Villerup Gods G19-2

 1791-1840

22. januar 1791, folio 1, 16b  Laurs Christensen i Stenum, gift med Sidsel Laursdatter. Fællesbørn: Laurs Laursen, 34 år, i stærvboen, Maren Laursdatter, 36 år, gift med Ole Laursen, gårdmand i Tømmerby, Else Laursdatter, gift med Peder Andersen, gårdmand i Vester Brønderslev, Mette Laursdatter, 31 år, tjenende i Thise, Johanne Laursdatter, 28 år, i stærvboen, Kirsten Laursdatter, 26 år, tjener i Thise, Bodil Laursdatter, 22 år, tjener i Stenum, Margrethe Laursdatter, 16 år, i stærvboen. Enkens lavværge gårdmand Jens Simonsen i Stenum, tilsynsværge for børnene deres søskendebarn Poul Sørensen, gårdmand i Stenum. Vurderingsmænd Peder Poulsen og Jens Hansen, begge gårdmænd i Stenum. 

25. februar 1791, folio 1b, 7  Niels Jensen Krog i Nørlev, gift med Sidsel Pedersdatter. Børn: Johanne Nielsdatter, 5 år, Jens Nielsen, 3 år, Kirsten Nielsdatter, 1 år. Enkens lavværge hendes fader Peder Mathiasen i Lyngby Sogn og By, børnenes formynder deres farbroder, gårdmand Anders Jensen Villestrup i Vennebjerg Sogn. Vurderingsmænd Jens Pedersen og Peder Christensen af Nørlev. Aftægtskontrakt mellem faderen Jens Nielsen Krog og Niels Jensen Krog, dateret 1778, samt afkald fra søskende Anders Jensen, Simon Jensen, Jens Jensen som bilag i sagen. Også en søster Maren Jensdatter nævnes. Anders Nielsen Krog af Sønder Harritslev og Anders Jensen fra Sønderlev er vidner. 

27. april 1791, folio 4b, 13b  gårdfæster Mads Christensen i Nørlev By, gift med Johanne Hansdatter. Fællesbørn: Christen Madsen, 28 år, Hans Madsen, 25 år, Jens Madsen, 15 år, Johanne Madsdatter, gift med Jens Andersen i Nørre Mølle, Anne Marie Madsdatter, 18 år, Margrethe Madsdatter, 13 år, Marianne Madsdatter, 9 år. Enkens lavværge Thomas Jensen fra Tornby. Vurderingsmænd Jens Isaksen og Jens Pedersen, begge Nørlev. 

10. maj 1791, folio 6  Karen Jensdatter, forrige jordbruger af Nørre Lophauge Peder Christensens enke, som opholdt sig hos sønnen Jens Pedersen, nu fæster af stedet. Børn: Christen Pedersen i Sønderlev, Jens Pedersen i Nørre Lophauge, Gertrud Pedersdatter, gift med Mads Christensen Winther på Hundelev Hede, Mette Pedersdatter, gift med Niels Olesen i Vejby, Anne Pedersdatter, gift med Thomas Laursen i Løkken, Ellen Pedersdatter, gift med Niels Svendsen ved Jyske Dragonregiment i Randers, Birgitte Pedersdatter, tjener Bro i Ulstrup, Anne Marie Pedersdatter, tjener i Børglum Præstegaard. På dragonens vegne var mødt Christian Andreasen af Vester Vidstrup. Vurderingsmænd Anders Laursen i Øster Vidstrup og Søren Pedersen fra Vennebjerg. 

24. november 1791, folio 11  Mette Poulsdatter, gårdmand Peder Pedersens hustru i Nørum. Fællesbarn Jens Pedersen, ½ år gl. Hans farbroder Niels Pedersen, gårdmand i Nørum var til stede. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Laurs Christensen af Nørum. 

12. december 1788 Folio 17b Syns- og taksationsforretning over en gård i Nørum By, Skallerup Sogn, som nu er fæstet til Peder Pedersen. Vurderingsmænd Christopher Andersen Smed i Sønderlev, Fuglsig Gods, og Jens Andersen af Nørre Mølle, Bøgsted Gods. 

29. februar 1792, folio 20  Anne Marie Laursdatter, husmand Peder Jensen Hjulmands hustru i Lønstrup. Søskende: helsøstre Kirsten Marie Laursdatter, gift med Niels Nielsen i Sønderlev på Fuglsig Gods, og Dorthe Laursdatter, gift med Anders Nielsen i Nørre Tornby på Asdal Gods, halvbroder Christen Laursen, forhen i Bonken, Hørmested Sogn, hans søn Christian Christensen i Brønderup ved Hjørring, halvsøster Maren Laursdatter i Vogn, Mosbjerg Sogn, ugift, halvsøster Kirsten Laursdatter, som til sidste Mikkelsdag tjente degnen i Tversted Sogn. Vurderingsmænd Axel Pedersen Skoleholder og Niels Andersen Mørk, begge Lønstrup. 

17. juli 1792, folio 21b  Maren Christensdatter, der siden 1759 havde opholdt sig hos Peder Christensen i Nørlev, ugift, 73 år gl.  Søskende: en broder, gårdmand Jens Christensen i Jonstrup, St. Hans Sogn, en broder, afg. Niels Christensen i Sønderlev hans børn: gårdmand Jens Nielsen i Gjurup, Karen Nielsdatter, gift med husmand Jacob Christensen Moltsen i Hundelev, en søster Anne Christensdatter, gift med Christen Christensen Kolbro, begge døde, deres børn: Ole Christensen Kolbro i Nørum, Peder Christensen Kolbro i Nørlev, Christen Christensen Kolbro i Skibsby, afg. Søren Christensen Kolbro i Vennebjerg hans sønner Christen Sørensen, 16 år, og Søren Sørensen, 14 år, Karen Christensdatter Kolbro, gift med Christen Pedersen Smed i Skagen en søster Kirsten Christensdatter, død, hendes datter Karen, gift med gårdmand Peder Poulsen i Nørre Harritslev. Vurderingsmænd Peder Christensen og Jens Pedersen, begge Nørlev. 

27. marts 1793, folio 22b  Indsidder Karen Svendsdatter i Nørlev By, Skallerup Sogn, gift med Peder Olesen. Søskende: afg. Maren Svendsdatter, gift med Christen i Linderup, Niels Svendsen i Alstrup Sogn og By, Birgitte Svendsdatter, gift med en smed i Alstrup Sogn og By, Stine Svendsdatter i Aarestrup eller Binderup på Aastrup Gods, afg. Laurs Svendsen hans døtre Karen Laursdatter, gift med Anders Christoffersen i Vennebjerg, og Mette Johanne Laursdatter hos sin moder i Gjurup, en halvbroder Christen Svendsen i Rubjerg Sogn og By. Vurderingsmænd Jens Isaksen og Peder Christensen, begge Nørlev. 

20. maj 1794, folio 23b  Thomas Stephansen i Kringelhuset, gift med Bodil Andersdatter. Fællesbørn: Peder Thomasen, 33 år, og Stephan Thomasen, 28 år, begge hjemme. Enkens lavværge Mads Sørensen fra Nørum. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Peder Sørensen fra Nørum. 

29. april 1795, folio 24  Kirsten Pedersdatter, Anders Jensens hustru i gården Vilstrup, Vennebjerg Sogn. Fællesbørn: Anne Andersdatter, 8½ år, Johanne Andersdatter, 6 år, Margrethe Andersdatter, 3½ år, Jens Andersen, 1 år. Afdødes nærmeste slægtning var Christen Jensen i Dahl, Vennebjerg Sogn. Vurderingsmænd sognefoged og lægdsmand Christen Pedersen og Anders Pedersen Smed, begge Vennebjerg Sogn og By. 

29. januar 1796, folio 27b, 34, 35 b, 36b  Karen Sørensdatter, Niels Jespersen Mojens hustru i Mojen, Vennebjerg Sogn og By. Arvinger: halvbroder Hans Sørensen, der boede og døde i Løkken, hans sønner Christen Hansen i Stavanger og Søren Hansen i Kragerø i Norge, og døtrene Maren Hansdatter i Løkken, enke efter forrige sognedegn for Jelstrup-Lyngby Menigheder, Michael Thurah, og Else Hansdatter, gift med husmand Peder Christian Laursen i Løkken. Vurderingsmænd sognefoged Christen Pedersen og gårdmand Stephan Pedersen, begge Vennebjerg. Maren Hansdatters lavværge var Peder Nielsen Smed af Løkken, senere sønnen Søren Michael Thurah af Løkken. 

3. marts 1796, folio 31  Else Jensdatter, Anders Pedersens hustru i Vennebjerg Sogn og By. Arvinger: broderen Christen Jensen i Hvidsted, Taars Sogn, broderen Niels Jensen, død for mange år siden, hans søn Laurs Nielsen, 40 år, tjenende i Hvidstedgaard, søsteren Anne Jensdatter, forhen gift med Michel Laursen i Lønstrup, hendes søn Laurs Michelsen, også død, hans datter Anne Cathrine Laursdatter i Lønstrup, søsteren Anne Marie Jensdatter, forhen gift med Christen Christensen i Hedehuset, Taars Sogn, hendes søn Christen Christensen, 31 år, tjener i Sejlstrup, og hendes datter Anne Christensdatter, gift med Morten Skrold i Skrold, Taars Sogn, søsteren Kirsten Jensdatter, enke efter Jens Vadum i Taars Sogn og By. Vurderingsmænd sognefoged Christen Pedersen og Peder Jørgensen, begge Vennebjerg. Anne Cathrines værge var sognefoged Jens Pedersen fra Lønstrup.  

9. maj 1796, folio 34b  Christen Hansen i Hvidevold, Vennebjerg Sogn, gift med Anne Andersdatter. Fællesbørn: Hans Christensen, 19 år, Niels Christensen, 6 år, Kirsten Christensdatter, 16 år, alle hjemme. Deres formynder gårdmand Christen Nielsen af Hvidevold, og enkens lavværge Jens Jensen i Hvidevold. Vurderingsmænd sognefoged Christen Pedersen og Niels Lorentsen, begge Vennebjerg. 

11. juli 1796, folio 35b, 41b  Kirsten Jensdatter, Peder Sørensen Vestergaards hustru i Nørum By, Skallerup Sogn. Afdødes børn fra 1. ægteskab med Peder Jensen i Nørum: Jens Pedersen i Lønstrup, sognefoged i Maarup Sogn, Niels Pedersen i Klim Sogn og By i Han Herred, Maren Pedersdatter, gift med Jens Jensen Gaarden i Vennebjerg. 2. ægteskab med enkemanden: Søren Pedersen i Lønstrup, Kirsten Pedersdatter, 26 år, hjemme, Peder Pedersen, 24 år, hjemme, Anne Pedersdatter, 20 år, hjemme. Vurderingsmænd sognefogeden i Skallerup Sogn, Lars Thomsen i Østergaard, Sønderlev, og Jacob Christensen i Nørum By. 

24. november 1796, folio 45b  Maren Hansdatter, Anders Jensens hustru i gården Vilstrup, Vennebjerg Sogn, som døde i barselsnød uden at efterlade sig livsarvinger. Afdøde havde i jordemoderens og Søren Pedersen og Christen Jensen i Dahl, deres overværelse, erklæret at ville efterlade alt til enkemanden. Vurderingsmænd sognefoged Christen Pedersen og Anders Pedersen Smed, begge Vennebjerg. Afkald fra Niels Thomsen i Taagholt, Sindal Sogn, Christen Sørensen i Sindal By og Stephan Nielsen i Bjergby Sogn og By gav som formyndere for Stephan Hansens børn i Bjergby: Christen Stephansen, 17 år, Hans Stephansen, 14 år, Morten Stephansen, 12 år, og Maren Stephansdatter, 7 år, afkald for arv efter deres faster. 

18. marts 1797, folio 47b Kirsten Christensdatter, husmand Christen Jensens hustru i Stenum. Deres søn Jens Christensen, 22 uger gl., havde som formynder morbroderen Jens Christensen af Filholm. Vurderingsmænd Peder Olesen Bækgaard og Søren Christensen Ejsted, begge gårdmænd i Stenum. 

9. september 1797, folio 48  Christen Jensen Maarup i Lønstrup, gift med Ingeborg Pedersdatter. Deres døtre Johanne Marie Christensdatter, 3 år, og den nyfødte Margrethe Christensdatter, 7 uger gl., havde som ansat formynder gårdmand Niels Pedersen af Lønstrup, da der ingen født værge var. Enkens lavværge Sr. Bertel Engesgaard i Lønstrup. Vurderingsmænd Anders Madsen og Niels Madsen, begge Lønstrup. Hos hr. Pors Munch til Odden havde stærvboen et indestående på 450 rd. Jens Christensen i Vidstrup hans arvinger havde 1794 modtaget 800 rd i arv fra sin søster Maren Christensdatter, gift med Hermann Beutelmann i Holland. Jens Christensen i Vidstrup havde, foruden sønnen Christen Jensen, en datter Anne Margrethe Jensdatter, gift med Christen Christensen Smed i Skoven ved Bøgsted, som havde arvet de 350 rd. 

26. oktober 1799, folio 51  Mads Christensens enke Johanne Hansdatter i Nørlev By, Skallerup Sogn. Børn: Christen Madsen, 36 år, køber stærvbostedet, Hans Madsen, 33 år, bor på gården Alstrup i Rubjerg Sogn, Jens Madsen, 24 år, Jens Andersen i Nørre Mølle på hustru Johanne Madsdatters vegne, Peder Andersen i Meller Mølgaard, Nørre Mølle, på sin hustru Anne Marie Madsdatters vegne, Margrethe Madsdatter, senere gift med Anders Pedersen i Nørlev,  og Mariane Madsdatter, 19 år, ugift. Vurderingsmænd sognefogden Laurs Thomsen af Sønderlev og Jens Isaksen af Nørlev. 

5. oktober 1801, folio 54b  Niels Thomsen Raabjerg i Hvidevold, Vennebjerg Sogn, gift med Else Anchelei Stephansdatter. Fællesbørn: Mette Marie Nielsdatter, 4 år, og Kirsten Nielsdatter, ½ år. Deres formynder farbroderen Niels Christensen Moltsen i Tuen, Vennebjerg Sogn. Enkens lavværge Niels Christensen/Jespersen  Moyen. Vurderingsmænd Peder Nielsen i Stade og Hans Jensen i Hvidevold. Gæld til Jens Baand i Hundelev, Søren Kjær i Hundelev, Christen Nielsens enke i Hvidevold, Degne-Jens i Vennebjerg. 

19. februar 1803, folio 55b  Helle Sørensdatter, Søren Sørensen Smeds hustru i Lønstrup By. Fællesbørn: Karen Sørensdatter, 27 år, gift med husmand Christen Jørgensen i Gølstrup, Maren Sørensdatter, ugift, hjemme, Søren Sørensen, 23 år, soldat i København, Christen Sørensen, 19 år, med Peder Wrensteds fartøj i Norge, Laurs Sørensen, 15 år, tjener i Hjørring, Anders Sørensen, 13 år, tjener i Tornby, Johannes Sørensen, 13 år, Michel Sørensen, 11 år, og Else Sørensdatter, 7 år, de sidste hjemme. Deres farbroder Christen Sørensen ved Præstholm var tilsynsværge. Vurderingsmænd sognefogden Anders Madsen og gårdmand Jens Pedersen, begge af Lønstrup. 

9. april 1803, folio 57  Jens Christensen i Nørre Harritslev, Vennebjerg Sogn, gift med Anne Marie Laursdatter. Fællesbørn: Kirsten Jensdatter, 10 år, Maren Jensdatter, 8 år, tvillingerne Christen Jensen og Anne Jensdatter, 4 år. Afdødes søsters mand Niels Lorentsen, Vennebjerg By, var formynder. Enkens lavværge Jens Laursen af Nørre Harritslev. Vurderingsmænd Søren Moltsen og Peder Poulsen, begge Nørre Harritslev. 

23. september 1806, folio 58  gårdfæster Christen Pedersen i Vennebjerg Præstegaard, gift med Margrethe Jensdatter. Fællesbørn: Peder Christensen, 31 år, Jens Christensen, 25 år, Friedrich Christensen, 21 år. Beskikket kurator Christen Nielsen Størup i Overklits Mølle. Enkens lavværge sognefoged Anders Madsen i Lønstrup. Vurderingsmænd sognefogden Jens Jensen Kjærgaard i Vennebjerg By og Anders Jensen i Vilstrup, Vennebjerg. Stærvboet ejede 2 huse i Vennebjerg, fæstet af Niels Christensen og Henrik Christensen. 

22. marts 1811, folio 61b  Karen Pedersdatter, husmand Jørgen Olesens hustru i Nørlev By. Fællesbørn: Peder Jørgensen, 10 år, Anne Jørgensdatter, 16 år, Maren Jørgensdatter, 15 år. Tilsynsværge var morbroderen Niels Pedersen Båre, selvejergårdmand i Mølgaard, Skallerup Sogn. Vurderingsmænd Peder Zeuthen Bruun og Niels Madsen, begge på Villerup. 

