Navneregister til skifteprotokol G 22 – 8. Dybvad 1815-1850.

 

Mikrokort 1.

 

Side 25, 10. april 1815, Peder Christensen Nørgård i Idskov, gift med Anne Jensdatter. Børn: Christen Pedersen, 15 år, tjener på Dybvad, Peder Pedersen, 12 år, Else Marie Pedersdatter, 9 år, Jens Chr. Pedersen, 6 år, Morten Pedersen, 3 år, de sidste fire hjemme. Værge: farbror Jørgen Jørgensen Vestergård i Idskov. Lavværge: Bertel Jensen Søndergård i Idskov. Skyldte husbond Gleerup 100 rdl. Desuden gæld til Stenild til Voergård, Christen Jensen i Store Tranget, Thomas Nielsen i Mosen, bror Christen Mellergård i Idskov, Jens Bertelsen i Idskov Søndergård, Poul Smed i Bunkerne, Jens Michelsen i Ørsø, Poul Giedbak, Mikkel Møller i Knudseje mølle. Boet fallit.

 

Side 26, 13. april 1815, Kirsten Nielsdatter i Idskov by, gift med Christen Christensen Mellergård. Børn: Christen Christensen, 10 år, Niels Christensen, 6 år, begge hjemme. Værge: Christen Christensen Vestergård i Idskov. Vidner: sognefoged Niels Pedersen i Agersted og Jens Jensen i Idskov.

 

Side 29b, 4. maj 1816, Dorthe Christensdatter i Vester Idskov i Voer, gift med Jens Nielsen. Hendes datter, hans steddatter: Anne Jensdatter gift med Christen Bertelsen i Vester Idskov. Vurdering: Jørgen Pedersen i Store Aunkjøt og Anders Gregersen i Solholt.

 

Side 30, 30. juli 1816, Laurs Jespersen i Vrængmose i Skæve, gift med Mette Jensdatter. Første kuld: Jesper Laursen i Gersholt i Torslev, 50 år, Simon Laursen på Kraghede i Øster Brønderslev, 44 år, afdøde Mette Marie Laursdatter gift med Jens Andersen i Birket i Tårs, hendes datter Mette, 9 år. Fællesbørn: Mette Laursdatter gift med Ole Jensen i Store Nejsum, Christen Laursen, 23 år, hjemme, Johanne Laursdatter, ugift hjemme. Kurator og værge: Christen Thøgersen i Nymølle. Lavværge: kirkesanger Kiær i Skæve. Gæld på 130 rdl. til Christen Broensmølle i Hørby. Vurdering: sognefoged Rasmus Christensen i Stagsted og Christen Jørgensen i Ravnsholt i Torslev.

 

Side 30, 1. sep. 1816, Maren Poulsdatter i Strækningen i Hellevad, gift med Niels Jensen. Uden livsarvinger. Uskiftet bo.

 

Side 31b, 7. nov. 1816, Rasmus Mogensen i Hugdrup i Skæve, gift med Kirsten Nielsdatter. Helbrødre: Jens Mogensen i Ørvad i Skæve og Niels Mogensen i Nørhalne på Vang gods. Tilsynsværge: Anders Sørensen i Hugdrup. Vidner: Peder Bech i Hugdrup og Morten Nielsen i Krogsdam.

 

Side 32, 25. nov. 1816, Mette Jensdatter i Vrængmose i Skæve, enke efter Laurs Jespersen. Børn: Christen Laursen, 23 år, hjemme, Mette Laursdatter gift med Ole Jensen i Store Nejsum, Johanne Laursdatter, hjemme.

 

Side 34b, 1. marts 1817, Jens Bertelsen i Mosen i Hellevad, gift med Anne Jørgensdatter. Søster Johanne Bertelsdatter gift med Christen Sørensen Bøg i Vesterskov i Voer. Lavværge: Christen Pedersen i Løgtholt i Dronninglund. Vidner: lægdsmand Peder Andersen i Skovmølle og Jens Jensen i Holtet i Dronninglund.

 

Side 36, 24. april 1818, gårdfæster Christen Thomsen i Alleruptorp i Hellevad. Datter: Johanne Christensdatter, 25 år, ugift hjemme. Værge: Søren Nielsen i Krogdal. Vurdering: sognefoged Anders Laursen i Røgelhede og Anders Jensen i Lunden i Hellevad.

 

Side 38, 23. nov. 1818, Maren Jensdatter i Hugdrup Nørgård i Skæve, gift med Jens Sørensen. Børn: Jens Chr. Jensen, 9 år, Johanne Cathrine Jensdatter, 12 år, Kirsten Marie Jensdatter, 6 år, alle hjemme. Værge: morbror Peder Mikkelsen Smed i Bunkerne i Voer.

 

Kort 2.

 

Side 41, 22. nov. 1819, Jens Laursen i Bunkerne i Voer, død i april, gift med Anne Jensdatter, der ønsker at gifte sig igen. Børn: Kirstine Jensdatter, 3 år, Jens Jensen, 12 uger. Værge: fasters mand, Jens Christensen i Smågårdene i Skæve. Lavværge: Peder Jensen i Stagsted i Hellum. Vurdering: sognefoged Niels Pedersen i Agersted og Peder Mikkelsen Smed i Bunkerne.

 

Side 42b, 14. dec. 1819, Ingeborg Jensdatter i Krogsdam i Skæve, gift med Morten Nielsen. Børn: Anne Mortensdatter, 4 år, Jens Mortensen, 2 år. Værge: morbror Niels Jensen i Silkeborg i Torslev. Vidner: Jens Sørensen Nørgård og Hans Laursen Søndergård.

 

Side 44, 15. maj 1820, Morten Jensen Østergård i Allerup by i Hellevad, gift med Else Madsdatter. Børn: Christen Mortensen, 30 år, Maren Mortensdatter, 24 år, begge hjemme. Lavværge: Svend Jensen i Allerup.

 

Side 46, 26. sep. 1820, Ingeborg Andersdatter i Smågårdene i Skæve, gift med Mads Laursen. Afdødes børn: Niels Jensen, 26 år, avlet uden ægteskab, tjener hos sin kurator Ole Jensen i Store Nejsum. Fællesbørn: Laurs Madsen, 5 år, Maren Madsdatter, 12 år, Birgitte Marie Madsdatter, 9 år. Værger: faderen og Anders Christensen i Vitten.

 

Side 46, 22. nov. 1820, Maren Laursdatter i Kærsgård i Skæve, gift med Niels Jensen. Af første ægteskab med Laurs Jensen: afdøde Karen Laursdatter gift med Niels Jensen Teglbrænder på Knudseje, hendes søn Peder Nielsen, 22 år, i stervboet, Else Laursdatter gift med Christen Christensen i Kirkeskoven i Hellevad.

 

Side 49, 14. februar 1821, Simon Sørensen i Smågårdene i Skæve, gift med Karen Pedersdatter. Hans søn, enkens stedsøn: Ole Simonsen, 29 år.

 

Side 49, 14. februar 1821, Niels Laursen Pajhede i Allerup by i Hellevad, gift med Else Nielsdatter. Børn: Laurs Nielsen i Alleruptorp, 29 år, Anne Laursdatter, 26 år, tjener på Clausholm, Inger Marie Nielsdatter, 24 år, tjener i Agdrup i Sulsted, Anne Marie Nielsdatter gift med Christen Mortensen i Allerup, Marianne Nielsdatter, 20 år, tjener i Allerup, Magdalene Nielsdatter, 16 år, hjemme. Værge: farbror Thøger Olesen Pajhede i Jerslev, pga. sygdom erstattet af Peder Christensen i Teglgården i Skæve, gift med afdødes søster. Lavværge: Jesper Nielsen i Kibsdal i Hellum.

