NIBSTRUP GODS

Side 49 28.marts 1754 Anne Andersdatter, Jens Nielsens hustru i Vrensted. Børn: Niels Jensen, 43 år, Mads Jensen, 28 år, Anders Jensen, 25 år, Zidsel Jensdatter, gift med Keld Christensen i Vrensted, Karen Jensdatter, gift med Jacob Jørgensen i Oxenterp. Vidner: Jens Nielsen Bruus og Christen Christensen i Vrensted by.

20. juni 1754 Johanne Olufsdatter, Anders Nielsens hustru af Klæstrup. Søskende: Peder Olufsen i Sterup, Maren Olufsdatter, gift med Søren Nielsen i Høgsted, Vrejlev Sogn, Inger Olufsdatter, gift med Niels Pedersen i Hasseris ved Aalborg.

8. april 1755 Anders Pedersen i Klæstrup. Børn: Peder Andersen, 43 år, Anders Andersen, 32 år, boende i Jerslev, Johanne Andersdatter, gift med Niels Eschildsen i Svanebacken, Anne Andersdatter, gift med Keld Pedersen i Øster Brønderslev, Maren Andersdatter, gift med Anders Andersen i Gaaser?, Karen Andersdatter, 21 år.

10. marts 1755 Lars Sørensen og hustru Anne Nielsdatter i Milbacken, Jerslev Sogn. Børn: Christen Larsen, 21 år, Jens Larsen, 24 år, tjenende Lars Jespersen i Øster Mellerup, Anne Larsdatter, 30 år, med beskikket værge Stephen Nielsen af Jerslev, Maren Larsdatter med beskikket værge Christen Nielsen af Svennum, konens søn Niels Rasmussen, tjenende Aalborg.

18. marts 1755 Jens Jensen ved Leddet i Øster Brønderslev, gift med Kirsten Mogensdatter, med laugværge Michel Nielsen af Øster Brønderslev. Børn: Maren Jensdatter, hvis beskikkede formynder var Peder Gregersen af Øster Brønderslev.

15. januar 1756 Jacob Simonsen i Klæstrup, gift med Maren Nielsdatter, hendes laugværge broderen Søren Nielsen af Jerslev. Børn: Eschild Jacobsen, 32 år, Simon Jacobsen, 22 år, Anne Jacobsdatter, gift med Christen Castensen i Casterschou i Hellum Sogn, Karen Jacobsdatter, Maren Jacobsdatter, Mette Jacobsdatter, gift med Jens Olufsen, tjenende i Krogen i Vester Brønderslev.

21. maj 1756 Anne Christensdatter i Bondesholt, Jens Hansens hustru i B. Jerslev Sogn. Afdødes moder Inger Pedersdatter af Høgsted.

21. maj 1756 Johanne Sørensdatter, Christen Christensen Glarmesters hustru i Hummelhede, Jerslev Sogn. Børn: en bortrejst søn Christen Christensen.

4. december 1756 Anne Heilesdatter, Jens Sørensens hustru i Spelten i Vester Brønderslev by. Børn: Jens Jensen, 15 år, Søren Jensen, 14 år, Heile Jensen, 10 år, Peder Jensen, 9 år, Kirsten Jensdatter, 5 år.

2. juni 1757 Heile Andersen i Wrangdrup. Børn: Anders Heilesen, 40 år, Margrethe Heilesdatter, 44 år.

22. juni 1757 Anne Jensdatter, Anders Nielsen Tullemands kone i Klæstrup. På arvingernes vegne Jens Thomasen af Klæstrup

8. juni 1757 Anders Nielsen i Hveisen i Klæstrup, gift med Maren Andersdatter, hendes laugværge Christen Christensen Faarbroe af Klæstrup. Børn: Else Andersdatter, 9 år, hvis farbroder Christen Nielsen af Svennum var værge.

26. juni 1757 Peder Olesens hustru Maren Christensdatter i Sterup.

9. juli 1757 Anne Andersdatter, Anders Pedersens hustru i Klæstrup. Børn: Peder Andersen, 41 år, Anders Andersen, 27 år, Johanne Andersdatter, 27 år, Karen Andersdatter 18 år, Anne Andersdatter, gift med Keld Pedersen i Øster Brønderslev, Maren Andersdatter, gift med Anders Andersen i Gaare.

17. juni 1754 Kvittering fra Kirsten Thomasdatter for arv efter forældre Thomas Christensen Ørum og Kirsten Sonnesdatter af Øster Brønderslev.

3. marts 1758 Christen Christensen Raaberg, som tjente i Grindsted. Hr. Frands Snæring til Raaberg Præstekald oplyste søskende: Mads Christensen, 48 år, f. 1709, boende på Rimmen i Raaberg Sogn, Christen Christensen, f. 1723, tjenende i Wolstrup i Hørmested Sogn, Karen Christensdatter, 53 år, f. 1704, Dorthe Christensdatter, 51 år, f. 1706, begge i Skagen. Afdøde var født i Raaberg Sogn i Hvidemoes 1712, død i Grindsted 1757 hos Sr. Hendrich Madsen.

7. marts 1758 Maren Pedersdatter, Søren Johansen Bødkers hustru i Jerslev. Børn: Friedrich Sørensen, 5 år, Christen Sørensen, 4 år, David Sørensen, 3 år, Peder Sørensen, 1 år.

8. juni 1758 Mogens Madsen Smed på Hvæsen i Klæstrup, gift med Maren Madsdatter, hendes laugværge Jens Nielsen Møller af Klæstrup. Afdødes søn Oluf Mogensen, boende i Vestermarken ved Terpet i Taars Sogn på Aas Gods, fuldmyndig.

21. oktober 1758 Oluf Christensen i Bøgen, Vester Brønderslev sogn, gift med Maren Andersdatter, med laugværge Jens Iversen af Hiulschou i Jerslev sogn. Børn: Johanne Olufsdatter, 16 år, Else Marie Olufsdatter, 6 år, Ingeborg Olufsdatter, 5 år, Maren Olufsdatter, 3 år, for hvem deres morbroder Jens Andersen fra Langthjem i Jerslev sogn var værge.

16. oktober 1759 afg. Mogens Madsens enke Maren Madsdatter i Klæstrup. Børn: Johanne Jensdatter, 21 år, Karen Thomasdatter, gift med Anders Jensen Snedker i Vadum Sogn og by, Maren Jensdatter, 20 år. Beskikket værge Jens Thomsen af Klæstrup. Jacob Mouritsen i Aalstrup, Jerslev sogn, gav besked om dødsfaldet.

4. december 1758 Ingeborre Jensdatter, Peder Pedersens hustru i Sterup, Jerslev sogn. Børn: Jens Pedersen, Anne Pedersdatter, gift med Søren Laursen i Wrangdrup, Simon Pedersen, forhen ibid. Men det vides ej, hvor han nu er, Maren Pedersdatter, gift med Steffen Nielsen, boende i Sneverholt i Hellum Sogn.

10. marts 1759 Christen Christensen Holt i Sterup, pga. skatterestancer.

28. marts 1759 Kirsten Albretsdatter, Christen Christensens hustru i Vrensted. Børn: Peder Nielsen, 17 år, Johanne Nielsdatter, 14 år, Albret Nielsen, 12 år, Christen Nielsen, 9 år, Niels Nielsen, 9 år, Niels Christensen, 5 år, Maren Christensdatter, 2 år. Jens Jespersen af Vollerup i Emb sogn var født værge for det 1.kuld børn, tilsynsværge for sidste kuld var Thomas Simonsen af Vrensted.

18. juni 1759 Christen Knudsen i Røgboelet i Øster Brønderslev by, gift med Karen Jensdatter, hendes laugværge velagte Jens Jacobsen ibid. For datteren Karen Christensdatter, 7 år, var hendes morbroder Jens Jensen i Øster Brønderslev, værge.

16. august 1759 Else Madsdatter, Søren Christensen Jerups hustru i Vrensted by. Børn: Niels Sørensen, 13 år, Christen Sørensen, 12 år, Kirsten Sørensdatter, 8 år, Maren Sørensdatter, 6 år, Jens Sørensen, 1 år. Deres tilsynsværge var Jens Nielsen Bruus i Vrensted.

9. september 1760 Niels Nielsen i Skabet i Vester Brønderslev by, gift med Anne Jensdatter. Børn: Niels Nielsen, 2 år, Jens Nielsen, 3 uger gl. Enkens lavværge velagte Anders Madsen i Øster Brønderslev by, og børnenes fødte værge Søren Nielsen, boende i Vrangdrup i Vester Brønderslev.

20. februar 1761 Anders Mathiesen i Klæstrup, som har frasagt sig fæstet pga. armod.

6. november 1761 Maren Clausdatter, Oluf Christensens hustru i Sterup, Jerslev sogn. Børn: Maren Olesdatter, gift med Hans Stephansen ved stedet.

30. maj 1761 landsoldat Peder Pedersen Høyrup af Asdal Gods i Øster Brønderslev by. Søskende: Jens Pedersen Høyrup i Horne Sogn, Niels Pedersen ibidem, Anne Pedersdatter, Birgitte Pedersdatter, Karen Pedersdatter, alle tre umyndige.