20. marts 1812, folio 62, 66  Ane Andersdatter, husmand Niels Skyttes hustru i Hvidevold, Vennebjerg Sogn. Børn: Hans Nielsen, 30 år, Kirsten Nielsdatter, 27 år, gift med soldat Søren Laursen, Niels Nielsen, 23 år. Gårdmand Niels Pedersen Smed i Sønder Harritslev var beskikket kurator. Privat skifte.  

21. marts 1812, folio 62, 62b  Kirsten Jensdatter, husmand Mikkel Jensens hustru i Sønderlev, Skallerup Sogn. Fællesbørn: Kirsten Mikkelsdatter, gift med husmand Christen Laursen i Nørum, Maren Mikkelsdatter, ugift, hjemme. Formynder gårdmand Ole Jensen i Nørum. Vurderingsmænd sognefoged Peder Nielsen af Sønderlev og Ole Christensen af Nørum. 

30. april 1812, folio 62  husmand Johan Nielsen Langager i Vennebjerg, gift med Mette Christensdatter. Uskiftet bo med fællesbørn. 

25. september 1812, folio 62  husmand Søren Andersen i Sønderlev, Skallerup Sogn, gift med Ane Andersdatter. Uskiftet bo med fællesbørn. 

3. november 1814, folio 63b  Karen Andersdatter, husmand Hans Nielsens hustru i Kragdalhuset, Vennebjerg Sogn. Fællesbørn: Niels Hansen, 23 år, Ane Hansdatter, gift med tjenestekarl Søren Pedersen i Furreby, Karen Hansdatter, gift med tjenestekarl Peder Christian Sørensen i Vennebjerg. Vurderingsmænd gårdmændene Niels Christian Nielsen og Ole Nielsen, begge Vennebjerg. Gæld til Anders Tjenestekarl hos Simon i Vester Vidstrup, Christen Præstegaards enke i Vennebjerg, Søren Jacobsen, husmand ibm., Anders Silkeborg ibm. Karen Olesdatter i Nørre Harritslev. 

11. juli 1815, folio 64b  husfæster Lars Svendsen i Nørre Harritslev, gift med Dorthe Laursdatter. Fællesbørn: Svend Laursen, myndig, Laurs Laursen, myndig, Ane Laursdatter, gift med Christen Trane af Skagen Sogn. Vurderingsmænd sognefogden Mogens Iversen og gårdmand Peder Pedersen af Nørre Harritslev. 

9. oktober 1815, folio 65  Else Stefansdatter, husmand Søren Jensen Skrædders hustru på Hvidevoldshus. Børn med første mand Niels Thomsen: Mette Marie Nielsdatter, 18 år, tjener gårdmand Niels Jensen i Børglum, Kirsten Nielsdatter, 15 år, tjener husmand Christen Jensen i Jelstrup. Børn med enkemanden: Maren Sørensdatter, 7 år. Formynder for børnene af 1. ægteskab var Stephan Thomsen Kagløs i Kringelhuset, Vennebjerg Sogn, og for den yngste gårdmand Jens Thomsen i Hvidevold. Vurderingsmænd sognefogden Mogens Iversen af Nørre Harritslev og sognefogden Peder Nielsen af Skallerup Sogn. 

9. oktober 1815, folio 66  Maren Christensdatter, Niels Jensen Skiøts hustru på Hvidevold, Vennebjerg Sogn. Børn: Jens Nielsen, ½ år, hvis værge var Jens Henriksen Mølbak fra Overklits Mølgaard. Vurderingsmænd sognefogden Mogens Iversen af Nørre Harritslev og sognefoged Peder Nielsen af Skallerup Sogn. 

20. oktober 1815, folio 67  husfæster Johan Nielsen på Vester Langagerhus, gift med Mette Andersdatter. Fællesbørn: Kirsten Marie Johansdatter, 9 år, Niels Christian Johansen, 6 år, Else Johansdatter, 3 år. Formynder var afdødes svoger sognefoged Peder Nielsen af Sønderlev, Skallerup Sogn. Enkens lavværge Thomas Jensen. Vurderingsmænd Mads Skomager fra Laage og Jens Stefansen af Haugaard. 

12. juni 1816, folio 67b  Jens Jensen af Hvidevold, Vennebjerg Sogn, gift med Johanne Jensdatter, som siden 1814 har hensiddet i uskiftet bo, men nu afstår huset til svigersønnen Søren Jespersen. Vurderingsmænd Jens Mølbak og Mogens Iversen. Afkald fra svigersønnen Jens Pedersen Hellum, murermester i Aalborg og pigen Maren Jensdatter i Aalborg. 

8. maj 1816, folio 68  husmand Peder Jensen Huus i Jonstrup, St. Hans Sogn, gift med Kirsten Jensdatter. Uskiftet bo med fællesbørn. 

28. februar 1817, folio 68  Maren Pedersdatter, husmand Stephan Thomsens hustru i Kagløs, Vennebjerg Sogn. Deres søn Thomas Stephansen, 17 år, fik som beskikket formynder Anders Pedersen Smed i Vennebjerg. Vurderingsmænd sognefogden Mogens Iversen fra Nørre Harritslev og Niels Andersen Krog i Vennebjerg. 

8. marts 1827, folio 70 ugifte Christen Sørensen Klit af Lønstrup, død hos Christen Henriksen i Lønstrup. Vurderingsmænd sognefoged Poul Bisgaard og gårdmand Peder Nielsen af Lønstrup. Afdødes arvinger: søstrene Maren Sørensdatter, gift med Jørgen Hansen Bødker af Nørre Lyngby, og Kirsten Sørensdatter, 38 år, ugift.  

10. marts 1827, folio 71  Søren Christensen af Horne Mølle, gift med Ingeborg Jensdatter. Enkens lavværge hendes broder sognefoged Christen Jensen af Horneterp. Afdødes børn fra 2 ægteskaber: 1. Peder Christian Sørensen, myndig, Christen Bentsen Sørensen, mindreårig, Karen Marie Sørensdatter, gift med Christen Jensen af Horneterp, 2. Jens Sørensen, 3 år, Mads Sørensen, 1 år. Selvejergårdmand Christen Pedersen Høyer af Vesterklit i Tversted Sogn blev ansat som formynder og kurator. Vurderingsmænd Lars Christensen af Terpet og Laurs Poulsen af Horne.  

27. marts 1827, folio 72b  gårdmand Poul Laursens hustru Karen Pedersdatter i Horne. Deres søn Peder Laursen Poulsen, 4 år, havde som formynder gårdmand Peder Christensen Østergaard af Høyrup. Vurderingsmænd sognefoged Christian Jensen af Horneterp og Laurs Poulsen af Horne. 

30. marts 1827, folio 74  Maren Christensdatter, enke efter forrige sognedegn Jens Trane i Sindal, som boede hos degnen Høyrup i Højene, St. Olaj Sogn. Børn: Peder Laursen Trane, degn i Bjergby, Christian Trane i Frederikshavn, Niels Laursen Trane i Hjørring, Jacob Trane i Ulstedbo, Sindal Sogn, Ane Cathrine Trane, fraskilt hustru efter Laurs Pedersen Møllebygger af Vrejlev Sogn, Maren Trane, enke efter afg. Anthony i Sindal, Christiane Trane, gift med degnen Høyrup. Tilgodehavende hos Thomas Pedersen i Grimshauge, Hørmested Sogn. 

7. april 1827, folio 74b  gårdmand Søren Christensen Ladefoged i Gjurup, St. Hans Sogn, gift med Maren Budolfsdatter. Enkens lavværge gårdmand Thomas Jensen af Gjurup.  

7. april 1827, folio 76  vurdering af gårdmand Christoffer Nielsens bo i Jonstrup, St. Hans Sogn, til deling mellem hans kreditorer. Vurderingsmænd sognefoged Haagen Ramløse af Gjurup og gårdmand Jens Laursen af Krustrup. Gårdmand Jens Olesen af Nørum, samt hans brødre Christen og Søren Olesen, havde efter deres fader Ole Jensen 550 rd tilgode. 

7. april 1827, folio 77b  gårdmand Niels Grøntveds enke Karen Christensdatter i Øster Høngaard, St. Hans Sogn til deling mellem hendes kreditorer. Lavværge gårdmand Christen Hansen i Jonstrup. 

9. april 1827, folio 79  husmand Morten Jensens hustru Maren Jensdatter i Hundelev. Fællesbørn: Else Marie Mortensdatter, 11 år, hvis formynder var gårdmand Thomas Nielsen af Jelstrup. Gæld til Lars Simonsen i Sønder Harritslev, Anders Oddingen i Vester Vidstrup, Christen Thomsen i Hundelev, Jens Jensen Speger ibidem og Christen Oddingen i Vester Vidstrup. Vurderingsmænd sognefoged Peder Thomsen og gårdmand Christen Madsen af Hundelev. 

9. april 1827, folio 80  husfæster Mads Christensen i Hundelev, gift med Kirsten Jensdatter. Enkens lavværge gårdmand Peder Michelsen af Sønder Harritslev. Børn: Jens Madsen, 38 år, husmand i Hundelev, Christen Madsen, 35 år, i Hundelev, Christian Madsen, 30 år, i Hundelev, Inger Marie Madsdatter, 33 år, ugift, Ane Marie Madsdatter, ugift. Gæld til gårdmand Peder Michelsen i Sønder Harritslev, Mads Olesens enke i Hundelev, sønnen Christen Madsen, datteren Ane Marie Madsdatter, husmand Christen Jensen på Sejlstrup Mark, pigen Mette Marie Jensdatter, pigen Ane Jensdatter. 

10. april 1827, folio 81  Maren Christensdatter, selvejergårdmand Jørgen Rasmussens hustru i Vidstrup. Fællesbørn: Niels Christian Jørgensen, 5 år, Jens Christian Jørgensen, 4 år, Ane Christine Jørgensdatter, 13 uger, hvis formynder var gårdmand Christen Christensen af Eistrup i Tornby Sogn. Vurderingsmænd Poul Jacobsen Smed og Jens Jensen Skarnager af Vidstrup. 

18. april 1827, folio 83  selvejergårdmand Jens Christensens bo i Hundelev, Jelstrup Sogn til deling mellem hans kreditorer. Vurderingsmænd sognefoged Peder Thomsen og Laurs Thomsen, begge af Hundelev. 

20. april 1827, folio 84  selvejergårdmand Jens Pedersen Østergaards bo i Bagterp til deling mellem kreditorerne. Vurderingsmænd sognefoged Haagen Ramløse og gårdmand Jens Laursen i Krustrup. 

21. april 1827, folio 85  Poul Laursen Brands hustru Karen Pedersdatter i Horne. Sønnen Peder Laursen Poulsen, 4 år, havde som formynder gårdmand Peder Christensen Østergaard i Højrup. Desuden døtrene Johanne Poulsdatter og Else Marie Poulsdatter. Vurderingsmænd sognefoged Christian Jensen i Horneterp og gårdmand Laurs Poulsen af Horne. 

21. april 1827, folio 86, 88  indsidder Niels Hansen af Højrup, gift med Ane Michelsdatter. Børn: Hans Nielsen, 48 år, bor på Asdal Mark, Michel Nielsen, 20 år, tjenende i Horne Præstegaard, afg. Christen Nielsen, hans sønner Christen Christensen, 20 år, tjener i Horneterp, og Peder Christensen, 17 år, tjener i Skagen, samt afdødes datter Ane Nielsdatter, gift med gårdmand Frederik Andersen i Højrup, hvor afdøde boede.  

21. april 1827, folio 87  selvejer og møller Søren Christensen i Horne Mølle, gift med Ingeborg Jensdatter. Enkens lavværge sognefoged Christian Jensen af Horneterp. En myndig søn Peder Christian Sørensen, mindreårige sønner Christen Bentsen Sørensen, Jens Sørensen, 3 år, og Mads Sørensen, 1 år, en datter Karen Marie Sørensdatter, gift med enkens lavværge. Kuratoren og formynderen var Christen Pedersen Højer af Vesterklit. 

10. maj 1827, folio 88b  selvejergårdmand Niels Pedersen af Tolstrup Uggerby Sogn, gift med Marie Christensdatter. Enkens lavværge Niels Jensen Litvad af Bjergby. Børn: Christen Nielsen Weyen i Hjørring, Peder Christian Nielsen, 10 uger, Ane Nielsdatter, gift med husmand Peder Christensen Kaas i Sønder Bindslev, Kirsten Nielsdatter, 30 år, ugift. 

28. maj 1827, folio 90, 92  fæstehusmand Christen Mortensen på Gjurup Mark i St. Hans Sogn, gift med Karen Jensdatter. Børn: Morten Christensen i Bagterp, Jens Christian Christensen, tjenende i Nørre Mølle, myndig, Peder Christensen, 20 år, Karen Marie Christensdatter, gift med snedker Mads Stephansen i Hjørring, Ane Marie Christensdatter, 18 år, ugift. Enkens lavværge Jacob Jensen fra Smidstrup. 

5. juni 1827, folio 91b  pigen Karen Marie Andersdatter hos stiffaderen, husmand Christen Andersen i Sønder Harritslev. Afdødes moder Maren Eilersdatter, søstrene Maren Andersdatter, 26 år, og Johanne Andersdatter, 17 år. Deres formynder var gårdmand Christen Hansen i Jonstrup. 

  18. juni 1827, folio 93  selvejerhusmand Samuel Nielsen af Vidstrup, gift med Johanne Poulsdatter. Hendes lavværge gårdmand Niels Andersen i Vidstrup. Børn: Poul Samuelsen, 9 år, Jens Christian Samuelsen, 1½ år, for hvem gårdmand Laurs Nielsen af Dalsgaard blev ansat som formynder. Vurderingsmænd Christen Jensen og Jens Thomsen Svensk. 

23. juli 1827, folio 94  selvejerhusmand Christen Jacobsens hustru Birgitte Pedersdatter af Glimsholt Skovhuse eller Skoven i Ugilt Sogn. Børn: Jacob Christensen, 23 år, hvis kurator var husmand Jens Jørgensen af Nymark i Ugilt Sogn, Else Cathrine Christensdatter, 26 år, ugift, hvis formynder var morbroderen gårdmand Morten Pedersen af Glimsholt. Vurderingsmænd sognefoged Hans Jensen Vestergaard af Linderum og gårdmand Niels Jensen af Gilleladen. 

15. september 1827, folio 95b  husmand Søren Poulsen af Lille Størup i Skallerup Sogn, gift med Maren Brogaard Christensdatter. Lavværge kirkesanger og skolelærer Gaardestrup af Skallerup. Børn: Poul Christian Sørensen, 30 år, Peder Christian Sørensen, 22 år, Niels Sørensen, 15 år, Christen Sørensen, 7 år, Karen Sørensdatter, 24 år, Kirsten Sørensdatter, 18 år. Formynder og kurator var deres farbroder husmand Jørgen Poulsen af Nørum.Vurderingsmænd sognefoged Jens Nielsen Bæk af Nørum og gårdmand Lars Isaksen af Nørlev. 

4. oktober 1827, folio 97  selvejergårdmand Niels Grøntved i Vestergaard, Bagterp, St. Hans Sogn, gift med Maren Svenningsdatter. Lavværge var husmand Niels Svenningsen i Hæstrup. Børn: Svenning Nielsen, 1½ år, Christiane Marie Nielsdatter, 10 år, Maren Nielsdatter, 6 år, hvis formynder og fødte værge var gårdmand Peder Christensen af Stagsted i Dronninglund Sogn, men pga. sygdom blev ansat gårdmand Thomas Madsen af Bagterp.  

11. oktober 1827, folio 99  fæstegårdmand Anders Jensen i Skræddergaarden, også kaldet Vilstrup, i Vennebjerg Sogn, gift med Maren Christensdatter. Enkens lavværge Poul Bisgaard af Lønstrup. Vurderingsmænd sognefoged Poul Pedersen af Nørre Harritslev og Anders Pedersen Smed af Vennebjerg. Børn: 1. Ægteskab Jens Andersen i Vennebjerg, myndig, Ane Andersdatter, 41 år, ugift, Johanne Andersdatter, 38 år, gift med murermester Niels Krog i Aalborg, Margrethe Andersdatter, ugift,  2. Ægteskab med enken Christen Andersen, myndig, hjemme, Simon Andersen, 19 år, Anders Andersen, 14 år, Kirsten Marie Andersdatter, gift med Jens Pedersen i Vennebjerg, Ane Margrethe Andersdatter, 24 år, ugift. For de umyndige var mødt Severin Segelke af Lønstrup, da deres fødte værge, Niels Jensen, fattiglem i Vennebjerg, ikke kunne møde pga. svaghed. 

22. oktober 1827, folio 100  tjenestepige Ane Marie Simonsdatter, død hos broderen Christen Simonsen i Gaardestrup, St. Olaj Sogn. Afdødes slegfredsbarn Bodil Marie Jensdatter, 2 år, var eneste arving. Rasmus Nielsen fra Højene i St. Olaj Sogn blev ansat som formynder. Afdødes fædrene arv efter Simon Andersen af Gaardestrup den 6. juli 1824 var 40 rd. 

