RØNNOVSHOLM GODS 1719-1773

31. marts 1719 Christen Christensen i Rokholm, Borup, gift med Mette Andersdatter. Hendes trolovede fæstemand Peder Sørensen i Borup var lavværge. Børn: Jens Christensen, 2 år, Maren Christensdatter, 7 år, Anne Christensdatter, 4 år, hvis farbroder Niels Christensen i Borup var værge. Vidner Niels Andersen og Christen Madsen i Borup.

7. november 1719 Sidsel Laursdatter i Kringelen, Furreby sogn, gift med Jesper Laursen. Vidner Jens Jensen og Knud Pedersen, begge af Furreby. Afdødes søskende: halvbroderen Hejle Laursen i Vrensted, Peder Laursen i Stadsvold, Thise sogn, Anne Laursdatter, gift med Søren Olesen i Fristrup, Børglum sogn.

10. juni 1720 Anne Nielsdatter i Gølstrup, Jelstrup sogn, gift med Jens Christensen. Eneste barn Kirsten Jensdatter, 10 år, for hvem Christen Laursen i Gølstrup var formynder. Vidner Christen Nielsen i Jelstrup og Peder Andersen i Gølstrup.

20. maj 1721 Maren Pedersdatter i Nørreli, gift med Peder Jensen. Deres datter Kirsten Pedersdatter, 24 år, havde som formynder Anders Mortensen i Nørreli. Afdødes børn: Ole Nielsen i Terpet, Taars sogn, Thomas Nielsen i Nørreli, begge myndige, Peder Christensen, 27 år, Sidsel Christensdatter, gift med Peder Poulsen i Skarnager. Vidner Jens Laursen og Jens Ollesen, begge af Høgsted by.

24. maj 1721 Maren Olesdatter i Furreby, gift med Jens Christensen. Vidner Ole Jespersen og Christen Jensen Brun i Furreby. Afdødes stifdøtre Anne og Maren Nielsdatter nævnes. Afdødes søskende: Karen Olesdatter, gift med Peder Jensen i Vester Kornum, Dorethe Olesdatter, gift med Jokum Kluch i Vester Brønderslev, Ingeborg Olesdatter, gift med Laurs Jensen i Stadrup, Johanne Olesdatter, gift med Peder Pedersen i Vodskov, senere nævnes hendes mand Poul Jacobsen i Vodskov, afg. Anne Olesdatter, gift med Peder Simonsen, begge døde, deres børn, og Else Olesdatter, gift med Thomas Jensen i Basholt, samt halvsøskende Christen Jensen i Vodskov, Ole Jensen i Ribe.

27. oktober 1721 Jens Pedersen Steen i Furreby, gift med Gertrud Nielsdatter. Børn: Peder Jensen, gift og bor i Alstrup, Jens Jensen, 23 år, Maren Jensdatter, 30 år, i København, Johanne Jensdatter, 20 år. Enkens lavværge og de umyndiges formynder morbroderen Jens Nielsen Brun i Furreby. Jesper Jensen af Grynderup på herskabets og fogden Peder Christensens vegne på Vrejlev Kloster. Vidner Ole Jespersen og Søren Christensen, begge af Furreby.

13. januar 1722 ungkarl Peder Jensen, fundet død mellem Furreby og Løkken den 15. december, forhen hos Niels Jensen i Furreby. Tingsvinde derom af Børglum - Jerslev Herredsting den 18. december. Søskende: Laurs Jensen tjener i Aagaards vandmølle, Maren Jensdatter gift i København, Kirsten Jensdatter tjener i Norge, Karen Jensdatter i Han Herred, Niels Jensen tjener i København, ingen af dem under 36 år. Kreditorer bl.a. Christen Ibsen i Løkken, Klemmen Christensen i Furreby, Christen Horn i Furreby, Niels Christensen i Furreby, Michel Christensen i Løkken, Christen Christensen i Furreby, Jens Christensen i Løkken.

27. februar 1723 Christen Thomsen i Borup, død 14. Januar, gift med Else Jespersdatter. Hendes lavværge Niels Andersen i Borup. Vidner Christen Madsen i Borup og Palle Christensen ibm. Børn: Jesper Christensen, 36 år, Thomas Christensen, 27 år, begge myndige.

26. august 1724 Anne Jensdatter, Christen Laursens hustru i Gølstrup. Deres børn: Laurs Christensen, 14 år, Jens Christensen, 11 år, Knud Christensen, 9 år, Christen Christensen, 6 år, Maren Christensdatter, 4 år, for hvem Jens Christensen i Gølstrup var ansat som formynder. Vidner Peder Andersen og Christen Olesen i Gølstrup.

11. oktober 1724 Maren Tøgersdatter i Vrensted, gift med Niels Laursen Maaller. Vidner Niels Laursen Skytte og Jens Hansen, begge af Vrensted. Deres søn Christen Nielsen er bortrømt.

11. oktober 1724 Maren Christensdatter i Løkken, gift med Christen Jensen Thise. Vidner Christen Ibsen og Jens Christensen, begge i Løkken. Afdødes søskende: helbroder Klemmen Christensen i Løkken, afg. Jens Christensen, forhen i Furreby, hans søn Christen Jensen Brun sst. på samtlige søskendes vegne, afg. Christen Christensen i Sønder Vraa hans børn.

1.februar 1725 Ole Christensen i Nørlev, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Niels Olesen, 37 år, Giertrud Olesdatter, 44 år, Anne Olesdatter, 34 år. Vidner Peder Laursen og Niels Pedersen, begge af Sønderlev.

26. juni 1725 Kirsten Jensdatter, Laurs Bertelsens hustru i Furreby Vandmølle. Deres børn: Bertel Laursen, fæster af et sted i Furreby, Jens Laursen, 12 år, Mette Laursdatter, 18 år, for hvem Klemmen Christensen i Furreby er ansat som værge. Ingen født værge. Vidner Mons. Hans Klitz og Christen Jensen Brun i Furreby. Kreditorer Christen Christensens hustru Maren Jensdatter i Furreby, Christen Jensen Horne i Furreby, drengen Klemmen Pedersen for løn, Hans Madsen Kræmmer i Aalborg.

27. juni 1725 Michel Christensen, som boede i Løkken og rejste til Norge, hvor han døde. Enken Johanne Madsdatters lavværge Mons. Hans Peiter Klitz i Løkken. Deres børn: Klemmen Michelsen, 11 år, Christen Michelsen, 8 år, Anne Michelsdatter, 10 år, Maren Michelsdatter, 5 år, for hvem Jens Christensen i Løkken var født værge. Også Søren Christensen i Blokhuset nævnes. Vidner Christen Ibsen i Løkken og Christen Jensen Brun i Furreby. Niels Bruns enke nævnes som ejer af halvparten af nogle sække på loftet.

29. juni 1725 Niels Jensen Brun i Løkken, gift med Maren Jensdatter. Hendes laugværge Christen Ibsen i Løkken. Afdødes moder Mette Nielsdatter. Søskende: Christen Jensen Brun i Furreby, Jens Jensen Brun i Furreby, Dorethe Jensdatter, gift med Laurs Clausen i Brødslev, Johanne Jensdatter, gift med Peder Thomasen i Vrensted, Maren Jensdatter, gift med Søren Nielsen i Furreby, Kirsten Jensdatter, gift med Niels Thøgersen i Skøttrup, Mette Jensdatter i Løkken, Anne Jensdatter, tjenende i København. Af boet nævntes bl.a. 4 1/2 side flæsk, som tilhørte Thomas Laursen i Sundsted. Den lille pige Maren Pedersdatter fik 1 grønt silketørklæde fra boet. Vidner Hans Klitz og Christen Jensen.

30. juni 1725 Inger Sørensdatter i Ulhøj, gift med Sivert Poulsen. Vidner Jens Jensen Melhaven og Jens Christensen i Ulhøj. Børn: Søren Sivertsen, 5 år, hvis formynder var morbroderen Laurs Sørensen i Melhaven.

27. november 1725 Ole Christensen i Nørum, gift med Anne Pedersdatter. Hendes lavværge Niels Pedersen i Nørum. Børn: Niels Olesen, 37 år, Gjertrud Olesdatter, 44 år, Anne Olesdatter, 34 år. Deres formynder Simon Sørensen i Nørum. Vidner Peder Laursen og Niels Pedersen Bojer i Sønderlev.

9. marts 1726 Else Madsdatter i Furreby, gift med Søren Christensen. Vidner Ole Jespersen og Knud Pedersen Rafn i Furreby. Søskende: Laurs Madsen i Mariager, afg. Jesper Madsen, forhen i Vittrup, hans søn Christen Jespersen i Vittrup, afg. Kirsten Madsdatter, forhen i Vittrup, hendes børn Birgitte Jensdatter, gift med Søren Laursen i Vittrup, Dorthe Jensdatter, gift med Anders Laursen i Rubjerg, Anne Jensdatter, gift med Peder Michelsen i Vittrup. Registrering foretaget d. 13. december 1725.

