SEJLSTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL

 

11. juni 1773 Søren Mortensen i Rakkeby, gift med Mette Larsdatter. Hans moder er Helle Christensdatter i Brødeleddet i Taars sogn. Søskende: Johanne Mortensdatter, gift med Jens Christensen i Brødeleddet, Dorthe Mortensdatter, gift med Peder Nielsen i Borup, Vraa sogn, Christen Mortensen, for mange år siden bortrømt, Niels Mortensen, for ungefær en snes år siden bortrømt. Enkens lavværge Jens Madsen af Rakkeby. Jens Jensen Steen er tilsynsværge.

 

15. juni 1773 Karen Christensdatter af Hundelev, gift med Peder Kras. Børn: Maren Pedersdatter, 12 år, tjener i Stade, Anne Pedersdatter, 9 år, Karen Pedersdatter, 5 år, begge hjemme. Tilsynsværge Niels Pedersen af Hundelev.

 

1. juli 1773 afg. Christen Laursens hustru Zidsel Pedersdatter i et gadehus i Jelstrup by. Skifteretten blev holdt til Søren Andersens i Jelstrup. Vidne Niels Andersen Aae i Jelstrup. Mandens søskende: Anne Laursdatter, gift med Thomas Pedersen Krog i Stagstedhus, opholdende sig i Nørre Vraa hos en gift datter. Konens søskende: Peder Pedersen i  ? by på Fuglsig Gods, halvsøster Maren Jensdatter, gift med Bemeldte Niels Aae. I huset boede også Karen Nielsdatter.Vidner Søren Andersen og Jesper Madsen Krog i Jelstrup. Mandens ligkiste blev lavet af Mikkel Snedker i Rubjerg, konens af Niels Christensen i Jelstrup.

 

12. august 1773 Niels Jensen i Emb, gift med Kirsten Ollesdatter. Lavværge Bertel Mathisen af Emb, desuden Mours Albertsen og Jens Christensen i Emb som vidner. Afdødes halvsøster afg. Anne Nielsdatter, hvis sønner er Anders Ollesen i Sejlstrup og Jens Ollesen i Rakkeby, desuden en datter Johanne Ollesdatter, gift med Johan Christensen i Smidstrup, en halvbroder afg. Anders Nielsen, som boede i Frøekjær i Børglum sogn, ingen børn.

 

14. oktober 1773 Johanne Moursdatter i Rakkeby, gift med gårdmand Jens Svenningsen. Børn: Maren Jensdatter, 1 år, hvis farbroder Svenning Nielsen af Rakkeby var til stede. En søn Svenning Jensen levede 6 uger. Tjenestefolk Anders Nielsen, Svenning Sørensen og Kirsten Moursdatter.

 

15. november 1773 en gammel huskone Anne Nielsdatter, Niels Jensens enke i Jelstrup. Afdødes søskende: Maren Nielsdatter, Niels Jensens enke i Vennebjerg, Aastrup Gods, som boede hos sin søn Jens Nielsen i Hundelev. En anden søn var Christen Nielsen af Vennebjerg. Velagte Søren Andersen var til stede. Vidner Jesper Krog og Christen Andersen af Jelstrup. Peder Laursen i Jelstrup, Villerup Gods, gift med Maren Christensdatter, havde lejet en ko og skyldte tilsyneladende penge for den. Hans vidner var Christopher Laursen af Rubjerg og Niels Christensen af Jelstrup.

Graveren Simon Jensen fik betalt 8 sk.

 

24. december  1773 Jens Christensen af Snarup, gift med Anne Johansdatter. Børn: Johan Jensen, 10 år, Christen Jensen, 6 år, Anne Jensdatter, 8 år, med enken, af 1. Kuld Thomas Jensen, tjenende på Sejlstrup, Stephen Jensen, tjenende i Poulstrup, begge myndige. Kreditorer Niels Christensen i Snarup, Christen Feiersholt i Snarup, Anders Riis i Hjørring, Anders Persen i Rakkeby. Formynder Niels Christensen i Snarup, lavværge Laurits Nielsen af Hedegaard.

 

23. februar 1774  Søren Heilesens afg. hustru Kirsten Johansdatter i Nørre Vraa. Søskende: Rasmus Johansen i Sønder Vraa, Michel Johansen i Vester Brønderslev, begge myndige, afg. Niels Johansen i Brønderslev, hans søn Laurs Nielsen, 30 år, tjente i Vrangdrup i Vester Brønderslev, senere i Klastrup.

 

17. marts 1774 Jens Pedersen i Storgaard i Rakkeby, gift med Magrethe Jensdatter. Afdødes børn: Anders Jensen, 28 år. Enkens lavværge Jens Svenningsen.

 

30. juni 1774 Anne Jensdatter, sal. Knud Baadsgaards enke hos sin søn Thomas Knudsen i Baadsgaard i Rakkeby. Børn: Christen Knudsen, 38 år, i Vellingshøj, Jens Knudsen ibidem, 37 år, Thomas Knudsen her på stedet, 30 år, Niels Knudsen, 25 år, Jakob Knudsen, 20 år, Anne Knudsdatter, 14 år, hos broderen. Vidner Jens Olesen og Jens Steffensen af Rakkeby.

 

12. juni 1774 Oluf Olufsen i Hundelev, gift med Maren Laursdatter.  Enkens lavværge Jens Nielsen af Hundelev. Vidner Niels Pedersen og Jens Jensen af Hundelev. Afdødes søskende: Anders Olufsen, tjenende i Vibsig i Tolstrup sogn, Maren Olufsdatter, enke efter Lars Holmgaard i Hellum sogn, Anne Olufsdatter, enke efter Anders Mølbak i Rakkeby. Tjenestekarlen Peder Jensen var til stede.

 

29. september 1774  Jens Thomsens hustru Johan Olufsdatter i Sønder Vraa. Afdødes søskende: Dorthe Olufsdatter, gift med Peder Nielsen af Underaare i Serritslev sogn af Hvidstedgaards gods, Anne Olufsdatter, gift med Lars Olufsen i Grynderup, Vraa sogn på Vrejlev Klosters gods. Tilsynsværge for fraværende arv. Søren Nielsen af Sønder Vraa.

 

19. oktober 1774 Anne Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Hundelev, Jelstrup sogn. Børn: Søren Nielsen, 14 år, Peder Nielsen, 10 år, Jens Nielsen, 8 år. Afdødes broder Thomas Jensen og søsters mand Jens Jensen Smed, begge af Gjølstrup, var til stede. Vidner Jens Pedersen og Laurs Christensen Borup, begge af Hundelev.

 

11. januar 1775 Mette Mikkelsdatter, gift med husmand Niels Jensen Skaebo i Snarup, Hæstrupgaards gods. Vidner Christen Feiersholt og Simon Andersen, begge af Snarup. Arvinger, næstsøskendebørn: Ellen Christensdatter i Tornby, Mette Christensdatter, gift med Peder Lousmand i Købsted i Tornby.

 

22. februar 1775 Maren Christensdatter, gift med Jens Nielsen i Snarup. Søskende: Karen Christensdatter, gift med Lars Christensen i Gunderup i Vrejlev sogn af Rønnovsholm gods, hendes datter Mette Laursdatter var til stede, Kirsten Christensdatter, enke efter Peder Sørensen i Astrup by på Bøgsted gods, hendes søn Søren Pedersen, 27 år, Else, forhen gift med Enevold Christensen i Skibsby, Fuglsig Gods, død, hendes søn Jens Enevoldsen, Anne, forhen gift med Oluf Sørensen i Astrup, hendes datter Ellen, gift med Søren Christensen i Astrup på Bøgsted Gods, og datter Margrethe Olufsdatter, der for nogle år siden tjente i Aalborg.

 

28. juli 1775 Jens Laursen i Hundelev, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Laurs, 26 år, Christen, 18 år, Anders, 16 år, Anne Jensdatter, 13 år. Enkens lavværge Niels Christensen af Hundelev. Vidner Laurs Kudsk og Jens Pedersen, begge af Hundelev.

 

12. oktober 1775 Thomas Madsen Smed i Rakkeby. Afdødes moder Kirsten Thomasdatter og søskende Johanne, Maren og Anne Madsdatter, deres værge Jens Steffensen af Rakkeby, senere deres søskendebarn Thomas Pedersen Skoleholder i Rakkeby. Vidner Anders Pedersen og Svenning Nielsen af Rakkeby.

 

3. oktober 1775 Maren Christensdatter, gift med Niels Pedersen i Vellingshøj. Afdødes moder Kirsten Jensdatter er eneste arving.

 

16. oktober 1775 Christen Jensen Vraalund, gift med Else Jensdatter. Lavværge Laurs Olufsen. Børn: Poul Christensen, 5 år, af forrige ægteskab, Søren Christensen, 1 år, af dette. Deres nærmeste slægtning Anders Jensen af Sønder Vraa.

 

20.oktober 1775 Niels Mouritsens hustru Anne Sørensdatter i Sønder Vraa. Børn: Jens Nielsen i Rakkeby, 34 år, Christen Mouritsen eller Nielsen i Borup, 36 år, Marie Nielsdatter, 26 år, tjenende i Sønder Vraa, Maren Nielsdatter, 20 år, Edel Marie, Nielsdatter, 13 år. Vidner Christen Ollesen og Christen Furreby i Sønder Vraa.

 

16. november 1775 Jens Svenningsens hustru Magrethe Pedersdatter i Rakkeby. Søskende: Jens Pedersen, Peder Pedersen, begge boende i Emb, Niels Pedersen i Vollerup, Anne Pedersdatter, gift med Anders Mortensen i Emb, Kirsten Pedersdatter, gift med Thomas Thøgersen i Hjermitslevgaard Mølle, afg. Maren Pedersdatter, forhen gift med Christen Wibsig i Tolstrup, hendes børn, Johanne Pedersdatter, gift med Søren Jensen i Sønder Vraa, Karen Pedersdatter, gift med Peder Jensen Møller i Lundergaard i Rakkeby Sogn. Vidner Anders Pedersen og Jens Baadsgaard i Rakkeby.

 

25. november 1775 Simon Jensen i Jelstrup, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Peder Simonsen, 12 år, Jens, 8 1/2 år, Søren Simonsen, 16 år. Enkens lavværge Jens Villumsen af Hundelev, børnenes formynder deres morbroder Peder Pedersen af Hundelev, som var nærmeste fødte værge. Vidner Søren Andersen og Niels Andersen af Jelstrup.

