Navneregister til fæsteprotokol for Nibstrup i Vester Brønderslev, 1719-1834. G 43 – 2.

 

Til 1744 hørte Nibstrup sammen med Høgholt, Hvidstedgård og Sejlstrup. Derefter Kornumgård, Vrejlev kloster og Rønnovsholm til 1751. 1758-1770 var gården ejet af Andreas Scheel til Birkelse og Hjermitslevgård. Derefter Anne Jørgensdatter salig Peder Sørensens, hvorefter den hørte sammen med Kornumgård.

 

Side 49, 15. maj 1719, Jacob Simonsen, halvgård i Klæstrup på 3-4-0-2 tdr. hk.

 

Side 49, 2. juni 1719, Anders Pedersen, gård i Klæstrup på 3-7-1-0 tdr. hk.

 

Side 50, 15. dec. 1719, Heile Andersen, halvgård i Vester Brønderslev, Vester Vrangdrup, på 3-5-2½-½ tdr. hk.

 

Side 51, 14. nov. 1722, Steffen Nielsen, 3 tdr. af faderens gård i Jerslev, som denne afstår pga. alderdom og svaghed, men sin livstid beholder det øvrige hk. på 3 skpr. 1 alb. Til vitterlighed: Christen Nielsen Bondesholt og Anders Pedersen i Klæstrup.

 

Side 51, 4. okt. 1728, Thomas Simonsen, fjerdepart af gård i Vrensted, som Christen Jensen sidst beboede. Hk. 2-5-1-1/4 tdr.

 

Side 52, 5. juni 1731, Jens Christensen, part af gård i Klæstrup på 3-4-0-2 tdr. hk., som hans far Christen Knudsen har opladt. Får hele gården efter faderens død.

 

Side 53, 2. dec. 1733, Anders Andersen, gård i Vester Brønderslev på 1-4-2-0 tdr. hk., som hans far Anders Jensen godvilligt har afstået. Fornøden ophold til faderen. Indfæstning: 10 rdl.

 

Side 54, 30. marts 1734, Jens Christensen, født i Klæstrup, Rompen i Klæstrup på 0-5-2-0 tdr. hk., som Christen Nielsen med tilladelse godvilligt har opladt. Indfæstning 8 rdl.

 

Side 54, 8. sep. 1736, Mouritz Jensen, gadehus i Øster Brønderslev på 3 fjk., som Thomas Christensen oplod.

 

Side 55, 27. nov. 1737, Kjeld Christensen af Klæstrup, sted i Jerslev by på 1-5-1-½ tdr. hk., som Christen Andersen sidst beboede. Fra huset han ibor er ham tilladt at tage med sig, hvad han har, dog så huset ikke bliver skadet.

 

Side 56, 14. marts 1738, Jens Thomsen, fjerdepart af gård i Klæstrup by, som Christen Knudsen i mindelighed har afstået. Hk. 1-6-0-1 tdr. Aftægt til Christen Knudsen og hustru.

 

Side 57, 2. maj 1739, Peder Pedersen, født i Sterup, gadehus i Klæstrup på 0-0-1-2 tdr. hk. Huset er af nyt opbygget.

 

Side 57, 5. dec. 1740, Christen Christensen, født i Klæstrup, gadehus sst., som Peder Pedersen har opladt. Hk. 0-1-3-2 tdr.

 

Side 58, 19. dec. 1740, Niels Madsen, halvgård i Øster Brønderslev, kaldet Kræmmergård, som hans mor har opladt. [Hartkorn ikke nævnt]

 

Side 59, 24. marts 1741, Michel Jacobsen, fjerdepart af Skabetgård i Vester Brønderslev. Hk. 2-5-0-0 tdr.

 

Side 59, 28. marts 1741, Anders Mathiasen, født i Kalum i Serritslev, halvgård i Klæstrup, som Thomas Andersen fradøde. [Hk. ikke nævnt]

 

Side 60, 8. aug. 1741, Peder Christensen, født i Sønder Vrå, gadehus i Klæstrup i Jerslev på 0-1-2-1 tdr. hk., som Oluf Sørensen fradøde og hvis enke Johanne Andersdatter han ægter.

 

Side 61, 25. sep. 1741, Peder Gregersen, gård i Øster Brønderslev på 6-5-1-1 tdr. hk. Hans afdøde mor Else Pedersdatter har hidtil haft halvdelen og han den anden del.

 

Side 62, 7. nov. 1731, Peder Andersen, halvparten af sin far Anders Pedersens gård i Klæstrup på 1-5-2-1½ tdr. hk.

 

Side 62, 1. okt. 1754??, Christen Christensen af Hundelev, halve nr. 28 i Vrensted, kaldet Græsgården, under Sejlstrupgård. [Hk. ikke nævnt]

 

Side 63, 8. jan. 1743, Jens Jensen, gård i Øster Brønderslev på 4-3-0-0 tdr. hk.

 

Side 63, 10. jan. 1744, Eskild Jacobsen, part af faderen Jacob Simonsens gård i Klæstrup, som denne afstår pga. svaghed. Gårdens hk. 3-4-0-2 tdr., hvoraf han fæster 3-0-0-2 tdr.

 

Side 64, 30. dec. 1745, Christen Pedersen Krog, født i Rakkeby, landsoldat, halvgård i Linderup by i Øster Brønderslev på 4-4-2-1 tdr. hk. som Jens Jensen ikke længer kan besidde pga. fattigdom.

 

Side 65, 22. marts 1746, Maren Jørgensdatter, født i Sundsted i Vrensted, gadehus i Vrensted på 3 fjk., som Birgitte Sørensdatter godvilligt har afstået til hende.

 

Side 66, 13, april 1746, Søren Laursen, hidtil i Øster Mellerup, halvgården Vester Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-5-2-1½ tdr. hk., som Niels Sørensen ej længer kan besidde pga. fattigdom. Medtager udbo, indbo, kreaturer, vogn, plov og harve fra Øster Mellerup. – Tilføjet, hk. reguleret til 4-1-2-1¼.

 

Side 68, 2. maj 1746, Niels Andersen, født i Klæstrup, gadehus sst., som Søren Thøgersen ej længer kan besidde pga. alderdom og skrøbelighed. Nr. 13 på 0-0-3-2 tdr. hk.

 

Side 69, 6. sep. 1746, Anders Nielsen, forhen på Nibstrup gods, rollingshus med tilliggende kålhave i Klæstrup, som Mads Nielsen Fårbro fradøde.

 

Side 70, 5. juni 1747, Niels Sørensen, der har haft halvgård i Vrangdrup, gadehus i Klæstrup, som Johanne Jensdatter fraflyttede. Nr. 18 på 0-0-1-1 tdr. hk.

 

Side 71, 11. juni 1747, Peder Nielsen i Klæstrup, al jorden fra afdøde Mads Nielsens sted i Klæstrup. Hk. 0-0-3-1 tdr.

 

Side 72, 10. juli 1747, Michel Johansen Smed, som bebor fjerdepart af Skabetgård i Vester Brønderslev, også den anden fjerdepart, som Søren Laursen ej længer kunne besidde pga. armod. Nr. 17 på 2-4-3-2 tdr.

 

Side 73, 2. sep. 1747, Jens Sørensen, født i Klæstrup, landsoldat, halvgård i Klæstrup, som Thøger Steffensen godvilligt har afstået. Nr. 3 på 3-2-0-1 tdr. hk. Thøger Steffensen nyder fri husværelse i vestre ende af nordre hus.

 

Side 74, 9. sep. 1747, Laurs Jespersen, født i Jerslev, fjerdepart af Øster Mellerup, som Laurs Jensen godvilligt har afstået, mod at fæsteren ægter hans datter. Hk. 1-7-1-3/4 tdr. Får hele gården når Laurs Jensen og hustru afgår.

 

Side 75, 24. sep. 1754, Laurs Sørensen, hidtil i Lunken i Jerslev, som han i vilje og minde fraflyttede, Mildal i samme sogn, som Steffen Nielsen godvilligt kvitterede. Hk. 2-6-1-0 tdr. Må flytte alt sit ejende med fra Lunken. Aldeles fritaget for at svare sin restance i Lunken og for indfæstning i Mildal.

 

Side 76, 7. okt. 1748, Thomas Laursen, født i Øster Mellerup, halvgård i Vester Brønderslev sogn og by, som Niels Johansen fradøde. Nr. 17 på 5-1-3-1 tdr. hk.

 

Side 77, 7. okt. 1748, Laurs Laursen, halvgård i Øster Mellerup i Jerslev, som hans far godvilligt har opladt. Nr. 2 på 3-6-2-1½ tdr. hk. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 78, 9. jan. 1749, Christen Andersen og søn Anders Christensen, Smedgård i Øster Brønderslev, som Thomas Hansen Borup frarømte. Nr. 2 på 4-2-0-2 tdr. hk. Christen Andersen tillades at flytte alt sit ejende fra sit i fæste havende hus. Hvad enten faderen overlever sønnen, eller sønnen overlever sin far, beholder den efterlevende stedet uden indfæstning og nyt fæstebrev. Fri for indfæstning.

 

Side 79, 24. april 1749, Jens Jensen af Sterup, umatrikuleret hus i Øster Brønderslev, som Christen Andersen kvitterede. For indfæstning befriet.

 

Side 80, 12. sep. 1749, Simon Pedersen af Sterup, halvgård i Vrangdrup i Vester Brønderslev, som Christen Nielsen ikke længer kunne besidde pga. armod. Hk. 4-5-2-1½ tdr. Aldeles fri for indfæstning og for formandens restance.

 

Side 81, 17. okt. 1749, Niels Eskildsen, Svarrebak i Jerslev, som hans far Eskild Nielsen fradøde. Nr. 11 på 0-2-1-2 tdr. hk., samt jord og eng på 4 skpr., som Anders Pedersen i Klæstrup havde. Betaler årlig 1 rdl. 2 mk. af sin fars restance på 4 rdl. 4 mk. Indfæstning: 6 rdl. 4 mk.

 

Side 82, 5. nov. 1749, Jens Jensen af Linderup i Øster Brønderslev, halvgård sst. på 4-4-2-1 tdr. hk., som hans mor godvilligt har opladt pga. alderdom og svaghed. Indfæstning: 12 rdl.

 

Side 83, 14. nov. 1749, Jens Hansen af Øster Hjulskov, Bondesholt i Jerslev på 0-7-1-0 tdr. hk., som Niels Jensen fradøde, og hvis enke Anne Christensdatter han ægter. Er en fri karl og har pas fra Linderumgård gods.

 

Side 84, 10. april 1751, Morten Sørensen af Lyngsøe, som har pas fra højædle og velbårne oberstløjtnant Møller af Rugtved, sted i Lyngså by på 3 skpr. hk., som Jørgen Jensen frakom pga. armod og resterende kongelige skatter.

