Voergård, G 31 – 5, 1721-1722.

Fra protokol på 82 sider med forhør, hvor først fæsterne blev indkaldt for at forklare om forholdene og medbragte kvitteringsbøger og andet. Senere også fogden Thomas Thomsen, der var mistænkt for fusk og fejl og blev fyret.

 

---------------------------------------------------------------------------

Om de har fæstet i denne fogeds tid og hvor meget de har givet i indfæstning og fogedpenge.

---------------------------------------------------------------------------

 

Jens Christensen i Gårdsholt, fæste 1716. Indfæstning 30 rdl. og fogedpenge 2 rdl.

 

Hans i Dyssevad, fæste 1715. Indfæstning 30 rdl. 2 mk.

 

Peder Jensen i Brunvang fik stedet uden indfæstning men måtte give 2 sldr. i fogedpenge.

 

Niels Nielsen i Bøgskovhale, fæste 1718. Indfæstning 4 rdl. og fogedpenge 1 rdl. 2 mk.

 

Mads Andersen i Svinhaven, fæste 1711. Indfæstning 30 rdl. og fogedpenge 4 rdl.

 

Albert Christensen i Svinhaven, fæste 1714. Indfæstning 16 rdl. og fogedpenge 2 rdl.

 

Christen Andersen i Voldbro, fæste 1718. Indfæstning 40 rdl. Fogedpenge intet.

 

Rasmus Steffensen, fæste 1715. Indfæstning 8 sldr. og fogedpenge 2 sldr.

Thomas Hiort, fæste 1711. Indfæstning 4 rdl. og fogedpenge 1 rdl.

Peder Hansen. Indfæstning 5 sldr. og fogedpenge 1 rdl.

 

Søren Lauritsen gav intet i indfæstning, men måtte give fogden (14 mk.) for at udvise stedet at bygge hus på.

 

Jens Sørensen Klokkerholm, fæste i indeværende år. Indfæstning 4 rdl. Fogedpenge vides ej endnu.

 

Johannes Pedersen i Endel betalte for tre år siden indfæstning på 10 rdl., men har ingen kvittering fået af fogden.

 

Christen Thomsen i Aunkjøt mølle, fæste 1717. Indfæstning 20 rdl. og fogedpenge 4 sldr.

 

Laurits Nielsen i Agersted, ingen indfæstning. Fogedpenge 2 rdl.

Niels Lauritsen i Agersted, ingen indfæstning. Fogedpenge 8 sldr.

 

Claus Jensen i Agersted, fæste 1715. Indfæstning 4 rdl. og fogedpenge 1 rdl.

 

Simon Christensen i Båndhagen, fæste for 1½ år siden. Indfæstning 10 sldr. hvoraf er betalt 3. Endnu ingen fogedpenge givet.

 

Lars i Overgård, fæste 1717. Indfæstning 16 rdl., hvoraf 1 er ubetalt. Fogedpenge 2 sldr.

 

Jens Jensen i Gabet, fæste 1710. Indfæstning 5 sldr. og fogedpenge 2 mk.

 

Lars Jungersen i Bildbakken fæstede halvparten 1713 og den anden part 1716. Hver gang indfæstning på 10 sldr. Endnu intet i fogedpenge.

 

Jens Jørgensen i Høsen, fæste 1716. Indfæstning 10 rdl. og fogedpenge 1 rdl.

Poul Christensen i Ensted, fæste 1710. Indfæstning 4 rdl., fogedpenge 4 mk.

Hans Tydsk i Båndhagen, fæste 1710. Indfæstning 8 sldr. og fogedpenge 4 mk.

 

Jens Madsen i Skoven, fæste i  år ved Kyndelmisse. Indfæstning 20 rdl. Fogedpenge 3 rdl.

 

Peder Albertsen, fæste 1720. Indfæstning 20 sldr. og fogedpenge 2 sldr.

 

Jens i Rosen, fæste 1719. Indfæstning 8 sldr. og fogedpenge 4 mk. Skal tilforn have fæstet et andet sted og givet lige så meget i indfæstning og fogedpenge.

 

Søren Sørensen i Hvidkilde, fæste 1718. Indfæstning 24 rdl., fogedpenge 4 rdl.

 

Christen Nielsen i Vandsted, som blev ihjelskudt af skovrideren, fæste 1719. Indfæstning 20 sld. og fogedpenge 1 rdl.

 

Niels Olufsen, der kom til ihjelskudte mands plads. Indfæstning 10 sldr. Fogedpenge 4 rdl.

 

Jens Jensen i Togårde fæstede for tre år siden Bøgskovhale. Indfæstning 25 sldr. og fogedpenge 6 rdl. Fæstede indeværende år sit påboende sted. Indfæstning 25 sldr. og fogedpenge 2 rdl.

 

Clemen Thomsen i Togårde, fæste 1710. Indfæstning ingen. Fogedpenge (4) mk.

Jens Lauritsen i Storaa, fæste 1715. Indfæstning 50 sldr. og fogedpenge 5 sldr.

 

Jens Mortensen i Smalbro fæstede den anden halve part af sit iboende sted 1710. Indfæstning 20 rdl. og fogedpenge 2 rdl.

 

Niels Pedersen i Sørå fæstede for et års tid siden halvparten af sit iboende sted. Indfæstning 17 sldr. og fogedpenge 1 rdl.

 

Knud Jensen i Tveden, fæste 1710. Indfæstning 40 rdl. og fogedpenge 4 rdl.

 

Anders Sørensen i Rom, fæste 1714. Indfæstning 20 sldr., fogedpenge 4 sldr.