 

16. marts 1776 Jens Jørgensen i Vellingshøj, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Christen Thomsen, 30 år, Jens, 21 år, Maren, 8 år. Enkens lavværge Anders Sørensen Holmen af Vellingshøj, ingen født værge. Vidner Stephen Jensen og Thomas Christensen af Vellingshøj.

 

16. marts 1776 Mads Madsen i Rakkeby, gift med Anne Andersdatter. Lavværge hendes broder Christen Andersen af Smidstrup. Afdødes broder Mads Madsen af godset i Clarup. Tilsynsværge Jens Nørgaard af Rakkeby, vidner Jens Svenningsen og Jens Baadsgaard af Rakkeby.

 

19. juli 1776 fæstehusmand Peder Jensen i Hundelev, gift med Birgitte Nielsdatter. Børn fra forrige ægteskab: Maren Pedersdatter, 13 år, tjener i Rubjerg, Anne Pedersdatter, 8 år, tjener i Fristrup, Karen Pedersdatter, 6 år, hjemme. Deres farbroder Jørgen Jensen Smed af Hundelev var formynder, enkens lavværge Jens Jensen af Hundelev. Vidner Eyler Mortensen og Christen Ottesen, begge boende i Hundelev.

 

29. juli 1776 Afkald efter Jens Sørensen, som døde i Stagsted, Sejlstrup Sogn, fra hans brodersønner Søren Pedersen i Vrensted og Niels Pedersen i Stenberggaard. De giver afkald til afdødes halvbroder Søren Jensen Bak, boende i Hæstrup.

 

10. august 1776 Søren Heylesens afg. hustru Karen Jensdatter i Nørre Vraa. Afdødes moder Malene Villadsdatter, søskende Anders Jensen, Else Jensdatter, alle af Nørre Vraa, Maren Jensdatter, gift med Laurs Ollesen i Stenvad, Villads Jensen, tjenende på Rønnovsholm, halvbroderen Søren Jensen, boende i Brødslev, halvsøsteren Anne Sørensdatter, gift med Thomas Jørgensen i Brødslev, Ingstrup Sogn, og halvsøsteren Maren Sørensdatter, gift med Laurs Poulsen, boende i Holt i Serritslev Sogn, er arvinger.

 

3. januar 1777 Jens Jensen i Borup by, gift med Johanne Christensdatter. Deres børn: Maren Jensdatter, 21 år, Johanne Jensdatter, 16 år, Anne Jensdatter, 14 år, Mette Jensdatter, 10 år, og Else Jensdatter, 4 år. Deres morbroder Laurs Christensen Kudsk fra Hundelev var formynder. Enkens lavværge Jens Mogensen af Borup.Vidner Niels Jensen og Christen Laursen af Borup.

 

12. januar 1777 gårdfæster Christen Nielsen Kudsk i Jelstrup, gift med Inger Sørensdatter. Afdødes fader Niels Sørensen af Krogholm i Vrejlev sogn. Enkens lavværge Niels Degn, senere Laurs Svendsen. Tilsynsværge Christen Laursen af Jelstrup. Vidner Jesper Mikkelsen og Søren Andersen af Jelstrup.

 

20. marts 1777 Mads Andersen i Smidstrup Huse, gift med Anne Andersdatter. Børn: Maren Madsdatter, 11 år, Anders Madsen, 9 år, hvis fødte værge var Christen Andersen Aagaard. Enkens lavværge Matthias Nielsen, begge fra Smidstrup.

 

7. april 1777 Karen Nielsdatter, gift med Søren Mortensen i Jelstrup. Vidner Jesper Mikkelsen Krag og Niels Christensen Skomager, begge fra Jelstrup by. Børn: Kirsten Sørensdatter, 9 år, Morten Sørensen, 6 år, Niels Sørensen, 2 år, samt en søn af forrige ægteskab med den unge Mads Madsen Cronholm, Anders Madsen, nu i Cronholm, hvis morbroder Peder Nielsen Aae fra Hundelev var værge.

 

9. april 1777 fæstehusmand Anders Thomsen  i Vollerup by, gift med Maren Laursdatter. Vidner Jens Jespersen og Anders Christensen, begge fra Vollerup. Børn:  Laurs Andersen, 20 år, af forrige ægteskab, fra dette ægteskab Else Andersdatter, 17 år, hvis morbroder Jens Nielsen og Olle Andersen i Emb var formyndere, siden ingen var på faderens side. Enkens lavværge Peder Christensen Smed. Afdødes stedsønner fra forrige ægteskab var Christen og Thomas Laursen, som begge tjente i Smidstrup.

 

27. januar 1777 Michel Christensen Karetmager i Rubjerg hos broderen Christen Nielsen. Afdødes moder Else Christensdatter, gift med Laurs Christensen Karetmager i Lyngby, søskende Christen Christensen, hos moderen, Gjertrud Christensdatter, tjenende sognefoged Clausen ved Dronninglund, Niels Pedersen Toft fra Lyngby var til stede på hendes vegne, halvbroderen Christen Nielsen her i Rubjerg og halvsøstrene Mette og Anne Laursdatter. Vidner Christen Svendsen og Matthias Laursen, begge af Rubjerg, andre tilstedeværende var Laurs Hansen af Jelstrup og Olle Olesen fra Overklit Mølle. Debitorer Christen Andersen, Søren Andersen, Laurs Degn og Christen Kudskes enke af Jelstrup, Jens Jensen Smed og Jens Laursen af Gjølstrup, Olle Jensen, Laurs Mortensen og Peder Aae af Hundelev, Matthias Laursen, Christen Svendsen, Laurs Jørgensen og Hans Pedersen af Rubjerg, samt Hans Christensen af Rubjerg for ligkisten, Christen Skrædder af Lyngby, Peder Laursen Gaarden og Søren Thomsen af Vittrup, Jens Knudsen i Aasentorp. En moster Maren Christensdatter krævede lige arv efter afdøde, fordi hun havde opfostret deres nu sal. broder Christen Christensen.

 

4. februar 1777  Christen Christensen af Lyngby. Afdødes moder Else Christensdatter, gift med Laurs Christensen Karetmager i Lyngby, søskende Gjertrud Christensdatter, tjenende i Lunderager Præstegaard, halvbroderen Christen Nielsen, opholdende sig i Rubjerg, halvsøstrene Mette og Anne Laursdatter i Lyngby. Afdødes ejendele var hos anneksbonden Simon Jensen i Lyngby. Vidner Niels Pedersen Toft og Christen Andersen Skrædder, begge af Lyngby. Christen Christensen fra Hundelev tilkendegav, at han havde opfødt den afdøde.

 

5. maj 1777 Inger Olufsdatter, gift med Christen Beyler i Rakkeby. Børn: Johan Christensen, 32 år, tjenende i Borup, Ingstrup Sogn, Peder Christensen, 29 år, tjenende i Rakkeby, Ole Christensen, tjenende i Sønder Vraa, Villum Christensen, Christen Christensen hos Christen Steen i Rakkeby, Mette Christensdatter, 26 år, tjener i Rakkeby, Anne Christensdatter, 19 år, tjener i Snarup. Vidner Morten Pedersen og Jakob Joensen.

 

7. maj 1777 gårdfæster Rasmus Johansen i Sønder Vraa, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Johan Rasmussen, Niels Rasmussen, 24 år, Maren Rasmusdatter, 26 år, alle hjemme, Johanne Rasmusdatter, gift med Jens Mogensen i Borup, Anne Rasmusdatter, gift med Anders Christensen i Sønder Vraa. Tilsynsværge Christen Albretsen af Sønder Vraa. Enkens lavværge Christen Nielsen Smed fra Sønder Vraa.

 

9. april 1777 Niels Pedersen i Møllehuset i Vollerup, gift med Kirsten Gregersdatter, hvis lavværge er Olle Andersen fra Emb. Vidner Anders Christensen Rytter og Jens Jespersen, begge af Vollerup. Afdødes broderbørn er Christen Pedersens børn fra Kalum i Serritslev Sogn, deres stiffader var Niels Jensen fra Kalum. Peder Christensen Smed af Vollerup forklarede, at afdøde pga. hans kærlige pleje havde lovet ham penge. Hans vidner Jens Nielsen Munk fra Stenberggaard, Jens Nielsen Vangen og Søren Nielsen fra Vejby.

 

26. maj 1777 Christen Jensen og hustru Johanne Jensdatter i Sønder Vraa. Børn: Zakarias Christensen, 24 år, Niels Christensen, 17 år, Dorethe Christensdatter, 14 år, halvbroder Anders Christensen, 36 år, alle i Sønder Vraa. Deres formynder Jens Jensen Græsdal fra Gjølstrup.

 

26. april 1777 Else Knudsdatter, Jens Nielsens hustru i Sønder Vraa. Søskende: Maren Knudsdatter, forhen i Lindholm ved Sundby. Gæld til Poul Ladefoged i Sejlstrup, Jens Nielsen, tjenende Iver i Rakkeby, Bertel Christensen i Sønder Vraa, Jens Jensen i Kalum.

 

10. februar 1777 Johanne Olufsdatter, Johan Bækkes hustru i Rakkeby. Ingen arvinger.

 

10. juni 1777 Maren Pedersdatter, Niels Pedersen Rytters hustru i Emb. Afdødes børn: Peder Eriksen, 17 år, Christen Eriksen, 15 år, fra ægteskabet med Erik Christensen, hjemme, Maren Nielsdatter, 2 år, fra dette ægteskab.Formynder for de første Peder Pedersen fra Knappeshauge, som er morbroder, ingen slægtninge på fædrene side.

 

19. juli 1777 Jens Jensen Smed i Gjølstrup, gift med Bodil Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 17 år, Dorethe Jensdatter, 20 år, dattersønnen Niels Christensen, 3 år, alle i stærvboen. De umyndiges formynder deres morbroder Thomas Jensen fra Gjølstrup. Vidner Jens Laursen Nør og Jens Laursen Skrædder af Gjølstrup, enkens lavværge Jens Eriksen af Gjølstrup.

