Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1376-1500

G35-30

 

1376. 20. juli 1802 Jørgen Sørensen i Skøttrup fæster stedfaders, Søren Simonsens, gård ibidem. Hartkorn 5 td 7 skp 2 fjk. Aftægtskontrakt med stedfaderen.

1377. 20. juli 1802 Peder Bertelsen af Vrensted fæster hus ibidem, hans stedfader Niels Nielsen oplader. Huspenge 3 rd.

1378. - 1379. 26. august 1803 Jens Jensen af Vrensted fæster hus, som Jens Knudsen Smeds enke oplader. Hartkorn 2 alb.

1380. 26. august 1803 Michel Larsen af Skøttrup fæster sin faders, Lars Christensens gård ibidem. 5 td 7 skp 2 fjk. Taxationsforretning.

1381. 26. august 1803 Anders Nielsen af Vittrup fæster sin moders gård ibidem. 3 td 4 skp 2 fjk 1½ alb. Aftægtskontrakt med moderen. Synsforretning.

1382. - 1384. 28. august 1804 Niels Pedersen Brand af Vejby fæster hus, hans kone Anne Kjeldsdatter havde. 3 fjk 2 alb.

1383. 28. august 1804 Ungkarl Niels Jensen af Vittrup fæster gård i Vejby, som Jens Madsen fradøde, og hvis enke han har ægtet. 2 td 5 skp 3 fjk.

1385. 28. august 1804 Peder Jensen Jacobsen af Vejby fæster hus på Løth, tilbyttet med Anders Pedersen Skrædder. 1 skp 2 alb.

1386. 5. maj 1781 Michel Christensen Rytter af godset fæster indhus på Adolph Pedersens gårdsplads med hauge og gårdsplads.

1387. 28. august 1804 Anders Andersen af Fristrup fæster umatriculeret hus i Børglum, som hans svigermor Anders Clausens enke oplader.

1388. 26. august 1805 Jens Christensen, tjenende i Løkkens Mølle, fæster hus i Aasendrup, Mads Andersen fradøde. Han ægter enken. 1 skp 2 1/6 alb.

1389. 12. april 1805 Niels Jensen Skaiberg, tjenende i Skøttrup, fæster gård ibidem, Søren Nielsen Vestergaard oplader 5 td 7 skp 2 fjk.

1390. - 1401. 24. august 1805 Christen Nielsen af Vrensted fæster gård ibidem, hans moder Søren Knudsens enke oplader ham. 5 td 3 skp 1 fjk 2½ alb.

1391. 19. juli 1821 synsforretning over udflyttergård i Vrensted, som Jens Christen Nielsen Sloth fradøde. Enkens lavværge Christen Christensen af Vrensted og formynder Ole Nielsen Sloth af Holte by var til stede.

1392. - 1396. 26. august 1805 Jens Nielsen af Vrensted fæster hus ibidem, Lars Christensen Lie forlader. 2 alb.

1393. 20. april 1810 Jens Nielsen Lie af Vrensted fæster 2 fælledlodder, som ved udskiftningen er tillagt Peder Thiis og Peder Glarmester i Vrensted. Fiskeri i Ingstrup Sø mod at afholde andre fra at fiske der.

1394. - 1395. 30. juli 1810 Syn på hus ved Ingstrup Sø, som Jens Nielsen Lie fradøde. Enken Kirsten Pedersdatter til stede.

1397. - 1399. 26. august 1805 Peder Bertelsen af Thise fæster hus i Vrensted, som Madam Winde fraflytter.

1398. - 1404. 5. september 1805 Kjeld Christensen af Vennebjerg fæster hus i Vittrup, som Peder Laursen Kudsk forlader. 1 skp 1 fjk 1 alb.

1400. 8. maj 1809 Peder Bertelsen Thises erklæring om bytning af hus med Maren Wanggaard.

1402. 20.august 1805 syn på Søren Knudsens gård i Vrensted, som enken afstår til sønnen Christen Nielsen.