 

85, 15. juni 1751, Christen Knudsen af Hulsig i Hallund på Kølskegård gods og med tilladelse fra Peder Marqvor Lyche til at tage fæste på Nibstrup, gård i Øster Brønderslev, som Peder Christensen fradøde og hvis enke han ægter: Nr. 6 på 3-2-0-0 tdr. hk. Indfæstning: 8 rdl.

 

Side 86, 8. sep. 1751 Peder Jensen, født i Sterup, gadehus sst., som Christen Holt beboede, med tillagt halvpart af toften sst. For indfæstning fri.

 

Side 87, 8. sep. 1751, Christen Andersen Holt af Sterup, gadehus sst. med tilliggende halvpart af toften på gaden, som forhen lå til hans forhen i fæste havende hus. Fri for indfæstning.

 

Side 88, 21. sep. 1751, Christen Christensen Glarmester, som godvilligt har afstået sit sted i Sterup, Hummelheden sst., hvis hartkorn er inddelt til beboerne på Nibstrup gods i Sterup, samt en eng østen for Tolstrup [Tolle­strup?].

 

Side 88, 3. okt. 1751, Peder Christensen af Sterup Øster mølle – undtaget mølleskylden, som han godvilligt har afstået, forbemeldte mølles jordskyld af hartkorn 0-5-2-2 tdr. For indfæstning fri.

 

Side 89, 21. okt. 1751, Christen Danielsen, forhen 1 td. hk. på Heden ved Mellerup, som han af armod frakom, gadehus på bemeldte hede med tillagt jord og hans forrige rolling. For indfæstning fri.

 

Side 90, 29. okt. 1751, Jens Michelsen i Sterup Vester mølle, samme mølle på 1-6-3-2 tdr. hk. og jordskyld på 0-5-0-1 tdr. For indfæstning fri.

 

Side 91, 22. dec. 1751, Peder Pedersen, der forhen har haft 0-2-2-1 tdr. hk. på Heden ved Mellerup, et på samme hede opsat hus af hans forhen iboende rolling med tillagt jord som til ½ td. sæd.

 

Side 92, 23. dec. 1751, Anne Jensdatter, enke efter Christen Nielsen, forhen i Sterup Øster mølle, det dette år af nyt opbygget hus på Jerslev mark kaldet  Stensbæk.

 

Side 93, 23. dec. 1751, Peder Jensen Myrlund, Hausager i Jerslev. Nr. 24 på 0-5-1-2 tdr. hk. Fri for indfæstning.

 

Side 93, 10. marts 1752, Jens Pedersen i Sterup, 3-3-1-1 1/3 tdr. hk. Af ændret nr. 9, 11 og 13 i Sterup. For indfæstning fri.

 

Side 94, 10. marts 1752, Ove Laursen i Sterup, 3-3-1-1 1/3 tdr. hk. af ændret nr. 9, 11 og 13 i Sterup. For indfæstning fri.

 

Side 95, 10. marts 1752, Søren Sørensen i Sterup, 3-3-1-1 1/3 tdr. hk. Af ændret nr. 9 og 13 i Sterup. For indfæstning fri.

 

Side 96, 10. marts 1752, Peder Laursen i Sterup, 3-3-1-1 1/3 tdr. hk. af ændret nr. 9, 13 og 15 i Sterup. For indfæstning fri.

 

Side 97, 10. marts 1752, Anders Nielsen, født i Vrangdrup, hus i Vester Brønderslev, Mors kaldet, som Jens Nielsen fradøde, og hvis datter han ægter. Nr. 38 på 0-3-3-0 tdr. hk. Fornøden ophold og kristsømmelig jordefærd til enken.

 

Side 97, 11. marts 1752, Oluf Christensen i Sterup, 3-3-1-1 1/3 tdr. hk. af ændret nr. 1, 9 og 13 i Sterup.

 

Side 99, 11. marts 1752, Jens Christensen, jordløst hus i Vester Brønderslev kaldet Skabet. Ingen indfæstning.

 

Side 99, 29. marts 1752, Søren Christensen Jerup, har været landsoldat, gård i Vrensted, som Niels Christensen fradøde og enken Margrethe Andersdatter frasagde sig. Nr. 28 på 5-2-2-½ tdr. hk. Indfæstning 10 rdl. 4 mk.

 

Side100, 19. juli 1752, Christen Andersen, der har frasagt sig et sted i Vrangdrup pga. armod, gadehus i Vester Brønderslev på Siigens grund, som Maren Rasmusdatter fraflyttede.

 

Side 101, 29. juli 1752, Laurs Poulsen, som ved dom er frakendt Bøgen, et på Flyvbjerg grund ved Vester Mellerup i Jerslev opbygget gadehus af Christen Jensens rolling med dertil henlagt jord. For indfæstning fri.

 

Side 102, 13. aug. 1752, Mogens Madsen, der har været i Skod mølle og derfra af Aas’ ejer entlediget, gadehus i Klæstrup på 0-0-2-2 tdr. hk., som Anders Nielsen Hveis fradøde. For indfæstning fri.

 

Side 102, 15. dec. 1752, Søren Nielsen, gård i Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 ¼ tdr. hk., som Christen Andersen frakom pga. armod og restancer. Til rollingens opbyggelse får han en tylt enkelt 12 alen og en tylt 10 alen. Fri for indfæstning.

 

Side 103, 28. febr. 1753, Christen Christensen, født i Vrensted, gård sst. på 6-1-0-½ tdr. hk., som Niels Jespersen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 105, 26. marts 1754, Lars Olufsen Smed fra Ålborg, nyopbygget hus i Jerslev med dertil henlagt jord, tre agre på Jerslev mark. Indfæstning eftergivet.

 

Side 105, 22. april 1754, Peder Olufsen af Sterup, gadehus sst., som Christen Andersen Holt godvilligt afstod. Indfæstning 2 rdl. 4 mk.

 

S. 106, 1. juni 1754, Niels Jensen, gård i Vrensted by, som hans forældre nu er fradøde. Nr. 14 på 10-4-0-1 tdr. hk. Indfæstning 26 rdl. 4 mk. og betaler skifteomkostninger efter sin salig mor.

 

S. 107, 17. juni 1754, Kirsten Thomasdatter, umatrikuleret gadehus i Øster Brønderslev, som hendes forældre fradøde. Indfæstning 2 rdl.

 

Side 108, 4. dec. 1754, Niels Nielsen, fri mand med pas, sammenlagt sted ved Vester Mellerup i Jerslev kaldet Flyvbjerg på 1-5-2-0 tdr. hk., samt lyngagre mod nord og vest og eng ved bækken.

 

Side 109, 29. juli 1754, Christen Christensen Holt, gård i Sterup i Jerslev, som Peder Olufsen godvilligt afstod. Hk. 3-3-1-1 1/3 tdr. af nr. 9, 11 og 13.

 

Side 110, 29. dec. 1754, Oluf Christensen, født i Kvissel i Åsted på Ellinggård gods og med pas, Bøgen i Vester Brønderslev på 4-5-2-2 tdr. hk. Får bygningstømmer til rollingen og hjælp af 12 mand en dag til rollingens klining.

 

Side 111, 9. okt. 1741, Jens Pedersen, gård i Sterup i Jerslev på 4-5-1-0 tdr. hk., som hans far Peder Pedersen har opladt.

 

Side 112, 20. aug. 1754, Niels Michelsen, gård i Øster Brønderslev, som hans far Michel Nielsen godvilligt har opladt. Nr. 3 på 4-2-0-2 tdr. hk. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 113, 27. nov. 1754, Therkild Laursen, nyopbygget umatrikuleret gadehus i Øster Brønderslev på Smedegårds grund. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

Side 113, 27. dec. 1754, Christen Nielsen, sted i Bondesholt i Jerslev på 0-4-2-1 tdr. hk., som han har beboet uden lovformeligt fæstebrev. For indfæstning fri.

 

Side 114, 5. april 1755, Jens Laursen, født i Baas i Skæve, Mildal i Jerslev på 2-6-0-1 tdr. hk., som hans forældre fradøde. Får tømmer til bygningen og 6 læs tag, 4 rdl. 4 mk. til et bæst og 5 tdr. havre til forestående forår. Til vitterlighed: Steffen Nielsen i Jerslev og Christen Glarmester i Hummelheden.

 

Side 116, 19. april 1755, madame Birgitte Pedersdatter Møller, afgangne Jens Baadsgaards enke, nu forpagterske på Sønder Elkjær, nyopbygget sted i Vester Brønderslev kaldet Vrangbæk og den derved værende oprettede kro for de rejsende. Hk. 1-6-3-0 tdr. Indfæstning 100 rdl. Lavværge: Peder Andersen Møller.

 

Side 119, 9. maj 1755, Karen Christensdatter, umatrikuleret gadehus i Øster Brønderslev, som Jens Jensen fradøde og enken har frasagt sig.

 

Side 120, 14. sep. 1755, Søren Johansen, med pas fra bødker Berendt Johansen i Tønderen, har nogen tid opholdt sig i Jerslev og søger sakramentet, umatrikuleret gadehus i Jerslev by på Knud Christensens have norden for hans rolling, med lille have, som fæsteren selv lader indhegne.

 

Side 122, 7. jan. 1755 (56?), Christen Christensen Odgaard [Oygaard og Ojgaard] og Boe Jensen i Vesløs sogn og by, leje for fire år af gård i Vesløs på 8-5-2-0 tdr. hk. Underskrevet i Feredslef.

 

Side 123, 22. nov. 1755 [er 56], Peder Albertsen, som er en fri mand, gadehus i Jerslev by, som Laurs Olsen Smed godvilligt afstod 1. maj 1756, med tre agre på Jerslev mark. For indfæstning fri.

 

S. 125, 3. dec. 1755, Christen Jensen, forhen i Flyvbjerg i Jerslev, som han frakom pga. restancer og armod, nyopbygget umatrikuleret gadehus øst for Flyvbjerg kaldet Heden.

 

Side 126, 18. marts 1756, Jens Christensen, forhen i Hjørring vejrmølle, Vrangbæk kro i Vester Brønderslev med tillagt jord fra Grindsted. Hk. 1-6-3-0 tdr.

 

Side 130, 3. april 1756, Niels Nielsen Wrangdrup, har været landsoldat, gård i Vester Brønderslev, som Thomas Laursen forhen beboede og fra ham er (fradømt). Nr. 17 på 5-1-3-1 tdr. hk., men undtagen det jord, som er henlagt til Thomas Laursens hustrus hus.

 

Side 132, 4. april 1756, Henrik Madsen, nu boende i Sæby, Grindsted i Vester Brønderslev på 12 tdr. hk., med undtagelse af jord, som nu ligger til Vrangbæk. I fald fæsteren ved døden afgår, forundes hans efterladte enke samme sted på samme vilkår. [Fæstebrev på 4½ side].

 

Side 136, 15. juni 1756, Heile Christensen Kræmer, umatr.hus i Øster Brønderslev, som Karen Christensdatter Tolstrup fraflyttede. Indfæstning 2 rdl.