 

Side 53, 4. maj 1822, Johanne Christensdatter, i jordløst hus i Hellum, enke efter Jørgen Logsig. Børn: Christen Jørgensen, 34 år, der overlod boet til sin søster Johanne Marie Christensdatter, 31½ år, som havde plejet moderen i hjemmet.

 

Side 53b, 20. juli 1822, Niels Olesen i Føltvedhus i Skæve, gift med Karen Pedersdatter. Afdødes børn af første ægteskab med Mette Marie Christensdatter: Ole Nielsen, 30 år, ved 3. jyske infanteriregiment i Ålborg, Otte Nielsen, 22 år, hjemme, Anne Marie Nielsdatter gift med Søren Knudsen, tjener i Ålborg, Maren Nielsdatter, 28 år, ugift hjemme. Fællesbarn: Peder Nielsen, 12 år, hjemme. Kurator og værge: farbror Christen Olesen i Stagsted i Skæve. Christen Knudsen i Stensholt i Skæve mødte for sin bror Søren Knudsen. Lavværge: Jens Hansen af Ledet i Skæve. Vidner: sognefoged Jens Laursen i Langholt og Laurs Andersen i Lille Spånheden.

 

Side 55, 12. aug. 1822, Maren Laursdatter i Skeloddingen i Hellevad, gift med husmand Niels Jensen. Af 1. ægteskab med Hans Nielsen: Laurs Hansen, 40 år, tjener i Rottrup, Christen Hansen i Vestermark i Hellevad, 30 år, Niels Hansen, 46 år, tungsindig og for tiden uden fast opholdssted, Anne Hansdatter gift med Laurs Jacobsen i Albækholt i Dronninglund.

 

Side 56b, 31. okt. 1822, Birgitte Marie Nielsdatter i Hald i Voer, gift med Rasmus Andersen. Børn: Maren Rasmusdatter gift med Peder Christensen, opholder sig i stervboet, Bendith Rasmusdatter gift med Laurs Sørensen, der tjener i stervboet, Johanne Marie Rasmusdatter, (20) år, hjemme. Værge: morbror Christen Nielsen i Ålgårdsodde.

 

Side 58b, 30. jan. 1823, Kirsten Christensdatter i Allerup i Hellevad, gift med Christen Jørgensen. Myndige arvinger.

 

Side 58b, 24. februar 1823, Hans Chr. Larsen af Fladkær i Skæve. Moderen lever.

 

Side 58b, 14. juli 1823, gårdfæster Rasmus Christensen i Skæveled, gift med Elisabeth Hansdatter. Mor, Birgitte Marie Olesdatter i stervboet. Lavværge: Christen Bertelsen i Vester Idskov. Helsøskende: Ole Christensen i Trøderup i Hellevad, Mariane Christensdatter gift med Jens Olesen i Ørum sogn og by, Lisbeth Christensdatter gift med Christen Jensen i Jespersgård i Dronninglund. Enkens lavværge: Rasmus Christensen i Stagsted, senere Niels Michael Schiønning, pt. på Knudseje.

 

Side 59b, 17. juli 1823, husmand Rasmus Christensen i Smågårdene. Intet efterladt

 

Side 61, 11. nov. 1823, Jens, 21 år, søn af Christen Christensen i Dammen i Voer.

 

Side 61, 5. februar 1824, Anne Laursdatter i Kærsgård i Skæve, gift med Niels Jensen. Af 1. ægteskab: Jens Pedersen, 27 år, hjemme, Laurs Pedersen, 25 år, pt. ved 3. eskadron af jyske regiments lette dragoner i Randers, Johanne Pedersdatter, 22 år, Mette Marie Pedersdatter, 19 år, begge hjemme. Værge: ældste søn.

 

Side 62b, 3. aug. 1823, Rasmus Andersen i Hald i Voer. Børn: Maren Rasmusdatter gift med Peder Christensen, der opholder sig i stervboet, Bendith Rasmusdatter gift med Laurs Sørensen, der opholder sig i stervboet, Johanne Marie Rasmusdatter, 22 år, ugift hjemme. Værge: morbror Christen Nielsen i Ålgårdsodde.

 

Side 64, 3. sep. 1824, Mette Cathrine Andersdatter i Stenbakhus i Hellevad, et jordløst hus, gift med Niels Pedersen. Børn, uden ægteskab: Niels Christensen 14 år, Anne Jørgensdatter, 9 år. Fællesbørn: Peder Nielsen, 5 år, Christen Nielsen, 3 uger.

 

Side 64, 6. sep. 1824, Karen Thomasdatter i Barkholthus i Skæve, gift med Laurs Christensen. Afkald fra svigersøn Niels Jensen i Skramhuset i Hørby.

 

En side mangler.

 

66, 28. februar 1825, husfæster Thomas Pedersen i Tuebakken. Enken i uskiftet bo.

 

Side 66, 6. sep. 1825, Eskild Chr. Andersen i Fjem i Torslev, gift med Maren Andersdatter. Epidemisk syge har hærget. Børn: Anders Eskildsen, 3 år, Anders Eskildsen, 1 år, begge hjemme. Værge: farbror Christen Andersen i Stensbæk i Hørmested. Lavværge: Christen Thomsen i Røgelhede.

 

Side 68a, 7. sep. 1825, Maren Pedersdatter i Allerup i Hellevad, gift med gårdfæster Simon Poulsen. Mor, Maren Johansdatter i Kneppeshave i Tolstrup. Bror Christen Pedersen i Kneppeshave, søster Johanne Pedersdatter gift med Anders Olesen i Vestermark i Serritslev. Halvsøskende: Peder Knudsen i Hundelev, Margrethe Knudsdatter gift med Christen Olesen i Stenum, Mette Knudsdatter gift med Jens Jensen i Sønder Vrå, Maren Knudsdatter gift med Christen Nielsen i Vestermark, afdøde Kirsten Knudsdatter, hendes datter Mette Marie i Vestermark, 10 år.

 

Kort 3.

 

Side 70, 10. jan. 1825, Mette Marie Svendsdatter i Stenbakhus i Hellevad, gift med husmand Niels Pedersen. Hører under Hellevad sogns fattigvæsen.

 

Side 70, 28. maj 1826, Bertel Jensen i Idskov Søndergård i Voer, gift med Inger Nielsdatter. Børn: Jens Bertelsen, 30 år, hjemme, Karen Marie Bertelsdatter gift med Jens Hansen, skolelærer i Vestengårdens skole i Voer, Maren Bertelsdatter gift med Simon Jensen i Try Nedergård i Torslev. Lavværge: Christen Pedersen i Vestergård i Idskov.

 

Side 72, 28. aug. 1826, Christen Olesen i Smågårdene i Skæve, gift med Maren Margrethe Jørgensdatter. Børn: Christiane Christensdatter, 6 år, Anne Christensdatter, 3 år. Værge: Christen Laursen i Krogsdam i Torslev. Lavværge: Isak Madsen af Klattrup.

 

Side 74, 11. okt. 1826, Kirsten Nielsdatter i Bunkerne i Voer, gift med Christen Andersen. Myndige arvinger forlanger ikke skifte.

