Knudseje fæstebreve fra 1815. G 22 – 2.

 

Side 25, 6. sep. 1815, Jens Jensen Karmisholt, Årkeledet i Skæve, som Peder Christensen er fratrådt. På indfæstningen rester 280 rdl.

 

25b, 13. sep. 1815, Jens Thomsen Ørtoft, Bollehøj i Skæve på 0-1-1-1 tdr. hartkorn, som Jens Pedersens enke har frasagt sig på anordnet måde.

 

26b, 9. sep. 1816, Søren Christensen Krogsdam, Heden i Skæve på 2 skpr. hk., som hans svigerfar Niels Christensen har afstået. Indfæstning 30 rdl.

 

27b, 25. dec. 1816, Jørgen Christensen Kirkeskov, Mølbakken i Skæve på

1-7-0-0 tdr. hk., som Søren Chr. Andersen har frasagt sig på anordnet måde.

 

28a, 20. sep. 1817, Christen Hansen Stagsted, Stagsted i Skæve på 4 tdr. hartkorn, som Laurs Jensen har frasagt sig. Indfæstning 200 rdl. inden årets udgang.

 

29a, 14. sep. 1818, Jens Christensen Krogsdam, sted i Ørvad i Skæve på

0-4-0-1 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Jens Mogensen afstår. Aftægt til svigerfaderen.

 

29b, 14. sep. 1818, Jens Christensen Kærsgård, Tøsbæk mølle i Skæve på

1-3-0-2 tdr. hartkorn ager og eng og 1-6-3-2 tdr. mølleskyld, som Søren Bieringgård har beboet. I gyden, som går fra St. Karmisholt til skoven eller fælledet, må fæsteren intet optage til dyrkning.

 

30, 9. sep. 1819, Christen Govertsen Vester Hassing, sted i Kirkeskov i Hellevad, som hans far Govert Poulsen har frasagt sig.

 

31a, 8. sep. 1818, Christen Laursen Røgelhede, hus i Ørvad i Skæve på 0-6-2-0 tdr. hk., som Hans Jensen på lovlig måde er fratrådt. Indfæstning 30 rdl.

 

31b, 11. sep. 1819, Christen Christensen Elsthauge, Elsthave i Torslev på 2-4-2-0 tdr. hartkorn, som hans mor Inger Pedersdatter nu har afstået og hvor hun får aftægt.

 

32, 21. aug. 1820, Niels Nielsen Aså, Baas i Skæve på 3 tdr. hartkorn, som Christen Christensen på lovlig måde har frasagt sig.

 

33a, 21. aug. 1820, Simon Pedersen Ovnstrup, hus i Ørvad i Skæve på 0-6-2-0 tdr. hartkorn, som Christen Laursen på lovlig måde har frasagt sig. Indfæstning 150 rdl. i to rater.

 

34a, 21. aug. 1820, Peder Jensen Tuen, hus i Stagsted i Hellum på 0-6-1-2 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen sidst beboede.

 

34b, 21. aug. 1820, Jens Jensen Eggerverstedet, Mærkmose i Hellum på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Christensen sidst beboede.

 

35a, 21. aug. 1820, Johannes Jensen Hellum, Diget i Hellum på 1 skp. hartkorn, som Jens Jepsen fradøde.

 

35b, 31. aug. 1820, Christen Laursen Røgelhede, Krogsdam i Torslev på 6-1-0-0 tdr. hartkorn, som Søren Jensens enke sidst beboede. Indfæstning 60 rdl.

 

36a, 21. aug. 1820, Christen Pedersen Solholt, Solholt i Skæve på 6-7-3-2 tdr. hartkorn ager og eng skov på 0-0-2-½ tdr. som hans far Peder Laursen på lovlig måde har frasagt sig. Indfæstning 220 rdl. betales senest 11. dec.

 

37a, 21. aug. 1820, Hans Mortensen Estrup, huset Grønsig i Torslev, som Mads Pedersens enke sidst beboede. Bojer Knudsejes bønder i Torslev. Aftægtskontrakt med enken.

 

37b, 21. aug. 1820, Laurs Jensen Øster Brønderslev, hus i Kirkeskoven i Hellevad, som Jens Thomsen fradøde og hvis enke han har ægtet. På indfæstningen rester 20 rdl.

 

38b, 11. nov. 1820, Govert Poulsen af Kirkeskoven, hus i Kirkeskoven i Hellevad på 0-1-3-0 tdr. som Jens Jensen på lovlig måde har frasagt sig. Af indfæstningen rester 80 rdl. som betales inden årets udgang.