 

9. august 1777 Christen Sørensen Ror i Taars Sogn og by, gift med Maren Nielsdatter. Afdødes børn: Christen Christensen, boende i Ørvad i Skæve Sogn. Enkens lavværge Poul Sørensen.

 

12. august 1777 Olle Pedersen i Gjølstrup, gift med Mette Madsdatter. Børn: Mads Ollesen, 8 år, Jens Ollesen, 5 år, Peder Ollesen, 2 år. Enkens lavværge Mads Cronholm fra Rubjerg, børnenes formynder deres farbroder Søren Pedersen fra Kalum. Vidner Jens Laursen Synder og Jens Laursen Nør fra Gjølstrup.

 

29. august 1777 Dorethe Christensdatter, Jens Nielsens hustru i Sejlstrup Mølle. Børn: Johanne Jensdatter, 11 år, Niels Jensen, 9 år, Christen Jensen, 8 år, Maren Jensdatter, 6 år, Anne Marie Jensdatter, 2 år. Vidner Anders Pedersen fra Rakkeby og Christen Christensen fra Stagsted.

 

4. februar 1778 Bertel Nielsen i Rakkeby, gift med Else Nielsdatter. Børn: Niels Bertelsen, 14 år, Hans Bertelsen, 12 år, hvis morbroder Anders Nielsen fra Snarup var formynder som nærmeste levende frænde. Enkens lavværge Niels Andersen fra Nørre Vraa.

 

12. januar 1778 Karen Styggesdatter i Smidstrup Huse, gift med Jens Brand. Afdødes børn: Maren Jensdatter, 51 år, hjemme, Maren Jensdatter, gift med Johan Christensen i Aalstrup, Else Jensdatter, gift med Anders Ollesen i Smidstrup, Niels Jensen, 40 år, vides ej hvor er, Anne Jensdatter, gift med Iver Ollesen af Rakkeby.

 

23. maj 1778 Anne Andersdatter, sal. Mads Aagaards enke i Smidstrup Huse. Børn: Maren Madsdatter, 12 år, og Anders Madsen, 10 år. Farbroderen Christen Andersen Aagaard fra Smidstrup var formynder. I huset var også Maren Andersdatter.

 

4. marts 1778 Jesper Michelsen Krag i Jelstrup, gift med Mette Poulsdatter. Børn: Mette Kirstine Jespersdatter, 3 år, hvis morbroder Christen Poulsen fra Lyngby var nærmeste værge. Vidner Søren Andersen og Peder Laursen Skrædder, begge af Jelstrup. Enkens lavværge Thomas Andersen, senere Olle Nielsen fra Lyngby.

 

17. august 1778 Karen Thomasdatter, fæstebonden Eyler Mortensens hustru i Hundelev. Børn: Helvig Eylersdatter, 4 år. Vidner Niels Pedersen og Peder Nielsen Aae af Hundelev.

 

3. oktober 1778 Afkald efter Thomas Mikkelsens hustru  i Hjørring fra sønnen Mikkel Thomsen i København, svigersønnerne Peder Pedersen Møller Hustrup, Niels Iversen og Eyler Mortensen i Hundelev på sin afg. hustru Karen Thomasdatters vegne.

 

25. januar 1779 Eskild Pedersen i Taars by, gift med Mette Jensdatter, hvis lavværge var Jens Jensen fra Lørslev. Afdødes søskende: Christen Pedersen i Tranget, Taars Sogn, Jens Pedersen, tjenende i Staaderup i Brønderslev Sogn, Anne Pedersdatter, gift med Villads Christensen i Terpet, Taars Sogn.

 

2. februar 1779  Karen Jensdatter, Jens Andersens afg. hustru i Borup. Børn: Maren Jensdatter, 3 år, og Johanne Jensdatter, 1/2 år. Vidner Anders Nielsen Præst og Mads Jensen Smed i Borup.

 

23. juni 1779 Laurs Knudsen i Borup, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Jens Laursen, 22 år, Christen Laursen, 20 år, Peder Laursen, 17 år, Hans Laursen, 14 år, Niels Laursen, 16 år, den sidste har fået fripas og er hos morbroderen købmand hr. Niels Borup i aalborg, Mette Cathrine Laursdatter, 12 år, Jonas Laursen, 7 år, Peder Christian Laursen, 4 år, alle hjemme, undtagen Hans, som tjener gårdmand Anders Nielsen i byen. Enkens lavværge Niels Jespersen af Borup, beskikket værge for børnene Peder Heilesen.

 

30. juni 1779 Margrethe Jensdatter i Gjølstrup, gift med Jens Laursen Skrædder. Børn: Kirsten Jensdatter, 11 år, og Else Jensdatter, 6 år. Skiftevidner Jens Laursen og Jens Christensen, begge boende i Gjølstrup.

 

15. maj 1779 Christen Nielsen i Borup, gift med Karen Christensdatter. Deres børn: Anne Christensdatter, 10 år, og Søren Christensen, 6 år. Deres fødte værge var Jens Nielsen fra Rakkeby, og enkens lavværge Anders Præst fra Borup. Vidner Anders Nielsen Bombæk og Niels Jensen Harken fra Borup.

 

9. juli 1779 Maren Christensdatter i Hundelev, gift med Christen Christensen. Søskende: Christen Christensen, for 40 år siden rejst til Norge som snedker, død for 2 a 3 år siden, efterlod sig 1 dreng og 1 pige, skrivelse herom fandtes hos enkemandens broder, Laurs Christensen Karetmager i Lyngby , Else Christensdatter, gift med Laurs Karetmager i Lyngby. Skiftemænd Jens Thøgersen og Jens Christensen af Hundelev.

 

7. juli 1779 Anne Jakobsdatter i Borup, gift med gårdmand Peder Christensen. Hendes fader er Jakob Joensen i Rakkeby på Sejlstrup Gods.

 

1.oktober 1779 Inger Jensdatter, Niels Pedersens hustru i Emb. Søskende: Niels Jensen i Aarup, Else Jensdatter, gift med Søren Hansen ved Borup Bro, begge på Vrejlev Klosters gods, Maren Jensdatter hos Niels Sørensen i Hæstrup på Fuglsig Gods.

 

26. maj 1779 afkald på arv efter Michel og Christen Karetmager fra Christen Nielsen, der opholder sig på Kajholm i Rubjerg Sogn på egne og søsters Gjertrud Christensdatters vegne. Vidner Lars Jørgensen af Rubjerg og Niels Toft af Lyngby.

 

8. april 1780 afkald fra Niels Jespersen af Lyngby på arv efter hans sal. fader Jesper Simonsen, der døde 4. April i Sejlstrup Mølle. Vidner Matthis Nielsen og Jens Thomsen.

 

20. marts 1780 Anne Pedersdatter i Jelstrup, gift med husfæster Christen Laursen. Vidner Søren Andersen og Ole Nielsen Krag, begge af Jelstrup, senere også Peder Laursen Skrædder af Jelstrup. Deres børn: Simon Christensen, 3 år, og hendes børn fra ægteskabet med afg. Simon Jensen sst., Peder Simonsen, 13 år, samt Søren Eylersen, 17 år, slegfredsbarn med Eylert Hansen, som boede i Aagaard. Deres værge morbroderen Peder Pedersen Syel af Jelstrup.

 

17. august 1780 husmand Ole Nielsen i Hundelev, død 25. Marts 1780, gift med Margrethe Pedersdatter.Deres børn: Peder Olesen, 14 år, Maren Olesdatter, 5 år. Enkens lavværge Thomas Olesen af Hundelev, børnenes værge farbroderen Laurs Nielsen af Hedegaard. Vidner Niels Pedersen og Laurs Christensen, begge af Hundelev. Gæld til Thomas Olesen og Niels Svendsen i Hundelev.

 

11. september 1780 husmand Jens Thomsen i Sønder Vraa, gift med Kirsten Olesdatter. Børn: Thomas Jensen, 15 år, Peder Jensen, 3 år. Enkens lavværge Bertel Olesen fra Østrup i Saltum Sogn, tilsynsværge Søren Nielsen af Sønder Vraa. Vidner Christen Albretsen og Zakarias Christensen af Sønder Vraa. Tjenestepigen Maren Laursdatters kiste og 1 gl. bikube tilhørende Johanne Simonsdatter i Stenvad nævntes.

 

17. oktober 1780 Else Nielsdatter i Rakkeby, gift med Niels Andersen. Børn fra ægteskabet med afg. Bertel Nielsen: Niels Bertelsen, 16 år, og Hans Bertelsen, 14 år, hvis morbroder Christen Nielsen af Rakkeby var værge.Vidner Anders Pedersen og Jens Østergaard af Rakkeby.

 

17. november 1780 Ole Laursen i Vollerup, død 16. November, gift med Kirsten Laursdatter. Søskende: halvsøster Maren Sørensdatter hos Christen Smed i Høgsted, do. Zidsel Sørensdatter i Jerslev hos Anders Jensen, søstersøn Laurs Jensen i Vellingshøj på Sejlstrup Gods, do Christen i Lørslev i Ugilt Sogn, på de fraværendes vegne var Christen Nørgaard af Hjermitslevgaards gods i Vollerup til stede. Vidner Jens Jespersen og Christen Madsen, begge af Vollerup. Enkens lavværge faderen Laurs Baltsersen af Vollerup.

 

9. april 1781 Niels Steen i Widstrup, gift med Maren Stephensdatter. Søskende: Christen Jensen Steen, Jens Jensen Steen, Laurs Jensen Steen, alle i Rakkeby på Hæstrupgaards gods, Johanne Jensdatter, gift med gårdmand Jens Laursen i Gjølstrup på Sejlstrup Gods, Anne Jensdatter, gift med Søren Nielsen i Vrangdrup i Vester Brønderslev Sogn på Fuglsig Gods. Enkens lavværge Mads Andersen af Lønstrup.

 

24. februar 1781 ungkarl Jens Nielsen, som tjente og døde hos Christen Aagaard i Smidstrup. Jens Jespersen i Aalstrup fordrede penge for at indbyde begravelsesgæsterne, 2 dage, Mette i Vraalund fordrede lånte penge til afg. Niels i Bakken. Rytter Christen for at være ved delingen 1 dag, og Anders Nielsen for 1 td ærter, Christen Christensen i Rakkeby for skrædderarbejde og Mads Ollesen for knapper, Laurs Steen i Rakkeby for føde, Christen Aagaard for skolepenge.

