skovgård i Voerså, gift med Jens Hansen. Hendes far Rasmus Jensen Smed i Voerså.

 

Side 385, 17. marts 1766, Laurs Gregersen i Hytten i Albæk, gift med Karen Jensdatter. Børn: Karen Laursdatter gift med Christen Sørensen i Løgtved i Hørby, Maren Laursdatter gift med Laurs Jensen i Kærsgård i Skæve, Gre­gers Laursen, 20 år, Jens Laursen, 17 år. Vær­ge: farbror Niels Gre­ger­sen i Try i Tor­slev blev pga. af al­der­dom er­stattet af Ole Ras­mussen i Hug­drup i Skæve. Lavværge: Niels Nielsen i Nørre Hyt­ten i Volstrup.

 

Side 386, 16. marts 1766, Jørgen Albertsen, tjener på Voergård som møller. Sø­skende: Christen Albertsen, tjener i Rugtved, Anne Alberts­datter gift med Christen Mar­quorsen i Bolle i Dronning­lund, Maren Al­berts­dat­ter, født i Agersted i Bak­kens­gård, nu hos svogeren i Bolle. Vurdering: Johan Jensen, ladefoged på Voergård, og Jens Madsen, kusk samme sted.

 

Side 387, 5. april 1766, Kirsten Laursdatter i Lyngså, gift med Peder Iversen. Børn: Laurs Pedersen, 15 år, Anne Pedersdatter, 10 år, Maren Pedersdatter, 7 år. Tilsynsværge: mor­bror Peder Laursen Ruus. Vurdering: Jesper Christensen og Peder Hansen i Lyngsågård.

 

Side 388, 17. maj 1766, Niels Jensen i Bjeldbakken i Voer, gift med Maren Laursdatter. Søn af forrige ægteskab: Jens Nielsen 21 år. Værge: farbror Peder Jensen i Ta­bro­en. Lavværge: Hans Sørensen i En­odden. Vurdering: Laurs Nielsen i Høsen og Anders Christensen i Bjeldbakken.

 

Side 388b, 17. maj 1766, Inger Pedersdatter i Liljen i Voer, gift med Chri­sten Jacob­sen. Børn fra forrige ægteskab med Poul Andersen: Maren Pouls­datter, 13 år, Kirsten Poulsdatter, 8 år, Peder Poul­sen, 5 år. Værge: morbror Anders Pedersen, tjener i Liljen. Vurdering: Jacob Madsen i Kæret og Niels Andersen i Ravnholt.

 

Side 390, 16. juni 1766, Anne Sørensdatter i Voerså, gift med Hen­rik Mathiasen. Afdødes søn, Søren Poulsen i Agersted, 40 år. Vurdering: Jens Jacobsen og Mads Jensen i Voerså.

 

Side 390b, 16. juni 1766, Niels Nielsen i Voerså i Albæk, gift med Helle Jensdatter. Børn i forrige ægteskab og dette: Maren Nielsdatter, 14 år, Karen Nielsdatter, 9 år. Værge: farbror Christen Nielsen i Voerså. Lavværge: Peder Christensen i Voerså.

 

Side 391b, 1. aug. 1766, Morten Christensen i Ensted i Voer, gift med Maren Christensdatter. Børn: Birgitte Mortensdatter, 12 år, Dorthe Mor­tensdatter, 11 år, Maren Mortensdatter, 8 år. Værge: farbror Ras­mus Chri­sten­sen i To­gårde. Lavværge: Christen Jen­sen i Kåsborg (Korsborg).

 

Side 392b, 23. okt. 1766, Maren Kjeldsdatter i Bakken i Voer, gift med Niels Olesen. Næst­søskende­børn: Christen Laursen, tjener i Kors­borg, Niels Laursen, tjener byfoged Meldahl i Sæby, Peder Laursen i Skoven og Jens Eskild­sen i Linden.

 

Side 393, 8. nov. 1766, Anne Jørgensdatter i Fæbroen i Albæk, gift med Hans Jensen. Søn: Jens Hansen, 19 år. Tilsynsværge: morbror Christen Jør­gen­sen i Holdensgård i Albæk.

 

Side 394b, 29. nov. 1766, Jens Jørgensen i Lyngså i Albæk, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Birthe Jensdatter i Ålborg, Anne Jensdatter hos Laurs Jensen i Bouet på Læsø, Johanne Jens­datter gift med Poul Bertel­sen på Læsø, Inger Jensdatter, hjem­me, Jørgen Jensen, tjener Lyngså­gård, Ni­els Jensen, hjemme, Kirsten Jensdatter hos Laurs Jensen på Læsø. Værge: farbror Christen Jørgensen i Voerså møl­le. Lavværge: Søren Nielsen Kold.

 

Side 396b, 11. dec. 1766, Sophie Christensdatter i Pilværn i Albæk, gift med Peder Nielsen. Søskende: Christen Christensen i Lyngså, Anne Chr­istensdatter gift med Ole Nielsen i Dyrheden huse i Volstrup, Karen Christensdatter gift med Anders Niel­sen i Lyngså Endel.

 

Side 397, 5. februar 1767, Anne Sophie Vitus Brandt, død hos Hans Sørensen i Mølholt i Albæk. Børn: Anders Pedersen Mørch, Johanne Mar­grethe Pedersdatter gift med Jens Laursen, tjener i Lille Tranget, Laurs Pedersen i Fre­deritzia, Vitus Pedersen i Norge, Hans Pedersen ved Hjør­rings kon­tor. Vurdering: Peder Pedersen og Søren Laursen i Skrogsmose.

 

Side 398, 16. marts 1767, Maren Jensdatter i Skovgård i Voerså i Albæk, gift med Christen Nielsen. Børn. Niels Christensen, 20 år, Jens Chr­istensen, 19 år, Peder Christensen og Ole Christensen, 14 år, Poul Christensen, under 1 år. Tilsynsværge: Mads Jen­sen i Voerså.

 

Side 399b, 16. marts 1767, Karen Poulsdatter i Knøsene i Albæk, gift med Mar­quar/Marcus Nielsen. Datter: Maren Marquarsdatter, 4 år. Tilsynsværge: morbror Christen Poulsen i Knøsene, erstattet af Ole Christensen i Knø­sene.

 

Side 401b, 18. marts 1767, Poul Pedersen Ruus og hustru Maren An­ders­datter i Lyngså. Børn: Peder Poulsen, bortrejst for mere end 20 år siden, Anders Poulsen i Vesterskov, Maren Poulsdatter gift med Michel Pe­der­sen i Lyngså, Johanne Poulsdatter gift med Niels Pedersen Korre i Lyngså, Anne Pouls­datter tjener i Lyngså. An­taget værge: Christen Chri­stensen i Lyngså.

 

Side 402b, 25. aug. 1767, Michel Sindalsen i Vesterskov i Voer, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Laurs Michelsen, 7 år, Rasmus Mi­chelsen, 6 år. Fra tidligere ægteskab med Maren Olufs­datter: Sin­dal Michelsen, 26 år, Karen Michelsdatter, 30 år, Anne Marie Mi­chels­datter, 28 år, Kirsten Michelsdatter, 22 år, Sophie Michelsdat­ter, 17 år. Værge: farbror Christen Sindalsen i Aunkjøt mølle i Skæve. Lavværge: en­kens far, Niels Jensen i Mo­sen i Hellevad.

