Skifteprotokol for Hørbylund.

 

 

Kort 1.

Første sider er forsvundet. Ifølge registeret er første skifte efter Peder Andersen i Stendal i Karup, gift med Kirsten Andersdatter. I den eksisterende slutning omtales umyndige børn. I skiftet efter Kirsten Andersdatter, side 128, er der tre børn, Peder Pedersen, Elisabeth Pedersdatter og Maren Pedersdatter.

 

Side 13, 21. aug. 1741, Kirsten Nielsdatter i Meller Bolle i Karup, gift med Jens Nielsen.

 

Side 16, 18. nov. 1745, Rasmus Sørensen i Skibtved i Understed, gift med Kirsten Christensdatter. Børn: Thomas Rasmussen, ?? år, Ingeborg Rasmusdatter, 9 år, Karen Rasmusdatter, 6 år. Værge: Søren Kiis i Understed. Skifteforvalter: Anders Brønnum til Hørbylund for madame salig Jens Thodbergs til Dybvad og Knudseje.

 

Side 18, 6. dec. 1746, Poul Madsen i Tveden i Karup, gift med Johanne Hansdatter. Børn: Erik Poulsen, 25 år, Niels Poulsen, 24 år. Skifteforvalter: Anders Brønnum til Hørbylund.

 

Side 23, 23. okt. 1747, Laurs Pedersen i Skibtved i Understed, gift med Mette Sørensdatter. Børn: Peder Laursen, 17 år, Søren Laursen, 15 år, Erik Laursen, 8 år, Anne Laursdatter, 20 år, Dorthe Laursdatter, 17 (12) år, Maren Laursdatter, 6 år, Karen Laursdatter, 3 år. Værge: morbror Simon Sørensen i Riberholt i Åsted. Lavværge: Niels Pedersen Møller i Skibtved.

 

Side 26, 8. juni 1748, Niels Olufsen, skifte hos Jens Laursen i Ørvad. Brødre: Anders og Christen Olufsen i Lyngshede (Lyngså) by i Albæk og Niels Olufsen i Sørå. Skifteforvalter: Niels Nielsen Steen for Anders Christensen Brønnum. Vurdering: Jacob Svendsen i Ørvad og Laurs Christensen i Skoven.

 

10. juni 1748, Hans Christensens hustru i Kokkenborg i Karup. Børn: Niels Hansen, 5 år, Jens Hansen, 1 år, Margrethe Hansdatter, 9 år, Anne Hansdatter, 4 år.

 

Side 33, 22. april 1749, Johanne Nielsdatter i Nyholm i Hørby. Intet at dele mellem enkemanden og afdødes far. Vurdering: Christen Hansen i Hørbylund mølle og Jens Nielsen i Nyholm.

 

Side 37, 30. maj 1750, Karen Thomasdatter i Skibtved i Understed, gift med Niels Pedersen Møller. Børn: Thomas Nielsen, 31 år, tjener på Knudseje, Maren Nielsdatter, 24 år, hjemme. Værge efter begæring: Niels Christensen Laue i Skibtved.

 

Side 39, 18. nov. 1750, Christen Christensen i Rølborg i Karup. Intet at arve til enken og efterlevende arvinger.

 

Side 41, 8. dec. 1751, Mads Christensen i Nørbak i Karup, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Madsen, 18 år, Christen Madsen, 5 år, Anne Madsdatter, 28 år, tjener i Dværgetved, Johanne Madsdatter gift med Jørgen Christensen i Dværgetved i Tolne. Værge: Simon Christensen i Kvissel i Understed. Lavværge: bror Laurs Jensen i Gærum by. Vurdering: Niels Rasmussen i Piggerhuset i Hørby og Niels Steffensen ved Ledet i Karup.

 

Side 44, 10. april 1752, Jens Madsen i Karup. Søn: Peder Jensen i Kærsgård i Volstrup. Skifteforvalter: Christen Andersen Brønnum for sin far Anders Brønnum. Vurdering: Niels Laursen i Bødkerhuset og Laurs Christensen i Skoven, begge i Hørby.

 

Side 45, 10. okt. 1752, Else Pedersdatter i Overskoven i Åsted, gift med Svend Nielsen. Søn: Peder Svendsen, 14 dage. Til stede var barnets morbror, Jens Pedersen i Boel i Gærum. Vurdering: Jacob Pedersen og Søren Christensen, begge i Store Buje i Åsted.

 

Side 51, 16. marts 1753, Margrethe Christensdatter i Tveden i Karup, gift med Laurs Madsen. Børn: Maren Laursdatter, 11 år, Mads Laursen, 8 år, Christen Laursen, 6 år. Værge: morbror Baltzar Christensen i Haldbjerg i Understed.

 

Side 54, 29. okt. 1753, Peder Madsen i Tykkenet i Karup, gift med Anne Laursdatter. Børn: Mads Pedersen, (20) år, Laurs Pedersen, 8 år, Else Pedersdatter, 20 år, Anne Pedersdatter, 16 år, Johanne Pedersdatter, 12 år, Karen Pedersdatter, 11 år. Værge: farbror Jens Madsen i Hallen i Torslev. Lavværge: Niels Steffensen ved Ledet.

 

Side 57, 22. marts 1748, Hans Andersen Bang, forhen borger og skomager i Sæby, gift med Kirsten Hansdatter. Børn: Anders Hansen, 13 år, Hans Hansen, 7 år, Cathrine Marie Hansdatter, 11 år. Enkens brødre: Søren Hansen i København i dronningens liberi, velagte Niels Hansen og velagte Jens Hansen, begge i Knæverhede. Edvard Jørgensen, borger og hattemager i Sæby, var værge for børnene, skønt de to Hansen fra Knæverhede var fødte værger. Lavværge: Niels Michelsen i Sæby. Enken agtede sig i ægteskab med murermester Hans Christensen på Hørbylund gods. Skifteforvalter: Antoni Meyer for byfoged Simon Meyer i Sæby.

 

Kort 2.

Side 76, 2. dec. 1755, Laurs Jensen i Korsager i Hørby, gift med Maren Mathiasdatter. Børn af 1. ægteskab: Jens Laursen i Lendum, 38 år, Hans Laursen, 36 år, bortrømt, Margrethe Laursdatter, 40 år. Fællesbarn: Christen Laursen, 26 år. Ældste bror var værge for Margrethe. Lavværge: Niels Steffensen i Karup. Skifteforvalter: Christian Brønnum for sin far Anders Brønnum. Vurdering: velagtede Christen Hansen i Hørbylund mølle og Jens Nielsen i Nyholm.

