VILLERUP GODS G19-1

Designation over de på Willerup Gods holdte skifter, som i den for godset havende protokol findes indført fra år 1744 og fremdeles

 

1.      Pag. 432 Anne Jensdatter, Christen Nielsen Skouboes hustru i Lønstrup by. Skifte begyndt 1744 den 11. aug. Arvinger, søskendebørn og halvsøskendebørn: Søren Svendsen i Hundelev by, Poul Svendsen i Thy,  afg. Niels Svendsen, sidst boende i Hjørring, hans børn, nemlig Laurs Nielsen, Christen Nielsen, Mogens Svendsen, som boede og døde i Sønderlev by, hans søn Svend Mogensen, Peder Nielsen af Sønderlev by hans hustru Bodil Andersdatter, Peder Lauridsen ibid. hans kone Anne Andersdatter, afg. Peder Nielsen af Sønderlev hans enke Anne Christensdatter, Johan af Krustrup hans enke Kirsten Nielsdatter, Thomas Pedersen af Nørum hans hustru Birgitte Nielsdatter, Karen Nielsdatter, skal være gift i Dronninglund Sogn. Intet om alder og ingen arv falden. Vurderingsmænd Christen Madsen og Anders Madsen af Lønstrup. Ingen formyndere. 

2.      Side 435 Jens Laursen i Nørlev, Skallerup Sogn, gift med Anne Pedersdatter. Skifte begyndt 1744 den 4. nov. Arvinger, fællesbørn: Isak Jensen, som har overtog faderens fæste 1738, Laurs Jensen, boende i Øster Vidstrup, Peder Jensen, 29 år, vanfør, Hans Jensen, 20 år, tjener broderen Laurs Jensen, Maren Jensdatter, tjener Niels Jensen i Nørlev, Birgitte Jensdatter, tjener Jens Pedersen i Klitten. Ingen arv falden. Formynder Laurs Jensen af Øster Vidstrup. Enkens lavværge Jens Nielsen Skytte i Nørlev. 

3.      Side 436 Kirsten Nielsdatter, Jens Nielsen Skyttes hustru i Nørlev, Skallerup Sogn. Død den 5. sept. 1746, skifte begyndt 1746 den 5. okt. Arvinger: Brødrene Peder Nielsen i Løgtegaard i Vennebjerg, Søren Nielsen i Lyngby Sogn og by, den afdøde broder Jens Nielsen af Gaardestrup hans børn Niels Jensen, 27 år, Else Jensdatter, ugift, begge boende i Gaardestrup, den afg. søster Johanne Nielsdatter hendes børn Niels Hejlesen i Klitten, Skallerup Sogn, og Peder Hejlesen af Præstholmen hans børn Christen Pedersen i Jelstrup hos Christen Nielsen Degn, 7 år, og Johanne Pedersdatter hos Christen Madsen i Lønstrup, 5 år, samt Maren Hejlesdatter, der tjener i stærvboen, en afg. søster Else Nielsdatters barn Bodil Thomasdatter, også tjenende i stærvboen. Ingen arv falden. Vurderingsmænd Niels Jensen og Christen Sørensen i Nørlev. 

4.      Side 442 Anne Christensdatter, Thomas Mogensens hustru i Brødslev by. Skifte begyndt 1746 den 23. nov. Ingen arvinger kendtes. Vurderingsmænd Christen Hedemand i Brødslev og Jens Albrethsen i Vester Hjermitslev. 

5.      Side 444 Knud Hansen i Lønstrup by, gift med Mette Pedersdatter. Skifte begyndt 1747 den 4. jan. afsluttet den 25. jan. Arvinger: fra første ægteskab Johanne Knudsdatter, 5 år, og med enken, Kirsten Knudsdatter, 2½ år. Ingen arv i penge falden, men Johanne Knudsdatter ved skiftet tillagt en fyr kiste og sin salig moders klæder, vurderet til 5 rd 1 mk. Disse klæder blev leveret til den ansatte formynder Niels Olesen i Lønstrup. Enkens lavværge Christen Westrup i Lønstrup. Vurderingsmænd Niels Hansen og Stephan Svendsen af Lønstrup. 

6.      Side 446 Jens Nielsen Winter i Sønder Lophauge, gift med Anne Pedersdatter. Skifte begyndt 1747 den 9. nov. sluttet 8. okt. 1748. Arvinger: Jens Jensen, nogle dage gl., død som spæd. Ingen arv. Enkens lavværge hendes broder Niels Pedersen af Sønder Harritslev. Gæld til Anders Hansen af Vester Vidstrup, Christen Pedersen af Halden i Ingstrup Sogn, Niels Jensen af Skøttrup i Børglum Sogn og degnen Jens Lauridsen af Vennebjerg. Gården blev fæstet til Jens Jensen. Enkens svoger er Anders Andersen i Nørre Tirup. Vurderingsmænd Peder Christensen af Vennebjerg og Peder Christensen af Nørre Lophauge. 

7.      Side 456 Niels Simonsen i Nørum, gift med Bodil Jensdatter. Skifte begyndt 1748 den 16. Marts. Arvinger, fællesbørn: Jens Nielsen, 12 år, Maren Nielsdatter, 16 år. Ingen arv. Enkens lavværge Jens Jensen Bæk i Nørum by. Vurderingsmænd Jens Christensen og Christen Laursen af Nørum By. Enkens lavværge Jens Jensen. 

8.      Side 457 Christen Sørensen i Stenum, gift med Maren Jensdatter. Skifte begyndt 1748 den 25. Apr.. Arvinger, fællesbørn: Jens Christensen i Stenum By på Villerup Gods, 42 år, Søren Christensen, 28 år, fæster af stærvboen, Laurs Christensen, 25 år, Ingeborg Christensdatter, 40 år, gift med Walter Eggersen Klærche i Nibe, Ellen Christensdatter, 36 år, gift med Simon Nielsen i Stenum, Else Christensdatter, 32 år, gift med Anders Christensen i Kjærsgaard, Tolstrup Sogn, Maren Christensdatter, 22 år, hjemme. Ingen arv. Enken nyder ophold sin livstid hos sønnen Søren Christensen. Vurderingsmænd Jens Sørensen af Stenum og Stephan Svendsen i Lønstrup. 

9.      Side 461 Anders Hansen i Lønstrup, gift med Maren Pedersdatter. Skifte begyndt 1751 den 22. Dec.. Arvinger, børn: Hans Andersen, 7 år, Else Andersdatter, 10 år, Karen Andersdatter, 5 år, Niels Andersen, 1½ år. Ingen arv. Formynder Niels Olesen i Lønstrup. Enkens lavværge Christen Madsen i Lønstrup. Vurderingsmænd Anders Madsen og Jesper Jørgensen. 

10.  Side 462 Peder Jensen Kragdal i Vennebjerg, gift med Johanne Mathiasdatter. Skifte begyndt den 15. feb. 1752. Arvinger, børn: Jens Pedersen, 15 år, Christen Pedersen, 13 år. Ingen arv. Formynder Søren Sørensen i Mosen, Vennebjerg Sogn. Enkens lavværge Andreas Berntsen i Vennebjerg. Vurderingsmænd Peder Michelsen og Jens Jensen af Vennebjerg. 

11.  Side 464 Christen Klemmensen Lønstrup, gift med Inger Pedersdatter. Skifte begyndt 21. dec. 1751. Arvinger, børn: Anne Margrethe Christensdatter, 13 år, Jens Christensen, 10 år, Anne Christensdatter, 5 år, Klemmen Christensen, 2 år. Formynder Christen Madsen i Lønstrup. Enkens lavværge Anders Madsen af Lønstrup. Enken fik til beboelse det hus i Vennebjerg by, som Johanne Plettes fradøde. Vurderingsmænd Knud Jensen og Niels Olesen.

