Fra skiftet efter brigader W. Halling til Dronninglund og Dronninggård.

B 1 – 887.

 

Nummereret fortegnelse med navne på gårde og fæstere samt dato for fæstebrevet er her tilføjet oplysning om hartkorn med mere fra jordebog for Dronninglund og Dronninggård til maj 1794, hvor samme numre er brugt. I tilfælde af divergenser er alle navne medtaget.

 

Bolle fjerding.

1, Solholt, Peder Jørgensens enke, 28. dec. 1744, 3-2-1-2 tdr. hk.

2, Solholt, Hans Jenses enke, 6. marts 1738. Søn Peder Hansen, 26. april 1784, 3-2-1-2 tdr.

 

3 og 4, Rævbak, Christen Olesen Snedker, 11. nov. 1778, 0-4-2-1 tdr. hk. og 0-1-2-0 tdr. af Keldbaks hartkorn. Skal ifølge fæstebrev have fornøden gærdsel til sine lukker og årlig græsning i Dronninggårds drift til to køer mod betaling af 2 mk. pr. stk. Må inden sin død selv vælge, hvilken af hans sønner, der skal have fæste.

 

5, Langbak, Jens Madsen Skovfoged, 23. marts 1758, 0-1-3-0 tdr. indtaget jord og 0-3-0-0 tdr. af Keldbaks hk. Endnu to stykker indtaget jord. For forbedring siden 1776: 9 rdl. 3 mk. Landgilden er modereret 3 rdl. så længe han lever og beopagter skovfogedtjenesten. Jens Christensen er lovet stedet i fæste, når Jens Madsen er død eller godvilligt vil afstå.

 

6, Svinhave, Søren Christensen, 10. april 1792, 0-0-2-0 tdr. indtaget jord og 0-1-0-0 tdr. af Keldbaks hartkorn. For forbedring siden 1776: 1 rdl. 4 mk.

 

7, Ulvgraven, Christen Ibsen, 20. marts 1760, 2-6-1-2 tdr. og 0-2-0-0 tdr. indtaget jord.

 

8, Rørholt, Niels Hansen, 20. dec. 1786, 1-6-0-1 tdr. Indtaget jord 0-1-3-0 tdr. Påsat 0-4-0-2 tdr. Skal ifølge fæstebrev have 4 a 5 læs risgærdsel årligt.

 

9, Bollehede, Morten Andersen, 7. april 1773, 3-1-3-2 tdr.

 

10, Østermølle, Hans Christensen, 2. jan. 1780. Ager og eng 0-2-0-2 tdr. Mølleskyld 4-2-0-0 tdr. og et stykke af Dronninglunds drift indtaget jord. Nyder årlig mod betaling af 2 mk. pr. stk. græsning i Dronninglund drift til 4 køer og 3 mk. pr. stk. af 2 bæster. Til mølleværkets vedligeholdelse nyder han årlig ½ skovlæs gavningseg og ½ skovlæs gavningsbøg samt behøvende bøg til vandrenderne.

 

Bolle by, hoveri til Dronninggård.

11, Niels Jensen Bierring, 21. nov. 1774, 3-0-0-0 tdr. og et lille stykke af Stagsted fælles Birkeng.

 

12, Christen Thomsen, nu svigersønnen Søren Simonsen, 16. dec. 1794, 3-0-0-0 tdr. og et lille stykke af Stagsted fælles Birkeng.

 

13, Søren Larsen, 15. april 1773, 3-0-0-0 tdr.

14, Niels Nielsen, 5. april d. a. 3-0-0-0 tdr.

15, Peder Sørensen, 11. februar 1776, 3-0-0-0 tdr.

16, Mogens Ottesen, 3. sep. 1773, 3-0-0-0 tdr.

17, delt på nr. 11 og 12.

18, Simon Hansen, 2. april 1792, 3-0-0-0 tdr.

19, Jens Jensen Lodberg, 15. dec. 1789, 3-0-0-0 tdr.

 

20, Peder Rasmussen Slot, 12. aug. 1794, 0-6-3-2 tdr. og indtaget jord af Dronninggårds mark. For forbedring siden 1776: 4 rdl. 3 mk. Ugedag til Dronninggård.

 

Gadehuse i Bolle.

21, delt på nr. 30 og 31.

22, Godske Christensen Skrædder, 17. sep. 1759, 0-1-0-2 tdr.

 

23, Søren Larsen Lægsmand, 24. februar 1766, 0-0-3-2 tdr. Ugedag, gående rejser

 

24, Jens Simonsen Boyer, 17. marts 1757, 0-0-3-0 tdr. Ugedag og gående rejser

 

25, Jens Ibsen, 1. januar 1777, 0-0-1-0 tdr.

26, Lars Jensen, 5. marts 1768, 0-0-2-0 tdr.

 

27, Rasmus Jensen, 21. dec. 1751, 0-0-1-0 tdr. Ugedag og ekstra arbejde.

 

28, Peder Sørensen, 12. april 1792, 0-0-1-1 tdr. For forbedring siden 1776: 4 mk. 8 sk. Ugedag.

 

29, Niels Larsen, 20. jan. 1787, 0-0-3-2 tdr.

 

30, Niels Jensen Røgter, 1. nov. 1783, 0-0-2-2 tdr. Ugedag.

31, Jørgen Jensen, 12. aug. 1794. 0-0-3-0 tdr. For forbedring siden 1776: 5 mk. 8 sk.

 

32, Niels Christensen Clemen, 21. nov. 1774, 0-6-0-2 tdr.

33, Andreas Rasmussen, 20. sep. 1788, 0-1-0-2 tdr. Skal tjene herskabet ved teglværket.

 

34, Niels Pedersen, 10. maj 1792, 0-0-1-1 tdr. Ugedag.

35, delt på 21 og 22.

36, Christen Andersen Smed, 20. maj 1775, uden hk.

 

Lars Sørensen Slot, uden hk. Fri for afgift pga. alder og fattigdom.

 

37, Keldbak, Jens Axelsen, 8. april 1784, 6-2-3-2 tdr., nu 4-0-0-0 tdr. pga. for høj taksation.

 

38, Gingsholm, Otte Pedersen, 8. nov. 1774, 3-1-3-0 tdr.

39, Gingsholm, Niels Svendsen, 12. aug. 1794, 3-1-3-0 tdr.

 

Try by, hoveri til Dronninggård.

40, Otte Poulsen, 11. dec. 1780, 3-0-0-0 tdr.

41, Niels Pedersens enke, 16. juni 1760 3-0-0-0 tdr.

42 og 43, Svend Christensen, 4. jan. 1776, 3-0-0-0 tdr.

44, Lars Larsen, 11. dec. 1768, 3-0-0-0 tdr.

 

45, Simon Rasmussen, 25. april 1765, 3-0-0-0 tdr.

46, gl. Christen Pedersen, 16. juni 1760, nu stedsøn Ole Pedersen, 4. sep. 1788, 3-0-0-0 tdr.

 

47, Peder Jensen Bak, 30. dec. 1777, 3-0-0-0 tdr.

48, Niels Sindalsen, 5. juli 1764, 3-0-0-0 tdr.

49, Knud Rasmussen, 24. april 1786, 3-0-0-0 tdr.

 

50 og 51, Christen Svendsen, 28. dec. 1778, 3-0-0-0 tdr.

52, Jens Jensen Boyer, nu svigersøn Jens Rasmussen Bolle, 1. dec. 1795, 3-0-0-0 tdr.

 

53, unge Christen Pedersen, 18. april 1772, 3-0-0-0 tdr.

54, Hans Larsen, 1. jan. 1775, 3-0-0-0 tdr.

55, Niels Larsen, 18. jan. 1781, 3-0-0-0 tdr.

56, Lars Rasmussen, 19. jan. 1756, 3-0-0-0 tdr.

57, Peder Pedersen, 12. aug. 1778, 0-1-2-2 tdr.

 

58, Try hede, Jørgen Simonsen, 16. dec. 1761, uden hk. Og et stykke eng fra Drejergård i Tolstrup på 6 karles slet beliggende østen Stagsted bro. For billig betaling forrette, hvad arbejde herskabet af ham måtte forlange. For forbedring siden 1776: 3 rdl.

 

59, Kæret, Niels Ottesen, 2. jan. 1761, 4-2-0-1 tdr. Svarer af 3-4-0-0 tdr. pga. stedets skarphed.

 

60, Hedegård, Svend Trudesen, 19. dec. 1760, 3-0-0-0 tdr. Søn Jens Svendsen skal overtage.

 

61, Hedegård, Niels Hansen, 1. okt. 1785, 3-0-0-0 tdr.

 

62, Hedegård, Jens Nielsen, 5. sep. 1754, nu søn Niels Jensen, 5. februar 1788, 3-0-0-0 tdr.

 

63 og 64, Dalen, Peder Nielsen, 1. dec. 1795, 5-3-2-1 tdr., nu 4-3-5-1 tdr. pga. stedets skarphed.

 

65 og 66, Dalen, Søren Andersen, har ingen fæstebrev, uden hk.

 

67, Dalsvad, Anders Christensen, 20. dec. 1759, uden hk.

 

68 og 69, Holt, bortsolgt (ifølge fortegnelsen). Jordebogen: Jørgen Jensen, 6-4-1-0 tdr. Påsat af nr. 242 for en anpart af Brunengen 0-4-0-0 tdr. Fri for hoveri.