 

Christen Jensen i Rom, fæste for to år siden. Indfæstning 10 sldr. og fogedpenge 1 rdl.

 

Niels Sørensen i Klemenshave, fæste for et år siden. Indfæstning 10 rdl. og fogedpenge 2 rdl.

 

Anders Sørensen i Rom, fæste 1714. Indfæstning 20 sldr., fogedpenge 4 sldr.

 

Christen Jensen i Rom, fæste for to år siden. Indfæstning 10 sldr. og fogedpenge 1 rdl.

 

Niels Sørensen i Klemenshave, fæste for et år siden. Indfæstning 10 rdl. og fogedpenge 2 rdl.

 

Christen Lauritsen i Skrogsmose, fæste 1715. Indfæstning 10 rdl. og fogedpenge 4 mk.

 

Morten Jensen i Holbæk mølle, fæste 1712. Indfæstning 10 rdl. og fogedpenge 1 rdl.

 

Jens Andersen i Præstbro, fæste i år. Indfæstning af det halve sted, han fæstede, 26 sldr. og fogedpenge 4 sldr.

 

Niels Rasmussen i Siverslet, fæste 1716. Indfæstning 50 rdl. Endnu ingen fogedpenge givet, men lånte fogden 20 rdl. i sedler og penge, som han endnu intet har fået.

Peder Fiemtrang i Donsted, fæste 1717. Blev af herskabet frigivet for indfæstning, såsom han tog et øde sted, og (gav) fogden en plag i stedet for fogedpenge, og endskønt herskabet undte ham rugsæden, måtte han betale fogden 22 sldr. 2 mk. herfor.

 

Niels Christensen i Donsted, fæste 1719. Indfæstning 40 sldr., fogedpenge 4 sldr.

 

Jens Andersen i Donsted, fæste 1709. Indfæstning 20 sldr., fogedpenge 2 sldr.

 

Jørgen Pedersen i Lyngsågård, fæste 1710. Indfæstning 10 rdl. og fogedpenge 1 rdl.

 

Just Jacobsen i Lyngså, fæste 1714. Indfæstning 5 sldr., fogedpenge 3 mk.

Niels Pedersen i Lyngså, fæste 1714. Indfæstning og fogedpenge 4 rdl.

 

Anders Frederiksen i Lyngså, fæste 1714. Indfæstning 12 sldr. Fogedpenge intet.

 

Laurits Pallesen i Lyngså, fæste 1713. Indfæstning 12 sldr., fogedpenge intet.

 

Christen Olufsen i Skoven, fæste 1716. Indfæstning 4 rdl., fogedpenge 4 mk.

 

Jens Christensen i Bækshede, fæste 1711. Ingen indfæstning, da han antog et øde sted. Gav fogden 10 sldr. i fogedpenge for han skulle have forhjulpet ham med noget træ hos herskabet,

 

Niels Jensen i Knøsen, fæste 1709. Indfæstning 15 rdl., fogedpenge 1 rdl. 3 mk.

 

Heile Thordsen i Kierlingholt, fæste 1713 på de to parter af hans iboende sted. Indfæstning 10 sldr. og fogedpenge 4 mk.

 

Jacob Pedersen i Lyngså fæstede 1720 den anden part af sit iboende sted. Indfæstning 5 sldr, som endnu rester og til Mikkelsdag skal betales. I fogedpenge er intet givet.

 

Poul Christensen Ruus i Lyngså, fæste1709. Indfæstning 11 sldr. og fogedpenge 4 mk.

 

Christen Olufsen i Lyngså, fæste 1709. Indfæstning 4 rdl. og fogedpenge 1 rdl.

 

Peder Christensen i Endel, fæste 1713, Indfæstning 4 rdl., fogedpenge 4 mk.

 

Christen Christensen, fæste 1715. Indfæstning 50 rdl. og fogedpenge 5 rdl.

Niels Rasmussen i Albæk, fæste 1710. Indfæstning 10 sldr. og fogedpenge 4 mk.

-----------------------

Fæsternes og fogdens forklaringer om skifter i fogdens tid er her skrevet sammen. Der henvises til den gamle og den ny skifteprotokol, som er gået tabt.

------------------------

 

1. Skifte hos Peder Andersen i Gårdsholt efter hans hustru Maren Poulsdatter 17. okt. 1712 i overværelse af Jens Jensen i Tranget og Peder Pedersen i Gårdsholt. Ingen børn. Arv til udarvinger 6 mk. Intet skiftebrev blev udfærdiget, men fogden blev betalt med 4 sldr.

 

2. Skifte hos Laurits i Flauenskjold efter hans hustru Kirsten Madsdatter 13. nov. 1713 i overværelse af Otte Pedersen i Gårdsholt og Poul Madsen i Dyssevad. Efter indestående børnepenge blev udlagt, kunne boet ikke strække og intet skiftebrev blev udfærdiget, men fogden blev betalt med 10 mk. Samme kone efterlod sig otte stedbørn, som var to kuld. I det første fire sønner og tre døtre, og søsterlod skulle være 9 mk. 4 sk. I andet kuld en datter, hvis arvelod var 27 rdl. Er nu gift med Niels Lauritsen i Felden i Hellevad.

 

3. Skifte hos Jens Madsen i Vester Gårdsholt efter hans hustru Maren Jensdatter 28. juni 1704 i overværelse af Rasmus Christensen i Svinhaven og Otte Pedersen i Vester Gårdsholt. I boet var to drenge og en pige. Broderlod 27 rdl. 1 mk. 4 sk. og søsterlod 13 rdl. 3 mk. 15 sk., som blev i boet og manden giftede sig siden igen.