 

Side 74b, 6. dec. 1826, Svend Jensen i Allerup i Hellevad, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Jens Svendsen, 27 år, Laurs Svendsen, 22 år, Christen Svendsen, 19 år, Christian Svendsen, 13 år, Poul Svendsen, 7 år, Marie Svendsdatter, 16 år, Johanne Svendsdatter, 10 år. Kurator og værge: farbror Jens Jensen, gårdmand i Kokkenborg i Dronninglund. Lavværge: Anders Hansen i Allerup.

 

Side 76, 14. februar 1827, Thomas Nielsen i Hugdruphus eller Mølhaven i Skæve, gift med Karen Rasmusdatter. Myndig arving Niels Thomsen afstår fra arv pga. boets mådelige forfatning.

 

76, 30. sep. 1827, Thomas Christian, 15 år, søn af Anders Thomsen i Hald i Voer.

 

Side 76, 20. dec. 1827, Kirsten Nielsdatter i Smågårdene i Skæve, gift med husfæster Christen Sørensen. Myndige arvinger: Niels Christensen i Smågårdene, Christen Christensen i Volstrup, Anne Christensdatter gift med Søren Christensen i Smågårdene.

 

77, 5. maj 1828, Peder, 10 dage, søn af Jesper Madsen i Fælden i Hellevad.

 

Side 77, 5. maj 1828, Simon Jensen i Barkholt i Skæve, gift med Marie Thomasdatter. Afkald fra Jens Simonsen og Thomas Chr. Simonsen.

 

77, 28. juli 1828, Peder Chr., 9 uger, søn af Jens Sørensen i Langholt i Skæve.

 

79, 15. april 1828, Christen, 1 år, søn af Christen Jørgensen Leergrav i Hellevad.

 

Side 79, 15. april 1828, gårdfæster Peder Nielsen i Vestergård i Hellum, gift med Marianne Rasmusdatter. Børn: Christen Pedersen, 12 år, Marie Pedersdatter, 17 år. Værge: dyrlæge Niels Jensen i Castenskov i Hellum. Lavværge: Peder Gertsen i Hellum. Vidner: sognefoged Knud Flendsted og Christoffer Nielsen i Hellum. Tjenestepige Johanne Nielsdatter havde 12 rdl. til gode, der var løn for et år, desuden løn fra tidligere år. Gæld til dyrlæge Niels Jensen på 23 rdl. 5 mk. 12 sk. og Jens Nørholt i Voer på 14 rdl.

 

Side 79b, 31. jan. 1829, Laurs Nielsen Pajhede i Allerup i Hellevad, gift med Johanne Christensdatter. Børn: Anders Laursen, 9 år, Niels Chr. Laursen, 3/4 år, Mette Marie Laursdatter, 11 år, Else Laursdatter, 4 år, alle hjemme. Værge: Christen Mortensen i Allerup, gift med afdødes søster. Lavværge: Anders Hansen i Allerup.

 

Side 81, 23. februar 1829, gårdfæster Ole Jensen i Store Nejsum i Skæve, gift med Mette Laursdatter. Børn: Jens Olesen, 13 år, Laurs Olesen, 7 år, Christen Olesen, ½ år, Mette Marie Olesdatter, 10 år, Johanne Marie Olesdatter, 3 år, alle hjemme. Værge: skovrider Jørgensen i Nejsumhus. Lavværge: gårdmand Jens Poulsen i Store Nejsum. Vidner: sognefoged Jens Hansen i Fejborg og Christen Pedersen i Ovnstrup, der havde 40 rdl. til gode i boet. Afdødes søster Anne Jensdatter havde indestående (arv/medgift) der blev betalt med 2 køer og 2 får, som skulle blive i gården til hun evt. giftede sig, og enken ville holde brylluppet.

 

Side 83, 22. april 1829, Anders Christensen i Vitten i Skæve, gift med Johanne Jensdatter. Børn: Jens Andersen i Mølholtet, 46 år, Christen Andersen i Fjem i Torslev, 31 år, Johanne Andersdatter gift med Jens Pedersen i stervbostedet, Else Andersdatter gift med Mads Jacobsen i Barkholthus, Gertrud Andersdatter, 36 år, tjener på Dybvad. Lavværge: Jens Sørensen af Langholt.

 

85b, 11. juli 1829, Anne Margrethe, datter af Jens Molberg i Hugdrup. Intet efterladt.

 

85b, 14. juli 1829, husfæster Christen Andersen i Smågårdene. Enken i uskiftet bo.

 

Side 85b, 18. jan. 1830, Mette Christensdatter i Hellum by, gift med Jens Andersen. Børn: Christen Jensen, 19 år, Jens Jensen, 14 år, Sidsel Jensdatter, 18 år, alle hjemme. Tilsynsværge: Jens Chr. Laursen i Hellum.

 

Side 85b, 21. jan. 1831, Kirsten Pedersdatter i Stenbakhus i Hellevad, gift med Mads Laursen, der agter at gifte sig igen. Datter Maren Madsdatter, 6 år. Tilsynsværge: Otte Nielsen i Føltved.

 

Side 86, 3. april 1830, Niels Christensen og hustru Johanne Marie Christensdatter i Kærsgård i Skæve. Hun døde den 21. i forrige måned. Børn: Christen Nielsen, 12 år, Laurs Chr. Nielsen, 10 år, Anders Nielsen, 6 år, Jens Chr. Nielsen, 5 år, Thomas Chr. Nielsen, ½ år, Johanne Nielsdatter, 14 år, Kirsten Marie Nielsdatter, 3 år, alle hjemme. Værge: farfar Christen Nielsen i stervbostedet. Tilsynsværge: gårdmand Peder Andersen i Skæveled. Senere værge: Thøger Andersen Hald i Tolstrup i Dronninglund.

 

87, 10. april 1830, Johanne, 14 dage, datter af Jens Holgersen i Råholt i Skæve

 

89, 24. april 1830, Christiane, datter af Søren Jensen i Bunkerne i Voer.

 

Side 89, 24. juli 1830, Søren Jensen i Bunkerne i Voer, gift med Anne Jensdatter. Af forrige ægteskab med fraskilt hustru Anne Sophie Poulsdatter: Anne Marie Sørensdatter, 16 år, hos sin mor i Åby sogn. Ansat tilsynsværge: skolelærer Ole Hansen i Idskov skole. Lavværge: Hans Pedersen i Bunkerne.

 

92, 18. sep. 1830, Christen, 7 uger, søn af Hans Christensen i Spånheden.

 

93, 19. dec. 1830, Cecilie, 10 uger, datter af Laurs Sørensen i Hald i Voer.

 

93, 20. dec. 1830, Anne Margrethe, datter af Mads Laursen i Stenbakhus i Hellevad.

 

93, 13. jan. 1831, Jens, 4 år, søn af Anders Christensen Stendal i Smågårdene.

 

Side 93b, 19. dec. 1830, Margrethe Mortensdatter i Smågårdene i Skæve, gift med Ole Sørensen Møller, der sidder i uskiftet bo.

 

Side 95, 14. februar 1831, Karen Rasmusdatter i Hugdruphus eller Mølhaven i Skæve, enke efter Thomas Nielsen. Myndig søn: Niels Thomsen.

 

Side 95, 14. marts 1831, gårdfæster Jens Andersen i Fælden i Hellevad, gift med Margrethe Thomasdatter. Børn: indsidder Thomas Jensen i Allerup, 50 år, Christen Jensen i Holdensgård i Albæk, 44 år, Anders Jensen, 27 år, Johanne Jensdatter, 39 år, begge hjemme, Kirsten Jensdatter gift med Jesper Madsen i Fælden, Marianne Jensdatter gift med Jens Chr. Jensen i Vesterskov i Voer. Lavværge: Christen Thomsen i Røgelhede.