 

Side 82, 2. marts 1756, Ingeborg Christensdatter i Hedegård i Gærum, gift med Christen Svendsen. Børn: Christen Christensen, 5 år, Svend Christensen, 3 år, Mette Christensdatter, 6 år, Kirsten Christensdatter, ½ år. Vurdering: Jens Pedersen i Boel og Christen Christensen i Boel mølle, begge i Gærum.

 

Side 89, 1757, Birgitte Andersdatter i Odden i Karup, gift med Jens Nielsen. Børn: 2 sønner og 2 døtre, uden navns nævnelse (i skiftet side 164 er det Anders Jensen, Niels Jensen, Ide Jensdatter og Kirsten Jensdatter). Værge: farbror Christen Nielsen. Skifteforvalter: Hans Brønnum for sin far.

 

Side 93, 28. okt. 1750, Thomas Laursen i Vester Sveje i Hørby og hustru Mette Laursdatter, der døde kort efter sin mand. Børn: Peder Thomsen, 39 år, Jens Thomsen, 24 år, Laurs Thomsen, 21 år, Oluf Thomsen, 16 år, Anne Thomasdatter, 41 år, gift med Christen Torstensen i Kraghede, Maren Thomasdatter, 36 år, gift med Christen Nielsen i Mosen, Mette Thomasdatter, 28 år. Vurdering: Jacob Svendsen og Jens Laursen, begge i Ørvad.

 

Side 98, 13. maj 1751, Morten Nielsen i Øster Bolle. Efterlod enke og lidt bohave. Vurdering: Laurs Jensen i Korsager i Hørby og Anders Jensen i Rølborg i Karup.

 

Side 99, 25. nov. 1755, Jens Christensen i Vestergård i Vrå i Torslev, ugift og uden livsarvinger. Nævnte arvinger. Brorsøn Henrik Madsen i Sæby, brordatter gift med Niels Svendsen i Svenstrup i Tårs, søster Gertrud Christensdatter gift med Søren Hansen i Brødland i Hammer, deres søn Peder Sørensen i Brødland mødte, søstermand (el. søstersøn) Christen Sørensen i Vang i Torslev, afdød bror Anders Christensen i Sparrevogn, hans søn Søren Andersen Sparrevogn, urmager i Hjørring, og andre børn på Fyn, Sjælland og København, afdød bror Laurs Christensen i Års,[kan betyde Århus] hans børn, Christen Laursen Bjørn på Grønland, Peder Laursen Bjørn i København, Hans Laursen Bjørn i Norge. Omfattende skifte. Mange regnskaber.

 

Kort 3.

128, 25. maj 1758, Kirsten Andersdatter i Stendal i Karup, gift med Søren Laursen. Børn af tidligere ægteskab: Peder Pedersen, 36 år, Elisabeth Pedersdatter, 33 år, gift med Peder Andersen i Solsbæk i Volstrup, Maren Pedersdatter, 30 år. Skifteforvalter: Niels Nielsen Steen for Anders Brønnum.

 

130,30. juni 1758, Christen Jensen Skomager i Låsen i Hørby, gift med Mette Christensdatter. Søster Maren Jensdatter i Knudstrup i Sankt Hans sogn. Skifteforvalter: Niels Nielsen Steen. Vurdering: velagte Christen Hansen i Hørbylund mølle og Christen Torstensen i Kraghede i Hørby.

 

132, 7. nov. 1758, Peder Steffensen Snedker i Karupgård, gift med Cathrine Marie Jørgensdatter Holm. Børn: Jørgen Pedersen, Steffen Pedersen, Emarentia Pedersdatter og Hans Pedersen. Antaget værge: Peder Pedersen i Kæret i Karup, da ingen slægtninge eller pårørende er på egnen. Lavværge: Niels Steffensen ved Ledet. Vurdering: Hans Jensen i Karupgård og Christen Nielsen Urmager i Karup.

 

135, 15. dec. 1758, Margrethe Jensdatter i Kæret i Karup, gift med Peder Pedersen. Barn: Peder Pedersen, 4 år. Værge: morbror Henrik Jensen, skoleholder i Vangen i Understed.

 

140, 1. aug. 1759, Niels Pedersen i Nyholm i Hørby, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Peder Nielsen, 23 år, Anne Nielsdatter, 17 år, Maren Nielsdatter, 14 år. Værge: farbror Christen Pedersen i Trøgdrup i Skærum. Lavværge: Christen Christensen i Mølgård i Hørby.

 

146, 31. jan. 1760, Gertrud Marie Andersdatter i Guddal i Gærum, gift med Hans Andersen. Børn: Kirsten Hansdatter, 36 år, gift med Søren Nielsen i Kagløs i Trøgdrup i Skærum, Annichen Hansdatter, 31 år, gift med Laurs Christensen i HvolGærumgård gods, Helene Hansdatter, 28 år, hjemme, gift med Jon Johansen, tjenende i Flade præstegård, Niels Hansen, 22 år. Antaget værge: Laurs Christensen i Hvol i Gærum.

 

150, 5. februar 1760, Anne Jensdatter i Båren i Hørby, gift med Peder Jensen. Børn: Jens Peder Pedersen, 8 år, Christen Pedersen, 6 år. Værge: morbror Laurs Jensen i Gerndrup i Hørby.

 

152, 15. april 1760, Anne Andersdatter, til huse hos Christen Nielsen urmager i Karup. Bror Laurs Andersen i Hønborg i Karup, brordatter Anne Christensdatter gift med Anders Bech i Gydeje i Torslev.

 

155, 21. dec. 1761, Kirsten Nielsdatter i Guddal i Gærum, gift med Hans Andersen Kræmmer. Ingen børn. Hendes far Niels Olesen, tjenende i Skærum præstegård, gav afkald på arv pga. boets ringe tilstand med Christen Nielsen Thiirup og Thorsten Christensen, begge af Hørby, som vitterlighedsvidner.

 

156, 30. april 1761, Elisabeth Jensdatter i Øster og Vester Smidie [Abildgård] i Karup, gift med Christen Pedersen. Børn: Johanne Christensdatter, 19 år, Dorthe Christensdatter, 17 år, Boel Christensdatter, 11 år, Peder Christensen, 13 år, Jens Christensen, 5 år. Værge: Poul Laursen i Gundestrup i Hørby.