 

4. Ingen kundskab til registrering og skifte efter Christen Andersen i Brunvang, der døde okt. 1709.

 

5. Ingen kundskab til skifte efter Niels Rasmussen og hustru i Bøgskovhale. Registrering i overværelse af Otte Pedersen og Jens Madsen i Vester Gårdsholt, Jens Jensen i Tranget og Peder Pedersen i Gårdsholt. Efter afdøde mand 9. juni 1714 og efter konen 3. marts 1716. Fogden fik 1 rdl. 2 mk. for sin umage.

 

6. Skifte efter Mads i Svinhaven hans formand Rasmus 11. sep. 1711 i overværelse af Jens Jensen i Tranget og Peder Pedersen i Gårdsholt. Ingen børn. Til udarvingerne var alene 5 mk.

 

7. Skifte efter bemeldte Rasmus kone Ingeborg Lauritsdatter 27. nov. 1712 i ovennævnte mænds overværelse, sad til huse hos Mads Andersen i Svinhaven. Og skal arvingerne samme dag været fornøjet for deres tilfaldne arvepart.

 

8. Skifte hos Sindal Smed efter hans første kone Kirsten Christensdatter 9. okt. 1700 i overværelse af Anders Christensen i Skovmølle og Peder Bertelsen i Lille Tranget. I boet var tre drenge og en pige. Søsterlod 8 rdl. 3 mk. 5 sk., som blev hos faderen, skønt han siden har giftet sig igen. Datteren er gift her på godset. En søn er kommet her af godset ind på Dronninglund gods. En anden søn bor i Knarren og en tredje søn er hjemme hos faderen. Skiftet indført i protokollen under nr. 7. Fogden foregiver, at skiftebrevet er i mandens forvaring.

 

9. Skifte efter Christen Jensens kone i Vesterskov Maren Laursdatter 24 okt. 1708 i overværelse af Sindal Jensen i Vesterskov og Peder Bertelsen i Lille Tranget. Pga. boets ringe tilstand blev skiftebrev ikke udstedt.

 

10. Skifte efter Christen Jensen selv i Vesterskov 28 dec. 1710 hos Rasmus Steffensen, som nu bor der. Overværende, Peder Andersen i Gårdsholt og Poul Jensen i Vesterskov. Boets midler kunne ikke nær strække til husenes brøstfældigheds reparation.

 

11. Efter gamle Thomas Hiort i Sønderby på ovenbemeldte dato og i ovenbemeldte mænds nærværelse er intet skiftebrev udstedt, da boets midler ikke kunne strække til husenes brøstfældigheds reparation.

 

12. Efter Christen Enevoldsen i Nør Holt, som døde okt. 1720, er intet skifte holdt.

 

13. Om skiftet efter Hans Rasmussen og hustru i Lille Tranget kan ingen fuld oplysning fås. Nogle af arvingerne skal bo på et fremmed gods.

 

14. Ingen skifte holdt efter Johannes Pedersens kone i Endel, der døde for 15 år siden og efterlod både myndige og umyndige børn. Manden sidder endnu enkemand og en del af hans børn er gift.

 

15. Skifte efter Christen Simonsens far i Endel 28. dec. 1710 i overværelse af Peder Pedersen og Peder Andersen i Gårdsholt. Intet skiftebrev udstedt, eftersom boet ikke kunne slå til.

 

16. Enken Margrethe Jensdatter i Mølkær sidder endnu i uskiftet bo med tre børn, to drenge og en pige. Manden skal være død for 20 år siden.

 

17. Skifte efter Jens Jensens første hustru i Aunkjøt Johanne Lauridsdatter 24. nov. 1707. I boet var to drenge og en pige, og enkemanden ville give hver søn 20 rdl. og en opredt seng og pigen 10 rdl. og hendes mors gangklæder. Arven blev i boet. Den ene søn er rømt.

.

18. Skifte 29. april 1705 efter den gamle kone i Aunkjøt Johanne Andersdatter, som sad til huse hos sine børn samme sted. En dreng og en pige i boet var begge umyndige. Sønnen har den halve gård i fæste, og karlen, som fæstede den anden part, ægtede pigen.

 

19. Ingen skifte efter Niels Hansens hustru i Agersted, der døde foråret 1721. Arvingerne er to sønner og en pige.

 

20. Skifte 1. april 1700 efter Jens Nielsens hustru Johanne Rasmusdatter, som døde i et lidet hus ved Niels Lauridsens gård i Agersted. Overværende, Anders Hansen og Thomas Andersen i Agersted. I boet var to drenge og en pige, hvoraf pigen straks døde. Broderlod 13 rdl. 1 ml. 6 sk. De nu myndige drenge har bekommet deres arv af fogden og deres far.

 

21. Skifte 5. februar 1705 efter Sindal Jensen i Agersted. Overværende, Peder Pedersen i Gårdsholt og Anders Hansen i Agersted. Intet til arvingerne, da boet ikke kunne strække. - I fæsternes forklaring er Niels Lauridsen nævnt som værende i Sindal Jensens gård.

 

22. Skifte 20. dec. 1708 efter Peder Olufsen i Agersted. Overværende, Thomas Andersen og Bertel Christensen i Agersted. I boet var to piger og en søn. Broderlod 8 rdl. 4 mk., som fogden lod stå i boet, da moderen giftede sig igen og tog den karl, som efter hendes mands død fæstede gården, ved navn Niels Andersen, der nu er øde og sat fra stedet.