 

Side 137, 23. nov. 1756, Jens Eriksen, som af Vrejlevklosters ejer er blevet mig overladt, gård i Vesløs sogn og by. Nr. 2 på 8-5-2-0 tdr. hk. For indfæstning frigivet.

 

Side 138, 21. febr. 1757, Jens Christensen Bruus, nr. 29 i Vrensted på 6-1-3-½ tdr. hk., som han i nogle år har haft. For indfæstning befriet.

 

Side 139, 22. febr. 1757, Thomas Simonsen, nr. 29 i Vrensted by på 4-1-1-0 tdr. hk., som han bebor. Indfæstning eftergivet.

 

Side 141, 23. febr. 1757, Peder Nielsen Skrædder, sted i Løth, han nogen tid har beboet. Nr. 4 på 1-4-1-1 tdr. hk. For indfæstning befriet.

 

Side 142, 2. febr. 1757, Niels Zeuthen, krohold og umatrikuleret gadehus i Jerslev by, som Lars Olufsen Smed er frakommet, med tre agre i Jerslev mark. Af Kjeld Christensens hartkorn tillægges han dette forår 5 skpr. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 144, 12. april 1757, Christen Christensen Faarbroe i stedet Faarbro i Klæstrup. Nr. 3 samme sted på 3-2-0-1 tdr. hk., som Jens Sørensen er frakommet. For indfæstning befriet.

 

Side 145, 25. maj 1757, Niels Nielsen Siigen, nr. 27 i Vester Brønderslev by på 1-4-2-0 tdr. hk., som Anders Andersens enke Maren Jensdatter har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 147, 14. juni 1757, Anders Laursen, før i Vester Hedegård i Vester Brønderslev, hus i Klæstrup på 0-1-3-2 tdr. hk., som Christen Christensen Faarbroe har afstået. Indfæstning 10 rdl.

 

S. 148, 19. sep. 1757, Johanne Nielsdatter fra Hjermitslevgård gods, umatrikuleret gadehus i Løth, som Gertrud Pedersdatter er fradød.

 

Side 149, 21. sep. 1757, Christen Laursen, Vester Hedegård i Vester Brønderslev på 5-2-1-2 tdr. hk. For indfæstning fri.

 

Side 150, 13. okt. 1757, Søren Laursen, født på godset, gård i Vesløs sogn og by, som Christen Øjgaard er fradød og Jens Eriksen siden beboede og ulovlig er frarømt, den halve part af nr. 2 på 4-2-3-0 tdr. hk. For indfæstning befriet.

 

Side 151, 14. okt. 1757, Christen Nielsen, født i Svennum i Jerslev, gård sst. på 4-4-0-2 tdr. hk. Udstedt på Sejlstrup 28. okt. 1741.

 

Side 152, 3. april 1723, fra Ålborg hospital til Laurs Nielsen, født i Vester Brønderslev, gadehus sst. på 0-1-2-0 tdr. hk., som hans mor Anne Sørensdatter, salig Niels Poulsens, har afstået pga. alderdom og armod. Indfæstning 2 rdl.

 

Side 153, 8. aug. 1725, Ålborg hospital til Peder Andersen, født i Vrensted, gadehus i Vester Brønderslev på 0-3-1-0 tdr. hk., som Mads Laursen fradøde og enken Anne Madsdatter har opladt mod ophold, aftægt og begravelse. Indfæstning 5 rdl.

 

Side 154, 18. dec. 1744, Ålborg hospital til Peder Andersen, født i Vester Brønderslev, fjerdepart af gård sst. på 3-4-1-2 ¾ tdr. hk., som hans farfar Poul Andersen sidst havde og fradøde.

 

Side 155, 12. jan. 1744, Ålborg hospital til Niels Pedersen, født i Holmgård i Vester Hjermitslev, gård i Vester Brønderslev, som Jacob Sørensen og søn Søren Jacobsen hver havde en halvpart af. Søren Jacobsen er død og fæsteren har ægtet dennes enke, og da Jacob Sørensen er højaldrende og skrøbelig har han afstået sin part. Hartkorn: 6-6-2-2 tdr. Indfæstning 13 rdl. 2 mk.

 

S. 156, 3. okt. 1748, Ålborg hospital til Anders Jensen, født i Vester Brønderslev, gård i Øster Mellerup på 3 tdr. hk., som Laurs Olesen er frasat ved dom pga. slet helbred og ynkværdig tilstand.

 

Side 157, 8. sep. 1752, Ålborg hospital til Christen Christensen, født i Vester Brønderslev, gård sst. på 7-0-3-2½ tdr. hk., som Jens Laursen sidst beboede, hvis enke Maren Nielsdatter han ægter og hvis børn han forsyner med klæde, føde, skolegang og anden kristelig opdragelse. Påtegning Nibstrup 20. marts 1764, A. Scheel.

 

Side 158, 14. marts 1754, Ålborg hospital til Niels Jensen, med pas her fra (godset), hus i Vester Brønderslev på 0-2-1-1 tdr. hk., som Niels Poulsen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 16 rdl.

 

Side 159, 6. aug. 1756, Ålborg hospital til Poul Andersen, født i Vester Brønderslev, gård sst. på 4-1-0-1½ tdr. hk., som Christen Poulsen har afstået. Aftægt til Christen Poulsen og hustru, der begge er højaldrende og skrøbelige. For indfæstning fri. Påtegning Nibstrup 20. marts 1764.

 

Side 161, 24. sep. 1756, Ålborg hospital til Marius Andersen, fjerdepart af gård i Vester Brønderslev, som hans far Anders Poulsen havde. Hk. 3-4-1-2 ¾ tdr. Indfæstning 14 rdl. Påtegning Nibstrup 20. marts 1764.

 

Side 162, 10. aug. 1758, Ålborg hospital til Bodel Christensen, gård i Vester Brønderslev på 4-1-0-1 ¼ tdr. hk., som hans far, afgangne Christen Fogh/Foss, sidst havde. Har i mange år tjent sin mor, der har været enke en del år og har beboet stedet, der er ringe. Forsørger sin morbror på stedet, Christen Bodelsen, som er gammel og skrøbelig. Påtegning Nibstrup 20. marts 1764.

 

Side 164, 25. maj 1759, Maren Jensdatter, Christen Sørensen Faxholms kone i Vester Brønderslev, sted sønden for Niels Nielsens sted i Skabet hans kålhave, er et umatrikuleret gadehus, som Søren Habelunds [senere Hjabelund] kone er fraflyttet, med to agre, som Christen Frøekær sidst havde i leje. For indfæstning befriet.

 

Side 165, 27. maj 1759, Johanne Christensdatter, Johan Jespersens kone i Øster Brønderslev by, umatrikuleret gadehus sst., som afdøde Thomas Ørum har beboet. For indfæstning befriet.

 

Side 165, 2. juni 1759, Anne Jensdatter, Søren Hjabelunds kone i Vester Brønderslev, umatrikuleret gadehus i Øster Brønderslev, hvor Christen Hedegård var til værelse forrige vinter og nu er fraflyttet. For indfæstning fri. Huset repareres på tømmer, bindingsværk og tag.

 

Side 166, 2. juni 1759, Laurs Olesen Grovsmed, hans iboende hus på hovedgårdens grund med de allerede opbrudte og besåede jorder og tilladelse at indlukke af heden vesten for at han kan have jord til 4 skpr. udsæd. Tilladelse straks at flytte smedjen, som står i sydøst hjørne ved podehaven, til sit iboende hus og (indrette) smedested i havediget norden for. Hvis han dør før sin hustru, er hun pligtig at flytte til næste fardag. For indfæstning befriet.

 

Side 168, 2. juni 1759, Christen Larsen, forhen i Vester Hedegård, halvgård i Sterup i Jerslev, som Christen Christensen Holt ej længer kunne besidde pga. armod og fattigdom. 3-3-1-1 1/6 tdr. hk. af nr. 9, 12 og 13. Hoveri til Vester Mellerup. For indfæstning aldeles befriet.

 

Side 170, 1. aug. 1759, Peder Nielsen Tiere fra Hjørring, halvgård i Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 ¾ tdr. hk., som Simon Pedersen frarømte. Er indflyttet med sine to sønner og de er herefter Nibstrup tilhørende. Aldeles befriet for at svare formandens restance og for indfæstning.

 

Side 172, 6. aug. 1759, Søren Laursen, forhen i Skabetgård, den østerste halve ødegård i Vrangdrup i Vester Brønderslev, som Heile Andersen fradøde. Hk. 4-1-7-1 ¾ tdr.

 

Side 173, 9. aug. 1759, Niels Rasmussen Hatmann, nu i Ravnsholt i Torslev sogn, kro og hus i Jerslev by med 3 agre i bymarken.

 

Side 174, 27. aug. 1759, Jens Schaland, nu tjenende som skytte på Vrejlev­kloster, Vrangbæk kro i Vester Brønderslev, som Jens Wiid (Hviid) kvitterer. Indkom med sine børn, og de bliver godset tilhørende. Indfæstning 36 rdl.

 

Side 177, 27. aug. 1759, Niels Thomsen, gård i Vrensted by, som hans far Thomas Simonsen afstår pga. alderdom og svaghed. Nr. 29 på 4-1-1-0 tdr. hk. Ophold med klæde, føde og en kristsømmelig jordefærd efter stand og evne til de gamle forældre, som er ham behjælpelige med, hvad de kan afstedkomme.

 

Side 177, 28. aug. 1759, Christen Jensen Bruus, nr. 29 i Vrensted på 6-1-3-½ tdr. hk., som hans far Jens Nielsen Bruus ibor. Indfæstning 22 rdl.

 

Side 178, 29. aug. 1759, Bodil Pedersdatter, Christen Justesen Soldats kone, umatrikuleret gadehus i Vester Brønderslev, som Søren Laursens kone Maren Laursdatter nu fraflytter med sin mand til den gård i Vrangdrup, han har fæstet. Bodil Pedersdatter indflytter med sin søn og hvad hun ejer. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 179, 1. sep. 1759, Lars Christensen Hedegård, reservesoldat, Røgbolet i Øster Brønderslev på 3-2-0-0 tdr. hk., beboet af Christen Knudsens enke, som han ægter. Indfæstning 8 rdl.

 

Side 180, 10. nov. 1759, Poul Bierildsen, hus ved leddet i Klæstrup kaldet Hvæsen (Hveisen), som Mogens Madsens enke Maren Madsdatter fradøde. Nr. 12 på 0-0-2-2 tdr. hk. For indfæstning frigivet.

 

Side 180, 24. okt. 1760, Niels Laursen Preutz/Preus, født i Torslev, umatrikuleret hus i Øster Brønderslev, som sergent Schilder fraflyttede. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 181, 24. okt. 1760, Maren Pedersdatter i Thise, jordløst gadehus sst., som Karen Pedersdatter sidst beboede. For indfæstning befriet.

 

Side 182, 18. febr. 1761, Jens Sørensen, født i Klæstrup, umatrikuleret hus i Sterup, opbygget og sat i enden af ager tilhørende Ole Christensen. For indfæstning befriet.