 

Side 96b, 18. april 1831, Niels Pedersen Bæk, 15 år, tjenestedreng hos Christen Jensen i Rykind i Voer. Broder Peder Jensen, 8 år, halvsøster Anne Christensdatter, 17 år. Morbror Laurs Bæk i Hugdrup havde betalt begravelsen og fik boet, afdødes gangklæder.

 

Side 96b, 30. april 1831, Anne Marie, 5½ år, datter af Mads Pedersen i Skinderhedenhus i Hellevad.

 

Side 97, 4. juni 1831, Anne Jørgensdatter i Mosen i Hellevad, enke efter Jens Bertelsen. Børn: Jørgen Jensen i Kirkeskoven i Hellevad, 44 år, Peder Chr. Jensen i stervbostedet, 36 år, Anne Sophie Jensdatter gift med Jens Jensen i Holtet i Dronninglund.

 

Side 97, 13. juli 1831, Jørgen Jørgensen i Vestergård i Idskov i Voer, gift med Anne Christensdatter. Børn: Jørgen Jørgensen, 26 år, Christen Jørgensen, 24 år, Jens Chr. Jørgensen, 14 år, Peder Jørgensen, 12 år, Mette Marie Jørgensdatter, 23 år, Dorthea Marie Jørgensdatter, 21 år, Maren Jørgensdatter, 18 år, Ingeborg Jørgensdatter, 10 år, alle hjemme. Kurator og værge: gårdmand Christen Pedersen i Idskov. Lavværge: Niels Thomsen i Idskov.

 

Side 99, 11. nov. 1831, enke Anne Jensdatter i Smågårdene i Skæve. Børn: Maren Jensdatter gift med Ole Thomsen her i stervboet, Anne Marie Jensdatter gift med Christen Hansen i Smågårdene, Dorthe Jensdatter, 31 år, ugift, tjener på Ormholt.

 

Kort 4.

 

Side 100b, 24. dec. 1831, Maren, 16 år, datter af Jørgen Christensen i Idskov Mellergård.

 

Side 100b, 8. marts 1831, gårdfæster Jens Andersen i Hellum by. Af første ægteskab: Anders Jensen, 35 år, tjener i Stagsted i Skæve, Peder Jensen, 33 år, tjener i Hellum by, Jens Chr. Jensen, 31 år, bor i Horsens by og sogn, Søren Jensen, 29 år, tjener i Hollensted, Anne Johanne Jensdatter gift med Jens Chr. Laursen i Fjeldsted i Sindal, afdøde Kirsten Jensdatter gift med Jens Christian på Rønnebjerg hede i Vrejlev, hendes børn: Peder Christian, 8 år, Mette Marie, 11 år. Af andet ægteskab: Christen Jensen, 21 år, Jens Jensen, 16 år, begge hjemme, Sidsel Jensdatter, 20 år, tjener på Gammel Vrå.

 

Side 101, 22. mats 1832, Anne Marie, 8 år, datter af Anders Thomsen i Hald i Voer.

 

Side 102, 12. april 1832, Ole Chr., 4 år, søn af Thomas Mikkelsen i Alleruptorp i Hellevad.

 

Side 102, 12. april 1832, gårdfæster Anders Sørensen i Hugdrup Mellergård i Skæve, gift med Kirsten Pedersdatter. Afkald fra myndige arvinger: Christen Andersen i Skovsgård i Volstrup, Peder Andersen i Skæveled, Søren Andersen, tjenende i Klitgård, Anders Andersen i Hugdrup.

 

Side 102b, 7. juni 1832, Jens Chr. Nielsen i Vester Idskov i Voer, gift med Inger Christensdatter. Børn: Niels Chr. Jensen, 14 år, Johanne Marie Jensdatter, 6 år, Marianne Jensdatter, 5 år, alle hjemme. Værge: gårdmand Christen Jensen i Rykind i Voer. Lavværge: Anders Christensen i Lille Nejsum i Skæve.

 

105b, 16. dec. 1832, Johanne Caroline, datter af Jens Sørensen i Langholt.

 

Side 105b, 20. dec. 1832, Karen Laursdatter og hendes mand Jens Jensen i Ovnstrupholt i Skæve, der døde kort efter hinanden. Børn: 1. Laurs Jensen i Smågårdene, 33 år, 2. Jens Jensen, 21 år, hjemme, 3. afdøde Bodil Jensdatter gift med Hans Pedersen i Kærsgård i Skæve, hendes barn: Johanne Marie, 7 år, 4. Elisabeth Jensdatter gift med Henrik Andersen i Lille Karmisholt i Skæve, 5. Anne Jensdatter, ugift hjemme.

 

Side 105b, 27. marts 1833, husfæster Ole Andersen i Smågårdene i Skæve, gift med Mette Olesdatter. Gensidigt testamente.

 

Side 106, 11. jan. 1833, Inger Marie, 10½ måned, datter af Jens Bertelsen i Idskov i Voer.

 

Side 107b, 8. maj 1833, husfæster Niels Jensen i Skeloddingen i Hellevad, gift med Karen Laursdatter, der agter at gifte sig igen. Børn: Jens Christian Nielsen, 10 år, Laurs Peter Nielsen, 3 år, begge hjemme. Værge: Peder Andersen i Skovmølle. Lavværge: Jens Jepsen i Skeloddingen.

 

111, 7. jan. 1834, Anne Margrethe, 3½ år, datter af Otte Hansen i Lunden i Hellevad.

 

Side 111, 8. maj 1834, Maren Sørensdatter i Idskov Nørgård i Voer, gift med Niels Poulsen. Børn: Søren Nielsen, 28 år, hjemme, Maren Nielsdatter gift med Niels Nielsen Mølkær i Voer, Kirsten Nielsdatter, 21 år, ugift hjemme.

 

Side 112, 5. marts 1834, Mikkel, 10 mdr., søn af Thomas Mikkelsen i Alleruptorp i Hellevad.

 

Side 112b, 19. april 1834, Anne Olesdatter i Dammen i Voer, gift med Thomas Chr. Jensen. Børn: Jens Chr. Thomsen, 3 år, Anne Marie Thomasdatter, 5 uger. Værge: morbror Niels Olesen i Guddal.

 

Side 114, 19. april 1834, Laurs Christian, søn af Mads Laursen i Stenbakhus i Hellevad.

 

Side 114, 28. april 1834, Søren Jensen i Smågårdene i Skæve, gift med Mette Nielsdatter. Gensidigt testamente.

 

Side 115, 14. okt. 1834, Jens Chr. , søn af Jens Chr. Christensen i Ovnstrupholt i Skæve.

 

Side 115b, 23. dec. 1834, Jens Nielsen i Hugdrup i Skæve, gift med Johanne Cathrine Laursdatter. Børn: Laurs Jensen, 27 år, tjener i Vitten, Niels Jensen, 31 år, Peder Jensen, 20 år, Anne Marie Jensdatter, 23 år, alle tre hjemme, Sophie Jensdatter, 18 år, tjener i Volstrup sogn. Kurator og værge: Jens Pedersen af Vitten. Lavværge: Hans Laursen i Hugdrup. Vidner: sognefoged Jens Sørensen i Store Aunkjøt og Anders Andersen i Hugdrup Mellergård. Enken døde 23. januar 1835.