4. maj 1726 Anders Pedersen Ladefoged. Vidner Niels Christensen og Jens Andersen, begge af Guldager. Boet blev forseglet af Zakarias Andersen i Guldager. Søskende: Jens Pedersen i Sønder Vraa, afg. Johanne Pedersdatter, forhen i Svennum, hendes børn Christen Nielsen i Sterup, Laurs Nielsen ibm., Peder Nielsen, tjenende i Aae, Else Nielsdatter i Aarup, gift med Peder Jensen, Kirsten Nielsdatter, gift med Morten Bertelsen i Krogholm, Maren Nielsdatter i Mellerup, gift med Laurs Jensen, søster Karen Pedersdatter i Aae, hendes søn Niels Sørensen i Aae, broder Christen Pedersen i Skibby på Sjælland, halvsøster Kirsten Pedersdatter, gift med Peder Christensen i Grynderup. Enkelte ting i boet var enten pantsat eller ejet af: Anders Laursen i Nørtjæret, Christen Christensens kone i Guldager, Niels Simonsen ved Dammen, Niels Brønderup i Guldager, Jørgen Hansen i Vrejlev Mølle, Søren Laursens kone på Heden, Christen Olesen i Guldager, Niels Jensen i Lørslev. Debitorer: Christen Hatmager i Hjørring, Niels Sørensen i Aae, Peder Hjulmand, Maren Andersdatter i Vraa, Thomas Skrædder i Vraa, Anders i Nørtjæret, Ifver ved Broen, Maren Pedersdatter, Ole Bang, Niels Jacobsen i Skibsby, Jens ved Broen, Peder Hjulmand i Grønderup, Niels i Hæstrup Mølle, Michel Skomager i Hjørring, Lille Zakarias i Guldager, Anders Røgter, Henrik i Qwelhals, Christen Christensens kone i Guldager, Christen Røgter, Palle i Borup, Jens Michelsen i Harritslev, Niels Hejlesen i Harken, Christen i Lundergaard, Niels i Vrejlev Kloster, Peder Rokholm, Christen Nielsen i Brønderup, Christen Enevoldsen i Skibsby, Jens Skrædders kone i Gunderup, Jørgen Skrædder i Hæstrup, Christen Røgter ved Broen, Degnen i Guldager, Kober Laurs i Hæstrup, Christen Laursen i Hæstrup, Poul Vestergaard i Høgsted, Christen Laursen i Brønderup, Niels i Nørtjæret, Anders Laursen i Nørtjæret, Jens Røgter ved Broen, Jørgen Skytte, Michel Krag, Christen Olesens kone, Niels ved Dammen, Poul Loumand i Borup, Laurs i Nørgaard i Sterup, Hans i Guldager, Niels Jensen i Guldager, Christen i Spangerhede, osv.

21.dec. 1726 Thomas Thomsen i Løkken, gift med Kirsten Klemensdatter, hvis far Klemen Christensen i Løkken var lavværge. Børn: Inger Thomasdatter, 20 år, Thomas Thomsen, 15 år, Maren Thomasdatter, 14 år, Mette Thomasdatter, 12 år, Karen Thomasdatter, 11 år, Jens Thomsen, 8 år. Næst fødte værge efter loven var Jens Christensen i Løkken.

21. dec. 1726 Christen Laursen i Furreby, gift med Else Nielsdatter. Børn: Laurs Christensen, 22 år, Anne Christensdatter, 20 år, Kirsten Christensdatter, 18 år, Niels Christensen, 16 år, Mette Christensdatter, 14 år, Maren Christensdatter, 9 år, Karen Christensdatter, 3 år.Næst født værge efter loven var Niels Jensen i Furreby. Lavværge Svend Clemensen i Furreby.

21. dec. 1726 Sidsel Sørensdatter i Furreby, gift med Stefan Jensen. Børn: Jens Stefansen, 17 år, Peder Stefansen, 15 år, Maren Stefansdatter, 13 år, Ludvig Stefansen, 11 år.

27. maj 1727 Peder Schiøtte i Løkken, gift med Kirsten Klemensdatter. Børn: Klemen Pedersen, 24 år, Bertel Pedersen, 18 år, Christen Pedersen, 15 år, Anne Pedersdatter, 16 år, Ellen Pedersdatter, 8 år. Værge Jens Ibsen i Løkken. Lavværge Ole Klausen.

17. juni 1727 ungkarl Søren Simonsen hos Niels Simonsen ved Vesterdammen. Vidner Anders Laursen i Nørtjæret, senere hans tjenestekarl Jens Christensen, og Niels Andersen ved Dammen. Broderen Niels Simonsen angav at der var i alt 4 brødre og 9 broderbørn levende. Peder Thomasen og Jens Christensen af Lille Pletten havde indkaldt arvingerne Niels Simonsen ved Vesterdammen, Vrejlev sogn, Jens Simonsen i Stendal, Taars sogn, flere nævnes ikke, da gælden overgik boets værdi.

14. oktober 1727 Niels Simonsen ved Vesterdammen i Vrejlev sogn, gift med Jacobe Jacobsdatter. Hendes lavværge Hans Jensen af Hæstrup Mølle.Børn: Helvig Nielsdatter, 19 år, Anne Cathrine Nielsdatter, 15 år, Cathrine Marie Nielsdatter, 12 år, for hvem farbroderen Jens Simonsen fra Stendal i Taars var værge.

25. april 1728 Jens Jensen, som tjente og døde i Høgsted hos sin moder Kirsten Jensdatter og stiffader Søren Christensen.

25. april 1729 Søren Christensen i Høgsted, gift med Kirsten Jensdatter. Hendes lavværge velagtede Anders Mortensen i Nørre Li. Børn: Kirsten Sørensdatter, 29 år, trolovet med ladefoged Christen Thomsen på Haurholm, Anne Sørensdatter, 26 år, hvis fødte værger var velagtede Laurits Christensen i Guldager og Søren Christensen i Grynderup. Gæld til bl.a. Jens Christensen i Li, Hans Jensen i Obenterp, Jens Lauridsen i Høgsted, Bertel Jensen i Høgsted, enken Margreth på Hjørnet, Maren Hejlesdatter ibm. og Christen Madsen ibm. Afdødes stifbørn: Anne Jensdatter, gift med Peder Laursen af Græsted i Taars sogn, Boller Gods, Birgitte Jensdatter, gift med Anders Christensen i Karmisholt på Boller Gods, samt Jens Jensen, se ovennævnte skifte.

24. maj 1729 Karen Thomasdatter i Hæstrup Mølle, gift med Hans Jensen.

Børn: Anders Hansen, 2 år.

12. juni 1730 Laurids Bertelsen i Furreby Vandmølle. Børn: Bertel Lauridsen, 29 år, Jens Lauridsen, i Norge, Mette Lauridsdatter, 25 år, gift med Christen Klemmensen.

29. november 1730 Christen Jensen i Furreby, gift med Kirsten Thomasdatter. Hendes lavværge Søren Christensen i Furreby. Børn: Laurids Christensen, 14 år, Maren Christensdatter, 12 år, for hvem Anders Pedersen i Skøttrup var født værge.

16. december 1730 Peder Christensen Hjulmand i Grynderup, gift med Kirsten Pedersdatter. Hendes lavværge Jens Pedersen i Vraa. Børn: Maren Pedersdatter, 15 år, Johanne Pedersdatter, 2 år. Deres farbrødre Laurs og Anders Christensen, begge af Borup, var værger. Gæld til Jens Sørensens enke i Grynderup, Jens Jensen, Jørgen Jensen, Christen Hoven, Else Jensdatter, tjenestedrengen Christen Christensen, Thomas Nielsen i Vrejlev Kloster, Niels Jensen i Aarup.

3. november 1731 møllerkonen Else Christensdatter i Høgsted, gift med Jens Olesen. Børn: Ole Jensen, 36 år, Morten Jensen, 25 år, Else Jensdatter, 18 år. Formynder morbroderen Anders Christensen i Karmisholt i Taars sogn.

28. november 1731 Anne Knudsdatter, gift med Anders Christensen i Rerup. Hendes børn: Moust Sørensen, 30 år, Dorethe Sørensdatter, 24 år, Margrethe Sørensdatter, 21 år, for hvem morbroderen Peder Knudsen af Rakkeby var værge.

4. marts 1732 Else Christophersdatter i Hæstrup, gift med Niels Laursen. Søskende: Niels Christophersen af Vogdrup, Karen Christophersdatter af Houstrup, Christen og Michel Christophersen, begge af Dal, alle Taars sogn. Vidner Niels Pedersen og Anders Nielsen, begge af Hæstrup.

8. juli 1732 Mette Sørensdatter, Niels Hejlesens hustru i Harken. Hendes datter Anne Andersdatter havde som formynder morbroderen Peder Sørensen af Borup. Vidner Christen Simonsen og Ole Erichsen, begge af Harken.

8. september 1732 Laurs Christensen i Guldager, gift med Anne Enevoldsdatter. Børn: Kirsten Laursdatter, 11 år, Mette Laursdatter, 9 år, Christen Laursen, 7 år, Enevold Laursen, 5 år, Thomas Laursen, 2 år. Enkens lavværge Zakarias Andersen af Guldager. Børnenes formyndere, for drengene farbroderen Søren Christensen af Grynderup, for pigerne gl. Jens Andersen af Guldager.

30. december 1732 Gertrud Jensdatter i Guldager, gift med Zakarias Andersen. Et fælles barn Anne Kirstine Zakariasdatter, 1 år.

20. februar 1733 Christen Jensen i Løkken, gift med Maren Thomasdatter. Lavværge Svend Thomasen. Barnet Maren Christensdatter, 7 år, havde som formynder Christen Nielsen Dige.

20. februar 1733 Klemmen Pedersen i Løkken, gift med Maren Pedersdatter. Et fælles barn Karen Klemmensdatter, 2 år, hendes formynder Jens Ibsen i Løkken. Enkens lavværge Svend Thomasen i Løkken. Underskrevet Inger Pedersdatter??

20. februar 1733 Jens Nielsen Brun i Furreby, gift med Maren Poulsdatter. Lavværge Christen Klemmensen i Furreby. Børn: Niels Jensen, 9 år, hans formynder Jens Jensen Brun i Furreby.

26. marts 1733 ungkarl Thomas Nielsen af Nørre Lie. Arvinger: helbroderen Ole Nielsen fra Terpet i Taars sogn, Peder Christensen fra Lund, Zidsel Christensdatter i Skarnager, Kirsten Pedersdatter, gift med Jens Christensen på stedet, alle halvsøskende.

13. april 1733 Laurs Laursen, gift med Birgitte Thomasdatter i Gølstrup. Vidner Peder Knudsen og Friderich Olesen af Gølstrup, senere Peder Andersen af Gølstrup. Søskende: En halvbroder Christen Laursen af Gølstrup og hans søn Jens Christensen nævnes, en halvsøster Valborg Laursdatter af Hundelev, som er gal (afsindig) og fattig, en halvsøster afg. Anne Laursdatter, hendes datter Maren Sørensdatter, gift med Jens Christensen i Gølstrup, og sønner Peder og Laurs Sørensen i Borup. Enken havde taget en kiste med ægteparrets gangklæder med sig til Hans Smeds i Løkken, hvortil hun var flyttet. 2 nye vidner hos Hans Jensen Smed var Jens Laursen og Niels Andersen, begge af Furreby. Enkens lavværge Hans Smed. Anne Michelsdatter fik betaling for at gå til Brødslev med et brev til enkens broder.