 

12.  Side 466 Niels Olesen i Sønder Vrå by, gift med Maren Poulsdatter. Skifte begyndt 1751 den 20. nov. Arving , datteren Anne Nielsdatter, 6 år. Formynder Jens Christensen i Sønder Vrå. Enkens lavværge Søren Jensen i Sønder Vraa. Ingen arv. Vurderingsmænd Peder Pedersen Krog og Niels Jensen, begge af Sønder Vraa. 

13.  Side 468 Ole Jensen i Sønderlev, gift med Maren Thomasdatter. Skifte begyndt 1752 den 6. apr. Arvinger, børn: Anders Olesen, myndig, Anne Olesdatter gift med Søren Svendsen i Sønderlev. Enkens lavværge Niels Jensen af Sønderlev. Vurderingsmænd Anders Nielsen Smed og Jens Christoffersen.  

14.  Side 470 Johanne Christensdatter i Vennebjerg by hos Anders Mortensen. Skifte begyndt 1753 den 17. dec. Ingen arvinger nævnt, men underskrevet af Anders Mortensen og Svend Andersen. Vurderingsmænd Niels Jensen og Anders Andersen, begge af Vennebjerg Sogn og By. 

15.  Side 472 Mette Pedersdatter, Thor Sørensens hustru i Lønstrup. Skifte begyndt 1752 den 17. sept. afsluttet den 4. Okt.. Arvinger, børn: Kirsten Knudsdatter, 6 år, Knud Thorsen, 1 år. Formynder Jens Pedersen i Lønstrup, deres morbroder. Afdødes moder var Karen Madsdatter. Ingen arv. Vurderingsmænd Mathias Stefansen og Niels Laursen, begge Lønstrup. 

16.  Side 475 Maren Pedersdatter i Harregaarden, Lønstrup. Skifte begyndt 1752 den 19. marts, sluttet 9. okt. Arvinger: Stefan Svendsen i Harregaard, Peder Svendsen hos broderen, Johanne Svendsdatter, tjenende i Rubjerg Præstegaard. Formynder Johannes søskendebarn Niels Olesen i Lønstrup. Ingen arv. Vurderingsmænd Niels Olesen og Christen Nielsen, begge Lønstrup, senere Christen Skagbo og Mathias Stefansen af Lønstrup. 

17.  Side 477 Klaus Wigelsen i Stade, gift med Maren Jespersdatter. Skifte begyndt 1753 den 12. juli. Arvinger, børn: Christen Klausen, 23 år, gift med Maren Nielsdatter i Lønstrup, Inger Klausdatter, 21 år, Jens Klausen, 14 år. Ingen formynder nævnt, men afdødes pårørende Laurits Wigelsen og Kirsten Wigelsdatter i Hundelev var til stede. Vurderingsmænd Christen Pedersen og Niels Jensen, begge Vennebjerg. 

18.  Side 480 Ingeborg Nielsdatter i Sønderlev. Skifte begyndt 1751 den 2. nov. sluttet den 24. dec. Arving, en datter Kirsten Stefansdatter, hos sin morbroder byfoged Poul Børglum i Hjørring. Formynder Laurs Pedersen i Sønderlev. Ingen arv. Vurderingsmænd Jens Bæch og Jens Christoffersen, begge Sønderlev. 

19.  Side 483 Maren Andersdatter. Skifte begyndt 1751 den 12. juni. Arvinger, brødrene Niels Andersen af Sønderlev, Peder Andersen i Gaardestrup, begge myndige. Ingen arv. Vurderingsmænd Peder Jensen af Sønderlev og Peder Stephansen af Nørum. 

20.  Side 484 Anders Jensen i Vennebjerg hos svigersønnen Peder Christensen. Skifte begyndt 1754 den 21. maj. Arvinger, børn: Dorethe Andersdatter, gift med Peder Christensen, Maren Andersdatter, gift med Thomas Jensen i Dahl, deres børnebørn Maren Jensdatter, gift med Christen Mortensen i Lyngby, Anne Jensdatter, gift med Niels Nielsen i Ulstrup, Mette Jensdatter, gift med Christen Poulsen i Lyngby, Jens Jensen, Anders Jensen, Bodil Jensdatter, Sidsel Jensdatter. På de umyndiges vegne var mødt deres moder Agnete Jensdatter. Vurderingsmænd Christen Thomasen og Søren Sørensen, begge Vennebjerg. 

21.  Side 485 Margrethe Sørensdatters mand i Nørum. Skifte begyndt 1754 den 26. apr. Ingen arvinger nævnt. Vurderingsmænd Niels Mikkelsen og Christen Olufsen, begge Nørum. 

22.  Side 486 Birgitte Pedersdatter, Poul Skrædders enke, som efter mandens død var flyttet til Vennebjerg og der døde i armod. Skifte begyndt 1755 den 14. feb. Arving, Svend Nielsens kones barn, Laurs Christensen, 5 år. Ingen arv. Vurderingsmænd Svend Andersen og Niels Jensen. 

23.  Side 487 Birgitte Andersdatter, Jens Christoffersens hustru i Sønderlev. Skifte begyndt 1753 den 20. jan. Arvinger, fællesbørn: Anders Jensen, 34 år, Maren Jensdatter, gift med Laurs Pedersen i Ryttergaarden ibid, Sidsel Jensdatter, gift med Laurs Andersen i Storgaard ibid. Karen Jensdatter, gift med Anders Nielsen i Sønderlev, Johanne Jensdatter, 21 år. Formynder var faderen Jens Christoffersen. Ingen arv. Vurderingsmænd Jens Pedersen i Sønderlev og Christen Laursen af Nørum. 

24.  Side 490 Christen Grønning hos Søren Andersen i Jelstrup. Skifte begyndt 1755 den 1. maj, sluttet 7. juni. Arvinger: broderbørnene Niels Madsen i Løth, Vejby Sogn, Peder Madsen, tjenende i Børglum by, Mette Madsdatter, gift med Niels Christensen Krag i Hundelev, Karen Madsdatter af Hundelev. Samtlige arvinger ved forening tilfalden 3 rd, som dem straks blev udbetalt. Samtlige arvinger myndige eller gift. Vurderingsmænd Anders Thøgersen og Christen Nielsen, begge af Jelstrup By. 

25.  Side 494 Anna Pedersdatter, Mathias Steffensens hustru i Lønstrup. Skifte begyndt 1755 den 10. juni. Arvinger: sønnen Anders Mathiasen, datterdatteren Karen Svendsdatter, hvis formynder var faderen Svend Pedersen og senere en broder Peder Svendsen. Vurderingsmænd Jesper Jørgensen og Anders Madsen, begge af Lønstrup. 

26.  Side 495 Peder Jensen Huus, husmand i Sønderlev, gift med Kirsten Hansdatter. Skifte begyndt 175 den 25. maj. Arvinger, børn: Jens Pedersen, gift og bor i Sønderlev, og Anne Pedersdatter, gift med Jens Pedersen Rugtved i Vellingshøj. Vurderingsmænd Jens Christoffersen og Jens Pedersen, begge af Sønderlev. 

