Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1501-1625

G35-31

 

1501. 28. december 1812 Johan Mikkelsen af Emb Sogn fæster nyopbygget hus i Vittrup. 3 skp 1 fjk 3/4 alb.

1502.- 1503. 19. oktober 1813 Christen Pedersen fæster gård i Børglum, som Jens Sørensen pga. alderdom afstår. 5 td 1 skp 2 fjk.

1504.- 1507. 6. august 1814 Claus Pedersen fæster hus i Vittrup, som Lars Møllers enke afstår. 2 skp 3 fjk 1 alb.

1505.- 1506.- 1508. 24. juli 1814 Søren Kjeldsen fæster gård i Aasendrup, som hans moder, Kjeld Sørensens enke, afstår. 3 td 6 skp. Synsforretning.

1509. 8. maj 1815 hjulmand Peder Pedersen fæster umatriculeret hus i Løth, som Lars Nielsens enke fradøde.

1510. - 1511.- 1513. 8. maj 1815 Jens Sørensen fæster hus i Børglum, som Peder Nielsens enke fradøde. 1 skp 2 fjk 2 alb. Synsforretning.

1512. - 1515. 8. maj 1815 Jens Olesen fæster gård i Skøttrup, forhen beboet af Jørgen Sørensen. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb.

1514. - 1520. 8. maj 1815 Peder Kjeldsen fæster gård i Linnerup, som Jens Olesen beboede. 4 td.

1516. - 1517. 20. maj 1815 Christen Larsen fæster gård i Ørum Sogn, Kraghedegaard, som Lars Munk nu afstår. 4 td 3 skp 2 fjk 2 alb.

1518. - 1519. 24. november 1815 Peder Sørensen af Vittrup fæster hus ibidem hans moder afstår. 2 skp 2 fjk.

1521.- 1530. 2. september 1816 Søren Christensen Skrædder af Vejby fæster hus i Vrensted, som afg. Poul Dahls datter Maren Sørensdatter beboede. 2 alb.

1522. - 1537. 30. august 1816 Jens Nielsen, barnefødt på Løth, fæster hus sammesteds, som hans fader Niels Christensen afstår. 1 fjk.

1523. - 1526. 10. september 1816 Peder Mortensen fæster faderens, Morten Pedersens, sted Lille Nygaard i Serritslev Sogn. 6 skp 1 fjk 2 alb.

1524. 4. marts 1816 Christen Christensen fæster gård i Vittrup, hans stedfader Kristen Jørgensen afstår. 3 td 2 skp 2 fjk 2 5/12 alb.

1525.- 1542. 12. oktober 1816 Christen Eriksen, barnefødt i Emb, fæster hus på Sundsted Mark, han har bygget. 3 skp.

1527. - 1528. - 1544. 3. september 1816 Kristen Nielsen af Vrensted fæster gård sammesteds, som Kristen Eriksen afstår. 4 td 5 skp 2 fjk 2 2/3 alb. Synsforretning.

1529. - 1538. 10. september 1816 Peder Thomsen, født i Steenvad, fæster gård i Aasendrup, som Thomas Jensen fradøde, og han ægter enken. 3 td 6 skp.

1531. - 1532. - 1533. 4. marts 1816 Christen Nielsen, barnefødt i Fristrup, fæster gård i Skøttrup, som Jens Olesen fradøde, og han ægter enken. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb. Synsforretning.

1534. - 1535. 16. marts 1811 Christen Jensen fra Hjørring St. Hans Sogn fæster gård i Børglum by, som Christen Christensen fradøde, oh hvis enke han ægter. 2 td 4 skp 3 fjk. Synsforretning.

1536. 6. december 1799 Fortegnelse over hoveri til halvgårdshoverigården No. 15 i Børglum, forhen beboet af Christen Jensen, nu overdraget til sønnen Niels Christensen.

1539. - 1541. - 1543. 10. oktober 1816 Jens Andersen af Vrensted fæster hus sammesteds, som Peder Eriksen fradøde, og hvis datter han ægter. 3 skp 2½ alb.

1540. Niels Mortensen i Mariegaard fæster Niels Nielsens gård i Vittrup. 5 td 5 skp.

1545. - 1550. 20. september 1817 ungkarl Jacob Nielsen af Vrensted fæster hus sammesteds, hans moder afstår. 2 skp 1 3/4 alb.

1546. - 1554. 3. september 1817 ungkarl Anders Olesen af Sundsted fæster gård sammesteds, hans moder fradøde. 4 td 7 skp 1 fjk ½ alb.