11. november 1733 Clemmen Christensen i Furreby, gift med Maren Nielsdatter. Hendes lavværge Bertel Laursen. Børn: Christen Clemmensen, 43 år, hos sin moder, Johanne Clemmensdatter, gift med Bertel Laursen i Furreby Mølle, Mette Clemmensdatter, gift med Søren Christensen, Maren Clemmensdatter, gift med Mads Andersen i Willes Mølle, Gertrud Clemmensdatter, gift med Niels Pedersen i Sønderlev, en afdød datter, gift med Thomas Thomsen i Furreby. Vidner Christen Brun og Jesper Olesen.

17. december 1733 Christopher Christensen ved Sønder Broen, gift med Mette Pedersdatter. Hendes lavværge Niels Andersen fra Dammen. Børn: Christen Christophersen, 34 år. Vidner Anders Laursen fra Nør Tjæred og Hans Jensen fra Hæstrup Mølle.

20. april 1734 Karen Christensdatter, Peder Sørensens hustru i Borup. Vidner Hans Nielsen og Niels Andersen, begge af Borup. Børn: Søren Pedersen, 9 år, Kirsten Pedersdatter, 20 år, Anders Pedersen, 3 år.

10. februar 1735 Mette Nielsdatter, Peder Nielsens hustru i Hæstrup. Hendes datter Kirsten Matthiasdatter, gift med Jens Christensen i Lykkegaard, Bindslev sogn. Vidner Morten Laursen og Christen Hansen, begge af Hæstrup.

28. marts 1735 Christen Nielsen Degn i Løkken, gift med Johanne Laursdatter. Søskende: Ole Nielsen Degn, Bonderup i Haverslev sogn, Han Herred, en afdød søster Maren Nielsdatter, død 1719, var gift med Hejle Clemmensen i Hjortels sogn, Vester Svenstrup, deres datter Karen Hejlesdatter, 23 år. Enkens lavværge hendes broder Laurs Laursen i Stenum. Vidner Christen Jensen Brun af Furreby og Peder Christensen af Løkken. Afdødes morbroder var Anders Christensen Sand i Rubjerg, som underskrev afkaldsbrev sammen med Hans Jensen Smed i Løkken.

5. april 1735 Anders Christensen i Rerup, gift med Kirsten Pedersdatter. Deres børn: Maren Andersdatter, 2 år, Anne Andersdatter, 1/4 år. Enkens lavværge Peder Christensen fra Debel, børnenes formynder Ole Erichsen. Vidner Christen Simonsen og Niels Hejlesen, begge af Harken.

1.juni 1735 Niels Andersen i Furreby, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Nielsen, 4 år, Gertrud Nielsdatter, 1 1/4 år. Enkens lavværge Christen Brun i Furreby, børnenes formynder Jens Jensen i Furreby. Vidner Niels Andersen og Jens Laursen af Furreby.

26. april 1735 Gertrud Hansdatter i Jelstrup, død 27. marts, gift med Christen Nielsen Degn. Hendes børn: Laurs Olesen, 32 år, har i 9 år sejlet på langtur fra Amsterdam i Holland og ikke sendt brev i 8 år. Vidner Thomas Christensen Sand og Christen Nielsen Grønning af Jelstrup. På arvingens vegne hans søskendebarn og nærmeste pårørende Hans Christensen af Nørre Harritslev. Skifteforvalter Jens Sand fra Vrejlev Kloster.

8. august 1735 Birgitte Thomasdatter, som døde til Hans Smeds i Løkken. Vidner til afkaldsbrev fra Hans Smed, Mons. Svend Thomsen og Niels Matthisen i Løkken.

13. december 1735 Ellen Jensdatter, Peder Andersens hustru i Gølstrup, død 10. oktober. Hendes børn: Maren Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Børglum by, Anne Jensdatter, gift med Mads Nielsen i Borup, Erik Jensen, boende i Gølstrup, Jørgen Jensen, 40 år, Malene Jensdatter, 38 år, begge hos enkemanden. Vidner Christen Nielsen af Jelstrup og Christen Laursen af Gølstrup. Gæld til bl.a. Christen Olesen i Gølstrup.

26. marts 1735 Ide Marie Rantzaus i Høgsted. Børn: Poul Jørgen Hesselberg, 35 år, i Slesvig under hr. major Boichens kompagni, Hippolita Juliana Hesselberg, 30 år, Birgitte Susanne Hesselberg, 24 år, begge i Høgsted, hvor afdøde med herskabets fru geheimerådinde Holstens tilladelse boede. Vidner Jens Laursen og Poul Christensen, begge af Høgsted. Fra boet nævnes en ko, der var pantsat til Morten Andersen i Saksager.

10. februar 1736 Mette Nielsdatter, Hejle Jensens hustru i Harken. Børn: Niels Hejlesen, 40 år, Karen Hejlesdatter, 38 år, gift med Jens Christensen af Plet, Jens Hejlesen, 29 år. Vidner Christen Simonsen af Harken og Niels Brønderup af Guldager.

28. februar 1736 Niels Pedersen i Hæstrup, gift med Else Christensdatter. Enkens lavværge Laurs Pedersen. Børn: Anne Nielsdatter, gift med Jens Jensen/Nielsen af Rakkeby, Johanne Nielsdatter, 29 år, hjemme, Inger Nielsdatter i Aasted sogn i Store Buje, gift med Christen Svendsen. Johannes formynder Anders Sørensen af Hæstrup. Vidner Morten Laursen og Anders Nielsen af Hæstrup. Enken ville overdrage stedet til Johanne og fæstemand Søren Jensen imod at nyde ophold.

8. august 1736 Jens Christensen i Nørre Li, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: Christen Jensen, 11 år, Anne Jensdatter, 9 år, Peder Jensen, 6 år, Jens Jensen, 4 år, Maren Jensdatter, 2 år. Enkens lavværge Anders Mortensen af Li, børnenes formyndere deres farbrødre Laurs Christensen af Taars og Christen Christensen i Løkken. Vidner Mads Thomsen af Høgsted og Niels Jensen af Sønder Li.

19. december 1736 Knud Pedersen Rafn i Furreby, gift med Anne Pedersdatter. Søskende: Thomas Pedersen i Norge på Trommerø, 60 år, Johanne Pedersdatter i Børglum by, gift med Christen Andersen, 50 år. Enkens lavværge Jens Jensen Rytter. Vidner Kjeld Laursen Houman og Søren Christensen, begge af Furreby.

22. oktober 1737 Maren Mortensdatter, gift med Oluf Laursen i Borup. Børn: Maren Olufsdatter, 23 år, gift med Jens Christensen af Borup, Anne Olufsdatter, 21 år, Karen Olufsdatter, 19 år, Niels Olufsen, 17 år, Mette Olufsdatter, 13 år. Vidner Hans Nielsen og Anders Christensen af Borup.

11. marts 1737 Zakarias Andersen i Guldager, gift med Kirsten Nielsdatter. Hans datter med første kone, Gertrud Jensdatter, skifte 30. December 1732, Anne Kirstine Zakariasdatter, 4 år, og deres fælles barn Anders Zakariassen, 1 ½ år. Enkens lavværge hendes farbroder Laurs Sørensen i Nørgaard, Tislum i Hørmested sogn, børnenes fødte værge deres farbroder Christen Andersen af Guldager. Vidner Jens Andersen og Poul Sørensen af Guldager. Tjenestekarlen Laurs Nielsen fordrede løn.

27. november 1737 Jens Andersen i Guldager, gift med Sidsel Sørensdatter. Børn: Kirsten Jensdatter, 31 år, gift med Oluf Sørensen i Emb, Margrethe Jensdatter, 29 år, gift med Mads Thomasen i Høgsted, Christen Jensen, 27 år, hjemme. Vidner Poul Sørensen og Christen Andersen af Guldager. Enkens lavværge Mads Thomasen af Høgsted.

15. januar 1738 Sidsel Nielsdatter i Græshede, gift med Christen Christensen. Søskende: Christen Chistensen, 38 år, Karen Nielsdatter, 26 år, hendes formynder Christen Simonsen af Harken. Vidner Niels Christensen og Hejle Christensen af Harken, senere Laurs Christensen af Lund og Hejle Jensen i Harken.

27. januar 1738 Maren Jensdatter, Søren Nielsens hustru i Furreby. Børn: Karen Sørensdatter, 12 år, Anne Sørensdatter, 9 år, Johanne Sørensdatter, 6 år. Vidner Jens Laursen og Laurs Christensen af Furreby.

28. april 1739 Maren Christensdatter, Ole Erichsens hustru i Guldager. Børn: Christen Olesen, 9 år, Erich Olesen, 7 år, Ingeborg Olesdatter, 3 år. Vidner Niels Laursen af Hæstrup og Thomas Nielsen af Guldager. Børnenes formynder deres morbroder Simon Christensen af Debel.

9. juli 1739 Mette Ydesdatter, Christen Simonsens hustru i Harken. Børn: Jens Christensen, 27 år, Simon Christensen, 16 år, Stefan Christensen, 15 år, Kirsten Christensdatter, 18 år. Vidner Niels Christensen og Niels Hejlesen, begge af Harken, senere Heile Jensen af Harken.

18. august 1738 Stephan Jensen Soldat i Furreby, gift med Maren Svendsdatter. Fælles børn: Christen Stephansen, 3 år, Peder Stephansen, ½ år. Afdødes børn: Jens Stephansen, 30 år, har været borte i 14 år, Ludvig Stephansen, 24 år, på Sjælland, Maren Stephansdatter, 27 år, lærer vævning i Hjørring. Enkens broder Clemmen Svendsen var til stede, samt Kjeld Laursen af Furreby på Marens vegne.

6. august 1639 Peder Christensen i Løkken, gift med Jyllen Pedersdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 9 år, Christen Pedersen, 7 år, Ellen Pedersdatter, 5 år, Karen Pedersdatter, 2 ½ år, Peder Pedersen, nyfødt, som Jens Ibsen af Løkken var formynder for. Enkens lavværge Mogens Thomsen af Løkken. Vidner Christen Ibsen og Hans Jensen af Løkken.