27.  Side 497 Maren Nielsdatter, Anders Hansens hustru i Lønstrup. Skifte begyndt 1760 den 9. juni, sluttet den 8. juli. Arvinger: Maren Christensdatter, gift med Laurs Sørensen i Vester Vidstrup, Anne Christensdatter, gift med Hans Andersen Badskær i Hæstrup by, som er afdødes søsterbørn, Jens Christensen og Christen Christensen i Haugaard, Vennebjerg Sogn, ligeledes på søsterside, Poul Christensen i Nørre Harritslev og Jens Christensen i Dahl i Vennebjerg Sogn, begge på afdødes broders side. Vurderingsmænd Sr. Christen Pedersen i Lønstrup og Thøger Mikkelsen i Maarup. 

28.  Side 503 Stefan Svendsens hustru i Lønstrup. Skifte begyndt 3. nov. 1763. Arvinger, børn: Svend Stefansen, 19 år, Ole Stefansen, 16 år, Maren Stefansdatter, 9 år. Formynder var Anders Mathiasen af Lønstrup. Ingen arv. Vurderingsmænd Peder Andersen af Vennebjerg og Niels Pedersen i Lønstrup. 

29.  Side 505 Anne Laursdatter, Stefan Hansens hustru i Nørre Harritslev. Skifte begyndt 1757 den 8. dec.sluttet 19. jan. 1758. Arvinger, børn: Christen Christensens hustru Helena Christensdatter i Hjørring, Niels Christensen, Christen Nielsen, begge bosat i Berig i Norge, og Laurs Nielsen, tjenende sst. Formyndere Christoffer Jensen og Poul Christensen i Nørre Harritslev. Vurderingsmænd Christen Jensen og Thomas Nielsen, begge af Nørre Harritslev. 

30.  Side 508 Anne Simonsdatter i Nørre Harritslev. Skifte begyndt 1763 den 22. feb. Ingen arvinger nævnt, men formynder er Thomas Nielsen Vestergaard i Nørre Harritslev. Vurderingsmænd Stephan Hansen af Harritslev og Ole Sørensen af Nørum. 

31.  Side 509 Anne Pedersdatter, Zacharias Christensens hustru i Kringelhuset. Skifte begyndt 1759 den 10. marts. Arvinger: Christen Zachariassen, 29 år, Peder Zachariassen, 27 år, Søren Zachariassen, 25 år, tjenende Laurs Olesen i Holte by, Sidsel Zachariasdatter, 22 år, tjenende Ole Jensen i Emb by, Anne Zachariasdatter, 19 år, Peder Zachariassen, 12 år, Johanne Zachariasdatter, 9 år. Formyndere Peder Zachariassen og Christen Zachariassen. På de fraværendes vegne ansattes Niels Laursen i Løgtegaard og Svend Andersen i Vennebjerg. Ingen arv. Vurderingsmænd Svend Andersen og Niels Lauridsen. 

32.  Side 511 Johanne Christensdatter, Zacharias Christensens hustru i Kringelhuset. Skifte begyndt 1763 den 5. dec.. Arvinger: Anne Zachariasdatter, 4 år, Kirsten Zachariasdatter, 3 år. Faderen Zacharias Christensen var formynder. Ingen arv. Vurderingsmænd Christen Laursen og Hans Jensen, begge Nørum. 

33.  Side 512 Peder Jensen Vestergaard i Nørum, gift med Kirsten Jensdatter. Skifte begyndt 1763 den 19. maj, sluttet 25. Okt.. Arvinger: Jens Pedersen, 5 år, Niels Pedersen, 3 år, Maren Pedersdatter, 18 uger. Formynder deres morbroder Thomas Jensen i Nørum. Enkens lavværge Christen Andersen af Nørum. Ingen arv. Vurderingsmænd Knud Jensen i Sønderlev og Christen Laursen i Nørum. 

34.  Side 517 Mette Christensdatter, Christen Huuses hustru i Sønderlev. Skifte begyndt 1762 den 3. maj, sluttet 26. Marts 1766. Arvinger, børn: Inger Christensdatter, 19 år, tjenende i Løgtegaard, Mette Christensdatter, 17 år, tjenende Peder Andersen i Vennebjerg, Thomas Christensen, 13 år, og Peder Christensen, 10 år, begge tjenende forpagteren på Villerup, Christen Christensen, 12 år, tjenende i Gjurup, og Anders Christensen, 6 år, hos faderen i Gølstrup. Ingen arv. Formynder Børrild Jensen i Sønderlev og Stefan Bruun i Vennebjerg. Enkemanden opholdt sig ved skifteslutningen i Gølstrup og var da gift med Maren Olesdatter. Vurderingsmænd Laurs Pedersen og Anders Pedersen af Sønderlev. 

35.  Side 520 Jens Thomsen i Gølstrup, gift med Kirsten Nielsdatter. Skifte begyndt den 21. dec. 1761, sluttet 28. Marts 1765. Arvinger, fællesbørn: Christen Jensen, 16 år, Anders Jensen, 14 år, Inger Jensdatter, 12 år, Anne Jensdatter, 10 år, Maren Jensdatter, 5 år. Ansat formynder Jens Laursen i Sønderlev. Enken blev senere gift med Christen Pedersen Kragdahl i Gølstrup. Ingen arv. Vurderingsmænd Søren Sørensen i Jelstrup og Thomas Jensen i Gølstrup. 

36.  Side 522 Troels Jensen i Vennebjerg, gift med Anne Albretsdatter, meget tunghør. Skifte begyndt 1763 den 28. nov. sluttet 29. marts 1765. Arvinger: en søster Johanne Jensdatter i Vejby, søsterbørn bl.a. Christen Pedersens hustru i Øster Vidstrup og  Mathias Madsen i Gaardestrup, alle myndige. Ingen arv. Vurderingsmænd Peder Christensen af Vennebjerg og Søren Svendsen af Sønderlev. 

37.  Side 525 Anders Hansen hos Peder Zachariassen i Lønstrup. Skifte begyndt 1765 den 25. jan. Arving afdødes slegfredssøn Peder Andersen i Rubjerg. Nogle klæder, vurderet til 5 mk 6 sk, straks modtaget af arvingen, som er myndig. Vurderingsmænd Christen Christensen af Vennebjerg og Mikkel Laursen af Lønstrup. 

38.  Side 526 Jens Jensen Lyngby i Nørum, gift med Margrethe Jensdatter. Skifte begyndt 1761 den 26. juni. Arvinger Jens Jensen, 2 år, Niels Jensen, ½ år. Formynder Peder Jensen Vestergaard i Nørum. Enkens lavværge broderen Simon Jensen i Lyngby. Ingen arv. Vurderingsmænd Christen Laursen og Hans Jensen i Nørum. 

39.  Side 529 Maren Michelsdatter i Sønderlev, boende hos sin halvsøsters mand Niels Christensen. Skifte begyndt 1761 den 11. maj, sluttet 7. juli 1761. Afdøde havde givet sin kiste til søstersønnen Christen Pedersen. Afdødes broder blev ved skiftet påråbt, men ikke mødt. Hele boens indtægt ved dette skifte beløb 5 rd 2 mk 10 sk, som blev Niels Christensen i Sønderlev udlagt for begravelsesomkostninger. Vurderingsmænd Christen Pedersen og Jens Pedersen, begge Sønderlev. 

40.  Side 531 Anders Olesen i Sønderlev, gift med Else Christensdatter. Skifte begyndt 1760 den 18. juni. Ingen arvinger nævnt. Stærvboet beløb 1 rd 4 mk 14 sk. Det beholdt enken Else Christensdatter i Sønderlev. Vurderingsmænd Knud Jensen og Jens Pedersen, Sønderlev. 