 

Side 404b, 1. okt. 1767, Jens Eskildsen i Linden i Voer, gift med Met­te Christensdatter. Børn med afdøde Maren Jensdatter: Jens Jensen, 36 år, Eskild Jensen, 35 år, Niels Jensen, 33 år, Mette Jens­datter, 28 år, Anders Jensen, 26 år, Anne Jensdatter, 24 år. Fællesbarn: Christen Jensen, 12 år. Lavværge: Jens Jensen Møl­ler ved Skellet. Værge for umyndige søskende, Eskild Jen­sen. Vurdering: Christen Jacobsen i Liljen og Jens Jensen ved Skellet.

 

Kort 15.

Side 405b, 11. nov. 1767, Karen Nielsdatter i Porsmose i Albæk, gift med Christen Peder­sen. Afdødes far, Niels Jacob­sen.

 

Side 406, 14. dec. 1767, Anne Christensdatter i Vestergård i Ager­sted i Voer, gift med Thomas Han­sen. Børn af 1. ægteskab med Jacob Laur­sen: Lisbeth Jacobsdatter gift med Christen Christensen i Løgtved i Hør­by, Be­rthe/Birgitte Jacobsdatter gift med Jens Jensen i [Skomager­gården] i Agersted, Christen Jacob­sen, 17 år, hjemme. Værge: morbror Niels Christen­sen i Åbolt. Vurdering: Vigel Nielsen og Hans Nielsen i Agersted.

 

Side 407b, 15. dec. 1767, Peder Svendsen i Lyngså, gift med Berthe Mor­tens­datter. Søskendebørn: 1. Peder Jensen i Lyngså, 2. Laurs Jen­sen, tjener i Præstbro, 3. Kirsten Jensdatter ved Højene, 4. Maren Jensdatter gift med Jens Laursen Koldbro i Faldt. 5. Jørgen Chri­stensen i Nørgård i Lyngså, 6. Maren Christensdatter gift med Jens Thorsen i Egget i Flade. 7. Anne Christens­datter gift med Morten Pe­der­sen i Hol­bæk, 8. Margrethe Christensdatter gift med Peder Peder­sen i Lyn­gså En­del, 9. Karen Christensdatter gift med Jens Nielsen i Domgården i Voerså, 10. Jør­gen Chri­stensen i Knø­sene, 11. Niels Chr­istensen i Lyngså, 12. Karen Christens­datter gift med Peder Jen­sen i Hjallerup, 13. Maren Christensdatter i København, 14. Laurs Chr­istensen, tjener i København, 15. Hans Christensen i København. Lavværge: Søren Nielsen Kold.

 

Side 409, 1. februar 1768, Jens Andersen i Vesterskov, gift med Anne Hansdatter. Børn: Johanne Jensdatter, 8 år, Anne Sophie Jensdatter, 6 år. Værge: farbror Niels Andersen i Ravnholt i Voer. Lavværge: bror Thor Hansen i Fjemtrang. Vurdering: Niels Hansen i Enodden og Jørgen Hansen i Vesterskov.

 

Side 410, 4. februar 1768, Jacob Jensen i Hvidkilde i Voer, gift med Mar­grethe Laursdatter. Børn: Anne Jacobsdatter gift med Jens Pedersen i St­ore, Maren Jacobsdatter gift med Jacob Christen­sen i Hvid­kilde, Jens Jacobsen i Voerså, 32 år, Karen Jacobsdatter, 27 år, Kirsten Jaco­bs­datter gift med Laurs Ni­elsen i Christians­hede i Bor­ding, Do­rthe Ja­cobsdatter, 19 år, Niels Jacobsen, 15 år. Født værge: [farbror], Hans Jen­sen i Albæk­gård. Lavværge: bror Laurs Laursen i Stols­holt i Albæk.

 

Side 412, 25. februar 1768, Maren Pedersdatter i Voerså, Michel Domgårds enke. Datter: Maren Jørgensdatter, som har været hos moderen. Niels Christensen i Voerså mølle var værge for sit søskende­barn Maren Jørgensdatter.

 

Side 412, 24. okt. 1768, Sindal Michelsen i Kringelhede i Albæk. To halv­brødre: Laurs og Rasmus Michelsen, 8 og 7 år, hos stedfar Pe­der Jen­sen i Vesterskov. Fire helsøstre: Anne Marie Michels­datter, tjener i Store, Karen Michelsdatter, tjener Store Nejsum, Kir­sten Michels­datter hos stedforældre­ne i Vester­skov, Sophie Michelsdatter, tjener Don­sted. Værge: farbror Christen Sin­dal­sen i Aun­kjøt mølle i Skæve.

       Arveafkald februar 1770 (s. 442), fra Kirsten Michelsdatter gift med Jens Jensen i Øster Dorf i Dronning­lund og Anne Marie Michelsdatter gift med Jens Pedersen i Sønder Store.

 

Side 415b, 14. februar 1769, Laurs Rasmussen i Lyngså i Albæk, gift med Anne Andersdatter. Børn: Rasmus Laursen, 24 år, Anders Laursen, 17 år, Peder Laursen, 8 år, Jo­hanne Laursdatter, 25 år. Værge: nær­meste pårørende på fars si­de, Hans Andersen Ruus i Lyngså. Lavværge: Michel Pedersen i Lyngså.

 

Side 416b, 14. februar 1769, Maren Jørgensdatter i Lyngså i Albæk, gift med An­ders Frederiksen. Børn: Frederik Andersen i Knøsene, Christen An­dersen, sko­le­holder her i byen, Jørgen Andersen i Lyngså­gård, Anne Andersdatter gift med Peder Han­sen i Lyngsågård, Sidsel Anders­datter gift med Morten Hansen her på stedet.

 

Side 417, 14. februar 1769, Johanne Jeppesdatter i Lyngså i Albæk, gift med Pe­der Nielsen Korre. Børn: Niels Pedersen, 40 år, gift i Lyngså, Pe­der Pedersen, over 30 år, gift i Lyngså, Maren Pedersdatter gift med Ole Jørgen­sen i Teglbak­ken, Jens Pedersen, 26, har stedet i fæste, Karen Pedersdatter gift med Laurs Schiol­dan i Lyngså, Anne Pedersdatter, 22 år, på stedet.

 

Side 417b, 9. maj 1769, Christen Svendsen i Lunderhede i Voer, gift med Inger Nielsdatter. Børn: Svend Christensen, 41 år, gift i Donsted, Niels Christensen, 33 år, Peder Christensen, 24 år, Anne Chri­stens­dat­ter, 39 år, Inger Christensdatter, 27 år, her i Lunder­hede, Karen Chri­stens­datter gift med Jens Christen­sen i Kilstrup i Volstrup. Lavværge: svo­ger Hans Søren­sen i Enodden i Voer.

