Navneregister til skifteprotokol G 22 – 7. Knudseje og Dybvad 1795-1817.

 

Mikrokort 1.

 

Side 1, 11. april 1795, Anne Svendsdatter i Solholt i Skæve, enke efter Christen Pedersen. Børn: Svend Christensen, 39 år, Peder Christensen, 36 år, Sidsel Christensdatter gift med ladefoged Peder Laursen på Birkumgård. Vurdering: sognefoged Anders Christensen i Langholt og Anders Mortensen i Teglovnen.

 

Side 2, 16. april 1795, Jens Jensen Teglbrænder ved Knudseje teglbrænderi. Halvbror Niels Jensen Hune i Hune. Arving efter Jens Teglbrænders forhen afdøde hustru Else Pedersdatter, hendes søskendebarn Margrethe Jensdatter gift med Christen Nielsen Manne i Thise. Skyldige til boet: Christen Ottesen i Lille Nejsum, Christen Hansen i Kærsgård, Birgitte Nielsdatter i Ravnstrup og Laurs Christensen i Byrdal.

 

Side 3b, 18. april 1795, gårdfæster Jens Christensen Vestergård i Allerup i Hellevad, gift med Sophie Jensdatter. Af tidligere ægteskab med Maren Olesdatter: Christen Jensen, 13 år, Ole Jensen, 9 år, Mette Jensdatter, 7 år, Jens Jensen, 4 år. Antaget værge: Christen Knudsen i Allerup. Lavværge: Mads Pedersen Top i Allerup.

 

Side 4, skifteslutning 28. april 1795, Maren Eriksdatter i Allerup i Hellevad, gift med husmand Anders Nielsen. Nærværende svigersønner: Christen Pedersen i Træholt i Jerslev og Carsten Christensen i Slettinghus i Vadum.

 

Side 4b, skifteslutning 9. maj 1795, Oluf Rasmussen og hustru Birthe Jensdatter i Hugdrup i Skæve. Arvinger: Jens Jensen i Mølholtet, Rasmus Christensen i Skæve brohus og Mads Hansen i stervboet på hustru(er)s vegne.

 

Side 5, 4. juli 1795, Karen Laursdatter, gift med tjenestekarl Niels Jensen ved Knudseje teglbrænderi. Barn: Peder Nielsen, 6 år. Til stede for den umyndige: afdødes stedfar Niels Jensen i Kærsgård. Vurdering: Christen Rasmussen i Skæveled og Søren Nielsen i Hugdrup.

 

Side 6, 12. sep. 1795, Søren Pedersen på Stagsted hede i Skæve, gift med Maren Laursdatter. Barn: Bodil Sørensdatter, 9 år. Tilsynsværge: Rasmus Christensen i Stagsted. Lavværge: Peder Thomsen på Langholt.

 

Side 6b, 23. sep. 1795, Niels Hansen i Mosen i Skæve, gift med Karen Thomasdatter. Af 1. ægteskab: Thomas Nielsen, 36 år, hjemme, Karen Nielsdatter gift med gårdmand Morten Bundgård i Stagsted, Anne Nielsdatter, tjener i Stagsted. Af 2. ægteskab: Dorthe Nielsdatter, hjemme. Lavværge: Steffen Jensen i Nymølle, senere i Falden i Jerslev.

 

Side 6b, 16. okt. 1795, gårdfæster Laurs Christensen i Byrdal i Skæve, gift med Lisbeth Jensdatter. Med afdøde Inger Christensdatter: Christen Laursen, 10 år. Af 3. ægteskab med den efterlevende enke: Inger Laursdatter, 5 år, Maren Laursdatter, ½ år. Pigernes værge: farbror Oluf Christensen i Føltved, for hvem Peder Nielsen Søndergård i Ovnstrup mødte. Morbror Christen Christensen i Vrensted mødte for sønnen. Lavværge: Niels Jensen i Teglbrænderiet. Vurdering: Niels Laursen i Ålgårdsodde og Jens Michelsen i Ovnstrup.

 

Side 7b, 29. okt. 1795, Mette Christensdatter i Dammen i Voer, gift med Claus Pedersen. Børn: Karen Clausdatter, 6 år, Kirsten Clausdatter, 4 år, Maren Clausdatter, 2 år, Mette Clausdatter, 4 uger. Værge: Jens Christensen Nørgård i Idskov repræsenteret af sin svoger Christen Pedersen i Idskov.

 

Side 9, 14. nov. 1795, Karen Simonsdatter i Ovnstrup i Skæve, gift med Peder Nielsen. Børn: Karen Pedersdatter, 12 år, Simon Pedersen, 10 år, Jens Pedersen, 7 år. Til stede, børnenes morbror og nærmeste frænde: Jens Simonsen i Ovstrup mølle i Jerslev.

 

Side 11, 19. februar 1796, Inger Nielsdatter ved Ledet i Hellum. Søskende: 1. Niels Nielsen i Øster Brønderslev sogn og by, 2. Johanne Nielsdatter gift med Ole Nielsen i Snæverholt i Hellum, 3. Margrethe Nielsdatter, ugift, uden opholdssted, 4. Jens Nielsen og 5. Anne Nielsdatter, men om de lever og hvor, vides ikke. Sidste livstegn var for ti år siden. Værende i huset: Anne Christensdatter, med hvem afdøde levede i et slags fællesskab, og dennes ganske blinde og affældige gamle far Christen Jensen. Vurdering: sognefoged Rasmus Nielsen i Hellum og Frants Nielsen i Øster Pajhede. Anne Christensdatter fik boet til fri rådighed.

 

Side 14, 18. marts 1795, Peder Rasmussen i Skindbjerg i Hellevad, gift med Mette Marie Thomasdatter. Søskendebørn: Anders Thomsen i Fejborg, Mette Thomasdatter gift med Jens Thomsen i Dorf i Dronninglund. Lavværge: Peder Pedersen i Lille Spånheden.

 

Side 14b, 6. maj 1795, Jens Laursen i Barkholt i Skæve, gift med Marie Sørensdatter. Børn af første ægteskab: 1. gårdmand Søren Jensen Vestergård i Skæve, 2. Niels Jensen, tjener på Knudseje teglbrænderi, 3. husmand Laurs Jensen i Bunkerne i Voer, 4. Simon Jensen, hjemme, 5. Johanne Jensdatter gift med Anders Christensen i Vitten. Med enken: 6. Else Jensdatter, tjener i Hugdrup, 7. Lisbeth Jensdatter, enke efter Laurs Christensen i Byrdal. Lavværge: Jens Sørensen i Birket.