 

70, Sønderled, Sr. Bolandt organist, 21. jan. 1775 og 1. okt. 1780, 0-2-1-1 tdr. 10 rdl. for et stykke indtaget jord i Dronninglund mark, et nyt hus på 2 fag, som herskabet har ladet bygge og et stykke eng, der forhen hørte til degneboligen. Fri for landgilde. Herskabet betaler de kgl. skatter.

 

71, Klokkerhuset under hovedgårdens takst (ingen beboer nævnt).

 

Stagsted by, Hjallerup fjerding. Hoveri til Dronninglund.

72, Ole Christensen, 23. sep. 1765, 3-0-0-0 tdr.

73, Niels Jensen, 3. juli 1753, 3-0-0-0 tdr.

74, Jens Christensen, 2. okt. 1784, 3-0-0-0 tdr..

75, Lars Nielsen, 11. juni 1759, 3-0-0-0 tdr.

76, Christen Thorup, 1. okt. 1784, 3-0-0-0 tdr.

77, fordelt på 75, 79 og 80.

78, Lars Christensen, 15. april 1773, 3-0-0-0 tdr..

79, Simon Larsen, 5. april 1774, 3-0-0-0 tdr.

80, Niels Ottesen, 18. nov. 1774, 3-0-0-0 tdr.

81, Lars Hansen, 1. jan. 1775, 3-0-0-0 tdr.

 

Gadehuse.

82, Christen Nielsen, 14. nov. 1774, uden hk.

83, Jacob Ibsen, 5. februar 1776, uden hk.

84, Christen Rasmussen, 11. dec. 1777, uden hk.

 

85, Store Kærsgård, Otte Larsen, 19. marts 1764, 3-6-3.2½ tdr. Hoveri til Dronninggård.

 

86, Store Kærsgård, Christen Mogensens enke, nu søn Mogens Christensen, 1-7-1-2¾ tdr.

 

87, Store Kærsgård, Christen Andersens enke, nu søn Jens Christensen, 1. sep. 1794, 1-7-1-2¾ tdr.

 

88, Lille Kærsgård, Poul Nielsen, 16. dec. 1773, 3-5-1-0 tdr.

 

89, Diget, Jens Jensen, 8. nov. 1782, uden hk., 3 rdl. 8 sk. for et stykke af Drejerengen eller Lille Glinvad eng, som er forbedring siden 1776. ½ ugedag og brevløb efter tilsigelse.

 

Hjallerup by.

90, Ove Rasmussen, 1. okt. 1784, 3-2-1-2½ tdr.

91, Lars Christensen, 20. maj 1787, 3-2-1-2½ tdr.

93, Christen Jensen, 12. aug. 1794, 3-2-1-2½ tdr. Søn Lars Christensen efterfølger faderen

 

94, Anders Jensen, 1. dec. 1795, 3-2-1-2½ tdr.

95, Niels Jensen, 9. nov. 1774, 3-2-1-2½ tdr.

96, Christen Bjørnlund, 30. april d. a., 3-2-1-2½ tdr.

97, Christen Boyer, 30. jan. 1787, 3-2-1-2½ tdr.

 

98, Anders Jørgensens enke, Lars Larsen har fæste akkord, 3-2-1-2½ tdr. Jordebogen: sønnen Carl Andersen skal efterfølge sin mor.

 

99, Jens Jørgensen, 18. april 1772, 3-2-1-2½ tdr.

100, Mogens Larsen Smed, 1. nov. 1780, 3-2-1-2½ tdr.

101, Henrik Thomsen, 28. dec. 1779, 0-5-2-2 tdr.

102, Jørgen Hansen, 30. sep. 1772, 0-0-0-2 tdr.

 

103 og 106, Anne Larsdatter, 23. nov. 1793, Christen Pedersen, 10. februar 1778, 0-3-0-1. (Han er ikke nævnt i jordebogen.) Hun er fri for afgift så længe hun forbliver i enlig stand.

 

104, Maren Jensdatter, 22, juni 1761, nu Christen Nielsen, uden hk. ½ ugedag.

 

105, Christen Jensen Meelvad, 1. nov. 1780, uden hk. ½ ugedag.

 

107, Jens Christensen, Frederik Poulsen, har fæsteakkord, uden hk. ¼ ugedag.

 

109, Rasmus Mogensen, 10. februar 1787, uden hk. Ekstra gående rejser efter tilsigelse.

 

111, Jørgen Knudsens enke, 22. juni 1761, uden hk. ½ ugedag.

112, Peder Simonsen, 10. februar 1787, uden hk.

 

113 og 114, Peder Michelsen Skoleholder, 26. februar 1780, uden hk. Huset er nedlagt og afgiften svares af jorden.

 

115, Hjallerup kro, Peder Pedersen, 28. dec. 1774, uduelig, er blandt de kasserede fæstebreve. Jordebogen: Peder Justesen, uden hk. Kgl. skatter af kroholdet svarer herskabet med 3 rdl. årligt.

 

116, Store Glinvad, Rasmus Christensen, 17. nov. 1761. Søn Christoffer Rasmussen 24. maj 1787, 3-5-1-1 tdr., som pga. sandflugt modereres til 3-1-1-1 tdr.

 

117, Lille Glinvad, Søren Christensen, 24. okt. 1782, 3-5-1-1 tdr. som modereres til 1-5-1-1 tdr. da stedet har så liden markjord og der er frataget en del eng.

 

118, Fransborg, Jens Knudsen, 14. maj 1779, 2-0-1-4/5 tdr.

119, Musken, Lars Larsen, 26. marts 1779, 1-5-0-1 tdr.

 

120, Dahl mølle, Jørgen Jørgensen, 6. sep. 1788, 2-2-1-2 tdr. ager og eng, 4-2-0-0 tdr. mølleskyld. Får hvert andet år et stk. eg og hvert andet år et stk. bøg til gavningsbrug. For forbedring siden 1776: 9 rdl.

 

121, Kolding, er lagt til Store Glinvad, 2-2-3-2 tdr.

 

122 og 123, Dahl, Niels Christensen, 26. juni 1768. Søn Rasmus Nielsen, 12. februar 1788, 3-0-1-2 7/10 tdr.

 

124, Dahl, Christen Larsens enke, 7. okt. 1746. Søn Christen Christensen, 22. maj 1787, 3-0-1-2 7/10 tdr.

 

125, Dahl, Christen Poulsen, har fæsteakkord, 2-0-1-4/5 tdr.

126 og 127, Byrvang, Christen Ottesen, 11. nov. 1780, 4-1-0-0 tdr.

 

128, Sudergård, Jens Hansen, 10. juni 1773, 3-5-0-0 tdr. Hoveri af 4 tdr. Pligtarbejde kun af 3.

 

129, Sudergård, Christen Pedersen, 12. aug. 1794, 3-5-0-0 tdr.

 

Tolstrup, hoveri til Dronninggård.

130, Jordebogen: Niels Andersen, 2-7-1-2 tdr.

131, Jens Gregersen, 2. jan. 1780, 2-7-1-2 tdr.

132, Christen Andersen, 10. dec. 1773, 2-7-1-2 tdr.

133, Simon Andersen, 17. dec. 1781, 2-7-1-2 tdr.

134, Christen Hald, 5. april 1774, 2-7-1-2 tdr.

135 og 136, Niels Jensen, 2. okt. 1784, 5-6-3-1 tdr. Svarer alene af 4 tdr. fordi eng er taget fra.

 

Dorf fjerding, Gammel Kirk, hoveri til Dronninglund.

137, Lars Larsen, Christen Christensen har fæsteakkord, 2-7-3-1¼ tdr.

138, Niels Heilesen/Peder Heilesen, 2-7-3-1¼ tdr.

139, Hans Christensen, 29. nov. 1774, 2-7-3-1¼ tdr.

140, Christen Andersen, 26. april 1784, 3-5-3-13/16 tdr. nu 3-3-3-1¼.

141, Jens Andersen, 1. dec. 1795, før 3-5-3-13/16 tdr. nu 3-3-3-1¼.

142, Svend Madsen/Niels Andersen, før 3-5-3-13/16 tdr. nu 3-3-3-1¼.

143, Peder Sørensen, 22. maj 1787, før 3-5-3-13/16 tdr. nu 3-3-3-1¼.

(Eng ved 144 på 4 karles slet blev forhen brugt af de fire forrige. Nu var sket jordfordeling.)

 

144, Peder Sørensen, 3-3-3-1¼ tdr.

145, Lars Rasmussens enke, 10. dec. 1773, uden hk. Brevløb og anden tjeneste.

 

Torup, hoveri til Dronninglund.

146 og 147, Christen Jensen, 28. nov. 1788, 7-3-0-2 tdr., nu 6-0-0-0 tdr. pga. jordens skarphed.

 

148 og 153, Lars Jensen Mørk, 2. okt. 1747, 6-0-0-0 tdr. Søn Christen Larsen fæster efter faderen.

 

149, Otte Pedersen, 9. nov. 1782, 2-0-0-0 tdr.

150, Peder Christensen, 4. februar 1766, 2-0-0-0 tdr.

151, delt på 148 og 153.

152, Simon Heilesen, 2. jan. 1780, 2-0-0-0 tdr.

153, Christen Larsen, 12. aug. 1794, (mangler i jordebogen. Er vel sønnen fra 148)

 

Peder Nielsen Bjørnlund, 1. dec. 1795, uden hk. Har noget af 153. For forbedring siden 1776: 1 rdl. 3 mk. En tærskedag ugentlig til Dronninglund, så længe der er noget at tærske, samt grave og røgte forsvarligt 8 læs tørv i Dronninglund drift.

 

154, Niels Ottesens enke, 24. jan. 1787, uden hk. ½ ugedag.

155, Niels Nielsens enke, dato mangler, uden hk. ½ ugedag.

