Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve nr. 1276-1375

G35-29

 

1276. 30. september 1795 Anders Jensen, barnefødt i Vejby, fæster gård i Børglum, som Niels Pedersen Vestergaard fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 5 skp 2 fjk 5/12 alb. Syn.

1277. 30. september 1795 Lars Knudsen Roed i Aasendrup fæster foruden sin halve gård Christen Jensens ½ gård, 2 td, og har nu i alt 4 td. Syn.

1278. - 1281. 30. september 1795 Ole Thomsen Vittrup fæster hus i Stenum, som Mikkel Nielsen oplader.

1279. 30. september 1795 Peder Jensen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Vejby, som Anders Ydesen fradøde, og hvis datter Anne han ægter.

1280. 25. august 1795 Syns- og taxationsforretning over Peder Jensen Kræmmers tilfæstede gård i Vejby.

1282. – 1283. - 1299. 13. september 1796 Christen Stephensen, barnefødt i Børglum, fæster ½ gård ibidem, hans far Stephen Jensen oplader. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb.

1284. 16. august 1796 Syn over Christen Stephensens gård i Børglum.

1285. - 1286. 30. september 1795 Niels Christensen Munch, barnefødt i Vejby, fæster gård ibidem, som Anders Kudsk fradøde, og hvis enke han ægter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.

1287. 30. september 1795 Anne Christensdatter, Kjeld Sørensens enke i Aasendrup, fæster foruden sin mands gård også det halve af Christen Jensens gård, 2 td, så har nu i alt 4 td.

1288. - 1304. - 1306. 12. september 1796 Jens Nielsen, barnefødt i Linnerup, fæster gård i Skøttrup, som Lars Christensen Øster oplader, mod at han ægter hans stifdatter Maren Andersdatter. 5 td 7 skp 2 fjk. Syn.

1289. 1. september 1796 Søren Mortensen af Vrensted fæster hus ibidem, som Niels Pedersen Dahl fradøde, og enken forlod. Syn.

1290. - 1291. 13. september 1796 Mads Andersen af Fristrup fæster hussted i Aasendrup på Christen Jensens gårdsplads. Syn.

1292. - 1300. 24. oktober 1796 Peder Jensen, barnefødt i Vollerup, fæster hus i Aasendrup, som Rasmus Nielsen fraflyttede.

1293. 11. april 1796 Thomas Laursen Høgsted, tjenende i Vraa Præstgaard, fæster hus på Tollestrup Hede, som Christen Rasmussens enke Birgitte bebor. Enken får fri husværelse. Vrejlev Kloster.

1294. - 1301. 1. september 1796 Niels Nielsen, barnefødt i Vejby, fæster gård ibidem, hans far Niels Nielsen afstår. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.

1295. - 302. 1. september 1796 Jens Andersen, barnefødt i Vejby, fæster hus ibidem, som Mads Friderichsen fradøde, og hvis datter han ægter. Syn.

1296. 1. september 1796 Niels Nielsen, barnefødt i Aasendrup, fæster hus ibidem, hans far Niels Nielsen oplader. Syn.

1297. - 1303. 1. september 1796 Kjeld Kjeldsen, barnefødt i Vittrup, fæster gård ibidem, hans svigerfar Anders Poulsen fradøde. 3 td 4 skp 1½ alb. Syn.

1298. - 1307.  1. september 1796 Peder Eriksen, barnefødt i Emb, fæster hus i Vrensted, som Peder Mathiasen fradøde. Syn.

1305. 1. september 1796 Mads Larsen af Hjermitslev, over 30 år, landdragon, fæster gård i Ingstrup, som Niels Sørensen fradøde. 5 td 2 skp. Han ægter enken Anne Jensdatter.

1308. 14. april 1775 Melchior Laursen fæster Vanggaard, som hans fader Laurs Nielsen fradøde. 8 td 3 fjk 2 alb.

1309. - 1319. 11. september 1797 Peder Andersen af Vrensted fæster hus ibidem, som Christen Christophersens enke fradøde.