 

Side 15, 7. maj 1796, enkekone Johanne Christensdatter, der sidst opholdt sig hos gårdfæster Christen Thomsen i Alleruptorp i Hellevad. Brordatter Helene Jensdatter gift med Jens Christensen i Try i Torslev skal være afdødes eneste arving.

 

Kort 2.

Side 15b, 24. maj 1796, Niels Thomsen ved Ledet i Skæve, gift med Maren Nielsdatter. Lavværge: Jens Jensen i Kirkeskoven i Hellevad. Søskendebørn: 1. Jens Andersen og hustru Mette Nielsdatter, 2. to brødre til sidstnævnte, Niels Nielsen i Betteby og Ole Nielsen i Endelt, begge i Voer, 3. tre søskende, Oluf Christensen i Føltved i Skæve, Niels Christensen i Vadum, Anne Marie Christensdatter gift med Niels Thomsen i Hallund, 4. to søstre, Margrethe Madsdatter gift med gårdmand Laurs Jensen i Aunkjøt og Anne Madsdatter gift med Christen Nielsen i Karmissig, begge i Skæve.

 

Side 17, 11. juni 1796, tjenestekarl Christen Nielsen hos Niels Laursen i Ålgårdsodde i Skæve. Søskende: Christen Nielsen, tjener i Randers, Laurs Nielsen, tjener Rasmus Andersen i Hald i Voer, Inger Nielsdatter, tjener Laurs Thomsen i Hytten i Skæve. Vidner: Christen Olesen af Baas og Mads Moldberg på Heden.

 

Side 17, 25. juli 1796, ungkarl Jens Christensen Bech, der i sin sidste svaghed havde ophold hos Jens Olesen i Rugholm i Skæve. Søstre: Maren Christensdatter gift med Ole Nielsen i Skibtved i Understed, afdøde Ingeborg Christensdatter gift med Ove Laursen i Smedbakken i Estrup i Hørby hendes datter Sidsel Ovedatter, 13 år, Anne Christensdatter gift med Anders Pedersen i Stenbakken i Hellevad. Til stede var afdødes søskendebarn Niels Bertelsen i Idskovkrog i Voer, som afdøde havde orienteret om sit bo. - I protokollen er to tætskrevne sider med navne på personer i Skæve og andre sogne, hvor afdøde havde dyr stående, vel omkring 30 køer, en del får og lam, nogle heste og også forskelligt andet: kobberkedel i Dyrheden og to tønder tran i Sæby. De fleste havde et enkelt dyr stående. Hos Peder Hestvang: 1 ko, 1 brun hoppe, 5 får med 5 lam og 4 andre lam. Der blev en pæn arv.

 

Side 20, 24. aug. 1796, gårdfæster Gregers Andersen i Solholt i Skæve, gift med Mette Olesdatter. Børn: Anders Gregersen, 18 år, Ole Gregersen, 16 år, Jens Gregersen, 14 år. Født værge: Jens Andersen i Mølholtet, for hvem Sindal Christensen i Aunkjøt mølle mødte. Lavværge: Ole Olesen i Lille Langheden i Dronninglund.

 

Side 21, 19. sep. 1796, Kirsten Laursdatter i Rosenhave i Hørby, gift med gårdfæster Christen Jochumsen. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

Side 22, 20. sep. 1796, Peder Christensen i Skindbjerg i Hellevad, gift med Mette Marie Thomasdatter. Lavværge: Jens Christensen i Trintveden i Dronninglund.

 

Side 28, 21. februar 1797, Maren Pedersdatter i Allerup i Hellevad, gift med Jens Laursen. Børn: Peder Jensen i Klæstrup, Inger Jensdatter gift med Laurs Jensen i Ajstrup sogn og by, Anne Jensdatter, for nærværende i Ålborg, Karen Jensdatter, ugift, tjener i Dorf i Dronninglund. Tilsynsværge: Jens Jacobsen i Allerup.

 

Side 28b, 1. april 1797, Mette Mortensdatter i Stagsted i Skæve, gift med Hans Christensen Mellergård. Børn: Maren Hansdatter, 15 år, Mette Hansdatter, 12 år, Christen Hansen, 8 år. Til stede på børnenes vegne: farbror Christen Christensen i Broevang (Brunvang?) i Voer.

 

Side 29, 8. april 1797, Karen Nielsdatter i Smågårdene i Skæve, gift med husmand Jens Mortensen. Børn: Søren Jensen, 30 år, Anne Jensdatter gift med Peder Andersen i Sæby, Maren Jensdatter, 36 år, Sophie Jensdatter, vanvittig.

 

Side 29, 24. april 1797, Anne Thomasdatter i Stagsted i Hellum, gift med Christen Nielsen. Søstre: Maren Thomasdatter gift med Peder Jensen i Hellevad, Bodil Thomasdatter, ugift. Brorsøn Jørgen Nielsen i Hellevad.

 

Side 32, 7. juni 1797, Margrethe Nielsdatter i Lille Nejsum i Skæve, gift med Christen Jensen. Af første ægteskab: Laurs Christensen i Søheden i Jerslev, Hans Christensen, 29 år, Christen Christensen, 22 år, begge hjemme.

 

Side 32b, 11. juni 1797, Ingeborg Jensdatter i Lyngrod i Hellevad, gift med husmand Christen Nielsen. Børn: Johanne Marie Christensdatter, 8 år, Bodil Kathrine Christensdatter, 5 år, Maren Christensdatter, 3 år. Født værge: farbror Jens Nielsen i gården Mosen i Hellevad.

 

Side 33, 29. juli 1797, Dorthea Andersdatter i Lille Spånheden i Skæve, gift med Peder Pedersen. Hendes børn: Mette Marie Thomasdatter, enke efter Peder Christensen i Skindbjerg, Karen Thomasdatter gift med Christen Sørensen i Trintveden i Ørsø i Dronninglund, Johanne Thomasdatter gift med Jens Christensen i Svinhaven i Dronninglund.

 

Side 33, 16. okt. 1797, Else Andersdatter i Bollehøj i Skæve, gift med Jens Hansen. Børn: Hans Jensen, 16 år, Else Jensdatter, 11 år. Født værge: Mads Hansen Bech i Hugdrup.

 

Side 34, 16. dec. 1797, Mads Christensen i Tøsbæk mølle i Skæve, gift med Kirsten Mortensdatter. Et uden lovligt ægteskab sammen avlet barn: Margrethe Madsdatter, 24 år. Født værge: Christen Ottesen i Lille Nejsum. Lavværge: Christen Nielsen i Karmissig.