1403. - 1405. 24. august 1805 Simon Christensen af Børglum fæster gård ibidem, hans moder Christen Jørgensens enke oplader. 5 td 1 skp 2 fjk.

1406. - 1407. 20. august 1806 Søren Nielsen af Aasendrup fæster hans iboende hus ibidem. 1 skp 2½ alb.

1408. - 1411. 20. august 1806 Jens Jensen Post af Aasendrup fæster sit iboende hus ibidem. 1 skp 1 1/4 alb. Skal bringe fisk til klosteret hver dag lige fra havet.

1409. - 1410. 20. august 1806 Niels Kjeldsen af Vittrup fæster bosted ibidem, hans svigermoder, Peder Pedersens enke, fradøde. 3 skp 2 fjk 1 alb.

1412. 17. november 1806 Ungkarl Anders Madsen af Aasendrup fæster huslod på Linnerup Mark.

1413. - 1415. 2. januar 1806 Mikkel Larsen af Hjorthede fæster stedet Snapholt i Ugilt Sogn. 1 td 4 skp 3 fjk 1 alb. Forrige fæster Jens Nielsen og hustru får frit ophold deres livstid.

1414. 8. august 1808 Niels Ydesen får overladt jordlod på Linnerup Mark som hans søstersøn Anders Madsen har købt. 2 skp 2 fjk 1½ alb.

1416. - 1417. 20. november 1807 Jens Nielsen Kok af Børglum fæster udflytterhus ibidem, som han bebor. 1 skp 2 alb.

1418. 29. september 1807 Lars Nielsen af Vrensted fæster huslod i Vrensted fra Christen Andersens enkes gård. 3 skp 2 fjk 1 1/4 alb.

1419. - 1431. 6. oktober 1808 Niels Eriksen af Vittrup fæster gård sammesteds, hans fader Erik Nielsen pga. alderdom oplader ham. 3 td 2 skp 2 fjk 2 1/12 alb.

1420. 15. august 1808 Peder Christensen af Vejby fæster gård sammesteds, hans fader Christen Ydesen pga. fattigdom forlader. 2 td 5 skp 3 fjk.

1421. - 1434. 15. august 1808 Niels Jacobsen af Vrensted fæster hus sammesteds, hans moder oplader. 2 skp 1 3/4 alb.

1422. 15. august 1808 Niels Jensen af Vrensted fæster Lars Madsens hus sammesteds. 3 skp 1 fjk 2 3/4 alb.

1423. - 1437. 15. august 1808 Mads Sørensen af Thise fæster gården Kanstrup i Børglum, som Lars Madsen fradøde. 2 td 4 skp 3 fjk.

1424. - 1425. 11. august 1808 Poul Thomsen af Aasendrup fæster gård ibidem, som hans fader Thomas Andersen pga. alderdom oplader. 3 td 6 skp. Synsforretning.

1426. 15. august 1808 Søren Jespersen fæster gård i Fristrup by, Børglum Sogn, som Jens Jensens enke er fraflyttet. 2 td 6 skp 2 fjk.

1427. 20. november 1807 Thomas Nielsen, tjenende i Skøttrup, fæster hus i Vittrup, som Mikkel Andersen Skrædder fradøde.

1428. 30. august 1808 Anders Mortensen fæster gård i Vrensted, hans fader Morten Nielsen fradøde. 4 td 3 skp 2½ alb.

1429. - 1435. 15. august 1808 Peder Christensen af Vennebjerg gård i Vrensted, beboet af Anders Westergaards enke, som han ægter. 5 td 5 skp 2 fjk 1/4 alb.

1430. 15. august 1808 Mathias Christensen Idskov fæster hus ved Kirkholm i Vejby Sogn, som han bebor. 2 2/3 alb.

1432. 7. august 1786 Ladefoged Søren Pedersen ved klosteret, der siden 1782 har haft et hoveristed i Vittrup, fæster sted i Vittrup, som Søren Thomasen pga. slet hushold forlader. 5 td 4 skp 1 fjk 2 alb.