41.  Side 531 Karen Thomasdatter, Søren Christensen Bæks hustru i Sønderlev, opholdende sig hos sønnen Jens Sørensen Bæk. Skifte begyndt 1761 den 25. apr. Arvinger: Jens Sørensen, 26 år, Peder Sørensen, 23 år, Niels Sørensen, 21 år, Johanne Sørensdatter, 19 år. Formynder Christen Pedersen i Sønderlev. Vurderingsmænd Peder Jensen Vestergaard og Jens Jensen Lyngby i Nørum. 

42.  Side 532 Margrethe Andersdatter, Niels Jensens hustru i Nørlev. Skifte begyndt 1760 den 5. juli, sluttet 4. aug. 1760. Arvinger: afdødes brodersøn Anders Nielsen i Vangsgaard, Gærum Sogn, broderbørnene Anders Sørensen i Lundersted Sogn, 22 år, Anne Sørensdatter, 26 år, tjenende Laurs Pedersen Høelund i Øster Harsing Sogn, Johanne Sørensdatter, 14 år, hos moderen i Øster Harsing By, Niels Sørensen, 16 år, tjenende Laurs Pedersen Høelund, og afdødes søster Karen Andersdatter med lavværge Jens Pedersen fra Nørlev. Formynder for de umyndige var Anders Nielsen. Vurderingsmænd Peder Mikkelsen og Lars Larsen af Nørlev. 

43.  Side 538 Laurs Jensen i Øster Vidstrup, gift med Maren Christensdatter. Skifte begyndt 1761 den 25. maj, sluttet den 28. juni 1761. Arving Mette Laursdatter, ½ år. Formynder Isak Jensen i Nørlev, afdødes broder. Enkens lavværge Jens Pedersen Møller i Nørlev. Vurderingsmænd Niels Thomsen og Jens Jacobsen Kraglund. 

44.  Side 542 Anne Jensdatter i Øster Vidstrup hos Laurs Jensen Gaardestrup. Skifte begyndt 1759 den 13. marts sluttet den 23. sept. 1760. Den afdødes efterladenskaber blev givet Laurs Jensen i Øster Vidstrup for begravelsesomkostninger. Vurderingsmænd Jens Kragelund og Jens Jørgensen. 

45.  Side 545 Sidsel Nielsdatter, Albret Jensens hustru i Vester Hjermitslev. Skifte begyndt 1763 den 31. jan. sluttet den 14. feb. Arvinger: Jens Albretsen, 8 år, Karen Albretsdatter, 5 år, Niels Albretsen, 3 år, Just Albretsen, ½ år. Formynder var deres morbroder Søren Nielsen Myrtue. Vurderingsmænd Søren Nielsen og Mathias Albretsen, begge af Vester Hjermitslev. 

Side 550 AFKALDSSEDDEL efter Peder Andersen i Gaardestrup, død 11. jan. 1758. Underskrevet af Mathias Madsen på kones Kirsten Pedersdatters vegne, Peder Olesen på kones Anne Pedersdatters vegne og ryttersoldat Jens Pedersen. Alle børn af afdøde. 

Side 550 AFKALDSSEDDEL efter hyrden Anders Madsen på Villerup fra hans moder Maren Pedersdatter i Nørre Vraa. Underskrevet 14. marts 1759 

46.  Side 550 Ungkarl Christen Sørensen hos gårdmand Peder Christensen i Nørlev. Skifte begyndt 1766 den 1. dec., sluttet den 20. jan. 1767. Arvinger: Jacob Nielsen af Vandsted, Jacob Pedersen, Jesper Pedersen, Jesper Sørensen, Maren Pedersdatter hos Jacob Pedersen i Gaardestrup, Jesper Nielsen og Johanne Jensdatter i Lønstrup, Peder Nielsen, tjenende i Jelstrup Præstegaard. Alle myndige og gav afkald. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Isak Jensen, begge af Nørlev. 

47.  Side 553 Else Sørensdatter, som forhen boede i Saltum Sogn, nu hos Ole Sørensen i Vennebjerg, hendes datters mand. Skifte begyndt 1767 den 3. feb. sluttet den 23. marts. Arvinger: børnene Søren Thomsen Winter, boende i et hus i Saltum på Lundergaards Gods, Maren Thomasdatter, gift med Laurs Jensen, husmand i Skjulsmark på Peder Svendsens Gods i Ingstrup, og Anne Svendsdatter, Ole Sørensens hustru. De 2 døtre var slegfredsbørn, men Søren Winter avlet i ægteskab. Vurderingsmænd Peder Christensen og Christen Sørensen, begge Vennebjerg.  

48.  Side 555 Maren Christensdatter, Niels Christensens hustru i Øster Vidstrup. Skifte begyndt 1767 den 7. apr., sluttet den 27. apr.. Arvingen Christen Nielsen, 5 år. Faderen Niels Christensen var formynder. Vurderingsmænd Christen Jensen og Niels Christensen Mygdal, begge Øster Vidstrup. 

49.  Side 559 Kirsten Hansdatter, som døde hos gårdmand Jens Pedersen Huus i Sønderlev. Skifte begyndt 1767 den 7. apr. sluttet den 6. maj. Arvinger, børn: Jens Pedersen og Anne Pedersdatter, gift med Jens Pedersen i Hæstrup. Vurderingsmænd Knud Jensen i Sønderlev og Jens Nielsen i Nørum. 

50.  Side 561 Maren Hansdatter, soldat Christen Zachariassens hustru i Lønstrup, boende hos gårdmand Peder Zachariassen. Skifte begyndt 1766 den 3. dec.. Arvinger, fællesbørn: Jens Christensen, 7 år, hos Peder Zachariassen i Lønstrup, og Anne Christensdatter, 5 år, hos Thøger Jensen i Snarup, Taars Sogn. Vurderingsmænd Niels Pedersen i Lønstrup og Svend Andersen i Vennebjerg. Enkemanden var kort før dødsfaldet frasat sit fæste på et sted i Vennebjerg. 

51.  Side 564 Mette Jensdatter, husmand Laurs Mathiasens hustru i Vennebjerg. Skifte begyndt 1765 den 9. sept. Arvinger, børn: Mathias Laursen, 16 år, hjemme, Anders Laursen, 12 år, tjenende gårdmand Peder Andersen i Vennebjerg, Johanne Laursdatter, 8 år, hjemme. Faderen var formynder og gårdmand Søren Laursen af Vennebjerg var antaget som tilsynsværge. Vurderingsmænd Christen Christensen og Svend Andersen, begge af Vennebjerg. 

52.   Side 569 Anne Marie Pedersdatter, Mads Christensens hustru i Nørlev. Skifte begyndt 1762 den 8. marts, sluttet 5. feb. 1768. Arvinger, børn: Margrethe Madsdatter og Anne Marie Madsdatter, begge 4 uger. Anne Marie døde 12 uger gl.. Tilsynsværge for børnene var Jens Nielsen i Nørlev. Vurderingsmænd Peder Mikkelsen og Lars Larsen af Nørlev. Tjenestepige var Johanne Sørensdatter og ammen Ellen Poulsdatter. 

53.  Side 578 Jens Pedersen i Sønderlev, død 7. Nov. 1767, gift med Johanne Markusdatter. Skifte begyndt 1767 den 7. Dec., sluttet den 22. Marts 1768. Arving sønnen Peder Jensen, 10 år. Enkens lavværge Anders Nielsen Smed af Sønderlev. Formynder for sønnen var Jacob Pedersen af Gaardestrup. Vurderingsmænd Knud Jensen og Anders Jensen, begge af Sønderlev. 