 

Side 35b, 29. jan. 1798, husmand Jens Jensen i Krattet i Skæve, gift med Maren Laursdatter. Børn: Jens Jensen i Bunkerne i Voer, 40 år, Mette Kirstine Jensdatter, 17 år. Tilsynsværge: Morten Jensen i Stagsted. Lavværge: Hans Christensen i Stagsted.

 

Side 37, 9. maj 1798, Else Sørensdatter i Mosen i Skæve, gift med husmand Thomas Nielsen. Barn: Anne Marie Thomasdatter, 7 uger. Værge: morbror Simon Sørensen i Smågårdene i Skæve. Vurdering: Laurs Jespersen i Vrængmose og Thøger Christensen i Nymølle.

 

Side 38, 31. juli 1798, Niels Jensen i Ledet i Skæve, gift med Kirsten Marie Terkelsdatter. Barn: Dorthe Marie Nielsdatter, ½ år. Værge: farbror Christen Sørensen i Ørsø i Dronninglund.

 

Side 39b, 29. nov. 1798, gårdfæster Christen Jochumsen i Rosenhave i Hørby, gift med Else Hansdatter. Søn: Jacob Christensen, ¾ år. Født værge: Søren Madsen i Kæret i Skæve. Lavværge: Laurs Jensen, tjenende i Rosenhave, senere Niels Jensen i Lille Skærping. Lånte 1789 100 rdl. til Søren Bering til Hørbylund.

 

Side 42, 22. februar 1799, Maren Laursdatter i Hellum, enke efter Terkel Steffensen. Børn: Laurs Terkelsen, 17 år, Kirsten Terkelsdatter gift med Jens Hansen ved Ledet i Skæve, Maren Terkelsdatter, hjemme. Værge: farbror Laurs Steffensen i Smågårdene i Skæve.

 

Side 42b, 18. april 1799, Christen Christensen i Mærkmose i Hellum, gift med Ingeborg Sørensdatter. Børn: Christen Christensen, tjener på Vang, myndig, Peder Christensen i Bunkerne i Voer, Søren Christensen, 17 år, hjemme. Lavværge: Laurs Sørensen i Dahl i Jerslev.

 

Side 42b, 3. maj 1799, Maren Hansdatter i Try i Torslev, gift med gårdfæster Bertel Svendsen. Af 1. ægteskab: Christen Laursen, 21 år, for nærværende ved dragonregiment. Fællesbarn: Hans Christoffer Bertelsen, 16 år. Værge: Peder Andersen i Hammerhuset. Vurdering: sognefoged Jens Jespersen i Ålborggård og Jens Madsen i Nedergård i Try, begge i Torslev.

 

Kort 3.

 

Side 45b, 7. juli 1799, enke Johanne Christensdatter i Vestergård i Idskov i Voer. Børn: Christian Pedersen, 29 år, Christen Pedersen, 25 år, Morten Pedersen, 22 år, soldat ved regimentet, Mette Pedersdatter gift med Albert Christensen. Kurator: [halv]farbror Christen Ottesen i Lille Nejsum.

 

Side 46, 12. juni 1799, Morten Jensen i Stagsted Bundgård i Skæve, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Niels Mortensen, 6 år, Mariane Mortensdatter, 3 år, Mette Mortensdatter, ½ år. Værge: morbror Thomas Nielsen i Mosen i Skæve. Lavværge: Laurs Jensen i Mellergård i Stagsted. - Enken var ved skifteslutningen gift med Christen Olesen.

 

Side 52, 10. februar 1800, gårdfæster Jens Pedersen i Tuen i Torslev, gift med Anne Thomasdatter. Børn: Karen Jensdatter, 24 år, Peder Jensen, 20 år, Anne Jensdatter, 13 år, Thomas Jensen, 11 år, Christen Jensen, 8 år. Kurator og værge: morbror Peder Thomsen i Egeværstedet. Lavværge: Laurs Thomsen i Hytten i Skæve.

 

Side 52b, 24. marts 1800, Christen Christensen Boier i Skovhusene i Skæve. Bror Peder Christensen i Træholt, søster (Anne) Christensdatter gift med Christen Knapperhuset i Skæve.

 

Side 53, 17. juli 1800, tjenestekarl Ole Andersen hos Christen Christensen i Elsthave i Torslev. Søstre: 1. Else Andersdatter, opholder sig i Nørre Rævbakken i Torslev, 2. afdøde Maren Andersdatter, hendes børn: Niels Jensen, 36 år, tjener i Volsted, Christoffer Jensen, 30 år, tjener i Ravnsholt, Jens Jensen, 26 år, tjener i Koldbro mølle, Maren Jensdatter gift med Jens Laursen i Rævbakhus, alle i Torslev.

 

Side 53b, 18. juli 1800, Kirsten Mogensdatter i Råholt i Skæve, gift med Niels Andersen. Børn: Anne Nielsdatter, 20 år, Johanne Nielsdatter, 18 år. Værge: farbror Jens Andersen i Barkholt.

 

Side 54, 22. sep. 1800, Hans Nielsen i Oddingen i Hellevad, gift med Maren Laursdatter. Børn: Niels Hansen, 23 år, ved regimentet i Ålborg, Laurs Hansen, 17 år, tjener i Hugdrup, Anne Hansdatter, 16 år, Christen Hansen, 7 år. Værge: Niels Laursen i Betteby i Voer. Lavværge: Niels Jensen i Betteby.

 

Side 54b, 27. okt. 1800, husfæster Ole Nielsen i Holtet i Skæve. Søskende: Mads Nielsen, 50 år, Karen Nielsdatter, 59 år, Maren Nielsdatter, 57 år, alle ugifte hjemme i stervboet. Tilsyns­værge: Søren Christensen i Mølbakken.

 

Side 55, 28. okt. 1800, gårdfæster Rasmus Jensen i Hellum, gift med Maren Olesdatter. Børn: Laurs Rasmussen, 27 år, Ole Rasmussen, 24 år. Lavværge: Sr. Brønnum på Kastenskov. Skyldte 10 rdl. til Jens i Nakkebjerg, 17 til Sr. Brønnum på Kastenskov, 15 til Ole Bertelsen i Hebelstrup, 11 til Frants i Øster Pajhede og 3 til Poul i Pilgårds mølle.

 

Side 58, 13. mats 1801, enkemand Ole Nielsen i Lille Øgård i Try i Torslev. Børn: Niels Olesen, gift og er i stervboet, Jens Olesen i Karup sogn på Hørbylund gods, gift, afdøde Hans Olesen hans barn Else Hansdatter med farbror Jens i Karup som værge.