Søskende: Jens Nielsen i Sønder Vraa, Niels Jensen i Kalum, Johanne Nielsdatter, gift med Jens Nørgaard, Karen Nielsdatter, gift med Peder Nielsen i Krustrup, helsøster Mette Nielsdatter i Vraalund, halvsøstre Johanne Jensdatter og Karen Nielsdatter, hvis værge var Niels Christensen i Bakken, Rakkeby Sogn.

 

8. maj 1781 Johanne Nielsdatter, Jens Nørgaards afg. hustru i Rakkeby. Børn: Niels Jensen, 5 år, Johanne Jensdatter, 3 år.

 

16. maj 1781 Thomas Bertelsen i Kalum, gift med Maren Christensdatter. Vidner Niels Olesen og Niels Mathiasen af Kalum. Børn: Bertel Thomsen, 30 år, Christen Thomsen, 24 år, Peder Thomsen, 16 år, Anne Thomasdatter, 34 år, gift med Hans Nielsen i Øster Brønderslev, Kirsten Thomasdatter, 29 årgift med Niels Nørgaard, Maren Thomasdatter, 26 år, og Karen Thomasdatter, 24 år, begge ugift. Enkens lavværge Jens Nielsen af Vester Aae. Deres beskikkede formynder Jens Nielsen af Kalum.

 

27. juni 1787 Niels Jespersen Skrædder i Lyngby, gift med Maren Olesdatter. Vidner Niels Toft og Jens Jensen af Lyngby. Børn: Ole Nielsen, 31 år, i Jelstrup by, Jens Nielsen, 27 år, i Vollerup, Kirsten Nielsdatter, 24 år, ugift, Thomas Nielsen, 26 år, tjenende i Lyngby, Maren Nielsdatter, 18 år, Sidsel Nielsdatter, 10 år, tjenende i byen, Maren Nielsdatter, 3 år. Enkens lavværge Mads Pedersen af Lyngby.

 

14. maj 1781 Niels Svenningsen i Smidstrup, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: 1. ægteskab Svenning Nielsen, 37 år, Eiler Nielsen, 35 år, 2. ægteskab Jens Nielsen, 34 år, Maren Nielsdatter, 32 år, er i Norge, Jacob Nielsen, 30 år, Christen Nielsen, 28 år, Peder Nielsen,26 år, Birthe, 24 år, Niels Nielsen, 22 år, 3. ægteskab med enken Christen Nielsen, 15 år, Helvig Nielsdatter, 10 år, Johannes Nielsen, 6 år. Enkens lavværge Johan Christensen af Smidstrup, børnenes værge deres farbroder Jens Svenningsen af Rakkeby. Gæld til enkens broder Anders Christensen i Kalum, hendes broder Hans, Svenning Sørensen i Sejlstrup Mølle, Sr. Høyer og Peder Jørgensen i Hjørring, Christen Præstegaard, Jacob Christensen i Rakkeby for ligkisten.

 

13. april 1782 Marcus Pedersen i Nørre Vraa, gift med Kirsten Christensdatter. Søskende: Niels Pedersen i Dårbakken i Jerslev Sogn, afg. Anne Pedersdatter, forhen gift med Thomas Vandtmose i Jerslev Sogn, hendes børn: Inger Jensdatter, gift med Christen Christensen i Jerslev Sogn, og Karen Jensdatter, 30 år, ugift, hendes tilsynsværge Søren Heilesen i Nørre Vraa. Enkens lavværge Bertel Jensen i Østergaard, Nørre Vraa.

 

14 maj 1782 Gjertrud Sørensdatter, gift med Jens Pedersen Kjeldsgaard i Rakkeby Sogn. Børn: Søren Jensen, 17 år, Jørgen Jensen, 15 år, Maren Jensdatter, 10 år, Mette Jensdatter, 8 år, alle hjemme. Vidner Jens Svenningsen og Jens Pedersen.

 

29. maj 1782 Niels Smed i Thise, død 18. Marts, gift med Kirsten Olesdatter. Børn: Søren Nielsen, 20 år, Niels Sørensen, 19 år, Laurs Nielsen, 12 år, for hvem farbroderen Søren Andersen i Jelstrup var formynder, enkens lavværge Christen Christensen af Thise.

 

17. juli 1782 husmand Christen Jensen af Sønder Vraa, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: Anne Christensdatter, gift med Christen Jensen i Sønder Vraa by, Malene Christensdatter, 34 år, for nogle år siden rejst til København, Peder Christensen, tjenende Ole Andersen i Emb Sogn, 29 år. Vidner Skrædder Jens og Niels Jespersen, begge i Sønder Vraa by. Enkens lavværge Poul Nielsen Bundgaard af byen.

 

15. april 1783 Karen Andersdatter i Rakkeby, gift med husmand Jens Jensen. Hendes børn: Anders Jensen, 29 år, tjener i Saltum Sogn, Jens Jensen, 21 år, bortrømt for 8-9 år siden, Johanne Jensdatter, 21 år, hjemme, hvis morbroder Jens Andersen af Rakkeby var værge. Vidner Jens Svenningsen og Niels Knudsen, begge af Rakkeby.

 

16. juni 1783 Dorthe Thomasdatter i Vester Aae, Serritslev Sogn, gift med gårdfæster Jens Nielsen. Børn: Johanne Marie Jensdatter, 14 år, Mads Jensen, 16 år, Christen Jensen, 11 år, Anne Jensdatter, 10 år, Thomas Jensen, 6 år. Deres morbroder Christen Thomsen fra Holt var formynder.

 

21. september 1783 den gamle enkemand Hans Christensen, som havde ophold i Jelstrup Præstegaard, død 19. September. Han havde været gift og boet på Algestrup Gods. Vidner Niels Christensen i Jelstrup Sogn og Jens Mortensen, tjenende i præstegården, senere også Søren Andersen af Jelstrup by. Auktion, købere: Søren Andersen, Thomas Jensen i Jelstrup, Christen Jensen sst., Christen Boeg i Gjølstrup, Morten Vollerup i Hundelev, Jens Bødker i Hundelev, Thomas Jensen i Gjølstrup, Ole Nielsen i Jelstrup,  Jens Bakken i Hundelev.

 

6. oktober 1783 Johan Christensen i Sejlstrup Sogn og Smidstrup by, gift med Johanne Olufsdatter. Deres børn: Christen Johansen, 14 år, Peder Johansen, 12 år, Anne Johannesdatter, 8 år, Ole Johansen, 6 år, alle hjemme. Deres farbrødre Peder Christensen af Nørre Vraa, Søren Ladefoged ved Sejlstrup, Hans Christensen i Jelstrup og Anders Christensen i Serritslev sogn var til stede. Enkens lavværge Jacob Nielsen i Smidstrup. Vidner Anders Olufsen og Matthias Nielsen af byen. Afdødes broder Søren Christensen havde tjent på stedet i 30 år.

 

16. november 1784 Johanne Laursdatter i Emb by, gift med gårdfæster Peder Pedersen. Børn: Malene Pedersdatter, 22 år, hjemme, Niels Pedersen, 13 år, også hjemme. Deres morbroder Peder Laursen fra Hjortnæs i Børglum Sogn var til stede.

 

25. november 1784 enke og gårdbeboer Bodil Jensdatter i Gjølstrup by, Jelstrup sogn. Børn: Jens Jensen, 24 år, fæster nu stedet, Karen Jensdatter, død, hendes slegfredssøn Niels Christensen, 10 år, her på stedet, Dorthe Jensdatter, 24 år, ugift, hjemme, for hvem deres morbroder Thomas Jensen af Gjølstrup var værge.Vidner Søren Andersen af Jelstrup og Jens Laursen af Gjølstrup.

 

9. december 1784 Johanne Pedersdatter i Sønder Vraa, gift med gårdfæster Jens Sørensen. Deres børn: Thomas Jensen, 1 år. Vidner Christen Albretsen og Johan Rasmussen, begge af byen.

 

20. januar 1785 Christen Aagaard i Smidstrup, gift med Mette Jespersdatter. Børn: Jesper Christensen, 13 år, Anders Christensen, 11 år, Niels Christensen, 8 år, Søren Christensen, 3 år, Marcus Christensen, 1/2 år, hvis morbroder Jens Jespersen af Aalstrup var værge. Vidner Mathias og Jacob Nielsen, begge af byen.

 

16. marts 1785 Maren Jespersdatter, Anders Knudsens hustru i Gjølstrup, Jelstrup Sogn. Deres børn: Anne Andersdatter, 13 år, hendes børn Jens Jørgensen, 26 år, tjener i Løkken, Kirsten Laursdatter, tjener i Stade, for hvem broderen var værge. Vidner Søren Andersen af Jelstrup og Thomas Jensen af Gjølstrup.

 

15. maj 1784 Anne Christensdatter i Vidstrup by, gift med Niels Nielsen Degn. Børn: Else Nielsdatter, 22 år, tjener i Sønder Harritslev, Christen Nielsen, 19 år, tjener Søren Andersen i Jelstrup, Anne Nielsdatter, 19 år, tjener i Rubjerg. Vidner Christen Raucher og Jens Baltzersen fra Sejlstrup.

 

5. november 1785 Mette Olesdatter i Rakkeby, gift med husmand Anders Nielsen. Børn: Ole Andersen, 26 år, tjener på Sejlstrup, Christen Andersen, 24 år, skrædder og omrejsende, Maren Andersdatter, gift med Anders Olesen i byen, Mette Andersdatter, hjemme, Anne Andersdatter, 14 år, hjemme.

 

7. november 1785 Birthe Thomasdatter i Nørre Vraa , gift med Jens Christensen. Børn: Mikkel Jensen, 36 år, Laurs Jensen, 36 år, tjener i Vrensted, Jacob Jensen, 30 år, tjener i byen, Maren Jensdatter, 23 år. Vidner Niels Pedersen af Borup og Søren Heilesen i Nørre Vraa.

 

14. december 1785 Kirstine Dorthea Bircherod Dahl i Vidstrup by, Maarup sogn, gift med husmand Søren Christensen Neist. Halvsøskende: Fredrich Wiedlum Duchte, apoteker i Thisted, Niels Duchte, kontrollør i Horsens, Jens Bircherod, skal opholde sig i Trondheim i Norge som Løjtnant, Lovisa Bircherod, hvis opholdssted ikke vides.

