Knudseje pakke 3-4

 

G 22 – 3, pakke.

Fæstebreve, der findes i protokollen, er ikke medtaget. Mange originale breve har fæsterens underskrift og der er en del synsforretninger. Flest i pakke 4. Især i pakke 3 er der nogle ret fragmentariske fæstebreve og eksemplarer, der ligner kladder. Pakke 4 har kun få breve, der ikke er i protokollen.

 

 

8. juli 1733, Mette Olufsdatter, født i Dorf i Dronninglund, gadehus med kålhaveStagsted hede i Skæve, som hun bebor. 2 til 3 dages arbejde på Knudseje i høst og høberring. - Udstedt af Jens Thodberg.

 

28. juli 1733, Karen Christensdatter, født i Try i Torslev, gadehus med tilliggende kålhaveStagsted hede i Skæve, som hun bebor. Årlig 2 til 3 dages arbejde i høst og høbjerring.

 

Anne Pedersdatter, hus på Stagsted hede.

 

7. juli 1733, Hans Christoffersen fra Schæveled, Skiøfled i Skæve som Morten Nielsen afstod halvdelen af pga. (de mange lukker at holde ved lige). Skatter af 1-6-0-2 tdr. hartkorn. Indfæstning 8 rdl. 

 

28. maj 1762, Christen Christensen, sted eller gård i Allerup. Aftægt til formanden Christen Olufsen og hustru.

 

28. maj 1762, Oluf Nielsen, tjenende i Solholt, Bojerværstedet i Smågårdene i Skæve, som Hans Jensen afstod pga. alderdom og svaghed. Indfæstning 16 rdl.

 

24. juli 1760, Oluf Christensen, halve Søndergård i Ovnstrup i Skæve på

3-5-0-0 tdr. hartkorn.

 

20. februar 1769, lejekontrakt til Jens Jensen Teglbrænder på græsning ved Øster Leden i 10 år fra 1. maj 1769.

 

24. jan. 1770, Christen Nielsen Snedker, forhen i halvgård i Allerup, Stoksted i Hellum på 0-6-1-2 tdr. hartkorn. Medtager bohave og besætning fra Allerup.

 

2. april 1780, Steffen Andersen, Krogens mølle i Torslev, som hans far nu afstår. Jordskyld 1-3-0-1 tdr. Mølleskyld 2-5-1-0 tdr. Aftægt til faderen.

 

Maskinskrevet kopi af fæstebrev til Peder Jørgensen på Ravnsholt, (protokollen side 196a), og medfølgende brev af 30. april 1933 fra overretssagfører Holtet til redaktør Anton Jacobsen, der takkes for den tilsendte gave, sagførerens tipoldefars originale fæstebrev.

 

1. maj 1776, Niels Sørensen Bondgård, gadehusOvnstrup hede på 2 skpr., som Thomas Laursen fradøde. Fra fæstet er undtaget to agre inden for diget ved Lars Smeds liggende opbrudte ager, som tilforn har forvoldt uenighed mellem hans formand og bemeldte Lars Smed.

 

3. sep. 1777, Søren Jensen af Lilleskærp i Hørby og med pas fra Haven, Krogsdam i Torslev på 6-1-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Nielsen fradøde. – Udstedt af Bornemann til Ormholt.

 

16. juni 1781, Jens Andersen afstår Ravnsholt i Skæve pga. restancer og gæld på 413 rdl.

 

19. maj 1785, landsoldat Christen Christensen, født i Fæbroen i Albæk, Elsthave i Torslev på 2-4-2-0 tdr. hartkorn, som Thomas Jensen har afstået. – Udstedt af Bornemann til Ormholt. Tilføjet 8. sep. 1819, at Christen Christensens enke Inger Pedersdatter frasiger sig fæstet.

 

28. marts 1787, Morten Thomsen i Ørvad tillægges jord fra sted, der før var brugt af Christen Jerup.

 

6. marts 1793, Jens Simonsen Ledet i Skindbjerg i Hellevad fæster desuden 1 skpr. som  Anders Fejborg havde.

 

10. februar 1809, forpagtningskontrakt til Christen Christensen og hustru Ane Marie Sørensdatter på Aftenkrogen i Skæve på 1-7-3-2 tdr. hartkorn, beliggende sønden for Knudseje mark og fraskilt hovedgårdens jorder efter dom 13. sep. 1777 pga. Øster Ledens inddragelse i hovedgården.

 

2. april 1819, Anders Thomsen afstår fæstet af Træholt i Hellevad.

 

18. marts 1839, Niels Christensen Vester Brønderslev, Svampen i Hellum på 1 skp. hartkorn. Bygger hus til formandens kone og barn inden 1. juli.

 

12. juni 1839, Niels Thomsen, fæster af Svampen, bekræfter og kvitterer for, at husbond Gleerup har bekostet huset repareret.

 

4. aug. 1844, Jens Chr. Jensen, Knappenshus i Skæve, som hans mor Inger Marie Jensdatter sidst havde. Indfæstning 30 rdl.

 

4. maj 1844, Margrethe Christensdatter frasiger sig fæstet af Svampen i Skæve efter sin mand Peder (Svendsens) død.

 

2. juli 18(45), Hans Andersen, hus i Kirkeskoven i Hellevad, som hans forældre fradøde. Indfæstning 50 rdl.

 

G 22- 4, pakke.

 

9. aug. 1841, Niels Madsen af Voerså mølle, Søndergård i Idskov på 4 tdr. som Christen Laursen Dorfgade har frasagt sig. Indfæstning 67 rdl.

 

30. dec. 1846, Lars Chr. Andersen Røgelhede, gård i Allerup i Hellevad på 2-2-1-¾ tdr. hartkorn, som Niels Christensen Grønnerup har frasagt sig inden retten. Denne beholder 8 agre på 4 tdr. land, som ligger i sydøstre hjørne af gårdens ejendom.

 

10. jan. 1849, Christen Laursen Vangsgård, huset Aftenkrogen på Knudseje mark og hedelod i Vester Idskov fælled. Pligtig at forrette smedearbejde i Knudseje smedje mod betaling.

 

1849, lejekontrakt til Thomas Nielsen på Lovsighuset. Matr. nr. 11 og 33.

 

21. jan. 1849, Jens Chr. Jørgensen, hus i Stagsted i Hellum på 0-4-0-  tdr. hartkorn.