 

Side 59b, 13. nov. 1801, gårdfæster Jens Nielsen i Mosen i Hellevad, gift med Anne Jørgensdatter. Børn af første ægteskab: Christoffer Jensen i København, 26 år, Niels Jensen, 24 år, tjener i Poulstrup i Øster Hassing, Jens Jensen, 20 år, hjemme, Bodil Jensdatter gift med Christen Christensen Lille Tranget i Kirkeskoven i Hellevad, Sidsel Jensdatter gift med Niels Christensen Ørndal i Voer. Fællesbørn: Jørgen Jensen, 14 år, Sophie Jensdatter, 10 år, Peder Chr. Jensen, 1 år. Værge for sidste kuld: farbror Christen Nielsen i Lyngrod i Hellevad. Lavværge: Jacob Jørgensen i Bastrup i Hellevad.

 

Side 63, 2. marts 1802, Anne Christensdatter i Ledet i Hellum. Hendes far i stervboet, Christen Jensen, gammel, blind og sengeliggende. Sognefoged Rasmus Nielsen pålægges at påse den nødlidende arvings tarv. Ved skifteslutningen 12. dec. 1805 var faderen død og også afdøde Annes svage og affældige mor, af Hellevad sogns fattige, som før sin død blev indlemmet i de fattiges sal.

 

Side 64, 3. marts 1802, gårdfæster Jens Michelsen i Ovnstrup i Skæve, gift med Margrethe Andersdatter. Børn: Michel Jensen, 9 år, Anders Jensen, 8 år. Værge: Anders Pedersen Søndergård i Ovnstrup. Lavværge: Jesper Laursen i Store Vrængmose.

 

Side 66, 9. juni 1802, gårdfæster Bertel Svendsen i Try i Torslev, gift med Kirsten Nielsdatter. Af første ægteskab med Maren Hansdatter: Hans Christoffer Bertelsen, 19 år. Fællesbarn: Mette Marie Bertelsdatter, ¾ år. Værge for drengen: farbror Rasmus Svendsen i Store Fuglsang. For pigen: morfar Niels Sørensen i Donskov.

 

Side 68, 20. jan. 1803, Christen Jensen i Lyngså i Albæk, gift med Inger Jensdatter. Børn: Peder Christensen, 28 år, tjener i Kringelhede, Thomas Christensen, 24 år, Christen Christensen, 18 år. Lavværge: Niels Christensen i Bæksig i Albæk.

 

Side 68b, 25. maj 1803, Karen Jensdatter i Søndergård i Ovnstrup i Skæve, gift med gårdfæster Christen Olesen. Børn: Ole Christensen, 4 år, Anne Marie Christensdatter, 17 år. Født værge: Steffen Jensen i Falden i Jerslev.

 

Side 70, 29. juni 1803, Maren Thomasdatter i Store Holskov i Hellevad, gift med Thomas Jensen. Børn: Maren Thomasdatter, 21 år, gift med Christen Simonsen i Horsens på Langholt gods, Bodil Thomasdatter, 19 år, Marie Thomasdatter, 10 år. Værge: morbror Christen Thomsen i Allerup torp. Ved skifteslutningen var Bodil gift med Christen Olesen i Store Holskov.

 

Side 71, 29. juni 1803, Maren Pedersdatter i Kirkeskoven i Hellevad, gift med Govert Poulsen. Børn: Christen Govertsen, 11 år, Peder Chr. Govertsen, 6 år, Jens Govertsen, 3 år, Johanne Govertsdatter, 9 år. Værge: farbror Mads Poulsen i Dorf i Dronninglund.

 

Side 73,  26. okt. 1803, Jens Fladkær Michelsen i Smågårdene i Skæve, gift med Lisbeth Jensdatter. Børn: Birthe Jensdatter, 7 år, Marie Jensdatter, 3 år, Kirsten Jensdatter, ¾  år. Værge: Ole Christensen i Føltved i Skæve. Lavværge: Anders Christensen i Vitten.

 

Kort 4.

Side 75b, 24. jan. 1804, Hans Nielsen i Tuebakken i Skæve, gift med Johanne Laursdatter. Børn: 1. Laurs Hansen i Fladkær i Skæve, 44 år, 2. Niels Hansen i Hallund by og sogn, 3. afdøde Maren Hansdatter gift med Anders Nielsen i Hansbæk i Jerslev, hendes børn: Niels Andersen, 21 år, Mariane Andersdatter, 15 år, Johanne Andersdatter, 12 år, Christiane Andersdatter, 6 år, alle hos faderen. 4. Ingeborg Hansdatter, 36 år, hjemme. Hendes værge: Niels Laursen i Ålgårdsodde. Lavværge: Laurs Hansen i Sellebakken i Skæve. Til gode hos Christen Nymølle 32 rdl. Laurs Thomsen i Hytten 5 rdl. Laurs Fladkær 34 rdl. Anders Nielsen i Hansbæk 10 rdl.

 

Side 78, 23. april 1804, tjenestepige Anne Eriksdatter hos Niels Sørensen i Donskov i Torslev og gift med Anders Nielsen samme sted. Datter: Anne Marie Andersdatter, omtrent 3 år. Værge: morbror Anders Eriksen i Hejselt i Torslev.

 

Side 79, 16. april 1804, tjenestekarl Niels Olesen hos Christen Christensen i Elsthave i Torslev. Søskende: Jens Olesen i Hugdrup, Christoffer Olesen i Væsberg i Sulsted sogn, Kirsten Olesdatter gift med Jens Nielsen i Birket i Skæve, Maren Olesdatter gift med Jens Jensen i Store Brønden i Skæve.

 

Side 84, 1. juli 1804, gårdfæster Jens Andersen i Vester Idskov i Voer, gift med Dorothea eller Dorthe Christensdatter. Barn: Anne Jensdatter, 17 år. Værge: Jesper Laursen i Store Nejsum. Lavværge: Christen Bertelsen i den anden Vester Idskov. Senere gårdens nye fæster [og enkens nye mand], Jens Nielsen.

 

Side 85b, 26. okt. 1804, Anne Margrethe Christensdatter i Ravnsholt i Skæve, gift med Christen Pedersen. Barn: Peder Christensen, 12 uger. Værge: morfar Christen Ottesen i Lille Nejsum.

 

Side 86, 12. dec. 1804, Inger Andersdatter i Årkeledet i Skæve, gift med husmand Laurs Jensen. Søskende: 1. afdøde Ingeborg Andersdatter gift med Thomas Jensen i Vester Hassing by og sogn, hendes børn: Jens Thomsen i Vester Hassing og Mette Cathrine Thomasdatter gift med tambur Esben Müller i Ålborg. 2. afdød halvbror Jens Ibsen i Smågårdene i Skæve, hans børn: Christen Jensen i stervboet og Maren Jensdatter i Hørby, hvor vides ikke.