3. november 1827, folio 101  selvejergårdmand Niels Christensen af Vester Høngaard i St. Hans Sogn, gift med Mariane Madsdatter. Lavværge var hr. stempelpapirsforhandler Christensen fra Hjørring. Børn af 1. ægteskab: afg. Jens Nielsen, forhen i Sønder Harritslev, hans børn Mads Peter Jensen, 4 år, og Dorthe Jensdatter, 7 år, Kirsten Marie Nielsdatter, gift med gårdmand Jens Nielsen i Lille Knolde, Skallerup Sogn. Med enken: Mads Christian Nielsen, 19 år, Christen Nielsen, 14 år, Hans Nielsen, 8 år, Dorthe Nielsdatter, gift med gårdmand Christen Pedersen i Sønderlev, Johanne Nielsdatter, 23 år, ugift, Elisabeth Nielsdatter, 21 år, ugift, Mariane Nielsdatter, 16 år, Karen Margrethe Nielsdatter, 11 år, Johanne Marie Nielsdatter, 4 år. For afdøde Jens Nielsens børn mødte deres stiffader gårdmand Niels Jacobsen af Vidstrup som formynder, for andre umyndige mødte gårdmand Niels Christensen Gynderup af Sandgaard, Skallerup Sogn.   

17. november 1827, folio 105  ugifte Christen Sørensen Klit af Lønstrup. Svogeren Jørgen Hansen Bødker af Nr. Lyngby mødte, tillige som formynder for afdødes ugifte søster Kirsten Sørensdatter. Pantebreve fra Niels Kirkedal, Søren Christensen Putheden i Nr. Harritslev, Lars Peter Haugaard i Lundergaard, Mourits Nielsen i Søheden, urmager Find i Lønstrup, Jens Overklit i Lønstrup. Kreditorer Jens Laursen i Krustrup, Thomas Thomasen ibid., Mads Sørensen i Vennebjerg, sognefoged Jens Nielsen Buk i Nørum, Christen Henriksen, forhen i Lønstrup, nu i Sønder Harritslev. Afdødes skøde fra kammerråd Høyer på huset blev vist, og køberen af stærvbostedet var Jens Nielsen Smed. 

14. december 1827, folio 106b  gårdmand Søren Christensen Ladefogeds enke Karen Budolfsdatters opbudsbo i Gjurup. Der holdes auktion. 

15. december 1827, folio 107, 130  Niels Nielsen Grøntveds enke Karen Christensdatter af Øster Haugaard i St. Hans Sogn, hendes bos skiftebehandling. Gården solgt ved offentlig auktion. Enkens lavværge Christen Hansen af Jonstrup mødte. 

15. december 1827, folio 108  selvejergårdmand Jens Pedersen Østergaard af Bagterp hans til skifterettens behandling overgivne bo. Offentlig auktion over gården den 9. maj. 

17. december 1827, folio 108b  Christoffer Nielsen af Jonstrup i St. Hans Sogn, hans bo, som er overgivet til skifteretten. Offentlig auktion over gården. 

19. december 1827, folio 109b  gårdmand Jens Christensen af Hundelev, Jelstrup Sogn, hans opbudsbo. Gården solgt for 100 rd sedler. 

20. december 1827, folio 110  gårdmand Christen Nielsen i Toghøj på Odden Mark, gift med Voldborg Nielsdatter. Lavværge var gårdmand Anders Nielsen Vestergaard af Bjergby. Børn af 1. og 2. ægteskab: Peder Christensen i Klodshede, Mygdal Sogn, Christen Christensen, tjenende i Høngaard ved Hjørring, 23 år, Maren Christensdatter, gift med Peder Olesen i Bjergby, Marie Christensdatter, ugift, alle fra første ægteskab, Niels Christensen, 16 år, Jens Christensen, 14 år, Laurs Christian Christensen, 7 år, Christen Christensen, 4 år, Margrethe Christensdatter, 12 år, Maren Christensdatter, 9 år, de sidste med enken. Afdødes broder gårdmand Peder Nielsen af Houen i Mygdal Sogn var formynder. 

22. december 1827, folio 112b  aftægtskone Ane Pedersdatter, Mads Thomsens enke af Horneterp, som døde hos sin søn Thomas Madsen i Horne. Foruden ham var der sønnen Christen Madsen og en ugift datter Maren Madsdatter, 59 år. Vurderingsmænd Hans Bay og C. Mølbak. 

22. december 1827, folio 113  Frants Pedersen, som døde hos Jacob Bak i Nørre Tornby, men intet fast opholdssted havde. Afdøde var af Bjergby Sogn, hvor han sidst havde tjent. Han var gift med Ane Gertsdatter, men de blev den 14. november separerede. Gårdmand Anders Christensen Kjul af Horne oplyste, at afdødes arvinger var farbroderen Jens Pedersen i Østerkjul, farbroderen Christen Pedersen Kjul, som var Anders Christensen Kjuls fader, farbroderen Anders Pedersen Kjul i Asdal Sogn, farbroderen Christen Pedersen Bækken i Uggerby Sogn, farbroderen, afg. Knud Pedersen Grønhøj hans datter Mariane Knudsdatter, enke efter Niels Christian Christensen i Mosbjerg Brohus, hvor hun boede. 

22. december 1827, folio 113  husmand Jens Christensen Halds enke Cathrine Larsdatter af Sønder Tornby, som boede med sin eneste ugifte datter Johanne Jensdatter, 33 år. Hendes formynder var husmand Christen Michelsen af Sønder Tornby. 

24. december 1827, folio 114  aftægtskone Mette Stephansdatter, Jens Lorentsens enke af Hundelev, død hos svigersønnen Laurs Thomsen af Hundelev. Børn: Helvig Jensdatter, gift med Laurs Thomsen, Mette Jensdatter, 22 år, ugift, Ane Jensdatter, gift på Randersegnen, Stephan Jensen, som ingen ved hvor er. Formynder husmand Bendt Andersen af Hundelev. 

12. januar 1828, folio 114b  selvejerhusmand Christen Christensens hustru Mette Jørgensdatter af Hundelev, som havde født et dødfødt barn. Søskende: Peder Jørgensen, husmand i Krustrup, Ane Jørgensdatter, gift med husmand Jens Christensen i Rakkeby, afg. Maren Sophie Jørgensdatter. Børn af Christen Christensens første hustru: Jørgen Christian Christensen, 4 år, og Mette Marie Christensdatter, 8 år. Vurderingsmænd sognefoged Peder Thomsen af Hundelev og gårdmand Thomas Nielsen af Jelstrup. 

12. januar 1828, folio 116  husmand Niels Kjeldsen af Hundelev. Enkens lavværge gårdmand Peder Knudsen af Hundelev. Fællesbørn: Ane Nielsdatter, 8 år, Else Nielsdatter, 6 år, Mette Nielsdatter, 4 år, Johanne Kirstine Nielsdatter, 3 år, Maren Nielsdatter, 2 år, hvis farbroder husmand Christen Kjeldsen af Fristrup i Børglum Sogn var formynder. 

26. januar 1828, folio 116b, 144b  fæstegårdmand Anders Jensen af Skræddergården i Vennebjerg Sogn, gift med Maren Christensdatter. Enkens lavværge sognefoged Poul Bisgaard af Lønstrup. Børn: Jens Andersen, Christen Andersen, begge myndige, Simon Andersen, en datter, gift med Jens Pedersen af Vennebjerg, Ane Andersdatter, gift med Niels Mikkelsen. Formynder Severin Segelke af Lønstrup. Stærvbogården ejes af sognepræsten Hr. Rafn, forhen i Sønder Harritslev, nu på Bogø i Lolland-Falsters Stift. 

4. marts 1828, folio 117  indsidder Laurs Hansens hustru Margrethe Thøgersdatter af Hundelev, Jelstrup Sogn. Fællesbørn: Thøger Laursen, 2 år, og Peder Jensen Laursen, ½ år, hvis formynder blev gårdmand Peder Knudsen af Hundelev. Vurderingsmænd sognefoged Peder Thomsen og gårdmand Peder Madsen af Hundelev. 

18. marts 1828, folio 117b  selvejergårdmand Peder Sørensen i Nymark ved Hundelev i Jelstrup Sogn, gift med Ane Johansdatter. Enkens lavværge gårdmand Ole Johansen fra Rakkeby. Børn: Dorthe Margrethe Pedersdatter, 26 år, ugift, Ane Johanne Pedersdatter, 23 år, ugift, Karen Marie Pedersdatter, 20 år. Deres pårørende, husmand Thomas Thomsen af Rakkeby, var formynder. På gården hviler en aftægtskontrakt af 12. Februar 1811 mellem den daværende ejer Jens Olesen og Mads Jensen Aasendrup, som købte gården af ham. 

21. maj 1828, folio 119  indsidder og snedker Jens Jensens hustru Dorthe Jensdatter af Sønder Harritslev, som døde 1814. Fællesbørn: Inger Marie Jensdatter, 14 år, hvis formynder blev gårdmand Jens Lassen i Nørre Harritslev. Vurderingsmænd sognefoged Poul Jensen og gårdmand Laurs Rasmussen, begge af Vanggaard i Sønder Harritslev. 

29. maj 1828, folio 119b, 124  gårdmand Stephan Christensens hustru Mette Pedersdatter af Mandalgaard på Højrup Mark i Horne Sogn. Fællesbørn: Peder Christian Stephansen, 12 år, Kirsten Marie Stephansdatter, 10 år, Sidsel Marie Stephansdatter, 4 år, som afdødes fader, gårdmand Peder Andersen af Neistgaard i Tornby Sogn, var formynder for. Vurderingsmænd sognefoged Christian Jensen og Peder Michelsen af Horneterp. 

29. maj 1828, folio 121, 129b  selvejergårdmand Niels Poulsen i Horne, gift med Johanne Enevoldsdatter. Enkens lavværge Christen Pedersen Sort fra Horneterp. Fællesbørn: Søren Nielsen, 8 år, Peder Nielsen, 5 år, hvis formynder blev gårdmand Peder Michelsen af Horne. 

29. maj 1828, folio 122, 124b  gårdmand Christen Hansens hustru Inger Poulsdatter i Horneterp. Fællesbørn: Hans Christensen, 4 år, Marie Christensdatter, 7 år, for hvem afdødes broder gårdmand Christen Andersen af Bjergby Dale blev formynder. Vurderingsmænd sognefoged Christian Jensen og Peder Michelsen af Horneterp. Afdødes moder var Ingeborg Nielsdatter af Bjergby Dale. I skifteextrakt efter Christen Hansens kone Marie Pedersdatter nævnes en datter Kirsten Christensdatter. 

1.juli 1828, folio 126  selvejergårdmand Niels Pedersen af Tolstrup i Uggerby Sogn, gift med Marie Christensdatter. Enkens lavværge Niels Jensen Litvad af Bjergby. Børn: Christen Nielsen Vejen af Hjørring, myndig, Ane Nielsdatter, gift med Peder Christensen Kaas af Sønder Bindslev, 2 umyndige søskende Peder Christian Nielsen, 2 år, og Kirsten Nielsdatter. 

16. juli 1828, folio 127  Jens Pedersen Østergaard af Bagterp, bobehandling pga. gæld til bl.a. Christen Jacobsen af Bagterp og hans søn Jacob Christensen og sognepræsten Hr. Rafn. 

4. august 1828, folio 128, 131  enkemand og selvejergårdmand Jesper Sørensen af Hverrekjær i Bjergby Sogn. Søskende: Frants Sørensen fra Gjedbro i Asdal Sogn, Kirsten Sørensdatter, forhen gift med Niels Jensen, hendes søn Christen Nielsen i Klastrup, Astrup Sogn, myndig, Jens Nielsen, husmand i Fjelsted, Sindal Sogn, og Maren Nielsdatter, ugift, hendes søn Søren Nielsen, 15 år, er i Bjergby Præstegaard,  afg. Karen Nielsdatters søn Christian Laursen, 10 år, er i Skagen. Afdødes hustru Else Jensdatter havde en broderdatter Mette Poulsdatter, gift med husmand Christen Sørensen af Mygdal. Vurderingsmænd sognefoged Søren Mortensen i Rams og gårdmand Peder Nielsen i Hornekjær. 

20. august 1828, folio 131, 143, 147b, 149, 152, 155b  kaptajn Jens Frederik Schiern på Linderumgaard i Ugilt Sogn. Vurderingsmænd sognefoged Hans Jensen Vestergaard af Linderum og gårdmand Christen Andersen af Kratgaarden. 

20. september 1828, folio 134b, 136b  selvejergårdmand Christen Pedersen i Vormstrup, Ugilt Sogn, gift med Mette Marie Poulsdatter. Enkens lavværge gårdmand Christen Poulsen fra Hummelkrog i Bjergby Sogn. Børn: Peder Christensen, 15 år, Jens Christian Christensen, 9 år, Anne Marie Christensdatter, 11 år, Karen Marie Christensdatter, 7 år. Afdødes broder gårdmand Jens Christian Pedersen fra Underaare i Serritslev Sogn var formynder. 

29. september 1828, folio 135b  indsidder Laurs Jensens hustru Kirstine Marie Mortensdatter af Højen i Astrup Sogn. Fællesbørn: Morten Laursen, 4 år, Niels Christian Laursen, 1 år, Karen Marie Laursdatter, 5 år, som afdødes fader, gårdmand Morten Christensen af Aagaard i Bindslev Sogn, var formynder for. Vurderingsmænd sognefoged Christen Nielsen af Grimmeshauge og gårdmand Jens Thøgersen i Ryet. 

4. oktober 1828, folio 137  fæstehusmand under Egeborg Gods Laurs Pedersen af Hoppested i Ugilt Sogn, gift med Maren Jensdatter. Enkens lavværge Christian Andersen fra Aasholm. Arvinger: afdødes moder Ane Hansdatter, enke efter Peder Christensen i Krathuset, en halvbroder gårdmand Hans Jensen Vestergaard i Linderum, en helbroder Jens Christian Pedersen i Vrensted, en helbroder Christen Pedersen, boende ved Randers, en helbroder Peder Pedersen, boende på Lolland, en søster Ane Marie Pedersdatter, enke efter husmand Christen Christensen af Houstrup i Taars Sogn, en søster Ane Pedersdatter, gift med boelsmand Laurs Pedersen i Uttrup ved Sundby, en søster Karen Pedersdatter, gift med husmand Jens Christian Andersen i Krathuset i Ugilt Sogn, alle myndige.  

6. oktober 1828, folio 137b  husmand Peder Christensens hustru Christiane Christensdatter af Nørre Tornby. Børn: Christen Pedersen, 7 år, for hvem skolelærer og kirkesanger Lønsmann af Tornby blev formynder. Vurderingsmænd gårdmand og sognefoged Niels Nygaard og gårdmand Hans Neistgaard, begge Tornby. 

11. oktober 1828, folio 139  selvejergårdmand Peder Baltzersen i Bagterp, St. Hans Sogn, gift med Maren Christensdatter. Enkens lavværge sognefoged Peder Thomsen af Hundelev. Vurderingsmænd sognefoged Jens Laursen fra Krustrup og gårdmand Christen Hansen af Jonstrup. Børn: gårdmand Peder Pedersen i Nørre Harritslev, Christen Pedersen i Hedegaard, Vennebjerg Sogn, husmand Laurs Pedersen i Jelstrup Sogn, Baltzer Pedersen i stærvbogården, myndig, Peder Christian Pedersen, 15 år, Maren Pedersdatter, gift med Christen Baltzersen i Bakken, Serritslev Sogn, Ane Pedersdatter, ugift. Lavværgen Peder Thomsen havde sammen med sin broder Ole Thomsen indestået for 200 rd gæld til købmand Laurs Skibsby i Hjørring. 

11. oktober 1828, folio 140b  indsidder Jens Andersen Bæks hustru Kirsten Christensdatter i Vennebjerg. Børn: Niels Jensen, 5 år, og Else Marie Jensdatter, 10 år, som havde Christen Jørgensen fra Horne som formynder. Vurderingsmænd sognefoged Poul Pedersen af Nørre Harritslev og Mogens Iversen af Boesvang. 

27. oktober 1828, folio 141  selvejerhusmand Jens Christensen Lyngby på Sakstrup Mark, gift med Ane Sørensdatter. Enkens lavværge Peder Hansen fra Horneterp. Børn: Søren Jensen, 16 år, Jens Christian Jensen, 13 år, Christen Jensen, 11 år, Ane Jensdatter, 21 år, Maren Jensdatter, 19 år, Else Marie Jensdatter, 8 år, for hvem Jens Nielsen Grøn af Tangelgaard var formynder. Vurderingsmænd sognefoged Søren Mortensen af Rams og lægdsmand Niels Christian Nielsen af Snevre. 