 

24. juni 1786 Anders Knudsen i Gjølstrup by, Jelstrup Sogn, gift med Johanne Hansdatter. Børn fra forrige ægteskab: Anne Andersdatter, 14 år, for hvem Skrædder Jens her i byen var værge. Enkens lavværge Thomas Jensen af byen. Vidner Søren Andersen af Jelstrup og Thomas Jensen af Gjølstrup.

 

21. februar 1786 Hans Christensen i Rakkeby sogn, gift med Maren Christensdatter. Arvinger: halvsøster Else Christensdatter, for nogle år siden rejst til København, en helbroder Christen Dallum er død, hans børn Peder, 14 år, Christen, 10 år, Else, 8 år, for hvem Laurs Nielsen Hedegaard af byen blev tilsynsværge. Enkens lavværge Svenning Nielsen af byen.

 

8. juli 1786 gårdmand Christen Nielsen i Sønder Vraa, gift med Anne Nielsdatter. Arvinger: Anne Nielsdatter, gift med Peder Ibsen i Under Aare, Maren Nielsdatter, gift med Jørgen Jensen i Under Aare, Dorthe Nielsdatter, gift med en rytter, hvis navn ikke vides, rejst til det Holstenske, ?? Svend Jensen i Meldhaven, hans børn Jens Svendsen, 30 år, tjener i Grønderup, Christen Svendsen, 24 år, tjener i byen. Lavværge Niels Mogensen Smed i byen. På fraværende arvingers vegne Johan Rasmussen. Vidner Christen Furreby og Søren Christensen.

 

14. august 1786 Michel Jensen i Hundelev Huse, Jelstrup Sogn, gift med Johanne Nielsdatter. Vidner Thomas Olesen af Hundelev og Laurs Kudsk ibidem. Afdødes moder Kirsten Michelsdatter af Børglum Sogn og søskende Laurs Jensen i Vestermark, Ingstrup Sogn, Christen Jensen i Vrensted Sogn, Thøger Jensen tjenende i Vrensted, en halvbroder Jens Christensen, nu boende i et hus på Løth, Kirsten Jensdatter, Maren Jensdatter, begge tjenende i Vrensted Sogn, halvsøster Karen Jensdatter, gift med Simon Ottesen i Sønder Harritslev by, halvsøster Anne Jensdatter, gift med Søren Dam i Bagterp, halvsøster Mette Jensdatter, gift med Knud Laursen i Vejby Sogn. Afdødes slegfredssøn Anders Michelsen, 14 år og tjenende i Sønder Harritslev, lovede enken at forsørge.

 

23. december 1786 husmand og smed Baltzer Laursen i Emb, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Hans Baltzersen, 23 år, hjemme, Peder Balzersen, gift og boende i Hundelev by, Jelstrup Sogn, Jens Baltzersen, 20 år, tjener på Sejlstrup, Christen, 7 år. Enkens lavværge Mourits Albrethsen af Emb sogn og by. Vidner Jens Jespersen i Aalstrup og Niels Pedersen Rytter af Emb.

 

25. april 1787 Anne Marie i Sønder Vraa, gift med husbeboer Laurs Nielsen Calum. Deres børn: Jens Christian, 13 år, Mathis, 11 år, Niels, 8 år, Anne Nielsdatter?, 10 år, Thomas, 4 år, hvis lovlige fødte værge er faderen. Vidner Anders Bundgaard og Niels Jensen, begge af byen.

 

5. maj 1787 husfæsteren Laurs Andersen i Vollerup, Emb sogn, gift med Margrethe Jensdatter. Vidner gårdfæster Anders Knudsen og husfæster Peder Christensen, begge af Vollerup. Børn: Anders, 6 år, Else Marie, 3 år, hvis farbroder Thomas Laursen af Smidstrup var værge. Enkens lavværge Christen Nielsen Nørgaard af Vollerup.

 

14. maj 1787 Maren Nielsdatter i Hundelev by, gårdmand Laurs Mortensens kone. Vidner Niels Pedersen og Jens Jensen, begge gårdfæstere i Hundelev. Børn: Niels Laursen, 23 år, Søren Laursen, 21 år, Morten Laursen, 14 år, Anne Laursdatter, 27 år, alle hjemme, undtagen Niels, som tjener Jens Jensen i byen.

 

25. maj 1787 husfæster Mourids Mortensen i Vraa sogn, gift med Anne Thomasdatter. Afdødes fader Morten Jensen på Hundelevgaarden. Enkens lavværge Søren Heilesen i Nørre Vraa. Vidner Olle Ollesen og Peder Jensen, begge af Nørre Vraa.

 

18. august 1787 Jens Laursen, boende i en hytte i Gjølstrup, Jelstrup sogn, gift med Johanne Jensdatter. Vidner Jens og Thomas Jensen, begge gårdbeboere i Gjølstrup. Børn: Laurs Jensen, 20 år, Søren Jensen, 18 år, Jens Jensen, 12 år, Mette Jensdatter, 10 år, for hvem Christen Laursen i Jelstrup var født værge. Enkens lavværge Jacob Christensen i Gjølstrup.

 

31. maj 1788 husmand Christen Mouridsen i Nørre Vraa, død 1. maj, gift med Maren Jensdatter. Vidner gårdbeboerne Søren Heilesen og Christen Andersen i Nørre Vraa. Børn: … Mette Christensdatter, 20 år, alle ugifte. Deres farbroder Berthel Mathiasen, gårdbeboer i Emb, var formynder. Enkens lavværge Olle Ollesen af Nørre Vraa.

 

2. august 1788 Zidsel Ovesdatter, gårdfæster Olle Andersens hustru i Emb. Børn: Anders Ollesen, 28 år, Dorthe Ollesdatter, 26 år, Inger Ollesdatter, 22 år, alle hjemme, Zidsel Marie Ollesdatter, gift med gårdmand Ove Svendsen i Nørre Harritslev på Fuglsig Gods, Maren Ollesdatter, gift med Poul Jensen hos hans fader Jens Nielsen i Lyngby sogn og by.

 

13. juni 1788 Christen Christensen i Hundelev, gift med Maren Ollesdatter. Vidner Jens Simonsen og Jesper Jacobsen begge gårdbeboere i Hundelev. Søskende: Niels Christensen Bæk, Søren Christensen Krog, begge husbeboere i Rakkeby, Laurs Christensen, omrejsende karetmager, for tiden i arbejde hos Jesper Laursen i Neisom, Skæve sogn, afg. Anders Christensen, husfæster i Bagterp på Aastrupgaard, hans børn Christen Andersen, gift og tjenende i Bagterp, Kirsten Andersdatter, gift med husmand Christen Jensen Clemmensen i Krustrup på Bøgsted Gods, afg. Johanne Christensdatter, død i Harritslev, hendes datter Mette Jespersdatter, gift med Niels Hermandsens søn Peder i Furreby, samt en broder, der så vidt vides er død. Enkens lavværge Peder Ollesen i Hundelev.

 

8. april 1789 Morten Jensen Vollerup på Hundelev Hede, Jelstrup sogn, gift med Gjertrud Pedersdatter. Vidner Jens Simonsen og Christen Jacobsen, begge af Hundelev. Hans børn: Niels Mortensen, 38 år, husfæster i Snarup på Sejlstrup Gods, Maren Mortensdatter, gift med Jørgen Christensen i Vindgaarden i Vejby sogn, Maren Mortensdatter, hjemme hos moderen, Anders Mortensen, 20 år, tjener i Smidstrup, Rasmus Mortensen, tjenende Bertel Østergaard i Nørre Vraa, 17 år, Søren Mortensen, 8 år, hjemme, hvilke sidste 4 er enkens børn. Deres formynder var Thomas Ollesen af Hundelev. Enkens lavværge Jens Jensen af Hundelev.

 

9. juli 1789 Zakarias Christensen i Sønder Vraa, gift med Birthe Christensdatter. Børn: Christen Zakariassen, 6 år, Jens Zakariassen, 4 år, Johanne Zakariasdatter, 8 år, Maren Zakariasdatter, 1/2 år, for hvem farbroderen Niels Christensen, tjenende i stærvboet, var formynder. Enkens lavværge gårdmand Christen Jensen i Grynderup på Vrejlev Klosters gods. Vidner Christen Albrethsen og Jens Nielsen, gårdbeboere i Sønder Vraa by.

 

27. oktober 1789 husfæster Niels Nielsen i Aaesigen, Serritslev Sogn, gift med Maren Sørensdatter. Søskende: halvsøster Anne Pedersdatter, gift med Jens Pedersen i Vester Brønderslev på Hjermitslevgaards gods, for hvem Christen Nielsen af Kalum var tilsynsværge. Enkens lavværge Christen Nielsen Laursen af Sønder Haven. Vidner Anders Christensen og Berthel Thomasen, begge af Kalum.

 

9. november 1789 Gjertrud Nielsdatter, gårdmand Simon Jensens hustru i Lyngby. Vidner Christen Pedersen og Niels Jensen, begge af Nørre Lyngby. Børn: Niels Simonsen, 26 år, Jens Simonsen, 19 år, Mette Simonsdatter, 23 år, alle hjemme. Deres formynder farbroderen Peder Jensen af Lyngby, Bøgsted Gods. Afkald 15. juni 1790

 

15. februar 1790 afkald fra Niels, døbt 12. juli 1767 i Rakkeby kirke og Christen Jensen Møller, døbt 3. september 1769 i Sejlstrup kirke, sønner af Jens Nielsen i Sejlstrup Mølle, nu i Arendahl i Norge, efter deres sal. moder Dorthea Christensdatter, skifte 26. Sept. 1777. Deres kurator var Søren Engesgaard.

 

15. marts 1790 gårdmand Christen Hansen Nørgaard i Smidstrup, gift med Johanne Madsdatter. Børn: Mads Christensen, 12 år, Hans Christensen, 10 år, Maren Christensdatter, 19 år, Karen Christensdatter, 14 år. Deres farbroder Søren Hansen, tjenende præsten i Rubjerg, var til stede, samt gårdmand Anders Ollesen af Smidstrup. Enkens lavværge Christen Madsen af Vollerup.