Torup skole, Sr. Bierringgård, 5.jan. 1776. (Ikke nævnt i jordebogen)

 

156 og 157, Meelvad, Johan Jensen, 30. april 1785, 4-6-3-0 tdr., nu 4 tdr. pga. stedets skarphed. Hoveri af det fulde hk. Pligtarbejde kun af 3 tdr.

 

158, Landvad, Jens Andersen, 29. nov. 1774, 3-6-0-2 tdr.

159 og ½ 160, Thorsholm, Poul Lorentsen, 24. sep. 1767, 3-0-2-2½ tdr.

161 og ½ 160, Thorsholm, Søren Hansen, 16. dec. 1773, 3-0-2-2½ tdr.

162 og 163, Blæsbjerg, Lars Pedersen, 1. okt. 1785, 4-0-2-0, nu 2 tdr. da eng er taget fra.

 

Lille Blæsbjerg, Thomas Nielsen Soldat, 10. april 1792, uden hk. For forbedring: 2 rdl.

 

164, Skoven, Jens Jensen, 8. april 1792, 1-3-3-1½ tdr.

165, Skoven, Mads Heilesen, 24. okt. 1788, 1-3-3-1½ tdr.

166, Lille Skoven, Peder Larsen, 20. maj 1787. Jordebogen: Anders Larsen, 0-3-1-2 tdr.

 

167, Toruphede, Jens Nielsen, 24. jan. d. a., 1-2-0-0 tdr. ½ ugedag.

168, Toruphede, Jens Jensen, 2. jan. 1780, uden hk.

Marketsdalen, Christen Nielsen, 30. jan. 1787, uden hk.

Marketsdalen, Søren Pedersen, har fæsteakkord. (Ikke nævnt i Jordebogen.)

Jordebogen: Fire beboere uden hk. Christen Nielsen, Jens Pedersen og Jens Sørensen, hvoraf de to sidste havde bygget på øde plads og ikke hidtil havde svaret landgilde, samt Jens Christensen Dahl.

 

169, Ringsted brønd, Jens Andersen, 16. dec. 1786, 2-2-0-1½ tdr.

170, Ringsted brønd, Niels Rasmussen, 24. april 1768, 2-2-0-2½ tdr.

 

171 og 172, Lunden, Jens Poulsen, 20. sep. 1788, 4-1-1-2 tdr. Svarer alene af 4-0-0-0 tdr. Pligtarbejde kun af 3 tdr.

 

173, 174 og 175, Brønden, Anders Jensen, 8. jan. 1782, 6-3-2-1 tdr. Fri for hoveri. Kgl. skatter svares af 6-0-0-0 tdr. og ej mere.

 

176, Niels Jensen, 0-7-3-2 tdr. Har fra Arilds tid ligget under Dronninglund og herskabet svarer alle kgl. skatter. Stagsted fælles Birkeng, som forhen hørte til stedet, ligger nu til Hjallerup kro.

 

177, Pallet, Peder Sørensen Smed, 16. juli 1768, uden hk. Svarer af to engskifter i Gl. Kirk på 4 karles slet. For forbedring siden 1776: 3 rdl. 3 mk. Yngste søn Mogens Pedersen er lovet fæste.

 

Rosenby, uden hk.

Otte Nielsen, 24. jan.1787.

Jens Byrvangs enke, 1. nov. 1783.

Christen Larsen, 1. nov. 1783.

Morten Nielsen, 1. nov. 1780. Ugedag og andet løb i stedet for afgift.

Lars Jensen Dahl, ditto dato. Do.

Niels Christensen Thorup, (ikke nævnt i fortegnelsen)

 

Peder Godskesen har fæsteakkord. (Ikke nævnt her i jordebogen.)

Kirsten Andersdatter Hjort, 26. jan. 1787. Gående rejser efter tilsigelse for ½ ugedag.

 

Christen Pedersen Bak, 1. dec. 1795. Do

Søren Rasmussen, 30. april 1774. Ugedag i stedet for afgift.

Christen Christensen, (ikke nævnt i fortegnelsen) Ekstra gående rejser.

Jens Thøgersen, 24. jan. d. a. Do.

 

Anders Jensen, har fæsteakkord. Jordebogen: Peder Jensen.

Hans Jensen, ligeså. Jordebogen: Axel Larsen. Desuden gående rejser efter tilsigelse.

 

Niels Andersen, 28. dec. 1776. Jordebogen: Thomas Jensen.

Thomas Hansen, 1. nov. 1783.

 

178 og ½ 179, Store Bjørnlund, Terkild Nielsen, 19. dec. 1763. Jeppe Andersen, 24. jan. 1787,3-7-2-1 tdr.

 

180 og ½ 179, Store Bjørnlund, Søren Sørensen, 19. dec. 1763, 3-7-2-1 tdr.

 

181, Bjørnlund Endel, Ole Andersen, 20. april 1785, 2 skpr. af Keldbaks hk. og 2 skpr. indtaget jord.

 

182, Hørfrødam, Christen Andersen Hjortbak, 16. marts 1787, uden hk.

 

183, Hørfrødam, Peder Heilesen, har fæsteakkord skrevet på hans broders fæsteakkord på stedet Gl. Kirk, som dennes far har afstået. Jordebogen: Mads Gregersen, 0-4-0-0 tdr. indtaget jord og 2 rdl. for forbedring siden 1776.

 

Hørfrødam, Thomas Pedersen, uden hk.

 

184, Lille Bjørnlund, Mads Hansen, 16. juli 1767, uden hk. Før 3-2-1-1 tdr. Engen var langtfra liggende og er henlagt til Vesterdorf. Hoveri og landgilde af 1 td. hk.

 

185, Åbenholt, Hans Jensen, 23. februar 1764, 3-6-0-1 tdr. Agerjorden er særdeles ringe og kgl. skatter svares alene af 3-2-2-1 tdr.

 

186, Trintved, Jens Christensen, 21. dec. 1780, 4-0-3-2 tdr.

187 og 188, Dorfstved, Christen Larsen, 16. marts 1787, 2-4-1-2 tdr.

 

189, Tvedergård, Christen Christensen, 23. dec. 1786, 2-5-0-0 tdr. og 4 skpr. indtaget jord

 

190, Tvedergård, Thomas Christensen, 12. aug. 1794, 2-5-0-0 tdr. og 4 skpr. indtaget jord.

 

191, Tvedergårds led, Lars Madsen Hjulmand, 2. jan. 1780, 0-4-0-0 tdr. indtaget jord.

 

192 og 193, Vesterdorf, Jacob Jensen, 14. marts 1787, 8-0-2-2 tdr. Indtaget jord 0-1-1-0 tdr. og engen af nr. 184 på 3-2-1-1 tdr. Hoveri alene af 6 tdr. i ager, men i Bolle kær hele de tildelte engskifter, da han for andet hoveri er befriet. Nyder årlig gærdsel til sine lukker. Jacob Jensen og hustru må ifølge fæstebrev vælge hvilken søn, der skal efterfølge dem.

 

194, Dorf mølle, Sr. Christen Fanøe, 4. aug. 1779, ager og eng 0-7-2-2 tdr. Indtaget jord 0-0-1-1 tdr. Mølleskyld 2-5-1-0 tdr. Forbedring siden 1776: 2 rdl. Nyder årlig en eg og en bøg til gavningsbrug.

 

195, Snedkerhuset, Anders Jensen, 2. juli 1784, 0-3-0-0 tdr. indtaget jord. For forbedring: 4 rdl.

 

196, Jespersgård, Michel Jespersen, 29. nov. 1774, 1-7-1-½ tdr.

197, Jespersgård, Lars Nielsen, 9. nov. 1774, 1-7-1-½ tdr.

 

Østerdorf

198, Peder Nielsen, 28. dec. 1779, 2-3-0-1½ tdr.

199, Lars Pedersen, 23. april 1759, søn Jens Larsen, 13. marts 1787, 2-3-0-1½ tdr.

 

200, Christen Jensen, 3. jan. 1772, 3-1-2-2 tdr.

201, Jens Sørensen, 17. juli 1790, 1-4-3-1 tdr.

 

202, Tveden, Jens Knudsen, 24. marts 1779, 3-2-2-0 tdr. og 0-1-0-0 tdr. af Kistrupholt. Fri for hoveri.

 

203, Holtet, Jens Jensen, 2. dec. 1777, 2-6-2-0 tdr. og 1-4-3-1 tdr. af Østerdorf. For forbedring siden 1776: 3 mk. Hoveri i ager og eng af 4½ tdr. hk. Rejser og gangdage kun af 4 tdr.

 

204, Løgtholt, Christen Pedersen, 18. aug. 1788, 5-5-1-1 tdr. og indtaget jord 0-1-1-0 tdr. Nyder gærdsel til sine lukker. Fri for hoveri.

 

205, Løgtholtsled, Poul Hansen, 12. aug. 1794, uden hk. 2 rdl. 4 mk. for indtaget jord.

 

Giverholt, Poul Marcussen, 4. sep. 1765, 0-4-0-0 tdr. indtaget jord. For forbedring siden 1776: 4 rdl. 2 mk. For påsat siden 1776: 3 rdl. 3 mk. Gående rejser til Ålborg eller lige lang vej.

 

Løgtsholtholt, Thomas Larsen Snedker, 17. aug. 1770, uden hk. Gående rejser og andet.

 

Løgtholtsholt, Hans Christensen Skovfoged, 10 dec. 1773, uden hk. Fri for landgilde på 5 rdl. Nyder årlig løn som skovfoged 16 rdl. Af engen til 212 i Dorfsgade 3 rdl. 3 mk.