29. juli 1740 Poul Jensen i Aasendrup, gård No. 4, gift med Else Jensdatter. Børn: Jens Poulsen, 11 år, Anders Poulsen, 3 år, Dorthe Poulsdatter, 5 år, som Sr. Svend Thomsen af Løkken var formynder for. Enkens lavværge Sr. Niels Matthisen af Løkken. Vidner Jens Ibsen og Jens Larsen Kudsk af Løkken.

1.oktober 1740 Christen Ibsen i Løkken, gift med Johanne Madsdatter. Hendes lavværge Sr. Svend Thomsen Lund af Løkken. Søskende: Jens Ibsen i Løkken, Mads Ibsen i Krogsgaard, Jetsmark sogn, Maren Ibsdatter, gift med Laurs Pedersen Roed i Aasendrup, Vrensted sogn, afg. Niels Ibsen i Kragenæs i Skomul sogn ved Arendal i Norge, var gift med Ragnhild Thomasdatter Værdal, deres søn Ib Nielsen, død i Amsterdam, Holland for 20 år siden. Vidner Sr. Niels Matthisen og Jens Christensen af Løkken, senere Anders Jensen og Jacob Christensen af Løkken.

1.december 1741 Jens Christensen i Grynderup, gift med Dorthe Jensdatter. Børn: Christen Jensen, 18 år, Jens Jensen, 10 år, Peder Jensen, 6 år, Johanne Jensdatter, 19 år, Maren Jensdatter, 12 år, hvis farbroder Niels Christensen af Guldager var værge. Enkens lavværge Ole Pallesen.

15. januar 1740 Johanne Sivertsdatter i Løkken, gift med Mikkel Snedker. Børn: Lars Mikkelsen, 23 år, Sivert Mikkelsen, 16 år, Kirsten Marie Mikkelsdatter, 24 år, Aase Mikkelsdatter, 18 år, deres formynder Søren Christensen Lønstrup. Vidner Hans Smed og Peder Jensen af Løkken.

6. april 1740 Kirsten Laursdatter i Furreby, gift med Peder Laursen. Vidner Christen Brun og Christen Clemmensen af Furreby. Børn: Birthe Pedersdatter, 22 år, Karen Pedersdatter, 20 år, Anne Pedersdatter, 18 år, Bodil Pedersdatter, 15 år.

6. april 1742 Jens Laursen i Furreby, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Morten Jensen, 25 år, Niels Jensen, 22 år, Søren Jensen, 19 år, Peder Jensen, 13 år, deres formynder Christen Jensen Brun af Furreby. Enkens lavværge hendes svoger Jacob Christensen af Furreby.

26. august 1742 Jens Ibsen i Løkken, gift med Maren Jensdatter. Søskende: Mads Ibsen af Krogsgaard, Jetsmark sogn, Maren Ibsdatter, gift med Lars Pedersen Roed af Aasendrup, Vrensted sogn, afg. Niels Ibsen i Kragenæs ved Arendal, gift med Ragnild Thomsdatter Værdal, deres søn Ib Nielsen. Enkens lavværge Sr. Svend Thomsen af Løkken.

14. juli 1742 Hans Klitz, som døde hos søsteren Regina Klitz i Løkken. En sønnedatter Mademoiselle Maren Hansdatter Klitz, lige ankommet fra Norge, havde sin morbroder velædle Jørgen Christian Poulsen til Alstrupgaard som formynder. Vidner Sr. Niels Mathiasen og Hans Sørensen Wenneberg, begge af Løkken. Kreditoren Christen Sørensen af Søndergaard i Ingstrup sogn. Afdødes eneste søn var Hans Christopher Klitz, som boede og døde i Arendal i Norge.

29. juli 1740 Jens Pedersen Løth fra Løth i Jetsmark sogn, nu af Løkken, som sejlede med skipper Niels Wenneberg fra Jylland til Norge og forulykkede. Kreditorer Peder Andersen Møller af Oddersgaards Mølle i Tolstrup sogn, Anders Sørensen Bedholm, Jetsmark sogn, sal. Mette Andersdatter sst., Maren Sørensdatter i Sigsgaard, Jetsmark sogn, Christen Thøgersen af Løth, Jetsmark sogn, Sr. Jens Ibsen, senere enken Maren Jensdatter af Løkken. Vidner Niels Mathiasen og Mogens Thomsen af Løkken. Afdødes moder Gjertrud Jensdatter af Løth, gift med Christen Thøgersen, og søskende Mette Pedersdatter, 40 år, Maren Pedersdatter af Løkken, trolovet med Hans Sørensen Wenneberg.

20. marts 1742 Morten Jensen i Høgsted, gift med Elisabeth Jensdatter. Eneste barn Kirsten Mortensdatter, 1/2 år

13. april 1742 Elisabeth Jensdatter i Høgsted, Morten Jensens enke. Barnet Kirsten Mortensdatters farbroder Seign. Claus Ermandiger, på hans vegne Hans Ermandiger fra Vrejlev Kloster, var formynder. Også fasteren Else Jensdatter var til stede, samt morbroderen Christen Jensen i Høgsted.

17. april 1742 Maren Christensdatter i Furreby, gift med Claus Andersen. Broderbørn Bertel Pedersen, 37 år, Christen Pedersen, 34 år, Elin Pedersdatter, 24 år, alle af Løkken, søsteren Anne Pedersdatter, 76 år, gift i Frederikshald i Norge.

6. august 1742 Anne Bertelsdatter, Laurs Sørensens hustru i Borup. Børn: Bertel Laursen, 13 år, Niels Laursen, 7 år.

20. august 1742 Mads Christensen i Borup, Vraa sogn, gift med Anne Jensdatter. Børn: Christen Madsen, 5 år, Margrethe Madsdatter, hvis formynder var morbroderen Erik Jensen.

20. august 1742 Hans Nielsen i Borup, gift med Else Laursdatter. Børn: Niels Hansen, 9 år, Søren Hansen, 8 år, Anders Hansen, 4 år, Laurs Hansen, 2 år, Anne Hansdatter, 11 år, deres morbroder Jens Laursen i Gunderup, Vrejlev sogn, var formynder.

15. november 1742 Peder Christensen i Furreby, gift med Karen Larsdatter. Børn: Laurs Pedersen, 10 år, hvis formynder var morbroderen Peder Laursen af Furreby. Enkens lavværge Jacob Christensen af Furreby. Vidner: Kjeld Laursen og Søren Christensen.

15. november 1742 Johanne Nielsdatter i Furreby, gift med Jens Christensen. Vidner Kjeld Laursen og Søren Christensen af Furreby. Børn: Christen Jensen, 18 år, Maren Jensdatter, 17 år, Else Jensdatter, 15 år, Kirsten Jensdatter, 6 år.

29. november 1742 Maren Nielsdatter, Ole Pallesens hustru i Grynderup. Børn: Dorethe Olesdatter, gift med Hans Knudsen af Underaare, Johanne Olesdatter, 22 år, Anne Olesdatter, 14 år, for hvem morbroder Christen Nielsen fra Aastrup i Sejlstrup sogn var formynder.

5. juni 1743 Birgitte Olesdatter, Hans Thomsens hustru i Guldager. Arvinger: afg. Christen Christensen i Rønnebjerg, hans børn Maren Christensdatter, 12 år, Johanne Christensdatter, Christen Christensen, alle med deres morfader Niels Nielsen af Rønnebjerg som formynder. Vidner Anders Christensen og Ole Eriksen af Guldager.

11. juni 1743 Margrethe Jensdatter, Jens Jensen Møllers hustru i Borup. Vidner Thomas Jensen og Christen Larsen af Borup. Deres børn: Karen Jensdatter, 24 år. Ingen født værge på mødrene side.

30. juli 1744 Ole Laursen i Borup, gift med Anne Jensdatter. Vidner Niels Andersen og Jens Jensen Møller af Borup. Enkens lavværge Thomas Christensen af Borup. Børn: Maren Olesdatter, gift med Jens Christensen i Borup, Anne Olesdatter, gift med Christen Laursen i Nørre Vraa, Karen Olesdatter, gift med Laurs Sørensen i Borup, Mette Olesdatter, 18 år, alle enkens stifbørn, Laurs Olesen, 5 år, Niels Olesen, 2 år, med enkens broder Knud Jensen i Stenvad, Vraa sogn, som formynder.

9. maj 1744 Anders Mortensen i Nørre Lie, gift med Inger Jensdatter. Hendes lavværge Laurits Pedersen i Nørre Lie. Børn: Morten Andersen, 32 år, Jens Andersen, 27 år, Hans Andersen, 24 år, Anne Andersdatter, gift med Christen Thøgersen i Nye Mølle i Skæve sogn, Maren Andersdatter, gift med Laurits Pedersen, tjenende i Nørre Mølle i Skallerup sogn, som alle er myndige, Dorethe Margrethe Andersdatter, 30 år, Birgitte Andersdatter, 23 år, Kirsten Andersdatter, tjenende i København. Deres morbroder velagte Hans Jensen i Aabenterp var værge.

30. juni 1744 Johanne Laursdatter i Løkken, gift med Peder Jensen. Søskende: Laurs Laursen i Stenum, Maren Laursdatter, gift med Niels Ottesen i Stenum, Margrethe Laursdatter, gift med Jens Pedersen i Dahl Mølle i Dronninglund.