 

Side 116b, 13. jan. 1835, Jens Steffensen i Fælden i Hellevad, gift med Johanne Cathrine Christensdatter. Helsøskende: 1. Niels Steffensen i Grydbæk i Jerslev, 40 år, 2. Peder Steffensen i Solholt i Skæve, 32 år, 3. afdøde Christen Steffensen i Ovnstrup i Skæve hans døtre: Marianne, 12 år, og Anne Kirstine, 9 år. Halvsøskende: 4. Jens Chr. Steffensen i Løth i Jerslev, 58 år, 5. Else Steffensdatter gift med Niels Hansen i Mølholtet i Skæve. Lavværge: Anders Hansen i Allerup. Vidner: sognefoged Anders Laursen i Røgelhede og Clemmen Bertelsen i Lunden.

 

Side 119, 4. april 1835, Niels Thomsen i Idskov Nørgård, gift med Margrethe Christensdatter. Sønnesøn Niels Chr. Christensen, 10 år, på stervbostedet. Værge: farbror Anders Thomsen i Hald i Voer.[Afdødes bror??] Lavværge: Christen Pedersen i Idskov.

 

Side 121b, 11. maj 1835, Maren Cathrine, 2½ år, datter af gårdfæster Laurs Chr. Pedersen i Hugdrup.

 

Side 122, 25. marts 1836, Anders Nielsen, død på Dybvad, søn af afdøde gårdfæster Niels Christensen i Kærsgård. Efter forældrenes død, hvor boet var fallit, blev han antaget til forsørgelse af Dybvads ejer og af denne underholdt.

 

Side 122b, 16. aug. 1836, Anne Christensdatter i Allerupled i Hellevad, gift med Christen Hansen. Morbror Frederik Ovesen har boet i Løjt i hertugdømmet Slesvig, det vides ikke, om han lever, morbror Christen Ovesen er for flere år siden stået til søs og efterretninger om ham er ikke erholdt, afdød morsøster Margrethe Ovesdatter har været gift med konsumtionsbetjent Mads Bak i Sæby og har Christen, 45 år, opholdssted vides ikke, og Marianne gift med Laurs Poulsen i Nørre Sundby, hendes døtre Kirsten og Mette Cathrine, hvis opholdssted ikke vides, afdød morsøster Ellen Ovesdatter gift med Laurs Nielsen i Baskær i Hørby, hendes datter Kirsten Thomasdatter i Baskær, 56 år. Hendes værge: stedfar Laurs Nielsen i Baskær.

 

Side 123, 21. nov. 1836, Maren Poulsdatter i Fældenshus i Hellevad, gift med Christen Jensen. Myndige arvinger. Intet skifte.

 

Side 123, 25. nov. 1836, Christen Hansen i Allerupled i Hellevad. Brødre: Anders Hansen på Stagsted hede i Dronninglund, 50 år, Otte Hansen i Holbækhus i Hellevad, 44 år.

 

Side 124b, 9. jan. 1837, (Jens), sindssvag søn af Jens Christensen Birket i Smågårdene.

 

Side 125, 1. maj 1837, Niels, søn af Christen Nielsen i Ålgårdsodde.

 

Side 125, 4. april 1837, Johanne Nielsdatter i Idskov Mellergård i Voer, gift med Jørgen Christensen. Børn: Niels Jørgensen, 18 år, Kirstine Jørgensdatter, 22 år, Mette Marie Jørgensdatter, 14 år, alle hjemme. Kurator og værge: Jens Bertelsen i Idskov.

 

126, 11. april 1837, husmand Knud Jensen i Degneboligen i Skæve. Enken i uskiftet bo.

 

126, 11. april 1837, Jens, søn af Jens Christensen i Føltved i Skæve.

 

126, 13. april 1837, Kirstine, 22 år, datter af Jørgen Christensen i Idskov Mellergård.

 

Side 127b, 20. dec. 1837, gårdfæster Christen Jensen i Hellum by, gift med Else Christensdatter. Barn: Mette Cathrine Christensdatter, 2 år. Værge: farbror Peder Jensen i Brønden i Hellum. Lavværge: Peder Gertsen i Hellum.

 

Side 128b, 1. jan. 1838, Anne Sophie Jensdatter i Allerup i Hellevad, gift med Willads Christensen. Afkald fra myndige arvinger: Christen Willadsen og Christian Willadsen.

 

Kort 5.

 

Side 129b, 20. februar 1838, Anne Margrethe Jensdatter, 13 år, steddatter af Anders Jensen i Lyngrod i Hellevad.

 

Side 129b, 7. marts 1838, Else Laursdatter i Smågårdene i Skæve, gift med Jens Christensen Birket, der sidder i uskiftet bo.

 

Side 129b, 5. april 1838, husmand Peder Mikkelsen i Bunkerne i Voer. Enken i uskiftet bo med myndige og umyndige arvingers samtykke.

 

Side 129b, 7. april 1838, Søren, søn af husmand Anders Christensen Stendal i Smågårdene.

 

Side 129b, 11. april 1838, Maren Cathrine Pedersdatter i Hugdrup i Skæve, gift med gårdfæster Anders Andersen. Barn: Else Kirstine Andersdatter, 3½ år. Tilsynsværge: morfar, gårdfæster Peder Holgersen i Birket.

 

Side 132, 13. april 1838, husfæster Jens Christensen i Smågårdene. Har siddet i uskiftet bo og efterlod intet.

 

Side 132, 23. april 1838, Anne Margrethe Knudsdatter i Vrængmose i Skæve, gift med Christen Laursen. Børn: Anne Marie Christensdatter, 19 år, Mette Marie Christensdatter, 16 år, Laurs Christensen, 15 år, Knud Christensen, 11 år, Kirstine Christensdatter, 7 år. Værge: morbror, selvejergårdmand Jørgen Knudsen i Øster Hjulskov i Jerslev.

 

Side 132, 3. maj 1838, husfæster Boe Pedersen i Skellethus i Skæve. Enken i uskiftet bo med myndige børns samtykke.

 

Side 132, 8. maj 1838, Bodil Sørensdatter i Store Føltved i Hellevad, gift med gårdfæster Niels Jensen. Søn: Jens Nielsen, døbt 7. juli 1814. Kurator: Christen Jørgensen i Hellevad.

 

Side 134b, 13. juni 1838, husfæster Ole Bertelsen i Stensholt i Skæve. Enken i uskiftet bo med myndige børns samtykke.

 

Side 134b, 27. juni 1838, tjenestepige Maren Olesdatter hos gårdfæster Hans Pedersen i Kærsgård. Efterlod intet.

 

Side 135b, 21. juni 1838, husfæster Niels Christensen i Snorren i Skæve. Myndige arvinger delte faderens bo.

 

Side 135b, 8. aug. 1838, Kirsten Marie Sørensdatter i Smågårdene i Skæve, gift med Anders Christensen Stendal. Børn: Niels Chr. Andersen, 18 år, tjener i Fjem i Torslev, Johanne Marie Andersdatter, 9 år, Anne Cathrine Andersdatter, 6 år, begge hjemme. Husfæster Christen Sørensen i Smågårdene mødte for børnenes morbror, gårdmand Jens Sørensen af Borup i Vrå.

 

Side 135b, 13. aug. 1838, Johanne Marie Jensdatter i Hellum, gift med aftægtsmand Laurs Rasmussen. Ingen livsarvinger.