 

Side 183, 23. dec. 1761, Laurs Laursen Fiilholm, født i Linderup i Øster Brønderslev, halvgård i Vester Brønderslev, som Niels Nielsen fradøde og hvis enke han ægter. Nr. 17 på 5-1-3-1 tdr. hk. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 184, 26. febr. 1761, Peder Gregersen, som afstår sit sted i Øster Brønderslev, Grindsted i Vester Brønderslev på 13-6-3-0 tdr. hk. Fra gården er afgivet jord til Vrangbæk kro. Indfæstning 200 rdl.

 

Side 186, 25. marts 1761, Christen Nielsen, født i Vrangdrup i Vester Brønderslev, nr. 9 i Øster Brønderslev på 6-5-1-1 tdr. hk., som Peder Gregersen efter aftale har afstået.

 

Side 188, 24. juni 1761, Hans Steffensen, født i Jerslev, 2 tdr. hartkorn af Ole Christensens sted i Sterup, som denne godvilligt afstår af sit i fæste havende hk. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 189, 4. maj 1761, Peder Olesen, reservesoldat, født i Kirkehuset i Vester Brønderslev, halvgård i Sterup i Jerslev, som Peder Laursen ikke længer kan besidde pga. armod og alderdom. Hk. 3-3-1-1 1/6 tdr. af nr. 9, 11 og 12. Hoveri til Vester Mellerup.

 

Side 191, 24. aug. 1761, Malthe Baltzersen, født i Sterup, Bondesholt i Jerslev, som Jens Hansen fradøde og hvis enke han ægter. Hk. 0-7-1-0 tdr. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 192, 24. sep. 1762, Niels Jensen, født i Klæstrup, halvgård i Klæstrup på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Anders Mathiasen ikke længer kunne besidde pga. armod og fattigdom. Aldeles befriet for indfæstning.

 

Side 193, 28. april 1763, Christen Sørensen, født i Vester Brønderslev, Holmgård sst., som hans mor, salig Niels Pedersens enke Else Nielsdatter, godvilligt har afstået pga. alderdom. Skikkeligt ophold, underhold og en kristsømmelig jordefærd til moderen. Hk. 6-6-2-2 tdr.

 

Side 195, 12. maj 1763, Christen Rasmussen, født i Høiberg sogn og by, halvgård i Linderup i Øster Brønderslev, som Christen Pedersen Krog fradøde og hvis enke han ægter. Nr. 10 på 4-4-2-1 tdr. hk. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 196, 12. maj 1763, Cornelius Thomsen i Manne i Thise, halvpart af sted i Thise, hvor bygningerne er lagt øde og sidst var beboet af Peder Murmester, der fradøde, med tilliggende jord, som Thomas Ladefoged på Hammelmose havde. Hk. 1-6-0-½ tdr.

 

Side 197, 16. okt. 1763, Hans Steffensen, født i Jerslev by, gård i Tømmerby i Tolstrup, som Christen Michelsen fradøde. Hk. 3-1-3-1 tdr. For indfæstning befriet.

 

Side 198, 2. jan. 1764, Morten Nielsen af Hjermitslevgård gods, gård i Tømmerby i Tolstrup, som Henrik Madsen fradøde. Hk. 1-6-2-2 tdr. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 199, 24. jan. 1764, Niels Nielsen, Flyvbjerg i Jerslev på 1-5-2-0 tdr. hk.

 

Side 200, 6. febr. 1764, Henrik Sørensen, født i Thise by, hus i Tømmerby i Tolstrup på 0-3-2-1 tdr. hk. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 201, 14. febr. 1764, Anders Heilesen, født i Vrangdrup i Vester Brønderslev, huset Sigen i Øster Brønderslev, som Moust Jensen ej længer kan besidde pga. alderdom og svaghed. Hk. 3 fjk. Indfæstning 22 rdl.

 

Side 203, 18. febr. 1764, Anders Christensen af Hjermitslevgård gods, huset Mors i Vester Brønderslev, som Anders Nielsen fraflyttede. Nr. 38 på 0-3-3-0 tdr. hk.

 

Side 204, 12. febr. 1764, Anders Nielsen Mors, Vester Hedegård i Vester Brønderslev på 5-2-1-2 tdr. hk. Må medtage ud og indbo fra sit tidligere sted Mors. For indfæstning aldeles befriet.

 

Side 205, 10. febr. 1764, Anders Christensen, halvgård i Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1¾ tdr. hk., som Peder Nielsen fraflyttede pga. armod og fattigdom. Må medtage ud og indbo med mere fra sit tidligere sted i Tømmerby. For indfæstning aldeles befriet.

 

Side 208, 24. dec. 1763 (64?), Christen Jensen Bruus i Vrensted, hus sst. på 3 fjk., som Mette Pedersdatter afstår. Indfæstning 10 rdl.

 

Side 209, 12. marts 1764, Henrik Jacobsen og kone Kirsten Christensdatter af Hjermitslevgård gods, umatrikuleret hus ved Flyvbjerg i Jerslev, som Peder Pedersen ikke længer kan besidde pga. alderdom, med tillagt jord, opbrudt af heden vest for Flyvbjerg. Husværelse til Peder Pedersens kone i en af enderne af huset, hvor Henrik Jacobsen finder for godt.

 

Side 210, 12. marts 1764, Christen Pedersen, Sterup mølle i Jerslev, som Peder Christensen godvilligt afstår til sønnen. Er uden mølleskyld, som tidligere ejer har lagt øde. Hk. 0-5-2-2 tdr. Peder Christensen og kone beholder 1 skp. og får husværelse, ophold og en skikkelig jordefærd.

 

Side 211, 15. marts 1764, Simon Andersen, gård i Tømmerby i Tolstrup på 1-3-1-1 tdr. hk., som hans far Anders Simonsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene.

 

Side 213, 18. marts 1764, Michel Jensen, Vester Sterup mølle i Jerslev, som hans far Jens Michelsen endnu bebor og afstår pga. alderdom og svaghed. Hk. 0-5-0-1 tdr. Mølleskyld: 1-6-3-2 tdr. Jens Michelsen beholder møllen, som sønnen tiltræder efter faderens død. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 214, 19. marts 1764, Anne Pedersdatter, hus i Vester Brønderslev på 0-3-1-0 tdr. hk., som hendes far Peder Andersen bebor. Tiltræder stedet efter faderens død. Om hun indlader sig ægteskab, må manden indflytte og nyde stedet uden indfæstning. Indfæstning 16 rdl.

 

Side 215, 19. marts 1764, Jens Andersen fra Hjermitslevgård gods, gård i Thise by på 5-2-2-2 tdr. hk., som Jens Christensen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Fri husværelse med mere og kristsømmelig jordefærd til Jens Christensen. Indfæstning 26 rdl. 4 mk.

 

Side 216, 19. marts 1764, Poul Bierildsen, nyopbygget hus i Jerslev by med 3 agre i Jerslev bymark. Tilladelse at flytte ud og indbo fra sit hidtil i fæste havende hus. Indfæstning 4 rdl.

 

Side 217, 16. april 17654, Peder Andersen, sit iboende sted i Klæstrup, siden han af forrige ejer af Nibstrup ingen fæstebrev er meddelt. Nr. 2 på 3-3-1-0 tdr. hk.

 

Side 218, 16. april 1764, Anders Jensen, det sted i Øster Mellerup i Jerslev, han hidtil har beboet. Hk. 3 tdr.

 

Side 219, 2. jan. 1764, Christen Nielsen, sted i Tømmerby i Tolstrup på 1-3-0-2 tdr. hk., som Jens Laursen forhen beboede.

 

Side 221, 21. juli 1764, Birgitte Pedersdatter, i ægteskab med Otto Lund, jordløst hus i Tømmerby i Tolstrup. Medunderskriver; hendes far, Peder Andersen i Agdrup.

 

Side 222, 5. sep. 1764, Søren Nielsen, gård i Sterup på 3-3-1-1 1/6 tdr. hk., som Christen Hedegård frakom.

 

Side 224, 10. dec. 1764, Malthe Baltzersen, hidtil i Bondesholt i Jerslev, gård i Sterup på 1-7-3-0 tdr. hk., som sidst var beboet af Michel Pedersen og Jens Olufsen. Beholder ud og indbo samt besætning i Bondesholt. Hoveri til Vester Mellerup.

 

Side 227, 13. april 1765, Jacob Mouritsen, med frihedspas fra Aas gods, Bondesholt i Jerslev på 0-7-1-0 tdr. hk.

 

Side 230, 14. maj 1765, Jens Jespersen, forhen i Thise Ladegård, Vester Mellerup i Jerslev på 12-5-3-1 tdr. hk., der er bortforpagtet til 1. maj 1766 og som han derefter tiltræder. Indfæstning 50 rdl.

 

Side 234, 16. okt. 1764, Jens Thomsen i Klæstrup, også den anden part, som Jens Christensen fragik. Hk. 1-6-0-5 tdr.

 

Side 236, 10. dec. 1764, Malthe Baltzersen, hidtil i Bonderholt, [som side 224, men med visse ændringer i hoveriet]

 

Side 239, 20. marts 1766, Peder Jensen, født på Lengsholm gods i Hjortmose i Torslev og med pas fra greve Holck, Bondesholt i Jerslev på 0-7-1-0 tdr. hk., som Jacob Mouritsen har afstået i mindelighed formedels begangen skovhug. Skal som sin gårdmand have retskaffen opsyn med krattet på ejendommen.

 

Side 242, 13. febr. 1766, Christen Jensen, Rompen i Jerslev på 0-5-2-0 tdr. hk., som hans far Jens Christensen afstår. Giver sine forældre ophold, aftægt og en velanstændig og kristelig jordefærd.

 

Side 244, 28. april 1766, Simon Jacobsen, Vesterå i Serritslev, som Poul Jensen afstår på vilkår, at han ægter dennes datter Johanne. Giver ophold og aftægt til svigerforældrene. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 247, 9. okt. 1766, Anders Christensen Bom, hus i Øster Brønderslev kaldet Røgbolet. For indfæstning befriet.

 

Side 247, 8. sep. 1766, Anders Christensen, forhen i sted i Øster Brønderslev, halve Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 ¾ tdr. hk., som Anders Bov frakom pga. fattigdom og armod.

 

Side 249, 24. marts 1767, Niels Christensen, født i Thise, gård i Thise på 3-3-2-0 tdr. hk., kaldet Christen Kærs sted, som Thøger Madsen godvilligt har opladt. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 250, 20. marts 1767, Niels Laursen Krog, Østergård i Vester Brønderslev på 6-4-3-2½ tdr. hk., som Christen Christensen ikke længer kunne besidde pga. fattigdom. For indfæstning befriet.

 

Side 251, 26. april 1767, Mads Jensen Østergård, Østergård i Vrensted, som hans bror Niels Jensen er fradød og enken afstår. Nr. 14 på 10-5-0-1 tdr. hk. Giver enken ophold. Indfæstning 100 rdl.