 

39a, 11. nov. 1820, Anders Nielsen af Donskov, huset Donskov i Torslev på 0-3-3-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Sørensen fradøde. Påpasse med muligste flid og nøjagtighed, at hverken hans eller fremmede kreaturer kommer på Ødegårds eng. Det være sig på hvilken som helst af årets tider. Indfæstning 140 rdl.

 

39b, 11. nov. 1820, Peder Nielsen Skomager, hus i Kirkeskoven i Hellevad, som Christen Christensen fradøde. På indfæstningen rester 15 rdl.

 

40b, 11. nov. 1820, Christen Andersen, sted i Kirkeskoven i Hellevad, som Anders Hansen sidst havde.

 

41a, 11. nov. 1820, Hans Christensen, hus i Skindbjerg i Hellevad på 0-2-0-1½ tdr. hartkorn, som Gert Laursen på lovlig måde har frasagt sig.

 

42a, 10. sep. 1821, Peder Hansen Allerup, Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn, som Anders Thomsen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til Anders Thomsen.

 

42b, 7. sep. 1822, Jørgen Jensen Mosen, hus i Kirkeskoven i Hellevad, som Peder Nielsen Skomagers enke på lovlig måde har frasagt sig. Fri husværelse, fornøden ildebrand samt årlig 2 skpr. rug  og 2 skpr. byg i godt og sundt korn til forrige fæsteres enke Ane Marie Andersdatter. Af indfæstningen rester 20 rdl.

 

45b, 7. sep. 1822, Niels Pedersen Rosenby, huset Skindbjerg i Hellevad på 0-2-0-1½ tdr. hartkorn, som Laurs Christensen på lovlig måde har frasagt sig. Indfæstning 55 rdl.

 

46a, 7. sep. 1822, Niels Mortensen Stagsted, hus på Langholt mark i Skæve, som Niels Jensen på lovlig måde har frasagt sig.

 

47a, 7. sep. 1822, Peder Laursen Witten, huset Lille Brønden i Skæve, som Jens Hansen fradøde og hvis enke han har ægtet.

 

48a, 19. sep. 1826, Jens Chr. Pedersen, Solholt i Skæve på 6-7-3-2 tdr. hartkorn ager og eng og skov på 0-0-2-½ tdr. som Anders Gregersen fradøde. Indfæstning 50 rdl.

 

49a, 9. sep. 1829, Poul Poulsen, Øster Træholt eller Giedbakken i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn, som hans far Poul Jensen har afstået til ham.

 

50a, 1. februar 1831, Peder Christensen, forhenværende fæster af hus i Kirkeskoven i Hellevad, Østergård i Stagsted i Skæve på 4-4-1-2 tdr. hartkorn, som Peder Thomsen frivilligt har frasagt sig.

 

50b, 1. februar 1831, Svend Andersen, Nørgård i Ovnstrup i Skæve på 3-2-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen frivilligt har frasagt sig. Aftægt til forrige fæster Niels Nielsen Mærkmose og hustru. Fri for indfæstning.

 

51a, 1. februar 1831, Peder Jensen, forhen i huset Stagsted i Hellum, Nødbakken i Skæve på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Hansen frivilligt har frasagt sig. Fri for indfæstning.

 

52b, 1. februar 1835, købekontakt 31. januar og skøde 1. juli til Laurs Laursen af Linderup i Øster Brønderslev på Solholt i Skæve. (De to parter var lagt sammen før salget)

 

53a, 26. sep. 1837, Jens Nielsen Porsmose, sted i Kirkeskoven i Hellevad.

 

53b, 2. maj 1838, Laurs Christensen, stedet Hørtil i Kirkeskoven i Hellevad.

 

54a, 2. maj 1838, Jens Chr. Pedersen, som er fratrådt Solholt, Nymølle i Skæve på 3-4-0-1 tdr. hartkorn og tilliggende mølle på 3-1-2-0 tdr. Bruger en liden omflydt holm ved det sydøstligste af Solholt enge og Vester Gårdsholt, som blev fraskilt før salg af Solholt.

 

55a, 6. dec. 1838, Niels Christensen af Idskov by, hus i Ørvad i Skæve på

0-6-2-0 tdr. hartkorn, som Simon Pedersen er fradød og hvis enke han har ægtet. Indfæstning 50 rdl.

 

56b, 2. maj 1838, Henrik Andersen, huset Lille Karmisholt i Skæve.

 

57b, 4. maj 1838, Christen Christensen af Vester Brønderslev, huset Træholt i Skæve.

 

58b, 2. maj 1838, Anders Sørensen, Skindbjerg i Hellevad på 0-2-0-1½ tdr. hk., som hans stedfar Hans Christensen er fradød og hans mor har afstået.