54.  Side 585 Søren Thomsen i Vennebjerg, gift med Maren Hansdatter. Skifte begyndt 1768 den 6. Feb., sluttet 6. Apr. 1768. Arvinger, børn: Thomas Sørensen, boende i Vennebjerg i et hus tilhørende Sr. Anders Riis i Hjørring, tjenende Iver Poulsen i Hunderup, Jacob Sørensen, tjenende i Nørum på Villerup Gods, Anne Sørensdatter, boende i Vennebjerg på Sr. Anders Riises gods, Karen Sørensdatter, gift med Jens Nielsen i Hundelev på Aastrup Gods, Else Sørensdatter, gift med Christen Nielsen i Sønderlev på Villerup Gods. Enkens lavværge Jens Jensen af Vennebjerg. Vurderingsmænd Ole Sørensen og Peder Andersen, begge af Vennebjerg. 

55.  Side 592 Anne Jensdatter, gårdmand Søren Sørensens hustru i Vennebjerg. Skifte begyndt 1768 den 3. Maj, sluttet 1. Juni. Arving en datter med første ægtemand Søren Hansen: Karen Sørensdatter, hjemme. Hendes formynder var velagtede Hans Sørensen Møller i Løkkens Mølle. Vurderingsmænd Christen Christensen og Ole Sørensen, begge af Vennebjerg. 

56.  Side 596 Anne Pedersdatter, Peder Olesens hustru i Nørlev. Skifte begyndt 1768 den 17. Juni. Arvinger, deres børn: Jens Pedersen, 27 år, tjenende Mads Christensen i Nørlev, Olle Pedersen, 25 år, tjenende Knud Jensen i Sønderlev, Anders Pedersen, 22 år, tjenende Peder Christensen i Nørlev, Niels Pedersen, 18 år, tjenende Hans Jensen i Nørum, Else Pedersdatter, 16 år, hjemme, Peder Pedersen, 12 år, tjenende Lars Christensen i Nørum, Hans Pedersen, 8 år, hjemme. Formynder var faderen Peder Olesen. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Isak Jensen, begge af Nørlev. 

57.  Side 598 Niels Christensen, gårdmand i Øster Vidstrup, gift med Anne Nielsdatter. Skifte begyndt 1768 den 2. juni, sluttet 28. juni. Arvinger, børn: fra forrige ægteskab Christen Nielsen, 7 år, med enken Maren Nielsdatter, 16 uger. Formyndere var Christen Christensen Øster Vidstrup og Christen Christensen Glimsholt. Vurderingsmænd Thomas Jensen og Niels Christensen Møegdal, begge af Øster Vidstrup. Sønnens formynder var Christen Christensen fra Glimsholt i Ugilt Sogn, datterens formynder var hendes farbroder Christen Christensen. Enkens lavværge var Christen Østergaard i Øster Vidstrup.  

58.  Side 604 Anne Jensdatter, afdøde Christen Pedersens hustru i Nørum, Skallerup Sogn, boende hos husmand Ole Sørensen. Skifte begyndt 1768 den 17. Maj, sluttet den 28. Juni. Arvinger, søskende: en søster Karen Jensdatter, gift med Joseph Sørensen på Sanden i Hjortdals Sogn i Han Herred, Christen Jensen, boende i Svenstrup, Hjortdals Sogn, Vester Han Herred, en halvbroder Jens Christensen, forhen boende i Østerby, Kettrup Sogn, hans børn: Christen Jensen, tjenende Niels Nielsen i Svenstrup, Hjortdals Sogn, Lucas Jensen, tjenende på Kokkedal, Jens Jensen, tjenende i Ullerup, Aggersborg Sogn, Maren Jensdatter, gift med Niels Bruun i Thorup Nørgaard, Aggersborg Sogn, og  Anne Jensdatter, tjenende Niels Svendsen i Øsle, Kettrup Sogn. Beskikket værge var Christen Jacobsen Smed i Nørum. Vurderingsmænd Peder Sørensen og Jens Nielsen af Nørum. 

59.  Side 610 Maren Olufsdatter i Nørum, død hos Peder Christensen i Nørlev. Skifte begyndt 1769 den 18. nov. Arvinger, søsterbørn: Jens Christensen af Jonstrup, Kirsten Christensdatter, gift med Peder Nielsen i Nørre Harritslev, Anne Christensdatter, gift med Christen Kobber af Nørum, Maren Christensdatter i Nørlev, Niels Christensen af Sønderlev hans efterladte børn: Jens Nielsen, 19 år, Karen Nielsdatter, 17 år. Formynder Jens Christensen af Jonstrup. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Isak Jensen, begge Nørlev. 

Side 611 Vurdering den 12. feb. 1770 af Anders Sørensens sted i Sønderlev, som han ikke kan bestride længere. Vurderingsmænd Anders Jensen og Knud Jensen, begge af Sønderlev. 

60.  Side 613 Niels Jensen i Nørlev, opholdende sig hos Mads Christensen. Skifte begyndt 1770 den 22. jan. sluttet den 19. feb. Arvinger, broderbørn: Peder Hansen i Nørre Mølle, Johanne Hansdatter, gift med Mads Christensen i Nørlev,  søsterbørn Niels Pedersen i Størup, Anne Pedersdatter, 45 år, Gertrud Pedersdatter, 36 år, Kirsten Pedersdatter, 32 år. Alle myndige. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Peder Mikkelsen, begge Nørlev. 

Side 616 Vurdering den 18. apr. 1771 hos Stephan Hansen i Nørre Harritslev, da han er i restance til husbonden. Vurderingsmænd Lars Svendsen og Jens Nielsen, begge af Nørre Harritslev, senere Anders Jensen af Sønderlev og Christen Christensen af Vennebjerg. 

61.  Side 618 Anne Margrethe Albretsdatter, Jens Jensens hustru i Vennebjerg. Skifte begyndt 1771 den 30. marts. Arvinger, børn: Anne Nielsdatter, 19 år, tjenende Peder Ladefoged i Lønstrup, og Jens Jensen, tjenende på Villerup. Faderen Jens Jensen var formynder. Vurderingsmænd Christen Christensen og Ole Sørensen, begge af Vennebjerg. 

62.  Side 619 Peder Zachariassen i Lønstrup, gift med Malene Christensdatter. Skifte begyndt 1771 den 20. aug., sluttet 12. okt. 1771. Arving faderen Zacharias Christensen i Kringelhuset, Vennebjerg Sogn. Mads Andersen i Lønstrup var lavværge. Vurderingsmænd Christen Christensen af Vennebjerg og Niels Pedersen af Lønstrup. 

63.  Side 622 Ole Jensen i Gaardestrup, gift med Maren Jørgensdatter. Skifte begyndt 1771 den 17. okt. Arvinger, børn: Erik Olesen, 18 år, Jørgen Olesen, 16 år, Maren Olesdatter, 9 år. Formynder Christen Jensen i Gaardestrup. Vurderingsmænd Anders Iversen og Matthias Madsen, begge af Gaardestrup. Enkens lavværge Christen Andersen. 

64.  Side 624 Ungkarl Christen Jensen i Jens Nielsens hus i Nørum. Afdøde opholdt sig hos sin søster. Skifte begyndt 1772 den 26. juni, sluttet den 5. apr. 1773. Arvinger, søskende: Niels Jensen, boende i Øster Risør i Norge, snedker, Johanne Jensdatter, gift med Jens Nielsen i Nørum, Jens Jensen, boende i Nørlev, Skallerup Sogn,  Mette Jensdatter i Nørre Harritslev, 29 år, Ole Jensen af Skallerup Præstegaard, Kirsten Jensdatter, 22 år, hos Ole Bang i Nørum, Maren Jensdatter, 16 år, tjenende Maren Christensdatter i Haugaard, Vennebjerg Sogn. Formynder for de umyndige morbroder Christen Nielsen i Nørre Harritslev. Vurderingsmænd Hans Jensen og Oluf Christensen, begge af Nørum. 