 

Side 254, 14. april 1767, Christen Laursen, født i Tømmerby på Hjermitslevgård gods, huset Spelten i Vester Brønderslev på 3 fjk. hk., som Peder Andersen fradøde, hvis enke han efter Guds forsyn har ægtet og hvis børn han forsørger med klæde, føde og anden skikkelig opdragelse, til de selv deres brød kan erhverve.

 

Side 255, 6. april 767, Anders Jensen, født i Klæstrup, huset Stensbæk i Jerslev, som Anne Jensdatter fradøde.

 

Side 256, 19. de. 1766, Anders Mathiasen, forhen beboet hus i Vester Brønderslev, hus på heden norden Flyvbjerg i Jerslev, som Christen Danielsen fradøde.

 

Side 256, 14. juli 1767, Niels Nielsen, forhen i lidet sted i Vester Brønderslev, huset Aggersiigen med tillagt jord til omtrent 3 tdr. bygsæd uden for ledet synden vejen ved Vester Brønderslev mark.

 

Side 257, 26. sep. 1767, Niels Andersen, født i København, hus i Tømmerby, som Birgitte Baadsgaard fraflyttede. Har medbragt skudsmål og attest om sin kristelige opførsel. Han og børnene, såvel dem han allerede i ægteskab har avlet, som dem han herefter måtte bekomme, bliver Nibstrup tilhørende.

 

Side 259, 1. okt. 1767, Niels Pedersen, af reservemandskabet, som har tjent mig troligt og vel, halvgården Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 2/3 tdr. hk. For indfæstning fri.

 

Side 260, 10. okt. 1767, Søren Laursen, det østerste hus ved Ledet på Nibstrup hovedgårds mark.

 

Side 261, 10. okt. 1767, Jens Olesen fra Sterup, hus med have i Øster Brønderslev by, som Niels Preuss sidst beboede. Overtager huset, når Møllsteds enke og børn er flyttet.

 

Side 262, 30. dec. 1767, Laurs Jensen, født i Tømmerby, sted i Løth i Jerslev på 1-4-1-0 tdr. hk., som Jens Pedersen Skrædder sidst beboede og hans enke har afstået. Ægter datteren Else og giver ophold og begravelse til enken.

 

Side 263, 9. april 1768, Eylert Jensen, der er dimitteret fra kgl. tjeneste, hus med tillagt jord i Flyvbjerg, som Henrik Jochumsen sidst beboede.

 

Side 264, 26. april 1769, Hans Thomsen Fiilholm, landsoldat for Hjermitslevgård, gård i Thise på 1-6-0-0 tdr. hk, som Cornelius Thomsen i Svingel forhen har haft, med tillagt 1-6-0-0 tdr. hk. som Christen Christensen i Thise har haft. Bygninger opført af nyt 1768.

 

Side 266, 26. april 1769, Jørgen Jørgensen Natmand, som er indkommet på godset med fripas og godt skudsmål om sine kristelige og skikkelige forhold, hus med jord ved Flyvbjerg i Jerslev, som Eylert Jensen godvilligt fraflyttede. Indfæstning 5 rdl.

 

Side 267, 26. okt. 1768, Eylert Jensen, forhen i Flyvbjerg, hus i Vester Brønderslev, som Niels Jensen Kræmer sidst beboede, med kgl. privilegium at holde kro.

 

Side 267, 2. jan. 1768, Anders Jensen, født i Vrensted, halvgård i Vrensted, som Søren Jerup ganske øde og forfalden har frasagt sig. Nr. 14 på 3-2-2-½ tdr. hk. Bygninger af nyt opbygget. Fra stedet er taget jord, hvor det gamle hus stod, som er forundt Morten Christensen. Indfæstning 60 rdl.

 

Side 269, 22. okt. 1768, Thøger Christensen, født i Vrensted, hus i Vester Brønderslev by på 0-1-2-0 tdr. hk. som Dorthe Skomagers) sidst beboede.

 

269, 28. dec. 1767, Mads Christensen, halvgård i Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-1-1 3/4 tdr. hk., som Anders Christensen godvilligt har opladt for ham. For indfæstning befriet.

 

Side 271, 1. maj 1771, Anders Christensen af Vrangdrup, sted i Bondesholt i Jerslev på 0-4-2-1 tdr. hk. som Christen Nielsen har frasagt sig af armod. Har sammen med naboer opsyn med risskov at intet vorder hugget

 

Side 272, 20. jan. 1773, Christen Christensen Krag, født i Vrensted, gård i Tømmerby i Tolstrup på 1-3-0-2 tdr. hk., hvorfra Christen Nielsen bortrømte. Indfæstning 16 rdl.

 

Side 273, 22. juni 1773, Laurs Jensen, født i Præstgård i Vester Brønderslev og med fripas fra Hammelmose gods, Holmgård i Vester Brønderslev på 6-6-2-2 tdr. hk. som Christen Sørensen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 274, 16. okt. 1774, Christen Andersen, gård i Klæstrup i Jerslev på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk. som hans far Anders Christensen fradøde. Giver aftægt og en hæderlig begravelse til sin gamle mor. – Tilføjet 1783, med tillagt jord fra Lars Faarbros frakomne sted i Klæstrup.

 

Side 275, 12. de. 1774, Christen Jensen, som er kommet med pas, gård i Thise på 2-2-3-2 tdr. hk. som Thøger Madsen fradøde.

 

Side 276, 10. april 1775, Peder Pedersen, sin far, afgange Peder Gregersens gård i Grindsted i Vester Brønderslev på 13-6-3-0 tdr. hk., som hans mor har afstået. Fra stedet er afgivet jord til Vrangbæk kro.

 

Side 278, 20. juni 1775, Ove Henrik Sørensen, der er ankommet med pas, Vester Sterup mølle, som Michel Jensen har frasagt sig af armod. Jordskyld 0-5-0-1 tdr. Mølleskyld 16-3-2 tdr.

 

Side 279, 2. april 1776, Johan Michelsen, halvgård i Vester Brønderslev på 5-1-?-1 tdr. hk. som hans far Michel Johansen har afstået pga. alderdom. Giver sin far ophold, husværelse og en sømmelig jordefærd.

 

Side 280, 20. aug. 1776, Søren Christensen, landsoldat, gård i Thise på 3-4-0-1 tdr. hk. som Hans Thomsen frasagde sig pga. armod.

 

Side 281, 2. maj 1776, Niels Justesen, hus i Jerslev med tre agre i Jerslev bymark under Nibstrups hovedgårds takst, som Poul Bierildsen fragik af armod.

 

Side 282, 20. maj 1773, Laurs Nielsen, gård i Klæstrup på 3-2-0-1 tdr. hk. som Christen Christensen fradøde.

 

Side 283, 27. aug. 1771, Marquor Andersen, halvgård i Vester Brønderslev, kaldet Østergård, på 6-4-3-2 tdr. hk.

 

Side 283, 26. maj 1770, Christen Jensen, gadehus i Klæstrup på 1 alb. hk., som Niels Sørensen godvilligt har afstået pga. alderdom.

 

Side 285, 5. maj 1771, Niels Jensen af Klæstrup, huset Røgbolet i Øster Brønderslev på 1 skp. hk. For indfæstning befriet.

 

Side 286, 1. maj 1771, Søren Pedersen, Hausager i Jerslev, nr. 24 på 0-5-1-2 tdr. hk.

 

287, 2. nov. 1776, Jens Mouritsen, hus på 3 fjk. i Vester Brønderslev, som Christen Rasmussen fradøde.

 

Side 288, uden dato 1776, Poul Bierildsen, huset Hvæsen i Jerslev på 0-0-2-2 tdr. hk.

 

Side 289, 28. nov. 1776, Søren Jensen Spelte, hus i Klæstrup på 0-0-2-2 tdr. hk. som Niels Andersen fragik af armod.

 

Side 290, nov. 1776, Inger Jensdatter, salig Christen Jørgensens i Bøgen, samme Bøgen på 4-5-2-2 tdr. hk. – Fæstebrevet er overstreget.

 

Side 291, 20. nov. 1776, Peder Christensen, huset Vester Hedegård på 1 skp. hk., som hans far fradøde.

 

Side 292, 20. juli 1777, Jens Jørgensen, som er kommet med pas, huset Mors i Vester Brønderslev på 3 fjk. hk., som Anders Christensen fragik af armod.

 

Side 293, 28. dec. 1777, Søren Jensen, gård i Tømmerby i Tolstrup på 1-6-2-2 tdr. hk. som Morten Nielsen fradøde.

 

Side 294, 16. april 1777, Gregers Pedersen, Vrangbæk kro i Vester Brønderslev, som Jens Clemmensen fragik af armod – Tilføjet, at fæsterens drengebørn ikke er stavnsbundne.

 

Side 295, 30. marts 1778, Christen Christensen, født i Thise, halvgård i Vester Brønderslev, som Laurs Laursen fradøde. Nr. 17 på 5-1-3-1 tdr. hk. Et jordstykke, Grødbæk ager, er henlagt til Laurs Laursens enkes hus.

 

Side 296, 30. marts 1778, Christen Jensen, gård i Klæstrup i Jerslev på 3-4-0-1 ¾ tdr. hk., som hans far Jens Thomsen fradøde. Giver sin gamle mor klæde, føde og en hæderlig begravelse, når hun ved døden afgår.

 

Side 297, 27. marts 1779, Mads Jensen, gård i Øster Brønderslev by på 7-3-1-1 tdr. hk., som Niels Madsen afstår til ham. Niels Madsen med hustru nyder ophold, forplejning, husly og varme, så de sig ikke derover med føje skal have noget at besværge.

 

Side 298, 27. marts 1779, Laurs Sørensen, Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 ¾ tdr. hk., som Niels Pedersen fradøde.

 

Side 298, 29. marts 1779, Anders Pedersen Faarup, gård i Klæstrup på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Christen Jensen fragik af armod.

 

Side 299, 26. april 1779, Laurs Jacobsen og søn Jacob Laursen, gård i Øster Brønderslev på 6-5-1-1 tdr. hk. som Niels Jensen Kudsk frakom. Så længe Laurs Jacobsen finder for godt selv at forestå gårdens drift, da sønnen med ærbødighed, ærefrygt og kærlighed går sin far til hånde.

 

Side 301, 28. dec. 1779, Anders Andersen, forhen i Vrangdrup i Vester Brønderslev, gadehus i Tømmerby i Tolstrup på 0-3-2-1 tdr. hk., som Henrik Sørensen frakom af armod.

 

Side 302, 4. jan. 1780, Mads Christensen i halvgård i Vrangdrup i Vester Brønderslev, også den anden halvgård af lige hk. på 4-1-2-1 ¾ tdr., som Anders Andersen af armod frakom.

 

Side 303, 4. jan. 1780, Poul Andersen, der har beboet halvgård i Vester Brønderslev, sted i Bondesholt i Jerslev på 0-4-2-1 tdr. hk.