 

Side 420, 31. maj 1769, Jens Jensen i Gårdsholt i Voer, gift med Maren Thomasdatter. Børn: Mar­grethe Jensdatter, 14 år, Karen Jensdat­ter, 12 år. Værge: farbror Christen Jensen i Lille Tran­get. Lavværge: broer Mads Thom­sen i Gårds­holt.

 

Side 422, 10. juni 1769, Hans Andersen Ruus i Lyngså i Albæk, gift med Maren Laursdatter. Børn: Maren Hansdatter og Mette Hansdatter, 16 år. Værge: farbror Peder Andersen Ruus i Lyngså. Lav­værge: bror Peder Laursen Kock i Lyngså.

 

Side 424, 22. juni 1769, Jørgen Sørensen i Tveden i Albæk, gift med Margrethe Jensdatter. Barn af 1. ægteskab med In­ger Svends­datter: Ingeborg Jør­gens­datter, tjener i Faldt. Fællesbørn: Søren Jørgensen, 24 år, Gyde Jørgens­datter, 19 år, Jens Jørgensen, 17 år, Inger Jørgens­datter, 12 år, Maren Jørgens­datter, 9 år, Kirsten Jørgensdatter, 6 år. Født værge for de sidste: Jens An­der­sen i Sønderklit. For Ingeborg, hendes søskende­barn Svend Chri­stensen i Donsted. Lavværge: Morten Poulsen ved Skellet i Vo­er.

 

Side 426b, 22. jan. 1770, enke Malene Hansdatter hos søn Hans Pe­dersen Kock i Lyngså. Børn: Søren Pedersen i Voerså, Jens Pedersen i Lyng­så, Hans Pedersen, har stedet, Christen Pedersen, tjener på stedet, Anne Pedersdatter gift med Niels Hansen i Strengsholt.

 

Side 427, 19. februar 1770, Anne Jensdatter i Lyngså i Albæk, gift med Ja­cob Justsen. Børn: Just Jacobsen, 12 år, Jens Jacobsen, 9 år, Christen Jacobsen, 4 år, Karen Jacobsdatter, 2 år.

 

Side 428b, 21. februar 1770, Karen Laursdatter i Hvol i Albæk, gift med Niels Christensen. Bror Søren Laursen i Skrogsmose, afdød bror Christen Laursen i Hytten, hans børn, Rasmus Christen­sen, Laurs Christensen, Christen Christen­sen og Maren Christensdat­ter.

 

Side 430, 20. februar 1770, Christen Olesen i Højene i Albæk, gift med Dor­the Rasmusdatter. Børn: Rasmus Christensen i Togårde, Niels Christensen i Bånd­ha­gen, datter gift med Laurs Nielsen i Korren, dat­ter gift med Niels Sø­ren­sen i Ny­bro, datter gift med Peder Mouritsen i Albæk, dat­ter Met­te Christensdatter på ste­det. Lavværge: Anders Chr­istensen i Mo­sen.

 

Side 430b, 22. februar 1770, Hans Bertelsen i Skovgård i Voerså, gift med Berthe Mortens­datter. Børn: Jens Hansen, på stedet, Morten Han­sen i Lyng­så, Helle Hansdatter gift med Jens Michelsen i Voerså, som var enkens lavværge.

 

Side 431, 22. februar 1770, Jens Nielsen Højmand og hustru Anne Ibsdatter i Voerså Skovgård. Børn: Kirsten Jensdatter gift med Mads Jensen i Sønder Voerså, afdøde Maren Jensdatter gift med Christen Niel­sen her på stedet, hen­des børn: Niels Christensen, 23 år, Jens Christensen, 22 år, Peder Christen­sen, 14 år, Ole Christensen, 6 år, og Poul Christensen, 5 år. Tilsyn­s­værge: farbror Peder Niel­sen i Pilværn.

 

Side 432b, 22. februar 1770, Karen Simonsdatter i Sørå i Albæk, gift med An­ders Ibsen. Børn: Simon Ander­sen, 36 år, Mette Andersdatter, 33 år, Maren Andersdatter, 35 år. Til­syn­sværge: Niels Bertelsen i Sørå.

 

Side 433b, 31. marts 1770, Bodil Pedersdatter i Lyngså, gift med lille Christen Andersen. Børn: Peder Christensen, 22 år, Anne Chri­stensdatter, 18 år, An­ders Christensen, 16 år. Tilsynsværge, nærme­ste på­rørende: Christen Christe­n­sen i Lyngså.

 

Side 435, 1, maj 1770, Jens Pedersen i Donsted i Albæk, gift med Karen Jensdatter. Børn: Johanne Jensdatter, 7 år, Maren Jensdatter, 4 år, Karen Jen­sdatter, 2 år. Værge: farbror Jens Pedersen i Hald. Lavværge: Ja­cob Chr­isten­sen i Hej­selt.

 

Kort 16

Side 436b, 1. maj 1770, Laurs Madsen og [steddatter] Anne Nielsdatter, gift med Jens An­dersen. Var i fællesbo i Don­sted i Albæk. Hans søskende: Anders Madsen i Hals, gammel og skrøbelig, Rasmus Mad­sen i Klemenshave, Christen Madsen i Bøgskovhale, Jens Madsen i Nybro, Kir­sten Madsdatter gift med Christen An­der­sen i Langholt i Skæve, Peder Madsen i Svin­have i Vo­er. Anne Niels­dat­ters børn med Jens An­der­sen: Mette Jensdatter, 9 år, Niels Jensen, 7 år, Kirsten Jens­datter, 4 år, Johan­ne Jensdatter, 1 år. Til­syn­sværge: Ras­mus Chris­tensen i Agersted.

 

Side 438b, 1. maj 1770, Rasmus Pedersen i Ledet eller Slettin­gen i Albæk, gift med Maren Peders­datter. Børn fra dette og forrige æg­te­skab med Bo­dil Jen­sdat­ter: Peder Rasmussen, 29 år, Jens Rasmussen, 27 år, Ole Rasmussen, 21 år, Anne Rasmusdatter, 17 år, Bo­dil Rasmusdatter, 9 år, Karen Rasmus­datter, 8 år, Niels Rasmussen, 4 år. Lavværge: Peder Niel­sen i Si­ver­slet.

 

Side 440, 1. maj 1770, Peder Sørensen i Porsmose i Albæk, gift med Anne Henriksdatter. Datter Berthe eller Birgitte Pedersdatter, 14 år. Antaget værge: Mads Pedersen i Porsmose. Lavværge: Søren Andersen i Porsmose.

 

Side 440b, 14. maj 1770, Niels Jensen og hustru Anne Nielsdat­ter i Togårde i Voer. Børn: Margrethe Nielsdatter gift med Mads Knud­sen, som har stedet i fæste, Maren Nielsdatter, 22 år, tjener på stedet. Vær­ge: nær­me­ste pårørende, Niels Pedersen i Kærskov i Albæk.

 

Side 441, 14. maj 1770, Kirsten Jensdatter i Liljen i Voer, død hos svigersøn Christen Jacobsen. Børn: Anders Pedersen i Ager­sted, myn­dig, Anne Peders­datter i Enghuset i Volstrup, Inger Pe­dersdatter, død her i Liljen og efterladt tre børn [med Poul Andersen], Maren Pouls­datter, Kir­sten Pouls­datter og Peder Poul­sen, alle hos stedfader Christen Jacobsen. Tilsyn­sværge for sine søsk­endebørn: Laurs Han­sen i Kæret.