31. oktober 1828, folio 142, 144, 182b  aftægtsmand Peder Pedersens enke Karen Christensdatter af Horne. Afdøde havde skrevet testamente til fordel for sin søsterdatters datter Ane Marie Christensdatter Klit af Asdal Sogn, som senere blev gift med gårdmand Søren Jensen Rævskjær af Højrup. Afdødes mands arvinger: broderen Jens Pedersen af Højen i Astrup Sogn, for hvem sønnen Laurs Jensen mødte, en afg. broder Christen Pedersen i Horne hans børn gårdmand Peder Christian Christensen i Horne, Ane Marie Christensdatter, gift med gårdmand Jørgen Christensen Langager i Højrup, søsteren, afg. Karen Pedersdatter, forhen gift med Anders Jensen Krattet af Bjergby Sogn, hendes børn Jens Andersen Krattet sst., myndig, Peder Andersen Krattet, tjenende på Linderumgaard, Maren Andersdatter, gift med Jens Byrgesen i Mygdal, Kirsten Andersdatter, gift med Ole Ovesen ved Herredsø i Bjergby Sogn, broderen afg. Niels Pedersen Vestergaard i Mygdal, hans børn Maren Nielsdatter, gift med gårdmand Jens Nielsen Vestergaard i Mygdal, Inger Nielsdatter, fraskilt kone af Christen Børgesen i Hjørring, en broder afg. Ole Pedersen af Skovmose i Mygdal Sogn, hans børn gårdmand Jacob Olesen i Nørre Bindslev, husmand Peder Olesen ved Rugtved i Astrup Sogn, Christen Olesen i Bjørnsbølle, Astrup Sogn, Anders Olesen, tjenende Anders Vestergaard i Bjergby, Inger Olesdatter, ugift, hos broderen i Bindslev. 

22. december 1828, folio 145b, 152, 155b, 183, 186b, 192b  selvejergårdmand Jens Jensen af Nørre Tornby, gift med Maren Andersdatter. Manden døde i Norge. Enkens lavværge gårdmand Jørgen Andersen Bruun af Nørre Tornby. Børn: Jens Jensen, 11 år, Sophie Jensdatter, gift med boelsmand Christen Michelsen af Sønder Tornby, Maren Jensdatter, 24 år, ugift, Kirstine Jensdatter, gift med Christen Lønsmann i Tornby, Anne Jensdatter, 17 år, ugift, Johanne Jensdatter, 16 år, Karen Jensdatter, 8 år. Afdødes broder gårdmand Laurs Jensen Gaarden af Nørre Tornby var formynder. 

14. februar 1829, folio 147b  selvejerhusmand Niels Jensen af Østenheden i Uggerby Sogn, død maj 1826, gift med Ane Frantsdatter. Enkens lavværge selvejerhusmand Ole Frantsen af Asdal Sogn. Børn: Jens Nielsen, 5 år, Maren Nielsdatter, 10 år, Ane Nielsdatter, 7 år, for hvem afdødes broder gårdmand Jens Jensen af Tolstrup var formynder. 

25. april 1829, folio 149b  selvejergårdmand Jens Pedersen Pleths hustru Dorthe Pedersdatter på Krustrup Mark i St. Hans Sogn. Børn: Ane Kirstine Jensdatter, 6 år, Mariane Jensdatter, død som spæd. Formynder var smed Lars Christoffersen af Hjørring. 

21. juli 1829, folio 157, 161  selvejergårdmand Søren Jespersen i Gaardestrup, St. Olaj Sogn, gift med Maren Hansdatter. Hendes lavværge gårdmand Christen Hansen af Jelstrup. Børn: Jesper Sørensen, 8 år, Hans Peter Sørensen, 2 år, Sidsel Marie Sørensdatter, 6 år, som afdødes broder gårdmand Niels Jespersen fra Vennebjerg var formynder for. Boet skyldte aftægtsmanden ved gården, Jens Jespersen, 100 rd. 

22. juli 1829, folio 158b, 162  selvejergårdmand Laurs Jørgensen Kiils hustru Bodil Jensdatter i Sønder Tornby i Tornby Sogn. Børn: Jørgen Laursen, myndig, hjemme, Jens Laursen, myndig, tjener i Horne Sogn, Christen Jørgensen, myndig, tjener i Kjærsgaards Mølle, Cathrine Laursdatter, gift med gårdmand Mads Jensen Vellingshøj i Kragkær i Gærum Sogn, Maren Laursdatter, nu gift med Jens Pedersen Ravndrup i Tornby. 

22. juli 1829, folio 160, 163  gårdmand Søren Mortensen Pleth af Købsted i Tornby Sogn, gift med Ane Sørensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Peder Christensen Hvalager af Købsted. Børn: Christian Sørensen, 12 år, Søren Sørensen, 10 år, Morten Sørensen, 8 år, Niels Christian Sørensen, 3 år, Birgitte Sørensdatter, 6 år, Sara Marie Sørensdatter, ½ år, for hvem afdødes broder, gårdmand Simon Mortensen af Sønderlev, var formynder. 

7. august 1829, folio 164  Mogens Christensen og hustru Cathrine Andersdatter i gården Lund, St. Hans Sogn i anledning af ægteparrets separation. Konens værge og rådgiver var gårdmand Søren Laursen af Dalsgaard i Vidstrup Sogn. Børn: Niels Christian Mogensen, 10 år, og Else Marie Mogensdatter, 14 år. 

12. august 1829, folio 164  selvejergårdmand Laurs Knudsen af Sønderlev i Skallerup Sogn, gift med Mette Thøgersdatter.  Hendes lavværge var Stephan Christensen af Sønderlev. Børn: Knud Laursen, mindreårig, Thøger Laursen, 15 år, Christoffer Laursen, 7 år, Dorthe Margrethe Laursdatter, 13 år, Cecilia Laursdatter, 10 år, for hvem elegeret borger og brændevinsbrænder Thomas Pedersen fra Hjørring var formynder. 

18. september 1829, folio 166b, 170b, 225, 261  kirkesanger og skolelærer Gaardestrup og hustru Ane Birgitte Olesdatter i Skallerup Skole pga. deres separation. Konens lavværge var gårdmand Simon Mortensen af Sønderlev. Der holdtes 27. November 1830 auktion over boet. 

23. september 1829, folio 168b, 172, 217  husmand Ole Sonnesen af Redkjærvadhus i Asdal Sogn, gift med Ane Margrethe Jensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jens Jochumsen af Skovsgaard. Børn: Søren Olesen, 5 år, Jens Olesen, 1 år, Maren Olesdatter, 7 år, Ingeborg Marie Olesdatter, 3 år, for hvem husmand Ole Fransen af Harken var formynder, da afdøde var født i Norge og ingen familie havde her i landet. 

24. september 1829, folio 169, 175, 237  Madame Ingeborg Marie Illum på gården Egeborg i Ugilt Sogn, enke efter forrige forpagter Illum på Hammelmose. Arvinger efter testamente: Jomfru Ide Cathrine Møller, 39 år,  jomfru Ane Kirstine ROlemand Illum, 29 år, hvis formyndere var gårdmand Christen Christensen af Overugilt og proprietær Ræbild på Egeborg,  Christian Pedersen Illum i Thise, afdødes søstersøn Niels Møller i Odder ved Århus, 32 år, og Hansine Borgine Marie Gundersen, 10 år. 

8. oktober 1829, folio 171b  husmand Christen Sørensen på Krustrup Hede i St. Olaj Sogn, gift med Maren Sørensdatter. Fællesbørn: Maren Christensdatter, 22 år, for hvem gårdmand Christen Eriksen af Krustrup ansattes som formynder. Enkens lavværge var Christen Sønderlev af Hjørring. Til stede var også Niels Laursen. 

22. oktober 1829, folio 173, 184, 191b, 196b  gårdmand Christen Sørensen, udflytter fra Gjurup i St. Hans Sogn, hans hustru Maren Christensdatter. Afdødes søskende:

1.      Christen Christensen Kragh på Tofthede i Vidstrup Sogn. Med ham mødte svogeren, skolelærer Mogens Christensen af Vidstrup.

2.      Afg. Niels Christensen, forhen i Fjelsted, Sindal Sogn, hans børn: A.  Christen Nielsen i Vogn, Mosbjerg Sogn  B.  Marie Nielsdatter, der opholder sig i Hjørring, ugift, 30 år  C.  Sophie Nielsdatter, 33 år, ugift, i Fjelsted

3.      En afg. halvbroder Christen Christensen Kragh, forhen i Nørre Tornby, hans børn:  A. husmand Jørgen Christensen Kragh i Nørre Tornby  B.  Else Christensdatter, gift med gårdmand Peder Christensen Nørskov i Astrup Sogn, hvis søn Laurs Christian Pedersen mødte  C.  Margrethe Christensdatter, gift med husmand Christen Christensen Langager på Laage i Vennebjerg Sogn

4.      En afg. halvsøster Maren Christensdatter, forhen gift med gårdmand Christen Nielsen Pleth i Sønder Tornby, hendes børn: A. Niels Christensen Pleth, husmand i Købsted  B. Jens Christensen Pleth, husmand i Lønstrup  C.  Maren Christensdatter Pleth, gift med gårdmand Christen Nielsen Pleth i Sønder Tornby  D. Maren Christensdatter, forhen gift med Christen Michelsen af Lund i Bjergby Sogn, hendes børn Mariane Christensdatter, 22 år, ugift.

5.      Afg. Peder Christensen Pleth i Sønder Tornby, hans børn: A. Jens Pedersen Pleth, gårdmand i Krustrup  B.  Kirsten Pedersdatter Pleth, gift med husmand Anders Sørensen Vestergaard i Sønder Tornby  C.  Mariane Pedersdatter Pleth, gift med Peder Hansen i Sønder Tornby

6.      En afg. halvbroder Stephan Christensen Pleth, forhen i Vidstrup, hans børn:  A. en afg. søn Christen Stephansen, hvis børn er Niels Christian Christensen, 12 år, Karen Marie Christensdatter, 10 år, begge hjemme ved moderen i Toft  B. Laurs Christian Stephansen, boende ved Liver Mølle  C. Niels Stephansen, husmand i Nørre Harritslev  D. Ane Margrethe Stephansdatter, gift med Christen Thomsen Aagaard af Sønder Harritslev, tjenende på Aastrup  E. Inger Marie Stephansdatter, gift med gårdmand Jens Jørgensen i Løgtegaard i Vennebjerg Sogn

7.      En afg. halvsøster Kirsten Christensdatter, forhen gift med Christen Nielsen i Sønder Tornby, hendes børn: A. Niels Christensen ved Høgholt i Hørmested Sogn  B. Ane Christensdatter, enke efter Galthen, nu i Taars Sogn  C. afg. Karen Christensdatter, forhen gift med gårdmand Frederik Madsen i Nørre Tornby, hendes børn 1. Christen Frederiksen i Skoven, Asdal Sogn, myndig 2.  Niels Frederiksen i Tornby 3.  Mads Frederiksen på Engberg i Horne Sogn 4.  Ingeborg Frederiksdatter, gift med Christen Steen i Skoven, Asdal Sogn.

8.      En afg. halvsøster Karen Christensdatter, forhen gift med husmand Jacob Jørgensen i Hvirrekjær, hendes børn: A. Niels Jacobsen, gårdmand i Riskjær i Klastrup, Astrup Sogn. For ham mødte svigersønnen Jens Christian Andersen af Hjørring.

9.      En afg. halvbroder Niels Christensen Kragh i Horne, hans børn: A. afg. Christen Nielsen Kragh i Horne, hans børn 1. afg. Christen Christensen Kragh i Horne, hvis børn er Niels Christensen, 16 år, hos sin stiffader Isak Christensen i Horne, Ane Christensdatter, 11 år, sst. 2.  Maren Christensdatter, gift med Otte Pedersen i Horne, hvis søn Anders Ottesen mødte.  3. Johanne Christensdatter, gift med Thomas Pedersen Steen i Horne B. Margrethe Nielsdatter, gift med Anders Jørgensen i Horne. C. afg. Maren Nielsdatter, forhen gift med husmand Søren Jensen i Vidstrup, hendes børn 1. Michel Sørensen Kragh i Skagen, p.t. på Tidemandsholm 2.  Maren Sørensdatter Kragh, gift med skolelærer Søren Voerberg i Nørre Harritslev. 3.  afg. Kirsten Sørensdatter Kragh, hendes søn Jens Johansen Kragh i Dahl i Mygdal Sogn og datter Ane Margrethe Carlsdatter, gift med Thomas Christian Jensen i Gjurup.  

2. november 1829, folio 175b  husmand Niels Bertelsens hustru Johanne Marie Nielsdatter af Bagterp, St. Hans Sogn. Børn: Bertel Nielsen, 4 år, som husmand Stephan Knudsen af Bagterp var formynder for. 

4. november 1829, folio 176, 181b  selvejergårdmand Simon Andersen af Horne, gift med Johanne Pedersdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jens Nielsen af Nørre Tornby. Børn: Iver Simonsen i Nørre Tornby, myndig, Anders Simonsen, hjemme, myndig, Peder Larsen Simonsen, hjemme, myndig, Niels Simonsen, 23 år, tjener i Tornby Præstegaard, Johanne Marie Simonsdatter, 30 år,ugift. Gårdmand Knud Nielsen af Købsted var værge. 

5. november 1829, folio 177  selvejergårdmand Jens Christensens hustru Inger Nielsdatter af Ørnbøl i Bjergby Sogn. Børn: Niels Christian Jensen, 4 år, Else Marie Jensdatter, 6 år, Mariane Jensdatter, 1½ år, for hvem deres morbroder, selvejergårdmand Niels Nielsen Hovbakken af Snevre var formynder. Enkemandens moder Else Jensdatter var på aftægt, og hans søstre Ane Christensdatter og Karen Christensdatter, begge ugifte, fik udlæg af boet til deres bryllupper. 

14. november 1829, folio 180, 199  indsidder Christen Nielsen Poels enke Ane Andersdatter af Sindal Hede. Arvinger, søskende:

1.      En halvbroder Thomas Pedersen, aftægtsmand og almisselem hos Christen Jensen Nørgaard i Sindal, som mødte for ham.

2.      2. en halvsøster, afg. Karen Pedersdatter, forhen gift med husmand Peder Jørgensen i Sindal, hendes børn Thomas Pedersen, husmand i Diget i Lendum Sogn, Jørgen Pedersen Smed på Læsø, Christen Pedersen, død, hans børn Jacob Christensen, 20 år, Laurs Christian Christensen, 15 år, Jørgen Christian Christensen, 13 år, Niels Christian Christensen, 7 år, Ane Marie Christensdatter.   

16. november 1829, folio 181, 188  selvejerhusmand Svend Jensen af Sønderlev, gift med Else Knudsdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jens Christensen Østergaard af Sønderlev. Arvinger: en broder Bernt Jensen, som for 16 år siden rejste til Jyske Regiment og blev dragon og siden ikke hørt fra ham. 

27. november 1829, folio 184b, 207b, 210, 218, 223  indsidder Christen Christensen Langager, gift med Mariane Jacobsdatter af Nørre Tornby, død på sørejse til Norge. Enkens lavværge husmand Jens Nielsen af Nørre Tornby, senere gårdmand Laurs Bak af Nørlev. Arvinger, børn: Frederikke Louise Christensdatter, fra første ægteskab. Hendes formynder var gårdmand Jørgen Christensen Langager af Højrup. 

5. december 1829, folio 185  ugifte Hans Ejlersen af Nørre Harritslev, 19 år. Hans stiffader var gårdmand Peder Pedersen. Søskende: halvsøsteren Ane Margrethe Ejlersdatter, gift med Hr. Schiørring i Overklit Mølgaard, halvbroderen Peder Pedersen, 8 år, halvsøsteren Mette Marie Pedersdatter, 13 år, en do. Karen Pedersdatter, 12 år, hos moderen Dorthe Nielsdatter, Peder Pedersens hustru i Nørre Harritslev. 

12. december 1829, folio 187b  tjenestekarl Thomas Nielsen hos gårdmand Christen Stephansen i Skibsby. Søskende: tjenestekarl Laurs Nielsen, 20 år, hos Peder Hjort i Starholm, Raabjerg Sogn, med kurator Niels Hunderup af Hjørring, Louise Johanne Margrethe Nielsdatter, 23 år, ugift, tjener Niels Hunderup. 

15. december 1829, folio 189  husmand Jesper Sørensen af Hvirrekjær i Bjergby Sogn. Afdødes hustrus broderdatter,  Mette Sørensdatter, er gift med husmand Christen Sørensen i Mygdal. Afdødes broder er Frands Sørensen Giedbro. 

16. december 1829, folio 189, 207b  sevejergårdmand Peder Nielsen af Skeen i Uggerby Sogn, gift med Else Laursdatter. Hendes lavværge gårdmand Jens Laursen af Stabæk. Børn af første ægteskab: Jens Pedersen,  i Københavns tugt-, rasp- og forbedringshus, død 22. juni 1829, Mads Pedersen, myndig, i Stabæk, Ane Margrethe Pedersdatter, 27 år, ugift. Børn med enken: Laurs Christian Pedersen, 22 år, hjemme, Niels Pedersen, 17 år, Johanne Marie Pedersdatter, 19 år. For de umyndige var Mads Madsen fra Mosbjerg Brohus formynder. 

28. december 1829, folio 195, 210, 217b, 227, 229, 245b, 274, 341b, 384, 389b  forhenværende kirurg Johan Andreas Christoffer Wilche, som 1822 rejste bort til Tyskland, hans fraskilte hustru Marie Magdalene Wilche, født Lunge, død Fuglsig Mark i St. Olaj Sogn. Børn: Julius Wilche, 29 år, i Løgten ved Frederikshavn, August Ferdinand Wilche, 10 år, hjemme, senere hos skolelærer og kirkesanger Søndergaard i Skærum. For ham var proprietær Degner til Fuglsig formynder. 