1310. - 1316. 23. november 1797 Christen Jensen, 33 år, barnefødt i Stenum, fæster hus i Vrensted, som Jens Christensen Emb fradøde, og hvis datter Johanne Jensdatter han ægter.

1311. - 1317. 1. september 1797 Anders Sørensen, barnefødt i Vejby, fæster hus på Vangen ibidem, som Jens Ydesen fradøde, og hvis enke Mette Jensdatter han ægter.

1312. - 1320. 1. september 1797 Jens Olesen af Linnerup fæster gård ibidem, hans far Ole Jensen oplader. 4 td 1 fjk 2½ alb. Syn.

1313. - 1318. 1. september 1797 Bertel Olesen i Hungerholt, Skærum Sogn, fæster sted ibidem, hans forældre fradøde. 1 td 1 alb. Syn.

1314. 11. september 1797 Hans Jensen af Vrensted fæster jordløst hus ibidem, som Poul Dreyer fradøde.

1315. 29. august 1791 Niels Andersen, barnefødt i Vrensted, 37 år, fæster hus ibidem, som Christen Peitersens enke forlod.

1321. 27. august 1798 Jens Laursen, barnefødt i Aasendrup, fæster gård i Vrensted, som Anders Andersen Frøkjær fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 5 skp 1 alb. Syn.

1322. - 1336. 27. august 1798 Christen Andersen, barnefødt i Børglum, fæster gård ibidem, hans far Anders Christensen fradøde og moderen oplader. 5 td 2 skp 2 fjk 5/6 alb. Syn.

1323. 27. august 1798 Niels Mortensen, barnefødt i Vrensted, fæster gård i Mariegaard, Fristrup by, som Søren Madsen fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 4 skp 3 fjk 1 alb. Syn.

1324.- 1335.  27. august 1798 Jens Jensen, barnefødt i Siøstrup på Testrupgaards gods i Aalborg Amt, fæster hus i Fristrup, som Anders Frandsen oplader, og hvis datter Kirsten Andersdater han ægter.

1325. 2. november 1798 Jens Jensen, barnefødt i Skøttrup, fæster hus på Løth i Børglum Sogn, hans kones far Peder Sørensen oplader mod ophold.

1326. - 1329. 2. november 1798 Niels Pedersen, barnefødt i Vejby, 26 år, fæster sted ibidem, som Jens Nielsen Schaiberg fradøde, og hvis enke han ægter. 2 td 5 skp 3 fjk 2 1/5 alb. Syn.

1327. - 1331. 27. august 1798 Niels Jensen, barnefødt i Linnerup, fæster gård ibidem, hans far Jens Nielsen oplader. 4 td. Syn.

1328. 27. august 1798 Anders Christensen, barnefødt i Linnerup, opbyggede for 4 år siden et hus vesten for Rykind, som han nu fæster.

1330. - 1332. – 1333. - 1334. 27. august 1798 Jens Eriksen, barnefødt i Vrensted, fæster gård ibidem, som Knud Christensen fradøde, og hvis enke han ægter. 4 td 3 skp 3 fjk 2½ alb. Syn.

1337. - 1344. - 1345. 14. december 1799 Søren Nielsen, barnefødt i Vittrup, fæster gård i Skøttrup, som Jørgen Christensen oplader. 5 td 7 skp 2 fjk. Syn.

1338. - 1343. 14. december 1799 Christen Nielsen, barnefødt i Skøttrup, fæster gård i Vrensted, som Lars Christophersen fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 1 skp 1 alb.

1339. - 1340. - 1348. 9. september 1799 Mads Clausen, barnefødt i Skøttrup, fæster gården Dalmark i Vejby Sogn, som Morten Jepsen fradøde, og hvis enke, Malene Christensdatter, han ægter. 7 td 3 fjk. Syn.

1342. 9. september 1799 Søren Christensen, barnefødt i Kaalborn, 23 år, uduelig til soldatertjeneste pga medfødt øjenskade, fæster stedet Kaalborn i Ugilt Sogn, hans far Christen Jensen fradøde, og moren oplader. 1 td 4 skp 2 fjk og skovskyld 7 skp 1 alb. Syn.