 

Løgtholtsholt, Ole Andersen. Jordebogen: Michel Andersen, 1-4-0-0 tdr. indtaget jord. For forbedring siden 1776: 4 rdl. Fri for hoveri.

 

Løgtholtsholt, Søren Larsen Hjulmand, 18 nov. 1786, 0-3-0-0 tdr. indtaget jord. For forbedring siden 1776: 5 rdl. iberegnet konge og kirkekorn tiende. Karet og hjulmagerarbejde for herskabet mod billig betaling.

 

Dorfsgade.

206, Peder Jensen Back, 24. jan. 1787, 0-4-2-1 tdr. For forbedring siden 1776: 9 rdl.

 

207, Knud Nielsen, 22. maj d. a., uden hk.

 

208, Rasmus Jensen, 14. marts d. a., 1-5-0-0 tdr. og engen til nr. 244 i Ørsø. Eng i Try kær er skilt fra stedet, da det var for langt væk, og fæsteren overlades engen til 211. Fri for hoveri. Hans søstersøn Jens Pedersen skal have stedet, når Rasmus Jensen vil afstå.

 

209, Christen Jørgensen, 14. maj 1775, 0-1-0-2 tdr. og indtaget jord 0-2-3-1 tdr.

 

210, Niels Jørgensen, 20. april 1786, 1-1-1-2 tdr.

211, Anders Jensen, 20. nov. d. a., 0-5-1-2 tdr. Eng er taget fra stedet.

212, Peder Godskesen, ditto dato, 0-5-1-2 tdr. Eng er taget fra stedet.

 

213, Jens Thomsen, 19. april 1781, 0-4-3-0 tdr. Forretter løb efter tilsigelse.

 

214, Jens Jensen, 6. dec. 1785, 0-0-0-1 tdr. Af Kistrupholt 0-0-1-0 tdr. Af indtaget jord 0-7-2-1 tdr. og 3 rdl. 3 mk. for eng på 6 2/3 karles slet i Hjortb. eng.

 

215 og 218, Christen Christensen Buur, 1. juli 1784, 0-2-1-1 tdr.

216, Niels Christensen Mølhaug, 1. jan. 1780, 0-5-0-2 tdr.

217, Jens Jørgensen, 10 juni 1773, 0-3-0-2 tdr.

219, Christen Nielsen Billegrav, 17. maj 1756, 0-0-1-1 tdr.

 

220, Christen Buur, 15. nov. 1759. Jordebogen: Jens Lodbergs enke, uden hk. Rejser og andet.

 

221, Zidselåsen, Anders Christensen, 8. maj 1787, uden hk.

 

Fugltveden, Jens Nielsen, har fæsteakkord. Jordebogen: Søren Nielsen Trold, uden hk. Rejser.

 

Lille Trintved, Thomas Jensen, har mundtlig løfte om fæste, uden hk.

 

Lagtveden, Jens Nielsen, 4. februar 1766, uden hk. Er som skovfoged fri for landgilde og nyder årlig løn 12 rdl.

 

Tybodalen, enke Anne Christensdatter, 17 aug. 1770. Hus og et stykke indtaget jord uden afgift. Hendes to sønner skal have huset uden afgift.

 

Ravnholt, Christen Christensen, (mangler i fortegnelsen), uden hk. 18 rdl. for forbedring, iberegnet konge og kirkekorntiende.

 

Ørsø fjerding.

222, Ravnholt, Niels Larsen, 17. april 1778, 2-6-3-2 tdr. og 0-3-0-0 tdr. indtaget jord.

 

223, Ravnholt, Hans Nielsens enke, 21. juni 1755, 2-6-3-2 tdr. og 0-3-0-0 tdr. indtaget jord.

 

224 og 225, Kvisselholt, Jens Jensen, 13. april 1778, 6-3-1-0 tdr. Skal have fornøden gærdsel.

 

226, Store Løgtved, Jens Larsen, 13 april 1778, 3-4-2-2½ tdr.

227, Store Løgtved, Niels Hansen, 6. juli 1792, 3-4-2-2½ tdr.

 

228, Lille Løgtved, Lars Hansen, 10. jan. 1788, 1-7-1-2 tdr. 1 rdl. for indtaget jord siden 1776.

 

Løgtvedsholt, Melchior David Ramsted, 21. aug. 1792, indtaget jord 0-4-0-0 tdr. 10 rdl. 4 mk. for forbedring siden 1776, iberegnet konge og kirkekorntiende.

 

Løgtvedsholt, Lars Jensen, 10.jan. 1788, 0-3-0-0 tdr. indtaget jord. For forbedring siden 1776, 3 rdl. 4 mk. og 2 rdl. 2 mk. for indtaget jord. Brevløb efter tilsigelse.

 

Lyngmose.

229, Clemen Larsen, 23. marts 1767, uden hk. 2 rdl. for indtaget jord siden 1776. Gående rejser.

 

230, Jeppe Christensen, 2. februar 1776, uden hk. Gående rejser og andet.

 

Jens Hansen af Kæret, 20. okt. 1789, modereret hk. 0-2-0-0 tdr. og indtaget jord 0-2-0-0 tdr. 2 rdl. for forbedring og 1 rdl. for mere indtaget jord, iberegnet konge og kirkekorntiende.

 

Niels Andersen Thoers, 12. aug. 1794, uden hk.

Niels Michelsen, 1. nov. 1780, indtaget jord 0-4-0-0 tdr.

 

Jeppe Nielsen Væver, linned væver, 2. jan. d. a., uden hk. For forbedring siden 1776: 8 rdl., iberegnet konge og kirketiende.

 

Søren Larsen Daare, 1. dec. d. a., uden hk. 4 rdl. for forbedring siden 1776.

 

Peder Pedersen Smed, 30. jan. 1787, uden hk. 8 rdl. for forbedring og 3 rdl. for indtaget jord. Iberegnet konge og kirkekorntiende.

 

Unge Niels Michelsen, 16. dec. 1794, uden hk. 4 rdl. for forbedring og 4 rdl. for 1 ugedag.

 

Niels Pedersen Skovfoged, 12. aug. d. a. Jordebogen: Niels Pedersen Rytter, uden hk. 14 rdl. for forbedring siden 1776. Iberegnet konge og kirkekorntiende.

 

Ørsø by.

231, Jens Simonsen, 4. marts 1765, 2-2-2-1 tdr.

232, Lars Sindalsen, 26. marts 1777, 2-2-3-2 tdr.

 

233, Skovfoged Zimmermann, 1. nov. 1783, 0-5-0-2 tdr. og 0-5-0-0 tdr. af nr. 234. Årlig løn som skovfoged 12 rdl. og fornøden brændsel af grene og kvas i skoven.

 

234, Christen Sørensen, 15. april 1773, 3-0-0-0 tdr.

235, Niels Poulsen, 2. februar, 1776, 3-6-3-1 tdr.

236, Jens Nielsen, 26. april 1784, 2-2-1-0 tdr.

237, Jens Andersen, 12. aug. 1794, 2-0-1-2 tdr.

238, Niels Pedersen Ørsøgård, 22. maj 1758, 3-2-1 ½ tdr.

239, Anders Christensen, 4. nov. 1788, 3-2-1-½ tdr.

240, Ole Andersen, 12. aug. 1794, 2-7-3-1 tdr.

241, Lars Andersen, 9. nov. 1772, 2-7-3-1 tdr.

 

242, Christen Pedersen Buur, 1. dec. 1795, 2-3-1-2 tdr. og 0-1-0-0 tdr. indtaget jord. Sønnen Peder Christensen kan nyde stedet efter faderen, dersom han kan nyde befrielse for kongens tjeneste.

 

243, 244 og 257, Søren Hansen, 9. dec. 1777 og 19. marts 1788, 2-3-3-1 tdr. og 0-1-1-0 tdr. af Keldbaks hk. Eng i Dorf kær, som forhen hørte til 244, er forundt beboeren af 208.

 

245, 258 og 262, Christen Andersen, 12. aug. 1794, 0-5-0-1 tdr. I stedet for hoveri er fæsteren pligtig at flytte savlauget fra et til et andet sted i skoven.

 

246 og 255, Niels Pedersen Vægter, mageskifte med Lars Hansen, 0-4-1-2 tdr. 2 rdl. 3 mk. for forbedring siden 1776. Hoveri af 4 skpr. Forretter herskabets fiskeri imod årlig løn på 10 rdl.

 

247, Rasmus Jensen Boyer, 25. april 1765, 0-4-0-0 tdr. 3 mk. for forbedring siden 1776.

 

249, Anders Larsen, 2. jan. 1780, 1-4-2-0 tdr.

250, Christen Simonsen, 30. april 1774, 1-1-1-1 tdr.

 

251, Jens Jensen Skovfoged, 22. nov. 1762, 0-2-3-0 tdr. Har desuden et betydelig stykke jord fri som skovfoged, hvoraf kan svares 4 rdl. årligt. Fri for landgilde. Nyder årlig løn 10 rdl.

 

252 og 248, Peder Christensen, 28. dec. 1777, 0-7-2-1 tdr.

 

253, Peder Nielsen, 6. dec. 1785, 1-2-0-1 tdr. Er frataget eng, som er lagt til nr. 297 ved Skellet. Er overladt eng i Rørengen. ½ ugedag.

 

254, Degneboligens jorder, bortfæstet til adskillige efter jordebogen formelding. Jordebogen: 0-1-0-2 tdr. og 0-4-3-1 tdr. indtaget jord. 2 rdl. for andet indtaget jord.