5. januar 1830, folio 199b  Søren Nielsen Pleths enke Maren Pedersdatter af Købsted i Tornby Sogn. Børn: Niels Sørensen i Øster Sundby ved Ålborg, Ane Sørensdatter, enke efter Søren Mortensen Lyngby, hos hvem afdøde opholdt sig, Johanne Sørensdatter, 30 år, ugift, Karen Sørensdatter, 28 år, ugift, Kirsten Sørensdatter, ugift, Mette Sørensdatter, forhen gift med Christen Jacobsen i Skagen, død, hendes datter. Aftægtskontrakt af 20. Juni 1816 nævnes. 

12. januar 1830, folio 200, 204  gårdmand Thomas Olesens hustru Else Marie Andersdatter af Over Tang i Ugilt Sogn. Børn: Andreas Johan Julius Thomsen, 3 år, Ane Thomasdatter, 1 år, for hvem gårdmand Niels Nielsen af Lørslev var formynder. 

15. januar 1830, folio 201, 205  selvejergårdmand Jens Christensen Præsts hustru Inger Kirstine Frederiksdatter i Vellingshøj, St. Olaj Sogn. Børn: Ane Kirstine Jensdatter, 25 år, ugift, for hvem Michel Thomsen Brink af Højene var formynder. 

19. januar 1830, folio 202b, 206  selvejergårdmand Peder Andersen af Neistgaard i Tornby Sogn, gift med Kirsten Andersdatter. Hendes lavværge var møller Christen Hejlesen af Kjærsgaard Mølle.Børn: Anders Pedersen, 23 år, Johanne Pedersdatter, gift med Jens Christensen Gaarden i Rubjerg, Mette Pedersdatter, forhen gift med gårdmand Stephan Christensen i Højrup, død, hendes børn Peder Christian Stephansen, 14 år, Kirsten Marie Stephansdatter, 12 år, og Sidsel Marie Stephansdatter, 6 år, Else Pedersdatter, gift med gårdmand Anders Christensen Kjul i Horne, Karen Pedersdatter, 26 år, ugift. Afdødes broder, gårdmand Søren Andersen af Nørre Tornby, var formynder og kurator.   

13. februar 1830, folio 209  ugifte Peder Christian Andersen af Grimmeshauge i Astrup Sogn, død, 17 år gl. 26. Juli 1827. Afdødes moder var Anders Christensen Ravndrups enke Sophie Michelsdatter. Hendes lavværge var sønnen Christen Andersen, andre søskende var Niels Christian Andersen, 25 år, Jens Andersen, 30 år, tåbelig eller vanvittig. Hans formynder var gårdmand Christen Laursen Horne af Astrup Sogn. 

26. februar 1830, folio 211  selvejergårdmand Niels Christensen Gaarden af Snevre i Bjergby Sogn, gift med Ane Jensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jens Christensen af Ørnbøl. Børn: 1. afg. Christen Nielsen hans børn Thomas Christian Christensen, 6 år, og Ane Marie Christensdatter, 8 år. 2. Jens Nielsen i Vestergaard, Mygdal. 3. Ole Nielsen i Søndergaard, Højrup. 4. Niels Nielsen, mindreårig, er hjemme. 5. Ane Nielsdatter, gift med gårdmand Christian Christensen i Boelet. 6. Mariane Nielsdatter, 16 år, ugift. Gårdmand Christen Olesen af Snevre var formynder for den afdøde søns børn og kurator for den mindreårige søn. 

17. marts 1830, folio 219b  drengen Niels Christian Nielsen af Heden i Vennebjerg Sogn, død 1 år gl. hans fader var afg. selvejerhusmand Niels Christian Christensen af Heden, efter hvem der blev skiftet 27. november 1819. Drengens moder, Maren Andersdatter, er nu gift med Michel Jørgensen, men i hans sted mødte husmand Laurs Andersen af Vennebjerg. Drengens søskende: Anders Christian Nielsen, 15 år, og Karen Margrethe Nielsdatter, 17 år. Deres formynder var husmand Stephan Thomsen af Kringelhuset. 

27. marts 1830, folio 213  gårdmand Jens Christensens hustru Ellen Marie Nielsdatter af Lille Lund i St. Hans Sogn. Børn: Sophie Jensdatter, 10 år, Marie Jensdatter, 8 år, Niels Jensen, 6 år, Else Marie Jensdatter, 4 år, Ellen Marie Jensdatter, 6 uger. Deres morbroder, selvejergårdmand Mads Christian Nielsen af Lønstrup, var formynder. 

3.april 1830, folio  214b  Michel Sørensen Riskjærs enke Dorthe Jensdatter, indsidder i Rishøj, Bjergby Sogn. Børn: Søren Michelsen, 19 år, med kurator gårdmand Jens Nielsen Grøn af Tangholtgaard, Ane Marie Michelsdatter, 20 år, Kirsten Marie Michelsdatter, 12 år. 

3.april 1830, folio 216b  Christen Pedersen Præstegaards enke Margrethe Jensdatter i Vennebjerg. Børn: Peder Christensen, 54 år, aftægtsmand i Vrensted, Jens Christensen, 50 år, husmand i Vennebjerg, hos hvem afdøde opholdt sig, afg. Frederik Christensen, forhen gårdmand i Nørre Harritslev, hans datter Grethe Frederiksdatter, 19 år, en do. Gertrud Frederiksdatter, 16 år, og en do. Ane Kirstine Frederiksdatter, 13 år. De umyndiges formynder var Søren Moltsen. For Jens Christensen mødte gårdmand Christen Budolphsen af Vennebjerg. 

17. april 1830, folio 218b, 254  husmand Peder Jensen af Øster Brohus i St. Hans Sogn, gift med Maren Simonsdatter. Hendes lavværge hr. Borgen af Aastrup Mølgaard. Arvinger:

1.      En helmorbroder Niels Kjeldsen, bortrejst for mange år siden. Hans tilynsværge var gårdmand Peder Iversen af Aastrup Mark.

2.      En helmoster Maren Kjeldsdatter, gift med Anders Silkeborg i Bagterp, senere Vennebjerg.

3.      En helmoster Johanne Kjeldsdatter, forhen gift med Christen Hansen  Smidstrup, hendes datter Maren Christensdatter, gift med Jens Træholt i Smidstrup.

4.      En halvmoster Mette Johanne Nielsdatter, gift med Iver Poul Hansen i Bagterp.

5.      En helfaster Cathrine Pedersdatter, enke efter Peder Kræmer i Sønderlev, nu i Sønder Harritslev

6.      En halvmorbroder Kjeld Nielsen i Sulsted Sogn, død, hans børn Niels Kjeldsen, 25 år, og Peder Kjeldsen, 21 år, for hvem gårdmand Niels Nielsen i Bagterp blev kurator.

7.      En helfaster Johanne Pedersdatter, død, hendes datter Maren, gift med Christian Kock i Hjørring. 

26. april 1830, folio 220, 226b  aftægtsmand Axel Andersens enke Ane Jensdatter i Højrup, hos gårdmand Laurs Jensen, som var gift med afdødes søster Else Jensdatter, eneste arving efter afdøde. Har siddet i uskiftet bo efter manden. Hans arvinger:

1.      En broder Ole Andersen, forhen i Højrup, hans børn Anders Olesen i Vellingshøj, Mette Olesen, gift med Jens Jensen Frederiksen i Tornby, Mariane Olesdatter, gift med gårdmand Christen Laursen Wasen ved Asdal Mark.

2.      En søster Karen Andersdatter, forhen gift med Christen Kragh i Højrup, hendes børn A. Niels Christensen Kragh i Hjørring B. Christen Christensen Kragh, forhen i Ålborg, død C. Maren Christensdatter, forhen gift med Peder Jensen Kræmer i Højrup, hendes afg. datter Kirsten Pedersdatter har været gift med Poul Brønd, og deres datter, Else Marie Poulsdatter, er hjemme hos faderen i Horne, en afg. datter Karen Pedersdatter, også forhen gift med Poul Brønd, hendes søn Peder Larsen Poulsen i Horne. D. Ane Christensdatter, gift med Christen Nielsen i Højrup. E. Karen Christensdatter, forhen gift med Knud Jensen Kragh i Højrup, hendes børn Christen Knudsen, tjenende i Horne Sogn, Karen Marie Knudsdatter, ugift, i Højrup, Kirsten Knudsdatter, ugift, i Højrup F. Mariane Christensdatter, forhen gift med Jens Poulsen på Snevre Mark, hendes børn Anders Jensen, ukendt opholdssted, Birgitte Jensdatter, ukendt opholdssted.

3.      En søster Ane Andersdatter, forhen gift med Niels Rytter i Horneterp, hendes datter Mette Nielsdatter, ugift, i Asdal Sogn. 

28. april 1830, folio 224  ugifte Else Marie Nielsdatter af Smidstrup, død i Sønder Harritslev. Fattighuset havde først antaget sig efterladenskaberne, men hverken afdøde eller hendes børn havde nydt understøttelse, derfor dette skifte. Skolelærer Niels Nielsen af Lørslev var afdødes ældste broder og formynder for børnene: Niels Thomsen, 11 år, Hans Christensen, 2 år, og Karen Margrethe Christensdatter, 3 a 4 år, alle avlet uden for ægteskab. 

10.maj 1830, folio 225, 238b, 264b  aftægtskone Maren Poulsdatter i Sandgaard, Skallerup Sogn, enke efter gårdmand Peder Christensen af Sønderlev. Afdøde var på aftægt ved Niels Christian Christensen i Sandgaarden. Arvinger efter testamente:

1.      Sognefoged Poul Pedersen i Nørre Harritslev

2.      afdødes broder, Christen Poulsens sønnesøn Laurs Christian Nielsen i Nørlev, 23 år,  med kurator Lars Christian Stephansen af Sønderlev, samme broders døtre Anne Christensdatter, gift med Christen Hansen i Jonstrup, og Maren Christensdatter, gift med Anders Christensen Hjult i Sønder Harritslev.

3.      Afdødes broder Peder Poulsens børn, nemlig  a. Niels Pedersen Harritslev af Hjørring  b. Jens Pedersen Harritslev på Gjurup Mark  c.  Peder Pedersen Harritslev i Nørre Harritslev  d.  Christen Pedersen Harritslev i Hjørring  e.  Kirsten Pedersdatter, gift med Laurs Rasmussen Wanggaard i Sønder Harritslev  f.  Maren Pedersdatter, gift med Morten Christensen i Bagterp.

4.      Afg. Niels Christensens børn i Høngaard med Niels Christian Christensen Giønnerup i Lengsholm Mølle som formynder: a. Christen Nielsen, 17 år  b.  Hans Nielsen, 11 år  c. Johanne Nielsdatter  d.  Elisabeth Nielsdatter  d. Mariane Nielsdatter  e. Karen Margrethe Nielsdatter f.  Johanne Marie Nielsdatter  g.  Mads Christian Nielsen. Desuden h. Dorthe Nielsdatter, gift med Christen Sørensen i Sønderlev  i.  Kirsten Marie Nielsdatter, gift med Jens Nielsen i Lille Knolde  j. afg. Jens Nielsen hans børn Mads Peter Jensen, 7 år, Dorthe Jensdatter, 9 år, for hvem gårdmand Niels Jacobsen af Vidstrup var formynder.

5.      Afdødes søster, afg. Ane Poulsdatter i Østerild, hendes børn a. husmand Ole Christian Jensen i Kielstrup  b.  Jens Jensen i Brønd  c.  Frederik Jensen i Kielstrup, alle myndige. 

10. juni 1830, folio 227, 236b  kirkesanger og skolelærer Anders Christensen af Ugilt, gift med Ane Sørensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Christen Sørensen Egeborg af Lørslev. Børn af 1. Ægteskab 1. Ane Kirchemoe, forhen gift med købmand Niels Thøgersen i Randers, deres datter Gitte hos faderen i Randers. 2. Birgitte Marie Andersdatter, gift med kirkesanger og skolelærer Otto Severin Zeuthen i Aasted Sogn. Børn med enken 3. Christen Severin Andersen, 11 år  og 4.  Birgitte Severine Andersdatter, 15 år, begge hjemme. Deres formynder var gårdmand Anders Nielsen af Vester Ugilt. 

14. juli 1830, folio 229b, 235  selvejergårdmand Thomas Eriksen på Heden eller Østeraaen i Uggerby Sogn, gift med Anne Jensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jens Laursen i Stabæk. Børn: Christen Thomsen, 23 år, Maren Thomasdatter, 39 år, ugift, Birgitte Thomasdatter, gift med tømmermand Christen Winstrup i Hjørring. Formynder for de mindreårige var gårdmand Michel Laursen af Stabæk. 

17. juli 1830, folio 230  selvejergårdmand Niels Christensen Gaarden af Snevre, gift med Anne Jensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jens Christensen af Ørnbøl. Myndige sønner Jens Nielsen og Ole Nielsen, en mindreårig søn Niels Nielsen med kurator, gårdmand Christen Olesen af Snevre, en datter Ane Nielsdatter, gift med Christian Christensen Boelet af Snevre, og den afdøde søn Christen Nielsen Gaardens enke, Bodil Thomasdatter af Sønder Tornby, Mariane Nielsdatter, ugift. Sognefoged Christen Christensen af Uslev i Mygdal Sogn havde kautioneret for sin broder Michel Christensen i Krattet, Bjergby Sogn, for 200 rd, lånt af boet.  

17. juli 1830, folio 232  selvejergårdmand Morten Pedersens hustru Ane Christensdatter. Børn: Christian Mortensen, knap 25 år, Inger Mortensdatter, 27 år, ugift. Sønnens kurator var gårdmand Christen Jensen af Bjergby Nørmark, og datterens formynder var farbroderen, gårdmand Jens Pedersen af Snevre Mark. 

21. juli 1830, folio 233, 255b  husmand Christen Pedersens hustru Ingeborg Andersdatter af Rynchen i Asdal Sogn. Arvinger: moderen Maren Olesdatter, enke efter Anders Knudsen i Asdal, en søster Maren Andersdatter, gift med Augustinus Buhelt i Bindslev, en søster Karen Andersdatter, enke efter Amond Halvsteensen i Drammen, en søster Gundvor Mathea Andersdatter, ugift, en broder Knud Andersen, p.t. i Norge. 

22. juli 1830, folio 234  husfæster Anders Christian Olesen på Alstrup Mark i Rubjerg Sogn, hans hustru Ane Christensdatter. Børn: Hans Andersen, 7 år, Mariane Andersdatter, 9 år, Ane Marie Nielsdatter, 15 år, for hvem morbroderen, gårdmand Jens Christensen i Rubjerg, var formynder. 

17. august 1830, folio 340, 262b  gårdmand Thomas Olesen af Overtang i Ugilt Sogn, p.t. præstegårdsforpagter, hans hustru Maren Cathrine Nielsdatter. Børn: Anders Nielsen, knap 1 år, som afdødes fader, kirkesanger og skolelærer Bagterp af Sønder Harritslev, var formynder for. Afdøde havde været gift før. Gæld til skolelærer Anders Andersens kone i Taars, Søren Olesen i Fælled, Niels Olesen i Aalborg, Mogens Christensen i Rakkeby, skolelærer Andersen Winter, købmand Christian Skibsby i Hjørring, Peder Christensen Nedertang, Peder Jørgensen Søndergaard i Hørmested Sogn.  

25. august 1830, folio 244, 250b  selvejergårdmand Peder Nielsens hustru Kirsten Pedersdatter af Sønder Tornby. Børn: Peder Pedersen, 14 år, Niels Pedersen, 11 år, Thomas Christian Pedersen, 8 år, Maren Pedersdatter, 17 år, for hvem afdødes broder, husmand Laurs Pedersen af Købsted, var formynder. 

25. august 1830, folio 242b, 251   selvejergårdmand Christian Christensen Halds hustru Sophie Laursdatter af Sønder Tornby. Børn: Jens Christiansen Hald i Rubjerg Sogn, myndig, Maren Christiansdatter, 23 år, ugift, Mariane Christiansdatter, 14 år, Karen Christiansdatter, 16 år, Else Marie Christiansdatter, 18 år, for hvem morbroderen, husmand Peder Laursen af Engberg ved Højrup i Horne Sogn, var formynder. 

2.september 1830, folio 243b  fæstegårdmand Peder Christensen Kajholms hustru Mette Kirstine Svendsdatter i Lønstrup. Børn af 1. ægteskab med Jens Jørgensen: Maren Johanne Jensdatter, gift med Erich Terjesen i Lønstrup. Af ægteskabet med enkemanden: Christian Pedersen, 21 år, Svend Pedersen, 19 år, Christen Pedersen, 15 år, Søren Pedersen, 12 år, Jørgen Pedersen, 6 år, Mariane Pedersdatter, 16 år, Johanne Marie Pedersdatter, 15 år. Formynder og kurator for de mindreårige var Søren Jensen af Alstrup i Rubjerg Sogn. 

2.september 1830, folio 245  fæstehusmand Christen Andersen Baand i Lønstrup, gift med Maren Christensdatter. Hendes lavværge var husmand Niels Hansen af Lønstrup. Fællesbørn: Anders Christian Christensen, 6 år, Ole Christian Christensen, 4 år, Christine Benedikte Christensdatter, ½ år, for hvem farbroderen Jens Andersen Baand, gårdmand i Hundelev, var formynder. 