1433. - 1438. 15. august 1808 Christen Nielsen fæster sit iboende hus i Søndermark, Vrensted. 3 skp 1 fjk 5/6 alb.

1436. 27. oktober 1808 Peder Christensen Kok fæster hus i Vittrup, som Kudsk Grethe fraflytter. 2 skp.

1439. 26. juli 1809 Christen Laursen fra Estrup i Hørby Sogn fæster hus i Aasendrup, som Jens Christensen Møllers enke har. 1 skp 2 1/6 alb.

1440. 10. juli 1809 Søren Jensen af Højbjerg fæster stedet Hordenberg i Ugilt Sogn, mod at han ægter Christen Nielsens enkes søsterdatter Maren Pedersdatter, som er opdraget på stedet. 1 td 2 skp 3 fjk. Enken får ophold sin livstid.

1441. 10. januar 1810 Peder Nielsen Bødkers søn Niels Børglum fæster ubortfæstet sted på Tidselbak i Børglum Sogn. 3 skp 2 fjk 2½ alb.

1442. - 1443.  20. september 1810 Just Clemensen fæster hus i Ingstrup, som Christen Madsen fradøde. Han ægter enken. Huspenge 6 rd. Synsforretning.

1444. 30. juni 1810 Christen Christensen af Vittrup fæster gård ibidem, hans moder Maren Olesdatter oplader. 3 td 2 skp 2 fjk 2 5/12 alb.

1445. - 1446.10. januar 1810 Christen Olesen, forhen husmand på Løth, fæster gård i Vejby, han har tilbyttet sig med Peder Christensen. 2 td 5 skp 3 fjk.

1447.- 1454. 10. juli 1810 Jens Christensen i Kringelborn, Ugilt Sogn, fæster gård sammesteds, hans fader Christen Christensen oplader. 2 td 1 skp 1 alb.

1448. 3. juli 1810 Morten Jørgensen af Vejby fæster sine forældres gård. 2 td 5 skp 3 fjk.

1449.- 1456. 3. juni 1810 Jørgen Sørensen Muus af Vrensted fæster hus sammesteds, han bebor. 3 skp 3/4 alb.

1450. 5. juni 1810 Christian Andersen af Vrensted fæster gård sammesteds, hans fader Anders Madsen oplader. 5 td 5 skp 2 fjk 1/4 alb.

1451. 5. juni 1810 Jens Christian Kudsk fæster hus i Vrensted, som Niels Lie beboede. 3 skp.

1452.- 1455. 20. juli 1810 Christen Jensen fra Vraa Sogn fæster gården Kanstrup i Børglum by, som Mads Sørensen afstår. 2 td 4 skp 3 fjk.

1453.- 1457. 30. december 1810 Jens Jensen af Løth fæster gård i Børglum by, som Simon Christensen pga. svaghed forlader. 5 td 1 skp 2 fjk.

1458. 30. december 1810 Simon Christensen af Børglum by fæster hus på Løth, som Jens Jensen afstår.

1459. 5. juni 1810 Jens Jensen fæster hus på Løth, som Poul Madsen fradøde. Han ægter enken.

1460. 10. januar 1810 Jacob Andersen fæster sit iboende hus ved det norderste af Børglum bys mark. 12 rd huspenge.

1461. 26. juli 1809 Thomas Larsen af Tollestrup fæster hus i Aasendrup, som Søren Nielsen frasiger sig. 1 skp 2½ alb. Aftægt til forrige fæster.

1462. 6. juli 1811 Jens Ydesen fra Vraa Sogn fæster gård i Linnerup, som Niels Thorup afstår. 4 td.

1463. 4. juli 1828 Varsel fra Børglum og Jerslev Herreders ret om syn på Christen Wrangdrups hus på Foldberg til ny fæster Claus August Rhoweder, Jens Ydesens gård i Linnerup til ny fæster Christen Christensen og Niels Nielsens enkes hus i Linnerup til ny fæster Christen Bertelsen.