 

Side 135b, 22. aug. 1838, Kirsten Jensdatter i Smågårdene i Skæve, gift med Laurs Jensen Holtet, der agter at indtræde i nyt ægteskab. Børn: Jens Laursen, 8½ år, Elisabeth Cathrine Laursdatter, 6 år, Bodil Marie Laursdatter, 1¼  år, alle hjemme. Værge: farbror, selvejergårdmand Jens Jensen Hørfrødam i Dronninglund.

 

Side 143b, nov. 1838, husfæsterske Ingeborg Olesdatter i Holbæklund. Nød understøttelse af fattigvæsenet.

 

145, 18. nov. 1838, Laurs, 16 dage, søn af gårdfæster Jens Bertelsen i Idskov.

 

Side 145, dec. 1838, pige Sidsel Ovesdatter i Store Nejsum bevilges Simon Pedersen i Lille Nejsum som værge, da hendes forrige værge Rasmus Christensen i Stagsted er død. Har arv i Dybvads overformynderi.

 

Side 145b, 6. februar 1839, madame Karen Friis Leth, født Rømer, præsteenke i huset Langholtslund i Skæve. Søskende: Laurs Wadum Rømer, candidatus theologiæ, degn i Sindal og Astrup ved Hjørring, afdøde Niels Wadum Rømer, sognepræst i Hellevad og Ørum, hans søn Hans Peder Rømer, studiosus philosophiæ, seminarist, skolelærer i Nieløse ved Sorø, afdøde Elisabeth Marie Tinning, født Rømer, gift med sognepræst Hans Tinning i Grundfør og Spørring i Århus stift, hendes børn: 1. Jørgen Johan Tinning, sognepræst i Gødvad og Balle i Århus stift, 2. Jens Peter Tinning, snedkermester i København, 3. Birgitte Charlotte Jacobine Tinning, ugift hos faderen, 4. Jane Birgitte Helene Tinning, ugift, hos madame Geertsen i Århus, søster Karen Overvad Rømer i stervboet. Vidner og vurdering: skolelærer Søren Bjerringgård i Karmisholt skole og selvejergårdmand Svend Andersen i Ovnstrup Nørgård.

 

3. marts 1839, Niels Christian, 1½ år, søn af Niels Laursen i Stensholt.

 

Side 148a, 3. marts 1839, Mette Marie Olesdatter, 20 år, steddatter af Thøger Christensen i Store Nejsum i Skæve. Efterlader intet som giver grund til skifte.

 

149, 4. marts 1839, Inger Marie, 1 år 12 uger, datter af gårdfæster Ole Nørgård i Hugdrup.

 

149, 6. marts 1839, Simon Peter, 18 uger, søn af gårdfæster Christen Pedersen i Lyngså.

 

Side 149, 19. marts 1839, Laurs Nielsen i Stensholt i Skæve, 70 år. Enken i uskiftet bo med myndige børns samtykke.

 

Side 149, 14. april 1839, gårdfæster Thøger Christensen Nymølle i Store Nejsum i Skæve, gift med Mette Laursdatter. Skiftet forsinket pga. smitsom sygdom i hjemmet. Fællesbørn: Ole Chr. Thøgersen, 9 år, Anders Chr. Thøgersen, 6 år, Anne Marie Thøgersdatter, 9 mdr. Værge: selvejergårdmand Jens Mikkelsen i Jerslev, gift med afdødes søster. Lavværge: bror Christen Laursen i Vrængmose.

 

Side 151b, 21. aug. 1839, aftægtsmand Christen Jensen Holmgård, 80 år. Dødsfaldet anmeldt af søn Jens Chr. Christensen i Fældenshus i Hellevad.

 

Side 151b, 21. nov. 1839, stuepige Kirsten Nielsdatter på Dybvad. Afdød bror, fhv. gårdfæster Søren Nielsen, hans søn Niels Peter, 2½ år, hvis mor Maren Poulsdatter tjener på Dybvad, søster Maren Nielsdatter gift med selvejerhusmand Niels Nielsen i Tusbro i Dronninglund.

 

Side 153, 12. dec. 1839, aftægtskone Birthe Andersdatter i Hugdrup i Skæve hos søn Peder Pedersen. Efterlod intet. Myndige arvinger.

 

Side 155, 21. dec. 1839, aftægtsmand Peder Pedersen i Hugdrup. Myndige arvinger.

 

Side 155, 28. februar 1840, Karen Marie Jensdatter i Allerup i Hellevad, gift med aftægtsmand Christen Hansen Bovet.

 

23. maj 1840, Ingeborg, 11 mdr., datter af husfæster Laurs Nielsen i Stensholt.

 

Side 156, 17. sep. 1840, Christian August Mohr, (41) år, tjenende sin bror, mejeriforpagter Frederik Christian Mohr på Dybvad, der er værge for afdødes børn: Vilhelm August Mohr, 19½ år, i lære hos skomagermester Peter August Mohr i Ålborg, Magdalene Kirstine Mohr, 14 år, opholder sig i Torslev. Afdødes fraskilte hustru, Kathrine Dorthea, født Thomsen, opholder sig i Låsen i Hørby. Til stede: Christen Thomsen i Højstrup i Torslev.

 

Kort 6.

 

26. okt. 1840, Elisabeth Kirstine, 9 år, datter af husfæster Morten Mortensen i Smågårdene.

 

Side 162, 7. februar 1841, Christen, 1 år, søn af gårdfæster Jørgen Jørgensen i Idskov.

 

Side 164, 20. marts 1841, Morten, 19 år, søn af Anne Kirstine Laursdatter og Morten Mortensen i Smågårdene. Afdøde fik almisse af Voer sogn.

 

Side 164, 30. april 1841, Else Pedersdatter, 60 år, pige hos Jørgen Christensen i hus i Voer.

 

Side 164, 25. juni 1841, Niels, 21 år, søn af Anders Christensen Stendal i Smågårdene, tjente hos gårdfæster Christen Bertelsen i Idskov og døde natten mellem 23 og 24 juni.

 

Side 164, 26. juni 1841, Hans Chr., 14 ¾ år, søn af husfæster Jens Chr. Jensen i Voerså i Albæk, tjente hos gårdfæster Christen Bertelsen i Idskov og døde natten mellem 23. og 24 juni.

 

Side 165, 12. jan. 1842, Christen, 21 år, søn af gårdfæster Peder Christensen i Fjem.

 

Side 165b, 19. februar 1842, Inger Marie Laursdatter i Ålgårdsodde i Skæve, som døde under hendes af det offentlige pålagte arrest på Voergård, gift med Christen Nielsen, der er sengeliggende. Børn: Laurs Christensen, 32 år, pt. arresteret i Sæby og under tiltale, - med tilladelse deltog han i senere skiftesamlinger, Johannes Christensen, 18¾ år, til stede. Kurator: Poul Jensen i Byrdal. Registreringen vist udsat pga. Lundbymølles ransagning.

 

Side 171b, dec. 1842, Anne Pedersdatter i Spånhedenhus i Skæve, gift med Christen Madsen. Efterlod intet.

 

Side 171b, 25. jan. 1843, husfæster Poul Gregersen i Hellum. Jens Christensen i Fældenshus anmeldte dødsfaldet.

 

Side 171b, 5. maj 1843, Maren, 8 år, datter af Christen Mortensen Østergård i Allerup.