1547. - 1548. 20. december 1817 Niels Christensen af Aasendrup fæster gård i Børglum, Jens Jensen fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 1 skp 2 fjk. Synsforretning.

1549. - 1553. 10. september 1817 ungkarl Christen Johansen af Nørre Vraa fæster gården Steenvad i Vraa Sogn, som Thomas Andersen pga. alderdom afstår. 7 td 6 skp 3 fjk 1 alb.

1551. - 1552. - 1555. 20. december 1817 Anders Christensen Ellitsgaard af Vrensted fæster gård sammesteds, som hans fader Christen Andersen fradøde, og stedmoderen nu pga. skrøbelighed afstår. 4 td 3 fjk. Synsforretning.

1556. - 1600. - 1601. - 1607. 19. december 1818 Brev om Christen Haugaards søn Jens Christensen i Thise, der er lovet faderens gård i fæste. Fæstebrev.

1557. - 1559. 15. september 1818 Jacob Pedersen, født i Vejby, fæster hus på Løth, som hans moder Peder Jacobsens enke er fradød. 1 skp 2 alb.

1558. - 1560. 4. maj 1818 Christen Bech fæster umatriculeret hus i Linnerup ved Røkind, som afg. Mogens Jensens søn Niels Mogensen havde.

1561. - 1566. 30. november 1819 Simon Pedersen af Løkkensholm fæster gård i Aasendrup, som Peder Thomsen afstår. 3 td 6 skp.

1562. 1819 Jørgen Christensen fra Sønder Lyngby fæster hus i Vittrup, Niels Thomsen fradøde. 2 skp 2 fjk 5/6 alb.

1563. - 1569. 30. november 1819 Christen Jensen Wrangdrup fæster udflyttergård af Vrensted, som Lars Christensen afstår. 5 td 5 skp 2 fjk 1/4 alb.

1564. 22. november 1819 Thomas Nielsen af Linnerup fæster hus sammesteds, som Niels Ydesen afstår. 1 fjk 2½ alb.

1565. - 1572. 3. september 1819 Hans Jensen fra Ørvad fæster gård i Ørum Sogn, Kraghedegaard, han har tilbyttet sig med Christen Larsen. 4 td 3 skp 2 fjk 2 alb.

1567. - 1568. 17. marts 1830 Jens Jensen af Aasendrup afstår hus sammesteds til aftægtsmand Peder Thomsen.

1570. - 1573. 22. november 1819 Mads Mikkelsen fra Vittrup fæster umatriculeret hus på Løth, som Thomas Jensen fradøde.

1571. 13. september 1819 Christen Olesen Smed af Furreby fæster hus sammesteds, han selv har bygget. 1 skp 2 fjk 1 alb.

1574. - 1598. 23. august 1820 ungkarl Jens Larsen af Kraghedegaard fæster gård i Ørum Sogn, Vester Kraghedegaard, hans moder fradøde. 5 td 1 fjk 2 alb.

1575. - 1597. 17. december 1820 Jens Rasmussen af Thye fæster hus i Lyngby Torp, som Peder Thorups enke afstår. 2 skp 2 2/3 alb.

1576. - 1578 17. december 1820 Morten Christensen af Bagterp fæster nyopbygget hus på Vrensted Bymark. 3 skp 1 alb.

1577. 29. april 1821 Anders Nielsen af Skøttrup fæster Morten Christensens hus på Vrensted Bymark. 3 skp 1 alb.

1579. 2. november 1820 Aftægtskontrakt mellem Niels Andersen af Vittrup og svigersønnen Anders Jensen af Skøttrup. Hartkorn 3 td 2 skp 2 fjk 2 4/12 alb.

1580. 29. januar 1820 Peder Christensen i Vrensted overlades i fæste parcellen Langager på Vrensted Mark. 3 skp 2 fjk 1/4 alb.

1581. 19. april 1820 Christen Andersen af Sønder Vraa fæster gården Steenvad.

1584. 1820 Hans Pedersen fæster hus, som afdøde Poul Ibsen i Grønderup beboede.