 

Side 88, 14. marts 1805, gårdfæster Christen Pedersen i Idskov i Voer, gift med Ingeborg Christensdatter. Af første ægteskab: 1. Peder Christensen i Kirkeskoven i Hellevad, 35 år, 2. Morten Christensen, tjener på Dybvad hovedgård, 32 år, 3. Maren Christensdatter gift med Thomas Nielsen i Mosen i Skæve, 4. Anne Christensdatter gift med Jørgen Jørgensen, værende i Rykind, - senere i Lovsig eller Damsig. Af andet ægteskab: 5. Christen Christensen, 26 år, 6. Kirsten Christensdatter, 20 år, begge hjemme, 7. Dorthea Christensdatter, 15 år, tjener i Solholt i Skæve. Værge: ældste søn Peder. Lavværge: Jens Christensen. Vurdering: Christen Christensen i Dammen og Christen Pedersen i Idskov, begge i Voer.

 

Side 90, 19. marts 1805, gårdfæster Niels Laursen i Ålgårdsodde i Skæve, gift med Bente eller Benedikte Christensdatter. Børn: Christen Nielsen, 26 år, hjemme, Birthe Marie Nielsdatter gift med Rasmus Andersen i Hald i Voer, Sidsel Nielsdatter gift med Christen Nielsen i Mildal i Jerslev, Ingeborg Nielsdatter gift med Laurs Nielsen i Stensholt i Skæve, Else Marie Nielsdatter gift med Christen Christensen i Baas i Skæve, Karen Nielsdatter, ugift hjemme, med værge: Christen Nielsen i Mildal. Lavværge. Rasmus Andersen i Hald.

 

Side 91.102, 9. april 1805, gårdfæster Christen Olesen i Baas i Skæve, gift med Dorthea Christensdatter. Børn: Christen Christensen, 27 år, Ole Christensen, 25 år, Maren Christensdatter, 19 år, alle hjemme. Værge: ældste søn. Lavværge: Christen Nielsen i Mildal i Jerslev.

 

Side 92b, 4. juni 1805, gårdfæster Niels Bertelsen i Idskovkrog i Voer, gift med Malene Pedersdatter. Børn: Bertel Nielsen, 16 år, Christen Nielsen, 9 år, Karen Nielsdatter, 7 år, Sophie Nielsdatter, 6 år. Værge: farbror Christen Bertelsen i Idskov. Lavværge: Rasmus Andersen i Hald, senere Jens Nielsen i Idskov. Omfattende skifte, side 94.96.109.115.116.123.134. Havde lånt 104 rdl. til Nejsum på Gærumgård og mindre beløb til bl.a. Christen i Vester Gårdsholt, Niels Christensen i Ørvad, Jens Mellergård i Idskov, Christen Hjort i Bunkerne, Jacob Hejselhuset, Christen Svamp, Morten Endel, Terkel Bertelsen, Jens Hjort i Smågårdene, Niels på Ovnstrup hede, Niels Teglbrænder, Jens Rugholm, Slot Jens og Niels Bjørn i Aså, Jens Bertelsen i Store Bouet og Ole Nielsen i Fjeldgård.

 

Side 93, 15. juni 1805, Jens Andersen i Føltved i Hellevad, gift med Mette Nielsdatter. Børn: Anders Jensen, omkring 50 år, hjemme, Christoffer Jensen i Øster Brønderslev by og sogn, 45 år, Niels Jensen, 40 år, hjemme. Lavværge: Ole Nielsen i Endelt i Voer.

 

Side 95b, 13. juni 1805, gårdfæsterinde Mette Olesdatter i Solholt i Skæve. Børn: Anders Gregersen, 27 år, Ole Gregersen, 25 år, Jens Gregersen, lidt over 23 år. Kurator: morbror Ole Olesen i Lille Langheden i Dronninglund.

 

Side 97, 28. okt. 1805, Anne Poulsdatter i Smågårdene i Skæve, gift med Ole Sørensen. Børn: Søren Chr. Olesen, 5 år, Anders Olesen, 3 år.

 

Side 100, 19. februar 1806, Sidsel Jensdatter i Hellum by, gift med Jens Andersen. Børn: Anders Jensen, 9 år, Peder Jensen, 7 år, Jens Chr. Jensen, 5 år, Søren Jensen, 3 år, Anne Johanne Jensdatter, 12 år, Kirsten Jensdatter, 10 år. Værge: Thomas Jensen i Hellum.

 

Side 101, 31. marts 1806, Bodil Jensdatter i Kirkeskoven i Hellevad, gift med husmand Christen Christensen Tranget. Børn: Jens Chr. Christensen, 2 år, Ane Sophie Christensdatter, 6 år. Værge: morbror Gregers Christensen i Lovsig i Skæve.

 

Side 104b, 5. april 1806, husmand Peder Christensen på Langholt mark i Skæve, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Christen Pedersen, 22 år, tjener i Ørslev i Torslev, Christen Pedersen, 16 år, tjener på Knudseje, Søren Pedersen, 10 år, tjener i Try i Torslev, Peder Pedersen, 6 år, hjemme, Johanne Marie Pedersdatter, 24 år, tjener i Aunkjøt i Skæve, Anne Kirstine Pedersdatter, 18 år, tjener i Hugdrup, Kirsten Pedersdatter, 13 år, tjener i Ovnstrup. Værge: Rasmus Christensen i Skæve brohus. Lavværge: Laurs Mortensen på Langholt mark.

 

Kort 5.

 

Side 107b, 5. maj 1806, Karen Pedersdatter i Lyngså i Albæk, gift med Jacob Thomsen. Børn: Thomas Jacobsen, 18 år, Anne Jacobsdatter, 14 år. Værge: Laurs Pedersen i Lyngså by.

 

Side 108b, 24. sep. 1806, Anne Madsdatter i Mølbakken i Skæve, gift med Søren Andersen. Børn: Anders Sørensen, ¾ år, Anne Kirstine Sørensdatter, (11) år, Else Sørensdatter, 8 år. Værge: Laurs Thomsen i Hytten.

 

Side 109, 9. okt. 1806, Holger Andersen og hustru Johanne Pedersdatter i Smågårdene i Skæve. Børn: Jens Holgersen, 30 år, tjener i Ormholt i Torslev, Peder Holgersen , 29 år, hjemme, Dorthea Holgersdatter, 27 år, hjemme, Karen Holgersdatter, 24 år, tjener i Fladkær i Torslev. Konens datter: Maren Christensdatter, 40 år. Den ældste, Jens, var værge for de to fruentimmere i stervboet.