 

Side 171b, 11. maj 1843, gårdfæster Christen Christensen i Allerup i Hellevad, gift med Rebekka Pedersdatter. Af 1. ægteskab [med Rebekka Madsdatter]: gift husmand Christen Christensen i Ajstrup, 32 år. Fællesbørn: Rebekka Christensdatter, 28 år, Peder Chr. Christensen, 23 år, Karen Marie Christensdatter, 25 år, alle tre hjemme, Jens Christensen, 22 år, tjener i Kølskegårds mølle, Jacob Christensen, 20 år, Kirsten Christensdatter, 14 år, begge hjemme. Værge og kurator: farbror, gårdfæster Peder Christensen i Allerup. Lavværge: selvejergårdmand Jens Chr. Geertsen i Trøderup.

 

Side 173, 20. juni 1843, Mette Sørensdatter i Stenbakhus i Hellevad, 46 år, gift med Mads Laursen. Datter: Kirsten Marie Madsdatter, 6 år.

 

Side 173, 24. juli 1843, Ellen Marie Poulsdatter i Mosen i Hellevad, gift med Peder Chr. Jensen. Barn af 1. ægteskab: Anne Margrethe Pedersdatter, 15 år. Fællesbørn: Jens Chr. Pedersen, 10 år, Poul Pedersen, 8 år, Anne Pedersdatter, 5 år, alle hjemme. Værge: morbror, smed og selvejer Jens Poulsen i Hallund.

 

Side 177, 30. april 1844, Christen, 29 år, snedker, hjemmeværende søn af gårdfæster Christen Pedersen Vestergård i Idskov.

 

Side 178, 22. maj 1844, Mads Laursen Dansk i Stenbakhus i Hellevad, 47 år. Af 1. ægteskab: Maren Madsdatter, 20 år, tjener i Lyngsågård. Af 2. ægteskab: Kirsten Madsdatter, 7 år, hjemme. Værge: farbror, fæstehusmand Poul Laursen i (Faur)holt i Albæk på Voergård gods. Til stede: afdødes søster Mette Marie Laursdatter gift med gårdfæster Poul Svendsen i Lyngså. Dødsfaldet anmeldt af Jens Olesen i Stenbakken.

 

Side 181, 27. juni 1844, Drude Nielsdatter, 19 år, datter af gartner (Volsted) i Smågårdene.

 

Side 181bb, 18. juli 1844, Anne Jensdatter, 65 år, gift med husfæster Mads Jensen i Strækningen i Hellevad, der sidder i uskiftet bo.

 

Side 181b, 31. juli 1844, Marie Christensdatter, 24 år, pige på Dybvad, datter af Christen Nielsen og Kirsten Pedersdatter i Langheden i Hellum. Søskende: husmand Peder Chr. Christensen i Langheden og Christen Christensen, 27 år.

 

181b, 5. sep. 1844, Anne Kirstine, 26 år, datter af Mikkel Jensen i Lille Føltved i Skæve.

 

Side 182, 14. okt. 1844, Christen Madsen, 70 år, husfæster i Spånhedenhus i Skæve. Sønnen Niels Christensen i Klæstrup i Jerslev fik faderens ubetydelige efterladenskaber.

 

Side 182, 6. nov. 1844, husfæster Christen Jensen Østerled i Stenbakhus i Hellevad. Enken i uskiftet bo. Dødsfaldet anmeldt af Jens Olesen i Stenbakken.

 

Side 85, 14. dec. 1844, Lise Cathrine, 12 år, datter af gårdfæster Laurs Jensen Bæk i Hugdrup.

 

Side 185, 17. dec. 1844, Marianne Mortensdatter i Lyngrod i Hellevad, 49 år, gift med Anders Jensen. Ingen livsarvinger. Gensidigt testamente.

 

Side 186, 8. marts 1845, husfæster Anders Christensen i Holtet i Skæve, gift med Karen Rasmusdatter. Børn: Christen Andersen, 30 år, Maren Andersdatter gift med Christen Jeg i Spånhedenhus, Rasmus Andersen, 27 år, Anne Kirstine Andersdatter, ugift, Christiane Andersdatter, 15 år, Anne Marie Andersdatter, 10 år.

 

Side 186, 28. marts 1845, aftægtsmand Christen Bertelsen i Vester Idskov i Voer, 91½ år, gift med Anne Jensdatter. Børn: gårdfæster Bertel Christensen og Dorthe Cathrine Christensdatter, begge i hjemmet i Idskov. Værge for Dorthe efter anmodning: Jens Pedersen i Vitten. Lavværge: selvejergårdmand Christen Nielsen i Bredmose.

 

Kort 7.

 

Side 189b, 1. marts 1845, afkald og kvittering til Dybvads overformynder fra Axel Olesen Schmidt i Sæby, ægteviet 10. jan. dette år til Sidsel Ovesdatter, for hendes arv efter morbror Jens Christensen Bech efter skifte 1799, med renter til dec. 1844.

 

190, 24. sep. 1845, Inger Marie, 10 år, datter af Jens Bertelsen i Idskov.

190, 28. sep. 1845, Karen Marie, 4 år, datter af Jens Bertelsen i Idskov.

190, 4. dec. 1845, Maren, 1½ år, datter af Jens Bertelsen i Idskov.

 

Side 190, 19. dec. 1845, husfæster Peder Thomsen i Bunkerne i Voer, gift med Karen Clausdatter. Børn: Margrethe Pedersdatter, ugift, tjener i ??, Mette Cathrine Pedersdatter, tjener i Idskovmølle, Thomas Pedersen, pt. dragon i Randers, Ingeborg Pedersdatter, ugift, tjener på Dybvad, Maren Pedersdatter, tjener Christen Bæk i Baskær, Karen Marie Pedersdatter, 13 år, tjener i Voldsted i Torslev, Ane Pedersdatter, 11 år, hjemme. Født værge: gårdfæster Thomas Jensen i Klemenshave i Voer. Lavværge: gårdfæster Ole Poulsen i Bunkerne.

 

Side 190, dec. 1845, Karen Olesdatter i Spånhedenhus i Skæve, 53 år, gift med Carl Tønnesen. Børn: Thøger Carlsen i Vesterskov i Voer, 28 år, Karen Marie Carlsdatter gift med Mads Peder Boesen i Skellethus, Ole Chr. Carlsen, 20 år, tjener i Aunkjøt, Jens Carlsen, 18 år, tjener i Flauenskjold, Lars Chr. Carlsen, 11 år, tjener i Ledet i Skæve, Niels Carlsen, 8 år, hjemme.

 

Side 191, 13. februar 1846, Peder Andersen i Skæveled, 50 år, gift med Lisbeth Hansdatter. Ingen børn. Gensidigt testamente.

 

192, 18. maj. 1846, Jens, 28 år, søn af Mikkel Jensen i Føltved.

192, 13. aug. 1846, Peder, 8 uger, søn af Thomas Jensen i Dammen.

 

192, 28. dec. 1846, Christen, 19 år, søn af Søren Christensen i Højen i Smågårdene.

 

Side 192b, 27. juli 1847, Hedvig Jensdatter, 67 år, enke efter husfæster Peder Mikkelsen i Bunkerne i Voer. Børn: Mikkel Pedersen, selvejer i Hjelmskær i Vrejlev, 37 år, Thomas Chr. Pedersen Smed, 34 år, tiltræder stedet, Niels Pedersen, 27 år, hjemme.