1583. Udateret oversigt over fæstebreve: Jens Sørensen af Høgsted fæster Niels Jensens gård i Borup - Lars Larsen fæster Thomas Bechs gård i Vrensted - Thomas Jensen fæster Hans Jensens hus i Ingstrup - Anders Christian Andersen af af Foldesig fæster Mads Hansens hus i Grønderup - Anders Glarmester fæster Jens Larsens gård i Vrensted - Søren Ingversen fæster Anders Ellitsgaards rollingshus i Vrensted - Niels Larsen Holmen fæster Kristen Kuurs hus i Mosbjerg - Ole Andersen af Stenum fæster Johan Mikkelsens hus i Vittrup - Peder Smed fæster Peder Madsens hus ibidem - Claus Pedersen fæster Mads Albrethsens hus på Løth - Peder Sørensen af Kirkholm fæster Lars Mikkelsens enkes hus på Steenberg.

1582. - 1585. - 1595. 29. juli 1820 Niels Jespersen af Stoksted i Taars Sogn fæster Snapholt i Ugilt Sogn, som han har tilbyttet sig med Michel Laursen. 1 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

1586. - 1591. 23. august 1820 Jesper Nielsen af Vittrup fæster hus sammesteds, Holmen, hans moder afstår. 4 skp 2½ alb.

1587. 28. december 1820 Peder Sørensen Dahl af Thise fæster jordløst hus, som Niels Bachs datter Ellen beboede.

1588. - 1589. - 1590. 23. august 1820 Jens Mathiasen af Linnerup fæster gård ibidem, hans moder, Matthias Laursens enke, beboede. 4 td.

1592. - 1593. - 1599. 17. december 1820 Peder Christensen af Hæstrup fæster hus på Folberg i Vraa Sogn, som Rytter Hanses enke afstår. 2 skp 1 fjk 2 alb.

1594. 23. august 1820 Morten Jørgensen af Vejby fæster gård i Linnerup, han har tilbyttet sig med Peder Kjeldsen. 4 td.

1596. 31. december 1820 Morten Christensen af Bagterp fæster hus på Vrensted Mark. 3 skp 1 alb.

1602. 13. oktober 1821 Opholdskontrakt mellem Jens Laursen, gårdmand i Vrensted, og stedsøn Anders Andersen.

1603. - 1613. 23. december 1821 Peder Christensen af Fristrup fæster umatriculeret hus på Skøttrup Hede, som Peder Madsen Smed nu afstår til sin svigersøn.

1604. 6. september 1821 Terkild Bertelsen fæster huset Stenstuebak i Serritslev Sogn, som Søren Hansen beboede. 7 skp 1/6 alb.

1605. 27. november 1821 ungkarl Laurs Laursen af Vrensted fæster udflyttergård sammesteds, som Thomas Christensen Basse fradøde, hvis enke han ægter. 4 td 3 fjk.

1606. 6. september 1821 Niels Sørensen Holmen af Stenum fæster udflyttergård i Vrensted, som Christen Wrangdrup afstår. 5 td 5 skp 2 fjk 1/4 alb.

1608. 5. august 1822 Syn over Jens Jensens sted, som enken afstår til Laurs Jensen

1609. 5. august 1822 Syn over Jens Ydesens gård i Linnerup, nu overdraget til Christen Christensen.

1610. - 1612. 15. september 1821 Mads Michelsen af Løth fæster hus i Vittrup han har tilbyttet sig med Claus Pedersen. 2 skp 3 fjk 1 alb.

1611. 3. april 1787 Anders Jensen, barnefødt i Lyngby Torp, fæster sted i Vittrup, Laurs Matthiasen pga. alderdom afstår. 2 skp 1 fjk 2 alb.

1614. 14. december 1822 Erik Christensen af Vrensted fæster hus ibidem, som Søren Ingvarsen afstår. 1 skp.

1615. - 1624. 14. december 1822 Søren Ovesen af Thise fæster gården Haugaard i Thise, som Jens Christensen afstår. 5 td 4 skp.

1616. - 1622. 14. december 1822 Hans August Rhowe af Foldberg fæster hus sammesteds, som Christen Wrangdrup er fraflyttet. 2 skp 1 fjk 2 alb.

1617. 14. december 1822 Lars Andersen af Høgsted fæster hus sammesteds, som Niels Larsens enke afstår. 1 skp 1 2/3 alb.

1618. - 1619. - 1620. - 1621. 15. december 1822 Jens Sørensen af Stokholm fæster sted i Ugilt Sogn, Snapholt, som Niels Jespersen afstår. 1 td 4 skp 3 fjk 1 alb.

1623. - 1625. 14. december 1822 Christian Mathiasen af Kirkholmen fæster hus sst som hans moder besad. 2 2/3 alb.