10.oktober 1830, folio 246, 253b  selvejergårdmand Christen Christensen af Scharndal i Mygdal Sogn, gift med Else Christensdatter. Hendes lavværge var husmand Christen Sørensen af Mygdal. Børn: Christen Christensen, 18 år, Maren Christensdatter, gift med gårdmand Jørgen Christensen i Aaskoven, Bindslev Sogn, Kirsten Christensdatter, 25 år, ugift, Margrethe Christensdatter, 23 år, ugift, Ane Christensdatter, 22 år, ugift, for hvem gårdmand Poul Abrahamsen af Lille Grøntved var formynder, idet den fødte værge, gårdmand Jeppe Christensen i Tversted, ikke kunne møde. 

11.oktober 1830, folio 246b  aftægtskone Maren Jensdatter, aftægtsmand Niels Nielsen Skiøt på Diget i Uggerby Sogn hans enke. Eneste arving var sønnedatteren Mette Marie Jensdatter, 19 år, for hvem Christen Poulsen Skiøt på Diget var formynder. Hos ham havde afdøde haft ophold. 

14. oktober 1830, folio 247b  fæstehusmand Jens Christensen Tandbergs hustru Maren Jensdatter i Vidstrup. Børn: Peder Thomsen, 21 år, Jens Peter Jensen, 10 år, Kirsten Marie Jensdatter, 8 år, de 2 første uden for ægteskab, den sidste med enkemanden. Deres formynder var gårdmand Ole Laursen af Gaardestrup, hvor ældste søn var blevet opdraget. 

22. oktober 1830, folio 248, 254b  selvejergårdmand Søren Christensens hustru Karen Pedersdatter af Bastholm i Bjergby Sogn. Børn: Peder Sørensen, 12 år, Christen Sørensen, 9 år, Niels Christian Sørensen, 7 år, Morten Sørensen, ½ år, Johanne Marie Sørensdatter, 4 år, for hvem morbroderen, selvejergårdmand Christen Pedersen af Kjærgaard i Bjergby, var formynder. 

26. oktober 1830, folio 252b  Peder Andersens enke Ane Christensdatter af Sandager. Børn: Christen Sørensen Sandager i Hejselbæk, Bindslev Sogn, Niels Pedersen i Sandager, hvor afdøde har haft ophold, Jens Pedersen i Vester Brønderslev, Peder Pedersen i Skovsmose, Mygdal Sogn, Else Pedersdatter, gift med husmand Jacob Mikkelsen i Hellevad Sogn, Ane Marie Pedersdatter, enke efter husmand Christen Jørgensen i Holt, Bindslev Sogn, Maren Pedersdatter, ugift.  

26. oktober 1830, folio 253  aftægtskone Maren Pedersdatter, enke efter Niels Pedersen af Hvingen, Astrup Sogn. Børn: Niels Christian Jensen, 26 år, husmand i Taars, Inger Marie Jensdatter, 19 år, ugift. 

11. november 1830, folio 256b  avlsbruger Laurs Nielsen Ulstrup i Bidstrup, St. Olaj Sogn, gift med Else Cathrine Pedersdatter. Lavværge var hendes fader, gårdmand Peder Michelsen af Sønder Harritslev. Børn: Niels Peter Laursen, 3 år, Jacob Christian Laursen, 1 år, for hvem Laurs Højen af Hjørring var formynder. 

19. november 1830, folio 258b  selvejerhusmand Peder Hansen Sveye af Haven på Krustrup Mark i St. Hans Sogn, gift med Karen Jacobsdatter. Hendes lavværge var selvejergårdmand Niels Jacobsen af Vidstrup. Børn: Hans Christian Pedersen, 9 år, Jacob Pedersen, 3 år, Birgitte Pedersdatter, 8 år, Ane Petrine Pedersdatter, 10 uger. Teglbrænder Schenck fra Hjørring var formynder. 

20. november 1830, folio 260  aftægtsmand Laurs Mortensen af Bjørnbølle i Astrup Sogn. Børn: Morten Laursen, myndig, Niels Laursen, myndig, Maren Laursdatter, gift med avlsbruger Jens Larsen Dahl i Hjørring, Sidsel Laursdatter, forhen gift med husmand Anders Christensen i Tolstrup, hendes børn Else Andersdatter, 11 år, Birthe Malene Laursdatter, gift med husmand Christen Olesen i Bjørnsbølle, Marie Laursdatter, 26 år, ugift. Formynder for den afdøde datters datter var dennes farbroder, gårdmand Michel Christensen af Tolstrup.  

4.december 1830, folio 262  husmand Peder Nielsen, også kaldet Zachariassen, hans enke Karen Jensdatter af Vennebjerg. Børn: Zacharias Pedersen i Bidstrup ved Hjørring, Poul Pedersen Smed i Tømmerby, Tolstrup Sogn, Cathrine Pedersdatter, gift med husmand Jens Nielsen sst., Ane Pedersdatter, gift med husmand Jacob Christian Sørensen i Lønstrup, Mariane Pedersdatter, ugift, for hvem Niels Pedersen Bæk af Vester Vidstrup var formynder. 

 10.december 1830, folio 263b, 266  gårdmand, sidst aftægtsmand Niels Laursen af Vellingshøj i St. Olaj Sogn, gift med Kirsten Nielsdatter. Børn: gårdmand Christian Nielsen i Gjurup, gårdmand Mourits Nielsen i Sortheden, gårdmand Christen Nielsen i Vellingshøj, Jens Nielsen, der opholder sig i Hjørring, alle myndige, Laurs Nielsen, 19 år, Ane Nielsdatter, gift med Jens Nielsen eller Stephansen i Klastrup, Karen Nielsdatter, gift med Jacob Nielsen i Nør Tjæret, Vrejlev Sogn, Helvig Nielsdatter, gift med Christen Sørensen Kobro i Smidstrup, Else Nielsdatter, gift med Jens Christian Wadum, tømmermand i Hjørring, Jacobe Nielsdatter, enke efter Anders Møller, snedker i Skibsby, Margrethe Nielsdatter, ugift, samt afg. Søren Nielsen Gjurup af Hjørring, hans børn Niels Sørensen, 10 år, Ane Johanne Sørensdatter, 7 år.  

15. februar 1831, folio 266b fæstehusmand Niels Pedersens hustru Ane Christensdatter på Wanggaards Mark i St. Hans Sogn. Børn: husmand Peder Christian Nielsen i Gaardestrup, Niels Nielsen, 23 år, Else Nielsdatter, gift med Peder Christensen p.t. i Steenbroen, Taars Sogn, Mette Kirstine Nielsdatter, 10 år, Maren Nielsdatter, 6 år, hvis formynder var skræddermester Johannes Mogensen af Hjørring. De to yngste børn får understøttelse af fattighuset. 

22. februar 1831, folio 266b  Michel Nielsens enke Ane Christensdatter af Bjerghuset i Ugilt Sogn. Børn: Hans Hansen, fra første ægteskab, 20 år, og Mette Marie Hansdatter, 28 år. Deres kurator var gårdmand Søren Jensen af Neder Haselt. 

28. februar 1831, folio 267, 276  fæstehusmand Jørgen Poulsen Skiøt og hustru Mariane Laursdatter i Nørum, Skallerup Sogn. Børn: Laurs Christian Jørgensen i Krustrup, myndig, Ane Jørgensdatter, gift med Hans Christian Andersen i Wandstedhus, Sidsel Jørgensdatter, 26 år, ugift, Maren Jørgensdatter, 31 år, ugift, Karen Jørgensdatter, 25 år, ugift, Sara Jørgensdatter, 20 år, ugift. 

18. april 1831, folio 268  selvejergårdmand Niels Christensen Thirups hustru Karen Sørensdatter af Gjurup i St. Hans Sogn. Børn: Johanne Nielsdatter, 24 år, ugift, for hvem Christoffer Nielsen af Jonstrup var formynder. 

19. april 1831, folio 269b  selvejergårdmand Jørgen Madsen af Krustrup, St. Olaj Sogn, gift med Jacobi Marquorsdatter. Hendes lavværge var købmand Christen Møller af Hjørring. Børn: Marcus Jørgensen, 4½ år, Mads Christian Jørgensen, 3 år, Mourits Christian Jørgensen, ca. 1 år, for hvem gårdmand Laurs Olesen af Faurholt var formynder. 

25. april 1831, folio 274, 289b  husmand Niels Olesen af Haugaard, Vennebjerg Sogn, gift med Else Sørensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Peder Michelsen af Sønder Harritslev. Børn: Ole Christian Nielsen, 10 år, Anders Peter Nielsen, 8 år, Otto Severin Nielsen, 3 år, Anders Nielsen, 1½ år, Dorthe Margrethe Nielsdatter, 13 år, Sophie Nielsdatter, 11 år, Maren Kirstine Nielsdatter, 5 år. 

10.maj 1831, folio 274b  Anne Cathrine Retz hos Poul Bisgaard i Lønstrup, enke efter gæstgiver Retz i Norge. Børn: afg. Svend Svendsen, styrmand i Christiansand, hans børn Svend Svendsen, opholdssted ukendt, Ane Cathrine Svendsdatter, ugift, på Mølgaard i Asdal, Ingeborg Marie Svendsdatter, ugift, i Norge, Ingeborg Svendsen, gift med hr. Bisgaard. 

3.september 1831, folio 274b  selvejerhusmand Niels Christian Laursens hustru Kirsten Thøgersdatter af Østerdal i Fjelsted, Sindal Sogn. Børn: Laurs Christian Nielsen, 2 år, hvis formynder var husmand Laurs Hansen af Hundelev, da den fødte værge var syg. 

19. september 1831, folio 277, 287b, 311b aftægtsmand Iver Andersen af Holmen i Ugilt Sogn, gift med Ane Marie Christensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Laurs Christian Eskildsen i Steendødde, senere gårdmand Anders Sand Jensen. Børn: Iver Christian Iversen, 12 år, og fra forrige ægteskab Anders Christian Iversen, myndig. Desuden stedbørnene Hans Christian Christensen, Jens Laursen og Maren Madsdatter. 

18. oktober 1831, folio 278b  selvejergårdmand Mads Jensen i Ilbjerge, Ugilt Sogn, gift med Ane Marie Christensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Niels Mathiassen af Hvidsted. Børn: Jens Christian Madsen, 24 år, Ane Madsdatter, gift med Jens Johansen, tjenende i Laden, Børglum Sogn, Kirsten Margrethe Madsdatter, gift med Niels Christian Nielsen på Rønnovsholm Gods, Maren Madsdatter, 26 år, ugift. Kurator og formynder var Svenning Nielsen ved Lilleferge og gårdmand Peder Nielsen Mojen af Ugilt Sogn.  

22. oktober 1831 selvejergårdmand Lars Poulsen i Horne, gift med Birgitte Thomasdatter. Hendes lavværge var gårdmand Peder Jensen af Horneterp. Børn: Frederik Larsen, 16 år, Christen Larsen, 13 år, Mariane Larsdatter, 13 år, Kirsten Marie Larsdatter, 5 år. Deres formynder var gårdmand Ole Nielsen af Højrup. 

29. oktober 1831 selvejergårdmand Peder Jensens hustru Johanne Jensdatter af Vadet i Astrup Sogn. Børn: Karen Marie Pedersdatter, 1½ år, for hvem afdødes stiffader Lars Sørensen af Vadet var formynder. Denne nød sammen med sin hustru aftægt af gården. 

19. november 1831 møller og møllebygger Johan Ludvig Sundling af Hving Mølle i Astrup Sogn under Bøgsted Gods, gift med Kirsten Christensdatter Sundling. Børn: Johan Frederik Sundling, 26 år, p.t. i Norge, Christian Ludvig Sundling, 21 år, hjemme, Frantz Ferdinand Sundling, 14 år, Erik Vilhelm Sundling, 12 år, Carl Vilhelm Sundling, 8 år, Inger Cathrine Margrethe Sundling, 23 år, ugift, Christine Charlotte Sundling, 16 år, Karen Johanne Sundling, 6 år, Vilhelmine Ernstine Sundling, 2½ år. Enkens lavværge var gårdmand Svend Jensen af Solberg, og børnenes formynder var Jens Laursen Mølskov.  

30.december 1831, folio 288  Michel Pedersens enke Maren Laursdatter af Hverrekjær i Bjergby Sogn. Børn: Laurs Jensen, boende på Hulbjerg Mark, Jens Michelsen i Vellingshøj, Niels Michelsen på Laage, alle myndige, Karen Jensdatter, gift med Niels Skrædder i Vidstrup, for hvem mødte Laurs Jensen, Else Marie Michelsdatter, ugift.  

31. december 1831, folio 290, 320b  husfæsterske Karen Jensdatter og forhen afgangne mand Christen Christensen på Diget i Uggerby Sogn. Hans børn: Jens Christensen, så vidt vides i Flensborg, og Kirsten Christensdatter, ugift, begge fra forrige ægteskab, hendes søn Jens Johansen, husmand på Diget i Uggerby Sogn. Politibetjent Østrup var formynder for datteren. 

6.januar 1832, folio 290b, 294b, 301, 309  selvejergårdmand Thomas Thomsen af Krustrup i St. Hans Sogn, gift med Bodil Andersdatter. Hendes lavværge var Christen Hansen Aagaard af Sejlstrup. Børn: Anders Thomsen, 11 år, Marie Thomasdatter, 9 år, Mette Thomasdatter, 7 år, for hvem deres farbroder, selvejergårdmand Jens Thomsen af Klodshede i Mygdal Sogn var formynder. Enken blev senere gift med Thomas Christian Madsen. 

25. januar 1832, folio 293b Jesper Christensen Bastholm i Skeen Mølle i Mygdal Sogn, gift med Mette Larsdatter. Børn: Lars Christian Jespersen, 37 år, Maren Jespersdatter, den forriges tvilling, enke efter Peder Christensen, fra hvem hun er/var separeret, Birgitte Jespersdatter, gift med selvejer Jacob Henriksen Mølbak, Christen Jespersen, 19 år, hjemme, for hvem selvejergårdmand Knud Andersen af  Hebbelstrup var kurator. Enkens lavværge var selvejergårdmand Jens Andersen af Røde Mølle. 

23. februar 1832, folio 295b  husmand Iver Christensen af Vennebjerg, gift med Dorthea Larsdatter.  Børnenes formynder var arveladerens broder, husmand Søren Christensen af Maarup. Børn: Lars Christian Iversen, 6 år, Christen Christian Iversen, 3 år. Christen Sørensen var aftægtsmand ved gården. 

17. marts 1832, folio 297, 403b  selvejergårdmand Christian Nielsen af Skoven i Mygdal Sogn, gift med Maren Mortensdatter. En mindreårig søn, Peder Christiansen, havde som kurator Søren Sørensen af Skovsgaard, og datteren Karen Marie Christiansdatters formynder var sognefoged Søren Mortensen. Enkens lavværge var Christen Christensen Knaueshus. Enkens svigersøn, gårdmand Søren Sørensen Skousgaard, gift med datteren Ane Sophie Christiansdatter, blev senere formynder for den umyndige datter. 

24. marts 1832, folio 297  fruentimmeret Kirsten Laursdatter af Vinstrup, som i 2 år havde nydt pleje hos selvejergårdmand Lars Pedersen af Vinstrup. Søskende: en helbroder, aftægtsmand Peder Laursen i Vinstrup, en afdød helbroder Niels Laursen, hvis børn er Johanne Marie Nielsdatter, gift med gårdmand Anders Christensen i Vennebjerg, gårdmand Laurs Nielsen i Dahlsgaard, Mariane Nielsdatter, ugift, en søster Mette Johanne Laursdatter, husmand Niels Mouritsens enke, en søster Maren Laursdatter, hvis børn er Ane Marie, gift med Christen Jensen i Rakkeby, og Inger, enke efter gårdmand Steffen Villadsen, hvis søn Anders Peter Moltsen var mødt. For Mariane blev beskikket gårdmand Villads Madsen af Højene som formynder. 

12. april 1832, folio 298  prokurator Christian Wilhelm Segelke, hvis moder, enkemadam Hedvig Segelke, født Lassen Ekelind, anmeldte, at han var død i ugift stand, og foruden hende efterlod sig broderen Severin Segelke, 48 år, handelsmand og gårdejer i Lønstrup, broderen Thomas Riis, 43 år, købmand i Drammen i Norge, en afdød søster, som havde været gift med præsten Sørensen i Vrensted, broderen Eilert Segelke, ejer af Kjærsgaard, 40 år, søsteren Caroline Segelke, gift med kaptajn v. Woss i Aalborg. 

14. april 1832, folio 298  Ane Marie Laursdatter på Diget i Uggerby Sogn, død 4 år tidligere, gift med Mikkel Christensen. Børn: Maren Mikkelsdatter, 6 år, Ane Mikkelsdatter, 4 år, hvis formynder var husmand Jens Jørgensen Rimmen i Asdal Sogn. 