 

Side 441b, 14. maj 1770, Jens Madsen og hustru Maren Albertsdat­ter i Bakken i Voer. Børn: Jacob Jensen i Bjeldbakken, Mads Jensen i Agersted, Albert Jensen, hjemme, Anne Jensdatter gift med Poul Niel­sen i Hø­sen, Karen Jens­datter hos bror i Bjeldbakken, Margrethe Jensdatter, tjenende Dron­ning­gård.

 

Side 442, 14. maj 1770, Jacob Jacobsen i [Skomagergården] i Agersted, gift med Mette Chr­istensdatter. Børn fra ægteskab med Anne Ottesdatter: Jacob Jacobsen i Agersted, Maren Jacobsdatter, hjemme, for hende mødte hen­des tilkommende Mads Jensen, [der overtog gården]. Lavværge: Anders Nielsen i Ager­sted.

 

(Side 442) Afkald, Øster Gårdsholt, se side 25b.

(Side 443) Afkald fra Hans Jensen, Fæbroen, se side 41.

 

Side 443b, 2. juli 1770, Svend Knudsen i Knøsene i Albæk, gift med Karen Marcusdatter. Søskende: Mads Knudsen i Togårde, Christen Knudsen, tjener i Vesterskov, afdøde Karen Knuds­datter gift med Jens Pe­dersen i Nørre Store, hen­des børn, Peder Jensen og Ingeborg Jensdatter. Halvsø­ster Inge­borg Jørgens­datter hos Jens Mortensen i Faldt. Lavværge: far Marcus Ni­elsen, værende på stedet.

 

Side 447b, 3. sep.1770, Søren Laursen og hustru Maren Rasmusdat­ter i Skrogs­mose i Albæk. Børn: Rasmus Sørensen i Hytten, 14 år, Christen Sørensen, 10 år, Anne Sørens­datter, 27 år, og Maren Sørens­dat­ter, 22 år, hje­mme, Kirsten Sørensdatter, 20 år, tjener i Ska­gen, Else Sørens­datter, 16 år, tjener i Vol­strup præstegård, Jo­han­ne Sørensdatter, 7 år, hjem­me. Værger: Peder Peder­sen i Skrogsmo­se og Laurs Chri­sten­sen i Hytten. Stedets nye fæster Eskild Jensen mød­te [gift med datteren Anne].

 

Side 449, 20. sep. 1770, Johanne Jørgensdatter i Kærlingholtet i Albæk, gift med Hans Heilesen. Børn: Jørgen Hansen, 29 år, tjener i Sønderklit, Heile Hansen, 26 år, tjener i Klemenshave, Simon Hansen, 17 år, tjener i Al­bæk­gård, Christen Hansen, 13 år, tjener i Lyngså, Johanne Hans­datter, 24 år, tjener i Lyngså, Karen Hansdatter, 22 år, og Maren Hans­datter, 11 år, hjem­me. Tilsynsværge: morbror Jør­gen Jørgen­sen i Voerså.

 

Side 451, 6. okt. 1770, Anne Pedersdatter i Nørre Strengsholt i Albæk, gift med Niels Hansen. Barn: Maren Nielsdatter, 17 år. Tilsynsværge: morbror Hans Pedersen i Ruusgården i Voerså.

 

Side 453, 6. okt. 1770, Anne Pedersdatter i Lyngså by, gift med Anders Justesen. Børn: Peder Andersen, 13 år, Jacob Andersen, 10 år. Værge: morbror Søren Pedersen i Lyngså.

 

Side 454b. Arveafkald, Gårdsholt, se side 25b.

 

Side 454b, 15. jan. 1771, Anne Ovesdatter i Pilværn i Albæk, gift med ind­sidder Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 38 år, Ove Christensen, 35 år, begge bor­trømt for 15 til 16 år siden, Niels Christensen, som bebor stedet.

 

Side 455b, 8. marts 1771, Kirsten Nielsdatter i Holbæk mølle i Al­bæk, gift med Christen Peder­sen. Børn af 1. ægteskab [med Morten Jensen]: Niels Mor­tensen, 48 år, tjener i Hejselt, Jens Mortensen i Faldt på Asdal gods, Bir­git­te Mortensdatter gift med Jens Pedersen i Lyngså Endel, Maren Mortens­datter gift med Christen Niel­sen i Lem i Agersted, Karen Mortensdatter, 46 år, tjener Hans Sørensen i Møl­holt. Værge: mor­bror Niels Jen­sen i Faurholt.

 

Side 457, 18. marts 1771, Jens Jensen, indsidder hos Søren Thom­sen i Albæk­gård og gift med Birgitte Sørensdatter. Barn: Maren Jensda­tter, 4 år. Værge: ældste farbror Mads Jensen Trold i Voerså. Lavværge: far Søren Thomsen i Albækgård.

 

Side 457b, 4. april 1771, Jens Hansen i Vesterskov i Voer, gift med Karen Mortensdatter. Børn: Thomas Jensen, 9 år, Johanne Jensdat­ter, 10 år. Ingen født værge. Nærmeste slægtning var Niels Han­sen i En­del. Lavværge: bror Christen Mortensen til huse hos Christen Pou­lsen i Ve­ster­skov. Vurdering: Johan Jensen i Gårdsholt og Niels Nielsen i Vesterskov.

 

Side 459, 10. maj 1771, Sindal Andersen ved Skellet i Voer, gift med Birgitte Pedersdatter. Børn: Peder Sindalsen, 18 år, Anders Sin­dalsen, 11 år, Dorthe Sindalsdatter, 21 år, Sidsel Sindalsdatter, 15 år, Maren Sindalsdatter, 1? år. Værge: nærmeste beslægtede på fars side, Christen Jensen i Korsborg. Lavværge: Morten Poul­sen ved Ske­llet i Dronninglund.

 

Side 459b, 6. februar 1771, Peder Sørensen Clausen i Voerså by i Albæk, gift med Kirsten Christens­datter. Børn: Christen Pedersen, 20 år, Søren Pedersen, 17 år, Mette Pedersdatter, 12 år, Anne Cathrine Pedersdat­ter, 6 år. Værge: farbror Niels Sør­ensen i Voerså. Lavværge: bror Peder Chri­stensen i Voerså.

 

Side 462b, 26. maj 1771, enke Maren Andersdatter i Trangeledet i Voer. Børn: Christen Jensen i Store Tranget i Voer, Anders Jensen, 40 år, Laurs Jensen, 37 år, begge hjemme, Maren Jens­datter, enke efter Jør­gen Laursen i Hej­selt i Albæk, Inger Jensdatter gift med Peder Chr­isten­sen i Brun­vang. Værge for Maren i Hejselt, morbror Jens Andersen i Sønder­klit.