1464. 23. maj 1822 Varsel fra Børglum og Jerslev Herreders ret om syn på Jens Jensens sted i Kirkholmen til ny fæster Lars Jensen, Anders Bensens hus på Foldberg til Jens Christian Pedersen, Søren Nielsens hus i Vrensted til Erik Christensen og Jacob Nielsens enke i Vrensted til Anders Poulsen.

1465.- 1468. 1. oktober 1811 Erik Simonsen i Børglum by fæster gården Frøkier, som hans moder oplader. 2 td 2 skp.

1466.- 1467. 6. juli 1811 Jens Ydesen fra Vraa Sogn fæster Niels Thorups gård i Linnerup. 4 td.

1469. 30. april 1811 Laurs Nielsen af Fristrup fæster gård i Vejby, som Niels Ydesen fradøde. Han ægter enken. 2 td 5 skp 3 fjk.

1470. 20. februar 1811 Niels Hansen af Lyngby Torp fæster gård i Skøttrup, som Steffen Nielsen pga. alderdom afstår. 5 td 6 skp 2 fjk 2 3/8 alb.gården er udflyttet.

1471.- 1472.- 1473.- 1474.- 1477.- 1478. 7. januar 1812 syn på Niels Olesens gård i Vejby, som overdrages til hans søn Peder Christian Nielsen. Fæstebrev til sønnen, samt erklæring om faderens fortsatte hoveriarbejde, hvis sønnen indkaldes til militærtjeneste. 2 td 5 skp 3 fjk.

1475.- 1491. 5. januar 1812 Erik Jensen Mariegaard fæster hus i Børglum by, som Niels Boms enke, Anne Worm, oplader ham.

1476. 1. oktober 1811 syn på Erik Jensens tilfæstede hus, som Anne Worm overdrager.

1479.- 1492. 24. marts 1812 Niels Jensen Mosig fra Hellevad Sogn fæster gård i Børglum by, som Jens Jepsen Kragdrup pga. alderdom oplader ham. 5 td 1 skp 2 fjk.

1480.- 1481. 31. marts 1812 Niels Jensen fra Rønnebjerg i Vrejlev Sogn fæster hus i Vrensted, som Niels Nielsens enke fradøde. 3 skp. Synsforretning.

1482. - 1483. - 1484. 31. marts 1812 Christen Jensen Hallund fæster hus på Løth, som Jens Kock afstår. Synsforretning.

1485. - 1486. - 1487. - 1488. 18. marts 1812 Niels Christian Rasmussen fra Steenberggaard fæster gård, udflyttet fra Vejby, som Christen Olesen fradøde. Han ægter enken. 2 td 5 skp 3 fjk. Synsforretning. Enkens søn Ole Christensen nævnes.

1489. 31. marts 1812 Jens Jensen fæster sin faders, Jens Jensens, hus på Libakken i Vrensted.

1490.- 1500. 12. september 1812 Anders Jensen af Skøttrup fæster gård i Børglum by, som Christen Stephensen fradøde, hvis enke han ægter. 2 td 4 skp 3 fjk.

1493. 20. oktober 1812 Johan Mikkelsen af Emb fæster nyopbygget hus i Vittrup.

1494.- 1495. 31. marts 1812 Jens Ydesen af Vejby fæster hus, udflyttet fra Vejby, som Niels Brand fradøde. 3 fjk 2 alb. Synsforretning, hvor enken Ane Kjeldsdatter var til stede.

1496.- 1497. 20. marts 1812 Jens Poulsen i Børglum by fæster gård ibidem, som Moust Laursen fradøde, hvis enke han ægter. 5 td 1 skp 2 fjk. Synsforretning.

1498. - 1499. 20. marts 1812 Christen Poulsen af Børglum by fæster gård ibidem, som hans fader Poul Nielsen pga. alderdom overlader ham. 2 td 4 skp 3 fjk. Synsforretning.