 

Side 113, 15. okt. 1807, Maren Christensdatter i Sellebakken i Skæve, gift med Laurs Hansen. Børn: Hans Chr. Laursen, 12 år, Christen Laursen, 3 år, Johanne Marie Laursdatter, 19 år, Mette Laursdatter, 15 år. Værge: Niels Jensen på Langholt mark.

 

Side 114, 19. marts 1807, husmand Jens Jensen og hustru Maren Olesdatter i Store Brønden i Skæve. Konens søn: Ole Jensen, tjener på Egebjerg i Ugilt. Såvel på mandens som konens side: Mads Jensen i København, myndig, Hans Jensen i stervboet, myndig, Jens Jensen, 15 år, tjener i Stagsted i Skæve, Anne Sophie Jensdatter, 22 år, hjemme. Født værge: Jens Olesen i Hugdrup Nørgård. Senere Jens Pedersen i Store Brønden og Hans Jensen i Ørvad.

 

Side 115, 25. april 1807, fæsterinde Ingeborg Sørensdatter i Mærkmose i Hellum. Børn: Søren Christensen, 28 år, tjener i Pilgårds mølle, Birthe eller Birgitte Christensdatter, 31 år, hjemme. Værge: morbror Laurs Sørensen i Dahl i Jerslev. [Evt. flere kuld og forglemmelse. Side 42b er der to sønner mere og datteren er ikke nævnt.]

 

Side 117, 8. juli 1807, gårdfæster Søren Nielsen i Hugdrup Søndergård i Skæve, gift med Kirsten Pedersdatter. Hans børn: Peder Sørensen, 21 år, tjener i Hugdrup Søndergård, Mariane Sørensdatter, 25 år, tjener Peder Pedersen i Hugdrup, Karen Sørensdatter, 22 år, hjemme, Christen Sørensen, 6 år og Kirsten Marie Sørensdatter, ¾ år, begge hjemme. Værge: Bertel Jensen i Søndergård i Idskov i Voer. Lavværge: Jens Nielsen i Idskov, senere Anders Sørensen i Hugdrup [enkens nye mand].

 

Side 117b, 14. juli 1807, gårdfæster Anders Christensen i Langholt i Skæve, gift med Elisabeth Steffensdatter. Børn: Steffen Andersen, 10 år, Christen Andersen, 8 år, Inger Marie Andersdatter, 4 år, alle hjemme. Ansat værge: Niels Christensen i Snorren i Skæve. Lavværge: Christen Pedersen i Løgtholt i Dronninglund.

 

Side 119b, 15. juli 1807, Maren Jensdatter i Bunkerne i Voer, gift med Peder Christensen. Børn: Christen Pedersen, 6 år, Mariane Pedersdatter, 1 år. Værge: Jens Laursen i Bunkerne.

 

Side 121, 23. juli 1807, Laurs Hansen i Fladkær i Skæve, gift med Maren Michelsdatter. Børn: Hans Chr. Laursen, 11 år, Anne Laursdatter, 18 år, Johanne Laursdatter, 16 år, Christiane Laursdatter, 7 år. Værge: Peder Moustsen i Egeværstedet. Lavværge: Christen Nielsen i Karmissig.

 

Side 123, 8. aug. 1807, Johanne Christensdatter i Bødkerhuset i Try i Torslev, gift med Niels Christensen. Børn: Christen Nielsen, 26 år, tjener i Hjortnæs i Børglum, Jacob Nielsen, 23 år, artillerist ved regiment, hvilket vides ikke, Anne Marie Nielsdatter, 19 år, hjemme. Værge: Jens Christensen i Try i Torslev.

 

Side 124, 9. aug. 1807, husfæster Jens Jeppesen i Hammerværstedet i Skæve, gift med Maren Johnsdatter eller Johansdatter. Barn: Jens Chr. Jensen, 19 år, hjemme. Værge: Laurs Sørensen i Dahl i Jerslev. Lavværge: Christen Nielsen i Karmissig.

 

Side 125, 8. aug. 1807, Kirsten Nielsdatter i Barkholt i Skæve, gift med Jens Andersen. Børn: Anders Jensen, 31 år, Niels Jensen, 22 år, Johanne Jensdatter, 26 år. Værge: Niels Andersen i Råholt.

 

Side 125, 10. okt. 1807, Laurs Thomsen i Hytten i Skæve, gift med Dorthe Bertelsdatter. Børn: Thomas Laursen, 31 år, Bertel Laursen, 30 år, begge hjemme, Christen Laursen, 29 år, ved 3. jyske infanteriregiment i København. Lavværge: Christen Thøgersen i Nymølle.

 

Side 126, 12. okt. 1807, Christen Olesen i Ovnstrup i Skæve, gift med Anne Laursdatter. Hans børn: Ole Christensen, 8 år, Anne Marie Christensdatter, 21 år, begge hjemme. Værge: Anders Christensen i Vitten i Skæve. Lavværge: Laurs Christensen i Kraghede i Hørby.

 

Side 127, 3. nov. 1807, gårdfæster Jens Olesen i Hugdrup Nørgård, gift med Karen Sørensdatter. Børn: Ole Jensen i Smågårdene, 35 år, Elisabeth Jensdatter, 42 år, gift med Jens Sørensen i Byrdal i Skæve, Sophie Jensdatter, 37 år, gift med Peder Laursen i Heden i Skæve,  Maren Jensdatter, 32 år, gift med Jens Sørensen i stervboet, Helvig Jensdatter, 26 år. Værge: Anders Christensen i Vitten i Skæve. Lavværge: Søren Jensen i Nørre Krogsdam i Torslev.

 

Side 130b, 19. jan. 1808, husfæsterinde Maren Laursdatter i Krathuset i Skæve. Afdød helsøster Anne Laursdatter, hendes børn: Kirsten Frederiksdatter gift med Iver Thomsen på Langholt mark, Jens Frederiksen i (Lyby) sogn, hvor han skal være degn og skolelærer, Kirsten Frederiksdatter gift med Frants Sørensen på Asdal mark i Asdal.

 

Kort 6.

 

Side 142b, 27. april 1808, fæsterinde Else Michelsdatter i Kirkeskoven i Hellevad. Børn: Hans Andersen, 26 år, ved artilleriregiment i København, Mette Andersdatter gift med Jens Mortensen Pandbjerg i Højstrup i Torslev, Birthe Andersdatter gift med Peder Pedersen i Rugholm i Skæve.

 

Side 148b, 12. juni 1809, gårdfæster Søren Chr. Andersen i Mølbakken i Skæve, gift med Karen Olesdatter. Hans egne børn: Kirstine Sørensdatter, 13 år, Else Johanne Sørensdatter, 10 år. Værge: Thomas Laursen i Hytten i Skæve. Lavværge: Christen Nielsen i Milbak i Jerslev.