 

164, 19. jan. 1762, Jens Nielsen i Odden i Karup, gift med Anne Påskesdatter. Børn fra tidligere ægteskab: Anders Jensen, 13 år, Niels Jensen, 8 år, Ide Jensdatter, 17 år, Kirsten Jensdatter, 14 år. Barn med enken: Kirsten Jensdatter, 1 år. Værge: Christen Laursen i Korsager i Hørby. Lavværge: Simon Pedersen i Kvissel i Understed. Skifteforvalter: Hans Brønnum for Anders Christensen Brønnum.

 

167, 20. dec. 1762, Christen Christensen i Hillenslev i Gærum, gift med Maren Jensdatter. Børn: Jens Christensen, 7 år, Elin/Ellen Christensdatter, 9 år, Zille Johanne Christensdatter, 5 år. Værge: farfar Christen Christensen på Smedebakken i Gærum. Lavværge: Jens Christensen i Rævdal i Gærum. Vurdering: Jeppe Hansen og Laurs Nielsen, begge i Hale i Hørby.

 

170, 23. dec. 1762, Niels Rasmussen i Piggerhuset på Hørbylund hovmark, gift med Kirsten Christensdatter. Tre børn af 1. ægteskab med Mette Svendsdatter, som døde i Båren i Hørby: 1. Svend Nielsen i Stenborg i Understed, 41 år, 2. afdøde Rasmus Nielsen i Trøgdrup, hans små umyndige børn, Niels Rasmussen og Rasmus Rasmussen, hos mor Kirsten og stedfar Morten Christensen Smed i Trøgdrup, 3. Maren Nielsdatter gift med Christen Christensen i Vestergård i Flade og død 13. nov. dette år tillige med sit eneste barn

Niels, omkring 1 år. Fællesbørn: 4. Christen Nielsen og 5. Laurs Nielsen, begge myndige. For den sidste mødte hans husbond [og kommende svigerfar], Christen Christensen Damsgård i Kiis. Lavværge: Svend Nielsen i Stenborg. Vurdering: Christen Laursen i Korsager og Niels Laursen Bødker på Hørbylund mark.

 

174, 28. dec. 1762, Jens Nielsen i Nyholm i Hørby, gift med Anne Christensdatter. Børn: Christen Jensen, 27 år, Niels Jensen, 20 år, der havde sin storebror som kurator. Lavværge: Niels Andersen på Horsle mark. Vurdering: Christen Hansen i Hørbylund mølle og Christen Christensen i Nyholm.

 

Kort 4.

180, 3. februar 1763, Anne Willadsdatter, et af sognets fattiglemmer, til huse hos Christen Pedersen i Vester og Øster Smidie i Karup. Christen Jørgensen i Fladstrand siges at være afdødes bror. Vurdering: Christen Christensen og Laurs Madsen, begge i Tveden i Karup.

 

185, 9. april 1763, Anders Olesen i Kiis i Understed, gift med Johanne Thomasdatter. Søskende: 1. Jens Olesen i Hestvang i Understed, 2. afdøde Anne Olesdatter gift med Jens Michelsen i Bas­kær i Hørby, hendes søn Mads Jensen, 10 år. 3. Johanne Olesdatter gift med Jens Pedersen i Kiis, 4. Anne Olesdatter gift med Laurs Hansen i Dahl, 5. Maren Olesdatter gift med Poul Pedersen i Hestvang, 6. afdøde Laurs Olesen i Holtet [Plettesholt], hans børn: Ole Laursen, 4 år, Maren Laursdatter, 6 år. Værge: Laurs Nielsen i Skibtved. Lavværge: velagte Christen Jensen Vang i Skibtved. Enken omtaler sin salig søn Palle Pedersen. Vurdering: Anders Laursen og Christen Christensen Damsgård i Kiis.

 

197, 18. maj 1763, Kirsten Christensdatter i Karupgård, gift med Hans Jensen. Børn: Johanne Hansdatter, 17 år, Anne Hansdatter, 14 år. Tilsynsværge: farbror Henrik Jensen, skoleholder i Vangen.

 

203, 2. april 1763, Peder Laursen i Skibtved i Understed, gift med Anne Hansdatter. Børn: Laurs Pedersen, 8 år, Hans Pedersen, 5 år, Niels Pedersen, 2 år. Værge: morbror Niels Hansen. Lavværge: Christen Jensen Wang i Skibtved.

 

206, 25. juni 1763, Laurs Thomsen i Vestergård i Vrå i Torslev, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Thomas Laursen, 8½ år, Poul Laursen, 3 år, Johanne Laursdatter, (7) år. Værge: morbror Mads Poulsen i Vrå. Lavværge: far Poul Madsen i Vrå. Vurdering: Jacob Svendsen i Ørvad og Christen Hansen i Hørbylund mølle.

 

215, 2. nov. 1763, Christen Christensen i Tveden i Karup, gift med Anne Mogensdatter. Søskendebørn: Jens Poulsen i Guddal mølle, Thomas Caspersen i Bækken,(Bakken), Kirsten Poulsdatter i Bakken, alle i Gærum, Karen Poulsdatter gift med Jens Hansen Maler i Bangsbostrand, Anders Kærsgård i Volstrup, Else Poulsdatter i Norge, gift med Niels, Birgitte Poulsdatter i København, ukendt om hun lever. Lavværge: Niels Christensen i Bouet i Gærum.

 

223, 20. februar 1764, Christen Torstensen i Kraghede i Hørby, gift med Anne Thomasdatter. Børn: Torsten Christensen, Laurs Christensen, Hans Christensen, Niels Christensen, alle fire myndige, Thomas Christensen, 12 år, Peder Christensen, 10 år, Mette Christensdatter, 8 år.

 

229, 14. sep. 1764, Laurs Christensen Rugholm i Hørbylund skov, gift med Maren Hansdatter. Børn: Mette Laursdatter, 20 år, Christen Laursen, 16 år, Hans Laursen, 12 år, Johanne Laursdatter, 10 år, Mads Laursen, 5 år, Anne Laursdatter, 2 år. Værge: morbror, velagte Christen Hansen i Hørbylund mølle, da født værge, farbror Christen Christensen Smed i Haven, trods flere bud ikke ville møde. Lavværge: Jeppe Hansen i Hale i Hørby. Vurdering: Peder Nielsen og Niels Laursen i Bødkerhuset.