 

Kort 17

Side 469, 12. okt. 1772, Eskild Jensen i Skrogsmose i Al­bæk, gift med Anne Sørens­datter. Hel­søskende: 1. Jens Jensen i Linden i Voer. 2. Anders Jensen, 30 år, tjenende Albæk præstegård, 3. afdøde Niels Jensen i Enod­den hans børn: Jens Nielsen, 5 år og Christen Nielsen, 2 år. 4. Mette Jensdatter gift med Christen Laursen i Søn­der­gård i Idskov, 5. Anne Jensdatter i Sønder Strengs­holt, 28 år. 6. halvbror Chri­sten Jen­sen, 14 år, tjener i Klemenshave. Lavværge: Pe­der Pedersen i Strengs­holt. [Enken gift med Hans Nielsen]

 

Side 470b, 21. aug. 1771, Jens Laursen i Strudsholm i Voer, mor: Anne Pedersdatter i Strud­sholm og søskende: 1. Morten Laursen, 36 år, 2. Peder Laursen, 27 år, 3. Karen Laursdatter gift med Hans Sør­ensen i Donsted, 4. Jo­han­ne Laursdatter gift med Rasmus Jensen i Vesterdorf, 5. Anne Laurs­datter gift med Pe­der Niel­sen i Rom, 6. Dor­the Laursdatter, 24 år, hjemme, 7. Maren Laursdatter, 22 år, tjener i Ål­borg, 8. Anne Laursdatter, 20 år, tjener i Sønder Sørå, 9. Berete Lau­rsdatter, 20 år, tjener Hans i Don­sted, 10. Inger Laursdatter, 19 år, tjener Rasmus i Vesterdorf, 11. Kir­sten Laurs­datter, 17 år, hjem­me. Ras­mus Peder­sen var lavværge for enken Anne Pe­dersdatter. Vurdering: Ole Nielsen i Vandsted og Jacob Christensen i Hvidkilde.

 

Side 471, 30. nov. 1771, Mads Jensen i Togårde i Voer, gift med Inge­borg Nielsdatter. Børn: Christen Madsen, 14 år, Sophie Madsdat­ter, 4 år. Værge: afdødes stedfar Christen Søren­sen, vær­ende på ste­det. Tilsyn­sværge: Laurs Jensen i Præstbro. Lavværge: Jens Jen­sen i Kvis­selholt i Dronninglund.

 

Side 473, 2. dec. 1771, Anne Jensdatter i Vandsted i Voer, gift med Ole Nielsen. Børn: Niels Olesen, 15 år, Jens Olesen, 8, Christen Olesen 3 år, Anne Olesdatter, 10 år. Tilsynsværge: en af den salig kones nær­me­ste beslægtede, Hans Jensen i Al­bækgård.

 

Side 474b, 8. jan. 1772, Anders Ibsen i Sørå i Albæk. Børn: Simon Ander­sen, 31 år, M­aren Anders­datter, 38 år, Mette Andersdatter, 35 år, alle hjemme. Tilsynsvæ­rge, Niels Bertelsen i Sørå.

 

Side 476b, 11. februar 1772, Anne Laursdatter i Bakkegården i Agersted i Voer, gift med Anders Nielsen. Børn: Anne Andersdatter gift med Anders Niel­sen i Faldt i Albæk, Maren Andersdatter, 25 år, Lisbeth Andersdat­ter, 22 år, begge hjemme. Vær­ge: morbror Niels Laursen.

 

Side 478, 11. februar 1772, Niels Jensen i Enodden i Voer, gift med Karen Hansdatter. Børn: Jens Nielsen, 5 år, Christen Jensen, 3 år. Værge: farbror Jens Jensen i Linden. Lavværge: Jørgen Nielsen i Kniben.

 

Side 479, 29. februar 1772, ungkarl Gregers Laursen, hos svoger Peder Pedersen i Albæk by. Sø­skende: In­ger Laursdatter gift med Peder Peder­sen, afdøde Jens Laursen i Faurholt i Albæk på Asdal gods, hans barn, Laurs Jensen, 8 år - hvis stedfar Christen Jacob­sen mødte, afdøde Mette Laursdatter gift med Peder Christen­sen i Ve­ster­gård i Id­skov, deres børn, Christen Pedersen, 6 år, og Maren Pedersdatter, 8 år.

 

Side 482, 12. maj 1772, skoleholder Ole Nielsen i Vesten­gårdens fjerding i Voer. Helsøskende, Niels Nielsen, værende i Struds­holm, Karen Nielsdatter, 36 år, på Læsø. Halvsøskende: Christen Niel­sen i Nør­gård i Lyn­gså, Anne Niels­datter, 48 år, på Læsø. Tilsynsværge: Anders Hansen i Ve­s­ter Gårds­holt. Vidner: Peder Nielsen og Peder Hansen.

 

Side 486, 12. maj 1772, Herman Johansen og hustru Karen Jensdat­ter i Mosen i Albæk. Børn: Johan Hermansen, 15 år, Jens Herman­sen, 12 år, Kir­sten Hermans­datter, 26 år, Karen Hermans­datter, 23 år. Fra Herman Js. 1. ægteskab: Karen Hermansdatter, 31 år, gift med Søren Poulsen i San­den i Albæk, Anne Hermans­datter, 28 år, tjener en­ken i Hvol i Al­bæk. Værge: farbror Mogens Johansen i Vester­skov. Tilsyn­sværge: Christen Christensen i Bjergene i Albæk.

 

Side 488, 13. juni 1772, ugift karl Anders Hansen hos bror Jør­gen i Ve­ster­skov. Søskende: Jens Hansen i Aså, Christen Han­sen i Skov­mølle, Jørgen Hansen i Vesterskov, Birgitte Hansdat­ter, enke efter Jens Steen, før i Nybro nu hos Jens Thomsen i Grind­sted i Ham­mer.

 

Side 489, 19. aug. 1772, Karen Hermansdatter i Sanden i Albæk, gift med Søren Poulsen. Børn: Jeppe Sørensen, 7 år, og Poul Sørensen, 4 år. Til­synsværge: Frederik Andersen i Knøsene.

 

Side 490b, 5. jan. 1773, Hans Christensen i Voldbro i Voer, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Christen Hansen, 14 år, Niels Hansen, 11 år, Anne Hansdatter, 9 år, Kir­sten Hansdatter, 7 år. Værge: fa­derens nærme­ste slægt­ning, Peder Mad­sen i Svinhave. Lavværge: Peder Niel­sen i Åbolt i Voer.

 

Side 491b, 5. jan. 1773, Ellen Christensdatter i Nørholt i Voer, gift med Mads Pedersen. Søskende: 1. afdøde Margrethe Christensdat­ter gift med af­døde Niels Lau­rsen i Ørsø i Dronning­lund, deres børn, Gre­gers Nielsen, 17 år, Søren Nielsen, 14 år, begge hos Jens Nielsen i Ørsø, Ger­trud Nielsdatter gift med Jens Niel­sen i Ørsø. 2. Mads Christensen, bortrømt for 20 år si­den.

 

Side 493, 11. februar 1773, Poul Pedersen i Nørklit i Albæk, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Peder Poulsen, 28 år, Niels Poulsen, 23 år, Jens Poulsen, 17 år, Maren Poulsdatter, 25 år, gift med Hans Peder­sen Koch i Voerså, Else Poulsdatter, 22 år, og Anne Poulsdatter, 19 år, hjemme. Værge: ældste bror Peder.