1346. - 1349. 14. december 1799 Christen Eriksen, barnefødt i Emb, fæster gård i Vrensted, som Christen Christensen Kammager fradøde, og hvis enke han ægter. 5 td 1 skp 1/3 alb. Syn.

1347. 9. september 1799 Fæstekonditioner for Niels Christensen Vraa, som 17.oktober 1798 fæstede afg. Jens Teglbrænders hus i Fristrup.

1350. - 1359. 15. december 1800 Terkild Hansen af Vittrup fæster hus ibidem, hans far fradøde.

1351. 15. december 1800 Peder Pedersen, barnefødt i Vittrup, fæster hus på Løth, som Peder Nielsen Kirkholm fradøde, og hvis enke han ægter. Syn.

1352. - 1356. 15. december 1800 Jens Jensen, barnefødt i Vejby, landdragon, fæster sted på Løth, Børglum Sogn, som Jens Nielsen fradøde, og hvis enke han ægter. 4 skp 3 fjk. Syn.

1353. 8. december 1800 gårdmand Mads Nielsen Grønnings og husmand Jens Nielsens fæstebytte, begge i Vejby. Jens Nielsens hus 1 skp 1 fjk. Syn.

1354. Do. Mads Nielsens sted 1 td 2 skp 3 fjk 2 3/5 alb. Syn.

1355. 8. december 1800 Søren Thomsen af Vittrup fæster hus i Linnerup, som Erik Laursen Dreyer fradøde.

1357. - 1358. 27. december 1800 Christen Jensen Quisselholt, fri karl, fæster Hjortnæs i Børglum Sogn, som Peder Laursens enke Mette Pedersdatter oplader til datteren Maren Pedersdatter, som han ægter. 8 td 2 skp 2 fjk 2 alb. Syn.

1360. 8. december 1800 Hans Andersen Smed i Vejby fæster hus på Vangen ibidem, hans broder Niels Andersen fradøde.

1361.- 1362. - 1374.-1375. 20. juli 1802 Thomas Jensen af Holt i Tolstrup Sogn fæster gård i Aasendrup, hans svigerfar Jens Nielsen oplader. 4 td. Syn.

1363. 1. oktober 1801 Købekontrakt: Christen Jacobsen af godset på Kraghede køber Scharvad i Øster Brønderslev, beboet af Christopher Pedersen, noget jord, kaldet Støvbakken i Ørum Sogn, huset Scharvadhus i Ørum Sogn, beboet af Anders Nielsens enke.

1364. - 1369. 20. juli 1802 Poul Andersen i Skøttrup fæster afg. Jens Laursens gård ibidem. 5 td 7 skp 2 fjk. Syn.

1365. 20. juli 1802 Jørgen Sørensen i Skøttrup fæster stedfaderens, Søren Simonsens gård ibidem. 5 td 7 skp 2 fjk. Syn.

1366. - 1367. 20. juli 1802 Niels Sørensen, forhen ladekarl på klosteret, fæster gård i Skøttrup, som Jørgen Pedersen fradøde. 5 td 7 skp 2 fjk. Syn.

1368. 20. juli 1802 Peder Bertelsen af Vrensted fæster stedfaders, Niels Nielsens hus ibidem. 1 fjk. Syn.

1370. 12. maj 1801 husmand Peder Jensen af Aasendrup fæster foruden sit beboede hus et andet hus, som Jens Pedersen fradøde.

1371.- 1372. 20. august 1802 Mads Christensen køber Vester Stenberggaard i Børglum Sogn, som hans svigerfar Jens Nielsen Munk bebor. 7 td 7 skp 3 fjk ½ alb.

1373. 20. juli 1802 Christen Christensen af Børglum fæster gård ibidem, hans far Christen Pedersen oplader. 2 td 5 skp 1 fjk 5/12 alb. Syn.