2.juni 1832, folio 299b, 308b  gårdmand Peder Christensen i Klodske i Mygdal Sogn, gift med Helene Christensdatter. Børn: Ane Margrethe Pedersdatter, 10 år, Kirstine Pedersdatter, 8 år, Jacob Pedersen, 6 år, Ingeborg Pedersdatter, 4 år, Cathrine Pedersdatter, 2 år, Christiane Pedersdatter, født efter faderens død. Deres formynder var farbroderen Christen Christensen af Krustrup. Enkens lavværge var gårdmand Peder Pedersen Skovmose. 

16. juni 1832, folio 300  aftægtsmand Jens Jensen i Thagaard, Uggerby Sogn, gift med ?. enkens lavværge var Jens Andersen. Fællesbørn: Christen Jensen i Gjøgaard, myndig, Jens Jensen i Skeen, myndig, Peder Jensen i Nørskov, myndig, Andreas Jensen, ejer af Thagaard, Anne Marie Jensdatter, gift med Christen Jensen i Tronsmark, Bindslev Sogn, Inger Kirstine Jensdatter, gift med Christen Jensen i Aagaard, Bindslev Sogn, Maren Jensdatter, gift med Jens Andersen i Røde Mølle, Dorthe Jensdatter, 25 år, ugift, Kirsten Jensdatter, 21 år, ugift. 

22. august 1832, folio 301b, 314, 319b husmand og sejlingsmand Baltzer Larsen i Horneterp, gift med Ane Marie Jensdatter. Gårdmand Mikkel Christensen af Lilleheden var beskikket formynder for børnene. Fællesbørn: Lars Baltzersen, 15 år, Jens Baltzersen, 13 år, Andrea Baltzersdatter, 9 år, Christen Baltzersen, 7 år, Søren Baltzersen, 3 år. Enkens lavværge var sejlingsmand Christen Frederiksen. 

25. august 1832, folio 302, 306b, 308, 309, 369, 374b, 385, 392b, 396, 402, 405b, 407 sognepræst Hans Nannestad i Skallerup Præstegård, gift med Elisabeth Nannestad, født Albrecht. Børn: Caroline Johanne Albrechtine Nannestad, 6 år, Frederik Nikolaj Nannestad, 5 år, Marie Christiane Nannestad, 3 år, Josefine Palemuna Nannestad, 1 år. Thomas Krasegaards enke Birgitte Sørensdatter havde et tilgodehavende i boet for et plejebarn af fattigvæsenet i Aalborg, Poul Sørensen Lilleballe. Formynder var hr. krigsråd, toldkasserer Troschow. Forpagteren Jens Nielsen, Niels Christian Thirup og Peder Thirup var til stede. 

8.september 1832, folio 304b, 306b  selvejergårdmand Peder Pedersen i gården Hunderup, Skallerup Sogn, gift med Johanne Christensdatter. Hendes lavværge var eligeret borger og dannebrogsmand Thomas Pedersen. Gårdmand Christen Christensen fra Vrensted, der var afdødes søstersøn, var formynder for børnene: Johanne Marie Pedersdatter, 13 år, Karen Margrethe Pedersdatter, 12 år, Jens Laursen Pedersen, 9 år, Anders Peter Pedersen, 7 år, Christine Pedersdatter, 4 år. 

8.oktober 1832, folio 307  husmand Jens Laursen af Snevre, gift med Ane Laursdatter. Hendes lavværge var boelsmand Niels Simonsen. Husmand Søren Laursen af Knurborg i Mygdal Sogn var formynder for afdødes datter Ane Sophie Jensdatter, 1 år. 

29. december 1832, folio 310, 312b  degn og skolelærer Hans Sørensen Vejby hos Christen Aagaard i Vennebjerg Degnebolig. Afdødes enke Maren Kirstine Svendsdatter, som var syg og sengeliggende, havde som lavværge Budolf Christensen. Børn: Søren Hansen, 22 år, værende i Hunderup, Skallerup Sogn, Hans Christian Hansen, 16 år, Severine Hansdatter, gift med Niels Christian Mortensen i Maastrup, Mosbjerg Sogn, Karen Marie Hansdatter, gift med Lars Christensen i Vennebjerg, Else Hansdatter, 28 år, ugift, tjenende i Skallerup Skolebolig. Skolelærer Christen Neisig blev beskikket værge for de umyndige, der ingen pårørende havde. 

31. december 1832, folio 313  informator Jens Høst af Overklit, registreret 12. september 1831. 

20. marts 1833, folio 314b  husmand Anders Jespersens hustru Maren Pedersdatter i Sortheden, Vennebjerg Sogn. Afdødes datter, Johanne Marie Andersdatters formynder var morbroderen Mads Pedersen i Sønder Harritslev. 

10.april 1833, folio 315  husmand Anders Nielsen i Sønder Harritslev, gift med Birthe Christensdatter. Børn: Niels Christian Andersen, 7 år, og Søren Peter Andersen, 5 år, hvis formynder var husmand Anders Nielsen af Aastrup Mark. Enkens lavværge var gårdmand Lars Christensen Spang. 

16. april 1833, folio 316  gårdmand Mogens Iversen i Roesvang, Vennebjerg Sogn, gift med Dorte Larsdatter. Hendes lavværge var Morten Pedersen fra Hæstrup. Børn: Kirsten Marie Mogensdatter, gift med Søren Knudsen på Hjørring Mark, Maren Mogensdatter, gift med Poul Nielsen i Sønderlev, Mariane Mogensdatter, 23 år, ugift, Lars Christian Mogensen, 11 år. Deres formynder var kirkesanger Gaardestrup i Skallerup. 

25. april 1833, folio 318b, 329b  Christian Jensen og hustru af Ulvegrav i St. Hans Sogn. Børn: Ane Marie Christensdatter, Maren Christensdatter, Jens Christian Christensen, myndig, Lars Christian Christensen, Christen Christensen. 

18. maj 1833, folio 318b  husmand Søren Pedersen i Skibsby, gift med Ane Cathrine Pedersdatter. Hendes lavværge var Jens Andreas Pedersen af Fjelsted. Afdødes søn, Peder Sørensen, 2 år, havde som formynder Enevold Nielsen af Højene. 

12.juli 1833, folio 321, 365  boelsmand Anders Christensen Dahl på Skibsby Hede, gift med Ane Jensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Laurs Pedersen Møller af Skibsby. Afdødes søskende: husmand Peder Christensen i Lønstrup, boelsmand Jens Christensen på Lund Mark, Kirsten Marie Christensdatter, ugift, 36 år, hvis kurator var gårdmand Jeppe Nielsen Holland i Vester Vidstrup. 

17.juli 1833, folio 322  husfæster Christen Jensen i Ugilt Sogn, gift med Mette Jensdatter. Hendes lavværge var Isak Madsen Klattrup af Torslev Sogn. Gårdmand Svend Jensen Solbjerg af Astrup var født værge for sønnen Niels Christian Christensen, 5 år. 

24. juli 1833, folio 323, 328b  husmand Søren Andersens hustru Ane Marie Christensdatter i Snevre. Børn: Anders Sørensen, 18 år, Christen Sørensen, 17 år, Hans Sørensen, 14 år, Jens Christian Sørensen, 11 år, Karen Sørensdatter, 8 år, Sophie Sørensdatter, 5 år. Som formynder blev beskikket husmand Thomas Jespersen af Hverrekjær. 

9.august 1833, folio 324, 364b  gårdejer Søren Laursens hustru i Smørkrogen, Ugilt Sogn, Maren Axelsdatter. Børn: Lars Christian Sørensen, 10 år, Thomas Christian Sørensen, 4 år, Ane Kirstine Sørensdatter, 2 år, hvis formynder var gårdmand Jens Andersen af Hvidsted i Taars Sogn. På gården hvilede en aftægt til pigen Ane Cathrine Jensdatter, værdi 800 rd. 

11.september 1833, folio 325, 346b  boelsmand Christen Christensen i Horneterp, gift med Maren Hansdatter. Børn: Kathrine Christensdatter, gift med gårdmand Lars Christensen i Tornby, Frantz Christensen, 27 år, Else Marie Christensdatter, ugift, 20 år, Jens Christian Christensen, 16 år, Kirstine Marie Christensdatter, 13 år. Deres formynder var gårdmand Lars Christensen Stenbak. Enkens lavværge var gårdmand Peder Jensen af Horneterp. 

18.september 1833, folio 326, 340b, 385b, 391b  møllerkarl Jens Christensen Røllen på Bøgsted. Søskende: Laurs Christensen, 33 år, Johanne Marie Christensdatter, gift med Peder Laursen i Torslev, Ane Christensdatter, ugift. Hendes formynder var Jeppe Jørgensen i Sønderskov. Afdødes kæreste var fruentimmer Ane Marie Christensdatter i Mølskovgaard, hvis værge var Peder Olesen, Lille Hougaard. 

8.november 1833, folio 328  skolelærer Søren Møllers hustru Margrethe Olesdatter i Jonstrup Skole, St. Hans Sogn. Fællesbørn: Mette Oline Severine Amalie Møller, Grethe Thomine Møller, Ole Julius Møller, 2½ år, Abel Ingevad Møller, ½ år, hvis formynder var kommissionær Niels Hunderup af Hjørring. 

13.november 1833, folio 330, 374b  Maren Thomasdatter Steenbæk i Horne, ugift. Afdødes slegfredssøn var Lars Peder Christensen i Horne, 12 år. Hans formynder var gårdmand Morten Christensen i Horne. 

14.november 1833, folio 331  gårdmand Peder Jensen Murermesters hustru Maren Jørgensdatter i Putheden, Asdal Sogn. Børn: Mariane Pedersdatter, 15 år, Jensine Pedersdatter, 11 år, hvis formynder var husmand Jens Larsen i Ruth i Horne Sogn. 

8.januar 1834, folio 332, 336b  husmand Stephan Knudsens hustru Inger Marie Olesdatter på Bagterp Hede. Søskende:

A.    Peder Olesen, boende i Skagen

B.    Afg. Maren Olesdatter, forhen gift med husmand Jens Nielsen i Horneterp, hendes børn 1. Maren Jensdatter, gift med aftægtsmand Jens Jensen i Snarup 2. Ane Jensdatter, gift med Jørgen Sørensen i TOlestrup  3. Morten Jensen, boende i Horneterp  4. Afg. Maren Jensdatter, forhen gift med Christen Jensen i Ulvgrav, hendes 4 børn, nemlig Jens Christian Christensen, Lars Christensen, Christen Christensen, Marie Christensdatter, Maren Christensdatter 

C.    Afg. Ellis Olesdatter, forhen gift med gårdmand Morten Jensen i Lyngsig, Råbjerg Sogn, hendes børn 1. Ane Mortensdatter, gift med murermester Rasmus Nielsen Lund af Eskjær Skov i Mosbjerg Sogn  2. Dorthea Mortensdatter, gift med husmand Peder Andersen af Strandby i Elling Sogn  3. Maren Mortensdatter, gift med gårdmand Rasmus Christensen i Melgaard, Aasted Sogn  4. Ole Mortensen, gårdmand i Lyngsig, Råbjerg Sogn 

D.    Afg. Laurs Olesen, fisker i Løkken, hans søn i Norge. 

15.januar 1834, folio 334  husmand Niels Wigelsen i Mygdal By, død 9. Juli 1830, gift med Karen Margrethe Christensdatter. Hendes lavværge var Lars Pedersen af Mygdal. Børn: Dorthe Kirstine Nielsdatter, 16 år, Johanne Marie Nielsdatter, 12 år, Ingeborg Kirstine Nielsdatter, 8 år, Maren Nielsdatter, 6 år, hvis formynder var Ole Ovesen fra Hundsvad i Bjergby Sogn. 

25.januar 1834, folio 335  sognefoged Niels Andersen Nygaard, gift med Maren Jensdatter. Børn: Peder Christian Nielsen, Jens Nielsen, Ane Kirstine Nielsdatter, Marie Nielsdatter, Mariane Nielsdatter, Anders Nielsen, Ane Nielsdatter. Formynder for børnene var husmand Niels Frederiksen, og enkens lavværge købmand Poul Skibsby af Hjørring. 

5.marts 1834, folio 337  gårdmand Jørgen Andersen Bruuns hustru Mette Kathrine Eriksdatter i Tornby. Børn: Anders Jørgensen, 27 år, Mariane Jørgensdatter, 22 år, Dorthe Marie Jørgensdatter, 19 år, Niels Jørgensen, 15 år, Maren Jørgensdatter, 13 år, Jørgen Jørgensen, 9 år. Deres formynder var gårdmand Søren Jensen Toft. 

5.marts 1834, folio 339  gårdmand Christen Mikkelsens hustru Kirsten Sørensdatter i Vidstrup Anneksgård. Børn: Ane Kathrine Christensdatter, 24 år, Kirsten Christensdatter, 21 år, Søren Christensen, 19 år, Maren Christensdatter, 17 år, Mikkel Christensen, 13 år, Jens Christensen, 11 år, Bodil Christensdatter, 8 år, Christian Christensen, 5 år, Mariane Christensdatter, 7 uger. Deres formynder var gårdmand Niels Christensen af Vidstrup. 

6.marts 1834, folio 340, 342, 363  aftægtsmand Peder Laursen hos Christen Jensen Vejby i Rubjerg. Børn: Inger Kirstine Pedersdatter, gift med gårdmand Lars Pedersen i Tømmerby, Tolstrup Sogn, Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Christen Jensen Vittrup i Rubjerg, Ane Kirstine Pedersdatter, gift med husmand Christen Jensen Vejby i Rubjerg, en datterdatter Ane Marie Christensdatter, 9 år, for hvem sognefoged Christian Nielsen blev formynder. 

24.april 1834, folio 342b, 355b  sognefoged Christian Jensen Kusks hustru Karen Marie Sørensdatter i Horneterp. Børn: Mads Christiansen, 17 år, Elisabeth Christiansdatter, 11 år, Peder Christiansen, 6 år, Jens Christiansen, 4 år, hvis formynder var Peder Christian Sørensen Mosen. 

24.april 1834, folio 344  gårdmand Christen Sørensen Gammelgaards hustru Minelle Elisabeth Sophie Jensdatter i Bjergby. Børn: Søren Christensen, 12 år, Jacobe Christensdatter, 10 år, Inger Kirstine Christensdatter, 7 år, for hvem gårdmand Christian Jensen Vinstrup blev formynder. 

27.maj 1834, folio 347, 349b, 367b  afgangne husmand Niels Wigelsens enke Karen Margrethe Christensdatter af Myhrheden i Mygdal. Børn: Dorthe Kirstine Nielsdatter, 16 år, Johanne Marie Nielsdatter, 12 år, Ingeborg Kirstine Nielsdatter, 8 år, Maren Nielsdatter, 6 år, for hvem deres morbroder snedker Søren Christensen var formynder. 

7.juni 1834, folio 348b  gårdmand Jørgen Pedersens hustru Else Thomasdatter i Højrup. Børn: Christen Jørgensen, 25 år, Mariane Jørgensdatter, 20 år, Karen Marie Jørgensdatter, 12 år, for hvem gårdmand Peder Jensen i Horneterp var formynder. 

20.juni 1834, folio 350, 356b  informator, student Marcus Hüberts på hovedgården Villerup. 

26.juni 1834, folio 350, 356, 386b Separationsbo. Boopgørelse hos Jacob Degner i gården Bidstrup, St. Olai Sogn, som er sat under værgemål, gift med Margrethe Larsdatter Ulstrup. Hendes lavværge var broderen Hr. Højen. Til stede var også hendes søn Niels Ulstrup, hendes svigersøn toldbetjent Schmidt og Niels Christian Nielsen, der er stedfader til den afdøde søn Lars Ulstrups 2 børn. Sønnens værge var købmand Poul Skibsby. 

29.juni 1834, folio 353  aftægtsmand Jørgen Andersen hos gårdmand Jens Christensen i Rubjerg. Søskende: Kirsten Andersdatter, enke efter Peder Andersen Neistgaard i Tornby, og Maren Andersdatter, 52 år, ugift. 

8.juli 1834, folio 353b, 356b, 357, 367  gårdmand Jens Christensen Svendsen og hustru Johanne Thomasdatter i Krustrup. Arvinger, fællesbørn: Thomas Christian Jensen, Peder Jensen, Mette Jensdatter, gift med husmand Niels Pedersen i Snarup, og Niels Christian Jensen, alle myndige. 

25.august 1834, folio 358, 371  proprietær Poul Joakim Schou på Mølgaard i Asdal Sogn, gift med Ane Dorthea Schou, født Theisen. Hendes lavværge var hr. proprietær Theisen. Eneste arving var sønnen Poul Joakim Schou, 1 år, hvis fødte værge var møller Anthon Schou i Støvring Mølle, men ansat som formynder blev hr. proprietær Jensen til Asdal. 

 

27.august 1834, folio 359b   gårdmand Anders Christensen Østergaard i Bagterp, St. Hans Sogn, gift med Maren Kirstine Andersdatter. Hendes lavværge var Anders Nielsen Bak i Sønder Harritslev. Børn: Christen Andersen, 10 år, Anders Peter Andersen, 5 år, Ane Margrethe Andersdatter, 2 år, hvis formynder var deres farbroder Jens Christensen af Sønderlev. 