 

30. juni 1790 Anne Mortensdatter, husmand Peder Ollesens hustru i Hundelev, død 25. juni. Vidner Jens Jensen og Niels Pedersen af Hundelev. Arvinger: gårdmand Hendrich Iversens hustru af Bidstrup ved Hjørring og Jacobs hustru i Nørum, Skallerup sogn, afdødes fastre, samt Laurs Jensen, tjenende Mad. Dyrschiøtt i Hjørring. På deres vegne var gårdmand Anders Christensen Kudsk af Hundelev til stede.

 

28. oktober 1790 Maren Andersdatter, gift med gårdfæster Jens Christensen Kudsk i Hundelev, Jelstrup sogn, død 28. september. Vidner Thomas Ollesen og Laurs Christensen Kudsk, begge af Hundelev. Børn: Christen Jensen, 28 år, i Spendum Kro i Holsten, Anne Jensdatter, 26 år, hjemme, Dorthe Jensdatter, 24 år, tjener på Sejlstrup.

 

26. november 1790 Johanne Nielsdatter, gårdfæster Jens Christensens hustru i Sønder Vraa. Vidner gårdmand Søren Christensen og husmand Søren Nielsen, begge af Sønder Vraa. Børn: Laurs Jensen, 36 år, Margrethe Jensdatter, 30 år, begge hjemme, Anne Jensdatter, gift med gårdmand Jens Madsen Stengaarden i byen, Birthe Jensdatter, gift med gårdmand Jens Larsen i Vestergaard i Borup.

 

14. december 1790 husfæster Jens Svendsen i Jelstrup sogn på Hundelev Hede, gift med Mette Christensdatter. Børn: Christen Jensen, 10 år, Svend Jensen, 4 år, Jens Svendsen, 3 uger. Deres farbroder Hans Svendsen i Mønderup, Vrejlev sogn, var formynder. Enkens lavværge Jens Mortensen af Gunderup. Vidner Jens Nielsen og Jens Mortensen.

 

19. februar 1791 Mads Wilsbech i Vester Vidstrup, Maarup sogn. Børn: Hans Wilsbech, conditionerende i Øster Porsgrund i Norge, Hedvig Wilsbech i Aalborg, Anne Christine Wilsbech, hjemme, Ingeborg Cathrine Wilsbech, gift med sognedegn Sr. Børglum i Harritslev, død, børn Kirstine Børglum, Anne Børglum, begge hos faderen. Tilsynsværge Niels Pedersen Holland.

 

21. februar 1791 husfæster Anders Pedersen Skomager i Vraa sogn, Sønder Vraa, gift med Johanne Thomasdatter. Børn: Thomas Andersen, 16 år, tjener Bertel Østergaard i Nørre Vraa, Anne Andersdatter, 18 år, tjener Anders Bundgaard i byen, Mette Andersdatter, 11 år, hjemme. Deres fødte værge var Peder Pedersen Skomager i Jelstrup, i hans sted husfæster Søren Nielsen af byen. Enkens lavværge Laurs Christensen af Sønder Vraa.

 

22. februar 1791 Peder Christensen Aae, som boede i et hus på grandefælleden i Serritslev sogn, gift med Karen Christensdatter. Vidner Christen Sørensen og Jens Pedersen, begge af Under Aare.Børn: Christen Pedersen, 23 år, Maren Pedersdatter, 15 år, Mette Pedersdatter, gift med Simon Laursen, der arbejder et sted i landet. Sønnens kurator Christen Nielsen af Kalum. Enkens lavværge Thomas Laursen af Under Aare. 

 

29. feb. 1791 Karen Mortensdatter, gift med Niels Pedersen Kodal i Lyngby sogn og by. Vidner Gårdbeboerne Poul Jensen og Peder Madsen, begge i Lyngby og af Bøgsted Gods. Børn: Kirsten Nielsdatter, 44 år, gift med gårdmand Simon Jensen af Nørre Lyngby på Sejlstrup Gods, Maren Nielsdatter, 42 år, gift med Niels Mortensen i Sønder Lyngby, Katrine Nielsdatter, 40 år, gift med Michel Pedersen af Nørre Lyngby, Bøgsted Gods, Anne Nielsdatter, 36 år, hjemme, Birthe, også hjemme, Zidsel, gift med Jens Pedersen i Rubjerg Præstegaard. På de ugiftes vegne var til stede farbroderen Christen Pedersen Kodal af Nørre Lyngby, Bøgsted Gods.

 

19. maj 1791 Anne Pedersdatter i Sønder Vraa, gift med husfæster Laurs Christensen. Vidner Anders Jensen Bundgaard og Peder Sørensen, begge af Sønder Vraa. Børn: Hans Laursen, 40 år, Peder Laursen, 34 år, Anne Laursdatter, 36 år, Mette Laursdatter, 28 år.

 

3. juni 1791 Jens Nielsen i Sejlstrup Mølle, gift med Anne Andersdatter. Vidner Anders Andersen af Filholm, Asdal Gods, Thise sogn og Jens Christensen Østergaard af Emb sogn og by, Sejlstrup Gods. Børn: Maren Jensdatter Møller, gift med degnen Sr. Gutzon Børglum af Harritslev, Anne Marie Jensdatter Møller, enkens stifdatter, ugift og forundt myndighedsbevilling 5. August 1791, tjenende købmand Winther i Hjørring, Niels, 24 år, og Christen Jensen Møller, 23 år, begge conditionerende i Arendahl i Norge, på hvis vegne gårdmand Anders Pedersen af Rakkeby var til stede, da han er gift med afdødes søster, Johanne Jensdatter, gift med feldbereder Niels Haugaard i Hjørring. Disse er alle børn af første ægteskab. Fra ægteskabet med enken: Anders Jensen, 12 år, Jens Jensen, 10 år, Christian Jensen, 3 år, Dorthe Cathrine Jensdatter, 11 år, Karen Margrethe Jensdatter, 7 år, og Marianne Jensdatter, 5 år. Enkens lavværge Bertel Jensen fra Østergaard i Sønder Vraa, senere Christen Sørensen Mølbak. .

 

14. juni 1791 gårdfæster Niels Pedersen Toft af Lyngby sogn og by, gift med Zidsel Jensdatter. Vidner Simon Jensen og Jens Nielsen Bak, begge af Lyngby. Børn: Peder Nielsen, 19 år, Jens Nielsen, 17 år, Anne Nielsdatter, 28 år, Angenete Nielsdatter, 24 år, Kirsten Nielsdatter, 22 år, alle hos moderen og ugifte. Deres formynder var gårdmand Niels Jensen fra Torpet i Lyngby sogn af Børglum Klosters gods.Enkens lavværge Jens Christensen af Nørre Lyngby, Bøgsted Gods.

 

20. juni 1791 gårdfæster Søren Christensen af Borup i Vraa sogn, gift med Anne Hansdatter. Vidner Peder Heilesen og Anders Pedersen af Borup. Børn: Anders Sørensen, 28 år, Christen Sørensen, 22 år, Hans Sørensen, 18 år, Maren Sørensdatter, 26 år, alle hjemme, undtagen Christen, der tjener Anders Stubben i byen. Som kurator og formynder deres farbroder gårdmand Laurs Christensen af Hundelev, enkens lavværge Laurs Hansen af Lund i Vrejlev sogn og Vrejlev Klosters gods.

 

28. juni 1791 gårdfæster Søren Heilesen af Nørre Vraa, gift med Johanne Andersdatter. Børn: Kirsten Sørensdatter, 5 år, hvis fødte værge var Poul Hansen af Under Aare i Serritslev sogn, senere beskikket Laurs Christensen Borup af Hundelev. Enkens lavværge Olle Ollesen i Vraalund, senere Laurs Hansen af Lund i Vrejlev sogn. Vidner Bertel Jensen Østergaard af Nørre Vraa og Christen Andersen sst, senere Peder Heilesen og Anders Pedersen, begge af Borup.

 

21. januar 1791 Otthe Hansen Wilsbech, forrige sognedegn i Guldager, for Vrejlev og Hæstrup Menigheder, hans efterladte enke Anne Friis, fæster af et boelssted i Vidstrup by, Maarup sogn. Død 20. Januar. Vidner Jørgen Christensen Hedegaard og Simon Thøgersen, begge af Maarup sogn. Boets tilsynsværge Niels Pedersen Holland af Vidstrup. Børn:  Afdøde Otte Wilsbech, Hedvig Wilsbech, Anne Cathrine Wilsbech, datterbørnene i Harritslev, som er Ingeborg Cathrine Wilsbechs børn med degnen Mons. Gutzon Børglum i Sønder Harritslev, og Hans Ottesen Wilsbech, som ved testamente er givet sølv-og guldtingene fra boet. Vidner Niels Pedersen Hauland, karlen Christen Pedersen og Christen Christensen Lønstrup, Jens Baltzersen og Jens Styggesen.

 

19. december 1791 Niels Pedersen i Lyngby sogn og by, gift med Zidsel Jensdatter. Vidner Christen Pedersen og Jens Nielsen, begge af Lyngby. Formynder Niels Jensen fra Torpet i Lyngby sogn og enkens lavværge Jens Christensen af Nørre Lyngby. Børn: Peder Nielsen, 19 år, Jens Nielsen, 17 år, Anne Nielsdatter, 28 år, Angenete Nielsdatter, 24 år, Kirsten Nielsdatter, 22 år, alle hos moderen og ugifte.

 

28. juli 1791 Jacob Jensen i Nørre Vraa by, gift med Kirsten Christensdatter. Afdødes fader var Jens Christensen, der opholdt sig hos sin svigersøn gårdmand Jens Knudsen i Estrup, Hørby sogn. Enkens lavværge Bertel Jensen i Østergaard i Nørre Vraa. Vidner Peder Christensen og Peder Jensen af Nørre Vraa.

 

9. maj 1791 Stephan Christensen i Clarup, gift med Barbara Nielsdatter. Vidner Thomas Matzen af Klarup og Niels Gregersen af Hjortholm. Børn: Christen Stephansen, tjenende i Clarup, 23 år, Mads Stephansen, 19 år, hos moderen, deres kurator Mogens Nielsen af Clarup.

 

17. marts 1791 Mads Andersen i Højene, St. Olai sogn ved Hjørring, på Fuglsig Gods, og Peder Andersen i Lørslev, Ugilt sogn, Hvidstedgaards gods, samt Laurs Andersen, tjenende i Skibsby, Kirsten Andersdatter og Johanne Andersdatter giver afkald på arv efter deres søster afg. Karen Andersdatter, gift med indsidder Anders Sørensen af Sønder Vraa.