65.  Side 643 Stephen Bruun, husmand i Vennebjerg, gift med Else Christensdatter. Skifte begyndt 1772 den 2. juni. Arvinger, søskende: Maren Jensdatter, gift med Christen Laursen i Nørum, Birgitte Jensdatter i Lønstrup, gift med Peder Hjulmand, begge gamle og svagelige, og Karen Jensdatter, forhen i Nørre Harritslev på Fuglsig Gods, hendes børn med Thomas Pedersen, 3 døtre og 3 sønner, som ej er navngivne. Enkens lavværge Niels Jensen af Vennebjerg. Vurderingsmænd Christen Christensen og Christen Nielsen, begge Vennebjerg. 

66.  Side 645 Ole Sørensen i Vennebjerg, gift med Anne Svendsdatter, kaldet enken i Silkeborg. Skifte begyndt 1774 den 9. feb., sluttet den 16. feb.. Arving datteren Maren Olesdatter med formynder Anders Nielsen fra Trudslev, som var nærmeste fødte værge. Enkens lavværge Christen Andreasen. Søren Larsen i Ingstrup havde fordringer i boet. Vurderingsmænd Christen Christensen og Niels Jensen, begge af Vennebjerg. 

67.  Side 648 Stephan Hansen fra Gølstrup, gift med Mette Jensdatter. Skifte begyndt 1774 den 15. marts. Arvinger: Mette Stephansdatter, 15 år, Anne Stephansdatter, 13 år, Hans Stephansen, 12 år, Else Stephansdatter, 8 år. Formynder Jens Jensen i Gølstrup. Vurderingsmænd Thomas Jensen og Jens Laursen, begge af Gjølstrup. Enkens lavværge Jens Laursen Skrædder af Gjølstrup. 

68.  Side 649 Maren Poulsdatter, Ole Sørensen Bangs hustru i Nørum. Skifte begyndt 1774 den 10. okt., sluttet den 8. nov.. Ingen arvinger nævnt. Vurderingsmænd Peder Sørensen Vestergaard og Ole Christensen Kolbro, husmænd i Nørum. 

69.  Side 653 Maren Christensdatter, Peder Andersens hustru i Rubjerg. Skifte begyndt 1774 den 1. dec.. Arvinger: Christen Pedersen, tjenende i Hunderup, Anders Pedersen fra Nørlev, Michel Pedersen, tjenende Knud Jensen i Sønderlev, Jens Pedersen, tjenende Jens ?, Maren Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Dorethe Pedersdatter. Formyndere Christen og Anders Pedersen. Vurderingsmænd Christen Smed og Laurs Ladefoged, begge Rubjerg By. 

70.  Side 655 Johanne Sørensdatter, Zacharias Christensens hustru i Kringelhuset. Skifte begyndt 1774 den 6. dec. Arving var afdødes moder, boende på Heden i Taars Sogn, men hun var ikke mødt. Vurderingsmænd Christen Christensen og Christen Zachariassen, begge i Vennebjerg. 

71.  Side 658 Maren Laursdatter, gårdmand Laurs Christensens hustru i Nørum. Skifte begyndt 1775 den 10. jan.. Arvinger: Karen Laursdatter, 12 år, Christen Laursen, 10 år, Jens Laursen, 8 år, Anne Laursdatter, 1 år. Formynder var deres morbroder Anders Laursen fra Sønderlev, men som tilsynsværge blev antaget Anders Jensen i Sønderlev. Vurderingsmænd Christen Andersen og Thomas Jensen, begge af Nørum. 

72.  Side 663 Karen Andersdatter, Søren Christensen Bæks hustru i Sønderlev, som døde hos sin stifsøn Jens Pedersen. Skifte begyndt 1774 den 31. dec., sluttet den 29. jan. 1775. Arving sønnen Hans Pedersen Ladefoged i Rubjerg, myndig. Vurderingsmænd Christen Pedersen Lophauge og Anders Jensen, begge af Sønderlev, senere Jens Bæk af Nørum og Christen Michelsen fra Sønderlev. 

73.  Side 667 Jens Sørensen Bæk i Sønderlev, gift med Maren Nielsdatter. Skifte begyndt 1775 den 15. feb., sluttet den 16. marts. Arvinger: Anne Jensdatter, 5 år, Karen Jensdatter, 1½ år. Formynder Søren Bæk i Sønderlev. Vurderingsmænd Anders Jensen og Knud Jensen, begge af Sønderlev. Enkens lavværge hendes broder Jens Nielsen fra Sønderlev. Forkarlen var Peder Bæk. 

74.  Side 675 Søren Christensen Bæk i Sønderlev. Skifte begyndt 1775 den 13. juni, sluttet den 12. juli. Arvinger: Niels Sørensen, boende i Nørre Harritslev, Peder Sørensen, tjenende Peder Krogdal i Sønderlev, Johanne Sørensdatter, gift med Rasmus Poulsen i Krustrup, alle myndige. Vurderingsmænd Jens Nielsen og Hans Jensen, begge af Nørum By. 

75.  Side 680 Laurs Mathiasen i Vennebjerg, gift med Mette Madsdatter. Skifte begyndt 1775 den 21. okt., sluttet den 18. nov. Arvinger, børn fra forrige ægteskab: Mathias Laursen, tjenende præsten i Jelstrup, Anders Laursen, tjenende Peder Christensen i Nørlev, Johanne Laursdatter, hjemme. Formynder Matthias Laursen. Vurderingsmænd Christen Christensen og Niels Jensen fra Vennebjerg, senere Søren Christensen Kobro og Smede-Jens i Vennebjerg By. Enkens lavværge Christen Christensen i Vennebjerg. 

76.  Side 684 Michel Laursen i Lønstrup, gift med Anne Jensdatter, begge boende hos sønnen Laurs Michelsen. Skifte begyndt 1775 den 6. juni. Arvinger, fællesbørn: Laurs Michelsen i Lønstrup og Anders Michelsen i Lønstrup, myndige. I den yngstes forfald mødte Stephan Svendsen fra Lønstrup. Vurderingsmænd Anders Pedersen og Niels Jacobsen fra Lønstrup By. 

77.  Side 685 Niels Olesen, gift med Maren Jensdatter, begge boende hos Niels Pedersen i Lønstrup. Skifte begyndt 1775 den 29. dec. Arving var deres datter Maren Nielsdatter, gift med Niels Pedersen i Lønstrup. Enkens lavværge Mads Andersen af Lønstrup. Vurderingsmænd Niels Jacobsen af Lønstrup og Anders Sørensen af Sønder Lophauge. 

78.  Side 686 Peder Andersen i Rubjerg, boende hos Mathias Laursen. Skifte begyndt 1777 den 18. marts. Arvinger: Anders Pedersen og Christen Pedersen, begge boende i Sønderlev, Jens Pedersen, tjenende i Skallerup Præstegaard, Hans Pedersen, tjenende i Knolde, Maren Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Dorethe Pedersdatter, en sønnedatter Maren Michelsdatter, 3 år, hos sin stiffader Mathias Laursen i Rubjerg. Formynder Christen Pedersen i Sønderlev. Vurderingsmænd Mathias Laursen og Niels Jensen, begge af Rubjerg By. 