16. januar 1761 Jens Hansen i Bondesholt, Jerslev sogn, gift med Johanne Madsdatter. Børn: Zidsel Marie Jensdatter, 3 år. Enkens lavværge var velagte Niels Pedersen i Daarbacken, Jerslev sogn, barnets værge hendes farbroder Niels Hansen i Hjulskov i Jerslev sogn.

17. januar 1762 Maren Olufsdatter, Hans Steffensens enke, til huse hos hendes far Oluf Christensen i Sterup, Jerslev sogn.

8. marts 1762 Boel Marcusdatter, Jens Christensens hustru i Vester Brønderslev by. Børn: Maren Jensdatter, 30 år, Johanne Jensdatter, 23 år, Markus Jensen, 16 år, deres fødte værge Niels Steffensen i Vester Brønderslev.

30. juni 1762 Else Christensdatter, Christen Christensens hustru i Thise by. Børn: Maren Christensdatter, 16 år, Margrethe Christensdatter, 14 år, Anna Christensdatter, 13 år, Christen Christensen, 11 år, Mette Christensdatter, 2 år, afdødes morbroder Jens Christensen i Thise var værge.

12. juli 1762 Kirsten Laursatter, Søren Nielsens kone i Wrangdrup, Vester Brønderslev sogn. Søskende: Anne Laursdatter, gift med Thomas Sørensen fra Krogen i Taars Sogn, Gjertrud Laursdatter, gift med Jens Jensen i Tolstrup, Uggerby sogn, og Søren Laursen i Vrangdrup.

17. juni 1762 Christen Pedersen Krog i Lindrup, Øster Brønderslev sogn, gift med Else Sivertsdatter. Søskende: Thomas Pedersen, boende i et lidet hus ved Staksted i Sejlstrup sogn, Mette Pedersdatter, gift med Christen Nielsen i Harritslev sogn og by.

8. januar 1760 Anne Nielsdatter, Steffen Nielsens hustru i Jerslev by. Børn: Niels Steffensen, 19 år, samt enkemandens børn med forrige kone Johanne Hansdatter: Hans Steffensen, 25 år, Mette Steffensdatter, gift med Otte Madsen i Jerslev sogn, Svennum by, Karen Steffensdatter. På de umyndiges vegne Anders Andersen i Jerslev by.

23. oktober 1760 Maren Jensdatter, Christen Sørensen Faksholms kone, boende i et jordløst hus på Skabets grund i Vester Brønderslev. Børn: Søren Christensen, 16 år, Jens Christensen, 15 år, deres fødte værge Christen Jensen i Vester Brønderslev by.

17. december 1762 Ane Nielsdatter, boende hos Anders Nielsen i Mors, Vester Brønderslev by. Børn: Christen Nielsen, soldat ved oberstløjtnant von Lauzons Compagnie, Maren Nielsdatter, gift med Simon Jacobsen i Vester Brønderslev.

1.juni 1763 Peder Jensen Mylund i Hausager, Jerslev sogn, gift med Anne Christensdatter. Børn: Maren Pedersdatter, 34 år, gift med Jens Laursen i Mildal i Jerslev sogn, Anne Pedersdatter, 26 år. Enkens lavværge Laurs Jespersen i Øster Mellerup, Jerslev sogn.

8. juni 1763 Søren Hiabelund i Øster Brønderslev, gift med Ane Jensdatter. Børn: Dorthea Pedersdatter, afdødes stifdatter, 17 år, Johanne Sørensdatter, 11 år, Karen Sørensdatter, 8 år. Enkens lavværge Christen Nielsen i Øster Brønderslev by, børnenes værge Christen Christensen i Lindetved i Vrejlev sogn, som var gift med afdødes søster.

8. februar 1762 Anne Jensdatter, gift med Jens Sørensen i Spelten, Vester Brønderslev, som også er død. Deres børn Laurs Jensen, 43 år, død, Jens Jensen, 21 år, Søren Jensen, 20 år, Heile Jensen, 14 år, Peder Jensen, 12 år, Kirsten Jensdatter, 10 år, havde som værge afdødes broder Laurs Jensen af Hvilshøj by i Øster Brønderslev (på egne og søsters Dorthea Jensdatters vegne i Øster Brønderslev by). Auktion.

29. juni 1763 landsoldaten Christen Andersen i et umatrikuleret hus på Vester Hedegaards grund i V. Brønderslev, hans kone Ane Nielsdatter. Børn: Christen Christensen, 11 år, på hvis vegne morbroder Peder Nielsen i Vrangdrup var til stede.

10. september 1763 Niels Jørgensen på Vasen i V. Brønderslev, gift med Maren Andersdatter. Enken frugtsommelig.

14. september 1763 Jens Jensen i Øster Brønderslev by, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Jens Jensen, 20 år, Anders Jensen, 16 år, Ane Jensdatter, 13 år, Mads Jensen, 10 år, Peder Jensen, 8 år, Maren Jensdatter, 5 år, Hans Jensen, 3 år. Enkens lv var Anders Nielsen i Mors, V. Brønderslev by, og børnenes værge Christen Andersen fra V. Brønderslev by.

21. april Johanne Knudsdatter, Jens Christensens kone i Thise. Børn: Kirsten Jensdatter, hendes tilsynsværge Christen Christensen i Thise by.

6. maj 1764 Peder Nielsen i Løth, Jerslev sogn, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Niels Pedersen, 34 år, Søren Pedersen, 32 år, Gertrud Pedersdatter, gift med Christen Andersen i Løth, Else Pedersdatter, 22 år, hjemme. Enkens lv var svigersønnen i Løth.

26. marts 1765 Anders Jensens hustru Maren Christensdatter i Øster Mellerup. Børn: Jens Andersen, 12 år, Christen Andersen, 6 år, Kirsten Andersdatter, 14 år, Ane Andersdatter, 10 år, Maren Andersdatter, 4 år. Børnenes mosters mand Christen Pedersen i Smedegaarden i Calum, Serritslev sogn var værge.

23. november 1764 Peder Pedersen i Flybjerg, Jerslev sogn, gift med Johanne Jensdatter, også død. Hendes søskendebørn: Christen Nielsen i Hvoll i Jerslev sogn og hans broder Jens Nielsen i Skongerbakken, Jerslev sogn, Søren Nielsen i Klem, Torslev sogn, afd. Michel Nielsen, Hvolsvejen, Jerslev sogn, hans døtre Karen Michelsdatter, Ane Michelsdatter, Johanne Michelsdatter og Anne Michelsdatter. Auktion over ejendelene.

26. juli 1765 Mette Laursdatter, Laurs Jespersens hustru i Øster Mellerup, Jerslev sogn. Børn: Johanne Laursdatter, 14 år, Maren Laursdatter, 9 år. Ingen morbrødre, derfor ansat tilsynsværge Ole Christensen Møller i Øster Mellerup.

23. juli 1765 Niels Jensen Østergaard, hk 10 td 5 skp 1 alb, gift med Maren Jensdatter. Hendes broder Christen Jensen Bruus af Vrensted var lv. Afdødes søskende: Mads Jensen Østergaard og Anders Jensen, begge myndige, Karen Jensdatter, gift med Jacob Jørgensen i Aasendrup.

11. november 1766 Lisbeth Jensdatter, Poul Andersens hustru i Vester Brønderslev. Børn: Anders Poulsen, 8 år, Anne Poulsdatter, 9 år, for hvem afdødes broder Thomas Jensen af Vester Brønderslev var værge.

15. november 1766 Dorthea Christensdatter, Christen Christensens hustru i Vrensted. Søskende: Rasmus Christensen i Rønnebjerg, Vrejlev sogn, Vrejlev Klosters gods, Karen Christensdatter, gift med Michel Pedersen i Vrensted, Børglum Klosters gods, Maren Christensdatter, gift med Christen Christensen i Filholm på kammerherre Scheels gods.

28. november 1766 Peder Jensen Bogind i Spelten, Vester Brønderslev, gift med Maren Andersdatter. Børn: Karen Pedersdatter, 6 år, Anne Marie Pedersdatter, 3 år, samt fra 2. Ægteskab Jens Pedersen, 20 år, Anne Pedersdatter, 22 år, Maren Pedersdatter, 18 år, for hvem afdødes broder Laurs Jensen i Vester Brønderslev var værge. Enkens lavværge var Laurs Laursen i V. Brønderslev.

18. marts 1767 Karen Jensdatter, Laurs Christensens hustru i Øster Brønderslev. Børn: Anne Pedersdatter og Karen Christensdatter, som afdødes nære slægtning Kjeld Pedersen i Øster Brønderslev var værge for.

10. juni 1767 tjenestekarl Jens Pedersen hos Jens Andersen i Thise, trolovet med Kirstine Sørensdatter, hvis lavværge var Christen Jørgensen i Thise. Afdødes fader Peder Jensen i Alstrup.

10. juni 1767 Kirsten Jensdatter, Jens Andersens kone i Thise. Børn: Johanne Jensdatter, 5 uger, hvis formynder var afdødes fader Jens Christensen.

30. juni 1767 Gertrud Andersdatter hos Jens Mortensens i Vester Brønderslev. Søskendebørn: søsterdatter Maren Jensdatter, gift med Anders Christensen Mors, søstersønner Christen Jensen og Niels Jensen og Laurs Thomsen, alle boende i Vester Brønderslev, samt søskendebørn sønden fjorden. Jens Mortensens datter Maren Jensdatter var også til stede.