 

Side 150, 18. okt. 1809, Christen Christoffersen i Smågårdene i Skæve, gift med Maren Sørensdatter. Datter: Maren Christensdatter, 48 år. Værge: Christen Pedersen i (Dig)huset i Torslev. Lavværge: Jens Sørensen i Birket i Skæve.

 

Side 150, 28. okt. 1809, Margrethe Sørensdatter i Diget i Hellum, gift med Jens Jeppesen. Børn: Søren Jensen, 28 år, Jeppe Jensen, 22 år, begge udkommanderet til militærtjeneste, Kirsten Jensdatter gift med Laurs Jacobsen, taffeldækker og bor i Ålborg, Anne Jensdatter gift med Christen Pedersen, der tjener på Voergård i Voer.

 

Side 151b, 10. nov. 1809, Thomas Andersen i Topperhuset i Skæve. Børn: Niels Thomsen, 36 år, udkommanderet som stykkusk ved 3. jyske infanteriregiment, Anders Thomsen, 21 år, hjemme. Ansat kurator: Bertel Søndergård i Idskov.

 

Side 154, 4. april 1810, fæsterinde Anne Thomasdatter i Tuen i Skæve. Børn: Peder Jensen, 30 år, i Stagsted i Hellum, Thomas Jensen, 21 år, hjemme, Christen Jensen, 18 år, hjemme, Karen Jensdatter, 33 år, hjemme, Anne Jensdatter, 24 år, tjener i Skæve præstegård. Værge: Peder Thomsen i Egeværstedet.

 

Side 156, 7. juni 1810, fæsterinde Kirsten Mortensdatter i Tøsbæk mølle. Datter Margrethe Madsdatter, som opholder sig på stervbostedet, separeret fra Peder Pedersen, værende i Ravnstrup mølle i Ørum sogn. Lavværge: Anders Mortensen i Teglovnen i Skæve.

 

Side 158, 10. aug. 1810, husmand Jens Andersen på Bakken i Torslev, gift med Kirsten Sørensdatter. Hans datter: Anne Marie Jensdatter, 27 år. Værge: Frants Jensen i Torslev. Lavværge: Anders Nielsen i Lille Krogen i Torslev.

 

Side 158b, 28. sep. 1810, Karen Jespersdatter i Egeværstedet i Skæve, gift med husfæster Peder Thomsen. Hendes børn: Jens Jensen i Nørkæret i Hellum, 34 år, Helene Susanne Pedersdatter, 45 år, gift med Thomas Pedersen i Tuebakken i Skæve.

 

Kort 7.

 

Side 159, 30. okt. 1810, Christen Christensen i Fælden i Hellevad, gift med Karen Christensdatter. Børn: Hans Chr. Christensen, 10 år, Christen Christensen, 7 år, Anne Kirstine Christensdatter, 5 år, Mette Kirstine Christensdatter, 3 år. Født værge: Gunde Hansen i Meller Pajhede i Jerslev. Lavværge: Jens Andersen i Fælden.

 

Side 159, 5. februar 1811, Jens Nielsen i Store Nejsum i Skæve, gift med Mette Olesdatter. Børn: Ole Jensen, 21 år, Anne Jensdatter, 17 år, begge hjemme. Værge: Christen Pedersen i Slotved i Sindal. Ved skifteslutningen var det Christen Pedersen i Dighuset i Torslev. Lavværge: Christen Olesen i Broens mølle i Hørby.

 

Side 161b, 8. februar 1811, Sophie Jensdatter i Broen i Skæve, gift med Peder Laursen. Børn: Christen Pedersen, 12 år, Jens Pedersen, 9 år, begge i Solholt i Skæve, Karen Pedersdatter, 14 år, hjemme, Ane Cathrine Pedersdatter, 6 år, hjemme, Inger Marie Pedersdatter, 2 år, i Store Brønden i Skæve. Født værge: Ole Jensen i Store Krogsdam.

 

Side 164b, 8. marts 1811, Christen Pedersen i Galtrup i Torslev, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Christen Christensen, 17 år, Peder Christensen, 12 år, Maren Christensdatter, 14 år, alle hjemme. Værge: farbror Peder Christensen i Stendal i Karup. Lavværge: Peder Pedersen i Stendal.

 

Side 165a, 28. maj 1811, Søren Andersen i Try Vestergård i Torslev, gift med Anne Margrethe Nielsdatter. Børn: Anders Sørensen, 19 år, Niels Sørensen, 18 år, Anne Sørensdatter, 14 år, alle hjemme. Værge: Rasmus Svendsen i Fuglsang, senere Mads Christensen i Kirketerp i Torslev. Lavværge: Laurs Nielsen i Skavange i Torslev.

 

Side 167, 22. juni 1811, gårdfæster Niels Pedersen i Store Fjem i Torslev, gift med Maren Nielsdatter. Søskende: Jens Pedersen i Bechen ved Skellet i Voer, Karen Pedersdatter gift med Christen Thomsen i Snedkergården i Hørby, Kirsten Pedersdatter gift med Anders Sørensen i Hugdrup i Skæve. Lavværge: Søren Jensen i Nørre Krogsdam i Torslev.

 

Side 169, 13. okt. 1811, Maren Laursdatter i Hugdrup i Skæve, gift med Peder Chr. Nielsen. Børn: Laurs Chr. Pedersen, 16 år, Else Pedersdatter og Anne Pedersdatter, alle hjemme. De tvende sidstes alder vides ej, men de er ugifte.

 

Side 170, 4. maj 1812, Else Nielsdatter i Nødbakken i Skæve, gift med Niels Hansen. Børn af 1. ægteskab: Peder Bertelsen i Hellum by, 40 år, hvis kone Ide Dorthea Pedersdatter mødte, Anne Bertelsdatter gift med skolelærer Niels Stenstrup i Sterup i Jerslev, Maren Bertelsdatter, 39 år, tjener i Sterup. Hendes værge: svoger Stenstrup pga. hendes brors sygdom.

 

Side 171, 9. sep. 1812, husfæsterinde Mette Christensdatter i Kirkeskoven i Hellevad, gift med Christen Jensen. Børn: Peder Christensen, gift og bor i Årkeledet i Skæve, 39 år, Christen Christensen, 23 år, tjener i Aså i Dronninglund, Anne Christensdatter gift med Jens Christensen Ågård i Nymarkshus i Ørum, Maren Christensdatter, 32 år, gift med skoleholder Thrane i Ørum skole og by, Inger Christensdatter, 30 år, ugift, tjener på Bøgsted i Astrup, Anne Margrethe Christensdatter gift med Christen Christensdatter her i stervboet.