 

Side 304, 8. april 1780, Sivart/Zivart Jensen, halvgård i Øster Brønderslev på 6-4-3-2½ tdr. hk. som Niels Laursen Krog fradøde.

 

Side 306, 28. juni 1780, Christen Jensen, der frakom gård i Klæstrup, Hausager i Jerslev på 0-5-1-2 tdr. hk. som Søren Pedersen frakom af armod.

 

Side 308, 42. dec. 1781, Bodel Christensen i Vester Brønderslev, også den anden halvgård, som Poul Andersen frakom af armod. Hk. i alt 8-1-0-0 tdr.

 

Side 309, 24. febr. 1781, Jens Jensen Gaarden, antaget ved landmilitsen 1780, gård i Øster Brønderslev på 4-3-0-0 tdr. hk. som hans mor, enke Kirsten Jensdatter, har opladt pga. alderdom og skrøbelighed. Hun nyder fornøden ophold og en skikkelig begravelse.

 

Side 312, 28. april 1781, Christen Jensen Houstrup, med fripas fra hr. Billeschou til Linderumgård og landsoldat i 11 år, Østergård i Vester Brønderslev på 6-4-3-2½ tdr. hk., som Marquor Andersens enke Maren Laursdatter påbor, og som han ægter.

 

Side 314, 28. nov. 1781, Niels Mortensen i Vester Brønderslev, landsoldat ved sessionen 1774, Smedgård i Øster Brønderslev på 5-6-2-2 tdr. hk., som Niels Michelsen fradøde, og enken sidst beboede og frakom. Betaler formandens restance.

 

Side 316, 22. april 1782, Jens Christensen Hollensted, der er forpagter af selvejergård i Thise, gård i Thise på 3-4-0-1 tdr. hk., som Søren Christensen sidst beboede.

 

Side 318, 1. maj 1782, Christen Jensen, fæstehusmand i Klæstrup, gård i Tømmerby i Tolstrup på 3-1-3-1 tdr. hk., som Hans Steffensen frakom.

 

Side 321, 20.maj 1782, Peder Nielsen Læssøe, umatrikuleret gadehus i Øster Brønderslev, som Anne på Gaden fradøde.

 

Side 321, 29. marts 1783, Niels Michelsen i Vester Brønderslev, indrulleret til Hans Majestæts tjeneste april 1782, halve Smedgård i Øster Brønderslev på 5-6-2-2 tdr. hk., som Laurs Christensen frakom.

 

Side 323, 29. marts 1783, Hans Johansen, landsoldat, gård i Tømmerby i Tolstrup på 1-3-0-2 tdr. hk. og Ravntoft på 0-6-0-2 tdr., som hans far Johannes Hansen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. I alt 2-1-1-1 tdr. Forsørger sine gamle forældre og besørger deres jordefærd.

 

Side 324, 7. maj 1783, Mads Nielsen af Øster Brønderslev, gadehus i Klæstrup på 0-1-0-1 tdr. hk., som Christen Jensen fraflyttede til Tømmerby.

 

Side 325, 6. april 1784, Laurs Jensen Bom, præsenteret ved sessionen 1776, halvgård i Øster Linderup i Øster Brønderslev på 4-4-2-1 tdr. hk., som Christen Laursen frakom.

 

Side 327, 10. april 1784, Jens Pedersen Sterup, gård i Klæstrup på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Eskild Jacobsen frakom.

 

Side 328, 1. maj 1784, Søren Jensen Frøe, landsoldat i 17 år, hus i Klæstrup på 0-1-3-2 tdr. hk., som Anders Laursen Faarbroe godvilligt afstod pga. alderdom og skrøbelighed.

 

Side 329, 5. juli 1785, Jens Christensen Krag, født i Vrensted, gård sst., som Niels Thomsen frakom af armod. Nr. 29 på 4-1-1-0 tdr. hk.

 

Side 331, 10. maj 1786, Christen Nielsen, 35 år, gård i Vrensted, som hans stedfar Steffen Christensen Emb har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Nr. 29 på 6-1-0-½ tdr. hk. Kiste som tilhørte stedfaderens sidste hustru Maren Christensdatter overleveres til hendes yngste sønner, Christen og Niels Christensen. Aftægt til stedfaderen.

 

Side 333, 13. okt. 1786, Jens Christensen Dam, født i Vester Brønderslev. Nr. 1 i Klæstrup i Jerslev på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Eskild Jacobsen frakom af armod.

 

Side 334, 10. febr. 1787, Christen Bodelsen, født i Øster Brønderslev, Vester Hedegård på 5-2-1-2 tdr. hk., som Anders Nielsens enke Maren Jensdatter beboede og nu har afstået til ham og sin datter Kirsten. Aftægt til enken, også om hun skulle overleve fæsteren.

 

Side 336, 29. maj 1787, Ole Christensen af Thise, Smedgård i Øster Brønderslev, som Niels Mortensen fradøde og hvis enke Maren Laursdatter han ægter. Nr. 2 og af nr. 6, 5-6-2-2 tdr. hk.

 

Side 338, 28. marts 1788, Christen Pedersen, hus i Klæstrup. Nr. 26 på 0-1-2-1 tdr. hk., som hans salig far Peder Skrædder havde og hans mor Karen Jacobsdatter nu til ham har afstået pga. alderdom. Dog, så længe hun finder for godt, skal hun være rådig. Skulle hun blive til sinds at afstå til fæsteren, nyder hun husly, pleje og ophold.

 

Side 339, 14. nov. 1788, Søren Jensen, gård i Thise på 2-2-3-2 tdr. hk., som Christen Knarch fradøde og hvis enke Kirsten Christensdatter han ægter. Betaler formandens restance på 12 rdl. 3 mk. 11½ sk.

 

Side 341, 22. marts 1790, fæstebonde Jens Christensen Hollensted i Thise, tillige 1-4-0-1 tdr. hk. af det sted i Thise, Niels Christensen Helledie efter dom er frakommet pga. armod og slet husholdning.

 

Side 342, 22. marts 1790, fæstebonde Søren Jensen Bom i Thise, tillige 1-4-0-0 tdr. hk. af det sted i Thise, som Niels Christensen Helledie frakom efter dom.

 

ide 343, 24. dec. 1790, velagte ungkarl Niels Winde Sørensen fra Glinvad i Ørum sogn, Vrangbæk kro i Vester Brønderslev, som Gregers Pedersen fradøde, og hvis enke Gertrud Pedersdatter, han ægter.

 

Side 345, 6. marts 1791, Inger Jensdatter i Bøgen, Christen Jørgensens enke, lejekontrakt på Bøgen på 4-5-2-2 tdr. hk. Hun kan opsige med et halvt års varsel.

 

Side 346, 6. april 1793, Laurs Poulsen, hus i Klæstrup på 0-0-2-2 tdr. hk., som hans far Poul Bierildsen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Forældrene beholder stue på stedet deres livstid.

 

Side 347, 24. april 1794, Christen Jacobsen i Vrensted, gård i Vrensted på 5-2-2-½ tdr. hk., som Jens Brændborgs enke er frakendt. Når Christen Jacobsen, der er en gammel mand, ej længer vil bebo stedet, overtager sønnen Christen Christensen gården på samme vilkår.

 

Side 348, 24. april 1793, Niels Nielsen, født i Vester Brønderslev, Vrangdrup sst. på 4-1-2-1 ¾ tdr. hk., som Søren Nielsen godvilligt har afstået ved Børglum-Jerslev herreders ret.

 

Side 349, 22. nov. 1793, Christen Christensen, gård i Thise på 4-6-3-1 tdr. hk., som hans far Christen Christensen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene.

 

Side 351, 24. nov. 1793, Hans Thomsen, gård i Thise på 5-0-0-1 tdr. hk., som Jens Hollensteds enke Maren Laursdatter har beboet og som han ægter. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 351, 24. nov. 1793, Thomas Mortensen af Øster Brønderslev, gård i Linderup i Øster Brønderslev på 4-4-2-1 tdr. hk., som Laurs Jensen frasagde sig ved Børglum-Jerslev herreders ret.

 

353, 25. nov. 1793, Jens Bodelsen, gård i Vester Brønderslev på 8-0-1-0 tdr. hk., som hans far Bodel Christensen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen.

 

Side 354, 26.nov. 1794, Mads Mogensen af Hvidstedgård gods og i Kgl. Majestæts tjeneste som landsoldat, gård i Vrensted på 6-1-3-½ tdr. hk., som Christen Jensen Bruus fradøde og hvis datter han har ægtet. Holder sig efterrettelig, hvad hans kones søster Maren Christensdatter er tillagt ved skifte 1793. Indfæstning 71 rdl.

 

Side 356, 21. maj 1796, Niels Pedersen Faarup i Klæstrup, hus i Klæstrup på 0-2-2-0 tdr. hk., som Jocum Henriksen godvilligt har frasagt sig pga. fattigdom.

 

Side 357, 6. juni 1796, Christen Andersen Bov i Klæstrup, hus i Klæstrup kaldet Tulliehuset, sidst beboet af Peder Nielsens enke og nu nogle år har været fæsteledigt

 

Side 358, 6. okt. 1797, Peder Nielsen, der er i min tjeneste som ladefoged, de fire østre agre af Vester Aggersig på Nibstrup hovedgårds mark, hvorpå forrige sommer er opbygget hus, samt eng i Øster Brønderslev, som kromanden Niels Winde har i leje til maj 1801.

 

Side 359, 22. nov. 1797, Oluf Christensen af Jerslev, huset Rompen i Klæstrup på 0-5-2-0 tdr. hk., som Christen Jensen godvilligt afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægtsydelser til Christen Jensen og hustru.

 

Side 360, 22. nov. 1797, Anders Andersen Smed af Vrensted, hus i Tømmerby i Tolstrup på 2 fjk. som Søren Jensen godvilligt har frasagt sig.

 

Side 361, 24. nov. 1797, Jørgen Nielsen Byrholt i Tylstrup på Vrå gods, Vester Sterup mølle, der har været beboet af Ove Henrik Sørensens enke Kirsten Pedersdatter, der godvilligt har frasagt sig. Jordskyld 0-5-0-1 tdr. og mølleskyld 1-6-3-2 tdr. Kontrakt med enken om aftægt. Indfæstning 500 rdl.

 

Side 362, 1. dec. 1797, Christen Laursen, der i fire år har tjent her på gården, det østre hus ved Ledet på Nibstrup hovedgårds mark, som Søren Laursens enke Maren Laursdatter er fradød.

 

Side 363, 28. nov. 1798, Jørgen Andersen fra Åsendrup, gård i Vrensted by på 10-5-0-1 tdr. hk., som Mads Jensen Østergård godvilligt har frasagt sig.

 

Side 364, 4. dec. 1798, Christen Nielsen, gård i Vester Brønderslev på 6-4-3-2½ tdr. hk., som hans stedfar Sivert Jensen godvilligt afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Kontrakt om aftægt og ophold til stedfaderen og moderen.