79.  Side 687 Matthias Laursen i Rubjerg, gift med Sidsel Nielsdatter. Skifte begyndt 1777 den 30. juni. Arvinger, søskende: Anders Laursen, tjenende Peder Christensen i Nørlev, og Johanne Laursdatter, tjenende Søren Kolbro i Vennebjerg. Formynder Anders Laursen i Nørlev. Enkens lavværge hendes fader Niels Laursen, boende i Snarup, Rakkeby Sogn. Vurderingsmænd Laurs Jørgensen og Niels Jensen, begge i Rubjerg By. 

80.  Side 689 Kirsten Michelsdatter, Jens Gadmands hustru i Nørum. Skifte begyndt 1777 den 2. apr. Arvinger: Michel Jensen, tjenende i Stade, Jens Jensen, tjenende Peder Krogdahl i Sønderlev, Christen Jensen, tjenende i Vennebjerg Anneksgaard, Anders Jensen, tjenende Anders Sørensen i Lophauge, Maren Jensdatter, hjemme. Formynder faderen Jens Gadman i Nørum. Vurderingsmænd Ole Christensen Kobro og Hans Jensen, begge af Nørum By.  

81.  Side 691 Smed Jens i Vennebjerg, gift med Ellen Sørensdatter, senere også død. Skifte begyndt 1777 den 16. marts, sluttet den 21. juni. Arvinger: På Smed Jenses side en broder Peder Laursen, tjenende Jacob i Vandsted, John Laursen, boende i Rammelhøj, Hørmested Sogn på Høgholt Gods, og på Ellen Sørensdatters side hendes fader Søren Nielsen, boende i Voer Sogn. Ansat som formynder Jens Sørensen i Vennebjerg på Bøgsted Gods. Vurderingsmænd Svend Andersen og Christen Christensen, begge af Vennebjerg. 

82.  Side 698 Søren Christensen Kolbro i Vennebjerg, gift med Else Nielsdatter. Skifte begyndt 1777 den 11. nov. sluttet den 20. maj. Arvinger, fællesbørn: Niels Sørensen, 4 år, Christen Sørensen, 2 år, Søren Sørensen. Formynder skoleholder Ole Christensen Kolbro i Nørum. Enkens lavværge Niels Christensen i Vennebjerg. Vurderingsmænd Christen Christensen og Jens Berentsen af Vennebjerg By. Tjenestekarlen var Christen Jensen, som overtog fæstet og enken. 

83.  Side 706 Søren Zachariassen i Vennebjerg, boende hos sin broder Christen Zachariassen. Skifte begyndt 1777 den 12. nov., sluttet den 25. apr. 1778. Arvinger, søskende: Christen Zachariassen i Vennebjerg, Peder Zachariassen, tjenende Mads Christensen i Nørlev, Sidsel Zachariasdatter, gift med Peder Jensen i Sønder Vraa, en søsterdatter Kirsten Jensdatter hos sin fader Jens Olesen i Tuen i Vennebjerg, en helsøster Johanne Zachariasdatter hos Thomas Stephansen i Kringelhuset, en halvsøster Anne Zachariasdatter, tjenende Ole Olesen i Vraalund, en halvsøster Kirsten Zachariasdatter hos Thomas i Kringelhuset. Formynder Christen Zachariassen. Afdødes kiste var hos Niels Jensen i Hvidsted på Hvidstedgaards Gods. 

Side 710 Afkald den 10. apr. 1779 fra Mette Jensdatter, gift med Peder Christensen i Nørum på Asdahl Gods, Kirsten Jensdatter, boende hos sin svoger Jens Nielsen i Nørum på Villerup Gods, Maren Jensdatter, gift med Stephan Jensen i Haugaard på Aastrup Gods for arv efter deres broder Christen Jensen, der døde i Nørum By på Villerup Gods. 

84.  Side 711, sluttet side 730 Laurs Michelsen i Lønstrup, som 13. apr. sammen med 3 andre i en båd blev borte på havet. Enken Else Laursdatters lavværge var først hendes stiffader Niels Jensen af Vester Vidstrup, senere Peder Andersen i Lønstrup. Skifte begyndt 1780 den 26. sept. sluttet den 13. feb. 1781. Arvingen, en liden datter Anne Cathrine Laursdatter, er tillagt en jernkakkelovn, vurderet til 7 rd, samt 1 ko og sengeklæder til en seng - indestår hos moderen Else Laursdatter i Lønstrup. Formynder Thomas Andersen af Lønstrup, da farbroderen Anders Michelsen var i Norge. Tjenestefolk Morten Mortensen, Peder Huus og Karen Pedersdatter. 

85.  Side 718 Husmand Stefan Svendsen i Lønstrup, gift med Karen Pedersdatter. Afdøde havde været lejet af  Peder Vrensteds skipper Poul Gregersen til at gå til Slette i Han Herred den 23. apr. og var fundet død på stranden mellem Løkken og Blokhus den 26.  Skifte begyndt 1781 den 27. apr. sluttet den 18. aug. Arvinger, børn: Svend Stefansen i Helsingør, Ole Stefansen i København, Maren Stefansdatter, tjenende Jacob Thomsen i Løkken. Formynder Anders Mathiasen i Lønstrup. Enkens lavværge Thomas Andersen Smed i Lønstrup. Vurderingsmænd Poul Nielsen af Lønstrup og Christen Isaksen af Sønderlev. 

86.  Side 723 Jens Jensen Bæk i Nørum, gift med Maren Jensdatter. Skifte begyndt 1781 den 9. juli, sluttet 7. Aug.. Arvinger, fællesbørn: Christen Jensen i Vennebjerg og Dorethe Jensdatter, hjemme. Formynder Christen Jensen Bæk i Vennebjerg. Vurderingsmænd Ole Christensen i Nørum og Jens Isaksen i Nørlev. Enkens lavværge Laurs Andersen af Sønderlev. 

87.  Side 738 Margrethe Ydesdatter, Albret Jensens hustru i Vester Hjermitslev. Skifte begyndt 1782 den 8. jan. Arving, afdødes broder Lars Ydesen, boende i et gadehus i Vester Brønderslev, myndig. Vurderingsmænd Anders Andersen og Anders Nørgaard, begge af Vester Hjermitslev, senere Laurs Nielsen og Søren Pedersen ibidem. 

88.  Side 739 Peder Christensen, gift med Dorethe Andersdatter, boende hos sønnen Stephan Pedersen i Vennebjerg Sogn og By. Skifte begyndt 1782 den 18. sept. Arvinger, fællesbørn: Christen Pedersen i Øster Vidstrup, Niels Pedersen, Jens Pedersen, Stefan Pedersen, alle myndige, Anne Pedersdatter, gift med Simon Thøgersen i Maarup, Maren Pedersdatter, gift med Jens Nielsen Vejby, Margrethe Pedersdatter, ugift hos sin broder Stephan i stærvbohuset. Formynder Christen Pedersen i Øster Vidstrup. Enkens lavværge Christen Nielsen fra Vennebjerg. 

89.  Side 740 Malene Christensdatter, Niels Jacobsens hustru i Lønstrup. Skifte begyndt 1783 den 18. jan. sluttet 17. feb. Arving var halvbroderen Stefan Jensen i Haugaard, Vennebjerg Sogn, myndig. Vurderingsmænd Mads Andersen og Niels Pedersen, begge af Lønstrup. 