 

23. Skifte 18. okt. 1701 efter Niels Rasmussen og hustru i Agersted, der døde på en gang. Overværende, Bertel Christensen og Christen Pedersen i Agersted. Myndige arvinger, to drenge og to piger. Til deling 1 rdl. 4 mk. 9 sk. – I fæsternes forklaring nævnes Søren Nielsen som værende i gården efter sine forældre.

 

24. Skifte efter Eskild i Knarren, der døde for 2½ år siden. Fogden foregiver, at der intet var i boet at registrere og vurdere uden to bæster, som blev ved huset.

 

25. Skifte 5. februar 1707 efter Ib Pedersens formand i Enodden ved navn Bertel Michelsen Tydsk. Boet kunne ikke strække til stedets konservation.

 

26. Skifte 16. april 1702 efter Christen Pallesen i Ravnholt. Overværende, Jørgen Jensen i Ravnholt og Jens Christensen i Kaasborg. I boet var en dreng og to piger. Søsterlod 9 rdl. 3 mk. 14 sk., som blev i boet hos Peder Jensen, der ægtede enken. Sønnen er død for fem år siden og en datter gift på Dronninglund gods. Peder Jensen har i dag fremvist afkald fra hende af 19. aug. 1721, og han har nu kun arv til den anden datter i hænde.

 

27. Skifte efter Simon Christensens formand i Båndhagen Påske Mortensen 17. okt. 171(9) i overværelse af Niels Pallesen og Christen Hansen i Enodden. Boets midler kunne ikke slå til.

 

28. Skifte efter Søren Hansens formand i Båndhagen Ole Hansen 12. jan. 1701 i overværelse af Niels Mortensen i Togårde og Påske Mortensen i Båndhagen. Tre piger og en dreng. Søsterlod 3 rdl. 1 mk. 7 sk., som blev i boet.

 

29. Skiftet efter Jens Skøtt i Kæret kunne fogden ikke give oplysning om. Det er ikke indført i protokollen, og arkene, hvorpå det var skrevet, har han forlagt.

30. Skifte 11. sep. 1699 efter Jens Christensens formand i Kaasborg ved navn Søren Eriksen. Overværende, Jens Pedersen i Togårde og Ole Hansen i Båndhagen. Ingen børn.

 

31. Skifte efter Jens Christensens første hustru i Kaasborg ved navn Lisbeth, der døde for 15 år siden. Ingen livsarvinger.

 

32. Skifte 3. februar 1712 efter bemeldte mands anden kone ved navn Anne Pedersdatter. Hans egne ægte børn var en dreng og en pige, og to uægte piger, som konen bragte med. Søsterlod 2 rdl. 2 mk. 6½ sk. som blev i boet, skønt han giftede sig igen.

 

33. Efter bemeldte mands tredje kone ved navn Maren Pedersdatter, som bortdøde uden livsarvinger, blev hverken registrering eller skifte holdt, men fogden fik ellers for sin umage 2 rdl.

 

34. Skifte 15. dec. 1700 efter Albert Hansens kone i Skoven ved navn Anne Hansdatter. Tre sønner og en pige. To sønner døde. En tredje bor i gadehuset Liljen i Agersted skov, og datteren ægter nu karlen Jens Madsen, som skal have gamle Alberts hus i fæste.

 

35. Skifte 28. marts 1702 efter Peder Sørensens kone på Bakken i Agersted skov ved navn Karen Pedersdatter. Overværende, Anders Nielsen og Christen Nielsen i Agersted skov. Skulle betale 2 rdl. for skiftebrevet, som ikke er udfærdiget eller indført i protokollen.

 

36. Registrering 20. dec. 1707 efter Peder Sørensen på Bakken i Agersted skov. Overværende, Niels Pallesen i Enodden og Lars i Flauenskjold. Boet gik til brøstfæld og mandens begravelse.

 

37. Efter Christen Nielsen i Vandsted, som næst afvigte 4. marts blev ihjelskudt af skovrideren, er registrering holdt, men der er endnu proces. - Senere forklares, at der var tale om vådeskud under klapjagt, som fogden ikke havde tilladelse til at afholde.

 

38. Skifte 22. februar 1721 efter Peder Jensen i Togårde og hans mor. Arvinger var en pige og en dreng, begge umyndige, der begge arvede 100 rdl. 15 sk., som blev i gården hos den nye fæster Jens Jensen, der ægtede enken. Skiftet endnu ikke indført i den ny protokol, men fogden fik 10 sldr. for at forrette det.

 

39. Skifte 22. dec. 1700 efter Peder Mortensen i Storaa. Overværende, Jens Pedersen i Togårde og Jens Christensen i Storaa. En dreng og en pige, hvis arv blev i boet. Søsterlod 13 rdl. 5 mk. Datteren skal være gift og sønnen går hjemme hos moderen, som endnu lever og er samme sted. Skiftet indført i den gamle protokol under nr.2. - Fæsternes omtaler Søren Pedersen som værende i Storaa efter Peder Mortensen.

 

40. Registrering efter Jens Christensen i Storaa, død 3 juni sidst afvigte. Enken angiver, at der er en ægtefødt pige og at hun før ægteskabet har avlet en uægte dreng.

 

41. Skifte 9. aug. 1712 efter Svend Jacobsen i Lunderhede. Fogden tillod enken at sidde i uskiftet bo. Arvingerne var tre piger og en dreng. Moderen har giftet to piger fra sig.