 

Kort 18

Side 494b, 13. februar 1773, Mouritz Laursen og hustru Mar­grethe Pedersdatter i Agersted i Voer. Børn: Laurs Mouritsen, 30 år, tjener i Donsted, Peder Mouritsen i Porsmose, 27 år, Maren Mourits­dat­ter, 21 år.

 

Side 495, 1. marts 1773, Peder Sørensen enke [Anne Henriksdat­ter, s. 440], Porsmose i Albæk. Barn: Birgitte Pedersdatter, 18 år, hjemme. Til­syn­sværge: Jens Laursen i Kringelhede.

 

Side 495b, 15. marts 1773, Poul Christensen Klit i Lyngså i Albæk, gift med Else Pedersdatter. Afdød bror Niels Christensen Klit i Lyn­gså, hans børn, Kir­sten Nielsdatter, 40 år, gift med Niels Jensen, hyrde i Lyn­gså, Anne Nielsdatter, 28 år, tjener skrædder i Ålborg. Anta­get tilsyn­s­værge: Ras­mus Peder­sen i Lyngså. Lavværge: Peder Laursen Ruus i Lyn­gså. Vurdering: Peder Laursen Kock og Niels Christensen Kong i Lyngså.

 

Side 496b, 13. februar 1773, Laurs Pallesen i Høsen [Bjeldbakken] i Voer, gift med Mette Hansdatter. Børn: Palle Laursen, 33 år, tjener i To­går­de, Hans Laursen, 25 år, hjemme, Karen Laursdatter, 35 år, gift med Knud Chri­stensen i Dronninglund, Anne Laursdatter, 31 år, gift med Peder Ibsen i Aså, Maren Laurs­datter, 25 år, tjener i Kæret, Be­rithe Laursdatter, 23 år, tjener i Agersted, Bodil Laurs­datter, 21 år, tjener i Nørre Sundby. Lavværge: Christen Nielsen i Lem.

 

Side 498, 6. jan. 1773, ungkarl Niels Thomsen i Voerså. Sø­skendebørn: Christen Pedersen i Klemens­have, Jo­han­ne Pedersdatter, tjener Johan i Gård­sholt, og endnu 16 søskendebørn, Jens Sø­ren­sen i Endel, Jo­han­ Jensen i Gårdsholt, Christen Albert­sen, tjener i Rugt­ved, Ber­tel Jensen, Hans Jensen og Jens Jensen i Fæbro­en, Niels Laur­sen, tjener i Ager­sted, In­geborg Pedersdatter i Voerså, Maren Pe­dersdatter, Maren Pedersdatter og Anne Peders­datter i Klemenshave, Mar­en Sørensdatter, Mar­grethe Sørensdatter og Mette Sørensdat­ter hos Jens Søren­sen i Endel, Anne Jensdatter i Sørå, enke ef­ter Tho­mas Za­charia­sen, Maren Oluf­sdat­ter gift med Otte Niel­sen i Stag­sted i Dr­on­ninglund.

 

Side 500, 9. april 1772, Peder Hansen Over­gård i Agersted i Voer, gift med Maren Sørens­datter. Børn: Søren Pedersen, 17 år, Hans Pedersen og Mette Pedersdatter, 13 år. Værge: afdø­des næst­søskendebarn Laurs Han­sen i Kæret, afløst af Morten Pou­lsen ved Skel­let i Dronninglund. Lav­værge: enkens bror, Jørgen Søren­sen i Enodden. Sluttet juni 1773.

 

Side 509, april/maj 1773, Peder Madsen i Svinhave i Voer, gift med Kir­sten Christensdatter. Børn: Peder Pedersen, 9 år, Mads Pedersen, 6 år, Anne Pedersdatter, 13 år. Værge: farbror Christen Madsen i Bøg­skov­hale i Voer. Lavværge: enkens far, Christen Simonsen i Al­lerup i Hel­levad.

 

Side 511b, 23. april 1773, Mads Nielsen, en gammel ugift karl hos Peder Christensen i Voerså. Arvinger ukendte.

 

Side 512, 23. april 1773, Anne Jensdatter i Lille Rugtved i Albæk, gift med Jørgen Peder­sen Kold. Børn: Jens Jørgensen, 24 år, Peder Jørgensen, 15 år, begge hjemme, Margrethe Jørgens­datter gift med Niels Andersen i Mel­holt i Dronninglund, Sop­hie Jørgensdatter, 21 år, og Johanne Jørgens­datter, 19 år, begge hjem­me. [Fra hans 1. ægte­skab med Margrethe Peders­datter]: Bodil Jørgens­datter gift med Hans Jen­sen i Fæbro­en, som var til­synsværge.

 

Side 514, 7. juli 1773, Jørgen Pedersen i Lille Rugtved, (se forrige). Ældste søn Jens Jørgensen havde overtaget gården.

 

Side 515, 8. maj 1773, Søren Hansen i Agersted i Voer, gift med Mette Clemensdatter. Børn: Hans Sørensen, 25 år, Christen Sørensen, 16 år, Clemen Sørensen, 12 år, Ma­lene Sørensdatter, 10 år, alle hjem­me. Værge: ældste og myndige bror. Lavværge: Niels Vigelsen i A­gersted.

 

Side 516, 8. maj 1773, Anne Nielsdatter i Agersted i Voer, gift med Ras­mus Pedersen. Børn af 1. ægteskab [med Hans Sørensen]: Niels Hansen, 24 år, tjener i Donsted, Jørgen Hansen, 20 år, tjener på Læsø, Anne Hansdatter, 22 år, gift med Otte Ja­cobsen på Læsø, Sophie Hansdatter, 18 år, og Jo­han­ne Hansdatter, 12 år, hjemme. Vær­ge: morbror Jeppe Nielsen i Nør­gård i Lyngså.

 

Side 518, 24. juni 1773, Ole Nielsen i Vandsted i Voer, gift med Inger Christensdatter. Børn af 1. ægteskab (s. 473): Niels Olesen, 15 år, Jens Olesen, 9 år, Christen Olesen, 3 år, Anne Olesdatter, 13 år. Født vær­ge: Christen Chri­sten­sen i Bjergene i Albæk. Lavværge: bror Svend Chri­stensen i Don­sted.

 

Side 519, 12. august 1773, Mads Madsen i Tveden i Albæk, gift med Kir­sten Jensdatter. Barn: Maren Madsdatter, 16 år. Værge: farbror Jacob Mad­sen i Kæret. Lavværge: halvbror Peder Nielsen i Siverslet.

 

Side 521b, 14. august 1773, Maren Christensdatter i Vester Gårdsholt i Voer, gift med Niels Thomsen. Børn af 1. ægteskab: Otte Nielsen i Vesterskov, 34 år. Af sidste ægteskab, Niels Nielsen i Voldbro, 30 år, Christen Nielsen, 24 år, og Mette Nielsdatter, begge hjemme.