18. februar 1769 Johanne Nielsdatter, Christen Sørensens hustru i Løth, Jerslev sogn. Børn: Jens Christensen, tjenende i Vester Brønderslev, Maren Christensdatter, tjenende i Sterup, på hvis vegne var mødt Laurs Jensen i Løth.

18. februar 1769 Niels Hansen i Sterup, Jerslev sogn, gift med Bodil Christensdatter. Arving en eneste datter, 6 år gl, hvis formynder var Jens Pedersen i Sterup. Enkens lavværge Jens Nørgaard ibid.

18. februar 1769 Peder Ollesen, gift med Maren Christensdatter, boende i et jordløst hus i Sterup. Børn: Olle Pedersen, 7 år, hvis rette formynder var Jens Pedersen i Sterup. Enkens lavværge Peder Nielsen i Sterup.

2. december 1769 ungkarl Peder Jensen hos Anders Nielsen i Vester Hedegaard, V: Brønderslev. Afdødes søskende: Jens Jensen, 29 år, i V. Brønderslev, Heile Jensen, 25 år, i Ø. Brønderslev, Søren Jensen på Langholt, 27 år, Kirsten Jensdatter, 16 år, tjenende hos Albret Sørensen i Stenum, hendes formynder var farbroder Christen Sørensen i Pyt.

3. februar 1770 Trund Christensdatter i Lille Flybjerg, gift med Peder Sørensen. Afdødes svigersøn Laurs Poulsen var mødt, samt afdødes søns datter Anne Birgitte Christensdatter, tjenende i Kærslund i Hellevad sogn, sammen med formynder Christen Pedersen af Steensholt i Skæve sogn. Hendes fader Christen Mortensen var udvist for 10 år siden og havde været gift med Anne Margrethe hos Chr. Pedersen på Steensholt. Afdødes datter Anne Marie Mortensdatter, gift med Laurs Poulsen på stedet, døde straks efter moderen, hendes børn var Bodil Sophie Laursdatter, 16 år, og Morten Laursen, 15 år. Aftægtskontrakt for afdøde viser, at hun havde boet i Røgelhede.

20. februar 1770 Jens Sørensen i Thise. Søsterbørn: Maren Torbensdatter, gift med Niels Ibsen, tjenende i Hammelmose, og Johanne Torbensdatter, gift med Laurs i Saltum sogn, Anne Torbensdatter, gift med Ole Christensen i Svingelen, Thise sogn.

16. maj 1770 Søren Laursen i Vrangdrup, Vester Brønderslev, gift med Anne Pedersdatter. Børn: Peder Sørensen, 26 år, Laurs Sørensen, 22 år, Kirsten Sørensdatter, 30 år, Anne Sørensdatter, 25 år, Dorthe Sørensdatter, 17 år. Enkens lv var Søren Nielsen i Vrangdrup.

5. maj 1770 Johanne Andersdatter, Peder Christensen Skrædders kone i Klæstrup. Børn: Ole Pedersen i Øster Linderup hos Jens Jensen, 23 år, Anne Pedersdatter, hjemme, 26 år, hvis formynder var Ole Christensen i Klæstrup.

30. juni 1770 Anne Christensdatter i Hausager, Jerslev sogn. Børn: Maren Pedersdatter, gift med Jens Laursen i Allerup, Anne Pedersdatter, gift med Søren Pedersen på stærvbostedet, Anders Pedersen, bortløben i 36 år.

9. juli 1770 Jens Andersens svigerfader Jens Christensen i Thise. Afdødes broderdatters mand Christen Jørgensen i Thise, gift med Else Sørensdatter, samt afdødes søster Karen Christensdatter var mødt.

4. januar 1771 Erich Laursens kone Boel Christensdatter i Østergaard, Vester Brønderslev. Søskende: Anders Christensen fra Aarup i Vrejlev sogn, Kirsten Christensdatter, hendes børn Jens Hansen, tjenende i Lund Præstegaard, 32 år, og Mette Hansdatter, gift med Jens Olesen i Gunderup, Karen Christensdatter, gift med Christen Andersen i Aarup, Maren Christensdatter, gift med Hans Jensen Smed i Serritslev sogn og by. Senere skifte efter manden Erich Laursen Smed. Hans børn: Laurs Erichsen, 18 år, Anne Erichsdatter, 15 år, Maren Erichsdatter, 14 år, hvis formyndere var Jens Laursen af Agdrup i V. Brønderslev og deres fasters mand Peder Mogensen af Thise.

23. marts 1771 Johannes Jespersens hustru Johanne Christensdatter i Øster Brønderslev. Børn: Maren Johannesdatter, hvis formynder var Christen Christensen.

6. juni 1771 Peder Gregersen i Grindsted, Vester Brønderslev, gift med Gyde Pedersdatter. Børn: Peder Pedersen, 25 år, Gregers Pedersen, 22 år, hvis kurator var Peder Michelsen i Aadersgaard Mølle, Tolstrup sogn, Else Pedersdatter, gift med Peder Michelsen i Oddersgaards Mølle.

15. oktober 1771 Maren Laursdatter i Vester Brønderslev by. Børn: Laurs Nielsen, tjenende i Vrangdrup hos Søren Nielsen, 30 år. Afdødes mand rejste for 13-14 år siden.

1.juli 1772 Christen Rasmussen i Spelten, Vester Brønderslev sogn, gift med Else Sivertsdatter. Hendes lavværge var Michel Johansen af V. Brønderslev. Afdøde var samme år kommet med enken fra Sønder Jylland.

11. januar 1773 Christen Sørensen i Vester Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Else Christensdatter, 3 år, hvis formynder var velagte Thomas Thøgersen af Hjermitslevgaards Mølle. Enkens lavværge hendes broder Jens Laursen fra Wester Kier.

5. april 1773 Thøger Madsen i Thise, gift med Boeld Christensdatter. Hendes lv Christen Jørgensen af Thise. Afdødes søsterbørn, Sidsel Madsdatters børn i Sønder Saltum: Simon Jepsen i Tanderupgaard i Han Herred, Mads Jepsen i Korup i Jetsmark sogn, Christen Jepsen i Sønder Saltum og Sr. Jens Jepsen, forvalter på Børglum Kloster, Karen Jepsdatter, gift med Christen Kudsk i Østrup, Saltum sogn, Maren Jepsdatter, gift med Bendt på Gaden i Sønder Saltum, Niels Jepsen, rejst til København. Søsteren Maren Madsdatter, til huse i Ingstrup. Deres tilsynsværge Niels Helledie af Thise.

Side 425 10. juni 1773 Thøger Madsens enke Boel Christensdatter i Thise. Søskende: 1. Christen Christensen, forhen i Haugaard i Ingstrup sogn, hans børn: Søren Christensen i Søndergaard i Ingstrup sogn, Anne Christensdatter, gift med Søren Laursen i Vester Hjermitslev, Peder Christensen i Søndergaard, Christen Christensen ibidem, Birgitte Christensdatter, gift med Christen Jespersen i Søndergaard, Ingstrup, Karen Christensdatter, gift med Niels Møller i Albæksmølle, Saltum sogn, Maren Christensdatter, hjemme i Søndergaard. 2. Broderen Yde Christensen, død i Hjortnæs, hans børn Christen Ydesen, tjenende Søren Christensen i Ingstrup Søndergaard, Niels Ydesen i Schøttrup, Peder Ydesen, tjenende Peder Søndergaard i Ingstrup, Svend Ydesen tjenende på Bratschou, Anne Ydesdatter til huse i Skøttrup, Dorethea Ydesdatter, forlovet med Peder Pedersen i Svinget i Thise sogn, Maren Ydesdatter, tjenende på Hammelmose, Else Ydesdatter, tjenende i Vrensted Præstegaard, Kirsten Ydesdatter, tjenende i Vestergaard i Faarup hos Søren N, Karen Ydesdatter, tjenende i Bækgaard i Stenum. 3. Broderen Svend Christensen, som boede og døde i Brødslev, Ingstrup sogn, hans børn: Christen Svendsen, tjenende på Lundergaard i Hjørring sogn, halvbroder Jens Svendsen værende i København, halvbroder til Christen Svendsen Christen Clausen i København, halvsøster Dorethe Clausdatter, gift med Niels Skrædder i Faarup, Maren Svendsdatter, gift med Jacob Jensen i Alstrup, Dorethe Svendsdatter, værende her på stedet. 4. Broderen Jens Christensen i Bonken af Saltum sogn. 5. Broderen Laurs Christensen i Stenum. 6. Søsteren Maren Christensdatter, siddende til huse hos sin søn Christen i Vestergaard i Faarup, 1 datter Anne Christensdatter på bemeldte sted. 7. Søsteren Anne Christensdatter gift med Niels Thomsen i Blokhus. 8. Søsteren Margrethe Christensdatter, gift med Knud Smed i Stenum.