 

256, 260 og 265, Jeppe Jensen, 1. okt. 1784, 0-1-0-0 tdr. Ugedag.

 

259, Rasmus Madsen Skomager, 0-0-3-1 tdr. Beboeren er på livstid overdraget stedet i forpagtning ifølge kontrakt af 25. marts 1789. Arbejdspenge, 18 rdl., iberegnet konge og kirkekorntiende.

 

261, Jens Ovesens enke, uden hk. (Ikke nævnt i fortegnelsen.)

 

263, Lars Madsen, 1. jan. 1775, 0-0-1-2 tdr. I stedet for ugedag skal årligt svares 4 rdl., når herskabet forlanger det.

 

264, Jørgen Nielsen, 28. nov. 1774, 0-0-3-2 tdr. Ugedag.

266, Christen Lyngby, 1. nov. 1783, med indtaget jord 0-1-0-0 tdr.

 

267, unge Jens Rasmussen, 6. maj 1787, 0-2-0-0 tdr. indtaget jord. Ugedag, rejser og andet.

 

268, Jens Christensens enke, 17. nov. 1761, 0-1-0-0 tdr. indtaget jord.

 

269, Hans Jørgensen, 4. aug. 1793, 0-1-0-0 tdr. indtaget jord. Gående rejser og andet.

 

270, Lars Jensen, 1. dec. 1795, 0-2-0-0 tdr. indtaget jord. Forbedring siden 1776: 1 rdl. 1 mk. Ugedag og årligt to rejser med heste og vogn.

 

271, Christen Sørensen, 2. jan. 1780, uden hk. 1 rdl. 3 mk. for 2 stykker indtaget jord. Ugedag

 

Lars Hansen, uden hk. Ugedag.

 

272, Peder Nielsen, har fæsteakkord. Jordebogen: Anders Hansen, uden hk. Gående rejser.

 

273, Sr. Kellemann, 22. maj 1787. Jordebogen: madame Tellemann, uden hk.

 

274, Simon Olesen, 27. nov. 1774 og 1. nov. 1783, 0-3-0-0 tdr. af Kærets hk. med et stykke eng, og af Søren Kolds jord.

 

275, Søren Marqvorsen, 9. dec. 1786, uden hk. Ugedag.

276, Hans Nielsen, 1. juni 1787, uden hk.

 

Mogens Mikkelsen, 8. nov. 1781, 2 rdl. 4 mk. for indtaget jord, der er forbedring siden 1776, og 0-4-0-0 tdr. for et stykke indtaget jord påsat.

 

Ørsøled, Niels Hansen Skomager, 30. dec. 1772, uden hk. 1 rdl. for forbedring siden 1776.

 

277, Tyrelunden, Peder Christensen, 5. februar 1776, uden hk.

 

278, Ståltveden, Hans Sindalsen, 12. aug. 1794, uden hk. 4 rdl. for forbedring og 3 rdl. 1 mk. for to stykker eng i Lille Glinvad eng udenfor Holt vesten Stagsted bro. Årlig nedslag i landgilden på 1 rdl. så længe faderen lever.

 

279, Gl. Dahl, Jens Gregersen, 28. nov. 1754, søn Christen Jensen, 10. maj 1788, 1-6-1-2 tdr.

 

280, Torsvad, Christen Olesen, 10. dec. 1777, 2-6-2-0 tdr.

 

Torsvad hede, Niels Olesen, 4. sep. 1765, uden hk. Ekstra gående rejser og anden tjeneste.

 

281, Kobbermølle, Lars Jensen, 8. sep. 1773. Ager og eng 0-2-0-2 tdr. Indtaget jord 3 skpr. Mølleskyld 1-0-2-0 tdr. Arbejdspenge 1 rdl. 2 mk. for mere indtaget jord. Endnu et stykke indtaget jord. Eftergivelse af landgilde på 5 skpr. rug. Årlig løn som skovfoged 5 rdl. Skal ifølge fæstebrev årligt have 1 skovlæs bøge gavningstræ.

 

282, Lille Felden, Svend Olesen, 17. aug. 1770, 0-2-0-0 tdr. hk. 3 mk. for indtaget jord. Ugedag, gående rejser og anden tjeneste.

 

283, Store Felden, Jens Christensen, 15. april 1773, 1-0-3-1 tdr. Fra Melholt 1-7-0-1 tdr. Indtaget jord 0-3-0-0 tdr. For forbedring siden 1776: 3 rdl.

 

284, Tidselbak, Niels Rasmussen, 1764, 2-5-0-2 tdr.

284, Peder Christensen, 8. april 1785. (Ikke nævnt i jordebogen).

285, Kyllingborg, Christen Jensen, 18. nov. 1774, 3-1-0-2 tdr.

 

286, Damsgård, Niels Christensen, 10. juni 1773, 6-2-1-2 tdr. Alt for højt ansat, svarer af 4 tdr.

 

287, Kistrupholt, Lars Nielsen, 16. april 1792, 4-1-2-1 tdr. Svarer kun af 3-4-2-1 tdr.

 

288, Skrydsholt, Mads Jensen, 4. jan. 1776, 3-2-3-0 tdr.

289, Miilholt, Anders Nielsen, 30. dec. 1772, 3-2-3-2 tdr.

 

290, Miilholt led, Jens Nielsen, 14. maj 1770, uden hk. Ugedag. Gående rejser og andet.

 

Miilholtvad, Peder Olesen Skrædder, 23. april 1759, uden hk. 1 rdl. for indtaget jord. Gående rejser.

 

Svend Jensen, 12. aug. 1794, uden hk. 6 rdl. for forbedring siden 1776, iberegnet tiende.

 

291, Møgelmose, Peder Larsen, 2. februar 1764, 1-5-0-1 tdr.

 

292, Møgelmose, Anders Jensen, 11. marts 1775, 1-5-0-1 tdr. og indtaget jord. Stedsøn Jens Nielsen fæster stedet efter fæsterens død.

 

293, Hønborg, Peder Hansen, 20. okt. 1786, 4-1-2-1 tdr. 2 mk. for indtaget jord. Skal ifølge fæstebrev have fornøden gærdsel til sine lukker.

 

Hønborgbro, Bertel Jensen, 1. nov. 1783, uden hk.

 

294, Hønborgkrog, Christen Larsen, 2. april 1792, uden hk. 2 rdl. 1 mk. for forbedring. Årligt 3 a 4 ekstra gående rejser.

 

295, Kokkenborg, Søren Jørgensen, 12. aug. 1794, 3-1-0-1½ tdr.

296, Kokkenborg, Jens Christensen, 24. jan. 1787, 3-1-0-1½ tdr.

 

Lille Kokkenborg, Peder Jensen, 12. april 1792, indtaget jord 0-4-0-0 tdr. 12 rdl. for forbedring, iberegnet konge og kirkekorn tiende.

 

Kokkenborg led, Otte Pedersen, uden hk., har fæsteakkord. 2 rdl. 4 mk. for forbedring

 

Åkær, Thomas Michelsen, 6. sep. 1766, uden hk. 4 mk. for indtaget jord og 5 rdl. for tre engskifter i Blæsbjerg. Gående rejser og andet.

 

Åkær, Jens Simonsen, 20. februar 1787, uden hk.

 

Skellet.

297, Morten Poulsens enke, 14. april 1792, 2-0-0-0 tdr. hk., heri medregnet Ludvig Tørpers sted, et stykke indtaget jord og en eng i Rørengen, som før lå til nr. 253 i Ørsø. 28 rdl. for forbedring, iberegnet konge og kirketiende.

 

298, Niels Jensen, 20. februar 1787, indtaget jord 0-4-0-0 tdr.

 

299, Ole Madsen, har mundtligt løfte, da Henrik Iversen i hans sted bliver skoleholder. Jordebogen: Henrik Iversen, 0-4-0-0 tdr. indtaget jord. 1 rdl. 3 mk. for mere indtaget jord.

 

300, Christen Thøgersen, 12. aug. 1794, 0-1-0-0 tdr. indtaget jord. 1 rdl. 4 mk. 8 sk. for mere indtaget jord.

 

301, Jens Simonsen, 1. dec. 1793, uden hk. 4 rdl. for forbedring. Forretter 3 a 4 gangrejser årligt til Ålborg eller lige lang vej.

 

302, Johan Christensen, 2. dec. 1777, uden hk. 1 rdl. for indtaget jord og 1 rdl. 2 mk. 8 sk. for forbedring siden 1776. Ugedag.

 

303, Anders Nielsen Dahl, uden hk. 1 rdl. 2 mk. for indtaget jord og 8 rdl. for mere indtaget jord.

 

Uden nr. Lars Ottesen, 29. dec. 1777, uden hk. 2 rdl. 4 mk. for indtaget jord siden 1776.

 

Uden nr. Klemen Jensen, 17. aug. 1770, uden hk. 1 rdl. 2 mk. for indtaget jord. Gående rejser og andet.

 

Uden nr. Niels Jensen Smed, 30. okt. 1789, uden hk. For forbedring siden 1776, 8 rdl., iberegnet tiende.

 

Uden nr. Knud Jørgensen, 24. jan. 1787, uden hk. For forbedring siden 1776, 8 rdl., iberegnet tiende.

 

Uden nr. Christen Jensen Gade, ditto dato, uden hk. Ugedag.

 

Uden nr. Jens Jensen Hornum, 20. februar 1787, uden hk. Afgiften på 6 rdl., iberegnet konge og kirkekorntiende, nedsættes med 2 rdl. så længe hans svigerfar Jens Mortensen lever.

 

Skellet.