 

42. Skifte efter Peder Nielsen i Togårde 6. februar 1703. Overværende, Jens Pedersen og  Niels Ottesen i Togårde. I boet var en dreng og en pige. Broderlod 12 rdl. 4 mk. 10 sk. Arven blev i boet. – Ifølge fæsterne efterfulgte Niels Pedersen sin far i Togårde.

 

43. Skifte 11. nov. 1706 efter Lars Sørensen i Sørågård. Overværende, Niels Pedersen Kræmmer i Sørå og Niels Pedersen i Sørågård. Boets midler kunne ikke strække til reparation, og intet skiftebrev blev udstedt. – Ifølge fæsterne efterfulgte Søren Larsen sin far i gården.

 

44. Skifte 30 aug. 1705 efter Peder Sørensen i Sørågård. Overværende, Peder Christensen ved Tagbroen og  Niels Andersen i Sørå. Arvinger, en dreng og en pige. Pigen skal være død for et år siden. – Ifølge fæsterne efterfulgte Niels Pedersen sin far i Sørågård.

 

45. Skifte 7. nov. 1718 hos Niels Pedersen i Sørå efter hans hustru Anne Lauridsdatter. Overværende, Søren Pedersen Kold i Rotweed og Bertel Laursen i Sørå. To piger, som hver arvede 27 rdl. 3 mk. 12½ sk. Intet skiftebrev udstedt, skønt fogden blev betalt med 4 rdl.

 

46. Skifte efter Mads Knudsen i Tveden 27. juni 1702. Overværende, Mads Jensen i Tveden, Søren Kold i Lille Rotweed og Christen Jacobsen og Hans Sparre i Hesselt. En dreng og en pige arvede hver 96 rdl. 1 mk. 8 sk. som blev i boet. Datteren er gift og har fået sin arv, mens sønnen er rømt for nogle år siden og arveparten er i boet. Skiftet indført i protokollen under nr. 11. – I fæsternes forklaring er Knud Madsen i Tveden efter sin far, og det fremgår senere, at der var en søn mere, den bortrømte, som efter alderen kan være født efter faderens død.

 

47. Skifte 20. februar 1704 efter Peder Nielsen i Fæbroen. Overværende, Svend Jacobsen i Lunderhede, Morten i Strudsholm og Søren i Storaa. Arvingerne var alle gifte uden alene en søn og en datter, som hver arvede 1 rdl. 5 mk.

 

48. Skifte 2. okt. 1708 hos Otte Thomsen i Fæbroen efter hans hustru Dorthe Pedersdatter. En søn og faderen arvede hver halvdelen af boet. Siden er sønnen død og den hele boslod tilfalder faderen

 

49. Skifte juni 1709 hos bemeldte Otte Thomsen i Fæbroen efter hans hustrus mor Else Pedersdatter. Overværende, Zacarias Lauritsen og Christen Pedersen Dahl i Fæbroen, Søren Kold i Rotweed og Mads Jensen i Tveden. En del arvinger, men med underskud i boet var intet at skifte.

 

50. Skifte 27. februar 1714 efter Christen Michelsen i Rom. Overværende, Peder Andersen i Holl og Lars Nielsen i Schrogsmose. En del arvinger, men boet midler kunne ikke strække til nødvendig reparation. – I fæsternes forklaring er Anders Sørensen i Rom efter sin hustrus far Christen Michelsen.

 

51. Skifte 3. februar 1707 efter Else Rasmusdatter, Jens Branis kone i Rom. Overværende, Rasmus Christensen i Albæk og Søren Christensen i Klemenshave. Boets midler kunne ikke strække til stedets konservation.

 

52. Registrering 24. okt. 1719 efter Søren Jensen i Rom. Overværende, Anders Sørensen i Rom og Christen Rasmussen i Klemenshave. Boets midler kunne ikke tilstrække. - I fæsternes forklaring er Christen Jensen nævnt som værende i Rom efter Søren Jensen.

 

53. Skifte 19. jan. 1720 efter Else Rasmusdatter i Klemenshave. Overværende, Thomas Ifversen og Thomas Christensen i Albækgård. Boet kunne ej slå til. Else Rasmusdatters mand døde for 6 til 7 år siden. – Fæsterne omtaler parret som forældre til Niels Sørensen i Klemenshave.

 

54. Hos Christen Thomsen i Neder Holbæk efter hans første kone, der døde for et år siden tre uger efter han havde haft bryllup med hende, er ingen skifte holdt. Ingen livsarvinger.

 

55. Fogden kunne ikke give forklaring om skifte efter formanden til Morten Jensen i Holbæk mølle, der døde for ni år siden. Morten Jensen, der ægtede enken, forklarer, at arvingerne var en dreng og to piger.

 

56. Skifte efter Anders Jensen i Præstbro 12. okt. 1701. Overværende, Mads Christensen i Agersted og Mads Jensen i Tveden. I boet var to drenge og en pige. Søsterlod 11 rdl. 2 mk. 12 sk. som blev i boet hos Jens Simonsen, der ægtede enken. – Fæsterne omtaler Jens Andersen som værende i Præstbro efter sin stedfar Jens Simonsen.

 

57. Skifte 7. aug. 1710 efter Jens Simonsen i Præstbro. Overværende, Morten Jensen i Strudsholm og Bertel Christensen i Agersted. Ingen livsarvinger.

 

58. Skifte 11. juni 1716 efter Jens Jacobsen i Siverslet. Overværende, Mads Jensen og Knud Madsen i Tveden, Thomas Ifversen i Albækgård og Morten Jensen i Strudsholm. I boet var en dreng og en pige. Søsterlod 40 sldr. og broderlod 80 sldr. blev i boet hos Niels Rasmussen, der ægtede enken. Niels Rasmussen beretter, at han betalte fogden 10 sldr. for skiftebrevet, og desuden skal enken have betalt fogden 10 rdl. før han kom for at holde skifte.