15. februar 1745 Thomas Axlas Riber i Løkken, gift med Anne Jensdatter Riber. Hendes lavværge velfornemme Sr. Svend Thomsen Lund i Løkken. Vidner Jens Jensen Vrensted og Jens Christensen i Løkken. Børn: Thomas Thomasen, 2 år, med beskikket formynder Sr. Jens Jensen Sundt i Løkken, senere Hans Jensen Smed i Løkken. Enken er frugtsommelig, og boet efter hendes afg. fader Jens Ellesgaard i Løkken afsluttes til påske, derfor udsættelse af skiftet. Den nyfødte blev døbt Else Thomasdatter. Stærvboet efter Morten Andersen i Saksager skylder boet penge. Kreditorer Sr. Søren Baare i Løkken, samme på Niels Nielsen Sties enkes vegne, Rasmus Tømmermand på Lille Sand i Norge, Peder Andersen fra Thorup, Jacob Bistrup i Øster Risør i Norge, Jacob Bistrups søster Else Marie salig Johan Friderichsen, Hans Jensen på Sandviger i Norge, Sr. Jens Baare af Løkken, Mons. Sonne Christensen Kaastrup i Norge, Sr. Andreas Eerslev og Jens Vodskov i Aalborg, tolder Sr. Poul Børglum i Hjørring, Sr. Jacob Christensen i Hjørring, Sr. Hans Wenneberg i Løkken, Jesper Jørgensen af Lønstrup fordrede penge, som Thomas Riber skyldte sin morbroder Niels Juul i Lønstrup, Jesper Olufsen i Trudslev, Hejle Olufsen i Furreby, Sr. Thomas Thomsen på Hjermitslevgaard, Sr. Niels Vadum i Aalborg, Søren Jørgensen af Kirkensgaard i Vester Hjermitslev, skipper Thomas Winther af Blokhuset, Jens Sørensen Borup af Ingstrup, Madame Malling i Arendal. Flere gældsbeviser udstedt fra Arendal.

3. juli 1745 afg. Kirsten Jensdatter i Furreby, gift med Heile Olufsen. Børn: Anne Hejlesdatter, 18 år. Vidner Kjeld Laursen Houman og Jacob Christensen i Furreby.

12. september 1746 Maren Jensdatter i Løkken, boende hos Hans Sørensen Wenneberg, som er gift med den afdødes søsterdatter Maren Christensdatter, hvor hun som enke pga. svaghed har opholdt sig. Arvinger: søstersøn Bertel Laursen i Furreby Vandmølle, søster Mette Laursdatter, gift med Christen Clemmensen i Furreby, søster Gertrud Jensdatter, gift med Christen Thøgersen i Løth, Jetsmark sogn. Vidner Hans Jensen Smed i Løkken og Christian Jensen Torp, danske skoleholder i Furreby.

19. december 1746 Niels Nielsen Stie i Løkken, gift med Johanne Madsdatter. Hendes lavværge velfornemme Søren Baare i Løkken. Søskende: Søren Nielsen, logerende i Klitgaards Mølle, Nørholm sogn, og en afg. søster i København. Enkens 4 børn med sin forrige mand Mikkel Christensen var til stede med formynder Jens Christensen af Løkken, Christen Mikkelsen Løche, Klemen Mikkelsen Løche, Anne Mikkelsdatter Løche, Maren Mikkelsdatter Løche. Tjenestepigen Anne Christensdatter fordrede løn.

30. december 1746 Anne Ottesdatter i Furreby, gift med Niels Pedersen. Børn: Jens Nielsen, 4 år, hvis morfader var til stede.

13. januar 1747 Bodil Lauritsdatter i Furreby, gift med Christen Jensen. Børn: Kirsten Christensdatter, 6 år, og Else Christensdatter, 2 år. Vidner Clemen Svendsen og Søren Christensen af Furreby.

15. februar 1747 Kirsten Poulsdatter i Guldager, boende hos Hans Thomsen.

17. februar 1747 Anders Sørensen i Hæstrup, gift med Maren Ibsdatter. Hendes lavværge Søren Jensen af Hæstrup. Søskende: Christen Sørensen i Høgsted, halvbroderen Poul Sørensen i Guldager i Vrejlev sogn. Vidner Søren Christensen og Christen Poulsen i Hæstrup.

10. juli 1747 Maren Jensdatter i Furreby, gift med Otte Clausen. Børn: Karen Ottesdatter, gift med Christen Bak i Ulstrup, Rubjerg sogn, afg. Anne Ottesdatter, forhen gift med Niels Pedersen Houman i Furreby, ingen arvinger, Maren Ottesdatter, 30 år. Vidner Kjeld Houman og Søren Christensen af Furreby.

8. august 1747 Johanne Madsdatter i Løkken, Niels Nielsen Sties enke. Børn: Clemen Mikkelsen, 33 år, myndig, og Maren Mikkelsdatter, 26 år, hvis værge var Jens Christensen, Christen Mikkelsen, konditionerende i Norge, 29 år, Anne Mikkelsdatter, 31 år, gift med Christen Ingstrup i Øster Risør i Norge.

10. august 1747 Else Christensdatter, Hans Jensen Smeds hustru i Løkken. Indbyrdes testamente oprettet 8. Juli 1724 i Øster Risør i Norge, underskrevet af vidnerne Rasmus Hiermand og Jon Olufsen.

maj 1748 Anne Sørensdatter, Laurs Christensens hustru i Hæstrup.

27. august 1748 Samuel Godtfredsen på Heden i Vrejlev sogn, gift med Maren Jensdatter. Børn: Anne Marie Samuelsdatter, 16 år, Kirsten Samuelsdatter, 14 år, Johanne Samuelsdatter, 11 år, Anne Samuelsdatter, 8 år, Cathrine Samuelsdatter, 4 år, Dorthe Samuelsdatter, 2 år, Jørgen Samuelsen, 6 år, alle hjemme. Afdødes brødre boede langt derfra, den ene på Lolland, den anden i København, derfor beskikkedes Simon Christensen af Debel som værge. Enkens lavværge hendes fader Jens Pedersen fra Horne Terp, Horne sogn. Vidner Peder Pedersen af Vester Dammen og Niels Andersen af Øster Dammen, begge af Vrejlev sogn. Fogden Laurits Meyer forrettede skiftet på velbårne Claus Edvard Ermandingers vegne til Vrejlev Kloster og Rønnovsholm.

30. november 1748 Christen Christensen i Rødsig, Hæstrup sogn. Børn: Mette Christensdatter, 30 år, tjener Poul Jespersen i Vraa, Oluf Christensen, 28 år, tjener Hans Jensen i Aabenterp, Anders Christensen, 24 år, tjener Oluf Pedersen i Guldager, Thomas Christensen, 20 år, tjener Poul Jespersen i Vraa, Maren Christensdatter den ældre, 40 år, Maren Christensdatter den yngre, 31 år, begge hjemme.

24. oktober 1748 Laurs Jensen Skomager i Løkken, gift med Else Villadsdatter. Børn med forrige hustru Johanne Bertelsdatter: Jens Laursen, 30-40 år, logerende i Amsterdam, Holland og farer med hollandske skibe, Bertel Laursen, 14 år, rømte for 14 dage siden, efter sigende for at betle. Beskikket værge for sønnerne Sr. Jens Baare i Løkken. Enkens laugværge Sr. Søren Baare i Løkken.

21. december 1748 Anne Marie Christensdatter, Christen Sørensens hustru i Furreby Mølle. Børn: Søren Christensen, 2 år, og Else Christensdatter, 3 år, deres tilsynsværge Sr. Baare af Løkken.

28. maj 1749 Anne Hansdatter, Christen Andersens hustru i Guldager. Deres søn Christen Christensen, 34 år.

16. juni 1749 Johanne Pedersdatter, Kjeld Laursens hustru i Furreby. Børn: Peder Kjeldsen, 18 år, Laurs Kjeldsen, 12 år, Christen Kjeldsen, 6 år, Villum Kjeldsen, 2 år, Johanne Kjeldsdatter, 15 år, Anne Kjeldsdatter, 10 år, Karen Kjeldsdatter, 4 år. Børnenes morbroder Jens Pedersen af Rubjerg var til stede. Vidner Jens Jensen Brun og Clemen Svendsen af Furreby.

31. januar 1750 Kirsten Thomasdatter, Jens Jensen Bruns hustru i Furreby. Børn: afg. Else Christensdatter, gift med Børglum Birketings skriver Laurs Pedersen i Skøttrup, hendes børn Christen Laursen, 15 år, Peder Laursen, 8 år, Karen Laursdatter, 13 år, sønnen Laurids Christensen, 37 år, bor i Arendal, Norge, datteren Maren Christensdatter, 32 år, gift med skoleholder Christian Torp af Furreby. Vidner Jacob Christensen og Søren Christensen af Furreby.

5. marts 1750 Anne Sørensdatter i Guldager, almisselem hos Niels Poulsen. Søskende: Niels Sørensen, tjenende Oluf Jensen i Emb, Peder Sørensen og Thomas Sørensen i Linderup, Tolstrup sogn, Jens Sørensen i Linderup, Serritslev sogn, Maren Sørensdatter, tjenende i Aarup i Vrejlev sogn.

1.juni 1750 Mette Jensdatter, Peder Laursen Houmans hustru i Furreby. Vidner Jesper Olufsen og Thomas Sørensen i Furreby. Børn: Niels Pedersen, Thomas Pedersen, begge boende i Furreby, Laurs Pedersen, 23 år, hjemme, Anne Pedersdatter, gift med Morten Jensen i Furreby. Delefogden Kjeld Laursen Houmand mødte i stærvboen.

11. juni 1751 Christen Kaastrup i Løkken, død i Kragerø i Norge, gift med Malene Christiansdatter. Vidner Jens Bondgaard og Christen Smed af Løkken. Børn: Kirstine Christensdatter, 6 år, Laurs Christensen, 5 år, og Christen Christensen, 3 år. Enkens laugværge Sr. Søren Baare af Løkken, senere Jens Christensen i Løkken, og børnenes formynder, deres næst pårørende Sr. Hans Schmidt i Løkken.

9. oktober 1751 Christen Brun i Furreby, gift med Anne Hansdatter. Søskende: broder Jens Jensen i Furreby, afg. søster Johanne Jensdatter i Vrensted hendes børn Christen Christensen i Amsterdam, Holland, Thomas Pedersen, der tjener i Ingstrup, begge myndige, Margrethe Christensdatter i Vrensted, gift med Laurs Pedersen ved Kirkegaarden, Maren Christensdatter, gift med Christen Laursen i Thise, Johanne Christensdatter, hos svogeren Laurs Pedersen i Vrensted, Mette Christensdatter hos stiffaderen Peder Thomsen i Vrensted, søster afg. Dorethe Jensdatter, forhen gift med Laurs Clausen i Brødslev, Ingstrup sogn, hendes 3 sønner og 1 datter, som var i Norge, afg. søster gift med sal. Anders Thomsen, forhen i Vrensted, hendes 2 sønner, som var bortrejst, og datter Kirsten Andersdatter, enke, boende i Aaby, søster Kirsten Jensdatter, gift med Niels Thøgersen i Vittrup, Børglum sogn, afg. søster Maren Jensdatter, forhen gift med Søren Nielsen af Furreby, hendes døtre Karen Sørensdatter, Anne Sørensdatter og Johanne Sørensdatter, alle ugifte. Enkens lavværge Jacob Christensen Sten i Furreby. Folkelønninger til karlen Hans Sørensen, drengen Laurs Pedersen.