 

234, 14. sep. 1764, Thøger Akselsen i Stisborg i Karup, gift med Anne Jensdatter. Børn: Jens Thøgersen, 20 år, Maren Thøgersdatter, 16 år. Værge: Anders Laursen i Kiis, gift med afdødes søster. Lavværge: Thomas Jensen i Skibtved. Vurdering: Niels Steffensen ved Ledet og Mads Laursen i Odden.

 

239, 26. nov. 1764, Niels Christensen i Fladholt, gift med Margrethe Nielsdatter. Søskende: Jens Christensen, tjener hos Hans Nielsen i Galtrup i Torslev, Anne Christensdatter gift med Anders Christensen i Gydeje i Torslev. Lavværge: Laurs Simonsen i Kvissel. Vurdering: Peder Pedersen i Kæret og Christen Christensen i Kirkhuset i Karup.

 

Kort 5.

248, 1. maj 1765, Johanne Christensdatter i Meller Bolle i Karup. Søskende: 1. Christen Christensen i Vrangbæk, 2. afdøde Anne Christensdatter gift med Jens Thomsen i Ørtoft i Volstrup, 3. afdøde Kirsten Christensdatter gift med Hans Jensen i Karupgård, deres døtre, Johanne Hansdatter, 19 år, Anne Hansdatter, 15 år, 4. afdøde Maren Christensdatter i Tveden, hendes børn, Maren Laursdatter gift med Poul Laursen i Gundestrup, Johanne Laursdatter gift med Peder Jørgensen i Store Toftlund i Volstrup. Vurdering: Christen Christensen i Kirkhuset og Poul Nielsen i Øster Bolle i Karup.

 

251, 31. marts 1767, Anne Andersdatter, død hos datter i Nyholm i Hørby. Myndige børn: Karen Nielsdatter i Nyholm gift med Christen Christensen, Oluf Nielsen i Bjørnholm i Ørum, Laurs Nielsen i Ryllen i Gærum, Maren Nielsdatter gift med Niels Christensen i Højstrup i Torslev. Vurdering: Christen Hansen i Hørbylund mølle og Christen Jensen i Nyholm.

 

255, 24. april 1767, Margrethe Christensdatter i Vester Rævdal i Gærum, gift med Christen Christensen Apholmen. Børn: Christen Christensen, 6 år, Sophie Christensdatter, 8 år, Karen Christensdatter, 3 år. Værge: morbror Jens Christensen i Karup Annekspræstegård.

 

261, 7. maj 1761, Maren Laursdatter i Skibtved i Understed, gift med Mads Christensen. Børn: Christen Hansen, 4 uger, Anne Madsdatter, 2 år. Værge: halvmosters mand Christen Nielsen urmager i Karup, da børnenes morbror Christen Laursen ikke har nogen tid eller opholdssted, men tjener for sit brød.

 

267, 2. april 1763, Christen Christensen i Østergård i Skibtved, gift med Johanne Madsdatter. Børn: Mads Christensen, 23 år, Maren Christensdatter, 20 år. Antaget værge: Niels Pedersen i Skibtved. Lavværge: Christen Jensen i Skibtved.

 

270, 19. maj 1767, Jacob Pedersen i Store Buje i Åsted, gift med Ingeborg Christensdatter. Barn: Anne Jacobsdatter, 24 år, før skifteslutningen gift med Jens Borup i Skørtholt. Værge: nærmeste pårørende på fars side, Christen Andersen i Øster Skærum. Lavværge: Jens Christensen i Guldbækkær. Vurdering: Søren Christensen i Store Buje og Svend Christensen i Tveden.

 

283, 13. dec. 1767, Margrethe Nielsdatter i Fladholt i Karup, gift med Peder Laursen. Søskende: Morten Nielsen, hos Peder Nielsen i Sludstrup, Thomas Nielsen, tjener på Lerbæk, Jørgen Nielsen, tjener i Skudsig i Skærum, Mette Nielsdatter, tjener hos enkemanden i Fladholt.

 

289, 9. jan. 1768, Gertrud Jacobsdatter, til huse i Kokkenborg i Karup, gift med Hans Christensen. Søskende: Christen Jacobsen i Holt [Faurholt] i Albæk, Birgitte Jacobsdatter gift med Peder Nielsen i Klokkedal i Karup.

 

291, 20. februar 1768, Niels Laursen i Karup, gift med Karen Poulsdatter. Børn: Laurs Nielsen, 40 år, tjener i Nyholm i Hørby, Sophie Nielsdatter, 26 år, Anne Nielsdatter, 39 år, gift med Jørgen Jørgensen i huset ved Understed kirke, der var værge for ugifte Sophie. Lavværge: Peder Nielsen i Klokkedal i Karup.

 

293, 4. marts 1768, Poul Nielsen i Øster Bolle i Karup, gift med Johanne Laursdatter. Børn: Niels Poulsen, 19 år, tjener i Skibtved, Christen Poulsen, 14 år, og Inger Marie Poulsdatter, 9 år, begge hjemme. Værge: farbror Vigel Nielsen i Hørby. Lavværge: Christen Nielsen i Karup. Vurdering: Anders Jensen i Rølborg og Mads Laursen i Odden, begge i Karup.

 

297, 6. april 1768, Anne Laursdatter i Tykkenet i Karup, gift med Peder Madsen. Børn: Laurs Pedersen i Tykkenet, 27 år, Johanne Pedersdatter, 29 år og Karen Pedersdatter, 28 år, begge tjener i Krættrup i Volstrup, Anne Pedersdatter, 33 år og skrædderpige, Else Pedersdatter gift med Rasmus Pedersen i Kokkenborg, der var værge for de umyndige.

 

Kort 6.

300, 11. juni 1768, Jens Laursen i Ørvad, gift med Sophie Jensdatter. Børn: Maren Jensdatter, 26 år, gift med Christen Jensen i Korsager, Sidsel Jensdatter, 24 år, Niels Jensen, 22 år, Anne Jensdatter, 14 år, Laurs Jensen, 12 år, Jens Jensen, 10 år. Værge: Christen Jensen i Korsager. Lavværge: Jacob Svendsen i Ørvad. Vurdering: Christen Nielsen Urmager i Karup og Peder Thomsen i Meller Sveje i Hørby.

 

305, 7. juli 1768, Thomas Christensen i Bakken i Karup, gift med Malene Olufsdatter. Datter Maren Thomasdatter, 15 år. Værge: farbror Jørgen Christensen i Kringelmose i Gærum. Lavværge: bror Jens Olesen i Ravnsholt i Åsted. Vurdering: Niels Steffensen ved Ledet og Christen Christensen i Kirkhuset.