 

12. juli 1789 Hendrich Jørgensen Uggerby af Asdahl Gods på hustru Maren Jensdatters vegne giver afkald for arv efter hendes moder Johanne Moursdatter (skifte 19. okt. 1773), daærende gårdmand, nu husmand Jens Svenningesens afd. Hustru i Rakkeby.

 

6. november 1792 husfæster Christen Laursen i Jelstrup, gift med Birthe Jensdatter. Børn: Simon Christensen, 15 år, tjener i Vennebjerg, fra første ægteskab, Inger Christensdatter, 11 år, Jens Christensen, 3 år, for hvem gårdmand Søren Andersen af Jelstrup Nørgaard var ansat som værge. Enkens lavværge Christen Andersen af Jelstrup. Vidner Niels Christensen Degn og Hans Christensen, begge af Jelstrup.

 

8. november 1892 gårdfæster Peder Svenningsen i Sønder Vraa, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Svenning Pedersen, 26 år, Peder Pedersen, 19 år, begge hjemme, Karen Pedersdatter, gift med Christen Nielsen Wang i Guldager, Johanne Pedersdatter, forhen gift med gårdmand Jens Sørensen i byen, hendes søn Thomas Jensen, 10 år. Enkens lavværge gårdmand Jens Madsen i Sønder Vraa. Vidner Bertel Jensen Østergaard af Nørre Vraa, Aas Gods, og Jens Olesen af Emb, Hjermeslevgaards gods.

 

14. februar 1793 Kirsten Nielsdatter i Lyngby, gift med husfæsteren Simon Jensen. Afdødes slegfredsbarn Peder Mummelund, 7 år, hos morfaderen Niels Pedersen i Lyngby. Vidner Niels Jensen og Jørgen Nielsen af Nørre Lyngby.

 

14. februar 1793 Helvig Larsdatter, gårdmand Jens Jensens hustru i Gjølstrup. En søn Christen Jensen, 3 år, har som værge morfaderen Lars Christensen Kudsk af Hundelev i Jelstrup sogn. Vidner gårdmændene Jacob Christensen og Thomas Jensen af Gjølstrup.

 

15. juni 1793 Jens Jespersen i Vollerup by, Emb sogn gift med Inger Hansdatter. Hendes lavværge Christen Nielsen Nørgaard af Vollerup, Hjermeslevgaards gods. Afdødes eneste søn er Christen Jensen, 29 år, hjemme. Vidner Mourits Albrethsen af Emb, Sejlstrup Gods, og Jens Hansen af Vollerup, Hjermeslevgaards gods.

 

26. september 1793 Mette Madsdatter i Gjølstrup by, Jelstrup sogn, gift med Lars Christensen Degn. Børn: Ole Larsen, 14 år, hjemme. Vidner selvejer Ole Jensen Munk og husmand Jens Jensen, begge af Gjølstrup.

 

2. december 1793 huskone Christen Mouritsens enke Maren Jensdatter i Nørre Vraa. Børn: Else Christensdatter, 32 år, Mette Christensdatter, 25 år, hjemme, Birthe Christensdatter, 30 år, tjener degnen i Nørre Vraa. Deres formynder Ole Olsen af Vestergaard i Nørre Vraa. Vidner gårdmændene Peder Jensen og Johan Christensen af Nørre Vraa.

 

25. februar 1794 Kirsten Mouritsdatter i Borup by, Vraa sogn, gift med gårdfæster Peder Christensen Beuer. Børn: Thomas Pedersen, 5 år, Johanne Pedersdatter, 2 år, for hvem husmand Christen Mouritsen af Borup var værge som morbroder. Vidner Peder Heilesen og Anders Sørensen, begge af Borup.

 

27. juni 1794 Gertrud Mortensdatter i Sønder Vraa, gift med husmand Søren Nielsen. Søskende: Christen Mortensen i Aarupgaard i Vrejlev sogn, Johanne Mortensdatter, gift med Niels Larsen i Brødholt, Jerslev sogn. Vidner Niels Knudsen og Lars Christensen, begge af Sønder Vraa.

 

23. januar 1793 Ane Christensdatter i Hundelev by, Jelstrup sogn, gift med gårdfæster Ole Jensen. Børn: Jens Olesen, 32 år, Else Olesdatter, 35 år, Maren Olesdatter, 30 år, deres formynder Wigel Larsen af Stade i Vennebjerg sogn. Vidner sognefoged Søren Andersen i Jelstrup og gårdmand Jens Simonsen i Hundelev.

 

30. januar 1795 Johanne Nielsdatter i Hundelev by, gift med husmand Niels Wolsen. Børn: Jens Nielsen, 33 år, i Aalborg, Johanne Nielsdatter, 28 år, tjener i Harritslev, Niels Nielsen, 24 år, tjener i Nørre Harritslev, Christopher Nielsen, 20 år, tjener i Sønder Harritslev, Peder Nielsen, 25 år, tjener i Gjølstrup. Vidner gårdmændene Niels Svensen og Eiler Mortensen i Hundelev.

 

20. februar 1795 Maren Nielsdatter i Sønder Vraa, gift med husmand Niels Mogensen. Børn: en slegfredsdatter Mette Pedersdatter, forhen gift med gårdmand Christen Mortensen i Aarupgaard i Vrejlev sogn, hendes børn Maren Christensdatter, 4 år, og Anders Christensen, 2 år. Vidner gårdmand Christen Albrethsen og skoleholder Mathias Jensen, begge af Sønder Vraa.

 

21. februar 1795 husmand Christen Fridrichsen i Lyngby sogn og by, gift med Karen Christensdatter. Børn: Fridrich Christensen, 21 år, i Jelstrup Præstegaard, Jacob Christensen, 19 år, tjener på Sejlstrup, Johanne Christensdatter, 13 år, Ane Marie Christensdatter, 9 år, Christen Christensen, 7 år, og Peder Christensen, 3 år, hjemme. Formynder Søren Christensen af Lyngby. Vidner Thomas Sørensen og Jens Nielsen af Lyngby.

 

18. juni 1795 Johanne Rasmusdatter i Borup, Vraa sogn, gift med Jens Mogensen. Børn: Jens Christian Jensen, 24 år, hjemme, Mogens Jensen, 21 år, gevorben soldat i København, Maren Jensdatter, 18 år, hjemme. Formynder morbroderen gårdmand Johan Rasmussen fra Sønder Vraa. Vidner gårdmændene Peder Heilesen og Peder Christensen, begge af Borup by.

 

6. juni 1795 Karen Jensdatter, gift med husfæster Jens Nielsen i Lyngby sogn og by. Børn: gårdmand Niels Jensen i Lyngby, Poul Jensen i Vester Vidstrup i Maarup sogn, Peder Jensen i Nørre Vraa i Vraa sogn, afg. Jens Jensen, forhen i Aasendrup, hans datter Karen Jensdatter, 11 år. Vidner Christen Pedersen Kodal og Jens Nielsen, begge af Lyngby sogn og by.

 

10. november 1795 Inger Hansdatter i Vollerup by, Emb sogn, enke efter Jens Jespersen. Eneste søn Thomas Jensen, 31 år. Vidner sognefoged Mourits Albrechtsen i Emb og gårdmand Jens Hansen af Vollerup.

 

14. august 1795 Afkald fra Peder Jensen i Snevre, Bjergby sogn, på Oddens gods giver afkald på arv efter datter Kirsten Pedersdatter, gift med Anders Christensen i Smidstrup på Sejlstrup Gods.

 

28. december 1795 gårdmand Christen Thomsen i Sønder Vraa by, gift med Karen Jensdatter. Søskende: Ane Thomasdatter, gift med husmand Jens Nielsen i Hvilsø, Bertel Thomsen, gårdmand i Kalum, Kirsten Thomasdatter, gift med Niels Tydsmov i Kalum, Maren Thomasdatter, gift med gårdmand Ole Jensen i Linderup, Karen Thomasdatter, gift med Christen Sørensen i Kalum, Peder Thomasen, ugift, 31 år, tjener i stærvboen. Vidner gårdmand Poul Thomasen af Fuglsig Gods og gårdmand Hans Hansen Rudbeck af Aas Gods, begge af Sønder Vraa. Enkens lavværge Christen Christensen Furreby af Sønder Vraa. Senere vidner sognefogden i Vraa sogn Thomas Andersen i Stenvad af Vrejlev Klosters gods og gårdmand Poul Thomasen af Sønder Vraa, Fuglsig Gods.

 

30. januar 1796 Lars Christensen Kudsk i Hundelev, gift med Maren Jocumsdatter. Hendes lavværge Peder Olesen Møller af Hundelev. Børn: Helvig Larsdatter, forhen gift med gårdmand Jens Jensen i Gjølstrup, hendes søn Christen Jensen, 6 år, Ane Larsdatter, gift med Hans Christensen Kaaber i Lyngby, Else Larsdatter, gift med Anders Christensen Kaaber i Lyngby, Nicolai Larsen, 30 år, hjemme. Vidner sognefogden Søren Andersen i Jelstrup og gårdmand Niels Svendsen af Hundelev. Debitor Peder Mathiasen i Lyngby, kreditor tjenestepigen Maren Villadsdatter.

 

8. februar 1796 husmand Niels Nielsen Skrædder i Kalum, Serritslev sogn, gift med Kirsten Larsdatter. Lavværge Bertel Thomasen i Kalum. Børn: Mette Nielsdatter, 30 år, Anders Nielsen, landsoldat, 28 år, begge hjemme, Ane Nielsdatter, 24 år, tjener i Aalborg købstad. Vidner husmand Morten Pedersen ved Nygaard af Vrejlev Gods og gårdmand Christen Nielsen af Kalum, Sejlstrup Gods.

 

3. marts 1796 ungkarl Lars Andersen, død hos husmand Peder Larsen i Nørre Vraa, 60 år gl., efter at han havde tjent som møllerkarl hos præsten hr. Hassing i Vraa i en snes år. Søskende: helbroder på Sjælland, Mette Andersdatter i Sønder Vraa. Vidner Christen Johansen og Johan Christensen af Nørre Vraa.