90.  Side 743 Dorethe Andersdatter, afgangne Peder Christensens hustru i Vennebjerg, boende hos sønnen Stephan Pedersen. Skifte begyndt 1783 den 12. juni. Arvinger, børn: Christen Pedersen, Jens Pedersen, begge fra Øster Vidstrup, Niels Pedersen i Lønstrup, Stefan Pedersen i Vennebjerg,  Anne Pedersdatter, gift med Simon Thøgersen i Maarup,  Maren Pedersdatter, gift med Jens Nielsen i Vejby, Margrethe Pedersdatter, gift med Niels Jacobsen i Lønstrup, alle myndige. Vurderingsmænd Christen Nielsen og Jens Jensen, begge Vennebjerg. 

91.  Side 744 Anders Mathiasen i Lønstrup, gift med Johanne Sørensdatter. Skifte begyndt 1783 den 6. okt. sluttet 4. nov. Arvingen, en søsterdatter, Karen Svendsdatter, der tjente Jacob Michelsen i Skagen, gav afkald uden skifte. Vurderingsmænd Mads Andersen fra Lønstrup og Niels Nielsen fra Præstholm. Enkens lavværge Jens Nielsen fra Sejlstrup Mølle. 

92.  Side 747 Johanne Nielsdatter, Christen Christensens hustru i Øster Vidstrup. Skifte begyndt 1784 den 12. jan. Arvinger, fællesbørn: Peder Christensen, 26 år, boende i Sønderlev, Jens Christensen, 25 år, Christen Christensen, 20 år, Johanne Christensdatter, 16 år, Anne Christensdatter, 6 år, alle hjemme. Formynder faderen Christen Christensen. Vurderingsmænd Christen Pedersen og Jens Pedersen af Øster Vidstrup. 

93.  Side 751 Anders Sørensen i Nør Lophauge, gift med Sidsel Nielsdatter. Skifte begyndt 1785 den 11. aug. Arvinger, fællesbørn: Kirsten Andersdatter, 10 år, Niels Andersen, 8 år, Marquor Andersen, 6 år, Niels Andersen, 6 år, Marianne Andersdatter, 4 år. Formynder Anders Jensen i Sønderlev. Enkens lavværge Niels Nielsen fra Præstholm og børnenes formynder Anders Jensen fra Sønderlev. Vurderingsmænd Niels Andersen Mørk fra Lønstrup og Jens Pedersen fra Lophauge. 

94.  Side 752 Maren Nielsdatter, Peder Sørensen Kragdahls hustru i Sønderlev. Skifte begyndt 1785 den 15. aug. Arvinger, fra første ægteskab Karen Sørensdatter, tjenende i Jonstrup, fra andet ægteskab Anne Jensdatter, 15 år, Karen Sørensdatter, 13 år, børn med enkemanden, Jens Pedersen, Niels Pedersen, Søren Pedersen. Formynder Jens Nielsen Bojer af Sønderlev. Vurderingsmænd Jens Christensen og Niels Nielsen af Sønderlev. 

95.  Side 758 Kirsten Laursdatter, Anders Jensens hustru i Sønderlev. Skifte begyndt 1786 den 12. apr. sluttet den 22. apr. Arvinger, søskendebørn: Christoffer Nielsen, tjenende Søren Andersen i Gjurup og Sidsel Nielsdatter fra Lønstrup, som afdøde var faster til. Sidsels lavværge var Niels Nielsen fra Præstholm. Vurderingsmænd Peder Andersen og Anders Laursen fra Sønderlev. Afkald fra arvingerne fremlagt under skiftet. 

96.  Side 762 Mathias Madsen i Gaardestrup, gift med Kirsten Pedersdatter. Skiftet begyndt 1786 den 5. juni sluttet den 5. juli. Enkens lavværge Anders Jensen fra Sønderlev. Arving, en fælles datter Maren Mathiasdatter, hvis formynder var Jacob Pedersen fra Gaardestrup. Vurderingsmænd Christen Isaksen af Sønderlev og Niels Pedersen fra Nørum. 

97.  Side 766 Peder Laursen i Jelstrup By, gift med Maren Christensdatter. Skifte begyndt 1786 den 14. nov. sluttet den 17. marts 1787. Arvinger, fællesbørn: Laurs Pedersen, 24 år, Christen Pedersen, 22 år, Malene Pedersdatter, 19 år, tjenende Sr. Jacob Thomsen Ingstrup i Løkken, Mette Pedersdatter, 16 år, Jens Pedersen, 12 år, Ellen Pedersdatter, 8 år, Søren Pedersen, 5 år. Formynderen, deres farbroder Christen Laursen i Øster Vidstrup, mødte ikke, men Niels Christensen af Jelstrup blev antaget. Enkens lavværge Christopher Laursen i Nørre Rubjerg. Vurderingsmænd Sr. Laurs Lund og Ole Nielsen Krag af Jelstrup. Gæld til Niels Christensen Degn i Jelstrup, Jens Christensens enke i Gølstrup, Søren Nielsen Møller i Alstrup, købmand Niels Riis i Hjørring. Peder Laursens fæstebrev af 1776 er vedlagt, og her ses, at hartkornet var 5 td 6 skp 2 fjk, og at forrige fæster hed Peder Jensen. 

98.  Side 777 Christen Zachariassen i Vennebjerg, gift med Else Jensdatter. Skifte begyndt 1787 den 21. feb. sluttet den 4. apr. Enkens lavværge Anders Pedersen fra Løgtegaard i Vennebjerg. Arving, afdødes datter Anne Christensdatter, hvis formynder var farbroder Peder Zachariassen, tjenende på Villerup. Vurderingsmænd Jens Jensen Kjærgaard og Christen Bæk af Vennebjerg. 

99.  Side 781 Søren Christensen, boende hos sønnen Poul Sørensen, som havde overtaget fæstet af gården i Stenum Sogn og By. Skifte begyndt 1787 den 18. juni. Enken var Maren Olesdatter. Arvinger, børn: Poul Sørensen i Stenum by, Jens Sørensen i Vester Hjermitslev, Else Sørensdatter, 22 år, hjemme. Ingen arv, men en frivillig gave af Poul Sørensen til søsteren, som er hende ved indtrædelse i ægteskab udbetalt. Vurderingsmænd Laurs Christensen og Jens Simonsen af Stenum Sogn og By. 

100.                              Side 784 Maren Christensdatter, Christen Pedersens hustru i Øster Vidstrup. Skifte begyndt 1787 den 9. nov. sluttet den 16. jan. 1788. Arvinger: Mette Laursdatter Anders Thomsens hustru i Øster Vidstrup Sogn og By, Laurs Christensen, 26 år, Peder Christensen, 21 år, Kirsten Christensdatter, 23 år. Farbroderen Jens Pedersen af Øster Vidstrup var kurator. Den ældste farbroder Niels Pedersen af Lønstrup var tilsynsværge. Vurderingsmænd Christen Christensen af Øster Vidstrup og Anders Sørensen fra Dalsgaard i Vidstrup Sogn. Også farbroderen Stefan Pedersen i Vennebjerg nævnes. 

101.                              Side 793 Christen Christensen i Øster Vidstrup. Skifte begyndt 1788 den 28. feb. sluttet den 9. marts. Arvinger: Peder Christensen i Sønderlev By, 30 år, Jens Christensen, 28 år, Christen Christensen, 25 år, begge hjemme, Johanne Christensdatter, 22 år, Anne Christensdatter, 11 år, begge hjemme. Formynder broderen Peder Christensen i Sønderlev og tilsynsværge deres morbroder Jens Nielsen af Øster Vidstrup. Vurderingsmænd Anders Sørensen af Dalsgaard og Poul Nielsen af Øster Vidstrup.