 

308, 10. februar 1769, Christen Christensen i Nyholm i Hørby, gift med Karen Nielsdatter. Søskende: 1. Ole Christensen Harbak i Øksenhede, 2. Anne Christensdatter gift med Christen Svendsen i Agerledet i Volstrup, der tjener oberstløjtnant Arenfeldt på Sæbygård, 3. Anne Christens­datter gift med Jørgen Skomager i Sæby, 4. Peder Christensen, over 50 år, tjener Hans Hiersing på Ravnstrup i Ørum. Lavværge: Christen Pedersen i Trankær i Hørby. – Omfattende skifte. Mange mente at have penge til gode. Vurdering: Jacob Svendsen i Ørvad og Peder Thomsen i Meller Sveje.

 

345, 20. juni 1769, Niels Nielsen Steen, forvalter på Hørbylund. Skifteforvalter: Peder Bering til Sejlstrup. Ingen arvinger nævnt. Vurdering: Hans Jensen i Karupgård og Peder Laursen i Fladholt.

 

347, 1. marts 1769, enkemand Laurs Madsen i Tveden i Karup, død hos datter og svigersøn. Børn [med Maren Christensdatter og Margrethe Christensdatter]: Mads Laursen, 24 år, Christen Laursen, 22 år, Maren Laursdatter, 27 år, gift med Oluf Thomsen i Tveden, Maren Laursdatter gift med Poul Laursen i Gundestrup i Hørby, Johanne Laursdatter gift med Peder Jørgensen i Kotræng [er Store Toftlund] i Volstrup. Værge: Christen Jensen i Nyholm. Vurdering: Laurs Nielsen i Øster Bolle og Christen Pedersen i Abildgård i Karup.

 

350, 4. marts 1769, Oluf Nielsen i Ørvad i Hørby, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Maren Olufsdatter, 32 år, Mette Olufsdatter, 28 år, Inger Olufsdatter, 23 år, Margrethe Olufsdatter, 21 år, Anne Olufsdatter, 21 år, Johanne Olufsdatter, 16 år, Ellen Olufsdatter, 14 år. Værge: slægtning på fars side, Christen Jensen i Nyholm. Lavværge: Niels Jensen i Karup. Vurdering: Jacob Svendsen i Ørvad og Poul Rasmussen i Vester Sveje.

 

353, 14. april 1769, Hans Nielsen i Låsen i Hørby, gift med Gertrud Nielsdatter. Barn: Niels Hansen, 5 år. Lavværge: Jørgen Jørgensen i Voerså i Albæk.

 

355, 11. dec. 1769, Christen Hansen i Hørbylund mølle, gift med Anne Margrethe Pedersdatter. Søskende, der overlod boet til enken: Jeppe Hansen i Hale mølle i Hørby, Jens Hansen i Volstrup, Kirsten Hansdatter gift med Jens Madsen i Bygstade i Gærum, Maren Hansdatter, enke efter Laurs Christensen i Skoven i Hørby, Anne Hansdatter gift med Christen Poulsen i Faurholt i Albæk. Lavværger: Jeppe Hansen i Hale mølle og Anders Nielsen i Vang i Tor­slev. Vurdering: Christen Jensen i Nyholm og Laurs Christensen i Kraghede.

 

Kort 7.

370, 3. februar 1770, Peder Christensen i hus ved Buje i Åsted, gift med Dorthe Andersdatter. Hans mor Inger Nielsdatter, enke efter Søren Christensen i Store Buje, og helsøskende: 1. Niels Christensen i Hedegård i Gærum, 37 år, 2. Svend Christensen i Tveden i Karup, 35 år, 3. Jens Christensen i Karupgård, 33 år. Halvsøskende: 4. Christen Sørensen, tjener i Store Buje, 22 år, 5. Else Sørensdatter, 26 år, 6. Maren Sørensdatter, 20 år, begge hjemme i Store Buje. Lavværge: Jeppe Laursen i Horshaven i Torslev. Skifteforvalter: Jens Hårup på Lindet for Anders Brønnum. Vurdering: Jens Jensen i Lille Buje og Peder Christensen i Sludstrup.

 

[Ålborghus, B0D – 491, brev 1771 fra A. Brønnum til provst Rafn angående fattighjælp. Poul Laursens hustru i Gundestrup i Hørby var død fra seks umyndige børn, hvoraf den yngste var 3 år, og de var at anse som forældreløse, fordi Poul Laursen for sine mishandlingers skyld var indsat i Viborg tugt og forbedringshus. Forældreparrets søskende var kontaktet, bl.a. fattig enke i Kotræng [Store Toftlund] i Volstrup, men ingen ville påtage sig værgemål og ansvar.]

 

380, 13. mats 1772, Maren Sørensdatter i Kiis by i Understed, gift med Niels Andersen. Børn: Laurs Nielsen, 4 år, Anne Nielsdatter, 1 år. Værge: mosters mand, Jens Christensen i Gadholt.

 

384, 3. juli 1772, enke Inger Nielsdatter i Store Buje i Åsted. Børn af 1. ægteskab med Christen Svendsen: Niels Christensen i Hedegård i Gærum, Svend Christensen i Tveden, Jens Christensen i Karupgård. Af 2. ægteskab med Søren Christensen: Christen Sørensen, 25 år, Else Marie Sørensdatter, 28 år, Maren Sørensdatter, 21 år. Værge: 2. kulds farbror Palle Christensen i Skautved i Åsted. Vurdering: Christen Christensen i Store Buje og Jens Jensen i (Lille) Buje.

 

392, 4. marts 1772, Hans Andersen Kræmmer i Guddal i Gærum, gift med Inger Nielsdatter. Børn af 1. ægteskab med Gertrud Marie Andersdatter: 1. Niels Hansen i Jerslev, 2. Kirsten Hansdatter, død for fire år siden, gift med Søren Nielsen Kagløs i Skærum, hendes børn: Karen Sørensdatter, 20 år, Gertrud Sørensdatter, 18 år, Mette Marie Sørensdatter, 14 år, Anne Marie Sørensdatter, 8 år. Deres værge: morbror Niels Hansen i Jerslev. 3. Anniken Hansdatter gift med Laurs Christensen i Koldbækken i Gærum, 4. Lene Hansdatter gift med Johan (Jon) Johansen i Gærum degnebolig. Lavværge for enken: Michel Johansen i Svei. Vurdering: Peder Christensen i Hillenslev og Jørgen Christensen i Kringelmose, begge i Gærum.