Niels Simonsen, 3. marts 1776, uden hk. 2 rdl. 2 mk. af indtaget jord. Gående rejser og andet.

 

Niels Larsen, 20. august 1785, uden hk. 7 rdl. for forbedring og 1 rdl. for et stykke indtaget jord, der først betales 1797.

 

Gilliam Olesen, 16. dec. 1786, indtaget jord 0-4-0-0 tdr. med 3 rdl. for forbedringen, og 2 rdl. for mere indtaget jord.

 

Niels Trudesen, ditto dato, indtaget jord 0-4-0-0 tdr. med 3 rdl. for forbedringen og 1 rdl. 3 mk. for mere indtaget jord.

 

Hans Jensen Skovfoged, 30. jan. 1787, indtaget jord 0-4-0-0 tdr. med 4 rdl. for forbedringen, og 2 rdl. for mere indtaget jord. Som skovfoged eftergives landgilde 4 rdl. Befriet for konge og kirketiende. Årlig løn 6 rdl. 4 mk.

 

Mads Jensen, 5. nov. 1786, uden hk. Har sit hus frit, da han forretter maler og saddelmagerarbejde ved Dronninglund og nyder desuden årlig løn 20 rdl.

 

Hans Sørensen Dahl, har fæsteakkord, uden hk. For forbedring med indtaget jord siden 1776, 4 rdl., hvori er iberegnet konge og kirke korntiende.

 

304, Kibsgård, Lars Nielsen, 22. nov. 1774, 2-1-3-1 tdr. moderet til 2-1-1-2 tdr.

 

305, Kibsgård, Christen Jensen, 20. maj 1788, moderet til 2-1-1-2 tdr.

 

306, Kibsgård, Niels Poulsen, 14. april 1787, moderet til 2-1-1-2 tdr.

(Agerland i Aså mark blev sommeren 1788 taget fra Kibsgård, og hartkornet derfor nedsat.)

 

307, Bredholt, Anders Larsen, 20. maj 1788, 0-6-1-0 tdr. og 0-2-0-0 tdr. af indtaget påsat jord og af Kærets hk.

 

308, Graverhuset, Niels Larsen, 10. dec. 1773, 0-3-2-1 tdr.

309, Rævdal, Jens Christensen, 21. marts 1763, 1-4-2-1 tdr.

 

310, Rævdal, Christen Christensen, 4. nov. 1774, 1-7-3-1 tdr. og noget af Stagsted fælles Birkeng.

 

311, Teglgården, hr. birkedommer Boerup. Her holdes birketinget. Bor på hovedgårdens grund og er fritaget for tiende at svare.

 

Dronninglund mølle, forpagtet til Carl Wilhelm. Melpenge 25 rdl. Maler herskabets korn toldfrit.

 

Strædet, hr. Weirum, residerende kapellan. For forbedring siden 1776: 20 rdl. som er moderet 6 rdl. Nyder frit foder og græs ved Dronninglund til en ko.

 

312, Stokholm, Niels Larsens enke, 2. februar 1764, 2-1-3-0 tdr.

 

313, Østerled, Jens Mikkelsen, 18. jan. 1787, 1-3-1-2 tdr. 10 rdl. for et stykke jord i driften under hovedgårdens takst. Hoveri til Dronninglund i ager og eng, men for pligtarbejde befriet.

 

314, Østerled, Christen Christensen Thoers, 21. marts 1779, 0-2-0-0 tdr. der ligger under hovedgårdens takst, og 0-2-0-0 tdr. af Keldbaks hartkorn.

 

315, Østerled, Carsten Christensen, 12. aug. 1794, 0-4-2-0 tdr. af Keldbaks hartkorn.

 

316, Østerled, Jens Jensen Lund, 2. jan. 1780, agerland af Dronninglund drift og en eng fra sted i Hjallerup. Hk. 0-3-3-0 tdr.

 

Jens Henriksen Rüber/Riiber, 5. februar 1776, uden hk.

Lille Kousholt, Peder Christensen Tinger, 20. dec. 1790, uden hk.

 

317, Kousholt, Christen Hansen, 10. okt. 1785, 0-4-0-0 tdr. af Kærets hk.

 

Peder Christensen Tinger, uden hk. 4 rdl. for forbedring siden 1776.

 

Strandfjerdingen.

318, Langheden, Søren Jensen, 20. nov. 1786, 7-2-1-0 tdr. og 0-1-3-0 tdr. af

 

Lille Bjørnlund. Arbejdspenge 32 rdl. iberegnet konge og kirkekorntiende. Skal ifølge fæstebrev have fornøden gærdsel til sine lukker.

 

319, Langheden, Otte Olesen, 10. dec. 1773, 0-4-0-0 tdr. indtaget jord. 2 rdl. for forbedring siden 1776. Gående rejser og andet.

 

320, Langheden, Jens Olesen, 24. marts 1778, 1-0-2-1 tdr.

 

Sørå.

321, Niels Jensen, 2. jan. 1780, efter faderen Jens Jørgensen Kællingbro, 4-1-0-0 tdr.

 

322, Anders Rasmussen, 6. juni 1787, 4-1-0-0 tdr.

323, Hans Christensen, 11. nov. 1780, 4-1-0-0 tdr.

324, unge Jens Jørgensen, 4. nov. 1774, 4-1-0-0 tdr.

325, Sørå mark, Jens Christensen, 23. dec. 1769, uden hk. Gående rejser og andet.

 

326, delt på Sørås beboere.

327, Bovet, Jens Bertelsen, 8. sep. 1779, 3-6-2-1 tdr.

328, Bovet, Peder Jørgensen, 20. april 1785, 0-2-0-0 tdr. af Keldbak og 0-3-0-0 tdr. indtaget jord.

 

Sørå hede, Christen Pedersen, 13. februar 1771, uden hk.

 

Aså by.

329, Jørgen Nielsen, 23. aug. 1762, 2-0-0-0 tdr. hk.

330, Christen Nielsen, 2. dec. 1778, 1-4-0-0 tdr.

331, Peder Jensen Øster, 24. aug. 1754, Jens Pedersen, 19. april 1788, 2-0-0-0 tdr. hk.

 

332, Hans Jensen, 21. nov. 1774, 1-4-0-0 tdr.

333, Jens Christensen Bødker, 23. aug. 1762, 1-4-0-0 tdr.

 

334, Jens Christensen Skrædder, 25. marts 1778, 0-2-0-1½ tdr. og 0-4-0-0 tdr. af nr. 346.

 

335, Søren Hansen, 7. dec. 1777, 0-2-0-1½ tdr. og et lidet stykke jord fri som underskovfoged.

 

336, Søren Nielsen, 1. dec. 1795, 1-4-0-0 tdr.

337, delt på nr. 340 og 350.

338, Jens Christensen Øster, 9. nov. 1772, 1-4-0-0 tdr.

339, Niels Thomsen, 2. dec. 1778, 1-4-0-0 tdr.

340, Christen Christensen, 5. februar 1776, er uduelig. Jordebogen: delt mellem 336, 344 og 352.

 

341, Jens Nielsen Broen, 30. dec. 1772, 2-0-0-0 tdr. hk.

342, Ole Christensen, 16. dec. 1786, 2-0-0-0 tdr. hk.

343, delt mellem 336, 344 og 352.

344, Niels Jensen, 3. sep. 1767, 1-4-0-0 tdr.

345, Peder Jensen Vester, 5. april 1773, 2-0-0-0 tdr.

347, Thomas Nielsen Kurre, Ole Mortensen har fæsteakkord, 2-0-0-0 tdr.

 

348, Thomas Christensen, 30. sep. 1772, 1-4-0-0 tdr.

349, Bertel Jensen, 24. dec. 1766, 1-4-0-0 tdr.

350, Niels Nielsen Møller, 2-0-0-0 tdr.

351, Hans Hansen, 29. nov. 1774, 1-0-0-0 td.

352, Morten Pedersen, 28. dec. 1748, 1-4-0-0 tdr.

353, Jens Trudesen, 10. dec. 1773, 2-0-0-0 tdr.

Samme gård ?) Hans Christensens enke, 25. jan. 1770, 2-0-0-0 tdr. Har fæste til en af sønnerne efter eget valg

 

354, Jørgen Christensens enke, 10. dec. 1766, 1-0-0-0 td.

 

Skovfoged Bøhm, 0-4-0-0 tdr. af nr. 343. Desuden det stykke jord, som blev frataget de tre steder i Kibsgård. Som skovfoged fri for afgift. Årlig løn som havnefoged 30 rdl.

 

Gadehuse uden hartkorn.

355, Inger Christensdatter.

356, Christen Clemensen, 8. nov. 1770.

357, 358 og 359 er nedlagt.

360, Anne Pedersdatter, 10. dec. 1773.

361, Clemen Pedersen, 9. nov. 1772. Brevløb og anden tjeneste.

 

Uden nr. Jordebogen: Peder Pedersen Smeds enke, 1 rdl. for forbedring. Brevløb og andet.

 

362, Bjørn Svendsens enke.

 

Uden nr.Christen Madsen.

Uden nr. Johanne Jensdatter, Jens Andersen har fæsteakkord. 2 rdl. 4 mk. for forbedring siden 1776.

 

Uden nr. Niels Jørgensen Kurre. 1 rdl. for forbedring.

Uden nr. Mette Hansdatter. 4 mk. for forbedring.

Uden nr. Peder Pedersen Smed, 16. april 1795. (I jordebogen nævnt efter 361.)