 

Side 365, 5. dec. 1798, Thomas Christensen af Hvidstedgård gods, der fra sessionen har fået afskedspas, hus på 1 skp. hk. i Øster Brønderslev, som Niels Jensen fradøde.

 

Side 365, 11. dec. 1798, Niels Jensen af Bastholm mølle, Bondesholt i Jerslev på 0-7-1-0 tdr. hk., som Peder Jensen godvilligt har frasagt sig. Kontrakt med afgående fæster om ophold.

 

Side 366, 11. dec. 1798, Anders Christensen af Klæstrup, hus ved Bondesholt i Jerslev på 0-4-2-1 tdr. hk., som Poul Andersen godvilligt har frasagt sig.

 

Side 367, 11. dec. 1798, Heile Andersen, hus i Øster Brønderslev på 3 fjk. hk., som hans far Anders Heilesen fradøde.

 

Side 368, 28. dec. 1798, Jens Laursen Bech af Jerslev, hus sst. som Niels Justesen fradøde, med 3 agre i Jerslev bymark under hovedgårdens takst.

 

Side 369, 22. nov. 1799, Thomas Nielsen af Vrensted, gård sst. på 5-2-2-½ tdr. hk., som Christen Christensen har frasagt sig. Akkord om aftægtsydelser til den afgående fæster. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 369, 22. nov. 1799, Peder Nielsen af Vester Brønderslev, gård sst. på 5-1-3-1 tdr. hk., som Johan Michelsens enke godvilligt har frasagt sig. Kontrakt med enken Maren Nielsdatter om aftægt.

 

Side 370, 5. dec. 1799, Thomas Olesen fra Linderup, huset Ravntoft i Tømmerby på 0-6-0-2 tdr. hk., som Christen Sørensen godvilligt har afstået.

 

Side 371, 13. dec. 1799, Jacob Thomsen i Vester Brønderslev, hus sst. på 0-1-2-0 tdr. hk., som Thøger Smed fraflyttede.

 

Side 372, 4. maj 1800, Christen Olesen af Linderup, gård i Øster Brønderslev på 4-4-2-1 tdr. hk., som Thomas Mortensen fradøde. For indfæstning befriet.

 

Side 373, 4. aug. 1800, Søren Poulsen af Vester Brønderslev, gård i Linderup på 4-4-2-1 tdr. hk., som Jens Jensens enke godvilligt har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 374, 22. marts 1802, Christen Christensen fra Lychen, gården Bom i Tømmerby i Tolstrup på 1-3-0-2 tdr. hk., som Hans Johansen godvilligt afstår pga. alderdom. Indfæstning 26 rd.

 

Side 375, 4. april 1802, Jens Christensen fra Filholm, hus i Thise by på 0-3-2-0 tdr. hk., som Thøger Christensens enke godvilligt har afstået til ham og sin datter. Aftægt til svigermoderen.

 

Side 375, 6. maj 1802, Ole Laursen fra Kornum, hus i Klæstrup på 0-0-3-2 tdr. hk., som Søren Jensen Spelt fradøde. Indfæstning 16 rdl.

 

Side 376, 4. nov. 1802, Niels Jensen fra Vester Brønderslev, Vrangdrup sst. på 4-1-2-1 tdr. hk., som Laurs Sørensen frasagde sig pga. armod. For indfæstning befriet.

 

Side 377, 6. dec. 1802, Christen Christensen af Løth, gård i Klæstrup på 3-3-1-0 tdr. hk., som Christen Christensen Faarberg [Faarbro] fradøde. Skal holde sig efterrettelig, at Christen Christensens enke og fæsterens hustru er forpligtet at underholde hans svoger Jens Andersens søn Christen Jensen til han bliver 8 år. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 378, 10. aug. 1803, Anders Laursen fra Ingstrup, gård i Vrensted på 5-2-2-½ tdr. hk., som Anders Jensen godvilligt inden retten har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 379, 10. aug. 1803, Anders Jensen fra Vrensted, Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1¾ tdr. hk., som Niels Nielsen godvilligt inden retten har frasagt sig. Indfæstning 40 rdl.

 

Side 380, 4. nov. 1804, Christen Pedersen af Stave, den i Vester Brønderslev ved landevejen mellem Ålborg og Hjørring værende kro, kaldet Vrangbæk, på 0-0-1-2½ tdr. hk., som Niels Winde godvilligt har frasagt sig. Indfæstning betalt.

 

Side 381, 6. nov. 1804, Mads Laursen af Klæstrup, gård i Klæstrup på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Anders Pedersen Faarup har frasagt sig pga. armod. For indfæstning befriet.

 

Side 381, 9. nov. 1804, Christen Christensen af Vrensted, gård sst. på 6-1-3-½ tdr. hk., som Mads Mogensen har afstået. Giver sin svigermor ophold.

 

Side 382, 8. nov. 1805, Peder Pedersen, hus i Vester Brønderslev på 0-0-2-1 tdr. hk., som hans far Peder Pedersen er fradød.

 

Side 383, 3. nov. 1807, Jens Nielsen, Sigen i Vester Brønderslev på 1-4-2-0 tdr. hk., som hans far Niels Nielsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. De 3 agre i Aggersig på Nibstrup mark må han beholde til udskiftningen. Giver sin far aftægt og en anstændig jordefærd.

 

Side 384, 4. nov. 1807, Anders Christensen fra Thise, Skabet i Vester Brønderslev på 5-1-3-1 tdr. hk., som enke Mette Kirstine Jensdatter frakom efter dom. Holder fledføringskontrakt som forrige fæster 1799 indgik med enken Maren Nielsdatter. For indfæstning befriet.

 

Side 385, 5. nov. 1807, Jens Andersen af Steenbech, Vester Hedegård i Vester Brønderslev på 5-1-1-2 tdr. hk., som Christen Bodelsen frasagde sig pga. armod. For indfæstning befriet.

 

Side 386, 6. nov. 1807, Thomas Andersen fra Lund i Vrejlev, gård i Klæstrup på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Mads Laursen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 386, 10. okt. 1807, Christen Madsen, Vrangdrup i Vester Brønderslev på 8-3-1-½ tdr. hk., som hans far Mads Christensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen.

 

Side 387, 12. juni 1808, Søren Nielsen fra Kærsgård i Tolstrup, huset Ravntoft i Tømmerby i Tolstrup på 0-6-0-2 tdr. hk., som Thomas Olesen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 388, 20. juni 1808, Jacob Simonsen, Vesterå i Serritslev, som hans mor Simon Jacobsens enke Johanne Poulsdatter godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til moderen. Indfæstning 40 rdl. [Hk. ikke nævnt]

 

Side 389, 29. febr. 1808, Anders Jensen, gård i Thise på 5-2-2-2 tdr. hk., som hans far Jens Andersen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 100 rdl.

 

Side 390, 16. aug. 1808, Morten Christensen fra Jerslev, gård i Øster Brønderslev på 5-5-3-0 tdr. hk., som Niels Mortensen fradøde og hvis enke han ægter.

 

Side 391, 14. jan. 1809, Anders Christensen fra Åsendrup, gård i Vrensted by på 5-2-2-0 tdr. hk., som Anders Laursen godvilligt har frasagt sig på Børglum-Jerslev herreds ret pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 100 rdl.

 

Side 392, 28. april 1809, selvejer Peder Christensen Riisager i Jerslev, gård i Vester Brønderslev by på 8-0-1-0 tdr. hk., som Jens Bodelsen godvilligt har frasagt sig.

 

Side 393, 8. aug. 1810, Anders Nielsen Svarrebach, 33 år, gård i Klæstrup på 4-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Christen Andersen Bov fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 30 rdl.

 

Side 394, 18. sep. 1810, Anders Madsen fra Vrangdrup, Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 1/3 tdr. hk., som Niels Jensen frasagde sig.

 

Side 395, 18. sep. 1810, Christen Pedersen, huset Lille Hedegård i Vester Brønderslev på 2 skpr. hk., som hans far Peder Christensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 150 rdl.

 

Side 396, 24. dec. 1811, min fuldmægtig Jens Friderich Schmidt, gård i Stubdrup i Øster Brønderslev på 3-1-3-2/3 tdr. hk., som Vester Jens Jensen fradøde. Er pga. 21 års trofast tjeneste befriet for hoveri og landgilde. Skulle Nibstrup gård og gods blive solgt, kan fæsteren købe sit sted for 3000 rdl.

 

Side 397, 19. febr. 1812, Jens Nielsen af Øster Brønderslev, gård i Linderup i Øster Brønderslev på 4-4-2-1 tdr. hk., som Søren Nielsen godvilligt inden retten har frasagt sig. For indfæstning fri.

 

Side 398, 19. febr. 1812, Thomas Nielsen Manne, Skabet i Vester Brønderslev på 5-1-3-1 tdr. hk., som Christen Christensen frasagde sig. Den afgående fæster får husværelse, ildebrændsel med mere. For indfæstning befriet.

 

Side 400, 27. febr. 1812, Christen Larsen fra Hytten i Skæve, gård i Øster Brønderslev by på 5-5-3-0 tdr. hk., som Jens Jensen Gaarden har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed og hvis datter han ægter. Husværelse med mere til Jens Jensen og hustru. Indfæstning 200 rdl.

 

Side 401, 27. febr. 1812, Lars Christensen Vrensted, gård i Tømmerby i Tolstrup på 1-3-0-2 tdr. hk., som Christen Christensen har frasagt sig. Indfæstning 200 rdl.

 

Side 402, 2. sep. 1812, Jens Christensen fra Hjermitslev i Tolstrup, gård i Klæstrup i Jerslev på 3-4-0-1 2/3 tdr. hk., som Jens Christensen Dam inden retten har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 404, 12. juni 1812, Jens Jensen af Stubdrup, gård i Øster Brønderslev på 3-1-3-2/3 tdr. hk., som Peder Pedersen inden retten har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Fri husværelse og aftægtsydelser til Peder Pedersen og hustru. Indfæstning 210 rdl.

 

Side 405, 22. maj 1814, Jens Thomsen Hovaldt, Vester Sterup mølle, som Jacob Sindal godvilligt har frasagt sig. Jordskyld 0-5-0-1 tdr. hk. Mølleskyld 1-6-3-2 tdr. Indfæstning 133 rdl. 2 mk.

 

Side 406, 28. maj 1814, Søren Andersen af Vester Brønderslev, Grindsted sst. på 13-6-3-0 tdr. hk., som Peder Pedersens enke Gyde Pedersdatter har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed og hvis datter Johanne Pedersdatter han ægter. Aftægtsydelser til Gyde Pedersdatter. Indfæstning 1583 rdl. 2 mk. samt 10 ducater og 10 specier.

 

Side 408, 1. juni 1814, Jens Chr. Christensen af Vester Brønderslev, gård i Øster Brønderslev på 5-5-3-0 tdr. hk., som Jacob Laursen inden retten har frasagt sig til ham og sin næstældste datter Ellen, som han ægter. Aftægt til Jacob Laursen og hustru. Indfæstning 83 rdl. 2 mk.