 

Side 523, 14. august 1773, Christen Sindalsen i Aunkjøt mølle i Skæ­ve, gift med Maren Christens­datter. Børn: Sindal Christensen, 26 år, hjemme, Christen Christensen, 26 år, tjener på Voergård, Jens Chri­stensen, 20 år, An­ders Christensen, 17 år, tjener på Vaarbjerg­gård, Karen Christens­datter, 28, tjener samme sted, Mette Christensdatter og Maren Christens­datter, 13 år. Værge og tilsyn­sværge, ældste søn Sindal og arvingernes pårørende, Christen Mad­sen i Bøg­skovhale. Lavværge: Jacob Jensen i Vester Dorf.

 

Kort 19

Side 524b, 20. okt. 1773, Anne Christensdatter i Kærskov­holt i Albæk, gift med Thomas Christensen. Børn: Christen Thomsen, 8 år, Niels Thomsen, 4 år. Værge: morbror Jørgen Nielsen i Kniben i Vo­er.

 

Side 525b, 7. februar 1774, Peder Hansen i Dyssevad i Voer, gift med Anne Laursdatter. Han døde ved Skt. Hans forrige sommer og skiftet blev udsat pga. sygdom i hjemmet. Deres børn: Hans Pedersen, 20 år, Laurs Pedersen, 7 år, Christen Pedersen, 4 år, Anne Pedersdatter, 16 år, Maren Peders­datter, 14 år, Kir­sten Pedersdatter, 10 år, Be­nedikte Pedersdatter, 9 år. Værger: farbrødre­ne Anders Hansen i Vester Gårdsholt og Niels Han­sen i Endel. Lavværge: bror Hans Lau­r­sen i Løgtved i Dronninglund.

 

Side 527b, 8. februar 1774, Niels Andersen i Ravnholt i Voer, gift med Voldborg Ibsdatter. To kuld børn: Anders Nielsen i Lyngså, 43 år, Jør­gen Nielsen, tjener på Voergård, 38 år, Thomas Nielsen i Båndhagen, 34 år. Fællesbørn: Christen Nielsen, 32 år, hjemme, Peder Nielsen i Skarp­holt, 30 år, Mette Marie Nielsdatter, 27 år, hjemme, Margret­he Nielsdatter, 25 år og gift med Christen Christen­sen i Klemenshave, Maren Nielsdatter, 23 år, hjem­me. Vær­ge: broderen Jørgen Nielsen. Lavværge: Jens Jen­sen i Kvisselholt i Dronninglund.

 

Side 530, 31. jan. 1774, Karen Jeppesdatter i Lyngså i Albæk, gift med Chri­sten Christensen. Børn: Ole Christensen, 22 år, hjemme, Chri­sten Christensen, 18 år, tjener Endel i Voer, Jeppe Christen­­sen, 10 år, hos Jørgen Chri­sten­sen i Knøsene. Beskikket tilsyn­sværge: Niels Chri­stensen i Lyngså. Vurdering: Jens Andersen og Morten Jensen i Lyngså.

 

Side 531, 10. februar 1774, Laurs Hansen og hustru Kirsten Niels­datter i Kæret i Voer. Børn: Niels Laursen, 16 år, Mette Laurs­datter, 14 år, Jo­hanne Nielsdatter, 11 år, Maren Nielsdatter, 9 år. Værger: fars fadder­brødre, Christen Christ­en­sen i Ulv­gra­ven og Christen Mogensen i Broen, og morbror Jens Niel­sen i Mel­holtgård i Dronning­lund. Laurs Hansen havde lånt penge ud og mange skyldte.

 

Side 539, 3. marts 1774, Sophie Madsdatter i Togårde i Voer, gift med Christen Sørensen. Af første ægteskab med Peder Jen­sen: 1. Peder Pedersen, for ca. 18 år siden i Odense, menes død, 2. Karen Peders­datter, enke efter Hans Jensen i Solholt i Dronninglund. Af andet ægte­skab med Jens Jensen: 3. Maren Jensdatter gift med Jacob Jen­sen i Ager­sted, 4. Bir­gitte Jensdatter gift med Christen Christensen i Knø­sene, 5. Sophie Jensdatter gift med Svend Christen­sen i Donsted, 6. af­døde Anne Jensdatter gift med Jørgen Pedersen i Lil­le Rug­tved, hendes fem børn: Jens Jørgensen, 26 år, Peder Jørgensen, 16 år, Mar­gret­he Jørgensdatter gift med Niels Andersen i Melholt i Dron­ning­lund, Sophie Jør­gensdatter i Mel­holt og Johanne Jørgens­dat­ter, hjemme.

 

Side 540, 11. april 1774, Maren Jensdatter i Rom i Albæk, gift med Jens Laursen. Datter: Anne Marie Jensdatter. Tilsynsværge: halv­morbror Jens Chri­stensen Rom i Voerså.

 

Side 541, 11. april 1774, Anne Christensdatter i Over Holbæk i Albæk, gift med Søren Laursen. Afdødes far, Christen Poulsen i Faur­holt i Albæk.

 

Side 542, 13. april 1774, tjenestekarl Michel Christensen hos Peder Hansens enke i Dyssevad i Voer. Halv­søster Bodil Christensdatter gift med Thomas Peder­sen i Ny­bro.

 

Side 542b, 29. nov. 1774, Anne Madsdatter, indsidder hos Ole Ole­sen i Vesterskov. Bror, afdøde Bertel Madsen i Rom, hans børn: Christen Bertelsen, 20 år, tjener i Smalbro, Anne Bertels­dat­ter, 28 år, tjener i Mølkær, Maren Bertelsdatter, 25 år, tjener i Åbolt, Margrethe Ber­tels­datter, 23 år, hjemme i Rom. Sø­ster Met­te Mads­datter gift med ovenmeldte Ole Olesen. Antaget til­synsvær­ge, Jens Pou­lsen i Ve­sterskov.

 

Side 544, 10. marts 1775, Maren Madsdatter i Aunkjøt i Skæve, gift med Laurs Andersen. Børn: Anders Laursen, 39 år, fæster af Aunkjøt, Maren Laursdatter, 42 år, gift med Søren Morten­sen i Båndhagen, Else Laursdatter, 36 år, gift med Jens Michelsen i Baskær i Hørby, Mette Laurs­datter, værende samme sted, Johanne Laursdatter, hos Søren Mortensen i Båndhagen.

 

Side 546b, 10. april 1775, Peder Pedersen i Højene i Albæk, gift med Karen Laursdatter. Børn: Peder Pedersen, 23 år, hos Hans Jensen i Albæk­gård, Laurs Pedersen, 19 år, i Sæby, Jens Peder­sen, 16 år, tjener i Struds­holm, Marie Pedersdatter, 13 år, hjemme. Værge: Jens Jør­gensen i Al­bæk. Lavværge: Hans Jensen i Albækgård.

 

Side 547, 17. jan. 1775, Hans Pedersen i Vestergård i Agersted i Voer, gift med Else Christensdatter. Søstre: Birgitte Pedersdatter hos Hans Sørensen i Donsted, afdøde Maren Pedersdatter gift med Niels Peder­sen i Hovle­det ved Nybro, hendes børn: Peder Nielsen, 32 år, Maren Nielsdatter, 36 år, Karen Niels­datter, 36 år, Johanne Niels­datter, 30 år. Lavværge: Jacob Christen­sen i Hvid­kil­de.