13. juli 1773 Søren Christensen Jerup i Vrensted, gift med Kirsten Sørensdatter. Hans børn: Niels Sørensen, tjenende på Langholt, 28 år, Christen Sørensen, 25 år, på Birkelse, Jens Sørensen, 15 år, tjener i Vrensted, Kirsten Sørensdatter, 27 år, tjener Mads Østergaard i Vrensted, Maren Sørensdatter, 22 år. Deres tilsynsværge Christen Christensen Krag af Vrensted, enkens lv var Christen Jensen Bruus ibidem.

24. august 1773 Anders Christensen i Klæstrup, Jerslev sogn, gift med Gertrud Nielsdatter. Børn: Christen Andersen, 22 år, Jens Andersen, 13 år, Maren Andersdatter, 29 år, Johanne Andersdatter, gift med Hans Laursen i Kinderup, Horsens sogn, Anne Andersdatter 18 år, Dorethe Andersdatter, 16 år, deres formynder Niels Eskildsen af Svarrebakken af Jerslev sogn.

17. februar 1774 Christen Jensens kæreste Dorothea Svendsdatter i Thise. Søskende: Christen Klausen, tjener i København, Jens Clausen i København, Dorothea Clausdatter gift med en mand i Faarup, alle halvsøskende, Maren Svendsdatter gift med Jacob Jensen i Alstrup, Christen Svendsen, tjenende i Lundergaard, Hjørring.

4. august 1774 Johanne Andersdatter, Niels Eskildsens hustru på Svarrebakken i Jerslev sogn. Børn: Eskild Nielsen, 17 år, Anders Nielsen, 15 år, Christen Nielsen, 5 år, Anne Nielsdatter, 13 år, Maren Nielsdatter, 8 år. Deres formynder Christen Christensen af Alstrup.

17. august 1774 Jens Thomsen i Klæstrup, gift med Maren Christensdatter. Børn: Niels Jensen, i Øster Brønderslev, 36 år, Christen Jensen, 25 år, Thomas Jensen, 22 år, Karen Jensdatter gift med Eskild Jacobsen, Johanne Jensdatter, 29 år, Maren Jensdatter, 15 år.

24. oktober 1774 Christen Sørensen i Hedegaardshuset i Vester Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Hans Christensen, 46 år, i København, ingen har hørt fra ham i 3-4 år, Christen Christensen, 44 år, bortrømt for 26 år siden, ingen har hørt fra ham siden, Laurs Christensen, 42 år, i Øster Brønderslev by, Peder Christensen, 33 år, hos moderen, Gertrud Christensdatter, 28 år. Enkens lv Peder Laursen af Vester Brønderslev by. Børnenes farbroder Morten Sørensen af Øster Brønderslev by var værge.

30. november 1774 Maren Thomasdatter i Vester Brønderslev, afg. Peder Sørensens enke. Søskende: Laurs Thomsen, forhen i Vester Brønderslev, hans børn 1. Thomas Laursen i Vester Brønderslev 2. Anne Laursdatter gift med Søren Abrahamsen i Stenum 3. Birgitte Laursdatter vides ej hvor er, måske i København 4. Maren Laursdatter i et lidet hus i Vester Brønderslev. Afdødes søster Maren Thomasdatter, forhen gift med Jens Jensen i V. Brønderslev, deres børn 1. Lisbeth Jensdatter, forhen gift med Poul Andersen i V. Brønderslev, hendes søn Anders Poulsen, 15 år, og datter Anne Poulsdatter, 17 år 2. Anne Jensdatter, forhen gift med Laurs Svingel i V. Brønderslev, hendes børn Jens Laursen, 8 år. 3. Maren Jensdatter, forhen gift med Laurs Ydesen i V. Brønderslev, hendes børn Christen Laursen, 18 år, Jens Laursen, 11 år, og Maren Laursdatter 17 år 4. Thomas Jensen i V. Brønderslev og 5. Anders Jensen ved Kæret i V. Brønderslev.

27. december 1775 Christen Jensens kone Annemarie Thomasdatter i Thise. Søskende: Peder Thomsen i Risager, Jetsmark sogn, Christen Thomsen i Hønsholm, Jetsmark sogn, Søren Thomsen i Tvilstedgaard, Jetsmark sogn, Anders Thomsen tjener i Rødslet, 30 år, Jens Thomsen tjener i Brogaard, Jetsmark sogn, 27 år, Morten Thomsen tjener i Jetsmark sogn, 25 år, Karen Thomasdatter, gift med Morten Møller på Gjøl, Anne Thomasdatter, gift med Christen Skrædder i Volbro, Aaby sogn, Mette Thomasdatter, gift med Jens Nielsen i Ladegaard, Thise sogn.

2.april 1776 Laurs Christensens hustru Mette Mikkelsdatter i Øster Brønderslev. Børn: Karen Laursdatter, 9 år, Mikkel Laursen, 6 år, og Christen Laursen, 3 år. Deres formynder Niels Mikkelsen fra Ø. Brønderslev.

21. marts 1776 Mikkel Johansens hustru Else Sørensdatter i V. Brønderslev. Børn: Johan Michelsen, 30 år, hjemme, Niels Michelsen, 17 år, Kirsten Michelsdatter, gift med Niels Laursen i V. Brønderslev.

31. januar 1777 Jens Mouritsens afg. hustru Else Siversdatter i V. Brønderslev by. Søskende: Anne Siversdatter i Aistrup, Ugilt sogn, broderdatter Else Sørensdatter i Rønneberg, Vrejlev sogn, 2 brodersønner Sivert Jensen og Laurs Jensen, begge i Sønder Vraa.

3. februar 1777 Kirsten Sørensdatter i Vrensted. Stifbørn: Niels Sørensen tjener i Birkelse Mølle, 30 år, Christen Sørensen, tjener på Langholt gods, 28 år, Jens Sørensen, 19 år, Kirsten Sørensdatter, 32 år, og Maren Sørensdatter, 24 år, begge i Vrensted by. Mads Jensen af Vrensted var antaget værge.

8. marts 1777 Christen Christensen Krags kone Anne Jensdatter i Vrensted. Børn: Christen Christensen i Tømmerby, 30 år, Jens Christensen, 28 år, Else Christensdatter, gift med Laurs Nielsen i Tømmerby, Karen, hjemme hos faderen, og havde som formynder Mads Østergaard af Vrensted.

8. marts 1777 Morten Christensen af Vrensted, gift med Johanne Jacobsdatter. Børn: Jacob Mortensen, 20 år, Anne Mortensdatter, 18 år, Mette Mortensdatter, 16 år, Maren og Johanne Mortensdatter, 12 år, hvis formynder var Mads Østergaard af Vrensted.

16. marts 1777 Maren Jacobsdatter hos sin søsters mand Peder Christensen Skrædder i Klæstrup. Søskende: Eskild Jacobsen i Klæstrup, Simon Jacobsen i Vesteraa, for hvem var til stede hustruen Johanne Poulsdatter, Anne Jacobsdatter, gift med Christen Carstensen i Allerup, Mette Jacobsdatter, forhen gift med den unge Jens Olesen i V. Brønderslev, hendes søn Jacob Jensen, 15 år, og slegfreddatter Maren Olesdatter tjenende Simon Jacobsen i Vesteraa, Karen Jacobsdatter, gift med Peder Christensen Skrædder i Klæstrup.

29. marts 1777 Ejlert Jensen i V. Brønderslev, gift med Maren Andersdatter. Hendes lavværge var Peder Andersen Rostok i V. Brønderslev. Afdødes broder Niels Jensen i København, hvis tilsynsværge var Laurs Ydesen af V. Brønderslev.

17. juni 1777 Morten Nielsen i Tømmerby, Tolstrup sogn, gift med Birgitte Laursdatter. Børn: Niels Mortensen, 8 år, Laurs Mortensen, 5 år, Kirsten Mortensdatter, 11 år. Deres formynder Peder Andersen i Tømmerby, og enkens lavværge Anders Hansen i Tømmerby.

11. juli 1777 Markvor Andersen i V. Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Christen Markvorsen, 14 år, Laurs Markvorsen, 11 år, Anders Markvorsen, 5 år, Peder Markvorsen, 2 år, Maren Markvorsdatter, 7 år, hvis formynder var Poul Andersen af V. Brønderslev. Enkens lavværge Niels Laursen i Østergaard, V. Brønderslev.

11. juli 1777 Christen Sørensen i V. Brønderslev, gift med Mette Jensdatter, hvis lavværge var Poul Andersen ibid. Hans børn: Jens Christensen, 32 år, Søren Christensen, 37 år, Mette Christensdatter i Skorstensgaarden i V. Brønderslev. Deres tilsynsværge Peiter Jacobsen af byen.

15. august 1777 Niels Pedersen i Vrangdrup, V. Brønderslev, gift med Gertrud Laursdatter. Enkens lavværge Mads Christensen af Vrangdrup. Søskende: Søren Pedersen, forhen i Ø. Brønderslev, hans 2 børn Peder Sørensen, 18 år, og Johan Christian Sørensen, 2 år med deres moder Else Christensdatter af Ø. Brønderslev, hvis lavværge var Søren Laursen, tjenende her på stedet, Else Pedersdatter i Løth, Jerslev sogn, gift med Laurs Jensen i Løth, Gertrud Pedersdatter, gift med Jens Laursen Kagløs i Løth.