24. januar 1752 Ungkarl Christen Nielsen Bastholm i Løkken. Faderen Niels Bastholm. Gæld til Søren Skomager i Furreby, Christen Smidt i Rubjerg, Karen Laursdatter sal. Niels Sørensens i Borup, Thomas Matthisen i Trudslev, Christen Smed i Vraa, Thomas Glad i Rubjerg, Niels Marquorsen i Ulstrup, Rubjerg sogn, hr. Stampes i Vraa, Christen Nielsen i Stenum, Maren Sørensdatter i Lyngby, Peder Jensen Stenum i Løkken, Christen Svendsens kone i Rubjerg, Jørgen Olufsen i Vittrup, Frands Snering i Børglum by, Anders Clausen i Børglum by, Niels Sørensen i Aasendrup, Christen Nielsen i Aasendrup, Søren Madsen i Vrensted, Christen Krag i Vrensted, Oluf Roeds enke på Sanden i Ingstrup sogn, Laurs Smed i Horne, Niels Kringel i Ingstrup sogn, Jens Guldsmed i Pirupshvarre, Vester Engel Tømmermand i Aalborg, Christen Bunderup i Blokhuset, Kjeld Simonsen i Vestermark, Jens Nielsen ibidem, Christen Søndergaard i Holt, Maren Sand Christen Svendsens kone i Rubjerg, Peder Jensen i Alstrup, Bertel Møller i Furreby, Hans Dahl i Hjørring, Thomas Madsen i Lyngby, Jacob Winther i Hjørring, Sr. Søren Baare i Løkken, Jens Poulsen i Aasendrup på moders vegne, Christen Christensen i Ingstrup, Peder Nielsen i Underaare, Søren Hauerslev i Løkken på Sr. Niels Andersens vegne i Røglstue i Norge.

14. februar 1752 Jens Nielsen i Aasendrup, gift med Else Jensdatter. Eneste barn Maren Jensdatter, 7 år, som havde enkens faders halvbroder velagte Jens Nielsen fra Sigsgaard i Jetsmark sogn til formynder. Enkens lavværge velagte Søren Kjeldsen af Aasendrup.

4. maj 1752 Margrethe Sørensdatter, Christen Christensen Horns hustru i Guldager. Børn: Anne Christensdatter, 19 år, og Kirsten Christensdatter, 8 år.

20. juli 1753 Mariken Fallentins, Jens Pedersen Bundgaards hustru i Løkken. Børn: Mette Marie Jensdatter, 4 år, Johanne Margrethe Jensdatter, 3 år. Gæld til bl.a. Laurs Pedersen Bundgaard i Vraa og løn til pigen Anne Thomasdatter.

9. juli 1754 Søren Laursen på Heden i Nørre Tjæred. Børn: Sidsel Sørensdatter, tjenende Anders Laursen i Nørtjæred, Anne Sørensdatter, 23 år, tjenende Niels Andersen ved Øster Dammen. Anders Laursen i Nørtjæred var til stede.

23. november 1751 Mikkel Christensen Baare hos Sr. Søren Christensen Baare i Løkken. Afdødes moder Anne Knudsdatter i Blokhuset, enke, Christen Baare i Kvorup, Jetsmark sogn, Jørgen Baare i Trudslev, Ingstrup sogn, Søren Baare i Løkken, afg. Jens Baare i Løkken hans datter Else Jensdatter, 4 år, Laurs Baare i Hamborg, Kirsten Christensdatter, gift med Søren Pedersen i Blokhuset.

1.marts 1755 Niels Christensen i Harken, Vrejlev sogn, gift med Margrethe Hansdatter. Børn: Anders Nielsen, 34 år, tjenende på Kornumgaard for ladefoged, Christen Nielsen, 31 år, Karen Nielsdatter, 28 år, hjemme. Enkens lavværge Hans Christensen i Harken.

4. august 1755 Maren Jensdatter, Poul Rasmussens hustru i Løkken. 2 halvsøskende Heile Jensen i Vrensted på Børglum Klosters gods, og Kirsten Jensdatter, gift med Peder Christensen i Vrensted på Børglum Klosters gods.

21. februar 1755 Thomas Nielsen i Guldager, gift med Anne Jensdatter. Søskende: Margrethe Nielsdatter, forhen gift med Christen Madsen i Linderum, nu hos sin datters mand i Rugtved.

13. februar 1756 Karen Sørensdatter, Thomas Jespersens hustru i Furreby. Eneste barn Jesper Thomsen, 10 uger.

2.marts 1757 Mads Buch i Løkken, gift med Mette Hansdatter. Eneste barn Jens Madsen, 3 år, hvis formynder var Mons. Søren Baare. Enkens laugværge Mons. Søren Haderslef.

2.marts 1757 Helvig Pedersdatter, Laurs Kuskes hustru i Løkken. Børn: Anne Larsdatter, 17 år, fælles barn, og hans stifbørn Peder Madsen, 26 år, Johanne Madsdatter, 30 år.

4. juli 1757 Hans Jensen Smed/Sterck i Løkken, gift med Anne Mikkelsdatter. Hendes lavværge Sr. Søren Baare af Løkken. Afdødes søsterdatter Malene Christiansdatter, gift med Ole Nielsen i Faarup, Saltum sogn. Enkens søn Mikkel Sørensen Thurah havde sin arv til gode efter faderen Søren Larsen Thurah, på hans vegne sognepræst Lars Tura til Jelstrup og Lyngby Menigheder.

Tilgodehavende hos: Anders Frøkier i Borum by, Lars Christiansen i Furreby, Peder Hansen i Tranged, Taars, Christen Ladefoged ved Kringel, Niels Christensen i Guldager, Niels Thomsen på Gaden i Vrensted, Anders i Præstegaarden i Rakkeby, Peder Mott i Thise, Morten Kudsk i Furreby, Mogens Skrædder i Løkken, Søren Skrædder på Villerup i Saltum sogn, Simon Albrethsen i Hjermeslev, Jens Albrethsen i Hjermeslev, Christen Kræmmers datter i Borum by, Søren Jensen i Sønder Vraa, Christen Podemester i Rakkeby, Peder Jensen fra Løkken, Niels Mørch i Vrensted, Mads i Vestergaard i Skøttrup, Oluf Kudsk i Brønderslev, Thomas Mogensen i Brønderslev, død, Lars Kudsk i Aasendrup, Simon i Ulstrup, Christen Clemmensen i Furreby, Christen Kaaber i Lyngby, Niels i Bolle, Anders Mølbach i Rakkeby, Thomas Olesen i Vittrup, Anders Andersen i Løkken, Bertel Schiøtt i Løkken.

24. januar 1758 Niels Bastholm i Løkken, gift med Sara Kirstine Christensdatter. En søn Christen Nielsen, 25 år, hjemme, hans værge Mons. Søren Haderslev/Hauerslev, Jens Nielsen i København, 32 år, Niels Nielsen, 30 år, farer til søs fra Amsterdam i Holland, Peder Nielsen, 20 år, hjemme, Posh Hammer, 16 år, condtionerende hos herredsskriver Niels Jacobsen i Hingem Maren Nielsdatter, gift og bor på Lille Sand i Norge, Gertrud Nielsdatter, gift med degnen Niels Carstensen i Saltum. Afskrift af panteobligation, udstedt af Sr. Niels Bastholm på Kjettrup i Ingstrup sogn til Mag. Steen Kjærulf, sognepræst for Aaby og Biersted, dateret 18. Februar 1749. Desuden en panteobligation fra Niels Jensen Bastholm på Hvidstedgaard til Peder Nielsen Mejling, forpagter på Haven, dateret 7. april 1741, tilføjet underskrevne kvitteringer på afdrag af svogeren Peder Nielsen Mejling af Haven sidst den 16. November 1756.

27. juni 1758 Jacob Thomsens hustru Anne Enevoldsdatter i Guldager. Børn: Thomas Jacobsen, 23 år, Christen Larsen i Rønnebjerg, 33 år, Enevold Larsen, 21 år, tjener Jens Poulsen i Guldager, Thomas Larsen, 30 år, tjener Jens Pedersen i Gunderup, Kirsten Larsdatter, 37 år, gift med Jens Mortensen ibidem, og Mette Larsdatter, gift med Jens Pedersen ibidem.

24. juli 1758 Christen Sørensens hustru i Furreby Birthe Pedersdatter. Deres børn: Kirsten Christensdatter, 2 år, og Anne Christensdatter, 1 år. Vurderingsmænd Kjeld Larsen Houman og Niels Pedersen Houman.

15. marts 1759 Jørgen Skagbo i Løkken, bortbleven forgangen år på en rejse med skipper Christen Jensen fra Løkken, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Kirsten Jørgensdatter, 17 år, Maren Jørgensdatter, 14 år, og Mariken Jørgensdatter, 1 år. Deres formynder Jens Christensen og lavværge Mr. Søren Baare. Vidner Jens Vrensted og Lars Rytter.

14. marts 1759 Clemen Mikkelsen i Løkken, gift med Else Poulsdatter. Børn: Johanne Clemensdatter, 10 år, Mette Clemensdatter, 7 år, Else Clemensdatter, 2 år, formynder deres næste frænde Jens Christensen fra Løkken, og lavværge Mr. Søren Baare af Løkken.

24. juli 1758 Claus Andersen i Furreby, gift med ? Hans fader Anders Clausen. Gæld til Claus Nielsen i Skøttrup, Christen Torp, Jens Olesen i Løkken og Niels Pedersens enke i Aasendrup. Vidner Kjeld Houman og Niels Houman.

28. marts 1759 Lars Christensen Skrædder i Borup, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Maren Larsdatter, 38 år, gift med Anders Thomsen i Vollerup, og Anne Larsdatter, 30 år, hjemme. Værge Niels Andersen Bombæk. Vidner Jens Jensen Smed og Lars Christensen Rokholm af Borup.