 

59. Skifte 28. okt. 1719 hos Niels Christensen i Donsted efter hans mor Maren Jensdatter. Overværende, Thomas Ifverssen i Albækgård og Christen Thomsen i Neder Holbæk.

 

60. Skifte 4. maj 1706 efter Jens Jensen i Donsted. Overværende, Jens Madsen i Albækgård og Søren Christensen i Klemenshave. To drenge og en pige. Søsterlod 7 rdl. 5 mk 2 sk., som blev i boet. Pigen er nu gift med manden på stedet Jens Andersen. En søn bor på godset og den anden søn er hos manden Jens Andersen.

 

61. Skifte 7. juni 1708 efter Simon Christensen i Falden. Overværende, Jens Madsen i Albækgård og Anders Hansen i Agersted. I boet var en dreng og en pige. Søsterlod 5 rdl. 3 mk. 7 sk. Pigen er siden gift fra stedet og sønnen Christen Simonsen er i stedet.

 

62. Efter Peder Nielsen kone i Alfarvad, der døde for nogle år siden, er ikke afholdt skifte.

 

63. Skifte 22. april 1706 efter Jacob Andersen Mørk i Lyngså. Overværende, Peder Jensen i Lyngsågård og Laurs Jensen i Flauenskjold. I boet var to sønner og en pige. Søsterlod 7 mk. 11. sk., som blev hos enken. Nu har en af sønnerne fæstet stedet.

 

64. Skifte 2. marts 1715 efter Søren Jensens hustru i Falden Else Pedersdatter. Overværende, Christen Thomsen i Holbæk og Christen Simonsen i Falden. I boet var en dreng og en pige. Broderlod 12 rdl. 3 mk. 15 sk., som blev i boet skønt enkemanden giftede sig igen.

 

65. Skifte 3.okt. 1703 efter Niels Pedersen og hustru Kirsten Christensdatter ved Dammen i Albæk, der døde straks efter hinanden. Overværende, Jens i Holbæk og Peder i Albækgård. Arvingerne skal alle have været myndige, og intet skiftebrev blev udstedt, skønt fogden blev betalt med 4 rdl.

 

66. Skifte 22. april 1706 efter Christen Steffensen i Lyngså. Overværende, Peder Jensen i Lyngsågård og Laurs Jensen i Flaunskjold. I boet var fire drenge og en pige. Søsterlod 7 mk. 2 sk. Intet skiftebrev udstedt, skønt fogden blev betalt  4 rdl. for det. En søn er nu i faderens fæste.

 

67. Skifte samme dato efter Peder Poulsen Ruus i Lyngså i ovenbemeldte mænds overværelse. Arvinger: seks drenge og to piger. Søsterlod 7 mk. 6 sk., som blev under moderens administration. En søn har fæstet stedet. Intet skiftebrev udstedt, skønt fogden blev betalt med 1 rdl.

 

68. Hos Niels Axelsen i Lyngså, som døde disse dage, er registrering endnu ikke holdt.

 

69. Skifte 22. april 1707 efter Christen Nielsen i Knøsen. Overværende, Peder Jensen i Lyngsågård og Laurs Jensen i Flauenskjold. Alle arvingerne skal have været myndige og blev fornøjede på skiftet og derfor blev intet skiftebrev udstedt.

 

70. Skifte 11. jan. 1710 efter Peder Christensen ved Bækken i Lyngså. Overværende, Christen Nielsen Ruus og Jens Michelsen ved Bækken. Tre piger, som hver arvede 3 rdl. 1 mk. 4 sk., som blev betroet Hans Christensen, som ægtede en af døtrene.

 

71. Skifte 8. februar 1703 efter Laurs Gregersen i Hytten. Overværende, Jens Nielsen i Holbæk og Laurs Jensen i Rom. Ingen arv pga. stedets brøstfældighed. – Fæsterne omtaler Gregers Lauridsen som værende i Hytten efter faderen.

 

72. Skifte 22. april 1706 efter Peder Christensen i Endel i Albæk. Overværende, Peder Jensen i Lyngsågård og Laurs Jensen i Flauenskjold. Ej heller her kunne boets midler tilstrække. - I fæsternes forklaring er Rasmus Jensen nævnt som afdødes efterfølger.

 

73. Skifte 24. maj 1705 efter Anne Jacobsdatter, Jens Madsens anden hustru i Albækgård. Overværende, Peder Pedersen i Gårdsholt og Peder Nielsen i Albækgård. I boet var en dreng og en pige, og faderen lovede uden skifte at give sønnen 80 sldr. og datteren 40.

 

74. Skifte 15. februar 1714 efter Jens Madsen i Albækgård. Overværende, Mads Jensen i Tveden, Thomas Ifversen i Albækgård, Rasmus Poulsen i Albæk og Christen Thomsen i Neder Holbæk. En søn i 1. kuld. En dreng og en pige i 2. kuld og to drenge i 3. Efter skifte efter første kone Birgitte Madsdatter 6. aug. 1698 arvede sønnen 66 rdl. 4 mk. Samme søn arvede efter sin mormor Kirsten Christensdatter ved Dammen ifølge skifte 3. okt. 1702 19 rdl. 5 mk. 5 sk. Sønnen af 2. kuld arvede 26 rdl. og pigen 13 rdl. ifølge skifte 14. maj 1705. Enken og tredje kuld arvede tilsammen 4 rdl. 2 mk. 6 sk., som blev i boet. Arven til 1. og 2. kuld har fogden taget til sig og har ingen rente svaret siden 15. februar 1714.