 

395, 19. juni 1773, Peder Thomsen i Meller Sveje i Hørby, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Steffen Pedersen i Gundestrup, 28 år, Laurs Pedersen i Hørbylund mølle, 27 år, Thomas Pedersen, 26 år, tjenende i Stendal, Peder Pedersen, 23 år, Hans Pedersen 19 år, Maren Pedersdatter, 13 år. Værge: Laurs Pedersen i Hørbylund mølle. Lavværge: bror Peder Pedersen i Kæret i Karup. Skifteforvalter: Jens Hårup på Lindet for Anders Brønnum til Hørbylund. Vurdering: Jacob Svendsen og Christen Henriksen, begge i Ørvad.

 

397, 16. februar 1775, Maren Madsdatter i Rølborg i Karup, gift med Anders Jensen. Slegfredssøn, Laurs Jensen i Sulbæk i Understed på Sæbygård gods. Skifteforvalter: Søren Bering til Hørbylund. Vurdering: Peder Pedersen i Kæret og Peder Nielsen i Klokkedal i Karup.

 

401, 7. juni 1777, Anders Jensen, forhen fæster af Rølborg i Karup, gift med Anne Christensdatter. Barn af sidste ægteskab: Maren Andersdatter, 1 år. Født værge: Christen Nielsen i Krattet i Understed. Lavværge: Niels Steffensen ved Ledet. Vurdering: Peder Nielsen i Klokkedal og Jens Christensen i Karupgård.

 

403, 25. sep. 1778, Anne Christensdatter i Rølborg i Karup, gift med Peder Christensen. Hendes datter af forrige ægteskab, Maren Andersdatter, (som ifølge forrige skifter var ca. 2 år). Værge: Christen Nielsen i Krattet i Understed.

 

405, 18. dec. 1778, Peder Pedersen i Stendal, gift med Maren Christensdatter. Børn: Christen Pedersen, 17 år, Peder Pedersen, 15 år, Christen Pedersen, 12 år. Ret værge: Christen Christensen i Fuglsang i Gærum. Lavværge: Ole Laursen i Krættrup i Volstrup. Vurdering: Peder Nielsen i Klokkedal og Laurs Pedersen i Tykkenet i Karup.

 

408, 11. jan. 1779, Hans Christensen i Busken på Hørbylund hovedgårds jord, gift med Kirsten Hansdatter. Hans børn: Christen Hansen, 25 år, der var værge for sine søstre, Gertrud Hansdatter, 30 år, og Anne Hansdatter, 26 år. Lavværge: Anders Hansen i Ørtoft i Volstrup.

 

411, 26. februar 1781, Peder Pedersen i Kæret i Karup, gift med Mette Christensdatter. Barn af 1. ægteskab med Margrethe Jensdatter, død 1758: Peder Pedersen, 26 år. Af 2. ægteskab med Maren Mathiasdatter, død 1771: Margrethe Pedersdatter, 20 år, Maren Pedersdatter, 16 år, Kirsten Pedersdatter, 12½ år. Værge: farbror Hans Pedersen i Meller Sveje i Hørby. Lavværge: Christen Christensen i Fuglsang i Gærum. For Maren Mathiasdatters tre børn mødte hendes brødre: Peder Mathiasen i Jerup og Thomas Mathiasen i Stabæk, begge i Elling.

 

416, 14. jan. 1784, Kirsten Nielsdatter i Ørvad i Hørby, gift med Jens Jacobsen. Barn: Kirsten Jensdatter, 12 år. Født værge: Svend Jacobsen i Hørbylund mølle. Vurdering: Christen Laursen i Nyholm og Laurs Poulsen i Vester Sveje, begge i Hørby.

 

419, 19. maj 1784, Karen Christensdatter i Kiis i Understed, gift med Laurs [Nielsen] Damsgård. Børn: Christen Laursen, 19 år. Johanne Laursdatter, 7 år. Født værge: Laurs Poulsen i Vester Sveje i Hørby.

 

Kort 8.

422, 1. juli 1786, Jeppe Hansen i Hale mølle i Hørby, gift med Kirsten Laursdatter. Børn: Laurs Jeppesen, 22 år, Hans Jeppesen, 20 år, tjener i Volstrup præstegård, Anne Jeppesdatter, 28 år, og Anne Marie Jeppesdatter, 26 år, begge hjemme. Lavværge: Christen Laursen i Nyholm. Skifteforvalter: Rasmus Thodberg på Lengsholm for Søren Bering. Vurdering: Peder Christensen i Gundestrup og Christen Nielsen i Karup. Ældste søn underskrev på alles vegne.

 

426, 17. juli 1778, Laurs Thomsen i Øster Sveje i Hørby, gift med Margrethe Jensdatter. Børn: Mette Laursdatter, 31 år, Kirsten Laursdatter, 23 år, begge hjemme. Lavværge: Peder Pedersen i Meller Sveje. Vurdering: Christen Henriksen og Jens Jacobsen i Ørvad.

 

430, 11. okt. 1790, Hans Pedersen, ugift, død hos Peder Pedersen i Meller Sveje. 1. afdød bror Peder Pedersen i Kæret, hans børn: a, Peder Pedersen i Rakkeby på Sejlstrup gods, b, Margrethe Pedersdatter gift med Christen Nielsen i Foldsted i Lendum på Lengsholm gods, c, Maren Pedersdatter, ugift, tjener hos Christen Bæk i Baskær, d, Kirsten Pedersdatter, tjener i Foldsted. 2. afdød søster Karen Pedersdatter gift med afdøde Peder Thomsen i Meller Sveje, deres børn: a, Steffen Pedersen i Bygstade i Gærum på Eget gods, 49 år, b, Thomas Pedersen i Meller Sveje, (senere i Vester Rævdal i Gærum), c, Hans Pedersen i Hjørring, d, Maren Pedersdatter gift med Hans Christensen i Tamholt i Volstrup. Peder Pedersen i Rakkeby var værge for de umyndige. Vurdering: Svend Jacobsen i Hørbylund mølle og Jens Jacobsen i Ørvad.