 

59b, 2. maj 1838, Niels Sindalsen, Aftenkrogen i Skæve på 1-7-3-2 tdr. hartkorn. (Noget jord var taget fra stedet og andet fra Idskov fælled lagt til). Arbejder årligt 52 dage i Knudseje smedje.

 

60b, 29. jan. 1839, Ole Terkelsen Krogen, hus i Ørvad på 0-4-0-1 tdr. hartkorn, som Jens Christian fradøde.

 

61b, 14. dec. 1839, Jens Sørensen, Langsighus på parcel af Nedergård i Torslev, som Hans Chr. Andersen har frasagt sig efter mindelig overenskomst.

 

62b, 14. dec. 1839, Peder Andersen, Donskov i Torslev på 0-3-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Anders Nielsen fradøde. Vedligeholder hegnet om den til Knudseje hørende ved Donskov liggende Ødegårds eng.

 

63a, 14. dec. 1839, Laurs Sørensen Feiborg, hus på Langholt mark, som Iver Thomsen sidst beboede.

 

64a, 14. dec. 1839, Christen Christensen, hus i Ørvad, som Steffen Christensen fradøde.

 

65a, 14. dec. 1839, Hans Sørensen Vandkær, Guldbæk i Skæve, som Peder Jensen fradøde.

 

66a, 14. dec. 1839, Jens Chr. Christensen Ørum, Karmisholt i Skæve på 3 skpr. hartkorn, som Christen Jacobsen fradøde.

 

67a, 14. dec. 1839, Søren Jensen af Stagsted, Bollehøj i Skæve på 0-1-1-1 tdr. hartkorn, som Jens Thomsen fradøde.

 

68b, 1. dec. 1839, Jens Jensen Bollehøj, Teglovnen i Skæve, som Niels Poulsen har beboet.

 

69b, 14. dec. 1839, Hans Andersen, Topheden i Skæve på 1-2-0-0 tdr. hartkorn, som Jørgen Pedersen sidst havde.

 

70b, 6. dec. 1842, Niels Peter Pedersen, Hammerhuset i Skæve, som Morten Christensen sidst beboede.

 

71b, 6. dec. 1842, Albert Jørgensen, hus i Ørvad i Skæve, som hans far Jørgen Nielsen sidst beboede. Indfæstning 60 rdl.

 

72a, 6. dec. 1842, Jeppe Christensen, Damsig i Skæve, som Niels Christensen sidst beboede.

 

73a, 6. dec. 1842, Terkel Jensen, Lille Aunkjøt i Skæve på 0-3-0-2 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen sidst beboede. Indfæstning 50 rdl.

 

79a, 29. jan. 1846, Jens Chr. Pedersen Guldbæk, Årkeledet i Skæve på 0-5-1-¾  tdr. hartkorn, samt 0-6-0-2¼  tdr. af Bollebakken og 1½ alb. af Degnemosen. Sidst beboet af Jens Jensen.

 

80a, 29. jan. 1846, Hans Chr. Thomsen, Mosen i Skæve på 0-7-2-1¼ tdr. hartkorn og anpart af Nejsum fælled på 0-3-2-1½ tdr. Hans far Thomas Nielsen havde stedet sidst.

 

81a, 24. jan. 1846, Anders Bertelsen Hånsbæk, Nødbakken i Skæve på 1-0-2-2½ tdr. hartkorn, som Peder Jensen fradøde, og anpart af Nejsum fælled.

 

82a, 29. jan. 1846, Christen Jørgensen Feiborg, Hammerhuset i Skæve på

0-5-0-1 tdr. hartkorn, som Niels Pedersen sidst beboede, med anpart af Degnemosen og Bollebakken i sognets sydvestligste del.

 

85a, 18. maj 1873, lejekontrakt til Laurs Peter Nielsen på Krattet eller Krathuset på 0-1-3-21 tdr. hartkorn.

 

86a, 5. maj 1874, lejekontrakt til Niels Chr. Christensen på Brohuset, matr. nr. 13 i Skæve og anpart af nr. 55. Hk. 0-2-1-1½ tdr. Årlig leje 16 rdl.

 

86b, 1874, lejekontrakt til Peder Hansen på huset Heden i Skæve, som hans mor Hans Nielsens enke sidst har beboet. Matr. nr. 12 og anpart af nr. 55. Årlig leje 10 rdl.

 

87b, 15. februar 1875, lejekontrakt til Anders Chr. Madsen på Heden i Skæve. Matr. nr. 12 og andel af nr. 55. Årlig leje 48 kr.

 

88a, 15. aug. 1877, lejekontrakt til Thomas Christensen på Krathuset. Matr. nr. 40 i sognets sydvestlige del. Udfører gartnerarbejde på Knudseje.