 

75. Skifte 1. okt. 1716 efter Thomas Ifversens kone i Albækgård Maren Nielsdatter. Overværende Christen Thomsen i Holbæk og Christen Simonsen i Falden. To kuld børn. I hvert kuld en søn. Første kulds søn arvede 13 rdl. 5 mk. Thomas Ifversen beretter, at 10 sldr. af denne arv kom til Seigneur Ove Jespersen, på hvis gods hans stedsøn er.

 

76. Skifte 9. jan. 1720 efter Peder Christensen i Østergård. Overværende, Thomas Ifversen og Christen Christensen i Albækgård. Boets midler kan ikke tilstrække til stedets konservation

 

77. Vurdering 27. dec. 1710 efter Peder Sørensen Dansk i Lyngså. Overværende, Peder Jensen i Lyngsågård og Jens Madsen i Albækgård. Boets midler kunne ikke strække og ingen videre skifte holdt.

 

78. Skifte 27. dec. 1710 efter Christen Christensen i Lyngså. Overværende, ovenbemeldte mænd. Boets midler fandtes ikke at kunne tilstrække.

 

79. Skifte 26 dec. 1706 efter Peder Rasmussen i Trangeled. Overværende Rasmus Christensen i Svinhaven og Peder Andersen i Gårdsholt. Ingen livsarvinger, men alene udarvinger, der overlod boet til enken.

 

80. 20. nov. 1708, registrering efter bemeldte mands kone i Trangeled ved navn Johanne Jensdatter. Ingen videre skifte blev holdt

 

 

-------------------

Rømte og andre forsvundne.

---------------------------------

 

Jens Christensen i Gårdsholt tilstod, at for en syv års tid siden bortrømte fra hans nu iboende gård en reduceret soldat ved navn Christen Jensen.

 

Sindal Smeds søn Jens Sindalsen bortkom med fogdens pas her af godset ind på Dronninglund gods, hvor han endnu er.

 

Jens Jensen i Aunkjøt tilstod, at hans egen søn Laurs Jensen rømte her af godset anno 1715.

 

Fra Anders Hansen i Agersted rømte tre sønner, hvoraf den ene er død. De andre to lever.

 

Fra Peder Jensen i Raunholt bortrømte karlen Søren Pedersen for fem år siden.

 

Fra Jørgen Jensen i Raunholt bortrømte hans søn Peder Jørgensen for to år siden.

 

Fra Morten Jensen i Strudsholm er hans søn Jens Mortensen kommen her af godset for ni år siden, tjener efter faderens beretning hos Anders Andersen i Holmerstrand i Norge. Var ellers hjemme for tre år siden.

 

Clemen Thomsen i Togårde beretter at Søren Mortensen Skrædder var for tre til fire år siden bortrømt her af godset, da han tjente ham. Hvor han blev af, ved han ikke.

 

Fra Søren Pedersen i Storaa rømte Eskilds søn i Knaren ved navn Valerius Eskildsen for seks år siden.

 

Fra Jens Christensens enke i Storaa bortrømte en karl ved navn Jep Rasmussen næst afvigte Skt. Hans nat.

 

Jens Mortensen i Smalbro beretter, at det sted han bor på, var for nitten år siden bortrømt en karl ved navn Jørgen Rasmussen, som fik den izige fogeds pas.

 

Knud Madsens broder i Tveden ved navn Rasmus Madsen bortrømte for ti år siden. Er nu 20 år gammel. Var hjemme i sommer og rejste så over til København igen.

 

Fra Otte Thomsen i Fæbroen er næst afvigte år ved Michelsdagstiden bortrømt en karl ved navn Niels Michelsen. Er født i Holbæk mølle.

 

Fra Peder Fiemtrangs gård i Donsted bortrømte en karl ved navn Jens Hansen, født i Over Holbæk. Tjente i Albæk præstegård og blev derfra entlediget med Thomas Thomsens pas at tjene præstens broder ved navn Peder Hansen Steenfeld, som da boede i Terndrup. Efter at han havde tjent der nogle år, kom han tilbage igen for fire år siden og opholdt sig hos bemeldte Peder Fiemtrang i Donsted næsten et halvt år, og som fogden lod ham efterforske for at præsentere ham for den da indfaldne session, undveg han igen godset, og før han gik bort beråbte han sig på at have fogdens pas.

 

Niels Christensens bror i Donsted Laurs Christensen er og af godset og har fogdens par. Tjener ellers nu på Haven for ladefoged. NB heri tvivles, såsom han ikke lovlig skal have opsagt sin tjeneste.

 

Peder Nielsen i Alfarvad hans søn Ole Nielsen er kommen fra godset for en syv til otte år siden og lært murermesterhåndværket i København. Var hjemme forleden år og rejste så til København igen. Menes dog, at når han får udlært, kommer han nok igen.

 

Fra Anders Frederiksen i Lyngså bortrømte hans broder Steffen Frederiksen for to år siden.

 

Fra Ole Christensen i Skoven bortrømte to sønner, Christen og Søren Olufsen.

 

Søren Nielsen i Agersted foregav, at for en syv år siden bortrømte en karl ved navn Jens Christensen, som løb fra fogden her på godset, da han ville have taget ham til soldat. Karlen tjente samme tid hos bemeldte Søren Nielsen.

 

Boyeren i Albæk sogn, Skytt Lars, har er søn der tjener på Haven og har været her af godset i 1½ år.