 

451, 13. maj 1791, Maren Jensdatter i hus ved Rævdal i Gærum, gift med Jens Sørensen. Afdødes far var Jens Christensen. Farbror Christen Christensen bortrømte for 80 år siden til krigstjeneste, ukendt om han var gift og havde børn. Farbror Peder Christensen bortrømte til krigstjeneste og var for 50 til 60 år siden i København. Skulle desuden have fætter, gift med Maren Andersdatter og boede i Heden i Understed og siden i Donsted i Albæk. Ingen arvinger meldte sig efter avertering. Skifteforvalter: herredsfoged og byfoged i Hjørring Andreas Brychmann.

 

458, 27. april 1791, Jens Thøgersen i Stisborg i Karup, gift med Kirsten Johannesdatter. Søster Maren Thøgersdatter gift med Christen Jensen i Stokholm i Skærum. Enkens søster Maren Johannesdatter gift med Niels Christensen, til huse i Trøgdrupgård i Skærum, halvsøster Anne Johannesdatter, 16 år, tjener Peder Christensen i Fladholt i Understed. Hendes værge: farbror Laurs Pedersen i Tykkenet i Karup.

 

466, 17. juni 1791, Karen Jensdatter i Bødkerhuset på Hørbylund mark, gift med Peder Nielsen Smed. Tre søskende: 1. Anders Jensen i Øksenhede, 2. Christen Jensen, død for tre år siden i Memhave i Volstrup, hans børn: Casper Christensen, 28 år, tjener i Sæbygårds mølle, Jens Christensen, 36 år, og Hans Christensen, 28 år, begge i Memhave, Karen Christensdatter gift med Laurs Hjort, konsumptionsbetjent i Ålborg, Marianne Christensdatter, hos søsteren i Ålborg, Christiane Christensdatter gift med skoleholder Jens Pedersen Nejst i Hørmested, 3. Niels Jensen i Enghuset i Volstrup, død for 26 år siden, hans børn: a, Peder Nielsen, skomager i Ålborg, b, Niels Nielsen, 36 år, ladefoged på Hejselt, c, Christen Nielsen i Enghuset, d, Anders Nielsen, 30 år, tjener i Sæbygårds mølle, e, Poul Nielsen, murermestersvend i Ålborg, 29 år, f, Jens Nielsen i Dahl i Understed, død for et år siden, hans børn: Niels Jensen, 7 år, Anne Jensdatter, 15 år, Anne Jensdatter, 12 til 13 år. g, Anne Nielsdatter gift med værtshusmand Jens Christensen i Sæby, h, Kirsten Nielsdatter, tjener sognepræst hr. Blichfeldt i Hobro.

 

Side 472, 16. juli 1791, Maren Olesdatter i Nyholm i Hørby, gift med Christen Jensen. Børn: Jens Christensen, 24 år, Oluf Christensen, 22 år, tjener smed Christen Madsen i Ålborg, Christen Christensen, 20 år, Morten Christensen, 18 år, Niels Christensen, 15 år, Peder Christensen, 13 år, Laurs Christensen og Thomas Christensen, begge 8 år. Laurs tjente hos enke Margrethe Nielsdatter i Gadholt i Understed, de øvrige var hjemme. Værge: morbror Thomas Olesen i Gersholt i Torslev. Vurdering: Christen Laursen i Nyholm og Svend Jacobsen i Hørbylund mølle.

 

Kort 9.

 

472, 15. dec. 1791, Laurs Jensen, død i hus i Kiis i Understed, havde tjent som kusk i Skæve præstegård. Mor Johanne Olesdatter, bor på stedet, enke efter Jens Pedersen. Søskende: Peder Jensen, her i huset, Ole Jensen, tjener Jens Christensen i Ålborg, Maren Jensdatter gift med Niels Hansen i Gadholt, Christen Jensen i Uggerholt, Anne Jensdatter, hjemme, Kirsten Jensdatter, tjener bager på Strandstien i Ålborg, Johanne Jensdatter, tjener i Moesgård østen Ålborg i Mou.

 

494, 11. juli 1792, Peder Rasmussen i Kokkenborg i Karup, gift med Maren Olesdatter. Børn: Peder Pedersen, født efter faderens død, Dorthe og Else Pedersdatter, begge i 3. år. Værge: Laurs Olesen i Krættrup i Volstrup, da rette værge ikke er myndig. Lavværge: Ole Christensen i Rugtved.

 

Kort 9.

502, 27. juli 1792, Peder Nielsen i Bødkerhuset i Hørby, gift med Anne Christensdatter, som sammen med deres nyfødte og eneste barn, Christen Pedersen, opholdt sig før kirkegang hos sine forældre i Løgtved, Christen Christensen og Lisbeth Jacobsdatter. Født værge: Poul Nielsen i Vogn i Mosbjerg. Lavværge: Jens Jensen i Graverhuset. Vurdering: Jens Jacobsen og Christen Henriksen i Ørvad. Omfattende skifte. Velhavende.

 

Side 527, 22. jan. 1794, Morten Jacobsen i hus ved Buje i Åsted, gift med Dorthe Andersdatter. Børn: Christen Mortensen, 19 år, Jacob Mortensen, 9½ år, Kirsten Mortensdatter, 16½ år. Værge: farbror Svend Jacobsen i Hørbylund mølle. Lavværge: bror Jens Andersen i Tyrrestrup i Torslev sogn. Vurdering: Peder Christensen på Skårupgård gods og Niels Pedersen i Sludstrup i Skærum.

 

534, 3. juni 1793, Niels Jensen i Piggerhuset i Hørby, gift med Kirsten Andersdatter. Barn af tidligere ægteskab: Karen Nielsdatter, 17 år, tjener i Gammelholm. Lavværge: bror Christen Andersen i Vognsbæk i Skærum, som også var værge i stedet for født værge Christen Jensen, som skulle være i Kjær herred, men ingen vidste hvor.

 

537, 9. okt. 1794, enke Maren Christensdatter i Stendal. Børn: Christen Pedersen i Stendal, Peder Pedersen, tjener i Kæret, Christen Pedersen i Galtrup i Torslev på Ormholt gods.

 

539, 5. juni 1795, Maren Jensdatter i Gundestrup i Hørby, gift med Peder Christensen. Børn af tidligere ægteskab: Ellen Christensdatter gift med Christen Pedersen i Ørvad, Sidsel Christensdatter, 36 år, hjemme, Jens Christensen, 35 år, tjener i Volden i Hørby. Værge: Svend Jacobsen i Hørbylund mølle. Vurdering: Simon Andersen og Ole Thomsen, begge i Tveden.