28. marts 1759 Kirsten Andersdatter, Niels Andersens hustru i Borup. Børn: Anders Nielsen, 10 år, Peder Nielsen, 8 år. Vidner Jens Jensen Smed og Lars Christensen Rokholm.

5. april 1759 Christen Jensen i Løkken, bortblevet på vandet 28. november 1757, gift med Anne Tøgersdatter. Børn: Johanne Marie Christensdatter, 7 år, Inger Kirstine Christensdatter, 5 år, deres fødte værge Jens Christensen af Løkken. Laugværge Mons. Søren Haderslev.

26. januar 1760 Christen Sørensen i Furreby Møllehus, gift med Anne Nielsdatter. Børn i 2 kuld: Else Christensdatter, 14 år, Søren Christensen, 12 år, Niels Christensen, 9 år, og Anne Marie Christensdatter, 2 år. Værge for første kuld Sr. Søren Baare, andet kuld skoleholder Christian Torp af Furreby. Lavværge Søren Hauerslev.

23. juli 1760 afg. Clemen Mikkelsens enke Else Poulsdatter i Løkken. Børn: Johanne Clemensdatter, 10 år, Mette Clemensdatter, 7 år, Else Clemensdatter, 3 år, hvis værge var deres moders stiffader Svend Nielsen af Vrensted samt Jacob Rold af Vrensted.

5. november 1759 Lars Christensen ved Pælen i Hæstrup, gift med Birthe Christensdatter. Søsterdatteren Sidsel Frøe i Taars er arving.

12. oktober 1760 Peder Andersens hustru i Rakkeby. Børn: Jens Pedersen, 39 år, Anders Pedersen, 27 år, Matthias Pedersen, 26 år, Peder Pedersen, 20 år, Morten Pedersen, 14 år, Anne Pedersdatter, 28 år, gift med Peder Svenningsen i Smidstrup, og Mette Pedersdatter, 16 år.

5. august 1761 Karen Christensdatter i Furreby, gift med Lars Kudsk. Børn: Hedvig Marie Larsdatter, 3 1/4 år, hvis morbroder Lars Christensen af Furreby var formynder.

 

28. marts 1761 Jesper Poulsen, død 19. februar, og Anne Christensdatter i Sønder Vraa, død 27. marts. Børn: Niels Jespersen i Sønder Vraa, Mons. Claus Bangs hustru Gertrud Jespersdatter i Hellum, afg. Poul Jespersens børn i Vraa Peder Poulsen, 23 3/4 år, tjener i Høgsted, Jens Poulsen, hos Jens Jensen, gal, 22 år, og Maren Poulsdatter, 6 år, med stiffader Niels Bundgaard i Vraa som formynder, samt Johanne Jespersdatter, død for 6 år siden, hendes børn med skrædder Christian Kiem i København Erik Kiem, 25 år, Gregers Kiem, 24 år, Anne Marie Kiem, 19 år, og med messingombryder Mons. Anders Klemp datteren Maren Klemp, 14 år, alle boede for 9 år siden i Hellig Gejstes Gaard i København. Et af børnene var student, et andet messingombryder.

30. december 1762 Niels Andersen ved Østerdammen i Vrejlev sogn, gift med Birgitte Jensdatter. Børn: Anders Nielsen, 34 år og gift, Jens Nielsen, 28 år, Hans Nielsen, 26 år, begge hjemme, Boel Nielsdatter, 30 år, Gertrud Nielsdatter, 20 år, Anne Nielsdatter, 18 år, Kirsten Nielsdatter, 16 år, Anne Nielsdatter, 14 år, deres formynder Laurs Jensen i Guldager.

8. februar 1762 Maren Pedersdatter i Løkken, Hans Sørensen Wennebergs hustru. Børn: Jens Hansen, 14 år, Christen Hansen, 15 år, tjener i Arendal i Norge, Maren Hansdatter, 17 år, hjemme.

9. december 1762 Bertel Pedersen Skøtt i Løkken, gift med Maren Thorsdatter. Vidner Jens Christensen og Hans Wenneberg af Løkken. Søskende: Ellen Pedersdatter, Christen Pedersen, gevorben soldat, måske død, Anne Pedersdatter, har boet i Frederiksstad i Norge, død.

10. august 1762 Lars Sørensen i Borup, Vraa sogn, gift med Maren Olesdatter. Hendes lavværge Niels Andersen Bombæk. Vidner Peder Andersen og Peder Stubben af Borup. Børn med enken: Ole Larsen, 14 år, Anne Larsdatter, 11 år, Maren Larsdatter, 8 år, Kirsten Larsdatter, 1 år. Af første ægteskab med Anne Bertelsdatter: Niels Larsen, 28 år.

1.december 1762 Dorthe Mikkelsdatter i Løkken, Jens Pedersen Bundgaards kone. Vidner Christen Jensen Rytter og Lars Pedersen af Løkken. Børn: Peder Jensen, 9 år, Jens Jensen, 5 år, Mikkel Jensen, 3 år, Maricken Jensdatter, 8 år. Mandens børn af første ægteskab med Mariken Fallentinsdatter, skifte 20. juli 1755: Mette Marie Jensdatter og Johanne Margrethe Jensdatter.

5. februar 1763 Jens Enevoldsen i Gunderup, gift med Else Christensdatter. Hendes lavværge Søren Jensen af Gunderup. Børn: tvillingerne Enevold Jensen og Christen Jensen, 24 år, Peder Jensen, 21 år, Niels Jensen, 13 år, Anders Jensen, 25 år, i København, lærer vognmagerprofession. De umyndiges værge Rasmus Schiøtt. Vidner Enevold Andersen og Peder Olesen af Gunderup.

14. februar 1763 Birthe Pedersdatter i Løkken, gift med Jens Nielsen. Børn: Niels Jensen, 17 år, Peder Jensen, 15 år, tjener, Christen Jensen, 9 år, Anders Jensen, 3 år, hos mosteren Bodil Pedersdatter i Børglum, Kirsten Jensdatter, 3 år, Maren Jensdatter, 6 år. Vidner Jens Jensen og Christen Sørensen.

13. maj 1763 Mette Laursdatter i Furreby, gift med Christen Klemmensen. Vidner Jens Jensen og Jens Nielsen af Furreby. Børn: Jens Christensen, 20 år, Ludvig Christensen, 17 år, begge hjemme, Maren Christensdatter, 33 år, hjemme, Karen Christensdatter, 31 år, gift med Jens Jensen, forrige skytte ved Børglum Kloster, hos faderen, Mette Christensdatter, 26 år, tjener i Ingstrup Præstegaard hos forpagteren Niels Sørensen, Gertrud Christensdatter, 21 år, tjener på Børglum Kloster.

12. december 1763 Peder Laursen Houman i Furreby, gift med Johanne Jespersdatter. Hendes lavværge Christian Skolemester i Furreby. Børn af første ægteskab med Mette Jensdatter: Niels Pedersen Houman, 45 år, Thomas Pedersen Houman, 40 år, Lars Pedersen Houman, 38 år, Anne Pedersdatter, gift med Morten Jensen i Furreby. Vidner Christen Sørensen og Jens Clemmensen af Furreby.

15. marts 1764 Maren Larsdatter, Peder Jensen Holmsøs hustru i Løkken. Søskende: Simon Larsen, omkring 27 år, Clemen Larsen, 30 år, har været udenlands, ingen ved hvor han er, Kirsten Clemmensdatter, i Lendum sogn hos en datter Anne Larsdatter, gift med Hejle Christensen?.

24. juni 1764 Christen Sørensen Haven i Guldager, Vrejlev sogn, gift med Maren Larsdatter. Børn med første kone Margrethe Sørensdatter: Anne Christensdatter, enke efter Lars Morsing i Rønnebjerg, Kirsten Christensdatter, 22 år, tjener Thomas Christensen i Høgsted. Enkens lavværge Søren Andersen, datterens formynder Ole Eriksen.

12. april 1765 Maren Laursdatter, Søren Andersens hustru i Guldager. Brødre: Jens Laursen i Linderup og Ole Laursen i Rønnebjerg. (En søster, Else Laursdatter, gift med Hans Nielsen i Borup, er tilsyneladende glemt)

29. april 1765 Anne Christensdatter i Furreby. Afdødes søskende: Maren Christensdatter hendes datter Karen Pedersdatter Munk, gift med Christen Jensen i Rubjerg, broderdatteren Mette Pedersdatter. Anders Jespersen i Furreby havde sørget for begravelsen.

17. juni 1765 Christen Jensen Rytter i Løkken, gift med Else Pedersdatter. Hendes lavværge Hans Wenneberg af Løkken. Vidner Anders Jespersen fra Furreby og Lars Møller fra Furreby Mølle. Delefogden Christen Sørensen i Furreby forestod skiftet. Afdødes fasters børn: Niels Pedersen, Thomas Pedersen, Lars Pedersen og Anne Pedersdatter, gift med Morten Jensen, alle i Furreby.

9. oktober 1765 Jens Sørensen i Guldager, gift med Anne Christensdatter. Hendes lavværge Peder Nielsen af Guldager. Børn: Anne Jensdatter, 11 år, Sidsel Jensdatter, 8 år, Jens Jensen, 5 år, hvis fødte værge var farbroder Peder Sørensen på Poulstrup Hede.

10. april 1766 Jens Pedersen i Hæstrup, gift med Dorthe Nielsdatter. Hendes lavværge Niels Nielsen fra Høgsted. Afdødes søsterbørn: Christen Andersen, tjener i Nørgaard, Rønnebjerg, Else Andersdatter, 12 år, tjener i Aabenterp, på hvis vegne mødte Thomas Christensen i Høgsted.

7. april 1766 Johanne Larsdatter i Lille Nygaard, gift med Anders Christensen. Børn: Christen Andersen, 4 uger. Vidner Christen Pedersen fra Nygaard og Niels Nielsen fra Bakken. Gæld til skoleholderen Christen Tindt i Serritslev, Niels Tykskov i Kalum Nørgaard og Thomas Christensen i Kalum.

6. august 1765 Kirsten Sørensdatter i Guldager. Børn: Simon Jensen, 18 år, hvis fødte værge var afdødes broder Jens Sørensen i Guldager.