 

363, Aså mølle, Peder Christensen, 17. april 1756. Ager og eng 2-0-0-1 tdr. Mølleskyld 3-1-2-0 tdr. Årligt et skovlæs eg og 1½ skovlæs bøg og en bøge mølleaksel, så tit den gamle bliver brøstfældig.

 

364, Ved møllen, Peder Christensen Slot, 16. april 1782, uden hk. Fire gangrejser årligt, ej længer end 4 mil.

 

365, Bjørnstrup, Peder Christensen efterfølges af Jens Jensen, der har mundtligt løfte af brigader Hallings arvinger, 1-6-0-0 tdr. hk.

 

Gerå by, hoveri til Dronninggård.

366, Niels Sindalsen, 5. april 1773, 1-4-0-0 tdr.

367, Lars Simonsen, 2. okt. 1769, 1-0-0-0 tdr.

368, Adsker Jensen, 15. april 1773, 1-4-0-0 tdr.

369, Niels Rasmussen, 15. april 1773. Jordebogen: Niels Poulsens enke. Gående rejser i sognet.

 

371, Niels Larsen, 23. jan. 1775, 2-0-0-0 tdr.

372, Jens Sørensen, 27. februar 1758, søn Otte Jensen, 18. jan. 1788, 1-4-0-0 tdr.

 

373, Peder Pedersen, 8. nov. 1781, 1-4-0-0 tdr.

374, Jens Sørensen Dahl, 10. dec. 1785, 0-4-0-0 tdr.

375, Peder Nielsen, 19. jan. 1790, 1-4-0-0 tdr.

376, Niels Andersen, 22. april 1792, 1-4-0-0 tdr.

377, Jens Christiansen, 13. juni 1763, 0-0-1-0 tdr. Gående rejser og andet.

 

378, Christen Pedersen, 29. jan. 1759, 0-4-2-0 tdr.

379, Simon Simonsen, 20. nov. 1774, 1-0-0-0 tdr.

380, Hans Pedersen, 19. aug. 1761, 1-0-0-0 tdr.

381, Lars Christensen, 23. nov. 1774, 1-4-0-0 tdr.

382, Niels Christensen, 10. dec. 1785, 1-4-0-0 tdr.

383, Peder Christensen, 8. nov. 1781,1-4-0-0 tdr.

384 og 385, Poul Nielsen, 26. dec. 1777, 2-0-0-0 tdr.

386, Jens Larsens enke, 20. jan. 1746, 2-0-0-0 tdr. Jordebogen: sønnen Lars Jensen har fæste.

 

387, Christen Simonsen, 2. juli 1773, 0-4-0-0 tdr.

388, Jacob Larsen, 20. jan. 1787, 1-4-0-0 tdr.

 

Gadehuse.

389, Peder Rasmussen, 10. dec. 1773, 0-0-1-0 tdr. Gående rejser i sognet efter tilsigelse.

 

390, Eskild Kieldsen, 17. sep. 1761, 0-0-1-0 tdr. Gående rejser i sognet efter tilsigelse.

 

391, Christen Nielsen, 27. februar 1758, 0-0-1-0 tdr. Gående rejser i sognet efter tilsigelse.

 

392, Christen Nielsen Boved, har fæsteakkord, 0-0-1-0 tdr. Gående rejser i sognet efter tilsigelse.

 

393, Jens Eilertsen, 30. dec. 1783, 0-0-1-0 tdr. Fri for tiende og al herskabelig afgift, så længe han og friherren lever.

 

394, Mette Pedersdatter, 2. marts 1787, uden hk.

 

395, Ole Olesens enke, 20. februar d. a., uden hk. Jordebogen: Jacob Øland, uden hk. 3 rdl. for forbedring.

 

Zidsel Hansdatter, 19. marts 1764, uden hk. Gående rejser og anden tjeneste.

 

Johanne Godskesdatter, 1. dec. 1774, uden hk.

 

396, Knirren, Niels Godskesen, 10. april 1787, 1-0-2-1 tdr.

397, Knirren, Peder Jensen, 1. jan. 1775, 1-0-2-1 tdr.

398, Krogen, Søren Hansen, 10. marts 1791, 3-4-2-2 tdr. Er modereret 1 td.

 

399, Krogen, Jeppe Jensen, 1. nov. 1783, 0-4-0-1 5/6 tdr. af Fjeldgård. ½ ugedag.

 

Melholt.

400, Christen Godskesen, 11. april 1792, 0-0-2-0 tdr. og 0-4-0-1 5/6 tdr. af Fjeldgård. ½ ugedag.

 

401, Lars Joensen, 16. dec. 1786, 0-0-1-0 tdr.

402, Anders Jensen, 19. april 1781, 0-5-2-2 tdr. ½ ugedag.

403, Levi Larsen, 27. maj 1753, søn Christen Levisen, 3.maj 1787, 0-7-0-2 tdr. ½ ugedag.

 

404, Niels Jensen Babylon, 24. nov. 1788, uden hk. Forbedring siden 1776: 1 rdl. Rejser og løb.

 

405, Fjeldgård, Lars Jensen, 19. april 1781, 0-4-0-1 1/6 tdr. ½ ugedag.

 

406, Melholtgård, Knud Jørgensen, 28. dec. 1744, Christen Knudsen, 28. jan. 1788, 4-0-3-1 1/6.

 

407, Jens Jørgen Jensen, 8. okt. d. a., 4-0-3-1 1/6 tdr.

408, Niels Jensens, 6. dec. 1794, efter sin mor, Jens Nielsens enke,  4-0-3-1 1/6 tdr.

 

Mørkholt, Hans Thygesen/Thøgersen, 7. okt. 1790, uden hk. Forbedring siden 1776: 12 rdl. iberegnet konge og kirketiende.

 

Hou by, Erik Larsen, 14. februar 1784, 0-3-3-½ tdr. Skal assistere herskabets folk ved jagt i Hou, og årligt gøre 2 a 3 rejer med heste og vogn med vildt og fisk fra Hou til Dronninglund.

 

----------------------

 

Indtagen jord på Dronninglund og Dronninggård gods: 22-4-2-1 tdr. hk.

Nedsættelse af hartkorn på samme hovedgårde:18-5-2-1¼ tdr.hk.

Overskud: 3-6-3-2 ¾ tdr.

 

-----------------------

 

Fæstebreve udstedt til.

Peder Heilesen, hans fæsteakkord på Mads Bøghs hus i Dorf er indrykket i hans broder Niels Heilesens fæsteakkord på stedet i Gammel Kirk. 16. april 1792 Christen Larsen på Christen Thomsens sted i Dorfstved. 24. okt. 1795 Ole Andersen på Michel Andersens sted i Dorf.

 

20. maj 1795, Jens Nielsen på Søren (B)rolds sted i Dorf. 9. sep. 1795 Peder Nielsen på Anders Hansens sted i Ørsø. 13. april 1795 Ole Mortensen på Thomas Nielsens sted i Aså. 18. sep. 1794 Jens Andersen Smed på Johanne Jensdatters hus i Aså.

 

Fæsteakkord til Hans Steensens enke i Aså. 10. maj 1788 Hans Christensens enke Karen Christensdatter i Aså om fæste til en af hendes to sønner Anders og Christen. 30. maj 1794 Christen Nielsen Bovet på Lars Jørgensens hus i Gerå. 10. aug. 1795 Frederik Poulsen på Jens Sørensens hus i Hjallerup.

 

4. februar 1793 Otte Pedersen på huset i Kokkenborg. 24. april 1793 Hans Sørensen Dahl på nyt opbygget hus ved Skellet. 22. februar 1792 Jens Sørensen på Jens Madsens sted Langbak.1. dec. 1794 Jens Nielsen på Lille Glinvad. 20. maj 1795 Niels Jensen på Jens Sørensens sted i Stagsted.

 

7. april 1795 Michel Jensen på faderen Jens Gregersens sted i Tolstrup. 17. aug. 1792 Jens Svendsen på faderen Svend Trudesens sted i Hedegård. 2. juni 1790 Jens Jensen i Holtet på halvdelen af Jens Sørensens sted i Dorf. 19. april 1790 Thomas Nielsen, Niels Møller og Jens Pedersen i Aså på Christen Kolds sted i Aså.

 

30. dec. 1788 Jens Sørensen, Hans Sørensen og Anders Rasmussen i Sørå lejer et stykke jord ved Sørå skovled. 5. maj. 1795 Mads Christensen i Ørsø lejer den såkaldte Skrædderhauge, som forhen har ligget til degneboligen. 7.sep. 1795 lejekontrakt til Jens Jensen i Gerå på hans fars sted.

 

8. juli 1796, fæste til Mogens Christensen på hans mors sted i Kærsgård. 1. aug. 1793 fæste til Christen Poulsen på Jens Pedersens sted i Dahl. 17. maj 1794 Christen Andersen af Tolstrup, der foruden sit eget sted fæster noget af nr. 130.

 

Christen Christensen på Lars Larsens sted i Gl. Kirk. 5. maj 1795 Niels Heilesen på sin broders sted i Gl. Kirk. 9. maj 1795 Svend Madsen på Niels Andersens sted i Gl. Kirk. 14. juli 1795 Anders Jensen landsoldat på sin fars hus i Rosenby. 6. nov. 1795 Hans Jensen på Axel Larsens enkes sted ibid.

 

----------------------

 

Oversigt over domme.