 

540, 21. nov. 1797, Karen Pedersdatter i Piggerhuset på Hørbylund mark, gift med Jens Olesen. Datter: Else Marie Jensdatter, 6 år. Værge: morfar Peder Sørensen i Løgtved i Hørby. Vurdering: Svend Jacobsen i Hørbylund mølle og Laurs Christensen i Kraghede.

 

Kort 10.

 

5. marts 1798, Maren Nielsdatter i Nyholm i Hørby, gift med Christen Laursen. Børn: Laurs Christensen, 28 år, Niels Christensen, 20 år, Christen Christensen, 16 år, Søren Christensen, 9 år, Anne Kirstine Christensdatter gift med Iver Jørgensen pt. i Nyholm. Vurdering: sognefoged Niels Sørensen i Estrup og Christen Jensen i Nyholm.

 

Side 548, 27. dec. 1798, Svend Jacobsen i Hørbylund mølle, gift med Anne Margrethe Pedersdatter. Gensidigt testamente 23. juni 1798 og tilladelse til uskiftet bo.

 

558, 22. maj 1799, ugifte Peder Jensen i Kiis i Understed. Søskende: Ole Jensen, 48 år, tjener på apoteket i Ålborg, Christen Jensen i Uggerholt i Volstrup, Maren Jensdatter gift med Niels Hansen i Gadholt, Kirsten Jensdatter gift med Claus Christensen i Skagen, Anne Jensdatter, 36 år, tjener degnen i Understed, Johanne Jensdatter gift med Poul Nielsen Smed i Støvring syd for Ålborg.

 

Side 552, 17. juni 1799, Lisbeth Jensdatter i Ledet i Karup, gift med Niels Hansen. Søster Else Jensdatter gift med Christen Pedersen Porsmose i Volstrup og søsterdatter Anne Laursdatter gift med Christen Olesen i Karup.

 

562, 22. april 1800, Christen Christensen i Kirkhuset i Karup, gift med Anne Pedersdatter. Datter: Else Christensdatter gift med Jens Christensen i Karupgård. Lavværge: Niels Hansen ved Ledet. Vurdering: sognefoged Christen Pedersen i Stendal og Ole Thomsen i Tveden.

 

563, 8. juni 1800, Karen Christensdatter i Kirkevadet i Gærum, gift med Thomas Nielsen. Søskende: Ole Christensen i Klattrup i Understed, Johanne Christensdatter, enke efter Jens Laursen i Fladstrand, Anne Christensdatter, enke efter Anders Jacobsen på Læsø.

 

564, 21. juni 1800, Anne Marie Olesdatter i Hørby, gift med Niels Jensen. Børn: Jens Nielsen, 24 år, Ole Nielsen, 12 år, Anne Nielsdatter, 29 år, Maren Nielsdatter, 23 år, Johanne Nielsdatter, 16 år. Skifteforvalter: Rasmus Thodberg for på Søren Bering.

 

565, 8. juli 1800, Ole Thomsen i Tveden i Karup, gift med Maren Laursdatter. Børn: Laurs Olesen, 29 år, hjemme, Peder Olesen i Øster Rugtved, 24 år, Christen Olesen, 18 år, hjemme, Maren Olesdatter gift med Niels Christensen i Karup, Mette Olesdatter, 28 år, tjener på Voergård, Margrethe Olesdatter, 20 år, hjemme. Lavværge: Jens Sørensen i Rævdal. Vurdering: sognefoged Christen Pedersen i Stendal og Christen Jensen i Rølborg.

 

568, 15. dec. 1800, Christen Henriksen i Øster Ørvad, gift med Maren Sørensdatter. Barn: Peder Chr. Christensen, 19 år. Kurator: Jens Jacobsen i Skovsgård i Volstrup. Lavværge: bror Morten Sørensen Ladefoged i Knaverhuset i Mygdal. Vurdering: Laurs Poulsen i Vester Sveje og Jørgen Jensen i Ørvad.

 

574, 29. dec. 1800, Mads Thomsen i Mosen i Hørby, gift med Mette Mortensdatter. Datter [Johanne Madsdatter] gift med Peder Christensen i Albæk i Lendum. Lavværge: Jens Mortensen. Skifteforvalter: Peder Severin Bering for Søren Bering.

 

574, 11. jan. 1801, Anne Margrethe Pedersdatter i Hørbylund mølle, enke efter Svend Jacobsen. Afdødes lavværge: Christen Laursen i Nyholm.

 

578, 27. jan. 1801, Mette Laursdatter i Øster Sveje i Hørby, gift med Niels Laursen, og hendes mor Margrethe Jensdatter, samme sted. Deres søster og datter Kirsten Laursdatter gift med Anders Jensen, tjenende Jens Jacobsen i Riis i Torslev.

 

580, 19. maj 1802, Iver Jørgensen Ringtved i Smidie [Abildgård] i Karup, gift med Anne Kirstine Christensdatter. Barn: Jørgen Iversen, 3 år. Beskikket tilsynsværge: Laurs Jeppesen i Hale i Hørby. Lavværge: [far] Christen Laursen i Nyholm i Hørby. Skifteforvalter: Jacob Timmermann fra Boller for Søren Bering.

 

587, 20. maj 1803, Kirsten Jensdatter i Tykkenet i Karup, gift med Christen Påskesen. Børn: Jens Christensen, 5 år, Margrethe Christensdatter, 6 år. Værge: Niels Christensen i Karup.

 

590, 24. aug. 1803, Laurs Nielsen i Damsgård i Kiis, gift med Sidsel Gertsdatter. [Barn af 1. ægteskab]: Christen Laursen, 40 år. [Fællesbørn]: Niels Laursen, 18 år, Karen Laursdatter, 15 år, Inger Marie Laursdatter, 12 år. Tilsynsværge: Laurs Poulsen i Vester Sveje i Hørby. Lavværge: Laurs Olesen i Klattrup. Vurdering: sognefoged Ole Madsen i Sønder Knuden og gårdmand Hans Sørensen i Kiis.

 

594, 8. marts 1805, Niels Hansen i Ledet i Karup, gift med Mette Nielsdatter. Søskende: Jens Hansen i Gerndrup, Anne Hansdatter gift med Anders Jørgensen i Bolle. Lavværge: Christen Laursen i Nørreskoven i Hørby.

 

596, 14. de. 1806, Karen Nielsdatter i Gødegård i Gærum, gift med Ole Laursen. Søn: Laurs Olesen, 28 år. Skifteforvalter: fuldmægtig Møller fra Vrejlev kloster.