1.oktober 1834, folio 361b  gårdmand Morten Pedersen i Kratgaarden, Glimsholt, Ugilt Sogn, gift med Karen Jensdatter. Enkens lavværge var Niels Jensen fra Glimsholt. Børn: Kathrine Mortensdatter, gift med Christen Jensen i Damgaard, Lendum Sogn, Ane Mortensdatter, gift med Niels Christian Pedersen i Sønderaaen, Peder Mortensen, 23 år, Jens Christian Mortensen, 21 år, Marie Mortensdatter, 19 år, Søren Mortensen, 18 år, Johanne Mortensdatter, 16  år, Christian Mortensen, 13 år. Deres værge var farbroderen gårdmand Peder Pedersen i Kalsig, Tolne Sogn. 

13.januar 1835, folio 368b  husmand Jens Christian Pedersen af Gaardestrup, St. Olai Sogn, gift med Cathrine Jacobsdatter. Enkens lavværge var Christen Simonsen. Børn: Ane Kirstine Jensdatter, 2 år, for hvem gårdmand Jens Christophersen i Gjurup var formynder. 

20.februar 1835, folio 369b  gårdmand Søren Jensens hustru Ane Marie Christensdatter i Højrup. Børn: Hanne Marie Sørensdatter, 5 år, Ane Cathrine Sørensdatter, 2 år, for hvem husmand Jens Christian Christensen af Mosbjerg var formynder. 

26.marts 1835, folio 379b  husmand Lars Jensens hustru Sara Larsdatter i Gaasehaugen i Asdal Sogn. Børn: Jens Larsen, 16 år, Lars Christian Larsen, 13 år, Maren Larsdatter, 18 år, Else Larsdatter, 11 år, og slegfredssønnen Jens Christian Christensen, 20 år. Afdødes halvbroder gårdmand Anders Pedersen af Gaardestrup var formynder. 

6.maj 1835, folio 375b, 376b  husmand Henrik Nielsens hustru Else Mikkelsdatter i Horneterp. Børn: Ane Marie Henriksdatter, gift med Christen Bentsen Sørensen i Vesterklit, Ane Johanne Henriksdatter, ugift, Mikkel Henriksen, 19 år, Christiane Henriksdatter, ugift, Maren Henriksdatter, ugift, Niels Christian Henriksen, 7 år, Karen Marie Henriksdatter, 3/4 år. Afdødes broder boelsmand Peder Mikkelsen af Nørrekjul var formynder. 

18.maj 1835, folio 376, 380b  avlskarl Ole Nielsen Grindsted hos kammerråd Bruun på Mølgaard i Ugilt. Afdødes efterladenskaber består af en kiste og nogle gangklæder. 

27.maj 1835, folio 377b  gårdmand Søren Mogensens hustru Kirsten Marie Stephensdatter i Sønderlev. Børn: Stephen Sørensen, 7 år, Mogens Christian Sørensen, 5 år, Niels Christian Sørensen, 1 år. Deres formynder var aftægtsmand Stephen Christensen. 

27.maj 1835, folio 379b  gårdmand Christen Jacobsen i Nørum, gift med Johanne Nielsdatter. Børn: Jacob Christian Christensen, 27 år, fra foregående ægteskab med Maren Jensdatter, Niels Krogh Christensen, 24 år, Sidsel Marie Christensdatter, gift med gårdmand Christen Nielsen Engberg i Horne, Christopher Christensen, 20 år, Ane Johanne Christensdatter, 16 år, Christian Peter Christensen, 4 år. Gårdmand og møller Christen Bjerregaard var formynder, og gårdmand Jens Nielsen lavværge for enken. 

17.juni 1835, folio 381  husmand Christen Laursen Højen af Tornby, gift med Inger Jespersdatter. Børn: Inger Marie Christensdatter , 19 år, Jens Peter Christensen, 15 år, Maren Christensdatter, 13 år, Lars Christian Christensen, 9 år, Christine Christensdatter, 6 år. Deres formynder var handelsmand Peder Jensen. Enkens lavværge var Jens Laursen. 

3.juli 1835, folio 381b, 391  afd. Kaptajn Johann Zøllners enke Margrethe Kirstine Zøllner fra Vordingborg. Børn: Ane Johanne Zøllner, ugift, som hr. postmester Hartmann var formynder for. 

3.juli 1835, folio 382b  gårdmand Thomas Christian Jensens hustru Cathrine Andersdatter i Jelstrup Nørgaard. Børn: Inger Kirstine Thomasdatter, 10 år, Ane Marie Thomasdatter, 8 år, Jens Thomsen, 4 år, Jens Andreas Thomsen, ½ år. Christen Bjerregaard fra Sønder Mølle var formynder. 

26.september 1835, folio 394  Thomas Christensen Sønderhedes arvekapital efter faderen Christen Sørensen Bagh, udlagt ham 30.juni 1817, men sønnen har været fraværende over 15 år, og halvbroderen Søren Christensen Bagh af Frueholthuset i Bjergby Sogn, halvsøsteren Karen Christensdatter, gift med Christen Jacobsen i Bjergby, helsøsteren Kirstine Christensdatter, gift med Thomas Skjeltved i Dronninglund Sogn, halvsøsteren Kirstine, gift med Jens Tøttenborg i Flade Sogn, de sidste 2 måske døde, halvsøsteren Karen, der var gift med C. Samson i Aalborg, hendes børn Henriette Samson, gift med glarmester Knakkergaard, og Hanne Samson, enke efter drejer Grønbæk, halvsøsteren Inger Marie, enke efter tegnelærer Bruun i Aalborg, er nu alle arvinger. I overformynderiet stod der også en arv tilfalden hans fader efter slagtermester Peder Mogensen i Aalborg.  

5.oktober 1835, folio 394b, 396b  Jens Madsens enke Else Jensdatter, ejer af Aagaard i Nørre Mølle, Skallerup Sogn. Tilsynsværge for fraværende arvinger var gårdmand Peder Nielsen i Sønderlev. Arvinger på mandens side: 1. gårdmand Erik Christian Pedersen af Gaardestrup, hvis hustru Johanne Marie Andersdatters moder Margrethe Madsdatter var afdødes søster  2. Husmand Christian Jensen af Sønderlev, hvis hustru Maren Pedersdatters moder Ane Marie Madsdatter er afdødes søster, nu aftægtskone.  3. Gårdmand Jens Andersen af Sønderlev, hvis hustru Johanne Jensdatters moder Johanne Madsdatter var afdødes søster. Johanne Jensdatters søskende: 4. Boelsmand Anders Jensen Møller, boende i Vellingshøj  5. Mads Jensen i Hæstrup Mølle  6. Kirsten Jensdatter, gift med gårdmand Anders Rævbak fra Bagterp  7. husmand Mads Christian Hansen af Jelstrup, søn af Hans Madsen, som var afdødes broder. Hans Madsens andre børn var 8. Svend Hansen, forhen husmand i Jelstrup 9. Jens Møller Hansen, snedker og boende i Alstrup  10. Johanne Marie Hansdatter, gift med husmand Jens Christensen Jensen i Rubjerg  11. Gårdmandsenke Mariane Madsdatter, Niels Christensens enke af Høngaard, afdødes søster  12. Gårdmand Christen Madsen i Nørlev, hvis svoger var Knud Pedersen af Sønderlev, også afdødes broder.
Arvinger på konens side: en brodersøn Jens Jensen af Nørre Mølle, som var testamenteret den afdøde kones andel af boet.
Gårdmand Søren Mogensen af Sønderlev anmeldte, at boet skyldte hans svigerfader, aftægtsmand Stephen Christensen, penge. 

23.november 1835, folio 398  gårdmand Lars Christensen i Sakstrup, Bjergby Sogn, gift med Ane Marie Christensdatter. Hendes lavværge var gårdmand Jeppe Christensen i Knavre. Børn med enken: Christen Laursen, 26 år, Ane Johanne Larsdatter, ugift. Fra tidligere ægteskab: Morten Larsen, myndig, Maren Larsdatter, gift med gårdmand Niels Christensen i Bjergby Dale. Den umyndiges formynder var gårdmand Anders Christensen i Vennebjerg. 

26.november 1835, folio 400,  gårdmand Jens Christensen i Rubjerg By, gift med Johanne Pedersdatter. Hendes lavværge var gårdmand Peder Jensen Lophauge af Vennebjerg. Fællesbørn: Johanne Marie Jensdatter, gift med boelsmand Peder Andersen i Ulstrup, Maren Kirstine Jensdatter, gift med boelsmand Christen Sørensen i Lønstrup, Peder Christian Jensen, 17 år, Jørgen Andersen Jensen, 7 år. Afdødes søsters mand, gårdmand Christen Mikkelsen af Vidstrup, var formynder.  

16.juni 1835, folio 402b  aftægtsmand Jørgen Andersen i Rubjerg. Arvinger: Johanne Christensdatter Kjærsgaard, hvis søn husmand Niels Christensen mødte sammen med sin søn Christen Nielsen, gårdmand Peder Andersen Ulstrup mødte for sin kones broder, Jørgen Andersen Jensen, Thomas Pedersen i Rubjerg Degnebolig, sognefoged Christian Nielsen i Rubjerg. 

31.december 1836, død 24.oktober 1833  ungkarl Anders Christian Iversen af Horneterp, Horne Sogn. Hans stiffader var husmand Niels Simonsen i Horneterp, hans moder Birgitte Pedersdatter. Søskende: helsøstrene Johanne Iversdatter, ugift, og Maren Iversdatter, halvbroderen Iver Nielsen,  15 år, Peder Christian Nielsen, 12 år, Simon Nielsen, 9 år. Deres formynder var deres farbroder Christen Simonsen fra Horneterp.  

23.januar 1836, folio 409b  gårdmand Christen Sørensen i Holtegaard, Mygdal sogn, gift med Mette Mortensdatter. Enken får bevilget uskiftet bo. Selvejergårdmand Christen Christensen Ejstrup i Tornby Sogn var overformynder. Enkens lavværge selvejergårdmand Søren Mortensen Rams i Bjergby Sogn. Børn: Søren Christensen, 27 år, Ane Christensdatter, 30 år, gift med selvejergårdmand Anders Nielsen Kobbeltved i Mygdal Sogn, Karen Marie Christensdatter, 20 år, ugift. 

2.januar 1837, folio 411b, 422b  fæstehusmand Anders Mikkelsens enke Sophie Nielsdatter i Kalstrup, Astrup Sogn. Formynder for børnene var husmand Niels Christian Nielsen i Snevre Nørhede. Børn: Mikkel Andersen, 18 år, Niels Christian Andersen, 9 år, Else Marie Andersdatter, Johanne Andersdatter, ugifte. 

6.juni 1837, folio 412b  ugifte gårdmand Jens Thomsen i Sønder Harritslev by. Søskende: husmand Niels Thomsen i Sønder Harritslev og Ane Marie Thomasdatter, ugift. Hendes søskendebarn boelsmand Peder Andersen af Ulstrup, Rubjerg Sogn, var formynder.  Anne Marie Thomasdatter beholder gården. 

21.juni 1837, folio 414  husmand Lars Hansen Koldbroe af Harritslev, forhen gift med Ane Jensdatter. Børn: Søren Laursen, myndig, Maren Laursdatter, 22 år, hjemme, Jens Laursen, 16 år, Christian Laursen, 13 år. Afdøde havde været fæster under Børglum Kloster Gods, men afstået fæstet for 300 rd og derfor købt et hus i Sønder Harritslev af Lars Peter Post. 

2.august 1840, folio 415  gårdmand Christen Jespersens stifdatter Dorthe Kirstine Kjeldsdatter i Sønder Harritslev. Afdødes moder var Mette Sørensdatter, enke efter Kjeld Larsen. Søskende: Christiane Kjeldsdatter, 15 år. Hendes formynder var gårdmand Mads Pedersen i Sønder Harritslev. Skifte efter afdødes fader Kjeld Larsen af Furreby var sluttet 6.september 1822. 

23.september 1837, folio 416  gårdmand Peder Pedersens hustru Johanne Christensdatter i Skovsmose, Mygdal Sogn. Fællesbørn: Peder Christian Pedersen, 9 år, Anders Pedersen, 5 år, Ane Marie Pedersen, 1½ år. Afdødes søsters mand, boelsmand Peder Byrgesen af Hummelkrog var formynder. 

4.oktober 1837, folio 418  husmand Kjeld Mouritsen i Nørre Harritslev. Formynder var Jens Mouritsen. 

6.oktober 1837, folio 418  husmand Anders Christophersen i Takshede, Mygdal Sogn, gift med Mette Poulsdatter. Hendes lavværge var gårdmand Christen Andersen af Dahl. Deres børn: Poul Andersen, 22 år, Inger Marie Andersdatter, 20 år. Fra ægteskabet med Maren Nielsdatter: Maren Kirstine Andersdatter, 34 år, ugift, Else Marie Andersdatter, 31 år, Ane Andersdatter, gift med gårdmand Frederik Madsen i Tornby, Kirsten Andersdatter, gift med husmand Mads Jensen i Rye, Bjergby Sogn. Hr. Møller Schmidt til Christiansminde blev ansat som kurator for de umyndige. 

24.oktober 1837, folio 420  Thomas Christensen Sønderhede i Sindal. Arvinger: A.    En helsøster Kirsten Christensdatter, gift med husmand Thomas Larsen Skeltved af Ørsøe, død, hendes 2 børn Else Marie Thomasdatter, 20 år, og Larsine Christine Thomasdatter, 17 år, og gårdmand Lars Nielsen Taarndahl i Flade.

B.    En halvsøster Kristine Andersdatter, forhen gift med gårdmand Jens Knudsen Tøttenborg i Flade, begge døde, deres 3 sønner indsidder Christen Jensen i Aasted, husmand Knud Jensen i Elling og husmand Jens Jensen i Flade Sogn, hans 2 drenge Jens Christian Jensen, 20 år, og Christen Jensen, 17 år.

C.    En halvsøster Karen Christensdatter, gift med Thorger Samson i Aalborg, begge døde, deres børn: Ole Thorgersen, fuldmægtig i Viborg, Henriette Thorgersdatter, gift med glarmester Knakkegaard i Aalborg, Mette Johanne Thorgersdatter, gift med skolelærer Thyrring i Store Binderup.

D.    En halvsøster Inger Marie, enke efter tegnelærer Bruun i Aalborg.

E.    En halvsøster Karen, gift med husmand Christen Jacobsen i Bjergby.

F.     En halvbroder husmand Søren Christensen Bak i Bjergby.

29.december 1837, folio 423  husmand og stenkløver Jens Jørgensen Øland af Horne, gift med Maren Christensdatter. Enkens lavværge var husmand Jens Pedersen, og tilsynsværge var gårdmand Morten Christensen. Søskende: gårdmand Niels Jørgensen i Sønderbro, Brovst Sogn, afg. Mette Marie Jørgensdatter, hendes børn Ellen Kirstine Pedersdatter, Johanne Marie Pedersdatter, Mette Marie Pedersdatter og Ane Kirstine Pedersdatter. 

14.februar 1837, folio 425, 434  aftægtskone Johanne Pedersdatter i gården Hunderup, Skallerup Sogn, enke efter gårdmand Jens Laursen. Gårdmand Niels Sørensen bevidnede, at afdøde ikke havde livsarvinger, men havde oprettet testamente. Dannebrogsmand Thomas Pedersen var formynder for de mindreårige arvinger: Jens Laursen Pedersen, Anders Peter Pedersen, Johanne Marie Pedersdatter, Karen Margrethe Pedersdatter, Christine Pedersdatter. 

16.september 1837, folio 426, 435  skolelærer Rasmus Peter Nørgaard i Vennebjerg Skole. Børn: en nylig afdød datter Ane Petrine Rasmusdatter og Vilhelmine Elisabeth Rasmusdatter Nørgaard. Tilgodehavende hos Dorthe Christiansdatter i Velling. Datterens rejse til Karmark nævnes i opgørelsen, samt kost og logi sst. fra sept. 1838 - juni 1841. 

15.december 1838, folio 429  husmand Jens Larsens hustru Ane Christensdatter af Nørum. Børn: Lars Christian Jensen, 21 år, Christoffer Jensen, 19 år, Peder Jensen, 14 år, Jørgen Peter Jensen, 11 år, Bodil Margrethe Jensdatter, 17 år, Else Christine Jensdatter, 15 år. Gårdmand Jørgen Christensen Langager af Højrup var formynder. 

10.juli 1839, folio 430b  husmand Jens Christiansen Halds hustru Ellen Larsdatter af Rubjerg. Børn: Christian Jensen, 10 år, Laurits Ole Jensen, 8 år, Jens Peter Jensen, 2 år, Ane Sophie Jensdatter, 12 år, Mette Marie Jensdatter, 6 år, Ane Cathrine Jensdatter, 4 år. Afdødes halvbroder husmand Niels Kaas af Vraa Sogn var født værge, men ej mødt, derfor beskikket husmand Jens Poulsen af Rubjerg. 

20.august 1840, folio 432  P. Chr. Møllers opbudsbo. 

27.december 1840, folio 432b  husmand Søren Andersen af Lørslev. Børn: Christiane Sørensdatter og Margrethe Sørensdatter, hvis formynder var høker Poulsen. 

31.december 1840, folio 434b  husmand Jens Jensens enke Karen Andersdatter af Sønderlev. Boet overdrages fattigvæsnet i Skallerup og Vennebjerg Sogne.