4. marts 1777 Laurs Laursen, forhen i Skabensgaard i Ø. Brønderslev, gift med Anne Jensdatter. Hendes lavværge Jørgen Andersen af Ø. Brønderslev. Børn: Anne Laursdatter, 15 år, Laurs Laursen, 12 år, Jens Laursen, 10 år, hvis formynder var Niels Andersen af Ø. Brønderslev.

12. februar 1779 ungkarl Jens Sørensen i Vrensted, tjenestekarl hos gårdmanden Mads Østergaard. Søskende: Niels Sørensen i Horsens på Langholts gods, Christen Sørensen, 31 år, tjener i Søndergaard i Aalborg, Kirsten Sørensdatter, 29 år, i Vrensted på Nibstrup gods, Maren Sørensdatter, 22 år, tjener i Sundsted i Vrensted sogn. Deres værge og fm var Mads Østergaard i Vrensted.

25. maj 1779 Christen Sørensen Fælding i Thise, gift med Karen Iversdatter. Børn: Iver Christensen, skomager i Christiania i Norge, Anders Christensen, 30 år, arbejder som skomager i København, Kirsten Christensdatter, 28 år, tjener hos købmand Renche i Christiania, Norge, Maren Christensdatter, 22 år, tjener i Christiania, Karen Christensdatter, 25 år, hjemme hos moderen. Enkens lavværge var Jens Andersen af Thise, børnenes værge Thomas Andersen af Thise.

11. november 1779 Niels Laursen i Østergaard i V. Brønderslev, gift med Gertrud Nielsdatter. Deres børn: Laurs Nielsen, 16 år, Anders Nielsen, 12 år, Niels Nielsen, 6 år, Christen Nielsen, 4 år, Karen Nielsdatter, 17 år. Enkens lavværge var Peder Andersen i V. Brønderslev. Børnenes værge Mads Jensen Doctor ibid.

16. maj 1780 Niels Michelsen i Øster Brønderslev, gift med Maren Christensdatter. Hendes lavværge var Mads Christensen i Vrangdrup. Børn: Niels Nielsen, 20 år, Michel Nielsen, 15 år, Kirsten Nielsdatter, 19 år, hvis værge var Hans Laursen af Ø. Brønderslev.

9. maj 1780 Søren Laursen på Heden østen Nipstrup Mark, V. Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Hendes lavværge var Peder Andersen i V. Brønderslev. Børn: Laurs Sørensen, 37 år, tjener i Jerslev degnebolig, Maren Sørensdatter, 35 år, hjemme, Anne Marie Sørensdatter, 33 år, tjener i Sjælland, det vides ikke hvor, Kirsten Sørensdatter, 30 år, tjener i Viborg, Johanne Sørensdatter, 23 år, tjener i Grindsted her i sognet.

16. august 1781 Christen Jensen Ryttensgaard i Vrensted, gift med Maren Jensdatter. Hendes lavværge var Christen Jensen Bruus i Vrensted. Børn: Jens Christensen, 26 år, tjener Niels Gaarden i Vrensted, Anne Christensdatter, gift med Christen Krag i Tømmerby, Johanne Christensdatter, tjener Sr. Christen Vinde i Vrensted, Christen Christensen, 15 år.

16. maj 1782 Peder Christensen Skrædder i et hus i Klæstrup, gift med Karen Jacobsdatter. Hans børn: Ole Pedersen, 32 år, fra ægteskabet med Johanne Andersdatter, og Christen Pedersen, 10 år, med enken. Enkens lavværge var Ole Christensen af Klæstrup, børnenes værge Christen Olesen af Klæstrup.

20. februar 1784 Laurs Jensens hustru Maren Laursdatter Halden i V. Brønderslev. Børn: Else Christensdatter, 13 år, fra ægteskabet med sal. Christen Sørensen. Hendes værge var morbroder Jens Laursen fra Wester Kjær. Børn med enkemanden: Maren Laursdatter, 9 år, Catrine Laursdatter, 3-4 år.

17. februar 1784 Maren Laursdatter, Christen Jensen Houstrups hustru i Østergaard, V. Brønderslev. Børn: Christen Markvorsen, 20 år, Laurs Markvorsen, 16 år, Anders Markvorsen, 11 år, Maren Markvorsdatter, 13 år, hvis værge var Jens Christensen Ladefoged i V. Brønderslev, og senere morbroder Niels Laursen ibid.

15. december 1785 Anders Nielsen i Vester Hedegaard, V. Brønderslev sogn, gift med Maren Jensdatter. Børn: Johanne Andersdatter, gift med Laurs Nielsen i V. Brønderslev, Kirsten Andersdatter, 22 år, hjemme. Enkens lavværge Anders Jensen i Øster Hedegaard, Kirstens værge var hendes farbroder Niels Nielsen af V. Brønderslev.

5. maj 1786 Maren Christensdatter, Christen Jespersens hustru i Vrensted. Deres børn: Christen Christensen, 18 år, Niels Christensen, 16 år.

10. maj 1787 Niels Mortensen i Øster Brønderslev, gift med Maren Laursdatter. Børn: Maren Nielsdatter, 11 år, Mariane Nielsdatter, 4 år, Else Marie Nielsdatter, 2 år, og Christen Nielsen, ½ år. Enkens lavværge var hendes fader Laurs Ydsen af V. Brønderslev, børnenes værge deres farbroder Morten Laursen ibid.

3. december 1787 Maren Christensdatter, Anders Jensen Østergaards hustru i Vrensted. Børn: Anne Andersdatter, 19 år, Maren Andersdatter, 17 år, Zissel Andersdatter, 15 år, Birgitte Andersdatter, 10 år, Johanne Andersdatter, 6 år, Niels Andersen, 3 år.

30. juni 1788 Christen Jensen Knark i Thise, gift med Kirsten Christensdatter. Deres børn: Anne Marie Christensdatter, 9 år, Maren Christensdatter, 6 år, Jens Christensen, 2 år, Johanne Christensdatter, 8-9 uger. Enkens lavværge var hendes fader Christen Løjtnant i Thise, børnenes formynder deres morbroder Christen Løjtnant i Vester Brønderslev by.

27. juni 1788 Jens Andersen Brandborg i Vrensted, gift med Karen Christensdatter. Børn: Anne Jensdatter, 7 år. Enkens lavværge var hendes broder Jens Christensen Krag i Vrensted, senere Niels Sørensen, gårdmand i Vrensted på Børglum Klosters gods, barnets formynder Mads Jensen Østergaard ibidem, senere Christen Nielsen.

4. juni 1789 Niels Jensen i Øster Brønderslev, gift med Kirsten Pedersdatter. Hendes lavværge var Peder Pedersen fra Hjelmsted i Serritslev sogn, Vrejlev Klosters gods. På datteren Anne Marie Nielsdatter, 22 år, hendes vegne Thomas Christensen af Ø. Brønderslev på Hvidstedgaards gods.

7. juni 1790 Gregers Pedersen i Vrangbæk i Vester Brønderslev, gift med Gertrud Pedersdatter. Børn: Peder Gregersen, 12 år, Søren Gregersen, 11 år, Christian Peter Gregersen, 7 år. Deres farbroder Peder Pedersen i Grindsted var værge, enkens lavværge Ove Christensen i Stade.

19. november 1790 Maren Andersdatter, Niels Eskildsens hustru i Svarrebakken i Jerslev sogn. Børn: Anders Nielsen, 14-15 år, Peder, 5 år, Johanne, 10 år.

16. juni 1791 gårdmand Jens Christensen Hollensted i Thise sogn og by, gift med Maren Laursdatter. Enkens lavværge Anders Hansen af Boelskiftet. Børn: Jens Christian Jensen, 20 år, Maren Jensdatter, 36 år, gift med gårdmand Johannes Jensen i byen.

9. juli 1791 Christen Henriksen, tjenestekarl hos gårdmand Christen Christensen i Klæstrup, Jerslev sogn, gift med Anne Christensdatter, som tjener Christen Andersen i Klæstrup. Hendes lavværge Anders Pedersen i Faarup. Søskende: Jokum Henriksen, 40 år, i byen, Kirsten Henriksdatter, 42 år, gift med husmand Laust Christensen i Nørholm på Restrup Gods, Karen Henriksdatter, 44 år, hos søsteren i Nørholm.

7. november 1791 gårdmand Søren Jensens hustru Birgitte Laursdatter i Tømmerby. Børn: Niels Mortensen, 20 år, tjener i stærvboen, Laurs Mortensen, 18 år, tjener hr. Obel i Tolstrup Præstegaard, Kirsten Mortensdatter, 23 år, tjener i stærvboen. Formynder deres fasters mand Mads Ottesen fra Stenum sogn og by.

30. marts 1793 Laurs Sørensens hustru Gertrud Laursdatter i Vrangdrup. Moderen Helvig Jensdatter i V. Brønderslev og søskende: Laurs Laursen, husmand på Hjermeslevgaards gods, halvbrødre Ole Jensen, gårdmand på Hjermeslevgaards gods, Christen Jensen, husmand på Hjermeslevgaards gods, Jens Jensen, husmand på samme gods i V. Brønderslev, halvsøsteren Sidsel Jensdatter, gift med husmand Søren Sørensen i v. Brønderslev, Margrethe Jensdatter hos Jens Gaarn i Ø. Brønderslev, 34 år.