30. maj 1766 Peder Nielsen i Guldager, gift med Helvig Pedersdatter. Børn: 12 børn, hvoraf 3 piger er levende: Else Pedersdatter, 11 år, Johanne Pedersdatter, 7 år, Maren Pedersdatter, 1/2 år. Enkens lavværge Ole Pedersen, børnenes formynder Poul Sørensen, begge af Guldager. Gæld til enkens brødre Anders Pedersen og Jens Pedersen.

28. april 1766 Podemester Johan Christian Reutz ved Vrejlev Kloster, gift med Ide Margrethe Reutz, født Frausing. Hendes lavværge Sr. Laurits Helsted, forhen fuldmægtig ved Vrejlev Kloster. Børn: Margrethe Marie, 2 1/2 år gl. Beskikket værge Jens Poulsen i Guldager.

16. september 1766 Anders Jensen i Guldager, gift med Kirsten Nielsdatter. Hendes lavværge Peder Nielsen i Høgsted. Børn: Jens Andersen, 13 år, Christen Andersen, 9 år, Zacharias, 6 år, Dorthea Andersdatter, 4 år, deres fødte værge Jens Poulsen i Guldager.

8. december 1766 Christen Jensen i Hæstrup Mølle, gift med Dorthe Margrethe Andersdatter. Hendes laugværge Peder Pedersen ved Vesterdammen. Børn, hvis fødte værge var Jacob Jensen i Borup: Jens Christensen, 21 år, Anders Christensen, 11 år, begge hjemme, Mette Christensdatter, 18 år, Inger Christensdatter, 16 år, hjemme.

16. februar 1767 Kirsten Pedersdatter i Guldager, død i Hjørring af den veneriske sygdom. Jens Mortensen ag Gunderup havde holdt opsyn med huset. I huset boede også Kirsten Jespersdatter. 1 gås var hos Mette Laursdatter i Gunderup, 4 får hos broderen Knud Pedersen i Rakkeby.

26. maj 1767 Anders Christensen i Gunderup, gift med Else Jørgensdatter. Børn: Christen Andersen, 6 år, Maren Andersdatter, 24 år, gift med Jens i Guldager, Dorthe Andersdatter, 21 år, Kirsten Andersdatter, 12 år.

6. september 1766 Christen Jensen og Anne Larsdatter i Borup. Vidner Niels Bombæk og Anders Bombæk i Borup. Deres børn: Laurs Christensen, 6 år, Christen Christensen, 3 år. Beskikket værge Niels Andersen Bombæk af Borup, som var konens søskendebarn. Laurs fik ophold hos Jens Poulsen i Borup, og Christen hos Anders Thomsen Skrædder i Vollerup for 10 rdl årlig indtil deres 9. år.

28. januar 1768 Maren Pedersdatter, Jens Nielsens kone i Furreby. Vidner Jens Jensen og Niels Houman i Furreby. Søskende: Hans Pedersen i Løkken, Anne Marie Pedersdatter i Norge, på hvis vegne Kjeld Houman var overværende.

28. januar 1768 Johanne Christensdatter i Furreby. Børn: Else Jensdatter, 32 år, og Anne Jensdatter, 28 år, tjener Ole Hansen. Kjeld Laursen Houman blev ansat som værge.

2.januar 1768 Lars Pedersen i Furreby, gift med Margrethe Jensdatter. Børn: Peder Larsen, 3 år, Mette Larsdatter, 11 år, Karen Larsdatter, 5 år. Beskikket formynder Christen Sørensen i Furreby.

16. januar 1769 Karen Olufsdatter, Anders Hansens hustru i Borup. Hendes børn: Oluf Laursen, 20 år, tjener Peder Stubben i Borup, Anne Laursdatter, 17 år, Maren Laursdatter, 14 år, Kirsten Laursdatter, 6 år, deres formynder Søren Pedersen af Borup.

8. november 1769 Hans Sørensen Wenneberg i Løkken, gift med Karen Laursdatter. Børn med enken: Søren Hansen, 6 år, Maren Hansdatter, 4 år, Else Hansdatter, 1 1/2 år. Børn af første ægteskab med Maren Pedersdatter: Mons. Jens Hansen, købmandskarl i Arendal, Mons. Christen Hansen, købmandskarl i Arendal, Maren Hansdatter, gift med Mikkel Sørensen Thurah i Løkken. På de umyndiges og fraværende børns vegne Sr. Svend Bondrup i Løkken.

2.juli 1770 Maren Laursdatter i Løkken, gift med Christen Bertelsen. Børn: Johanne Marie Christensdatter, 16 år. Vidner Jens Jensen Vrensted og Poul Rasmussen.

7. november 1770 Anne Jensdatter i Borup, gift med Christen Laursen. Børn: Maren Christensdatter og Mette Christensdatter, begge døde. Afdødes søsterbørn: Anne Nielsdatter, gift med Niels Pedersen i Børglum af Børglum Klosters gods, Ellen Nielsdatter, gift med selvejer Mads Andersen i Lønstrup, Mårup sogn, Jens Nielsen i Serritslev by på Hvidstedgaards gods.

28. september 1770 Anne Hansdatter i Furreby, gift med Jens Jensen. Søskende:

Helsøsteren Johanne Hansdatter hos sin søn Peder Nielsen i Bastholm Mølle, Vrejlev sogn

Helsøsteren Maren Hansdatters børn: Jens Rokholms hustru i Grynderup, Vraa sogn, Karen Jensdatter, Jens Jensen af Grynderup, Jørgen Jensen i Aarup, begge Vraa sogn, Maren Jensdatter i Kodal, Furreby sogn

Helbroderen Thomas Hansens børn: Poul Thomsen i Sønder Vraa by, Hans Thomsen, 25 år, vides ej hvor er, Karen Thomasdatter, gift med Søren Nørgaard i Rakkeby på Sejlstrup Gods.

Halvbroderen Søren Hansens børn: Hans Sørensen i Furreby Mølle, Johanne Sørensdatter, gift med Peder Kringel i Biersted by.

Halvsøsteren Johanne Hansdatters børn: Dorthe Andersdatter, gift med Søren Lund i Tollestrup, Vrejlev sogn, Johanne Andersdatter, gift med ?

Halvbroderen Hans Andersen Rubæk i Sønder Vraa sogn og by.

Vidner Niels Pedersen Houmand og Christen Sørensen af Furreby. Tjenestefolk Niels Christensen og Kirsten Laursdatter.

20. november 1770 Jens Christensen i Løkken, gift med Maren Jensdatter. 1. med Maren Olesdatter ingen børn. 2 . Med Johanne Nielsdatter, 16 børn, alle døde, men sønnen Christen Jensen efterlod sig 2 piger med Anne Thøgersdatter: Johanne Marie Christensdatter, 19 år, og Inger Christine Christensdatter, 16 år. 3. Med Karen Jensdatter: Jens Jensen, 25 år, Niels Jensen, 19 år, Laurs Jensen, 15 år, Anne Christine Jensdatter, 12 år. 4. Med enken: Christen Jensen, 8 år, Jens Jensen, 4 år, Mette Jensdatter, 6 år. Hans Møller af Furreby var beskikket værge for børnene.

23. september 1771 Laurs Hansen i Gunderup, gift med Maren Pedersdatter. Lavværge Søren Jensen af Gunderup. Børn: Inger Larsdatter, 15 år, Dorthe Laursdatter, 10 år, deres formynder Christen Jensen af Gunderup. Vidner Jens Mortensen og Peder Olesen af Gunderup.

19. april 1770 Anne Zachariasdatter i Gunderup, gift med Peder Laursen. Børn: Zacharias Pedersen, 2 år, for hvem afdødes fasters mand Søren Jensen af Gunderup og afdødes søskendebarn Hans Nielsen ved Østerdammen var nærværende.

13. marts 1773 Jens Christensen Viis i Harken, gift med Maren Eriksdatter. Børn: Christen Jensen, 5 år, Mariane Jensdatter, 2 år, hvis formynder var Christen Erichsen på Bakken i Serritslev sogn. Enkens lavværge Jens Christensen i Harken. Vidner Søren Mouridsen og Anders Nielsen i Lund.

15. februar 1773 Maren Nielsdatter, Kjeld Laursen Houmans hustru i Furreby. Børn: Jens Kjeldsen, 19 år, Bodil Kjeldsdatter, 17 år, Johanne Kjeldsdatter, 15 år, deres formynder Niels Houman i Furreby.

20. marts 1773 Peder Olesen og hustru i Gunderup. Børn: Olle Pedersen, 16 år, Niels Pedersen, 6 år, Maren Pedersdatter, 14 år. Deres formynder Christen Olesen af Høgsted, i hans sted Christen Jensen Vestergaard.

10. maj 1773 Peder Pedersen ved Vesterdammen, gift med Cathrine Marie Nielsdatter. Lavværge Laurs Pedersen ved Broen. Børn: Else Marie Pedersdatter, gift med Christen Jensen i Gunderup, Peder Pedersen, 26 år, Jacobe Pedersdatter, 22 år, begge hjemme, Anne Cathrine Pedersdatter, gift med Christen Mortensen i Vibsig, Tolstrup sogn, Laurs Pedersen, 15 år, Jens Pedersen, 15 år, begge hjemme.

12. maj Bodil Laursdatter, Enevold Jensens hustru i Gunderup. Børn: Jens Enevoldsen, 14 år.

24. maj 1773 Laurs Christensen i Guldager, gift med Johanne Eriksdatter. Lavværge Olle Eriksen i Guldager. Søskende: Mogens Christensen i Tollestrup, Anne Christensdatter, gift med Morten Ibsen i Tollestrup. Forrige beboers enke Johanne Christensdatter har bopæl på stedet.

27. maj 1773 Bodil Jensdatter i Borup, Villads Nielsens hustru. Børn: Anne Villadsdatter, 3 år, og Bodil Villadsdatter, 4 år.

14. september 1773 Maren Nielsdatter, Christen Christensens hustru i Rerup. Børn: Christen Christensen, 8 år, Margrethe Christensdatter, 7 år, Niels Christensen, 5 år, Karen Christensdatter, 3 år, Else Christensdatter, 7 uger. Vidner Jens Christensen og Anders Nielsen, begge fra Harken.

.