Niels Sindalsen i Try for skovtyveri 1778, Jens Jensen i Dorf mølle for begangen lejermål med Karen Jensdatter i Hylden. Jens Nielsen i Melholtgård for lejermål med Gal Grethe. Jens Larsen i Dorf betræffende skovtyveri. Anders Christensen i Dorfsgade for skovtyveri. Jens Sørensen i Østerdorf for brændevinsbrænderi afsagt 24. juni 1784. Søren Svendsen Kold i Toruphede. Jens Præsts enke i Bolle. Delikventdom over Knud Olesen i Rosenby. Anders Christensen i Dorfsgade til fæstets forbrydelse. Søren Larsen i Bolle for skovtyveri. Christen Madsen i Dorf for skovtyveri i Knudseje skov. Ludvig Tørper og Lars Olesen Smed ved Skellet for fornærmende ord og talemåder mod højvelbårne herr. brigaderen.

 

Brændevinsdom med medfølgende udlægs­forretning over Jens Ovesens enke i Ørsø. Dom med vedhæftet synsforretning over Niels Poulsen ved Vadet. Ditto over Jens Nielsen i Ørsø. Jens Sørensen i Østerdorf for skovtyveri. Dom med vedhæftet synsforretning over Anne Larsdatter Peder Ibsens enke i Ørsø betræffende hendes bortgang fra hendes i fæstehavende hus. Brændevinsdom over Anders Bjørnlund og Poul Marcussen i Dorf. Thomas Christensen i Dorf for brændevinssalg. Over Bertel Skrydsholts enke til deposition af hendes iboende hus. Jørgen Nielsen i Ørsø for skovtyveri. Dom med vedhæftet tingsvidne over Lars Jensen i Kobbermølle for formentlig utroskab i hans tjeneste. Lars Jørgensen i Gerå til fæstets forbrydelse. Mads Mogensen i Allerup for skovtyveri.

 

Dom for gårds forsiddelse.

Peder Jensen i Blæsbjerg, Peder Rod i Torup, Christen Pedersen i Kæret, Lars Jensen i Dalen, Jens Thøgersen i Hjallerup, Christen Mørch i Torup og Jens Sørensen i Dalen. Seqvestationsforretning for gårds forsiddelse hos Peder Ibsens enke i Aså.

 

Tingsvidner ang. skovtyveri af Thomas Christensen i Dorf og Niels Griis ved Skellet. Tingsvidne betræffende forseelse begået i Dronninglund skov af enken Maren Pedersdatter i Løgtved. Samme betræffende forseelse i Dronninglund skov af Maren Larsdatter af Bjørnstrup.

 

-----------------------

 

Rasmus Poulsen af Ørsø hans tilståelse angående hans stedbørns opdragelse. Skriftlig afbigt fra Peder Nielsen i Træholt under Knudseje gods betræffende hans voldsomme opførsel 3. dec. 1790. Skriftlig forpligt af Niels Rasmussen i Tidselbak, hvorved han har forbundet sig under sit fæstes fortabelse aldrig oftere at foretage sig noget ulovligt i skovene. Forpligt fra Hans Jensen, gårdbeboer i Aså, at han aldrig oftere skal begå skovtyveri. Forhør, holdt af birke­dommer Boerup over de tvende røgtere, Søren Jensen Dahl og Jens Meelvad, for befunden utroskab i deres tjeneste.

 

Skriftlig tilståelse fra Karen Nielsdatter og Anders Jensen Gartner om deres uægte børns opdragelse. Skriftlig forpligt fra Jens Sørensen i Lyngdrup og Jens Jørgensen i Holt angående drengen Jens Andersen fra Langheden. Rasmus Jensen Teglbrænders skriftlige forbindelse (forpligt?) for hans søn Anders Rasmussen. Niels Rasmussen i Tidselbak hans bevis af 28. nov. 1784 for hans søn Christen Christensen. Bevis fra Niels Hansen i Rørholt om aftægten til Christen Rørholts enke.

 

Optegnelse over den besætning, som Lars Larsen i Kokkenborg 4. maj 1792 har afleveret og af efterkommende fæster Søren Jørgensen er modtaget.

 

Obligation af 26. april 1765, udgivet af gehejmeråd Andreas Scheel på Nibstrup til Søren Gregersen i Sørå for summa 2000 rdl. Ditto udgivet 26. april 1766 af samme herre til Søren Gregersen for summa 500 rdl. Gældsbevis, dateret Nibstrup 26. april 1766, udgivet af gehejmeråd Scheel til benævnte Søren Gregersen på summa 200 rdl. Wulf Eliasens obl. til  Søren Gregersen, dateret Nørre Ravnstrup 4. maj 1772, for summa 400 rdl.

 

Jens Jørgensen i Ålborg hans revers af 27. marts 1781 samt præstens attest ang. Gregers Sørensens alder og fødested. Heile Jørgensen i Krogen hans bevis af 2. april 1781 for Christen Sørensen.

 

Siden 2. nov. 1791 er udbetalt 118 rdl. 5 mk. 12 sk. til arvingen Karen Andersdatter og til Anna Kirstine Rasmusdatter 35 rdl. 4 mk. 8 73/119 sk.

 

--------------------------------------

 

Afståelser med aflevering af fæstebreve.

Skovfoged Jens Møller, der fik fæstebrev 9. juni 1774, afstår 17. juli 1782 Snedkerhuset og skovfogedtjenesten. Skovfoged, vagtmester Schrøder, fraflytter 20. okt. 1782 sit sted i Ørsø og afstår skovfogedtjenesten.

 

18. aug. 1786 fra Peder Ibsens enke Anne Larsdatter på sted i Aså, og fæsterevers på hus i Ørsø, samt kancelliets resolution på Anne Larsdatters klage. Just Larsen i Rørholt 26. februar 1786. Ludvig Tørper af Skellet 13. februar og erklæring over Tørpers klage. Axel Larsen i Tolstrup 23. juli 1784. Svend Jørgensen i Tolstrup 22. juli 1784. Niels Ottesen i Torup 12. marts 1785. Jørgen Nielsen i Aså 18. februar 1785. Jens Pedersen i Hjallerup 27. juni 1784. Peder Ottesens enke i Ørsø 7. aug. 1784. Christen Pedersen Bach af Torup 11. februar 1786. Søren Nielsen i Try 8. april 1786. Christen Larsen i Torup 11. februar1786. Søren Thomsen af Rosenby 4. aug. 1786.

 

Fra Lars Jørgensen i Dorfstved 16. marts 1787. Karen Marcusdatter af Ørsø 9. dec. 1786. Christen Christensen af Østerled 2. dec. 1786. Snedker Holst i Teglgården 23. dec. 1786. Lars Larsens enke i Lunden 19. april 1788. Søren Larsen Slot 3. maj 1788. Peder Pedersen af Hjallerup kro 3. maj 1788. Ole Nielsen af Sørå 10. maj 1788. Peder Pedersen af Hjallerup 5. juli 1788. Jørgen Jensen i Try 26. juli 1788.

 

Jørgen Møllers enke af Dahl mølle 6. sep. 1788. Rasmus Madsen Skomager af Ørsø 4. april 1789. Christen Skrædders enke af Ørsø 9. maj 1789. Jens Thyboe af Gl. Kirk 7. februar 1789 og kontrakt mellem ham og Peder Heilesen, til hvilken han afstod stedet. Jens Larsen af Torup. Jens Sørensen af Østerdorf 12. juli 1790 med synsforretning over stedets brøstfældighed. Christen Jørgensen af Kolding 8. jan. 1791 med synsforretning over stedets tilstand. Lars Pedersen på stedet Kolding 8. jan. 1791. Peder Bjørnlund i Gl. Kirk 28. maj 1791.

 

Christen Christensens enke i Krogen 5. marts 1791. Jens Andersen på gården Meelvad 13. aug. 1791. Anders Trudesen i Aså 28. april 1792. Søren Sørensens enke i Kistrupholt 3. marts 1792. Christen Thomsen af Dorfstved 28. april 1792, Jørgen Jensen af Dahl 30. juni 1792. Peder Ottesens enke på hus i Ørsø 9. juni 1792. Søren Andersen af Dahlen 7. juli 1792. Hans Jensens enke af Svinhave 19. maj 1792. Lars Larsen i Kokkenborg 1. maj 1792. Niels Olesen i Tvedergård 14. april 1792. Peder Jensen i Torup 14. april 1792, Lars Olesen Smed på hus i Aså 14. juli 1792. Forrige skovfoged Peder Jensen ved Skellet 14. okt. 1786, med synsforretning over hans skovparts tilstand.

 

Afståelser uden dato.

Fra Christen Madsen i Lille Trintved, Hans Sørensen Dahl i Løgtvedsholt, Hans Pedersen i Bolle, Niels Andersen i Sudergård, Jens Pedersen i Dahl efter skriftlig ansøgning, Christen Poulsen på hus i Dorf, Christen Pedersen og Christen Sørensen Buur, begge fæstere af stedet Buur i Ørsø.

 

Niels Hansen på huset nr. 303 ved Skellet, Sindal Jensen ved Skellet, Christen Andersen på gården Tuusbro, Rasmus Jensens enke på hus i Ørsø, Ole Andersen på gård i Ørsø. Niels Andersen på hus ved Skellet, Jens Andersen på hus i Ørsø, Niels Andersen på gård i Tolstrup, Niels Christensen Thorups enke på hus i Rosenby, Mads Gregersen Bøgs enke på hus i Dorf.

 

Peder Heilesen på gård i Gl. Kirk, Jens Christensen på hus i Hjallerup, Anders Larsen på hus i Stagsted, Jens Jensens enke Maren Christensdatter på hus i Rosenby, Niels Christensen på gård i Dahl, Johanne Jensdatter på hus i Aså, Peder Jensen på hus i Rosenby, Søren Nielsens enke på hus i Dorf, Poul Andersen på gård i Hjallerup.