 

Side 409, 24. aug. 1814, Niels Jensen fra Svennum, Bondesholt i Jerslev på 0-7-1-0 tdr. hk., som Niels Jensen fradøde og hvis enke han ægter. Holder aftale om aftægt som den afdøde fæster indgik med forrige fæster Peder Jensen. Indfæstning 116 rdl. 4 mk.

 

Side 409, 22. sep. 1814, Anders Nielsen, Svarrebak i Jerslev på 0-6-1-2 tdr. hk., som hans far Niels Eskildsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Forsørger sin gamle far.

 

Side 410, 17. sep. 1816, Anders Nielsen fra Vrensted, gård sst. på 4-5-1-0 tdr. hk., som Jens Christensen Krag har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Gården er denne sommer udflyttet fra byen til den ved udskiftningen tildelte hede på 4 skpr. hk. For indfæstning befriet.

 

Side 411, 10. sep. 1817, Niels Christensen, en fra Vrensted by udflyttet gård på 6-2-0-0 tdr. hk., som hans mor Christen Nielsens enke godvilligt har frasagt sig. Aftægt til moderen. Indfæstning er betalt.

 

Side 412, 24. dec. 1817, Anders Pedersen af Jerslev sogn, Vester Hedegård i Vester Brønderslev på 5-2-1-2 tdr. hk., som hans svoger Jens Andersen godvilligt har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 413, 6. sep. 1818, Jens Pedersen af Serritslev, den forrige sommer fra Vester Brønderslev by udflyttede gård, Skabet, på 5-1-2-1 tdr. hk., som Thomas Nielsen har frasagt sig pga. armod. For indfæstning fri.

 

Side 415, 6. sep. 1819, Niels Andersen fra Hansbæk i Jerslev, gård i Øster Brønderslev på 5-5-3-2 tdr. hk., som Mads Jensen Gaarden har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til Mads Jensen og hustru. Indfæstning 100 rdl.

 

Side 416, 13. sep. 1819, Jens Mortensen af Bagterp, en fra Vrensted by udflyttet gård på 6-0-2-0 tdr. hk., som Niels Christensen har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 417, 2. sep. 1820, Jens Hansen, gård i Linderup i Øster Brønderslev på 4-4-2-1 tdr. hk., som Christen Olesen godvilligt har frasagt sig. Aftægtsydelser til den afgående fæster og hustru og fri bolig i nyopbygget hus. Indfæstning 40 rdl.

 

Side 418, 2. sep. 1820, Peder Christensen Kraghede, Strubdrup i Øster Brønderslev på 3-1-3-2/3 tdr. hk., som Christen Bodelsen inden retten har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed, og han nyder understøttelse af stedet sin livstid. Fæsteren yder årligt 4 læs hedetørv til den fattige Kirsten Thomasdatter i Vester Brønderslev. Fæsterens kones søster Marice Jensdatter er tilstået fri husværelse i samme stue som aftægtsmanden. Indfæstning 420 rdl.

 

Side 419, 4. sep. 1820, Jens Sørensen fra Thise, Vrangdrup i Vester Brønderslev på 8-3-1-½ tdr. hk., som Christen Madsen fradøde og med hvis enke han har indgået ægteskab. For indfæstning befriet.

 

Side 420, 4. sep. 1820, Jens Pedersen af Serritslev, gård i Vester Brønderslev på 2-0-0-0 tdr. hk., som Jens Nielsen Siigen har frasagt sig pga. fattigdom. For indfæstning fri.

 

Side 421, 4. sep. 1820, Jens Christensen af Voer sogn, Bøgen i Vester Brønderslev på 4-5-2-2 tdr. hk., som Christen Jørgensens enke er fradød. Er til alders og tillades at afstå til et af sine børn uden indfæstning.

 

Side 422, 4. sep. 1820, Niels Pedersen fra Serritslev, den fra Vester Brønderslev udflyttede gård, Skabet, på 5 tdr. hk., som Peder Jørgensen frasagde sig. Fri for indfæstning.

 

Side 423, 4. sep. 1820, Heile Sørensen fra Thise, gård i Øster Brønderslev på 5-5-3-0 tdr. hk., som Ole Christensen godvilligt inden retten har frasagt sig og som med sin hustru nyder husværelse med mere.

 

Side 425, 10. maj 1821, Ole Nielsen fra Tømmerby, gård sst. på 4-4-0-0 tdr. hk., som Christen Jensen Dam er fradød. Husmand Søren Nielsen tillades en vej over fæsterens lod til sin egen, hvis det kan ske uden skade på kornet. Aftægt til Christen Dams enke. Indfæstning 200 rdl.

 

Side 426, 15. juni 1821, Anders Laursen af Vrejlev sogn, Vester Sterup mølle i Jerslev , som Jens Thomsen Hovaldt fradøde og hans enke har frasagt sig. Jordskyld 0-5-0-1 tdr. hk. Mølleskyld 1-6-3-2 tdr. Aftægtskorn til Jens Hovaldts enke Maren Therkildsdatter. Indfæstning 350 rdl. og 4 specier.

 

Side 427, 17. maj 1821, Ole Laursen af Øster Brønderslev, hus ssst. på 2 skpr. hk., som Hans Hansen har afstået til ham. Fæsteren opbygger til Hans Hansen og hustru 2 fag hus med udskud og taske med loft, vinduer og døre. Indfæstning 60 rdl.

 

Side 428, 3. sep. 1822, Anders Jensen fra Torpet, Vrangdrup i Vester Brønderslev på 4-1-2-1 ¾ tdr. hk., som Peder Jensen afstod pga. armod. For indfæstning befriet.

 

Side 429, 4. sep. 1822, Christen Christensen af Øster Brønderslev, gård sst. på 5-5-3-0 tdr. hk., som Morten Christensen har afstået pga. svageligt helbred. Aftægtskorn til Morten C. Fæsteren er til alders og det står ham frit for at afstå gården til sønnen Christen Christensen. Indfæstning 100 rdl.

 

Side 431, 23. marts 1823, Anders Nielsen fra Bondesholt, Øster Sterup mølle i Jerslev, som Mourits Olesen inden retten har frasagt sig. Jordskyld 0-3-2-0 tdr. hk. Mølleskyld 2-1-0-0 tdr. har nogle år været øde. Tillades at opbygge en vindmølle og et lidet hus med fri kørsel til og fra. Indfæstning 145 rdl.

 

Side 432, 23. aug. 1823, Jens Madsen, ladefoged på Nibstrup, gård i Vester Brønderslev på 6-4-0-0 tdr. hk., som Christen Jensen Houstrups enke Maren Sørensdatter har frasagt sig til denne sin svigersøn. Aftægtskorn, ildebrændsel med mere til Maren Sørensdatter, der tilstås vestre stue og søndre kammer med køkken. Bryllup til 20 rdl. til den umyndige pige Kirsten Christensdatter, om dette nogensinde skulle ske. Indfæstning 50 rdl.

 

 

Side 433, 6. sep. 1824, Ole Jensen fra Manne, gård i Klæstrup i Jerslev på 5-4-0-0 tdr. hk., som Jens Christensen Dam fradøde. For indfæstning befriet.

 

 

Side 434, 6. sep. 1824, Jens Jacobsen af Kaalnaade, gård i Klæstrup på 4-3-0-0 tdr. hk., som Anders Nielsen Bov frakom af armod.

 

Side 436, 12. ep. 1826, Christen Christensen, gård i Øster Brønderslev på 5-5-3-0 tdr. hk., som hans far Christen Christensen har afstået til ham. For indfæstning fri.

 

Side 438, 18. juni 1827, Jens Chr. Michelsen fra Borup i Tårs, hus i Øster Brønderslev på 2 skpr. hk., som Ole Laursen har frasagt sig. Vedligeholder det af afgående fæster opbyggede hus til Hans Hansen og hustru.

 

Side 439, 18. juni 1827, Christen Thomsen fra Manne, østre hus ved Leddet på Nibstrup hovedgårds mark, som Niels Nielsen er fraflyttet.

 

Side 439, 7. okt. 1827, Peder Christensen Holt af Vesterkær, Vester Hedegård i Vester Brønderslev på 5-2-1-2 tdr. hk., som Anders Pedersen inden retten har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

Side 440, 2. nov. 1827, Ole Laursen af Øster Brønderslev, gård sst. på 5-5-3-0 tdr. hk., som Jens Chr. Christensen har frasagt sig af armod. Forrige fæster Jacob Laursen og hustru nyder fortsat husværelse med mere. For indfæstning fri.

 

Side 442, 20. nov. 1827, Morten Christensen fra Hollensted, vestre hus på Nibstrup hovedgårds mark, kaldet Aggersiig, som Peder Nielsen Ladefoged er fradød og hans enke Mette Marie Jepsdatter har afstået pga. alderdom. Ophold til enken, der er gammel, blind og sengeliggende. For indfæstning befriet.

 

Side 443, 20. aug. 1829, Christen Christensen af Terpet i Tårs, hus i Bondesholt i Jerslev på 0-4-2-1 tdr. hk., som Anders Christensen godvilligt inden retten har frasagt sig.

 

Side 444, 21. sep. 1829, Christen Christensen, gård i Thise på 4-5-3-1 tdr. hk., som hans far Christen Christensen er fradød. Enken Anne Christensdatter har afstået til stedsønnen og tilbyder at beholde den umyndige fader og moderløse Christen Christensen, nu 4 år gammel, fæsterens halvbror.

 

Side 446, 31. dec. 1834, Laurs Møller, hus på Aalstrup mark på 0-4-0-1/4 tdr. hk.

 

Side 446, 31. dec. 1834, Laurs Nielsen Mylund, det af ham opbyggede hus og 2 parceller fra en mig tilhørende, udstykket gård i Aalstrup. I alt hk. 0-7-2-1 ¾ tdr.

 

Side 451, 31. dec. 1834, Peder Christen Madsen, det af ham opbyggede hus og en parcel fra en mig tilhørende, udstykket gård i Aalstrup. Hk. 0-4-1-1½ tdr.

 

Side 453, 31. dec. 1834, Christen Christensen, det af ham opbyggede hus og 2 parceller af en mig tilhørende, udstykket gård i Aalstrup. Hk. 1-0-0-0 tdr.

 

Side 454, 4. febr. 1835, Søren Laursen, en i Vester Brønderslev fra gården Grindsted udstykket parcel, som af fæsteren er bebygget. Hk. 0-7-0-2 ¼ hk.

 

Side 457, 5. febr. 1835, Søren Sørensen, hus i Øster Brønderslev på 2 skpr. hk., som Thomas Christensens enke har afstået. Indfæstning 20 rdl.

 

Side 450, 31. dec. 1834, Christen Christensen, hus i Klæstrup på 0-2-2-0 tdr. hk., som Christen Faarup har afstået. Indfæstning 30 rdl.