 

Side 171b, 18. sep. 1812, Gert Laursen i Skindbjerg i Hellevad, gift med Mette Marie Thomasdatter. Søskende: 1. Peder Laursen, bor nogle mil sønden Ålborg, men stedet vides ikke, 2. afdøde Mads Laursen i Klæstrup i Jerslev hans børn: Laurs Madsen, 16 år, Peder Madsen, 6 år, Maren Madsdatter, 12 år, alle hjemme. 3. afdøde Kirsten Laursdatter gift med Niels Laursen i Hallund by, hendes børn: Laurs Nielsen i Løth i Jerslev, 44 år, Niels Nielsen, 36 år, for tiden i Ålborg, Mads Nielsen, 26 år, soldat og udkommanderet til Stege på Møn, Laurs Nielsen, også soldat og udkommanderet til Stege, Mette Cathrine Nielsdatter gift med Laurs Jensen i Hallund by, afdøde Bodil Nielsdatter gift med Peder Pedersen i Hallund, hendes søn Niels Pedersen, 3 år. 4. Johanne Laursdatter gift med Niels Steffensen i Ørum by og sogn. Lavværge: Peder Christensen i Trintveden i Dronninglund.

 

Side 173, 20. marts 1813, Margrethe Nielsdatter i Vester Idskov i Voer, gift med Christen Pedersen. Børn: Niels Christensen, 11 år, Johanne Christensdatter, 13 år, Anne Christensdatter, 6 år, Maren Christensdatter, 4 år, alle hjemme. Værge: Jørgen Jørgensen i Idskov.

 

Side 173, 23. marts 1813, Peder Pedersen i Lille Spånheden i Skæve, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Peder Pedersen, 10 år, Dorthea Pedersdatter, 5¾ år. Værge: Mads Pedersen i Allerup i Hellevad. Lavværge: Thomas Nielsen i Mølhaven i Skæve og Laurs Andersen i Spånheden.

 

Side 174b, 23. marts 1813, Hans Sørensen i Store Spånheden i Skæve, gift med Mette Jensdatter. Børn: Søren Hansen i stervboet, 43 år, Maren Hansdatter gift med Gregers Christensen i Lovsig i Skæve, Anne Hansdatter gift med Hans Christensen i Stagsted i Skæve. Lavværge: Hans Jensen i Stagsted i Skæve.

 

Side 175, 4. okt. 1813, Rebekka Madsdatter i Allerup i Hellevad, gift med Christen Christensen. Søn: Christen Christensen, 3 år. Født værge: Mads Pedersen i Allerup.

 

Side 175b, 14. dec. 1813, Maren Laursdatter i Lille Nejsum i Skæve, gift med Simon Pedersen. Barn: Maren Simonsdatter, 13 uger, er i Stagsted. Født værge: Laurs Jensen i Stagsted.

 

Side 177, 18. marts 1814, Christen Christensen i Kirkeskoven i Hellevad, gift med Anne Margrethe Christensdatter. Barn: Christen Christensen, 1½ år. Værge: Jens Nielsen i Vester Idskov i Voer. Lavværge: skolelærer Laurs Nielsen i Spånheden skole i Skæve. Ved skifteslutningen var enken gift med Peder Christensen Holdensgård i Kirkeskoven.

 

Side 177b, 29. okt. 1814, Christen Pedersen i Mølholtet i Skæve, gift med Maren Laursdatter. Datter: Christiane Christensdatter, 1½ år. Værge: farbror Peder Pedersen i Søndergård i Lem, som mest opholder sig i Ravnstrup mølle i Ørum.

 

Side 183, 1. februar 1815, Jens Jeppesen i Diget i Hellum, gift med Kirsten Pedersdatter. Børn: [med Margrethe Sørensdatter]. Søren Jensen, 37 år, udkommanderet, Jeppe Jensen, 26 år, udkommanderet, Kirsten Jensdatter, gift, men mandens navn vides ej, dog skal de begge opholde sig i Ålborg, Anne Jensdatter gift med Christen Pedersen, tjenende i Stagsted i Skæve. Værge: morbror Niels Sørensen i Heden i Skæve. Lavværge: Rasmus Nielsen i Hellum. 19. dec. 1812 var på Kølskegård indgået forlig mellem Jens Jeppesen og Maren Laursdatter om hans bidrag til opfostring af deres slegfredsbarn.

 

Side 182, 20. maj 1815, Mette Andersdatter i Lille Brønden i Skæve, gift med Jens Hansen. Hendes børn af 1. ægteskab: Peder Christensen i Svennum i Jerslev, 40 år, Johanne Christensdatter gift med Jørgen Pedersen ved Skellet i Skæve.

 

Side 184b, 6. april 1816, Søren Jensen i Krogsdam i Torslev, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Sørensen i Hugdrup Nørgård, 28 år, Jens Sørensen i Try Vestergård, 27 år, Niels Sørensen, 25 år, Kirsten Marie Sørensdatter, 36 år, gift med Niels Skoleholder i Baskær skole, Karen Sørensdatter gift med Mads Rævmose i Torslev, Mette Kirstine Sørensdatter, ugift hjemme. Lavværge: Christen Nielsen i Bredmose i Hørby.

 

Side 187b, 21. februar 1817, Mette Mortensdatter i Stagsted Mellergård i Skæve, gift med Laurs Jensen. Afdød datter Maren Laursdatter gift med Simon Pedersen i Lille Nejsum, hendes datter Maren Simonsdatter er i stervboet, er 4 år og eneste arving.

 

Side 187b, 28. maj 1817, Inger Marie Jensdatter i Kirkeskoven i Hellevad, gift med Jens Jensen. Bror, indsidder Niels Jensen i Ørum by, afdød bror Søren Jensen i Ørum, hans børn, 1. Jens Sørensen, død og efterladt, a. Christen 10 år, b. Søren, 7 år, c. Mette Marie 6 år. 2. Niels Sørensen i Ørum by, 3. Dorthe Sørensdatter gift med skolelærer Bjerringgård i Dorf skole. Afdød bror Christen Jensen i Bjørnholm, hans datter Dorthe Marie gift med Anders Simonsen i førnævnte Bjørnholm og datter Anne i København, det vides ej om hun er gift. Afdød søster Maren Jensdatter gift med Jens Svendsen i Trøderup, hendes børn: Svend Jensen i Allerup i Hellevad, Jens Jensen i Kokkenborg i Dronninglund, Karen Marie Jensdatter, enke efter Mathias Jensen i Rugholm i Øster Hassing, Dorthe Jensdatter, enke efter Bertel Sørensen i Vester Hassing.