3. juni 1793 gårdmand Christen Jensen Bruus i Vrensted by, gift med Anne Sørensdatter. Enkens lavværge Jens Nielsen. Børn: Kirsten Christensdatter, 26 år, og Maren Christensdatter, 19 år. På de umyndige pigers vegne deres fasters mand Mads Jensen Østergaard.

7. juni 1793 indsidder Søren Nielsen i Vrangdrup, gift med Anne Jensdatter. En broder Christen Nielsen i V. Brønderslev, en broders børn Niels Nielsen, gårdfæster i Vrangdrup, og Niels Nielsen, der tjener Niels Laursen i V. Brønderslev, 32 år. Enkens lavværge hendes broder Christen Jensen fra Rakkeby. Broderen Christen Nielsen samt fæsteren Niels Nielsen på sin egen og broders vegne var til stede.

22. november 1793 indsidder Christen Poulsen hos Søren Bærnt i Vrensted, gift med Johanne Mortensdatter. Børn: Morten Christensen, 3/4 år. Afdødes fader Poul Bierrildsen i Klæstrup.

12. juli 1794 Ove Henrik Sørensen i Vester Sterup Mølle, Jerslev sogn, gift med Kirsten Pedersdatter. Hendes lavværge var hr. Jensen fra Nokkeberg. Afskrift af indbyrdes testamente.

22. februar 1795 Maren Laursdatter, afgangne Søren Laursens enke på Heden østen Nibstrup Mark. Børn: Laust Sørensen, 52 år, i stærvboen, Maren Sørensdatter, 50 år, i stærvboen, Anne Marie Sørensdatter, 48 år, forhen gift med en vægter i København, det vides ikke, hvor hun nu er, Kirsten Sørensdatter, 45 år, gift med bagersvend Jørgen Jacobsen Stilling i Viborg, Johanne Sørensdatter, 38 år, gift med gårdmand Thomas Christensen i Ø. Hjermeslev på Hjermeslevgaards gods.

12. oktober 1795 ungkarl Ole Sørensen, død hos Simon Jacobsen i Vesteraae, Serritslev sogn. Afdødes moder Anne Olesdatter, indsidder i Linderum på Linderumgaards gods.

21. december 1795 gårdmand Hans Thomsens hustru Maren Laursdatter i Thise. Arvinger: en broder Christen Laursen i Øster Vidstrup på Kjærsgaards gods, en do. Peder Laursen, hans børn Laurs Pedersen, 33 år, og Jens Pedersen, 21 år, Søren Pedersen, 13 år, Malene Pedersdatter, 28 år, Mette Pedersdatter, 24 år, Ellen Pedersdatter, 16 år, alle i Lyngby, en broder Søren Laursen, hans børn Malene Sørensdatter, 34 år, gift med husmand Anders Pedersen i Præstholm i Skallerup sogn, en do. broder Morten Laursen, hans børn Laust Mortensen, 33 år, i Linderumgaard, Jens Mortensen, 31 år, hos byskriveren i Hjørring, Anne Mortensdatter, 40 år, gift med Peder Stephansen i Nør Harritslev, Karen Mortensdatter, 38 år, gift med Christen Knudsen i Tornby, Kirsten Mortensdatter, enke efter Søren Svendsen i Thise, Mette Mortensdatter, 30 år, hos moderen i Tornby, en søster Else Laursdatter, forhen gift med Jens Clausen i Sønder Harritslev, hendes børn Laurs Jensen, 30 år, tjener degnen i Hjørring, Anne Jensdatter, gift med Niels Præst i Taars, Tove Jensdatter, gift med Niels Pedersen i Sønder Harritslev, Malene Jensdatter, gift med Jens Andersen i Wester Vidstrup, en søster Mette Laursdatter, gift med Jens Andersen i Rakkeby.

15. februar 1796 Poul Andersen Kong i Bondesholt, gift med Sophie Laursdatter. Børn: af 1.ægteskab Anders Poulsen, 36 år, tjener i Vester Kornum, Anne Poulsdatter, 37 år, tjener hr. provst Holm i Jerslev, og af 2.ægteskab med enken Laust Poulsen, 22 år, tjener i Øster Mellerup, Niels Poulsen, 19 år, tjener i Vester Hjulskov, Markvor Poulsen, 14 år, tjener i Mynderup, Lisbeth Poulsdatter, gift med Laust Pedersen i Vester Hjulskov, Mette Marie Poulsdatter, 17 år, tjener i Kibsdahl. Enkens lavværge Jens Jensen fra Daarbakken.

27. juli 1796 gårdmand Peder Pedersen i Grindsted, V. Brønderslev sogn, gift med Gyde Pedersdatter. Børn: Peder Pedersen, 16 år, Jens Pedersen, 15 år, Karen Pedersdatter, 20 år, Maren Pedersdatter, 18 år, Inger Cathrine Pedersdatter, 12 1/2 år, Johanne Pedersdatter, 6 år. Enkens lavværge Poul Christensen fra Torsmark, børnenes værge deres fasters mand Peder Møller fra Oddersgaards Mølle.

5. november 1796 Laurs Nielsen Faarbro, husmand i Klæstrup, gift med Anne Nielsdatter. Børn fra 1. ægteskab: Niels Laursen, 16 år, Maren Laursdatter, 20 år, begge hjemme. Enkens lavværge Jokum Henriksen, børnenes formynder var morbroderen Christen Christensen Faarbro.

28. februar 1797 Maren Christensdatter, Jens Andersens hustru, hun i Klæstrup, han tjenende i Aalstrup. Deres børn: Christen Jensen, 6 uger. Afdødes fader Christen Christensen var til stede.

6. juli 1797 tjenestepige Anne Marie Poulsdatter hos Christen Christensen i Klæstrup. Søskende Dorthe Poulsdatter, og Maren Poulsdatter, gift med Christen Jensen fra Hellum sogn.

18. august 1797 Simon Jacobsen i Vesteraa, gift med Johanne Poulsdatter. Børn: Jacob Simonsen, 22 år, Maren Simonsdatter, 27 år, Mette Simonsdatter, 25 år. Enkens lavværge broderen Jens Poulsen i Vesteraa. Arvingernes kurator Christen Laursen Lægdsmand i Sønderhaven, Serritslev sogn.

Side 730b

21. april 1798 gårdmand Johan Michelsen i Vester Brønderslev, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Else Johansdatter, 19 år. Enkens lavværge var hendes broder Thomas Ollesen fra Agdrup, pigens formynder hendes farbroder Niels Michelsen, gårdmand i Ø. Brønderslev.

Side 737a

5. august 1798 gårdmand Thomas Mortensens hustru Sidsel Hansdatter i Linderup. Børn: Sidsel Thomasdatter, 25 år, hjemme, Johanne Thomasdatter, 22 år, hjemme, gift med Jens Pedersen Faarup, der tjener på Kraghede.

Side 740b 28. Oktober 1798 Hans Johansens hustru Kirsten Christensdatter i Tømmerby. Søskende: Christen Christensen, 52 år, på stærvbostedet, Peder Christensen, 40 år, bor i Vester Brønderslev, Else Christensdatter, 38 år, tjener i Hjermitslev, Anne Christensdatter, forhen gift med Mads Jensen Snedker i Alstrup, hendes børn Anne Kierstine Madsdatter, 14 år.

26. marts 1799 gårdmand Jens Jensen i Linderup, gift med Maren Jensdatter. Hendes lavværge var Bertel Andersen fra Linderup. Arvinger: en søsterdatter Maren Andersdatter, enke efter gårdfæster Hans Jensen i Allerup på Knudseje Gods, en søsterdatter Karen Christensdatter, gift med Thomas Nielsen i Meilsted på Vang Gods, en søsterdatter Anne Christensdatter , forhen gift med Erich Jensen Bruusborg i Øster Brønderslev, hendes datter Karen Erichsdatter, 15 år.

Side 753 27. Maj 1799 Niels Jensen Winde Kierulf i Vrangbæk Kro, gift med Gertrud Pedersdatter. Hendes lavværge var Ove Christensen fra Stade. Arvinger: en broder Peder Sørensen Kjærulf i Glindvad, Ørum sogn, søster Inger Sørensdatter Kiærulf, 40 år, gift med Svend Simonsen i Aagaard, Ørum sogn, søster Elisabeth Marie Kiærulf, 37 år, gift med organist og slotsmusikant Johan Daniel Kuchlau i Aalborg.

28. maj 1799 tjenestekarl Daniel Jensen i Grindsted. Børn: Jens Danielsen, 28 år, i Bakken i Jerslev sogn, Else Danielsdatter, 44 år, i Svennum, Maren Danielsdatter, 40 år, tjener i Vester Mellerup, Mette Danielsdatter, 35 år, gift med gårdmand Hans Nielsen i Vester Brønderslev.

Side 758b 27. December 1799 Thomas Mortensen i Linderup, Ø. Brønderslev sogn. Børn: Zidsel Thomasdatter, 26 år, tjener i Sønder Lunden i Hallund sogn, Johanne Thomasdatter, 23 år, gift med Jens Pedersen Faarup, begge tjenende i stærvbostedet. Zidsels tilsynsværge, Jens Laursen fra Vester Gierndrup, mødte for den fødte værge, Peder Mortensen, tjenende i Mølgaard.