 

Side 549, 18. okt. 1773, Jens Nielsen Feldballe og hustru Maren Chri­stensdatter i Voerså. Børn: Christen Jensen, 40 år, formodet død, Birgitte Jensdatter, 36 år, i Kø­benhavn, Maren Jens­datter gift med Fa­lentin Mad­sen i Kø­benhavn. Værge: deres søskendebarn Hans Ole­sen i Voerså. Vurdering: Rasmus Jensen Smed og Jens Michelsen i Voerså.

 

Side 551b, 20. juli 1775, Kirsten Christensdatter i Brunvang i Voer. (Kaldes senere Anne Christens­datter), gift med Anders Laursen. Dat­ter Dorethe Andersdatter, 14 år. Vurdering: Anders Jensen i Vester Gårdsholt og Christen Laursen i Flauenskjold.

 

Side 552b, 29. juli 1775, Christen Christensen i Svinhave i Voer, gift med Kirsten Christens­datter. Hans mor, Johanne Christensdatter gift med Niels Hansen i Endel. Helsøster Karen Christens­datter gift med Christen Poulsen i En­del. Halvsøskende, Morten Nielsen, 28 år, Kir­sten Niels­datter, 30 år, hjem­me hos Niels Hansen i Endel. Lavværge: Jacob Jen­sen i Skovmølle. Vurdering: Christen Madsen i Bøgskov­hale og Peder Hansen i Kærskov.

 

Side 553, 2. juli 1775, Laurs Andersen i Over Holbæk i Albæk, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Søren Laursen, 42 år, fæster af ste­det, Anders Laursen, 36 år, tjener i Præstbro, Ellen Laurs­datter, 31 år, tjener på Voer­gård. Lavværge: Ole Nielsen i Over Holbæk.

 

Side 553b, 25. sep. 1775, Jørgen Sørensen i Båndhagen i Voer, gift med Maren Sørens­datter. Børn: Søren Jørgensen, 27 år, Laurs Jørgen­sen, 22 år, Maren Jørgensdatter, 30 år. Tilsynsværge, Søren Mor­ten­sen i Bånd­hagen. Lavværge: Jørgen Niel­sen i Kniben. Vurdering: Christen Jensen i Båndhagen og Christen Nielsen i Ravnholt.

 

Kort 20

Side 555, 4. dec. 1775, Kirsten Andersdatter i Heden i Al­bæk, gift med Jacob Ottesen. Børn: Niels Jacobsen, 39 år, Anders Jacob­sen, 29 år, Sidsel Jacobsdatter, 41 år, alle hjemme.

 

Side 557, 28. dec. 1775, Anne Pedersdatter i Mølholt i Albæk, gift med Hans Sørensen. Halvbror Christen Pedersen i Nørklit, halv­sø­ster Maren Pedersdatter gift med Søren Kold i Lyngså, do Anne Pe­ders­dat­ter, enke efter Jens Ruus samme sted, Maren Sørensdatter gift med Chr­isten Chr­i­sten­sen i Lil­le Ør­toft. Tilsynsværge: Peder Peder­sen i Skrogs­mo­se.

 

Side 558b, 2. okt. 1775, pige Mette Christensdatter, indsidder hos Peder Chri­sten­sen i Vesterskov i Voer. Arvinger: Peder Chri­stensen i Vesterskov, Anne Christensdatter gift med Jens Jørgensen i Albæk, Berethe Christensdatter tjenende Jens Jørgensen i Albæk, afdøde Maren Christensdatter gift med Søren Niel­sen i Slyngborg, deres børn, Niels Sørensen, 18 år, Kir­sten Sørensdatter, 16 år, Kir­sten Sø­rens­datter, 14 år, Jacob Sørensen, 14 år, Maren Sørensdatter, 3 år.

 

Side 561, 9. sep. 1775, pige Anne Jensdatter i Lille Tranget i Voer. Arvinger: Rasmus Jensen i Vester Dorf, afdøde Jens Jensen i Søn­der­gård i Øster Dorf, hans to børn: Anne Jensdatter, 5 år og Mariane Jensdatter, 2 år. Maren Jensdatter gift med Jens Christian i Dorf gade, Maren Jensdatter gift med Pe­der Pedersen i Allerup, Johan­ne Jensdatter gift med Christen Jen­sen i Lille Tran­get. Tilsynsværge: Ole Nielsen i Endel.

 

Side 564, 11. jan. 1776, Mette Madsdatter i Vesterskov i Voer, gift med Ole Olesen. Afdød bror Bertel Madsen i Rom i Albæk, hans børn: Christen Bertelsen, 22 år, tjener i Tveden, Maren Bertelsdat­ter, 28 år, tjener i Aunkj­øt, Anne Bertelsdatter, 30 år, tjener i Mølkær, Margrethe Ber­tels­datter, 25 år, for­lovet med Ras­mus Nielsen i Rom.

 

Side 565, 11. jan. 1776, Mogens Johansen i Vesterskov i Voer, gift med Kirsten Anders­datter. Børn: Johannes Mogensen, 20 år, hjemme, Anne Mogensdatter gift med Christen Madsen i Krattet i Hellum, Johan­ne Mogens­datter gift med Peder Søren­sen i Faldt i Dronninglund, Dor­ethe Mo­gensdat­ter, 25 år, og Margrethe Mogensdatter, 18 år, hjem­me. An­taget værge: Peder Søren­sen i Faldt. Lavværge: Peder Chri­sten­sen i Vester­skov.

 

Side 566b, 12. okt. 1773, Rasmus Pedersen Kjær, til huse hos enke Anne Pedersdatter i Struds­holm i Voer. Søn, av­let i æg­teskab i Fladstra­nd, Christen R. Kjær i København.

 

Side 569, 5. dec. 1776, Christen Jørgensen i Holdensgård i Albæk, gift med Johanne Laurs­datter. Børn: Jørgen Christensen, 26 år, hjem­me, Laurs Christensen i Voerså, 22 år, Christen Christen­sen, 18 år, og Anne Christensdatter, 20 år, hjem­me. Værge: ældste bror Jør­gen. Lavværge: Peder Laursen i Holdens­gård.

 

Side 571b, 11. sep. 1775, Iver Poulsen i Voerså, gift med Mar­grethe Anders­datter. Børn af 1. ægteskab: Maren Iversdatter i København, Anne Iversdatter gift med Thomas Jacobsen i Lyngså. Lavværge: Rasmus Jensen Smed i Voerså.

 

Side 572, 12. jan. 1776, Anne Jensdatter i Lyngså, gift med Peder Pe­dersen Kock. Søster Ingeborg Jensdatter gift med Hans Laursen i Krage­lund i Volstrup. Tilsynsværge: Christen Rasmussen i Lyngså.

 

Side 573, 10. jan. 1776, Anne Christensdatter, Bakken i Agersted i Voer, gift med Anders Christensen Overgård. Børn: Christen Ander­sen, 40 år, bortrømt, Anne Andersdatter, 45 år, Johanne Anders­datter, 34 år, beg­ge hjemme, Maren Andersdatter gift med Hans Chri­stensen i Sund­by, Anne Andersdatter, 30 år, i Sundby.