 

15. april 1796 Ingeborg Terkelsdatter, gift med Niels Jensen i Klæstrup. Hendes børn: Johanne Nielsdatter, 30 år, tjener i Vrangbæk, Simon Nielsen, 28 år, tjener Christen Andersen i Klæstrup.

Vidner sognefoged Matthias Baltzersen fra Svennum og Bertel Sørensen fra Langthjem.

 

 7. juli 1796 Anne Rasmusdatter i Sønder Vraa, gift med Hans Hendrichsen. Børn: Maren Andersdatter, 21 år, Johanne Andersdatter, 19 år. Vidner Christen Albrethsen og Jens Nielsen Bundgaard af byen.

 

20. december 1796 gårdmand Jens Mogensen i Borup. Børn: Jens Jensen, 27 år, Mogens Jensen, 23 år, Maren Jensdatter, 19 år, alle hjemme. Vidner Anders Stuben og Peder Heilesen af byen, senere Christen Hansen fra Aagaard og Peder Christensen fra Borup..

 

2. januar 1797 Else Pedersdatter i Sønder Vraa, gift med Johan Rasmussen. Afdødes moder Anne Madsdatter, forhen gift med Peder Pedersen i Grynderup, søskende Peder Pedersen i Grynderup, Mads Pedersen i Bakken, Serritslev sogn, Simon Pedersen i Grynderup, Thomas Pedersen tjener ibid., Sidsel Marie Pedersdatter på Sjælland, Kirsten Pedersdatter, gift med Peder Madsen i Dammen, halvsøster afg. Anne Pedersdatter, hendes 5 børn Peder og Jens Jensen, Else, Maren og Karen Jensdatter, alle hos deres fader Jens Vestergaard i Grynderup. Vidner Christen Albrethsen og Niels Christensen af Sønder Vraa.

 

2. februar 1797 Anne Jensdatter i Smidstrup, gift med Mathias Nielsen. Børn: Jens Mathiasen, 30 år, Jacob Mathiasen, 27 år, Niels Mathiasen, 25 år, Margrethe Mathiasdatter, 20 år, hvis farbrødre Svenning Nielsen fra Rakkeby og Jacob Nielsen fra Smidstrup var formyndere.

 

28. februar 1797 Karen Jensdatter i et hus på grandefælleden i Serritslev sogn, Peder Christensens enke. Børn: Mette Pedersdatter, gift med Simon Laursen i Hallund, Christen Pedersen, 30 år, tjener i Emb, Maren Pedersdatter, 23 år.

 

30. maj 1797 Karen Christensdatter i Underaare, Peder Aaes enke. Vidner Jens Styggesen og Jørgen Kieldsgaard, begge på Sejlstrup. Børn: Christen Pedersen, tjener i Emb, Maren Pedersdatter, en datter gift i Halling.

 

19. juli 1797 Johanne Nielsdatter i Gjølstrup, gift med Michel Jensen Dreng. Vidner Jacob Christensen og Jens Larsen af Gjølstrup. Børn: Christiane Michelsdatter, 8 år. Tilsynsværge gårdmand Jens Jensen af Gjølstrup.

 

27. november 1797 Maren Andersdatter, Jens Christensen Østergaards hustru i Emb. Vidner var sognefoged Mourits Albrethsen og Peder Sørensen, begge af Emb. Børn: Christen Jensen, 26 år, Karen Jensdatter, 20 år, begge hjemme. Tilsynsværge Morten Andersen her af byen.

 

23. juni 1798 gårdfæster Christen Madsen i Vollerup by, gift med Sidsel Jensdatter. Børn: Jens Christensen, 29 år, Mette Christensdatter, 27 år, Anders Christensen, 24 år, Maren Christensdatter, 21 år, alle hjemme. Enkens lavværge Christen Nørgaard af Vollerup. Vidner sognefogden Mourits Albrethsen af Emb by og Jens Hansen af Vollerup by. Afdøde fik fæstebrev 11. marts 1764.

 

28. august 1798 gårdfæster Niels Pedersen Svendsen i Hundelev by, Jelstrup sogn, gift med Ane Laursdatter. Børn af 1. Ægteskab med Ane Jensdatter: Søren Nielsen, 42 år, og Peder Nielsen, 34 år, begge hos enken, og Jens Nielsen, 30 år, tjenende i Jelstrup Præstegaard, alle myndige. Børn med enken: Laurs Nielsen, 12 år, Niels Nielsen, 8 år, Christen Nielsen, 3 år, Ane Nielsdatter, 20 år, Else Nielsdatter, 16 år, tjener i Gølstrup hos enken Johanne Olufsdatter, Johanne Nielsdatter, 14 år. Deres værge var farbroderen Jens Pedersen Krogen af Hundelev. Vidner Jens Simonsen og Niels Christensen Mølbak af Hundelev by, senere sognefogden Søren Andersen af Jelstrup Nørgaard. Eiler Mortensen i Hundelev skyldte penge. Enkens lavværge Niels Mølbak af Hundelev.

 

19. december 1798 Kirsten Laursdatter, Jens Nielsens hustru i Vollerup by, Emb sogn. Søskende: Maren Laursdatter af Børglum sogn og by, afg. Baltzer Laursen, hans børn Peder Baltzersen fra Lønstrup, Hans Baltzersen i Emb by, Jens Baltzersen i Furreby og Christen Baltzersen i Skjøttrup, Børglum sogn, alle myndige undtagen Christen. Vidner sognefogden Mourits Albrethsen af Emb og Christen Jensen af Vollerup.

 

10. januar 1799 Karen Pedersdatter i Sejlstrup Mølle, gift med Peder Jensen Lundergaard fra Kalum. Børn: Ane Andersdatter, gift med fæsteren hr. Wraae på stedet, Johanne Andersdatter, gift med Anders Andersen Vestergaard i Filholm, Thise sogn, Hammelmose Gods. Vidner Christen Sørensen af Mølbachen og Anders Nielsen Krog af Sønder Harritslev.

 

14. marts 1799 Jens Styggesen, tjener på Sejlstrup,  Vidner ladefogden Søren Christensen og Jens Kudsk, begge tjenende på Sejlstrup.

 

2. april 1799 Maren Nielsdatter i Taars, gift med Christen Sørensen. Søskende halvbroderen Jens Vægter, der opholder sig i Sæby, helsøsteren Kirsten Nielsdatter, forhen gift med Hans Jensen i Stensodde, død, hendes datter Margrethe Hansdatter, helbroderen Morten Nielsen i Krogsholt.

 

4. maj 1799 ? gift med gårdfæster Niels Pedersen i Emb. Børn: Karen Nielsdatter, 18 år, Maren Nielsdatter, 19 år, Peder Nielsen, 12 år, Mette Marie, 4 år, hvis tilsynsværge var Jens Nielsen af Vejby. Vidner sognefogden Mourits Albrethsen og gårdmand Jens Christensen, begge af Emb. Kreditorer Mathias Skoleholder i Sønder Vraa, Mads Clausen i Dahlmark.

 

8. juni 1799 Ole Andersen i Emb, død 2. Juni. Vidner sognefoged Mourits Albrethsen og Jens Østergaard, begge af Emb. Registrering var sket af herredsfogden i Sæby den 4. Juni. Børn: Anders Olesen, Købekontrakt på stedet var udfærdiget, men ikke skøde.

 

13. juli 1799 Peder Pedersen Krog i Sønder Vraa, gift med Maren Hansdatter. Børn af 1. ægteskab: Peder Pedersen, gift og bosat i Lønstrup, Anders Pedersen, gift og bor i Norge, stolemager af profession, Christen Pedersen, gift og bosat som smed i Lemvig, Maren Pedersdatter, ugift, er i Hasseris sønden Aalborg, Zidsel Pedersdatter, gift med Olle Michelsen i Sønderlev, Skallerup sogn. Børn med enken: Anne Pedersdatter, hjemme, og Mette Pedersdatter, tjener i byen, begge ugifte. Deres tilsynsværge var skoleholder Mathias Jensen af byen. Enkens lavværge Anders Jensen Bundgaard, vidner sognefoged Thomas Andersen i Stenvad og Niels Christensen i Sønder Vraa.

 

24. september 1800 husfæster Willum Jensen i Smidstrup, Sejlstrup sogn, gift med Maren Christensdatter. Deres børn: Mads Willumsen, 27 år, tjener i Borup, Karen Willumsdatter, gift med Ole Pedersen i Sønder Vraa, Anne Willumsdatter, 28 år, tjener Anders Andersen i Grynderup, Mette Willumsdatter, 16 år, hjemme, Maren Willumsdatter, 10 år, tjener i Nørre Vraa, på hvis vegne farbroderen Christen Jensen fra Nørre Vraa var mødt som værge. Enkens lavværge Søren Jensen fra Smidstrup. Vidner sognefoged Jens Thomsen og Jens Nielsen Brand fra Smidstrup.

 

29. januar 1801 Peder Christensen i Borup, Vraa sogn, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Poul Pedersen, 36 år, gift og bor i Borup, Christen Pedersen, 31 år, Mette Pedersdatter, 16 år, begge hjemme. Enkens lavværge Poul Christensen fra Torsmark i Vester Brønderslev sogn. Vidner sognefoged Thomas Andersen fra Stenvad og Peder Heilesen fra Borup.

 

17. marts 1802 Ane Andersdatter, mølleren hr. Enevold Vraas kone i Sejlstrup Mølle. Børn af første ægteskab med afg. Jens Nielsen Møller: Anders Jensen Møller, 24 år, hjemme, Jens Jensen Møller, 21 år, tjener hr. kammerråd Grønberg i Kiellerlinde på Sjælland, Christen Jensen Møller, 13 år, hjemme, Dorthe Cathrine Jensdatter, 23 år, Karen Magrethe, 18 år, og Mariane, 16 år, alle hjemme. Af sidste ægteskab: Jens Peter Enevoldsen, 10 år, og Bodil Marie Enevoldsdatter, 8 år, begge hjemme. Tilsynsværge for de umyndige gårdmand og selvejer Simon Ottesen fra Harritslev, som kurator for Anders forpagter Højer på Sejlstrup. Vidner sognefoged Jens Thomsen fra Smidstrup, Sejlstrup sogn, og Christen Sørensen fra Mølbak, Harritslev sogn.