 

Side 193, 27. sep. 1747, Johanne Simonsdatter i Lyngså i Albæk, 44 år, gift med gårdfæster Christen Pedersen. Børn: Peder Christensen, 13 år, Kirsten Marie Christensdatter, 11 år, Simon Peder Christensen, 7 år, Jens Chr. Christensen, 4 år, alle hjemme. Værge: Jens Bertelsen i Idskov, gift med afdødes moster.

 

Side 193, 7. okt. 1847, Mikkel Jensen i Lille Føltved, gift med Maren Olesdatter. Ingen børn. Intet efterladt. Intet skifte. Christen Jensen i Føltved er halvbror til afdøde og Anders Olesen, indsidder i Krogen i Torslev, har været gift med afdødes afdøde søster.

 

Side 193b, 10. nov. 1847, Peder Christensen i Bunkerne i Voer, 84 år, gift med Anne Laursdatter. Børn: Christen Pedersen, 45 år, husfæster i Ørtoft i Volstrup, Marianne Pedersdatter gift med husfæster Laurs Andersen på Donsted mark i Albæk, Laurs Pedersen, 37 år, husmand i Dronninglund, Maren eller Marie Pedersdatter gift med Steffen Jensen i Bunkerne, der anmeldte dødsfaldet.

 

Side 95, 4. dec. 1847, husfæster Mads Hansen i Hugdrup i Skæve, 95 år, gift med Malene Nielsdatter. Børn: Hans Madsen, 36 år, indsidder i Diget i Torslev, Niels Madsen, 33 år, hjemme, Laurs Chr. Madsen, 22 år, opholder sig i Nymølle i Skæve. Arvingerne delte boet uden skifterettens mellemkomst.

 

Side 196, 15. dec. 1947, Christen Laursen i Smågårdene i Skæve, 56 år, gift med Maren Hansdatter. Søn: Laurs Chr. Christensen, 20 år, hjemme. Aldeles intet efterladt.

 

Side 196, 29. jan. 1848, Mads Pedersen i Skinderhedenhus i Hellevad, 71 år. Efterlod intet. Dødsfaldet anmeldt af sønnen Peder Chr. Madsen, tjenestekarl i Ajstrup sogn.

 

Side 196, 6. april 1848, Marianne Laursdatter, 61½ år, gift med husfæster Jørgen Pedersen i Stensholt. Børn: Anne Marie Jørgensdatter, 30 år, ugift hjemme, Maren Jørgensdatter, 28 år, ugift, skrædderpige. – Hun var ved  skifteslutningen 1850 gift med Laurs Andersen på Stagsted mark.

 

Side 196, 5. aug. 1848, madame Albertine Caroline Kold i gården Vinkeldahl i Voer, født Wesenberg, gift med arveforpagter Jacob Kellerup Kold, [var skifteforvalter for Dybvad]. Søskende: 1. Jacob Albert Wesenberg, ejer af Vesterladen i Horsens, 2. Albert Sadolin Wesenberg, mag. art., overlærer i Viborg katedralskole, 3. Ludvig Wesenberg, forpagter af hovedgården W??skovgård på Lolland, 4. Emil Wesenberg, sognepræst i Melby i Sjælland, 5. Emanuel Wesenberg, cand. phil., informator i Ågård i Han herred, 6. Frederik Wesenberg, opholder sig i Ålborg, 7. Jacobine Wesenberg gift med prokurator Møller i Ålborg, død, søn Ernst Wennerlund Møller, formenes at opholde sig i Sverige, - senere var det København. 8. Charlotte Wesenberg gift med oberstløjtnant Thestrup ved 9. infanteribataljon, 9. Caroline Wesenberg gift med garver Bjørn i Ålborg. Betaling til jordemor for assistance.

 

Side 99, 30. sep. 1848, Anders Hansen i Allerup i Hellevad, 75 år, gift med Lisbeth Sophie Christensdatter. Børn: Hans Chr. Andersen, 45 år, gårdfæster i Allerup, Maren Andersdatter gift med gårdfæster Christen Willadsen i Allerup, Christen Andersen, 36 år, tjener i Kvisselholt i Dronninglund, Marie Andersdatter gift med gårdfæster Laurs Chr. Andersen i Allerup, Christian Andersen, ugift, bestyrer fødegården.

 

Side 199, 30. sep. 1848, gårdfæster Christen Willadsen i Store Holskov i Hellevad, gift med Marianne Nielsdatter. Børn: Anne Sophie Christensdatter, 20 år, Else Marie Christensdatter, 15 år, Willads Christensen, 8 år, alle hjemme. Værge: farbror Christen Willadsen, gårdfæster i Allerup. Lavværge: sognefoged Anders Laursen i Røgelhede. Enken vil fortsætte fæstet.

 

Side 204, 13. marts 1849, Laurs Olesen, død 20. jan. på Garnisons hospital i København, menig i 11. infanteribataljon, 3. kompagni. Var før afgangen til armeen hos sin mor Mette Laursdatter i Store Nejsum i Skæve. Hendes andre børn med afdøde Ole Jensen: Jens Olesen, 33 år, hjemme, Johanne Marie Olesdatter, ugift hjemme, Christen Olesen, 20 år, tjener gårdfæster Anders Jensen i St. Nejsum, Mette Marie Olesdatter, død uden livsarvinger. Værge og lavværge: morbror og bror, gårdfæster Christen Laursen i Vrængmose.

 

Side 205, 13. nov. 1849, Maren Laursdatter i Skeloddingen i Hellevad, gift med Niels Jepsen. Børn: Jens Chr. Nielsen, hjemme, Laurs Peter Nielsen, Niels Nielsen, tjener på Knudseje, Karen Marie Nielsdatter, død i Halling, hendes datter Anne.

 

Side 206b, 19. dec. 1849, gårdfæster Jens Bertelsen i Idskov i Voer. Enke Johanne Marie Rasmusdatter i uskiftet bo med fire børn.

 

Side 207, 19. april 1850, husfæster Christen Andersen i Bunkerne i Voer, gift med Anne Kirstine Rasmusdatter. Børn: Anders Christensen, 21 år, Rasmus Christensen, 17 år. Værge: farbror Christen Andersen på Heden i Understed mødte ikke, fordi han boede så langt væk. Erstattet af gårdfæster Mads Christensdatter i Idskov.

 

Side 207, 19. april 1850, Lars Chr. Christensen i Smågårdene i Skæve. Efterlod enke og umyndigt barn. Dødsfaldet anmeldt af afdødes mor, husfæsterinde i Smågårdene, Christen Laursens enke.

 

Side 208, 27. april 1850, Johanne Madsdatter, tjenestepige hos mejeriforpagter Mohr, datter af husfæster Mads Pedersen Overgård i Agersted, der lever.

 

Side 208b, 26. juli 1850, Christen Pedersen i Vestergård i Idskov i Voer, gift med Kirsten Christensdatter. Af forrige ægteskab: Johanne Christensdatter gift med husmand Peder Christensen i Strengsholthus, Niels Christensen, myndig, Anne Christensdatter gift med gårdfæster Jørgen Jørgensen i Vestergård i Idskov. Fællesbørn: Margrethe Christensdatter, 30 år, ugift, Ingeborg Christensdatter gift med gårdmand Jens Jensen Karmissig, Mette Kirstine Christensdatter, 26 år, ugift, Peder Chr. Christensen 24 år, ved armeen. Født værge, aftægtsmand Christen Pedersen i Ørsø i Dronninglund, mødte ikke pga. sygdom. Erstattet af gårdfæster Peder Pedersen i Idskov. Lavværge: skolelærer Ole Hansen i Idskov.