17. november 1800 gårdfæster Christen Christensen Faarbroe i Klæstrup, gift med Maren Laursdatter. Enkens lavværge Jens Andersen af Klæstrup. Børn: Maren Christensdatter, forhen gift med Jens Andersen, nu tjenende i Grindsted i Vester Brønderslev sogn, hendes søn Christen Jensen, 4 år, i stærvbostedet, Anne Christensdatter, 24 år, hjemme. Hendes antagne værge var Bertel Sørensen fra Langthjem.

23. april 1803 husfæster Jens Sørensens hustru Kirsten Jensdatter på Tømmerby Hede. Søskende: Anne Jensdatter, gift med underofficer Müntler på Nyborg fæstning. Tilsynsværge Christen Jensen af Tømmerby.

22. august 1803 gårdmand Jens Christensen Dams hustru Inger Bertelsdatter af Klæstrup. Børn: Thomas Jensen, 12 år, Maren Jensdatter, 18 år, Johanne Marie Jensdatter, 15 år, hvis værge var afdødes broder Christen Bertelsen fra Vester Brønderslev.

3. oktober 1803 gårdmand Christen Andersens hustru Birgitte Pedersdatter i Klæstrup.børn: Karen Christensdatter, 27 år, hjemme.

21. april 1806 husmand Christen Laursen i Øster Brønderslev, gift med Mariane Andersdatter. Børn: Maren Christensdatter, 8 år, hvis formynder var morbroderen, sognefoged Niels Andersen Rix. Enkens lavværge Thomas Christensen.

12. januar 1807 gårdfæster Peder Nielsen Skabet i V. Brønderslev, gift med Mette Kirstine Jensdatter. Børn: Niels Kristian Pedersen, 6 år, Jens Pedersen, 1 ½ år, hvis formynder var morbroderen Lars Jensen i stærvbogården. Enkens lavværge var Christen Christensen af V. Brønderslev.

24. juli 1807 Thomas Olesen i Tømmerby, Tolstrup sogn, gift med Kirsten Nielsdatter, som senere blev gift med Søren Nielsen. Børn: Anders Thomsen, 2 år, Maren Thomasdatter, 9 år. Enkens lv Søren Jensen fra Kjærsgaard i Tolstrup sogn, børnenes værge deres farbroder Jens Olesen fra Linderup.

23. juli 1807 gårdfæster Mads Laursen i Klæstrup by, gift med Kirsten Bertelsdatter. Børn: Laust Madsen, 11 år, Bertel Madsen, 5 år, Peder Madsen, 2 år, Maren Madsdatter, 7 år. Enkens lavværge var Christen Jensen, senere Jens Jacobsen i Kaalnaade, og som børnenes værge blev først antaget Lars Poulsen, senere Laust Nielsen i Nye Mølle.

10. august 1807 gårdfæster Mads Christensens hustru i Vrangdrup, V. Brønderslev sogn, Edel Andersdatter. Børn: Kristen Madsen, 29 år, Anders Madsen, 25 år, Mads Madsen, 19 år, Maren Madsdatter, 34 år, gift med husmand Peder Pedersen Smed i V. Brønderslev, Anne Madsdatter, 32 år, gift med Anders Nielsen i Hedegaard, Dronninglund sogn. Kurator for Mads var morbroderen Kristen Kristensen.

 

9. januar 1808 gårdfæster Niels Michelsen i Ø. Brønderslev, gift med Maren Olesdatter. Børn: Else Marie Nielsdatter, 17 år. Enkens lavværge Kristen Jensen, datterens formynder Thomas Christensen, begge ibidem.

27. maj 1808 gårdmand Christen Nielsen i Vrensted, gift med Maren Christensdatter. Hendes lavværge var Søren Christensen fra Stenum. Børn: Niels Christensen, 21 år, Kirsten Christensdatter, 19 år, Karen Christensdatter, 14 år, Anne Christensdatter, 9 år. Børnenes formynder var deres fasters mand Jens Jørgensen fra Brødlund i Hammer sogn, og sønnens kurator Jens Christensen Krag af Vrensted .

28. maj 1808 gårdfæster Jens Jensens hustru Johanne Sørensdatter i Stubdrup, Ø. Brønderslev sogn. Børn: Jens Jensen, 34 år, Søren Jensen, 32 år, Else Jensdatter, 29 år.

14. august 1809 husmand Anders Andersen i Tømmerby, gift med Kirsten Sørensdatter. Børn: Kristen Andersen, 36 år, Søren Andersen, 34 år, Anders Andersen, 32 år, alle ved regimenterne i Sælland og Holsten, Niels Andersen, 28 år, Else Andersdatter, 38 år, hjemme.

14. august 1809 Anders Thomsen i Tømmerby, afg. Thomas Olesens søn. Arvinger: Moderen Kirsten Nielsdatter, gift med Søren Nielsen, helsøster Maren Thomasdatter, 11 år, halvbroder, slegfred, Laurs, 16 år, do. Halvbroder Thomas Sørensen, 1 år. På slegfredssønnens vegne Christen Thøgersen fra Mølgrøften i Thise sogn, og på søsterens vegne farbroder Jens Olesen fra Linderup.

21. august 1809 gårdmand Søren Jensens hustru Kirsten Christensdatter i Thise. Børn: Jens Christian Christensen, 23 år, dragon ved Jydske Dragonregiments 4. Eskadre, nu i Holsten, Maren Christensdatter, 26 år, tjener i Thise, Else Marie Sørensdatter, 19 år, Maren Sørensdatter, 15 år, begge hjemme. For Maren var hendes morbroder, gårdmand Christen Christensen i Thise, værge.

18. juli 1810 gårdmand Kristen Andersen i Klæstrup by, gift med Anne Johanne Jensdatter. Børn: Karen Christensdatter, af 1. ægteskab, gift med selvejer Peder Jensen Klæstrup, Berethe Christensdatter, 2 år, hvis fm var Peder Jensen fra Klæstrup by. Enkens lv var Jens Christensen fra V. Brønderslev sogn.

9. februar 1811 gårdfæster Wester Jens Jensen og hustru Johanne Sørensdatter i Stubdrup, Ø. Brønderslev sogn. Børn: Jens Jensen, 37 år, Søren Jensen, 35 år, Else Jensdatter, 32 år, alle hjemme. Rette født værge var Jørgen Østergaard fra Hvilshøj, men Thomas Andersen fra Kraghede mødte.

17. februar 1812 Anders Madsens hustru Margrethe Sørensdatter i Vrangdrup, V. Brønderslev. Børn: Edel Andersdatter, 2 år, hvis tilsynsværge var Christen Madsen fra Vrangdrup.

13. marts 1812 tjenestekarl Otte Bertelsen i Aalstrup hos broderen Poul Bertelsen i Aalstrup. Søskende: Poul Bertelsen, gårdmand ibidem, Laust Bertelsen, forhen i Aalstrup Mølle, hans søn Stephen Laursen, 20 år, Malene Bertelsdatter, forhen gift med gårdmand Christen Laursen i Sønderhaven, Serritslev sogn, hendes børn Laust Christensen, boende i Vester Linderup, 30 år, Bertel Christensen, 25 år, rytter ved Horsens regiment, Magrethe Christensdatter, gift med gårdmand Søren Sørensen Bidstrup i Vestergaard i Gunderup, Lene Bertelsdatter, gårdmand Niels Christiansens enke i Underaare, hendes lv Niels Konnerup, Inger Bertelsdatter, gift med Anders Jensen i Klokkerholms mølle.

27. maj 1814 Peder Pedersen i Grindsted, gift med Gyde Pedersdatter. Børn: Peder Pedersen, 33 år, selvejergårdmand i Schoulund, Hammer sogn, Karen Pedersdatter, gift med selvejergårdmand Christen Svensen i Hebbelstrup, Maren Pedersdatter, gift med sognefoged Jens Christensen i Øster Hedegaard i V. Brønderslev sogn, Inger Cathrine Pedersdatter, 31 år, Johanne Pedersdatter, 24 år, begge hjemme. Enkens lv hr. procurator og forpagter Nysum på Hammelmose.

16. januar 1817 Christen Bodelsens hustru Mette Marie Jensdatter i Stubdrup, Ø. Brønderslev. Børn af 1. ægteskab: Peder Jensen, 35 år, selvejerboelsmand i Klæstrup by, Jens Jensen, 33 år, gårdfæster i Stubdrup, Mette Jensdatter, gift med gårdmand Jørgen Østergaard i Hvilshøj, Karen Jensdatter, gift med selvejergårdmand Lars Nielsen Ladefoged i V. Brønderslev, Mariken Jensdatter, 41 år, Maren Jensdatter, 32 år, begge hjemme.

16. marts 1817 Christen Jensen Houstrup i V. Brønderslev, gift med Maren Sørensdatter. Børn: Jens Christian Christensen, 36 år, gårdmand i Ø. Brønderslev, Søren Christensen, 30 år, Peder Christensen, 26 år, begge hjemme, Johanne Marie Christensdatter, 31 år, gift med Jens Madsen Ladefoged på Nipstrup, Mariane Christensdatter, gift med gårdmand Niels Laursen i V. Brønderslev på Hjermeslevgaards gods, Kirsten Christensdatter, 23 år, hjemme. Enkens lv hendes broder Christen Sørensen fra Kalum, senere Hans Baltzersen fra Thorup.