 

Nok tjener en karl her af godset ved navn Simon Pedersen i Bøgested hos salig Peder Jensens enke, som enken efter herskabets ordre og tilladelse fik med sig, da hun flyttede her fra gården, men karlen siden ikke indfundet sig.

 

--------------------------

Bøder for lejermål og andet.

-------------------------------------

 

 

Niels Ottesen, nu hos sin fader Otte Pedersen i Vester Gårdsholt, begået 1718 lejermål med Helle Simonsdatter, som da og tjente der. Ifølge fogdens kvittering betalt karlen 10 sldr. af den forfaldne lejermålsbøde 4. marts 1718.

 

Jens Madsens datter begået lejermål med en soldat, som døde på havet mellem Norge og Jylland. Faderen Jens Madsen i Vester Gårdsholt har disse dage betalt datterens lejermålsbøde på 6 rdl.

 

Sindal Jensens søn Laurs Sindalsen har begået lejermål med Anne Steffensdatter for to år siden og endnu ingen bøder betalt.

 

Claus Jensen i Agersted for begangen lejermål med en pige af Hvidkilde ved navn Anne Sørensdatter betalt sin bøde på 12 dl. siden han kom fra København, efter fogdens kvittering af 4 juni 1716. Samme tid besværger Claus Jensen sig over, at han måtte betale til fogden 2 rdl. for dommen.

 

Enken Anne Hansdatter i Kæret begået lejermål med en soldat af de svenske fanger. På hendes forfaldne lejermålsbøde har hendes søn i Kæret betalt 5 rdl. efter fogdens kvittering af 20. april dito og 11. maj 1719.

 

Søren Pedersens stedsøn i Storaa Jens Pedersen begået lejermål med Anne Madsdatter af Båndhagen, nu opholdende sig i Tveden, for tre år siden. Skal være betalt til fogden for karlens lejermål for 1½ år siden 10 sldr. men derfor ingen kvittering fået.

 

Peder Bentsen, tjenende Jens Mortensen i Smalbro, begået i år lejermål med Helle Nielsdatter, som nu tjener Knud i Tveden. Har intet at betale med.

 

Niels Ottesen i Togårde angav, at der tjente ham en dreng ved navn Morten Jørgensen af Raunholt, som skal for en tre år siden begået lejermål med Margrethe Sørensdatter. Vidste ikke rettere, end at karlens lejermålsbøder var betalt. Samme karl skal være død i vinter.

 

Christen Sørensen, tjenende Knud Madsen i Tveden, begået for en fire år siden lejermål med en kvinde i Idskov på Knudseje gods. Betalt til fogden 8 sldr. efter kvittering af 4. okt. 1718.

 

Niels Olufsen begået hos samme mand i Tveden lejermål for to til tre år siden med Kirsten Jacobsdatter, som nu tjener som amme for forpagteren. Samme karl skal have det sted i fæste, som manden blev skudt ihjel fra af skovrideren. Bliver derfor intet af ham at få.

 

Margrethe Sørensdatter fra Klemenshave, som nu tjener kaptajn Rosenkrants for amme på Steense [Stenshede], begået lejermål forleden år med en landsoldat.

 

Christen Thomsen i Neder Holbæk begået lejermål for tre år siden med Inger Hansdatter, som nu tjener fogden på Kringelhede. Manden betalt sin lejermålsbøde med 10 rdl.

 

Skovfogderne i Skrogsmose foregav, at ingen bøder til herskabet for ulovlig skovhugst var forfaldne i deres skovfogderier, uden alene hvad der i tingbogen findes indført, nemlig for et skovhug begået af tre mænd i Donsted og Rasmus i Hytten. Det andet skovhug begået af Christen Christensen i Albækgård og enkens søn ved Præstbro Jens Christensen, hvorpå de vidste ikke endnu noget var betalt.

 

Jens Andersens søster Birgitte Andersdatter ved Præstbro begået lejermål for en fire år siden med en underofficer, hvorpå endnu ingen bøder er betalt.

 

Jens Andersen i Donsted begået lejermål anno 1720 med en pige Karen Hansdatter, som da tjente ham. Måtte betale til fogden 12 rdl. efter kvittering af 3. aug. 1721, som manden dog sagde, at herskabets fuldmægtig ved godset skal have forundt og frigivet ham med 10 rdl.

 

Christen Christensen i Albækgård angav, at en pige ved navn Dorthe Steffensdatter for tre år siden blev besovet af en mand ved navn Påske Jensen, hvis kone sidder til huse i Lyngså.

 

Mads Andersen i Endel besovet Poul Krassis datter Vindel Poulsdatter. Hun skal for fire år siden have betalt 6 rdl. til fogden. Karlen betalte selv til fogden 4 sldr., siden ved Mads Andersen i Svinhaven, som han da tjente, et års løn – 6½ sldr. I alt betalt 7 rdl.

 

Søren Mortensen og Inger Nielsdatter på Enodden begået lejermål med hinanden 1718.

 

Birgitte Sørensdatter tjente Anders i Rom 1719 og besovet af en ægtemand ved navn Søren Sørensen, boendes i Krogen i Voer sogn på Knudseje stavn.

 

Maren, Poul Bøchers datter i Vesterskov, besovet 1720 af en rytter.

 

Johanne Thomasdatter af Trangeled besovet 1721 af en ægtemand i Vesterskov ved navn Jørgen Kock.

 

Maren Jensdatter i Togårde besovet 1721 af Peder Sparre i Agersted på prinsessens gods.

 

 

********************************************************************