27. marts 1819 gårdfæster Christen Madsen af Vrangdrup, gift med Kirsten Andersdatter. Børn: Mads Christensen, 4 år, Edel Christensdatter, 9 år, Else Christensdatter, 7 år, Anne Christensdatter, 1½ år. Enkens fader, Anders Thøgersen af V. Brønderslev var lavværge, og børnenes farbroder, gårdmand Anders Madsen i Vrangdrup, var født værge, sammen med afdødes søsters mand Anders Nielsen, selvejergårdmand i Linderup, Ø. Brønderslev sogn.

21. marts 1819 den gl. kone Anne Marie Laursdatter på Nipstrup. Hendes mand Lars Pedersen var for 50 år siden rømt. Børn: Inger Laursdatter, gift med en styrmand i Aalborg ved navn Christen, og Cathrine Laursdatter, gift med Mads Møllerkarl i Aalborg.

1.april 1820 Jens Thomasen Hovalt i Vester Sterup mølle, gift med Maren Therkelsdatter. Børn: Thomas Christian Hovalt, 25 år. Enkens lavværge Jørgen Therkelsen i Grynnerup, Vrejlev sogn.

11. april 1820 gårdfæster Anders Jensen i Vrangdrup, gift med Ellen Andersdatter. Børn: Anders Andersen, 16 år, Jens Andersen, 14 år, Christen Andersen, 11 år, Maren Andersdatter, 6 år. Enkens lavværge var Christen Zachariassen fra Hjelmsted, børnenes formynder afdødes søskendebarn Jens Laursen fra Vrensted.

29. juli 1820 Christen Nielsen Kudsk af Vester Brønderslev. Børn: Jens Christensen, 52 år, hjemme, Niels Christensen, 48 år, fæster ved Aggersig på Kornumgaards gods, Anne Christensdatter, 58 år, Mette Christensdatter, 54 år, begge hjemme.

7. februar 1821 husmand Christen Sørensens hustru Maren Andersdatter i Thise. Børn: Niels Christian Christensen, 5 uger gl.

15. november 1821 Anders Nielsens hustru Maren Madsdatter i Vrensted. Børn: Jens Andersen, 6 år, Karen Andersdatter, 3 år, Mette Marie Andersdatter, 7½ måned. Afdødes fader, selvejer Mads Mogensen i Bagterp, var værge.

29. januar 1822 tjenestekarl Søren Davidsen i Vrangdrup. Eneste arving: en søster, gift med Mads Jensen Skorstensgaarden, husmand i V. Brønderslev.

16. februar 1822 Peder Christensen Pyts enke Johanne Schach i Hedehuset ved Vester Hedegaard i V. Brønderslev. Børn: Christen Pedersen, 43 år, fæster af stedet, Maren Pedersdatter, 41 år, gift med husmand Simon Sørensen Bov i V. Brønderslev, Anne Pedersdatter, 33 år, gift med husmand Mathias Nielsen på Vester Kornum Mark.

30. november 1822 gårdmand Jens Christensen Dam i Klæstrup, gift med Maren Laursdatter. Arvinger: afdødes moder Johanne Christensdatter og broder Christen Christensen, gårdmand i Ø. Hjermeslev, halvbroder Mads Justesen Christensen, husmand i V. Brønderslev, halvbroder Niels Justesen Christensen, hos Mads Justesen. Enkens lavværge var Thomas Nielsen fra Ø. Brønderslev, værge for den umyndige var afdødes broder, gårdmand Christen Christensen fra Ø. Hjermeslev.

23. december 1822 gårdfæster Poul Bertelsen i Aalstrup, gift med Karen Jørgensdatter. Børn: Bertel Poulsen, 38 år, boende i Knebberheden i Volstrup sogn, Jørgen Poulsen, 33 år, hjemme, Niels Poulsen, 28 år, tjener hr. kammerjunker og amtsforvalter Brinch Seidelin i Hjørring, Peder Poulsen, 25 år, hjemme, Anne Marie Poulsdatter, gift med Niels Erichsen i Lille Fuglsang i Torslev sogn, Mette Marie Poulsdatter, gift med Peder Poulsen i Kjelstrup i Thy. Enkens lavværge var hendes broder proprietær Christen Jørgensen fra Vester Mellerup.

 

25. april 1823 pigen Maren Madsdatter, Thomas Andersens stifdatter i Klæstrup, 21 år. Moderen Kirsten Bertelsdatter og søskende Laust Madsen, 27 år, tjener hjemme, halvsøster Kirsten Marie Thomasdatter, 12 år.

26. juli 1824 husmand Lars Poulsens hustru Else Andersdatter af Klæstrup, Jerslev sogn. Indbyrdes testamente.

24. september 1824 husmand Christen Andersen Kudsk i Ø. Brønderslev by, gift med Anne Nielsdatter. Indbyrdes testamente.

5. november 1825 gårdmand Christen Christensens hustru Mette Christensdatter i Thise. Børn: Christen Christensen, gårdmand i Vester Hjermitslev på Hjermeslevgaards gods.

26. september 1826 gårdmand Niels Andersens hustru Kirsten Jensdatter, udflytter af Ø. Brønderslev. Børn: Maren Nielsdatter, 7½ år, Anne Johanne Nielsdatter, 4 år, Gertrud Marie Nielsdatter, 16 uger.

24. oktober 1826 husmand Peder Nielsen Ladefoged på Aggersig, Nipstrup Mark, gift med Mette Marie Jepsdatter. Enkens lavværge var gårdmand og selvejer af V. Brønderslev, Laurs Jensen, som også var arving. Andre arvinger: Jens Christensen af Øster Hedegaard, gift med Anne Jensdatter, Lars Pedersen i Stenum, gift med Maren Jensdatter, Johanne Jensdatter af V. Brønderslev, 18 år, Henrik Christian Pedersen Smed i Stenum, gift med Anne Laursdatter, alle på afdødes side. Jacob Christensen fra Tranholm, gift med Johanne Jepsdatter, på enkens side. Enkens lavværge Anders Andersen Hiort, udflytter af Vester Brønderslev.

8. decembe 1826 Christen Pedersens hustru Birgitte Christensdatter i Vrangbæk. Søskende: gårdmand Søren Christensen i Thise, Margrethe Christensdatter, forhen gift med gårdmand Niels Nielsen i Manne, hendes 3 børn Maren Nielsdatter, gift med gårdmand Anders Nielsen i Vrensted, Anne Nielsdatter, tjener hos søsteren i Vrensted, Johanne Marie Nielsdatter, hos faderen i Manne, Inger Christensdatter, gift med gårdmand Jens Nielsen i Ø. Hjermeslev, Johanne Christensdatter, forhen gift med Peder Ovesen, forpagter af Jerslev Mølle, hendes 3 børn Peder Christian Pedersen, 13 år, Inger Marie Pedersdatter, 9 år, Anne Marie Pedersdatter, 7 år.

10. april 1827 gårdmand Søren Andersen i Grindsted, gift med Johanne Pedersdatter. Enkens broder, Peder Pedersen i Schoulund, var lavværge. Børn: Anders Peter Sørensen, 11 år, Laurs Christian Sørensen, 8 år, Peder Sørensen, 6 år. Afdødes fader Anders Thøgersen, gårdmand i V. Brønderslev, var værge.

24. juli 1827 husmand Laurs Poulsens hustru Else Christensdatter i Klæstrup. Afdødes fader Christen Christensen Kjær af V. Brønderslev var eneste arving.

7. januar 1829 husmand Laurs Poulsen i Klæstrup, gift med Kirsten Jensdatter. Afdødes arvinger: brodersøn Morten Kristensen, 36 år, bor i Skjulsmark, Ingstrup sogn, afdødes søster Dorthe Poulsdatter, enke efter Christen Christensen i Klæstrup. Enkens lv Anders Nielsen Kudsk af Klæstrup.

22. juni 1829 gårdmand Christen Christensen i Thise, gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Christensen, 30 år, af 1.ægteskab, Christen Christensen, 3½ år, af andet ægteskab. Enkens lavværge Christen Knudsen af Thise, formynder var enkens broder Christen Christensen, gårdmand i V. Hjermeslev.

11. marts 1829 husmand Christen Andersen Faarups hustru Anne Laursdatter af Klæstrup. Børn: Kirsten Marie Christensdatter, 10 år, Karen Marie Christensdatter, 9 år, afdødes slegfredsdatter Mette Cathrine Bertelsdatter, 19 år, hvis formynder var Peder Jensen Dahl af Klæstrup.

1. februar 1830 Jens Sørensens hustru Kirsten Andersdatter i Vrangdrup. Børn: Edel Christine Sørensdatter, 9 år, og med Christen Madsen Mads Christensen, 15 år, Edel Christensdatter, 20 år, Else Christensdatter, 17 år, Anne Christensdatter, 12 år, hvis farbroder Anders Madsen af Vrangdrup var formynder sammen med Anders Nielsen Sigen af Linderup.